piątek, 26 kwietnia 2024

SŁONECZNA ALCHEMIA BARANA – LISA RENEE kwiecień 2024

 tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, witamy na etapie wprowadzającym słoneczny cykl duchowej inicjacji, który jest reprezentowany przez konstelację Barana. Wraz z niedawnymi wydarzeniami, które oś czasu Zodiaku związaną z pieczęcią księżycową przesunęły na pieczęć słoneczną, a planeta ewoluowała do energii słonecznej tarczy zegarowej sieci słońc/gwiazd, połączonej z funkcjami strażnika czasu Szmaragdowego Zakonu - żyjemy w wyjątkowym czasie zmian Zodiaku. Skorygowane pozycje kalendarza słonecznego wygenerowały barierę morfogenicznego planu pomiędzy kreacjami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy księżycowej i jego sztucznych liniach czasu, a kreacjami drugiej gęstości w piątym wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy słonecznej i organicznych liniach czasu. Zatem dla wielu to przejście od kalendarza księżycowego do kalendarza słonecznego na osiach czasu wygenerowało nową pozycję na liniach czasu, przesuwając zodiakalne pieczęcie z inkarnacji i inicjując intensywne aktywacje słoneczne oraz miazmatyczne oczyszczanie z obcych materiałów lub obcych hybrydowych nakładek.

Podczas tranzytu Słońca do Barana, który reprezentuje nowy rok słoneczny i początki, prezentuję przegląd praw naturalnych i właściwości alchemicznych na tym obecnym etapie, aby każdy mógł zastanowić się nad najskuteczniejszymi sposobami medytacji nad naturą Barana, która katalizuje najwyższe duchowe potencjały.

*Etap 1 - Baran, 19 kwietnia do 13 maja (w przybliżeniu)

*Motyw alchemiczny: oczyszczanie, kalcynacja

*Żywioł: Ogień, plastyczność

*Forma żywiołu: czworościan

*Metal alchemiczny: żelazo

*Podstawowa korelacja planetarna: Mars

*Pierwotne ucieleśnione korelacje: matryca tożsamości wcielonej, czakra 1 – Muladhara, dotyczy centrum srebrnego ziarna, pierwszych 8 komórek kości ogonowej, a także programowania kanału rodnego.

Baran rządzi: mózgiem, półkulami mózgowymi, czaszką, oczami, twarzą, górną szczęką, tętnicami szyjnymi wewnętrznymi, wzgórzem, nadnerczami.

Wraz z napływem intensywnego ciepła poprzez aktywacje energetyczne zapalane w komórkach płodowych znajdujących się w kości ogonowej mamy początek alchemicznego oczyszczania świadomości poprzez proces sekwencyjnej ekspozycji na elementy ognia. To proces nagrzewania ciała i aury do wyższej temperatury, powodujący utratę wilgoci, redukcję lub utlenianie oraz rozkład na prostsze substancje w celu przygotowania do usunięcia blokad energetycznych, gruzu astralnego i pasożytów. Jest to proces aktywacji wewnętrznego ognia kundalini przemieszczającego się w górę kręgosłupa w celu duchowego oczyszczenia ciała, kości i krwi. Kundalini aktywowana w kości ogonowej zaczyna przemieszczać się w górę centralnym kanałem pionowym i rozprzestrzeniać się po systemach ciał świetlistych i czakr, ostatecznie przemieszczając się w górę i na zewnątrz korony. Powtarza się to wiele razy podczas duchowych etapów inicjacji cyklu wznoszenia, gdy jednostka rozpoczyna cykl rozwoju świadomości w kierunku oświecenia, ale etapy aktywacji świadomości zawsze przebiegają zgodnie z zasadami alchemicznymi do końca.

Prawo mentalizmu

* Zgodność astrologiczna - Baran - Mars - Ogień
* Czakra i sfera 1, podświadomy umysł egotyczny

Uniwersalne Prawo Mentalizmu jest skorelowane z kosmicznym Prawem Jedności głoszącym, że wszystkie rzeczy mają związek z Umysłem Uniwersalnym i dlatego podlegają Prawu Struktury, które tworzy wszystko. Niezależnie od tego, czy jest on określany jako umysł Boga, czy też umysł Wszechjedni, jest to czysta świadomość nieskończonej inteligencji wyrażająca swoją zasadę poprzez prawa naturalne, prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem. Wszystkie rzeczy są zbudowane z inteligentnej energii, która jest wyrażana przez substancję energetyczną, wibracje częstotliwości, plan i aktywną moc ruchu, która bierze wskazówki od zestawów instrukcji przedstawionych i stworzonych z umysłu. Wszystkie rzeczy powstają ze stanu umysłu, jakości myśli i tego, co zostało współstworzone w systemie energii, takim jak świadomość planetarna. Wszystko, co obserwujemy w światach przejawionych, jest wynikiem stanu mentalnego, systemu wierzeń, który go poprzedził.

Kiedy jednostka widzi interakcję i neutralnie obserwuje wszystkie myśli oraz działania, zaczyna rozumieć i stosować to prawo dla osobistego dobra, a także duchowego wzrostu. Ważne jest, aby najpierw opanować to prawo, gdyż wpłynie to na wszystkie inne prawa naturalne, ponieważ płaszczyzna mentalna ma zdolność oddziaływania na to, co jednocześnie dzieje się w płaszczyznach wielowymiarowych. Nasze myśli wpływają na wiele płaszczyzn - w ciele świetlistym i na zewnątrz. Mają one efekt energetyczny, a także duchowy, którego nie możemy ujrzeć oczami, ale które pojawia się w subtelnych siłach wokół nas, przenikając do wielu stacji tożsamości i rzeczywistości.

Zrozumienie tej zasady pozwala duchowemu poszukiwaczowi na takie używanie ciała mentalnego, by służyło najwyższej ekspresji, co oddziałuje na wszystkie inne Prawa Naturalne i pozwala wchodzić w interakcje oraz łączyć się z wieloma warstwami inteligentnej energii. Są to aspekty świadomości innych Jaźni, które istnieją w innych wymiarach, takie jak dusza, monada i awatar, a także aspekty inteligencji istniejące w ciele fizycznym, sercu i warstwach emocjonalnych. Dobrze jest pamiętać, że myśli są namacalne, są nasionami, z których wyrasta nasz ogród i aby zmienić zbiory, musimy najpierw zasadzić nowe nasiona.

Na cześć przejścia Słońca do Barana, który rządzi Prawem Mentalizmu, proponuję ponowne omówienie tematów poprzednich biuletynów zatytułowanych „badanie przekonań”.

Badanie przekonań

W miarę jak budzi się coraz więcej ludzi, coraz bardziej widoczny staje się zakres problemów społecznych, które wywołują szkody i zniszczenia powodowane nadużyciami władzy i potwornymi zbrodniami przeciwko ludzkości. Jak to możliwe, że tak wielu rozsądnych, inteligentnych i dobrych ludzi zostało w rażący sposób uwikłanych w kontrolowaną narrację i nie jest w stanie dostrzec kłamstw i taktyk gaslightingu stosowanych do utrwalania i akceptowania licznych globalnych zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości? Stary paradygmat 3D i jego narracje kontrolne szybko zanikają, co oznacza, że opinia publiczna poznaje coraz większą ilość danych wypełnionych informacjami związanymi z ujawnieniem, aby więcej osób mogło je zobaczyć. Dla wielu ludzi będzie to trudny czas, będą musieli mentalnie i emocjonalnie przetworzyć tę nieustającą króliczą norę pełną bolesnych ujawnień ukazujących brutalne fakty dotyczące tych, którzy zaaranżowali te zbrodnie i tych, którzy przyjęli łapówki, godząc się na antyludzki program. Podczas tego procesu osoby już przebudzone zostaną postawione w sytuacji, w której będą musiały dawać wsparcie moralne innym, kiedy zorientują się, co się właściwie dzieje.

Ci, którzy nie śpią już od jakiegoś czasu, teraz lepiej zrozumieją, w jaki sposób nasi współobywatele podczas II wojny światowej pozwalali na ładowanie rodzin do wagonów towarowych, do komór gazowych lub jak za pomocą jednej kuli zabijano kilka osób jednocześnie, gdy kazano im ustawić się w kolejce, aby nie marnować amunicji. Bolesnym, ściskającym wnętrzności rezultatem tego, przez co przechodzimy obecnie, jest zobaczenie z bliska indoktrynacji systemu wierzeń w paradygmacie 3D wraz z ukrytymi złowrogimi motywacjami, które zainfekowały upadające segmenty społeczeństwa. Co więcej, niektórzy z nas byli przerażeni, obserwując usprawiedliwienie patologicznego negatywnego ego u niektórych ludzi, którzy uważają za coś normalnego warunki, w których akceptowalne jest niszczenie rodzin i długotrwałych związków. Ci ludzie używają retoryki, w której stosuje się metody miękkiego zabijania lub jawne mordowanie bliźnich, broniąc się tłumaczeniem, że tamci należą do innej grupy klasyfikacyjnej lub wyznają inne systemy przekonań. Z bólem w sercu dostrzegamy, że rzeczywiście systemy wierzeń mogą kształtować ideologię, przenikać mentalność tłumu, co dodatkowo rodzi czysto złe programy realizowane w obliczu ciemnej egoistycznej ignorancji, negacji i strachu. Ci, którzy realizują te antyludzkie programy, pozostają nieświadomi swoich działań opartych na strachu, kierują się ukrytymi podświadomymi pragnieniami pozostania w kontakcie z większymi klasyfikacjami grupowymi, których w głębi duszy uważają się za nieodłączną część.

Cała ludzkość obserwuje wyraźną lekcję nieetycznych działań podejmowanych w oparciu o szkodliwe przekonania, które zainfekowały wiele umysłów. Ludzie, którzy nie są z natury źli, mogą zostać wykorzystani do popełniania złych czynów poprzez indoktrynację systemu wierzeń, na którą zostali narażeni w ramach autorytatywnych grup, co w totalitarnym modelu marksistowskim do komunistycznego określa, że należy dokonać klasyfikacji w celu oznaczenia mniejszych grup. Tak przypisane etykiety doskonale pasują do totalitarnego modelu dziel i rządź. Pionki Kontrolerów są nagradzane za powtarzanie propagandy niezbędnej, aby pozostać wiernym celom totalitarnego programu tej większej elitarnej grupy, globalnej mafii zdrowotnej, która celowo kształtuje systemy wierzeń w zatwierdzonych narracjach i tematów przechwyconych z rozmów w mediach.

Głęboko w mrocznej podświadomości człowieczeństwa, każdy człowiek pragnie gdzieś przynależeć, być uważany za część grupy, z którą najbardziej się identyfikuje. Zatem nieświadomi ludzie mogą być łatwo manipulowani i zagrożeni przez osoby na wyższych stanowiskach, które kształtują ich systemy wierzeń w coś z natury złego i niemoralnego. Podświadome lęki ludzi bojących się prześladowań ze strony innych pozostają ukryte i są negowane, co uniemożliwia im przyjęcie odważnego stanowiska moralnego. Kontrolerzy wiedzą o tych lękach i traumie, dlatego stosują metody prześladowań i gróźb wymuszając w ten sposób zgodę, jak to widać na niezliczonych przykładach osób realizujących programy ludobójcze za pośrednictwem zachodnich systemów wierzeń medycznych.

Obserwujemy, jak każdego dnia złe uczynki przeciwko innym popełniają ci, którzy są w ciemnej ignorancji, upierając się, że są ludźmi usprawiedliwionymi i cnotliwymi, przy czym większość z nich jest wyraźnie nagradzana przez jakiś segment antyludzkiego systemu kontrolerów. Ile pieniędzy, statusu społecznego, sławy, władzy lub awansu potrzeba, aby negatywne ego w ideologicznym systemie przekonań 3D podjęło się destrukcyjnych i szkodliwych działań, które są z natury złe, niemoralne i antyludzkie? Kontrolerami są w istocie międzynarodowi bankierzy, którzy mają nieograniczone zasoby finansowe, dzięki czemu mogą przekupywać, szantażować i zastraszać większość osób zajmujących stanowiska autorytarnej władzy, którzy są kumplami wykorzystywanymi do przeprowadzania licznych zbrodni. Globalna mafia zdrowotna stała się odgórnym egzekutorem agresywnych programów ludobójczych, realizowanych metodycznie i skutecznie na całym świecie. Możemy zobaczyć w czasie rzeczywistym, kto zastosował się do złych planów za pośrednictwem zindoktrynowanych systemów wierzeń rozpowszechnianych przez machinę propagandową puszczającą kontrolowaną narrację, wraz z ciągłym szerzeniem podziałów w celu klasyfikowania, etykietowania i prześladowania grup ludzi. Ci, którzy stracili człowieczeństwo i empatię, mogą teraz uważać osoby o innych systemach wierzeń lub tych, którzy zdecydowali się nie przyjąć sławnego zastrzyku, za bezpośrednie zagrożenie dla siebie i innych. Widzimy, kto jest kim w ostatecznej bitwie duchowej, możemy rozpoznać te jednostki i grupy, które wykazały chęć poprowadzenia swoich bliźnich na rzeź w imię pieniędzy, władzy, chciwości, strachu i ideologii 3D.

To brutalna faza globalnego przebudzenia, w której musimy zobaczyć, jak zło utrwala się w imię różnych indoktrynowanych systemów wierzeń i ideologii, które rzekomo są zakorzenione w cnotliwych działaniach lub sprawiedliwości społecznej. Któregoś dnia te złudzenia i oszustwa runą, a prawda stojąca za motywacjami tych ideologii w końcu zostanie dostrzeżona i poznana. Fale czystej świadomości odwracają losy tych, którzy powielają okropne kłamstwa, a gdy prawda jest ujawniana większej liczbie mas, ci na górze, którzy organizują te programy, desperacko starają się ocalić własną skórę.

Zatem każda jednostka będzie zmuszona zajrzeć w głąb siebie, na rolę, jaką odegrała w tych tragicznych warunkach, raniąc innych lub pomagając innym, a jednocześnie temat jest badany w na szerszą skalę. Ci, którzy działają w ciemnej ignorancji, muszą stawić czoła zdradzie wynikającej z bycia prowadzonym przez egoistyczne „ja” i inną zwodniczą propagandę do nieświadomego popełniania złych czynów zaaranżowanych przez zorganizowanych przestępców, wiecznych kłamców i establishment, który sprawuje nad nimi kontrolę.

Czy większość społeczności medycznej rozumie, że poprzez swój współudział zdradziła zaufanie ludzkości na szczeblu globalnym, że lekarze, pielęgniarki, specjaliści medyczni, szpitale i domy opieki dla osób starszych były wykorzystywane jako indoktrynowane maszyny do zabijania? Branża medyczna nie będzie w stanie ponownie odzyskać zaufania społeczeństwa, skoro tak wielu pracowników służby zdrowia nie stanęło w obronie swoich bliźnich i nie opowiedziało się za cielesną autonomią pacjenta ani nie chroniło jego prawa do wyboru własnych metod realizacji celów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Wiele starszych osób umarło w brutalny i groteskowy sposób w całkowitej izolacji od bliskich lub bez przyzwoitej opieki, wiele wydaje się być ofiarami umotywowanego ludobójstwa. Wielu lekarzy jest współwinnych realizacji najbardziej podłego i złego programu mającego na celu utrwalenie globalnego ludobójstwa i morderstw na zlecenie, jakie kiedykolwiek widzieliśmy na skalę światową.

Ze względu na obecne wydarzenia chcemy pomóc w jasnym zrozumieniu, że na tym etapie każda osoba powinna zbadać osobiste systemy przekonań i ideologii pod kątem etycznego postępowania i dostosowania moralnego, co pobudzi do uwolnienia od przywiązania związanego z ego 3D i paradygmatem 3D. Jak wspomniałam powyżej, to nasze niezbadane systemy wierzeń mogą wzbudzać nieświadome lęki i złe działania, które są wykorzystywane do utrwalania masowych szkód w ciemnej ignorancji, kiedy nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy manipulowani przez kłamców. Nasze przekonania, zachowania i postawy zostaną złożone na ołtarzu przed naturalnymi prawami naszego duchowego stworzenia, będziemy zmuszeni przyjrzeć się moralnej pozycji naszych osobistych motywacji, spostrzeżeń i systemów ideologicznych. Bez dostosowania moralnego, które jest spójne z naturalnymi prawami Boga, istniejące konstrukcje, struktury i powiązane systemy ulegną upadkowi.

Możliwe, że wielu z nas zaobserwuje, jak niektórzy ludzie wokół nas mają zaburzenia emocjonalne i psychiczne, co jest efektem wychodzenia na wierzch tych brzydkich i bolesnych poziomów prawdy wraz z niepodważalnymi dowodami zbrodni, w wyniku których mogą doznać załamania psychotycznego. Style życia i osobiste paradygmaty, których ludzie używali, aby nadać sens swojemu życiu, będą coraz bardziej wywracane do góry nogami, zaś ci ludzie w pełni przywiązani do paradygmatu 3D wpadną w stany zamętu i rozpaczy. To dotyczy osób publicznych, celebrytów i tych, których nauczono ufać ekspertom, oszustom, płatnym rzecznikom programów Kontrolerów deep state, co wywoła u nich bolesne poczucie zdrady emocjonalnej, gdy zostanie to rozpoznane.

Jeśli jesteś połączony ze wspólnotami prawdziwszymi i duchowymi, rozpoznaj, dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje, dostrzeż kontekst, narzędzia i pomocne informacje, które możesz wykorzystać, aby pomóc swojej rodzinie i przyjaciołom przetrwać ten bolesny okres. przemian. Kiedy te informacje wypłyną na powierzchnię, wiele osób będzie w szoku.

Z międzygalaktycznej duchowej perspektywy architektura planety przeszła serię wydarzeń związanych z bifurkacją, które znacznie wzmocniły polaryzacje, co doprowadziło do agresywnego poziomu wojny duchowej w postaci globalnej kontroli umysłu opartej na traumie. Zatem to, co widzimy w świecie zewnętrznym, jest wynikiem indoktrynowanych systemów wierzeń zbiorowej świadomości, które uformowały się w destrukcyjne ideologie antyludzkiej kultury, bezwzględnie narzucone w filarach społeczeństwa kontrolerów.

Gdy ludzkość się przebudzi, od każdej jednostki będzie wymagane zbadanie swoich wyuczonych osobistych systemów wierzeń, dzięki czemu będzie mogła przejść do zmieniającej się architektury odrodzenia świadomości wymaganej w nowym wznoszącym się świecie. Żyjemy w planetarnym cyklu wyzwolenia, który wypchnie wszystkie podświadome i świadome systemy wierzeń na powierzchnię dla ich szczegółowego zbadania. Musimy ustalić, czy nasze przekonania i ideologie są destrukcyjne i szkodliwe dla rasy ludzkiej, a jeśli tak, musimy zaprzestać zasilania antyludzkich programów kontroli lub osobiście ponieść konsekwencje własnych działań.

Planetarny cykl wyzwolenia

Pod koniec 2017 roku ciało planetarne zaczęło przesuwać się w stronę pasm wyższej częstotliwości, które znajdują się w następnym Wszechświecie Harmonicznym, co zapoczątkowało planetarny cykl wyzwolenia. Następnie 21 grudnia 2020 r., wraz z koniunkcją Jowisza i Saturna, minęliśmy kolejny ważny kamień milowy we wznoszeniu planety, co zaowocowało rekonfiguracją pól morfogenicznych 6D-7D z nowym anielskim planem DNA człowieka Złotego Słońca. Ten plan to ciało Złotego Słońca anielskiego człowieka, które działa jako wznoszący się pojazd dla całej ludzkości na Ziemi .

Wydarzenia te są powiązane z pięcioletnim cyklem planetarnym, który zapoczątkował serię trwających aktywacji plazmy paliadoriańskiej, aby mogło się wypełnić starożytne porozumienie Paliadoriańskiego Przymierza. Te aktywacje ciał słonecznych chrystusowego gwiezdnego plemienia miały jeszcze bardziej zapewnić powrót Szmaragdowego Zakonu, aby zastąpić rzeczywistości sztucznej inteligencji utworzone przez NAA, które były wynikiem kradzieży autentycznego DNA Szmaragdowego Słońca i tożsamości Azurytów. Ciało planetarne wchodzi w kolejny etap uzupełniania osi czasu, aby przygotować się na cykl odrodzenia globalnej świadomości, który rozpoczął się około marca 2022 r. Punkt krytyczny w świadomości zbiorowej jawi się wraz z wyraźnymi dowodami wielu szokujących nadużyć władzy, których dopuścili się ludzie sprawujący rządy, którymi kierowały ukryte ręce kontrolujące skalę globalną. Obejmuje to ujawnienie wielu zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości, które zostały celowo zaaranżowane w oparciu o niewiarygodnie dobrze zaplanowany i finansowany program mający na celu przeprowadzenie globalnego ludobójstwa.

Podczas tej fazy ludzkość intensywnie doświadcza emocjonalnego rozdwojenia i odrodzenia świadomości, co przygotowuje nas na zmiany zachodzące we współrzędnych planetarnych i planetarnych liniach czasu, zmieniając w ten sposób miejsce, w którym świadomość planetarna faktycznie znajduje się w czasoprzestrzeni wszechświata. Szczyt cyklu wzniesienia wyznacza koniec zbiorowych osi czasu 3D na Ziemi, co oznacza upadek kontrolowanej narracji, gdyż nasza planeta ewoluuje poza stare systemy kontroli umysłu i ludzkiego niewolnictwa. Gdy planeta przechodzi na wyższe częstotliwości, które znajdują się w przyszłej czasoprzestrzeni, przesuwa świadomość planetarną do przyszłej oktawy wymiarowej. To przesuwa całe pole świadomości planetarnej do przyszłych linii czasu, które rezonują ze znacznie wyższymi częstotliwościami wymiarowymi.

Oznacza to, że niższe pasma częstotliwości trójwymiarowych przestaną istnieć na planecie, co przyczynia się do zapadania się systemów 3D. W ten sposób wielu odczuje silną presję, aby szybko się zmienić poprzez alchemiczny proces syntezy polaryzacji, co pomaga dopełnić stare wzorce karmiczne z przeszłości, jeśli jesteśmy gotowi się poddać i pozwolić im odejść. Ten proces oczyszczania doda lub odejmie wymagane wzorce planów, których możemy potrzebować, aby spełnić te nowe współrzędne w siatce ziemskiej i pomóc usunąć niestabilność lub ciemny wpływ na nasze życie

Jesteśmy głęboko oczyszczani z przestarzałych systemów wierzeń 3D, a pozostała zawartość jest przetwarzana w wyższe światło i świadomość, stabilizując i dokonując syntezy w ciele fizycznym w celu poprawy spójności energetycznej i siły duchowej. Naszym obowiązkiem jest teraz praktykowanie bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co widzimy, oraz postrzeganie wszystkiego i wszystkich wokół nas jako połączonych w całość. Jesteśmy jednym gatunkiem; jesteśmy jedną rasą ludzką. Jednocześnie jasno określamy, na co wyrażamy zgodę, zgodnie z naszym wyższym duchowym autorytetem. Ta pełna miłości intencja i pełna współczucia praktyka sprawią, że nasze serca będą otwarte i dostosowane do pola źródłowego, a także sprawi, że trudne doświadczenia, przez które przechodzi ludzkość, będą znacznie wygodniejsze do emocjonalnego przetworzenia.

Koniec kultury śmierci

Ten etap planetarnych przesunięć oznacza koniec lansujących antyludzką kulturę śmierci systemów wierzeń dzięki systematycznemu usuwaniu obcych hybrydowych linii krwi u władzy, które narzucają ludziom niewolnictwo i odmawiają ewolucji lub zmiany. Oznacza to, że ludzkość musi poszerzyć świadomość, musi zaakceptować fundamentalną prawdę Prawa Jedni poprzez akceptację zasad świadomości jedności, która zaczyna się od prawdziwego skupienia się i gromadzenia zasobów, które naprawdę służą celom humanitarnym. Mówiąc najprościej, Prawo Jedni jest prawdą powszechną głoszącą, że Wszystko Jest Jednym, która uznaje wzajemne powiązania, wartość i współzależność energii duchowej świadomości, która ożywia wszystkie rzeczy.

Zatem w tej fazie globalnego przebudzenia pojawiła się konieczność dostosowania osobistych myśli, przekonań i świadomości do podstawowych zasad energetycznych wznoszącej się Ziemi, wychodząc poza paradygmat 3D. Będzie to wymagało od każdej osoby uwolnienia niesamowitej ilości energii psychoemocjonalnej, którą trzy warstwy ego przywiązały do sposobu życia 3D, w tym systemów wierzeń kultury 3D, poprzez uwolnienie przywiązań emocjonalnych powiązanych z przekonaniami ukształtowanymi wokół dóbr materialnych i fałszywych historii, których nas uczono.

Podczas epoki ciemności ludzkość podlegała silnej kontroli umysłu, co miało uwarunkować zbiorową świadomość do akceptacji antyludzkich systemów wierzeń, które uformowały się w kulturę śmierci i które zostały zaprojektowane przez rasy najeźdźcze chcące zniewolić planetę. Podczas tej fazy będziemy poddawani ciężkiej próbie pod kątem osobistych systemów przekonań i tożsamości kulturowej, abyśmy mogli dostrzec, że są to iluzje utworzone przez niefizyczne powiązania energetyczne. Systemy przekonań składają się z energii osobistej świadomości, która utworzyła psychoemocjonalne powiązania w ramach wyuczonej kultury i porządku społecznego, uważane za dokładną naturę rzeczywistości, a zatem uważane za rzeczywiste. Każda kultura ma sposób życia, który został ukształtowany w imieniu społeczeństw, zorganizowanych systemów wierzeń, a więc obejmuje wyuczony język, religię, rytuały, sztukę, ubiór, instytucje i zbiór kodeksów moralnych.

Chodzi o to, że osoby pochodzące z różnych kultur nadają różne znaczenia systemom wierzeń, które są powiązane z konkretnymi wspomnieniami ich przodków i osobistymi systemami wartości, wyuczonymi poprzez ich system kulturowy. To, co w Twoim systemie wartości jest uważane za ważne, może mieć zupełnie inne znaczenie lub nawet nie istnieć dla kogoś innego, kto pochodzi z innej kultury. Systemy przekonań, które uformowały się w konkretną wyuczoną kulturę, istnieją tylko dlatego, że energia zbiorowej świadomości w dalszym ciągu je wspiera i akceptuje jako prawdziwe i dokładne przekonania w ramach tej konkretnej kultury .

Systemy wierzeń i transfer energii kulturowej

Każdy człowiek przenosi swoją energię świadomości do określonego zestawu systemów wierzeń, które zostały utworzone z wyuczonej części jego kultury. Oznacza to zatem, że każdy nadaje określony poziom ważności szczególnemu systemowi wierzeń ukształtowanemu w kulturze, w której się wychował. Ludzkość została przygotowana do zaakceptowania kontrolowanych narracji 3D narzucanych przez istoty inne niż ludzkie, dlatego te negatywne przekonania zgromadziły energetyczne zniekształcenia na trzech poziomach ego, z naciskiem na blokady martwej energii utworzone w obszarze splotu słonecznego. Blokady w warstwach świadomości powstają w wyniku przenoszenia negatywnej energii i manipulacji ciemnych sił, co oznacza, że jednostka nie jest świadoma szkodliwego wpływu, jaki przekonania 3D i przywiązania 3D mają na funkcje świadomości i ciała świetlistego. W warstwach świadomości i ciele fizycznym tworzą się sznury i połączenia energetyczne, które są generowane z systemów przekonań negatywnego ego, przez konkretną kulturę 3D, która kreuje system przekonań antyludzkich i niszczących duszę.

Jednostki są często manipulowane przez ciemne siły po to, aby stale zasilać energię świadomości kontrolowanymi narracyjnymi trójwymiarowymi systemami przekonań, które są programami kontroli umysłu działającymi w świadomości zbiorowej. Suma energii świadomości zbiorowej, która jest manipulowana w celu wzmocnienia tych trójwymiarowych systemów wierzeń, jest tym, co utrzymuje ją aktywną i działającą w danej kulturze. Kiedy ludzie odmawiają przypisania wagi lub znaczenia konkretnemu systemowi przekonań, wycofują swoją energię świadomości z warunków społecznych, które zasilają ten konkretny system przekonań, wówczas system przekonań zaczyna więdnąć i wymierać w tej kulturze. Im bardziej ludzkość zacznie oddzielać swoją energię świadomości od wspierania szkodliwych lub negatywnych systemów przekonań, tym ten system przekonań będzie coraz słabiej zakorzeniony w danej kulturze.

Struktury świata 3D posiadają niższą wibrację, która jest energetycznie związana z zaabsorbowaniem i poszukiwaniem wszelkich doświadczeń związanych z utrzymaniem władzy i kontroli nad innymi, w tym z utrwalaniem zniewolenia świadomości. Przeciwko ludzkości zostały użyte różne metody kontroli umysłu, aby zmanipulować zbiorową świadomość w stronę orientacji na służbę sobie, kierując nieświadome pragnienia i energię świadomości w stronę utrzymania kultury śmierci 3D oraz poprzez wszczepianie negatywnych przekonań, emocji i postaw w celu utworzenia fizycznych przywiązań. Splot słoneczny jest umysłem świadomym, więc nierozwiązane lęki i negatywne przekonania ego utworzą sznurowe przywiązania do rzeczy materialnych, a także uformują się w blokady energetyczne w ciele świetlistym. Te blokady energetyczne i egoistyczne przywiązania 3D są wykorzystywane do manipulowania ciałem cienia i sygnaturą energetyczną jednostki, więc nieoczyszczone negatywne części ego wraz z przywiązaniami utworzonymi do systemów przekonań 3D w dalszym ciągu manipulują naszą zewnętrzną percepcją poprzez podświadome martwe punkty i mechanizmy obronne ego.

Ego jest zajęte egoizmem i podejmowaniem decyzji dla osobistych korzyści, zgodnie z systemem przekonań 3D, że pieniądze, status lub własny interes są priorytetem w życiu, lekceważąc jednocześnie autentyczne troski społeczne i etyczne o dobro innych. Ego 3D to strumień energii świadomości przetrwania ludzkości, który zainwestował w systemy przekonań utrwalone przez struktury Kontrolera 3D, które uformowały się w energetyczną wymianę fizycznych przywiązań. Te przywiązania utworzone przez przekonania 3D utrzymują świadomość i ciało świetliste związane i uwikłane w szereg rzeczy materialnych i fizycznych, które mają znaczenie lub symbolikę dla danej osoby, na przykład znaczenie osobistego bezpieczeństwa lub odpieranie postrzeganych zagrożeń. Przywiązania lub podczepienia to przewody energetyczne o naturze wibracyjnej i aby przebudzić się poza rzeczywistość 3D, każda osoba musi uwolnić się od tych silnych przywiązań emocjonalnych, które wiążą i blokują dostęp do doświadczenia wyższej duchowej świadomości.

Przywiązania i połączenia powstają na ogół z wcześniejszej nieoczyszczonej traumy lub strachu, co zazwyczaj tworzy silny energetyczny opór wobec zmian lub odmowę przystosowania się do nowego stylu życia czy procesu myślowego. Negatywne ego więzi ciało emocjonalne z poczuciem, że jednostka nie może przetrwać w świecie bez warunkowego przywiązania do rzeczy materialnych lub innych, które znajdują się w krajobrazie 3D, co ostatecznie hamuje rozwój emocjonalny i duchowy. Podczas faz duchowego wznoszenia się i przebudzenia każda osoba będzie zmuszona do przekształcenia się poza przywiązania i systemy przekonań oparte na strachu, aby usunąć i oczyścić powstałe przywiązania, które utrzymują tę osobę związaną z liniami czasu 3D i jej stylem życia o niskiej częstotliwości.

W ten sposób wszystkie kontrolujące filary społeczeństwa, zajęte trójwymiarowymi, egoistycznymi koncepcjami władzy i kontroli nad innymi, napędzanymi materializmem, dominacją i chciwością, zaczną się rozkładać w systemach społecznych i przestaną istnieć. Pomocne jest przygotowanie się już teraz, aby wiedzieć, co to znaczy badać systemy przekonań i usuwać energetyczne powiązania z rzeczywistością 3D, ponieważ to przygotowanie znacznie ułatwi przejście do osi czasu ujawnienia.

Uwalnianie przywiązań ego do paradygmatu 3D

Kiedy wchodzimy w kolejne fazy rozpadu paradygmatów 3D, głównym zadaniem każdej jednostki jest uwolnienie lub oddanie energii emocjonalnej, którą ego przywiązało do dóbr materialnych i konieczności życia w strukturach społecznych 3D. Ludzkość będzie zmierzać w kierunku poszerzania prawdziwych celów humanitarnych, które obejmują świadomą orientację na służbę innym, co ma stanowić podstawowy styl życia. Zaczyna się to od zmiany wewnętrznej świadomości, gdy jesteśmy gotowi uwolnić i oczyścić przestarzałe trójwymiarowe wzorce myślenia i przyjąć styl życia, w którym poświęcamy się służbie innym. Pierwszą praktyką prawa naturalnego jest świadomość jedności i kiedy zastanawiamy się nad tym prawem jako osobistym systemem wartości, w osiąganiu naszych celów wydają się pomagać nam cuda Boże, które są produktem ubocznym naszego duchowego dostosowania.

Celem nie jest stwarzanie trudności lub porzucenie wszystkiego w naszym stylu życia, ale zbadanie osobistych systemów przekonań i określenie, co nie jest już konieczne, usunięcie fizycznych przywiązań, abyś mógł zachować neutralność niezależnie od tego, czy coś masz, czy nie. Zwracanie uwagi na rzeczy, do których ego wygenerowało silne przywiązanie, jest ćwiczeniem oderwania mentalnej i emocjonalnej zależności od struktur 3D, przekonań kulturowych, materializmu i przestarzałego sposobu robienia rzeczy w paradygmacie 3D.

Kiedy ustalasz świadomą intencję uwolnienia trójwymiarowych przywiązań, zastanów się nad rzeczami, które musisz usunąć ze swojego życia i nad tym, co energia twojej świadomości powinna przestać wspierać, ponieważ jest to przestarzałe, marnotrawne lub szkodliwe. Bądź gotowy zidentyfikować i poczuć emocjonalne połączenia z egoistycznymi przywiązaniami oraz dąż do ponownego skupienia się i oderwania się od potrzeby posiadania tych rzeczy, pokładając zaufanie w zaspokojeniu potrzeb materialnych i będąc wdzięcznym za to, co masz w tej chwili. Podstawowe zadania, takie jak upraszczanie stylu życia, odmowa angażowania się w wyczerpujące relacje i usuwanie bałaganu, również pomagają w uwalnianiu przywiązań energetycznych związanych z rzeczami fizycznymi.

To jest czas na głębszą kontemplację i refleksję na temat tego, jakie trójwymiarowe systemy przekonań możesz posiadać i jak wpływa to na osobiste systemy wartości, które informują o tym, jak orientujesz się w świecie. Będzie to również proces, przez który możesz poprowadzić innych, gdy ich systemy wierzeń i styl życia ulegają demontażowi.

*Jakie są Twoje osobiste przekonania na temat filarów kontrolerów społeczeństwa 3D – elita władzy, celebryci, wojsko, rząd, finanse, medycyna, środowisko akademickie, religia i media?

*W jaki sposób te systemy 3D utrwaliły zbrodnie przeciwko ludzkości, uniknęły jakiejkolwiek odpowiedzialności i nieustannie promowały świadomość przetrwania i modelowanie konsumpcyjne?

*Jakie są Twoje osobiste przekonania na temat Bożego Narodzenia, Paschy, Halloween, Święta Dziękczynienia i innych świąt obchodzonych w kulturze, w której żyjesz?

*Jakie są Twoje osobiste przekonania dotyczące pornografii, przyzwolenia seksualnego, picia, palenia, hazardu, zalegalizowanych uzależnień i szkodliwych form rekreacji, które są znormalizowane w społeczeństwie 3D?

*Co to znaczy okazywać szacunek wszystkim żywym istotom na Ziemi, występować i chronić prawa człowieka poprzez wolność słowa, indywidualną ekspresję, osobistą autonomię i suwerenność wszystkich ludzi?

*Czy indywidualizm i wyjątkowa ekspresja duszy mogą być możliwe w ramach kultury humanitarnej służącej innym, która wspiera całą zbiorową rasę ludzką?

*Czy wyznajesz przekonania, które nadają pewnym jednostkom lub grupom rangę lub wyższość nad innymi? Dlaczego to jest niebezpieczne?

*Czy jesteś gotowy uwolnić się od przywiązań ego 3D do paradygmatu 3D i chcieć żyć bez pewnych przekonań, ludzi, grup lub instytucji społecznych?

*Jakie obecne systemy wierzeń istnieją w ludzkiej kulturze, które można łatwo przekształcić, aby stać się w pełni zgodnymi ze świadomością jedności i światowym humanizmem?

*Kiedy zastanawiasz się nad systemami wierzeń łączącymi cię z paradygmatem 3D, pomyśl, jak byś się czuł, gdyby nagle ten trójwymiarowy system lub filar społeczeństwa po prostu przestał istnieć. Jak byś się z tym czuł? Czy jesteś w stanie przejść w stan neutralny i pozwolić temu wszystkiemu odejść, tak jak chciałaby tego boskość istniejąca w tobie?

Aby głębiej przeanalizować uwolnienie egoistycznych przywiązań i przywrócenie neutralności, zastanów się, jak by to było, gdybyś zaprzestał określonego systemu wierzeń lub wzorca w swoim stylu życia, myśląc o tym, jak bardzo zmieniłoby to twoje życie. Kiedy wyobrażasz sobie swoje życie i świat bez tego systemu przekonań lub instytucji, poczuj, ile energii mógłbyś zatrzymać nie dając jej temu systemowi przekonań, trójwymiarowych aspektów kulturowych i organizacji, które może on reprezentować. Na przykład jak wyglądałoby życie, gdybyś wraz z rodziną nie chodził już do szpitala ani do lekarza w ramach standardowej opieki medycznej? Czy możesz odpuścić, wiedząc, że dzięki naturalnej odporności możesz zachować zdrowie i nauczyć się alternatywnych metod dbania o siebie?

Celem badania osobistych przekonań jest pomoc Twojemu ciału mentalnemu i emocjonalnemu w uwolnieniu się od silnych przywiązań opartych na strachu lub błędnym myśleniu i zamiast tego odnalezienie wewnętrznego duchowego połączenia i neutralnego skojarzenia, które pozwalają na poddanie się i uwolnienie od tego, czym ma być, bez potrzeby sprawowania kontroli nad czymkolwiek. Kiedy odłączysz się od paradygmatu 3D, twoja osobowość nie będzie już potrzebowała tego systemu przekonań, a energia wokół tego systemu przestanie mieć nad tobą kontrolę.

Zmieniająca się architektura będzie w dalszym ciągu zwiększać energetyczne wsparcie dla budowania organizacji dla prawdziwie etycznych celów humanitarnych i służenia innym, jednocześnie systematycznie demontując systemy przekonań i instytucje 3D, które generują podziały, nierówności i rangę w oparciu o elitarność, sławę, status społeczny, fizyczne atrybuty i klasyfikacje, które decydują o wyższości nad innymi. Każda jednostka ma prawo do istnienia i żadna osoba nie ma prawa odbierać życia innej osobie ani zmuszać innych do niszczenia integralności energetycznej swojej istoty fizycznej lub naruszania prawa do życia według własnego uznania, jeśli nie szkodzi to innym.

Ucieleśnianie boskości

Dla tych z nas, którzy są na ścieżce wznoszenia od wielu lat, nadchodzi czas, abyśmy w praktyce zademonstrowali wszystko, czego się nauczyliśmy i rozwinęliśmy, aby praktykować naszą boskość i krystyczne zasady z innymi. Oznacza to zachowanie i emanowanie cechami bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii we wszystkich aspektach naszego życia oraz umiejętność pomagania innym w tej bolesnej zmianie bez osądzania ich. Ta pełna wyzwań faza przebudzenia i ujawnienia rozciągnie nasze umiejętności komunikacji opartej na współczuciu i sprawdzi nasze osobiste mistrzostwo w wyrażaniu naszej boskości poprzez sposób, w jaki decydujemy się na interakcję z ludźmi trudnymi, kłótliwymi, cierpiącymi z powodu wielkiego bólu lub choroby oraz tymi, którzy mogą powiedzieć bolesne rzeczy.

Decydując się na bycie ucieleśnieniem wrodzonej boskości, demonstrujemy oparte na sercu cechy współczucia, miłującej dobroci i cnót etycznych duchów Chrystusa. Czy w obliczu tego wszystkiego, co ma się wkrótce ujawnić, można nie reagować emocjonalnie i unikać osądzania lub krytykowania innych za ich przekonania lub dokonane wybory, o których wiadomo, że wyrządziły poważną krzywdę? Wielu zda sobie sprawę z popełnionych błędów i będzie zmagać się z ogromnym bólem emocjonalnym w wyniku konsekwencji swoich działań. Aby pomóc ludzkości wyzdrowieć, rozpaczliwie potrzebny jest najwyższy możliwy stan bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii, a wielu z nas w duchowej wspólnocie pomoże poprowadzić wiele złamanych serc przez bardzo trudne czasy.

Rozwijanie cech miłości własnej i szacunku dla życia jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla, jak wielką kochającą siłą możemy być na tym świecie. Świat, który tak rozpaczliwie potrzebuje miłości, aby duchowo się uzdrowić. Proszę, rozważcie, że pomimo kontroli umysłu wykorzystywanej do wykonywania niezwykle szkodliwych działań podejmowanych w ciemnej niewiedzy, wszystkie istoty mają wewnętrzną wartość. Obecne warunki, w jakich znajdujemy się w obliczu globalnego kryzysu, nie zostaną rozwiązane poprzez te same poziomy świadomości, które tworzą osądzające postrzeganie w stanie trójwymiarowego negatywnego ego. Aby pomóc uzdrowić ten świat i chronić niewinne życie, dzieci na tej planecie, starajcie się kultywować miłość własną, starajcie się zwiększyć szacunek dla wszystkich żywych istot, które są częścią tego stworzenia. Miejcie współczucie, miłość i honor, aby szanować swojego wewnętrznego ducha, boskość, która żyje w was, i bądźcie wierni swojemu boskiemu celowi na ścieżce przebudzenia, pozwalając jednocześnie objawić się prawdzie. Gdy zwiększysz miłość i szacunek do samego siebie, zwiększysz zdolność wysyłania przekazu pełnej miłości dobroci do wszystkich, którzy cierpią i muszą doświadczyć tej sytuacji, aby się obudzić i przypomnieć sobie prawdziwą miłość, jaką jest Bóg.

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądźcie mili dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisawtorek, 2 kwietnia 2024

ZESTAW INSTRUKCJI DLA CIAŁA RASHA – LISA RENEE marzec 2023

 tekst źródłowy

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, dzięki rozpoczynającemu się w kwietniu nowemu cyklowi słonecznemu, do sieci planetarnej docierają niezwykle duże ilości energii kosmicznej, które są związane z obecnym cyklem Rashy symbiozy słonecznej, będące kulminacją alchemicznych motywów 13 etapu Ryb. W celu obserwacji i oczyszczenia zbiorowej świadomości na poziomie szablonu ciemnej materii wypychane są wszystkie wewnętrzne cienie przeciwstawnych polaryzacji, będące odwróconymi obrazami antyludzkich programów i antyhierogamicznych transmisji. Sekwencje aktywacji plazmy słonecznej połączone z ulepszeniami szablonów ciemnej materii lub nowymi zestawami instrukcji ciała Rashy pojawią się w tym roku wraz z ważnymi koniunkcjami planetarnymi, wspomagając przywrócenie połączonej uniwersalnej zasady płci Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, manifestującej się poprzez równoległe matryce zjednoczonego pola, które utrzymuje kosmiczne bliźniacze siatki Partiki-Partekei templariuszy Szmaragdowego Zakonu i templariuszy Rubinowego Zakonu z pierwszego Boskiego Świata.

Połączenie wszechświatowych sieci Partiki - Partekei kosmicznych bliźniaczych wszechświatowych słońc Melchizedeka powoduje ponowne połączenie z sieciami gwiazd/słońc, które zabezpieczają kompleks Białej Tęczy Addondra dla słonecznych założycieli Rishi-Reishy. To połączenie następnego poziomu pozwala na przywrócenie tonów dźwiękowych ciemnej materii przęseł i pierścieni Rasha, które są środkami korygującymi uszkodzenie ciemnej materii i umozliwiającymi odbudowanie podstawowej matrycy bliźniaków płci w uniwersalnej Khemalohatei. Ponieważ w obrębie całej matrycy planetarnej zachodzą znaczące przeobrażenia architektoniczne, skupiamy uwagę na radykalnie zmieniającym się wnętrzu podziemnych obszarów planety, co idzie w parze ze znacznym ulepszeniem zestawów instrukcji ciała Rashy poprzez przęsła Rasha w celu alchemicznej transformacji pól żywiołów, które istnieją w stanach świadomości wszystkich wymiarów na planecie.

Te ulepszenia zestawów instrukcji ciała Rashy są bezprecedensowe, ponieważ anielscy ludzie nigdy nie współistnieli na wznoszącej się planecie podczas cyklu Rashy, przechodząc ten poziom wewnętrznej konstrukcji, która reorganizuje główne moce kosmicznej inteligencji ukryte w całym Stworzeniu. Ma to szczególny wpływ na trzy główne pierwotne cechy zawarte w subtelnych siłach świadomości istniejących we wszechświatach. Trzy pierwotne siły elektromagnetyzmu zostały omówione wcześniej w kategoriach polaryzacji dodatniej, ujemnej i sił neutralnych lub odpowiednio żółtych, czarnych i białych sił subtelnych. Te jednostki energii są obecnie rozwijane, aby opisać język skalarny Boga i ducha poprzez podjednostki Partika (elektryczna) i Particum (magnetyczna), które tworzą pasma siatek Partiki (cząstek i antycząstek). Te żywe sieci światła i dźwięku formują się we wszystkie substancje energetyczne, wdychając i wydychając, rozszerzając się i kurcząc, aby energetycznie połączyć się z formami świadomości kosmicznych energii znajdujących się w polach zjednoczonych, które są połączone z paralelami. W ten sposób możemy połączyć się z najmniejszymi jednostkami znajdującymi się w cegiełkach stworzenia, Partiki, które są źródłem energetycznym lub tożsamością Boga, organicznymi jednostkami świadomości wiecznej substancji Boga, przejawiającej się we wszystkich rzeczach. Obecnie istnieją różnice pomiędzy siatkami Partiki związanymi z różnymi stadiami materii, takimi jak półeteryczne i eteryczne, podczas gdy siatki Partekei są powiązane z różnymi stadiami ciemnej materii i są wykorzystywane do określania napływających zestawów instrukcji ciała Rashy podczas cykl Rashy.

Kiedy weszliśmy w ten cykl energii kosmicznej podczas hierogamicznego wydarzenia dotyczącego kosmicznych bliźniaczych słońc Melchizedeka, każda żywa istota, każdy anielski człowiek w tym Wszechświecie, zaczęła łączyć jakąś warstwę z siatką Partiki swego duchowego sobowtóra lub bliźniaka płci, który istnieje we wszechświecie równoległym .

Siatki Partiki to zestawy instrukcji elektromagnetycznych złożone zarówno ze światła, jak i dźwięku, w których formy antycząstek i cząstek są ze sobą połączone i scalone. Aby lepiej zrozumieć wzajemne powiązania zjednoczonych pól, które rozciągają się nawet na równoległe matryce, w których mamy odpowiadające nam duchowe sobowtóry, musimy wiedzieć, że podczas tego wniebowstąpienia możemy nauczyć się przyciągać wyższe częstotliwości oraz poszerzyć naszą świadomość. Ten proces wzrostu obejmuje łączenie się z siatką Partiki naszego duchowego sobowtóra, który jest mniej gęsty i porusza się przez równoległe siatki ze znacznie większą szybkością niż w tym miejscu gęstości materii. Proces łączenia się z siatką Partiki duchowego sobowtóra może na pierwszy rzut oka wydawać się sprzeczny z intuicją. Jednakże, aby złapać falę wznoszenia o niezwykle wysokich częstotliwościach przenoszoną w siatce Partiki naszych duchowych sobowtórów znajdujących się we wszechświecie równoległym, nasze ciało fizyczne, mentalne i emocjonalne musi być bardzo spokojne i ciche. Utrzymanie neutralnego punktu zerowego pozwala nam zintegrować się z siatką Partiki wyższej częstotliwości naszego duchowego sobowtóra i połączyć się z organicznymi sekwencjami aktywacji DNA Diamentowego Słońca, co zapewnia kwantowy skok wzrostu świadomości do duchowej wolności.

Wiele osób płynących na obecnych falach wznoszenia z aktualizacjami ciemnej materii Partekei do zestawu instrukcji ciała Rasha może czuć silne wyczerpanie i oszołomienie z poczuciem dezorientacji w codziennym życiu, uznając to za bardzo nieprzyjemne współistnienie z kulturą śmierci, która wdarła się na planetę. Podczas tego najbardziej transformującego etapu wielu z nas doświadcza duchowego kryzysu, z trudnością radząc sobie z przytłaczającymi wyzwaniami na tym planie, odczuwając tęsknotę za uwolnieniem się od szaleństwa bifurkacji i chęcią powrotu do Domu. Jest to obecnie powszechny objaw, ponieważ wiele adaptacji szablonów ciemnej materii i ciał kryształowych w celu dostosowania się do zmieniających się linii czasu jest połączonych z rozszerzającą się siatką Partiki duchowego sobowtóra, która aktualizuje wewnętrzną architekturę ciała świetlistego i jego wewnętrzne procesy. Tak jak planeta przechodzi poważne wewnętrzne zmiany wraz z napływem energii kosmicznych przekształcających szablon ciemnej materii oraz z nadchodzącymi siatkami Partekei, co ulepsza plan, na którym zbudowane są atomy i cząsteczki wiecznego źródła, podobnie wznoszące się fale ludzi doświadczają tego samego rodzaju radykalnych zmian wewnętrznych na pewnym poziomie ich wielowymiarowej świadomości.

Wiele równoległych rzeczywistości przesuwa się teraz w kierunku łączenia warstw materii i ducha w obrębie warstw umysłu 7D ketherycznego - 9D keriatrycznego, otwierając się na falę czasu wzniesienia, która dodatkowo łączy nas z naszym duchowym sobowtórem. Ta zjednoczona siatka Partiki - Partekei łączy wszystkie wspólne osie czasu w celu wypełnienia stacji tożsamości i przenosi się do wyższego, wyrównanego energetycznego miejsca, aby zakotwiczyć nowe wektory osi czasu dla przyszłego kierunku organicznych linii czasu. Nie wszyscy znajdują się na tej samej linii czasu czy integrują pełnię swojego szablonu ciemnej materii z aktywowanym, płonącym tęczą ciałem eukachrystycznym Krystallah. Może to być zatem faza rozwidlenia i odłączenia od tych ludzi lub rzeczy, które nie wydają się już zgodne lub rezonują z kierunkiem, w którym poruszasz się po organicznej fali czasu. W tych najbardziej wymagających i burzliwych czasach musimy pamiętać, że przybyliśmy na planetę podczas cyklu wznoszenia się, aby mieć okazję do wzrostu świadomości w tym życiu, oraz że pragnęliśmy uczyć się i uzupełniać doświadczenia świadomości, aby osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo i samoświadomość w tym szczególnym czasie duchowego wzniesienia, gdyż wszystko stanowi jedno z wieczną naturą Boga.

Budowanie przęseł Rasha za pomocą elazjańskich siatek Partekei

Wraz z połączeniem siatek Partekei ciemnej materii, które pochodzą z paraleli matrycy Gai i są połączone ze słońcem Elaysa, mają miejsce znaczące wydarzenia związane z ponownym szyfrowaniem żywiołaków planetarnych. Dzieje się to w wewnętrznych warstwach planetarnych pól wymiarowych przęseł Rasha, podczas gdy pola Elaysian przekształcają komory kreacji. To tutaj zepsute czarne, subtelne energie i ciemna materia generowały moc dla szeregu niszczycielskich technologii umożliwiających terraformowanie, które zostały zaprojektowane przez programy superkomputerów kwantowych AI i zainstalowane w zestawach instrukcji planetarnej Rashy. Duża część programu najeźdźców obejmowała blokowanie wewnętrznych podziemnych wejść do zestawu instrukcji Rasha w celu kontrolowania linii mocy oraz potężnych węzłów i portali na powierzchni Ziemi. W ten sposób uniemożliwiali dostęp Założycielom, słonecznym Rishi-Reishy, zachowując kontrolę nad funkcjami ciemnej materii zasymilowanej przez sztuczną inteligencję za pomocą różnych programów wartowniczych AI prowadzonych przez grupy Thothiańskiego Lewiatana. Istoty Lewiatana skolonizowały podziemne tunele czasoprzestrzenne, takie jak tunel Tiamat w Sarasocie, gdzie zarządzały bytami zaprojektowanymi przez archontów. Istoty te pozostawały w podziemnych obszarach żelowych pierścieni ciemnej materii w celu niszczenia i zbierania planetarnego ziarna światła Taurenów, które funkcjonuje jako główny generator energii atomowej dla całego planetarnego ciała Rasha.

Ciało Rasha zostało poważnie uszkodzone w wyniku kolonizacji różnorodnych, stworzonych w laboratoriach genetycznie zhybrydyzowanych stworzeń cienia AI, archontycznych meduz o ogromnych rozmiarach i wszystkiego, co odkryto we wnętrzu czarnej dziury Wesan. W tym programy transhumanizmu z maszynami obcych, które działają na sztucznej czarnej mazi i wynaturzonych żywiołakach cienia kontrolowanych przez superkomputery kwantowe AI na planecie i poza nią. Niedawno Szmaragdowym Strażnikom udało się wyłowić kolejną masywną plamę istoty archontycznej z warstw 2D-6D gwiezdnych wrót Sarasota-Wzgórze Świątynne, która kierowała grupami kolektywów awatara Czarnego Smoka w cyklu planetarnego zaopatrzenia w wodę. Dokonywano tego za pomocą technologii opartych na sile Księżyca, wykorzystujących antychrystusowe transmisje głosu (odwrócona i rozwidlona mowa przypominająca głos węża wymawiana od tyłu), infekując portale dolnych warstw wodonośnych i warstwy żywiołów 2D.

Dodatkowo, podczas demontażu sieci metatronicznych Sakkara utworzonych podczas holokaustu Założyciela Chrystusa przy inwazji NAA, Strażnicy odkryli, że wnętrze planety wytwarzało węzły sztucznej inteligencji poprzez fałszywe umieszczanie powierzchniowych smoczych węzłów na skorupie ziemskiej, które były podłączone do sztucznej inteligencji superkomputerów zarządzanych przez podziemne rasy gadów Lewiatanów. Lewiatan i inne gady/płazy są zakopane w podziemnych, hiperwymiarowych kieszeniach, w warstwach Rasha, które również zawierają kilka archontycznych istot meduzowatych osiadłych w żelowych pierścieniach. Obecnie trwa wydobycie tych archontycznych stworzeń wplecionych w planetarny szablon ciemnej materii.

Z rozdarcia tego tunelu czasoprzestrzennego 5D w lokalizacji Sakkara, fantomowa hiperwymiarowa kieszeń połączona z podziemnymi zestawami instrukcji ciała Rasha została wciśnięta pomiędzy równoległe wszechświaty świata Ecoushsa i złącza świata Reisha, zlokalizowane w centralnym 8D przęśle Rasha. Ta obca maszyneria miała na celu uruchamianie monadycznych i metatronicznych odwróceń 8D na powierzchni skorupy ziemskiej, próbując zablokować bieżące wplatanie siatki Partiki-Partekei, łączącej się z duchowym odpowiednikiem z e świata równoległego, blokując jednocześnie dostęp sofianicznych zasad córki Kosmicznej Matki Elaysy niebiańskich hierarchii słonecznej Reishy przed wejściem do przęseł pierścienia Rasha. Ten problem blokowania w pierścieniu Rasha 8D obejmował całą rozpiętość warstw monadycznych 7D, 8D i 9D, które są tonami dźwiękowymi rozchodzącymi się w litosferze, szelfie geologicznym, skorupie ziemskiej i różnych głównych smoczych węzłach. Włącznie z architekturą Świętej Góry, z której te podziemne maszyny obcych transmitowały sygnały zakłócające fazę kontroli koziego umysłu za pomocą generowanych przez sztuczną inteligencję szablonów dźwiękowych z odwróconą mową , aby unicestwić wewnętrzne dźwięki Rashy TA-MA-KA.

Co ważniejsze, Potrójne Boginie Słoneczne, czyli słoneczne formy Reisha z paraleli, które są organicznymi sofianicznymi ucieleśnieniami kobiet i autentycznymi posiadaczami świadomości Słonecznego Smoka z wymiarowych przęseł pierścienia Rasha, nie były w stanie usiąść ani wejść do podziemnych warstw Rashy, aby wykonać swoje funkcje duchowe dla planety. Te ucieleśnione funkcje przęseł Rasha są niezbędne do korekcji taureńskiego nasiona światła i matrycy bliźniaków płci, skorygowania zasady płci i mutacji wykręconych nasion demona w całym odwróconym systemie Fioletowego Promienia 7D umysłu keterycznego, aby osiągnąć planetarne wniebowstąpienie. Ziarno światła Taurenów, które jest potężnym generatorem energii duchowej dla warstw Rashy, jest połączone z wewnętrznym rdzeniem 8D ciała Rashy.

Pierścień Rasha 8D został zaprogramowany do generowania algorytmicznych mutacji w dźwiękach tonów Rasha, które powodują zniekształcenia dźwięku, blokujące więź matki i dziecka. Ma to związek z celowym zniszczeniem planetarnego Taurena i świetlistego nasienia Taurenów w ludzkim ciele, w którym zniszczenie, uszkodzenie i oddzielenie procesu narodzin od organicznego kodu boskości poprzez wygenerowanie demonicznego nasienia Antychrysta. Program ten jest wyraźnie widoczny w obecnej agresywnej propagandzie promującej programy transhumanistyczno-transpłciowe, poprzez które najeźdźcy pragną całkowicie usunąć ludzkie kobiety z procesu porodu, zastępując matki biologiczne ośrodkami hodowli sztucznych macic, w których gromadzą dzieci z dostosowanym DNA w celu kreacji pokolenia sterylnych i pozbawionych płci klonów ludzkich.

Oto niektóre z ważnych tematów rozpatrywanych obecnie we wnętrzu ciała planetarnego, kiedy rubinowy templariusz Kosmicznyego Ojca i szmaragdowy templariusz Kosmicznej Matki łączą się w zestawy instrukcji Rasha. To połączenie jeszcze bardziej otwiera międzywymiarowy dostęp do światów równoległych, co wywołuje wiele ataków na powierzchnię Ziemi, wpływając na wielowymiarowe warstwy ludzkości i ziemskie królestwa, które stają się coraz bardziej chaotyczne poprzez niezwykle wzmocnione polaryzacje

Niebiańskie Słońca Pustki, planetarna Rasha, tony TA MA KA

Te nowe formy organicznej ciemnej materii, Partekei, są przekazywane przy tworzeniu płci przez Kosmiczną Matkę i Kosmicznego Ojca w organicznej masie czarnej siły subtelnej o kształcie przemieniających się słońc Rishich ciemnej materii, zwanych także Niebiańskimi Słońcami Pustki. Wraz ze Słońcami Niebiańskiej Pustki pojawiają się one jako tło w polach ciemnej materii, zdolne do manifestowania dowolnej wersji kolorów tęczy, jakie można sobie wyobrazić w płynnych tęczowych nasionach światła, które są zasiewane w szablonie ciemnej materii planetarnej Rashy i wybuchają tworząc bujne kwiaty plazmy słonecznej, rozwijając się w piękne kwitnące ogrody

Słońce niebiańskiej pustki Matki i słońce niebiańskiej puste Ojca wydają się być zjednoczone w celu wprowadzenia korekt płci w wielu formatach ciała materialno-duchowego Partiki-Partekei dla świątyni Khemalohatea. To połączenie koryguje kolejną warstwę ciemnej materii w celu scalenia eukatarystycznej architektury dla żywiołaków planetarnych, tak że ludzkie ciało elementarne zostanie oczyszczone z form cienia i uprzęży generowanych przez podziemne mutacje algorytmiczne.

W jaskiniach kreacji znajduje się pięć płaszczyzn, które są powiązane z każdym z harmonicznych wszechświatów utrzymywanych we wnętrzu planety w szablonie manifestacji kryształowego rdzenia, który przechowuje cały zestaw instrukcji matrycy krystalicznej dla planetarnego ciała Rashy i kontroluje funkcje szablonu ciemnej materii. Dla każdego wszechświata harmonicznego, w którym przęsła pierścieni występują w zestawach po trzy, istnieje ciało Rashy. Te pięć płaszczyzn i wszystkie ich warstwy wymiarowe zostają w końcu ponownie scalone w Pola Elaysian Matki Wszechswiata, które łączą główne wewnętrzne przejścia z jaskiń kreacji ze wszystkimi odpowiadającymi im wewnętrznymi i zewnętrznymi płaszczyznami wymiarowymi, które rozciągają się od pól żywiołów istniejących w szablonie ciemnej materii ciała Rasha do kontrolowania warstw atomowych. Podobnie do zagnieżdżonego holograficznego szablonu planetarnej siatki 12 Drzewa lub siatki Kathara istniejącej w każdej warstwie wymiarowej wszechświatowej matrycy czasu, te same pasujące warstwy wymiarowe pojawiają się w zestawach instrukcji ciała Rasha i żelowych pierścieniach Rasha, które tworzą szablony dźwiękowe wewnątrz każdego z wymiarów Rashy.

Zestawy instrukcji planetarnej Rasha są ulepszane we współpracy z poprawionymi kwitnącymi kodami Khem i srebrnymi nasionami Eiras w przęsłach Rasha pod kierownictwem smoczych królów Ametystowego Zakonu, które są ulepszane za pomocą ciemnej tęczowej materii Kosmicznego Ojca i innej technologii Boga za pomocą siatki Partiki-Partekei przeznaczonej do naprawy tonów Rasha i pierścieni żelowych. Obecność rubinowych templariuszy Kosmicznego Ojca, umiejscowionych wewnątrz wrót Urana Gruala 8D, wśród kilku portali 8D w sieci planetarnej, prowadzi do niszczenia fałszywych templariuszy AI, takich jak podziemne algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, wpływające na zestawy instrukcji Rasha. Te ogromne superkomputery kwantowe AI uruchamiały algorytmiczne mutacje genetyczne z metatronicznymi prądami zwrotnymi skierowanymi do głównego centrum pierścienia Rasha 8D, który zniekształcał tony Ta-Ma-Ka i przeprowadzał transmisje kontrolne Koziego Umysłu, blokując tony organiczne z powierzchni Ziemi i wykorzystując szablony dźwiękowe pierścienia żelowego, które blokowały dostęp do podziemnych warstw planety.

W wyniku wygenerowania niebiańskich, pustych słońc Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, przynoszących swoje kosmiczne Partiki-Partekei, co ma na celu skorygowanie całych wzorców morfogenetycznych szablonu ciemnej materii 6D-7D-8D-9D poprzez ulepszoną instrukcję zestawów Rashy, duchowe smocze jajo ciała Rasha planety zaczęło wydawać dźwięki Ta-Ma-Ka. To zainicjowało odzyskiwanie centralnego pierścienia Rasha 8D i jego tonu 8D Ma dla ciała Taurena, co rozpaliło potok krystalicznych wód i kryształów Rasha pochodzących z portalu umysłu keterycznego w logosie planetarnym otwierającym się na matrycę Gai i dalej.

Z tego wyłoniły się poprawione szablony dźwiękowe ze skorygowanymi wzorami wibracji dźwiękowych dla planetarnej Rashy, aby przyjąć nadchodzącą Potrójną Słoneczną Reishę, która wchodzi do matrycy planetarnej z wewnętrznych warstw centralnego pierścienia żelowego 8D. Kiedy centralny pierścień Rasha otworzył się, zaczęło się wynurzać wiele nowych Potrójnych Słonecznych Bogiń i Słonecznych form Reishi, i objawiać jako powiązane z pierwotnymi twórcami duchowej hierarchii królestw planetarnych. Są to dawno zaginione matki i córki słonecznej Reishy, niegdyś mieszkające we wnętrzu planety Gai na całej długości pierścieni Rasha, rządzące zestawami instrukcji Rasha dla cyklów rozwoju świadomości wyższych wymiarów w ostatecznym ciele eukachrystycznym opartym na kryształowym sercu, umozliwiającym wzniesienie anielskiej ludzkości oraz dla odżywienia i wspierania ewolucji planetarnej wraz z jej ziemskimi królestwami.

Uniwersalna matryca ciemnej materii, czyli 6 Wszechświat Harmoniczny, została wygenerowana w wyniku oczyszczenia i eksmisji Słońca Czarnej Dziury, które znajdowało się w rdzeniu matrycy Gai 8D, co otworzyło przejście do warstw 6D przęsła Rasha, które dało Strażnikowi dostęp do głębokich podziemnych kryształowych jaskiń i warstw wodonośnych znajdujących się we wnętrzu planety. Dodatkowo, główny centralny pierścień w rdzeniu 8D zapewniał dostęp kontrolny do podziemnych systemów, co obejmowało bezpośrednie wejście do świątyń Kryształu Syrian, który działa jako główny międzywymiarowy portal ze światów Ecoushic i Reishy dla powracających wzniesionych mistrzów, który ponownie łączy ich z duchowym domem poprzez sieci gwiazd/słońc i koryguje położenie wymiarowe utrzymywane w planetarnej matrycy Rasha.

Ton dzwonka Rasha 7D – TA

W każdej warstwie wymiarowej planety istnieje krystaliczny odcisk planetarnego ciała Rashy, który działa w 15 warstwach pierścieni żelowych rozmieszczonych w pięciu płaszczyznach, podobnie jak pięć głównych wszechświatów harmonicznych. Wewnętrzne warstwy planetarnego ciała Rasha mają oddzielne rozpiętości wymiarowe, ale są zbudowane tak, aby funkcjonować w ramach triady, więc siódma warstwa przęsła Rasha istnieje we wszystkich 15-wymiarowych warstwach, ale tworzy triadę z ósmą i dziewiątą warstwą. Wejście do oddzielnych wymiarowych przęseł Rashy następuje z jaskiń kreacji w kryształowym rdzeniu planety, gdzie znajdują się przejścia prowadzące do każdej z wymiarowych warstw lub do określonego obszaru przęseł pierścienia Rashy.

To właśnie w tych obszarach wnętrza planety byliśmy pozbawieni naszej wszechświatowej matki Elaysy i hierarchii jej sofianicznych córek, gwiezdnych sióstr Tary, gdy ich naturalne królestwa inkarnowały się na planecie bez ich organicznej duchowej obecności świętej matki Sophii. Wydaje się, że jest to wynikiem wypełnienia planetarnej ciemnej materii pasożytniczymi bytami archontycznymi i hybrydami AI, które kierowały planetarną energią atomową zebraną z ciała Taurena w celu zasilenia hierarchii ciemnej matki NAA, księżycowych żeńskich sił demonicznych, które zajmowały całe wnętrze pierścieni ciała Rasha.

Siódma warstwa Rasha jest połączona z umysłem keterycznym logosu planetarnego, a kiedy cykl Rashy się aktywuje, umysł keteryczny i umysł keriatryczny tworzą portal otwierający się do komnaty Hara-Krysta, co rozpoczyna łączenie światów materialnych z duchowymi, zaś połączone ze sobą poprzez równoległe wszechświaty, łączą swoje siatki Partiki-Partekei.

Siódma warstwa ciała Rashy generuje tony MA-TA i ma na celu aktywację kryształów Rashy, które rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rashy, zapalając nasiona światła naszego szablonu ciemnej materii. Tony TA są związane z połączeniem światła słonecznego Fioletowego Promienia 7D w umyśle keterycznym i połączeniem ciemnej materii wymaganej do komunikacji z logosem planety oraz królestwami planetarnymi. Potrójne tony TA to kosmiczne święte małżeństwo, które miało miejsce pomiędzy Białym Diamentowym Słońcem Elohei Matki Smoków i Różowym Diamentowym Słońcem Elohei Ojca Smoków, kiedy rozmawiają ze stworzeniem, aby uformować duchowe smocze jaja, hierarchie żywiołaków i planetarne smoki. Siódma warstwa tworzy zewnętrzną ziemię w najniższych warstwach, która jest podstawową skorupą ziemi i nazywa się litosferą.

Ton dzwonka Rasha 8D – MA

Warstwa 8D wewnętrznego przęsła Rashy ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest scentralizowanym punktem wejścia do centrum wszystkich 15 warstw, które zapewnia furtkę do i z paraleli dla Założyciela Rishi i Reishy, aby mogli wejść na planetę, nie tylko z wewnętrznych warstw Albionu, ale także z warstw zewnętrznej manifestacji. Dodatkowo, nasienie światła Taurenów lub kosmiczne Boskie Ziarno łączy nas z naszym wiecznym ciałem duchowym poprzez punkt zerowy i jest połączone z wewnętrznym rdzeniem ciała Rasha, które znajduje się w punkcie Azura 8. czakry wyższego centrum anielskiego serca ludzi. Ziarno światła Taurenów aktywowane w stałym atomie nasiennym kryształowego serca daje nam zdolność zjednoczenia się z Boskością, a tym samym postrzegania siebie jako jedności z Bogiem, istniejącego jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz czasu wymiarowego.

Ósma warstwa ciała Rashy generuje tony KA MA dla kryształów Rashy, które aktywują się w szpiku kostnym i rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rasha, zapalając nasiona światła dla naszego szablonu ciemnej materii. Wraz z wlaniem kryształów rasha z 8. warstwy tarczy Oriona otwierającej się z matrycy gajańskiej, zaczyna się aktywować iskra Oriona, która istnieje w tarczycy anielskich ludzi w celu zasiedlenia ich monadycznej tożsamości. Iskra Oriona jest połączona z 8. nicią DNA ciała Diamentowego Słońca, która iskrzy w gruczole tarczowym, który jest rekonfigurowany za pomocą poprawionych siatek Partekei ciemnej materii w celu dopasowania do ośmiokątnej geometrii świątyni Khemalohatea podczas ponownego osadzania kosmicznego Christosa-Sophii. Obecnie może to katalizować aktywację i oczyszczanie tarczycy i szyszynki, otwierając i pogłębiając rozkwit monadyczny w świętym kryształowym sercu dzięki monadycznej integracji z pasażem Ramy, która ponownie łączy uśpione funkcje monadyczne lub naprawia uszkodzone elementy monadycznych warstw rdzenia poziomego i pionowego 7D-8D-9D z historii wojen galaktycznych.

Tony MA są powiązane z portalami Azury Kantarian, które łączą się z 8D Złotym Słońcem w matrycy Gai, z dalszym dostępem do systemu portali Złotego Lwa Białej Tary, który otwiera się na wrota Lutni, Słońce Elaysa i wreszcie rejestry Cosminya. Kilku założycieli, wniebowstąpionych mistrzów Yanas i potrójnych form słonecznej Reishy obecnie odzyskują 8D przęsło Rasha i poprawione szablony dźwiękowe dla tonów MA, a także weszli przez pierścień Rasha 8D, który obejmuje kosmiczne słoneczne smoki i smoki ciemnej materii; Marię Magdalenę Sophię, siostry Tary, Meritaten, Sri Saraswati-Ma, Mahara Reisha, Szafirowe Boginie i inne.

Ton dzwonka Rasha 9D – KA

Warstwa 9D wewnętrznej Rashy jest również ważna dla korekcji planetarnego Taurena, ponieważ to zewnętrzny pierścień wewnętrznego ciała Rashy ma najpotężniejszy generator tęczowych prądów ciemnej materii płynących z wszechświatowej Antahkarany podczas cyklu Rashy. Dziewiąta warstwa tworzy zewnętrzny krajobraz płaszcza ziemskiego aż do skorupy ziemskiej, gdzie wyższe części litosfery to solidna zewnętrzna część Ziemi rozciągająca się do najwyższych warstw szczytów górskich, płaskowyżów i wulkanów.

Dziewiąta warstwa ciała Rashy generuje tony RHA KA dla kryształów RHA, które aktywują się w skórze i rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rashy, zapalając nasiona światła dla naszego szablonu ciemnej materii. Tony KA są związane z naprawą połączenia koronasfery słonecznej Rishi-Reisha KA THA RA przez ciemny firmament gwiaździstej nocy i połączenie srebrno-białego światła 9D oraz białej tęczy ciemnej materii potrzebne do połączenia się z powracającą Oblubienicą Chrystusa. Połączenie tonów Rasha i kryształów Rasha z 7. przęsła pierścienia TA, 8. przęsła pierścienia MA i 9. przęsła pierścienia KA tworzy uduchowione kryształy wytwarzane w skórze, szpiku kostnym i krwi, które zapalają jasne neonowe różowe prądy, oczyszczające matrycę kostną z uszkodzonych zywiołaków i pieczęci śmierci, nakładek DNA Enki i epigenetycznych nakładek mutacji sieci AI.

Srebrny pierścień nasienny i srebrny płaszcz Brygidy

Wraz z niedawnym demontażem strażniczego programu 9D AI Kronosa generującego inwersje we wrotach 9D Antarktydy i powierzchni Księżyca, które zniekształcały planetarny srebrny prąd Antahkarana, oblubienica Chrystusa przejawiona w Brygid aktywnie wspierała korekty ciała Rashy, co utrudnia transmisje fałszywej świadomości Chrystusa i umożliwia ponowne szyfrowanie pól żywiołaków materii w Albionie. Zespoły Strażników rehabilitowały funkcje płuc, połączone z wewnętrznymi skrzydłami motyla, wzorami oddechu słonecznego utrzymywanymi w oblubienicy Chrystusa podczas otwierania tarcz Zakonu Ostu w celu rehabilitacji duchowych krajobrazów za pomocą ametystowych smoków mierzących czas, z którymi można nasycić ziemie Albionu strumieniami ciemnej materii Kosmicznego Ojca, płynnymi żywiołakami tęczowego światła.

Dzięki niedawnym aktywacjom cyklu Rashy połączonym z przęsłami pierścieni manifestującymi się w skorupie ziemskiej, uwypukliła sie 12. warstwa ciała Rashy, srebrnego pierścienia nasiennego, jako główny szablon tarczy zegarowej smoka dla oblubienicy Chrystusa. Jest to powiązane z autentyczną srebrzystą smoczą linią Uroboros Brigidy jako Białej Matki Elohei z Gwiazd, w której przedstawiła siebie jako świecącą światłem gwiazd przez gwiazdy/słońce Avala w celu rehabilitacji pierwotnego zasiewu Zakonów Melchizedeka Złotego Ostu, Amuvarianów. Oblubienica Chrystusa przenika matrycę planetarną swoimi zestawami instrukcji srebrzystego światła gwiazd, aby przekształcić materię ziemską w jej boską duchową inspirację poprzez święte małżeństwo z mężem, Czerwonym Królem Rubinowego Zakonu, rodząc potomstwo poprzez Dziewięć Świętych Gwiazd zwanych Słońcami Avala.

Srebrny Płaszcz Brygidy w dalszym ciągu nasyca wiecznie żywe prądy białego diamentu w skorupie i płaszczu Ziemi, przenosząc jej srebrno-białe płomienie przez srebrne pierścienie, które tryskają wiecznymi kryształowymi płomieniami srebrnych nasion rozprzestrzeniających srebrzystą mgłę na powierzchni Ziemi.

Srebrny Płaszcz Brygidy ukazuje wieczny moment starożytnej kreacji, ponieważ miał być edenicznym planem z duchowego umysłu Oblubienicy Chrystusa, zapisanym w 12. warstwie ciała Rashy jako Srebrny Pierścień Nasienny. Srebrny Pierścień Nasienny krąży w warstwach siatek Partiki-Partekei, aby usunąć sztuczną siatkę świadomości Chrystusa i fałszywe białe światło, a także zniekształcenia płaszczyzny astralnej i nikczemne historie ludzkiego zniewolenia, które istnieją w sztucznych liniach czasu w przyszłości. Była tu eony temu, pomagając Elohimowi Szmaragdowego Zakonu zasiać rasy rdzenne w pobliżu planetarnych gwiezdnych wrót i prowadząc je, aby utworzyły wiele świętych miejsc na całym świecie, upamiętniając ją poprzez srebrne pałace i srebrne jaskinie, które zostały zaprojektowane tak, aby teren na powierzchni łączył się bezpośrednio z galaktycznymi sieciami słońc/gwiazd i płaszczami rozgwieżdżonych nocnych firmamentów, które są połączone z Oblubienicą Chrystusa i świętym Białym Łabędziem w całym ciele świetlistym Albionu.

Złoty Zakon Melchizedeka Amuvarians, osie czasu Zakonu Ostu

Brigid zwraca naszą uwagę na Zakony Złotego Promienia Melchizedeka ras rdzennych Amuwariów, poważnie zepchniętych w przyszłe równoległe rundy ewolucyjne z powodu historii inwazji NAA, która wpływa na dzisiejszą ludzkość poprzez galaktyczne plany handlu ludźmi. Na tej osi czasu Amuwarianie są w przyszłości połączeni z anielską ludzkością, jednak w innej rzeczywistości, podczas przyszłych wydarzeń z paraleli, zostali uwięzieni i zmuszeni do niewolniczej pracy przy budowie kolonii przyczółkowych dla ras Zeta-Zephilium. W jakiś sposób ta pułapka reinkarnacji związana z podróżą w czasie w sztucznej siatce świadomości Chrystusa była metodą NAA, która bezpośrednio wpłynęła na linie Złotego Zakonu, aby uniemożliwić anielskim ludzkim potomkom jako Amuvarianom wypełnienie ich najwyższego celu kreacji w rundach ewolucyjnych, które pozwoliłyby zakończyć ich planetarne wniebowstąpienie.

Wydawało się, że te grupy Melchizedeków Złotego Zakonu z przyszłości zostały zaprojektowane jako klucze genetyczne do sfinalizowania planetarnego wniebowstąpienia, a zostali pochwyceni i uwięzieni gdzie indziej i nie mogli wcielić się w tę linię czasu. Oznacza to również, że utkwili w przyszłym czasie (nie na Ziemi) i podlegają recyklingowi gdzieś na płaszczyznach astralnych i sztucznych liniach czasu jako niewolnicy. Wydaje się, że jest to połączone z wieloma nocnymi wizytami Zeta na płaszczyźnie astralnej i powiązanymi z nimi nękaniami, których doświadcza wielu przebudzających się ludzi, którzy są połączeni z przyszłymi Amuwarianami, podczas obecnych przesunięć linii czasu wznoszącej się planety Ziemia.

Są to oryginalnie zasiani anielscy ludzie, połączeni z liniami Melchizedeka Złotego Zakonu z ostatnich rund, którzy są uwięzieni w przyszłych liniach czasu w paralelach. Niektórzy z nich to utalentowani starożytni budowniczowie lub inżynierowie statków kosmicznych, spokrewnieni z Zakonem Ostu, schwytani w pułapki reinkarnacji, a następnie zmuszeni do pracy jako niewolnicy dla intruzów, w tym, co będzie dla nas obecnie, gdzieś w przyszłości. Ci anielscy ludzie z linii Złotego Zakonu na dzisiejszej planecie są bezpośrednio powiązani z Amuwarianami jako ich przyszli potomkowie, co oznacza, że jeśli nie zostanie to rozwiązane, przyszły kierunek będzie prowadził do niewolnictwa świadomości i biologicznych ciał dronów pod kontrolą grup Zeta.

Strażnicy skupiają się na lądzie Albionu, aby przywrócić planetarne rundy ras rdzennych, które zostały pierwotnie zasiane na tym obszarze wiele tysięcy lat temu, śledząc te grupy, które są zniewolone w przyszłych liniach czasowych, koncentrując się na wojnach Nefilimów i okresie inwazji, podczas którego doszło do poważnych uszkodzeń w szablonie Amuvarian z przyszłych historii upadłego Melchizedeka i Tajnego Programu Kosmicznego. Obecnie nacisk kładzie się na to, że wielu budzących się ludzi na planecie wyczuwa, że ich przyszłe ja zostało uwięzione w jakimś programie niewolnictwa na planecie i poza nią w przyszłości, prowadzonym przez istoty inne niż ludzkie, głównie grupy Zeta, a te przyszłe doświadczenia mają miejsce w paralelach płaszczyzny astralnej, którymi Strażnicy wydają się zajmować podczas tej fazy rehabilitacji.

W związku z tym zespoły Strażników cofają się do historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu z pierwotnym zasiewem Amuvarian, wracając do wojen Michała w Aldebaranie, II wojny światowej i późniejszych historii inwazji, które ujawniają, w jaki sposób ta grupa była wyszukiwana i więziona w przyszłym czasie z powodu ich umiejętności inżynieryjnych, architektonicznych i budowlanych, którymi obdarzył ich Stwórca, Kosmiczny Ojciec. Odzyskiwanie okresów przed upadkiem, dzięki którym można uleczyć dygresję genetyczną i traumatyczną historię Amuwarian, jest również powiązane z zabezpieczaniem zadań templariuszy miedzianego słońca umieszczonych w strukturze Świątyni Salomona. Późniejsze sprzątanie i eksmisje wielu demonicznych istot przywołanych i użytych w bramach 2D do służenia ciemnej klice i NAA do przekazywania globalnej magii kontroli umysłu wykorzystywanej do realizacji ich planów handlu ludźmi to rozległy projekt, który wciąż trwa.

Ponadto na tym etapie wydaje się, że Brygida w swojej postaci Oblubienicy Chrystusa stworzyła całą sieć słońc/gwiazd właśnie w tym celu, aby ratować dusze anielskich ludzi uwięzione w astralnych warstwach przyszłych linii czasu, które zostały wykorzystane jako niewolnicy dla Zeta i innych intruzów. Jest to duchowy dom zbudowany specjalnie dla Amuwarian, znany jako Avala, i jest chroniony przez Oblubienicę Chrystusa i jej Czerwonego Króla.

Tym, którzy przeżyli ból i cierpienie uprowadzeń przez kosmitów oraz historie niewolnictwa związane z MILAB pod kontrolą najeźdźców NAA w przyszłych liniach czasowych, niech przyniesie to pewną pociechę, niech wiedzą, że ten problem jest rozwiązywany i że ostatecznie Kosmiczni Rodzice pracują nad przywróceniem kosmicznej sprawiedliwości anielskiej ludzkości w zgodzie z Prawem Powszechnym.

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał wszystko, co naprawdę jest Twoje w tym Stworzeniu, jako organiczna świadomość żywego Światła, czego pragnąłeś pierwotnie, jako jedno serce, jedna miłość i wszystkich w jedności. Kochamy Cię wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Niech w tych chaotycznych i pełnych wyzwań czasach w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co jest przydatne dla twojego duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem wolną, niezależną istotą boską! Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądźcie mili dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa