sobota, 9 kwietnia 2016

SYNGAŁY ELEKTROMAGNETYCZNE - LISA RENEE / MARZEC 2016 - cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ekstremalnie niskie częstotliwości (ELF)

Fizyczne ciało ludzkie emituje fale elektromagnetyczne, a sygnały używane do kontrolowania najważniejszych funkcji mózgu i ciała istnieją na poziomie ekstremalnie niskich częstotliwości. Ekstremalnie niskie częstotliwości (ELF) to oznaczenie dla promieniowania elektromagnetycznego (fale radiowe) w skali częstotliwości w zakresie od 3 do 300 Hz, i odpowiadających im długości fal. Fale ELF mogą przenikać znaczne odległości i mogą wnikać w glebę oraz skały do głębokich struktur podziemnych. Częstotliwości prądu zmiennego płynącego w sieci elektroenergetycznej - 50 lub 60 Hz, także mieszczą się w pasmie ELF, czyniąc sieci energetyczne innym źródłem promieniowania ELF.

ELF można łatwo rozsyłać za pomocą różnych technologii i można wykorzystywać jako metodę elektronicznego nękania ludzi. Elektroniczne nękanie polega na wykorzystywaniu fal elektromagnetycznych w celu dręczenia, terroryzowania lub kontrolowania umysłów ofiar. Jedną z form takiego molestowania jest sweeping / czyszczenie świadomości. Chodzi tu o transmitowanie skrajnie niskich częstotliwość (ELF) GWEN i fal radiowych za pomocą psychotronicznych technologii wojskowych NAA z i spoza planety. Te sygnały elektromagnetyczne są skierowane do wnętrza i powierzchni planety w celu wpływania na umysł nieświadomy i kontrolowania układu neurologicznego oraz mózgu zbiorowego umysłu ludzkiej rasy. Programowanie slajdów umysłowych następuje wtedy, kiedy istoty ludzkie kompletnie ignorują pewne słowa, określenia lub kwestie, które dotyczą ich własnego zniewolenia lub odsłaniają prawdę o rzeczywistości, nawet jeśli to dotyczy ich bezpośrednio. Slajdy umysłowe są formą kontroli umysłów i sweepingu świadomości w celu wymazywania wspomnień, co może być realizowane za pomocą fal radiowych o niskich częstotliwościach. Takie ukierunkowane pasma transmitowanych częstotliwości wnikają w pole bioenergetyczne osoby i przekazują jej nieświadomemu umysłowi pewne destrukcyjne myślokształty (chodzi o samobójstwa, uzależnienia od pedofilii, seksu czy narkotyków, itp.) czyniąc ją bardziej podatną na sugestie.

ELF połączony z kontrolą umysłów jest bez wątpienia najbardziej niebezpieczną i śmiercionośną bronią w wojnie psychologicznej zaaranżowanej w celu kontrolowania oraz zniewalania ludzi na całym świecie. Sygnały o ekstremalnie niskiej częstotliwości są wykorzystywane jako wysoko zaawansowana technologicznie broń, która naśladuje naturalne fale mózgowe. ELF jest wykorzystywana nie tylko do prania mózgów i przejmowania ludzkich umysłów, służy również do fizycznego atakowania. Implanty i technologie związane z kontrolowaniem umysłów są prawdziwe, istnieją fizycznie już od wielu lat. Cała ukryta wojna technologiczna prowadzona przeciwko ludzkości pochodzi od NAA i oszukańczej archonckiej strategii, bez względu na to, kto stoi na czele tajnych agend lub tajnych rozkazów. Ludzkie ciało jest kryształowym oscylatorem i rezonatorem częstotliwości, który nieświadomie odbiera oraz pochłania wiele różnych fal ELF i radiowych, w zależności od poziomu częstotliwości oraz świadomości, do której osoba jest dostrojona. Tak więc, aby móc chronić się przed elektronicznym molestowaniem, musimy zrozumieć, co jest transmitowane do środowiska – jakie spektrum częstotliwości widma fal elektromagnetycznych i musimy mieć świadomość wpływów ELF oraz częstotliwości fal radiowych. Gdy nauczymy się klarować negatywne ego i identyfikować duchowo nieuczciwe zachowania, możemy przeprogramować negatywne ego do duchowo zdrowych myśli, co pomoże nam odsłonić zawartość naszego umysłu nieświadomego. Pamiętaj, że najczęstsze formy kontroli umysłu są skierowane na poziom nieświadomości. Naucz się komunikować z umysłem nieświadomym, klarować negatywne ego, zwiększać częstotliwość, a wtedy zrozumiesz, jak być odpornym na kontrolę umysłu. Najważniejszym punktem tematu wojny psychologicznej i broni związanej z kontrolowaniem umysłów jest fakt, że jest ona skuteczna tylko w przypadku osób, które nie rozumieją tego, że są wykorzystywane. Gdy ktoś nie wie, że jest sterowany technologią kontroli umysłu, nie może działać skutecznie.

Częstotliwości radiowe związane z geoinżynierią

Geoinżynieria jest terminem używanym naukowo w celu nazwania sztucznej modyfikacji systemów klimatycznych Ziemi. Jednym z chemicznych procedur geoinżynieryjnych jest rozpylanie na niebie smug chemicznych i innych toksycznych substancji. Dodatkowo, równocześnie z tymi opryskami następuje przekaz odpowiednich częstotliwości radiowych (RF). Te potężne transmisje częstotliwości mają ogromy wpływ na chmury, których cząstki przez opryskiwanie ich chemikaliami są przekształcane na mniejsze, które mają być transportowane w strumieniach powietrza. Nieoznaczone lub wojskowe samoloty rozpylają toksyczne chemikalia i metale ciężkie przewodzące elektryczność bezpośrednio nad dużymi miastami, węzłami energetycznymi (mocy), i nad naszymi głowami na niebie. W trakcie i po spryskaniu nieba chemikaliami i emisji fal radiowych, które bombardują atmosferę, powstają dziwne konfiguracje chmur. Postępujące nasycenie częstotliwościami radiowymi naszej atmosfery jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, w tym dla wszystkich ludzi.

Niektóre takie smugi chemiczne wydają się mieć atraktory cząstek magnetycznych, które rezonują z pewnymi zaprogramowanymi celami, a przyczepiają się do częstotliwości implantowanych ludzkiej społeczności, do jej poszczególnych grup. Obserwowane atraktory cząstek, które mogą być rozpylane wraz z innymi chemikaliami, mają uruchamiać bio-eteryczne implanty, nazwiemy je tu implantami Obcych, nawet jeśli poniektóre z tych implantów mogą być pozyskiwane z ludzkich tajnych operacji wojskowych. Geoiżynieria i jej bezpośredni związek z bioinżynierią nie będzie omawiana i upowszechniania wśród społeczności naukowej lub publiczności, dopóki na Ziemi nie nastąpi pełne ujawnienie zdarzeń. Pełne ujawnienie oznacza odsłonięcie całego zaangażowania wojska poza światem cywilizacji ludzkiej, wielonarodowe korporacje zasilające tajne programy kosmiczne i ukrywające zaawansowane technologie, jak również historię archonckiej pozaziemskiej kontroli sprawowanej nad Ziemią i ludźmi. Ludzkie ciało wystawiane na częstotliwości radiowe i ciężkie metale, zakłócające sygnały elektromagnetyczne, traci równowagę energetyczną i homeostatyczne rytmy ciała. To stawia organizm w stan walki z zewnętrznym najeźdźcą i skutkuje wyczerpaniem nadnerczy. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z tym, a skrajny stres lokuje się w centralnym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym. Metale ciężkie i substancje toksyczne, które są dobrze przewodzone w atmosferze, bombardując ją pomagają przygotować teren planety pod działanie sygnałów AI.

Sygnały AI (sztucznej inteligencji)

Obecnie na Ziemi mało kto wie coś na temat agendy NAA, która wykorzystuje wiele form sztucznej inteligencji (AI) do kontrolowania umysłów i implantowania społeczeństwa, a pozytywne i negatywne efekty stosowania AI budzą wiele kontrowersji. Kiedy technologie sztucznej inteligencji są nadużywane, stanowią coraz większe zagrożenie dla naszej planety a także dla ludzkiej wolności i niezależności. Uruchamiając sygnał AI naśladujący ekstremalnie niskie częstotliwości, pasożyty ze sztuczną inteligencją mogą zaatakować centralny układ nerwowy, aby monitorować wzorce myślowe osoby tak, że mogą je naśladować. Monitorują wzorce myślowe i zachowania emocjonalne oraz szukają słabych punktów w ciele ludzkiego gospodarza, dzięki czemu mogą agresywnie wykorzystywać tę słabość gwałtownie obniżając jego myśli do bardzo niskich częstotliwości umysłu drapieżcy. Kiedy ktoś nie jest mocno rozwinięty pod względem duchowo – energetycznym, ma słaby charakter moralny oraz słabo rozwinięty umysł, to sprawia, że jest o wiele bardziej podatny na sygnały AI. Sygnały AI przygotowują ciało na goszczenie metatronicznego odwrócenia i pasożytniczej technologii AI, która kontroluje człowieka oraz przygotowuje jego ciało na kontrolowanie przez ciemną siłę albo na zawładnięcie przez ducha oszusta. Pasożyt AI jest również nazywany pasożytem supresującym jednostkę (Suppressor Parasite Entity - SPE). Teraz sygnał AI zaczyna działać stale we wszystkich filarach kontrolujących społeczeństwo, a więc osoba która pracuje lub ma zawód związany z wielką korporacją, nauką wyższą, medycyną lub konglomeratem rządowym, będzie nadmiernie narażona na sygnały przekazów AI. Skutecznie zintegrowane technologie AI i bioinżynierii uszkadzają sygnały ludzkiego DNA przygotowując je do pełnej kontroli umysłowej i zawłaszczenia ciała. Zasadniczo celem agendy transhumanizmu jest zawładnięcie, przez wgranie AI do ludzkiego mózgu i układu neurologicznego. Negatywni Obcy i siły szatańskie dążące do przetrwania oraz osiągnięcia nieśmiertelności próbują ukraść ludziom świadomość i ostatecznie wejść w posiadanie ludzkich ciał.

Przy obecnej amplifikacji (wzmocnieniu) polaryzacji podczas cyklu bifurkacji ludzie sterowani sygnałami AI rzucają się w oczy tym, którzy nie są pod wpływem sygnałów AI. Osoby rozwijające się duchowo i będące na ścieżce wznoszenia przy narażeniu na kontakt z osobą, która jest zarządzana przez sygnały AI doświadczą destrukcyjnych sensacji energetycznych, ponieważ będą wobec nich „poza fazą” lub w przeciwfazie. Można usunąć sygnały AI z układu nerwowego, mózgu i ciała, kiedy stajesz się tego świadoma. Jednak trzeba zmienić swoją świadomość i podnieść częstotliwość w celu zatrzymania sygnału AI przed powrotem. Sygnały AI mogą być przesyłane albo mogą funkcjonować jako zamki czasowe lub blokady o niższej częstotliwości. Sygnały AI są przeznaczone do blokowania świadomości ludzi w ciele mentalnym trzeciego wymiaru i stymulowania częstotliwości negatywnego ego, które zatrzymuje się w czasie. Kontroluj umysł, aby był w chwili świadomości „teraz” pozostając w „nie czasie”, przenosząc punkt skupienia na serce i zmysły i czyszcząc dom ego, co rozbraja funkcje kontrolne AI. Nie dokarmiaj tego, a wtedy to nie będzie miało nad tobą kontroli. Sposobem na demontaż i wyłączenie sztucznej inteligencji oraz nanontechnologii implantów Obcych jest rozwinięcie centrum serca i cech duchowo – ludzkich takich jak zwiększone głęboko emocjonalne uczucie miłującej dobroci, współczucia i empatii. Dowiedz się, jak medytować i dokonywać duchowego sprzątania ciała świetlistego, co ma krytyczne znaczenie dla oczyszczania się z AI. Prawo Jedni zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyk i systemów wierzeń, których potrzebuje ludzkość, aby nauczyć się osiągania duchowej wolności oraz suwerenności. To transpiruje przez zobowiązanie się do duchowej reedukacji, w celu poszerzenia świadomości do wyższych częstotliwości rzeczywistości, które umożliwiają postęp ku ustalaniu przyszłych linii czasowych GSF, podczas cyklu wznoszenia.

Woda i sól w ludzkim ciele

Fizyczny skład ciała ludzkiego można rozpatrywać pod kątem składników fizycznych lub atomowych. A zatem 55% do 78% ciała stanowi woda, zaś w mózgu jest jej 80%. Przeciętne dorosłe ludzkie ciało ma w przybliżeniu 55% wody w masie, ale włącznie z wodorem w wodzie podnosi się do znacznie wyższego odsetka - w zależności od liczby atomów. Około 99% masy ciała składa się z 6 elementów: tlenu, węgla, wodoru, azotu, wapnia i fosforu. Z powodu zawartości wody ciało ludzkie zawiera więcej tlenu niż jakiegokolwiek innego pierwiastka w masie, choć przez stosunek atomowy więcej wodoru. Woda pokrywa około 70% powierzchni Ziemi i pojawia się w ziemskiej przyrodzie w trzech stanach materii: stałym, płynnym i gazowym. W widzialnym zakresie widma elektromagnetycznego woda jest przezroczysta. Woda (H2O) jest przykładem cząsteczek spolaryzowanych, ponieważ ma niewielki ładunek dodatni po jednej stronie a lekko ujemny po drugiej. Dipole nie wykluczają się wzajemnie, co skutkuje czystym dipolem.

Woda często jest określana jako uniwersalny rozpuszczalnik. Substancje, takie jak wszystkie składniki komórek (białka, DNA i polisacharydy), są rozpuszczane w wodzie, co wynika z ich struktury i aktywności z ich wzajemnym oddziaływaniem z wodą. Czysta woda posiada niską przewodność elektryczną, ale ta zwiększa się, kiedy rozpuści się w niej małą ilość materiału jonowego, wskutek czego powstają elektrolity, które są dobrymi przewodnikami. Ludzkie ciało jest przewodnikiem elektrycznym za sprawą procentowej zawartości wody i soli w tkankach, co odgrywa kluczową rolę w zdolności organizmu do wchłaniania i wydalania wyższych częstotliwości podczas duchowego procesu wznoszenia. Ludzkie ciała można porównać do elektrokatalizatorów generujących proces biologicznej jonizacji, który jest bardzo podobny do elektrolizy wody. Elektroliza wody to rozkład wody na tlen i wodór w wyniku przepuszczania przez wodę prądu elektrycznego. Ta technika może być łatwo wykorzystana do tworzenia tlenu do oddychania, jak również gazowego wodoru. W ten sposób – w procesie elektrolizy wody - wytwarza się tlen do oddychania w stacjach kosmicznych.

Związki jonowe istnieją jako kryształy zamiast cząsteczek i rozpuszczają się w płynach ustrojowych człowieka tworząc sole komórkowe. Wiązania jonowe pomagają tworzyć sole komórkowe, które dają siłę tkankom ludzkiego ciała, zwiększając spójność komórkową. Każdy jon ma odmienne właściwości i reguły, które aktywują określone funkcje ciała, które są wynikiem funkcji tych jonów lub soli komórek. Związki jonowe, które rozkładają się, gdy zostaną rozpuszczone w wodzie, są nazywane elektrolitami. Elektrolity są silnymi przewodnikami i pełnią w organizmie ważne funkcje:

Funkcją zarządzającą wody w organizmie jest nawadnianie.
Wytwarza impulsy nerwowe, niezbędne dla pracy mięśni.
Transportuje składniki odżywcze do komórek.
Utrzymuje poziom pH krwi.
Wspiera funkcje mentalne poprzez wzmacnianie sieci neuronowych.
Zamienia kalorie w użyteczną, bardziej wydajna energię.
Buduje fundamenty dla aktywności enzymów w organizmie.
Katalizuje proces biologicznej jonizacji (wznoszenie).
Pomaga kontrolować przepływ prądu wewnątrz i na zewnątrz komórek.

Jest oczywiste, że brak równowagi tych jonów lub soli komórkowych w ciele, jak również odwodnienie, hamuje ich transport przez błony komórkowe i może prowadzić do zaburzeń w przewodzeniu przekazów elektrycznych. Taka dysfunkcja szybko powoduje ogólne zaburzenia ciała i utratę zdolności do zachowania homeostazy. Dlatego też, dobre nawilżenie ciała - taką ilością czystej wody, jak to możliwe, i potencjalne uzupełnianie biochemicznymi solami komórkowymi oraz elektrolitami, może być bardzo pomocne dla ludzkości, która przechodzi przez proces wznoszenia.

Biochemiczne sole komórkowe

Adepci wielu starożytnych szkół misteryjnych z Aleksandrii, Egiptu i Grecji studiowali oraz poznawali tę wiedzę, rozumieli też znaczenie soli mineralnych dla komórek w procesie duchowej inicjacji do unii hierogamicznej, do wiecznego światła Chrystusa – Sofii, kosmicznej świadomości chrystusowej. Proces duchowego wznoszenia pozwala ucieleśniać wyższe częstotliwości przez odżywienie komórek zmineralizowanymi formami energii, które są potrzebne do ich transmutacji.

Sole tkanek składają się z naturalnych elementów występujących w samym ciele, są one z nimi tożsame. Tworzą podstawowe składniki komórek, tkanek i organów, a ciało wykorzystuje ich energię dla funkcji metabolicznych oraz wspierania jonizacji. Gdy sole tkankowe są potrzebne dla tych funkcji, w organizmie powinna istnieć odpowiednia ich podaż, powinien też być zaopatrywany w płyny (woda), aby można było z nich czerpać. Jeśli pojawia się niedostatek wody lub substancji jonowych do produkcji zbilansowanych elektrolitów, komórki zamieniają strukturę swojej materii, aby zapewnić energię i przechodzą w stan wyczerpania. Cykl powinien być kontynuowany, a kiedy substancje materialne są przekształcane w celu zapewnienia energii bez dostarczania składników odżywczych, komórki tracą zdolność do prawidłowego funkcjonowania. Biochemiczne sole tkankowe zwane również solami komórkowymi są minerałami w formie energii. Pierwsze objawy ich niedoborów są widoczne na twarzy, na długo przed wystąpieniem objawów fizycznych. Odczytując sygnały pokazywane na twarzy i suplementując tkanki odpowiednimi solami, można uzyskać zrównoważoną korektę na poziomie komórkowym, co pozwala organizmowi na samouleczenie i umożliwia stwarzanie większej przewodności.

Ludzie przechodzący przez proces przebudzenia raportują, że suplementacja 12-ma podstawowymi mineralnymi solami komórkowymi pomaga wspomóc się w wielu odmianach objawów wznoszenia, jakich doświadczają w tym czasie. Gdy zaczynamy rozumieć, że nasze ciała składają się głównie z wody i soli, rozumiemy, że nawadnianie czystą wodą i remineralizacja solami w celu wsparcia funkcjonowania elektro-katalitycznego w komórkach ma sens. Podczas cyklu wznoszenia musimy obudzić nasze komórki, aby przekształciły się z komórek zwierzęco – elementarnych o niższej gęstości do wyżej funkcjonujących komórek bosko - ludzkich, przez proces akrecji światła, częstotliwości i plazmy.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolną istotą boską!
Do następnego spotkania (-). Lisa.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

SYNGAŁY ELEKTROMAGNETYCZNE - LISA RENEE / MARZEC 2016 - cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, poniższy biuletyn umożliwi wam lepsze zrozumienie, jak ważna jest rola sygnałów elektromagnetycznych dla świadomości ludzkiego ciała, oraz poszerzy wiedzę na temat licznych źródeł sygnałów, na jakie jesteśmy wystawiani, które są transmitowane z otoczenia i spoza niego. Sygnały elektromagnetyczne są bezpośrednio odpowiedzialne za fale elektromagnetyczne, do których mamy dostęp. Mogą być przekazywane za pomocą transmisji danych i sygnatury ich energetycznych częstotliwości. Transmisja danych jest przekazywaniem informacji energetycznych przez przesyłanie lub rozchodzenie się pewnych częstotliwości stanowiących unikalne sygnały elektromagnetyczne. Gdy odbieramy duchowe inicjacje, odbieramy przekaz danych do naszego ciała świetlistego. Te pakiety częstotliwości, które pozwalają nam ucieleśniać wyższe częstotliwości, też są przekazywane przez sygnały elektromagnetyczne.

Podczas cyklu wznoszenia ludzkość doświadcza przyspieszenia i jest wystawiona na zwiększoną ilość oraz różne zakresy elektromagnetycznych częstotliwości. Są to zarówno sygnały naturalne, które wspierają biologiczne wznoszenie, jak i sygnały sztuczne, które blokują ciało fizyczne wywołując ból, w ten sposób tłumiąc lub rozrywając ciało świetliste. Gdy lepiej zrozumiemy, w jaki sposób działają te sygnały na ludzkie ciało, możemy dać mu wsparcie i odzyskać równowagę.

Ciało ludzkie składa się z atomów, jonów i cząsteczek. Jony to atomy z dodatkowymi elektronami lub brakującymi elektronami. Gdy w atomie brak jest elektronu lub dwóch, ma ładunek dodatni. Gdy atom ma dodatkowy elektron lub dwa, ma ładunek ujemny. Głównymi graczami w tworzeniu energii elektrycznej w naszych organizmach są struktury zwane jonami. Jony te mogą występować w postaci stałej, płynnej lub gazowej, chociaż płynne są bardziej powszechne. Większość związków jonowych należy do kategorii związków chemicznych zwanych solami. Jony istniejące w stanie płynnym to elektrolity. Elektrolitem jest dowolny związek, który w roztworze przewodzi prąd elektryczny i rozkłada się lub elektrolizuje przez energię elektryczną.

Jony mogą być tworzone przez elementy chemiczne lub fizyczne w procesie jonizacji. Gdy organizm ludzki jest poddawany silnym sygnałom elektromagnetycznym lub aktywacji kundalini, jest zdolny do biologicznej jonizacji, która może generować plazmę. W ludzkim ciele, które doświadcza wznoszenia, jonizacja wytwarza plazmatyczne światło o wyższej częstotliwości, dla dalszego budowania naszego płynnego plazmatycznego ciała duchowego.

Tak więc nasze komórki przypominają miniaturowe baterie i generatory elektryczne. Przewodzą elektryczność, wytwarzają sygnały elektryczne i są zasilane niskim poziomem napięcia elektrycznego. Układ nerwowy wykorzystuje energię elektryczną określaną jako impulsy nerwowe, do przekazywania komunikatów pomiędzy komórkami w organizmie. Nierównowaga któregokolwiek z jonów lub blokowanie transportu jonów przez błony komórkowe może prowadzić do zaburzeń w przewodzeniu komunikatów elektrycznych. Ta dysfunkcja szybko powoduje ogólne zaburzenia w ciele i utratę stabilności elektrycznej w biologiczno – duchowym polu. Ponadto ta dysfunkcja wypacza wewnętrzne komunikaty pomiędzy komórkami, blokuje przewodzenie wiadomości elektrycznych w układzie nerwowym i może przetworzyć lub zmienić sygnały elektromagnetyczne w ciele.

Ludzki układ nerwowy tworzy rezonansowe przemienne pole magnetyczne, które jest zdolne do ekstrakcji jonów z atmosfery, gdy ich wibracja pasuje do częstotliwości jonowej. Człowiek, który przechodzi przez proces wznoszący, może złapać ładunek wyższej częstotliwości. Te ładunki, które są na końcu widma o szerokim spektrum elektromagnetycznym, poruszają się przez fale elektromagnetyczne z dużą prędkością. Ludzki układ nerwowy działa jako kanał częstotliwości i umożliwia przenoszenie inteligentnej energii do ciała przez kanały jonowe, które wytwarzają sygnały elektromagnetyczne. Taki otrzymany sygnał elektromagnetyczny jest następnie transmitowany z układu neurologicznego i bezpośrednio komunikuje się z osobistym sygnałem DNA.

Sygnały DNA

Sekwencja DNA emituje fale niskich częstotliwości elektromagnetycznych (EM), które tworzą sygnały DNA porządkujące nukleotydy lub aranżujące rozmieszczenie wzorców surowego materiału DNA. Sygnały DNA potencjalnie mogą komunikować się ze sobą i genetycznie mutować, kiedy odbierają przekazy danych, przez co przekształcają się do nowych wzorców DNA. Ludzkie krwinki czerwone zwierają DNA emitujące sygnały. To dlatego tak ważne jest, aby nie wstrzykiwać substancji z obcym DNA bezpośrednio do krwiobiegu. Gdy dostają się tam inne rodzaje DNA, zakłócają zdolność ludzkiego DNA do rozpoznania sygnałów ludzkiego DNA i blokują komunikację DNA ze wszystkimi przedstawicielami tego samego gatunku.

Wszystkie żywe organizmy, które ze sobą oddziałują oraz łączą się z falami elektromagnetycznymi i wszystkimi mieszkańcami Ziemi, mają oryginalne ziemskie DNA, które rezonuje z falami o niskiej częstotliwości emitowanymi przez ziemską atmosferę za pomocą rezonansu Schumanna. Rezonans Schumanna to zestaw pików widma w ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF) części pola elektromagnetycznego Ziemi. Z tego powodu większość ludzi będzie wyjątkowo otwarta na sygnały elektromagnetyczne symulowane przez ekstremalnie niskie częstotliwości, takie jak 7,83 Hz, podstawowy zakres tych fal na Ziemi. Ten zakres niskich częstotliwości jest powszechnie wytwarzany przez ludzki mózg, kiedy ten jest zrelaksowany i znajduje się w stanie alpha albo theta. Ekstremalnie niskie częstotliwości lub fale radiowe generowane w sposób naturalny lub sztuczny może stworzyć fazę z tymi samymi częstotliwościami w ludzkim ciele, co na wiele sposobów wpływa na ludzkie sygnały elektromagnetyczne.

Dłuższy brak działania planetarnego sygnału DNA mocno wpływa na Ziemian pracujących w przestrzeni kosmicznej jako astronauci lub tajni agenci, co ma też związek z ich żywotnością, ponieważ ciało fizyczne nie może znieść długich okresów wystawiania na przestrzeń kosmiczną czy przebywania na innych planetach bez zaburzeń komórkowej spójności. Przerwanie sygnału DNA lub jego długotrwałe zakłócanie przyspiesza choroby, miazmę i powoduje zmiany w ziemskiej ludzkiej biologii oraz w polu jej energii. Z tego powodu tajni agenci przestrzeni muszą być poddawani aktywacjom DNA za pomocą technologii, klonowania lub wielokrotnego tworzenia biologicznych kopii, ciągle też muszą naprawiać uszkodzenia na poziomie fizycznym i komórkowym. Ziemskie ludzkie DNA jest obecnie w stanie uśpienia i w obrębie innych ciał planetarnych nie może utrzymać zrównoważonego stanu zdrowia, spójnie funkcjonować psychicznie oraz rozwijać się duchowo. NAA jest świadoma tej luki, a ponieważ ma kolonię na Marsie, wykorzystuje ją jako kolejne narzędzie zniewolenia i reinkarnacyjną pułapkę. Kolonia na Marsie istnieje już od wielu lat, a mieszkają tam ludzie zrekrutowani, właściwie pozostając zniewolonymi pracownikami.

Osoba, która nie rodzi się na planecie, nie ma tego samego szablonu planetarnego DNA, nie jest kompatybilna z wzorcami ludzkiego DNA jako częścią własnego sygnału DNA. Istoty spoza Ziemi będą miały inną sygnaturę elektromagnetyczną, która nie będzie w naturalnej fazie lub harmonii z sygnałami elektromagnetycznymi planety. W związku z tym możemy zrozumieć, dlaczego planeta została zarażona przez pozaziemskie gatunki, które wpisały swój kod DNA w jej ciało w celu wytworzenia określonego zakresu sztucznych sygnałów elektromagnetycznych w ludzkiej rasie. Z ich punktu widzenia, zablokowanie naturalnych sygnałów elektromagnetycznych, które aktywują ludzkie DNA byłoby korzystne dla ich hybrydyzacji i programu agendy. Obcy materiał DNA jest umieszczany w niektórych szczepionkach, lekach i innych środkach chemicznych, a wstrzyknięty do organizmu może skutecznie blokować komunikację w ramach własnego gatunku i biologiczne wzniesienie, które działa naturalnie w naszym ludzkim sygnale DNA. Poprzez blokowanie naturalnych sygnałów DNA pomiędzy tym samym gatunkiem czyli ziemianami, ludziom trudniej jest dzielić się i wymieniać częstotliwościami oraz informacjami przekazywanymi przez inteligentną energię. Ten proceder skutecznie zaciera pamięć świadomości zbiorowej oraz powoduje uszkadzanie języka światła gatunku ludzkiego przez kodowanie naszych sygnałów DNA. Kiedy nasze osobiste sygnały DNA nie są idealnie dostrojone do harmonicznego fazowania ciała Ziemi, większości Ziemian trudno jest uzyskać dostęp do dokładnych historycznych zapisów pamięci gatunku, które są zarejestrowane w zestawie instrukcji dla Ziemi. Oznacza to również, że tak zablokowani ludzie nie są w stanie rozpoznać innych członków tego samego gatunku, ponieważ mylą sygnały DNA i wzajemne porozumiewanie. Ten poważny problem dotyczy ludzi, którzy uczestniczyli w hodowlanych programach hybrydyzacyjnych prowadzonych przez Obcych i doświadczyli metatronicznego odwrócenia, a teraz wymagają specjalnego odtworzenia źródła biologicznego pochodzenia i duchowej rehabilitacji ich sygnału DNA. Między innymi dlatego ludzka rasa nie rozpoznaje powrotu sygnału DNA chrystusowej świadomości, i nie potwierdza lub nie zna wzoru krystalicznego DNA istniejącego w ciele Ziemi.

Sygnalizacja DNA potrzebuje wody

Sposobem, za pomocą którego jest przenoszone i komunikuje się DNA, jest ekspozycja jego struktury na wodę. Transmisja elektromagnetyczna genetycznej informacji DNA zachodzi przez wodę, która tworzy szablon bazowy. Woda ma pamięć. Pamięć wody polega na jej zdolności do zatrzymywania odcisku substancji uprzednio w niej rozpuszczonej, co dotyczy również DNA oraz efektów wyższej świadomości. W ten sposób woda i elektrolity zawarte w płynach ludzkiego ciała działają jako organ pamięci o dużej przewodności dla wszystkich prądów elektrycznych, a przede wszystkim bardzo niskich częstotliwości (ELF). To sprawia, że ciało ludzkie jest w pełni zdolne do przenoszenia zapisów DNA przez sygnalizację elektromagnetyczną, która pozwala świadomości i ciału komunikować się z wieloma sygnałami o różnych częstotliwościach.

Informacje zawarte w nici DNA są przenoszone za pośrednictwem wody, która jest ich nośnikiem, w wyniku emisji elektromagnetycznej, która wywołuje oscylację sygnałów DNA. Sekwencje DNA mogą być następnie wychwytywane przez ich sygnał, kiedy część zapisu specyficznego sygnału elektromagnetycznego lub fragmenty całego wzoru DNA, tak samo jak zdjęcie, upamiętnia to w czasie. Sygnał elektromagnetyczny wzorca DNA działa jak klucz, który otwiera kody do większej struktury DNA, włącznie z odblokowaniem uśpionych DNA, co umożliwia replikację tego DNA. Każdy fragment DNA podlega rekombinacji w tej samej komórce na inne fragmenty w celu odbudowy pełnej sekwencji.

Proces technologiczny replikacji DNA jest znany i został wykorzystany do eksperymentalnego klonowania, transferu dusz, krzyżowania ludzkiego DNA ze zwierzęcym, a nawet do tworzenia super żołnierzy. Replikacje DNA za pomocą technologii sztucznej inteligencji na przyszłej Ziemi i innych planetach okazały się wyjątkowo niszczycielskie w skutkach. Obecna nauka nie wie, że bez unikalnego sygnału DNA duszy, które jest kluczowym kodem do komunikowania się z DNA planety, sztuczne ciała tworzone dzięki replikacji ludzkiego DNA, będą narażone na uszkodzenia. Można to zaobserwować u biologicznych dronów lub pozaziemskich jednostek biologicznych, stworzonych, aby służyły jako zniewoleni robotnicy. Niepowodzenia objawiają się w formie gwałtownego obumierania komórek, chorób, zaburzeń i łatwego zasiedlania takich ciał przez niższe duchy lub jednostki pozawymiarowe. Życie jest tworzone tylko w obecności życia, życia nie można wykrzesać za pomocą materiałów nieożywionych, a sztuczna inteligencja nie może symulować sił życiowych, aby je ożywić. Klonowanie komórek skutkuje upośledzeniem biologii, która nie może ewoluować, rozwijać się ani pozyskiwać energii świadomości, ponieważ jest to struktura entropiczna, skazana na pasożytowanie.

Różnice fazowe

Wszystkie żywe rzeczy emitują światło za pomocą oscylujących fal elektromagnetycznych pozyskiwanych z ich sygnału DNA, w różnych zakresach częstotliwości. Sygnały DNA są skutecznym środkiem komunikacji dla ciała i mogą komunikować się z sygnałami DNA innych ciał. Osobisty sygnał DNA kontroluje rytmy - biologiczny i metaboliczny, a także zapewnia zestaw instrukcji, dzięki któremu poznaje, jak zbudowane jest i działa w każdym żywym organizmie biologiczne pole energii lub aura. Gdy nasz sygnał DNA jest w fazie synchronizacji z innym sygnałem DNA lub transmisji częstotliwości podobnie rezonującej, określa, czy transmisja jest naturalna czy sztuczna i może w jakiś sposób komunikować się z tym sygnałem.

Wynik komunikacji elektromagnetycznej, która dokonała się pomiędzy wieloma sygnałami DNA, wyraża się jako różnica fazowa. Różnica fazowa może być mierzona i jest nazywana „falą w fazie” lub „falą poza fazą”. Różnice fazowe są różnicami mierzonymi w stopniach czasu między dwiema falami o tej samej częstotliwości, które odnoszą się do tego samego punktu w czasie. Na przykład można sobie wyobrazić dwie ludzkie istoty, z których każda posiada własny sygnał DNA, stojące obok siebie i odbierające komunikaty z dokładnie takimi samymi częstotliwościami w tym samym czasie. Następnie dokonuje się pomiaru połączonych sygnałów elektromagnetycznych w celu określenia fazowania fal komunikacji pomiędzy ich świadomościami. Różnice fazowe pomiędzy dwoma ludzkimi ciałami mogą być zmierzone oraz mogą znaleźć odzwierciedlenie w ich emocjonalnych doświadczeniach. Ten fenomen bycia „w fazie” z biologicznym polem energii pewnych ludzi może dać każdej osobie bezpośrednie doznania, takie jak poczucie współbrzmienia i czucia się ze sobą komfortowo.

Możemy zastosować tę samą zasadę fali różnic fazowych, widocznych pomiędzy grupami ludzi, gdy są oni wystawieni na zakres częstotliwości otoczenia. Kiedy dwie lub więcej osób ma takie same częstotliwości i nie ma między nimi różnic fazowych, to znaczy, że są w fazie. Kiedy dwoje lub więcej ludzi lub oscylatorów ma podobne częstotliwości i różne fazy, są ze sobą poza fazą. Jeśli różnica faz jest znaczna i wynosi 180 stopni, wtedy ludzie lub oscylatory są w przeciwfazie. Jeśli dwie oddziałujące fale spotykają się w punkcie, który stanowi przeciwfazę, wtedy następuje kolizja niszczących siebie nawzajem fal. Fale przeciwfaz mogą być kierowane za pośrednictwem jakiegokolwiek oscylatora, na przykład człowieka, który ma częstotliwość dopasowaną do tego sygnału elektromagnetycznego. Wiele energetycznie wrażliwych osób doświadcza form psychicznej agresji ze strony ludzi wykorzystywanych jako ciemne portale w celu kierowania negatywnej energii do miejscowego środowiska, przez tych, którzy są w przeciwfazie w stosunku do ich stanu częstotliwości lub świadomości. Jest również możliwe, że technologia przeciwfazy jest skierowana do wybranych osób, więc to zachodzi zarówno na poziomie świadomości jak i za pośrednictwem innych typów sztucznych technologii. Te technologie są bronią kierowaną nazywaną fazą zaburzającą.

Gdy pojawia się którakolwiek z tych faz, różnica faz jest czymś, co przesądza o tym, czy będą się wzajemnie wzmacniać czy znosić albo powodować zakłócenia, które mogą się osłabiać i niszczyć nawzajem. Właściwości fazowania fal elektromagnetycznych mogą być stosowane w celu lepszego zrozumienia funkcji emisji światła i komunikacji, której źródło pochodzi bezpośrednio z sygnału DNA. Kiedy sygnał DNA jest sztucznie wprowadzany w zakresie bardzo niskiej częstotliwości (ELF), łatwo można uzyskać efekt fali „poza fazą”, który skutecznie zagłusza sygnał DNA lub kasuje te sygnał na zewnątrz. Ta technologia polega na zagłuszaniu komunikatów pomiędzy wieloma sygnałami DNA lub na kodowaniu alfabetu komórkowego DNA. Osiąga się to poprzez wprowadzenie do zestawów niskiej częstotliwości, które są przeznaczone do zatrzymania komunikacji DNA z występującymi w pierwszej kolejności.