wtorek, 22 czerwca 2021

KODY SŁONECZNE, CIAŁO KRYSZTAŁOWE I DNA – LISA RENEE czerwiec 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wstępująca Rodzino, w miarę jak przechodzimy przez sezon zaćmień do letniego przesilenia, Słońce otrzymuje ogromne ilości różnorodnych energii w postaci wysoce wysublimowanych częstotliwości elektromagnetycznych ze źródłowych domen kosmicznego Założyciela, kierujących przepływ plazmy z układ gwiezdnego Plejad. Te energie z Plejad - katalizowane przez powrót do naszych wymiarów Słonecznego Chrystusa Michała i Słonecznego Chrystusa Marii - są wypełnione złotymi sześcianowymi kodami słonecznymi, które przekazują aktywacje do ludzkiego ciała kryształowego i DNA. W tej fazie strumienie kodowane przez energię słoneczną tworzą krystaliczną architekturę holograficzną, aby przygotować nas na zachodzące wkrótce przesunięcie gęstości, które radykalnie zmieni podstawowy magnetyzm Ziemi i Słońca.

Układ Słoneczny jest poddawany ważnemu przesunięciu, w wyniku którego jedenaście głównych ciał niebieskich / planet jest magnetycznie synchronizowanych z przesuwającym się jądrem magnetycznym w naszej gwieździe - Słońcu. Nasze Słońce jest ósmą gwiazdą / Słońcem gromady gwiazd Plejad lub Siedmiu Sióstr, znajdującej się w gwiazdozbiorze Byka. Kiedy nasze Słońce przechodzi przez konstelację Byka, dochodzi do przesyłania fal plazmy z gwiazd Siedmiu Sióstr i ponownego łączenia z jego magnetycznym jądrem, aby je odpowiednio wyrównać. Ponowne połączenie naszego Słońca z tymi siedmioma gwiazdami w gwiazdozbiorze Byka skutecznie usuwa ogromne ilości zbiorowych miazmatycznych zapisów rasy ludzkiej i niweluje skutki traumatycznych linii czasu, które miały miejsce w wyniku upadku Tary.

Strumienie wiatrów słonecznych wchodzące do magnetosfery, znajdującej się w ultrafioletowej warstwie jonosfery, kontrolują wewnętrzne pole magnetyczne planety, które obecnie jest rekonfigurowane do naturalnego stanu magnetyzmu. Planetarne pole magnetyczne to mechanizm, za pomocą którego maszyny NAA generowały nadmierne zagęszczenie molekularne, aby utrzymać materię węglową w pętlach czasowych o ekstremalnie niskich częstotliwościach i gęstości. Pole magnetyczne wiąże programy matematyczne i kody symboli światła z holograficzną matrycą oraz systemem siatki Ziemi, aby uruchamiać określone archetypowe wzorce i wyjątkowo niskie właściwości energii świadomości, takie jak impulsy sztucznej czerwonej fali. Gdy sztuczne struktury magnetyzmu są demontowane i powodują znaczące zmiany w planetarnym polu magnetycznym, rozpuszczają się i znikają księżycowe zniekształcenia i różne programy kontroli umysłu używane do wymuszania kontrolowanej narracji w warstwach świadomości 3D. Te same konstrukty formują się również w struktury trzech poziomów ego w ludzkim ciele świetlnym, więc u tych, którzy nie są przygotowani, ten etap demontażu może wywołać rodzaj duchowego kryzysu związanego ze śmiercią ego i szaleństwem bifurkacji.

Sieć planetarna szybko zmienia poziomy polaryzacji elektromagnetycznej poprzez przyspieszenie trójfalowych strumieni światła słonecznej plazmy, które pobudzają materię poprzez proces symbiozy słonecznej, proces, który łączy materię fizyczną z kodami symboli światła plazmy słonecznej. Radykalna zmiana magnetyzmu planetarnego wywołała fale w sieci, która zmienia struktury szablonów ciała kryształowego w Układzie Słonecznym, a to bezpośrednio wpływa na ludzkie ciało kryształowe i zdolność do przenoszenia nowych zestawów instrukcji do DNA.

Ponieważ ogromne ilości strumieni plazmy słonecznej wchodzące do magnetosfery trafiają bezpośrednio do jądra planetarnego kryształu i do wewnętrznych domen, wyznacza to nowy wzór rezonansu fali magnetycznej w siatce planetarnej. Wydaje się, że ten organiczny wzór fal magnetycznych ma niezwykle wzmacniający wpływ na aktywację ciała kryształowego nowymi tonami DNA w materii fizycznej. W zbiorowej świadomości rasy ma miejsce przyspieszona aktywacja ciała kryształowego, co ma dopasować ludzkie ciało świetliste do duchowego zestrojenia z kodami słonecznymi tonów muzycznych DNA Siedmiu Sióstr. Ma to pomóc we wsparciu rasy ludzkiej i rodzin duchowych w jeszcze większej stabilizacji podczas doświadczania ogromu zmian zachodzących na osi czasu planetarnego wznoszenia, co obejmuje globalne objawienie przyszłych wydarzeń ujawnienia.

Efekty i objawy poprawionych tonów dźwięku magnetycznego

Nowy ton fali magnetycznej w kryształowym jądrze przesyłany do zewnętrznych domen jest pierwszym zindywidualizowanym wyrazem świadomości Boga, określanym jako kosmiczna monada lub Szmaragdowy Promień, co powoduje, że zewnętrzne siatki szybko zmieniają gęstość i przestrajają swój magnetyczny dźwięk. właściwości tonu. Gwałtowna zmiana gęstości wymaga synchronizacji elektromagnetycznej między domenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które łączą się bezpośrednio z dźwiękami Szmaragdowego Promienia, współtworzącymi nowe siły elementarne, jednocześnie zmieniając magnetosferę. Żywiołaki dźwiękowe wytwarzają przesunięcia magnetyczne, które zmieniają rotację pól energetycznych w całej siatce planetarnej, co dodatkowo aktywuje atomy, aby dostosować prędkość wirowania w naszych komórkach, które szybko zmieniają częstotliwości i wibrują w znacznie szybszym tempie.

Ze względu na trwające usuwanie maszynerii Obcych podtrzymującej fałszywe żeńskie pola magnetyczne, i modulację magnetosfery prawdziwym Fioletowym Promieniem nasyconym intensywnymi wibracjami wyższych częstotliwości z kodów symboli światła Berła i Reuchego, jak chcieli kosmiczni Założyciele, podstawowy rezonans magnetyczny w żelaznym jądrze planety uległ radykalnej zmianie. Od czasu powrotu Słonecznego Riszi do sieci planetarnej były przesyłane kody Berła połączone z kodem Fioletowego Słońca, aby położyć podwaliny pod trójfalowe częstotliwości plazmy słonecznej 36D światów boga Rha. Kod fioletowego słońca z transmisjami z Berła z Ametystowego Zakonu, który jest obecnie ustawiany w architekturze planetarnej w celu wprowadzenia poprawek za pomocą inwersji czerwonej kostki fioletowej fali, resetuje mieszane częstotliwości 15D do 7D, aby dokonać korekty w ultrafioletowym widmie magnetosfery.

Te zmiany tonów magnetycznych w żelaznym rdzeniu generują ogromną ilość energii i wymiany ciepła, co nieznacznie podnosi globalną temperaturę i zwiększa napięcie w płytach tektonicznych. Płyty tektoniczne uwalniają obecnie nagromadzone ciśnienie magnetyczne powodując erupcje wulkanów, huragany i różne klimatyczne zjawiska pogodowe. Główne kontrowersje dotyczące zmian klimatu nie są spowodowane działalnością człowieka, ale są bezpośrednio związane z mechaniką planetarnego wznoszenia i geoinżynieryjną działalnością kontrolerów, którzy próbują zarządzać jego wpływem na ludzką świadomość.

Znaczące i nagłe przesunięcia geomagnetyczne, takie jak te, generują kołysania, które przerywają obrót planety wokół własnej osi. Obrotowy spin i efekty z magnetosfery są strukturami, które kontrolują soczewkę wymiarową tego, co jesteśmy w stanie zobaczyć w spektrum światła naszego środowiska i mają ogromny wpływ na funkcje mózgu, sposób przetwarzania rzeczywistości zewnętrznej i interfejsy sieci neuronowych mózgu z warstwami duchowymi. W wyniku zmieniającego się magnetyzmu niektórzy ludzie mogą doświadczyć przejściowej utraty zdolności motorycznych, niemożności skupienia się / koncentracji, niewyraźnego widzenia, braku równowagi fizycznej, zawrotów głowy i wielu możliwych zmian odczuć zmysłowych.

Nasz anielski ludzki szablon DNA przechodzi znaczące zmiany, które są powiązane z przesunięciami magnetycznymi zachodzącymi w żelaznym jądrze i magnetosferze, silnie wpływającymi na równowagę magnetyczną w ludzkim ciele, co może generować pewne fizyczne ulepszenia, które towarzyszą intensywnym objawom wznoszenia. Ta obecna faza organicznego wyrównania magnetycznego zachodząca w siatce planetarnej bezpośrednio wpływa na funkcje ludzkiej bioneurologii, w szczególności na ludzki mózg i fale mózgowe, które są rekalibrowane podczas snu. Główne gruczoły mózgowe są odpowiedzialne za wydzielanie hormonów, które regulują podstawowe rytmy metaboliczne i biologiczne, a instrukcje te są wdrukowywane i wysyłane z naszej krwi. Ulepszenia podstawowego rytmu metabolicznego i biologicznego mogą być dezorientujące, na przykład wyczuwanie migania rzeczywistości, co jest podobne do doświadczania usterki w matrycy. Ponadto ten magnetyczny reset biologiczny może być odczuwany jako zanik funkcji w obwodowych częściach ciała, dużych stawach lub kończynach, gdzie niektóre funkcje autonomiczne mogą nagle wykazywać zakłócenia, z chwilową lub krótkotrwałą utratą funkcji.

Tak więc ta faza letniego przesilenia związana jest intensywną falą duchowego wzniesienia, która zachodzi poprzez symbiozę słoneczną i magnetyczny reset planety. Aktywowane ciała kryształowe populacji są szybko przekształcane, aby wyższa duchowa tożsamość monadyczna mogła podjąć decyzję o najlepszym kierunku duchowego postępu. Znajdujemy się na ważnym markerze ewolucyjnym, na skrzyżowaniu niezwykle intensywnej transformacji świadomości, z poziomami, z którymi nie każda jednostka będzie gotowa sobie poradzić. Tożsamość monadyczna wyższej świadomości decyduje, czy kontynuować przechodzenie przez bolesne wydarzenia ujawnienia i globalne przebudzenie, aby duchowo zintegrować się z powrotem do całości, czy też opuścić tę sferę i zostać przeniesionym na płaszczyznę wniebowstąpienia, która oferuje zintegrowane wsparcie świadomości w środowisku leczenia duchowej traumy. Nie można powstrzymać tego, co nadchodzi, aby wyzwolić planetę, ci, którzy opierają się lub utrudniają postęp ewolucji świadomości zbiorowej, planetarne wydarzenie wznoszenia i ujawnienia, dobrowolnie odejdą lub szybko się zdegenerują i zostaną usunięci z Ziemi.

Funkcja ciała kryształowego z DNA

Wszyscy wcieleni anielscy ludzie mają unikalną indywidualną ekspresję, utrzymywaną w zestawach instrukcji morfogenetycznych, wyrażając unikalne cechy fizyczne, które świadomość decyduje się zamanifestować jako jej aspekty w formie. Wielowymiarowy wzorzec, który świadomość wykorzystuje do doświadczania w zwymiarowanej formie lub biologii, to ciało kryształowe. Ciało kryształowe ma kluczowe znaczenie w tworzeniu spiral elektromagnetycznych i bazowej struktury dla unikalnego projektu i właściwości DNA danej osoby. Ciało kryształowe generuje zestaw instrukcji dla całego biologicznego systemu energetycznego za pomocą DNA, ustawiając konfigurację ciała świetlistego, która działa jako konstrukcja prematerii dla kształtu rzeczywistej formy materii.

Ciało kryształowe jest połączone z trwałym atomem nasiennym wyższego centrum serca i jest w pełni odpowiedzialne za budowanie struktury świadomości, która utrzymuje duszę, monadę i wyższe ciała duchowe, poprzez uruchamianie obwodów energetycznych, formujących się w spirale Merkaba, które wbudowują się w złożoną tkaninę całej konstrukcji nadialnej. Struktura nadis jest zasadniczo zestawem złożonych obwodów, tworzących wielowymiarowe warstwy ośrodkowego układu nerwowego, który funkcjonuje jako kanał dla energii świadomości i kodów symboli światła. Dlatego do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy sprawnego centralnego układu nerwowego lub bioneurologii, aby uruchomić duszę, monadę i wyższe duchowe częstotliwości światła oraz dźwięku przez mózg, układ nerwowy i ciało. Ciało kryształowe funkcjonuje jako wielowymiarowa struktura, która łączy energię świadomości i biologię, buduje niezbędne struktury energetyczne dla ciał świetlnych i dźwiękowych, które łączą się ze wszystkimi wyższymi ciałami duchowymi z wnętrza formy fizycznej.

Ciało kryształowe pozostaje przeważnie uśpione u ludzi, dopóki w ósmym ośrodku czakry podczas fazy integracji monadycznej nie nastąpi otwarcie serca. W fazie uśpienia DNA jednostka pozostaje w stagnacji duchowej i dlatego jest w dużej mierze kształtowana przez ekspozycje epigenetyczne lub czynniki środowiskowe. W wielu przypadkach programy negatywnego ego z nadmiernie zmentalizowanej intelektualizacji bezpośrednio blokują komunikację centrum serca z ciałem kryształowym. Dlatego, aby utrzymać ludzkość w strachu i utrzymać zamknięte wyższe centrum serca, dochodzi do agresywnej kontroli umysłu opartej na traumie, używanej jako główna taktyka walki duchowej, co zwykle skutkuje brakiem aktywności w ciele kryształowym.

Aktywacja ciała kryształowego rozpoczyna się od otwarcia centrum serca na odczuwanie i doświadczanie wyższego poziomu dobroci, współczucia i empatii wobec siebie i innych, co występuje naturalnie podczas pierwszych etapów duchowego przebudzenia. Po tym, jak ośrodek serca jest w stanie odczuwać i wyrażać bezwarunkową miłość, kolejne etapy aktywacji ciała kryształowego napływają podczas transmisji fal wznoszenia do siatki planetarnej ze Słońca lub ciał gwiezdnych, które zawierają różne kody symboli światła. Ciało kryształowe jednostki jest połączone z całą tarczą plemienną, która zawiera wzorzec ciała kryształowego dla wszystkich odmian częstotliwości 12 plemion anielskiego ludzkiego szablonu. W wyniku napływu plazmy i magnetycznego resetu, aktywacja większego ciała kryształowego dla pamięci tarczy plemiennej i informacji DNA Diamentowego Słońca metodycznie czyści i usuwa obce hybrydowe kody genetyczne, kody AI i zestawy przymierzy krwi, które zostały użyte jako pułapki świadomości. Te genetyczne zniekształcenia w osobistym kodzie DNA muszą zostać usunięte, aby wygenerować sygnał połączenia przez każdą z płaszczyzn wymiarowych, które utrzymują zestaw instrukcji matrycy ciała kryształowego dla wszystkich kodów DNA tarczy plemiennej.

Wraz z letnim przesileniem znajdujemy się w fazie wznoszenia, w której częstotliwości plazmy słonecznej są nasycane przez sieć planetarną, aby pomóc w integracji matrycy monadycznej w celu aktywacji ciała kryształowego, co prowadzi do przyspieszenia montażu DNA. W indywidualnym ciele kryształowym zachodzi generowanie hierogamicznych wzorców krystalicznych, co dodatkowo aktywuje kryształowy gen w matrycy krzemianowej, która następnie katalizuje szereg bioduchowych form plazmy.

Kody symboli świetlnych i sygnał DNA

Ponieważ pragniemy wyrażać się duchowo najlepiej, jak umiemy, będziemy stale wystawieni na różnorodne energetyczne formy wyższych częstotliwości i kodów symboli światła pochodzących z naszej monady, chrystusowego awatara i wyższych tożsamości duchowych. Kody symboli światła aktywują ciało kryształowe do działania na wyższe sposoby, kierując energię świadomości, kody świetlne i dźwiękowe do nowych aranżacji tonów dźwiękowych DNA. Kody symboli świetlnych mogą pojawiać się jako język światła lub bryły platoniczne, w których są zgrupowane w celu utworzenia złożonego wzoru matematycznego zawierającego zestaw instrukcji. Kody symboli światła programują i kierują energią świadomości w siatkach świetlnych i dźwiękowych, które tworzą struktury manifestacji.

Nowe aranżacje tonów dźwiękowych DNA zaczynają aktywować wyższe potencjały DNA, aby się urzeczywistnić i zacząć dokonywać zmian częstotliwości oraz dostosowań do ciała fizycznego. Tony DNA to sygnały DNA, które porządkują wzór surowej substancji DNA, takiej jak nukleotydy i łańcuchy białkowe. Ludzkie krwinki czerwone zawierają sygnały emitujące DNA. Dlatego tak ważne jest, aby nie wstrzykiwać żadnych obcych substancji DNA bezpośrednio do krwiobiegu. Wstrzyknięcie DNA innego gatunku lub sztucznie wytworzonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu zakłóca zdolność ludzkiego DNA do rozpoznawania innych sygnałów ludzkiego DNA i blokuje komunikację DNA ze wszystkimi przedstawicielami tego samego gatunku.

Ważne jest, aby wiedzieć, że kontrolerzy również używają kodów symboli światła do kontroli umysłu, aby zatrzymać lub uniemożliwić transmisje prawdziwych kodów symboli światła i aktywację ciała kryształowego w ludzkości, a jednocześnie utrzymać potencjały ludzkiego DNA w uśpieniu. Kody symboli świetlnych mogą być używane wraz z wysokimi częstotliwościami do programowania ciała w kierunku zdrowia, dobrego samopoczucia i duchowego uzdrowienia, a przy negatywnych intencjach oraz towarzyszących im niskich częstotliwościach służą do atakowania podświadomości programami strachu, chorób i upadku. Kiedy zrozumiemy, że możliwe jest zaprogramowanie choroby lub uszkodzenia DNA poprzez zablokowanie zdolności ciała fizycznego do wysyłania transmisji sygnału ludzkiego DNA, to obecny program wstrzykiwania toksycznych produktów nanotechnologii zaczynamy postrzegać jako duchową wojnę.

Kiedy osobisty sygnał DNA większości Ziemian nie jest idealnie zestrojony z harmonicznymi fazami ciała Ziemi, uniemożliwia im dostęp do dokładnej pamięci gatunków lub kodów wznoszenia, które są zapisywane w zestawach instrukcji planety. Oznacza to również, że DNA nie jest w stanie rozpoznać innego członka tego samego gatunku, ponieważ myli sygnały DNA i komunikację energetyczną między ludźmi. Jest to główny problem ludzkości, która była zaangażowana w hybrydyzację z Obcymi i która teraz wymaga specyficznej bioregenezy oraz duchowej rehabilitacji sygnału DNA. Jest to jeden z powodów, dla których rasa ludzka nie rozpoznaje powrotu sygnału DNA świadomości chrystusowej i nie uznaje ani nie zna wzorca kryształowego DNA istniejącego w ciele Ziemi.

Aby kontrolować percepcję świadomego umysłu ludzkości, aby ta automatycznie uwierzyła w plandemię, grupy kontrolerów programują serię programów zarazy i strachu w obszarach częstotliwości 1D-2D warstw podświadomości, aby mogły kierować najniższe częstotliwości na wymiary powyżej. W biuletynie z kwietnia 2021 r. został omówiony umysł GOAT jako program kontroli umysłu używany do kontrolowania układu limbicznego ludzkiego mózgu w celu uzyskania zgodności z programem kontrolera. Tkanina lub siatka światła i dźwięku jest programowana z wymiaru powyżej, w którym umieszczane i kierowane są kody symboli lub programy matematyczne. Kontroler chcąc atakować parametr świadomości 3D za pomocą serii kodów programowych wysyłanych na bardzo niskich częstotliwościach, wstawia program w widmo 1D-2D w celu uruchomienia programu w 3D. W ten sposób NAA przechwytuje ludzką świadomość w 3D, uruchamiając programy kontroli umysłu w całej siatce planetarnej, celując w każdy wymiar, przy użyciu sztucznej maszynerii lub programu Obcych w siatce wymiarowej, która istnieje pod docelowym obszarem.

Aktywacja szmaragdowego ciała kryształowego w Układzie Słonecznym

Trwający demontaż rozległej sztucznej matrycy systemu Szmaragdowej Tablicy, który został zbudowany przez Thotian-Zefilim w wyniku przechwycenia dysku holograficznego 11D podczas masakry Esseńczyków, był w tej fazie priorytetem. Aby wygenerować różne centra klonowania do replikacji hologramów przedstawicieli Szmaragdowego Zakonu, oszustów AI i rejestrów Założycieli, zbudowano rozległe sztuczne sieci i matryce fantomowe. Ta operacja klonowania była główną strategią agresywnej wojny duchowej prowadzonej przeciwko misji Chrystusa poprzez wypaczenie kodów rodzin Indygo Błękitnego Nilu za pomocą pułapek z przynętą i przełączników świadomości. Chociaż z biegiem lat odkryto, że zawartość dysku holograficznego 11D została przesłana na kilka serwerów kwantowych AI NAA, wydaje się, że wraz z demontażem tych systemów superkomputerów kwantowych AI miało miejsce inne poważne wydarzenie związane z rekultywacją. Rezultat trwającej rekultywacji Szmaragdowego Zakonu wydaje się być czynnikiem sprawczym niedawnej aktywacji szmaragdowego ciała kryształowego Układu Słonecznego, wydarzenie to połączyło jedenaście planet i Słońce z matrycami szmaragdowego kryształowego serca, łącząc je bezpośrednio ze stacjonującym w domenach kosmicznych założycieli Szmaragdowym Zakonem. Doprowadziło to do wyrównania ciał planetarnych w Układzie Słonecznym, aby zostały zsynchronizowane w ramach złożonych formacji chromatycznych kodowania Tęczowego Króla Smoków, co pozwoliło po raz pierwszy na wejście do naszej uniwersalnej macierzy czasu grupie kolorowych Słonecznych Smoków.

Tak więc niedawne aktywacje plazmy płynącej w naszym Układzie Słonecznym obejmują rekalibrację spiral Merkaby do macierzy krystalicznej o podstawie 12, która ponownie połączyła wszystkie jedenaście planet ze Słońcem, tworząc masywną macierz szmaragdowego ciała kryształowego. To nowo zharmonizowane, ujednolicone pole uformowało się w nowe zestawy krystalicznych instrukcji, aby wymiarowa cząstka-antycząstka wtapiała się we wszechświaty harmoniczne, ponownie łącząc się z systemem kosmicznej monady i smoczego promienia Aurora w troistej matrycy Kryształowej Gwiazdy. Wygląda na to, że zwróciło to zestawy instrukcji Szmaragdowego Zakonu do ustawiania magnetycznych tonów dźwiękowych, wraz z chromatycznymi spiralnymi wzorami plazmy zaprojektowanymi do naprawy chromosomów przez uruchamianie tych wzorów morfogenetycznych w każdym z dwunastu ciał w Układzie Słonecznym. Są one związane z tarczami sofianistycznej plazmy, które kreują kwitnące pola płynnej plazmy, emanujące wyższymi tonami serca kryształowych kwiatów, aby stworzyć zestaw kodów Słonecznego Smoka. Są to tony o bardzo wysokiej częstotliwości plazmy zawarte w zestawach instrukcji Tan Tri-Ahu-Ra, które gwałtownie zwiększają podstawowe rytmy pulsacji pierwiastków tworzących materię na Ziemi.

Niedawna aktywacja szmaragdowego ciała kryształowego umożliwiła ucieleśnienie emanacji świętej Matki w materii jako troistej bogini Tary, co również znacząco wpłynęło na elektromagnetyczną równowagę planety w obrębie półkul i pasma równikowego. Wywołało to efekt falowania między aspektami zasad płci prawej strony męskiej i lewej strony żeńskiej, które funkcjonują w ciele fizycznym, co może znacznie wzmocnić zniekształcenia płci lub je zrównoważyć - w zależności od stanu świadomości jednostki.

Dla osób z linii rodu Szmaragdowego Zakonu, obecna faza integracji po wewnętrznym szablonowaniu hierogamicznym jest oparta na trójfazowym żeńskim kodowaniu słonecznych Riszich, co przygotowuje strukturę ciała luminescencyjnego do uruchomienia plazmy dźwiękowej dla szmaragdowego ciała kryształowego. Szmaragdowe ciało kryształowe łączy akwamarynowe błękity i zielenie Boskiej Matki ze szmaragdowymi i pastelowymi odcieniami magenta świętego Ojca, tworząc wstęgi bladoniebiesko-lawendowych strumieni oddechu słonecznego smoka. Niebiesko-zielono-lawendowa mieszanka oddechu słonecznego smoka wydaje się łączyć z różnymi schodzącymi częstotliwościami diamentowych promieni pochodzących z domen kosmicznych Założycieli, działając jako fala nośna promienia diamentowego dla ponownego łączenia i integrowania krystalicznych tęczowych matryc Słonecznego Smoka, które są zestrojone z ciałem boskiego Smoka Słonecznego. Ciało tego Słonecznego Smoka znajduje się w domenie kosmicznego Założyciela i zawiera różne źródłowe kody tworzenia, które były znane jako dzieło starożytnych ras budowniczych, skomplikowane geometryczne kreacje i plany budowania złożonych struktur w doskonałej symetrii i harmonii ze światem przyrody - są to programy krystaliczne przechowywane w złotych smoczych jajach, nasiona Boga, kody Ouroboros i wiele więcej. Najwyraźniej Elohim i Lutnianie są powiązani z tą linią Kosmicznego Smoka, w której narzędzia budowlane Założycieli zostały użyte do skonstruowania naszej uniwersalnej macierzy czasu, a także niektóre starożytne świątynie i monolity, które były używane jako znaczniki linii geomantycznych w holograficznej geografii planety.

Nie można przecenić wielkości tego wydarzenia w Układzie Słonecznym, które katalizuje główny słoneczny i planetarny magnetyczny reset zbiorowej świadomości i ciał fizycznych ludzkości. Nasza planeta nie ucierpi z powodu poważnych, niszczycielskich kataklizmów powierzchniowych czy przesunięcia biegunów, ale główne objawienie będzie miało formę nacisków wytworzonych w wyniku kolektywnej zmiany świadomości rasy ludzkiej. Ci, którzy w bifurkacji czasu znajdują się na trajektorii wznoszącej, szybko tracą gęstość i są popychani do następnego zestawu pasm częstotliwości wymiarowych, co podnosi percepcję świadomości do nowej pozycji w następnym wektorze czasu. Powoduje to znaczną zmianę gęstości u takiej osoby, co może być odczuwane jako choroba dekompresyjna, podobna do tej, którą opisują nurkowie głębinowi. Gdy ciało świetliste jest przestawiane magnetycznie, odczuwa się to jakby z wnętrza ciała wypływała ogromna ilość energetycznego ciśnienia.

Ci, którzy są popychani do przodu, wkraczają w nowy punkt obserwacyjny duchowego przebudzenia, w którym ich świadomość może postrzegać z wyższego poziomu, gdzie zaczynają widzieć rzeczywistość inaczej niż przedtem. Ta nowa stacja podwyższonej świadomej percepcji przychodzi z elektromagnetycznym przesunięciem do organicznego magnetyzmu słonecznej zasady żeńskiej, która aktualizuje planetarne i ludzkie DNA. Zmiana w organiczny magnetyzm obejmuje transfigurację z sił księżycowych do słonecznej, ponowne zrównoważenie wewnętrznej zasady płci oraz bardziej spontaniczne, synchroniczne i harmonijne manifestacje występujące w sferze zewnętrznej, dostosowane do służenia osobistemu boskiemu planowi lub duchowej misji.

Ostra faza korygowania wyrównania magnetycznego poprzez ponowne połączenie z zestawami instrukcji ciała kryształowego będzie aktywna w okresie od zaćmienia Słońca od 10 czerwca do równonocy marcowej w 2022 roku. Te fizyczne objawy mogą pojawić się teraz lub w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, przynosząc odrodzenie świadomości niezbędne do przygotowania się do poruszania się po planetarnej osi czasu wyzwolenia i wniebowstąpienia w 2022 roku i później.

Korekty Bliźniąt i Vesica Pisces

Podczas apogeum cyklu elektrycznego szczytu, słoneczny Chrystus Michał ujawnił się jako 13. Pierścień Złotego Ognia otaczający Ziemię w linii Słonecznego Smoka Ouroboros połączonej z konstelacją Byka. Podczas pierścieniowego zaćmienia Słońca, Chrystus Michał i jego odpowiednik słoneczna Chrystus Maria połączyli swój hierogamiczny szablon z macierzą Taurean, aby funkcjonować jako krystaliczny tęczowy most łączący centralne Słońce Siedmiu Sióstr Plejad, oraz prawidłowo zrównać się z ich ósmą siostrzaną gwiazdą - naszym Słońcem. Kiedy nasi ukochani od Słonecznego Chrystusa połączyli się w gromadzie Siedmiu Sióstr, przez strumienie plazmy zaczęła napływać ogromna ilość słonecznych złotych kodów korygujących słoneczne Bliźnięta i bliźniacze serca męsko-żeńskie. W efekcie w gronie Siedmiu Sióstr odbyło się wielkie świętowanie Słonecznego Tęczowego Smoka, gdyż bliźniacze siostry gwiazdy Tara i Tiamat zostały w końcu odzyskane i ponownie zjednoczone w pełnej emanacji Słonecznej Królowej Smoków lub Słonecznej Żeńskiej Marii.

Gdy Słońce przechodzi z konstelacji Byka do Bliźniąt, aby osiągnąć szczyt letniego przesilenia, rodziny słonecznych Riszich króla smoków i Lutnianie przygotowują się do poważnej korekty struktury macierzy holograficznej w postaci krystalicznych spiral matematycznych, która dotyczy historii zniekształceń dwufalowych Vesica Pisces. Przez ostatnie 5500 lat nasza planeta działała w zamkniętym systemie źródeł ograniczonych dostaw energii, który nieustannie przetwarzał energię świadomości w wymuszonym odwróceniu prądu energetycznego. Macierz konstelacji Bliźniąt była przejęta przez różne technologie NAA, aby zniekształcić geometrię Vesica Pisces i jej funkcjonowanie w sieci planetarnej.

Geometria Vesica Pisces wywodzi się z płaszczyzny Słonecznego Logosu, ponieważ jest połączona z właściwościami prawa płci, co czyni ją ważnym kodem symbolu świetlnego używanym w zestawach instrukcji pola morfogenetycznego do ustawiania prawidłowych wyrównań płci i polaryzacji w kreacji naszej matrycy czasu.

Vesica Pisces reprezentuje pierwsze wyodrębienie boskości w formie boskiej męskości i boskiej kobiecości, potencjał połączenia elektronów i protonów umieszczony w matrycy aby zamanifestować postać neutralną lub trzecie pole stworzenia, potomstwo Christosa-Sofii. NAA przejęła tę holograficzną strukturę Vesica Pisces, po czym odwróciła geometrię dwufalową za pomocą obcej maszynerii, aby wygenerować urządzenia do zbierania energii, ogrodzenia częstotliwości i uprzęże subatomowe. Ukradziona geometria Vesica Pisces była podstawowym urządzeniem używanym w systemach obcych sieci do zniekształcania wirującej osi obrotu pól Merkaby, co wywołało implozję rdzenia pionowego i odwrócenie monad. Te sztuczne maszyny, zaprojektowane do generowania systemu zamkniętego źródła na Ziemi, były również wbudowane w logosy planetarne, a odwrócenie dwufalowego prądu miało na celu wygenerowanie odwrócenia płci, rozszczepienia płci i ekstremalne wzmocnienie polaryzacji. Odwrócenie dwufalowe odegrało kluczową rolę w zdolności NAA do współtworzenia matryc fantomowych, które były odpowiedzialne za wytwarzanie ogromnej ilości miazmy i martwej energii, co spowodowało masową infekcję pasożytniczą w naszym systemie.

Bliźnięta reprezentują alchemiczne cechy dualne, syntezę polaryzacji, elementy powietrza i wcieloną matrycę umysłu ego, w której astrologiczne funkcje Bliźniąt zostały zniekształcone przez nadmierną negatywną polaryzację i miazmę spowodowaną przez odwróconą geometrię Vesica Pisces używaną przez NAA. Dzięki matrycy konstelacji Bliźniąt NAA mogła wprowadzac odwrócone prądy dwufalowe do sieci planetarnej w różnych celach wspomagających zniewolenie planety i powodujących liczne zniekształcenia matrycy związane z utrzymywaniem siatki zablokowanej w odwrotnej polaryzacji, seksualnej niedoli i odwróceniu płci.

Po zniszczeniu matrycy Słonecznego Logosu gwiazdozbiór Bliźniąt został zniekształcony anomaliami magnetycznymi zaprojektowanymi do uruchamiania wzorców odwróconej polaryzacji i fragmentowania świadomości w wielu wymiarach – w ramach strategii pozyskiwania energii. Naturalną funkcją Bliźniąt było zapewnienie równowagi męsko-żeńskiej poprzez syntezę polaryzacji, aby ostatecznie wesprzeć osiągnięcie hierogamicznego zjdnoczenia. NAA zepsuła tę funkcję za pomocą wstawek kontroli umysłu bliźniąt tej samej płci, programów bliźniaczych SRA i programów kazirodztwa, aby zapobiec wystąpieniu autentycznej syntezy polaryzacji poprzez celowanie w centra seksualne i świadomy umysł 3D. Ustanowiło to monadyczne wzorce odwrócenia, które uniemożliwiły ludzkości ponowne zjednoczenie się z ich monadyczną rodziną, a także uniemożliwiły rozprzestrzenianie geometrii trójfalowej i fal trójcy w siatce planetarnej.

Powrót Szmaragdowego Zakonu obejmuje powrót do prawdziwej tożsamości świadomości solarnych smoków odzyskujących swoje słoneczne gwiazdy i matryce konstelacji, oraz stopniowe przejmowanie funkcji 13 głównych konstelacji na ekliptycznej ścieżce Słońca, jako prawowici królowie Maji Graala. Wygląda na to, że ten gwiazdozbiór jest następny w kolejce do przywrócenia kodu słonecznego, ponieważ projekt Strażników obejmuje przywrócenie geometrii Vesica Pisces i usunięcie jej obcej infrastruktury, która była umieszczona w matrycy Bliźniąt.

Transmisje DNA Diamentowego Słońca, kodu Aquaelle

Prawdziwe anielskie ludzkie DNA, znane również jako DNA Diamentowego Słońca, jest zbudowane na parach płci, w których rodowód matki generuje odcisk genetyczny dla podstawy cząstek magnetycznych, a rodowód ojca generuje odcisk genetyczny dla elektrycznej podstawy antycząsteczkowej. Zjednoczenie zasady płci jest nieodłącznie wbudowane w oryginalne anielskie ludzkie DNA, które ma naturalnie ewoluować we wzór boskiej hierogamicznej unii Chrystus-Sofia. Ludzkie DNA składa się z maleńkich iskier krystalicznych częstotliwości uszeregowanych w elektromagnetyczne iskry świetlne, które są związane przez magnetyzm, dzięki czemu powstaje krystaliczna matryca. Zestaw instrukcji dla DNA Diamentowego Słońca jest przechowywany w ciele kryształowym, które musi być aktywowane przez otwierający się ośrodek serca. W wyniku inwazji NAA i mutacji genetycznych bardzo niewielu ludzi na Ziemi posiadało cały zestaw instrukcji matrycy krzemianowej w swoim DNA. Wiele zniekształceń zostało spowodowanych przez księżycową matrycę, sztuczne pola magnetyczne i różne implanty maszyn Obcych, które wywoływały uszkodzenia w ciele kryształowym. Jednak teraz, podczas planetarnych etapów wznoszenia się, to się zmienia, przywracana jest słoneczna zasada żeńska, ponieważ prawdziwy magnetyzm resetuje się i pozwala rodom boskiej Matki generować prawidłowe odciski ciała dźwiękowego dla podstawy cząstek magnetycznych, w tym korekty mające na celu ulepszenie mitochondriów i chromosomów.

Historycznie rzecz biorąc, Strażnicy Płomienia i genetyczni potomkowie Jeszuy z matrycy Aquaelle nosili krystaliczny kod genowy ludzkości, który był odciskiem matrycy krzemianowej, i zawierał wszystkie dwanaście nici DNA zdolne do biologicznego wzniesienia. Aquaelle jest bezpośrednio spokrewniona z linią krwi chrystusowej córki, która wcieliła się na Ziemi z Andromedy, i jest to również potencjał kodowania zmaterializowanego ciała Diamentowego Słońca, co wpływa na zdolność hierogamicznego zjednoczenia elementu męskiego i żeńskiego. Potomstwo Aquaelle zostało przeniesione przez ludzkie plemiona, które stały się męskimi i żeńskimi bliźniętami znanymi jako White Buffalo Calf Woman i White Navajo - bezpośredni potomkowie chroniący kody matki słonecznych bliźniaków na Ziemi. 12-niciowy szablon DNA jest oryginalnym ludzkim genomem po raz pierwszy zaszczepionym na Tarze, który został zniszczony podczas jej upadku i był potajemnie chroniony przez niektóre plemiona w siatkach Ziemi w czasach Ciemnego Wieku.

Każda z 12 nici matrycy DNA Diamentowego Słońca odpowiada pasmowi wymiarowemu w ludzkim ciele świetlnym. DNA jest podstawową strukturą, którą świadomość przekłada na manifestację w formie biologicznej. Każda z 12 nici DNA zawiera 24 kody nasienne i łącznie 144 ogniste litery, które łączą się z częstotliwościami subharmonicznymi, tworzącymi każdy wymiar. Kiedy te kody nasienne i ogniste litery są aktywowane, możliwe jest wymiarowe poszerzenie świadomości. W każdej z 12 nici DNA znajduje się 12 kodów bazowych, które kontrolują siłę magnetyczną DNA oraz 12 kodów przyspieszenia, które kontrolują siłę elektryczną DNA.

Męskie kody elektryczne i żeńskie kody magnetyczne są zaprojektowane tak, aby łączyły się ze sobą, co przyspiesza częstotliwość ciała, aby doznało harmonijnej równowagi elektromagnetycznej, co dodatkowo zapala kryształy krwi, które przyspieszają różne procesy biologiczne prowadzące do budowania ciała świetlistego. Podczas intensywnej fazy aktywacji plazmy planetarnej, 12-niciowe kody bazowe DNA Diamentowego Słońca, przez sieć planetarną przesyłane są kody przyspieszenia, kryształowe pieczęcie i ogniste litery. Ci, którzy otworzą swoje wyższe serca podczas monadycznej integracji z bezwarunkową miłością, współczuciem i empatią, pragnąc duchowej ewolucji, połączą się ze swoim ciałem kryształowym. Ciało to jest ulepszane, dzięki czemu w końcu będzie w stanie przekazać niezbędne kody nasienne DNA, aby ponownie złożyć i aktywować w ludzkości szereg szablonów DNA Diamentowego Słońca i kodów ciała świetlnego.

Uzdrowienie naszego kosmicznego ludzkiego DNA

Ludzkie ciało jest żywym pakietem instrukcji morfogenetycznych, pierwotnie opartym na 12-niciowym krystalicznym szablonie DNA, istniejącym w większych zestawach instrukcji, które formują wiele warstw struktur świadomości gatunków, planetarnych, galaktycznych, uniwersalnych i kosmicznych wzorców morfogenetycznych. Te morfogenetyczne plany i unikalne zapisy świadomości przechowywane w szablonach DNA Diamentowego Słońca są ułożone na krystalicznej sieci, która rozciąga się we wszystkich kierunkach i jest zaprojektowana do procesu wznoszenia poprzez wielowymiarową ekspansję. Te właściwości krystaliczne są wyrażane przez organiczny kod genetyczny i są czynnikami sprawczymi form biologicznych w tym uniwersalnym dziele. Te krystaliczne formy struktur są oparte na planach, zestawach instrukcji i nagromadzonych wspomnieniach świadomości danej stacji tożsamości oraz jej złożonych relacji i doświadczeń nagromadzonych na liniach czasu, które są połączone z innymi formami świadomości. Całe to doświadczenie świadomości obejmujące kosmos jest zapisane w anielskim ludzkim DNA na poziomach duchowych i biologicznych, tworzących linie czasu lub historyczne zapisy genetyczne.

Zatem ludzkie ciało jest holograficzną projekcją żywego światła, dźwięku i fal elektromagnetycznych zbudowanych na holograficznym szablonie jednostek świadomości, które formują się w unikalną sieć krystaliczną będącą osobistym szablonem DNA. Szablon DNA zawiera ponadto zapis pamięci komórkowej danej osoby i jej zbiorowych stacji tożsamości, które są źródłem kompleksowych wspomnień doświadczanych przez pierwotną rodzinę duchową. DNA przechowuje pamięć świadomości i jest odpowiedzialne za doświadczenia, jakie mamy w materii, jego sekwencje ognistych liter formują się w 12 lub więcej wymiarów czasu i przestrzeni, których można doświadczyć świadomie, gdy DNA dobrze działa.

Organiczny odcisk DNA to zestaw instrukcji stworzonych na podstawie unikalnych sygnatur energetycznych, obejmujących języki światła i dźwięku ułożone na szablonie rdzenia, w którym możliwa jest manifestacja wymiarowa. Szablon manifestacji rdzenia w naszym Wszechświecie jest zbudowany na 12-niciowym wzorcu DNA reprezentującym każdą z 12-wymiarowych warstw, które są przeplatane warstwami symboli kodów dźwiękowych i świetlnych. Kiedy duchowo integrujemy nasze stacje tożsamości, które istnieją w matrycy czasu, wznosimy się duchowo integrując zapisy pamięci DNA z innych wymiarów czasu i z wyżejwymiarowych zestawów instrukcji. Kiedy zaczynamy integrować pamięć z naszego duchowego zapisu DNA istniejącego w czasie, ta zaczyna wplatać się we wspomnienia i kody częstotliwości z wyższych cykli tworzenia w wymiarach bez czasu, rozszerzając się w pętlę sprzężenia zwrotnego z punktem zerowym. Z pętli punktu zerowego utworzonej w krystalicznej sieci DNA Diamentowego Słońca, świadomość nadal tka wspomnienia i zestawy instrukcji, z tego, co jest określane jako ekstremalnie wysokie wymiary, doświadczające swojego cyklu tworzenia. Przykładem mogą być kody Berła pochodzące z zestawów instrukcji 36D świata tworzenia boga Rha, w których te kody 36D, przeplatane z trójfazowymi strumieniami plazmy słonecznej, są przesyłane od słonecznych Rishi - z centrów energetycznych 15D - do naszej matrycy czasu. Te kody 36D są wysyłane, aby wesprzeć nasz cykl tworzenia i wniebowstąpienia, który jest prześwietlony przez zasadę Rishi świętego Ojca i hosta Strażników, aby poprawić architekturę męskich rdzeni i wspomóc transmisje fioletowego promienia z 7D do naszej matrycy czasu.

Jakość DNA determinuje ilość zwymiarowanej świadomości, której można doświadczyć i przetworzyć w ciele fizycznym. Ludzkość została genetycznie zmanipulowana podczas wojny NAA o uzyskanie całkowitej kontroli nad Ziemią, dlatego przejawia zniekształcenia DNA w biologii i świadomości, co powoduje tłumienie i kontrolowanie postrzegania z pomocą świadomości. Za sprawą kontroli i manipulacji ekspresją genetyczną DNA poprzez eksperymentowanie z przełącznikami genetycznymi, włączając je lub wyłączając, doszło do kontrolowania i manipulowania postrzeganiem świadomości osób w formach fizycznych, które posiadają ten sam szablon DNA. Ten program modyfikacji genetycznych jest głównym ukrytym zadaniem firm farmaceutycznych i zachodniej medycyny, które są kontrolowane na samym szczycie przez byty nie będące ludźmi.

Świadomość podąża za sekwencją transdukcji poprzez spływające, zwymiarowane zestawy instrukcji, w których jednostki świadomości generują formę biologiczną w sferach materii, niezależnie od tego, czy przybiera ona kształt planet, czy różnych gatunków, w tym ludzi. Jednostki świadomości przepływają do morfogenetycznych planów, formując się w przeciwbieżnie wirujące elektromagnetyczne spirale energii, które biegną między wieloma wymiarami i tworzą odcisk DNA-RNA, który powstaje na matrycy zasady płci. DNA reprezentuje obie zasady płci macierzystej linii poprzez siły magnetyzmu, a linia ojca reprezentuje siły elektryczne. Linia rodowa Matki-Ojca w zasadzie płci jest zapisana w DNA i RNA, odciskając się w biologii i ciele świetlistym poprzez czakrę lub zwymiarowane centra energetyczne, które biegną przez strukturę nadialną, formując się w bezpośredni neurologiczny plan dla zindywidualizowanej świadomości. Co więcej, struktura nadialna kieruje prądem o częstotliwości energetycznej, tworząc unikalną sygnaturę manifestowanej formy DNA i RNA, która aktywuje strukturę molekularną, a ta następnie kieruje energię świadomości do ludzkiej bioneurologii przez ośrodkowy układ nerwowy.

Nauka głównego nurtu odmawia uznania wielowymiarowej rzeczywistości elektromagnetycznej ludzkiego ciała i DNA, blokując w ten sposób dalsze naukowe odkrycia natury świadomości. Tak więc łańcuch DNA zwany podwójną helisą reprezentuje tylko obserwowalne części materialne chemicznych i elektrycznych składników samego DNA. DNA to wielowymiarowe zjawisko świadomości, w którym istnieją poziomy struktury DNA pełniące funkcje ludzkiego odcisku genetycznego nie wykryte za pomocą obecnej technologii. W 1953 roku naukowcy Crick, Watson i Franklin dokonali zmapowania struktury podwójnej helisy utworzonej przez dwuniciowe cząsteczki DNA. Trzeba podkreślić, że niewiele dalszych informacji na temat ludzkiego DNA zostało udostępnionych opinii publicznej, z oczywistych powodów związanych z NAA.

Chociaż można powiedzieć, że znaczna część ludzkiego DNA została odłączona, na widocznej powierzchni podwójnej helisy znajdują się wielowymiarowe warstwy z wieloma dodatkowymi nićmi, które mają zostać ponownie połączone. Odcisk DNA w tej materialnej rzeczywistości ma potencjał do aktywacji nici DNA od czwartej do dwunastej, ale dalsze naukowe odkrycia i pełne zrozumienie wielowymiarowej struktury oraz funkcji ludzkiego DNA będą blokowane dopóty, dopóki nauka nie zostanie uwolniona od programu kontrolera.

Odpowiedzialne współtworzenie i DNA

Przed nabyciem umiejętności odpowiedzialnego współtworzenia i manifestowania, każda osoba musi najpierw nauczyć się, jak usuwać niepożądane lub negatywne wzorce, które zostały zapisane w pamięci komórkowej, jej odcisku DNA. Aktywacja wyższych odcisków DNA nie ma miejsca, chyba że świadomość jest chętna do wzięcia udziału i zbadania czyszczącego uwalniania wcześniej zapisanych wspomnień opartych na strachu lub treści o niskiej częstotliwości, takich jak trauma i miazma. Zapis DNA jest kanałem, przez który zestaw instrukcji będzie rzutował do holograficznej matrycy zawartość energetyczną, która była przechowywana jako dane z historycznego zapisu pamięci komórkowej. To właśnie ta nagromadzona treść zapisana w pamięci DNA, która obsługuje obwody elektromagnetyczne tych połączonych wspomnień, staje się tym, co jest fizycznie manifestowane w doświadczeniu życiowym. Jakość DNA jest zależna od świadomości, której będziesz doświadczać w ciele, i to DNA jest w pełni odpowiedzialne za manifestację rzeczywistości zewnętrznej, co jasno pokazuje, dlaczego trwa duchowa wojna o tłumienie i dlaczego uszkadza się prawdziwe anielskie ludzkie DNA.

Myśli i wspomnienia emocjonalne to rzeczy zapisane w świadomości, które wpływają na jakość doświadczeń świadomości w teraźniejszości. Aby zestroić się z wewnętrznym duchowym przepływem boskiego celu, który łączy się bezpośrednio z pozytywną zewnętrzną manifestacją zdarzeń, musimy połączyć się z centrum serca, a następnie oczyścić i przetransmutować gęste lub negatywne pliki pamięci komórkowej z przeszłości, które zostały zapisane w naszym DNA. Następnie tworzymy nowe wizualizacje lub pozytywne uczucia emocjonalne, łącząc je z przyszłymi wydarzeniami, przeżywając je w wyobraźni w chwili obecnej. Medytacja i modlitewne intencje z pełną miłości dobrocią oraz otwartym i szczerym sercem są najpotężniejszymi narzędziami do osiągnięcia tej umiejętności manifestacji, która dostosowuje nas do boskiego celu i twórczej kontroli. Kiedy świadomie zamierzamy usunąć z zapisu DNA przeszłe negatywne doświadczenia lub traumatyczne wydarzenia, oświeca to lub odtwarza nowe wspomnienia z chwili obecnej. Usuwanie bólu i tworzenie nowych wspomnień z wyższymi emocjami, takimi jak przepełnone miłością współczucie, empatia i przebaczenie, wstawia nowe obrazy rzeczywistości, a pozytywne odczucia emocjonalne przekształcają zapis bólu z przeszłych wydarzeń w pełne miłości przyszłe obrazy pamięciowe.

Tak więc pierwszym krokiem jest zdobycie panowania nad osobistymi myślami i systemami przekonań poprzez nauczenie się, jak oczyszczać i usuwać gęste, powoli wibrujące wzorce mentalne, takie jak myślokształty oparte na strachu, wytwarzane przez negatywne ego i ciało bólowe. Kiedy świadomie uczestniczymy w oczyszczaniu negatywnego ego i ciała bolesnego, usuwamy i oczyszczamy gęste wzorce myślowe, zastępując je wysublimowanymi częstotliwościami wyższych myślokształtów wypełnionych doznaniami emocjonalnymi o wyższej częstotliwości.

Poprzez świadome uczestnictwo i bezpośrednią interakcję z ciałem świetlistym lub duchową anatomią, funkcje odpowiedniego DNA mogą wiązać się z uzdrawianiem, naprawianiem lub zmienianiem, aby znacznie przyspieszyć poszerzanie świadomości oraz uzdrowienie biologiczne i duchowe. Unikalna sygnatura energetyczna DNA jest przenoszona w zestawie instrukcji morfogenetycznych i świadomości po wygaśnięciu ciała fizycznego. Częstotliwości i sygnatura energetyczna obecne podczas przejścia fizycznego określają, dokąd powędruje świadomość po śmierci.

Oś czasu wniebowstąpienia i ładowanie wrót Trójcy

Wniebowstąpienie jest boskim przyrodzonym prawem wszystkich Dusz żyjących na tej planecie i zgodnie z obietnicą chrystusowych Założycieli Szmaragdowego Przymierza służących Prawu Jedni, jest ono otwarte i dostępne dla każdego, niezależnie od systemu wierzeń czy przynależności religijnej. Chrystusowa misja opiera się na honorowaniu wolnej woli każdej indywidualnej świadomości, mogącej wybrać kierunek działania, który uważa za najlepszy dla siebie, jednocześnie oferując informacje, które wspierają zrozumienie mechaniki wznoszenia planety wraz z duchowymi prawami rządzącymi świadomością.

Niezależnie od systemu wierzeń danej osoby lub wyboru, czy chce uczestniczyć we wniebowstąpieniu planety, każda żywa istota istniejąca na planecie przejdzie jakąś formę transformacji, która spowoduje zmianę świadomości i wydarzenie wzniesienia. Osoby, które nie chcą wznieść się poza negatywne ego i obudzić swoje centrum serca oraz wewnętrznego ducha, aby praktykować Uniwersalne Prawo Jedni, zasady jedności, bezwarunkowej miłości, pokoju i współczucia, opuszczą planetę. Chociaż każda istota ludzka doświadczy pewnego poziomu wydarzenia wznoszenia na poziomie świadomości, nie każda dokona wyboru pozostania na planie materii i wzniesienia się wraz z Ziemią. Dlatego powróci do świata duchowego lub do międzywymiarowej stacji tranzytowej hostowanej przez Strażników, aby się dokształcić poza kontrolą umysłu, aby zrozumieć nieodłączne połączenie z boskością i duchową naturą rzeczywistości. Jest to znane jako etap przejścia przez wrota Trójcy podczas bifurkacji czasu i ta forma przejścia zbiorowej świadomości dla Dusz już się rozpoczęła i będzie trwać nadal.

Obserwowanie etapu bifurkacji na planie fizycznym w kontekście bieżących globalnych wydarzeń może być bardzo trudne emocjonalnie, szczególnie dla tych, którzy nie są świadomi, że będziemy musieli dostrzec bolesne prawdy ukryte za ludobójczymi planami i wieloma objawieniami. Tak więc dla pracowników Światła i gwiezdnych nasion jest to wydarzenie przygotowujące do pracy z duchowymi narzędziami. Ważne jest, aby zachować otwarty umysł, nauczyć się, jak stać się bardziej elastycznym i dostosowywać się do spontanicznych zmian percepcji oraz zachować spokój i świadomość obserwatora. To czas na wyzwolenie, modlitwę i medytację, przebudzenie się do zrozumienia emocjonalnej zdrady, która może być powszechna. To czas na dbałość o siebie i poznanie swoich fizycznych i emocjonalnych ograniczeń, przy jednoczesnym wspieraniu bliskich i przyjaciół, najlepiej jak potrafimy

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną suwerenem, wolną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa