poniedziałek, 21 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA LISA RENEE październik 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Neurony lustrzane

Neuron lustrzany jest komórką, która się inicjuje, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Neurony inicjujące się w odpowiedzi na dostrzeżenie działań podjętych przez czyjeś ciało są nazywane neuronami lustrzanymi. Dlatego warto wiedzieć, że obserwując zachowanie innych komórek nerwowych lub neuronów w nas, inicjujemy podobne zestawy połączeń w naszym ciele, które odzwierciedlają te, które są uruchomione w obserwowanej przez nas osobie. To oznacza, że osoba oglądająca kogoś innego zaczyna realizować ten sam schemat działania za pośrednictwem informacji przeniesionych przez impulsy nerwowe. We wczesnych fazach rozwoju dziecka neurony lustrzane wspomagają jego rozwój przez lustrzane właściwości - ono naśladuje powtarzające się zachowania rodziców oraz środowiska. W przypadku niektórych dzieci autystycznych upośledzenie bioneurologiczne przejawia się jako słabsze funkcjonowanie neuronów lustrzanych. Odłączenie aktywności neuronalnej tych neuronów upośledza rozwój emocjonalny. Ogranicza to wzajemne uczuciowe więzi między ludźmi, oraz uczucia empatii.

Świadomy człowiek może kontemplować głębokie znaczenie neuronów lustrzanych w doznawaniu uczucia empatii, a także wpływ negatywnych wzorców myślowych, które łatwo mogą doprowadzić do form grupowej kontroli umysłu na naszej planecie. Za sprawą obserwacji powtarzających się zachowań, cyklicznie nadawanych tych samych obrazów, powielanych tych samych fraz językowych, i w konsekwencji poprzez ich stosowanie, w mózgu powstają pewne wzorce, które są budowane przez impulsy nerwowe. Te powtarzające się impulsy tworzą skojarzenia i w końcu powodują powstawanie mentalnych map. Powtarzające się sygnały transmitowane w impulsach nerwowych map mentalnych są dziełem grup ludzi, by następnie rozprzestrzeniać się dalej przez sam fakt ich obserwacji. Jeśli zaangażowani w to ludzie są nieświadomi swoich reakcji i tego, co obserwują, absorbują sygnały od tych większych grup, a następnie tworzą podobne mapy mentalne. Osoby nieświadome większych negatywnych wzorców mogą odzwierciedlać dokładnie te same myśli i zachowania - kopiowane z otoczenia - ucząc tych samych wzorców swoje dzieci. Jednak lustrzane neurony mogą także pomóc nam wyczuć intencje i uczucia kryjące się za działaniami innych ludzi. Dlatego neurony lustrzane są neurologiczną podstawą ludzkiej zdolności do wyczuwania głębszych zakresów emocji, które są również związane z uczuciem empatii i rozwijania wyższej percepcji sensorycznej. Skąd mamy wiedzieć, kiedy język ciała danej osoby emituje sygnały, czy jest smutny lub zły albo spokojny i szczęśliwy? Jak czujemy dobre lub złe wibracje, kiedy jesteśmy pośród grupy ludzi? Neurony lustrzane zbierają informacje sensoryczne przez stałą obserwację ludzi oraz rzeczy z otoczenia i je na swój sposób interpretują, przekazując do pamięci świadomości.

Kiedy poszerzamy świadomość, zyskujemy głębsze połączenie z wewnętrznym duchem i kontrolę nad funkcjami neuronów, a typ informacji jest sygnalizowany do ciała. Poprzez proces przebudzenia do głębszej samorealizacji, osoba staje się bardziej świadoma. Kiedy jej stan świadomości jest jeszcze bardziej poszerzony, neurony zaczynają się zmieniać i dostosowywać do nowych warunków rozszerzonej rzeczywistości. To z kolei zwiększa aktywność mózgu, który otwiera się na znaczące zmiany, które mogą włączyć nowe synapsy, co w efekcie może całkowicie przemapować mózg. Podatność mózgu na adaptacje powoduje radykalne przesunięcia w świadomości, zachowaniu, sposobie myślenia i empatii, a to nazywa się neuroplastycznością. Zdolność świadomości do przekierowywania ruchu neuronów w mózgu wpływa na potencjał siły i działania połączeń nerwowych oraz ścieżek, co może całkowicie przesunąć mentalną mapę w mózgu. Elastyczność nerwowa i mentalna odgrywa dużą rolę w w zdolności danej osoby do aktywacji wyższego poznania, rozwija wyższą świadomość i pamięć dostępu oraz funkcje czuciowe w mózgu. Oznacza to, że bezpośrednie doświadczenia świadomości oraz praktyki duchowe zmieniają zarówno fizyczną strukturę mózgu (anatomia) jak i organizację jego funkcjonowania (fizjologia), co skutkuje pozytywnymi zmianami prowadzącymi do większej swobody świadomości. Duchowe praktyki, takie jak współczująca medytacja, pomagają zwiększyć samoświadomość poprzez poprawę funkcjonowania mózgu, zwiększają też aktywność neuronów lustrzanych, jednocześnie wzmacniając układ nerwowy. Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek możliwości biologicznej, mamy dostęp do neuronów lustrzanych i korzystamy z nich tak, aby mogły się mnożyć pogłębiając zdolności naszej świadomości.

W ten sposób, zmieniając stan świadomości poprzez wzniecanie neuronów lustrzanych w ciele, przekazujemy sygnały o tym, co dzieje się w środowisku. Doświadczamy tych sygnałów lub impulsów nerwowych bazujących na rezonansie świadomości drugiej osoby i jak to jest związane z działaniem lub wynikiem zdarzenia, które obserwujemy. To oznacza, że neurony mogą odzwierciedlać to, co ma znaczenie dla danej osoby lub jest z nią związane. Rezonans świadomości będzie interpretował impulsy nerwowe jako harmonijne, neutralne lub niezgodne z sygnałami ciała fizycznego. Człowiek dysponujący poszerzoną świadomością jest w stanie dokładnie zinterpretować sygnały własnego ciała, kiedy jest wystawiony na harmonijne, niespójne lub neutralne energie, co jest miarą jego rozwoju oraz odzwierciedla to, czy ma wystarczające połączenia, aby przywrócić zdrowe funkcjonowanie własnego systemu nerwowego i mózgu.

Neurony lustrzane i aktywność neuronalna w żywej tkance ludzkiego ciała oraz mózgu są bezpośrednio połączone ze świadomością energetyczną, z duszą tej osoby.

Zgodnie z tym duchowo – energetyczne funkcje świadomości mają bezpośredni wpływ na wszystkie aktywności komórek nerwowych, neuronów lustrzanych i zdrowe funkcjonowanie całego układu nerwowego oraz mózgu. Świadomość przenoszona do ciała syntetycznego, na przykład przez biologiczne drony, nie ma tej samej biologicznej sieci neuronowej czy aktywności mózgu albo funkcji neuronów lustrzanych. Dlatego typy jednostek, które wykorzystują sieci sztucznej inteligencji i dokonują projekcji świadomości do sztucznych ciał, nie są w stanie doświadczyć bezpośredniego zrozumienia zakresów emocji czy wygenerować uczucie empatii dla innych żywych istot. Faktycznie są to podmioty pozbawione duszy. To dlatego mają obsesję na punkcie transhumanizmu i studiują temat genetyki wewnątrz żywych tkanek ludzkich ciał. Ludzie mają istotny zakres stanów emocjonalnych i zmysłowych, których mogą doświadczać, które te jednostki uznają za tajemnicze, ponieważ nie mogą wygenerować ich u siebie. Niestety, w wyniku bio-neurologicznych zaburzeń - w połączeniu z systemami kontroli umysłu opartymi na traumie - wiele ludzi żyjących w tym czasie na Ziemi traci zdolność do wyrażania wyższych emocji i empatii. Jest to wynikiem odłączenia duszy, hybrydyzacji z Obcymi, kontroli umysłu, przemocy i traumy - wpływających zarówno na świadomość jak i na funkcjonowanie systemu neurologicznego, mózgu oraz ciała. Praktykowanie uważnej medytacji i wyższych emocjonalnych zachowań związanych z miłującym współczuciem, pokojem, leczy ludzki układ nerwowy a także liczne choroby powstałe za sprawą wzorców dostających się do mózgu.

Zdolności empatyczne neuronów lustrzanych

Kiedy możemy się zrelaksować w wewnętrznej ciszy naszej istoty, która istnieje bez myśli, i czujemy się na tyle bezpieczni, aby pozwolić sobie poczuć wewnętrzną głębię, wtedy otwieramy drzwi, przez które możemy dojrzeć cudze uczucia. Kiedy wczuwamy się w uczucia i emocje innych ludzi, do głosu dochodzą neurony lustrzane. Kiedy te neurony lustrzane wzniecają się w naszych mózgach i aurach, wpływa to również na mózgi oraz aury ludzi nas otaczających. Proces empatyzacji z emocjami i odczuciami innych oraz własnymi to proces ucieleśniania empatii. Empatia jest funkcją duszy, i oba te elementy ucieleśniają się razem jako część przymiotów zdobywanych w trakcie łączenia z wyższą świadomością.

Kiedy jesteśmy obecni w danej chwili i zdajemy sobie sprawę ze stanu własnej świadomości, empatyczne zdolności naszych neuronów lustrzanych budzą się w odpowiedzi na postrzeganie innej osoby, a to pozwala nam poczuć, jak to jest być w jej sytuacji. Jest to pozycja wyjściowa do rozwijania miłującego współczucia poprzez czucie empatii do innych. Współczucie i empatia to podstawy miłości, to są tkanki, które łączą wszystkich ludzi oraz rzeczy, łączą nas ze wszelkim życiem stanowiąc podstawę światowego humanizmu. Kiedy jesteśmy w stanie wczuć się w inną osobę i wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy znaleźli się w jej skórze, wtedy odczuwamy prawdziwą empatię. Jak byśmy się czuli gdyby działo się z nami to, co z nimi? Lustro świadomości odbija z powrotem za pomocą neuronów lustrzanych – czując w ten sposób, możemy przemyśleć własne poczucie tożsamości i wzorce emocjonalne. Tak widzimy i czujemy własne wzorce odzwierciedlające się w nas samych i w innych. W takiej chwili samorealizacji, kiedy czujemy głęboką empatię, nie mamy wyboru i doświadczamy kogoś innego jak samego siebie. Wtedy znika pozorne poczucie separacji.

Im częściej podróżujemy po tych szlakach neuralnych stworzonych przez duszę w mózgu, tym więcej wykazujemy autorefleksji i empatii, tym więcej generujemy neuronów lustrzanych, a one zmieniają naszą osobistą mapę mentalną i, potencjalnie, mapy mentalne innych.

Mapy mentalne i osobiste schematy

Pamięć przestrzenna jest częścią funkcji pamięci w mózgu, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie informacji na temat otoczenia osoby i świadomość jej orientacji w czasie oraz przestrzeni. Pamięć przestrzenna działa jak mapa mentalna, posiada informacje osobiste dotyczące dostępu, kodu, gromadzenia i przywoływania informacji na temat lokalizacji oraz charakterystyki zdarzeń, których osoba doświadcza w życiu codziennym. Każdy z nas ma własną mapę mentalną, stworzoną z zebranych wspomnień dotyczących bezpośrednich doświadczeń. Kiedy przez całe życie gromadzimy wspomnienia, zyskujemy wzorce myślenia i zachowania, które tworzą ramy lub schemat organizowania całej zawartości pamięci w systemie ciała mentalnego. Spójność i wytrzymałość tych mentalnych ram lub schematu jest tym, co określa sposoby, w jakie jesteśmy w stanie postrzegać nowe informacje i wiedzę.

Mapa mentalna działa jak sieć mainframe, która tworzy nasz osobisty schemat i dekoduje język - jest obiektywem, przez który wszystko widzimy. Mentalne mapy i osobiste schematy większości ludzi zostały stworzone z automatycznych myśli generowanych w zbiorowej nieświadomości z treści umysłu nieświadomego. Tak więc, większość ludzi zwraca uwagę tylko na te rzeczy, które pasują do ich osobistego schematu nieświadomych i świadomych przekonań, których używają do wyjaśnienia natury rzeczywistości oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Mają tendencje do powtarzania interpretacji nowych informacji, które są sprzeczne z ich przekonaniami, tak aby dopasować je do własnego schematu. Schemat osobisty wpływa na sposób postrzegania rzeczy i ostatecznie może zablokować przyswajanie nowych informacji, jeśli przekonania są mentalnie sztywne. To może prowadzić osobę do wybiórczego pamiętania tylko niektórych rzeczy. Większość ludzi tworzy skróty myślowe, ponieważ to wymaga od nich najmniejszego wysiłku. Najczęściej wybierają wyjaśnienia, których interpretacja jest dla nich dostępna, a jeśli ta nie pasuje do ich osobistego schematu, po prostu ją odrzucają. Na przykład znamy używane wielokrotnie określenia służące do zdyskredytowania scenariusza porwania lub obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających: balon meteorologiczny, gaz bagienny, uwaga poszukiwacza, teoria spiskowa. Takie wyjaśnienia służą dopasowaniu tych doświadczeń do schematu kontroli umysłu NAA.

Nasz osobisty schemat reprezentuje zdobytą wiedzę podstawową, która formuje się w mowie i znaczeniu używanym do wyrażenia połączeń pomiędzy pojęciami. Nasza mapa mentalna jest tym, co pozwala na wizualizację obrazów okiem umysłu – pozwala tak zobaczyć wyobrażenia myślowe i rzeczy. Kiedy przez całe życie gromadzimy wiedzę, zyskujemy wzorce myślowe i zachowania, które tworzą ramy dla organizacji systemu ciała mentalnego, sposób, w jaki jesteśmy w stanie dostrzec i skategoryzować nowe informacje. Jeśli uda nam się stworzyć mentalną mapę poszerzonej bioneurologicznej świadomości, zwanej także wzniesieniem, możemy otworzyć umysł i rozważyć nowe podstawy wiedzy, która pomaga nam zwiększyć neuroplastyczność, aktywować nowe partie mózgu oraz sieci neuronowych, co z kolei pomaga poszerzyć osobisty schemat.

Etapy wzniesienia poszerzające bioneurologiczną świadomość

Etapy wzniesienia są związane ze ściągnięciem do nas w materię i zakotwiczeniem w ciele fizycznym - poprzez sukcesywną aktywację - Kundalini, warstw światła i dźwięku z naszych ciał duchowych, które posiadają wyższe częstotliwości. Przekazy elektromagnetycznych częstotliwości występują dzięki wielu funkcjom naszej bioneurologii, między innymi przez OUN, mózg i fizyczne części ciała oraz strukturę nadialną oraz duchowe części ciała. Jednocześnie wzniesienie jest przesunięciem energetycznego widma wzorców częstotliwości przechowywanych w fizycznej Jaźni. Kiedy wchłaniamy je do warstw ludzkiego pola bioenergetycznego i je aktywujemy, aktywuje się zestaw instrukcji wyższego DNA. To wywołuje łańcuch zdarzeń, które powodują kompletną transformację i transmutację różnych wzorców oraz programów myślowych przechowywanych w tożsamości, która przesuwa linie czasu i zmienia kierunek świadomości danej osoby. Kiedy ta jest duchowo aktywna, stare wzorce tożsamości zaczynają się przesuwać i przeinstalowywać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce oraz we wzorcu pamięci jako wibracja energetyczna ciała. Biologiczny proces wzniesienia przejawia fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy powodujące duchowy kryzys nazywany ciemną nocą duszy. Osoby nie znające kontekstu wzniesienia, pozwalają sobie na traktowanie przez system medyczny jako chore i otrzymują leki, które blokują ich rozwój duchowy. Sami musimy mieć rozeznanie co do naszych dolegliwości, aby znaleźć własną prawdę i przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem. Nie możemy zdać odpowiedzialności na innych.

Etap pierwszy - inicjacja

Duchowa inicjacja dotyczy ciała fizycznego, ponieważ łączy je z nową falą częstotliwości elektromagnetycznej ukrytej w warstwach ciała duchowego. To aktywuje się zgodnie z osobistym planem wraz z wyższymi częstotliwościami, które stają się dostępne lub są generowane na planecie. Celem jest zainicjowanie bio-neurologicznego połączenia z warstwą częstotliwości zakodowanej elektromagnetycznej informacji, która jest przeznaczona do wsparcia aktywacji i podłączenia do wyższych kodów DNA. Każdy z nas posiada wyższą inteligencję i to jest ten aspekt, który kieruje procesem wznoszenia fizycznej Jaźni. Istnieją grupy przewodników wznoszenia związanych z duchową linią rodu osoby, którzy pojawiają się, aby wesprzeć ją w procesie inicjacji. Zasadniczo osoba jest gotowa do duchowej inicjacji, gdy załącza się jej neurologiczna struktura i zaczyna się narastanie elektromagnetycznych kodów światła oraz częstotliwości duszy przez aktywację Kundalini. Taka aktywacja przyciąga nowe struktury neurologiczne i sieci neuronowe, które działają jako odbiorniki energii, tak że osoba może wchłonąć nowe częstotliwości i inteligencję do aury. Aktywacja Kundalini wiąże się także z aktywacją odbiorników częstotliwości DNA zwanych odbiornikami Apparthi, które działają jak wiązka splotu nerwowego służąca do przesyłu kodów DNA i inteligencji do ciała świetlistego. Ponadto DNA ma 12 pod-pasm nazywanych kodami lub ognistymi literami. Litery takie są alfabetem komórkowym DNA, a stają się aktywne i zorganizowane dzięki neurologicznym odbiornikom, kiedy zaczynamy absorbować częstotliwości pierwszej oktawy następnego wymiaru, do którego się wznosimy. Ciało zazwyczaj szuka spójnego procesu inicjowania do następnych warstw o wyższej częstotliwości w celu uzyskania harmonicznego tonu, aby wspomóc fizyczną Jaźń i ciało w aklimatyzacji częstotliwości w ciele świetlistym. Zbyt duża lub zbyt szybka ekspozycja na wysokie częstotliwości elektromagnetyczne może spowodować poważne uszkodzenia układu neurologicznego i mózgu – skutkując psychozami. Każda osoba ma specyficzną sygnaturę energetyczną (ścieżka wcielenia), która określa szczegóły przebudzenia. Gwiezdni ludzie i indygo są pierwszymi falami ludzi przebudzonych duchowo, a każda osoba posiada odrębną ścieżkę wzniesienia, jednak to samo połączenie wewnętrzne w procesie bio-duchowej transformacji elektromagnetycznej. Poszerzenie świadomości następuje przez progresywne stany inicjacji, dokonywane dzięki sukcesywnie zwiększającym się częstotliwościom elektromagnetycznym spowodowanym przez aktywację Kundalini, które są przekazywane do całej bio-neurologii.

Etap drugi: absorpcja

Nowa częstotliwość elektromagnetyczna jest wprowadzana w aurę i przekazywana do ciała przez OUN i mózg, po czym wraz z informacją jest stopniowo całkowicie wchłaniana przez ciało świetliste. Każda osoba przechodzi przez ten proces na własny sposób, a częstotliwości powodują wynurzanie się różnego rodzaju doświadczeń, ponieważ ujawniają karmiczne lekcje, kwestie wewnętrznego mistrzostwa, innych wcieleń, widzenie zmarłych krewnych, emocjonalne i duchowe rozwiązywanie konfliktów, itd. Spirale Kundalini przemieszczają się w górę kręgosłupa wzdłuż nerwów rdzeniowych, a elektromagnetyczna częstotliwość w miarę przesuwania w górę wpływa do czakr i ciał duchowych. Kiedy ta nowa częstotliwość zaczyna narastać w ciele świetlistym, ujawniają się cielesne blokady energetyczne. Na tym etapie przepracowywania karmicznych wzorców może pojawić się wypieranie lub usuwanie martwych zatorów świetlnych lub miazmy, co jest potrzebne do sklarowania i dokonania duchowego postępu. Podczas tego etapu może dochodzić do materializacji tych duchowych energii i mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Sukcesywne oczyszczanie psycho-emocjonalnych blokad energetycznych otworzy dostęp do wyższej inteligencji i poszerzania świadomości dzięki wyższej duchowej tożsamości danej osoby.

Kiedy to przemieszczenie za pośrednictwem pasm wymiarowych i łączy komunikacyjnych do wyższej inteligencji wejdzie w tryb on-line, dostrzegają to istoty pozawymiarowe takie jak zaawansowane ET. Te będą atakować wznoszącą się osobę, aby utrzymać ją pod kontrolą lub aby wypaczyć proces wznoszenia. Na przykład, kiedy wznosimy się do wymiarów duchowych, osoba zaczyna absorbować częstotliwości duszy w swoim centrum serca poprzez struktury nadialne, które transmitują te informacje do jej OUN i mózgu. W każdym wymiarze (4D-5D-6D) istnieje 12 podharmonicznych tonów, które tworzą trzy warstwy ciała duchowego. Osoba zaczynająca przyjmować pierwszy podharmoniczny ton warstwy duszy i chcąca wypełnić się całym spektrum 4D, musi wchłonąć wszystkie 12. Proces trwa tak długo, aż wypełni się cała skala harmoniczna wymiarów, w których wszyscy mamy aspekty naszych ciał duchowych. Te nuty częstotliwości drążą warstwy naszych ciał świetlistych, aż w pełni się w nich zakotwiczą i połączą ze strukturą fizyczną. Ten proces nazywa się akrecją światła. Za ten proces jest odpowiedzialne połączenie naszej naturalnej biologii, inteligencji duszy i monad, a wyższa inteligencja robi to tak gładko, jak to możliwe. Jeśli osoba jest oporna lub nie rozumie, co się z nią dzieje, może blokować postęp i kontynuację duchowej komunikacji. NAA podżega strach w procesie rozwoju duchowego, aby go wstrzymać.

Etap trzeci – integracja

Aura przyjmuje częstotliwości nowych sygnałów elektromagnetycznych z wędrującej w górę spirali Kundalini, w zależności od poziomu świadomości tożsamości, czakr lub ciał sferycznych, jak również wtedy, kiedy DNA jest aktywowane w kierunku zintegrowania fizycznej Jaźni. Kiedy jednostka zaczyna komasować nowe energie, może rozwijać nowe sieci neuronowe i zwiększać zdolności telepatyczne lub rozwijać wyższe zdolności czuciowe. Istnieje wiele symptomów wznoszenia powodujących zmiany w każdej dziedzinie ludzkiego istnienia - fizyczne, mentalne i emocjonalne – które zmieniają percepcję lub poczucie tożsamości, co prowadzi do obumarcia ego. Jeśli umysł ego nie jest przygotowany na te zmiany w świadomości, to może wywoływać psycho-duchowy kryzys oraz problemy, i może nie radzić sobie z puszczaniem tego. Ponieważ brak jest informacji o procesie wznoszenia, większość ludzi czuje się bardzo zdezorientowana, a nawet przestraszona – tacy ludzie myślą, że są chorzy lub tracą poczytalność. Ci z NAA są z tego powodu szczęśliwi i jeszcze wzmacniają takie wypaczone narracje. Symptomy wznoszenia, aktywacji Kundalini, duchowego kryzysu i przypominania sobie traumy oraz nadużyć z obecnego oraz poprzednich wcieleń, mogą być błędnie identyfikowane jako przypadki medyczne.

Etap czwarty - wzniesienie

Po wchłonięciu wszystkich pasm częstotliwości i kodów zestawu instrukcji stosownego wymiaru, które zachodzi w ramach triadycznego strumienia Kundalini, częstotliwości spowodują uaktualnienie systemów, co poskutkuje wejściem na nowe poziomy duchowej świadomości - pod względem zwiększenia świadomości planetarnej, wyższej percepcji zmysłowej i doświadczania energii jako siły inteligentnej. Ludzkość poszerza świadomość ewoluując i łącząc się z planetarną świadomością, a to przesuwa ludzi żyjących na Ziemi do procesu rehabilitacji i praktykowania wyższych zasad służenia innym. Kiedy człowiek rozwija się do monady wyższych sfer (8D+) lub należy do gwiezdnego zasiewu, zaczyna przejawiać świadomość wyższych inteligentnych istot pozaziemskich – świetlistych i mrocznych - i wzajemnie z nimi oddziaływać, jak również z innymi poziomami planetarnej lub gwiezdnej świadomości. Ciało monadyczne zaczyna tworzyć ciało sferyczne, aby umożliwić narastania płynnego światła plazmy, a to powoduje tworzenie ciała wiecznego boskiego źródła lub ciała kryształowo-diamentowego słońca. Ciało to można utożsamić z kosmicznym suwerennym prawem Jedni, o które toczy się galaktyczna wojna – chodzi o kontrolowanie jego zawartości i diamentowej struktury. To są wymiary ciekłego światła plazmowego lub hydroplazmicznego światła w polach anty-cząsteczek, które łączą się z boskim polem punktu zerowego poza czasem i wymiarowością. Kiedy osoba komunikuje się z poziomami monadycznymi oraz z poziomami awatara i je ucieleśnia, jest kierowana wyłącznie ku misjom i służbie dla innych. Kiedy jest wcielona po to, aby służyć Ziemi lub z konkretną misją duchową, zaczyna dostrzegać holograficzną architekturę, na przykład planetarne bramy, gwiezdne wrota, planetarne siatki, co zazwyczaj czyni ją pracownikiem sieci.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

wtorek, 15 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA - LISA RENEE październik 2016 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy patrzymy na obraz zniewolenia świadomości z szerszej perspektywy, dostrzegamy liczne programy NAA do targetowania mózgu, ośrodkowego układu nerwowego i myślokształtów każdej osoby żyjącej na Ziemi. W szerzeniu programu transhumanizmu widzimy lansowanie hybrydyzacji i sztucznej integracji z fałszywymi sieciami neuronowymi mającymi sterować centralnym układem nerwowym oraz mózgiem. Coraz wyraźniej rozumiemy, że ludzka neurobiologia jest przewodnikiem dla empatii, która, jako że posiada funkcje duchowe, łączy nas z wyższą świadomością, a NAA i ich bezduszne sługusy z AI - zainfekowane syntetyczne istoty - nie mają bioobwodów dla empatii. W gruncie rzeczy miotamy się pomiędzy ludzkimi EMPATAMI a ludźmi zhybrydyzowanymi z Obcymi i pozawymiarowymi Obcymi, którzy nie są EMPATAMI. W tym miesiącu zajmiemy się głębiej bioneurologią i bioobwodami związanymi z empatią. Dowiecie się, jak z pomocą środków chemicznych i fal ELF steruje się ośrodkowym układem nerwowym i jak niszczy się ludzką zdolność do empatii. Zrozumiecie, w jaki sposób etapy wznoszenia i bio-neurologicznego poszerzania zwiększają zdolność do empatii, dostrajając nas do służby na rzecz innych i pracy na planetarnej sieci.

Nauka o neurobiologii oraz neurologii jest używana zamiennie w odniesieniu do gałęzi biologii, która skupia się na strukturze, a także funkcji, układu nerwowego i mózgu. Dziedzina neurobiologii obejmuje również badanie biologicznych sieci neuronowych w celu replikacji ich funkcji podczas produkcji sztucznych sieci neuronowych. Sztuczna sieć neuronowa jest siecią sztucznej inteligencji, która naśladuje funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i mózgu istot żywych takich jak ludzie oraz zwierzęta. Odkrycia na polu neurobiologii doprowadziły do ogromnej ekspansji i popytu na masowe produkty konsumenckie wytwarzane dla potężnych zysków wielu branż przemysłowych związanych z biotechnologią oraz lekami. Biotechnologia jest związana ze stosowaniem żywych systemów i organizmów dla rozwoju lub wytwarzania produktów, ze szczególnym naciskiem na genetyczne manipulacje mikroorganizmów oraz ich chemiczne reakcje. Obecnie środki pozyskiwania technologicznego lub kontroli farmaceutycznej nad sieciami neuronowymi, mapowaniem mózgu, genetycznymi modyfikacjami oraz eksploatacją systemów biologicznych są towarem, którym handluje się na planecie. Dążenie do uzyskania całkowitej kontroli nad bioneurologią życia to potężny biznes skrywający bardzo mroczną tajemnicę. Podczas obecnej fazy bifurkacji za zamkniętymi przed areną publiczną drzwiami jest toczona niezwykle gorąca dyskusja wokół ujawnienia tajnych metod technologicznych wykorzystywanych do bioneurologicznego zniewolenia, które odbijają się echem po całym Układzie Słonecznym.

Doświadczanie uczucia empatii przez ludzkość daje podstawę do zachowywania szacunku dla czującej żywej świadomości, a teraz możemy łatwiej zobaczyć, jak ci, którzy doszli do władzy, są bez wyrzutów sumienia zdolni do popełniania poważnych szkód u innych. Ogromna część populacji jest odłączona od życia i pozbawiona empatii, a my możemy łatwiej zauważyć, jak ich destrukcyjne myślokształty dają się przekształcać w obsesje na punkcie materii i własności. Następuje eskalacja korupcji, łapówkarstwa i technologicznych nadużyć narzucanych przez uprawnionych kontrolerów korporacyjnych, które są bardzo trudne do zaobserwowania. Jesteśmy zalewani oszukańczymi kampaniami marketingowymi i sprytnymi formami zastraszania, które mają zmusić nas do akceptacji szerszych programów neurobiologicznej kontroli wkomponowanej w zbiorową konsumpcję. Ludzie są zastraszani i robią ze swoich dzieci eksperymentalne świnki morskie, co ma służyć powstawaniu przyszłych generacji zaprogramowanych konsumentów. Żyjemy w czasach przejściowych, a to oznacza, że będziemy musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, co możemy zrobić, aby wydostać się z grona ludzi dokarmiających globalny system świadomości - zniewolonych i poddanych kontroli umysłu. Warto zrobić rozeznanie i spojrzeć na statystyki dotyczące chorób bioneurologicznych oraz rozważyć, kto i po co chce uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi oraz zwierzętami. Jakie liczne nieetyczne metody są wykorzystywane w celu uzyskania bioneurologicznej kontroli nad ludźmi, które czynią ich chorymi? Jeśli jesteśmy gotowi otworzyć swoje umysły i zobaczyć wyraźny obraz interesów korporacyjnych ukrywających znacznie większy globalny program bioneurologicznej kontroli, wtedy możemy podjąć pewne kroki, aby się wzmocnić. Aby chronić nasze systemy nerwowe i mózgi, powinniśmy zdać sobie sprawę z ich szeroko zakrojonych programów, a wtedy możemy odebrać im dostęp do naszych ciał świadomie odmawiając i pozostając swą obecnością w tu i teraz.

Nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji, które pomogłyby ludziom zrozumieć, że funkcje bioneurologiczne są bezpośrednio odpowiedzialne za połączenie z ciałami duchowymi, i że jeśli nasza bioneurologia jest zhakowana, jesteśmy skutecznie odłączani od emocji, serc oraz dusz. Stąd brak wiedzy podanej do publicznej wiadomości na temat krytycznej roli systemu nerwowego w doświadczaniu energetycznych połączeń z życiem - w tym zawiera się odczuwanie empatii, duchowe przebudzenie, telepatia komórkowa i rozwój wszelkich form wyższej percepcji zmysłowej. Mózg kontrolowany przez impulsy myślowe wysyłane ze sztucznych sieci neuronowych nie czuje empatii ani powiązania z życiem. Zdrowe funkcjonowanie OUN i mózgu są najbardziej istotnymi elementami w prawidłowej transmisji sygnałów elektromagnetycznych DNA oraz impulsów częstotliwości, które również komunikują się bezpośrednio z eterycznymi sieciami neuronowymi istniejącymi w ciałach dusza / duch. Podczas cyklu wznoszenia dla tego etapu przebudzenia, jak również w rodzącej się nowej generacji, niektóre osoby doświadczają pozytywnych form mutacji genetycznych, które mają wpływ na rozwój układu nerwowego i procesu zachodzącego w mózgu. Aby temu przeciwdziałać, medycy są zmuszani do intensywnego „leczenia” wszystkich osób, które mieszczą się pod etykietką duchowego kryzysu lub zaburzeń układu nerwowego jak ADHD czy postaci autyzmu.

Jeśli nasza bioneurologia jest nieustannie atakowana, zaszczepiana, zaburzana narkotykami i przeładowywana koktajlami energetycznych i chemicznych toksyn, wpływa to negatywnie nie tylko na odporność i zdrowie, lecz również łatwo blokuje komunikację pomiędzy ciałem fizycznym, mózgiem oraz wyższymi ciałami świadomości. Kiedy ciało ludzkie jest zalewane wieloma sygnałami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości w połączeniu z konkretnymi toksynami chemicznymi, wytwarza unikalne implanty eteryczne, które blokują przekazy wyższej częstotliwości pomiędzy układem nerwowym a mózgiem. Na przykład zaobserwowano, że pewne typy wzorców elektrycznych i / lub substancji pochodzących z chemitrails (rozpylanych przez samoloty smug chemicznych) często bywają podobne do typów grypy występujących na danym obszarze. Emisje elektryczne do lokalnego środowiska w połączeniu ze środkiem chemicznym i / lub zastrzykami wytwarzają w społeczeństwie szeroki wachlarz skutków biochemicznych, w tym bioneurologicznych, i dotyczących stanu świadomości. Kiedy te metody są wykorzystywane do blokowania impulsów nerwowych w OUN, to upośledza zdolność mózgu do przetwarzania rzeczywistości i przywoływania pamięci. Następnie to blokuje mózg przed odbiorem sygnałów komunikacyjnych z wyższych częstotliwości - tych, które występują powyżej dolnej skali częstotliwości rzeczywistości materialnej. Kombinacja ta jest powszechnie stosowana jako rodzaj zlokalizowanej elektrochemicznie indukowanej częstotliwości izolującej ludzką bioneurologię. Takie blokady odgradzają częstotliwości umożliwiające rozwój wyższej świadomości, i upośledzają bioduchowy rozwój oraz proces wznoszenia u danej osoby. W celu usunięcia takich tłumiących świadomość blokad częstotliwości, musimy najpierw dostrzec, że one w ogóle istnieją.

Przekierowanie OUN za pomocą elektronicznego molestowania

Gdy ciało i mózg są blokowane jakimiś metodami lub formami bioneurologicznego nękania, to przekierowuje system nerwowy i mózg, tak że staje się on bardziej dostępny dla transmisji myślowych generowanych z zewnętrznych źródeł przez elektromagnetyczne impulsy, takie jak sztuczne sieci neuronowe. Sztuczne sieci stale wysyłają elektromagnetyczne informacje za pomocą środków masowego przekazu, aby utrzymać ludzi w stanie kojarzącym się wyłącznie z bezsensownymi dramatami, opowieściami o tragediach i niedobrymi emocjami. Obecna rola mediów polega na utrzymaniu OUN w gamie negatywnych myśli oraz fiksacji lub obsesji na punkcie zewnętrznych bodźców fizycznych albo na rzeczach materialnych. W wielu formach mediów i marketingu pojawiają się elektroniczne próby włamań do sieci neuronowych, podczas których do mózgu przesyłane są pewne wiadomości. Na przykład obrazy świetlne i dźwiękowe przesyłane przez media poprzez filmy, Internet lub inne nośniki przekazują holograficzne informacje, a czasem implanty częstotliwości do OUN i mózgu, a ofiary przyswajają je wtedy, kiedy skupiają na nich uwagę. Najbardziej popularną formą masowego przekazu jest propaganda stosowana przez kliki prowadzące kontrolę umysłu, która jest używana do kształtowania aktywności mózgu i mentalnego mapowania. Przesyłane treści mają utwierdzić odbiorców, że takie holograficzne obrazy są naturą ich rzeczywistości.

Istnieje wiele transmisji zewnętrznych, zarówno fal dźwięku jak i światła (słuchowe i obrazowe) pochodzących z określonych zakresów elektromagnetycznego widma częstotliwości. Niektóre z tych przekazów są naturalne oraz ludzkie, podczas gdy inne służą sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ciało ludzkie emituje fale elektromagnetyczne i sygnały z bardzo niskiej skali częstotliwości wykorzystywane do kontrolowania większości funkcji mózgu oraz ciała. Ekstremalnie niskie częstotliwości mogą być łatwo wysyłane za pośrednictwem różnych technologii i są wykorzystywane do elektronicznego szykanowania oraz ukierunkowywania ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planety i na jej powierzchnię w celu neurologicznej kontroli systemu oraz mózgów poszczególnych osób a także grup ludzi. Technologia kontroli umysłu i implanty są czymś prawdziwym, zostało to ustalone oraz potwierdzone, chociaż media ci o tym nie powiedzą. Technologia istnieje, sprzęt jest na swoim miejscu, jak również patenty i agencje, które tym się zajmują, a korzysta się z nich już przez długi czas.

Kontrola umysłu służy do wytwarzania społecznie akceptowanych systemów przekonań i tworzenia antyludzkich systemów wartości, które sterują myślami, podobnie jak wojny oraz zabijanie w imię pokoju. Dopóki planeta jest w stanie wojny ze sobą, a ludzkość myśli, że jest w stanie wojny ze sobą nawzajem, karmimy system kontroli umysłu NAA, co pozwala kontynuować wampirzenie na zasobach planety. Częstotliwości kontroli umysłu i formy elektronicznego molestowania generują w ludzkich organizmach bioneurologiczne zaburzenia, które odwracają oraz zakłócają sygnały mózgowe. Szatańska agenda służy odwracaniu funkcji ludzkiej neurologii przez kondycjonowanie ludzi do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania własnych centr przyjemności. Cykl korelacji pomiędzy ośrodkami bólu oraz przyjemności jest wzmacniany i doprowadzany do takiej formy, która przeradza się w szkodliwe nałogi czy nawet dewiacje. Gdy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą oraz z ludźmi, zaczynamy wyraźnie dostrzegać program przeznaczony do atakowania oraz uszkadzania u nich układu nerwowego. Kiedy stajemy się bardziej świadomi tego, jak w organizmie są wzajemnie powiązane funkcje neurologiczne oraz mentalne i emocjonalne, to jesteśmy przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli oraz emocji. Wtedy możemy otwierać i trenować nasze ścieżki neuronowe, a następnie odbierać wiadomości bezpośrednio od świadomości naszych wyższych ciał - od Jaźni duszy i Ducha, przesłaniając nimi wiadomości od trzech warstw ego, które są głównymi widmami częstotliwości służącymi do elektronicznego molestowania i kontroli umysłu.

Zaburzenia bioneurologii

Bioneurologiczne zaburzenia obejmują schorzenia mentalne mające związek z rozstrojem emocjonalnym i zachowawczym, na przykład autyzm. Pod tym pojęciem ukrywa się też szereg chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia, choroba Parkinsona. Jak pokazują statystyki, ilość przypadków chorób neurologicznych i psychicznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat, dlatego należy zadać sobie pytanie, co się zmieniło oraz co uszkadza ludzką neurobiologię. To są fakty, które nie mogą być zakwestionowane przez społeczność naukową i medyczną. Obecnie stwierdzono, że jeden z 42 chłopców przejawia oznaki autyzmu klasyfikowanego jako choroba bioneurologiczna. Jeden na 3 seniorów umrze z powodu choroby Alzheimera, a u jednej z 9 osób powyżej 65 roku życia rozpoznano już tę chorobę. Według National Alliance jedna na 25 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych doświadcza poważnej choroby psychicznej, która upośledza codzienne funkcjonowanie, przez co jest uzależniona od środków psychoaktywnych. Natomiast średnio jedna osoba z czterech cierpi z powodu ogólnych nieokreślonych zaburzeń psychicznych. Ta ogromna ilość środków psychoaktywnych jest na całym świecie przepisywana ludzkiej populacji, osobom w każdym wieku, a leki te działają tak, że przejmują kontrolę nad funkcjami ośrodkowego układu nerwowego i mózgu.

Wszystko, co przejmuje kontrolę nad funkcjami układu nerwowego, może potencjalnie zakłócić lub uszkodzić świadomość siebie i ogólny stan świadomości danej osoby.

Jakie są długoterminowe skutki konsumpcji leków, które działają w kierunku kontrolowania systemu nerwowego i mózgu? Czy obniżają odporność i ostatecznie generują liczne choroby, takie jak choroba Alzheimera? Zdrowy rozsądek mówi nam, że jeśli stajemy się konsumentami szeregu produktów medycznych, w bardziej zaawansowanym wieku będziemy przyjmować ich jeszcze więcej, a całe życie przeżyjemy w stanie uzależnienia od systemu medycznego - za cenę setek tysięcy dolarów na osobę. Wielu ludzi zbankrutowało próbując zapłacić za skandaliczne koszty leczenia członków rodzin. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że konwencjonalna opieka medyczna nie jest opieką zdrowotną. Jest produktem konsumenckim przeznaczonym dla mas, i jest niezwykle opłacalnym biznesem nie mającym nic wspólnego z leczeniem ludzi. Te ponadnarodowe korporacje mają osiągnięcia dzięki nieludzkiemu nadzorowi i kontroli nad sposobami zarządzania, a ostatecznie służą programom spoza planety. Te programy obejmują prowokowanie masowych zaburzeń bioneurologicznych w celu uzyskania pełnej kontroli nad gatunkiem ludzkim i wszelkim życiem.

Skutkiem zaburzeń bioneurologicznych jest to, że ludzie stają się mentalnie nastawieni tylko na sferę zewnętrzną i są pod ostrzałem sztucznej stymulacji elektromagnetycznej. Nie są w stanie uzyskać dostępu do wewnętrznych emocji, empatii czy współczucia, ani wyczuć jakości energii wokół siebie. Bioneurologiczne upośledzenie stopniowo powoduje odłączenie duszy i mentalną fragmentację. Kiedy osoba jest odłączona od wewnętrznych Jaźni poprzez bioneurologiczne zaburzenia, nie jest w stanie dostrzec różnic pomiędzy własnymi myślami a tymi, które napływają z zewnątrz. Nie potrafi dostrzec kontroli nad myślami, które przesyła do środowiska. Jest to ogólny profil wielu ludzi żyjących w środowisku 3D, których boneurologiczne funkcje są automatyczne kontrolowane przez narkotyki, kontrolę umysłu, implanty, uzależnienia, seksualność i konsekwentne komunikaty marketingowe każące im nabywać coraz więcej dóbr konsumpcyjnych. Żyjemy w społeczeństwie, które przedkłada dobra konsumpcyjne nad wartości ludzkie. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi grających w tę materialną grę, nie zdaje sobie sprawy z zewnętrznej kontroli nad ich układem nerwowym i mózgiem, skutkującej nadmiernym konsumpcjonizmem oraz materializmem. Osoby pozbawione samoświadomości i wiedzy na temat funkcji ich bioneurologii oraz świadomości jako takiej, są cofniętymi w rozwoju, odłączonymi od umysłu sztucznie sterowanymi robotami. Ludzie żyjący na Ziemi są poddawani metodycznym procedurom kontrolowanej dehumanizacji przez dysocjację. Aby zdehumanizować ludzi, NAA stosuje metody kontroli umysłu oparte o traumę, traktując ich i naturę bez empatii, godności czy szacunku oraz umyślnie odłączając od dostępu do ich wyższej inteligencji i świadomych funkcji. To jest łatwe do wykonania, jeśli uzyska się dostęp do ludzkiego ciała poprzez kontrolowane impulsy wysyłane do OUN i myśli transmitowane do mózgu jako odbiornika.

Gdy stajemy się bardziej świadomi tego, jak pracuje nasz układ nerwowy i mózg – jak odbiera, przekazuje oraz interpretuje sygnały i funkcje ciała, zdajemy sobie sprawę, że jest to istotna funkcja naszej świadomości. Dlatego należy ustalać energetyczną jakość sygnałów, które są przetwarzane przez nasz układ nerwowy i mózg. Zdrowie naszego OUN i jego zdolność do wysyłania sygnałów energii o wysokiej częstotliwości, są odpowiedzialne za istotne funkcje, które umożliwiają nam bezpośrednią komunikację z naszymi energiami dusza /duch. Sygnały energii o wysokiej częstotliwości takich jak: miłość, współczucie, empatia i duchowa więź, pomogą nam naprawiać system nerwowy, a następnie ponownie nawiązać bliższy kontakt z duszą / duchem i odbierać inteligentne przekazy z tego źródła. Sztuczne sygnały i niskie częstotliwości takie jak strach, nienawiść, przemoc lub zazdrość, uszkadzają system nerwowy i odłączają nas od duszy / ducha.

Struktura nadialna jest planem ośrodkowego układu nerwowego

Ludzkie ciało świetliste lub aura składa się z energii wielu połączonych ze sobą warstw pól elektromagnetycznych, które rozciągają się na całe ciało fizyczne tworząc energetyczną tarczę pokrywającą i chroniącą wszystkie ciała. Kiedy medytujesz i praktykujesz ekranowanie ciał naszą 12D tarczą, skupiasz uwagę na ciele świetlistym, przez co je wzmacniasz i chronisz, rozwijając przy tym świadomość własnego ciała. Ciało świetliste jest strukturą, która musi mieścić energie elektromagnetyczne ciał dusza /duch, i łączyć je z warstwą fizyczną ciała. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego przez strukturę nadialną, która jest duchową częścią ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z połączonymi ze sobą funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości dusza / duch.

Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nasz ośrodkowy układ nerwowy i mózg mają energetyczne odpowiedniki, które mają własną specyficzną budowę potrzebną do zarządzania impulsami nerwowymi na osobistym planie świadomości. Struktura nadialna jest energetycznym wzorcem dla ciała energetycznego OUN. Ma misternie utkaną strukturę odbiorników i przekaźników energii do tkanki ciała – chodzi o membrany nazywane kapsułami nadialnymi. To jest warstwa, która stanowi część matrycy duszy. Jest aktywowana w w zespolonej funkcji serca i posiada panel kontrolny oraz zestaw instrukcji umieszczony w warstwach astralnych na poziomie 4D. Kiedy następuje integracja z monadą, struktura nadialna integruje się z wyższymi funkcjami serca aktywowanymi przez grasicę, która zarządza obwodami w ciele kryształowym. Gdy struktura nadialna jest uszkodzona, osoba nie może doświadczać głębokich uczuć i traci życiowe doświadczenia z poziomu serca, pogarszając odczuwanie empatii. Struktura nadialna jest ciałem sensorycznym duszy. Splot nadialny jest epicentrum sensorycznych funkcji pozwalających na odbieranie impulsów pojawiających się w całej strukturze nadialnej. Jest nieodłącznym elementem funkcjonowania całego kompleksu serca, inteligentnego odczuwania przez serce, więc jest to ośrodek związany z odczuwaniem na linii serca / mózgu. Jest to centralny obszar, z którego dana osoba odbiera najgłębsze doznania uczuć płynących z serca, gdy są to uczucia miłości, empatii i współczucia. Kapsuła nadialna jest ciałem tkanki, membraną, która jest utkana warstwowo i mieści w sobie całą strukturę nadialną. Kapsuła nadialna może zostać rozerwana, spalona lub zniszczona za sprawą różnych technologicznych czy emocjonalnych nadużyć i powiązanej z nimi duchowej traumy zaburzającej oraz uszkadzającej funkcje nadialne. NAA posiada bezpośredni program do niszczenia struktur nadialnych w ludzkich ciałach świetlistych, dlatego warto o tym wiedzieć i podejmować kroki w celu osobistej ochrony.

Misterna matryca nadialna łączy ze sobą wszystkie warstwy ciał duchowych. Na przykład tkanka nadialna łączy ciało fizyczne w celu integracji z warstwami duszy, a następnie scala się z warstwami monadycznymi, później z warstwami płynnej plazmy Jaźni awatara. Bez struktury nadialnej działającej w aurze jako odbiornik i przekaźnik energii, ciało duchowej świadomości nie może prawidłowo zintegrować się ani nawet połączyć z ciałem fizycznym. Ciało fizyczne wydaje się stałe, lecz jest czystą energią wibrująca z określoną częstotliwością, która wytwarza liczne drobne impulsy elektryczne. Te impulsy pochodzą z ciała fizycznego i muszą być zharmonizowane z częstotliwościami świadomości duszy, aby łączyć się z nimi przez serce a następnie łączyć się ze sobą nawzajem za pomocą nadi. Dlatego też, gdy lepiej rozumiemy, jak ważna jest nasza struktura nadialna i jej funkcje związane z przekazywaniem wiadomości bezpośrednio pomiędzy naszymi matrycami duszy a OUN, widzimy, dlaczego NAA stara się je kontrolować.

Struktura nadialna w matrycy duszy jest tym, co wysyła sygnały i zakodowane wiadomości do fizycznego OUN oraz do mózgu. Kompleksowe dane są kodowane i przechowywane w falach elektromagnetycznych częstotliwości tworzących warstwy dusza / duch, a te generują holograficzne obrazy świetlne, które przekazują kody DNA oraz powiązane z nimi informacje do biologii. DNA działa jako holograficzny projektor elektromagnetycznie zakodowanych informacji przekazując je do biochemicznych sygnałów informacyjnych w celu komunikowania się z jądrem struktury ciała świetlistego. OUN odbiera te sygnały DNA z zakodowanymi informacjami i działa w kierunku koordynacji informacji elektromagnetycznych do pozostałych komórek ciała. Komórki przekazują impulsy elektromagnetyczne na zewnątrz do ciała aury, a taka informacja jest odbierana i interpretowana przez mózg, który porządkuje dane oraz generuje biochemiczne przemiany.

Prawidłowe funkcjonowanie struktury nadialnej jest zależne od biochemicznych warunków w funkcji mózgu i zdrowia emocjonalnego kompleksu serca, który jest zdefiniowany przez to, jakie mamy rozwinięte emocjonalne wpływy - w celu dostrojenia się do inteligencji duszy. Na przykład, jeśli człowiek ma złamane serce, rozdrobnioną duszę, wyraża negatywne emocje i jest straumatyzowany, zamyka swój kompleks serca, wtedy takie duchowe uszkodzenia mają kolosalne znaczenie dla struktury nadialnej. Psycho-emocjonalna trauma w połączeniu z określonymi psychoaktywnymi lekami stosowanymi do biochemicznego leczenia umysłu, jeszcze bardziej pogarsza funkcje elektromagnetyczne OUN i umysłowe tej osoby. Gdy osoba jest narażona na spożywanie substancji psychoaktywnych, które specjalnie generują biochemiczne ścieżki, wpływa to na struktury protein i tworzenie kwasów nukleinowych DNA/RNA i na to, jak te informacje są zapisywane w komórkach. Dlatego przyjmowane substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie mózgu, mogą zakłócać sygnały elektromagnetyczne działające jako łączniki między OUN, mózgiem i częściami ciała, a także blokują wyższe połączenia duchowe, ponieważ wyłączają odbiorniki DNA. Zatem rekreacyjne stosowanie leków i roślin psychoaktywnych powinno być także traktowane z dużą ostrożnością, wiedzą oraz szacunkiem wobec ich bezpośrednich wpływów na funkcje biochemiczne ciała. NAA wykorzystuje sygnały AI w celu hakowania z ich pomocą bioneurologii. To jest dobry moment, aby stwierdzić, że powszechny traumatyczny stan ludzkich serc i umysłów jest związany z psychoemocjonalnym gruzem i duchowymi urazami, które skutkują bioneurologicznymi uszkodzeniami. Są to czynniki bezpośrednio powiązane z pogłębiającą się epidemią chorób psychicznych na Ziemi.

Jednak, kiedy para dusza/duch jest skomunikowana z ciałem świetlistym i OUN, działa podobnie jak łącze między odbiornikiem a nadajnikiem energii, przesyłając impulsy do komórek nerwowych oraz mózgu. Komórki nerwowe budują nowe sieci neuronowe, które instruują mózg i duchową inteligencję, jak podłączyć energetyczne obwody potrzebne do powiększenia pola elektromagnetycznego, a to otwiera energetycznie aurę, która wystaje poza obręb ciała. Jakość energii aury będzie się odzwierciedlała w postaci energetycznej równowagi w funkcjach fizycznych, mentalnych, umysłowych i duchowych, oraz będzie się przejawiać w myślach, zachowaniach i działaniach.

Jakość, kolor i wielkość energii osoby jest bezpośrednio związana z jej stanem zdrowia, bioneurologicznego funkcjonowania i duchowych powiązań, do których ta osoba ma dostęp. Osoba z większą i lepszą energią aury jest zdrowsza oraz bardziej zrównoważona, układ nerwowy i umysł funkcjonuje u niej lepiej niż u osoby posiadającej aurę o słabszych parametrach. Małe, szare, mętne aury będą produkować więcej blokad i dysproporcji takich jak: zaburzenia psychiczne albo defekty w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego.

Ludzki układ nerwowy zawiera miliony komórek nerwowych zwanych neuronami lub komórkami nerwowymi. Takie komórki wyspecjalizowane są w przesyłaniu wiadomości z jednych części naszego ciała do innych. Zadaniem komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów i komunikatów elektrycznych w całym organizmie oraz pomiędzy duchowo – energetycznymi warstwami ciała dusza / duch do fizycznych komórek oraz mózgu.

Neuron lub komórka nerwowa jest pobudzaną elektrycznie komórką, która przetwarza oraz przesyła informacje za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych. Sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi są przekazywane za pomocą synaps, które są strukturami połączeń wykonanych z innych komórek. Komórki nerwowe są podstawowymi elementami mózgu i rdzenia kręgowego całego centralnego systemu nerwowego.

Sposób, w jaki połączenia neuronowe powstają w mózgu, przypomina ruch podczas podróżowania drogami głównymi i autostradami. Chodzi o to, że takie drogi są najczęściej użytkowane - i w ludzkim mózgu jest podobnie. Sygnały znajdują główne szlaki nerwowe formowane przez najpopularniejsze i powtarzające się formy myślowe, które następnie formują się w połączenia nerwowe. W ten sposób mózg przetwarza sygnały i trasy, które są odbierane oraz podłączane do głównych ścieżek nerwowych w oparciu o najczęściej występujące wzorce myślowe.

czwartek, 3 listopada 2016

MODLITWY ZWIĄZANE Z RODZINĄ MICHAŁA – LISA RENEE

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst oryginalny

Niniejszą aktualizację dedykuję galaktycznym wojownikom i rodzinie Michała – każdy z nich będzie rozumiał, o czym tu mówię. Na tej osi czasu od 9.11 do 10.10 miała miejsce eskalacja konfliktów związanych z dostępem do układu gwiezdnych wrót, co wydaje się być produktem ubocznym generowanym przez system czarnych dziur, gdy stopniowo dochodzimy do planetarnego wyrównania, które nastąpi pod koniec 2017 roku. Dlatego niektóre grupy z gwiezdnego zasiewu lub pracujące na sieci zaobserwowały działania rozpoznawcze w polach jak również agresywne ataki mające na celu nękanie, a nawet próby wzięcia zakładników spośród członków linii rodziny Michała lub Seraphim / Avian na Ziemi. W kontynuacji dyskusji na temat ataków skierowanych przeciwko męskości, chcę utrwalić te doświadczenia pisząc o nich na blogu, ponieważ bardzo trapi mnie to, co się dzieje, i mam nadzieję, że moje uwagi pomogą członkom tej duchowej rodziny oraz innym, którzy mają podobne doświadczenia. Ta faza międzygalaktycznych oraz planetarnych wydarzeń jest ukrywana przed społecznością i zdaje się być agresywnym programem roszczącym sobie prawa do wzięcia we władanie przede wszystkim męskich aspektów i męskich ciał, chociaż w grę mogą wchodzić też kobiety i inkarnowane teraz dzieci, które są związane z liniami ptasimi (Avian) Michała z czasów lucyferiańskiego najazdu. Wychodzi na jaw, że niektórzy członkowie rodziny Michała byli wzięci jako zakładnicy i byli przetrzymywani wbrew własnej woli, co jest bardzo przykre oraz niepokojące. Czuję, że teraz trzeba mieć się na baczności, aby w razie potrzeby dać świadectwo takiej sytuacji w celu zatrzymania manipulacji naszą męskością i męskimi aspektami, a także partnerami czy członkami rodziny płci męskiej, wobec których została skierowana ta agresja.

Większość z nas wie, że upadłe jednostki anielskie przebywające w Układzie Słonecznym uważają się za bogów ponad ludźmi, a my te grupy fałszywych bogów obejmujemy definicją NAA. Czuję, że niektóre z tych grup dostrzegają, iż tracą panowanie nad terytorium w Układzie Słonecznym i w rezultacie podczas tej fazy planetarnej bifurkacji wydają się być jeszcze bardziej agresywni kontrolując, tropiąc, tagując i nękając ludzi. Ostatnio sama zetknęłam się z molestowaniem i agresją skierowaną przeciwko związkom damsko – męskim, które były ukierunkowane na porywanie ciał, klonowanie czy branie jako duchowych zakładników. To otworzyło możliwość śledzenia ciał monadycznych rodziny Michała i uzyskania więcej informacji, gdzie są one zdeponowane lub zamrożone - w pewnych przestrzeniach czarnych dziur, które są podłączone do ciała Ziemi.

Coś dzieje się z liniami czasu połączonymi z buntem Lucyfera, które w tym czasie przypominają gniazda szerszeni, a ciemne siły są tym poruszone i usiłują zawładnąć ludźmi, których uważają za własność - za jednostki im podległe z racji zdobycia terytorium, na którym ci żyją. Stan własności obejmuje również rzeczy do zabawy i zwierzęta domowe - widziałam jednostki Beliala roszczące sobie prawa do mężczyzn heteroseksualnych, ponieważ uważają ich za symbol statusu i chcą ich traktować jak seksualne zwierzęta. Potrzeba dużo siły, aby pozostać w tym wszystkim neutralnym i nie poddać się kpinom, degradacji, poniżeniom przeznaczonym dla rodziny Michała. Więc, proszę, weź z poniższego tekstu tylko to, co może posłużyć ci za wsparcie w obecnym stanie. Chciałabym, aby mężczyźni byli przygotowani na różne duchowe niespodzianki, szczególnie ci, którzy nie noszą silnej energii żeńskiej lub nie weszli w proces wznoszenia i duchowego przebudzenia świadomości. Czuję, że w tej fazie męski aspekt Ziemi rozpaczliwie potrzebuje modlitwy i duchowej mocy prawdziwych kobiecych aspektów Matki, i że to przyczyni się do ich wzmocnienia oraz wsparcia.

Niektóre z kluczowych tematów na osi czasu obracają się wokół lucyferiańskiego podboju i linii czasu związanych z wojnami:

*Wpływ na męskie, poziome linie geomantyczne (ley lines) sieci Złotego Orła, Złotego Promienia, linii upadłych Seraphim, którzy mieli związek z wojennym oprogramowaniem i wojennymi historiami, ponieważ mają ciężkie nakładki militarne zawierające technologie AI.

*Historia WW2 związana z nazistami, którzy uzyskali dostęp do Wschodnich Wrót, konstelacji Byka i byczej symboliki związanej z podbojem Aldebarana. Aldebaran jako gwiazda i planeta ma powiązania z niebiańskimi holograficznymi strukturami, które łączą ekliptyki Ziemi oraz Taurusa, jest jedną z czterech gwiazd królewskich, zaś teraz jest z nią problem, ponieważ ma związek z bramą solarną (SG), która może być używana do opuszczenia tego Układu Słonecznego.

*Mam wrażenie, że fragment tego (SG) obszaru (rejon Srebrnej Bramy gwiazdozbioru Byka), został potraktowany jako zakładnik, dzięki któremu mogą zażądać dostępu do tej bramy w celu wyjścia, i może się okazać, że zamierzają wziąć jako zakładników rodzinę Michała (tych, którzy zostali przez nich naznaczeni podczas buntu Lucyfera) i użyć ich jako karty przetargowej. Toczą negocjacje w celu opuszczenia Układu Słonecznego. Nie widziałam bezpośrednio, czy odnieśli sukces, lecz wiem, że starają się osiągnąć swój cel.

*Podczas gdy oni negocjują możliwość ewakuacji, równocześnie korzystają z nowej technologii AI, którą opisywałam wcześniej jako nano Origami, składana nano technologia, która jest używana jako uprząż do przechwytywania lub odgradzania od pewnych częstotliwości. Ta technologia może ułatwiać przejście do różnych form geometrycznych, które działają jako program w polach morfogenetycznych do wchodzenia i wychodzenia w sferę fizyczną, coś w rodzaju tymczasowego tunelu / przejścia, to otwiera się i funkcjonuje w formie klatek jak kule (sfery) AI. (Wyobraź sobie istotę sferyczną lub orb, lecz to jest replika AI tej organicznej sfery).

Ci z nas, którzy są uziemieni, mają potężną moc mogącą powstrzymać to od eskalowania, jeśli zdadzą sobie sprawę, że to dzieje się z naszym Michałem lub męskimi członkami rodziny. W tym czasie dochodziło do wymazywania świadomości, a u mnie wyczyszczono ją tak, że zapomniałam o tej nowej technologii AI i musiałam zająć się tym ponownie ponownie po tym, jak origami AI próbowało pochwycić kogoś z linii Michała jako swego osobistego zwierzaka.

Dodatkowo, kiedy śledzę te lucyferiańskie uzurpowane prawo własności i roszczenia wobec rodziny Michała, to wiedzie mnie to ku strażnikom Graala na Ziemi, którzy byli zaangażowani w ochronę punktu Graala lub 2-giej Bramy na Wzgórzu Świątynnym. Źródło roszczeń znajduje się przy wejściu bramy gmachu na skale. Linie esseńskie, linie Michała, plemiona 2D pracowały wspólnie, aby chronić punkt Graala na Ziemi. Wygląda to na bezpośredni związek pomiędzy opiekunami pomarańczowego rodu Michała 2D i strażnikami Ziemi, którzy przybyli, aby aktywować zadania rodu, i zostało to przejęte przez GET, więc pojawił się konflikt pomiędzy systemem rodu i łącznikami do sieci Solomona z odłamu lucyferiańskiego (tych co dokonali podboju).

Proszę, nie denerwujcie się tym, o czym was informuję i zwracajcie uwagę na ludzi wokół siebie, ponieważ być może jesteście w stanie im pomóc. Warto wiedzieć, jak się modlić i powierzać ciało Bogu, jak się chronić, kiedy zawierzy się GSF i kosmicznemu prawu suwerenności, a wtedy to staje się amortyzatorem broniącym przed ich możliwościami ingerowania. Największym problemem jest nie dawanie zgody i odebranie im uprawnień, trwając niezłomnie przy swojej duchowej mocy oraz potwierdzając, komu i czemu służysz. Oni nadal nękają, ale nie mogą odebrać ci praw, które udowodnisz poprzez zastosowanie komend (tym samym zażądasz swoich praw). Ich wpływ bywa skuteczny, lecz kiedy ktoś nie wie, co się dzieje, wtedy grają w oszukańcze i podstępne gierki.

Masz prawo do recytowania i zarządzania boskimi prawami służącymi większemu dobru, masz moc do żądania dla innych istot wolności - zgodnie z boskimi prawami dotyczącymi człowieka na mocy praw boskich. Wszyscy ludzie mają to prawo, lecz nie rozumieją, więc ty w wielu przypadkach możesz działać jako ich przedstawiciel, jeśli uznasz, że dzieje im się krzywda, że są uwięzieni lub zniewoleni przez te siły, nawet o tym nie wiedząc. Najbardziej właściwe byłoby, gdyby dana osoba była w pobliżu ciebie, wtedy możesz widzieć, co się z nią dzieje, lub gdyby była członkiem twojej rodziny czy partnerem / małżonkiem. Pamiętaj, że bezgłośne mówienie wprost ze swego serca ma tę samą moc, jak wyrażanie tego własnymi słowami głośno. Ja dostarczam wam przykładowe treści na okoliczność, kiedy trudno wam znaleźć słowa, co zdarza się w przypadkach, kiedy wielokrotnie mieliście wymazywaną pamięć, a chcąc zwerbalizować prośbę w najlepszy sposób, czujecie wewnętrzną pustkę. Proponuję pobłogosławić i uznać za świętość tych wszystkich, co do których masz przekonanie, że są w jakiś sposób prześladowani.

Przykład modlitwy indywidualnej:

Ukochana święta Obecności - Stwórco Wszechrzeczy, jestem ciebie współodczuwającym dowodem podlegającym kosmicznemu prawu suwerenności. Ja …..... (pełne nazwisko i imię) modlę się z całego serca o błogosławieństwo dla … i jego / jej ochronę przez wieczne światło Boga i o błogosławieństwo Ducha świętego oraz ducha chrystusowego, aby ją/jego w pełni uwolnić od duchowych obciążeń i kajdan, które zostały na nią/niego nałożone przez szarlatanów i fałszywych bogów wiecznego światła. Poprzez światło Boga Jam Jest, poprzez moc miłości w moim sercu uznaję za świętość i błogosławię …....... , aby został/a uwolniona/y i odzyskał/a najwyższy potencjał oraz swą prawdziwą naturę, a także żeby wreszcie mogła/mógł być wolną suwerenną istotą boską pławiącą się w odwiecznym świetle Boga, teraz i na zawsze.

Dla tych, którzy są w związku małżeńskim / partnerskim):

Ukochana święta Obecności, w kosmicznym prawie suwerenności jestem ciebie współodczwającym dowodem. W służbie mojemu partnerowi / mężowi (pełne imię i nazwisko) ….... modlę się z całego serca o pobłogosławienie go i roztoczenie nad nim ochrony w formie wiecznego boskiego Światła, o błogosławieństwa świętego Ducha i ducha chrystusowego, oraz aby był całkowicie uwolniony od duchowych obciążeń i kajdan nałożonych na niego przez kłamców i fałszywych bogów. Poprzez światło Boga JAM JEST, przez moc miłości w moim sercu, poświęcam i błogosławię mego męża …... aby został uwolniony i aby odzyskał swój największy potencjał oraz prawdziwą naturę, a także aby mógł być wolną niezależną boską istotą pławiącą się w odwiecznym Świetle Boga, teraz i na zawsze. Mego męża uważam za wybranego przez Boga do świętej unii ze mną hierogamicznego partnera, za prawdziwego duchowego partnera, abyśmy się wzajemnie chronili, kochali i dbali o siebie. Niech w oczach Boga będzie on istotą błogosławioną, a nasze małżeństwo i zjednoczenie niech trwa w autorytecie praw boskich i kosmicznych praw suwerenności. Wyrzekam i wypieram się wszystkich prawnych konstrukcji lub sfałszowanych przez oszustów zapisów, które ingerują w naszą zdolność do osiągnięcia prawdziwej duchowej jedności i z boską miłością w sercu błogosławię nasz związek jako świętość, jako święte przymierze, któremu dedykujemy całą istotę osobistą i zbiorową aby służyć wyłącznie boskim celom. Ukochana święta Obecności, proszę, prowadź nas w nasz związek, aby był związkiem równych sobie, w którym możemy dzielić się naszą miłością, światłem i mocą oraz je mnożyć, w duchowej współpracy, aby móc dawać najlepsze świadectwo naszego wyrazu i naszej prawdziwej natury, oraz że razem możemy reprezentować prawdziwą kochającą duchową ekspresję, która niech służy jako przykład naszej bezwarunkowej miłości, współczucia i miłosierdzia. Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym!

Dla tych, którzy nie są dobrze zorientowani w rodzinie Michała poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie, aby mogli zrozumieć szerszy ogląd tego, co jest skonfliktowane, kiedy planeta jest bardziej podatna na ingerencje podczas przesuwania się do następnego harmonicznego wszechświata.

Rodzina Michała

Do rodziny Michała należą potomkowie Błękitnego Promienia – promienia pierwszego zakonu założycieli, Melchizedeków, którzy są strażnikami Wschodu przy jednej z czterech gwiazd królewskich - gwieździe Aldebaran znajdującej się w konstelacji Byka. Należeli do posiadaczy świadomości strażników systemu łuku portalu 3-6-9-12 i toczyli wojny z wieloma agresywnymi oraz dokuczliwymi rasami, które chciały przejąć kontrolę nad tą bramą dostępu prowadzącą poza matryce czasu uniwersalnego. Mogliśmy również odnosić się do tej bramy jak do portalu 11:11, który jest w stanie dać dostęp do sieci bram Arc, w których te rody Michała pełnią funkcję portali świadomości – jak na górze, tak i na dole. Naturalnie agenda lucyferiańska ma na celu zaburzanie, wychwytywanie i torturowanie linii świadomości Michała, bo jeśli jej przedstawiciele mogli zdobyć zakładników z rodziny Michała, wierzyli, że mogą też w końcu uzyskać kontrolę nad systemem portali Arc lub węzły Matki Arc. Rodzina Michała zgodziła się być częścią genetycznej rehabilitacji rasy upadłych aniołów (Seraphim) zgadzając się na wspieranie świadomości poprzez strzeżenie poziomej (horyzontalnej) siatki systemu Ziemi znanej jako system sieci Złotego Orła. Ta sieć jest w około 57% infiltrowana przez system kodów odwrócenia strumienia 10D lub 55 sieci, przy czym nurt strumienia jest kierowany (jego kierunek) i zarządzany przez kontrolerów NAA lub reptiliańską rasę oszustów. Główna brama Złotego Orła będąca ostoją infiltracji jest bramą 10-ciowymiarową i znajduje się w Iranie / Iraku. Wojna, walki i śmierć wielu ludzi w tej części planety służą za wikt ciemnej energii krążącej, aby zasilić szatańską odwróconą sieć oraz aby zachować nad znaczącymi portalami tej części planety kontrolę, która rozszerza się globalnie. Kontrolerzy NAA kryjący się za fasadą fałszywego króla tyranii są oraz zawsze będą stosować doktrynę „dziel i rządź” poprzez strategię kata / ofiary, będą też toczyć wojny i pozyskiwać krwawe ofiary. Ten rejon Ziemi jest najbardziej znany z kreowania obserwacji fałszywego Michała i transmisji, które mogą być uzurpowanymi channelingami, a które są wysyłane z sieci Złotego Orła.

Bunt Lucyfera

Jednym z uwydatnionych wydarzeń wrogiego wzornictwa i zmilitaryzowanych strajków, które są zachowane w naszej pamięci komórkowej oraz ukrytej historii jest bunt Lucyfera, który osiągnął swój szczyt w końcowej fazie cyklu związanego z kataklizmem dotykającym atlantydzką rasę rdzenną. Z perspektywy stróża był to skutek wychodzenia z wcześniejszego cyklu astronomicznego, około 26 000 lat temu, podczas precesji równonocy według miary na osi czasu. W eksperymencie ewolucyjnym atlantydzki kataklizm był traumatycznym wydarzeniem, które wprawiło w ruch pewne następstwa, których ludzie mieli doświadczać w następnym cyklu. Przez ostatnie 26 000 lat mieliśmy na planecie do czynienia z konsekwencjami poprzedniego cyklu - z mrocznym cyklem ewolucji podlegającym ciemnym zasadom. Ta nadal trwająca epoka ciemności zbliża się ku końcowi. Z ostatnim przecięciem linii czasu i bifurkacji w hologramie planety była odgrywana spora część pamięci komórkowej zapisanej w historii, dlatego ma wpływ na nasze życie osobiste. Dostaliśmy duchowe zadanie, aby zakończyć cykl wrogiego wzorca zapoczątkowany przez lucyferiańską agendę poprzez podłączenie nowych potencjałów na przyszłe czasy.

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadłe anioły były zobowiązane rozegrać programy kontroli umysłu pochodzące z lucyferiańskiego buntu, jako synowie Beliala. I tak zagrali swoją część, jak to było podyktowane przez struktury planetarnej sieci – ze względu na kontrolę ze strony NAA. Dodatkowo zostało to aktywowane w wielu miejscach (przez wiele innych źródeł) poza planetą, a część tych negatywnych Obcych połączyła siły, aby wykorzystać słabe punkty ludzkości i planety.

Atlantydzka linia czasu

W czasach, kiedy Atlantyda doświadczała kataklizmów i tego, co znamy jako bunt Lucyfera mający miejsce około 26 000 – 30 000 lat temu, planetarne gwiezdne wrota /bramy i siatki dostały się pod kontrolę ras związanych z NAA takich jak reptilianie, Annunaki i drakonianie. To wtedy ta siatka wpadła w łapy tych pozawymiarowych istot, które używały tych siatek odwrotnie niż były zaprojektowane i niezgodnie z intencją dotyczącą gromadzenia DNA oraz rozwoju rasy ludzkiej. Ten ostatni 26 000-letni cykl stał się ciemnym cyklem ludzkiej ewolucji.

Inwazja NAA

Kiedy nasz planetarny Logos został zaatakowany i uszkodzony przez gadzich kontrolerów z NAA, odbiło się to drastycznym echem na planecie i naszej rasie. To oznaczało, że nie mogliśmy już swobodnie tworzyć i ewoluować zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, straciliśmy pamięć nie rozumiejąc, co się z nami stało. Byliśmy zmuszani do ciągłych inkarnacji (recykling) bez pamięci poprzednich wcieleń. Nie wiedzieliśmy, kim naprawdę jesteśmy, dokąd zmierzamy albo jaki jest nasz prawdziwy związek z Bogiem, a także jaki jest nasz cel jako ludzkości. Z czasem większość z nas straciła poczucie łączności z matrycą duszy stając się odrętwiała z bólu i starając się przetrwać w antyludzkich strukturach. Stało się tak, że planeta nie należała już do ludzi lecz do istot „obcych” prawdziwej naturze człowieka.

Modlitwy za rodziny Michała

Ukochany Boże, Stwórco Wszechrzeczy, otwórz wszystkie kanały światła, oczyść wszystkie świetlne struktury naszych rodzin, abyśmy byli w pełni połączeni z żywymi kodami Światła i abyśmy z nimi rezonowali.

Apelujemy do zbiorowej Jaźni naszego boskiego awatara, do siły stróżów posłanych przez Boskie Źródło, kryształowych rodzin Aurora, i zespołu strażników mentorów, tych dostrojonych do misji prawa Jedni, abyśmy razem pracowali dla najwyższego przejawu dotyczącego wymiany bezbrzeżnego Światła, miłości i mocy BOGA Stwórcy Wszechrzeczy zgodnie z Boskim porządkiem i harmonią.

(teraz szybko połącz się z 12-to wymiarową tarczą ochronną).

Nakazuję, aby to miejsce było święte w imieniu Boga oraz aby było poświęcone służbie Światłu Jednego Źródła.

(połącz się z wewnętrznym jądrem).

A/Szczerze i od serca zadeklaruj zamiar, aby rozwiązać kwestie autorytetu i odłożyć swoje ego, a służyć Bogu Stwórcy Wszechrzeczy i Jedności.

B/ Wyraź życzenie: Oświadczam, że pragnę służyć mojemu Źródłu. Zobowiązuję się służyć z największą mocą i z całych sił, jestem suwerenną wolną istotą boską!

C/Aktywuj połączenie z wewnętrznym Duchem i rdzeniem tarczy bazowej (pole 12-wymiarowe oraz dolne i górne elementy).

D/ Z poziomu 12-wymiarowej tarczy celowo utwórz kanał łączący cię ze zjednoczoną Inteligencją lub Kryształową Gwiazdą.

E/Wykonaj test graniczny z twoją 12-wymiarową tarczą przesuwając ją ku zewnętrznej ściance z wirującym światłem i dekretem: Szyfruję moją tarczę z triadą GSF wraz ze słowami – Jestem Bogiem, jestem suwerenna, jestem wolna.”

W głowie lub na głos – kierując się odczuciami – powtórz poniższą komendę:

Ustanawiamy pole intencjonalne naszej grupy poświęcone prawu Jedni i temu, co zarządza Boskim Planem ogólnej ludzkiej suwerenności i jedności. Teraz jesteśmy intencjonalnie połączeni z planetarnymi polami świadomości, ponieważ zobowiązaliśmy się do pełnienia misji w służbie Bogu, aby usunąć ból i tortury na linii czasu lucyferiańskiej rebelii. Nasza grupa jest połączona przez pole intencjonalne z mocą praw przyrodzonych i z siłami inteligencji działającymi na Ziemi oraz z kosmiczną świadomością Boga tu obecną. Naszym celem jest być czystymi kanałami Światła z Boskiego Źródła w jedności oraz przez utrzymywanie, urzeczywistnianie, władanie i ponoszenie odpowiedzialności za to, do czego zostaliśmy powołani - do reprezentowania wszystkich ludzkich świętych rodów, a także do utrzymywania mocy świadomości chrystusowej rodziny Michała. Modlimy się, aby wolność i suwerenność została zwrócona im teraz na wszystkich liniach czasu – przeszłych, obecnych i przyszłych.

Z sercem i oddaniem w celu współtworzenia z siłami Chrystusa modlimy się i prosimy kosmiczną inteligencję Boga o zastosowanie bezpośredniej interwencji na rzecz rodziny Michała oraz o Aldebarana, aby odzyskał go prawowity właściciel zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności w celu doświadczania wyższej rzeczywistości przez naszą rodzinę, którą rozpoznajemy w rodzinie Michała.

Kiedy dojdziemy do stanu bycia świadkami końca czasu, ujrzymy lucyferiańską rebelię oraz szkody, jakie ta spowodowała w naszej rodzinie Michała i Aldebarana, a także w Ziemi. Z mocą całego serca i mocą awatara wznoszenia pragniemy wpłynąć na powrót świadomości i uzdrowić pola galaktyczne oraz planetarne, aby zniszczyć wszystkie linie czasu używane przez agendy Armagedonu w celu wyrządzenia szkód Ziemi i ludzkości - zgodne z dawnymi historiami. Wzywamy moc naszego jedynego Źródła Światła w celu spożytkowania sił Natury, aby przywrócić harmonię i pokój na tej umiłowanej planecie oraz rozszerzyć miłość, światło i moc na rodzinę Michała.

Jako 12D awatar i Światło Boga którym JAM JEST, wybieram reprezentowanie mocy Boga w celu uwolnienia rodziny Michała – chcę, aby odzyskała wolność świadomości na mocy boskiej suwerenności na Ziemi i poza nią. Proszę, aby te słowa i intencja reprezentowały rodzinę Michała i system planetarny oraz gwiezdny Aldebarana, zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności dla tych, którzy sami nie są zdolni (są ubezwłasnowolnieni) i nie mogą wyrazić tego, że pragną być wolni i żyć w spokoju.

Dla każdego z osobna i dla wszystkich anulujemy wszelkie zgody i kontrakty zawarte przez każdą jednostkę lub jej przewodnika na tej linii czasu albo w innych rzeczywistościach, a które wykorzystują związane z lucyferiańską rebelią programy Armagedonu na Ziemi, mające szkodzić ludzkości. Rozwiązuję wszystkie fałszywe matryce, kontrolerów, implanty lub złudzenia, które mogły zaciemniać mój najwyższy boski cel i misję duszy - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - związane z lucyferiańską rebelią i Aldebaranem. Ponadto oświadczam, że reprezentuję rodzinę Michała i w jej imieniu anuluję wszystkie takie umowy – to ma być nieodwracalne oraz trwałe we wszystkich przedziałach czasowych, wszystkich rzeczywistościach i w zgodzie wolą Bożą. Wybieram doskonałość i trwanie w wiecznej światłości oraz reprezentowanie pełnej suwerenności, wolności i pokoju dla wszystkich ludzi, także dla rodziny Michała na tej planecie. JESTEM JEDNOŚCIĄ.

Ukochany Boże wolnej ludzkości na linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz programów związanych z lucyferiańską rebelią na wykorzystywanej Ziemi i Aldebaranie, dającą uprawnienia dla dowolnej technologii AI agend wojskowych dla kontrolowania Ziemi. Zarządzam na tej ukochanej Ziemi dominium, aby zostały tu przywrócone Boskie prawa przyrodzone, świadomość zjednoczona w Chrystusie i aby to rozciągnęło się poza planetę i jej historię związaną z lucyferiańską rebelią - na Aldebaran. Zarządzam upadek i zakończenie - przez rezygnację - programowania armagedonu przez jakiekolwiek oprogramowania linii czasu powiązane z wydarzeniami, które związane są z karmieniem linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz upadek wszystkich powiązanych z nimi linii czasu związanych z operacjami fałszywej flagi.

W polu punktu zerowego i zjednoczonej świadomości zarządzam, że odzyskuję obecność doskonałości w jednym Źródle Światła dla całej rasy ludzkiej oraz dla Ziemi. Jako przedstawiciel opiekunów oczyszczam wszystkie rodowe lub miazmatyczne zapisy - zapis ludzkiego hologramu od rebelii lucyferiańskiej, historie pochodzenia związane z rodziną Michała i zapis planetarnego interfejsu pamięci komórkowej. Przywracam zapis Boskiego wzorca do wszystkich warstw ludzkich rodzin powiązanych z rodziną Michała, aby zjednoczyły się w wibracji prawdy, wyzwolenia, suwerenności i wolności, TERAZ.

Ukochany Stwórco Ojcze Matko, nasze rodziny chrystusowe z Kryształowej Gwiazdy:

Prosimy Matkę o wzmocnienie i obwarowanie filaru Bramy Łuku w naszej wspólnocie jako bramy tranzytowej dla wszystkich energii i jednostek, które są kierowane do i przez strażnika Kryształowej Gwiazdy w celu eksmisji oraz oczyszczenia ze sztucznych technologii mających zadanie wyrządzenia szkody. Prosimy Ojca, aby wzniecił prawdziwie dobrotliwego króla Chrystusa, który przesłoni fałszywego króla tyranii i zakończy ten cykl czasowy związany z lucyferiańską rebelią.

Ukochany Ojcze, proszę, ożyw serca chrystusowe we wszystkich mężczyznach, proszę reanimuj chrystusową zasadę męską w rodzinie Michała, aby Ziemia mogła odzyskać pokój. Proszę, zakończ wojny przeciwko ludom Ziemi popełniane podstępnie przez fałszywego króla sponsorowanego przez Oriona i reptiliański patriarchat, aby manipulować historią lucyferiańskiej rebelii. Proszę, przywróć pokojowe i miłujące serca i napełnij je mądrością świętego Ojca w prawdziwej miłości i współczujących działaniach względem Ziemi, jej ludzi, jej królestw. Proszę, ujawnij prawdę o świetle i prawdziwej drodze w sercach mężczyzn na planecie i poza nią. Proszę, uwolnij Ziemię od zniewolenia przez oszustwa fałszywego króla tyranii i wznieć obraz boskiej chwały w sercach mężczyzn, niech wróci do nas czystość i świadomość Michała.

Niech wszystkie nasze świetlane rodziny zostaną pobłogosławione Boskim pokojem. Ukochana Matko, proszę, wlej swoje Boskie Światło i świętego Ducha do serc wszystkich bytów, przypominając im, że znasz ich osobiście, niech poznają twoją opiekę, pociechę, niech doświadczą pokoju, wiecznej i trwałej miłości w sercach i dobrego samopoczucia. Proszę, niech ci, którzy cierpią, zaznają spokoju i szczęścia. Matko, proszę broń Boże dzieci na Ziemi.

Obyśmy utrzymywali w sercach kochająca modlitwę za wszystkich tych, którzy w naszej społeczności mają być ze sobą połączeni poprzez pokój i miłość, niech poznają braterstwo i przyjaźń za sprawą naszych intencji, myśli, emocji i zachowań. Obyśmy wszyscy zwiększali naszą dobroć i czystość przez kochające serca. Proszę, rozszerz swą miłość na braci i siostry należących do tej społeczności życząc im pokoju, miłości, szczęścia, dobrobytu w każdy sposób, który spowoduje, że ich duch się wzniesie.

Ukochany Boże, proszę, pociesz ludy Ziemi, niech też będą objęci tymi zmianami. Sprowadź swoje ludy z powrotem do stanu wzajemnej miłości, wspólnej modlitwy do miłujących aspektów Boga, a także pomóż im dbać o siebie nawzajem.

Pozwól nam tu dzisiaj być silnymi, niezwyciężonymi i wiecznymi duchami. Niech z tego transformującego czasu, w którym wiele osób czuje strach, ból i smutek, wynikną błogosławieństwa i dobro.

Dziękuję Boże, dziękuję Boże. Dziękuję Boże! I tak już jest. KOCHAM CIĘ MICHALE, TERAZ I NA ZAWSZE!

Niech wieczne światło Boga będzie z wami jako światło przewodnie w doskonałym spokoju i harmonii. Jesteśmy w tym razem.

Z miłością, Lisa.

wtorek, 18 października 2016

O EMPATII I EMPATACH

transinformation.net
Christel Broederlow / Claire Galea, zebrane przez Antaresa
przetłumaczyła Teresa Serafinowska 

Empatia to - celowa lub przypadkowa - zdolność rozumienia ludzi i zestrajania się z nimi. Empaci mają talent do skanowania psychiki, badania myśli i uczuć innych – do przewidywania przeszłych, bieżących oraz przyszłych życiowych zdarzeń. Wielu empatów nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę to działa, chociaż już dawno zaakceptowali fakt, że są tacy wrażliwi.

Empaci wyczuwają głębokie emocje

Empatia pozwala wyczuwać prawdziwe emocje innych, empata może wykryć prawdziwe uczucia, ponieważ ma predyspozycje do tego, aby wejść znacznie głębiej i dostrzec to, co wypływa na powierzchnię. Ludzie zwykle pokazują pewien zewnętrzny wizerunek siebie. To jest cecha wyćwiczona, dzięki której ukrywają rzeczywiste emocje w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie.

Empata wyczuwa prawdę ukrytą za maską i będzie działał ze współczuciem, ponieważ czuje potrzebę niesienia pomocy osobie, aby ta mogła się wyrazić swobodnie i nie czuła się beznadziejnie osamotniona.

Empata może doświadczać empatii wobec rodziny, dzieci, przyjaciół, bliskich współpracowników, zupełnie obcych osób, wobec zwierząt, roślin, a nawet przedmiotów nieożywionych. Empatia nie jest związana z czasem ani przestrzenią. Zatem empata może poczuć emocje ludzi lub rzeczy na odległość. Niektórzy są empatyczni wobec zwierząt (zaklinacz koni), wobec natury, układu planetarnego, urządzeń mechanicznych czy budynków. Inni mogą mieć różne kombinacje powyższych cech.

Empaci posiadają głęboką wewnętrzną mądrość

Termin „empata” jest powszechnie stosowany do opisania uwrażliwienia na cudze emocje i uczucia. Empaci są bardzo wrażliwi. Osoba dotknięta tym darem może mieć głębokie poczucie wiedzy, które towarzyszy poszerzonym zmysłom, często bywa współczująca, taktowna, wyrozumiała wobec innych.

Istnieją różne poziomy empatii, które mogą być związane z różnymi poziomami indywidualnej świadomości i zrozumienia mocy tego daru czy też jego akceptacji przez otoczenie. Empatia jest cechą wrodzoną, może rozwijać się z biegiem czasu, raczej nie można się jej nauczyć (chociaż można wyćwiczyć spostrzegawczość, jednak to nie jest to samo). Empatia przeważnie jest dziedziczona

Empatia jest zapisana w genach, w DNA, bywa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest badana zarówno przez tradycyjne nauki jak i alternatywne placówki praktykujących uzdrowicieli.

Empatia ma aspekty zarówno biologiczne / genetyczne jak i duchowe.

Empaci często mają zdolność wyczuwania innych na wielu różnych poziomach. Z pozycji obserwacji tego, co kto mówi, czuje lub myśli, przechodzą do zrozumienia. Możecie być niezwykle biegli w sczytywaniu innych osób poprzez język ich ciała lub analizy ruchu ich gałek ocznych. Jednak to samo w sobie nie jest empatią lecz produktem ubocznym, wywodzącym się jedynie z uważnej obserwacji i umiejętności analizowania. W pewnym sensie empaci dysponują pełnym pakietem komunikacyjnym.

Jak działa empatia

Chociaż wciąż niewiele wiadomo, na jakich zasadach działa empatia, mamy już pewne informacje. Wszystko, co nas otacza, posiada energetyczną wibrację lub częstotliwość, które empata jest w stanie wyczuć, potrafi nawet rozpoznać subtelne różnice czy zmiany niewykrywalne gołym okiem ani pięcioma zmysłami.

Słowa, za pomocą których każdy z nas się wyraża, zawierają specyficzny energetyczny wzór mówcy. Mają szczególne znaczenie dla tego, kto je wypowiada. Za wyrażaniem się ukryta jest moc lub pole siłowe, lepiej znane jako energia. Na przykład słowom nienawiści często towarzyszy intensywne uczucie.. Słowo nienawiści jest wzmacnianie uczuciem mówiącego. To jest energia osoby odbierana przez empatów, niezależnie od tego, czy słowa są wypowiadane, pomyślane czy po prostu wyczuwane bez werbalnej lub cielesnej ekspresji.

Empaci są często poetami ruchu. Są urodzonymi pisarzami, piosenkarzami i artystami z dużą dozą kreatywności oraz wyobraźni. Są znani z licznych talentów, zainteresowań, są kochający, lojalni i pełni humoru. Często interesują się obcymi kulturami, które obserwują z otwartością. Są matkami, ojcami, dziećmi, przyjaciółmi, pielęgniarkami, lekarzami, opiekunami, nauczycielami, sprzedawcami … psychologami, jasnowidzami, uzdrowicielami itp. (oczywiście nie są to wszystkie kategorie empatów. Ich lista jest obszerna i właściwie bez znaczenia. Znacznie bardziej istotne jest to, że empaci są wszędzie, w każdej kulturze i na całym świecie.

Empaci są dobrymi słuchaczami

Empaci często mając bardzo ciepłą osobowość i sposób wyrażania, są wspaniałymi słuchaczami oraz doradcami (nie tylko w sferze zawodowej). Ciągle znajdują się w sytuacjach, w których pomagają innym i często przy tym odkładają własne problemy na bok. Z kolei inni empaci mogą być bardzo cisi, izolujący się od świata zewnętrznego, zdeprymowani, neurotyczni, mogą być samotnikami, marzycielami lub nawet mogą wykazywać cechy narcystyczne.

Przeważnie są pasjonatami natury i szanują jej piękno oraz bogactwo. Często spotkamy ich na łonie natury, na plażach, w lasach, podczas wycieczek turystycznych. Mają pociąg do przyrody czując, że pośród niej mogą uwolnić energie, które się do nich przyczepiły. Natura jest właściwym miejscem, aby ponownie wzięli w posiadanie swoje zmysły, aby poczuli spokój pośród hektycznego życia, które ich otacza. Empata bardzo potrzebuje chwil wytchnienia i oderwania od otaczających go ludzi oraz relaksu pośród natury. Empaci bardzo często zwracają uwagę na zwierzęta, lecz nie traktują ich jako źródło energii lecz istoty, które należy kochać. Nie rzadko empata ma w swoim domu zwierzę – jedno lub kilka.

Cechy empaty

Empaci często są cisi, i nieraz musi potrwać, zanim poradzą sobie z tym, żeby wypowiedzieć komplement, chociaż raczej zwracają uwagę na pozytywne cechy otoczenia. We wszystkich dziedzinach połączeń emocjonalnych są bardzo wyraziści i wyrażają się prosto oraz bezpośrednio. Mogą też mieć pewne problemy z wyrażaniem własnych uczuć i być dla siebie zbyt surowi.

W przeciwnych sytuacjach wycofują się z życia i pozornie na nic nie reagują. Mogą nawet wydawać się ignorantami. Niektórzy potrafią blokować się przed otoczeniem. To nie zawsze jest czymś złym, przynajmniej w ten sposób uczą się radzić sobie z zalewem cudzych emocji a także z własnymi uczuciami.

Empaci mają większą skłonność do otwartego czucia tego, co jest poza nimi niż tego, co jest w nich samych. Może to powodować ignorowanie własnych potrzeb. Zasadniczo empata nie jest gwałtowny czy agresywny, skłania się raczej do bycia rozjemcą. Każde miejsce, w którym panuje dysharmonia wzbudza w nim poczucie dyskomfortu. Kiedy znajdzie się w środku konfrontacji, będzie się starał rozstrzygać sytuacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli wypowie ostre słowa we własnej obronie, prawdopodobnie weźmie sobie za złe brak samokontroli i preferencji do szybkiego oraz pokojowego rozstrzygnięcia problemu.

Empaci są uwrażliwieni na telewizję, wideo, filmy, wiadomości i podobne programy. Przemoc lub emocjonalne dramaty, szokujące sceny związane z emocjonalnym lub fizycznym bólem dotykającym dorosłych, dzieci czy zwierzęta, łatwo mogą doprowadzić empatę do płaczu. Czasami mogą się z tego powodu czuć fizycznie chorzy. Niektórzy empaci zmagają się z tym, żeby zrozumieć okrucieństwo i mają poważne trudności z wyrażaniem siebie w obliczu ignorancji, bigoterii i wyraźnego braku współczucia u przeciwnika. Nie potrafią usprawiedliwić cierpienia, które czują i widzą.

Ludzie z różnych warstw społecznych oraz rośliny czują się przyciągani przez ciepło i prawdziwe współczucie empaty. Niezależnie od tego, czy ktoś zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z empatą, będzie do niego przyciągany jak metal do magnesu! Oni są jak latarnie morskie.

Nawet zupełnie obcy czują się dobrze w towarzystwie empaty, opowiadają mu o osobistych sprawach i zanim się zreflektują, nieświadomie otwierają przed nim swoje serca. Wydaje się, jakby takie osoby na nieświadomym poziomie i instynktownie wiedziały, że empata wysłucha ich ze współczującym zrozumieniem.

Empaci to słuchacze życia. Potrafią rozwiązywać dylematy, coś wymyślić i przeanalizować. Kiedy skupi się na jakimś problemie, będzie go drążył tak długo, aż go rozwikła. Wszystko po to, aby odnaleźć wewnętrzny spokój.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ, KIEDY JEST SIĘ W POBLIŻU EMPATY

Przyjmij radę

Przyjmij to, co mówimy, na poważnie. Kiedy prosisz nas o radę, to nawet jeśli odpowiedź brzmi nieco niedorzecznie, jest w niej sporo prawdy. Po prostu wiemy o pewnych sprawach, i jest dla nas naprawdę bardzo meczące, kiedy prosisz o poradę, a później ją odrzucasz. Czasem pewne sprawy mają dla nas sens na długo przed tym, zanim nabiorą sensu dla was, włącznie z pewnymi zbiegami okoliczności, które tak naprawdę wcale nie są przypadkami.

Porzuć kłamstwa, mów prawdę

Kłamstwa nie mają miejsca w jakiejkolwiek dyskusji z nami. Najlepszym sposobem na zrujnowanie przyjaźni z empatą jest ich ciągłe okłamywanie. To naprawdę smutne, a dla nas również bardzo bolesne. Potrzebujemy tylko spojrzeć w oczy naszym przyjaciołom i w ułamku sekundy dostrzegamy w nich zawahanie, wtedy dosłownie czujemy, jak kłamstwo wnika w nasze ciało. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie potrafimy tego wyłączyć, chociaż jest to niezbyt wygodna cecha.

Życie w kłamstwie jest dla nich prawie niemożliwe. Jeśli ktoś prosi, aby zrobić coś, czego nie lubimy / z czym nie rezonujemy …, znajdujemy sposób, aby tego nie robić. Wciąż musimy uczyć się mówić NIE. Podobnie, jeśli ktoś prosi nas, abyśmy coś w jakiś sposób zatuszowali lub skłamali dla niego, musimy uczyć się powstrzymać gniew i sprzeciw w ryzach, nie wyrażając go.

Mówcie prawdę. Jeśli jesteśmy ze sobą, a także z innymi, nieszczerzy, w naszych głowach pojawiają się rozbieżności. Wtedy w kółko odgrywamy daną sytuację powtarzając sobie: należało to zrobić tak: … lepiej było powiedzieć, że … a oni by tego nie zaakceptowali. Kiedy zadzieje się coś takiego, następuje zmiana naszej energetyki, która pozostaje w nas bardzo długo.

Jeśli jesteś całkowicie szczery, zwłaszcza wobec siebie, możesz skutecznie się oczyszczać i stwarzać miejsce na większą ilość bardzo czystej energii. Jeśli jesteś szczery wobec innych, robisz to samo, a także tych innych wspierasz. Nie wyrażaj się w uwłaczających słowach, lecz jeśli ktoś prosi cię o szczerą opinię na jakiś temat, zapytaj go, czy rzeczywiście chce usłyszeć prawdę czy raczej coś, co pasuje do jego światopoglądu. Wkrótce jedynymi, którzy poproszą cię o radę, będą ci ludzie, którzy chcą usłyszeć tylko prawdę.

Pomoc dotycząca uzdrawiania

Uzdrawianie często jest ich sposobem życia. Czasem mogą być postrzegani jako coś w rodzaju pomostów. To wydaje się być właściwe. Są pomostami. Widzą, co musi być zrobione, i to proponują. Czy chodzi o propozycje, testy, rzeczy do domu, alternatywne metody, zmiany sposobów myślenia albo perspektyw, ruchu, pożywienia czy też terapii ogólnych, z łatwością to dostrzegają. Tak, jakby chodziło o ich własne dobro, przedstawiają własny program wellness, który jednak – nadając się dla każdego – pomógł już setkom innych ludzi. Ich zadaniem jest wypełnienie luki pomiędzy nowoczesną medycyną a tym, co musi być zrobione z organizmem.

Śmiech

Empaci muszą codziennie się śmiać. Jesteśmy związani z ciałami, czasami. Najczęściej jesteśmy w naszych głowach. Jednak możecie nam pomóc prosząc o spędzenie kilku wspólnych chwil. I wspólnie się śmiać. Aby wypędzić z nas wrażenie, że jesteśmy w nastroju eremity, ponieważ czasem świat jest dla nas po prostu zbyt ciężki do udźwignięcia. Musimy sobie przypomnieć, jak ponownie się połączyć.

Przyczepy energii

Często wyglądamy na zmęczonych. Kochamy wszystkich, naprawdę. Jednak przestańcie nas pytać dlaczego mamy ciemne cienie i podkrążone oczy. One są tam od zawsze. Wielu empatów otrzymuje diagnozę chronicznego przemęczenia, ponieważ nie wiedzą, jak chronić się przed wampirami energetycznymi. Niektórzy potrzebują przeprowadzenia przez odpowiednie nauki (patrz poniżej).

Rozejrzyj się wokół siebie, dostrzeż czy to dotyczy ciebie czy twoich przyjaciół / znajomych …. jednak jeśli się z tym identyfikujesz, zapewne wiesz, co to znaczy być empatą. Na szczęście raczej zawsze jest przy nas jakiś przyjaciel / są przyjaciele, których cenimy i którzy rozumieją, aby dać nam przestrzeń do oddychania i ładowania akumulatorów.

SZYBKIE TECHNIKI OCHRONNE DLA EMPATÓW (wypisane przez Clairee Galea)

Jesteś empatą? Jeśli tak, to zapewne doświadczyłaś / doświadczyłeś szerokiej gamy emocji i bólu, które nie należą do ciebie, lecz pochodzą od innych.

Korzystając z codziennego doświadczenia z takimi okolicznościami dowiesz się tu, jak przydatne są natychmiast działające techniki ochronne, z których możesz korzystać w prosty sposób. Z ich pomocą możesz się ochronić, zanim udasz się w miejsce, w którym jesteś podatny na przyciąganie emocji i złego samopoczucia. Będą cię chronić nawet, jeśli dosłownie poczujesz się atakowany.

1. Medytacja chroniąca przed negatywizmami.

Medytacje wczesnoporanne są najlepszym sposobem, aby rozpocząć dzień z pozytywnymi wibracjami. Jedną z tych rzeczy, które każdy powinien robić podczas medytacji, zwłaszcza empata, jest otoczyć się białą bańką czystej miłości i ochrony, co uniemożliwi dostęp jakiejkolwiek negatywności. Czy kiedy opuszczasz dom, zamykasz drzwi? Tak, lecz to zapewnia ochronę tylko przed wpływami zewnętrznymi. Medytacja z tym celem przed oczami zapewni ci to, że kiedy go opuszczasz, masz kompletną ochronę.

2. Kontrola emocji i bólu.

Jednym z najtrudniejszych zadań dla empaty jest umiejętność odróżnienia własnych uczuć od uczuć innych. Aby zminimalizować ten dylemat, empata powinien sprawdzać te uczucia i szukać jakiegokolwiek bólu czy choroby przed opuszczeniem domu, co mu / jej umożliwi dostrzeżenie, co lub kto za tym tkwi. Kiedy jesteś w podróży i jako empata odbierasz emocje czy ból, możesz nauczyć się rozpoznawać, że nowa emocja lub ból są odbierane empatycznie od kogoś innego.

3. Mantra ochronna.

Jeśli przed wyjściem nie masz czasu na odbycie medytacji, możesz recytować mantrę i ufać w jej moc. Empata może powiedzieć coś w rodzaju: „Jestem otoczona przez czyste białe światło miłości i ochrony. Nie może do mnie przyjść nic negatywnego. Jestem całkowicie chroniona przed wszystkimi negatywnymi energiami i ich skutkami”.

4. Ochrona splotu słonecznego.

Emocje są połączone bezpośrednio ze splotem słonecznym, który reprezentuje kolor żółty i znajduje się około 3 palców powyżej pępka. Są chwile, kiedy dosłownie czujesz się przytłoczony emocjami, zwłaszcza gdy znajdujesz się w środku konfrontacji. W tym momencie wszystkie emocje przenikają do nas przez to miejsce. Jednym z e sposobów na zahamowanie przepływu negatywnych energii, nawet jeśli są skierowane bezpośrednio do nas, jest nakrycie czymś splotu słonecznego – okolice ponad naszym pępkiem przysłaniamy wtedy ręką, książką lub czymś podobnym. To pomaga natychmiast odciąć się od negatywnych wpływów.

5. Techniki blokowania przez łączenie palców.

Jest to kolejna metoda, która działa natychmiast i za każdym razem. Polega ona na złączeniu kciuka z palcem środkowym jednej ręki i przeplecenie tego złączenia z takim samym gestem drugiej ręki (wygląda to jak połączone dwa ogniwa łańcuszka). To jest niesamowity i szybki sposób na zablokowanie negatywnej energii, można go używać zawsze i wszędzie, zwłaszcza, kiedy czujesz się przez kogoś atakowana.

6. Bańka ze szklanek z wodą.

Czasami może nam się wydawać, że rodzina, z którą żyjemy i określone rodzinne sytuacje przytłaczają nas swoimi negatywnymi energiami. Kiedy tak się dzieje, można zastosować wspaniałą i prostą metodę, która jest opisana w książce pod tytułem „Endlose Suche” napisanej przez Johna Edwarda. Zasadniczo chodzi w niej o to, żeby napełnić wodą szklanki / filiżanki i umieścić je w miejscach, gdzie przejawia się najwięcej negatywnych energii. Po kilu godzinach należy sprawdzić, czy w wodzie potworzyły się małe pęcherzyki powietrza. Jeśli tak, to są to zdeponowane tam energie negatywizmów, które zostały odciągnięte z energii domu. Wtedy trzeba wziąć szklankę i wylać jej zawartość do zlewu lub do toalety z intencją oczyszczenia przez matkę Ziemię i przekształcenia z powrotem w naturalny, czysty stan. Nigdy nie pijemy wody ze szklanki z bąbelkami (chyba, że jest to nalana przed chwilą woda gazowana).

Mam nadzieję, ze powyższe wskazówki chociaż trochę ułatwią wam życie!

poniedziałek, 26 września 2016

PRZYSTOSOWANIA LISA RENEE wrzesień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Podróże w świecie snów i przenoszenie świadomości
Pole kwantowe wpływa na organizację czasu i przestrzeni, dlatego ci z nas, którzy są na Ścieżce wznoszenia, mogą łatwiej wchodzić w odmienne stany świadomości, które mogą być zdefiniowane jak świat snów. Według tej definicji funkcja świata snów nie jest wejściem lub ingerencją w sen jakiejś osoby. Kiedy doświadczymy duchowej inicjacji i zdecydujemy się świadomie służyć jedności oraz planecie, dyscyplinując siebie doskonalimy stany współczującej bezinteresowności. Jesteśmy połączeni, słuchamy i czujemy nasze wewnętrzne systemy nawigacji przez cały czas. To oznacza, że zważamy na wskazówki świadomości i pracujemy nad przenoszeniem myśli ponad osobiste przyziemne dylematy, wydostając się poza liczne pułapki oraz gierki ego rozgrywane w świecie materialnym. Kiedy rozwijamy się duchowo i słuchając wewnętrznej inspiracji wzrastamy z większą pasją, wtedy wielu z nas odkryje, że może podróżować w świecie snu lub mieć zdalny podgląd stanu świadomości na bardziej spontaniczne sposoby.

Podróże w świecie snów są przechodzeniem lub przenoszeniem własnej świadomości, aby obserwować oraz uzdrawiać wzorce i wydarzenia wyłaniające się w wielu alternatywnych rzeczywistościach, liniach czasu, a także dostrzegać naturę struktury tego, co je stworzyło i współdziałać z Bogiem, znajdując i usuwając boksy rzeczywistości lub ciemne portale używane jako pułapki świadomości. Podróż po świecie snów jest odmiennym stanem podwyższonej świadomości, w którym jest się tylko obserwatorem. Może to być związane z przebywaniem na innej linii czasu, w innej rzeczywistości lub poza czasem. Będąc w tym zmienionym stanie, możemy przenieść do świadomości to, co było nieświadome, dzięki czemu możemy bezpośrednio w tym uczestniczyć - z udziałem wyższej świadomości. Ścieżka przebudzenia ma nas doprowadzić do uświadomienia sobie tego, co było nieświadome, w celu ujawnienia zaciemnień lub oszustw i dostrzeżenia ukrytej za nimi prawdy. To jest stan doprowadzenia wiecznego światła, które rozświetla cienie ciemności, co alchemicznie przekształca ich naturę i odzwierciedla wyższą prawdę.

Możemy przygotować się do wejścia w ten stan poprzez otwarcie się w głębokiej modlitwie, medytacji i skupienia uwagi, co może nam pomóc w zainspirowaniu do kreatywności, uzdrawiania, zdobywania wiedzy oraz komunikacji i wymiany z innymi istotami. Ludzkość rdzenna: Indianie, Aborygeni, Tybetańczycy i Celtowie należą do ziemskich plemion, które są przeprowadzane w czasie za pomocą kodów do podróży w świecie snów, i pomagali chronić planetę utrzymując ten genetyczny wzorzec przy życiu, aby ludzkość miała do niego dostęp podczas ciemnej epoki. Pierwszymi podróżnikami po świecie snów po kataklizmie były ziemskie kobiety, które pojawiły się z kodami Żółwiowej Babki, przeniesione z matriarchalnego społeczeństwa Lemurii, aby świadomie utrzymać tę wiedzę tajemną w ukryciu przed najeźdźcami. Lemuria doznała wielkiej zagłady, ponieważ chciano zetrzeć moc, jaką kobiety posiadły żyjąc na Ziemi, co miało związek z podróżami po świecie snów oraz umiejętnościami Esseńczyków i Templariuszy. Ponieważ kody zasady matki i córki wypłynęły z głębin kryształowych jaskiń na powierzchnię planety, ten skodyfikowany język powraca do niektórych kobiet i mężczyzn wcielonych obecnie na planecie - do tych, którzy byli wcieleni w dawnych czasach lub są potomkami starożytnych plemion z Lemurii. Ta grupa podróżników po świecie snów powróciła, by pomóc przywrócić na planecie równowagę boskiej zasadzie żeńskiej, a wielu pośród nich to rdzenni Amerykanie lub aborygeni.

Kiedy udajemy się do wyższych wymiarów stworzenia i szukamy tam kogoś lub czegoś utrzymując energetyczny podpis i odczucie tego, czego szukamy, nasza świadomość jest tam automatycznie przenoszona, gdziekolwiek to się znajduje. Transport świadomości może się zdarzyć na jawie, podczas snu, w odmiennych stanach świadomości lub kiedy intensywnie koncentrujemy się na danej osobie, sytuacji lub rzeczy, w sposób, w jaki skupiamy się na fizycznej lokalizacji lub linii czasu na Ziemi. Na przykład możemy przenosić energię świadomości, kiedy utrzymujemy intencję połączenia się z miastem, miejscem historycznym, punktem mocy lub strukturą megalityczną, zwłaszcza gdy jesteśmy oddani służbie jedności. Stany przenoszenia świadomości, takie jak podróże po świecie snów, są bardziej naturalnymi stanami dla przebudzonych osób z grup Indygo i gwiezdnego zasiewu. Transportu świadomości i stanów z nim związanych można się nauczyć i rozwijać je poprzez różnego rodzaju praktyki, podczas których osoba - niewtajemniczona lub niezainicjowana - dąży do zdobycia głębszej wiedzy o stanie jedności, jaka istnieje pomiędzy Bogiem a Jaźnią. Wiele osób z gwiezdnego zasiewu lub Indygo usprawniło te umiejętności w poprzednich wcieleniach - rozwinęły się mentalnie, dokonały integracji polaryzacji, nauczyły się wyrażać miłość i oddanie, które są sposobem życia w wyższych królestwach istnienia. W efekcie ich podróże po świecie snów i przenoszenie świadomości mogą się zdarzać, kiedy się o to postarają lub i bez tego - tylko kiedy tego zechcą, ponieważ jest to funkcja pamięci pojawiającą się samoistnie, gdyż jest zapisana w wyższym odcisku genetycznym. Te uśpione umiejętności rozbudzają się w ludziach podczas cyklu wznoszenia.

Osoby pracujące na sieci często są angażowane w różne formy przenoszenia świadomości w celu utrzymania stanu obserwatora i bycia świadkiem odnotowanych w czasie wydarzeń mających wpływ na historię ewolucji rasy ludzkiej na Ziemi, które miały miejsce w przeszłości lub nastąpią w przyszłości. Akt obserwacji rozpadu pewnych potencjalnych fal, które sprawiają, że sytuacja, zdarzenie lub obiekt stają się fizyczne albo zmieniają w taki sposób, że następuje przesunięcie linii czasu, nie jest mierzalny przez obecną naukę. Jest to bezpośrednia funkcja wyższej świadomości ucieleśnionej do przesunięcia linii czasu od destrukcyjnych prawdopodobieństw lub zagłady przez przywrócenie harmonii i energetycznej równowagi związanej z polaryzacją. Kiedy obserwujemy formy fal elektromagnetycznych archetypowych wzorców i mitów o stworzeniu czy symboli sennych aktywnych w tym polu, możemy zmienić środowisko fizyczne i sposób, w jaki sygnał elektromagnetyczny czy wzorzec jest wyrażony w rzeczywistości. Akt współczującego dawania świadectwa w czasie przenoszenia świadomości, na przykład podczas podróży po świecie snów, pozwala nam widzieć, co się stało z Ziemią, gdzie doznała zniszczeń, a także treść planu, który wpływa na kierunek zbiorowej świadomości ludzkości. Tam, gdzie Ziemia została uszkodzona, jest również miejsce ogromnego cierpienia ludzi. W wyniku tej traumy jest tam skumulowany ból ludzkich dusz – jego energia została zebrana przez stacje poboru energii dla NAA.

Kiedy w odmiennych stanach świadomości przemierzamy linie czasu Ziemi, jesteśmy w stanie dostrzec, gdzie i jak miały miejsce historie stworzenia, opowiadania o czasie snu, lub mity zapisane w tej części ciała planety i w jej sieci. Zdarza się, że możemy śledzić źródła transmisji struktur do poza planetę, jak gwiazdozbiory, obiekty Messiera, planety i inne ciała niebieskie. Cała rasa ludzka ma bezpośredni wpływ na treść przekazu dotyczącego mitów, archetypów, kodowania numerycznego i częstotliwości kontroli umysłu, które zostały wpisane w planach oraz liniach czasu Ziemi. Jak zostało opisane, wiele pól morfogenetycznych planety zostało wykorzystane przez Obcych, którzy umieścili tam kody i przez kontrolerów, dla kontroli umysłów w celu lansowania zbiorowych archetypów, które kontrolują umysły ludzi żyjących na Ziemi. Zasadniczo, ta kombinacja wzorców archetypowych lub sprawowania kontroli nad ludzkimi umysłami przejawia wynaturzenia ludzkich fenotypów zachowawczych, w które na rasę ludzką zostały nadrukowane cechy przynależności do gadów i zbiegłych ras.

Podróżując po świecie snów, można zaobserwować wszelkiego rodzaju wydarzenia występujące w miejscach, które odnotowały zapisane w zbiorowej świadomości archetypy, symbole, kody numeryczne, wzory geometryczne, holograficzne wstawki i opowiadania stworzone przez nich, aby wpłynąć na umysły i kontrolować poziom świadomości operacyjnej ludzi żyjących na Ziemi.

Transfiguracje, translokacje i transmigracje

Ponieważ zmienia się struktura świadomości Ziemi, przemianie ulega forma planetarnej czakry stożkowej, a to wpływa na funkcjonowanie czakr u ludzi. Dla niektórych może to oznaczać jednoczenie się wszystkich warstw czakr, a kiedy ono następuje, zmienia się również sposób funkcjonowania ludzkiego pola energii lub ciała świetlistego. Gdy przenosimy się na wyższy poziom częstotliwości, gdzie następuje rekonfiguracja funkcji ciała świetlistego, zmienia się sposób obracania się Merkaby. Jeśli Merkaba pracuje i obraca się prawidłowo, kontroluje zdolność świadomości do poruszania się i wychodzenia poza pola czasoprzestrzeni. Planeta właśnie osiągnęła szczyt swego magnetycznego cyklu, co uwolniło do Ziemi potężne ilości siły magnetycznej. Zmiany zachodzące podczas ekspozycji sił magnetycznych są wyraźnie związane ze stymulowaniem reakcji DNA, przez co można uzyskać dalszą aktywację ognistych kodów DNA.

Te kody mają związek z wektorami czasowymi, i jako takie korelują z prawdopodobieństwem przenoszenia świadomości pomiędzy polami czasu. Kiedy pojawia się zmiana kierowana do pola magnetycznego planety, która przesuwa elektromagnetyzm – naturalnie lub sztucznie – efektem jest bezpośrednia stymulacja zmian zachodzących w DNA i jego ognistych kodach. Ciało świetliste Diamentowego Słońca posiada naturalne funkcje umożliwiające transport świadomości, które na Ziemi zostały zmutowane i zablokowane. W szablonie Diamentowego Słońca można przenosić świadomość na trzy główne sposoby /etapy, które pozwalają przesuwać świadomość pomiędzy jednym punktem w czasie a innym punktem w czasie lub poza czas. Te rozwijają się do kolejnych etapów - bardziej skomplikowanych niż podróże po świecie snów, i są bezpośrednimi funkcjami aktywnego ciała Diamentowego Słońca. Ciało podlega transfiguracji, translokacji i transmigracji.

Transfiguracja: Transfiguracja następuje w pierwszych stadiach aktywacji krystalicznej świadomości Diamentowego Słońca. Gdy uaktywnia się ta funkcja, następuje integracja, która zachodzi pomiędzy warstwą atomową ciała fizycznego, warstwami ciała świetlistego bytującego w duszy, a ciałem duchowym naszej monady. Kiedy zaczynamy łączyć się z ciałem wiecznego boskiego Źródła, które jest polem płynnej plazmy lub Chrystusową świadomością, to jest to źródło awatara. Kiedy przejdziemy na poziom integracji ze źródłem awatara, ciało zaczyna być w stanie dokonać transfiguracji. Taka przemiana oznacza, że dana osoba może przenosić swoje ciało świadomości do Światła. W pierwszych etapach takiej przemiany dzieje się to zazwyczaj w stanie snu. Uczymy się, jak podróżować będąc we śnie, a pierwszym etapem jest nauczenie się bilokacji. Bilokacja oznacza, że wyższa Jaźń lub sama osoba przenosi się do Merkaby i dokądś się przemieszcza, a następnie powraca. W takiej sytuacji pozostawiamy ciało fizyczne. Kiedy więc jesteśmy w stanie uśpienia, fizyczne ciało jest tutaj, lecz istota je opuszcza. Kiedy osoba śpi, świadomość Diamentowego Słońca je opuszcza i podróżuje do Światła wykonując wiele różnych zadań poza płaszczyzną astralną. Wiele osób oznajmia, że w tym czasie podczas snu wykonują prace społeczne, spotykają się i mają różne świadome doświadczenia. Jest to poziom, gdzie inteligencja naszej wyższej świadomości uczy się, jak dokonywać bilokacji, gdy ciało śpi.

Translokacja: Drugim etapem jest translokacja. Ten poziom jest możliwy do osiągnięcia, gdy świadomość jest w stanie przekształcić część swoich atomów w światło, czyli ciało fizyczne może przemienić się w światło. W poprzednim etapie ciało pozostawało tu, na Ziemi, a osoba dokonywała projekcji swojej świadomości na zewnątrz, przenosiła ją gdzieś indziej, obserwowała coś, a następnie powracała do ciała. Teraz, na etapie translokacji, w ciele pojawia się pewna część atomów, które są przemieniane w światło – czasowo. Tak, że człowiek może przemieścić się i odwiedzić jakieś miejsce zabierając ze sobą w podróż część swoich atomów lub ciało. Podczas translokacji osoba jest wciąż zakodowana lub połączona do swojej lokalizacji w czasoprzestrzeni, tam gdzie się fizycznie urodziła. Na przykład: powiedzmy, że ciało przemienia się światło, a osoba podróżuje na inną planetę. Ludzie z tej planety będą wiedzieć, że ta osoba pochodzi z Ziemi, gdyż posiada lokalizację czasoprzestrzeni, z której pochodzi, gdzie się narodziła. Tożsamość tej osoby wciąż utrzymuje kodowanie sekwencji transdukcji narodzin, która ujawnia energetycznie, że taki człowiek pochodzi z Ziemi. To znaczy, że część takiej osoby wciąż jest genetycznie połączona z Ziemią, a jej energetyczny podpis ujawnia lokalizację jej pochodzenia. Translokacja oznacza, że możemy przekształcić część ciała fizycznego, a następnie podróżować w różne miejsca, lecz wciąż posiadamy energetyczny odcisk naszych rodziców oraz planety, na której się wcieliliśmy.

Transmigracja: To jest trzeci i ostatni etap rozwijania do w pełni wolnej świadomości. Może to przypominać proces translokacji, jednak osoba nie musi już powracać na Ziemię. Teraz może podróżować po całym Kosmosie – wszędzie tam, gdzie zdecyduje się zawędrować – bez ograniczeń. (Jednakże, jeśli uda się na inną planetę, będzie musiała poddać się prawom istniejącym na tej planecie.) To jest status posiadania kosmicznej tożsamości i stan istoty obywatela Kosmosu. Kilka razy w historii Ziemi jej mieszkańcom udało się tego dokonać, jednak obecnie mutacje planetarnej miazmy mogą to bardzo mocno utrudniać, chociaż może w przyszłości będzie to łatwiejsze. Transmigracja jest jednym ze sposobów na opisanie tego, co znaczy być wolnym. Kiedy przesyłamy nasze ciało świadomości na zewnątrz, nie musimy wracać z powrotem ani nie musimy się tu po raz kolejny wcielać. Aby móc osiągnąć pełną transmigrację ciała fizycznego i świadomości, musimy uwolnić się od miazmatycznych zapisów zawartych w komórkach, które odziedziczyliśmy. To są komórki związane z pochodzeniem, które są zapisywane w ciele fizycznym przy urodzeniu, i są spadkiem po biologicznych rodzicach. Powstały w chromosomach podczas życia płodowego z połączenia żeńskich i męskich komórek rodziców. Taka komórka staje się częścią nasienia ciała fizycznego, w które się wcielamy. Gdy się od niej uwalniamy, zostaje ona usunięta z organizmu, po protu wyparowuje. W tym punkcie transmigracji osoba staje się obywatelem Kosmosu. Może posiadać ziemskie wspomnienia, lecz nie jest to konieczne. Trzeci etap to coś, co jest bardzo wyjątkowe, niepowtarzalne i specyficzne dla ciała Diamentowego Słońca i krystalicznej świadomości chcącej uzyskać pełną suwerenność i duchową wolność.

Element Ziemi ulega przekształceniu

W wyniku zmian strukturalnych, które mają wpływ na formowanie ciała Ziemi, żywioł planety i jej substancja, będąca surowcem dla form materii, również ulegają przekształceniu. Wszystkie elementy planety podlegają przemianom, przy czym jej ciało jest specyficznie związane z funkcjami śledziony, przez co wpływa na obecną transformację ciała emocjonalnego i produkcję krwi w ciele fizycznym. Śledziona reguluje transport i przemienia to, co spożywamy, na energię, która buduje oraz chroni krew. Krew panuje nad zapisem naszych wzorców świadomości. Jako taka, jest bezpośrednio związana z głównymi przesunięciami, które zachodzą pomiędzy wyższą świadomością, i sposób, w jaki to przekłada się na ciało fizyczne.

Rany Chrystusa są karmiczną miazmą krwi zapisaną w ciele planety i w zbiorowym ludzkim ciele z ukrzyżowania implantów, które zostały wstawione holograficznie do mózgu planetarnego. Te wkładki wykradły planecie siłę życiową i spowodowały ukrzyżowanie części ludzkich ciał należących do naszego Ducha. Planetarnymi wkładkami został zainfekowany fragment ludzkiego ciała po lewej stronie klatki piersiowej, w którym mieści się śledziona – tam na poziomie siedmiowymiarowej linii axiatonalnej są w niej implanty. Te fałszywe historie dotyczą modelu zbawienia poprzez ukrzyżowanie bóstwa i wstawki holograficzne, i powstały, aby szerzyć zorganizowane religie, kiedy zaatakowany został planetarny zbiorowy umysł. Tak wygląda temat zorganizowanych religii. Chodzi w nich o zniewolenie ludzkości i recykling dusz oraz ofiarę z krwi, którą jest faktycznie historia ukrzyżowania. Obecny etap ewolucji wywiera wpływ na uwalnianie lub wynurzanie się tych zapisów i ich historii, z ludzkiej krwi, w wyniku czego następuje detoksykacja oraz zmiany w obrębie krwi i - potencjalnie – uwolnienie od implantu w śledzionie.

Implanty ukryte w śledzionie usypiały ją i uniemożliwiały regenerację czerwonych krwinek oraz ochronę białych krwinek, które zapisują duchowe wspomnienia oraz historię świadomości. Wyższą funkcją śledziony jest ochrona i uduchowienie krwi, jej odżywienie, a także krążenie tej duchowej esencji we współpracy z sercem. Poszczególne organy ciała komunikują się ze sobą poprzez krew. Śledziona odpowiada za usuwanie starych czerwonych krwinek i wytwarzanie oraz przechowywanie białych krwinek, które czyszczą krew z infekcji. Śledziona jest bezpośrednio związana z gojeniem się tkanek, naprawą czyszczeniem komórek, utrzymywaniem silnych i odżywionych mięśni oraz zarządzaniem reakcjami immunologicznymi w całym naszym ciele. Śledzionę można przyrównać do dużego węzła chłonnego, który skupia się na oczyszczaniu krwi i wspieraniu odporności na ataki intruzów. Choroby krwi i związane z nimi problemy z oczyszczeniem ran Chrystusa, kiedy wynurzają się z pamięci komórkowej, mogą być połączone z oczyszczaniem i usuwaniem zatorów po ukrzyżowaniu, a to może się przejawiać w ciele fizycznym. Wszystko, co jest związane z ochrona i oczyszczaniem krwi jest w tym czasie szczególnie ważne. Pięć głównych narządów – patrząc na to zgodnie z medycyną chińską- wątroba, płuca, śledziona, nerki, serce – mogą wymagać szczególnej troski.

Powiązania śledziony z żołądkiem

Nierównowaga pomiędzy powyższymi może u ludzi żyjących na Ziemi eskalować do wielu różnorodnych problemów fizycznych i emocjonalnych, a ich ciała oraz poczucie tożsamości w relacjach z żywiołami Ziemi, podlegają znaczącym wahaniom i przemianom. Kiedy wypadamy z równowagi i harmonii z żywiołami Ziemi, czujemy się bardzo wyczerpani, odwodnieni oraz niezadowoleni. Tradycyjna medycyna chińska uważa śledzionę za jeden z najważniejszych narządów ciała. Gdy weźmiemy pod uwagę wyższe funkcje śledziony, której zadaniem jest oczyszczanie, ochrona i uduchowienie naszej krwi, oraz to, że została ukrzyżowana w elemencie Ziemi przez NAA w celu zastopowania należących do niej funkcji, wtedy to ma bezpośrednią wymowę i duchowe znaczenie. Zastanowienie się nad tymi związkami, sprawdzenie, czy w ciele jest odpowiedni rezonans, może być pomocne w odkryciu sposobów na lepsze wsparcie fizjologicznych zmian, które zachodzą na planecie oraz mają wpływ na element Ziemi w ludzkich ciałach.

Zmienia się również nasza dieta i inne formy konsumpcji oraz z zarządzania energią, a niektórzy z nas mogą czuć ból lub nadwrażliwość w rejonie splotu słonecznego – mogą mieć trudności z trawieniem pożywienia, co wiąże się z nietrawieniem rzeczywistości oraz niezdolnością do przetworzenia intensywnych emocji. Ma to wpływ na żołądek oraz śledzionę, które nie są zdolne do przetworzenia tego, co spożywamy, nawet gdy odżywiamy się prawidłowo i prawidłowo cyrkulują nasze siły witalne. Gdy śledziona i żołądek doznają szkody, jedzenie oraz picie ulega zastojom i nie jest przerabiane, usta tracą zdolność rozróżniania smaków, zaś kończyny stają się wiotkie i zmęczone. W rejonie żołądka oraz brzucha pojawia się dyskomfort, wzdęcia, wymioty i biegunka, a czasem nadmierne krwawienie. Wiele przewlekłych i trudnych do wyleczenia problemów zdrowotnych takich jak obrzęki, zespół przewlekłego zmęczenia, bezsenność, utrata włosów, niedobór żelaza, nieregularne miesiączki czy niepłodność mogą towarzyszyć zaburzeniom funkcji śledziony. Ten schemat jest bardzo powszechny w naszej kulturze, nie tylko ze względu na implanty ukrzyżowania śledziony, ale także ze względu na powszechną kulturę rozdzielenia. W grę wchodzą także nadmierne rozmyślania, wysoki poziom stresu i nawyki dotyczące nieregularnego jedzenia, które są wynikiem napiętych harmonogramów dnia.

Aby podczas tej fazy wspomóc funkcjonowanie organizmu, warto rozważyć metody mogące wspierać wyższe funkcje śledziony, kiedy ta się uaktywnia. Śledziona jest organem wspomagającym transport do krwi energii z tego, co jest przetwarzane w żołądku - przemienia to w odżywcze siły witalne, które organizm może wykorzystać do regeneracji i wzmocnienia. Zachodnia medycyna nie docenia wagi śledziony, natomiast klasyczna medycyna chińska postrzega śledzionę jako narząd istotny dla naszego organizmu i przyjmuje, że wszystko jest wzajemnie połączone.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej Ścieżce awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie samych oraz dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa