niedziela, 29 sierpnia 2021

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW MŁODSZYCH DZIECI LISA RENEE sierpień 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w tym miesiącu przedstawiam kilka wskazówek zgodnych z Prawem Jedni, które są przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci poniżej 12 roku życia. Dzieci tej Ziemi muszą zmagać się z wieloma problemami i potrzebują duchowo dojrzałych rodziców, nauczycieli oraz doradców, którzy poprowadzą je przez labirynt zamieszania i mrocznych ingerencji, na które są narażone. Ciemne siły wiedzą, że dzieci i nastolatki są łatwym celem i będą na różne sposoby próbować nimi manipulować, przygotowywać do samookaleczenia i duchowego odrzucenia.

Jako rodzic jesteś duchowym administratorem swojego dziecka do 21 roku życia i masz pełne prawo do zarządzania jego przestrzenią, chronioną przez naturalne prawa, wynikające z rodzicielskiej miłości i troski. Jako rodzice musimy uważać, aby nie nadużywać władzy rodzicielskiej, nie być nadmiernie opiekuńczy, ale musimy podjąć kroki, aby edukować dzieci, wzmacniać ich postawę w konfrontacji z mrocznymi istotami, seksualnymi drapieżnikami i innymi dziećmi, które mogą być wykorzystywane przez te same siły. Dobrze byłoby uczyć dzieci podstaw modlitwy i medytacji, gdyż są to cenne narzędzia pozwalające na samoregulację emocjonalną, zyskanie spokoju i relaksu, a także ludzkich cech współczucia i empatii, umożliwiających lepsze wchodzenie w interakcje z innymi.

W interpretacji Prawa Jedni, w kontekście duchowego wniebowstąpienia jest to egalitarna filozofia ewolucji ludzkości w kierunku celów humanitarnych. Studium procesu wznoszenia jest ewolucyjnym modelem dla naszej planety i ludzkości dążącej do duchowej wolności. Nacisk kładziony jest na wewnętrzne studia duchowe i refleksję nad osobistym zaangażowaniem w poszerzanie świadomości i życzliwości wobec życia. Gdy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę, aby poczuć połączenie z całym Życiem i ukierunkować się na służenie innym, ponieważ jest to żywe odzwierciedlenie wewnętrznego ducha. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego duchowo-energetycznego połączenia, z natury pragniemy praktykować ludzką dobroć i staramy się wspomagać rozwijanie wyższych struktur, które przywiązują wagę do istot ludzkich, systemu wartości światowego humanizmu.

Obecnie znajdujemy się w najtrudniejszej fazie transformacji zachodzącej w naszym świecie, która przenosi ludzkość do nowej ery astrologicznej i wspiera wyzwolenie planety lub jej duchowe wzniesienie. Planeta przechodzi potężną zmianę świadomości, zaś wszyscy ludzie muszą dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest bezpośrednio zestrojone z ich prawdziwą boską esencją i duchowym celem. To dzięki ponownemu odkryciu świętego kryształowego ludzkiego serca potężna obecność twórczej inteligencji Boskiej, opartej na sercu, wyraża się jako prawdziwa współczująca miłująca dobroć anielskiego człowieka.

Kiedy w człowieku w pełni obecne są siły Miłości, jego centrum serca otwiera się i rozkwita, popychając go w naturalny sposób na kolejny poziom wznoszenia, przynosząc mu doświadczenia świadomości, kierowane przez jego wewnętrznego ducha. Gdy poruszamy się przez spektrum częstotliwości i przechodzimy przez przesunięcia wymiarowe, poszerzamy świadomość ucząc się lekcji życia lub osiągając Gnozę, co kieruje nas do dokonywania lepszych wyborów stylu życia w celu osiągnięcia duchowej wolności.

Rodzice są duchowymi opiekunami dzieci

Jako rodzic jesteś opiekunem i duchowym zarządcą duszy Twojego dziecka, zarówno jeśli chodzi o dzieci biologiczne, jak i adoptowane. W procesie przedurodzeniowym dusze dzieci zostały przyciągnięte do linii genetycznej ich rodziców i wybrały je do celów duchowych i lekcji świadomości. Każda istota ludzka ma plan duszy, który został zaprojektowany z określonymi astrologicznymi odciskami, działającymi jak barierki ochronne dla tej duszy, aby pomóc jej w przerobieniu lekcji życia i doświadczeń świadomości, których pragnęła lub potrzebowała.

Rodzice, którzy zdecydowali się uczestniczyć w procesie wniebowstąpienia, powinni być świadomi, że dotyczy to również ich dzieci, ponieważ skoro rodzice oczyszczają energie cienia i wzorce przodków, duchowe korzyści są przekazywane bezpośrednio ich dzieciom poprzez więź rodzicielską. Oznacza to, że rodzice, którzy praktykują prawdziwie kochające zachowania, kreują osobiste osłony 12D, dokonują duchowego oczyszczania i wysyłają błogosławieństwa dla dzieci, niezwykle skutecznie wspierają ich świadomości i wspomagają ich mocne połączenie i zestrojenie z własnym wewnętrznym duchem. Świadome i pełne miłości rodzicielstwo zapewnia im zwiększoną duchową ochronę, gdy śpią i kiedy nie są w pobliżu rodziców ani pod ich bezpośrednią opieką, z jakichkolwiek powodów.

Przebudzeni rodzice i opiekunowie powinni być świadomi tego, że dzieci mogą być energetycznie narażone na różne rodzaje stymulacji w domu rodzinnym i najbliższym otoczeniu. Ogólnie, rodzice powinni pamiętać, że naturą rzeczywistości jest energia, dlatego winni uczyć dzieci odpowiednich do wieku pojęć, które pomogą im lepiej rozróżniać energię poprzez doznania.

*Wszystko jest energią.
*Energia jest świadoma i inteligentna.
*Niektóre energie można zobaczyć, inne energie nie są widoczne, ale można je odczuć.
*Energia jest duchem, a duch jest wszędzie.
*Duchy mogą być kochające i miłe lub nienawistne i podłe.
*To są przykłady pozytywnej lub negatywnej energii.
*Za dużo negatywnej energii sprawia, że chorujemy.
*Świadomość rodzajów energii lub duchów wokół ciebie i twoich dzieci jest kluczową informacją, którą musisz posiadać. *Nie osądzamy, ale rozeznajemy.

Dlatego ważne jest, aby rodzice byli świadomi źródeł negatywnej i toksycznej energii, która może zainfekować dziecko, gdyż jest ono narażone na zatrważające treści przekazywane w komputerach, smartfonach, salach lekcyjnych, kreskówkach, grach wideo, czatach online lub programach telewizyjnych. Dzieci poniżej szóstego roku życia są niezwykle empatyczne w stosunku do swojego środowiska, w którym wystawienie na pewne rodzaje strachu lub szkodliwe negatywne energie i przemoc może spowodować ich duchową traumę i odcisnąć te negatywne wzorce w ich podświadomości, co ma ogromny wpływ na dorosłość.

Kochający rodzic zna swoje dzieci bardziej niż jakakolwiek inna osoba, która twierdzi, że jest ekspertem lub autorytetem w sprawach dotyczących dziecka. W związku z tym niezwykle ważna jest wiedza, aby przejąć kontrolę i monitorować narażenie dziecka na informacje dostarczane przez innych dorosłych, takich jak lekarze, nauczyciele, władze rządowe lub rzekomi eksperci ds. dzieci. Ty jako rodzic jesteś ekspertem w wiedzy, czego Twoje dziecko potrzebuje, aby pomóc mu się rozwijać, wiedząc, że ma duszę. W wychowaniu dziecka kieruj się krytycznym myśleniem i zdrowym rozsądkiem i nie pozwalaj innym odbierać ci rodzicielskiego autorytetu lub osobistej mocy - sposobu, w jaki zdecydujesz się wychować swoje dzieci, aby wyrosły na zdrowych i szczęśliwych dorosłych. Jesteś ich duchowym opiekunem, nie są nim samozwańcze i rządowe władze, które chcą wprowadzić swoje wpływy.

Ponadto w środowisku, na które jesteśmy wystawieni każdego dnia, znajduje się wiele chemikaliów i patogenów będących fizycznymi toksynami, a te chemikalia i genetyczne modyfikatory są celowo mieszane z żywnością, wodą, powietrzem i szczepionkami. Dlatego powinniśmy umieć identyfikować potencjalne trucizny i wiedzieć, że czasowa ekspozycja na toksyny z różnych źródeł – fizycznych, psychicznych czy emocjonalnych - wszystkie one łączą się, aby wygenerować toksyny duchowe, które znacznie osłabiają nasze dzieci. Nasz zdrowy rozsądek podpowiada nam, że jako rodzice chcemy ograniczyć narażenie na toksyny i negatywną energię w naszej rodzinie. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć jak najbardziej zdrowe i pozytywne środowisko dla naszych dzieci, aby mogły rosnąć i rozwijać się, aby mogły doskonalić się i aktualizować swój najwyższy duchowy potencjał.

Dzieci poniżej szóstego roku życia


W przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia należy szczególnie uważnie monitorować dostęp do aktualnych źródeł dziecięcej rozrywki i mediów, a także do głównego programu nauczania w szkole, ponieważ dzieci mogą być angażowane w seks i przemoc, a także taktyki kontroli umysłu, które są wykorzystywane do celowego programowania podświadomości. Obecny główny nurt zachodniej kultury został społecznie uwarunkowany do akceptowania i normalizowania antyludzkich i satanistycznych systemów wierzeń. Dlatego ważne jest, aby chronić umysł przed tą plagą i pomagać dzieciom w pozytywnym życiu, pokazując systemy przekonań, które pomagają budować miłość do siebie, poczucie własnej wartości i odpowiedzialność za siebie. Dzieci w tej grupie wiekowej nigdy nie powinny być narażone na media kultury śmierci lub treści przekazywane przez inną osobę dorosłą, które są związane z otwartą akceptacją sytuacji seksualnych, przemocy, kwestii płci, uprzedzeń rasowych i innych dzielących systemów klasyfikacji, używanych specjalnie do wychowywania dzieci poprzez szkodliwą indoktrynację. Szkodliwa indoktrynacja jest pokrewna celowej inżynierii społecznej odczłowieczania systemów wierzeń w społeczeństwie, które mają na celu zaszczepienie poczucia demoralizacji i niskiej samooceny w młodych i podatnych na wpływy umysłach.

Systemy przekonań związane z poczuciem własnej wartości i samooceny dziecka zaczynają formować się w czasie ciąży i w okresie niemowlęcym, a następnie stopniowo się rozwijają. Od momentu wkroczenia na ten świat jako noworodek, poziom pełnej miłości troski i pozytywnej uwagi, jakie dziecko otrzymuje od swoich rodziców, pomaga mu budować silną Jaźń, co wiąże się z ekspresją jego duszy. Budowanie fundamentu dla Jaźni do rozwijania poczucia własnej wartości jest możliwe, gdy dusza dziecka doświadcza pełnej miłości dobroci, troski i uwagi ze strony rodziców, co tworzy bezpieczne środowisko do odkrywania osobistej ekspresji.

Świadomość duszy jest obecna na etapie rozwoju płodu, a następnie łączy się podczas narodzin, które są momentem, kiedy dusza przyjmuje odciski inkarnacji i szablon tarczy zegara (oś czasu) zbiorowej świadomości planety Ziemi. Noworodki i niemowlęta są empatycznie połączone z polem aurycznym biologicznej matki, a zatem dusza dziecka będzie najbardziej pod wpływem stanu emocjonalnego matki, a później nawiąże empatyczne więzi z ojcem i głównymi opiekunami. Usuwanie lub zakłócanie biologicznych więzi rodzicielskich jest programem sił antyludzkich, chcących traumatyzować dusze, gdy są niemowlętami i małymi dziećmi. Chociaż ziemskie życie jest skomplikowane i nie zawsze możemy temu zapobiec w obecnej kulturze, adoptowani rodzice i opiekunowie sierot powinni być świadomi, że istnieje szereg duchowych wpływów, które mogą spowodować uraz duszy noworodka lub dziecka. Odciski, które otrzymują w tym wieku od dorosłych, mają kluczowe znaczenie dla ich pomyślnego rozwoju i przyszłej samooceny, aby mogły urzeczywistnić plan swojej duszy.

Chociaż wiele dzieci jest bardziej zaawansowanymi duszami i ma częściowo aktywne centra energii serca oraz górne czakry, rodzice powinni wiedzieć, że dzieci są celem walki duchowej w obecnej kulturze śmierci głównego nurtu. Obowiązkiem rodzica jest pomóc dzieciom w dorastaniu z silną samooceną i duchowym połączeniem, aby były dobrze przystosowanymi i świadomymi ludźmi. Jako przebudzony rodzic, musisz rozpoznawać znaki i czerwone flagi związane z zagrożeniami dla dzieci, wiodącymi do szkodliwych zachowań, które szerzą się w obecnym społeczeństwie, i podejmować aktywne kroki w celu kontrolowania potencjalnych negatywnych skutków. Nie oznacza to pozbawienia dzieci niezbędnych doświadczeń życiowych, ale raczej utrzymanie świadomości wpływu negatywnych energii poprzez monitorowanie ilości, z którą mają do czynienia. Jako rodzic możesz pomóc im odfiltrować i oczyścić te negatywne energie, aby nie przyswoiły sobie ani nie pozostały przyczepione do świadomości i ciała świetlistego dziecka.

Bądź pozytywnym wzorem do naśladowania

Jako przebudzeni rodzice lub opiekunowie jesteście najważniejszymi dorosłymi postaciami w nauczaniu dzieci o energii świadomości i modelowaniu pozytywnych zestawów umiejętności afirmujących życie, które mają naśladować. Kiedy jesteś dobrym przykładem dla innych oraz starasz się utrzymywać w rodzinie wyższe wibracje poprzez wyrażanie kochających i życzliwych zachowań, twoje dziecko otrzymuje pozytywny odcisk bioneurologiczny, który wiąże się z narastaniem pozytywnych częstotliwości w ciele świetlistym. We wczesnych fazach rozwojowych dzieciństwa, neurony lustrzane rozwijają właściwości lustrzane poprzez naśladowanie przez dziecko zachowań rodziców i otoczenia. Neuron lustrzany to komórka nerwowa, która aktywuje się, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Oznacza to, że dziecko obserwujące zachowanie rodzica lub opiekuna w rzeczywistości wytycza ścieżki dla tego samego neuronalnego wzorca działania, za pośrednictwem informacji przenoszonych w jego impulsach nerwowych. Niemowlęta i dzieci naturalnie mają znacznie wolniejszą częstotliwość fal mózgowych niż dorośli, a zatem jako pierwsze rozwijają się u nich prawidłowe funkcjonowanie mózgu i zdolności sensoryczne związane z aktywacją neuronów lustrzanych i uczuciem empatii.

Niemowlęta i dzieci mają wdrukowane systemy przekonań i zachowań swoich rodziców, czerpią wskazówki społeczne z tego, co ich rodzice robią. Miej świadomość, że jako rodzic jesteś stale obserwowany przez Twoje dzieci z poziomu podświadomości i świadomości, a to będzie kształtować ich zachowanie. Dzieci są z natury empatyczne i wysoce podatne na energię i zachowania otoczenia. Najważniejsze lata formowania ich unikalnej osobowości kształtują się do około szóstego roku życia, zaś kolejna warstwa pogłębiającej się integracji duszy pojawia się w wieku dwunastu lat. W związku z tym sugeruje się modelowanie pozytywnych cech, które chcesz zaszczepić dzieciom, takich jak rozwijanie charakteru moralnego i osobistego systemu wartości opartego na szacunku dla życia, praktykowanie bezwarunkowej miłości, pokoju, współczucia i empatii. Model kosmicznego suwerennego Prawa Jedni i cnoty etyczne Duchów Christosa oddają szacunek dla życia i pomagają rozwijać duchową siłę dzieci, które dorastając uczą się świadomego współtworzenia z innymi pokojowej kultury światowego humanizmu.

W obecnej kulturze ludzkiej okazywanie bezwarunkowej miłości i możliwość prowadzenia otwartej, szczerej i współczującej komunikacji na wszystkich poziomach relacji nie są ogólnie podkreślane. Żyjemy w stresującym świecie, ale ważne jest, aby poświęcić czas na komunikację rodzinną i otwarte dialogi, które pomogą edukować nasze dzieci w każdym wieku, aby lepiej radziły sobie z wyzwaniami życia i dysponowały podstawowymi narzędziami do panowania nad problemami emocjonalnymi. Kiedy wiek jest odpowiedni, wyjaśnij, jakie masz oczekiwania, a gdy pojawią się problemy, wyraź swoje uczucia i poproś dziecko, aby pomogło ci rozwiązać problem, aby również mogło uczestniczyć w tym procesie.

W wieku do sześciu lat dziecko i jego ciało świetlne są nadal połączone z ciałem świetlnym rodziców, gdzie to połączenie utrzymuje zwykle najbardziej obecny opiekun, przeważnie matka. Siły Antychrysta stosują wiele szkodliwych strategii, których używają do atakowania dzieci i jednostek rodzinnych, aby zakłócać więź matki z dzieckiem oraz biologiczną więź rodzicielską z duszami dzieci, ponieważ zakłóca to naturalny rozwój duszy w najważniejszej fazie życia, utrudniając aklimatyzację duszy dziecka do ziemskiego życia. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo tego wspólnego rezonansu ciała świetlistego, dziecko będzie szczególnie połączone z obecnym opiekunem lub rodzicem poprzez pozytywne przeniesienie. Pozytywne przeniesienie oznacza, że dzieci otrzymają energie i emocjonalne częstotliwości, które są wyrażane jako podstawowa częstotliwość ich głównego opiekuna lub rodziców oraz te energie i stany emocjonalne, które przejawiają się w domu rodzinnym.

Zaleca się, aby matka już w czasie ciąży codziennie medytowała i modliła się, włączając w te modlitwy i codzienne błogosławieństwa duszę dziecka. Po urodzeniu dziecka praktykuj medytację i włączaj duszę oraz wyższe Ja dziecka lub dzieci, aby uczestniczyły z tobą w oczyszczających i uzdrawiających modlitwach lub błogosławieństwach. W przypadku niemowląt lub dzieci przygnębionych, bardzo pomocne dla duchowego uzdrowienia jest regularne medytowanie i modlitwa z dzieckiem trzymanym w ramionach w pobliżu czakry serca lub umieszczanie dziecka, gdy jest przebudzone lub śpi, w pobliżu pola ciała świetlistego podczas oczyszczania i modlitwy. W tym wieku niemowlęta i dzieci bardzo reagują na Prawo Rezonansu, co skutkuje bezpośrednim przenoszeniem pozytywnej energii od rodzica podczas wszelkiego rodzaju aktywności skoncentrowanej na procesie wznoszenia, takiej jak odmawianie przepełnionych miłością modlitw i oczyszczających intencji, które zwiększą wibracje o wyższej częstotliwości.

W tym wieku nauczanie odbywa się poprzez przykład, i edukacja na temat koncepcji wznoszenia nie jest konieczna, chyba że poproszą cię bezpośrednio o te informacje. Jako przebudzony rodzic, powinieneś stosować narzędzia w postaci ćwiczeń wizualizacyjnych i używania wyobraźni do współtworzenia pozytywnych energii, dzięki którym ciało świetliste dziecka będzie silne i chronione. Powtarzanie prostych zwrotów, takich jak: Bóg lub Chrystus kocha (imię), mamusia i tatuś kochają (imię), piękne anioły kochają (imię), dzięki czemu otrzymują ciągłe energetyczne odciski i pozytywne afirmacje, że są bezwarunkowo kochane przez oba zestawy rodziców - uniwersalnych boskich i biologicznych rodziców lub opiekunów. W społeczności ES podstawowym narzędziem do budowania duchowego połączenia i siły ciała świetlistego jest tarcza 12D, a rodzic jako duchowy opiekun swoich dzieci może wykonać to ćwiczenie wizualizacyjne dla nich od urodzenia do 21 roku życia.

Aby pomóc sobie, swoim dzieciom i rodzinom przygotować się na planetarne wniebowstąpienie i uzdrowić duchowe aspekty, musimy wiedzieć, że ludzka dusza jest wielowymiarowa. Obejmuje to świadomość, że aby zapewnić rodzinom najlepszą opiekę, nasze dzieci będą musiały być pod opieką w kontekście wielowymiarowych istot duchowych. Aby opracować plan stylu życia, który pomoże rozwijać świadomość dzieci i rodziny, sugeruje się dwa główne podejścia. Zastanowić się nad wdrożeniem holistycznej i integracyjnej strategii stylu życia, która opiera się na zajęciu się systemem czterech ciał u dzieci poniżej szóstego roku życia. Dla dzieci powyżej szóstego roku życia i pod opieką rodziców pomocne może być wprowadzenie informacji dotyczących głównych ośrodków czakr z zajęciami, które zapewniają celowe uzdrowienie i równoważenie siedmiu głównych czakr, co powinno odzwierciedlać styl życia wznoszącej się osoby, który obejmuje również proste techniki medytacji.

Model systemu czterech ciał

Model systemu czterech ciał jest początkowym etapem uczenia się, w jaki sposób współdziałają ze sobą wielowymiarowe komponenty inteligencji ludzkiej świadomości - ciało fizyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne i duchowe ciało energetyczne. Kiedy na ścieżce duchowego przebudzenia decydujemy się na interakcję z każdą z naszych czterech głównych warstw, wspiera to holistyczne i zintegrowane wzniesienie. Kiedy opiekujesz się swoimi dziećmi i pomagasz im w przechodzeniu przez ziemskie wyzwania życiowe, jako rodzic możesz chcieć mieć kontekst znajdowania sposobów, które wspierają system czterech ciał dziecka, a następnie, gdy dorosną, uświadamiając im te części ich ciała i sposób ich funkcjonowania. To będzie wzmacniać duchową integrację i energetyczne połączenie między tymi częściami ciała, aby mogły one ze sobą znacznie efektywniej współdziałać. Większość ludzi zwraca uwagę na fizyczne obszary funkcjonowania ciała, które mogą przerwać przepływ energii i komunikację między podstawowymi częściami a narządami wewnętrznymi i gruczołami. Jeśli jednostka jest nauczona w dzieciństwie, że może wybierać swoje myśli i emocje i przechodzić w pozytywne stany świadomości, daje to jej pewność siebie, gdyż zdaje sobie sprawę, że nie musi znosić kaprysów niesfornego ciała emocjonalnego lub instynktownych impulsów. Stworzenie tego fundamentu w ciele emocjonalnym dziecka znacznie zniechęca byty do podczepień i zaburzenia ego, które w późniejszych latach często przeradzają się w uzależnienia i uzależniające impulsy.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób cztery główne warstwy oddziałują na siebie, abyś mógł świadomie uczestniczyć w ich łączeniu w celu komunikowania się ze sobą całej bioneurologii. Na przykład, wielu dorosłych może nie zdawać sobie sprawy, że ich umysł nieświadomy i myślokształty świadomego umysłu bezpośrednio tworzą ich stan emocjonalny poprzez reakcje i impulsy. Aby lepiej zarządzać emocjami i mieć dobrą kontrolę impulsów, należy uświadomić sobie zawartość ciała mentalnego i emocjonalnych wyzwalaczy, świadomie wchodzić w interakcję ze zrozumieniem, że chcemy, aby nasze ciało mentalne i emocjonalne działały ze sobą w harmonii. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi siebie i świadomie uczestniczymy w integracji i harmonizacji naszych czterech głównych części, doświadczamy coraz więcej spokoju i harmonii w życiu. Osoba wyrażająca intencje, aby zintegrować te cztery części ciała, doświadcza postępu ku ewolucji w całość i wewnętrzne zestrojenie z rdzenną jaźnią.

Jako rodzic posiadający tę wiedzę, będziesz chciał pomóc duszy Twojego dziecka rozwinąć się do przejawiania maksymalnej ekspresji duchowej, pomożesz mu zintegrować te części poprzez odpowiednie do wieku działania i informacje zwrotne, które wspierają jego ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Cele dotyczące ciała fizycznego: Jako rodzic wspierający zdrowie fizyczne dziecka i jego rozwój fizyczny, powinieneś wdrożyć pewne systemy wsparcia fizycznego, którymi dziecko wykazuje zainteresowanie. Może to obejmować planowanie zdrowych, ekologicznych, zbilansowanych posiłków, regularne bieganie lub zabawy w słońcu, wspólne rękodzieło, gry i zabawy lub rodzinne wyprawy na łono natury. Fizyczne zestrojenie może oznaczać zajęcia grupowe, takie jak sport lub joga dziecięca, ale także oznacza świadomość uziemienia do Ziemi, gdzie chodzenie boso lub spacery na łonie natury jest uziemieniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Cele dotyczące ciała emocjonalnego: Jako rodzic wspierający rozwój emocjonalny swojego dziecka winieneś okazać pomoc dziecku w nawiązaniu i zrozumieniu jego uczuć, emocji i impulsów - bez konsekwencji. Kiedy jesteśmy emocjonalnymi dorosłymi, możemy pomóc naszym dzieciom lepiej identyfikować i wyrażać emocje, które nie są karane jako dobre lub złe, ale dozwolone jako uczciwe wyrażanie uczuć, a następnie współczująco przepracowane, gdy jest to możliwe. Pokaż dziecku, jak pozbyć się frustracji i wrócić do pozytywnych uczuć bez rozpamiętywania napadów złości lub negatywności. Poinformuj je, że jego działania pociągają za sobą konsekwencje i pokaż, jak to działa w podejmowanych przez nie decyzjach. Taniec i śpiew, intonowanie i nucenie, komunikacja głosowa i werbalna w opowiadaniu historii. Dużo fizycznego uczucia, przytulania i całowania w czystym, bezwarunkowo kochającym, współczującym i wspierającym środowisku.

Cele ciała mentalnego:
Pomóż dzieciom rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów, a także zapoznaj je z muzyką klasyczną, arcydziełami artystycznymi lub baw się zabawkami i grami, które rozwijają umiejętności i sposoby stymulowania mózgu podczas uczenia się poprzez kreatywne zabawy. Weź też pod uwagę kolorowanie i rysowanie, gry wzmacniające pamięć, kreatywne sztuki angażujące umysł, wszelkie formy uczenia się i rozwijania zestawów umiejętności poznawczych, zdrowy rozsądek i konsekwencje działań. Pokaż dziecku, jakich potencjalnych lekcji nauczyło się poprzez interakcje lub dokonywane wybory.

Cele ciała duchowego: Zachęć dziecko do połączenia się ze swoją wyższą duchową mocą, wiedząc, że wyższa moc bezwarunkowo je kocha, używając języka do opisania tej duchowej relacji w sposób, z którym czujesz się komfortowo. Daj sugestie lub poprowadź przez proste afirmacje, krótką i łatwą modlitwę rano i wieczorem, a gdy dorośnie, wyznacz spokojne chwile na szybką medytację lub dzielenie się refleksją na temat codziennych wydarzeń, aby podkreślić nauki o duchowych zachowaniach z etyką cnoty. Bóg jest kochający i życzliwy, także dusza jest kochająca i życzliwa. Kiedy ludzie odłączają się od Boga i duszy, nie są już kochający i życzliwi.

System siedmiu czakr i dzieci powyżej szóstego roku życia

Dzieci w wieku powyżej sześciu lat mogą być gotowe dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ich ciało energetyczne i że wszystko wokół nich jest energią. Jako przebudzony rodzic możesz wprowadzić swoje dzieci w koncepcje energetyczne, takie jak system czakr, i zacząć uczyć je podstawowej medytacji oraz wyższych technik zmysłowych. Kiedy rodzic rozpoczyna własną praktykę duchowego wznoszenia, może poznać istotne informacje, którymi warto się podzielić z dziećmi. W zależności od wieku dziecka i jego specyficznych problemów społecznych związanych z okresem szkolnym, należy wybrać najlepszy czas na wdrożenie działań związanych z procesem wznoszenia. Najlepszy czas na wprowadzenie informacji o wzniesieniu lub innych koncepcji, które pomogą dziecku lepiej rozeznać energię, może być podczas wakacji lub przerwy w nauce.

W tym wieku właściwe jest wprowadzenie dzieci do modlitwy, a kiedy kładą się spać, warto przywołać Boga, Chrystusa lub aniołów Stróżów, aby utrzymywali z nimi łączność i ochronę w wiecznym świetle, także poprzez wyrażanie podziękowań za rzeczy, które otrzymali tego dnia. W stosownych przypadkach sugerujemy również dodanie intencji dotyczących stanu snu, tak abyśmy podczas snu mogli również wykonywać pracę duchową, wysyłać modlitwy do innych lub prosić o pomoc w rozwiązaniu wszelkich ziemskich problemów, które mogą się pojawić. Może wiemy, że nasz ukochany członek rodziny nie czuje się dobrze, więc pozostali członkowie rodziny mogą wysyłać modlitwy podczas snu o błogosławieństwo zdrowia i dobrego samopoczucia dla tej osoby. W rodzinnym gospodarstwie domowym ważne jest zarezerwowanie spokojnego czasu, kiedy każda osoba może być sama w prywatnej przestrzeni, w której może wycofać się z działań. Pozwól dzieciom mieć specjalne lub spokojne miejsce, w którym mogą przebywać same, aby nikt im tam nie przeszkadzał. Może to specjalny domek na drzewie lub domek zabaw na podwórku, w którym dziecko uwielbia znajdować schronienie i bawić się w przestrzeni zaprojektowanej tylko dla niego. Podczas cyklu wznoszenia ważne jest, aby być świadomym, że każda osoba w każdym wieku będzie potrzebowała trochę przestrzeni i samotnego czasu we własnej energii, co pozwala na duchowe uzdrowienie, rekalibrację i pomoc w zrównoważeniu pola energetycznego.

W tym wieku ważne będzie, aby rodzice akcentowali pozytywny system wartości, i że należy mówić prawdę im i innym. Niech twoje dzieci wiedzą, że powiesz im prawdę najlepiej jak potrafisz i że kochasz je bezwarunkowo i również zawsze chcesz usłyszeć prawdę. Konieczne jest, aby podczas zawierania umowy z dzieckiem mówienie prawdy nigdy nie było karane gniewnymi reakcjami. Rodzice mogą potrzebować pokierować dziećmi w pewnych sytuacjach, aby wiedziały, że nie wszyscy ludzie mówią prawdę, a czasami mówią rzeczy, których nie mają na myśli, mogą nawet wprost kłamać.

W pewnym momencie rodzice mogą potrzebować pomocy w przeprowadzeniu dzieci przez trudne sytuacje, w których zostały wystawione na coś, co nie jest prawdą. Mogą być przywiązane do postaci z bajki lub kreskówki, a wtedy rodzic może pomóc im zrozumieć różnicę między prawdziwą osobą a fałszywą postacią. W pewnym momencie dzieci będą narażone na nękanie, co wzmocni poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo w domu i rozwiązywanie konfliktów jako sposób na życie, co pomaga dzieciom uwolnić się od żalu lub skomplikowanych emocji, gdy zostaną wystawione na kontakt z kimś, kto zrani ich uczucia. Pomagajmy dzieciom zrozumieć, że czasami nieszczęśliwi ludzie są niebezpieczni lub zachowują się wrednie i uświadomić, że nie są to prawdziwi przyjaciele, że być może będziemy musieli zakończyć te związki lub relacje. Dlatego powinniśmy cenić rodzinę i prawdziwych przyjaciół, którzy naprawdę nas kochają i troszczą się o nas, tak jak my troszczymy się o nich, i że te prawdziwe przyjaźnie i relacje rodzinne są błogosławieństwem w naszym życiu.

System siedmiu czakr został zaktualizowany wraz z połączeniem wzniesionej Ziemi z domeną źródłową kosmicznego Założyciela, co jest także sposobem, aby pomóc dziecku zintegrować jego centra czakr poprzez włączenie różnych strategii do codziennych czynności.

Czakra podstawy 1D: Ten ośrodek energetyczny generuje mocną i stabilną podstawę, która pomaga dziecku czuć się pewnie. Obejmuje ćwiczenia fizyczne, regularne zajęcia na świeżym powietrzu, pływanie, sport lub zajęcia z rodziną. To centrum energetyczne jest mechanizmem uziemiającym, który znajdował się w czerwonym spektrum. W nowych energiach diamentowego promienia nabiera jasnoróżowego odcienia magenta i jest królestwem zjednoczenia ze świętym Ojcem na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest KA, a jego medytującym towarzyszem jest purpurowy lub różowy turmalin.

Czakra sakralna 2D: To centrum energetyczne generuje naczynie do wyrażania zdrowych przyjemności dla ciała instynktownego, planowania specjalnych wydarzeń dla zaspokajania potrzeb, emocjonalnej więzi poprzez dzielenie się, zabaw w wodzie, ćwiczeń na brzuch. To centrum energetyczne było pomarańczowe, a teraz przybiera złocistopomarańczowy odcień lub kremowy kolor brzoskwini i jest królestwem zjednoczenia ze świętym Christosem-Sophią na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest RA, a jego medytującym towarzyszem jest złoty imperialny topaz.

Splot słoneczny 3D: To centrum energetyczne jest siedzibą osobistej woli i umysłu ciała duchowego. Ćwiczenia oddechowe i uwalniające stres, wypuszczanie powietrza i stłumionej energii, otwarta dyskusja na temat aspektów osobowości ego, takich jak rozwiązywanie lęków i wyznaczanie krótkoterminowych celów, ćwiczenia poczucia własnej wartości. To centrum energetyczne było żółte i teraz przybiera żółto-zielonkawy blask do odcieni akwamarynu i jest królestwem zjednoczenia między rdzeniem duchowej Jaźni a kosmiczną świętą Matką na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest YA, a jego medytującym towarzyszem jest kryształ akwamarynu lub herderytu.

Centrum Serca 4D: To centrum energetyczne jest centrum bezwarunkowej miłości, życzliwości i współczucia, rozwoju zaufania do siebie i innych. Wyrażanie uczuć, tulenie się i sposoby bycia kochającym innych i naturę. To centrum energetyczne było jasnozielone i teraz przybiera odcień szmaragdowo-diamentowy i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Szmaragdowym Sercem Boga i Szmaragdowym Drzewem Życia w ciele świetlistym Albionu na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest SA, a jego medytującym towarzyszem jest szmaragd lub malachit.

