piątek, 1 maja 2015

LISA RENEE – PORTAL ŚWIADOMOŚCI / 2015 I część

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska
Droga wznosząca się Rodzino, wszystko co dzieje się w sferze ducha, ma bezpośredni wpływ na świat fizyczny. Wszystkie wydarzenia w świecie fizycznym odzwierciedlają to, co dzieje się w świecie duchowym. To co dzieje się z ciałem, przejawia się w zewnętrznej rzeczywistości.

W tym biuletynie porozmawiamy o seksie i seksualności jako portalu świadomości. Chodzi o uświadomienie i nabranie pewności siebie. Ponieważ każdy z nas stara się budować swój duchowy dom, musimy wziąć duchową odpowiedzialność za nasze energie seksualne. W jaki sposób te portale świadomości działają? Jak je chronić? Zanim zaczniesz czytać dalej, wiedz że zostaną tu omówione niektóre trudne tematy dotyczące seksualności – gwałt i wykorzystywanie podczas rytuałów, okaleczanie narządów płciowych oraz pedofilia. Nie możemy dokonywać świadomych wyborów bez dokładnej oceny szerszej gry jaka się tu rozgrywa, prowadzonej przez NAA, która stara się wykorzystać i nadużywać naszych seksualnych energii.

W tym energetycznym wszechświecie portale świadomości mają elementy fizyczne, które współpracują z elementami duchowo – energetycznymi. Elementy fizyczne nie mogą być oddzielone od elementów duchowych. One mają bezpośredni wpływ na wszystko, co możemy widzieć w postaci przejawionej, i przeważnie na to czego nie możemy zobaczyć fizycznymi oczami. Dlatego musimy nauczyć się poszerzać oczy duchowe, aby zwiększyć wyższą percepcję zmysłową. Gdy mamy rozwinięte wyższe postrzeganie zmysłowe, możemy lepiej dostrzec cechy świata duchowego. Możemy lepiej wiedzieć, z którymi portalami świadomości wchodzimy w interakcje.

Wszystkie ludzkie czakry i wszystkie otwory ciała stanowią portale świadomości. Na Ścieżce poszerzania świadomości i zwiększania duchowej inteligencji musimy lepiej rozumieć ten fakt, aby skuteczniej chronić swoje ciała. Otwory w ludzkim ciele są oknami rdzennego ducha (esencji Ducha). Jeśli nie są zabezpieczone, mogą być wykorzystywane przez negatywne siły. Ważne jest, aby oczyszczać i chronić ciało na wszelkie sposoby szanując je, wzmacniając i kochając jako bezpośredni fizyczny kanał dla esencji naszego Ducha. Trzeba zrozumieć, że ludzkie ciało jest wielowymiarowym portalem świadomości, który współdziała z naszymi duchowo – energetycznymi cechami. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec tych duchowych właściwości, ciała portalu świadomości pozostaną bez ochrony i mogą przez nie przenikać niższe duchy. Kiedy nauczymy się dbać o swoje ciało, zaczynamy chronić je za pomocą ekranującej tarczy 12D i zaczynamy dowodzić naszą osobistą przestrzenią jako niezależnym bytem służącym wiecznemu światłu Boga. Kiedy już zdajemy sobie sprawę, że te portale świadomości istnieją w otworach naszego ciała, możemy skierować częstotliwości świadomości chrystusowej do tych obszarów naszego ciała, aby je chronić przed wykorzystywaniem jako ciemnych portali.

Portal marcowej równonocy

Kiedy chrystusowa świadomość schodzi do swojej matrycy diamentowo-słonecznego ciała i zaczyna ucieleśniać się w coraz większej liczbie przedstawicieli ludzkiej rasy, przesuwamy się do trzynastego stadium galaktycznego cyklu alchemicznego prawa Ryb. Zachodzi to u tych na Ścieżce wznoszenia, którzy uzyskali moc uduchawiania ciała i potrafią przemienić zniszczalne elementy fizyczne w niezniszczalnego ducha prawdy. Ponieważ częstotliwość świadomości kosmicznego Chrystusa zstępuje do ludzkiego ciała, dochodzi do spotkania kosmicznego Chrystusa z upadłymi hierarchiami w portalach świadomości, które znajdują się w świecie fizycznym. Następuje duchowa walka pomiędzy duchem kosmicznego Chrystusa schodzącego na Ziemię - tam gdzie mieszkanie dla niego zostało przygotowane, a tymi ludzkimi i ziemskimi ciałami, które są opętane oraz wykorzystywane jako ciemne portale. To osiąga swój punk kulminacyjny podczas marcowej równonocy i trwa do Niedzieli Wielkanocnej. Niektóre ciemne byty odejdą bez trudu przez portale tranzytów, podczas gdy inne, przywiązane do Ziemi, nie będą chciały opuścić swoich terytoriów i będą walczyć. Te siły duchowe zasiedlają ludzkie ciała i póki są na ziemskim poziomie, będą się bić o ludzką świadomość żyjącą na tej Ziemi.

Ten kosmiczny chrystusowy portal świadomości otwiera się na 33 dni 11 marca, co rozwściecza siły Antychrysta i jego ziemskich sługusów. Będą chcieli wziąć odwet wykorzystując ten portal, aby posiąść i nękać tak wielu ludzi, jak to możliwe. Jesteśmy świadomi, że manipulacji dokonują ciemne moce - działające jak ciemne portale, które są odłączone od duchowego źródła. Znamy ich ciemna taktykę! Nie bójcie się tych sił, ponieważ one są częścią Ziemi. Bramy wszechświata są otwarte i rodziny świadomości kosmicznego Chrystusa są na naszej planecie, a kiedy dostroimy się do ich częstotliwości, są w stanie nas wesprzeć. Zachowaj spokój, módl się i utrzymuj swoje myśli w stanie najwyższej miłości – do siebie i innych. Możliwe, że na światowej arenie będzie można obserwować pewne bardzo trudne wydarzenia. Niektórzy ludzie w okresie otwarcia portalu opuszczą Ziemię zabierając ze sobą hierarchie upadłych bytów. Na tym etapie cyklu wznoszenia na ziemskim planie ścierają się ze sobą różne duchowe siły, co służy wyrugowaniu ze świata materialnego upadłych hierarchii tu osadzonych.

Religie programują umysł planetarny, aby uczynić ludzi głuchymi, niemymi i ślepymi na wyższe duchowe prawdy. Aplikują ludziom takie półprawdy, że ci czują się nieadekwatni lub przerażeni, kiedy odkrywają głębszą wiedzę duchową. Religijne programowanie chrześcijańskie nie ma związku z prawdziwą kosmiczną chrystusową świadomością dlatego tak mało osób zdaje sobie sprawę, że kosmiczny Chrystus jest na Ziemi - w ludzkich ciałach.

Tworzenie brutalnych religii i rytuałów

Po inwazji na planetę, która zachodziła stopniowo od czasu lucyferiańskiego buntu, intruzi stworzyli Negatywną Agendę Obcych (NAA), aby przygotować mieszkańców planety na czczenie fałszywych bogów. Aby wyegzekwować w ludzkiej kulturze patriarchalną dominację, wybrali pewne archetypy fałszywego ojca i prezentowali je jako patriarchalnych proroków głoszących ich religie. Używając metod prania mózgu wykorzystujących strategię militaryzacji połączoną z technologiczną kontrolą umysłów, wprowadzono do planetarnego umysłu umysł drapieżnika i odpowiednie religie. Gdy planetarny umysł został opanowany, zbiorowy umysł rasy ludzkiej też został na zawsze zmieniony. W ciągu pokoleń religijnego programowania konsekwentnie wymazywano ludziom świadomość i dokonywano zbiorowego recyklingu dusz, a prawda o inwazji NAA została zapomniana.

To umożliwiło NAA zacząć zabijać, zawojowywać, prześladować i torturować ludzi, każąc im wierzyć, że są zobowiązani do różnych szaleńczych „religijnych” rytuałów. Powtarzające się rytuały są w religii ortodoksyjnej po to, aby kontrolować ludzkie umysły i sterować surowymi dogmatycznymi przekonaniami zmieszanymi z obsesyjnym poziomem lęku. Implanty do kontroli umysłów są używane w celu aktywowania lęku w osobie dokonującej rytuału, modlitwy i ofiary, choć sporadycznie są przeznaczane do odrębnego zadania. Można zauważyć, że w implancie religijnego fanatyka lub satanistycznego rytuału, strach i niepokój danej osoby zasilają jednostkę wampiryczną. Taka jednostka stymuluje następnie więź z religijnym lub rytualnym uzależnieniem, aby kontynuować produkowanie takiej energii. Gdy umysł ludzki popada w dogmatyzm, obsesję i rytuały, wyłącza się i traci dostęp do wolnego, otwartego myślenia. Ostatecznie strach i inne formy myślowe dzielą umysł, co może prowadzić do dwubiegunowości i objawów maniakalnych, a w końcu do generowania licznych odmiennych osobowości. Gdy umysł jest podzielony, ciało łatwo może stać się ciemnym portalem. Każda z wielu takich osobowości jest związana z wersją jednostki demonicznej lub poziomem hierarchii sił upadłych aniołów, które rządzą alternatywną osobowością i manipulują jej osobistą energią - wysysając ją. W ten sposób w ludzkim ciele powstaje ciemny portal.

Większość zorganizowanych religii zostało zaprojektowanych tak, aby ludzie poddali się inwazjom obcych bogów na Ziemię. Gdyby udało im się zreplikować kod genetyczny i podtrzymać siłę życiową, mogliby istnieć na Ziemi bez degeneracji i rozkładu ich naturalnych ciał. Stworzyli już swoje hybrydy i programy do ich hodowli, aby stopniowo genetycznie modyfikowane ludzkie ciało mogło być użyte do inkarnacji tych ras. Podczas astralnych uprowadzeń w trakcie snu lub poprzez współpracę z wojskiem przy programach MILAB oni eksperymentują z genami, ze sztuczną inteligencją i cyborgizacją ludzkiej genetyki, aby pomóc tym pozawymiarowym swobodnie zamieszkiwać Ziemię w ludzkich zhybrydyzowanych ciałach. Przypomina to stwierdzenie, że upadli aniołowie i ich hierarchie, które wcześniej nie mogły wcielać się w ludzkie ciała, teraz mają taką możliwość poprzez dostęp do portali świadomości. Niektórzy z nas zauważyli ludzkie ciała z czarnymi lub martwymi oczami lub nie posiadające normalnej ludzkiej aury. W wielu przypadkach to są ciemne portale dla upadłych aniołów lub galaktycznych ciemnych duchów. Kiedy ciało umiera, upadły anioł lub świadomość galaktycznego ducha opuszcza to ciało wychodząc z niego.

Ludzkość została w dużej mierze przymuszona do zaakceptowania religijnej przemocy i prania mózgów przez skorumpowane autorytety religijne, aby być przygotowana do zaakceptowania fałszywych bogów Obcych. Przez znęcanie się, groźby i zastraszanie stosowane na przestrzeni wielu pokoleń ludzie zaakceptowali przemoc i krwawe ofiary jako boską wolę. Zaakceptowali również otępiające poziomy prześladowań, degradacji i dyskryminacji poprzez zawstydzanie, poniżanie czy bicie. Zaordynowano im to, aby uwierzyli że potrzebują świętego pośrednika, a sami nie są godni otrzymania wiedzy duchowej ani prawdy. Tym pośrednikiem jest fałszywy bóg ojciec – Obcy, który przejął kontrolę nad bezpośrednim połączeniem z siłami twórczymi, żywiołami Ziemi i zakłócił wewnętrznego ducha człowieka.

To dlatego najbardziej duchowa wiedza na tej Ziemi jest demonizowana i manipulowana poprzez wywoływanie w ludziach obaw, jakoby była dziełem szatana. Tak długo, jak długo ludzie będą terroryzowani w aspekcie zdobywania wiedzy i prawdy, nadal ze strachu będą od tej wiedzy uciekać. Wiedza to potęga i dlatego NAA uniemożliwia do niej dostęp. Przykładem może tu być zabijanie w krajach muzułmańskich dziewcząt w wieku szkolnym i kobiet, które domagają się podstawowego prawa do edukacji lub nauczenia się, jak prowadzić samochód. W globalnej populacji pod bezpośrednim ostrzałem są wszelkie poziomy otwartego źródła informacji, wiedzy i edukacji. To jest kierowane przez NAA, przez ich odgórne poziomy dowodzenia. Możemy myśleć, że to zależy od ludzi, lecz tak nie jest. To dlatego musimy dokładać starań, aby samodzielnie kształcić się na temat tego, co dzieje się na Ziemi w tym czasie.

Demonizacja Ziemi i symboli

Ponieważ agenda intruzów jest tu aby kontrolować, manipulować i odsysać ziemskie zasoby, żywioły i wszelkie naturalne siły Ziemi, wszystkie one zostały celowo zdemonizowane przez religie, jakoby były dziełem szatana. Zarówno pierwsi chrześcijanie jak i okultyści częstokroć dzielili złe duchy na żywioły ognia, wody, powietrza i Ziemi.

To jest terroryzowanie przeciętnego człowieka indoktrynując go za pośrednictwem zorganizowanych religii, aby wzbudzić w nim strach przed jakimkolwiek znakiem lub symbolem, który reprezentuje Ziemię, naturę, zodiak, alchemię, geometrię, płeć lub żywioły biorące udział w tworzeniu.

Żaden z tych elementów nie jest z natury zły. Jednostki upadłe w rytuałach satanistycznych celowo nadużywają sił natury, robiąc z nich narzędzie szatana. Ważne jest, aby dostrzec różnicę i aby te siły natury i składniki zostały zwrócone prawowitym właścicielom, a wiele z tych kodów kreacji należy do katarskiego ciała świętej Matki.

Ważne jest też, aby każdy z nas rozwinął wysoki poziom rozeznania i nie wskakiwał pod wpływem takich symboli w strach lub osądzanie. Natura tworzenia obejmuje wiele klas duchów, i jeśli ktoś obawia się, że przyjdzie do niego szatan, ten nigdy nie osiągnie poziomu mądrości, która pozwoli mu odkryć prawdziwy sens relacji z Duchem Bożym. Musimy wiedzieć kim jesteśmy i co mamy do zrobienia, żeby uzyskać dostęp do własnej wewnętrznej duchowości. Musimy zmierzyć się z ciemnością, aby wznieść się ponad jej kontrolę nad nami. Nie ma nic potężniejszego od wewnętrznego ducha chrystusowego, a jednak dzielimy się planetą z wieloma ludźmi owładniętymi mocą szatana i kontrolowanymi umysłowo, którzy żyją w sojuszu z dokarmianymi przez nich siłami satanistycznymi i lucyferycznymi, w ogóle o tym nie wiedząc. Wielu uważa się za pobożnych, a jednak karmi te negatywne siły w imieniu brutalnych religii. Nie możemy się tego bać, musimy zaakceptować to jako właściwą ocenę obecnej sytuacji na Ziemi i wybrać prawdziwy duchowy autorytet - bez wahania i wątpliwości. Kosmiczny Chrystus powrócił, aby odzyskać Ziemię i jej królestwa, aby uwolnić ją od negatywnych sił duchowych wraz z ich nadużyciami i tyranią.

Szatan jest ogromnym pasożytem

To prawda, że siły szatańskie agresywnie rozprzestrzeniły się po Ziemi dzięki promocji NAA w satanistycznych rytuałach wykorzystujących nadużycia, militaryzację i religie związane z przemocą. Za pomocą strategii archonckich kłamstw zarekwirowali wiele ziemskich materialnych energii. Stało się tak w dużej mierze dlatego, że dzięki oszustwom wciąż pozostają w ukryciu, a ludzie nie zdają sobie sprawy że pozwolili na to, co się stało. Do konsumpcji energii ziemskich sił, włącznie z siłami życiowymi ludzi, stosowana jest maszyneria Obcych, sztuczna inteligencja. Trzeba pamiętać, że hierarchie szatańskie i lucyferyczne nie są niczym więcej niż pasożytami. Oni muszą pasożytować i władać ludzkością oraz Ziemią, aby istnieć i się wzmacniać. Oni z natury nie cierpią ludzi i pragną szerzyć udrękę oraz niedolę, gdyż żywią się ludzkim bólem. Kiedy uwolnimy umysł od kontroli przez Obcych i ich bogów, musimy pamiętać, że ważnym elementem jest dalsze rozwijanie naszej mocy i czystości. Jako duchowo dojrzali ludzie, musimy wyrosnąć z ideologii terrorystycznych najeźdźców związanej z prześladowaniami ludzi i wiedzieć, że jesteśmy boskimi ludźmi związanymi przez Boga, który jest w nas, z wieczną prawdą i wiecznym Światłem.

