wtorek, 19 maja 2015

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY – Lisa Renee, kwiecień 2015 cz III

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Fałszywa matryca wznoszenia (False Ascension Matrix – FAM)

Fałszywa matryca wznoszenia jest nieorganiczną technologią Obcych zainstalowaną na płaszczyźnie astralnej 4D i kontrolowaną głównie w wyższych polach dźwięku w liniach czasu 5D. To jest strumień fałszywego białego światła (światło fałszywej świadomości chrystusowej wykorzystywane przez ducha oszusta), które jest pozyskiwane i manipulowane na matrycy duszy z królestw niższych wymiarów. To fałszywe białe światło tworzy pokręcone taśmy z wieloma implantami Obcych i technologiami bioneurologicznej kontroli umysłów, które działają na ludzkie dusze i umysły (poprzez manipulacje falami o niższej częstotliwości). Dzięki tej taśmie na planie astralnym możliwe jest używanie holograficznych wstawek i instalowanie programów (jak w the Horseman Pulsing the Armageddon Software), żeby kontrolować umysły istot ludzkich, tworząc i wspierając systemy wierzeń w celu wywoływania lęku, praktykowania religii i kontrolowanej tyranii. To jest element tłumienia świadomości ludzkości w tym cyklu wznoszenia, który wymusza reinkarnację do niższych królestw pól czasu na Ziemi. Z perspektywy opiekunów jest to recykling dusz tworzący zniewolonych, podporządkowanych pracowników archontów - na planecie i poza planetą. To jest pożądane przez archontów i NAA, ponieważ jest źródłem, które zasila ich energią - wytwarzaną a następnie zabieraną zarówno z planety jak i z ludzi. Gdy już jesteśmy świadomi FAM, możemy wyczyścić to z planu astralnego i wyeliminować tego wpływ z naszego ciała duchowego.

Sieć czarnej magii

Aleister Crowley skontaktował się, w Egipcie w Kairze w 1904 roku, z negatywnymi obcymi szarymi reptilianami (Aiwass), aby rozpocząć indoktrynację wspierającą NAA. Odegrał znaczącą rolę w infiltracji tajnych stowarzyszeń i świadomie dał narzędzia, rytuały i artefakty dla iluminatów. Tak zaczęła się ludzka historia z rządami cieni (black ops) i przemysłem zbrojeniowym, w który partycypowały negatywne technologie Obcych w zamian za dusze, porwania i genetyczne eksperymenty mutacyjne prowadzone na ludziach. W większości przypadków te dusze były poddawane rytuałom i uwiązywane do czarnomagicznych sieci Totha - usidlane w celu odbierania im energii.

Zbiorowa świadomość tych czarnomagicznych sieci była instalowana i kontrolowana przez archetypy świadomości atlantydzkich nauczycieli i gwiezdnych władców (Warden), Aleistera Crowleya, jego mentora Totha i frakcje reptiliańskich negatywnych Obcych. Reptiliańscy władcy wykorzystali Aleistera Crowleya jako marionetkę, aby wyrwać w polu planety międzywymiarową dziurę, która do dziś jest używana przez gatunki dokonujące inwazji. Czarna magia jest technologiczną manipulacją świadomości sił świata, użytkowaną aby przysłużyć się sobie oraz negatywnym celom ego nie zważając na świadomą zgodę czy energetyczne konsekwencje dla innych. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii. Czarna magia jest formą satanizmu. Zaawansowane rytuały satanistyczne, włącznie z ofiarami z krwi, pedofilią i sodomią, to uznana ścieżka według tradycji tyfoniańskiej, używana w celu urzeczywistnienia nieśmiertelności w ludzkich hybrydach oraz ludziach zaangażowanych w tych siłach NAA. Ci ludzie uważają, że siły Obcych z NAA mają o wiele więcej możliwości na Ziemi niż siły chrystusowe, dlatego sprzymierzyli się z siłami duchów oszustów sprzedając dusze własne i innych ludzi. Trzeba oczyścić się z czarnej magii, czarnych magów, oraz z sieci czarnej magii w ciele i w Ziemi.

Maszyneria Obcych i holograficzne wstawki

Dla tych z nas, którzy pochodzą z rodzin indygo i kryształowej gwiazdy, ważne jest zrozumienie, że implanty Obcych są sztuczną maszynerią używaną do poddawania nas kontroli umysłów, prześladowaniom i robienia z nas celów wiktymizacji. Musimy stać się ekspertami w psychologiczno – duchowej walce toczącej się przeciwko nam i przestać grać w ich umysłowe gry. Usterka jest zbiorowym programem wirusowym wpływającym lub zakłócającym nasze osobiste naturalne procesy ciała i systemów nerwowych. Implanty Obcych i podstępne działania archontów przyczyniają się do powstawania chorób fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, mentalnych i duchowych. Holograficzne wstawki są jak programy zainstalowane w naszych ciałach świetlistych, z fałszywą lub prawdziwą pamięcią zaprogramowaną w naszej świadomości w celu kontrolowania naszych umysłów lub genetycznych manipulacji na DNA przez NAA. Holograficzne wstawki są używane do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania liniami czasu. Wstawki są implantowane w warstwach świadomości przez manipulowanie częstotliwoścami pól energii lub ciała świetlistego. Przeskanuj swoje ciała, sprawdzając czy nosisz maszynerię Obcych i holograficzne wstawki pamiętając o tarczy 12D, a jeśli coś znajdziesz – rozpuść to. Proszę, w przypadku ciężkich przypadkach wiktymizacji i ataków psychotronicznych sprawdź kalibrację HG i moduły implantów Obcych na naszej stronie internetowej.

Klony

Wojskowa technologia szaraków i inna maszyneria Obcych używana przez NAA jest przeznaczona do tworzenia klonów istot ludzkich zamieszkujących planetę za pomocą technologii przechwytywania dusz i manipulowania sztucznymi liniami czasu. Wyższy szczebel wojsk Echelon (Echelon - globalna sieć elektronicznego wywiadu) może mieć związek z technologiami podróży w czasie przypominającymi technologię zwierciadła, jak w powieści Lewisa Carrolla „Alicja po drugiej stronie lustra”. To jest technologia polegająca na rozszczepianiu światła i przechwytywania obrazu wykorzystywana do przechwytywania dusz, zwierząt, duchów natury – chodzi o różnorodne poziomy przechwytywania z holograficznym odzwierciedlaniem dokładnych replik przedmiotów / osób / zwierząt i przesyłaniem ich do innego fantomowego wymiaru. Można to przyrównać do technologii komputerowych „serwerów lustrzanych”. Gdy chce się mieć wiele kopii zawartości tej samej strony internetowej dostępnej w wielu językach, trzeba stworzyć duplikaty strony oryginalnej i replikować jej projekcję na wiele adresów IP (umiejscowienie wektora w czasie i przestrzeni). Technologia przechwytywania dusz działa podobnie. Przechwytuje dusze lub przypadkowe formy życia (na przykład zwierzęta) i przesyła ich genetyczne sygnatury do urządzenia odpompowującego używanego przez wojskowych szaraków (w fantomowym polu tunelu czasoprzestrzennego), używając równocześnie jako siły napędowej i paszy dla technologii operacyjnych czarnych dziur. Odbierz swoje klony / duplikaty i obrazy twojego DNA powstałe bez twojej zgody od wszystkich genetycznych zbieraczy i zabroń im do siebie dostępu na przyszłość.

Negatywna forma lub cień ciała

Mamy dwie potencjalne rzeczywistości współistniejące w ramach fizycznej materii, o różnych prędkościach wibracji, które tworzą dziwny fenomen rzutujący się z osobistego pola aury, nazywany formą negatywu. Wielu z nas może doświadczyć tego ciemnego aspektu swojej negatywne formy wypływającej na powierzchnię, tak że może zintegrować polaryzację jej symultanicznej rzeczywistości z innych pól czasoprzestrzeni. Kiedy nie jesteśmy zdezorientowani i możemy widzieć co to jest, możemy to wyczyścić. W niektórych przypadkach musimy całkowicie zniszczyć jego zestaw instrukcji i go odesłać, aby ponownie scalił się z Boskim Źródłem. Negatywna forma może być karmiczną formą lub miazmą uzyskiwaną jako odprysk naszej równoczesnej inkarnacji, w której doświadczyliśmy traumy lub zdarzenia, które może być wykorzystane do manipulowania czasem teraźniejszym. Może też być serią sztucznych lub martwych ciał świetlistych wykorzystanych przez kontrolujące nasze holograficzne odbicie siły, które odtworzyły nasz materiał genetyczny i roszczą sobie do niego prawa. Niektóre z tych zniekształconych ciał pochodzą z naszej upadłej historii lub zniszczonego ciała astralnego powstałego z oddzielenia 2D/4D. Czarne Słońce i program Beliala może posiadać umowy z naszymi negatywnymi formami i używać ich do manipulacji lub przyłączania do nas bytów. Wyczyść te duchowe prześladowania i zamknij dostęp.

Programy Czarnego Słońca

Grupa Oriona składa się z jednostek z innych wymiarów uosabiających siły sataniczne. Uznają ideologię drapieżców, którzy wykorzystują kobiety jako niewolnice lub do rozpłodu, poszukują innych planet w celach panowania nad nimi, zwalczając i zabijając istniejącą na nich kulturę. Ich pozycja w NAA i konsorcjum negatywnych Obcych jest nazywana Programem Czarnego Słońca. Są drapieżnymi siłami posiadającymi umysł predatora, i są odpowiedzialni za stworzenie w ludziach bardzo negatywnego ego poprzez program kontroli umysłów. Wprowadzili też przez kartele bankowe zniewolenie finansowe i związane z długami zniewolenie Ziemi.

Czarne Słońca dosłownie odnoszą się też do „czarnych słońc” z ich genetycznych linii DNA. Na przestrzeni tysiącleci podżegania do wojowniczej agresji we wszechświatowych liniach czasu Czarne Słońca odwróciły ich DNA, przenicowując10 pasm DNA (odwracając 10D) od bieżącego odwróconego strumienia życia, wykorzystując to we wrotach z Iranu, aby je zasilić. Utrwalają odwrócony strumień 10D na planecie Ziemi korzystając z obszaru, który mają pod kontrolą w Iranie i Iraku. W swoich ciałach są zdolni tylko do istnienia w świadomości trójwymiarowej, natomiast mają dostęp do 10-wymiarowego pola świadomości. Pochodzą głównie z rodziny klasy satanicznej, choć działają i współpracują z rodzinami lucyferiańskimi, dzieląc z nimi wojenne łupy z kontrolowanej planety. Ze względu na budowę swoich ciał nie mogą korzystać z gwiezdnych wrót, dlatego wykorzystują ludzi - do tego albo do rozrywania otwartych portali międzywymiarowych. Poprzez wampiryzm i odsysanie energii z żywych istot i planety, mogą w ograniczony sposób do pewnego stopnia przedłużać swoje życie. Zakończ wszystkie programy związane z czarnym słońcem, bytami, klonami i implantami zakazując im dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Programy Beliala

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadli aniołowie byli zmuszeni rozegrać program lucyferiańskiej rebelii jako synowie Beliala. Negatywna Agenda Obcych (NAA) starała się wymusić na planecie, aby służyła licznym agendom dokonującym inwazji przez nałożenie sztucznych i zreplikowanych pól czasu. Wykorzystując siły życiowe rasy ludzkiej i królestw będących pod ludzką domeną, wprowadzili reptiliańską genetykę na bazie odwróconych sparowanych pasm pozaziemskiego DNA. Aby móc kontrolować ludzkie umysły, wykorzystali liczne formy maszynerii Obcych i zmilitaryzowanego uzbrojenia, umieszczając w ludzkiej rasie holograficzne wkładki i liczne implanty.

Synowie Beliala, reptilianie Nibiru – Annunaki z NWO (New World Order) tworzą zespół agend 911 linii czasu i mają siedzibę w 11-tych gwiezdnych wrotach w Wielkiej Brytanii. Są to twórcy technologii NRG (Nephilim Reversal Grid). Ich odwrócona sieć obejmuje głównie linie genetycznych upadłych Elohimów, odpowiedzialnych ras Nefilim chcących uzdrowić genetyczne hybrydyzacje DNA rasy Elohimów – Lutnian. Niepowodzenie tego programu, a następnie wygnanie Nefilim i wymordowanie tej rasy, spowodowało wojny z Nefilim. Odwróconą siatkę Nefilim umieszczono w Wielkiej Brytanii, aby odwrócić wszystkie pary mające zhybrydyzowaną genetykę, zwłaszcza wszelki materiał genetyczny, który został zaprojektowany w celu ujednolicenia lub połączenia genetyki w świętym związku małżeńskim, który jest celem Diamentowego Słońca. NRG wspiera i przekazuje kontrolę umysłów dotyczącą seksualnych nieszczęść, mizoginii i wielu form nieprawidłowych zachowań w zbiorowości ludzkiej. Chodzi o transmisję nienawiści pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do gwałtów, brutalności w stosunku do dzieci i kobiet na całym świecie. Zakończ wszystkie programy Beliala, usuń byty i implanty z dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Duchowe wyzwolenie

Ci z nas, zobowiązani przez prawo Jedni do promowania niezależności i wolności dla ludzkości oraz planety, tworzą szerszą sieć i mają większe energetyczne wsparcie, niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli niepokoją was zawładnięcia, implanty i byty, powyżej zaproponowane działania powinny przynieść ulgę, jednak wymagają pewnej dozy zaangażowania w proces. Trzeba pamiętać że wróciliśmy na Ziemię, aby się udoskonalić oraz kształcić te jednostki i tutejsze negatywne energie. Wymaga to nauczenia się, jak te jednostki myślą, jakie mają strategie, skąd pochodzą i w jaki sposób zinfiltrowały tę planetę. Toczymy wojnę o świadomość, wojnę psychologiczno – duchową o uwolnienie ludzkości, a to wymaga opanowania. W wielu przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego doświadczenia implantów, bytów, ataków psychicznych i form obcej agresji. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety, dopóki dokładnie nie zrozumiemy, jak została uszkodzona z pomocą reptiliańskiego wirusa i sztucznej maszynerii Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przeprowadzania procesu i panujcie nad swoją przestrzenią jako istoty boskie – niezależne – wolne.

Zestaw narzędzi do duchowego uwolnienia znajduje się na naszych stronach internetowych.

Proszę, weź z tego materiału tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję ci za męstwo i odwagę, za bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem przejawionym kosmicznym niezależnym prawem. Jestem boska, samowładna, wolna!

DODATKOWE INFORMACJE

12 wymiarowa tarcza ochronna jest to podstawowa technika zalecana do ochrony ciała świetlistego. 12D tarcza jest organiczną częścią ciała świetlistego każdej ludzkiej istoty, naprawionego i aktywowanego przy użyciu techniki wewnętrznego ogniskowania 12D tarczy. Częstotliwością aktywującą tę poziomą tarczę i jej pionowy filar światła jest częstotliwość widma platynowo - białego promienia. Obecny 12D promień wrócił do części sieci naziemnej i do ludzkości na początku 2000 roku. Tu znajdziesz film instruktażowy: YouTube.com.

12 wymiarowy promień. Ten 12-to wymiarowy promień (promień jest określeniem widma fali cząstek energii) jest jednostką świadomości i poziomu istoty przejawiającej się w 12-tym wymiarze. Jest to pierwszy wymiar indywiualizacji, w którym został dla ludzkości stworzony oryginalny boski projekt w formie awatara z 12-to pasmowym DNA. Pierwszy Stwórca stworzył promień troisty składający się z połączenia promieni: niebieskiego (13D), złotego (14D) i fioletowego (15D). Te trzy pierwotne pola dźwięku stworzyły wszystkie z 15 modeli wymiarów naszej matrycy czasu uniwersalnego, monadycznego boskiego planu dla ludzkiej Kryształowej Gwiazdy lub istoty o chrystusowej świadomości. To jest również znane jako silikatowa matryca, krystaliczne ciało trzymające kody odwiecznej zasady chrystusowej. Wciąż trwające życie wieczne w ekspansji Źródła Jedni. Podczas pracy z tym 12D promieniem można na nowo połączyć pamięć ze swoim ciałem krystalicznym, aby je ucieleśnić. To daje większą skuteczność przechodzenia cykli wznoszenia.

1 komentarz:

  1. Dużo ostatnio słyszę o medytacji czarnego słońca. Z jednej strony jako niebezpieczne a z drugiej dające "wiedzę"...

    OdpowiedzUsuń