sobota, 27 listopada 2021

KRYSZTAŁY POMOCNE W UZDRAWIANIU DZIECI – LISA RENEE listopad 2021

Tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Źródło tekstuDroga wznosząca się Rodzino, ostatnio ametystowi Smoczy Królowie w ramach wsparcia zasady świętego kosmicznego Ojca umieścili w wielowymiarowych warstwach ciała świetlistego Albionu pionowy słup światła w kolorze jasnopurpurowego fioletu. Ametystowy Zakon zakotwiczył Łuki Królewskie, co przyniosło kolejny etap naprawy męskiej zasady słonecznego Chrystusa i żeńskiego słonecznego Chrystusa w Newgrange w Irlandii, tam gdzie znajdują się gwiezdne wrota Łuku Matki. Struktura słonecznego rdzenia męskiego jest dopasowana do energii Chrystusa poprzez wzorzec kodu 15:15:15 ze światów kreacji boga Rha - Yanasów i Ramyanasów Ametystowego Zakonu i Fioletowego Płomienia. Ta poprawka rdzenia zawiera części ciała kosmicznego słonecznego Smoczego Króla i jest dostrojona do Fioletowego Słońca, co pozwala na matematyczne połączenie z pionowym wzorcem słonecznej żeńskiej formy Chrystusa, i pomoże w pełni ją wskrzesić dzięki magnetycznym właściwościom architektury rdzenia żeńskiego 13:13, która uformowała się w uniwersalne ciało Ankh. Poprzez kody płomieni z berła naszego kosmicznego świętego Ojca, które zawierają zakodowane 15:15:15 piaski czasu magenta, a kod ten jest podstawą świętej matematyki starożytnych kosmicznych Budowniczych ze światów Boga. Te kody kosmicznego Ojca z Zakonu Ametystowego zakotwiczają organiczne pętle sprzężenia zwrotnego architektury Kryst-Krystallah, aby przekazywać żywe fioletowe promienie, które pochodzą bezpośrednio z Zakonu Ametystowego. 

Tak więc ostatnio Strażnicy pracują w Irlandii nad wymiarowaniem w polach 11-wymiaru kodu źródłowego naszego kosmicznego świętego Ojca. Ten nowy poziom męskiego kodowania jest określany jako ciało 15:15:15 słonecznego tęczowego Smoczego Króla, które zawiera krystaliczną, diamentową siatkę kompasu wyrównaną do 45-stopni w koronie kosmicznego króla Maji Graala, która dalej otwiera się na serię galaktycznych sieci ciała Ankh, połączonych jako międzywymiarowe bramy do domen źródłowych Kosmicznego Założyciela. Ta niedawna aktywacja nastąpiła w bramie Łuku Matki 11D znajdującej się w Newgrange w Irlandii, która połączyła się z innymi planetarnymi 11-wymiarowymi wrotami wraz z łączami do sieci Kryształowego Diamentowego Serca znajdującej się w Dublinie w Irlandii. 

W rezultacie sieć planetarna przeszła znaczną modernizację dzięki kodom męskiego rdzenia kosmicznego świętego Ojca, które znacznie wzmocniły i udostępniły komunikację z naturalnymi królestwami Ziemi i jej różnymi świadomymi sieciami krystalicznymi. Strażnicy Zakonu Ametystowego pracujący w kryształowym królestwie Aurory, przekazali swoje przesłanie głośno i wyraźnie. Ich aktualnym priorytetem jest ochrona i służenie dzieciom planety poprzez odbijanie szkodliwych energii wynikających z różnych ekspozycji na negatywną energie i broń biologiczną. Środki, za pomocą których oferują swoje wsparcie, mają na celu oczyszczenie i zneutralizowanie tych zgubnych energii, których są w pełni świadomi, a które obejmują technologie sztucznej inteligencji i zestawy instrukcji do wytwarzania wadliwych białek wstrzykiwanych do anielskiej ludzkiej krwi. Ten projekt zastępu Strażników powstał we współpracy z kryształowym królestwem Aurory i sofiańskimi siłami Bogini Matki, które wzmacniają swoje częstotliwości poprzez połączenia duchowe, do których można uzyskać bezpośredni dostęp za pomocą kryształów, kamieni szlachetnych i poprzez kryształowe uzdrawianie. W związku z tym należy zaznajomic dzieci z kryształami i ich właściwościami leczniczymi, aby potrafiły przywołać te cechy kryształów, które zneutralizują szereg szkodliwych energii powszechnych w pewnych środowiskach, takich jak węzły zstępujące lub uszkodzone siatki.

Kryształy reprezentują żywą geometrię \

 Kryształy narodziły się, gdy z unikalnego układu geometrycznych sieci krystalicznych została utworzona Ziemia. Wiele odmian kryształów kontynuuje transformację i rozwój – w zależności od ekspozycji na energie, takie jak plazma słoneczna i emisje radioaktywne, wraz ze zmieniającymi się częstotliwościami, które są utrzymywane w ewoluującej matrycy kryształów planety. Kryształy są strażnikami zbiorowej świadomości całego gatunku planetarnego, ponieważ ewoluują poprzez doświadczenia w wymiarowych liniach czasu. Posiadają odciski planetarnego DNA, które są zestawami instrukcji Diamentowego Słońca dla planetarnej ewolucji i wznoszenia się człowieka, połączonych z Bogiem Stwórcą. Niezależnie od formy kryształu, każdy jego gatunek ma własną, specyficzną nutę częstotliwości i metafizyczne odciski energetyczne, które bezpośrednio wpływają na jego właściwości i sposób funkcjonowania. Kryształy zbudowane są według jednej z siedmiu możliwych form geometrycznych, więc są skrystalizowanymi wyrazami świętych promieni stworzenia, które emanują z Siedmiu Świętych Słońc. Te siedem jasnych gwiazd jest dla nas widocznych w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, znanej również jako Ursa Major, która dalej łączy się z rozległą siecią Słońce-Gwiazda obejmującą dostęp do galaktycznych słońc Krystallah.

Ponadto kryształy posiadają określoną geometrię, taką jak trójkąt, kwadrat, sześciokąt, romb lub trapez. W sumie istnieje siedem układów kryształów: trójskośny, jednoskośny, rombowy, czworokątny, trygonalny, sześciokątny i sześcienny. Każdy kształt ma dokładną funkcję, która łączy się z formami geometrycznymi ułożonymi w schematach sieci planetarnej. Rodzina kryształów jest określona przez ich sieci i grupy punktowe, utworzone przez połączenie systemów kryształów, które mają grupy przestrzenne przypisane do wspólnego systemu sieci. Kształt sieci decyduje nie tylko o tym, do jakiego układu kryształów należy kamień, ale o wszystkich jego właściwościach fizycznych i wyglądzie. Niektóre osoby zajmujące się uzdrawianiem kryształami uważają, że osiowa symetria kryształu bezpośrednio wpływa na jego właściwości metafizyczne. Na przykład uważa się, że kryształy w układzie sześciennym dają uziemienie, ponieważ sześcian jest symbolem żywiołu Ziemi. Strażnicy wspominają, że niektóre właściwości kryształów są znacznie wzmocnione, kiedy nada im się kształt kulisty, wtedy można uzyskać efekt koncentracji energii, jednak, gdy tylko jest to możliwe, najlepszym wyborem są surowe i naturalne formacje kryształów. Centralne serce kryształu składa się z maleńkich wirujących cząstek wibrujących z określoną częstotliwością, która nadaje kryształowi wyjątkową energię. Niezależnie od formy geometrycznej, jaką przybiera dana krystaliczna struktura, mogą akreować, utrzymywać, konserwować, skupiać lub emitować zakres częstotliwości elektromagnetycznych z systemu promieni w celu duchowego uzdrawiania, równoważenia energii i rozszerzania świadomości.

 Dodatkowo, siły Bogini Matki z akwamarynowych promieni Łuku Matki systematycznie zwiększają swoją obecność, rozświetlając naturalne królestwa Ziemi i aktywnie kierują kryształowym królestwem Aurory, aby ukazać swoją obecność małym dzieciom. Wydaje się, że istnieje specjalna grupa zadaniowa Opiekunów dla dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz inna grupa zadaniowa, z którą mogą się kontaktować rodzice, aby wspierać swoje starsze dzieci. Z tego powodu został wprowadzony panel uzdrawiania kryształami Aurora, aby rodzice mogli wspierać swoje dzieci w tych trudnych czasach. Sugeruje się zapoznanie niemowląt i dzieci z kryształami, a rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na to, do jakich kryształów oni i ich dzieci naturalnie się skłaniają. Celem jest, aby każde młodsze dziecko zachowało wrodzony związek z królestwem kryształów i kamieni szlachetnych, dzieki czemu może zapamiętać swoje wyższe zdolności sensoryczne do naturalnego odblokowywania kryształowych kluczy i aktywowania mocy leczniczych, które naturalnie wypływają z zestawu instrukcji kryształów. Kryształy zapewniają ochronę energetyczną i mają zdolność pochłaniania i transmutacji negatywności, sztucznych częstotliwości, szkodliwych pól, toksyn, ekstrakcji bytów i pomocy w leczeniu wielu innych rodzajów braku równowagi energetycznej.

Jak kryształy mogą wspierać dzieci

 Kryształy mogą być używane, aby pomóc dzieciom w taki sam sposób, jak pomagają dorosłym, ale z dodatkową korzyścią, że większość dzieci, im są młodsze, będzie znacznie bardziej podatna na naturalne uzdrawiające moce kryształów. Młodsze dzieci są z natury bardziej otwarte i duchowe, co pozwala im aktywować wyobraźnię magicznym myśleniem, co może pomóc wygenerować energetyczną więź między kryształem a dzieckiem. Większość młodszych dzieci nie ogranicza swojego myślenia, potrafią zrozumieć, jak wszystko żyje, przenosząc tę świadomość na inteligentne odczucie ich kryształowych opiekunów. Dla dziecka mówienie i komunikowanie się z kryształem jako żywą istotą jest naturalne i normalne. Większość małych dzieci będzie miała naturalne połączenie z królestwem kryształów i minerałów, jednak gwiezdne i kryształowe dzieci mogą być w stanie natychmiast ujawnić biegle umiejętności pracy z kryształami, jeśli pozwoli się im swobodnie je eksplorować. Dziecko trzymające lub będące w pobliżu potężnego kryształu może być w stanie natychmiast usłyszeć ich tony i komunikaty wibracyjne, które odblokowują funkcje wewnątrz kryształu. Następnie mogą poznać, jak połączyć przesłanie tego kryształu z innymi formacjami kryształów, aby oczyścić i przetransmutować ciemne energie z linii geomantycznych. Budowanie obwodów kryształowej siatki jest częścią naszej anielskiej ludzkiej wiedzy, która została wymazana z pamięci po potopie atlantydzkim, ale teraz stopniowo powraca dzięki kryształowym dzieciom. 

Specjalnie wybrane przez dziecko kryształy i określone minerały, które zostały zaprogramowane przez rodzica z energiami miłości intencjami uzdrawiania, mogą być skuteczne we wspieraniu dziecka lub grupy dzieci w różnych sytuacjach. 

* Kryształy i kamienie szlachetne mogą pomóc w:

* Transmutacji i usuwaniu negatywnych energii, oczyszczaniu pola elektromagnetycznego, sztucznych częstotliwości oraz bytów.

* Przekształcaniu karmicznych skutków sztucznych nakładek i odtruwaniu ze skutków wstrzykiwania broni biologicznej..

* Dać dziecku poczucie spokoju, ochrony i bezpieczeństwa poza domem lub z dala od rodziców.

* Pomóc mu się skupić, poprawiając koncentrację i jasność umysłu.

* Pomóc utrzymać zrelaksowane ciało fizyczne, zmniejszając lęk przed rozdzieleniem lub poczucie bycia niedopasowanym. 

* Stworzeniu bardziej pozytywnych skojarzeń, gdy trzeba iść spać i pozostać w samotności w ciemności.

* Wyczyścić napięcie emocjonalne, uśmierzając koszmary, pomagając uwolnić miazmę przodków. 

* Pomóc rozwiązać napięcia rodzeństwa i stłumioną frustrację.

* Wspierać dzieci, aby lepiej radziły sobie z zawirowaniami emocjonalnymi i zmianami społecznymi.

* Utrzymać dzieci ugruntowane i poprawić ich poczucie własnej wartości.

* Utrzymać fizyczną i duchową odporność dzięki programom równoważenia energii w „krysztale wellness”.

* Ustanowić ochronne przestrzenie z kryształowej siatki w salach lekcyjnych, na placach zabaw lub w innych miejscach przyjaznych dzieciom. 

* Zakotwiczyć obecność anielskiego opiekuna w sypialni za pomocą kryształu, który jest przeznaczony do szczególnej ochrony aury dziecka przed infiltracją lub podczepieniem.  

W obliczu obecnego chaosu i zamieszania, które stają się coraz bardziej powszechne, dzieci są na celowniku i ogólnie są pod naciskiem dużo gorszej, szkodliwej energii. Jednym z poważnych tematów są konflikty między tymi dorosłymi, którzy zajmują rzekome stanowiska autorytetów w sprawie zasad maskowania i wstrzykiwania dzieciom toksyn. Dorosłym coraz trudniej jest chronić dzieci przed bieżącymi wydarzeniami, które nasilają się w społeczeństwie i są bardzo niepokojące, ponieważ mogą pozostawić poważne blizny emocjonalne, niepokój psychiczny i przewlekłe problemy zdrowotne. Dlatego wielu szuka sposobów, aby pomóc dzieciom skuteczniej radzić sobie z emocjonalnym zamętem i energetycznym chaosem, który narasta w środowiskach społecznych. Kryształy mogą bardzo przydać się wrażliwym dzieciom w przechodzeniu przez trudne chwile i zmiany życiowe, takie jak przeprowadzka do nowego domu, pójście do nowej szkoły lub nawet emocjonalne przetwarzanie śmierci w rodzinie. 

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że obecne zmiany kulturowe i przemiany, przed którymi stoi ludzkość przechodzącą przez planetarną ciemną noc duszy, mają bezpośredni wpływ na małe dzieci, i że wiele z tych wpływów nie jest z natury pozytywnych. Każde dziecko doświadczy emocjonalnego zamętu z procesu transformacji życia na zmieniającej się i wznoszącej się planecie, bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy chronić je przed tak bolesnymi doświadczeniami. To, co się dzieje, jest ważnym wydarzeniem zmieniającym świadomość, a dusza dziecka wybrała udział w tym szczególnym doświadczeniu wznoszenia, aby uczyć się i rozwijać jako istota duchowa. Kiedy podchodzimy do życia jako duchowych lekcji w kontekście wniebowstąpienia, możemy dostosować nasze myślenie, aby wiedzieć, że te trudne doświadczenia pomogą ukształtować duszę oraz to, kim dziecko ma się stać jako duchowy dorosły. Kiedy mamy odpowiedni kontekst trwającego procesu wznoszenia się planety i dysponujemy praktycznymi duchowymi narzędziami, które pomogą nam przejść przez te trudne czasy, zarówno dorośli, jak i dzieci, wszyscy możemy lepiej radzić sobie z presją i wyzwaniami wynikającymi z interakcji z pandemonium świata zewnętrznego.

Zapoznajemy dzieci z kryształami

W zależności od wieku dziecka, pierwszym etapem zapoznania jego z kryształami będzie omówienie i pokazanie przykładowych kryształów lub kamieni szlachetnych oraz pozwolenie na zabawę i trzymanie kryształu. Zdobądź książkę ze zdjęciami kryształów i krótko opowiedz, co kryształy potrafią. Powiedz, że kryształy to starożytne ziemskie istoty mające niewidzialne energie, które mogą im pomóc w życiu. Zwróć uwagę na poziom zainteresowania dziecka i na fragmenty rozmowy, które ignoruje lub którymi się ekscytuje.

Jeśli dziecko jest zainteresowane, pomóż mu wybrać specjalny kryształ przeznaczony tylko dla niego. Najpierw pokaż kilka kryształów lub kamieni szlachetnych, na przykład w misce z kamieniami lub zabierz dziecko do sklepu z kryształami. Zaproponuj, aby wybrało specjalny kryształ, który będzie z nim przy łóżku lub pod poduszką. Jeśli dziecko jest starsze, wybierz odpowiedni rozmiar, aby mogło nosić kryształ lub kamienie w kieszeni albo szkolnym plecaku.  

Gdy dziecko wybierze kryształ, delikatnie naucz je, jak go używać. Zobacz, jak obchodzi się z kryształem i odpowiednio je poprowadź. Kryształ lepiej sprawdza się noszony przez jakiś czas na ciele dziecka, w kieszeni lub naszyjniku, albo gdy z nim śpi. W ciągu kilku dni, gdy kryształ zostanie oczyszczony i znajdzie się na ciele dziecka lub w jego pobliżu podczas snu, w naturalny sposób dostroi się do aury dziecka. Jeśli dziecko jest narażone na utratę kryształu, zdobądź zapas kamieni lub kryształowych aniołów, aby łatwo je wymienić w razie potrzeby. Dowiedz się o właściwościach kryształu, który wybrało i porozmawiaj z nim o uzdrawiającym wpływie tego kryształu. Pokaż, jak ustalić intencję dotyczącą kryształu, aby kryształ mógł je wesprzeć. Jeśli nie jest wystarczająco duże, aby ustalić intencję, jako kochający rodzic lub dorosły, możesz zaprogramować kryształ w jego imieniu poprzez kryształową medytację.

W tym czasie Zakon Ametystowy sugeruje zapoznanie rodziców z rodziną kryształów ametystów jako głównego opiekuna dziecka lub jego miejsca do spania. Proponowane są ametystowe geody katedralne, gromady kryształów, kryształowe anioły, wieże czy ametystowe berła z różdżkami. Jednak każdy wysokiej jakości kryształ ametystowy dostroi się do duchowej rodziny Ametystowego Zakonu Christosa, która w szczególności wysyła ochronne fioletowe duchowe energie do dusz, które w tym wzmożonym czasie duchowej wojny są dziećmi.  

Jednym z doskonałych przykładów jest zaprogramowanie wybranego kryształu za pomocą tarczy Christosa 12D i płomieni założyciela GSF lub jakiejkolwiek silnej medytacji, aby chronił aurę dziecka podczas snu, gdy jest z dala od domu, lub aby odpychał szkodliwe energie, gdy jest na nie narażone. Każda medytacja oczyszczająca ES może być użyta jako intencja zakotwiczenia w dowolnym wybranym krysztale, a sugerowane jest posiadanie jednego kryształu przeznaczonego na medytację, aby mógł konsekwentnie wzmacniać jego szczególny pozytywny wpływ na środowisko domowe lub zabawę. 

Istnieje wiele kreatywnych sposobów na wprowadzenie kryształów i kamieni mineralnych do Twojego stylu życia i życia Twoich dzieci.

Niektóre z najlepszych sugestii dla dzieci to:

 * Daj dziecku pojedynczy kamień do noszenia w kieszeni, plecaku lub torebce. *Wplataj kryształowe koraliki we włosy lub wiąż je w sznurowadła albo ubrania. *Umieść kryształowe kamienie w wodzie do kąpieli w celu dodatkowego oczyszczenia aury. 

* Umieść większą kryształową geodę lub kryształową wieżę w sypialni w celu ochrony podczas snu.

* Wprowadź do kryształu pozytywne afirmacje w celu wspierania korzystnych wyników.

* Chodź na spacery pośród natury i szukaj unikalnych okazów geologicznych czy specjalnych skał.

* Używaj kryształów w rodzinnych projektach rzemieślniczych, hoduj własne kryształy i korzystaj z otwartych geod.

* Twórz kryształowe siatki do ustalania intencji, takich jak ćwiczenie uważności, skupienia na jednym temacie lub usuwanie zanieczyszczeń EMF i zwiększanie pozytywnych i zdrowych energii.

* Twórz własne spraye z kryształowymi eliksirami i homeopatyczne lekarstwa z kryształową energią z indywidualnymi intencjami modlitewnymi.

Oczyszczanie i dostrajanie kryształów

 Nabyte lub zakupione kryształy powinny zostać oczyszczone. Zaleca się to także po użyciu ich do leczenia aury lub ułożenia kryształowej siatki. Kamienie bębnowe są trwalsze, dlatego polecane dla dzieci i początkujących, ponieważ są niedrogie i łatwe do przechowywania w woreczku lub torbie. Większość kryształów można skutecznie wyczyścić pod bieżącą wodą albo wymoczyć w słonej lub morskiej wodzie. Gdy oczyszczasz kryształ wodą, utrzymuj intencję oczyszczenia go światłem Chrystusa z wszelkich negatywności lub braku równowagi. Ponadto, można naładować i zresetować kryształ do nowych celów i zadań wystawiając go na kilka godzin na działanie światła słonecznego. Podczas czyszczenia kryształu wiedz, że kryształ posiada inteligencję, którą można poświęcić na wypełnienie jego twórczego potencjału uzdrawiania, zgodnie z intencją Boskiego Stwórcy. Kryształy mogą być uśpione z powodu braku aktywności, mogą być wyłączone lub w stanie hibernacji. Przy włączaniu i aktywacji wrodzonych właściwości lecznicze kryształu, naturalnym pomocnikiem będzie dusza, dzieki której iskra boskiej ekspresji inicjuje się w krysztale. Jak w przypadku wszystkich żywych boskich stworzeń, królestwa minerałów i kryształów mają boskie właściwości, a każdy unikalny gatunek stara się jak najlepiej wyrazić siebie, aby ewoluować w zgodzie z twórczymi siłami Boga.\

Naturalne królestwa Ziemi zostały pierwotnie stworzone w boskim celu wspierania ucieleśnienia wyjątkowej miłości duszy, zdrowia, dobrego samopoczucia i ciągłego duchowego rozwoju jej mieszkańców, prowadząc ich do planetarnego wzniesienia. Ziemia jest stworzona, aby być materialnym domem dla anielskiej ludzkiej domeny na powierzchni, zgodnie z uniwersalnymi naturalnymi prawami Boskiego Stwórcy. Oznacza to, że kiedy prawdziwy anielski człowiek jest ucieleśniony w swojej chrystusowej formie, jako strażnik ma o wiele więcej duchowej mocy, trzyma naturalne prawa do ochrony planety o wiele lepiej, niż jakikolwiek nieludzki byt narzucający nienaturalne prawa za pomocą sztucznych częstotliwości, które mają na celu zbeszczeszczenie ludzkości. Prawo struktury i plan Drzewa Życia ujawniają, że anielscy ludzie Diamentowego Słońca są stworzeni na oryginalny obraz tej planety, a zatem nasza zbiorowa świadomość i ludzkie ciała są odbitym lustrem tego, co jest zapisane w krystalicznej matrycy ciała planetarnego. Na planecie jest wiele unikalnych i różnych gatunków, które działają jako nośniki energii, dopóki anielscy ludzie nie wypełnią swojego boskiego zadania. Planeta i jej naturalne królestwa wyraźnie słuchają i działają zgodnie z komunikacją między kochającymi sercami a duszami autentycznych anielskich istot ludzkich, i to jest jeden z powodów, dla których tak ważne jest, aby ludzkość otworzyła swoje serca i ponownie połączyła się z Ziemią podczas bieżącego cyklu wniebowstąpienia. Tak więc każdy uśpiony kryształ, gdy zostanie aktywowany, zostanie zainspirowany do spełnienia swojego najwyższego celu, aby służyć stworzeniu, tym bardziej, że wchodzi w interakcję z ludzką duszą. Dawanie dzieciom dostępu do kryształów ma wzajemnie korzystne cele, które służą również planetarnej sieci świadomości kryształów poprzez współtworzenie bezpośrednio z duszami autentycznych istot ludzkich, które mogą zneutralizować broń AI i podnieść pozytywne globalne wyniki na linii czasu wniebowstąpienia i ujawnienia. 

Moją szczególnie ulubioną intencją oczyszczania jest trzymanie kryształu lub wahadła w mojej prawej ręce nad centrum serca i głośne powiedzenie: „Wzywam wieczne światło Chrystusa, jedność Chrystusa jest moim przewodnikiem, niech ten kryształ zostanie oczyszczony w najczystszej miłości mojej wiecznej Boskiej Jaźni, w Jaźni Jedni”. 

Aby przygotować kryształ do zarejestrowania programu intencji, który chcesz w nim umieścić, najpierw ustal, czy możesz poprowadzić swoje dziecko, aby umieściło intencję w krysztale, czy też będziesz działać w jego imieniu. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na dostrojenie konkretnego kryształu do swojej aury jest medytacja lub spanie z kryształem. Kiedy dajesz dziecku kryształ, poproś je, aby podczas dostrajania się do dowolnej kryształowej wiadomości, trzymało kryształ w dłoniach i zamknęło oczy, skupiając się na odczuciu energii płynącej z kryształu. Niektóre kryształy mogą wydawać się zbyt potężne lub intensywne dla intuicyjnego empaty, więc pamiętaj, że ważne jest znalezienie odpowiedniego kryształu. Skoncentruj się na oddechu, wyobrażając sobie wdech i wydech z wnętrza i z centrum serca. Po trzech wdechach i wydechach z serca, otwórz oczy, i delikatnie skup się na krysztale w dłoniach. Obserwuj minerał, zwróć uwagę na jego kolor, kształt, wielkość i wagę, a także wszelkie wrażenia zmysłowe tego, jak go czujesz. Kiedy poczujesz, że starczy, zamknij ponownie oczy i zaplanuj skupienie się na energiach kryształu i poproś go o jakiekolwiek wiadomości, które może mieć dla Ciebie. To może wystarczyć do zestrojenia się z kryształem. To dobry moment, aby wysłać do kryształu swoje intencje dotyczące wszystkiego, czego od niego oczekujesz. Rozważając właściwości tego kryształu, wyślij do niego swoje intencje i modlitwę prosząc o wsparcie energetyczne. Ten proces można wykonać z intencją stanu snu i jest to idealne rozwiązanie do tworzenia siatek ochronnych dla niemowląt i młodszych dzieci. Umieszczając kryształ w pobliżu łóżka lub pod poduszką starszego dziecka, wyraź swoje intencje i prośby o wsparcie jako wzmacniacza świadomości, który utrzymuje otwarte i czyste wewnętrzne połączenie z Bogiem.

 Jeśli ustanowienie intencji przez dziecko wydaje się łatwe i naturalne, można użyć indywidualnego kryształu lub ustanowić intencję podczas tworzenia kryształowej siatki przeznaczonej do tego celu. Jest to to samo, co pozytywna afirmacja. Kiedy dziecko trzyma swój kryształ lub tworzy kryształową siatkę, poprowadź je do prostej afirmacji i powtórz to zdanie, aby wibracja zachowała się w krysztale. Zasadniczo wspieramy nasze dzieci w dostrajaniu się do naturalnych praw, w rozwijaniu percepcyjnych ścieżek do odczuwania i komunikowania się poprzez inteligencję opartą na sercu oraz w kultywowaniu wewnętrznej stabilności i siły poprzez ustalanie intencji i uczenie się kierowania świadomością w pozytywny sposób. Większość z nas nie miała takiego poziomu zarządzania świadomością jako dzieci, ani takiego poziomu działań na szerszym polu, więc jako rodzice, również się przy tym rozwijacie. 

Sugestie: Jestem kochany! Jestem dzielny! Jestem miły! Jestem inteligentny! Jestem dobrym słuchaczem! Zachowuję spokój! Jestem kreatywny!

Kryształowe siatki

Budowanie kryształowych siatek jest zakodowane w anielskim ludzkim DNA z ukrytych linii czasu zaawansowanych cywilizacji sprzed potopu, w których używanie technologii kryształów do interakcji z żywą inteligencją planety było powszechne i znane. W ten sposób każde dziecko, które może swobodnie odkrywać kryształy, może czerpać ze wspomnień swojej duszy i w naturalny sposób odkrywać, że kryształy tworzą pewne formacje. Dla dzieci budowanie kryształowej siatki to artystyczny i kreatywny projekt, który powinien dać wiele radości, relaksu i zabawy, jednak nie powinien być wymuszony. Dorosły może dać dziecku geometryczny wzór jako gotową siatkę, pomóc ustalić intencję i wypełnić wzór kryształowego układu. Jest to podobne do kolorowanek, ponieważ wypełnia się geometryczny kontur za pomocą kryształów i kamieni szlachetnych, które tworzą wzory i palety barw na wzorze siatki.

Aby rozpocząć tworzenie kryształowej siatki, musisz wybrać bezpieczną, płaską powierzchnię wewnątrz lub na zewnątrz. Zdecyduj, czy chcesz, aby dziecko odwzorowało konkretny geometryczny wzór, czy ma być kreatywne układając kryształy w intuicyjnym, swobodnym układzie. Wyznacz przestrzeń i połącz się z kryształami, poczuj, gdzie kryształy i kamienie chciałyby być umieszczone i tam buduj. Popularną kryształową siatką dla dorosłych jest sześcioramienna gwiazda Merkaba używana jako symbol świetlny w 12D tarczy Christosa, która jest nieodłącznym elementem naszego wzorca ludzkiego ciała świetlistego i naturalnego tworzenia ujednoliconej równowagi męsko-żeńskiej.

 Tworzenie kryształowej siatki jest podobne do budowania koła mandali lub pracy rzemieślniczej, aby stworzyć unikalną grafikę nasyconą krystaliczną energią. Gdy już będziesz mieć zapasy kamieni, zachęć dziecko, aby poczuło i zbadało każdy kryształ, zanim zdecyduje, gdzie go umieścić. Następnie pozwól dziecku zacząć układać kryształy we wzory, które najbardziej mu się podobają. Potencjalnie najlepiej zacząć od środka przestrzeni roboczej z większymi kryształami, a na zewnątrz z różnymi kształtami, rozmiarami i kolorami kryształów, skał lub innych przedmiotów. Tak więc dodanie innych naturalnych elementów do kryształowej siatki może obejmować kwiaty, liście, gałązki, kamienie rzeczne, drewno lub inne cenne przedmioty, w intencji, która łączy się bezpośrednio z dziećmi lub rodziną. Każda kryształowa siatka może być wykonywana co tydzień, z zamiarem wyrażania pozytywnych cech chrystusowych, takich jak intencja dla duchów pokoju, współczucia, cierpliwości, uzdrowienia, ochrony lub cokolwiek jest istotne w danym momencie, aby dziecko mogło wysyłać określone pozytywne energie.

Krystaliczne siatki mają nieograniczone możliwości, można je tworzyć z wyjątkową intencją i boskim celem. Mogą być proste do skonfigurowania jako skuteczne narzędzie do harmonizacji energii i oczyszczania przestrzeni lub być ułożone w złożone geometryczne wzory siatki, które łączą się z naturalnymi liniami Ziemi, w których dzięki medytacji możliwa jest komunikacja telepatyczna z różnymi rodzajami inteligencji. Kryształowe siatki tworzą język obwodów energetycznych, które wysyłają wibracyjną wiadomość do całej sieci, umożliwiając wchodzenie w interakcje z naturalnymi królestwami planety. Zasadniczo każdy gatunek, minerały, rośliny, drzewa, zwierzęta i inni intuicyjni ludzie mogą być telepatycznie połączeni z czystą, opartą na sercu intencją zbudowania kryształowej siatki w tym celu. W ten sposób budowanie kryształowej siatki może być szczególnie wspaniałe do ćwiczenia wyobraźni dzieci i nastolatków, co wiąże się z mentalnym skupieniem się na królestwach przyrody i energii świadomości. Wspomaga to budowanie energetycznych więzi i głębszych połączeń z naturą, pomagając rozwijać pozytywne nastawienie, które zmniejsza stres i niepokój, jednocześnie zachęcając do kreatywności i rozwijania wyobraźni.  

Wiele rdzennych kultur zrozumiało wymianę energii z żywą Ziemią i od zarania dziejów celowo ofiarowuje jej sztukę, muzykę, rytuały celebracyjne, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla królestwa Natury. Tak więc kryształowe siatki są doskonałe do odmawiania modlitw o wsparcie w wielu sprawach osobistych lub rodzinnych, a także do składania specjalnych prezentów i ofiar dla Ziemi i dowolnego z jej gatunków. Na przykład stwierdzono, że kryształowe ofiary modlitewne od ludzi szczególnie lubią otrzymywać drzewa, rzeki, morza, wieloryby i walenie. Siatki kryształowe są również wykorzystywane do formalnych sesji związanych z pracą na sieciach planety, aby wspierać zakotwiczenie trójfalowych częstotliwości kosmicznego Chrystusa, więc kreatywne możliwości budowania kryształowych siatek poprzez unikalne inspiracje i intencje duszy są rzeczywiście nieograniczone. 

Może to być przyjemny projekt rodzinny, w którym rodzice i dzieci wspólnie uczą się o różnych kryształach, budują rodzinną siatkę kryształów z konkretną intencją, a następnie dzielą się doświadczeniami, które mogą zauważyć wraz ze zmianami energetycznymi w gospodarstwie domowym.

Kryształ ametystu

Niektóre z najczęstszych i najłatwiejszych do znalezienia kryształów, które są pozytywne dla dzieci, to ametyst, akwamaryn, kwarc, tygrysie oko, karneol, sodalit i hematyt. W tej chwili z wielu powodów wyjaśniono, że ulubionym kryształem do różnego uzdrawiania i duchowej ochrony dzieci w każdym wieku jest ametyst. Ametyst można łączyć z innymi kryształami, takimi jak selenit i przezroczysty kwarc, w celu wzmocnienia efektu usuwania podczepień lub pasożytniczych zjawisk energetycznych.

Zakon Ametystowy wyjaśnił, że dzięki rodzinie kryształów ametystowych można blokować stresory geopatyczne, transmisje AI, ataki psychiczne, czarną magię, zakłócenia energetyczne i oczyszczać z wielu innych negatywnych energii w różnych przestrzeniach i miejscach, przekształcając ich wibracje w wyższe duchowe. W związku z tym zaapelowali do dorosłych, aby wzywali ich i rodzinę kryształów ametystu w celu wspienia dzieci w domu lub w szkole – chodzi o to, aby umieszczać kryształy ametystu wszędzie tam, gdzie gromadzą się dzieci w miejscach publicznych. Ametyst ma bardzo szczególne duchowe moce uzdrawiające i oczyszczające, które obejmują wiele warstw wymiarów, dlatego ułatwia dostęp siłom Chrystusa Zakonu Ametystowego oraz neutralizowanie i przekształcanie potencjalnych negatywnych energii w siły miłującej dobroci. Ma to szczególne zastosowanie do neutralizowania szkodliwych wpływów i przyszłych skutków obecnej broni biologicznej stosowanej na dzieciach poprzez wstrzykiwane patogeny, a także nanotechnologie i bioczujniki, które są szkodliwymi sztucznymi ekspozycjami i nie są naturalne dla Ziemi ani nie wspierają ludzi w żadnych sposób. 

Kryształy ametystu są w stanie oczyścić krew z toksyn lub zanieczyszczeń, zmniejszać obrzęki, siniaki, urazy i leczyć zaburzenia komórkowe, co wzmacnia integralność komórkową, aby organizm mógł zneutralizować pasożyty. Ametyst ma działanie przeciwpasożytnicze, dlatego jest pomocny we wspieraniu przewodu pokarmowego i jelit, usuwaniu pasożytów i równoważeniu flory jelitowej. Spanie z ametystem wspiera duchowe zestrojenie i połączenie poprzez delikatną stymulację trzeciego oka, pozwalając anielskim zespołom opiekunów dziecka na łatwiejszą komunikację z nim poprzez sny i intuicję. Wzmocnienie duchowego połączenia pomaga dzieciom i dorosłym czuć się bardziej stabilnym emocjonalnie i zrównoważonym energetycznie, zapobiegając emocjonalnym wzlotom i upadkom, zwiększając moc radzenia sobie ze smutkiem i stratą. Ametyst jest bardzo pomocny w równoważeniu półkul mózgu i działa kojąco i uspokajająco na szereg schorzeń neurologicznych, co może pomóc naprawić układ nerwowy narażony na toksyny, podatny na drgawki i napady padaczkowe. Ametyst może pomóc złagodzić bóle głowy i migreny.

Wiele kryształów ametystu ma ostre zakończenia, umieść ten punkt w kierunku twojego ciała, aby pobrać energię, a odwrócony od ciała, aby usunąć energię. Noszenie ametystowych wisiorków na gardle i sercu oraz spanie z kamieniem pod poduszką może zneutralizować ataki psychiczne i koszmary senne, poprawiając jakość snu. Im bardziej kochasz i łączysz się ze swoim kryształem, tym on silniej będzie Cię wspierać.

O zdalnym uzdrawianiu kryształami, rodzic dla dziecka

Nawet niewyszkoleni w uzdrawianiu energetycznym rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, gdy czują się zmuszeni do ochrony i kierowania uzdrawiającymi duchowo energiami, co wesprze dzieci w rozwoju i przystosowaniu do dorosłości. Może to dotyczyć innych opiekunów dzieci, takich jak dziadkowie, krewni, rodzina adopcyjna lub rodzice zastępczy, a także użytkowania minerałów we wszelkich przestrzeniach lub miejscach, w których dzieci gromadzą się pod opieką dorosłych. Należy pamiętać, że poniższe wskazówki są bardzo ogólne, i mają pomóc rodzicom, którzy nie są ekspertami w dziedzinie kryształów lub uzdrawiania energią. Jako rodzic masz doskonałe wsparcie duchowe w bezpośredniej uzdrawiającej energii, aby chronić i wspierać swoje dzieci, te wyjątkowe dusze, które są pod twoją opieką. Z tego powodu ten system jest przeznaczony do wspierania rodziców, ale można go łatwo dostosować do wykorzystania w przypadku wielu innych sytuacji.

Ważne jest, aby poznać duchową moc obecną w energii płynącej z kochającego, czystego serca rodzica, który pragnie dać duchowe uzdrowienie, a także moc, która jest nieodłączna w szczerych modlitwach i medytacji. Cała świadomość jest energią, a energia jest świadoma i inteligentna. Dlatego intencja uzdrawiania za pomocą kryształów nie ogranicza się do fizycznej lokalizacji – ich energię można przekazywać na odległość. Ten szczególny system jest przeznaczony dla odpowiedzialnej i przebudzonej osoby dorosłej, która działa jako czysty kanał do wysyłania uzdrawiających energii kryształów do dzieci znajdujących się w jej obecności lub zdalnie, jeśli otrzyma na to pozwolenie. W tym celu należy zapytać wyższego ja dziecka, a następnie słuchać swojego serca w poszukiwaniu odpowiedzi bez oczekiwania. Na obecnym terenie walki duchowej jest wysoce prawdopodobne, że twoja wewnętrzna prośba, by wspierać dzieci w wyrażaniu najwyższej duchowej ekspresji, spotka się z głośnym potwierdzeniem.

Każda istota ludzka ma zdolność rozpoznawania komunikatów wyższej percepcji zmysłowej. Ta telepatyczna komunikacja jest znacznie wzmocniona, gdy mamy specjalną więź emocjonalną lub duchową z inną osobą, na przykład z naszymi dziećmi, wnukami, siostrzenicami i siostrzeńcami. Kluczem będzie uwolnienie ego i pozwolenie sercu i uczuciom, aby prowadziły Cię i dawały odczucia na temat częstotliwości uzdrawiania kryształami, o którą prosi dusza dziecka i wyższe ja. Im częściej przemawiamy do naszego serca i prosimy je o odpowiedzi, jednocześnie odpuszczając wynik, tym więcej wewnętrznych przesłań o tym, jak można dobrze służyć, stanie się jaśniejsze i łatwiejsze do rozeznania. 

Określ metodę HSP: Zanim zrealizujesz prośbę o sesję, najpierw musisz określić, jaka metoda wyższej percepcji zmysłowej jest dla Ciebie najlepsza. Sugerowane są dwie główne opcje, metoda „Tak” lub „Nie” albo użycie wahadła. Jeśli masz inną metodę, w której jesteś biegły, to w porządku. Będziesz potrzebować trochę zaufania do swoich wyższych zdolności sensorycznych lub wahadła, aby na pytania, które zadajesz w imieniu sesji dziecka uzyskać odpowiedzi „tak”,”nie” lub „brak odpowiedzi”. 

Sprawdź, czy Ci wolno: Zawsze, gdy czujemy się prowadzeni, aby być kanałem dla Boga-Chrystusa, aby wysyłać uzdrawiające energie w imieniu dzieci, nawet jeśli są naszymi własnymi dziećmi, powinniśmy najpierw połączyć się bezpośrednio z ich najwyższym ja i zapytać, czy mamy pozwolenie na wysyłanie uzdrawiającej energii. Naszą intencją powinno być zawsze podążanie za przewodnictwem duszy-ducha-Chrystusa dziecka wyrażonym w prawie naturalnym. Kiedy używasz tarczy 12D Christosa do przygotowania przestrzeni uzdrawiania, wyrównuje to energie, aby służyły prawom naturalnym, którymi rządzą chrystusowe zasady Prawa Jedni, a to z kolei pomoże zabezpieczyć sesję zdalną i uniknięcie zakłóceń. Jako rodzic nie możesz ingerować w duchowe lekcje swojego dziecka, ale możesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby oczyścić je z miazmy przodków i usunąć niepotrzebne obciążenia energetyczne i toksyczną energię, która może blokować jego najwyższą duchową ekspresję i bezpośrednie połączenie z Bogiem. Kluczowe znaczenie ma upewnienie się, że jego wewnętrzne połączenia z Bogiem i duchowe połączenia są ot warte, silne i wyrównane w aurze i ciele fizycznym. Należy pamiętać, że większość obecnie akceptowanych interwencji medycznych, takich jak szczepionki i leki, w rzeczywistości odłącza sygnały między komórkami, które komunikują się w obrębie układu nerwowego, a zatem mają tendencję do odłączania lub blokowania zdolności komunikacyjnych duszy dziecka.

Facylitator i samoleczenie

Każdy dorosły lub rodzic, który bierze odpowiedzialność za uzdrowienie siebie i ułatwienie uzdrowienia swoim dzieciom, powinien pamiętać, że każda dorosła osoba jest bezpośrednio odpowiedzialna za osobiste uzdrowienie duchowe. Dorosły rodzic może pełnić rolę opiekuna lub zastępcy duchowego uzdrowienia swojego dziecka do ukończenia 21 roku życia, chyba że występują inne złożone okoliczności duchowe, takie jak niepełnosprawność fizyczna, która może trwać przez całe życie. Dziecko przejmuje dynamikę przodków swojej rodziny oraz biologicznych rodziców wraz z miazmatami i związanymi z nimi dysfunkcjami psychicznymi i emocjonalnymi. Chcąc wyleczyć nasze dzieci, będziemy musieli podjąć kroki, aby uzdrowić siebie, a więc intencją w takich przypadkach powinno być odbicie się w lustrze świadomości – które problemy naszych dzieci odzwierciedlamy jako biologiczny lub adopcyjny rodzic. Jeśli jesteśmy otwarci na ujrzenie tych wzorców świadomości, wiele podobnych wzorców zostanie ujawnionych w nas samych lub z naszej przeszłości, tak że możliwe będzie spontaniczne wzajemne uzdrowienie z miazmy przodków między duszami rodziców i dzieci. Wiele razy, jeśli rodzic leczy poważny problem osobisty, również w dzieciach zachodzą odpowiednie uzdrowienia i zmiany. 

Nasze nieuzdrowione aspekty, nierozwiązane problemy emocjonalne i jakość duchowej siły aury ciała świetlistego wpłyną na jakość uzdrawiających energii, które możemy przekazać przez nasze filtry ego. Dlatego ważne jest, aby facylitator lub rodzic był świadomy tej energetycznej dynamiki i zaangażował się w uwalnianie negatywnych wzorców ego poprzez ścieżkę duchowego uczenia się, która kładzie nacisk na wyrażanie współczucia, przebaczenia, empatii i bezwarunkowej miłości. Wiele razy, w zależności od okoliczności, dzieci mogą jedynie utrzymać status tymczasowego uzdrowienia w kwestiach osobistych, dopóki w linii rodzinnej nie pojawi się kolejna warstwa pokrewnego uzdrowienia rodzicielskiego. Miej to na uwadze, gdy planujesz sesje uzdrawiania kryształami, że stan świadomości rodziców i obecny stan równowagi energetycznej i duchowego uzdrawiania ich dzieci są bezpośrednio ze sobą powiązane i połączone.

Sesja z kryształami

Aby uzyskać wsparcie systemu kryształowego uzdrawiania Aurory, trzeba być dostrojonym do odpowiednich częstotliwości prawa struktury, związanego ze świadomością Kosmicznego Chrystusa dostosowaną do Prawa Jedni. Tak więc facylitator musi zostać zaakceptowany przez system, musi podtrzymywać kochające, pozytywne i życzliwe intencje oraz szanować suwerenność zaangażowanych osób, nie narzucając ani nie ingerując we wskazówki duszy. Sugeruje się więc, aby wzmocnić osobistą tarczę 12D Christosa lub duchową zbroję Boga, chronić swoją aurę, a także zadbać o uziemienie przed i po zakończeniu sesji z kryształami. Krótkie podsumowanie kryształowego panelu Aurory dla dzieci poniżej 21 lat znajduje się poniżej, a na końcu artykułu znajdziesz szablony sesji z zarysem instrukcji. 

Jeśli ten rodzaj pracy sesyjnej jest dla Ciebie nowy, możesz poczuć podczas sesji lekkie zmęczenie lub utratę koncentracji. Jeśli tak się stanie, może być konieczne tymczasowe zamknięcie sesji. Ten rodzaj skupienia jest jak budowanie mięśni i może oznaczać, że sesje będą na początku krótsze, dopóki nie nabędziesz wprawy. Zaczynając każdą sesję, podczas której pracuje się z energiami, zawsze należy dokonać otwarcia, następnie przeprowadzić sesję, a na koniec dokonać oficjalnego zamknięcia i zapieczętowania sesji w wiecznym świetle Boga lub Chrystusa. 

Umiłowana Święta obecności, otwieram tę sesję kryształowego uzdrawiania w prawdziwej świętej miłości i doskonałym pokoju prosząc o zapewnienie duchowego połączenia, ochrony i duchowego uzdrowienia chrystusowego dla mojego/naszego/czyjegoś dziecka lub dzieci [imię lub opis]. Kochani, czy mam pozwolenie na kontynuowanie, czy ta prośba została zatwierdzona?

Sugestie dotyczące kryształowego panelu uzdrawiającego

Dostęp do tej metody uzdrawiania jest zależny od poziomu świadomości, która opiera się na naszych wrodzonych intuicyjnych zdolnościach odczuwania, więc proszę, podążaj za wewnętrznym przewodnictwem i słuchaj odczuć własnej chrystusowej Jaźni. Znasz swoje dzieci lepiej niż ktokolwiek inny, pamiętaj o tym, gdy prosisz o wsparcie energii kryształów podczas poruszania się po kryształowym panelu uzdrawiania. Przygotowując się do sesji kryształowej dla dziecka, przygotuj kilka wydruków pustych szablonów do sesji oraz długopis lub ołówek. W ramach przygotowań do sesji energetycznej, zapisz na kartce imię dziecka, datę urodzenia i wiek. Należy pamiętać, że w spirali nie ma czasu, możemy wybrać powrót do wieku dziecięcego osoby dorosłej (dostęp do wewnętrznego dziecka) lub do określonego wieku dziecka, w którym, jak przypuszczamy, doszło do poważnej traumy. Ten etap prośby o uzdrowienie kryształem osoby w różnym wieku jest zazwyczaj dla bardziej zaawansowanych pracowników sesji energetycznej, a nie dla początkujących. Należy jednak pamiętać, że system może być używany do wspierania osoby dorosłej, kiedy tematem będzie okres, gdy ta osoba była dzieckiem poniżej 21 roku życia.

Aby wzmocnić wewnętrzne mentalne widzenie, zacznij od skupienia się wewnątrz lub za pomocą wahadła przeskanuj zdalnie aurę dziecka, a następnie obejrzyj środkowy pionowy kanał i lokalizacje poszczególnych czakr, od przodu do tyłu, a także z boku. Osoby bardziej zaawansowane mogą zamiast używać szablonu dla systemu czakr dziecka wykorzystać ciało manifestacji rdzenia 12 Drzewa. Kiedy skanujesz pole energetyczne, zapytaj, czy jest jakaś kryształowa energia, która jest potrzebna do uzdrowienia i przywrócenia równowagi danego centrum energii czakry, sfery wymiarowej w 12-elementowej siatce Drzewa lub w całej aurze. Postaraj się przeskanować ciało w swoim umyśle, aby zidentyfikować miejsca osłabienia energii, ciemne plamy, dziury w aurze i łzy. Zwracaj uwagę na wewnętrzne przewodnictwo, przesłania i na to, gdzie kierowana jest twoja uwaga, kontynuuj pracę, zadając pytania „tak” lub „nie” lub używając swojego wahadła, aby uzyskać odpowiedzi „tak”, „nie” lub „odpowiedź niedostępna”. 

Należy pamiętać, że panel uzdrawiający Aurora ma dwie główne funkcje: infuzję energii kryształów i ekstrakcję negatywnej energii. Kryształowe energie na ogół są dostępne we wszystkich kryształach, skałach lub metalach na panelu, co niektóre osoby mogą wyczuwać jako energie poruszające się po spirali zgodnie z ruchem wskazówek zegara podczas transmisji. Proszę, wiedz, że ogólnie korzystne uzdrawiające transmisje energii od osoby do osoby będą kręcić się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Chociaż kiedy prosisz Boga i Christosa, aby poprowadzili sesję, tak jak Bóg by tego chciał, jeśli swoim wewnętrznym okiem nie widzisz spirali energii, nie jest to coś, na czym będziesz musiał się koncentrować. Ekstrakcje ciemnej energii zwykle możliwe sa tylko w przypadku dwóch kamieni - czarne skały, które zostały przeznaczone do ekstrakcji, to obsydian i hematyt. Oznacza to, że jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na obsydian lub hematyt, powinieneś go użyć (w zależności od wskazania). Ekstrakcje można wyczuć jako energię poruszającą się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z wrażeniem przyciągania lub magnesowania. Nie martw się, jeśli nie możesz tego wyczuć, to tylko wskazówka. 

Spójrz na szablon Aurora i albo zacznij odliczać numery poszczególnych kryształów - 1-45, aż znajdziesz pozytywną odpowiedź z liczbą, albo intuicyjnie spójrz na każdy z kryształów według częstotliwości kolorów, albo użyj wahadła, aby określić, czy istnieje częstotliwość kryształu, przy którym odpowiedź będzie „tak”. Możliwe jest uzyskanie kombinacji, ponieważ wiele energii kryształów lubi ze sobą współpracować. Otrzymując pozytywną odpowiedź przy jakiejś rodzinie kryształów, intencjonalnie wyślij tę kryształową energię do miejsca zidentyfikowanego w aurze lub części ciała dziecka. Lub użyj wahadła, aby załadować tę konkretną energię kryształu i przekazać ją za pomocą wahadła do obszaru docelowego, używając obrazu ludzkiego ciała na szablonie kryształowego panelu uzdrawiania jako „świadka” osoby, do której wysyłasz uzdrawiającą energię kryształu. Pamiętaj, że system może wysyłać kryształową energię uzdrawiającą w dowolne miejsce, które zidentyfikowałeś w celu uzdrowienia energią, nie jest to ograniczone do żadnego konkretnego obszaru. Tak więc, gdy twoja pewność siebie wzrośnie, możesz zauważyć, że wysyłasz kryształową energię do narządów wewnętrznych, gruczołów, mięśni, układu nerwowego, układu odpornościowego i wszelkich innych elementów organizmu.

Istnieją dwie możliwości ułatwienia transmisji infuzji kryształów. Pierwszą i najłatwiejszą metodą jest użycie systemu liczbowego poprzez liczenie aż do uzyskania odpowiedzi twierdzącej. Odlicz liczby wymienione na kryształowym panelu, a gdy uzyskasz odpowiedź twierdzącą, powiedz głośno: krysztale numer (1-45), przekaż leczniczą energię ukochanemu (imię). Wyobraź sobie, że wewnętrznym okiem widzisz ten kryształowy zastrzyk energii. Poczekaj, aż transmisja infuzji będzie zakończona. Po zakończeniu zapytaj, czy sesja się zakończyła lub czy powinieneś kontynuować - tak lub nie. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo, odpowiedzi tak lub nie, i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla osoby, gdy kierujesz się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej. Kryształy mają wiele właściwości leczniczych i energetycznych, więc możesz otrzymać wiadomości, jak najlepiej z nimi pracować podczas sesji uzdrawiania, która może rozciągać się na inne rodzaje oczyszczenia.

Teraz druga opcja, która jest najlepsza dla początkujących. Kiedy zidentyfikowałeś kryształ do transmisji energii do określonego obszaru lub części ciała leczonej osoby, narysuj okrąg na obrazku i intencyjnie umieść energię kryształu tam, gdzie jest potrzebna. Narysuj linię z obrazka panelu kryształu zakończoną strzałką wskazującą miejsce w ciele, reprezentowane przez graficzny obraz ciała, który został wskazany do wysyłania energii kryształu. Kontynuuj skanowanie i sprawdzaj, czy do uzdrawiania energią potrzebne są jeszcze jakieś kryształowe energie, a przy każdym elemencie, który znajdziesz podczas wewnętrznego skanowania aury dziecka, zanotuj, gdzie i jakich kryształów energia jest potrzebna, a następnie przekaż ją w ten sam sposób. Zwróć uwagę, aby uleczyć łzy aury, dziury, miejsca osłabione lub ciemne plamy i intencyjnie wydobywaj szkodliwe lub zbędne elementy, jednocześnie wlewając uzdrawiającą energię kryształów dla najwyższej korzyści, zgodnie z intencją Boga. To samo zakreślone kółkiem miejsce na ciele może wymagać częstotliwości więcej niż jednego kryształu. Tak więc, każdy element, który jest zidentyfikowany jako osłabienie aury lub części ciała dziecka, zakreśl na grafice ciała, a następnie narysuj linię od elementu panelu kryształowego do dokładnego miejsca w ciele ze strzałką wskazującą na obszar wyznaczony do uzdrawiania kryształami. 

Pamiętaj, że w prawym dolnym rogu kryształowego panelu są dwie czarne skały, są to hematyt i czarny obsydian. Pamiętaj, że wybierane czarne skały są zazwyczaj przeznaczone do przeprowadzania oczyszczeń i wydobywania negatywnej energii. Ekstrakcja to oczyszczające usunięcie implantu, obcego obiektu, sztucznych struktur, nanotechnologii, podczepienia lub ciemnego bytu. Gdy otrzymasz informację o potrzebie oczyszczenia, powiedz głośno: dziękuję (do obsydianu lub hematytu). Proszę, wydobądź z [imię] to, co jest niepotrzebne i zbędne, tak jak Bóg tego chce. Wyobraź sobie, że widzisz to wydobywanie i oczyszczanie aury. Zatrzymaj się i poczekaj, aż ekstrakcja będzie zakończona.

Jeśli trzeba dokonać ekstrakcji, narysuj okrąg na grafice ciała, tam gdzie ma odbyć się ta ekstrakcja. Następnie narysuj linię ze strzałką wskazującą na obsydian lub hematyt. Zweryfikuj w umyśle, że to jest ekstrakcja, rysując okrąg w chorym miejscu i linię wskazującą na czarne elementy panelu, aby podkreślić i potwierdzić żądanie ekstrakcji. Pamiętaj, że obsydian i hematyt są bardzo pomocne w usuwaniu negatywności i uziemianiu, ale mają też inne właściwości lecznicze. Na potrzeby panelu uzdrawiającego Aurory są one przeznaczone do podstawowego przeprowadzania ekstrakcji poprzez pochłanianie i wysyłanie różnych zebranych ciemnych energii z powrotem do ciała Ziemi w celu transmutacji. Czarny obsydian to czarna skała lawowa pochodząca bezpośrednio z wulkanu i doskonale nadaje się do pełnienia tej funkcji.

Po zakończeniu ekstrakcji przez większość czasu obszar będzie musiał być odżywiany kryształowym źródłem światła, aby przywrócić równowagę, uzdrowić i uszczelnić obszar. Zapytaj, czy do pełnego duchowego uzdrowienia obszaru ekstrakcji potrzebne jest dalsze zasilanie kryształową energią. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla danej osoby, kierując się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej.

Po zakończeniu zapytaj, czy sesja się zakończyła lub czy powinieneś kontynuować - tak lub nie. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla danej osoby, kierując się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej. 

Kiedy sesja wydaje się zakończona, upewnij się, że chcesz ją zamknąć i przypieczętować z uznaniem dla kryształowej rodziny i Boga. 

Umiłowana święta Obecności, proszę o usunięcie wszelkich negatywnych wpływów, ponieważ mam pozwolenie na reprezentowanie [imię]. Wyeliminuj, uwolnij, chroń, uwolnij poprzez zestrojenie się z suwerennością, łącząc się z punktem zerowym. Proszę o proste omiecienie Triady, w celu ostatecznego oczyszczenia, aby zapieczętować aurę i zamknąć tę sesję kryształowego uzdrawiania. Dziękuję Ci Boże za tę uzdrawiającą sesję w wiecznej miłości, świetle i mocy Christosa! 

Wzmocnij i zapieczętuj swoją osobistą tarczę Christosa, aby upewnić się, że Twoja aura całkowicie odłączyła się od sesji uzdrawiania, aury dziecka i elementu uzdrawiającego. Czasami małe dzieci, gdy są słabsze lub źle się czują, siedzą w polu aury rodziców, aby uzyskać dodatkowe wsparcie, ale nie jest to właściwe, jeśli kryształowe uzdrowienie zostało przeprowadzone dla dziecka lub dzieci, które nie są Twoimi biologicznymi lub adoptowanymi dziećmi. Komenda „uwolnij” ma pomóc w wyodrębnieniu każdej duszy zaangażowanej w sesję uzdrawiania, co można powiedzieć na głos, aby rozplątać lub usunąć splątanie aury powstałej w wyniku sesji uzdrawiania.

Ten system jest oferowany jest rodzicom i dorosłym, aby mogli wspierać swoje dzieci w utrzymaniu duchowego zestrojenia i połączenia z Bogiem oraz aby sami byli wspierani wewnętrznie i chronieni przez własne wewnętrzne źródło światła. Nie ma nic potężniejszego niż Twoje bezpośrednie połączenie z Boskim Źródłem, które jest ostatecznym duchowym uzdrowicielem. Modlimy się, aby panel leczniczy kryształowego uzdrawiania Aurora, który został prześwietlony przez Zakon Ametystowy, dobrze służył. 

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i ChrystusaDo następnego spotkania pozostań w świetle swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF! 

Z kochającym sercem, Lisa. 

 

Panel do uzdrawiania kryształami można znaleźć pod linkiem do oryginalnego tekstu.
 

sobota, 23 października 2021

PSYCHOLOGIA ZŁA – LISA RENEE październik 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, ludzie bywają czujący i nieczujący, są empaci i są nieempaci. Ci, którzy czują i gwiezdne nasiona na ścieżce wniebowstąpienia doskonale wiedzą, że jesteśmy pogrążeni w duchowej wojnie, która agresywnie atakuje wszystkich, budząc ludzi, zwłaszcza tych, którzy służą misji chrystusowej na wielu płaszczyznach rzeczywistości. Wierzę, że przekazywanie społeczeństwu szczegółów dotyczących aktywnego ludobójczego programu, który nabiera rozpędu, może być w tej chwili bardzo pomocne. Potrzebujemy jasnych umysłów i czystych serc, aby połaczyć się w modlitwach, wspierać się nawzajem i bronić prawdy, aby zapobiec eskalacji kolejnych tragedii, które szkodzą ludziom lub zabijają więcej dzieci. Dlatego ten artykuł ma na celu wsparcie empatycznych czujących ludzi, aby mogli lepiej wchodzić w interakcje z osobami pozbawionymi empatii, inicjować pełne współczucia rozmowy na aktualne tematy, które bardzo wyraźnie pokazują, że natura zła opanowała wielu ludzi na różnych stanowiskach władzy społecznej i rządowej.

Osoby charakteryzujące się pewnym stopniem psychologicznego defektu (negatywne ego), bawiąc się psychologią zła szerzącą się w skorumpowanych globalnych instytucjach i korporacjach mocno pobłądziły i, w wyniku zastraszania, przekupstwa lub szantażu albo ekstremalnej presji społecznej, zaczęły służyć antyludzkim programom. Drapieżny charakter korporacjokracji w miejscu pracy celowo kreuje psychopatów w całym społeczeństwie, i teraz bardziej ich widać, ponieważ wielu z nich znalazło się na celowniku podczas wszechobecnego kryzysu. Sporo ludzi z tej kategorii robi dokładnie to, co każą im osoby na najwyższym szczeblu dowodzenia, nawet jeśli jest oczywiste, że te zasady, nakazy i żądania są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją i są bezpośrednio odpowiedzialne za zabijanie ludzi. To był głęboko szokujący dowód i sprawdzenie rzeczywistości dla tych, którzy dostrzegają upadek zachodniej kultury i globalnego krajobrazu.

Dlatego od nas zależy, czy będziemy chcieli badać i zadawać pytania dotyczące etyki, które ujawniają psychologię zła, stojącą za procesami motywowania ludzi do dalszego namnażania tego zła, do wymuszania szkodliwych działań, które znacznie nas wyniszczają. Dlaczego tak wiele osób czuje się bezsilnych, jakby nie mieli wyboru w tej sprawie? Psychologia zła została w nas podświadomie uwarunkowana odmienną subosobowością wymuszonego zniewolenia, która krzyczy, że jesteśmy bezradni, nie umiemy zmienić tej despotycznej kontroli nad naszą rzeczywistością. Że nie mamy wyboru w tej kwestii i dlatego jesteśmy w niewoli, poddając się losowi, tak jak postanowili to źli tyrani.

Nie dotyczy to ciebie, chyba że mentalnie zdecydujesz się przyjąć kłamstwo tak, jakby było prawdą. Musimy kopać głęboko, poznać zawartość naszych serc, znaleźć nasz najbardziej ceniony system osobistych wartości etycznych i zobowiązać się do pozostania wiernym sobie, jednocząc się z innymi, którzy podzielają podobne wartości.

Istnieje wielka potrzeba otwartego omówienia aspektów psychologii zła, które są rażąco oczywiste w środowisku, tam gdzie ujawnia ono swoją naturę, wprowadzając autorytarną i bezwzględną kontrolę nad innymi za pomocą wielkiego oszustwa, indoktrynacji i nadużyć władzy. Bez względu na to, kim jesteś, bez względu na kulturę czy pochodzenie etniczne, gdy jesteś w obecności czegoś lub kogoś, co jest ucieleśnieniem zła, z pewnością czujesz, jak włosy stają dęba a w brzuchu pojawia się supeł. Aby przetrwać tę fazę mrocznego zanurzenia w zewnętrznej rzeczywistości, którą sterują kryminalni psychopaci, będziesz musiał wiedzieć, jak rozpoznać psychopatę i obecność zła, aby nieumyślnie nie pozwolić temu złu działać przez ciebie. Czy uczynisz zło dobrowolnie czy nieumyślnie, czy pozwolisz, aby twoje ciało było wyrazem antyludzkich złych planów?

Wybór należy do Ciebie

Większość ludzi żyjących w kulturze śmierci była pod wpływem kontroli umysłu, więc odrzucała istnienie patologicznego zła, całkowicie je ignorując jako czynnik wpływów, który rozprzestrzenia nieszczęścia i choroby. A wraz ze stopniowym włączaniem satanizmu do głównego nurtu, ludzkość została nieświadomie uwarunkowana przez kontrolowane media, aby celebrować ciemność i zepsucie poprzez zabawę lub fascynację nimi. Wszystkich nas wyszkolono, abyśmy byli otwarci i tolerancyjni wobec obecności złych psychopatów, umożliwiając im zajmowanie się małymi dziećmi tak, jakby to był ważny wybór stylu życia i jakby niszczenie rzeczy, wyrządzanie krzywdy czy okłamywanie innych było czymś normalnym. Ta ciemność wkradająca się do naszej kultury była psychologicznie akceptowalna poprzez oszustwo semantyczne, które doprowadziło do tolerancji psychologii zła i patologii psychopatów jako znormalizowanego stanu bycia od szkolnej ławki do sali konferencyjnej, aby w znacznym stopniu wynagrodzić dewiacyjne zachowania w celu uwarunkowania ich u osób niestabilnych psychicznie. Jest to sprytne narzędzie służące do demoralizowania ludzkości do takiego stopnia, że w końcu umożliwiło złu rozpłynięcie się wśród społeczności w sposób niezauważony i niekontrolowany, a następnie przeniknięcie przez całą naszą kulturę, gdzie społecznie zaawansowani psychopaci przejęli instytucje socjalno-rządowe i uformowali kaskadową tyranię, która jest dziś wyraźnie widoczna.

Psychologia zła osiągnęła taki poziom oddziaływania, że wielu ludzi może teraz odczuwać miażdżące poczucie ucisku i zaciemniania codziennego życia, gdy ukryta ręka z cienia próbuje uzyskać całkowitą kontrolę nad wszystkim, co mówimy lub robimy. Jakość naszego życia gwałtownie się pogarsza i wielu ludzi nie obudziło się z tego koszmaru, nie zdając sobie sprawy, że jest to wynik tolerowania psychologii zła, która przenika nasze życie, pozwalając psychopatom kierować naszą cywilizacją.

Tak więc, jako ludzie odpowiedzialni, musimy wiedzieć, jak w naszym świecie funkcjonuje natura zła, siejąc ciemność i spustoszenie, a gdy rozważamy zło, nie jest ono traktowane jako czynnik moralizujący, ale jako patologia, która sprawia, że jesteśmy bardzo chorzy. Zrozumienie natury psychologii zła pozwala nam chronić nasze umysły przed zainfekowaniem przez trujące i chore treści zawarte w propagandzie, której używa się do wpływania i niszczenia ludzkiej kultury. Z tego powodu musimy być czujni, zobaczyć ukryte manipulacje zła, gdy działają na naszych oczach. To wtedy możemy zidentyfikować motywacje, myślokształty i zachowania obecne w psychologii zła, ponieważ nie możemy obronić się przed złymi planami tyranów, gdy nie dostrzegamy, co robią, jak chcą nas skrzywdzić i zniszczyć nasze życie. Ważne jest, aby pamiętać, że źli psychopaci stanowią mniejszość, ale kiedy sprawują władzę i kontrolę na każdym poziomie społeczeństwa, sieją niesamowitą destrukcję, ból i cierpienie. Złe siły to kłamcy. Kłamcy wiedzą, że mówienie kłamstw jest dobre tylko dla kłamcy, a to może mieć katastrofalne skutki dla wyborów dokonywanych przez uczciwych i niewinnych ludzi, którzy chcą postępować właściwie, ale mocno wierzą w kłamstwa, ponieważ rozpowszechnia je rzekomy ekspert lub autorytet.

Psychologia zła tkwiąca w tyrańskim programie sił antyludzkich polega na tym, aby każdy aspekt naszej ludzkiej egzystencji na planecie był nie do zniesienia, nieszczęśliwy i zagmatwany, aby wytworzyć całkowite posłuszeństwo wobec władzy zła, która wymaga od nas mentalności pana-niewolnika. Poprzez pranie mózgu, które zaczyna się od nasycenia edukacji semantycznym oszustwem i przez cały czas trwającej promocji zaprzeczania istnieniu zła wokół nas, ludzkość jest przygotowana do zaakceptowania tego strasznego losu - zaakceptowania zła, jakby to był warunek płynący z grzechu pierworodnego. To jest wielkie kłamstwo tych najbardziej złych, którzy chcieliby nas ukrzyżować i zniewolić.

Siły zła, które pracują nad obaleniem wolności człowieka, pomieszały nasz język, przywłaszczając i kradnąc słowa, przekręcając ich znaczenie, aby wykorzystać je jako broń kontroli umysłu. Oszustwo semantyczne jest środkiem, za pomocą którego drapieżne umysły ukrywają swoje zamiary, manipulując językiem tak, aby oznaczał coś przeciwnego do tego, co oznaczał konwencjonalnie. Uczynienie ze słów broni i natychmiastowe potępienie ze strony tych grup, które uległy politycznej poprawności kontrolowanej narracyjnej myśli grupowej, pozbawiło nas wolności wypowiedzi i sparaliżowało zdrowy i racjonalny dyskurs publiczny wśród tych, którzy nie są opłacani. Niektórzy z nas mogą wyczuć, że to, co zostało wprawione w ruch przez globalnych tyranów, którzy chcą sprawować kontrolę nad każdą minutą funkcji naszego umysłu i ciała, jest absolutnie bezprecedensowe, ponieważ celowo prowadzą masy do królestw piekielnych. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że nasze życie na planecie Ziemia nigdy nie będzie takie samo i wkrótce będziemy musieli zebrać siły w zjednoczonej współpracy, utworzyć równoległe struktury, aby emocjonalnie przetrwać to przejście i współtworzyć lepszy świat po drugiej stronie ujawnienia.

Aby dokonać dokładnej oceny aktualnych warunków, które pomogą nam zrozumieć masową ingerencję zła, musimy być w stanie rozpoznać dane, do których mamy dostęp, obiektywnie i jak najdokładniej, znając ostateczny, pożądany rezultat tych u władzy. Nie zrozumiemy bieżących wydarzeń, dopóki nie zrozumiemy, w jaki sposób psychopatyczne siły zła manipulują i kontrolują percepcję mas, aby skłonić je do zaprzeczenia istnieniu narastającej tyranii przez wykorzystanie ich zaufania do najbardziej skorumpowanych i nieetycznych autorytetów lub głosy gwiazd. Podobnie jak żaba nieświadoma, że wrzucona do garnka z letnią wodą powoli ugotuje się na śmierć, wielu ludzi nadal wydaje się być nieświadomych eskalacji tyranii, która szybko nabiera rozpędu na całym świecie w wyniku ogólnego braku oporu i posłuszeństwa mas. przyzwalających na wzrost absurdalnie bezwzględnych żądań.

Psychopaci udający troskliwych opiekunów

Wszyscy będziemy musieli w pewnym momencie zaakceptować fakt, że złych i kryminalnych psychopatów, którzy szaleją w naszym dzisiejszym świecie, maskuje się jako wiarygodnych ekspertów, polityczną klasę rządzącą, mainstreamowe kotwice wiadomości, zaufane dogmaty naukowe i autorytatywne głosy które zostały zatwierdzone i podkreślone przez propagandową maszynę kabała. Globalny medyczny behemot jest brzuchem bestii - maszyny, która ma rozgłaszać wielkie kłamstwa, a złe kłamstwa, z którymi teraz żyjemy, są jednymi z największych kłamstw, jakie kiedykolwiek powiedziano. Działania kreujące ofiary z ludzkiej krwi, na których opiera się nasza kultura śmierci od tysięcy lat, wraz z najnowszymi kampaniami ludobójczymi, są całkowicie niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka o dobrym sercu. Dzieje się tak, ponieważ ludzkość od urodzenia była poddawana praniu mózgu, aby wierzyć w kontrolowane narracje, w wielkie kłamstwa i nieustannie zaprzeczać istnieniu zła, aby uwarunkować posłuszeństwo i relatywizm moralny, gdy zostanie wystawiona na antyludzkie zachowania. Większość populacji nie wie, kto faktycznie kontroluje i kieruje tym światem, kto jest mistrzem ceremonii, propagując największe kłamstwa, aby potajemnie szerzyć zło poprzez globalną ludzką niewolę, biedę i cierpienie.

Aby zrozumieć, co dzieje się dzisiaj w naszym świecie, musimy być gotowi do zbadania przekonań o istnieniu patologicznego zła jako ciemnej siły, która wciąż kłamie, aby realizować antyludzkie cele tyranów i despotów. Każdy powinien umieć rozpoznać kłamstwa, które zostały wypowiedziane przez rzekome autorytety przy użyciu różnych metod. Jesteśmy otoczeni wieloma inteligentnymi, dobrodusznymi ludźmi, którzy mają zepsuty wewnętrzny kompas i brakuje im samoświadomości. Uwierzyli w kłamstwa szerzone przez zło, a następnie niechcący stali się rzecznikami propagandy sił kontrolerów. To niesamowicie niebezpieczne.

W tym kontekście zło definiowane jest jako antyżyciowe, antyludzkie i antychrystusowe. Zło jest formą ciemnej siły, w której nie ma szacunku dla praw natury, żywych istot ani Boga. Jest zakorzenione w ciemnej ignorancji, kłamstwach i nienawiści do tego stopnia, że zabijając, okaleczając i torturując innych, nie ma wyrzutów sumienia ani chęci do zmiany.

Patologiczne zło jest siłą drapieżnika, która jest nieludzka, uważa, że jest lepsza od innych i bardzo cieszy się mocą, wysokim poziomem adrenaliny i energią siły życiowej, którą otrzymuje kosztem ogromnego cierpienia innych. Jako zła siła, która przybiera postać negatywnych sił obcych i istot demonicznych, będzie celowo dążyć do torturowania, kanibalizacji, sodomii i niszczenia żywych istot oraz celowania w niewinne dzieci, by zepsuć ich czystość. Jak to jest, że tak niewielu ludzi potrafi dostrzec, kiedy patologiczne zło działa pośród nich, co sprawia, że są bezbronni w dostrzeganiu kłamstw, a tym samym nie są w stanie dostrzec globalnej wojny, która jest celowo prowadzona przeciwko ludzkości?

Kiedy zaprzeczamy istnieniu sił zła jako protoplastów wszelkiej patologii, w naszym światopoglądzie powstaje dysonans poznawczy i odmawiamy ujrzenia prawdy, bez względu na to, jak wiele dowodów lub faktów wskazuje na coś innego. Dlatego póki czas należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby alarmować innych i ich ostrzegać.

Coś jest bardzo nie tak

Niezależnie od tego, czy ludzie tkwią w przekonaniach, że to, co nam mówią, jest kontrolowaną narracją 3D, czy znaleźli się w stanie głębokiego duchowego kryzysu, głęboko w trzewiach wielu już wie, że coś poszło strasznie nie tak na scenie światowej. W jakiś sposób wszędzie w niewiarygodnym tempie narosło uciemiężenie, które skaża naszą cywilizację na całym świecie. Ludzkość została przeniesiona na inny poziom warunkowania kontroli umysłu, wszystkie segmenty społeczeństwa są testowane, katalogowane i szkolone do absolutnego posłuszeństwa i całkowitej uległości, aby służyć interesom sił tyranii, które są poza wszystkim, z czym większość obecnego pokolenia kiedykolwiek miała do czynienia.

Życie, jakie znamy, zmieniło się na zawsze, ludzkość nigdy nie powróci do tego, jak wyglądała przed ostatecznym konfliktem, totalitarnym przejęciem naszej Ziemi przez nieludzkie elitarne hierarchie władzy, które mają całkowity monopol na wszystkie globalnie tworzone branże korporacyjne, modele ekonomiczne i waluty. Te ponadnarodowe korporacje tworzą fasady skrywające elementy ogromnej globalnej psychopatycznej machiny, która kontroluje rządy, wybiera polityków i ucieka z planety, zajmując się handlem ludźmi i składaniem ofiar z krwi dzieci w imieniu nieludzkich istot rozbierających ludzkość na części. Te maszyny do zabijania, które wymuszają kulturę materialistycznej śmierci, zostały wykorzystane do ukrycia morderczej grabieży zasobów naturalnych naszej planety, kradły i poświęcały życie i przyszłość naszych dzieci. Te dowody patologicznego zła muszą w końcu zostać dostrzeżone, jako że istoty ludzkie nie mogą dalej żyć w świecie z systemem gospodarczym zbudowanym na ludzkim niewolnictwie, krwawych ofiarach i pedofilii.

Musimy przygotować się na to, aby być wystarczająco silnymi emocjonalnie i wystarczająco duchowo prowadzonymi, aby stawić czoła szokującym dowodom okrucieństw popełnionych z podatków za nasze ciężko zarobione pieniądze, w nadchodzących miesiącach i latach, które ujawnią źródło finansowania i skutki obecnego ludobójczego programu. Trzeba szukać głęboko w rdzeniu naszego wiecznego ducha, trzeba prowadzić, doradzać i pocieszać ludzi wokół nas, aby radzili sobie z pozostałościami i traumą wynikającą z masowego złudzenia zrodzonego bezpośrednio z psychologii zła działającej w umysłach psychopatów. Gdy budzą się do ponurej rzeczywistości tych okropności mających miejsce w rzekomym społeczeństwie wolnorynkowym, a następnie dowiadują się, że ten antyludzki program globalnej bezwzględnej kontroli cały czas był ukryty za kurtyną labiryntu podziałów, hierarchii i tajnych stowarzyszeń.

Nie będzie powrotu do status quo sprzed 2020 roku, czy nam się to podoba, czy nie. Każda jednostka będzie zmuszona przystosować się do nadchodzących ogromnych przemian kulturowych na poziomie świadomości, a dla większości z nas będzie to wymagało również zmian w fizycznym stylu życia. Ludzie będą narażeni na bardzo nieprzyjemne i bolesne informacje, które uświadomią im, że znaczna większość populacji pozwoliła radykalnym tyrańskim agendom prowadzonym przez mniejszą grupę patologicznych psychopatów na dokonywanie w czasie rzeczywistym globalnego ludobójstwa. Niestety i tragicznie, wielu z nas potencjalnie poniesie stratę niektórych znajomych, przyjaciół lub członków rodziny, ponieważ w wyniku zastrzyków z czasem rozwinie się poważna choroba autoimmunologiczna, duchowe rozłączenie i urazy.

To, co ludzkość uważa za globalną plandemię i próby wymuszenia nakazu szczepień nie jest wynikiem dziwacznego wypadku, losowych zdarzeń naturalnych ani nie wynika z absurdalnego poziomu ludzkiej niekompetencji. Ten surrealistyczny dramat przejęcia przez zło był skrupulatnie planowany i aranżowany przez setki, jeśli nie tysiące lat przez rodziny, które czczą ideologie antyżyciowe lub oparte na satanizmie. Nadszedł czas, aby zacząć badać, w jaki sposób ten wirus powstał lub mógł rozprzestrzeniać się na całym świecie przez takie rażące zaniedbanie i zrozumieć, że macierz zła rządząca naszym światem celowo zaaranżowała uwolnienie kilku rodzajów broni biologicznej, które są zaprojektowane głównie jako programy miękkiego zabijania. Miękkie zabójstwo oznacza, że zamierzone narzędzie zabójstwa jest ukryte, a zabójstwo nie jest natychmiastowe, pozostaje niewidoczne jako część działań wojennych, jako strategia wojskowa, która ma na celu destabilizację i osłabienie, aby z czasem powoli ranić i zabijać. W ten sposób obywatele nie zobaczą, kim są prawdziwi mordercy i eugenicy. Obecne poważne obrażenia i przypadki śmierci w wyniku zastrzyku to forma operacji psychologicznej i miękkiego zabijania, przeprowadzana przez szpitale i lekarzy, którzy nie chcą ustalić przyczyny chorób spowodowanych przez zastrzyki, ponieważ nie chcą ponieść odpowiedzialności, która zaszkodziłaby wiarygodności branży medycznej i kontrolowanej narracji.

Te zastrzyki są wieloaspektową bronią biologiczną, która ma wpływ na płaszczyzny fizyczne i duchowe i jest specjalnie zaprojektowana do rozwijania w sekwencjach, które mają dodatkowe czynniki do łączenia i budowania elementów na miejscu. Oznacza to, że są zaprojektowane tak, aby reagować z ludzkimi tkankami i wywoływać w organizmie pleomorficzne zmiany komórkowe, których pochodzenia nie można wyśledzić lub znaleźć. Takie jak jaja pasożytów, które pozostają uśpione w cyklu życiowym, dopóki nie zostaną aktywowane przez inne ekspozycje lub programowalne przez sztuczną inteligencję nanoboty węglowe, które można złożyć w krystaliczne formacje, zaplątane w tkankach organicznych, aby przejąć bioneurologię jednostki. Ta broń to znacznie więcej niż genetycznie zmodyfikowane organizmy zaprogramowane jako generatory białek kolczastych. Aby pomóc uzdrowić ludzkość w przyszłości, będziemy musieli wiedzieć, jak organicznie oczyścić krew z tych toksycznych składników i z pewnością będzie to możliwe. Jednak przy tak dużej populacji problem stanowi logistyka i terminowość.

W produkcji tych zastrzyków nie ma ani kropli ludzkiej życzliwości, bez względu na to, czy zawierają one placebo w postaci soli fizjologicznej, pasożyty glinowo-węglowe, trypanosoma cruzi, antygeny czy tlenek grafenu, pod każdym względem jest to broń biologiczna stworzona z zamiarem okaleczenia, zranienia i zabicia. A teraz w mediach głównego nurtu i wiadomościach udzielają się skorumpowani fałszywi eksperci namawiający do wstrzykiwania tych toksycznych substancji małym dzieciom.

Fałszywe flagi tłumaczone jako losowe niewyjaśnione zdarzenia

Despoci i tyrani z najnowszej historii ludzkości, planujący przejęcie regionu, kraju lub zdobycie władzy i wpływów na scenie globalnej, bardzo często przejawiali wzór rzekomo przypadkowego lub wątpliwego wydarzenia, które było inscenizowane w celu ukazania w publikatorach głównego nurtu. Z perspektywy niedoinformowanej populacji, która jest nieustannie rozpraszana przez stres ekonomiczny lub bezsensowne bzdury, nagle pojawiają się znikąd wybuchy, które wydają się być poważnym aktem wojny ze strony postrzeganego wroga lub czymś stanowiącym poważne fizyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Historycznie rzecz biorąc, większość wydarzeń politycznych, gospodarczych lub społecznych, które wywołują rewolucję kulturalną lub poważne wstrząsy w kulturze tych narodów albo grup będących celem ataków, okazuje się planowanymi fałszywymi flagami lub operacjami psychologicznymi mającymi na celu zmiany reżimu i dalszego tyrańskiego zniewolenia lokalnej populacji. Jeśli przyjrzymy się temu, co dzieje się na całym świecie i zobaczymy masową orkiestrację dokładnie tej samej tyrańskiej polityki wdrażanej w każdym kraju na całym świecie, co sprawia, że ludzie myślą, że to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, różni się od rewolucji bolszewickiej, wojny światowej II czy rewolucji kulturalnej Mao? Rezultatem wszystkich tych zagrywek było to, że miliony ludzi były głodzone, torturowane i mordowane.

Z perspektywy zachodniej kultury Stanów Zjednoczonych jest niewiarygodnie oczywiste, że media głównego nurtu agresywnie podkręciły ideologiczną taktykę wywrotową, w której każdy temat jest radykalnie upolityczniony i spolaryzowany w celu uzbrajania myślenia grupowego, aby ostatecznie propagować ludobójstwo. Media głównego nurtu agresywnie polaryzują ludzi przeciwko sobie, więc ci atakują się nawzajem i postrzegają innych jako przeciwników lub podludzi, zamiast widzieć ukrytą rękę i prawdziwy program organizujący tę grę, mający nas podzielić i zniszczyć absolutnie wszystko. Rozwścieczony tłum poszukuje tych, z których mogą zrobić kozła ofiarnego lub prześladować poprzez publiczne zawstydzanie lub wywyższanie się, upublicznić lub przedstawić polityczne przykłady, w celu dalszego rozpowszechniania swojej trującej antyludzkiej ideologii, która opiera się na przymusie, zastraszaniu i agresywnej przemocy. Jest to klasyczna konfiguracja stosowana przez siły zła, które wykorzystują tę polityczną taktykę polaryzacji jako mapę wiodącą do ludobójstwa. Przydatne pionki są manipulowane dla wywołania anarchii dla celów mrocznych władców i są zazwyczaj pierwszymi falami wybieranymi do następnego etapu ludobójstwa, gdy zmiana reżimu zostaje zakończona. Chodzi o to, że w światowym teatrze politycznym nie ma zdarzeń losowych ani wypadków. Ludzie, którzy nazywają siebie uduchowionymi, świadomymi, dobrze poinformowanymi, zmotywowanymi do zdrowia i z otwartymi umysłami, zakasali rękawy i pozwolili sobie wstrzykiwać to coś bezpośrednio do krwiobiegu, bez pytania o zawartość.

Czy to możliwe, że ty lub inni bierzecie udział w zaplanowanej orkiestracji teatru politycznego i propagandy, która popycha was do wiary w zainscenizowane wydarzenie plandemii, które jest uznawane za przypadkowe i niewyjaśnione, lecz tak naprawdę ma całkowicie zniszczyć nasze ludzkie życie? Dobrze zaplanowana mistyfikacja oparta na największych kłamstwach, jakie kiedykolwiek powiedziano, wraz ze skoordynowaną próbą przeprowadzoną przez złych psychopatów-kryminalistów, która ma na celu zniewolenie nas wszystkich paraliżującym strachem, niszczenie przyszłości naszych dzieci i dalsze zniesienie osobistych wolności, którymi kiedyś mogliśmy się cieszyć?

Gdzie jest granica narastających zewnętrznych nacisków na zyskanie całkowitego posłuszeństwa wobec rosnącej listy programów kontrolnych globalnych tyranów? Gdzie ten moment, w którym ludzie zdają sobie sprawę, że ciągłe podporządkowywanie się niekończącym się tyrańskim żądaniom prowadzi ludzkość bezpośrednio do masowego zniewolenia i ludobójstwa? Nic nie powstrzyma tego, co nadchodzi wraz z osią czasu wniebowstąpienia, ale chodzi o to, o ile więcej ludzkich ofiar będziemy musieli ponieść z rąk złych psychopatów, o ile więcej dzieci zostanie nam odebranych w wyniku posłuszeństwa mas do tych tyrańskich programów. Jeśli z pięcioosobowej rodziny umrze jedna osoba lub dziecko, które dostało zastrzyk, życie tej rodziny stanie się niesamowicie traumatyczne, bez względu na to, jak wiele życzliwości dostanie, gdy dotrzemy do kresu wielkiego planetarnego przebudzenia. Planetarna ciemna noc duszy i zbiorowy smutek, które zostaną przetworzone, gdy ludzkość się obudzi i uświadomi sobie, na co pozwoliliśmy, ufając złym psychopatom, pogrąży i zmiażdży wiele dusz.

Wiemy, że powstaje długa lista dotycząca certyfikatów odporności, paszportów szczepionek, aplikacji do śledzenia kontaktów, tatuaży z kropkami kwantowymi, bransoletek, implantów chipowych, obozów kwarantanny, przymusowych leków i niekończących się dawek przypominających. Tyrani gorączkowo pracują nad legalnym zrobieniem tego, aby zmusić nas do wstrzyknięcia jakiejś nieznanej substancji, pasożyta, materiału niebiologicznego lub toksyny bezpośrednio krwioobiegu, a my nie będziemy mieli prawa odmówić, gdyż w innym przypaku wyrzucą nas ze społeczeństwa i skonfiskują środki do życia. Mówią nam, że od grudnia następne na liście do pierwszego strzału będą pięciolatki.

W którym momencie ludzie zdecydują, że przekroczono granicę, która zmusi ich do stanowczej odmowy podporządkowania się niszczeniu naszego społeczeństwa, co bardzo szkodzi ludziom, zamiast tego zdecydują się na przestrzeganie praw człowieka, łącząc się w jedność i uczciwie dzieląc się badaniami i ustaleniami. Czy do tego potrzebna będzie konfiskata mienia, kont bankowych, wyludnienie, uprowadzenie dzieci, publiczne egzekucje, życie w obozach kwarantanny? W którym momencie ci, którzy wierzą w tę wymyśloną narrację, obudzą się i zobaczą, co się naprawdę dzieje?

To było zaplanowane od samego początku, ponieważ tworzenie patentów, technologii i genetycznie zmodyfikowanych antygenów należących do zwykłych podejrzanych członków kabała rozpoczęło się wiele lat temu, co można wyśledzić online. To wszystko było skomplikowanym oszustwem, plandemią zaprojektowaną poprzez terroryzację środków masowego przekazu, szerzenie strachu i fałszywe statystyki, aby zaoferować swoje rozwiązanie - toksyczny strzał z modyfikacją genetyczną do depopulacji i przygotowania do wielkiego resetu w 2030. W którym torturowane strachem ofiary kontroli umysłu (to znaczy my, ludzkość) z łatwością zaakceptowałyby długo planowaną orkiestrację złych psychopatów nadchodzących czasów bezwzględnej tyranii, bez większego oporu rezygnując z całej osobistej wolności.

Jeśli oddasz wolność tyranom, nigdy jej nie odzyskasz

Wkraczamy w cyfrowy świat z tymi samymi groźbami bezwzględnego ucisku, jaki pojawił się podczas wojen światowych, z wyjątkiem tego, że wersja wkraczania zła na tej osi czasu polega na wdrożeniu systemów sztucznej inteligencji, które wymuszają cyberreżim technokratycznego totalitaryzmu.

Szczególnie na Zachodzie obserwujemy upadek cywilizacji, która została zbudowana na zasadach wolności osobistej, samostanowienia i swobody, a ponieważ działania tych psychopatycznych kryminalistów i rażące nadużycia władzy uchodzą na sucho, chcą sprawować całkowitą i pełną kontrolę nad naszym życiem. W tym zagmatwanym terenie błędnych kierunków, zamieszania i groteskowych fałszywych narracji opowiadanych przez patologicznych kłamców, ścieżka najmniejszego oporu jest drogą prowadzącą do całkowitego zniewolenia. Kiedy już dobrowolnie oddamy tyranom i ich politycznym marionetkom wolność osobistą i ludzkie swobody, nigdy ich nie odzyskamy. Dlatego musimy dokładnie rozważyć, o co toczy się gra, i poprzez odpowiedni kontekst uzyskany dzięki wiedzy, która pokazuje wyraźny wzór zamierzonego i pożądanego wyniku tych tyrańskich programów zła, dokładnie zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za ich realizację. Następnie trzeba nauczyć się bronić przed nagonką, która będzie nadal atakowała indywidualną autonomię i suwerenność.

Przybyliśmy na Ziemię podczas planetarnego wyzwolenia i cyklu duchowego wznoszenia, aby doświadczyć globalnej zmiany świadomości i osi czasu ujawnienia. Tak więc jesteś tutaj z wyraźnego powodu – aby rozpoznawać i doświadczać działania złych antyludzkich sił i zobaczyć, kto faktycznie gnębi ludzkość, abyś był przygotowany do obrony siebie i prawdopodobnie obrony innych przed stanem mrocznej ingerencji, która uzurpuje sobie prawa do człowieka poprzez egzekwowanie globalnej tyranii. Elita władzy to rodziny lucyferiańskich linii krwi, które zgromadziły całe światowe bogactwo, władzę i przejęły kontrolę nad większością rządów na planecie. Jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że nasza zachodnia demokracja została dawno temu przejęta przez te same globalne grupy interesów, to tracisz główny czynnik, który umożliwia połączenie kropek prawdziwej motywacji obecnych wydarzeń, które są oparte na wielkim spisku, oszustwach i podżeganiu do terroru ludności poprzez ciągłe operacje psychologiczne i propagandę.

Globalistyczne lucyferyczne linie krwi celowo zaprojektowały i wdrożyły pandemię, celowo stworzyły szereg broni biologicznej, aby wprowadzić ogólnoświatowe blokady, i zaczęli wdrażać tyrańskie państwo policyjne oparte na przymusowej akceptacji różnych antyludzkich, antyżyciowych ideologii poprzez radykalne upolitycznienie i ideologiczne podziały mające na celu dzielenie i podbijanie populacji i narodów. Ten upolityczniony program został skrupulatnie zaplanowany, aby zyskać uległość i absolutne posłuszeństwo mas poprzez uwarunkowane satanistyczne rytuały przymusowego maskowania z ostatecznym celem depopulacji, sterylizacji i dehumanizacji. Gdzie w końcu ci, którzy pozostali przy życiu, dostaną więcej zastrzyków przypominających, a następnie będą kierowani w stronę technokracji z rosnącą biedą, niewolnictwem i transhumanizmem.

Następnie wprowadzą dalszy trening posłuszeństwa potrzebny do zaakceptowania serii regularnych toksycznych zastrzyków wypełnionych różnymi genetycznie modyfikującymi elementami, aby zaprogramować kontrolowane przez AI satanistyczne myślokształty bezpośrednio w ludzkich mózgach, łącząc ich fale mózgowe ze sztuczną siecią ula zawierającą ich cyfrowego bliźniaka. Te eksperymentalne zastrzyki zawierają różne materiały niebiologiczne, śmiertelne pasożyty, toksyczne metale, sklonowaną tkankę płodową, grafen, obce DNA i wiele innych elementów. Pokręcony świat marzeń Mengele wreszcie się urzeczywistnił. Dzięki szerokiej propagandzie medialnej ten strzał oferowany jako jedyne rozwiązanie, jest bronią biologiczną - piekielnym przejawem terroryzowania ludzi, którzy mają być gotowi oddać wolność osobistą na rzecz iluzji fizycznego bezpieczeństwa. W ten sposób będą działać jako posłuszni, pożyteczni idioci, stopniowo zniewalani coraz bardziej, aż stopniowo przekształcą się w transludzkie roboty, które mają przeżyć swoje dni w wirtualnej rzeczywistości sterowani sztuczną inteligencją.

Musimy wiedzieć, że istnieje niezgłębione zło


Tak, ten poziom niezgłębionego zła rzeczywiście istnieje w umysłach i ciałach niektórych duchowo zbankrutowanych ludzi i jest drapieżnikiem, który uwielbia dostęp do nieograniczonej władzy, kontroli i pieniędzy za wszelką cenę, często uciekając się do różnych taktyk zastraszania, kontroli umysłu poprzez traumę i przemoc. Czas przezwyciężyć dysonans poznawczy, który zaprzecza istnieniu złych psychopatów działających w skorumpowanych instytucjach i korporacjach, na których opierają się filary społeczeństwa. Wraz z ich bezwzględną promocją tyranicznych celów zniewolenia ludzkości pod przykrywką osobistego bezpieczeństwa. Tę odyseję można rozpocząć od samodzielnego badania i bycia szczerym w kwestii tego, z czym sobie poradzisz, ale najpierw trzeba szukać prawdy. Następnie trzeba podzielić się wiedzą z przyjaciółmi i bliskimi oraz zaakceptować fakt, że jest to globalny spisek realizowany przez bezwzględnych władców, którzy kontrolują media głównego nurtu i przepisali ludzką historię na nowo.

Pomoże ci to przygotować się na to, co nadchodzi w kwestii ujawnienia, które będzie objawieniem, że ten niezgłębiony poziom zła naprawdę istnieje, a ludzkość musi zebrać się w jedność, aby raz na zawsze usunąć te złe siły z życia. To, co dzieje się w świecie, co nazywają pandemią, nie jest przypadkowym aktem natury, ten zły program został przygotowany przez agresywne siły biorące udział w duchowej wojnie, mającej miejsce w wyniku planetarnego cyklu wznoszenia i globalnych wydarzeń przebudzenia. Nie są to założenia, ale fakty oparte na wielu dowodach, które można zweryfikować. Istnieją przyczyna i skutek, konsekwencje działań, które spowodują, że społeczeństwo ludzkie pogodzi się z istnieniem tego złego globalnego programu poprzez doświadczenie bliskiej śmierci, które dotyka ludzkość.

Bóg i życzliwe duchy działają przez nas, a dzięki naszemu oddaniu służeniu Bogu możemy uzyskać dostęp do duchów prawdy, więc ta tyrania i ludobójczy program może zatrzymać się poprzez pokojowe nie wyrażanie zgody i pracę na rzecz prawdziwych celów humanitarnych. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kto jest prawdziwym wrogiem ludzkości, zanim ty lub twoi bliscy staniecie się kolejną ofiarą tego tyrańskiego, morderczego programu promowanego przez osoby poddane praniu mózgu, przekupione lub szantażowane, aby były publicznymi zaufanymi głosami i ekspertami w dziedzinie opieki zdrowotnej, polityki lub w jakimkolwiek innym filarze społeczeństwa. Te same konsorcja mrocznych sił nieludzkich bytów i ludzi na planecie, którzy reprezentują ich jako elita władzy, były odpowiedzialne za zorganizowanie każdej wojny światowej, fałszywej flagi, holokaustu, programu hybrydyzacji obcych i wielu brutalnych konfliktów zbrojnych, których doświadczyliśmy w najnowszej historii. Ich marionetkowe rządy i partie polityczne bazujące na przekupstwie i szantażach wymagają absolutnej tajemnicy w swoich szeregach i nie dbają o twoje prawa człowieka, zdrowie, dobrobyt ani przyszłość, którą mają odziedziczyć twoje dzieci.

Ten szczególny kontekst globalnej kontroli sprawowanej przez mniejszość rodzin należących do elity władzy będzie niezbędny do przeformułowania twoich przekonań, aby zacząć od dokładnego podstawowego założenia, na którym możesz się oprzeć, obserwując zewnętrzne wydarzenia i zbierając więcej danych. Jeśli zaczniesz od tego podstawowego zrozumienia, coraz więcej tego, co obserwujesz w zewnętrznym krajobrazie, zacznie nabierać sensu, a następnie z tych samych wydarzeń stworzy się spójny wniosek, co doprowadzi do dostrzegania pożądanych skutków działań tych złych. Ci ludzie, którzy wciąż wierzą w wielkie kłamstwo, które nam wmawiają, nie mogą zrozumieć, dlaczego cierpimy z powodu tej pandemii, dlaczego tak szybko tracimy prawa człowieka i wolność, gdy zachodnie społeczeństwo popada w technokratyczną tyranię.

W czasie, gdy byliśmy rozpraszani przez bezsensowne debaty online, konflikty ideologiczne i nadmiernie upolitycznione dramaty, elita władzy badała i rejestrowała nasze codzienne zachowania za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, aby użyć ich jako zaprogramowanej broni do kontroli umysłu i wywoływania dalszych operacji psychologicznych. Myślą o nas jak o żywym inwentarzu, który mogą wypasać i kierować wszędzie, gdzie chcą, i dlatego postanowili umieścić nas wszystkich w wygenerowanym przez sztuczną inteligencję kojcu cyfrowych bliźniaków, abyśmy byli ich pracującymi transludzkimi niewolnikami za wszystko, do czego zdecydują się nas wykorzystać. Nasze cenne ludzkie życie jest dla nich bezwartościowe, wszystkie żywe stworzenia są bezwartościowe z wyjątkiem tego, co mogą ukraść i wykorzystać dla osobistych korzyści, zysku lub rozrywki.

Gdy zrozumiesz metody działania sił zła, to że w kółko używają tego samego oszustwa, manipulacji czarną magią, zrozumiesz, że nie są tak inteligentne. Stało się oczywiste, że z powodu braku kontroli impulsów, lekkomyślności i czystej desperacji zaczynają popełniać znacznie więcej błędów, dlatego coraz więcej ludzi budzi się, zaczyna dostrzegać i kwestionować ich działania. Psychologia i struktura stojąca za złymi programami wdrażanymi przez drapieżne pasożyty zaczynają być widoczne dla większej liczby ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że są celowo manipulowani, aby karmić dalsze podziały rasowe, płciowe, status zastrzyków i przynależność polityczną.

Zjednoczcie się, powstańcie w pokojowym oporze

Jak pokazała nam historia, gdy siły zła wprowadzają tyranię i dążą do totalitarnego przejęcia, ludzie muszą się zjednoczyć i urosnąć w siłę, stając do walki w mniejszych, łatwiejszych bitwach na szczeblu lokalnym, zanim tyrania rozrośnie się i trzeba będzie toczyć większe bitwy, które trudno będzie wygrać. Pokojowy opór i nieprzestrzeganie tyrańskich żądań, które uszkadzają ciało i duszę, miałyby sens na obecnym etapie, kiedy jest jeszcze czas, aby zapobiec lub powstrzymać kolejne tragedie, ponieważ nie mogą umieścić wszystkich zaangażowanych w więzieniach. Każda jednostka ma do odegrania rolę w tym planetarnym procesie wyzwolenia, w którym być może nadszedł czas, aby niektórzy ludzie podjęli zdecydowane i natychmiastowe działania związane z własnym życiem, aby odmówili współpracy ze złem, zanim zewnętrzna tyrania się nasili. Kiedy jakaś osoba lub grupa zaczyna pozbawiać nas wolności osobistych bez wyraźnego powodu, lub gdy żąda się, abyśmy podporządkowali się w oparciu o oszustwa i kłamstwa sił zła stojących za propagandystami, musimy stawać w obronie swoich ludzkich praw i głośno mówić: nie zgadzam się.

Nie zgadzam się na zło, odpowiedź brzmi: nie.

Władza w większości przypadków bazuje na całkowitej iluzji opartej na kontroli umysłu i zastraszaniu, a jej struktury istnieją tylko dlatego, że my, kolektyw, daliśmy im moc działania w naszym imieniu, aby narzucić te zasady, żądania lub nakazy, które nie są prawami. System istnieje takim, jakim jest, ponieważ pozwalamy mu istnieć i jest to ważna cecha w pamiętaniu o iluzji władzy, która została nadana strukturom sprawującym rządy w naszym życiu. Kiedy mroczne instytucje niewybieralnych urzędników rządu demokratycznego kraju postanowiły zaatakować własnych obywateli i działają wbrew woli ludu, finansując i używając broni biologicznej do celowego globalnego ludobójstwa, nie jest to już demokracja i staje się bezprawiem uznanym za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Rozważając nasze opcje, musimy być sprytni, musimy znać bieżącą sytuację dotyczącą złych intencji i rozważyć konsekwencje, aby nie paść ofiarą fałszywych flag lub innych rodzajów manipulacji - fałszywych oskarżeń i zarzutów, które mają na celu uwięzienie tych, którzy stawiają opór. Kontrolerzy oczekiwali, że się zbuntujemy i że będą nas ciągle przytłaczać i wyniszczać, abyśmy byli tak psychicznie torturowani i emocjonalnie zdewastowani przez ten sztuczny kryzys, że po prostu się poddamy i spełnimy ich żądania. Ataki pierwszego poziomu są skierowane do tych, którzy są uczciwymi, inteligentnymi, krytycznymi myślicielami, ludźmi rozwiniętymi etycznie i duchowo, gromadzącymi dowody badań i którzy ostrzegają opinię publiczną. Jak większość z nas zauważyła, ta grupa jest agresywnie atakowana poprzez uciszanie ich przez cenzurę, likwidację kultury i szukanie sposobów, dzięki którym mogą ostatecznie usunąć ich i ich głosy z populacji. W ten sposób są niszczone niektóre narody, gdyż kontrolerzy identyfikują, a następnie próbują wyeliminować ludzi, którzy mogą się obudzić, wyedukować i pomagać innym informując o tym, co naprawdę dzieje się w tym czasie, gdy eskalująca tyrania lub ukryte złe programy są we wcześniejszych stadiach, a tym samym są bardziej podatne na zawalenie.

Powinniśmy badać swoje serca i prosić o wsparcie dla tych niezależnych dziennikarzy i poszukiwaczy prawdy, którzy są szczerzy, robią wszystko, co w ich mocy, aby odkryć prawdę i podzielić się nią z wami. Ci ludzie są naszymi bohaterami i nie powinni być karani czy beztrosko krytykowani przez zwykłych ludzi, którzy nie zgadzają się ze wszystkim, co mówią. Robią, co mogą, pod przymusem, atakami, groźbą zniesławienia, zła z czarnej magii, cenzurą i kontrolowaną opozycją wśród wszystkiego, z czym muszą się zmagać, kiedy ukazują się publicznie.

Zło po mistrzowsku przekręca prawdę

Psychopaci, którzy zwykle są zawodowymi kłamcami i mistrzami manipulacji w społeczeństwie, wiedzą, że mogą przekręcać prawdy podczas sporu, aby uczciwa lub niewinna osoba wydawała się zła, na przykład w osądzie opinii publicznej. Zwłaszcza jeśli uczciwa osoba, którą się oskarża, jest skłonna przyznać się do swoich błędów lub mogła zrobić coś lepiej i chce naprawić problem. Naszym zadaniem jest rozumieć, że system wymiaru sprawiedliwości jest pod kontrolą, a środki prawne prawdopodobnie nie będą skuteczne, dopóki nie nastąpi poważny upadek społeczeństwa, a ludzie nie pochwycą wszystkich skorumpowanych psychopatów i nie pozbawią ich władzy w systemie prawnym.

W sprawach prawnych większość ludzi przyjmie podstawowe założenie, że prawda jest gdzieś pośrodku zeznań obu stron, ponieważ uważają, że wszyscy ludzie muszą mieć dobre motywacje. A co, jeśli to nie jest dokładne, gdy jedna strona jest kłamliwym psychopatą, który kieruje się złem i nie ma wyrzutów sumienia za krzywdę, którą wyrządza? Być może płacą mu za atakowanie osoby, która jest konkurentem biznesowym lub chce się po prostu za coś zemścić. Może płacą za obronę wielkiej farmacji, aby ukryć przed opinią publiczną wszystkie urazy i zgony poszczepienne, a dodatkowo zniesławić lekarzy, którzy ujawniają choroby poszczepienne. Może dostaje zachęty do niszczenia reputacji osoby oskarżanej o wykroczenie, aby ta nie była w stanie obronić się przed społecznym i ekonomicznym zniszczeniem środków do życia.

Ta zła korupcja działa na szeroką skalę, ponieważ wiele osób nie ma czasu, pieniędzy ani poziomu dostępu, aby dotrzeć do rzeczywistych faktów, śledzenia pieniędzy i znalezienia ukrytych schematów. System sprawiedliwości ma tendencję do obdarzania łaską tych, którzy mają najwięcej pieniędzy i władzy, którzy zarządzają biurokracją, oraz dba o interesy tych na wysokich stanowiskach, którzy go opłacają i tworzą. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że żyjemy w dwupoziomowym społeczeństwie, w którym rządy prawa w wielu przypadkach tak naprawdę nie istnieją. W ten sposób skorumpowane korporacje ponadnarodowe dysponują ogromną władzą polityczną i nieograniczonymi pieniędzmi na kupowanie prawników i grożenie innym umowami o zachowaniu poufności, niszczą i asymilują konkurentów biznesowych, tworząc absolutne monopole, które kontrolują branże bez odpowiedzialności przed opinią publiczną.

Tak więc w sporach prawnych bardzo często przyjmuje się argumenty prawne dla obu stron, czyli zasadniczo tam, gdzie ci, którzy kłamią, znajdują najlepszych prawników ich reprezentujących, którzy powiedzą wszystko, co przyjdzie im do głowy, aby wygrać spór. Zwróć uwagę, jak ci u władzy lubią robić oficjalne filmy dokumentalne o sobie, które są zaaranżowane jako reklamy public relations napisane przez ich firmę PR, aby pomóc złagodzić kontrolę szkód i poprawić swoją reputację w mediach i w opinii publicznej, co znajdzie odzwierciedlenie w sądzie. Zasadniczo system sądowniczy działa w ten sam sposób, pozwala każdemu mówić cokolwiek podczas sporów prawnych lub składać bezpodstawne oskarżenia czy oświadczenia, których celem jest przekonanie grupy osób na sali sądowej do czegoś, przekonanie ich, aby uwierzyli w ich argument prawny, który reprezentują dla swojego klienta płacącego duże pieniądze. Wiele razy, gdy szerzy się moralne i duchowe bankructwo, ludzie kłamią i mówią to, co myślą, że muszą powiedzieć, aby wygrać sprawę lub wyglądać na ofiarę, nawet jeśli tak nie jest. Mottem diabła jest zawsze utrzymywanie pozycji - zaprzeczyć, zaprzeczyć, zaprzeczyć i odwrócić role ofiary i sprawcy.

Dlatego kłamca wie, że będzie miał przewagę w sporach lub kłótniach, kiedy będzie kłamał, podczas gdy niewinna osoba oskarżona wierzy, że ma większą przewagę, mówiąc prawdę. Jednak w sądzie prawda zostanie przekręcona przez kłamców w taki sposób, aby niewinna osoba wydawała się zła, co szkodzi tylko niewinnej osobie. Sytuacja ta zawsze skutkuje przewagą percepcji grupowej oddanej w ręce kłamców, gdyż psychopaci nie mają sumienia składając zeznania pod przysięgą. Jedyne, na czym im zależy, to wygranie sprawy, a fakty i prawda w tej sprawie są zupełnie nieistotne. Zatwardziali sataniści wierzą, że okłamywanie reszty z nas, którą nazywają owcami, jest w rzeczywistości wielkim sakramentem. Im większe kłamstwo im ujdzie na sucho, tym lepiej dla nich. Wiedząc, że jest to powszechne, powinniśmy mieć świadomość, że w wielu sytuacjach nasza kultura wspiera kłamliwych psychopatów, którzy popełniają zło, ponieważ ludzie z sumieniem i uczuciami nie rozumieją, że psychopata popełniający zło i kłamiący nie ma sumienia ani uczuć.

Robią to bez skrupułów i nie dbają o ciebie. Wiedzą, że mówienie kłamstw daje im wyraźną przewagę nad większością ludzi, którzy mają wyrzuty sumienia i nie chcą krzywdzić innych. Wiedzą też, że jedynym sposobem, aby skłonić cię do zaakceptowania zła, poparcia zła, wyrażenia zła i ucieleśnienia zła, jest sprzedanie swojej duszy, nie zdając sobie z tego sprawy, i że aby to osiągnąć, muszą cię okłamywać, spłacać lub indoktrynować. Psychologia zła i motywacja sił Antychrysta to świadomość, że są drapieżnikami, którzy powiedzą wszystko, zrobią wszystko, naśladują wszystko, a nawet powiedzą pokręcone prawdy i kłamstwa, które mogą brzmieć jak prawda, abyście im uwierzyli, aby mogli mieć przewagę dla tyrańskiej władzy i kontroli.

Dlatego w tej chwili bardzo ważne jest, abyś posiadał umiejętności identyfikowania kłamców i psychopatów. Musisz rozpoznać naturę zła, gdy jest blisko i nie pozwolić mu manipulować tobą lub kontrolować cię za pomocą indoktrynacji lub gaslightingu. Jeśli jesteśmy wystarczająco silni duchowo, potrafimy zachować prawdziwe współczucie dla kłamliwych złych psychopatów i nie dać się zarazić ich pasożytami umysłu, to wspaniale. Jednak obecnie większość ludzi musi jasno określić naturę zła, które zaraża otaczające ich umysły, aby chronić własne zdrowie psycho-emocjonalne, odmawiając wspierania zła lub nieumyślnego popełniania zła. Jeśli jesteśmy w stanie zidentyfikować kłamców, chronimy się przed trującymi kłamstwami, a to pomaga nam obronić siebie i nasze dzieci przed takimi maniakami.

Ci u władzy stale się boją

„Jeśli powiesz wystarczająco duże kłamstwo i będziesz je powtarzać, ludzie w końcu w to uwierzą. Kłamstwo może być utrzymywane tylko przez taki czas, kiedy państwo może ochronić ludzi przed politycznymi, ekonomicznymi i/lub militarnymi konsekwencjami kłamstwa. W ten sposób niezwykle ważne staje się, aby państwo używało wszystkich swoich uprawnień do tłumienia sprzeciwu, ponieważ prawda jest śmiertelnym wrogiem kłamstwa, a zatem, przez rozszerzenie, prawda jest największym wrogiem państwa”. -Joseph Goebbels; Minister propagandy Rzeszy w latach 1933-1945.

Ci u władzy są przerażeni faktem, że obudzimy się i zobaczymy ich złe plany i gry z kontrolerami, dlatego używają każdej taktyki, aby odwrócić naszą uwagę, zdezorientować i utrzymać nas podzielonych oraz w stanie walki ze sobą, podczas gdy oni nadal domagają się posłuszeństwa i zgodności. Rozważ swoją sytuację i postępuj ostrożnie według własnego samostanowienia, ale z reguły nie spełniaj tyrańskich żądań. To rozwijanie się technokratycznego totalitaryzmu jest bardzo kruche, ponieważ znajduje się na wczesnych etapach budowania infrastruktury, co oznacza, że może się bardzo szybko rozpaść z powodu pokojowego oporu i sprzeciwu większości populacji.

Odmów angażowania się w szkodliwe działania retoryczne lub podziały i zdecyduj się działać w sposób nieszkodliwy dla wszystkich ludzi, nawet jeśli stają się nieprzyjemni. Kluczem dla nas wszystkich jest zjednoczenie się i wspólne działanie, modlitwa i wspieranie tych na pierwszej linii frontu, którzy pracują na rzecz ochrony praw człowieka i wolności, a także pamiętanie, że kontrolerzy stanowią niewielką mniejszość, ponieważ znacznie przewyższamy ich liczebnie.

Ludzkość składa się głównie z dobrodusznych, życzliwych dusz, które są kochającymi Boga ludźmi, i gdyby wiedzieli, co tak naprawdę reprezentują te antyludzkie siły zła, nigdy dobrowolnie nie dostosowaliby się do programów ludobójstwa i niewolnictwa. Dlatego kontrolerzy muszą stosować w swojej propagandzie kontroli umysłu narastającą przemoc, nękanie i zastraszanie, aby osiągnąć swoje tyrańskie cele, a kiedy napotykają na opór, atakują jeszcze mocniej z jeszcze większą agresją. Generuje to błędne koło zła, które nie może utrzymać się na dłuższą metę, a historycznie ten poziom zła nie przetrwał w wielu cywilizacjach, ponieważ w świecie naturalnym wszystko stworzone przez Boga dąży do współtworzenia równowagi energetycznej. Zło wypala się, ponieważ jego entropiczne metody przemocy są nie do utrzymania, ostatecznie unicestwia się w obecności prawdziwej prawdy i sił bezwarunkowej miłości, jaką jest Bóg. Prawdziwa ludzkość to naturalnie zrodzone kanały tej ogromnej mocy duchowej.

Jesteś wieczny, ponadczasowy i nieustraszony

Ci z nas, którzy czują się przerażeni tym, co widzą na zewnątrz, niech skupią się wewnątrz, rozwiną swojego wewnętrznego ducha i relację z Bogiem, niech pojmą, że są wieczni i ponadczasowi, że mogą stać się nieustraszeni. Najskuteczniejszą formą zbiorowego oporu wobec tyrańskich żądań i niemoralnych praw jest masowe nieposłuszeństwo obywatelskie, co oznacza, że jednoczysz się z innymi i zajmujesz stanowisko, że nie będziesz spełniał nierozsądnych żądań, które są sprzeczne z twoją podstawową duchową integralnością, wyrządzają szkody i niszczą dobrostan twojej rodziny.

Powinniśmy się zjednoczyć jako kolektyw, aby chronić od krzywdy społeczności lub innych ludzi, którzy są ofiarami tych samych programów kontrolerów, a dodatkowo skupić uwagę na ujawnianiu innym rzeczywistego odgórnego źródła - kto dokładnie narzuca tyranię lub bezpośrednio wyrządza krzywdę. Można to łatwo wyśledzić, jednym prostym sposobem jest podążanie za dużymi pieniędzmi, zobaczenie, kto faktycznie finansuje programy antyludzkie w labiryncie organizacji pozarządowych, które maskują się jako grupy filantropijne prowadzone przez zatwierdzoną przez kontrolera radę dyrektorów głęboko uwikłanych w globalne programy antyludzkie. Potwory z bagien rzeczywiście spędzają czas ze sobą i służą w tych samych zarządach i organizacjach globalnych interesów, których używają do prania pieniędzy na całym świecie, aby spłacać ludzi za popełnianie zła w ich imieniu.

Uświadamianie i informowanie innych o tym, co się dzieje, kto stosuje globalną tyranię poprzez wytworzony kryzys pandemiczny, jest pozytywnym krokiem we właściwym kierunku. Jeśli pandemia została celowo zaaranżowana przez tych samych złych psychopatów, którzy stworzyli problem, a następnie znaleźli rozwiązanie za pomocą strzałów z modyfikacją genetyczną, wiedza o tym pomaga przełamać hipnotyczne podążanie za ich głosem. Dorośli powinni wstać i przemówić, aby pomóc ocalić następną grupę dzieci przed zrujnowaniem ich życia. Znalezienie podobnie myślących ludzi, którzy chcą odkrywać prawdę bez cenzury i łączyć siły z tymi, którzy są na tej samej ścieżce, pomaga dać liczebną przewagę. Aby wyjrzeć poza kontrolowaną narrację i obudzić resztę społeczeństwa, potrzeba niewielkiego odsetka świadomych ludzi. Tylko dobrze poinformowana opinia publiczna jest w stanie zidentyfikować i przeciwstawić się tyrańskiej opresji, przebranej za kryzys zdrowotny, wytworzony dla uzasadnienia genetycznie zmodyfikowanej wersji zwykłego przeziębienia lub grypy.

W czasach kryzysu ci, którzy nie mają pojęcia o rzeczywistości zewnętrznych programów kontroli umysłu, mogą stać się niebezpieczni i działać jako pożyteczni idioci do rozpowszechniania propagandy, podczas gdy ci, którzy są posłuszni, mogą wybuchnąć jako ciemni śpiący i mogą stać się wrogo nastawieni do każdego, kto głosi prawdę, która niszczy ich światopogląd, reagując w obronie strachu i złudzeń własnego ego. Elita władzy przez dziesięciolecia przejmowania systemu edukacyjnego i wzmacniania ideologicznej działalności wywrotowej obecnej w mediach głównego nurtu, pomogła wygenerować masową bifurkację obecną w kulturze zachodniej, aby przygotować młodsze umysły i niestabilne umysłowo jednostki do czczenia antyludzkich ideałów. Istnieje część społeczeństwa, której nauczono antyludzkich taktyk inżynierii społecznej, aby nienawidzili własną rasę, gardzili własną historią i kulturą, nienawidzili swój kraj i szerzyli tę nienawiść na tych, którzy wierzą inaczej. To klasyczne uwarunkowanie przyczyniło się do bankructwa moralnego i duchowego, w którym ducha prawdy nie można rozpoznać ani odczuć, a niektórzy mogą zdecydować się bronić swojego światopoglądu i status quo z szalonym przekonaniem, że ci, którzy starają się informować szerząc prawdę o aktualnym bolesnym wydarzeniu, są w rzeczywistości wrogami.

Należy pamiętać, że żyjemy w kulturze śmierci, która stworzyła kłamców i mistrzów manipulacji jako sposób na przetrwanie i sukces społeczny, zaś złe zachowania są w dużej mierze nagradzane. Siły zła uwielbiają wykorzystywać ludzi o słabych umysłach i niskiej etyce lub tych, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć, aby rozpocząć serię kampanii niszczenia postaci, aby zdemoralizować i zniechęcić do mówienia prawdy innym. Nie pozwól, aby zniechęciły Cię do mówienia, modlitwy i proszenia Boga o siłę do dalszego działania. Odrzuć strach przed byciem osądzonym przez innych i postępuj zgodnie z własnym sercem, duszą i sumieniem, postępuj właściwie dla siebie, a czas ujawni prawdę. Z czasem inni dowiedzą się, że mówiłeś im prawdę, a ponieważ postępowałeś zgodnie ze swoim sercem i sumieniem, twoje serce będzie pełne miłości, która będzie chronić i służyć twojemu boskiemu celowi.

Wezwanie do modlitwy

Umiłowana Święta Obecności Boga, wzywam agentów duchowego uzdrawiania, najwyższych sił boskiej równowagi energetycznej, spójności, zdrowego rozsądku i zdrowia, proszę o obecność wiecznego Ducha Bożego, najwyższego wyrazu prawdy, ochrony i uzdrowienia dla całej ludzkości. W moim bezpośrednim związku i miłości do Boga, Chrystusa-Sofii i Ducha Świętego wiem, że wszystko jest możliwe.

Proszę o przesłanie osobistej wizji wszystkim ludziom, proszę pozwól im poczuć ducha prawdy i zapewnij przejrzystość każdej sytuacji, która jest mylona z sygnaturami interferencji i manipulacji, tak aby wszelki smutek, cierpienie, ból, wzorce przodków i ich energetyczne rezultaty mogły być uwolnione i uzdrowione, całkowicie i w pełni oczyszczone w najwyższym wiecznym świetle prawdy i rozpuszczone w bezwarunkowej miłości i przebaczeniu Boga. Proszę, daj naszej duchowej wspólnocie siłę, moc i wytrwałość, aby mogła iść naprzód po ścieżce wznoszenia i duchowej misji, która jej przynależy. Prowadź nas wszystkich w kierunku poprawy zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i jasności w tych chaotycznych czasach i prowadź nas ku wewnętrznej mądrości, abyśmy mogli dostrzec wszystkie źródła uzdrawiania, które są dla nas korzystne i abyśmy w pełni dostosowali się do naszych osobistych i zbiorowych boskich celów.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.

Do następnego spotkania pozostań w świetle swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa.