poniedziałek, 26 września 2016

PRZYSTOSOWANIA LISA RENEE wrzesień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Podróże w świecie snów i przenoszenie świadomości
Pole kwantowe wpływa na organizację czasu i przestrzeni, dlatego ci z nas, którzy są na Ścieżce wznoszenia, mogą łatwiej wchodzić w odmienne stany świadomości, które mogą być zdefiniowane jak świat snów. Według tej definicji funkcja świata snów nie jest wejściem lub ingerencją w sen jakiejś osoby. Kiedy doświadczymy duchowej inicjacji i zdecydujemy się świadomie służyć jedności oraz planecie, dyscyplinując siebie doskonalimy stany współczującej bezinteresowności. Jesteśmy połączeni, słuchamy i czujemy nasze wewnętrzne systemy nawigacji przez cały czas. To oznacza, że zważamy na wskazówki świadomości i pracujemy nad przenoszeniem myśli ponad osobiste przyziemne dylematy, wydostając się poza liczne pułapki oraz gierki ego rozgrywane w świecie materialnym. Kiedy rozwijamy się duchowo i słuchając wewnętrznej inspiracji wzrastamy z większą pasją, wtedy wielu z nas odkryje, że może podróżować w świecie snu lub mieć zdalny podgląd stanu świadomości na bardziej spontaniczne sposoby.

Podróże w świecie snów są przechodzeniem lub przenoszeniem własnej świadomości, aby obserwować oraz uzdrawiać wzorce i wydarzenia wyłaniające się w wielu alternatywnych rzeczywistościach, liniach czasu, a także dostrzegać naturę struktury tego, co je stworzyło i współdziałać z Bogiem, znajdując i usuwając boksy rzeczywistości lub ciemne portale używane jako pułapki świadomości. Podróż po świecie snów jest odmiennym stanem podwyższonej świadomości, w którym jest się tylko obserwatorem. Może to być związane z przebywaniem na innej linii czasu, w innej rzeczywistości lub poza czasem. Będąc w tym zmienionym stanie, możemy przenieść do świadomości to, co było nieświadome, dzięki czemu możemy bezpośrednio w tym uczestniczyć - z udziałem wyższej świadomości. Ścieżka przebudzenia ma nas doprowadzić do uświadomienia sobie tego, co było nieświadome, w celu ujawnienia zaciemnień lub oszustw i dostrzeżenia ukrytej za nimi prawdy. To jest stan doprowadzenia wiecznego światła, które rozświetla cienie ciemności, co alchemicznie przekształca ich naturę i odzwierciedla wyższą prawdę.

Możemy przygotować się do wejścia w ten stan poprzez otwarcie się w głębokiej modlitwie, medytacji i skupienia uwagi, co może nam pomóc w zainspirowaniu do kreatywności, uzdrawiania, zdobywania wiedzy oraz komunikacji i wymiany z innymi istotami. Ludzkość rdzenna: Indianie, Aborygeni, Tybetańczycy i Celtowie należą do ziemskich plemion, które są przeprowadzane w czasie za pomocą kodów do podróży w świecie snów, i pomagali chronić planetę utrzymując ten genetyczny wzorzec przy życiu, aby ludzkość miała do niego dostęp podczas ciemnej epoki. Pierwszymi podróżnikami po świecie snów po kataklizmie były ziemskie kobiety, które pojawiły się z kodami Żółwiowej Babki, przeniesione z matriarchalnego społeczeństwa Lemurii, aby świadomie utrzymać tę wiedzę tajemną w ukryciu przed najeźdźcami. Lemuria doznała wielkiej zagłady, ponieważ chciano zetrzeć moc, jaką kobiety posiadły żyjąc na Ziemi, co miało związek z podróżami po świecie snów oraz umiejętnościami Esseńczyków i Templariuszy. Ponieważ kody zasady matki i córki wypłynęły z głębin kryształowych jaskiń na powierzchnię planety, ten skodyfikowany język powraca do niektórych kobiet i mężczyzn wcielonych obecnie na planecie - do tych, którzy byli wcieleni w dawnych czasach lub są potomkami starożytnych plemion z Lemurii. Ta grupa podróżników po świecie snów powróciła, by pomóc przywrócić na planecie równowagę boskiej zasadzie żeńskiej, a wielu pośród nich to rdzenni Amerykanie lub aborygeni.

Kiedy udajemy się do wyższych wymiarów stworzenia i szukamy tam kogoś lub czegoś utrzymując energetyczny podpis i odczucie tego, czego szukamy, nasza świadomość jest tam automatycznie przenoszona, gdziekolwiek to się znajduje. Transport świadomości może się zdarzyć na jawie, podczas snu, w odmiennych stanach świadomości lub kiedy intensywnie koncentrujemy się na danej osobie, sytuacji lub rzeczy, w sposób, w jaki skupiamy się na fizycznej lokalizacji lub linii czasu na Ziemi. Na przykład możemy przenosić energię świadomości, kiedy utrzymujemy intencję połączenia się z miastem, miejscem historycznym, punktem mocy lub strukturą megalityczną, zwłaszcza gdy jesteśmy oddani służbie jedności. Stany przenoszenia świadomości, takie jak podróże po świecie snów, są bardziej naturalnymi stanami dla przebudzonych osób z grup Indygo i gwiezdnego zasiewu. Transportu świadomości i stanów z nim związanych można się nauczyć i rozwijać je poprzez różnego rodzaju praktyki, podczas których osoba - niewtajemniczona lub niezainicjowana - dąży do zdobycia głębszej wiedzy o stanie jedności, jaka istnieje pomiędzy Bogiem a Jaźnią. Wiele osób z gwiezdnego zasiewu lub Indygo usprawniło te umiejętności w poprzednich wcieleniach - rozwinęły się mentalnie, dokonały integracji polaryzacji, nauczyły się wyrażać miłość i oddanie, które są sposobem życia w wyższych królestwach istnienia. W efekcie ich podróże po świecie snów i przenoszenie świadomości mogą się zdarzać, kiedy się o to postarają lub i bez tego - tylko kiedy tego zechcą, ponieważ jest to funkcja pamięci pojawiającą się samoistnie, gdyż jest zapisana w wyższym odcisku genetycznym. Te uśpione umiejętności rozbudzają się w ludziach podczas cyklu wznoszenia.

Osoby pracujące na sieci często są angażowane w różne formy przenoszenia świadomości w celu utrzymania stanu obserwatora i bycia świadkiem odnotowanych w czasie wydarzeń mających wpływ na historię ewolucji rasy ludzkiej na Ziemi, które miały miejsce w przeszłości lub nastąpią w przyszłości. Akt obserwacji rozpadu pewnych potencjalnych fal, które sprawiają, że sytuacja, zdarzenie lub obiekt stają się fizyczne albo zmieniają w taki sposób, że następuje przesunięcie linii czasu, nie jest mierzalny przez obecną naukę. Jest to bezpośrednia funkcja wyższej świadomości ucieleśnionej do przesunięcia linii czasu od destrukcyjnych prawdopodobieństw lub zagłady przez przywrócenie harmonii i energetycznej równowagi związanej z polaryzacją. Kiedy obserwujemy formy fal elektromagnetycznych archetypowych wzorców i mitów o stworzeniu czy symboli sennych aktywnych w tym polu, możemy zmienić środowisko fizyczne i sposób, w jaki sygnał elektromagnetyczny czy wzorzec jest wyrażony w rzeczywistości. Akt współczującego dawania świadectwa w czasie przenoszenia świadomości, na przykład podczas podróży po świecie snów, pozwala nam widzieć, co się stało z Ziemią, gdzie doznała zniszczeń, a także treść planu, który wpływa na kierunek zbiorowej świadomości ludzkości. Tam, gdzie Ziemia została uszkodzona, jest również miejsce ogromnego cierpienia ludzi. W wyniku tej traumy jest tam skumulowany ból ludzkich dusz – jego energia została zebrana przez stacje poboru energii dla NAA.

Kiedy w odmiennych stanach świadomości przemierzamy linie czasu Ziemi, jesteśmy w stanie dostrzec, gdzie i jak miały miejsce historie stworzenia, opowiadania o czasie snu, lub mity zapisane w tej części ciała planety i w jej sieci. Zdarza się, że możemy śledzić źródła transmisji struktur do poza planetę, jak gwiazdozbiory, obiekty Messiera, planety i inne ciała niebieskie. Cała rasa ludzka ma bezpośredni wpływ na treść przekazu dotyczącego mitów, archetypów, kodowania numerycznego i częstotliwości kontroli umysłu, które zostały wpisane w planach oraz liniach czasu Ziemi. Jak zostało opisane, wiele pól morfogenetycznych planety zostało wykorzystane przez Obcych, którzy umieścili tam kody i przez kontrolerów, dla kontroli umysłów w celu lansowania zbiorowych archetypów, które kontrolują umysły ludzi żyjących na Ziemi. Zasadniczo, ta kombinacja wzorców archetypowych lub sprawowania kontroli nad ludzkimi umysłami przejawia wynaturzenia ludzkich fenotypów zachowawczych, w które na rasę ludzką zostały nadrukowane cechy przynależności do gadów i zbiegłych ras.

Podróżując po świecie snów, można zaobserwować wszelkiego rodzaju wydarzenia występujące w miejscach, które odnotowały zapisane w zbiorowej świadomości archetypy, symbole, kody numeryczne, wzory geometryczne, holograficzne wstawki i opowiadania stworzone przez nich, aby wpłynąć na umysły i kontrolować poziom świadomości operacyjnej ludzi żyjących na Ziemi.

Transfiguracje, translokacje i transmigracje

Ponieważ zmienia się struktura świadomości Ziemi, przemianie ulega forma planetarnej czakry stożkowej, a to wpływa na funkcjonowanie czakr u ludzi. Dla niektórych może to oznaczać jednoczenie się wszystkich warstw czakr, a kiedy ono następuje, zmienia się również sposób funkcjonowania ludzkiego pola energii lub ciała świetlistego. Gdy przenosimy się na wyższy poziom częstotliwości, gdzie następuje rekonfiguracja funkcji ciała świetlistego, zmienia się sposób obracania się Merkaby. Jeśli Merkaba pracuje i obraca się prawidłowo, kontroluje zdolność świadomości do poruszania się i wychodzenia poza pola czasoprzestrzeni. Planeta właśnie osiągnęła szczyt swego magnetycznego cyklu, co uwolniło do Ziemi potężne ilości siły magnetycznej. Zmiany zachodzące podczas ekspozycji sił magnetycznych są wyraźnie związane ze stymulowaniem reakcji DNA, przez co można uzyskać dalszą aktywację ognistych kodów DNA.

Te kody mają związek z wektorami czasowymi, i jako takie korelują z prawdopodobieństwem przenoszenia świadomości pomiędzy polami czasu. Kiedy pojawia się zmiana kierowana do pola magnetycznego planety, która przesuwa elektromagnetyzm – naturalnie lub sztucznie – efektem jest bezpośrednia stymulacja zmian zachodzących w DNA i jego ognistych kodach. Ciało świetliste Diamentowego Słońca posiada naturalne funkcje umożliwiające transport świadomości, które na Ziemi zostały zmutowane i zablokowane. W szablonie Diamentowego Słońca można przenosić świadomość na trzy główne sposoby /etapy, które pozwalają przesuwać świadomość pomiędzy jednym punktem w czasie a innym punktem w czasie lub poza czas. Te rozwijają się do kolejnych etapów - bardziej skomplikowanych niż podróże po świecie snów, i są bezpośrednimi funkcjami aktywnego ciała Diamentowego Słońca. Ciało podlega transfiguracji, translokacji i transmigracji.

Transfiguracja: Transfiguracja następuje w pierwszych stadiach aktywacji krystalicznej świadomości Diamentowego Słońca. Gdy uaktywnia się ta funkcja, następuje integracja, która zachodzi pomiędzy warstwą atomową ciała fizycznego, warstwami ciała świetlistego bytującego w duszy, a ciałem duchowym naszej monady. Kiedy zaczynamy łączyć się z ciałem wiecznego boskiego Źródła, które jest polem płynnej plazmy lub Chrystusową świadomością, to jest to źródło awatara. Kiedy przejdziemy na poziom integracji ze źródłem awatara, ciało zaczyna być w stanie dokonać transfiguracji. Taka przemiana oznacza, że dana osoba może przenosić swoje ciało świadomości do Światła. W pierwszych etapach takiej przemiany dzieje się to zazwyczaj w stanie snu. Uczymy się, jak podróżować będąc we śnie, a pierwszym etapem jest nauczenie się bilokacji. Bilokacja oznacza, że wyższa Jaźń lub sama osoba przenosi się do Merkaby i dokądś się przemieszcza, a następnie powraca. W takiej sytuacji pozostawiamy ciało fizyczne. Kiedy więc jesteśmy w stanie uśpienia, fizyczne ciało jest tutaj, lecz istota je opuszcza. Kiedy osoba śpi, świadomość Diamentowego Słońca je opuszcza i podróżuje do Światła wykonując wiele różnych zadań poza płaszczyzną astralną. Wiele osób oznajmia, że w tym czasie podczas snu wykonują prace społeczne, spotykają się i mają różne świadome doświadczenia. Jest to poziom, gdzie inteligencja naszej wyższej świadomości uczy się, jak dokonywać bilokacji, gdy ciało śpi.

Translokacja: Drugim etapem jest translokacja. Ten poziom jest możliwy do osiągnięcia, gdy świadomość jest w stanie przekształcić część swoich atomów w światło, czyli ciało fizyczne może przemienić się w światło. W poprzednim etapie ciało pozostawało tu, na Ziemi, a osoba dokonywała projekcji swojej świadomości na zewnątrz, przenosiła ją gdzieś indziej, obserwowała coś, a następnie powracała do ciała. Teraz, na etapie translokacji, w ciele pojawia się pewna część atomów, które są przemieniane w światło – czasowo. Tak, że człowiek może przemieścić się i odwiedzić jakieś miejsce zabierając ze sobą w podróż część swoich atomów lub ciało. Podczas translokacji osoba jest wciąż zakodowana lub połączona do swojej lokalizacji w czasoprzestrzeni, tam gdzie się fizycznie urodziła. Na przykład: powiedzmy, że ciało przemienia się światło, a osoba podróżuje na inną planetę. Ludzie z tej planety będą wiedzieć, że ta osoba pochodzi z Ziemi, gdyż posiada lokalizację czasoprzestrzeni, z której pochodzi, gdzie się narodziła. Tożsamość tej osoby wciąż utrzymuje kodowanie sekwencji transdukcji narodzin, która ujawnia energetycznie, że taki człowiek pochodzi z Ziemi. To znaczy, że część takiej osoby wciąż jest genetycznie połączona z Ziemią, a jej energetyczny podpis ujawnia lokalizację jej pochodzenia. Translokacja oznacza, że możemy przekształcić część ciała fizycznego, a następnie podróżować w różne miejsca, lecz wciąż posiadamy energetyczny odcisk naszych rodziców oraz planety, na której się wcieliliśmy.

Transmigracja: To jest trzeci i ostatni etap rozwijania do w pełni wolnej świadomości. Może to przypominać proces translokacji, jednak osoba nie musi już powracać na Ziemię. Teraz może podróżować po całym Kosmosie – wszędzie tam, gdzie zdecyduje się zawędrować – bez ograniczeń. (Jednakże, jeśli uda się na inną planetę, będzie musiała poddać się prawom istniejącym na tej planecie.) To jest status posiadania kosmicznej tożsamości i stan istoty obywatela Kosmosu. Kilka razy w historii Ziemi jej mieszkańcom udało się tego dokonać, jednak obecnie mutacje planetarnej miazmy mogą to bardzo mocno utrudniać, chociaż może w przyszłości będzie to łatwiejsze. Transmigracja jest jednym ze sposobów na opisanie tego, co znaczy być wolnym. Kiedy przesyłamy nasze ciało świadomości na zewnątrz, nie musimy wracać z powrotem ani nie musimy się tu po raz kolejny wcielać. Aby móc osiągnąć pełną transmigrację ciała fizycznego i świadomości, musimy uwolnić się od miazmatycznych zapisów zawartych w komórkach, które odziedziczyliśmy. To są komórki związane z pochodzeniem, które są zapisywane w ciele fizycznym przy urodzeniu, i są spadkiem po biologicznych rodzicach. Powstały w chromosomach podczas życia płodowego z połączenia żeńskich i męskich komórek rodziców. Taka komórka staje się częścią nasienia ciała fizycznego, w które się wcielamy. Gdy się od niej uwalniamy, zostaje ona usunięta z organizmu, po protu wyparowuje. W tym punkcie transmigracji osoba staje się obywatelem Kosmosu. Może posiadać ziemskie wspomnienia, lecz nie jest to konieczne. Trzeci etap to coś, co jest bardzo wyjątkowe, niepowtarzalne i specyficzne dla ciała Diamentowego Słońca i krystalicznej świadomości chcącej uzyskać pełną suwerenność i duchową wolność.

Element Ziemi ulega przekształceniu

W wyniku zmian strukturalnych, które mają wpływ na formowanie ciała Ziemi, żywioł planety i jej substancja, będąca surowcem dla form materii, również ulegają przekształceniu. Wszystkie elementy planety podlegają przemianom, przy czym jej ciało jest specyficznie związane z funkcjami śledziony, przez co wpływa na obecną transformację ciała emocjonalnego i produkcję krwi w ciele fizycznym. Śledziona reguluje transport i przemienia to, co spożywamy, na energię, która buduje oraz chroni krew. Krew panuje nad zapisem naszych wzorców świadomości. Jako taka, jest bezpośrednio związana z głównymi przesunięciami, które zachodzą pomiędzy wyższą świadomością, i sposób, w jaki to przekłada się na ciało fizyczne.

Rany Chrystusa są karmiczną miazmą krwi zapisaną w ciele planety i w zbiorowym ludzkim ciele z ukrzyżowania implantów, które zostały wstawione holograficznie do mózgu planetarnego. Te wkładki wykradły planecie siłę życiową i spowodowały ukrzyżowanie części ludzkich ciał należących do naszego Ducha. Planetarnymi wkładkami został zainfekowany fragment ludzkiego ciała po lewej stronie klatki piersiowej, w którym mieści się śledziona – tam na poziomie siedmiowymiarowej linii axiatonalnej są w niej implanty. Te fałszywe historie dotyczą modelu zbawienia poprzez ukrzyżowanie bóstwa i wstawki holograficzne, i powstały, aby szerzyć zorganizowane religie, kiedy zaatakowany został planetarny zbiorowy umysł. Tak wygląda temat zorganizowanych religii. Chodzi w nich o zniewolenie ludzkości i recykling dusz oraz ofiarę z krwi, którą jest faktycznie historia ukrzyżowania. Obecny etap ewolucji wywiera wpływ na uwalnianie lub wynurzanie się tych zapisów i ich historii, z ludzkiej krwi, w wyniku czego następuje detoksykacja oraz zmiany w obrębie krwi i - potencjalnie – uwolnienie od implantu w śledzionie.

Implanty ukryte w śledzionie usypiały ją i uniemożliwiały regenerację czerwonych krwinek oraz ochronę białych krwinek, które zapisują duchowe wspomnienia oraz historię świadomości. Wyższą funkcją śledziony jest ochrona i uduchowienie krwi, jej odżywienie, a także krążenie tej duchowej esencji we współpracy z sercem. Poszczególne organy ciała komunikują się ze sobą poprzez krew. Śledziona odpowiada za usuwanie starych czerwonych krwinek i wytwarzanie oraz przechowywanie białych krwinek, które czyszczą krew z infekcji. Śledziona jest bezpośrednio związana z gojeniem się tkanek, naprawą czyszczeniem komórek, utrzymywaniem silnych i odżywionych mięśni oraz zarządzaniem reakcjami immunologicznymi w całym naszym ciele. Śledzionę można przyrównać do dużego węzła chłonnego, który skupia się na oczyszczaniu krwi i wspieraniu odporności na ataki intruzów. Choroby krwi i związane z nimi problemy z oczyszczeniem ran Chrystusa, kiedy wynurzają się z pamięci komórkowej, mogą być połączone z oczyszczaniem i usuwaniem zatorów po ukrzyżowaniu, a to może się przejawiać w ciele fizycznym. Wszystko, co jest związane z ochrona i oczyszczaniem krwi jest w tym czasie szczególnie ważne. Pięć głównych narządów – patrząc na to zgodnie z medycyną chińską- wątroba, płuca, śledziona, nerki, serce – mogą wymagać szczególnej troski.

Powiązania śledziony z żołądkiem

Nierównowaga pomiędzy powyższymi może u ludzi żyjących na Ziemi eskalować do wielu różnorodnych problemów fizycznych i emocjonalnych, a ich ciała oraz poczucie tożsamości w relacjach z żywiołami Ziemi, podlegają znaczącym wahaniom i przemianom. Kiedy wypadamy z równowagi i harmonii z żywiołami Ziemi, czujemy się bardzo wyczerpani, odwodnieni oraz niezadowoleni. Tradycyjna medycyna chińska uważa śledzionę za jeden z najważniejszych narządów ciała. Gdy weźmiemy pod uwagę wyższe funkcje śledziony, której zadaniem jest oczyszczanie, ochrona i uduchowienie naszej krwi, oraz to, że została ukrzyżowana w elemencie Ziemi przez NAA w celu zastopowania należących do niej funkcji, wtedy to ma bezpośrednią wymowę i duchowe znaczenie. Zastanowienie się nad tymi związkami, sprawdzenie, czy w ciele jest odpowiedni rezonans, może być pomocne w odkryciu sposobów na lepsze wsparcie fizjologicznych zmian, które zachodzą na planecie oraz mają wpływ na element Ziemi w ludzkich ciałach.

Zmienia się również nasza dieta i inne formy konsumpcji oraz z zarządzania energią, a niektórzy z nas mogą czuć ból lub nadwrażliwość w rejonie splotu słonecznego – mogą mieć trudności z trawieniem pożywienia, co wiąże się z nietrawieniem rzeczywistości oraz niezdolnością do przetworzenia intensywnych emocji. Ma to wpływ na żołądek oraz śledzionę, które nie są zdolne do przetworzenia tego, co spożywamy, nawet gdy odżywiamy się prawidłowo i prawidłowo cyrkulują nasze siły witalne. Gdy śledziona i żołądek doznają szkody, jedzenie oraz picie ulega zastojom i nie jest przerabiane, usta tracą zdolność rozróżniania smaków, zaś kończyny stają się wiotkie i zmęczone. W rejonie żołądka oraz brzucha pojawia się dyskomfort, wzdęcia, wymioty i biegunka, a czasem nadmierne krwawienie. Wiele przewlekłych i trudnych do wyleczenia problemów zdrowotnych takich jak obrzęki, zespół przewlekłego zmęczenia, bezsenność, utrata włosów, niedobór żelaza, nieregularne miesiączki czy niepłodność mogą towarzyszyć zaburzeniom funkcji śledziony. Ten schemat jest bardzo powszechny w naszej kulturze, nie tylko ze względu na implanty ukrzyżowania śledziony, ale także ze względu na powszechną kulturę rozdzielenia. W grę wchodzą także nadmierne rozmyślania, wysoki poziom stresu i nawyki dotyczące nieregularnego jedzenia, które są wynikiem napiętych harmonogramów dnia.

Aby podczas tej fazy wspomóc funkcjonowanie organizmu, warto rozważyć metody mogące wspierać wyższe funkcje śledziony, kiedy ta się uaktywnia. Śledziona jest organem wspomagającym transport do krwi energii z tego, co jest przetwarzane w żołądku - przemienia to w odżywcze siły witalne, które organizm może wykorzystać do regeneracji i wzmocnienia. Zachodnia medycyna nie docenia wagi śledziony, natomiast klasyczna medycyna chińska postrzega śledzionę jako narząd istotny dla naszego organizmu i przyjmuje, że wszystko jest wzajemnie połączone.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej Ścieżce awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie samych oraz dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 22 września 2016

PRZYSTOSOWANIA LISA RENEE wrzesień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, planeta właśnie doszła do szczytu swego magnetycznego cyklu i wchłonęła ogromną ilość energii. Teraz subatomowe cząstki podstawowej materii są tak przekształcane, aby mogły wspierać planetarne przesunięcie do następnego harmonicznego wszechświata. Wszystkie systemy komunikacyjne podłączone do tych poziomów struktury planety są poddawane fluktuacjom i przeobrażeniom a potencjalne międzygwiezdne połączenia są przebudowywane, aby na nowo móc przyłączyć portale Ziemi, które mają być ponownie zestrojone z licznymi systemami gwiezdnymi oraz ciałami niebieskimi. To zmasowane przesunięcie w skali kwantowej zmienia prawa struktury w układach regulujących funkcje naszych ciał fizycznych oraz świadomości.

Kiedy większość wielowymiarowych ludzi kroczy Ścieżką wznoszenia, radykalnie zmieniają się ich podłączenia do licznych poziomów struktury świadomości, podobnie jest z ciałami świetlistymi, zaś ciała fizyczne przechodzą szereg adaptacji w celu spełnienia nowych wymogów energetycznych. Nasze dotychczasowe sposoby połączenia świadomości i komunikacji podlegają fluktuacjom, natomiast ciała świetliste są rekonfigurowane, aby mogły przyswoić zmieniającą się strukturę planetarną, słoneczną i pozostałe.

Zasadniczo jesteśmy ostatnim pokoleniem osób, które urodziły się ze zniewoloną świadomością trzeciego wymiaru. Uświadomimy sobie to zniewolenie i jeszcze w tym wcieleniu położymy jemu kres. Wznoszący się ludzie ewoluują w kierunku rozwijania nowych umiejętności, które zmieniają charakterystykę bycia człowiekiem – od świata snów po transfiguracje, translokacje i transmigracje. Ujawni się więcej funkcji z szablonów Diamentowego Słońca, gdyż świadomość jest przenoszona pomiędzy polami czasowymi, co oznacza prawdziwą wolność. W niniejszym biuletynie postaram się uświadomić wam te wielowymiarowe zmiany, dzięki czemu będziecie mieli możliwość świadomego uczestniczenia w zmieniających się prawach struktury.

Duchowe wznoszenie jest - regulowanym przez złożoną mechanikę kwantową - postępem ludzkiej świadomości, kiedy ta przemieszcza się po czasie i przestrzeni, co jest zasadniczo związane z przesunięciem inteligentnej świadomości z jednej stacji rzeczywistości do innej. Ludzkie ciało jest holograficznym projektorem światła do przesyłania inteligentnych energii do duszy–ducha, i jest zdolne do przesuwania ciała duszy-ducha do innej stacji rzeczywistości – takiej, która istnieje w wyższym wymiarze czasu. W tym samym okresie następuje schodzenie duszy-ducha z wyższych wymiarów w celu zamieszkania w komórkach. To przesunięcie do innej stacji rzeczywistości jest możliwe, dopóki zamieszkujemy nasze obecne ciała fizyczne i mamy tę samą tożsamość oraz ciała.

W poprzednich cyklach, aby dokonać przesunięcia świadomości duszy–ducha w ten sam sposób, potrzebowalibyśmy nowej tożsamości i ciała, musielibyśmy inkarnować się na innej linii czasu, która istniałaby w innej stacji rzeczywistości. Przechodziliśmy przez ten proces wiele razy i nazywamy go reinkarnacją. Podczas tego cyklu wznoszenia mamy wyjątkową możliwość zmiany aktualnego położenia ciała świadomości, jednak przebywając nadal w tych samych ciałach fizycznych musimy poddać się następstwom duchowej inicjacji. Teraz, kiedy zmienia się stan naszej obecnej tożsamości i świadomości, nagromadzone w ciągu wielu kolejnych wcieleń wspomnienia inteligencji dusza-duch są wypychane z ich dawnych miejsc w czasie. Można to też opisać jako masowe odzyskiwanie ludzkich ciał duchowych, które powracają, aby zasiedlić ciało Ziemi, a następnie ciała fizyczne poszczególnych osób, do których należą. Część ludzi żyjących obecnie na Ziemi, którzy w tym czasie się nie budzą, ma zablokowane aspekty wyższej Jaźni. Te aspekty utknęły w jakimś uszkodzonym rejonie ciała planety z poprzednich linii czasu, kiedy miała miejsce wielka trauma lub kataklizm.

Ludzie, którym łatwiej przychodzi dostosowanie się do obecnych licznych wyzwań środowiskowych i czynników energetycznych, należą do katalizatorów zmian fizjologicznych. Te zmiany mają na celu dokonanie głębokiej i potężnej przemiany świadomości, która jest możliwa podczas przebywania obecnym ciele fizycznym na Ziemi. W pewnych okolicznościach, kiedy ciało fizyczne podlega fizjologicznym adaptacjom, zmiany przyspieszają metabolizm organów i gruczołów w celu ich włączenia lub przebudzenia z letargu, aby przygotować się na przyjęcie ducha. Adaptacje takie mają zwiększyć krążenie sił witalnych, co ułatwi podłączenie do obwodów duchowo – energetycznych. Wiele takich obwodów i meridianów planety zostało odłączonych lub uszkodzonych. W rezultacie, główne siły istniejące w ludzkim organizmie – siły życiowe oraz energie duchowe – nie były ze sobą połączone i nie działały prawidłowo. To spowodowało całkowite odłączenie i brak komunikacji pomiędzy wyższymi ciałami duchowymi człowieka a jego ciałem fizycznym, co ma wpływ na całą rasę ludzką.

Ewolucja biologiczna

Fizjologiczna adaptacja, jakiej teraz doświadcza ludzkość, jest odpowiedzią na serię biologicznych i duchowych impulsów, które silnie wpłynęły na strukturę planety i jej żywiołaki. Skomasowane zmiany dodatkowo wpływają na ludzki fenotyp, co zostało udokumentowane przez naukowców. Fenotyp gatunku ludzkiego jest uogólnionym przejawem cech wypływających z kombinacji genetycznych, czynników behawioralnych i środowiskowych, jak również różnorodnych czynników pochodzących od świadomości zbiorowej. Nauka nie badała czynników pochodzących od sztucznej inteligencji, modyfikacji genetycznych i kontroli umysłu, które odgrywają bezpośrednią rolę w kształtowaniu i kontroli cech ludzkiego fenotypu. Ludzki fenotyp opisuje właściwości fizyczne i cechy, które definiują gatunki istot ludzkich. Jako że przechodzimy od jednej rasy rdzennej do innej, czynniki rasowe takie jak funkcje fizjologiczne organizmu ludzkiego, szybko odpowiadają na potężne przemiany zachodzące w ciele planety. Oznacza to, że zbiorowy wzorzec ludzkości i ludzkie ciała reagują na bliską ewolucję biologiczną, która musi nastąpić w wyniku zmian w planecie. W obrębie czynników środowiskowych i fizycznych pojawiają się często anomalie, których przyczyny tkwią w procesie ewolucji. Jesteśmy wystawiani na nowy pakiet warunków oraz energii, dlatego rozwija się nowa platforma świadomości inicjująca specyficzne adaptacje fizjologiczne przystosowujące do nich ludzką rasę, co jest związane z ewolucją i zmianami genetycznymi. Ci, którzy budzą się teraz, znajdują się w czołówce ucieleśniającej te adaptacje, ponieważ są pomostem świadomości do przyszłego cyklu narodzin kolejnej rasy rdzennej gatunku ludzkiego.

Cechy adaptacyjne prowadzą do odrodzenia tożsamości

Siły ewolucyjne działające teraz na planecie osiągają masę krytyczną, dlatego nasze organizmy muszą się przystosować – pod względem struktury, fizjologii i zachowania. Przykładem tych cech są adaptacje do zmieniającej się formy przejawiania przez ludzkość globalnej świadomości, które wymuszają na całym gatunku nauczenie się zarządzania własnymi myślami, podążanie za paradygmatem energetycznym, a także dostosowanie do warunków energetycznych. Adaptacje behawioralne, które rezonują z prawem uniwersalnym, dodatkowo aktywują wyższe funkcje DNA w ludzkiej biologii.

Aby ludzka rasa mogła przetrwać na tym nowym energetycznym terenie, jesteśmy zmuszani do przekształcania naszych przekonań i rozwijania cech, które dostosują nas do licznych nowych wzorców behawioralnych. Cechy adaptacyjne stymulowane przez wyższe prawdy, takie jak: zrozumienie rządzących nami praw uniwersalnych czy dalsze podporządkowywanie się ewolucji zbiorowego wzorca rasy ludzkiej, pomogą katalizować zdolność lepszego ewoluowania wyższych funkcji DNA u przyszłych pokoleń. Obecnie ludzkość znajduje się w fazie adaptacji do procesu ewolucji planetarnej, a to jest związane ze złożonym procesem uczenia się wymagającym ciągłego poszerzania wyższej świadomości. Może to sprawiać trudności ze względu na aktualny stan kontroli umysłu nad naturą rzeczywistości i brak powszechnego dostępu do wiedzy na temat szybkich zmian mających wpływ na planetę, które charakteryzują planetarne wzniesienie. Na poziomie indywidualnym każda osoba musi sama zdecydować, czy jest gotowa otworzyć swój umysł i uwolnić się od uzależnienia od starego paradygmatu oraz od podporządkowania się archetypowi władającego nią kontrolera. Kontrolujący archetyp związany z fałszywym królem tyranii istnieje wszędzie: w politykach, mocodawcach, guru - w każdej osobie, której dobrowolnie oddajesz własną moc. Trzeba umieć dostrzec różnice pomiędzy sprytnymi tyranami a prawdziwymi przywódcami, ponieważ to są bardzo różne role i nie powinny być mylone ani przyrównywane. Prawdziwy przywódca nie chce odebrać nam mocy, natomiast tyran zajmie pozycję całkowitej władzy nad innymi. Aby móc się duchowo rozwijać, nie możemy już grać w gry kontrolerów, musimy odzyskać władzę nad sobą i przejąć za siebie odpowiedzialność.

Myśl związana z paradygmatem musi zostać przesunięta na nowy tor, tak, żebyśmy jako gatunek byli zdolni do przystosowania do nowego poziomu energii, co w istocie jest tworzeniem nowego pola energetycznego i nowego środowiska. Nasz gatunek ewoluuje do następnej rasy rdzennej, a nasze ciała są teraz hybrydami. Przy wsparciu nowej struktury świadomości planety mamy zdolność do duchowego rozwijania się i uruchomienia nadruku DNA nowej rasy rdzennej. Zasadniczo jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, którzy żyją ze zniewoloną świadomością, i w tym życiu, będąc jeszcze w ciałach, możemy to zmienić.

Ci, którzy są teraz na Ścieżce wznoszenia, mogą zostać poddani głębokiej transformacji - osobistemu odrodzeniu świadomości, które ujawni nową, lepszą wersję nas w miejsce dawnej wersji - egocentrycznej. Proces odradzania jest aktualizacją osobowości duszy - promień duszy napełnia warstwy ego wyższymi cechami prawdziwej istoty i wyższą naturą danej osoby.

Aby przejść przez to wymiarowe przesunięcie, musimy zmienić destrukcyjne sposoby myślenia i zachowania, które odziedziczyliśmy wraz z trzeciowymiarowymi myślokształtami drapieżnego umysłu kontrolera, i dostosować się do wpływów tworzonych przez aktualne zmiany energetyczne. Jeśli nauczymy się, co znaczy pozostawać w strumieniu energii danego momentu, i nie opierać się potrzebom zmian, wtedy adaptacja do planetarnego przesunięcia będzie znacznie łatwiejsza.

Międzygalaktyczne transmisje odtwarzają strukturę planety i w zasadzie odtwarzają ludzką rasę w kierunku ewolucji do wyższych wersji własnych osobowości. Ten proces jest niemożliwy do wykrycia dla pięciu głównych zmysłów człowieka ograniczonego przez świadomość trzeciego wymiaru, który nie chce się przebić przez boksy rzeczywistości współtworzone wraz z elementami Ziemi 3D. Ogólnie profil takiej osoby rozwinął się w ciele mentalnym oraz osobowości, lecz nie zintegrował się z innymi poziomami. Istnieje różnica pomiędzy boksami rzeczywistości, które są współtworzone z osobistego wyboru, a tymi, które zostały użyte w celu pochwycenia ludzi w pułapki świadomości w oparciu o ukryty ból i traumę, które w ich mniemaniu tworzą ten boks rzeczywistości. Rozeznanie polega na dostrzeganiu, kiedy ludzie są celowo oszukiwani, kiedy używają umysłu drapieżcy w celu wykorzystania energii innych ludzi - skradzionej na drodze pasożytowania dla agendy kontrolnej. Chodzi o zmuszanie ludzi do powtarzania ich bolesnych wzorców traumy bez ich zgody i wiedzy, w celu uzyskania większej materialnej mocy i kontroli nad nimi, gdy są wewnątrz tego boksu rzeczywistości.

Pole kwantowe ma wpływ na czasoprzestrzeń

Obecnie ciało planety przechodzi przez reorganizację czasoprzestrzeni, co powoduje pojawianie się wielu dziwnych anomalii, które mają wpływ na jednorodne funkcje pola kwantowego. W efekcie w przestrzeni pola zbiorczego pojawiają się nowe wzorce elektromagnetycznych zakłóceń, przerw lub deformacji. Pole kwantowe wewnętrznej czasoprzestrzeni faluje/marszczy się, przejawiając nieprzejawione pokłady szablonu znanego pod inną nazwą jako matryce wzorca, które tworzą w Ziemi warstwy pól morfogenetycznych. Osoby pracujące na sieci mogą czuć, że w miarę przesuwania linii czasu struktura wzorca w polu planetarnym przekształca się całkowicie. Odbierają ją w polach planety jako coś zupełnie odmiennego, niezwykłego, a nawet dziwacznego. Jest to jakby nowy projekt, w którym ludzka świadomość czuje potrzebę nauczenia się języka obcego, który jednak wydaje się być skądś znany. Zmiany wzorca wpływają na szablony ciemnej materii, a to wydaje się mieć bezpośredni wpływ na modyfikacje i zmiany elementów Ziemi oraz elementarnej struktury ciała Ziemi.

To zmienia również świadomość ludzi żyjących na planecie zmuszając nas do przystosowania i znalezienia nowych sposobów komunikowania się z planetą, a także nowych więzi z gwiezdną rodziną. Zmiany konstrukcyjne poszerzają się i włączają obszary związane z portalami Ziemi, co prowadzi do przyłączania struktur planetarnych sięgających do Układu Słonecznego i dalej. Wszystkie systemy komunikacyjne podłączone do tych poziomów strukturalnych planety doznają wahań, przekształceń, co wydaje się być ponownym budowaniem międzygwiezdnych połączeń ziemskich portali oraz zestrajaniem ich z licznymi systemami gwiezdnymi i ciałami niebieskimi. Niektóre z tych platform budowane są w celu umożliwienia przejścia mieszkańcom, którzy istnieli w czasoprzestrzeni Ziemi, a którzy pod koniec kosmicznego cyklu czasu muszą zostać przeniesieni gdzie indziej, do innej czasoprzestrzeni.

Subatomowe cząstki materii elementarnej są ponownie ustawiane w nowo powstającej strukturze atomowej, która ma wspierać przesunięcie ciała planety do następnego harmonicznego wszechświata. Subatomowe cząstki są znacznie mniejsze od atomów i obrazują przesunięcie cząstek w skali kwantowej materii oraz energii. Cząstki subatomowe takie jak elektrony, protony i neutrony, tworzą atomy i są budulcem materii. Kiedy te subatomowe cząstki ulegają przeobrażeniom, to stymuluje jonizację atomów, które wytwarzają energię elektryczną i szereg reakcji chemicznych zachodzących w organizmie. Kiedy organizm ludzki jest poddawany silnym sygnałom elektromagnetycznym lub aktywacji Kundalini, jest zdolny do biologicznej jonizacji, przez co może generować pola plazmy. We wznoszącym się ludzkim ciele jonizacja wytwarza plazmowe światło o wyższych częstotliwościach, aby dalej tworzyć płynną plazmę ciała duchowego. W końcu możemy rozwinąć się do tego stopnia, że przesuwamy się z układu czakr do ciała świetlistego istniejącego w niższym sferach istnienia, w celu tworzenia struktury plazmatycznego ciała świetlistego. Ta struktura (Merkaba) służy podróżom ciała sferycznego, które może mieścić wyższą świadomość w formie plazmy. Ten stan struktury ciała świetlistego, czakr lub ciała sferycznego uwalnia nas od konieczności reinkarnacji przez niższe gęstości czasoprzestrzeni lub uwalnia od niższych struktur czasu i przestrzeni umożliwiając naszym ciałom świadomości podróżować poza Układ Słoneczny.

Jesteśmy cieleśni i jesteśmy bezcieleśni

Żywioły planety: ziemia,woda, powietrze i ogień, są podstawowymi cegiełkami budującymi naturę i tworzącymi związki, które budują nasze ciała fizyczne. Jeśli przyznamy, że nasze ciała fizyczne składają się z tych żywiołów, cząstek i atomów, a ciała świetliste składają się z jednostek świadomości, które istnieją w jeszcze mniejszej skali, zaś te jednostki kwantowe generują nowe poziomy fotonicznej lub plazmatycznej energii, to zdajemy sobie sprawę, że nasze ciała świadomości przechodzą przez ogromne kwantowe zmiany. To zmasowane przesunięcie w skali kwantowej zmienia prawa struktury w formacjach, które regulują funkcje ciał materialnych, a także ciał świadomości. Wznoszący się ludzie ewoluują w kierunku rozwijania nowych umiejętności, które zmieniają charakterystykę tego, co dotychczas uważano za ludzką istotę.

Zachodzą adaptacje, które umożliwiają wyższej inteligentnej świadomości istnienie nie tylko w materii, ale też doświadczanie wielowymiarowej świadomości na innych liniach czasu jako niezwiązane z czasem fale plazmy podróżujące po polu.

Można to zrozumieć tak, że ciało fizyczne i ludzkie pole energetyczne osiąga poziom doświadczania nowego progu świadomości, dzięki któremu może bezpośrednio doświadczać mechaniki fali i cząstkowego dualizmu. To zawsze dzieje się w organizmie na poziomie kwantowym, ale teraz może być rozpoznane i możemy uczestniczyć w tej funkcji świadomie. Stajemy się jednocześnie cieleśni i bezcieleśni. W tej nowej strukturze jesteśmy w stanie doświadczać ciała świadomości jako czegoś bez formy, czy kształtu i możemy poruszać się przez czas funkcjonując jako fala, kiedy ciało fizyczne pozostaje uziemione i nadal funkcjonuje zgodnie z zasadami materii. Wznoszący się ludzie stają się świadomi, że oba stany istnienia – to w ciele i to bezcielesne – mogą istnieć równocześnie lub w czasie spiralnym, i nadal możemy być świadomymi obserwatorami czasu pozostając nieprzywiązani do stacji czasu i jego struktury. Na przykład podczas medytacji i przenoszenia świadomości doświadczamy innego poziomu bezczasowości, bezkształtności i płynięcia z prądem, nie jesteśmy związani z czasem ani z przestrzenią, przy czym nasza świadomość może wtedy łatwiej podróżować w czasie lub znajdować się w dwóch różnych miejscach równocześnie. Ciało świetliste uwalnia się od ograniczeń czasu i przestrzeni, aby łatwiej podróżować w czasie. W trakcie podróży w czasie lub w świecie snów możemy połączyć ciało świadomości z dostępną energią świadomości, a wtedy możemy generować więcej plazmy. W takiej sytuacji łączymy się z przejawem nowego strukturalnego wsparcia, którym są gwiezdne wrota i portale - te rzeczy pomagają Ziemi i ludzkości rozwijać się na linii czasu wniebowstąpienia. Ciało świadomości Diamentowego Słońca ma zdolność do funkcjonowania jako niezależne gwiezdne wrota pochodzące z przestrzeni wewnętrznej, poziomu kwantowego, gdzie świadomość jest przekształcana do niewidocznych fal światła i bardzo szybko przemieszcza się na duże odległości.

Dla tych, którzy wcielili się poza matrycą duszy i do świadomości monadycznej, to nowe doznanie zmiany skali kwantowej i funkcji energii świadomości będzie doświadczane w znacznie bardziej namacalny sposób. Coś nienamacalnego, co występuje w kwantach naszego własnego ciała, stopniowo staje się coraz bardziej uchwytne i konkretne na planie fizycznym. Ciało świadomości adaptuje się do nowych funkcji, które tworzą strukturalne wsparcie dla planety poza czasem, a także pomost dla genetycznego rodu lub grupy, z którą jesteśmy połączeni, aby osiągnąć wyższy poziom świadomości w tym cyklu końcowym. Dla tych, którzy się dopiero co się przebudzili i zaczynają ucieleśniać funkcje duchowe oraz funkcje czakr, ta makrokosmiczna struktura nie jest jeszcze oczywista. Podstawowym celem dla tych grup dusz jest praca nad opanowaniem niższych czakr oraz rozwinięcie podstawowej struktury wewnętrznego ducha, aby ten mógł w pełni zasiedlić ludzkie ciało.

To jest bardzo ważne, ponieważ dla wielu wielowymiarowych ludzi kroczących Ścieżką oznacza to szansę na podłączenie się do licznych poziomów struktury świadomości, co spowoduje radykalne zmiany, podobnie zmieni się ciało świetliste, a ciało fizyczne zacznie ulegać szeregowi adaptacji w celu spełnienia nowych wymogów energetycznych. Organizm może czuć się inaczej i wykazywać dziwne objawy. Nasze dotychczasowe sposoby połączenia świadomości i komunikacji podlegają fluktuacjom, podczas gdy ciało świetliste jest przekształcane, tak, aby mogło pomieścić zmieniającą się strukturę planety, Słońca i jeszcze dalej.