środa, 28 lutego 2018

BIO-DUCHOWE ŻNIWA – LISA RENEE LUTY 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Genetyczny katalog DNA Ziemi

Dodatkowo, aby lepiej zrozumieć historię naszej planety, warto wiedzieć o kontrolerach ludzkości i pozaziemskim zainteresowaniu zyskaniem kontroli nad biblioteką genetyczną, która znajduje się na planecie Ziemia oraz w DNA wszystkich jej mieszkańców. Przeszczepianie tkanek, klonowanie części ciała i eksperymenty związane z mieszaniem materiału genetycznego są związane ze szczególnym planem grup Czarnego Słońca, które stoją za antyduchową filozofią eugenicznych, ludobójczych i kontrolowanych teorii ewolucji. Istnieje wiele nie pochodzących z Ziemi grup zaangażowanych w modyfikacje genetyczne i eksperymenty testowe na mieszkańcach Ziemi, które realizują ten plan, aby uzyskać dostęp do ogromnego katalogu materiału genetycznego. Głównym powodem uprowadzeń było uzyskanie kontroli nad genetyką tej Ziemi i wykorzystanie jej do otwarcia gwiezdnych wrót oraz gromadzenia katalogu genetycznego, który mógłby zostać przeniesiony na inne układy planetarne.

Materiał genetyczny wcielony i odnaleziony na Ziemi przetrwa długoterminowo oraz będzie się rozmnażał tylko na linii czasu Ziemi, ponieważ wszystkie żywe istoty, które tu się urodziły, są zakodowane genetycznymi kluczami w duszy zbiorowej tego ciała planetarnego. Grupy Obcych próbują złamać kod, aby uzyskać dostęp do nieśmiertelności i chcą przywłaszczyć ziemskie kody genetyczne, aby hybrydyzować i klonować je w dowolnym miejscu Wszechświata. Nie potrafią wymyślić, jak utrzymać to DNA przy życiu przez dłuższy czas w innym miejscu, z wyjątkiem zasad transplantacji, hybrydyzacji i klonowania, które osłabiają oraz wypaczają ludzkie DNA. To, co dzieje się na powierzchni Ziemi, co ma związek z pobieraniem organów i przeszczepianiem narządów, to tylko niewielki fragment aktywności odzwierciedlający to, co dzieje się w podziemnych bazach i poza planetą. Szaleńcze eksperymenty naukowe z czasów Atlantydy, podczas których miesza się i dopasowuje międzygatunkowe DNA, wielokrotnie z potwornymi wynikami i bez brania pod uwagę bolesnego wpływu na ciało świadomości.

Kiedy lepiej zrozumiemy program bio-duchowych żniw NAA, który duchowo nadużywa ludzi w celu zwiększenia ich udręki na tej Ziemi, oczywiste jest, że praktyki te nie tylko łamią prawa natury, ale naruszają duchową konstytucję wszystkich ludzi. Teraz przyjrzyjmy się czynnikom duchowym i niewidocznym konsekwencjom, które są generowane przez te szkodliwe praktyki, demonstrując naruszenie praw naturalnych.

Duchowe wykorzystywanie dawców narządów i tkanek

Każda istota ludzka ma unikalną kombinację sił duchowych oraz sił fizycznych, które składają się na całą jej konstytucję, a dane na ten temat tkwią w materiale komórkowym i są zarejestrowane w każdej części jej ciała. Tkanki fizyczne są nasycone inteligencją duszy, mają duchowe odciski, które są u każdego niepowtarzalne. Jeśli wycinasz narząd i przeszczepiasz tę tkankę w inne ciało, odciski duszy i ducha przenoszone w przeszczepionych tkankach, są teraz wplecione w ciało innej, równie wyjątkowej duszy. Fizyczne i duchowe warstwy dawcy oraz biorcy przeszczepu są na zawsze splecione ze wszystkimi energetycznymi konsekwencjami działań, które stały za wydarzeniem, oraz z wszystkimi zaangażowanymi osobami.

Jeśli narząd został przejęty od dawcy, który nie wyraził na to zgody lub został zamordowany dla pozyskania narządów, to jego niewyobrażalny ból i niszczące elementy pozostaną zarówno w duszy dawcy, jak i w fizycznym ciele biorcy. Skutki dla wszystkich zaangażowanych są wyjątkowo niszczące, szczególnie gdy przeszczepy odbywają się bez uznania duszy i świadomości, która jest zaangażowana w ten proces. W takich destrukcyjnych sytuacjach przeszczepione części ciała mogą być wykorzystane jako domy demoniczne, które tworzą w samym przeszczepionym organie różne duchowe podczepienia, śmietniki, demoniczne i szkodliwe portale.

Informacje komórkowe w przeszczepionych tkankach będą próbowały komunikować się ze świadomością i ciałem zaangażowanych osób, co może stworzyć wiele duchowych czy fizycznych problemów. Każdy narząd ma w ciele swój odpowiednik, w którym poszukuje równowagi, a w zdrowych, funkcjonujących ciałach te narządy komunikują się ze sobą. Przeszczepione narządy nie znajdą takich samych odcisków urodzeniowych lub unikalnych komunikatów DNA w biorcy, co może siać spustoszenie w wewnętrznych obwodach organizmu, czyniąc je jeszcze bardziej zależnymi od systemu medycznego i od przyjmowania medykamentów.

Niezwykle szkodliwe, a nawet bolesne jest, gdy ciało duchowe czuje, że jego fizyczny odpowiednik jest rozcięty i użyty na części, w wielu przypadkach wywołuje to przerażającą duchową traumę w świadomości. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ciało jeszcze żyje, a osoba zostaje uznana za martwą, zaś dusza nie opuściła jeszcze ciała. Jeśli ciało pozostaje żywe, ale mózg osoby już obumarł, wycinane narządy oraz części ciała przyczepiają się do fizycznego ciała. Mogą być w szoku, gdy patrzą, jak ich ciało jest pocięte na części, podczas gdy oni nie byli w stanie mówić i bronić swojego ciała. Może to w rezultacie spowodować zmianę osobowości i stworzyć problem w postaci wielu podczepień duszy połączonych z jednym ludzkim ciałem.

Obecne praktyki medyczne związane z przeszczepianiem narządów dostarczanych w ramach handlu ludzkimi ciałami ma bardzo poważne konsekwencje dla duchowej świadomości, co ogólnie powoduje u ludzi jeszcze więcej chorób i cierpienia, nie wspominając już o naruszaniu praw naturalnych.

* W ciała fizyczne z przeszczepionymi narządami zostają wplatane duchowe podczepienia, aby te ciała nie mogły opuścić Ziemi. *Niedopasowane części ciała generują duchowe blokady z powodu niekompatybilności unikalnych układów sił duchowych, które składają się na anatomię duchową.
*Fragmentacja duszy w wyniku szoku lub traumy doświadczanej przez destrukcyjne elementy zachodzących zdarzeń.
*Zmiana odcisków i zapisów krwi, które mogą zmienić duchowy cel tej osoby w fizycznym ciele, w którym zamieszkują.
*Kiedy po przeszczepieniu narządów filtrujących zmienia się zapis krwi, ma to wpływ na rozwój świadomości i stacje tożsamości tej osoby.
*Podczepienie do duszy mrocznych istot, które wykorzystują ból i cierpienie zaangażowanych ludzi, aby zebrać ich energię.
*Sataniści są w stanie zdobyć części ciała, które są wykorzystywane do różnych celów rytualnych, ponieważ wiedzą, że w ludzkiej tkance ukryty jest zapis duszy, a część ciała może być uwiązana lub zabrana dla głodnych szatańskich bytów.

Kiedy lepiej rozumiemy, w jaki sposób nasza świadomość i fizyczne ciała funkcjonują w zgodzie z zasadami praw natury, jesteśmy w stanie lepiej rozpoznawać pogwałcenia, które są bezpośrednio związane z wywoływaniem światowego cierpienia, deprywacji i chorób u wszystkich ludzi.

Uniwersalne ciało ludzkie

Ciało ludzkie jest kompletnym układem żywej energii, który odzwierciedla mikrokosmos w makrokosmosie, i który składa się z mniejszych systemów świadomości odzwierciedlających te same zasady w prawach struktury, którymi – za pomocą Praw Uniwersalnych, rządzi się cały Kosmos. Każda istota ludzka ma niedoścignioną wartość, która jest święta dla Praw Uniwersalnych, Prawa Jedni, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, i nigdy nie będzie miała dokładnej kopii świadomości.

Każda warstwa fizycznych matryc w ludzkim ciele ma energetyczny wzorzec i odpowiednik świadomości, który jest unikalny dla tej osoby i który działa jako brama do świata duchowego. Wszystkie części ciała, narządy, gruczoły i tkanki fizyczne przeplatają się z funkcjami świadomości duchowej anatomii, dlatego wszystkie te systemy są zależne od rządzących siłami metafizycznymi odcisków urodzeniowych, które składają się na unikalny plan jednostki. Ponieważ do budowania struktury materialnej służą surowce fizyczne, istnieją surowce metafizyczne do budowania ciała świadomości lub struktury duchowej. Chociaż nie widzimy tych metafizycznych surowców składających się na duchowe siły obecne w fizycznym ciele, te elementy tkwią w każdej komórce ciała.

Każda osoba jest istotą duchową złożoną z różnych metafizycznych surowców, które tworzą unikalny układ sił duchowych, co daje każdemu człowiekowi unikalny plan, a także wyjątkową naturę. Duchowa natura każdej osoby jest określona przez metafizyczne siły stworzenia w połączeniu z wzorcami opartymi na matematycznych zasadach, które można badać za pomocą skali muzycznej i chromatycznej, a także poprzez badanie wydarzeń astronomicznych, które informują nas o położeniach ciał niebieskich odciśniętych przy narodzinach.

Astrologia jest ważną nauką badającą unikalne układy sił metafizycznych występujących w obrębie anatomii duchowej, która utraciła pozycję akademicką wiarygodnej nauki z powodu infiltracji NAA w kierunku przyjęcia na całym świecie metod naukowych. Studia nad naukami astrologicznymi były tradycyjnie uważane przez uczonych za zaawansowane i były powszechne w kręgach akademickich aż do XX wieku. Astrologia w dzisiejszych czasach nazywana jest pseudonauką, co służy zdyskredytowaniu jej słuszności i celu w badaniu praw struktury, aby ludzkość nie znała wzorców astronomicznych, które informują nas o osobowości i wpływach różnych sił na świadomość. Kiedy badamy wzorce astrologiczne, badamy odciski magnetyczne, które są istotne dla funkcji naszych warstw cielesnych, możemy określić te wzorce, które wpływają na naszą wyższą lub niższą duchową naturę, a następnie decydować o wprowadzeniu poprawek. Tak więc, właściwe wykorzystanie nauki o astrologii pozwala nam lepiej określić, czy żyjemy zgodnie z naszą prawdziwą duchową naturą i czy wykorzystujemy potencjał, informuje o czekających nas lekcjach i wyzwaniach, a także o tym, po co przyszliśmy na Ziemię, co mamy rozwiązać i co przekroczyć. Bez głębszej wiedzy i świadomości tego, w jaki sposób te astronomiczne wzorce na nas wpływają, ludzka świadomość 3D funkcjonuje na auto-pilocie, nieświadoma ogromnych sił i wpływów, na które jest narażona na co dzień. Duchowy rozwój w kierunku transcendencji tych archetypowych i niebiańskich sił polarności, w celu przywrócenia im neutralności, staje się jeszcze ważniejszy podczas cyklu wznoszenia.

Kosmobiologia i astrologia medyczna

Wiele starożytnych nauk mądrości rozumiało matematyczne koncepcje łączenia uniwersalnego ciała ludzkiego i jego powiązań z kosmobiologią. Korelacje matematyczne i astrologiczne zostały stworzone między zasadami w kosmosie a ich znaczeniem dla organicznych form życia, a także z konieczności zbadania skutków tych sił kosmicznych, jak również ruchów gwiezdnych i połączeń astronomicznych, które wpływają na świat sił na Ziemi. Pitagorejskie szkoły tajemnic nauczały, że Układ Słoneczny jest jednym potężnym instrumentem muzycznym, a dwanaście znaków Zodiaku można porównać do półtonów w skali chromatycznej. Skala chromatyczna jest skalą muzyczną z dwunastoma wysokościami lub tonami częstotliwości, z których każdy jest pół tonu nad lub pod tonem obok. Ta sama struktura istnieje również w skali wymiarowej rzeczywistości holograficznej. Dwanaście planet stanowi białe klawisze kosmicznej klawiatury muzycznej. Każdy gwiazdozbiór jest inteligentnym ciałem świadomości, które transmituje spektrum częstotliwości kolorowych fal i matematycznych kodowanych wzorów związanych z przemienianiem struktur metafizycznych w formę. Każdy reprezentuje znak astrologiczny, który reaguje na określony ton częstotliwości i kolor. Niektóre z tych tonów mieszają się ze sobą i są harmonijne, podczas gdy inne ze sobą kolidują, tworząc wzajemne dysonanse i spaczenia. Kiedy wyczuwamy dysharmonię i konflikt między niektórymi nutami fortepianu lub odczuwamy fałsz w muzyce głównego nurtu, to te same efekty występują w obrębie sił metafizycznych. Podobne akcenty harmonii lub niezgodności pojawiają się między alchemią sił, która występuje w różnych gwiazdozbiorach Zodiaku, dwunastu planetach i różnych ciałach niebieskich, które mają wielki wpływ na ludzi. Te zestawy instrukcji są z natury zapisane w duchowym wzorcu i modelu każdego człowieka na Ziemi.

Kiedy inkarnujemy się w fizyczną ludzką postać, ewoluujemy przez etapy precesji równonocy, a ta progresja przenosi nas przez wszystkie dwanaście warstw archetypowych sił, które utrzymują zestawy instrukcji dla struktury uniwersalnego ciała ludzkiego, jak również poziomy transmisji DNA. Gdy Słońce przechodzi przez kolejny gwiazdozbiór, odbieramy zmiany częstotliwości inteligentnych zestawów instrukcji, które są przeznaczone dla ludzkiego ciała - aby ewoluowało w kierunku zwiększenia aktywacji DNA i duchowego wzniesienia - które są siłami alchemicznymi przenoszonymi do pola Ziemi. Kiedy w głównych połączeniach między ciałami planetarnymi i gwiazdowymi zachodzą wyrównania astrologiczne, pojawiają się siły alchemii, które zmieniają częstotliwość prądu i manifestują nowe twory, które pomagają poszerzyć świadomość na poziomie planetarnym i osobistym. Oprócz wojny o świadomość ludzkość poddawana jest psychologicznym operacjom, które uniemożliwiają uczestnictwo w odbieraniu energii przenoszonych przez te gwiezdne siły na Ziemię w celu bio-duchowej ewolucji.

Szkoły misteriów rozwinęły dziedzinę jatromatematyki, czyli astrologię medyczną, w której cała matryca ludzkiego ciała została podzielona z pomocą zasad astronomicznych i astrologicznych, a także bio-mechaniki. Dwanaście znaków astrologicznych stanowi specyficzne prawo struktury, które jest włączone w każdą część ludzkiego ciała od stóp do głów, wewnątrz i na zewnątrz. Co więcej, planety i istniejąca przestrzeń są bezpośrednio skorelowane z pewnymi częściami ciała, które zostały zaprojektowane w celu ogólnego zjednoczenia warstw struktur świadomości. Poprzez badanie chwili porodu, jatromatematycy określali wzorce odcisków urodzin jako ciała gwiazdowego (duszy) i byli w stanie określić różne kombinacje sił energetycznych oraz to, jak te siły oddziaływały na ludzkie ciało oraz świadomość. Obserwując profil zachowania, który ukazywałby ogólne tendencje w konstytucji i usposobieniu, poznawali konkretne wzorce w jednostce, aby pomóc jej w dostosowaniu się do najwyższego potencjału i osiągnięciu stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Każdy może studiować własne schematy astrologiczne, aby zdobyć wiedzę o wewnętrznych działaniach Jaźni.

Astrologia medyczna odzwierciedla prawo zasad w każdej z dwunastu konstelacji, które mają związek z utrzymaniem struktury w częściach ludzkiego ciała. Z punktu widzenia opiekuna, Zodiak Galaktyczny zawiera kolejną ważną konstelację zwaną Wężownik, która jest brakującą trzynastą konstelacją, działającą podczas cyklu wznoszenia jako siła jednocząca i trynitarna dla wszystkich pozostałych dwunastu gwiazdozbiorów. Tak więc, w naszym modelu, siły są reprezentowane przez trzynaście znaków Zodiaku Galaktycznego, które rządzą częściami ciała - od głowy (Baran) do palców u nóg (Ryby), jak następuje:

Fizjologia skorelowana ze znakiem Zodiaku Galaktycznego

Baran - mózg, półkule mózgowe, czaszka, oczy, twarz, górna szczęka, wewnętrzne tętnice szyjne, wzgórze, nadnercza.

Byk - szyja, gardło, podniebienie, krtań, migdałki, dolna szczęka, uszy, obszar potyliczny, móżdżek, atlas, oś, zewnętrzne tętnice szyjne, żyły szyjne, gardło, tarczyca, kręgi szyjne.

Bliźnięta – kark, ramiona, ręce, górne żebra, płuca, tchawica, oskrzela, naczynia włosowate, oddech, dotlenienie krwi.

Rak - żołądek, przełyk, przepona, piersi, sutki, gruczoły mlekowe, górne płaty wątroby, przewód klatki piersiowej, trzustka, surowica krwi, perystaltyka żołądka, płyn żołądkowy, przysadka mózgowa.

Lew - serce, grzbietowy obszar kręgosłupa, rdzeń kręgowy, aorta, górna i dolna żyła główna, grasica.

Panna - region brzuszny, jelito grube i cienkie, dolny płat wątroby, śledziona, dwunastnica, wydzielina grasicy, perystaltyka jelit, trzustka.

Waga - nerki, nadnercza, odcinek lędźwiowy, skóra, moczowody, układ naczynioruchowy, rdzeń kręgowy, jajniki.

Skorpion - pęcherz moczowy, cewka moczowa, narządy płciowe, zstępująca okrężnica, gruczoł krokowy, jądra, okrężnica esicy, kość nosowa, kość łonowa, czerwona substancja barwiąca we krwi.

Wężownik - komórki płodu, kość ogonowa, oś krzyżowa czaszki, kość krzyżowa słoneczna, kundalini, amrita, gruczoł lydowy (leyden), podstawa mózgu (złoty kielich), transfiguracja od księżyca do słońca.

Strzelec - biodra, uda, kość udowa, jelito kręte, kręgosłup, obszar krzyża, nerwy kulszowe, nerwy kulszowe miednicy.

Koziorożec - skóra, włosy, kolana, stawy, układ kostny.

Wodnik - kostki, kończyny dolne, układ krwionośny.

Ryby - stopy, palce u nóg, układ limfatyczny, tkanka tłuszczowa, fibryna we krwi, trzustka.

Forma ludzkiego ciała reprezentuje ruch, który dokonuje się przez precesję równonocy, każda zasada astronomiczna i astrologiczna ma bezpośrednie znaczenie dla naszej anatomii fizycznej i duchowej. Kiedy usuwamy lub przeszczepiamy części ciała, usuwamy z naszej struktury cielesnej odciski i określone zasady, co zmienia wpływy świadomości oraz ma wpływ na rozwój duchowy. Nie wspominając o potencjalnych problemach w ogólnym funkcjonowaniu biologicznym, takich jak wewnętrzne rozłączenie obwodów między przeszczepionymi narządami, które mogą blokować integrujące i holistyczne uzdrowienie ciała, umysłu oraz ducha.

Wężownik jest połączeniem trynitarnym

Ponadto przekazy z Wężownika, boski element wody i ognia działa jako łącznik pomiędzy kwadraturami składającymi się na znaki kardynalne, stałe oraz zmienne. W poprzednich cyklach duchowy plan ludzkości zawierał wiele kwadratur i opozycji w odciskach narodzin z pewnych połączeń planetarnych lub gwiazdozbiorów, które generowały dysharmonię, dysonans oraz cierpienie. Te siły opozycyjne nakładały ograniczenia na ducha i doprowadziły do duchowego ucisku, miazmatycznych wzorców, a także karmicznych obciążeń. Podobnie jest z kwadraturami, opozycjami oraz innymi ograniczeniami, które są zapisane w duchowym wzorcu, i które można zrozumieć analizując wykres narodzin. Są one konsekwencją działań, nieprzerobionych lekcji, celów duchowych oraz długów karmicznych, które były przenoszone przez wiele wcieleń. Ciało ziemskie ma również swój własny plan, który składa się z zapisów zbiorowej świadomości ludzkości, więc kiedy inkarnujemy się na danej osi czasu na Ziemi, mamy również odciśnięte karmiczne ciężary odcisku świadomości zbiorowej z chwili inkarnacji.

Trafne jest również stwierdzenie, że NAA miała kontrolę nad aspektami dwunastu przekazów z konstelacji, co doprowadziło do skrajnie negatywnych biegunów w świecie sił, w celu kontroli form materii. Zamierzali radykalnie wzmocnić czarne subtelne siły, filtrując negatywne aspekty polaryzacyjne archetypów konstelacji, aby wpłynąć na ludzkość w celu wywołania ujemnej polaryzacji i wykorzystania planetarnej ciemnej materii do sterowania maszynerią AI. Przykładem jest obserwacja akumulacji ujemnej polarności w zasadach konstelacji Wagi w masach, które reprezentują równowagę energetyczną w świecie sił i zaobserwować, że kiedy niszczą równowagę energetyczną poprzez naruszanie praw naturalnych, pojawiają się choroby. Waga rządzi nerkami, a kiedy widzimy tempo szerzenia się chorób nerek, za potencjalny czynnik możemy uznać tę nierównowagę w Wadze.

Te nieharmonijne częstotliwości w odciskach chwili narodzin można opisać jako błędne koło, prowokujące opozycyjne wzorce, które powodują intensywne konflikty między osobowością a wyższą Jaźnią. W 2013 r. z Wężownika zaczęto nadawać transmisje, które mają być po prostu rozumiane jako przepływ harmonii i boskiej łaski ku ludzkości podczas cyklu wznoszenia. Pozwala to na wiele uwolnień od intensywnych kwadratur i opozycji zapisanych w oryginalnym schemacie narodzin oraz pomaga przywrócić karmiczny wzór z łagodniejszym strumieniem harmonijnych i wyrównanych częstotliwości.

Przekazy z Wężownika mogą być świadomie wykorzystywane w każdym cyklu, aby uwolnić opozycyjne odciski magnetyczne na wykresie urodzenia, chociaż stanie się to naturalnie, kiedy poddasz się procesowi. Ostatni cykl takich przekazów dotyczył tematów uwalniania i oczyszczania ze szkodliwych przymierzy krwi w międzypokoleniowych związkach linii rodowych. Istnieją trzy główne obszary aktywacji w ciele, które działają jako unifikator wszystkich centr czakr i części ciała. Najpierw jest kość ogonowa i obszar krzyżowy, drugi to kompleks wyższego serca, a trzeci jest w centrum mózgu i kości klinowej. Boski ogień i woda z transmisji Wężownika mają na celu harmonizację żywiołów w ciele, poprzez uwalnianie i oczyszczanie niezgodnych wzorców opozycji przywracając pole trynitarne, jedność lub to, co nazywa się modelem pokoju.

Ostatnio niektóre fale osób wznoszących się uległy zmianom w sekwencji transdukcji, i zostały zdefiniowane w ich oryginalnym wzorcu urodzeniowym na Ziemi, aby wyczyścić zapisy o przymierzu krwi. To wzniesienie się z inkarnowanych karmicznych wzorców urodzeń 3D podczas bifurkacji, było rezultatem wspieranym przez trynitarne połączenia transmisji Wężownika osiągające masę krytyczną w grudniu ubiegłego roku.

Jednak czytając ten biuletyn pamiętaj, aby wykorzystywać zdrowy rozsądek i nie oceniać nikogo - żadnej istoty ludzkiej, która skorzystała z przeszczepu narządu lub została nakłoniona do zostania dawcą narządów. Żyjemy w czasach wielkich oszustw i fałszu, w kontrolowanym systemie inwersji, gdzie system medyczny i podobne instytucje, są wielce dochodowymi przedsięwzięciami, które faktycznie działają wbrew temu, co reprezentują. Temat został przedstawiony dla głębszej edukacji, dla rozwijania jasności o uniwersalnym ciele człowieka, rzeczywistości anatomii duchowej i po to, aby pogłębić wiedzę o naturze rzeczywistości, w której się dzisiaj znajdujemy. Problemy, które mamy na Ziemi, są niezwykle złożone i nie zostaną rozwiązane z dnia na dzień. Pierwszym krokiem jest zrozumienie sposobów, w jakie nasze społeczeństwo narusza prawa natury, przed naszymi nosami, abyśmy dostrzegli, w jaki sposób możemy przyczynić się do tych naruszeń bez naszej świadomości lub zgody. Kiedy jesteśmy poinformowani i świadomi tego, przed czym stoimy, automatycznie mamy osobistą moc wyboru i zgody, która pozwala nam dostosować się do praw naturalnych.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 22 lutego 2018

BIO-DUCHOWE ŻNIWA – LISA RENEE LUTY 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy podnosimy kurtynę, badamy kilka sposobów, w jakie NAA ukrywa praktyki kradzenia dusz i energii. Omówimy manipulowanie zbiorową świadomością i koszty, jakie ponoszą ludzkie dusze, kiedy porzucają naturalne prawa, których wielu ludzi nie może nawet rozpoznać. Przykładem jest praktyka przeszczepiania narządów, zarówno kradzionych narządów kupowanych na czarnym rynku, jak i praktyka mieszania duchowych wzorców ukrytych w każdej tkance, które pochodzą ze sprzedawanych części ciał. Przyjrzymy się, w jaki sposób ciało fizyczne i ciało duchowe-duszy są ze sobą połączone oraz jak życie w harmonii z prawami natury wspiera polepszenie zdrowia a także poszerzenie świadomości. Kiedy ta wiedza jest tłumiona, łatwiej może być wprowadzany program dotyczący anty-życia. Przyjrzymy się tłumieniu nauk astrologicznych, zwracając szczególną uwagę na astrologię medyczną, wpływ planet i konstelacji na nasze zdrowie oraz fizjologiczne korelacje ze znakiem Zodiaku galaktycznego.

Rozważając pogwałcenie praw natury, i to, że programy inżynierii społecznej wpoiły ludzkości kulturę śmierci, w tym miesiącu zgłębimy sposoby, w jakie NAA szerzy te pogwałcenia, celowo rozbija ciała duchowe i generuje wiele duchowych nadużyć oraz choroby fizyczne, które tak naprawdę mają służyć temu, aby wykradać ludziom energię biologiczna i duchową. Wielu ludzi realizuje te programy, ponieważ nie mają pojęcia, że są wykorzystywani do tego, aby wyrządzać większe duchowe szkody w zbiorowej świadomości ludzkości, lub zostali przemienieni w socjopatów, ludzi pozbawionych wyrzutów sumienia i empatii dla cierpienia oraz niedoli innych.

Ciało ludzkie posiada na poziomie biologicznym i duchowym ogromne pokłady energii, której działanie przypomina działanie baterii akumulatorów. Ciało ludzkie składa się z tysięcy bio-chemikaliów, które nieustannie wchodzą w interakcje, tworząc różne reakcje chemiczne, stanowiące naturalną część procesów biologicznych i duchowych, generujących wiele form potencjalnej energii. Zapasy energii są magazynowane i uwalniane z interakcji między warstwami biologicznymi oraz duchowymi ciała ludzkiego, bez względu na to, czy ktoś śpi, czy jest w spoczynku, czy jest aktywny, a także w wyniku położenia i ruchu w polach elektromagnetycznych lub grawitacyjnych. W wyniku tego, że ludzkie ciało i ludzka świadomość są tak obfitym źródłem potencjalnej energii, NAA znalazła wiele pasożytniczych metod, z pomocą których może zabierać ten kolektywny zasób energii dla siebie, ze szkodą dla ludzkości. Ludzie i ciało planety mają niesamowite zapasy wielu form energii, które są gromadzone metodami bio-duchowych żniw. Metody te można znaleźć w wielu akceptowanych społecznie standardowych praktykach, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z uszkodzeń, jakie powstają w polu elektromagnetycznym istot ludzkich, zarówno w ciałach fizycznych, jak i w ciałach duchowych.

Zbiorową świadomość lub systemy pól energii ludzkiej można zbierać i kierować tak, aby substancję elementarną wprowadzić w ruch, przesuwając materię w sztucznie uformowane linie czasu. Ta energia może być łatwo przekształcona w celu zasilania anty-ludzkich programów. Wszystkie formy ludzkiej energii biologicznej i duchowej, które są zbierane z ludzkich części ciała lub energie zbiorowej świadomości gromadzone w celu przejęcia kontroli nad materią i wpływania na wydarzenia, które mają być powtórzone w sztucznych liniach czasowych, opisywane są jako bio-duchowe żniwa. Aby zmaksymalizować energię życiową zebraną od żywych cielesnych stworzeń, NAA wprowadziła wiele szkodliwych praktyk, ukrywając program bio-duchowych żniw prowadzony na ludziach i na Ziemi.

Nauki głównego nurtu mówią nam, że główne źródło energii w ludzkim ciele pochodzi z tego, co przyjmujemy jako pożywienie, które jest przekształcane w mitochondriach, a następnie przechowywane jako cząsteczki ATP w komórkach. Ściślej mówiąc, to wielowymiarowe ciała świadomości są głównym źródłem prądu energii w komórkach ludzkich tkanek ciała, a kiedy istota ludzka postanowi rozwijać swoje ciała duchowe, zyskuje coraz większy dostęp do wyższych potencjalnych form energii duchowej i inteligencji świadomości wewnątrz ciała fizycznego. Na przykład, kiedy wcielone są ciała świadomości duszy, monady i awatara, przechowują zgromadzoną energię światła w cząsteczkach ATP w komórkach ciała fizycznego. Kiedy ciało duchowe nie jest aktywne w ciele fizycznym, powoduje to dysfunkcję mitochondrialną i śmierć komórki. Akrecja i absorpcja większej ilości światła oraz energii do macierzy komórkowej i tkanek ciała fizycznego jest funkcją ekspansji świadomości, która zachodzi poprzez ucieleśnienie wyższych warstw duchowych.

Potencjał energii

Wniebowstąpienie / proces wznoszenia wiąże się ze złożoną mechaniką kwantową rządzącą ruchem dostępnej energii w ciele świadomości, gdy podróżuje przez czas i przestrzeń. Pierwotny ludzki szablon DNA umożliwiał sekwencyjny wzrost potencjału akumulowanej energii z ciał duchowych w wieku biologicznym 12, 22, 33 i 44. Kiedy poziom dostępnej energii i jej ruch w czasie ulegają zmianom, czy dzieje się to poprzez entropię (zmniejszanie poziomu energii) czy syntropię (zwiększanie) na Ziemi, ta zmiana pola bezpośrednio wpływa na poziomy inteligencji i świadomości mas. Percepcja świadomości ludzkiej, a także postawy i przekonania, odzwierciedlają potencjał energii dostępny dla danego ciała w danym miejscu. Kiedy masy dostają mniejszą ilość energii, mają niższą jakość postrzegania świadomości, dysponują stanem świadomości przeżycia. Kiedy jest dostępna większa ilość energii, wyższa moc wyjściowa daje znacznie bardziej rozwiniętą jednostkę, z ogólną wyższą jakością postrzegania świadomości, która zwiększa czynniki inteligencji w masach.

Jakość potencjału energetycznego można mierzyć obserwując rosnące i malejące poziomy barbarzyństwa oraz przemocy, które stają się standardami akceptowalnych zachowań w dominującej kulturze niektórych ziemskich populacji. Obszary geograficzne, które zostały splądrowane i złupione z powodu niekończących się wojen toczonych przez wiele tysiącleci, mają największe straty energii, a bezpośrednie konsekwencje tego znajdują odzwierciedlenie w kulturowych wierzeniach i postawach reprezentowanych przez daną populację. Aby w dowolnej populacji wykreować barbarzyństwo i niewolnictwo, kontroler wykorzystuje taktyki dzielenia i podbijania, dzięki czemu systematycznie stwarza zamknięte systemy energetyczne stopniowo narzucając wzrost poziomu energetycznego zadłużenia, jednocześnie blokując powszechny dostęp do darmowych zasobów energii.

Subtelne energie krążące w ludzkich ciałach fizycznych i duchowych są ściśle ze sobą splecione i połączone, tak że to, co dzieje się z fizycznym ciałem w materialnym świecie, dzieje się także z ciałem świadomości ducha-duszy w innych wymiarowych rzeczywistościach i vice versa. Nie ma sposobu, aby oddzielić wewnętrzne obwody energii biologicznych od duchowych energii w zablokowanym fizycznym ludzkim ciele, ponieważ ciało jest duchowym domem, i zostało zaprojektowane dla pierwotnej formy ducha-duszy. NAA, chcąc zerwać to połączenie, wdrożyło program transhumanizmu, aby hybrydyzować ciała ludzkie ze sztuczną inteligencją. Pierwotny schemat świadomości i wspomnienia komórkowe zapisane w biologii fizycznej oraz biologii duchowej są jednym i tym samym. Te istoty ograniczone do niższych światów kreacji nie mają dostępu do poziomu świadomości, aby odczytać te wspomnienia, podczas gdy ci w wyższych sferach świadomości lub będący kosmicznymi obywatelami mogą czytać te wspomnienia.

Biologia duchowa jest żywym, świetlistym organizmem, który przejawia schemat świadomości poprzez inkarnację, a celem duszy jest wyrażanie fizycznej postaci ludzkiej. W związku z tym poświęcimy uwagę szkodom wyrządzonym zbiorowej ludzkiej świadomości poprzez umyślną zbiorową kontrolę umysłu, która normalizuje duchowe nadużycia poprzez akceptowane praktyki bio-duchowych żniw w całej kulturze śmierci NAA.

Ciało fizyczne jest nośnikiem duchowej ekspresji

Ciało fizyczne, w którym ludzie zamieszkują królestwo materii, służy jako narzędzie przejawiające wielowymiarowe ciała świadomości, które istnieją na wszystkich poziomach gęstości. Poziomy gęstości określają zasadniczo miejsce na osi czasu, gdzie ten aspekt istoty ludzkiej lub formy życia doświadcza świadomości i podróżuje w obrębie jakiejś przejawionej formy. Większość ludzi nie jest w stanie wyczuć własnych aspektów wyższej świadomości, ponieważ ich umysły są pod kontrolą NAA, mają bariery amnezji, NET i implanty, które zostały umieszczone w niższym ciele ziemskim w celu stłumienia globalnej świadomości. Jednak w warstwach ciała świetlistego istnieją aspekty wyższej Jaźni, które są wplątane w fizyczne komórki ciała i bywają nazywane stacjami tożsamości. Poprzez manipulowanie funkcjonowaniem mitochondriów, które upośledza produkcję ATP, ta metoda działa w celu powstrzymania ucieleśnienia stacji tożsamości. Stacje tożsamości odnoszą się do anatomii warstw duchowych pierwotnego projektu ludzkiej świadomości, ciała świetlistego oraz tego, co nazywamy świadomością duszy, monady i awatara.

Każdy przejaw boskiego Źródła w zbiorowym ciele świadomości lub indywidualnej formie życia, ma wiele stacji tożsamości, które istnieją w każdej z rzeczywistości wymiarowych lub wszechświatów harmonicznych. Aby zjednoczyć się ze Źródłem, musimy nauczyć się żyć w harmonii z prawami natury. Kiedy żyjemy z nimi w harmonii, integrujemy, uzdrawiamy i jednoczymy wszystkie nasze duchowe ekspresje w chwili utknięcia, skrzywdzenia lub doświadczenia traumy, ucząc się lekcji życia poprzez doświadczenia, dzięki którym ewoluujemy. Nie możemy się rozwijać, jeśli nie możemy uczyć się z naszych doświadczeń. Proces uczenia się zwykle odbywa się z wyraźną pomocą wyższej duchowej tożsamości, która pomaga nam przypomnieć sobie inne aspekty i ich fragmenty, które istniały w różnych polach czasowych.

W każdej gęstości różne stacje tożsamości podlegają różnym prawom, które rządzą strukturą ruchu świadomości w czasie i przestrzeni w tym miejscu. Prawa te charakteryzują okoliczności wpływające na etapy rozwoju, które manifestują się jako platformy postrzegania świadomości oraz duchowej ekspresji - unikalne dla lokalizacji każdej osoby w danym czasie i przestrzeni. Wiele fizycznych ciał może wydawać się istnieć w materii w podobnym relatywnym czasie i przestrzeni, ale ciała duchowe istnieją na bardzo zróżnicowanych poziomach świadomości i na całkowicie odmiennych liniach czasu. Podczas obecnej fazy wznoszenia się planety Ziemi punkt rozbieżności spektrum świadomości jest bardziej wyjątkowy. Widzialne w sferze fizycznej widmo światła daje nam niezwykle ograniczone postrzeganie rzeczywistości energetycznej. Na przykład spektrum rzeczywistości, które ciało świadomości znajdujące się w liniach czasu 5D postrzega i wyraża poprzez swoje ciało, jest całkowicie inne w porównaniu do ciała z percepcją świadomości znajdującą się na liniach czasu AI. W każdym wymiarze i formie ciała inne prawa rządzą strukturą czy potencjalnymi zmianami energii, przez co inne jest postrzeganie świadomości oraz inny poziom dostępu dla tej konkretnej formy życia.

Zmiana percepcji poprzez fragmentację duszy

Aby zmienić, zmodyfikować lub kontrolować postrzeganie świadomości przez ludzkość i przesunąć miejsce, w którym zbiorowa ludzka świadomość podróżuje w czasie i przestrzeni, kontrolery NAA musieli przerobić prawa natury w strukturze wzorca planety. Aby przeinaczyć te prawa, wykorzystali technologie sztucznej inteligencji, generujące nieorganiczne archetypowe formy w planetarnym umyśle. Formy pochodzą z poprzednich sztucznych pętli czasowych, dzięki którym nieustannie przetwarzały te fragmenty w stworzenie przejawione. Podobnie jest z powiedzeniem, że aktualna linia czasu ciągle powtarza się w automatycznych pętlach czasu, które są odzyskiwane z komórkowych wspomnień z dawnych ukrytych historii wojen, a które zostały wymazane ze świadomych wspomnień umysłu ludzkości. Zostało to wcześniej opisane w biuletynie Historical Expose Trigger Events. W ten sposób nieświadomi ludzie ciągle powtarzają te same traumatyczne przeżycia z dawnych historycznych wojennych dramatów.

Poprzez różne metody kontroli umysłu stosowane w celu utrwalenia w globalnej populacji gwałtownych i dzielących antyludzkich zachowań, dokonano poważnych uszkodzeń duszy zbiorowej, dodatkowo szerząc systemy wierzeń, które utrwalają anty-duchowe programy. Celem kontrolerów jest upewnienie się, że ludzie zapominają o duszach i odłączają się od ciał duchowych, dzięki czemu łatwiej jest im ranić i kraść dusze. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że mamy ciało duchowe, nie staramy się połączyć z wyższym Ja, wtedy raczej trudno nam określić, co jest szkodliwym działaniem lub nadużyciem, co jeszcze bardziej rozprasza duszę. Kiedy dusze lub warstwy duchowe są dalej rozdzielane, w warstwach powstają choroby i coraz więcej energii, którą pasożyty mogą swobodnie zbierać. Choroba w ciele jest wynikiem choroby duszy, i jest związana z konsekwencją działań, gdy ktoś nie żyje w zgodzie z prawami natury. Fragmenty duszy generują bardziej podzielone aspekty, które pasożytnicze jednostki mogą wykorzystać, zbierając różne formy użytecznej energii na wielowymiarowych płaszczyznach. Dlatego promują ekstremalną przemoc i kontrolę umysłu opartą na traumie, przeznaczoną do rozszczepiania i rozdrabniania dusz w populacji Ziemi, ponieważ im bardziej rozdrobnione i cierpiące są istoty ludzkie, tym więcej energii mogą od nich wykraść.

Tak więc NAA celowo narusza naturalne prawa na Ziemi używając sztucznej inteligencji do prowadzenia wojny psychologicznej i biologicznej, aby dalej rozprzestrzeniać pośród ludzkości dysharmonię, podziały oraz choroby. Główną strategią jest wpajanie i utrwalanie systemów przekonań drapieżników oraz hybrydyzacja z ludzkim ciałem w celu promowania akceptacji antyludzkich, anty-duchowych zachowań jako społecznie akceptowanych przekonań, które są nieustannie egzekwowane przez kontrolujące filary społeczeństwa. Stopniowa akceptacja pasożytnictwa drapieżników i całkowite przejmowanie ciał ludzkich jako własności osobistej istnieje zarówno na poziomie biologicznym, jak i duchowym. Traktowanie ludzkiego ciała jako przedmiotu nieożywionego, który może być łączony i krojony, a następnie sprzedawany dla zysku, jest kolejnym komponentem, który pozwala im wyodrębnić ogromne ilości energii, aby zrealizować swój program bio-duchowych żniw.

Nauka dotycząca prawego życia

Podstawowe prawdy o życiu można znaleźć w starożytnych naukach mądrości, które wymagają od uczniów życia głębokiego dociekania spraw etycznych, pomagając im w budowaniu społeczeństwa opartego na pomocy humanitarnej w celu zapewnienia wszystkim najlepszej jakości życia. Przez wieki tę prawidłowość rozumieli mędrcy, filozofowie i humaniści, którzy byli odpowiedzialni za edukowanie członków społeczeństwa oraz pouczanie ich, jak żyć w harmonii z naturalnymi prawami. Ta prawda jest objawiona i może być odkryta przez czyste serca, a ci, którzy przejawiają najdoskonalszą miłość uniwersalną, mają dostęp do najdoskonalszej wiedzy.

Na najbardziej podstawowym poziomie nauka prawego życia jest rozumiana jako sposób na życie w harmonii ze sobą i z innymi, w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i jako to, co wyraźnie podnosi jakość życia u każdego. Na przykład, jest to Prawo Jedni. Aby otrzymać więcej miłości, sami musimy stać się bardziej kochający. Chodzi też o zrozumienie, że wszystkie rzeczy są stworzone z inteligentnej energii i są częścią Wszechjedni. Wiemy, że jeśli sprawimy komuś krzywdę lub zranimy innych, to samo otrzymamy dla siebie. Kiedy jesteśmy narażeni na krzywdę, której nie widzimy ani nie dostrzegamy w środowisku, to znaczy, że zignorowaliśmy prawa natury, jesteśmy współwinni powtarzania szkodliwych zachowań, popełniając duchowe nadużycia wobec siebie i innych. Zachowania szkodliwe dla ducha są treściami szerzonymi przez negatywne ego, a zatem te myślokształty powodują, że czujemy się zdezorientowani, przygnębieni, chorzy i nieszczęśliwi. Dlatego musimy starać się oczyścić negatywne ego i nauczyć się praktykować duchowo zdrowe zachowania, które dostosowują nas do praw naturalnych, które wprowadzają więcej harmonii, łaski oraz pozytywnej duchowej obecności w naszych ciałach i w życiu.

Prawe życie nie ma na celu narzucania osądów moralnych czy religijnych przekonań innym ludziom, ani osądzania, w jaki sposób te myśli, zachowania i działania wpływają na ludzi wokół. Prawe życie ma pomóc nam zainspirować nas do zapamiętania, że głównym celem ziemskiego wcielenia jest ewoluowanie poprzez duchowe lekcje, które przywracają duszę do życia w harmonii z prawami naturalnymi. Jakość życia wszystkich ludzi zależy od jakości społeczeństwa. Prawdy kryjące się za nauką o prawym życiu to nauczanie ludzi, jak żyć w harmonii z samym sobą, z otoczeniem, a następnie, jak rozszerzyć te zasady na rodzinę, społeczności, a wreszcie na środowisko globalne. Tak więc praktyki Prawa Jedni są ważnymi wskazówkami do naśladowania w nauce o życiu. Kiedy korzystasz z tych wskazówek każdego dnia, jakość twojego życia wzrasta wraz z czasem coraz bardziej, tak jak ty dostosowujesz się do harmonii z prawami natury.

Wszystkie doświadczenia, które mamy w życiu, są wynikiem naszego związku z własną prawdziwą duchową naturą, kiedy mamy zdrowie i spełnienie, to znaczy, że żyjemy dokładnie zgodnie z duchowym celem. Kiedy jesteśmy chorzy, cierpiący i pozbawieni spełnienia, nie żyjemy zgodnie z duchowym przeznaczeniem. Aby więc znaleźć swój prawdziwy duchowy cel i żyć w spełnieniu oraz szczęściu, nawet w tym chaotycznym świecie, musimy zapytać siebie, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ prawda tkwi w nas samych.

Narastające w dzisiejszej populacji choroby są wynikiem ciągłego gwałcenia praw naturalnych i powtarzających się naruszeń przeciwko naturze rodzaju ludzkiego, na poziomach świadomości osobistej oraz zbiorowej, które łączą się na linii czasu poprzez przyczynę i skutek. Aby znaleźć przyczynę dysharmonii i chorób w ciele ludzkim lub w ciele Ziemi, konieczne jest ustalenie, gdzie prawa natury zostały naruszone i gdzie występują konflikty między duchową świadomością a ego. Strach, poczucie winy i wstyd mają najbardziej toksyczny wpływ na ciało, umysł oraz ducha, a te należą do najczęstszych przyczyn zachorowań.

Aby znaleźć podstawową przyczynę chorób w ludzkim ciele, konieczne jest zrozumienie istnienia anatomii duchowej i określenie, dlaczego duchowa świadomość oraz osobowość są sprzeczne lub rozdrobnione. Wysoki odsetek dzisiejszych chorób jest bezpośrednio spowodowany powtarzającym się naruszaniem praw naturalnych, co powoduje traumę, poprzez utrwalanie duchowych nadużyć. Należą do nich wprowadzane do środowiska toksyczne odpady, jak również negatywne skutki, które osoba z tego powodu odczuje. Większość chorób wrodzonych przenoszona jest z innych stacji tożsamości w związku z konsekwencjami działań dokonywanych w innych ramach czasowych, w połączeniu z miazmą i toksycznością środowiskową. W wielu przypadkach, jeśli podstawowa przyczyna choroby zostanie odnaleziona i usunięta, jeśli ciało fizyczne oraz duchowe będą uważane za jedno, jeśli zrozumie się lekcję duchową oraz osobiste nawyki powrócą do harmonii z prawami naturalnymi, w efekcie nastąpi szybkie uzdrowienie.

Rozważając naruszenie praw naturalnych, spójrzmy na sposoby, w jakie NAA celowo rozdrabnia ciało duchowe, aby wytworzyć błędne koło duchowych nadużyć i chorób fizycznych.

Przeszczepy narządów

Najpierw przeanalizujmy biznes wart miliardy dolarów, w którym sprzedaje się ludzkie ciała, przeszczepia narządy i niesamowicie destrukcyjne skutki tego handlu, które bezpośrednio wpływają na jakość ludzkiego życia w fizycznej rzeczywistości. Jak można przewidzieć, w inżynierii społecznej NAA związanej z kulturą śmierci, ludzkie martwe ciało jest warte więcej niż żywe. Handel ciałami ludzkimi jest rentownym i rozwijającym się biznesem, a obecna rynkowa wartość nerki do przeszczepu w Stanach Zjednoczonych wynosi około 262 000 USD.

Dziś pobieranie oraz przeszczepianie narządów jest opłacalnym i dynamicznym modelem biznesowym opartym na pozyskiwaniu części ludzkich ciał, co wywołuje wiele problemów bioetycznych i duchowych. Pomijając etyczne uwzględnienie istnienia duszy, praktyki te nie uwzględniają szkodliwego wpływu, jaki przeszczepianie narządów i tkanek ma na duszę oraz anatomię duchową zaangażowanych osób. Przeszczepy narządów są procedurą medyczną, w której część ciała ludzkiego, na przykład narząd, zostaje usunięta z ciała dawcy i umieszczona w ciele biorcy w celu zastąpienia uszkodzonego, chorego lub brakującego narządu. Dawcy narządów i tkanek mogą być żywi lub oficjalnie uznani za umarłych czy też martwi z powodu śmierci krążeniowej. Przeszczepy narządów obejmują serce, nerki, wątrobę, płuca, trzustkę, jelito i grasicę. Przeszczepy tkanki obejmują kości, ścięgna, rogówkę, skórę, zastawki serca, nerwy i żyły. Wszystkie części ciała mają mocną cenę. Na całym świecie najczęściej przeszczepianymi narządami są nerki, wątroba i serce, które sprzedawane są po wygórowanych cenach.

W wyniku globalnego zapotrzebowania na zdrowe ludzkie części ciała do transplantacji, które znacznie przekraczają dostępne ilości, komercyjny biznes, czarny rynek handlu ludźmi, handel ludzkimi narządami i tkankami gwałtownie podskoczył. Nielegalne sieci handlu organami przekraczają obroty rzędu miliarda dolarów rocznie. Niezwykle korzystna transakcja sprzedaży części ciała ludzkiego spowodowała niepokojące zadowolenie z nieetycznych sposobów traktowania ciał w trakcie i po procesie śmierci. Zabieranie narządów jest bezpośrednio związane z handlem ludźmi i dziećmi oraz turystyką transplantacyjną, w której kupowane i sprzedawane są ludzkie części ciała - w dowolny sposób, bez zbędnych pytań o to, gdzie i w jaki sposób pozyskano tę część ciała. Zapotrzebowanie na nerki osiągnęło w Stanach Zjednoczonych poziom epidemii, ponieważ gdy ludzie są zdesperowani, są gotowi podjąć szaleńcze kroki. W rezultacie idą na czarny rynek i nieświadomie biorą udział w kradzieży narządów, często zabierając je ofiarom bez ich zgody. Pomijając pozbawionych skrupułów lekarzy i zorganizowanych przestępców, dla narządów często dochodzi do morderstw, a najczęściej dzieje się to w obszarach dotkniętych ubóstwem, gdzie dzieci będące przedmiotem handlu lub te, które są poważnie upośledzone, są przeznaczone wyłącznie na narządy.

Wysoki odsetek odrzucenia przeszczepionych narządów przez ciała biorców jest uznawane za stratę zasobów. Odrzucenie przeszczepu następuje, gdy przeszczepiona tkanka jest odrzucana przez system odpornościowy biorcy, który ją niszczy. Niezależnie od tego, czy narząd zostanie odrzucony, faktem jest, że osoba z przeszczepionym narządem będzie głównym konsumentem medycyny immunologicznej przyjmującym leki przez resztę swojego życia. Kiedy jakość życia i dobre samopoczucie ma tak wysoką cenę, zaś ludzkie ciała są traktowane jak przedmioty nieożywione, którymi handluje się jak towarami, narusza się naturę ludzkości.

Brokerzy ciał

Na wysoce rentownym rynku ludzkich ciał, prawie każdy może sprzedawać zmarłych na części. Kiedy ludzie wierzą, że pomagają w rozwijaniu studiów medycznych, pozostawiając swoje ciała naukowcom, w rzeczywistości przekazują je na handel, na części. Wiele usługodawców to firmy, przyciągające ubogich, którzy nie mogą sobie pozwolić na koszty pogrzebu, więc przekazują ciało bliskiej osoby. Model handlu narządami zależy od dostępu do dużej ilości wolnych ciał, których pozbywają się biedni nie mogący pozwolić sobie na pogrzeb, ponieważ wszystkie zasoby pieniężne wydali na drogie zabiegi medyczne dla zmarłego członka rodziny. Wielu brokerów ciał płaci za informacje od szpitali, hospicjów i przedsiębiorców pogrzebowych w celu pozyskania klientów, aby zdobyć ciała. Istnieje duży rynek martwych ciał w połączeniu z niewielką lub zerową regulacją lub świadomością społeczną, więc jest to obszar agresywnie wykorzystywany ze szkodliwymi skutkami. Na przykład: pewna amerykańska firma zarabia 27 milionów dolarów rekrutując dawców ciał za pośrednictwem domów pogrzebowych, hospicjów i reklam online. Aby zapewnić jakość sprzedawanych części ciał i zmaksymalizować zyski, wykorzystali te same metody produkcji oraz model kontroli jakości opracowany przez Raya Kroca, który zbudował imperium fast food McDonald's. Ciało ludzkie traktowane jest jak towar w przemyśle fast food, linia do produkcji części ciał, które zasilają drapieżców żyjących zarówno na planie fizycznym, jak i gdzie indziej.

Kryteria prawne dotyczące śmierci mózgowej

Przepisy dotyczące ustalania kryteriów śmierci zostały wdrożone we wszystkich krajach z aktywnymi programami przeszczepiania narządów w latach 60-tych XX wieku. Wcześniej, tradycyjnie, zarówno społeczność prawna, jak i medyczna ustalała zgon poprzez stałe zaprzestanie pewnych funkcji organizmu. Kiedy zapotrzebowanie na przeszczepianie narządów zaczęło wzrastać, zmieniono prawne kryteria określające zgon, dzięki czemu ciało mogło nadal żyć, ale jego właściciel mógł zostać oficjalnie uznany za osobę zmarłą. Dzisiaj zarówno środowiska prawne, jak i medyczne w USA jako prawnej definicji śmierci używają śmierci mózgu, co pozwala wykazać prawną śmierć, nawet jeśli sprzęt podtrzymujący życie utrzymuje procesy metaboliczne organizmu. W niektórych krajach każdy automatycznie staje się dawcą narządów po rozpoznaniu zgonu, kiedy pasują prawnie przyjęte kryteria.

Jakie mogą być konsekwencje uznania żywego ciała za martwe w celu pobrania żywych organów do przeszczepienia do innego ludzkiego ciała, jeśli nie uwzględni się istnienia duszy i ducha działającego poprzez to ciało? Ile osób uznano za zmarłych, kiedy można było je ożywić?

Kiedy martwe ludzkie ciało jest warte więcej niż żywe, zdrowy rozsądek podpowiada, że zakres eksploatacji jest przerażający. Są to wyraźnie dostrzegane fakty procedur, które generują niesamowite zniszczenia i choroby w wielu ludzkich żywotach, jednocześnie pogarszając ogólne dobre samopoczucie, a także dopuszczając się naruszeń, bardzo szkodzących duszy. Ważne jest, że kryteria prawne dotyczące zgonu zostały zmienione pod koniec lat 60-tych XX w. w celu dostosowania do masowego pobierania narządów oraz do rozważenia etycznych implikacji i programów, które mają wpływ na społeczeństwo ludzkie.

poniedziałek, 12 lutego 2018

ROZWIDLENIA NA ŚCIEŻCE ŻYCIA archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła i podczas tej sesji łączę się z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Pozdrawiamy was z bezwarunkową miłością dokładnie w chwili, w której czytacie te słowa.

Drodzy Ludzie, każda dusza żyjąca w dualności szuka odpowiedzi, dąży do uzyskania poziomu, na którym zrozumie wielką tajemnicę życia. Ale osiągnięcie tego szlachetnego celu nie może dojść do skutku poprzez guru ani książki. Tego trzeba nauczyć się i doświadczyć osobiście, indywidualnie, musi tego dokonać każda Dusza będąca na Ścieżce.

Doświadczenie rodzi mądrość. Odpowiedzi odnośnie sensu życia, jego celu i pozornej enigmy śmierci odkrywane są indywidualnie na trudnych ścieżkach i drogach ludzkiego życia. A ta ścieżka, moi drodzy, obejmuje wiele skrzyżowań i złudnych rozwidleń, które mogą prowadzić na manowce.

Rozwidlenia dróg

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz rozpoznać, że jesteś na ostatnim etapie programu nauczania na Uniwersytecie Ziemi, jest to, że rozwidlenia wydają się bardziej subtelne, bardziej złożone ... i przyjmowanie właściwego kierunku jest znacznie mniej widoczne. Ponieważ każda Dusza posuwa się naprzód Ścieżką mistrzostwa, te rozwidlenia często nie są już z wiązane z tak wyraźnymi czarnymi i białymi wyborami. Większość znajduje się w raczej mglistych odcieniach szarości .... a wybór sposobu postępowania jest o wiele mniej oczywisty.

Drugi cykl Saturna

Kiedy ludzie wchodzą w kolejny, 8-my siedmioletni cykl, zwykle kończą drugi cykl Saturna, co zazwyczaj ma miejsce w przedziale wiekowym od 56 do 59 lat (dla większości), często dochodzi do osobliwej i interesującej zmiany w postawie, być może początkowo niezauważonej... i niezwykle subtelnej.

Te zmiany pojawiają się, gdy wchodzisz w ten nowy etap. Niektórzy z was staną przed problemem pustego gniazda, ponieważ dzieci, albo i partnerzy, opuszczają dom, a relacje często zmieniają się w niezrozumiałym scenariuszu przyczyny i skutku. Małżeństwa mogą się kończyć lub zmieniać w delikatny, ale polaryzujący sposób, szczególnie gdy idziesz na emeryturę lub dochodzisz do ostatnich etapów kariery zawodowej.

W tej fazie staniesz się także, w różnym stopniu, nagle o wiele bardziej świadomy swojej śmiertelności. Ta świadomość często prowokuje do głębokiego zastanowienia się nad tym, co dotychczas zrobiłeś w swoim życiu i co jeszcze chcesz dokończyć. To, jak zareagujesz na to nowe podejście, w pewnym stopniu zadecyduje, co zrobisz z pozostałymi latami.

Drugi cykl Saturna jest ważnym okresem, w którym niezwykle istotne i właściwe staje się ponowne badanie samego siebie. Bądźcie pewni, że drugi cykl Saturna wpłynie na was wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami astrologii, czy też nie. Wasze nastroje bardzo się wtedy zmienią.

Wiek i postawa

Nierzadko zdarza się, że starzejący się ludzie w tej przejściowej fazie życia niestety czują, że minęły ich najlepsze lata i stają się bardziej sztywni oraz mniej otwarci na samokontrolę.

Ci, którzy żyjąc samotnie są pozbawieni wpływu życiowego partnera, mogą popaść w zachowania ekscentryczne, nawet urojeniowe. Zaś ci, którzy mają partnera, mogą być mniej skłonni do przyjmowania krytyki dotyczącej zmian w zachowaniu lub usztywnienia postawy. Oba scenariusze mogą mieć taki sam efekt stwardnienia.

Mistrzowie, nigdy nie myślcie, że jakakolwiek faza waszego życia jest bezcelowa. Nic nie może być dalej od prawdy. Zapewniamy, że każda chwila cennego czasu spędzonego na Ziemi jest ważna dla duszy, aspiracji, ustalonych i szlachetnych celów. Tak, to, że podczas przechodzenia przez późniejsze etapy życia nie pozwalasz sobie na popadnięcie w apatię lub sztywność postawy, ma ogromne znaczenie.

Kwestia sztywności jest w istocie związana z utratą dobrego samopoczucia. Pojawia się poczucie stagnacji, które może infekować postawy i skutkować różnymi wypaczonymi przekonaniami.

Stwardnienie serca

Mistrzowie, powtarzamy raz jeszcze, poczucie starzenia się to błąd, którego należy się strzec. Można tego uniknąć, rozpoznając znaczenie tego etapu życia.

Drodzy, jeśli pozwoli się na zakorzenienie sztywnego myślenia, ono będzie się wzmacniało i stanie się z czasem coraz trudniejsze do opanowania.

Istnieją dwa podstawowe uogólnienia dotyczące tego, jak może się objawiać toksyczna sztywność:

1) Jako arogancka sztywność - nie chcę już oceniać siebie.
2) Jako poddająca się sztywność - przeklęta wiara, że najlepsze lata minęły.

Jeśli ktoś smutno podporządkowuje się błędnemu przekonaniu, że najlepsze lata minęły, a życie nie ma już celu, pojawia się atrofia postawy. Bez względu na twój wiek linearny, wszystko, co masz, jest teraz, i musisz wiedzieć, że teraz nie jest dane na łasce czegoś, co było wczoraj, zaś jutro jest niepewne. Kiedy żyjesz, to nie odchodzisz z życia! Każdej chwili trzeba energetycznie spojrzeć w twarz, z postawą obietnicy i nadziei, a wtedy umożliwisz płynność strumienia życia.

I Mistrzowie, płynny przepływ strumienia życia wymaga ciągłego dostosowywania, stałej czujności!

Sztywność może pogarszać sytuację, ściągać w dół, w duchową atrofię, co dotyczy nawet duchowych poszukiwaczy.

Najbardziej zatwardziałe, aroganckie i sztywne Dusze to ludzie o silnej woli, przekonani o własnej sprawiedliwości, blokujący krytykę i ślepo zdeterminowani, by iść własną drogą. Tacy ludzie dosłownie żyją we własnym świecie, w którym Jaźń króluje ponad wszelkimi wymówkami. A Mistrzowie, ilekroć komuś wydaje się, że jest nieomylny, staje się statyczny.

Niestety, często zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy ze sztywności. Tak skonstruowana izolacja jest zwykle niewidoczna, a tym samym zaślepia zdolność dostrzegania winy w sobie. Ta postawa może przemienić się w aroganckie samozadowolenie i kontrolę nad innymi. Ale znowu ludzie w tej sytuacji często nie są tego świadomi, ponieważ odmawiają poddania się samokontroli.

Ta forma sztywności jest w rzeczywistości zniekształconym stwardnieniem serca ... formą dysharmonii ego. W najgorszym przypadku może prowadzić do charakteryzującego się uporem narcyzmu. Ta sztywność odcina dopływ równowagi, płynącej świadomości.

Styczna sztywności z powodu wieku może również wystąpić w przypadku negowania okoliczności. Brak akceptacji starzenia się i poczucie bezradności. Indywidualnie, każdy z tych scenariuszy w różnym stopniu wynika z lęku, beznadziejności, apatii lub kombinacji tych negatywnych emocji opartych na strachu, które prowadzą do rozpaczy.

Wszystko to powoduje pęknięcia aury, co automatycznie obniża wytrzymałość, obniża zdolność obronną organizmu. Takie stany emocjonalnego / psychicznego upadku obniżają fizyczne mechanizmy obronne organizmu, zmieniają jego chemię, zmieniają równowagę i inicjują warunki złego samopoczucia .....

Strumień życia

Świadomość płynąca znacznie różni się od statycznej świadomości. Sztywność jest statyczną, odciętą świadomością, podczas gdy świadomość płynąca jest nieustalona, odżywcza i angażuje naturalny oraz zdrowy psychicznie proces ciągłej autokalibracji. Strumień płynnej świadomości pozwala na wyższy stan, podświadomość, która jest źródłem wyższej jaźni, boskości.

Samodyscyplina jest oczywiście na szczycie listy wartości niezbędnych do dobrego życia. Nie ma łatwych sposobów na oświecenie, a zaangażowanie i odpowiedzialność są podstawą do zasiewania nasion spełnienia.

Mistrzowie, warunki, o których rozmawiamy, mogą występować i występują we wszystkich fazach życia, jednak istnieje większa skłonność do usztywnienia postawy w jego późniejszych etapach. Są takie okresy w życiu, że możesz czuć się zmęczony i z jakiegoś powodu przestajesz się starać. Na pewnym etapie możesz poczuć, że twoje empiryczne spojrzenie na rzeczywistość jest kompletne, praktycznie święte i nie jest potrzebna żadna nowa wiedza. Wtedy rezygnujesz i spoczywasz na laurach, najczęściej pod koniec fazy życia w średnim wieku, wchodząc w kolejny powrót Saturna.

To tak, jakbyście dotarli na fałszywy szczyt, a może po prostu rozleniwili się lub zmęczyli.

Tak wielu z was postrzega wiek emerytalny jako czas na odejście od nauki i po prostu odpoczywanie. Otwartość umysłu subtelnie zastępowana jest wąską wizją starzejącej się rzeczywistości. Tylko nieliczni kontynuują do momentu śmierci, otwarcie i z oddaniem odkrywając tajemnice rzeczywistości, nieustannie i ekspansywnie, udoskonalając, kalibrując i redefiniując swoje rozumienie świata oraz wszystko, co jest cnotliwe i prawdziwe.

Mówimy wam, wszyscy na prawdziwej i słusznej drodze starają się pozostać w równowadze. Prawi starają się zachować skromne poczucie uziemienia i są stabilni psychicznie. Ich dusze w ten czy inny sposób poddadzą się czemuś wyższemu niż oni sami: czy to będzie Bóg, prawda, miłość, czy jakiś inny szlachetny ezoteryczny altruistyczny ideał ... Wierzą w to, co rzeczywiste, co jest faktycznie ważne, w rzeczywistości prawdziwe, zamiast w iluzje tego, co im się takie wydaje.

Unikanie rozpaczy z powodu wieku

Rozpacz porusza się szybciej niż choroba zakaźna lub jakikolwiek zewnętrzny nośnik danej choroby. Stan psychiczny depresji / rozpaczy powoduje aktywację czegoś podobnego do pasywnego wirusa. W rzeczywistości rozpacz jest tylko bierną desperacją, chociaż taką może się wydawać, ponieważ często ktoś ją w sobie wyzwala, gdy błędnie uważa, że jakiekolwiek zewnętrzne działanie na rzecz zmiany nie ma sensu ... ale bądź pewien, że wewnętrzne ogniki rozpaczy, płomienie depresji, są wściekle niszczące.

Jeśli nęka cię uczucie depresji, smutku lub poczucia nieadekwatności, zrozum, że winę za to ponosi ciasne spojrzenie na Jaźń, którą znasz, na siebie w codziennym życiu, a przecież twoja własna rzeczywistość może być zbadana, zrozumiana i ponownie skalibrowana w celu ożywienia życia radosnym doświadczeniem.

Błędem jest żyć w smutku lub poddać się. I tylko w samopoznaniu, jakkolwiek bolesnym, znajdują się rozwiązania i dobroczynne odpowiedzi.

I Mistrzowie, taki przegląd musi zostać zestawiony, porównany z codziennością, z ideałami, wewnętrzną tożsamością. Musi istnieć gotowość, przyzwolenie, chęć znalezienia różnic w połączeniu ze zdeterminowaną wolą podjęcia działań niezbędnych do ich naprawienia.

Moi drodzy, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jeśli nie poświęcacie czasu na badanie własnych subiektywnych stanów, nie możecie narzekać, że w waszym życiu powtarzają się wciąż te same warunki. Jeśli ktoś pozostaje przygnębiony, jeśli pozostaje w stanie rozpaczy, jeśli wiele odpowiedzi zdaje się go omijać, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie podjął wysiłku, by naprawdę zbadać siebie.

Podejmij wysiłek!

W życiu, w każdej cennej chwili życia, potrzebny jest wysiłek. Pomysł, że owocne życie, produktywne życie jest łatwe, jest wielkim kłamstwem. Praktycznie wszystkie lekcje życia zostały pokonane nie tylko przez stawianie czoła wyzwaniom, ale przezwyciężanie ich w pozytywny sposób. Starzenie się, wrastanie w lata starości z wdziękiem ma sens, gdyż okres dojrzałości jest przeznaczony do porównywania, zbierania mądrości ... i wyrażania tej wiedzy w radości.

Zebranie wyzwań

Mistrzowie, wasze teksty religijne stwierdzają: "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu człowiekowi wejść do nieba ..."

Prawdziwym znaczeniem tego tekstu jest to, że wybierasz wcielenia z wyzwaniami, aby się rozwijać. Życie w bogactwie, w którym wszystkie potrzeby są dane, chociaż być może w materialnym aspekcie 3D jest to łatwiejsze, niekoniecznie zmusza do działania ... i niestety nie pozwala na rozwój negatywnych cech, takich jak arogancja i kontrola nad innymi.

Buddyzm uczy, że każda dusza, aby się rozwijać, wybiera wyzwania. A życie bez wyzwań oferuje ograniczony zysk. Mądra dusza wybiera życie wymagające wysiłku, z zaplanowanymi ustawieniami, które są trudne i pełne wyzwań.

Edgar Cayce stwierdził, że mistrzowskie dusze wybiorą stosunkowo wygodne / łatwe życie tylko jeden raz na każde cztery lub pięć wcieleń. I że 75 do 80 procent inkarnacji to wcielenia wypełnione wybranymi ustawieniami, wyzwaniami dla duszy, które prowadzą do jej wzrastania i rozwoju.

Zakończenie

Życie może być trudne - to jest szlachetna prawda. Często tak jest tylko wtedy, gdy pozornie ludzie są zamknięci w klatce przez trudne przeszkody, nie stawiają czoła wyzwaniom i ich nie pokonują.

Życie zawsze będzie miało swoje stresy związane z rodziną, pracą i finansami. To nieuniknione i może powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, depresja oraz choroby serca. Ale mądrzy ludzie nauczyli się radzić sobie ze stresem. Niezależnie od tego, czy chodzi o medytację, ćwiczenia czy po prostu codzienne poświęcanie sobie kilku minut na odłączanie się od zmartwień, komputerów, telewizji i telefonów. Jeśli skupiasz się na zmartwieniu, przyciągasz to, czego się boisz.

Znajdź grupę podobnie myślących poszukiwaczy i zaangażuj się w nią - w każdym wieku. Święte podróże, konferencje metafizyczne i książki duchowe to doskonałe sposoby na zajęcie się czymś. Znajdź radość i żyj nią, śmiej się! Śmiech i przyjemność są ważnymi środkami odmładzającymi. Osoba, która wyraża radość, osoba, która uczy się, jak być szczęśliwym, jest w stanie zmienić świat, zmienia rzeczywistość na lepsze. Wydobycie radości wymaga prawdziwego doceniania życia i to osiągnięcie nie zna lepszego czasu na dopełnienie złotych lat.

Znalezienie szczęścia i utrzymanie radości jest jednym z najważniejszych osiągnięć związanych z uzyskaniem mistrzostwa w duchowych poszukiwaniach. A w dojrzałym wieku niezwykle ważne jest, aby szukać radości i w każdej chwili żyć pełnią, energicznie! Nie jesteście istotami kosmicznymi, które przychodzą na Ziemię, aby jedynie pracować, a potem umrzeć.

Wy jesteście Duchami, które wybrały wzrastanie i częścią tego procesu jest uczenie się wyrażania się żywiołowo, błogo poprzez cenną radość życia. Ci, którzy mówią ci, że najlepsze lata życia minęły, są nieroztropni i nie wiedzą, że punktem mocy zawsze jest chwila TERAZ.

Chwytaj dzień, mój drogi! Chwytaj chwilę! Twórz miłość, twórz radość!

Jestem Metatron z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Wy zaś jesteście umiłowani!

I tak jest ... I tak jest ...

sobota, 3 lutego 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pojawienie się Paliadorian

Zakończyliśmy jeden pięcioletni cykl i rozpoczęliśmy kolejny pięcioletni cykl, którego tematem są Paliadorianie, gdzie ci, którzy zaczynają ucieleśniać paliadoriańskie aktywacje, aktywują wyższe odciski DNA, aby przywrócić Ziemię pod prawe dobrotliwe zarządzanie kochających opiekunów/strażników.

W tym pięcioletnim okresie pojawia się coraz więcej reprezentantów ze sfery międzywymiarowych rad wolnych światów Kryształowej Gwiazdy (IFWC). To zaczyna oznaczać powrót strażników do niższych światów stworzenia, aby wypełnić paliadoriańskie przymierze dla naszej lokalizacji w uniwersalnej macierzy czasu. W rezultacie stopniowo kontaktują się z tymi na Ziemi, którzy są ich bezpośrednimi przedstawicielami, mającymi misje duchowe, i którzy zostali wprowadzeni do rad wolnych światów w ostatnim roku, aby wesprzeć przemianę związaną z wznoszeniem Ziemi po wydarzenie bifurkacji. Wprowadzani do IFWC są powiązani z grupami opiekuńczymi, które zobowiązały się do stylu życia zorientowanego na służenie innym, do dokształcania się w temacie Prawa Jedni i w swojej fizycznej ekspresji na Ziemi mają ucieleśniony wystarczająco wysoki próg świetlistej świadomości.

Od 2012 r. główne projekty strażników Aurory są związane z rehabilitacją sieci planetarnej, aby móc utrzymywać odcinki energetycznego strumienia żywego światła, które nie są skażone odwróconymi kodami bifalowymi, i przekodować nurt przeciwdziałający życiu oraz stopniowo konfiskować struktury AI, które obsługują maszynerię kosmitów i sieci NET. Prąd odwrócenia jest przeznaczony do zasilania obcej maszynerii i częstotliwości sieci w niższych wymiarach, jak również do generowania podziału między spinem protonów i elektronów, tak aby podczas wzniesienia nie mogło nastąpić właściwe połączenie płci. NAA robią wszystko, co mogą, aby odwrócić zasady płci i wzmocnić ekstremizm na biegunach, aby wpędzić nas w chaos. Energetyczne połączenie z prądem trójfalowym związane jest ze zjednoczeniem zasad płci w jednostkach świadomości, reprezentowanych przez zasady trójcy: Matki, Ojca i Potomstwa w całym schemacie stworzenia.

Paliadoriańska aktywacja

Aktywacja paliadoriańska rozpoczęła się transmisjami z Wężownika trwającymi przez cały grudzień i będzie kontynuowana dla tych gwiezdnych ludzi, którzy są na Ziemi w celu rekultywacji misji Chrystusa Sofii, obejmującej wsparcie dla ujawnienia i reedukacji ludzkości w kierunku Prawa Jedni.

W swej nieskończonej miłości do stworzenia oryginalne rasy Diamentowego Słońca, Paliadorianie, ustanowili miliony lat temu przymierze Paliadoru, by odzyskać dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tarana, a także kolejne zagubione dusze i ich fragmenty zagrzebane w materii pola Ziemi i na innych planetach.

Przymierze Paliadoru obejmuje ogromny zakres tematów: zagubionych dusz, przechodzenia świadomości, gromadzenia i odzyskiwania fragmentów dusz potrzebujących ciał, podczepienia, kawałki ciał i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby umożliwić im kontynuację ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Możliwe jest odzyskanie jednostek świadomości połączonych z planetarnym miazmatem i obcą maszynerią, aby odzyskać je z hologramu lustrzanego odbicia, które istnieje w roztrzaskanych kawałkach, ponieważ odbicie części świadomości będzie zawierało zapis oryginalnej formy Diamentowego Słońca.

Paliadorianie są świadomością ze sfery Amenti, która może dostarczyć szablon matrycy kryształowego hostingu dla wszystkich bezcielesnych lub rozdrobnionych świadomości w niższych systemach, aby mogły zamieszkać w ciele, które pozwoliłoby takiej świadomości kontynuować ewolucyjną podróż. Taka świadomość byłaby zdolna do wniebowstąpienia i poszerzenia biologicznej świadomości. Najwyraźniej w tym niższym królestwie główną kwestią była świadomość bezcielesna, która, aby przetrwać, stała się pasożytnicza i nie miała żadnej możliwości ucieleśnienia oraz ewoluowania w coś wyższego. Paliadorianie mogą budować nowe ciała dla tych, którzy są bezcieleśni, aby mogli ewoluować i wydostać się z upiornych podziemi. Jednakże, aby otrzymać wznoszące się ciało, świadomość musi być gotowa wyrzec się pasożytnictwa i zaakceptować rehabilitację w innym miejscu pod opieką stróża.

Ważne jest, aby uznać, że siły zaangażowane w bunt lucyferiański - grupa Beliala - mają wielki opór wobec wypełnienia przymierza Paliadoru. Pakt Lucyferian został ustanowiony bezpośrednio, aby zniszczyć jego główne cele - odzyskanie Chrystusa, a także uniemożliwić pozbieranie wielu rozdrobnionych dusz, które są wykorzystywane do zbierania energii w niższych królestwach. Mogą nieustannie odmawiać zachęty ze strony Paliadorian i Kryształowej Gwiazdy, oraz akceptacji wznoszącego się ciała, co potencjalnie oznacza ich przyszłą eksterminację z tego królestwa. W rezultacie, istoty z gwiezdnego plemienia poddane paliadoriańskiej aktywacji mogą napotkać opór i potencjalnie ciemny atak, mające na celu udaremnienie zrozumienie większej misji oraz potencjału posiadanego stopnia ucieleśnienia.

Paliadorianie ucieleśniają się teraz, aby bardziej zająć się utraconymi fragmentami dusz i leczyć cierpienie ciała, które było wynikiem eksplodującej planety oraz poważne rozdrobnienie spowodowane przez sztuczne maszyny i kosmiczne oprogramowanie sieci metatronicznej, które pobierają ziemską energię w pasożytniczych celach. Odwrócenie pola metatronicznego ma na celu rozbicie ciała astralnego, rozbicie kompleksu serca - chodzi o rozbicie serca i duszy na wiele kawałków, aby nie można było aktywować stałego atomu nasiennego i diamentowego lotosu kryształowego serca, które kwitnie w centrum wyższego serca w obrębie grasicy.

Aby uwolnić się z paliadoriańskiej pieczęci i pieczęci śmierci, wymagane jest zrozumienie oraz urzeczywistnienie podstawowych zasad Prawa Naturalnego. Kluczem jest zachowanie się w sposób nieszkodliwy i uprzejmy dla innych. Rozwój cnót i silny charakter moralny pomaga nam żyć zgodnie z Prawem Jedni, co staje się stylem życia a jednocześnie jest koniecznością, aby ewoluować na drodze do zostania GSF.

Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur stacji tranzytowych, które istnieją wewnątrz każdej planety naszego Układu Słonecznego, które prowadzą przez wiele odgałęzień korytarzy świadomości, do których ludzie lub grupy dusz wkroczą, aby kontynuować ewolucję i uczenie się w następnym schemacie planetarnym lub wznoszącej się Ziemi.

Konfederacja RA

Wyjątkowa grupa opiekunów RA, działająca na Ziemi aktywnie pracując nad wypełnieniem paliadoriańskiego przymierza, należy do konfederacji RA, która istnieje w siedmiu wyższych Niebiosach w następnym Wszechświecie i kontaktuje się z nami poprzez Złoty Promień lub 14-wymiarowe gwiezdne wrota. Konfederacja RA mieści w sobie członków ras rdzennych, nazywanych Azurytami, Atonami, Ammonitami, mistrzami Viriagian i 5D plejadiańskimi opiekunami zwanymi Aztaraz. Grupy Plejadian, takie jak Aztarowie i Majowie, mają największy udział we wspieraniu leczenia grup dusz Ziemi, poprzez ładowanie potencjału ewolucyjnego 5D i przechodzenie do niego, w co wchodzi reintegracja ciała astralnego, leczenie głębokich urazów kompleksu serca, cienia i ciała bolesnego oraz pomoc w ucieleśnieniu się pojedynczej duszy. To wsparcie dla rehabilitacji ciała świetlistego i świadomości może nastąpić podczas fizycznej inkarnacji i podczas przechodzenia przez proces bardo w trakcie opuszczania ciała.

Tarcza Azurytów z projektu syriańskich opiekunów Yeshua została wykorzystana do ochrony ziemskich zapisów świadomości Prawa Jedni dla przedstawicieli Azurytów, a także niektórych Melchizedeków Błękitnego Płomienia zaangażowanych w egipskie ramy czasowe. Ta struktura została niedawno wchłonięta przez tarczę Zakonu Szmaragdowego Breneau, i zastąpiła całą sieć osłon świadomości dla przedstawicieli opiekunów, aby powstrzymać pęknięcia tarczy i kody asymilacji AI, które działały w tarczy Azurytów i Indygo. To wydarzenie pozwala, aby czterowymiarowe nasiona diamentu serca z matrycy Andromedan, Aqualashy, pomogło w rekonfiguracji ciała astralnego Ziemi, kompleksu serca oraz w unieważnieniu ram czasowych straszliwego zniszczenia serca planety Ziemi, poprzez wywołanie eksplozji gwiezdnych wrót w Gizie.

Strażnik znany wcześniej, podczas inkarnacji, jako Echnaton, pochodzi z grupy Aton i jest ściśle zaangażowany w rekultywację chrystusowej misji, paliadoriańskie aktywacje na Ziemi. Jego misja ma na celu ochronę tych, którzy pochodzą z pierwotnych linii krwi Jeszua, a ponad 2000 lat temu był zaangażowany w sprowadzanie na planetę zespołów Azurytów i pracę z nimi. Jest on pierwotnym patriarchą rodziny, ponieważ jego ród nadal rozprzestrzenia się w krystycznych liniach krwi, choć nadal istnieje na ten temat wiele dezinformacji.

Jezus Chrystus (znany także jako J12) jest syriańskim niebieskim człowiekiem z przyszłości, który przyszedł, by zmienić trójwymiarowe ramy czasowe i sprowadzić na planetę Ziemię wiedzę Esseńczyków, chrystusowych Templariuszy oraz wiedzę na temat Prawa Jedni, a teraz technologia jego świadomości powraca na Ziemię. Był bezpośrednim genetycznym potomkiem Echnatona, w wyniku czego jest ojcem wszystkich linii Chrystusa na Ziemi. Jego misja była odpowiedzią na uszkodzenia DNA, jakie ludzkość poniosła ostatnio po powstaniu lucyferiańskim, a następnie po inwazji sumeryjsko-egipskiej, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia zasady Matki w rdzeniu Ziemi.

Jego misja grupowa pod kierunkiem Wysokiej Rady Lyrańsko-Syriańskiej polegała na pracy z przyszłą wielowymiarową załogą Templariuszy – Ziemi / Tary 5D - zwaną Azurytami, pierwotnie zorganizowaną przez konfederację RA. Rozwiązany zespół Azurytów jest teraz bezpośrednio zarządzany przez święty Zakon Szmaragdowy. Jako zespół pracowali nad naprawą struktury planetarnej, odnajdywaniem dusz z holokaustu Lemurian i atlantydzkiego kataklizmu, przygotowywaniem linii geomantycznych, planetarnej sieci i planetarnych wrót, aby pomóc w wyregulowaniu do końca cyklu wznoszenia. Współpraca zespołów strażników trwa w następnym cyklu podnoszenia się Paliadorian, aby wypełnić fizyczną realizację przymierza Paliadoru poprzez misję ratowania duszy Chrystusa Sofii i Amenti.

Wyodrębnione sekcje w rozwidlonej Ziemi

Wydarzenie bifurkacji ujawniło serię struktur przypominających kosmiczne Drzewo Życia, którego gałęzie kierują grupy na każdym poziomie doświadczania wymiarów do następnego najwyższego przejawu, aby kontynuować rozwój ciała duchowego. Umieszczone w strukturze planety tworzą platformę działającą jako mechanizm uziemienia i lokalizacji w czasie oraz przestrzeni, w której ludzkie pole energetyczne i ciało świetliste łączą się z ziemską rzeczywistością. Spektrum częstotliwości i struktura płaszczyzny wymiarowej, z której ciało otrzymuje wsparcie, pochodzi z większego zbiorowego układu energetycznego.

Zmiany strukturalne w polu morfogenetycznym stworzyły platformy dla mechanizmu uziemienia ciał świetlistych, które są używane przez wiele różnych grup dusz z różnych ludzkich plemion i to wydaje się być umieszczone w wyodrębnionych sekcjach wewnątrz rozwidlonych warstw królestw Ziemi. Sekcja pola linii czasu, która pozostaje widoczna dla danej osoby, jest zależna od miary jej podstawowej częstotliwości, planu i poziomów ucieleśnienia świadomości. Widzi, do czego zakres ucieleśnionej przez nią świadomości umożliwia jej dostęp. W obrębie każdej sekcji pól zbiorowej świadomości Ziemi, w niektórych obszarach częstotliwości ziemskich linii czasu następuje synchronizacja i łączenie grup. W tych strukturach wewnętrznych nastąpiła bifurkacja, a sekcja dostępu jest zależna od rozwoju ciała świetlistego. Oznacza to, że każda grupa dusz została zsynchronizowana z większą częścią świadomości grupowej, która działa jako główny posiadacz energii zbiorowej świadomości, którą konkretna grupa czerpie przede wszystkim dla dalszego utrzymania i rozwoju duchowego. Interfejs planetarny, który przekazuje energię do indywidualnej postaci, czerpie teraz energię z energii świadomości w bardziej złożony sposób. To, jak ta zbiorowa energia jest dystrybuowana i przejawia się w mniejszych systemach, które łączą się bezpośrednio w większe systemy zbiorowych pól energetycznych, zmieniło się na zawsze. To znaczy, że zmienił się sposób naszego uziemienia i dostępu do pól energetycznych na Ziemi, a nasze ciała i świadomość muszą dostosować się do tych zmian energetycznych oraz nowych lokalizacji uziemienia, które wpływają na nasz cały wewnętrzny system obwodów elektrycznych.

Oto podstawowy opis wyznaczonych obszarów, które są obecnie widoczne w ciele ziemskim i są administrowane przez osoby pracujące przy hostingu projektów rehabilitacji oraz napraw.

Wyższa linia czasu wznoszenia

Szablon wznoszenia gwiazdy Ziemi obejmuje w najwyższym punkcie całe ciało świadomości planetarnej wszystkich mieszkańców planety, które istnieje na każdym poziomie, a wszystkie rozdziały i sekcje w tym polu są widoczne oraz dostępne dla tych, którzy są bezpośrednio na tej platformie lub używają orbu swojego ciała na wzniesionej Ziemi. Te grupy mają pełen dostęp do ciała Tarana i Gai. Te grupy z matrycy Andromedan mogą również przenieść się z tej platformy do diamentowego serca Galaktyki Aqualasha. Na tym poziomie nie ma niższych czakr czy membran, jedynie sferyczne centra energii morfogenetycznej połączone w ciele fizycznym. Kontynuowanie poszerzania świadomości i gruntowanie się we wzniesionym ciele Ziemi jest dostępne dla wszystkich jej mieszkańców, którzy nadal uczestniczą w duchowym wznoszeniu i praktykują Prawo Jedni,aby zwiększyć swoją częstotliwość światła. Linia czasu wyższej wzniesionej Ziemi jest ogólnym stabilizatorem i polem buforowym, które działa jako platforma wznoszenia dla wszystkich pozostałych sekcji pola planetarnego.

Linia czasu środkowej Ziemi

Poprzednia trójwymiarowa rzeczywistość ziemska w niższej gęstości, w którą wielu z nas się wcieliło i nadal trzyma odcisk pamięci morfogenetycznej, przeniosła się do tego, co uważa się za niższy odcinek linii czasu środkowej Ziemi. Większość mieszkańców Ziemi gruntuje się w tej części platformy, która składa się z ruchu naprzemiennego do przestrzeni pośrednich, i krąży jako mieszanina poprzedniego systemu promieni 3D, przechodząc do nowego systemu promieni Aurory w celu modernizacji podstawowej tarczy spektrum fal czakr, które przetwarzają strumienie świadomości 4D-5D-6D. To tworzy obecnie przemieszaną rzeczywistość, która będzie używana przez następne 1000 lat podczas okresu aklimatyzacji i przejścia, aby ostatecznie wyprowadzić się z tych linii czasu rzeczywistego. Niższe odcinki środkowej Ziemi niosą ze sobą problemy z rozkładem żywiołów, podczas gdy wyższe obszary mają substancję żywiołów, która nigdy nie była narażona na sztuczną inteligencję lub NET Obcych.

Zasadniczo zmienia to wymiarowość i przejawianie materii takiej, jaką znaliśmy, ponieważ zmienia się jakość widma energii, a ta zmiana prawa struktury została zdefiniowana jako cykl morfogenezy. W wyniku tych zmian częstotliwości we względnym widmie fal czakr słonecznych, wiele nieziemskich istot, które działały w starym układzie wymiarowym, musi odejść, ponieważ wiele z tych form życia nie ma wznoszących potencjałów ciała. W innych wymiarach czasowych, istoty, które uznalibyśmy za grupy ludzkie, odeszły z królestwa materialnego i również zostały przeniesione na oś czasu środkowej Ziemi. Oznacza to, że potencjalna komunikacja z tymi, którzy odeszli, może być łatwiejsza oraz może się nasilić tak jak i rozmowy ze zmarłymi bliskimi. W rezultacie więcej ludzi może komunikować się z tymi przodkami lub bliskimi, którzy żyli kiedyś na Ziemi w ciele fizycznym, ale teraz istnieją w innym wymiarze czasu w mniej gęstym ciele.

Strefy hibernacji

Są to obszary w części uszkodzonego pola żywiołów i materii wykorzystywane przez NAA do izolowania zagubionych dusz z Tary oraz innych fragmentów dusz eksploatowanych w celu pozyskiwania od nich energii siły życiowej, aby nadal kierować technologią sztucznej inteligencji i obcą maszynerią. W dłuższej perspektywie świadomości, które zostały uwięzione w strefach hibernacji po wielokrotnych reinkarnacjach lub w związku z innymi problemami związanymi z fragmentacją dusz, nie mogą ewoluować ani wyprowadzić się z tej lokalizacji, dlatego będą stopniowo odzyskiwane przez zespoły opiekunów. Nadal jest to obszar wrogi i niebezpieczny dla zdalnego podglądu lub holograficznej pracy w terenie.

Linie czasu wewnętrznej Ziemi

Linie czasu wewnętrznej Ziemi pozwalają na dostęp do pól transharmonicznych, co umożliwia łatwe przesuwanie się do równoległych rzeczywistości. Od 2000 roku stopniowo na powierzchni planety otwiera się szczelina w linii czasu wewnętrznej Ziemi, a wiele osób miało bezpośredni kontakt z jej mieszkańcami, stanowiącymi mieszaninę bardziej zaawansowanych cywilizacji ludzkich i gadzich. Niedawno niektóre z tych cywilizacji zostały ukarane za udzielanie oszukańczych informacji w channelingach, by zatrzymać ludzi na powierzchni. Grupy te zasadniczo obawiały się, że mieszkańcy powierzchni będą atakować cywilizację wewnętrznej Ziemi i zniszczą ich bardziej zaawansowaną kulturę, więc rozpowszechniają wiele dezinformacji. Te istoty uważają, że mieszkańcy powierzchni są hybrydami, które mieszają się z rasami uchodźców oraz umysłami przestępców, przez co mają bardziej wrogie nastawienie i są brutalni.

Nie toczą wojen ani nie zabijają się nawzajem, więc ich stosunek do mieszkańców powierzchni jest zrozumiały. Większość nie do końca rozumie realia inwazji NAA i kontroli umysłu. Chociaż mieszkańcy wewnętrznej Ziemi są znacznie bardziej zaawansowani i mają dostęp do technologii, której nie mają mieszkańcy powierzchni, również oni doświadczają objawień głębszej prawdy i duchowego wzniesienia, aby wcielić się w kolejny, wyższy potencjał. Grupy żyjące na powierzchni Ziemi mogą również powrócić do linii wewnętrznej Ziemi podczas bardo, jeśli mają tam rodzinę dusz lub są z nimi mocno związane. Wracają tam, aby kontynuować etapy swojej podróży, aby iść do przodu. Możliwe, że w przyszłości do przejścia do wewnętrznej Ziemi nie będzie konieczne bardo, ponieważ dostęp do pola transharmonicznego ułatwia podróże w czasie. Tak będą wyglądali ludzie w przyszłości, choć w zasadzie są podobni do nas, różnią się dłuższym życiem i wyglądają na młodszych, wyższych oraz bardziej symetrycznych niż my.

Asymilacja AI z linią czasu Ziemi

To jest linia czasu, o którą agenci NAA agresywnie walczą, chcąc utrzymywać kontrolę nad preferowanymi liniami krwi, dla głównego nurtu satanizmu i kontynuowania łapania zagubionych dusz oraz fragmentów, które wykorzystują jako źródła energii do napędzania różnych wirtualnych rzeczywistości, systemów i pętli czasowych. Zespoły te próbują zwabić ludzkie grupy dusz w te fantomowe rzeczywistości podtrzymywane jako rzeczywistości wirtualne, które wzbogacają asortyment modnych i elitarnych stylów życia, dają wysoki poziom adrenaliny lub uzależniające doświadczenia zmysłowe albo erotyczne, a wszystko to przy pomocy maszyn. To niszczy pełne miłości więzi ludzkie, które są kreowane przez międzyludzkie kontakty, zastępując podstawowe ludzkie potrzeby obrobioną świadomością.

W zasadzie jest to królestwo systemów wirtualnej rzeczywistości zasilanych sztuczną inteligencją opartych na technologicznych maszynach Obcych uznawanych za preferowaną metodę kształtowania świadomości wyższego stylu życia poprzez serię transhumanistycznych i biotechnologicznych metod wykorzystujących neuro-biologiczne systemy oraz organiczną świadomość poprzez replikowanie ich w syntetyki i maszyny. W tych ramach czasowych mieszkańcy nie znają różnicy między świadomością organiczną a świadomością obrobioną i nie doświadczyli rzeczywistości duchowej anatomii duszy, przez co często nie chcą wierzyć, że ciała duchowe istnieją.

Między wieloma systemami wirtualnej rzeczywistości dokonywane są podróże w czasie, które działają w podobny sposób jak pokoje rozmów w czasie rzeczywistym, podczas których dana osoba może odbijać się od jednej rzeczywistości do drugiej, doświadczając przeszłości lub przyszłości, ale każda rzeczywistość jest jednak zablokowana w systemie rzeczywistości wirtualnej AI. Zasadniczo, kiedy umysł danej osoby zostaje załadowany do serwera AI, jej świadomość zostaje poddana replikacji i umieszczana w różnorodnych pokojach rozmów, których nie może rozpoznać jako pułapki świadomości. Iluzja, którą zapewnia sztuczna inteligencja, daje poczucie wolności, podróżowania po wielu wirtualnych rzeczywistościach, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja kontroluje doświadczenia zdobywane w symulacji świadomości podczas podróży w czasie lub doświadczenia zewnętrznej świadomości. Już od końca II wojny światowej istnieją tajne programy kosmiczne i agencje wywiadowcze, które wraz z NAA generują wirtualną rzeczywistość sztucznej inteligencji.

Komplikacje związane ze zniszczonymi w NET żywiołami

Jako bezpośredni rezultat paktu Lucyfera, grupa Beliala wystawiła planetę na działanie takich najeźdźców, którzy rozprzestrzenili zakodowane w sieci znaki śmierci i bestii, co spowodowało powstanie wielu mutacji genetycznych w dolnej części pola materii 1D-2D-3D. Paliadoriańska aktywacja, wzmacniacze Andromedan Aquaelle (np. Aqualeyon, Aquarose, Aquareion itp.) i promienie diamentowego serca Aqualasha zajmują się tymi mutacjami w połączonym programie biogenetycznego leczenia, który może być stosowany na różne sposoby podczas snu lub przez bezpośredni kontakt z osobami będącymi na ścieżce wznoszenia, aspirującymi do urzeczywistnienia Prawa Jedni jako stylu życia.

Kiedy przechodzimy do następnego cyklu, te obszary ciała fizycznego, które zostały dotknięte przez niższe mutacje NET w zepsutej strukturze żywiołów 3D, przechodzą sekwencyjny proces ponownego szyfrowania w celu uwolnienia i usunięcia zapisanych w strukturze fizycznej mutacji AI, paliadoriańskiej pieczęci oraz znaku bestii Obcych. Jest to program makrokosmiczny, który wywiera wpływ na królestwo Ziemi, chociaż są tacy, którzy wcześniej ucieleśnili i oczyścili tę mutację ze swojej świadomości. U większości ludzi będzie to uzewnętrzniać pewne fizyczne objawy wznoszenia, a zatem zwiększanie świadomości ciała, dbanie o nie i uczestniczenie w większej liczbie poziomów ucieleśnienia, i to jest w tym momencie bardzo ważne. Główne obszary, w których następuje usuwanie zniekształceń AI NET, mieszczą się w subatomowych warstwach ciała 1D, działających na matrycę szkieletową oraz kostną, skórę, tkankę i matrycę krwi w 2D, a także na epigenetyczne nakładki, które wpływają na programy z negatywnym ego we wszystkich trzech warstwach, ale manifestują się przede wszystkim poprzez świadomy 3D umysł i osobowość.

Zwrócenie uwagi na te obszary w ciele fizycznym i wspieranie wyższego duchowego ucieleśnienia pomoże uwolnić i ponowne zaszyfrować te mutacje, które są połączone z ludzkimi programami zbiorowej świadomości działającymi, aby uszkodzić elementarną materię.

Ukochana święta Obecności, z całego serca, żądam rozwiązania wszystkich SIECI oraz związanych z nimi epigenetycznych i negatywnych struktur ego zainstalowanych przez Obcych, które nieświadomie współtworzyłem, które były szkodliwe dla mojego ciała, ducha lub świadomości. Proszę ukochaną świętą Obecność mojej prawdziwej Matki i prawdziwego Ojca, aby wyeliminowali wszelkie kodowane spirale Fibonacciego lub odwrócone sekwencje życia, które wyłaniają się z jakiegokolwiek punktu w którymkolwiek z moich ciał: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego lub duchowego. Połóż kres wszystkim pasożytniczym działaniom, mutacjom AI i podczepienia NET do mojej żywej struktury i formy. Proszę przerwać wszystkie obce więzi i zepsute elementy, które wyssały moją siłę życiową - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Poświęcam całą swoją świadomość i siłę życiową odrodzeniu mojej świadomości Chrystusa Sofii, aby zbudować i podtrzymywać najwyższy wyraz mojej boskości w strukturze mojego ciała diamentowego słońca na Ziemi, tak jak Bóg by tego chciał. Dziękuję!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Życzę wszystkim wielu błogosławieństw, miłości, pokoju i duchowego spełnienia w cyklu morfogenezy i paliadoriańskich aktywacjach, kiedy dostosowujemy się do nowego ułożenia w wyższych wszechświatach harmonicznych, aby wypełnić naszą wspaniałą ścieżkę przeznaczenia!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF! Z kochającym sercem, Lisa