wtorek, 25 grudnia 2018

LISA RENEE 12/2018 – ODRZUCANIE KŁAMSTW

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w dobie mediów społecznościowych i szalejącej propagandy większość społeczeństwa nie jest w stanie oddzielić prawdziwych obrazów od tworzonych sztucznie. Aby oszustwo zadziałało, muszą w nie wierzyć obie strony - zarówno zwodziciel, jak i zwiedziony muszą grać swoje role. W jaki sposób możemy dostrzec kłamstwa, duchową zdradę, wypaczenia rzeczywistości, blokady energetyczne oraz podczepienia mrocznych sił, które są splecione z kłamstwem? Z pozytywnego punktu widzenia, wicielona forma Beliala – jednego z głównych liderów kłamców, niedawno opuściła swoje ciało i obecnie nie jest w stanie przenieść świadomości do innej ziemskiej formy.

W każdym z nas tkwi wewnętrzny duch, który daje nam bezpośredni dostęp do prawdy. Wszyscy mamy zdolność odkrywania zakłamanych tożsamości ego, pozbycia się licznych warstw fałszywych przekonań i kłamstw, za którymi ukryta jest prawda. Kiedy napotykamy warstwy fałszu, które wytworzyły blokady energetyczne i szerzą ciemność w naszych umysłach oraz ciałach, wprowadzamy w naszą obecną świadomość prawdę. Pozwalając sobie na poznanie prawdy o tym, co spowodowało ten wewnętrzny ból, ostatecznie doświadczamy wolności mentalnej, emocjonalnej i duchowej.

Chwila obecna jest połączona z najgłębszą duchową esencją, która rozświetla warstwy świadomości. Tak oświetlona prawda wyzwala ból stworzony przez ciemność, skutecznie odrzucając kłamstwa, które spowodowały cierpienie i udrękę. Wielu z nas zostało zwiedzionych przez propagandę i subtelne formy przemocy wykorzystywane do rozprzestrzeniania tych kłamstw, a światowa populacja kupowała je w każdym kształcie oraz rozmiarze. Ta sprzedana nam wersja rzeczywistości 3D związana z kulturą śmierci jest oszustwem, jest to kłamstwo szerzone za pomocą psychologicznej i emocjonalnej manipulacji, mające utrzymać ludzkość w duchowej niewoli, powtarzaniu poprzednich cykli czasowych, które rozpoczęły się inwazją NAA, przynosząc globalne ludzkie cierpienie oraz krwawe ofiary.

Kiedy szukamy wyzwolenia, aby znaleźć prawdziwe szczęście i wolność, musimy przezwyciężyć masowe zamieszanie oraz oszustwa, wykorzystywane do manipulowania nami w tym świecie, skutecznie je odrzucając. Aby odkryć prawdę, musimy się bardzo postarać, i w pełni zaangażować się w świadomość chwili obecnej oraz poświęcić się ścieżce poszukiwania prawdy. W tych burzliwych i transformujących czasach musimy stawić czoła kłamstwom, rzucać wyzwanie tym dobrze wspieranym oraz finansowanym istotom, które chciałyby je szerzyć jeszcze intensywniej. Kontrolerzy zamierzają zniszczyć ludzki potencjał duchowy i pragną napełnić ten świat jeszcze większym wewnętrznym i zewnętrznym uciskiem, tyranią, zniszczeniem oraz mrokiem. Każdy z nas musi postarać się znaleźć najwyższy wyraz siebie, jednocześnie kultywując najgłębsze współczucie, empatię i mądrość nabytą dzięki bezpośrednim doświadczeniom, aby być przykładem życia w rzeczywistości harmonii z wyższą prawdą. Nie musimy projektować świętości ani doskonałości na podstawie z góry założonych pojęć, wszystko, co jest potrzebne, to pozytywne intencje i zobowiązanie się do bycia szczerym, troskliwym oraz miłym dla siebie czy dla innych. Staramy się wyrażać prawdę, reprezentować autentyczne Jaźnie, pokazując, jak naprawdę czujemy i jak nasycamy tym głębszym sensem naszą komunikację i słowa. Dokonujemy wyboru, chcemy wykorzenić kłamstwa, niech przestaną mieć wpływ na nasze emocje i motywacje, postrzeganie, zachowanie czy działania, wyrażamy zgodę na to, aby poznać całą prawdę.

Żyjemy w kulturze konsumpcyjnej, w której większość społeczeństwa nie jest w stanie oddzielić uczciwości i prawdy od oszustw, intryg, manipulacji czy rażących kłamstw. Nasza indywidualna umiejętność rozróżniania faktów od fikcji, dostrzegania różnicy między prawdą a kłamstwem zawartym w informacjach, na które jesteśmy narażeni poprzez wiele różnych mediów, przechodzi bezprecedensowe zagrożenie. Warstwy świadomości istot ludzkich są celowo atakowane, aby ograniczyć inteligencję społeczną, programować ego, które wytwarza wyuczoną bezradność i ślepe poleganie na fałszu, co napędza wiele struktur kontroli 3D. Kiedy ludzie są nasycani tym, co wydaje się być losowym negatywnym bodźcem zewnętrznym, przekłada się to na emocjonalnie świadomość przetrwania, doznawanie nieustannego przemieszczania się przez nawałnicę postrzeganych i rzeczywistych zagrożeń. Niestabilne i nieprzyjazne środowisko ma zagrażać zarówno świadomemu, jak i nieświadomemu postrzeganiu bezpieczeństwa osobistego, co dodatkowo zaciemnia wizję osoby podróżującej w zniekształconej wersji rzeczywistości. To zakłócenie percepcji prowadzi do tego, że wielu ludzi szuka w świecie zewnętrznym czegoś, co może posłużyć jako na mechanizm ucieczki. Większość przekazuje władzę strukturom kontrolującym w zamian za fałszywe poczucie osobistego bezpieczeństwa lub rezygnuje ze wszystkiego z powodu przytłaczającej, wyczerpującej apatii. Ci, którzy starają się utrzymać swój potężny wpływ na ludzi podatnych na wyzysk po mistrzowsku wykorzystują do tego sztukę wojenną polegającą na rozpowszechnianiu mylących informacji splataniu ich z jawnymi kłamstwami, używaniu metod nacisku w połączeniu z taktyką przytłaczania i wyczerpywania.

Hołdowanie naiwności

Tak więc celem inżynierii społecznej jest wykorzystanie podświadomości i przeniesienie uzależnienia emocjonalnego na tych, którzy zgromadzili największe bogactwo oraz moc. To sprawia, że sprawują pełną kontrole i władzę nad rozdzielaniem wszystkich zasobów dostępnych na tym świecie, jednocześnie tworząc wiele różnych podklas zmarginalizowanych i prześladowanych ludzi. Ci, którzy są dotknięci ubóstwem i czują się wykluczeni ze społeczeństwa, są szczególnie narażeni na emocjonalną eksploatację, z powodu naiwności skupiają się na nic nie znaczących tematach oraz życiu kłamstwami.

Dopóki nie poznamy samych siebie, nie będziemy umieli dostrzec głębszych i ukrytych motywacji innych. Kiedy brakuje nam samoświadomości i świadomości społecznej, jestesmy bardzo łatwowierni. Naiwność sprawia, że stajemy się podatni na manipulacje przez tych, których postrzegamy jako autorytety, za którymi stoi tajny plan związany z trzymaniem się jak największego bogactwa i mocy. Nikt, kogo można kupić lub sprzedać, nie pozostaje bezstronny. Ten brak świadomości na temat natury rzeczywistości 3D prowadzi ludzi do stawania się trybikami dzielących i szkodliwych programów, kontrolowanymi umysłowo, wspierającymi nikczemne plany kontrolerów.

Po mistrzowsku serwowane oszustwa i kłamstwa propagowane przez tych, którzy desperacko chcą utrzymać status quo oraz władzę nad światem, pogłębiają się i wykorzystują łatwowierność ludzi. Istnieje tendencja do automatycznego uwierzenia, że oszuści i aktorzy przekazują nam prawdę, a jednak tak nie jest. Wielu nieetycznych i straumatyzowanych ludzi na scenie światowej jest uzależnionych od władzy i nadal odgrywa swoje role. Jednak to kontrolerzy Live Action Role Player’s lub LARP są wykorzystywani przez NAA, aby wzmocnić nasze systemy przekonań 3D lub światopogląd poprzez karmienie nas kłamstwami. Wielu ludzi wierzy, że ci aktorzy na scenie światowej mówią prawdę lub są godni zaufania, niezależnie od długiej listy przeciwnych faktów i twardych dowodów. Większość ludzi nie chce zagłębiać się w twarde tematy i zadawać trudnych pytań, które rzucają wyzwanie ich systemom wierzeń, po to, aby zbadać szerszy obraz łączący wszystkie elementy tej rozległej układanki. Jednak poświęcenie czasu na znalezienie prawdy na temat tabu i trudnych kwestii jest dokładnie tym, czego potrzeba teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Kontrolerzy potrafią manipulować ludźmi po mistrzowsku, ponieważ odkrywają cechy emocjonalne i ukryte podświadome pragnienia, przez co wykorzystują słabe punkty ofiar wciskając im kłamstwa, które są przedstawiane jako fakty. Tyrani, despoci i autorytarni globalni przywódcy ukrywają się za słomianymi maskami marionetkowej demokracji, zaś w rzeczywistości starają się niszczyć podstawowe zasady humanitarne. Dysponują ogromną ilością danych osobowych, przez co profilują globalną publiczność, wykorzystują inwigilację oraz szereg mistrzowskich oszustw, aby emocjonalnie wykorzystać społeczeństwo. Choć jest to trudne, musimy przyznać, że dzięki kontroli umysłu udało im się zmanipulować wielu ludzi, którzy uwierzyli w jawne kłamstwa. Ich celem jest wykorzystywanie łatwowierności ludzkich rzesz, nieustanne nawoływanie do przemocy i destrukcyjnych konfliktów. Działają zza kulis, kształtując narracje tak, by przypisać swoją winę tym grupom ludzi, których postrzegają jako groźnych. Sterowanie dezinformacją poprzez media głównego nurtu skłania do jeszcze liczniejszego stosowania wojennych taktyk, by podburzać gniew i zasiać nienawiść wśród słabszych grup społecznych. Jest to prosta wojna psychologiczna, która opiera się na szerzeniu kłamstw oraz celowej dezinformacji, aby społeczeństwo było zdezorientowane i walczyło ze sobą nawzajem.

Imperatywem tych czasów jest chęć otwartego współczującego dialogu dotyczącego kwestii trudnych tematów, zobowiązanie się do psychicznej elastyczności, poszukiwania wyższej prawdy oraz do przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby na własne opinie, niezależnie od tego, czy są popularne lub opłacalne. Warto szukać prawdy i starać się ją odkryć, ponieważ jest to jedyny sposób na uzyskanie wiedzy niezbędnej do ujawnienia wielu szkodliwych programów, motywów kryjących się za szerzeniem dezinformacji i kłamstw. Kiedy dostrzegamy intrygi przysłonięte fasadą, starajmy się szukać szerszej prawdy co do tego, kto lub co korzysta z tych kłamstw, a następnie możemy zacząć dostrzegać, jaką cenę za te kłamstwa płaci ludzkość.

Kłamcy i oszukani

Oszustwo i kłamstwo są formą komunikacji, która dotyczy dwóch stron. Są tacy, którzy działają jako oszuści przekazujący fałszywe informacje, na ogół z ukrytym programem, i ci, którzy przyjmują te kłamliwe informacje. Ogólnie rzecz biorąc, w złożonych oszustwach występuje nierównowaga sił, gdzie rzekomy autorytet, posiadający więcej władzy lub pieniędzy, popełnia oszustwo, aby mieć strategiczną przewagę nad tymi, których zwodzi. Oszukujący celowo przekazuje fałszywe wrażenia lub informacje osobom postrzeganym jako łatwowierne, naiwne lub wrażliwe, które na tych kłamstwach oprą swoje przyszłe działania lub decyzje.

Trzeba zrozumieć, że szerzenie oszustw i kłamstw dotyczy obu stron: zwodziciela i osoby oszukiwanej - oboje muszą uczestniczyć w kłamstwie, aby doprowadzić do jego manifestacji. Kontrolerzy wymuszają na oszukanych, aby wyrazili zgodę na kłamstwa, aby nadal mogli dopuszczać się oszustw wobec społeczeństwa oraz sterować programowaniem kontroli umysłu.

Ci z nas, którzy zostali oszukani i zmanipulowani przez kłamców, powinni się przebudzić, zrozumieć swoją rolę w promowaniu kłamstw, a następnie podjąć wspólne starania, aby zmienić zachowanie. Nie można ignorować faktu, który okazał się kłamstwem, ani reagować emocjonalnie na te informacje, nie można mieć uprzedzeń je potwierdzających ani wykazywać bezradności. W przyszłości powinniśmy zdecydowanie i świadomie unikać kłamstwa oraz rozpowszechniania dezinformacji. W tym odwróconym świecie wszyscy byliśmy okłamywani i oszukiwani, byliśmy wyzyskiwani oraz zniewalani przez ludzi i nieludzi. Kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać i przyznać, że przytrafiło się to nam wszystkim na Ziemi, i że dzieje się to teraz, wchodzimy w główny etap duchowego przebudzenia i to, co jest potrzebne do osiągnięcia masy krytycznej w ujawnianiu. Aby osiągnąć masę krytyczną, musimy także uznać i zaakceptować nasz udział w wielkim oszustwie oraz kłamstwie - znanym nam lub nieznanym. Przyznajmy, że wierzyliśmy w dezinformację, którą szerzyli ludzie wokół nas, i że żyliśmy na planecie tocząc wojnę o świadomość, która została celowo przed nami utajniona, co wiązało się z wyrachowanym wyzyskiem i ukrytą kontrolą umysłu.

Służba sobie, nagradzanie za kłamstwa

Wszyscy byliśmy karmieni dezinformacją, wierzyliśmy w te masowe oszustwa i kłamstwa dotyczące natury materialnej rzeczywistości 3D. W rzeczywistości opartej na materii, konsumpcji, i na gromadzeniu, ludzie zwykle starają się służyć sobie oraz wibracji kultury śmierci. Jako jednostki byliśmy również w przeważającej mierze uwarunkowywani przez środowisko kulturowe, działać tak jak otaczające nas osoby w celu osiągnięcia osobistych celów lub pragnień, bazujących wyłącznie na systemie wartości związanym z konsumpcją. W systemie wartości służby sobie społeczna inżynieria kultury śmierci nagradza tych, którzy działają jako odtwórcy ról, głównie jako drapieżni kłamcy i źli aktorzy świadomie oszukujący innych, bardziej podatnych na manipulację. W obecnej rzeczywistości, jeśli człowiek wzmacnia plan kontrolerów i gra w gry służby sobie, jest drapieżnym kłamcą i dezinformującym agentem, chcącym zyskać przewagę nad innymi, bywa nagradzany materialnie. Jedynym sposobem, aby przestać nagradzać kłamców, jest zobaczyć ich w akcji i zobowiązać do usunięcia kłamstw, konfrontując lub pozbywając się tych ludzi i mrocznych istot, które nadal szerzą fałsz oraz dezinformację.

Większość ludzi przyzwyczaiła się kłamać, nie pojmując wpływu i skutku, jaki wywoła w ich życiu energetyczna wibracja oszustwa. Nie chcą widzieć, jak wibracja nieuczciwości rozlewa się na zewnątrz, jak wpływa na innych, na przykład bliskich. Chociaż istnieje wiele powodów do kłamstwa, większość kłamie dla własnego dobra, aby uzyskać finansowe lub ekonomiczne korzyści, aby uciec i uniknąć konfrontacji z innymi ludźmi czy ukryć błędy związane z niekorzystnymi danymi. Większość chce wierzyć, że właściwie są uczciwi oraz prawdomówni i mogą określać limity co tego, na ile są gotowi kłamać innym, w różnych warunkach społecznych. Im więcej kłamstw jesteśmy gotowi przekazać innym, tym bardziej okłamujemy siebie, dopóki kłamstwo nie stanie się naturalne i kompulsywne do poziomu, w którym nie odczuwamy żadnego dyskomfortu emocjonalnego, kiedy w pełni świadomie angażujemy się w oszukiwanie innych.

Ludzie przyzwyczajeni do karmienia kłamstwami przez bogate i sławne elity władzy, łatwiej przełkną kolejne oszustwa. Robią wszystko, aby utrzymać fałszywe przekonania na temat rzeczywistości 3D. Kontrola umysłu jest zaprojektowana w taki sposób, że jeśli otrzymują prawdziwe informacje, ale one nie pasują do ich przekonań lub światopoglądu, całkowicie je ignorują. Pewne implanty kontroli umysłu działają jak slajdy umysłu, więc umysł prześlizguje się po niepożądanym temacie i po prostu bagatelizuje informacje tak, jakby nigdy nie zostały przekazane, a następnie szybko przenosi uwagę na coś innego. Co więcej, niektórzy ludzie mają tendencję do wyśmiewania informacji, a nawet atakowania osoby je przekazującej, postrzeganej jako zagrażającej ich systemowi przekonań.

Nie możemy już ignorować stosów kłamstw, które nas otaczają. Wspólnie możemy przebić zasłonę z astralnych murów czarnej magii, które zostały stworzone przy pomocy zaklęć oszustwa. Kiedy wyrzucamy kłamstwa z naszego życia, rozbijamy ładnie zapakowane iluzje, a ich treść wznosi się do świadomości, gdzie w końcu możemy zobaczyć większe fragmenty prawdy. Przestajemy brać udział w nagradzaniu kłamców i karaniu tych, którzy są naprawdę uczciwi. Prawda o ujawnieniu żyje w nas wszystkich i właśnie teraz można dostrzec prawdziwą naturę rzeczywistości.

Wojna duchowa

Duchowa wojna jest bitwą toczoną między światłem, które istnieje w prawdzie, a ciemnością, która istnieje w kłamstwie. Dokładna ocena rzeczywistości opiera się na poznaniu i dostrzeżeniu prawdy, co zwiększa światło, a także na właściwym patrzeniu na to, jak rzeczy wyglądają naprawdę. Kiedy rozpoznajemy prawdę, niezależnie od tego, jak niewygodna może się wydawać, widząc ją taką, jaka jest, szerzymy ducha prawdy i wzmacniamy światło wyższej świadomości. W ten sposób sprowadzamy światło do ciemności, rozjaśniamy mrok.

Szerzenie kłamstw, aby manipulować innymi, stanowi duchowe nadużycie, przez co stopniowo rujnuje i ostatecznie niszczy wszelkie związki, a także wypacza postrzeganie rzeczywistości, niszcząc klarowność oraz duchowe połączenie. Kiedy ludzie kłamią, zakłócają pola energetyczne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Te zniekształcają rzeczywistość w ludziach, którzy wierzą kłamstwu, a tym samym i oni wpływają na fałszywą rzeczywistość. Kłamstwo jako duchowe nadużycie bezpośrednio oddziałuje na umysł i na to, jak człowiek myśli. Próbujący zmanipulować innych, by wierzyli w kłamstwa, szerzą ciemność, przez co ich myślokształty wpadają w sieci oszustwa, w wypaczonej wersji fałszywej rzeczywistości. NAA do szerzenia kłamstw wykorzystują technologię sztucznej inteligencji tworząc zniekształcone rzeczywistości, zaś ciemność tych kłamstw wypełnia ludzkie świadomości, wprowadzając w ramy czasowe zniekształconej rzeczywistości sztucznej inteligencji.

Większość ludzi, którzy są kompulsywnymi i nawykowymi kłamcami, ma zazwyczaj szereg problemów związanych z nałogami, uzależnieniami od rzeczy materialnych, negatywnych egotycznych myśli lub narkotykami i alkoholem. Uzależnienie pozwala ciemności wlać się do ciała świetlistego, zapraszając pasożytnicze istoty do ciała fizycznego poprzez chemiczne drzwi powstające w zmienionym stanie świadomości, spowodowanym przez przyjmowanie tych substancji.

Jeśli kłamstwo i rozprzestrzenianie się ciemności kontynuuje tworzenie sieci oszustw w zniekształconej rzeczywistości, ciemność wkracza w światło duszy, powodując wewnętrzne szkody i stopniowe spękania. Pękanie duszy umożliwia dostęp pasożytniczych bytów, podczepień duchów i demonicznych opętań, które łączą się z ciałem świetlistym, a następnie wykorzystują ciało do własnych celów. Ta szkoda dla ciała świetlistego będzie drastycznie oddziaływać na ducha osoby, przeszkadzać w procesie łączenia się i relacjami z sobą, z innymi i z Bogiem, wywołując odczucia rozpaczy, niedoli oraz odłączenia od życia.

Promowanie kłamstw i fałszywych przekonań generuje mnóstwo zamieszania i stresu, uniemożliwiając wyższy poziom ekspresji i celu, a ostatecznie - spełnione produktywne, dające radość bytowanie. Nawet jeśli angażujemy się w duchową wojnę i życie na więziennej planecie, możemy poświęcić się służbie innym.

Czarne Drzewo Życia, sztuczne Drzewo Życia lub Kelipot

Większość ludzi ciągle była poddawana praniu mózgu, aby ignorowali i lekceważyli energetyczną rzeczywistość świadomości zbiorowej i sił duchowych, wielu różnych czujących form bezcielesnej świadomości, które istnieją jako jakość, temat i wibracja energii. Każda z tych sił duchowych lub bezcielesnych świadomości, może zostać wyczarowana lub wywołana, aby szukać wibracyjnego dopasowania w ludzkim ciele fizycznym, w celu urzeczywistnienia na materialnej płaszczyźnie. Ciemne siły duchowe z niskiego poziomu stosują kłamstwa i manipulowanie umysłem ludzkiego nosiciela, aby wierzył, że mogą mu być pomocne. To grubiańskie kłamstwo jest osadzone w czarnomagicznym zaklęciu, związanym z duchowym wykorzystaniem człowieka.

Rytualne przywoływanie demonów i sił ciemności wiąże się z ogromnymi kosztami duchowo-energetycznymi, zapłata zostaje zwykle odebrana w postaci krwi lub tragicznej śmierci. Osoba dokonująca aktu połączenia z siłami mroku doświadczy osobistego bólu i udręki. Hierarchia sił ciemności ma wiele do zaoferowania, może przekazać wiedzę w konkretnym temacie, a kiedy istota ludzka pragnie tej wiedzy za wszelką cenę, może przyciągnąć siły mroku. Wiedza to potęga i każdy powinien rozwijać swój wewnętrzny potencjał, aby urzeczywistnić wyższy cel, jednak kiedy ludzie przekroczą linię bezpieczeństwa, wpadając w uzależniającą pogoń za mentalną mocą oraz intelektualną wiedzą, przedkładając ją ponad gnozę serca i duszy, może to mieć negatywne konsekwencje.

Aby uzyskać dostęp do tej wyższej wiedzy lub władzy, wiele rodzin lucyferycznych i satanistycznych oddaje własne dzieci oraz dzieci ich dzieci, przelewa ich krew w rytuale, aby uzyskać materialne przyjemności lub mroczną moc na płaszczyźnie materialnej. Te rytuały są prawdziwe i mają tragiczne konsekwencje, gdy osoby uzależnione od władzy oraz chciwości sprzedają swoje dusze za tymczasowe zaspokojenie, wpadając w ręce pozaziemskich oszustów, którzy zamierzają zadać ludzkości cierpienie.

Duchowych oszustów można nazwać wieloma różnymi imionami: demony, upadłe anioły, dżinowie, istoty cienia, lub prawdziwe mroczne istoty pozawymiarowe (NAA). Wszystkie te byty składają się z czystej czarnej energii, i są zorganizowane według prawa struktury. Prawo struktury istnieje w wymiarach czasu i przestrzeni, a niektóre ze zbiorów instrukcji są strukturami energetycznymi, które zostały współtsworzone pomiędzy antyżyciowymi siłami duchowymi a ludźmi na Ziemi ucieleśniającymi te ciemne siły. Ta większa struktura organizacyjna nazywana jest Czarnym Drzewem Życia lub Kelipot. Czarne Drzewo Życia jest wykorzystywane do manipulowania osiami czasu z pomocą obcych maszyn i technologii sztucznej inteligencji, a więc jest również określane jako Sztuczne Drzewo Życia.

Te ciemne siły były również rozmnażane przez tych, którzy stosują rytuały czarnej magii zgodnie z prawem struktury zawartym w zbiorze kabalistycznym Sefiry, w którym wiele satanistycznych organizacji wykorzystało podstawowy kod 10D jako zasadę w rzucaniu uroków, czarowaniu i przeprowadzaniu innych rytuałów. Drzewo życia Kabały przedstawia zniekształcony genetyczny kod bazowy 10D linii regresywnych Czarnego Słońca, licznych bytów, które pochodzą z linii Drakonian, oraz ras uchodźców z wojen Maldek i Marsa. Kabała judaizmu opiera się na naukach przekazanych przez kolektyw Jahwe z Saturna, który promuje stosowanie na najwyższych poziomach piramidy mocy saturniańskiego kultu krwi. Kabała przyniosła fragmenty inteligencji wszechświatowego Melchizedeka dając częściową wiedzę, która została przyswojona i była przechowywana w strukturze Uniwersalnego Drzewa Życia oraz dwunastu holograficznych tablic zawierających język światła, uniwersalny kod Stwórcy.

Antyżyciowe siły lucyferianizmu i satanizmu postanowiły dostosować się tylko do zasad materializmu oraz negatywnego ego, podążając przede wszystkim za ideologią, która gloryfikuje służbę sobie, moralny nihilizm, przetrwanie najsilniejszych, a także eugenikę. Aby zwiększyć swoją siłę i wpływy na innych, działają zgodnie z własnymi kaprysami oraz pragnieniami, tworząc styl życia bazujący na natychmiastowym samozadowoleniu, hedonizmie i materialnych przyjemnościach. Aby zdobyć ogromne bogactwa, władzę i przywileje, lansują styl życia stworzony na domach ego, fałszu, ofiarach krwi żywych istot, pogardy dla bliźnich i samej Ziemi. Wybierając wiarę w swoją wyższość nad tymi, o których myślą, że są słabi i głupi, żyją w kulturze śmierci, która wymusza drapieżne pasożytnictwo na żywym żywicielu, a jest nim dusza planety i żywa dusza pierwotnych mieszkańców Ziemi.

Wiele istot niskiego poziomu hierarchii ciemnych duchów pochodzi z najciemniejszej głębi martwej energii i miazmatycznego szlamu, gdzie istnieje czująca warstwa zbiorowej świadomości - w śmierci, cieniu i odwróceniu - tam z Czarnego Drzewa Życia lub Kelipot były manifestowane negatywne formy oraz cienie.

W takim miejscu istnieje prawda tej ciemnej świadomości, która stara się ujarzmić ludzkość nędzą, cierpieniem i udręką, najciemniejszym aspektom czarnej energii, które obejmują martwe światło, formy negatywne, a tym samym świat kłamstwa.

Kolejną część poprowadzimy w Duchu Prawdy, wiedzy i reedukacji. Pozbawiam Beliala możliwości infiltracji tej pracy, moich napisanych i wypowiedzianych słów. Kontynuując szczegóły tego biuletynu, za każdym razem, gdy mówię lub wypowiadam imię Belial, usuwam kolejny element struktur, urządzeń i osi czasu Beliala. Pozbawiam go możliwości wysiewania złych intencji i przywracam tej ezoterycznej wiedzy duchowe prawdy.

Synowie Beliala, król kłamców i zamętu

Synowie Beliala są nie tylko masywną formą fałszywej zbiorowej świadomości lucyferycznej, istniejącej na płaszczyźnie materialnej, ale także grupą istot, do których należą negatywni Obcy. Negatywni Obcy, ucieleśniający zasady Lucyfera, takie jak grupa Beliala, na płaszczyźnie materialnej kontaktują się i łączą się z pasującymi do nich wzorcami energetycznymi lub linią genetyczną ludzi ucieleśniających te same zbiorowe wibracje myślenia. Są to głównie istoty gadzie, które utraciły połączenie z Bogiem, odrzucając prawa naturalne, a na ich miejsce wprowadzając sztuczną rzeczywistość opartą na odwróconej saturniańskiej strukturze kabalistycznej Sefiry i Czarnego Drzewa Życia. W wyniku odłączenia się od żywej struktury, która generuje energię z otwartego źródła, w systemie entropowym ich DNA było coraz bardziej skażone i uszkodzone. Poprzez zniewolenie świadomości istot Serafim, która została uwięziona w sztucznej rzeczywistości w Czarnym Drzewie Życia (Kelipot), ci upadli aniołowie musieli również rozgrywać program buntu Lucyfera jako Synowie Beliala. I tak, odegrali swoją część mrocznej świadomości w stworzeniu, narzuconą przez zepsute struktury sieci planetarnej, a te uszkodzenia w liniach czasu spowodowały masowe mutacje planetarnego DNA i wojny o genetykę oraz linie krwi, które nadal są wymuszane.

Konflikt ten był wykorzystywany przez źródła spoza planety, takie jak ucieleśnione istoty gadzie, Anunaki i smocze hybrydy, które rozumiały, co się dzieje, a wielu z tych negatywnych Obcych połączyło siły, aby uzyskać kontrolę nad zasobami Ziemi. W rezultacie, Synowie Beliala są z natury pasożytami i od tysięcy lat wykorzystują ludzkość oraz wiele innych żywych istot jako źródło pożywienia w swoich sztucznie stworzonych rzeczywistościach. Żywią się ofiarami krwi i negatywną energią emocjonalną lub energią lusz, chcąc uniknąć reinkarnacji, odmawiając uwięzienia w niższych wymiarach, aby uniknąć utraty tożsamości, która nastąpiłaby w procesie naturalnej śmierci, który zachodzi na Ziemi z powodu tych genetycznych mutacji. Z tych względów grupy te wykorzystywały zaawansowaną sztuczną technologię do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, które zostały połączone razem w linie czasu AI, aby stworzyć moc wymaganą do próby wciągnięcia ciała Ziemi do systemu czarnej dziury, prowadzącego do macierzy fantomowej, gdzie one istnieją. Jeśli im się to uda, mogą uzyskać całkowitą kontrolę nad planetą i ludzkością, wraz z dostępem do energii kwantowej i wielu zasobów planety. Wiele z tych ziemskich zasobów zostało skradzionych, niektóre w postaci handlu ludźmi, skrycie zabranych pod ziemię lub aby budować kolonie na innych planetach naszego Układu Słonecznego.

Aby zebrać energię życiową żywych stworzeń, zbudowali w ciele planetarnym wiele warstw odwróceń, antyżyciowe struktury i dokonują transmisji kontroli umysłu, a wiele z tych urządzeń to struktury, które można zaklasyfikować jako siatki czarnej magii. Są to wyrafinowane układy zbierające energię i obce urządzenia zaprojektowane do zbierania, dystrybucji oraz kierowania zarówno planetarną siłą życiową, jak i energią ludzkiej duszy z całego globu. Może to zostać przeniesione przez sieć planety do określonej lokalizacji lub osoby (osób) - tam gdzie chcą, aby ta energia popłynęła w celu realizacji dowolnego planu lub programu. Jeden z podstawowych przykładów stosowania globalnej czarnej magii sterowany poprzez sieć planetarną jest wykorzystywany do kontrolowania podaży pieniądza, a także rzucania czarów na umysły ludzi, aby zasypiali, jest to rodzaj zaklęcia snu, aby kontynuować eksploatację.

Istoty kontrolujące ludzi, takie jak ciemny kabał lub grupy elit władzy, pragnące utrzymać władzę, bogactwo i kontrolę nad innymi zasobami, angażują się w różnorodne mroczne rytuały, poprzez które mogą bezpośrednio komunikować się z odpowiednimi duchami, lub samymi negatywnymi Obcymi. Cała gama ofiar i czynności ma na celu spłacenie długu energetycznego - musi nastąpić w ramach wymiany z tymi mrocznymi siłami dla władzy nad materią. Istota wyczarowana podczas takiego rytuału, jest zapraszana do przejęcia ludzkiego ciała lub wiąże się z nim, aby korzystać z energii duszy. Jednak, aby na pewien czas odroczyć ten dług krwi, kontrolerzy zabijają niewinnych ludzi inscenizując wojny lub publiczne rytuały okultystyczne oficjalnie przedstawiane jako przypadkowe zabójstwa. W ten sposób spłacają dług krwi a przy okazji szerzą strach pośród populacji. Mroczna istota nie zważa na te ofiary i może nadal używać ludzkiego ciała, aby wyrazić poziom swojej świadomości, ponieważ istnieją nieskończone ilości tych poziomów niższych duchów. Z tą samą osobą może okresowo pracować wiele mrocznych bytów, używając jej do realizacji wielu szkodliwych programów, zwykle szkodząc jej i negatywnie wpływając na jej otoczenie. Gdyby ludzie odmówili współtworzenia z tymi mrocznymi duchami, wiele z nich przestałoby istnieć. Synowie Beliala są podobni do mafijnych zbirów, którzy oszukują, składając ofertę, której trudno odmówić, manipulują emocjonalnym szantażem i bólem, aby skłonić ofiarę do odrzucenia wewnętrznej duchowej natury. Popychają ją przez zstępujący cykl powtarzających się samookaleczeń i szkodliwych działań, aż w końcu, osoba staje się mroczną opętaną skorupą, której każdy aspekt umysłu i ciała jest pod ich pełną kontrolą.

Lucyferiański program służący do otwarcia bramy do Kelipot

Aby zdobyć wiedzę na temat siatki planetarnej i bram templariuszy, trzeba zrozumieć zasady płci, matematyki, geometrii, częstotliwości oraz jakości świadomości, które ożywiają wewnętrzną strukturę utrzymującą wiele warstw zawartych w schemacie naszego świata. Jeśli grupa służąca tylko sobie może postrzegać sekcje planu zbiorowej świadomości w ciele planetarnym, jej członkowie będą postrzegać tę rzeczywistość jedynie poprzez im przydatne wibracje częstotliwości. W rezultacie, mając pewien dostęp do wyższej wiedzy w ciele planetarnym, grupa ta może poważnie nadużywać władzy i łatwo podporządkować sobie innych, którzy nie mają dostępu do tej samej wiedzy. Istnieją jednak ograniczenia w percepcji wiedzy, która opiera się na materiale genetycznym i podstawowej częstotliwości – wcielonej, jak również pozycji obserwatora pola. Każda świadomość może jedynie postrzegać i widzieć ze względną dokładnością zakres wibracji oraz częstotliwości, który sama ucieleśnia. Zakresy wyższych duchowych częstotliwości w najwyższym schemacie wymiarowym, które nie są prowadzone ani ucieleśnione, pozostają poza percepcją i na ogół są niewidoczne dla tej świadomości lub stacji tożsamości. Dlatego osoba z niższym poziomem wibracji może nie wierzyć, że te wyższe wymiary lub wzorzec częstotliwości istnieją, ponieważ nie jest w stanie ich dostrzec.

Z tego powodu wiele istot, a nawet ludzie, którzy służą sobie, mogą postrzegać jedynie Czarne Drzewo Życia, Kelipot, i jako takie mogą go użyć do uzyskania dostępu do ciemnego źródła energii, które można wyczarować z czarnych subtelnych sił i martwej energii. To jest również nazywane prądem Kelipot - jest to ujemna polaryzacja, czarna siła, miazmaty i martwe światło, które istnieją w ciemnych światach. Niektórzy rytualiści odrzucają prąd Kelipot, wierząc, że to, czego doświadczają, jest w rzeczywistości światłem, jednak jest to martwe światło lub fałszywy strumień światła, osadzony w stworzeniu z pomocą kłamstw, sztucznej maszynerii i wielu wynaturzeń.

Tak więc ogólnym celem czarnej magii i mrocznego rytuału używanego przez elity władzy jest wypaczenie wyższej wiedzy w celu uzyskania osobistych korzyści materialnych tylko dla nielicznych wybranych osób, a także wyrządzenie krzywdy oraz kradzież siły życiowej jak i zasobów, które należą do innych. Znamy to jako archetypową grę w mistrza i niewolnika. Z tego wynika, że zarówno ukryte programy lucyferyczne, czy satanistyczne, pragną otworzyć bramę do prądu Kelipot. Zaś mroczne moce, które w efekcie zdobywają, dają im władzę i moc, aby grać mistrzów na płaszczyźnie materialnej.

Jak wspomniano, kto kontaktuje się i pracuje z siłami ciemności, zawsze musi za to zapłacić, a mroczny rytualista jest gotów zrzec się własnego ciała, być opętanym lub wykorzystywanym przez te pasożytujące siły w zamian za jakąś materialną moc, wiedzę. lub hedonistyczną przyjemność. Rezygnuje z własnej duszy i zaprasza do swojego ciała ciemnego ducha, który ma wiedzę lub cechy, z pomocą których chce zdobywać doświadczenie. Oznacza to, że nie chce sam zapracować na zasługi, talenty, duszę i źródło energii, zamiast tego używa rytuału, aby wziąć coś od innych z zewnątrz lub od mrocznej istoty, i użyć tego do zdobycia wyższej wiedzy, lub do natychmiastowego zaspokojenia, które służy samolubnym motywom.

Lucyferianie w globalistycznej kabale szczególnie szanują świadomość Beliala i związane z nią rytuały, które go przywołują, ponieważ Belial jest uważany za drugiego po Lucyferze, a wiedza o Belialu sięga legend z babilońskich linii czasu oraz króla Salomona. Belial może być również uważany za pana władającego Ziemią, poprzez którego można zdobyć władzę nad planetą i płaszczyzną materialną. Dodatkowo, niektórzy mogą uwierzyć, że Brama Beliala otwiera się w Otchłań, ujawniając wiele tajemnic Wszechświata osobie, która następnie może uosabiać moc Adama Beliala, by rządzić na materialnym poziomie. Brama Beliala jest reprezentowana przez dwie wieże: białą i czarną, jasnego i ciemnego strażnika na kabalistycznym Drzewie, którzy spotykają się w portalu wirowym, otwierającym się na Daath. Wezwanie do pomocy Beliala rzekomo chroni rytuał przed zniszczeniem przez siły chaosu, które ujawniają się podczas podróży po Otchłani, odbywanej, aby otrzymać uniwersalną wiedzę. Chcąc otworzyć tę bramę i wejść do portalu, należy w rytuale użyć sigilów zapieczętowanych osobistą krwią (przymierze krwi) i poprosić Beliala, aby wszedł w przestrzeń osoby odbywającej rytuał, zapraszając ten ciemny byt do umysłu, ciała i duszy, aby przyzwyczaił ją do prądu czarnej siły Kelipot. Następnie poprzez inwokację prosi się świadomość Beliala lub króla demonów o zamanifestowanie się i przekazanie wiadomości poprzez rytualistę, ujawniając arkana wiedzy i tajemnice. Belial jest najwyższym inicjatorem ciemnej ścieżki do Kelipot w magii Drakonian, stąd znany jako król demonów, a manifestacja na ogół pojawia się jako gadzina z oczywistych powodów - kiedy posiada się wiedzę na temat NAA. Ci, którzy dążą do władania materialną mocą przez istoty Beliala, które służą NAA, przywołują te siły, by uosabiać na Ziemi żywego króla demonów, poprzez to, co jest znane jako Adam Belial.

Adam Belial, Wicker Man w mrocznym rytuale

Męskie narządy płciowe reprezentują wg numerologii piątkę (5) czyli materialne ciało stworzenia Ziemi, a ta symbolika jest wykorzystywana w rytuałach wyczarowujących Adama Beliala. Krążąca w męskim ciele energia łączy się ze wszystkimi żywiołami Ziemi, co można zobrazować w formie pięcioramiennej gwiazdy, zwanej pentagramem. W kabalistycznej zasadzie boskiego światła oraz prawdy doskonała i pełna forma pięcioramiennej gwiazdy symbolizuje ciało jako Adam Kadmon. Adam Kadmon ma dostęp do królestw światła, wymiarów zamieszkałych przez życzliwe, kochające, pozytywne i prawdomówne duchy.

W zasadzie mroku i kłamstw, przeciwieństwa światła, fizyczne ciało powstaje w męskiej zasadzie Adama Beliala, w którego materialnej formie są umieszczane jego wola i niegodziwość, aby służyć jego samolubnym pragnieniom. Adam Belial uzyskuje dostęp do królestw mroku, królestw wymiarowych zamieszkałych przez antyżycie lub złe duchy, demony, trucizny, a także wypełnionych negatywnymi formami ciał, łuskami lub skorupami martwej energii. Współgrają z niedoskonałymi ludzkimi pragnieniami, wcielonymi w ciało i używanymi do samolubnego zaspokojenia, do przejęcia mocy, władzy królewskiej i siły, przez co można zdobyć cudze skarby oraz bogactwa. W ten sposób stara się naśladować Boskiego Ojca, kradnąc jego wiedzę i wykorzystując ją przeciwko niemu oraz jego kreacjom, wywołując zamieszanie w mózgach i umysłach ludzi. Kontrolując umysły używa archetypu fałszywego króla tyranii, aby uciskac boskie stworzenia. Poprzez strukturę zasady Beliala może on dostrzec, co pragnie stworzyć czakra korony (umysł planetarny) i dzielić stworzenia poprzez odwracanie płci, aby przeciwdziałać ich naturalnej formie manifestacji. Jego żeński odpowiednik jest połączony z duchem nierządu lub prostytucji, szerząc seksualne zniewolenie, mizoginię i program erotyczny. W niektórych kręgach rytualnych, przywoływanie świadomości i ciemnych duchów Adama Beliala od osoby pragnącej bogactw lub utajnionej wiedzy, wymaga się ofiar, z których jedna związana jest z formą Wicker Man – Wiklinowym Człowiekiem.

Podczas wojen galijskich, kampanii militarnych prowadzonych przez Juliusza Cezara, udokumentował on, że ludy celtyckie w Europie Środkowej używały wielkich wiklinowych kukieł ofiarnych, które podpalano. Jest to przedstawienie konkretnej osoby w postaci rzeźby lub innego trójwymiarowego wyobrażenia. W dzisiejszych czasach, wiklinowy człowiek jest przywoływany symbolicznie jako część niektórych neopogańskich ceremonii, bez ofiary z człowieka, ale poprzez spalenie jego kukły. Chociaż wielu ludzi nie uczestniczy w paleniu wiklinowego człowieka w celach satanistycznych, to przez wiele wieków miały miejsce takie satanistyczne rytuały, w szczególności w celu składania ofiar z ludzi by wyczarować ciemne duchy połączone z główną zasadą Adama Beliala.

Dla satanistycznego rytuału lub wyczarowania Adama Beliala, ciemna siła, którą chcą zbierać od innych i ucieleśniać, to antyżyciowe odwrócenie męskiej zasady rdzenia poziomego, która istnieje w organicznej kryształowej strukturze, wyższych poziomych warstwach łączących się bezpośrednio z ciałem metatronicznym macierzy czasu 8D i 9D. Zasadniczo otwarcie Daath doprowadziłoby bezpośrednio do Czarnej Gwiazdy Abaddon, jak opisano w Objawieniu 9:11. Rytuał obejmuje przejęcie naturalnego ciała Słońca i DNA Rubinowego Słońca świadomości Michała-Nefilima, za pomocą części/iskierki męskiego ciała słonecznego do rozpalenia tego procesu na polu planetarnym przez sztuczne i naturalne bramy 11:11. Aby móc uzyskać dostęp do tych bram, nie mogą podtrzymywać energii siły życiowej w sobie, więc wykorzystują krwawe ofiary, aby ukraść energię potrzebną do próby przeniesienia się na wyższe płaszczyzny i przez gwiezdne wrota. Ta zasada Adama Beliala działa jako strażnik bliźniaczych wież, który otwiera portal, reprezentujący ostateczny dostęp do kompletnych tajemnic Daath, gdzie są wszystkie ukryte słowa stworzenia i wiedza tajemna, przechowywana we wszystkich dziesięciu sferach Sefiry.

Najwyraźniej istnieje przekonanie, że rytuał otwiera portal Daath, kompleks serca i fizyczne komory serca wypełnione siłą życiową, która rzekomo wywyższa duszę nad te ofiarowane i ukradzione, w imieniu tych, którzy są pozbawieni duszy. Dla tych z nas, którzy wiedzą, że to Synowie Beliala stoją za nowym światowym porządkiem i linią czasu 911, staje się jasne, że ludzkość była trzymana w niewoli w skali globalnej, by doświadczyć wyszukanej aranżacji lucyferiańskiego rytuału Adama Beliala, który zniszczył bliźniacze wieże i zabił wielu niewinnych ludzi w celu ofiarowania ich krwi dla ludzi pozbawionych dusz.

Opisany program jest związany z jedną z frakcji NAA, która próbuje zmusić planetę do służenia wielorakim planom gatunków dokonujących inwazji poprzez narzucanie sztucznie powielanych pól czasowych, odwracanie systemów i generowanie fałszywej rzeczywistości opartej na mistrzowskich kłamstwach, oszustwach oraz iluzjach. Te kłamstwa są wyrafinowaną taktyką stosowaną w wojnie psychologiczno-emocjonalnej, toczonej przeciwko zasadzie życia wiecznego - prawdziwym istotom ludzkim - uważane za sakrament ich lucyferycznej religii. Zboczona klasa lucyferiańskich kapłanów wierzy w swiętość zwodzenia i oszukiwania słabszych ludzi, manipulowania nimi, by służyli ich planom.

Ludzkość jest coraz bardziej nasycona mrocznym rytualnym symbolizmem. Globaliści elit władzy przeniknęli i zinfiltrowali każdy filar społeczny, aby utopić nas w znakach oraz symbolach lucyferycznych czy satanistycznych, przeznaczonych do rzucania czarów, dlatego karmią ludzi kłamstwami. Nie możemy obawiać się wiedzy duchowej i uczciwej prawdy, ani zaprzeczyć faktowi, że wielu z rządzących praktykuje mroczne rytuały oraz składanie ofiar z krwi i obnosi się z tym wszystkim poprzez mainstreamowe media.

Jest to kolejny przykład tego, dlaczego warto umieć odróżnić to, na co patrzymy, szukać popełnianych oszustw i decydować się na negowanie kłamstw, prosząc o ujawnienie prawdy. Dopóki wierzymy w kłamstwa i dopóki wyrażamy zgodę na oszukiwanie przez elity władzy oraz NAA, dajemy im pozwolenie na kontynuowanie wojen, wykonywanie krwawych rytuałów a także prowadzenie antyludzkich programów.

Odrzucenie kłamstw Beliala

Niedawno na Ziemi doszło do doniosłego wydarzenia, ponieważ wcielona zasada jednego z głównych wodzów Adama Beliala opuściła ciało i obecnie nie jest w stanie przenieść świadomości do innej ziemskiej formy, jak to było zaplanowane. Ten człowiek, niedawno wygnany z tego świata, był kiedyś fizycznym wcieleniem duchowego wodza grupy Beliala, króla korupcji i kłamstw.

W tej chwili potwierdzamy rolę Beliala i stwierdzamy, że już nie będzie przechodził przez bramę, nie jest mile widziany na Ziemi. Pozbawiamy tego kłamcę i zwodziciela wpływu na nasze życia, nasze umysły, nasze ciała i nasze przekonania.

Opowiadamy się za prawdą, duchem prawdy i prosimy, aby nasze portale świadomości, jak również wszystkie wielowymiarowe warstwy ciał świetlistych zostały oczyszczone z programów kontroli umysłu oraz oszustw z nimi związanych, abyśmy mogli widzieć, słyszeć, czuć i rozpoznawać ducha prawdy w sobie, abyśmy mogli mieć czyste serca i być błogosławieni, abyśmy mogli żyć w prawdzie i w zgodzie z naszym najwyższym wyrazem.

Żądam, aby prawdziwe prawo duchowe unieważniło wszelkie zmanipulowane pozwolenia lub karmę, we wszystkich liniach czasu i stacjach tożsamości (wcieleniach). Proszę, aby zostały mi przywrócone wszystkie moje duchowe ciała świetliste, aby został usunięty cień, negatywne żywiołaki, bezduszne, sztuczne byty lub klony, które były wykorzystywane przez istoty Beliala do manipulowania moim umysłem i genetycznym wzorcem. Umiłowany Boże (moja boska Jaźni), przywróć moją duchową wizję, abym się w pełni obudził/a i zobaczył/a całą prawdę!

Gdy przechodzimy przez te burzliwe czasy, pamiętajmy, że przemoc nigdy nie jest dobrą odpowiedzią. Gdy następują dalsze ujawnienia, starajmy się być współczującymi obserwatorami i duchowymi rewolucjonistami, zobowiążmy się do niestosowania przemocy, znajdźmy w naszych sercach współczucie dla wszystkich.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

wtorek, 4 grudnia 2018

LISA RENEE 11/2018 – TELEPATIA cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Zdolności psychiczne a telepatia

Telepatia otwiera nas na wiele możliwych kategorii zdolności psychicznych powszechnie spotykanych w świecie codziennym, takich jak odczyty psychiczne, channelingi czy przekazy intuicyjne, w których informacja jest interpretowana za pośrednictwem innej osoby, poprzez jej filtr świadomości lub wykorzystanie innych środków czy narzędzi wróżbiarskich.

Komunikacja psychiczna jest formą komunikacji telepatycznej, w której jedna osoba uzyskuje dostęp do zapisu w świadomości innej osoby i może czytać oraz interpretować jej myśli lub zdarzenia, opowiadając o podświadomie ukrytych informacjach. Większość prawdziwych informacji pochodzi od warstw pamięci zapisanych we wzorcu eterycznym i duszy. Niestety, zdarza się, że osoba czytająca te informacje interpretuje sztuczne implanty pamięci, ponieważ, jeśli nie wie o istnieniu NAA, trudniej jest jej dokładnie interpretować odczyty. Jednak każdy, kto czyta z psychiki, ma własną wiedzę, siłę i poziom czystości, a wszystkie informacje są filtrowane zgodnie z poziomem świadomości, umiejętności, percepcji i osobistych przekonań. Tak więc, niektórzy mogą mieć zdolność czytania i odczuwania myśli oraz emocji innych ludzi, inni mogą widzieć obrazy i symbole, które reprezentują zdarzenia zachodzące w życiu danej osoby - z przeszłości, teraźniejszości lub z niedalekiej przyszłości. Jeszcze inni mogą mieć podstawowe umiejętności interpretacyjne do komunikowania się z nieziemskimi przewodnikami lub przekazywania wiadomości zmarłym członkom rodziny, a nawet zwierzętom domowym.

Empaci mogą postrzegać informacje czując emocje i uczucia innych, co pozwala im komunikować się za pomocą tej samej emocji, która może być przetwarzana przez ich ciała jako energetyczna wibracja, czyniąc ich telepatami. Wiele dzieci, autystów i zwierząt jest naturalnie otwartych, telepatycznych i przetwarza wspomnienia emocjonalne odciśnięte w środowisku lub emocje przenoszone przez inne osoby albo bliskich członków rodziny. Często zdarza się, że telepatyczne dziecko czy zwierzę ma tak silną więź emocjonalną z rodzicem, że przetwarza ból emocjonalny i nieharmonijną energię tkwiącą w ciele tego rodzica. W wielu przypadkach kochany i kochający zwierzak przejmie emocjonalną nierównowagę swojego opiekuna, aby pomóc w przetworzeniu zablokowanej energii. Jest to w efekcie energetyczne emocjonalne oczyszczanie, które zachodzi poprzez bezwarunkową miłość i więzi utworzone pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Niektóre zwierzęta mogą nawet skutecznie pracować w sieci i działać jako harmonizatory energii środowiska na liniach geomantycznych.

Bardziej zaawansowany telepata może przejść od interpretowania poszczególnych świadomości na tej samej płaszczyźnie fizycznej i do komunikacji ze świadomościami grupowymi, które istnieją na innej płaszczyźnie. Można tego dokonać czytając zbiorowe pole świadomości Ziemi lub czytając mniejsze grupy ludzi, którzy służą określonej misji lub celowi. Taki telepata powinien działać jako mentalna stacja przekaźnikowa dla grupy umysłów, przekazując od niej wiadomości. W ten sposób - skupiając się na pojedynczym strumieniu myśli - może rozmawiać z wieloma osobami lub ze świadomością grupową. Tą cechą charakteryzują się osoby z gwiezdnego plemienia, które współpracują z nieziemskimi zespołami, aby wzmocnić skupienie energii mentalnej grupy i użyć jej dla dobroczynnych celów, na przykład wprowadzenia określonych poprawek w strukturze pola, aby otworzyć przepływy energii.

Niektórzy potrafią przeprowadzać neuro-psychiczne operacje w ciele świetlistym lub w sieci planety, z zamiarem naprawienia szkód wyrządzonych w umysłach indywidualnych lub grupie umysłu planetarnego, zwykle z powodu bolesnej kontroli umysłu spowodowanej traumą, czarną magią i śmiercią. Takie zdolności nazywa się chirurgią telepatyczną. W zdolnościach telepatycznych tkwi nieograniczony zakres możliwości, a ponieważ NAA nie chcą, by ludzie aktywowali te wewnętrzne potencjały, wprowadzają ciągłe strumienie dezinformacji, a także szerzą sztuczną telepatię ze sztuczną inteligencją, która ma zastąpić naturę.

Telepatia syntetyczna

Syntetyczna telepatia jest związana z procesem tworzenia interfejsów mózg-komputer, za pomocą którego są przechwytywane i przetwarzane ludzkie myśli oraz generowany jest sygnał zwrotny. Ten syntetyczny sygnał zwrotny może być odbierany przez ludzki mózg, a informacja może być potencjalnie odczytywana przez inne interfejsy. To nie jest nowa technologia, istnieje od 1974 r. Zarejestrowane są patenty na produkowanie aparatury, która określa metodę zdalnego monitorowania i zmieniania fal mózgowych. Chociaż technologia syntetycznej telepatii może zostać wdrożona do celów humanitarnych, w rękach przestępczych psychopatów, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich, stała się narzędziem wykorzystywanym do kontroli umysłu zbiorowego.

Telepatia syntetyczna w biernym odbiorze to zdolność do odczytywania sygnału emitowanego u docelowej osoby bez uprzedniego nadania sygnału. Ludzki mózg emituje wzorce elektromagnetyczne, które mogą być odbierane z odległości, a odległość i wymaganą szerokość pasma wyznacza czułość czujnika lub odbiornika (przypomnij sobie wymaganą przepustowość właściwą dla Internetu i bezprzewodowej sieci 5G). Telepatia syntetyczna w formie aktywnej wysyła sygnał bezpośrednio zakłócający modulację częstotliwości mózgu, co w oczywisty sposób zmienia lub modyfikuje zachowanie i potencjalnie może skutkować wieloma szkodliwymi efektami ubocznymi.

Kiedy sieć komputerowa jest podłączona do systemu interpretacji sygnałów pochodzących z ludzkiego mózgu, program porównuje odczytane sygnały z bazą danych. Wykorzystując metadane z mapowania mózgu, interpretuje sygnały znaczeniowe, aby zapewnić zakres analizy statystycznej, po uzyskaniu wyników można podnosić pasmo częstotliwości elektromagnetycznych. Sieć sztucznej inteligencji w zaawansowanych systemach komputerowych może następnie uzyskać sygnał nadawczy, który zostanie uznany za właściwy dla programu i może nawet rzutować hologramy, wrażenia mentalne, dźwięki i artefakty. W wojsku służy to do obezwładnienia wroga, oczywistym zastosowaniem jest odczytanie i zapisanie informacji w formie wewnętrznego monologu docelowej osoby lub grupy. Może wyczuwać i wysyłać pewien zakres sygnałów do mózgu, aby wywołać zmieniony stan, na przykład poprzez hipnotyczne sugestie, halucynacje i wycieranie umysłu w celu wzmocnienia barier amnezji.

Telepatia syntetyczna nie bada umysłu w celu wydobycia szczegółów z ukrytych wspomnień z przeszłości, ale daje możliwość odczytania wewnętrznego monologu lub powierzchownego mówienia do siebie, gdzie jednostka może wyrażać wspomnienia i wiązać je z obecnym stanem emocjonalnym. Innymi słowy, sukces syntetycznej telepatii jako narzędzia do gromadzenia danych opiera się na podstawowych manipulacjach psychologicznych, w których zaangażowany jest cichy i bierny monitoring wewnętrznego monologu prowadzony przez długi czas, i jest to skuteczna metoda gromadzenia danych. Ten typ syntetycznej telepatii można wprowadzić do kontroli tłumu lub w celu opanowania zamieszek poprzez generowanie impulsów, które są zasadniczo wspólne dla wszystkich ludzi, co powoduje rozproszenie tłumów lub chęć współpracy z władzami.

Telepatia syntetyczna jako broń psychotroniczna

Skanery i technologia biosensorowa zostały już wdrożone wiele lat temu, stanowiąc broń psychotroniczną. Jesto to jedna z form nieetycznego eksperymentowania na ludziach, które odbywa się w ukryciu poprzez różne czarne operacje, Milabs oraz tajne programy kosmiczne. Oczywiście, negatywni kosmici, którzy chcieli zniewolić ludzi na Ziemi, rozwinęli syntetyczną telepatię, ogrodzenia częstotliwości i powiązane bronie psychotroniczne wiele tysięcy lat temu, później - podczas drugiej wojny światowej - przekazali niektóre z tych technologii nazistom z Czarnego Słońca. W związku z tym bazy i statki Czarnego Słońca użyły technologii syntetycznej telepatii jako sposobu na życie, łącząc je z sieciami sztucznej inteligencji lub innymi powszechnie stosowanymi technologiami.

Ta forma telepatii jest technologią biosensorową połączoną z technologią głosu do czaszki używaną przez psychopatycznych przestępczych ludzi i nieludzi do atakowania, grożenia i przejmowania kontroli nad osobami będącymi ich celami. Syntetyczne czujniki telepatyczne są sposobem skanowania całego ciała i fal mózgowych w celu profilowania osobowości, uzyskiwania dostępu do powierzchniowego dialogu mentalnego i wzorców emocjonalnych za pośrednictwem zarejestrowanych sygnałów EEG. Częstotliwości, które działają jako nośniki głosu do czaszki, są transmitowane w zakresie lub spektrum częstotliwości, które przeskakują wokół pasma częstotliwości, czyniąc je ogólnie niewykrywalnym jako spójny i czytelny sygnał. Czyli rozprzestrzenianie się częstotliwości wydaje się po prostu dźwiękami statycznymi.

Relacje wielu ludzi są podobne: każda atakowana osoba słyszy protekcjonalne głosy, wydające bezpośrednie polecenia lub grupę ludzi mówiących w jej głowie, zwykle nękając obelgami lub popychając do popełnienia samobójstwa. Głosy słyszane w głowie mogą być wywołane technologicznie przez te tajne eksperymenty na ludziach, lub mogą być wynikiem duchowej traumy, która doprowadziła do opętania przez wiele osobowości, w wyniku czego osobę atakują demoniczne byty lub kosmici, którzy ją mentalnie i fizycznie torturują.

Telepatia syntetyczna i zdalny monitoring neuronalny to dwie strony tej samej monety. Zdalny monitoring neuronalny jest formą neuroobrazowania funkcjonalnego, o którym mówi się, że został opracowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa NSA, która jest w stanie wyodrębnić dane EEG z ludzkiego mózgu na odległość bez fizycznego kontaktu czy elektrod. Ponadto twierdzi się, że NSA ma możliwość dekodowania tych danych w celu wydobycia subwokalizacji, danych wzrokowych i słuchowych. W efekcie umożliwia dostęp do myśli danej osoby bez jej wiedzy i zgody. Gromadzenie olbrzymich ilości danych osobowych z populacji pozwala im przekazywać te informacje do komputerów kwantowych, które tworzą schematy do zrozumienia zbiorowej świadomości, dzieląc to na głębsze analizowanie grup specjalnego zainteresowania, a także formułując predykcyjne typy programowania zaprojektowane do wpływania i modyfikowania ludzkiego zachowania, w oparciu o zewnętrzną percepcję lub bezpośredni bodziec.

Zdalne monitorowanie neuronowe ma również swoje źródło w nieetycznych eksperymentach na ludziach, które zostały opracowane i były przeprowadzane przez nazistowskie grupy Czarnego Słońca. Grupy te były bezpośrednio zaangażowane w satanistyczne rytuały i składanie ofiar mające na celu wyczarowanie ciemnych sił, a skontaktowano się z nimi przez jedną z frakcji NAA, która im pomagała, dając statki i technologię do kolonizowania baz poza planetą. Było to wygodne dla galaktycznych handlarzy niewolnikami. Schematy testów kontroli umysłu Czarnego Słońca są w rzeczywistości metodami SRA zaczerpniętymi z informacji okultystycznej czarnej magii, lub Ordo Templi Orientis (OTO). Metody te zostały odtworzone naukowo w niesławnych próbach MKUltra oraz w późniejszych testach programowania umysłu wykorzystywanych do kontrolowania osób publicznych, personelu wojskowego, służb wywiadowczych i nie tylko.

Technologia cichego dźwięku, S-quad

Cicha hipnoza może być stosowana za pomocą modulatora częstotliwości głosu, wydaje się być stałym dźwiękiem, takim jak szum w uszach, ale z hipnotycznymi sugestiami. Hipnotyczne wyzwalacze Pawłowa (odruchy warunkowe) zawierają frazę lub sensoryczną sygnaturę, w której cel jest programowany, tak aby mimowolnie działał w określony sposób – dotyczyło to również osób, które przeżyły projekt MKUltra. Patent na rozprzestrzenianie widma cichego dźwięku lub S-quad został złożony w 1992 roku. Według literatury, do analizy ludzkich wzorców emocjonalnych EEG i ich replikacji możliwe jest wykorzystanie superkomputerów, a następnie przekazywanie tych klastrów sygnatur emocji na inny komputer, po czym następuje indukowanie i zmienianie stanu emocjonalnego człowieka - do woli i po cichu. Dwie główne metody to: bezpośrednia indukcja mikrofalami w mózgu ofiary oraz zwykłe częstotliwości radiowe i telewizyjne. System może mieć pozytywne zastosowania w programach medytacji, relaksacji i samopomocy. Jednak fakt, iż dźwięki są podprogowe, sprawia, że są praktycznie niewykrywalne, a globalny program kontroli umysłu czyni je niebezpiecznymi dla ogółu społeczeństwa.

Broń elektromagnetyczna wykorzystuje różne częstotliwości widma elektromagnetycznego do nękania, wyłączania lub zabijania celu. Broń psychotroniczna to broń EM, która współpracuje z układem nerwowym celu. Broń ta zwykle działa w bardzo niskich (100 do 1000 Hz) zakresach częstotliwości. Zbrodnicze nadużywanie syntetycznej telepatii, głosu do czaszki, zdalnego monitorowania neuralnego i S-Quad zapewnia niezwykle potężną gamę metod nękania, kontrolowania i gwałcenia umysłu każdej osoby na planecie.

Ta technologia w rękach psychopatów otwiera okno na demoniczne opętanie duszy i ciała dowolnej osoby. Jednak sukces tych transmisji w wielu przypadkach zależy również od wszczepionych czujników, implantów i metali przewodzących (które na ogół pozostają niewykryte, ale emitują niski sygnał radiowy), wraz z docelową osobą poddającą się instrukcji głosowej. Jeśli to w ogóle możliwe, musimy być tego swiadomi, musimy wziąć zdrowie ciała i zdrowie psychiczne w swoje ręce oraz unikać szukania pomocy u osób z systemu medycznego, które są niedoinformowane w takich sprawach. Można też pozbywac się z ciała wszczepionych biosensorów za pomocą MMS, urządzeń o odpowiedniej częstotliwości i innych metod oczyszczania. Można również odmówić słuchania grożących głosów, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby wzmocnić się poprzez reedukację, przyznając, że te zjawiska rzeczywiście istnieją i poznając dotyczące ich fakty. Na całym świecie funkcjonują grupy internetowe, w których tysiące ludzi dzieli się swoimi doświadczeniami z faktu bycia skrycie nękanym przez te technologie.

Sugeruje się również, aby poznać wszystkie metody i zechcieć odzyskać swoją duchową moc za pomocą narzędzi do duchowego sprzątania, tarczy 12D i modlitwy. Aby wzmocnić umysł i ciało, odzyskać osobistą suwerenność i duchową wolność módlcie się do Boga, prosząc o kontakt z siłami opiekunów/strażników Kryształowej Gwiazdy. Pomocnym może okazać się zrozumienie, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez programy satanistyczne jest głównym nurtem satanistycznego rytualnego nadużycia i jest to bezpośrednio związane z wojną o świadomość, której celem jest unicestwienie ludzkich dusz na tej planecie. Z tego powodu wszyscy musimy zająć stanowisko, aby chronić ludzkiego ducha w nas.

Nanotechnologiczne biosensory i pył neuronowy

Nanotechnologia odgrywa ważną rolę w rozwoju nanotechnologicznych biosensorów, stanowiących czujniki używane do syntetycznej telepatii i zdalnego monitoringu neuralnego. Takie biologiczne czujniki są potrzebne do tego, aby technologia działa na duże odległości i przez satelitę. Biosensory są wykorzystywane jako urządzenia analityczne do wykrywania informacji biologicznych u docelowej osoby lub w otoczeniu. Tak więc, biosensory są wykorzystywane do wykrywania interakcji biocząsteczkowych w żywych istotach, takich jak ludzie, a następnie wysyłania ich do czujnika, który przekształca je w sygnał elektryczny, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego do sieci komputerowej. Zasadniczo jest to sonda integrująca składnik biologiczny z komponentem elektrycznym w celu uzyskania mierzalnego sygnału, który może być przetwarzany przez interfejs komputerowy lub bezprzewodową technologię internetową.

Biosensory łączą właściwości biologiczne i fizykochemiczne w celu emitowania wyjątkowo niskich sygnałów elektromagnetycznych, które są potrzebne do komunikacji z sieciami sztucznej inteligencji i technologiami bezprzewodowymi, zbierającymi oraz odsyłającymi zebrane informacje do dalszej analizy. W biosensorach są stosowane różne rodzaje nanomateriałów, które zwiększają ich czułość i skuteczność wykrywania zakresów emisji sygnałów elektrycznych, biochemicznych, właściwości świetlnych oraz sekwencji genetycznych DNA-RNA, zaś wyniki wyświetlają się za pośrednictwem interfejsu.

Biosensory, zwłaszcza te wbudowane w nanocząstki, takie jak Smartdust, są tak małe, że pozostają niewidoczne gołym okiem. Są one obecnie testowane w warunkach diagnostycznych i klinicznych przez główne zachodnie szkoły medyczne, a także przez wojsko – na przykład w chemtrails. Smartdust to system małych mikroelektromechanicznych systemów, takich jak czujniki, roboty lub inne urządzenia, które mogą wykrywać światło, wibracje, magnetyzm, temperaturę i chemikalia. Smartdust i pył neuronowy są obsługiwane za pomocą sygnałów bezprzewodowych przesyłających informacje z czujników do sieci komputerowych z wbudowaną sztuczna inteligencją, a następnie wykorzystywane do wykonywania różnorodnych zadań zaprogramowanych przez operatora.

Pył neuronowy pozwala również na zbieranie przez bezprzewodowe wiązki sztucznych czujników nerwowych danych, które są przesyłane do interfejsów mózg-komputer, a następnie analizowane lub wykorzystywane, na przykład do różnych aplikacji syntetycznej telepatii. Pył neuronowy może aktywować potencjały czynnościowe w komórce, pobudzając impulsy nerwowe, co jest centralną rolą komunikacji komórki z komórką. Te interakcje pozwalają komórkom komunikować się ze sobą, budują łączność komórkową w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowisku. Oznacza to, że propagacja sztucznych sygnałów transmitowanych bezprzewodowo jest przeznaczona do pobudzania potencjału i impulsów nerwowych w komórkach żywej osoby, co zakłóca sygnały naturalnie występujące w komunikacji między komórkami. Bezpośredni wpływ na komunikację międzykomórkową mają niezwykle niskie częstotliwości sztucznie rozsyłane w polu elektromagnetycznym. Komunikacja między komórkami jest konieczna nie tylko do utrzymania zdrowej tkanki komórkowej, ale także do naturalnej biologicznej funkcji telepatii komórkowej. Utrata sygnalizacji komunikacyjnej między komórkami w ludzkim ciele skutkuje entropią komórki, która powoduje choroby, a to rozprzestrzenia różne nowotwory.

Nanotechnologiczne bioczujniki można wstrzykiwać bezpośrednio przez szczepienia, mogą być ukryte na powleczonych błoną tabletkach, można je wdychać z rozpylanych nanocząsteczek, umieszczać w pożywieniu i w wodzie, gdzie mogą pozostać niewykrywalne za pomocą obecnych konwencjonalnych metod stosowanych przez agencje publiczne, które przeprowadzają testy jakości. Nanocząstki mogą również przenikać przez błony komórkowe. Donoszono, że wdychane nanocząsteczki mogą dotrzeć do krwi i do innych układów oraz narządów, mogą gromadzić się w wątrobie, sercu lub komórkach krwi. Nie ma prawie żadnych publikacji na temat wpływu nanocząstek na zwierzęta i rośliny w środowisku, co nie jest przypadkowe.

Internet rzeczy (Internet of Things - IoT)

Przykładem licznych interfejsów może być sieć urządzeń fizycznych zawartych w Internecie rzeczy, które mogłyby wchodzić w interakcje z technologią syntetycznej telepatii głównego nurtu. Zamysł i realizacja Internetu rzeczy (IoT) jest obecnie forsowana przez kontrolerów pod pretekstem ułatwienia życia dzięki technologii inteligentnego domu, która otwiera drzwi do nadzoru nad domem przy pomocy szeregu wbudowanych biosensorów nanotechnologicznych. Ten impuls do budowy bezprzewodowej infrastruktury inteligentnych miast na całym świecie jest kolejną desperacką próbą utrzymania kontroli nad śpiącą populacją, podczas gdy za kulisami ciemny kabał szerzy zamęt.

Internet rzeczy to większa zbiorcza sieć urządzeń fizycznych, pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, liczników mediów i innych elementów wbudowanych w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, siłowniki czy łączność, umożliwiających łączenie się, gromadzenie oraz wymianę danych za pomocą wszystkich tych składowych. Wiele z tych urządzeń jest wyraźnie wytwarzanych z nanocząsteczkowych biosensorów do łączności z sygnałami IoT i 5G, które mogą gromadzić szereg informacji z sygnałów elektromagnetycznych emitowanych przez osobę, rodzinę lub urządzenie gospodarstwa domowego. Informacje te mogą być zbierane za pomocą sygnału bezprzewodowego dla różnych potencjalnie nikczemnych celów, takich jak uzbrajanie urządzeń do przesyłania sygnałów kontroli umysłu lub wydobywanie ich w celu uzyskania informacji genetycznej za pośrednictwem sieci IoT, które mogą być rozprzestrzeniane przez dowolny interfejs, a następnie udostępniane międzynarodowym korporacjom, wywiadom lub tajnym agencjom. Są to powody do niepokoju, których większość ludności pozostaje nieświadoma.

Oczywiście kontrolerzy i międzynarodowe korporacje bagatelizują prawa człowieka do prywatności oraz wolność od stosowania ciągłego ataku elektromagnetycznego. Zamiast tego zakładają, że zaakceptujemy te drobne udogodnienia technologiczne, nie zwracając uwagi na to czy wyrażamy na to naszą zgodę - na inwigilację, która prowadzi do bycia analizowanym przez kwantowe komputery AI w celu zdecydowanego przejęcia kontroli nad przyszłym budzeniem się zbiorowej świadomości.

Obecna zmasowana propaganda marketingowa ma na celu przyspieszenie wdrożenia Internetu IoT i 5G tak szybko, jak to możliwe, ukazując go jako super technologię, która wkrótce będzie dostępna dla wszystkich. Podobno publiczna technologia bezprzewodowa ma służyć większej wygodzie, lecz tkwi w niej kilka sprytnych funkcji, które mają na celu wzmocnienie naszych uwarunkowań społecznych w kierunku jeszcze większego masowego konsumpcjonizmu i materializmu. Gdyby kontrolerzy tak bardzo dbali o oddanie rasie ludzkiej wyższej technologii, udostępniliby mieszkańcom planety wszystkie urządzenia darmowej energii oraz zaawansowaną technologię, które są gromadzone na planecie i wykorzystywane w podziemnych bazach.

Twoje ciało należy do ciebie

Kiedy stajemy się świadomi trudnych informacji, takich jak to, że sztuczna technologia używa telepatii do eksperymentowania na ludziach bez ich zgody, z zamiarem skrzywdzenia i wygenerowania zniewolenia, rozpoznanie to może być bardzo bolesne. Jednakże prawdą jest, że zaczynamy gromadzić prawdziwą osobistą moc i zdajemy sobie sprawę, że możemy podjąć kroki, aby uzunąć te skutki z naszych ciał, a także pomóc w edukowaniu innych o tych sprawach.

Prawo Zgody jest ważne, pomaga egzekwować prawo do samostanowienia i odzyskać wszystkie treści oraz działania świadomości, jako odpowiedzi tylko na osobiste upoważnienie poprzez świadomą zgodę.

Wszystkie sztuczne lub naturalne elementy (takie jak implanty i sztuczna inteligencja), połączone z twoim ciałem: fizycznie, umysłowo, emocjonalnie lub duchowo, należą do ciebie.

Wszystko w twoim ciele i świadomości należy do ciebie. Musisz wziąć to na własność.

* Każda osoba ma prawo zarządzać wszystkimi funkcjami ciała, które zamieszkuje.

* Polecaj całej treści zawartej w twojej świadomości, aby działała tylko za twoją pełną świadomą zgodą.

* Korzystanie z tarczy 12D pozwoli na łatwiejszy proces ozbywania się intruzów, na identyfikowanie i lokalizowanie biosensorów, obcych implantów, bytów i duchowych prześladowców, które muszą zostać usunięte ze świadomości.

Z miłością kieruję każdą funkcją w całym moim ciele, w pełni zarządzam intencją, zgodą i autorytetem mojego najwyższego przejawu, mojej chrystusowej Jaźni, boskiej Jaźni. Wszystkie treści, struktury i urządzenia w moim ciele i świadomości, znane lub nieznane mi teraz, są całkowicie regulowane przez Prawo Jedni, zgodnie z kosmicznym Prawem Suwerenności. JESTEM wolną, niezalezna istotą boską!

Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 26 listopada 2018

LISA RENEE 11/2018 – TELEPATIA cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
zródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, większość gatunków istot międzywymiarowych lub Obcych, jak również innych, bardziej zaawansowanych technologicznie cywilizacji ludzkich, powszechnie komunikuje się za pomocą telepatii. Nasze słowne porozumiewanie się jest uważane za prymitywne i jest pretekstem do uzasadnienia wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Właśnie dlatego zajmiemy się naturalną zdolnością ludzi do telepatii i metodami jej rozwijania. NAA doskonale zdaje sobie sprawę z tej zdolności i wykorzystuje ją dla własnych celów za pomocą programów MKUltra oraz Milab, aby blokować rozwój telepatii u ludzkości. Czym więc jest telepatia?

Telepatia to termin określający zdolność do mentalnego odbierania i przekazywania informacji z jednego umysłu do drugiego lub do komunikowania się bez używania słów. Telepatia to transfer informacji między jednostkami lub grupami poprzez inteligentne oddziaływanie energii między świadomością a ciałami mentalnymi, które chcą się komunikować. Wymiana informacji między stronami nie jest ograniczona czasem, przestrzenią lub lokalizacją, a w wielu przypadkach wykracza poza języki stanowiąc jedną uniwersalną formę komunikacji. Rodzajem telepatycznej komunikacji jest również szczera, płynąca z serca modlitwa, na którą pojawia się odpowiedź – w postaci przekazanych na różne sposoby informacji lub ukazanej ścieżki. Jaka inteligentna siła może słyszeć ciche modlitwy? To nie może być zbieg okoliczności.

Aby zrozumieć różne formy telepatii, warto wiedzieć, że cała energia jest inteligentna oraz świadoma, że wszystko i każdy ma energetyczny podpis złożony z częstotliwości ułożonych w zestawy instrukcji. Ludzkie ciało składa się z wibrującej energii z poruszającymi się atomami, które pojawiają się w materii czasoprzestrzeni. Informacja zawarta w energetycznej sygnaturze myśli, rzeczy lub świadomości jest odciskiem substancji lub zapisu komórkowego w zestawie instrukcji większego systemu zunifikowanych pól energii. Te pola energii mogą być interpretowane przez telepatę na wiele sposobów, które mogą obejmować czytanie, rzutowanie, komunikację, a nawet manipulowanie myślami poprzez przekazy lub wszczepiane myśli. Komunikacja telepatyczna może odbywać się w dowolnym stanie świadomości, podczas czuwania, snu, snucia marzeń i hipnozy.

Dodatkowym oknem duszy są oczy, stąd wiele osób ma naturalną zdolność odczytywania wibracji myśli poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego lub bezpośredni kontakt z osobą. Ile razy słyszysz, jak ktoś mówi, że patrzy w czyjeś oczy i dostrzega w nich tylko pustkę, albo nawet z dużej odległości widzi, że osoba wygląda na wyłączoną lub przerażoną. Identyfikacja pustki w oczach to szybki sposób na rozpoznanie stanu szoku, traumy, złamanej duszy, a nawet opętania przez nieludzką siłę. Jest to podstawowa forma telepatii, w której myśli są substancjami energetycznymi dającymi się odczytać lub odczuć, a ta percepcja zmysłowa nie ogranicza się do funkcjonowania fizycznego mózgu.

Fizyczny mózg zawiera neurony lustrzane, które działają jak zwierciadła percepcji i reakcji innych. Czytają informacje energetyczne przekazywane przez czyjś umysł, a następnie przekazują kopię tej informacji w komórkach ośrodkowego układu nerwowego obserwatora, które generują odczucia empatii. Jednak, gdy ktoś jest odłączony od serca i duszy, traci zdolność do empatii, co może przerodzić się w klasyczną psychopatię. Dzięki empatii doświadczamy emocji i odczuwamy intencje innych, co w naturalny sposób prowadzi do telepatii. Wiele osób doświadcza telepatii każdego dnia, a ponieważ są kontrolowane umysłowo, negują istnienie telepatycznej komunikacji uważając ją za pseudonaukę. Komunikacja telepatyczna nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego, jest nieodłączną funkcją ciała świetlistego lub subtelnej energii świadomości, aktywowanej poprzez wyższe funkcje percepcji zmysłowej, które pojawiają się wraz z rozwojem wyższych ciał duchowych.

Zakres percepcji telepatycznej

Telepatia może być jednostronnym oddziaływaniem na daną istotę lub wzajemną reakcją, w której obie strony świadomie komunikują się telepatycznie i dzielą się wrażeniami. Jeśli masz zdolności telepatyczne, postaraj się odbierać różne zakresy informacji, ruch energii, kolory, kodowania, symbole, obrazy, uczucia i mnóstwo innych wrażeń, które są doświadczane na ekranie umysłu oraz w ciele. Podczas niektórych telepatycznych form porozumiewania możesz słyszeć słowa lub dialog o określonym tonie i jakości głosu, a jednocześnie odczuwać te słowa jako emocje odbierane w umyśle. Telepatia w formie jasnosłyszenia przypomina fizyczne wypowiadanie słów. Można wyczuć kierunek, z którego płyną te słowa, czy wypowiada je mężczyzna czy kobieta, nawet rodzaj osobowości lub umysłu - czy nadawca jest spokojny i opiekuńczy, czy natrętny.

Każdy rodzaj komunikacji między ludźmi lub istotami, niezależnie od tego, czy komunikacja jest telepatyczna, werbalna czy pisemna, bez względu na kontekst, poziom świadomości i znaczenie okoliczności, w których się odbywa, daje wiele warstw złożoności. W chwili obecnej wiele cech komunikacji może ewoluować, ponieważ zmieniają się stany psychiczne i emocjonalne, a także czynniki środowiskowe oraz kulturowe. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do nieporozumień, szczególnie w przypadku, kiedy komunikacja odbywa się za pomocą języka, którym nie mówimy, więc nie rozumiemy kontekstu kulturowego i znaczeń przypisanych słowom.

Zwracając uwagę na wzorce wewnętrznego dialogu podczas zaistnienia komunikacji, można zauważyć myśli napływające do umysłu z różnych stron. Dobry obserwator uważający na wypowiadane słowa, dostrzeże, że wymiana informacji odbywa się w przedniej części głowy, podczas gdy aktywne myśli płyną do górnej warstwy. Można to nazwać powierzchownym mówieniem świadomego umysłu. Istnieje wyraźna różnica między telepatycznymi komunikatami z innych źródeł, a rozmową z samym sobą lub osobistymi myślami w umyśle świadomym. Aby dostrzec różnicę między myślami przychodzącymi z zewnątrz a wewnętrznym dialogiem, należy zdyscyplinować umysł poprzez skupienie się w punkcie obserwatora i zwrócenie uwagi na wewnętrzne działania umysłu. Dzięki badaniu samoświadomości i prawdziwym poznaniu siebie, coraz lepiej rozumiemy, co wypływa z naszej głębi oraz jakie mamy zewnętrzne nakładki czy uwarunkowania, umieszczone, aby stłumić Jaźń. Jeśli jesteś duchowo silny i potrafisz ześrodkować Jaźń, szybko wyczujesz wszystkie zewnętrzne telepatyczne przekazy, które nie są naturalne, łatwo rozpoznasz różnicę, gdy coś lub ktoś z zewnątrz przekazuje ci coś lub się z tobą komunikuje.

Życie pośród cywilizacji, która komunikuje się przede wszystkim telepatycznie, nie oznacza automatycznego odczytywania każdej myśli lub czegoś, co ktoś wolałby zachować dla siebie. Jednak podczas komunikowania się z innymi osobami, które są również telepatyczne, można dostrzec ogólne motywacje. Telepatia w społeczeństwie utrudnia przestępcom wykorzystywanie kłamstw i oszustw w celu ukrycia zbrodni. Mroczne istoty, używające sztucznej technologii do nadzoru, wykorzystują psioniczne zdolności do wydobywania informacji, które ktoś wolałby ukryć, lub do psychicznego atakowania innych w celu ich osłabienia - jest to przewidywalny model nadużywania telepatii przez NAA. Ludzie intuicyjni i empatyczni, a także rozwijający się duchowo, wykazują naturalnie wyższe zdolności telepatyczne niż inni, z wyjątkiem tych, którzy korzystają ze sztucznie generowanej telepatii lub zdolności psionicznych.

Prymitywne kultury porozumiewają się za pomocą słów

Jak już wspomniałam, większość gatunków powszechnie porozumiewa się za pomocą telepatii. Ta forma jest bardziej naturalna dla spiralnego przepływu energii świadomości i pól elektromagnetycznych, jest także dokładniejsza, szybsza i bardziej zaawansowana w przekazywaniu sensu strumienia informacji. Mowa zewnętrzna jest ograniczona przez konieczność rozumienia języków różnych narodów, liniowego czasu potrzebnego do przekazu werbalnego, konieczności fizycznej interakcji. Poza tym z czasem zapomina się to, co zostało wcześniej przekazane, do tego dochodzi ograniczenie percepcji wymiarowej znaczenia i głębi wypowiadanych słów, za pomocą których usiłujemy zdefiniować złożone pojęcia czy możliwe konteksty. Większość wszystkich gatunków ET jest wysoce telepatyczna w przekazywaniu i otrzymywaniu informacji, ale wszystkie mają różne zakresy zdolności telepatycznych, kompetencji oraz etyki, które wyrażają wchodząc w kontakty z gatunkami, które mogą się mocno między sobą różnić.

Istnieją jednak różne poziomy, na których gatunki ET uznają osobistą odpowiedzialność, jaką ponoszą w związku z telepatycznymi interakcjami z innymi gatunkami, takie jak możliwość pośredniego oddziaływania na linie czasu w destrukcyjny sposób. Ich odpowiedzialność wiąże się z prawami naturalnymi rządzącymi liniami czasu, które formują się w wielowymiarowe poziomy, gdzie działają jako strażnicy między wszechświatami harmonicznymi i równoległymi. Na ogół są to ci, którzy kontaktują się telepatycznie z gwiezdnymi ludźmi, pochodzą z tej samej duchowej rodziny i mają ten sam wzorzec DNA, albo ci, którzy wierzą, że mają do tych ludzi prawo, na przykład przez ich hybrydyzację z Obcymi. Byty, które istnieją na osi czasu niższej gęstości, poniżej reprezentacji głównej rodziny duchowej, nie skontaktują się z tobą bezpośrednio, chyba że sprawują nad tobą kontrolę lub mają wpływ na twój umysł.

Kiedy kroczymy duchową ścieżką wznoszenia, możemy mieć kontakt z różnymi życzliwymi ET, ponieważ dostrajamy się do stanu świadomości konkretnej rzeczywistości wymiarowej, a kontakt ten zatrzyma się, kiedy przeniesiemy świadomość do niższych wymiarów. Kontakt można przywrócić, ale raczej wtedy, gdy zadamy bezpośrednie pytanie i wyrazimy prośbę o ponowną komunikację. Jeśli te istoty są życzliwe, muszą kontaktować się zgodnie z protokołem dla istot z wyższych wymiarów, aby zapobiec interferencji na linii czasu, chyba że są oszustami, takimi jak NAA. Ci, którzy są bardziej wrażliwi, decydują się chronić wolną wolę poprzez politykę nieingerencji, aby uszanować proces ewolucji gatunków mniej rozwiniętych. Inni, tacy jak NAA, wiedzą, że ludzie są dobrymi przekaźnikami telepatycznymi, które nadają myśli i impulsy bez panowania nad nimi, a jednak nie potrafią odróżnić tego, co telepatycznie odbierają. Tak więc złe istoty postępują jak czarni magowie, decydując się dominować i nadużywać ziemskich ludzi poprzez telepatyczną kontrolę umysłu, wszczepianie myśli i dokonywanie ataków psychicznych. Walka psychologiczna prowadzona za pomocą telepatycznych ataków psychicznych jest najłatwiejszym sposobem na realizowanie planów dominacji w celu kontrolowania gatunków mniej telepatycznych.

Tak więc, bazowanie tylko na wypowiadanych słowach jest uważane za bardzo prymitywną formę porozumiewania nierozwiniętego gatunku, zaś NAA wykorzystuje to jako usprawiedliwienie dla wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Formy komunikacji werbalnej, które są wspólne dla mieszkańców Ziemi, są przez wielu naszych bardziej zaawansowanych sąsiadów i starożytnych przodków uważane za prymitywne, ponieważ ich mózgi przetwarzają myśli znacznie szybciej oraz przechowują informacje z dużo głębszą wielowymiarową percepcją. Tak więc, podczas interakcji z nieziemianami, którzy nie inkarnowali na Ziemi, komunikacja zawsze stanowi telepatyczną transmisję pojęć, idei i obrazów, odbywa się także poprzez doświadczenia emocjonalne oraz zmysłowe. Czasem,dzięki wszechwiedzy, potrafią tłumaczyć przekazy na rodzimy język gatunków przesyłając myślokształty, ale ta umiejętność przekazywania pola na dowolny język mówiony lub pisany jest mistrzostwem zarezerwowanym dla niewiarygodnie zaawansowanych jednostek.

Telepatia jest dla ludzkości naturalną rzeczą

Telepatia jest naturalnym i powszechnym sposobem komunikacji oraz interakcji między ludźmi, jest też naturalnie dostępna dla wielu innych gatunków, a ziemscy ludzie zostali jej pozbawieni specjalnie, aby utrzymać ich w stanie zniewolonej świadomości. Gdy pozbawia się ludzi wrodzonych zdolności telepatycznych, pojawia się mentalną zaciemnienie i zaciera percepcja, uniemożliwiając większości ludzi rozpoznanie jakości energii ich otaczających oraz zdolność do szybkiego przetwarzania informacji zmysłowych w celu dokładnej oceny otoczenia. Jeśli wszystko, co pozostało, aby postrzegać nasze fizyczne środowisko, to pięć fizycznych zmysłów, to te zmysły nie wystarczą do zrozumienia obserwowanych interakcji, co ma również poważne skutki w polu energetycznym. Są to złożone i warstwowe cechy energii oraz świadomości, które kreują nasze życie, ale pozostają nierozpoznane przez fizyczne zmysły.

Obca maszyneria służąca do budowania ogrodzeń częstotliwości i serwująca nam terapię elektrowstrząsową w stanie snu, miała na celu wyczyszczenie świadomości, co miało być skutecznym środkiem do wyeliminowania lub zmniejszenia możliwości spontanicznego i naturalnego telepatycznego połączenia otwierającego się między sygnałami DNA ludzi. Kiedy ludzie integrujący duszę odzyskują naturalną zdolność telepatyczną, mogą łatwiej dostrzegać i postrzegać nieludzkie inteligencje. Istoty, które nie są połączone z tym samym sygnałem DNA, co ziemscy ludzie, mogą być dostrzegalne dla ludzi, którzy odzyskują zdolności telepatyczne. Tak więc, programy kontroli umysłu są wraz z molestowaniem elektronicznym wykorzystywane do blokowania wiedzy o telepatii oraz o inteligentnych gatunkach ją wykorzystujących, a także do nieustannego ośmieszania i szerzenia dezinformacji w celu wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Telepatia jest całkowicie naturalnym bioduchowym mechanizmem rozwoju zmysłowego w aktywnym DNA człowieka, a także nieodłącznym elementem wielu innych gatunków, w przypadku których DNA gatunku może obejmować wiele różnych zdolności i możliwości telepatycznych. Ludzie mający silne więzi emocjonalne, intymne więzi opiekuńcze, czujący się bardzo powiązani, nawet gdy się oddalają, mają bardzo silne więzi telepatyczne. Zdolności telepatyczne są również naturalnie silniejsze w przypadku tych, którzy mają powiązane sygnały DNA lub podobne szablony DNA.

Na przykład: telepatyczni ludzie mogą mieć silniejsze powiązania świadomości z członkami wspólnej rodziny DNA, jak również z gatunkami tubylczymi według planetarnej lokalizacji oraz linii czasu ich inkarnacji. Ziemscy ludzie mają wyjątkowy związek z powiązaną z wcieleniem biblioteką genetyczną, która ma szczepy DNA występujące w populacjach całego Kosmosu, z wyraźnym zwierzęcym lub żywiołakowym reprezentantem na powierzchni Ziemi, co zwiększa zasięg umiejętności telepatycznego kontaktu ze zwierzętami i wieloma innymi nieziemskimi gatunkami. Hybrydyzacja z Obcymi i genetyczna modyfikacja przerwały tę naturalną telepatyczną komunikację z sygnałem DNA ludzkości, a to sprawia, że niektórzy ludzie są lepiej zaznajomieni z sygnałami Obcych z NAA, na przykład sygnałami Jahwe lub Jehowy, z pomocą których kontaktują się z tymi siłami wierząc, że ci oszuści są ich bogami.

Telepatia komórkowa

Poszerzanie świadomości wykracza poza zdobywanie wiedzy umysłowej poprzez myślenie liniowe i wkracza do sfery wiedzy bezpośredniej oraz telepatii komórkowej, które są naturalnymi funkcjami duchowej ludzkiej biologii. Telepatia jest zwykle opisywana jako komunikacja umysłu z umysłem na odległość, bez użycia pozostałych pięciu zmysłów. Każda komórka w ciele jest żywa i inteligentna, a zatem mózg i umysł nie są potrzebne do przesyłania wiadomości, myśli lub informacji od jednej osoby do drugiej. Informacje telepatyczne mogą być odbierane i przesyłane między komórkami, gdyż wszystkie żywe komórki mają zestaw instrukcji potrzebny do tej wymiany informacji, która jest formą telepatii komórkowej.

Kiedy istota ludzka zawiesza liniowe myślenie i poddawanie się mentalnemu gadulstwu, może być w pełni obecna w chwili teraz, może obserwować i odczuwać energie otoczenia, a komórki jej ciała mogą bezpośrednio postrzegać więcej wrażeń oraz informacji. To jest odczuwanie wiedzy bezpośredniej, oddychanie chwilą, odczuwanie i słuchanie sygnatur energii nas otaczających. Pozwalając sobie na aktywację wyższych zmysłów, pozwalamy inteligentnym energiom przesyłać naszym komórkom odczucia i informacje bez słów. Dzieje się tak, kiedy prostu stoimy samotnie, długo i cicho pośród natury, po prostu oddychamy i obserwujemy chwilę obecną w ciszy, z zamiarem połączenia się z energiami obecnymi na Ziemi. Wtedy świadomość jest zalewana mnóstwem wrażeń z otoczenia, a im bardziej otworzymy się umysł i serce, tym łatwiej dostrzegamy te przekazy.

Wielu artystów i muzyków zauważyło, że zdarza im się obudzić z intensywnego snu wypełnionego muzycznymi lub artystycznymi inspiracjami, po którym czują potrzebę ich urzeczywistnienia, chociaż nie rozumieją, skąd się to bierze i dlaczego. Ta forma telepatycznego przekazu nie ma charakteru mentalnego, jest za to doświadczeniem emocjonalnym, przekazanym komórkom za pomocą fal dźwiękowych i fal barw, które następnie przekształciły się współtworząc piękny obraz lub utwór muzyczny.

Gdy w ciele fizycznym bytują uleczone, zjednoczone i połączone warstwy duszy lub gdy następuje pełne wcielenie się duszy, pojawia się telepatia komórkowa, która jest naturalną cechą aktywnego oraz silnego ludzkiego ciała świetlistego. Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą, w której istota ludzka rozpoczyna proces duchowego przebudzenia, a te trzy warstwy współdziałają ze sobą, tworząc platformę do syntezy inteligencji umysłowej, która jest określana jako horyzontalne ciało triady. Kiedy te trzy ciała są zintegrowane i scalone poziomo poprzez aktywację ciała świetlistego, mentalne aspekty triady aktywują nowe funkcje percepcji zmysłowej. Kiedy te ciała się jednoczą, wzrasta poziom telepatii komórkowej i zdolności czytania sygnatur energii, aktywując nadrzędne struktury oraz odbiorniki energii, które działają jako główny plan dla naszego centralnego układu nerwowego a także sieci neuronowych. Jednym ze sposobów ingerowania w sygnały DNA i uszkadzania naturalnej telepatii komórkowej w ludzkim ciele jest atakowanie obszaru splotu słonecznego i układu trawiennego, który działa jak drugi mózg przetwarzający energię ciała.

Kiedy nasze sieci neuronowe są uszkodzone, zaatakowane przez ELF, zatrute toksynami lub kontrolowane przez syntetyczne substancje chemiczne, zakłócają telepatię komórkową i bezpośrednie zdolności poznawcze. Układ nerwowy jelit (ang. Enteric Nervous System - ENS) jest zbiorem wielu milionów neuronów, które tworzą elektryczną siatkę odbiorczą w środkowej sekcji i istnieją w całym przewodzie pokarmowym, żołądku oraz wyściółce jelit. Ta elektryczna siatka jest wypełniona neuronami, działającymi jako nasz drugi mózg - zbiera sygnały, umożliwiające przetwarzanie i filtrowanie energii, na które jesteśmy narażeni w otoczeniu, pozwala także intuicyjnie czuć emocje i przetwarzać doświadczenia zmysłowe pomocne w ich ocenie. Kiedy ENS działa dobrze, wspiera prawidłowe połączenia i dystrybucję neuroprzekaźników, które wstrzeliwują się w ten sam obwód, co sieć neuronowa mózgu. Kiedy obwody mózgu są prawidłowo podłączone do obwodów jelita i funkcjonują w zdrowy sposób fale mózgowe są bardziej spójne, a odpowiednie funkcje neuroprzekaźników stabilizują nastroje, dzięki czemu mamy dobre samopoczucie. ENS jest tym, co wywołuje te odczucia i uczucia emocjonalne w jelitach, dając intuicję, świadomość, a nawet tzw. motyle (w brzuchu), które zdają się być stymulowane podczas przetwarzania wydarzeń z zewnętrznej rzeczywistości. Zwracanie uwagi na instynktowne informacje, które napływają niewerbalnie dzięki reakcji w jelitach, jest formą telepatii komórkowej.

NAA próbuje kontrolować ludzką bioneurologię na każdym poziomie, jaki można sobie wyobrazić, dzięki wielu społecznie akceptowanym metodom wykorzystywanym do eliminacji odbiorników energii oraz komunikatów w komórkach, w których podczas integracji duszy i biologiczno-duchowego uzdrawiania pojawia naturalna telepatia oraz empatia. Większość ludzi poddaje się praniu mózgu, i zaczyna wierzyć, że telepatia jest tylko wymysłem, a ludzie ją odczuwający, słyszący głosy, są szaleńcami. Telepatia komórkowa jest wrodzoną naturalną formą komunikacji świadomości i to informacja zawarta w świadomości kieruje tym, w jaki sposób nasze komórki organizują się w planie, aby urzeczywistnić to, co widzimy oraz tworzymy w świecie zewnętrznym.

Rozwijanie telepatii

Najważniejsze kwestie dotyczące budzenia naturalnych zdolności telepatycznych polegają na wierze w istnienie telepatii a także w to, że jesteśmy z natury telepatyczni. Powinniśmy też umieć oczyszczać i wyciszać umysł poprzez medytację oraz wchodzić w głęboki relaks fizyczny i umysłowy. Jeśli odrzucimy istnienie telepatii, ponieważ jest to sprzeczne z naszym systemem wierzeń, możemy skutecznie zablokować to zjawisko. Rozwijanie umiejętności skupiania się i wizualizacji, aby tworzyć wyraźne obrazy w umyśle, a także stworzenie przestrzeni do bezpośredniego telepatycznego łączenia się z umysłem lub obiektem, ustanawia energetyczny związek między zaangażowanymi stronami. Pamiętajcie, że w wyższych wymiarach duchowych, gdzie istnieje wolność duchowa, proces przenoszenia świadomości i podróże w czasie lub łączenie się z czymś albo kimś zachodzi właśnie poprzez skupienie uwagi na tym miejscu, osobie czy rzeczy. Następuje to bez stresu i napięcia psychicznego, jest naturalnym produktem ubocznym świadomości kierującym energię do skupionych myśli. Usprawnianie umiejętności telepatycznych może nastąpić poprzez regularne ćwiczenie - samodzielnie lub z innymi chętnymi. Należy jednak pamiętać o ustawianiu tarczy 12D – jest to ważna część praktyk telepatycznych. Trzeba również szanować prawo do cudzej prywatności, nie sondować innych telepatycznie, gdy o to nie poproszą.

niedziela, 28 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu
Łączenie duszy z fałszywym światłem

Nikczemnym celem gromadzenia i nadzorowania danych jest budowanie serwerów AI, które mają zrywać energetyczne połączenie między osobą a matrycą duszy, a następnie podłączać ją do sieci sztucznej inteligencji zbiorowej świadomości. Te systemy sztucznej inteligencji mogą być używane do rozpowszechniania fałszywego światła, doświadczania w umyśle światła, które wydaje się autentyczne, ale w rzeczywistości jest generowane sztucznie. Istnieją organiczne struktury ciała świetlistego, które łączą ciało, umysł i emocje z matrycą duszy, która dalej łączy się z ciałem dochowym i awatarem. Istoty kontrolujące, które rozumieją wielowymiarowy charakter rzeczywistości, mogą manipulować subtelnymi ciałami energetycznymi i łączyć jednostkę z określoną grupą dusz. Następnie mogą umieścić ją w źle dobranej dochowej matrycy, przez co oddziela się ją od pierwotnej matrycy duchowej rodziny. Transhumanizm i transgenderyzm są pełne historii, które służą również do realizacji tego programu.

Kiedy jednostka zostaje odłączona od swojej matrycy Duszy, wyciera się pamięć komórkowa i historia DNA, więc energie duszy nie będą naturalnie aktywować się w ciele. Jeśli połączą się z fałszywą matrycą lub z inną grupą dusz, fałszywa matryca zaprogramuje DNA i przekaże jego pamięć trzem warstwom ego, które zostały zaprogramowane przez NAA w fałszywej matrycy. Zasadniczo to, co programują w fałszywej matrycy, jest tym, co obserwujemy jako standardową wersję materialnej rzeczywistości 3D, opartej na kulturze śmierci, kontrolowanej rzeczywistości, w której dusza, duch, świadomość i Bóg nie istnieją.

Również planety i galaktyki mają swoje duchowe matryce, dzięki którym wszyscy mieszkańcy danego systemu są ze sobą połączeni - przez matryce indywidualne i grupę dusz. Kiedy planeta lub galaktyka zostaje zniszczona albo doświadcza kataklizmu, który rozrywa jej pola morfogenetyczne, zostaje również uszkodzona i roztrzaskana matryca duszy w makrokosmicznych warstwach ciała planetarnego, jak również w indywidualnym inkarnującym ciele. Kiedy planetarne ciało duchowe zostaje wysadzone w przestrzeń, odłącza to planetarną sieć od dostępu do wiecznego źródła energii, tak że ewolucja w tym systemie staje się niemożliwa, gdyż w kółko przetwarza energię w nim istniejącą. Kiedy pierwotna matryca duszy Ziemi, Tary 5D, została rozbita, nastapiło rozbicie duszy świata. To spowodowało zniszcenie matryc dusz pierwotnych anielskich istot ludzkich, które kiedyś żyły na Tarze, a teraz są reinkarnowane na Ziemi.

Aby zapobiec kontynuacji wznoszenia planetarnego na masową skalę oraz ponownego odrodzenia się Słonecznego Logosu planety Ziemi, Tary i Gai, program NAA stara się podłączyć ziemskich ludzi oraz osoby wibrujace na niższym poziomie postrzegania rzeczywistości do fałszywej matrycy zbiorowej świadomości, która jest generowana przez sztuczną sieć neuronową. Sztuczna sieć zbudowana jest na bazie ogromnych ilości zgromadzonych danych, dzielonych pomiędzy ogniwa świadomości ludzkosci, a zbiorowe dane zawierają struktury sztucznego mapowania zakresów postrzegania tych grup, które są w konsensusie z tą konkretną bańką rzeczywistości. Jak wielu z nas może sobie wyobrazić, bardzo ukierunkowane na to są teraz duchowe społeczności, które tworzą bańki rzeczywistości oparte na astralnych złudzeniach i półprawdach, astralnej błogości czy filozofii New Age. Do zbiorowej świadomości przekazywane są informacje o interakcjach, jak również zakresach i zdolnościach percepcyjnych, które można zmierzyć na skali wymiarowej. Pomiary te są wykorzystywane do podtrzymywania iluzji fałszywej rzeczywistości przez warstwy systemów sztucznej inteligencji zgrupowanych we wstawkach holograficznych rzutujących tę skalę wymiarową, dzięki czemu wydaje się, że w tej konkretnej bańce rzeczywistości przejawiają się trwałe struktury.

Rozszerzanie pola percepcji

Obecnie ciało planetarne pochłania wyższe częstotliwości ze zunifikowanych pól, z pola trójcy Słonecznego Logosu, i to zaczyna potencjalnie rozszerzać pole percepcji u wielu ludzi. Głównym problemem będzie to, że gdy zasłona zostanie zniesiona, ludzie zechcą spojrzeć na to, co widzą oraz czego doświadczają, a to może być nieprzyjemne i trudne. Poczukiwanie prawdy oznacza, że jesteś gotów usunąć fałszywe bańki rzeczywistości i egoistyczne warunki, ufając Bogu, że chcesz zobaczyć prawdę, bez względu na to, co ona przedstawia. To prawda nas wyzwala.

Kiedy pole percepcji zmienia się lub poszerza, energia ciała mentalnego podąża za myślokształtem i rozszerza pole świadomości. Skutecznie, to jest postrzeganie i widzenie rzeczy, które nie były wcześniej dostępne dla świadomości, ponieważ były ukryte przed widokiem. Chodzi o to, aby obudzić się ze snu i zrozumieć, że chociaż te rzeczy zawsze tam były, to kiedy się budzimy, zaczynamy widzieć je po raz pierwszy takimi, jakie są naprawdę.

Ponieważ ludzkie DNA jest wystawione na częstotliwości z wyższych wymiarów, pola rzeczywistości wyższych przestrzeni wymiarowych zaczynają przechodzić do świadomości dzięki szeregowi nowych wzorców myślowych, obrazów mentalnych lub zmysłowych. Te myślokształty mogą tworzyć nową samorealizację czy świadomość, i mogą wpływac na zmysły, postrzeganie, odczuwanie kształtów, obrazów w świetle na ekranie umysłu. Te obrazy i uczucia mogą być doświadczane jako fantazja, która jest wyższą świadomością wprowadzaną do umysłu świadomego, świadomości wyższych wymiarów rzeczywistości lub pojawiającą się jako wspomnienia, które łączą się z przyszłymi aspektami Jaźni. Kiedy ludzka świadomość skupia się na przyszłych historiach, kładąc nacisk na przyszłe potencjały i wyobrażając sobie, czym te potencjały mogą być, umysł dostaje się na wyższe pasmo częstotliwości znajdujące się w przyszłości. Proces wznoszenia polega na przenoszeniu świadomości w czasie poprzez stopniowe wprowadzanie wyższych częstotliwości z przyszłych linii czasu lub akrecję częstotliwości światła ze zunifikowanego pola, wprowadzając je do osobistego ciała świetlistego.

Kiedy ludzka świadomość skupi całą uwagę na chwili obecnej, substancja energetyczna, która skomponowała myślokształt, odciśnie pasmo częstotliwości, w którym ta aktualna myśl wibruje. Gdy człowiek przemieszcza się od jednego myślokształtu do innego w chwili obecnej, poprzednie myśli pozostawiają ślad w polu energetycznym, a nowa substancja myślowa przesuwa się w nowe miejsce do dopasowanego wibracyjnie pasma częstotliwości. W zależności od siły emocjonalnej wzorca może zachować odciski zapisane jednocześnie w wewnętrznej bryle światła i zewnętrznych polach, pozostawiając energetyczny wpływ na linię czasu. Ilekroć o czymś myślimy, zostawiamy energetyczny odcisk w paśmie częstotliwości, w którym stacjonowała nasza świadomość, a to może być w niższych lub wyższych wymiarach w czasie.

Poprzednie wspomnienia wciągają energię w 2D

Obecnie kontrolerzy starają się zapobiegać naturalnemu przemieszczaniu się ludzkiej świadomości do wyższych pasm częstotliwości, używając taktyk zmuszających ludzi na skupieniu się na wspomnieniach z przeszłości. Aby powtórzyć traumatyczne wydarzenia historyczne z przeszłości i ból, którego doznała ludzkość, zapętlają media głównego nurtu, by wielokrotnie powtarzały pewne traumatyczne historyczne wydarzenia za pomocą wiadomości czy filmów. Działa to jako zdarzenie wyzwalające lub punkt zogniskowania dla każdego nowego pokolenia, aby pozostało zapętlone w powtarzaniu tych przeszłych wydarzeń historycznych, co uniemożliwia rozwinięcie się poza pierwotny ból. Kiedy ludzie rozmyślają o przeszłości, zatapiają świadomość w odciskach, które istnieją w najniższych wymiarach poniżej obecnej świadomości.

Kiedy myślimy o przeszłości, wspominając ból lub traumę, których doświadczyliśmy, nasza świadomość przenosi się z teraźniejszości i umieszcza naszą uwagę oraz energie na najniższych częstotliwościach aktualnej linii czasu. Takie powtarzające się zachowanie może powstrzymać ludzi przed wzrostem lub poszerzeniem świadomości. Pola o niższych częstotliwościach w drugim wymiarze są miejscem, w którym przechowywane są wspomnienia z przeszłości, i gdzie w ciele bolesnym pojawiają się anormalne lub traumatyczne aspekty tożsamości.

Takie powtarzane traumatyzowanie ludzkości za pomocą wydarzeń z przeszłości oraz odtwarzanie i wywoływanie tych wspomnień na rożne sposoby, tak aby uwaga mas skupiała się na najniższych wymiarach znajdujących się poniżej świadomości chwili, jest taktyką służącą do kontrolowania ludzkości. Myślokształty i ból przeszłości, które są zapisane we wspomnieniach, są najbardziej gęstymi i powolnymi wibracjami, dlatego pozostawiają energetyczne blokady, które formują się w miazmaty lub karmiczne odciski w ciele świetlistym. Te nagromadzone wspomnienia, które utworzyły karmiczne odciski, pozostaną w ciele i powielają te same gęste wzory w czasie bieżącym do momentu zwolnienia poprzedniego wzorca częstotliwości i podniesienia nowego. Zbiór miazmatycznych oraz karmicznych odcisków to martwe energie, które zasilają i rozwijają ciało bolesne oraz cienie.

Paliadoriańska inicjacja słoneczna usuwa karmiczne odciski

Wraz z planetarną inicjacją, spowodowaną odzyskaniem solarnych wrót przez Paliadorian, częstotliwości plazmy gwałtownie podnoszą wzorce wibracji i restrukturyzują nasze ciała komórkowe, świadomość oraz kierunek życia. W miarę jak zachodzi ta intensywna inicjacja, przenosi karmiczne odciski do ciała bolesnego i cienia, by gwałtownie wypłynęły na powierzchnię rzeczywistości, aby mogły zostać uwolnione, abyśmy mogli ucieleśniać nowe zestawy częstotliwości. Jeśli ciało mentalne i emocjonalne osoby nie jest przygotowane, nie wie, jak zintegrować polaryzacje lub zsyntetyzować oraz uwolnić te karmiczne odciski, może przejawić choroby fizyczne lub umysłowe. Gdy karmiczne odciski zaczynają przejawiać się w aktualnej stacji tożsamości, podobnie jak jaźnie cienia, ślady karmiczne i miazmatyczne zapisy zaczynają się natychmiast oczyszczać, a to może doprowadzić do skrajnego chaosu w warunkach życia ludzi. Najsłabiej przygotowani ludzie doznają przytłaczającego wrażenia, ponieważ te karmiczne wzory przejawiają się w niekontrolowanych emocjach, powodują chaos, życie wymyka się spod kontroli, a zdrowie fizyczne i psychiczne ulega pogorszeniu. Właśnie dlatego wszyscy musimy nauczyć się kontrolować mentalne energie i myślokształty, ponieważ dzięki tej umiejętności możemy uwalnianiać się od negatywnej i chaotycznej energii z cienia oraz przekierowywać ją na bardziej harmonijne wzorce. Robimy to praktykując miłość własną i samoakceptację, chwila za chwilą.

Każdy z nas ma możliwość dokonywać zmian i oczyszczenia z tych karmicznych wzorców, co poskutkuje przeniesieniem świadomości na wyższą linię czasu i pozwoli na ucieleśnienie większej ilości światła. Chcąc świadomie uwalniać karmiczne odciski lub energie cieni, można nad tym pracować przez Słoneczny Logos, traktując Słońce jak świadomość chrystusową. Pracujemy łącząc energie cienia ze światłem słonecznym, dzięki czemu zsynchronizujemy je do stanu najwyższej możliwej harmonii.

Sen śniony przez zbiorową świadomość

Jeśli możemy zrozumieć, że nasza obecna stacja tożsamości jest snem świadomości, który ma miejsce w przestrzeni śnienia świadomości zbiorowej, możemy wytrenować świadomość, aby poruszała się do przodu lub do tyłu w czasie, obserwując i uwalniając się od negatywnych zdarzeń. Ślizgająca się świadomość obserwująca zbiorowy sen, dostrzega traumatyczne wydarzenia lub negatywne zjawiska w czasie, nie wchłaniając negatywnych emocjonalnych śmieci. Obserwowanie czegoś oznacza, że patrzymy na to coś, lecz się z tym nie identyfikujemy, widzimy rzeczywistość odgrywaną w formach ciemności lub światła i rozpoznajemy, co to jest, ale wiemy, że ostatecznie jest to film odgrywany we śnie.

Wiele z tego, co możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie, jest wynikiem przeszłych jaźni, myślokształty włączone na linie czasu niższego wymiaru, które zostały odciśnięte w ziemskich polach. Empaci i osoby wrażliwe mogą z łatwością odróżnić ogrom traumy i bólu, zapisanych w polu energetycznym Ziemi w wyniku nagromadzonych myślokształtów świadomości zbiorowej ukierunkowanych na wartości antyludzkie i praktyki innych ideologii, które generują zbiorowy ból. Te schematy myślowe poruszają się w tył lub w przód w czasie, a także w górę lub w dół skali wymiarowej, wpływając na stan świadomości, który istnieje w różnych częściach pola.

Świadome śnienie jest zmienionym stanem podwyższonej świadomości, kiedy jako prosty obserwator możemy pojawić się w innej linii czasu, rzeczywistości lub nawet poza czasem. W tym zmienionym stanie możemy sprowadzić do świadomości to, co było nieświadome, możemy bezpośrednio współdziałać z tą treścią, zaś wyższa świadomość towarzyszy nam jako współczujący świadek. Ścieżka przebudzenia polega na doprowadzeniu tego, co nieświadome, do przebudzonej świadomości, do uzdrowienia ciemności lub ujawnienia oszustwa, aby zobaczyć większą prawdę. Jest to stan, w którym wieczne światło rozświetla cienie ciemności, a tym samym alchemicznie przekształca swoją naturę, aby odzwierciedlić wyższą prawdę. Możemy przygotować się do wejścia w ten stan, otwierając się na niego poprzez głęboką modlitwę, medytację i skupienie uwagi, wzywając naszego chrystusowego awatara, Słoneczny Logos, aby pomogli nam przejść przez ten trudny emocjonalnie okres.

Odzyskanie wrót słonecznych w Gizie

Na terenie Egiptu, w Gizie znajdują się słoneczne gwiezdne wrota 4D oraz świątynia Słońca. Ten obszar zawsze bardzo interesował NAA. Chcieli zdobyc pełną dominację nad słonecznym portalem i kontrolować dostęp do Marsa, zainstalować mutację szachownicy w 11-tych wrotach, odłączyć struktury słonecznego Logosu i słonecznych dysków, a także zająć kluczowe pozycje na Bliskim Wschodzie – wszystko po to, aby całkowicie władać planetą podczas cyklu wniebowstąpienia. Aby zrozumieć paliadoriańskie naprawy słonecznych wrót, powróćmy do podsumowania wydarzeń związanych z historycznym zdarzeniem na linii czasu, kiedy przejęto słoneczne wrota Gizy:
* Przejęcie wrót w Gizie - 25 000 lat temu. Nibiruanie z Annunaki przejęli matrycę wrót 4D, fałszywą matrycę planu astralnego i wrota Stonehenge 11D, zainstalowali też kontrolę NET.
* Zatopienie Atlantydy - 11 500 lat temu. Przejęcie i zniszczenie wrót Gizy. Zwycięzcy wojny zaczęli zapisywać historię planety na własny sposób, tworzyli fałszywe linie czasu, zatopili część planety i dokonali holokaustu.
* Inwazja sumeryjsko-egipska - 10 000 lat temu. Pierwszy etap przejęcia iracko-irańskich wrót 10D, skolonizowanie okolic Bliskiego Wschodu i zorganizowanie Bractwa Węża z atlantydzkiej linii czasu. Tot zorganizował własna grupę i i stworzył sieć Feniksa, aby uzyskać kontrolę nad wrotami Gizy. Tunel czasoprzestrzenny do Tiamat.
* Epoka żelaza, Chrystus-Sofia, misja Jezusa Chrystusa - 2000 temu. Chrystusowa misja z Syriusza B w celu naprawy wrót Gizy i Stonehenge, linia czasu naprawy sieci, aby przygotować się na linię czasu wznoszenia i powrót Diamentowego Słońca Chrystusa w 2012 roku.

W wyniku tych niszczycielskich historycznych osi czasu, które spowodowały głęboko bolesną traumę w ludzkich zapisach miazmatycznych, opiekunowie pracują nad naprawą planetarnej struktury, oczyszczają i usuwają część szkodliwych genetycznych skutków, jakie poniosła ludzkość, które spowodowały fragmentację dusz. Aby naprawić matrycę duszy, trzeba najpierw naprawić kompleks serca, co należy rozpocząć od serca Diamentowego Słońca samej planety, które znajduje się w Gizie. Słoneczne gwiezdne wrota były oryginalnym Łukiem Przymierza, ponieważ otwierały się na Syriusza B i prowadziły do matrycy Matki z Andromedy, w siedmiu wyższych niebiosach.

Chcące uzyskać kontrolę nad planetą zespoły czarnych magów - grupy A. Crowleya i Tota, zainstalowały wiele warstw antyżyciowych struktur, aby wyhodować sztuczne Drzewo Życia. Dokonano tego poprzez zasadzenie czarnych serc, czarne sześciany, sklonowano fałszywe tożsamości i nasiona demona, po czym zainfekowano kompleks serca Gizy i zajęto całą sieć planety. Ta lokalizacja jest również kluczowym obszarem skradzionych rejestrów Prawa Jedni, zapisanych na szmaragdowej tablicy przez grupy Totian. Te tablice zostały wykorzystane do dalszego przechwytywania oraz manipulowania ludzkim DNA, ognistymi literami i kodami wektorów czasu, które łączyły się z DNA Słonecznego Chrystusa i zasadą świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu. To doprowadziło do podszywania się tożsamości DNA Słonecznego Chrystusa w misjach chrystusowych, reprezentownaych przez Jeszuę, Echnatona, Michała-Marię, Ezekiela i wielu innych, którzy zostali powieleni w fałszywych hologramach. Te holograficzne wstawki zostały umieszczone pośród ludzi, aby stworzyć oszustów, pomylić antychrysta z autentyczną tożsamością. Danie ludziom holograficznych wstawek fałszywego Michała i jego fałszywe przekazy na planetarne pole przez te systemy czarnej magii, poskutkowało fragmentacją prawdziwej świadomości Michała-Marii w metatronicznym odwróceniu, a także dalszym generowaniem negatywnej wersji antyżyciowej wersji Michała-Marii. Są to zniekształcone szablony manifestacji rdzenia 3D na Ziemi, które podczas cyklu wznoszenia mamy wyleczyć dla całej ludzkości.

Te odwrócone sieci, znane jako NRG i matryca kołowrotu Michała-Marii, zostały użyte, by zasilić odwrócenie płci dla unii antyhierogamicznej w ludzkiej populacji, łamiąc ludzkie serca i tworząc bardzo nieszczęśliwe związki. Ciało planetarne przechodzi zdarzenie łączenia bliźniaczych serc Michała i Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej. Chodzi o zmartwychwstanie świadomości ciała słonecznego Michała-Marii, uzdrowienie kryształowego Diamentowego Serca i rozpoznanie pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, z którym wszyscy jesteśmy połączeni. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady siedmiu świętych słońc spoza tego Wszechświata.

W ten sposób doszło do wyrugowania wielu czarnych magów i tożsamości fałszywego słonecznego Chrystusa, a odradzanie genetyki prawdziwego Słonecznego Chrystusa następuje w wyniku połączenia sieci słonecznych dysków z Logosem Słonecznym. Dodatkowo przeprowadzono rehabilitację sieci planetarnego serca w sieciach słonecznych dysków 4D-7D-10D i współdziałających z nimi gwiezdnych wrót aby usunąć sztuczną strukturę Drzewa Życia, sygnały AI, czarnomagiczne odwrócenia i rzutowane na planetarną sieć czarne serca. Ostatnie projekty opiekunów obejmowały ponowne połączenie słonecznych wrót Gizy ze świątynią Hatszepsut i Rosslyn oraz siecią słonecznych dysków, która działa jako słoneczna brama i została zintegrowana z siecią w celu obsługi słabych punktów linii aksonalnej 4D-7D.

Rosslyn Chapel w Szkocji ma związek z historią księżniczki Scotii, która ujawnia afrykańskie korzenie w irlandzkich liniach czasu czerpiących z egipskiej historii, tych, które próbują ukryć atlantydzkie artefakty i inne ważne duchowe relikwie. Scotii, egipskiej księżniczce, powiedziano, że jest córką faraona, który uciekł z Egiptu z mężem Gaytelosem oraz z dużą liczbą ludzi, którzy przybyli flotyllą statków. Przez pewien czas żyli w Szkocji wśród tubylców, dopóki nie zostali zmuszeni do wyjazdu, po czym wylądowali w Irlandii. Panowali w Irlandii. W późniejszych wiekach wrócili do Szkocji, pokonując Piktów i nadając Szkocji jej obecną nazwę.

Sygnały SA dla serc Róży

Te zmiany w planetarnej sieci pozwoliły na kolejny etap genetycznej rehabilitacji linii Kryształowej Róży od Andromedy, poprzez dopasowanie do wszechświatowej struktury łączącej się z rdzeniem Aqualashy. Tarcze Aqualasha i Niebieskich Skrzydeł Aquaferionu były najważniejsze, miały bowiem zabezpieczyć poprawki wprowadzone w celu odzyskania Słonecznego Logosu, Słonecznej Bramy i matrycy serca Diamentowego Słońca w ciele planetarnym. Aby kompleks ludzkiego serca i duszy doznały uzdrowienia, najpierw musi zostać skorygowane serce planetarne, które może pomóc w kontynuowaniu tworzenia szablonu Kryształowego Serca Diamentowego Słońca. Niech miłość i pokój napełnią każde ludzkie serce świętym duchem naszej prawdziwej Kosmicznej Matki!

Linia Róży dla matrycy serca Diamentowego Słońca pojawia się w zestawie instrukcji jako rzędy kwiatów stworzonych z energii, jako kwitnące kryształy, które rosną w potężnym polu morfogenetycznym kwitnących róż, które wznoszą się, by zakwitnąć w rdzeniu Aqualasha. Pole kwitnienia kryształowych serc łączy się z najczystszym pięknem diamentowego biało-złotego płomienia błękitnego szafiru w sofianicznych tonach serca Krystallah, głównego tonu serca KA RA YA SA TA AA LA. Dźwięki SA wydają się zawierać kremowobrzoskwiniowe kolory, których zadaniem jest uzdrawianie sfery seksualnej i płci, podczas gdy rozbłyski szafirowego błękitu oraz brzoskwini łączą się z centrami 2D, i mają na celu pocieszenie oraz uleczenie duszy i serca, a także maja wspierać oczyszczenie programów seksualnej niedoli. Przebyliśmy długą, długą drogę.

Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa