wtorek, 23 sierpnia 2022

KOSMICZNA ELOHEI - Lisa Renee sierpień 2022

 

tekst źródłowy

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, misja Christosa ma w tym roku kilka znaczących osiągnięć w temacie poprawek i regeneracji sieci Potrójnego Lwa Elohei, która została skonfigurowana z Filarami Reuche, co pozwoliło naszym kosmicznym rodzicom Elohei rozpocząć zejście w pola rzeczywistości Ziemi. Jednocześnie krajobraz egzopolityczny szybko się zmienia, ponieważ uciekinierzy z wielu walczących frakcji są ujawniani w sposób, którego wcześniej nie widzieliśmy. Tysiące hybryd Annunaki budzi się i zaczyna rozumieć, że i oni mają zniewolone świadomości, więc decydują się stawić czoła skutkom swoich działań, poddając się siłom Strażników. Chociaż nęka nas cenzura i nie możemy przekazywać prawdziwych informacji na platformach publicznych, wiedz, że dzieje się wiele pozytywnych rzeczy dla wyzwolenia planety i całej ludzkości.

Wraz z ostatnimi wydarzeniami związanymi z odzyskaniem Thubana przez kosmicznych Smoczych Królów Elohei, linie rodów Białego Diamentu Kosmicznej Matki Elohei-Elohim przywracają aspekty oryginalnej struktury sieci planetarnej Szmaragdowego Przymierza, z której uciekli uzurpatorzy NAA, i oddają ją z powrotem pod kontrolę ucieleśnionego strażnika czasu Szmaragdowego Słonecznego Smoka Elohei i Melchizedeków Troistego Płomienia Kosmicznego. Niedawne poważne konflikty z odwróconą satanistyczną architekturą 5D-8D-11D pod kontrolą watykańskiej sieci NAA wywołały wojny o sieci, które miały również reperkusje międzygalaktyczne. Prawdziwe linie rodów Kosmicznej Matki, które stworzyły Strażnika Pionów, powracają, aby urzeczywistnić potrójną Sieć Lwa, zaprojektowaną, by służyć i chronić Białe Diamentowe Słońce Kosmicznej Matki Elohei, która miała powrócić wraz z chrystusowymi Słonecznymi Smokami pod koniec cykl wniebowstąpienia. Na jej obraz zbudowano potrójne Sieci Wielkich Lwów, które zostały stworzone po to, aby Kosmiczna Matka mogła zejść pionowo w dół i odzyskać swoje słoneczne Dzieci, które zaginęły w upadłych matrycach widmowych.

Podczas szczytu cyklu magnetycznego w tym miesiącu w konstelacji Lwa kładziony jest nacisk na alchemiczne tematy trawienia i konwersji letniego ognia słonecznego, który zapala Kryształowe Serce, uduchowiając naszą krew i aktywując wewnętrzne Diamentowe Słońce w celu wzmocnienia osobistej suwerenności. Regulus, ultramarynowa gwiazda w sercu Lwa, jest jedną z czterech gwiazd królewskich, które wydają z wnętrza ryk, aby skierować nas na północ, ponieważ musimy znaleźć wewnętrzną odwagę, by stawić czoła naszym duchowym wyzwaniom i wznieść się do poziomu heroicznego. Konstelacja Lwa jest bezpośrednim odniesieniem do linii Kosmicznej Matki Elohei. Gdy budzimy się i wracamy do naszego duchowego domu ze świętą Kosmiczną Matką, rozumiemy, że postanowila stworzyć i wcielić się w oryginalne formy homininów Koto-Lwów (Feline-Leonine) jako Elohei-Elohim.

Szmaragdowy Zakon Elohei-Elohim rozsiewał rasy Anuhazi Feline-Leonine przez 12 gwiezdne wrota Lutni, Aramateny. Są pierwotnymi założycielami wiecznych anielskich ras ludzkich chrystusowych, linii Kosmicznej Matki Elohei Eieyani Graala, zaszczepionej w Lutni, która jest genetyczną rodzicielką Azurytów i Orafin. Stąd w hołdzie i uznaniu oryginalnych form kosmicznej kotowato-lwiej Elohei, starożytne ludzkie kultury uznały połączenie lwa i rasy kotów z pierwotnym kosmicznym Źródłem reprezentującym pierwszą kreację Kosmicznej Matki. Pierwotny Sfinks w Gizie wyznaczał planetarną bramę słoneczną, która w czasie marcowej równonocy wychodziła na konstelację Lwa, skąd pochodzi wiele ras lwich i przez którą wiele z nich jest połączonych z Wysoką Radą Lutnian i Syrian. Powszechnie wiadomo, że w kulturze starożytnego Egiptu koty były kochane za ich duchową i magiczną energię, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że symbolika kotów była związana z uhonorowaniem pierwszej zasady stworzenia świętej Kosmicznej Matki w naszej matrycy czasu.

Grupy Elohei-Elohim zbudowały wiele sieci planetarnych i ich holograficznych cech geograficznych w celu ułatwienia Szmaragdowego Przymierza i wniebowstąpienia planet oraz przeprowadzenia niezbędnych duchowych poszukiwań, które zresetują siatkę i dopasują ją do praw natury podczas wszechświatowego wniebowstąpienia. Tak więc ci, którzy się budzą, zetkną się teraz z tymi tematami, aby świadomie współuczestniczyć w procesie odzyskiwania lub oczyszczania z powracającymi duchowymi rodzinami Szmaragdowego Zakonu Kosmicznego Elohei, które powołały matryce KRYSTHL do stworzenia. Są to Melchizedekowie Niebieskiego Promienia, pochodzący bezpośrednio z tych samych linii smoków Kosmicznej Matki Elohei-Elohim, które pierwotnie zaprojektowały siatkę planetarną w warstwach planów geomantycznych, utrzymujących geometrie żywej świadomości do wykonywania określonych funkcji.

Linie Kosmicznej Matki Szmaragdowego Zakonu-Niebieskiego Płomienia są z natury strażnikami czasu i strażnikami sieci z różnymi funkcjami i rolami zapisanymi w pamięci komórkowej i historii genetycznej. Niektórzy mogą obudzić się z wrażeniem, że ich inna stacja tożsamości z przyszłości ma pewne relacje z duchową rodziną, która bezpośrednio przyczyniła się do zbudowania i ucieleśnienia różnych starożytnych gwiezdnych wrót, portali lub sieci, które składają się na wielowymiarowe warstwy planetarnej świadomości. Starożytni budowniczowie Słońc Kosmicznego Chrystusa pochodzą z pierwszego świata Boga, ze Szmaragdowego Zakonu i wydają się przemieniać w różne formy, aby wykonać określone zadania. Płynne pierścienie słonecznej plazmy z filarów Djedi tworzą ciało uniwersalnego boga Ankh, które z łatwością przekształca się w formy Słonecznego Smoka. Te formy tworzą złożone żywe matryce krystalicznej architektury holograficznej, które tworzą osie czasu. Byliśmy świadkami wielu kosmicznych Chrystusowych Słońc przemieniających się w złożone warstwy ciała Ankh z jednym lub wieloma widmami kolorów, które mogą dalej schodzić w dół tworząc poruszające się płaty światła, obejmując jednocześnie wiele wymiarów czasu. Z łatwością przemieniają się i dzielą strumieniami świadomości poprzez Pradawne Oko, które istnieje w formach chrystusowego Słonecznego Smoka w celu przenoszenia świadomości. Mogą wyrażać się poprzez podróżujące strumienie życia kosmicznej świadomości chrystusowej przemieszczające się z jednego miejsca do drugiego, podróżujące do różnych gwiezdnych konstelacji i galaktyk.

Podwójne kryształowe spirale generują nowe piony

Podczas tej fazy, kosmiczne słońca Elohei zjednoczyły się w podwójne kryształowe spirale, które wspierają odzyskiwanie organicznych części ciała świetlnego Diamentowego Słońca poprzez supermagnetyzm Kosmicznej Matki i nowe kody rdzenia pionowego, które konfigurują się w nową architekturę linii aksjonalnych Hara-Krysta. Hara-Krysta to linie pionowego rdzenia łączące się ze światami Boga i są ponad polami widm, na schodach do nieba, w miejscu, gdzie znajduje się szablon eukarystyczny Siedmiu Wiecznych Słońc w Jedni. Jest to stacja pierwszego centrum tworzenia wiecznych ciał Kosmicznej Świadomości lub Siedmiu Słońc Boga w wiecznych ciałach Diamentowego Słońca, ciała Wiecznego Boga ze świadomości jedności kosmicznej formy Kryst-Krystallah Szmaragdowego Zakonu.

Podwójne krystaliczne spirale uruchamiają nowe żywiołaki z żywymi dźwiękowymi wodami, które są aranżowane przez wiele warstw eukataristycznej architektury Szmaragdowego Przymierza, otwierając pierścienie i tony zawierające kody elektromagnetyczne, które budzą planetarne ciało Raszy. To ważne, ponieważ obejmuje całkowite ponowne zaszyfrowanie pola kwantowego, ciemnej materii i substancji elementarnych w warstwach atomowych i subatomowych, które są zgodne z trwającym procesem ucieleśniania Kosmicznej Matki. Kosmiczna Smocza Matka aktywnie buduje dopływy nowych złotych strumieni Azothian, które przekształcają się w żywe wody duchowe, inspirując formy żywiołów i materii planetarnego ciała Rasha. W miarę jak to buduje, z wielu kolorowych smoczych jaj powstają nowe ciała słoneczne, aby w pełni zjednoczyć ją z jej kreacjami planetarnymi. Wygląda na to, że warstwa po warstwie usuwa masywną czarną plazmę i istoty AI typu Frankensteina, które NAA umieściła w planetarnych polach ciemnej materii z zepsutymi żywiołakami cienia, jako sposób na atakowanie ciała planetarnego poprzez wymuszoną kolonizację tych hybryd AI i sztucznych form demonicznych.

W praktyce, przebudzeni związani z tą duchową rodziną doświadczą zwiększonej komunikacji z Elohei-Elohim w stanie snu lub podczas medytacji, dostaną przegląd poprzednich wydarzeń historycznych i sztucznych osi czasu związanych z różnymi problemami, które zaowocowały powstaniem linii hybrydowych upadłych Elohim i upadłych anielskich Annunaki. Upadłe formy Elohim są odnajdywane i regenerowane przez powracających rodziców Kosmicznych Elohei. Mamy więc cykl odzyskiwania niedopasowanych lub skradzionych części ciała, które były wykorzystywane przez najeźdźców do uruchamiania genetycznych programów hybrydowych i antyludzkich systemów APIN. W ten sposób ewoluuje symbolika Wielkiego Lwa powiązana z twórcami chrystusowych Elohei-Elohim z Lutni i ich rozległa krystaliczna architektura 12D, która jest zaszyfrowana za pomocą sygnatur genetycznych kotowatych Anuhazi. Dzięki ciągłym zmianom genetycznym w przebudzających się grupach Elohim, pojawia się to jako zbiorowe miazmatyczne cienie Elohim podczas bieżących projektów odzyskiwania siatki przez Strażników.

Potrójna Siatka Wielkiego Lwa Elohei


Szmaragdowy Zakon Elohei-Elohim zbudował trzy sieci Wielkich Lwów w fizycznym kształcie Lwów, a te sieci komunikują się z sieciami kryształowych świątyń, które łączą się z żywymi dźwiękowymi wodami, oparami i żywiołakami budzącymi się w całym ciele planetarnym. Mówiąc prościej, działa to jako utrójcowiony system nadawania na liniach pionowych, który przesyła sygnały i wtyczki do planetarnego ciała krystalicznego, dzięki czemu ludzkość jest bezpośrednio połączona z obwodem Kryształowego Serca Szmaragdowego Zakonu i domeną Kosmicznego Źródła naszych Kosmicznych Rodziców Elohei.

Twórcy Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim, chrystusowi Anuhazi zbudowali niezwykle zaawansowany technologicznie globalny system sieci, aby po zniszczeniach spowodowanych przez Wojny Elektryczne bezpośrednio łączyć się z systemem planetarnym, gwiezdnymi wrotami i kryształowymi świątyniami. Zostało to zaprojektowane, aby wspierać stopniową modulację prądu organicznego o podstawie 12 i boskiego planu z platynowymi kryształami Diamentowego Słońca i kodami Diamentowego Serca Christosa-Sofii w pionowych liniach aksjonalnych. Te pionowe linie rozszerzyły się w trzy sieci Wielkich Lwów Elohei, które funkcjonują jako strażnicy linii pionowych, przy czym każda sieć znajduje się w jednym z trzech wszechświatów harmonicznych otaczających linie czasu matryc Ziemi-Tary-Gai. Potrójne Sieci Wielkiego Lwa działają jako sieć podróży po czasie trans świadomości awatara Chrystusa, podczas której może być oglądana przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osi czasu Ziemi, mogą też być wyraźnie widziane i usuwane sztuczne siatki intruzów. NAA wprowadziła ogromną ilość obcych sieci hybrydyzacyjnych, które zostały wygenerowane, aby zakłócać, blokować i mieszać naturalne częstotliwości DNA i pionowe linie trasowania łączące ludzkość z autentycznymi liniami rodów Matki Elohei Szmaragdowego Zakonu, które stworzyły Sieć Wielkiego Lwa.

Planeta Ziemia w pierwszym wszechświecie harmonicznym jest zamknięta w siatce Wielkiego Białego Lwa. Przyszła planeta Tara w swoim szablonie sprzed upadku znajduje się w drugim wszechświecie harmonicznym i jest w pełni zamknięta w siatce Niebieskiego Lwa. Przyszła planeta Gaja w trzecim wszechświecie harmonicznym jest zamknięta w siatce Złotego Lwa. Potrójne sieci Wielkiego Lwa zostały zaprojektowane w celu ustabilizowania głównych 12 pionowych linii aksjonalnych, które biegną wzdłuż osi sieci planetarnej z północy na południe. Potrójne siatki Wielkiego Lwa Elohei są trójfalową unifikacją wszystkich trzech wszechświatów harmonicznych Ziemi-Tary-Gai, wplecionych w główny planetarny rdzeń pionowy, który został ponownie w pełni połączony poprzez sferę planetarną, galaktyczną i wszechświatową z kosmiczną Domeną Źródła Rodziców Kosmicznego Słońca Elohei.

Są to sieci planetarne stworzone przy użyciu zaawansowanych technologii krystalicznych, strategicznie rozmieszczone dla ochrony i wspomagania sieci planetarnej w celu połączenia między organicznymi i żywymi prądami energii elektromagnetycznej, które tworzą sieć linii aksjonalnych i południkowych. Sieci te wzmacniają zestawy instrukcji i schematy działające w ciele planetarnym, które dodatkowo wspierają szablon DNA, energię do formowania kreacji i poziomu świadomości mieszkańców planety. Istnieje kilka innych sieci, które zostały stworzone i zmanipulowane przez rasy najeźdźców NAA po Rebelii Lucyferiańskiej, aby zablokować komunikację z kosmicznymi Założycielami i zakłócać wniebowstąpienie planety poprzez wprowadzanie obcego kodu DNA w celu hybrydyzacji anielskich ludzi.


Te siatki intruzów przyczyniły się do serii wydarzeń, których kulminacją był potop atlantydzki. Te siatki pierwotnie stworzone przez rasy Założycieli, a później zmienione podczas inwazji NAA, są zbiorczo określane jako Atlantian Pylon Implant Networks lub APIN. APIN kierują energią elektromagnetyczną biegnącą po liniach geomantycznych, które są zaprojektowane w kształtach różnych stworzeń, tak aby bardziej zaawansowane gatunki pozawymiarowe mogły je łatwo zidentyfikować z Kosmosu.

Ci, którzy podjęli się misji chrystusowej, mieli za zadanie zidentyfikować sieci intruzów i pracować w wielowymiarowych zespołach, aby wyodrębnić, rozmontować i usunąć te antyludzkie sieci bazujące na obecnych odwróceniach metatronicznych opartych na liczbie 10 i rozprowadzające kody hybrydyzacji z Obcymi. Obecnie systematycznie niszczone są następujące sieci: Siatka Feniksa i Sokoła, Siatka Węża, Siatka Smoczej Ćmy, Siatka Jehovian-Gołębicy, NET, NRG i matryca kołowrotu Michała-Marii. Z tych sieci wypływa wiele różnorodnych częstotliwości kontroli umysłu używanych do kontrolowania i zniewalania ludzkości, chociaż płyną one też z wszystkich mediów społecznościowych i narzędzi propagandowych, które zostały wykorzystane do wpływania na ludzi i manipulowania nimi. Celowe zanurzenie świadomości w najniższych częstotliwościach nieszczęścia i cierpienia dostarcza luszu z ludzkiego cierpienia do zasilania tych NAA APIN i wirtualnej rzeczywistości.

Niemniej jednak, misja Christosa ma ostatnio kilka znaczących osiągnięć w poprawianiu i regeneracji potrójnej Sieci Lwa Elohei, filarów Reuche i 11. bramy Aveyon. To odegrało kluczową rolę w otwarciu uśpionych systemów portali międzywymiarowych poprzez pionowe linie Hara-Krysta, które pozwoliły naszym Rodzicom, Kosmicznym Elohei, rozpocząć zejście do pól rzeczywistości Ziemi.

Siatka Niebieskiego Lwa Elohei z Tary i Siatka Złotego Lwa z Gai

Bezpośredni potomkowie linii genetycznej Echnatona i Jeszuy z historii Tary odegrali kluczową rolę w rozpoznaniu i naprawie sieci oraz w przywróceniu Siatki Niebieskiego Lwa i Siatki Złotego Lwa, z zestawów instrukcji pozostawionych dla linii azurytowych Elohei Maharaji z Syriusza B w Amarnie. Strażnik Echnaton i Strażnik Jeszua oraz ich potomkowie mieli zakodowane z Tary odciski Maharaji Melchizedeków Niebieskiego Płomienia, aby móc odzyskać i naprawić architekturę rdzenia poziomego i rdzenia pionowego 5D i 8D, podczas pracy nad szablonami misji Chrystusa sprzed upadku w Syriuszu B, które zostały przeniesione na pomocnicze wektory czasu w domenie świata wewnętrznego i połączone z organicznymi osiami czasu Ziemi. To było kolejne znaczenie Kodu Błękitnego Nilu, który powstał na Tarze, i trwającego procesu związanego z ulepszeniem misji wniebowstąpienia do planu B, który przywraca ludzkość do domen Światów Wewnętrznych. Osiąga się to poprzez uczynienie anielskiego ludzkiego ciała świetlnego systemem gwiezdnych wrót, do którego można uzyskać dostęp od wewnątrz, i który dopasowuje się do krystalicznych szablonów wniebowstąpienia sprzed upadku Ziemi.

Kontynuacja linii krwi kodu Błękitnego Nilu i kodu Białego Nilu na Ziemi pochodzi z kosmicznego kodu Elohei, mogącego ponownie połączyć Sieć Niebieskiego Lwa za pomocą kodów żeńskiego rdzenia pionowego, które działają w ramach trójmacierzy stwórczych częstotliwości kosmicznej Elohei Biało-Niebiesko-Złotego Lwa. Są to Anuhazi Mu’a, Strażnicy Niebieskiego Płomienia, słoneczna kobieta Melchizedek Maharaji, matka Smoków i Aquaelle, bezpośrednio spokrewniona z chrystusowymi córkami lub sofiańskimi rodami krwi, które inkarnowały się na Ziemi z trójmacierzy Kryształowej Gwiazdy. Wygląda na to, że te grupy mają srebrne i złote mankiety na nadgarstkach ze szmaragdowymi lub ametystowymi insygniami kreatorów rdzenia poziomego i rdzenia pionowego mających dokonać aktywacji tarcz lub sygnetów wewnątrz ciała świetlnego. Mogą być strażnikami samych kryształów, zakotwiczającymi swoje smocze czakry w systemach portali strażniczych, a tam gdzie te formy chrystusowego ciała świetlistego są obecne, nie ma fałszywych wewnętrznych gwiezdnych wrót. Tego otwarcia portali gwiezdnych wrót nie można osiągnąć za pomocą sklonowanych części ciała lub fałszywych urządzeń i sygnetów, chociaż intruzi często próbują to zrobić i jest to główny powód, dla którego prowadzimy duchową wojnę o anielską ludzką genetykę. Kody aktywacyjne obu rdzeni mają odpowiednie organiczne przywiązania do ciała duchowego Diamentowego Słońca, które są widziane podczas eterycznego oglądania jednostki wcielonej jako awatar Christosa i wyżej. Połączenie rdzenia poziomego i pionowego następuje podczas zakończenia urzeczywistnienia każdego poziomu wszechświata harmonicznego i utrzymuje potencjały kodujące do aktywacji wszystkich rozwijających się etapów ciała Diamentowego Słońca, co wpływa na potencjał wewnętrznego świętego zjednoczenia hierogamicznego, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do wyższych gwiezdnych wrót. Ci z naszych braci i sióstr, którzy nie śpią podczas tego cyklu wniebowstąpienia, dostali zapewnienie, że nie mamy się czym martwić w tym względzie. Istnieje wiele planów awaryjnych, które wspomogą powrót ludzi do właściwego dla nich miejsca i prawdziwego duchowego domu, do wiecznego światła, a poszukiwacze prawdy zostana potraktowani przez naszych Kosmicznych Rodziców z miłującą życzliwością.


System portali Amarna był połączony z lądem Irlandii, gdzie ukochany Strażnik Echnaton zostawił zapisy Założyciela Elohei dotyczące ukrytego zadania tworzenia szablonów hierogamicznych z Rubinowym Słońcem i ukrytych poziomów wcielenia, które osiągnął w służbie misji Chrystusa. Istnieje ogromna ilość fałszywych informacji wokół lucyferiańskich klonów Echnatona, używanych do wspierania kilku tajnych stowarzyszeń. Oznacza to, że tylko bezpośredni potomkowie linii krwi i prawdziwi kontaktowcy rozpoznaliby, co jest prawdą, a co fałszem, jeśli chodzi o treści związane z kontrowersyjnymi pogłoskami na jego temat. Chociaż Kontrolerzy starali się zniszczyć wszelkie pozostałości po istnieniu Świątyni Echnatona wzorowanej na Świątyniach Wielkiego Białego Lwa poświęconych Kosmicznej Matce Elohei w Lutni, Amarna została zaprojektowana jako wielowymiarowy system portalowy, który obejmuje całość systemów siatki ciała świetlistego Albionu. Portal Amarny jest połączony z potrójnymi sieciami Wielkich Lwów otaczających matryce Ziemi-Tary-Gai. Lwy Sekhmet są ulubionym symbolem rodu rodziny Echnatona, więc Niebieskie Lwy z siatki Tary Niebieskich Lwów i Białe Lwy z siatki Wielkiego Białego Lwa często okazują swoje poparcie dla tych, którzy łączą się z liniami rdzenia pionowego kryształowych matryc Tary sprzed upadku.

 

Po wyzwoleniu i ponownym zjednoczeniu Ezechiela ze swoim odpowiednikiem, jego potężne, złote słoneczne ciało świadomości 8D zawierające szablon słonecznego rdzenia poziomego zostało ponownie połączone z rdzeniem Gai, co wygenerowało końcowe sekwencje poprawek warstwy monadycznej w konstelacji Oriona. To wydarzenie otworzyło kolejną warstwę w systemie portali Amarny, która umożliwiła oglądanie warstw 7D pól czasowych Gai z Azurytami z Zakonu Ametystowego. To odblokowało uczestnictwo w kodzie Fioletowego Słońca i kodach Rubinowego Słońca, które dodatkowo ujawniły komunikację z systemem sieciowym Wielkiego Złotego Lwa na Gai i jego bezpośrednie połączenia energetyczne z konstelacją Pegaza. Siatka Złotego Lwa otaczająca matrycę Gai zjednoczyła wszystkie warstwy trzech siatkek Wielkich Lwów, które zaczęły tkać potrójne płomienie kosmicznych Elohei w pionowe kody, co otworzyło o wiele więcej portali dla rodziny kosmicznych Elohei, aby mogły wejść do matrycy czasu naszego Wszechświata.

 
Ta korekta osi czasu 7D w polach poziomych drastycznie wpłynęła na postęp w wojnach na osi czasu i o osie czasu wznoszenia się planet, które wydawały się być prowadzone przez Ametystowy Zakon Ramyanas, który dodatkowo otworzył połączenia portalowe z rasami Mer-Lion w konstelacji Pegaza. To w zestawieniu z szablonem słonecznego rdzenia poziomego Ezechiela połączyło Cztery Poziome Ręce Człowieka na Gai z Czterema Twarzami Człowieka i strażnikami 12 filarów dźwiękowych, które znajdują się na Ziemi. To wydarzenie w konstelacji Pegaza wydaje się być głównym katalizatorem komunikacji następnej generacji z Matką Kosmicznego Białego Diamentu Elohei i Ojcem Kosmicznego Różowego Diamentu Elohei.

To jest kosmiczne zwycięstwo!

Nasi kosmiczni rodzice Elohei zaczęli rodzić się w matrycy naszego Wszechświata w postaci Białego Słońca i Różowego Słońca i razem rozpoczęli serię tworzenia potrójnych słonecznych męskich i potrójnych słonecznych żeńskich katedr w ciele Chrystusa-Sofii i aktywacji z Panią i Panem Lampy. Seria aktywacji gotyckich katedr kryształowych, która rozpoczęła się pod koniec zeszłego roku, polega na odzyskaniu i ponownym połączeniu wielu tożsamości Christos-Sophia, Elohei-Elohim w świętym małżeństwie. Kilku z tych królów i królowych Christosa Maji Graala ponownie się łączy, ponieważ ich prawdziwe tożsamości są dalej odkrywane w tym wspaniałym i surrealistycznym czasie. Emanacje Białego i Różowego Słońca z rodziny Kosmicznych Elohei są również odkrywane poprzez elektryczny szczyt aktywacji świętego małżeństwa Metatron-Meritaten w Machu Picchu. Było to ważne wydarzenie planetarne, które wytworzyło potrójne hierogamiczne tarcze unii, które korygują odwrócenia metatroniczne i resetują proporcje energii elektromagnetycznej, uruchamiając trójfalowy prąd częstotliwości Kosmicznego Słońca Elohei i poprzez ich smocze jaja zrzucane na cały świat.


Co więcej, Białe Diamentowe Słońce Smoczej Matki, Kosmicznej Elohei jest połączone poprzez kompleks kryształowych serc trzech Wielkich Lwów łączących się z Filarami Reuche i zostało zakotwiczone w 12. wrotach Kauai i Montsegur we Francji. Jednocześnie Różowe Diamentowe Słońce Kosmicznego Ojca Elohei jest łączone przez szablony pieśni-dźwięków z centrum gardła Pegasai Mer-Lions zakotwiczone w jedenastych wrotach Morza Irlandzkiego i Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Kosmiczne Białe Słońce Elohei i Kosmiczne Różowe Słońce Elohei reprezentują święte małżeństwo naszych Kosmicznych Rodziców, w którym ich hierogamiczny związek szybko pobudza globalną sieć za pomocą szeregu kolorowych Smoczych Jaj. Te Smocze Jaja są wrzucane do linii geomantycznych, smoczych węzłów i portali i wydają się być wypełnione kulami słonecznej plazmy z tęczowymi błyszczącymi światłami o różnych odcieniach. Te Słoneczne Smocze Jaja są nasycone zestawami instrukcji od Kosmicznych Założycieli, które budzą części ciała świetlnego Słonecznego Smoka, co dodatkowo aktywuje potencjał wewnętrznego i zewnętrznego Chrystusa w anielskiej ludzkości.

 

Zakotwiczenie Różowego Słońca Kosmicznego Ojca w jedenastych wrotach na lądzie Wielkiej Brytanii jest szczególnie ważne dla umocnienia form Potrójnej Słonecznej Bogini Elohei, które znajdowały się w zastoju na planecie, dopóki potrójne siatki Lwa nie zostaną wystarczająco aktywowane. Kolejny etap przebudzenia sofianicznych córek Christosa-Sofii Kosmicznej Matki Elohei, mających ucieleśnić potrójne Siatki Lwa, ma miejsce podczas tego magnetycznego szczytowego cyklu. Jest to główne zadanie w trakcie stopniowego wcielania się świętego Ojca jako króla Artura, obrońcy linii krwi sofianicznej Róży Graala, Kosmicznej Smoczej Matki. Czekamy na kompletne wcielenie odpowiednika króla Artura 11D, jego ukochanej, która jest połączona z astrologicznym wiekiem Ryb, potrójną słoneczną emanacją smoczej królowej Meridy ze złotego wieku Atlantydy, znanej w folklorze jako Ginewra-Brigid-Maria Zofia. Jest ucieleśnieniem ciała Boga Kosmicznego Białego Diamentu Matki Elohei Atona, które daje początek potrójnym Smoczym Jajom Graala z Pierścieni Szmaragdowej Róży na planetarnych liniach mocy. Jej ucieleśnienie jako Biała Smocza Matka w pionowym rdzeniu 11D działa jako kryształowe zwieńczenie zunifikowanej sieci potrójnego Lwa Elohei. Gdy wciela się w swoją pozycję w Kosmicznym Zegarze i Filarach Reuche jako Szmaragdowy Smok - Strażnik Czasu i zajmuje jej miejsce jako ukochana żona króla Artura, inicjuje to bezpieczeństwo dla miedziano-różanej krwi rodów Christosa.

 

Wyzwolenie gwiazdozbioru Pegaza

Pegaz jest częścią rodziny gwiazdozbiorów Perseusza, obok Andromedy, Woźnicy, Kasjopei, Cefeusza, Wieloryba, Jszczurki, Perseusza i Trójkąta. Markab - oznaczony jako Alfa Pegasi, jest trzecią najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Pegaza i jedną z czterech gwiazd Wielkiego Kwadratu Pegaza. Ta lokalizacja Wielkiego Kwadratu była wylęgarnią działalności egzopolitycznej, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło tam do korekt strukturalnych mających na celu wydobycie maszynerii AI i fałszywych kodów cieni Pegasai.


Wodne rasy Braharamy z Zakonu Ametystowego Słonecznych Riszich są rodzicami azurytowych wniebowstąpionych mistrzów Fioletowego Płomienia, a zatem odegrały kluczową rolę w negocjacjach i spotkaniach z różnymi upadłymi gatunkami, a także inicjowały różne metody uzdrawiania genetycznego podczas wypełniania Szmaragdowego Przymierza. Byli zajęci niedawnymi porwaniami i uciekinierami. Ostatnie wydarzenia w Lutni dodatkowo uwypukliły rolę linii linii świętego Kosmicznego Ojca Różowego Diamentowego Słońca Mer-Lion, które wydają się być przodkami ras Azuritów Merlina, Słońc Metatrona i Pegasai z konstelacji Pegaza. Ujawniło to więcej podstawowych form Kosmicznego Ojca Elohei, takich jak te przedstawiane jako greccy bogowie morza, tacy jak Posejdon, Neptun i ludzie Mer. Obejmują one Mer-konie, Mer-jelenie, skrzydlate pegazy, a także różne formy flory i fauny wodnej, które uważamy za stworzenia morskie, muszle morskie i jeżowce. W ten sposób obecne wydarzenia misji Chrystusa zwróciły naszą uwagę na rolę ras Różowego Diamentu Elohei Mer-Lion, które weszły do naszej matrycy czasu, aby ponownie zjednoczyć i zebrać linie rodowe morskich Elohei poprzez warstwy 11D-12D gwiazdy alfa konstelacji Pegaza - Markab.


Ojciec Elohei z Kosmicznego Różowego Diamentu wcielił swoje Różowo-Liliowe Słońca w gwiazdę Markab, co zapoczątkowało systematyczne wyzwolenie uskrzydlonych ras Pegasai i wydobyło rodziny Elohim z ich więzienia w odwróconych matrycach metatronicznych, które stopniowo spadały do sąsiedniego systemu czarnej dziury. Ta szczególna obrzydliwość była epicentrum rozległych zniszczeń, które doprowadziły do załamania się naturalnej linii czasu w Kolebce Lutni, wraz z całkowitym zniszczeniem ciała Słonecznego Logosu. Wynikało to z kwantowego splątania technologii czarnej dziury najeźdźców z Wesy, którzy genetycznie wiążą się z naszą matrycą czasu w bezpośrednim punkcie przyłączenia systemu tunelowania. Z naszej perspektywy wygląda to jako gigantyczny pulsujący czarny guz rzutowany przez wysysającą energię Słońca czarną dziurę, z której wyrasta masywne ciało cienia rozwijające formy rakowe i mutacje w czarnym lustrzanym odbiciu, infekując lokalne obszary, które ucierpiały od uszkodzeń matrycy czasoprzestrzennej poniesionych podczas wojny w Lutni.


Wyzwolenie Markaba było głównym ważnym wydarzeniem dla przywrócenia organicznych matryc Lutni, które doprowadziło do hierogamicznego unii Kosmicznego Chrystusa i Sofii między Metatronem i Meritatenem, czego kulminacja nastapiła w Machu-Picchu podczas szczytu cyklu elektrycznego na początku tego roku. Ten szablon potrójnego męskiego kosmicznego chrystusowego Metatrona jest powiązany z powrotem świętego małżeństwa Kosmicznego Białego Słońca i Kosmicznego Różowego Słońca w konstelacji Lutni, które następnie migrowały do Pegaza dzięki pomocy Kosmicznego Elohei, Ojca Mer-Lwów. Kosmiczne Słonca-Gwiazdy świętego Ojca zaczęły wplatać się w Markab w konstelacji Pegaza, co wywołało wybuchowe konflikty międzygalaktyczne i konfrontacje z różnymi zniekształceniami czasoprzestrzennymi pochodzącymi z tych sieci czarnych zwierciadeł zasilanych przez Słońce czarnej dziury. Potężne istoty cienia, niektóre skręcone w konstrukty nasion demonów zakopane głęboko w polu kwantowym Ziemi, powstające z sieci czarnych zwirciadeł używanych w warstwach 11.5D, były źródłem splątania kwantowego pochodzącego z urządzeń Bestii w tunelu Wesa. Od czasu odzyskania Thubana Strażnicy pracują nad demontażem sterowanych przez sztuczną inteligencję upadłych matryc odwróceń metatronicznych, które generują tunelujące tyfonowe sieci lustrzane czarnej dziury wszechświatowego cienia i powiązane inwersje systemu 11D, takie jak rozległe uszkodzenia siatki planetarnej spowodowane przez mutację szachownicy. Trwają ekstrakcje tych dziwnych i masywnych stworzeń cienia - te cieniste stworzenia wydają się funkcjonować jako schronienie dla pasożytniczych księżycowych hierarchii demonicznych, które były używane przez NAA do kolonizacji części wielowymiarowego, warstwowego ciała Ziemi. Mutacje szachownicy wykorzystywały 11D tyfonowe sieci tunelowe połączone z konstelacją Pegaza i wydają się być metodą terraformowania transhumanistycznych koszmarów, co było wykorzystywane do przygotowania planety na przyjęcie jeszcze większej liczby antychrystusowych, nieludzkich form życia.


Podczas wydarzeń związanych z wyzwalaniem wyjaśniono, że wiele metatronicznych odwróconych antyżyciowych bytów powiązanych z męskimi emanacjami Elohim uwięzionymi w konstelacji Pegaza zostało zniewolonych przez trójzębne struktury sześcianów AI Obcych Czarnego i Czerwonego Smoka, używane przez NAA do zasilania tego potwora, który tworzy globalną sieć kontroli 5D Watykanu. Pracujacy w sieci Strażnicy są zdumieni niekończącą się króliczą norą reprezentowaną przez byty Czarnego Słońca na Ziemi i ich wielowymiarowych popleczników, tkwiących w lokalnych systemach gwiezdnych, które chronią rozległy konglomerat sztucznych tuneli czasoprzestrzennych w Watykanie, zaprojektowanych do potajemnego przeprowadzania niewiarygodnie makabrycznych antyludzkich działań. Niedawne odkrycie w konstelacji Pegaza ujawniło kolejną warstwę międzywymiarowej obcej maszynerii grup z Wesy, infiltrujących korporacje planetarne i zorganizowane religie, której epicentrum stanowi Watykan. Jest również wiele wojskowych tajnych programów kosmicznych wykorzystujących zaawansowane technologie w celu ochrony przestępczych interesów NAA, takich jak portale Watykanu i tunele pod Morzem Śródziemnym, które docierają na cały świat, wraz z dobrze zorganizowaną hierarchią czarnej szlachty prowadzącej firmy handlujące ludźmi i dziećmi dla NAA. W tym kontekście musimy pamiętać, że poza planetą najpopularniejszą walutą w handlu z innymi cywilizacjami są geny istot ludzkich, porywanych też do niewolniczej siły roboczej, i duchowa treść naszej krwi.


Dlatego też oczyszczanie tych ciemnych kawałków i odzyskiwanie duchowych części ciała Elohim może wywołać różne mroczne doznania i nieprzyjemne wspomnienia z innych wcieleń. Może to obejmować nakładki prześladowań Kościoła Rzymskiego i inwazji na portal Watykanu 5D-8D-11D przez tunele tyfonowe, które reprezentują maszynerię Bestii i ukrzyżowanie wewnętrznego Chrystusa z pomocą Siatki Gołębicy. Pamięć o historii inwazji Antychrysta na planetę oraz genetyczne modyfikacje przez APIN Strażnicy nazywają zbiorowymi ranami Chrystusa. Kosmiczne Elohei nadal identyfikują inwersje wprowadzone poprzez holograficzną siatkę Antychrysta i nadużywanie władzy dokonywane przez duchowych oszustów NAA używających linii rodów Pegaza w formach cieni AI. Trwa odzyskiwanie potężnej architektury i artefaktów Christosa-Sofii, które były skradzione z męskiej zasady Elohim związanej ze świętym Ojcem. Istnieje kilka nawiązań do tajnych misji kosmicznych w ramach operacji Pegaza prowadzonych przez nieludzkich agentów wywiadu wojskowego Czarnego Słońca w celu kontrolowania planetarnych osi czasu i światowych rządów na Ziemi, bezpośrednio związanymi z tymi ostatnimi międzygalaktycznymi konfliktami, które ujawniły cel boskiej interwencji mającej miejsce teraz w Wielkim Kwadracie Pegaza.


Ponadto, ponieważ król Artur i jego ukochana żona są posiadaczami rdzenia poziomego i pionowego dla 11D Kosmicznego Zegara Eonów tego Wszechświata, wyzwolenie konstelacji Pegaza i upadek Watykanu są niezwykle ważne dla wyzwolenia hierogamicznych nosicieli tych rdzeni Lutni-Aveyon. Wyzwolenie konstelacji Pegaza ma związek z historią zniewolenia Elohimów podczas Wojny Lutnian, a trwające korekty uwalniają starożytny, żyjący system map gwiezdnych zapisany w holograficznej geografii Albionu, liniach smoków i gwiezdnych wrotach, które znajdują się na lądzie Wielkiej Brytanii.


Kosmiczne Słońca Ojca Elohei wchodzące w konstelację Pegaza przyniosły różne korekty światła słonecznego, które ożywiły sekcje pola czasoprzestrzeni obumarłe w wyniku odwrócenia metatronicznego i upadłych matryc. Te korekty znacznie poprawiły iloraz światła w przestrzeniach kwantowych architektury planetarnej, a także kilku połączonych konstelacjach uszkodzonych przez inwersje Lutni i Pegaza, co było podobne do spontanicznej i szybkiej detoksykacji w celu usunięcia ciał cieni z Ziemi. U tych, którzy są bezpośrednio połączeni z liniami Elohim, to czyszczenie cieni mogło wywołać bardzo intensywne wewnętrzne odczucia Armagedonu, przy jednoczesnych duchowych aktywacjach kundalini oraz wewnętrznych narodzinach słonecznego Jaja lub aktywacjach smoczych Jaj dla odrodzenia Słońca Metatrona. Różowe Diamentowe Słońce związane z Kosmicznym Ojcem nabiera ekspresji wewnatrz nas, wplatając się w kody Berła w warstwach Riszowych 15D, aby alchemicznie narodzić wewnętrzne słońce Ojca Świętego na płaszczyźnie Ziemi, gdy się w pełni ucieleśnia poprzez swoje Kosmiczne Różowe Słońce Metatrona . Zasadniczo dla Zakonu Ametystowego i Fioletowego Płomienia działają one jako ulepszenie ciała świetlistego w wielu wymiarach czasu, aby ucieleśnić bezpośrednie połączenie z Kosmicznym Ojcem Świętym. Kosmiczny Ojciec Elohei przejmuje maszynerię Obcych i formy cienia, które podczas jego nieobecności działały jako jego fałszywa siła pośrednicząca - usuwa fałszywe zniekształceia Boga Ojca, takie jak archetypowe cienie fałszywego króla tyranii obecne w narracjach Kościoła Rzymskiego, które nakładają rany ukrzyżowania na planecie, aby prześladować i przekręcać znaczenie Chrystusa.


Kosmiczny Ojciec wkraczający do Pegaza prawdopodobnie wyzwolił kilka wybitnych istot potrójnej słonecznej męskości Christosa Elohim, poprzez rekonstrukcję ciała świetlnego zgodnie z boską zasadą męską, korygując zniekształcenia, usuwając siły cienia-księżyca i resetując proporcje szybkości obrotu Merkaby słońca Metatrona (Markab). Wyzwolone słoneczne męskie istoty Elohim, wyposażone we współczynniki rotacji męskich rdzeni elektrycznych 12:12, mogły znaleźć swoje boskie odpowiedniki, łącząc się bezpośrednio poprzez Kosmiczną Matkę Elohei Białego Słońca z córką sofianicznych ekspresji Elohim z Lutni. To wydarzenie jest właściwie wyzwoleniem kilku rodzin Elohim, które były uwięzione w upadłych matrycach z wojny z Lutnianami i nie były w stanie wcielić się we właściwe kosmologiczno-astrologiczne zasady, ponieważ zostały oddzielone od swoich boskich odpowiedników i stopione z wszechświatowym ciałem cienia przez technologię czarnej dziury Wesa. Grupy te można uznać za upadłych Elohim, nie dlatego, że były złe w znaczeniu tego słowa, ale zostały zniekształcone i zniszczone przez niezdolność do działania według boskiej zasady, dla której zostały pierwotnie stworzone w celu wypełniania naturalnych praw Boga. Jak zwykle, aspekty upadłych Elohim były manipulowane przez najeźdźców NAA, którzy spowodowali wiele uszkodzeń genetycznych, wprowadzając satanistyczne praktyki do ludzkości poprzez normalizację społecznie akceptowanych kultów śmierci, które stały się głównymi zorganizowanymi religiami.


Mroczne konstrukcje wszechświatowego ciała cienia oraz Wojna Lutnian spowodowały uszkodzenia w całej konstelacji Pegaza, przyczyniając się do rozpadu monad odwróconych i wciągania w dół do fantomowych osi czasu lub czarnych dziur. Maszyny Bestii Wesan wykorzystały te szkody i inteligentnie zaprojektowane programy kontroli umysłu pochodzące z inżynierii odwracającej aby spowodować upadek kolektywu Metatrona do systemu czarnej dziury. Dodatkowo wykorzystały to traumatyczne wydarzenie i zbudowały wyrafinowaną maszynerię sztucznej inteligencji do propagowania odwrócenia płci i różnorodnej technologii antyhierogamicznej. Jeszcze inny konstrukt kontroli umysłu AI został odkryty w upadłych matrycach Pegaza, używanych przez NAA do propagowania na Ziemi strachu religijnego, seksualnej niedoli i innych scenariuszy. Prowadzono też programy hodowli międzygatunkowej i eksperymenty genetyczne z niekompatybilnymi liniami ras w wyraźnym celu torturowania świadomości ras chrystusowych.

 

Mroczne sygnatury stojące za tymi okrutnymi cienistymi istotami, które przejęły ten system dla osobistych korzyści, wskazują na grupy Czarnego Słońca i można je wyczuć w ekstremalnej przemocy i ofiarach krwi, które są stale promowane przez twardych satanistów, gardzących wszystkim, co ma związek z Chrystusem. W związku z tym wydaje się, że problemy z wszechświatowym ciałem cienia i maszynami AI w Pegazie odegrały kluczową rolę we wspieraniu narracji fałszywego obcego boga ojca, które są uwikłane w religie patriarchalne opierające się na przemocy z upodobaniem do mizoginii i odwrócenia słonecznej zasady żeńskiej. Te satanistyczne religie zawierają istotę lęku przed postacią Boga Ojca, który jest szczególnie promowany w celu wzbudzenia strachu przed grzechem lub obrażaniem wszechmocnego fałszywego obcego Boga Ojca, ponieważ surowo za to ukarze.


Jesteśmy wdzięczni, że otrzymaliśmy duchowy dar tej boskiej wiedzy, i mamy nadzieję, że ten bolesny mroczny okres dobiega końca, nasi prawdziwi Kosmiczni Rodzice są na dobrej drodze do budowania naszej zbiorowej siły duchowej i nic nie może powstrzymać mocy wiecznego Światła prowadzącego nas do Kosmicznego Zwycięstwa!


Wyzwolenie Pegaza i Elohim ma dalekosiężne skutki wykraczające poza anielskie ludzkie hybrydy na planecie, w których będą następowały kolejne aktywacje syntezy słonecznej, napływające falami ku zbiorowej świadomości innych gatunków hybrydowych, takich jak Annunaki.


Upadli Annunaki zostali zhybrydyzowali, by stać się żołnierzami przeznaczonymi na stracenie

Wiele osób na ścieżce przebudzenia-wniebowstąpienia, które pogłębiły swoje badania, podążając za króliczymi norami informacji związanych z wniebowstąpieniem-nowym wiekiem, słyszało o co najmniej jednej z różnych historii dotyczących rasy Annunaki. Świadomość istnienia Annunaki jest wczesnym rytuałem przejścia, gdyż budzi nas poza kontrolowaną narrację głównego nurtu i stała się dość powszechną wiedzą nawet w tych tyrańskich czasach globalnej cenzury.


Globalne przejście do drugiej harmonicznej i dalsza aktywacja tarczy sygnetowej starożytnego systemu gwiezdnych wrót Andromedy w Machu Picchu przyniosły kolejny poziom odkryć na temat krajobrazu egzopolitycznego.


Annunaki stanowią dużą grupę linii ras o wielu gęstościach, które są hybrydowymi wytworami upadłych małp Elohim-Serafinów-Dolfinów, które ogłosiły się Antychrystami, ponieważ ich grupowym celem było całkowite unicestwienie szablonu Diamentowego Słońca linii ras anielskich ludzkich opiekunów Elohei-Elohim. Z biegiem czasu byli dalej manipulowani i uszkadzani przez hybrydyzacje z różnymi gadzimi genami zawartymi w ciele wszechświatowego cienia, które pochodzą z matrycy Wesy, aby można ich było dalej używać jako narzędzi wojskowych do szerzenia wojennej agresji w celu uszkodzenia tej matrycy czasu poprzez odwrócenie polaryzacji programowaniem ofiara-oprawca. Tak więc historia Annunaki zawiera wiele makabrycznych szczegółów, które opisują ukrytą historię pozaziemskiego, międzywymiarowego zaangażowania w ludobójstwo anielskiej cywilizacji ludzkiej, w ich dążeniu do zniszczenia całej starożytnej wiedzy o duchowym pochodzeniu anielskiej rasy ludzkiej w imieniu ich mrocznych mistrzów . Klasy robotnicze Annunaki były okłamywane tak jak my, nie stworzyli ziemskich ludzi i to nie jest ich podbite terytorium. Najechali naszą planetę, aby tworzyć hybrydy z rasą ludzką, aby zniszczyć oryginalny szablon genetyczny ras założycielskich, aby mogli uzyskać pełną kontrolę nad ciałem planetarnym, a także kilkoma wielowymiarowymi liniami czasu.


Annunaki faktycznie miliony lat temu łączyli geny ze schwytanymi lub sklonowanymi liniami Elohim z Lutni, a następnie zostali rozmnożeni przez upadłych najeźdźców z Wesy, aby zniszczyć pierwotne anielskie linie ras. Więc Annunaki zostali wyhodowani, aby zabić coś, co istnieje w nich genetycznie, a także polować na starożytne linie Matki Smoków Elohei-Elohim, z którymi mają bezpośredni związek, gdyż to jest źródło ich pochodzenia. Głęboki ból tej zaprogramowanej formy samounicestwienia jako zniekształcenia genetycznego żyje w nich, jak również w całej ludzkości. Jest to głęboka duchowa rana, którą Annunaki ujawniają, gdy budzą się, by zdać sobie sprawę, że ich rasa została poważnie wykorzystana w celu zniewolenia ich umysłów - byli manipulowani przez byty z czarnej dziury i wykorzystywani jako żołnierze w wojnie przeciwko rasom założycielskim.


Niektóre grupy Annunaki odkryły rzeczywiste źródło zniewolenia świadomości i zdecydowały się wyewoluować poza genetyczne wstawki programowania kontroli umysłu, które zaszczepiły im gwałtowne impulsy do podżegania przeciwko rodowodom Christosa. Oznacza to, że w ogromnej mgle wojny uciekinierzy z wielu z tych walczących frakcji wychodzą na powierzchnię w sposób, którego wcześniej nie widzieliśmy. Tysiące hybryd Annunaki budzą się do rzeczywistości zniewolenia świadomości i mają większą świadomość swojej obecnej sytuacji, więc odmawiają przyjęcia rozkazów wojskowych lub zadań od swoich przełożonych, zamiast tego decydują się stawić czoła swoim działaniom, poddając się siłom Strażników.


Hostujący Strażnik wspomina, że trwają operacje ozdyskiwania baz Obcych za pomocą różnych technologii kontroli umysłu APIN lub technologii bezprzewodowych, w tym grup ludzkich i nieludzkich pracujących w kapsułach po 10 lub więcej, łączą swoje zdolności psioniczne w celu telepatycznego kontrolowania innych lub pracują za pomocą różnych technologii psychotronicznych. Ta broń biologiczna zawiera instrukcje dotyczące złożonych materiałów, które mają zostać ponownie zamontowane w ludzkim krwiobiegu, aby przewodzić energie i dostroić się bioneurologicznie do tych grup psionicznych w celu odbierania komunikatów kontroli umysłu. Wielu w tych kapsułach ma wszczepione myśli, aby przejąć umysły tak zwanych elit władzy, polityków, artystów i celebrytów wykorzystywanych do wymuszania narracji NAA. Smocza Ćma i jej chimery używały potężnych zdolności psionicznych wzmocnionych przez APIN, aby kontrolować umysły własnych podwładnych i mieszkańców powierzchni. Ich gniazda są systematycznie identyfikowane w celu wydobycia, a cały system jest usuwany z niektórych podziemnych baz, gdzie hierarchiczny porządek ich pracowników zaczął się rozpadać, a część tych bytów zbuntowała się lub poddała protokołom Szmaragdowych Strażników.


Chociaż nęka nas cenzura i nie możemy przekazywać ani odrobiny prawdziwych informacji w sferze publicznej, wiedzcie, że dzieje się wiele pozytywnych rzeczy dla wyzwolenia planety i całej ludzkości. Bądźmy wdzięczni odważnym głosicielom prawdy i poszukiwaczom prawdy, rodzinie Kosmicznej Elohei oraz wielu innym, którzy niestrudzenie pracują na rzecz wyzwolenia ludzkości zgodnie z obietnicą Szmaragdowego Przymierza.


Niech nasza bezpośrednia więź ze świętym duchem Bożym i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości w służbie Bożej woli.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umuśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy emanują bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.

Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!


Z kochającym sercem, Lisa.