piątek, 29 grudnia 2023

ALMANACH ASTROLOGICZNY 2024 - wersja pdf

 Zachęcam do nabywania almanachu ALMANACH 2024

MODLITWA POŚWIĘCONA SZMARAGDOWEMU ZAŁOŻYCIELOWI RISZIEMU – LISA RENEE grudzień 2023

tłumaczyła Teresa Serafinowska

tekst oryginalny

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy przechodzimy przez wyzwania związane z podstawowymi motywami wcieleń, a także z odzyskiwaniem fragmentów świadomości Słonecznego Rishi-Słonecznej Reishy, które składają się na organiczną bliźniaczą matrycę Rubinowych Templariuszy i Khemalot, życzymy Wam wielu błogosławieństw, świętej boskiej łaski, cudownej lekkości i znaczącego duchowego połączenia ze wszystkimi, których kochacie i cenicie!

Aktualne tematy wskazują na linie czasu przechowujące doświadczenia świadomości, które reprezentują początek i koniec, tak jak to się dzieje teraz, wszystko jednocześnie, prowadząc do autentycznych Założycieli Chrystusa i do odrodzenia świadomości Gwiezdnych Ludzi. Przy okazji na powierzchnię wypłynął temat wzniesienia, doświadczenia śmierci przeszłych jaźni, ponownego przeżycia ducha zdrady. Wraz z wieloma zaskakującymi elementami pojawiającymi się podczas zwrotów akcji związanych z przebudzeniem do naszych pradawnych wspomnień i dostrzeżeniem, kto i co w naszej rzeczywistości było fałszywe, co działało zwodniczo, a także tego, co było lub jest uczciwe i prawdziwe. Nasza podróż do duchowej wolności odbywa się w ramach weryfikacji wewnętrznych rezonansów prawdy, które ostatecznie wyzwoliły nas, abyśmy byli dokładnie tym, kim mieliśmy być w boskim umyśle Boga. W ten sposób w końcu odnajdujemy nasze autentyczne duchowe powiązania rodzinne, tych nielicznych, którzy są tym, kim są naturalnie w boskim przepływie, znają różnicę między kłamstwem a szczerością, a zatem rozpoznają rezonans prawdy i nie zdradzą nas z jakichkolwiek powodów.

Będziemy modlić się zbiorowo za osoby cierpiące podczas ciemnej nocy duszy, aby i one mogły odczuć nadchodzące dobroczynne zmiany i aby ich ciężary zostały powierzone Bogu. Niech będą błogosławieni wiedzą o powrocie Christosa-Sophii, niech wiedzą, że są kochani, otoczeni opieką i nigdy o nich nie zapomniano.Poniższa modlitwa jest poświęcona Szmaragdowemu Założycielowi Rishiemu: Zapalenie Wiecznego Płomienia

Umiłowana święta Obecności Boża, święta Matko, święty Ojcze i święty Christosie Sophio, święte i wieczne Promienne Słońca, Chrystusowe Słońca Nieskończoności, ukochany Słoneczny Rishi. Och, jak czekaliśmy na ponowne połączenie się z Wami w tej chwili! Błogosławię zapalaną teraz świecę, aby reprezentowała święty Wieczny Płomień Boga i Ducha Świętego, aby rozpaliła duchowy ogień Christos-Sophia w moim świętym Kryształowym Sercu oraz aby katalizowała i zakotwiczała Diamentowe Słońce Christos na całej tej ukochanej planecie, aż do punktu zerowego przez 144 wyrównania z wiecznym czasem – tak, jak chciał Bóg!

Jesteś Wiecznym Źródłem Wszelkiego Promiennego Światła Słonecznego, Świętym Pokarmem zawartym w Kosmicznym Ogniu Stworzenia, Prawdą, Drogą i Światłem, którego każda żywa istota szuka, aby się ponownie zjednoczyć poprzez obietnicę wewnętrznego wsparcia, wieczności i wiecznego ŻYCIA w świecie Christosa Sophii i Boga – bo JESTEM KTÓRY JESTEM.

Pragnę wydobyć i rozpalić w moim kryształowym sercu święty potrójny wewnętrzny płomień, aby w pełni zjednoczyć się z Większym Płomieniem i Boską Wolą wiecznego ducha Bożego – poprzez moją szczerą modlitwę i czystą intencję niech Światło Duszy Świata zostanie przywrócone do Całości, Jedności i Prawdy. Niech Duchy Prawdy zostaną nam objawione w boskim i właściwym czasie.

Święty Ojcze, poświęcam się, aby być Twoim przedstawicielem, przejrzystym naczyniem do wyrażania Twojej boskiej woli i Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, z miłością proszę o przekształcenie i podniesienie mojego ciała, umysłu i ducha na ołtarzu Twojej doskonałej woli, abym odzwierciedlał Twój święty i doskonały obraz, aby moje diamentowo-kryształowe serce było jednością z Twoim sercem, aby mój umysł był jednością z Twoim umysłem, aby moje ciało było jednością, abym mógł wyrazić Twoją boską wolę i najwyższy wyraz. Decyduję się ucieleśniać najwyższe duchy prawdy Chrystusa, aby moje myśli, słowa i czyny były uczciwe, spójne i życzliwe dla wszystkich, aby moja etyczna i cnotliwa, prawdziwa duchowa natura została zaktualizowana i przejawiła się na tym świecie.

Święty Ojcze, przyzywam Twoją łaskawą i prawowitą władzę królewską, aby przywołała Wieczny Kosmiczny Płomień, aby chronić i wspierać ten świat poprzez globalne przebudzenie i ujawnienie, aby ujawnić Twoje objawienie duchowej prawdy zawartej w Kosmicznym Prawie Suwerenności i aby wszystkie Dzieci Boga, Dzieci Słońca, mogły wydobyć swoje wieczne dusze i ekspresję ducha, aby w pełni oświetliły ciemność i cienie, wykorzeniły wszelkie zwątpienie w siebie, strach i duchową ignorancję.

Patrzę na ten wieczny płomień, zastanawiam się nad moją prawdziwą duchową naturą i modlę się z całego serca, abym otrzymał wiedzę i świadomość mojej wyjątkowej boskiej roli i misji. Umiłowana Święta Obecności, proszę, namaść moją koronę mądrością, która rozjaśnia moje osobiste przewodnictwo i osobistą rolę w nadchodzącej nowej linii czasu, dzięki czemu mogę być doskonale zestrojony ze wszystkimi dobrymi uczynkami, wyrażając dobrą wolę w służbie innym, jak w boski sposób poprowadziłbyś mnie we właściwym działaniu.

Niech moje ciało będzie świątynią Twojego wiecznego płomienia, niech moje życie będzie świątynią służącą ucieleśnieniu mojej Duszy i ducha Chrystusa, niech moje dobre uczynki będą boskimi modlitwami w działaniu, przez które Twój wieczny płomień może rozpalić się i żyć we wszystkich istotach ludzkich.

Poświęcam i dedykuję swoje życie służbie mojemu najwyższemu wyrazowi jako woli Bożej.

Poświęcam swoje myśli i przekonania najwyższemu wzniesieniu życzliwych i pozytywnych poglądów.

Poświęcam moje słowa, aby były zgodne z umysłem Chrystusa w wyrażaniu prawdziwych i pozytywnych słów. Swoje działania dedykuję realizacji pozytywnych czynów, które służą innym i pomnażają Boże błogosławieństwa.

Poświęcam się najwyższej wierze w życzliwą inteligencję Boga. Poprzez wszystkie moje bezpośrednie doświadczenia życiowe pragnę w pełni kultywować osobistą więź z Bogiem i moim wewnętrznym duchem Christosa.

Jestem światłem 10 000 Promienistych Wiecznych Słońc, ponieważ jestem Kosmicznym i Wiecznym Christosem-Sophią.

Jestem Prawdą. Jestem Drogą. Jestem Życiem. Jestem Bogiem, Władcą, Wolną Istotą. Tak jak chce Nieskończony Stwórca.

Umiłowana Święta Obecności, moja miłość i wdzięczność wypływają z wyższej wiedzy o naszej prawdziwej boskiej naturze. Dziękuję za wszystko, co otrzymałem i dzielę się moimi błogosławieństwami z innymi, aby pomnożyły się dzięki duchowej mocy Chrystusa.

Jestem wieczną Miłością, jestem wiecznym Światłem, jestem wieczną Istotą będącą Jednością z Nieskończonym Stwórcą.

Niech moje święte i płynące z serca błogosławieństwa będą ze wszystkimi, wypełniając ten świat najjaśniejszym światłem 10 000 Świętych Słońc, gdy w końcu będziemy w domu w wiecznym świetle. Święte Błogosławieństwa GSF dla wszystkich!

I tak jest.


Nasza społeczność ES śle całej naszej Rodzinie Chrystusowego Światła wiele pełnych miłości życzeń niezwykle błogosławionego Nowego Roku 2024 oraz modlitw o Miłość i Pokój na Ziemi! Proszę, połączcie się z nami w medytacji grupowej 1 stycznia czasu GMT o godzinie 12 (w Polsce godzina 13), aby uczcić przejście ludzkości w nowy cykl i przyłączcie się do błogosławieństw naszej grupy! Niech Boże Prawa Naturalne w pełni przywrócą Pokój oraz Christosa-Sophię na Ziemię!

Niech w 2024 roku wszyscy zostaną pobłogosławieni spokojnym sercem i wsparciem!

Dużo miłości i GSF, Lisa i Tomasz

piątek, 22 grudnia 2023

ALMANACH ASTROLOGICZNY 2024 - wersja pdf

 

Czy często zastanawiasz się co takiego jest na niebie, że x się wydarzyło? Czy sezon Merkurego w retrogradacji cię stresuje? Czy chciałbyś widzieć kiedy jest dobry czas na niektóre sprawy, a kiedy unikać pewnych czynności?

Niespodzianka bo astrolog Olivia Serafinowski ma coś w sam raz dla Ciebie!

Przed Tobą Almanach Astrologiczny na 2024 rok.

Almanach to:

  • wszystkie duże tranzyty razem ze stopniami
  • wszystkie przejścia planet od jednego do drugiego znaku
  • daty planet stacjonujących
  • daty wejść Słońca do każdego ze znaków z dokładną godziną (GMT+1)
  • lunacje z dokładną godziną (GMT+1)
  • okresy cazimi planet z dokładną godziną (GMT+1)

Każdy z aspektów zawiera krótki opis, jak go użyć i czego unikać w danym czasie + kilka stron wstępu z wyjaśnieniami i hasłami kluczowymi, które mogą przydać się w czasie korzystania z Almanachu.

Kalendarz składa się z ponad 50 stron i jest w pełni opisany i zilustrowany przez autorkę. Jest również sformatowany w taki sposób, że można go wydrukować i oprawić. Autorka sama to zrobiła i wygląda przeuroczo! (Uwaga: nie jest sformatowany do druku obustronnego).

 

Almanach można zakupić w sklep/shop . Tu bezpośredni link do wersji polskiej Almanach 2024 Płatność przez PayPal lub kartą. W razie problemów z płatnością lub chęcią płatności przez polskie konto bankowe proszę o kontakt z autorką lub ze mną na adres tessea@o2.pl.

Autorka kalendarza jest astrologiem działającym raczej w angielskojęzycznej strefie językowej i tym tematem zajmuje się od kilkunastu lat.

Osobiście polecam ten almanach, ponieważ może bardzo ułatwić korzystne funkcjonowanie w tych turbulentnych czasach.Pomoże wykorzystać dobre dni i unikać kłopotów podczas niekorzystnych. Aspekty są opisane tak zrozumiale, że nawet laik zrozumie, jak warto je wykorzystać.