środa, 31 grudnia 2014

CZAS DECYZJI – PRYSZŁOŚĆ JEST TERAZ LM-12-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska


Ukochani mistrzowie, nigdy wcześniej nie mieliście takiej wspaniałej okazji do służenia ludzkości i Stwórcy. Znaleźliście się na rozdrożu procesu ewolucyjnego, ponieważ świat, który znaliście w przeszłości, powoli zanika. Każdy z was, jako boska iskra Stwórcy otrzymał do wykorzystania w dowolny, pożądany sposób wielki dar - skarbiec esencji Stwórcy. Każdy rozpoczął to wcielenie ze zgromadzoną w świętym sercu porcją diamentowych cząstek Światła (esencją Najwyższego Stwórcy) oraz z ich rezerwą ukrytą w czakrze podstawy – z atomem nasiennym świętego Ognia zwanego czasem Kundalini, przedstawianego w postaci zwiniętego węża. Zawsze mieliście dostęp do świętego Ognia skumulowanego w waszych sercach. Jednak musicie pamiętać, jak korzystać z klucza do królestwa, aby rozniecić i efektywnie używać tego źródła mocy Boskiego Światła. Kundalini lub wężowy Ogień to inna sprawa: żeby sięgnąć do tego potężnego zbiornika Boskiego Światła Stwórcy, musicie pozbyć się 51% wypaczonych energii, utworzonych w przeszłości. Chcąc uzyskać ten stan, musicie zharmonizować wzorce wibracyjne ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych do tego stopnia, żeby wasze podpisy energetyczne współbrzmiały z harmoniką środkowego czwartego wymiaru i powyżej niego.

Przebudzenie wyższej świadomości rozpoczyna się, gdy w czakrze podstawy zapala się ogień Kundalini, i zaczyna wędrować w górę wzdłuż kręgosłupa, przez eteryczny system czakr, uaktywniając tym samym siedem pieczęci wyższej świadomości. Budzi się rdzeń przedłużony (Medula Oblongata) / czakra wznosząca, która czasem bywa nazywana ustami Boga, a szyszynka zaczyna pulsować i pracować tak, jak była pierwotnie zaprojektowana do działania. To z kolei otwiera czakrę korony / lotos oświecenia na szczycie głowy, łącząc się tym sposobem z jaśniejącą kolumną Światła, która ostatecznie wiedzie do boskiego atomu nasiennego lub Obecności JAM JEST. Dokonanie tego połączenia odmienia cię na zawsze. W miarę umacniania twojego Ducha zaczynasz odzyskiwać wewnętrzne mistrzostwo oraz boskie dary swojego boskiego dziedzictwa.

Dla ciebie i innych pracowników Światła nadszedł czas, aby zrozumieć, gdzie pasujesz do tego wielkiego kosmicznego epizodu w rozwoju. Nadszedł ten okres, na który przygotowywano cię w tym i wielu minionych wcieleniach. Ty, dochowujący wiary, który dążyłeś do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa, tak że możesz służyć światu swoim Światłem, jesteś teraz bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Teraz jest czas, aby oświadczyć: „Postaram się być odważnym heroldem Światła, aby przyciągać i emitować maksymalną ilość Światła Stwórcy w świat, do ludzkości i całego Stworzenia”.

Kiedy zaczynasz odblokowywać pakiety Światła mądrości i twojej historii, zapisane na poziomach wyższych wymiarów twojego świętego Umysłu, w mózgu otwierają się nowe ścieżki. Stare ścieżki i bolesne wspomnienia twojej przeszłości związanej z trzecim i czwartym wymiarem zaczynają zanikać i okazuje się, że coraz trudniej jest ci zapamiętać niepowodzenia oraz cierpienia związane z twoimi wcześniejszymi wcieleniami. Czyż nie powiedziałem ci, że uzdrawiasz przeszłość, gdy głębiej wchodzisz w przyszłość? Będziesz pamiętać, kim jesteś, i będziesz pamiętać swoją historię, lecz tylko wydarzenia pozytywne oraz harmonijne.

Jako istota oświecona, zaczynasz budować pomost świadomości z powrotem do wyższych królestw tego podwszechświata. W starożytnych naukach ezoterycznych nazywano to Antakarana, a obecnie - tęczowy most. Aby powrócić do mistrzostwa trzeba nauczyć się korzystać z trzech aspektów swojej natury mentalnej: z mózgu – umysłu – duszy. Należy również usunąć zakłócenia z umysłupodświadomości, by działał bez zakłóceń i dostroić umysł świadomy do jaźni Duszy tak, żeby mądrość duszy i wyższa Jaźń mogły zacząć przepływać przez wszystkie cztery niższe ciała. Pamiętaj, że każdy atom i wszystkie fizyczne istoty mają świadomość i muszą doświadczyć oświecenia oraz dostosować się do wyższych wzorców częstotliwości. Pochodzisz z Boskiej Esencji. Jesteś iskrą / fragmentem Najwyższego Stwórcy. Posiadasz ukryte moce, które musisz ożywić. W każdym człowieku tkwi wielka potrzeba odświeżenia duchowej pamięci i rozwinięcia mocy mistrza Światła.

Antakarana składa się z pobocznych dopływów lub strumieni Światła, które ostatecznie wzmocni i powiększy połączenie pomiędzy wieloma postaciami wyższej Jaźni i boskim atomem nasiennym. Te strumienie Światła mają świadomość i zawarta w nich jest inteligencja licznych poziomów Jaźni, które rezydują w wyższych sferach. Jak już mówiłem, twój umysł podświadomy otwiera się na na mądrość umysłu superświadomego, który kryje w sobie tajemnice tego podwszechświata.

Jesteś w końcowym stadium najbardziej niezwykłego eksperymentu doskonalenia i scalania Ducha z materią w najwyższej formie. Ego, wola fizycznej osobowości, musi połączyć się z wolą Ducha w jedną stopioną jednostkę świadomości. Aby ewoluować / wznieść się na kolejny, wyższy poziom częstotliwości świadomości, kiedy przemierzasz poziomy dwoistości, musisz postarać się pewnie stać pośrodku ścieżki Światła i cienia. Niezwykle ważne jest, aby uzyskać dostęp do atomu nasiennego nadziei, inspiracji i intuicji, które są zmagazynowane w świętym Umyśle i świętym Sercu. W miarę usuwania oparów negatywizmów z ciała eterycznego, umysłu i ciała emocjonalnego, stopniowo te cenne atomy nasienne zaczynają pulsować i uwalniać silne kosmiczne cnoty, talenty i mądrość - tam przechowywane. Musisz postarać się odłączyć od splendoru świata materialnego i od restrykcyjnych sił materii.

Dusza zawsze poszukuje jedności. Kiedy stopniowo scalasz liczne aspekty swojej istoty u wejścia do piątego wymiaru, zakotwiczając się mocno w subtelniejszych poziomach środowiska trzeciego i czwartego wymiaru, uczysz się być praktykiem mistyki. Jesteś na dobrej drodze do poskromienia ludzkiego umysłu intelektualnego w celu uzyskania dostępu i używania intuicyjnego umysłu wyższego. Życie wewnętrzne pana siebie jest wieczne i opanowane przez mentalne stany świadomości. Emocje, myśli i działania są filtrowane przez mentalne umiejętności duszy. W rezultacie iluzja ustępuje przed intuicją, wskutek czego stopniowo staje się dostępna wyższa częstotliwość wiedzy. Wabik świata materialnego będzie powoli zanikać, ponieważ ego traci swoje dominanty, a osobowość znajduje się pod wpływem duszy. Kiedy urzeczywistnicie swoje mistrzostwo, nauczycie się sprawnie funkcjonować w połączonych polach dynamiki, siły fizycznej i energii kosmicznej.

Ziemia i ziemianie stoją u progu największego przebudzenia i największej transformacji od momentu upadku ludzkiej świadomości do niższych sfer gęstości. Kiedy planeta i ludzkość dokonują przygotowań do następnego wielkiego skoku w ewolucji i poszerzeniu świadomości, wszystko zostaje wstrząśnięte na najgłębszym poziomie istnienia. Sięgając po wyższe oświecenie, bardziej zgłębiacie istotę swojej przeszłości. Sięgając do komórek pamięci kosmicznej przeszłości i uświadamiając sobie swoje królewskie dziedzictwo, przypominacie sobie też, jak to było, kiedy w zamierzchłej przeszłości rzeczywistość i świat raz po raz zdawały się wywracać do góry nogami. Wszystko, dotąd znajome, szybko ulegało jakimś zmianom lub było zmiatane z powierzchni: za sprawą wojen między narodami i / lub rasami czy też przez katastrofy ekologiczne za sprawą żywiołów natury - ognia, wody, powietrza / wiatru oraz ruchów skorupy ziemskiej.

Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślałem, „Matka Ojciec Bóg nie karze”. Jednak kiedy uniwersalny wzorzec przemian staje się jeszcze silniejszy, a pęd wieków przyspiesza, wszystko, co nie bazuje na prawdzie, harmonii i pokojowym współistnieniu, zostaje dogłębnie wstrząśnięte. Wiele szlachetnych dusz, które nie są gotowe na ukończenie koła reinkarnacji i karmy, jest przenoszonych do wyższych królestw w celu przygotowania do uaktualnień świadomości, ponieważ szykują się na się nowy i lepszy cykl doświadczania materialnych / fizycznych światów wyrazu. Wymiary - mocno niezrównoważony trzeci i niższy czwarty - stopniowo powracają do oryginalnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Za to starożytny, wynaturzony projekt / eksperyment związany ze współtworzeniem dobiega końca i nigdy nie będzie powtórzony. Ze względu na to, co osiągnęliście wy – szafarze Światłości - z pewnością żadna grupa Dusz nigdy nie doświadczy tak głębokiego poziomu cierpienia, strachu, negatywizmów i niedostatku, jakich doświadczył każdy z was, żyjąc w tym podwszechświecie, a zwłaszcza na planecie Ziemia.

Na przełomie XIX i XX wieku piękni, oddani służebnicy Stwórcy i naszego Boga Ojca Matki z wielkiego królestwa dewów i żywiołaków otrzymali kolejne nowe dyrektywy – instrukcje, aby tchnąć w Ziemię przyspieszenie żywiołów życia: kosmiczny ogień, diamentowe cząstki Światła Stwórcy - energię siły życiowej całego stworzenia; żywioł powietrza - święty oddech naszego Boga Ojca Matki; oczyszczający i utrzymujący życie żywioł wody - podstawę życia na poziomie materialnym - oraz żywioł Ziemi. Wasza matka Ziemia zrzuca większą gęstość i uwalnia dotkliwe nawarstwienia myślokształtów z wnętrza swego ciała fizycznego a wszystkie rejony globu doświadczają zmiennych warunków pogodowych i przesunięć mas lądowych. Żywioły nie są waszymi wrogami, są boskimi darami Stwórcy, jednak ludzkość zbyt długo nadużywała Ziemi i wykorzystywała ją oraz siebie nawzajem. Przyszedł czas, abyście wszyscy, jako istoty czujące, wzięli pełną odpowiedzialność za swoje wytwory. Każda dusza na Ziemi doświadcza złych lub dobrych skutków swoich działań.

Szybko staje się widoczne, które obszary planety potrzebują oczyszczenia i zharmonizowania, jednak nie chcemy zaszczepiać strachu w świadomości zbiorowej. W rzeczywistości chcemy go rozwiać i staramy się zapewnić, że każdy sam zadecyduje, czy jako mistrz urzeczywistniony przeniesie się do nowego otoczenia, gdzie panuje wyższa świadomość, czy też jego wypaczone wzorce energii przyciągną kataklizmy i chaos do jego otoczenia. Moim głównym celem jest pomóc wam zrozumieć, co was czeka w najbliższych krytycznych latach transformacji ludzkości i Ziemi. Decyzje, jakie teraz podejmujesz. oraz energie, które z siebie wypromieniowujesz, tworzą pole aury, w którym istniejesz, i to przesądzi o twojej przyszłej rzeczywistości, a także o sposobie, w jaki przeżyjesz te przełomowe lata przejściowe. To jest czas, aby zdecydować, czy pójdziesz do przodu po spirali wzniesienia, przyjmując dar oświecenia (co dałoby ci doskonałą okazję do przejścia przez drzwi życia, w przyszłość, z pełną świadomością i wiedzą, kim i czym jesteś) albo czy będziesz musiał doświadczać procesu fizycznej śmierci, przechodząc zgodnie ze starym prawem życia i śmierci działającym w królestwie trzeciego i czwartego wymiaru.

Od zejścia do świata materii duchowa Jaźń boryka się z bytowaniem w fizycznej powłoce, grając w grę dualizmu i oddzielenia. Teraz jest czas, aby zebrać te różnorakie aspekty siebie i na powrót je zharmonizować, tak żeby można było funkcjonować w stanie raz jeszcze zjednoczonej świadomości. Aura i emanacja będzie pałać jaśniej, dalej i szerzej w miarę przyswajania coraz liczniejszych aspektów boskiego atomu nasiennego - aspektu boskiej Jaźni, który znajduje się w najwyższych wymiarach istnienia, punkcie początkowym refrakcji, samoświadomości istoty Światła tego podwszechświata. Czy to nie cudowne mieć stałego towarzysza, który cię prowadzi, inspiruje, żywi, a nawet chroni? Czy to nie jest niesamowite, że tak wiele rodzin dusz spotyka się, aby dzielić się wyższymi prawdami, talentami i doświadczeniami, które łączą się ze sobą, tworząc potężne, spójne myślokształty miłości, dobroci i umocnienia? Ci z was, którzy wiernie pozostają na kursie pobierania niezwykłych nowych idei kosmicznej mądrości, są wspierani na wiele sposobów, a zapory obfitości otwierają się coraz szerzej. Wasze najwyższe wizje zaczynają się przejawiać, kiedy współbrzmią z najwyższym dobrem wszystkich. Natchnione myśli i świeże, twórcze pomysły zalewają umysły tych, którzy mają możliwość przyciągania owych subtelnych pojęć, a następnie urzeczywistniania ich w formie materialnej dla dobra całej ludzkości.

Może niewielu z was zdaje sobie z tego sprawę, lecz cudowna nowa wizja wspaniałej przyszłości dla ludzkości oraz Ziemi nabiera kształtu i jest wzmacniana z chwili na chwilę. W miarę jak coraz liczniej wycofujecie się z myślokształtów starych, ograniczających wzorców myślowych, te stopniowo ulegają rozpuszczeniu i tracą znaczenie. Kiedy pozwalacie, aby wyłoniły się przymioty boskiej Jaźni i subtelne energie Ducha, to one zaczynają przewodzić waszemu życiu, Ścieżka ulega wyczyszczeniu, a wy możecie zacząć odbierać i przyswajać pełne spektrum widma dwunastu promieni przechowywanych w diamentowej boskiej komórce rdzennej.

Wielu służebników Światłości i Dusz z gwiezdnego zasiewu zdaje sobie sprawę, że teraz jest ich najważniejsze wcielenie ze wszystkich, jakich kiedykolwiek doświadczyli na planecie Ziemia. Ponadto, dla wielu mądrych, zaawansowanych Dusz, które przybyły na Ziemię, aby otworzyć Ścieżki wznoszenia i wskazywać drogę, jest to ostatnia inkarnacja, jakiej doświadczą w gęstości czterech niższych wymiarów materialnej płaszczyzny świadomości. Do naszych dzielnych i odważnych wojowników Światła mówimy: „Dobra robota.”

Moi kochani mistrzowie Światła, to nie jest czas dla ludzi o słabych nerwach, lecz czas, aby zaprzestać amatorskiej duchowości. Wielu z was tylko połowicznie starało się przebudzić duszę i wiedzę wyższej Jaźni. Już pora nastawić swoje serca na bardziej żarliwe pragnienie wewnętrznego mistrzostwa i przeistoczenia w duchowego poszukiwacza zamiast być poszukiwaczem przyjemności. Wciąż są wam objawiane tajemnice, jak przejść przez te dramatyczne zmiany i chaotyczne czasy transformacji. Jeśli chcecie podczas tych burzliwych lat skutecznie płynąć z falą zmian, musicie się przyłożyć i starać się bardziej aktywnie stosować dostępne metody. To jest czas UWALNIANIA OD STARYCH SPOSOBÓW DZIAŁANIA NA RZECZ NOWYCH. Kiedy wysublimowane promienie Światła Najwyższego Stwórcy rzucają swój blask po sam skraj przejawionego stworzenia tego podwszechświata, rozpędu nabiera poprawianie i doskonalenie wszystkich aspektów / iskier Boskiej świadomości, jak również każdego poziomu wszystkich wymiarów.

Kochani, widzimy, że Światło rozszerza się i umacnia w wielu miejscach na całym świecie. Widzimy także wasz narastający blask i pozytywny wpływ na większe ożywienie niż kiedykolwiek wcześniej. W rosnącym chaosie i strachu rozprzestrzeniającym się po całej planecie trzeba wciąż koncentrować się w sercu i skupiać na duszy. Teraz połączyliśmy siły, i zawsze jesteśmy oraz będziemy niepokonani w wypełnianiu Boskich poleceń naszego Boga Ojca Matki. Wieczna miłość, ochrona i błogosławieństwo należą do was teraz i zawsze.

JAM JEST archanioł Michał

piątek, 26 grudnia 2014

KONSUBSTANCJALNOŚĆ ISTOT Lisa Renee 11 listopad 2014 (cz II)

Studium kodeksu moralnego

Natomiast budujące i bardzo potrzebne jest studiowanie kodeksu moralnego, przekazywanie duchowych prawd i życie zgodnie z duchową etyką. Wiele nadużyć może przejść niezauważonych z powodu wypaczonego sposobu myślenia zaprogramowanego w trzeciowymiarowej rzeczywistości narcystycznego społeczeństwa. Kontrolowanie zachowań jest naszym osobistym obowiązkiem i nie ma znaczenia, jaki wzorzec zaawansowania świadomości ktoś posiada. Jeśli część naszych ran ego nie została wyczyszczona i uzdrowiona, wciąż będziemy zainfekowani i te rany zostaną wykorzystane przeciwko nam. To staje się jeszcze ważniejsze, kiedy duchowa inteligencja Światła, świadomość chrystusowa przekazuje silniejszą duchową moc i duchowe zasoby. Im więcej duchowej i świadomej mocy ucieleśniamy, tym więcej odpowiedzialności ponosimy za bycie istotami etycznymi, moralnymi, przejrzystymi, uczciwymi i postępującymi zgodnie z pierwotną intencją oraz upoważnieniem do boskiej służby oraz służby dla innych.

Zadanie polega na tym, aby każdego dnia dawać od siebie wszystko, co w naszej mocy. Kiedy żyjemy na poziomie serca, codziennie zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby usłużyć Bogu i innym? Nie musimy mieć wszystkich rozwiązań. Celem światowego humanizmu, służenia filozofii humanitarnej - takich jak prawo jedności - jest usunąć ego z pozycji zarządcy. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy poddawani procesowi popadania w tworzenie czarnego umysłu i jeszcze czarniejszego serca. Musimy zwracać uwagę na etykę bazującą na chrześcijaństwie, jednak bez tych wszystkich dogmatów, sztywności umysłowej, osądzającego ego, które są zawarte w zorganizowanej religii. Jednak to właśnie w tej przestrzeni nasze mentalne i behawioralne wytyczne są naprawdę wyjaśniane. Co zrobiłby chrześcijanin żyjący zgodnie z zasadami chrystusowymi? Jak myśli i zachowuje się humanitarysta? Jakie w danym momencie mam obowiązki, aby pozostać wiernym swojemu sercu, żyć etycznie i w harmonii z życiem?

Takie etyczne myślenie i cnotliwe zachowanie będzie cię ostatecznie chronić

Nie mogę wystarczająco dobitnie podkreślić znaczenia kultywowania etyki i cnót jako form duchowej mocy ochronnej w tym czasie na Ziemi. Brak etyki, nierzetelność i niemoralne zachowania u poważnie zranionych ludzi, którzy mają głodne mocy ego, wydają się być ziejącą dziurą w wielu duchowych naukach mających liczne luki z powodu ukrytych tajemnic. Sztywne umysły i serca takich ludzi są czarne od przewinień. Takie czarne serca lub czarne kwitnienia są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję z NAA, która używa kontroli umysłu, aby robić z ludzi bezmyślne służalcze roboty. Czarny umysł negatywnego ego niszczy wszystko na swojej drodze.

Ci z nas, którzy są powołani do tej wiedzy, zostali tu zawezwani, aby wesprzeć chrystusową misję na Ziemi. Zostało nam powierzone zadanie, abyśmy poszerzyli zdolność postrzegania i abyśmy się nauczyli, jak pomóc przywrócić na planecie ludzką i chrystusową świadomość, umożliwiając ciału posiadanie struktury typu open source, w którym mieszka Duch Chrystusowy.

Wybawieniem jest miłujące serce

Czy to oznacza, że organizacje religijne lub inni, którzy są nieświadomi tej sztucznej inteligencji i technologii obcych – wszyscy reprezentują ciemne kwitnienie z czarnymi sercami? Czy wszystkie wzniesienia do piątego wymiaru przestrzeni astralnej to przejawy ciemnego kwitnienia? Nie, oczywiście że nie. Jednak wyzwanie polega na tym, aby w sercu wiedzieć, że czyni się wszystko, co najlepsze i spędza się czas rozwijając osobiste miłujące relacje z Bogiem i ze sobą? Kiedy mamy świadomość siebie, rozwijamy sumienie, które mówi nam bardzo wyraźnie, co powinno być osobistą duchową etyką. To nie opiera się na strachu, poczuciu wstydu czy winy, lecz oznacza bycie osobą prawdziwie humanitarną, troszczącą się o dobro planety i ludzi. Jeśli dostajemy do miłującej świadomości otwartego serca narzędzia do regeneracji ciała i do naprawienia DNA przez akty oczyszczenia i miłości, to jest jasne, że ponosimy głęboką moralną odpowiedzialność za siebie i planetę. Nie możemy zapominać o tym ani o roli serca, kiedy może nam się przydarzyć odczucie grozy lub terroru psychicznego, gdy jesteśmy narażeni na atak NAA. Nie możemy poddać się tyranii, manipulacji i grze strachu.

Czysta miłość przebija wszystko, kropka. Kiedy ktoś otrzymuje więcej informacji, gdy odzyskuje świadomość i inteligencję, już nie może utracić kochającego, czułego i otwartego serca. Nasze czyste i przepełnione miłością serca są naszym jedynym ratunkiem.

Ludzki mózg

Funkcje fizjologiczne mózgu są wykonywane przez złożone zestawy wzorców elektrycznych i procesów neuro-chemicznych, dokonywanych za pomocą różnych sygnałów impulsowych. Niektóre z tych impulsów mogą być sygnałami dla mózgu pochodzącymi od częstotliwości sił środowiskowych i zewnętrznych, lub sygnały mózgu mogą zostać wytworzone przez własne częstotliwości myśli. Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że stan częstotliwości własnej mózgu jest tym, co zmienia i przesuwa własny stan świadomości. Gdy medytujemy i uspokajamy umysł, zmieniamy częstotliwości mózgu i możemy zmienić częstotliwości w całym ciele.

Ludzki mózg składa się z neuronów, komórek glejowych (które otaczają i chronią neurony) i naczyń krwionośnych. Kora mózgowa jest prawie symetrycznie podzielona na dwie półkule: lewą (męską) i prawą (żeńską), które są lustrzanymi odbiciami siebie. Obie półkule są połączone przez ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu – corpus callosum) dużą wiązką nerwów na szczycie. Ukrytym zadaniem czakry korony jest aktywacja ciała modzelowatego, połączenie lewej i prawej półkuli mózgu w jedną zunifikowaną funkcję sygnalizacyjną - neurologiczną i synaptyczną. Kiedy mózg jest zjednoczony pod względem wibracyjnego wzorca myślowego (żeńskie uczucia kreatywne łączą się z męskimi rozumowymi dla równowagi myśli), w mózgu zaczyna się łączyć energia prawej strony (męskiej) i lewej (żeńskiej) całego ciała. Ten proces neurologicznego jednoczenia / unifikacji mózgu, powoduje, że w umyśle i świadomości zaczyna zachodzić równoważenie cech męskich i żeńskich. Ta aktywacja wyższej inteligencji jest procesem, który łączy wszystkie warstwy złożonej matrycy ludzkiego ciała poprzez zjednoczoną świadomość płci męskiej i żeńskiej. Gdy mężczyzna i kobieta są w nas zunifikowani, jesteśmy w stanie połączyć się ze świadomością oraz komunikować z poziomem inteligencji nieznanej nauce.

Neurony to podstawowe elementy układu nerwowego. W ludzkim mózgu istnieje około stu miliardów neuronów połączonych za pomocą ponad stu trylionów synaps. Neurony są zasadniczo elektryczne, włączają i wyłączają przełączniki, które działają w sposób podobny do małych tranzystorków znajdujących się w komputerowych układach scalonych. Informacje są przekazywane pomiędzy neuronami przez chemiczne synapsy, które uwalniają neuroprzekaźniki, które działają na inne neurony. Większość neuronów jest przyłączona za pomocą synaps do kilku tysięcy innych neuronów, wytwarzając w mózgu obwody elektryczne umożliwiające nawiązywanie połączeń z szeregiem sieci neuronów.Te sygnały pomiędzy neuronami pojawiają się za pośrednictwem synaps lub wyspecjalizowanych połączeń z innymi komórkami. Neurony można łączyć ze sobą w celu utworzenia sieci neuronowych. Kluczem do funkcji nerwowych w centralnym układzie nerwowym jest sposób sygnalizacji synaptycznej, która jest po części elektryczna a po części chemiczna. Kiedy sygnalizacja synaptyczna zostaje przerwana za sprawą toksycznych częstotliwości elektrycznych (jak kontrola umysłu z pomocą technologii o niskiej pulsacji EMF czy szkodliwego promieniowania) lub poprzez wprowadzenie do wnętrza toksycznych substancji chemicznych (t. j. rtęci i aluminium ze szczepionek czy chemitrails) synapsy nie będą sygnalizować. Kiedy synapsy przestaną działać i / lub są zatrute, neuron w końcu umiera. Gdy umierają neurony, u ludzi pojawiają się choroby motoryczne i mózgowe takie jak choroba Alzheimera i ALS (http://www.padaczka-epilepsja.pl/als/ ). Czy kiedykolwiek po szczepionce przydarzył ci się ból głowy? To było odczucie ze strony układu immunologicznego, który starał się wstrzymać wchłanianie substancji chemicznych przez neurony mózgowe.

Zmienianie synaps

Neuroplastyczność, znana również jako plastyczność mózgu (elastyczność), jest określeniem ogólnym, które obejmuje zarówno synaptyczną elastyczność (połączenia neuronów) i niesynaptyczną elastyczność (modyfikacja potencjału czynnościowego) dla wzmocnienia lub zmiany sygnalizacji synaptycznej neuronów. Plastyczność lub elastyczność mózgu wpływa na siłę i działanie połączeń oraz szlaków nerwowych. Synaptyczna elastyczność odgrywa dużą rolę w zdolności danej osoby do aktywowania wyższych funkcji uczenia się i dostępu do funkcji pamięci w mózgu.

To odnosi się także do modyfikacji w szlakach nerwowych i synapsach. Chodzi o zmiany w zachowaniu człowieka, środowiska, procesów nerwowych, myślenia, emocji a także przekształceń wynikających z przeobrażeń w świadomości. Znaczące zmiany w myśleniu i reagowaniu na różnego rodzaju bodźce mogą głęboko przemienić wzorzec aktywacji neuronów w odpowiedzi na sposób, w jaki osoba postrzega i doświadcza rzeczywistość.

To oznacza, że nasze bezpośrednie doświadczenia zmieniają strukturę mózgu zarówno fizycznie (anatomia) jak i pod względem organizacji funkcjonalnej ( fizjologia).

Mózg może i dokonuje zmian czy wzmocnień w odpowiedzi na różne poziomy, jakie wybieramy do postrzegania i myślenia o naszych doświadczeniach oraz innych rodzajach percepcji. Jeśli będziemy rozwijać mentalną sztywność, doprowadzi to do stwardnienia naszych serc i staniemy się wyjątkowo mało elastyczni pod względem mentalnym, zwłaszcza gdy się starzejemy. Struktura naszego mózgu może zostać zmodyfikowana przez to, na czym skupiamy uwagę i to, co wybieramy jako priorytety (podnosząc ich wartość).

Tak więc, nasz mózg uczy się przez doświadczanie i jest w pełni zdolny do ponownego programowania, samodzielnie włączając synapsy i zwiększając aktywność neuronalną - zwiększanie elastyczności mózgu rozwija nas umysłowo.

Ćwiczenie i otwieranie umysłu

Posiadanie otwartego umysłu oznacza bycie chłonnym na nowe pomysły, wiedzę i umiejętność dostosowywania się do zmian. Otwartość umysłowa odnosi się również do sposobu, w jaki ludzie zbliżają się do poglądów i wiedzy innych. Kiedy jesteśmy umysłowo otwarci, wiemy że inni powinni mieć prawo do wyrażania swoich poglądów, i że wartość wiedzy innych powinna być uznawana. Kiedy nie czujemy się zagrożeni ani nie obawiamy się punktu widzenia innych, nasze ciało i mózg pozostają otwarte, chłonne i zrelaksowane. Staramy się o dialog i o utrzymanie wolnego społeczeństwa informacyjnego, które dzieli się wiedzą w celach humanitarnych. Celem jest pozostawanie mentalnie otwartym i elastycznym z empatycznym, miłującym i współczującym sercem, oraz umożliwianie innym ludziom wypowiadanie się - bez podżegania i tolerowania przemocy. Oto kilka wskazówek na utrzymanie elastycznego i otwartego umysłu, ważnych, aby zachować otwarte serce. Pamiętaj, że otwarty umysł równa się otwartemu sercu.

Modlitwa i medytacja

Modlitwa i medytacja podłącza nas do wyższej inteligencji i ma pozytywny wpływ na uspokojenie umysłu. Modlitwa skupia się na pozytywnych emocjach takich jak miłość, wdzięczność i współczucie, które pozwalają na przejawianie się dobra w życiu naszym i tych, za których się modlimy. Medytacja zmniejsza niepokój, stres i depresję pomagając odnaleźć oraz odnaleźć stan spokoju. Bycie świadomym usprawnia elastyczność mentalną, elastyczność mózgu i utrzymuje neurony mózgu aktywne. Duchowe koncentrowanie się na pokoju, modlitwie i kontemplacji Boga / wszechświata pomaga utrzymać zaufanie do życia, wiary i relaksuje każdą część ciała.

Wdzięczność

Utrzymywanie i umacnianie pozytywnych rzeczy, które dzieją się teraz. Odczuwanie i wyrażanie wdzięczności dla ludzi, rzeczy i doświadczeń, które są pozytywne lub mają podłączenie (srebrną linkę) do wyższego nauczania. Wzmacnianie własnego zaangażowania poprzez wyrażanie miłości, dobroci, wdzięczności i zachowywanie się tak etycznie, jak zachowałby się Chrystus.

Lepsze zrozumienie innych ludzi

Może być pomocne, kiedy słucha się wypowiedzi osób, których światopogląd różni się od naszego – czasem ktoś może podważyć lub zaburzyć nasz sposób myślenia. Istnieje ogromna gama języków, kultur, i systemów wierzeń, które definiują różne punkty widzenia na Ziemi. Kiedy ktoś jest w stanie zrozumieć innych ludzi patrząc z ich perspektywy, wykazuje się większą empatią od nich. Może zrozumieć ich sposób odczuwania. To pomaga wyrażać współczucie dla ludzi, a nie grupować ich w statystykach, krajach, religiach czy jakimś innym systemie klasyfikacji. Kiedy klasyfikujemy ludzi, zaczynamy się oddzielać od faktu, że to są istoty ludzkie, nasi bracia i siostry, którzy mają prawo do spokojnego życia na tej Ziemi.

Uczenie się czegoś nowego

Studiowanie, jak badać własne wzory uczenia się, dając sobie czas i przestrzeń na refleksję. Zauważanie stałego bombardowania przez zewnętrzne formy odwracania uwagi. Twórcze umysły mogą potrzebować izolacji od wzorów podawanych przez społeczeństwo i odkrywania odpowiedzi w najbardziej nieprzewidywalnych miejscach. Lub w ciszy medytacji. Nie należy się bać nauki czegoś nowego, co wymaga koncentracji czy głębszego poznania własnej świadomości. Trzeba ciągle być na bieżąco i na jawie, w gotowości, aby widzieć, co dzieje się wokół. Trzeba się interesować wyższym sposobem uczenia się poszerzania własnego umysłu i świadomości.

Ufanie sobie

Należy pamiętać, że słaba samoocena i brak zaufania do własnych umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów, może zamknąć umysł i utwardzić serce. Nie można czuć onieśmielenia przed wiedzą i kompetencją innych ludzi, którzy krytykują i spychają w dół. Należy wiedzieć, że każdy jest istotą godną, cenną i kochaną, trzeba stać twardo, budując podstawy poczucia własnej wartości i skuteczności, wiedząc że można na sobie polegać, jeśli nadejdą trudniejsze czasy. Większość obaw, które rozpatrujemy, nigdy się nie ziści. Jeśli skupimy się na budowaniu właściwych relacji i zaakceptujemy oraz pokochamy siebie, zbudujemy zaufanie i wiarę w siebie. Budowanie zaufania do siebie i budowanie wiary w Boga to są dwie relacje, jakich naprawdę potrzebujemy! Wszystko inne ułoży się za sprawą tych dwóch relacji i poddaniu się ego.

Wybaczenie

Najkorzystniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla siebie jest wybaczenie drugiej osobie czy okolicznościom. Kiedy wybacza się innym ich występki, uwalnia się od zaangażowania i więzi, które powodują przejawianie się bolesnych wzorców takich jak osądzanie, uraz czy gniew. Kiedy ktoś jest zły, wyraża bardzo destrukcyjną emocję zwiększającą niepokój, szkodzi mózgowi i zamyka serce. Wybaczenie sobie bycie zagniewanym to najważniejsze działanie, jakie trzeba podjąć w oczyszczaniu więzi sabotujących siebie w związku z byciem ofiarą. Znaczenie przebaczenia można wytłumaczyć jako przeniesienie do obecnego stanu zastępując nim rozwodzenie się nad bolesną i raniącą przeszłością. Jest to niezwykle korzystne dla osiągnięcia stanów otwartego umysłu i swobodniejszego myślenia, aby przejść do przodu.

Świadomość równowagi

Trzeba wiedzieć, że każdy jest wielowymiarową istotą duchową posiadającą ciało, umysł, emocje i ducha. Jakie obszary twojej wielowymiarowej istoty potrzebują większej uwagi? Utrzymanie otwartego umysłu wymaga, aby stale poszerzać świadomość siebie, a także wciąż rozwijać nowe zainteresowania i pozostawać otwartym na nowe działania i pomysły. Lecz są chwile, kiedy potrzeba relaksu - w takiej sytuacji warto przejść do mentalnego wyciszenia. Tak więc jako osoba zrównoważona i zdrowa musisz starać się umiejętnie przenosić ze stanu wypoczynku i aktywności, oraz na odwrót, w celu uzyskania pozytywnych wyników obu.

Proponowane zalecenia dla suwerenności mózgu i układu nerwowego

* Otwórz swoją ochronną dwunastowymiarową tarczę.
* Ustabilizuj się wewnętrznie i otwórz pole wirowe, jeśli to praktykujesz. Możesz wezwać kryształowych gwiezdnych strażników lub istoty stróżujące sprzymierzone z twoim boskim celem.
* Gdy uważasz, że tarcza i twoje wnętrze jest ustabilizowane w zadowalającym stopniu, mów do swojego ciała, mózgu i układu nerwowego te słowa:
* „Moje ciało, mówię do ciebie jako inteligencja i mówię do ciebie z miłością. Jestem odpowiedzialna za naszą bosko suwerenną wolność i nic temu nie zagraża. Będę dbać o ciebie z całego serca!” Poświęć chwilę, aby poczuć, jak to połączenie ożywa. Następnie mów dalej: „Teraz polecam mojemu mózgowi i centralnemu układowi nerwowemu:
* Akceptuję tylko wiadomości które są zgodne z prawdą i są zintegrowane z moją najwyższą świadomością w Chrystusie.
* Akceptuję tylko wiadomości, które wspierają moje wyższe dobro i Boski plan w Boskiej suwerennej wolności.
* Zezwalam, aby mojej boskiej Jaźni służyło tylko to, co wspiera moje najwyższe dobro i Boski suwerenny cel.
* Teraz usuwam wszystkie wiadomości, które nie są zintegrowane lub są szkodliwą sztuczną inteligencją.
* Wszelkie niezgodne ze mną, natrętne lub sztuczne wiadomości, skrypty lub zakazane impulsy są usuwane teraz.
* Ponieważ Jam Jest suwerenną i wolną istotą boską, to ja zarządzam całym moim sercem, umysłem i mocą, by służyć mojej boskiej Jaźni.
* Moje ukochane ciało, dziękuję ci i tak jest. Zamykam i zakańczam moje połączenie z miłością i wdzięcznością. Dziękuję!”

Proszę, weź tylko to, co jest przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję ci za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym prawem w akcji. Jestem bogiem, niezależnym, wolnym!

Do następnego spotkania pozostań na jasnej ścieżce serca twojego chrystusowego awatara. Kochaj siebie i innych.


Z miłującym sercem, Lisa

poniedziałek, 22 grudnia 2014

ENERGIE ZNAKÓW ZODIAKU NA 2015 ROK

BARAN: Pozorna niestabilność sytuacji materialnej czy emocjonalnej lub stanu zdrowia wynika z Twojej niechęci do uporania się z tym. Przestań zamiatać problemy pod dywan, nie uciekaj od zadań, nie oddawaj decyzji innym ani nie porzucaj marzeń. Wszystko jest w Tobie. Pojawia się również przestroga, aby nie inwestować w niepewne interesy, nie uprawiać hazardu. Zachowaj ostrożność podczas podróży. Anielska porada: Odzyskaj swoją moc, użyj intencji, poproś o anielskie wsparcie i zacznij manifestować wszystko, czego pragniesz. Kluczem do zmiany sytuacji i sukcesów jest wiara i pozytywne afirmacje.

BYK: Mogą pojawiać się drobne lęki i niepewność, lecz dasz sobie z nimi radę. Zahamowania i kompleksy psychiczne nie będą miały szans, kiedy Ty tego zechcesz. Ty również musisz wziąć byka za rogi i zacząć pracować nad sobą mentalnie. Masz ku temu potencjał. Masz bowiem możliwość napisania scenariusza swego życia zgodnie z najgłębszymi pragnieniami. Po prostu postaraj się wyraźnie określić priorytety, a następnie poczuć, że jesteś gotowa i zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, one zaczną się przejawiać w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

BLIŹNIĘTA: Może się okazać, że źle się czujesz w swoim domu, lub tam gdzie mieszkasz. Coś może kazać Ci wyruszyć w świat. A może źle się poczujesz w swojej skórze? Pamiętaj, że nie jesteś pojawiającymi się wyobrażeniami - zanim podejmiesz decyzję, czy to dotyczącą zamiany mieszkania czy innych życiowych spraw, rozważ ją pod każdym względem. Jeśli uporasz się z pędzącymi myślami, i się skoncentrujesz, możesz wiele zyskać – dobrą pracę lub własny biznes. A aniołowie podpowiadają, że może pojawić się sytuacja, która da okazję do wybaczenia sobie czy komuś innemu, szansę na uzdrowienie ciała lub relacji. Skup się na wnętrzu i pomyśl, jak żyć, aby czynić dobro dla innych, wtedy spłynie na Ciebie nagroda.

RAK: Raki mogą w tym roku mieć okazję do pokonania stresujących zadań i uwolnienia się od problemu niedowartościowania. Szczęście jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Jeśli pojawi się problem lub zadanie, łatwo sobie z nim poradzisz. Przestań myśleć, że nie jesteś zbyt mądra czy wykształcona. Nie bój się urzędników. Może czasem pojawić się zwłoka czy przystanek na Ścieżce, jednak i tak wszystko się ułoży. Archanioł Chamuel podpowiada, abyś pamiętała, że w tym świecie tylko miłość jest rzeczywista. Dlatego rób, co do Ciebie należy i uspokój się.

LEW: Może masz wobec kogoś dług finansowy lub emocjonalny? Nadszedł czas, aby go oddać. Nie wchodź w niebezpieczne, ryzykowne układy, nawet kiedy ktoś obiecuje góry złota. W dodatku, że karty mówią o zniechęceniu do pracy. Za wszystkie nieuczciwości trzeba będzie zapłacić. Możesz zyskać materialnie, lecz tylko na krótką chwilę. Pomyśl też, jakie negatywne wzorce mogłaś przejąc po męskich przodkach! Archanioł Chamuel mówi, abyś zastanowiła się nad zmianą zawodu, pracy, to zapewni Ci przyjemne dochody.

PANNA: Dla Panien na ten rok pojawiają się karty radości życia i powoli zbliżającego się szczęścia. Nawet, kiedy coś nie wygląda najlepiej, może się okazać strzałem w dziesiątkę. Do Twojego znaku w tym roku (druga połowa) wejdzie dawca szczęścia Jowisz. Dlatego nie zamartwiaj się,bo od tego możesz się rozchorować, za to ciesz się każdą chwilą i pokojnie rób swoje. A aniołowie podpowiadają, że ukojenie i uzdrowienie odnajdziesz nad morzem lub na wodzie. Moc i piękno wody zmyje wszelkie troski i obawy.

WAGA: Na przestrzeni tego kolejnego roku załatwisz sprawy, które wywoływały Twój głęboki niepokój, przestaniesz żałować czegoś, co straciłaś. I chociaż może niekoniecznie wyruszysz w wielką podróż, to zadowolisz się małymi zwycięstwami dnia codziennego. Pamiętaj o snuciu marzeń i o tym, że nie zawsze dostajemy to, czego w danej chwili chcemy. Czasem, dla naszego dobra, spełnienie się odwleka, a rozumiemy to dopiero po czasie. Archanioł Jeremiel mówi, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno a dzięki ukrytym błogosławieństwom wkrótce to odkryjesz.

SKORPION: Do Ciebie powróci szczęście, najpierw wewnętrznie poczujesz zmianę energii wokół siebie, a za tym pojawią się tego szczęścia przejawy. Saturn właśnie opuszcza Twój znak rozluźniając atmosferę. Zachowaj czujność, kiedy wchodzisz w bliższe relacje, bo możesz złamać sobie serce. Uważaj również na straty finansowe. Nie ufaj do końca ludziom, z którym wchodzisz w spółki czy układy, postaraj się o silne, nie do zbicia, zabezpieczenia. Nie pożyczaj pieniędzy nikomu, choćby wydawał się bardzo wiarygodny. Jeśli będziesz uważna i ostrożna, pokonasz wszelkie trudności, ponieważ najgorsze już jest za Tobą. Obiecuje to archanioł Jeremiel.

STRZELEC: Wygląda na to, że w tym roku jesteś dzieckiem szczęścia, gdyż dla Ciebie pojawiają się karty wewnętrznego i zewnętrznego szczęścia. Może poznasz kogoś, kto będzie balsamem dla Twojej duszy, a może nawet stanie się życiowym partnerem. Również w relacjach zawodowych możesz nawiązać bardzo korzystne i przyjazne kontakty. Chwilami możesz nie czuć zadowolenia, nie umieć się cieszyć, albo nie wierzyć, że to dzieje się naprawdę. Możesz też potrzebować dodatkowego doładowania energetycznego. Lecz aniołowie podpowiadają, żebyś miała zaufanie w to, że Twoi anielscy opiekunowie ze Światła prowadza Cię we właściwy sposób. Ciągle Cię wspierają a Ty nie wahaj się prosić ich o dodatkową pomoc, kiedy zajdzie potrzeba.

KOZIOROŻEC: Dla Koziorożców los również szykuje dużo dobrego. Możesz w tym roku doczekać się własnego gniazdka, uspokoić się wewnętrznie, odzyskać wiarę w siebie i w to, że marzenia się spełniają. Śmiało snuj plany na przyszłość. Możesz mieć dużo pracy i obowiązków, jednak wiążą się one ze stabilizacją i skorzysta na tym wiele osób. A aniołowie mówią, żebyś snuła marzenia. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, jakbyś oglądała film. A te, które Ci się nie spodobają, po prostu skreślaj. Oto źródło kreatywności.

WODNIK: Ty, droga Wodniczko, masz szansę na sporą gotówkę czy prezent. Może zyskasz ją dzięki krewnej, znajomej albo innej kobiety. Możesz też zakładać spółki z kobietami. Twój anioł stróż podpowiada, że jeśli zamierzasz czegoś dokonać, koniecznie poproś o pomoc siły anielskie, a wtedy pojawi się dodatkowe wsparcie z ich strony. Potrzebujesz tego, ponieważ możesz w pewnej chwili poczuć brak stabilizacji i gruntu pod stopami. Podejmij też dialog ze sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem i ego. Aniołowie sugerują możliwość wejścia w związek małżeński, jednak aby był udany, najpierw uporaj się ze związkiem z sobą samą.

RYBY: Ty powinnaś postawić na komunikację i jej nowoczesne formy. Tylko nie czytaj za wiele o nieszczęśliwych ludziach albo wojnach, nie utożsamiaj się z nimi, ponieważ w ten sposób i tak nikomu nie pomożesz. Bardziej pomożesz posyłając im swoją miłość i powierzając nieszczęścia aniołom albo podczas medytacji wizualizując, że problemy zostały zażegnane. Nie stawiaj sobie też zbyt wysokiej poprzeczki, bo jej nie przeskoczysz. Planuj małymi etapami i tak działaj. A archanioł Raquel podpowiada: my anioły, otwieramy serca wszystkich zaangażowanych stron. Kłótnie i konflikty zostają natychmiast zażegnane - czyli wiesz już do kogo zwracać się o pomoc w trapiących Cię emocjach.

Jeśli ktoś chciałby uzyskać bardziej szczegółową przepowiednię czy horoskop na nowy rok, zapraszam do kontaktu osobistego.


poniedziałek, 15 grudnia 2014

KONSUBSTANCJALNOŚĆ ISTOT Lisa Renee 11 listopad 2014 (cz I)

Drodzy przyjaciele na Ścieżce

Planeta weszła w kolejną głęboką fazę opus magnum (wikipedia.org/wiki/Magnum_opus) praw galaktycznego Zodiaku, transmitowanego ze Słońca, które jest obecnie pod wpływem konstelacji Wagi. Faza przenoszenia alchemicznych sił dla wsparcia rozwoju świadomości to coś, czego planeta nigdy wcześniej nie doświadczyła. Weszliśmy w stadium rozwoju, które zmienia relacje pomiędzy duchem a ciałem fizycznym - ta faza jest znana w alchemii jako sublimacja. Podobnie jak w laboratorium ciało stałe sublimuje w gaz, tak i w tym przypadku następuje uwznioślenie ciał i dusz. Chemiczny proces sublimacji jest przeprowadzany, aby oczyścić bazową substancję z niepożądanych elementów. Produktem tego procesu będzie coś, co można określić jako konsubstancjalność. To alchemiczne zjawisko, podczas którego istota miesza się z inną substancją i dopasowuje do nowych częstotliwości, tworząc nowy rodzaj stworzenia, nowy ziemski kompozyt..

Konsubstancjalność była wykorzystywana przez esseńczyków i gnostyków do opisywania kolejnych faz przemian w duchowej alchemii. Ze względu na przejrzystość i kontekst termin ten został użyty po raz pierwszy przed pierwszym Soborem Nicejskim (przez rzymskiego cesarza Konstantyna I w roku 325). W tekstach gnostyckich słowo to jest używane w następujących znaczeniach:

* Identyfikacja substancji pomiędzy czymś wyprodukowanym a wygenerowanym.
* Identyfikacja substancji pomiędzy rzeczami uzyskanymi z tej samej substancji.
* Identyfikacja substancji tworzonej przez boskie partnerstwo mitycznych par.
Jeżeli użyjemy kontekstu słowa konsubstancjalność do określenia świadomości jako inteligentnej energii, która stara się przejawić w świecie kwantowym, znaczenie słowa ulegnie zmianie. Ta faza ewolucji świadomości łączy dwoisty aspekt uduchowienia ciała i ucieleśnienia ducha w świecie materii. Wiele różnych sił planetarnych upada, natomiast planeta wznosi się dzięki skali harmonicznej i otwiera się dla wyższych wymiarów przyszłych linii czasowych. Ponieważ te siły Ducha mogą być pochwycone przez ludzkie ciało, ludzkie ciało może być przez nie korygowane i z nimi konsubstancjalne. Być konsubstancjalnym z czymś oznacza być z nim identyfikowanym, związanym i splecionym. Jeśli nie jesteśmy świadomi swoich myśli i czynów, możemy tworzyć konsubstancjalność z nieznanymi siłami, których byśmy sobie nie życzyli. Można wybrać bycie konsubstancjalnym ze świadomością chrystusową, ucieleśniając przez to trójcę świętą: Ojca, Matkę i Syna / Córkę w postaci świętego Ducha. Jednak to ucieleśnienie może nie być uznane przez większość populacji Ziemi.

Wielu ludziom na Ziemi obojętny jest ich duchowy rozwój lub nie są zdolni do postrzegania sił świata jako czegoś, co włada umysłem. Ponieważ są podatni na konsubstancjalność (takich samych substancji w świadomości), stają się oszustami duchowych mocy. Chodzi o opisanie identyfikacji z samą substancją, która jest wprowadzana do fizyczności przez ludzkie ciało jako świadomość.

Jeśli osoba lub grupa identyfikuje własne ego / osobowość z tym rodzajem sił zbiorowych, jednoczy się z nimi i zestraja się ze świadomością grupową oraz z mentalnym wzorcem własnego ciała. Dlatego osoba lub grupa osób staje się głównym motorem tej siły lub formy świadomości i egzekwuje tą jakość umysłu.

W tym czasie, niezależnie od tego, z jaką siłą byśmy się nie utożsamiali, to potencjalnie ustalamy konsubstancjalność. Nasze podstawowe ciała będą w kolejności wznoszącej lub upadającej podlegać alchemicznym zmianom, które będą miały wpływ na przesunięcie świadomości. Jeśli umysł zidentyfikuje się z fałszywym duchem, ciało będzie z nim konsubstancjalne i ucieleśni jego moc. To utwardzi serce a ostatecznie – zamknie umysł. Jeśli umysł zidentyfikuje się z wewnętrznym duchem chrystusowym, ciało będzie z tym konsubstancjalne i samoistnie się oczyści, aby ucieleśnić tę siłę. To złagodzi serce i otworzy umysł na wyższą świadomość.

Rozsądek kontra szaleństwo

Ostatnie fale gwiezdnych wybuchów i skumulowanych rozbłysków słonecznych mają wpływ na pole magnetyczne, globalny umysł i świadomość zbiorową. Zatem na indywidualny ludzki umysł działa szereg różnych czynników, które albo reorganizują myśli do spójnego zintegrowanego schematu (rozsądek) albo zwijają myśli w kłębek rozproszonego i fragmentarycznego chaosu. Ten cykl prowadzi do punktu wyboru myślokształtu utrzymującego zdrowy rozsądek lub szaleństwo – na coś trzeba się zdecydować. Postawa umysłu, jaką ktoś wybiera, doprowadza do osobistego wzorca energetycznego oddziaływania. W zależności od posiadanych myślokształtów jest się chronionym albo bombardowanym przez zbiorowe zachowanie, które przejawia się za sprawą zbiorowych sił środowiska. Osobisty stan umysłu zdecyduje, czy te zbiorowe siły chaosu będą miały wpływ czy nie. A czy Ty możesz utrzymać stan spokoju pośród chaosu? Jeśli wybierzesz duchowo zdrowe zachowanie, myśli i postawę, twoja postawa mentalna będzie otwarta i elastyczna - zostanie zdefiniowana jako rozsądna.

Obłęd będzie definiowany jako zamknięcie w zautomatyzowanych i duchowo sztywnych przekonaniach, niewłaściwych zachowaniach, myślach i postawie. Sztywność psychiczna doprowadzi do załamań psychicznych i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co objawi się w różnych poziomach dysocjacji i może prowadzić do załamania psychicznego. Załamanie nerwowe wynika z ekstremalnego stresu pourazowego lub bólu, jaki pojawia się w ciele, mózgu i układzie nerwowym.

W związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi prawa struktury, oraz z rozwidleniem czasu, świadomość zbiorowa jest kierowana tak, aby dostosowywać się do różnych stacji na linii czasu. Te stacje spowodują kolejne koniunkcje w określonych korytarzach czasu. To będzie poważne wyzwanie dla powierzchni naszej planety, a także dla całej ludzkości. Na poziomach świadomości indywidualnych, zbiorowych i planetarnych zachodzi konwersja zestawów instrukcji z informacjami do długoterminowego przechowania w komórkach i w DNA. Długotrwałe informacje i zapisy w komórkach są ekwiwalentem pamięci. Wszystkie wspomnienia, z którymi my jako ludzie się utożsamiamy - dotyczące rasy, religii, historii czy czegokolwiek innego, czym mogłyby być nasze zbiorowe przekonania - doświadczają przemian. Chcąc w działającym mózgu sięgnąć do pamięci krótkotrwałej, rzeczywiście sięgamy do zapisów zachowań nagromadzonych w rozległym zbiorze komórek nerwowych ciała i związanych z nimi cząsteczek.

Z tego względu ta faza stymuluje duże przesunięcie w naszych wspomnieniach i we wszystkich możliwościach warunkujących funkcje mózgu. Funkcja mózgu ma ścisły związek z ośrodkowym układem nerwowym i szlakami neuronalnymi. I stan zdrowia psychicznego każdego z nas zależy od tego, jak dobrze mózg może współpracować z nerwami. To jest czas, aby pozostawać w stanie świadomości, który utrzyma umysł i nerwy zdrowe oraz silne.

Wojna pomiędzy umysłem a mózgiem

Niedawno, w trakcie bitwy o świadomość na Ziemi, zetknęliśmy się z wytworami antyludzkiej architektury lub programem antychrystusowym. Zasadniczym celem tego programu jest doprowadzenie ludzkiego umysłu do stanu, w którym staje się on skomputeryzowaną maszyną posiadającą sztuczną inteligencję zaprogramowaną na możliwość kontrolowania spoza planety. To wyjaśnia szybko rosnącą popularność transhumanizmu – chodzi o stworzenie ludzi ze sztuczną cyborgiczną świadomością.

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w trzech niższych centrach energetycznych, które tworzą triadę egotycznych poziomów funkcjonowania, wszystkie elementy związane z aktywnością mózgu, funkcjami ciała mentalnego i zarejestrowane przez nie wspomnienia całego czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – są podświetlane teraz. Większość z nas, którzy idą ścieżką świadomości, dzięki bezpośrednim doświadczeniom ma pewność, że umysł nie może być zredukowany do funkcji zaledwie mechanicznej. Chociaż większość obecnych neurologów i NAA skłonna jest wierzyć choćby w taką opinię: „Ludzki mózg jest maszyną, która sama stanowi o naszych działaniach, najbardziej prywatnych myślach, przekonaniach. Wszystkie nasze działania są produktami aktywności naszego mózgu.” - którą wygłosił brytyjski neurobiolog, sir Colin Blakemore.

Oczywiście, powyższe stwierdzenie całkowicie ignoruje świadomą inteligencję naszych ciał duchowych jako źródła tego, co przesyła te częstotliwości informacji do mózgu. To jest podobne do fal radiowych transmitowanych przez stację nadawczą i odbieranych przez tuner lub odbiornik. Zakres działania odbiorników, jaki mają nasze szlaki neuronalne i nerwowe synapsy mózgu, determinuje czy świadoma inteligencja może być odbierana przez mózg. Ponieważ większość ludzi nie wie, jak komunikować się z własną duszą, ich energie wyższej inteligencji nie są rozszyfrowywane przez ich mózgi. To dlatego NAA dokłada wszelkich starań, aby uszkodzić systemy nerwowe, wprowadzić zakłócające częstotliwości i spowodować dysfunkcje w mózgach ludzi żyjących na Ziemi poprzez chemitrails, szereg trucizn, pasożyty i medykamenty.

Gdybyśmy odłączyli się od duszy, nie bylibyśmy zdolni uzyskać dostępu do świadomych wspomnień, które są przechowywane w naszych zapisach komórkowych. Kiedy jesteśmy złączeni z duszą, stajemy się świadomością ciała, pamięcią powłoki, która sama w sobie egzystowałaby bez biologiczne inteligentnego rozszerzenia energii. Problem, z jakim mamy do czynienia, to celowa degradacja ludzkiej świadomości. Kiedy nastąpiłaby dysocjacja duchowych dziejów, fragmenty ciała mentalnego sprowadziłyby ludzką inteligencję do prymitywnej podświadomości zwierzęcej. W podręcznikach historii powiedziano ludziom, że są wolnymi obywatelami, że kiedy funkcjonują przez mózg, są genialnie inteligentni, i że ludzkość jest na szczycie technologicznych odkryć. To jest wielkie oszustwo i bezczelne kłamstwo. Wszystko, co ludziom zostało, to ciała fizyczne, które są teraz powłoką dla sił nimi władających – armia niewolników, którzy utracili swoje prawdziwe człowieczeństwo i połączenie z życiem kosmicznym.

Zakres polaryzacji się zwiększa i trwa zmasowana świadoma walka o to, kto obejmie kontrolę nad ludzkim umysłem. W zasadzie ludzkość toczy wojnę o kontrolę nad własnym umysłem, zaś druga strona chce nam uniemożliwić odzyskanie naszych wspomnień. Czy nasze umysły są kontrolowane i programowane, aby wprowadzać do nich mentalne przekonania związane ze zniewoleniem i cierpieniem, które prowadzi do obłędu? Albo, czy będziemy w stanie odzyskać pełną poczytalność i zachować wspomnienia, kiedy wybierzemy świadome uczestniczenie w uwalnianiu własnych umysłów, aby osiągnąć wyzwolenie? To jest dzisiaj największym wyzwaniem dla mieszkańców Ziemi. Wszystko zależy od tego, co się wybierze, aby móc pozostać elastycznym i otwartym mentalnie, przenosząc punkt kontroli z egotycznego umysłu do miłującego i współczującego serca. Wrażliwość wyższej, świadomej inteligencji, której punkt kontrolny leży w sercu, daje inteligencję mającą na celu odzyskanie i używanie dostępu do wszystkich wspomnień ze wszystkich czasów.

Wartości humanitarne

Niedawno nasza planeta przesunęła się do wymiaru, w którym są aktywne prawa duszy z zasadami mentalnymi polegającymi na służeniu innym, co stanowi częstotliwość matrycy świadomości zbiorowej Duszy. Wiele osób wymaga ponownego przyswojenia humanitarnych wartości, którymi zarządza ten wymiar. Humanitaryzm to postawa służebna wobec innych ze zdolnością do empatii i współczucia dla innych, mająca na celu świadczenia na rzecz innej osoby, grupy osób lub planety.

Aby przywrócić zrozumienie wartości humanitarnych, trzeba nauczyć się empatii i współczucia. Empatia polega na zrozumieniu uczuć i zdolności do odczuwania stanu emocjonalnego innych. Sposób wyrażania emocji jest charakterystyczny dla czyjegoś osobistego doświadczenia, są to zatem emocje charakterystyczne dla innych, mających podobne doświadczenia. Zdolność do wyobrażenia sobie siebie jako innej osoby, wczucia się w jej położenie i możność poczucia tego, co ta osoba może czuć w danych okolicznościach (znaleźć się w jej skórze), jest procesem twórczym, który rozwija współczucie.

Empatia wyraźnie różni się od współczucia, litości i przywiązania do negatywnych dramatów emocjonalnych, które działają jak infekcje wirusowe. Zasadą empatii jest odczuwanie współczucia i troski o innych oraz życzenie, aby widzieć innych w lepszym stanie lub żyjących szczęśliwiej, spełniających swój potencjał. Litość jest poczuciem, że ktoś ma kłopoty i potrzebuje pomocy, oraz że nie może rozwiązać swojego problemu samodzielnie, można to porównać do użalania się nad kimś. Emocjonalna zaraza jest wtedy, gdy ktoś (zwłaszcza dziecko, zbiorowe szaleństwo, przywódca bandy, świadomość zbiorowa) bezwiednie przyciąga emocje, które emitują inni. To podświadomy umysł rezonuje z emocjonalnym stanem i reaguje instynktownie.

Emocjonalna zaraza może być niebezpieczna. Kiedy ktoś przechodzi załamanie psychiczne, popada w nieujarzmione stany emocjonalne, automatyczne impulsy ciała bolesnego, które mogą wybuchnąć jako spontaniczna przemoc. Celem rozwoju duchowego jest bycie w pełni obecnym i świadomym mentalnych / emocjonalnych stanów oraz świadome wybieranie swojego stanu psycho-emocjonalnego, kontrolując w ten sposób impulsy i własną świadomość.

Brak empatii

Kontrolerów z NAA najlepiej można określić jako osobowości psychopatyczne cechujące się luźnym profilem osobowości z brakiem empatii, uczuć i skrupułów. Typy narcystyczne i psychopaci raczej nie mają wyrzutów sumienia z powodu szkód, zniszczeń i zabójstw, jakich dokonują na innych ludziach - charakteryzują się niemożnością odczuwania, doświadczania stanów emocjonalnych czy dostrzegania tego, że jakaś forma życia lub osoba może coś czuć. Brak empatii jest spowodowany mutacją w DNA gatunku, który został odłączony od duszy / Ducha, i cierpi z powodu uszkodzeń genetycznych i oddzielenia duszy.

Większość negatywnych obcych i ludzi będących na służbie NAA nie jest w stanie odczuwać, doświadczać czy wyrażać wyższych uczuć, takich jak emocjonalne i empatyczne stany miłosierdzia i współczucia. W zasadzie ci, którzy nie posiadają empatii, podobnie jak cały podstępny system wartości archontów, stają się łatwymi do zaprogramowania maszynami do zabijania, które nie mają wyrzutów sumienia z powodu swoich czynów, i nie dbają o konsekwencje swoich działań. Chcą kształtować i tworzyć jak najwięcej ludzi z brakiem empatii, jak to możliwe.

Negatywni obcy, chcąc kontrolować planetę, za pomocą technologii kontroli umysłu zakodowali w nich genetyczne mutacje, które na tle zbiorowej świadomości ludzkości przejawiają się jako poważny brak empatii. Planeta ma być ich agendą. Główny mechanizm kontroli umysłu służy do egzekwowania na ziemskiej populacji cyklu ofiara / prześladowca. W ten sposób ludzkość jest bezustannie zaabsorbowana wiarą w wewnętrzną lub zewnętrzną przemoc, albo też odgrywa rolę ofiary czy kata.

Odłączona dusza = brak ciała emocjonalnego

Z genetycznego poziomu szablonów ciała, brak empatii wynika z braku ciała emocjonalnego. Wyższe uczucia i ciało emocjonalno – sensoryczne odgrywają główna rolę w matrycy duszy. Istoty z odłączonym ciałem duchowym – ludzie lub nie–ludzie – nie potrafią odczuwać inaczej jak poprzez drugą czakrę wspomagającą instynkty. Ta czakra funkcjonuje jako umysł instynktowny i tym samym staje się substytutem instynktownych poziomów, które są wyrażane w pewnym typie postrzegania stanu emocjonalnego. W rzeczywistości ten instynktowny umysł znany także jako ciało bolesne, nie jest ciałem emocjonalnym. Został zmutowany przed uszkodzeniem duszy i stał się zniekształconym centrum wynaturzonych miazmatycznych energii i instynktów, które są nieprawidłowo rozumiane jako „emocje”. Te stany nie są emocjami generowanymi przez Jaźń, to są stany instynktowne wchłaniane przez zbiorową nieświadomość. Ludzkie ciało, które jest odłączone od duszy, jest jak pusta skorupa magazynująca podstawowe instynkty.

Trudno przeżyć prawdziwe stany miłości czy pełnego spektrum emocji, jeśli nie można się połączyć z duchową matrycą ciała. Albo dopóki nie jest się w stanie doznać miłości i otwartego centrum serca (4 czakra) od istoty inkarnowanej z połączeniem pomiędzy duszą a duchem. Wielu utraciło połączenie z duszą u zarania doświadczeń ekstremalnej traumy i cierpienia, SRA, nadużyć, gwałtu przeżytego w dzieciństwie, molestowania itp. To nadużywanie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie pod wpływem oszukańczych strategii zachowawczych archontów z NAA, którzy aktywują w ziemskiej populacji powtarzające się cykle ofiara – kat. Kiedy człowiek za młodu (najwcześniej jak to możliwe) jest ciągle prześladowany, sam wyrasta na prześladowcę. To wymusza odtwarzanie tego wzorca nadużycia, tworząc więcej narcyzów, psychopatów oraz ludzi z traumatycznymi urazami, którzy izolują się od innych ludzi, i którzy nie są empatyczni. Tacy wyizolowani ludzie są podatni na kontrolę umysłu i zawładnięcia.

Centrum serca jest punktem podłączenia duszy. Niektórzy są bardziej niż inni genetycznie predysponowani do zdolności odczuwania i mają otwarte serca. Ci, których genetyka pozwala na pełne odczuwanie i miłość oraz na doświadczanie wyższych stanów emocjonalnych to ci, którzy zachowali swoje wewnętrzne atomy nasienne chrystusowego ducha. Osoby, które nie są zdolne do miłości i odczuwania empatii, w końcu tworzą czarny umysł, który przejawia się w czarnym sercu.

Czarny umysł prowadzi do czarnego serca

Na Ziemi żyje liczne grono ludzi, którzy uwolnili się spod wpływu czarnych magów i starają się zrehabilitować, doskonaląc siłę miłości zgodnie z prawem potrzeby służenia innym. Częścią ich doświadczeń jest odnalezienie w sobie ducha pokory przez niesienie pomocy służąc planecie i ludziom, odrzucając własne korzyści i wymagania ego. W taki sposób, z sercami wypełnionymi miłością do bliźnich i Boga, pragną się zrehabilitować. Kluczem zawsze jest czystość SERCA! Ten fakt nigdy nie zostanie zepsuty, nawet w obliczu niewiarygodnej technologii sztucznej inteligencji i różnych sposobów kontrolowania umysłów przez NAA generowanych przez te technologie. Technologia świadomości może zostać użyta do zniszczenia ludzkości lub pomocy dla ludzkości, wybór jest w każdym z nas i zależy od czystej intencji opartej na sercu. To nie może być sfałszowane - albo to jest albo tego nie ma.

Technologia usuwająca ze świadomości miłość od i do Boga oraz do wszystkich stworzeń bożych, związana jest z nadużywanie mocy i tworzy czarne serce. Czarne serce mieści się na czakrze astralnej, kiedy ta jest zablokowana, czarna i obraca się w odwrotnym kierunku, co jest nazywane „ciemnym kwitnieniem”. Czy to tylko niektóre z zachowań i działań, które mogą przejawiać czarne serca? Oto co prowadzi do jego późniejszego ciemnego kwitnienia – w ciele jednostki, ciele zbiorowym, grupy duchowej lub wspólnoty społecznej, tak że staje się zawirusowane:

* Chciwość, skąpstwo, pogarda dla innych, osądzanie, dyskryminacja, elitarne przekonania.

* Przedkładanie służenia sobie nad służbę dla całości (cudzym kosztem).

* Chęć czynienia szkody, zastraszania lub groźby, nadużywanie mocy kontroli.

* Irracjonalne obawy o osobiste bezpieczeństwo, co wskazuje na brak wiary w Boga lub brak bezpośredniego połączenia, wywołując ciągłe poczucie ubóstwa.

* Uzależnienie od następujących środków: narkotyki, alkohol, obżarstwo, seks, papierosy. Wszelkie substancje, które pozwalają na stałe kontrolowanie poprzez uzależnienia, i skutkują utratą kontroli nad impulsami ciała.

* Kradzież, kłamstwo, oszustwo, akty zaprzeczenia dopuszczające fałsz i dające fałszywe wrażenia, poszukiwanie sławy i osobistej gloryfikacji.

* Emocjonalne dramaty i histeria powtarzane przez nieuleczone programy: ofiara – kat.

* Przywiązanie do nabywania mocy lub materialnego zbytku, dla których zaprzedaje się swą duszę lub etykę.

* Wiara, że jest się zbawicielem, mesjaszem lub guru, albo że jest się odpowiedzialnym za akt uzdrowienia, nauki czy modalności, albo też że jest się wyjątkowym i ważniejszym od innych.

* Ciągłe przywiązanie do rzeczy materialnych związanych z trzecim wymiarem i czyichś wytworów w taki sposób, że ma się wrażenie, że jest się absolutnym twórcą tych przedmiotów ponad bogami i prawami kosmicznymi.

* Podejrzliwość, paranoja, oszustwa, i desperackie trzymanie się rzeczy, które trzeba puścić i oddać – za sprawą strachu lub osobistego terroru.

* Każdy rodzaj krzywdy lub nadużyć wyrządzonych sobie lub innym, zwłaszcza z powodów rytualnych, pod wpływem wzburzenia czy chęci samoukarania.

* Obwinianie karmy lub przeszłych wcieleń za nieodpowiedzialne działania w życiu obecnym, samemu nie rozumiejąc tych zachowań.

* Zastrzeganie sobie prawa do części ciała duchowego, zastraszanie i karanie innych, którzy mają wiedzę pochodzącą z prawa uniwersalnego, a zatem należącą do wszystkich istot. (Jak możemy kontrolować prawa autorskie świadomości chrystusowej, Buddy czy Boga?)

* Terror lub strach o siebie, bliskich czy członków rodziny, wszechobecny niepokój lub uraz, co prowadzi do dysocjacji i zaniku empatii.

* Duma - „Zrobiłem wszystkie te rzeczy i muszę być za to nagrodzony, a także – na kredyt - za wszystko, co mam zrobić” lub „Jestem ponad to i jestem lepszy od innych ludzi”. Takie zdradzieckie zachowania prowadzą do własnego upadku, co opisano w „Domu ego”.

* Nadużywanie energii i zasobów powierzonych na mocy duchowego zarządzania i przywództwa, które reprezentuje Chrystusa. Brak zasobów, które są zawsze brane na własność. Prawo własności i posiadania rzeczy materialnych są fabrykacją i iluzją materializmu związanego z trzecim wymiarem. Sataniści wierzą w moc materialną jako pierwszy i jedyny priorytet.

To są wszystkie negatywne sygnały ostrzegawcze ze strony ego, które powinny być natychmiast naprawione / skorygowane w zależności od rodzaju wirusa. Jeśli czujemy, że często wyrażamy gniew, nienawiść lub nie przebaczamy innym, żyjemy w silnym stresie i tracimy kontrolę nad impulsami (takie jak w powyższych przykładach), nasz umysł popada w niebezpieczne stany. Niebezpiecznie jest też, kiedy umysł staje się sztywny i zamknięty. To inicjuje niekorzystne przemiany. Zauważ przejawy (AD) archonckiego oszustwa i zastosuj antidotum zachowania GSF przekształcając psychicznie sztywne zachowanie w zachowanie umysłu o otwartych i zdrowych duchowo poglądach. (po więcej informacji sięgnij do „zachowania GSF”).

źródło: energeticsynthesis.com

czwartek, 4 grudnia 2014

ATLANTYDA - PRACA Z ATLANTYDZKIM POTENCJAŁEM / MISJA

Podróż do sieci Oriona, aby odnaleźć swoją życiową misję

Po przygotowaniu się do medytacji wyobraź sobie ocean. Poczuj lekki powiew ciepłego wiatru, pluskanie fal , które obmywają Twoje stopy. Przyjrzyj się czystemu niebu i jak ono odbija si ę w krystalicznie czystej wodzie. Ciesz się tym doskonałym widokiem. Nieco dalej na brzegu czeka na ciebie zaprzyjaźniony delfin. Zbliż się do niego. Wspólnie odbędziecie podróż na Atlantydę - do Sieci Oriona. To jest tajemnicze miejsce, w którym może zostać wymazana karma i w którym możesz dostać wgląd w swój życiowy plan. Dlatego zaproś do tej podróży swoich anielskich opiekunów danych ci przez Stwórcę Wszystkiego Co Jest oraz mistrza Hilariona. Zanurzacie się w wodzie. Kiedy już płyniecie, radośnie bawisz się wodą, która rozpryskuje się na miliony tęcz, czujesz, że twoje ciało się zmienia – stajesz się delfinem i możesz pływać szybciej oraz z większą swobodą. Możesz porozumiewać się telepatycznie z innymi, również z towarzyszącym ci delfinem. Być może właśnie teraz uruchomiła się w tobie zdolność do porozumiewania ze zwierzętami. Porozmawiaj z delfinem, odpowie na wiele twoich pytań, wystarczy, że wyślesz impuls myślowy.
Kiedy już przybyliście do sieci Oriona, na nowo przybierasz ludzką postać. Wyjdź z wody i wejdź na skałę, usiądź na niej. Poczekaj na pojawienie się wizji, która wyświetli twój życiowy plan. Nie analizuj niczego, przyjmuj wszystko tak, jak ci się objawia. Kiedy uznasz, że masz już to, czego oczekiwałaś, podziękuj miejscu i zostaw coś od siebie.
Żegnasz się z tym magicznym miejscem i wchodzisz do wody. Znów przybierasz postać delfina i wraz z asystą wracasz do miejsca, z którego przybyłaś. Na koniec podziękuj delfinowi, i światu duchowemu za pomoc i ochronę. Nie spiesz się, ponieważ możesz na pożegnanie dostać wskazówki lub porady. Wysłuchaj ich i poczekaj jeszcze chwilę. We własnym tempie wyjdź z medytacji powracając do „tu i teraz”. Tego dnia uważaj na przesłania i znaki, jakie możesz otrzymywać przyswajając otrzymane informacje.