wtorek, 5 maja 2015

LISA RENEE – PORTAL ŚWIADOMOŚCI / 2015 II część

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Zasada męskiej i żeńskiej gwiazdy

Męska i żeńska zasada tworzenia jest reprezentowana w ciele, a działanie każdego ciała jest jej posłuszne i zgodne z przepływem energii elektromagnetycznej oraz ze świadomością. Kiedy poszerzamy świadomość i jednoczymy energetyczne aspekty płci, stajemy się androgyniczni i obupłciowi. Oznacza to, że bez względu na to, jakie mamy ciało, jest ono zunifikowane – posiada zasadę zarówno męską jak i żeńską, co potencjalnie przejawia wzniesione diamentowe słoneczne ciało Christos - Sofia.

Zasada męska i męskie narządy płciowe reprezentują materialne ciało kreacji w numerologii piątki (5). Kiedy w męskim ciele krąży energia połączona z wszystkimi żywiołami Ziemi, jest reprezentowane przez pięcioramienna gwiazdę znaną jako pentagram. To jest człowiek w mikrokosmosie symbolizujący nasze miejsce w makrokosmosie i filozofię hermetyzmu – jak na górze, tak i na dole. Przykładem mogą być przedstawiony przez Leonarda da Vinci człowiek w pięcioramiennej gwieździe – człowiek wirtuwiański. Możemy zrozumieć, dlaczego Pentagram został uznany przez ludzi niedoinformowanych co do jego prawdziwego znaczenia jako symbol strachu i szatana. Nie możemy bać się zasady płci. Czy jesteśmy w ciele męskim czy żeńskim, dopóki nie aktywujemy w sobie prawdziwej duchowej i żeńskiej zasady, pozostajemy w symbolu pięcioramiennej gwiazdy. Taki jest ziemski człowiek zanim połączy się z niebem lub ożywionym świętym Duchem.

Zasada żeńska i żeńskie narządy płciowe symbolizują niebo lub duchową zasadę tworzenia, zjednoczenie nieba z Ziemią i jest reprezentowana przez numerologiczną szóstkę (6). Kiedy żeńska zasada duchowa łączy się z ze wszystkimi pięcioma żywiołami Ziemi, jest tworzony szósty punkt niebiańskiego berła. Berło jest pionowo połączone z Boską głową, która z pięcioramiennej gwiazdy wyewoluowała do sześcioramiennej gwiazdy. Sześcioramienna gwiazda jest również znana jako gwiazda Merkaby lub gwiazda Dawida. Gwiazda Dawida pochodzi od terminu „dom Dawidowy” odnosząc się do dynastii Dawida, która pojawia się wiele razy w Biblii. To jest dość mylące, ponieważ kody Dawida są faktycznie przekazywane przez linię matki, linię krwi świętego Ducha, i mają rodowód matriarchalny. (Być może gwiazda Dawida powinna być zmieniona na gwiazdę Nitzevet, domniemaną matkę króla Dawida.) Zasada żeńska jest tutaj reprezentowana przez świętego Ducha, który zstąpił z Nieba, obejmuje zrównoważoną zasadę męską na Ziemi, i ożywia ducha zarówno męskiego jak i żeńskiego, tworząc zjednoczenie.

Tak więc sześcioramienna gwiazda Merkaby reprezentuje zjednoczenie poprzez równowagę energetyczną zaprowadzoną przez duchową zasadę żeńską. Wiele praktyk okultystycznych nadużywało tego symbolu w celach magicznych, oraz do przywoływania sił szatańskich. To nie znaczy, że ten symbol jest z natury ciemny lub zły. To oznacza, że zasada Matki i jej sił stwórczych została wykorzystana przez egoistycznych czarnych magów. Kiedy jej zasada jest odwrócona, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, jest anty-życiem, anty-niebem i formą szatańskiego brzucha bestii, 666. Siły szatańskie rodzą się z gwałtu i grabieży upadłej zasady żeńskiej, mizoginii i świętokradztwa oraz zniesławienia świętego Ducha. Kiedy ludzie nienawidzą zasady żeńskiej i nadużywają ducha Matki, szerzą i tworzą na Ziemi różne siły diaboliczne.

To są charakterystyczne zasady energetyczne i nie są w pełni zależne od ciała fizycznego, które posiada płeć, jednak obie te wewnętrzne energie są obecne wewnątrz wszystkich istot ludzkich. Czy jesteś kobietą czy mężczyzną, masz dostęp do energetycznej świadomości - zarówno zasady męskiej jak i żeńskiej.

Geometryczna forma piątki jest nierozerwalnie związana z męskimi narządami płciowymi. Gdy weźmiemy siedem otworów w twarzy i i połączymy je z męskimi otworami seksualnymi oraz portalami wymiarowymi, otrzymamy liczbę dwanaście (12). Prawidłowy wzorzec elektrycznego spinu dla uniwersalnej zasady męskiej to 12 :12. Sama architektura w ciele planety jest siecią Drzewa Życia, a liczby12 :12 tworzą pierwsze wyobrażenie Boga jako Hu-Man (Adam), to się nazywa Albion.

Geometryczna forma szóstki jest nieodłącznie związana z narządami płciowymi kobiety. Gdy weźmiemy siedem otworów w twarzy i połączymy je z żeńskimi otworami płciowymi i wymiarowymi portalami, otrzymamy liczbę trzynaście (13). Prawidłowy wzorzec elektrycznego spinu dla uniwersalnej zasady żeńskiej to 13 :13.Ta sama konstrukcja istnieje w jądrze planety jako Matka Arc. Kiedy 13:13 jest rzutowane jako pierwsze pole dźwięku Boga z uniwersalnej kreatrycy, schodzi Duch święty i tworzą się kolory napełniające Albion paletą muzyki barw. Ta muzyka jest nazywana Katar.

Kiedy te elektromagnetyczne wzorce kodów gwiazdy męskiego Albionu i kodów gwiazdy żeńskiego Katara jednoczą się ze sobą harmonijnie, tworzą laskę i berło.

Narządy męskie i zasada Ziemi

Wszystkie narządy płciowe są otworami działającymi jako święte zasady, które służą jako kanały fizyczne do swoich duchowych odpowiedników przyłączonych w innym wymiarze. U większości osób, które nie dbają o swoje narządy płciowe lub nie postrzegają ich jako świętych naczyń, narządy płciowe są przyłączone bezpośrednio do 2-go wymiaru przez dolną czakrę sakralną. Aby utrzymać ludzi nieświadomych swoich narządów płciowych, wywołano u nich poczucie wstydu i winy a seks skategoryzowano jako tabu lub sprowadzono do funkcji sportowej, wykorzystując do utrzymania ludzi w stanie ignorancji wobec własnego ciała. 2-gi wymiar jest miejscem lokacji porwań przez jednostki upadłe, które przyczepiają do narządów płciowych implanty w celu wydrenowania z energii twórczej, oraz aby stworzyć ból i uzależnienie poprzez program seksualnej męki. Kiedy zyskujemy świadomość, chcemy przekierować nasze energie seksualne do wyższych wymiarów poprzez czakrę serca i ostatecznie powierzyć je kochającej Jaźni chrystusowego awatara. Powinniśmy tak ustawić duchowy cel, aby nie angażować się w stosunki seksualne, chyba że nasze serce przepełnia miłość i wyrażamy pełną zgodę na akt wchodząc w monogamiczny związek w celu jego rozpoznania. Z im większą liczbą osób mamy seks, tym więcej tworzymy sznurów astralnych i nasze narządy płciowe są pozbawiane energii oraz jesteśmy narażeni na większą ilość zagrożeń. Pamiętaj, że energia seksualna ma potencjał być największym producentem energii życiowej, którą NAA i jednostki upadłe mogą zabierać z twojego ciała. Bardzo istotne jest, aby nigdy nie angażować się w aktywność seksualną z osobą używającą przemocy lub dominującą. Nie daj nikomu takiemu dostęp do twoich świętych ośrodków seksualnych! Przyjrzyjmy się pięciu męskim narządom płciowym, które funkcjonują jako portale świadomości do innych wymiarów:

*gruczoł krokowy (ukryty, dostęp przez odbytnicę);
*prawe jądro do prawego moczowodu;
*lewe jądro do lewego moczowodu;
*odbytnica;
*penis / cewka moczowa.

Ponieważ główne męskie narządy płciowe są na zewnątrz, nieco zmniejszają podatność osoby na atak energetyczny. Jądra i odbytnica są bardziej narażone u mężczyzn homoseksualistów. Ogólnie rzecz ujmując, opętania seksualne organów męskich są wykorzystywane do odbierania energii z organów żeńskich lub z odbytnicy. Krocze to obszar, w którym spotyka się osiem głównych meridianów połączonych z astralnymi warstwami ciała duchowego. Kiedy obchodzimy się z naszymi narządami płciowymi nieostrożnie lub w takich przypadkach jak gwałt czy przemoc seksualna, jeśli człowiek popełniający gwałt posiada łącznik w postaci penisa, może spowodować kradzież i upust energii duchowej z osoby, którą wykorzystuje lub która nie jest z nim w związku. Jeśli rytuału satanistycznego z użyciem seksu dokonuje kobieta, będzie używać jako kanału sztucznego penisa, z pomocą którego dokonuje odessania z ofiary energii, kierując ją do jednostki, która nią podczas tego rytuału zawładnęła.

Gdy narządy płciowe są zaśmiecone implantami i negatywną energią, ta za ich pośrednictwem dostaje się do aury i kanałów meridianów, a następnie do wyższego ciała duchowego. Negatywne jednostki przedkładają wchodzenie do ciała duchowego przez narządy płciowe, ponieważ tą drogą mogą uzyskać od tej osoby duże zapasy energii siły życiowej. Im głębiej wryją się w ciało, tym większy zadają ból, cierpienie, uzależnienie i tym większej męki doświadczy osoba. W bezpośrednim demonicznym opętaniu infiltrowany obszar ciała będzie miał głębokie wrażenie palenia odczuwanego na powierzchni skóry lub w organach wewnętrznych. Dzieci wykorzystywane są seksualnie, ponieważ kiedy narządy rodne są penetrowane w ten sposób, jednostka diabelska może się łatwo przyczepić i związać z dzieckiem. Jednostka będzie w stanie używać tego ciała przez całe życie człowieka.

Narządy żeńskie są zasadą duchową

Kiedy zaczynamy więcej wiedzieć o tym, w jaki sposób działa zasada płci, możemy zobaczyć dlaczego żeńska zasada duchowa została ukrzyżowana i zniszczona i dlaczego w każdy możliwy sposób jest rozpowszechniana dezinformacja. Gdy pierwiastek Ziemi o zasadzie męskiej łączy się z żeńską siłą duchową, a energia ich płci jest równoważona poprzez święty związek, Niebo łączy się z Ziemią. Niektóre kobiety mogą być zorientowane na swoje ciało mentalne i wyrażają się jak mężczyźni. Niektórzy mężczyźni mogą być zorientowani na ciało czuciowe i serce oraz mogą wyrażać siebie jako kobiety. Niektórzy ludzie mają zharmonizowane obie zasady. Ważne jest aby zrozumieć, że obie opcje są równe pod względem wartości i obie muszą się równoważyć w celu osiągnięcia hierogamicznej unii, Nieba na Ziemi. Przyjrzyjmy się wszystkim sześciu żeńskim narządom seksualnym, które funkcjonują jako portale świadomości do innych wymiarów:

*szyjka macicy będąca wejściem do macicy;
*prawy jajnik;
*lewy jajnik;
*odbytnica;
*pochwa;
*łechtaczka/cewka moczowa.

Ponieważ żeńskie narządy płciowe są głównie wewnętrzne, narządy żeńskie są bardziej podatne na ataki energetyczne w konsekwencji seksualnego wykorzystywania. Kobieta, ponieważ jej narządy są wewnątrz i dostęp do szyjki macicy jest poprzez stosunek płciowy, może ponieść znacznie większe straty duchowej energii. Wszelakie myślokształty osoby wchodzącej do ciała kobiety uzyskują dostęp do wejścia szyjki jej macicy i będą tam wszczepiane. Więc, jeśli kobieta uprawia seks z mężczyzną, który jej nie kocha, a jest opętany przez żądzę, przemoc lub ciemne jednostki, podczas odbywania stosunku podmioty te będą przenosić się do jej ciała przez otwór szyjki macicy. To dlatego gwałt jest poważną duchową profanacją, rani kobietę - każdy rejon jej ciała, z czego bardzo trudno się wyleczyć. Dopóki implant gwałtu i winnej jednostki nie zostanie usunięty, ofiara gwałtu jest emocjonalnie sparaliżowana, ponieważ i jej dusza doświadczyła bezpośredniego zbeszczeszczenia. Osoba nieustannie gwałcona lub prostytuująca się będzie się podświadomie odcinać od aktu i znajdzie mechanizmy radzenia sobie ze stresem, zwykle przez uzależnienia.

W brutalnych religiach NAA panuje przekonanie, że podcinanie narządów płciowych sprawia, iż takie osoby stają się czyste. Cięcie narządów u obu płci jest seksualną udręką, a u dziecka z takim programem nadużycia dochodzi do zburzenia świętych zasad, które natura zaprojektowała w organach. Wycinanie czy podcinanie genitaliów uszkadza portal świadomości seksualnej, przez co czyni go bardziej podatnym na kontrolę Obcych, aby mogli odbierać osobie energię seksualną. Główne źródło implantacji w okolicach genitaliów powstałych podczas cięcia narządów dziecka nazywa się Moloch. Wszędzie tam, gdzie ciało jest cięte skalpelem, oprócz uszkodzeń skóry i nerwów są ponoszone szkody eteryczne i auryczne.

Kiedy mężczyzna jest obrzezany, uszkadzana jest geometria organiczna (wzorzec w aurze) w narządach płciowych, co usuwa i uniemożliwia ideę równowagi męskości 12 : 12 w jego portalu świadomości, niszcząc jego połączenie z ciałem Albion. To samo dzieje się u kobiet - jeśli ciało jest okaleczone aby uniemożliwić osiągnięcie równowagi 13:13 w portalu świadomości, niszczone jest połączenie z ciałem Katara. Naszym duchowym celem jest doprowadzenie energii duchowej do energetycznej równowagi we wszystkich naszych portalach świadomości.

Narządy płciowe są okaleczane po to, aby zerwać i zapobiec świętemu małżeństwu pomiędzy płciami na Ziemi, co jest programem antychrysta. NAA zorientowali się, że najprostszym sposobem na usunięcie tych naturalnych funkcji, zasad geometrycznych związanych z numerologią w organizmie, było uszkodzenie narządów płciowych i stałe nadużywanie energii seksualnych istot ludzkich. Właśnie dlatego zaczynają dokonywać seksualnych nadużyć w tak młodym wieku, jak to możliwe, wykorzystując dzieci przez formy seksualnych nadużyć dopuszczane w danej społeczności. W bardziej zaawansowanych stadiach to jest dodatkowo tak zaaranżowane, aby dziecko zostało zdysocjowane i przekształcony w istotę o wielu osobowościach, wskutek poddawania silnemu bólowi i wykorzystywaniu dziecka (i dorosłego). Proszę zwrócić uwagę, że dzieci są celami, i jako duchowo dojrzali członkowie społeczeństwa możemy starać się je uświadamiać i lepiej chronić. Maltretowanie i torturowanie kobiet oraz dzieci jest obecnie czarną plagą ludzkości, i jest rozprzestrzeniane przez zainfekowane umysłów drapieżnymi energiami Obcych.

Dziecko jako obiekt

Dzieci z tej Ziemi mają przed sobą wiele wyzwań i potrzebują duchowo dojrzałych rodziców, nauczycieli oraz doradców, którzy przeprowadzą ich przez labirynt chaosu i ingerencji, na które są narażone. Czwarta strategia NAA egzekwowana przez oszukańczych archontów polega na wykorzystywaniu i poświęcaniu dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ich seksualnie. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć dziecko, kiedy jest w odpowiednim wieku, aby uznały swoje narządy za coś świętego oraz aby chroniły je i energię seksualną przed drapieżnikami. Niestety, wiele dzieci dorasta bez rodziców nie mogąc nauczyć się tej lekcji. Musimy pomagać rozwijającym się dzieciom i uświadamiać je, żeby nikomu nie pozwalały dotykać swoich narządów i że powinny mieć kontrolę nad każdym aspektem swojej seksualności, bez wstydu czy poczucia winy.

Ciemne siły skupiają się na ludzkich dzieciach lub młodych ludziach z problemami seksualnymi, podkręcając ból i tajoną udrękę. Dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, mają zakłócona orientacje seksualną lub płciową, zazwyczaj mają ogromną ilość emocjonalnego bólu związanego z seksualnym wstydem i poczuciem winy. Nowe częstotliwości, które pojawiają się na planecie, wzmagają seksualną dwuznaczność i androgynizm. Wielu rozwijających się nastolatków może odbierać sygnały, że są gejami, transseksualistami lub biseksualistami jako zboczenie i z tego powodu czują się przerażeni i zawstydzeni. Jako ludzie dbający o innych, musimy zdać sobie sprawę, że problemem w naszym społeczeństwie nie jest orientacja seksualna, tylko zamieszanie, lekkomyślność i bezsensowne akty seksualne, w których do intymności seksualnej nie dochodzi przez miłość i troskę o drugiego człowieka. Jeśli dziecko otrzymało wzorzec kochania siebie i wiedzę, że są ludzie godni i zasługujący na miłość (na przykładzie rodziców), na ogół nie poszukują troski czy miłości poza stałym związkiem i w przypadkowym seksie. Rozwiązły czy dorywczy seks bez miłości boli wszystkich zainteresowanych i jest najbardziej szkodliwym uczynkiem dla ducha.

Ciemne siły wiedzą że dzieci i młodzież są łatwym celem, dlatego próbują manipulować nimi na różne sposoby. Jako rodzic, jesteś duchowym przewodnikiem dla swojego dziecka, dopóki nie ukończy 21 lat i masz prawo nakazać mu chronić tę przestrzeń zgodnie z prawami natury tłumacząc to rodzicielką troską i miłością. Jako rodzice musimy być wymagający, jednak nie możemy nadużywać władzy rodzicielskiej i nie możemy być nadopiekuńczy, jednak musimy podejmować kroki, aby wychować swoje dzieci, tak żeby umiały zając stanowisko w przypadku konfrontacji z ciemnymi jednostkami, seksualnymi drapieżnikami, i innymi dziećmi, które mogą być wykorzystywane przez te same siły.

Niestety, dzieci ludzi praktykujących religie, którzy wierzą w ofiary ze zwierząt, czarną magię i angażują się w rytuały, są narażone ze względu na energie ich otoczenia. Kiedy ktoś zajmuje się jakimikolwiek rytualnymi ofiarowaniami, to wyczarowuje i przywołuje wiele niskich duchów, które przyczepiają się do każdego, kto jest w domu lub miejscu. Demoniczny duch może przyczepić się do obiektów w domu i wskoczyć na osobę, gdy jest słaba czy chora. Osoby biorące udział w rytualnym ofiarowaniu lub kulcie i inni blisko nich, mają połamane i popękane aury ze względu na brak wiedzy o świecie duchów. Dzieci tych osób są w grupie wysokiego ryzyka stania się ciemnymi portalami. Kiedy takie dzieci dorosną, już do końca życia mogą być poddawane bardziej uwłaczającym i karmicznym manipulacjom.

Skorumpowani przywódcy stosujący seksualne przekręty

Wiedząc o tym, że ludzkie narządy płciowe są święte i że są portalami świadomości, możemy zrozumieć strategię archonckich oszustw związanych z programowaniem seksualnej niedoli. Ma to związek z dużą ilością skorumpowanych ziemskich przywódców i ludzi u władzy, którzy korzystają z przekrętów związanych z seksem.

Co to jest seksualny przekręt? To niemoralne manipulacje seksualnością z celowym używaniem dwuznacznych słów i mowy ciała, a tuszowanie prawdy na temat matactw kryjących się za prawdziwymi motywami działania tych osób za plecami.

NAA i jednostki z nimi powiązane są bardzo dobrzy w wykorzystywaniu ludzkich słabostek poprzez władzę i korupcję. NAA pożądają ludzkiej energii seksualnej i bardzo się starają wybierać przywódców z wewnętrznymi problemami emocjonalno–seksualnymi, dzięki czemu mogą ich lub ich zwolenników wykorzystywać. To się dzieje w grupach duchowych przywódców, new age, postępie ludzkości i branżach guru / ekspert / joga. Niektórzy głodni sukcesu elokwentni charyzmatycy, którzy łyknęli nieco wiedzy, stają się ciemnymi portalami mocy i korupcji, zaczynając uprawiać seks z licznymi zwolennikami, podżegając do seksu grupowego lub zaczynając prowadzić pewne zaawansowane zajęcia seksualne. Wzorzec jest powtarzalny i przewidywalny, stała wersja szablonu kurtuazji programu seksualnej niedoli prowokowanej przez NAA. Wszyscy widzieliśmy to tak wiele razy, dlatego trzymajmy się z dala od osób lub rzeczy, które używają emocjonalnej manipulacji, uwodzenia lub dwuznaczności, stosują zaloty lub chcą, aby się przed nimi obnażyć. To nie jest święta ani zaawansowana seksualność. W wielu przypadkach to jest sposób, aby uwiązać twoje narządy i stworzyć seksualną traumę. Ogólnie to ujmując: taka osoba nadużywa swojej władzy i lubi kontrolować innych ludzi, którzy tak naprawdę są manipulowani przez jednostkę posiadającą ciemny portal. Kiedy jesteś sam z liderem w pomieszczeniu lub w trakcie warsztatów, których tematem jest seksualność, pamiętaj o kilku wytycznych:

*Jeśli czujesz się nieswojo w brzuchu (jelita), prawdopodobnie to nie jest dla ciebie dobre. Zaufaj intuicji i odczuciom, działaj zgodnie z nimi, zadbaj o siebie.
*Niektórzy skorumpowani ludzie są żądni władzy i wpływów, a pierwszym sposobem na wprowadzenie w życie ich panowania nad innymi jest na ogół manipulacja emocjonalno-seksualna.
*Jeśli przywódca lub osoba będąca u władzy zaczyna manipulować tobą grając w seksualne gierki, nie kul się ani nie wchodź w nie. Jak tylko wykryjesz tego typu sondowanie, natychmiast pokaż takiej osobie jej miejsce.
*Bądź uczciwa i przejrzysta w komunikacji, nie akceptuj ludzi, którzy kłamią, zwodzą i manipulują przez seks. Każ im się wytłumaczyć bezpośrednio pytając o motywację.
*Wielu mężczyzn w tych czasach mówi, że kocha kobiety i zasadę żeńską, a jednaj je szufladkują i próbują uprawiać seks z tak wieloma z nich, jak to możliwe. Uważają kobiety za obiekty seksualne nie kochając ich, to jest mizoginia i żądza.
*Wiele kobiet pada u stóp potężnych mężczyzn i nadskakuje im jak bohaterom, którzy mieliby się nimi zaopiekować, a oni tylko nimi manipulują przez fałszywe uwodzenie ( kod księżniczki). To jest niebezpieczne gra, w której nikt nie wygrywa.
*Nie pozwól nikomu dotykać swoich genitaliów bez pełnej i całkowitej zgody na takie działania. *Seks z guru cię nie oświeci. Magowie wykorzystują seksualną energię do stymulacji Kundalini, to nie jest prawdziwa wysoka duchowa świadomość.
*Z im większa ilością osób uprawiasz seks, tym więcej masz astralnych połączeń, które prowadzą do twojej duszy i tym więcej emocjonalnego gruzu jest podłączonego do twojego 2D ciała. To tworzy ból. Posprzątaj to!

Nie należy wstydzić się tego, co jest naturalną częścią ludzkiej biologii lub seksualności. Jednak przeniesienie tego do odpowiedzialnej perspektywy wyższej świętej seksualności przynosi naszym energiom seksualnym miłość, szacunek i godność. Są one cenne i warte miłości. Możemy udostępniać te intymne części siebie ludziom, których kochamy i którym ufamy, którzy szanują nasze ciała jako naczynia dla Ducha i boskości.

Proszę ,weź z powyższego tylko to, co przysporzy ci duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuje ci za odwagę i męstwo poszukiwacza prawdy.

Jestem kosmicznym niezawisłym przejawionym prawem. Jestem boska, samowładna, wolna!

Do następnego spotkania. Z miłością Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz