piątek, 27 maja 2016

FOTONICZNE I PLAZMOWE FORMY ŻYCIA, ORBY ORAZ ISTOTY ANIELSKIE

Archanioł Metatron via James Tyberonn – 2016
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Witajcie Mistrzowie, jestem Metatron anioł Światła i dołączam do tej sesji przez Tyberonna ze Służby Krystalicznej. Z nabożnością i świadomie pozdrawiam każdego z was w wektorze bezwarunkowej miłości.

Tak oto kontynuujemy trzecią odsłonę naszego 4-częściowego przekazu na temat światów astralnych i równoległych omni Ziem.

Moi kochani, podczas ekspansji wymiarów, która wyznacza nową Ziemię, niewidzialne wcześniej formy życia są teraz coraz lepiej postrzegane przez empatów. W tym przekazie omówimy zjawisko fotonicznych form życia i orbów. Życie fotoniczne obejmuje to, co można nazwać królestwem aniołów, i dotyczy dewów, aniołów, a w niektórych przypadkach również czasowych przejawów pewnych form światła.

Opowiemy też o bioplazmatycznych fotonicznych formach życia ściślej powiązanych z królestwami Ziemi, żyjących na omni Ziemi i w 12-to wymiarowej rzeczywistości na nowo poszerzonej ziemskiej płaszczyzny, zaś w czwartym i ostatnim odcinku tego fascynującego oraz danego w odpowiedniej chwili temacie, na prośbę naszego kanału omówimy naturę aniołów …

Czyste rozumne istoty świetliste posiadające wyższą świadomość, boską inteligencję, rzeczywiście istnieją w tym, co w uproszczeniu i uogólnieniu można nazwać wyższymi parametrami płaszczyzn ziemskiego królestwa. W wyższych królestwach omni Ziemi lub koncentrycznych równoległych rzeczywistościach istnieją istoty mogące być luźno określane jako półbogowie, dewy czy istoty anielskie. Wyraźnie różnią się od fotonicznych bioplazmatycznych form życia, które wyewoluowały do istot anielskich będących czystym światłem.

Na temat tych aniołów o boskiej naturze rozmawialiśmy w poprzednich przekazach (a w 4-tej części tego przekazu opowiemy o nich bardziej szczegółowo). Są one raczej wyczuwane niż widziane, a zatem są wizualizowane mentalnie i duchowo w zakresie częstotliwości mózgu fal theta. Po jonowym przesunięciu planu ziemskiego z powodu promieniowania słonecznego zaawansowany empata może znacznie łatwiej wejść z nimi w interakcję, pod warunkiem że przeszedł aktywację 33 czakr Mer-Ka-Na. Ale żeby było jasne, taka interakcja nie jest przypadkowa.

Jednak mogą również, w 2016 i później, zaistnieć bardziej przypadkowe, niezamierzone kontakty z widzialnymi bioplazmatycznymi formami życia, cząstkami światła, istotami o biofotonicznej naturze, które nie pochodzą z anielskiego źródła. Temat królestwa wróżek i skrzatów omawialiśmy w pierwszej części, ponieważ ich członkowie istnieją w innej sferze niż bioplazmowe istoty fotoniczne, o których mówimy, choć niektóre z nich można uznać za z natury bioplazmowe.

W pewnych niedawnych opisach pojawiły się ich naukowe określenia jako świecące meduzy lub kraby, i w niektórych przypadkach są to formy życia będące na średnim poziomie świadomości oraz nie pochodzące z królestwa dewów. Większość z nich jest porównywalna z poziomem inteligencji przedstawicieli królestw zwierząt. I trzeba wiedzieć, że chociaż te formy życia istnieją w wymiarach równoległych, nie należą do świata dewów czy wróżek. Raczej są formami o zupełnie odmiennej naturze.

Orby i nowe formy życia

Wodnikowe przesunięcie lub promieniowanie antropocentryczne jest związane z wprowadzaniem na Ziemię nowych form życia, tak jak to miało miejsce w okresie promieniowania kambryjskiego około 580 milionów lat temu.

Dlatego należy pamiętać, że okres wylęgu nowych form życia, który jest obecnie w toku, nie ma precedensu na waszej planecie - nie został odnotowany przez waszych naukowców, nie został jeszcze rozpoznany. Bieżący napływ promieniowania wyróżnia się tym, że jest teraz w symbiotycznym związku ze 144 krystaliczną siecią wznoszenia, którą Tyberonn trafnie określa jako Windows 2012.

Jak już wcześniej wspomniałem w poprzednich przekazach, wyżej wymiarowe formy życia stają się coraz bardziej zauważalne. I ważne jest - co warto odnotować - że we wcześniejszych fazach planety 12 wymiarów istniało fizycznie. Zgodnie z tym większość bioplazmatycznych i fotonicznych form życia nie stanowi żadnych nowości. Na Ziemi są nowe tylko w kategoriach bycia bardziej zauważalnymi i namacalnymi, w miarę, jak Ziemia powraca do 12-wymiarowej rzeczywistości od 2012, podczas zmiany stosunków jonowych w 2016 oraz później. Niektóre z nich zostały w pewien sposób odnotowane w waszych religijnych tekstach. Starożytni skrybowie pisali w kilku z nich o życiu pojawiającym się w trzech formach: jako glina (biologia ziemska), ogień (dewy i istoty elektryczne) oraz światło (istoty fotoniczne i anielskie).

Ponownie podkreślam, że w związku z wodnikowym promieniowaniem kosmicznym i krystaliczną 144 siecią wymiary równoległe są teraz coraz bardziej widoczne, a tym samym coraz bardziej dla was dostępne. Formy życia, istoty nazywane przez nas fotonicznymi i dewicznymi, istnieją w tych astralnych i wewnątrz równoległych wymiarach jako bioplazmatyczne, elektryczne i fotoniczne.

Niektóre orby, błyskające duszki (chochliki/skrzaty) i fotoniczne fenomeny w formie meduz, które zaczynają ożywać w ostatnich latach, są w rzeczywistości formami świadomego życia z innych wymiarów. Niektóre z nich kontaktują się z wami za pomocą różnych środków, na przykład kręgów zbożowych. Na nowej Ziemi 2016 roku i później - nowej terra incognita - istnieją nie odkryte sfery wielowymiarowości, omni Ziemi i wieloświatów. Mniej niż kilkanaście wieków temu ludzkość wschodzących cywilizacji w dużej mierze żyła we wzajemnej izolacji z niewielką wiedzą na temat kultur z innych kontynentów. Podróżowaliście po nieznanych morzach na statkach napędzanych wiatrem oraz wędrowaliście z karawanami wielbłądów lub konno, poznając różne rozległe, niezbadane krainy.

Na obecnej linii czasu wasi wiodący naukowcy dopiero zaczynają odkrywać wasz fizyczny Układ Słoneczny z trzeciego wymiaru, lecz nie są jeszcze świadomi i przeważnie lekceważąco odnoszą się do lokomocyjnych możliwości fizyki mentalnej, w której tkwią prawdziwe klucze do eksploracji wielowymiarowości. W roku 2016 i później wielowymiarowa rzeczywistość oraz wymiary równoległe, a także wewnętrzne, staną się nowymi granicami, nowymi światami czekającymi na ponowne odkrycie przez ludzkość. A te nowe światy nie będą otwierane z zastosowaniem wąskich okien trójwymiarowej rzeczywistości. Nie możesz umieścić kwadratowego kołka w okrągłym otworze! Nowe granice wielowymiarowości nie mogą być sprawdzane, mierzone ani nie można poruszać się po nich na poziomie obecnego rozwoju technicznego (obecnych technologii). W związku z tym, jeśli naukowcy i astrofizycy ze starej gwardii, reprezentujący główny nurt nauki, nie nagną standardów i wytycznych, które zapędzają ich do zapyziałej piwnicy, pozostaną tam zamknięci. Ci, którzy czynią wyskoki ku niezaaprobowanym teoriom, często znajdują się w sytuacjach kompromitujących ich zawodową karierę i przypina im się łatki pseudonaukowców mających urojenia, ponieważ ich badania nie były zaaprobowane przez przełożonych czy kolegów będących w pozycji autorytetów oraz kontrolerów głównego nurtu. Nacisk na pozostawanie w szeregu utrudnia dokonywanie nowych odkryć. Takie ograniczenia powodują, że wielu skądinąd bardzo zdolnych odkrywców wypada z kursu, tracąc możliwość podejmowania odważnych kroków w zrozumieniu omni Ziemi i wieloświatów, począwszy od równoległych wymiarów samej Ziemi.

Jednak na przekór przyjętym paradygmatom, to co nieznane, staje się coraz bardziej widoczne … i siłą rzeczy trzeba będzie to przebadać oraz zmienić zasady. Ale ekspansywna prawda naukowa sama nie otworzy prawdziwej natury i mechaniki mentalnych podróży hiper przestrzennych, chociaż na pewno, aby przenikać do wielowymiarowej rzeczywistości, trzeba się konieczne przygotować.

A ja wam powiadam, że podróżując w materialnych załogowych statkach kosmicznych nigdy nie będziecie skutecznie eksplorować najdalszych zakątków Układu Słonecznego ani tym bardziej innych układów gwiezdnych. Kluczem do podróży nadprzestrzennych jest przesunięcie do jeszcze niepotwierdzonych, nierozpoznanych nauk mentalnych. Wielowymiarowe eksploracje równoległych wymiarów miały miejsce do tej pory tylko na poziomie indywidualnym i były dokonywane przez szamanów, mnichów, guru oraz świadomych metafizyków. Jednak nauka związana z tymi podróżami była w dużej mierze nieznana i nie była rozumiana, a wszelkie próby jej wyjaśnienia często były wypaczane.

Rozszerzenie Ziemi z trzech do 12-tu wymiarów oczywiście przyniosło dodatkowe 9 poziomów i królestw wymiarowych. Podczas gdy niższe oraz środkowe plany astralne tego, co może być uważane za 4-ty i 5-ty wymiar były niekiedy przelotnie widywane przez empatów, 6-ty do 12-go nie były. Biosfera tych dodatkowych siedmiu wymiarów tętni życiem. Uważa się, że pola wymiarów można traktować jako ułożone w pionie koncentryczne kręgi wychodzące z centrum na zewnątrz wokół fizycznej Ziemi, a to nie jest zgodne z rzeczywistością. Bardziej trafne byłoby przedstawienie biosfery życia fotonicznego jako równoległej czy może jeszcze lepiej - jako wewnątrz wymiarowych światów w światach. Przed 2012 rokiem takie formy życia przypadkowo (lub celowo) były widywane w niższych światach lub w atmosferze, ponieważ ich elektryczno -fotoniczny biosystem od czasu do czasu wypromieniowywał fale (elektromagnetyczne) o niższej częstotliwości.

Na arenie obecnej poszerzającej się Ziemi empata może być w stanie zobaczyć jarzące się fotoniczne plazmowe formy życia jako niewyraźne półprzezroczyste kształty przypominające latające ptaki lub pływające w morzu plazmy ryby. W rzeczywistości istnieje ogromna gama bioplazmatycznych form życia posiadająca własną złożoną hierarchię i inteligencję. Większość z nich nie jest świadoma istnienia ludzkości, a kiedy dostrzegasz je jako widmowe przebłyski, one postrzegają ciebie tak samo.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy istotami z czystego światła a bioplazmatycznymi formami życia, które emitują światło. W waszej trójwymiarowej rzeczywistości istnieją takie rośliny, owady, ryby i meduzy, które są zdolne do syntezy biochemicznej, dzięki której powstaje światło. Ten rodzaj wytwarzania światła jest nazywany bioluminescencją. Chyba najbardziej znanym przykładem tego zjawiska są świetliki, choć wiele innych gatunków też to potrafi - jarzą się robaki, meduzy i ośmiornice. Również niektóre rośliny są bioluminescencyjne, na przykład pewne gatunki grzybów. Są formy życia z innych wymiarów, normalnie niewidzialne dla trójwymiarowego oka, które można dostrzec przez krótki czas, kiedy emitują fale świetlne w reakcji elektryczno -plazmowej. W różnicach stosunków jonowych występujących na nowej Ziemi może też dochodzić do współosiowania wymiarów, wtedy w obszarach o podwyższonym rezonansie energii czasami można te istoty zobaczyć.

A jako ciekawostkę powiem ci, że istnieją również niewidzialne formy życia, które żyją w głębinach oceanów a także w nieprzeniknionej otchłani Ziemi i omni Ziemi. Wielu górników i badaczy jaskiń donosiło o zjawiskach, które nazywali „stukostrachy”.

Wstawka redakcyjna:

Poniższe teoretyczne noty na temat bioplazmy wypisał dr Jamail Alford:

* Bioplazmatyczne formy życia przemieszczają się zazwyczaj podczas neutralizacji lub odwrócenia ich ładunku elektrycznego i/lub redystrybucji ładunków elektrycznych w ich ciałach względem tła pola elektromagnetycznego. Mogą się również przemieszczać, kiedy zmienia się ich gęstość. Nie tylko odbijają lecz i emitują światło.
* Są termochromatyczne (to znaczy że zmieniają barwy w zależności od temperatury).
* Generują kolorowe aury i halo w postaci cząstek o wysokiej energii z nimi kolidującej.
* Są w stanie zmienić stopień przezroczystości – mogą być przezroczyste lub półprzezroczyste. Dlatego najwyraźniej mogą się materializować i dematerializować.
* Generują pola elektromagnetyczne i emitują fale elektromagnetyczne.
* Są wrażliwe na działanie pól i fal elektromagnetycznych oraz mogą dawać odczucie elektrycznego dotyku, kiedy przechodzą przez ludzkie ciało.
* Mają w swoich ciałach sieci włóknistych prądów.

Powrót do przekazu…

Fotoniczne niefizyczne byty z czystego światła to bardziej zaawansowane pozaziemskie istoty, do których zaliczają się też przodkowie gwiezdnych ludzi z Syriusza i Plejad. I żeby było jasne, tak naprawdę one nie mają czystej natury elektryczno – bioplazmatycznej, raczej są bardzo silnie wyewoluowanymi myślącymi istotami z czystego światła.

Teraz proszę, zwróć uwagę na to, że fotoniczne formy życia są ze światła, a gdy światło rzeczywiście pojawia się w pasmach widm, takie przedziały nie uwzględniają tego, co określacie jako ładunki dodatnie lub ujemne. Światło nie nosi w sobie żadnego ładunku, dlatego nie przyciąga ani nie odpycha naładowanych cząstek takich jak elektrony.

W 2-giej części tego przekazu rozmawialiśmy o elektrycznych formach życia, które występują w formatach elektrycznych - zarówno dodatnich jak i ujemnych. Niektóre z nich mogą być uważane za złośliwe, i działać jak wampiry negatywnej energii emocjonalnej. Te istoty elektryczne bytują w niższych sferach astralnych, a celtycka tradycja nazywa je Pooka lub mroczne wróżki.

Orby / kule!

Orby są fascynującym zjawiskiem i zostały uwidocznione, kiedy pojawiły się nowe technologie cyfrowe, kamery o wysokiej częstotliwości. Orby różnią się między sobą pod względem natury, dlatego są różnie klasyfikowane. Niektóre są bioplazmatycznymi fotonicznymi formami życia, te częściej są dostrzegane jako jajowate fotoniczne otoczki / aury wypełnione powietrzem i są duchami natury - duszkami/skrzatami i wróżkami. Istnieją na środkowych poziomach sfery astralnej. Często są widywane jako niebieskie kule … lub kuliste poruszające się gwałtownie świetlne iskry.

Bywają też inne formy orbów, które są zakodowanymi świadomymi projekcjami - światłami wyższej inteligencji. Fotografie orbów, które publikował James Tyberonn, pochodzą z Izby Królów i spotkań w ramach Earth-Keeper i są godnymi uwagi przykładami świadomych projekcji życia królestwa aniołów. Zakodowane informacyjne orby są pakietami z informacjami otrzymywanymi od wyższych Jaźni jednostek, przeszłych własnych wcieleń, duchowych przewodników lub aniołów. Kiedy artysta, kanał, muzyk lub pisarz znajduje się w bardzo kreatywnym, radosnym stanie świadomości theta, może otrzymywać inspirujące informacje.

To dlatego niektórzy muzycy, autorzy i wykonawcy czasami czują twórcze pomysły, które odbierają od wyższego źródła, poza sobą … i dlatego niektórzy uważają, że odbierana informacja nie jest specyficzna dla odbierającego ją artysty lub kanału.

Zapewniam, że informacje przekazywane każdemu kanałowi są specyficzne i przypisane tylko jemu. Niezwykłe arcydzieło Bethovena, 9-ta symfonia, jest przykładem pracy odebranej z takiego wyższego źródła (jest to sztuka inspirowana), … jednak gdyby ten inspirujący wkład został odebrany przez inną osobę, nie byłby taką samą muzyczną notacją lub pracą. Inni kompozytorzy mogliby to interpretować w odmienny sposób i napisana przez nich ta sama symfonia mogłaby się znacznie różnić od oryginału.

Aniołowie kierują przekazy do wielu osób, ale każdy kanałujący je człowiek przekaże je dalej po przesianiu przez sito własnego umysłu i systemów przekonań, będzie je interpretował i oddawał w inny sposób - w zależności od osobistych umiejętności oraz wiedzy. To nie jest po prostu przypadkowe dyktando. Wszystko zależy od czynników, włącznie z poziomem ilorazu światła osobnika. Na przykład przekazywana informacja naukowa nie może być prawidłowo odebrana przez kogoś, kto w tym lub poprzednim wcieleniu nie posiadł w danym kierunku odpowiedniej wiedzy. Ani Helena Blatvatsky ani Charles Leadbeater nie mogliby odpowiednio interpretować tego, co odbierał Nikola Tesla, chociaż cała trójka należała do utalentowanych kanałów. Ludzkość podczas kodowanych transmisji otrzymuje informacje w formie pakietów o odpowiedniej częstotliwości energetycznej. To dzieje się teraz, to działo się zawsze, a różnice zależały od osoby je odbierającej. Dopiero teraz fotografia cyfrowa może uchwycić ledwo widoczne orby takich transmisji. Takie pakiety dostarczają informacje pochodzące od tego, co można określić jako wyższa Jaźń lub systemy przekazów z boskiego poziomu wiedzy. Orby z informacjami różnią się od myślokształtów. Bardziej przypominają biblioteki zawierające dane geograficzne z zakodowanymi szablonami mądrości.

Zakończenie:

Pojawienie się promieniowania słonecznego w okresie trwania wodnikowego przesunięcia jest faktem, i jak już wspomniałem, jest zasiewem nowych form życia. Te są z natury świetlano-plazmowe i mają różne poziomy inteligencji, ich świadomość zaklasyfikujemy tu od średniej do wyższej. Od teraz do 2038 roku będą one dostrzegane nie tylko przez empatów, ale także przez nowe pokolenia naukowców. Jak wykazywaliśmy w poprzednich przekazach, wielu waszych przyszłych naukowców dokona nowych odkryć, których nie mogliby dokonać przed 2012 rokiem. I chociaż początkowo te odkrycia nie będą uważane za coś więcej niż teorie dla kolejnych pokoleń, jednak zaoferują ludzkości wiele cennych informacji, dzięki którym ludzie uświadomią sobie wielowymiarowość i naturę świadomości.

Mistrzowie, Ziemia, Słońce, planety i gwiazdy w waszym Kosmosie mają świadomość, i są w tej świadomości, w aspekcie anielskich królestw, choć każde na swój sposób. Wasze Słońce ma anielską naturę! A w waszym Układzie Słonecznym naprawdę ma miejsce ewolucja. Słońce się zmienia. Jego światło miało specjalne znaczenie dla Ziemi. Od upadku firmamentu odgrywało niedostrzegalną rolę w aspekcie ziemskiej dualności. Kiedy w 2012 roku zmaterializowała się cała 144-częściowa krystaliczna sieć Ziemi, zaczęły się mnożyć nasiona nowej Ziemi i nowej omni Ziemi.

Jesteśmy Metatron i Tyberonn ze służby krystalicznej, którzy dzielą się z wami tymi prawdami. Jesteście prawdziwie umiłowani! I tak to jest... I tak jest...

środa, 18 maja 2016

ZAAKCEPTUJ POTĘGĘ MIŁOŚCI LM-05-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

Tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, całe Stworzenie wyłania się z jądra serca Najwyższego Stwórcy. Im bardziej przybliżacie się do centrum tworzenia, tym więcej Boskiej mocy i promieniowania macie do dyspozycji. Jako jaśniejące istoty Światła, w miarę dokonywania postępów na Ścieżce podwyższania świadomości, będziecie coraz bardziej ucieleśniać świętą miłość i radosny, pogodny sposób bycia, a także intensywne pragnienie, by służyć innym.

Każdy z was składa się z JEDNOSTEK ENERGII. Przyciągasz ją do siebie i częściowo wypromieniowujesz zgodnie z wzorem nieskończoności. Ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać różnice pomiędzy wzorcami energii przejawianymi w niższych gęstościach – różnice pomiędzy stosowaniem MOCY BOSKIEJ WOLI i ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI umocnionej przez czyste Światło Stwórcy a używaniem SIŁY przy pomocy substancji pierwotnej siły życiowej lub ograniczonego widma światła. Istnieje ogromna różnica pomiędzy różnymi typami energii. Ludzkość jest w środku redystrybucji mocy, cech i aspektów promieni. Ego w procesie wyrażania i przejawiania siebie w fizycznym świecie trzeciego / niższego czwartego wymiaru wykorzystuje wiedzę i siłę, podczas gdy osobowość kierowana duszą używa intuicji / inspiracji świętą miłością - napędzanych przez diamentowe cząstki Światła stwórczego.

Duch / esencja Boga Ojca Matki przepływa i działa przez Boski atom nasienny zindywidualizowanej Jaźni duszy. Kiedy przeczysz podszeptom duszy, zaprzeczasz swojej Boskiej Jaźni. Kiedy zaś naprawdę rozświetla cię boski atom nasienny, możesz podróżować pośród wielu strumieni negatywnej świadomości i nie ma to na ciebie żadnego wpływu. Chroni cię święta Miłość / Światło naszego Boga Ojca Matki.

W mózgu oświeconego mistrza są trzy wrażliwe punkty: szyszynka, przysadka mózgowa i gruczoł tętnicy szyjnej – eteryczny gruczoł, który staje się aktywny, gdy zaczynasz sięgać po częstotliwości piątego wymiaru. Diamentowe cząstki substancji Boskiego Światła są transportowane przez całą formę cielesną wraz z obiegiem krwi. W ciele fizycznym właśnie te gruczoły mistrzowskie aktywują atomy nasienne, które reprezentują wyższe częstotliwości Boskiego Światła, tym samym inicjując proces oświecenia. Pamiętaj, że ponosisz duchową odpowiedzialność za Światło Stwórcy, które przyswajasz a następnie emitujesz na zewnątrz do świata formy.

Święty Umysł jest magazynem historii i całej podróży wielu aspektów duszy przez trzeci i czwarty wymiar. Święty Umysł jest twoim bezpośrednim połączeniem z wieloma aspektami Nadduszy / wyższej Jaźni, jak również z wieloma świętymi Triadami z piątego wymiaru. Piramidy Światła, w których są przechowywane twoje eteryczne repliki (święte Triady) będą stopniowo przejmować wszystkie poziomy twojej istoty z niższych wymiarów.

Twoim bezpośrednim celem na tym etapie wznoszenia jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie fragmenty duszy przeszły ponowną integrację na pierwszym podpoziomie piątego wymiaru. Następnie rozpocznie się proces kolejnego łączenia ze świętymi Triadami ze wszystkich wymiarów tej Galaktyki, jednak ostatecznym celem jest święta unia z boskim atomem nasiennym JAM JEST z tego podwszechświata. Tam będziesz radośnie w pełnej świadomości rozkoszować się ponownym zjednoczeniem ze wszystkimi aspektami boskiej Jaźni, oczekując na czas odtrąbienia następnego sygnału. Po raz kolejny przygotujesz się na nową podróż w Wielką Pustkę, by wypełniać nowy wielki Boski Plan.

Znaczna część ludzkości jest w fazie przenoszenia ze skupienia na zewnętrznym świecie materialnym do koncentracji na własnym wnętrzu, na rozwoju świadomości i Ducha. Usłyszysz wewnętrzny głos intuicji i poczujesz wiele nowych fal wibracji. Rozpoznasz dążenia, a wiara połączy cię z nowymi wyższymi prawdami. Kiedy dosięgniesz szczytu, ujrzysz kolejny szczyt. Jednak uświadomisz sobie, że kiedy rozpoczniesz następną podróż w górę, trzeba ci będzie ponownie przejść przez dolinę cienia. Ci, którzy pewnie kroczą Ścieżką wznoszenia, są w trakcie przyswajania pozostałych aspektów swoich wyższych Jaźni, oczyszczania aspektów o niższych częstotliwościach oraz przystosowywania do wyrażania siebie w wyższych częstotliwościach Jaźni. W dawnych naukach ezoterycznych zostało to nazwane renuncjacją, ponieważ często wiąże się z uwalnianiem od tych rzeczy, które nie pasują do zmieniających się wzorców wibracyjnych. W związku z tym w twoim świecie zewnętrznym może pojawić się pewna doza dyskomfortu, a także pewien poziom chaosu, ponieważ ponownie przystosowujesz się do wyłaniającej się nowej, bardziej subtelnej formy ciebie.

Masz ogromne doświadczenie i mądrość, które możesz dzielić z licznymi aspektami swojej Jaźni, zaś twoje sukcesy zostały należycie zapisane w kosmicznych rejestrach na przyszłość. Uczysz się wymazywać z pamięci ograniczenia systemu przekonań zbiorowej świadomości i się od nich uwalniać, a za pośrednictwem piramid Światła rozmieszczonych w wyższych wymiarach uczysz się szybować ku subtelniejszym sferom świadomości. Jeśli robisz to stale, stopniowo przywracasz sobie, swemu ciału fizycznemu oraz aurycznemu część wznioślejszych, harmonijnych częstotliwości wyższych królestw, które budują wokół ciebie silniejsze, bardziej promienne i bardziej rozległe pole siłowe.

Wiara jest nieodzownym aspektem zaufania: wiara w siebie i swoje zdanie, wiara w otaczających cię ludzi, którzy okazali się wiarygodni i honorowi, wiara w naszego Boga Ojca Matkę, w prawa uniwersalne i boski plan dotyczący przyszłości ludzkości. Nie mówimy o ślepej wierze, gdyż to jest inny sposób oddawania własnej mocy komuś innemu – jego naukom lub zasadom. W twoim świecie materialnym wiara jest budowana poprzez działania i pozytywne efekty, jest funkcją umysłu przefiltrowaną przez serce. Serce jest jak promieniejący wir magnetyczny i mieści w sobie prawdziwe źródło ludzkiej mocy.

Twój święty Umysł przechowuje myśli nasienne przeszłości i przyszłości, stanowiąc twoje osobiste źródło Boskiej woli oraz mocy naszego niebiańskiego Boga Ojca Matki. Twoje myśli nasienne przyszłości muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy - zapalane przez twoją altruistyczną miłość. W ten sposób, za pośrednictwem czystej intencji i działań, przejawiają się one w świecie formy. Kiedy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim planem dla najwyższego dobra wszystkich, wszelkiego rodzaju obfitość staje się tego naturalnym objawem.

W rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru istnieje faktyczna świadomość czasu. Czas jest związany z miejscem i przestrzenią. Kiedy przenosisz się do szóstego i siódmego podpoziomu czwartego wymiaru, czas staje się bardziej płynny i elastyczny. Jak wiesz, w ciągu ostatnich kilku lat - według waszego poczucia upływu czasu - ten drastycznie przyspieszył. To dlatego, że Ziemia i duża część ludzkości zostały przeniesione do wyższych częstotliwości czwartego wymiaru – w związku z tym świadome postrzeganie czasu również uległo zmianie. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest teraz nauczenie się, jak uspokajać umysł i skupiać się na neutralnym punkcie świadomości – w chwili TERAZ – aż stanie się to głęboko zakorzenionym nawykiem.

Zatrzymanie się w tej neutralnej strefie zerowej jest czasem kontemplacji siebie potrzebnym Jaźni duszy, aby mogła przygotować się na kolejny, nowy poziom wyższej świadomości. Jest to typowe zabezpieczenie wstrzymujące przed zbyt szybkimi lub powierzchownymi postępami. Taki jest rytm duchowej ekspansji: najpierw jest czas nauki, wzrastania i integracji, po nim następuje odosobnienie oraz kontemplacja siebie, a następnie faza lub przypływ wzrostu, ekspansji i większej aktywności. Kiedy przechodzisz wąską i stromą Ścieżką wznoszenia do wyższych królestw Światła, powtarzasz ten cykl w kółko.

Doskonałość ciała fizycznego jest określana przez stopień przyswojonej energii. O jakości aury stanowią wzorce częstotliwości emitowane z ciała eterycznego – szybkość wibracji lub energetyczny podpis, a także czystość i klarowność kolorów, jakimi emanujesz. Środek głowy chroni wzorce energii prowadzące do Boskiego celu. Jesteś planetarnym nośnikiem Światła. Istoty z wyższych królestw są niebiańskimi nosicielami Światła.

Istnieje MOC W SŁOWIE I MOC W CISZY. Święte dźwięki to wyższe częstotliwości słów wypowiadanych z mocą – wypowiadanych z pozytywną, dynamiczną intencją. Musisz rozwinąć sztukę właściwej interpretacji objawionych prawd wyższych, a następnie wypowiedzieć swoje życzenie przejawienia tej nowej mądrości tak skutecznie, jak to możliwe. Aby doprowadzić do materialnej manifestacji, przywołaj moc swojej świętej Woli. Wzorzec Boskiej Woli mistrza jest ukryty w jednym z atomów nasiennych Kundalini w czakrze podstawy. Nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tego świętego daru, dopóki nie zharmonizujesz / zrównoważysz wzorców częstotliwości środowiska czwartego wymiaru, w którym żyjesz, przywracając w nim odpowiednie spektrum światła i cienia nazywane „dualizmem”.

W zasadzie dualizm jest systemem ekspansji. To scalanie ducha z materią w najwyższej formie (osobowość natchniona przez duszę), aż stanie się jednostką o udoskonalonej świadomości. Kiedy przemierzasz sfery dualności i chcesz ewoluować / wznosić się do poziomów świadomości o wyższych częstotliwościach, musisz mocno skupiać się na tym, czego dokonujesz, krocząc Ścieżką Światła i cienia. Musisz mieć dostęp do atomów nasiennych nadziei, inspiracji i intuicji, które są ukryte w twoim świętym Umyśle i świętym Sercu. Gdy usuniesz mgłę negatywizmów ze swojego ciała eterycznego, stopniowo w twoim umyśle i ciele emocjonalnym zaczną pulsować te cenne atomy nasienne i uwalniać ogromny potencjał przechowywanych w nim przymiotów -.kosmicznej wiedzy i prawdy. Musisz dążyć do odłączenia się od przepychu świata materialnego i od dominujących, wytrącających z równowagi, sił materii.

Uczysz się gromadzić swoje siły duchowe, utrzymując się w Świetle. Pan siebie uczy się skupiać na tworzeniu punktu NAPIĘCIA, a dzięki zastosowaniu twórczej wyobraźni sadzi nowe nasiona stwórcze dla konkretnego przedsięwzięcia. Skup umysł na swojej wyższej mentalnej świadomości, a następnie przytrzymaj go tam w stanie napięcia, jednocześnie dobywając aktywowane diamentowe cząstki Światła Stwórcy z wewnętrznego magazynu znajdującego się w twoim świętym Sercu. Wtedy bądź gotowa / gotów wykonać wydech ze stworzonej przez siebie puli energii do osobistego Kwiatu Życia / Koła Tworzenia i na zewnątrz do świata przyczyny za pomocą świadomej intencji oraz świętego oddechu.

Poważnie traktuj skupianie się na tym, co jest dobre w życiu codziennym oraz twoim prywatnym świecie, i zawsze wyobrażaj sobie siebie taką / takim, jaką / jakim chcesz być. Podkreślamy, że musisz ćwiczyć nieosądzanie, co obejmuje też wyroki Jaźni. Pamiętaj, że masz dostęp do wszystkich cząstek stwórczych Światła / życia, które możesz przyciągać do świętego Serca. Wciąż pamiętaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane tylko dzięki czystej intencji i miłości.

Wielu z was rozpoczęło swoją prawdziwą misję (cokolwiek to może być) lub jest gotowych do jej rozpoczęcia. Pamiętajcie proszę, że waszym ostatecznym celem jest stać się nosicielami Miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się i przemierzając wyższą Ścieżkę tak, żeby twoja wizja cię uwznioślała. Dążąc do osiągnięcia harmonii i zjednoczenia świadomości musisz żądać należnych ci aspektów twojej istoty i je akceptować.

Moja miła / mój drogi, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, więc przychodź do piramidy Światła, a my dodamy ci odwagi, podniesiemy na duchu i zainspirujemy. Kiedy czujesz się samotna/y lub niekochana/y, przenieś się do wnętrza swojego świętego Serca, a my będziemy tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał.

czwartek, 12 maja 2016

PLAZMA - LISA RENEE kwiecień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Nierozwiązane konflikty są duchowymi barierami

Napływ dawek fal plazmy wnikających w planetę powoduje wyłanianie się wielu rodzajów zbiorowej miazmy ludzkiej rasy poukrywanych w ciele bolesnym. Przede wszystkim wyłania się to w postaci wzorców seksualnej niedoli, seksualnych wynaturzeń, kwestii płci, znieważania i obopólnych relacji. Wszystkie nierozwiązane konflikty emocjonalne są barierami dla duchowego wzrostu i poszerzania świadomości. Tak więc, te emocjonalne konflikty ukryte w ciałach muszą być dobrowolnie rozpatrywane w celu podjęcia osobistej odpowiedzialności za nasze zachowania, postawy i przekonania. Wzięcie odpowiedzialności za osobiste problemy to pierwszy etap emocjonalnego rozwoju, który prowadzi do duchowego rozwoju. Jeśli nadal będziemy obwiniać innych za nasze problemy i nieszczęścia, nie będziemy w stanie rozwiązać konfliktów emocjonalnych i takich, które blokują naszą duchową ewolucję.

W związku z tym pojawia się rozłam pomiędzy tymi ludźmi w związkach, którzy są otwarci i chętni do rozwiązania emocjonalnych konfliktów, co daje szanse na dalszy rozwój, a tymi, którzy odmawiają przejęcia osobistej odpowiedzialności za tworzenie tych emocjonalnych konfliktów oraz blokują własny rozwój duchowy. To przejawia się jako ogromne pomieszanie i możliwość wybuchu w każdej relacji, która skrywa emocjonalne problemy, niezdrowe lub niewłaściwe wzorce albo nieświadome reakcje odpowiedzialne za tworzenie klimatu napięć w relacjach. Musimy nauczyć się świadomie uczestniczyć we wszystkich interakcjach, we wszystkich relacjach, zwłaszcza w intymnych, abyśmy mogli usunąć duchowe zatory i kontynuować emocjonalny rozwój.

Większość dysfunkcyjnych wzorców emocjonalnych powstaje we wczesnym dzieciństwie, zaś w życiu dorosłym objawia się jako niezagojone urazy i rany, które pochodzą od piętna fałszywych rodziców. Fałszywy rodzic reprezentuje dezorientację związaną z tym, jak dziecko rozwija wyobrażenia na temat zachowań, które powinien wykazywać wobec nas biologiczny ojciec lub matka, na przykład: bezwarunkowe kochanie, opiekuńczość, emocjonalna pielęgnacja. W rzeczywistości może się okazać, że żadna z tych biologicznych lub emocjonalnych potrzeb nie została przez nich spełniona. Być może rola rodzica została jakoś znacząco wypaczona. Poprzez narcystyczne zranienie lub inną formę nadużycia doznaną w dzieciństwie, te same wzorce nadużyć są powtarzane w naszych najbardziej intymnych relacjach w okresie dorosłości – w małżeństwach lub wspólnym życiu. Częstokroć nie widzimy tych dysfunkcyjnych wzorców odgrywanych w biologicznej rodzinie, dopóki nasze relacje nie chylą się ku upadkowi.

W zależności od stopnia rodzicielskiej dysfunkcji doświadczanej w dzieciństwie, pojęcia miłości, seksu i potrzeb emocjonalnych mogą być mylone z niewłaściwymi zachowaniami, gdzie nie istnieją osobiste granice. Związki, które w dzieciństwie były uwłaczające, bolesne lub narcystyczne, w dorosłym życiu nadal są otwartymi ranami - aż do rozwiązania / skorygowania konfliktu. Jeśli nie naprawi się dysfunkcji, dygresje wzorca nadużyć nadal przesądzają o zachowaniach w związkach i mają wpływ na wszelkie relacje z innymi. Dopóki osoba kontynuuje dysfunkcyjny wzorzec, dopóty będzie czuła oddzielenie, bycie nie kochaną, będzie angażowała się w relacje, które ją ranią i nie będzie zdolna do komunikowania się oraz egzekwowania osobistych granic w emocjonalnych potrzebach. To spowoduje wiele nieudanych i nieszczęśliwych związków, w których partnerzy będą poszukiwać mechanizmów radzenia sobie z nimi poza małżeństwem albo taki związek ulegnie rozpadowi.

Największym zadaniem ludzkości podczas cyklu wznoszenia jest leczenie osobistych emocjonalnych urazów związanych ze sprawami seksualnymi i płciowością, co jest ściśle związane z archetypem fałszywych rodziców.

Uzdrowienie kwestii fałszywych rodziców

Jeśli poobserwujemy siebie z miłością i współczuciem, możemy odkryć wiele informacji, które w sobie skrywamy. Zbierzemy szczegółowe dane dotyczące głębszych motywacji lub programów związanych z naszymi relacjami, i to może nas zaskoczyć a nawet zszokować. Możemy zauważyć różnorakie automatyczne reakcje umysłu i ciała, emocjonalne punkty spustowe lub systemy przekonań. Pamiętajmy, że w tym czasie zbiorowe pola planety są bardzo niestabilne i intensywne energetycznie. To jest faza, w której musimy nauczyć się kochać siebie bezwarunkowo i przebywać tylko w towarzystwie tych osób, które są w stanie dzielić z nami miłującą troskę. Musimy nauczyć się bezwarunkowo kochać, akceptować i szanować wszystkie aspekty siebie.

Istnieją grupy osób, które mają otwarte serca i decydują się okazywać więcej miłosierdzia oraz spokoju. Są też inne grupy osób, które nieświadomie zamykają serca wraz z emocjonalnym bólem i cierpieniem, co skutkuje większym chaosem, liczniejszymi przejawami negatywizmu oraz stresu w ich życiu. Kiedy te różne poziomy wyborów wypływają w relacjach intymnych takich jak małżeństwa lub partnerstwa, mogą pojawić się bardzo wybuchowe, emocjonalne i bolesne konflikty. Wiele osób będących przed procesem przebudzenia wybiera partnerów lub małżonków, którzy wprowadzają do ich relacji związane z nimi wzorce karmiczne lub emocje doświadczonego w dzieciństwie bólu, który pochodzi od fałszywych rodziców. Teraz planeta oczyszcza się ze zbiorowego cielesnego bólu, a jeśli mieliśmy trudne relacje z fałszywymi rodzicami, będziemy pod intensywną presją, aby rozwiązać ten emocjonalny konflikt i dokonać różnych wyborów na przyszłość. Musimy znaleźć emocjonalną blokadę, która działa jako bariera powstrzymująca nas przed dalszym duchowym wzrostem, lub zakończyć daną relację. Kończenie niezdrowych relacji w krótkim czasie może być trudne, jednak w dłuższej perspektywie przysłuży się dalszemu rozwojowi i poczuciu szczęścia.

Ludzie, którzy są w tym czasie prowadzeni przez podświadomość lub ból ciała, mogą nie mieć za wielkiej kontroli nad reakcjami i impulsami. Nie rozumieją pojęcia fałszywych rodziców lub nakładek seksualnej niedoli działających w otoczeniu i u innych ludzi. W rezultacie pozostaną nieświadomi i będą odgrywać impulsywne zachowania związane z fałszywymi rodzicami we własnych związkach, a te dysfunkcyjne wzorce będą się jeszcze bardziej pogłębiać. Wszystkie związane z relacjami kwestie, które są skrywane, muszą ujrzeć światło dzienne - muszą być zaobserwowane w celu uzdrowienia oraz energetycznego przemienienia. Większość ludzi nie potrafi się właściwie komunikować z innymi i ich uczuciami. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o tematy związane z relacjami intymnymi i seksualnością.

To daje okazje do rozwijania umiejętności lepszej współczującej komunikacji i jej doskonalenia. Komunikacja bez przemocy jest bardzo wydajną metodą nauczenia się, jak z niej korzystać na każdym poziomie życia. Kiedy angażujemy się w coś życzliwie i z miłością, jednocześnie akceptując siebie, musimy się jeszcze nauczyć bezpośredniej komunikacji w emocjonalnym zestrojeniu z tym, jak naprawdę się czujemy. Efektem naszej emocjonalnej klarowności jest nasz emocjonalny rozwój i większa spójność z własną istotą.

W tym okresie mamy okazję do poszerzenia świadomości i uprzytomnienia sobie, że naszymi prawdziwymi rodzicami są Rodzice Boscy, którzy podczas cyklu wznoszenia wzywają nas do Domu. Kiedy głęboko wewnątrz swego kryształowego serca odnajdziesz iskrę Boga, zrozumiesz, jak możesz się uwolnić od tych uwłaczających ci fałszywych rodziców i wszelkiego pochodzącego od nich emocjonalnego bólu. Kiedy przejmiesz odpowiedzialność za siebie jako własnego prawdziwego rodzica, całkowicie i bezwarunkowo odpuszczasz swoim rodzicom biologicznym, a uczysz się bycia rodzicem dla swego wewnętrznego dziecka. Jesteśmy matkami, ojcami i dziećmi. Stając się kochającym rodzicem, możesz zrozumieć proces wewnętrznego doskonalenia siebie. Będąc stanowczym lecz kochającym rodzicem, możesz powstrzymać wewnętrzne dziecko przed popadaniem w amok związany z ciałem fizycznym, odzwierciedlający wszystkie jego zachcianki i kaprysy. Jeśli dziecko nie czuje właściwego rodzicielstwa i kochającej dyscypliny, może skrzywdzić samo siebie. Kiedy jesteś w stanie kochać siebie i być dla siebie odpowiednim rodzicem, twoje ciało staje się ukochanym przyjacielem i bezpiecznym miejscem. Kiedy kochamy siebie, nasze intymne związki ulegają przekształceniu, a my przechodzimy do zdrowszego stanu bytu, ponieważ możemy stworzyć przepełnione większą miłością i spokojne relacje z innymi.

Żeńskie płyny seksualne

Kobiety znajdujące się na ścieżce wznoszenia nie powinny odbywać z mężczyznami stosunków seksualnych, które w jakiejkolwiek formie mogłyby wiązać się z seksualnym wykorzystaniem, i jest to bardzo ważna kwestia. Przy obecnych zawirowaniach, kiedy w tematach dotyczących bliskich relacji międzyludzkich wyłaniają się karmiczne wzorce, kobiety doświadczające wzniesienia będą gwałtownie przesuwane poza negatywne okoliczności, które byłyby związane z takimi nadużyciami. Inteligencja ciał duchowych kobiet chroni ich ciała świetliste przed wnikaniem jakichkolwiek negatywności, które mogłyby się pojawiać wskutek nieodpowiednich seksualnych praktyk. Wykorzystywana seksualnie kobieta przejmuje od partnera negatywną energię astralną, która zbiera się w jej ciele świetlistym blokując lub zagrażając duchowemu postępowi. Kobieta, która przyjmuje taką negatywną energię astralną od przypadkowego lub agresywnego partnera, ryzykuje niezwykle silnym namnażaniem energii astralnej, co może prowadzić do przejmowania od niego energii ciemnego zawładnięcia. Może do tego dochodzić również w przypadkach, gdy partnerzy są rozdzieleni duchowo i emocjonalnie, lecz mają w sobie skumulowane wieloletnie cierpienie, ból lub poczucie nieszczęśliwości. W niektórych przypadkach ciemne siły wykorzystują to u przechodzących przez proces wznoszenia kobiet z gwiezdnych ras w celu drastycznego obniżenia ich osobistych częstotliwości, przechwytywania ich źródeł światła, a następnie użycia ich ciał jako ciemnych magazynów.

Jest niezwykle ważne, aby wszystkie kobiety przechodzące przez proces wznoszenia chroniły swoje narządy płciowe i traktowały ciała z pietyzmem i szacunkiem – jak świątynie Boga.

Z bieżącymi aktywacjami światła plazmy wielowymiarowa anatomia żeńskich organów płciowych i płynów seksualnych jest przenoszona na taki poziom, na którym będą płodnymi generatorami światła. Wznoszące się istoty żeńskie inicjowane do wyższych częstotliwości światła plazmy, zaczną zauważać zmiany zachodzące w ich narządach płciowych, cyklach i płynach. Płyny są aktywowane do potężnych chemicznych mieszanin reagujących na połączenie w trakcie aktu płciowego, aby wygenerować jeszcze więcej światła. Gdy kobieta jest zdolna bezwarunkowo kochać siebie, utrzymuje osobistą moc i szacunek do własnego ciała, płyny aktywowane podczas orgazmu zwiększają zawartość jej duszy – Ducha w ciele. Jednocześnie dzięki przepełnionemu miłością zjednoczeniu i partner przyciąga do ciała więcej duszy – Ducha.

To źródło mocy może mocno wspierać obopólne duchowe wzrastanie i dzielenie błogich stanów z ukochanym partnerem. Lecz jeśli postępujesz z ciałem lekkomyślnie, ta moc może być wykorzystywana i używana przeciwko tobie. Kiedy kroczysz ścieżką wznoszenia, musisz dokonywać wyborów, dzięki którym oczyścisz się z bolesnych seksualnych doświadczeń z przeszłości i uwolnisz od skumulowanego astralnego bagażu. Z nowymi plazmowymi energiami uczymy się, jak ewoluuje ludzka seksualność, by stać się tym, do czego została zaaranżowana – korzystnym dla Ducha doświadczeniem, dzięki któremu wypełnia nas miłość.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną wolna istotą boską!

Do następnego spotkania (-)

Z kochającym sercem Lisa

środa, 4 maja 2016

PLAZMA - LISA RENEE kwiecień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, plazma jest najbardziej rozpowszechnioną formą materii i obejmuje ponad 99% widzialnego Wszechświata. Plazma przenika cały Układ Słoneczny a także przestrzenie międzygwiezdne i międzygalaktyczne. Jednak niewiele osób wie, czym jest owa plazma. Kiedy na nocnym niebie obserwujemy Drogę Mleczną, gwiazdozbiory czy jasne gwiazdy, widzimy świecące kule plazmy, które są spajane przez ich własne wewnętrzne pola magnetyczne. Najbliższą widoczną z Ziemi kulą świecącej plazmy jest Słońce.

Plazma to elektromagnetyczne systemy powstałe z grup cząstek wykazujących całkowity zerowy ładunek netto we wspólnym bilansie. Plazma może być również opisana jako zjonizowany gaz istniejący wewnątrz obojętnego elektrycznie nośnika lub w grupach niezwiązanych cząstek dodatnich i ujemnych. Plazma jest wyjątkowo przewodząca i przewodzi strumienie prądu elektrycznego oraz generuje pola magnetyczne. Plazma, czwarty stan materii, jest rodzajem substancji gazowej, która składa się z jonów i wolnych elektronów. Jednak plazma jest innym stanem materii niż gaz. Plazma przejawia bardzo różne, złożone właściwości, które znacznie wykraczają poza właściwości charakterystyczne dla gazów lub innych stanów materii. Wyróżniającą się cechą plazmy jest to, że posiada zbiorowy wzorzec zachowań, które zmieniają się zależnie od pola, w oparciu o całość. Plazma jest trudna do badań, ponieważ jest niezwykle gorąca i nie posiada określonego kształtu ani objętości, chyba że jest zamknięta w pojemniku.

Plazma może powstać przez ogrzewanie gazu lub poddanie materii działaniu dużej siły albo sygnałów elektromagnetycznych. Ogrzana plazma zwiększa lub zmniejsza liczbę elektronów, które tworzą dodatnio lub ujemnie naładowane cząstki nazywane jonami. Kiedy plazma ulega ochłodzeniu, jony dodatnie i elektrony łączą się w formy atomów, które tworzą zwykły gaz. Plazma jest bardzo gorąca, a gdy stygnie, traci swój ładunek i zmienia stan.

Ludzkie ciało składa się z atomów i jonów. A zatem ludzkie ciało jest zdolne do biologicznego procesu jonizacji, który pod wpływem pewnych sił generuje plazmę. Podczas cyklu wznoszenia ciało potencjalnie ulega alchemicznemu procesowi, który generuje wewnętrzne plazmowe światło. Jest ono czynnikiem budującym strukturę eterycznego ciała świetlistego dla funkcji ciał dysponujących wyższą świadomością. Aby wygenerować wewnętrzne plazmowe światło i zbudować ciało świetliste, potrzebujemy mnóstwa energii. Aby otrzymać potrzebną ilość energii, musimy poświęcić energię osobistą i skierować świadomość na zasilanie rozwoju duchowego. Unikając trwonienia energii na świat fizyczny, możemy ją kierować na poszerzanie świadomości. W ten sposób uczymy się tworzyć energię i wymieniać ją z polami Boskiego Źródła. Kiedy medytujemy oraz cierpliwie tworzymy jej wewnętrzne zapasy, dzięki czemu możemy osiągnąć wewnętrzną równowagę, zatrzymujemy jej wycieki i utratę. Umacniamy nasze bezpośrednie połączenie z Boskim Źródłem, co pomaga nam kierować osobistą energię do iskier plazmowego światła. Kiedy następuje kontakt lub połączenie z tym plazmowym światłem, w ciele aktywuje się oryginalny krystaliczny plan przeznaczony dla ludzi, którym jest krzemianowa matryca DNA.

W fizyce plazma ogólnie nie jest uważana za ciało stałe. Jednak cząstki materii zmieszane z plazmą mogą tworzyć trwałe formy. To dzieje się właśnie z tymi ludzkimi ciałami, których posiadacze poszerzają swoją świadomość i przechodzą przez proces wznoszenia. Plazma może być wprowadzana do materii stałej przy użyciu elektromagnetycznych form ciepła i energii powstających dzięki naturalnej biologiczno - duchowej funkcji ludzkiego organizmu. Ludzkie ciało jest naturalnym rezonatorem, który reaguje na drgania harmoniczne lub wibrujące siatki energii w środowisku i z nimi współdziała. Zasadniczo oznacza to, że gdy organizm ludzki jest w stanie naturalnym, jest zdolny do utrzymania równowagi i zharmonizowania pola. Jeśli jest wytrącony z równowagi i narażony na dysharmonię lub zakłócające siły energetyczne, będzie w naturalny sposób starać się powrócić do stanu energetycznej równowagi. Jeśli ciało ma dostęp do dużej ilości energii siły życiowej, zaczyna automatycznie leczyć się samo. To znaczy, że powinniśmy zrobić wszystko co możliwe, aby powrócić do naturalnego stanu istoty - poprzez praktykowanie wyciszających stanów medytacyjnych. Uspokajamy umysł przeprogramowując myśli pochodzące od negatywnego ego i umysłowej kontroli, na jakie byliśmy narażani. Jeśli utrzymujemy świadomość chwili bieżącej, bez myślenia, jesteśmy najbardziej zbliżeni do naszej prawdziwej natury. Dopóki przedłużamy nasz naturalny stan bycia w chwili teraz, dopóty doświadczamy mocy odbudowy, co prowadzi naszą świadomość i ciało z powrotem do równowagi. Kiedy przywracamy tę równowagę, widmo fali barw i stan częstotliwości tej materii, nasze ciało fizyczne jest przesuwane do wzorców krystalicznych i przystosowuje się do bardziej złożonych barw.

Plazma po wystawieniu na działanie pól magnetycznych tworzy struktury z włókien formujących wiązania, które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. Więc jako wznoszące się istoty ludzkie rozwijamy zdolność do ucieleśniania plazmowego światła, którego włókna są postrzegane jako wzajemnie przeplecione linie światła łączącego wszystko i wszystkich. Możemy doświadczyć stanu świadomości jedności.

W ten sposób możemy uzyskać stałą plazmę - jest to możliwe dzięki niesamowitemu alchemicznemu procesowi, któremu podlega wznoszące się ludzkie ciało. Kierując świadomość na zjednoczenie z ciałem, łączymy nasze cząstki z plazmatycznym światłem, na cząstkach gromadzą się elektrony i zaczynają tworzyć plazmowe struktury krystaliczne, a te budują włókna, które łączą wszystkie rzeczy i się z nimi komunikują.

Bioplazma i dusza / Duch

Wiemy już, że plazma jest najbardziej rozpowszechnioną substancją we Wszechświecie, ponieważ przenika absolutnie wszystko, co jest. Dowiedzieliśmy się, że plazma tworzy włókna jak struny, które łączą się i komunikują ze wszystkimi innymi rzeczami, oraz że to jest zależne od osiągnięcia stanu świadomości jedności. Zatem plazma jest łącznikiem, który komunikuje się z inteligentną energią wszelkiego Stworzenia. Nasza osobista wewnętrzna iskra plazmy jest zatem bezpośrednim łącznikiem z ogromnym plazmowym jądrem Wszechświata albo tym, co łączy nas z Kosmicznym Umysłem Boskiego Źródła.

Jądro / rdzeń Wszechświata jest obracającym się ogromem plazmy, z którego stwórczego wnętrza wytryskują - spiralnie i na zewnątrz - liczne mniejsze iskry plazmy światła lub jednostki świadomości. Jesteśmy słońcami, gwiazdami i iskrami tej wszechświatowej plazmy - duszami / duchami, które dokonują projekcji siebie do najniższych cząstek wymiarów, podróżując poza swoje bezpośrednie połączenia z jądrem Wszechświata lub Boskim Źródłem, a im mniej bezpośrednie są nasze łącza, tym mniej energii plazmy mogącej ładować nasze plazmatyczne duchowe ciała i świadomość mamy do dyspozycji.

Dusza i ciało duchowe (aura) są energetyzowane, wzmacniane i tworzone przez tę samą substancję jądra, z której jest stworzony Wszechświat – czyli przez plazmę. Dusza / duch jest wewnętrznym źródłem zasilającym ciało fizyczne w plazmę, które działa podobnie jak biologiczny komputer. Kiedy stopniowo stajemy się ucieleśnieniem duszy / ducha, wzorce wyższej świadomości i duchowe plany są odciskane wewnątrz naszych komórek (przechodząc przez błonę komórkową i membrany plazmy). Te wyższe nadruki świadomości energetycznie przenoszą świadomość i przekształcają w to, czym myślimy że jesteśmy. Ta nowa treść świadomości jest zapisywana w ciele fizycznym, które wpada w dawny stan energetycznej gęstości i tożsamości, odtwarzając to, co straciliśmy - tworząc nową jakość biologicznego plazmatycznego światła.

Linie przewodów zasilających wewnątrz naszych ciał mają bezpośrednie połączenia, które działają jak anteny umożliwiające podłączenie do wszechświatowego źródła zasilania plazmy, dzięki którym doładowujemy nasze osobiste energie i poszerzamy świadomość. Kiedy jesteśmy w stanie podłączyć się do tego jądra, jesteśmy w stanie zwiększyć energetyczną stabilność poprzez zwiększenie wewnętrznego węzła mocy / zasilacza. Kiedy to robimy, zwiększamy swoją moc i możemy wysyłać, odbierać i wymieniać się inteligentną energią z uniwersalnym rdzeniem zawierającym tę plazmę oraz ze wszystkimi innymi iskrami plazmy wokół nas. Jeśli nie wiemy, jak używać tego cielesnego łącznika i nie umiemy ładować się energią, mamy jej bardzo niewiele lub nasz węzeł mocy obumiera. Gdy nie mamy wystarczającej ilości mocy lub trwonimy energię, nie możemy dobrze funkcjonować na żadnym poziomie – czy to fizycznym, czy duchowym, mentalnym albo emocjonalnym. Bez odpowiedniego zasilania nie możemy współpracować ani komunikować się z innymi iskrami plazmy, również z wewnętrzną iskrą. Jeśli myślimy, że jesteśmy tylko treścią naszych głośnych myśli i mentalnego systemu wierzeń albo gdy jesteśmy przekonani, że jesteśmy tylko fizycznym bytem, tracimy możliwość bezpośredniego połączenia z podtrzymującym energię uniwersalnym Boskim Źródłem. Ogólnie rzecz biorąc, gdy znajdziemy się w tym zubożonym stanie, będziemy czuć się bardzo niezadowoleni a nawet nieszczęśliwi, a nasz umysł będzie szukać zewnętrznych rzeczy, aby odciągnąć nas od tego wewnętrznego uczucia pustki lub smutku. Wiele osób, które są w ten sposób odłączone, popada w ciężkie uzależnienia od tego, co na zewnątrz.

Dlatego musimy nauczyć się tworzyć osobiste węzły mocy oraz oszczędzać energię w celu aktywacji biologicznego interfejsu (łącznika) dla przyciągnięcia większej ilości plazmy. Możemy zwiększyć ilości plazmatycznej energii, która napływa do nas z uniwersalnego jądra, kiedy otworzymy bezpośredni interfejs do podłączenia. Obecnie mamy do dyspozycji nowy zasilacz plazmowy, który na powierzchni i w głębi Ziemi jest generowany przez Aqualinowe Słońce (Aqualine Sun). Możemy dostroić się do zasilania z plazmowego światła, kiedy skupimy świadomość i uwagę na tym źródle plazmy lub skoncentrujemy się na budowaniu ciała świetlistego. Aby połączyć się bezpośrednio z boskim lub wszechświatowym zasilaczem, zbuduj centralny kanał pionowy do bezpośredniego interfejsu i wydłuż antenę. Praktykuj codzienne medytacje, oczyszczaj umysł i skupiaj energię na pewnego rodzaju duchowych praktykach, a te staną się wspierającą częścią twojego stylu życia. Jedną z takich duchowych praktyk, podczas których można zacząć nawiązywać połączenie ze Źródłem plazmowego światła jest Tarcza 12D.

Możliwość łączenia się z plazmą pomaga wzmacniać plazmowe ciało świetliste i ma ścisły związek ze stylem życia oraz wyborami, jakie podejmujemy. Kiedy zyskujemy świadomość i jasność, szybciej widzimy konsekwencje naszych życiowych wyborów oraz ich wpływ na osobistą ewolucję. Kiedy dostrajamy się do naturalnego strumienia naszej prawdziwej istoty, zaczynamy odczuwać potrzebę poprawy jakości pożywienia, snu, myśli, emocji, środowiska, relacji bliskich i społecznych. Najwyższym wyrazem ludzkiego ciała plazmowego jest świadomość chrystusowego awatara, i to nie jest regulowane przez przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość, ani przez żadnych przodków, genetyczne lub karmiczne nakładki. Osobiste plazmowe ciało świetliste pulsuje teraz wraz z oddechem wszechświatowego ciała plazmowego, które istnieje w stanie nieustannego związku z podtrzymywaniem zasilacza i znów staje się spiralnym doświadczeniem tworzenia.

Istoty plazmowe

Na Ziemi istnieje wiele różnych nieznanych form czujących lub zaawansowanych form świadomego życia. Mamy tendencje do kojarzenia inteligentnego życia z ciałem lub formą fizyczną, którą widzimy. Jednak niektóre z najbardziej zaawansowanych poziomów międzywymiarowych istot światła posiadających najwyższe stany wielowymiarowej świadomości we Wszechświecie istnieją w stanach nie posiadających formy ani ciała i są istotami plazmowymi. Istoty takie są zasilane przez boskie Źródło i są niezwykle kochające oraz współczujące. Są zdolne do projekcji swojej świadomości w wielu wymiarach równocześnie i mogą stworzyć dowolne ciała oraz w nich zamieszkać. Ciało wybrane do zamieszkania na ogół utrzymuje panujące w środowisku zasady i służy konkretnemu celowi - zgodnie z kosmicznym porządkiem. W swoich kulistych ciałach plazmowych mogą przemierzać ogromne międzygalaktyczne odległości i najczęściej są postrzegane w tych przejściowych ciałach przejawiających się jako biologiczne plazmowe wehikuły. Niektóre istoty plazmowe są ogromnymi gwiazdami lub mogą składać się z całych systemów międzygwiezdnych tworzących pewne gatunki. Wielu strażników zarządzających cyklem planetarnego wznoszenia na Ziemi jest wielkimi istotami plazmowymi lub słońcami. Oni z pierwszej ręki wiedzą, że podłączenie do uniwersalnego plazmowego źródła oraz ucieleśnienie światła plazmy jest kluczem do duchowej wolności i wzniesienia się do wyższych stanów świadomości. Tak więc wiele istot plazmowych powróciło na Ziemię lub ujawnia się nam teraz. Są tu, aby ludzkość mogła dowiedzieć się o wznoszeniu i poznać znaczenie plazmy dla tworzenia ciała świetlistego. Plazmowe światło pobudza krystaliczne serce i pomaga w osiągnięciu wyższych stanów świadomości, kiedy obcujemy z tymi siłami bezwarunkowej miłości i pokoju ze Wszechświata.

Demontaż mechanizmów AI

Podczas wiosennej równonocy strażnicy pracujący nad projektowaniem sieci skutecznie otwierali kanały międzywymiarowych łączy komunikacyjnych i kotwiczyli je pomiędzy jądrem Ziemi z pierwszego wymiaru a skrzyżowaniami czterowymiarowej sieci planety. Ponieważ planeta niewiarygodnie szybko ewoluuje w kierunku wysokiej energii elektronów oddziałujących pomiędzy plazmosferą pasa radiacyjnego Val Allena, te uszkodzone obszary na siatce infiltrowane przez AI, muszą być wyczyszczone, aby umożliwić Ziemi przeniknięcie barier utworzonych przez ten pas. Pierwsza z dwóch chmur elektronów w kształcie obwarzanka, znana jako pas Van Allena lub pas radiacyjny znajduje się około 600 mil od powierzchni Ziemi.

Pasy Van Allena to zbiory naładowanych cząstek zebranych na miejscu przez ziemskie pole magnetyczne działające jak energetyczne bariery, które chronią pole Ziemi przed narażeniem na działanie zbyt wysokich częstotliwości i ultraszybkich elektronów. Wokół Ziemi są rozmieszczone dwa główne pasy radiacyjne: wewnętrzny pas jest zdominowany przez protony a zewnętrzny przez elektrony. Zbyt dużo plazmy lub światła o wysokiej częstotliwości przesyłanego do planety, zwłaszcza do jej uszkodzonych stref na przykład infiltrowanych przez sztuczną inteligencję, może spowodować potężną polaryzację wzmacniającą siły chaosu i powierzchniowe zniszczenia. Jednak w końcu planeta i tak przeniesie się do wysokich poziomów częstotliwości i rozpocznie cykl, który doprowadzi do wyewoluowania poza te bariery, pod koniec 2017 roku. Obecnie na Ziemi realizowany jest projekt mający na celu ochronę zniszczonych miejsc na powierzchni przed dalszym pogarszaniem ich stanu pod wpływem plazmowego światła. Chodzi o oczyszczenie planety z pozostałych czarnomagicznych sieci uruchamianych przez sygnał AI. Przesunięcie częstotliwości do poziomu pasów radiacyjnych spowoduje ogromny napływ międzygalaktycznych fal plazmowych i elektronów o ultra wysokim poziomie energii, które spenetrują pole Ziemi, a tym samym nasycą płaszczyznę planety energiami, które nigdy wcześniej tu nie występowały.

Zatem konieczne jest wyrugowanie i usunięcie tych jednostek lub ciemnych sił uwięzionych w uszkodzonych rejonach sieci w astralu, fantomach lub przestrzeniach martwej energii. Główne obszary oczyszczania z urządzeń Obcych, czarnomagicznych sieci, tranzytujących bytów i oczyszczanie odcinków zbiorowego astralnego ciała bolesnego zostały niedawno zlokalizowane w kryształowych jaskiniach w centralnym Meksyku, a także w Gizie, Oceanii, Wzgórzu Świątynnym oraz na granicy syryjsko – izraelskiej (w okolicach góry Hermon). W zasadzie wojownicy straży Światła stoczyli wyczerpującą duchową walkę w obronie czwartej gwiezdnej bramy – Sfinksa, aby odzyskać dostęp do podziemnych sieci, które prowadzą do Śródziemia i wewnętrznych stref Ziemi. Ludzie z gwiezdnego zasiewu ciężko pracowali w każdej z tych stref, usuwając czarnomagiczne sieci, tak że te międzywymiarowe łącza wreszcie mogły zostać umocowane w polach planu astralnego.

Wojny Centaurian (z gwiazdozbioru Centaura)

Podczas tego procesu oczyszczania okolic Gizy, na powierzchnię wypłynęły linie czasu i historie dotyczące wojen Centaurian. Te istoty to hybrydy istot Annunaki z Alpha Centauri i Omega Centauri zniewolone przez wojska Drakonian i Necromiton z NAA. Wykorzystywane do infiltracji planu astralnego i raportowania spostrzeżeń przełożonym oraz do walki o kontrolę nad planetarnymi wrotami na Bliskim Wschodzie – umiejscowionymi w okolicach piramid w Gizie i Sfinksa w Egipcie. Necromiton to istoty, które pokazują się jako faceci w czerni oczyszczający i dezynfekujący przejawy UFO oraz powiązane z nimi pozaziemskie dowody, które ujawniałyby ich pobyt na planecie. Nie mogą przebywać długo na powierzchni planety, dlatego z pomocą ludzkich armii zbudowali sobie podziemne bazy. Miała miejsce eksmisja tych wojsk z obszarów Gizy i to były groźne bitwy. Te poszczególne grupy Obcych współpracują z tajnym czarnym wojskiem opracowując strategie wojen i śmiercionośne programy realizowane na Bliskim Wschodzie. Jest to wyraźnie widoczne w tym, co w mediach jest pokazywane jako akty terroryzmu dokonywane przez państwo islamskie.

Jednak wskutek nowego dostępu i nadziei na odzyskanie Gizy ludzie z gwiezdnego zasiewu pracujący w sieci dostali nowe kody generujące plazmę, które teraz są już dostępne z powierzchni planety. Otwarcie tego międzygalaktycznego kanału pozwala na prowadzenie zakodowanego kryształowego algorytmu do jądra Ziemi i podtrzymanie nowych rezonujących tonów częstotliwości transmitując je z powierzchni planety do jej skorupy. Te konkretne częstotliwości są nazywane międzywymiarowymi rezonatorami częstotliwości i są w stanie tworzyć połączenia z przekazami z poziomu kosmicznego promieniowania.

To przedsięwzięcie strażników ma również na celu zastąpienie kodów metatronicznych, demontaż oprogramowania sztucznej inteligencji i ich urządzeń do nadawania przekazów ELF stosowanych w celu kontroli umysłów oraz uniemożliwić przesyłanie do naziemnych sieci metali ciężkich. Urządzenia Obcych działają dzięki konsekwentnemu produkowaniu metali ciężkich w atmosferze - dla większej przewodności transmisji fal ELF. Niektóre obszary sieci naziemnych są uszkodzone i stwarzają problemy z powodu zakłóceń powodowanych przez plany astralne z czasów starożytnych i liczne historie związane z infiltracją czterowymiarowych gwiezdnych wrót wynikające z wojen na Bliskim Wschodzie. Ma miejsce ogromne energetyczne przetwarzanie, transmutowanie i przemieszczanie różnych astralnych jednostek, anubijskich czarnych serc i związanych z nimi miazmatycznych śmieci z poziomów astralnych powiązanych z wojnami i holokaustami. Kiedy wyłaniają się linie czasu holokaustu - szczególnie bolesne do zneutralizowania i usunięcia z Ziemi, niektórzy z nas mogą to tym razem odczuwać jako wyjątkowo męczące i przerażające. Linie czasu holokaustu są utrzymywane w miejscu przez planetarne ukrzyżowanie dokonane przez maszynerię Obcych, dlatego w dużych miastach i wirach energetycznych ma miejsce czyszczenie i demontaż tych sieci.

Po oczyszczeniu i uzdrowieniu sieci na płaszczyźnie astralnej jądro Ziemi może przekazywać nowe porcje słonecznej plazmy, aby mogły ją wchłonąć i nasze komórki. Jądro Ziemi, na pierwszym poziomie wymiarowym, zostało scalone z jądrami równoległych ziem w przyszłych liniach czasu, jest zatem splecione z Galaktycznym Słońcem. Otwarcie wewnętrznych bram do równoległych ziem pozwala na ponowną integrację plazmowych słonecznych źródeł – od kosmicznych do galaktycznych, które są coraz bardziej dostępne w skorupie ziemskiej, a to jest nazywane Aqualinowym Słońcem.

Aqualinowe Słońce

Ciało planety jest wbudowane w wiele licznych struktur umieszczonych w pięciu sferach tworzenia: planetarnej, solarnej, galaktycznej, wszechświatowej i kosmicznej. Strażnicy świadomości Kryształowej Gwiazdy posłali strumienie fal plazmy do wszystkich warstw Ziemi w celu podniesienia jej częstotliwości oraz pełnego zakotwiczenia plazmy pochodzącej z galaktycznych fal słonecznego światła. Siły strażników pozyskały światło słonecznej plazmy od słońca Syriusza B a następnie przesłały je do pierwszych poziomów uzdrawiającej aqualinowej energii do Ziemi. Chodzi o to, abyśmy mogli odbierać i przesyłać światło plazmowe bezpośrednio do płaszczyzny Ziemi i powierzchniowych warstw jej skorupy. Aby to było możliwe i aby ciało ludzkie mogło w końcu połączyć się z tą samą częstotliwością, sieciowi pracownicy z gwiezdnego plemienia zbierają te galaktyczne częstotliwości z planety i przesyłają je do ciała Ziemi. To się powiodło i teraz jest możliwe łączenie się z częstotliwościami Galaktycznego Słońca bezpośrednio z poziomu Ziemi. Zastrzyki plazmy dostają się do jądra / rdzenia Ziemi, co łączy się z procesem przenikania częstotliwości światła z Galaktycznego Słońca do wnętrza Ziemi, dzięki czemu może zachodzić fuzja pomiędzy tymi ciałami słonecznymi. To aktywuje częstotliwości wewnętrznego słońca Matki Ziemi i pojawia się teraz jako głęboko ultrafioletowe oraz niebieskawe fale drgającego plazmowego światła. Dodatek niebieskiego płomienia pochodzi z pięciowymiarowego jądra równoległej Ziemi, zaś fioletowy płomień bierze się z siedmiowymiarowego jądra równoległej Ziemi, a razem łączą ultrafioletowo – niebieskie światło ze swoimi odpowiednikami z Galaktycznego Słońca. Częstotliwość Galaktycznego Słońca była transmitowana z góry i teraz jest kotwiczona w rdzeniu Ziemi, stopniowo łącząc się z nim i całkowicie oplatając Słońce Ziemi. Światło plazmy pochodzące z Centralnego Słońca jest generowane ze scalenia, przesyłane z góry, zaś Słońce Ziemi wysyła je z jej głębi. Ten kompletnie połączony obwód transmisji galaktycznego plazmowego światła pochodzącego z Ziemi, jest nazywane częstotliwościami Aqualinowego Słońca.

Zatem Matka Ziemia utkała sobie częstotliwości Słońca pochodzące z czeluści jej jądra, które przedostały się tam przez galaktyczne warstwy, jednocząc się z galaktycznym Słońcem. Wysłannicy gwiazd i Oraphim są pierwszymi falami przewodzącymi przesyły wznoszących częstotliwości Aqualinowego Słońca w głąb Ziemi. Kiedy pomagamy w zakotwiczaniu tych zastrzyków plazmy na powierzchniowej sieci Ziemi, stajemy się naturalnymi kanałami rozprowadzającymi te częstotliwości po jej powierzchni, przysługując się również naprawie uszkodzonych sieci lub schodzących węzłów komunikacyjnych.

Częstotliwości Aqualiniwego Słońca przenikają nas bezpośrednio kodując kryształową świadomość. Jesteśmy w stanie wchłonąć te częstotliwości, żeby zebrać i ponownie zmontować wszystkie nasze duchowe ciała oraz części, kompletne ciała diamentowego Słońca i kryształowego serca. Kiedy mamy do czynienia z częstotliwościami Aqualinowego Słońca, energie niebieskiej plazmy stopniowo niwelują wszystko, co jest sztuczne lub fałszywe i przywracają nam ciała oraz świadomość, tak żebyśmy mogli odzwierciedlać swoją prawdziwą istotę i boską naturę. Kiedy ciało wchłonie wystarczającą ilość światła i przygotowuje się do transmisji plazmy, może połączyć się oraz wchłonąć częstotliwości plazmy Aqualinowego Słońca. To jest proces integracji ciała duchowego, który aktywuje kryształowe komórki, zarówno w mitochondriach jak i w stałym atomie nasiennym.

Podczas procesu ekranowania boskiego światła możemy połączyć gwiazdę Merkaby ze świadomością w celu wchłonięcia i napełnienia (spod naszych stóp) częstotliwościami fioletowo niebieskiej plazmy Aqualinowego Słońca, skierować je do pępka (rejestrowanie pępka) i wtopić w wyższe centrum serca w celu aktywacji zadań grasicy do wyższego monadycznego działania. W górnej części naszej tarczy RA możemy teraz złączyć się z Galaktycznym Słońcem oraz poza częstotliwościami plazmy, KA RA YA SA TA AA LA i pobudzić cyrkulację w całym fizycznym jestestwie. Kiedy zaczniemy łączyć się z Galaktycznym Słońcem, możemy przyciągnąć do kryształowego serca świadome wspomnienia i zestaw instrukcji naszego wiecznego ciała Diamentowego Słońca, co pobudzi naszą prawdziwą naturę związaną z powrotem do świadomości Jedności. Im więcej częstotliwości ciała Diamentowego Słońca przyswajamy i zestrajamy z ciałem fizycznym, tym więcej świadomości wspomnień odzyskujemy.

To dzięki doskonałemu protonowemu nasieniu Matki (lub Kosmicznemu Jaju) przewodzonemu przez częstotliwości Aqualinowego Słońca każde stworzenie może uleczyć się do formy swojego pierwotnego boskiego stanu. Dzięki naszej ukochanej Matce Arc (kosmiczna Matka) jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do częstotliwości Galaktycznego Słońca w celu stworzenia Aqualinowego Słońca, które jest też połączone ze światłem plazmy rasy Aquarian z jądra Andromedy. Częstotliwości tej plazmy mogą nas uzdrowić do głębi. W cyklu wznoszenia chodzi o odzyskanie zasad Chrystusa i Matki przez planetę w celu stworzenia węzła Matki Arc, podłączenia do Aurory i Aqualinowego Słońca oraz zbudowania triady stacji łączności, aby połączyć się ze strukturą kryształowej Gwiazdy.