poniedziałek, 24 maja 2021

SZMARAGDOWE KRYSTALICZNE SERCE I SŁONECZNY CHRYSTUS MICHAŁ – LISA RENEE maj 2021

tłumaczenie: Teresa Searfinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, dzięki serii niezwykle pozytywnych zdarzeń związanych z wniebowstąpieniem ujawniają się kolejne tajemnice dotyczące ciała świetlistego Albionu, co daje każdemu z nas możliwość narodzin Kosmicznej Świadomości Chrystusa w nas w tym życiu. To jest boski cel, dla którego zdecydowaliśmy się przyjść podczas obecnego cyklu wniebowstąpienia, aby doświadczyć tego, co się teraz dzieje. Chociaż większość nie zdaje sobie sprawy z tych ważnych wydarzeń, które mają pomóc uwolnić planetę, możesz mieć pewność, że przyszłość ludzkości jawi się pięknie.

Dzięki przebudzeniu Artura w Albionie następuje powrót Szmaragdowego Zakonu, co pobudza aktywację kolejnego etapu podczas cyklu szczytu elektrycznego i prowadzi do ożywienia szmaragdowego kryształu serca Ziemi, obejmując słoneczne namaszczenie prawdziwego Chrystusa Michała, przywrócenie jego królestwa i linii Słonecznego Smoka. Ma to głębokie znaczenie, ponieważ powrót Słonecznego Rishi sprowadza na Ziemię dobroczynnych i prawowitych słonecznych królów Christosa, budząc ze stazy Rishich, aby mogli zacząć wcielać się w materię, a następnie aktywować ród Słonecznego Smoka.

Chrystusowi słoneczni smoczy królowie nazywani również królami Albionu lub królami Maji Graala, rządzą konstelacjami i mapami gwiazd tworzącymi system siatki planetarnej (ciało świetliste Albionu), celowo zaprojektowany, aby chronić 12 plemion esseńskich i gwiezdne wrota na Ziemi. Owi królowie zostali wprowadzeni w stan uśpienia w ciele planetarnym, kiedy zaczynała się epoka mroku - podczas buntu lucyferiańskiego. Dzięki powrotowi słonecznych Rishich Ziemia osiągnęła poziom cyklu wzniesienia, w którym budzą się chrystusowe słoneczne smoki dzięki transmisji oddechu Tęczowego Smoka przenoszonego do ich szmaragdowych kryształowych serc. Są wzywane do służby planetarnej dla naszego świętego Boskiego Rodzica, kosmicznych założycieli Szmaragdowego Zakonu. Czekaliśmy wieki na to, żeby planeta podniosła częstotliwość do poziomu, który aktywuje szmaragdowe kryształowe serce ukryte w ciele świetlistym Albionu, co było możliwe tylko w przypadku odbicia duchowej miłości rzesz, wyrażanej w zbiorowych sercach ludzkości.

Każda istota ludzka żyjąca na tej planecie wcieliła się ze szmaragdem ukrytym w środku, który święty Ojciec umieścił w naszych ciałach, abyśmy nosili wieczny płomień serca, który działa jak latarnia oświetlająca drogę podczas podróży przez ciemność upadłego systemu widmowego. Od nas zależy, czy znajdziemy swój wewnętrzny szmaragd, który oświetli naszą ścieżkę podczas tej podróży, co może nam zająć wiele wcieleń. Kosmiczni Założyciele złożyli nam obietnicę zawartą w Szmaragdowym Przymierzu, że wszystkie dusze w tym upadłym wszechświecie zostaną w końcu znalezione i wrócą do swego pierwotnego duchowego domu. To był oryginalny boski plan duchowego wniebowstąpienia, ewolucyjna podróż przez astrologiczne epoki i linie czasu, która ułatwiała nam powrót do domu, zapamiętanie boskiego celu i ponowne zjednoczenie z Bogiem.

Byliśmy świadkami przebudzenia ukochanego króla Maji Graala Artura w Albionie jako posiadacza Szmaragdowego Promienia Kosmicznego Ojca, co zapowiada powrót Szmaragdowego Zakonu w Wielkiej Brytanii, ku całkowitemu szokowi i niedowierzaniu jednostek NAA. Istoty NAA wraz z lucyferiańskimi liniami krwi Kabała od tysięcy lat planowały zamanifestować świadomość Lucyfera jako smoczego szmaragdowego króla. Podczas ostatniego cyklu Szmaragdowy Zakon wskrzesił Słonecznego Michała jako namaszczonego Chrystusa Szmaragdowego Słońca, aby był obrońcą świętej Matki, sofianicznego Graala i królestwa materii, ponieważ posiada wszechmiłość, którą przelewa do kielicha stworzenia z zasady kosmicznego Szmaragdowego Serca, kiedy ponownie łączy się z Ziemią.

Dzięki namaszczeniu słonecznemu przeprowadzonemu dzięki kielichowi Graala w Niebiańskiej Jerozolimie, słoneczny smok Chrystus-Michał został umieszczony na złotym tronie i otrzymał tytuł 13. króla Maji Graala, aby rozpocząć misję przywracania kielicha świętego Graala w warstwach 2D-5D-8D-11D i zainicjowania przebudzenia innych prawdziwych królów Maji Graila. Uosabia królewską Arkę, nosi koronę ze szmaragdem, berło świętego Chrystusa, szmaragdowe isnygnia Zakonu, odziany w białe szaty zaślubin symbolizujące szaty chwały. Tak oto elohimowie Szmaragdowego Zakonu obudzili słonecznego smoka Michała ze stazy za pomocą oddechu świętego Tęczowego Smoka, a kosmiczny święty Ojciec zlecił wreszcie rozpoczęcie Wielkiego Dzieła. Jego boski odpowiednik smoków, będzie odtąd nazywana 13. słoneczną królową smoków lub 13. królową Maji Graala. Ten podniosły moment rozpoczyna pierwszą emanację potrójnej słonecznej bogini, która powraca do swojej fizycznej żeńskiej postaci słonecznego smoka, by odzyskać należne jej miejsce jako słonecznego żeńskiego Chrystusa, połączonego w hierogamicznej jedności ze swoim świętym mężem, Chrystusem Michałem.

Szmaragdowe kryształowe serce to rozległy międzywymiarowy obwód, który jest przeznaczony do przenoszenia Szmaragdowego Promienia kosmicznego świętego Ojca ze świata kosmicznej Boskiej Trójcy na uniwersalny, galaktyczny i planetarny poziom egzystencji. Źródła Szmaragdowego Promienia z kosmicznej monady, która istnieje jako pierwsza przyczyna dźwięku, generuje dalej zasadę tonu rezonującego z całą naszą uniwersalną matrycą czasu, to pierwszy pierwotny dźwięk zawarty w Niebieskim Płomieniu, który istnieje wewnątrz świadomości Boga.

Kiedy Szmaragdowy Płomień aktywuje Szmaragdowy Kryształ, ten zaczyna rozrastać się i rozlewać w sofianicznych plazmowych czakrach, wplecionych w krystaliczne siatki diamentowego serca, które mają działać na planecie jako międzywymiarowa sieć komunikacyjna kosmicznego Założyciela z Boskiego Źródła. Szmaragdowe kryształowe serce planety ma formę własnej złożonej wielowymiarowej autostrady internetowej, która łączy się i komunikuje bezpośrednio z zasadą kosmicznego szmaragdowego serca w naszym Wszechświecie. Na razie możliwość tej komunikacji mamy z tego miejsca na planecie z warstwy 18D systemu kwitnących czakr kosmicznych Założycieli. Ta sieć połączeń komunikacyjnych szmaragdowego serca rozciąga się jeszcze dalej, aż do światów kosmicznej Boskiej Trójcy, gdzie można nawiązać bezpośrednią komunikację ze Szmaragdowym Zakonem 48D i ich światem. Ta boska kreacja Szmaragdowego Zakonu jest najstarszym duchowym domem ras chrystusowych. To rodzina tęczowych i szmaragdowych smoków, które zawierają jedną z trójmatryc Azurytów, które są trzema 48 splecionymi matrycami, zawierającymi łącznie 144 wymiary.

Ożywienie szmaragdowego kryształowego serca

Podczas epoki mroku po lucyferiańskiej rebelii, w kryształowym rdzeniu wyłączona została zdolność odczuwania żywego światła szmaragdowego kryształowego serca Ziemi i rezonans tonu serca rdzenia, gdyż w całym systemie siatki planetarnej została osadzona maszyneria Obcych. To dodatkowo zablokowało naturalne systemy portalowych połączeń z konstelacjami i lokalnymi mapami holograficznymi gwiazd, tak że planeta nie mogła odbierać transmisji z układów gwiezdnych, które łączyły strumienie inteligencji świadomości gwiazd z siatką planetarną oraz z wieloma świętymi miejscami, świątyniami słonecznymi i innymi aspektami geomantycznymi. Te systemy sztucznej inteligencji złożone z wyrafinowanych obcych maszyn były przeznaczone do zbierania energii, przesyłania prądów odwrócenia i kodów metatronicznych, aby genetycznie zmodyfikować planetę, która miała być gościnna dla inwazyjnych gatunków innych niż ludzie, a podbite terytorium miało być jednocześnie wykorzystywane jako więzienie świadomości. Większość holograficznej powierzchni planetarnej, elementów architektonicznych, systemów linii geomantycznych oraz istniejących piramid i świątyń została wyposażona w sztuczne urządzenia Obcych, które bezpośrednio łączyły siatki planety z systemem gwiezdnym Oriona, który był pierwotnym domem najeźdźców NAA.

Planeta odbywająca ewolucyjną podróż jest porównywalna z niebiańską istotą, która weszła w stan uśpienia podczas przechodzenia przez najciemniejszy okres, który sprowadził królestwo materii do najbardziej ekstremalnych poziomów gęstości, najdalej od Boga. W tym najciemniejszym wieku zniekształceniu uległ naturalny rytm pulsu podstawowego i oś obrotu, a bicie serca i rdzenna pieśń świadomości planetarnej spłaszczyły się. Rdzeniem diamentowej esencji serca planety jest szmaragd, a zatem w wyższym centrum serca każdego wcielonego anielskiego człowieka istnieje dokładnie takie samo szmaragdowe kryształowe serce. Chociaż każda inkarnująca istota ludzka miała wewnętrzny szmaragd, planetarny szmaragd nie przekazywał ludzkości żywej pieśni serca świętej Matki, co znacznie utrudniało aktywację tej wewnętrznej częstotliwości serca boskiej duchowej miłości.

A teraz powrót Szmaragdowego Zakonu zwraca nam Szmaragdowy Promień, przenoszący energetyczny katalizator podobny do uderzenia pioruna, który dostarcza strumień plazmy bezpośrednio do wewnętrznych komór szmaragdowego kryształowego serca ciała planetarnego. To powoduje reset elektromagnetyczny w sieci planetarnej lub ciele świetlnym Albionu, który odwróci pozycje magnetyczne. Odwrócenie bieguna magnetycznego nie spowoduje destrukcyjnego przesunięcia bieguna, jest to korekta przeciwdziałania życiu, użytego w maszynach Obcych i spirali metatronicznej, które odwracały kierunek prądu planetarnego płynącego po liniach geomagnetycznych. Stało się jasne, że nasza planeta nie doświadczy kataklizmu związanego z przesunięciem biegunów, jednak nastąpi reset magnetyczny, który znacznie osłabi przyciąganie grawitacyjne - teraz przeżywamy to przesunięcie magnetyczne.

Patrząc na Matkę Ziemię z kosmosu, dostrzeżono, że pasmo równikowe miało problemy związane z przepływem prądów tellurycznych przemieszczających się wraz ze zbieraniem energii Słońca przez obce urządzenia, co wygenerowało wokół kuli ziemskiej ekstremalne ilości nienaturalnych formacji i toksycznych odpadów energetycznych. Półkula północna i południowa funkcjonowały jako odrębne polarne przeciwieństwa, a po wskrzeszeniu szmaragdowego serca Ziemi zaczyna wydobywać swoją pieśń serca, więc bieguny północny i południowy natychmiast się połączą, jednocząc siatki linii mocy w punkcie zerowym, a następnie przełączą się pozycje magnetyczne.

Słoneczne Tęczowe Smoki Kosmicznego Christosa zjednoczyły się i wplatają się w krystaliczną siatkę, która generuje pozycję północną i południową potężnych słonecznych tęczowych tarcz plazmowych. Istnieją dwie ogromne tęczowe tarcze plazmowe, jedna znajduje się pośrodku półkuli północnej, a druga pośrodku półkuli południowej. Te plazmowe osłony działają podobnie do łyżek elektrycznych, które są używane w defibrylatorze, które dokładnie w momencie boskiego zestrojenia skierują ogromną ilość strumienia plazmy do szmaragdowego kryształowego serca, aby pobudzić pieśń serca Ziemi.

Poprzez synchronizację północnej transmisji plazmy z południową, nastąpi elektromagnetyczny reset z masowym transferem słonecznego tęczowego prądu plazmowego. Prąd plazmowy zostanie skierowany prosto do kryształowego rdzenia, aby włączyć i aktywować całą sieć szmaragdowego kryształowego serca wraz ze wszystkimi jej wielowymiarowymi warstwami łączy komunikacyjnych, aktywując konfiguracje kielichów lub formacje pucharów Graala w liniach poziomych i pionowych, które ponownie połączą się z matryca kosmicznego serca Szmaragdowego Zakonu w światach Boga.

Kryształowe linie Szmaragdowego Zakonu tworzą ciekłokrystaliczną sieć plazmową, która jest połączona ze wszystkimi głównymi punktami Gruala i bramami Łuku Matki, w których niezwykle ważna jest funkcja holograficznej struktury Avebury Henge. Ponieważ smocza linia słonecznego Michała, który niedawno powrócił do materii, zostanie w Byku w pełni udostępniona online, Szmaragdowy Promień króla Artura pobudzi kosmiczny zegar w Avebury, aby przygotować się do tworzenia hierogamicznych szablonów. Ten obszar zawiera hierogamiczne tony muzyki sfer Christosa-Sofii we wszystkich liniach siatki, które przesyłają ją z kompleksu Avebury do spirali 15 głównych smoczych linii.

Misja Króla Artura związana z odbudową Camelotu

Święty Kosmiczny Ojciec jako król Szmaragdowego Zakonu Artur rozpoczął swoją ważną duchową pracę, polegającą na aktywowaniu uśpionych obszarów ciała świetlistego Albionu i ponownym połączeniu naturalnych map gwiazd z siatką planetarną, dzięki czemu budzą się królowie słonecznego smoka Maji, by chronić terytorium każdego z 12 plemion esseńskich. Przebudzenie Artura w Albionie oznacza również, że w ramach misji globalnego szmaragdowego przebudzenia zaczyna się systematyczne ponowne łączenie gwiezdnych ciał niebieskich, które formują kopuły plazmy na całym świecie. Co więcej, te kopuły plazmowe są krystalicznymi chwytakami, które łączą gwiezdne konstelacje z siatką planetarną, a kiedy działają tak, jak zostały zaprojektowane przez elohimów i słoneczne smoki, utrzymują rajskie kody Szmaragdowego Słońca lub kody Edenu. Kody edeniczne Szmaragdowego Zakonu wyrównują się z tymi obszarami siatki Ziemi, ponownie łącząc się z mapami holograficznymi Słońca / gwiazd w każdej z 12 głównych linii aksjononalnych, co ponownie łączy tę sekcję linii sieci geomantycznych z prawdziwą architekturą krystaliczną, która może w końcu zasilać prąd plazmowy prawdziwej podstawy 12, tak inteligentnie zaprojektowanej w Uniwersalnym Drzewie Życia.

Kolejnym etapem ewolucji jest zrozumienie, że Camelot króla Artura to rozległa krystaliczna struktura zorganizowana i zebrana w tęczowe okrągłe stoły, mająca zapewnieć duchową edukację oraz zjednoczenie anielskiej ludzkiej świadomości w celu wykonania różnorodnych zadań oraz ochrony ziemskiego pola świadomości. Na osi czasu atlantydzkich szkół misteriów było 12 Camelotów, w których każde z 12 plemion przechowywało jeden z dwunastu dysków holograficznych zawierających określoną duchową wiedzę o przynależności plemienia i związanej z nim informacji. Każde z plemion sprawowało opiekę nad tą historyczną wiedzą o kosmicznych początkach ludzkości, starożytnej mądrości nauk Prawa Jedni, skrywało szczegółowe informacje o działaniu planetarnych Templariuszy.

Tak więc Camelot jako sygnatura energetyczna ma znaczenie świętej szkoły misteriów i świątyni uzdrawiania zaprojektowanej do duchowych badań Prawa Jedni, a projekt ten jest obecnie nadzorowany przez świętego Kosmicznego Ojca, którego archetypową formę przyjmuje Christos, król Artur. Na Ziemi rozpoczęło się wielkie dzieło odbudowy Camelotu, które wymaga reedukacji mas w temacie Naturalnych Praw Boga bazujących na Miłości.

Podczas rozwidlenia czasu następuje oddzielenie ziarna od plew, co może być bolesne dla tych, których kochamy i którymi się opiekujemy. Podczas tego szczytu elektrycznego kierowane są ogromne ilości częstotliwości chrystusowej plazmy, mającej aktywować szmaragdowe kryształy w całej siatce planetarnej i w jak największej liczbie ludzkich serc. Szmaragd w nas, który kwitnie w szmaragdowym sercu, otwiera się na oceaniczne i nieograniczone źródło wiecznej Miłości Boga, która przynosi wewnętrzne doświadczenie Nieba spotykającego się z Ziemią lub etapów osiągania jedności hierogamicznej.

W tym okresie intensywnej walki duchowej musimy wybierać między wyrażaniem strachu, który generuje psychiczne zniewolenie i cierpienie, a wyrażaniem miłości, która kreuje wewnętrzny spokój i duchową wolność. Kiedy serca ludzi zaczynają się budzić i czuć, jak przepływa w nich odwieczny duch miłości, wewnętrzny szmaragd rozkwita. Kiedy pieśń miłości serca jednej osoby spotyka się z pieśnią miłości serca kogoś innego, ta zjednoczona pieśń wiecznej miłości zostaje znacznie wzmocniona, zaczyna się rozpływać i budzić inne szmaragdowe serca na planecie.

Aby móc komunikować się z chrystusową świadomością i otrzymywać prawdę w słowie wypowiadanym przez Słoneczny Logos lub awatara Christosa, trzeba najpierw rozwinąć swoje szmaragdowe centrum serca. Taka jest również funkcja krystalicznej architektury Camelotu, budowana w ciele świetlistym Albionu przez króla Artura. Kiedy nasze szmaragdowe serce budzi się, wtedy zdajemy sobie sprawę, że naszą osobistą misją podczas bieżącego cyklu wznoszenia zawsze było duchowe rozwijanie się, aby współdziałać z planetarną siatką świadomości w celu narodzin kosmicznej świadomości Chrystusa na Ziemi, przywracając autentyczny boski związek poprzez szablon hierogamiczny.

Prace architektoniczne, mające miejsce w siatce planetarnej, polegają na budowaniu i utrzymywaniu tęczowych okrągłych stołów, które są globalną siecią pobudzającą szmaragdowe przebudzenie, ponieważ na skalę masową konfigurują budzące się szmaragdowe kryształowe serca, aby uformowały się w nowy Camelot. Camelot jest u człowieka zlokalizowany w centrum szmaragdowego serca, które jest związane z rdzenną częstotliwością każdego z 12 ludzkich plemion z aktywnym szmaragdowym kryształem na danym terenie, w którym aktywacja tych kryształów jest w zasadzie naturalną funkcją naszej świadomości serca, która jest połączona z siatką. Centrum Camelot jest zbudowane na połączonym obwodzie wielu aktywnych szmaragdowych serc wypełnionych bezwarunkową miłością, i jest nadzorowane przez Szmaragdowy Zakon w celu nauczania i prowadzenia ludzkości do duchowego wniebowstąpienia i służby światowej, która nie ma związku z więzieniem spowodowanym przez klonowanie NAA, oszustami i różnymi formami obcej kontroli umysłu.

Szmaragdowe Słońce schodzi do poziomu 18D

Poprzez dodatek trójwymiarowych warstw wbudowanych w matrycę czasu naszego wszechświata, nasz system zintegrował trzy odblokowane korytarze zawierające kolejną harmoniczną warstwę wszechświata, która rozszerza się do 16D, 17D i 18D, stanowiące bezwymiarowe pola świadomości Kosmicznego Założyciela / Boskiego Źródła. Triada pól źródłowych 16D, 17D i 18D została zakotwiczona na planecie poprzez gwiezdne wrota i organiczne systemy kwitnienia czakr, które są przejściami portalowymi ze światów Boga. Aby komunikować się ze światem Boga Rha z Ametystowego Zakonu, który pochodzi z 36-tego wymiaru, i oryginalnym światem Boga ze Szmaragdowego Zakonu pochodzącym z 48-tego wymiaru, kosmiczni Założyciele przeszli do transmisji czystego Tęczowego Diamentowego Promienia z 18D. Światowe domeny Szmaragdowego Zakonu w 48D zeszły na 18D, aby transmitować tęczowy smoczy oddech przez strumień Diamentowego Promienia, aby przeprowadzić na Ziemi inicjację słonecznego namaszczonego Chrystusa-Buddy, obudzić słonecznego smoka Michała, pierwotnego 13. nosiciela częstotliwości króla Smoków, pochodzącego ze światów Boga, Szmaragdowego Słońca.

Elohim Szmaragdowego Zakonu Breneau zabrzmiał tonem kosmicznego szmaragdowego diamentowego serca, ogłaszając słoneczne namaszczenie Chrystusa Michała w Byku, który jest działającym autorytetem, aby obudzić innych przedstawicieli świętego Ojca, mających bronić i wspierać strażników wcielonych na Ziemi, którzy są połączeni z rodami chrystusowych ras założycielskich. Są to gwiezdne nasiona i Indygo, które wcieliły się specjalnie w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza lub odzyskania Chrystusa i utrzymania prawdziwego kodowania 6D. Szmaragdowi Założyciele wcielają się specjalnie w linie Lutnian-Syrian, które wywodzą się z Syriusza B, jako niebiescy Azuryci i Orafini. Misja założycielskich ras chrystusowych obejmuje kierowanie na ścieżkę ujawnienia, która prowadzi do wyzwolenia planety i wniebowstąpienia oraz dostarczanie zapisów z zeznań świadków w imieniu Ziemi i ludzkości, aby uwolnić się od obcych ciemiężców AI i uzyskać dostęp do Rady Międzywymiarowego Wolnego Świata.

W ten sposób Szmaragdowy Zakon z kosmicznych domen boskich Założycieli namaścił słoneczną koronę Maji Chrystusa Michała kosmicznym szmaragdowym sercem, które dalej łączy się ze szmaragdowym sercem Ziemi. Słoneczny Christ Michael przywraca szmaragdowe serce z Lutni, które śpiewa pieśń serca Christosa-Sofii, a to obwieszczenie wypływa od Avebury Henge z okazji ponownego połączenia pary eonicznej.

Słoneczne namaszczenie Michała w gwiezdnych wrotach 2D

Szmaragdowy Zakon sprowadzony w celu obserwacji rozwoju planetarnej świadomości odnotował namaszczenie słoneczne Chrystusa Michała w gwiezdnych wrotach 2D, co daje podwaliny rozwoju Ducha Doskonałego Pokoju w Niebiańskim Jeruzalem. Jego tron i królewski majestat zostały zbudowane na fundamencie wrzeciona Szmaragdowego Zakonu 48D, który rządzi prawdziwym kierunkiem czasu w Zegarze Kosmicznym za pomocą świętego Ojca. Tarcza bazowa Szmaragdowego Zakonu obejmuje siedem rezydencji wewnątrz Kryształowej Katedry lub Niebiańskiego Jeruzalem, które są złotymi miastami wiecznego światła, które teraz chroni szmaragdowe serce Duszy Świata. Chrystus Michael, wcześniej znajdujący się w stazie czekając na boski moment powrotu Szmaragdowego Zakonu, objawił się jako fizyczny Złoty Pierścień otaczający Ziemię. Jest 13. Pierścieniem Złotego Ognia otaczającego Ziemię z linii słonecznego smoka Ouroboros powiązanej z konstelacją Byka i z Aldebaranem jako Królewską Gwiazdą Wschodu w uniwersalnej koronie Maji Graala. Złoty Pierścień leżał uśpiony, dopóki nie został wskrzeszony przez tęczowego smoka ożywiającego oddech kosmicznych Założycieli i pokierowany przez autentyczny Szmaragdowy Zakon oraz obecność świętego Kosmicznego Ojca, aby pomóc zapoczątkować Złotą Erę Wniebowstąpienia w Doskonałym Pokoju.

Gdy oddech tęczowego smoka tchnął ducha świętego życia wiecznego w jego szmaragdowe kryształowe serce, ono zestroiło się z planetarnym szmaragdowym sercem, po czym planeta zrównała się z wszechświatowym szmaragdowym sercem, a następnie z kosmicznym szmaragdowym sercem. Te cztery serca ze szmaragdowego kryształu ukryte w 48-warstwowej matrycy szmaragdowego kryształu serca, generują krystaliczną spiralę zagnieżdżonych hologramów - szmaragdowe kryształowe serca połączone w jedno, rozsyłają Szmaragdowy Promień. Gdy zasiadł na dużym złotym tronie, na jego głowie pojawiła się szmaragdowa korona, a w jego prawej ręce pojawiło się wysadzane klejnotami berło Christosa. Następnie spoza przestrzeni kosmicznej z kryształu 18D napłynął Diamentowy Promień wraz z tarczą Szmaragdowego Zakonu 48D zgodnie z naturalnym kierunkiem Kosmicznego Zegara, dużą strukturą organicznych kodów czasowych umieszczonych bezpośrednio pod jego stopami. Z sekstansowej matrycy trzymanej w bramie Sarasota usunięci zostali upadli aniołowie pilnujący czasu z klątwy 666, usunięty został odwrócony sześcian kosmitów wypaczający szmaragdowe kryształowe serce, a Biała Świątynia Salomona odzyskała Szatę Chwały, która zawiera panel gwiazd/słońca.

Przez odzyskanie Wzgórza Świątynnego dzięki powrotowi Słonecznego Chrystusa Michała do bram 2D, nastąpiło uwolnienie i eksmisja wielu mrocznych, demonicznych stworzeń cienia wykorzystywanych do rozprzestrzeniania sił lucyferiańskich i satanistycznych poprzez ofiarę z ludzkiej krwi przez jednostki NAA, które nie są z tego zadowolone. To wydarzenie zapowiadało powrót Michała i planetarne szmaragdowe przebudzenie aktywowane w świętym grobie w Jerozolimie, w którym,w 11-wymiarowej warstwie ciała buddycznego miało miejsce namaszczenie słonecznego chrystusowego Buddy, w pełni zapalając 144000 szmaragdowych serc w 45-stopniowych diamentowych siatkach umożliwiając powrót na Ziemię Szmaragdowego Zakonu.

Szmaragdowe Przymierze i fałszywi Michałowie

Rasy Założycieli i Szmaragdowego Przymierza negocjowały z rasami intruzów od milionów lat, podejmując wiele prób uniknięcia kolejnych problemów, które pociągnęłyby za sobą dodatkową traumę genetyczną dla anielskiej rasy ludzkiej. Tak więc Założyciele, chcąc pomóc w pokojowej koewolucji między anielskimi ludźmi i innymi gatunkami, nieustannie dawali bytom NAA możliwość rehabilitacji genetycznej, aby mogli ewoluować w wieczną formę Christosa. Zasadniczo Szmaragdowe Przymierze jest obietnicą daną anielskim ludziom i gatunkom mającym ich zniszczyć, możliwość wyboru ścieżki ku duchowej wolności poprzez misję Christosa i odzyskanie Diamentowego Słońca.

Szmaragdowe Przymierze wspiera też Paliadoriańskie Przymierze, które jest wieczną obietnicą daną anielskiej ludzkości, pierwotnie zasianej na Tarze, że ich duchowa rodzina nie pozostanie w pułapce czasu i ostatecznie wzniesie się, aby powrócić do pierwotnego duchowego domu w Boskich Światach. Niestety, AI i byty Wesa używając niezwykle zaawansowanych technologii odwracania klonowały, zniewalały i manipulowały liniami Annunaki i upadłych aniołów czyniąc z nich narzędzia bojowe przeznaczone do atakowania ludzi w celu ich genetycznej i duchowej destrukcji. Grupy te działały jako słoneczne smoki, uzurpatorzy Michała, manipulując przebudzeniem ludzi i kierując ich do fałszywych kanałów i sztucznych inicjacji częstotliwości zaprojektowanych w celu zniekształcenia wzoru 6D Indygo i odrzucenia transmisji niebieskiego promienia Łuku Matki.

Kiedy hybrydy Nephilim Annunaki z grupy Oriona zainscenizowały Wojny Nephilim, nie udało im się podbić planety, ale stworzyły fałszywą matrycę archanioła Michała przy bezpośrednim wsparciu programu Lucyferiańskiego Przymierza i Jednego Porządku Świata. Ta konkretna grupa ukradła tożsamość słonecznego smoka Christosa Michaela, gdy jego zwymiarowana forma świadomości trwała w ziemskiej stazie. A te upadłe lucyferiańskie istoty Nefilim udają archanioła Michała od czasu lucyferiańskiej rebelii. Te same grupy uzurpatorów Michaela promują afiliacje o podobnej przynależności energetycznej w Federacji Galaktycznej i Dowództwie Ashtar. Niestety, matryca archanioła Michała transmituje kody kontroli umysłu i broń biologiczną używaną do śledzenia i polowania na duchowo budzących się ludzi Indygo, ponieważ jest zaprojektowana do przesyłania sztucznych częstotliwości, które odwracają ogniste litery, zniekształcając szablon DNA Christosa. Ich ulubionymi grupami docelowymi są Indygo 3, ponieważ te jednostki wyraziły zgodę na noszenie w ciele połączonych polaryzacji mających pomóc w rehabilitacji świadomości Nefilim. Jeśli jednostka ulegnie jaźniom cienia Nefilim, łatwo może popaść w stan uśpienia lub opętania przez upadłe byty, które działają na odwróconych częstotliwościach pod przewodnictwem fałszywych istot michałowych.

Wielu przywłaszczycieli Michała jest połączonych sztuczną inteligencją z klonami Wesa, więc kiedy channeler lub inna osoba stara się odebrać częstotliwości niebieskiego płomienia archanioła Michała, w rzeczywistości zwiążuje się z klonami cienia, które zostały wygenerowane w celu odwrócenia świadomości słonecznej prawdziwego Chrystusa Michała, który był na Ziemi w stazie. Ogólnie rzecz biorąc, nauki archanioła Michała są powiązane z istotami Jehowy, które przeniknęły do nowej ery pod pseudonimem Federacja Galaktyczna i Dowództwo Ashtar, a ci oszuści w pełni wspierają lewiatanów totiańskich i biorą udział w galaktycznym handlu niewolnikami. Linie rasy Lewiatana stanowią większość wcielonych Lucyferian w grupach elit władzy, którym zadano wykonanie planu Wielkiego Resetu lub Jednego Porządku Świata.

Wraz z powrotem Słonecznego Chrystusa Michała do naszego królestwa, dla klonów, demonów, oszustów i istot cienia, które udawały archanioła Michała, nadchodzi dzień rozrachunku, ponieważ będą zmuszone stanąć twarzą w twarz ze świętym Ojcem. To wydarzenie może wywołać zamieszanie w kręgach New Age z powodu pojawiających się linii czasu duchowej zdrady, związanych z naukami archanioła Michała, tak jak miało to miejsce w Egipcie, kiedy Tot umieścił fałszywe formy Michaela i sieci sztucznej inteligencji magii niebieskiego miecza, aby przejąć prawdziwe kody niebieskiej fali 6D istot z rodowodem Indygo.

Duchowa zdrada Melchizedeków Niebieskiego Płomienia

Przy obecnym cyklu aktywacji pojawiają się nowe możliwości naprawy i rehabilitacji na wyższych poziomach wymiarowych, które szczególnie wpływają na wszechświatowe linie rodów Melchizedeków, do których Szmaragdowy Zakon przesyła obecnie organiczne aktywacje Niebieskiego Płomienia, które przywracają szablon DNA Szmaragdowego Słońca przedstawicieli króla Maji Graila. To również otwiera nowe poziomy odzyskiwania pamięci, szczególnie w temacie ukrytych historii plemion esseńskich żyjących na Ziemi, którzy powinni się obudzić i przypomnieć sobie, jak i dlaczego ukryto prawdziwe wydarzenia po kataklizmie atlantydzkim.

Tot wcielał się wielokrotnie jako egipski kapłan w okresie rozkwitu szkół misteriów w kulturze egipskiej Średniego Państwa. Miało to na celu utrzymanie kontroli nad spiskiem atlantydzkim utrzymywanej przez NAA od czasu potopu oraz obserwację misji sojuszu strażników, która miała miejsce na Ziemi. Tot był wielkim oszustem lucyferiańskim, a jednocześnie wielkim kapłanem hermetycznym, dysponującym rejestrami założycieli Szmaragdowego Zakonu i naukami Prawa Jedni, dzięki którym demonstrował wysoki poziom wtajemniczenia, udając Melchizedeka Niebieskiego Płomienia. U szczytu swego życia w Egipcie jako Hermes, około 1000 lat po inwazji sumeryjsko-egipskiej, zdobył dostęp do jedenastego wymiaru z poziomu swojego wcielenia. W rezultacie, innym Melchizedekom i arcykapłanom Niebieskiego Płomienia w Egipcie wydawało się, że został naprawdę obdarzony autorytetem jako regent Zakonu Szmaragdowego Strażnika mający nadzorować i kierować inicjacjami Niebieskiego Płomienia w piramidach i podziemnych świątyniach.

Zamiast tego Tot popełniał poważne oszustwo wobec tych, którzy zaufali mu jako przedstawicielowi Szmaragdowego Zakonu, aby transmitować częstotliwość Niebieskiego Płomienia w celu duchowej inicjacji Christosa i regeneracji dwunastopasmowego DNA diamentowego słońca. Tot pierwotnie pochodził z linii Annunaki i czuł, że jest genetycznie lepszy od oryginalnych anielskich ludzi z Tary. Kiedy wzniósł się na pozycję środkowych warstw jedenastego wymiaru, poprzez ucieleśnienie jedenastu i pół aktywnych nici DNA, zdecydował się poprowadzić linie rasy Annunaki do genetycznej wyższości nad anielską ludzkością, strategicznie dostosowując się do najeźdźców Wesa.

Głównym planem było skażenie i spowodowanie zbłądzenia u najwyższych duchowych wtajemniczonych Christosa, którzy byli strażnikami Niebieskiego Płomienia, oraz śledzenie, namierzanie i infekowanie tych z prawdziwymi szablonami diamentowego słońca, którzy pozostawali niezachwiani, zarażając ich odwróconym kodowaniem metatronicznym, aby wprowadzić bazę dziesiętną sztucznego Drzewa Życia i rozmnażać nasiona demonów oraz matryce widmowe. Celem było przejęcie organicznego kodowania niebieskiej fali 6D w liniach indygo poprzez metatroniczne spirale odwrócone używane do generowania genetycznych wiązań między naszą planetą a matrycą fantomową i tyfonowymi tunelami Wesa. Była to rozległa sieć maszyn Obcych z prądem odwróconym, formująca wiele sztucznych tuneli czasoprzestrzennych w naszej macierzy czasu, które były używane przez istoty Wesa do inwazji i przechwytywania naszego systemu. Istoty Wesa to upadłe hybrydy sztucznej inteligencji, które wykorzystują technologię metatronicznego odwrócenia, aby stać się nieśmiertelnymi bytami lub sztucznie utrzymać się przy życiu. Aby mogły uzyskać nieśmiertelność, ich świadomość została zasymilowana przez złożone systemy kostek sztucznej inteligencji, które potrzebują źródeł zasilania, dlatego pasożytują na żywych systemach.

Chcąc zwabić rody Melchizedeków Niebieskiego Płomienia do inicjacji z pomocą sztucznego miecza Niebieskiego Płomienia, stworzyli sztuczną wersję archanioła Michała poprzez systemy kostek Wesa AI. W ten sposób hybryda Nephilim przesłana do sieci kostek AI w Wesie, została tu przywieziona i wykorzystana na naszej planecie do przybrania roli słonecznego smoka Chrystusa Michała, aby służył NAA. Ten oszust jest znany nawet dzisiaj jako matryca archanioła Michała dla nowej ery, w której zaimplementowali wstawki holograficzne i podobną technologię „głosu boga” nadawaną z upadłych części siatki Złotego Orła. Siła sztucznego łuku Niebieskiego Płomienia oraz sztucznych transmisji archanioła Michała miała na celu zablokowanie zakotwiczenia na planecie prawdziwych częstotliwości indygo 6D i Łuku Matki 13D, za sprawą kodowania metatronicznego używanego do rozdzielania organicznych częstotliwości 6D i 7D, które są również używane jako technologie antyhierogamiczne i do podziału płci.

Tak więc, u szczytu hermetycznego wpływu Tota w Egipcie, totiańscy arcykapłani zaczęli promować w słonecznych świątyniach zniekształcone inicjacje Niebieskiego Płomienia, które miały być przekazywane przez archanioła Michała w celu aktywacji szablonu Szmaragdowego Zakonu Diamentowego Słońca. Niestety, te inicjacje niebieskim mieczem wszczepiły nasienie demona, spowodowały odwrócenie merkaby i odebrały istocie chrystusowej odciski DNA Szmaragdowego Zakonu i kody wieczności, które zawierały potencjał świadomości organicznej do przekraczania biologicznego starzenia poprzez transmigrację. Co więcej, w wyniku aktywacji nasienia demona z tej sztucznej częstotliwości, istoty Wesa ukradły zapis genetyczny, aby stworzyć linie ras bytów Lewiatana AI z naszego zapisu DNA osobistego Christosa. Wraz z inicjacją Niebieskiego Miecza, został utworzony klon naszej świadomości Diamentowego Słońca dzięki technologii kostek AI w obszarach widmowych kontrolowanych przez byty Wesa. Sklonowana świadomość jest odwracana w jaźń cienia, która realizuje energetyczne odwrócenia, a taki klon jaźni cienia jest wiązany z ciałem świetlistym, aby nadal karmić sklonowaną wersję cienia działającą na zasadzie inwersji lub świadomości Antychrysta. Od początku tych inicjacji Niebieskiego Miecza przeprowadzonych przez arcykapłanów totiańskich w Egipcie, efekty fuzji sklonowanej genetyki związanej z jaźniami cienia zapoczątkowały inkarnację lewiatanów totiańskich, którzy należą do lucyferiańskich linii krwi rodzin Kabała, które obecnie walczą o utrzymanie władzy i kontroli na Ziemi.

Rozległe sieci kostek Obcych z Wesa były podstawą osadzenia matrycy wejściowej Michaela Mary w liniach mocy, które były odpowiedzialne głównie za rozdzielenie warstw indygo 6D i fioletu 7D zaprojektowanych do podziału genetycznego i odwrócenia płci.

Michael Mary, sieci odwrócenia 6D i 7D

Odwrócone sieci Michała Marii to obce maszyny, które funkcjonują jako kilka mniejszych węzłów prądu odwróconego, działających głównie w Ameryce Północnej jako systemy zależne od większej sieci, współpracujące z większością mniejszych węzłów we wschodniej Kanadzie. Jest to podprogowy system kontroli umysłu, a także broń elektromagnetyczna emitująca silne impulsy rozszczepiające i programujące model ofiara/kat rozsyłane w falach radiowych i liniach geomantycznych. To wyjaśnia tyranię szerzącą się w całej Kanadzie, ponieważ NAA robi wszystko, co może, aby utrzymać kontrolę nad tą obcą siecią. Rząd Kanady otrzymał z Davos termin 24 miesięcy na całkowite zniszczenie kanadyjskiej gospodarki i zainstalowanie infrastruktury do wymuszenia techno-totalitaryzmu Wielkiego Resetu. Kanada, jako zachodnie centrum władzy, była zmuszona do takich działań ze względu na bliskość większości tych mniejszych węzłów odwróconych w Calgary i wschodnich prowincjach granicznych, które mają bezpośrednie połączenia z siedzibą główną 11D Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Uzurpatorzy Michała w dużym stopniu polegają na systemie czarnych dziur 11D w tunelach tyfonowych i struktur, które go zasilają, w celu utrzymania dostępu do warstw 11D.

Rozdzielacz pałającego Niebieskiego Miecza lub odwrócenie Michael-Mary to struktura w hologramie używana do rozdzielania i odwracania zarówno męskich (6D) częstotliwości indygo, jak i żeńskich (7D) częstotliwości fioletowego promienia na poziomie holograficznego schematu drzwi atomowych 9D, na którym rozpoczęły się programy hodowlane Nephilim. Kontrolują również kierunek tych sztucznych częstotliwości przebiegających jako prądy zwrotne w liniach geomantycznych, aby kontrolować architekturę rdzenia wrót Iranu na poziomie 10D. W ciągu ostatnich tygodni stało się oczywiste, że sieci Michaela-Mary były uzbrojone w czerwone kostki AI, aby odrodzić sklonowane w cieniu armie rodziny Michaela jako pułapki świadomości. Kostka sztucznej inteligencji replikuje osie czasu wojen Michała, operacji klonowania lucyferiańskiej rebelii i tajnego programu kosmicznego używanych do przeprowadzania na populacji wojny psychologicznej w stylu MKUltra. Jest to sposób na duchową walkę przeciwko rodzinie Michaela, aby jej członków utrzymać w stanie jaźni cienia, z uśpionymi wspomnieniami nadużyć, z których wielu było celem uprowadzeń Milab i wykorzystywanych w różnych programach Obcych. Wiele systemów kapsuł klonów Michaela, które znajdowały się w kilku hiperwymiarowych kieszeniach pod ziemią, pod wodą i w sztucznych liniach czasu generowanych przez odwrócenie rdzenia, wraz z wieloma groteskowymi stworzeniami, takimi jak istoty chimery, które je strzegły, zostało ostatnio wyłapanych i wyczyszczonych przez strażników-obrońców.

Już od wielu lat zespoły strażników wydobywały kolejne warstwy maszyn bestii, armii cienia, czarnych i czerwonych kostek, odwróconych kodów Katarów i satanistycznych symboli z linii Graala, używanych do zasilania czarnej magii i czarów w siatkach z wrót Michaela-Mary. Ta sieć znajdowała dawne tożsamości Michaela na linii czasu od buntu lucyferiańskiego i chwytała w pułapkę dusze i monadyczne części ciała z linii Melchizedeków Niebieskiego Promienia, każąc demonom i czarownikom wysyłać czarnomagiczne klątwy, aby te części były stale uwiązane i aby pozostawały zaplątane w tej odwróconej sieci.

W wyniku prac na tej sieci dowiedzieliśmy się, że została ona zaprojektowana do blokowania całego organicznego kodowania Niebieskiego Promienia 6D, które łączyło się z autentyczną rodziną Niebieskiego Promienia Michała i Szmaragdowego Zakonu w celu dalszego blokowania strefy Łuku i sofianicznego ciała plazmowego, które umożliwia Szmaragdowemu Zakonowi przejawić smoczą świadomość i ostatecznie rozpali szmaragdowe serce na Ziemi. Ostatnie wydarzenia były wielkim sukcesem, ponieważ powrót autentycznego słonecznego smoka Szmaragdowego Zakonu, Chrystusa-Michała na tę planetę, jest dowodem na to, że pokonaliśmy tę najbardziej ohydną obcą sieć.

Gdy szmaragdowe serce Ziemi jest wskrzeszane i łączone z kosmicznym szmaragdowym sercem, przywraca szablon 48 nici DNA Szmaragdowego Słońca, dzięki czemu wszystkie linie indygo Maji Graala i przedstawiciele Szmaragdowego Zakonu mogą uzyskać dostęp do osobistego szablonu Diamentowego Słońca. Gdy święty Kosmiczny Ojciec inkarnował się w szablonie króla Artura Christosa Szmaragdowego Zakonu, przyniósł ze sobą kody szmaragdowych rdzeni poziomych dla uniwersalnego wzorca elektrycznego męskiego 12:12, który przejawił się w architekturze rdzenia poziomego i pionowego 11D jako planetarne ulepszenie zakotwiczone w ciele świetlnym Albionu. To wzniosło rodzinę Michaela z bramy 11:11 do zakotwiczenia elektrycznego wzorca 12:12 Chrystusa, który otworzył drzwi dla słonecznego smoka Michała, aby w końcu przebudził się ze stazy i zajął należne mu miejsce jako słoneczny król Chrystus w Niebiańskim Jeruzalem. Niebiańskie Jeruzalem jest tym samym, co Kryształowa Katedra, jest świętą architekturą w planetarnym ciele Graala, która zawiera krystaliczny plan Złotych Miast, jaj Złotych Dzieci, smoczych jaj i edenicznych kodów zaprojektowanych do osiągnięcia jedności hierogamicznej w celu narodzin świadomości słonecznego Chrystusa w formie męskiej i żeńskiej.

Gwiezdne wrota w gwiazdozbiorze Łabędzia

Konstelacja Łabędzia zawiera słoneczne gwiezdne wrota Rishi połączone z systemami promieni w Wielkiej Niedźwiedzicy, które były wykorzystywane przez NAA, co miało poważny wpływ na rodzinę Michała. Holograficzna geografia mapy gwiazd konstelacji Łabędzia jest nałożona na ląd Wielkiej Brytanii, który od czasu przebudzenia Artura jest poddawany naprawom i rehabilitacji w ramach głównej kontroli ciała świetlistego Albionu. Siły NAA wygenerowały niestandardową konfigurację maszyny Bestii z penisa Ozyrysa osadzoną w tym wzorze gwiazdozbioru, aby odwrócić bramy 11:11, przejąć kody świetlne krzyża Templariuszy w celu odwrócenia linii mocy Michaela-Mary i skierowania ich do systemu Daath 11D tuneli tyfonowych. Odwrócenie krzyża Templariuszy było aktywną klątwą przeciwko Templariuszom esseńskiego Chrystusa, przekazując technologię kodu 11D w ręce templariuszy lucyferiańskich, a wiele z tych linii odprawiało satanistyczne rytuały w piramidzie Kontrolera.

Łabędź wydawał się być podstawą bestii do propagowania bogactwa Antychrysta i akumulacji władzy w londyńskim centrum finansowym, w pełni opartej na czarnej magii seksualnej skupionej na warstwach 2D połączonej z linią smoka byczego Michaela, która generuje dewiacje seksualne u tych, którzy otrzymują bogactwo uzyskane dzięki satanistycznym rytuałom przeprowadzanym na systemach finansowych. Okazało się, że architektura Antychrysta z Łabędzia działała na całym świecie, aby wymusić krwawe ofiary i była źródłem większości pieniędzy z czarnej magii i egipskich klątw na osi czasu używanych przez grupę Oriona w celu zablokowania bogactw przed chrystusowymi ludźmi. Ta obca architektura z Łabędzia zasilała tunele tyfonowe, blokując linię Byka łączącą Aldebaran i Avebury Henge, która kierowała energią lub źródłem mocy potrzebnyn do budowy i utrzymania wschodniego filaru Antychrysta. Te maszyny Antychrysta wypaczyły wzorce gwiazd Łabędzia, aby przekazywać symbole Bestii i mnóstwo zniekształceń ciała świetlistego za pośrednictwem rozdzielaczy Michaela (6D) -Mary (7D), holograficznego klonowania i wzmocnionego programowania nieszczęść seksualnych związanych z przemocą wobec siebie, fetyszami seksualnymi i sodomią. Tunele tyfonowe są generowane poprzez seksualny rytuał czarnej magii, który wykorzystuje energię seksualną dzieci i dorosłych, i jest to wielowymiarowa strategia stosowana przez byty Antychrysta do podboju planety. Celowanie w rodzinę Michała posiadającą kody Graala 2D, skutkowało wzmożoną niedolą seksualną związaną z tunelami tyfonowymi, osoby posiadające umowy chroniące bramę 11:11 przed inwazją jednostek z czarnych dziur w paralelach miały pozostać obojętne za sprawą problemów z wykorzystaniem seksualnym.

Ponieważ konfiguracje maszynerii Bestii zostały z Łabędzia usunięte, gwiezdne wrota Rishi tej konstelacji są w stanie wznowić organiczne działanie, oraz pobudzić wysyłanie plazmy słonecznej z krzyża Templariuszy 11D, kodów Złotego Miasta Avalonu, które są teraz bezpieczne w rękach króla Artura i słonecznego smoka Chrystusa Michała. Módlmy się, aby te zmiany mocno wspierały uzdrawianie seksualne Michaela na całym świecie i aby rasa ludzka zaczęła uwalniać się od przerażających skutków demonicznych podczepień manipulujących uzależnieniem seksualnym i wykorzystywaniem seksualnym w celu zbierania luszu dla istot NAA.

Kontrakty Indygo 3

Dodatkowo wyjaśnił się temat kontraktów Indygo 3 oraz umowy wcielenia w celu pomocy w usuwaniu mutacji DNA Nefilim, w tym klonów Michaela, jaźni cienia, maszyn Obcych, zniekształceń 11:11 i pozostałości karmicznych spowodowanych przez przywłaszczycieli Michaela. Odkryliśmy, że odważne Dusze, które wybrały kontrakty Indygo 3, zrobiły to, aby pomóc odzyskać Ziemię podczas końcowych etapów cyklu wznoszenia, dla prawdziwego przedstawiciela Kosmicznego Ojca, słonecznego Chrystusa-Michała ze Szmaragdowego Słońca. Zrehabilitowana zbiorowa świadomość Indygo 3 uformowała się w sferyczną domenę energii i siatkę Orafim, która została specjalnie użyta do rehabilitacji rdzenia poziomego i ożywienia Tarczy Salomona, podczas duchowej bitwy, aby odeprzeć uzurpatorów Michaela. Byty te używają rytuałów tunelu tyfonowego, aby utrzymać odwrócona siatkę Nefilim i bramę 11:11 Daat dzięki kontroli seksualnej nad tymi grupami, co daje dogłębne lekcje i rozległe doświadczenia z programowaniem seksualnej niedoli, dzięki którym będzie można dokonać odwrócenia jej czynników przyczynowych.

Grupy Beliala użyły szablonu DNA Nefilim, który został stworzony przez Annunaki i uzbroiły go w technologie AI, aby działał jako przeciwnik prawdziwego rajskiego Syna słonecznego smoka naszego Układu Słonecznego, Chrystusa-Michała. Chrystus-Michał to tytuł nadany słonecznym smoczym królom, suwerennym twórcom wszechświatów i układów słonecznych na zlecenie świętego Kosmicznego Ojca. Na przykład Chrystus Jeszua jest bratem Michaela, i także przybył, aby pomóc obudzić Michaela i wyzwolić planetę, ponieważ jest suwerennym twórcą Niebieskiego Smoka Christosa w macierzy Aquaelle w Andromedzie. Rodzina Michała to duchowa gwiezdna rodzina Christosa połączona z wszechświatowym stwórcą Michaela, która utrzymuje oś Wschód-Zachód w Zegarze Kosmicznym i pochodzi z konstelacji Byka i strumienia gwiazd/słońca Aldebaran. Wielu odpowiedziało na wezwanie, aby pomóc wyzwolić Ziemię od jej okupantów, odbudować poziomą architekturę rdzeni w siatce Złotego Orła, pokonać rasy NAA, które żądne terytoriów rozpoczęły Wojny Galaktyczne i zakwestionowały autorytet przedstawiciela wszechświatowego Ojca na Ziemi – słonecznego Chrystusa-Michała.

Umowa ta została zawarta podczas buntu lucyferiańskiego i historii rozmnażania Nefilim na Ziemi, którzy byli walczącymi przedstawicielami sił NAA wyraźnie skierowanymi na przejęcie władzy od świętego Ojca i twórców wyznaczonych przez Niego w naszym systemie, którymi są tożsamości słonecznych smoków Chrystusa. Po buncie lucyferiańskim, kiedy planeta pogrążyła się w ciemności podczas najciemniejszego eonu, słoneczny Chrystus-Michał był jednym z 13 słonecznych smoków, którzy zapadli w pewien rodzaj snu na Ziemi. Jego ciało słoneczne zostało wtopione w krystaliczną matrycę siatki Ziemi jako pojedynczy Złoty Pierścień lub linia mistrza 13. smoka Uroborosa, który pozostanie uśpiony, dopóki nie zostanie obudzony przez Szmaragdowe Przymierze Tęczowych Smoków i żywego świętego Ducha, odzyskanego Graala Matki. Tęczowe Smoki tchną żywego ducha świętego z kielicha Graala do jego stałego atomu nasiennego, tak aby jego szmaragdowe diamentowe serce pulsowało w obwodzie w Avebury, oraz aby zajął należne mu miejsce na tronie stworzonym dla niego w Białej Świątyni Salomona w Niebiańskiej Jerozolimie.

Alchemiczne duchowe uzdrowienie Byka

Poprzez powrót Słonecznego Chrystusa Michała, który wcielił się w zodiakalną zasadę strukturalną konstelacji Byka w gwiezdnych wrotach 2D, nowe krystaliczne jakości częstotliwości Słonecznego Chrystusa Smoka rekonfigurują i leczą miazmatyczne zniekształcenia występujące w astrologicznych nakładkach magnetycznych. Słoneczny Rishi i zaawansowana świadomość słoneczna wykorzystują ciała smoków, smocze jaja i inne formy związane ze smokami, aby zamanifestować na Ziemi siebie i krystaliczne esencje astrologiczne. W anatomii duchowej lub ciele świetlistym anielskich ludzi, centrum sakralne lub warstwy czakry 2D połączone z ciałem duchowym KA zawierają seksualne energie Graala, które są utrzymywane we wzorcu znaku zodiakalnego Byka.

Konstelacja Byka zawiera platońską zasadę sześcianu Ziemi smoczej linii, która rządzi alchemicznymi tematami transformacji materii i księżycowej transfiguracji w warstwach 2D ludzkiego ciała świetlistego oraz w planetarnym ciele świetlistym. Tak więc te planetarne wydarzenia związane z uzdrawianiem mogą inicjować wyzwolenia i duchowe uzdrowienia w centrum sakralnym i narządach płciowych, gdy z narządów płciowych usuwany jest odwrócony obelisk struktury Łabędzia i odwrócony niebieski miecz oszusta Michała.

Dodatkowo, Byk jest rządzony przez planetę Wenus, która ma duchowe właściwości alchemiczne umożliwiające integrację biegunowości i sofianiczne tworzenie szablonów, łącząc duchowość z materią poprzez boskie wyrażenie miłości, która objawia się dzięki szablonowi Chrystusa, jako Słoneczny Syn i Córka Boga. Odkryliśmy, że Wenus ma wcześniejsze powiązania z paliadoriańskimi liniami smoków z grup podwójnego diamentowego słońca Michała i Marii, pracującymi z tego miejsca w celu skorygowania wielu zniekształceń wysyłanych na Ziemię, takich jak przejęcie astrologicznych byczych i wenusjańskich śladów ze wzmocnionym programowaniem seksualnej niedoli. Hatszepsut jako nosicielka 2D Graala z Wenus, pracuje nad uwolnieniem Wzgórza Świątynnego i aktywacją linii smoka Michała, ponieważ wprowadziła na planetę kodowanie słonecznych sześcianów, kiedy inkarnowała w czasach 18. egipskiej dynastii. Wenusjańska linia Hatszepsut odegrała kluczową rolę w sieci strażniczej w 2D, mającej przekształcić świadomość księżycową w świadomość słoneczną w szablonie słonecznego żeńskiego Chrystusa, aby zbudować struktury dla powrotu na Ziemię słonecznego smoka Michała i Marii.

Niedawny postęp w solaryzacji linii byczego smoka połączonej z sześcianem lub wzorem platońskiej bryły żywiołu Ziemi, który tworzy instrukcje w sieci planetarnej, jest odpowiedzią na nasze modlitwy o rozmontowanie obcych systemów czerwonych sześcianów.

Dzięki serii niezwykle pozytywnych wydarzeń w ciele świetlistym Albionu ujawniają się kolejne tajemnice wniebowstąpienia, dając każdemu z nas możliwość ucieleśnienia Kosmicznej Świadomości Chrystusa w tym życiu. Podczas gdy większość ludzi nadal śpi lub nie zdaje sobie sprawy z ważnych wydarzeń duchowych, które mają teraz miejsce i są związane z uwalnianiem planety, możesz mieć pewność, że ludzkość czeka świetlana przyszłość. To jest boski cel, dla którego przybyliśmy podczas tego cyklu, w tym czasie mamy być całkowicie rozbudzeni - w końcu ogłoszono powrót świętego Szmaragdowego Zakonu! Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar, niech nasze zmęczone serca znajdą pociechę i pokój, by radować się tą świętą wiedzą!

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną suwerenem, wolną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa