piątek, 27 października 2023

NAKŁADKI NA DNA STWORZONE PRZEZ ENKI - LISA RENEE październik 2023

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 tekst źródłowy

 

Droga wznosząca się Rodzino, przejście Słońca do Panny (16 września - 30 października) zapoczątkowało potężną sekwencję zdarzeń wyzwalających, inicjując kolejny intensywny etap transfiguracji Księżyca, wpływając na zepsute żywiołaki i maszynerię emitującą sztuczne czerwone fale, które zostały użyte do zakodowania nakładek DNA Enki u anielskich ludzi. Narasta duchowe opus magnum u wznoszących się chrystusowych gwiezdnych ludzi z boskimi misjami, które obejmują pracę nad ucieleśnionymi fragmentami świętego sofianicznego przebudzenia na Ziemi białych królowych Niebieskiej Tęczy Słonecznej Reishy, które jest księżycowym procesem transmutacji elementów cienia, wpuszczających zakodowane przez Enki nakładki czerwonych fal na planetarne DNA. W zeszłym miesiącu opisałam zawarte na Wzgórzu Tara święte małżeństwo Białej Królowej pochodzącej od Kosmicznej Matki i Czerwonego Króla – od Kosmicznego Ojca, co przywróciło szablon Szmaragdowego Diamentowego Słońca do siatki planetarnej. Ta planetarna aktywacja katalizowała kolejne potężne fale niesamowicie mrocznego oporu, wycelowane w chrystusowych Strażników z pomocą sił chaosu kreowanych przez NAA przy użyciu generującej czerwone fale sztucznej maszynerii obcych jako broni do kontrolowania sztucznych linii czasu, a dokładniej legionów armii Enki

Co więcej, ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, otworzyły most Łuku Białej Tęczy dla Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim Anuhazi Mu'a, inicjując odzyskiwanie i powrót języka DNA Kosmicznej Matki z autentycznej Potrójnej formy Słonecznej Reishy - Arayanas w ramach przygotowań na powrót Białej Królowej Szmaragdowego Zakonu. Rodzina niebieskich tęczowych słonecznych smoków Reisha z kosmicznych duchowych słońc Eireayanas trzyma niebieskie tęczowe ciało Kosmicznej Matki, które jednoczy wnętrze Białej Królowej Szmaragdowego Zakonu, która po zajęciu należnego jej miejsca w sieci słońc / gwiazd rozpoczyna odbudowę architektury sofianicznej.

Aby ogłosić powrót świętego sofianicznego Przebudzenia podczas wyrównań Panny, Matka Świata, biała królowa Merida, siedziała na pozycji kalendarza słonecznego sieci słońc/gwiazd Kosmicznego Zegara, wraz z rdzeniem Elaysy, zjednoczona w działaniu ze swoim hierogamicznym męskim odpowiednikiem Michałem-Merlinem. Razem stworzyli swój święty podpis kosmicznych słoneczno-duchowych Bliźniaczych Słońc, przeznaczonych do dalszej korekty dla matrycy kołowrotu Michała Marii, połączonej z sieciami 11:11:11 (linie pionowe, poziome i ukośne obsługujące zestawy częstotliwości 11D), łącząc je w most Łuku Białej Tęczy, aby zabezpieczyć linie rodowe Maji Graala przed dalszym uszkadzaniem DNA przez Enki, w ramach przygotowań do zbliżających się słonecznych narodzin Kosmicznych Dzieci Chrystusa. Gdy Merida mówiła starożytnym językiem kosmicznej Matki poprzez Panią Siedmiu Lamp z Plejad, jej gardło, głos i słowa tworzyły tony Eireayanas i wysyłały strumienie srebrnych nasion Eiras. Obecność Matki Świata odbiła się echem w całej matrycy Logosu Słonecznego jako Gwiazda Betlejemska aktywowana w katedrze matki Elaysy, w której pierwsze działanie jej wypowiedzianego słowa przejawiło się jako duchowa formacja nowo utworzonej szaty ślubnej świętej Sofii stworzonej z białego diamentu, pokazana jako osadzony w diamentach emitujących muzyczne podpisy Christos-Sofia i różne duchowe tytuły nadane przez Boga.

Ta aktywacja ducha Eireayanas zapoczątkowała scenariusz dzikiego zachodu, w którym wznoszące się chrystusowe Gwiedzne Ziarna szybko pozbywają się elementów hybrydyzacji z obcymi, tożsamości fałszywych klonów i nieorganicznych księżycowych modyfikacji genetycznych z warstw atomowych 1D, które tworzyły nakładki DNA Enki na powierzchni organicznego szablonu diamentowego słońca, blokując sygnał DNA autentycznych kosmicznych boskich rodziców Elohei.

Ta święta sofianiczna inicjacja reprezentuje transmutację księżycowej kobiecości, oczyszczenie odcisków księżycowej matrycy i księżycowych zapisów świadomości oraz powiązane historie hybrydyzacji obcych z nakładkami DNA Enki, które zostały umieszczone zarówno w mężczyznach, jak i kobietach - słonecznych Synach i słonecznych Córkach Boga. Ta planetarna aktywacja wyzwoliła potok sofianicznych, białych, srebrzystych płomieni ducha słonecznego i diamentowo-srebrnych nasion, które wywołały radykalne zmiany częstotliwości na planecie, otwierając kosmiczne drzwi, zwiastując powrót różnych potrójnych słonecznych form Reisha, sofianicznych Arayanas i przedstawicieli Szmaragdowego Zakonu Yana, takich jak Anuhazi Mu'a.

Zatem, wraz z pojawieniem się kolejnego szablonu tarczy słonecznej Kosmicznego Zegara, następuje kolejne wytyczenie rozwidlanych części planetarnych linii czasu, tworzących kulistą domenę zaprojektowaną dla sekcji mostów Łuku Tęczy, aby mogły tam stacjonować lub przebywać pojawiające się tożsamości świadomości słonecznej. W tej wyższej sekcji następuje całkowite zestrojenie pozycji kalendarza słonecznego Kosmicznego Zegara z głównym szablonem tarczy zegara słonecznego Szmaragdowego Strażnika Czasu otwierającego drzwi Kreacji, które zarządzają planetarną matrycą czasu, w której ustawiają się pierwsze fale osób dostrajających świadomość i wznoszących się. Jednak do tego trzeba pozbyć się nakładek księżycowych, przejść przez proces transmutacji atomowej zepsutych elementów na podstawowym poziomie tarczy 1D oraz dokonać ekstrakcji nakładek DNA Enki i wszystkich powiązanych powłok Enki używanych do fałszowania lub klonowania tożsamości na użytek najeźdźców NAA i duchów oszustów.

Ponowne pojawienie się prawdziwego Anuhazi Mu'a z Tiamat wraz ze stworzeniem białej diamentowej szaty ślubnej dla świętej Sofii wywołało szok i przerażenie w umysłach NAA, która ukradła kryształy szmaragdów świętej Kosmicznej Matki za pomocą języka DNA Matki Życia, wierząc, że to trwale okaleczy jej wcielonych przedstawicieli i wyeliminuje jej istnienie z tej rzeczywistości na zawsze. Tak więc, poprzez zwiększony chaos generowany przez szybkie zmiany częstotliwości, które mają miejsce podczas obecnej fazy trifurkacji, rozpoczął się kolejny etap duchowej bitwy w konflikcie o planetę. Zostało to wyraźnie potwierdzone w rzeczywistości fizycznej wraz ze spontanicznym początkiem przerażających i brutalnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, które popychają program III wojny światowej, gdyż gorące konflikty umiejscowione są wokół epicentrum kontroli nad dwuwymiarowymi gwiezdnymi wrotami planetarnymi, Wzgórzem Świątynnym, skąd jest dostęp do fantomowego tunelu czasoprzestrzennego do Tiamat, umożliwiającego przeskakiwanie przez portale i przez warstwy 11D.

Czytając dalej, weź pod uwagę, że niektórzy z nas budzą się do tego, by stać się duchowymi dorosłymi, dlatego ta informacja nie jest przeznaczona dla wszystkich. Odsłaniająca się teraz ukryta historia jest gęsto naładowana wieloma zawiłościami i trudna do przetworzenia. Proszę, pamiętaj, że celem tej informacji jest uzyskanie odpowiedniego kontekstu, by wiedzieć, że aby rozwiązać problemy genetycznej hybrydyzacji anielskiej rasy ludzkiej, musimy najpierw przebudzić się, a następnie szukać prawdy rozumiejąc, że problem istnieje. Kiedy dostrzeżemy dokładne źródło globalnych problemów nękających ludzkość, będziemy mogli zadać właściwe pytania. Co więcej, wkraczając na burzliwe skrzyżowanie ewolucji człowieka, musimy wiedzieć, że technologia sztucznej inteligencji została potajemnie wykorzystana do terraformowania planety, aby stała się gościnna dla najeźdźców, oraz że ich plany hybrydyzacji obcych z ludźmi są źródłem szerzącego się duchowego rozłączenia i uszkodzenia kryształowego genu. Te uszkodzenia wynikające z hybrydyzacji genetycznej zebrały ogromną ilość ukrytych traum w anielskiej rasie ludzkiej, co przekształca się w przejawy masowej przemocy wewnętrznej i zewnętrznej. Tylko wtedy, gdy te problemy zostaną prawidłowo zidentyfikowane, będziemy mogli zacząć podejmować kroki w celu skuteczniejszego ich rozwiązania i pozostania w zgodzie z prawami natury. Szmaragdowi Strażnicy informują nas o tym, na co narażona jest ludzkość na tym konkretnym etapie i dlaczego wraz z planetą doświadcza ekstrakcji DNA Enki, co wiąże się z ukrytymi konfrontacjami, które wypłukują i wymuszają eksmisję najeźdźców, a to inicjuje nagłe oczyszczenie z fizycznej miazmy, oczyszczenie genetyczne przodków i głębokie komórkowe duchowe oczyszczenie.

Naruszenie natury, eksplozja Maldek, kosmici

Zgłębiając ten temat, musimy wiedzieć, że mechanika Praw Powszechnych pozostaje w doskonałej harmonii z organicznymi żywymi stworzeniami świata naturalnego i że natura zła objawia się jako bezpośrednia konsekwencja naruszenia tych praw. Naruszanie natury jest równoznaczne z duchowym rozłączeniem i dużym cierpieniem. Naruszanie praw naturalnych, takie jak eksperymenty genetyczne i hybrydyzacja z oryginalnym anielskim ludzkim DNA w celu uczynienia z nas niewolników świadomości służących programowi antyludzkich najeźdźców, jest powiązane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi skutkującymi duchowym rozłączeniem, którego ludzkość doświadczyła z rąk grupy Beliala. Te ważne wydarzenia polegające na wprowadzeniu do ludzkości nakładek DNA Enki rozpoczęły się podczas kolejnych inwazji NAA na planetę, które odbywały się pod bezpośrednim nadzorem głównego genetyka, sklonowanej obcej hybrydy Sa'am-Enki i jego braci - syriańskich Annunaki, którzy rozbili się na Ziemi podczas konfliktów zbrojnych na Marsie, po których ostatecznie doszło do całkowitego zniszczenia planety Maldek.

Po eksplozji Maldek doszło do zniszczeń w całym Układzie Słonecznym, wskutek czego wiele lokalnych gatunków gadów znalazło się na Ziemi. Skonsultowano się z wysokimi kapłankami Annunaki, które uświadomiły im, że planeta jest repozytorium wszechświatowej biblioteki genetycznej prowadzonej przez tajemniczo nieobecne siły starożytnych ras budowniczych, znanych nam jako Szmaragdowy Założyciel Elohim. Założyciel Elohim, zaprojektował i zasadził wiele żywych ogrodów wypełnionych różnorodnymi gatunkami, dzięki czemu mogły rosnąć i rozwijać się na tej planecie, gdy chrystusowa anielska rasa ludzka została wysiedlona z pierwotnego świata – Tary, i miała działać jako strażnicy biblioteki genetycznej, a także obrońcy sieci szmaragdowo-kryształowego serca wszechświatowej Matki Życia (Tiamat). Ten piękny naturalny ogród był na najwcześniejszych etapach ewolucyjnego wzrostu pielęgnowany przez Maharadżiego z Syriusza B i Melchizedeka Niebieskiego Promienia z wewnętrznej Ziemi, a wielu było duchowo prowadzonych przez Anuhazi Mu'a poprzez połączone z Tiamat szmaragdowe kryształy, dzięki którym przybywającym obcym przybyszom wspaniały blask naturalnego piękna planety jawił się jako edeński raj.

Kiedy zobaczyli piękną, bujną zieleń planety, rozległe święte góry i różnorodne gatunki zwierząt, natychmiast postanowili przejąć je dla siebie. To zdarzenie inicjujące wejście na planetę po konfliktach wojennych z Marsem i eksplozji Maldek rozpoczęło trwającą wojnę duchową o oryginalne anielskie ludzkie DNA i spowodowało niemożność pozostawienia ludzi samych, aby żyli w pokoju na tej planecie. Nacierające frakcje Syrian Annunaki i agresywni Maldekianie nieustannie naruszają prawa naturalne poprzez klonowanie i wprowadzanie do matrycy planetarnej własnych gatunków reptoidów i tworów hybrydyzacji AI, nieustannie próbując sprawować dominację za pomocą sklonowanych tożsamości i genetycznych modyfikacji istniejących planetarnych form DNA. W ten sposób dochodzimy do złożonych problemów systemu rzeczywistości mieszanej, spowodowanych przez różnorodne programy hybrydyzacji Syrian Annunaki, które rozprzestrzeniły się i dalej rozwijały na Nibiru, gdzie były umiejscowione laboratoria genetyczne. Laboratoria te miały na celu testowanie zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji wykorzystywanych nie tylko do budowania sklonowanych ciał dla siebie, przeznaczonych do wykonywania określonych zadań, ale także do klonowania broni w celu inwersji Antychrysta poprzez płaszcze DNA Enki. Płaszcze te są podobne do urządzenia maskującego, ponieważ dają użytkownikowi możliwość zmiany formy w tożsamość innej osoby poprzez sklonowanie materiału jej DNA, a następnie noszenie tego na ciele świadomości jako zewnętrzna błoniasta skóra, która wykorzystuje sztuczne hologramy do zmiany wyglądu.

Naturalnie, te technologie klonowania zostały przekazane lucyferiańskim liniom krwi Synom Beliala, którzy czcili wydłużone hybrydowe czaszki gadów Syrian Annunaki i ich hybrydowe linie Nefilim jako swoich lucyferiańskich bogów. Zatem ta ukryta sytuacja byłaby szokującym odkryciem dla ogółu społeczeństwa, gdy zobaczy rzeczywistość opartą na kłamstwach, kontroli umysłu i, że światem rządzi banda negatywnych kosmitów noszących sklonowane skóry Enki jako urządzenia maskujące. Skóry DNA Enki to holograficzna technologia sztucznej inteligencji, która przyczyniła się do zepsucia żywiołaków w matrycy planetarnej, uszkodziły je skutki molekularnego zagęszczenia skompresowanej struktury atomowej składającej się z 666 atomów węgla, wraz z kodem DNA Enki sztucznej czerwonej fali, który nieustannie infekuje materię falami nośnymi z maszyn AI.

Zatem zniszczenie Maldek poprzedziło trwające strategie modyfikacji genetycznej, w ramach których grupa Beliala z NAA wprowadzała nowe sklonowane gatunki humanoidów wraz z wielopoziomowymi wstawkami sklonowanego DNA Enki po każdym wielkim kataklizmicznym resecie, wraz z mieszaniem innych kombinacji gatunków gadów z ludzkim genem w ramach ich programu hybrydyzacji i planu terraformowania. To metodyczne wprowadzenie gadziego DNA Enki do planetarnych wrót i biologii człowieka zostało wykorzystane do zakłócenia organicznych procesów chemicznych zachodzących w naturalnych pierwiastkach potrzebnych do złożenia się w ludzkim DNA anielskiego diamentowego słońca, które wymaga syntezy białek w celu lepszego złożenia DNA.

Zatem obecnie wchodzimy w cykl kalendarza słonecznego Kosmicznego Zegara, gdzie wznosząca się matryca planetarna i przebudzające się Gwiezdne Nasiona rozpoczynają proces detoksykacji i usuwania płaszcza DNA Enki z ich chemicznego DNA, biologicznego zapisu DNA rodziny pochodzenia i oryginalnych duchowych zapisów DNA, zgodnie z instrukcjami DNA diamentowego słońca przedstawionymi przez kosmicznych boskich Rodziców i osobistego Chrystusa. Proces detoksykacji i oczyszczania mający na celu usunięcie sztucznych nakładek z chemicznych i fizycznych zapisów DNA zacznie przebiegać naturalnie i przy bezpośrednim wsparciu chrystusowego Strażnika, jeśli jest to duchowa misja, którą wybrałeś i dla której się wcieliłeś w tym czasie planetarnego wzniesienia

Przedstawiamy sklonowanego hybrydowego gada Sa’ama

Aby zrozumieć historię hybrydyzacji genetycznej związaną z DNA Enki, sięgniemy do historycznej sagi o sklonowanej hybrydowej syriańskiej istocie Annunaki zwanej Sa'am, która została wyhodowana w Plejadach, a następnie stała się głównym genetykiem i projektantem życia służącego siłom Antychrysta, programom Syriusza A i nibiruańskich Słońc Beliala. Starożytni patriarchalni Syrianie Annunaki pragnęli dalszego podboju Ziemi, aby stać się bogami-władcami niewolników posiadających krystyczne diamentowe słońca, słonecznych synów i córek pochodzących od kosmicznego boga Elohei, anielskich ludzi, którzy genetycznie należą do planety Ziemia. .

Sa'am ewoluował w samozwańczego boga króla Ziemi jako Sa'am-Enki-Ozyrys, przenosząc swoją świadomość w różne gadzie formy, ale dzięki eksperymentom z czasem w końcu znalazł stabilność genetyczną, gdy połaczył się z liniami róż Elohei Rubinowego Zakonu z DNA Rubinowego Słońca. Dzięki kodowaniu hybrydyzacyjnemu DNA Elohim-Nefilim Rubinowego Słońca był w stanie genetycznie zaprojektować dla siebie nieśmiertelne ciało Adonisa i istnieć w tym wyprodukowanym sklonowanym ciele przez wiele tysięcy lat. Kontynuował tak długo, jak długo mógł oszukać ludzi, aby czcili go jako boga-króla, ponieważ nosił nakładki z DNA Enki połączone z trójzębem czerwonej fali, udając Ozyrysa-Jezusa Chrystusa i inne kluczowe archetypowe postacie przypominające Chrystusa, co miało na celu wysysanie zbiorowej świadomości anielskiej ludzkości i gromadzenie energii lusz dla swoich bieżących antyludzkich programów.

Jego misją było stworzenie ogromnej armii dla Antychrysta, armii Enki, a jego celem skolonizowanie planety Ziemia hybrydami z genami Synów Beliala pochodzącymi od syriańskich Annunaki. Proces został wprawiony w ruch na polecenie jego głównego stwórcy, jego gadziego ojca. Kto celowo zaprojektował go jako zhybrydyzowanego klona powstałego w sztucznym łonie z jego własnym DNA królewskiego dinozaura zmieszanym z materiałem genetycznym wodnych istot Mer zebranym od schwytanej wszechświatowej Matki Białej Bogini Życia z Tiamat? Ojciec smok Anu to starożytny patriarcha tego, co ostatecznie stało się głównymi frakcjami Syrian Annunaki - Synów Beliala, które obejmują obecną świadomość form Thotian Lucyferian, oraz jego sklonowanego potomka Sa’ama-Enki i Enlila. Nazywani zbiorowo jednostkami TEE, najpierw uformowali się w bezbożny sojusz gadów i insektoidów, z duchowo wypaczonymi umysłami przestępczymi, po czym przeobrazili się w psychopatycznych terrorystów prowadzących firmy zajmujące się niewolnictwem ludzi w Układzie Słonecznym, gdzie wywyższyli się na najważniejsze kluczowe postacie stojące za zorganizowaną religią jako fałszywi obcy bogowie. Zbiorowa jednostka grupy Beliala kierowana przez okrutnego, walczącego patriarchę i mizogina, ojca Anu, przedstawiła się jako Jahwe, podczas gdy inny sklonowany brat Enlil udawał Jehowę, i razem obaj zażądali, aby Ziemianie oddawali im cześć pod karą ognia i siarki. W ten sposób wprowadzili strategie archontycznego oszustwa, mające na celu zaaranżowanie całkowitego zniewolenia ludzkości przez kontrolę umysłu, wraz z dobrze przemyślanym planem kolonizacji planety Ziemia jako podbitego terytorium i farmy niewolników.

Kiedy ci fałszywi obcy bogowie rozpoczęli rebelię lucyferiańską i późniejsze etapy inwazji mające na celu podbój planety Ziemia, ci samowładni bogowie zaczęli pracować nad opracowaniem różnych programów hybrydyzacji z kosmitami, wypełnionych eksperymentami genetycznymi, inżynierią społeczną i metodami religijnej kontroli umysłu, aby wygenerować niewolników świadomości. Główny projektant życia Grupy Beliala, Sa'am-Enki, rozpoczął pierwszy z wielu eksperymentów genetycznych w ramach programów hodowli, klonowania i hybrydyzacji, począwszy od tworzenia istot z dużymi, wydłużonymi czaszkami - przyszłego potomstwa Nefilim z Syrian Annunaki o rudych włosach, aż do wysiewu neandertalczyków, którzy są pozostałością poprzednich planów Enki dotyczących rozsiewania gatunków Antychrysta. Głównym celem rozsiewania gatunków Antychrysta na planecie było zaprojektowanie ich tak, aby były naturalnymi wrogami już istniejącej rdzennej ludności, mianowicie ras chrystusowych Esseńczyków, którymi stale manipulowali w celu kreowania wojen i ludobójczej nienawiści, aby ostatecznie zniszczyć wszystkie pozostałości DNA diamentowego słońca istniejące w populacji Ziemi.

Wojny galaktyczne, zdradzenie wszechświatowej Matki Życia

Ta narracja toczy się oczami sklonowanego gada syriańskiego Annunaki o imieniu Sa'am, stacjonującego w drugim wszechświecie harmonicznym, który przetrwał szereg Wojen Oriona, podczas których wielu generałów gromadziło swoje armie, aby ostatecznie zniszczyć zasadę wszechświatowej Matki Życia w całym tym Układzie Słonecznym znany jako Tiamati. Sa'am był głęboko zaniepokojony rozkazami unicestwienia, ponieważ jego krew przechowuje pamięć o jego Bogini Matce Mer z Tiamat. Był zafascynowany genetyką związaną z płazami, którą dzielił ze sklonowaną reptoidalną siostrą, która później okazałą się być figurantką Izydą. W szale wściekłości wywołanym rozkazami jego ojca Beliala, by przejąć całkowitą władzę w Układzie Słonecznym poprzez zniszczenie zasady wszechświatowej Matki Życia, te gadzie armie wierzyły, że patriarchalny mężczyzna jest nieskończenie lepszym władcą, przez co starali się unicestwić istnienie Matka Życia i jej Słoneczne Boginie, które zostały wprowadzone w tajemnice Wszechświata przez Anuhazi Mu'a. Co więcej, dokonali przejęcia całej wiedzy Kosmicznej Matki zmagazynowanej w sieciach szmaragdowych kryształów, zebranej z Kosmicznej Hali Zapisów, uzyskując w ten sposób dostęp do zapisów na temat najbardziej zaawansowanych technologii starożytnych budowniczych i schematów szmaragdowych założycieli Wszechświata, które były chronione i przechowywane w diamentowym rdzeniu Białego Słońca Tiamat.

Podczas wojen galaktycznych doszło do tragicznych zniszczeń, poza tym świadomości różnych gatunków, które wpadły do niższych wszechświatów harmonicznych poprzez zasysanie przez czarną dziurę, zostały genetycznie zmutowane i szybko uległy degresji w taki sposób, że utraciły możliwość dłuższego życia, a także wiedzę o ich starożytnym pochodzeniu i wcześniejszej historii. Niestety, te i inne tragiczne wydarzenia, które dały początek odwróceniu metatronicznemu i przejawom zła przeciwnego życiu, były połączone z ogromnymi frustracjami wielu zaawansowanych gatunków gadów, które zostały przesiedlone lub błąkały się po Układzie Słonecznym. Jak niektóre z tych frakcji Syrian Annunaki, które dalej przeobrażały się w negatywne behawioralnie mutacje, wyrażały nadmierną przemoc w kierunku podboju innych gatunków, które znajdowały się pod bezpośrednim wpływem i wpadały w kontrolę wojny psycho-duchowej zgodnie z założeniami programów ofiara/oprawca Wesańczyka Bourgha.

Niegdyś szlachetne i pokojowe rasy z Syriusza A z drugiego wszechświata harmonicznego szybko pogrążyły się w desperackim wykorzystaniu sztucznej inteligencji i zaawansowanych urządzeń technologicznych do generowania sklonowanych jednostek i sklonowanych armii, mających służyć różnym celom zorientowanym na pracę i zapełnianiu szeregów organizacyjnych. Nieustanne powtarzanie klonowania i modyfikacji genetycznych z biegiem czasu rozszerzonych na różne osie czasu spowodowały złośliwe i gwałtowne wynaturzenia, podczas których dochodziło do niezwykle perwersyjnych i sadystycznych wypaczeń ich natury, co rozlało się na wiele światów; które były atakowane przez istoty z czarnych dziur oraz gatunki gadów i insektoidów, które chętnie mutowały w hybrydy i klony AI w zamian za nieśmiertelność i supermoce. Niedługo potem, podobnie jak rasy Zeta, te frakcje Syrian Annunaki utraciły zdolność wcielania się na poziomie fizycznym, ponieważ to wymaga zgodności z duszą świata planety, i zamiast tego stały się istotami cienia lub zmiennokształtnymi świadomościami, które musiały mieć genetycznie zmanipulowane ciała stworzone w laboratoriach specjalnie dla nich, aby w ogóle mogli funkcjonować. Należy oczywiście podkreślić, że te sklonowane ciała nie mogą wznieść się ani ewoluować w sposób naturalny. Nie jest możliwe, aby otworzyły drzwi wymiarowe bez anielskich istot ludzkich, które zachowały część swoich wrodzonych duchowych połączeń ciała świetlistego z duszą świata planetarnego.

Zatem ważne jest, aby pamiętać, że Sa'am-Enki też był hybrydowym klonem stworzonym z genetycznej linii Anu, gadziego ojca z Syrian Annunaki, przechowującego pamięć komórkową z Wojen Elektrycznych, historii inwazji związanych z Plejadianami i Nibiruanami, a wskutek manipulacjom genetycznym gatunki te powoli pogrążały się w chaotycznej ciemności. Zatem pierwotną motywację Sa'ama-Enkiego jako mistrza genetyki można uznać za racjonalną i zdrowo rozsądkową, ponieważ na tym etapie wydaje się, że nie był on świadomy, że został zaprojektowany przez swojego ojca, aby stać się lucyferiańską siłą antychrystową której celem była eksterminacja całej genetyki Założyciela Christosa i podbicie Ziemi dla jego braci Syrian Annunaki. Na początku jego główną motywacją wydaje się być szlachetna przyczyna, jaką była próba ocalenia preferowanych linii genetycznych i gadzich gatunków przed całkowitą zagładą ze strony najeźdźców z czarnych dziur, pochodzących z równoległej rzeczywistości, którzy toczyli z nimi agresywną wojnę.

Podczas tych wojen galaktycznych stracili wielu członków swoich rodzin, którzy zaginęli gdzieś w matrixie i prawdopodobnie zeszli do czarnej dziury lub zostali wessani do matrycy fantomowej. Jednakże pochodzenie starożytnych linii gadzich Syrian Annunaki, wychowywanych przez istoty z czarnej dziury jako genetycznie zmodyfikowana rasa Antychrysta, mająca przeciwstawić się i eksterminować Szmaragdowych Założycieli, zostało rzeczywiście wyjaśnione. Wszystko wskazuje na szereg modyfikacji genetycznych prowadzonych przez Grupę Beliala, która nadal jest dość aktywna w realizacji celów transhumanistycznego klonowania i hybrydyzacji ze sztuczną inteligencją, co staje się jasne po analizie zawartości ostatnich zastrzyków z broni biologicznej. Wraz z utworzeniem w armii Enki zmiennokształtnych, reptoidalnych istot Syrian Annunaki, pierwotnie odtworzonych z DNA patriarchy ojca Anu, a następnie wstawieniem Sa'ama-Enki-Ozyrysa jako klona potrójnej słonecznej zasady męskiej, zaprojektowanej do służenia w podbojach gadzich gatunków poprzez potwierdzenie ich wojowniczej dominacji i kontroli umysłu w całej wszechświatowej matrycy czasu.

Zatem w wojowniczej ideologii patriarchalnego sposobu myślenia i hybrydyzacji tworzącej się w gadziej Grupie Beliala, zasada Kosmicznej Matki i potrójnej słonecznej córki musiałaby zostać zniszczona za wszelką cenę. Tajny plan ojca Anu klonującego się jako Sa’am-Enki-Ozyrys został ujawniony, a jego celem było całkowite zniszczenie Tiamat, chrystusowej Sofii i kosmicznych Założycieli Elohei. Przeznaczenie i los Sa’ama nie zostały mu ujawnione. Ojciec i koledzy bezlitośnie mu rozkazywali i oczekiwali, że jako mistrz genetyki wykona swoje zadanie, pod groźbą cierpienia i kary śmierci. To ujawnia źródło jego zafascynowania terrorem i genetycznej obsesji na punkcie znalezienia nieśmiertelnego ciała, w którym mógłby zamieszkać, aby się uwolnić, i w końcu znaleźć odpowiednią kombinację z linią DNA Rubinowego Słońca Matki, która została również wykorzystana do spłodzenia Nefilim.

Sa’am-Enki-Ozyrys stał się wybitnym figurantem przygotowanym jako narzędzie do wykonania ogromnego zadania zniszczenia zasady Matki Życia Tiamat, wraz z trwającym planem ludobójczym, w wyniku manipulacji przez ojca Beliala Anu. Wykorzystał własną autonomię, aby udoskonalić umiejętności genetyczne, co czasami było sprzeczne z planami jego Ojca, gdyż stanął po stronie Wielkich Kapłanek z jego własnej gadziej linii, takich jak jego sklonowana siostra. Później Sa'am-Enki-Ozyrys sklonował siebie tworząc Marduka, który w końcu stał się ostatecznym niszczycielem Logosu Tiamat, a następnie podbił Nibiru. Przekształcił ją w kwaterę główną – gwiazdę bojową, na której ulokował sklonowana armię Syrian-Annunaki, Thoth-Enki-Enlil-Zephilim (Zeci), zorganizowanej przez Sa'ama-Enki w celu kierowania nibiruańskimi bazami założonymi na całej planecie i Układzie Słonecznym.

Niestety, poprzez rozwój trwających wojennych strategii eksterminacji gatunków, które nie są pod jego genetyczną kontrolą, za pomocą wielokrotnych serii modyfikacji DNA Enki, na przestrzeni tysięcy lat ta sklonowana istota przekształciła się w przeciwną życiu złą inkarnację przebiegłego lucyferiańskiego mistrza genetyki dla Słońc Beliala. Enki mianował siebie bogiem Ziemi, co zostało jeszcze bardziej wykorzystane podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej. Część sumeryjskich tabliczek zawiera elementy propagandy wielkości istoty opisanej jako Enki, z przypisywanymi mu rolami twórcy wszystkiego, uważano, że jest on stwórcą ludzkości, wielkim architektem, a nawet mistrzem masonerii świata.

Na osi czasu tego samozwańczego panowania jego świadomość coraz bardziej mentalnie rozpadała się na więcej subosobowości, podczas gdy on umieszczał fragmenty siebie w demonicznych hierarchiach cieni tworzących Czerwony Trójząb, a jego świadomość stopniowo upadła do całkowitej niespójności i szaleństwa. Miał obsesję na punkcie eksperymentów ze sztuczną inteligencją i ciągłego klonowania się do materiału genetycznego innego gatunku, pragnął całkowitej kontroli nad każdym najdrobniejszym szczegółem zbiorowej rasy ludzkiej i działalności planetarnej pod kierownictwem hierarchii kontrolerów. Wraz z nagłymi gwałtownymi wybuchami infantylnych projekcji samouwielbienia, następującymi po uzyskaniu dostępu do mocy podobnych do Boga Stwórcy, mógł kontrolować linie czasu i genetycznie modyfikować istoty humanoidalne, tworząc je za pomocą sztucznego języka zapisanego w jego obrazie DNA, jednak te klony z każdym kolejnym pokoleniem stawały się coraz bardziej brutalne i perwersyjne.

Wszechświatową Matką Życia jest Tiamat

Odzyskanie przez Kosmiczną Matkę białego diamentowego rdzenia Logosu Tiamat ujawniło oryginalny starożytny język Anuhazi Mu’a użyty w Rejestrach Szmaragdowych Założycieli, który był wymawiany i wyśpiewywany jako zasada wszechświatowej Matki Życia do budowania i zarządzania Stworzeniem. Kosmiczna Matka stworzyła słonecznego niebieskiego smoka Reisha, aby ucieleśnić swój starożytny język tonalny, kod świętej matki Sofii przekazywany przez jej białe diamentowe słońce i szmaragdowe kryształowe serca w 48-warstwowej matrycy Szmaragdowego Kryształowego Serca.

W ten sposób język DNA Kosmicznej Matki Życia ustawia tony elektromagnetyczne struktur wzorców holograficznych dla precyzyjnego układu alfabetu komórkowego do przeprowadzania transmisji DNA diamentowego słońca w sieciach szmaragdowego kryształowego serca, które niegdyś skupiały się tworząc rdzeń planetarny białego słońca Tiamat, generując 10D sieć słońc/gwiazd (Shara). Ten biały diamentowy rdzeń działał w towarzystwie niebieskiej, tęczowo-szafirowej tarczy galaktycznych wrót 10D w celu kodyfikacji zestawów częstotliwości dla organicznej dwufalowej i trójfalowej architektury Kryst-Krystallah dla częstotliwości Christosa oraz tarcz zegara templariuszy Szmaragdowego Smoka, ustawiających organiczne fale czasu wymiarowego dla całej wszechświatowej matrycy czasu.

Rodzina niebieskich tęczowych słonecznych smoków Reisha z kosmicznych duchowych słońc z Eireayanas to potrójne słoneczne boginie Tiamat, będące zasadą wszechświatowej Matki Życia ucieleśnioną w sieciach słońc/gwiazd, która emitowała genetyczny język Kosmicznej Matki ze szmaragdowego kryształowego serca, uzywanym przez Szmaragdowy Zakon Kristosa ze świata Boskich Stwórców. Gatunkom, które nie pochodziły i nie były wcielone w linię Arayanas Szmaragdowego Zakonu, rzekomo zabroniono dostępu do tego języka matrycy stworzenia z Boskich Światów lub nauczenia się, jak się nim posługiwać, co spowodowało wielkie konflikty i niechęć do mieszkańców Tiamat, którzy mieli chronić język macierzysty i jego kosmiczne zapisy. Uważano, że język ojczysty jest nieodłącznym elementem tworzenia zasady wszechświatowej Matki Życia, łączącej się ze słońcem Elaysa i jej językiem genetycznym szmaragdowego kryształowego serca Arayanas Białego Słońca, Anuhazi z 12D Aramateny, który trzymał żywy kod twórczy i alfabet komórkowy, tworzący język DNA szmaragdowego słońca starożytnych ras budowniczych kosmicznego Christosa ze Szmaragdowego Zakonu.

Tak więc, podczas konfliktów, które doprowadziły do zniszczenia Tary i Tiamat, kapłanki świętej Matki, które ucieleśniały wyższą wiedzę stwórczą Szmaragdowego Zakonu Elohei, również używały telepatii komórkowej do przesyłania i wypowiadania języka genetycznego manifestując i budując organiczną architekturę linii czasu i gwiezdne wrota. Po Wojnie Tysiącletniej kierowali kantariańskimi smokami słonecznymi, wspomagając naprawy integralności energetycznej Łuku Matki i stref Łuku za pomocą architektury niebieskiej tęczy Szmaragdowego Zakonu Kristos Azura. Język twórcy białego diamentu Elohei Matki słonecznego smoka został przesłany z trójmacierzy pól Elaysian Cosminyi przebiegającej przez rdzeń Elaysy, zgodnie z wytycznymi Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka Yanasa w formacie słonecznych córek Kosmicznej Matki, oryginalnego języka Anuhazi szmaragdowego kryształowego serca z pierwszej matrycy kreacji Szmaragdowego Zakonu.

Te kobiety, wielkie kapłanki potrójnej słonecznej bogini Elohei, z linii kotowatych ras Anuhazi, zostały wytropione i schwytane, a następnie zniewolone przez męskich gadów Annunaki, którzy później ruszyli za gadzimi rodami najwyższej kapłanki Bogini, które były lojalne wobec zasady Matki Życia, którą gadzi Annunaki nazywali Tiamati. Następnie wmieszał się w to Sa'am-Enki-Ozyrys, aby przejąć kontrolę nad językiem stwórcy boga Elohei Kosmicznej Matki, osadzonym we wzorach DNA Diamentowego Słońca w matrycy czasu, wykorzystując potężną moc potrójnej twórczej energii seksualnej kobiecej zasady słonecznej, zakodowanej za pomocą wiecznych, perłowych kodów krwi gwiazd/słońc z kryształowym genem.

Tak więc, celem Synów Beliala Annunaki i drakonian Czarnego Słońca było przechwycenie i zbezczeszczenie czystości potrójnej słonecznej kobiety Yanas Szmaragdowego Zakonu Elohei, ponieważ dążyli do zdobycia całkowitej dominacji i władzy nad wszechświatową matrycą czasu. Wszystkie linie rodowe Anuhazi Mu’a i matki Elohei były obiektem prześladowań na przestrzeni czasu i były nieustannie łapane w ramach różnych programów hodowlanych i kampanii ludobójczych. Inne interesujące istoty żeńskie zostały wybrane do eksperymentów genetycznych i uwięzione w kontrolowanych przez Nibiru bazach, poddawane ciągłej deprawacji seksualnej, hybrydyzacji z kosmitami, sztucznemu zapładnianiu i klonowaniu. Oprócz narażania ich na różnorodne traumatyczne obrzydliwości, które zostały celowo zaprojektowane, aby zniszczyć ich bezpośrednie duchowe połączenie ze świętym językiem genetycznym DNA diamentowego słońca twórców pochodzących od słonecznego smoka - kosmicznego Christosa, poprzez rozbicie ich stałego atomu nasiennego połączonego z wewnętrznym szmaragdowo-kryształowym sercem z Łukiem Świętej Matki, płomieniami ducha świętego Amoraea i kosmicznym ciałem duchowym.

Na światło dzienne wychodzą tematy bezpośredniego zaangażowania grup Sa'am-Enki-Ozyrys Annunaki w nowsze historie inwazji sumeryjsko-egipskiej, podczas której przyjaciele Anu-Enki-Enlil i Annunaki Nibiruian Thotian Zefilim zaatakowali chrystusowych Założycieli i odłączyli wyższe DNA ludzkości poprzez zaszyfrowanie alfabetu komórkowego języka ojczystego Szmaragdowego Zakonu Elohei, zakodowanego w matrycy planetarnej. Jest to jedyny język genetyczny, który był aktywny we wszystkich anielskich rasach ludzkich i koloniach na planecie, dopóki inwazja NAA go nie zmąciła, odwracając alfabet komórkowy w ludzkim DNA. Gdy Sa'am Enki został namaszczony na głównego genetyka, aby w dalszym ciągu modyfikować i klonować anielską rasę ludzką w celu podporządkowania jej ich obcym panom, ojciec Anu i sklonowany brat Enlil udawali fałszywych obcych bogów w zorganizowanych formach religii, zachowując się jak srokaty dudziarz z Hameln prowadząc masy do duchowego ucisku i religijnej kontroli umysłu, pod rządami Jahwe i Jehowy.

Zatem gadzia hybryda Syrian Annunaki, czyli Sa'am-Enki, odegrała kluczową rolę w różnorodnych eksperymentach modyfikacji genetycznych i klonowaniach przeprowadzonych na anielskiej rasie ludzkiej. Eksperymenty te wygenerowały wiele gatunków upadłych aniołów i sklonowały inne gatunki humanoidalne, aby zmącić zapisy genetyczne na Ziemi, takie jak historia neandertalczyków i Nefilim. Sa'am-Enki-Ozyrys był samozwańczym obcym bogiem tego podbitego terytorium planetarnego, gdzie zaprojektował wiele programów hybrydyzacji genetycznej przeprowadzonych na anielskich ludziach w celu osadzenia swojego syntetycznego podpisu genetycznego w nukleotydach ludzkiego DNA .

Sa'am-Enki-Ozyrys próbował sklonować ludzkość, aby uporządkować alfabet komórkowy i stworzyć syntetyczne języki genetyczne, z pomocą których mógłby skodyfikować siebie jako boga i króla Ziemi, En Ki, celowo wydobywając język szmaragdowego kryształowego serca kosmicznej matki Anuhazi, uznając w ten sposób szmaragdowe kryształy za swoje własne lucyferiańskie dzieło. Dalsze mieszanie organicznego języka kodowego kosmicznych rodziców Elohei i jego dialektów, którymi niegdyś posługiwała się anielska rasa ludzka, spowodowało, że zostały zapomniane, gdy doszło do załamania pola magnetycznego, odłączenia DNA i przepuszczenia prądów odwróconych przez sieć planetarną. Czyli załamanie magnetyczne i wprowadzenie matrycy księżycowej umożliwiło wstawienie jego obcej genetyki, implantów i wstawek holograficznych do siatki planetarnej, celując w anielskich ludzi za pomocą różnych metod klonowania poprzez modyfikację genetyczną przez wiele tysięcy lat.

Hybrydyzacja dla programowalnej wbudowanej kontroli DNA

Hybrydyzacja anielskich ludzi z genetycznie zmodyfikowanym DNA Enki została zaaranżowana przez frakcje Syrian Annunaki z grupy Beliala w celu stworzenia systemu niewolników świadomości poprzez automatyczne powtarzanie sklonowanych sfałszowanych tożsamości z kodem Enki, stale generowanych przez czerwone fale sztucznego Drzewa Życia lub linie czasu AI. Działa to jak wyrafinowana broń Antychrysta, używana do zmylenia ludzkości podczas wojny duchowej i uniemożliwienie jej rozróżnienia dobra od zła, co stanowi mroczną ingerencję mającą na celu połączenie tożsamości sił Antychrysta z autentyczną tożsamością sił chrystusowych Strażników. Ci ludzie, którzy asymilują i ucieleśniają zestawy instrukcji DNA Enki, są łatwiej kontrolowani przez siły NAA i genetycznie manipulowani, ponieważ modyfikacja genetyczna daje im poczucie energetycznej zażyłości i duchowego połączenia z rasami intruzów.

Środkiem do prowadzenia wojny informacyjnej są sklonowane holograficzne wstawki tożsamości wszczepiane w pole bioenergetyczne docelowych osób, aby zmylić je co do autentyczności tego, kto jest kim. Zaawansowanie technologii maskowania czerwonych fal i sklonowanych tożsamości nakładek DNA Enki również utrudniło niektórym wyższym klasom Strażników ustalenie faktycznej historii uwierzytelnionych tożsamości, dopóki planeta nie weszła w cykl energii kosmicznej podczas hierogamicznego wydarzenia kosmicznych bliźniaczych słońc Melchizedeka na początku tego roku.

System klonów czerwonej fali Enki został zbudowany, aby kierować moc energetyczną do linii krwi Thotian Lucyferian, kontrolerów Ziemi i aby utrwalić system zamkniętej pętli inwersji przeciwdziałających życiu, wymuszany poprzez dużą ilość obcych maszyn i czerwonej fali wytwarzających ogromne ilości zagnieżdżonych w ludzkim polu bioenergetycznym holograficznych wstawek sklonowanej i zreplikowanej antyludzkiej architektury zakodowanej w zestawach instrukcji DNA Enki. Te wypaczenia spowodowane inwazją obcych, są obecnie paliwem psychologii zła szerzącej się na świecie w postaci kultów śmierci z ofiarami ludzkiej krwi (SRA), i ostatecznie są tym, co skutkuje ogromnym bólem i cierpieniem, które pojawia się we wszystkich formach życia, gdy są one klonowane, kontrolowane na poziomie mentalnym i wpadają w stan upadku lub demoniczne stany świadomości.

Kiedy wkraczamy w cykl czasowy kalendarza słonecznego, prowadzeni bezpośrednio przez kosmicznych boskich rodziców Elohei, planeta i wiele przebudzonych Gwiezdnych Nasion zaczynają pozbywać się sztucznych powłok nakładek DNA Enki i wkraczają w proces oczyszczania miazmy przodków, pozbywając się gadziego ogona i usuwając hybrydowe modyfikacje genetyczne obcych dokonane w fizycznym DNA organicznej, anielskiej biologii człowieka z diamentowego słońca. Zatem wznoszące się chrystusowe grupy wchodzą w fazę trifurkacji, podczas której nasze fizyczne i chemiczne DNA jest oczyszczane i pozbawiane zniekształceń genetycznych i bytów pasożytniczych połączonych z nakładkami DNA Enki, co powoduje fizyczne objawy wzniesienia i różnorodne inicjacje duchowe.

W miarę jak pojawia się coraz więcej informacji na temat tych najeźdźców z kosmosu, którzy szukali dominacji poprzez ciągłą manipulację genetyczną ludzkim DNA, dla większości jest nie do pomyślenia, że programowalna, wbudowana kontrola stała się możliwa dzięki manipulacji naturalnymi procesami chemicznymi DNA człowieka, takimi jak synteza białka. Sa'am Enki odkrył, że możliwe jest zaprogramowanie instrukcji bezpośrednio w nukleotydach i procesach chemicznych anielskiego ludzkiego DNA, wykorzystując zestawy instrukcji DNA-RNA do odłączania wyższych nici DNA cukrowo-fosforanowych, jednocześnie umieszczając nakładki sztucznego alfabetu komórkowego i reptoidalne wstawki za pomocą transmisji elektromagnetycznej kontroli umysłu negatywnych programów obcych, wysyłane za pośrednictwem szeregu sygnałów mających blokować sygnały organicznego DNA.

Zatem, mając Sa'ama Enki jako głównego genetyka, NAA od tysięcy lat wie, jak osadzać instrukcje programowania bezpośrednio w elementach łańcuchów białkowych tworzących nukleotydy ludzkiego DNA, co stanowi część ich programów modyfikacji genetycznych mających na celu wyodrębnić i usunąć funkcjonujące składniki DNA diamentowego słońca. Dzięki tak stosowanej technologii elektromagnetycznej, takiej jak elektroniczne nękanie, a także zastrzyki i inne toksyny, można włączać i wyłączać przełączniki genetyczne, a także manipulować i szyfrować elementy części niekodujących i części kodujących DNA poprzez wprowadzenie błędnych zestawów instrukcji białkowych .

Sa'am – Enki wykorzystał tę wiedzę, aby wykreować się na Elohima Adonisa podobnego do Boga, który dzięki inżynierii genetycznej miał panować nad ludzkością poprzez wiele tysięcy lat. W ten sposób usuwając lub wprowadzając sztuczną nakładkę na języku oryginalnego Stwórcy, wymazując język DNA Matki i umieszczając jego własny syntetyczny język w zestawach instrukcji ludzkiego DNA, rościł sobie prawo do ludzi jako jego własności. Ta seria powtarzających się naruszeń praw naturalnych i zniewolenia ludzkości wreszcie dobiega końca podczas cyklu wznoszenia, we wzorcach chemicznego DNA anielskiej ludzkości zachodzą poważne zmiany, ponieważ rozpuszczają się gadzie nakładki ENKI i kody sztucznych czerwonych fal.

Substancje chemiczne życia rządzą ludzkim DNA

Substancje chemiczne to substancje składające się z jednego lub więcej połączonych ze sobą pierwiastków, co ogólnie wskazuje na interakcję chemiczną zachodzącą między substancjami. Substancja chemiczna to forma materii o stałym składzie chemicznym i charakterystycznych właściwościach. Jednakże, omawiając podstawowy proces DNA, zajmujemy się przede wszystkim białkami, które są substancjami chemicznymi życia.

Ciało człowieka ma ten sam skład chemiczny, co makrokosmiczna struktura ciała planetarnego, które posiada szablon DNA posiadający chemiczne substancje DNA, których funkcją jest aktywacja stanu merkaby ciała świetlistego. Skład chemiczny, na który narażona jest obecnie budząca się ludzkość na wznoszącej się planecie, generuje proces transdukcji atomowej, który zmienia elementarny skład ludzkich ciał, szczególnie wraz z początkiem oczyszczania nakładek DNA Enki. Ma to tajemnicze powiązania z aktywną bronią biologiczną i szybko zmieniającym się ciałem planetarnym ponownie łączącym się z Matką Życia, a połączony świat sił przedstawia wybory, które mają zostać dokonane przez wyższą ekspresję każdej jednostki, niezależnie od tego, czy jest świadoma tego wyboru, czy nie.

Aby wygenerować chemiczne sekwencje DNA, które pozwolą ludzkiej biologii przejść do wyższych wymiarów poza obecną lokalizacją, w której się wcieliła do tej trójwymiarowej rzeczywistości, ludzkie ciało musi aktywować w swoim szablonie DNA co najmniej cztery wymiary częstotliwości. Jeśli jednostka pozostaje umiejscowiona w trzech wymiarach częstotliwości zapisanych w jej szablonie DNA, zostaje zamknięta w tej samej przestrzeni 3D, w której się urodziła. Istota nie jest w stanie akreować ani absorbować chemicznych sekwencji DNA, które pozwalają ciału fizycznemu przejść proces transmutacji atomowej, który ulepsza ciało elementarne w celu uzupełnienia wewnętrznych prądów siły życiowej. Jeśli podczas planetarnego cyklu wznoszenia świadomość zostanie zablokowana fazowo w fizycznych warstwach 3D, istota będzie musiała porzucić swoje ciało fizyczne, aby kontynuować duchową ewolucję w innym ciele, utworzonym na przyszłej płaszczyźnie wymiarowej, którą jej duch dla niej wybrał.

Strażnicy opisują, że niezawodnym rozwiązaniem tego obecnego problemu jest istnienie Bram Trójcy. Bramy Trójcy są przeznaczone dla większości populacji ludzkiej, która obecnie składa się z 3 nici DNA. Ze względu na kodowanie trójcy w 3 niciach DNA, dostęp do tych bram można uzyskać z płaszczyzny Ziemi w 3D, co ułatwia tranzyt niektórym grupom, które albo utknęły na planecie wieki temu, albo niedawno. Można je przenieść do bezpiecznej przestrzeni, gdzie można je przeszkolić i wesprzeć w celu odbudowania lub naprawy DNA ze zniekształceń miazmy planetarnej i przeniesionej traumy, co pomaga im uwolnić się od nakładek hybrydyzacji Obcych, wstąpić do wyższych wymiarów i kontynuować ewolucję świadomości.

Anielska rasa ludzka została pierwotnie stworzona z 12-niciowym szablonem DNA, 12 zestawami po 2 nici i podwójną helisą powstałą z dwóch nici nukleotydów, które są utrzymywane razem przez wiązania utworzone pomiędzy zasadami. Skorygowany szablon diamentowego słońca zawiera plan chemicznych łańcuchów DNA, które tworzą bazę genetyczną pary ojciec-mężczyzna i matka-kobieta w celu zbudowania prawidłowej sekwencji chromosomów, co daje 144 chromosomów. W każdej nici DNA znajduje się dwanaście ognistych liter, które mają katalizować reakcję chemiczną, w wyniku której powstaje dwanaście chromosomów na nić, i są one bezpośrednio powiązane z procesem chemicznej translacji fosforanów cukrów, które formują się na dwanaście nukleotydów, które tworzą gen.pary drabiny podwójnej helisy DNA. Podstawowe chemikalia nukleotydowe to te, które tworzą alfabet genetyczny trwającej chemicznej translacji dezoksyrybozy do DNA lub zestawy instrukcji cukrowo-fosforanowych, które inicjują zarówno odcisk genetyczny matki, jak i ojca podczas składania DNA.

Aby utworzyć nić DNA, nukleotydy są łączone w łańcuchy cukru dezoksyrybozy wraz z fosforanem, który razem tworzy szkielet cukrowo-fosforanowy w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA). Jednakże okazało się, że w wyniku mutacji szachownicy użytej do odwrócenia płci, nakładek DNA Enki i późniejszej hybrydyzacji anielskiego ludzkiego DNA przez obcych, w szkielecie fosforanu cukru brakowało prawidłowo zsyntetyzowanych wiązań par genetycznych organicznych linii matki i ojca. Dlatego rasie ludzkiej brakuje prawidłowego zestawu instrukcji dotyczących fosforanu cukru wymaganego do aktywacji prawidłowych wiązań par genetycznych z genów matki i ojca odziedziczonych od ich biologicznej i duchowej rodziny pochodzenia. Ta szczególna dygresja genetyczna jest odpowiedzialna za brakujące chromosomy (12 na 12 nici = 144), które są krytyczne dla prawidłowego kodowania białek w celu zbudowania naszej drabiny DNA.

W obliczu planów najeźdźców dotyczących modyfikacji genetycznych mających na celu przejęcie, a nawet wyeliminowanie języka DNA matki z planety, rasa ludzka cierpi z powodu niewłaściwie funkcjonującego mitochondrialnego DNA, które nie jest w stanie skutecznie generować nowych białek do syntezy DNA w celu aktywacji genu krystalicznego.

Gdyby DNA funkcjonowało naturalnie, sekwencje genetyczne linii matki i ojca wygenerowałyby odpowiednie zestawy instrukcji fosforanu cukru, aby zbudować kod podstawowy DNA i kod akceleracji w wiązaniach par genetycznych naturalnych chromosomów, które następnie tworzą cząsteczki fosforanu cukru które dalej pełnią funkcję chemicznego procesu budowania drabiny DNA. Fosforan cukru odziedziczony z linii matki zapewnia plan dla dwunastu podstawowych kodów DNA odcisków cząstek magnetycznych uzyskanych z genetyki matki, wraz z zestawami instrukcji fosforanu cukru, które tworzą dwanaście kodów akceleracji DNA odziedziczonych z genetyki ojca. Mutacja szachownicy w sieci gwiezdnych wrót 11D miała działać jako szyfrator DNA i rozdzielacz płci 12-niciowego szablonu DNA diamentowego słońca, w którym szyfruje alfabet komórkowy i wyodrębnia zestawy instrukcji fosforanu cukru, które zapobiegają tworzeniu się zasady 12 nukleotydów, co spowodowało mutacje genetyczne. Mutacje genetyczne powstają w wyniku zakłócenia parowania elektromagnetycznego pomiędzy kodami magnetycznymi matki i kodami elektrycznymi ojca (odwrócenie wiązań par pod względem płci), co powoduje dalsze mieszanie łańcuchów fosforanów cukru, zakłócając każdy naturalny chromosom i składnik genetyczny zapisany w DNA.

Anielskie ludzkie DNA wyraża się poprzez alfabet komórkowy, który układa się we wzorce słów wykazujących ten sam rodzaj modelu numerycznego, który można znaleźć w wielu językach pisanych. W przypadku anielskiej rasy ludzkiej nasz wrodzony język genetyczny wyraża się poprzez matczyny język DNA, określany również jako język Anuhazi, pierwszy język dźwiękowy dla tego wszechświata. Podobne koncepcje wykrywania tych wzorców słów można zaobserwować w przyrodzie i można je znaleźć w genomach organicznych żywych stworzeń na planecie, które zachowały ekspresję językową pierwotnego Stwórcy, zakodowaną poprzez nukleotydy.

Nukleotydy są podstawowymi elementami budulcowymi kwasów nukleinowych, a kwasy nukleinowe są elementami budulcowymi DNA i RNA. DNA zawiera całą informację genetyczną niezbędną do budowy komórek, w których każda cząsteczka DNA zawiera miliony atomów ułożonych w unikalną sekwencję. Natomiast RNA tłumaczy te informacje na konkretne instrukcje dotyczące składania białek, następnie przekazuje je poza jądro komórkowe i pomaga je składać. Rodzaje białek i długość DNA są różne dla każdego gatunku. Ale ze wszystkimi innymi ludźmi i wszystkimi innymi formami życia dzielimy ten sam zestaw aminokwasów, te same nukleotydy i ten sam kod genetyczny. Można więc uznać, że białka są rzeczywiście substancjami chemicznymi życia.

Nukleotyd składa się z cząsteczki cukru przyłączonej do grupy fosforanowej i zasady zawierającej azot, co oznacza, że nukleotydy zawierają pierwiastki węgla, wodoru, tlenu, azotu i fosforu. Nauka definiuje cztery główne zasady występujące w DNA jako adeninę (A), cytozynę (C), guaninę (G) i tyminę (T).

Jednakże, wraz z ostatnimi aktywacjami planetarnymi, korektami ognistych liter o podstawowej częstotliwości 12 i ponownym zaszyfrowaniem żywiołaków jest możliwość wygenerowania w sumie dwunastu substancji chemicznych nukleotydów na każdą nić DNA. Aktywacje duchowe zaczną otwierać kanały syntezy białek w celu budowania poprawionych par zasad nukleotydów, które zaczną aktywować geny niekodujące w geny aktywnie kodujące. Dowiadujemy się, że brakujące pary płci i chromosomy mają kluczowe znaczenie dla aktywacji poprawionych sekwencji kodujących geny do budowy białek potrzebnych do aktywacji uśpionego DNA.

Strażnik uważa, że część odłączonego DNA, wcześniej nazywana śmieciowym DNA, powstaje dlatego, że nukleotydy łączące się w pary zasad płci nie wytwarzają prawidłowej liczby chromosomów potrzebnych do kodowania instrukcji wytwarzania białek, ponieważ były one odłączone. Zatem na potrzeby naszej dyskusji definiujemy mniejszą liczbę nukleotydów kodujących białka zwane eksonami i znacznie większą liczbę nukleotydów niekodujących białek zwanych intronami. Musimy wiedzieć, że istnieją chromosomy, których brakowało w modyfikacjach genetycznych, które mają część DNA kontrolującą aktywność eksonu i intronu, które łączą chromosomy ze sobą, a to generuje reakcję łańcuchową w DNA, aktywując wzorzec kołowrotu w nukleotydach. Aktywacja kołowrotu jest podkreślana w tej fazie i jest głównym procesem całkowicie zmieniającym strukturę atomową i chemiczny ślad DNA poprzez proces splatania DNA.

Najwyraźniej obecne wydarzenia związane z usuwaniem nakładek DNA ENKI i transfiguracją Księżyca w połączeniu z duchowymi aktywacjami cyklu kosmicznego z zasadą matki życia Elaysa, pozwalają chemikaliom potrzebnym do powstania szablonu diamentowego słońca wplatać się w prawidłowe sekwencje parowania genetycznego w celu zbudowania szablonu DNA składającego się z 12 podwójnych helis, który przygotowuje wznoszące się ciało fizyczne do przejścia międzywymiarowego poprzez zmiany transmutacji atomowej, zachodzące wraz z odciskiem narodzin z sekwencji transdukcji.

Chociaż świat zewnętrzny jest pogrążony w chaosie i straszliwym cierpieniu, ważne jest, aby wszyscy wznoszący się ludzie nie dawali wiary narracjom nawołującym do skrajnych podziałów, pozostali spokojni i duchowo połączeni. Decydujcie się na skupienie na budowaniu bezpośredniej relacji z Bogiem, w autentyczny sposób, który ukazuje Prawo Jedni, Prawo Miłości stanowiące moralny kompas i duchowy przewodnik etycznego postępowania, ponieważ to wszystko, czego naprawdę potrzebujemy.

Umiłowana chrystusowa Rodzino, ciemne siły i cienie będą nadal niepokoić nas poprzez nasze energetyczne słabości spowodowane bólem, strachem i negacją, aby wywołać jak najwięcej zamieszania i niedoli w ludzkim umyśle. Jeśli odczuwamy ból psychiczny i emocjonalny, musimy wykonać pracę z wewnętrznym cieniem i poprosić o pomoc duchową poprzez modlitwę i medytację, musimy dojść do rozwiązania, które pozwoli zastąpić ból spowodowany zranieniem duszy neutralnością i akceptacją. Im większą klarowność rozwinęliśmy w sobie, tym bardziej autentyczni stajemy się i tym silniejsza jest nasza energetyczna aura, co ułatwia odpieranie ciemnych sił, gdy poruszamy się w gęstej mgle walki duchowej.

Trwajmy w doskonałym pokoju i pozwalajmy, aby nasze kochające serca prowadziły nas naprzód.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa