sobota, 24 grudnia 2016

PRZEZ ZIEMIĘ PRZETACZAJĄ SIĘ OGNISTE SIŁY TWORZENIA LM-12-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, pamiętacie wyrażenie: MEMBRANY ŚWIATŁA? To ważne, ponieważ to pojęcie wyraźnie zapisało się w waszych umysłach. Chodzi o membrany światła umieszczone wokół waszej pamięci, kiedy rozpoczynaliście podróż do iluzorycznych rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru. Te Świetlne membrany znajdują się przy wejściu do świętego Umysłu i świętego Serca, a jedna z nich otacza trzecie oko / wewnętrzne widzenie. Kiedy wyższa Jaźń decyduje, że nadszedł czas, aby otworzyć trzecie oko, wtedy zdaje ci się, jakby na czoło naciskał gwałtowny strumień świętej energii. Wtedy, za sprawą specjalnych częstotliwości, wewnątrz szyszynki otwiera się kryształ nasienny Światła, który uruchamia zdolność postrzegania pozazmysłowego / jasnowidzenia.

Większość z was słyszała o pasie ochronnym, cienkiej membranie z promieniowania świetlnego, która otacza planetę. To była swego rodzaju ograniczająca kwarantanna, która stopniowo rozpuszcza się w ziemskiej atmosferze, pozwalając kosmicznym informacjom przepływać przez otwarte bramy, tak że do wybranej grupy służebników Światła / kosmicznych posłańców może płynąć następna porcja kosmicznej mądrości. Każda z tych dzielnych Dusz na ten okres intensywnie przygotowywała się w wyższych sferach i przez wiele wcieleń. Tak intensywny okres szkolenia był potrzebny, abyście mogli wpoić sobie zaawansowane nauki dokładnie, w uporządkowany sposób i w odpowiednim czasie. Chodzi o kosmiczne prawo, które musicie przyswoić i którego musicie doświadczyć - każdego poziomu nowej prawdy - aby przejść do kolejnego, bardziej zaawansowanego poziomu. Jest to niepowtarzalna i specjalistyczna ścieżka inicjacji. Wniebowstąpieni mistrzowie kosmicznej Rady Światła nie nauczają otwarcie i publicznie. Działają za pośrednictwem swoich uczniów i wtajemniczonych, głównie poprzez przekazywanie natchnionych myślokształtów zawierających wyższe nauki mądrości. Nowicjusze pracują na poziomie mentalnym, również głównie za kulisami. Jednak najważniejszym zadaniem wybranej grupy jest aktywne nauczanie na całym świecie i inspirowanie innych, aby stali się służebnikami Światła.

Nastała epidemia Światła, za sprawą której każda osoba na Ziemi jest bombardowana przez subtelne częstotliwości Boskiego Światła, jednak każdy może wchłonąć i przyswoić tyle jego częstotliwości, ile zdoła zmieścić jego ciało fizyczne. Aby skorzystać z wyższej częstotliwości Boskiego Światła, musisz być w stanie je metabolizować.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką dla was przygotowaną, szybko zbliżają się do końca tego etapu procesu oświecenia, w którym znajdowali się przez ostatnich dziesięć lat. Kiedy osiągniecie prawdziwe wewnętrzne mistrzostwo, wasze myśli i słowa staną się nieszkodliwe, gdyż krytycyzm i negatywizmy nie mogą przebywać w świetle miłości i prawdy. Jaźń duszy zawsze daje impuls do pełnienia służby, natomiast ego przede wszystkim wywołuje pragnienia.

Przemiana w tobie: od ulegania impulsom czy emocjonalnym podszeptom ego do inspirowania się myślami duszy i wyższej Jaźni – już się w większości dokonała. Twoja uwaga została skierowana na świadomość zbiorową i na to, jak służyć ludzkości. Ponadto masz za sobą przejście od: ja / moje / moja korzyść, do wyższej częstotliwości: my / nasz – do stanu zjednoczonej świadomości. W miarę przyswajania większej ilości czystego boskiego Światła, odbierane od przewodników, anielskich pomocników i wyższej Jaźni intuicyjne myśli stają się coraz silniejsze. Twoja osobista rzeczywistość poszerza się od skupienia ma małym świecie: ja / mój stan świadomości, do poszerzonej świadomości, która obejmuje planetę, układ słoneczny i świat poza nim. Już nie traktujesz bolesnych wydarzeń, których doświadczasz w życiu jako fatum lub pokuty, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to są wyzwania i szanse umożliwiające dalszy wzrost.

Teraz szybko przenosisz się z pasma myślokształtów zbiorowej świadomości stworzonych przez ludzkość, które są kłębowiskiem niepohamowanej furiackiej energii. Wznoszenie jest procesem, w którym świadomie posuwasz się naprzód do coraz wyższych poziomów energii / pól wibracji twojej Nadduszy / wyższej Jaźni – wciąż naprzód, do coraz bardziej subtelnych pól boskiej energii wyższych wymiarów.

Twoja dusza jest świadoma nierównowagi powstałej w przeszłości, a także tej zaistniałej w obecnym życiu. Będzie czynić wszystko, aby te dysharmonie ci pokazać, dzięki czemu będziesz mogła / mógł je skorygować i uzyskać stabilne zestrojenie z kolejnym poziomem wyższej Jaźni. Taki jest główny cel duszy. Twoja dusza i wyższa Jaźń również dołożą wszelkich starań, aby zwiększyć częstotliwość twoich wibracji i zharmonizować zmieniające się energie ciał - mentalnego i emocjonalnego.

W miarę postępów na Ścieżce i dopasowywania się do wzorców światła o wyższych wibracjach będziesz doświadczać skutków nasilania częstotliwości kosmicznego świętego Ognia. Ogniste siły stwórcze będą na ciebie działać na trzy sposoby: ogień na skutek tarcia – ogień ciała, ogień słoneczny – ogień duszy, ogień elektromagnetyczny – ogień ducha.

Ostatecznie nauczysz się rozpoznawać źródła wzorców częstotliwości różnych istot Światła, z którymi pracujesz, rozpoznasz siły subtelne i poszczególne promienie. Musisz dążyć do pozostawania boskim obserwatorem i bezstronnym mistrzem.

Wiesz, kim jesteś, my nie mamy niczego do dodania. Prosimy: kiedy jesteś podnoszona/y na wyższe poziomy służebników świata, wytrwałe utrzymuj swoje centrum mocy w świętym Sercu. Kiedy przenosisz się coraz głębiej w sferę wniebowstąpionych mistrzów, wybrana przez ciebie ścieżka służby powinna stawać się łatwiejsza – prawie nie wymagająca wysiłku. Kiedy przyciągniesz do siebie jeszcze więcej boskiego Światła, twoje najważniejsze wyzwania i sprawdziany znajdą się poza tobą. Wojujący wewnętrzni wichrzyciele, których masz w sobie, będą powoli uwalniani, ponieważ nad wszystko przedkładasz transformujące wibracje miłości. Moi dzielni wojownicy pokoju, gdy wasze światło jaśniej promieniuje na świat, musicie być czujni, aby nie uczynić nic, co uczyniłoby was celem dla negatywnie wibrujących sił. Uczycie się zarządzać siłami wyższymi. Gdy udoskonalicie swoje umiejętności panowania nad sobą, możecie nauczyć się rozpoznawać jakość i siłę całej energii, jaka pojawia się wokół was.

W każdej epoce i w każdym głównym cyklu kosmiczna mądrość oraz boska prawda są udostępniane osobom o otwartych umysłach oraz kochających sercach. Przyszedł czas, aby zrozumieć, na którym miejscu drabiny ewolucyjnej stoi teraz ludzkość. Każda osoba musi zdobyć wiedzę i mieć chęć na wypełnianie swojego osobistego przeznaczenia.

Wy wszyscy, którzy wytrwale kroczycie spiralną Ścieżką wznoszenia, wiedzcie, że waszym głównym celem w tej chwili jest powrót do wzorców wibracyjnych, które stworzą wasz osobisty świat w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru - w pierwotnie zaprojektowanym spektrum światła i cienia. Dzięki temu wahadła waszej świadomości przestaną się tak radykalnie wychylać od pozytywów do negatywności, a wasza mentalna i emocjonalna natura po raz kolejny stanie się ustabilizowana oraz scentrowana. Jest to ważny krok w uczeniu się, jak żyć skupionym w świętym Sercu i świętym Umyśle. Uczeń na Ścieżce oświecenia musi dążyć do bezstronnej koncentracji w sercu i i do mądrej roztropności.

Osoby nieprzebudzone dokonują wyboru nieświadomie, nie poprzez inteligentną świadomość. To tak, jakby były w stanie połowicznej świadomości. W początkowej fazie odzyskiwania świadomości siebie człowiek musi rozpoznać, że nie jest całkiem świadomy na jawie. To zainicjuje proces dążenia do przebudzenia, do otwarcia na podszepty Jaźni duszy, bo to jest nieodłączna część stawania się duchowo świadomym panem własnej Jaźni.

Kiedy poddajesz się rozdrażnieniu i zaczynasz reagować głośnymi gniewnymi słowami albo myślami, korzystasz z energii astralnej, która zanieczyszcza twoje pole aury. Dalsze takie postępowanie tworzy negatywny myślokształt, który musi w końcu zostać rozpuszczony zgodnie z prawem rytmu. Wyobraź sobie, że negatywne myślokształty są kamieniami lub cegłami tworzącymi emocjonalne więzienie. Pamiętaj: składasz się z jednostek energii, które tworzą twój energetyczny podpis, a także pieśń twojej duszy. Twoim celem jest nauczyć się kontrolować własne myśli i koncentrować energię. To, jak myśli wzrastają w siłę, zależy od intensywności i powtarzalności myśli nasiennych. Moi drodzy, nauczcie się koncentrować na najlepszych i najwyższych cechach ludzi oraz otoczenia waszego kręgu światła – to jest jeden z najważniejszych aspektów tworzenia osobistego środowiska piątego wymiaru.

Język nieświadomości i podświadomości to przede wszystkim obrazy. Wysubtelnienie podświadomości i świadomości oraz dostrojenie do nadświadomości można znacznie przyspieszyć, stosując odpowiednie praktyki, jak również udoskonalając wyobrażenia i umiejętności wizualizacyjne.

Dusza, aby doświadczyć swej mocy i wspaniałości tworzenia, potrzebuje środków do wyrażania siebie na płaszczyźnie fizycznej. Musisz dążyć do wzniesienia się jeszcze wyżej i musisz chronić siebie od emocjonalnego chaosu zbiorowej świadomości. Jednak pośród ludzkich rzesz musisz działać skutecznie i przechodząc przez życie - rozprzestrzeniać światło. Jeśli chcesz osiągnąć oświecenie, nie możesz żyć w oderwaniu od świata, nie możesz porzucić świata materialnego. To doprowadziłoby cię do nieprawdziwej, mętnej mistyki, która nikomu by nie służyła. Introspekcyjne, skupione na wnętrzu praktyki medytacyjne wschodnich filozofii muszą się łączyć z kreatywnymi, skierowanymi na zewnątrz, praktykami świata zachodniego.

W otoczeniu trzeciego i niższego czwartego wymiaru twoje ciało mentalne jest podatne na projekcje w przyszłość, co powoduje strach i niepewność. Ciało emocjonalne natomiast zawsze odtwarza wydarzenia z przeszłości, a chociaż niektóre wspomnienia są dobre, ono przede wszystkim ponownie przeżywa doświadczenia związane z niepowodzeniami i bólem. Teraźniejszość jest ledwie dostrzegalna, a zauważa się ją dopiero wówczas, gdy powstają w niej jakieś przyjemne lub trudne czy groźne sytuacje.

Aby rozwijać subtelne wartości duchowe, należy dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem emocjonalnym, jak również pomiędzy duszą a wyższą Jaźnią. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości boskiej mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Z chwili na chwilę mogą pojawiać się wspaniałe momenty, a zaraz później depresje, aż powoli, coraz częściej będziesz osiągać błogi stan świadomości. Okresy depresji będą coraz mniej intensywne i coraz rzadsze. Ego z pewnością będzie się buntować i opierać staraniom duszy oraz wyższej Jaźni - będzie się starało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / obyczaje służące tylko małej Jaźni i egoistycznym pragnieniom.

Jednak w miarę postępów będziesz sięgać do sfery świętego Umysłu i nauczysz się duchowego rozeznania. Musisz stale monitorować i oceniać własne słowa, czyny oraz motywy, trenując siebie i zyskując posłuch u swego małego Ja. Pamiętaj: CAŁA wiedza jest formą Światła.

Aby zrozumieć sens tego życia, skieruj się do wewnątrz, a dowiesz się, kim naprawdę jesteś, dlaczego działasz czy reagujesz w dany sposób i jak masz wykorzystać swoje najciekawsze talenty oraz możliwości. Teraz właśnie to powinno być twoim głównym zadaniem. Refleksja czy medytacja odblokuje tajemnice twojej prawdziwej Jaźni i pomoże znaleźć odpowiedź na pytania związane z głównym celem twojego życia.

Jesteś skupiskiem energii, zbiornikiem - ciałem fizycznym, które zawiera porcję czystej esencji stwórczej. Odpowiadasz za przyswojenie i użycie energii świetlnej, którą musisz wzmocnić siebie, a jej resztę - dla równowagi - przesłać dalej w świat, aby posłużyła wszystkim. Poddanie się własnej boskiej misji i prawom kosmicznym oznacza przestrzeganie wszystkich praw uniwersalnych, które zostały ci objawione. Kroczenie Ścieżką wznoszenia wymaga ciągłych starań i dokonywania najlepszych dla wszystkich wyborów połączonych z intensywnym pragnieniem czynienia służby. Musisz wziąć odpowiedzialność za wszystkie postępki i energie - pozytywne czy negatywne - gdyż one powrócą do ciebie zgodnie z prawem rytmu. Twoim obecnym ziemskim zadaniem jest służyć światu, a najszybszym sposobem do osiągnięcia tego poziomu wewnętrznego mistrzostwa jest pobudzanie wewnętrznego płomienia boskiej mocy. Panowanie nad sobą osiąga się małymi krokami, nie zaś gigantycznymi skokami.

Moi drodzy, bez względu na poziom duchowości / mistrzostwa, jaki osiągnęliście, zachęcamy, aby ścieżka do wyższej świadomości była waszym życiowym priorytetem. Świat szybko się zmienia, podobnie jak rzeczywistość, w której żyliście i jakiej doświadczaliście w przeszłości. Macie doskonałą okazję, aby dołączyć do grona tych, którzy tworzą nowy świetlany świat dla siebie i swoich bliskich. Macie również prawo do pozostania w negatywnym otoczeniu rzeczywistości niższego świata, który jest szybko oczyszczany, sprawdzany i modyfikowany, co wywołuje chaos oraz ogromne zmiany, których doświadczają teraz masy ludzi i Ziemia. Co wybrać? Niezależnie od wyboru będziemy was prowadzić oraz chronić w granicach kosmicznych praw i zawsze będziemy was kochać bezgranicznie.

JAM JEST archanioł Michał.

niedziela, 18 grudnia 2016

PORZĄDKI

Co jakiś czas pojawia się w życiu okres, kiedy trzeba zrobić porządki. Wiele rzeczy trafia wtedy do kosza lub do innych ludzi. Jest o to zgodne z cyklami numerologicznymi oraz z zasadami feng shui. Kiedy podczas robienia takich porządków przejrzałam rzędy posiadanych książek, stwierdziłam, że wiele z nich dubluje się i w zasadzie zajmuje tylko miejsce na półkach. Odłożyłam je na bok, leżą sobie tak już z miesiąc. No ale co mam z nimi zrobić? Tak po prostu wyrzucić? Jedne książki muszę wyrzucić, innych raczej szkoda. Może ktoś jeszcze zechce z nich skorzystać? Dlatego postanowiłam odsprzedać je. Uwaga: w niektórych książkach są umieszczone moje zapiski. Kontakt w sprawie kupna lub informacji na temat książek na adres tessea@o2.pl

Poniżej lista tych książek (cena bez kosztów przesyłki):

1. Tajemnice aury ludzkiej – Regina A. Sidorkiewicz (oryginalna cena 56 zł, ja proponuję 30,-)
2. Feng Shui podstawy – Lilian Too sprzedana
3. Feng shui szkoły kompasu – Lilian Too (sprzedana)
4. Feng shui magia smoka – Lilian Too (sprzedana)
5. Feng shui praktyczne zastosowania (zasady i przykłady) – Lilian Too (sprzedana)
6. Feng shui (sztuka życia w harmonii z naturą, świadomego kształtowania przestrzeni i wspomagania własnego szczęścia) – Lilian Too sprzedana
7. Wodne feng shui droga do bogactwa – Lilian Too (sprzedana)
8. Feng shui wędrującej gwiazdy – Lilian Too (sprzedana)
9. Jak urządzić przyjęcie według feng shui – Sarah Bartlett sprzedana

10. Twoje zdrowie / feng shui – Philippa Waring
11. Feng shui dla zakochanych – Sarah Bartlett sprzedana
12. Podstawy feng shui część I (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
13. Podstawy feng shui część II interpretacje (Skrypt SEE) – Zbigniew Krolicki (spredana)
14. Feng shui w domu (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki sprzedana
15. Feng shui w biznesie (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
16. Feng shui ogrody (skrypt SEE) – Tomasz Kiziak, Zbigniew Królicki sprzedana
17. Amulety i talizmany feng shui – Magdalena Maria Gierak, Zbigniew Królicki Sprzedana)
18. Osobista wyjątkowa energia życia (skrypt feng shui SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
19. Współczesne interpretacje feng shui (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (spzredana)

20. Astrologia chińska (skrypt SEE) – Magdalena Gierak (sprzedana)
21. Tao seksu i długowieczności – Daniel Reid
22. Tradycyjna medycyna chińska część1 Podstawy (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
23. Tradycyjna medycyna chińska część 2 prawo pięciu przemian (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
24. Tradycyjna medycyna chińska część 3 teoria Zang-Fu (skrypt SEE0 – Zbigniew Królicki (sprzedana)
25. Podstawy radiestezji część I (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
26. Podstawy radiestezji – część II (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
27. Sex i astrologia – Martine (niedostępna)
28. Kosmiczny dar tożsamości – Włodzimierz H. Zylbertal
29. Rytuały ochronne – Alla Alicja Chrzanowska sprzedana

30. Tajemnice energii świec – Alla Alicja Chrzanowska
31. Moc magii – Al G. Mannig
32. Reinkarnacja – Lidia Stawowska
33. Karma los człowieka – Andrzej Wasilewski
34. Księga przemian I Cing (SEE ) - Oskar Sobański (sprzedana)
35. I CING Księga Przemian (z objaśnieniami, twarda okładka) – Richard Wilhelm (20,-) sprzedana
36. Podstawy Księgi Przemian (objaśnienia - SEE) – Krzysztof Maćko (sprzedana)
37. Kosmetyki naturalne – Maria-E. Lange-Ernst
38. Lady fitness czyli bądź w formie – praca zbiorowa
39. Energetyczne wampiry czyli opowieści o subtelnej 7 - Awiessałom Podwodnyj sprzedana

40. Rozwój duchowy czyli pokonanie subtelnej 7 – Awiessałom Podwodnyj sprzedana
41. Astrologia głębi - Tracy Marks
42. Astrologiczna analiza wyglądu człowieka – Vaidotas Peczkys (ta książka ma nietrzymające się kartki lecz jest bardzo ciekawa) sprzedana
43. Vademecum polskiego astrologa – Rafał T. Prinke
44. Numerologia miłość-sukces-zdrowie-pieniądze – Jean-Daniel Fermier
45. Żywa woda źródłem zdrowia – Petras Szybliskis, Jan Łastowski
46. Karty klasyczne – Helena Żuk
47. Praktyczna kabała – Charles Fielding
48. Szambala święta ścieżka wojownika – Chogyam Trungpa sprzedana

Po odsprzedaniu książki, będzie ona oznaczana jako sprzedana / niedostępna.

niedziela, 11 grudnia 2016

ARCHANIOŁ METATRON SZTUKA KREATYWNEGO TWORZENIA – UWIERZ W TO ALBO NIE! CZĘŚĆ II - WNIOSKI.

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła. Podczas tej sesji jestem połączony z Tyberonnem ze służby krystalicznej.

Kontynuując temat przekazujemy drugą porcję tematu dotyczącego mechaniki i sposobów na kreatywne życie. Mistrzowie, przyczyną tego, że metody publikowane w licznych książkach i głoszone jako nauki dotyczące manifestacji nie skutkują, jest fakt, że one nie uwzględniają zrozumienia roli głębszego umysłu w stosunku do 3D mózgu. Te książki to przeważnie produkcje komercyjne, które skupiają się na przejawianiu bogactwa finansowego - w takich przypadkach osoby, które naprawdę mają z tego zyski to wydawcy korzystający na ich sprzedaży. I rzeczywiście wiele nauk ezoterycznych dotyczących tej kwestii zawodzi, ponieważ nie uwzględnia różnicy pomiędzy prawem przyciągania a prawem wiary. A przecież to nie jest to samo. Przyciągasz - jak wspomniałem w pierwszej części tego przekazu - to co kochasz i to, czego się obawiasz. Wszędzie tam, gdzie następuje skupienie myśli, przyciągane są - magnetycznie – podobne myśli. A charakter myśli skutkuje odpowiednimi częstotliwościami wibracji, zaś wysokie częstotliwości są pierwszym elementem w kierunku łączenia mózgu z boskim Umysłem. Nieznane dotąd czynniki zapewniają utrzymywanie odpowiedniego poziomu siły życiowej i przekonań.

Tak więc, jeśli nie zrozumiecie pewnych procesów, które na ogół nie są wyjaśniane w tekstach, tworzycie luki w przepływie, które uniemożliwiają urzeczywistnienie, i nie działa powiedzenie „proście a będzie wam dane”. Kochani, nawet po poszerzeniu umysłu trzeba optymalizować i równoważyć pole aury, ponieważ wtedy mogą funkcjonować funkcje stwórcze. Powiem wam, że optymalne połączenie między wyższym Umysłem a mózgiem 3D wymaga nienaruszonego eterycznego pola energii. Jeśli masz niezrównoważone ego, jesteś w depresji i się boisz, twoje pole energii ma niskie wibracje lub twoja polaryzacja jest odwrócona a strumień energii życiowej jest oddzielony od wyższego Umysłu Źródła, panuje nieład i brakuje połączenia. Lecz jest jeszcze coś...

Kluczowe zasady ewolucji związane z prawem tworzenia to:

1. Poszerzenie programowania mózgu - wiedza o wadze przekonań (o ich mocy).
2. Wyzwolenie się spod kontroli ego i przejście do aspektu boskiego Umysłu / wyższej świadomości.
3. Rozumienie i pielęgnowanie obiegu energii w polu aury (klucze metatroniczne).
4. Aktywacja krystalicznego aspektu Mer-Ka-Na przysadki, szyszynki i grasicy.
5. Konsekwentne utrzymywanie stanu równowagi i klarowności.

Trzeba zrozumieć, że mózg 3D, aspekt ego należący do osoby fizycznej, został zaprogramowany na przetrwanie. Chodzi o kod przetrwania, który daje sygnały ostrzegawcze wywołujące ostrożność – często doświadczane jako strach i zwątpienie. Aspekt ego jest zaaranżowany tak, aby dominować nad świadomością 3D w celu umożliwienia przepływu czasu 3D i przeżycia na płaszczyźnie fizycznej. Wyzwanie polega na tym, by wydostać się ponad świadomość 3D i wznieść ponad ego, przeniknąć do boskiego Umysłu znajdującego się w siedzibie duszy, która jest do niego bramą. Mózg jest w 3D, umysł jest w wyższym wymiarze, a w wyższym Umyśle jest twoja boskość. Mózg działa na poziomie 3D – w taki sposób wyrażane jego programowanie 3D jest na poziomie dualności trochę dominujące. Działa w bardziej ograniczonym paradygmacie i aby zaangażować prawdziwą kreatywność, musisz pracować poza polem (wejść w nowy szablon).

Jasność spojrzenia.

Podczas tworzenia duże znaczenie ma klarowność. Wy ludzie, tylko częściowo angażujecie się w to, czego sobie życzycie, ponieważ myślicie na zasadzie: pewnego dnia będę. To może być porównywalne z częściowym programowaniem programu komputerowego. Dlatego, czy możecie się dziwić, że to, czego sobie życzycie, się nie wydarza?

„Pewnego dnia będę podróżować, pewnego dnia zyskam bogactwo, kiedyś będę realizować moje marzenia …” takie stwierdzenia stawiają wasze możliwości w sytuacji oddalenia w nieokreślonym czasie. Więc to, co próbujesz stworzyć zawsze pozostaje odległe – zaprogramowane przez ciebie na kiedyś. Przez to, że nie ujmujesz tego zwięźle, nie definiujesz tego. Owszem, marzenie jest pierwszym etapem, lecz musi być wyraziste i zwięzłe, zaś po nim muszą następować konkretne działania.

Twój mózg składa się z dwóch półkul, z których jedna związana jest z intelektem, zaś druga – z uczuciami. Mózg działa poprzez biochemiczne aktywacje i impulsy. Intensywność i klarowność programu myślowego to niezwykle ważne elementy prowadzące ku przekonaniu. Mózg jest jak żywy salon komputerowy w świecie 3D. Trzeba posługiwać się nim we właściwy sposób. Nie będzie działał przy słowach: „być może” albo „czy mogę”. Na przykład, jeśli ktoś zostanie wprowadzony w stan hipnozy i zostanie zapytany: „czy umysł może uzdrowić cielesne dysharmonie?”, odpowiedź będzie brzmiała „tak”. Ale to jest odpowiedź empiryczna potwierdzająca, że taka czynność może być wykonana. Jednak to nie jest leczenie.

Ścieżka ku wzniesieniu.

Każda myśl wytwarza biochemiczny enzym. Ten enzym współpracuje ze sferą fizyczną i ze sferą niefizyczną, w synchronizacji z programowaniem. Jednym z odstępstw od pojęcia „proście a będzie wam dane” jest to, że o ile prośba pochodzi z wnętrza lecz nie jest zsynchronizowana z wyższym Umysłem, może mieć niewielki wpływ. Więc człowiek będący na Ścieżce w zaawansowanym stanie świadomości, może również z wyższej pozycji sam neutralizować pragnienia, które powstrzymają postęp. U tych, którzy są w stanie łaski następuje naturalne filtrowanie. Cele muszą być stosowne. Najszlachetniejszym celem jest poznanie tajemnic życia. Aby zyskać mądrość i mistrzostwo. Jednak aby móc osiągnąć te cele, trzeba będzie położyć na nie pewien nacisk, a to wymaga dyscypliny i woli. Jeśli jesteś leniwy, nie osiągniesz tego. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz podjąć się zadań z tym związanych. Więc spróbuj stworzyć wyzwanie, w którym wolne życie nie byłoby sprzeczne z życiem wypełnionym nauką. Cele wymagają wyzwań. Dusze mistrzowskie nie planują wcieleń wolnych od wyzwań.

Umysł jest budowniczym.

Umysł jest budowniczym a koncentracja na woli / mocy jest aktywatorem. Im większą się wykazujesz odpowiedzialnością, tym bardziej wzrasta częstotliwość twoich wibracji. Trzeba nauczyć się programowania mózgu. Ponieważ jest on biologicznym komputerem z filtrami 3D i programami, które są wrodzone. Chyba, że urodziłeś się w klasztorze tybetańskim, gdyż zazwyczaj twoje programowanie pochodzi od tego, co nazywamy społeczno-kulturową indoktrynacją. Społeczne programowanie kieruje ku akceptacji bardzo ograniczonego wglądu w ludzką egzystencję i ku miernym zdolnościom. Uczysz się wierzyć tylko w to, co możesz wykryć za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.

Kochany / kochana, wiem że świat fizyczny, jaki widzisz wokół siebie, to obrazy, które projektujesz i interpretujesz zmysłami. Odbierane przez oko, przekazywane poprzez nerw wzrokowy do mózgu. To, co jest odbierane, stymuluje neurony, a reakcja następuje na poziomie biochemicznym i jest natury termicznej.

Ponieważ na ogół wierzysz w to, co widzisz, czujesz lub słyszysz, traktujesz to jako rzeczywistość. Wtedy decydujesz, czy to jest przyjemne czy nie. Następnie mózg uwalnia neurony aprobaty lub niechęci. W ten sposób działa rzeczywistość i prawo przyciągania. Najpierw przyciągają cię ludzie, którzy wydają ci się atrakcyjni, mają melodyjny głos i przyjemny zapach! Mówią ci to twoje fizyczne zmysły.

W ten sposób mózg postrzega pomysły i albo je akceptuje albo nie - w zależności od zaprogramowanych parametrów. W rzeczywistości mózg nie jest w stanie odróżnić wydarzenia prawdziwego od wymyślonego. W umyśle wielowymiarowym te dwie rzeczy są takie same. I choć ludzki mózg jest zdolny do odbierania informacji i częstotliwości z poziomu powyżej 3D, większość ludzi w chwili obecnej jest od młodości programowana na odrzucanie wszystkiego, co ma częstotliwości wyższe. Komputer-mózg odbiera więc tylko to, na co mu pozwalasz, co jest – świadomie lub nieświadomie – zaprogramowane jako możliwe do przyjęcia. W takim ograniczającym programowaniu tylko część mózgu, która jest aktywowana, znajdująca się po prawej i lewej półkuli górnej kory mózgowej oraz w części niższego móżdżku, tworzy i narzuca poziom aktywności na poziomie 10%. Aktywność mózgu i procesy w korze mózgowej półkul mózgowych przeprowadzają swoje czynności w sferze fizycznej. 90% czyli większość twego mózgu pozostaje niewykorzystana, nieaktywna i zaprogramowana na stan spoczynku. Z tego powodu każda myśl, która nie wpisuje się w ograniczone programy myślenia, kulturowego programu lub dogmatu, jest automatycznie odrzucana.

Tu leży przyczyna tego, że nie działa prawo przyciągania – z powodu ograniczonej wiary i ograniczonych programów myślowych. Przy tak wąskich horyzontach człowiek jest zamknięty na szersze możliwości istnienia poza wąskim pasmem częstotliwości, które mogą być postrzegane przez 5 zmysłów trójwymiarowego ciała fizycznego. Więc jak możesz poszerzyć mózg? Jak otworzyć umysł? Jak możesz przeprogramować ten komputer? Odpowiedź jest prosta, jednak dla wielu zdaje się być przeszkodą nie do obejścia. Chodzi o działanie. Chodzi o badania i analizy, a także chęć do tego, aby się otworzyć. W związku z tym samo pragnienie poszerzenia / ekspansji przyciąga potężne częstotliwości myślowe, które pozwalają na rozwój. A potem każda okazja, w której otwarcie akceptujesz ideę, która wykracza poza twoje przyjęte parametry, powoduje że ta idea aktywuje kolejną część mózgu do celowego wykorzystania. Za każdym razem, kiedy to zrobisz, ekspansywna idea podziała jako nośnik poszerzający twoje pole przekonań i umożliwi szersze kosmiczne rozumowanie. Proces, powtarzany ze szczerością podczas studiów i medytacji, będzie przyciągał nowe pomysły. W naturze cykl ten będzie aktywował inne części mózgu i będzie skutkował jeszcze większym poszerzeniem umysłu, nowym oprogramowaniem i przyjmowaniem w klarownym umyśle Mer-Ka-Na. Gdy nie masz wątpliwości, kiedy wiesz i masz pewność… to jest wiara. To dzięki poszerzaniu umysłu zaczynasz kroczyć ku tworzeniu własnego przeznaczenia.

Jak funkcjonalnie poszerzyć mózg i otworzyć drzwi do boskiego Umysłu?

Nie dokona się tego za jednym pstryknięciem palców. Nie jest to jednorazowe boskie namaszczenie. Uświęcona Ścieżka do tego, co można nazwać oświeceniem jest osiągana metodą niespiesznych kroków. Wielu metafizyków chciałoby otworzyć księgę mądrości i przeczytać ostatni rozdział. To nie działa w ten sposób. Wszystko zaczyna się od samodzielnego poszukiwania. Poprzez dokładne badanie, co u ciebie działa a co nie działa. W ten sposób pozwalasz, aby do twego mózgu napłynęły z boskiego Umysłu świeże i wyraziste pomysły w formie wysokowibracyjnych myśli. Następnie przetwarzasz i kontemplujesz te idee. Aby dobrze je poznać, musisz ich doświadczyć. Działać zgodnie z nimi, przeżyć je! Musisz je rozwinąć i napełnić związanymi z nimi emocjami, a następnie żyć zgodnie z nowymi informacjami wiedząc, że za nimi idzie mądrość.

Statyka w polu.

Problem większości ludzi polega na tym, że nie zmieniają swoich przekonań ślepo akceptując programowanie związane z rzeczywistością trzeciego wymiaru. Możesz myśleć pozytywnie o pozytywnych zmianach, lecz jeśli w głębi masz wątpliwości, wtedy niczego nie osiągniesz. Wątpliwość jest blokadą, która hamuje przejawienie się twoich pragnień. Jeśli masz wątpliwości, wtedy brak ci wiary. Wątpliwości tworzą w mózgu pewne biochemiczne reakcje. To aktywuje w mózgu nośniki neuronów, które płyną z przysadki do szyszynki i blokują bramy urzeczywistnienia przed otwarciem. Powtarzam: wątpliwość pojawia się, kiedy nie do końca w coś wierzysz. Jak już wspomniano, ego zaprogramowane na aspekt przeżycia wykorzystuje w dualności strach jako system ostrzegania. Jednak ten aspekt dualności jest jak miecz obosieczny - strach wyrwany z kontekstu może wywołać wiele negatywnych emocji włącznie z depresją, wątpliwościami, nienawiścią, zazdrością i pogardzaniem sobą. To są z gruntu negatywne elementy powiązane ze strachem, a strach powoduje statykę w polu aury i może prowadzić do jej krwawień. Jak zostało zapisane w kluczach metatronicznych, ludzka aura musi być integralnie wzmocniona w polu Mer-Ka-Na. Spękane lub uszkodzone pole energii nie jest w stanie optymalnie pracować dla prawa tworzenia.

Procesy biochemiczne.

Obrazy myślowe przekonań, które ciebie otaczają, są współstwarzane w polach zbiorowych przez całą ludzkość w skali makro. Ty, i każdy z osobna, tworzysz je zgodnie z ilorazem światła, jakim dysponujesz. Tak przejawiają się w fizycznej rzeczywistości. Pojawia się fizyczny proces. Częstotliwości myśli są odbierane cyfrowo i natychmiast biochemicznie napędzają procesy mózgowe. Enzymy mentalne są związane z szyszynką. Gruczoł szyszynki odbiera je jako geo-kodowane transmisje. Każdy obraz, każda myśl, jest interpretowana i klasyfikowana zgodnie z jej energetyczną sygnaturą. Po przyjęciu w szyszynce musi przejść przez posiadany parametr programu przekonań. Twój mózg dokonuje przesiewu oceniając, co jest prawdziwe a co takie nie jest. Wiarygodne lub niewiarygodne – zgodnie z ilorazem światła zaprogramowanym w mózgu. Powstające biochemikalia są produkowane z ingrediencją akceptacji lub jej braku. Te mogą otwierać lub zamykać bramę do wyższego Umysłu. Te biologiczne substancje chemiczne są wysyłane jako zakodowane neurony i są mechanizmem doręczeniowym tej energii myślowej zawierającym wszystkie dane niezbędne do przetłumaczenia myśli lub obrazu w fizycznej rzeczywistości lub jej nie przetłumaczenia. Myśli zbieżne z przekonaniem przemieszczają się do odtworzenia wewnętrznego obrazu w mózgu i – przez każde włókno nerwowe – w ciele fizycznym. Te następnie są zapalnikami do tworzenia nowej rzeczywistości.

Kolejnym krokiem jest stworzenie przez umysł i siłę woli wyrazistej intencji oraz napędzenie jej przez zwiększenie emocji i uczuć. Kiedy to się dokona, ciało fizyczne uwalnia do ciała subtelnego kod cyfrowy celu, półstały zakrzepły kod światła jest rzutowany w nienaruszonym polu aury, zaś przyspieszany skokowo przez system czakr. Aura musi być w stanie nieuszkodzonym, i powinna znajdować się w cyklu 13-20-33. To następnie przechodzi przez pole Mer-Ki-Va do Mer-Ka-Va oraz Mer-Ka-Na. Wszystko jest napędzane przez wolę. (Tak jest podane w kluczach metronicznych).

Klarowność i intensywność wkładu stojącego za życzeniem lub celem wprowadzonym w formie myśli w znacznym stopniu przesądza o jego materializacji. Gdy poznasz mechanikę świadomego tworzenia i chcesz dokonać fizycznego przejawienia, musisz wykorzystać motorykę prawdziwego pragnienia poprzez wizualizację obrazów i emocje.

Prawo świadomego tworzenia.

Obok ciebie nie ma takiego fizycznego obiektu, który nie zostałby stworzony. Kreujesz też swoje życiowe doświadczenia. To dotyczy również twojej postawy i fizycznej formy. Mistrzowie, również fizyczny wizerunek każdy stwarza sobie sam. W rzeczywistości, jeśli by wyświetlić twój fizyczny wizerunek z innych wcieleń, mogłabyś / mógłbyś poczuć zaskoczenie, jak wiele wspólnych cech fizycznych posiadasz obecnie. Kiedy masz boską mądrość, możesz tworzyć dowolne królestwa. Gdy masz wiedzę, nie masz się czego obawiać, ponieważ nie ma rzeczy ani światów, które mogłyby cię zniewolić lub zastraszyć. Kiedy strach zastąpisz wiedzą, wtedy zyskujesz oświecenie. Masz naturalny rytm istnienia w świecie fizycznym i w świecie niefizycznym. Chodzi o stan jawy i stan snu. Sny należą do największych naturalnych terapeutów oraz są łącznikami między wewnętrznymi i zewnętrznymi rzeczywistościami oraz wszechświatami.

Twoje zwykłe świadome doświadczenia w tych innych polach niefizycznej rzeczywistości nabywane podczas wypoczynku i wycieczek, które odbywasz podczas snu, i tak zwane stany świadomego śnienia, skorzystają również, kiedy często przebywasz w stanie czuwania w fizycznej materii. Lecz pozwól sobie powiedzieć, że obrazy, jakie widzisz w obu tych stanach, mają swoje podłoże, to jest mentalna interpretacja pól cyfrowych częstotliwości podstawowych jednostek świadomości. Częstotliwość odbierana przez twój mózg jest faktycznie kodem cyfrowym, krystalicznym wzorem symboli (zbliżonym do tego, co można nazwać grą w kółko i krzyżyk), które interpretujesz i przekładasz na język obrazów oraz uczuć. Zaakceptuj fakt, że tworzysz własne marzenia oraz fizyczną rzeczywistość. Ludzie zazwyczaj osądzają według własnych kryteriów przekonań oceniając co jest obiektywnie a co subiektywnie, co jest rzeczywiste a co nie. Kiedy wierzysz, naprawdę ufasz w swoje przyrodzone zdolności i możliwości stwórcze, wtedy naprawdę wykonujesz milowy krok do przodu.

Ponowne podkreślenie blokad związanych ze zwątpieniem

Problem większości ludzi polega na tym, że nie potrafią zmienić swoich przekonań i ślepo akceptują mentalne programowanie związane z trzecim wymiarem. Możesz myśleć pozytywnie, lecz jeśli w głębi wątpisz w to, że wydarzy się coś dobrego, wtedy to się nie wydarzy. Więc wracamy do programowania i jego wpływu na przejawienie – zgodne z prawem przyciągania. Zwątpienie jest blokadą, która powstrzymuje manifestację twoich pragnień. Jeśli wątpisz, to znaczy, że nie wierzysz. Wątpliwości tworzą w mózgu biochemiczną reakcję. To aktywuje też nośnik neuronów z przysadki do szyszynki nie pozwalający na otwarcie „bramy”. Wątpliwość istnieje, bo nie wierzysz.

Szyszynka.

Od wieków wiadomo, że szyszynka jest interfejsem pomiędzy światem fizycznym a wyższymi wymiarami. Można powiedzieć, że jest bramą pomiędzy ego, mózgiem a boskim Umysłem. Tak to określili metafizycy – Kartezjusz czy Edgar Cayce, nazywając ją siedzibą duszy (ducha). Szyszynka jest pośrednikiem zaawansowanej wiedzy / mądrości do materialnego przejawienia. Aby pomost, brama pomiędzy fizycznością a niefizycznością - pomiędzy mózgiem a umysłem - mogła się otworzyć, szyszynka musi współpracować z przysadką. Bez względu na wiedzę pozwól sobie uwierzyć, i to może stać się rzeczywistością, gdyż wtedy szyszynka otworzy bramę do boskości. Uczyni to, kiedy odczyta częstotliwości myśli i termiczny biochemiczny strumień płynący przez ciało. Twój ludzki mózg w każdej sekundzie przekształca wygenerowane myśli w tysiące biochemikaliów. Nie każda myśl przeciętnego mózgu sięga do wyższego Umysłu, ale to już zostało wyjaśnione.

Boski Umysł.

Boska mądrość pochodzi z boskiego Umysłu, a kiedy pozwolisz umysłowi przejąć stery od ego, możesz sięgnąć po mądrość boskiej kreatywności. To jest ta mądrość przesączona z wiedzy, która daje możliwość skorzystania z prawa tworzenia. Gdy wpłynie, wtedy wiesz, czego chcesz i podejmujesz działania w tym kierunku. Ludzkie ciało jest instrumentem, który może być użyty w celu uzyskania dostępu do wyjątkowych i niezwykłych boskich energii. Ale one są poświęcone zasadom związanym z dostępem do boskości. Kiedy ciało jest odpowiednio dostrojone, osoba je zamieszkująca osiąga mądrość, aura jest utrzymywana w stanie równowagi i może osiągnąć Mer-Ka-Na, zaś drzwi do prawa tworzenia przez prawo wiary i prawo przyciągania są otwarte. Aby to się stało, wszystkie układy muszą pracować w zrównoważonej synchronizacji. Jeśli używasz swego ciała bardziej dla fizycznej satysfakcji niż jako instrumentu do osiągnięcia boskości … będziesz czerpać to, co siejesz.

Zakończenie.

Jesteś władcą każdego swego doświadczenia. Nawet w najbardziej opuszczonych stanach pozornej bezradności jesteś tym, który tworzy scenariusz każdej chwili i każdego doświadczenia. Jednak jeśli wykażesz się determinacją i mądrością, wykorzystując możliwość zastanowienia się nad swoją sytuacją i szukając pilnie prawa, z którego możesz skorzystać, wtedy stajesz się mądrym panem / panią siebie, który / która włada własną inteligencją i kształtuje myśl, stosownie ją skupiając, aby się zmaterializowała. Jedna myśl przyciąga drugą. Pozytywna energia przyciąga pozytywną energię. Jedna inteligentna myśl przyciąga kolejną. Podobnie, jeśli wciąż użalasz się nad sobą, wypełniasz się depresją i problemami, masz słabą samoocenę, przyciągasz do siebie jeszcze więcej tego samego. Tak działa prawo przyciągania. Taka jest ludzka świadomość, i tylko w ten sposób możesz się rozwijać - przez odkrywanie w sobie prawa świadomego tworzenia. I rzeczywiście, wraz z odkryciem jego zasad uczysz się, że kiedy tworzysz, dotykasz pewnych praw. I to odkrycie czeka na was wszystkich, jest kwestią zastosowania, autoanalizy i doświadczenia. Mistrzowie, jak zostało powiedziane, jesteście potężnymi duchowymi istotami dokonującymi ludzkich doświadczeń. Jesteście naprawdę wspaniałymi istotami dysponującymi mocą, inteligencją i miłością.

Kiedy przekonujecie się, że jesteście zarządcami własnych myśli, tym samym macie klucz do każdej sytuacji. W Mer-Ka-Na. W każdej sytuacji jesteście tymi, którzy udoskonalają prawo przyciągania, prawo wiary, i prawo tworzenia - te prawa stanowią dary boskości, a wtedy możecie przemieniać się i regenerować – możecie robić, co tylko zechcecie.

Naprawdę możecie świadomie przejawiać swój świat i w ten sposób doświadczać tego, co określa się mianem królestwa niebieskiego. Świadome tworzenie jest waszym przeznaczeniem, i wszystko co robicie, możecie uczynić złotym życiowym doświadczeniem.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej i razem dzielimy się z wami tymi prawdami. Wy zaś jesteście umiłowani.

I tak, to jest … i tak już jest.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

SZTUKA KREATYWNEGO ŻYCIA – UWIERZ W TO ALBO NIE! Metatron przez Tyberonna CZ I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu
Pozdrawiam was Mistrzowie! Jestem Metatron, pan Światła i wraz z Tyberonnem ze służby krystalicznej witam was wszystkich – każdego z osobna – w wektorze bezwarunkowej miłości.

Często mówi się, że ludzie uczą się pracować, lecz nie uczą się żyć. A na nowej Ziemi roku 2016 i później, istotne jest nauczenie się, jak żyć – jak żyć w obfitości. Życie nie ma być zwyczajnym istnieniem, nie chodzi w nim o to, aby ciężko pracować a na koniec umrzeć. W rzeczywistości życie jest cennym darem i daje wam okazję, abyście naprawdę nauczyli się przejawiać radosne i dostatnie bytowanie. Lecz uczenie się równowagi bogatego życia wymaga nieco starań. Jesteś tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnego tworzenia … i aby stwarzać z radością.

Wiele już napisano o prawie przyciągania. My zajmiemy się tym tematem wydzielając z prawa przyciągania prawo świadomej kreacji. Rzeczywiście warto zrozumieć tę różnicę.

Istotny element prawa przyciągania dotyczy myśli. W związku z tym trzeba sobie uświadomić, że każda myśl ma częstotliwość magnetyczną. Takie rezonansowe częstotliwości myśli przyciągają podobne myśli o podobnych wibracjach. Im więcej energii,uwagi, skupienia oddajesz konkretnej myśli, tym silniejsza się staje. Jeśli masz w sobie lęk lub frustrację, może przydarzyć się efekt śnieżnej kuli, przy którym jeden lęk, jedno zmartwienie, przyciąga inne. Podobnie, jeśli myślisz pozytywnie, radośnie, to takie myśli w rzeczywistości przyciągają do ciebie więcej życzliwych wibracji. Myśli wywołują uczucia o podobnym charakterze. I rzeczywiście ludzka energia eteryczna, ludzkie pole aury, będzie wibrować zgodnie z myślami.

Przyciągasz do siebie to, czego się boisz i to, co kochasz. Dlatego koniecznie musisz stać się strażnikiem własnych myśli. Każdy z was musi zorientować się, dokąd podąża jego uwaga i nad tym panować.

Takie jest prawo przyciągania. Lecz to nie jest produkt końcowy, który umożliwia świadome tworzenie. Jesteś tutaj, aby nauczyć się świadomie tworzyć, lecz o wiele ważniejsze jest sam proces tego. Dlatego rozmawiamy o prawie przyciągania i jak ono działa oraz dlaczego czasami nie działa. Koniecznie trzeba przy tym zrozumieć, że istnieje różnica pomiędzy przyciąganiem nieświadomym a świadomym. Są pewne wyjątki, na przykład związane ze stwierdzeniem „proście a będzie wam dane”. Najpierw musi istnieć wiara, a dopiero za nią podąża akcja.

Każdy z was jest istotą wielowymiarową. Tak naprawdę funkcjonujecie w formie kosmicznej i ziemskiej na wielu płaszczyznach rzeczywistości w wiecznym „teraz”. Czas jest specjalnie stworzoną iluzją. Wszystkie wasze wcielenia nie tylko występują równocześnie, istnieje też ciągła komunikacja pomiędzy licznymi jaźniami. Każde życie jest otoczone hologramem omni-Ziemi. Każdy zwięzły hologram jest dynamicznie wybraną rzeczywistością pośród nieskończonej liczby prawdopodobieństw. A zatem każde życie wpływa na inne, i to też jest jeden z aspektów prawa przyciągania, które omówimy podczas tego spotkania.

Prawo przyciągania i świadome tworzenie

Kochani, tworzycie własną rzeczywistość, kropka. Nie ma innych reguł. Jesteście tutaj na uniwersytecie dualności, aby nauczyć się prawidłowo tworzyć. Na ten temat napisano wiele tekstów - o tym, jak ludzie tworzą swoje realia perspektywiczne. Mamy jedno zastrzeżenie: To nie myśl pomaga tworzyć coś samodzielnie lecz WIARA … przekonanie wyrażone w myślach poprzez świadome oczyszczenie umysłu, a następnie poprzez działanie.

Aby wyjaśnić powiem, że za prawem przyciągania kryje się pewna bardzo realna nauka, którą jest prawo wiary. Prawo to decyduje o tym, co przyciągasz do siebie w życiu. Prawo wiary zawiera w sobie dodatki związane z planowaniem życia oraz z umowami zawieranymi ze sobą, aby móc się rozwijać. Ale lekcje, jakie sobie aranżujesz, przerabiasz dzięki konfrontacji i zdyscyplinowanym wysiłkom.

Zatem wielce istotne jest, abyście sobie uświadomili, że nigdy nie jesteście na łasce wydarzeń, nie jesteście skazani na bezradne zmierzenie się z czymś niewytłumaczalnym – nie jesteście jak ten statek tonący na morzu. Mistrzowie, żadne zdarzenia psychologiczne ani fizyczne nie mają nad wami władzy.

Kiedy wy, ludzie, w pełni zrozumiecie potężne możliwości umysłu związane z posiadanymi przekonaniami oraz jaki mają one związek z tym, czego doświadczacie, zobaczycie, że macie nieskończony wachlarz wyborów.

Lecz ci z was, którzy tkwią w starych schematach wzorców i ograniczających wierzeń, pozostają uwikłani w powtarzające się cykle z góry określonych reakcji, w tym w skłonności do blokowania nowych rozwiązań poprzez negowanie lepszego myślenia. Dlatego, jeśli nie nauczycie się na błędach popełnianych w przeszłości, będziecie skazani na ciągłe ich powtarzanie. W rzeczywistości możecie powtarzać cykl, aż nauczycie się, jak przebiega proces osiągania funkcji boskiego umysłu. To dotyczy wszystkich ludzi.

Musisz samodzielnie podjąć wyzwanie i się uwolnić.

Trzy prawa.

Istnieją trzy oddzielnie regulowane procesy zgodne z prawem przyciągania. Każdy z nich podlega innym kryteriom. Pozwólcie mi zdefiniować podstawowy aspekt każdego z praw.
* Prawo przyciągania – myśli mają częstotliwość i przyciągają odpowiednie częstotliwości.
* Prawo przekonania / wiary – przekonanie ponad wątpliwościami. Możesz przejawiać jedynie to, w co wierzysz.
* Prawo świadomego tworzenia – świadoma umiejętność skupiania się na oczywistych celach i wydarzeniach poprzez wielowymiarowy umysł w Mer-Ka-Na.

Konfiguracja kontraktu duszy.

A więc jeszcze raz podkreślam, że przekonania, które wypływają z ciebie do świata formy, tworzą twoją indywidualną i zbiorową rzeczywistość. Jak mówiliśmy w poprzednich przekazach na ten temat, twoja wyższa Jaźń, aspekt boskiej Jaźni, zaplanowała pewien scenariusz, co może być porównywalne z konfigurowaniem lub kontraktem duszy, który został przez ciebie wybrany jako lekcja duchowego rozwoju, aby zyskać większą mądrość. Z tym przypomnieniem w ręku, możemy również powiedzieć, że karma - tak to określacie – z wyższej perspektywy nie jest długiem. Raczej ma związek z Jaźnią – to równoważenie boskiej Jaźni.

Pozwólcie mi też dowieść, że jeśli masz cel lub obiekt w rzeczywistości 3D, który nie współgrałby z wyższą Jaźnią, w większości przypadków nie urzeczywistni się on, chyba że zostanie wybrany dla przepracowania lekcji wzrostu. Na przykład: jeśli człowiek pragnie bogactwa, a to przełoży się na wstrzymanie duchowego rozwoju lub spowoduje nadużycia, wtedy wyższa Jaźń może odrzucić takie pragnienie i zablokować jego manifestację. Czasami ludzie, którzy mają spełnione wszystkie materialne potrzeby 3D, mają mniejszą potrzebę szukania ścieżki rozwoju. Kiedy wejdziecie w program jakiegokolwiek doświadczenia, które jest niewygodne lub wam się nie podoba, musicie zrozumieć, że to WY stworzyliście tę pozorną łamigłówkę. W ramach tego aksjomatu, rzeczywiście dualizm oferuje w czasie linowym scenariusze, którym trzeba stawić czoła. Czy to akceptujesz czy nie, każda okoliczność i każda wynikająca z niej akcja, nawet tragiczna, została stworzona przez ciebie osobiście.

Jeśli na przykład ktoś w ekstremalnych okolicznościach popełnił przestępstwo i zgodnie z prawem został skazany na więzienie, to musi tego doświadczyć. Skazany więzień nie może - w większości przypadków - w ramach dualizmu po prostu tego uniknąć. Raczej musi zmierzyć się z przejawem dualności, który sam wygenerował w czasie liniowym. W 3D istnieją prawa przyczyny i skutku, które rozgrywają się na zewnątrz. Na tej szkolnej planecie kluczowym elementem procesu rozwojowego jest odpowiedzialność nie tylko za swoje czyny, ale i za przekonania. Istnienie obu biegunów jest niezbędne. Jeśli to zmienisz, możesz zmienić krajobraz wokół siebie.

Drodzy Ludzie, musicie zrozumieć, że jeśli staracie się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, zasadniczo staracie się zrzucić winę na inną osobę, grupę lub przyczynę. Lecz w tym procesie odsuwania od siebie winy nieświadomie oddajecie własną moc i odejmujecie sobie prawo własności, które pozwoliłoby wam ponowna kreację. W naturze, jak już wyjaśniono, problem polega na tym, że większość z was ma problem z przejmowaniem odpowiedzialności za własne fałszywe zachowania, ponieważ chce uniknąć bólu i poczucia winy, czyli konsekwencji samych działań, do których doprowadzili. Nie chcąc przyznać się do błędów. Ale w mniej oczywistych okolicznościach, kiedy ktoś czuje niedostatek i niekorzystne relacje, winien nie tylko zmienić naturę swoich świadomych myśli, lecz również wiarę w prawdopodobieństwa ich urzeczywistnienia … a następnie działać zgodnie z tymi przekonaniami.

Programowanie nieświadome.

Tworzysz własną rzeczywistość zgodnie z tym, co wybierasz i sądzisz o samym sobie i o świecie wokół. Jeśli nie wybierasz swoich przekonań celowo i świadomie, jesteś nieświadomie zaprogramowany. Będziesz bezmyślnie chłonąć kulturę 3D, szkolnictwo i otoczenie. Jeśli jesteś odpowiedzialny i świadomy swoich działań, jak możesz sobie pozwalać NIE kwestionować własnych przekonań? Jak możesz definiować siebie i świat wokół siebie, albo własne przekonania, które tworzą rzeczywistość. Kiedy w pełni zrozumiesz, że twoje przekonania tworzą twoją rzeczywistość, wtedy i tylko wtedy wydostaniesz się z niewoli doświadczanych wydarzeń. Po prostu musisz nauczyć się mechaniki i metod. Dopiero gdy wierzysz, program przekonań może w pełni zastąpić wcześniejsze błędne przekonania, że całkowite pole triady funkcji trzech własnych kroków - uznanie, zmiana i działanie, jest wypełnione. W tym procesie myśli muszą harmonizować z przekonaniami, a za nimi musi następować AKCJA! Więc poświęć resztę tej dyskusji na świadome tworzenie. Pamiętaj, że jesteś na zaawansowanej Ścieżce i potrafisz tworzyć świadomie.

Nie jesteś na łasce okoliczności.

NIE jesteś na łasce okoliczności, lecz te przekonania są, co ciekawe, powodem każącym ci błędnie myśleć, że jesteś. Poświęć chwilę, aby to rozważyć. To jest prawo przekonań / wiary. Jeśli uważasz, że jesteś w okowach okoliczności, to tak się dzieje dopóki nie zmienisz tego przekonania. Jesteś stwórcą uczącym się współtworzenia. Jesteś tutaj, aby to poznać / dowiedzieć się, że można i należy tworzyć. Jednym z kluczowych powodów doświadczania lekcji ziemskiego dualizmu jest nauczenie się, jak tworzyć odpowiedzialnie i świadomie. Nauczycielem jest często doktor „przyczyna i skutek”, który odwiedza cię w domu!

Zbierasz to co siejesz, i jakkolwiek by to było niewygodne, warto rozważyć to, co się zbiera. Aby wyrwać się z okoliczności, które są skutkiem psychologicznym, trzeba się nieco świadomie postarać, a zmiana bez wątpienia nastąpi. Tu znów kluczem jest wiara. Istnieje niewielka różnica, jeśli uważasz, że obecne życie jest spowodowane incydentem z wczesnego dzieciństwa lub z poprzednich wcieleń, albo jeśli czujesz, że nie masz nad tym kontroli. Wydarzenia i doświadczenia twojego życia są wywołane przez twoje obecne przekonania. Zmień przekonania a zmienisz życie, nie tylko teraźniejsze, ale i przeszłe, a także przyszłe. To jest twórcza moc wiary. Mistrzowie, niezależnie od poziomu waszego ilorazu ilorazu światła, i od tego, czy tworzycie nieświadomie czy świadomie, nie możecie uciec od własnych przekonań. To są enzymy, przez które powstają wasze doświadczenia.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej … i dzielę się wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani. I tak to jest … i tak już jest...

niedziela, 27 listopada 2016

HARMONIZOWANIE CIAŁ: FIZYCZNEGO, EMOCJONALNEGO I MENTALNEGO LM-11-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

TRZY PŁASZCZYZNY WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI EWOLUUJĄ JAK NASTĘPUJE:

MOSTEM DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI STAJE SIĘ CZAKRA SERCA,

ZMYSŁY CIAŁA EMOCJONALNEGO ROZWIJAJĄ SIĘ TAK, ABY FUNKCJONOWAĆ W POŁĄCZENIU Z CENTRUM DUSZY / ŚWIĘTEGO SERCA,

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA MENTALNEGO ROZWIJA SIĘ POPRZEZ ŚWIĘTY UMYSŁ I ŚWIADOMOŚĆ DUSZY,

ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA STAJE SIĘ TRZECIM SKŁADNIKIEM WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI - OBOK DUSZY I NADDUSZY / WYŻSZEJ JAŹNI.

Ukochani Mistrzowie, kiedy dostroicie się do częstotliwości Światła środkowego poziomu czwartego wymiaru, zrezygnujecie z koncepcji człowieczeństwa znanej w przeszłości. Przyszedł czas na wynurzenie się świadomości duszy, a jeśli pozwolisz jej na zarządzanie życiem, możesz zacząć wsłuchiwać się w mądrość żywiołów swego ciała i sygnały przez nie wysyłane, dotyczące tego, co przyczyni się do fizycznego oraz emocjonalnego dobrego samopoczucia. Twoje DNA i komórki ciała powoli przyswajają wyższe częstotliwości Światła, dlatego stopniowo zaczynasz wibrować i dostrajać się do subtelnych energii nowych czasów.

Ten etap procesu transformacji można przyrównać do śmierci starej samoświadomości, i naprawdę dochodzi w nim do usuwania zasłon iluzji. Kiedy wchłoniesz kolejny, nowy poziom Nadduszy / wyższej Jaźni, przyswoisz mądrość i oświecenie aspektów swojej wyższej Istoty. Przechodzisz proces zrzucania licznych warstw gęstości, które przez wiele wieków ziemskich doświadczeń wchłaniała twoja aura. Kiedy mówisz, że światło powinno cię uwolnić („a światło cię wyzwoli”), stwierdzasz prawdę, bo światło rozpuszcza kolejne warstwy negatywności gromadzone przez tak długi czas.

Kiedy zwracasz się ku wnętrzu i uczysz się skupiać w świętym Sercu, w mocy chwili TERAZ, zaczynasz funkcjonować w polu aury subtelnego Światła własnego stworzenia. Z biegiem czasu, jako transformator światła, zaczniesz sięgać dalej i przyswoisz maksymalną ilość diamentowych cząstek Światła Stwórcy, a resztę świadomie wypromieniujesz na ludzkość i w świat.

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otworzysz bramy / portale fizycznego ciała do wyższych wymiarów, które znajdują się w: czakrze wzniesienia lub Medulla Oblongata, w nerwie błędnym u podstawy czaszki, a także w tylnym portalu świętego Serca i świętego Umysłu. To są główne etapy procesu wzniesienia. Po zakończeniu tego procesu będziesz na dobrej drodze do uzyskania dostępu do pierwszego, niższego poziomu piątego wymiaru, gdzie powita cię wejściowy poziom świętej Triady.

CIAŁO KADMONICZNE ADAM /EWA jest twoim oryginalnym zindywidualizowanym atomem nasiennym Boskiej Jaźni w formie posiadającego pełną świadomość ciała świetlistego stworzonego przez Elohim (władców Światła / budowniczych) jako archetyp ludzkości. Adam Kadmon uosabia pierwotną kompletną boską i duchową naturę mężczyzny / kobiety. Nie jest tym samym, czym jest osobiste ciało światła Nadduszy, które samo w sobie ewoluuje w kierunku boskiej świadomości. Twoja wyższa Jaźń, ciało duchowe / Naddusza i święta Triada są rozdrobnionymi aspektami boskiej Jaźni, pierwowzoru ciała świetlistego.

Kadmoniczne ciało świetliste posiada zdolność do przyjmowania wszelkich form stwórczych i ich doświadczania w planie Boga Ojca Matki dla tego Wszechświata. Adam / Ewa Kadmon jest duchowo-fizycznym wytworem, który wciela się w planetarne światy podczas wszystkich cykli Boskiego stwarzania.

CIAŁO FIZYCZNE: Na początku procesu budzenia pojawia się potrzeba wnikania do wnętrza i słuchania wewnętrznej mądrości duszy. Ta świadomość duszy obejmuje żywioły ciała, pamięć atomu nasiennego, która zawiera doskonały wzorzec oryginalnej formy świetlistej Adam / Ewa Kadmon.

CIAŁO EMOCJONALNE: Najpierw uświadamiasz sobie, że twoje emocje kontrolują cię przez pragnienia, potrzeby i braki, które na dłuższą metę nie przynoszą ci poczucia szczęścia czy zadowolenia. Zaczynasz zwracać się ku wnętrzu, kwestionować swoje życiowe wybory oraz szukać odpowiedzi na ból i niezadowolenie, jakiego doświadczasz. Kiedy postępujesz zgodnie ze wskazówkami duszy i ich przestrzegasz, coraz wyraźniej słyszysz głos swojej superświadomości. Kiedy polegając na głosie tej wyższej mądrości wreszcie możesz czuć się komfortowo, ego stopniowo rezygnuje z kontroli, a reżyserem staje się Jaźń duszy, która prowadzi cię przez życie. Dostrajając swoją wolę do woli wyższej Jaźni, uczysz się ufać inspirującym intuicyjnym myślom płynącym ze świętego Umysłu.

W końcu zaczynasz przeglądać wszystkie wydarzenia, których uczestniczyłeś w tym życiu, z wyższego punktu widzenia. Rozwijasz emocjonalną bezstronność, ponieważ bardziej subtelnie postrzegasz relacje między ludźmi. Mając za sobą doświadczenia z ważnych emocjonalnych testów, rozwijasz lepsze rozumienie ludzkiej natury emocjonalnej. Ponownie uczysz się płynąć z prądem i postrzegasz swoje sprawdziany oraz wyzwania jako możliwości rozwoju. Potrafisz godzić się z przeszłością oraz planować przyszłość starając się żyć i skupiać na chwili bieżącej. W miarę upływu czasu wzorce wibracyjne ciała emocjonalnego wznoszą się ponad magnetyczne przyciąganie świata fizycznego.

CIAŁO MENTALNE: Zaczynasz zdawać sobie sprawę z ograniczeń świadomości i podświadomości oraz widzisz, jak sztywni, ograniczeni, a także powstrzymywani byliście w strukturze przekonań zbiorowej świadomości. Chętnie rozpoczynasz proces autoanalizy, dzięki któremu dokonujesz przewartościowania swoich postaw, osądów i zaprogramowanych pojęć. Zaczynasz odczuwać palące pragnienie, aby poszerzyć wiedzę ponad fizyczną rzeczywistość, poszukując informacji na temat, dlaczego jesteś tu, na Ziemi, raz na temat szerszego sensu życia. Twój umysł instynktownie prowadzi na wyższe poziomy intelektu i zyskujesz dostęp do świętego / intuicyjnego Umysłu. Kiedy duchowa Jaźń staje się zarządcą twojego losu, twoje życie zaczyna się wyraźnie zmieniać na lepsze, a wtedy wiara i zaufanie stają się pewnością, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim porządkiem. Z całą pewnością także wiesz, że jesteś na Ścieżce wznoszącej do subtelniejszej, bardziej harmonijnej i przepełnionej miłością rzeczywistości. Wszystko, co musisz zrobić, to zatrzymać się na chwilę, a następnie krok za krokiem iść Ścieżką, która się przed tobą otwiera.

PAN SIEBIE JEST: ZDETERMINOWANY, DBAJĄCY O SIEBIE, ŚWIADOMY SIEBIE, ŚWIADOMY DUCHOWO. Pan siebie jest wrażliwy na otaczające go środowisko, jest obserwatorem doczesnych życiowych doświadczeń z wyższego punktu widzenia ISTOTY BĘDĄCEJ NA TYM ŚWIECIE, LECZ NIE Z TEGO ŚWIATA. Najbardziej dogłębnie odczuwasz to, kiedy po raz pierwszy doświadczasz energii miłości i radości promieniejącej z twojego świętego Serca i duszy. NATURĄ DUSZY JEST MIŁOŚĆ, a kiedy przebywasz w ograniczającym otoczeniu trzeciego / czwartego wymiaru, to Jaźń duszy łączy cię z esencją miłości Boga Ojca Matki.

Kiedy iluzja niższych wymiarów powoli zanika, pan siebie jest mocno skupiony w świętym Sercu, nawet pośród chaosu i zmian mocno trzyma się mądrości swego świętego Umysłu, gromadząc moc od naszego Boga Ojca Matki,.

ADEPT: Adept to osoba pewnie krocząca Ścieżką Światła, zaś punkt skupienia jej świadomości znajduje się w głębi świętego Umysłu i świętego Serca. Taka osoba jest zrównoważona, pełna harmonii i wszystkie aspekty duchowej Jaźni ma zintegrowane na poziomie trzeciego /czwartego poziomu świadomości. Jest bezpośrednio połączona z rozświetlającą ją świętą Triadą, która przebywa na najniższym, wejściowym poziomie piątego wymiaru. Aby osiągnąć ten etap, aspirant musi zakończyć pierwsze cztery etapy procesu oświecenia i osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo na poziomie pierwszych czterech wymiarów. JEST TO POZIOM WZNOSZENIA, KTÓRY TERAZ OTWORZYŁ SIĘ PRZED LUDZKOŚCIĄ, I KTÓRY MOŻE BYĆ ORAZ BĘDZIE POKONANY PRZEZ WIELE DZIELNYCH DUSZ ZAMIESZKUJĄCYCH CIAŁA FIZYCZNE.

UCZEŃ: Uczeń jest osobą, która posłuchała podszeptów duchowej Jaźni i aktywnie poszukuje oświecenia, mądrości, samorealizacji, a ostatecznie wewnętrznego mistrzostwa.

ŚWIĘTY UMYSŁ / WYŻSZY UMYSŁ: Ludzki święty Umysł jest eterycznym, krystalicznym atomem nasiennym przechowywanym w górnej tylnej części mózgu. Jest tam membrana światła blokująca dostęp do portalu oraz do treści twojego świętego Umysłu do czasu, aż podniesiesz swoje częstotliwości na odpowiedni poziom wyższego czwartego wymiaru. Twój święty Umysł mieści w sobie skondensowaną wersję twojej pradawnej historii i pewną część mądrości oraz ważne informacje, które zintegrowałeś podczas licznych minionych wcieleń w tym Wszechświecie. Stanie się panem siebie żyjącym na Ziemi polega na uzyskaniu dostępu do części cech i talentów przechowywanych w świętym Umyśle oraz ich przyswojeniu.

Aspekt mentalny twojej wyższej Jaźni lub mądrość, po którą sięgasz, kiedy łączysz się z licznymi aspektami rozległej Nadduszy, ostatecznie połączy cię z Obecnością JAM JEST/ Boskim Promieniem / boskim atomem nasiennym, który ma dostęp do mądrości Boga Ojca Matki lub zbiorowej inteligencji tego podwszechświata.

BOSKI UMYSŁ: Boski Umysł jest syntezą waszych boskich atomów nasiennych Boga na najwyższym poziomie - ostatecznie święty Umysł staje się częścią Boga Ojca Matki. Dla lepszego zrozumienia można powiedzieć, że wyższy Umysł jest subtelną częstotliwością świadomości, a wraz z każdym przyjęciem kolejnego aspektu Nadduszy / wyższej Jaźni uzyskujesz coraz wyższy poziom świadomości.

W trakcie przemierzania Ścieżki wznoszenia i przenoszenia się do akceptowalnego spektrum światła i cienia twoim celem jest rozwijanie zdolności do pozostawania skoncentrowanym w świętym Umyśle i świętym Sercu. Uczysz się świadomie utrzymywać wyższą perspektywę widzenia tego, co dzieje się wokół, wyrażając współczucie i bezwarunkową miłość do wszystkiego. Ma to związek z wewnętrznym mistrzostwem.

Kiedy dostrajasz się do wyższych częstotliwości światła, stopniowo przyzwyczajasz się do przepływu Oddechu świętego Ognia, który w starożytnych naukach był nazywany Rzeką Życia / Miłości / Światła lub Antakaraną. To jest ukryty potężny prąd promienia wiedzy zakodowanej w tej żyjącej Rzece Życia. To jest kod geniuszu twórczego – jednak, aby uzyskać dostęp do tej wrodzonej mocy, trzeba sięgnąć do mądrości świętego Umysłu i duchowej Jaźni.

Wy, gwiezdne dzieci, zostałyście zawezwane, aby powrócić do wewnętrznego mistrzostwa, a kiedy tego dokonacie, możecie rozpocząć proces tworzenia krystalicznego atomu nasiennego kodu życia, nowego zaawansowanego procesu ewolucyjnego, który ostatecznie zostanie wykorzystany przez formy życia w kolejnej, przyszłej Złotej Galaktyce.

Proszę, uczcie się tego, co wam przekazujemy, i starajcie się zrozumieć uniwersalny schemat, tak żebyście mogli dostrzec kolejną fazę cudownych kosmicznych zdarzeń, które rozgrywają się przed waszymi oczami. Jako nosiciele Światła obiecaliście być naszymi przedstawicielami na Ziemi. Wewnątrz siebie macie wszystko, czego potrzebujecie, aby zakończyć swoją ziemską wędrówkę przez pozostałą część czwartego wymiaru rzeczywistości. Kiedy pojawią się wątpliwości, pamiętajcie, że wszystkie wasze minione doświadczenia czy udane, czy pozornie zakończone niepowodzeniem, dały wam bogate doświadczenie, z którego możecie czerpać. Kochani, emanujcie swoim światłem do wszystkiego. Wzywajcie mnie, a pomogę w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że jestem z wami podczas tych dni i że bardzo was kocham.

JAM JEST archanioł Michał.

poniedziałek, 21 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA LISA RENEE październik 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Neurony lustrzane

Neuron lustrzany jest komórką, która się inicjuje, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Neurony inicjujące się w odpowiedzi na dostrzeżenie działań podjętych przez czyjeś ciało są nazywane neuronami lustrzanymi. Dlatego warto wiedzieć, że obserwując zachowanie innych komórek nerwowych lub neuronów w nas, inicjujemy podobne zestawy połączeń w naszym ciele, które odzwierciedlają te, które są uruchomione w obserwowanej przez nas osobie. To oznacza, że osoba oglądająca kogoś innego zaczyna realizować ten sam schemat działania za pośrednictwem informacji przeniesionych przez impulsy nerwowe. We wczesnych fazach rozwoju dziecka neurony lustrzane wspomagają jego rozwój przez lustrzane właściwości - ono naśladuje powtarzające się zachowania rodziców oraz środowiska. W przypadku niektórych dzieci autystycznych upośledzenie bioneurologiczne przejawia się jako słabsze funkcjonowanie neuronów lustrzanych. Odłączenie aktywności neuronalnej tych neuronów upośledza rozwój emocjonalny. Ogranicza to wzajemne uczuciowe więzi między ludźmi, oraz uczucia empatii.

Świadomy człowiek może kontemplować głębokie znaczenie neuronów lustrzanych w doznawaniu uczucia empatii, a także wpływ negatywnych wzorców myślowych, które łatwo mogą doprowadzić do form grupowej kontroli umysłu na naszej planecie. Za sprawą obserwacji powtarzających się zachowań, cyklicznie nadawanych tych samych obrazów, powielanych tych samych fraz językowych, i w konsekwencji poprzez ich stosowanie, w mózgu powstają pewne wzorce, które są budowane przez impulsy nerwowe. Te powtarzające się impulsy tworzą skojarzenia i w końcu powodują powstawanie mentalnych map. Powtarzające się sygnały transmitowane w impulsach nerwowych map mentalnych są dziełem grup ludzi, by następnie rozprzestrzeniać się dalej przez sam fakt ich obserwacji. Jeśli zaangażowani w to ludzie są nieświadomi swoich reakcji i tego, co obserwują, absorbują sygnały od tych większych grup, a następnie tworzą podobne mapy mentalne. Osoby nieświadome większych negatywnych wzorców mogą odzwierciedlać dokładnie te same myśli i zachowania - kopiowane z otoczenia - ucząc tych samych wzorców swoje dzieci. Jednak lustrzane neurony mogą także pomóc nam wyczuć intencje i uczucia kryjące się za działaniami innych ludzi. Dlatego neurony lustrzane są neurologiczną podstawą ludzkiej zdolności do wyczuwania głębszych zakresów emocji, które są również związane z uczuciem empatii i rozwijania wyższej percepcji sensorycznej. Skąd mamy wiedzieć, kiedy język ciała danej osoby emituje sygnały, czy jest smutny lub zły albo spokojny i szczęśliwy? Jak czujemy dobre lub złe wibracje, kiedy jesteśmy pośród grupy ludzi? Neurony lustrzane zbierają informacje sensoryczne przez stałą obserwację ludzi oraz rzeczy z otoczenia i je na swój sposób interpretują, przekazując do pamięci świadomości.

Kiedy poszerzamy świadomość, zyskujemy głębsze połączenie z wewnętrznym duchem i kontrolę nad funkcjami neuronów, a typ informacji jest sygnalizowany do ciała. Poprzez proces przebudzenia do głębszej samorealizacji, osoba staje się bardziej świadoma. Kiedy jej stan świadomości jest jeszcze bardziej poszerzony, neurony zaczynają się zmieniać i dostosowywać do nowych warunków rozszerzonej rzeczywistości. To z kolei zwiększa aktywność mózgu, który otwiera się na znaczące zmiany, które mogą włączyć nowe synapsy, co w efekcie może całkowicie przemapować mózg. Podatność mózgu na adaptacje powoduje radykalne przesunięcia w świadomości, zachowaniu, sposobie myślenia i empatii, a to nazywa się neuroplastycznością. Zdolność świadomości do przekierowywania ruchu neuronów w mózgu wpływa na potencjał siły i działania połączeń nerwowych oraz ścieżek, co może całkowicie przesunąć mentalną mapę w mózgu. Elastyczność nerwowa i mentalna odgrywa dużą rolę w w zdolności danej osoby do aktywacji wyższego poznania, rozwija wyższą świadomość i pamięć dostępu oraz funkcje czuciowe w mózgu. Oznacza to, że bezpośrednie doświadczenia świadomości oraz praktyki duchowe zmieniają zarówno fizyczną strukturę mózgu (anatomia) jak i organizację jego funkcjonowania (fizjologia), co skutkuje pozytywnymi zmianami prowadzącymi do większej swobody świadomości. Duchowe praktyki, takie jak współczująca medytacja, pomagają zwiększyć samoświadomość poprzez poprawę funkcjonowania mózgu, zwiększają też aktywność neuronów lustrzanych, jednocześnie wzmacniając układ nerwowy. Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek możliwości biologicznej, mamy dostęp do neuronów lustrzanych i korzystamy z nich tak, aby mogły się mnożyć pogłębiając zdolności naszej świadomości.

W ten sposób, zmieniając stan świadomości poprzez wzniecanie neuronów lustrzanych w ciele, przekazujemy sygnały o tym, co dzieje się w środowisku. Doświadczamy tych sygnałów lub impulsów nerwowych bazujących na rezonansie świadomości drugiej osoby i jak to jest związane z działaniem lub wynikiem zdarzenia, które obserwujemy. To oznacza, że neurony mogą odzwierciedlać to, co ma znaczenie dla danej osoby lub jest z nią związane. Rezonans świadomości będzie interpretował impulsy nerwowe jako harmonijne, neutralne lub niezgodne z sygnałami ciała fizycznego. Człowiek dysponujący poszerzoną świadomością jest w stanie dokładnie zinterpretować sygnały własnego ciała, kiedy jest wystawiony na harmonijne, niespójne lub neutralne energie, co jest miarą jego rozwoju oraz odzwierciedla to, czy ma wystarczające połączenia, aby przywrócić zdrowe funkcjonowanie własnego systemu nerwowego i mózgu.

Neurony lustrzane i aktywność neuronalna w żywej tkance ludzkiego ciała oraz mózgu są bezpośrednio połączone ze świadomością energetyczną, z duszą tej osoby.

Zgodnie z tym duchowo – energetyczne funkcje świadomości mają bezpośredni wpływ na wszystkie aktywności komórek nerwowych, neuronów lustrzanych i zdrowe funkcjonowanie całego układu nerwowego oraz mózgu. Świadomość przenoszona do ciała syntetycznego, na przykład przez biologiczne drony, nie ma tej samej biologicznej sieci neuronowej czy aktywności mózgu albo funkcji neuronów lustrzanych. Dlatego typy jednostek, które wykorzystują sieci sztucznej inteligencji i dokonują projekcji świadomości do sztucznych ciał, nie są w stanie doświadczyć bezpośredniego zrozumienia zakresów emocji czy wygenerować uczucie empatii dla innych żywych istot. Faktycznie są to podmioty pozbawione duszy. To dlatego mają obsesję na punkcie transhumanizmu i studiują temat genetyki wewnątrz żywych tkanek ludzkich ciał. Ludzie mają istotny zakres stanów emocjonalnych i zmysłowych, których mogą doświadczać, które te jednostki uznają za tajemnicze, ponieważ nie mogą wygenerować ich u siebie. Niestety, w wyniku bio-neurologicznych zaburzeń - w połączeniu z systemami kontroli umysłu opartymi na traumie - wiele ludzi żyjących w tym czasie na Ziemi traci zdolność do wyrażania wyższych emocji i empatii. Jest to wynikiem odłączenia duszy, hybrydyzacji z Obcymi, kontroli umysłu, przemocy i traumy - wpływających zarówno na świadomość jak i na funkcjonowanie systemu neurologicznego, mózgu oraz ciała. Praktykowanie uważnej medytacji i wyższych emocjonalnych zachowań związanych z miłującym współczuciem, pokojem, leczy ludzki układ nerwowy a także liczne choroby powstałe za sprawą wzorców dostających się do mózgu.

Zdolności empatyczne neuronów lustrzanych

Kiedy możemy się zrelaksować w wewnętrznej ciszy naszej istoty, która istnieje bez myśli, i czujemy się na tyle bezpieczni, aby pozwolić sobie poczuć wewnętrzną głębię, wtedy otwieramy drzwi, przez które możemy dojrzeć cudze uczucia. Kiedy wczuwamy się w uczucia i emocje innych ludzi, do głosu dochodzą neurony lustrzane. Kiedy te neurony lustrzane wzniecają się w naszych mózgach i aurach, wpływa to również na mózgi oraz aury ludzi nas otaczających. Proces empatyzacji z emocjami i odczuciami innych oraz własnymi to proces ucieleśniania empatii. Empatia jest funkcją duszy, i oba te elementy ucieleśniają się razem jako część przymiotów zdobywanych w trakcie łączenia z wyższą świadomością.

Kiedy jesteśmy obecni w danej chwili i zdajemy sobie sprawę ze stanu własnej świadomości, empatyczne zdolności naszych neuronów lustrzanych budzą się w odpowiedzi na postrzeganie innej osoby, a to pozwala nam poczuć, jak to jest być w jej sytuacji. Jest to pozycja wyjściowa do rozwijania miłującego współczucia poprzez czucie empatii do innych. Współczucie i empatia to podstawy miłości, to są tkanki, które łączą wszystkich ludzi oraz rzeczy, łączą nas ze wszelkim życiem stanowiąc podstawę światowego humanizmu. Kiedy jesteśmy w stanie wczuć się w inną osobę i wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy znaleźli się w jej skórze, wtedy odczuwamy prawdziwą empatię. Jak byśmy się czuli gdyby działo się z nami to, co z nimi? Lustro świadomości odbija z powrotem za pomocą neuronów lustrzanych – czując w ten sposób, możemy przemyśleć własne poczucie tożsamości i wzorce emocjonalne. Tak widzimy i czujemy własne wzorce odzwierciedlające się w nas samych i w innych. W takiej chwili samorealizacji, kiedy czujemy głęboką empatię, nie mamy wyboru i doświadczamy kogoś innego jak samego siebie. Wtedy znika pozorne poczucie separacji.

Im częściej podróżujemy po tych szlakach neuralnych stworzonych przez duszę w mózgu, tym więcej wykazujemy autorefleksji i empatii, tym więcej generujemy neuronów lustrzanych, a one zmieniają naszą osobistą mapę mentalną i, potencjalnie, mapy mentalne innych.

Mapy mentalne i osobiste schematy

Pamięć przestrzenna jest częścią funkcji pamięci w mózgu, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie informacji na temat otoczenia osoby i świadomość jej orientacji w czasie oraz przestrzeni. Pamięć przestrzenna działa jak mapa mentalna, posiada informacje osobiste dotyczące dostępu, kodu, gromadzenia i przywoływania informacji na temat lokalizacji oraz charakterystyki zdarzeń, których osoba doświadcza w życiu codziennym. Każdy z nas ma własną mapę mentalną, stworzoną z zebranych wspomnień dotyczących bezpośrednich doświadczeń. Kiedy przez całe życie gromadzimy wspomnienia, zyskujemy wzorce myślenia i zachowania, które tworzą ramy lub schemat organizowania całej zawartości pamięci w systemie ciała mentalnego. Spójność i wytrzymałość tych mentalnych ram lub schematu jest tym, co określa sposoby, w jakie jesteśmy w stanie postrzegać nowe informacje i wiedzę.

Mapa mentalna działa jak sieć mainframe, która tworzy nasz osobisty schemat i dekoduje język - jest obiektywem, przez który wszystko widzimy. Mentalne mapy i osobiste schematy większości ludzi zostały stworzone z automatycznych myśli generowanych w zbiorowej nieświadomości z treści umysłu nieświadomego. Tak więc, większość ludzi zwraca uwagę tylko na te rzeczy, które pasują do ich osobistego schematu nieświadomych i świadomych przekonań, których używają do wyjaśnienia natury rzeczywistości oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Mają tendencje do powtarzania interpretacji nowych informacji, które są sprzeczne z ich przekonaniami, tak aby dopasować je do własnego schematu. Schemat osobisty wpływa na sposób postrzegania rzeczy i ostatecznie może zablokować przyswajanie nowych informacji, jeśli przekonania są mentalnie sztywne. To może prowadzić osobę do wybiórczego pamiętania tylko niektórych rzeczy. Większość ludzi tworzy skróty myślowe, ponieważ to wymaga od nich najmniejszego wysiłku. Najczęściej wybierają wyjaśnienia, których interpretacja jest dla nich dostępna, a jeśli ta nie pasuje do ich osobistego schematu, po prostu ją odrzucają. Na przykład znamy używane wielokrotnie określenia służące do zdyskredytowania scenariusza porwania lub obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających: balon meteorologiczny, gaz bagienny, uwaga poszukiwacza, teoria spiskowa. Takie wyjaśnienia służą dopasowaniu tych doświadczeń do schematu kontroli umysłu NAA.

Nasz osobisty schemat reprezentuje zdobytą wiedzę podstawową, która formuje się w mowie i znaczeniu używanym do wyrażenia połączeń pomiędzy pojęciami. Nasza mapa mentalna jest tym, co pozwala na wizualizację obrazów okiem umysłu – pozwala tak zobaczyć wyobrażenia myślowe i rzeczy. Kiedy przez całe życie gromadzimy wiedzę, zyskujemy wzorce myślowe i zachowania, które tworzą ramy dla organizacji systemu ciała mentalnego, sposób, w jaki jesteśmy w stanie dostrzec i skategoryzować nowe informacje. Jeśli uda nam się stworzyć mentalną mapę poszerzonej bioneurologicznej świadomości, zwanej także wzniesieniem, możemy otworzyć umysł i rozważyć nowe podstawy wiedzy, która pomaga nam zwiększyć neuroplastyczność, aktywować nowe partie mózgu oraz sieci neuronowych, co z kolei pomaga poszerzyć osobisty schemat.

Etapy wzniesienia poszerzające bioneurologiczną świadomość

Etapy wzniesienia są związane ze ściągnięciem do nas w materię i zakotwiczeniem w ciele fizycznym - poprzez sukcesywną aktywację - Kundalini, warstw światła i dźwięku z naszych ciał duchowych, które posiadają wyższe częstotliwości. Przekazy elektromagnetycznych częstotliwości występują dzięki wielu funkcjom naszej bioneurologii, między innymi przez OUN, mózg i fizyczne części ciała oraz strukturę nadialną oraz duchowe części ciała. Jednocześnie wzniesienie jest przesunięciem energetycznego widma wzorców częstotliwości przechowywanych w fizycznej Jaźni. Kiedy wchłaniamy je do warstw ludzkiego pola bioenergetycznego i je aktywujemy, aktywuje się zestaw instrukcji wyższego DNA. To wywołuje łańcuch zdarzeń, które powodują kompletną transformację i transmutację różnych wzorców oraz programów myślowych przechowywanych w tożsamości, która przesuwa linie czasu i zmienia kierunek świadomości danej osoby. Kiedy ta jest duchowo aktywna, stare wzorce tożsamości zaczynają się przesuwać i przeinstalowywać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce oraz we wzorcu pamięci jako wibracja energetyczna ciała. Biologiczny proces wzniesienia przejawia fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy powodujące duchowy kryzys nazywany ciemną nocą duszy. Osoby nie znające kontekstu wzniesienia, pozwalają sobie na traktowanie przez system medyczny jako chore i otrzymują leki, które blokują ich rozwój duchowy. Sami musimy mieć rozeznanie co do naszych dolegliwości, aby znaleźć własną prawdę i przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem. Nie możemy zdać odpowiedzialności na innych.

Etap pierwszy - inicjacja

Duchowa inicjacja dotyczy ciała fizycznego, ponieważ łączy je z nową falą częstotliwości elektromagnetycznej ukrytej w warstwach ciała duchowego. To aktywuje się zgodnie z osobistym planem wraz z wyższymi częstotliwościami, które stają się dostępne lub są generowane na planecie. Celem jest zainicjowanie bio-neurologicznego połączenia z warstwą częstotliwości zakodowanej elektromagnetycznej informacji, która jest przeznaczona do wsparcia aktywacji i podłączenia do wyższych kodów DNA. Każdy z nas posiada wyższą inteligencję i to jest ten aspekt, który kieruje procesem wznoszenia fizycznej Jaźni. Istnieją grupy przewodników wznoszenia związanych z duchową linią rodu osoby, którzy pojawiają się, aby wesprzeć ją w procesie inicjacji. Zasadniczo osoba jest gotowa do duchowej inicjacji, gdy załącza się jej neurologiczna struktura i zaczyna się narastanie elektromagnetycznych kodów światła oraz częstotliwości duszy przez aktywację Kundalini. Taka aktywacja przyciąga nowe struktury neurologiczne i sieci neuronowe, które działają jako odbiorniki energii, tak że osoba może wchłonąć nowe częstotliwości i inteligencję do aury. Aktywacja Kundalini wiąże się także z aktywacją odbiorników częstotliwości DNA zwanych odbiornikami Apparthi, które działają jak wiązka splotu nerwowego służąca do przesyłu kodów DNA i inteligencji do ciała świetlistego. Ponadto DNA ma 12 pod-pasm nazywanych kodami lub ognistymi literami. Litery takie są alfabetem komórkowym DNA, a stają się aktywne i zorganizowane dzięki neurologicznym odbiornikom, kiedy zaczynamy absorbować częstotliwości pierwszej oktawy następnego wymiaru, do którego się wznosimy. Ciało zazwyczaj szuka spójnego procesu inicjowania do następnych warstw o wyższej częstotliwości w celu uzyskania harmonicznego tonu, aby wspomóc fizyczną Jaźń i ciało w aklimatyzacji częstotliwości w ciele świetlistym. Zbyt duża lub zbyt szybka ekspozycja na wysokie częstotliwości elektromagnetyczne może spowodować poważne uszkodzenia układu neurologicznego i mózgu – skutkując psychozami. Każda osoba ma specyficzną sygnaturę energetyczną (ścieżka wcielenia), która określa szczegóły przebudzenia. Gwiezdni ludzie i indygo są pierwszymi falami ludzi przebudzonych duchowo, a każda osoba posiada odrębną ścieżkę wzniesienia, jednak to samo połączenie wewnętrzne w procesie bio-duchowej transformacji elektromagnetycznej. Poszerzenie świadomości następuje przez progresywne stany inicjacji, dokonywane dzięki sukcesywnie zwiększającym się częstotliwościom elektromagnetycznym spowodowanym przez aktywację Kundalini, które są przekazywane do całej bio-neurologii.

Etap drugi: absorpcja

Nowa częstotliwość elektromagnetyczna jest wprowadzana w aurę i przekazywana do ciała przez OUN i mózg, po czym wraz z informacją jest stopniowo całkowicie wchłaniana przez ciało świetliste. Każda osoba przechodzi przez ten proces na własny sposób, a częstotliwości powodują wynurzanie się różnego rodzaju doświadczeń, ponieważ ujawniają karmiczne lekcje, kwestie wewnętrznego mistrzostwa, innych wcieleń, widzenie zmarłych krewnych, emocjonalne i duchowe rozwiązywanie konfliktów, itd. Spirale Kundalini przemieszczają się w górę kręgosłupa wzdłuż nerwów rdzeniowych, a elektromagnetyczna częstotliwość w miarę przesuwania w górę wpływa do czakr i ciał duchowych. Kiedy ta nowa częstotliwość zaczyna narastać w ciele świetlistym, ujawniają się cielesne blokady energetyczne. Na tym etapie przepracowywania karmicznych wzorców może pojawić się wypieranie lub usuwanie martwych zatorów świetlnych lub miazmy, co jest potrzebne do sklarowania i dokonania duchowego postępu. Podczas tego etapu może dochodzić do materializacji tych duchowych energii i mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Sukcesywne oczyszczanie psycho-emocjonalnych blokad energetycznych otworzy dostęp do wyższej inteligencji i poszerzania świadomości dzięki wyższej duchowej tożsamości danej osoby.

Kiedy to przemieszczenie za pośrednictwem pasm wymiarowych i łączy komunikacyjnych do wyższej inteligencji wejdzie w tryb on-line, dostrzegają to istoty pozawymiarowe takie jak zaawansowane ET. Te będą atakować wznoszącą się osobę, aby utrzymać ją pod kontrolą lub aby wypaczyć proces wznoszenia. Na przykład, kiedy wznosimy się do wymiarów duchowych, osoba zaczyna absorbować częstotliwości duszy w swoim centrum serca poprzez struktury nadialne, które transmitują te informacje do jej OUN i mózgu. W każdym wymiarze (4D-5D-6D) istnieje 12 podharmonicznych tonów, które tworzą trzy warstwy ciała duchowego. Osoba zaczynająca przyjmować pierwszy podharmoniczny ton warstwy duszy i chcąca wypełnić się całym spektrum 4D, musi wchłonąć wszystkie 12. Proces trwa tak długo, aż wypełni się cała skala harmoniczna wymiarów, w których wszyscy mamy aspekty naszych ciał duchowych. Te nuty częstotliwości drążą warstwy naszych ciał świetlistych, aż w pełni się w nich zakotwiczą i połączą ze strukturą fizyczną. Ten proces nazywa się akrecją światła. Za ten proces jest odpowiedzialne połączenie naszej naturalnej biologii, inteligencji duszy i monad, a wyższa inteligencja robi to tak gładko, jak to możliwe. Jeśli osoba jest oporna lub nie rozumie, co się z nią dzieje, może blokować postęp i kontynuację duchowej komunikacji. NAA podżega strach w procesie rozwoju duchowego, aby go wstrzymać.

Etap trzeci – integracja

Aura przyjmuje częstotliwości nowych sygnałów elektromagnetycznych z wędrującej w górę spirali Kundalini, w zależności od poziomu świadomości tożsamości, czakr lub ciał sferycznych, jak również wtedy, kiedy DNA jest aktywowane w kierunku zintegrowania fizycznej Jaźni. Kiedy jednostka zaczyna komasować nowe energie, może rozwijać nowe sieci neuronowe i zwiększać zdolności telepatyczne lub rozwijać wyższe zdolności czuciowe. Istnieje wiele symptomów wznoszenia powodujących zmiany w każdej dziedzinie ludzkiego istnienia - fizyczne, mentalne i emocjonalne – które zmieniają percepcję lub poczucie tożsamości, co prowadzi do obumarcia ego. Jeśli umysł ego nie jest przygotowany na te zmiany w świadomości, to może wywoływać psycho-duchowy kryzys oraz problemy, i może nie radzić sobie z puszczaniem tego. Ponieważ brak jest informacji o procesie wznoszenia, większość ludzi czuje się bardzo zdezorientowana, a nawet przestraszona – tacy ludzie myślą, że są chorzy lub tracą poczytalność. Ci z NAA są z tego powodu szczęśliwi i jeszcze wzmacniają takie wypaczone narracje. Symptomy wznoszenia, aktywacji Kundalini, duchowego kryzysu i przypominania sobie traumy oraz nadużyć z obecnego oraz poprzednich wcieleń, mogą być błędnie identyfikowane jako przypadki medyczne.

Etap czwarty - wzniesienie

Po wchłonięciu wszystkich pasm częstotliwości i kodów zestawu instrukcji stosownego wymiaru, które zachodzi w ramach triadycznego strumienia Kundalini, częstotliwości spowodują uaktualnienie systemów, co poskutkuje wejściem na nowe poziomy duchowej świadomości - pod względem zwiększenia świadomości planetarnej, wyższej percepcji zmysłowej i doświadczania energii jako siły inteligentnej. Ludzkość poszerza świadomość ewoluując i łącząc się z planetarną świadomością, a to przesuwa ludzi żyjących na Ziemi do procesu rehabilitacji i praktykowania wyższych zasad służenia innym. Kiedy człowiek rozwija się do monady wyższych sfer (8D+) lub należy do gwiezdnego zasiewu, zaczyna przejawiać świadomość wyższych inteligentnych istot pozaziemskich – świetlistych i mrocznych - i wzajemnie z nimi oddziaływać, jak również z innymi poziomami planetarnej lub gwiezdnej świadomości. Ciało monadyczne zaczyna tworzyć ciało sferyczne, aby umożliwić narastania płynnego światła plazmy, a to powoduje tworzenie ciała wiecznego boskiego źródła lub ciała kryształowo-diamentowego słońca. Ciało to można utożsamić z kosmicznym suwerennym prawem Jedni, o które toczy się galaktyczna wojna – chodzi o kontrolowanie jego zawartości i diamentowej struktury. To są wymiary ciekłego światła plazmowego lub hydroplazmicznego światła w polach anty-cząsteczek, które łączą się z boskim polem punktu zerowego poza czasem i wymiarowością. Kiedy osoba komunikuje się z poziomami monadycznymi oraz z poziomami awatara i je ucieleśnia, jest kierowana wyłącznie ku misjom i służbie dla innych. Kiedy jest wcielona po to, aby służyć Ziemi lub z konkretną misją duchową, zaczyna dostrzegać holograficzną architekturę, na przykład planetarne bramy, gwiezdne wrota, planetarne siatki, co zazwyczaj czyni ją pracownikiem sieci.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

wtorek, 15 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA - LISA RENEE październik 2016 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy patrzymy na obraz zniewolenia świadomości z szerszej perspektywy, dostrzegamy liczne programy NAA do targetowania mózgu, ośrodkowego układu nerwowego i myślokształtów każdej osoby żyjącej na Ziemi. W szerzeniu programu transhumanizmu widzimy lansowanie hybrydyzacji i sztucznej integracji z fałszywymi sieciami neuronowymi mającymi sterować centralnym układem nerwowym oraz mózgiem. Coraz wyraźniej rozumiemy, że ludzka neurobiologia jest przewodnikiem dla empatii, która, jako że posiada funkcje duchowe, łączy nas z wyższą świadomością, a NAA i ich bezduszne sługusy z AI - zainfekowane syntetyczne istoty - nie mają bioobwodów dla empatii. W gruncie rzeczy miotamy się pomiędzy ludzkimi EMPATAMI a ludźmi zhybrydyzowanymi z Obcymi i pozawymiarowymi Obcymi, którzy nie są EMPATAMI. W tym miesiącu zajmiemy się głębiej bioneurologią i bioobwodami związanymi z empatią. Dowiecie się, jak z pomocą środków chemicznych i fal ELF steruje się ośrodkowym układem nerwowym i jak niszczy się ludzką zdolność do empatii. Zrozumiecie, w jaki sposób etapy wznoszenia i bio-neurologicznego poszerzania zwiększają zdolność do empatii, dostrajając nas do służby na rzecz innych i pracy na planetarnej sieci.

Nauka o neurobiologii oraz neurologii jest używana zamiennie w odniesieniu do gałęzi biologii, która skupia się na strukturze, a także funkcji, układu nerwowego i mózgu. Dziedzina neurobiologii obejmuje również badanie biologicznych sieci neuronowych w celu replikacji ich funkcji podczas produkcji sztucznych sieci neuronowych. Sztuczna sieć neuronowa jest siecią sztucznej inteligencji, która naśladuje funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i mózgu istot żywych takich jak ludzie oraz zwierzęta. Odkrycia na polu neurobiologii doprowadziły do ogromnej ekspansji i popytu na masowe produkty konsumenckie wytwarzane dla potężnych zysków wielu branż przemysłowych związanych z biotechnologią oraz lekami. Biotechnologia jest związana ze stosowaniem żywych systemów i organizmów dla rozwoju lub wytwarzania produktów, ze szczególnym naciskiem na genetyczne manipulacje mikroorganizmów oraz ich chemiczne reakcje. Obecnie środki pozyskiwania technologicznego lub kontroli farmaceutycznej nad sieciami neuronowymi, mapowaniem mózgu, genetycznymi modyfikacjami oraz eksploatacją systemów biologicznych są towarem, którym handluje się na planecie. Dążenie do uzyskania całkowitej kontroli nad bioneurologią życia to potężny biznes skrywający bardzo mroczną tajemnicę. Podczas obecnej fazy bifurkacji za zamkniętymi przed areną publiczną drzwiami jest toczona niezwykle gorąca dyskusja wokół ujawnienia tajnych metod technologicznych wykorzystywanych do bioneurologicznego zniewolenia, które odbijają się echem po całym Układzie Słonecznym.

Doświadczanie uczucia empatii przez ludzkość daje podstawę do zachowywania szacunku dla czującej żywej świadomości, a teraz możemy łatwiej zobaczyć, jak ci, którzy doszli do władzy, są bez wyrzutów sumienia zdolni do popełniania poważnych szkód u innych. Ogromna część populacji jest odłączona od życia i pozbawiona empatii, a my możemy łatwiej zauważyć, jak ich destrukcyjne myślokształty dają się przekształcać w obsesje na punkcie materii i własności. Następuje eskalacja korupcji, łapówkarstwa i technologicznych nadużyć narzucanych przez uprawnionych kontrolerów korporacyjnych, które są bardzo trudne do zaobserwowania. Jesteśmy zalewani oszukańczymi kampaniami marketingowymi i sprytnymi formami zastraszania, które mają zmusić nas do akceptacji szerszych programów neurobiologicznej kontroli wkomponowanej w zbiorową konsumpcję. Ludzie są zastraszani i robią ze swoich dzieci eksperymentalne świnki morskie, co ma służyć powstawaniu przyszłych generacji zaprogramowanych konsumentów. Żyjemy w czasach przejściowych, a to oznacza, że będziemy musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, co możemy zrobić, aby wydostać się z grona ludzi dokarmiających globalny system świadomości - zniewolonych i poddanych kontroli umysłu. Warto zrobić rozeznanie i spojrzeć na statystyki dotyczące chorób bioneurologicznych oraz rozważyć, kto i po co chce uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi oraz zwierzętami. Jakie liczne nieetyczne metody są wykorzystywane w celu uzyskania bioneurologicznej kontroli nad ludźmi, które czynią ich chorymi? Jeśli jesteśmy gotowi otworzyć swoje umysły i zobaczyć wyraźny obraz interesów korporacyjnych ukrywających znacznie większy globalny program bioneurologicznej kontroli, wtedy możemy podjąć pewne kroki, aby się wzmocnić. Aby chronić nasze systemy nerwowe i mózgi, powinniśmy zdać sobie sprawę z ich szeroko zakrojonych programów, a wtedy możemy odebrać im dostęp do naszych ciał świadomie odmawiając i pozostając swą obecnością w tu i teraz.

Nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji, które pomogłyby ludziom zrozumieć, że funkcje bioneurologiczne są bezpośrednio odpowiedzialne za połączenie z ciałami duchowymi, i że jeśli nasza bioneurologia jest zhakowana, jesteśmy skutecznie odłączani od emocji, serc oraz dusz. Stąd brak wiedzy podanej do publicznej wiadomości na temat krytycznej roli systemu nerwowego w doświadczaniu energetycznych połączeń z życiem - w tym zawiera się odczuwanie empatii, duchowe przebudzenie, telepatia komórkowa i rozwój wszelkich form wyższej percepcji zmysłowej. Mózg kontrolowany przez impulsy myślowe wysyłane ze sztucznych sieci neuronowych nie czuje empatii ani powiązania z życiem. Zdrowe funkcjonowanie OUN i mózgu są najbardziej istotnymi elementami w prawidłowej transmisji sygnałów elektromagnetycznych DNA oraz impulsów częstotliwości, które również komunikują się bezpośrednio z eterycznymi sieciami neuronowymi istniejącymi w ciałach dusza / duch. Podczas cyklu wznoszenia dla tego etapu przebudzenia, jak również w rodzącej się nowej generacji, niektóre osoby doświadczają pozytywnych form mutacji genetycznych, które mają wpływ na rozwój układu nerwowego i procesu zachodzącego w mózgu. Aby temu przeciwdziałać, medycy są zmuszani do intensywnego „leczenia” wszystkich osób, które mieszczą się pod etykietką duchowego kryzysu lub zaburzeń układu nerwowego jak ADHD czy postaci autyzmu.

Jeśli nasza bioneurologia jest nieustannie atakowana, zaszczepiana, zaburzana narkotykami i przeładowywana koktajlami energetycznych i chemicznych toksyn, wpływa to negatywnie nie tylko na odporność i zdrowie, lecz również łatwo blokuje komunikację pomiędzy ciałem fizycznym, mózgiem oraz wyższymi ciałami świadomości. Kiedy ciało ludzkie jest zalewane wieloma sygnałami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości w połączeniu z konkretnymi toksynami chemicznymi, wytwarza unikalne implanty eteryczne, które blokują przekazy wyższej częstotliwości pomiędzy układem nerwowym a mózgiem. Na przykład zaobserwowano, że pewne typy wzorców elektrycznych i / lub substancji pochodzących z chemitrails (rozpylanych przez samoloty smug chemicznych) często bywają podobne do typów grypy występujących na danym obszarze. Emisje elektryczne do lokalnego środowiska w połączeniu ze środkiem chemicznym i / lub zastrzykami wytwarzają w społeczeństwie szeroki wachlarz skutków biochemicznych, w tym bioneurologicznych, i dotyczących stanu świadomości. Kiedy te metody są wykorzystywane do blokowania impulsów nerwowych w OUN, to upośledza zdolność mózgu do przetwarzania rzeczywistości i przywoływania pamięci. Następnie to blokuje mózg przed odbiorem sygnałów komunikacyjnych z wyższych częstotliwości - tych, które występują powyżej dolnej skali częstotliwości rzeczywistości materialnej. Kombinacja ta jest powszechnie stosowana jako rodzaj zlokalizowanej elektrochemicznie indukowanej częstotliwości izolującej ludzką bioneurologię. Takie blokady odgradzają częstotliwości umożliwiające rozwój wyższej świadomości, i upośledzają bioduchowy rozwój oraz proces wznoszenia u danej osoby. W celu usunięcia takich tłumiących świadomość blokad częstotliwości, musimy najpierw dostrzec, że one w ogóle istnieją.

Przekierowanie OUN za pomocą elektronicznego molestowania

Gdy ciało i mózg są blokowane jakimiś metodami lub formami bioneurologicznego nękania, to przekierowuje system nerwowy i mózg, tak że staje się on bardziej dostępny dla transmisji myślowych generowanych z zewnętrznych źródeł przez elektromagnetyczne impulsy, takie jak sztuczne sieci neuronowe. Sztuczne sieci stale wysyłają elektromagnetyczne informacje za pomocą środków masowego przekazu, aby utrzymać ludzi w stanie kojarzącym się wyłącznie z bezsensownymi dramatami, opowieściami o tragediach i niedobrymi emocjami. Obecna rola mediów polega na utrzymaniu OUN w gamie negatywnych myśli oraz fiksacji lub obsesji na punkcie zewnętrznych bodźców fizycznych albo na rzeczach materialnych. W wielu formach mediów i marketingu pojawiają się elektroniczne próby włamań do sieci neuronowych, podczas których do mózgu przesyłane są pewne wiadomości. Na przykład obrazy świetlne i dźwiękowe przesyłane przez media poprzez filmy, Internet lub inne nośniki przekazują holograficzne informacje, a czasem implanty częstotliwości do OUN i mózgu, a ofiary przyswajają je wtedy, kiedy skupiają na nich uwagę. Najbardziej popularną formą masowego przekazu jest propaganda stosowana przez kliki prowadzące kontrolę umysłu, która jest używana do kształtowania aktywności mózgu i mentalnego mapowania. Przesyłane treści mają utwierdzić odbiorców, że takie holograficzne obrazy są naturą ich rzeczywistości.

Istnieje wiele transmisji zewnętrznych, zarówno fal dźwięku jak i światła (słuchowe i obrazowe) pochodzących z określonych zakresów elektromagnetycznego widma częstotliwości. Niektóre z tych przekazów są naturalne oraz ludzkie, podczas gdy inne służą sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ciało ludzkie emituje fale elektromagnetyczne i sygnały z bardzo niskiej skali częstotliwości wykorzystywane do kontrolowania większości funkcji mózgu oraz ciała. Ekstremalnie niskie częstotliwości mogą być łatwo wysyłane za pośrednictwem różnych technologii i są wykorzystywane do elektronicznego szykanowania oraz ukierunkowywania ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planety i na jej powierzchnię w celu neurologicznej kontroli systemu oraz mózgów poszczególnych osób a także grup ludzi. Technologia kontroli umysłu i implanty są czymś prawdziwym, zostało to ustalone oraz potwierdzone, chociaż media ci o tym nie powiedzą. Technologia istnieje, sprzęt jest na swoim miejscu, jak również patenty i agencje, które tym się zajmują, a korzysta się z nich już przez długi czas.

Kontrola umysłu służy do wytwarzania społecznie akceptowanych systemów przekonań i tworzenia antyludzkich systemów wartości, które sterują myślami, podobnie jak wojny oraz zabijanie w imię pokoju. Dopóki planeta jest w stanie wojny ze sobą, a ludzkość myśli, że jest w stanie wojny ze sobą nawzajem, karmimy system kontroli umysłu NAA, co pozwala kontynuować wampirzenie na zasobach planety. Częstotliwości kontroli umysłu i formy elektronicznego molestowania generują w ludzkich organizmach bioneurologiczne zaburzenia, które odwracają oraz zakłócają sygnały mózgowe. Szatańska agenda służy odwracaniu funkcji ludzkiej neurologii przez kondycjonowanie ludzi do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania własnych centr przyjemności. Cykl korelacji pomiędzy ośrodkami bólu oraz przyjemności jest wzmacniany i doprowadzany do takiej formy, która przeradza się w szkodliwe nałogi czy nawet dewiacje. Gdy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą oraz z ludźmi, zaczynamy wyraźnie dostrzegać program przeznaczony do atakowania oraz uszkadzania u nich układu nerwowego. Kiedy stajemy się bardziej świadomi tego, jak w organizmie są wzajemnie powiązane funkcje neurologiczne oraz mentalne i emocjonalne, to jesteśmy przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli oraz emocji. Wtedy możemy otwierać i trenować nasze ścieżki neuronowe, a następnie odbierać wiadomości bezpośrednio od świadomości naszych wyższych ciał - od Jaźni duszy i Ducha, przesłaniając nimi wiadomości od trzech warstw ego, które są głównymi widmami częstotliwości służącymi do elektronicznego molestowania i kontroli umysłu.

Zaburzenia bioneurologii

Bioneurologiczne zaburzenia obejmują schorzenia mentalne mające związek z rozstrojem emocjonalnym i zachowawczym, na przykład autyzm. Pod tym pojęciem ukrywa się też szereg chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia, choroba Parkinsona. Jak pokazują statystyki, ilość przypadków chorób neurologicznych i psychicznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat, dlatego należy zadać sobie pytanie, co się zmieniło oraz co uszkadza ludzką neurobiologię. To są fakty, które nie mogą być zakwestionowane przez społeczność naukową i medyczną. Obecnie stwierdzono, że jeden z 42 chłopców przejawia oznaki autyzmu klasyfikowanego jako choroba bioneurologiczna. Jeden na 3 seniorów umrze z powodu choroby Alzheimera, a u jednej z 9 osób powyżej 65 roku życia rozpoznano już tę chorobę. Według National Alliance jedna na 25 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych doświadcza poważnej choroby psychicznej, która upośledza codzienne funkcjonowanie, przez co jest uzależniona od środków psychoaktywnych. Natomiast średnio jedna osoba z czterech cierpi z powodu ogólnych nieokreślonych zaburzeń psychicznych. Ta ogromna ilość środków psychoaktywnych jest na całym świecie przepisywana ludzkiej populacji, osobom w każdym wieku, a leki te działają tak, że przejmują kontrolę nad funkcjami ośrodkowego układu nerwowego i mózgu.

Wszystko, co przejmuje kontrolę nad funkcjami układu nerwowego, może potencjalnie zakłócić lub uszkodzić świadomość siebie i ogólny stan świadomości danej osoby.

Jakie są długoterminowe skutki konsumpcji leków, które działają w kierunku kontrolowania systemu nerwowego i mózgu? Czy obniżają odporność i ostatecznie generują liczne choroby, takie jak choroba Alzheimera? Zdrowy rozsądek mówi nam, że jeśli stajemy się konsumentami szeregu produktów medycznych, w bardziej zaawansowanym wieku będziemy przyjmować ich jeszcze więcej, a całe życie przeżyjemy w stanie uzależnienia od systemu medycznego - za cenę setek tysięcy dolarów na osobę. Wielu ludzi zbankrutowało próbując zapłacić za skandaliczne koszty leczenia członków rodzin. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że konwencjonalna opieka medyczna nie jest opieką zdrowotną. Jest produktem konsumenckim przeznaczonym dla mas, i jest niezwykle opłacalnym biznesem nie mającym nic wspólnego z leczeniem ludzi. Te ponadnarodowe korporacje mają osiągnięcia dzięki nieludzkiemu nadzorowi i kontroli nad sposobami zarządzania, a ostatecznie służą programom spoza planety. Te programy obejmują prowokowanie masowych zaburzeń bioneurologicznych w celu uzyskania pełnej kontroli nad gatunkiem ludzkim i wszelkim życiem.

Skutkiem zaburzeń bioneurologicznych jest to, że ludzie stają się mentalnie nastawieni tylko na sferę zewnętrzną i są pod ostrzałem sztucznej stymulacji elektromagnetycznej. Nie są w stanie uzyskać dostępu do wewnętrznych emocji, empatii czy współczucia, ani wyczuć jakości energii wokół siebie. Bioneurologiczne upośledzenie stopniowo powoduje odłączenie duszy i mentalną fragmentację. Kiedy osoba jest odłączona od wewnętrznych Jaźni poprzez bioneurologiczne zaburzenia, nie jest w stanie dostrzec różnic pomiędzy własnymi myślami a tymi, które napływają z zewnątrz. Nie potrafi dostrzec kontroli nad myślami, które przesyła do środowiska. Jest to ogólny profil wielu ludzi żyjących w środowisku 3D, których boneurologiczne funkcje są automatyczne kontrolowane przez narkotyki, kontrolę umysłu, implanty, uzależnienia, seksualność i konsekwentne komunikaty marketingowe każące im nabywać coraz więcej dóbr konsumpcyjnych. Żyjemy w społeczeństwie, które przedkłada dobra konsumpcyjne nad wartości ludzkie. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi grających w tę materialną grę, nie zdaje sobie sprawy z zewnętrznej kontroli nad ich układem nerwowym i mózgiem, skutkującej nadmiernym konsumpcjonizmem oraz materializmem. Osoby pozbawione samoświadomości i wiedzy na temat funkcji ich bioneurologii oraz świadomości jako takiej, są cofniętymi w rozwoju, odłączonymi od umysłu sztucznie sterowanymi robotami. Ludzie żyjący na Ziemi są poddawani metodycznym procedurom kontrolowanej dehumanizacji przez dysocjację. Aby zdehumanizować ludzi, NAA stosuje metody kontroli umysłu oparte o traumę, traktując ich i naturę bez empatii, godności czy szacunku oraz umyślnie odłączając od dostępu do ich wyższej inteligencji i świadomych funkcji. To jest łatwe do wykonania, jeśli uzyska się dostęp do ludzkiego ciała poprzez kontrolowane impulsy wysyłane do OUN i myśli transmitowane do mózgu jako odbiornika.

Gdy stajemy się bardziej świadomi tego, jak pracuje nasz układ nerwowy i mózg – jak odbiera, przekazuje oraz interpretuje sygnały i funkcje ciała, zdajemy sobie sprawę, że jest to istotna funkcja naszej świadomości. Dlatego należy ustalać energetyczną jakość sygnałów, które są przetwarzane przez nasz układ nerwowy i mózg. Zdrowie naszego OUN i jego zdolność do wysyłania sygnałów energii o wysokiej częstotliwości, są odpowiedzialne za istotne funkcje, które umożliwiają nam bezpośrednią komunikację z naszymi energiami dusza /duch. Sygnały energii o wysokiej częstotliwości takich jak: miłość, współczucie, empatia i duchowa więź, pomogą nam naprawiać system nerwowy, a następnie ponownie nawiązać bliższy kontakt z duszą / duchem i odbierać inteligentne przekazy z tego źródła. Sztuczne sygnały i niskie częstotliwości takie jak strach, nienawiść, przemoc lub zazdrość, uszkadzają system nerwowy i odłączają nas od duszy / ducha.

Struktura nadialna jest planem ośrodkowego układu nerwowego

Ludzkie ciało świetliste lub aura składa się z energii wielu połączonych ze sobą warstw pól elektromagnetycznych, które rozciągają się na całe ciało fizyczne tworząc energetyczną tarczę pokrywającą i chroniącą wszystkie ciała. Kiedy medytujesz i praktykujesz ekranowanie ciał naszą 12D tarczą, skupiasz uwagę na ciele świetlistym, przez co je wzmacniasz i chronisz, rozwijając przy tym świadomość własnego ciała. Ciało świetliste jest strukturą, która musi mieścić energie elektromagnetyczne ciał dusza /duch, i łączyć je z warstwą fizyczną ciała. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego przez strukturę nadialną, która jest duchową częścią ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z połączonymi ze sobą funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości dusza / duch.

Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nasz ośrodkowy układ nerwowy i mózg mają energetyczne odpowiedniki, które mają własną specyficzną budowę potrzebną do zarządzania impulsami nerwowymi na osobistym planie świadomości. Struktura nadialna jest energetycznym wzorcem dla ciała energetycznego OUN. Ma misternie utkaną strukturę odbiorników i przekaźników energii do tkanki ciała – chodzi o membrany nazywane kapsułami nadialnymi. To jest warstwa, która stanowi część matrycy duszy. Jest aktywowana w w zespolonej funkcji serca i posiada panel kontrolny oraz zestaw instrukcji umieszczony w warstwach astralnych na poziomie 4D. Kiedy następuje integracja z monadą, struktura nadialna integruje się z wyższymi funkcjami serca aktywowanymi przez grasicę, która zarządza obwodami w ciele kryształowym. Gdy struktura nadialna jest uszkodzona, osoba nie może doświadczać głębokich uczuć i traci życiowe doświadczenia z poziomu serca, pogarszając odczuwanie empatii. Struktura nadialna jest ciałem sensorycznym duszy. Splot nadialny jest epicentrum sensorycznych funkcji pozwalających na odbieranie impulsów pojawiających się w całej strukturze nadialnej. Jest nieodłącznym elementem funkcjonowania całego kompleksu serca, inteligentnego odczuwania przez serce, więc jest to ośrodek związany z odczuwaniem na linii serca / mózgu. Jest to centralny obszar, z którego dana osoba odbiera najgłębsze doznania uczuć płynących z serca, gdy są to uczucia miłości, empatii i współczucia. Kapsuła nadialna jest ciałem tkanki, membraną, która jest utkana warstwowo i mieści w sobie całą strukturę nadialną. Kapsuła nadialna może zostać rozerwana, spalona lub zniszczona za sprawą różnych technologicznych czy emocjonalnych nadużyć i powiązanej z nimi duchowej traumy zaburzającej oraz uszkadzającej funkcje nadialne. NAA posiada bezpośredni program do niszczenia struktur nadialnych w ludzkich ciałach świetlistych, dlatego warto o tym wiedzieć i podejmować kroki w celu osobistej ochrony.

Misterna matryca nadialna łączy ze sobą wszystkie warstwy ciał duchowych. Na przykład tkanka nadialna łączy ciało fizyczne w celu integracji z warstwami duszy, a następnie scala się z warstwami monadycznymi, później z warstwami płynnej plazmy Jaźni awatara. Bez struktury nadialnej działającej w aurze jako odbiornik i przekaźnik energii, ciało duchowej świadomości nie może prawidłowo zintegrować się ani nawet połączyć z ciałem fizycznym. Ciało fizyczne wydaje się stałe, lecz jest czystą energią wibrująca z określoną częstotliwością, która wytwarza liczne drobne impulsy elektryczne. Te impulsy pochodzą z ciała fizycznego i muszą być zharmonizowane z częstotliwościami świadomości duszy, aby łączyć się z nimi przez serce a następnie łączyć się ze sobą nawzajem za pomocą nadi. Dlatego też, gdy lepiej rozumiemy, jak ważna jest nasza struktura nadialna i jej funkcje związane z przekazywaniem wiadomości bezpośrednio pomiędzy naszymi matrycami duszy a OUN, widzimy, dlaczego NAA stara się je kontrolować.

Struktura nadialna w matrycy duszy jest tym, co wysyła sygnały i zakodowane wiadomości do fizycznego OUN oraz do mózgu. Kompleksowe dane są kodowane i przechowywane w falach elektromagnetycznych częstotliwości tworzących warstwy dusza / duch, a te generują holograficzne obrazy świetlne, które przekazują kody DNA oraz powiązane z nimi informacje do biologii. DNA działa jako holograficzny projektor elektromagnetycznie zakodowanych informacji przekazując je do biochemicznych sygnałów informacyjnych w celu komunikowania się z jądrem struktury ciała świetlistego. OUN odbiera te sygnały DNA z zakodowanymi informacjami i działa w kierunku koordynacji informacji elektromagnetycznych do pozostałych komórek ciała. Komórki przekazują impulsy elektromagnetyczne na zewnątrz do ciała aury, a taka informacja jest odbierana i interpretowana przez mózg, który porządkuje dane oraz generuje biochemiczne przemiany.

Prawidłowe funkcjonowanie struktury nadialnej jest zależne od biochemicznych warunków w funkcji mózgu i zdrowia emocjonalnego kompleksu serca, który jest zdefiniowany przez to, jakie mamy rozwinięte emocjonalne wpływy - w celu dostrojenia się do inteligencji duszy. Na przykład, jeśli człowiek ma złamane serce, rozdrobnioną duszę, wyraża negatywne emocje i jest straumatyzowany, zamyka swój kompleks serca, wtedy takie duchowe uszkodzenia mają kolosalne znaczenie dla struktury nadialnej. Psycho-emocjonalna trauma w połączeniu z określonymi psychoaktywnymi lekami stosowanymi do biochemicznego leczenia umysłu, jeszcze bardziej pogarsza funkcje elektromagnetyczne OUN i umysłowe tej osoby. Gdy osoba jest narażona na spożywanie substancji psychoaktywnych, które specjalnie generują biochemiczne ścieżki, wpływa to na struktury protein i tworzenie kwasów nukleinowych DNA/RNA i na to, jak te informacje są zapisywane w komórkach. Dlatego przyjmowane substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie mózgu, mogą zakłócać sygnały elektromagnetyczne działające jako łączniki między OUN, mózgiem i częściami ciała, a także blokują wyższe połączenia duchowe, ponieważ wyłączają odbiorniki DNA. Zatem rekreacyjne stosowanie leków i roślin psychoaktywnych powinno być także traktowane z dużą ostrożnością, wiedzą oraz szacunkiem wobec ich bezpośrednich wpływów na funkcje biochemiczne ciała. NAA wykorzystuje sygnały AI w celu hakowania z ich pomocą bioneurologii. To jest dobry moment, aby stwierdzić, że powszechny traumatyczny stan ludzkich serc i umysłów jest związany z psychoemocjonalnym gruzem i duchowymi urazami, które skutkują bioneurologicznymi uszkodzeniami. Są to czynniki bezpośrednio powiązane z pogłębiającą się epidemią chorób psychicznych na Ziemi.

Jednak, kiedy para dusza/duch jest skomunikowana z ciałem świetlistym i OUN, działa podobnie jak łącze między odbiornikiem a nadajnikiem energii, przesyłając impulsy do komórek nerwowych oraz mózgu. Komórki nerwowe budują nowe sieci neuronowe, które instruują mózg i duchową inteligencję, jak podłączyć energetyczne obwody potrzebne do powiększenia pola elektromagnetycznego, a to otwiera energetycznie aurę, która wystaje poza obręb ciała. Jakość energii aury będzie się odzwierciedlała w postaci energetycznej równowagi w funkcjach fizycznych, mentalnych, umysłowych i duchowych, oraz będzie się przejawiać w myślach, zachowaniach i działaniach.

Jakość, kolor i wielkość energii osoby jest bezpośrednio związana z jej stanem zdrowia, bioneurologicznego funkcjonowania i duchowych powiązań, do których ta osoba ma dostęp. Osoba z większą i lepszą energią aury jest zdrowsza oraz bardziej zrównoważona, układ nerwowy i umysł funkcjonuje u niej lepiej niż u osoby posiadającej aurę o słabszych parametrach. Małe, szare, mętne aury będą produkować więcej blokad i dysproporcji takich jak: zaburzenia psychiczne albo defekty w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego.

Ludzki układ nerwowy zawiera miliony komórek nerwowych zwanych neuronami lub komórkami nerwowymi. Takie komórki wyspecjalizowane są w przesyłaniu wiadomości z jednych części naszego ciała do innych. Zadaniem komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów i komunikatów elektrycznych w całym organizmie oraz pomiędzy duchowo – energetycznymi warstwami ciała dusza / duch do fizycznych komórek oraz mózgu.

Neuron lub komórka nerwowa jest pobudzaną elektrycznie komórką, która przetwarza oraz przesyła informacje za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych. Sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi są przekazywane za pomocą synaps, które są strukturami połączeń wykonanych z innych komórek. Komórki nerwowe są podstawowymi elementami mózgu i rdzenia kręgowego całego centralnego systemu nerwowego.

Sposób, w jaki połączenia neuronowe powstają w mózgu, przypomina ruch podczas podróżowania drogami głównymi i autostradami. Chodzi o to, że takie drogi są najczęściej użytkowane - i w ludzkim mózgu jest podobnie. Sygnały znajdują główne szlaki nerwowe formowane przez najpopularniejsze i powtarzające się formy myślowe, które następnie formują się w połączenia nerwowe. W ten sposób mózg przetwarza sygnały i trasy, które są odbierane oraz podłączane do głównych ścieżek nerwowych w oparciu o najczęściej występujące wzorce myślowe.