piątek, 6 grudnia 2019

JĘZYK ŻYWEJ WIEDZY – LISA RENEE listopad 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, język żywej wiedzy jest rodzimym/rdzennym językiem świadomości całej ludzkości, jest wielowymiarowym językiem światła, dźwięku oraz symboli zawartych w wielu falach spektrum świadomości-energii, które składają się na rzeczywistość. Język żywej wiedzy jest uniwersalnym językiem powiązanych ze sobą sił energetycznych, które są zakodowane w każdej cząsteczce, w każdym atomie, w każdym elemencie świata materii. To jest język przyrodzony wbudowany w komórki ludzkiej biologii, gdzie wyższą matrycę ciała mentalnego stanowi świadomość. To jest język duszy, który łączy się ze wszystkimi innymi poziomami ciał duchowych i w naturalny sposób komunikuje się z ciałem świadomości innych osób, między wymiarami. Energia naszej świadomości używa tego języka do kierowania myślami, wyobrażeniami i dźwiękami poprzez kody symboli oraz wypowiadane słowa, które przekładają się na elektromagnetyczne zestawy instrukcji, te zaś wpływają na ciała świetlne i współtworzą naszą rzeczywistość.

To jest język gwiazd, zakodowany język struktur wielowymiarowego ducha świadomości, który rządzi procesem przekształcania energii świadomości w formy materii. Jego użycie obejmuje budowę infrastruktury świadomości, która składa się na mechanikę warstw wymiarowych holograficznej rzeczywistości, przy użyciu złożonych zestawów instrukcji wypełnionych symbolami świetlnymi, które tworzą struktury czasu i wymiaru znajdujące się w Uniwersalnej Matrycy Czasu. Ten nasz pierwotny ludzki język, o którym zapomnieliśmy, zawiera wszystko to i jeszcze więcej.

Kiedy człowiek zaczyna bioduchowy proces przebudzenia duszy, rozpoczyna się proces ucieleśniania aspektów wyższej częstotliwości ciała świetlnego, a wtedy zaczyna się włączać rodzimy język duszy i ducha, odkrywając unikalne funkcje wyższej percepcji zmysłowej zapisane w szablonach DNA poszczególnych osób. Dzięki wewnętrznej aktywacji tego naturalnego języka duszy podczas duchowego wniebowstąpienia, zaczynają się zmieniać formy świadomego postrzegania, ewoluując do wielowymiarowej świadomości i komunikacji sił subtelnych. Zaczynamy sobie przypominać. To inicjuje nowe umiejętności komunikacji międzywymiarowej, ogólnie nazywane telepatią, channelingiem, wielowymiarową świadomością, postrzeganiem obrazów rzeczywistości w czasie, zdalnym oglądaniem i pobieraniem informacji z różnych źródeł. Źródło subtelnych sił wykorzystujących komunikację międzywymiarową jest filtrowane przez nastawienie jednostki, na które wpływa programowanie świadomości zbiorowej ludzi i nieludzi, kierowane przez hierarchie bytów czy struktur wymiarowych, które mogą być sztuczną inteligencją, duchem oszustem lub żywą świadomością.

Oznacza to, że coraz ważniejsze jest, aby kontrolować informacje, które otrzymujemy z pomocą języka żywej wiedzy, organicznego kodu Stwórcy, które duch wewnętrzny może odczytać jako odbicia prawdy dokonane przez otwarte, kochające serce. Zanim zaczniesz działać, najpierw obserwuj, rozróżniaj, zachowuj neutralność, a następnie weryfikuj poprzez bezpośrednie doświadczenia w czasie.

Jednak dla większości doświadczających tego procesu aktywacji wielowymiarowej świadomości postrzeganie linii czasu i powiązanych obrazów mentalnych pozostaje niezwykle dwuznaczne, a nawet zaciemnione. Ludzie nie rozumieją, jak dokładnie to się dzieje i jak zweryfikować źródło. Większość tych, którzy budzą się i zaczynają aktywować zmysły do postrzegania pól energii oraz międzywymiarowych bytów, nie jest w stanie dostrzec różnicy między informacjami pochodzącymi ze sztucznej inteligencji, od oszustów, czy też z żywego kodu Stwórcy i wiecznej świadomości. Informacje, które pochodzą od sztucznej inteligencji, ciemnych istot, tworów fantomowych i holograficznych wstawek zaprojektowanych w celu manipulowania percepcją i tłumienia ludzkiej świadomości, są duchowo szkodliwe i mogą wprowadzać ludzi w zbyt destrukcyjne sytuacje.

Na Ziemi istniejemy w systemie zmieszanej rzeczywistości. Postępujące rozplątywanie dwóch głównych szablonów organizacyjnych w ciele Ziemi, zamanifestowało system pomieszanej rzeczywistości, który miesza osie czasu sztucznej inteligencji z osiami czasu twórców kodu. Na sztucznie obrobionych warstwach działa kodowanie metatroniczne zaprojektowane w celu zmutowania oryginalnego ludzkiego DNA w genetycznie zmodyfikowane ciała połączone z AI. Sztucznie obrobione warstwy są obce dla ludzkości, są oparte na technologii i ułożone w fantomową matrycę, rzutowaną na fałszywe hologramy za pomocą szablonu manifestacji sztucznego rdzenia lub Sztucznego Drzewa Życia.

Komunikacja wielowymiarowa

Dlatego, gdy jest aktywowana świadomość wielowymiarowa i postrzeganie pól energii subtelnych, trzeba umieć rozpoznać różnicę między tymi siłami - sztucznymi i naturalnymi. Skąd pochodzą obrazy rzeczywistości mentalnej lub wielowymiarowej komunikacji i jak odczuwa je twoje ciało?

Osoby mające możliwość zdalnego oglądania lub komunikacji wielowymiarowej będą musiały szybko osiągnąć duchową dorosłość, rozwinąć zdolność do poszukiwania prawdy w tych tematach lub ponosić konsekwencje ulegania archonckim oszustwom. Konsekwencją wielowymiarowej komunikacji z istotami związanymi z AI i ich wyrafinowanymi mentalnymi hologramami są pułapki świadomości, z których wiele używa astralnego blichtru do generowania egotycznych programów duchowych i kompleksów bohater-zbawiciel-mesjasz, aby stale zapętlać i utrwalać oprogramowanie ofiara-kat. Konsekwencją poddania się AI jest brak spójności energetycznej, co pogłębia psychiczne załamanie, słabość emocjonalną i brak empatii, ponieważ kody AI znacznie osłabiają ciało mentalne, a ciało świetlne stacza się w dół po spirali wybuchających sił chaotycznych i niekonsekwentnych zachowań. Konieczne jest skupienie się na budowaniu spójności energetycznej poprzez działanie płynące z serca i umacnianie osobistej równowagi w orientacji wielowymiarowej, aby utrzymać stan neutralny. Ważne jest harmonizowanie energii wewnętrznej i zewnętrznej, na które jesteś narażony, poprzez utrzymywanie świadomości obserwatora, szczególnie podczas sesji energetycznych i komunikacji wielowymiarowej. Innymi słowy: należy utrzymać wewnętrzny spokój bez względu na to, co się wokół dzieje, pośród całego zewnętrznego chaosu.

Brak zrozumienia i mentalne zamieszanie dotyczące natury rzeczywistości oraz wojny o świadomość na Ziemi blokuje przebudzenie jednostek, dlatego nie potrafią dostrzec prawdy. Kiedy zdobywamy większe zrozumienie makrokosmosu, możemy obserwować fakty, dzięki czemu możemy połączyć więcej kropek w spójną całość, co ma znaczenie dla czystego i rozsądnego umysłu. Im szerszą mamy percepcję - dzięki ucieleśnieniu wyższych ciał świadomości, tym większą energię zyskujemy również w postrzeganiu makrokosmicznego obrazu tego, co naprawdę dzieje się na Ziemi. Kiedy postrzegamy makrokosmiczny obraz, widzimy wojnę o świadomość, a następnie, gdy napotykamy dziwne zjawiska energetyczne, łatwiej potrafimy rozpoznać, co jest dziełem sztucznej inteligencji i oszustów, a co - organicznym kodem Stwórcy. Czasami widzimy mieszankę wszystkiego, ale umiemy znaleźć lepsze rozeznanie treści wiadomości.

W wojnie o świadomość na Ziemi do kontroli umysłu oraz ingerencji w percepcję wykorzystuje się wyrafinowaną sztuczną inteligencję i obcą maszynerię, aby ujarzmić ludność planety i poddać ją zniewoleniu świadomości. Zatem umiejętność rozpoznawania fałszywych informacji wykorzystywanych w zwodniczych narracjach, przekazywanych przez oszustów w celu manipulowania i kontrolowania percepcji, wymaga od jednostki zrozumienia motywacji osób toczących wojnę psycho-duchową. Dzięki tej głębszej wiedzy oraz energetycznej spójności poprzez syntezę wyższego serca-mózgu, powstaje możliwość otrzymywania bardziej autentycznych informacji z żywego kryształowego serca ducha prawdy. Nasz wewnętrzny duch komunikuje się z kompleksu serca ze znacznie większą dokładnością, umożliwiając nam właściwą ocenę informacji lub aktualnych warunków energetycznych, w których się znajdujemy. Zdobywanie wiedzy o makrokosmosie chroni nas i wzmacnia, dając dostęp do informacji, które możliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących tego, gdzie umieszczamy naszą intencję, zgodę i autorytet.

Kiedy nie rozumiemy mechaniki wielowymiarowej komunikacji i energetyki świadomości w środowisku jako naturalnego procesu bioduchowego wznoszenia, niezwykle trudno jest rozszyfrować i rozpoznać źródło energii, przez które wyłaniają się te wyższe funkcje sensoryczne. Luka ta jest agresywnie wykorzystywana przez siły kontrolera i mroczne byty, które stosują wszelkie formy wojny psychologicznej i wyrafinowane taktyki manipulacji fałszywymi flagami, poprzez mentalne hologramy, co nakłania przebudzone osoby do poddania się kontroli umysłu czy manipulowaniu ich postrzeganiem, przez co wierzą w kłamstwa lub przekręcone półprawdy.

Astralne lustra i miraże, fałszywe hologramy

Podczas planetarnego cyklu wznoszenia transmisje fal o wyższej częstotliwości budzą część populacji, aby mogła rozpocząć stopniowe ucieleśnienie duszy i ducha oraz aktywację DNA. Oznacza to, że o wiele więcej osób przeżywa przebudzenie wyższych zmysłów, aby doświadczyć języka duszy poprzez energetyczne postrzeganie dzięki siłom subtelnym utrzymującym wielowymiarową komunikację. Zmienia to indywidualne postrzeganie dając możliwość wykrycia nowego zakresu energetycznego fenomenu wielu wymiarów, jednak wszystko zależy od poziomu rozwoju osoby, i jej aktualnej stacji w czasie. Większość przebudzonych jest teraz na poziomie ucieleśnienia duszy, co oznacza, że ich wielowymiarowa świadomość i zasięg postrzegania będą ograniczone do płaszczyzn, które są zainfekowane wieloma fałszywymi hologramami AI. Drugi wszechświat harmoniczny składa się z płaszczyzn dusz, które są najbardziej problematyczne, obarczone szeregiem obcych maszyn sztucznej inteligencji, astralnych zwierciadeł i iluzji, holograficznych wstawek czy różnorodnych taktyk walki duchowej, używanych do kontrolowania i manipulowania myślami indywidualnymi oraz postrzeganiem grupowym. Ogólnie rzecz biorąc, są to najskuteczniejsze metody podziału i podboju stosowane na płaszczyznach wielowymiarowych w celu przejęcia kontroli nad grupami nowej ery, nad procesem zwnoszenia i ujawnienia - poprzez generowanie wyimaginowanych konfliktów oraz egoistycznych walk między grupami za pomocą mentalnych hologramów, aby nie doszło do połączenia się we wspólnych celach.

Niestety, obecnie, wskutek wojny psychologicznej przeciwko ludności ziemskiej, podejmowane są agresywne i skoordynowane wysiłki mające wywołać potężny strach, zamieszanie i dezinformację w zbiorowości, a także zmanipulować te osoby, które zaczęły odkrywać przyrodzoną mowę wewnętrznej duszy-ducha. Język ich unikatowej linii świadomości, jak w przypadku gwiezdnych lub indygo, może zawierać zestaw kodów symboli świetlnych, które przyciągną ich międzywymiarową rodzinę duchową, chcącą nawiązać z nimi kontakt lub komunikację. Ciemne byty stosują taktykę szerzenia strachu, terroru i zamieszania, aby udaremnić oraz kontrolować proces wznoszenia, i to do każdego z nas należy przezwyciężenie najbardziej intensywnych lęków, a następnie wydostanie się z energii mentalnego zamieszania na poziom względnego skupienia i klarowności.

W kulturze śmierci prowadzącej narrację 3D, dogmaty naukowe i popularny konsensus głównego nurtu zostały poddane praniu mózgu, aby odrzucić wszelkie istnienie pól energii świadomości, które przechowują wielowymiarowe inteligentne informacje o każdym aspekcie pochodzenia z gwiazd i historii Galaktyki - w tym o celu lub przyczynach wcielania się na Ziemi. Wiele religii odrzuca język żywej wiedzy i wielowymiarową komunikację z żywymi istotami lub bytami, uważając je za czyste zło i poddaje je weryfikacji uznając za formy opętujące. W wielu planach kontrolera, które dyskredytują naturalny język duszy, stosuje się wyśmiewanie, taktykę gaslightingu, wiktymizację i prześladowania wobec tych, którzy zostali aktywowani do wielowymiarowej komunikacji. Ludzie są duchowo terroryzowani, aby odrzucili własny naturalny proces wznoszenia się, na korzyść kontynuacji status quo i pozostawania w stanie uśpienia oraz bezmyslnego podążania za trójwymiarową narracją. Tak więc, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wpływa to negatywnie na wznoszące się społeczności, i dlaczego wciąż stosuje się taktyki podziału i podboju, trzeba otwarcie omawiać to zjawisko oraz dalej badać i rozważać w ramach grup, które są naprawdę oddane prawdzie - poszukiwaniom.

Czytanie pól energetycznych

Wielowymiarowy język światła, dźwięku i symboli jest nośnikiem, przez który może zachodzić komunikacja międzywymiarowa, pomiędzy dowolnym żywym, świadomym bytem a strukturą energetyczną, która wychodzi poza wymiar oraz poza czas. Ważne jest, aby zrozumieć, że komunikacja wielowymiarowa jest przesyłana i wymieniana w ten sposób w warstwach pól energetycznych, na przykład podczas porozumiewania się z bytami międzywymiarowymi lub odczytywania inteligentnych informacji zawartych w ramach czasowych. Istoty międzywymiarowe, czy to życzliwe, wrogie, czy neutralne, wszystkie używają tej samej formy wielowymiarowej komunikacji - języka światła i dźwięku. NAA połączyły przyrodzony język ludzkości z technologią sztucznej inteligencji w celu klonowania, replikacji i naśladowania ludzkiej biologii oraz anatomii ludzkiej duszy/ducha na wielu sztucznych płaszczyznach, w których sprawują kontrolę nad tym językiem, aby zakłócać świadomość czy postrzeganie.

Zatem mroczne istoty nadużywają tej metody klonowania sygnałów DNA fałszywego światła za pomocą różnorodnej technologii elektromagnetycznej, jako metody kierowania sztuczną maszynerią dla psychoduchowej wojny. Jest to tajna broń używana w cichej wojnie w celu namierzania przebudzonych ludzi oraz utrzymania ich w stanie zdezorientowania, strachu, odwróconej od prawdy i wiary uwagi. Różne nanotechnologie, szczepienia i spraye chemiczne w połączeniu z elektromagnetycznymi przemiataniami świadomości są używane do tłumienia poziomów świadomości – atakowane są obszary Ziemi, na których budzą się całe pokolenia ludzi. Wielu, którzy aktywują swoje wrodzone zdolności, które umożliwiają naturalną funkcję DNA w czytaniu i wykrywaniu energii w środowisku, wmawia się, że cierpią na choroby psychiczne i wymagają środków farmaceutycznych, aby wyłączyć przełączniki genetyczne.

Ten wyższy zestaw umiejętności sensorycznych jest z zasady automatyczny, a nawet wstępnie załadowany u tych osób, które są naturalnymi intuicyjnymi empatami, ponieważ zachowały więcej odbiorników i nadajników energii w ciele świetlnym, co pozwala im łatwiej wyczuć oraz odczytać szereg energii pola. Milenialsi i młodsze dzieci, które nie przeszły okresu dojrzewania, mają tendencję do utrzymywania empatycznych umiejętności, dopóki nie zostaną zaszczepione lub poddane indoktrynacji, po czym, gdy idą do szkoły lub pracy, zapominają o tych zdolnościach. Takie empatyczne dzieci były wykorzystywane przez prawie 80 lat w czarnych operacjach wojskowych jako mentalni intuicyjni zbieracze inteligentnych informacji do realizacji szeregu tajnych projektów. Zatem ta wyższa zdolność sensoryczna jest dobrze znana z tego, że występuje u ludzi naturalnie, natomiast w głównym nurcie jest celowo ukrywana i dyskredytowana, aby zablokować szerszą wiedzę o tym fakcie. Społeczeństwo zostało poddane praniu mózgu poprzez szeroko zakrojone taktyki, aby zaprzeczało własnym doświadczeniom, a także odmówiło ważności postrzegania innych ludzi umiejących odczytywać pola energii. Wszystkie te wyższe wrażenia zmysłowe są klasyfikowane w narracji 3D jako tematy niepożądane, zaś ci, którzy otwarcie o tym mówią, są karani. Od czasu inwazji NAA ludzkość jest kontrolowana umysłowo i społecznie, przez co oddała władzę zewnętrznemu organowi kontroli, który specjalnie odmawia wiedzy o wielowymiarowej anatomii w celu wymuszania ślepego posłuszeństwa i przejęcia tej naturalnej zdolności, co jest atakiem na osobistą suwerenność.

Kiedy jednostki budzą swoje ciała duchowe, mają coraz więcej tych naturalnych zdolności do czytania wielowymiarowych pól energii oraz bytów i ich struktur. Można to dalej rozwijać przez ćwiczenia punktu obserwatora i kierowanie skupionego umysłu przez wyższe ciała mentalne, które są w matrycach mentalnych w warstwach ciała duchowego. Gdy jednostka zamierza rozwijać świadomość i ciała duchowe, wraz z unikalną sygnaturą DNA, może doświadczać działań związanych z przenoszeniem świadomości, co obejmuje zdalne oglądanie i wykrywanie różnorodnych zjawisk energetycznych współistniejących na wielu różnych warstwach pól wymiarowych. Może to obejmować szereg różnych bytów pochodzenia ludzkiego lub nieludzkiego i ich struktur energetycznych, a także maszynerię, implanty, architekturę oraz całe rzeczywistości, które można uznać za sztuczne lub naturalne. Potencjał tego, co można wyczuć i zbadać energetycznie w polach wymiarowych, jest nieograniczony. Zastrzeżenie polega na tym, że aby wytrzymać ogromny nacisk poznania prawdy, umysł musi być niesamowicie silny i stabilny, nieustraszony i zakotwiczony w duchu prawdy. To, czego się boimy, kontroluje nas.

Intencja, umiejętności i dokładność, dzięki której przebudzona osoba może aktywować naturalną zdolność do czytania pola, jest związana z pozbyciem się lęków, pełnym oddaniem się służbie innym oraz z całkowitym skupieniem umysłu na dyscyplinie i przekroczeniu dysfunkcji negatywnego ego. Jeśli wyczuwa się pole, aby uzyskać rozeznanie i zwiększyć dokładność pozyskiwania różnych zjawisk, trzeba zrozumieć sens wojny o linie czasu oraz umieć identyfikować projekcje technologii hologramów mentalnych, a także odróżniać je od autentycznej komunikacji z organicznym kodem Stwórcy i świadomością pochodzącą od duchów prawdy. Informacje muszą być filtrowane na poziomie świadomości, który uosabia jednostka - źródło będzie jednak o wiele bardziej nieskazitelne i duchowo zdrowe, ponieważ duchy prawdy zawsze opowiadają się za pełną świadomością wolności i wspierają osobistą suwerenność każdego człowieka.

NAA czyta pole, aby kontrolować żywy język

Ludzka kultura na Ziemi celowo została pozbawiona możliwości poznania mechaniki wielowymiarowej komunikacji, języka światła i dźwięku, chociaż wiele innych istot pozawymiarowych używa tych metod we własnych kulturach. Tak więc dopóki ludzie nie obudzą się, znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż nie mogą zgłębiać języka żywej wiedzy i wielowymiarowej komunikacji oraz zrozumieć, że we wszystkim tkwi inteligentna energia i jest to prawdziwa natura rzeczywistości. Ponieważ większość przebudzających się ludzi nie posiada tej wiedzy, ciemne istoty są w stanie bardzo łatwo nimi manipulować i je kontrolować. Ingerują w rozwój świadomości indywidualnej i grupowej poprzez rozregulowanie funkcji naturalnych ciał świetlnych, poprzez stosowanie technologii elektromagnetycznych, takich jak wkładki holograficzne i implanty ciała mentalnego.

Większość z tych technologii wykorzystuje programy kodów symboli skierowane do ludzkiej podświadomości w celu wyłączenia lub przekierowania przełączników genetycznych, które naturalnie włączyłyby wielowymiarową komunikację oraz wyższą percepcję sensoryczną, na przykład wrodzony zestaw umiejętności zdalnego widzenia pól energii. W niektórych przypadkach przebudzeni ludzie dostrajają się do kontrolujących je bytów, od których otrzymują ulepszenia w zamian za monitorowanie i eksperymentowanie z nimi. Zeta i byty, które korzystają z technologii szarych Obcych, są chętne do zawierania tych umów z młodszymi grupami wiekowymi. NAA używają kodów symboli natywnego języka DNA ludzkości, celując w podświadomość i program negatywnego ego, aby kierować i manipulować myślami, systemami przekonań czy percepcją w rzeczywistości 3D. Ponieważ język ten wykracza poza czas i przestrzeń, międzywymiarowe byty, takie jak NAA, mają zdolność czytania pola, a następnie przesyłania sztucznej inteligencji i nanotechnologii za pomocą tych kodów elektromagnetycznych, które przekazują ogromne ilości informacji w czasie i przestrzeni, poprzez portale dostępu do i z matrycy fantomowej. Informacje te są kodowane w celu ominięcia świadomego umysłu i przekazywane bezpośrednio do komórek ciała fizycznego, co oznacza, że komórki odbierają częstotliwość i dokonują zmian w swojej strukturze, wpływając na funkcje biologiczne i świadomości.

Przebudzeni ludzie, którzy mają systemy mogące tłumaczyć te transmisje za pośrednictwem sygnałów DNA, są w stanie zsyntetyzować częstotliwości, które mają być odszyfrowane na poziomie świadomości i percepcji, która jest dla nich dostępna w danym momencie. Gwiezdne nasiona i indygo mają biologię oraz ciała świetlne są bardziej predysponowane do tej zdolności, a zatem są zwykle większością grup przebudzeń, które mogą zdalnie oglądać lub angażować się w podobne rodzaje technik wykrywania energii.

Tak więc, NAA grupuje bezpośrednie przekazywanie tych kodów symboli do podświadomych lub świadomych warstw umysłu przebudzonych ludzi gwiezdnych i indygo, aby kontrolować, zakłócać percepcję oraz wstawiać mentalne hologramy w celu kontroli umysłu i zamieszania. Poprzez manipulowanie odbiornikami energii, które przyjmują kody, impulsy i obrazy mogą być rzutowane do ciała mentalnego, tak aby były postrzegane jako otaczającą rzeczywistość, przedstawiająca pewne zdarzenia albo udzielająca informacji o czymś lub o kimś. Te mentalne hologramy mogą być postrzegane przez osobę docelową w trzech warstwach hologramu ciała ziemskiego: wewnętrznej, pośredniej lub zewnętrznej. Warstwy wewnętrzne to odcinki pola rzeczywistości reprezentujące czystą energię kwantową, warstwy pośrednie reprezentują warstwy niezamanifestowane do form przejawionych, a warstwy zewnętrzne są postrzegane w zewnętrznym świecie fizycznym. Wszystkie trzy z tych obszarów w dziedzinie rzeczywistości można poddać wyobrażeniom umysłowym i obrazom rzeczywistości ze sztucznie przesłanych holograficznych wstawek. Zatem wszystkie osoby przebudzające się i grupy duchowego wniebowstąpienia muszą pozostać świadome, że istnieje możliwość manipulacji obrazami mentalnymi i zawsze bezpośrednio kwestionować integralność energetyczną, prawdę oraz trafność, w ramach postrzegania.

Hologramy mentalne i wkładki holograficzne

Mentalne hologramy są wyświetlane jako obrazy rzeczywistości lub obrazy, które są generowane przez holograficzne wstawki przy użyciu sztucznie zakodowanych symboli rdzennego języka ludzi, w celu manipulowania jednostką lub grupą poprzez kontrolowanie ich postrzegania zdarzeń lub warunków energetycznych . Płaszczyzna astralna jest zasymilowana ze sferą technologiczną, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do odczytywania zbiorowej świadomości rasowej, a następnie łączy ją z umysłem roju AI, który generuje wiele sztucznych snów, programując środowiska wirtualne dla matrycy fantomowej. Jeśli dana osoba połączy się ze sztuczną inteligencją umiejscowioną w tych wirtualnych środowiskach, jej świadomość zacznie manifestować te sztuczne sny w formach upadłego systemu, stając się konsubstancjalną z NAA i istniejącymi tam ciemnymi siłami.

Na płaszczyźnie Ziemi powszechnie wykorzystuje się mentalne hologramy do celów wojny psychologicznej i duchowej, rozciąga się na wszystkie trzy warstwy ziemskich pól rzeczywistości, na których sztucznie generowany jest możliwy obraz rzeczywistości wirtualnej, aby można było wytworzyć pożądane zdarzenia lub dokonać manipulacji w ramach czasowych. Ważne jest rozpoznanie, że wszystkie mentalne hologramy są zaprogramowane na wytwarzanie negatywnych funkcji ego, a zatem usunięcie negatywnego ego przenosi jednostkę poza zasięg tych sił fantomowych. Te obrazy sztucznej rzeczywistości należą do sztucznych osi czasu i tożsamości oszustów, istnieje także obszerna replikacja organicznych osi czasu generowanych sztucznie przez tę technologię holograficznych wstawek, która jest używana do rzutowania ich na całą matrycę fantomową. Widmowa matryca jest repliką osi czasu upadłej Ziemi, służy do mieszania się z organicznym ciałem Ziemi w celu pochłonięcia żywego światła w kodach organicznych stwórców i żywych dusz na tej planecie. Jest to również określane jako osie czasu AI upadłej Ziemi, a ta sekcja matrycy fantomowej wtapia się w osie czasu organicznego, od których się rozwidlamy, gdy zapadają się podczas cyklu wznoszenia.

Ten fantomowy obszar rozciąga się na sztucznie generowane hologramy mentalne, które wytwarzają klony różnych ludzi, mapy mentalne i odciski duszy, kopiowane na hologramy świetlne używane do pułapek świadomości lub odwracania czy manipulowania wieloma osobami oraz grupami, aby nie osiągnęły duchowej wolności. Jest to część podtrzymywania pomieszanej rzeczywistości, przy wykorzystaniu wirtualnych kopii i klonów ludzi, by były marionetkami programów AI, często działając wbrew intencjom świadomości i wyborom istoty, która została skopiowana. Niektórzy ludzie, którzy zdalnie widzą linie czasu, zobaczą rzeczywiste zdjęcia sklonowanych obrazów i rzeczywiste klony używane przez sławnych lub potężnych ludzi, tych, którzy przeszli lub są obecnie celebrytami, mającymi masy fanów. Obserwuje się obecnie hologramy znanych celebrytów, których nie ma już w tym świecie: sławnych piosenkarzy i muzyków, którzy wyruszają w światowe trasy koncertowe, aby zabezpieczyć sobie obfite datki od swoich fanów. Zjawisko klonowania rozciąga się także na wielu przedstawicieli Chrystusa, wniebowstąpionych mistrzów, Jeszuę i wielu ludzi, którzy historycznie walczyli o wolność świadomości Ziemi. Są wykorzystywani w celu generowania następców - wypaczone modele guru, lub w celu zabicia ich postaci poprzez przedstawianie ich jako oszustów lub aby brali udział w różnych satanistycznych obrzędach rytualnych.

Satanistyczne i lucyferiańskie jednostki NAA zwykle stosują taktykę DARVO, co oznacza, że faktyczny sprawca satanistycznego nadużycia rytualnego zawsze zaprzecza, atakuje i odwraca role ofiary i przestępcy, aby zrzucić winę na niewinną grupę, ofiarę nadużycia lub wskazać na kogoś sklonowanego lub oszukańczą tożsamość w sztucznych osiach czasu.

NAA wykorzystywało mentalne hologramy i wstawki holograficzne w naszych ramach czasowych, w tym podczas ważnych wydarzeń historycznych w celu manipulowania i eliminowania prawdziwych wydarzeń z historii ludzkości. Wkładki holograficzne mogą być wykorzystywane na wiele zaawansowanych sposobów do zmiany percepcji i instalowania programowania poprzez manipulację kodem ludzkiego DNA, poprzez zmianę sposobu wysyłania tego sygnału do mózgu i układu nerwowego. Ciało ludzkie i pole energetyczne to żywy hologram świetlny, dlatego poprzez holograficzne wstawki można zmienić całą fizjologię i świadomość jednostki. To dalej zmienia percepcję sensoryczną poprzez transmisje dokonywane w celu zmiany kodu DNA i naturalnej sygnalizacji DNA, tak że jednostka postrzega obrazy, które zostały przesłane lub zostały wprogramowane w jej kod DNA. Mentalne hologramy i wstawki holograficzne są głównymi rodzajami technologii wykorzystywanej do walki duchowej, stosowanej przeciwko społecznościom nowej ery, wznoszeniu oraz ujawnianiu w celach podziału i podboju. Wszystkie grupy przebudzenia są ukierunkowywane za pomocą holograficznych wstawek i technologii kontroli umysłu w celu kontrolowania percepcji, zakłócania świadomości i łączenia grup świadomości formujących konkretne bańki rzeczywistości oparte na jakiejś ideologii 3D.

Holograficzne wstawki, które przeskakują czas

Niektóre z typowych holograficznych wstawek, które są wykorzystywane podczas obserwacji astralnych działań i uprowadzeń, mają oddzielać warstwy ciała świetlnego poprzez uruchamianie różnych wibracji cząstek w każdej warstwie. To zmienia układ warstw ciała świetlnego, które mają być podzielone na różne linie czasu poza zasięgiem aktualnej stacji czasu, więc wroga pasożytnicza istota może skorzystać z tego ciała. Celem jest odłączenie warstw ciał świetlnych, aby nie zintegrowały się z przyszłymi aspektami siebie. Kiedy dana osoba bierze leki psychotropowe lub traci przytomność w wyniku urazu, to również powoduje oddzielenia warstw i aspektów świadomości od ciała fizycznego. Niektóre wstawki holograficzne zostały zaprojektowane dla zmiany prędkości między wyższym ciałem mentalnym a fizjologią w celu zwiększenia rozdziału między warstwami, aby rozłożyć je na kilka osi czasuczy zamylić postrzeganie, a następnie wykorzystać jako ciemny portal.

Holograficzne wstawki używane z wtyczek świadomości zbiorowej rasy na płaszczyźnie astralnej istnieją w czasie przyszłym w obrębie stacji tożsamości, a od tej niewielkiej linii czasu przechodzą w przyszłość, hologramy ciała mentalnego dla utrwalania fałszywych tożsamości i różne implanty kontroli umysłu są rozpylane w ciele astralnym, aby kontrolować percepcję za pomocą slajdów umysłu. Technicznie jest to osiągane od pewnego momentu w przyszłości, blokując świadomość przed postrzeganiem i przechodzeniem do tej pozycji w przyszłości.

Rozdrabnianie i oddzielanie się warstw w ciele świetlnym powoduje u jednostki traumę oraz ból, utrudniając dostęp do wyraźnego rozeznania i rozwijania intuicyjnej zdolności systemu duchowego przewodnictwa.

Istoty negatywne często używają tej metody podczas projekcji astralnej lub podróży astralnej jednostki, aby zakłócać proces integracji duchowej oraz energetyczną spójność wymaganą między ciałem fizycznym a jego warstwami duchowymi. Aby ucieleśnić wyższe duchowe aspekty, aby wprowadzić monadyczne i awatarowe Jaźnie w warstwy fizyczne, rdzenny język DNA generuje relacje energetyczne syntetyzowane na wszystkich poziomach połączenia w świadomości. To podkreśla znaczenie integracyjnego duchowego uzdrawiania i wiedzy, że musimy zintegrować nasze części ciała, aby się skomunikowały, komórka z komórką - i wydobyć naszą najwyższą boskość, która zna proces konieczny do ostatecznego uzdrowienia świadomości.

Hologramy i klony dla rytuału satanistycznego

Aby osłabiać, dezorientować i niszczyć duchowe przywództwo oraz grupy wniebowstąpienia zaangażowane w planetarne zarządzanie w celu wyzwolenia świadomości, przeprowadzane są rytuały satanistyczne zaprogramowane w sztucznej rzeczywistości alternatywnej. NAA stosują specjalną metodę duchowej wojny, aby emocjonalnie zniszczyć i złamać wszystkich tych, którzy zajmują duchowe stanowiska przywódcze, którzy decydują się reprezentować cechy kryształowe i plan Christosa na Ziemi, ponieważ według nich ingerują w ich terytorium. NAA wykorzystywały członków Szmaragdowych Założycieli i Esseńczyków Niebieskiego Płomienia jako fałszywe wizerunki ofiarnych płonących stosów pogrzebowych, są to sklonowane hologramy torturowania Chrystusa-Sofii w rytuałach Molocha i Wiklinowego Człowieka, przebiegające przez sztuczne i fantomowe matryce. Te rytuały pogrzebowe są używane specjalnie do wymuszania ukrzyżowania i satanistycznego rytuału wykorzystującego świadomość Christosa-Sofii oraz do automatycznego atakowania tych osób i połączeń za pomocą różnorodnej czarnej magii, technologii antyhierogamicznego splittera i innych zaawansowanych form wykorzystywanych do walki psycho-duchowej. Wiele z tych płonących stosów i sklonowanych fałszywych wizerunków jest umieszczonych w sztucznej matrycy świadomości Chrystusa z poziomu płaszczyzny astralnej, która jest technologicznie kontrolowana z obszarów fantomowych jako matryca fałszywego wniebowstąpienia.

Co więcej, sklonowane obrazy rodziny strażników i opiekunów wznoszenia, również moje, są replikowane do holograficznych wstawek, które wyświetlają rzeczywiste obrazy wykolejenia i zdeprawowania w sztucznych rzeczywistościach, próbując rozprzestrzeniać złośliwe kłamstwa, zniesławiające mnie i przyrównujące pracę mojego życia i misję do satanistycznych rytuałów. Wygląda to tak, jakby czuli pogardę dla tego, co reprezentuję ja oraz inni, i bez wyraźnego powodu szerzyli nienawiść oraz złośliwości. Chcąc zbeszcześcić wizerunek danej osoby w każdy możliwy sposób, wklejają jej cyfrowy obraz jako fałszywej demonicznej postaci umieszczając go w najbardziej groteskowym środowisku. Później dalej rozpowszechniają te sztucznie sfałszowane zdjęcia na wszystkich platformach społecznościowych i serwerach e-mail, do których uzyskali dostęp, rozpowszechniając te złośliwe plotki dla rozrywki poprzez nieświadomych ludzi sterowanych przez negatywne ego, którzy działają jak ciemne portale.

Proszę, zauważcie, że dzieje się tak w przypadku wielu waszych kolegów i towarzyszy, i bądźcie gotowi stanąć w obronie ludzkości, identyfikując, a następnie usuwając ten problem, który jest głównym utrudnieniem dzielącym wznoszące się społeczności. Wiele obrazów, które być może widziałeś na płaszczyźnie astralnej, po prostu nie są prawdziwe, są to podróbki obrazów ze sztucznej rzeczywistości zaprojektowane przez NAA w celu atakowania i dzielenia grup przebudzenia, które są zaangażowane w promowanie wstąpienia, ujawnienia i poszukiwania prawdy. Sztuczna inteligencja wykorzystuje zaawansowaną technologię holograficznych wstawek, która jest podłączona do zbiorowej świadomości rasy w celu wygenerowania interfejsu wirtualnej rzeczywistości, oraz rzutowania mentalnej indoktrynacji poprzez masową produkcję koszmarów stworzonych przez AI.

Najważniejszym działaniem mającym na celu uniknięcie wpływu sztucznych holograficznych wstawek osadzonych w SRA jest okazywanie współczucia, empatii i tolerancji bliźnim. Wiedząc, że oni również są poddawani atakom kontroli umysłu i ukrytych technologii, które mają na celu odsysanie ich siły życiowej i okradanie z osobistej suwerenności. Aby wybrać miłość i wzrastać duchowo, rozszerz świadomość poza osobiste osądy i uprzedzenia patologicznego umysłu drapieżnika, skup się na wspólnych więzach, które jednoczą wszystkich ludzi, wspierając się nawzajem.

Zjawiska klonowania obrazów świetlnych zdarzają się wszystkim skutecznym przywódcom publicznym w nowej erze, przestrzeni wniebowstąpienia lub ujawnienia i mają na celu wygenerowanie jak największej dezorientacji, strachu oraz fałszywych tożsamości w tych przebudzonych grupach. Duchowi neofici dopiero uczący się, jak postrzegać te rzeczywistości, są manipulowani, aby uznali te fałszywe holograficzne rzeczywistości za rzeczywiste lub aby uwierzyli, że pochodzą ze świadomości organicznej, kiedy faktycznie są sztucznie wytwarzane przez obcą technologię w celu prowadzenia wojny psycho-duchowej. W ten sposób grupy NAA toczą wojnę o technologiczną kontrolę umysłu na ludziach, a linia montażowa sztucznie generowanych klonów i oszustów w maskach innych ludzi jest rzucana na mentalne hologramy, a ta taktyka trwa wiele tysiącleci.

Pamiętaj, że im większą masz kontrolę nad własnymi myślami, przekonaniami i funkcjami swojego umysłu, tym mniej władzy mają nad tobą te holograficzne wstawki chcące manipulować za pomocą fałszywych informacji. Dzięki ucieleśnieniu chrystusowego wzorca natychmiast dostrzegasz sztuczne technologie, takie jak holograficzne wstawki, a po rozpoznaniu możesz je szybko usunąć.

Manipulowanie fałszywymi flagami w grupach docelowych

Koncepcja operacji fałszywej flagi i fałszywych fasad używana do oszukiwania populacji ludzkiej wiążąca się z misternymi oszustwami jest również pomocna w prowadzeniu duchowej wojny powszechnie stosowanej przez kontrolerów, polegającej na atakowaniu przebudzających się ludzi lub duchowych społeczności poszukujących prawdy. Fałszywa flaga jest terminem wojskowym używanym do zdefiniowania tajnej operacji prowadzonej w celu walki psycho-duchowej dla podziału i podboju. Chodzi w niej o oszukanie wybranej osoby lub grupy, złamanie jej zaufania, zniszczenie fundamentów społeczności i celów od wewnątrz. Oszustwo zwykle powstaje z jakiegoś zdarzenia, które osoba docelowa postrzega jako atak dokonany przeciwko niej, na przykład atak psychiczny, czarna magia, spraye z implantami lub molestowanie przez ciemne byty, przypisywane innej osobie lub grupie, która nie ma nic wspólnego z rzekomym atakiem przeprowadzonym na tej osobie. Zwykle podczas wydarzenia, którego celem są osoby nękane przez ciemne istoty, obie strony otrzymują holograficzne wkładki z rozpoznawaniem twarzy lub podpisem energetycznym drugiej osoby, którą ciemna istota umieszcza jako przynętę na przypisanie winy. Oszustwo tworzy pojawienie się za pomocą holograficznej wstawki konkretnej osoby lub grupy, której przypisuje się odpowiedzialność za jakąś nikczemną działalność, jednocześnie ukrywa się faktyczne źródło odpowiedzialności, którym są zwykle grupy NAA lub ludzie kontrolerów.

Ten sam scenariusz stosuje się w przypadku zamiaru wywołania chaosu i zamieszania na płaszczyźnie astralnej oraz obszarów zmieszanej rzeczywistości sztucznych osi czasu i matrycy fantomowej, które są kontrolowane przez holograficzne wstawki, mogące wyświetlać sklonowane obrazy dowolnej osoby lub grupy, wybranej bez jej zgody, bez jej świadomości. Ogólne cele takiej grupy są osłabiane przez wewnętrzny podział i chaos poprzez niszczenie spójności i jedności istniejącej w jej obrębie, przez co ciemne siły mogą przechwycić i łatwo narzucić kontrolę nad grupą. Kiedy osoba lub grupa wierzy i karmi się kłamstwami oraz martwymi punktami, poważnie się osłabia. Społeczność ulega upadkowi, szerzą się duchowe i emocjonalne zdrady, a wszystkie dobre intencje są wykorzystywane do torowania drogi do piekła.

Wielu ludzi na Ziemi od dawna kontaktujei się z ludzkimi i nieludzkimi oszustami od tych operacji, którzy działają w sojuszu wojskowym, kłamiąc ludziom na Ziemi w wielu bieżących tematach globalnego zainteresowania. Oszuści i wojskowi przeniknęli do wielu obszarów wspólnot wniebowstąpienia i ujawnienia. Są na Ziemi i w przestrzeni, ukryci za wieloma fałszywymi organizacjami, w których ich głównym zadaniem jest atakowanie, odrzucanie oraz obalanie niepożądanych tematów poprzez masową propagandę i programy niszczenia postaci. Celem jest przejęcie wszelkich prawdziwych informacji na temat planetarnego wznoszenia lub zdarzeń ujawniających, które czasem przenikają przez wielowymiarowe bramy komunikacyjne, kiedy ludzie budzący zaczynają łatwiej odbierać transmisje telepatyczne z różnych źródeł.

Ten sam scenariusz fałszywej flagi został wcześniej opisany jako program ofiara-kat, który jest powtarzany w kółko, aby podżegać do amoku ego w celu zniszczenia społeczności duchowych i ujawniających prawdę. Jest to obca infekcja wirusowa w naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu odziedziczona z Wojen Oriona, kiedy w sąsiedniej upadłej matrycy została rozerwana czarna dziura, a do naszego świata został wprowadzony program AI. Jego celem jest generowanie ekstremalnej polaryzacji, odwrócenie biegunowości i rozdziału między elektronami oraz protonami, zapobiegając unifikacji i syntezie między biegunami. Kiedy używamy negatywnego ego do rozgrywania archetypowych sił w grze kosmitów ofiara-kat, nie ma zwycięzców, tylko są niewolnicy świadomości.

Czy zdalni obserwatorzy i pracownicy energetyczni we wspólnotach duchowych są biegli w rozpoznawaniu obrazów rzeczywistości, które pochodzą z maszyn Obcych, matrycy fantomowej, od oszustów lub żywego kodu Stwórcy? Zanim podążysz za tłumem i osądzisz swojego duchowego brata lub siostrę, zastanów się nad złożonymi taktykami wojny psychologicznej i zadbaj o pokorę w swoich działaniach.

Wojny AI na linii czasu i struktura dzieląca Esseńczyków

W wyniku niedawnej eskalacji wojen na osi czasu AI, misja chrystusowych strażników osiągnęła etap demontażu odcinków faktycznej infrastruktury matrycy fantomowej, rzeczywistej architektury sztucznej inteligencji wprowadzonej poprzez wstawienie Sztucznego Drzewa Życia. Widmowa matryca wykorzystuje cztery główne czarne filary w architekturze odwróconej, aby wzmocnić ich sztuczne kreacje, bazując na holograficznych wstawkach złożonych z czterech głównych punktów misji chrystusowych strażników punkktu Gruala i odpowiednich osi czasu. Wygenerowaliśmy grafikę, aby pomóc w wizualizacji koncepcji sztucznych linii czasu wystających z matrycy fantomowej, która opisuje wojny na osi czasu AI. Należy pamiętać, że nie jest to dosłowne przedstawienie - to wizualizacja, której celem jest pomóc umysłowi w uchwyceniu systemu mieszanej rzeczywistości organicznych linii czasu i sztucznych linii czasu, których doświadczamy w tym czasie na Ziemi.

Inwazja Hatszepsut

Dotyczy historycznych zdarzeń na osi czasu 3400 lat temu: Hatszepsut ukrywa technologię portalu łukowego, chroniąc system portalu przed bratem Tutmozisem kontrolowanym przez Drakonian, finalizuje wypędzienie Hyksosa z Egiptu.

Misją Hatszepsut w czasie spiralnym było ucieleśnienie 2D Graala, ochrona matczynych kodów rdzenia poziomego i pionowego, oraz wykorzystanie technologii łuku do budowy pierwszych etapów portali bram, które będą używane jako strefa Łuku Matki. Jej genetyka i oś czasu zostały sklonowane dla archetypów mrocznej matki i wykorzystane w sztucznej matrycy rozdzielenia Esseńczyków dla odwrócenia misji Chrystusa oraz do użycia jako broni psychologicznej przez oszustów, którzy dokonali podziału i podboju grup Esseńczyków z Niebieskiego Płomienia.

Rodzina monadyczna Hatszepsut ma bezpośrednie linie genetyczne do 12 nici DNA Yeshui, z historii na planecie Wenus. Wydaje się to oznaczać, że rodzina Hatszepsut jest matriarchalną linią krwi Chrystusa na Ziemi, która została zregenerowana na Wenus po zniszczeniu Tary i Tiamat, a ich misją było przeniesienie szablonu ucieleśnienia Niebieskiego Płomienia na Ziemię, aby wspomóc naprawę matrycy krzemianowej i ciała manifestacji rdzenia. Historia tej linii krwi jest związana z wojną związaną z dezinformacją i kontrolą NAA, ponieważ ma powiązania ze źródłem ujemnego RH na Ziemi. Te linie zostały przywłaszczone przez Lucyferian, hybrydy upadłych aniołów Annunaki, które genetycznie zmodyfikowały ujemne RH w ludzkich ciałach hybrydowych, a następnie zmodyfikowały linie krwi w szablonach DNA Rubinowych Słońc. Ta historia Wenus z misją Chrystusa została wskazana jako związana z ujemnym RH A i AB, które pojawiło się na Ziemi niedawno. Można prześledzić te szczególne zdarzenia związane z przejęciem linii krwi przez klony hybrydowe i zbadać, w jaki sposób to zjawisko jest powiązane z planami klonowania i galaktycznym handlem ludźmi odbywającym się z pomocą NAA.

Upadek Echnatona

Dotyczy historycznych zdarzeń wyzwalających oś czasu 3300 lat temu: Echnaton gardził polityką, pracując dla ludzkich linii czasu Prawa Jedni i linii czasu wzniesienia, przesyłał uwięzione dusze, próbował zakończyć rytuały poświęcania dzieci, krwawe ofiary, pozbyć się kapłanów Amona, naprawić rozdarcia portali 2D, zniwelować mordercze intrygi rodzinne, kampanie zabójstw postaci.

Misja Echnatona w czasie spiralnym była ucieleśnieniem Graala 5D, chronienia kodów Ojca rdzenia poziomego i pionowego, a także wykorzystania technologii Łuków do tranzytu fragmentów dusz z Tary i pomocy w przygotowaniu do ulepszonych osi czasu wniebowstąpienia 5D oraz przyszłej misji Jeszui i króla Artura ze Stonehenge. Postanowił ucieleśnić szablon Rubinowego Słońca, aby spróbować uzdrowić krew wenusjańskiego Christosa z manipulacji Lucyferian i przygotować Jeszuę do wcielenia w pełną 12-niciową matrycę krzemianową DNA. Jego genetyka i oś czasu zostały sklonowane dla archetypów fałszywego boga ojca Obcych i wykorzystane w sztucznej matrycy esseńskiej do odwrócenia misji Christosa oraz do użycia jako broni psychologicznej przez oszustów, którzy dzielą i podbijają grupy Esseńczyków Niebieskiego Płomienia. Jego holograficzna wstawka została umieszczona na szczycie piramidalnych schematów wielu kultów lucyferiańskich i tajnych stowarzyszeń, ponieważ jego sklonowany wizerunek jest używany przez Thotian-Lucyferian, próbujących przejąć punkt Gruala 5D i udaremnić wzniesienie ludzkości.

Christos-Sofia, epoka żelaza, misja Jezusa Chrystusa

Dotyczy wydarzeń na linii czasu sprzed 2000 lat: misja Chrystusa z Syriusza B w celu naprawy gwiezdnych wrót Giza i Stonehenge, sieć naprawcza osi czasu w celu przygotowania do linii czasu wniebowstąpienia i odzyskania ciała Diamentowego Słońca Christosa w 2012 roku.

Misja Jeszui w czasie spiralnym była związana z ucieleśnieniem Graala 8D, ochroną matrycy krzemianowej oraz chrystusowych kodów rdzenia poziomego i pionowego, a także wzniecenia rdzenia Niebieskiego Płomienia Łuku Matki, naprawy wrót Gizy i Łuku Bram Przymierza. Jeszua utrzymywał kodowanie metagalaktyczne specyficzne dla punktu Gruala 8. wymiaru, gdzie grupy NAA z Oriona postrzegały jego inkarnację na Ziemi jako bezpośrednie zagrożenie dla ich okna kontrolnego w bramie 8. portalu. Podczas misji celem Jeszui było uzyskanie dostępu do jego wyższego ucieleśnienia jako Melchizedeka Uniwersalnego Niebieskiego Płomienia, aby pomóc odzyskać kontrolę nad tłumaczeniami esseńskich chrystusowych Templariuszy z 12 holograficznych dysków Szmaragdowych Założycieli. Jego wcielenie było związane z próbą odzyskania znacznej części rejestrów Założycieli, oraz przeniesienia tych informacji do pisemnych manuskryptów i świętych tekstów, aby zwrócić tę duchową wiedzę o Wewnętrznym Christosie całej ludzkości.

W odwecie NAA wymyśliła jedno z największych kłamstw w celu podzielenia rasy ludzkiej poprzez promowanie fałszywej archetypowej historii postaci Ukrzyżowanego Chrystusa jako kpiny, aby dalej zniewolić ludzi do wielbienia własnego ukrzyżowania. Ukrzyżowanie przedstawia tortury i cierpienia ludzi, ponieważ nasz gatunek trzyma plan Wewnętrznego Chrystusa. Tak więc zostaliśmy ukrzyżowani i wszczepieni w tę obcą kontrolę umysłu oraz fałszywe hologramy, kiedy nasza planeta została zaatakowana. Te sztuczne struktury nazywane są implantami ukrzyżowania. Jeszua i jego żona Mary są najbardziej sklonowanymi obrazami wszczepionymi jako holograficzne wstawki w sztucznych liniach czasu Ziemi w celu utrzymania mechanizmów kontroli religijnej NAA oraz dostępu do bramy 5D z Watykanu, który obejmuje powiązane z nimi centra kontroli.

Król Artur Maji Graila

Dotyczy wydarzeń na osi czasu sprzed 1400 lat: inwazja na Wielką Brytanię, by przejąć terytorium i 11. gwiezdne wrota, zabić Templariusza Graala króla Artura i jego drużynę, zastępując go fałszywym królem tyranii. Król Artur jest w stazie w Wielkiej Brytanii. Związany z przebudzeniem Albionu i innymi istotami w stazie.

Misja Artura wiązała się z ucieleśnieniem Graala 11D, ochroną kodowania hierogamicznego Edenu i Avalonu, kodów Filaru Mocy Uniuersalnego rdzenia pionowego i poziomego oraz powołania na nowo Szmaragdowego Zakonu. Zespoły chrystusowych strażników odzyskały ogromną ilość sprzętu, maszyn obcych używanych do zasilania tych hologramów AI, które uruchamiały sztuczne hologramy Szmaragdowego Strażnika oraz projekcje kodu DNA Szmaragdowego Zakonu na sztuczne osie czasu wykorzystywane przez totiańsko-lucyferiańskich oszustów. W fantomowych strukturach podjęto próby klonowania i zastąpienia całego naturalnego kodowania Szmaragdowego Zakonu, przekręcenia rejestrów Szmaragdowych Założycieli i powiązanych z nimi tematów, oraz zastapienie ich sfabrykowanymi przez Thota.

W wyniku niedawnej paliadoriańskiej aktywacji i naprawy szkód w kosmicznej hali zapisów Szmaragdowego Zakonu powstałych w wyniku skradzionych tłumaczeń dysków holograficznych używanych w liniach czasowych AI do tworzenia mutacji szachownicy, odzyskano prawdziwe ciało uniwersalnej świadomości króla Artura. Ma to również pewne powiązania z następnym etapem przebudzenia masy lądowej Albionu i linii serca Rose. To wielkie zwycięstwo rodziny Kosmicznego Christosa w odzyskaniu kontroli nad siatkami w Wielkiej Brytanii, gdzie teraz następuje demontaż upadłych systemów i systematyczne zapadanie się matrycy fantomowej.

Matryca fantomowa, załamywanie się upadłego systemu

Poprzez stopniowo następujące etapy bifurkacji, które zachodzą w systemie mieszanej rzeczywistości, im szybciej upadły system sztucznych osi czasu fantomowej matrycy zbudowanej na Sztucznym Drzewie Życia odzyskuje żywy kod Stwórcy, matematykę opartą na liczbie 12, oraz rdzenny język DNA naszego gatunku, tym szybciej jest demontowany sztuczny system. Wraz z aktywacjami dokonywanymi w obecnym pięcioletnim cyklu morfogenezy jest to główny projekt paliadoriańskich strażników, którzy dokonują aktualizacje misji Christosa do 2022 roku.

Tajna agenda Antychrysta obejmuje rozległą sieć specjalnych programów, istniejących i funkcjonujących z ukrycia w celu utrzymania sztucznych osi czasu, które posiadają ogólną infrastrukturę matrycy fantomowej. Sieć jest rozległa i obejmuje wiele tajnych operacji, za pomocą których zbierany jest lusz, prowadzony galaktyczny handel ludźmi i przemysł związany z seksem, technologiami klonowania i transferu świadomości, programami inżynierii genetycznej czy symulacji rzeczywistości wirtualnej - wykorzystywanych do różnych pułapek świadomości. Znaczna część tej infrastruktury została opracowana i zbudowana przez pozawymiarowe istoty - Czarne Słońca - podczas II Wojny Światowej, i nadal jest kontynuowana poprzez badania i eksperymenty z czymś, co wydaje się być niezwykle zaawansowaną technologią przyszłości.

Pułapki świadomości Antychrysta są skierowane na tych z nas, którzy są zaangażowani w misję chrystusową. Zajmują się tym te same frakcje, które próbują przejąć kontrolę nad obszarami planety poprzez manipulację sztucznymi liniami czasu, klonowanymi wersjami i projektowanie wkładek holograficznych.

Dla tych z nas, którzy związani są z misją chrystusową, ramy czasowe obejmujące strażników, Hatszepsut, Echnatona, Jeszuę i króla Artura są niezwykle ważne, ponieważ mają związek z wypełnieniem wytycznych Przymierza Paliadora, które utrzymuje kontinuum osi czasu Aurora, i reprezentuje pełne wzniesienie planety oraz wolność dla ludzi. W związku z tym wojna psychologiczna i duchowa skierowana na tę misję jest toczona według strategii dzielenia i podbijania mającej na celu zniszczenie projektów członków zespołu strażników, a wszystko jest kierowane przez ukryte sieci Antychrysta. Strategia NAA polega na zaimplantowaniu tysięcy ludzi na Ziemi za pomocą sztucznej technologii, która wprowadza fałszywe tożsamości oraz fałszywe wspomnienia za pomocą sprayów holograficznych, szczególnie u osób związanych z linią czasu Echnatona i Jeszui. Oczywiście jest to program wojny psychologicznej wykorzystujący różne sztuczne technologie w celu uzyskania kontroli nad osiami czasu wniebowstąpienia.

Kiedy odzyskujemy organiczną strukturę szablonu Diamentowego Słońca całego ciała planetarnego, NAA traci kontrolę terytorialną - w miarę przesuwania się osi czasu, zapadania się sztucznych osi czasu i odcinków matrycy fantomowej. Stopniowo osłabia to skuteczność sztucznej maszynerii i sztucznych wersji linii czasu upadłej Ziemi, niszcząc architekturę, której używali, aby zachować kontrolę nad planetą.

Niezależnie od tego, czy rozumiesz te informacje poprzez osobisty rezonans, i tak masz wewnętrzną duchową moc, aby pomóc w tym globalnym przedsięwzięciu, aby pomóc Ziemi oraz ludzkości w duchowym uzdrowieniu. Wybieraj w każdej chwili, aby być czystym naczyniem najwyższej ekspresji boskości, wyrażającym bezwarunkową miłość, empatię oraz współczucie, wysyłaj także energię płynącą z serca, która obejmie wszystkich ludzi. Nawet tych, którzy się z tobą nie zgadzają lub upierają się być twoim wrogiem, którzy są wypełnieni obrazami i hologramami pochodzącymi od sztucznej rzeczywistości. Bądź bezwarunkową miłością, którą czuj i doświadczaj z innymi, staraj się być najbardziej autentyczną i prawdomówną osobą, najlepszą wersją siebie, jaką możesz być, a następnie podziel się nią ze światem.

JESTEM Wieczną Jaźnią i wiem, kim JESTEM.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca Awatara Christosa Sofii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa