poniedziałek, 28 marca 2016

PIĘĆ KRÓLESTW / WYMIARÓW ZWIĄZANYCH Z OBECNYM ETAPEM WZNOSZENIA ZIEMI LM-03-2016 Archanioł Michał przez Ronnę Herman

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, we wszechświecie wszystko jest obdarzone świadomością własnej natury i ma własny poziom postrzegania. Pamiętajcie, że całe Stworzenie – wieloświaty (omniwersa) na wszystkich poziomach – jest kosmiczną energią, która została wysłana z serca Najwyższego Stwórcy. Ta energia składa się z nieskończonych odmian częstotliwości wibracji, które się przenikają, a jednocześnie są od siebie oddzielone za sprawą odmienności wzorców częstotliwości Światła. Światło / energia Stwórcy zawiera wszystkie składniki stworzenia, a niezliczone, rozsiane wzorce Światła tworzą wiele złożonych poziomów przejawiania materii. Określenia używane w celu nazwania licznych poziomów tworzenia, takie jak wymiary i podwymiary, powstały, aby ułatwić zrozumienie bardzo złożonej natury rzeczywistości, w której wszystko istnieje. Jak większość z was wie, każdy wymiar waszego ziemskiego eterycznego środowiska składa się z siedmiu podwymiarów (wymiarów podrzędnych).

TRZECI I CZWARTY WYMIAR * DUALNOŚĆ
ENERGIA + MATERIA
POZYTYW / AKTYWNOŚĆ ** NEGATYW / RECEPTYWNOŚĆ
PIĄTY WYMIAR * TROISTOŚĆ
DUALNOŚĆ + DUCH + MATERIA
RÓWNA SIĘ: HARMONIJNA MATERIA

PIERWSZY WYMIAR * KRÓLESTWO MINERAŁÓW. Pierwszy wymiar i dolne podpoziomy drugiego wymiaru: królestwo minerałów i roślin rządzi się wyłącznie instynktem i jest natchnione Boskim światłem / Życiem dzięki dewom oraz żywiołakom. Środowisko pierwszego wymiaru jest światem żywiołów, tworzywem świata materialnego zbudowanym z subatomowych elementów gleby, kamieni, wody, które tworzą ciało Ziemi. To jest fundament przejawiania wszelkiego życia roślinnego i dom najniższego poziomu elementali, których zadaniem jest przekazywanie pobieranych od Słońca życiodajnych lub odżywiających elementów wszystkim królestwom minerałów i roślin. Pod kierunkiem królestwa elementali również rośliny zaczynają odczuwać i wyrażać instynktowne pragnienie, aby docierać do światła słonecznego i wygrzewać się w cieple jego promieni.

DRUGI WYMIAR * FLORA I FAUNA * KRÓLESTWO ROŚLIN I ZWIERZĄT. Środkowe poziomy drugiego wymiaru to miejsce, gdzie zmaterializowało się królestwo zwierząt i zaczyna się podpoziom świadomości. Początkowo królestwo zwierząt było utrzymywane i zaopatrywane w energię życiową przez rośliny – nigdy nie było zamierzone, aby zwierzęta miały stać się mięsożerne. Kiedy zwierzęta ewoluowały i zaczęły doświadczać pierwotnego lęku, gniewu oraz instynktownej miłości lub silnego pragnienia bycia w grupie, zaczęły te podstawowe uczucia i emocje emitować na środowisko drugiego wymiaru. Przedstawiciele królestwa zwierząt są pod mocnym wpływem wrodzonego instynktu. Iskry zwierząt wywodzą się ze świadomości grupowej i do niej powracają pomiędzy wcieleniami.

TRZECI WYMIAR. Od upadku ludzkiej świadomości, który nastąpił wiele tysięcy lat temu, Ziemia i jej fizyczne środowisko zostały złożone ze składników trzeciego / czwartego wymiaru. Trzeci wymiar składa się z długości, szerokości i głębokości przestrzeni. Czujące istoty tego wymiaru to bardziej rozwinięci przedstawiciele królestwa zwierząt (grupowe świadomości) oraz istoty ludzkie, które posiadają zindywidualizowaną świadomość duszy.

TRZECIE KRÓLESTWO / TRZECI WYMIAR * PIERWSZE TRZY PODPOZIOMY * KRÓLESTWO ZWIERZĄT / NATURY. Gatunki z królestwa zwierząt posiadające wyższą świadomość – instynktowną / podświadomą.

PIERWSZE TRZY POZIOMY TRZECIEGO WYMIARU: zwierzęta, które stopniowo wyewoluowały do wyższych gatunków i rozwinęły ograniczoną inteligencję czującą, takie jak: naczelne – małpy, słonie, konie, psy oraz koty. Na przyszłych etapach procesu wznoszenia zostaną obdarzone duszami i będzie im przydzielona zindywidualizowana świadomość JAM JEST.

Istnieją też ludzie – bardzo młode dusze – którzy dostali zindywidualizowaną świadomość JAM JEST w niedawnej rundzie ewolucji. Swoich pierwszych inkarnacji doświadczyli w tym Układzie Słonecznym lub na płaszczyźnie Ziemi i w związku z tym nadal funkcjonują na poziomie podstawowej zwierzęco / ludzkiej natury instynktownej, jak również na różnych stopniach zdolności intelektualnych. Te dusze są prawdziwymi Ziemianami.

Na płaszczyznę Ziemi nie będą już schodziły Dusze młode lub znajdujące się na początkowym etapie dojrzewania. Teraz na Ziemi wcielają się już tylko dojrzałe i stare dusze, które mają za sobą ogromną liczbę inkarnacji doświadczanych w całym wszechświecie, i być może w innych wszechświatach.

TRZECI WYMIAR * PODPOZIOMY OD CZWARTEGO DO SIÓDMEGO * KRÓLESTWO LUDZI: królestwo trzeciego wymiaru materialnego przejawienia jest skupione bardziej na sferze mentalnej z silnym pragnieniem tworzenia, zniewalania i kontrolowania natury. Jest to najniższy poziom empirycznego istnienia ludzkości. Fundament tworzy tu instynktowna natura związana z przetrwaniem, która zaczyna stopniowo ewoluować z poziomu ograniczonej świadomości siebie „jestem oddzielona i różnię się od ciebie”. Istoty ludzkie zaczęły się wyłaniać ze stanu świadomości stadnej, w której unikatowe lub zindywidualizowane myśli pojawiały się rzadko. Większość wiedzy wywodziła się z instynktownej natury grupy i podstawowych pojęć przekazywanych przez seniorów.

CZWARTE KRÓLESTWO / KRÓLESTWO LUDZI W CZWARTYM WYMIARZE. Świadomość i podświadomość. W czwartym wymiarze do długości,szerokości i głębokości przestrzeni dodaje się świadomość chwili TERAZ. Czwarty wymiar jest sferą emocji, iluzji – planu astralnego. Ponieważ stanowi początkowy etap wzorców wyższej częstotliwości, czas jest bardziej płynny, a prawa czasu i przestrzeni zaczynają się zmieniać. To bywa niekiedy nazywane królestwem eteru. Tu musisz przejść przez struktury przekonań zbiorowej świadomości, które w większości składają się z ze zlepka nieharmonijnych wibracji trzeciego / czwartego wymiaru. Twoim zadaniem jest usunąć lub zneutralizować osobiste niezgodne częstotliwości, aby dojść do siódmego podpoziomu czwartego wymiaru i sięgnąć po świadomość swojej istoty JAM JEST czekającej na poziomie piątego wymiaru.

CZWARTE KRÓLESTWO * PODPOZIOMY OD PIERWSZEGO DO TRZECIEGO. KRÓLESTWO LUDZKO / LUDZKIE. Istoty ludzkie na tym etapie rozwoju nadal korzystają z niektórych swoich zwierzęcych instynktownych zmysłów wraz z podświadomą / świadomą naturą ludzką. Podpoziomy od czwartego do siódmego – początki rozwoju natury ludzko / duchowej.

Wieloryby i delfiny to specjalne, wyjątkowe gatunki, które nie mieszczą się w żadnym z profili ewolucyjnych, jakie prezentujemy wam dla lepszego zrozumienia. Są one uważane za najbardziej duchowo i intelektualnie rozwinięte gatunki żyjące na Ziemi. Kiedy została stworzona Ziemia, aby mogli na niej zamieszkać ludzie, przysłano te cudowne świetliste istoty z odległych systemów gwiezdnych jako „strażników boskiej świadomości dla ludzkiego gatunku”. Jest w nich zapisana historia wszystkich form życia od początku tego podwszechświatowego doświadczenia – nie tylko na tym świecie, ale również na wielu innych należących do tego podwszechświata. Uosabiają zapisaną historię Ziemi, wszystkich planet, układów słonecznych oraz galaktyk i nadal odzwierciedlają częstotliwości światła oraz zaawansowane informacje.

Dawniejsze nauki mądrości pochodzące z niektórych oświeconych przekazów o delfinach i waleniach wniosły wiele informacji na temat tych potężnych służebników Światła. Delfiny i wieloryby ułatwiają tkanie macierzy energii krystalicznej świadomości na całej planecie. To pozwala ludziom, którzy są wibracyjnie otwarci i duchowo gotowi, ucieleśniać głębsze infuzje czystej miłości w całej swojej strukturze komórkowej i doświadczać głębszych, bardziej subtelnych poziomów telepatycznej komunikacji. One reprezentują wszystkie istoty Ziemi, a ich misją i chwałą jest utrzymywanie całej Ziemi w ciekłym aurycznym polu większej miłości. Wysyłają tony miłości przez wody i w głąb Ziemi, a także do wszystkich ludzi, aby utrzymać ewolucję świadomości na planecie zgodnie z większym planem. Nie są tym, na co wyglądają. Są wielkimi wspaniałymi istotami, którymi się zachwycamy, a jeśli jesteśmy otwarci, możemy czuć ich energię miłości, jako że nadal patrolują oceany, rozprzestrzeniając częstotliwości naszego Boga Ojca Matki – energie miłości, harmonii i łaski.

PIĄTE KRÓLESTWO: PIĘCIOWYMIAROWA NATURA DUCHOWO / LUDZKA * PIERWSZY PODPOZIOM PIĄTEGO WYMIARU. Scalenie wszystkich fragmentów duszy z trzeciego / czwartego wymiaru zostało osiągnięte, dlatego osobowość natchniona przez duszę jest uwolniona z koła karmy. Stopniowy rozwój świadomości / superświadomość / świadomość intuicyjna – początkowa faza ŚWIADOMOŚCI ŚWIĘTEJ TRIADY.

PIĄTY WYMIAR, MENTALNY POZIOM ŚWIADOMOŚCI - ŚWIĘTA TRIADA * TRZY PROMIENIE BOGA:
I WOLA / MOC DUCHA: ENERGIA KOSMICZNA **
II MIŁOŚĆ / INTUICJA: MĄDROŚĆ **
III AKTYWNA INTELIGENCJA WSPÓŁTWÓRCZA: WIEDZA.

CIAŁO PRAGNIENIOWE * EGO * INSTYNKT * NIŻSZY UMYSŁ ZWIĄZANY Z TRZECIM WYMIAREM.
CIAŁO EMOCJONALNE * WYOBRAŹNIA * UMYSŁ ŚWIADOMY ZWIĄZANY Z NIŻSZYM CZWARTYM WYMIAREM.
ŚWIADOMOŚĆ DUSZY * INTUICJA * ŚWIĘTY UMYSŁ – ŚRODKOWE POZIOMY CZWARTEGO WYMIARU.
OSOBOWOŚĆ NATCHNIONA PRZEZ DUSZĘ * OŚWIECENIE * ŚWIĘTA TRIADA – PIERWSZY POZIOM PIĄTEGO WYMIARU.

W celu lepszego wyjaśnienia podamy POLA ENERGII ŚWIADOMOŚCI dla każdego wymiaru – oznaczone w jednostkach nazwanych przez nas WATT GSALP:

** POLA ENERGII ŚWIADOMOŚCI **
„MOC ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO”

PIERWSZY WYMIAR * 1,000 DO 1,999 WATT GSALP
DRUGI WYMIAR * 2,000 DO 2,999 WATT GSALP
TRZECI WYMIAR * 3,000 DO 3,999 WATT GSALP
CZWARTY WYMIAR * 4,000 D0 4,999 WATT GSALP
PIĄTY WYMIAR * 5,000 D0 5,999 WATT GSALP

POZIOMY CZĘSTOTLIWOŚCI ŚWIADOMOŚCI

PIERWSZY I DRUGI WYMIAR: 1,000 DO 2,500 WATT GSALP.

Wyższe podpoziomy drugiego wymiaru i pierwsze trzy podpoziomy trzeciego wymiaru: 2,500 do 3,300 WATT GSLP.

PRZEWAŻAJĄCE NEGATYWNE CECHY DO PRZEZWYCIĘŻENIA

W TRZECIM WYMIARZE: OD 3,000 DO 3,999 WATT MOCY ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO

OD POZIOMÓW NAJNIŻSZYCH DO NAJWYŻSZYCH: INSTYNKT PRZETRWANIA * STRACH * GNIEW * MŚCIWOŚĆ * NIENAWIŚĆ * POGARDA * WSTYD * POCZUCIE WINY * NEGACJA * NIECZUŁOŚĆ * APATIA * NIEUSTĘPLIWOŚĆ * PRZYGNĘBIENIE * OBOJĘTNOŚĆ * PRZYZWOLENIE * UPOWAŻNIENIE * STAN STADA * DEZORIENTACJA * SZTYWNY PROCES MYŚLENIA * LĘK PRZED ZMIANĄ * SAMOZADOWOLENIE * LĘK PRZED SIŁAMI NATURY I ŻYWIOŁAMI.

W CZWARTYM WYMIARZE: OD 4,000 DO 4,999 WATT MOCY ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO

PODPOZIOMY OD PIERWSZEGO DO TRZECIEGO: PRZYGNĘBIENIE * EGOIZM * KONFRONTACYJNOŚĆ * ŻĄDZA * NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ * DESPERACJA * TRWOGA * APATIA * UPOKORZENIE * POCZUCIE BEZNADZIEI * SMUTEK * ROSZCZENIOWOŚĆ * WYCOFANIE * DESTRUKTYWNOŚĆ * OSĄDZANIE * NIEUSTĘPLIWOŚĆ * NAMIĘTNOŚĆ * APODYKTYCZNOŚĆ * DOGMATYZM * KRAŃCOWOŚĆ * FRYWOLNOŚĆ * ZAROZUMIAŁOŚĆ * SZUKANIE SPLENDORU * ZABORCZOŚĆ * ZBLAZOWANIE * MATERIALIZM * SILNA WIARA W POWODZENIE, PRZEZNACZENIE I ODKUPIENIE * GOTOWOŚĆ, ABY IŚĆ Z PRĄDEM * WCHŁONIĘCIE PRZEZ ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWEGO SYSTEMU PRZEKONAŃ * SKUPIENIE NA „JA, MNIE, MOJE”.

NEGATYWNE CECHY DO ZHARMONIZOWANIA, I POZYTYWNE CECHY DO PRZYSWOJENIA:

CZWARTY PODPOZIOM – POMOST DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI:

DRĘTWOTA * FRUSTRACJA * NIEZADOWOLENIE * WĄTPLIWOŚĆ * ŻAL * PRZYZWOLENIE * PESYMIZM * NEUTRALNOŚĆ * ZATROSKANIE * ZNIECHĘCENIE * POCZUCIE BYCIA NIEGODNYM * PEWIEN RODZAJ OBIEKTYWIZMU * NAUKA WYBACZANIA * ZROZUMIENIE * NADZIEJA * OPTYMIZM * PRAGNIENIA * NAUKA DYSCYPLINY * WGLĄD W SIEBIE * POSZUKIWANIE * ZAUFANIE * WNIKLIWOŚC * UŻYTECZNOŚĆ * WIELKODUSZNOŚĆ * „POSZERZANIE SAMOŚWIADOMOŚCI”.

CZWARTY WYMIAR - POZIOM PIĄTY DO SIÓDMEGO:

CIERPLIWOŚĆ * WYRAZISTOŚĆ * KREATYWNOŚĆ * ZDYSCYPLINOWANIE * POSZUKIWANIE SAMOTNOŚCI * WSPÓŁCZUCIE * LITOŚĆ * HARMONIJNOŚĆ * POGODA DUCHA * UFNOŚĆ * ODWAGA * OPTYMIZM * SZACUNEK * ZDOLNOŚĆ KOCHANIA * WESOŁOŚĆ * POCZUCIE SZCZĘŚCIA * INTUICYJNOŚĆ * ŁASKAWOŚĆ * WDZIĘCZNOŚĆ * ALTRUIZM * PRAGNIENIE SŁUŻENIA * PRAWDOMÓWNOŚĆ * „ROZWIJANIE JEDNOŚCI ŚWIADOMOŚCI”

Większość z was, którzy podążali za naszymi naukami, zdaje sobie sprawę, że trzeba usunąć 51% wzorców negatywnych częstotliwości i dostroić się do pieśni swojej duszy - do przynajmniej części częstotliwości niższego podpoziomu piątego wymiaru, aby zacząć pobierać diamentowe cząstki Światła Stwórcy. W ten sposób można zyskać zdolność do oddychania tą esencją wysubtelnionego światła zawierającego częstotliwości wibracji z wyższych królestw. Ty, będąc w swoim fizycznym ciele, masz możliwość wcielania Boskiej Esencji nowej ery, która przenika Ziemię.

Pomiędzy wymiarami nie ma linii rozgraniczających, odpływy oraz przypływy zachodzą zgodnie z wzorcem falowym i do pewnego stopnia się przenikają. Znaczna część ludzkości rezonuje już z częstotliwościami wyższych, bardziej harmonijnych wibracji trzeciego wymiaru oraz sięga do różnych poziomów czwartego wymiaru i je przyswaja. Wiele oddanych dusz zaczęło dostępować pewnych wzorców częstotliwości niższych podpoziomów piątego wymiaru, a zaawansowane dusze są nawet w stanie przyswajać niewielkie ilości wzorców częstotliwości szóstego wymiaru (lub wyższych) poprzez Miasta Światła.

Ukochani, wiemy, że niektóre z pojęć wam przekazywanych mogą być dla was dezorientujące. Jednak kiedy poszerzacie świadomość i mądrość, święty Umysł otworzy się na wiedzę, jaką macie w sobie ukrytą, a wy będziecie ją pamiętać i rozumieć. Zawsze jestem z wami.

JAM JEST archanioł Michał.

wtorek, 22 marca 2016

KRÓLESTWO WRÓŻEK, ASTRALNYCH WYMIARÓW, DUCHÓW NATURY I ELEKTRYCZNYCH FORM ŻYCIA CZĘŚĆ I / B

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Wróżki

Przedstawiciele wróżek to przede wszystkim świetliste żywiołaki / elementale na ogół pochodzące z powietrza, ale istnieją też ważne ich gatunki, które wywodzą się od wody i roślin. Wróżki roślin są tradycyjnie nazywane skrzatami i krasnalami. Jedne i drugie mają bardzo ekscytujące pozytywne wibracje i często wywołują u ludzi z nimi powiązanych radość oraz śmiech. Są zupełnie prawdziwe i można je spotkać na całym świecie. Mają tendencję do skupiania się na obszarach charakteryzujących się wyższym poziomem energii. Czyli w miejscach określanych jako węzły mocy oraz święte miejsca. Ale żeby było jasne, takie lokalizacje są naznaczone jako święte i potężne właśnie dlatego, że są tam cienkie zasłony między wymiarami. Wszystkie odmiany wróżek wprost uwielbiają szemrzące strumyki, małe kaskady, baseny, kryształy, kwitnące rośliny, grzyby, a w szczególności bujne paprocie.

Królestwo elfów

Niektórzy przedstawiciele świata elfów są istotami dewicznymi pochodzącymi od pewnych drzew i roślin, lecz większość z tej kategorii to projekcje ziemskiego królestwa minerałów. Należą do nich elfy, gnomy i trolle. Elfy żyją w lasach i pośród zadrzewionej zieleni, a ich aspekty są szczególnie powiązane z Zielonymi Ludźmi. W prawdziwym tego słowa znaczeniu wszystkie żywiołaki są ze sobą powiązane w każdym aspekcie bytu i w pewnym stopniu jedne są zależne od innych, na przykład rośliny potrzebują do życia ziemi, wody oraz światła.
Edgar Cayce dość szczegółowo opowiadał o doświadczeniach, jakie miał w dzieciństwie z wróżkami, skrzatami oraz krasnoludkami. Nasz kanał, James Tyberonn miał takie doświadczenia w trakcie pobytu w okolicach Skellig Michael, gdzie doświadczył świadomego przejawienia wróżek i skrzatów podczas dłuższego kontaktu wzrokowego. Takie istoty mają związek z aspektem pola energii w Skellig i innych częściach Irlandii (oraz w miejscach innych pięknych węzłów), tam gdzie koncentrują się pola wymiarów nakładając się koncentrycznie w bardziej namacalny sposób.
Leśne elfy mają tendencję do pozostawania w bazach i pieczarach większych drzew takich jak dęby, a o ich obecności mogą świadczyć niezwykle pozarastane i powykręcane wystające korzenie i konary.

Smoki, istoty wodne i jednorożce

Mistrzowie, to co teraz chcemy wam powiedzieć, może wielu z was zaskoczyć, ale do zastępów istot eterycznych możemy zaliczyć również jednorożce, smoki i syreny. Te dobrotliwe i w pełni świadome istoty istnieją i tak samo jak ludzkość, są częścią Ziemi. Wyróżniają się najwyższą boską inteligencją i są wyjątkowo zaawansowane w rozwoju. Są obrońcami ludzkości oraz planety i budzą się, aby odegrać większą rolę w jej krystalicznym przebudzeniu. Istoty wody nazywane często syrenami i wodnikami są częścią żywiołu wód. Są strażnikami wody i również posiadają boską inteligencję, a częstotliwościami są dość ściśle powiązane z delfinami. Chcemy wam przypomnieć, że wielu z was doświadczyło życia w tym charakterze w przed dualnej Ziemi. Istoty wodne są widoczne wokół delfinów i waleni, z którymi z miłością współdziałają. Ale żeby było jasne, delfiny i wieloryby są wysoko rozwiniętymi istotami fizycznymi, natomiast istoty wody są na wyższych poziomach matrycy żywiołaków i są eteryczne, nie fizyczne.

Jednorożce

Jednorożce są świadomymi projekcjami ducha pochodzącymi zarówno z królestwa zwierząt jak i ludzkiej myśli, mającymi związek z aspektem eteru. Wasi tubylcy często współpracowali z rozwiniętymi formami świadomości z królestw zwierząt w postaci totemów (orły, jastrzębie, niedźwiedzie, wilki, pumy i im podobne). Sam proces interakcji z energią oświeconego ducha grupy z królestwa zwierząt stworzył bardzo realny myślokształt, w którym dzięki wzajemnemu skrzyżowaniu energii pojawiły się w formie eterycznej bardzo realne komunikatywne energie. To nie są energie żywiołów, ale istnieją jako bardzo świadome - są świadome siebie i żyją w antymaterii lub wymiarach eterycznych.
Ponieważ jednorożce pojawiały się w tradycji terenów Brytanii, Irlandii i pogańskiej Europy (zwłaszcza w starożytnej Grecji), te formy są rzeczywiście niezależnie i świadomie istniejące, zwłaszcza w koncentrycznych polach energii Grecji, Irlandii, Francji i Brytanii. Zaistniały w podobny sposób jak duchy zwierząt oraz ptaków na terenie Ameryk …. w obrębie węzłów energetycznych, przyjmując i udostępniając projekcję pełnowymiarowego widma.

Święte smoki

Święte smoki to również życzliwe i w pełni świadome istoty. Istnieją i istniały na Ziemi długo przed pojawieniem się na niej ludzkości. Posiadają najwyższą boską inteligencję i są wyjątkowo zaawansowane. Chronią ludzkość i planetę oraz grają większą rolę w jej przesunięciu. Te mistrzowskie istoty są zaangażowane w aspekty czegoś, co jest określane jako ziemskie kundalini o wdzięcznej nazwie: strumienie smoczych linii i linii geomantycznych będących w rzeczywistości arteriami siły życiowej waszej planety o cechach żywiołu ognia. Święte smoki grają obecnie większą rolę, uczestniczą bowiem w tworzeniu nowych linii energetycznych w krystaliczno – elektromagnetycznej fali ekspansji krystalizacji nowej Ziemi i krystaliczno - elektrycznego przesunięcia strumieni linii geomantycznych Ziemi.
Czyż w kulturach całego waszego starożytnego świata nie było legend i historii związanych z tymi istotami, czciły je nawet religie Azji. Te istoty są bardzo zaawansowane i w pełni świadome, a na Ziemi są od samego początku. Powiemy wam, że pewne dobrotliwe anielskie smoki należą do wniebowstąpionych mistrzów. I te święte dewiczne smoki mają swoje odniesienie w tekstach religijnych.
Nie należy ich mylić ze smokami opisywanymi w mitach i tradycjach jako złe smoki porywające księżniczki do swoich zamków i jaskiń. Ani z sensacyjnymi prowokacyjnymi teoriami opartymi na strachu na temat złych gadów chcących przejąć waszą planetę. Albo z mitologicznymi opowieściami arturańskimi odnoszącymi się do smoków ziejących ogniem jako złych istot porywających księżniczki - to faktycznie wypaczone dość dosadne mity i baśnie. Powiemy wam, że w dawnych czasach, w przed LeMuriańskich i przed Atlantydzkich okresach Ziemi, istniały smoki, które przybyły na ziemski plan z Zeta Reticuli, które nie były życzliwe. W rzeczywistości były wojownicze i zostały z Ziemi wypędzone przez święte dobrotliwe smocze istoty, które nadal znajdują się na waszej planecie. Choć nie ma ich tu wiele, zawsze tu były i są wielkimi obrońcami waszej planety oraz ściśle współpracują z energiami sił planetarnej kundalini.
Nawet same słowa: smok, wąż, gad wywołują u ludzi świata zachodniego drżenie ze strachu, przy czym większość kojarzy je ze złem lub całkowicie je odrzuca – zgodnie z mitologicznym folklorem. Metafory o zabiciu smoka przez świętego Jerzego lub odmiany tej opowieści wysiane zostały przez Kościół, aby zlikwidować pogaństwo i przejąć władzę oraz polityczną dominację. Irlandzka tradycja związana z uwolnieniem Irlandii przez świętego Patryka od pogańskiego węża, a nawet celowe ukazywanie wizerunku węża w ogrodzie Edenu czy także archanioła Michała zabijającego węża / smoka – w każdym przypadku chodziło o chrześcijańskie pragnienie zniesienia pogaństwa i celtyckich tradycji. Jednak w wielu innych kulturach oraz religiach, zwłaszcza w Azji, smok był czczony i uważany za źródło mądrości, boskości a także dobrej fortuny.

Smoki dewiczne i dewy

Chodzi tu o formę istoty „dragoneski”, której przedstawiciele istnieją w królestwie żywiołów, lecz nie są świętymi (całkowicie boska świadomość) smokami, o których mówimy. Raczej są to żywiołaki, które są świadomą odmianą królestwa żywiołów, projekcją żywiołu ognia. Tubylcy często korzystali z pomocy dewów ognia podczas ceremonii, przypisując im rolę opiekunów ognia lub duchów ognia podtrzymujących te ceremonie, wizje i rytualne tańce. To są również projekcje żywiołaków ognia postrzegane jako eteryczne salamandry i ogniste glify.
W pełni świadome boskie istoty, o których teraz mówimy, przebywają zarówno w wewnętrznej Ziemi, zwłaszcza w okolicach wulkanów, zaś inne są przyciągane do krystalicznych gór na dużych wysokościach. Te istoty nie mają elektromagnetycznego królestwa, chociaż są ściśle związane z elektromagnetyczną i krystaliczną energią Ziemi.
Niektóre z nich są ogromne, mogą mieć nawet 50 metrów długości i emitują złote światło. Istnieją głównie w wyższych wymiarach równoległych, lecz mogą również przejawiać się w waszym świecie fizycznym. Są to istoty złotego światła i są aktywnie zaangażowane w energetykę waszej planety. Są strażnikami pewnych międzywymiarowych bram. Pochodzą z boskiej inteligencji – eterycznie i fizycznie. Żyją w okolicach wulkanów i można je zobaczyć na obszarach o wysokim stężeniu energii, na przykład w kanadyjskim Banff, Mt Shasta i w pewnej części kryształowego worteksu w Arkansas.

Istoty kryształowe

Wielu z was wie, że kamienie i kryształy posiadają świadomość. Wielu pracuje z kryształowymi istotami. One są projekcjami najwyższych form żywiołaków minerałów i posiadają doskonałą inteligencję. Kryształy są świadome przez strukturę geologiczną i naturę projekcji królestwa minerałów. Kryształy i kamienie posiadają świadomość o naturze triadycznej oraz są zdolne do bycia zastępczymi nadajnikami i odbiornikami w pełnym jestestwie. Kryształy przenoszą światło, a światło poszerza świadomość w matrycowej doskonałości krystalicznej formy. Obszary, gdzie występują naturalne kryształy i unikalne aspekty żywiołów (elementarne), pojawiają się jako kule światła i migocące strumienie. W Banff, Arkansas i w Brazylii wprost roi się od tych projekcji. Krystaliczne krzemowe jeziora Patagonii w Ameryce Południowej są ciekłokrystaliczne, a pośród wcześniej przedstawianych można wymienić Banff. Te nie-newtonowskie wody same są płynną kryształową świadomością i są zapełnione żywymi jednostkami.

Niezwykłe dewy z Banff

Mistrzowie, pole energii, które czyni Banff unikalnym, jest w dużej mierze definiowane przez zdolność do tworzenia niezwykłego między segmentowego i wewnątrz segmentowego wymiarowego wektora. To jest rzeczywiście centrum serca, punkt koronny matrycy geologiczno – krystalicznej emitującej rezonans czystej miłości w niespolaryzowanej koncentrycznej nakładce. I powiadam wam, że ta niepowtarzalna mieszanka pozwala anielskim królestwom nie tylko łączyć się z trzecim wymiarem, lecz one nawet zastępują ten wymiar wypierając go. To dlatego zakotwiczył tu archanioł Michał. To jest to, co można nazwać punktem nieskończoności i naprawdę stanowi miejsce raju na Ziemi, zamieszkałego przez rzesze aniołów. I powiadam wam, że oprócz wróżek i dewów żyjących w tym rezonansie, można tu spotkać anielskie cherubiny pochodzące od Michała, które dobrotliwie służą w polach tych krystalicznych wód. W pewnym niedostępnym miejscu w okolicach jezior Louise i Moraine posiadającym specyficzną częstotliwość, można napotkać wyjątkowo pozytywne krystaliczno - dewiczne formy życia, których nie znajdzie się w żadnym innym miejscu na świecie. Spośród tej niezwykłej mieszanki wyróżniają się istoty anielskie o odżywczej naturze żeńskiej, które mogą być postrzeganie nie tylko jako kule doskonale czystego światła, ale mogą być też słyszalne, ponieważ emitują uspokajający dźwięk jakby chóru, który przenika całe życie występujące w tym wyjątkowym miejscu. Jest to energia wprawiająca w stan euforii i przenikająca czakry oraz otwierająca serca i wzmacniająca wizje oraz postrzeganie przez trzecie oko.

Michał i Pani Jeziora

To nie przypadek, że te miejsca wydobywają to, co najlepsze nawet z niczego nie spodziewających się gości, ponieważ działają inspirująco i pobudzająco na serce. Później opowiemy o tym jeszcze więcej. Także duch bogini Natury, Pani Jeziora, jest silnie wbudowany w Lake Louise. Jej emanacja jest z natury dewiczna, jest świętą wróżką ale na najwyższym poziomie elementarnej świadomości, bardzo zbliżonej do częstotliwości anielskiej. I dodam jeszcze, że duchowo uosabia jezioro Louise i czeka na wszystkich, którzy szukają doświadczeń z tą kryształową energią.

Nośniki praw fizyki

Zanim zakończymy, pragniemy krótko odnieść się do tego, co jest nazywane anielskimi dewami i co istnieje w dualnych królestwach Ziemi jako nośniki praw fizyki. I należy pamiętać, o czym mówiłem wcześniej, że nie chodzi tu o żadne upadłe anioły. Raczej są to istoty anielskie (anielaki) działające w królestwach nie-anielskich (poza sferami niebieskimi) w wymiarach związanych z dualizmem, i pełniących różne role związane z utrzymywaniem fizyki oraz praw polaryzacji na miejscu w waszym świecie wolnej woli.
Nie uważamy ich za dewy. Raczej za szczególne anielaki lub bardziej zaawansowane dewy (w hinduizmie i buddyzmie dewy są boskimi formami aniołów lub istot boskich).
Interesujące jest to, i należy to odnotować, że wiele duchowych społeczności oraz religii włącznie z rodowitymi Amerykanami i Hindusami czci ich za święte przewodnictwo. Weda uważa ich za 4 Devarâjahs lub regentów Ziemi, albo aniołów czterech punktów kardynalnych i żywiołów. A w starożytnych kulturach jednym z czterech regentów był święty smok! Hindusi odnoszą się do tych dewów jako do Chatur Mahârâjahs. Punkty kompasu zaanektowały sobie główne kierunki świata (wschód, południe, zachód, północ), a ich symboliczne kolory – biały, niebieski, czerwony i żółto – złoty są również używane przez rdzennych Amerykanów w kole medycyny, oddając tak cześć czterem ćwiartkom Ziemi. Hinduizm przypisuje każdemu boski aspekt a następnie dzieli na 8 punktów, które można przyrównać do 4 głównych kierunków i 4 żywiołów.
Te zostały wymienione w „Doktrynie tajemnej” H. Bławackiej jako „skrzydlate globy i ogniste koła”, zaś w Księdze Ezechiela pojawiła się bardzo niezwykła próba ich opisu, w którym są użyte podobne słowa. Odniesienia do nich znajdują się w symbolice każdej religii i zawsze jest im okazywany najwyższy szacunek jako obrońcom ludzkości. Te kardynalne punkty energetyczne zostały również zaznaczone w skryptach religijnych jako postacie – archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała i Melchizedeka (przyp. tłumaczki – według mojej wiedzy czwartym strażnikiem stron świata jest archanioł Uriel). Co możemy dodać, to to że te punkty są wierzchołkami przecinania się strumieni siły życiowej i każdy z punktów posiada boską świadomość oraz interfejs pomiędzy tym co fizyczne, a tym co niefizyczne.
Plazma antymaterii warstwowo przepływająca wzdłuż pionowych linii po długości geograficznej i wzdłuż poziomych strumieni po szerokości geograficznej tworzy sieć prądów. Ten prąd pierwotny indukuje inne prądy tworzące odgałęzienia, które rozszerzają się bezpośrednio poziomo względem tych pionowych strumieni. Te pulsują w równych sekwencjach zgodnie z błyskami jednostek światła świadomości, co w pewnym stopniu odnosi się do koncepcji skali Plancka w teorii czasoprzestrzeni.
Chcemy wam powiedzieć, że na Ziemi linie pola magnetycznego wyłaniają się z Bieguna Północnego i zakrzywiają się w dół dążąc do Bieguna Południowego tworząc jajowatą magnetosferę. Jednak wewnątrz Ziemi te linie przemieszczają się w górę od Bieguna Południowego do Bieguna Północnego. Te pola mocy są naładowane jonową plazmą. Następują przepływy zarówno materii jak i antymaterii. Jako takie pojawiają się wewnątrz równoległej antymaterialnej Ziemi i w rzeczywistości definiują jej skład. Antymaterialna plazma zawiera liczne cząstki naładowane tym, co można nazwać anty-elektronami i anty-protonami. W polach tej antymaterialnej plazmy występują i żyją gromady form życia bio-plazmatycznego. Tak więc w i poza waszą fizyczną Ziemią istnieją prądy elektromagnetyczne, które niosą jednostki świadomości boskiej siły życiowej, a w określonych punktach pojawiają się istoty anielskie, dewy, piastujące prawa fizyki, w miejscu gdzie poziom fizycznego dualizmu przeplata się z poziomem niefizycznym.
To są żywe strumienie energii funkcjonujące nieco podobnie jak strumienie odrzutowe przepływając w jednym kierunku na i nad Ziemią a w przeciwnym – w jej wnętrzu, pod powierzchnią planety. Dlatego tworzy to równoległe do siebie przepływy prądu w przeciwnych kierunkach w formującej kształt jaja magnetosferze. Można je przyrównać do linii wzdłużnych prostych uznawanych za linie siatki Currego.
Co nie jest zrozumiałe lub rozpoznane to fakt, iż przepływają one również w antymaterialnej plazmie, są antymagnetyczne, antyelektryczne i tworzą typową sieć energii, która łączy waszą fizyczną Ziemię z antymaterialnymi (anielskimi) interfejsami Ziemi, bliźniaczej Omni-Ziemi lub równoległej Ziemi przez błyskowe aspekty podczas pobierania mikro czarnych dziur (protony) i emitowania mikro białych dziur (elektrony). Istnieją pewne punkty w błyskach materii – antymaterii i planetarnych elektromagnetycznych zespołach obwodów elektrycznych tworzących węzły pod ciśnieniem. Te węzły działają jako wzmacniacze cząstek subatomowych emitujących spójne spiralne strumienie jonów antymaterii w specyficznych wektorach naszej planety … i w takich punktach wielowymiarowość wszystkich królestw jest bardziej namacalna.
Anielskie pola w takich obszarach są bezpośrednim tego efektem, a zadziwiające formy życia w tych miejscach zawierają się w bioplazmatycznej macierzy w postaciach fotonicznych, eterycznych i elektro-plazmatycznych. Bio-plazmowe życie jest absolutnie prawdziwe, i w rzeczywistości, jak już wspominałem, wasze ciała subtelne oraz centra czakr przywiązują się do plazmatycznych sfer antymaterii, równoległej Ziemi. Jest to mniej gęsta forma życia, która zazwyczaj nie jest widoczna gołym okiem. Działa na znacznie wyższej częstotliwości, a bardzo wysokie formy życia obfitują w te energie, rozwijając się w ich obrębie szybciej.
Ze względu na unikalną mineralogię i anomalia grawitacyjne miejsc takich jak Banff, eteryczne królestwa istnieją tam wyjątkowo wyraźnie. Lecz, żeby było jasne, sfery astralne oraz astralne dualne podwymiary istnieją we wszystkich rejonach Ziemi i naprawdę są coraz bardziej wyczuwalne przez ludzkość.

Zakończenie - Omni Ziemia

W wielu przekazach opowiadaliśmy o niezwykłych cechach żywej Ziemi. A teraz informujemy, że bez względu na to, jak żyjecie i kochacie na Ziemi, wiele zyskacie, kiedy poszerzycie i zbadacie majestat oraz mądrość Gaji. Ziemia, Omni - Ziemia rozwinęła się w niesamowity sposób podczas ekspansji zwanej wznoszeniem. To jest wyjątkowy czas, a rok 2012 wprowadził fantastyczne zmiany w skali waszego postrzegania rzeczywistości wokół tego, co wcześniej trudno było dostrzec. W roku 2016 i później jesteście kierowani, aby usunąć zanieczyszczenia i łączyć się z nowymi energiami w celu badania fascynującej nowej Ziemi. Tak naprawdę nie będziecie podziwiać wspaniałości waszej planety, zanim nie doświadczycie jej piękna. Będziecie wychwalać doskonałość Ziemi i rozkoszować się ogromnymi bibliotekami wiedzy dostępnej na wielowymiarowej, wielopłaszczyznowej istocie Gaji. Na Ziemi istniejącej również w formie antymaterialnej... oraz równoległej tętniącej życiem Omni – Ziemi.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej, a razem dzielimy się z wami tymi prawdami. Moi drodzy, jesteście prawdziwie umiłowani. I tak już jest. I tak to jest.

czwartek, 17 marca 2016

KRÓLESTWO WRÓŻEK, ASTRALNYCH WYMIARÓW, DUCHÓW NATURY I ELEKTRYCZNYCH FORM ŻYCIA CZĘŚĆ I /A

Wróżki są tak prawdziwe jak ty!

Chociaż ludzkość jeszcze w dużym stopniu nie postrzega wielowymiarowości, a królestwo wróżek i życia astralnego uważa za mity czy bajki, to nie ma znaczenia, ponieważ dewy i wróżki żyją wbrew przyjętej teorii. Jednak odbiły trwałe piętno na poziomie rzeczywistości nieuświadomionej i na psychice ludzkiej rasy i nie ma znaczenia, co na ten temat myślą akademiccy naukowcy.

Ich energia wciąż pozostaje, ponieważ nie jest mitem, w rzeczywistości większość z was była pośród nich i chociaż raz doświadczyła tamtego świata bardziej wyraźnie. Byliście tam, powracaliście podczas snów i nie tylko. I dlatego opowiadali o tym tacy myśliciele jak Pitagoras czy Edgar Cayce. I ten aspekt staje się bardziej namacalny na nowej Ziemi. To jest niesamowite królestwo, wielkie i wspaniałe i magiczne.

- AA Metatron


http://www.earth-keeper.com/
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
 
Witam mistrzów, jestem Metatron z anielskiego światła i podczas tego spotkania łączę się z Tyberonnem ze służby krystalicznej. Pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości!

Moi drodzy, w wymiarach astralnych oraz innych istniejących na spolaryzowanej płaszczyźnie Ziemi i ponad nią, a także na poziomie Omni-Ziemi istnieją inne rzeczywistości. I nie chodzi tylko o to, że mieszkańcy niewidocznych ziemskich wymiarów mają naturę duchów, one są formami o wiele bardziej złożonymi. Większość z nich może przybierać różne postacie, co oznacza, że mogą żyć jako bezkształtne energie ale mogą też przybierać różne kształty. Pragniemy podkreślić fakt, że astralne energie są znacznie silniej odczuwalne we wzmocnionym jonowym rezonansie nowej Ziemi roku 2016 i dalej. Ziemia, Omni-Ziemia rozwija się w niesamowity sposób w trwającym przesunięciu na wyższy poziom określanym jako wznoszenie planety. To wyjątkowe czasy! Punktem odniesienia był rok 2012, który zainicjował cudowne zmiany w zakresie postrzegania przez was rzeczywistości, jaka was otacza. Królestwa, w których istnieje życie, które wcześniej trudniej było dostrzec, są na nowej Ziemi bardziej dostępne dla wrażliwej część ludzkości.

Krystaliczne przesunięcie waszej planety poszerzyło Ziemię z trzech do 12 wymiarów, a promieniowanie słoneczne w wymierny sposób zmieniło stosunki jonowe, które korzystnie wpływają na wizje doświadczane z pomocą trzeciego oka przez szyszynkę. Pamiętaj, że wszystkie soczewki twojej świadomości, włącznie z 3-cim okiem są jak świadome śnienie, stany transowe, stosownie do których świadomość jest po prostu wskaźnikiem, za pomocą którego można dokonać wglądu - to jest kanał, przez który możesz się skupić. A z nowymi częstotliwościami planety macie teraz zwiększoną możliwość czystego odbioru nie trzech ale nawet dwunastu kanałów. W związku z tym wielu z was zaczyna doświadczać aktywności sfery astralnej i wyżej wymiarowej, dlatego opowiemy wam, jakie formy życia znajdziecie w tych innych rzeczywistościach.

Kanał James Tyberonn poprosił również o to, abyśmy omówili bardzo ciekawy temat, o którym wcześniej nie opowiadaliśmy, czyli o fotonicznych i elektrycznych formach życia. Mogą one być traktowane jak istoty, które istnieją w tym samym wymiarze, w którym żyją wróżki i dewy. Jednak tworzą inną rzeczywistość i są to inne twory niż duchy natury. Opowiemy o nich krótko w pierwszej części naszego przekazu, zaś w drugiej podamy więcej szczegółów. I trzeba wziąć pod uwagę, co znów dobitnie podkreślam, że ci spośród was, którzy są bardziej wrażliwi, doświadczą ich częściej i o wiele łatwiej niż pozostali. Zwłaszcza w rejonach węzłów mocy, gdzie jest pełne spektrum rezonansowe. Dlatego warto poznać i zrozumieć tę rzeczywistość.

Większość ludzi z obecnych kultur zachodnich ma wiedzę na temat królestwa dewów w niemałym stopniu zaprogramowaną przez folklor celtycki, mity greckie i towarzystwa teozoficzne związane z Heleną Bławatską,Charlesem W. Leadbeaterem, Annie Besant i Geoffreyem Hodsonem. Chociaż kultury zachodnie są w najlepszym razie tylko nieznacznie zaznajomione z mitologią i zawiłościami kosmologii (istoty nie będące duchami ludzi są jeszcze opisane w księgach wedyjskich), ale w rzeczywistości wiele z teozoficznych informacji na te tematy pochodzi ze starożytnych nauk wedyjskich (na przykład hierarchie takich istot) i wiedzy mitologicznej skatalogowanej przez Thomasa Keightley`a wiele lat przed tym, zanim opowiadali o nich Bławatska i Leadbeater.

Poszerzenie astrala

Jednak takie astralne życie rozszerza się daleko poza teozoficzne pisma, ponieważ jak wspomniałem, jest znacznie więcej istot i eterycznych form życia, które istnieją w tym, co można nazwać planami astralnymi lub równoległymi z Omni-Ziemi i wyższymi wymiarami królestw Ziemi. Stosunkowo niedawno - na przestrzeni ostatnich kilku lat - zaczęły się pojawiać orby (świetliste kule) i świetlane duszki - fotoniczne formy życia.

One również stale się rozwijają, nie tylko w królestwach Ziemi, ale w nieskończenie dynamicznym Kosmosie. Królestwo ziemskiego dualizmu fizycznej Ziemi i Układu Słonecznego trzeciego wymiaru waszego wszechświata to tylko jeden z niekończącej się liczby wszechświatów lub systemów rzeczywistości, z których jedne mają naturę fizyczną, inne zaś, bardziej trafnie określane jako mentalne lub duchowe, choć są też jeszcze inne – całkowicie obce ludzkiemu rozumowaniu i wykraczające poza to, co możecie sobie wyobrazić. Każdy istnieje z własnymi prawami naturalnymi. Każdy wymiar jest tak samo ważny jak inny, czy to fizyczny czy niefizyczny.

Leadbeater odwołuje się do żywych form myślących i innych energetycznych form życia istniejących na planie astralnym i poza nim, a my o nich krótko opowiemy, zaś niektóre omówimy nieco szerzej.

Życie zwierząt i niemożność transmigracji

Ale najpierw chcemy wyjaśnić, w odróżnieniu od wcześniej wspomnianych źródeł, że wędrówka duszy jest źle rozumianym uogólnieniem i niedokładnie interpretowanym pojęciem. Chociaż duchy zwierząt istnieją w świecie astralnym, zapewniamy, że nie przekształcają się w ludzi. Jak to tłumaczyliśmy we wcześniejszych przekazach dotyczących królestwa zwierząt bytującego na płaszczyźnie Ziemi, wszystkie zwierzęta żyją w obrębie świadomości grupowej, bez prawdziwej odrębności (nie indywidualnie) (z wyjątkiem waleniowatych i delfinów). Zwierzęta już wcześniej zgodziły się was wspierać, pomniejszając swoją świadomość i celowo służąc ludzkości w iluzji dualności.

Z tym stwierdzeniem pragniemy podkreślić, że ludzie nie inkarnują fizycznie w grupowej świadomości zwierząt, zaś duchy zwierząt nie rozwiną się do dusz ludzi. Każda forma życia, która doświadcza reinkarnacji w ziemskim systemie, czyni to w takiej formie, w jakiej się znajduje, ale może wzrosnąć do formy energii o wyższych wibracjach związanej z istotami z tej samej grupy. Lecz zwierzęta nie są na Ziemi po to, aby ewoluować do indywidualnie przejawionej świadomości, jaką jest ludzka dusza, ponieważ mają duszę zbiorową.... i zeszły tu z wzorcem zaprogramowanym na instynktowne działania. Chociaż członkowie większych gatunków zwierząt i królestw rzeczywiście mają naturę duchową, jak wszystkie formy życia, nawet te, które mogą być uważane za nieożywione.

Zapewniamy, że wszyscy członkowie królestwa zwierząt rzeczywiście mają naturę duchową, podobnie jak wszystkie formy życia. Jednak ludzie mają możliwość zintegrowania cząstki ich energii do formy zwierzęcia.

Jednak, aby było jasne, ta integracja nie jest transmigracją dusz. To nie oznacza, że człowiek może wcielić się jako zwierzę. To znaczy, że ludzka osobowość może wysłać cząstkę swojej energii do różnych rodzajów życia przejawiających się w ziemskich królestwach. W rzeczywistości LeMurianie i Atlanci z okresu przeddualnego często doświadczali planu ziemskiego przez projekcję swojej świadomości do żyjących w trzecim wymiarze zwierząt, minerałów, żywiołaków i drzew.

Zwierzęce totemy jako duchy dewów

Duch bawołu, duch orła, duch niedźwiedzia, duch wilka i jaguara (a także niezliczone inne) istnieją namacalnie w wyższej formie dewów, szczególnie na obszarach Ameryk w obrębie węzłów energetycznych, wytwarzając i oferując pełną wymiarową projekcję swoich widm. Są wyżej sklasyfikowanymi dewicznymi projekcjami zakorzenionymi w duchach grup i naprawdę są potężnymi oraz mądrymi energiami.

Królestwo zwierząt ma pełniejsze, bardziej rozległe zrozumienie oraz wiedzę na temat innych świadomych królestw Ziemi i zawsze miało możliwość nauczania ludzkości. W obecnych czasach w dużej mierze zapomnieliście, niestety, jak wiele nauczyliście się od istot pochodzących z królestwa zwierząt. Ludzkość w społeczeństwach i kulturach uprawiających pola, zdobyła wiele wiedzy dotyczącej medycyny lub odżywiania dzięki obserwacjom zachowania zwierząt związanym z królestwem roślin.

Dzięki tym obserwacjom ludzie wiedzieli, co sadzić, czego lepiej unikać, a co pielęgnować. Nauczyliście się technik przetrwania i zachowań społecznych nie tylko dzięki obserwowaniu zwierząt, ale też dzięki telepatycznemu komunikowaniu się z nimi.

Opowiemy wam bardziej szczegółowo o mądrości duchów i przewodników dostarczanej dzięki zwierzęcym totemom, ich współdziałaniu z kulturami plemiennymi i rdzennymi społecznościami, które czciły je podczas ceremonii oraz doświadczały mądrości tych nauczycieli z astralnych królestw. Równoległe rzeczywistości

Każdy wcielony człowiek istnieje w co najmniej czterech królestwach życia równocześnie i jeszcze w niezliczonych światach dodatkowych - w zależności od poziomu zaawansowania. Cztery podstawowe rzeczywistości, wewnątrz których współistnieją wszyscy ludzie to: (1) - trójwymiarowy wszechświat fizyczny, (2) - świat snów, (3) - mentalne królestwo krystaliczno – elektryczne, w którym znajduje się wewnętrzna Jaźń i występują wszystkie aktywności umysłowe oraz (4) - anielskie królestwo antymaterii, które w uproszczeniu można opisać jako królestwo aniołów. I ta właśnie sfera jest jednostką energii punktu zerowego - miejscem niepolaryzacji.

Wiele razy z Tyberonnem mówiliśmy o życiu w światach astralnych oraz innych wymiarach poza trzecim, a nasz kanał (James Tyberonn) dzielił się z wami swoimi doświadczeniami, jakie miał z dewami – w Kanadzie i Chile, gdzie spotykał się z elektrycznymi formami życia i dewami / wróżkami - w Szkocji, Kanadzie, Grecji, Irlandii, Anglii, Arkansas, w okolicach góry Shasta oraz w Andach - w Chile, Boliwii, Wenezueli, a także w Peru. Nowa rzeczywistość

Zapewniamy, że świadomość jest o wiele bardziej mobilna niż ludzkość zdaje sobie z tego sprawę. Od upadku firmamentu funkcjonalnie i mentalnie jako gatunek skupiacie się na stosunkowo wąskim fizycznym królestwie związanym z trzecim wymiarem. Macie tendencję do myślenia o świadomości jako o czymś bardzo tajemniczym. Bardziej stosowny, bardziej dokładny opis świadomości jest taki, że jest to wielowymiarowa osobowość o określonej jakości i cechach. Każda jej część jest holograficzna, co oznacza że każdy segment świadomości zawiera w sobie całą świadomość.

Jest to cecha ludzkości, o której ta jako gatunek zapomniała i w ciągu ostatnich tysiącleci, mówiąc ogólnie, już jej nie doświadczała. Rzeczywiście, aż do chwili obecnej ludzkość, w dużej mierze z powodu braku wiary, oddaliła wszelkie pomysły, jakoby można być jednocześnie w ciele materialnym - trójwymiarowym i poza nim.

We wczesnych fazach życia ziemskiego świadomość była o wiele bardziej mobilna i łatwiej to akceptowała jako fakt. Jak już wcześniej wspominałem, ludzkość mogła w epokach przed dualnych łatwo widzieć inne wymiary i naprawdę w nich być, mogła wchodzić w głęboką interakcję - łączyć się z drzewami, zwierzętami, minerałami oraz żywiołami, a także doświadczać ich jako subiektywnych sfer szerszej świadomości i osobowości.

W obecnych czasach matryca przechodzi przez proces stopniowych przemian, które znów umożliwią takie doświadczenia. I lepiej byłoby to zrozumieć zamiast odrzucać wizjonerskie doświadczenia świadomości jako urojenia. Jako takie istnieją formy życia, których można doświadczyć w chwili obecnej, a które nie były namacalne ani widoczne przed datą 12-12-12, kiedy została aktywowana 144 częściowa krystaliczna sieć.

Przegląd życia astralnego

W tym przekazie połączyliśmy (w ograniczonym zakresie) duchy natury, istoty fotoniczne i elektryczne formy życia w zbiorczą kategorię „dewów”. Należy pamiętać, że to jest coś w rodzaju hierarchii, czy może lepiej to wyrażając – zróżnicowanie poziomów, co może być określane jako iloraz światła, inteligencja, polaryzacja rezonansu i zasiedlenie przez nie różnych poziomów wymiarów. Pragniemy również dodać, że sfery astralne mają poziomy zaszeregowania, a niższe poziomy astralne tworzą rzeczywistości dualne.

Żywe myślokształty

Myślokształty istnieją bezwzględnie w niezliczonych formatach w światach astralnych, lecz nie są dewami. Są to poprawne, ożywione energie, które mają różne poziomy poznania, w zależności od rodzaju świadomości. Niektóre z nich są dość niezależne, inne mogą łączyć swoje wibracje i zestawiać je poprzez przyciąganie częstotliwości w zbiorcze pola.

Niektóre z nich są tym, co można określić jako myślokształty zrodzone z ludzkich procesów intelektualnych. Myśli są elektromagnetycznymi rzeczywistościami i mają prawdziwą witalność, poza tym są ważne na planie astralnym. Rzeczywiście, połączenie myśli ludzkich zbiorowości stworzyło obecnie żywe formy myślowe nie tylko pewnych mitologicznych półbogów ale również fabularyzowanych postaci z książek, które nabierają quasi-wirtualnej rzeczywistości. Wielu świętych, do których się modlicie i bohaterowie mitów, o których myślcie, tacy jak święty Mikołaj, zostali zatem przywołani do specyficznej twórczej holograficznej rzeczywistości przez procesy myślowe.

To, co teraz przeczytacie, może was zaskoczyć: Edgar Cayce opowiadał kiedyś o zorganizowanej przez siebie w jednej ze swoich klas w Virginia Beach szekspirowskiej zabawie, która polegała na świadomym tworzeniu niezależnych matryc myślowych. Wyobraź to sobie! Chociaż ich źródłem nie są żywioły, to istnieją w tej samej równoległej rzeczywistości wymiarowej jako elementale / żywiołaki.

Praktycy pewnych kultur, których można nazwać okultystami, rozumieli, że myśl może posiąść niezależną tożsamość i może być użyta w negatywnym lub pozytywnym celu, czy to umyślnie czy nieumyślnie - podczas subiektywnych mentalnych rozważań lub emocjonalnie naładowanego skupienia. W związku z tym na poziomie astralnym istnieje wiele rodzajów myślokstałtów i przejawów cienia, tak jak istnieją różni ludzie. Mogą pochodzić ze źródeł ludzkich - żywych lub zmarłych. Fragmenty projektowanych i przeniesionych z ludzi myślokształtów są świadome (lub nieświadome) środowiska i sytuacji, jakby były ich własne - w zależności od przejściowego poziomu użytkowanych energii.

Nie są one w pełni skupione w fizycznej rzeczywistości, ani w osobowości czy formie, i głównie tym różnią się od myślokształtów emitowanych przez ludzką biologię. Niektóre takie przejawy są po prostu resztkami emocji zaś inne są resztkami przetrwałych fragmentów osobowości. Same w sobie są dość nieszkodliwe. Mogą szkodzić tylko wtedy, kiedy reaguje się na nie strachem, co bywa prowokowane samoczynnie.

Elektryczne i fotoniczne formy życia

Teraz proszę, skup się! Edgar Cayce odniósł się do pewnych istot dewicznych jak do złośliwych mistyfikatorów. Dlatego byłoby naprawdę rozsądnie, gdybyście zdali sobie sprawę z faktu, że istnieją elektryczne formy życia, które zamieszkują plany astralne i które w sposobie wyrażania się naśladują fizykę widma elektromagnetycznego, czyli jedne można uznać za pozytywne a inne za negatywne. Istnieją fotoniczne istoty żyjące na niższych poziomach dualnego astrala, które w tej dyskusji możemy nazwać świetlistymi oraz mrocznymi, tworzące wzajemną opozycję zgodną z efektem polaryzacji. Widmowy efekt polaryzacji elektrycznych form życia można lepiej opisać jako dawanie i branie. Niektóre spośród negatywnych istot elektrycznych są wampirami energetycznymi żywiącymi się strachem.

Na jednym z końców wachlarza spektrum elektrycznego są dewy, którym publikacje teozoficzne przypięły etykietkę złośliwych, złych i demonicznych. Nazywano je „złymi wróżkami”, duszkami pooka, a w celtyckiej tradycji - goblinami.

Należy pamiętać, że niższe sfery astralne należą do poziomów polaryzacji z dwiema formami istot w polu elektromagnetycznym. W tej kategorii istnieją unikalne istoty dewiczne, które są zdolne do wywoływania lęku, przyczepiania się do otwartej aury i odżywiania się energią strachu. Nie są one prawdziwie demoniczne, lecz można zrozumieć, dlaczego są tak traktowane. Choć mogą być złośliwymi pasożytami, mogą nawet być złowrogie, jeśli ktoś się ich boi … a jednak są całkowicie nieszkodliwe, kiedy nic się im nie robi. Więc winna jest tu sama reakcja strachem. W dalszej części zajmiemy się tym tematem bardziej szczegółowo, gdyż to jest naprawdę bardzo fascynujący wątek. Lecz chcemy, żeby było jasne, że nie istnieją demony oprócz tych, które sam/a tworzysz.

Duchy natury – żywiołaki i boska inteligencja

Zróżnicowane formy życia, które są opisywane jako duchy Natury, są zasadniczo aspektami rzutowanymi z poziomu powietrza, wody, ognia i ziemi (królestwo minerałów i roślin), które mają dynamiczną świadomość, eteryczne ciała i są rozszerzeniem z oraz spoza jądra swego źródła - dzięki żywotnej energii ciała elektryczno-magnetycznego i krystaliczno- elektrycznego.

Te astralne formy życia też są hierarchiczne, ponieważ niektóre z dewicznych duchów natury są o wiele bardziej inteligentne i zaawansowane niż inne. Istoty wyżej zaklasyfikowane w królestwie wróżek posiadają to, co można traktować jako boską inteligencję, podczas gdy te z innych królestw bardziej przypominają niższe poziomy nazywane królestwem istot skrzydlatych lub ptasich – w zależności od posiadanej świadomości i struktury wzorców myślowych swoich grup, w przeciwieństwie do świadomości indywidualnej. Duchy Natury wróżek pochodzą z pięciu królestw Ziemi, składają się z elementów planety - żywiołów i często są określane mianem żywiołaków.

Zadaniem wróżkowych żywiołaków jest służba królestwom Ziemi, a są to istoty wody, powietrza, ognia, ziemi i eteru.

Im wyższą inteligencję posiada taki wróżkowy żywiołak, tym chętniej będzie współpracował z pewnymi ludźmi, i może im przysparzać pozytywnej wibracji. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do duchów natury pochodzących od królestwa roślin. Wszystkie formy dewiczne zdają sobie sprawę z istnienia ludzi, szczególnie są świadome dzieci, które często mają zdolność wyraźnego ich widzenia, a migotliwe duszki często nieoczekiwanie decydują się na kontakt z nimi ciesząc się z tego ogromnie lub wykazując radosną ciekawość. Jednak większość z nich nie podejmuje komunikacji i zachowuje pewien dystans, nie inaczej niż wróbel czy drozd w ogrodzie, który odleci, lub królik, który szybko ucieknie, kiedy ktoś się do niego zbliży. Istoty z niższych królestw są często skupione na różnych rolach służebnych i harmonizujących, i dla mniej empatycznych ludzi pozostają niewidzialne, lecz w inny sposób niż te, które zachowują dystans nieufności.

Jak już wspomnieliśmy, nie wszystkie formy dewiczne są tymi, które można uznać za pozytywne lub życzliwe z natury. Niektóre biorą swoją świadomość z pól elektromagnetycznych i jako takie - zarówno pozytywne jak i negatywne, są potrzebne do harmonizowania widma elektrycznego. Jedne traktują ludzi jak sobie bliskich, inne nie. Jedne emanują wibracjami najwyższej miłości, inne będąc na przeciwległym końcu skali elektromagnetycznego zakresu, są nieco złośliwe i psotne, patrząc z waszej perspektywy. Jednak są formami elektrycznego widma bioelektryczno-plazmatycznego życia, i są potrzebne w królestwach dualizmu do wzajemnego równoważenia. dualizmu do wzajemnego równoważenia.

piątek, 11 marca 2016

LISA RENEE luty 2016 ENTROPIA I NEGENTROPIA - cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Stawianie czoła konfliktom i ich eliminowanie niweluje straty energetyczne.

Może się też zdarzyć, że bardzo uczciwe formy współczującej komunikacji służące do rozwiązywania konfliktów mogą faktycznie pomóc ludziom zaangażowanym w grupę zdobyć im energię i się umocnić. Kiedy ktoś pokazuje prawdziwą empatię wobec innych – ich punktu widzenia, to może mocno połączyć ludzi w dążeniu do urzeczywistnienia wspólnego celu lub wizji. Ważne jest tu zrozumienie interakcji pomiędzy wszystkimi małymi lub dużymi grupami ludzi, czy to są członkowie rodziny, czy koledzy po fachu, zarządcy projektów czy wspólnoty duchowe.

Ludzie, którzy nie doświadczyli duchowego przebudzenia, są zazwyczaj kontrolowani głównie przez trzy niższe warstwy ego i mogą być łatwo wmanipulowani w oszustwo, strach oraz rozprzestrzenianie ciemnych sił, ponieważ nie kontrolują własnych impulsów i świadomości. Te trzy warstwy ego działają jako system entropii i drenują energię z istoty, która z kolei będzie szukać sposobów na nieświadome pasożytowanie na otoczeniu lub innych ludziach, aby odzyskać straty własnej energii. Ludzie, którzy są uzależnieni od myślokształtów, bardzo rozwinięci intelektualnie i mentalnie, jednak mają słabo otwarte serca, nie zrozumieją tego. Ta forma entropii dotyczy poszczególnych osób, grup ludzi lub wszelkiego rodzaju organizacji. Jeśli organizacja jest utworzona wyłącznie dla negatywnych celów egocentrycznych i służenia sobie, będzie naturalnie z dnia na dzień przesuwać się w kierunku działań, które przesądzą o jej entropicznym charakterze. Jeśli z biegiem czasu to nie będzie rozwiązane, pojawi się skrajne pasożytnictwo, które można nazwać masowym zbiorem energii. Jeśli osoba narażona na taki proceder wpadnie w stan ujemnej polaryzacji na poziomie wszystkich trzech dolnych czakr, dostanie się do grupy wysokiego ryzyka odwrócenia elektronów w ciele wielowymiarowym. Ten stan entropii jest nazywany metatronicznym odwróceniem.

Metatroniczne odwrócenie

Jest to układ systemu entropicznego przeznaczonego do tego, aby spowodować zboczenie świadomości z oryginalnego chrystusowego boskiego planu dotyczącego12 gałęzi Drzewa Życia i przejawić formy życia antychrystusowego opartego o system zamkniętego źródła. Gdy pierwotny program tworzenia kryształowych kodów z Boskiego Źródła jest zmieniany lub w jakikolwiek sposób modyfikowany, zakłóceniu ulega zdolność do samoregeneracji i wznoszenia - wskutek utraty obecnej energii. To w końcu doprowadza do załamania energetycznego lub wewnętrznej implozji wzorca systemu, co postrzega się jako upadłą świadomość, po czym może nastąpić unicestwienie. Czarna substancja, która przejawia się w niższych wymiarach jest podłączana do strumieni nieświadomych bezosobowych sił, elementali i plew, które wzajemnie zazębiają się z niższymi hierarchiami duchowymi. To jest jeden ze sposobów, aby zrozumieć jak nadmierna ilość czarnej substancji tworzonej przez głodne duchy, cienie stworów i sataniczne hierarchie jest więziona i ukrywana w ciele Ziemi.

Zmiana systemu z otwartym źródłem konstrukcji krystalicznych kodów oznacza ograniczenie dostępu energii przeznaczonej dla ludzkiego ciała świetlistego. Zmodyfikowane kodowanie, które zapisano w ciele planety, nie może cyrkulować czy odbierać więcej energii bezpośrednio z wiecznego Boskiego Źródła. Istota metatroniczna lub antychryst, odcięta od wiecznego Źródła musi wyssać energię z innej jednostki lub systemu. Stopniowo spożywa też sama siebie, dlatego gdy ostatecznie dochodzi do końca cyklu rozwoju, kończy się jej żywotność. Upadła świadomość, taka jak upadli aniołowie i duchy oszuści to efekty istnienia na planecie kodów metatronicznych. Te konfiguracje są skutkiem nadużywania wolnej woli wyboru, które sprzeciwiają się boskiemu planowi i zamiarom Boskiego Źródła. W cyklach ewolucji wyrażanie przeciwstawnych negatywnych polaryzacji osiąga punkt, w którym doświadcza ogromnych strat energii i nic nie może jej zastąpić. Istoty, które nie chcą się zrehabilitować w procesie wyższej ewolucji pod koniec cyklu, narażają się na niemożność powrotu do wyrażania życia wiecznego i kontynuowania egzystencji w ramach odwiecznego Porządku.

To jest mutacja metatronicznego odwrócenia i niestety, dla każdej istoty, która szuka wzniesienia po kryształowej spirali wiecznego życia to zmutowane kodowanie, które przejawia się również w umyśle drapieżcy, blokuje lub przeszkadza w zdobyciu potencjału wyższej świadomości. Kiedy tak się stanie, przejawiona istota nie jest w stanie wyrazić swojej duszy i najwyższego celu, aby zachować kosmiczny ład. To jest stan upadłej świadomości, a metatroniczne częstotliwości są problemem nie tylko tu na planecie Ziemi, lecz rozciągają się na wiele warstw wielowymiarowej anatomii uniwersalnej matrycy czasu.

Entropiczne kodowane spirale metatroniczne

Na przestrzeni ostatnich 5000 lat nasza planeta działa w systemie bifalowgo zamkniętego źródła. Na naszej planecie następują nieproporcjonalne ograniczenia dostaw energii, przez co istoty konsumują ją sobie nawzajem mnożąc pasożytnicze relacje. Ta energetyczna nierównowaga została celowo zaprogramowana przez kontrolerów z NAA w celu zakłócenia naturalnych relacji pomiędzy elektronami a protonami współczynnika wirowania. Energia siły życiowej była konsumowana przez kontrolerów za pomocą dwubiegunowej geometrii Vesica Pisces przy użyciu przywłaszczonych kodów kreacyjnych i nieorganicznej konstrukcji. Zagrabiona struktura Vesica Pisces utrzymuje kod binarny zablokowany w naszej planecie, tak że kod trójkowy fali nie jest dostępny. To wymusiło odwrócenie i rozgałęzienie wzorców, które nieustannie dzieliły świadomość gatunku ludzkiego w wielu wymiarach.

Kiedy znamy historię inwazji NAA i wiemy o wojnach z konkurencyjnymi gatunkami spoza planety, zaczynamy rozumieć kody wpisane w morfogenetycznym polu planety, próby modyfikacji ludzkiego DNA i genetyczne manipulacje na oryginalnym boskim planie dla ludzkości. Pozawymiarowe jednostki skorzystały z sekwencji Fibonacciego i stworzyły spirale energetycznych fal sztucznej inteligencji w celu uprowadzenia, odessania i wykradzenia energii z ciała planety i ludzkości. Te sztucznie generowane spirale Fibonacciego są stworzone przez maszynerię Obcych i technologie sztucznej inteligencji w pasożytniczych celach. W ten sposób zostały stworzone odwrócone metatroniczne pola a także negatywne, sztuczne Drzewo Życia lub Sephiroth prezentowane w naukach Kabały i spopularyzowane przez czarnych magów takich jak Aleister Crowley. Kody metatroniczne opierają się na dwóch sferach wpływów podwójnej fali lub Vesica Pisces, zamiast odwiecznych trzech sfer życia lub wpływu fali potrójnej. Kody metatroniczne przejawiają wskaźniki odwróconej Merkaby, które zmuszają merkaby ludzi do wirowania w sposób uniemożliwiający wzniesienie.

Od przypadku bifurkacji kwestia rozróżniania pomiędzy entropicznym systemem metatronicznego odwrócenia opartego na zamkniętym systemie fali podwójnej i rozpoznaniu systemu negentropicznego bazującego na kryształowej spirali z systemem otwartego źródła fali potrójnej ma zasadnicze znaczenie dla poszerzania naszej świadomości.

Negentropiczne kodowane kryształowe spirale

Kiedy energia siły życiowej jest zasysana z powrotem do pola źródłowego, przez utrójkowioną geometrię, generuje się i poszerza obwód sprzężenia zwrotnego obustronnego źródła światła. Naszym celem podczas nowego paradygmatu jest tworzenie neutralnego pola (trójtonowego). To rysuje kompozytową energię powracającą do punktu zero przez sprzężenie zwrotne energii powracającej do źródła wszelkiego stworzenia. Pole trójkowe tworzy wieczny dopływ siły życiowej, która regeneruje ciała przywracając straty energii, a w końcu poszerza świadomość. Kryształowa spirala ma potencjał do rozpuszczania sztucznych struktur, które zostały dołączone lub splotły się z naszymi ciałami świetlistymi z innych wcieleń z powodu traumatycznych historii i obcych kodów hybrydyzacji. To reorganizuje części ciała duchowego, podczas gdy nieaktualne energie powracają do łona Kosmicznej Matki.

Można to osiągnąć dzięki duchowemu zaangażowaniu i służbie w celu poszerzania świadomości. W istocie, stosowanie właściwych zasad matematycznych opartych na polach trójkowych, może przywrócić ziemianom system darmowej energii punktu zerowego. Przyłączenie chrystusowej świadomości do punktu zerowego można udowodnić matematycznie, jak również za pośrednictwem czyjegoś bezpośredniego doświadczenia duchowego.

To wieczne dostarczanie siły życiowej jest związane z plazmowym światłem kosmicznego Chrystusa i ma w sobie zasadę trójcy. Kiedy jest zastosowany ten wzorzec, materia staje się formą utrójkowioną. W prosty sposób możemy tego dokonać szczerze otwierając serca i praktykując bezwarunkową miłość, dobroć, przebaczenie i prawdziwe współczucie wobec siebie oraz innych. Osoba, która praktykuje w swoim życiu prawo Jedni, może i będzie organicznie podłączona do przekazu z krystalicznej spirali. Osobiste zaangażowanie i oddanie zachowaniu pełnemu miłości i współczucia, służenie najlepszemu możliwemu wyrażaniu siebie, to najważniejsze czynniki wznoszenia. Promieniejąca miłość jest najważniejszą siłą prowadzącą do jego pełnego ucieleśnienia, duże znaczenie ma też świadoma decyzja związana z dalszym rozwojem, a także prawdziwe miłosierdzie.

Kryształowa spirala nieustannie zachowuje żywe, oddychające połączenie, rozszerzając się dzięki multiplikacji. Warto przemyśleć głęboki sens nadchodzącego wpływu Wodnika podczas 12 alchemicznych etapów multiplikacji. Takie mnożenie jest procesem alchemicznym, co znacznie zwiększa i zaostrza wysubtelnienie, energetyczną skuteczność i sfery wpływów z ucieleśnionego biologicznego wiecznego źródła światła Chrystusa – Sofii.

Ciało planety i planetarny Logos są teraz wolne i naśladuje strukturę kryształowej spirali, aby leczyć oraz wspomagać rozwój mieszkańców Ziemi i innych gatunków. Ta ścieżka rozwijania świadomości jest dostępna od 2012 roku, kiedy zaczął się kryształowy hosting. Upadłe formy życia doświadczają sekwencyjnego rozwidlenia czasu w polach świadomości i nie mają innego wyboru jak tylko błądzić dalej kierując się ku entropicznemu kodowi metatronicznej spirali, chyba że wybiorą rehabilitację lub przejście przez protokoły strażników kryształowego Gospodarza. Gatunki upadłe nie mają matrycy DNA, która pozwala im wznieść się do wyższych wymiarów, opuścić wszechświat lub uchwycić się kryształowej spirali czy istot ludzkich, które są podłączone do tej struktury. W wyniku rozwidlenia czasu i kolejnych podziałów częstotliwości, to uniemożliwia rozszerzanie sieci wojen istniejących w celu kontroli wszechświatowych bram. W wyniku zmian w architekturze planety, Ziemia znajduje się w niewoli i jest kontrolowana przez upadłe formy życia. Można to leczyć na pierwotnej organicznej ścieżce kryształowej spirali, można kontynuować generowanie energii wyższego źródła i można przywracać oraz zastępować utraconą energię. Jednak upadła świadomość nadal działa na powierzchni Ziemi jako fałszywy król tyranii i nadal są stosowane stare oprogramowania związane z kataklizmami, epidemiami i terroryzmem.

Centralnym punktem dla kryształowej spirali jest stały atom nasienny, który utrzymuje połączenie do tego centrum na każdym etapie poszerzania świadomości. Punkty na kryształowej spirali są podłączone do centrum energetycznego 8-mej czakry lub obszaru gruczołu grasicy przez centralne pionowe linie osobistego wzorca. Kryształowa spirala rozszerza się po każdych 45 stopniach obrotu lub dwukrotnie po obróceniu się o 90 stopni. Ten wzór jest pochodną stosunku wysokości do szerokości ciała Diamentowego Słońca lub sieci Drzewa Życia składającej się z12 elementów. Punkt numer dwa stanowi punkt dostępu Graala do Kosmicznej Matki i jest kluczem do przejawienia kryształowej spirali na Ziemi. Forma kryształowej spirali tworzy gładką wykładniczą spiralę, która wygląda tak samo na każdej skali od poziomów mikrokosmicznych po makrokosmiczne, odmiennie do spirali Fibonacciego.

Nasz boski kod źródłowy jest potrójną falą dostępną przez połączenie polaryzacji. Ta alchemia pojawia się wraz z uzdrowionym połączeniem wewnętrznych energii męskich i żeńskich w naszych ciałach duchowych. Rasie ludzkiej zostały usunięte podłączenia do źródła Boga i Chrystusa poprzez duchową wiedzę, która przejawia się jako święty związek. Większość religii kontrolujących ludzkość przyczyniła się do tego, że ta zapomniała o wielkiej tajemnicy, iż Bóg istnieje w obu energetycznych zasadach – w męskiej oraz żeńskiej i że patriarchalny Bóg ma swój równoważnik w postaci żony. Byt nie pozna Boga nie kochając i nie znając zarówno zasady matki jak i ojca, jako równych sobie. Jak na górze, tak na dole. Święta unia lub hierogamia jest naszym przyrodzonym boskim prawem i ta organiczna negentropiczna struktura została zwrócona naszej planecie oraz ludzkości. Kryształowa spirala zwiększa ilość dostępnej energii, co systematycznie poprawia możliwość duchowej wolności i unii hierogamicznej pomiędzy tym, co jest sobie równe, aby przejawiło się na Ziemi. Uosobienie świętej unii jest związane z udoskonalaniem wewnętrznego balansu energetycznego pomiędzy zasadami płci, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie – równoważąc całość.

Odmienne wibracje

Proces, w którym energia rozszerza się od centralnego punktu pola źródłowego - szybko lub powoli - to tempo oscylacji. Proces związany z przyspieszaniem lub spowalnianiem tych samych dostaw energii z powrotem do punktu centralnego pola źródłowego jest nazywany szybkością wibracji.

Połączenie zarówno prędkości wzorców wibracji (kurczenie) jak oscylacji (narastanie) jest tym, co decyduje o wskaźniku częstotliwości całej energii i wszystkich rzeczy. Kiedy nasze wibracje wzrastają – osobiste, zbiorowe i planetarne – świat materii traci gęstość. Również nasze ciała fizyczne stają się mniej gęste wraz ze wzrostem częstotliwości. Jednak w świecie materii, kiedy odczuwamy że nasza gęstość spada, możemy poczuć spadki energii w ciałach. Czasem nasz wzorzec jest w posiadaniu znacznie wyższej częstotliwości i ładunku energetycznego – zakumulowanych lecz nie wchłoniętych, a to może sprawić, że czujemy nasze ciała jako wyjątkowo gęste. Ważne jest, aby wiedzieć, że to są częste objawy wznoszenia, kiedy ciało fizyczne przyzwyczaja się do ucieleśniania wyższej częstotliwości. Gdy mamy grypopodobne i naśladujące wyczerpanie objawy wznoszenia związane z przyswajaniem nowych źródeł energii, to nie jest proces entropii. Kiedy ciało przyzwyczaja się do przyswojenia większej ilości światła przez komórki i wytwarzania więcej energii (ATP), to jest to negentropia. W stanach narastania ciała świetlistego ciało fizyczne będzie doświadczać wahań pomiędzy niewspółgrającymi z nim wibracjami, ponieważ jest wystawiane na wyższe dawki częstotliwości w stosunku do swego pierwowzoru. Gdy to nastąpi, osoba może doświadczać sensacji związanych z większą gęstością, oczyszczania z cienia, a kiedy wyczuwa przyciąganie grawitacyjne, powstaje swoiste ciśnienie. Ciśnienie energetyczne można czuć tak, jakby coś naciskało na ciało od czubka głowy w dół. Napięcie i sztywność od napływu nowej energii będzie wywierać nacisk na ciało z powodu krążenia i rozprzestrzeniania tych energii. Najpierw jest to powszechnie odczuwane w obrębie głowy, szyi i ramion. Później pojawia się odczuwanie nacisku, przemieszczania się w dół i krążenie energii termicznej w innych częściach ciała. Podczas fazy wchłaniania przez ciała tych częstotliwości, również ciało świetliste staje się mniej stabilne. Zanim nowe częstotliwości w pełni się wchłoną, kiedy znajdziesz się w tej fazie, poczujesz się zmęczona/zmęczony i będziesz potrzebowała/potrzebował więcej snu.

Skoro wiesz, jak prawidłowo rozpoznać, kiedy musisz wydatkować energię, co jest procesem produktywnym i służy ci duchowo – uzdrowicielskim celom takim jak przyswajanie ciała świetlistego, możesz rozpoznać, że istnieją różne powody utraty energii. Kierując energię na duchowy rozwój, zyskiwanie cnót i stawanie się przebudzonym, podczas kiedy inni śpią, może być zadaniem wyczerpującym. Lecz to nie jest entropiczne. Kiedy zobowiązujemy się do osobistego duchowego rozwoju i życia zgodnie z prawem Jedni, cała energia będzie do nas powracała, i po pewnym czasie będzie jasna jak kryształ!

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolna istotą boską!

Do następnego spotkania (-). Lisa.

czwartek, 3 marca 2016

LISA RENEE luty 2016 ENTROPIA I NEGENTROPIA - cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, Świadomość jest energią, a energia jest świadoma. Energia jest kierowana przez wiele inteligentnych systemów, w których kurczy się lub rozszerza zmniejszając albo zwiększając poziom częstotliwości. Kiedy energia ciągle się kurczy, wytraca się i zmniejsza się jej poziom, co obniża wskaźnik jej częstotliwości. Kiedy energia stale się poszerza i narasta, zwiększa się jej poziom, co wzmaga zakres częstotliwości. Nasze ciała duchowe są również systemami energii świadomości, dlatego także obniżają lub podnoszą poziom swojej energii - w zależności od wielu różnych czynników. Spróbujemy nieco wdrążyć się w temat tych czynników pozyskiwanych zarówno z sił osobowych jak i bezosobowych.

Wszystko ma swój energetyczny podpis i składa się z widm częstotliwości ułożonych w formę zależną od posiadanych kodów. Nasze kody i ciało świetliste tworzą system energetyczny. Osoba chcąca zdusić ciało świetliste i pozbawić je energii wybiera zachowania destrukcyjne i / lub naraża się na niższe częstotliwości, które powodują utratę lub wyciek energii. Żeby poszerzyć ciało świetliste i zwiększyć poziom energii, osoba wybiera pozytywne zachowanie i / lub wystawienie na wyższe częstotliwości, które zachowują lub pozyskują energię.

Wszystkie systemy włącznie z ciałem Ziemi i systemami ciał ludzi potrzebują do prawidłowego działania źródła energii. Ponadto, aby z biegiem czasu móc się rozwijać i poszerzać świadomość, potrzebują źródła stałej energii. W trakcie chaotycznej transformacji zachodzącej na planecie trzeba umieć dokładnie rozpoznać energetyczne źródło zasilania systemu. Musimy zadać sobie pytanie, gdzie jest generowane źródło energii systemu, może przy tym zauważymy nadmierne jej zużycie energii lub wyciek przez destrukcyjne zachowania czy model konsumpcyjny. Kiedy dokonujemy postępów w nowym cyklu czasu podczas bifurkacji, każdy szczegół naszego życia będzie ulegał wyolbrzymieniu, współdziałając z jakimś rodzajem systemu energetycznego. Klarowność co do tego, gdzie kierujemy osobistą energię i uwagę jest wzmacniana, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć, dokąd płynie nasza energia i jak jest wykorzystywana. Pytanie, które należy zadać brzmi: „Gdzie jest odprowadzana nasza osobista energia, a gdzie jest wspierana i odbudowywana?”.

Zatem w energii tego nowego paradygmatu każdy z naszych osobistych wyborów będzie reprezentował sposób, w jaki dostrzegamy obecne energie subtelne wraz z naszymi energiami wewnętrznymi, i czy te połączone energie mogą skutecznie same się generować i organizować. Oczywiście zajrzymy do systemów, które są zrównoważone energetycznie, trwałe, stabilne, przejrzyste, czyste i służące szerszemu ogółowi z prawidłową wymianą wartości. Musimy zadać sobie głębsze pytanie, czy odżywia nas źródło zamknięte, system pasożytniczy, który zmierza w kierunku entropii? Albo może jesteśmy skłonni do przekształcania w celu sterowania energią w kierunku większych racji systemu otwartego źródła, które skłaniają się ku negentropii? Entropia określa straty energii obecnej w systemie z zamkniętym źródłem, podczas gdy negentropia definiuje wzrost lub utrzymanie obecnego poziomu energii w systemie otwartego źródła. Teraz mamy możliwość wyboru, w oparciu o nasze osobiste oddźwięki i poziom częstotliwości.

W naszej egzystencji z dnia na dzień żyjemy w złożonym środowisku, które wymaga od nas współdziałania z licznymi systemami, określanymi jaki struktury fizyczne. Pięć głównych filarów kontroli społeczeństwa jest zbudowanych na wielu ukrytych warstwach systemów entropii. Te systemy kontrolne potrzebują energii od innych, aby w dalszym ciągu mieć wpływ na sprawy planety, ponieważ stanowią część archonckiej strategii bazującej na oszustwach. Te systemy powodują niesamowite straty energii i są pasożytami na rasie ludzkiej.

Kiedy przechodzimy przez proces wznoszenia lub duchowego przebudzenia, stajemy się coraz bardziej wielowymiarowi i świadomi siebie. Widzimy rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. W efekcie jesteśmy wystawieni na wewnętrzne objawienia, odkrywanie całego szeregu nowych zestawów systemów, których wcześniej byśmy nie dostrzegli. Jednak możemy zdać sobie sprawę, że wchodzimy w interakcje z różnymi siłami, które oddziałują z wieloma systemami, a te systemy istnieją na wielu różnych poziomach energetycznych. Kiedy stajemy się wielowymiarowi i budzimy swoją świadomość, to oznacza, że zwracamy uwagę na cały system energetyczny. Widzimy utratę energii obecnej w materii fizycznej, a następnie źródło, które pozbawia energii nasze ciała wielowymiarowe lub duchowe. Jeśli pozwolimy ciału duchowemu na tendencję do współdziałania z systemem entropicznym, czujemy drenaż. Musimy dojrzeć do zrozumienia, że realizacja tego typu współdziałań jest szkodliwa dla naszej duchowej świadomości. Dlatego naszym celem jest zbadanie i znalezienie sposobów na zwiększenie energii w ciałach duchowych, rozwijanie wyższej świadomości oraz nauczenie się rozwijania w kierunku współpracy z otwartymi źródłami systemów negentropicznych.

Systemy

System to zestaw interaktywnych lub współzależnych części składowych tworzących złożoną i skomplikowaną całość. Każdy system jest wyznaczony przez prawo struktury działające w czasie oraz przestrzeni środowiska, w którym występuje i jest produktem ubocznym cech świadomości, które pierwotnie stworzył. System jest określony przez jego pierwotny cel i zamiar stwórczy, który jest wyrażony w jego ogólnym funkcjonowaniu. Na przykład: jeśli system jest stworzony przez umysł drapieżcy dla jego własnych celów - dla kontrolowania innych, zdobywania mocy lub służenia sobie, wszystkie składniki działające w tym systemie wciąż będą generować i odbijać te same wynaturzone energie. To oznacza, że jego energia jest zepsuta już u podstaw, i z czasem wciąż będzie się wytracać, a system musi być zrestrukturyzowany w celu powstrzymania jej drenażu ze środowiska i zasobów ludzkich.

Systemy mają wiele różnych warstw i poziomów, wiele komponentów przeznaczonych do współpracy ze wszystkimi tymi częściami posiadającymi funkcje, które są od siebie zależne. Żeby te systemy działały optymalnie, muszą być spójne w taki sposób, aby łączyć i komunikować się wzajemnie jako spójna całość. Dlatego system musi działać na określonym poziomie energii - koniecznym, aby sprostać potrzebom każdej z jego części. Każdy czynny element systemu ma związki i powiązania z innymi częściami systemu. To, jak prawidłowo działa dana część, będzie miało wpływ na inne elementy danego systemu. Jeśli więc jedna część nie działa właściwie, będzie osłabiać inne części, które funkcjonują jak należy. Jeśli energia części nie zostanie zrekompensowana, aby poprawić swoje funkcje, nastąpi załamanie systemu.

Gdy układ składa się z wielu różnych części, każda mniejsza część będzie działała na własny sposób, i będzie jak stacja wejściowa i wyjściowa. To może być rozumiane jako poziom komunikacji, który łączy funkcje wszystkich części. Komunikacja między systemami wymaga transmisji (wyjścia) i odbioru (wejścia) informacji w celu udostępniania danych lub generowania funkcji wewnątrz części systemu. Jeśli transfer danych zachodzi bez możliwości odbierania informacji w ramach systemu, działanie dla transmisji danych jest bezużyteczne. To zasadniczo opisuje stan systemu zamkniętego źródła działającego na sieci Ziemi jako system komunikacji jednokierunkowej. Do niedawna planeta nie była w stanie tworzyć systemu dwukierunkowego i odbierać komunikatów z zewnątrz, spoza ogrodzenia kontrolnego NAA w naszym Układzie Słonecznym. Wszystkie formy zrównoważonej komunikacji energetycznej wymagają wzajemnej wymiany, transmisji i odbioru danych, wejścia i wyjścia, w celu tworzenia trzeciego aspektu lub wyniku, który łączy proces energetyczny. Aby działające części całego systemu utrzymywały ze sobą łączność i działały prawidłowo, potrzeba odpowiedniej ilości energii.

Wszystkie systemy potrzebują energii

Jednak w systemie złożonym, obejmującym wiele części i warstw, w całym procesie funkcjonowania pewne elementy tego systemu będą miały problemy z wyciekami energii. Żaden pracujący system nie jest w pełni energooszczędny i samowystarczalny, a w wyniku tego jakaś część energii będzie tracona za sprawą funkcji pewnych elementów. W procesie komunikacji zachodzącym pomiędzy poszczególnymi elementami, konieczna jest konwersja energii, aby wejścia przekształcać do wyjść, które przejawiają się jako nakłady energii potrzebne do inicjowania danych funkcji. Ciało ludzkie jest doskonałym przykładem złożonego systemu potrzebującego źródła energii w celu wygenerowania działań niezbędnych dla jego wszystkich części, które składają się na cały system ciał. Jeśli organizm nie otrzyma odpowiedniej ilości energii, aby zasilić swe systemy, nie będzie działał sprawnie, a w końcu ulegnie uszkodzeniu.

Możemy zastosować tę wiedzę, aby wspomóc poprawę działania jakiegokolwiek elementu systemu i należy przy tym pamiętać, że wszystkie systemy oraz komunikacja wymagają energii.

Aby poprawić zarządzanie własną życiową energią, chcemy wiedzieć, w jaki sposób i skąd pozyskujemy energię oraz jak ona krąży. Stan energetycznego załamania jest tym, co możemy obserwować jako przyczynę wielu zaburzeń behawioralnych i stanów chorobowych powszechnie diagnozowanych przez systemy medyczne. Obserwujemy załamania systemów ludzkich ciał spowodowane systematyczną utratą energii, co upośledza zdolności do stwarzania zrównoważonego stanu zdrowia, zwiększania świadomości siebie, dalszej ekspansji do wyższej świadomości. Zatem propagowanie zamkniętego systemu energetycznego, który sprzyja utracie i wyciekom energii, i jej zbieranie zarówno z Ziemi jak i z ludzkości jest strategią realizowaną przez kontrolerów - ludzi i nieludzi, którzy urzeczywistniają program tłumiący ludzką świadomość. W trakcie realizowania zamkniętego systemu źródeł energii na Ziemi, są oni w stanie odsysać lub wykorzystywać energię innych ludzi i przechwytywać energię planety, którą wykorzystują do przejawiania ich programów sterowania i sztucznych linii czasu. Zamknięty system energetyczny jest rodzajem systemu, który nie jest w stanie odbierać jakiegokolwiek nowego źródła energii z wnętrza lub zewnątrz siebie. Ponieważ wszystkie systemy potrzebują energii, zamknięty system zamienia się w system pasożytniczy, który podczepia się do innych istot żywych w celu odebrania im energii. Jednak i takiemu systemowi energii jej zabraknie, aż w końcu ulegnie załamaniu. Z czasem załamanie takiego systemu doprowadzi do jego zniszczenia lub unicestwienia, bez względu na to, kto go stworzył.

Kontrolerzy, którzy zaprogramowali strukturę zamkniętego systemu pozyskiwania energii z pól energii Ziemi, mają wiele sposobów na to, aby przejawić szereg systemów entropii w celu kontrolowania umysłów ludzkości. Kiedy zwrócimy uwagę na przepływ energii i zachowanie tego systemu, możemy zrozumieć konstrukcję źródła takiego zamkniętego systemu i entropii oraz to, jak obecny podpis energetyczny identyfikuje się z każdym rodzajem działającego systemu, czy biologicznego czy strukturalnego. Zachowania energii nie kłamią i mogą być mierzone. Zachowania energii pokażą nam, skąd ona jest naprawdę pozyskiwana ujawniając, czy system jest oparty o pasożytowanie czy jest otwartym systemem o samowystarczalnej budowie. System z otwartym źródłem jest w stanie pobierać nową energię z wnętrza i z zewnątrz. To znaczy, że system z otwartym źródłem będzie mógł kontynuować pobieranie energii zewnętrznej i wewnętrznej w celu utrzymania równowagi energetycznej i homeostazy w swoich układach. System z otwartym źródłem będzie zdolny do uzupełniania utraconej energii i będzie mógł zachować stan negentropii, który utrzymuje go w ciągłym działaniu, w stanie harmonii i stabilności – niezależnie od czasu. A czas takiemu systemowi sprzyja. W końcu czas pokaże prawdę o źródle krążącej w nim energii, ujawniając zdolność utrzymania równowagi i stabilnego działania bez korzystania z pasożytniczych sposobów, aby osiągnąć cel.

Więcej informacji na temat entropii i negentropii

Nauka wiąże entropię z utratą energii przez organizmy ludzi, których układy mają tendencję do popadania w coraz większy chaos i mniejszą skuteczność funkcjonowania. Entropia lub utrata energii jest tym, co sprawia, że systemy ciała ulegają zniszczeniu, popadają w chaos i przestają działać efektywnie. Rozumienie tego, jak zasada entropii działa z poziomu mikro i makro w naszym wszechświecie, może być pomocne w zrozumieniu wpływu i efektów utraty energii, jej odsysania oraz odbierania organizmom żywym. Ta wiedza może wesprzeć nasz duchowy wzrost i poszerzyć świadomość, abyśmy mogli rozpoznać, kiedy i gdzie pojawia się entropia oraz jak wpływa na nasze życie, a następnie się z niej oczyścić lub usunąć jej szkodliwe skutki.

Entropia jest pojęciem, które można zastosować do wszystkich zachowań i czynników energetycznych, jak również do jakości myślokształtów obecnych w systemach energetycznych takich jak żywe organizmy. Entropia bezpośrednio obniża częstotliwość stanu świadomości istot ludzkich.

Kiedy karmimy entropiczne zachowania i systemy, będziemy cierpieli z powodu utraty energii. Entropia w znacznym stopniu przyczynia się do zaburzeń behawioralnych, błędnego postrzegania rzeczywistości, a także do pojawiania się chorób. Pogarsza wszystkie składniki funkcjonowania ludzkich ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i duchowego – na poziomach indywidualnych oraz na poziomie zbiorowym. Entropia jako system powodujący utratę energii działa dzięki zasadzie rezonansu niskiej częstotliwości i może rozprzestrzeniać się jak wirus infekujący innych ludzi z otoczenia z tym samym entropicznym efektem lub utratą energii. Gdy nie jesteśmy świadomi siebie albo gdy działamy reagując instynktownie czy nieświadomie, łatwo możemy spaść na taki niski poziom wibracji i złapać wirusa entropii, przez co zostajemy wydrenowani energetycznie, dodatkowo drenaż może rozprzestrzenić się na inne systemy.

Zgodnie z nauką, negentropia jest przeciwieństwem entropii. Jest definiowana jako konstrukcja z otwartym źródłem wolnej energii dostępnej w celu uzupełniania energii traconej w zarządzanych systemach. Uzupełnianie energii jest potrzebne po to, abyśmy mogli utrzymywać swoje systemy w w zrównoważonym trybie pracy. Negentropia z biegiem czasu powoduje zwiększanie poziomu energii w każdym rodzaju systemu i udostępnianie jej w jeszcze większej ilości, aby mogła być rozpowszechniana oraz aby mogła krążyć dla ogólnej korzyści (ludzkości). Kiedy tak jest, ze względu na stopniowy przyrost energii dostępnej dla systemów, te mogą lepiej funkcjonować, mają tendencję do systematyzowania się i większej skuteczności. W ludzkich układach systemowych negentropia zwiększa energię dostępną, przez co te działają bardziej skutecznie, prawidłowo i powodują, że osoba jest zdrowa. Negentropia lub wzrastanie poziomu dostępnej dla systemu energii powoduje jego większą wydajność. O negentropii można myśleć jak o czymś, co jest synonimem krążenia wolnej energii z nieskończonym, wewnętrznym źródłem energii, kosmicznym ładem, synchronicznym zestrajaniem i trwałością systemu otwartego źródła. Zaś entropia może być postrzegana jako synonim długu energetycznego i zniewolenia, zaburzeń, sił chaosu oraz dostrojenia do traumy, synonim pasożyta pozyskującego energię z zamkniętego źródła.

Grupy ludzi i systemy energii

Ludzkość rozwija się do uczenia się, jak lepiej funkcjonować w obrębie świadomości grupowej, co jest ubocznym produktem cyklu wznoszenia. Zatem wielu z nas celowo wbija się w sytuacje, które wymagają nawigowania po grupowej świadomości, społecznościach, organizacjach, zawodach a także wielu innych grupowych relacjach. Wiele osób będących na ścieżce wznoszenia jest kierowanych do pewnych form duchowych lub świadomych społeczności. To nie jest tylko uczenie się i rozwój duchowy, ale wyraźne zdobywanie świadomości co do tego, w jaki sposób skutecznie przemieszczać się po dynamice grupy, poprawiać sposoby rozwiązywania konfliktów i umiejętności komunikacyjnych bez dawania upustu negatywizmom. Musimy nauczyć się porozumiewać ze sobą spokojnie i harmonijnie w ramach grupy, a obecnie wielu z nas stanie w obliczu tego rodzaju społecznych wyzwań. Ponieważ mamy do czynienia z szeregiem wyzwań społecznych, będziemy mierzyć naszą energetyczną wydajność – wyjścia i wejścia energii - jej dostępnej formy, w celu ustalenia, jakie działania pochłaniają jej zbyt dużo oraz kiedy musimy ją oszczędzać.

Jest to bezpośrednio związane z nowymi umiejętnościami rozeznania systemów entropicznych i negentropiczych. Wnosimy świadomość do systemów zachowawczych oraz poznajemy, w jaki sposób straty lub pobory energii wpływają na nasze życie.

Aby uczestniczyć w cyklu wznoszenia, trzeba przestać służyć egocentrycznej Jaźni. Wymaga to również znalezienia własnego miejsca pośród świadomości grupowej, bez utraty istoty prawdziwej Jaźni i bez drenowania energii. Kiedy ktoś nie jest swoją prawdziwą Jaźnią, jest drenowany z energii i wykorzystywany do stwarzania fasady egoizmu. W miarę jak tracimy negatywne ego, odnajdujemy prawdziwą wewnętrzną Jaźń i nowe sposoby na zwiększenie zapasów energii. W ten sposób uczymy się poszerzać zdolność do czucia się dobrze we własnej skórze, przy okazji obserwując różne role lub archetypy, które mogą się ujawnić w grupie świadomości lub w nich uczestnicząc. Naszym ostatecznym celem jest w tym przypadku zrozumienie archetypów lub ról, które nieświadomie gramy, i oczyszczenie się z ukrycia za nimi jak za maskami, które pokazujemy społeczeństwu. Nieświadome maski drenują naszą energię i są stworzone ze zranionego ego, nierozwiązanych konfliktów, zakorzenionych lęków przed zdradami i zranieniem przez innych. Stajemy się prawdziwi, musimy zrzucić z siebie fałszywe tożsamości i wyrażać siebie przejrzyście oraz prawdziwie również w otoczeniu grupy, jakbyśmy nigdy nie potrzebowali bronić tego, kim jesteśmy. Aby zrobić to dobrze, trzeba sporej praktyki. Niezależnie od grupy, z którą możemy być obecnie połączeni, najwyższy cel duchowego rozwoju polega na ukończeniu cykli karmicznych a także na nauczeniu się sposobów zachowania i zwiększania poziomu energii. Doświadczenie tego w grupie pozwala nam rozwijać większą duchową dojrzałość, uzyskać bezpośrednią wiedzę i przeżycie jedności w różnorodności, która jest naturalnie obecna w świadomości grupowej. Gdy zrealizujemy w sobie ten fakt, doświadczymy głębokiego połączenia, jakie mamy z innymi, co dodatkowo zwiększa nasze prawdziwe uczucia empatii i współczucia dla świata. Kiedy jesteśmy zainteresowani sobą i egocentryczni, przestajemy mieć możliwość doznawania uczucia empatii lub prawdziwego współczucia wobec innych.

Ewolucja grupowej świadomości nie znaczy, że stajemy się homogeniczni jako rasa, to oznacza rezygnację z naszego wewnętrznego egoizmu i nauczenie się, jak służyć całości szanując oraz pozwalając innym być odzwierciedleniem naszych wzajemnych powiązań.

Ciało planetarne podnosi częstotliwości do potencjalnie wykraczających poza strukturę zamkniętego źródła, które tworzy niższe energie, trzy warstwy ego lub zindywidualizowane programowanie z nim związane. Ilekroć wkraczamy w świadomość grupową, stajemy w obliczu trudnych kwestii związanych z rozwiązywaniem konfliktów między wszystkimi zaangażowanymi stronami – do tego stopnia, w jakim te trzy warstwy są obecne i utrzymują kontrolę.

Negatywne programy ego są niszczące. Musimy zrozumieć, jak nierozwiązane problemy generowane przez programy negatywnego ego kontrolują umysły i pracują jako zamknięta struktura systemu, która wysysa energię skupiając uwagę świadomości grupowej na konkretnym celu. Kiedy pomiędzy członkami grupy istnieją ukryte konflikty, które składają się na elementy energii ludzkiego systemu, te nierozwiązane konflikty zużywają ilość energii wykraczającą poza to, co jest potrzebne do tego, żeby system działał dobrze, a to zwiększa entropię. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wyciągnięcie ukrytego konfliktu i stworzenie uczciwego, otwartego dialogu pomiędzy stronami. Klarowność jest elementem systemu z otwartym źródłem a także bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do rozwiązywania problemów, a tym samym utrzymywania wyższego poziomu energetycznego funkcjonowania w jakiejkolwiek świadomości grupowej lub społeczności.

Ciemne siły zachowują się w systemach z zamkniętym źródłem odwrotnie. Będą chciały zwiększyć poziom konfliktu między osobami szerząc strach, zaciemniając i zamydlając temat, co stwarza w grupie chaos i tarcia. Duch oszust i negatywne ego bardzo zręcznie przekręcają sedno sprawy powodując dezinformację oraz szerząc pogłoski doprowadzające do rozbijania jedności i ładu obecnego w świadomości grupowej. Nie tylko jest to metoda dzielenia i technika przejmowania podzielonej świadomości grupowej, ale i sposób na skuteczne odwracanie energii. Kiedy ludzie ciągle doświadczają chaosu i zamieszania z powodu niesprawdzonych plotek lub negatywizmów, energia tych grup jest z nich wysysana, szczególnie z osób uczestniczących w konfliktach. Jeśli ten energetyczny drenaż nie zostanie naprawiony i jeśli nie powróci tam klarowność sytuacji, grupa ryzykuje tym, że problemy będą się w niej nawarstwiać, a w końcu przestanie istnieć.