sobota, 29 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szatańska ideologia

Sataniści szukają wyznawców pośród ateistów i społeczności naukowych. Manipulują tymi, którzy nie rozumieją świadomości istniejącej bez ciała fizycznego, lub konsekwencji udzielenia energetycznej zgody i władzy nad sobą siłom satanistycznym. W naszym społeczeństwie działa wielu ludzi, których przekonania ideologiczne są równoznaczne z satanizmem, ale nie są uważani za przestępców, natomiast są szanowani jako potężni przywódcy działający w biznesie, nauce i technologiach. Właściwie nasze społeczeństwo zostało tak skonstruowane, że przygotowano nas do korzystania z trzech warstw filtru ego i psychologicznie zmanipulowano do współtworzenia materialistycznej kultury śmierci, która jest programem niszczącym duszę. Główne filozofie, które łączą się w różnych gałęziach satanizmu, obejmują:

* Służenie sobie - każda osoba powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwijać osobistą moc i wpływy w świecie, bez względu na koszt, bez względu na rodzaj szkody. Tylko ty albo oni.
* Nihilizm moralny - nie ma czegoś takiego jak etyka lub standardy dobrych czy złych zachowań, dlatego jako istoty ludzkie mamy prawo działać zgodnie z naszymi kaprysami i na tym opierać działania.
* Społeczny darwinizm - wiara, że najwazniejsze jest przetrwanie najzdolniejszych i najsilniejszych, a koncentracja na osobistych potrzebach oraz przetrwaniu w celu zdobycia władzy jest forsowana wszelkimi niezbędnymi środkami.
* Eugenika - ci, którzy najlepiej nadają się do rządzenia, są najważniejszymi okazami genetycznymi, a zatem orzekają, jak rozszerzać przyszłą pulę genów ludzkich, decydując, kto ma żyć a kto umrzeć.

Kontrolujący, zarówno ludzcy, jak i nieludzcy, którzy wyznają satanistyczną ideologię w jakimkolwiek wariancie, chcą poprowadzić nieświadome rzesze ku samozniszczeniu i duchowej słabości, dzieląc i podbijając tych, których uważają za genetycznie gorszych, nieświadomych oraz niegodnych. Tutaj możemy zobaczyć wzorzec pana-niewolnika w działaniu. Dlatego ludzkość jest indoktrynowana szatańską ideologią poprzez różnorodne formy kontroli i propagandy, ponieważ ludzie nie rozumieją, że opowiada im się fałszywe historie, pokazuje fałszywą wersję satanizmu, promowaną przez media głównego nurtu i kulturę popularną.

Ideologia satanistyczna w połączeniu z ateistycznymi naukami głosi, że ludzie są tylko zwierzętami, u których etyka, moralność, współczucie i empatia są po prostu ludzkimi wynalazkami, dlatego słuszna jest wyłącznie wola oraz siła sprawowania władzy. W tym pokrętnym sposobie myślenia nie ma Boga ani uporządkowanej mocy stwórczej w naszym Wszechświecie, natomiast pojawia się twierdzenie, że źródło Boga jest religijnym złudzeniem i żyjemy w systemie entropii. Tak więc osoba pogrążona w tym ideologicznym sposobie myślenia, przedkładająca własne egoistyczne interesy ponad cudze, nie dbająca o krzywdę, jaką wyrządza innym, może być uzależnionym, sadystycznym manipulatorem, mordercą lub może należeć do elit władzy, czyli we wszystkich swoich celach i zamiarach jest pośrednikiem do szerzenia satanizmu, agentem służącym NAA.

Kiedy zaczynamy budzić się na głębszą wiedzę o środowisku, w którym się znajdujemy na Ziemi 3D, może nam być trudno zweryfikować rzeczywistość. Jednak wiedza nas wzmocni, ponieważ wiedząc możemy zaakceptować i zrozumieć, jak ta siła działa przez innych. W tej sytuacji możemy przejąć odpowiedzialność za własne działania i podjąć kroki, aby zmienić swój sposób myślenia. Kiedy już zobaczymy, w jaki sposób satanistyczne światopoglądy zostały podświadomie zaprogramowane w naszym umyśle nieświadomym, możemy obserwować swoje myśli i przekonania świadomie, odkrywając na nowo nasze prawdziwe Jaźnie.

Głównym zadaniem jest dezinformacja

Zadaniem kontrolowanych mediów głównego nurtu nie jest informowanie, ale dezinformowanie społeczeństwa, co utrudnia ludziom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rzeczy, które mają wpływ na życie ich i ich rodzin. Środki masowego przekazu są wykorzystywane do odwrócenia uwagi społeczeństwa od ważnych kwestii i zmian, o których decydują elity polityczne oraz gospodarcze, poprzez technikę przeinaczania ważnych faktów lub informacji poprzez nieustanną falę rozrywki, bezrozumnych zbytków i nieistotnych informacji. Kontrolowane media i prasa mają upoważnienia do tego, aby wszystkie przedstawiane wiadomości oraz treści były pisane lub prezentowane na poziomie nie wyższym niż to, co może zrozumieć 12-letnie dziecko (lub młodsze). Jeśli wszystko, do czego mamy dostęp w głównym nurcie wiadomości i rozrywki, powstaje na poziomie dziecka, jaki wpływ ma to na znaczne obniżenie poziomu umiejętności czytania i inteligencji?

Wszystkie formy mediów są wykorzystywane w różnych ukierunkowanych strategiach propagandowych, które mają na celu manipulowanie sposobem przekazywania informacji społeczeństwu, a zatem manipulowanie oraz kontrolowanie popularnego publicznego postrzegania. Musimy wiedzieć, w jaki sposób monikerzy, memy, ośmieszanie, publiczne zawstydzanie i etykietowanie, które zostały ukute przez media, są wykorzystywane, by odciągnąć ludzi od dostępu do prawdy lub faktów, a także do pobudzania gniewu, strachu i podziału. Chodzi o tworzenie rozłamów pomiędzy stronami, o tworzenie archetypów ofiary postrzegającej innych jako wrogów, natomiast unika się inteligentnego lub owocnego dialogu lub uszanowania różnorodności opinii. Nikt nie stara się patrzeć z szerszej perspektywy, tylko osądza stanowisko osoby, z którą się nie zgadza, mimo iż często nie zna faktów. Media głównego nurtu otrzymują wysokie profity za podżeganie do podziałów, agresji, niszczenie osobowości, atakowanie wolności słowa oraz generowanie zaciemnień i chaosu na każdym kroku.

Umiejętność korzystania z mediów

Aby bardziej świadomie korzystać z mediów, musimy potrafić wyłuskiwać wiadomości i szukać ich motywacji, aby zrozumieć, na co naprawdę patrzymy, kiedy coś czytamy lub się o czymś dowiadujemy. Musimy również umieć dostrzec bodźce, z których korzystają media, nie przyjmować wszystkiego dosłownie i nie akceptować na ślepo wszystkiego, co jest przedstawiane. Zdolność rozeznania, jak również pojmowanie, w jaki sposób negatywne ego funkcjonuje u ludzi i w nas samych, są umiejętnościami niezbędnymi do rozwijania sposobów korzystania z mediów. We wszystkich kontrolowanych mediach i prasie, niezdyscyplinowane negatywne ego oraz niezaleczone ciało bolesne są atakowane przez cichą broń używaną do kontrolowania społeczeństwa. Właśnie dlatego równie ważne jest zachowanie neutralności i rozwijanie wewnętrznej emocjonalnej klarowności, gdy jesteśmy atakowani przez różne formy mediów, które są używane do wpływania na percepcję lub do jej kontrolowania. Kiedy uzyskujemy dostęp do informacji meldowanych lub prezentowanych w mediach i chcemy uzyskać szerszą perspektywę, powinniśmy rozważyć poniższe pytania.

W umiejętnym korzystaniu z mediów może nam pomóc:

* Rozwijanie zdolności krytycznego myślenia.
* Poznanie, w jaki sposób przekaz medialny kształtuje współczesną kulturę i społeczeństwo.
* Zidentyfikowanie celu strategii marketingowych.
* Rozpoznanie, co twórcy mediów chcą, abyśmy uwierzyli lub zrobili.
* Określenie stosowanych technik perswazji.
* Rozpoznanie programu kontrolerów, używanego do podporządkowania publiczności.
* Dostrzeganie fałszu, dezinformacji i kłamstw.
* Odkrywanie fragmentów historii, które nie są opowiadane.
* Ocenianie przekazów medialnych na podstawie własnych doświadczeń, umiejętności, przekonań i wartości.
* Tworzenie i rozpowszechnianie własnych wiadomości multimedialnych.
* Opowiadanie się za sprawiedliwością medialną, mówieniem prawdy, przekazywaniem pełnej informacji.

Przez wiele lat wykorzystywano wiele różnych określeń, aby uchwycić umiejętności, kompetencje, wiedzę i przyzwyczajenia umysłu potrzebne do dawania sobie rady w społeczeństwach nasyconych mediami. Chodzi o rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i analizy w odniesieniu do mass mediów, kultury popularnej oraz mediów cyfrowych. Edukacja medialna jest procesem, a wynikiem tego jest umiejętność korzystania z mediów. Kiedy ludzie lepiej rozumieją, jak faktycznie działają media i technologia mająca wpływać na myśli oraz kształtować narracje, są w stanie uzyskać dostęp, analizować, oceniać oraz rozróżniać prezentowane informacje.

Aby lepiej zrozumieć najczęstsze formy manipulacji medialnej, powróćmy do listy Noama Chomsky'ego, która dobrze opisuje tę taktykę. Zrozumienie tych taktyk pomoże rozwinąć rozeznanie dotyczące umiejętności korzystania z mediów oraz dostrzec rażącą propagandę kontroli umysłu, która jest stosowana wobec ludzkich rzesz.

10 metod manipulacji medialnej

1.Strategia rozpraszania

Podstawowym elementem kontroli społecznej jest odwracanie uwagi opinii publicznej od ważnych kwestii i zmian wyznaczanych przez elity polityczne oraz gospodarcze, z pomocą różnych rozpraszaczy i nieistotnych informacji. Strategia rozpraszania jest również potrzebna, aby utrudnić szerszej publiczności dostęp do niezbędnej wiedzy z zakresów nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. "Utrzymywanie uwagi publicznej odwróconej od rzeczywistych problemów społecznych, zniewolenie tematami nie mającymi znaczenia. Utrzymuj publiczność zajętą, zajętą, zajętą, wtedy nie ma czasu na myślenie, wyślij ją z powrotem na farmę do innych zwierząt"(cytat: Silent Weapons for Quiet War).

2.Twórz problemy, a następnie proponuj rozwiązania

Ta metoda jest również nazywana problem-reakcja-rozwiązanie. Stwarzają problem, sytuację, która jest potrzebna do wywołania określonej reakcji u publiczności, tak aby ten problem był głównym tematem, który chcą, abyś zaakceptował. Na przykład: pozwól, aby jakiś problem bardziej się rozwinął i zintensyfikował przemoc w mieście lub poskutkował krwawymi atakami, wtedy społeczeństwo zaakceptuje prawa oraz zasady bezpieczeństwa, które ograniczają wolność osobistą. Lub wywołaj kryzys gospodarczy i spowoduj, aby został zaakceptowany jako zło konieczne, a następnie ograniczaj prawa społeczne i prawa człowieka, oraz likwiduj służby publiczne.

3.Strategia stopniowania lub znieczulania

Aby ludzie przestali zajmować się głównymi problemami i je akceptowali do skrajnego stopnia, po prostu stopniowo, stopniowo, stopniowo - przez wiele kolejnych lat - wprowadzaj zmiany. W taki sposób w latach 80. i 90. XX wieku wprowadzono nowe socjoekonomiczne warunki neoliberalizmu: minimalne świadczenia, prywatyzacja, niestabilność, masowe bezrobocie i niskie płace, które nie gwarantowały przyzwoitych dochodów. Gdyby zmiany te zostały wprowadzone od razu, część z nich spowodowałoby rewolucję. Zastosuj te zmiany stopniowo, rozpraszając uwagę, aby odczulić i przyzwyczaić ludzi, wtedy łatwo je zaakceptują.

4. Strategia odraczania

Innym sposobem na przyjęcie niepopularnej decyzji jest przedstawienie jej jako bolesnej i koniecznej, uzyskanie publicznej akceptacji na czas, gdy zostanie wykorzystana. Łatwiej jest pogodzić się z koniecznością przyszłej ofiary niż natychmiastowego pogromu. Na początku wprowadzania pomysłu do wiadomości publicznej ludzie go akceptują, ponieważ nie jest wykorzystywany natychmiast. Następnie, ponieważ ludzie mają tendencję do naiwnego oczekiwania, że jutro wszystko będzie lepsze, wierzą, że w przyszłości można uniknąć poświęcenia. Wpływanie na nadzieję i optymizm ludzi, zmuszając ich do zaakceptowania czegoś nieprzyjemnego, co wydarzy się w przyszłości. Daje to społeczeństwu więcej czasu na przyzwyczajenie się do idei bolesnych zmian i zaakceptowanie ich z rezygnacją, gdy nadejdzie czas.

5.Traktuj społeczeństwo jak małe dziecko

Większość reklam skierowanych do ogółu społeczeństwa wykorzystuje mowę, argumentację, a zwłaszcza intonację dzieci, często bliską emocjonalnej słabości, tak jakby widz był małym dzieckiem lub miał niedorozwój umysłowy. Im trudniej oszukać widza, tym bardziej przyjmuje się ton infantylizujący. Czemu? "Jeśli ktoś podchodzi do osoby tak, jakby miała 12 lat lub mniej, wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że z powodu sugestii jej reakcja lub odpowiedź również będzie pozbawiona krytycyzmu, jakby osoba miała 12 lat lub mniej" (cytat: Silent Weapons for Quiet War).

6.Wykorzystaj reakcje emocjonalną, unikaj refleksji

Wykorzystanie aspektu emocjonalnego jest klasyczną techniką powodującą zwarcie w racjonalnej analizie i krytycznym myśleniu jednostki, a wreszcie pozbawienie jej zdrowego rozsądku. Co więcej, wykorzystanie stanu emocjonalnego, by otworzyć drzwi nieświadomemu umysłowi na wszczepienie koncepcji, zasianie podświadomego pragnienia, obaw i lęków, uzależnienia lub wywoływanie określonego zachowania.

7.Utrzymuj społeczeństwo w stanie niewiedzy i przeciętności

Uczynienie społeczeństwa niezdolnym do zrozumienia technologii i metod używanych do kontrolowania umysłu oraz zniewalania. "Jakość nauczania przekazywana niższym klasom społecznym musi być tak słaba i przeciętna, jak to możliwe, aby luka ignorancji, która panuje między klasami niższymi a wyższymi, była i pozostawała niemożliwa do osiągnięcia dla klas niższych" (Cytat: Silent Weapons for Quiet War).

8.Wspieranie opinii publicznej w stanie zadowolenia z przeciętności

Traktuj opinię publiczną tak, aby uwierzyła, że modne jest bycie głupim, wulgarnym i niewykształconym. Osoba może stać się znana w mediach społecznościowych, kiedy zachowuje się jak wulgarny idiota lub publikuje nagie zdjęcia.

9.Wzmacnianie obwiniania siebie i depresji

Niech osoby obwiniają innych za swoje nieszczęścia, porażki lub brak inteligencji, zdolności lub niepowodzenia. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu lub starać się o dostęp do edukacji albo wiedzy, jednostka automatycznie akceptuje swoją winę i niegodność, co powoduje depresję. Działanie depresji hamuje każdy rodzaj zewnętrznego czynnika i wywołuje apatię. Kiedy brak jest działań, a ludzie są apatyczni, nie ma chęci do zmian!

10.Poznawanie ludzi lepiej niż oni znają siebie

W ciągu ostatnich 50 lat postęp w nauce i wiedzy spowodował rosnącą przepaść między wiedzą publiczną a posiadaną i zarządzaną przez dominujące elity władzy. Dzięki biologii, neurobiologii oraz stosowanej psychologii dowiedziano się, co motywuje człowieka, zarówno fizycznie jak i psychicznie, a następnie udoskonalono techniki propagandowego sterowania umysłem. System lepiej poznał zwykłego człowieka, niż on sam poznał siebie. Oznacza to, że w większości przypadków system ma większą kontrolę i większą władzę nad jednostkami, ponieważ ma znacznie więcej wiedzy, dzięki której może manipulować innymi. Dzięki temu zna jednostki bardziej niż one same znają siebie.

Należy pamiętać, że świat telewizji i mediów cyfrowych ogranicza rozwój i stał się narzędziem propagandy oraz kontroli społecznej. Wykorzystano ogromne środki, aby nauczyć się manipulować ludzką psychiką za pomocą telewizji i innych form środków masowego przekazu. Dziś mamy do czynienia z coraz bardziej wyrafinowanym atakiem na wolną wolę i dobrostan psychiczny wszystkich ludzi. Doszliśmy do punktu, w którym instytucje medialne nie muszą nawet ukrywać rażącego manipulowania opinią publiczną, zgodą na kreowanie zwycięzców i przegranych w kontrolowanych umysłach publiczności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o marketing, czy o inne rzeczy, przemysł medialny jest winny stosowania subtelnych i mniej subtelnych taktyk, aby wpływać na nasze świadome i podświadome umysły, na nasze opinie i zachowania. Istnieje niezliczona ilość przykładów takich praktyk, i byłoby dobrze, gdyby roztropni, świadomi ludzie byli wyczuleni na korzystanie z nowoczesnych mediów w jakiejkolwiek formie. Jako poinformowani ludzie musimy przyznać, że jesteśmy okłamywani i że instytucje, na których powinniśmy polegać, które winny zapewnić nam obiektywny obraz świata, nie są rzetelne, są płatnymi sponsorami programów elit władzy. Dlatego w czasach wielkich zawirowań oraz potężnych przemian zwracaj uwagę, orientuj się w temacie, przeprowadzaj własne badania, pozostań czujny i świadomy.

Potrzebujemy dzielnych, walecznych, empatycznych, godnych zaufania ludzi oddanych prawdzie i miłości do życia, aby powstali, by wypełnili pustkę, przekazywali wiadomości dalej. Bądź uważny i nie daj się wciągnąć w obłęd psychologicznych działań podejmowanych przeciwko społeczeństwu. Zachowaj spokój, neutralność, kontynuuj mówienie prawdy, żyj z poziomu serca i nigdy nie porzucaj wytyczonego celu oraz misji.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa


Teksty źródłowe:
*Noam Chomsky, 10 Strategies of Media Manipulation, Examples of Media Manipulation, Media Literacy Now
*Controlled Chaos as a tool for geopolitical struggle
*Mark Passio – Anarchy and Occult

poniedziałek, 24 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie doświadczamy coraz bardziej wyrafinowanych ataków na wolną wolę i psychologiczny dobrostan wszystkich ludzi. Jesteśmy w stanie wojny o świadomość, dlatego powinniśmy zwracać na to uwagę i wypracować osobiste sposoby kontrolowania chaosu generowanego w przestrzeni publicznej. Wprowadzane są pewne ciężkie programy bazujące na kłamstwach i oszustwach. Wszystko po to, aby społeczeństwo je stopniowo, z biegiem czasu, zaakceptowało. Z tego powodu badamy naturę propagandy i sposób, w jaki manipulacja psychologiczna jest powszechnie wykorzystywana do kontrolowania postrzegania poprzez zwodnicze i podstępne, uwłaczające taktyki służące rozwijaniu programu kontroli i samolubnym interesom manipulatorów oraz socjopatów.

Aby zrozumieć liczne powiązane ze sobą przyczyny wojny o świadomość, o wolną energię, a także poważne konflikty występujące we frakcjach, które opierają się pełnemu ujawnieniu, musimy rozpoznać krytyczne znaczenie obecnej narracji 3D, która wymusza fałszywe poglądy na temat rzeczywistości. Wojna psychologiczna przeciwko ludzkości jest toczona za pomocą naukowo opracowanej propagandy, kierowanej przez wojskowe strategie technologicznej kontroli umysłu, które produkują konsensusowe bańki rzeczywistości używane do programowania społeczeństwa.

Kiedy wyraźnie dostrzeżemy sposoby manipulowania naszą zgodą, wtedy zaczniemy dostrzegać większą strukturę kontroli, która układa się w złożoną formę zaciemniania. Osiąga się to poprzez wykorzystywanie tego, czego nie znamy, ponieważ okłamywano nas przez podziały i stosowanie hierarchii. Większość tych organizacji jest ściśle związana ze środowiskami akademicko-naukowo-wywiadowczymi i gałęziami przemysłu opartymi na militaryzacji, które bezpośrednio wspierają spekulantów wojennych oraz motywacje NAA. Aby się chronić i izolować, są prezentowane społeczeństwu za różnymi branżowymi fasadami, osadzonymi w systemie odwróconym, ukrytymi w mechanizmach kontrolerów pracujących nad osiągnięciem pełnej dominacji.

Choć te programy są ukryte, to jednak można je dostrzec, więc dodatkowo stosowana jest manipulacja psychologiczna, propaganda i ignorowanie tych, którzy grzebią w labiryncie biurokracji. Rozprzestrzenianie się dezinformacji w połączeniu z przygniatającą i wyczerpującą taktyką służy zapewnieniu ciągłości istnienia planu kontrolerów bez względu na koszty, a także ogólnie, aby nadal wyłudzać ogromne zyski, które są przekazywane kilku wybrańcom.

Czytając ten tekst należy wziąć pod uwagę, że są to strategiczne psychologiczne metody manipulacji służące interesom zarówno ludzkim jak i nieludzkim, które dążą do uzyskania przewagi nad innymi poprzez wywieranie dominującej kontroli nad fizyczną rzeczywistością. Ci, którzy zajmują najwyższe pozycje w grze o władzę i kontrolę, zrobią wszystko, powiedzą wszystko oraz skłamią o wszystkim, aby utrzymać nadzór lub wzmocnić swoją pozycję. Tak to właśnie jest. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest to również przewidywalny profil sił szatana, ideologia, która zinfiltrowała i zainfekowała korporacyjne miejsca pracy, a także kontrolne filary społeczeństwa.

Manipulacja psychiczna

Propaganda służy do manipulacji psychologicznej, do wytwarzania kreacji mentalnych i reakcji emocjonalnych, które mają służyć przejęciu kontroli, władzy i korzyści na koszt ofiary. Propaganda jest umieszczana w wielu formach public relations, kampaniach marketingowych, reklamach i mediach społecznościowych, a jej zadaniem jest kuszenie oraz przekonywanie ludzi poprzez manipulowanie ich umysłem nieświadomym, instynktownymi pragnieniami, a także impulsami. Obecnie ta sama taktyka propagandowa wkroczyła w erę cyfrową, i jest jeszcze skuteczniejszym środkiem kontroli umysłu poprzez rozpowszechnianie dezinformacji w skali globalnej. Wykorzystuje się do tego różnorodny spam, algorytmy i sztuczną inteligencję.

Ludzie podejmują decyzje w oparciu o informacje, do których mają dostęp w swoim otoczeniu. Mogą przyjmować założenia lub decyzje oparte na fałszywych informacjach, zaś ciągłe narażenie na fałszywe informacje kształtuje ich rzeczywistość i wpływa na kulturę popularną. Ci, którzy starają się kontrolować lub zniewalać innych, wiedzą, że takie działania stają się absolutnie kluczowe w kontrolowaniu grup ludzi, w kierunku kreowania pożądanego zachowania i popychania tam, gdzie kontroler chce, aby szli.

Strategiczną przewagę będą mieli ci, którzy posiadają największą wiedzę, inteligencję i świadomość odnośnie tego, co naprawdę dzieje się na świecie. Ci, którzy nie mają dostępu do dokładnych informacji, którzy mają niewielką świadomość odnośnie ważniejszych wydarzeń lub prawdziwej wiedzy o rzeczywistości, są zmanipulowani i oszukani, w efekcie czego wierzą w fałszywe wrażenia oraz fikcję i będą w gorszej sytuacji. Wiedza i świadomość prawdy jest osobistą mocą. Lucyferianie znają wartość i znaczenie dostępu do wiedzy, dlatego postanowili zachować ją dla siebie, pozostawiając resztę populacji w ciemnej ignorancji.

Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji obejmuje dostarczanie wrogowi lub przeciwnikowi dezinformacji, w celu skłonienia go do podejmowania błędnych decyzji. W obecnym klimacie wojny psychologicznej, ograniczanie dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym i wprowadzanie ograniczeń w swobodnym dzieleniu się informacjami w globalnej społeczności, prowadzi do tworzenia nierównowagi sił. Dorosły z nierozwiniętym i niedoinformowanym ciałem mentalnym, w połączeniu ze zepsutym ciałem emocjonalnym zranionego dziecka, nie będzie mógł dorównywać skrajnie rozwiniętej umysłowo istocie, która wie, że myśli tworzą rzeczywistość.

Fałszywe wiadomości wywołują nierównowagę mocy

Tak więc ci, którzy manipulują informacjami, szerząc dezinformację lub regularnie kierując uwagę w kierunku określonych programów, to ludzie, którzy mieszczą się w archetypie kontrolerów. Mogą to być osoby żądne władzy, goniące za zyskami, należące do organizacji rządowych, formy niefizyczne lub diałające w szeregach elit władzy, kierujące wielonarodową siecią korporacji i ukryte za licznymi fasadami połączonymi z filarem kontrolerów. Kontrolujący używają propagandy w celu psychologicznej manipulacji, aby stworzyć nierównowagę sił, wykorzystać swoją docelową publiczność i zdobyć moc potrzebną, by zmusić innych do realizowania ich celów. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na archetypy kontrolerów używające propagandowych wiadomości i obrazów, za pomocą których dokonują psychologicznych oraz emocjonalnych manipulacji. Wszystkie formy taktyk psychologicznej manipulacji są agresywnie wykorzystywane przez te same ciemne siły, które próbując kontrolować innych, reprezentują cechy oszustów. Oszuści to ludzie i jednosti, które przedstawiają się jako coś, czym nie są, wykorzystują oszustwa i fikcyjne informacje, aby kontrolować percepcję, w celu wywierania wpływu na innych.

W wyniku dominującego wpływu ukształtowanego przez kulturę kontrolerów NAA, wielu ludzi w społeczeństwie i w miejscu pracy również dąży do realizacji własnych celów i zysków wykorzystując innych. Ogólnie rzecz biorąc, przychodzi to z pragnieniem sprawowania władzy i kontroli nad innymi, co daje poczucie wyższości, jednocześnie podnosząc poczucie własnej wartości. Kultura kontrolera nagradza ludzi używających propagandy i psychologicznej manipulacji, w celu uzyskania przewagi nad innymi za pomocą skrajnie negatywnego, pozbawionego empatii zachowania, przenikając też do życia osobistego. Opisywaliśmy to jako celowe kreowanie w miejscu pracy psychopatów, którzy za wyjątkowo negatywne i szkodliwe zachowanie są nagradzani przez pracodawców.

Propaganda jest bezpośrednio związana z klasyczną taktyką kontroli umysłu, która służy mentalnemu i emocjonalnemu manipulowaniu ludźmi, w celu sprawowania nad nimi kontroli oraz wykorzystywania ich słabości. Propaganda jest skutecznie stosowana w wielu mediach masowych, w tym w mediach cyfrowych, które przekazują wiadomości i obrazy przeznaczone do kontroli umysłu oraz szerzenia fałszywych informacji. Propagandę można dostrzec w agresywnych promocjach marketingowych wprowadzonych za pomocą metod inżynierii społecznej, które mają na celu wpłynąć na rzesze ludzi, aby wesprzeć antyludzki program. Poprzez celowe używanie podświadomych impulsów, wartości społeczeństwa zachodniego kształtuje drapieżny konsumpcjonizm i nihilizm moralny, który służy promowaniu oraz szerzeniu kultury śmierci na całym świecie. Kiedy możemy zidentyfikować ten system drapieżnych zachowań, rodzący najniższe wibracje sił satanistycznych, które potęgują ludzką nędzę, możemy zaobserwować, że działa on w strukturach kontrolnych i systemach konsumenckich wszędzie na rynku globalnym.

Dlatego ważne jest, aby poznać te metody manipulacji i zadać sobie pytanie, co na ten temat wiemy. W jaki sposób wykorzystuje się propagandę i co możemy zrobić, aby się ochronić, aby zapobiec jej niszczycielskim skutkom w naszej psychice i nieświadomych impulsach? Powinniśmy być w stanie lepiej rozróżnić między zdobywaniem wiedzy poprzez bycie wykształconym i poinformowanym w tematach, w przeciwieństwie do informacji, które są celowo zmanipulowane, i mają wpłynąć na odbiorców tak, aby realizowali określony program, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Tam, gdzie inwestujemy nasz czas i energię, powinniśmy postarać się o własne rozeznanie i zastanowić się, dzięki czemu będziemy bardziej odpowiedzialni.

Formy propagandy

Tajne wspólnoty wywiadowcze lub kliki państwowe współpracują z organizacjami medialnymi od dziesięcioleci i można napisać całą serię książek o celowym używaniu psychologicznej manipulacji w celu kształtowania społeczności oraz kontroli umysłu zbiorowego. Aby manipulować masami, tajne organizacje elit władzy przeniknęły do korporacji medialnych głównego nurtu i utworzyły prywatne sztaby ekspertów od szerzenia dezinformacji i tworzenia historyjek udostępnianych w większości kanałów informacyjnych po to, aby uzyskać pełną kontrolę nad mediami. Duża część dezinformacji jest produktem ubocznym eksperymentów wywiadu rządowego prowadzonych we współpracy z instytucjami akademickimi i naukowymi na całym świecie, ponieważ środowisko akademickie jest uważane za najbardziej płodną glebę dla różnych form kontroli ludzkich umysłów i eksperymentów behawioralnych, takich jak MKUltra.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy tworzone są sztaby lub zespoły ekspertów mających badać temat kontrowersyjnych wiadomości pojawiających się w głównym nurcie, dużo się o tym mówi, aby uniknąć społecznego sprzeciwu i wszelkich dalszych pytań ze strony niezależnych badaczy. Wyznaczając grupę rzekomych ekspertów wyselekcjonowanych przez społeczność wywiadowczą, którzy osiągnęli niejednoznaczne wyniki końcowe w eksploracji niepożądanych tematów, oczekuje się odpowiedzi, że: autorytet stwierdził, iż "nie ma tu nic do szukania". Jest to metoda używana do zamknięcia dyskusji i wymuszenia milczenia opozycji, podobnie jak termin "teoretyk spiskowy" jest uznawany za oszczerstwo, aby zdyskredytować uzasadnione pytania zadawane przez naukowców wykorzystujących umiejętność krytycznego myślenia.

Przede wszystkim ta strategia została zaprojektowana do blokowania informacji w celu ochrony interesów korporacyjnych i ukrywania się za fasadami oraz w celu osiągnięcia zamierzeń kontrolerów i NAA dla pełnej dominacji. Wracając do przeszłości, musimy uznać, że po II wojnie światowej zaczęła się agresywna infiltracja społeczeństwa przez NAA. Wpływ Czarnego Słońca na filary kontrolerów był obcym wirusem wstrzykniętym do akademickich finansowo-medyczno-religijnych struktur władzy, mającym spowodować akceptację kultury śmierci czczonej przez satanizm. Organizacja czarnych operacji i tajnych agencji wywiadowczych z czasów Eisenhowera ujawnia prawdziwe motywacje tajnych oddziałów wojskowego pozaziemskiego kompleksu przemysłowego, który od pierwszego dnia był fasadą działań NAA.

Kontroler rozumie, że manipulacja psychologiczna wykorzystywana do podsycania podświadomych pragnień ludzi to nie tylko sposób, w jaki mogą kształtować fałszywe narracje, ale także zmusić masy do ciągłego kupowania produktów i kojarzenia pozytywnych systemów przekonań z tymi produktami. Reklamowanie produktów przez gwiazdy, przedstawiane na tle wspaniałych obrazów, które wywołują impulsywne reakcje, rozpoczęło się sto lat temu i ma dziś rozmiary epidemii. W epoce cyfrowej aby dostać się do treści, którą naprawdę chce się przeczytać, praktycznie nie można uciec od bycia publicznością uwięzioną w szeregu reklam, zmuszaną do ich oglądania.

W rezultacie strumienie przychodów z reklam i promocji marketingowych stały się podstawą korporacyjnej kultury medialnej 3D, z niekończącą się promocją produktów oraz usług, które zapewniają większość zysków środkom masowego przekazu: radiu, telewizji i internetowym mediom społecznościowym wszystkich branż. Filtr wiadomości jest pakowany w reklamy komercyjne za pośrednictwem płatnych reklam, dostarczanych odbiorcom docelowym. Reklamodawcy to zazwyczaj korporacje płacące za formę konkretnych programów, które przynoszą im bezpośrednie korzyści, a informacje te są wyświetlane przez media jako codzienne wiadomości. Chodzi o to, że obiektywne wiadomości i dziennikarstwo śledcze zniknęły wiele lat temu na korzyść korporacji sprzedającej się za pomocą wiadomości propagandowych. Niepodzielną uwagę mas otrzymują ci, którzy płacą najwięcej za reklamy i krzyczą najgłośniej. Niestety, ten model propagandy działa dobrze na tych, którzy promują duchowy konsumpcjonizm, sponsorując reklamy duchowych tematów, takich jak wniebowstąpienie, świadomość i ujawnianie, które są sprzedawane dla zysku jako treść czysto rozrywkowa.

W erze cyfrowej coraz bardziej oczywiste staje się nowe zjawisko generowania baniek rzeczywistości oparte na filtrze kodowanych komputerowo algorytmów, które są stosowane przez potężne internetowe korporacje medialne. Algorytmy te są wykorzystywane w kanałach informacyjnych i opcjach wyszukiwania, a następnie zwykle potwierdzają informacje, które już znamy, rodzaj potwierdzenia rzeczywistości, z którą czujemy się najbardziej komfortowo. Bańki rzeczywistości są generowane, gdy podczas wyszukiwania wiadomości lub informacji tworzona jest określona bańka, która jest małym nadrukiem większej całości. Stwarza to ograniczony punkt widzenia, w którym otrzymujemy bardzo małą część informacji, dostosowanej do naszych filtrów, zgodnie z bańką rzeczywistości, która jest wynikiem działania sztucznej inteligencji i algorytmów używanych do śledzenia naszych preferencji. Aby uzyskać kontrolę nad informacjami, do których chcemy mieć dostęp, te internetowe korporacje medialne znajdują ukryte sposoby zbierania o nas danych, a następnie potajemnie przekierowują ruch internetowy tak, aby uniemożliwić nam dostęp do niezależnych witryn informacyjnych przenoszących informacje zawierające tematy niepożądane. Wielu alternatywnych i niezależnych dziennikarzy mówiących o wielu takich tematach dotyczących ujawnienia, procesu wznoszenia czy planie inwazji trzeciego świata na Europę, korzysta z platform takich jak YouTube i naraża się na nagłe, tajemnicze zawieszenie i ograniczenia na podstawie rzekomego naruszenia przepisów. Jednak nie ma informacji, która treść była źródłem naruszenia.

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy ofiarami narastającej cenzury poprzez kontrolę algorytmiczną, która opiera się na gromadzeniu danych osobowych. Oczywiście niepokojące jest to, że administratorzy i NAA chcą zbierać dane oraz profilowanie genetyczne od nas wszystkich. W miarę gromadzenia bardziej intymnych informacji na temat naszych powiązań i preferencji, zbierane informacje mogą być faktycznie wykorzystywane do cenzurowania lub blokowania pewnych poziomów informacji. Uświadomienie sobie stosowania algorytmów sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu wojny psychologicznej, której celem jest także wpływanie i manipulowanie zachowaniem, a dzieje się to poprzez cenzurowanie lub ograniczanie dostępu do informacji.

Ponadto są wykorzystywane fałszywe tożsamości do celów manipulacji psychologicznej, rozpowszechniania dezinformacyjnych i propagandy w różnych sieciach i społecznościach internetowych. Osobę udającą kogoś innego, w celu infiltracji lub manipulowania społeczności internetowej nazywa się marionetką. Wykorzystują je ukryte programy do trollowania społeczności internetowych, aby określony punkt widzenia wydawał się szalony, aby zdyskredytować dyskusje i wygenerować jak najwięcej chaosu oraz zakłóceń, jak to możliwe. Podobnie jak troll, taka marionetka ma szerzyć strach, niepewność i wątpliwości w grupie w celu podzielenia i podbicia. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że marionetki są uznawane za prawomocny zawód, by pełnić tę rolę zatrudniani i opłacani są wyspecjalizowani hakerzy. Zarabiają na celowym oszukiwaniu innych, pisaniu fałszywych skarg lub szerzeniu mowy nienawiści i koncepcji, które pomogą zniszczyć biznesową konkurencję.

Strach, niepewność i wątpliwość

Planowane sianie strachu, niepewności i wątpliwości (FUD) jest strategią dezinformacji stosowaną w sprzedaży, marketingu, public relations, polityce, kultach oraz propagandzie. Jest to strategia kontrolowania percepcji poprzez rozpowszechnianie negatywnych, wątpliwych lub nieprawdziwych informacji za pomocą metod, które przemawiają do strachu. Aby wykorzystać strach, troll używa zmyślonego błędu lub stawia fałszywy dylemat, a następnie próbuje stworzyć jego rozwiązanie, jeszcze bardziej nasilając strach, niepewność i wątpliwości co do alternatywy. Manipulatorzy wykorzystują zawoalowane groźby i niepewność, usiłując zasiewać nasiona wątpliwości, które mogą prowadzić do zmiany stanu mentalnego człowieka i jego pójścia w innym kierunku. Aby wywrzeć nacisk, manipulator oferuje wybór, określając go jako jedyne rozwiązanie. Osoba owładnięta strachem i będąca pod presją innych, jest na tyle rozproszona, że w danej sytuacji nie widzi wielu innych możliwych wyborów. Podstawą błędnego rozumowania jest proste kłamstwo - ktoś celowo mówi coś, co jest nieprawdziwe, wierząc lub mając nadzieję, że oszukiwana osoba tego nie zauważy.

Sianie strachu za pomocą niejednoznacznych wypowiedzi przesyconych taktyką FUD to podstawowe sztuczki używane przez skorumpowaną osobę próbującą sprzedać fabułę, pomysł lub produkt, aby zyskać poparcie. Największe nagłówki wiadomości są to taktyka FUD. Reklama korporacyjna to taktyka FUD. Taka sytuacja może dotyczyć polityka próbującego sprzedać opinii publicznej informację, że trzeba pójść na wojnę, a treść informacji będzie wypełniona skojarzeniami z niebezpiecznymi skutkami lub przestępcami, z przesadzonymi statystykami, które podkreślają niebezpieczeństwo nierobienia niczego, nawet gdy nie ma zagrożenia.

Kiedy dostrzegamy motywacje kontrolera, coraz lepiej widzimy jego chęć utrzymania i nasilenia władzy oraz kontroli, aby zdominować światowe gospodarki oraz dalej snuć wątek o panie-niewolniku, koncepcji przeprowadzania ukrytych operacji wojskowych lub operacji fałszywej flagi w celu realizacji tych programów. Operacje fałszywej flagi mają na celu stworzenie fałszywej narracji mającej oszukać społeczeństwo, jednocześnie ukrywając faktyczne źródło odpowiedzialności, prawdziwą organizację stojącą za atakiem lub operacją. Podczas działań fałszywej flagi można oszukać wroga i uzyskać przewagę strategiczną. Operacje fałszywej flagi to metoda wojny psychologicznej, w której publiczna reakcja jest prowadzona po śladach okruchów, aby jeszcze bardziej wspierać rząd i siły wojskowe, zwłaszcza jeśli za operację są obwiniane osoby postronne.

Jednak bez pełnego ujawnienia, większość ogółu społeczeństwa nie rozumie, że wiele lat temu mała grupa elitarnych rodzin przygotowała plan wypowiedzenia wojny reszcie populacji Ziemi, przy większej pomocy nieziemskich bytów wykorzystujących ich moc i chciwość. Ziemscy ludzie zostali sprzedani przez małą elitarną grupę psychopatów. Obecnie nasze rządy światowe są uwikłane w ukrytą wojnę pomiędzy tymi frakcjami kabała, które obejmują grupy z planety i spoza niej. Aby zdobyć pełną dominację nad liniami czasu przyszłości wykorzystują przeciwko społeczeństwu każdą formę manipulacji psychologicznej i wyzysku emocjonalnego.

Gdy zdobędziemy większą wiedzę na temat modelu propagandy oraz sposobu, w jaki jest on wykorzystywany do manipulowania czy wymuszania zgody, możemy uniknąć pułapek i otworzyć się na szczere dyskusje oraz świadomą debatę na wiele tematów, które w głównym nurcie są etykietowane jako niepożądane lub teorie spiskowe. Konspiracja na planecie Ziemia jest faktem, istnieje wiele rzeczywistych dowodów, które przedstawiają historyczne spiski, które są w pełni udokumentowane przez agencje rządowe – czarno na białym. Wielu despotycznych przywódców i strategów wojskowych wykorzystywało operacje fałszywej flagi jako broni psychologicznej przeciwko własnemu krajowi. Najprostszym sposobem na przejęcie kontroli nad populacją jest przeprowadzanie aktów terroru, a NAA dobrze ich używa. Aby zrozumieć, na co faktycznie patrzymy, musimy najpierw odkodować metody wykorzystywane w wojnie psychologicznej, oraz zobaczyć, jak głęboko w króliczej norze tkwi manipulacja psychologiczna i wyzysk ludzkości, oraz główne powody, dla których tak się dzieje.

Media społecznościowe i warunkowanie

Wiele osób, zwłaszcza młodszych, uzależniło się od internetowych platform mediów społecznościowych, co powoduje zmiany w chemii ich mózgów. W mózgu uwalniają się cząstki – neurochemikalia, które wywołują pozytywne wzmocnienie. Jest to podobne do uderzeniowej dawki dopaminy, po której mózg zaczyna kojarzyć szlaki dopaminy z pewną aktywnością online, ludźmi, produktami lub propagandą. Takie warunkowanie jest wynikiem zachowania wyuczonego z pozytywnego lub negatywnego wzmocnienia, gdzie osoba kojarzy coś przychodzącego online pozytywnie lub negatywnie, a informacje zmieniają oczekiwania lub kontrolują jej zachowanie.

W internetowych strategiach marketingowych istnieją ogromne sekcje przeznaczone do gromadzenia danych i sprzedawania naszej uwagi za pośrednictwem mediów społecznościowych z pomocą psychologicznej manipulacji, mającej zwabić publiczność i zachęcić do działania na ich korzyść. Aby nazbierać dużo odwiedzających ich witryny lub sprzedać jak najwięcej produktów, zwykle używają taktyk wykorzystujących luki w ludzkiej psychice i stanie emocjonalnym. Najczęstszym emocjonalnym oszustwem jest wywołanie pragnienia przynależności, akceptacji i uzyskania statusu społecznego w pożądanej grupie. Szczególnie podatni na takie manipulacje są nastolatkowie, gdyż nie rozpoznają wyrafinowanych oszustw, które się za tym kryją. W rezultacie, im większe jest instynktowne pragnienie i potrzeba przynależności, bycia akceptowanym oraz popularnym, tym silniejsza reakcja mózgu tam, gdzie wzmacnia się ten konkretny system przekonań. W związku z tym nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych może prowadzić do objawów uzależnienia, wykorzystywania mediów społecznościowych do poprawy nastroju a nawet do odczuwania skutków wycofania. Niektórzy ludzie mogą mieć obsesję na punkcie tych pozytywnie wzmacniających doświadczeń i wykazują zachowania kompulsywne, takie jak konieczność ciągłego grania w gry online lub sprawdzania poczty elektronicznej. Trzeba przejąć nad tym kontrolę, wzmocnić siebie i dzieci sięgając do internetowych informacji edukacyjnych, ale z zachowaniem umiaru, abyśmy nie dali się skonsumować ani zmanipulować przez marketingowe taktyki ludzi pozbawionych skrupułów.

Jeśli nie wykażemy samodyscypliny i samoświadomości, te metody manipulacji mogą tworzyć w naszych mózgach pozytywne skojarzenia wiążące się z produktami lub ludźmi, którzy reklamują siebie jako coś, czym nie są. W społeczeństwie konsumpcyjnym zostaliśmy uwarunkowani reagowaniem na powierzchowne fasady, pozory i obietnice, że produkt da nam lepsze lub bardziej czarowne życie. Ale zazwyczaj jest to pole sprzedaży oszusta wypełnione manipulacjami psychologicznymi, pomagającymi przyciągnąć nas do sieci społecznościowych.

Kontrolowany chaos

Skorumpowani liderzy i decydenci wykorzystując dobre serca ludzi próbują pokrętnie wyjaśnić rozpad zachodniej kultury w największych miastach, a w rzeczywistości realizują program kontrolowanego chaosu. Systematyczne i metodyczne niszczenie zasobów naturalnych i cywilizowanych środowisk kulturowych, dewastowanie lub ukrywanie pięknych arcydzieł sztuki i literatury oraz zamierzone dziesiątkowanie artefaktów i antyków ukazujących dawne oświecone epoki ludzkiej kultury, nie jest przypadkiem. Kontrolowany chaos polega na poddawaniu ludzi wyrafinowanym metodom globalnej manipulacji psychologicznej, zaprojektowanej w celu zreformowania i stłumienia zbiorowej świadomości, poprzez kształtowanie fałszywych historii, które niszczą jedność i empatię w ludzkości. Strategie dzielenia i zdobywania zachęcają do powstawania rozłamów, konfliktów oraz chaosu między przeciwnymi grupami, co ma zapobiec tworzeniu silnych sojuszy i unifikacji, które mogłyby rzucić wyzwanie potędze kontrolera lub władcy. Dotyczy to negatywnych bytów, takich jak grupy lucyferyczne lub satanistyczne, sprawujące dodatkową kontrolę nad swoimi ludzkimi przedstawicielami, którzy pracuja nad realizacją programu podziału i podbijania ludzkości.

Zrozumienie motywacji cenzorującej elity władzy oznacza zrozumienie ich duchowych i ideologicznych przekonań dotyczących kontrolowanego chaosu wobec przeciwników, co w gruncie rzeczy jest ciągłym prowokowaniem anarchii i podziałów w celu kontrolowania reszty mieszkańców Ziemi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany w podejmowaniu decyzji z udziałem wojska, jak i w planowaniu taktyki dzielenia i podbijania skierowanej przeciwko dowolnej grupie ludzi lub dowolnemu narodowi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany jako duchowa strategia wojenna na froncie metafizycznym przez niefizyczne siły ciemności, a także jako propagandowe narzędzie dezinformacji oraz taktyka osłabiania rzesz ludzkich w świecie fizycznym. Jest to globalna strategia prowadząca do pelnej dominacji nad Ziemią realizowana przez siły NAA, które wykorzystują ludzkich kontrolerów mających dostęp do nieograniczonego bogactwa i zasobów naszej planety, aby zarządzać resztą ludzi w kontrolowanym chaosie.

Za pomocą metodycznego niszczenia spójności i jedności każdej docelowej grupy, organizacji, państwa lub narodu, następuje ich osłabianie przez wewnętrzny podział i anarchię, w wyniku czego zorganizowane siły wykorzystując kontrolowaną taktykę chaosu, mogą przechwytywać i kontrolować zasoby grupy. Jeśli międzynarodowe korporacje, syndykaty przestępcze i instytucje chciałyby uzyskać przeważającą kontrolę nad globalnymi zasobami finansowymi, wojskowymi i informacyjnymi jakiegoś państwa, nawet silnego, mogą tego dokonać za pomocą strategii przesycenia populacji propagandą kultury śmierci, wzmocnienia destrukcyjnych zachowań, spowodowania nędzy i bezdomności, rozdawania darmowych dawek heroiny, szerzenia seksualnej niedoli w celu zmniejszenia liczby urodzeń oraz zwiększenia śmiertelności. Gdy pojawia się obojętność na cierpienie, niedolę czy nędzę innych, ludzie stają się samobójcami i tracą wolę życia. Działa to jako ogólny mechanizm eutanazji mający ułatwić strategię eugeniki lub zabijania w atakowanej społeczności.

Ciągłe prowokowanie i rozsiewanie chaosu, szczególnie poprzez klęski żywiołowe lub sytuacje kryzysowe, hamuje zdolność do zrównoważonego życia oraz zakłóca stabilność, a także spójność niezbędną do przywrócenia porządku. Wyciąganie ludzi z domów, tworzenie uchodźców i masowe migracje to narzędzia wykorzystywane do destabilizacji oraz wojny psychologicznej, prowadzące do kontroli nad tymi obszarami poprzez wywoływanie chaosu przy jednoczesnym niszczeniu lokalnej kultury. Kiedy środowisko naturalne i piękno Ziemi, takie jak drzewa, rośliny czy zwierzęta, są niszczone, takie dziesiątkowanie wywołuje u żyjących tam ludzi efekt dehumanizacji i demoralizacji. Życie na jałowym terenie, na pustkowiu, w skrajnej nędzy, pośród wojen i kataklizmów, nie pomaga w rozwoju świadomości i lokalnej kultury, stwarza prymitywne wartości i barbarzyństwo. Propaganda ciągłego kontrolowanego chaosu jako sposobu na życie wysiewanego jako globalna kultura śmierci, realizuje cele kontrolerów na różne sposoby:

*Kreuje życie w warunkach wojny psychologicznej, globalnie kontrolowanego chaosu, hamując rozwój ludzkiej świadomości, wspierając narastanie prymitywnych negatywnych emocji i neutralizując wewnętrzne dążenie do tworzenia oraz dalszego rozwoju w pozytywny sposób, co przyczyniłoby się do rozwoju społeczeństwa (wywołaj strach, podziały i dezorientację).
*Niszczy komunikację między ludźmi, zwiększając podział i uniemożliwiając dostrzeganie szerszej perspektywy, usuwając dostęp do informacji, co dałoby ludziom i grupom dostęp do całego obrazu sytuacji (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujący dezorientację).
*Zmniejsza zdolność zwykłych ludzi do wpływania na wydarzenia zachodzące w strukturach władzy i kontroli, promując barbarzyńskie i prymitywne wartości jako akceptowalne, jednocześnie zamykając niezależne i alternatywne media (dehumanizacja i demoralizacja, ignorancja a inteligencja).
*Zwiększa biurokrację, rozprasza ogląd poprzez fałszywe narracje, sieje fałszywe przekonanie, że potrzeba więcej pieniędzy, aby rozwiązać wszystko, zwiększa zniewolenie poprzez tworzenie długów, promuje korupcję i zachowania przestępcze (przytłoczenia i zdeptanie, demoralizacja).
*Niszczy postępy w szkolnictwie wyższym i udaremnia prawdziwe odkrycia naukowe, eliminuje możliwość dążenia do większego rozwoju ludzkości w kierunku wolnych i otwartych technologii, które wykluczyłyby wojny, przemysł paliwowy i czerpanie zysków z katastrof (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujacy dezorientację).
*Ukrywa duchowe ukierunkowanie i prześladowania, które są zorientowane na hamowanie poszerzania świadomości, bombarduje negatywnością, jednocześnie tłumiąc prawdę i kryształowe cechy w budzących się ludziach, ponieważ wszystkie media i kontrolne filary w społeczeństwie są wykorzystywane do podporządkowania nas duchowo (wywoływać strach, podział powodujący zamieszanie, demoralizacja).

Kontrolowanie chaosu i celowe podżeganie sił chaosu na całym świecie są również powiązane z ogólną satanistyczną ideologią i jej najwyższymi zasadami. Osoby, które są albo umiarkowanymi, albo skrajnymi okultystami - w zależności od gałęzi satanistycznego systemu wierzeń, również praktykują tę samą strategię dzielenia i zdobywania, aby zyskać przewagę oraz gnębić społeczeństwo przez brak empatii i współczucia dla innych. Satanizm promuje mistrzów manipulacji i socjopatyczne osobowości, aby wykorzystać wszystkie ludzkie słabości psychiczne oraz emocjonalne dla osobistych korzyści. Satanistyczny okultysta stosuje ataki psychiczne i czarną magię, aby wykradać duchową energię, wytwarzać duchową słabość. Korzysta też z premedytacją ze złożonych strategii, które mają za zadanie zniszczyć oponentów za wszelką cenę. Stąd wielu satanistów jest mistrzami propagandy używającymi skomplikowanych oszustw do psychologicznej manipulacji, próbując wpoić opinii publicznej różne formy umiarkowanej do skrajnej satanistycznej ideologii w kontrolowanych mediach głównego nurtu.

niedziela, 16 września 2018

POŁĄCZENIE ZE ŚWIĘTĄ MENTALNĄ JAŹNIĄ LM-09-2018 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani mistrzowie, kiedy kroczycie naprzód ścieżką oświecenia i coraz lepiej pojmujecie kosmiczne prawa oraz działanie Wszechświata, macie możliwość lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia związane ze stwarzaniem a także złożoność ciała fizycznego. Dlatego chcielibyśmy dać wam głębsze wyjaśnienie składu ciała eterycznego i jego znaczenia w procesie wniebowstąpienia. Ciało eteryczne lub sieć eteryczna, która jest znacznie subtelniejsza niż ziemskie ciało fizyczne, jest niewidzialnym odpowiednikiem ciała fizycznego. Ciało eteryczne składa się z aury, która odzwierciedla fizyczny stan zdrowia za pomocą różnych kolorów i zniekształceń - lub ich braku - w strukturze tkaniny eteru. Emocje związane z bólem, cierpieniem oraz traumą są myślokształtami, które powstrzymują cię od przyjęcia światła i stania się jego nosicielem. Pole auryczne jest niewidzialnym polem elektromagnetycznym, które otacza ciało fizyczne i przyciąga energię oraz emituje fale wibracyjne.

U tych, którzy są uwięzieni w ograniczeniach trzeciego i niższego czwartego wymiaru aura ciała mentalnego w warstwach etetycznych prawie nie istnieje, ponieważ widzą świat i wydarzenia poprzez filtr iluzji stworzony przez ich wcześniejsze przekonania, myśli oraz czyny.

Kiedy bytuje się w środowisku trzecio- / czwarto wymiarowym, dominującą siłą w ciele emocjonalnym jest płaszczyzna astralna. Dlatego ogromna większość ludzi znajduje się pod wpływem bazowej osobowości oraz ego, pozbawione jest emocjonalnej równowagi i składa się z niespełnionych pragnień, poczucia niegodności i / lub bycia niekochanym. Jedną z najbardziej dramatycznych faz procesu wniebowstąpienia jest przechodzenie przez wypaczenia emocjonalnego systemu świadomości zbiorowej do stabilności, świeżości i harmonii wyższych wymiarów.

Nigdy nie zapominaj, że strach odbiera ci moc. Ogólny system wierzeń świadomości zbiorowej napędzany jest przez negatywne, wrogie myślenie i odporność na nowe idee oraz zmiany. Większość ludzi jest zamrożona w rzeczywistości bólu i cierpienia, nie chce przyjmować nowych poszerzających idei, które uwolniłyby ich od narzuconego przez nich samych więzienia iluzji oraz ograniczeń.

Kiedy funkcjonuje się w rzeczywistości trzeciego wymiaru, trzeba pozostać zrównoważonym i mocno uziemionym w akceptowanym zakresie dualności. Trzeba także dążyć do ustanowienia emocjonalnej harmonii i pogody ducha w iluzorycznym świecie czwartego wymiaru, a jednocześnie szukać mądrości oraz starać się zaaklimatyzować w mentalnej rzeczywistości niższego piątego wymiaru. Trzeba zważać na szepty Duszy i wyższej Jaźni. Ważne jest również, zrozumienie, że nie masz tylko jednej wyższej Jaźni, ale wiele aspektów lub iskier wyższej Jaźni rozproszonych w tym podwszechświecie.

Proces wznoszenia pociąga za sobą stopniową integrację i asymilację następnego wyższego wymiaru częstotliwości i aspektu wyższej Jaźni. Jesteś w trakcie rozszerzania swojego światła i świadomości. Transformacja prowadząca do panowania nad sobą, jak również proces wznoszenia, będą znacznie przyspieszone, gdy rozbudujesz osobistą świetlistą linię życia - eteryczną tubę Światła - która łączycię z twoją obecnością boskiego JAM JEST. Jesteś także w trakcie przywracania połączenia z Rzeką Życia poprzez osobistą Antakaranę (Tęczowy Most Światła), która zawiera Esencję Stwórcy zwaną adamantynowymi cząstkami. W ciągu wielu minionych wieków ludzkość ograniczyła połączenie z Rzeką Życia / Światła tak, że u większości stała się tylko niewielką strużką życiowej energii.

Każdy z was ma sferę promieniowania, która jest wytwarzana przez wibracyjne wzory pola aurycznego i pieśni Duszy. Wniebowstąpienie oznacza doprowadzenie całego układu cielesnych czakr do równowagi, co ułatwi oczyszczanie i harmonizowanie ciała eterycznego oraz pola aury. Twoim celem jest przywrócenie tych istotnych składników do stanu doskonałego, zgodnego z Boskim Planem, który jest planem dla oryginalnej cielesnej formy zwanej ciałem świetlistym Adam / Ewa Kadmon. Obserwujemy was poprzez pasma kolorów w systemie ciał: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych, które zostały stworzone w licznych wcieleniach przez wasze myśli i czyny.

Podpis energetyczny każdego człowieka składa się z wibracyjnych wzorców częstotliwości, które emituje dzień po dniu dzięki myślom i czynom. Energetyczna sygnatura człowieka funkcjonującego w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, może być inna. Jednakże, gdy kroczysz ścieżką oświecenia, stopniowo jest coraz bardziej harmonijna i melodyjna, a ostatecznie staje się częścią pieśni Duszy. Postęp Duszy jest weryfikowany przez częstotliwości pieśni Duszy, a nie przez codzienne działania.

Pieśń Duszy składa się z wzorców wibracyjnych wymiaru czwartego i wyższych - z bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi oraz harmonii. Jeśli jesteś panem siebie, twój energetyczny podpis i pieśń Duszy połączą się z niebiańską mandalą dźwięków i barw, dzięki czemu będziesz zauważany w wyższych królestwach. Jesteś rozpoznawany przez blask wewnętrznego Światła. Im więcej świeltistej esencji wchłania twoje fizyczne naczynie, tym jaśniej będzie świecić twoja aura.

Święty Duch - Miłość / Mądrość naszego Boskiego Boga Matki - lub wasze wyższe Jaźnie mentalne są wymagającą wyższą inteligencją, która monitoruje i reguluje zastrzyki Światła i dary Ducha, przydzielane zgodnie z poziomem duchowej świadomości i obecnymi potrzebami. Otrzymujecie też specjalne dary od świętych Jaźni mentalnych, które pośredniczą między wami a waszą świętą Triadą oraz boską Jaźnią.

Medytacja pomaga zapanować nad niższym umysłem i ego, abyś mógł świadomie dostroić się do rozważań wyższego umysłu. Aby powstrzymać paplaninę umysłu, która jest normą dla osób odciętych od swojej wyższej świadomości, trzeba cierpliwości oraz dyscypliny. Zachęcamy do praktykowania medytacji czynnej i biernej. Przyda się dekret lub afirmacja, czyli modlitwa z mocą. Powinna to być zwięzła, pozytywna afirmacja wyrażona z ufnością i pewnością, że przejawi się w odpowiedniej formie we właściwym czasie. Jeśli afirmacja zostanie wysłana z pełnym miłości zamiarem czynienia dobra, dostosujesz swoją wolę do wyższej Jaźni, a uniwersalne prawo zapewni, że twoje myśli i aspiracje bycia współtwórcą będą połączone z tymi, którzy myslą podobnie. W ten sposób nabiera to siły i mocy. Cicha medytacja to słuchanie odpowiedzi od wyższej Jaźni, anioła stróża lub świętego Ducha.

Pamiętaj, że jedna osoba skupiona w swoim świętym Sercu i świętym Duchu, może przesłać kosmiczne prawdy i zainspirowane myśli milionom ludzi, natomiast przepełnione miłością wibracje jej pola aurycznego błogosławią wszystkich, z którymi się kontaktuje.

Spokój i radość są cechami duszy. Gdy dusza staje się dominującą wewnętrzną siłą, a ego zostaje opanowane, pojawia się inteligentna miłość. Kiedy z powodzeniem rozpuścisz membrany Światła chroniące wejście do twojego świętego umysłu, zyskasz dostęp do osobistego magazynu boskiej mądrości.

Pozwólcie, że podamy wam kilka z wielu objawów wznoszenia się, których możecie doświadczać w tym czasie jako wtajemniczeni na Ścieżce.

^ ^ Odsuwasz się od działań społecznych i wydarzeń, które w przeszłości sprawiały ci przyjemność. Hałas, tłumy i harmider przeszkadzają ci, pragniesz odosobnienia, a może i spokoju płynącego od natury. Gdy twoje wibracyjne częstotliwości podniosą się i staną się bardziej harmonijne, oddzielisz się od ludzi, wydarzeń oraz miejsc, które emitują niższe dysharmonijne częstotliwości. Stopniowo będziesz mieć coraz mniej wspólnego z niektórymi przyjaciółmi i krewnymi, zwłaszcza tymi, którzy są negatywni, osądzający czy nieuprzejmi wobec innych.

^^ Możesz doświadczać chwil intensywnego napływu energii, przez co prawie nie możesz pozostać w bezruchu, a czasami możesz czuć się tak lekko wewnątrz, że ledwie czujesz swoją cielesną postać. Innym razem możesz czuć się tak przygnębiony, że prawie zapadasz się w glebę i doświadczasz ekstremalnego zmęczenia. Twoja forma cielesna przechodzi intensywną metamorfozę na poziomie eterycznym i komórkowym, a niektóre z objawów transformacji nie są przyjemne - szczególnie dla tych, którzy żyją w starszym ciele lub są nieco wyniszczeni.

^^ Kiedy wzdłuz kręgosłupa zaczyna wznosić się Kundalini (Święty Ogień), możesz okresowo doświadczać intensywnego wewnętrznego ciepła, a równocześnie na zewnątrz ciało wydaje się zimne, a nawet lepkie. Z tego powodu początkowo najlepiej jest starać się stopniowo uwalniać ogień Kundalini przechowywany w czakrze korzenia u podstawy kręgosłupa, aby móc powoli integrować wyższe częstotliwości boskiego Światła. Szybciej i więcej niekoniecznie znaczy lepiej, gdy jesteś w trakcie transformacyjnego procesu wznoszenia się.

^^ Osoby we wczesnych etapach procesu doświadczenie łączenia subtelnych częstotliwości światła mogą odczuć to nieco dramatycznie. Jednak dla tych gwiezdnych Dusz, które na dobre weszły w proces i które zgodziły się pełnić służbę dla świata, oczyszczenie drogi innym może być potężnym i ciągłym procesem, ponieważ integrują coraz wyższe częstotliwości Światła, aby dzielić się nimi z innymi.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś był na emocjonalnej kolejce górskiej - doznając wielu wzlotów i upadków. Z głębokiego poziomu komórkowego wydostają się i uwalniają pokłady niezgodnych energii oraz wzorców częstotliwości. Ważne jest, aby pozwolić tym uczuciom wpłynąć na powierzchnię, niech zostaną przekształcone w bardziej subtelną substancję Światła. Ważne jest, abyś nauczył się być obserwatorem tego, co się dzieje, obiektywnie postrzegając, przetwarzając i prostując z pełną miłości cierpliwością to, co zostało ci objawione.

^^ Twoje nawyki żywieniowe mogą się drastycznie zmienić. Bez względu na to, co wybierzesz do jedzenia, postępuj zgodnie z wewnętrznymi wskazówkami i obserwuj, jak twoje ciało czuje się po tym, gdy coś skonsumujesz. Twoje ciało lub inteligencja wewnętrznego ciała budzi się, a jeśli będziesz uważny, przekieruje cię do właściwego jedzenia i diety. Zawsze pamiętaj, że kluczem jest umiarkowanie we wszystkim.

^^ Możesz mieć wiele dziwnych dolegliwości i bólów, dla których nie ma trafnej diagnozy. W ciele fizycznym masz wiele pomniejszych czakr i punktów meridianowych. Ponieważ wyższe częstotliwości Światła próbują przepływać przez całe ciało, mogą napotkać blokady w tych krytycznych punktach, co może powodować dyskomfort. Jednym z najbardziej powszechnych obszarów stresu jest obszar kręgosłupa w okolicy górnej części pleców, pomiędzy łopatkami.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś tracił rozum lub przynajmniej pamięć. W mózgu znajdują się wielowymiarowe poziomy, więc gdy podniesiesz wzorce częstotliwości, niższe poziomy mózgu będą stopniowo poprawiane. W związku z tym będziesz w stanie uzyskać dostęp do wielu negatywnych historii z przeszłości, a także do wielu ciekawostek, które tam zgromadziłeś. Otrzymasz dostęp do wyższych poziomów mózgu, w których mieszka twój święty Umysł. Zjednoczenie między świętym Umysłem a świętym Sercem jest integralną częścią procesu wniebowstąpienia.

Moi nieustraszeni, musicie przyznać, to ekscytujący czas na przebywanie w ciele fizycznym, a jednak wasze ciała walczą starając się nadążać za stale rosnącymi częstotliwościami, które integrujecie z dnia na dzień. Wielu z was, którzy przez wiele lat nie chorowali na przeziębienia, grypę lub zaburzenia jelit doświadczają teraz tych wyniszczających objawów, a niektórzy z was pytają: "Co robię źle?" Nie robicie niczego złego, drodzy moi; wszystko robicie dobrze, a jednak nieraz po prostu zdarzają się niewygodne napady cielesnego stresu. Przyznajemy, że te zdarzenia nie są przyjemne. Chcielibyśmy jednak, abyście się nad tym zastanowili. Wielu z was, którzy głęboko tkwią w transformacyjnym procesie wznoszenia, doświadczają tych symptomów z powodu szybkiej transmutacji starych negatywnych energii. Można to nazwać przemianą lub chrztem przez ogień, spalaniem i uwalnianiem starych wzorców częstotliwości, dzięki czemu mogą napłynąć wyższe, bardziej subtelne krystaliczne komórki świadomości. Nie wszystkie wirusy są złe, ani nie wszystkie nieprzyjemne objawy u każdego się pojawią. Jeśli się pojawią, potraktujcie je jako środek do celu i służący wyższemu celowi. Te rzeczy również przeminą, kochani.

Prosimy was, abyście, jak nigdy dotąd, dbali o siebie i zwracali uwagę na fizyczne ciała oraz sygnały lub wiadomości, które przekazują wam mądre ciała. Jak moglibyście się cieszyć pięknym światem miłości, radości i obfitości, które tworzycie, jeśliby wasze cenne fizyczne naczynia nie były pełne życia i zdrowia?

Dołącz do nas w swojej Piramidzie Światła, kochany, i pozwól nam pomóc ci przejść przez proces z łatwością, wdziękiem i wielką radością. Niech promieniowanie naszego Boga Ojca Matki wyleje się na was i napełni was Światłem Życia Wiecznego. Wiedzcie, że jesteśmy blisko, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

sobota, 8 września 2018

NADZIEJA NADEJDZIE Z ROSJI

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Tekst napisany przez Alison Ray - Copyright © 2018, rozesłany przez Jamesa Tyberonna

Edgar Cayce udzielił w latach 1921-1944 29 odczytów, które zostały zebrane jako "World Affairs Readings", ponieważ pojawiały się pytania o lepsze wytłumaczenie sytuacji z perspektywy globalnej (Series 3976). W tych odczytach dwukrotnie wspominająa się, że nadzieja dla świata nadejdzie z Rosji. Niedawno zauważylismy, , że ta nadzieja jest związana z konkretną osobą. Ale odczyty zdają się wskazywać na ducha narodu. Pierwszy komunikat, wydany w 1932 r., wyraźnie wspomina o stopniowym rozwoju religijnym Rosji. Drugi, z 1944 r., zdaje się sugerować, że to właśnie troska narodu rosyjskiego o bliźniego jest podstawą tej nadziei. Pojawiła się również sugestia, że sprawiedliwe partnerstwo między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może przynieść korzyści zarówno Rosji, która posiada więcej surowców niż jakikolwiek inny naród, jak i USA - mającym większe możliwości na zagospodarowanie tych zasobów.

W czytaniu 3976-10, udzielonym 8 lutego 1932 r., do śpiącego Cayce wystosowano prośbę o plan ustanowienia pokoju na Ziemi i dobrej woli między ludźmi.

(Q) Jaka powinna być postawa tak zwanych narodów kapitalistycznych wobec Rosji?

(A) W sprawie rozwoju religijnego Rosji przyjdzie większa nadzieja dla świata. Wtedy osoba lub grupa, która ma bliższe relacje, może lepiej sobie radzić w stopniowych zmianach i ostatecznym rozwiązaniu warunków co do rządów świata.

(Q) Czy Stany Zjednoczone powinny uznać obecny rząd w Rosji?

A) Należy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań, czy odpowiedź zostanie udzielona prawidłowo. Można powiedzieć "tak" oraz "nie", i obie pdpowiedzi będą prawidłowe. Obecna postawa obu narodów jako nacji jest niewłaściwa, bo nadejdzie, nadejdzie zupełna zmiana nastawienia obu narodów jako mocarstw w świecie finansowym i ekonomicznym. Jeśli chodzi o zasoby surowców, Rosja przewyższa wszystkie inne narody. Jeśli chodzi o umiejętności rozwoju, to te w Stanach Zjednoczonych są najkorzystniejsze. Wtedy te się połączą lub zaczną bazować na sprawiedliwych podstawach - lub mogą stać się mocami; ale te przedsięwzięcia które są przedmiotem pytań, zajmą wiele lat, mimo wtrącania się z zewnątrz.

Sugestia podana przez przewodnika, Gertrude Cayce, do czytania 3976-29 w dniu 22 czerwca 1944 r., zapewnia ramy dla zrozumienia i interpretacji głębszego znaczenia komentarzy na temat poszczególnych narodów:

Ten kanał wskazał, że wiele można powiedzieć o tym, co mogą oznaczać wibracje narodów, jako jednostek. Przekażcie rodzinie ludzkiej informacje dotyczące tych wibracji i ich relacji duchowi różnych narodów, szczególnie w związku z siedmioma grzechami i dwunastoma cnotami, które będą pomocne dla organizacji i dla jednostek, ponieważ chcemy wspomóc naszych bliźnich. Następnie odpowiesz na pytania, które mogą zostać przesłane, gdy o to poproszę.

Podczas transu, Edgar Cayce odpowiedział:

Cóż więc z narodów? Z Rosji nadchodzi nadzieja dla świata, choć nie takiej, jak czasem określana jako komunistyczna, bolszewicka. Nie. Ale wolność, wolność! Wolność, każdy człowiek będzie żył w zgodzie ze swym bliźnim! Narodziła się zasada. Minie wiele lat, zanim zostanie skrystalizowana, ale z Rosji znów pojawia się nadzieja dla świata. Czym się pokieruje? Ta przyjaźń z narodem, który założył obecną monetarną jednostkę "In God We Trust". Czy używasz tego w swoim własnym sercu, kiedy spłacasz swoje sprawiedliwe długi? Czy używasz tego w swojej modlitwie, kiedy wysyłasz swoich misjonarzy do innych krajów? "Daję to, bo ufam Bogu"? Nie za pozostałe pięćdziesiąt centów! (3976-29)

Edgar Cayce przewidział II wojnę światową, ale odczyty nie sugerują, że nastąpi trzecia wojna światowa. W 1935 r. ostrzegł 29-letniego agenta ds. ładunków o katastrofalnych wydarzeniach, które narastały w społeczności międzynarodowej:
Czytanie Cayce ... chyba że wtrąca się to, co można nazwać siłami i wpływami nadprzyrodzonymi, które są aktywne w sprawach narodów i ludzi, cały świat - jak gdyby - zostanie podpalony przez militarystyczne grupy i tych, którzy stoją za władzą i ekspansją w takich stowarzyszeniach ... (416-7)

Odczyty rzadko przewidywały konkretne przyszłe zdarzenia, ponieważ były podawane w odpowiedzi na konkretne pytania. Dodatkowe informacje zwykle nie były zgłaszane przez śpiącego proroka. Przyszłość wciąż się zmienia. Podczas gdy prognozy Cayce'a opierały się na obecnych warunkach, poszczególne osoby mogły wyrazić swoją wolę i zmienić to, co może się wydarzyć. Odczyty, w których mowa jest o Rosji, nie mówią o osobach, o ostatecznym wyniku ani o czasie. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy razem, razem poprzez nasze myśli i działania, tworzymy przyszłość. I jak powiedział Cayce: pokój zaczyna się od jednostki.

Jeśli znacie pokój i harmonię, przynieście pokój i harmonię do doświadczenia innej duszy. (262-87)

Napisane przez Alison Ray Copyright 2018


Alison Ray działa jako kierownik ds. marketingu Edgar Cayce's A.R.E. gdzie jest odpowiedzialna za członkostwo, informacje publiczne i Venture Inward. Przed przeniesieniem się z Chicago do Virginia Beach była asystentką wiceprezesa prywatnego programu hipotecznego. Od dawna entuzjastka Egiptu, regularnie ćwiczy medytację, Tai Chi i tworzy biżuterię.

sobota, 1 września 2018

MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ (PUNNETTA) - LISA RENEE sierpień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Siódmy etap cyklu Przymierza Chrystusowo – Paliadoriańskiego

Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która ma związek z siódmym etapem cyklu powrotu misji Chrystusa, zgodnie z planem Paliadoriańskiego Przymierza. Wymagało to uosobienia warstw chrystusowej świadomości poprzez kosmiczne zasady siedmiu świętych Słońc Uniwersalnego Stwórcy.

Podczas trwania linii czasu strażnika Yeshuy, a później króla Artura, zespół Esseńczyków i chrystusowych Templariuszy próbował ochronić gwiezdne wrota w Gizie i udać się do Stonehenge, gdzie są ukierunkowane na Nibiru 11-te gwiezdne wrota, w celu uwolnienia ich spod kontroli NDC nad siecią planetarną Ziemi. Oba zespoły nie zakończyły tej misji z sukcesem. W ten sposób misja związana z uwolnieniem wrót Stonehenge i Gizy spod kontroli Nibiru oraz uniknięciem zamiany biegunów, została przeniesiona na chrystusowe gwiezdne plemię i przedstawicieli indygo obecnie wcielonych na Ziemi, na bieżący cykl wznoszenia, w którym w końcu się to udało. Po wyzwoleniu spod nibiruańskiej kontroli nad planetą, hosting strażników i ekipa naziemna mogą skorygować mutację szachownicy oraz odzyskać sekwencje ognistych liter, a także genetyczne kody czasu, które zostały użyte do ustanowienia odwróceń w sieci planetarnej.

Ciało planetarne przechodzi przez proces połączenia bliźniaczych serc Michała-Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej, które reprezentuje widmo częstotliwości 6D indygo -7D fiolet, przecinające się ze strukturą, która buduje skrzydła. Oznacza to budowę spirali planetarnej Merkaby poza sieciami odwróconymi, aby wygenerować skorygowane scalenie w zasadzie płci, ponieważ jest reprezentowane poziomo i pionowo. Filary rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, zasada męska i żeńska, równoważą płcie i przecinają się w stałym atomie nasiennym, otwierając szablon diamentowego słońca, by stworzyć kryształowe serce lotosu i serce kryształowej róży. Jest to planetarne wydarzenie, które dotyczy zmartwychwstania świadomości słonecznego ciała Michała-Marii, uzdrowienia kryształowego serca i rozpoznania pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, w którym wszyscy jesteśmy połączeni. Jest to odzyskanie przez rasę ludzką zbiorowej świadomości słonecznej, światowej duszy lub tarczy plemiennej, która reprezentuje całość 12 ludzkich plemion na Ziemi. Niesie to możliwość uzdrawiania fragmentów dusz na skalę zbiorową, którą wielu śpiących ludzi otrzyma podczas przejścia ciała fizycznego na inną płaszczyznę. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady Siedmiu Świętych Słońc, która wcieliła się w najniższą gęstość Układu Słonecznego i została zhybrydyzowana z gadzimi genami Nefilim.

Świadomość Chrystusa istnieje poza tym Układem Słonecznym i poza systemem uniwersalnym. Jednak boskość planetarnego słonecznego Chrystusa pochodzi z rodziny Michała, przez którą cała świadomość światowej duszy upadła i została ukrzyżowana podczas Buntu Lucyfera. Chrystusowa świadomość Michała 9D przeszła kilka dyspensacji w procesie inkarnowania się na Ziemi podczas cykli rasy rdzennej, dzięki jego nieskończonej miłości do stworzenia. Próbował poznać wszystkie aspekty ciemności w stworzeniu i ostatecznie wyzwolić je z antyżyciowych odwróceń oraz wzorców śmierci, które istniały wewnątrz. Nie było sposobu, aby wskrzesić materialne stworzenie bez uprzedniego wcielenia wszystkich jego aspektów, w tym wszystkich upadłych aspektów. W tej ostatniej i siódmej dyspensacji Paliadoriańskiego Przymierza lub asygnowania Chrystusa, zostało to zaprojektowane, aby wskrzesić ziemskie ciało poprzez cykl wniebowstąpienia. Podczas siódmej precesji astrologicznej od czasu inwazji NAA, proces ucieleśniania polegał na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio w procesie inkarnacji Chrystusa Michała, i na kompletnym wcieleniu całego ciała Złotego Promienia, w którym może zostać wskrzeszona genetyka upadłych Serafim.

Ujęcie tego aspektu ciała Serafim było konieczne, aby oczyścić je z mutacji DNA nagromadzonych w wyniku hybrydyzacji przez Obcych i klonowania wojen. Upadli aniołowie to w dużej mierze mutacje Serafim - mrocznych aniołów ucieleśniających dwufalową świadomość sił Lucyfera. Bliźniacze serce Michała-Marii jest wypełnieniem siódmego cyklu ucieleśnienia chrystusowego Michała dla szablonu Złotego Promienia Serafim, aby wskrzesić upadłych Serafim, upadłą anielską świadomość.

Tak więc, w siódmym cyklu misji odzyskiwania Chrystusa, poziom misji rehabilitacyjnej hosta stróża dla szablonu manifestacji Złotego Promienia spotkał się ze zwycięstwem. Aby zapewnić uzdrowienie męskiego rdzenia dla zniekształconego szablonu 10 nici DNA Serafim, dla ich linii został wygenerowany czysty szablon rdzenia 12 nici Złotego Promienia jako potencjał do ucieleśnienia diamentowego słońca dla całej linii skrzydlatych (Avian) Chrystusa-Michała. Hybrydy upadłych aniołów i Annunaki nie są z tego zadowolone, ponieważ to pozbawia ich pozycji genetycznej wyższości nad upadłymi aspektami rodziny Michała, a zatem w ramach odwetu atakują tych z nas, którzy służą tej konkretnej misji.

Targetowanie centrum 2D związane z seksualnym wykorzystywaniem

Siły NAA, chcąc nadal korzystać z odwróconej Merkaby oraz zapobiegać przebudzeniu Kundalini i wspomagać odwrócone energie sieci planetarnej, atakują oraz wykorzystują centra seksualne ludzkich ciał. Największy wpływ na kontynuowanie wojny psychologicznej przeciwko ludziom uzyskują poprzez atak na narządy płciowe oraz wymuszanie traumy seksualnej i pomieszania płci przy jednoczesnym promowaniu destrukcyjnych zachowań, które powodują skrajnie uwłaczające godności związki. Jeśli obserwujemy kulturę, w której żyjemy, widzimy, że większość ludzi jest bardzo zdezorientowana w sprawach seksu i miłości, a także znaczenia płci w odniesieniu do biologii. Większość ludzi nie ma wzorców zdrowych oraz pełnych miłości związków i nigdy nie była w stanie stworzyć zrównoważonych, bezwarunkowych relacji intymnych. Kontrola umysłu, która wzbudza zamieszanie odnośnie związków, płci i seksu, zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Jest to strategia stosowana wobec dzieci w celu zainicjowania trwającego całe życie wzorca seksualnej traumy i dezorientacji co do płci, co ostatecznie prowadzi do wielu form uzależnienia, narcyzmu oraz destrukcyjnych zachowań. Wszystko to tworzy antyżyciowe odwrócenia, które zasilają środowisko odwróconymi energiami.

Formuła stosowana w kulturze śmierci polega na podżeganiu do tworzenia traumy, która pozostaje nierozpoznana, ponieważ destrukcyjne zachowania, takie jak brak empatii, czy poczucia skruchy za celowe powodowanie bólu i krzywdy u innych, jest uważane za normalne. W końcu ten emocjonalny lub mentalny ból spowodowany nierozwiązaną traumą prowadzi do tego, że ego generuje chorobliwe mechanizmy, takie jak uzależnienia, narcyzm i powiązane z tym fetysze seksualne, które maja złagodzić wewnętrzny niepokój. Następnie kontrolę nad układem nerwowym przejmują nałogi i złe nawyki, powodując sprzężenie zwrotne oraz przeprogramowanie mózgu, a powtarzające się destrukcyjne zachowania zasilają wiele pasożytniczych nosicieli, co konsekwentnie osłabia ludzkie ciało i wysysa duchową energię oraz siłę życiową. Wszystkie te zachowania oparte na traumie, takie jak uzależnienia, niszczą centrum energii 2D w ciele, co czyni nas niewolnikami instynktownych popędów oraz impulsów, niezdolnymi do kontrolowania apetytów i, czasami, niezdolnych do kontrolowania funkcji własnego ciała.

Dezorientacja związana z płcią skierowana do dzieci

Ponieważ obecnie kwestie dotyczące transpłciowości i orientacji seksualnej włącza się do programów edukacyjnych, niektóre na szczeblu państwowym, dzieci są atakowane programem, który ma na celu wywołanie jak największego zamieszania związanego z płcią. W wielu przypadkach jest to bardzo wcześnie prezentowane bardzo małym dzieciom, które nie potrafią myśleć krytycznie, nie umieją kontrolować emocji, zaś rodzice nie są o tym poinformowani ani nie są przygotowani, aby pomóc swoim dzieciom poprzez rozmowy na temat seksualności. NAA stara się jak najwcześniej gmatwać tematy związane z płcią lub traumatyzować dzieci, ponieważ w ten sposób tworzy niewolników, których umysły są pod kontrolą, wymuszając w ten sposób programy antyżyciowe w całej kulturze.

Konstrukcja ludzkiej seksualności jest binarna, ponieważ ludzkie ciało jest genetycznie zaprojektowane do angażowania się w rozmnażanie płciowe mężczyzn i kobiet w oparciu o naturalne uniwersalne zasady dotyczące płci oraz prawo biegunowości, które są widoczne w całym stworzeniu. Pierwszą dyrektywą stosunku płciowego jest rozmnażanie. Jednak tożsamość płciowa, jak również każda inna tożsamość, którą chcemy być, powstaje z naszych myśli, przekonań i sposobu, w jaki myślimy w związku z wartościami umieszczonymi w ciele fizycznym - męskim lub żeńskim. Jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy inkarnowani w ciele męskim czy żeńskim, które posiada specyficzne markery genetyczne do definiowania płci męskiej lub żeńskiej, na pewnym poziomie energetycznym mamy w sobie obie zasady działające jednocześnie, oparte na prawach płci, które są integralną częścią naszego ludzkiego wzorca. Nasz nieodłączny model poszerzania świadomości ma na celu doprowadzenie do energetycznej równowagi oraz uzdrowienia zarówno męskich, jak i kobiecych aspektów zasady płci, która istnieje wewnątrz nas.

Kiedy ludzie mylą tożsamość transpłciową z przebywaniem w ciele, które według nich jest niewłaściwe pod względem płci, mylą uczucia dotyczące tożsamości, nie rozpoznając, że są one jednocześnie męskie i kobiece, podczas gdy zamieszkują ciało z genetycznym znacznikiem bycia biologiczną kobietą. lub biologicznym mężczyzną. Role płci i tożsamość płciowa to myślokształty i systemy wierzeń, które nie są związane z genetycznym znacznikiem naszej biologii. Są one głównie tym, co społeczeństwo uznało za role płci, co pod wieloma względami ma na celu zmylić nas lub zniewolić. Istnieje wiele powodów dla odczucia odwrócenia płci w ludzkim ciele, z których wiele opiera się na kontroli umysłu opartej na traumie, nadużyciach i braku wiedzy o tym, jak ciała - świetliste oraz fizyczne - są ze sobą połączone i funkcjonują razem.

Tu tkwi niebezpieczeństwo pułapek świadomości generowanych przez odwrócenie płci za pomocą agresywnego programu upolitycznienia ruchu transpłciowego, ponieważ kiedy odrzucamy lub odpychamy nasz naturalny stan biologii lub przekręcamy postrzeganie płci męskiej czy żeńskiej, odrzucamy esencję duchowej istoty nas samych. Kiedy żyjemy poza prawami natury, bardzo cierpimy.

Wiele dzieci i osób dorosłych, które cierpią z powodu psychicznego załamania oraz bolesnej traumy seksualnej związanej z dezorientacją płciową, nie rozpoznawanej przez otoczenie, chociaż bardzo potrzebują współczującego duchowego wsparcia, uzdrowienia emocjonalnego i wyjaśnień dotyczących ról płci. Trauma tworzy wzorce w mózgu oraz układzie nerwowym, które skrzywiają spójną i jasną percepcję, a także zamykają serce przed otrzymywaniem bezwarunkowych częstotliwości miłości. Tak więc, wielu straumatyzowanych ludzi, których kontrolerzy wykorzystują do okaleczania swoich ciał, lansują takie same seksualne zamieszanie poprzez ideologie transpłciowe. Zszokowani ludzie są podatni na bycie pionkami w dalszym rozpowszechnianiu tych programów, szczególnie w młodym pokoleniu. Ideologia transpłciowa to specyficzna taktyka wojny psychologicznej prowadzona przez kontrolerów w połączeniu z transhumanizmem, aby przeciwdziałać i zapobiegać duchowemu wniebowstąpieniu. Te satanistyczne programy mają na celu skłonić ludzi do odrzucenia własnego ciała oraz do kreowania złudzeń, które mogą ich mentalnie utożsamiać z czymkolwiek innym, ale w rzeczywistości są ludźmi i bezwarunkowo kochają własne ciało. Poprzez usuwanie części ciała ludzie zniekształcają swoje ciała fizyczne w sposób, który niszczy integralność energetyczną, przez co nie może dojść do wcielenia duszy, monady i awatara, czego właśnie pożądają źli Obcy. To zostało zaaranżowane dla odrzucenia duchowej Jaźni i praw naturalnych - nieodłącznych dla istoty ludzkiej, która, jeśli zostanie właściwie zestrojona, w naturalny sposób obudzi świadomość.

Oczywiście, program wykorzystania kwestii transseksualistów do wzmocnienia programów politycznych za pomocą metod gaslightingu w celu zmylenia i manipulowania opinii publicznej, bagatelizuje niewiarygodny ból, dezorientację i frustrację, których doświadcza wielu orędowników transseksualizmu. Wszyscy ludzie zasługują na współczującą komunikację, troskę i zrozumienie trudnej sytuacji oraz cierpienia. Musimy jednak mieć świadomość, że istnieje ogólnoświatowy program normalizacji chorób psychicznych, emocjonalnych i duchowych jako sposobu na życie. Ludzie, którzy są pogrążeni w traumatycznych urojeniach i historii autodestrukcyjnych nadużyć, wpasowują się we wzorce niewolnika – władcy lansowane przez kontrolerów w celu umacniania ludzkiego zniewolenia. Obserwując zdumiewające statystyki samobójstw u osób transpłciowych, w tym po operacji zmiany płci, możemy zauważyć, że wymiana narządów płciowych poprzez operacje czy odcięcie części ciała, nie rozwiązuje skrajnego załamania umysłowego, emocjonalnego i duchowego.

Program pedofilii

Prowadzi nas to do najważniejszego tematu programu pedofilskiego, który jest częścią głównego nurtu programu satanizmu, agresywnie ujawniającego się w zachodniej kulturze. Ta ideologia jest dodatkowo wzmacniana przez prymitywne przekonania w krajach trzeciego świata dotkniętych ubóstwem z rozdartych wojną lub zniszczonych gospodarczo krajów, w których morderstwa, gwałty, małżeństwa z dziećmi i skrajna przemoc są widoczne na co dzień. Najbardziej traumatycznym i szkodliwym wydarzeniem, które może dotknąć duszę rozwijającego się dziecka lub młodej osoby, jest wykorzystywanie seksualne przez osobę dorosłą. Właśnie dlatego wykorzystywanie seksualne dzieci jest priorytetem tych, którzy dla władzy i kontroli w materialnym świecie dopuszczają się wykorzystywania seksualnego dzieci podczas satanistycznych rytuałów. Także pedofile są kontrolowani przez NAA, ponieważ mają szerzyć akceptację tej deprawacji. Pozyskiwanie energii seksualnej od dzieci jest świętym graalem NAA, a wykorzystują ją w zbiornikach Molocha, które zasilają sieci czarnej magii.

Seksualne wykorzystanie dziecka, które następuje podczas stosunku pochwowego lub odbytniczego, może łatwo uszkodzić komórki płodowe w kości ogonowej, co powoduje wybuch wewnętrznego obwodu w kroczu, a następnie rozdarcia i dziury w aurze ofiary. Czasami komórki płodowe na kości ogonowej eksplodują od mocnego i brutalnego uderzenia, a przecież ta komórka zawiera zwinięty prąd Kundalini, który wysadza układ obwodów ciała świetlistego oraz układu nerwowego, powodując niezwykle niszczycielską traumę fizyczną i ból emocjonalny. Jeśli wpływ seksualny jest gwałtowny, komórka Kundalini może natychmiast wybuchnąć w kanale centralnym, wznosząc się do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego, co może uszkodzić układ neurologiczny oraz wywołać stany dysocjacyjne, psychiczne i emocjonalne załamanie, rozbicie psychotyczne, a później podczepienia bytów. Jest to preferowana metoda generowania kontrolowanych niewolników, powszechnie rozumiana jako szatańskie rytualne wykorzystywanie używane w programach MKUltra lub Monarch, które wciąż szerzą się wśród hollywoodzkich sław lub kulturze seksualnych niewolników. Zostało to przywiezione do Stanów Zjednoczonych przez nazistów wysokiego szczebla pod koniec II wojny światowej, a polega na używaniu technik, które zostały im dane przez Czarne Słońca. Oczywiście, dziecko dysponujące znacznie mniejszym ciałem niż osoba dorosła, może być przez atak seksualny poważnie uszkodzone na wiele sposobów, może doświadczyć potężnej bolesnej traumy, strachu i emocjonalnych dysfunkcji, które niesie ze sobą przez całe życie. Wielokrotnie tak wykorzystane osoby stają się sprawcami przemocy, a cykle powtarzają się bez końca przez pokolenia.

Niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko, wewnętrzna cyrkulacja poprzez główne meridiany ciała krzyżuje się w kroczu, skąd energia chi zaczyna krążyć po całym ciele. Aby przerwać obwody wewnętrzne, blokując przemieszczanie się w górę energii lub uszkodzić komórki płodowe na kości ogonowej, w tym obszarze krocza są stosowane obrażenia i uszkodzenia, a zatem energie seksualne są spuszczane w przeciwnym kierunku - w dół ku ziemi. Otwór 2D w warstwach matrycy duszy ciała świetlistego znajduje się w narządach płciowych, w szyjce macicy u kobiet, a w obszarze gruczołu prostaty u mężczyzn. Podczas stosunku, gdy narusza się portale świadomości w narządach płciowych, może dojść do infiltracji, implantacji i podczepienia bytów. Wykorzystywanie seksualne, gwałty lub przypadkowy seks mogą spowodować ich przeniknięcie do narządów płciowych za pomocą implantów i podczepień, które są używane do odwrócenia zasady płci poprzez odwrócenie wewnętrznych energii seksualnych, co może odwrócić tarczę podstawy i całkowicie zablokować obwód krocza za pomocą implantu kości ogonowej. Nazywa się to konfiguracją antyseksualną, gdy energia seksualna działa z odwróceniem z obszaru krocza lub korzenia. Odwrotna konfiguracja - antyseksualna - przyciągnie byty uzależnione od seksu, stąd uzależnienie seksualne jest bardzo powszechne wśród osób nadużywających swojej seksualnej energii. Takie osoby ciągle są wyczerpane i pragną orgazmu, by nakarmić głodne podczepione byty lub uzależniające reakcje, które pobudzają ich głód seksualny.

Szkody wyrządzone w systemach energii 2D wpływają na narządy płciowe, uruchamiają odwróconą energię, generują blokady, które uniemożliwiają duchowe wzniesienie, wielokrotnie zapobiegając otwieraniu się i przemieszczaniu Kundalini w górę wzdłuż centralnego kanału pionowego. Jeśli energie Kundalini są uruchomione, mogą działać w odwrotnym kierunku, wewnętrzna spirala Merkaba schodzi i zasila odwrócone energie Ziemi. Taka jest strategia NAA, która atakuje seksualne energie ludzkości, aby zmusić tak wielu ludzi do nadużywania energii seksualnej i prowadzenia możliwie jak najbardziej odwróconych tarcz Merkaby, aby zasilić mutację szachownicy. Najbardziej narażone są tu dzieci żyjące na tej Ziemi, są pożądanymi obiektami seksualnymi, które mogą być wykorzystywane, przy czym wmawia się, że to nadużycie jest utożsamiane z miłością.

Osoby, które doświadczyły SRA, mogą odczuwać wielki wstyd, gdy uzależnienie seksualne jest wynikiem przerażającego wcześniejszego wykorzystywania, jednak ważne jest, aby uświadomić sobie, że w ten sposób te jednostki przejmują ciało. Musimy starać się odzyskać kontrolę nad funkcjami własnego ciała fizycznego, a to zaczyna się od przejęcia kontroli nad własnymi myślami i systemami wierzeń. Oni celowo naruszają granice seksualne, więc osoba poszkodowana nie wie, jak przywrócić godność i czystość narządów płciowych lub jak z miłością zadbać o swoje ciało fizyczne. Aby odzyskać energie seksualne, skorygować ich wzorzec przesuwając je w górę do serca, musimy bezwarunkowo kochać siebie i nasze narządy płciowe, praktykując zdrową higienę seksualną.

Jedno jest pewne, ludzie są wykorzystywani jako pionki w mutacji szachownicy, która powoduje odwrócenia w grze SRA prowadzonej przez NAA, a społeczność nie jest świadoma rzeczywistości duchowej, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, a także wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych przeciwko innym, jest przyczyną pojawiania się narcyzów, socjopatów i psychopatów sprzyjających kulturze śmierci szerzonej przez kontrolerów. Kiedy ludzkie serce jest złamane, a dusza odłączona, pojawiają się ekstremalne wynaturzenia w postaci chorób psychicznych i bólu, które ujawniają chore zachowania, pozostające niezauważone, a następnie zaczyna to być postrzegane jako coś normalnego, tak jakby to było prawo do wyboru nadużyć i autodestrukcyjnych wzorców. Są to główne cele stojące za psychologiczną walką rozprzestrzeniającą na całym świecie satanistyczne rytualne nadużycia poprzez program pedofilski, którą zawdzięczamy żądnym władzy kontrolerom i NAA.

Filtr transpozycji

Celem wywoływania u ludzi cierpienia na tle seksualnym jest umieszczenie w środowisku filtrów transpozycji, aby generować odwrócenia i wprowadzać je do centr energetycznych 2D, a następnie kontrolować poprzez pomieszanie płci oraz seksualność. NAA zaprogramowała serię dwunastościennych pól, które mają być ułożone w odwróconych polach statycznych NET, aby uruchomić odwrotne polaryzacje w celu zasilania mutacji szachownicy. Jeśli używamy umysłu drapieżnika i filtrujemy programy seksualnej niedoli poprzez ciała mentalne, może to odwrócić moduł płci, wzorzec płci oraz mylić doznania ciała fizycznego, które wyraża się w męskiej i żeńskiej zasadzie energetycznej.

Istnieją dwunastościenne struktury działające jak filtry transpozycji, które odwracają obrazy holograficzne i prąd energii w niższych liniach czasowych, aby odwrócić planetarną tarczę Merkaba. Ta sztuczna struktura odwraca naturalną polaryzację w systemach energetycznych ciała planetarnego i energetykę świadomości, w celu fragmentacji lub odwrócenia naszej energii osobistej. Dwunastościenna siatka jest połączona z poziomami antycząstek miazmy pola, które pozostają w dużej mierze niewidoczne nawet dla wprawionych obserwatorów. Struktury te układają się w pięcioboczną siatkę formującą masywny dwunastościenny kryształ transmisyjny w Wielkiej Brytanii, który ma za zadanie przenosić i odwracać całą energię, jaka dociera do planety i jaka z niej wypływa. Podczas niedawnych wojen o sieci szczególne walki toczone były o te systemy dwunastościanów.

To sztuczne pole generowane przez filtr transpozycji ma odwrócić kod życia i siłę życiową w ludzkich ciałach. Pracują nad tym siły przeciwdziałające życiu, które próbują wytworzyć więcej miazmatu lub martwej energii poprzez wpływanie na narządy płciowe. Rozumiem, że poprzez odwrócenie płci i jej deprawację, co generuje więcej upadłych antyżyciowych sił lub sił Antychrysta, chcą wymusić odwrócenie kodów życia na planecie za pomocą specjalnych matryc stworzonych przez Obcych.

Najważniejsze w temacie jest to, że ten filtr transpozycji działa w programach drapieżników lub STS, co zdarza się tylko na poziomie ciała mentalnego, kiedy osoba niszczy swój potencjał płci i skazuje się na seksualną niedolę. Filtr transpozycji generuje odwrócenia w polu, ukryte w myślokształtach, które wpływają na poziomą kontrolę umysłu zbiorowych ludzkich ciał mentalnych. Przykładem transmisji i sterowania umysłem mogą być transmisje seksu z dziećmi do środowiska, w celu normalizacji tych duchowo uwłaczających zachowań w ludzkiej kulturze. To całkowicie zależy od zasady ciała mentalnego, chce przetrwać i stworzyć energetyczne odwrócenia w polu. Czyli przetrwanie negatywnych struktur ego w niższych trzech wymiarach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Nie tylko przenoszą siłę życiową generowaną na planecie, aby zasilać NAA, ale są częścią programów stworzonych dla kontroli umysłu w niższych trzech warstwach negatywnego ego. Są częścią programu sztucznej inteligencji i częścią globalnych transmisji kontroli umysłu. Jeśli ktoś działa z poziomu serca, nie odbiera tych transmisji w pożądany przez nich sposób.

Aby uniknąć tych ataków, musimy zmienić sposób, w jaki myślimy. Musimy zmienić system wartości, zacząć odzwierciedlać honor i szacunek dla całego życia, praktykując miłującą dobroć, empatię oraz współczucie, które utrzymują nasze ludzkie serce otwarte. Musimy jednak wyznaczyć zdrowe granice, wiedząc, że to, na co faktycznie patrzymy, wywołuje destrukcyjną ciemność i choroby psychiczne, które celowo szkodzą ludziom dorosłym oraz dzieciom. Pedofilia niszczy życie dzieci, niszczy ludzkie serca i niszczy więzi między ludźmi, uczucie miłości oraz empatii, tworząc świat pełen autodestrukcyjnych socjopatów. Toczymy duchową walkę, aby na tym świecie mogli żyć ludzie z otwartymi sercami.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa