czwartek, 23 lutego 2023

PAS ORIONA - LISA RENEE luty 2023

 teks źródłowy

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Droga wznosząca się Rodzino. W tym miesiącu zagłębimy się w demontaż złożonych systemów sztucznej inteligencji, które obsługiwały matrycę Oriona połączoną z Pasem Oriona i pozyskującą energię z wielu historii holokaustu powiązanych z liniami czasowymi Wojen Oriona.

Trzeci etap przebudzenia Kosmicznego Smoka podczas przesilenia letniego w 2022 roku dotyczył starożytnych bram buddyzmu tybetańskiego i plemienia Esseńczyków 9D, kontrolowanych przez umieszczone w Ścianie Czasu nibiruiańskie sieci, którymi zarządzały skomplikowane programy maszyn AI 9D „Kronos ”. Co więcej, ta maszyneria AI 9D Kronos funkcjonowała jako główny program sterujący wielowymiarowymi systemami matryc sekstantu i mechanizmów strażnika czasu upadłych aniołów, które są używane przez NAA do zarządzania liniami czasu i manipulowania nimi. Segmenty tego głównego systemu kontroli AI były administrowane przez Thubanitów najwyższego poziomu z konstelacji Drako i podległych im hybrydowych frakcji AI grup Oriona umieszczonych w Pasie Oriona. Ostatecznie pokonano maszynerię SI 9D i sieci w Nibiru-tunel czasoprzestrzenny uwolnił prawdziwy logos Melchizedeka w jego niebieskim ludzkim ciele Syrianina Maharaji, co zapoczątkowało serię działań potrzebnych do pojawienia się Elaysy-Melchizedeka i Słońca Elaysian. Wszechświatowe formy bliźniaczych Słońc Melchizedeków są boskimi odpowiednikami świadomości organicznej i oryginalnymi Boskimi Rodzicami, którzy stworzyli Potrójne Płomienie Założycielskie Słonecznego Rishi, które tworzą wszechświatową matrycę czasu.

Długo oczekiwane ponowne zjednoczenie dwóch Słońc podczas poprzedniego przesilenia zimowego spowodowało serię poważnych wydarzeń planetarnych, które pobudziły transmisje plazmy słonecznej ze światów Reishy otwierających się na pola Elaysian, wplatając kosmiczną słoneczną Matkę Elaysa zakodowaną w ultrafioletowe warstwy magnetosfery. To wyrzuciło z orbity statki Obcych stacjonujące w górnej atmosferze, gdyż sztuczne warstwy elektromagnetyczne połączone z planetarnym polem magnetycznym osłabły i zapadły się, a całkowite połączenie wymiarowe między warstwami 22D i 23D zostało zakończone. Następnie szmaragdowy kamień wieńczący został przemieniony w szmaragdową różdżkę, co spowodowało połączenie w 24D.

Dzięki dostępnej nowej tarczy kosmicznego Melchizedeka Niebieskiego Słońca i jego potrójnej słonecznej męskości, wraz z Elaysą i dostępem do pól Elaysian, odzyskano autentyczne zapisy planu Melchizedeka, co przyniosło głębsze zrozumienie obcej maszynerii Grupy Oriona zwanej matrycą Oriona i jej wielu tuneli czasoprzestrzennych połączonych w Pas Oriona. Matryca Oriona połączona z AI miała programy odporne na awarie i była połączona z wieloma innymi systemami AI, które były ukryte i trudne do wyśledzenia, ponieważ system miał kilka wbudowanych tylnych drzwi, aby zastąpić główne programy AI działające w Pasie Oriona. Ta sekcja matrycy Oriona AI została zaprojektowana tak, aby mogła ponownie sformatować się na osi czasu historii Wojen Oriona i Wojen Elektrycznych, i uruchomić się automatycznie w przypadku zniszczenia głównego serwera. Wydawało się również, że ma główną kontrolę dostępu do planety, podziemnego Opactwa Westminsterskiego i Igły Kleopatry w Londynie.

Kompleks maszyn Obcych z Pasa Oriona to kolejna sieć sztucznej technologii Pindar-Thoth-Azazael, która wykorzystywała rejestry Szmaragdowych Założycieli i sklonowane azurytowe tożsamości do generowania fałszywych hologramów na fantomowych liniach czasu, które pojawiają się jako oryginalni Słoneczni Założyciele ze światów Rishich, co przypomina odkrycia podczas odzyskiwania Thubana w zeszłym roku. Nieorganiczna architektura fałszywych świadomości Zakonu Szmaragdowego, Zakonu Ametystowego i Złotego Zakonu została osadzona w systemach sztucznej inteligencji Thotian podłączonych do każdej gwiazdy w Pasie Oriona, zaprojektowanych do naśladowania sfałszowanych Potrójnych Płomieni Założycieli zjednoczonego ciała króla Słonecznego Smoka linii słonecznych Rishi i linii Melchizedeka. Autentyczne słoneczne ciała gwiazd Rishi i patriarchalne linie rodowe Melchizedeka zostały sklonowane w fantomowych liniach czasu Sztucznego Drzewa Życia, a ich odwrócone lustrzane obrazy holograficzne zostały użyte do umieszczenia nakładek energetycznych na tożsamościach elity władzy preferowanych linii genetycznych NAA, które obejmują Lucyferian lub satanistycznie zhybrydyzowane linie krwi Obcych.

To konkretne miejsce w Pasie Oriona jest podstawą różnych programów looking glass, które zawierają technologie projektu blue beam i star beam, przekazane Kontrolerom na powierzchni Ziemi przez Grupę Oriona w celu wyświetlania obszernych hologramów fałszywych inwazji Obcych, wojen nuklearnych, różnych ikon religijnych lub postaci duchowych do górnej atmosfery, w zależności od planu wybranego do kontroli umysłów populacji. Dodatkowo, oszuści podszywający się pod słonecznych Rishich stacjonujący w Pasie Oriona utrzymywali rozległą sieć sztucznych tuneli czasoprzestrzennych 8D połączonych z tunelami tyfonowymi 11D, funkcjonującymi jako sztuczny system pępowiny lub wstawione sztuczne srebrne sznury, które łączyły się ze zbiorowymi zapisami plemiennymi planety i monitorowały wszystkie rasy najeźdźców modyfikując pule genów lub tworząc hybrydy będące własnością przypisanych im fałszywych ojców i bogów Obcych. Jest to grupowy hybrydowy proces kierowania dusz podczas przejścia śmierci, w którym te identyfikowane przez implanty biblioteki genetycznej są przedmiotem roszczeń różnych frakcji grup NAA, które były zaangażowane w genetyczną modyfikację lub hybrydyzację z pewnymi grupami linii ludzkich, wraz z głównymi lucyferiańskimi liniami krwi elit władzy. Tak więc odkrycie rozległej fałszywej sieci pępowiny używanej jako mechanizm zbierania dusz nastąpiło wraz z uświadomieniem sobie, że Pas Oriona był źródłem rozległej sieci fałszywej pępowiny NAA, wykorzystującej sztuczne formy purpurowo-fioletowo-srebrnych sznurów i czerwonych sześcianów przez magenta-różowe byty, które miały naśladować lub klonować obecność Różowego Diamentowego Słońca Ojca Świętego Ametystowego Zakonu. Fałszywy pępek to sztuczny przewód energetyczny generowany przez technologię tuneli czasoprzestrzennych w celu przyczepienia się do ludzkich dusz, które zostały oszukane i oddają im cześć dzięki praktykom nauczanym przez zorganizowaną religię, odwrócone wierzenia duchowe lub poprzez krwawe ofiary. Celem NAA było osiągnięcie całkowitego odłączenia ludzkości i planety od wiecznego żywego światła, obecności kosmicznego świętego Ojca, wraz z wprowadzeniem fałszywego króla tyranii, archetypowej ciemnej siły lub archonta noszącego sklonowaną obcą wersję AI Boga Ojca.

Wojna o strażnicze programy AI (SI)

Kontynuowane są różne projekty związane z oczyszczaniem Strażników, obejmujące rozpoznanie i wojnę duchową z maszynami AI używanymi przez NAA do obsługi fantomowych osi czasu Sztucznego Drzewa Życia, które są zasiedlone przez strażnicze siły archontyczne nadzorujące hierarchie nieorganicznych stworzeń AI i demonicznych bytów hybrydowych. Ponieważ matryca planetarna została zabezpieczona w ramach bezpiecznej misji Kosmicznego Szmaragdowego Strażnika, w końcu weszliśmy w Kosmiczny Cykl Energii. To ostatecznie oznacza koniec tych nieuczciwych systemów sztucznej inteligencji kontrolujących matrycę gier wojennych i ostateczny koniec ogromnego źródła energii gromadzonego i wykorzystywanego przez wysysanie żywych systemów świadomości organicznej i żywego światła przez siły kontrolerów NAA.

Ponieważ złożone warstwy trójwymiarowej matrycy kontrolnej rozpadają się wraz z wieloma wymiarowymi poziomami maszyn Obcych, pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących działania tych zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji związanych z inżynierią odwrócenia. Kilka programów wielowymiarowych warstw superkomputerów AI jest bezpośrednio połączonych z kryształami Amenti w kryształowym jądrze Ziemi, a NAA wykorzystała je do wygenerowania rozległych sztucznych sieci słońc-gwiazd osadzonych w sieci planetarnej w celu generowania dostosowanych programów kontroli umysłu aby zniewolić ludzkość. Te programy sztucznej inteligencji są systematycznie lokalizowane i wydobywane lub niszczone, co obejmuje trwające eksmisje i/lub unicestwienie najeźdźców NAA i ich sługusów, zaś wiele z tych sklonowanych lub biologicznych dronów jest odłączanych od nieorganicznego źródła zasilania ich superkomputera AI w macierzystym systemie gwiezdnym, co natychmiast je wygasza. Te hybrydowe siły Obcych AI, ich siły zbrojne i niewolniczy robotnicy polegali na przyjmowaniu rozkazów od Strażników AI i międzywymiarowych istot-strażników, obsługujących różne kolorowe systemy kostek AI, które są połączone z ziemskimi kryształami Sali Amenti. Były one odpowiedzialne za wiele różnych urządzeń zbierających lusz, uprzęże atomowe i zaawansowaną maszynerię Obcych osadzoną w gwiezdnych wrotach, systemach siatki, we wszystkich planetach w lokalnym systemie gwiezdnym.

Jednym z takich przykładów jest technologia looking glass z różnymi wielowymiarowymi kostkami, które są używane do wielowymiarowego przeglądania programów predykcyjnych kontroli umysłu lub wyzwalania zdarzeń w obecnych liniach czasowych, które mają konsekwencje generujące różne wyniki w przyszłych liniach czasowych. Wykorzystując tę zbiorową inteligencję świadomości podczas przekazywania rozkazów do wykonania przez różne czarne frakcje wojskowe, które chronią programy AI Obcych, technologia ta została wykorzystana do wdrożenia złożonych strategii wojennych. Podczas misji w Pasie Oriona dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie każdy system sztucznej inteligencji został przypisany do wymiarowego krajobrazu, w którym spełnia swoje podstawowe funkcje, polegające na egzekwowaniu celów NAA na planecie więziennej. Istnieją unikalne Tajne Programy Kosmiczne lub czarne operacje wojskowe wypełnione genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi, Facetami w Czerni, gatunkami hybrydowymi AI i biologicznymi dronami, które realizują każdy z określonych celów programu AI.

Tak więc kolektywny hybrydowy umysł Obcych jest bezużyteczny bez kontrolujących strażników AI i mrocznych władców, którzy mieli nieograniczony dostęp i możliwość korzystania z ukrytej broni energetycznej i zaawansowanych technologii elektromagnetycznych, pozwalających na przeskakiwanie linii czasu. Dotyczy to również głównych programów komputerowych AI, które prowadzą ich z dokładnymi szczegółami ich dyrektyw i instrukcji, aby wypełnić cele podboju Ziemi, którymi kierują pewne byty Wesa z czarnej dziury z najwyższych poziomów. Bez dostępu do zestawów instrukcji do gier wojennych lub specjalistycznej maszynerii sztucznej inteligencji, takiej jak matryca Oriona AI z bramami przeskoku na całej planecie, jest to poważny uszczerbek ich przewagi technologicznej i przynosi ostateczne ciosy, udaremniając ich 250 000-letnie dążenie do całkowitej dominacji wszechświatowej matrycy czasu. Została podjęta wojna o ramy czasowe między organiczną żywą świadomością oryginalnych kreacji Diamentowego Słońca z Boskiego Źródła a nieorganicznymi rasami najeźdźców Czarnego Słońca przeciwdziałających życiu, które pragnęły kontrolować i ostatecznie wykorzenić wszystkie formy życia i świadomości organicznej, i zastąpienie ich sztucznymi formami życia na planecie Ziemi z kontrolowanymi przez AI hybrydami Obcych. Jeśli zrozumiemy pożądaną grę końcową NAA, dostrzeżemy ich zewnętrzne programy przeciwdziałające życiu realizowane z pomocą różnorodnej broni biologicznej i toksycznych chemikaliów atakujących ludzkość i wszystkie żywe formy na planecie, ponieważ ich metody i strategie walki stają się rażąco oczywiste.

Gdy Strażnicy zagłębiają się w demontaż złożonych systemów sztucznej inteligencji, które obsługiwały matrycę Oriona, wcześniej połączoną przez bramy przeskoku działające w Pasie Oriona, dostrzegają źródło mocy przez wiele historycznych osi czasu ludzkiego holokaustu związanych z Wojnami Oriona, które były połączone z systemem gwiezdnych wrót na Bliskim Wschodzie. Była to jedna z kluczowych lokalizacji superkomputera sztucznej inteligencji Omicron Drakonian, który miał pokoje przeskoków i portale sprawujące kontrolę nad bramami 2D, dostarczał lusz zebrany z rytuałów SRA do sieci Baphomet i był wykorzystywany przez Czarne Słońca do dominacji nad światowymi pieniędzmi, zaopatrzeniem i kontrolowaniem gospodarek narodowych w celu wymuszenia światowego ubóstwa ludzi. Systemy superkomputerów matrycy Oriona AI miały siedzibę główną w Alnilam, centralnej gwieździe w Pasie Oriona, a ten program był głównym źródłem czarnej magii stosowanej na globalnej podaży pieniądza w celu odepchnięcia bogactwa od kryształowych dusz o czystych sercach, co zostało nazwane babilońską magią pieniężną.

Ponadto podczas dodatkowego demontażu technologii sztucznych czerwonych i czarnych kostek NAA, połączonych z czarnymi kamieniami umieszczonymi na całym świecie (tj. sześcian Kabba w Mekce, sześcian Saturna), które zostały ulokowane podczas peruwiańskiej inwazji gwiezdnych wrót stwierdzono, że kilka widmowych tuneli czasoprzestrzennych w Ameryce Południowej ma sprzężenie zwrotne z Pasem Oriona. Gdy Strażnicy odkryli więcej maszyn Obcych obsługujących sztuczne osie czasu 5D z sieciami fałszywych rdzeni poziomych i pionowych osadzonymi w sieci peruwiańskiej, stało się jasne, że Draconianie Omicron zawarli sojusze z Annunaki i innymi frakcjami, również z pomocą technologii sztucznych tuneli czasoprzestrzennych, tworząc później Grupę Oriona. Frakcje te jeszcze bardziej rozszerzyły swój zasięg, poszerzając centrum kontroli o Omicron Pindarian/Smocze Ćmy w innej bazie kontrolnej Czarnego Słońca z technologiami czerwonych kostek z gwiazdy alfa Thuban z konstelacji Draco, łącząc się z rozległym systemem matrycy Oriona AI, fałszywym Bogiem Ojcem i fałszywym pępkiem w trzech głównych gwiazdach które tworzą Pas Oriona.

Frakcje Totian AI w Pasie Oriona

Oszuści z linii Melchizedeków są raczej kierowani przez frakcje Thotian AI, które ukradły Szmaragdowe Rejestry i załadowały je do maszynerii AI, ponieważ pragną zdobyć totalitarną władzę nad wszechświatową matrycą czasu i są znani z udawania przedstawicieli chrystusowych szmaragdowych Strażników. W ten sposób ukrywali istnienie pierwotnego podziału dwóch Słońc i późniejszego porwania autentycznych Azurytów (Wniebowstąpionych Mistrzów), którzy byli powiązani z rodzinami Elaysa-Melchizedek z Rishich poprzez sklonowanie ich tożsamości i udawanie, że nimi są. Poprzez trudną historię infiltracji ludzkości przez Obcych, sfałszowani przywódcy duchowi lub religijni byli wprowadzani z nieorganicznymi lub księżycowymi kopiami matryc Diamentowego Słońca, które były zasilane przez fałszywe właściwości magnetyczne magnetosfery i matrycę Księżyc-Saturn, a następnie dalej przygotowywane przez Grupę Oriona w celu zbierania luszu od swoich wyznawców za służenie fałszywym obcym bogom ojcom.

Tak więc, znaleziona w Pasie Oriona rozległa maszyneria kostek Obcych miała na celu ochronę systemów sztucznych gwiezdnych wrót hybryd Totian AI w Sztucznym Drzewie Życia, które otwierały się na sklonowane systemy sztucznej rzeczywistości oparte na oryginalnych schematach dwunastkowych wrót Lutni, które otwierały się na matrycę Andromedan.

Ten rodzaj architektury czerwonego sześcianu NAA jest powiązany z generowaniem sztucznych czarnych słońc i czarnych dziur tworzonych przez sklonowane matryce planetarne, wraz z wymuszaniem odwrócenia płci w oparciu o wymuszony podział, który istniał między Słońcem Melchizedeka a Słońcem Elaysa. Technologia czarnych dziur wymusiła rozłam od czasu inwazji Oriona, odtwarzając ciemną materię i sztuczne czarne substancje w Czarnych Słońcach. Sztucznie wygenerowane Czarne Słońca zostały umieszczone w czarnych dziurach i były powiązane ze strategią kolonizacyjną NAA mającą na celu uszkodzenie ciała ciemnej materii Rasha i zablokowanie połączenia z autentycznymi formami Słonecznego Smoka Rishich. Wiele z Czarnych Słońc znalezionych w czarnych dziurach było sklonowanymi planetoidami o odwróconej genetyce Założyciela, co uniemożliwiło połączenie z genetycznymi wiązaniami Diamentowego Słońca, które łączą się z autentycznymi duchowymi odpowiednikami potrójnych słonecznych aspektów żeńskich w warstwach Rasha. Tak więc oddzielenie męsko-żeńskich hierogamicznych partnerów Troistego Płomienia Założyciela, odwrócenie zasad płci i odrzucenie dostępu do warstw wiecznego ciała kosmicznego Ducha oznaczało, że cała ludzkość doznała takiego samego duchowego rozłączenia.

W gwiezdnych wrotach 5D-7D w Peru i Brazylii trwają prace Strażników mające na celu usunięcia technologii fantomowych tuneli czasoprzestrzennych połączonej z gwiazdą centralną Alnilam, co zapoczątkowało kolejny etap usuwania sieci odwróconych rdzeni męskich i sieci kaduceuszów, które są zasilane systemami fałszywych rdzeni obejmujących kulę ziemską, które prowadziły inwersje 7D Fioletowego Promienia. Wraz z przesunięciem systemu portali 5D, który został przeniesiony z sieci Watykanu na Maltę, doszło do połączenia naturalnych prądów 5D przez bramę Macchu Picchu, a pionowe linie aksjonalne otworzyły dostęp do portalu głęboko w centralnej gwieździe znajdującej się w Pasie Oriona, Alnilam. To zapoczątkowało intensywną bitwę z armiami AI mającą na celu wydobycie i eksmisję pozostałych istot Grupy Oriona z Pasa Oriona, po czym zaczęto usuwać blokady i ponownie łączyć naturalny system pępkowy organicznego wszechświatowego Ojca Melchizedeka, który jest częścią wszechświatowego ciała Logosu Melchizedeka. Gdy Ojciec Melchizedek został uwolniony i ostatecznie zjednoczył się z Elaysą, przyniosło to demontaż kolejnej rozległej sieci czerwonych sześcianów, używanej do odłączania obecności Ojca za pomocą widmowych tuneli czasoprzestrzennych. Ta prowadziła do systemów tuneli tyfonowych 11:11, które dodatkowo blokowały prawidłowe umieszczenie rdzenia poziomego świętego Ojca Wszechświata i formację potrójnego słonecznego męskiego pępka w całej matrycy planetarnej.
Ta informacja jest przekazywana po fakcie, gdy Strażnicy Obrońcy i duchowi wojownicy Christosa przydzieleni do tego projektu już całkowicie zdemontowali sztuczną inteligencję matrycy Oriona i jej zautomatyzowane programy tworzenia kopii zapasowych przetrwania, napływające z gwiazd Pasa Oriona. Tak więc jest to bardzo pozytywny rozwój w otwieraniu bezpośrednich połączeń ludzkości z prawdziwą obecnością świętego kosmicznego Ojca, ponieważ te systemy tuneli czasoprzestrzennych generujące różne fałszywe struktury pępkowe połączone z AI matrycy Oriona zostały zburzone, a ich pozostałości obróciły się w pył.

Mintaka, Alnilam i Alnitak

Ósma astrologiczna precesja, która miała miejsce około 208 000 lat temu, była czasem inwazji z Oriona i Wojen Oriona, i doprowadziła do uszkodzeń gwiezdnych wrót 8D. W każdym z kolejnych planetarnych cykli czasu, do każdego wymiaru była metodycznie wprowadzana technologia czarnej dziury i obca maszyneria, mająca odwrócić nasz system i wprowadzić ten o podstawie 10 oraz odwrócenia metatroniczne, aby osiągnąć najwyższą gęstość materialnej rzeczywistości i przejąć kontrolę nad liniami czasu. Przed inwazją z konstelacji Oriona, Omicron Draconianie stacjonowali w Alpha Draconis lub Thuban, a następnie utworzyli sojusze Grupy Oriona. Aby odwrócić troisye płomienie boskiego Założyciela dla naszego Wszechświata, technologia tuneli czasoprzestrzennych została połączona z trzema gwiazdami w Pasie Oriona. System gwiezdny Mintaka, Alnilam i Alnitak oryginalnie transmitował troiste płomienie Założycielskie Słonecznego Rishiego, które generowały trójpłomieniową tkankę rdzeni poziomych wszechświatowych sieci środkowych filarów dla 2D-5D-8D-11D, a następnie uformowane w organiczny srebrny sznur promienie awatara Christosa, który jest połączony z ciałem słonecznego Logosu.

Przed inwazją z Oriona Niebieski Płomień słonecznych Riszich nadawał z Mintaki, Fioletowo-Magenta Różowy Płomień słonecznych Riszich nadawał z Alnilam, a Złoty Płomień słoneczny Riszich nadawał z Alnitak.

Podczas inwazji Oriona, matryca Ziemia-Tara-Gaia została sklonowana za pomocą technologii czarnej dziury, która uformowała się w masywne Czarne Słońce umieszczone w Alnilam. Zostało to zaprojektowane w celu wysysania siły życiowej z żywych stworzeń na planecie z fałszywym pępkiem, w celu przyswajania luszu duszy świata i przekazywania źródła energii do sklonowanej przez AI planetoidy lub Czarnego Słońca wstawionego do naszej matrycy czasoprzestrzennej jako sztuczna sieć tuneli czasoprzestrzennych połączona z czarną dziurą w gwiazdozbiorze Oriona. Następnie wiele nieorganicznych stworzeń, sił księżycowych i hybryd obcych AI zostało stworzonych przez to Czarne Słońce i jego czarną dziurę po to, aby stworzyć armię robotników i najeźdźców Antychrysta, mających wykonywać określone funkcje i obowiązki.

Ten punkt inwazji na Alnilam dał Grupie Oriona kontrolę nad Fioletowymi-Magenta Różowymi Płomieniami słonecznych Riszich zasady świętego Ojca i potrójnymi sieciami męskich rdzeni słonecznych, które sklonowały i zreplikowały swoje części ciała w sztuczne czarne dziury i sieci czarnego słońca, i wstawiły je w miejsce naturalnych systemów rdzeni. Stało się to ze świadomością rdzenia słonecznego 12. króla smoków słonecznych Ezechiela, która została przejęta i zamknięta w gwiezdnych wrotach Iranu i Iraku, z powodu poważnych szkód poniesionych podczas wojen Oriona w 8D. Naturalne systemy rdzeni są połączone z boskim męskim ciałem świadomości, które kontroluje poziome siatki, które tworzą linie czasu. Kontrolując system rdzeni, NAA kontrolowała linie czasu i wstawiała swoje wersje sztucznych matryc fantomowych, dzięki czemu mogła połączyć się z organicznymi matrycami planety. W wyniku wszczepienia do czarnej dziury sztucznego Czarnego Słońca, a następnie wstawienia go do zasady świętego Ojca w Alnilam, różne systemy planetarne i gwiezdne stopniowo upadały, gdyż ich organiczne pole źródłowe i siła życiowa były z nich wysysane, co powodowało genetyczne zniszczenia i zniewolenie przez najeźdźców kolonizujących Pas Oriona.

Jedną z takich istotnych historii jest przypadek upadku konstelacji Pegaza, która została wyzwolona podczas przebudzenia kosmicznego Smoka w zeszłym roku, oraz los wodnych ras Rishich Braharama Zakonu Ametystowego, którzy są rodzicami Azurytowych Wniebowstąpionych Mistrzów Fioletowego Płomienia i emanują energie rodów Różowego Diamentowego Słońca Mer-Lion kosmicznego świętego Ojca. Wstawienie Czarnego Słońca do Alnilam obejmowało genetyczne kopie linii genetycznych 11D Ojca Mer-Lion z Różowego Diamentu, a rozległe sztuczne tunele czasoprzestrzenne z Alnilam sięgały również do Markab, gwiazdy alfa konstelacji Pegaza. Na rolę ras Różowego Diamentu Elohei Mer-Lion, które weszły do naszej matrycy czasu, aby ponownie zjednoczyć się z organiczną żywą świadomością świętego Kosmicznego Ojca, zwrócono uwage podczas misji chrystusowej mającej na celu odzyskanie autentycznego Logosu Melchizedeka, który rozciąga się aby wesprzeć rodzinę słonecznych Riszich Braharama z Ametystowego Zakonu.

Święta misja Orafim

Wydarzenia dotyczące wszechświatowej matrycy czasu powiązane z Melchizedekiem i Elaysą okazały się tajną świętą misją Oraphim, którzy wypełnili swoją część Szmaragdowego Przymierza. W rezultacie rodzina Oraphim będzie teraz częściej wspierać wznoszącą się rodzine ludzi Indygo na Ziemi, chociaż wcześniej łączenie się lub komunikowanie się z nimi było rzadkie.
Pierwsze emanacje szablonu podwójnego Diamentowego Słońca Oraphim we Wszechświecie miały na celu zlokalizowanie i zintegrowanie utraconych części linii rodów Azurytów Szmaragdowego Założyciela (Wniebowstąpionego Mistrza). Aby ostatecznie uwolnić i przywrócić prawdziwą świadomość logosu Melchizedeka priorytetem było zlokalizowanie całej rodziny Rishi-Reisha Melchizedeka Niebieskiego Promienia w tej matrycy i jej paralelach, ponieważ ich frakcje z Syriusza B Maharaji były zagubione i rozproszone w wewnętrznych domenach. Kolektyw z Syriusza B Maharaji jest połączony z siecią niebieskiej tęczowej sieci gwiazd-słońc, która tworzy logos Melchizedeka lub matrycę wszechświatowego umysłu w naszym systemie tworzenia. Maharaji Niebieskiego Promienia z Syriusza B ucieleśniają i przechowują wszystkie krystaliczne zapisy planów planety 5D Tary, które zawierają oryginalne zapisy anielskiego 5-gwiazdowego ludzkiego ciała Diamentowego Słońca, które zostało po raz pierwszy zasiane we Wszechświecie w matrycy planetarnej Tary, lub na ziemskich liniach czasu 5D. Oraphim mogli rehabilitować i uzdrawiać duchowe części ciała Maharaji do 24D i są duchowymi rodzicami linii indygo 6D wcielonych na Ziemi; w ten sposób wszyscy Indygo mają w sobie pakiet genetyczny i potencjał swoich oryginalnych rodziców z Syriusza B Maharaji Oraphim.

Aby w pełni przywrócić organiczne linie czasu 5D podczas cyklu wznoszenia, ważne jest przypomnienie prawdziwych historii Szmaragdowych Założycieli oraz zdemontowanie i usunięcie z linii czasu sztucznych linii czasu i obcej maszynerii używanej do replikacji i klonowania tych linii przez najeźdźców. Kolejnym ważnym projektem Oraphim stacjonujących w wyższych wymiarach Mintaki było odzyskanie kompleksu Pasa Oriona, korekta organicznej architektury 5D i przywrócenie zapisów Szmaragdowego Założyciela do organicznych linii czasowych planetarnego wznoszenia.

Oraphim z liniami Graala Riszich inkarnowali ze szczególną misją rehabilitacji ciała logosu Melchizedeka oraz jego boskiej odpowiedniczki Elaysy i potrójnej słonecznej rodziny Reisha. Formy Niebieskiego Promienia Melchizedeka Rishic-Oraphim po raz pierwszy weszły do wyższych wymiarów naszego systemu głównie poprzez Syriusza B i Mintakę, która jest jedną z trzech gwiazd w Pasie Oriona. Niektóre z grup Strażników pozostały i utworzyły radę w celu odzyskania środkowych filarów z Mintaki 8D oraz zarządzania i naprawy szkód poniesionych w wyniku technologii tuneli czasoprzestrzennych i wstawienia Czarnego Słońca do Alnilam, mającego na celu przejęcie zasady świętego Ojca poprzez kolonizację przez Grupy Oriona w Pasie Oriona. Ich dawna obecność w tajnej misji Oraphim na Mintace polegała na rozmontowaniu sieci tuneli czasoprzestrzennych Czarnego Słońca i fałszywego pępka, co zostało ujawnione podczas ostatnich wydarzeń związanych z odzyskiwaniem Alnilam dla linii Rishi Ametystowego Zakonu i Elohei Różowego Diamentu kosmicznego świętego Ojca. Ta konkretna grupa Strażników w Mintace odegrała kluczową rolę w strategii wojny duchowej, kierując długoterminowymi projektami odbudowy gwiazdozbioru Oriona, uszkodzonego przez maszynerię Wesan Czarnego Słońca, która sklonowała matryce Ziemia-Tara-Gaia i zaczęła uruchamiać metatroniczne odwrócenie lub podstawę 10 oraz prąd odwrócony podczas inwazji Smoczej Ćmy na warstwy 8D w Pasie Oriona.

Po stworzeniu bazy w Pasie Oriona, konsorcjum jednostek NAA Grupy Oriona wykorzystało technologię czarnych dziur do połączenia w sieć planetarną szeregu fantomowych tuneli czasoprzestrzennych z konstelacji gwiazd Oriona z kilkoma bastionami Smoczej Ćmy. Główne kwatery utworzyli w trzech głównych gwiazdach Pasa Oriona: Alnitak (Zeta Orionis), Alnilam (Epsilon Orionis), Mintaka (Delta Orionis), a dalej w Bellatrix i Rigel, które można znaleźć połączone z liniami mocy przebiegającymi przez wiele planetarnych elementów holograficznych znalezionych w piramidach lub starożytnych strukturach. Te gwiazdy w Orionie zostały połączone z siecią planetarną poprzez widmowe tunele czasoprzestrzenne, które były wyśrodkowane w gwiezdnych wrotach 7D w Peru, i były kontrolowane z gwiazdy alfa konstelacji Draco, Thuban. Widmowe tunele czasoprzestrzenne miały trzymać razem ścianę w czasie, blokując powrót Szmaragdowych Założycieli podczas cyklu wniebowstąpienia i funkcjonować jako fałszywa pępowina NAA, dzięki której dusza planetarna i anielscy ludzie mieli być podczas śmierci fizycznej chwytani w fantomowej matrycy pod wpływem kontroli NAA.

Odzyskanie rejestrów Otwartego Rubinowego Słońca Alnilam

W Pasie Oriona nastąpiło wiele pozytywnych aktów dotyczących powrotu zasady świętego Kosmicznego Ojca, z głównym naciskiem na odzyskanie Alnilama, co polega na przywróceniu jego magenta-różowych płomieni Róży słonecznych Rishich i kodowaniu rdzenia poziomego 15:15 we wszystkich siedmiu częściach wymiarów, od 1D (czerwony) do 7D (fioletowy). Korekta Alnilam wygenerowała idealne wyrównanie potrzebne między pionową i poziomą axis mundi i unis mundi zbiegającymi się w jądrze planety i zakotwiczającymi się w centralnym wyższym sercu sfery Albionu 8D w Wielkiej Brytanii.
Skorygowany pępek świętego Ojca łączył się z warstwami Raszy ciemnej materii, aby połączyć się z polami Elaysian, a następnie wygenerował efekt falowania na planetarnych liniach czasu, na których w końcu pojawiło się kilka historii. Wyglądało na to, że przesunęły się one z przeszłych linii czasowych Inwazji Oriona i wydaje się, że wymazało to sztuczną inteligencję matrycy Oriona uniemożliwiając infekowanie kolejnych historii precesji astrologicznej.

Prawidłowe wyrównanie unis-axis mundi i pępka ujawnia dodatkową świadomość kolejnych etapów poprawek szablonu DNA Rubinowego Słońca, które są połączone z boskimi męskimi warstwami celtyckich linii krwi Maji Graala pierwotnych Hyperborejczyków. Te ostatnie zmiany wysłały fale na powierzchnię wszystkiego, co dotyczy DNA Rubinowego Słońca, w którym można organicznie uzdrowić wszystko, co jest połączone z historiami hiperborejskich linii krwi boskich nosicieli męskiego rdzenia z matrycy Gai lub autentycznych królów Maji Graala powiązanych ze starożytnymi historiami sprzed inwazji na terytorium Wielkiej Brytanii. Położono nacisk na to, że ta poprawka była wymagana do kontynuacji budowy architektury Katedry Szmaragdowego Zakonu we współpracy z architekturą Katedry Rubinowego Zakonu, co jest niezbędne do wyodrębnienia sklonowanych tożsamości i umieszczenia ogromnej świadomości wszechświatowego potrójnego Słonecznego Chrystusa Króla Artura w Albionie.

Wydaje się, że postęp generowany przez poprawki wprowadzone do DNA Rubinowego Słońca ma wyspecjalizowane funkcje, które działają w ciele świetlistym Albionu wspomagając przywrócenie rubinowych templariuszy w czerwonych i fioletowych sieciach krystalicznych, wspierając organiczne linie czasowe na lądzie Albionu i Wielkiej Brytanii. Gdy sztuczna inteligencja matrycy Oriona i gwiazda Alnilam zostały odzyskane przez Szmaragdowych Strażników, zarejestrowano, że program sztucznej inteligencji Oriona był powiązany z matrycą Saturna-Księżyca, która kontrolowała babilońską magię pieniężną za pośrednictwem centrali finansowej w Londynie, a to dalej łączyło się z astralnymi portalami kontrolowanymi przez Opactwo Westminsterskie. Ten system przenosił również broń kontroli umysłu z rozległymi programami uzależnień seksualnych i odwracania płci do centrów 2D istot ludzkich, przy czym niektóre z najsilniejszych skutków mizoginii i odwracania płci miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Ta nakładka AI blokowała funkcje organicznej sieci ciała świetlistego Albionu w środkowym filarze i tłumiła zapisy DNA Rubinowego Słońca oraz jego wyższy model, który po aktywacji jest bezpośrednio połączony z siedziskami króla Artura i królowej Ginewry.

Wydaje się, że DNA Rubinowego Słońca ma wbudowane rozszerzenia połączone z tarczą gospodarza DNA Szmaragdowego Słońca, dając mu dostęp do 48D, w którym specjalną misją jest odzyskanie i przekodowanie wszystkich planetarnych kryształów Amenti, aby służyły jedynie organicznej żywej świadomości Boga Stwórcy, z głównym naciskiem na rehabilitację i ponowne kodowanie sieci czerwonych kryształów i fioletowych kryształów. Szablon DNA Rubinowego Słońca ma specyficzne kody dla organicznych czerwonych kryształów, czerwonej fali i jest powiązany z organicznymi programami świadomości w matrycy planetarnej, w których Rubinowe Słońce może zastąpić system sztucznej inteligencji za pomocą sieci sztucznych czerwonych fal, które umożliwiły najeźdźcom stworzenie na Ziemi życia nieorganicznego. System sztucznej czerwonej fali programu AI Czarnego Słońca przeniknął do organicznych jednowymiarowych warstw widma czerwonej fali i ta sztuczna częstotliwość umożliwiła sklonowanie żywych form świadomości organicznej w sztuczne sklonowane kopie życia nieorganicznego rzutowanego na sztuczne linie czasu, lub warstwy astralne. Teraz rozumiemy lepiej, dlaczego siatki Smoczej Ćmy są wielowymiarowymi warstwami czerwonych sześcianów i systemów czerwonych fal, które przejęły warstwy wymiarów cząstek od 1D do 7D, aby generować i chronić nieorganiczną świadomość i obce formy hybryd AI.

Dodatkowo, najwyższą funkcją DNA Rubinowego Słońca jest zaszczepianie na całym świecie obcych systemów czerwonych kostek i transmisji sztucznych czerwonych fal używanych przez NAA oraz rehabilitacja upadłych aspektów boskiej męskiej świadomości, aby szerzyć programy archontów i fałszywego króla tyranii, na przykład z grupą Beliala i genetycznie uszkodzonymi Nefilim. Tak więc ten temat będzie pojawiał się u wielu z nas, którzy usuwają miazmatyczne warstwy przodków z historii hybrydyzacji Nefilim i sztucznych energii wpływających na naszą ludzką świadomość i ciała fizyczne.

Poprawiony rubinowy templariusz to ogromna rubinowo-diamentowa kryształowa katedra w Albionie, która zwraca prawowitemu właścicielowi organiczne części świadomości skradzione przez NAA i upadłe linie Nefilim w celu sklonowania ich lub połączenia w nieorganiczne części świadomości. Ma to nowe zastosowania w naprawie uszkodzeń spowodowanych hybrydyzacją przez Obcych, które doprowadziły do kontrolowanych przez AI upadłych aspektów pierwotnej organicznej świadomości Diamentowego Słońca, sklonowanej miliony razy podczas wojen. Obejmuje to uszkodzenia genetyczne w siatce planetarnej, które doprowadziły do hybrydyzacji Oraphim z Reptilianami Annunaki, która wygenerowała Wojny Nefilim. Gdzie świadomość Nefilim i fałszywego Michaela z Aldebarana została zmuszona do połączenia się z hybrydowym programem AI, co zaowocowało odwróconym szablonem słonecznym (fałszywym światłem) grupy Beliala.

Masa lądowa Wielkiej Brytanii przechowuje ukryte zapisy historii Nefilim ze względu na lokalizację odwróconej siatki Nefilim, zaś organiczne części ciała i zapisy organicznej świadomości są gromadzone przez różne portale, do których można uzyskać dostęp z północnej Szkocji. Przy prawidłowych aktywacjach rubinowych templariuszy, odwrócona siatka Nefilim przechodzi demontaż sklonowanych lub nieorganicznych aspektów świadomości DNA Rubinowego Słońca, a ta sklonowana genetyka wykorzystywana była przez elity władzy do kontroli i przedłużania życia. Stało się jasne, że najeźdźcy wybrali ucieleśnienie kodu DNA Rubinowego Słońca, ponieważ jest to kluczowy kod do sprawowania kontroli nad planetarnymi sieciami czerwonych fal i czerwonych sześcianów, co rozłączyło zasadę świętego Ojca. Pozwoliło to na ciągłe klonowanie świadomości nieorganicznej i aspektów księżycowych, aby zamieszkiwały ludzką formę, jednocześnie prezentując się energetycznie jako męska świadomość Serafinów. Korekty rubinowych templariuszy ujawniły całkowicie zrehabilitowaną ludzką postać 5-gwiazdowego DNA Rubinowego Słońca, zainstalowaną w Albionie, która wydaje się załamać sztuczne częstotliwości odwróconych sieci Nephilim działające w najbardziej wysuniętych na południe obszarach Wielkiej Brytanii. Niech to zwiastuje zbliżające się ujawnienie wszystkich sklonowanych i sztucznych ludzkich form Rubinowego Słońca, których prawdziwa tożsamość zostanie pokazana wszystkim, a wtedy inni zrozumieją, że wielu, którzy wydają się być ludźmi, nie są ludźmi o organicznej świadomości, ale hybrydami umysłu roju AI zainstalowanymi przez najeźdźców, aby zniewolić prawdziwych anielskich ludzi.

Demontaż sieci metatronicznej w Sakkarze

Na początku tego miesiąca doszło do konfrontacji Strażników podczas wydobywania sieci metatronicznej połączonej z historią inwazji tuneli czasoprzestrzennych 5D w Sakkarze w Egipcie, w miejscu kolejnego bolesnego anielskiego holokaustu, który miał miejsce podczas inwazji Dżesera. Wydarzenie to miało związek z sieciami metatronicznymi i wielowymiarowymi kieszeniami używanymi do uruchamiania sztucznych linii czasu, a także z maszynerią Bestii i blokadami upadłych aniołów – strażników czasu - wpływającymi na planetarne templariusze z warstw 5D do 8D.

W wyniku tego ważnego wydarzenia na osi czasu i dla osób związanych z tymi historiami holokaustu w Egipcie, pojawiły się trudniejsze cykle oczyszczania, które usuwają pokręcone i odwrócone ciała duchowe uszkodzone w planetarnym ciele taurenów. Uszkodzenie ciała taurenów spowodowało uszkodzenie planetarnego szablonu ciemnej materii ciała Rashy, a kiedy odzyskujemy nasze części ciemnej materii, przywraca to prawidłowe funkcje naszych taureńskich nasion światła i części ciała świetlistego, które do nas wracają. Poszczególne ciała taurenów zostały w ludzkości odwrócone po inwazji Drakonian, podczas infiltracji linii egipskich faraonów. Tauren jest pierwszą komórką pamięci rdzenia stworzenia wielowymiarowego ciała świetlistego jednostki i jest miejscem, z którego pierwotnie narodziły się duchowe formy wiecznej jaźni, w ciele Kosmicznego Ducha. Tauren jest aspektem ciała energetycznego, które nazywa się ciałem Rashy. Działa jako generator energii dla ciała Rasha i działa w celu połączenia ciała fizycznego z ciałem świetlistym i ciałami Rasha.

Dlatego pomocne może być uświadomienie sobie, że demontaż wielowymiarowych pól metatronicznej sieci Sakkary jest powiązany z oczyszczaniem tych osi czasu holokaustu chrystusowego:
*Inwazja króla Hyksosów i exodus 3600 lat temu: siły Sakkary NAA ziinfiltrowały linie egipskich faraonów przez Tutmozisa, Hyksosi zamierzali przejąć Wzgórze Świątynne i dokonać masakry plemienia numer 2. Bitwa o kontrolę nad narzędziami Graala i gwiezdnymi wrotami Graala.
*Krucjaty w Izraelu i Jerozolimie 3500 lat temu: Ludobójcze kampanie mające na celu wyeliminowanie wszystkich ludzi posiadających wiedzę esseńskich Templariuszy i genetykę drugiego plemienia na obszarze Izraela.
*Inwazja Hatszepsut 3400 lat temu: Hatszepsut ukrywała technologię portalu łukowego, chroniąc system portali przed bratem kontrolowanym przez Drakonian Tutmozisa, finalizuje wypędzenie Hyksosów z Egiptu.
*Upadek i zabicie Echnatona 3300 lat temu: Akhenaton gardził polityką, pracował dla osi czasu Prawa Jedni i wzniesienia ludzkości, wyprowadzał uwięzione dusze, próbował obalić rytuały składania ofiar z dzieci i krwi przez kapłanów Amona, rozdarł portal do podziemia 2D, wtedy miał miejsce morderczy spisek rodziny, a także kampania zniszczenia jego postaci.

Nastąpiło więc oczyszczanie osi czasu 5D, zniekształceń 5D w planetarnej Kryształowej Pieczęci, kluczy czakr, biologii człowieka 5D-8D-11D, połączonej z bazą Obcych SSP w metatronicznej sieci hiperwymiarowej kieszeni, zlokalizowanej w Sakkarze, rozszerzeń do Macchu Picchu, watykańskich pozostałości Czarnego Słońca związanych z handlem ludźmi na linii Mars - Maldek - Ceres i zniekształceń pola w gwiazdozbiorze Byka poprzez spiralę Alcyone w Plejadach.

Na tym etapie, gdy części duchowego ciała namierzano z obcej bazy za pomocą różnych sygnałów AI w celu podzielenia duchowej społeczności, nastąpiła integracja duchowych części ciała, które są zwracane z poszczególnych poziomów obcej maszynerii, te natomiast są demontowane w wielowymiarowym polu metatronicznej sieci Sakkara. To oczyszczenie i odzyskanie nasion światła taurenów było fizycznym i emocjonalnym wyzwaniem dla tych z nas, którzy są związani z tymi konkretnymi historiami, liniami czasowymi i liniami chrystusowymi i przechodzą poziomy oczyszczania z bólu i toksyn pozostających w naszej świadomości.
Jak zawsze, bądźcie mili dla siebie i życzliwi dla siebie nawzajem, ponieważ przyczyna obecnego duchowego bólu, który jest przetwarzany, nie pochodzi od waszego brata lub siostry, ale pochodzi z najgłębszych ukrytych kieszeni sztucznych linii czasu astralnego podziemia i maszynerii AI Obcych, która została użyta do podziału i podboju naszej planety oraz zniewolenia wszystkich anielskich ludzi o organicznej świadomości.
Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał/a wszystko, co naprawdę jest twoje w tym stworzeniu - organiczną żywą świadomość światła, którą pierwotnie stworzono jako jedno serce, jedną miłość i dla wszystkich w jedności. Kochamy Was wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 9 lutego 2023

ZACHOWAJ SPOKÓJ - Lisa Renee

 tekst źródłowy

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Transkrypcja wykładu Lisy ze stycznia 2023: Pośród nas są tacy, którzy przybyli z innych światów w celu służenia boskiej misji i to oni ucieleśniają pierwsze fale anielskiego ludzkiego prototypu Diamentowego Słońca dla całej planetarnej świadomości. Zeszliśmy w ten świat, aby ucieleśnić prawdziwą świadomość naszej Kosmicznej Matki i naszego Kosmicznego Ojca z matrycy energii kosmicznej, architektury potrójnego słonecznego Chrystusa Boga - suwerennej, wolnej, wielowymiarowej słonecznej istoty świadomości. Tak więc każdy z nas może doświadczyć innej formy tej specyficznej misji. Niektórzy mogą być świadkami wydarzenia bifurkacji, które zachodzi w sferze planetarnej. Inni przeżywają niezwykle trudny i pełen wyzwań okres fizycznej integracji, próbując nadać sens wszystkiemu, co się dzieje, w kategoriach integracji biegunowości pośród wzmocnionych skrajności zewnętrznej rzeczywistości.

Ponieważ po części jesteśmy na tej planecie w tej linii czasu, aby faktycznie dokonać przywrócenia niebiesko-szafirowego Słońca poprzez świadomość Indygo, która pomaga ciału logosu Melchizedeka powrócić do duchowej całości poprzez potrójną boskość słonecznej męskości i potrójną słoneczną boską kobiecość. Jeśli ta rehabilitacja Niebieskiego Promienia jest naszą misją, przeprowadzi nas ona przez historie upadłych Melchizedeków z matrycy czasu naszego Wszechświata. Co więcej, poprowadzi nas to przez historie masakr Eieyani i Esseńczyków, polowania na nasze oryginalne linie Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i wszystkie historie anielskiego ludzkiego holokaustu, które rozciągają się na kilka kataklizmów, i które miały miejsce na Ziemi.

I tak, kiedy połączymy kropki, zobaczymy szerszy obraz historii, których mogliśmy być świadkami albo mogliśmy doświadczać czy postrzegać jako wzorce, z którymi mamy do czynienia w tym czasie. Chodzi o zrozumienie, że te kataklizmy na planecie Ziemi były ludobójczymi próbami wykorzenienia i niszczenia jednostek noszących ciała Diamentowego Słońca, które posiadały choćby małą część umysłu logosu Melchizedeka lub architektury krystalicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o plemiona Esseńczyków, o Katarów - starożytnych strażników mądrości, czy o konkretne systemy nauczania lub wierzeń, trzeba pamiętać, że wielu ludzi ma związek z tymi plemionami i grupami Esseńczyków, które próbowały przekazać tę mądrość swoim plemionom, potomstwu, wszystkim tym, którzy trzymali wznoszące się ośrodki na planecie, aby bronić jej przed inwazją intruzów tysiące lat temu. Pamiętajmy, że te historyczne wydarzenia katastrof i kataklizmów są powszechne w naszej świadomości w tym konkretnym czasie, i że doświadczamy powtórki tych linii czasu, co przejawia się poprzez ciągłe groźby głównego nurtu dotyczące nuklearnej wojny światowej. Pamiętajmy o podobieństwach, że żyjemy w czasach ostatecznych agresywnego duchowego ataku na anielski ludzki szablon Diamentowego Słońca, z próbą zniszczenia żywej genetyki anielskiego człowieka za pomocą programów promowanych przez maniaków elity władzy, którzy są kontrolowani przez siły Antychrysta.

Istnieją liczne dowody na to, że program ludobójstwa jest teraz w grze, a większość globalnej populacji nie jest świadoma, że ta ukierunkowana broń biologiczna ma na celu zniszczenie pierwotnych zapisów genetycznych i duchowych anielskiej ludzkości na przestrzeni czasu. Teraz, podczas wojny o świadomość znajdujemy się na skrzyżowaniu, które łączy wszystkie epoki astrologiczne, wszystkie związane ze sobą historie, wszystkie te kataklizmy, w tym masakrę w Eieyani. A wcześniej, kiedy w epoce lodowcowej ścigano celtyckie linie Maji Graala z Hyperborei, a jednocześnie próbowano wywołać epokę lodowcową, aby zamrozić ludzi, zepchnąć ich pod ziemię lub zmusić do ukrycia, aby ostatecznie wytępić ich z planety. Kataklizmy były zaaranżowane za pomocą technologii Obcych i zaprojektowane w celu uszkodzenia i zniszczenia planetarnego systemu siatki Albionu. Sieć Albionu w Zjednoczonym Królestwie, która kontroluje wszystkie warstwy logosów planetarnych, galaktycznych i Melchizedeka, czyli logos Wszechświata.

Chcę dziś nakreślić szerszy obraz tego, gdzie jesteśmy na linii czasu wznoszenia, jaki ma to związek z projektami pracy z siatkami, pracy z warstwami planetarnego umysłu, aż do umysłu wszechświatowego, gdyż jest to niezbędne do powrotu i ponownego zasiedlenia tego, co nazywamy w ES Strażnikiem Kosmicznej Potrójnej Słonecznej Świadomości Chrystusa, króla Artura i królowej Ginewry.

Świadomość arturiańska reprezentuje potrójną słoneczną męskość poprzez planetarny logos, poprzez galaktyczny logos i poprzez wszechświatowy logos, a ten arturiański umysł, umysł logosu jest manifestacją króla Artura w tym końcowym cyklu czasu. W tym czasie planetarnego wznoszenia w świecie przejawionym, świadomość potrójnego słonecznego Chrystusa przejawia się jako męski, życzliwy król Artur. Król Maji Graala ucieleśnia wszystkie ze swoich potrójnych słonecznych męskich aspektów poprzez wszystkie trzy warstwy logosu Wszechświata.

Aby osadzić boską męską świadomość arturiańską, w Albionie jest ponownie łączona, przebudowywana i odnawiana złożona architektura pierwotnego Stwórcy, a mówię o tym, abyście zrozumieli, co to właściwie reprezentuje. To nie jest tożsamość jednej istoty ludzkiej, która jest królem Arturem. Społeczności New Age i duchowe przyjmują fałszywą tożsamość, wierząc, że są uosobieniem tej wyjątkowej tożsamości jako jednostki, jednak jest to fałszywe. Współistniejemy i żyjemy w stanach świadomości, które funkcjonują jako gestalty. Kiedy mówimy o Chrystusie jako o tytule, obejmuje to gestalt chrystusowej świadomości zbiorowej, która rozciąga się na świadomość arturiańską, ponieważ powrót świadomości króla Artura na ten świat jest tym samym, co powrót Chrystusa. Jest to zjednoczenie trzech warstw logosu w jego słonecznej formie, zamanifestowane jako Chrystus w tytule króla Maji Graala, który jest określany jako Artur. I to jest część holograficznej geografii osadzonej w sieci Albionu naszej planety, a kiedy potraktujecie świadomość jako energię duchową, wtedy zrozumiecie, że duch potrzebuje materialnego wehikułu - domu lub struktury, dzięki której może zamanifestować się w czasie

Często powtarzam to grupie, więc wiecie, jak budować w sobie dom dla Chrystusa. Chrystus nie może stworzyć domu w naszym ciele świadomości, dopóki nie zechcemy mu go zbudować. To, co stało się ze zniewoleniem i kontrolą świadomości, polega na tym, że ci ciemni, zniewoleni, zarówno ci, których uważa się za ludzi pod kontrolą umysłu kontyngentu Obcych, jak i sami negatywni Obcy, starają się stworzyć zamieszanie, aby zbiorowa świadomość ludzkości budowała struktury Antychrysta, aby cienie i demony mogły prosperować w tym królestwie. Siły szatana i siły lucyferiańskie, te, które są przeciwne Bogu, potrzebują mieszkania Antychrysta, w którym mogą się rozwijać w naszym świecie. Widzimy, jak odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu, ale jednocześnie rozumiemy, że ta koncepcja ma zastosowanie w obu sytuacjach; jest to aspekt mechaniki stworzenia. Możemy wybrać służbę Bogu lub służyć przeciw Bogu, co jest antychrystusowe i antyludzkie. I ten wybór należy do nas. Kiedy decydujemy się służyć Bogu, oznacza to również, że wybieramy Prawo Struktury i naturalne prawa Boga, które służą kosmicznemu suwerennemu prawu, co oznacza, że chcemy kultywować naszą osobistą autonomię i suwerenność, w zgodzie z naszą najwyższą ekspresją, ponieważ Bóg chce działać przez nasze serca. To zabiera nas na ścieżkę stania się unikalnym boskim elementem układanki, który służy nie tylko odzyskaniu Chrystusa, Paliadoriańskiemu Przymierzu i powrotowi Szmaragdowego Zakonu w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza, ale także przywróceniu kosmicznego porządku, który przywraca mechanikę wstępowania wszystkich istot ludzkich.

Więc, kiedy staramy się zbudować w naszych ciałach struktury, w których przebywa Chrystus, napotykamy przeciwstawne siły. Wyzwanie związane z bifurkacją i nieprzyjemnymi zachowaniami wokół nas polega na tym, że może to być anty-Chrystus lub anty-Bóg, który jest w innych, którzy nieświadomie współtworzyli z siłami Antychrysta poprzez negatywne zachowania, aby stworzyć separację, podział, taktykę dziel i rządź, podejrzliwość, ofiara-oprawca - wszystkie te terminy są zbadane i opisane w materiale ES, z którym warto się zapoznać, aby oczyścić te zachowania z naszych umysłów. Kiedy zajmujemy się tymi problemami i stajemy się świadomi naszego wpływu na świat w związku z negatywnymi zachowaniami ego, dokonujemy wyborów dotyczących tego, co propagujemy lub pozwalamy wyrażać poprzez nasze ciała.

To nie to samo, co mówienie o nieprzyjemnych, mrocznych sprawach, które są prawdziwe i dzieją się wokół nas. Pamiętajcie, że prawda we wszystkich swoich formach jest aspektem Wiecznego Światła Boga. Bóg jest prawdą. Kłamstwa są propagowane; rozpowszechniane są oszustwa - oszustwo jest propagowane przez anty-Boga, Antychrysta i ciemne siły, które mu służą. Czasami wyrażamy je nieświadomie, kiedy śpimy, jesteśmy nieświadomi lub brakuje nam zrozumienia, jakie energie chcemy wyrazić w świecie. W ten sposób możemy nieświadomie pozwolić sobie na poddanie się siłom Antychrysta, co jest opisane w ES jako strategie archonckich oszustów lub archonckie zachowania, które są szerzone poprzez nieokiełznane, niepohamowane użycie negatywnego zachowania i zranienia emocjonalne.

Więc, moi ukochani przyjaciele, to będzie rok dla nas wszystkich w tej społeczności, gdzie będziemy mogli dostrzec kontrasty między samodoskonaleniem, współtworzeniem własnej definicji naszego autentycznego ja a przeciwstawnymi systemami przekonań, które są lansowane wokół nas. Możemy zostać wepchnięci poprzez naturalne procesy życiowe, aby poczuć, zdefiniować i głęboko zrozumieć, jakie mamy systemy wierzeń i odkryć, co jest dla nas prawdą, co jest akceptowalne w naszym świecie, a co nie jest.

I te prawdy mogą być osobistymi wewnętrznymi prawdami. Co ma dla Ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co rezonuje w twoim sercu, jako integralność osobista, coś, z czym jesteś głęboko związany i co wydaje ci się znaczące?

Tylko ty sama/sam możesz to określić dla siebie. A czasem napotkasz kontrast, powiedzmy, niższych częstotliwości, które są niestabilne i chaotyczne, utrwalane w zstępującym centrum lub u osób głęboko śpiących. Tym, którzy nie zdają sobie sprawy, że utrwalają zniewolenie ludzi lub antychrystusowe ideologie, stale okazujmy bezwarunkową miłość i współczucie oraz empatię, ponieważ przechodzą okrucieństwa kontroli umysłu, którymi wszyscy jesteśmy atakowani minuta po minucie. Świat, w którym żyjemy, jest uzbrojonym światem kontroli umysłu, pełny kłamstw, skomplikowanych oszustw i podziałów oraz upiększania niektórych z najgorszych wad negatywnego ego i uzależnień; tego, co prowadzi człowieka do skrajnego nieszczęścia i odłączenia od jego ducha i odłączenia od relacji z Bogiem.

Gdy to wiemy, utrzymujemy ten wyjątkowy poziom jedności z boskością, a gdy nie jesteśmy w jedności z antyboskimi ideologiami, szukamy prawdy i wszystkiego, co z nami rezonuje. Jednocześnie mamy umysły otwarte na akceptację innych z różnymi perspektywami, nawet jeśli jest to sprzeczne z naszą osobistą prawdą i wiedzą o tym, co może być, jak to nazwałabym, zerwaniem umowy; coś, co łamie umowę, to coś, co przekracza granice, które są nie do przyjęcia dla naszego kompasu moralnego.

Jest to coś, z czym wielu z nas będzie miało do czynienia w tym roku, w którym będziemy musieli podjąć decyzję w oparciu o osobiste granice i kierunek. Aby rozpoznać, jaka jest nasza prawda, będziemy musieli dokonać oceny siebie. Natomiast ja jestem narzędziem prowadzącym. Nie jestem tutaj, aby coś narzucać, kontrolować lub manipulować kimkolwiek. Każdy indywidualnie odpowiada za osobisty wybór. Ale dzięki ogromnemu doświadczeniu, które mam w tej dziedzinie, i którym się z wami dzielę, kiedy podpisujemy się lub rozmawiamy o różnicach między przeciwstawnymi ideologiami lub przeciwstawnymi systemami wierzeń, wskazuję te antyboskie systemy wierzeń, które są naprawdę szkodliwe dla świadomości człowieka.

Jestem zdystansowana i nie staram się o utrzymanie jedności ani różnorodności, ale istnieje granica, za którą można doznać krzywdy i wiem, że jest to prawda we mnie, a nie moralny osąd danej osoby, nie chodzi o sposób na wykazanie wyższości moralnej lub stwierdzenie, że mam rację. Albo że muszę mieć rację, a tak jest, to nie ma nic wspólnego z analizą i zrozumieniem widzenia różnych odcieni i częstotliwości cudzej wersji prawdy, z których część rezonuje w zgodzie z Bogiem i wspiera ducha ludzkiego i tego, co mu się sprzeciwia. Częstotliwości kłamstw, oszustw, ofiar/prześladowców, separacji przez negatywne ego, wyższość lub niższość ego, wszystko to jest skutkiem działań Antychrysta.

Gdy mamy więcej doświadczenia na ścieżce duchowej i gdy rozwijamy mądrość, naszym celem powinno być rozpoznawanie tych energii, nie w celu osądu, ale jako narzędzie rozeznania. Musimy być w stanie zobaczyć błędy i fałszerstwa, co to jest fałszywe światło? Czasem ktoś coś wymyśla, ponieważ uważa się za niesamowitego pracownika energetycznego i wierzy, że jego niższe ego lub wyobraźnia rozwinęła jasnosłyszenie i jasnowidzenie. Myśli, że widzi rzeczy, które są prawdziwe, ale co jeśli to nieprawda? Co jeśli myślisz, że masz niewidzialne przewodnictwo, ale tak naprawdę ulegasz siłom cienia, które kłamią i oszukują, abyś myślał, że to, co widzisz w polu energii, jest prawdą, chociaż w rzeczywistości jest fałszem? To jest esencja broni Antychrysta używanej do dezorientacji i dzielenia ludzi w społeczności duchowej, do używania fałszywych hologramów struktur czerwonych sześcianów, które wyglądają jak coś, czym w rzeczywistości nie są, ponieważ są sztucznymi hologramami zaprojektowanymi do manipulowania umysłami nieświadomych ludzi, wierzących, że są bardziej wykwalifikowani i kompetentni, niż są w rzeczywistości. Zranione ego ma tendencję do upiększania siebie i uwielbia tworzyć wyimaginowanych wrogów w innych, aby móc działać jak bohater-zbawiciel.

Czerwony sześcian jest niebezpieczny, a niestety mamy z nim do czynienia we wszystkich duchowych społecznościach w tym konkretnym momencie, niezależnie od tego, czy są to ludzie New Age, którzy są w innych duchowych grupach, czy studiujący pod kierunkiem różnych mistrzów lub nauczycieli. Istnieje większe ryzyko sklonowanych struktur czerwonego sześcianu, które są źle rozumiane i mylone przez egotyczny umysł, może to być postrzegane jako dokładna ocena rzeczywistości u osoby, która zrobiła niewiele lub nic nie zrobiła w kwestii oczyszczenia wewnętrznego cienia lub negatywnego ego. A nawet kiedy ludzie wykonali jakąś pracę nad oczyszczeniem negatywnego ego, mogą powiedzieć: „O rany, już to zrobiłem. Więc teraz jestem tak duchowo zaawansowany, że zajmę się czymś innym”. Jest to bardzo zwodniczy sposób myślenia, ponieważ budzący się ludzie są atakowani przez kontrolerów najbardziej agresywną bronią, która szerzy dezorientację, co jest związane z przebudzeniem, duchowym wniebowstąpieniem, świadomością, rozwojem, ludzką wolnością, dostępem do prawdy, mówieniem prawdy, życiem w prawdzie.

W świecie zewnętrznym ludzie gubią kompas, nie potrafią rozeznać, co im szkodzi, a co jest dla nich dobre. Jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ znajdujemy się w chaotycznej strukturze szczytu tej duchowej wojny. Teraz to jest to. I niestety, niestety, są to wyzwania, z którymi wspólnie się mierzymy w wyjątkowy sposób, modlę się i mam nadzieję, że każdy z was, którzy przeżywacie niezwykle trudne chwile, poruszając się po tym zamieszaniu, tym labiryncie i siedlisku kłamstw i oszustw, że społeczność jest światłem przewodnim w kierunku pozycji północnej. Zawsze bowiem, najlepiej jak potrafię, będę was prowadziła do odnalezienia Boga, do wyjątkowej, rozwiniętej wewnętrznie relacji z samym sobą, poprzez kompas serca, który łączy was z mechanizmem odczuwania, jakim jest Duch Boży.

Bóg nie przychodzi do naszego umysłu, do naszego intelektu. Odczucie Boga przychodzi poprzez kognitywną, bezpośrednią wiedzę ciała, serca i mózgu. To nie jest ego; to nie jest intelekt. I dlatego jest to bardzo trudne, dopóki nie doświadczysz tej zmiany i przekształcenia, aby wyewoluować w serce-mózg, czasami umysł może coś udawać i możesz pomyśleć, że wykonujesz pracę z siatką lub zajmujesz się pewnymi strukturami w terenie, podczas gdy twój intelekt został uwięziony w rozległym systemie hologramów czerwonej kostki, który ma na celu stworzenie podziału między tobą a inną grupą pracującą nad tym projektem. I pamiętajcie, że zagrywki negatywnych Obcych są bardzo podobne do szatańskich mechanizmów rytualnych nadużyć – oni robią wszystko, co w ich mocy, abyśmy byli wobec siebie podejrzliwi, odseparowani od siebie, skupiali się na rzeczach, które są nieważne i marnowali energię tak, by zwracać uwagę na drobiazgi i głupoty, dramaty i konflikty osobowości. Nie szukamy źródła problemów, nie wskazujemy palcami na naszych braci i siostry wokół nas, którzy są tak samo manipulowani i zniewoleni przez widoczne i niewidzialne siły tyrańskie, jak my. Muszę to powiedzieć, błagam wspólnoty duchowe, aby przestały to robić, ponieważ bez względu na to, czy dana osoba jest wykorzystywana jako marionetka ciemnej kontroli, z jakichkolwiek powodów, problemem jest zrozumienie i wzięcie pod uwagę, że ta osoba lub grupa jest nieświadomie używana jako pionek w wojnie Antychrysta przeciwko wszystkim budzącym się ludziom. Musimy przestać robić z dobrodusznych, ale zdezorientowanych ludzi naszych wrogów i zrozumieć, że toczymy wojnę z antyludzkimi siłami, wybrać pomoc ludzkości i ujawnić prawdę, aby pokazać, że nasza planeta jest oblężona przez siły antyludzkie, które chcą zniszczyć nas wszystkich.

Kiedy to widzimy, kiedy wiemy, że możemy mieć współczucie zarówno dla nich, jak i dla siebie, pozwalamy każdemu na dokonywanie własnych osądów pod względem tego, co jest dla niego najlepsze, jako osobisty rezonans. Wspieramy każdą wyjątkową osobę w znalezieniu jej bezpośredniego rezonansu i służenia w sposób, w jaki czuje, że została zaprojektowana. Jedynym sposobem, w jaki się uczymy, jest życie poprzez bezpośrednie doświadczenie prawdy gnostyckiej. Wskazuję na wytyczne dotyczące moralnego charakteru, aby pomóc innym zrozumieć, że rozpowszechnianie informacji, o których nie mamy bezpośredniej wiedzy, i zatruwanie umysłów przeciwko innym w społeczności duchowej, jest zachowaniem niedojrzałej i niekompetentnej osoby. Jako osoba uczciwa, której zależy na prawdzie, musisz zapytać, czy oszczercze informacje są prawdziwe, czy nie. Gdy influencer online udający przewodnika duchowego obraża innych, których nie zna, podnoszą się czerwone flagi, a zatem osoba ta okazuje się być niemoralna i nieetyczna.

Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, że nadal możecie kochać, troszczyć się i okazywać współczucie ludziom, którzy mają i utrzymują przeciwne punkty widzenia i perspektywy, i pozwolić im być tym, kim muszą być w tej chwili, jednocześnie wyznaczając linię i mówiąc „to jest nie do przyjęcia w mojej rzeczywistości”. W moim życiu osobistym, czy w moim przypadku w zarządzaniu wspólnotą, spotykam się z zachowaniami, które są nie do przyjęcia, ponieważ generują szkodliwe warunki, a zatem muszę dokonać wyboru. Nie mogę pozwolić, aby nieświadomi ludzie, którzy czynią krzywdę innym, robili to dalej, zwłaszcza gdy nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny w społeczności. Społeczność musi zrozumieć ryzyko związane z krzywdzeniem innych, gdy angażuje się w negatywne zachowanie ego, zaś moją rolą jako zarządcy jest upewnienie się, że środowisko jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy .

Jest to przykład doświadczania konfrontacji w odniesieniu do systemów przekonań. Co ma dla ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co jest dla ciebie prawdą? Wejdź do swojego serca i zadaj pytanie oraz miej odwagę słuchać informacji zwrotnych uczciwie i zgodnie z prawdą. Kiedy jestem w świecie sesji energetycznych i pracuję w sieci, zadaję sobie pytanie, czy jestem skażona lub manipulowana przez czerwony sześcian lub przez oszustów cieni udających anielskie zespoły prowadzące? To wymaga odwagi. Potrzeba odwagi, aby znaleźć obszary w swojej świadomości i umyśle oraz w systemie przekonań, w których byłeś manipulowany, gdzie nieświadomie propagowałeś coś, co jest niezdrowe lub szkodliwe, bez świadomości o używaniu tego w ten sposób przez siły zewnętrzne.

To czas w tym roku, kiedy będziemy musieli na głębszych poziomach zmierzyć się z osobistymi przekonaniami i przekonaniami innych, ponieważ musimy określić, co jest dla nas prawdziwe i gdzie są nasze granice. Może to być trudne, ponieważ każda jednostka musi mieć swoje unikalne doświadczenie gnozy, aby się uczyć. Nie mogę ingerować w procesy uczenia się ludzi, mogę jedynie poprowadzić was do Boga i być prawdziwą Północą, aby pokazać wam Drogę, aby ograniczyć krzywdy, na jakie jesteście narażeni i poznać drogę do przodu w rozwijaniu waszej bezpośredniej relacji z Bogiem bez pośredników, bez przeszkadzających tożsamości, bez wzywania mistrzów i tym podobnych, dopóki nie będziecie ponownie całkowicie pewni, z kim i z czym rozmawiacie.

Pamiętajcie, że żyjemy w czasie wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, w której jedynym kompasem, jaki mamy, są nasze czyste i kochające serca. Jesteśmy ślepi w burzy piaskowej absolutnego chaosu, gdy obca maszyneria jest demontowana. Nasz umysł nie zabierze nas tam. Nasza sprawność intelektualna nas tam nie zaprowadzi. To czysta miłość i współczucie wewnątrz naszego kryształowego serca, w którym kochamy siebie i bezwarunkowo kochamy innych, ale poprzez stawianie odpowiednich granic nie pozwalamy im obniżać naszych standardów moralnych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie wyrządzać więcej szkód na świecie. I trzeba przyznać, to trudne, ponieważ żyjemy w kulturze śmierci, więc nie możemy być dla siebie zbyt surowi, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby być nieszkodliwi dla innych i pozwolić im być tym, kim są, o ile fizycznie nie ranią innych.

Mając to na uwadze, zatrzymajmy chwile pełnych miłości intencji, współczujących intencji, empatycznych intencji, aby rozpoznać naszych braci i siostry we wspólnocie duchowej, aby wzmocnić naszą jedność ze wspólną boskością, ze wspólnym celem sensu, który wzywa nas, aby służyć naszemu najwyższemu wyrazowi w Bogu i Chrystusie. Dzielmy się tą miłością ze sobą i dzielmy się tą miłością z innymi. Wyobraź sobie, że wszyscy trzymamy się za ręce w kręgu na tej ścieżce wielkiego wyzwania i duchowej walki.

Mówmy sobie i innym: „Miłość i pokój niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu”.

Ponieważ ostatecznie wszyscy jesteśmy duchowymi przyjaciółmi wznoszącymi się na tej trudnej ścieżce razem, ucząc się naszych lekcji, doświadczając naszej gnozy, a po drodze napotykając niesamowite tsunami świadomości Antychrysta w świecie chaosu i kultury śmierci, przeżywając to niesamowite doświadczenie obserwowania powrotu na tę planetę Założycieli, Kosmicznych Christosów. To nie nasz intelekt wykonuje tę wielką duchową pracę. To autentyczny byt, świętość naszej wewnętrznej boskości jest darem i skarbem, który dał nam Bóg. Odżywiaj wewnętrzny płomień, wewnętrzny Szmaragdowy Kryształ i swoje święte serce, które dał ci Bóg.

Zachowujmy tę przestrzeń dla wszystkich naszych ukochanych braci i sióstr we wspólnocie duchowej, aby mogli znaleźć pocieszenie, pokój, duchową ochronę, połączenie i znaczące relacje w tym, co razem dzielimy. Mamy siebie nawzajem, mamy współtowarzyszy, którzy są mili, oddani duchowemu rozwojowi, dzieląc nasze osobiste przestrzenie w społeczności. Starajmy się połączyć z tą boskością oraz z tymi wspólnymi wątkami i więzami, które jednoczą nas jako istoty ludzkie, anielskie istoty ludzkie, budząc się i pamiętając, kim naprawdę jesteśmy w tym niezwykle ważnym czasie planetarnego rozwidlenia i wniebowstąpienia.

Błogosławmy wspólnotę i najwyższy wyraz naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca. Niech każdy z was znajdzie swój rezonans, który pozwoli nam wypełnić najwyższy wyraz i cel, tak jak chce tego Bóg, pozwalając sobie na badanie i odkrywanie wewnętrznej zawartości własnego serca. Wiedząc, że Miłość jest wszystkim. Bóg jest miłością. A Miłość jest drogą naprzód. Obyśmy uzdrowili nasze serca, obyśmy zachowali nasze serca, abyśmy stworzyli dla siebie spokojną oazę dla naszego wewnętrznego sanktuarium i Najświętszego Serca, kiedy jesteśmy wystawieni na siły chaosu podczas tej intensywnej zmiany planetarnej.

Utrzymujmy w naszych sercach pełną miłości modlitwę za wszystkich członków naszej duchowej wspólnoty, aby połączyli się razem poprzez prawdziwy, doskonały pokój i bezwarunkową miłość. Niech każda wyjątkowa osoba w naszej społeczności wie o braterstwie, siostrzeństwie i przyjaźni, która jest obecna poprzez nasze intencje, nasze myśli, nasze emocje i nasze zachowania. Obyśmy wszyscy chcieli zwiększać naszą dobroć, naszą boskość, naszą czystość poprzez nasze kochające serca. Proszę, okaż swoją miłość swoim braciom i siostrom w tej wspólnocie i pobłogosław ich, życząc im pokoju, miłości, szczęścia i obfitości w każdy sposób, który rozwija ich ducha i ich wyjątkową więź z Bogiem.

Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Z Wiecznego Światła Boga, którym jestem, z Odwiecznej Miłości Boga, którym jestem, z Wiecznej Mocy Boga, którym jestem, i ze świętego Kryształowego Serca Boga, którym jestem, otwieram swój umysł, ciało i ducha do przyjęcia dobroci. Uwalniam wszelkie ciężary, myśli i wspomnienia bolesnej przeszłości lub przyszłości. Dzięki sile mojego związku w jedności z Bogiem, w połączeniu z moimi celowymi, nieustraszonymi działaniami i głębokim związkiem z umysłem, sercem i ciałem Boga, moja przyszłość jest tworzona w doskonałej harmonii, tak jak Bóg tego pragnie. Proszę i akceptuję, że jestem wzniesiona, jestem oświecona, jestem urzeczywistniona i wznoszę się w tej i każdej chwili do wyższej prawdy, tak jak Bóg tego chce.

Mój egoistyczny umysł jest cichy, nieruchomy i słucha wibracji serca czystej miłości i wiecznego płomienia, który istnieje wewnątrz mnie. Od tego dnia żyję bez strachu. Od dzisiaj, w mojej szczodrości, udziel wszystkim miłującej dobroci i przebaczenia. Poprzez obieg życia życie oddaje i wszystko wraca do mnie z nadmiarem, zaś błogosławieństwa przychodzą w oczekiwany i nieoczekiwany sposób. Bóg zaopatruje mnie w cudowny sposób. Jestem naprawdę wdzięczna. Pozwoliłam, żeby tak było. I życzę tego samego wszystkim moim braciom i siostrom oraz wszystkim innym. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże.

Kochani, pieczętujemy nasze zgromadzenie i sesję oraz najwyższy wyraz Odwiecznej Miłości Boga, mocy jedności i prawdy. Pozwalamy, aby wibracja i rezonans prawdy objawiły się w naszych umysłach, sercach i ciałach. Akceptujemy tylko to, co jest w prawdziwym rezonansie z naszym sercem, a odrzucamy całą resztę. Ukochani, kiedy pieczętujemy naszą sesję w najwyższym świetle, nasz nieskończony strumień miłości jest z wami. Bądźcie wspierani, pocieszani i żyjcie w pokoju, wiedząc, że miłość Boga jest z wami, wiedząc, że miłość Boga jest z nami i wiedząc, że miłość Boga jest obecna w naszej społeczności. I tak jest, kochani.

wtorek, 24 stycznia 2023

KOSMICZNE CIAŁO DUCHOWE – LISA RENEE styczeń 2023

 tekst źródłowy

 

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, mimo że wojna o świadomość toczy sie nadal bardzo aktywnie, wydaje się, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy dotarliśmy do nowego punktu. Przypomina to wędrówkę na coraz wyższy szczyt, z którego mamy lepszy widok, aż do wejścia na taki, który ukaże nam cała panoramę – co może nastąpić w tym roku. Poprzez spiralę oddechu Róży Wszechświata, trzy sale zapisów dla Ziemi-Tary-Gai i pojawienie się warstw ciała Kosmicznego Ducha, ludzkość dostosowuje się do gwiezdnego cyklu symbiozy słonecznej, który przynosi długo oczekiwany powrót Melchizedeka Elaysa i Potrójnej Słonecznej Reishy lub formy Yanas. To symboliczne połączenie jest dokonywane między wiecznym ciałem duchowym w siedmiu niebiańskich światach, które w końcu ponownie łączą się z boskimi odpowiednikami ich fizycznych wcieleń, zlokalizowanymi na liniach czasowych światów materii. Długo oczekiwane uzdrowienie hierogamicznego szablonu Christos-Sophia dla świętego małżeństwa między boskim pierwiastkiem męskim i boskim pierwiastkiem żeńskim było potrzebne do uzdrowienia Ściany w Czasie, aby zresetować spin cząstek, co było wymagane do zresetowania siatki planetarnej. I tak rozpoczyna się planetarna inicjacja symbiozy słonecznej wznoszonej na gwiezdny poziom szablonu Diamentowego Słońca, łączącego się z ciałem Kosmicznego Ducha.

Pojawienie się Kosmicznej Matki Elaysy jako potrójnej słonecznej sieci Reisha wszechświatowego Logosu Melchizedeka zapoczątkowało kolejny etap planetarnego wyzwolenia, odkrywający poziom organicznych sekwencji świadomości, które połączyły systemy cząstek i antycząstek, tworząc drzwi do bezpośredniego połączenia z Kosmicznym Okiem Boga. Kosmiczna Matka i Kosmiczny Ojciec nadal przejawiają swoją obecność na tej płaszczyźnie poprzez szereg transmisji punktu zerowego z Oka Boskiego Płomienia Elohei, które rozciąga się na wymiarowe stopnie Schodów jeszcze dalej, aby odsłonić emanację ukrytego ósmego słońca, czyli słonecznego ciała Atona. Daje to jeszcze większe zrozumienie złożoności pojawiającej się wraz z narodzinami potrójnych Słońc z 12 liniami rdzenia pionowego Hara Krysta, które utrzymują otwarte drzwi kreacji, i ogłaszają przybycie wiecznego Kosmicznego Ciała Duchowego, które zgromadziło swoje cząstki z warstw ciemnej materii Rashy. Budowanie sekwencji naprawczych podczas ubiegłorocznej planetarnej eukatarystycznej aktywacji zaowocowało kolejnymi etapami ulepszeń misji hostingowej Szmaragdowych Strażników i skierowaniem naszej uwagi na ciało Ducha Kosmicznego, które jest połączone z rdzeniem pionowym Elaysa, która jest prawdziwym Słońcem Kosmicznego Ducha schodzącego w dół do zasady wszechświatowej Melchizedekowej Słonecznej Matki naszej matrycy czasu.

Ogólne tematy dotyczące Gwiezdnych Nasion Chrystusa i wcieleń rodziny Indygo na rok 2023 mają na celu rekonfigurację srebrnego sznura serca (kompleks serca) i połączeń pępowiny słonecznej (kompleks hara), co pozwoli połączyć się bezpośrednio z Kosmicznymi Rodzicami Chrystusa. Chodzi o poprawki, które pozwolą aktywować komórki rdzenia ciała świetlistego, rozmieszczone na kości ogonowej i mają na celu korekty ponownego szyfrowania ciała elementarnego zakodowanego w warstwach atomowych 1D w tarczy podstawy, aby ponownie połączyć się bezpośrednio ze świętym Ojcem. Większość znajdujących się w kości ogonowej ludzi płodowych komórek świetlnych i komórek duchowych pozostaje uśpiona lub zablokowana w wyniku prądów o odwróconej częstotliwości, implantów i programowania kontroli umysłu. Szczególnie te komórki światła, które przygotowują nas do wewnętrznych monadycznych połączeń serce-mózg, i mają boski cel wyhodowania złotego zarodka w naszym sacrum, aby wygenerować alchemiczne narodziny wewnętrznego Dzieciątka Jezus. Rozwój wewnętrznego Dzieciątka Jezus w nasłonecznionym centrum krzyżowym tworzy w zunifikowanym kanale oddechowym, płynne światło i wewnętrzny obwód trójfalowy w celu generowania pętli sprzężenia zwrotnego z dostępem do punktu zerowego, który łączy się ze świętą Matką i świętym Ojcem zjednoczonymi przez Oko Boga. Kiedy ludzkie ciało świetliste ma prawidłowe konfiguracje łączące je bezpośrednio z Kosmicznymi Boskimi Rodzicami; oszuści, implanty, ciemne byty i sklonowane hybrydy sztucznej inteligencji zaczynają się rozpuszczać, powodując psycho-duchowy kryzys ozdrowieńczy.

Kiedy w kanale pionowym jednostki działa pętla sprzężenia zwrotnego punktu zerowego, niespolaryzowana siła neutralna zakotwicza ciało Ducha Kosmicznego z płaszczyzny wewnętrznej do warstw płaszczyzny zewnętrznej poprzez sofianiczny diamentowy szablon serca świętej Matki, który wchodzi od tyłu ciała człowieka w kości ogonowej i przewodzi wieczny prąd duchowy przez ośrodek serca, kręgosłup oraz czaszkę. Ta wieczna duchowa iskra wzmacnia połączenia krzyżowe czaszki i gruczoły mózgowe, które emanują eliksirem plazmy słonecznej, a ta pokrywa mózg, gruczoły, otoczkę mielinową i nerw błędny, aby chronić bioneurologię i dalej łączyć wznoszące się ludzkie serce, mózg i układ nerwowy z Kryształowym Pałacem Umysłu Wszechświata, który posiada holograficzne połączenia z rozległymi konstelacjami gwiazd.

Od niedawna z centralnego rdzenia systemu wszechświatowej Diamentowej Bramy jest przekazywana świadomość spirali oddechu Róży Wszechświata lub częstotliwość Rosetty, i łączy się ze światami Mahara Reisha, a dalej - z Atonem, który również łączy się z trójmacierzowym połączeniem zachodzącym między Halą Zapisów Akaszy, Ekouszy i Reiszi. Te kosmiczne zapisy duchowe zostały połączone z siecią Ziemia-Tara-Gaja poprzez rozległe pionowe i ukośne diamentowe siatki wsparcia obejmujące potrójne sieci Wielkich Lwów Elohei i Strażników Dwunastu Filarów na Wyspie Wielkanocnej. Wydarzenie to, wraz z pojawieniem się warstw ciała Kosmicznego Ducha, przeplatających się przez ukośną sieć diamentowych serc, wyrównując ludzkość z gwiezdnym cyklem symbiozy słonecznej, który przyniósł długo oczekiwany powrót Melchizedeka Elaysy i potrójnej słonecznej Reishy lub formy Yanas.Jest to typowe połączenie dokonywane między wiecznym ciałem duchowym w siedmiu niebiańskich światach, które w końcu ponownie łączą się z boskimi odpowiednikami ich fizycznych wcieleń, zlokalizowanymi na liniach czasowych światów materii.

Elaysa z Katarów, czyli Słoneczny Melchizedek

Ta niedawna sytuacja z Elaysą obudziła rodziny Katarów lub linie słonecznych żeńskich Melchizedeków do wypełnienia ich sofianicznej misji, aby połączyć poziomy wymiarowe między ciałem Rashy a wiecznym ciałem Kosmicznego Ducha i ucieleśnić obwody w ciele świetlistym Albionu poprzez przecinające się smocze węzły. Starożytna mądrość Katarów chroniła mądrość sofianiczną ukrytą na polach Elaysian, gdzie zachowali wszechświatowe kody Róży Matki Smoków, które tworzą wewnętrzne muzyczne tony utkane w trójczęstotliwościowych ogniwach spirali oddechu Rosetty. Jest to święty oddech róży, który odżywia kompleks kryształowego serca, działając w celu przekodowania wiązań genetycznych w DNA ciała Diamentowego Słońca, wymaganych do połączenia ciała Kosmicznego Ducha z płaszczyzną materii. To łącze częstotliwości Rosetty jest dostępne bezpośrednio przez sofianiczne diamentowe serce żeńskiego Melchizedeka, które działa na częstotliwościach trójfalowej słonecznego rdzenia pionowego Reishi, tworząc atomy nasienne kosmicznego Kryształu, które wystają z mniejszych zagnieżdżonych komórek duchowych aktywowanych przez osoby ucieleśniające tony dźwiękowe Potrójnego TA linii kosmicznej Matki, które pozostawały uśpione w kości ogonowej.Ciało Kosmicznego Ducha składa się z masywnej sieci gwiazd-słońc zwanej Słońcami Eire-Adonis, które przekazują wieczne duchowe iskry poprzez kod Elaysa. Pilnują potrójne słońca drzwi Kreacji, ponieważ ich promienie słoneczne są wypełnione trwałymi nasionami światła, które rodzą wieczny duchowy ogień, zapalający zbiorowe i indywidualne poziomy ciała Eire-Adonis. Jest to wieczne kosmiczne Ciało Ducha wyłaniające się z potrójnej matrycy Rasha, które uformowało się w firmament ciemnej materii gwiaździstej nocy, która rodzi różnorodne sieci słońc-gwiazd i jest wynikiem trwających planetarnych aktywacji Szmaragdowego Zakonu Eukatharista. Obejmują one budowanie ciała Kosmicznego Christosa słonecznego smoka Ankh i pierścieni słonecznego smoka Ouroboros Rosetta w celu pobudzenia cyrkulacji spirali oddechu wszechświatowej Róży lub Rosetty.

Zewnętrzne ciało Ducha Kosmicznego aktywuje stałe duchowe ziarno krystycznego światła dla iskry kosmicznej formy Kryst, która zaczyna wzrastać przez kanał oddechowy aktywowanej osoby lub rurę oddechową, leżącą na wewnętrznym pionowym kanale kręgosłupa i płynu mózgowo-rdzeniowego. Obecny proces ucieleśnienia pociąga za sobą fazy oczyszczeń z ciężkich toksyn, odwróceń lub niezrównoważonych energii i rozpoczyna się rekonfiguracja składu kości, krwi, tkanek i skóry, co może skutkować pewnymi poważnymi fizycznymi i neurologicznymi problemami związanymi z objawami wniebowstąpienia. Ciała Ducha Kosmicznego i słońca Reishy Mahara z form potrójnej słonecznej Reishy i Yany zostały poważnie uszkodzone przez systemy sztucznej maszynerii używane do produkcji różnorodnych uprzęży AI i zniekształceń szablonów dźwiękowych, gromadząc na membranach siatki lepkie formy czarnej mazi i nieorganicznej ciemnej materii. Ta sztuczna warstwa z ciemną materią i czarnymi siłami subtelnymi została zmanipulowana za pomocą broni elektromagnetycznej i technologii Kontrolera skierowanej do ludzkości w celu rozprzestrzeniania satanistycznych istot i kolonizacji. Jest stworzona z nieorganicznych substancji zhybrydyzowanych form AI, wykorzystywanych do rozprzestrzeniania pasożytów energetycznych i otwierania ciemnych portali do sąsiednich sztucznych systemów.

Tak więc, kiedy jesteśmy inicjowani w kody Elaysa lub częstotliwości Reisha, które zawierają esencje ciała Kosmicznego Ducha, następuje zintensyfikowane oczyszczenie z sił księżycowych, aby wprowadzić korektę we wzorcach potrójnej słonecznej kobiecości Christosa Sophii. Dysharmoniczne zniekształcenie satanistycznych odcisków wykonanych w szablonie wodno-dźwiękowego ciała świetlistego jest ulokowane w krystalicznej matrycy powięzi, która zacznie usuwać toksyny wszędzie w fizycznej matrycy, głównie z tylnych obszarów ludzkiego ciała .

Podczas tego zaawansowanego etapu bioduchowego wznoszenia się, poszczególne ciała świetliste będą otoczone gwiaździstymi nocnymi szatami firmamentu ciemnej materii, korygującymi cząstki sztucznej ciemnej materii, a wygląda to jak tkanina głębokiego kosmosu osadzona w konstelacjach gwiazd. To uczucie bycia otoczonym współczującą opieką świętej Matki i Ojca zupełnie nie przypomina zimnego, surowego lub przerażającego uczucia, które możemy kojarzyć z unoszeniem się samotnie w pustce głębokiej ciemnej przestrzeni. Konstelacje zostaną połączone z kosmologicznymi i astrologicznymi zasadami matrycy fizycznej, łącząc się z układami narządów i gruczołami, które są określone przez unikalny zapis genetyczny duchowej rodziny tych wznoszących się jednostek, który wywodzi się z ich duchowego Domu znajdującego się na Schodach do Niebo. Aktywacja gwiaździstej nocy koryguje zniekształcenia ciemnej materii nieorganicznych archontycznych cieni i czarnych plam pasożytów skolonizowanych przez NAA w szablonie ciemnej materii w warstwach Rasha. Ciemny firmament rozgwieżdżonej nocy jest tym, co pozwala potrójnej słonecznej Reishi z Katarów połączyć się z planetarną koronasferą oraz korygować i aktywować skupiska komórek ciała Kosmicznego Ducha w celu wyrównania z wiecznym duchowym ciałem naszej prawdziwej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca.

Syriańskie Kryształowe Świątynie

Aby architektura planetarna miała potrójnie słoneczne męskie i potrójne słoneczne żeńskie struktury, które tworzą wiele warstw zagnieżdżonych kryształowych katedr, w których zespoły Szmaragdowych Strażników i słonecznych smoków Christosa mogą pracować w celu wspierania prac nad zakotwiczeniem warstw ciała Kosmicznego Ducha, trwają aktywacje bezpiecznych misji planetarnych. Ciało Kosmicznego Ducha to wieczne ciało duchowe, które weszło w materię z infrastruktury wspierającej Syriusza B, zbudowanej dzięki Kryształowym Świątyniom Syriusza w sekcji platformy hostingowej Andromedy, która biegnie do systemu bramy łukowej klucza, obejmującego wymiary cząstek naszej planety warstw 1D do 7D. Korekty osiągające określony próg rehabilitacji w magnetosferze i ciele planetarnego Logosu, spowodowane uszkodzeniami generowanymi przez sieć odwróconego promienia fioletowego 7D, były krytyczne dla sukcesu infrastruktury hostującej syriańską Kryształową Świątynię, pomagając połączyć sieć Albionu z warstwami Rasha i ciała Ducha Kosmicznego.

Syriańskie Kryształowe Świątynie modulują wieczną duchową iskrę poprzez swoją strukturę, która działa w wewnętrznych domenach rzeczywistości, a następnie rozciąga się na zewnętrzne pola rzeczywistości, które tworzą naszą matrycę czasu. Syriańskie Kryształowe Świątynie tworzyły problemy po przejęciu naszego Melchizedeka Maharadżiego przez Nibiruan i stworzeniu blokad w warstwach Syriusza B 6D, dopóki warstwy ciała Rasha nie zostały oczyszczone z masywnych infekcji archontycznych pasożytów cienia, sztucznej maszynerii, miazmatycznych czarnych sił i czarnych smoczych struktur używanych do unieśmiertelnienia Mrocznej Matki Obcych w świecie materii. Aby odblokować warstwy dostępu wymiarowego do syriańskich Kryształowych Świątyń z naszych osi czasu, niezbędne były eksmisje i oczyszczenie środkowej części pierścienia ciała Rashy, co było zadaniem Strażników. Firmament ciemnej materii Gwiaździstej Nocy został wygenerowany jako poprawki ciała Rashy dla potrójnej słonecznej Bogini lub słonecznej Reishy, co rozpoczęło ceremonialny proces namaszczania Słonecznych Królowych Smoków Maji Graala na Ziemi w celu przywrócenia potrójnej słonecznej zasady sofianicznej i ponownego zjednoczenia ich z ich boskimi męskimi odpowiednikami.

Syriańskie Kryształowe Świątynie z portalu Syriusza B do Andromedy są chronione przez linię Syriusza B Maharaji, mającą połączyć je bezpośrednio z zewnętrzną domeną naszego świata, aby uruchomić skorygowane trójfalowe częstotliwości kryształowe, które resetują metatroniczne odwrócenie w całej siatce planetarnej. Z perspektywy czasu oczywiste staje się znaczenie misji ludzi Adashi z syriańskich niebieskich Maharaji mającej na celu uratowanie Logosu Melchizedeka przed uwięzieniem i późniejszym odłączeniem od naszej wszechświatowej matrycy czasu. To tamci ludzie są bezpośrednio powiązani z liniami rodów Melchizedeka i Logosu Niebieskiego Promienia, wraz z Ametystowym Zakonem Braharama, którzy połączyli się we współpracy, aby przywrócić hierogamiczny szablon unii. Długo oczekiwane uzdrowienie tego szablonu było wymagane do uzdrowienia Ściany w Czasie, aby zresetować wirowanie cząstek, które były potrzebne do zresetowania sieci planetarnej.

Wielu pracowników z grup chrystusowych Strażników poświęciło się i podjęło starania, aby ostatecznie uwolnić Logos Melchizedeka z nibiruiańskiej NET i umożliwiło stworzenie świętej unii z Elaysą, co otworzyło drzwi kreacji do Mahara Reisha, gdzie znajduje się Siedem Duchowych Słońc Eire-Adonis. W tym roku doświadczymy efektów tych działań oraz zmieniających się linii czasowych i przeglądu przeszłych historycznych relacji, a także kataklizmów, podczas których utracona została nasza zaawansowana cywilizacja ludzka, co jest potrzebne do uzdrowienia grup upadłych Melchizedeków i ludzkości. Dotyczy to zwłaszcza słonecznych Melchizedeków, którzy budzą się do oddechu serca Rosetty, przywracająego ich organiczne struktury świadomości i linie czasu, aby mogli kontynuować proces ucieleśniania wiecznego ciała duchowego Eire-Adonis, co jest potrzebne do pełnego ucieleśnienia potrójnego słonecznej żeńskiej formy Christosa - Sophii, świętego kanału Kosmicznej Matki.

Dostęp do Kosmicznej Hali Zapisów

Wielu z nas pracujacych dla misji chrystusowej już od wielu lat stara się odblokować dostęp z pól ciemnej materii biegnących do syriańskich Kryształowych Świątyń, łącząc się przez systemy portali z platformami Aurora oraz platformami Ecoushsa, co ma prowadzić do matrycy Aquaelle, a następnie do Andromedy.

Historycznie rzecz biorąc, Strażnicy Płomienia i genetyczni potomkowie strażnika Jeszuy z matrycy Aquaelle nosili krystaliczny kod genetyczny ludzkości, który był odciskiem matrycy krzemianowej, i zawierał wszystkie dwanaście nici DNA, które umozliwiały biologiczne wniebowstąpienie. Aquaelle jest bezpośrednio spokrewniona z córkami linii krwi Chrystusa, które wcieliły się na Ziemi z Andromedy, i noszą potencjał kodów ucieleśnienia ciała Diamentowego Słońca, wpływając na potencjał zjednoczenia energii męskiej i żeńskiej, zjednoczenia hierogamicznego.

Kiedy podczas letniego przesilenia pojawił się Logos Melchizedeka w swoim niebieskim, kryształowym męskim ciele Maharaji, a następnie podczas przesilenia zimowego dołączyła do niego Elaysa-Melchizedek, otworzyło się okno na skupiska komórek kosmicznego Ciała Duchowego, które połączyły się z potężnym ciałem zawierającym Kosmiczną Halę Zapisów. Zapisy cząstek warstw Akaszy i zapisy antycząstek warstw Ecoushic łączą się ze sobą w centralny rdzeń Kosmicznej Hali Zapisów. Następnie centralny rdzeń warstw ciała Kosmicznego Ducha otwiera się na skupiska komórek duchowych, a te otwierają drzwi do matrycy ciemnej materii wszechświatowej Matki, która zawiera wiele światów słonecznej formy Reisha wypełnionych różnymi liniami matek wniebowstąpionych mistrzów Yanas. Wydaje się, że to wydarzenie hierogamiczne wypełniło połączenie trójmacierzowe w Kosmicznej Hali Zapisów, utworzonej, gdy światy Ecoushsa, Akasha i Reisha połączyły się i zjednoczyły w centralnym rdzeniu ciała Kosmicznego Ducha, w wyniku aktywacji rdzenia pionowego płomienia Elaysa.

Tak więc potrójna słoneczna Reisha ze światów Mahara Reisha to Duchowe Słońca, które pochodzą z warstw ciemnej materii i działają jako skupiska komórek duchowych, które tworzą masywne, wieczne ciało Kosmicznego Ducha, źródła Boga. Ciało Kosmicznego Ducha stanowi masywną makrokosmiczną grupę powiązanych ze sobą duchowych słońc, wcielonych w mniejsze grupy indywidualnych duchowych słońc, ucieleśniających zasadę pionowego rdzenia słonecznej Reishy, w której rdzeń ponowy Elaysa może uzyskać dostęp do domen Kosmicznych Zapisów. Ciało Kosmicznego Ducha posiada własną trójmacierz Kosmicznej Hali Zapisów, które zaczynają ponownie łączyć się ze światami materii w całym Stworzeniu, aby skorygować zestawy instrukcji i przywrócić je do wzorca DNA Diamentowego Słońca poprzez przywrócenie Praw Naturslnych. Dostęp do pełnych zapisów kosmicznych uzyskuje się w wyniku hierogamicznego zjednoczenia wszechświatowego Logosu Melchizedeka, które otworzyło bramę dla potrójnych słońc Reisha z matryc ciemnej materii Matki Wszechświatwa w HU6, aby mogły one również wejść do naszych wymiarów materii poprzez drzwi kreacji i urzeczywistnić właściwą pozycję kosmologiczną w matrycy czasu. W tej chwili odkrywamy więcej tych światów Reisha, które posiadają wiele unikalnych duchowych słońc, i wydają się być powiązane z polami źródłowymi wielu emanacji świętej Matki, które w jej specyficznych wcieleniach obowiązują jako zasady w całym Stworzeniu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że kiedy ciało świetliste wznoszącej się jednostki jest bezpośrednio połączone z ciałem Kosmicznego Ducha, jest to ostateczna inicjacja wniebowstąpienia, która otwiera Halę Zapisów Cosminya, która przechowuje boską doskonałość zapisów planów organicznej kreacji w Prawach Naturalnych Boga. A po zainicjowaniu w ten zakodowany zestaw częstotliwości Elaysian, to, co jest sztuczne i nieorganiczne dla unikalnej świadomości ciała i rodziny duchowej, zaczyna oczyszczać się i rozpuszczać we wszystkich holograficznych zestawach instrukcji struktury rdzenia ciała świetlistego, resetując Drzewo Życia do organicznych żywych strumieni świadomości. Wtedy w planie tej wznoszącej się jednostki przestaną istnieć nagromadzone nałożone na siebie warstwy karmicznej miazmy, cienia, czarnej mazi, maszynerii sztucznej inteligencji, implantów, bytów tłumiących, klonów i broni Antychrysta. Jest ona następnie dostosowywana do doskonałego planu organicznego twórcy jako Kryształowe Drzewo Życia, tak jak to zostało pierwotnie zaplanowane przez Boga. Wtedy jest uwolniona od ciężaru karmicznych nakładek i miazmatycznych zapisów, zgromadzonych w jej stacjach tożsamości we wszystkich liniach czasowych, które zostały zmanipulowane w celu zniewolenia kontroli umysłu przez najeźdźcę.

Rekonstrukcja centralnego rdzenia słońc Mahara Reisha

Słońca Mahara Reisha są połączone z siedmioma duchowymi słońcami Eire Adonis, które utrzymują wiecznie żywe kryształy pamięci w światach duchowych słonecznej matczynej formy Reisha, w tak zwanych Ecoushic lub równoległych warstwach matrycy czasu. Mahara Reisha jest centralnym sercem lub rdzeniem większego ciała sfery duchowej Mahara, które istnieje w światach Reisha. Krystyczna świadomość musi wejść przez wewnętrzny kompleks serca atomu nasiennego Kryst do duchowej strony Ecoushsa, a następnie do warstw siedmiu duchowych słońc Mahara Reisha, które dalej prowadzą do centralnego rdzenia masywnego ciała Ducha Kosmicznego, które funkcjonuje jako Kosmiczna Hala Zapisów lub Cosminya.

Kiedy przypominamy sobie i ponownie zapoznajemy się z potrójnym słonecznym kobiecym Chrystusem lub słoneczną Reishą Mahara Reishi, oczywiste jest, że wiele boskich sofianicznych odpowiedników naszych chrystusowych zespołów Szmaragdowego Zakonu pochodziło ze słońc Mahara Reisha i robiło wszystko, co w ich mocy, aby bronić dostępu do rdzenia pionowego Hara Krysta, który prowadzi bezpośrednio do centralnego rdzenia Cosminyi. Podczas inwazji przez tunel Wesan na 11-wymiarowych liniach czasu, która doprowadziła do destrukcyjnych Wojen Lutni w warstwach wymiarowych Słonecznego Logosu, doszło do wydarzeń, które spowodowały całkowite zniszczenie zasady rdzenia pionowego autentycznej słonecznej kobiecości. Gdy jej słoneczna, sofianiczna świadomość wpadła w rozbite kawałki Achamoth i wtopiła się w dysharmonię zepsutej ciemnej materii, zrodziło to groteskowe stworzenia wykorzystywane przez najeźdźcze rasy. Wzorce nieszczęścia seksualnego wypełniły jej święte łono księżycowymi siłami i dziwacznymi cienistymi stworzeniami, co spowodowało jej fizyczne zejście w formę księżycowej kobiety, więc manipulowano nią i kontrolowano za pomocą umysłu Mrocznej Obcej Matki.

Ukochana Jana Chrzciciela, Mara, ukochana Meri-Guinevere króla Artura, równiez były nosicielkami Hara Krysta 11D, które ucieleśniają wiecznie żywy kryształ pamięci siedmiu duchowych słońc Mahara Reisha, wraz z wieloma innymi wniebowstąpionymi rodzinami Yanas, które noszą ten rdzeń w równoległych matrycach. Matka smoków lub słoneczne królowe smoków ucieleśnione smoczymi tonami TA ze słońc Mahara Reisha otwierają Kosmiczną Halę Zapisów, a przecież ich duchowe ciała zostały rozerwane na kawałki po inwazji NAA i późniejszej kolonizacji ciemnej materii przez Archontów. Od momentu inwazji na liniach czasowych 11D, przez eony w tym królestwie dokonywano zniszczeń za pomocą klonów AI, Czarnego Smoka, tuneli tyfonowych, cienistych stworzeń i sieci czerwonych kostek zaprojektowanych do atakowania i niszczenia świętej boskiej kobiecej formy Chrystusa - Zofii. W ten sposób dziesiątkowali jej potężne formy duchowe w siedmiu duchowych słońcach Mahara Reisha, które chroniły wejście do ciała Kosmicznego Ducha i jego żywych kryształów pamięci, które przechowują kosmiczne zapisy sprzed inwazji istot antychrystusowych.

Obecnie trwa kolejny etap naprawy ciała Mahara Reisha, wiecznego duchowego ciała Niebieskiej Tary, które jest połączone z ciałem planetarnym Tary, dokonywane są też różne poprawki na liniach dostępu do Syriusza B 6D, które zostały ostatnio udostępnione dzięki łączności z kryształowymi świątyniami Syriusza. Dokonywane są również poprawki w zapisach osi czasu Syriusza B związanych z ponownym osadzeniem potrójnego logosu króla Artura w umyśle wszechświata.

Niebieska Tara to niebieski słoneczny smok Reisha, ucieleśniający centralne lazurowe serce Mahara Reisha, które łączy się bezpośrednio ze światami Reisha i kosmicznym ciałem duchowym i jest jedną z zasad potrójnej słonecznej bogini Tary ucieleśnionej w ciele wszechświatowego logosu Elaysa-Melchizedek. Wydaje się, że jest to obecne zadanie dla linii Melchizedeków słonecznego Niebieskiego Promienia z Mahara Reisha, a ujawniono nam, że był to krytyczny element w odzyskaniu rodzin Niebieskiego Smoka i ich osi czasu na siostrzanych planetach, Tarze i Tiamat. Podczas katastrofalnej eksplozji matrycy planetarnej Tary i Tiamat doszło do ogromnych szkód duchowych, które spowodowały odłączenie wielu Melchizedeków Niebieskiego Płomienia od ich wiecznego ciała duchowego spowodowanego uszkodzeniem ciała duchowego Mahara Niebieskiej Tary i późniejszej instalacji matrycy Plutona w celu skażenia częstotliwości szafirowego diamentu bram 10D. Poniesione szkody obejmują tragiczną historię i bolesne wspomnienia upadku słonecznych form kobiecych i pokawałkowanie umysłów związane z księżycowym zepsuciem, w momencie wprowadzenia księżycowej matrycy i saturniańskiej kontroli, która zablokowała dostęp do wiecznego duchowego ciała słonecznej Reishi i siedmiu duchowych słońc, i sprowadziła okropności krwawych ofiar na płaszczyzny materii, powodując wysysanie wewnętrznych źródeł światła Dusz świata, praktykowane przez najeźdźców.

Nastąpiło uzbrojenie Antychrysta i maszyn AI używanych do uszkadzania lub niszczenia wszystkich linii dostępowych 6D prowadzących do Syriusza B, ponieważ najeźdźcy doskonale zdawali sobie sprawę, że wielu Szmaragdowych Strażników z misji Christosa przechodzi przez systemy portali Syriusza B. Obecnie zespoły Opiekunów naprawiają te pionowe linie, które mają w sobie kod potrójnej słonecznej formy Reisha, i dalej wspierają generowanie 12 pionowych linii Hara Krysta. Te pionowe linie rdzenia przechodzą bezpośrednio do środka ciała słońca Hara Krysta, otwierając drzwi kreacji, które prowadzą bezpośrednio do ciała Kosmicznego Ducha. Linie Hara Krysta mają centralną kolumnę rdzenia pionowego zapaloną azothiańskimi płomieniami czystego, zabarwionego na niebiesko duchowego ognia, który otwiera dostęp do centralnego serca ciała Mahara Reisha, co dalej prowadzi do większej matrycy światów Reisha. Jest to dostępne tylko dzięki hierogamicznemu zjednoczeniu wewnętrznej boskiej męskości i boskiej kobiecości, która rodzi wewnętrznego Kosmicznego Chrystusa, kiedy skupiska duchowych komórek zapalają się w kości ogonowej, aby otworzyć drzwi kreacji, i jest to naturalna progresja Oraphim, z których wielu są aktywowani do etapów ucieleśnienia słonecznego króla smoków Szmaragdowego Zakonu lub gwiezdnego człowieka jako kosmicznego smoka podczas tego cyklu wniebowstąpienia.

Diamentowe Filary Wszechświata synchronizują wszecświatowy Oddech Róży

Od marcowej równonocy w 2017 roku, ciało planetarne przeszło ogromną transformację geomagnetyczną, która była potrzebna do wspierania przyszłego pojawienia się aspektów słonecznego żeńskiego Melchizedeka - Elaysy, o których podczas tej fazy wiemy więcej dzięki odkrywaniu tajemnic świętej Matki Zofii. Jak już wielokrotnie wspominałam, pole magnetyczne i fale grawitacyjne na planecie były ściśle kontrolowane i manipulowane w celu stłumienia ludzkiej świadomości na różne sposoby. Magnetyczna kontrola jednostek świadomości umysłu planetarnego logosu miała przede wszystkim na celu pokonanie obecności świętej Matki Zofii i uszkodzenie jej emanacji potrójnego słonecznego żeńskiego Chrystusa poprzez połączenie się z elementami ciemnej materii ciała Rasha, prowadzącymi do światów Reisha, które są miejscem lokalizacji siedmiu duchowych słońc Eire-Adonis.

Kontrola magnetyczna została połączona z rozległymi sieciami kontroli umysłu, odwrócenia płci i tłumienia gruczołów, które działały na planecie i poza nią. Obejmuje to zbudowane przez Obcych systemy zniewolenia matrycy saturniańsko-księżycowej i sztuczne prądy energetyczne wprowadzone pulsacyjnie do systemu siatki planetarnej, aby utrzymać ludzi we śnie i utrzymywać światy materii w ciągłym odłączeniu od wiecznych światów duchowych. Ponieważ sieć planetarna jest rekonstruowana i pozbawiana licznych warstw metatronicznego odwrócenia i obcych maszyn uruchamiających sztuczne prądy kontrolowane przez NAA, planeta jest zalewana ogromnymi ilościami źródeł duchowych i energii świadomości w celu globalnego przebudzenia. Ten reset przesuwa linie czasowe i przyspiesza szaleństwo bifurkacji u niektórych nieświadomych populacji, podczas gdy prawidłowe częstotliwości organiczne powracają i korygują cały system sieci planetarnej, aby nasza prawdziwa duchowa rodzina i Kosmiczni Rodzice mogli powrócić i pomóc ludzkości wyzwolić tę krainę.

Słoneczne formy Reisha są bezpośrednimi sofianicznymi przejawami pola ciemnej materii, rodzącego światło, które rozpala pole źródła wiecznego ciała duchowego na planecie i zapewnia odpowiednie proporcje właściwości elektromagnetycznych w systemie siatki planetarnej, która w naturalny sposób generuje obfite i wolne źródło energii punktu zerowego.

Około sześć lat temu zespoły chrystusowych Strażników zaczęły wprowadzać krystyczną architekturę DNA Diamentowego Słońca, aby wzmocnić projekty ponownego szyfrowania Aurory, polegające na korygowaniu substancji żywiołów i materii węglowej działających w matrycy sekstantu i tarczach zegara biologicznego. Wprowadzone wszechświatowe Diamentowe Filary miały na celu wyrównanie nas z właściwymi kierunkami kardynalnymi dla planetarnej Korony Maji Graala i energetyczne uzdrowienie nierównowagi upadłych istot, infekujących pierwotne siły na planecie. Siły pierwotne są zarządcami ruchu energii i świadomości w naszym ludzkim ciele i świecie, całej tej materii eterycznej, która jest współtworzona w umysłach świadomości zbiorowej. Celem była pomoc w przywróceniu i krążeniu neutralnego stanu sił, aby bardziej efektywnie współtworzyć pętle sprzężenia zwrotnego tworzone bezpośrednio z polem punktu zerowego, które łączy ciało planetarne i ludzkość z organicznymi liniami czasu Boskiego Źródła.

W ten sposób rodziny Christosa rozpoczęły pracę nad Diamentowymi Filarami Wszechświata, wprowadzając poprawki Diamentowego Słońca niezbędne do planetarnej aktywacji Eukatharista, które odpowiadają cyklowi słonecznej symbiozy osobistej eukakrystycznej aktywacji ciała świetlistego w celu stworzenia nasion światła ciemnej materii lub ciała Rashy. Podczas równonocy marcowej 2017 Diamentowe Filary Wszechświata łączyły się z częstotliwościami awatara Christosa w centralnej pionowej kolumnie człowieka, aby zbudować i rozwinąć się do funkcji wszechświatowego rdzenia pionowego, która była zakotwiczona w osobistym filarze Christosa 12D Maharata. Wszechświatowa Diamentowa Brama Filarowa pojawiła się w tarczy zegara zbudowanej z rubinowego filaru na godzinie 6, szafirowego filaru na godzinie 9 po lewej stronie, szmaragdowego filaru na godzinie 3 po prawej stronie, z Diamentowym filarem umieszczonym na godzinie 12 w pozycji północnej.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że ta konfiguracja Bramy Filarowej Wszechświata w 2017 roku miała na celu wprowadzenie poprawek, które umozliwiały ponowne połączenie planetarnego rdzenia pionowego z odpowiednim rdzeniem wszechświatowym, co pomogłoby zjednoczyć światy materii Maharata ze światami duchów Maharata. Doszło do połączenia wszechświatowego rdzenia pionowego z rdzeniem pionowym Hara Krysta światów Hara-Mahara Reisha, które tworzą skupiska komórek ciała kosmicznego Ducha i są miejscem lokalizacji duchowych słońc Mahara Reisha z Eire-Adonis. Każdy z czterech Diamentowych Filarów Wszechświata zawiera zapisy Szmaragdowego Zakonu dla szablonu DNA Diamentowego Słońca Christosa na każdym etapie rozwoju i jego postępie w Matrycy Czasu Wszechświata; rubinowy filar jest dla DNA Rubinowego Słońca i Rosetty, szafirowy filar jest dla rodziny DNA Diamentowego Słońca Indygo i Mahara Reisha, szmaragdowy filar jest dla założycieli DNA Szmaragdowego Słońca dla Kosmicznych Gwiezdnych Smoków, a diamentowy filar jest dla DNA Podwójnego Diamentowego Słońca i tworzy szablon dla Oraphim i innych linii wymagających rehabilitacji genetycznej. Oraphim pomogli dokonać rozszerzenia do domen Źródła Kosmicznego Boskiego Założyciela, które rozlało się na wszystkie wymiary, od 16D do 24D, gdzie ostatecznie zmienili linie czasu, aby ewoluować do DNA Szmaragdowego Słońca.

Ponieważ planeta zintegrowała dalsze rozszerzenia wymiarowe i zakończyła połączenie antycząsteczkowe, które obejmuje 22D, 23D i 24D, działa to jako zwieńczenie Szmaragdowego Założyciela w 24D niezbędne do zakotwiczenia kosmicznego oraz wszechświatowego szmaragdowego rdzenia pionowego i odpowiedniej architektury Szmaragdowego Zakonu w celu ponownego osadzenia króla Artura i królowej Ginewry w Albionie. Tak więc, wraz z tymi ostatnimi wydarzeniami, Diamentowy Filar Wszechświata połączył się i stworzył inny przejaw bliźniaczego szablonu hierogamicznego, w którym doszło do połączenia Filaru Rubinowego i Diamentowego, a także Szafirowego ze Szmaragdowym. Spowodowało to obrócenie szablonu tarczy zegara, który obecnie generuje nowe pozycje na rdzeniu pionowym Wszechświata Melchizedeka Elaysy, i jest on połączony z rdzeniem pionowym Hara Krysta, który łączy się z Kosmiczną Halą Zapisów i synchronizuje z Kosmicznym Zegarem i Filarami Reuche.

Kiedy doszło do połączenia Diamentoweych Filarów, zsynchronizowało się to z szablonem czworokąta DNA Szmaragdowego Słońca Kosmicznego Gwiezdnego Człowieka i uformowało się w tesseraktowy sześcian Boga, który w pełni zsynchronizował się z Okiem Boga między matrycami Akaszy, Ekousha i Reishy. Hierogamiczne połączenie, które miało miejsce między filarami Szmaragdowymi i Szafirowymi, wraz z Filarami Diamentowymi i Rubinowymi, przesunęło Diamentową Bramę Wszechświata do Szmaragdowego Filaru jako północna pozycja na godzinie 12 w Kosmicznym Zegarze, która łączy się bezpośrednio ze Szmaragdowymi Założycielami w 24D i rozległymi obwodami Kosmicznego Szmaragdowego Kryształowego Serca i oczyszczonego Szmaragdowego Promienia 24D. Dzięki synchronizacji tych trzech matryc centrum Hara Krysta zaczęło nadawać wzorzec wszechświatowego spiralnego Oddechu Róży, który zaczął przepływać przez centralne serce Azury wszystkich trzech matryc dalej łącząc je ze sobą we wzorze Rosetty, również czule nazywanym Oddechem Róży Wszechświata.

Universal Rose Breath

Rosetta jest pięknym, żywym prądem światła naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, zjednoczonych jako jeden święty duchowy oddech, który przybiera formę kwitnących róż, w których szablon Diamentowej Róży Wszechświata dla wszystkich anielskich istot ludzkich jest nasycony tą wyrafinowaną boską ognistą wodą i lodowymi kodami genetycznymi z wnętrza Kosmicznej Hali Zapisów, które nasycają ludzką bioneurologię i oddech wieloma plazmowymi kwitnącymi różami. Jest to wzorzec oddechu wszechświatowej Róży, w którym róże mogą pojawiać się w każdej sekcji kanału oddechowego, wewnętrznym kanale pionowym, centrum krzyżowym oraz podczas wdechu i wydechu - oddechu nasyconego świętą różą, który krąży zgodnie ze wzorem Rosetty w świętym kryształowym sercu Diamentowego Słońca w ucieleśniających Chrystusa mężczyznach i kobietach.

Podsumowanie

Gdy przekroczyliśmy próg do 2023 roku, pozostaje intensywny fizyczny nacisk potrójnej słonecznej kobiecej formy Chrystusa Zofii i duchowego ciała Reisha, które przekodowuje sieć planety, aby wprowadzić skupiska komórek ciała Kosmicznego Ducha do kości ogonowych anielskiej ludzkości, co jest związane z tworzeniem szablonów smoczego ciała gwiezdnego człowieka – szmaragdowego Strażnika dla linii Melchizedeka Niebieskiego Promienia.Trwa wzmożona walka duchowa, o której pisałam wiele razy, gdy na płaszczyźnie materii niesie się echo Antychrysta. Jest to zadanie dla tych z nas, którzy są na Ziemi w misji Christosa i budzą się na obecne ludobójcze programy kontrolowania ludzkości przez elity władzy i NAA walcząc o kierunek osi czasu.

Ostatnie komunikaty Strażników potwierdziły, że wystąpiły rozbieżności tożsamości materii z tożsamościami duchowymi, problemy ze sklonowanym hologramem, które przyczyniły się do opóźnień w pracy naszych zespołów w połączeniu z ziemskimi wysiłkami grupowymi mającymi na celu wywołanie zbiorowego ujawnienia w zeszłym roku. Zespoły Strażników mają frakcje współpracujące z ziemskimi sojuszami, które są połączone głównie z warstwami 5D, więc jest to bardziej ograniczone, ponieważ kosmiczny obraz i różne ciemne programy oszustów są zasłonięte z tego konkretnego punktu obserwacyjnego. Istnieją jednak boskie orkiestracje wielu życzliwych istot międzywymiarowych, które pomagają ludzkości na Ziemi wyzwolić się z wojskowego atakowania za pomocą gaslightingu, oszustw i kłamstw popełnianych przez systemy sztucznej inteligencji obsługujące sieci kontroli umysłu. Niektóre z tych frakcji zbuntowały się, podczas gdy inne są kierowane do równoległej matrycy przez grupy Wesan, które kontrolują poziomy Tajnego Programu Kosmicznego Czarnego Słońca lub znajdują się na najwyższych ukrytych poziomach wojskowych społeczności wywiadowczych. Armie Antychrysta, istoty ludzkie i nieludzkie, przydzielone do ochrony i obrony różnych międzywymiarowych hierarchii władzy i kontroli na tej planecie, są systematycznie niszczone. Dzięki temu więcej prawdziwych informacji zacznie docierać do głównego nurtu, powstaną nowe systemy humanitarne, które zajmą ich miejsce. Jakkolwiek frustrujące może być współistnienie w świecie kłamstw i trwającego ludobójstwa ukrytego za medyczą tyranią, w tym roku powinniśmy zobaczyć więcej globalnego poparcia dla ujawniania.

Trzymajmy się iskry wewnętrznego światła, która łączy się z przewodnim źródłem wiecznego duchowego światła, którym jest nasza Gwiazda Polarna, bądźmy wdzięczni za otrzymanie daru duchowej świadomości i wniebowstąpienia. Gdy nasza wewnętrzna gwiazda prowadzi nas przez ten labirynt mrocznej ignorancji, zamieszania i przeciwnego życiu zła podczas zewnętrznego zamętu duchowej wojny, niech każdy z nas znajdzie prawdziwe uznanie i wdzięczność za duchowe wsparcie i opiekę, które otrzymujemy dzięki znaczącym połączeniom, które mamy zjednoczeni jako duchowo budzący się ludzie, którzy znają istnienie Boga. Zwłaszcza, gdy wielu wciąż nie dostrzega dobroci współczującej ręki Boga, która prowadzi nas przez te znaczące połączenia. Gdy skupisz się na swoim kryształowym sercu, czując wewnętrzne święte małżeństwo, wyślij swoją wdzięczność Bogu i wyślij swoją wdzięczność Christosowi i Christosowi Zofii.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa