środa, 24 lutego 2016

PRZYSWOJONA WIEDZA STAJE SIĘ MĄDROŚCIĄ LM-02-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani Mistrzowie, możecie się teraz zastanawiać, dlaczego nie przekazujemy wam nowych informacji, lecz raczej powtarzamy mądre nauki z przeszłości. Powiedzieliśmy wam, że wielu posłańców Światła poświęcało czas i energię, aby rozpowszechniać wiedzę, która pomoże wam wznosić się w świadomości, a w ostatnich latach otrzymaliście główne, ważne informacje związane z tą konkretną fazą procesu wznoszenia. Nie bez powodu skupiamy się na tamtych wcześniejszych naukach – ich udoskonalaniu i uaktualnianiu. Powtarzanie jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby ułatwić przyswojenie i zachowanie wiedzy zawierającej wyższe częstotliwości przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe, sensacyjne informacje są ekscytujące oraz kuszące, jednak zadamy pytanie: „Czy przyswoiłaś / przyswoiłeś wszystkie nauki, które ci udostępniono? Czy osiągnęłaś / osiągnąłeś wszystkie cele niezbędne, aby umiejętnie i łatwo uzyskać dostęp do piątego wymiaru i w nim żyć?”.

Niewielka liczba zaawansowanych Dusz osiągnęła ten cel, jednak większość z was nadal tkwi w różnych stadiach finalnych - w przełomowym rytuale przejścia, który jest wymagany, aby uzyskać dostęp do piątego królestwa boskiej świadomości. W tym krytycznym okresie przyswajania wyższej świadomości cierpliwość i chęć rozwoju są w odpowiednim czasie niezbędne. Niezależnie od tego, czy jesteś w intensywnej fazie testów albo wzrastania, czy znajdujesz się w strefie zerowej, czy też doświadczasz okresu „sanktuarium i kontemplacji”, niezmiernie ważne jest, żeby pozwalać własnej Nadduszy / wyższej Jaźni nadawać tempo i odmierzać czas końcowych etapów procesu.

Owo wtajemniczenie to wielki eksperyment z energią, dokonywany poprzez wykorzystanie woli. Chodzi o stopniowe zrozumienie wyższej Ścieżki świadomości i przyswojenie kosmicznej mądrości. Składasz się z jednostek energii o różnych częstotliwościach. Musisz postarać się kontrolować swoją naturę emocjonalną oraz dobierać siły energetyczne, które przyciągasz i przyswajasz. Pole energii, w którym żyjesz i się poruszasz, tworzy twoją rzeczywistość w świecie materii.

Kiedy zarówno ty, jak i Ziemia powrócicie do równowagi, do zerowego punktu doskonałej harmonii, polaryzacja świadomości nie będzie już mogła tańczyć i wahać się pomiędzy światłem a cieniem. Nie będzie potrzeby doświadczania konfliktów, oddzielenia czy czegokolwiek, co mogłoby ci przeszkodzić w doskonaleniu mistrzostwa i tworzeniu tego, co przyniesie pokój, dobrobyt i wielką radość dla wszystkich. Z pewnością do twojej świadomości dotarło, że w niektórych ludziach i rejonach siłą dominującą staje się światło, zaś w innych miejscach bardziej widoczne i chaotyczne są negatywizmy / cień. To dlatego, że zachodzi oddzielenie - zarówno w was samych, jak i wokół was. Musisz wybrać Ścieżkę, którą chcesz podążać: spiralną Ścieżką oświecenia w górę czy spiralą chaosu i ograniczeń prowadzącą w dół. Naszym zadaniem jest pomagać wam w dokonywaniu najlepszych wyborów. Czy jesteś gotowa / gotów na przygotowanie i przejawienie życia, które na ciebie czeka- w magii i majestacie otoczenia piątego wymiaru?

Moi kochani, to czego doświadczacie, to prawdziwy kosmiczny taniec, a my staramy się wam pomóc odnaleźć harmonijny rytm, który pozwoli wam tańczyć walca, szybować i surfować na grzbietach fal zmian wiodących do nowej ery, a równocześnie amortyzować wszelkie upadki. Czyż wcześniej wiele razy nie mówiłem, że w ramach procesów wielkiego dzieła, jakiego doświadczacie, istnieje wiele odcieni, interpretacji oraz poziomów prawdy, i nie chodzi tu o światło / ciemność, dobro / zło, negatywy / pozytywy? To, czego szukasz, znajdziesz, kiedy wejdziesz na wypośrodkowaną ścieżkę równowagi, co oznacza, że musisz doprowadzić wszystkie aspekty własnej istoty do harmonii - wszystkie ciała: fizyczne, emocjonalne, mentalne i eteryczne, tak aby ze sobą współbrzmiały, a one się nawzajem uzupełnią i wzmocnią.

Kiedy dążąc do wyraźniej zdefiniowanego życia i punktu widzenia,dynamicznie korygujecie wypaczenia stworzone przez was w dawnej rzeczywistości, wielu z was odkrywa, że istnienie jest twórcze. Jednak wasza mentalna i emocjonalna świadomość nadal kłóci się / walczy z dychotomią starych i nowych myślokształtów - przekonań, które kłębią się wokół. Symbolicznie, w jednej ręce trzymasz uczciwie zdobytą wyżej wibrującą świadomość oraz mądrość, testujesz i sprawdzasz swoje nowo poszerzone zmysły, jednocześnie doświadczając licznych małych i dużych cudownych rzeczy, które pojawiają się w twoim codziennym życiu. Jednak drugą ręką nadal usiłujesz żonglować wirującą masą wynaturzonych myślokształtów rozprzestrzenionych w tym, co nazwiemy wspólną świadomością ludzkości, która jest pogrążona w pozostałościach rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru, utrwalając strach, niedostatek, oddzielenie i głęboką potrzebę kontrolowania oraz dominacji nad innymi.

Najpierw stwórz to, co może być postrzegane jako horyzontalny wzorzec, dzięki któremu ponownie przyswoisz wszystkie energetyczne aspekty siebie, jakie stworzyłaś / stworzyłeś w swoim polu mocy / aurze. Z pomocą oświeconej intencji skup się na każdej czakrze i na wnętrzu umysłu, a stopniowo przeprogramujesz każdy z tych ośrodków, tym samym wymieniając stare zdezaktualizowane wibracje na nowe mistrzowskie komórki pamięci świadomości Stwórcy. Kiedy to zrobisz, z każdego ośrodka wypromieniuje na zewnątrz delikatna energia i zharmonizuje właściwości, które odnoszą się do danego ośrodka energii. Jak już wcześniej nauczaliśmy, kiedy doprowadzisz te energetyczne ośrodki do harmonii – jeden po drugim - stopniowo aktywujesz / otworzysz siedem pieczęci wyższej świadomości, co wznieci w twojej kolumnie kręgosłupa słup światła, pozwalając uzyskać dostęp do bardziej subtelnych, pionowych poziomów świadomości znanych jako Naddusza / wyższa Jaźń, a w końcu – do świętej Triady.

Twoja wyższa mentalna Jaźń jest wymagającą wyższą inteligencją, która monitoruje i reguluje dopływ światła oraz dary Ducha przydzielane ci w zależności od poziomu duchowej świadomości oraz twoich obecnych potrzeb. Specjalne dyspensy również są monitorowane i dozowane przez twoją świętą mentalna Jaźń (duchową Triadę Boskiej Woli / Miłości / Inteligencji), która jest pośrednikiem pomiędzy tobą a twoim boskim atomem nasiennym (obecnością JAM JEST).

Medytacje pomagają poskramiać niższy umysł i ego, dzięki czemu można się świadomie dostroić do rozważań wyższego umysłu. Powstrzymanie paplaniny umysłu, która jest normą dla osób zamkniętych na wyższą świadomość, wymaga cierpliwości i dyscypliny. Zachęcamy do praktykowania czynnej oraz biernej formy medytacji.

Postanowienie lub afirmacja to modlitwa z mocą. To powinno być zwięzłe, pozytywne oświadczenie wyrażone z pewnością siebie oraz z przekonaniem, że przejawi się w odpowiedniej formie i stosownym czasie. Jeśli afirmacja jest wysyłana z miłującą intencją dla najwyższego dobra, dostrajasz swoją wolę do woli wyższej Jaźni, a prawa uniwersalne zagwarantują, że twoje współtwórcze myśli i dążenia połączą się z podobnymi działaniami umysłu. W ten sposób zyskają na mocy. Cicha medytacja jest słuchaniem odpowiedzi wyższej Jaźni, anioła stróża i świętej Triady.

Ci z was, którzy są zaawansowani w procesie transformacji, doświadczają w obecnym czasie wielu sprzecznych wzorców myślowych, lecz uczą się obserwować proces i przeglądać swoje codzienne życiowe dramaty z wyższego punktu widzenia mistrza. Doświadczacie już mniej dramatycznych upadków, a kiedy przetwarzacie te niespójne energie, znacznie szybciej powracacie do ośrodka mocy. Jednak to jest przełomowy okres testowania waszych możliwości w dochodzeniu do tego, co jest waszą najwyższą prawdą oraz utrzymywania stanu równowagi, kiedy pojawiają się przypływy i odpływy.

Kiedy przyzwyczaisz się do obserwowania ludzi z otoczenia ze wznioślejszego punktu widzenia, będziesz w stanie dostrzec energie prawdopodobnych przyszłych linii czasu, stworzone z ich pozytywnych / negatywnych myślokształtów i działań. Intuicja podpowie ci, co może się im przytrafić, tym którzy nadal będą podążać obecnym kursem – wyniki ich działań będą podnoszące na duchu albo stresujące. Podobnie jak nie możemy ingerować w rozwiązywanie twoich problemów, tak ty nie możesz nic zrobić za tych, którzy cię otaczają. Jeśli nie chcesz dać się wciągnąć w ich negatywne dramaty, a jednak najlepiej się im przysłużyć, bądź dla nich niezachwianym przykładem i łącz się z mocą wnętrza swego serca w każdej chwili, bez względu na to, co dzieje się w świecie wokół ciebie.

Musisz nauczyć się koncentrować na swoim świecie wewnętrznym - na sanktuarium duszy. Dusza, ciało fizyczne, a zwłaszcza umysł, mają własne rytmiczne cykle i programy. Pragnieniem duszy jest uzyskanie oświecenia. Umysł skupia się na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Ciało fizyczne zajmuje się doświadczaniem za pośrednictwem zmysłów. Ludzkość nieustannie przeżywa cykle wzrostu, stagnacji i upadków, które torują ścieżkę dla nowego cyklu wzrastania i ekspansji. Mistrz kieruje się do wewnątrz i dąży do lepszej jakości życia, podczas gdy nieprzebudzone dusze szukają zewnętrznych bodźców i zaspokojenia poprzez przyjemne fizyczne doznania oraz dobra materialne. Koncentracja na miłości zewnętrznej, poza sobą, zawsze przynosi poczucie bezbronności, potrzebę ciągłego potwierdzania przez kogoś lub coś. Miłość polegająca na wewnętrznym skupieniu emanowana na zewnątrz zapewnia stały przepływ pewności siebie, samoakceptacji, ciągłe dążenie do tego, aby ucieleśniać i jeszcze silniej emanować tym błogim poczuciem jedności oraz harmonii z całym Stworzeniem.

Przebywanie w ciele fizycznym to czas radości, a jednak wasze ciała fizyczne starają się nadążyć za coraz bardziej wzrastającymi wibracjami - jakie są dla was dostępne - i przyswajają je z chwili na chwilę, dzień za dniem. Wielu z was, którzy od wielu lat nie przeziębiali się, nie mieli grypy ani problemów jelitowych, a teraz zaczyna ich doświadczać, zadaje sobie pytanie: „Co robię źle?”. Nie robisz nic złego, mój dzielny przyjacielu, te nieprzyjemne napady cielesnych niedyspozycji pojawiają się, ponieważ wszystko robisz właściwie. (To jest dobry przykład starych, ograniczających myślokształtów: każdy objaw tych lub jakichkolwiek innych chorób postrzegasz jako zły lub szkodzący zdrowiu i wydaje ci się, że ponosisz karę za to, że zrobiłaś / zrobiłeś coś złego. Oczywiście nie znamy tego bezpośrednio, lecz widzimy i wyczuwamy wasze cierpienie, i przyznajemy, że takie zjawiska nie są dla was przyjemne).

Pragniemy dać wam pod rozwagę inny aspekt prawdy. Powtarzam, wielu z was, którzy zaszli daleko w procesie transformacji / wznoszenia, doświadcza tych niemiłych objawów, lecz one są formą szybkiej przemiany negatywnych energii tkwiących w waszych ciałach. Można to nazwać transmutacją lub chrztem przez ogień, wypalaniem / uwalnianiem starych wzorców częstotliwości, dzięki czemu wyższe, delikatniejsze krystaliczne komórki świadomości będą mogły przeniknąć i zawładnąć wnętrzem. Nie wszystkie wirusy są złe, nie wszystkie doświadczane przez was objawy są niepożądane. Potraktuj je jako środek do celu - coś, co posłuży celom wyższym.

Nikt nie jest odporny na te głęboko przenikające wzorce energii. Bez względu na to, gdzie ktoś stoi na drabinie wniebowstąpienia, będzie doświadczać skutków wznoszenia po spirali częstotliwości Światła. Jak widzicie, wielu na świecie doświadcza separacji i lęków, jednak utwierdzają się w przekonaniu, że ich ścieżka / prawda jest jedyną właściwą / akceptowalną. I oto nadchodzi jeden z największych sprawdzianów dla was, tych którzy żądają harmonii i pokojowego współistnienia dla WSZYSTKICH z waszej rzeczywistości. Te rzeczy też miną, kochani.

Prosimy, dbajcie o siebie, jak nigdy dotąd zwracajcie uwagę na sygnały lub komunikaty wysyłane przez żywioły waszych ciał. Jak można cieszyć się pięknym światem miłości, radości i obfitości, kiedy wasze fizyczne naczynia nie tętnią życiem i zdrowiem?

Po osiągnięciu statusu istoty duchowo / ludzkiej natchnionej przez duszę, twoje zdolności intelektualne, sprawność i praktyczność pomogą ci dokonać zdumiewającego postępu. Masz dostęp do narzędzi i wewnętrznych talentów - możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz w tym życiu oraz poza nim, moja miła / mój miły. Pamiętaj, kiedy zestroisz się ze swoim obecnym najwyższym przeznaczeniem – dla najwyższego dobra wszystkich, otrzymasz dostęp do stwórczych cząstek miłości / światła / życia i będziesz je wypromieniowywać z siebie do świata. Jesteśmy tutaj, aby pomagać ci w każdy możliwy sposób, abyś mogła / mógł osiągnąć duchowe oświecenie i kierujemy na ciebie wiekuistą wiązkę miłości.

JAM JEST archanioł Michał

czwartek, 11 lutego 2016

PUNKTY NIESKOŃCZONOŚCI – MICHAŁ I PANI JEZIORA / Metatron przez Jamesa Tyberonna cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Chateau Lake Louise – wielce zaskakujący klejnot

Chateau Lake Louise znajduje się na szczelinie morenowej stworzonej przez Lodowiec Wiktorii przed 12 000 lat, kiedy miała miejsce ostatnia epoka lodowcowa. Jezioro jest zaskakującą mieszanką tętniącej życiem świecącej zielono – niebieskiej wody, tak pięknie opalizującej, że wydaje się, jakby emanowała blaskiem, jakby była oświetlona od spodu. Na drugim końcu długiego na milę jeziora wznosi się góra Victoria, wspaniale odbijająca się w biało-niebieskim krystalicznym lodowcu. Mogę powiedzieć, że te wody są nie tylko piezoelektryczne ale również piezoluminescencyjne.

Energia skondensowana w skalnych ścianach

Jezioro Louise jest z trzech stron ograniczone przez wysokie granitowe ściany, które otaczają ten magiczny teren jakby trzymała to ręką Boga. Osłona ze skalnych ścian i wynikające z tego magazynowanie energii jest bardzo, bardzo ważne. To jest umieszczony w pudełku zbiornik różnych napływających energii ziemskich, słonecznych i żywiołów, które wyróżniają to jezioro. Jego sześcienna i ośmiościenna formacja więzi oraz wzmacnia dobroczynny poziom energii. Widać, że to jest jeden z najpiękniejszych górskich zakątków na Ziemi … jednak ma dodatkową warstwę niewidzialnego wewnętrznego majestatu i głębię celu. Jezioro Louise jest jednym z kluczowych punktów tworzących trójkąt wiru Michała, w szczególności ze względu na jego dostępność. W okolicach tego jeziora istnieją potężne wyważone siły lecznicze. Jest to święte miejsce, w którym zachodzi wielce intensywne uzdrowienie i harmonizowanie wibracji. Ta natężona lecz subtelna energia działa na każdego, kto odwiedza górski szczyt nad jeziorem Louise. .. a odwiedzających jest wielu.

Wbrew temu, co można sobie pomyśleć, na energetykę jeziora w żadnym razie nie mają wpływu setki odwiedzających to miejsce turystów i gości hotelu. Goście, bez wyjątku, są poruszeni jego aurą i niesamowitym, inspirującym pięknem. Wszyscy doświadczają poczucia głębokiego zachwytu i zaczynają rezonować z tym co widzą, uwalniając pozytywne emocje. I ten przepływ energii przyczynia się do wibracji otoczenia.

Jego energia jest tak silna (lub nawet bardziej), jak i w innych miejscach na planecie, jednak intensywność wibracji jest tu bosko wyważona, a zatem nie przytłacza. Ta równowaga jest płytą, która służy delektowaniu się nimi przez pielgrzymów i turystów. Porównywalne poziomy energii w mniej delikatnych formatach są są zdolne do zniszczenia aury, nie tak jak nad jeziorem Louise. Nie w jakimkolwiek węźle wiru Michała.

Negatywizmy, jak już wyjaśniałem, są w tym miejscu wymazywane, natomiast są wzmacniane uczucia inspirujących emocji i głębokiego poczucia piękna oraz miłości. W efekcie nawet ci, którzy odwiedzają okolice tego jeziora po raz pierwszy, przeżywają głębię duchowych doświadczeń, chociaż są i tacy, co nie doznają dotknięcia tej głębi i uzdrowienia.

Reakcja emocjonalna na niesamowite piękno otwiera serca i harmonizuje wibracje oraz aurę. Przenikająca duchowa energia emanująca z jeziora wyzwala potrzebę poszukiwań i głębokiego oczyszczenia. Przekonasz się, że zwyczajni turyści są tu tak poruszeni pięknem i uzdrawiającą energią jeziora, że w ciągu kilku minut zalewają się łzami wzruszenia. Szczególnego uzdrowienia doznają odwiedzające je pary i rodziny. W tej energii mogą zanikać wszelakie konflikty, lęki i niepokoje, zaś na powierzchnię wypływa delikatna miłość prowadząca do oczyszczenia i uwolnienia.

Mamy tu do czynienia z oczyszczającą krystaliczno - elektromagnetyczną energią. Jednak w przeciwieństwie do tygla energii Sedony, które celowo nie są zharmonizowane i mogą z czasem prowadzić do implozji aury, energie Banff wiodą do inspirującego poziomu duchowego zestrojenia i ku znacznie skuteczniejszej i bardziej miękkiej ścieżki wysublimowanego oczyszczania i dążeń.

Krystaliczne wody, zadziwiające rzeki i jeziora, jak już wyjaśniłem, przenoszą pole elektryczne tak złożone, że powstaje energetyczny rezonans, który przenika strukturę molekularną i atomową wszystkiego, co znajdzie się w jego zasięgu. Z tych powodów niektóre rejony, na przykład okolice jeziora Louise, Moraine i Szmaragdowego mogą znosić duże napływy turystów, z których wielu przenosi się tu na subtelniejsze poziomy wibracji. Energia kryształowych płynów z odciśniętą wibracją Michała przenika ich istoty subtelnie napromieniowując je na poziomie fizycznym i emocjonalnym. I w ten sposób wprowadzane impulsy sprawiają, że nie da się tam nie ulec duchowym wpływom - wszyscy dotknięci tymi specjalnymi wibracjami są nimi przenikani do głębi i dostają możliwość nie tylko emocjonalnego uzdrowienia, ale też szansę na duchowy rozwój.

Pozytywne krystaliczne poszerzenie

W ciągu ostatnich trzech dekad członkowie Earth-Keepers i pracownicy sieci byli przyzywani do doświadczania i zestrajania punktów mocy niezliczonej ilości formatów świętej wyżej-wymiarowej energii na całej planecie. W większości tych miejsc daje się wyczuć inną miarę czasu, odbiera się to jakby czas zaczynał płynąć dopiero po kilku dniach. Jest to spowodowane różnicami energetycznymi, które – jeśli się ich nie wyrówna - z upływem czasu mogą powodować pęknięcia w ludzkiej aurze. Jednak w Banff aura nie tylko utrzymuje właściwą strukturę i funkcje, ale ciągle się odnawia mimo różnic w aspektach wibracji. Czy to nie jest interesujące?

Krystaliczne aktywacje, jakie miały miejsce w 2015

W 2015 roku krystaliczne struktury zakresu wertykalnego (w pionie) Gór Skalistych zostały ponownie energetycznie przyłączone do Andów, tworząc w ten sposób ogromny nieprzerwany strumień częstotliwości ciągnący się od Alaski do południowego Chile. W niektórych lokalizacjach, na przykład w strefach Colorado Rift, Banff, Titicaca i Patagonii, zostało to zmaksymalizowane. Do tych obszarów byli wysyłani specjalni opiekunowie, którzy zakotwiczyli i odcisnęli tam energię. To jest nadal w toku. Nasz kanał jest pośród nich.

Ale ze względu na nadzwyczajne energie ziemskie i mineralogię to Canadian Rockies, Banff i Yoho - regiony Kanady, są domem, miejscem żywej obecności oraz odżywczego rezonansu archanioła Michała. Nasz kanał był świadom energii Michała na długo przed tym, jak zrozumiał planetarne znaczenie tego faktu. Dlatego wielokrotnie powracał do tych miejsc.... i dlatego powróci tam również w 2016 roku.

Dewy, święte smoki i wróżki

Ten uświęcony obszar Canadian Rockies jest dość niezwykły również pod innym względem. Żyją tu dobrotliwe formy życia wróżek i dewów, które w tym wyjątkowym polu rezonansowym są bardzo namacalnie. Wróżki, skrzaty i elfy są tu u siebie i okazują się być nieco swawolne choć łaskawe. Często będą się przejawiać w widzialnym widmie w pobliżu świętych wód i kwitnących łąk. Odkryjesz tu również, że ptaki czy mniejsi przedstawiciele królestwa zwierząt będą w tym miejscu przystępne, przyjazne i chętne do zabaw. Wibracje okolicznych tamiasów i wiewiórek są bardzo zbliżone do wibracji kwiatowych wróżek. Ptaki z rodziny sójek, które zamieszkują region Louise są wyjątkowo chętne do zabaw i są bardziej świadome niż przedstawiciele ich gatunku w innych miejscach. Kruki, czarne wrony, jastrzębie i orły z okolic Banff są bardziej zaawansowane w rozwoju i przez okolicznych mieszkańców zostały uznane za posłańców.

Z powodu unikalnej struktury miejsca, wody wzmacniają ich żywą świadomość. Jeziora Louise i Moraine są żywymi istotami i mają przejawy świadomości, które mogą manifestować się w widzialnej formie jako coś, co można nazwać Panią Jeziora. Jest to formacja natury żeńskiej zbliżona do dewy wód. Takie oto formy energii mogą być często odczuwane i widziane przez empatów w tych potężnych kryształowych wodach.

Mistrzowie, to co teraz chcę wam powiedzieć, może wielu z was zaskoczyć, ale pośród mnóstwa zamieszkujących rejony Banff i Yoho istot wniebowstąpionych znajdują się również święte anielskie smoki. Te dobrotliwe i w pełni świadome byty istnieją i są tak samo częścią Ziemi jak ludzie. Odznaczają się najwyższą boską inteligencją i są bardzo zaawansowane w rozwoju. Są opiekunami ludzkości oraz planety i budzą się do większej roli na nowej Ziemi 2016 i później. Te istoty są mistrzami tego, co jest określane jako kundalini i jako takie angażują się w aspekty inżynieryjne o wdzięcznej nazwie linie smoka i linie geomantyczne (ley lines), które są w rzeczywistości tętnicami siły życiowej na planecie. Przebudziły się, aby podczas elektromagnetycznego skoku krystalicznego przesunięcia odegrać większą rolę uczestnicząc w tworzeniu nowych linii energetycznych, i logiczne jest, że te dobrotliwe istoty będą zamieszkiwać energie piezoelektryczne Banff.

Podsumowanie

Wspaniałości kanadyjskich gór nie da się opisać słowami. Ich energetyka jest zestrojona z wyjątkowymi wibracjami minerałów, wód, światła i aspektów elektromagnetycznych. Niesamowita energia emanuje z całych gór, z ich warstwami granitowymi, kwarcowymi i metamorficznymi oraz z osadowych warstw - w połączeniu z oszałamiającym wachlarzem energii wody z rzek, strumieni, wodospadów i lodowców. Takiej klasy jezior nie znajdziesz nigdzie na świecie, a kiedy się do nich zbliżysz, doświadczysz równowagi i uzdrowienia.

Najwyższa i dobroczynna obecność archanioła Michała wzbogaca wibracje tego regionu stając się narzędziem wzniesienia, a poszukiwacze i turyści mogą tego doświadczyć na własnej skórze. Portal Michała prezentuje się we wspaniałej metatronicznej geometrii w wibrujących energią życia wodach i wyjątkowych jeziorach. Boska obecność jest tu dostrzegalna zawsze, i wiedzieli o niej już najdawniejsi rdzenni mieszkańcy, lecz w ożywczej energii nowej Ziemi wir Michała jawi się w zdumiewającej klarowności oraz duchowej głębi, emitując niezrównany rezonans ku tym, którzy poszukują jasności, radości, inspiracji celu życia oraz mądrości.

Ten wspaniały obszar jest prawdziwą żywą katedrą. Jesteśmy Metatron i Tyberonn ze Służby Krystalicznej i dzielimy się z wami tymi prawdami. A wy jesteście bardzo kochani.

I tak to jest... I to jest tak...

niedziela, 7 lutego 2016

PUNKTY NIESKOŃCZONOŚCI – MICHAŁ I PANI JEZIORA / Metatron przez Jamesa Tyberonna cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła. Jestem połączony z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej i witam wszystkich w strumieniu bezwarunkowej miłości.

Powrócę dziś do tematu wyjątkowej częstotliwości wibracji i oszałamiająco wyglądającego wirowego portalu Michała w Banff. W okolicach Banff oraz Parku Narodowego Yoho, pośród przepięknych gór, rzek, dolin i wód zachodniej Kanady znajduje się wiele unikalnych, dotąd nierozpoznanych formacji. Za sprawą grawitacyjnych anomalii, elektromagnetyki, mineralogii i lokalizacji występują tam rzadko spotykane dobroczynne pola plazmy, które umożliwiają namacalne kontakty z boskimi królestwami.

Święte jeziora takie jak Lake Louise, Lake Moraine, Emerald Lake i Lake O'Hara są świadomymi żywymi istotami. Nie chodzi tu tylko o „ducha miejsca”, który w cudowny sposób przejawia się w pięknie natury. Te szmaragdowe, turkusowe i szafirowe w odcieniach wody tworzą koloidy z cząsteczkami zawieszonych w nich krzemianów i kryształów, dodatkowo te wody z roztopionego lodowca kryją wyjątkowy prąd jonowy, dzięki któremu zachodzi tam silne ładowanie piezoelektryczne i można zaobserwować piezoluminescencyjność. Te święte wody są ciekłymi kryształami. I te płynne klejnoty formują krystaliczną geometrię, która miesza się z tym, co można nazwać światami aniołów. Głębia doświadczeń dostępnych w tych żywych naturalnych katedrach zapewnia niezwykły, nieskazitelny rezonans czystej klarowności umożliwiając absolutnie zdumiewającą wyraźną komunikację z królestwami boskimi i z wyższą Jaźnią.

Cudowne krystaliczne jeziora do tej pory są w dużej mierze postrzegane tylko jako piękne, zapierające dech w piersiach miejsca, i nie są brane za fenomenalne międzywymiarowe gwiezdne bramy o uświęconych częstotliwościach. Ponieważ w tym miejscu istnieją namacalne imponujące wibracje nacechowane rzadko spotykaną harmonią i delikatnością, stały się portalami dla aniołów. Krystaliczne wibracje są na tyle nietypowe, że powodują rzadkie zjawisko otwierania serc i iluminacji czakry korony w taki sposób, jakiego nie doświadczysz w innych węzłach mocy. To są obszary kumulacji wymiarowej nakładki, w której zbiegają się różne światy, które są tam niezwykle silnie wyczuwalne. Innymi słowy, w określonych polach energii i w pewnych okresach czasu w tych dużych węzłach energetycznych w worteksie Michała w Kanadzie pojawia się częstotliwość wychodząca ponad trzeci wymiar, tworząc tam niespolaryzowany rezonans i miejsca odpowiednie dla przejawiania się istot anielskich!

Tak, w okresach emisji astrologicznych sił grawitacyjnych takich jak zaćmienia Słońca czy Księżyca, przesilenia i równonoce, zakres wizjonerstwa u pielgrzymujących poszukiwaczy, którzy znajdą się wtedy w tych polach anielskiego rezonansu, przypomina zakres wewnątrz matrycy ogromnego kryształu. Wtedy to miejsce staje się krainą wizji, które wykraczają nie tylko poza jakiekolwiek doznania względnie czystych wizji astralnych, ale można ich tu doświadczać bez obaw o luki i zagrożenia bezpieczeństwa, jakie często pojawiają się podczas szamańskich podróży z wykorzystaniem preparatów ziołowych. Dzieje się tak, ponieważ brak tu - w niespolaryzowanych polach tych węzłów - dualnego widma elektromagnetycznego.

Anielski punkt nieskończoności

Mistrzowie, w polu energii Banff mamy do czynienia z wielowymiarowym wielopoziomowym węzłem. To jest w rzeczywistości centrum serca, koronny wektor geologicznej matrycy krystalicznej emitującej rezonans czystej miłości w niespolaryzowanej koncentrycznej nakładce.

I mogę dodać, że ta unikalna mieszanka umożliwia królestwu aniołów nie tylko wtapianie się w trzeci wymiar, ale i zastępowanie jego właściwości. To dlatego w tym wirze jest zakotwiczony archanioł Michał. To jest miejsce, które można nazwać punktem nieskończoności i jest naprawdę miejscem przejawiania się „raju na Ziemi”, dlatego zamieszkują je liczne istoty anielskie.

Mogę dodać, że oprócz przepięknych żyjących w tym rezonansie duchów natury i dewów, są tu istoty pochodzące od Michała, i w tych krystalicznych wodach aż się od nich roi.

W określonym obrębie i częstotliwościach wibracji Lake Louise i Lake Moraine można spotkać bardzo pozytywne krystaliczno – dewiczne formy życia, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu na świecie.

W tej matrycy cechującej się niezwykłym melanżem przejawiają się istoty anielskie o odżywiającej naturze żeńskiej, które nie tylko można widzieć jako orby / kule jasnego światła – tam można je też słyszeć: całe chóry spokojnych istot anielskich przenikających wszelkie życie w tym wyjątkowym miejscu. Emanują energię euforii, która wyrównuje czakry i otwiera serca oraz wzmacnia wizjonerskie doświadczenia przez tak zwane trzecie oko.

Michał i bogini jezior

To nie przypadek, że takie warunki pozwalają nawet poruszyć serca i zainspirować gości, którzy nie zdają sobie z tego sprawy. Zaraz powiem nieco więcej o królestwie wróżek i Pani Jeziora.

Duch bogini Natury, Pani Jeziora, najsilniej przejawia się w jeziorze Louise (mówi do Jamesa Tyberonna). A wam powiem, że ten przepełniony miłością duch odegrał istotną rolę w niezwykłej wizji związanej z archaniołem Michałem, jakiej doświadczył Tyberonn, kiedy wiele lat temu odbywał głodówkę nad jeziorem Louise.

Ta istota posiada naturę dewiczną, ale na najwyższym poziomie świadomości żywiołu, bardzo zbliżonym do częstotliwości aniołów. I dodam, że duchowo uosabia ona jezioro Louise i czeka na was – na wszystkich, którzy w esencjach swoich dusz mają zdeponowane porcje nieskazitelnej kryształowej wibracji, wspaniałej energii punktu nieskończoności.

Archanioł Michał – wir Michała

Archanioł Michał zaczął zakotwiczanie swojej obecności w trójkątnym portalu Canadian Rockies (pasmo w Górach Skalistych) po wydarzeniu związanym z bramą 11:11. Cały proces potrzebował do wypełnienia trzech lat. Chodzi o trzy szczyty znajdujące się przy krystalicznych wodach jezior: Louise, O`Hara i Szmaragdowego. Te trzy krystaliczne jeziora posiadają niezwykle silną energię, która umożliwia zakotwiczenie i silne podtrzymanie przejawienia obecności energii archanioła Michała. Klarowność, jaka istniała wcześniej w tych dziewiczych terenach, ułatwiła wielu osobom bezpośrednie doświadczenie jego boskiej obecności. Energia wiru przeciwna do ruchu wskazówek zegara była wprawiona w ruch podczas daty 12.12, łącząc oba miejsca. Triangulacja ukształtowała to, co można dziś nazwać wirem Michała, skąd duchowe światło rozprzestrzenia się na setki mil. I ważne jest, aby sobie uświadomić, że energie rzeczywiście rozchodzą się koncentrycznie na wiele warstw i wychodzą poza punkty trójkąta.

W 2016 i później u niektórych pojawi się wezwanie, aby odwiedzić to miejsce o dziewiczych energiach, być w zasięgu tych uświęconych regionów, w których można odnaleźć większe zrozumienie i jeszcze większą koncentrację siły życiowej. Rozszerzona krystaliczna klarowność pojawia się w wielu węzłach mocy na całej planecie i ma związek z nową Ziemią. Ta ubarwiona energia nie mogła się w pełni ujawnić w 12-wymiarowym formacie przed 2012 i przed ukończeniem 144-częściowej sieci, a teraz jest obecna w wielu węzłach mocy.

Wcześniej was informowałem, że w 2015 częstotliwości Gór Skalistych ponownie łączą się z Andami. W ten sposób tworzy się nieprzerwany strumień energii sieci przekształcającej się do formy krystaliczno – elektrycznej - zachodzi to, co nazywamy krystalicznym przesunięciem. To korzystnie wpływa na wszystkie węzły mocy wzdłuż tego strumienia, a zatem kanadyjskie góry również doświadczyły bardzo silnego przesunięcia z i tak doskonałej pozycji oraz wibracji tonalnej. To, czym emanują w 2016 roku w wirze Michała, jest teraz wyjątkowo wysublimowane.

Mistrzowie, chcę wam oznajmić, że wśród tych węzłów energetycznych znajdujących się na waszej planecie i określanych jako miejsca święte, wir Michała w kanadyjskich Górach Skalistych jest genialnie wyróżniony i wyjątkowy. W tym kanadyjskim górzystym terenie parków narodowych Banff & Yoho stanu Alberta oraz Kolumbii Brytyjskiej mineralogia, grawitacja a także elektromagnetyka w wyjątkowy i harmonijny sposób łączą nowo powstałe wysokie tony w formę spinu (wir), co sprawia, że interfejs pomiędzy wymiarami jest jeszcze silniejszy, a mieszanka widma światła i materii w przystępny sposób umożliwia każdemu ludzkiemu poszukiwaczowi przebywanie w granicach bardzo podwyższonych energii wibracji bez pogorszenia stanu aury.

Miejsce najświętsze / Świętość nad świętościami

W dawnych czasach znane były pewne miejsca, które nazywano świętością nad świętościami. Znajdowały się one w naturalnych silnych węzłach mocy i były wzmacniane przez specyficzne struktury wykorzystujące złote proporcje Phi dopasowane do kierunków i kosmosu. Te godne czci energie były umiejscowione w świątyniach i piramidach Atlantydy, Egiptu, Jukatanu, Azji, Grecji i Judei. Jednak nie były dostępne dla wszystkich, raczej tylko dla wtajemniczonych mistrzów, starszyzny i wysokich kapłanów. Kiedy tych zabrakło, osoby niewtajemniczone nie potrafiły odpowiednio dbać o te pieczołowicie przygotowane miejsca (przecież nawet nie wiedziały o ich istnieniu).

Mogę wam powiedzieć, że określone punkty worteksu Michała emitują energię równie silną jak ta z owych starożytnych czasów. W kanadyjskich górach istnieją miejsca, które zdecydowanie można uznać za żywe naturalne świątynie emitujące zdumiewające częstotliwości odpowiadające wewnątrzwymiarowym aspektom starożytnych miejsc najświętszych. A jednak w wirze Michała punkt najświętszego miejsca tego treściwego melanżu posiada unikalny rezonans, który jest jednocześnie trwały i dostępny dla wszystkich. Dzieje się tak ze względu na rzadką harmonijną naturalną równowagę i rzadką żywą krystaliczną geometrię tego miejsca, wokół rejonu Banff i Yoho.

Płynne geometryczne pola

Wcześniej wam powiedziałem, że ta święta geometria stanowi fundament wszystkich rzeczywistości i wszystkich wymiarów. Wewnątrz kanadyjskiego wiru Michała geometria jest niesamowicie wszechstronna. W trójkątnym portalu Michała harmonijnie istnieje specyficzny wymiarowy wir, w którym w krystalicznej sieci 144 łączą się wszystkie trzy sieci planety. Jako taka, geometryczna projekcja okolic portalu wiru mieści w sobie wszystkie święte kody geometryczne: czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. Obszar dokonuje projekcji świętych geometrycznych i krystalicznych kodów sześcianu Metatrona.

Cały rejon przenikają geologiczne wzory energii Metatrona, przez nakładki świętej geometrii. Metatroniczna geometria tworzy szablon umożliwiający wejście innych energii anielskich w celu ich przejawienia w tym rejonie. Jej struktura – święty geometryczny szablon - umożliwia stałe odrzucanie energii, która jest nieodpowiednia.

Tutejsza energetyczna mieszanka tworzy matrycę wyjątkowego sześcianu Metatrona, taką że każda siła ziemska lub energia emocji, która w innym miejscu spowodowałaby wytrącenie krystalicznego wzorca z równowagi, tu spotyka się z natychmiastową regulacją - utrzymując idealną symetrię. To, co w innym miejscu powodowałoby powstawanie bardzo intensywnej energii, tu w połączeniu z naturalnymi siłami ziemskimi działa zmiękczająco.

Tak więc w tym specyficznym fragmencie kanadyjskich Gór Skalistych istnieje nieskazitelnie czysta uświęcona energia. Ten odcinek gór jest zdecydowanie najsilniejszym miejscem na planecie ze względu na jego wyjątkowe portale i miejsca z worteksami. Ludzie doświadczają tu przejawów wyższych myśli częściej niż w innych miejscach na Ziemi. Faktycznie w tym miejscu może nastąpić natychmiastowe uleczenie i transformacja, ponieważ tu, w systemie operacyjnym tych energii, wyższe czyste myśli i poczucie miłości są przekształcane w geometryczne wzorce. To, co nazywamy negatywnymi myślami przechodzi w tym polu w stan uśpienia. Następuje ich neutralizacja, ponieważ wewnątrz pozytywnie homogenicznej matrycy negatywności brakuje odpowiednich impulsów o hiperwymiarowej częstotliwości do uzyskania reakcji. To znaczy, że matryca emituje energię miłości. Ta energia jest skutecznie rozprzestrzeniana na obszar setek mil. I dlatego ludzie żyjący w tym regionie są postrzegani jako mili w usposobieniu.

Odmładzające gorące źródła radu

W kanadyjskich górach są dwa niezwykłe gorące źródła. Gorące źródła w miejscowości Banff u podnóża Sulfur Mountain i Radium Hot Springs w Kolumbii Brytyjskiej w pobliżu jeziora
Windermere – oba zawierają bardzo rzadki pierwiastek rad - w śladowych ilościach. Rad podawany w niewielkich ilościach jest bardzo korzystny dla ludzkiego organizmu. Rad jest lekko radioaktywny i występuje w obu tych kanadyjskich naturalnych wodach termalnych. Rad działa mocno odmładzająco. Ciekawostką, którą warto zapamiętać jest to, że inne naturalne gorące źródła zawierające radioaktywny leczniczy rad w tak dobroczynnych śladowych ilościach, znajdują się w krystalicznej matrycy w Arkansas, w Parku Narodowym Hot Springs.

Moczenie się w tych źródłach jest doskonałym przygotowaniem do otwarcia serca na wir archanioła Michała w jeziorze Louise. Wody te bezwzględnie usuwają wszelkie załączniki w aurze, wzmacniają ją i ładują energią, jak również przyspieszają zestrajanie 12-tu czakr.

wtorek, 2 lutego 2016

MUTOWANIE GENÓW LISA RENEE styczeń 2016 cz II

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Przebudzenie układu endokrynologicznego (hormonalnego)

Gruczoły wydzielnicze są odpowiedzialne za produkcję, rozprowadzanie i wspomaganie ciała w przyswajaniu hormonów. Hormony to chemiczni posłańcy działający w krwiobiegu i utrzymujący narządy, części ciała, które kontrolują oraz funkcje ciała, w zrównoważonym stanie zdrowia lub homeostazy. Zadaniem hormonów jest przekazywanie do mózgu i układu nerwowego informacji, które umożliwią lepszą percepcję wielowymiarowych rzeczywistości, tłumaczenie języków uniwersalnych i aktywacje pasm wyższych zdolności zmysłowych. Powinniśmy posiadać prawdziwe duchowe zrozumienie i zdawać sobie sprawę, że nasze gruczoły oraz hormony są bezpośrednio związane z przejawianiem świadomości, a ich funkcja jest nierozerwalnie połączona ze zdolnością do osiągnięcia wyższej świadomości.

Obecnie, kiedy zarządzanie jest z powrotem przesuwane bezpośrednio do gruczołów wydzielniczych, nasze ciała mogą być poddawane drastycznym przemianom. Te gruczoły uwalniają się od zarządzania przez niższe aspekty świadomości uruchamiane głównie przez programy umieszczane w pierwszej oraz drugiej czakrze i pochodzące z Saturna. Ponadto musimy pamiętać, że w wodzie, pożywieniu oraz w powietrzu znajdują się fizyczne i chemiczne toksyny, a ich zadaniem jest bezpośrednie atakowanie naszych układów hormonalnych. Aby pomóc gruczołom w przebudzeniu i uwolnieniu, z tym dodatkowym wsparciem w polu planetarnym możemy być nakłaniani do oczyszczania oraz odtruwania naszych ciał, z naciskiem na uzdrawianie gruczołów. Trzustka i narządy przeznaczone do trawienia są głównymi organami służącymi odtruwaniu ciała. Kiedy te organy są przeciążone i nieprawidłowo funkcjonują, inne nasze gruczoły też łatwo ulegają zatruciu. Ważne jest utrzymywanie naszych gruczołów w dobrym zdrowiu - dzięki odpowiedniej diecie, uważności, medytacji i stałym praktykom duchowym oraz modlitewnym. Praktyki duchowe i modlitwy harmonizują oraz stymulują produkcję hormonów – odpowiednio do uwagi poświęcanej poszerzaniu świadomości. Niektóre medytacje i formy oczyszczania mają ogromny wpływ na stan gruczołów i skutkują właściwą równowagą hormonalną.

Główne gruczoły i narządy wydzielania wewnętrznego mają związek ze zmianami zachodzącymi w okolicach czakry podstawy i rejonach sakralnych: nadnerczy, nerek, pęcherza moczowego, narządów płciowych, jajników, jąder oraz okrężnicy. Zmiany w splocie słonecznym obejmują śledzionę i gruczoły zewnątrzwydzielnicze, na przykład trzustkę oraz wątrobę, które wydzielają za pomocą przewodów. (Kanały przewodzące płyny ustrojowe takie jak żółć, enzymy, łzy, ślina i nasienie.) Teraz te obszary mogą potrzebować dodatkowej uwagi lub wsparcia w formie ziół, esencji, odpowiedniej diety lub komunikacji z tymi obszarami i skupiania na nich energii uzdrawiającej.

Pierwsze i drugie ludzkie plemię

Niedawno dostaliśmy informację, że pierwsza i druga ludzka rasa, która ma genetyczne powiązania z planetarnym systemem gwiezdnych wrót, jest bardziej podatna na ustępujące linie czasu i zaczyna wydalanie zakumulowanej genetycznej miazmy czarnych sił. Chodzi o to, że na Ziemi żyje liczne grono ludzi należących do tych oryginalnych ras, którzy mają w sobie zakodowane klucze i są posiadaczami Graala lub opiekunami kodu DNA mającymi chronić wiry / worteksy energetyczne. Tak więc ta sytuacja wynika z faktu, że zgromadzone w ciele planety blokady energetyczne i byty są przenoszone do poziomych linii geomantycznych przebiegających przez te poszczególne wrota. To oznacza, że te ogromne formy świadomości czarnych sił (potwory z cienia, upadłe anioły, niewcielone zagubione dusze) podróżują wzdłuż linii wschód – zachód po powierzchni planety w znacznie większych ilościach, ponieważ zostały uwolnione z Ziemi.

Gwiezdne wrota na planecie posiadają ogromne misy energii świadomości ukrytej w gruncie Ziemi. Mają strukturę kielicha utrzymującą treść zestawu instrukcji dla danych wrót i historię DNA danej rasy. Misa świadomości zawiera fale dźwięków i barw, które możemy nazwać częściami ciała Kathara na Ziemi. Misa świadomej inteligencji utrzymywana w tym rejonie planetarnego makrokosmosu, jest rozpuszczana w częstotliwościach wyższych wymiarów, dokładnie w ten sam sposób, jak nasze niższe czakry są rozpuszczane na indywidualnym poziomie mikrokosmicznym. Gdy te energie wypływają z wnętrza Ziemi na powierzchnię sieci, do oryginalnych gwiezdnych wrót planety powinny powrócić ich fale dźwiękowe, barwy i moce. Pierwotny punkt, w którym świadoma inteligencja weszła do tego świata przez dwuwymiarowe gwiezdne wrota, aby tworzyć ciało planety, jest nazywana punktem Graala lub Gruala. Zbiorowe energie i zbiorowa świadomość podłączona do tej misy energii ma problem z rozproszeniem zakumulowanej miazmy w falach kolorów. Te siły działające w niektórych punktach na sieci są ponownie kierowane do innych miejsc, w których nie powinny występować ani uszkodzenia ani urządzenia Obcych. Z tego powodu na powierzchni Ziemi występuje szereg problemów, takich jak przemieszczanie jednostek, przechwytywanie schodzących dusz przez przyczepianie się do nich upadłych aniołów i ogromna ilość chaotycznych sił zanieczyszczających planetarne energie 1D i 2D.

Gwiezdni ludzie lub nasiona Ziemi z kluczem kodów drugich gwiezdnych wrót (i ci, którzy nie inkarnowali, którzy we fragmentach dusz utknęli w niższych polach 2D – 4D), są specjalnie ukierunkowani na jednostki bardzo się narzucające i związane z nękaniem. To dlatego, że te grupy mają naturalne predyspozycje do akumulowania przytłaczających ilości miazmy 2D, co prowadzi do potencjalnych problemów chorobowych (energetyczne blokady) w ich ciałach. Aby wspomóc łagodzenie tych powstających w polu blokad, musi nastąpić ich tranzyt - w celu uwolnienia tego wzbierającego ciśnienia w ludzkich ciałach i planecie. To oznacza, że te siły muszą być przeniesione do innego kontinuum czasoprzestrzeni lub całkowicie poza ten Układ Słoneczny, a gospodarz – strażnik Kryształowej gwiazdy musi to wszystko wiedzieć, aby dopełnić protokołu przeniesienia.

Opiekun Graala i duchowa wspólnota

Podczas cyklu wznoszenia w materiał nowej ery przenika coraz więcej pozawymiarowych czynników kontrolujących stanowiących konkurencję, chcących zapisać kody ich DNA w Ziemi. Wiele wspólnot duchowych nowej ery, które pojawiły się na Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat, powstało z inicjatywy grup spoza planety i ma w programie zbieranie lub kontrolowanie DNA. (Musimy pamiętać, że DNA jest formą waluty, która jest wykorzystywana przez grupy spoza planety, które nie są kontrolowane przez czarnomagiczne pieniądze z Oriona, jak to jest na Ziemi). Pewne grupy ET kontaktują się z reprezentantami ludzi na Ziemi, są też „kontaktowcy” lub uprowadzeni, którzy mają we wspomnieniach z innych wcieleń lub akcji zapisaną ich historię DNA. Wiele razy grupy ET przechwytywały osoby z kontraktami na służbę światu, które miały dokonać karmicznego zadośćuczynienia lub naprawienia błędów, a które na innych liniach czasu piastowały wysokie pozycje związane z władzą. Galaktyczni ambasadorowie, kapitanowie statków, osoby publiczne, faraonowie, bojownicy o pokój, papieże – to są osoby, które miały wysoki poziom rozpoznawania i mocy danej im od ludzi. Rekrutacja takich przywódców z poprzednich wcieleń poskutkowałaby tym, że inni ludzie żyjący na Ziemi chętniej by ich naśladowali w zorganizowanych grupach, jednak nie kwestionowaliby ich motywów. Ponieważ mieli podążać za tymi osobami wcześniej w innych wcieleniach, rozpoznają je na poziomie duszy i łatwo można manipulować wspomnieniami ich świadomości na poziomie uczuć, przy czym rzeczywiście trudno to zauważyć. Na przykład, ktoś może na poziomie duszy rozpoznać swego zabójcę z poprzedniego życia i czuć, że dusza ciągnie go w czyjąś stronę, jednak ten energetyczny przymus nie pojawia się z powodów, o jakich ona / on myśli. Kiedy ludzie nie mają punktu odniesienia do wzniesienia, duchowego uzdrawiania i wielowymiarowej rzeczywistości, na ziemskiej płaszczyźnie większości bardzo trudno jest rozróżnić pomiędzy ciemnością a światłem, fałszem a prawdą. Często ludzie ślepo podążają za przywódcą i łatwo oddają własny autorytet, po czym przez wiele wcieleń funkcjonują w archetypie straumatyzowanego ucznia guru lub zniewolenia przez mistrza. W przypadku większości takich rekrutacji do duchowych społeczności używano podobnego szablonu, który można szybko rozpoznać i w którym będzie się odbywała archetypowa rozgrywka mocy pomiędzy guru a uczniem. Guru wychodzi z poziomu absolutnej mocy i uwielbienia przez czciciela w celu przekonania ucznia, żeby wierzył że dzięki niemu i jego łasce zostanie obdarzony wiecznym zbawieniem. Członkowie wielu grup wciąż wierzą, że to jest droga do odnalezienia Boga - zamiast szukania Boga w sobie.

Ponieważ ten wątek o ludzkiej rasie 2D właśnie się otworzył, mistrzowie Vairagi, którzy są związani z gwiezdnymi wrotami 2D upadłych linii krwi pośród tej rasy, rekrutowali do wspólnot duchowych na Ziemi. To są frakcje z wszechświatowych rodów powiązanych z upadłymi Melchizedekami.

Upadłe frakcje Melchizedeka konkurują w kontrolowaniu DNA i mają własną historię powstałą na terenach Indii związaną ze starożytnymi plemionami, które wyemigrowały z okolic 2D gwiezdnych wrót w Jerozolimie. Wiele światowych religii i duchowych nauk wywodzi się z Jerozolimy, na przykład buddyzm, który powrócił do Indii a następnie przeniósł się na Daleki Wschód, aby tam rozwinąć swoje sieci. Wzgórze Świątynne jest bardzo ważnym dla naszej planety centrum energii, a strażnicy Graala będą przyciągani w pobliże tego rejon lub do Indii, kiedy tylko będzie to możliwe. Mogą też mieć skłonności do angażowania się w aszramy lub czuć potrzebę kontaktu z duchowymi przywódcami z hinduskich rodów lub z ludźmi, którzy wracają do Indii, aby tam żyć w komunach. Upadłe aspekty tego lądu są podłączone do osób, które są wcielone w tych grupach dusz, rasach ludzi lub gwiezdnych rodzinach. Są bardziej podatne na manipulacje świadomości przez naśladowanie zwyczajów systemu kastowego Indii. Jednak, wiele z tych grup dusz pojawia się tu, aby uzdrowić wzorce archetypów pierwotnego chaosu lub Tiamat. Tiamat jest aspektem Bogini Matki w planecie, która zstąpiła do pól chaosu i została uwięziona we wnętrznościach Ziemi po wybuchu jej świadomości.

Zagadnienia związane z wpływami ludzi z pierwszej i drugiej rasy będziemy jeszcze omawiać, a skupimy się na nich, ponieważ te plemiona potrzebują przejścia i rehabilitacji. Ustępujące plemiona muszą być przeniesione z fałszywych linii czasu i miejsc z fałszywymi danymi dotyczącymi tożsamości. To znaczy, że wspólnoty duchowe, które zostały zgromadzone w oparciu o te rodziny dusz ludzkiej rasy są poddawane ekstremalnym naciskom, aby ujawnić wiele prawdy dotyczącej karmicznych linii czasu całej tradycji guru – uczeń. Wiele osób musi być uwolnionych z hipnozy i mesmeryzmu astralnego splendoru stosowanego do wiązania oraz podłączania przewodów do ludzkich źródeł światła. Ścieżka do suwerennej wolności jest po to, aby dowiedzieć się, jak zyskać wewnętrzną trwałość, a więc znaleźć w sobie źródło światła, które jest efektem stworzenia bezpośredniego połączenia z Bogiem. Nie możemy płacić innym za własne zbawienie, musimy po prostu wykonać wewnętrzną pracę uzdrawiającą nasze serca, dusze i ducha.

Siła w jedności świadomości

Musimy pamiętać, że przed świtem jest najciemniej, wiedząc to możemy poprzez duchowe praktyki usunąć z siebie ciemność i wzbudzić potężne wewnętrzne światło. Nie możemy ulegać poczuciu bezsilności, które zostało stworzone celowo, i aby wykorzystać nasze niewinne serca lub czystość. Nie możemy ulec pokusom popychającym nas do działania w codziennych kontaktach: brak etyki, złośliwość, chciwość, lub wykorzystywanie naszych przyjaciół – braci i sióstr. To, co dzieje się na świecie, może utwardzić nasze serca, osłabić pomniejsze dusze i może sprawić, że przeciętny człowiek stanie się zgorzkniały i rozżalony. Aby utrzymać się na kursie i pozostać w zgodzie z etyką ducha Chrystusa, musimy pozostać duchowo silni. Bez względu na system, manipulacje czy gry toczone wokół nas przez innych ludzi lub Obcych, musimy pozostać silni i nie kupczyć naszą etyką. Jeśli czujesz, że jesteś zakładniczką / zakładnikiem jakichś macek w materialnej strukturze świata, musisz tym bardziej pozostać silna / silny. To jest test emisji duchowego systemu awaryjnego. Kiedy czujemy się przytłoczeni takimi trudnymi sytuacjami, gdy widzimy to u innych, chcielibyśmy dać się ponieść i odeprzeć to energetycznym tsunami, takie uczucie bezsilności jest normalne. Kiedy czujemy się bezsilni w pewnych trudnych sytuacjach, możemy mieć problemy z zawierzeniem i nadzieją. Nasza wiara w siebie jest testowana do maksimum a naszym prawdziwym duchowym celem jest przeprowadzenie w tej sprawie badania. Gdy nasz duch jest wierny i czysty, pozwala nam pozostawać w strumieniu życia. W przypadku, gdy musimy upewnić się, czy jesteśmy wierni sercu, to może też wywołać duchowy kryzys. Gdzie jest granica pomiędzy byciem wiernym swemu sercu i życiem prawdziwie, bez szkody i oddziaływania osobistą mocą, aby przejąć kontrolę nad sytuacjami przez własne działania i impulsy? Jakie granice musimy postawić, aby utrzymać się przy zdrowych zmysłach, gdy inni ludzie mogą próbować wywierać na nas większy nacisk? Aktualne trudne sytuacje mogą być związane z grawitacją i ostatecznością. Gdy głęboka grawitacja zmienia życie a w naszych ciałach zachodzą wewnętrzne zmiany, to i nasze relacje z innymi ludźmi zmienią się lub zakończą.

Jeżeli możemy pozostać w stanie czuwania podczas tej fazy ciemnej nocy dla duszy, możemy to zobaczyć wyraźniej, i stawić temu czoła. Możemy odrzucić nasze ciężary, otworzyć nowe drogi i nowe możliwości, jakie pojawią się w tym nowym roku. Te obecne dostrojenia prowadzą do głębokiego kopania w polach chaosu w celu odrodzenia, wskrzeszenia z ciemnych popiołów tego gruzu niższej materii, w celu przemienienia w istoty lepiej zestrojone z nowymi liniami czasu, które mają potencjał do ukazania się z najlepszej strony. Cień i śmierć energii, która istnieje w naszych przeszłych liniach czasu w polach niższej materii, ciemne szablony materii, są podczas tego cyklu spalane. Dla niektórych z nas oznacza to wyzwolenie z pewnych dziedzin życia, dla innych którzy odmawiają dostosowania i elastyczności przy zmianach, może to oznaczać pogrążanie się w szaleństwie. Jeśli możemy pracować z tymi naciskającymi siłami bez oporu, możemy spalić ciemne fragmenty i wyrzucić śmieci. Jeśli będziemy walczyć ze zmianami, sami możemy podczas tego procesu spłonąć. Należy bardzo uważać, znaleźć miejsce wewnętrznego spokoju, ciszę i codziennie komunikować się ze swoim wewnętrznym duchem.

Proszę, weźcie z powyższego tylko to, co przyda wam się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzućcie. Dziękuję za męstwo i bycie poszukiwaczami prawdy.

Jestem suwerenną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na ścieżce w jasności naszego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem Lisa