Cała ludzkość, każdy z nas, posiada w sobie moc tego prawdziwego Boskiego ducha. Każda osoba musi zażądać tej prawdy i nigdy nie pozwolić jej odejść ani oddać komukolwiek czy czemukolwiek. Prawdziwy Duch ma moc wyzwolenia od tych upadłych aniołów, ich ziemskich sił i oszustów pełniących rolę więziennych strażników, od satanistycznych i lucyferycznych sił NAA.

Żywioły Ziemi i ich symbole zostały zdemonizowane i sponiewierane, żeby ludzie żyli w strachu przed karą dokonywaną przez ich fałszywych bogów. Ta taktyka służy utrzymaniu ludzi w ryzach broniąc im dostępu do duchowej wiedzy, co uniemożliwia im poszerzanie świadomości. Ludzie w dobrej wierze ferują wyroki wymuszające ignorancję, na przykład: ten symbol jest ciemny, ten żywioł jest zły, tego treść jest satanistyczna. Wiele osób nie ma zielonego pojęcia, o czym naprawdę mówią. Niektórzy bogowie Obcych zasilają ich ego, aby powtarzali słowo w słowo skrypty religijne Obcych przeznaczone do kontrolowania umysłów. Oni są ciemnymi portalami wprowadzającymi w życie ludzkie zniewolenie odtwarzając archetypy cierpiętnictwa lub bohaterstwa. Religia NAA chce stworzyć tak wielu męczenników, jak to możliwe. Aplikuje wstawki intelektualne typu „nie jesteś godzien dostępu do tej wiedzy duchowej”, „jesteś wyrobnikiem, więc trzymaj się z dala od tej duchowej informacji”, „musisz się podporządkować mojej tyranii, ignorancji i władzy bez pytania”.

Musimy rozwiać te poważne nieścisłości i ciemną ignorancję lansowaną w dobrym mniemaniu przez duchowo niedoinformowanych lub bazujących na strachu egoistycznych ludzi. Nigdy trafnie nie ocenią mądrości i klarowności, aż nie będą wolni od strachu i w pełni zaangażowani w swoją duchową prawdę i duchową prawdę innych, ponad wszystko. Duchowa prawda jest nieulękła i bezpieczna. Zawsze można mówić prawdę osobie, która żyje w prawdzie.

Ciemne portale są konsubstancjalne z upadłymi aniołami

Od drugiej połowy 2012 roku ludzkie ciało jest bardziej podatne na wykorzystanie jako ciemny portal, kiedy człowiek staje się konsubstancjalny ze zbiorowymi siłami ego reprezentowanymi przez sataniczne lub ciemne galaktyczne warstwy tych hierarchii. Dodatkowo to jest zaostrzane przez zmiany magnetycznych i grawitacyjnych pól Ziemi, co skutkuje rozpadem niektórych membran wymiarowych. W zasadzie można to porównać do sytuacji, w której ryby z kilku małych akwariów zostają zebrane w jednym dużym, gdzie wszystkie pływają swobodnie. To ma skutki zarówno pozytywne jak i negatywne - dla nieprzygotowanych do radzenia sobie z tymi nowymi siłami wchodzącymi w ich osobistą rzeczywistość.

Jeśli ktoś koncentruje się na ego i będzie ulegać tym negatywnym siłom, łatwo podda się temu głównemu myślokształtowi. Później negatywne myślokształty mogą pogłębić się do stanu opętania, specyficznego dla hierarchii upadłych aniołów. Oto główne domy ego, które są wykorzystywane jako ciemne portale do zawładnięcia przez tych upadłych aniołów lub ciemną galaktyczną hierarchię:

*Szatan/Moloch – gniew/wściekłość;
*Lucyfer – pycha/prawo do czegoś (roszczenie);
*Lewiatan – zawiść/zazdrość/pożądanie;
*Belial/Ba`al – kłamstwo/korupcja;
*Mammon – chciwość/skąpstwo;
*Asmodaj/Bafomet – pożądliwość/uzależnienie;
*Belzebub – obżarstwo/marnotrawstwo;
*Baalpeor/Belfegor – lenistwo/zniechęcenie;

Upadli aniołowie są częścią oszukańczych duchów. Mogą być ludźmi lub nie-ludźmi, mogą być oddzielonymi od swoich dusz lub bezcielesnymi duchami, które nigdy nie zamieszkiwały ludzkich ciał. Demony mogą być uznawane za materialne istoty cielesne, ponieważ są niższymi istotami duchowymi, które nie są inspirowane przez tchnienie Boga i nie mogą istnieć w wyższych sferach niebieskich. Ludzie i nieludzie mogą przywołać te ziemskie duchy, a następnie być przez nie i ich materialną lub negatywną naturę owładnięte, zwłaszcza jeśli nie są mentalnie czyści i emocjonalnie zrównoważeni. Jeśli siły te nie zostały skorygowane, w końcu przynoszą człowiekowi udrękę i i niedolę.

Największe ryzyko ponoszą ludzie, którzy nie rozwinęli kontroli nad impulsami i nie wyczyścili negatywnego automatycznego działania ego. Można temu zaradzić poprzez konsekwentne medytacje, modlitwy i samodzielne dochodzenie do bycia w czasie „teraz” jako świadomy obserwator. Kiedy ktoś nas prosi o pomoc, możemy go wseprzeć informując o słabych punktach i wadach pojawiających się u dorosłych i u dzieci.

Stadia ryzyka w ludzkim ciele

W jaki sposób ciemne siły i jednostki upadłe podłączają się lub przenikają do ludzkiego ciała tworząc ciemny portal?

*Po pierwsze, kiedy jesteśmy lekkomyślni i nieostrożni z naszym ciałem, dogadzając swemu ego (szczególnie ze strachu, poczucia winy i wstydu) lub ciągle angażujemy się w negatywne emocjonalne sytuacje i nie dyscyplinujemy świadomości, jesteśmy na skraju ryzyka.
*Po drugie, kiedy funkcjonujemy automatyczne, mamy obsesyjne mentalne stany zapętlenia, hipnotyczne lub medytacyjne (bez ochronnej tarczy 12D), trzymamy przy ciele lub w pobliżu głowy telefon komórkowy czy inne technologie, zakłócające na okrągło nasze pole elektromagnetyczne, wchodzimy w drugie stadium ryzyka.
*Po trzecie, kiedy ulegamy uzależnieniom – poprzez narkotyki, alkohol, papierosy, obżarstwo, lub przyjmujemy leki psychoaktywne / psychotropowe, które zmieniają działanie mózgu, albo kiedy jesteśmy hospitalizowani, wkraczamy w trzecie stadium ryzyka.
*Po czwarte, kiedy pozwalamy sobie na rozwiązłą aktywność seksualną, mamy seksualne uzależnienia, doświadczamy seksualnej kompromitacji, gramy w gierki uwodzenia, korzystamy z regularnych form pornografii, klubów seksualnych i prostytucji lub angażujemy się w grupy seksualne, jesteśmy w czwartym etapie ryzyka.
*Piąta jest sfera dewiacji i perwersji seksualnej, która jest całkowicie kontrolowana przez jednostki nami władające. Takie zachowania jak pedofilia, sadyzm, dziwny fetyszyzm seksualny lub jakakolwiek forma przemocy, gdzie receptory przyjemności i bólu są odwrócone w matrycy duszy. Osoba z odwróconymi centrami przyjemności (czerpie przyjemność z zadawania bólu lub aktów przemocy) jest pod kontrolą sił satanicznych.

Ludzie mogą mieć słabszą energetycznie lewą stronę z powodu planetarnych implantów ukrzyżowania, które tam są osadzone wraz z odpowiednią miazmą implantowaną po lewej stronie ciała. Ponadto, kiedy stajemy się bardziej świadomi innych wcieleń, możemy uświadomić sobie urazy z tych wcieleń (lub obecnego), które mogą pokazać się jako rozdarcia aury lub energetyczne osłabienie. Większość ludzi ma dodatkowe osłabienia, zwykle po lewej stronie czaszki w kierunku przedniej części czoła z tych powodów.

6D trzecie oko i 7D czakra korony bywają zdeformowane z powodu zniekształconego promienia indygo i fioletowego wraz z pozostałościami 7D axiatonalnych implantów. W polach 6D została użyta technologia wykorzystująca spliter (http://pl.wikipedia.org/wiki/Spliter), aby powstrzymać ludzi indygo przed aktywacją u nich szyszynki i przysadki. (To czuje się i wygląda jak biały statyczny szum, który powoduje dezorientację i niszczy zdolność mózgu do spójnego wzorca myślenia.) Aby usunąć spliter, trzeba wezwać 13-ty promień Matki Arc i uruchomić częstotliwość jej akwamarynowej plazmy w głowie, w celu uleczenia spaczeń promienia niebieskiego i indygo.

Następnie mamy kwestię planetarnej osi Ziemi, która jest wychylona od pionu pod kątem 23 stopni, aby wytworzyć naturalne orbitowanie Ziemi wokół Słońca. To nie jest oryginalna i naturalna ścieżka orbitowania naszej planety. Ponieważ ludzka czaszka jest mikrokosmosem globu ziemskiego i mózgu, nasza prawdziwa pozycja na północ jest wyłączona. Chodzi tu o prawidłowe umieszczenie czakry korony. Takie przechylenie jest otwartym portalem dla linii ciągów księżycowych, przez osłabione pole magnetyczne, które przejawia się jako osłabienie lewej części ciała ludzkiej czaszki. Jest to kolejny powód, aby ochraniać i osłaniać całokształt swej czaszki, głowy i twarzy.

Ważne jest aby zrozumieć, że im masz silniejsze pole auryczne i im więcej wiedzy, tym mniej narażasz się na wszystkie te słabe punkty i zagrożenia. Celem jest skupić czas i uwagę na rozwoju ciała duchowego oraz na narzędziach do tworzenia energii poprzez medytacje, wzmocnić ciało energetyczne, powstrzymać ucieczkę energii poprzez skupienie myśli na jednym celu.

Dodatkowo, kiedy człowiek jest pomiędzy różnymi stanami świadomości, duchowo – energetyczne ciała tej osoby są w jakimś stanie przejściowym pomiędzy wymiarami. Te momenty energetycznego przejścia są oknami, gdzie aura jest bardziej podatna na manipulację lub podłączenia. Należy zwrócić na to szczególną uwagę i zwiększyć korzystanie z tarczy 12D, zarządzając osobistą przestrzenią, kiedy ty lub bliscy są:

*w trakcie narodzin dziecka – matka i dziecko;
*podczas doświadczania śmierci, wychodzenia z ciała;
*w trakcie aktu seksualnego lub innych aktywności seksualnych;
*wszelkie sytuacje, kiedy następuje utrata świadomości (np. cios w głowę);
*grupowa medytacja lub ćwiczenia duchowe bez ochrony (brak w nich doświadczeń związanych z NAA);
*hospitalizacja, zwłaszcza, kiedy są podawane leki;
*spanie w hotelach lub innych miejscach wcześniej nie odwiedzanych (stany hipnotyzujące, usypiające);
*zaangażowanie w ekstremalne traumatyczne wydarzenia lub współczujące obserwacje tych wydarzeń.

Otwory w ciele człowieka jako portale do innych wymiarów

Ludzkie ciało posiada otwory, które zgodnie z boskimi zasadami służą jako fizyczne kanały do swoich duchowych odpowiedników podłączonych w innym wymiarze. U większości ludzi, którzy są duchowo aktywni,wszystkie otwory na twarzy, a jest ich siedem, są bezpośrednio połączone z umysłem archetypowym w piątym wymiarze oraz są związane z czakrą gardła. Właśnie dlatego obserwujemy falę powszechnych wzorców chorobowych, które mają związek z zablokowaną czakrą gardła lub wzorcem 5D. Najpierw przyjrzyjmy się wszystkim siedmiu otworom znajdującym się na twarzy:
1.Prawe oko, przewód nosowo-łzowy, oko ojca, pochodzenie, (stożek rogówki oka, nerw wzrokowy);
2.Lewe oko, przewód nosowo-łzowy (oko matki, ród, stożek i nerw wzrokowy);
3.Prawe ucho (równowaga i ruch, słuch/wiązka nerwów czaszkowych);
4.Lewe ucho (równowaga i ruch, słuch/wiązka nerwów wzrokowych);
5.Prawe nozdrze (męska zasada mentalna, praniczna siła życiowa, zasada słoneczna);
6.Lewe nozdrze (żeńska zasada emocjonalna, praniczna siła życiowa, zasada duchowa);
7.Jama ustna i język (połączona zasada męska i żeńska).

Nasze oczy zbierają światło z otoczenia, a następnie regulują i skupiają je przez soczewki w celu wytworzenia obrazu, przekształcają ten obraz na zestaw sygnałów elektrycznych i przesyłają je do mózgu za pomocą skomplikowanych szlaków neuronalnych. Nasz systemy przekonań negatywnego ego tworzy filtry, które mogą być implantami ograniczającymi widmo światła, przez co powstają obrazy, które są akceptowane przez nasze oczy. Dlatego ważne jest aby utrzymać otwarty i elastyczny umysł, inaczej spektrum światła i filtry w oczach będą poddawane kontroli i ograniczeniom. Chodzi o to, że negatywne ego kontroluje twoją wizję - to co możesz zobaczyć a czego nie, kontrolując tym samym umysł. Osoba z tak sterowanym umysłem będzie widzieć dużo mniej niż osoba z otwartym i wolnym umysłem.

Nasze prawe ucho koresponduje z liniami axiatonalnymi rezonującymi przede wszystkim z planem mentalnym 3D, 6D i 9D. Słyszenie przez lewe ucho koresponduje z liniami axiatonalnymi 4D, 7D i 10D. Lewe ucho jest wykorzystywane do transmisji z planu astralnego. Wskutek tego wiele istot astralnych i upadłych wysyłają wiadomości do ludzkiego systemu nerwowego głównie przez ten obszar. Kiedy o tym wiemy, powinniśmy oczyścić ten rejon od astralnych manipulacji. Jak już uzdrowimy naszą lewą stronę i lewe ucho, usuwając maszynerię Obcych i astralnych pośredników, jesteśmy w stanie odbierać transmisję częstotliwości z Jaźni awatara Chrystusa. Awatar chrystusowej Jaźni jest utworzony z ciała pochodzącego z Lutni i kieruje falę nośną przez 10-ty wymiar bezpośrednio komunikując się z ciałem i świadomością. W końcu chcemy mieć ciało kompletnie zarządzane i kontrolowane przez awatara chrystusowej Jaźni.

Prawe nozdrze reprezentuje energię fizyczną dla ciała i umysłu. Oddychanie przez prawe nozdrze ma związek z cyrkulacją większej ilości energii i równoważy procesy metaboliczne. Oddychanie przez lewą dziurkę ułatwia dostęp do prawej czującej półkuli mózgu. Oddychanie przez prawą dziurkę daje dostęp do lewej półkuli mózgu związanej z myśleniem. Świadomy oddech naprzemienny pozwala aktywować dostęp do całego mózgu. Kiedy oddychamy zarówno prawym jak i lewym nozdrzem, tworzymy równowagę. Jeśli takie oddychanie sprawia ci trudność, i chcesz sklarować ten obszar zarówno fizycznie jak i energetycznie, to musisz nad tym popracować oraz pomedytować. Nierównowaga w myśleniu zatyka nozdrza i ścieżkę oddychania.

Usta i język są bardzo ważne, ponieważ reprezentują zjednoczenie męskości i kobiecości, a ścieżka oddechu w jamie ustnej bezpośrednio łączy z organami płciowymi. Usta oznaczają słowo wypowiedziane przez Logos tworzenia. Kiedy czakra gardła jest czysta, głos i ogień ducha oddechu przepływają w wypowiedzianych słowach. Otwarte usta i wargi odpowiadają żeńskim organom płciowym. Język oznacza intonację częstotliwości, generowanie słów reprezentowanych przez organy męskie. Razem język i usta przedstawiają unię męsko - żeńską, a kiedy są prawidłowo używane, tworzą wewnętrzną jedność hierogamiczną To co wkładamy do ust, staje się częścią naszego ciała. To, co mówimy, przejawia się w naszym świecie. Kiedy ten rejon jest infiltrowany lub chory, wpływa na funkcję mózgu.

Koniec części I

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz