czwartek, 28 stycznia 2016

MUTOWANIE GENÓW LISA RENEE styczeń 2016 cz I

tekst oryginalny
tłumaczenie Teresa Serafinowska 

Droga wznosząca się Rodzino, szczęśliwego Nowego Roku! W ciągu ostatnich kilku miesięcy ciało planety było w trakcie przesuwania subatomowych cząstek warstw niższych wymiarów. W efekcie wielu z nas doświadczyło dramatycznych zmian, które zaszły w ciałach fizycznych. Jeśli możemy zachować czujność pośród tych pól chaosu i w trakcie rozpuszczania rejonów ciemnej materii, możemy z tych sił ciśnieniowych wytwarzać diamenty.

Ci z nas, którzy uczestniczą we wznoszeniu i ewolucyjnym rozwoju, przechodzą przez bardzo złożony proces ucieleśniania świadomości oraz przemian ciał świetlistych, ponieważ w tym czasie do świata fizycznego są wprowadzane nowe odciski DNA. To oznacza że to, co wcześniej było umieszczone w zestawie instrukcji na planie nieprzejawionym i co odbiło się jako genetyczny odcisk w naszym DNA, teraz przekłada się w manifest oraz staje się fizyczne. Pierwsze grupy wznoszące, przede wszystkim duchowe rodziny gwiezdnych plemion i indygo, które inkarnowały się w tym celu, mierzą się z poważnymi wyzwaniami, co w znacznym stopniu wpływa na funkcje i działanie ich ciał fizycznych. Konfiguracja tego nowego DNA dotyczy szczególnie sekcji łańcuchów kodów białkowych (proteinowych). Geny kodujące białka przekazują wiadomości, które są wysyłane do ciała w celu kontrolowania jego funkcjonowania. Region kodujący gen znany również jako sekwencja kodująca, składa się z egzonów. Egzony (eksony) są kodującymi odcinkami transkryptu RNA, lub kodującego go DNA, który przekłada się na białka.

Kiedy ludzie ucieleśniają więcej wyższej świadomości, następuje ponowny naciąg konfiguracji DNA. Gdy te nowe sekwencje kodujące białka są rejestrowane, aktualizują odciski morfogenetyczne w zbiorowym umyśle rasy ludzkiej. To oznacza, że w polu zbiorowej świadomości są tłumaczone nowe plany dla kodowania białek. NAA chcąc temu przeciwdziałać i powstrzymać ludzkie DNA przed otwarciem tych nowych zestawów instrukcji, zalewa populację znanymi substancjami chemicznymi i toksynami. Ta misja gwiezdnych dzieci jest określana jako wznoszenie prototypowych pionierów, których celem jest stymulowanie czyszczenia miazmy przodków i uzdrawianie wzorców DNA, aby można było budować nowe sekwencje kodujące białka, które gromadzą DNA. To zachodzi przez proces rozszerzania świadomości i jest bezpośrednio związane z energetyczną syntezą pomiędzy siłami polaryzacji, które występują w odpowiednim paśmie częstotliwości. Taka duchowa alchemia jest możliwa tylko wtedy, kiedy ktoś wcielił się we wznoszące się ludzkie ciało. Kiedy ucieleśniamy nasze wyższe ciała duchowe, wpływa to na szlaki metaboliczne naszych ciał fizycznych. W szczególności doświadczamy zmian tego, w jaki sposób ciało syntetyzuje białka i przenosi energię do mitochondriów komórki. (Zobacz: cykl kwasu cytrynowego lub cykl Krebsa).

To co jest transpirowane na fizyczny poziom ewolucji ciała ludzkiego, jest rozbudowywane do konfiguracji DNA nowej rasy ludzkiej lub mutacji genetycznych w tej linii czasu. Wyższy stopień DNA jest teraz aktywowany przez białka kodujące nowe geny i jest to coś niebywałego na ziemskiej płaszczyźnie. Białka są zbudowane z aminokwasów wykorzystujących informacje zawarte w genach. W naszych ciałach białka wykonują szeroki wachlarz funkcji. Chodzi o katalizujące reakcje metaboliczne, aktywacje oraz replikacje DNA - w odpowiedzi na bodźce i przenoszenie cząsteczek z jednego miejsca na drugie. Ta zmiana wpływa na planetarny zapis komórkowy, a następnie zmienia konfigurację kompozycji cząstek materii i sposób, w jaki są rozmieszczone w surowcu z ludzkiego ciała. Białka są głównymi odtwórcami komórek i wykonują zadania określone przez informacje zakodowane w genach. Stąd w tym czasie wielu z nas przechodzi drastyczne zmiany w funkcjonowaniu ciał fizycznych.

W ciągu zaledwie kilku lat niektórzy będą doświadczać zachodzących w ich ciałach genetycznych anomalii. To dostarczy bezpośrednich dowodów na ewolucję gatunku ludzkiego, która stanie się bezdyskusyjnym faktem dla nauki i duchowych wspólnot. Zasadniczo, to co się dzieje, jest procesem mutacji genetycznej przez łańcuchy kodowanych białek, które stymulują wielką ewolucyjną przemianę. Zmiany te wpływają na ludzkie DNA zmieniając ludzką świadomość i mają kolosalne znaczenie dla przyszłej ewolucji ludzkości.

Zmiana kontekstu ewolucji

Ogólnie rzecz biorąc, termin „mutacja genetyczna” jest uważany za szkodliwy dla ewolucji organizmu lub gatunku. Musimy zmienić kontekst i sposób dyskusji wokół mutacji genów, ponieważ chcemy zainicjować dialog, aby móc lepiej zrozumieć, jak one wpływają na ludzką rasę (oraz inne gatunki) - zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Mutacje genetyczne nie zawsze są szkodliwe. Jednym z rażących problemów jest to, że niektórzy uważają, iż zmiany genetyczne i aktywacje uśpionych DNA nie mogą wyjść poza pewien punkt. Taki pogląd jest z gruntu fałszywy i nie pozwala w pełni zrozumieć funkcję i cel montowania DNA, które z natury jest odpowiedzialne za aktywację inteligencji wyższej świadomości. Nie możemy obawiać się zmian oraz poprawnej wiedzy na temat funkcjonowania naszych ciał, DNA i świadomości. Wiele światowych religii wykorzystało ten strach przed samopoznaniem w celu kontrolowania ludzkości. Cała ewolucja i rozwój świadomości gatunków opiera się na zmianach genetycznych zachodzących poprzez aktywację DNA tego, co wcześniej było uśpione, nie odkryte lub w ogóle nie istniało. Ewolucja jest zmianą, zaś podstawowym mechanizmem aktywującym ewolucję jest aktywacja DNA, a tym samym aktywacja wyższej świadomości. DNA poddane zmianom określa naturę organizmu, a ta zmiana rodzi genetyczną mutację tego, co się obserwuje. Tak wygląda naturalny proces rosnącej świadomości ludzi żyjących na Ziemi, organiczny charakter ducha doświadczającego fizyczności i rozwijającego się w całej wielowymiarowej rzeczywistości.

Mutacje genetyczne są głównym obszarem sporów pomiędzy konkurującymi ze sobą teoriami dotyczącymi pochodzenia ludzkości, jej ewolucji i potencjału DNA. W biologii mutacja jest ciągłą przemianą sekwencji nukleotydowej genomu organizmu, wirusa lub DNA. Mutacja może być naturalnym lub sztucznie wywołanym procesem, który wprowadza zmiany do sekwencji DNA. Dla lepszego zrozumienia: nienaturalny proces mutacji będzie obejmował narażenie na pewne formy sztucznej inteligencji, chemikalia, laboratoryjnie stworzone wirusy czy toksyczne elementy, które zmieniają lub uszkadzają sekwencje DNA w celu odparcia Ducha. Ponadto nasza planeta ma historię związaną z gatunkami pozawymiarowymi rywalizującymi o kody sekwencyjne DNA zapisane w planetarnym umyśle, gwiezdnych wrotach i polach morfogenetycznych, chcącymi spowodować wyewoluowanie preferowanych przez nich linii krwi lub plemion, przy jednoczesnym ograniczaniu DNA genetycznie niepożądanych. Szkodliwe mutacje mają zadanie wyeliminowania funkcji oryginalnego lub organicznego sekwencjonowania wyższego DNA, które powinno działać, aby umożliwić aktywację poszerzania świadomości. Wszelkie zmiany dokonane w genach od stanu naturalnego mogą powodować choroby, zaburzenia i wpływać na zdrowie oraz rozwój gatunku. Na przykład splatanie ludzkiego genomu z maszynerią sztucznej inteligencji lub zwierzęcym DNA promowane przez agendę transhumanizmu jest nienaturalną mutacją, która zniekształca i blokuje wyższą duchową świadomość istot ludzkich. Ta agenda promuje wewnętrzne odłączenie, zamyka kompleks serca zatrzymując osobę w odrębnej rzeczywistości z zachowanymi w świadomości destrukcyjnymi doświadczeniami. Kiedy dochodzimy do szerszego zrozumienia genetycznych mutacji, musimy przyznać, że naturalny proces wznoszącej się świadomości żyjącej w ludzkim ciele jest możliwy dzięki aktywacji DNA. Umożliwienie ludziom naturalnego procesu montażu DNA jest bardzo pozytywnym aspektem, ponieważ cała nasza rasa dąży do osiągnięcia wyższej świadomości.

Wadliwe białka

Niektóre zmiany wprowadzane do DNA mogą spowodować, że nieprawidłowe lub szkodliwe dla komórek instrukcje spowodują odwrócenie przełącznika sterującego i produkowanie uszkodzonych białek. Wariacja w miejscu DNA, która tworzy uszkodzone białko, jest także nazywana mutacją genetyczną. Kiedy zmiana DNA skutkuje wadliwym białkiem w komórce, która potrzebuje tego białka do prawidłowego działania, to zwykle wywołuje stany chorobowe, niską odporność lub objawy uznawane za chorobę genetyczną. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy podłączonym i aktywowanym DNA pracującym poprawnie, a możliwościami świadomości i zdolnościami inteligencji, do których osoba ma dostęp. Kiedy DNA koduje wadliwą generację białek do komórek, to bezpośrednio niszczy zdrowie i tłumi wyższą świadomość tej osoby. Tak więc sztuczne formy inżynierii genetycznej i kontroli umysłów są wykorzystywane przez kontrolerów celowo dokonujących genetycznych manipulacji na białkach odpowiedzialnych za wysyłanie zestawów instrukcji do komórek. Ten rodzaj działań przeprowadzanych na genach przy użyciu technologii zmieniających skład komórek, bezpośrednio manipuluje DNA organizmu. Każdy organizm stworzony przy użyciu inżynierii genetycznej jest organizmem genetycznie zmodyfikowanym lub GMO. Mówiąc dosadnie, każdy człowiek na Ziemi w tym czasie został genetycznie zmodyfikowany przez sztuczną inteligencję i inżynierię genetyczną stosowaną na planecie do horyzontalnego transferu genów. Horyzontalny transfer genów jest transferem genów pomiędzy organizmami, których nie obejmuje biologiczny proces prokreacji. Jednym z powszechnych sposobów wykorzystywanych w tym celu na Ziemi w obecnych czasach jest wstrzykiwanie ludziom obcego materiału genetycznego. DNA / RNA innego gatunku lub zwierzęcia jest wprowadzane do krwiobiegu przez różnorakie szczepionki. Odbywa się to także drogą rozpylania zaprogramowanych wirusów, które działają jako czynnik przenoszący gen do kodowania nowego wzorca DNA w gospodarzu, do którego się dostanie. Czasami możemy wyraźnie dostrzec na niebie sztuczne smugi chemiczne. Nigdy nie powinniśmy pozwolić na wstrzykiwanie DNA innego gatunku bezpośrednio do naszego krwiobiegu.

Nie przekazuję tej informacji po to, aby szerzyć strach, lecz po to, aby każdy dokładnie zrozumiał skomplikowane metody, za pomocą których na tej Ziemi manipuluje się DNA i dokonuje się genetycznych modyfikacji. Dla niektórych ludzi w przyszłych liniach czasu będzie to miało niszczycielskie skutki, a my staramy się dokształcić tych, którzy chcą nas czytać. Prawdziwy Duch Boży każdej osoby ma moc, aby dokonać zmiany i usunąć wszystkie uszkodzenia poczynione w DNA przez obce technologie. Gdy skupiamy całą naszą uwagę na na służbie wewnętrznemu Duchowi, dostajemy wskazówki i wsparcie, których potrzebujemy żyjąc w tych trudnych czasach na Ziemi. Te sztuczne technologie są przeznaczone do tłumienia świadomości. Najczęściej są stosowane do odłączania ludzkości od komunikacji z wewnętrznym duchowym źródłem i rozpoznaniem własnej prawdziwej Jaźni.

Usuwanie wpływów dziedziczonego DNA

Mutacje genów wahają się pod względem rozmiarów, od wpływu pojedynczej pary zasad DNA po większy segment aktywności chromosomalnej zawierającej więcej genów. Obecnie uważa się, że tylko niektóre mutacje, takie jak te sklasyfikowane jako mutacje dziedziczone po rodzicach, są przenoszone na potomstwo. Ważne jest, aby wiedzieć, że genetyczne pionierstwo, wszystkie odciski genetyczne, są przekazywane następnemu pokoleniu i rejestrowane w historycznych zapisach w ciele fizycznym. Każdy człowiek w chwili urodzenia otrzymuje odcisk świadomości zapisu genetycznego przekazanego mu przez rodziców, w tym dowolne rodzaje genetycznych mutacji, czy to wrodzonej czy nabytej przez nich później. Jeśli kwestie odziedziczone nie są jeszcze widoczne, to nie znaczy, że ich nie ma. Nasze ciała eteryczne są duplikatami ciał fizycznych i również zawierają połączony zapis DNA wszystkich naszych przodków, a także korzeni naszej rodziny. Gdy rozumiemy ten fakt, staje się jasne, że wybieramy wcielenia po niektórych liniach własnych rodzin. Podczas cyklu wznoszenia jesteśmy coraz bardziej świadomi, jak ważne jest, aby zaangażować się w konsekwentne oczyszczanie puli genetycznej w celu przesunięcia linii krwi i dać jej dostęp do zapisów wyższej świadomości. Kiedy oczyszczamy nasze ciała z psycho – emocjonalnego gruzu, usuwamy energie znajdujące się w zapisie rodu, a to umożliwia otwarcie na nowe konfiguracje DNA lub wystąpienie mutacji, które wpłyną na całą pulę genów. Jesteśmy w stanie skutecznie zmienić zapis DNA naszych przodków, zmarłych lub żywych, jeśli wykonujemy świadomą pracę polegającą na oczyszczaniu się z odziedziczonych destrukcyjnych wzorców, fałszywych tożsamości, sztucznego oprogramowania i konfliktów emocjonalnych. Kiedy oczyścimy nasze ciała i uzdrowimy świadomość, możemy podnieść nasz wzorzec DNA do nowych potencjałów, co jednocześnie spowoduje podniesienie zapisów wzorców DNA dla naszych przodków i rodziny znajdujących się na osi czasu. Nie ma znaczenia, gdzie znajdują się w czasie i przestrzeni. To dlatego możemy czuć wewnętrzną potrzebę głębszego badania historii naszych rodów, powracać do miejsc narodzin poprzednich pokoleń, komunikować się z dalekimi krewnymi, zbierać stare zdjęcia, przebaczać tym, którzy być może nas skrzywdzili, lub czuć potrzebę zwiedzania nowych krain czy miejsc. Z pewnością mamy genetyczne powiązania z tymi miejscami i jesteśmy w stanie odsłonić oraz odkryć ukryte tam zapisy historyczne. Możemy również doprowadzać do odzyskiwania dusz, ich przejścia i pomagać uzdrowić rodzinne wzorce DNA przez współczujące zaobserwowanie pewnych wydarzeń, które odkrywamy w czasie. Rozumienie jest podstawową duchową funkcją DNA związaną z oczyszczaniem własnych rodowych zapisów - ta wiedza może być pomocna.

*DNA zawiera zestaw instrukcji dla komórek tworzących cały nasz organizm.

*DNA zawiera zestaw instrukcji dla ciała, żeby mogło skomunikować się z naszymi ciałami duchowymi i innymi siłami, kiedy dostąpi wyższej świadomości.

*Podczas komunikowania się z ciałami duchowymi możemy aktywować i uzdrowić krystaliczne DNA.

*Kiedy przez naturalny proces duchowego wznoszenia lub poszerzenia świadomości naprawiamy lub aktywujemy uśpione DNA, powodujemy budowanie genów zakodowanych przez białka.

*DNA każdej osoby nieco się różni od pozostałych, te różnice czynią nas wyjątkowymi i z ich powodu przejawiamy się inaczej pod względem genetycznym, co wpływa na funkcje naszych ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych. Każde z tych ciał duchowych jest podłączone do innego koloru promienia widma - na podstawie historii DNA.

*Cały historyczny zapis naszego DNA ze wszystkich wcieleń i planet jest zapisany również w naszej krwi, skórze i kościach.

*Oryginalne DNA stworzone przez planetę Ziemia, jest krzemianową matrycą, w związku z tym jest zakodowane we wszystkich formach życia na planecie, bez względu na gatunek.

*Warianty DNA, które wpływają na funkcje białka powstałego z genu są zwane mutacjami. Mutacje reagują na pole morfogenetyczne i mogą potencjalnie zmieniać historyczne zapisy w liniach czasu.

Utrata niższych czakr

Niektórzy z nas zauważyli, że od wielu lat nasze niższe centra energetyczne doznają przesunięcia. Poprzez rekonfigurację tych niższych centr energii znanych jako czakry 1D, 2D i 3D, możemy poczuć, że spektrum fali ich barw zmienia częstotliwość. Niektórzy postrzegają to jako ucieleśnianie wyżej wymiarowych czakr posiadających różne barwy częstotliwości. To zwykle zaczyna się z kolorowaniem Aurory, traktowanym jako proces ponownego szyfrowania w niższym ciele, który dokonuje napraw w eterycznym duplikacie i funkcjach niższych centr energii. Czakra podstawy lub rejon krocza u wielu gwiezdnych ludzi nie jest już czerwony lecz zmienia się na jaśniejsze odcienie fioletu, różu i upodabnia się do centr o wyższej energii zabarwiających się na odcienie zielono - błękitne lub świetlistych pasteli. Kiedy ucieleśniamy tę zmianę częstotliwości, już nie musimy się obawiać, że nie przetrwamy. Możemy wyraźnie dostrzec, kiedy fałszywy król tyranii z czerwonego spektrum fali jest publicznie manipulowany archetypem ofiary w celu wzbudzenia strachu. Ten proces podnoszenia częstotliwości zachodzi już od pewnego czasu, jednak stopniowo zaczyna dotyczyć coraz większej liczby osób. Dolne czakry przypominały kształtem eteryczne stożki i były niefizycznymi membranami ulokowanymi w wierzchniej warstwie naszych ciał świetlistych. Główne centra energetyczne nadal są obecne, jednak zostały podniesione w celu ułatwienia pasażu sił witalnych przez narządy i meridiany naszych niższych ciał. Stożki czakr w końcu zostaną wchłonięte do wyższych aspektów świadomości ciała i ulegną konfiguracji.

Trzeba zrozumieć, że czakry stanowią aspekt świadomości, który uruchamia rodzaj oprogramowania pochodzącego od szablonu zawartego w pierwotnym ciele planet Układu Słonecznego. Niższe czakry ludzi były poważnie nadużywane przez negatywne formy kontrolowania umysłów, co prowadziło do uszkadzania tych czakr i nieprawidłowego działania odpowiadających im gruczołów. Program czakr pracował tak, że tworzył swoiste nakładki na gruczoły wydzielania wewnętrznego, które nie mogły przez to funkcjonować swobodnie – zgodnie z przeznaczeniem. Niższe aspekty świadomości związane z programami tych czakr to częstotliwości przetrwania, strachu, instynktownych popędów, odłączenia, pomieszania seksualnego i płciowego, egoizmu oraz materialnej mocy. Niektóre z tych programów o niskiej częstotliwości były wzmacniane przez wpływy pochodzące z planet - Saturna, Neptuna i Marsa. Kiedy te niższe aspekty oprogramowania świadomości już nie pojawiają się w naszych myślach lub stanie bytu, przestają istnieć. Kiedy skupiamy się na duchowej służbie miłości Boga, w końcu te niższe aspekty świadomości rozpuszczają się w wyższej częstotliwości. Nasze ciała świetliste doznają przemiany w celu odzwierciedlenia nowych wyższych częstotliwości, na których się skupiliśmy, a w ciele powstaje nowy system świadomości i staje się domem dla wyższej świadomości.

Przesunięcie świadomości tworzy przesunięcie w konfiguracji pola energii, a to zawsze dzieje się zanim zmiany dokonane w ciele fizycznym staja się widoczne. Wszystko, co się przejawia, zależy od stanu świadomości, przedostaje się przez pole energii (ciało świetliste) do ciała fizycznego.

Każde koło czakry jest odpowiedzialne za interakcję z ciałem fizycznym poprzez stymulację odpowiednich gruczołów wydzielania wewnętrznego i splotu słonecznego, przesyłając im wiadomości. Każda czakra ogólnie miała zarządzać rejonem ciała, w którym się znajduje i realizować archetypowe programy lub wzorce ekspresji. Kiedy fałszywe programy tożsamości w końcu ulegną rozpuszczeniu - dzięki poszerzającej się świadomości, czakry będą działały inaczej i będą przekazywały informacje bezpośrednio do gruczołów, a w ciele rozwinie się nowy system nerwowy, aby obsłużyć obiegi połączeń pomiędzy systemami w ciele. To pobudzi ponowne połączenie wewnętrznych elementów systemu w celu komunikowania się z częściami ciała, dzięki czemu części ciała będą mogły komunikować się z poszerzającą się świadomością. Gruczoły otrzymają nowe impulsy i nowe częstotliwości oraz – potencjalnie - nowe funkcje.

sobota, 23 stycznia 2016

CZYM JEST DUCH? LM-01-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Ukochani Mistrzowie, każdy z was jest uosobionym aspektem boskiego atomu nasiennego pochodzącego z esencji Ducha Stwórcy. Jest świadomością JAM JEST mającą wrodzone pragnienie wyrażania i tworzenia. Słowo „duchowy” nie odnosi się do religii albo religijnych dogmatów. Dotyczy ono rozwoju osoby pod każdym względem: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, intuicyjnym i socjalnym. Rozwój ten wiąże się z przeobrażaniem ludzkiej natury instynktownej w subtelną ludzką istotę duchową - gotową, aby przejść do środowiska piątego wymiaru. Poszerzenie wyższej świadomości to wejście na nowy poziom świadomości, który prowadzi do nowych doświadczeń, większych możliwości i dodatkowych talentów. Celem dzisiejszych zaawansowanych Dusz jest przejawianie siebie.

Niezwykle ważne jest, aby nauczyć się sterować osobistym strumieniem świadomości. Umysł egotyczny wije się w dół przez labirynt umysłu podświadomego, podążając za najmocniej utrwalonymi wzorcami iluzji z przeszłości lub losowo wybierając fragmenty i urywki wydarzeń na tyle bolesnych czy stresujących, że pozostawiły trwałe myślokształty. Dlatego elementem koniecznym w zdobywaniu mistrzostwa Jaźni jest stałe kontrolowanie paplaniny umysłu. Aby stać się racjonalnym myślicielem z czystym umysłem, trzeba być obserwatorem własnych procesów myślowych lub wciąż je monitorować.

Twoja Jaźń duszy w trzecim i czwartym wymiarze jest FRAGMENTEM ŚWIĘTEJ TRIADY POŁĄCZONYM Z MATERIĄ w celu doświadczania wielu gęstości tworzenia. Głównym motywem duszy jest tchnąć w osobowość gospodarza dozę esencji Boga. Jej celem i największym pragnieniem jest to, by służyć wyrażając własną indywidualność w wielokrotnie powtórzonych cyklach, z których każdy kończy się wraz z impulsem do ponownego wzniesienia do postaci Ducha - przy jednoczesnym zachowaniu mądrości zdobytej dzięki szerokiej gamie kosmicznych doświadczeń.

Każda święta triada, w miarę przemieszczania się w coraz większą pustkę lub gęstość materii, coraz bardziej pomniejszała swój iloraz światła. Na początku miała stan świadomości piątego wymiaru, a kiedy znów wejdzie na jego najgęstszy pierwszy podpoziom, zacznie się skupiać na ciele mentalnym oraz zespalać z Boską wolą. Na każdym podpoziomie, jak również na każdym pełnym poziomie świadomości istnieją specyficzne prawa ewolucji.

Kiedy przeniesiesz się do piątego wymiaru, pod wpływem jego wzorców wibracyjnych twoje komórki, ciało eteryczne i pole aury zaczną przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces w końcu doprowadzi do tego, że zaczniesz pobierać liczne aspekty swojej wyższej Jaźni i odzyskiwać wyższą częstotliwość ciała świetlistego. Spokój zaczyna się na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzmacnia się wykładniczo. Uzyskanie Boskiej mocy i mądrości wymaga wyjścia poza uwarunkowania świadomości oraz dostrojenia się do kosmicznej świadomości przez liczne aspekty wyższej Jaźni. Abyś skutecznie przemierzała / przemierzał Ścieżkę oświecenia, potrzeba ci emocjonalnej stabilności i umysłowego skupienia. W rzeczywistości wymiaru piątego i powyżej niego obowiązuje prawo równowagi.

Krótko mówiąc, szósty wymiar jest miejscem, w którym zdasz sobie sprawę, że naprawdę jesteś nieśmiertelna / nieśmiertelny. Kiedy stopniowo ponownie połączysz się z niektórymi z bardziej zaawansowanych poziomów swojej świętej triady z tego podwszechświata, będziesz ucieleśnieniem jeszcze bardziej rozszerzonej świadomości BOSKIEGO PLANU.

Siódmy wymiar jest ostateczną granicą ewolucyjną dla ucieleśnionej ludzkości w doświadczaniu tego podwszechświata. Będziesz mieć określoną formę, jednak będzie ona elastyczna i delikatna jak pajęczyna. Pierwszy podpoziom (najniższa częstotliwość) ósmego wymiaru jest bramą do nieskończoności. Kiedy zyskasz zdolność przyswajania jeszcze większej ilości wyższych częstotliwości, będziesz mogła / mógł wykorzystać wiele jego dobrodziejstw. Kiedy nabywasz umiejętność dostępowania wyższych częstotliwości z kolejnego poziomu, inicjowany jest proces ich przesączania w dół, podczas którego mikroskopijne ilości bardziej subtelnego boskiego Światła zaczynają napływać do twojej osobistej kolumny światła, zasilając w ten sposób światłem twoje pole aury i dźwięczność pieśni duszy. Starożytni mistrzowie nadali pełnemu, promieniejącemu ciału duchowemu tytuł „wyższego ciała przyczynowego” - na poziomie planu, z którego pochodzi - siódmym poziomie czwartego wymiaru.

Kiedy staniesz się wielowymiarowa / wielowymiarowy, twoje postrzeganie czasu będzie bardziej płynne, a pojęcia rejestrowane przez mózg - bardziej złożone i dokładne. Stopniowo wzmacniasz kontrolę nad ciągłością świadomości, co poskutkuje klarowniejszą i dokładniejszą duchową percepcją.

Chcąc rozwijać zdolności ponadzmysłowe, musisz być gotowa / gotów spędzać czas nie tylko na medytacji i kontemplacji, ale i w ciszy. Jednym z pierwszych kroków do uzyskania wewnętrznej świadomości jest kontrolowanie i wyciszanie ciągłej paplaniny umysłu, której poziom świadomości jest niższy.

Po zakończeniu testów i po sprostaniu wszystkim wyzwaniom trzeciego oraz czwartego wymiaru aspirująca dusza staje w obliczu ostatecznej bariery prowadzącej do wejścia (pierwszy podpoziom) do piątego wymiaru. Wszystkie fragmenty duszy z czwartego wymiaru zostają oczyszczone, zrównoważone i włączone do systemu czterech niższych ciał jednostki. W rezultacie poszukiwacz staje się harmonijną osobowością, natchnioną przez duszę.

Sfera ciała przyczynowego, która początkowo zawierała wszystkie oryginalne fragmenty duszy posłane do trzeciego / czwartego wymiaru tego podwszechświata, przyciąga je teraz z powrotem na pierwszy podpoziom świętej triady z piątego wymiaru, z którego pochodzi. Już dłużej nie są potrzebne osobowości istoty natchnionej przez duszę – istoty teraz duchowo / ludzkiej, która jest gotowa do bezpośredniego zjednoczenia ze świętą triadą w piątym wymiarze. Ta święta triada jest następnym wyższym aspektem oryginalnego boskiego atomu nasiennego dla tego podwszechświatowego doświadczenia.

Zharmonizowany stan emocjonalny z czwartego wymiaru jest gotowy do złączenia z pierwszym podpoziomem środowiska mentalnego piątego wymiaru, co otwiera na zupełnie nowy świat doświadczeń i nauki.

Ci, którzy nie zaakceptowali trzech boskich cech: BOSKIEJ WOLI, BOSKIEJ MIŁOŚCI I BOSKIEJ INTUICYJNEJ INTELIGENCJI, nie mogą pojąć cudu przyszłości. Twoja świadomość wysubtelnia się, w miarę jak dokonujesz postępów w duchowej świadomości, a także w miarę wyostrzania świadomości i wrażliwości - w miarę jak wibracje i rytm świętej miłości wzbierają w twoim świętym Sercu. Święta miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do następnego, wyższego poziomu ewolucji. Jako osobowość natchniona przez duszę, stajesz się ziemskim słonecznym aniołem – promiennym Słońcem Boga.

Wiele lat temu wyjaśnialiśmy, że: „Istnieją piramidy Światła, które stacjonują w każdym wymiarze i podwymiarze w całym tym podwszechświecie. Niektóre są wielkimi magazynami substancji kosmicznego Światła, i są wykorzystywane do tworzenia systemów gwiezdnych, galaktyk oraz układów słonecznych. Istnieją także niezliczone mniejsze piramidy Światła zawierające eteryczne repliki wszystkich fragmentów bożych iskier, jakie stworzyłaś / stworzyłeś podczas podróży do gęstości”.

„Kiedy podróżowałaś / podróżowałeś w dół przez wiele wymiarów tego podwszechświata, rozdzielałaś / rozdzielałeś się na coraz mniejsze fragmenty boskich nasion. Od podstawowego poziomu piątego wymiaru poprzez wszystkie podwymiarowe światy do poziomu wymiaru, w którym znajduje się twój boski atom nasienny (obecność JAM JEST), masz święte triady, które czekają w piramidach Światła na twój powrót.”

Kiedy przemierzałaś pola piątego wymiaru, w każdym z siedmiu jego podpoziomów stacjonowała święta triada, a każda kolejna była pomniejszona w stosunku do poprzedniej pod względem wielkości i mocy Światła. Wszystkie święte triady były wysłane bezpośrednio z jądra serca twojego boskiego atomu nasiennego i pozostały na miejscu na każdym podpoziomie i pełnym poziomie każdego wymiaru wzdłuż całej drogi w dół, do najniższego pierwszego podpoziomu czwartego wymiaru.

W celu uzyskania dostępu do wyższego ciała mentalnego i połączenia z nim, trzeba starać się pozostawać w stałej koncentracji w świętym Sercu. Możesz wszcząć ten proces, gdy uzyskasz silną kontrolę nad swoim ciałem fizycznym / emocjonalnym. Świadomy umysł musi mieć okresy ciszy, aby dostroić się do subtelnych podszeptów duszy i wyższej Jaźni. Spokój umysłu osiągniesz dzięki świadomemu oddychaniu przez święte Serce (oddech nieskończoności), co po stworzeniu wzorca nieskończoności w ciele fizycznym i praktykowaniu tej techniki stanie się nawykiem, a wkońcu naturalnym sposobem oddychania. Bardzo ważne jest nauczenie się świadomego oddychania. Kiedy koncentrujesz się na procesie oddychania, śledzisz ścieżkę oddechu, stopniowo zyskujesz świadomość różnych części swojego ciała. W pierwszej kolejności otrzymujesz bardzo subtelne sygnały ze strony żywiołów ciała dotyczące dyskomfortu czy ciężkości. Jeśli nie słuchasz tych sygnałów, stopniowo zmieniają się w ból albo ewentualne poważne choroby.

Często się mówi, że przejście ze strefy komfortu i struktur przekonań zbiorowej świadomości jest posunięciem bardzo odważnym. Dzielne poszukiwania i życie własną prawdą są pierwszymi krokami w odzyskiwaniu osobistej mocy. Kiedy uwolnisz się od pęt przeszłości i dojdziesz do zrozumienia, że możesz kontrolować przyszłość, rozpocznie się w tobie proces uruchamiania potencjału mistrza współtworzenia. Kiedy zyskasz mądrość i zaczniesz się cieszyć pozytywnymi efektami swoich starań, zaczniesz zarazem ufać sobie i swoim osądom. Twoje wielozmysłowe postrzeganie poszerza się i staje się wyraźniejsze, a ty uczysz się dostrzegać zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki swoich wyborów z wyższego punktu widzenia, - tym samym stopniowo uczysz się podejmować decyzje z punktu widzenia poziomu skoncentrowanego na sercu.

Za każdym razem, kiedy starasz się zjednoczyć swoją ziemską świadomość z kolejnym, wyższym poziomem wibracji świadomości Boga, proces wznoszenia do wyżej wymiarowych królestw potrzebuje coraz więcej światła. Wielki plan został zaprojektowany tak, że twoje ponowne wejście do wyższych królestw może się dokonać dzięki integracji atomów nasiennych Białego Ognia przechowywanych w Boskiej komórce diamentowego jądra każdego bardziej zaawansowanego aspektu twojej wyższej Jaźni. Jedno po drugim, krok za krokiem, zintegrujesz siłę woli, mądrość, cechy każdego aspektu twojej Nadduszy. Jak szybko i łatwo to osiągniesz, zależy od ciebie, gdyż dano ci dar WOLNEJ WOLI, który jest ważnym elementem wielkiego projektu związanego z doświadczaniem tego podwszechświata.

Każdy aspekt świadomości Stwórcy w tym podwszechświecie doświadczył fragmentacji duszy – ciała, i każda dusza na każdym poziomie w każdym miejscu pobytu istoty doświadcza obecnie uzdrawiania i jednoczenia z licznymi aspektami siebie. Dopóki przebywasz w ludzkim ciele fizycznym, dopóty będziesz się łączyć z tak wieloma aspektami siebie, z iloma zdołasz, i będziesz kontynuować ten proces również wtedy, kiedy przejdziesz na wyższe poziomy istnienia. Jesteście żywymi komputerami posiadającymi harmonijny rezonans. Każdy z was jest złożoną istotą mającą określone wibracje. Przyzwyczaiłaś / przyzwyczaiłeś się do wolniejszej, gęstszej energii trzeciego / czwartego wymiaru, jednak wciąż równoważysz, ujednolicasz i podnosisz rezonans swego pola mocy, aby wznieść się do subtelniejszego stanu istoty. Musisz pamiętać, że jesteś wyjątkowym aspektem Stwórcy i powinnaś / powinieneś - ceniąc swoją wyjątkowość - starać się powrócić do zjednoczenia ze swoją Boską Jaźnią.

Pamiętaj: kiedy poszerzasz świadomość i powracasz do wewnętrznej harmonii, zaczynasz promieniować zgodnie z częstotliwościami bardziej subtelnych wzorców, a wtedy przyciągasz do siebie tych, którzy ucieleśniają i wypromieniowują takie same harmonijne wzorce Światła. Proces ponownego łączenia polega na przyłączaniu licznych aspektów Jaźni, jak również na łączeniu się z licznymi najbliższymi ci członkami twojej duchowej kompanii uczestniczących w tej podróży. Proces wznoszenia jest czasem ponownego jednoczenia z wieloma poziomami boskiej świadomości. Pamiętaj, że jesteśmy od ciebie oddaleni tylko o bicie serca i myśl. Otaczamy cię promienną świętą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał

wtorek, 19 stycznia 2016

2016 – PRZEGLĄD ROKU WEDŁUG METATRONA archanioł Metatron przez Tyberonna 2.01.2016 - cz II

Mądre władanie

Jest wielu takich, którzy uważają że mogą ocalić planetę. Lecz moi drodzy, planeta nie potrzebuje ocalenia. Ludzkość nie może zniszczyć Ziemi ani Omni Ziemi. Nie zrozumcie mnie źle, częścią wzniesienia jest mądre zarządzanie zasobami planety i żywymi królestwami Ziemi. Lecz na wiele sposobów Ziemia jest o wiele bardziej świadoma, znacznie bardziej rozwinięta niż ludzie na niej teraz żyjący.

Więc jaka jest natura stosunku człowieka do żywej planety? Byłoby najlepiej gdyby relacje były zsynchronizowane i żebyście mieli świadomość, że obecnie pomiędzy Ziemią a ludzkością może odbywać się prawdziwie harmonijny dialog. Ci z was, którzy spędzili wcielenia na byciu opiekunami Ziemi – indygo, driudzi, członkowie Atla-Ra - mogą przejąć inicjatywę w tej komunikacji. W rzeczywistości ci z was, tacy jak ten tu kanał, są tutaj teraz specjalnie po to, aby utrzymywać energię tych dialogów, a one następują.

W roku 2106 i później koniecznie trzeba mieć świadomość, że istnieje boski plan dla każdego miejsca i na planecie nie może się zdarzyć nic - czy to zjawisko naturalne czy spowodowane działalnością człowieka - co byłoby przypadkowym zbiegiem okoliczności. Chociaż ludzie chcą wziąć na siebie odpowiedzialność za globalne ocieplenie, to ja wam powiadam, że Ziemia jest w okresie zmian i nadal będzie, nawet jeśliby nie było na niej uprzemysłowienia i cywilizacji.

Oczywiście, należy podejmować kroki, aby zatrzymać zanieczyszczenia powietrza, powstrzymać niszczenie lasów, wody i zasobów … lecz zmiany na Ziemi nie są wywołane niewłaściwymi działaniami ludzkości. Raczej zmiany skutkują decyzjami ludzkości dotyczącymi wznoszenia.

Absolutnym faktem jest to, że zwiększony potencjał huraganów jest efektem ocieplenia wód. Lecz mimo, iż ludzie chcą przejąć odpowiedzialność za to globalne ocieplenie, to nie jest ono spowodowane głównie uprzemysłowieniem. Jak już powiedziałem, globalne ocieplenie miałoby teraz miejsce nawet, jeśli ludzkość nie byłaby uprzemysłowiona.

Powiem to jeszcze raz, nie zrozumcie mnie źle, zanieczyszczenia środowiska pochodzące z odpadów i przemysłowych emisji muszą być pod kontrolą dla zdrowia ludzi i istot żyjących na planecie. Ale główną przyczyną globalnego ocieplenia jest wzrost spinu wewnętrznego płynnego jądra planety.

Przyspieszone wirowanie rdzenia, zwiększa temperaturę masy stopionego żelazowo – niklowego jądra. Ciepło powoduje nagrzewanie płaszcza. Wyższy wskaźnik wirowania wpływa na moment obrotowy pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym rdzeniem planety. Oba obracają się w przeciwnych kierunkach i z różnymi prędkościami.

Moment obrotowy i współczynnik

To jest ważny mechanizm tego momentu obrotowego i stosunku zmian momentu obrotowego, który zwiększa błysk sekwencji czasowej na waszej planecie. Zwiększa się również objętość i masa jądra wewnętrznego, co następnie przyspiesza jonowe wyładowania nazywane przez was rezonansem Schumanna. Te zmiany są faktycznie głębokie i biorą udział w ewolucji planety oraz w transformacji planetarnej matrycy. Korekty są w toku i wymagają dostrajania.

Obecne dostrojenie nie jest kompletne, dlatego w centrum planety, w jej jądrze, zaistniała nierównowaga dotycząca obracania się w prawo i w lewo. Jeśli ta nierównowaga nie zostanie naprawiona, Ziemia nie będzie mogła przenieść się do swoich wyższych oktaw i w wystarczający sposób przygotować na powrót do wyższych wymiarów wraz z rokiem 2038.

Jak na ironię, większą nierozpoznaną przez ludzkość prawdą jest to, że bez takiego elektromagnetycznego zbalansowania na Ziemi zachodziłyby by jeszcze większe zmiany. Najpierw byłyby trzęsienia Ziemi, następnie dla zrównoważenia pojawiłyby się huragany i tornada, czy to rozumiesz? Następnie kolejne trzęsienie ziemi, po nim tornado i huragan – powstałby swoisty wzorzec, który nie sprzyjałby ani Ziemi ani ludziom. W ten sposób najpierw pojawia się energia wyprzedzająca, w miarę jak siła elektromagnetyczna przemieszcza się wokół planety krążąc po nowej systemie sieci krystalicznej, a następnie przenika Ziemię i ją balansuje.

To nie dzieje się po to, aby zapobiec zmianom na Ziemi. Lecz aby wnieść równowagę tam, gdzie to konieczne. Mogę was zapewnić, że nierównowaga, chybotanie, doprowadziłaby do kataklizmu na skalę globalną. Lepsze jest to, że wszystko dzieje się w skali mikro równoważąc energie i zapobiegając katastrofie. Chyba to rozumiesz.

Tygiel energii i usuwanie przeszkód
W 2016 roku nadal będzie kontynuowany tygiel energii astrologicznych, co oznacza że w liniowym strumieniu 2016 będą przenoszone fale wibracyjne fazy oczyszczania i usuwania przeszkód. Czas, w którym nierozwiązane energie będą nadal wypływać na powierzchnię w celu konfrontacji. Oczywiście, to dzieje się w skali makro i mikro, w masowych planetarnych zdarzeniach oraz indywidualnie. Każdy z was ma na pewnym poziomie różnorakie pozostałości nierozwiązanych konfliktów. Powinniście stawić im czoła i przy tym nie okazywać lęku.

Wzorce uwolnienia w 2016

Mistrzowie, fale grawitacyjne i elektromagnetyczne działają na ludzkie ciała fizyczne i eteryczne oraz matryce mentalne i emocjonalne zgodnie z astrologią. Taka jest prawda, to nie jest folklor. Nie mówimy tu o horoskopach a raczej o bardzo realnych falach energii, które obfitują w kolory i światło działając na was poprzez indukcję i połączone wzorce. Wibracje tych wzorców mają na was wpływ, czy tego chcecie czy nie. Jednak żaden wpływ nie jest silniejszy od siły woli. Przecież kiedy macie świadomość, że takie zewnętrzne bodźce istnieją, możecie ich skutecznie używać zamiast stawiać im opór. Wiedząc o tym, możecie mądrze korzystać z możliwości, zaś unikać pułapek. Czy to jasne?

Na nowej Ziemi 2016 roku siatka krystaliczna ma przewagę nad siatką magnetyczną, a aspekty planet i gwiazd oraz światło wpływają na obie. I siła oddziaływania, która współgra z tym energetycznym kolażem, jest Boską myślą.

To są wzorce wpływów zbiorowego Boskiego aspektu ludzkości i umysłu uniwersalnego, w które w fazach zaćmień, przesileń i równonocy są wstrzykiwane na poziom Ziemi przez krystaliczną sieć określone kody.

Wzorce pozornego chaosu w 2016

W związku z powyższym w roku 2016 jesteście nasączani energiami napływającymi od planet i połączonymi z siłami kosmicznymi, które normalnie nie są związane z grawitacjami astrologicznymi, powodując unikalne i treściwe intensywne oczyszczanie w paradygmacie nowej Ziemi. To jest nazywane cieniem - swobodny przepływ energii ciemnej strony został uwolniony w tym szczególnym okresie i częstotliwościach, ponieważ na powierzchnię muszą wypłynąć represje i frustracje, czy zasadne czy też nie, w celu konfrontacji, przyjrzenia się im i odpowiedniego potraktowania w tyglu ludzkich doświadczeń oraz w rzeczywistości przejawionej.

To co było ukryte lub stłumione, zacznie przesączać się na powierzchnię. Wcześniejsze występki i nierozwiązane konflikty ujawnią się w celu ponownego przyjrzenia się im i odpowiedniego ich rozliczenia.

Może to też być czas nieporozumień, przesadnych reakcji oraz iluzji. Ta energia wyzwala skrajności w wyrażaniu, frustrujące reakcje, które mogą się ujawnić w niefortunny sposób, nawet jako nieodpowiednie danie upustu temu, co tkwiło w cieniu.

Pozwólcie mi po raz kolejny zauważyć, że nic co obecnie dzieje się wokół was, nie jest bezcelowe. Chociaż w dualności istnieją przeciwieństwa (i jako takie ciemne energie), dobro i zło według waszych kategorii są celowa iluzją. Patrząc z wyższego poziomu ponad polaryzacją, owe opozycje nie istnieją, i wszystko jest częścią najwyższego dobra raz do niego prowadzi.

Ziemia jest poligonem doświadczalnym, i choć doświadczenia jakie macie w dualności, są bardzo realne, takie podstawowe lekcje są po to, abyście nauczyli się współtworzenia. Uczysz się, rozwijasz, uczysz innych, przy tym dowiadujesz się jak optymalnie zarządzać energią, aby stać się świadomym współtwórcą ze Wszystkim Co Jest – z Bogiem Stwórcą, według twoich kategorii. I jeden ze stopni rozwoju lub procesów nauczania w dualnym wszechświecie obejmuje radzenie sobie z realnymi przeciwieństwami, z dobrem i złem. A ponieważ te przeciwieństwa istnieją w dualności, trzeba jej doświadczyć krocząc ścieżką miłości i wybierając dobro.

Walka pomiędzy światłem a ciemnością, dobrem a złem, toczy się w was wszystkich. Niektórzy z was emanują światłem, inni z ludzkiej rodziny jeszcze nie. Uczenie się jak odnaleźć jedność jest częścią programu nauczania. To oznacza zjednoczenie i zintegrowanie, którego nie możesz jeszcze dobrze zrozumieć na polu dualizmu, bo w dualizmie trzeciego wymiaru możesz raczej postrzegać tylko część rzeczywistości, nie całość. Przeciwieństwa w polaryzacji są czymś prawdziwym, i w związku z tym trzeba nauczyć się sobie z nimi radzić. Poza tym w całym procesie trzeba pozbyć się lęku.

Nie zrozumcie mnie źle, trzeba stawić czoła ciemności i światło zawsze zwycięży... a chociaż powyżej dualizmu dobro i zło nie istnieją, w rzeczywistości trzeciego wymiaru są warunkami istnienia w systemie. Upraszczając, pojęcie dobra i zła z czasem nauczy was celebrować świętość życia, poszerzy zakres odpowiedzialności świadomości oraz dostarczy wytycznych wzdłuż Ścieżki.

Ekonomia

Mistrzowie, w tym czasie przesunięcia, w rozpoczętym 2016 roku, macie też kolejny powód do obaw, a jest nim system gospodarczy. Niektóre z waszych mediów relacjonujących stan gospodarki pokazują, jak pogłębiają się problemy ekonomiczne powodując głęboki strach i zatroskanie. Jedni mają w sobie lęk z pobudek politycznych lub związanych z cenami pewnych stabilnych towarów takich jak srebro czy złoto. Inni dostrajają się do prognoz przepowiadających totalną ekonomiczną zapaść. I znowu strach.

A będąc na wyższym poziomie, mogę powiedzieć, że, strach przed ekonomicznym upadkiem, który wieszczą panikarze i podżegacze, nie służy planecie... Nie dostroi was do Ścieżki, którą kroczycie po nowej Ziemi 2016 roku i dalej. Lęki nie są sposobem świadomego tworzenia rzeczywistości w wyższym Świetle.

Moi drodzy, podczas gdy system ekonomiczny musi i będzie się zmieniać, całkowity upadek prowadzący do totalnego chaosu nie przysłużyłby się nowej Ziemi. Natomiast będą się pojawiać cykliczne wzloty i upadki, co w dłuższej perspektywie będzie raczej normą, lecz globalna zapaść ekonomiczna nie jest prawdopodobna.

Tak zwany jeden procent brokerów zarządzających pieniądzem, opierający się na energii chciwości i władzy w rzeczywistości będzie podejmować środki w celu zapobieżenia załamaniu systemu. Będą to robić dla własnych korzyści, na pewno nie z powodu altruizmu.

Lecz bądźcie pewni, że z czasem wraz z nową energią pojawi się, uformuje i rozwinie bardziej sprawiedliwy system, ponieważ tego będzie się domagała ludność, która będzie go współtworzyła. Zmiany w nowym systemie będą miały miejsce, lecz będą one trwały dziesiątki lat. Będzie to proces stopniowy. Jednak niech każdy z was weźmie pod uwagę, że ci, którzy silnie dostrajają się do strachu przed ekonomicznym upadkiem, mogą osobiście doświadczyć jego przejawienia, ponieważ przyciągacie do siebie to, czego się boicie.

Zakończenie

Więc powiadam, że wzniesienie jest nowym początkiem. A w roku 2016 Ziemia wciąż wdraża się w w nowy format, który da ludzkości możliwość sklarowania i dalszego wznoszenia świadomości do wyższych wymiarów. Dzięki krystalicznej sieci nowa Ziemia jest teraz nośnikiem matrycy, która umożliwia ludziom bardziej uświadomić sobie ich prawdziwą wielowymiarową naturę.

Lecz podkreślam, strach powinien zostać wyeliminowany. Strach prowadzi do apatii. Powiadam wam, że wszystko jest na właściwej ścieżce, niebo się przesuwa... nie upada! Wręcz przeciwnie – niebiosa się otwierają.

Zapewniam, że zalśniło nowe Słońce, które naprawdę jest Słońcem przemian. Ono przynosi światło wspaniałej nowej Ziemi. I kochani, mam na myśli WSPANIAŁEJ. W tej nowej epoce na poszukiwaczach spoczywa kreowanie radości, emanowanie światłem dla ekspansji krystalicznej harmoniki - każdy foton mentalnego światła, jaki wyemitujesz, jest wzmacniany wykładniczo. To spowoduje szybsze wchodzenie nowej energii 2016 roku. Więc wasze role nabierają nowego znaczenia. Wykazujcie więcej dobrej woli i zwiększajcie swoje moce stwórcze, ponieważ trwa tak zwane wodnikowe przesunięcie.

Ruchy Ziemi, oczyszczanie, pozorny chaos i intensywność nie są bez celu, ale ci z was, którzy pochodzą ze Światła, będą również w stanie wykorzystać przesuniecie energii na planecie do współtworzenia świata wypełnionego miłością. I pamiętajcie, że wznoszenie zachodzi w ludzkich sercach … to co robisz indywidualnie i jak reagujesz, jest dodawane do zbiorowości.

Jestem Metatron z Tyberonnem z Krystalicznej Służby i dzielę się zwami tymi prawdami.

I tak to jest... tak jest

środa, 13 stycznia 2016

2016 – PRZEGLĄD ROKU WEDŁUG METATRONA archanioł Metatron przez Tyberonna 2.01.2016 - cz I

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron, anioł Światła i podczas tego posiedzenia jestem połączony z Tyberonnem z Krystalicznej Służby. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o roku 2016 - według chronologii liniowej w czwartym roku nowej Ziemi.

Pragnę dodać, że to co, wam przedstawiam za pośrednictwem tego kanału, stanowi prawdopodobieństwa i potencjały oparte o strumienie możliwych rzeczywistości, wspierane przez astronomiczne wpływy i zbiorowe pola myśli ludzkości. Powiedzmy sobie wyraźnie, że nikt, żadna grupa anielska, kanał ani jednostka nie może w pełni i dokładnie przewidzieć ani przepowiedzieć przyszłości. I żeby było jasne – nie jest to również moim zamiarem. Z definicji prawa dotyczącego obszaru dualizmu przyszłość w świecie trzeciego wymiaru zawsze jest płynna, ponieważ rejony objęte tym wymiarem są zależne od wolnej woli, a przejawienie ostatecznej rzeczywistości na jakimkolwiek poziomie indywidualnym nie jest ograniczone żadnymi bezwzględnymi warunkami.

Lecz stworzyliście pewne punkty zwrotne, które od urzeczywistnienia w trzecim wymiarze są oddzielone przez przestrzeń i czas. I to trzeba zrozumieć. Struktury przekonań, na których opierają się ludzie w sensie zbiorowym (i indywidualnym) tak programują ich życie, że często zewnętrznie przeczą temu, w co wierzą wewnętrznie.

Dlatego chcę wysunąć zastrzeżenie, podkreślić to, co czyniłem już wiele razy, że to czego doświadczacie, jest waszym własnym dziełem. Jednak istnieją pewne zdarzenia w czasie, nie-czasie i w naturze, które są względnie stałe w ramach praw i fizyki królestw materialnych związanych z dualizmem. Wzniesienie ludzkości jest jednym z nich.

Analiza trendów astrologicznych wpływów planet w 2016 roku

Aby to zilustrować, poniżej wymienię interpretacje kodowania. Jako takie, trendy przedstawione z mojego poziomu nie są ani obiektywne ani subiektywne w stosunku do obecnych form i systemów astrologicznych analiz. To, co przedstawiam, opiera się raczej na rezonansie, nie jest specjalnie specyficzne dla geometrycznych kątów lub przez nie ograniczone, ponieważ wyczuwam wpływy aspektów nie biorąc pod uwagę ich fizycznego umieszczania w liniowym czasie i przestrzeni.

Trendy wpływów planetarnych i astrologiczna linia czasu 2016

Słabnięcie kwadratury Uran / Pluton - styczeń – kwiecień 2016
Uran w koniunkcji z Eris – czerwiec 2016, bieg prosty.
Saturn kwadratura Neptun – czerwiec i wrzesień 2016.
Jowisz koniunkcja Węzeł Północny – 30 lipiec 2016.
Jowisz opozycja Chiron – sierpień 2016.
Jowisz wkracza do Wagi – 10 wrzesień 2016.
Jowisz sekstyl Saturn – listopad i grudzień 2016.
Jowisz kwadratura Pluton – listopad i grudzień 2016.
Jowisz opozycja Uran - grudzień 2016.
Saturn trygon Uran – grudzień 2016.
Saturn kwadratura Chiron – grudzień 2016.

Nie przedstawiam tutaj horoskopu ani przepowiedni, a raczej tony wibracji w połączeniu z kodowanymi wstawkami, a te ostatnie nie powinny być przyjmowane jak większość interpretacji astrologicznych dokonywanych w obecnym czasie. Omówię te aspekty pokrótce, uwzględniając astrologiczną i astronomiczną grawitację sił ciężkości stanowiących pola energii, jednak to są tylko wskazówki a nie reguły, ponieważ ludzka wola oraz męstwo są silniejsze niż jakiekolwiek astrologiczne wpływy.

Miejcie to na uwadze, kiedy czytacie, że na przykład w 2016 roku Jowisz będzie wpływał na wszystko z ogromną mocą, a w ogólnym zarysie będzie to płodny rok obfitujący w wielkie zmiany. Neptun, Saturn i Uran odegrają w 2016 roku kluczową rolę, powodując że ten rok będzie okresem głębokiej rozważności, kontemplacji i regeneracji, a niezbędne przemiany będą wywołane silnymi falami grawitacyjnymi. Mistrzowie,mówię wam, że częstotliwości tych energii wiążą się ze sobą w tak wyjątkowy sposób, że pozwolą wam na poradzenie sobie z nierozwiązywalnymi dotąd problemami, którym trzeba stawić czoła zarówno zbiorowo jak i indywidualnie. Jowisz obrazuje władzę i moc, Saturn reprezentuje cel życia, zaś Neptun w połączeniu z Uranem symbolizuje moce psychiczne i intuicyjne.

Fale z Neptuna i Saturna, szczególnie we wrześniu 2106, dadzą okazję do wyjątkowego zrozumienia celu życia. W tej esencji, którą zapoczątkuje wrześniowe zaćmienie Słońca i Merkury w retrogradacji, może dojść do pełnego odnowienia oraz uwolnienia starych wzorców i przesunięcie do lepszej wersji siebie. W czerwcu Neptun z Chironem w Rybach będzie w kwadraturze do Saturna i wejdzie w fazę zaćmienia podczas równonocy w silnym wrześniu. W związku z powyższym w czerwcu i szczególnie we wrześniu nastąpi bardzo potężny okres rozpuszczania starego paradygmatu i wewnętrznego urzeczywistnienia. Od zaćmienia Słońca 1 września do energii wrześniowej równonocy pojawią się możliwości uzyskania pełnej rekonstrukcji, uwolnienia od starych wzorców i stworzenia lepszej wersji siebie, lepszego życia.

W ostatnim kwartale 2016 Jowisz wniesie silne harmonizujące wibracje Wagi, a sekstyl Saturna i Plutona umożliwi zrównoważenie wibracji oraz stwarzanie. W tym czasie Pluton, Uran, Neptun i Saturn wprowadzą zakodowane energie, szczególnie widoczne od września do grudnia, które będą zestrojone z nowymi energiami planety i ułatwią krystaliczne przesunięcie w waszym dalszym życiu. To, we wrześniu i listopadzie ułatwi pokonanie przeszkód oraz uwolnienie od relacji, które wam nie służą, umożliwiając większą niezależność, samodzielność a także akceptację wyższych prawd przy jednoczesnym uwolnieniu od destrukcyjnych nawyków i dezinformacji. To będzie czas na pielgrzymki i spotkania opierające się na Duchu. Jak zawsze, zaćmienia, przesilenia i równonoce umożliwiają kodowanie energii odnowy oraz kontemplacji. I taka faza jest potrzebna, aby w roku 2016 nadal z dużym impetem oraz w szybkim tempie pozbywać się niepotrzebnych obciążeń.

Daty zaćmień w 2016 roku

8 marzec – całkowite zaćmienie Słońca w 18 stopniu Ryb.
23 marzec – zaćmienie Księżyca w 3 stopniu Barana / Wagi.
1 wrzesień – zaćmienie Słońca w 9 stopniu Panny.
16 wrzesień – zaćmienie Księżyca w 23 stopniu Ryb / Panny.

Równonoce i przesilenia w 2016 roku

Równonoc wiosenna – 20 marzec.
Przesilenie letnie – 20 czerwiec.
Równonoc jesienna – 22 wrzesień.
Zimowe przesilenie – 21 grudzień.

Mistrzowie, pragnę jeszcze raz podkreślić, i proszę, abyście to zapamiętali, że jesteście w okresie astrologicznego tygla, a zadaniem tych aspektów jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie nierozstrzygnięte problemy ludzkości wypłynęły na powierzchnię - dla ogółu i indywidualnie, aby zmierzyć się z nimi oraz je rozwiązać. Jesteście w historycznej fazie intensywnego oczyszczania, dodatkowo potęgowanego przez zmiany - niektóre są stałe i wiodą do urzeczywistnienia w 2038 roku, a to oczywiście wymaga ogromnego wysiłku w rozwiązywaniu wszelkich zawiłych konfliktów i problemów w celu zapoczątkowania nadchodzącej Złotej Ery.

Jednak w latach 2016 – 2020 pojawią się pewne trudne oscylacje, a poziom intensywności zakresu częstotliwości będzie zmieniony i będzie celowo podwyższany wraz z każdym zaćmieniem, przesileniem oraz równonocą. Jednak dzięki temu pojawi się sposobność do rekalibracji, krystalicznego przesunięcia i ponownego ładowania nową energią. Takie okresy są niezbędne, aby ułatwić kodowanie, a ja zachęcam do korzystania z okresowych możliwości, które wymieniłem, w celu restartu, jednak nie pozwólcie, aby intensywność waszych pól energii was przytłoczyła i wprawiła w stan apatii lub zwątpienia. To są potężne czasy, a wy - strażnicy Ziemi, pracownicy sieci i nosiciele Światła, jesteście dzielnymi pionierami zakotwiczającymi przemiany, odważnie kroczącymi po burzliwych wodach nowej Ziemi.

Postępujące zmiany

Mistrzowie, jesteście w środku postępujących zmian. Ziemia przesuwa się na wyższy poziom i to co dzieje się w przyrodzie oraz jest związane z działaniami ludzi na waszej obecnej linii czasu, choć pozornie burzliwe, ma swój cel. To, co się działo w roku 2015, dzieje się teraz i będzie się działo w 2016 do przełomowych lat 2038 oraz 2075, ludzkość zaakceptowała i zobowiązała się przeżyć dla najwyższego dobra. I to jest coś, o czym muszę wam przypomnieć, ponieważ powinniście o tym pamiętać i dobrze to rozumieć. Strach, który nadal się zakorzenia, może stać się siłą niszczącą. To jest niepotrzebne zakłócenie, które rozsądni poszukiwacze powinni w tym okresie przejściowym mądrze uwolnić. Nie pozwólcie, aby obezwładnił was lęk, ci spośród was, którzy należą do oświeconych, muszą się trzymać i muszą emanować dobrem oraz światłem, ponieważ są na dobrej drodze.

Deszcze i przyspieszenie

Wiemy o wielkich powodziach, które ostatnio miały miejsce w Anglii, Stanach Zjednoczonych i w wielu miejscach na całym świecie. I chociaż te wydarzenia były bardzo bolesne, były zjawiskami naturalnymi i miały pewien cel dla nowej Ziemi, o którym jeszcze pomówimy. A wy musicie wiedzieć, że zmiany klimatyczne określane mianem globalnego ocieplenia, oraz inne podobne sytuacje będą miały miejsce na Ziemi w 2016 roku i później. Czapy lodowe nadal będą topniały, morza będą się ocieplały i powiększały, prądy powietrzne oraz morskie będą się przesuwały, do tego dojdzie równoważenie energii za sprawą tektoniki i trzęsień Ziemi, będą się pojawiać fale tsunami, zmienią się schematy pogodowe opadów, powodzi, susz, pożarów, super burz i tornad.

Przegląd

Mistrzowie, to pojawia się regionalnie bez wywoływania globalnej katastrofy. To się dzieje, ponieważ ludzkość wybrała wzniesienie. Licząc od 1987 roku, od czasu Harmonicznej Konwergencji, zaczęły się przesunięcia, zmiany zaczęły następować od 1998. Tak więc podkreślam, że w 1987 roku nastąpiło oszacowanie ilorazu Światła i dokonanie przez ludzkość wyboru wzniesienia, podjęta została również decyzja, że nie będzie wielkiego globalnego kataklizmu, masowych zniszczeń na światową skalę, a następnie, po masowej zagładzie - restartu, nowego początku. Planeta dokonała wzniesienia, przez co zaczęły następować zmiany, które w rzeczywistości doprowadzą do wzniesienia ludzkości w ciągu 15 – 20 generacji.

Koniecznie musicie wiedzieć, że tę wiedzę macie w podświadomości i jest ona źródłem wielkiego spełnienia oraz radości. Na Ziemi zachodzi oczyszczanie, przesunięcie w górę, a niezbędnym elementem tego oczyszczania i formatowania będą niewielkie zmiany lokalne, które będą pojawiały się stopniowo, co umożliwi Ziemi i ludzkości przejście na kolejny poziom.

Kochani, nie popełniajcie błędów, zmiany są po to, aby umożliwić oczyszczenie i przeformatowanie oraz muszą zachodzić, a gdyby ludzka populacja była lepiej wyedukowana i na nie nastawiona oraz miałaby wizję szerszego dobra, takie odpowiednie zmiany zachodziłyby łatwiej i raczej wcześniej niż później.

To warto pamiętać

Tak więc w tej dyskusji o roku 2016 pragnę przypomnieć o waszych relacjach z żywą Ziemią i że to o wiele bardziej z wami współbrzmi niż się wielu z was wydaje. Wielu z was zdaje sobie sprawę ze stanu natury, chociaż o tym nie myślicie. Nadszedł czas, aby przemyśleć i dostosować swoje zrozumienie. Bo chociaż wasza nauka jest o wiele bardziej zaawansowana niż w minionych wiekach, wciąż istnieje wiele nieporozumień.

Wasi naukowcy mogą dokładnie wyliczyć chwile wschodów i zachodów Słońca, terminy równonocy, przesileń i zaćmień. Wasi meteorolodzy są w stanie przewidzieć trendy pogodowe na najbliższe tygodnie. W tym sensie nie są oni prorokami czy osobami prognozującymi. Ich praca polega raczej na zrozumieniu nauki o prawach natury i przyrody.

Ale jest coś, czego ludzie w związku z pewnymi zjawiskami naturalnymi takimi jak pogoda, raczej nie rozumieją – chodzi o to, że nastroje oraz emocje mogą wpływać i w pewnym stopniu oddziałują na pogodę tak samo jak pogoda wpływa na nastroje.

Za przykład weźmy huragany, tajfuny i super-sztormy. Jak już wielokrotnie podkreślałem, są one jednym z bardzo ważnych mechanizmów do przesunięć częstotliwości mających miejsce na waszej planecie. Jednak te huragany, super-sztormy oraz im podobne zdarzenia nie są zrozumiałe i wszyscy bardzo się ich obawiają. Znowu strach. Ich faktycznym zadaniem jest doładowanie oceanów wspaniałą energią, a nie wtargnięcie na lądy.

Huragany do życia potrzebują wody a na lądzie ulegają rozpuszczeniu. Jednak cały świat koncentruje się na tym, dokąd one zmierzają, jakie zniszczenia mogą spowodować, eksperci przewidują, kiedy i gdzie dotrą do brzegu. Masy, dosłownie miliony ludzi, obserwują burzę koncentrując się na strachu przed tym, gdzie się pojawi, a ich zatroskanie rzeczywiście powoduje, że emocjonalnie przyciągają ją do określonego regionu. I te energetyczne siły natury, pozornie nieświadome energie, stają się w rzeczywistości energiami świadomymi, kiedy dostają się pod wpływ ludzi, którzy łączą się koncentrując na ich energii i ładując je silnym strachem.

Prawdziwym zadaniem tych burz jest zwiększenie energii wód oraz umożliwienie im elektrycznej ekspansji. Jeśli pozostaną w morzu, ta ogromna energia elektryczna jest po prostu przekształcana w stosunkowo bezpieczny środowisko i przekształca się w formę fal przewalających się po planecie. Jako taka jest prowadzona do lądów i ludzi, nie przez wiatr i fale, lecz przez naziemne prądy energii, tak że może dotrzeć do większej liczby ludzi.

To jest prawdziwa doskonałość, czy ją dostrzegacie? To jest tym, co nazywa się idealnym sztormem w pewnym sensie, lecz idealny sztorm jest tym, co stanowi idealne połączenie prądów elektromagnetycznych zawartych i dostarczonych w celu przerzuceniu biegu na wyższy. Kiedy energie tych sztormów są następnie przenoszone na pola ludzkości, są korzystne dla wzniesienia częstotliwości planety, i jako takie – dla całego rodzaju ludzkiego. Aby rzeczywiście obecnie zachodzące na planecie zmiany umożliwiły wzniesienie ludzkości. Promieniowanie i burze słoneczne również są częścią tego przejścia.

Trendy i cel mechanizmu

W rzeczywistości burze powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami i tornada są częścią natury. Są częścią Ziemi, a ich zadaniem jest równoważenie energii Ziemi. Gdyby nie pojawiały się na poziomie regionalnym, to nierównowaga spowodowana przez zmiany elektromagnetyczne nie mogłaby się zharmonizować, co prawdopodobnie spowodowałoby jeszcze większe zniszczenia, większe kataklizmy. Dlatego będą one kontynuowane w roku 2016 i później. Jednak mniejsza intensywność strachu może je pomniejszyć.

Jest problem z wieloma ludźmi, którzy mają coś określonego do zrobienia, ale nie są dostrojeni, nie mają wystarczającego ilorazu światła, żeby zaakceptować prawdziwy paradygmat przesunięcia czy natury żywej planety. A więc, takie osoby chcą pomóc, ale naprawdę nie wiedzą jak. Wierzą, że aby zapobiec burzy czy trzęsieniu ziemi, trzeba przenieść je gdzieś indziej, w we właściwsze miejsce, lecz rządzi nimi strach – czy naprawdę uważasz, że lepiej niech to się stanie tam niż tu? Nie wszyscy, którzy chcą pomagać, rozumieją większe dobro, wyższy cel tych wydarzeń, na przykład super-huraganów, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi czy tsunami.

Tak więc większość reaguje wobec tych wydarzeń strachem. Choć powinni być od niego wolni. Lecz rozpuszczenie strachu nie jest tym samym czym jest konfrontacja z szerszą rzeczywistością, dzięki której można ten strach zrozumieć. Dlatego masy ludzkości produkują strach, wzmacniają go i wciąż odtwarzają. Rozpuszczanie lub rozpraszanie naturalnych wydarzeń związanych z ponownym równoważeniem i zmianami naprawdę nie jest korzystne dla przesuwania się wyżej – ani dla Ziemi ani dla ludzkości.

Trudność z tymi, którzy chcą pomóc i ocalić planetę jest taka, że oni w swoim rozumowaniu są bardziej jak naukowcy, którzy wiedzą lepiej. W ten sposób nieumyślnie ignorują boskość, pomijają integralność, którą można by nazwać świadomym sojuszniczym duchem w naturze.

Oni nie rozumieją ani nie widzą doskonałości w tym, co ma miejsce, ponieważ ze strachu mają zamknięte umysły i wąskie pasma zrozumienia, nie pojmując, że wszystko jest doskonałe i wszystko jest jak powinno być. Więc raczej nie napędzają zmian tylko je hamują i zatrzymują. A wtedy zmiany toczą się trudniej, jak widzisz. Strach i niewiedza to wielcy winowajcy zamkniętych umysłów.

niedziela, 3 stycznia 2016

KOSMICZNE CZAKRY

Starcon Lichtkörper Akademie www.holoenergetic.ch
tekst oryginalny

Aby przechwycić kosmiczne emanacje Wielkiego Centralnego Słońca, w istotach ludzkich są aktywowane trzy nowe trans-osobowe czakry oraz Gwiazda Ziemi. Trans-osobowe centra leżą powyżej czakry korony, zaś Gwiazda Ziemi - około 15 cm poniżej podeszew stóp.

Nasi przodkowie wcieleni w dawnych cywilizacjach Atlantydy i Lemurii byli w stanie żyć w ciągłym zestrojeniu z siłami Światła wychodzącymi z rozjarzonego jądra naszej Mlecznej Drogi. Te istoty żyły w harmonii z Ziemią i Niebem. Formy ich czaszek były wydłużone a ich mózgi miały zintegrowane dwie inne czakry – dowód na to, że wtedy ich fizyczne istoty były zasiedlone przez wyższą świadomość. Przykłady tych wysoko rozwiniętych form czaszek można zobaczyć w muzeum w Kairze oraz pośród znalezisk z Peru i kultur Majów. Z biegiem czasu stare rasy mieszały się z ewoluującymi na Ziemi ssakami naczelnymi i długi kształt czaszki zaniknął wraz z wyższą świadomością. Dalszy naturalny rozwój przebiegał w taki sposób, że pojawiła się tendencja do cofania się w rozwoju, a świadomość ludzi coraz bardziej koncentrowała się na postrzeganiu siebie. Dlatego trzy wyższe czakry zostały zamknięte. Jaźń nie była już utożsamiana z esencją boskości. Taki wzorzec ego stworzył cykle odrodzenia, bólu i oddzielenia. Jednak ten cykl zapomnienia jest obecnie w trakcie odwrotu, rozwijają się nowe formy istot, które wiedzą jak właściwie wykorzystać własną moc i rozpoznać miarę Jedności.

Teraz chodzi o to, aby zebrać żniwo z cyklu karmicznego i na nowo wzniecić siły, które aktywują ciało świetliste i doprowadzają nasze dusze z powrotem do harmonii. Obecnie wszystko co żyje na Ziemi jest ze zwiększona energią kosmiczną zalewane promieniowaniem Wielkiego Galaktycznego Centralnego Słońca.

Czakra kauzalna (przyczynowa)

W starożytności czakra kauzalna znajdowała się w wysoko rozwiniętej strukturze mózgu. Obecnie znajduje się w obrębie tylnej części czaszki, około 7,5 – 10 cm nad głową, z tyłu korony czaszki. W tym samym miejscu znajduje się główny punkt akupunkturowy stymulowany w sytuacjach, w których chodzi o życie i śmierć lub kiedy w mózgu powinien być utworzony stały przepływ energii. Czakra kauzalna tworzy to centrum energii, dzięki czemu w subtelnych wzorcach myślowych może się ujawnić nad-osobowa boskość. To jest dosłownie w stanie dostarczać moc duszy do ciała mentalnego, tak że można jej używać dla kolejnych funkcji cielesnych. Jednak zanim ta czakra może być aktywowana i zestrojona z gwiezdną bramą oraz gwiazdą duszy, jej posiadacz musi chociaż do pewnego stopnia panować nad umysłem. Kiedy moc duszy wchodzi w poziom mentalny w pełni, następuje uwolnienie od zaprogramowanych systemów przekonań i liniowych pojęć, a także świadome przeprogramowanie związanych z nimi uwarunkowań.

Gwiazda Duszy

Gwiazda Duszy znajduje się około 15 centymetrów nad sklepieniem czaszki. Jest łącznikiem pomiędzy Gwiezdną Bramą a pozostałymi czakrami. To centrum tworzy pomost pomiędzy ponad osobową esencją a rzeczywistością osobowości – pomiędzy tym co duchowe a tym co fizyczne, między Niebem a Ziemią.

Ponieważ Gwiazda Duszy na zdolność pochłaniania impulsów światła, jest szczególnie wrażliwa na światło Słońca i gwiazd. Dzięki specjalnym medytacjom można to ważne centrum energetyczne aktywować jeszcze bardziej. Kiedy osoba przyswaja promieniowanie słoneczne i gwiezdne, stopniowo czuje połączenie z nieskończonym źródłem energii, które jest odpowiedzialne za tworzenie wszelkiego życia. Jeśli ponad osobowa boska miłość i mądrość w wielu formach i na wiele sposobów integruje się z ziemskim życiem, nieuchronnie następuje aktywacja Gwiazdy Ziemi zlokalizowanej pod podeszwami stóp.

Gwiazda Duszy i Gwiazda Ziemi są uzupełniającymi się połówkami całości, przy czym każda z nich umożliwia drugiej pełny rozwój. Jednak kiedy aktywuje się gwiazda Duszy a Gwiazda Ziemi nie, światło nigdy nie znajdzie swojego w pełni odnalezionego spełnienia w duchowości (uduchowieniu) materii. A także, dopóki na poziomie fizycznym są jeszcze lekcje do przerobienia, nie można połączyć się z rejonami gwiezdnymi. Iluzje Ziemi działają jak magnes, który wciąż przyciąga do siebie uwagę ponieważ stawia się im opór. Ucieczka ponad Gwiazdę Duszy stwarza jeszcze silniejszą więź z Ziemią.

Gwiezdna Brama

Znajduje się około 30 cm nad czaszką, a Katrina Raphaell twierdzi, że obecnie jest to najwyższa czakra, która może być włączona do ludzkiej struktury. Jest ona aktywowana przez kosmiczne promieniowanie z Wielkiego Centralnego Słońca i świadomą intencję / siłę ludzkiej woli. Jak długo ta czakra jest zamknięta, tak długo prawie niemożliwa jest całkowita identyfikacja z tym, co nazywamy Bogiem. Jednak gdy otwiera się Gwiezdna Brama, można doświadczyć jednoczącej łączności. To jest najwyższe ze wszystkich doświadczeń religijnych, przy którym można się zidentyfikować dogłębnie z niezaprzeczalnym tym, co stanowi rzeczywistość, będącą jednak nieuchwytną, bezkształtną, nigdy nie zidentyfikowaną obecnością we wszystkich rzeczach. Chodzi nie tylko o stan postrzegania. To jest doświadczenie jedności. „JAM JEST KIM JAM JEST”.

Komunikacja jest kluczem, aby wydobyć z przestrzeni kosmicznej sekrety gwiazd, które mogą aktywować tę czakrę. Komunikacja składa się z energetycznych transmisji, które mogą wystąpić w obu kierunkach. Dzięki tej duchowej wymianie, w której dusza indywidualna wchodzi w stan komunii z duchem nieskończoności, ludzka struktura integruje gwiezdną czakrę. Dusza powinna to rozpoznać i otworzyć się, aby doświadczyć jedności. Serce i umysł muszą odejść od niskich tożsamości, które są związane ze strukturami ego i osobowości. Jeśli to wszystko ma się urzeczywistnić, ważne jest ustanowienie osobistych chwil wyciszenia w celu ustalenia odpowiednich priorytetów. Kiedy tylko kanały odbiorcze są wyczyszczone i otwarte, Wszechświat odpowie podwyższeniem zakresu świadomości z osobistej gwiezdnej przestrzeni, w której moc twórcza istnieje w harmonijnej jedności ze wszystkimi rzeczami.

Gwiezdna Brama chroni to co ponad-osobowe – co Kosmos utrzymuje w stanie nieskazitelnego porządku i doskonałości. Stan świadomości, który to przekazuje, nigdy nie może być tylko kwestią przynależności, ponieważ jest siłą samą w sobie, która jest wszystkim. Dzięki aktywacji tej czakry ludzka istota świetlista może doświadczyć tej najwyższej świadomości. Aby ta kosmiczna częstotliwość mogła następnie zintegrować się z ludzką duszą, musi być aktywowana Gwiazda Duszy i musi być zestrojona z gwiezdną czakrą. Gwiezdna Brama jest punktem szczytowym tych górnych czakr. Ona poszerza i rozciąga ludzką świadomość do obszarów boskości.