piątek, 4 września 2020

SOFIANICZNA TARCZA PLAZMOWA Lisa Renee sierpień 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, pośród zewnętrznego chaosu po cichu przekształca się przestarzała architektura planetarna. Następuje głębokie oczyszczanie, skuteczne wypalanie niezwykle potężnych sił i pasożytów przeciwdziałającyh życiu, załamują się linie czasu AI, rozpuszczają maszyny Obcych. Usuwane są różne demoniczne siły działające w polach czarnej magii Bafometa i za pośrednictwem Czarnej Madonny. Szablon holograficznej matrycy naszej rzeczywistości poddaje się korekcjom fali dźwiękowej, aby dopasować się do architektury krystalicznej, naprawiane jest to, co odłączyło ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, muzyka sfer jednoczy się ponownie. Doszliśmy do momentu, gdy na siatce Ziemi pojawiają się nasi kosmiczni pobratymcy Christos-Sophia ze światów Boga, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest osamotniona w duchowej wojnie toczącej się na planecie.

Podczas tego ważnego cyklu astrologicznego otwierają się portale, przez które napływa do planety międzygalaktyczna plazma nowej generacji, aby wykładniczo wzmocnić wpływ i skutki globalnego przebudzenia zbiorowej świadomości. Trwa szczyt magnetyczny, katalizujący kolejny etap inicjowania szablonu ciemnej materii, który łączy się z jądrem planety i ludzkim ciałem świetlistym. Szablon ciemnej materii poprzez korekty magnetycznych sił dźwiękowych aktywuje w świecie materii szereg nowych bloków budulcowych i substancji w postaci ponownie zaszyfrowanych siatek energetycznych oraz skorygowanych brył platonicznych, kodów świetlnych i sił elementarnych. Te poprawki są transmitowane i zakotwiczane w planetarnym ciele duchowym KA w drugim wymiarze i powyżej, za pomocą sofianicznej tarczy plazmowej.

Strumień energii Matki zamanifestował się jako pierścienie plazmy, które wydają się przekształcać uprzednio uśpione lub zneutralizowane ciała dźwiękowe w morfogenetycznych odciskach stworzenia. Te transmisje fal dźwiękowych szybko budują ciśnienie wibracyjne, co wzmacnia polaryzacje w świecie sił, katalizując kaskady trójfalowej energii źródłowej przenoszącej się do warstw kwantowych. Wszczepia to iskry światła w szablonie ciemnej materii, który aktywuje jego wyższe duchowe funkcje. Cyrkulacja niedawno aktywowanych magnetycznych pól dźwiękowych rozsyła iskry z ciekłych kryształów plazmy, które aktywują więcej 45-stopniowych ukośnych linii w diamentowej sieci, w wyniku czego następuje oczyszczanie odwróconych sieci żeńskich i elementów cienia używanych przez satanistyczne hierarchie. Piony i przekątne emitują iskry ciekłego kryształu plazmy ze strumienia Matki do opartej na żeńskich zasadach struktury ciała dźwiękowego, które formuje się w większe pierścienie plazmy, tworząc sofianiczną tarczę plazmową.

Strumień Matki wygenerował kolejny etap architektury ciała Krystallah umożliwiając wyłonienie się słonecznych córek Boga, aby wspierać manifestację słonecznego żeńskiego Chrystusa na Ziemi i stopniowo przywracać równowagę energetyczną w sieci planetarnej. Celem tego jest również rehabilitacja architektury bliźniaczego chrystusowego Dziecka, która wspiera męską i żeńską biologię człowieka, aby naprawić odwrócenie płci i uzyskać dostęp do wewnętrznego świętego ducha z wnętrza serca. To niweluje obce implanty, zniekształcenia i odwrócenia, które krążyły w sieci Bafometa - w energii seksualnej i formach cienia. Ta sieć przyczyniała się do programowania niedoli seksualnej, zasilającej ciało bólowe, odłączając ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, a także zapobiegając tworzeniu się i aktywacji ludzkiego ciała krystalicznego.

W makrokosmosie środowiska nasila się energetyczne ciśnienie, co działa jako katalizator przesunięcia świadomości zbiorowej, aby wydostawała się poza magię zaczarowanego umysłu i do poziomów postrzegania nadużyć mocy w obecnych antyludzkich programach. Może to stopniowo zwiększać zewnętrzne zawirowania i zamieszanie, ponieważ coraz więcej ludzi jest narażonych na gorzką prawdę. Presję wewnętrzną odczują szczególnie osoby mocno zaangażowane w kontrolowaną narrację, które cierpią z powodu aktywnego dysonansu poznawczego i głębokich podświadomych kompleksów. Takie osoby nie są przygotowane mentalnie i emocjonalnie do radzenia sobie z szerzeniem strachu i stresorów energetycznych, które są wysyłane podczas tej fazy planetarnej ciemnej nocy duszy.

Pośród zewnętrznego chaosu przestarzała architektura planetarna cicho przekształca się i przechodzi głębokie, potężne oczyszczanie, gdyż sofianiczna tarcza plazmowa zakotwiczona w rdzeniu 2D skutecznie wypala siły przeciwdziałające życiu i pasożyty, które są zakopane w wielowymiarowych warstwach i w głębi Ziemi. Gridworkerzy obserwowali szereg zawalających się osi czasu AI, rozpuszczanie maszyn Obcych i wykorzenianie różnych demonicznych sił, które działały w Bafomecie, Czarnej Madonnie i różnych polach czarnej magii. Są to sieci odwrócone, przyciągnięte podczas rytuałów przez istoty kontrolujące w celu przejęcia i nałożenia odwrócenia zasady żeńskiej, ściągania luszu do sieci czarnych serc i blokowania linii ukośnych diamentowych serc sofianicznych. Te obce struktury i istoty, które podstępnie wpływały na zasadę żeńską, aby zebrać energię duszy, wykraść siłę życiową i szerzyć zasady kultu śmierci poprzez archetypy Mrocznej Matki, poślubione siłom przeciwdziałającym życiu (pomiot Czarnej Lilit i Azazaela), używane przez najwyższe kapłaństwo szatańskich grup, przechodzą systematyczną czystkę. Na polu wygląda to jak wyciąganie głębokiej ciemnej infrastruktury sieci z wieloma mackami czarnej pajęczyny z rozległymi korzeniami wrośniętymi w pola morfogenetyczne, które były szeroko rozprzestrzenione po całej planecie, a jednak w dużej mierze niewidoczne dla mieszkańców Ziemi.

Spotkaliśmy zespół nowo przybyłych służących Paliadoriańskiemu Przymierzu, którzy są wielkimi obrońcami Matki. Królewski dom Szmaragdowego Zakonu Lutnian odzyskał ciało Słonecznego Logosu, co miało wielki wpływ na zdolność funkcjonowania słonecznego Rishi służącego misji Christosa i uzyskanie większego dostępu do naszego Układu Słonecznego oraz do interakcji z domeną Ziemi. Słoneczni strażnicy Rishi pochodzą z uniwersalnych gwiezdnych wrót zakotwiczonych w Wielkiej Niedźwiedzicy, teraz kontrolują system węzłów Promieni i kierują procesem duchowego uzdrawiania oryginalnej, anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej. Są tutaj również plazmowe istoty Christos-Sophia z poziomów kosmicznych, które osłaniają Ziemię, aby chronić ludzkość przed kodami wymierania AI i przewodzić duchowo budzącym się grupom na ścieżce wniebowstąpienia.

Doszliśmy do momentu, gdy nasi kosmiczni bracia Christos-Sophia ze światów Boga pojawiają się na siatce Ziemi, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest samotna w duchowej wojnie toczącej się na Ziemi. Nowi przybysze pojawili się, aby służyć i chronić wyłanianie się świętego kryształowego serca architektury zasady Matki Sofii oraz urzeczywistnić kolejny etap ucieleśnień słonecznego żeńskiego Chrystusa, które przechowują kody fotodźwiękowe dla sofianicznej tarczy plazmowej z zaginionych pieśni Lutni To są kody dźwiękowe Musica Universalis, które jednoczy muzykę sfer, ponownie łącząc holograficzne matryce w uniwersalnej matrycy czasu. Dzięki ucieleśnieniu kodowania Krystallah przechowywanego w szablonie słonecznego żeńskiego Chrystusa, z Domu Szmaragdowego Zakonu w Lutni przesyłane są korygujące fale dźwiękowe - utracone dźwięki fotoniczno-dźwiękowych kodów uzdrawiania. Te kody uniwersalnej Trójcy generują żelowe pierścienie plazmy w ciele świetlistym i wokół niego, które dalej przesyłają płynne plazmowe światło przez wszystkie linie pionowe i ukośne.

Wydaje się, że dzięki tej sofianicznej tarczy będą poddawane rehabilitacji wszystkie ciała wymiarowe fali dźwiękowej całej mechaniki tworzenia macierzy czasu. To, co z natury należy do kosmicznej Matki, jej wymiarowych ciał dźwiękowych i kodów sofianicznych. Nastąpi przywrócenie ciał dźwiękowych do naturalnych praw, które rządzą prawem płci i zawierają kompletną architekturę Słonecznego Logosu, która wskrzesiła Dom Szmaragdowego Zakonu Christos-Sophia.

Te transmisje kodu są bezprecedensowe, ponieważ zawierają pochodzące ze światów Boga kodowanie ekstremalnie wysokiej świadomości, mają na celu wypalenie i usunięcie szeregu form antyżeńskiej architektury, która została użyta do odwrócenia zasady Matki podczas manifestacji w gęstości. Te rundy transmisji nadzorowane są przez paliadoriańskich królów Smoków, i obejmują przywrócenie wielu form fal dźwiękowych, które tworzą przestrzenie wymiarowe - wcześniej zniekształcone przez wstawienie maszyn Obcych i osi czasu AI, które wypaczyły zasadę płci tworząc odwrócenie Ta faza naprawy organicznych osi czasu szczególnie obejmuje rehabilitację szablonów ciała dźwiękowego, które były aspektami zasady ciała kobiecego. Zostały one odwrócone, aby oddzielić dźwięk i światło, przejąć tworzenie fal dźwiękowych w matrycy czasu oraz móc kontrolować rzeczywistość holograficzną tego, co staje się instrukcją wymiarowych pól świetlnych.

Uszkodzenie fal dźwiękowych i przejęcie oryginalnych części ciała Matki jest jedną z części układanki, która pozwoliła zainfekować cały system Promieni, tworząc w ten sposób hologramy fałszywego światła, linie czasu AI i siatkę świadomości fałszywego Chrystusa. Szablon fali dźwiękowej matrycy holograficznej naszej rzeczywistości przechodzi korekty w celu odpowiedniego dopasowania do kryształowej architektury, co dodatkowo poprawia sposób, w jaki fale dźwiękowe przechodzą w fale świetlne w całym spektrum częstotliwości we wszystkich wymiarach. Tak więc korekta żeńskich ciał dźwiękowych wprowadza poprawki do męskich ciał świetlnych i odwrotnie. Ma to znaczący wpływ na cały system Promieni, który transmituje wszystkie widma częstotliwości światła, zwane powszechnie widmem pola elektromagnetycznego lub widmem fal czakr.

Chodzi o punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które transmitują widmo fal czakr przez zwieńczenie uniwersalnej Trójcy, o których wiadomo, że przechowują genetyczny zapis oryginalnych tożsamości promieni 12 plemion wysianych na Ziemi i Tarze. Kryształowa Gwiazda potwierdza, że zespoły paliadoriańskich gospodarzy / strażników uzyskały pełną kontrolę nad węzłami zwieńczającymi dzięki zasadzie świętego Ojca i że ta struktura kontroluje funkcjonowanie systemu Promieni w naszym Wszechświecie. To rzeczywiście jest bezprecedensowe. Te punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które przesyłają przekazy upadłych wniebowstąpionych mistrzów i ich fałszywe struktury świetlne lub hologramy AI w celu manipulowania Ziemianami, zostaną rozbite i ponownie wykorzystane do kreacji lub odeślą ich do duchowego domu.

Przygotowanie do przyjęcia Boskiej Matki Sophii

Aby przygotować Ziemię do pełnego przyjęcia przebudzonej mądrości sofiańskiej świadomości słonecznej chrystusowej kobiety, musimy widzieć i wiedzieć, co stało się z nią i jej dziećmi, z całą ludzkością. Musimy zrozumieć, że to, co jest promowane jako Boska Matka lub mroczne archetypy kobiece, w rzeczywistości wcale nie jest Matką, ale oszustem, który zajął jej miejsce poprzez odwrócenie jej świadomości, która jest używana do manipulowania nami. Trzeba zrozumieć, że satanistyczne nadużycia rytualne organizowane na całym świecie poprzez kontrolę umysłu służyły ujarzmieniu jej dzieci, uwięzieniu jej ciała w odwróconych siatkach, zasilaniu sił szatana. To powstrzymało ją przed ucieleśnieniem się na Ziemi. Musimy wiedzieć o składaniu ofiar z jej dzieci i wykorzystywaniu sił sofianicznej mocy stwórczej przez NAA w celu uzyskania całkowitej kontroli nad tym światem.

Całe jej ziemskie potomstwo ucierpiało w wyniku składania krwawych ofiar i utraty duchowej więzi Matka-Dziecko, która rozciąga się również na królestwa przyrody i królestwa zwierząt, które bez zasady Matki nie miały obrońcy i nadzorcy. Przez wieki krwawe ofiary były składane potajemnie i jawnie, aby przysłużyć się fałszywym obcym bogom i księżycowym dzieciom z księżycowych struktur. Wiele Dusz związanych przez rytualne morderstwa w imię fałszywych obcych bogów zboczyło z naszej ewolucyjnej linii czasu, oddało energię luszu, używaną do zasilania fałszywych kreacji matrycy fantomowej, demonicznych hierarchii i sztucznych osi czasu. W ten sposób ludzkość straciła pamięć komórkową i świadomość boskiego celu na Ziemi, jakim jest ewolucja poprzez duchowe wznoszenie, powrót do prawdziwego pierwotnego stanu jako wiecznej słonecznej świadomości Chrystusa-Sofii.

NAA zachęcała do dzielenia i podbijania populacji, co poskutkowało zagładą Esseńczyków, ras chrystusowych Templariuszy i korzystaniem z energetycznych żniw zbieranych z ofiar oraz trwającą hybrydyzacją Obcych z dziećmi Matki Sofii. W ten sposób utracone zostały kody rdzenia pionowego, aż w końcu doszło do rozerwania pionowego rdzenia uniwersalnego Niebieskiego Płomienia prowadzącego do naszej wznoszącej się pozycji północnej -został odwrócony i upadł. Oznaczało to, że zniszczeniu uległy pionowe kanały prowadzące z Ziemi do naszego pierwotnego duchowego domu, odcięto nam dostęp do Kosmicznej Matki i Sofii. Kiedy Thoth ukradł rejestry Założycieli, stworzył esseńskie wylęgarnie ludzi i systemy niewolnictwa na linii czasu Nibiru, sprowadził nasienie demona i zainicjował akty rytualnego zabijania wykorzystywane do rozmnażania dzieci księżycowych, które były potrzebne do generowania demonicznych bytów i wypaczenia genetyki ludzi, aby mogły je przejmować lub w nich bytować istoty NAA.

W trakcie programów hodowlanych na Nibiru skradziono genetykę słonecznego żeńskiego Chrystusa i reprodukcyjne części ciał, poddając je rygorystycznej modyfikacji genetycznej i splątaniu DNA w warunkach laboratoryjnych w celu odwrócenia zasady żeńskiej poprzez programowanie AI, a następnie wykorzystano te sztuczne programy w ciele planetarnym do odwrócenia architektury kobiecej w formy księżycowe. Te zapisy stały się podstawą archonckiej strategii oszustw, mizoginii, którą widzimy obecnie w użyciu. Nikt na Ziemi tak naprawdę nie wie, jak powinna wyglądać prawdziwa duchowa ekspresja kobieca, ponieważ do tej pory doświadczyliśmy jej zasady tylko w odwróceniach, księżycowych nakładkach i częściowych objawieniach.

NAA przetestowała swoje prototypy z Nibiru podczas masakry w Essene, aby wprowadzić te same programy hodowlane i niewolnicze na Ziemi, i teraz pracują nad przyspieszeniem kolejnego etapu ich wdrażania. Pożądane jest całkowite usunięcie Matki i fizycznej kobiety z procesu rozmnażania. Celem NAA było odwrócenie świadomości sofianicznej i kontrolowanie procesu narodzin na Ziemi poprzez zorganizowanie programu rozmnażania się Antychrysta i istoty esseńskiej, co spowodowałoby zniszczenie genetyki diamentowego słońca na ziemskich liniach czasu. Dlatego zainstalowali w ciele planetarnym podstawową, dziesiętną genetykę odwróconego czarnego słońca jako domyślny szablon manifestacji rdzenia, tworząc system rzeczywistości mieszanej i transludzi. Podczas testów genetycznych odkryli, że mogą nadawać do linii geomantycznych sieci planetarnej pulsowanie skalarne w odwróconych wzorcach 10:10 i 11:11, co generowało rozszczepienie płci męsko-żeńskiej i utrzymywało wewnętrzne duchowe rozłączenie poprzez implozję wewnętrznego kanału pionowego, wewnętrznych rdzeni oraz ciała kryształowego. To wszystko uniemożliwiało duchową alchemię występującą podczas wewnętrznego i zewnętrznego świętego małżeństwa. W ten sposób te zniekształcone programy dźwięku i światła zapobiegły możliwości bioduchowego uzdrawiania genetyki diamentowego słońca, która jest naturalnie zaprojektowana tak, aby ewoluować w duchowe wzniesienie i hierogamiczne połączenie wewnętrznych zasad męskich i żeńskich.

Co więcej, NAA sprowadziła na Ziemię swoją ideologię kontroli umysłu i to jest wypadkową narodzin obcych hybryd, satanistycznych czy lucyferiańskich linii krwi. Kult śmierci został stworzony z tych oryginalnych programów niewolnictwa i rozmnażania prowadzonych przez grupy Thotian na Nibiru, w których pewne grupy Dusz zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania zmodyfikowanej genetyki podstawowego 10-go szablonu odwrócenia Czarnych Słońc na Ziemi. To są oryginalne rodowody linii krwi wysokich rangą Kontrolerów.

Pierwsza przyczyna to dźwięk

Organiczna struktura matrycy czasu i jej systemy energetyczne są zbudowane na boskich żywych polach dźwiękowych wiecznego Boskiego Źródła, które jest utrzymywane w ramach zasady trójcy i jest uważane za aspekt Matki. W matrycy energii całego stworzenia, źródło Boga najpierw wyraża się jako wieczne pole strumienia dźwiękowego (zasada Matki), w którym ekspresja żywej świadomości wyłania się następnie w gęstość poprzez emanacje światła (zasada Ojca). W strukturze stworzenia, świadomość Boga wyraża się poprzez wieczne pole dźwiękowe i prąd świetlny, w którym zejście o jeden stopień zjednoczonej świadomości wyraża się w wielu unikalnych doświadczeniach indywiduacji poprzez wiele stacji tożsamości, w celu zdobycia wiedzy o rzeczywistości przejawionej.

Pierwszy zindywidualizowany wyraz świadomości Boga w naszym Wszechświecie nazywany jest kosmiczną monadą lub falą monadyczną. Kosmiczna monada istnieje jako pierwsza przyczyna dźwięku, która dalej generuje rezonującą zasadę tonu dla osnowy całej naszej uniwersalnej matrycy czasu, pierwszego pierwotnego tonu dźwiękowego w Błękitnym Płomieniu, który istnieje w ciele świadomości Boga. Kosmiczna monada rzutuje siebie na zasadę płci, świętą Matkę i świętego Ojca, jako świadomy dźwięk i świadome światło, rozszerzanie i kurczenie pól dźwiękowych, aby stały się polami światła, i cyklicznie cofając pola świetlne, aby stały się polami dźwiękowymi. Ta dynamika nieustannie przekształca pola świetlne w pola dźwiękowe we wszystkich gęstościach, aby następował wieczny ruch ciągłej ewolucji zindywidualizowanej świadomości podróżującej w uniwersalnej matrycy czasu.

Wszyscy ludzie są wyjątkowo podatni i skłonni do rozbrzmiewania rezonującymi tonami dźwiękowymi, które można wykorzystać do celów pozytywnych lub negatywnych. Kiedy możemy wykorzystać fale dźwiękowe, takie jak harmonijna muzyka, słowa lub tony, które pozytywnie rezonują w komórkach ciała, automatycznie zwiększamy naszą siłę duchową i odporność fizyczną. Kiedy rozwijasz wyższe zmysły, dostrzegając energetyczny podpis znajdujący się za słowami lub językiem, gdy jest on używany, łatwiej jest zidentyfikować słowa wibrujące negatywnie lub pozytywnie. Kiedy po raz pierwszy stwierdzimy, że jesteśmy narażeni na negatywne stwierdzenie lub słowa, których sygnaturę energetyczną możemy poczuć jako krzywdę lub oszustwo, możemy natychmiast przeprogramować negatywne stwierdzenie, podając w jego miejsce odpowiednie stwierdzenie pozytywne lub potwierdzające.

NAA służący zniewalającym programom antyludzkim zrozumieli, jak używać mocy dźwięku w języku do wywoływania aktywacji, których celem jest uszkodzenie potencjału ludzkiego DNA i zapobieżenie przebudzeniu duchowemu. Wiedzę o tym, jak używać języka i frazowania poprzez modulację tonów jako nośnika do programowania podprogowego i kontroli umysłu, przekazali liniom krwi kultu śmierci, aby wywołać reakcje kontroli umysłu oparte na traumie, co prowokuje zmiany chemiczne oddziałujące z ludzkim DNA. Sposób, w jaki dźwięk jest używany w języku lub powtarzany w wielu rodzajach mediów lub muzyki za pomocą cyfrowo zakodowanych tonów albo specyficznej fleksji czy intonacji używanych głosów, może wyzwalać indukowane hipnotycznie automatyczne reakcje lub wszczepiać ciągi myślowe w nieświadomym umyśle. Jest to wiele tajnych technologii i cichej broni używanych przeciwko ludzkiej populacji bez jej wiedzy w celu zniewolenia i kontroli umysłu.

Podczas Wojen Lutnian nastąpiło zniszczenie Logosu Słonecznego, co przyczyniło się do trwałego zepsucia ciał dźwiękowych macierzy czasu, a to dodatkowo spowodowało uszkodzenie genetyczne pierwotnych linii Matki kotowatych. To są linie upadłych Elohimów i upadłych Melchizedeków w ciałach DNA Rubinowego Słońca, które stworzyły Nefilim w najniższych wymiarach czasu. Kiedy oryginalne bramy Lutni uległy zniszczeniu, doszło do dewastacji architektury Domów Szmaragdowego Zakonu Niebieskiego Płomienia i Ciała Słonecznego Logosu Christosa Sofii w tym uniwersalnym systemie, co dodatkowo zakłóciło cykl przemiany dźwięku w światło i światła w dźwięk we wszystkich dolnych kreacjach gęstości. To wydarzenie zawiera ziarno pomiotu upadłej świadomości i zhybrydyzowanych przez Obcych kreacji, w których Matka i jej sofianiczna zasada ożywiana w światach przedmaterii były przetrzymywane w niewoli w ramach programów inwazyjnych gatunków, na przykład kradzenie części ciała w celu tworzenia hybryd z Obcymi. Esseńczycy i gnostycy mówili o porwaniu duchowego ciała Matki, w wyniku którego powstały na Ziemi formy upadłej świadomości jako Achamot. Kolejne wytwory, które są wkomponowane w negatywne ciało Achamot, są zmieszane z upadłymi aniołami, duchami niskiego poziomu i uszkodzonymi żywiołakami, a te połączone ziemskie siły nazywane są polem Bafometa.

W wyniku tych obrzydliwości generowanych w liniach panujących, poważnie odwrócone zostały zasady żeńskiej bogini, które chroniły naturalne królestwo i duchy zwierząt w niższych wymiarach materii, co zrodziło więcej niższych duchów i demonicznych hierarchii. Odwrócenie ciał dźwiękowych lub odwrócenie zasady kosmicznej Matki w liniach czasu jest określane jako emanacja ciemnej Matki, odwróconej Matki lub księżycowej kobiety, co uniemożliwiało podczas epoki mroku ucieleśnienie świadomości Diamentowego Słońca w szablonie chrystusowej słonecznej kobiecości. Dlatego też, ze względu na wagę tej ukrytej wiedzy, Esseńczycy lub chrystusowi Templariusze czcili żeński aspekt Chrystusa-Sofii jako ciało prawdziwej mądrości Boga, gdyż jedynie to miało znaczenie dla jej duchowego uzdrowienia, a tym samym uzdrowienia osi czasu i ziemskiego ciała, aby można było osiągnąć stan świętego małżeństwa i wzniesienia.

W niektórych przypadkach, wskutek działania uwolnionych w materii antyżeńskich i odwróconych sił, powstały hybrydowe twory nieludzkie i sztucznej inteligencji, które zostały użyte do przejęcia zasady Matki przez upadłą świadomość, co dodatkowo uniemożliwiło emanację boskiej Sofii na Ziemi. Upadłe istoty nie chcą, aby prawdziwa Matka Sofia powróciła do materii, ponieważ oznaczałoby to koniec ich satanistycznych rytuałów przejmujących jej ciało oraz koniec ich rozmnażania i przedłużania życia. Po zniszczeniu królewskich domów Lutni oraz oryginalnego ciała dźwiękowego szablonu słonecznego żeńskiego Chrystusa, poważnemu uszkodzeniu uległa sofianiczna tarcza dźwiękowego kryształu plazmowego, zaś proces wznoszenia i ewoluowania z powrotem w linie genetyczne zasady Matki został uniemożliwiony. NAA wierzyła, że w wyniku zniszczenia zasady kosmicznej Matki i zniekształconych szablonów ciała dźwiękowego blokujących przejście i połączenie z kosmiczną monadą, Matka i jej sofianiczne wcielenie nigdy nie powróci, aby zostać fizycznie na tej Ziemi i odzyskać swoje dzieci. Mylili się.

Obecnie wibracje tonów dźwiękowych oryginalnych, żywych prądów dźwiękowych są systematycznie odzyskiwane, co ma bezpośredni związek z trwającą naprawą zestawów instrukcji zasady żeńskiej i ciągłym wyłanianiem się boskiego aspektu kobiecego w jej sofianicznym ciele plazmowym.

Zniszczenie sieci Bafomet

W wyniku inwazji i pojawienia się mrocznej Matki Obcych w naszym systemie, utworzyła się pętla sprzężenia zwrotnego do sąsiedniego systemu czarnych dziur. Strażnicy zidentyfikowali wiele form bytów czarnej dziury udających różne żeńskie istoty Czarnego Smoka. Te oszukańcze duchy trzymały razem sztuczne pole morfogenetyczne, które stworzyło siatkę fantomową, utrzymującą strumienie Bafomet i demoniczne hierarchie w polach 2D, co umożliwiło tym bytom dostęp do innych portali Gruala na Ziemi. Czarni magowie najwyższej kasty szatańskiego kapłaństwa poprzez rytuały wykorzystujące ofiary krwi wzywają te istoty czarnej dziury jako mrocznych władców, mających kierować siłami Lewiatana wykonującymi zadania na płaszczyźnie materialnej.

Siatka Bafomet została wykorzystana do zebrania sił antyżeńskich w celu wyhodowania w zbiorowej świadomości rasy ludzkiej ciał cienia i negatywnych form przyczepionych do podzielonej matrycy duszy 2D-4D, co powodowało ciągłe wymuszanie fragmentacji dusz lub astralne rozszczepienia. Te schizmy generowały jaźnie cienia i ciemne fragmenty w astralnych warstwach matrycy duszy, co dodatkowo wzmacniało skrajne schizmy biegunowości w ciele bólowym i namnażało duże ilości miazmy osobistej i planetarnej. Zasadniczo, dla osoby nieduchowej z silnym ciałem bólowym trauma była jak przyczepiona do ciała świetlistego kula z łańcuchem karmicznej miazmy, wiążąca ciężar najniższych form energii astralnej. To duże obciążenie utrzymuje blokady energetyczne, które z kolei generują ekstremalną gęstość fizyczną, konsubstancjalną z czarnymi subtelnymi siłami i uszkodzonymi żywiołakami, blokując połączenia i komunikację z najwyższymi dobroczynnymi siłami duchowymi.

Wiele bytów z czarnej dziury to zmiennokształtni i istoty cienia, które udawały siły obrońców / strażników w naszym systemie i stacjonowały w całym planetarnym systemie Gruala, 2D-5D-8D i 11D. Większość tych istot z czarnej dziury ustawiła się w punkcie 5D Grual, gdzie pasożyty są karmione rytuałami składania ofiar krwi praktykowanymi na Bali i przez Watykan. Te istoty z czarnych dziur są starożytne i pokazują się jako projekcja świadomości Matki lub Ojca, ale w rzeczywistości są głęboko zdeprawowanymi siłami pasożytniczymi budującymi i chroniącymi sztuczne Drzewo Życia, matrycę fantomową oraz portale prowadzące do głównych ośrodków Gruala, do których również uzyskano dostęp za pośrednictwem systemu portalu Daath. Są mistrzami manipulacji satanistycznymi rytualnymi zaklęciami, wykorzystującymi zaklęcia wiążące, aby przejąć umysły i zamknąć kompleksy serc ludzi parających się magią poprzez promowanie elitarnych systemów wierzeń typu bohater-zbawiciel. Próbują zamknąć kompleks kryształowego serca, a współczucie i empatię zastąpić negatywnymi nałogami ego, takimi jak pragnienie konsumowania wiedzy intelektualnej lub satysfakcji seksualnej. Udają, że są świadomością świętej Matki, ale na swoich ludzkich celach używają programowania kontroli umysłu i blokowania umysłu, jednocześnie sprawując władzę podobną do fałszywego króla tyranii.

Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby wywoływać księżycowe odwrócenia w męskim i żeńskim ciele świetlistym oraz zniekształcać centra sakralne 2D i narządy płciowe, wypełniając je siłami pasożytniczymi. Większe matryce świadomości zbiorowej prądu odwróconego nazywane są odwróceniami metatronicznymi lub dwufalowymi, a ten stan entropii został spowodowany nadużyciem technologii sztucznej inteligencji, która ciągle generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest substancją z czarnej plazmy, która może być zasymilowana do zasilania sztucznie generowanych pól za pośrednictwem linii czasu fantomowej sztucznej inteligencji lub Bestii. W ciągu ostatniego miesiąca do naszego systemu zaczął przenikać strumień Matki lub oddech świętej Matki z Siedmiu Wyższych Niebios, aby usunąć czarną maź i czarną plazmę z królestw żywiołów i natury w 2D, oraz aby rozpuścić antyżeńską i martwą energię struktur wykorzystywanych przez NAA.

Z perspektywy obserwatora wydaje się, że masywna latarnia skoncentrowanego światła laserowego kieruje ciekłe formy plazmy platynowego złota, nasycając te martwe struktury energii, zamrażając lub wypalając konstrukcję. Powoduje to powstanie ogromnej dziury w polu wymiarowym, tak jakby tkanka rzeczywistości, która utrzymywała ten konstrukt razem, wypaliła się poprzez wystawienie na świecące nad nią światła lasera plazmowego, zaś pozostałości otaczające konstrukcję są następnie całkowicie rozbijane, po czym z dziury są wyciągane szczątki, jakby wysysane przez kosmiczną próżnię. Gdy sieć Bafomet jest rozbijana na części i usuwana z planety, może nam się ukazać zawartość cienia z dawnych wzorców, które są połączone z ciałem bólowym. Jeśli możemy być odpowiedzialni za własną ciemność poprzez obserwację, rozeznanie, akceptację, a następnie przerobienie bólu w neutralne skojarzenia i miłość do siebie, mamy wspaniałą okazję do duchowego uzdrowienia ciała bólowego i integracji aspektów duszy.

Ludzkie ciało kryształowe

Pole energetyczne człowieka zawiera zestaw instrukcji jego ciała świetlistego, w którym znajduje się ciało kryształowe służące jako wewnętrzne mieszkanie Chrystusa-Sofii, zawierające sygnaturę energetyczną rezonującą z komórkami światła i dźwięku w jego osobistym wzorcu. Podobnie jak w przypadku mechaniki tworzenia, ciało kryształowe istnieje na zasadzie płci, warstwa męska posiada odcisk światła dla wszystkich punktów dostępu do płomienia, podczas gdy warstwa żeńska nosi odcisk dźwiękowy, który zawiera wszystkie możliwości dla warstw tonalnych. Kiedy wewnętrzne i zewnętrzne, męskie i żeńskie aspekty energii świadomości staną się jednym i zjednoczą się ze sobą, aspekty światła i dźwięku ciała kryształowego odtwarzają swój wzór w ciele świetlistym, aby odzwierciedlić tę samą jedność. Kiedy warstwy światła i dźwięku ciała kryształowego jednoczą się w jedno ciało, ten etap rozwoju ciała świetlistego otwiera możliwość generowania różnych emanacji dźwięku w postaci ciekłej plazmy świetlnej. Jest to generowanie w ciele kryształowym hierogamicznych wzorców krystalicznych, które następnie aktywują gen krystaliczny w matrycy krzemianowej, a ten później katalizuje szereg form biologiczno-duchowych plazm.

Sofianiczna plazma aktywuje na planecie prawidłowe „musica universalis”, włącza anatomię ciała kryształowego oraz pobudza komórki ciała dźwiękowego, zaczynając oczyszczać atomową strukturę zniekształceń macierzy sekstantów. Matryca sekstantu to zniekształcenie zegara atomowego, które utrzymuje zepsute siły elementarne, aby zapobiec aktywacji stałego atomu nasiennego i funkcji naturalnego ciała kryształowego. Przykładem jest uprząż ze sztucznej kuli, która działa jako zagęszczacz kompaktowych cząsteczek węgla w naszej fizycznej postaci, aby utrzymać je statyczne i zablokowane na siatce osi czasu, co zakłóca ciało dźwiękowe i naturalną płynność mezomorficznego procesu macierzy krystalicznej w ludzkim ciele świetlistym i warstwach ciała krystalicznego.

Gdy sieć Bafomet w końcu się rozpada, z dwuwymiarowych punktów Gruala wyłaniają się klucze odblokowujące aktywację komórek dźwiękowych, które uwalniają rozbłyski światła plazmy, zalewające narządy płciowe i kończyny dolne, łącząc ośrodek KA z ośrodkiem RZS, co generuje korektę bazowej formacji rdzenia poziomego. Formacja męskiego rdzenia kontroluje kody wektorów czasu świadomości, więc następuje przejście do innej pozycji na linii czasu. Główny wzorzec płci znajduje się w warstwach 2D, a kiedy te centra są aktywowane w celu usunięcia zepsutych żywiołów lub wprowadzenia poprawek do równowagi płci (rdzeń poziomy i pionowy), w stopach, kostkach, łydkach i kolanach zapalają się płomienie plazmy. To na ogół postępuje dalej i aktywuje punkty dostępu do płomienia w całych zestawach punktów lotosowych w monadycznej warstwie biokomputerowej. Może to wywołać reakcję łańcuchową w postaci objawów detoksykacji, ponieważ ciało świadomości robi wszystko, co w jego mocy, aby obniżyć gęstość.

Ta aktywacja zmienia pozycję świadomości na linii czasu, a zatem może powodować dramatyczne przesunięcia linii czasu, co ma miejsce, gdy mechanizm uziemienia świadomości zmieni pozycję w położeniu pola. Biorąc pod uwagę, że jest to wydarzenie planetarne, dochodzi do przesunięcia osi czasu i zwiększenia bifurkacji między rzeczywistością organiczną a rzeczywistością nieorganiczną, co może tworzyć surrealistyczne doświadczenia w poszerzaniu przeciwstawnych percepcji bieżących wydarzeń. Ci, którzy pozostają nieświadomi planetarnego wznoszenia, mają wbudowany w osobowość ego konsensus, więc postrzegają zewnętrzną rzeczywistość przez filtr narracji kontrolowanej. Przebudzeni mają szersze postrzeganie zewnętrznej rzeczywistości i wydarzeń, dzięki czemu wyrywają się spod kontroli umysłu i rozumieją rzeczywiste wydarzenia. Wraz z przesunięciem osi czasu zachodzącym u osób na ścieżce przebudzenia, równowaga utrzymywana przez tych, którzy szukają prawdy w porównaniu z tymi, którzy karmią się oszustwami narracji kontrolowanej, staje się jeszcze bardziej spolaryzowana energetycznie i łatwo widoczna na zewnątrz. Ważne jest, aby zrozumieć, że musimy dostrzec, kto jest kim, a dowodów dostarczają przejawy decyzji dotyczących popełniania zbrodni przeciwko ludzkości.

Diamentowe serce i struktury przekątne

Sieci planetarne mają struktury poziomie, pionowe, ukośne i krzyżowe. W niektórych większych sieciach, takich jak główne Smocze Linie i gwiezdne wrota, istnieją potężne pola wirowe kierowane przez kryształowe diamentowe serce. Diamentowe serce to krystaliczna sieć w skorupie ziemskiej, która zawiera instrukcje dotyczące kierowania częstotliwościami energetycznymi przepływającymi przez energetyczny układ krążenia planety. Działa dokładnie tak, jak ludzkie serce, pompujące krew do żył i układu tętniczego ciała fizycznego. Aby sprowadzić Sofię na Ziemię, należy ponownie uruchomić przekątne linie diamentowego serca i być w stanie utrzymać wysokie częstotliwości płynące z sofianicznej tarczy plazmowej.

Aby doszło do odbudowy diamentowej sieci kryształowego serca, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, mające ustąpić miejsca nowym ciałom dźwiękowym i filarom dźwiękowym oraz uruchomić iskrę 144 harmonicznych w prądach energetycznych, co pozwoli aktywować siatki diamentowe. To właśnie się dzieje teraz: burzenie blokad i sztucznych struktur sieci, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych generowanych przez miazmę, która zablokowała kąt 45 stopni położenia siatek diamentowych. Szczątki i i treść są rozkładane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub transmutowane z tych uszkodzonych obszarów siatki. Rezultatem jest załamanie fałszywych linii czasu i rozpuszczenie błon czakr, które znacznie pogarszają funkcjonowanie trójwymiarowej matrycy osobowości. Zjawisko to można zaobserwować u osób publicznych lub celebrytów, którzy mogą w szybkim tempie tracić spójność ciała mentalnego albo przejawiać inne formy nagłego i widocznego pogorszenia stanu fizycznego.

Diamentowe serce lub sieci kryształowych klastrów kryształowych serc w sieci Ziemi są od czasu inwazji negatywnych Obcych sztucznie zaprogramowane, uśpione lub odcięte. Planetarny układ krążenia nagromadził ogromne ilości martwej energii i miazmy, które zebrały się w jego sieci, niszcząc kryształowe serce i znajdujące się w nim kryształowe ziarno. Ta struktura martwej energii uszkadza lub miażdży trwały atom nasienny, tworzy metatroniczne odwrócenia, ponieważ serce jest wypełnione martwą energią. Tak poczerniałe serce istniejące w ciele planetarnym i niektórych ludzkich ciałach noszących szablon Czarnego Słońca, nazywane jest Anubiańskim Czarnym Sercem.

Misją strażników podczas cyklu wznoszenia jest stopniowe wspieranie odbudowy sieci planetarnej, aby mogła przewodzić i przesyłać energię pól trójfalowych, w wyniku czego te centra diamentowego serca stają się coraz bardziej aktywne lub włączane do sieci. Planetarne diamentowe serca są systematycznie przeprogramowywane za pomocą kodowania Krystallah i sofianicznych filarów dźwiękowych, które są w stanie przekazywać częstotliwości kosmicznej Boskiej Matki do jądra Ziemi i rozsyłać je po siatce plazmy sofianicznej na siatce powierzchniowej, aby wspierać ludzkie ciała świetliste.

Sofianiczne kryształy dźwiękowe Krystallah

Od początku tego roku strażnicy kierują zespołami zajmującymi się instalacją sofianicznych filarów dźwiękowych w wielu obszarach sieci ziemskiej, aby wprowadzić na Ziemie energię Matki. Strumień Matki pochodzi z planetarnej aktywacji Krystallah, otwierającej ciekłokrystaliczny prąd świetlny w postaci drobnych kryształowych iskier, które wyglądają jak małe perłowe płatki śniegu unoszące się w linii włosów na czole i koronie, i krążą po całej głowie.

Służy to wielu celom, a przede wszystkim zwiastuje hierarchiom na Ziemi i otaczającym ją matrycom, że Matka Kosmiczna powróciła i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełniła boski plan stworzenia. Ta architektura pozwoliła wielu z nas bezpiecznie zejść pod Ziemię do przestrzeni fantomowych i pozbierać części ciała Katarów, oraz ponownie złożyć sofianiczny szablon z pomocą skorygowanych wzorców fal dźwiękowych. To w dużej mierze przyczyniło się do uzdrowienia Michała-Marii, poprzez odnalezienie uwięzionych aspektów, oczyszczenie negatywnych form i sztucznie obrobionych części ciała, które zostały użyte do uchwycenia ich obrazu słonecznego w księżycowym odwróceniu, co kiedyś doprowadziło do eksplozji Tary i upadku wielu wrót.

Postęp w ucieleśnianiu architektury żeńskiej zasady Krystallah doprowadził do wytworzenia wokół diamentowego ciała słonecznego „pierścieni plazmy Matki”, które łączą się bezpośrednio z polem uniwersalnej kreatrycy i mają za zadanie instalowanie filarów dźwiękowych w sieci planetarnej w celu skorygowania formacji odwróconych fal dźwiękowych, załamania sztucznych osi czasu i zakotwiczenia kodów sofianicznych. Kosmiczna trójca łączy się bezpośrednio przez te pierścienie plazmy, tworząc filary dźwiękowe, dzięki czemu powstają nowe struktury w czasie, dopasowując Kosmiczny Zegar do ulepszonych tonów dźwiękowych.

Struktura Logosu Słonecznego w harmonicznych liniach czasu wszechświata 10D-11D-12D została połączona z Kosmiczną Trójcą poprzez instalację sofianicznych filarów dźwiękowych, tworzących pionowe wyrównanie w trzech bramach jednocześnie i manifestują się jako Dom Świętej Trójcy, który transmituje częstotliwości plazmy do rozbudowy Uniwersalnej Kryształowej Katedry. Ta krystaliczna architektura jest uniwersalną strukturą makrokosmosu, przekazuje aktywacje plazmy rdzeni Christosa Sophii przez ciało Słonecznego Logosu, a następnie dopasowuje te utrójcowione struktury krystaliczne do ciała planetarnego poprzez 45-stopniowe ukośne ogniwa, zwane diamentowymi siatkami.

Dźwiękowe filary sofianiczne zainstalowane w całej sieci w bramach o wysokiej aktywności, wydają się topić czarną substancję, czarną maź i zepsute żywiołaki niektórych gwiezdnych wrót i wirów mocy. Na obszarze Carnac zachodzi stopniowa aktywacja związana z połączeniem części ciała Katarów z Córkami Słonecznego Chrystusa, których są trzy.

Niedawno kamienie stojące w rejonie Carnac w Bretanii we Francji ożywiły jakąś starożytną maszynerię na liniach mocy, związaną z zasilaniem przekątnych linii diamentowego sofianicznego serca. Zniszczenie kościoła w Nantes było mrocznym atakiem na te ukośne linie, ponieważ chciano zapobiec aktywacji tej sofiańskiej diamentowej siatki na polu. Te konkretne linie geomantyczne były wcześniej nieaktywne, a teraz łączą się z siecią Stonehenge. Kamienie Carnac są połączone z naszą chrystusową rodziną - są to aktywowane w sieci krystalicznej starożytne sieci Słonecznego Smoka, którą teraz paliadoriańscy Królowie Smoków udostępniają. Ta aktywacja w ciele ziemskim jest związana z możliwością powrotu do osi czasu Atlantydy w celu dokonania wielu poprawek w matrycy holograficznej, gdzie wydaje się, że kataklizmy i eksplozje miały miejsce, ponieważ ta sieć została całkowicie zablokowana.

Podczas fazy uśpienia tej sieci, została ona przystosowana do wspierania sieci Bafomet, do wzmacniania antysofianicznych struktur używanych do generowania światów łona demonicznych hierarchii. Te dolne podajniki były używane przez inne wyższe istoty z czarnych dziur do odwrócenia rozmnażania żeńskich istot smoczych, które działały jako strażnicy siatki Bafomet. Sieć ta i antyżeńskie struktury były kluczem do utrzymania przy życiu antyhierogamicznego pomiotu, takiego jak kreacje czarnej Lilith, a wraz z aktywacją Słonecznego Smoka w tych sieciach, przywrócono im właściwą moc sofiańskiej świadomości Matki. To ustawienie jest skierowane do Matki Kosmicznej, aby mogła wskrzesić swoje słoneczne córki, aby chronić Ziemię i królestwa przyrody przed szatańskimi siłami kontroli, które są antyżeńskie. Masa lądowa Francji jest bardzo ważna dla zmartwychwstania ciała słonecznego świadomości sofianicznej na Ziemi, a sieć Carnac aktywująca się w fazie zniszczenia sieci Bafomet wpomogła ponowne połączenie się z Albionem w Wielkiej Brytanii.

Słoneczna Córka pojawia się we wzorze trójcy, a jej przebudzenie ze stazy stwarza duży problem dla odwróconych sił żeńskich, które były używane do szerzenia satanizmu i wspierania bytów Lewiatana, tych hierarchii, które są wyczarowywane w siatkach czarnej magii z pomocą mrocznych rytuałów. Te systemy ofiar krwi są głodzone i miażdżone. To powoduje rozpryskiwanie się ich odłamków cienia na zewnętrzne pole do zbiorowej świadomości, zaś te cienie generują szaleństwo wniebowstąpienia u niektórych ludzi, którzy nie są przygotowani do radzenia sobie z odbiciem części cienia w zewnętrznych siatkach.

Dźwiękowe filary Krystallah mają związek z wskrzeszeniem zasady troistej Bogini przez Kosmiczne Słoneczne Smoki Christosa, co uniemożliwia użycie elementów sofianicznych w satanistycznych wersjach rytuałów z głównymi odwróconymi siłami kobiecymi ciemnej królowej Matki. Korygowanie ciał dźwiękowych wiąże się z zastąpieniem archetypów żeńskich wykorzystywanych w satanistycznych rytuałach, które kradną kobiecą świadomość i wymagają od królowej Matki nadzorowania krwawych ofiar z dzieci oraz rytualnych ról od dziewicy po staruchę.

Bliźniacze chrystusowe dziecko

W tym roku, wraz z pojawieniem się aspektów świętej Matki, które ucieleśniają architekturę Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, przywrócono zasadę Matki Kosmicznej jej autentycznemu potomstwu, wprowadzono też poprawki w ciele planetarnym w celu uzdrowienia DNA-RNA, wiązań chromosomowych i mitochondrialnych, które wspomagają ciążę, narodziny i duchową emanację szablonu Bliźniaczego Dziecka Christosa. Ci z nas, którzy służą zespołom paliadoriańskim podczas trwających aktywacji tęczowej plazmy, pracowali nad zbudowaniem architektury wymaganej do wypełnienia drugiej emanacji Bliźniaczego Dziecka Chrystusa na Ziemi.

Objawy wniebowstąpienia u osób ucieleśnionych na poziomach awatarów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wykazują coś, co może przypominać ciążę w ciele duchowym, łącznie z rozdętym brzuchem w kompleksie hara. Ten hierogamiczny szablon unii Bliźniaczego Dziecka Chrystusa jest ściśle strzeżoną tajemnicą autentycznych linii rodów matek kotowatych zespołów Szmaragdowego Zakonu (Emerald Order - EO), które chroniły tę architekturę. Ten konkretny projekt był wyjątkowo blokowany przez oszustów z NAA i EO, którzy wpadli w panikę, dlatego wysyłali groźby śmierci i formy ataków czarnej magii, próbując powstrzymać manifestację tego szablonu Bliźniaczego Dziecka Chrystusa.

W poprzednich cyklach ewolucji kosmiczne sprzężenie szablonu hierogamicznego lub pary eonicznej Christos-Sofia zostało zniekształcone przez odwrócenie dźwięku „wód astralnych'', maszynerię Obcych i sztuczne linie czasu nałożone na konstrukcję na poziomie 11-wymiarowym, aby nieustannie generować odwrócenia w niższych wymiarach. Ten obcy konstrukt został nałożony na osi czasu króla Artura i wrotach 11D po upadku Lutni, co wyglądało jak ogromne, rakowate ciało, umieszczone na ciałach Albionu i Katarów, aby te struktury dźwięku i światła pozostawały zamrożone w stercie miazmatycznej czarnej mazi. Spowodowało to odłączenie Słonecznego Męskiego Chrystusa od swojego genetycznego odpowiednika - Słonecznego Żeńskiego Chrystusa poprzez szereg odwróconych struktur fal dźwiękowych, przemieszczenie rdzenia poziomego i pionowego oraz statyczne pole separacji, które uniemożliwiło zjednoczenie w ramach Prawa Płci. Ta obca architektura była silnie strzeżona przez grupy mrocznych awatarów stacjonujących w matrycy fantomowej tych obszarów.

Niedawno paliadoriańskie gwiezdne nasiona działały jako surogatki ciała świetlistego, nosząc ciążę energii Chrystusa, chroniąc dziecko Christosa podczas ciąży, a następnie wspierając ponowne zjednoczenie eonicznego bliźniaczego dziecka Chrystusa, aby ostatecznie można je było wszczepić w ciało planetarne. Bliźniacze Dzieci Chrystusa zostały poczęte w diamentowym sercu Aqualashy, a następnie umieszczone w tęczowej tarczy paliadoriańskiego Króla Smoków, która była strzeżona.Ten szablon można było splatać, gdyż w naszym Wszechświecie została uwolniona płynna energia plazmy świadomości Chrystusa w postaci szablonów. Surogat żywego światła dla utrzymania zasady dziecka męskiego i żeńskiego Christos-Sofia miał na celu ożywienie Bliźniaczego Dziecka, zarówno w postaci męskiej, jak i żeńskiej, wcześniej, do chwili uformowania, przetrzymywanego poza czasem w Aqualasha. Bliźniacze Dzieciątko Chrystus w żeńskiej sofianicznej formie narodzone jako pierwsze w systemie Graala, utrzymuje wody astralne poprzez uniwersalne serce diamentowej róży Maryi i koryguje wymiarowe ciała fal dźwiękowych naprawiając odwrócenia i uszkodzenia spowodowane przez Obcych w organicznych liniach czasu. Bliźniacze Chrystusowe Dziecko w męskiej formie narodziło się jako drugie w zwieńczeniu systemu promieni słonecznych poprzez sieć słonecznych dysków i koryguje osie czasu oraz wymiarowe ciała fal świetlnych. Zaobserwowano, że dzieci otoczone przez filary soniczne Matki Sofii, były zaciekle strzeżone przez kotowate boginie Elohei, które pierwotnie chroniły kody rdzenia pionowego i siatkę Niebieskiego Lwa na Tarze, a pojawiły się w postaci strażników Sekhmet.

Ten szablon służy również do korygowania sekwencji transdukcji narodzin, aby wspierać narodziny dzieci na Ziemi w celu dostosowania do kryształowej architektury. Po ustabilizowaniu się krystalicznej architektury na Ziemi podczas okna wielkanocnego, ta siatka pozwoliła pracownikom światła na znalezienie i odzyskanie licznych dusz dzieci, które utknęły w obszarach fantomowych i były używane w satanistycznych rytuałach lub zostały zabite przez psychopatycznych pedovores. Ponieważ w ciele ziemskim stale wzrasta poziom energii Matki i zasada sofianiczna, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uwolniono wiel dusz dzieci i dusz tranzytujących. Przywrócenie słonecznego żeńskiego Chrystusa poprzez kosmiczną Matkę ponownie łączy wiele pionowych, poziomych i ukośnych połączeń z uniwersalnym polem kreatrycy, uaktywniając je, co pozwala na znacznie głębszy dostęp do wnętrza Ziemi i przestrzeni pomiędzy.

Filary Reuche

Światy Boga są zbudowane na 12 filarach, które łączą wibracje dźwiękowe nasienia Boga Matki z niższymi kreacjami, te filary korygują prądy energii, aby uruchomić fotoniczne i dźwiękowe częstotliwości uzdrawiania, które wzmacniają wzorzec Christosa. Są to prądy pradźwięku i praświatła, które pochodzą bezpośrednio ze światów Boga i są wspólnie nazywane filarami Reuche. Siły Boga przeplatają swoją świadomość z zestawami instrukcji kosmicznego Drzewa Życia (Kryst-Krystallah) i kosmicznego Christosa, formując się w zestaw 12 filarów plazmy dźwiękowej. Filar dźwiękowy umieszczony na swoim miejscu w ciele planetarnym, przekazuje punkt zerowy, który oddziałuje z falami dźwiękowymi i otwiera okno, które tworzy 13. filar, i jest kosmiczną falą Amoraea, którą nazywamy Wodny Portal Matki. Wodny Portal Matki pulsuje świadomością żywego Boga w nieustannym ruchu na pola kreacji, krążąc impulsami wiecznego płomienia znanego jako Serce Boga.

Utrzymywanie świętej przestrzeni dla tranzytu umęczonych dzieci

Kiedy na Ziemię powraca prawdziwa Kosmiczna Matka i żywa świadomość sofianiczna, w sieciach planetarnych wyłania się to, co zapisało się w pamięci komórkowej jako nadużycia - rytuały, podczas których składano ofiary z niemowląt i dzieci. Ich bolesna treść pojawia się, aby ją zobaczyć a z czasem przenieść do Serca Bożego. Odkryto, że wiele dziecięcych ofiar zostało rytualnie związanych z wieloma obszarami Ziemi, takimi jak 10. wrota w Iraku-Iranie, zaś aspekty ich dusz były trzymane w odwróconych częściach kobiecego ciała, które są połączone z tunelami czasoprzestrzennymi wytworzonymi w częściach Tiamat, które eksplodowały. Trwa usuwanie więzów przymierza krwi, struktur zbiorników Molocha i wspomaganie przejścia tych, którzy byli wykorzystywani jako ofiary krwi z obszarów wrót Bliskiego Wschodu. Kluczem w tym procesie jest słuchanie wewnętrznych wskazówek przez tych, którzy pełnią w nim pewne funkcje tam, gdzie jest to konieczne. Zdarza się to na całym świecie, wszędzie, gdzie pozawymiarowe pasożyty dokonywały swoich krwawych rytuałów.

Każdy duchowo dojrzały człowiek, który czuje się prowadzony, aby pomóc w tym projekcie, może go wesprzeć zabezpieczając przejście przez Wodny Portal Matki lub błogosławić dzieci albo jakiekolwiek żywe istoty, które były używane w krwawych rytuałach lub aktach kanibalizmu. Jest to osobisty wybór, jednak ze względu na naturę powrotu Matki Sofii mamy więcej duchowego wsparcia, łatwiej nam uzyskać dostęp do obszarów planety, do których wcześniej nie mieliśmy. To pozwala większej liczbie budzących się świadomych ludzi służyć innym w przeprowadzaniu Dusz.

Idealni kandydaci mają serce przepełnione wszechmiłością, czują głęboką miłosną więź z Boskim Źródłem lub mają misję ponownego montażu Diamentowego Słońca, aby odnowić Chrystusa-Sofię, i są gotowi zachować świętą przestrzeń dla tych, którzy mogli doświadczyć wielkiego bólu i cierpienia. W ten sposób są emocjonalnie zdolni do delikatnego trzymania tych przechodzących Dusz, jakby były ich własnymi dziećmi, aby odprowadzić je do prawowitej duchowej rodziny, która powita je na wyższych planach. To jest wezwanie, aby czuć się związanym z Duchem, odzyskiwać Dusze na polu wszechmiłości (duchowej miłości) i duchowej ochrony, darować im duchowe uzdrowienie i umożliwić przyjęcie przez siły Boga. Taki jest cel bezpiecznego przejścia i uwolnienia do portalu Matki. Każda żywa istota ma prawo poznać miłość i być wspierana w drodze, być przyjęta do Serca Bożego, uwolniona z więzów ofiary krwi. Ten proces można przeprowadzać indywidualnie lub w grupach. Wszystko, czego potrzeba, to szczere i kochające serce z deklarowanym zamiarem zachowania świętej przestrzeni dla skrzywdzonych dzieci i wyrażenia zgody na nadrzędną rolę naturalnych praw Boga i Chrystusa, z płynącą z serca chęcią służenia.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca swojego Awatara Christosa Sophii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa