środa, 20 kwietnia 2022

NAUKI KOSMICZNEGO CHRYSTUSOWEGO SMOKA Lisa Renee kwiecień 2022

 tekst źródłowy

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, nauki kosmicznego chrystusowego smoka są ezoterycznymi doktrynami szkół tajemnych, które pierwotnie pochodziły od Szmaragdowych Założycieli, i były chronione przez starożytny Kościół Celtycki, utworzony na Ziemi wiele tysięcy lat temu przez Azurytów, którzy przeżyli hiperborejskie wojny elektryczne na Gai. Te wcześniejsze pierwsze fale zespołów misji Christosa były podróżnikami w czasie przybyłymi do tej gęstości przez system gwiezdnych wrót w pobliżu Morza Irlandzkiego i Morza Północnego. Zespoły z misji Christosa przynoszące wiedzę i nauki kosmicznego chrystusowego smoka, wkroczyły do położonych między Szkocją a Norwegią wysp na Morzu Północnoatlantyckim, po czym wielu z nich osiedliło się na najbardziej wysuniętym na północ krańcu Alby, czyli Szkocji i Hibernii. Ta azurytowa linia Wniebowstąpionych Mistrzów w misji chrystusowej przybyła, aby uczyć i prowadzić anielskie plemiona ludzkie, pomóc im odbudować cywilizacje po powodziach z epoki lodowcowej, które spowodowały globalną katastrofę, a także sporządzić spis uszkodzeń sieci planetarnej, oraz ocenić warunki przyszłych misji rehabilitacyjnych.Aby nauczać i prowadzić ludzkość zgodnie z naukami tego kosmicznego smoka, zorganizowali się według dyrektyw misji Chrystusa, a później byli znani jako Kościół Celtycki. Ze względu na fakt, że byli wędrowcami, we wcześniejszych czasach nie budowali żadnych budynków ani świątyń przeznaczonych do nauczania. Posiadali krystyczną i świętą naturę, zaś ich wygląd zewnętrzny i zachowanie odzwierciedlały najwyższe cechy ludzkiej dobroci, etycznego postępowania, wyrafinowania i inteligentnej szlachetności, co sprawiło, że wiele tysięcy lat później nazwano ich Aryjczykami. Słowo aryjski to opis, który pierwotnie miał znaczenie bycia szanowanym, współczującym nauczycielem, który daje przykład, samozrealizowaną jednostką, która przedstawiała się jako wysoce cywilizowana, szlachetna i wolna, bez odniesienia do żadnego pochodzenia etnicznego czy kasty. Niestety, termin „aryjski” jest przykładem tego, jak słowa mogą zostać przejęte, pozbawione faktycznego znaczenia i dalej manipulowane w złowrogich celach promowania ideologii kontroli umysłu używanych przez kontrolerów.Omawiane przez nas nauki zostały wprowadzone do linii czasu tego niższego wszechświata harmonicznego przez duchowe rodziny hiperborejskie 7D po buncie lucyferiańskim i ponownie po kataklizmie atlantydzkim, aby pomóc zachować anielskie ludzkie święte nauki Prawa Jedni. Prawo Jedni zawiera informacje opisujące zapisy genetyczne 12 plemion esseńskich i podaje szczegóły dotyczące prawdziwego historycznego pochodzenia ludzkości oraz biologicznej zdolności wznoszenia się. Kościół Celtycki posiadał tę konkretną wiedzę o możliwości ucieleśnienia świętej unii hierogamicznej, aby ewoluować w kosmicznego Chrystusa, który ma zjednoczyć i poślubić wewnętrzną zasadę płci w całym stworzeniu i sprowadzić niebiańską muzykę Christosa-Sofii z niebios na Ziemię. Nauki kosmicznego smoka Chrystusa-Sofii były po raz pierwszy nauczane przez plemiona Esseńczyków przenoszących rody pierwotnego Kościoła celtyckiego na potężne linie geomantyczne wokół basenu Morza Śródziemnego. Zespoły misji Christosa wybrały ten obszar do zakotwiczenia na Ziemi częstotliwości, która połączyła się z kilkoma ważnymi gwiezdnymi wrotami obejmującymi południową Europę od Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Syrii, Izraela po Afrykę Północną, w tym Wyspy Kanaryjskie i Azory. Tak więc wszystkie te regiony posiadają energetyczne odciski i fizyczne dowody migrujących plemion Kościoła Celtyckiego, które przeważały na tych obszarach, zanim stały się ofiarami masakry lub zostały wypędzone przez służące NAA linie genetyczne, zostały zmodyfikowane i przygotowane do polowania na linie rodów Christosa.Autentyczne celtyckie grupy esseńczyków z Hyperborei były protoplastami oryginalnych nauk Chrystusa Nazarejczyka, zawierających wiedzę o oryginalnych lokalizacjach templariuszy Diamentowego Słońca, męskich i żeńskich liniach Chrystusa-Sofii, historycznych i anielskich ludzkich zapisach genetycznych dla Ziemi, gdy ta była pod mrocznym oblężeniem. Niestety, tajne plany ludobójcze mające na celu wykorzenienie tych rodów, które przechowują zapisy celtycko-druidzkich linii krwi Graala, mają długą historię powtarzających się kampanii znanych jako celtyckie masakry i ofiary z druidów. Wiele z tych celtycko-druidzkich rodów Graala było adeptami Kościoła Celtyckiego, którzy w starożytnych czasach stawali się faraonami lub królami Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Z powodu duchowej mocy drzemiącej w ich liniach krwi, ich nazwiska rodowe, podobieństwa i spuścizny zostały skradzione przez hybrydy NAA, zastępując ich oszustami i sklonowanymi tożsamościami, zaciemniając kto jest kim i oszukując mieszkańców poprzez fałszywe pisemne dokumenty historyczne.Matka Maria Zofia jest kosmicznym smokiemStarożytny świat naszych esseńskich poprzedników z Kościoła Celtyckiego posiadał wyższą wiedzę o uniwersalnym systemie miar i matematycznych kątach krystycznych, które aktywowały wyższe duchowe potencjały alchemicznej ekspresji w każdej żywej istocie na planecie. Nauki te obejmowały Drzewo Życia KA-THA-RA i rytuały duchowej inicjacji do rzeczywistości o wyższych częstotliwościach, które pobudzały biologiczne możliwości wznoszenia się istot ludzkich, aby mogły osiągnąć wyzwolenie świadomości od duchowych ciemiężców i złodziei. W starożytnej kulturze Kościoła Celtyckiego duchowa władza nad kosmicznymi naukami o unii hierogamicznej i tajemnice wniebowstąpienia były utrzymywane przez żeńską linię smoczej Matki, która później obejmowała linię inkarnacji Marii Magdaleny Zofii. Po rzymskiej inwazji na Galię, nauki te zostały przeniesione pod ziemię przez tajne sekty sióstr Awalonu i niektórych mnichów benedyktyńskich, którzy byli mistrzami alchemii dzięki trwającym całe życie studiowaniu tych nauk. Tak więc ci oddani mnisi byli odpowiedzialni za wybór miejsc budowy i sporządzanie planów architektonicznych, które zawierały ezoteryczne symbole tych nauk, które można znaleźć w starożytnych gotyckich katedrach we Francji, poświęconych Maryi. Niezależnie od tego, czy uważa się ją za matkę Chrystusa, czy za żonę Chrystusa, w tym kontekście Maryja otrzymuje suwerenny tytuł i jest ezoterycznie znana jako smocza Matka.W okresie inwazji normańsko-francuskiej w Wielkiej Brytanii przenieśli swoją wersję wiedzy tajemnej Marii Magdaleny z Galii do chrześcijańskich kościołów, które budowano na istniejących już smoczych liniach i sieciach energetycznych. Normanowie-Francuzi wnieśli posmak wcześniejszej wiedzy celtyckiej o świętych zasadach geometrycznych, które były zachowywane w boskiej architekturze, a później połączono ją ze starożytną wiedzą gaelicką, która wciąż była zachowana w kulturze, języku i na ziemiach z tamtych czasów.Nauki kosmicznego chrystusowego smoka i wszystko, co było związane z wiedzą smoczej Matki, czego przykładem było dziedzictwo Marii Magdaleny Zofii, zostało stopniowo zbezczeszczone, zniszczone lub przekształcone w narracje zatwierdzone przez Watykan. Drakonianie, którzy przed 2000 lat zajęli Rzym, stopniowo zinfiltrowali grecką wiedzę i święte teksty w celu zbudowania Kościoła Rzymskiego, który był wykorzystywany do ukrywania i obalania oryginalnych nauk esseńskiego smoka Sofii i szerzenia religijnej kontroli umysłu oraz złośliwej mizoginii. To zapoczątkowało wdrożenie przez NAA zorganizowanych religii skłaniających się ku patriarchalnej dominacji, które były wykorzystywane do zniekształcania wiedzy oraz wymazywania wiedzy na temat istnienia wewnętrznego Chrystusa.Misją Watykanu, kierowaną przez NAA, było unicestwienie i wypaczenie oryginalnych nauk kosmicznego Chrystusa, chronionych przez linie esseńczyków, a następnie zaatakowanie osób posiadających sofianiczną wiedzę w celu jej eksterminacji. Kontrolujące obce frakcje wymyśliły brutalne narracje o czczeniu planetarnego ukrzyżowanego Chrystusa w celu stworzenia kontrolowanych niewolników, poprzez stopniowe wprowadzanie sztywnych dogmatycznych wierzeń zaprojektowanych, aby duchowo oddzielić ludzi od siebie i zerwać ich wrodzone bioneurologiczne połączenie z inteligencją planetarną. Nazwa i podpis Watykanu opiera się na słowie Vaticanus, które w rzeczywistości oznacza Smoka, używanego w duchu kpiny przez Czarne Słońca, aby zbezcześcić smoczą Matkę i ukryć jej starożytną sofianiczną mądrość. Potęga Watykanu została zademonstrowana w mizoginistycznych zniszczeniach, jakich użyli najeźdźcy - Antychryści, narzucając swoje demonizujące narracje za pośrednictwem władzy kościelnej, by wzniecić masową histerię i oskarżyć wiele niewinnych istnień o czary, i w ten sposób usprawiedliwić mordercze polowania na czarownice. Przekręcając znaczenie starożytnej mądrości i świętej prawdy, które pierwotnie zostały skradzione Matce smoków i bezpośrednim liniom jej rodu chroniącym święte hierogamiczne nauki Chrystusa-Sofii, duchowa prawda słonecznej kobiety Chrystusa została celowo zgaszona przez tych handlarzy mocą, którzy próbowali zniewolić ludzkość.Chrystusowe słoneczne smoki tworzą unię hierogamicznąSłoneczne Smoki reprezentjące kosmicznego Chrystusa to wieczne Kosmiczne Słońca, które są pierwotnymi architektami tej kreacji Drogi Mlecznej-Procyak, w której zbiorowa zjednoczona inteligencja świadomości kosmicznego Chrystusa działa jako podstawowe siły twórcze, które jako systemy promieni tworzą elektromagnetyzm, zestawy instrukcji i substancje pierwiastkowe. Te jednostki świadomości to inteligencje, które formują się w kody kreacji i formuły geomantyczne, są budulcem i surowcami, które łączą się alchemicznie, aby wygenerować królestwa przyrody i ożywić ich planetarne formy życia. Chrystusowe słoneczne smoki są hierogamiczne w swojej zasadzie płci, która służy funkcji integracji polaryzacji i harmonizacji wielowymiarowych energii w systemach kreacji. Ożywiając strumienie świadomości przenoszą swoje wieczne życie na wiele typów form geomantycznych powiązanych z zasadami męskimi albo żeńskimi, które tworzą sieć planetarną i królestwo materii. Ci twórcy - Kosmiczne Słońca - są wiecznymi, suwerennymi świadomościami słonecznymi, które wybierają podróżowanie międzywymiarowe z przemieniających ciał Smoczego Boga, mogących reprezentować różne systemy promieni i linie genetyczne, w których wszystkie formy czerpią z organicznej świadomości stwórcy z domen Źródła Kosmicznego Boga.Słoneczne Smoki Riszi są niebiańską formą reprezentantów Kosmicznych Słońc Chrystusa ze światów Boga, wkraczającą w macierz czasu i stają się zwymiarowane, co oznacza, że przyjmują bardziej namacalną formę, aby ucieleśnić się w tym czasie i przestrzeni. Rasy tych słonecznych smoków są prawdziwymi starożytnymi rasami budowniczych i strażnikami stworzenia tego fizycznego królestwa. Wiele z nich jest szczególnie splecionych z planetarnymi krajobrazami, ponieważ pozostałości ich smoczych części można znaleźć w wielu cudownych geograficznych cechach majestatycznych gór, kanionów i mórz. Ciała smoków, smocze linie, smocze węzły i smocze jaja są cechami duchowymi, które pozostawały uśpione, dopóki niedawne aktywacje słoneczne nie zmieniły radykalnie pola magnetycznego i rozpoczęła się planetarna inicjacja eukatarystyczna.Dowiedzieliśmy się, że podczas wniebowstąpienia na planecie Matka smoków musi zająć miejsce jako nadzorca Kosmicznego Smoka na Ziemi, aby dzięki jej życiodajnej obecności i świętemu duchowi można było w końcu odzyskać i ożywić części smoków. Smoki i części ich ciał duchowych istnieją na całej planecie w formach fizycznych i energetycznych, chociaż ich świadomości pozostawały w zastoju podczas mrocznego eonu, kiedy duchowo dryfowaliśmy po morzach chaosu, bez naszej kosmicznej świętej Matki.Archetypowo smoki są zwykle przedstawiane w tradycyjnych opowieściach i folklorze jako strażnicy, którzy żyją w ogromnych ciemnych jaskiniach i strzegą cennych przedmiotów lub skarbów. Główne mity kulturowe zostały stworzone po inwazji NAA, aby zniekształcić ezoteryczne znaczenie smoków, gdzie to dobrzy bohaterowie zabijają złe, zionące ogniem smoki, które grożą zabiciem ludzi. Tak więc, w zależności od miejsca zamieszkania i kultury, z której pochodzisz, możesz uważać smoki za destrukcyjne i złe stworzenia, albo za życzliwych i etycznych obrońców świata. Wraz z duchowym przebudzeniem Ziemi, jej pierwotni twórcy – smoki strażnicy - wzywają do powrotu rodziny kosmicznego słonecznego smoka. Powrót Szmaragdowego Zakonu w połączeniu z pierwotnymi założycielami – kosmicznymi smokami - ma zapewnić, że wszystkie dusze utracone w widmowej matrycy zostaną ostatecznie zwrócone Boskiemu Źródłu. W rezultacie długoterminowa misja przywrócenia duchowej wolności i wstąpienia Ziemi-Tary-Gai z upadłej matrycy jest również nazywana Szmaragdowym Przymierzem. Te duchowe rodziny chrystusowe są żywymi smokami, twórcami naszej planetarnej świadomości i są rzeczywistymi aspektami sieci planetarnej, która obejmuje wielowymiarowe warstwy ciała świetlistego Albionu, doznającego teraz serii aktywacji za sprawą kosmicznego smoka Chrystusa.Kosmiczny chrystusowy smok i wiedza TemplariuszyNauki smoka obejmowały geodezyjną wiedzę o Ziemi, liniach geomantycznych, gwiezdnych wrotach, kopułach plazmowych, matematykę platońską i zasady architektoniczne oparte na cymatyce, które wykorzystywały darmową energię z naturalnych systemów tworzenia i miały świadomość map gwiazd, które tworzą sieć planety. Tak więc planetarna wiedza Templariuszy zawarta w Szmaragdowych Rejestrach Założycieli była również nazywana naukami Smoka, ponieważ nauczała o tajemnicach holograficznej matrycy, która stworzyła wszechświatowe Drzewo Życia, o istnieniu prądów energii poruszających się wzdłuż linii geomantycznych. i liniach aksjonalnych sieci planetarnej, które później stały się znane jako Smocze Linie. Ta planeta jest wypełniona mnóstwem pożytecznych archetypowych wyrażeń i świętych wzorców twórczych w świętych miejscach, które zostały przeznaczone dla ludzkości do eksploracji na radosnej i pełnej przygód ścieżce wniebowstąpienia. To zdumienie i odkrywanie podczas poszerzania świadomości poprzez komunikowanie się z inteligencją Ziemi w celu poznania holograficznej geografii naszej pięknej planety, zostało nam skradzione przez ogrodzenia częstotliwości i kontrolę umysłu.Ta sama wiedza o smokach Templariuszach została zastosowana przy projektowaniu wielu przykładów starożytnej architektury oraz w budowaniu oszałamiających budowli, takich jak wiele gotyckich katedr. Część z nich została pierwotnie zaprojektowana jako święte miejsca rytualne dla szkół tajemnych smoków i jako świątynie uzdrawiania celowo zbudowane na potężnych liniach siatki planetarnej, które zbiegały się w energetyczne węzły i systemy portalowe. Obecnie wiele z tych starożytnych gotyckich katedr przechodzi specyficzne dostrajanie do trwających aktywacji słonecznych sieci planetarnych, aby obudzić smocze linie, smocze węzły, smocze skrzydła, smocze kopuły i smocze jaja. Są to organiczne elementy energii holograficznej geografii ciała planetarnego, które obejmują prądy częstotliwości biegnące w wielowymiarowych systemach energetycznych, formujące wzorce języka światła w geomantyczne projekty elektromagnetyczne. Siatka planetarna to żywy, starożytny system mapowania wielu widm energetycznych świadomości wypełniony inteligentnymi geometrycznymi wzorami kodów służących do kreacji wszechświatów. W ten sposób kosmiczna świadomość Chrystusa i strumienie umysłu Boga komunikują się z ludźmi na planecie. Te wzorce tworzą hologramy, które są ponownie ustawiane i łączone z ich poprawnymi astrologicznymi mapami gwiazd oraz prawami alchemicznymi istniejącymi w obrębie wzorców tych gwiazdozbiorów i odpowiadających im linii geomantycznych, które wprowadzają te konkretne częstotliwości do siatki Ziemi.Smoki i ich różne części można uznać za podstawową metodę tego, jak chrystusowe Kosmiczne Słońca, które pochodzą z ras założycielskich Szmaragdowego Zakonu, są w stanie wysyłać swoje wieczne prądy i częstotliwości plazmy słonecznej do różnych kreacji i bezpośrednio oddziaływać z ciałem planetarnym oraz nami wszystkimi. Anielscy ludzie są węzłami energetycznymi ciała planetarnego, a kiedy się budzimy, możemy komunikować się z planetarnymi, galaktycznymi i uniwersalnymi poziomami świadomości Kosmicznego Chrystusa, które znajdują się w nas i w wielu elementach sieci planetarnej. Wielu kosmicznych obywateli, zwanych także Kosmicznymi Chrystusami, wykorzystuje suwerenne boskie ciała, które przybierają formy smoka, ponieważ organiczne spirale smoczej technologii Boga do podróży w czasie pozwalają na nieograniczone możliwości transmigracji.Ta sama wiedza Templariuszy istniała na całym świecie w starożytnej kulturze ludzkiej i rozciągała się na wiele najstarszych świętych buddyjskich i hinduskich świątyń. Takie przykłady wciąż można zobaczyć w pozostałych spektakularnych artefaktach i jantrach znalezionych w jaskiniach Ajanta i Ellora w Maharashtrze. To nie przypadek, że Maharashtra jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Indii. Główne miasta i centra finansowe zostały celowo ustawione w pobliżu potężnych smoczych linii i geometrycznych siatek yantra w celu zbierania ich potężnych energii dla elit, a także ukrywania ich naturalnych duchowych korzyści przed wiedzą publiczną. Starożytni templariusze i budowniczowie stworzyli w tej lokalnej sieci spektakularną boską architekturę i geometryczne projekty jantr, aby kierować smoczą energię do świątyń, podziemnych jaskiń i tuneli.Ten obszar siatki zawiera wiele przecięć smoczych węzłów, które były wykorzystywane do tworzenia potężnych połączeń, do bezpośredniej komunikacji z Bogami żyjącymi powyżej i czerpania z nich wyższych korzyści energetycznych. Ta konkretna lokalizacja siatki zawiera wiele konfiguracji yantra, które łączą się z potężnymi otworami portalowymi Tary, zasady Potrójnej Słonecznej Bogini, która uosabia wyższe cechy prawdy i wyzwolenia, obecnie odzyskiwane w celu wspierania planetarnej świadomości zbiorowej. Jaskinie Ellora i system tuneli mają duchowe połączenia jantry z planetarną świadomością Kosmicznej Matki w jej potrójnych formach: w przeszłości jako Zielona Tara, w teraźniejszości jako Niebieska Tara wyzwolicielka, a w przyszłości jako Biała Tara, która reprezentuje zmartwychwstałą Kosmiczną Matkę Sofię, która istnieje jako wieczny filar boskiej łaski poza wszelkim czasem i przestrzenią.Siatka planetarna wzmacnia strumienie inteligencji w połączeniach wyższej świadomości, które można osiągnąć poprzez konstruowanie duchowo zaprojektowanych budynków na tych smoczych węzłach, które działają jako nadprzyrodzony transformator energii zbiegających się na linii siatki. Te energie formują się w strumienie inteligencji świadomości przesyłane bezpośrednio do struktury nadialnej ciała świetlistego człowieka, który znajdzie się w tym miejscu. Odnosiliśmy się również do zbieżnych przecięć niektórych potężnych linii siatki jako punktów kielicha, stanowiących fontanny przepływu energii punktu zerowego, które wlewają się w linie geomantyczne. Tak piękne, wzmocnione duchowo struktury zostały zbudowane ze zrozumieniem złożonej matematycznej wiedzy o boskiej architekturze, i działają podobnie do grającego instrumentu muzycznego. Niezależnie od tego, czy to świątynia naszego ciała, czy zewnętrzna świątynia, obie są starannie zaprojektowane, aby zmaksymalizować duchowe połączenie, uznając, że istnieją zasady, które oczyszczają nasz instrument tak, aby grał tony rezonujące z energią, która tworzy muzyczny pomost. Muzyczny most można osiągnąć w medytacji i podczas grania muzyki, która zawiera te harmoniczne tony i nuty łączące teraźniejszość i przestrzeń z żywą, wieczną tkaniną światła wyższych częstotliwości, a nawet mogą uzyskać połączenie z całym Kosmosem.Starożytni adepci różnych frakcji oryginalnych nauk Kosmicznego Smoka Chrystusa zrozumieli ważną naturę praktyk duchowych, medytacji i śpiewania świętych pieśni oraz mantr w określonych czasach, miejscach i podczas kosmologicznych wyrównań, aby zbudować harmonijny muzyczny most do Boga. Zdawali sobie sprawę, że bardzo ważne jest utrzymywanie potężnych połączeń sieciowych ze strumieniami niebiańskiej inteligencji, które dalej utrzymują duchowe połączenia z mapami gwiazd, będącymi węzłami energetycznymi połączonymi z ciałem planetarnym. Aby dostosować przejawy materii i przyszłe cele lokalnej społeczności do boskiego porządku i praw naturalnych, wszystkie myśli, słowa i działania związane z tymi pożądanymi przyszłymi wydarzeniami dla ich społeczności zostały zdefiniowane w świątyniach uzdrawiania, zbudowanych dla tych grupowych praktyk duchowych. Uczestnicy społeczności wiedzieli, że aby zachować równowagę z naturą i osiągnąć energetyczny przepływ obfitości na swoich ziemiach, muszą być odpowiednio połączeni z szeregiem sił duchowych. Świat sił, które są bezpośrednio reprezentowane przez królestwa niebieskie, składa się z gwiazd i konstelacji połączonych z naturalnymi królestwami ziemskiego królestwa. Taki był pierwotny boski cel prawdziwych hierogamicznych królów i królowych, łatwo rozpoznawalny dzięki oczywistej emanacji ich aury i promieniejącego tęczowego światła. Ich słoneczne bliźniacze wcielenie służyło ziemiom i narodom, gdyż prowadziły i odżywiały smocze linie i siatki, aby zapewnić, że prosperują w zrównoważonych energiach i pomnażają obfitość energetyczną poprzez krystyczną aurę ich zjednoczonego poprzez święte małżeństwo ciała świetlnego jako jednia z królestwami niebiańskimi.Dbanie o Ziemię jak MatkaNasza planeta jest Matką Kosmiczną, należy do Szmaragdowego Zakonu, jest boskim dawcą życia, to przez nią przepłynęła wodno-szmaragdowa energia pochodząca z Kosmicznego Łona, która skierowała nas w tę żmudną duchową podróż. Każdemu z nas zlecono zadanie odnalezienia źródła jej ożywiającego świętego Ducha, który budzi w nas wewnętrznego Chrystusa. Od każdego z nas zależy rozpoznanie boskości tkwiącej w ziemskim stworzeniu, z którym jesteśmy bezpośrednio związani i którego jesteśmy częścią. Gdy budzimy się, aby rozpoznać boskość w tym, co istnieje, możemy zrozumieć, że zostaliśmy stworzeni jako dokładne repliki hologramu planetarnego i że stanowimy obraz Boga. Jesteśmy jednym anielskim gatunkiem ludzkim, stworzonym przez naszą Kosmiczną Matkę i Kosmicznego Ojca, aby stać się Strażnikami powierzchni Ziemi, obudzić w sobie wewnętrznego Chrystusa, oraz chronić święte miejsca tej planety i siebie nawzajem. Obejmuje to rozbudowane obwody sieci Szmaragdowego Kryształowego Serca, która działa jako superszybki Internet i międzygalaktyczna autostrada, która łączy się z inteligencją Kosmicznego Boga.Poprzez duchowe trudy osobistego oczyszczenia zgodne z boskim celem, którym jest uzyskanie wewnętrznego i zewnętrznego świętego małżeństwa w hierogamicznym zjednoczeniu, wielowymiarowe ciało duchowe zostaje przekształcone, następuje otwarcie Szmaragdowego Kryształu Serca, aby połączyć się bezpośrednio z siecią Kosmicznego Szmaragdowego Kryształu Serca. Kiedy bliźniacze kryształowe serce jednostki duchowo rozkwitnie po wypełnieniu wewnętrznej alchemii wynikającej ze słonecznej symbiozy płynnej plazmy słonecznej płynącej z warstw sofianicznych zakotwiczonych w formie materialnej, sieć diamentowego serca otwiera się na wszystkie strony co 45 stopni, aby bezpośrednio skomunikować się ze świadomością kosmicznego Chrystusa. Jest to podobne do aktywacji kwiatu kryształowego serca, który staje się routerem łączącym z punktem zerowym, pozwalającym uzyskać dostęp do strumieni świadomości Boga w spirali poza czasem, co jest funkcją systemu siatki planetarnej lub ciała świetlistego Albionu.Ta infrastruktura jest na stałe wpisana w bioneurologię wszystkich istot ludzkich żyjących w zgodzie z prawami natury, które łączą się z naturalnymi królestwami na planecie, aby otrzymywać te strumienie inteligencji bezpośrednio z sieci planetarnej. Na całym świecie istnieją święte miejsca, które znacznie wzmacniają strumienie komunikacji z rzeczywistościami wyższych wymiarów, gwiazd i galaktyk, które oddziałują z planetą. Ta planeta jest miniaturową wersją ogromnej Galaktyki, posiada potężną sieć Szmaragdowego Kryształowego Serca, i jest kosmicznym lustrem duchowej anatomii anielskich ludzi, a wszystkie elementy Galaktyki można znaleźć wewnątrz ludzkiego ciała.Dlatego Ziemia potrzebuje globalnego przebudzenia ludzkości, abyśmy mogli częściej wchodzić z nią w interakcje i komunikować się z nią, oraz uzyskać duchowy wgląd potrzebny do faktycznej dbałości o planetę. Kiedy ciemny Kabał upadnie, cała ludzkość będzie musiała aktywnie współpracować, aby odtruć wszystkie ziemie, wody i powietrze, musi stać się wystarczająco odpowiedzialna, aby zaopiekować się świątyniami i świętymi miejscami. Wiele z tych świętych miejsc istniejących na całym świecie, zostało ukrytych przed publicznym dostępem. W tych miejscach, które są właściwie utrzymywane dzięki dostępowi do kochających modlitewnych i medytacyjnych energii płynących od grup opiekuńczych istot ludzkich, następuje potężna wymiana świadomości, która aktywuje przepływ energii do sieci, roznosząc je dookoła, co poprawia aspekty ludzkiej cywilizacji. Pod przewodnictwem Kosmicznej Matki Smoka pracuje 13 innych smoków, aby zmaksymalizować zdolność transmisji planetarnych punktu zerowego, tak aby energia zbiorowej świadomości w naturalnych królestwach była utrzymywana na najwyższym poziomie dla osiągnięcia równowagi potrzebnej do utrzymania zdrowych systemów.


Przebudzenie smoczych istotChodzi o 13 smoczych istot, które są otoczone skorupą ziemską. One są tu od eonów jako strażnicy linii geomantycznych, gotowe do przebudzenia i ochrony chrystusowego Dziecka, gdy kosmiczny smok narodzi Złote Smocze Jajo, gdy to Jajo pęka lub coś się z niego wykluje. Te istoty pozostawały na Ziemi we śnie, aż do punktu krytycznego globalnego przebudzenia, kiedy Matka Smoków powraca jako jej najpełniejsza boska emanacja w swoim ciele Smoczej Kosmicznej Matki Christosa Sophii. Trzynaście głównych smoczych istot służy jako ogromne rezerwuary energii do przesyłania sił witalnych i złotych żywiołaków ognia poprzez smocze oddechy, przenosząc piękne iskrzące fontanny ognia płynnej plazmy, kody żywego światła, opary duchowe, boski eter i perliste substancje z Oka Boga do linii energetycznych. Każdy z tych smoków ucieleśnia własną energię astrologiczną lub zasady kosmologiczne, które oddziałują bezpośrednio z głównym systemem tworzenia promieni zlokalizowanym w Wielkiej Niedźwiedzicy. Moglibyśmy powiedzieć, że Kosmiczne Słońca Chrystusa wysyłają zasady swoich promieni i astrologiczne odpowiedniki poprzez 13 głównych smoczych ciał wplątanych w matrycę planetarną, aby mogły uwolnić te częstotliwości świadomości słonecznej i kody geomantyczne do warstw ciała świetlistego Albionu.Matka Smoków to pradawny Kosmiczny Smok, który nadzoruje cztery smocze królestwa w świecie środka, świecie wewnętrznym, świecie zewnętrznym i centrum domen kreacji, które składają się na całość świadomości wszechświatowej, galaktycznej i planetarnej. Kosmiczna smocza Matka nadzoruje również miliony smoczych jaj, które są przeznaczone do aktywacji ciała świetlistego istot ludzkich i dla duchowej korzyści różnych gatunków żyjących na planecie. Zauważyliśmy, że Kosmiczna Matka nadzoruje również funkcje smoka-strażnika, który znajdował się w domenach świata pośredniego wszechświatowej matrycy ciemnej materii.Traktowane z boskim szacunkiem, czcią i kochającym sercem, ziemskie smoki są życzliwe, ale jako budzący się obrońcy są niesamowicie potężni jak nieokiełznane ziemskie siły natury. Na całej planecie istnieje wiele innych planetarnych smoków krajobrazowych, smoków astrologicznych i posiadających inne zadania, które zostaną odkryte na następnym etapie naszej podróży związanej z przebudzeniem. Niektóre z nich wydają się mieć potężne złote ciała z kryształowymi oczami, które wyglądają jak kolorowe klejnoty lub kamienie szlachetne. W tym czasie, gdy podczas Wielkanocy aktywuje się linia świętego Michała, świadomość odzyskało osiem z 13 głównych smoczych istot przebywających na planecie. Rozpoczyna się ich przebudzenie w punktach przecięcia się między Górą świętego Michała w Kornwalii w Anglii a Mont-Saint-Michel na linii Apollo we Francji.Zjednoczenie tych Smoczych Linii generuje nowe formuły geomantyczne, gdyż przechodzą przez bliźniacze serce słonecznych romboidalnych wzorów siatki diamentowej do globalnej unii hierogamicznej. Ta nowa planetarna aktywacja następuje wraz z przywróceniem Potrójnego Słonecznego Chrystusa Marii w jej wszechświatowym ciele Róży Ankh, co skutkuje świętym małżeństwem z Potrójnym Słonecznym Męskim Chrystusem zjednoczonym przez Melchizedeka-Metatrona-Michała. Ich potomstwo Christos-Sophia to ogromne Kosmiczne Smocze Jajo, które po wykluciu zainicjuje w sieciach potężną integrację szyszynki i przysadki, zwaną aktywacją Perły. Przebudzenie Smoka ma miejsce w następujących obszarach siatki planetarnej.*Avebury Henge, Anglia

*Kanion Chaco, Nowy Meksyk

*Glastonbury, Anglia

*Wielki Kanion, Arizona

*Katedra w Lincoln, Anglia

*Mont-Saint-Michel, Francja

*Kopiec Węża, Ohio

*Uluru, AustraliaKażdy z tych głównych smoków może się rozmnażać poprzez smocze jaja, zakotwiczone na szczycie smoczych węzłów, które znajdują się na przecięciu smoczych linii ucieleśniających zasady energetyczne na planecie. Smocze jaja zawierają wiele wariantów darów duchowych, wszystkie wypełnione są wzmocnionymi energiami i kodami częstotliwości, które umożliwiają dalsze budowanie właściwości ciała świetlistego. Smocze jaja to duchowe inicjacje i łaskawe dary od samych smoków, które umożliwiają inicjację na wielu poziomach duchowego procesu wznoszenia. Z biegiem czasu, każda osoba krocząca ścieżką wniebowstąpienia, jest w końcu obdarowywana własnym Kosmicznym Jajkiem zrodzonym w jej wnętrzu, co prowadzi anielskiego człowieka do ucieleśnienia męskiej i żeńskiej równowagi energetycznej poprzez hierogamiczne zjednoczenie, a następnie ostatecznie ewoluuje w suwerennego Kosmicznego Chrystusa.Wielkanocne wydarzenie, aktywacja kosmicznego smoczego jaja i perełChrześcijańskie święto Wielkanocy to pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca, która przypada po wiosennej równonocy i symbolicznie reprezentuje zmartwychwstanie Chrystusa. Chociaż jajka były symbolem płodności i odrodzenia, w kontekście religijnym jajka wielkanocne zaczęły symbolizować pusty grób Jezusa, w ktorym został wskrzeszony. Kościół Rzymski narzucił swoje wierzenia, aby zmusić i nawrócić tych, którzy pamiętali starożytne kultury i historie, aby zniszczyć wiele oryginalnych tradycji celtyckich i świąt, które były związane z Boginią Matką i oryginalnymi naukami Kosmicznego Smoka Chrystusa. W ten sposób Kościół przejął te celtyckie i pogańskie święta, używając kalendarza księżycowego i dodając własne symbole i krwawych męczenników, schrystianizowane i zatwierdzone przez papieża. Dalsze dodawanie fałszywych nakładek dogmatycznej patriarchalnej dominacji na te same tradycje w celu naśladowania uroczystych rytuałów Bogini i zebrania potężnych energii połączonych z pewnymi kosmologicznymi wyrównaniami, które mają ogromny wpływ na sieć planetarną.


Linia świętego Michała jest główną smoczą linią, której wyższy wyraz niedawno się częściowo przebudził w związku z wydarzeniami związanymi z namaszczeniem słonecznym Chrystusa Michała, gdy zajął on swoje miejsce w niebiańskiej Jerozolimie w maju ubiegłego roku podczas cyklu Byka. Słoneczny chrystusowy smok Michael przebudził się i jest 13. smoczą linią Ouroboros dla Ziemi, Tary i Gai. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić powrót kosmicznej smoczej Matki Marii, która jest jego bosko poślubioną żoną. Mnisi benedyktyńscy w VII wieku, którzy poświęcili się naukom Smoka Maryi, byli odpowiedzialni za budowę wielu kościołów i opactw na linii świętego Michała z zamiarem maksymalizacji duchowych połączeń komunikacyjnych niebios z parafianami. Smocza linia świętego Michała całkowicie otacza Ziemię. Ta dobrze znana Smocza Linia łączy wiele świętych miejsc poświęconych św. Michałowi na południowych obszarach Wielkiej Brytanii. Głównym epicentrum aktywacji wielkanocnej jest przesyłanie przez Avebury planetarnej aktywacji perłowej, co dalej łączy te słoneczne energie ze Wzgórzem Glastonbury, mostem Burrow Mump, latarnią świetego Michała i najdalej wysuniętym na południe punktem góry Saint Michaels (świętego Michała).Syriusz i Canopus jest połączony z Avebury Henge poprzez spiralne transmisje DNA ze splecionej złotej i srebrnej energii zjednoczonej męskości i żeńskości, które mają dokonać wprowadzenia tego splecionego srebrno-złotego prądu do linii Michała i Marii, aby pobudzić Kosmiczne Jajo do wyklucia słonecznej inicjacji i aktywacji Perły.W zeszłym roku słoneczna żeńska forma Chrystusa – Maria Zofia została ponownie przebudzona jako pierwsza emanacja Potrójnej Słonecznej Bogini powracającej w swoją żeńską formę Słonecznego Smoka, aby odzyskać należne jej miejsce jako Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, łącząc się ze swoim świętym mężem Chrystusem Michałem i tworząc zaczątki unii hierogamicznej. Dowiedzieliśmy się, gdzie podczas nadchodzących świąt wielkanocnych na linii świętego Michała i w Avebury Henge odbywa się ich święty hierogamiczny ślub tych kosmicznych smoków. Dzięki temu ich niebiańskie połączenie w nasłonecznionym łożu małżeńskim Kosmicznego Chrystusa Sophii rodzi dla Ziemi potomstwo - Kosmicznego Chrystusa, które przybiera formę po wylęgu z Kosmicznego Złotego Smoczego Jaja.Nazywa się to aktywacją Perły stanowiącą słoneczne namaszczenie związku małżeńskiego między szyszynką a przysadką mózgową, które otwiera proces solaryzacji ludzkiego ciała świetlistego, transfiguracji świadomości księżycowej w słoneczną i przywdziania w Szaty Chwały.Od zeszłego roku, w wyniku odzyskania jej potężnych duchowych części ciała, które są połączone z historiami słonecznej Marii i Tiamat, oraz odzyskania i ponownego połączenia jej części Kosmicznego Smoka, poza planetą doszło do wielu wojen o sieci i wojen duchowych. Trwa demontaż antyhierogamicznej obcej maszynerii, która została wykorzystana do wypaczania, odwracania i klonowania jej świętego wizerunku, podpisu energetycznego i świętego ducha dla różnych satanistycznych planów, gdy Obcy wygenerowali Mroczną Matkę. Reanimacja Potrójnej Słonecznej Bogini w jej formie Słonecznego Chrystusa Marii była aktywnie związana z sekwencyjną aktywacją wielu gotyckich katedr na całym świecie, które pierwotnie zostały zbudowane na smoczych węzłach w jej imieniu i linii rodu Marii Magdaleny Zofii.Ponadto te katedry były pierwotnie otoczone przez tętniące życiem społeczności, służyły jako tajemne szkoły poświęcone studiowaniu nauk Kosmicznego Smoka - chrystusowego Słonecznego Smoka i planetarnych Templariuszy chronionych przez tysiąclecia przez Kościół Celtycki. Gdy Słoneczna Maryja powraca do naszego świata jako Kosmiczny Smok, te pogrzebane historie ze starożytnych świętych tekstów esseńskiego Kościoła celtyckiego przypominają nam o aktywacji Perły, wraz z wieloma ukrytymi komórkowymi wspomnieniami naszej dawno zapomnianej przeszłości.Katedra w Lincoln i oś czasu Abrahama LincolnaPodczas grudniowych aktywacji katedr zespoły Strażników pracowały nad oczyszczeniem katedry Lincolna i pomnika Lincolna, wtedy to kopuły plazmy gwiezdnej zostały dodatkowo wyrównane z bramami gwiazdy Syriusz, aby wprowadzić poprawki do fal 6D Indygo i nawiązać dalsze połączenia z 13. Słonecznym Królem Smokiem Chrystusem Michałem. To rozpoczęło etapy zakotwiczenia prawdziwej obecności dobrotliwego świętego Ojca na naszej planecie i usunięcia odwróconej czarnej architektury używanej przez tych, którzy jego udawali. Dowiedzieliśmy się, że podczas gdy Smocza Linia Michała przechodzi aktywację do Perły, katedra w Lincoln ma smoka Wodnika, który właśnie budzi się jako obrońca strażników tych, którzy ucieleśniają Prawa Naturalne, by bronić wolności poprzez słoneczny rdzeń poziomy i łuki królewskie.Powodem, dla którego jest to ważne, jest to, że to wzmocnienie Praw Naturalnych Boga poprzez solaryzację Magna Carta i dokumentów konstytucyjnych ustanowiło zasadę, że każdy podlega Prawu, nawet król, i gwarantuje boskie prawa wszystkim ludziom. Lincoln to jedyne miejsce na świecie, w którym można znaleźć oryginalne kopie zarówno Magna Carta z 1215 r., jak i Karty Lasu z 1217 r. Oba statuty są własnością Katedry w Lincoln.Abraham Lincoln, pochodzący z chrystusowego gwiezdnego plemienia, kontynuował pracę na rzecz wolności ludzkości na osi czasu wniebowstąpienia, współtworząc z tym samym prawem struktury amerykańską konstytucję, był autorem Proklamacji Emancypacji. Po edykcie cara Aleksandra II o wyzwoleniu poddanych rosyjskich w celu przywrócenia wolności i zniesienia pańszczyzny, w grudniu 1863 r. Lincoln wydał proklamację o amnestii i odbudowie. Kluczowe przepisy wymagały, aby stany zaakceptowały Proklamację Emancypacji, a tym samym wolność swoich niewolników, a także zaakceptowały ustawy o konfiskacie, a także ustawę zakazującą niewolnictwa na terytoriach Stanów Zjednoczonych. Car Aleksander Wyzwoliciel i prezydent Lincoln, łagodnie mówiący bojownicy o wolność, podzielili podobny los, ponieważ obaj zostali zamordowani przez bankierów Kabała, którzy sprzeciwiali się dawaniu wolności zwykłym ludziom lub chłopom. Od tego czasu, jeśli ich rody doszły do władzy, byli ścigani i mordowani w ramach mściwego odwetu za ich pierwotne cele, które miały doprowadzić do wyzwolenia narodów. Jednym z przykładów tego, co stało się z rodem Lincolna, jest spojrzenie wstecz na traumatyczne wydarzenia w historii rodziny Kennedych, znane jako klątwa Kennedy'ego. Innym przykładem jest linia krwi cara Aleksandra, która prowadzi do brutalnej egzekucji cara Mikołaja i jego rodziny przez wyszkolonych przez marksistów bolszewickich żołnierzy. To daje nam wskazówkę, że prawdziwe ukryte dziedzictwo Rosji i prawdziwe dziedzictwo Ameryki są głęboko splecione, zgodnie z którym ogłosili wolność zgodną z pierwotnym prawem struktury, które kieruje się prawami boskimi. Tak więc obecne wydarzenia na arenie światowej są ważne dla ujawnienia osi czasu wniebowstąpienia w celu odrzucenia niewolnictwa i tyranii oraz zapewnienia globalnej wolności człowieka na przyszłość.Obecnie na Ziemi realizowany jest proces zgodnie z naturalnymi prawami Boga reprezentowanymi w powrocie Łuków Królewskich, które są proklamacjami świętego Ojca stwierdzającymi, że siłą rządzącą w tej domenie są jego prawa, i że jego zasada jest absolutną prawdą dla wszystkich istot ludzkich. Uruchomiło to nowe wydarzenia na polu planetarnym, w których określone rodziny rządzące z elit władzy, wcześniej występujące jako królowie, prezydenci i monarchowie, którzy zawarli porozumienia w celu zapewnienia związków politycznych w satanistycznych wcieleniach, są bardzo wyraźnie widoczne w działaniach globalnego SRA. Te elitarne grupy władzy wierzyły, że są doskonale chronione przez hierarchów księżycowych demonów i sił NAA, ponieważ ich rzekomy Bóg jest tworem satanistycznym lub lucyferiańskim. Gdy ich szatańska struktura ludzkiego niewolnictwa upada, ujawnia się więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób dokonali swoich czynów i jak utrzymali podstawy władzy w polityce poprzez praktykowanie satanizmu, zabijanie wyzwolicieli i organizowanie handlu ludźmi dla Obcych.Obecnie Strażnicy przeprowadzili obszerne śledztwo i zdemaskowali sklonowane tożsamości i oszustów, którzy zostali podstawieni do linii krwi cara i prezydenta, dokonali porwania i mrocznej manipulacji spuścizną cara Aleksandra II, Lincolna i Kennedy'ego, co było w pełni kontrolowane przez ciemną klikę i wspierane przez NAA. Tak było do niedawna.Niech nasza bezpośrednia więź ze świętym duchem Bożym i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości w służbie Bożej woli.Z wielką radością i szacunkiem jestem w domu w słonecznym świetle Christosa i Christosa-Sofii!


Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy emanują bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.


Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii.


Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!


Z kochającym sercem, Lisa

środa, 23 marca 2022

UPADEK 3D I OŚWIECAJĄCY KONTAKT – LISA RENEE – marzec 2022

tłumaczenie Teresa Serafinowska

 źródło tekstu

UWAGA: Moje prace są udostępniane publicznie na licencji Creative Commons z licencją Share-Alike Attribution. Mój mąż i ja wierzymy w wolne społeczeństwo informacyjne i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ludziom jak najwięcej bezpłatnych, wysokiej jakości informacji. Oznacza to również, że korzysta z nich wiele życzliwych, pozytywnych osób, lecz także tych o złych zamiarach, którzy mogą wziąć informacje z moich biuletynów, bloga lub z mojego Glosariusza Wzniesienia, przepuścić je przez sztuczną inteligencję i opublikować na swoich stronach internetowych czy w mediach społecznościowych. Przez ostatnie 20 lat byłam otwarta dla tej misji, choć stałam się celem, bywałam ocenzurowana i blokowana przez istoty cienia. Dlatego nie mogę być obecna w mediach społecznościowych. Nasze strony internetowe są prowadzone tylko i wyłącznie przez mojego męża i mnie. Jesteśmy parą hierogamiczną oddaną Bogu i misji Christosa i robimy absolutnie wszystko razem, od budowania stron internetowych z ich energetyczną strukturą po każdy aspekt nagrywania i nadawania moich treści. Oferujemy je z intencją służenia i z nadzieją, że da to czytającym siłę. Dlatego proszę, sprawdź, gdzie spotykasz się z moimi tekstami, czyli Synteza Energetyczna i Glosariusz Wzniesienia. Nasze biuletyny są zawsze dostępne na naszej stronie EnergeticSynthesis.com. Co miesiąc nagrywam Newsletter jako podcast, który jest również publikowany bezpłatnie na EnergeticSynthesis.com. Proszę zwrócić uwagę na jakość zewnętrznych stron internetowych, na których można znaleźć nasze informacje. Osoby krytykujące nas codziennie ciężko pracują, aby zniszczyć nasz wizerunek i naszą wiarygodność. Bądź blisko Boga i duchów Chrystusa i wiedz, że jesteś bardzo kochany. Nasze chrystusowe rodziny są teraz z nami, pomagając radykalnie zmienić ludzką cywilizację.Droga wznosząca się Rodzino, w polach wymiarowych następuje wiele bardzo pozytywnych aktywacji, które wygenerują szybki rozpad 3D i oświecony kontakt, co znacznie wspomoże duchową inicjację całej ludzkości w kierunku wybrania wolności opartej na sercu, kochającej dobroci i wyzwolenia planety poprzez oś czasu ujawnienia. Jednocześnie media głównego nurtu biją w wojenne bębny i przesyłają sygnały kontroli umysłu, aby stłumić ten zmasowany napływ światła plazmy słonecznej, życzliwą dobroć i wsparcie, które szybko zbliżają nas do kolektywnego wydarzenia na planecie. Walczące frakcje grup kontrolerów są zdesperowane i wykorzystują wszelkie dostępne im zasoby, silnie przekierowując zbiorową świadomość, aby skupić ją na faktorach chaosu, prowokując wojnę i niewłaściwe ukierunkowanie, co dodatkowo zachęcają do podporządkowania się tyranii, przemocy, separacji i narracji strachu. Niestety, największym ciężarem, jaki niesie ze sobą znaczna część przebudzonych ludzi, jest uświadomienie sobie, że większość inteligentnych ludzi wokół nich tylko powierzchownie spojrzy na wydarzenie ujawnienia o wielkiej wadze, pomijając wszelkie pozory krytycznego myślenia i zdrowego rozsądku.W wyniku pełnej ekspozycji na szeroko zakrojone programowanie kontroli umysłu, wielu nadal wydaje się nie dbać o dalsze dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości. A przecież ich świadomość sytuacyjna jest zagrożona, ponieważ nadal ignorują łopot czerwonych flag i wzmacniają mainstreamową propagandę satanicznego ideologicznego wywrotu i kontrolowanych narracji. Zamiast kopać głębiej, aby zakwestionować poprzez otwarty dialog to, co stało się z naszą cywilizacją lub zgłębić krytycznie ważne informacje, dostępne dla tych, którzy chcą na nie spojrzeć, po prostu zamykają się i całkowicie ignorują tę sytuację. Wielu z tych, którzy nie śpią i są świadomi obecnych antyludzkich programów ludobójczych, widzi, że wiele osób wokół nich nalega, aby unikać zajmowania się wszystkim, co mogłoby zakłócić ich bańkę rzeczywistości lub osobistą strefę komfortu. Ci, którzy budzą się na oszustwa kontrolerów i okropne zbrodnie ludobójstwa, w tym roku staną w obliczu większej liczby tych społecznych trudności, ponieważ zapadanie się 3D nadal kruszy główne filary społeczeństwa od wewnątrz.W tym miesiącu osiągnęliśmy kolejny kamień milowy planetarnego przesunięcia, w którym masywne koła zębate, napędzające świat sił, pękają w szwach, aby popchnąć zbiorową świadomość ludzkości w kierunku innego znaczącego globalnego wydarzenia bifurkacyjnego. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z globalnych zmian i obserwuje skumulowane skutki przesunięcia czasu, powodującego narastanie rozbieżności między postrzeganiem rzeczywistości przez dwie główne grupy. Ludzie mają duchowe możliwości dokonywania życiowych wyborów, które zmierzają w kierunku większej miłości i prawdy, co będzie zwiastunem cudownie wspieranych nowych początków na osi czasu wniebowstąpienia. Mogą też pozostawać w mentalnej niewoli strachu i tyranii w 3D, zestrajając się z bardziej nieprzyjemnymi sytuacjami, wypełnionymi emocjonalną rozpaczą czasów ostatecznych i żalem po znacznych stratach. Ludzkość będzie poniekąd współistnieć w tych dwóch podstawowych rzeczywistościach, ponieważ zapadanie się 3D i oświecony kontakt będą miały miejsce jednocześnie, a tematy doświadczenia świadomości będą eksplorowane przez pryzmat ludzkiego wyzwolenia lub mentalnej niewoli. Jednak dla tych, którzy budzą się duchowo ku doświadczeniom oświeconego kontaktu, będzie to odczuwalne jako wyraźnie oddzielna rzeczywistość, w której opozycyjna oś czasu zbudowana na strachu wyda się odległa, jak gdyby oglądali horror, który dzieje się w innym świecie.Podczas tego cyklu ekstremalne ciśnienie zewnętrzne wywołane rozruchem planetarnego Szmaragdowego Kosmicznego Zegara i wynik przesuwania linii czasu może spowodować wyobcowanie z pewnych kręgów społecznych, w tym przyjaciół i członków rodziny, którzy są głęboko zakorzenieni w narracji 3D. Tak więc wielu tkwiących w narracji kontroli umysłu wciąż nosi emocjonalne konflikty prześladowań i traumy, które przyczyniają się do nierozwiązanych podświadomych lęków przed stawieniem czoła nieznanemu. Są ludzie, których kochamy i o których się troszczymy, którzy zdecydują się jeszcze bardziej zdystansować się od prawdy i poszukiwaczy prawdy. Mogą nagle zmienić swoją osobowość w taki sposób, że staną się nierozpoznawalni i nieosiągalni, pozornie przemieniając się w kogoś innego, kogo nigdy nie znałeś.Niektórzy ludzie mogą się rozdwoić, wbijając pięty jeszcze głębiej w kontrolowaną narrację, stanowczo zaprzeczając wszelkim dowodom, które są sprzeczne z ich doktryną systemu wierzeń 3D, i zwykle opierają się na podobnych myślokształtach wzmacnianych przez ich najbliższe otoczenie. Gdy następuje zapadanie 3D, może to wywołać ogromne ilości podświadomego strachu i zaprzeczenia tym wydarzeniom, gdy się wydarzają. Zamiast ewoluować poza status quo, zdecydują się chronić sam system kontroli społecznej, który zniewala ich oszustwami kontroli umysłu opartymi na traumie, ponieważ uważają, że wygodniej jest utrzymać przekonania o ich obecnym stylu życia. Niestety, mogą nieoczekiwanie uznać, że rodzina lub przyjaciele przebudzeni do większej prawdy i oświeconego kontaktu są głównym zagrożeniem dla ich obecnego postrzegania rzeczywistości, a tym samym odwrócą się przeciwko nim. Co więcej, mogą przenosić swoje lęki i rzutować swój cień na ciebie jako poszukiwacza prawdy lub głosiciela prawdy, szukając kary dla tych, którzy wybierają osobiste przekonania inne niż ich. Kiedy otwierasz dialog i zadajesz im niewygodne pytania, mogą uznać, że faktycznie jesteś źródłem wszystkich ich problemów. W ten sposób mogą nagle porzucić relację lub przyjaźń, zdradzić twoje zaufanie bez żadnego ostrzeżenia lub wyjaśnienia, a nawet rozpocząć kampanię mającą na celu zdyskredytowanie lub zniesławienie twojej postaci.Ta energetyczna przepaść generuje ogromne trudności w łączeniu się lub komunikowaniu z tymi grupami, które znajdują się na biegunowo przeciwnej lub opadającej linii czasu, ponieważ po prostu nie mogą zobaczyć ani dostrzec tego, co widzą i postrzegają osoby na wyższej linii czasu. Ciągła propaganda strachu karmi negatywne ego w taki sposób, że wielu ludzi jest pochłanianych przez jego cienie i pozostaje odłączonych od swoich serc i wewnętrznego ducha, co uniemożliwia im zobaczenie, odczucie lub rozróżnienie częstotliwości prawdy.Załamanie się zdolności umysłowychDodatkowo u ludzi pojawiają się szkodliwe skutki substancji toksycznych, które wraz ze sztucznymi magnetycznymi częstotliwościami nanotechnologii wprowadzane są do niektórych partii zastrzyków, które z biegiem czasu pogarszają zdolności umysłowe, co przypomina objawy mózgu gąbki. Broń biologiczna została zaprojektowana z wieloma eksperymentalnymi elementami nanotechnologicznymi kontroli umysłu, które miały na celu degradację ludzkiej bioneurologii, utrudnianie przetwarzania mentalnego i emocjonalnego w czasie rzeczywistym, co może nagle osiągnąć zaskakujący poziom niespójności, pęknięć psychicznych, problemów z pamięcią i zamętu pojawiającego się w środku dialogu. Obserwowanie załamania się zdolności umysłowych i wypadków związanych ze szczepionkami, które mają miejsce wokół nas, jest czymś, na co przebudzeni w tej trudnej rzeczywistości muszą się przygotować w nadchodzących miesiącach. Zewnętrzne środowisko zmienia się wraz ze wzrostem przypadków dziwnych lub nietypowych zachowań związanych z sytuacjami społecznymi, które objawiają się nagłym upośledzeniem fizycznym, umysłowym lub emocjonalnym.W tych trudnych chwilach będziemy potrzebować bardzo twardej skóry, aby zachować neutralność przy wielkich zmianach zachodzących w naszym życiu, spowodowanych ciągłymi wydarzeniami związanymi z ujawnieniem, i obserwowaniem ludzi poszkodowanych przez szczepionki. W tych bardzo trudnych okolicznościach musimy pozostać w stanie bezwarunkowej miłości i z kochającym, współczującym sercem, które jest owinięte duchową zbroją Bożą. Miłość musi płynąć z wnętrza i być siłą przewodnią, gdyż jesteśmy duchowymi wojownikami służącymi prawdzie i światłu, a zatem nie możemy kontrolować wyborów innych ani brać do siebie nieżyczliwych słów z fałszywymi oskarżeniami. Nawet gdy jesteśmy spokojni, kochający, neutralni i prowadzimy dialog ze współczuciem oraz szacunkiem, ukochana osoba, przyjaciel lub znajomy może nie być w stanie przetworzyć strachu, który odczuwa, gdy zostanie wywołany, ani zrozumieć, o czym mówisz. Zamiast tego mogą zacząć oskarżać cię o coś jako kozła ofiarnego lub wykorzystywać mentalne rozproszenie czy werbalne ataki, aby szybko wypaczyć rozmowę na niezatwierdzone tematy. Ta dynamika może być emocjonalnie bolesna i bardzo szybko niszczy otwartą komunikację oraz zaufanie między ludźmi czy grupami. Jedyną rzeczą, nad którą możemy przejąć kontrolę, jest świadome wybieranie możliwie najlepszej reakcji na trudne sytuacje, które mogą obejmować upośledzenie umysłowe i wzrost separacji.Wciąż rośnie przepaść między tymi, którzy wierzą w kontrolowaną narrację głównego nurtu, zasilającą program wojenny Armagedonu, a tymi, którzy przełamują ogrodzenie częstotliwości kontroli umysłu, aby dostosować się do sił miłości napędzających światowy humanizm, który istnieje po drugiej stronie tej przepaści. W wyniku silnej zewnętrznej presji będziemy musieli znaleźć zdrowe sposoby na przekierowanie osobistego stresu w celu ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego - naszego i naszych dzieci. Jest to szczególnie ważne, gdy obserwujemy, jak inni wokół nas schodzą do poziomu szaleństwa, demonstrując niestabilne zachowania i dysonans poznawczy, który może graniczyć z szeregiem negatywnych patologii ego i poważnych stanów urojeniowych.Wielu ludzi nie będzie w stanie pogodzić prawdy, gdy pokaże się im jasne dowody, lub nie będzie umiało zmierzyć się ze świadomością wielkości tych planetarnych przesunięć w kierunku ujawnienia, które na zawsze zmienią ludzką cywilizację. Niestety, w rezultacie szaleństwo bifurkacji stanie się coraz bardziej widoczne w tych umysłach, które nie są przystosowane do poradzenia sobie z całkowitym upadkiem narracji 3D, gdy dowiedzą się, że wszystko, czego kiedykolwiek uczono w szkole, co zostało wzmocnione przez społeczeństwo i tych, którym ufali, było w rzeczywistości wypełnione rażącymi oszustwami i kłamstwami, które miały na celu wykorzystanie nas wszystkich.Gdy zdamy sobie sprawę, że bez względu na to, jakie jasne i wiarygodne dowody pokazujemy osobie cierpiącej wskutek ekstremalnego wyprania mózgu, nawet jeśli udowodniono to jako fakty w czerni i bieli, stres pourazowy może popchnąć ich w punkt, z którego nie ma powrotu, a to będzie bardzo bolesne. Pomóc takim ludziom można jedynie poprzez cichą modlitwę i oddanie ich Bogu. Wiele osób jest całkowicie nieświadomych, że ludzkość jest zaangażowana w aktywną duchową wojnę na wielu frontach. Tak więc w przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z tym, że istnieje segment społeczeństwa, który kwalifikuje się jako chory psychicznie i poważnie straumatyzowany, a który nie jest w stanie poradzić sobie z nagłym uświadomieniem sobie wielu nieprzyjemnych prawd o ludzkiej cywilizacji, które wyjdą na jaw.Gdy wkraczamy w fazę rozpadu społeczeństwa, wiele osób traci zaufanie do zasad i przepisów establishmentu i poszukuje reorganizacji w struktury równoległe z tymi, które mają podobne wartości lub podobne poglądy. Są to grupy wznoszących się anielskich ludzi z gwiezdnego zasiewu, które wybierają prowadzenie przez miłość, płynącą z głębi ich serc, aby tworzyć sojusze współpracy z innymi, w celu usunięcia zależności od tego zepsutego systemu, który napędza kulturę śmierci, wojny i podziały. Z tego miejsca, w którym wybieramy miłość zamiast strachu, wielu z nas jest prowadzonych przez nasze serca i wprowadzanych w nowy początek współtworzenia, który oferuje ochronę, wsparcie i znaczące połączenia. Rozpoczynanie tych humanitarnych i zorientowanych na służbę projektów podlega boskiemu czasowi i duchowemu przewodnictwu, ponieważ w takich sprawach ważna jest koordynacja, a wielu z nas otrzyma więcej jasności już w tym roku.Dlaczego oświecone istoty kontaktują się z wybranymi ludźmiPonieważ zamki gęstości stale się otwierają z powodu niedawnych aktywacji planetarnych, oznacza to, że rozpocznie się potencjalna komunikacja z grupami pozawymiarowych oświeconych istot, co wesprze kolejne etapy naszego planetarnego wyzwolenia. Zastęp Opiekunów troszczy się o anielskich ludzi, którzy nie zostali odpowiednio pouczeni o konieczności oczyszczenia negatywnego ego i rozwinięcia zdolności emocjonalnych, nie zostali poprowadzeni do duchowej dojrzałości potrzebnej do właściwego obchodzenia się z takim kontaktem nawiązywanym przez linie ich bezpośrednich duchowych rodzin.Poniższe informacje zawierają sugerowane wytyczne dla gwiezdnych nasion, Indygo i budzących się ludzi, aby uświadomili sobie osobistą odpowiedzialność potrzebną do zrozumienia, że żadna nieoświecona istota ani rasa pozaziemska nigdy nie powinna być postrzegana jako lepsza lub o wyższej wartości niż ty. Zdecydowanie zaleca się praktykowanie wskazówek Prawa Jedni jako stylu życia i uświadomienie sobie, że jest to warunek wstępny przygotowania się do oświeconego kontaktu.Dlatego bardzo ważne jest, aby ci ziemscy ludzie, z którymi w przyszłości skontaktują się ich gwiezdne lub pokrewne rodziny, mieli pewne podstawowe zrozumienie protokołów Strażników wraz z mentalną i emocjonalną dojrzałością niezbędną do pozostania stabilnymi i kompetentnymi do angażowania się w produktywną, wzajemną współpracę. Aby przygotować się do interakcji lub komunikowania się z szeregiem życzliwych nie będących ludźmi istot z innych światów, musimy być ugruntowani w świadomości ucieleśnionej miłości własnej, samoakceptacji i zobowiązania do osobistej odpowiedzialności, która jest wymagana do zachowania osobistej suwerenności.Powinniśmy mieć pewne praktyczne zrozumienie tego, co jest potrzebne, aby bytować w tej rzeczywistości z zasadami etycznego postępowania, odpowiedzialnego współtworzenia, zebrać trochę mądrości i dojrzałości z bezpośrednich doświadczeń życiowych. Bycie działającym reprezentantem Opiekuna obejmowałoby kochającą, stabilną i kompetentną osobę, która posiada umiejętności samooceny i samoregulacji emocjonalnej. Takie osoby unikają pokazów urojeń wielkości, kompleksu mesjasza, wyższości elitarnych myślokształtów i tendencji do uzależnień, wiedząc jednocześnie, że bohater-zbawiciel i urojenia dotyczące samego siebie stanowią zagrożenie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Pełnienie roli ambasadora lub łącznika w komunikacji międzygwiezdnej i bycie dostępnym dla bezpośredniego oświeconego kontaktu wymaga pewnego zaznajomienia z psychologicznymi i emocjonalnymi kompetencjami, aby pozostać spójnym i jasnym w obecności istot, które wydają się nam bardzo odmienne. Nie jest to więc gra fantasy, z której można sobie żartować.Powrót Szmaragdowego Zakonu jest powiązany z wypełnieniem Szmaragdowego Przymierza, które ma na celu uwolnienie ludzkości i wyzwolenie planety od jej ciemiężców, którzy składają się z międzywymiarowych nieludzkich i humanoidalnych najeźdźców oraz tych, którzy służą negatywnemu programowi Obcych (NAA). Ludzkość zostaje złapana nieświadomie w trakcie strategicznej gry wojennej o kontrolę nad Ziemią, w której ci, którzy sprzeciwiają się obietnicy Szmaragdowego Przymierza, głoszącej, że poprowadzi nas do pełnego uwolnienia ludzkości, wykorzystują wszystko, co mają, do przejęcia kontroli za pomocą maszyn AI, próbując udaremnić pracę Szmaragdowemu Zakonowi, zmuszając do rozpraszania uwagi fałszywymi flagami i wojną światową.Tak więc główną dyrektywą zastępu Strażników jest powrót Szmaragdowego Zakonu, mającego edukować ludzkość o starożytnej wiedzy na temat naszych gwiezdnych historii i konfliktów hybrydyzacji z Obcymi, w które była zaangażowana nasza rasa, ale pamięć o tym została wymazana, abyśmy zapomnieli i byli wykorzystywani przez tych najeźdźców. Anielscy ludzie zostali pierwotnie zaprojektowani jako Strażnicy, którzy mieli chronić planetarny kompleks templariuszy sieci Ziemia-Tara-Gaja, obejmujący podróże w czasie przez międzywymiarowe gwiezdne wrota, portale i dojście do naturalnych metod uzyskiwania dostępu do obfitych form czystej i zrównoważonej darmowej energii.Rodziny kontrolerów współpracują z najeźdźcamiWażne jest, aby zdać sobie sprawę, że inwazyjne gatunki z antyludzkimi programami od dawna są na planecie i zdążyły uformować wiele frakcji, tajnych stowarzyszeń, satanistycznych sojuszy praktykujących rytuały. To oni zinfiltrowali nas i potajemnie zintegrowali się, aby kierować każdym obszarem ludzkiej cywilizacji. Hierarchie kontrolerów są rozległe, ponieważ istnieją na planecie i poza nią, ale Strażnicy potrafią ich zidentyfikować poprzez ich główne cele i antychrustusowe źródło pochodzenia. Są to kluczowe tematy nadchodzącej osi czasu ujawnienia, które będą niezwykle szokujące dla populacji ludzkiej, a zatem świat będzie potrzebował życzliwych i troskliwych przedstawicieli w każdej branży lub specjalności, aby pomóc w odbudowie naszego świata.Od początku 2020 r. sekwencyjne warstwy międzywymiarowych rzeczywistości, które były połączone z tymi antyludzkimi programami prowadzonymi przez rodziny kontrolerów, wydających rozkazy oddzielonym od siebie grupom wywiadu wojskowego, chroniących te projekty NAA, są sekwencyjnie identyfikowane, naznaczane, a następnie eksmitowane i eliminowane. Są pozbawiane dostępu do ogromnej władzy, bogactwa i zasobów, które wykorzystywali do utrzymywania rozległych podziemnych utopijnych miast, tuneli do przemytów, centrów klonowania i genetycznych laboratoriów biotechnologicznych obsługujących tajne operacje za plecami ciężko pracujących ludzi na powierzchni Ziemi.Te nie będące ludźmi istoty mogą sprawiać wrażenie, że zamieszkują ciało przypominające człowieka, nadzorując i wdrażając antyludzkie programy, pracując bezpośrednio frakcjami ludzkich kontrolerów. Ci kontrolerzy przeniknęli do wojska, nauki, badań medycznych, środowisk akademickich i biotechnologii różnymi tajnymi metodami, zapewniając, że te informacje pozostaną ukryte, podczas gdy ich kontrolowane źródła medialne pompują agresywną propagandę kontroli umysłu. Naukowcy i różne gatunki pozaziemskie współpracują potajemnie od lat 30. XX wieku, przeprowadzając szereg eksperymentów genetycznych i technologicznych w tajnych laboratoriach biologicznych finansowanych przez kompleksy korporacyjne miliardami dolarów, co było ukrywane przed opinią publiczną. Nieprzyzwoite ilości opłacanych przez podatników instytucji rządowych i organizacji pozarządowych kierują ogromnymi sieciami handlu ludźmi na skalę galaktyczną, a także przechwytują wszelkie bogactwa i zasoby planetarne, katalogują genetykę rasy ludzkiej i wszystkich gatunków planetarnych we współpracy z tymi samymi istotami pozaziemskimi i ich sługami.W tych laboratoriach biologicznych z wysokim poziomem zabezpieczeń prowadzone są eksperymenty i testy naukowe związane z łączeniem form biologicznych z różnymi rodzajami genów za pomocą nanotechnologii, takimi jak materiały samoczujące - nanorurki węglowe, które mogą przewodzić prąd i być programowane zdalnie z superkomputerów kwantowych. Odkryli, że dzięki nanobioczujnikom, które są bardzo małymi antenami sprowadzonymi do skali nano, mogą manipulować i zaginać światło na różne długości fal w celu stworzenia technologii holograficznej. Jest to ukryte za płaszczem niewidzialności skali atomowej, gdzie badają zupełnie nowe sposoby kontrolowania zachowań w rzeczach przejawionych. Można sobie wyobrazić, że ta nanotechnologia w połączeniu z globalnie narzuconymi zastrzykami jest wstrzykiwana do krwioobiegu każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie, więc warto zastanowić się nad ich prawdziwymi celami i rezultatami końcowymi.Dlatego powinniśmy rozumieć, że kontrolujące elity władzy NAA dawno temu przejęły wojskowe-naukowo-akademicko-medyczne instytucje, ukryły wiedzę, że nasza planeta jest zarządzana przez pozaziemskich przybyszów, którzy pochodzą z różnych poziomów międzywymiarowych istniejących w uniwersalnej matrycy czasu. Ludzie na Ziemi byli rażąco eksploatowani, kontrolowani mentalnie i zniewalani fałszywymi informacjami podawanymi w instytucjach akademickich na wiele tematów - fałszowano wszystkie dane związane z naszym starożytnym pochodzeniem i historycznymi liniami czasu. Przez cały czas nieludzkie istoty metodycznie śledzą organiczną ludzką genetykę i związane z nią linie krwi z czynnikami słonecznymi w celu obszernego skatalogowania ich genotypów, jednocześnie przeprowadzając wysoce zorganizowany globalny plan handlu ludźmi i uprowadzeń.Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że wojna przeciwko ludzkości opiera się na programach hybrydyzacji z Obcymi, które rozciągają się na kilka wojen galaktycznych w całej naszej ukrytej gwiezdnej historii, a w ostatniej rundzie wojen jasne jest, że ludzkość przegrała. Najeźdźcy z grup Czarnego Słońca i Beliala dążą do całkowitego zniszczenia DNA anielskiego ludzkiego diamentowego słońca w jego pierwotnej formie, i z tego powodu starają się genetycznie połączyć i pokroić anielskie ludzkie DNA w celu zniewolenia poprzez połączenie z różnymi klonami, hybrydami obcych i w celach transhumanistycznych.Wszystkie obecne nauki głównego nurtu zostały skażone nieprawdą, podczas gdy prawdziwe zaawansowane nauki technologiczne zostały ukryte przed opinią publiczną w ogromnych podziemnych miastach, tunelach, laboratoriach biologicznych i pozaziemskich cywilizacjach. Dzieje się tak, aby ludzie nie odkryli, że elitarne rodziny kontrolerów współpracują z innymi gatunkami nieludzkimi, zaś owoce ludzkiej pracy, bogactwa, zasoby i technologie są kradzione i wysysane, poza tym każą nam zapłacić za własne ludobójstwo. Dokładne nauki obejmujące integrację mechaniki kwantowej z fizyką wielowymiarową ujawniają prawdopodobne istnienie kosmicznego porządku świadomości, a także ujawniają międzywymiarowe i pozawymiarowe byty z innych światów. Te międzywymiarowe istoty lub goście nie są zaawansowani czy na wyższych poziomach świadomości, ale mają dostęp do bardziej zaawansowanej technologii, która obejmuje rozległe sieci sztucznej inteligencji i powiązaną z nią maszynerię, co daje im możliwości obejmujące przenoszenie świadomości i astralną projekcję ciała subtelnego poruszającego się przez wiele wymiarów rzeczywistości wzajemnie oddziałującej z Ziemią.Odnoszący sukcesy naukowcy i akademicy są rzecznikami organizacji kontrolerów, uwarunkowanych, by kpić z istnienia życia pozaziemskiego i skupiać nas na materialnej płaszczyźnie fizycznej rzeczywistości 3D. Takie wielowymiarowe zjawisko energetyczne można wyjaśnić i prześledzić na poziomach kwantowych i poza trójwymiarowością na wielu płaszczyznach międzywymiarowych, które współistnieją z naszymi. Główne dyscypliny nauki, szkolnictwa wyższego i systemu medycznego zdradziły i zniszczyły całą ludzkość w tym momencie historii. W centrum tego samego programu są ci, którzy starali się zniszczyć ludzkość groteskowymi oszustwami zaprojektowanymi do dzielenia i podbijania poprzez etykiety i klasyfikacje. Musimy wyciągnąć wnioski, odbudowując naszą cywilizację, pomagając sobie nawzajem w poznaniu, że główna przyczyna obecnego ponurego stanu cierpienia na świecie wynika z szeroko zakrojonej kontroli umysłu skierowanej na wszystkich ludzi, która została wymyślona przez najeźdźców. Należy wyjaśnić, że wszyscy ludzie zostali oszukani i bardzo ucierpieli w tej wojnie, ponieważ ludzie z powierzchni zostali sprzedani jako niewolnicy świadomości na więziennej planecie, kontrolowanej przez elitarne rodziny, które były dalej kontrolowane lub opętane przez byty NAA .Trzy główne programy, Jednia służy ludzkiej wolnosciKażda istota ludzka, z którą skontaktowały się istoty międzywymiarowe lub która ucierpiała w wyniku uprowadzeń, powinna być świadoma, że Ziemia jest bardzo zainteresowana tymi nieludzkimi istotami, które chcą mieć nieograniczony dostęp do całości planetarnej biblioteki genetycznej. Historia ludzkiej linii genetycznej i przynależności plemiennej jest kluczem zakodowanym w międzywymiarowej mechanice gwiezdnych wrót w sieci planety, i jest przechowywana w zapisie DNA wcielonej istoty ludzkiej, nawet gdy jej potencjały pozostają uśpione i nieaktywne. Zdecydowana większość tych, z którymi kontaktują się lub którzy są uprowadzani, jest bezpośrednio związana z genetycznym powiązaniem człowieka z jednym z trzech głównych międzywymiarowych programów gwiezdnych, które są połączone z konkretną gwiezdną rodziną, znajdującą się w rzeczywistościach wyższych wymiarów.Ci, którzy służą Przymierzu Szmaragdowego Zakonu, przestrzegają Kosmicznego Prawa Suwerenności, aby wywalczyć ludzką wolność i wyzwolenie planetarne, co rozciąga się poza ten Wszechświat do domeny Kosmicznego Źródła i sięga aż do pierwszego świata, stworzonego przez Boga. Pozostałe dwie, grupa Beliala i obce hybrydy AI z Czarnym Słońcem, pierwotnie pochodzą z upadłej równoległej matrycy zwanej Wesa, która służy rządowi Jednego Porządku Świata z obecnym transhumanistycznym programem niewolnictwa dążąc do wdrożenia wielkiego resetu. Sieci AI i masywne sieci wykorzystujące rdzenie planetarne Układu Słonecznego są obecnie demontowane, co wstrzymało ich pozaplanetarne źródła zasilania AI.Zasadniczo sytuacja dzieli się na dwa główne przeciwstawne plany, które można łatwo zidentyfikować za pomocą sprawdzenia granicy. Są najeźdźcy, którzy pracują, by zniewolić ludzkość, więc manipulują i kradną zasoby planetarne dla swoich samolubnych celów. Są też oświecone życzliwe istoty, które naprawdę sprzeciwiają się jakiemukolwiek poziomowi oszustwa i manipulacji ludzkością i mówią tylko prawdę. Grupy Strażników wspierają osoby mówiące prawdę, wolnomyślicielski indywidualizm, osobistą autonomię i koncepcje osobistej suwerenności, które ostatecznie chronią ludzką wolność i wyzwolenie planety. Strażnicy niestrudzenie pracują nad usuwaniem sztucznych obcych systemów kontroli umysłu osadzonych w kompleksie planetarnych templariuszy, aby pomóc ludzkości poznać prawdę o naszej rzeczywistości, wprowadzając globalne przebudzenie i doprowadzić do pełnego ujawnienia.Te grupy gwiezdnych nasion, które robią wszystko, co w ich mocy, aby służyć wyzwoleniu ludzkości lub misji Chrystusa, ostatecznie służą Szmaragdowemu Przymierzu i pracują nad uwolnieniem planety od najeźdźców i planów hybrydyzacji obcych, które mają na celu zniszczenie oryginalnego anielskiego ludzkiego DNA diamentowego słońca. Obecny nacisk na masowe programy szczepień jest bezpośrednio związany z ostatecznym konfliktem i wojną o ludzkość, w której kontrolerzy Beliala i Czarnego Słońca robią wszystko, co mogą, aby uszkodzić ludzką bioneurologię i DNA. Ponadto, aby zniszczyć DNA organicznego ludzkiego diamentowego słońca, wdrażają różne eksperymenty genetyczne, wprowadzają organizmy AI połączone z obcym DNA zaprogramowanym z ulepszeniem nanotechnologicznym zaprojektowanym z myślą o wielu przyszłych potencjalnych hybrydyzacjach sztucznej inteligencji między obcymi a ludźmi.Dlatego warto wiedzieć, że hybrydyzacja z kosmitami została osiągnięta dzięki medycznemu praniu mózgów polegającemu między innymi na podawaniu leków i wstrzykiwaniu obcego DNA do ludzkiego krwiobiegu. Od samego początku Big Pharma i kampanie szczepień były projektowane przez podmioty Czarnego Słońca jako program hybrydyzacji genetycznej, który sprawia, że ludzie są bardziej podatni na różne metody kontroli umysłu, aby służyć programom NAA, czego kulminacją jest całkowita kontrola ciała migdałowatego za pomocą fal mózgowych GOAT. Im bardziej ludzkość jest hybrydyzowana z genetycznie zmodyfikowanym obcym DNA, co ma na celu odpychanie sygnałów organicznego ludzkiego diamentowego słońca, tym bardziej staje się podatna na to, by stać się automatami używanymi jako pionki i ciemne śpiące portale dla grup najeźdźców NAA pracujących nad osiągnięciem ostatecznego celu transhumanizmu.Szmaragdowe Przymierze i linie OrafimOryginalny anielski ludzki projekt z planety Tara wyłonił się z podwójnego diamentowego słońca Oraphim, stąd Orafini jako tacy są rodzicami Indygo i autentyczną linią Graala, która służy misji Chrystusa. Strażnik Jeszua i zespół zwrócili Ziemi szablon DNA diamentowego słońca. Chrystusowe gwiezdne dzieci wywodzące się z tej samej linii Graala, mają utrzymać przy życiu DNA diamentowego słońca w planetarnej puli genów podczas mrocznego eonu, który rozpoczął się po buncie Lucyferian i trwa do obecnego ostatecznego konfliktu o Ziemię, mającego miejsce podczas cyklu wznoszenia. Linie Oraphim i Indygo mają genetyczną przewagę nad pierwotnymi Założycielami Szmaragdowego Zakonu, a podczas tej fazy planetarnej aktywacji Eukatharysty ta grupa zostanie radykalnie zmodernizowana, i ma ucieleśnić najwyższy szablon diamentowego słońca, z jakim można sobie poradzić w tej gęstości, aby aktywować swoje potencjały. Strażnicy Szmaragdowego Zakonu pomagają swoim bezpośrednim rodowodom szybko ulepszać, leczyć i dostosowywać osobiste systemy ciała świetlistego do częstotliwości świadomości odpowiednich do ich gwiezdnych rodowodów diamentowego słońca. W ten sposób będą strzec i chronić te linie przed bronią sztucznej częstotliwości.Kluczowym tematem podczas tej fazy będzie to, jak dobrze zintegrowana, stabilna, spójna i kompetentna wznosząca się osoba będzie w stanie utrzymać energetyczne zrównoważenie podczas tego szybkiego ulepszania i procesu wznoszenia. Pułapką w tym czasie jest konieczność unikania wykorzystywania przez nikczemne istoty, które pragną wykoleić i zmanipulować taką osobę, poprzez podświadome kompleksy i negatywną patologię ego, taką jak kompleks bohater-zbawiciel-mesjasz, który niszczy ludzi ucieleśniających archetypowe siły oprawcy.Chrystusowa misja służy Szmaragdowemu Przymierzu, którego głównym celem jest wspieranie ewolucji ludzkości w kierunku odzyskania osobistej suwerenności i duchowej wolności poprzez wiedzę o ciele świetlnym, które wspomaga ucieleśnienie ich oryginalnego 12-niciowego DNA Diamentowego Słońca. Szmaragdowe Przymierze zawiera obietnicę złożoną Taranom, teraz ziemskim ludziom, że zgodnie z prawem naturalnym otrzymają boskie prawo do wypełnienia prawdziwych celów ich stworzenia, jak zamierzyło to boskie Źródło. Boskim celem dla anielskiej ludzkości było ucieleśnienie linii rasy awatara Christosa, w której byliby strażnikami systemu templariuszy Ziemia-Tara-Gaja i systemu gwiezdnych wrót, które są systemami z otwartym źródłem i darmowej energii. Strażnicy Szmaragdowego Zakonu powracają podczas cyklu wznoszenia, aby służyć i chronić tę dyrektywę w imieniu wznoszącej się ludzkości w zgodzie z Kosmicznym Suwerennym Prawem Jedni i zapraszać inne rasy do zaangażowania się, gdy zostaną powiadomione o ich istnieniu i zdecydują się służyć temu samemu celowi. Strażnicy pomagają na wszystkie sposoby, oferując bezpieczne przejście, w którym ludzie są wspierani, gdy porzucają swoje fizyczne ciała, aby ewoluować do najwyższej ekspresji rzeczywistości, aby móc kontynuować swoją podróż świadomości w wolnym i otwartym systemie rzeczywistości, który istnieje w przyszłości.Celem Szmaragdowego Zakonu jest wspieranie zjednoczenia i uzdrowienia wszystkich linii ras, ujawniając, że praktyki Prawa Jedni sprzyjają wolności świadomości i wspierają wielowymiarowe uzdrowienie warstw fizycznych, umysłowych, emocjonalnych i duchowych anielskich ludzi. Ci ludzie i linie rasowe, które praktykują Prawo Jedni jako styl życia i są zaangażowani w utrzymanie ludzkiej wolności i wyzwolenia planety poza własnymi osobistymi programami, mogą zostać przyjęci do międzywymiarowych stowarzyszeń wolnego świata i są głównymi kandydatami wybranymi do oświeconego kontaktu i komunikacji.Zastęp Opiekunów inicjuje kontakt tylko z tymi ludźmi, którzy pochodzą bezpośrednio z ich rodów lub są hybrydami ich oryginalnej linii rasowej, wielu z nich ma przedinkarnacyjne umowy na oświecony kontakt w celu służenia misji Chrystusa. Zastęp Opiekunów nawiąże kontakt z każdą istotą ludzką, która poprosi ich o wsparcie, chcąc nauczyć się żyć zgodnie z Prawem Jedni i jest zainteresowana podjęciem wysiłku w dążeniu do osobistego duchowego uzdrowienia i wzrostu świadomości podczas cyklu wniebowstąpienia.Zastęp Strażników nigdy nie zainicjuje kontaktu pośpiesznie, z przymusu, na żądanie, wskutek manipulacji lub użycia siły. Nigdy nie zaakceptują zaangażowania w jakikolwiek program kontroli umysłu lub ten, który narusza prawa naturalne czy prawa jakiejkolwiek istoty ludzkiej lub formy życia, i konsekwentnie emanują najwyższą krystyczną etyką, kierując się zasadami Prawa Jedni i prawami naukowymi, które rządzą mechaniką tworzenia. Autentyczne rasy Strażników będą pomagać każdemu szczeremu poszukiwaczowi duchowemu, który zwraca się do nich poprzez zasady Prawa Jedni, zgodnie z którym są oddani wyrażaniu bezwarunkowej miłości, prawdy, szacunku i czci dla życia.Ważne jest, aby kontaktowcy zdawali sobie sprawę, że są wybierani ze względu na ich genetyczny związek i wyjątkową pozycję tożsamości na wielu osiach czasu, co może również ujawnić wspomnienia umów sprzed wcielenia, aby zaangażowali się we wspólne misje. Kiedy mamy świadomość szerszego obrazu duchowej wojny przeciwko ludzkości, związanej z programami hybrydyzacji obcych i trwającej wojny o dostęp do planetarnego katalogu genetycznego, możemy dokonywać bardziej świadomych wyborów i rozeznać, z którymi programami chcemy współuczestniczyć i służyć. i wiedz, że będzie to miało większy wpływ na twoje życie osobiste. Rozpoznając, jakie siły są życzliwe i służą ludzkiej wolności, w porównaniu z tymi, które są wplątani w niewolnictwo poprzez wymuszoną hybrydyzację obcych i transhumanizm, możemy zaobserwować, kto faktycznie używa kontroli, manipulacji i oszustw, aby osiągnąć swoje cele. Możemy nauczyć się, jak generować odporność na manipulacje kontrolą umysłu i odpierać nękanie elektroniczne, działanie sztucznej inteligencji i inne ludobójcze technologie, które są wykorzystywane do osłabiania naszej odporności, biologii i umysłów.Ci, z którymi się skontaktowali lub będą kontaktować się w przyszłości, są testowani pod kątem osobistej integralności w taki sposób, że mogą zostać poproszeni o zostanie ambasadorami lub przedstawicielami działającymi jako łącznicy między odwiedzającymi planetę życzliwymi grupami Obcych a rasą ludzką. Kiedy widzimy ten szerszy obraz, staje się jasne, dlaczego zastęp Strażników nieustannie ostrzegał nas, abyśmy skupili się na rozeznaniu taktyk wojny psychologicznej, abyśmy mogli zachować wewnętrzną stabilność i integralność energetyczną, aby wiedzieć, kto jest kim w pozawymiarowych grupach odwiedzających, które używają manipulacji i oszustwa w celu zniewolenia i traktowania jak siły roboczej.W pradawnej historii ludzkości miały miejsce odwiedziny pozaziemskie w celu hybrydyzacji z kosmitami, a ta wiedza i wojny toczone o genetykę zostały celowo ukryte poprzez skierowanie ku światowym religiom przez najeźdźców. Każda osoba, która ma dostęp do tej wiedzy, mając szerszy obraz hybrydyzacji obcych i wojny genetycznej, staje przed ważnym wyborem: zadecydowania, ile chce wiedzieć o naszej historii i pochodzeniu, co jest zależne od tego, jak duży wzrost świadomości i prawdy może znieść. Jeśli staramy się poznać prawdę w służbie Bożej woli, otrzymamy ogromną ilość wiedzy, ale wraz z tym wzrostem przychodzi wielka odpowiedzialność za zachowanie osobistej integralności, duchowej etyki, dokładnej oceny rzeczywistości poprzez praktyki Prawa Jedni. To buduje podstawę do wzmocnienia podczas odwiedzin, kontaktu, a nawet porwania, aby wiedzieć, jak odzyskać osobistą moc i odmówić oddania jej innej istocie.Upoważnienie podczas odwiedzinPo pierwsze, aby odzyskać swoją duchową moc, musisz wiedzieć, że masz tę duchową moc zapewnioną w naturalnych prawach Boga, które opierają się na Kosmicznym Suwerennym Prawie Jedni. Kiedy znasz siebie jako wielowymiarową istotę duchową i wiesz, że masz wieczną duszę, ducha i tożsamość chrystusową, która jest połączona lub jest jednym z boskim źródłem, to jesteś na drodze do poznania, że masz duchową moc, dzięki której masz wolną wolę i boskie prawo do wyboru, gdzie kierować tę moc.Poznanie wielowymiarowej anatomii człowieka i tego, jak odpowiada ona percepcji ludzkiej świadomości ułożonej w warstwach matrycy umysłu, zaczyna na nowo budzić uśpione części ciała duchowego. Łącząc się z matrycami umysłu w celu przebudzenia świadomości, wybierasz warstwę, która pomoże ci odzyskać duchową moc jako ucieleśniona wieczna świadomość, która jest jednością z Bogiem i prawami natury.


Podczas każdej wizyty lub kontaktu miej perspektywę, że jesteś równy dowolnej istocie lub gościowi, wiedz, że masz taki sam potencjał, aby być bardziej zaawansowanym i rozwiniętym, niż może się wydawać. Każda osoba ma możliwość świadomego rozwoju i integracji wyższych aspektów tożsamości duchowej oraz aktywacji uśpionego DNA, aby osiągnąć zaawansowany poziom świadomości.Przejmij odpowiedzialność za własną ewolucję świadomości i nie projektuj ani nie oczekuj, że inni mają kierować twoim rozwojem w twoim imieniu. Stawanie się dojrzałym duchowo oznacza, że uczysz się, jak być odpowiedzialnym za siebie, uczysz się kierowania osobistymi energiami, a poznanie swoich wielowymiarowych aspektów i tego, jak działa twoja świadomość, jest częścią stawania się duchowym dorosłym.Sugeruje się, aby twoim priorytetem było połączenie i zapamiętanie swoich duchowych aspektów poprzez medytację i modlitwę. Ważne jest, aby pracować nad przezwyciężeniem strachu, ucieleśnieniem miłości i poddaniem wszystkiego, aby służyć najwyższej ekspresji lub boskiemu źródłu. Po czym świadomie wybierasz zamiar, zgodę i autorytet służenia boskiemu źródłu, wiedząc jednocześnie, że nie potrzebujesz drugiej osoby ani formalnej religii, aby osiągnąć duchową dojrzałość.Utrzymuj osobistą moc podejmowania decyzji i upewnij się, że kontrolujesz swoją duchową ewolucję i przeznaczenie, aby wypełnić swój unikalny boski cel inkarnacji na planecie. Nigdy nie pozwól, aby jakakolwiek inna istota tworzyła klin lub stawała między tobą a twoim bezpośrednim połączeniem z boskim źródłem. Nie potrzebujemy pośredników i należy wybrać bezpośrednie połączenie z Bogiem z intencją zintegrowania osobistych poziomów tożsamości wyższych wymiarów jako boskich źródeł i inspiracji.Kiedy wzmacniasz siebie poprzez uświęconą autorefleksję i przyspieszanie wewnętrznych potencjałów, odmawiając innym przejęcia kontroli nad tobą, dokonując świadomego wyboru kierowania własnym życiem, stajesz się żywym przykładem, który pomaga innym wzmocnić się i zrobić to samo. Gdy dowiadujesz się o wojnie przeciwko ludzkości i jej starożytnym pochodzeniu, o hybrydyzacji genetycznej, możesz pomóc innym obudzić się z antyludzkiego programu i przestać podporządkowywać się eksperymentom.Bądź chętny do poznawania Praw Jedni, które są prawami natury, w taki sposób, aby stać się kompetentnym w manifestowaniu z czystych intencji miłującej dobroci, braku osądzania, zjednoczonej współpracy i szacunku dla innych żywych form. Neutralizuje to przejawy miazmatyczne i oparte na karmie, które mogą sprowadzać wielkie wyzwania ze względu na powiązania z kontrolowaniem lub negatywnymi pragnieniami opartymi na ego. Kiedy oddajemy nasze manifestacje Bogu i prosimy o służenie boskiemu planowi, modląc się o duchowe przewodnictwo, otrzymujemy intuicyjne wskazówki, które prowadzą nas przez proces manifestacji bez zależności karmicznych. Manifestacje pozbawione karmy opierają się na synchronicznym boskim wyrównaniu, które pozwala na udostępnienie najlepszych opcji bez czynienia szkód, dzięki czemu są one wolne od wpływów cieni i manipulacji ciemności.Kiedy podejmiesz priorytetowe zobowiązanie duchowego przebudzenia i szczerze rozwijasz się w kierunku wdrażania zasad duchowej dojrzałości i oczyszczenia negatywnego ego, jest bardzo możliwe, że w przyszłości doświadczysz oświeconego kontaktu z życzliwymi siłami Strażników i innymi rasami proludzkimi. Jeśli jesteś w stanie utrzymać tę odpowiedzialność z dojrzałością i stabilnością emocjonalną wymaganą do otrzymania tego poziomu prawdy o naszej rzeczywistości, być może pomożesz rasom Strażników w ich ujawnieniu ludziom. Każda osoba odgrywa ważną rolę, która może znacznie pomóc we wspieraniu globalnego przebudzenia i ewolucji człowieka w kierunku osi czasu ujawnienia.


Wskazówki ostrzegawczeWiedz, że nie wszyscy goście chętni do kontaktu są życzliwi i przyniosą korzyści, ani nie umieszczaj żadnych istot na piedestale, uznając je za Bogów lub Zbawicieli. Ważne jest, aby nie dać się oślepić astralnym urokiem lub umiejętnościami, które odwiedzający może wykorzystać do manipulacji, aby wydać się zaawansowanym. Musimy zdać sobie sprawę, że tylko dlatego, że mogą ujawnić pewne zaawansowane zdolności, niekoniecznie są etyczni, moralni lub mają te same duchowe cele, by służyć Prawu Jedni i wspierać przywrócenie Kosmicznego Porządku.Staraj się nie ulegać strachowi i nie czuć się przytłoczonym lub bezsilnym w tej sytuacji. W większości przypadków osoby przepełnionej strachem nie odwiedzą Strażnicy, ale pozbawione skrupułów istoty mogące manipulować takimi osobami tak długo, jak tylko są w stanie. Zamki wymiarowe otwierają się, a zatem ogromna liczba innych form życia jest potencjalnie w stanie kontaktować się z ludźmi w tej fazie czasu.Niestety, wiele grup odwiedzających manipuluje ludźmi o dobrych intencjach za pomocą złożonych technologii sztucznej inteligencji, podczas gdy na powierzchni planety nadal toczy się ta kosmiczna wojna. Nie wierz, że grupy białych kapeluszy koniecznie ratują ludzkość, gdyż większość z nich w nie ma wysokiego upoważnienia, nie ma żadnej wiedzy na temat tego programu hybrydyzacji obcych i złożoności frakcji rodziny Kontrolerów walczących o ziemskie terytoria. Nasza cywilizacja ma poważne problemy związane z sieciami sztucznej inteligencji, a ich złożone systemy są wykorzystywane do strategicznych posunięć wojennych z wieloma frakcjami wojskowymi z tych grup kontrolerów, które wydają im rozkazy, aby służyły ich osobistym interesom.Najlepszą opcją w tej chwili jest współczucie i obserwowanie tych zewnętrznych planów, ponieważ wszystkie one mają do odegrania większą rolę w rozgrywaniu strategii gry wojennej, ale zdaj sobie sprawę, że większość ludzi byłaby poważnie zniechęcona, wiedząc o korupcji związanej nawet z tymi, którzy twierdzą, że są białymi kapeluszami – dobrymi facetami. Bądź roztropny, bądź ostrożny i nie ufaj tym, którzy na to nie zasłużyli. Bądź uważny i nie polegaj nadmiernie na tych grupach białych kapeluszy, które wyszkoliły popularnych mędrców do uporczywego szerzenia dezinformacji lojalnym odbiorcom publicznym w celu przyciągnięcia ich do siebie. Patrioci powinni wymagać więcej od liderów ruchów grupowych i domagać się, aby mówiono im prawdę, zmiast ustawicznie oszukiwać i szykanować dezinformacją, w zamian za wynagrodzenie za sponsoring lub umowy zawarte z pewnymi frakcjami.Oznacza to, że istoty ludzkie muszą być gotowe do poznania faktów i być gotowe do zaangażowania się w poszukiwanie prawdy o naszej rzeczywistości, która ma trudną historię z innego świata i może być wyjątkowo nieprzyjemna, kiedy się ją odkryje. Niemniej jednak, nie możemy wyewoluować z tego szatańskiego bałaganu, prowadzącego nas do współtworzenia piekielnych królestw poprzez utrwalanie puli kłamstw, utrzymując się we wspieraniu kontrolowanej narracji 3D, wypełnionej przerażającymi oszustwami mającymi na celu zniewolenie ludzkości. Więcej ludzi musi stanąć w obronie prawdy, żądając, aby ich przywódcy przestali kłamać i pozwalać ekspertom lub innym figurantom manipulować wieloma dobrodusznymi osobami, stale stosując finansowane taktyki dezinformacji. Nie aprobujemy celowej dezinformacji i kłamstw propagandowych, które są wykorzystywane do oszukiwania opinii publicznej w jakiejkolwiek formie.Wytyczne dotyczące kontaktu ze Szmaragdowym ZakonemStrażnicy ze Szmaragdowego Zakonu zainicjują oświecony kontakt z pełną miłości dobrocią, szacunkiem i poszanowaniem osobistej suwerenności, jednak będą oczekiwać w zamian tego samego. Opiekunowie będą wymagać od ciebie, abyś jako istota ludzka była gotowa do odpowiedzialności za siebie i włożenia osobistego wysiłku w uczenie się, rozwój i osobiste uzdrowienie. Sugeruje się pracę z procesem ekranowania 12D, testowaniem granic GSF i ślubowaniem jedności rano i przed snem, co pomaga dostroić pole energetyczne do częstotliwości chrystusowych Strażników. Kiedy ma miejsce oświecony kontakt, może on być bardzo subtelny, aby przetestować, co się wydarzy i twoje specyficzne reakcje na taki energetyczny kontakt.Na ogół początkowo nie będą dawać dowodu swojego kontaktu, ponieważ jak w każdej sytuacji, w której we wzajemnych relacjach wymagane jest zaufanie, przetestują twoją uczciwość w celu zbudowania godnej zaufania więzi w celu wymiany komunikacyjnej. Gdy ta więź jest obecna, można poprosić ich o pomoc w sposób, który biologicznie zregeneruje oryginalny szablon diamentowego słońca i pomoże odzyskać unikalne duchowe dziedzictwo. Jeśli fundamentalna częstotliwość jednostki gwałtownie spadnie, a kontrolę nad nią przejmą wyjątkowe negatywne zachowania - bez względu na przyczynę, więź komunikacyjna może zostać zerwana. Trzeba pamiętać, że poproszenie o to oświecone połączenie będzie wymagało pewnego wysiłku. Oznacza to, że przyspieszenie duchowe nastąpi szybko i twoje życie może nie pozostać takie samo, a zatem musisz rozważyć konsekwencje i dokonać mądrego wyboru.Powtórzę ponownie: zanim zdecydujesz się poprosić o pozytywny kontakt ze Strażnikiem, powinieneś mieć już opracowany codzienny osobisty proces ochrony za pomocą tarczy 12D Christosa, złożyć przysięgę Jedności i stosować testy graniczne GSF. Następnie, kiedy poczujesz się prowadzony, we właściwym czasie, przed snem postaraj się o trzymanie modlitewnej intencji połączenia ze Strażnikami Szmaragdowego Zakonu, którzy służą Kosmicznemu Prawu Suwerenności, w mocy i autorytecie Boga i Christosa. Przez około 21 dni przed snem ofiaruj modlitwę dobrej woli w służbie Bogu i poproś o kontakt ze Strażnikami Szmaragdowego Zakonu, służącymi Jedni w najbardziej autentyczny i serdeczny sposób, aby zaangażować się w osobiste uzdrowienie duchowe i służenie innym.W czwartym tygodniu przed snem dodaj następujące ćwiczenie. Upewnij się, że masz przy łóżku dziennik do pisania i długopis, aby uchwycić wrażenia i pomóc zapamiętać doświadczenia, gdy budzisz się rano. Śledź czas, w którym pracujesz z tym ćwiczeniem podczas snu i zwracaj uwagę na subtelne zmiany energii lub przejawy postrzegania zmysłowego w ciągu dnia.Przed snem włącz częstotliwość 12D i wyższą, i skup się uważnie na wewnętrznym pionowym kanale od kości ogonowej do podstawy czaszki, mając na celu wzmocnienie wewnętrznego rdzenia i uzyskanie pewności co do swojej bezpośredniej relacji z Bogiem. Teraz zaplanuj osobistą przestrzeń w służbie Kosmicznemu Suwerennemu Prawu Jedni, a następnie wykonaj błogosławieństwo GSF dla swojej świętej przestrzeni do snu w celu obcowania z Bogiem i kochającymi duchami prawdy Christosa.Skoncentruj się na sercu, poczuj i postaraj się zobaczyć, jak błękitna mgła tworzy idealną łzę akwamarynowego płomienia serca w twoim szmaragdowym kryształowym sercu. Teraz postaraj się stworzyć cały obwód orbitalny z łzą akwamarynowego prądu serca lub uruchomić płomień Amoraea. Zamierzaj uruchomić płomień akwamarynowego serca w kształcie łzy przez kanał orbity mikrokosmicznej, przepychając tę akwamarynową łzę z serca w dół do kości ogonowej. Następnie przeprowadź akwamarynowy płomień łzy od kości ogonowej i w górę kręgosłupa przez szczyt czaszki i w dół przedniego kanału, widząc, że przedni i tylny kanał są wypełnione pełnym obwodem prądu płomienia od akwamarynu do szmaragdu. Wydychając powietrze, zamierzaj wypchnąć akwamarynowo-szmaragdowy płomień poza szczyt twojej korony i do twojej 10. czakry Słonecznej Gwiazdy, która znajduje się około 15 cm nad twoją głową.Teraz zobacz, jak Słoneczna Gwiazda 10D wyświetla seledynowo-szmaragdowy płomień w poziomej sferze, która działa jak wodno-szmaragdowa platforma, na której można zainicjować pozytywny kontakt. Dla niektórych ta platforma Słonecznej Gwiazdy może również przy kontakcie z kolektywami Zakonu Ametystowego Rha Kristos, takimi jak Zakon Ametystowy Ramyanas, wyświetlać się lub przeobrażać w inne kolory, takie jak szafirowy diament lub odcienie liliowo-lawendowe.Teraz zechciej ujrzeć siebie w mniejszym fizycznym obrazie siedzącego na górze w tym obszarze platformy, z zamiarem przygotowania tej przestrzeni w celu zainicjowania wyższych częstotliwości, poprzez które zapewnisz pozytywny kontakt z Bogiem lub Strażnikami Szmaragdowego Zakonu. Ćwicz wyobrażanie sobie i widzenie swojego fizycznego Ja w przestrzeni tej platformy, którą stworzyłeś wewnątrz swojej słonecznej gwiazdy 10D i skup się na intencjach pełnej miłości dobroci, współczucia i połączenia z prawdziwą duchową rodziną.Sformułuj swoją prośbę, która będzie dla Ciebie osobista i znacząca. Jeśli nie czujesz się związany z terminem Strażnicy Szmaragdowego Zakonu, użyj terminu, który sprawi, że twoje serce poczuje się otwarte, kochające i ekspansywne. Na przykład możesz poprosić swoich Strażników Kryształowej Gwiazdy lub osobistego Chrystusa, aby się z tobą skontaktowali, wyrażając, że chciałbyś ich spotkać i poczuć energetyczny podpis swojej duchowej rodziny, gdy jest ona w najwyższym dostrojeniu, aby służyć twojemu boskiemu celowi.Kiedy już przygotowałeś fundament, ustanowiłeś przestrzeń, sformułuj jasną intencję, a następnie praktykuj widzenie siebie siedzącego na platformie, którą stworzyłeś do kontaktu, wtedy pojawią się subtelne formy kontaktu energetycznego. To, jakie formy przybiera oświecony kontakt, będzie się różnić u każdej osoby.Dzieje się to teraz - w tym roku rozpoczyna się nasza duchowa podróż w poszukiwaniu prawdy i wreszcie zaczynamy uzdrawiać się z tego, co przydarzyło się ludzkości.


Skupiając się na sercu, czując święte wewnętrzne małżeństwo, wyślij Bogu swoją wdzięczność. Wyślij swoją wdzięczność Chrystusowi. Prześlij swoją wdzięczność Chrystusowi Zofii.


Z wielką radością i szacunkiem jestem w domu w słonecznym świetle Christosa i Christosa-Sofii!


Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy emanują bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.


Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii.


Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!


Z kochającym sercem, Lisa