Czakra gardła 5D – To centrum energetyczne jest centrum komunikacji i wyrażania wewnętrznej prawdy za pomocą głosu, mowy i pieśni. Śpiewanie, coaching głosu, prezentacja głosu lub przemówienia, występy, a nawet płukanie gardła. To centrum energetyczne było kobaltowoniebieskie, a teraz przybiera odcień srebrzystoniebieski do białego diamentu i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Głosem Boga. Tonem tego centrum energetycznego jest TA, a jego medytującym towarzyszem jest kryształ angelitu lub niebieski agat.

Czakra brwiowa 6D – to centrum energetyczne jest trzecim okiem, które otwiera kreatywną wizualizację i intuicję. Podczas treningu tej czakry należy skupiać się na trzecim oku, wyobrażać sobie fioletową kropkę w środku mózgu jako drzwi do innych wymiarów, przywoływania pamięci, używania wyobraźni lub innych kreatywnych sztuk z kolorowymi i pięknymi obrazami. To centrum energetyczne miało kolor indygo, a teraz przybiera odcień indygo połączony z pastelowym fioletem i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Okiem Boga. Tonem tego centrum energetycznego jest HA, a jego medytującym towarzyszem jest azuryt lub akwamaryn.

Czakra korony 7D - to centrum energii działa jako duchowe zestrojenie pełnego spektrum z Bogiem poprzez połączenie wszystkich innych centrów energii i fal kolorów. Tak więc to centrum energetyczne było fioletowe i teraz przyjmuje złotą aureolę pastelowych tęczowych odcieni diamentowych, które łączą koronę i podstawę otaczając ciało złocisto-białą aureolą, która rozciąga się dalej tworząc tęczowe pastelowe kolory i jest sferą duchowego zjednoczenia z Boską Kosmiczną Trójcą. Tonem tego centrum energetycznego jest LA, a jego medytującym towarzyszem jest kamień opalu lub kryształ Herkimer. LA jest wielkim unifikatorem i syntezatorem wszystkich poprzedzających go energii.

Wszystkie siedem podstawowych tonów można śpiewać razem jako KA RA YA SA TA HA LA lub Krystallah.Wspieranie duchowego rozwoju dzieci


Opracowując plan dla swojego dziecka lub rodziny, włączamy konsekwentne działania, które wspierają rozwój duchowy, duchowe uzdrowienie i równoważenie energii, i są zgodne z wniebowstąpieniem planetarnym i uczeniem się, jak skontaktować się z boskim Stwórcą, oto kilka sugestii.

Wniebowstąpienie planetarne:
Przekazuj dzieciom odpowiednie do wieku informacje o planetarnym i osobistym wzniesieniu, które generuje duże zmiany w naszym świecie, abyśmy mogli współtworzyć pozytywną kulturę proludzką dla Nowej Ziemi. Daj im pewien kontekst na temat mylących rzeczy, które mogą widzieć wokół siebie, aby pomóc im zrozumieć, że cała ludzkość przechodzi wielką zmianę w sposobie myślenia i robienia różnych rzeczy. Nie każdy wie, że planeta się wznosi, że trzeba się do tego dostosować i dokonać zmian w życiu, być bardziej kochającym i milszym, pomóc stworzyć zdrowsze miejsce do życia. Niektórzy dorośli są zdezorientowani tym, co się dzieje, w wyniku czego mogą odczuwać smutek, złość lub niezadowolenie z powodu tych zmian.

Nowa Ziemia:
Rodzice mogą skupić się na każdej z zasad Prawa Jedni i podać przykłady, w jaki sposób te zasady są praktykowane w naszym codziennym zdrowym stylu życia, abyśmy świadomie pracowali nad budowaniem kultury światowego humanizmu. Prawo Jedni to świadomość jedności, w której wiemy, że istnieje kochający Bóg Stwórca, który łączy nas z każdą żywą istotą. Życie na Nowej Ziemi oznacza, że ludzkość musi zmienić sposób bycia, a wszyscy ludzie powinni żyć i funkcjonować w świecie opierając się na miłości, pokoju i wzajemnym szacunku. Wszystkie żywe istoty na Ziemi muszą być szanowane jako żywa energia Stwórcy, a kiedy kochamy siebie, kochamy innych, kochamy Ziemię i jej stworzenia, oferujemy siebie, by służyć innym, odpowiedzialnie współtworzyć i opiekować się wszystkimi żywymi istotami w naszym świecie.

Modlitwa i medytacja:
Zachęcaj dzieci do modlitwy i módl się z nimi codziennie. Modlitwy mogą być krótkie i słodkie, w konkretnym celu płynącym z serca. Zamiar połączenia z boskim Stwórcą, dziękczynienie za posiłki lub otrzymane rzeczy, modlitwa za innych, rozwijanie osobistej duchowej relacji z Bogiem lub aniołami stróżami. Celem rodzica jest zachęcenie dziecka do rozwijania bezpośredniego duchowego połączenia i przyjacielskich relacji z Bogiem i Christosem (siłą wyższą), wiedząc, że są kochającymi, szczerymi duchami, które zawsze słuchają i prowadzą je w trudnych chwilach.

Darowanie bezwarunkowej miłości: Kiedy dajemy bezwarunkową miłość innym, generujemy pozytywne siły i przenosimy energie, które są wysyłane z naszego centrum serca i pola aury do innej osoby lub emitują pozytywne wibracje miłości do otoczenia. Skieruj uwagę dziecka na centrum jego serca i ucz je, że jest to centrum jego boskiego ducha, który jest naturalnie kochający i życzliwy. Bądź czuły, przytulaj się i często mów, że je kochasz. Znajdź sposoby, aby pokazać innym i Ziemi płynące z serca uczucia bezwarunkowej miłości. To po prostu świadomość dzielenia się pozytywną energią i troską z otaczającymi nas ludźmi, miejscami i rzeczami. Każda osoba może dzielić się dobrocią i bezwarunkową miłością, akceptując innych jako istoty duchowo-energetyczne i starając się kierować pozytywną energię poprzez myśli, słowa, działania i modlitwy. Zajęcia, które pokazują, że troszczysz się o środowisko i innych ludzi poprzez dbanie lub sprzątanie, rysowanie obrazka, aby rozjaśnić dzień starszej osobie lub robienie czegoś, co pomaga innym, to łatwy sposób na wyrażenie bezwarunkowej miłości.

Ćwiczenie ciała emocjonalnego: Niemowlęta i małe dzieci są rozbite między rzeczami, które chcą robić, a tym, co faktycznie są w stanie zrobić, co wywołuje napady złości. W takiej sytuacji najlepiej skupić ich uwagę na czymś innym, co jest pomoże im nauczyć się przekierowywać i kontrolować swoje zachowanie. Czasami cierpliwe udzielanie instrukcji, przerwy lub szybkie dźwięki medytacyjne mogą poprawić zdolność samokontroli u dziecka, prowadząc je z powrotem do równowagi. Wraz z wiekiem dzieci muszą rozumieć konsekwencje działań wynikających z ich zachowania. Zachęć je, aby odeszły od sytuacji, w których się złoszczą, aby się wyciszyły zamiast wybuchnąć. Pomóż dzieciom zrozumieć, że są szefami własnego ciała, w tym fakt, że mogą zmieniać własne stany emocjonalne. Jeśli czują smutek lub złość, że jest to energia, którą mogą uwolnić i zmienić, kiedy lepiej zrozumieją swoje uczucia. Pomóż dziecku wyrazić emocje słowami, aby nauczyło się wyrażać to, co czuje.

Odcięcie ego: Działa to jak ćwiczenie lustrzane dla odcięcia ego rodzica widzianego przez pryzmat jego dzieci, ponieważ dzieci nie będą tym, kim chcesz, aby były, ale wyrosną na to, kim naprawdę są. Przygotuj się na to, aby Twoje dziecko było odrębną ekspresją duszy, jaką jest naprawdę, poprzez takie kierowanie nim, aby było bardziej odporne, niezależne i zdolne do działania jako jednostka. Takie odcięcie to umiejętność bycia w pełni obecnym i niewycofywania energii. Patrzenie na rzeczy z innej perspektywy bez potrzeby, aby było to określone, więc nie jesteś przywiązany do tego jako rezultatu. To szkolenie dzieci, aby znaleźć świadomość chwili obecnej i wiedzieć, że nie mogą kontrolować ludzi, miejsc i rzeczy, że najlepiej jest nie skupiać się ani nie przywiązywać do pewnych wyników. Zmiana jest normalnym aspektem życia i czasami musimy odpuścić, gdy nie są już dla nas pozytywne. Dzieci powinny wiedzieć, że wszystko ma cel w życiu, z którego mogą się uczyć, że mogą wydarzą się pewne rzeczy, których nie rozumieją. Zmiana może przynieść sytuacje, które muszą się wydarzyć w życiu i należy uhonorować tę zmianę jako część naturalnego cyklu życia. Ponadto, niezbędnymi umiejętnościami życiowymi potrzebnymi na tym etapie ewolucji na planecie Ziemia jest pomaganie dzieciom w poznaniu różnicy między tym co prawdziwe a fałszem, aby rozumiały postacie z fantazji i wymysłów, dostrzegały energie oszustów, którzy próbują kontrolować poprzez manipulację.

Ćwiczenia fizyczne: Pomocne jest uświadomienie dzieciom, że ciało fizyczne jest przeznaczone do ruchu i ćwiczeń, które są nie tylko przyjemne, ale także utrzymują nasze ciała w stanie uziemienia i bardziej zrównoważonej energetyce. Ćwiczenia fizyczne pomagają organizmowi pozostać dotlenionym i pomagają w krążeniu sił witalnych i wznoszącej energii w całym ciele. Dzięki ogromnym aktywacjom plazmy planetarnej, niektóre ćwiczenia i inne aktywności fizyczne na świeżym powietrzu są pomocne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ponieważ pozwalają ucieleśniać wyższe częstotliwości. Jeśli to możliwe, staraj się łączyć z naturą i wybieraj zajęcia na świeżym powietrzu lub sporty, w których rodzice i dzieci mogą bawić się razem. Pływanie doskonale nadaje się do zwiększania przepływu energii w całym ciele, uwalniania energii emocjonalnej i neutralizowania negatywnych energii elektromagnetycznych z różnych produktów elektrycznych.

Równoważenie czakr i / lub energii: najlepszym sposobem na rozpoczęcie nauki równoważenia energii ciała dzieci powyżej szóstego roku życia, które są gotowe na te informacje, jest proste skupienie uwagi na obszarach ciała, w których znajdują się czakry i gruczoły. Jednym z najłatwiejszych sposobów ogólnego zrównoważenia energii gruczołów czakr jest szybka medytacja poprzez wchodzenie w siebie, aby osiągnąć spokój lub ciszę. Bardzo skuteczna okazuje się siła intencji lub siła skupionej uwagi przez jakiś czas, nawet przez 60 sekund. Pokaż dziecku przybliżone położenie czakr i uświadom, że każdy ośrodek energetyczny jest zarządzany przez gruczoł wydzielający hormony w ciele. Ćwicz z dzieckiem. Zamknij oczy, zrelaksuj się, zwróć uwagę na oddech i znajdź wygodną pozycję. Poprowadź dziecko przez wspólne ćwiczenie oddechowe, a następnie skup się na konkretnym ośrodku energetycznym za pomocą dowolnej metody, w cichej świadomości, trzymając kryształ, intonując ton kryształu czakry, wizualizując jego kolor, dzieląc się wrażeniami odczuwanymi przez energie. Poprzez uczynienie poznawania energii czakry spójną praktyką, nawet jeśli trwa ona kilka minut, wzmacniasz umiejętności wizualizacji dziecka, a także dostęp do odczuć zmysłowych i wrażeń energetycznych. Poczucie równowagi oznacza, że ciało jest skoncentrowane energetycznie, dzięki czemu łatwo odzyskujemy spokój emocjonalny nawet, gdy jesteśmy narażeni na energetyczny chaos środowiskowy. Dzięki ćwiczeniom równoważenia energii osoby w każdym wieku doświadczą lepszego samopoczucia. Dziecko poczuje się bardziej zrównoważone, gdy stan energetyczny rodziców będzie bardziej zrównoważony, ponieważ jest to stan świadomości wspólnego rezonansu harmonicznego.

Rób to, co lubisz: Większość dzieci zaczyna naturalnie robić rzeczy, które lubią robić i mogą być uwarunkowane, aby przestać, gdy nie otrzymują wsparcia lub doznają traumy. Jeśli jako osoba dorosła, chcesz przypomnieć sobie lub nauczyć się być szczęśliwym i żyć autentycznie, spędzaj czas z małymi dziećmi. Małe dzieci są całkowicie naturalne w sposobie, w jaki się bawią, w sposobie mówienia, w sposobie chodzenia, po prostu są tym, kim są w danej chwili. Dlatego poświęć uwagę i czas, zawsze zachęcając każde z dzieci do robienia rzeczy, które są dla nich autentyczne i które lubią lub kochają robić. Umożliwiając im zabawę i odkrywanie różnych środków sztuki, rękodzieła, malarstwa, kolorowania, śpiewania, tańca, gier, zabawy z przyjaciółmi, chodzenia do parku, mini zoo, spokojnego czasu, słuchania lub grania muzyki i wszystkiego innego, co jest fajne. Gdy dzieci dorastają, być może będziesz musiał zebrać się z rodziną, aby wspólnie świętować rodzinne tradycje, takie jak urodziny i święta, spędzając więcej czasu na robieniu rzeczy, które wszyscy lubicie robić.

Opisywanie energetycznej natury naszej rzeczywistości może być trudne do zrozumienia dla dorosłych, nie mówiąc już o dzieciach. Aby pomóc rodzicom rozpocząć tę rozmowę, udostępniamy skrypt wsparcia, który możesz wykorzystać, spersonalizować, edytować i dodawać wszystko, co według Ciebie wspiera wyjątkową ekspresję duszy, jaką jest Twoje dziecko.

Przykładowa dyskusja na temat wniebowstąpienia planety

Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, które są stworzone z energii. Jesteś człowiekiem, który ma duszę. Jesteśmy duszami żyjącymi na planecie w ciele fizycznym. Nasza planeta ma ciało duchowe, tak jak my, a więc ona oraz wszystkie żyjące na niej istoty również mają duszę, tak jak my.

Nasza planeta Ziemia przeżywa szczególny moment, ponieważ obchodzi urodziny. Kiedy Ty masz urodziny, to bardzo się cieszysz, a teraz i Ziemia obchodzi swoje urodziny, które nazywają się planetarnym wniebowstąpieniem/wzniesieniem. Przybyliśmy tu jako dusze, które ubrały się w ciała fizyczne, aby pomóc świętować urodziny Ziemi. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to się dzieje, ale pewnego dnia wszyscy będą to wiedzieć.

Nasz Wszechświat ma wiele różnych cykli czasowych i działa jak gigantyczny kosmiczny zegar. Kiedy cykle czasowe się kończą, wszystkie planety w Układzie Słonecznym przechodzą na inny poziom, aby doświadczyć innego cyklu czasowego. To się dzieje teraz i dla niektórych może to być mylące, ponieważ nie wiedzą, że to się dzieje.

Kiedy masz urodziny, oznacza to, że minął rok / dwanaście miesięcy i jesteś teraz o rok starszy. Planety mają urodziny w ten sam sposób. Kiedy kończy się cykl czasowy, a planeta przechodzi w inny cykl czasowy, ona zmienia wszystko, co oznacza, że jako ludzie żyjący na planecie, wszyscy musimy zmienić się razem z nią. Niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć, jak się zmienić, ale oznacza to, że kiedy planeta obchodzi swoje urodziny, pomaga nam wszystkim uświadomić sobie, że każda ludzka dusza potrzebuje miłości, że musimy się kochać i nauczyć się, jak być miłym, jak pomagać sobie nawzajem.

Ziemia składa się z tęczowego spektrum kolorów, a te kolory są połączone również z twoim ciałem i duszą. Kiedy pada deszcz i widzimy tęcze, Ziemia pokazuje nam te kolory na niebie! Nasz Wszechświat również składa się z takiej samej tęczy kolorów. Każdy z tych kolorów tęczy tworzy coś, co nazywa się wymiarem. Kiedy planeta obchodzi urodziny, decyduje się na przejście z jednego koloru lub wymiaru do innego koloru w wyższym wymiarze. Trwa to miliony lat, więc oznacza to, że urodziny planety są wyjątkowe i nazywają się wzniesieniem. Ponieważ planeta przechodzi tę zmianę, oznacza to, że powinniśmy wiedzieć o istnieniu naszej duszy, która jest naszym ciałem energetycznym. Nasze ciało energetyczne wygląda tak samo jak nasze ciało fizyczne i składa się z sieci energetycznej. Raczej nie możemy zobaczyć tego ciała energetycznego. Każda istota ludzka i żywa istota ma ciało energetyczne. Nasze ciało energetyczne łączy się z siedmioma głównymi centrami energetycznymi zwanymi czakrami. Te koła energii w naszych czakrach łączą się z naszym ciałem energetycznym lub duszą, a następnie nasza dusza tworzy różne kolory.

Nasza dusza, lub ciało energetyczne, jest połączona z Ziemią i jej ciałem duchowym. Więc ty, ja, i my wszyscy jesteśmy połączeni z duchowym ciałem planety, gdy ona zmienia się i przechodzi przez wzniesienie. Ponieważ dzieje się tak wiele zmian, a wiele osób wciąż jest zdezorientowanych, nie możemy pozwolić, aby nasze ciało energetyczne zostało osłabione lub zranione. Musimy podjąć pewne kroki, aby to nasze ciało energetyczne było silne, zdrowe i szczęśliwe, wypełniając je białym złotym światłem. Podczas planetarnego przesunięcia musimy utrzymywać nasze ciała energetyczne i duszę z silnymi światłem.

Dokształcanie starszych dzieci

Aby edukować dzieci o tym, jak działa energia w ich ciałach wielowymiarowych, przydać się może podstawowa pomoc graficzna, która pomoże uświadomić je w kwestii centrów energii czakr. Kreatywni rodzice mogą użyć lalki lub ulubionego pluszaka, na którym umieszczą guziki lub kolorowe kamienie, aby pokazać lokalizację centrów czakr.

Masz ciało duchowe zbudowane z energii. Jest to forma energetyczna twojego ciała fizycznego i wygląda tak, jak ty, kiedy widzisz siebie w lustrze. To ciało energetyczne jest niewidoczne dla większości ludzi, ale jest połączone z ciałem fizycznym przez siedem głównych ośrodków. Te centra energetyczne nazywane są czakrami, a każde z nich funkcjonuje w określony sposób, wykonując specjalne zadanie dla ciała.

Czakry przesuwają energię z twojego ciała duchowego do twojego ciała fizycznego. Możemy nie być w stanie zobaczyć ciała duchowego, ale możemy odczuwać to ciało duchowe jako poruszającą się energię. Czakry rozsyłają energię po całym ciele, abyśmy mogli zachować zdrowie, siłę i równowagę. Mogą się blokować, więc dobrze jest zwracać na nie uwagę, aby cały czas działały naprawdę dobrze. Kiedy czakry zostają zablokowane, czasami możemy zachorować i nie czuć się dobrze. Kiedy tak się dzieje, możemy czuć się bardzo zmęczeni, a może nawet smutni lub źli. Kiedy czujesz się bardzo szczęśliwy i spokojny, wtedy twoje czakry pracują dobrze, gdyż przesyłają do ciebie dobrą energię.

Wewnątrz ciała masz siedem głównych ośrodków energii – czakr, które poruszają się w ten sposób (pokaż środkowy kanał pionowy). Pierwsza czakra znajduje się w dolnej części kręgosłupa. Druga czakra znajduje się tuż pod pępkiem. Trzecia to dół klatki piersiowej na brzuchu. Czwarta to czakra serca, która znajduje się w sercu, tutaj. Piąta to czakra gardła. Szósta czakra znajduje się między oczami na czole. A siódma czakra jest na czubku twojej głowy. Więc teraz, kiedy już wiesz, że masz te centra energetyczne w swoim ciele, od ciebie zależy, czy się nimi zajmiesz. Jesteś właścicielem i szefem swojego ciała, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, jak działa twoje ciało jako energia. Kiedy coś jest dla ciebie nieprzyjemne, zostaw to, a następnie postaraj się usunąć tę energię ze swojego ciała.

Kiedy czujesz się zdenerwowany lub ktoś sprawia, że jesteś smutny lub zły, pamiętaj, że to uczucie jest energią. Kiedy odczuwamy negatywne emocje, czasami mogą to być brzydkie energie. Ludzie potrafią wypowiadać brzydkie słowa i mogą mieć przywiązaną do nich brzydką energię. Gdy coś się wydarzy, może zechcesz się uspokoić, aby poczuć się lepiej. Możesz powiedzieć sobie, że nie podobało ci się to, jak się czułeś, i pamiętaj, że możesz usunąć tę brzydką energię ze swojego ciała. Brzydką energię można czuć i może wyglądać jak czarna maź lub lepkie czarne plamy, a także może być ciężka i obrzydliwa. Aby pozbyć się tej brzydkiej energii, możesz sobie wyobrazić, że nad tobą jest Słońce, które wysyła promienie światła jak deszcz w dół twojego ciała, rozpuszczając wszystkie czarne plamy energii. Możesz użyć tarczy światła, którą razem zrobiliśmy, zobaczyć swoje ciało pokryte i owinięte białym złotym światłem, a potem zobaczyć, jak to złote światło rozpuszcza wszystkie czarne plamy. Czasami, jeśli czujemy brzydką energię, możemy potrzebować uciec od innych dzieci, aby pobyć ze sobą w samotności i naładować ciało. To jest w porządku, gdy mówisz wszystkim, że potrzebujesz trochę przestrzeni i nie chcesz, aby ci przeszkadzano, ponieważ musisz zrównoważyć swoją energię, aby poczuć się lepiej.

Co kilka dni dobrze jest sprawdzać energie swoich czakr i starać się, aby były ładne, czyste i dobrze działały, abyś był zdrowy i szczęśliwy. W każdej chwili możesz poprosić mnie o pomoc w oczyszczeniu energii, gdy nie czujesz się dobrze i możemy to zrobić razem. Możesz też poprosić swojego anioła Stróża, aby stworzył złotą aureolę wokół lub nad twoją głową, i aby wylał deszcz złotych, białych energii z czubka głowy do stóp. Zobacz, jak w dół i dookoła do twoich czakr spływa deszcz rozpuszczający wszelkie ciemne plamy i brzydką energię, poczuj, jak brud spływa w dół do Ziemi, jakby to była woda spływająca do kanalizacji. Wyobraź sobie, że twoje niewidzialne ciało duchowe świeci jasno jak Słońce!

Oczyszczanie energetyczne dzieci

Znajdź wygodne miejsce, usiądź i zamknij oczy. Jeśli masz na to ochotę, połóż ręce w pozycji modlitewnej. „Drogi Boże, mój aniele Stróżu proszę aktywuj aureolę Złotego Anioła”. Teraz zobacz, jak na czubku twojej głowy pojawia się złota kula światła. Złota piłka wokół twojej głowy jest wielkości piłki do siatkówki. To jest twoja aureola Złotego Anioła!

Złota kula jest jak Słońce, zobacz, że wychodzą z niej ciepłe promienie światła. Poczuj ciepło słońca, jak gdy jesteś na zewnątrz, a słońce ogrzewa Ci skórę. Teraz przyniesiemy mniejszą złotą kulkę z większego Słońca i powoli przeniesiemy ją w dół naszego ciała.

Teraz zobacz mniejsze złote słońce na czubku głowy. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar głowy pięknymi złotymi światłami. Przesuń małą złotą kulę światła między oczy, tuż nad nosem. Kontynuuj patrz, jak promienie światła usuwają wszelkie ciężkie lub ciemne energie.

Teraz zobacz złote słońce w gardle. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar gardła i szyi pięknymi złotymi światłami.

Teraz zobacz złote słońce na szczycie twojego serca. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar serca i szyi pięknymi złotymi światłami.

Teraz przesuń złote słońce nad pępek. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar pięknymi złotymi światłami.

Teraz skup się na złotej kuli przesuwającej się pod pępek i zobacz, jak przesuwa się ona między kolanami, a następnie zatrzymuje się u twoich stóp. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar pięknymi złotymi światłami. Następnie poślij złotą kulę w ziemię.

Aniele Stróżu, proszę pomóż mi zrównoważyć moje centra energetyczne, abym była zdrowa i szczęśliwa. Dziękuję Ci Aniele Stróżu, kocham Cię.

Uwaga: Możesz dodać wszystkie centra czakry lub zmienić ten skrypt, aby zawierał wszystko, co wymaga oczyszczenia, wysyłając złotą kulę do problemu, mając na celu usunięcie negatywnych lub zablokowanych energii.

Medytacja

Istnieje wiele alternatyw dostępnych online, aby pomóc rodzicom nauczyć swoje dzieci i siebie samych technik medytacji, które pomogą im przezwyciężyć i zneutralizować wiele różnych rodzajów stresorów. Tematy medytacji, takie jak bycie spokojnym, zwiększanie koncentracji, ćwiczenia oddechowe, odczuwanie empatii i życzliwości są szeroko dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Uczenie dzieci medytowania i rozwijania świadomości chwili obecnej daje im korzyści wynikające z rozwijania wielu pozytywnych cech w ich ciele mentalnym i emocjonalnym, które będą im niezmiernie pomagać przez całe życie. Dzieci nie powinny być zmuszane do medytacji, ale delikatnie zachęcane do tego.

Ćwiczenia medytacyjne dają dzieciom narzędzia do rozwijania skupienia, wzmacniania poczucia własnej wartości, umacniania pewności siebie, pomoże im odczuwać empatię i szczęście w życiu. Medytacja wpływa na przejście funkcjonowania mózgu i fal mózgowych w bardziej pozytywne stany, o których wszyscy medytujący wiedzą od tysięcy lat, medytacja jest pozytywna i zdrowa dla umysłu, ciała i ducha.

Znalezienie czasu na medytację z domownikami i dziećmi może być trudne. Nikt w rodzinie może nie być w stanie medytować według harmonogramu, ale można o tym otwarcie rozmawiać, aby znaleźć na to czas. Najlepiej byłoby zacząć od włączania dzieci w podstawowe ćwiczenia oddechu lub uważności. Często dzieci mogą medytować łatwiej niż dorośli, ponieważ mają mniej dylematów odnośnie procesu medytacji. Nie osądzaj ani nie krytykuj siebie jako rodzica, najważniejsze jest, aby nie forsować procesu, pozwolić mu rozwijać się we własnym tempie i bez oczekiwań.

Niech ta oferta pomoże rodzicom wesprzeć ich ukochane dzieci, aby stały się zdrowszymi, szczęśliwszymi i empatycznymi, dobrze przystosowanymi jednostkami, które urzeczywistnią ich prawdziwy cel serca i duszy, aby mogły śmiało kroczyć po tej wznoszącej się planecie.

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 22 lipca 2021

UTRACONA WIEDZA O CYWILIZACJI LUDZKIEJ - LISA RENEE lipiec 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w miarę jak proces wznoszenia i ujawniania staje się coraz bardziej widoczny, powoli zaczynamy odzyskiwać utraconą wiedzę o cywilizacji ludzkiej, jej okresach życia w harmonii z prawami natury, w zdrowym otoczeniu oraz jedności. Nastał ważny czas na wyzwolenie człowieka. Jednak jest to również czas przebudzenia do zrozumienia zdrady, która bardzo się rozpleniła. W tym czasie, gdy toczy się wojna o świadomość, wielu z nas rozciąga swoje zewnętrzne granice starając się znaleźć równowagę w etapach poszerzania i kurczenia procesu odradzania.

Czczone przez faraonów heliakalne wschody Syriusza zgodnie z cyklem Sotisa, generują w obecnych czasach potężne skutki w sieci planetarnej. W tym małym oknie czasu miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, wojen, tragedii i przesunięć linii czasu. Początek nowego egipskiego roku zbiegał się z heliakalnym wschodem, który miał miejsce w połowie lipca. To właśnie data 17 lipca wielokrotnie pojawiała się jako historyczne wydarzenie wyzwalające na najważniejszych egipskich liniach czasu, w tym ważne wydarzenia mające miejsce podczas rządów XVIII dynastii. Podczas fazy między 16 lipca a 19 lipca, około 17 lipca, mamy bardziej bezpośredni dostęp do całych zapisów genetycznych anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej, które zawierają różne fragmenty informacji związanych z wydarzeniami historycznymi zarejestrowanymi na organicznych liniach czasu. To otwarcie portalu czasowego jest ogólnie połączone z poważną zmianą świadomości w przyszłym kierunku osi czasu, a kontrolerzy próbują przejąć ster tego pędu za pomocą różnych taktyk wojennych typu dziel i rządź.

To otwarcie pozwala nam łatwiej utworzyć kanał łączący bezpośrednio z innymi stacjami tożsamości i duchową rodziną z przeszłych lub przyszłych osi czasu. Działa jak osobisty tęczowy most do kontinuum czasu trans, który otwiera wyraźną ścieżkę, aby ci, którzy mają wewnętrzne oczy, mogli otrzymać dar duchowej wizji, zobaczyć więcej prawdziwych wydarzeń, które zostały przed nami ukryte, z których wiele znajduje się w brakujących zapisach historycznych. Brakujące fragmenty historycznych zapisów dotyczących ludzkości zawierają energetyczne sygnatury, które można śledzić i znajdować w samej sieci planetarnej - one mogą być tłumaczone przez anielskie istoty ludzkie, które zachowały część oryginalnej pamięci w DNA. Istnieje również wiele zapisów składających się z fizycznych dowodów, artefaktów i starożytnych pism, celowo ukrytych przed opinią publiczną przez tych, którzy służą Przymierzu Lucyferian i spisku negatywnych Atlantydów. Jednak największym problemem z odzyskaniem naszych historycznych zapisów jest to, że zostały one uzbrojone przeciwko ludzkości w każdy możliwy sposób. Te zapisy były od tysięcy lat głównym źródłem konfliktów w wojnach na osi czasu, ponieważ otwierają świadomość na urządzenia darmowej energii, pochodzące spoza planety i są powiązane z odzyskiwaniem zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji.

W 2021 r. heliakalny wschód Syriusza będzie miał miejsce 11 sierpnia, w okresie szczytu cyklu magnetycznego. Wyjaśniono nam, że wraz z tym astronomicznym wydarzeniem zbliża się do nas kolejny etap wielkiego rozwidlenia. Pojawienie się następnego pakietu zapisów historycznych faktycznie przesuwa osie czasu powodując organiczne wyrównanie wznoszenia-ujawnienia, a to przejawia się w zbiorowej świadomości, w której rodzina monadyczna podejmuje decyzje dotyczące przyszłego kierunku ewolucyjnego całej swojej duchowej rodziny. Istnieje wiele form gwiezdnych rodzin, które są pierwotnym źródłem linii monadycznych, inkarnowanych na Ziemi poprzez różne systemy promieni, a zatem decyzja jest oparta na maksymalizacji przyszłych ewolucyjnych potencjałów wzrostu.

Intensywność tego etapu bifurkacji przynosi o wiele więcej pęknięć w fasadzie oszustw głównego nurtu, mimo iż propagandyści desperacko wywołują fale strachu u populacji, aby utrzymać się na kursie w kierunku pożądanych celów masowego ludobójstwa przeprowadzanego przez nieludzkich kontrolerów. Rzeczywiście, istnieją obszary, które stanowią większe ryzyko, a nawet są niebezpieczne jako węzły zstępujące, dlatego musimy uważać, zwracać uwagę na to, dokąd prowadzi nas nasz wewnętrzny duch. W dniu 7-7 wytyczono na piasku linię między duchowymi wojownikami Christosa a osobami służącymi duchowi Antychrysta, toczącymi agresywne wojny technologiczne wymierzone w wiele grup duchowych, społeczności duchowych i nowo przebudzonych jednostek. Można to porównać z nową generacją uzbrojenia, wykorzystującego ataki z zaskoczenia na wiele różnych grup. Jesteśmy świadkami kolejnego poziomu tajnej, zaawansowanej technologicznie broni, niezwykle podstępnych taktyk kontroli umysłu wraz z retoryką zastraszania, używaną do nakazu wstrzykiwania broni biologicznej. To kolejny podwyższony poziom walki duchowej, który może mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne osób, które znalazły się w jej krzyżowym ogniu. Tak więc najlepszą obroną są wszelkie środki duchowego wzmacniania się poprzez modlitwę, medytację, wewnętrzne studia i rozwijanie połączenia z Bogiem i Kosmicznym Chrystusem, pozostawanie w boskim zestrojeniu.

Gdy zbliżamy się do bramy Syriusza, prowadzącej do szczytu cyklu magnetycznego, otwiera się dostęp do większej liczby osi czasu zaginionej wiedzy o cywilizacji ludzkiej. Ma to wpływ energetyczny, wspomagający przebudzenie zbiorowej świadomości na źródła darmowej energii i wiele zaawansowanych technologii, których używaliśmy przed inwazją intruzów. Aby ponownie zaprzepaścić tę wiedzę, wszystkich tych grup pracujących na rzecz ujawnienia takich technologii, pojawiają się agresywne próby wymazania i zniekształcania dokładniejszych relacji z naszej wcześniejszej historii. Jesteśmy w trakcie kolejnej globalnej próby wymazania niedawnej historii przez elitę władzy; już małe dzieci doświadczają kolejnego poziomu publicznej indoktrynacji sfałszowanych historii zapisanych w narracji Kontrolera. Broń kontroli umysłu NAA została całkowicie przestawiona na inny poziom jakości i pochodzi z matrycy czerwonego sześcianu zaprojektowanej przez byty z czarnej dziury Wesa, których główną siedzibę zidentyfikowano pod ziemią w Basenie Karpackim, skąd przeprowadza się takie operacje.

Niestety, wydaje się to być jednym z najbardziej zdradzieckich i podstępnych programów kontroli umysłu fanatyzmu, zelotyzmu, radykalizmu z wprowadzającymi w błąd i brutalnymi rodzajami bohaterstwa/zbawicielstwa, które są zaprawione czystą trucizną, aby wyrządzić możliwie najwięcej szkód zaangażowanym osobom. Ci, którzy są głęboko zranieni emocjonalnie, straumatyzowani i mają problemy z uzależnieniami, są zazwyczaj najszybciej manipulowani, więc można im zainstalować ciemne portale, i użyć jako pionki do prowadzenia duchowej wojny na rzecz metod dziel i zwyciężaj. Niestety, wydaje się, że dzieje się to coraz częściej, ponieważ szerzony jest przytłaczający poziom dezinformacji wywołujący zamieszanie i rozproszenie, aby odwieść grupy i szerszą populację od pozostawania w zgodzie z prawdą. Aby ujawnić kłamstwa, musimy pozostać w prawdzie naszego rdzennego ducha, który rzuca jasne światło na ciemność, która może przetrwać tylko w cieniach ignorancji.

Chociaż nawigacja w matrycy kontrolnej i jej propagacja rażących kłamstw oraz oszustw może być trudna, w tej dziedzinie pojawiają się bardzo ważne przełomy, które zawierają wiele niesamowicie pozytywnych rewelacji na temat naszej przeszłości, jako klucze do zapamiętania zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Na całym świecie w szeregu tematów wyłania się coraz więcej ukrytych prawd – one powoli, z dnia na dzień, pojawiają się na oczach zaniepokojonych grup, którymi są obywatele śledczy ujawniający wyniki swoich badań. To zaniepokojony obywatel publiczny, posiadający zdolność krytycznego myślenia i dochodzenia, pragnący znaleźć prawdę, zaczyna zadawać właściwe pytania. W wyniku wysiłków tych grup śledczych i dzielenia się odkryciami z innymi, generuje się efekt domina w zakresie ujawnienia, zaczynają się ujawniać niespójności, oczywiste przykrywki, błędne i niedopasowane daty rzekomych wydarzeń z naszej historii. Duch poszukiwania prawdy kładzie podwaliny pod ujawnienie wielu kłamstw i oszustw, które zostały nam opowiedziane przez rzekome władze odpowiedzialne za przekazywanie nam naszej historii o liniach czasu, wojnach, osobach publicznych, prezydentach, wynalazcach, artystach i tak dalej, i tak dalej, co zaczyna rozjaśniać wiele opowieści o początkach starożytnych cywilizacji na Ziemi i o tym, jak to rzekomo doprowadziło ludzkość do obecnej kultury.

Wojna o wolną energię, Księżyc jako broń

Wiele razy mówiono, że anielscy ludzie na planecie Ziemi są w trakcie wojny o energię, która jest wojną o świadomość, a także wojną o linie czasu, podczas gdy większość ludzkiej populacji nie wie o tym fakcie. W trakcie licznych wojen i ludobójczych kampanii, które miały miejsce w ciągu wielu wcieleń, w tym programów hodowli hybrydyzacyjnych z Obcymi mających na celu zainfekowanie naszej oryginalnej krwi i DNA, rasy intruzów stopniowo zabierały coraz więcej naszych naturalnych zasobów energii i ukrywały naszą historię.

Główne urządzenia Obcych lub technologii czarnej dziury były stale instalowane mniej więcej co 6500 lat (lub 6480 lat) w każdym przedziale 26 000-letniego cyklu. Robili to, aby uzyskać kontrolę nad magnetosferą poprzez manipulację geometrią dwunastościanu, która ma ogromny wpływ na magnetyzm organiczny, materię węglową i przejawiające się osie czasu. Zdobywając kontrolę nad właściwościami dwunastościanu i jego połączeniem z naszym Słońcem, poprzez uruchamianie i łączenie sztucznego magnetyzmu związanego z matrycą księżycową, ta kombinacja została wykorzystana jako broń do wywoływania powierzchniowych katastrof pogodowych, takich jak wielkie globalne powodzie. Odkryliśmy, że dwunastościan, który jest podstawową bryłą platońską połączoną z eterem i płynną plazmą przesyłaną przez nasze Słońce, ma 6480 stopni (suma kątów wszystkich jego ścian).

Tesla uświadomił nam, że eter zachowuje się jak ciecz dla materii i jak ciało stałe dla światła i ciepła, a inne bryły geometryczne działają jak cegiełki naszej matrycy, które potrzebują strukturalnej ramy składnika eteru. Poprzez geometrię dwunastościanu (która jest funkcją eteru) reszta brył platońskich i elementów jest zorganizowana w całej energii przepływów w określone wzorce częstotliwości w naszych wymiarach czasu i przestrzeni. Najważniejsze dla NAA jest kontrolowanie właściwości 6480 stopni dwunastościanu, a przez to kontrolowanie form materii i tego, co urzeczywistnia się na powierzchni Ziemi. Jest to wiedza geometryczna lub geodezyjna stojąca za sfałszowanym systemem tworzenia planety więziennej i odegrała znaczącą rolę w sposobie, w jaki najeźdźcy dokonali tej ukrytej inwazji.

Katastrofalne powodzie, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna były głównym narzędziem NAA do zakopywania, ukrywania i niszczenia starożytnych artefaktów, struktur oraz budynków, które odzwierciedlają ugruntowaną kulturę ludzką, a także pozostałe dowody zaawansowanych technologii ludzkiej cywilizacji. Co ciekawe, podczas pisania tego tekstu zauważyłam, że NASA przedstawiła kilka propagandowych wiadomości na temat historii chybotania księżyca i katastrofalnych powodzi niszczących powierzchnię Ziemi, sugerując, że musimy przygotować się na uderzenie.

Warto zaznaczyć, że w propagandzie NAA opartej na przemocy, szczególnie istotne jest opowiadanie o katastrofalnych powodziach, o których mówi się, że są wynikiem gniewu bogów na ludzi. Katastrofalne powodzie są częścią oprogramowania Armageddon, którego NAA lubi używać do wywoływania zbiorowej traumy u ludzkości, ponieważ z pewnością każda osoba na tej planecie ma w swojej podświadomości okropną pamięć o potopie. Dopiero pod koniec XIX wieku doszło do globalnej powodzi, ale historyczne dowody tego katastrofalnego wydarzenia zostały całkowicie wymazane z publicznej wiedzy, podczas gdy kontrolerzy naciskali na masową migrację do Stanów Zjednoczonych. Miliony ludzi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych na przełomie wieków, nie pamiętali poprzedniej kultury ani historii, podczas gdy nowsze budynki i miasta były budowane na warstwach pogrzebanych dowodów naszej przeszłości.

Historię zapisują zwycięzcy; dzieci są uczone wiary w nowe sfałszowane relacje z historii. Ten sam scenariusz NAA dotyczący inżynierii wielkiego resetu ma miejsce teraz; celowe przesiedlanie populacji, niszczenie lokalnej kultury, atakowanie dzieci fałszywą historią i ideologią kontroli, wprowadzanie pandemii chorób, konstruowanie wojen lub wydarzeń pod fałszywą flagą, niszczenie i cenzurowanie rejestrów publicznych i dyskursu publicznego, podżeganie do masowego terroryzmu i zamieszania w mediach, wymyślanie kłamstw pobudzających gniew i prowokujących podziały między ludźmi, a także miękkie zabijanie tych, którzy się nie podporządkowują.

Ten prowadzony od tysięcy lat program był związany z planowym stopniowym przejmowaniem pola planetarnego, w którym magnetosfera byłaby kontrolowana za pomocą sztucznych anomalii magnetycznych i grawitacyjnych, ze świadomością, że może być również wykorzystana jako globalne urządzenie kontroli umysłu do sprowadzenia ludzkiej świadomości na bardzo niskie poziomy, aby nasze oryginalne DNA pozostało niepodłączone. W takim stanie świadomości, w którym anielscy ludzie są głodni naturalnych poziomów częstotliwości słonecznych, tlenu, czystej wody i pożywienia, kontaktu z naturą, odłączeni od wewnętrznego ducha, a jednocześnie atakowani siłami księżycowymi i sztucznym magnetyzmem, zapadli w głęboki sen. Kiedy byliśmy w tym stanie snu i wymuszonej reinkarnacji, NAA i ich linie krwi kontrolerów zmieniły nasze osie czasu, wymazały naszą historię, zniszczyły dowody w postaci artefaktów, sprowadziły księżyc i ukradły naszą zaawansowaną wiedzę, dokonując wielkiego resetu wymazywania globalnych zapisów, co czynią od 2160 lat do niedawna, kiedy zwiększali swoją grę do co około 100 lat. Mieli zamiłowanie do katastrofalnych powodzi, ponieważ to umożliwiło bardzo szybkie zakopanie wielu zaawansowanych cywilizacji pod lawinami błota lub popiołu wulkanicznego, oszczędzając im czasu i zasobów na niszczenie dowodów cywilizacji za pomocą broni DEW na zasadzie jeden po drugim. Chociaż wydaje się, że broń DEW była używana na Ziemi przez NAA tysiące lat temu w celu zatarcia dostępu do urządzeń technologicznych i struktur używanych do ochrony.

Niedawno śledziliśmy wprowadzenie sztucznej bazy księżycowej, w której proporcje księżyca zostały stworzone tak, aby były proporcjonalne do cyklu czasowego, który jest identyczny z serią katastrofalnych powodzi wykorzystywanych jako broń na powierzchni Ziemi w poprzednich liniach czasowych. Nasz zwiad miał na celu całkowite zniszczenie możliwości wykorzystania bazy księżycowej i sztucznego magnetyzmu do wygenerowania kolejnej katastrofalnej powodzi, przed która ostrzegała nas NASA w ramach przesłania przekazanego przez ich mistrzów Archontów. Stwierdzono, że promień księżyca wynosi 1080 mil, a średnica księżyca jest dwukrotnie większa niż przy 2160 milach. Jeśli pomnożymy średnicę przez 108, otrzymamy rzekomą odległość między Ziemią a Księżycem wynoszącą 233 280 mil.

Księżycowa matryca fałszywego magnetyzmu przekazywana z Księżyca ma za zadanie emitować sztuczne fale w geometrycznym kształcie ośmiu linii odbijającej symetrii w ośmiokątnych kształtach cymatycznych, przy czym kąty wewnętrzne każdego ośmiokąta wynoszą 1080 stopni. Kształt ośmiokąta ma częstotliwość 1080 Hz, którą można podwoić harmonicznie, tworząc i przesyłając geometrie czarnego sześcianu o częstotliwości 2160 Hz. Kopuła na Skale w Jerozolimie to drugie gwiezdne wrota Graala, które zostały zbudowane na planie ośmiokąta, zrównane z podstawą księżyca, a zatem matrycą czarnego sześcianu. Możemy zauważyć, że geometrię ośmiokąta można znaleźć w wielu starożytnych strukturach zbudowanych na potężnych liniach geomantycznych w całej siatce Ziemi, a także w projektach czarnych sześcianów używanych do kultu religijnego, jak w Mekce. To wszystko wraca do księżyca i księżycowej kontroli. Sztuczna matryca księżyca stała się wbudowanym źródłem kontroli magnetycznej z pierwotnym ośmiokątnym wzorem utworzonym w falach dźwiękowych, aby manipulować i pozyskiwać ogromne ilości energii z sieci ziemskiej.

W Davos w Szwajcarii ma siedzibę Grupa Octagon, która jest grupą stojącą za obecnym Światowym Forum Ekonomicznym i czwartą falą transhumanistycznego wielkiego resetu, a ich łańcuch dowodzenia Czarnego Słońca rozciąga się na Księżyc i inne planety. Te same księżycowe istoty i ich preferowane linie krwi zarządzały szeregiem kataklizmów powierzchniowych, niszcząc wybrane obszary w celu ich unicestwienia. Księżyc jako broń magnetyczna jest częścią ich arsenału przeciwko ludzkim istotom żyjącym na powierzchni, lecz na szczęście podczas następnego cyklu nie będzie on działał z powodu ochronnej interwencji hostującego Strażnika.

Przez ostatnie dwadzieścia lat staraliśmy się wyjaśnić ukrytą galaktyczną historię wojen na osi czasu, tak aby ci z nas, którzy są załogą naziemną chrystusowej misji, mogli dokładnie zrozumieć, co stało się z Ziemią i ludzkością w obecnych czasach. Teraz wkraczamy w pierwsze etapy wielkiego przebudzenia, gdzie ludzkość zdobywa więcej utraconej wiedzy o naszej cywilizacji i zaczyna zdawać sobie sprawę, że historia została przerobiona. Kilkaset lat temu, mieliśmy dostęp do poziomów technologii, które są dziś utracone, a teraz jest właściwy czas, aby zebrać informacje i zacząć wyciągać te wątki, które spajają tkaninę czasu. Pierwotne anielskie istoty ludzkie nie były jaskiniowcami, a my nie pochodzimy od małp. Anielscy ludzie żyli w zaawansowanej technologicznie kulturze z darmową energią. Cała rasa, religia, płeć i bezsensowne klasyfikacje zostały ustawione jako czynniki dyskryminujące do fabrykowania systemów przekonań kontroli umysłu, które zostały stworzone przez Archontów kierujących Grupą Octagon i innych, używając sił księżycowych poprzez inżynierię genetyczną i społeczną do celowego dzielenia i podbijania ludzkości przez obcych panów.

Co by było, gdyby każde historyczne wydarzenie, które poznałeś w kontrolowanym i zatwierdzonym przez Rockefellera programie edukacyjnym, było zupełną i totalną fikcją mającą na celu indoktrynację ludzkiej populacji i sprowadzenie jej do klasy niewolników? Co by było, gdyby to, czego uczono nas o naszym narodzie, naszej kulturze, sposobie życia na Ziemi, naszych wierzeniach w medycynę, historię, religię, teorie finansowe i ekonomiczne, opierało się na celowo spreparowanych archonckich oszustwach i było absolutnym kłamstwem?

Czy możesz dziś uwierzyć, że około dwieście lat temu ludzkość miała obszary z darmowymi źródłami energii, wspaniałymi strukturami architektonicznymi zaprojektowanymi przez starożytne rasy budowniczych wytwarzających energię atmosfery, jak udowodnił to Tesla. Planeta była pokryta historycznymi artefaktami i niepodważalnymi dowodami naszej zaawansowanej ludzkiej kultury - dopóki nie została zniszczona przez ukierunkowaną broń energetyczną, powodzie lub inne kataklizmy pogodowe, sztucznie wygenerowane przez gatunek nieludzki najeżdżający naszą planetę. Kim jesteśmy teraz przy fałszywej historii i kulturze, kiedy wyprano nam mózgi, abyśmy zaakceptowali ją jako własną? Co jeśli ci intruzi wprowadzają teraz w grę wielki reset i tę samą taktykę wojenną, która została już użyta przeciwko ludzkości kilka razy, aby zetrzeć naszą obecną historię, sprowadzić nas do roli bezsilnych niewolników, tym razem jako transludzkie roboty?

Nadszedł decydujący moment na naszej historycznej linii czasu, aby stawić czoła prawdzie o tym, co zostanie ujawnione na temat utraconej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Wielu budzących się ludzi, gwiezdne nasiona i indygo, otwiera się na wyższą rolę badacza, poszukiwacza prawdy, kuratora kopania i znajdowania tych historycznych zapisów, łączenia dat i historycznych relacji - jako archiwista - oraz zapewniania platformy do rozpowszechniania udostępnienie niektórych z tych zapisów opinii publicznej. To duży kawałek wspierający globalne wydarzenia ujawnienia, w składaniu ukrytej ludzkiej historii, nawet z ostatnich stu lat. Nie mamy godnych zaufania mediów, więc niektórzy z nas będą musieli działać samodzielnie, aby służyć ludzkości w tym charakterze. Będzie to oznaczać, że potrzebujemy nerwów ze stali, silnego rdzenia jaźni oraz głębokiej relacji z Bogiem, abyśmy mogli być mocnym fundamentem i kotwicą dla naszych rodzin, bliskich i przyjaciół.

To, co zostanie ujawnione w nadchodzących latach - ta głębia i złożoność oszustw, które miały wymazać nasze osie czasu i wykraść wszystko od naszego gatunku, jest tak oszałamiająca i szokująca, że wstrząśnie fundamentem każdego z nas na każdym poziomie rozwoju duchowego. Aby przetrwać to większe objawienie prawdy podczas wydarzeń ujawnienia, potrzebujemy siebie nawzajem, a więc z tą świadomością możemy się przygotować, aby być gotowym na wszystko i nie trzymać się niczego, aby stać się jak najbardziej elastycznym psychicznie i chłonąć wiedzę z otwartym umysłem. Niech wszyscy poszukiwacze prawdy postępują etycznie i w najlepszym interesie całej ludzkości, ponieważ królicza nora będzie kontynuowana w obszarach, w których nie odważyliśmy się nawet sobie tego wyobrazić!

Ponowne odkrywanie świadomego dźwięku

W matrycy energetycznej całego stworzenia, boskie źródło najpierw wyraża się jako wieczne pole prądu dźwiękowego. Prąd dźwiękowy jest uważany za zasadę świętej Matki, działającą jako pierwsza przyczyna stworzenia - dźwięk, w którym ekspresja żywej świadomości następnie wyłania się w gęstość poprzez emanację światła (zasada Ojca). Święta Matka i święty Ojciec, jako świadomy dźwięk i świadome światło, rozszerzają i kurczą pola dźwiękowe, aby stały się polami świetlnymi i przechodzą z powrotem w pola świetlne, aby stały się polami dźwiękowymi – dzieje się to w sposób ciągły. Ta dynamika nieustannie przekształca pola światła z powrotem w pola dźwiękowe we wszystkich gęstościach przez wieczność, aby służyć jako nieustanny ruch dla nieprzerwanej ewolucji zindywidualizowanej świadomości podróżującej po uniwersalnej matrycy czasu.

Zunifikowane pole energii składa się z linii światła, które krzyżują się ze sobą, tworząc wariację form geometrycznych, służąc jako tkanina o strukturze światła lub siatki. Ta podstawowa siatka świetlna jest bazą do budowania wielu warstw bardziej złożonych zestawów instrukcji dla kodów symboli świetlnych i geometrycznych kodów dźwiękowych, które obejmują bryły platońskie, które tworzą plany świadomości. Istnieje tylko pięć formacji, które zapewniają podstawową matematykę w siatce, a są to czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. To jest mapa, która daje nam matematykę do podstawowej struktury elementarnej zasady tworzenia Ziemi. Czworościan ewoluuje w przeplatany czworościan lub dwa czworościany, które łączą się w czworościan gwiaździsty.

Geometrie dźwiękowe, kody symboli światła oparte są na formach brył platońskich, a linie światła są programowane z wymiaru powyżej, gdzie są bezpośrednio umieszczane w polu. Osiąga się to poprzez naprowadzanie na obszar wymiaru poniżej kodów geometrycznych z kształtów matematycznych, które tworzą programy świetlne w celu wprowadzenia odpowiednich częstotliwości dźwięku do tego wymiaru. Architekt stojący za projektem kierujący pewne symbole kodu światła w określony wymiar czasu i przestrzeni, jednocześnie kieruje do tego wymiaru częstotliwości fal dźwiękowych lub geometrie dźwiękowe. Pamiętaj, że dźwięk tworzy geometryczne formy, które stają się wzorami widocznymi dzięki światłu. W tworzeniu pól i form energii musi być wykorzystane wzajemne oddziaływanie światła i dźwięku, a zatem pierwiastek męski i żeński są zawsze splecione i w pewnym zakresie działają razem w mechanice tworzenia.

To, co jest zawarte w falach dźwiękowych, które formują się w bardziej złożone wzory geometryczne, kieruje również jakość tej energii świadomości w rezonans częstotliwości, w pozytywnych lub negatywnych wibracjach. Każda forma jest falą wibracyjną, która zawiera geometrię, która podlega fluktuacjom, a te kształty są polami wibracyjnymi zawierającymi informacje elektromagnetyczne lub sygnatury energii. Sieć planetarna składa się z kształtów geometrycznych, które zawierają częstotliwości pochodzące zarówno ze źródeł naturalnych, jak i sztucznych, każdy kształt lub geometria ma swoją własną częstotliwość. Tak więc te kształty częstotliwości mają wpływ na nasz poziom świadomości, a narażenie na pewne pola wzorów geometrycznych wpływa na naszą bioneurologię na poziomach nieświadomych.

Obecnie jesteśmy atakowani uzbrojonymi wersjami tych geometrii pochodzących od międzynarodowych korporacji, mediów głównego nurtu i wielkich technologii, które są kontrolowane przez dwie główne rady satanistyczne kierujące Blackrock i Vanguard. Są to kształty z wzorcami częstotliwości i podprogowymi informacjami, które tworzą logo, emblematy, symbole i liczby wytwarzane w postrzeganiu wielu różnych skomercjalizowanych marek, których właścicielami są nieliczni. Te same grupy ludzi z kontrolujących linii krwi dysponują odwróconą sygnaturą energetyczną, która jest szkodliwa lub działa na bardzo niskich częstotliwościach. Dowiedzieliśmy się, że wiele z tych firmowych form logo jest celowo zaprojektowanych do propagacji geometrii matrycy księżycowej jako czarnego sześcianu, a także do proliferacji szeregu częstotliwości satanistycznych.

Aby zneutralizować negatywne skutki tego programu kontroli umysłu, musimy być obudzeni i świadomi, gdyż jest on skierowany przeciwko naszej podświadomości i umysłowi świadomemu poprzez ekspozycje w mediach. Kiedy nasza planeta została zaatakowana, te nieludzkie siły zrozumiały, że przejmą kontrolę nad falami dźwiękowymi i geometrią dźwiękową, jeśli zniszczą zasadę Matki, zniekształcając szablony ciała dźwiękowego w całej sieci planetarnej, a następnie zastąpią je sztuczną wersją. Ponadto wiedzieli, że aby zniewolić gatunek, mogą skutecznie wykorzystać moc fal dźwiękowych i częstotliwości wraz z dysonansowymi programami geometrycznymi do wyzwolenia bodźców odwrócenia, które warunkowały nas do uszkodzenia potencjału ludzkiego DNA.

Jednak dla wzmocnienia i podniesienia całej ludzkości musimy uczyć się o broni fal dźwiękowych i programów dźwiękowych kodów geometrycznych, które zostały użyte przeciwko nam, i musimy odzyskać moc technologii dźwiękowych. Wszyscy ludzie są wyjątkowo otwarci i skłonni do rozbrzmiewania rezonującymi dźwiękami lub falami energii, szczególnie tymi, które naturalnie emanują z ciała planetarnego. Kiedy potrafimy wykorzystać fale dźwiękowe, takie jak harmonijna muzyka, słowa lub dźwięki, które pozytywnie rezonują w komórkach naszego ciała, automatycznie zwiększamy wewnętrzną harmonię i spójność, co znacznie wzmacnia naszą duchową i fizyczną odporność.

Co ciekawe, w wyniku powrotu Szmaragdowego Zakonu piękno geometrii dźwiękowych jest coraz bardziej obecne w rozległych polach aktywacji kwiatów plazmy w architekturze planetarnej. Wyśpiewują one naturalnie na częstotliwościach pieśni bliźniaczych serc Chrystusa i Sofii, która podkreśla zdumiewająco wysoką częstotliwość kwiatów, gdziekolwiek się znajdują, co jest nieodłączną cechą dźwiękowej sygnatury świętej Matki w geometriach dźwiękowych świętego ducha. Częstotliwość struktury plazmowej kwiatów reorganizuje pole energii za pomocą geometrycznych wzorów kwiatowych o wysokiej częstotliwości o każdym kształcie i istocie, podkreślając sofianiczną moc ekranów kwiatowych plazmy dźwiękowej, które teraz powracają i leczą siatkę planetarną, aby pobudzać krążenie kielichowych punktów żywego prądu światła.

Aby odzyskać nasze umysły i zdrowie, musimy odzyskać wiedzę o ogromnej mocy kryjącej się za technologią dźwięku i geometrią dźwiękową wspomagającą duchowe uzdrawianie - dzięki nauce zwanej cymatyka oraz wiedzy, w jaki sposób ta informacja była podstawą budowania struktur pobudzających ruch energii naszego technologicznie zaawansowanego społeczeństwa ludzkiego, w którym nie istniała bieda ani choroby.

Cymatyka – nauka o kształcie fal akustycznych

Aby na nowo odkryć głęboką naturę technologii dźwięków, które były używane przed upadkiem, a także utraconą wiedzę o zaawansowanej ludzkiej cywilizacji, zostaniemy wprowadzeni w podstawy cymatyki.

Cymatyka to badanie związku między wzorami geometrycznymi, które emitują częstotliwości tworzone przez wibracje dźwięku, a tym, jak te fale dźwiękowe mogą bezpośrednio wpływać i tworzyć formy w materii fizycznej. Możemy myśleć o cymatyce jako o nauce i wiedzy o uwidocznionym dźwięku, który demonstruje organizującą moc dźwięku, wibracji i częstotliwości poprzez matematyczną progresję i wzory geometryczne. Szeregi harmoniczne utworzone w trójkach, tony podstawowe, alikwoty i sekwencje tonów rezonujących w ramach praw naturalnych, podążają za przewidywalnymi wzorami matematycznymi w geometriach dźwiękowych, które można prześledzić w badaniu cymatyki.

Cymatyka pochodzi od starożytnego greckiego słowa kyma, co oznacza falę, w której fale energii i fale dźwiękowe tworzą układy energii w uporządkowanych geometrycznych wzorach, które dalej przekazują swoje względne częstotliwości do otoczenia. Wiele wielkich umysłów filozoficznych od starożytności badało boskie prawa natury w kategoriach cymatyki, obserwując świat przyrody w celu określenia porządku matematycznego i jego związku z dźwiękami, tonami muzycznymi, słowami oraz ich wpływem na formę i strukturę.

Dr Hans Jenny intensywnie badał te zależności geometryczne pod koniec lat 60. i odkrył, że przy użyciu różnych materiałów, takich jak piasek, woda, wióry żelazne i lepkie płyny umieszczone na wibrujących płytach i kryształowych oscylatorach, substancje te organizują się w bardzo specyficzne wzory geometryczne i dokładnie mierzalne wibracje. Z jego pracy wynikało, że fale dźwiękowe są sygnaturami fal częstotliwości, które funkcjonują jako instrument, dzięki któremu te wzorce częstotliwości stają się specyficznymi wzorcami geometrycznymi, które tworzą świadomość w przestrzeni. Wysyłał do testowanych materiałów zakresy od stałych niskich do stałych wysokich tonów dźwiękowych i pojawiały się piękne geometryczne wzory sześciokątów, pięciokątnych gwiazd, spiral i złożonych mandali, formując się w samej substancji.

W miarę zwiększania wysokości dźwięku do jeszcze wyższych częstotliwości, formujące się wzorce geometryczne pojawiały się z rosnącą złożonością, jakby ujawniały kwantowo-energetyczne wzorce świadomości tkwiące w całym życiu. Formowały się niezwykle złożone formy, które wyglądały jak rozległe sieci neuronowe, krew pulsująca w naczyniach włosowatych, wzory pogodowe na niebie, odwzorowania żywych organizmów biologicznych, takich jak drzewa lub liście, a nawet coś, co wyglądało na mgławice i wirujące galaktyki poruszające się w przestrzeni kosmicznej. Dzięki niedawnej pracy dr Jenny i innych specjalistów stało się jasne, że te geometryczne wzory ilustrują strukturę fizycznego wszechświata i wzajemne powiązania tych wzorów z ludzką świadomością, i są ściśle związane z falami dźwiękowymi i częstotliwościami, a także strukturą energetyczna i wzorcami. Nie ulega wątpliwości, że nasze komórki reagują na dźwięk, wibracje i częstotliwości, które mogą i zmieniają nasz wewnętrzny krajobraz poprzez komunikację komórkową, co wpływa na nasze częstotliwości w życiu codziennym i manifestuje to, czego doświadczamy w zewnętrznej rzeczywistości.

Dr Masuro Emoto również badał cymatykę poprzez badanie wody, co udowodnił na nieskończonych przykładach. Gdy wystawił wodę na działanie fal dźwiękowych i wiadomości o dodatniej lub ujemnej wibracji, w wodzie uwidocznił się bezpośrednio korelujący obraz. Jego ważne dzieło położyło kolejny fundament w cymatyce dotyczący wiedzy, że woda przechowuje pamięć. Pamięć wody to jej zdolność do zachowania pamięci o rozpuszczonych w niej wcześniej substancjach, a także do utrzymywania pamięci odcisków DNA i efektów wyższej świadomości. Medium transmisji DNA i jego komunikacja odbywa się poprzez wystawienie struktur DNA na działanie wody. Transmisja elektromagnetyczna informacji genetycznej DNA jest przenoszona przez wodę, która odciska się na szablonie podstawowym. Przypomnij sobie potęgę matematyki w kształcie dwudziestościanu i jej naturalną częstotliwość, a zrozumiesz naturalną i potężną technologię oczyszczania wody.

Wszystko, co możesz zobaczyć i wszystko, czego nie możesz zobaczyć w tej rzeczywistości, jest wibrującą częstotliwością dźwięku, posiadającą geometryczny wzór, który wpływa na jakość świadomości i połączenia z całym życiem. Nie tak dawno temu ludzie na planecie wiedzieli, że to prawda, zgodnie z boskimi i naturalnymi prawami, i była to powszechnie akceptowana wiedza w całej ludzkiej kulturze.

Przed inwazją NAA na naszą planetę anielska rasa ludzka rozumiała, że naturą rzeczywistości są wibracje częstotliwości dźwiękowych i matematyki, i rozwinęła wiele technologicznych zastosowań, w których dźwięk i częstotliwość były wykorzystywane w nauce, uzdrawianiu, budowaniu, architekturze, sztuce i muzyki, a nawet w uprawie jedzenia. Ludzie na Ziemi żyli zgodnie z zaawansowaną wiedzą o systemach rezonansu energetycznego i cymatyce, anielska kultura ludzka Lemurii, Atlantydy, Egiptu i Tartarii była w rzeczywistości znacznie bardziej zaawansowana technologicznie niż obecnie i opierała się na zasadach Prawa Jedni i syntropii. Syntropia odnosi się do otwartej architektury darmowej energii udostępnianej w celu uzupełnienia wszelkich strat energii, które mogą wystąpić w zarządzaniu systemem, w celu zachowania zrównoważonego funkcjonowania we wszystkich jego częściach składowych.

Ostatnio z sieci planetarnej wypływa więcej informacji - w wyniku obecnych aktualizacji dźwięku magnetycznego i toczącej się wojny duchowej o kontrolę nad liniami czasu, poza tym ujawnia się więcej ukrytej historii ludzkości. Chociaż zatopienie Atlantydy i inwazja sumeryjsko-egipska są historycznymi wydarzeniami wyzwalającymi na osi czasu, które doprowadziły do ciemnego eonu negatywnej inwazji Obcych, wyjaśniono, że zaawansowana anielska kultura ludzka używała urządzeń darmowej energii, cymatyki i dyscyplin zaawansowanych technologii i że pełne wymazanie tej wiedzy z widoku publicznego nastąpiło całkiem niedawno.

Dopiero kilkaset lat temu ta wiedza o darmowej energii i cymatyce stała się tajna i całkowicie zabroniona, a ci, którzy znali moc dźwięku i darmowej energii, zostali usunięci z naszej historii. Tesla przybył ponad sto dwadzieścia lat temu, aby pomóc ludzkości odzyskać tę wiedzę. Istniał ukryty plan wymazania wszystkich dowodów z naszych publicznych rejestrów i wszelkich pozorów naszych dokładnych osi czasu, które odzwierciedlały dostęp do urządzeń darmowej energii, a zostały całkowicie zdziesiątkowane przez natrętne rasy i ich przedstawicieli.

Straż graniczna sfałszowanej historii, atlantydzka rebelia

Najwyraźniej po zatopieniu Atlantydy ludzkość doświadczyła jeszcze kilku cykli niszczenia historycznych zapisów. Po misji Christosa związanej z oddaniem ludzkości prawdziwych esseńskich zapisów przez Jeszuę, NAA wykorzystała jego imię do wprowadzenia fałszywej religii. Dokładniej, Kościół Rzymski miał działać jako straż pilnująca interesów bytów Czarnego Słońca, działając w celu zniszczenia wszelkich kontrnarracji niezatwierdzonych historycznych relacji, jednocześnie będąc używanym jako fasada i mechanizm kontrolny do tyrańskiego egzekwowania sfałszowanych wersji historii. Wydaje się być oczywiste, że powodzie są wywoływane przez negatywnych kosmitów, którzy kontrolują bazę księżycową, a powodzie wywołują do woli, ilekroć ludzie ich zdenerwują. Watykan działa jak włoska mafia, przeczesując planetę w poszukiwaniu wszelkich bogactw, gromadząc artefakty i dowody naszej przeszłości, jednocześnie wprowadzając narracje Kościoła oraz ukrywając historyczne zapisy w podziemnych kryptach przeznaczonych wyłącznie dla ich użytku. Wprowadzenie religii negatywnych Obcych, Kościoła rzymskiego i manipulowanie populacją cierpiącą na amnezję zostało zastosowane do kontroli społeczeństwa, zaś ciągła indoktrynacja i fałszywa historia została wymyślona dla dobra NAA. Grupa Octagon uważa się za członków rodziny królewskiej, wywodzących się z włoskich linii krwi, sięgających wstecz do Bractwa Węża, więc widać tu głęboki związek z Watykanem i zarządzaniem jego masowymi globalnymi transakcjami finansowymi.

Bractwo Węża potajemnie i metodycznie infiltrowało kulturę anielskich ludzi i ukradło zaawansowaną wiedzę technologiczną z Atlantydy. Z bractwa wyewoluowała Grupa Octagon, która była odpowiedzialna za konfiskatę zapisów i przepisywanie historii w każdym potencjalnym cyklu rozwojowym, co było związane z planowanym przejęciem Ziemi przez NAA. Kiedy decydują, że nadszedł czas, aby bezużyteczni zjadacze chleba zostali zabici w ramach ofiary krwi, jak postanowili teraz w ramach tego zaplanowanego wielkiego resetu, nazywają to odstrzałem. W rzeczywistości sami są pasożytującymi upadłymi istotami, które kradną starożytną wiedzę z kultury anielskich ludzi, aby wykorzystać ją jako broń przeciwko ludzkości, a następnie, podczas wielkich resetów używać ukierunkowanej broni energetycznej, aby zniszczyć nasze miasta, święte budynki i nasz styl życia poprzez wojny, powodzie i ludobójstwo. Znowu to robią.

Grupy negatywnych Obcych i ich preferowane linie krwi ukrywały tę starożytną wiedzę od czasów Atlantydy, mordując tych, którzy ją posiadali, był to tajny pakt stojący za spiskiem. Spisek idzie znacznie dalej niż tylko ukrywanie osi czasu Atlantydy i obejmuje wszystkie niezatwierdzone narracje, które ujawniają prawdę lub dowody na temat naszej zaawansowanej technologii i dostępu do darmowej energii, którą dysponowaliśmy w przeszłości. Nie wspominając o praktykach ofiarowania krwi, picia krwi, handlu ludźmi, pedofilii i składania ofiar z dzieci, w które te stworzenia są zaangażowane w ukryciu przed opinią publiczną. Możemy zobaczyć tę samą taktykę kontroli brutalnej siły dzisiaj, gdy zostanie ujawniony publicznie niezatwierdzony temat, który rzuca prawdę na ich nikczemne plany i kryminalnie dewiacyjny styl życia, wtedy zaprzeczają, atakują i odwracają rolę, aby ofiara stała się sprawcą - zaciekle prześladują każdego, kto ośmieli się dać świadectwo, dowody lub mówić zgodnie z prawdą. Wykazujący odwagę czerpią z głębokiej duchowej więzi z Boskim Stwórcą. Jest to czas na rozwój umysłowy, emocjonalny i duchowy, aby zbudować wewnętrzną siłę niezbędną do moralnej i duchowej odwagi stawienia czoła prawdzie.

Indoktrynacja i przechwycenie systemu edukacji


Już teraz może być oczywiste, że systemy edukacyjne i akademickie zostały przechwycone oraz zaprojektowane tak, aby atakować dzieci i młode umysły za pomocą taktyk psychologicznej manipulacji i indoktrynacji według życzenia kontrolera. Ponadto system edukacyjny opiera się na podręcznikach dostarczonych i zatwierdzonych przez elitę, które utrwalają sfałszowane historie, ogłupiają uczniów i kształtują ich, by dorastali jako posłuszni i przewidywalni pracownicy lub niewolnicy. Dzięki badaniom śledczym Johna Gatto, byłego nauczyciela, szkoła została zaprojektowana jako gałąź przemysłu i narzędzie rządzenia przez elity władzy, które zyskały popularność na przełomie wieków. Gatto analizuje problemy strukturalnego charakteru szkolnictwa i tego, że nie da się go zreformować, ponieważ zostało zbudowane do pełnienia określonej funkcji. Funkcja, która w swej istocie jest antyludzka.

John D. Rockefeller założył w 1903 r. Zarząd Edukacji Ogólnej, który zapewniał znaczne fundusze dla szkół w całym kraju i był szczególnie aktywny w promowaniu kontrolowanego przez państwo systemu szkół publicznych. Rockefellerowie, wraz z innymi elitami, takimi jak Gates, Carnegies i Vanderbilts, wraz ze swoimi fałszywymi fasadami udającymi organizacje filantropijne, byli w stanie kształtować społeczeństwo poprzez finansowanie i forsowanie obowiązkowego szkolnictwa państwowego dla mas.

Aż do lat czterdziestych XIX wieku amerykański system szkolny był głównie prywatny, zdecentralizowany, a powszechne było nauczanie domowe. Amerykanie byli dobrze wykształceni, zaś wskaźniki alfabetyzacji były wysokie. W 1902 roku John D. Rockefeller utworzył Zarząd Edukacji Ogólnej kosztem 129 milionów dolarów. Rada ds. Edukacji Ogólnej i inne fundacje korporacyjne, w tym Fundacja Carnegie, zapewniły znaczne środki finansowe dla szkół w całym kraju i miały duży wpływ na kształtowanie programu nauczania i formatu obecnego systemu szkolnego. Jak można się było spodziewać, rada zaczęła sprawować silną kontrolę nad polityką państwowych instytucji edukacyjnych w oparciu o ich finansowanie i granty badawcze, stawiając wymagania dotyczące standaryzacji trybu nauczania i wymyślając biurokratyczny labirynt warunków i reform edukacyjnych. Nauczyciele, szkoły, uniwersytety i badacze, którzy wzięli fundusze i zrobili to, co im powiedziano, zostali sowicie nagrodzeni i szybko awansowali, obejmując kierownictwo. Wynikający z tego system nauczania tworzy podatność na taktyki kontroli umysłu, które przyzwyczajają do wykonywania poleceń, ale nie nagradzają za krytyczne myślenie. Właśnie o to chodziło kontrolerom, ponieważ obecnie w 2020 r. szacuje się, że 34 % populacji ma podstawowy poziom umiejętności czytania i pisania, podczas gdy połowa dorosłych w USA nie potrafi czytać książki napisanej na poziomie 8 klasy. Oznacza to, że z powodu wielu czynników, takich jak przeciążenie stresem, umiejętności korzystania z mediów są bardzo niskie. Wielu dorosłych nie jest w stanie rozróżnić, zrozumieć ani zsyntetyzować informacji, które czytają, a tym samym polegają na telewizyjnej propagandzie rozpowszechnianej przez główne media kontrolerów w mediach należących do CIA.

Wiedza i dekonstrukcja geodezyjna

Świat starożytny i nasi poprzednicy mieli dostęp do uniwersalnego systemu miar, który był rozumiany jako geodezyjna matematyczna wiedza o planecie, wykorzystywana w planowaniu miast i dokonywaniu niesamowitych wyczynów architektonicznych. Ta wiedza geodezyjna obejmowała rozumienie linii geomantycznych, gwiezdnych wrót, kopuł plazmowych, matematyki brył platońskich i zasad architektonicznych opartych na cymatyce, które wykorzystywały darmową energię, stanowiącą podstawę anielskiej cywilizacji ludzkiej. W wyniku kilku kampanii wojennych i wielkich resetów oraz wprowadzenia fałszywego magnetyzmu matrycy księżycowej przez byty z NAA, ludzkość straciła wspomnienia i nie potrafiła odzyskać tej wiedzy. Geodezja to nauka o Ziemi polegająca na dokładnym pomiarze i zrozumieniu geometrycznego kształtu planety, orientacji w przestrzeni i polu grawitacyjnym, a także fizyki ruchu energii w przestrzeni i czasie. Baza wiedzy w tej dziedzinie obejmuje również badania nad tym, jak te właściwości zmieniają się w czasie i pod wpływem różnych sił, ponieważ zdefiniowano też równoważne pomiary dla innych planet.

Jakiekolwiek zaawansowane zrozumienie szerszego obrazu naszej planety jako systemu matrycy energetycznej i tworzenie odpowiedniego środowiska dla trwającej ewolucji wyższej świadomości poprzez rozwijanie wyższych potencjałów w całym społeczeństwie ludzkim, wymaga wiedzy geodezyjnej. W wielu zastosowaniach do budowania konstrukcji w harmonii i zgodnych z prawami natury, poprzez zrozumienie całkowitej masy możemy określić stałą grawitacyjną i obliczyć efekty grawitacyjne siły grawitacyjnej między dwoma obiektami. Na przykład wybrzuszenie równikowe jest integralną składową sił działających w celu wymuszenia stabilności obrotowej i orbitalnej Ziemi podczas jej podróży wokół Słońca. Zaobserwowaliśmy manipulację wypukłości równikowej maszynami Obcych, aby sztucznie sterować elektrodżetem równikowym (EEJ) jako wąską wstęgą prądu płynącego na wschód w obszarze równikowym Ziemi w ciągu dnia. Najwyraźniej NAA zdobyła zaawansowaną wiedzę geodezyjną o naszej planecie, którą wykorzystała do manipulowania polami magnetycznymi i kierunkiem prądu energetycznego na tych rozległych poziomach w celu uzyskania pewnych korzyści związanych z okiełznaniem energii.

Starożytne rasy Budowniczych lub mistrzowie budowlani rozumieli podstawowe parametry geodezyjne Ziemi na poziomie, który nie był nam znany aż do uzyskania danych z nowoczesnych pomiarów satelitarnych, a i tak współcześni budowniczowie nie byli w stanie dokonać takich cudów architektonicznych, które pozostały po starożytnych. Po II wojnie światowej, zgodnie z planem NAA, budowano zgodnie z kanonami nowoczesnej architektury, a powstałe budynki publiczne i przestrzenie publiczne cechują się wyjątkową brzydotą, co prawdopodobnie jest przejawem bezpośredniej nienawiści wobec estetyzmu i harmonii. Jest to rodzaj architektonicznego terroryzmu, który zaatakował nasze ludzkie zmysły niespokojną energią skrywaną za dekonstrukcją naszej prawdziwej przeszłości, tak że rozpadamy się na coraz mniejsze fragmenty. Celowe zbrzydzenie naszego świata jest wykorzystywane do dehumanizacji poprzez chaos i depresję. Cementowe dżungle małych mieszkań w kapsułach ułożone w stosy jak trumny i posągi poskręcanych stalowych odłamków i masywnych metalowych pajęczaków, rzekomo odzwierciedlają rozwój popularnych form sztuki współczesnej. Te poskręcane metalowe posągi i graffiti na ścianach kosztujące wiele milionów, to sztuka, którą każą nam podziwiać i doceniać. Te przykłady dekonstrukcji w działaniu są esencją form antypiękna i antysztuki, a mają na celu zaszczepienie depresji, strachu i smutku pochodzącego ze zboczonego umysłu drapieżnika.

Z otwartym umysłem musimy rozważyć możliwość, że nasza historia jest fałszywa, nasze ramy czasowe są fałszywe, a teoria ewolucji darwinowskiej jest śmieciem propagandy Obcych. Nasza ludzka kultura została zaatakowana i przejęta przez pasożyty. Wiele wspaniałych cudów architektonicznych, do których wciąż mamy dostęp na tej planecie, jest błędnie datowanych, oś czasu jest błędna, a zaszczyty przypisuje się spadkobiercom wyznaczonym jako przykrywka, długo po ich stworzeniu.

Mówi się, że powstanie piramid z Gizy szacuje się na okres panowania Chufu mniej więcej między 2700 a 2500 p.n.e. Ta informacja podana społeczeństwu jest powiązana z paktem zawartym przez Kontrolera z przedstawicielami wywrotowców z Atlantydy, uznającym że wszystkie powstałe budynki, które mogłyby informować społeczeństwo o urządzeniach darmowej energii z wykorzystaniem zasady cymatycznej mają zostać usunięte lub informacje o nich przekłamane. Wielka Piramida ma prawie 50 000 lat i została zbudowana przy użyciu wiedzy geodezyjnej i zasad cymatycznych z Atlantydy, piramida funkcjonowała jako rezonator energii harmonicznej w głównym południku planety. Co więcej, to miejsce wyznaczono jako główne gwiezdne wrota słoneczne i określenie wyraźnego pionowego połączenia z siecią Wielkiego Białego Lwa, którą miał reprezentować Sfinks.

Geodezja była wykorzystywana przy tworzeniu wielu starożytnych świętych miejsc i budynków na całym świecie, w których istnieją niepodważalne dowody na to, że konstrukcje dopasowano matematycznie do współrzędnych punktów lokalizacji południków lub linii geomantycznych. Tak więc idealną symetrię rezonansów matematycznych i geometrycznych można znaleźć w wielu starszych lub starożytnych strukturach, budynkach, katedrach, świątyniach i elektrowniach stworzonych na całym świecie przez naszych poprzedników. Na przykład, wiele istniejących gotyckich katedr zostało zbudowanych według miary łokciowej lub starożytnej liniowej jednostki miary, a ta miara łokcia opiera się na wielokrotności lub podzieleniu długości południka na szerokości geograficznej, na której została umieszczona dana katedra. Mówi się nam, że te wspaniałe konstrukcje zostały postawione w jakimś przypadkowym miejscu, a ten niesamowity przejaw architektury, artystycznego piękna i eksperckiej inżynierii został zbudowany w czasach starożytnych prymitywnych ludzi, którzy nie mieli dostępu do energii elektrycznej ani nie mieli narzędzi do obróbki surowca. Jednak każdy rozwinięty i ciekawy umysł, który kwestionuje współczesną narrację, jest pozbawiany pracy i umieszczany na czarnej liście.

Dla każdego krytycznego myśliciela, który spojrzy na wspaniałe przykłady geniuszu architektonicznego staje się oczywiste, że można znaleźć miejsca starożytnych budowli na całym świecie, gdzie dokładnie widać wyraźne przykłady obrobionej konstrukcji, ale oś czasu, na którą te dowody są datowane, nie pasuje do sposobu budowy. Przyglądając się uważnie szczegółom niektórych z tych niesamowitych dzieł architektury, pamiętaj, że daty, osie czasu i przypisani budowniczy lub cywilizacje, nie są dokładne. Kontrolerzy celowo stworzyli fałszywą oś czasu naszej historii i dopasowali daty tak, aby odpowiadały ich darwinowskiemu modelowi ewolucji ludzi od małp. Te wspaniałe przykłady wybitnej architektury z czasów starożytnych są często tysiące lat starsze niż nam się wydaje i były wielokrotnie przebudowywane lub modyfikowane na przestrzeni czasu przez pomniejszych budowniczych, którzy je odziedziczyli.

Wiele z tych struktur to pozostałości po naszej anielskiej, zaawansowanej globalnej cywilizacji ludzkiej, która nie była pod wpływem kontroli umysłu narzuconej przez matrycę księżycową Obcych, popychającą zorganizowaną religię. Te piękne katedry i cuda architektoniczne stworzone w różnych kulturach świata powstały, aby pokazać sztukę i piękno, które wnosi geometryczne częstotliwości i zasady cymatyczne z częstotliwościami zaprojektowanymi, aby wydźwignąć ludzkość. Wiele z tych wspaniałych budynków zostało umieszczonych w centrum obszaru zamieszkałego lub na linii geomantycznej, dla której zostały zbudowane, w celu wzmocnienia rezonansu naturalnej harmonicznej fali dźwiękowej i podniesienia częstotliwości atmosferycznych dla dobrego samopoczucia wszystkich żywych istot. W ten sposób zasady cymatyczne architektury funkcjonowały jako naturalne formacje do generowania pętli sprzężenia zwrotnego w liniach geomantycznych zwanych konfiguracjami kielicha, w których lokalne naturalne energie na tej linii siatki były mnożone, wzmacniane i harmonijnie rozprowadzane po terenie. Strażnicy dali nam kilka miejsc do zastanowienia się nad zasadami cymatycznymi użytymi w ich konstrukcji, aby zwielokrotnić energię atmosferyczną w celu harmonizacji środowiska.

*Rosslyn Chapel, Roslin, Midlothian, Szkocja -55°51′19″N, 3°09′37″W
*Katedra Matki Bożej z Chartres, Chartres, Francja - 48° 26′ 50″N, 1° 29′ 16″E
*Katedra Szczepana, Wiedeń - 48° 12′ 30.6″N, 16° 22′ 22.8″E
*Katedra w Wells, Somerset, Anglia - 51° 12′ 37,44″ N, 2° 38′ 37,32″ W
*Panteon, Rzym - 41° 53′ 54.96″N, 12° 28′ 36.48″E

Jeśli starożytni ludzie byli prymitywnymi stworzeniami żyjącymi w ciemnych wiekach i nie dysponowali zdobyczami technologicznymi, jak mówi nam główny nurt nauki, to w jaki sposób mogły powstać te niesamowite starożytne budynki i masywne struktury monolityczne?

Starożytni mistrzowie budowniczy wykorzystywali świętą geometrię i wiedzę geodezyjną do tworzenia struktur, które rezonowały z polem energii Ziemi, a ponieważ struktury te były harmonijnie zestrojone z naturalnym polem planety, wzmacniały wyższą świadomość i właściwości lecznicze, które przywracają i utrzymują harmonijną energię, ponieważ używali geometrycznych wzorców znalezionych w boskich prawach natury. Nauka o rezonansie jest nauką o harmonii, która projektuje i tworzy struktury i rzeczy wibrujące zgodnie z określonymi częstotliwościami, a te częstotliwości były dostrojone do stopniowo zmieniających się częstotliwości ciała planetarnego i jego cykli ewolucyjnych. Ta wiedza geodezyjna została odebrana ludzkości przez NAA i obecny program kontroli umysłu używany do zniewalania i poskramiania ludzkości. Czas zwrócić tę wiedzę z powrotem naszym dzieciom, a ogromna praca pana Tesli w dziedzinie darmowej energii niech zostanie przywrócona społeczeństwu w celu podniesienia i doskonalenia ludzkości.

Powrót Nikoli Tesli

Na temat Nikoli Tesli, urodzonego 10 lipca 1856 r., udostępniono już wiele różnorodnych informacji, a społeczności duchowe i prawdomówne powszechnie uważały go za bohatera ludzkości, ponieważ prawie sto dwadzieścia lat temu bardzo starał się pomóc w odzyskaniu darmowej energii przez naszą cywilizację. Odkąd FBI opublikowało niektóre ze swoich nagrań na jego temat, wiemy już, że celem jego inkarnacji było przesunięcie osi czasu z niesamowitym dorobkiem pracy w kierunku urządzeń darmowej energii.

Nikola Tesla, który inkarnował się na obszarze znanym jako Chorwacja z konkretną misją, był chrystusowym gwiezdnym dzieckiem z przyszłych osi czasu z Wenus, wysłanym na Ziemię w celu ujawnienia utraconej technologii darmowej energii używanej za czasów Atlantydy. Jest związany z duchowymi rodzinami chrystusowych mistrzów, którzy inkarnują się w linii Syriusza B, a zatem był również związany z misją Jezusa Chrystusa, mającego położyć podwaliny pod epokę żelaza Christos-Sophia, wspierającego naprawę architektoniczną Słonecznej Bramy Gizy. Ci z nas, którzy wykonują tę samą misję w innej linii czasu, uznają go za bardzo kochanego i cenionego członka zespołu.

Tak więc, Tesla został skierowany do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, a później, tuż przed osiągnięciem wieku 33 lat w 1888 roku, był w bezpośredniej komunikacji z grupami Strażników chrystusowej misji. Od tego czasu jego prace inżynieryjne bardzo się rozwinęły, co wydawało się być tworzone nadludzkimi mocami, ponieważ wykonał modele dla niewiarygodnej ilości urządzeń darmowej energii i prototypów szeregu technologii fal elektromagnetycznych i dźwiękowych. Większość może pomyśleć, że jeden człowiek nie jest w stanie wynaleźć całej tej technologii w ciągu jednego życia i zakwestionować fakt jego istnienia. Jednak Tesla nie wymyślił tych technologii w taki sam sposób, w jaki ludzie nie wymyślili matematyki, odkrył ją podczas analizy natury rzeczywistości i inżynierii wstecznej tego, co zaobserwował, miał także dostęp do wspomnień z przeszłości. Jego misją było ponowne odkrycie zasad wolnej energii zgodnej z boskimi prawami i przywrócenie ich zbiorowej świadomości, aby pomóc podnieść ludzką świadomość, z której ta wiedza została wymazana. Jako humanista był moralnie przeciwny wojnie i próbował zapobiec wojnom światowym, negocjując dostarczanie rządom urządzeń do ochrony pola siłowego. Zamiast tego odrzucili jego propozycje i zakończyli negocjacje, próbując ukraść jego plany, co popsuło jego relacje z władzami rządowymi do końca życia, ponieważ odmówił dalszej współpracy z nimi.

Nieograniczony dostęp do energii był powszechnie znany w czasach zaawansowanej kultury rasy ludzkiej, jednak zakończył się podczas kataklizmu atlantydzkiego i powoli ulegał uwstecznieniu z każdym kolejnym 2160-letnim cyklem. Okresowe powodzie i kataklizmy pogodowe były związane z pojawieniem się Księżyca, sztucznego satelity używanego do uruchamiania sztucznego magnetyzmu i jako operacyjnej bazy kontrolnej dla najeźdźców.

Księżyc ma promień 1080 mil i średnicę 2160 mil, zatem liczba 2160 jest powiązana z działającymi geometrycznymi wzorami połączonymi z matrycą księżycową i sztucznym polem magnetycznym. Starożytne kultury uważały, że Księżyc jest używany do wywoływania katastrof, które okresowo niszczą powierzchnię Ziemi, a jako przykład w Eridu Genesis napisanej w języku babilońskim, sumeryjski bóg Enlil postanawia zniszczyć ludzkość poprzez Wielki Potop.

Te same urządzenia darmowej energii były już udostępnione globalnej cywilizacji ludzkiej przed wprowadzeniem Wielkiego Resetu na sto lat. Tesla jest geniuszem na dzisiejsze standardy, z pamięcią fotograficzną, mówiącym co najmniej ośmioma różnymi językami, pasjonował się prawdziwymi naukami i potrafił z wielką precyzją wizualizować architekturę w mentalnych obrazach przestrzennych. Przeciętny Wenusjanin ma około sześciokrotnie większą aktywną moc mózgu i znacznie dłuższe życie niż obecny przeciętny Ziemianin, więc nie potrzebował dużo snu. Co ważniejsze, był człowiekiem niesamowicie pracowitym, oddanym misji na rzecz wyzwolenia ludzkości, a swoje plany mógł realizować przy wsparciu zastępu Strażników, wspomagających ludzkość w pokonywaniu zagrożeń ze strony Obcych.

Spośród wielu technologii, których projekty i plany pozostawił Tesla, a które miały być swobodnie przekazywane, większość została celowo ukryta, inne zostały skradzione przez wywiad wojskowy Czarnego Słońca i kontrolerów, zaś inne zostały przejęte przez Niemców do użytku w ich pozaplanetarnych koloniach. Tesla powiązał swoją wiedzę o cymatyce z wiedzą geodezyjną używając kopuł umieszczonych na szczycie wież, aby wykorzystać naturalne fale dźwiękowe połączone z elektrycznymi częstotliwościami rezonansowymi planety. Projekt ten miał na celu wprowadzenie naturalnych wibracji akustycznych do konstrukcji wieży w celu generowania czystej i łatwej energii bezprzewodowej o dużym promieniu zasięgu.

Fale dźwiękowe mają charakter podłużny, gdyż, jak powiedział, z natury mają kompresję (-) i rozrzedzenie (+) dla przemieszczania się z prędkością dźwięku. Cewki i wieże Tesli były nie tylko elektryczne, ale miały również właściwości akustyczne i wibracyjne. Nauczył się, jak przekształcać fale poprzeczne w fale podłużne, generując ciągłą pętlę sprzężenia zwrotnego dla tych fal.

Założył laboratoria i opracował różne działające prototypy technologii wytwarzania energii, które ostatecznie były oparte na tajemnicach matematyki wirowej 3-6-9, które zapamiętał z bezpośrednich badań Wielkiej Piramidy. Wielka Piramida jest połączona z rozbudowaną siecią Gizy, która jest główną bramą słoneczną i południkiem zerowym planety Ziemi, z której, z tej matrycy wyszedł człowiek znany jako Jeszua lub Jezus Chrystus. Starożytny portal galaktyczny połączony z Gizą umożliwiał kiedyś przejście do Syriusza B, a następnie przez całą galaktykę Andromedy. Egipska piramida w Gizie to pozostałość po starożytnej technologii budowlanej, która była powszechnie używana w czasach Atlantydy, kształtując z wykorzystaniem fal dźwiękowych materię przez piramidy, kopuły, wieże, łuki i dzwony. Wielka Piramida została zaprojektowana jako gigantyczny rezonator częstotliwości harmonicznej wysyłający geometryczne wzory do siatki planetarnej, a także urządzenie do transportu świadomości dla osób wcielonych z liczniejszymi działającymi nićmi DNA. Wielka Piramida leży dokładnie w środku całego obszaru lądowego globu, dzieląc masę lądową Ziemi na mniej więcej równe ćwiartki.

Tesla zdawał sobie sprawę, że planeta jest gigantycznym generatorem energii wirującym wokół dwóch biegunów magnetycznych, gdzie można wykorzystać nieograniczony dostęp do darmowej energii dla całej ludzkości. Uważał, że warstwy jonosferyczne są ważne w wykorzystywaniu elektryczności atmosferycznej, którą można łatwo podłączyć bezprzewodowo, co może generować darmową energię do wielu globalnych zastosowań energetycznych. Opierając się na swoich badaniach nad piramidami w Gizie, Tesla zaprojektował swoje wieże stworzone na podstawie tych samych matematycznych proporcji co Giza, zgodnie z prawami zastosowanymi w jej konstrukcji, które opierały się na lokalizacji w siatce i związku z pasem równika. Dzięki temu wiedział, że źródło darmowej energii planety można wykorzystać i bezprzewodowo przesyłać jako globalne źródło energii. Odkrycia Tesli i urządzenia darmowej energii zostały skonfiskowane przez rząd, a jego prace zniknęły po jego śmierci w 1943 roku. Jego praca na tym świecie nie została ukończona i w niedalekiej przyszłości będziemy słyszeć o kolejnych zaawansowanych technologiach, opracowanych dzięki jego oryginalnym planom, które zostały ukryte przed ludzkością.

Powódź błotna i Tartaria

Zebrała się stosunkowo nowa społeczność entuzjastów powodzi błotnych i Tartarii, aby dzielić się wynikami badań z wielu źródeł oraz informacjami, które w pewnym stopniu nie pasują do oficjalnej narracji historycznej. Ogromna ilość informacji dotyczących tych wydarzeń dostarcza więcej dowodów na to, że ukryte grupy kierowane przez elitę władzy miały na celu zmianę historii ludzkości w bardzo krótkim czasie. Na wszystkich poziomach badań w społecznościach poszukujących prawdy istnieją trolle, kontrolowana opozycja i agitatorzy opłacani za obalenie tego ruchu. To internetowi trolle będą najgłośniej krzyczeć o idiotycznym charakterze tych śledztw i pojawią się jako pierwsi w wynikach wyszukiwania. Podczas ostatniego śledzenia relacji geometrycznych księżyca związanych z wielkimi powodziami z przeszłości, uświadomiłam sobie temat powodzi błotnych oraz wewnętrzny opór wobec tej narracji.

Potwierdza się, że wątki, które należy pociągnąć, które ujawnią znacznie więcej informacji o tym, co wydarzyło się jako epicki reset w połowie XIX wieku, kiedy to wiele miejsc, ludzi i wydarzeń zostało natychmiast usuniętych z historycznych zapisów. Dlaczego wiele wydarzeń jest błędnie datowanych i niedopasowanych, dlaczego wiele rejestrów publicznych w całych Stanach Zjednoczonych zostało nagle zniszczonych przez pożary, powodzie i dziwaczne wypadki od końca lat 80. XIX wieku do początku XX wieku? Zniszczenie dowodów i zapisów wydawało się zbiegać z wydarzeniami, które nastąpiły po zmianie władzy związanej z ustawą z 1871 r., która ustanowiła Dystrykt Kolumbii i przekazała kontrolę międzynarodowym bankierom w Watykanie i Londynie przygotowującym Jedyny Porządek Świata. W 1881 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przekazał instytutowi Smithsonian 5000 dolarów na przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych i inspekcje związane z szeregiem prehistorycznych struktur i kopców, w których zniknęła większość tych artefaktów, lub nigdy więcej o nich nie słyszano. W tym czasie religijnego zapału niektórzy wierzą, że wszystko, co nie wspierało kościelnej interpretacji Biblii, nie było przeznaczone do ukazania się w sferze publicznej. Jest tu wiele tematów do rozszyfrowania dotyczących narracji podawanych przez władze odpowiedzialne za projekty archeologiczne i brakujących dowodów, które obejmują szeroką gamę prehistorycznych artefaktów, wszystko począwszy od grobów gigantów, obiektów zaawansowanych technologii, kamiennych kręgów, kopców, piramid i ruin z niedawnej przeszłości Stanów Zjednoczonych.

Wiele map z ostatnich kilku stuleci przedstawia duży kraj zwany Tartarią, który był umiejscowiony w północnej Azji, ale ich wysoce zaawansowaną sygnaturę architektoniczna można znaleźć na całym świecie. Historia Tartarii wskazuje na możliwość, że była to zaawansowana cywilizacja wykorzystująca darmową energię i urządzenia technologiczne podobne do kultury Atlantydy, co zakłóca oficjalną narrację. Istnienie Tartarii zostało wymazane z zapisów historycznych około sto dwadzieścia lat temu, a na lekcjach historii nigdy nie wspomina się o tym kraju. Chociaż pesymiści powiedzą, że to nie ma znaczenia, w rzeczywistości ma. Po raz kolejny wskazuje na faktyczne dowody na to, w jaki sposób nasza niedawna historia była i jest manipulowana i tworzona dla służenia celom, które nie wspierają ludzkości. Utrata naszych historycznych zapisów i wspomnień oznacza, że cierpimy na straty na poziomach świadomości zbiorowej, skradziona została nasza prawdziwa tożsamość, która posiada moc wrodzonej boskości, którą jesteśmy.

Zaawansowana architektura zaprojektowana do ekstrakcji energii atmosferycznej wywodzi się z tego, co wydaje się być ostatnimi pozostałościami namacalnych dowodów, które zostały znalezione przez badaczy przeglądających najwcześniejsze artykuły i stare fotografie znajdujące się w archiwach historycznych różnych narodów. Większość z tych wspaniałych budynków i wież ma różne anteny i miedziane lub metalowe kopuły, które wydają się być częściowo zakopane w jałowym, błotnistym krajobrazie.

Niektóre z tych projektów wież do generowania energii bezprzewodowej można znaleźć na starych fotografiach wykonanych w okresie od połowy XIX wieku do około 1912 roku, które krążyły w społeczności ludzi badających powodzie błotne. Na bardzo nielicznych czarno-białych zdjęciach stanowiących dowody, które w jakiś sposób uniknęły wykrycia i nie zostały skonfiskowane przez kontrolerów, widać te pozostałości postatlantydzkich technologii, wykorzystujących zasady cymatyczne w niezwykle wyrafinowanych architektonicznie budynkach, a stosowane były na obszarze znanym wcześniej jako Tartaria. Zaawansowana wiedza tej cywilizacji pokazuje, że miasta były planowane w strategicznych punktach Ziemi w pobliżu długich kanałów, rzek, mórz, jezior i oceanów. Niektóre miasta powstały w fortecach gwiezdnych, wydobywających ze środowiska energię elektromagnetyczną, która była następnie bezprzewodowo przekazywana przez wieże i obeliski, a następnie magazynowana w elektrowniach w czerwono-białe paski.

Wydaje się, że dowody wielkiego resetu cywilizacji tartarskiej sprzed stu pięćdziesięciu lat zostały prawdopodobnie zniszczone między XIX a XX wiekiem przez powodzie błotne, ukierunkowaną broń energetyczną i zaplanowane masowe eksterminacje. Architektura i technologia tej rozwiniętej cywilizacji zostały skradzione i przekazane w ręce przedstawicieli NAA, których zadaniem było zniszczenie cywilizacji ludzkiej. Czy to możliwe, że wskutek wydarzeń z XIX wieku dokonano zniszczenia wiedzy, wszystkich historycznych zapisów, usunięto całą zaawansowaną wiedzę o zaawansowanej cywilizacji ludzkiej, którą dysponował lud Tartarian?

Dla zainteresowanych zaginionymi artefaktami w USA, artykuł opublikowany w gazecie z Repozytorium Franklina 7 lipca 1858 roku stwierdza:

W każdej części Stanów Zjednoczonych znajdowano ciekawe ruiny, rzeźbione postacie zwierząt stu różnych gatunków, wykonane w stylu znacznie przewyższającym możliwości Indian. Stan Ohio obfituje w ruiny miast i fortyfikacji, z rozległymi wieżami i piramidami, w Marietta iw Missouri wykopano z ziemi piękną ceramikę, srebrne i miedziane ozdoby oraz perły o wielkiej urodzie i połysku. W jaskiniach Tennessee i Kentucky znaleziono mumie zachowane w dobrym stanie, ubrane w tkaniny i skóry o różnej fakturze, pięknie inkrustowane. Te ruiny, majestatyczne i piękne w wyglądzie, ale porośnięte gęstymi, starymi lasami ogromnych mahoniu i cedrów, udowadniają światu, że wielkie imperium roiło się od potężnej populacji, ludzi biegłych w sztukach mechanicznych i zaawansowanym stanie rozwoju.

Najwyraźniej przeżywamy kolejną planową próbę wielkiego resetu, który ma zostać ukończony do 2030 roku, wypełnioną oszustwami na osi czasu oraz faktami historycznymi i zapisami, które są wymazywane na naszych oczach, jak to robili wcześniej wiele razy.

Zmiana częstotliwości zachodząca podczas cyklu bifurkacji ma miejsce u tych osób, które chcą odpowiednio zmienić swoją świadomość i naturalnie odnajdą się w harmonii ze zmieniającymi się częstotliwościami organicznej osi czasu wniebowstąpienia. Gdy Ziemia przechodzi swoją ewolucyjną podróż przez galaktykę, oddziałując z różnymi relacjami geometrycznymi z astronomicznym wszechświatem, do sieci planetarnej i ludzkości przesyłane są korzystne częstotliwości plazmy słonecznej.

Ponownie, nasza prawdziwa historia ujawnia, że metody starożytnych ras budowniczych wykorzystywały tę świętą geometrię i wiedzę geodezyjną do tworzenia wspaniałych i pięknych struktur, które rezonowały z polem energetycznym Ziemi, a ponieważ struktury te były harmonijnie dopasowane do naturalnego pola planety, wzmacniały wyższa świadomość i właściwości lecznicze, które przywracają i utrzymują równowagę energetyczną. Korzystając z geometrycznych wzorców zawartych w boskich prawach natury, częstotliwości te byłyby dostrojone do stopniowo zmieniających się częstotliwości ciała planetarnego i jego ewolucyjnych cykli wzrostu. Nauka o rezonansie to nauka o harmonii, zgodnie z którą projektuje się i tworzy struktury i rzeczy wibrujące zgodnie z określonymi częstotliwościami. Kiedy postrzegamy naszą interakcję z życiem jako ogromny odbiornik radiowy, wtedy rozumiemy, że mamy możliwość dostrojenia się do dowolnej częstotliwości, którą chcemy wyrazić. Niech w twoim świętym sercu pozostaje muzyka bezwarunkowej miłości, pokoju, dobroci, piękna i szczęścia z wiedzą, że ten wybór osobistej częstotliwości ma większe znaczenie, niż zdajesz sobie sprawę.

Jest to doniosły czas dla ludzkiego wyzwolenia, gdyż budzimy się do szerszego zrozumienia emocjonalnej zdrady, która może być powszechna w wielu sytuacjach, w miarę jej ujawniania. To czas radykalnego zadbania o siebie, czas na modlitwę i medytację, poznanie naszych fizycznych i emocjonalnych ograniczeń, przy jednoczesnym wspieraniu bliskich i przyjaciół najlepiej jak potrafimy.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną suwerenem, wolną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa