strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

piątek, 8 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Mentalność posiadacza niewolnika, kontrolera lub istoty z NAA

Chociaż pochodzenie cytowanego poniżej dokumentu pozostaje nieznane, wiele z przedstawionych w nim pojęć związanych jest ze strategią NAA i ujawnia bezpośrednie techniki manipulacji społecznością, które są wykorzystywane do tworzenia masowego niewolnictwa. Poniższe przykłady są cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z dokumentu „The Silent Weapons for Quiet Wars”, jako mocne studium przypadku, które pozwala zrozumieć sposób działania właściciela niewolnika, kontrolera lub NAA, wykorzystywany do dzielenia i podbijania ludzkości.

"Ludzie są zwierzętami obarczonymi brzemieniem według własnego wyboru i zgody. Ludzie, którzy nie wykorzystają swojej inteligencji, nie są lepsi od zwierząt. Tak więc, gdy przyjmiesz pojawienie się władzy, ludzie wkrótce ci ją dadzą. Elementy społeczeństwa z niższych klas muszą zostać wytresowane i nauczone porządku, aby pozostać pod całkowitą kontrolą. Jakość edukacji nadawanej niższej klasie musi być tak ograniczona, aby generowała schizmę ignorancji, tak aby klasa niższa nie była w stanie zrozumieć struktury władzy i wiedzy klasy wyższej. Jednostka rodzinna niższej klasy musi zostać rozproszona poprzez proces wzmożonego pochłonięcia rodziców pracą i ustanowienia państwowych dziennych ośrodków opieki dla ich opuszczonych dzieci. Utrzymaj rozrywkę publiczną poniżej poziomu szóstej klasy. Używaj trudnych do wykrycia broni, takich jak zaawansowana technologia, manipulacja ekonomiczna, niszczenie rodziny i celowo gorszy system edukacyjny. Doświadczenie dowiodło, że najprostszym sposobem zabezpieczenia tajnej broni i zdobycia kontroli nad społeczeństwem jest trzymanie społeczeństwa niezdyscyplinowanego i nieświadomego podstawowych zasad systemu z jednej strony, przy jednoczesnym ich zdezorientowaniu, dezorganizacji i rozproszeniu sprawami nieistniejącymi. Aby przenieść zasoby energii i ekonomiczną kontrolę w ręce niewielu tego godnych, kontynuuj promowanie prywatnych cichych wojen przeciwko nieświadomym masom. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna, aby zachować pewną miarę porządku społecznego, pokoju i spokoju panującej wyższej klasy. Inżynieria społeczna wymaga korelacji ogromnych ilości stale zmieniających się informacji gospodarczych i danych osobowych, więc skomputeryzowane systemy przetwarzania danych do gromadzenia profili są niezbędne do przewidywania, kiedy i jak społeczeństwo skapituluje. Ostatecznie każdy poszczególny element struktury powinien podlegać komputerowej kontroli dzięki znajomości osobistych preferencji. Taką wiedzę gwarantują komputerowe powiązania preferencji konsumentów poprzez skojarzenie z użyciem karty kredytowej, a następnie stały wytatuowany numer identyfikacyjny. Opinia publiczna nie chce poprawić własnej mentalności i wiary w bliźniego. Ludzkość stała się stadem mnożących się barbarzyńców i zarazy. Dlatego cicha broń jest rodzajem biologicznej wojny. Atakuje witalność, możliwości i mobilność jednostek społecznych poprzez poznanie, zrozumienie, manipulowanie oraz atakowanie ich źródeł energii naturalnej i społecznej, a także ich mocnych i słabych stron: fizycznych, mentalnych i emocjonalnych. Dywersja utrzymuje ludzi w stanie uległości i uniemożliwia im obserwowanie tego, co naprawdę się dzieje".

Rozważ te informacje, aby głębiej zrozumieć mentalność przeciwnika. To dlatego kontrolerzy zamierzają propagować i kontrolować mentalność mistrza-niewolnika poprzez ciągłe stosowanie inżynierii społecznej, masowych przekazów myśli opartych na strachu, ponieważ to, kogo i czego się boicie, jest ostatecznie tym, co wami włada. Jest to kolejny głęboki powód, dla którego musimy oczyścić się z lęków, a zamiast nich wybrać miłość, która prowadzi nas z powrotem do wiecznego Źródła.

Dopasuj się do człowieczeństwa

Jeśli zwrócimy większą uwagę na naturę nadużyć władzy, które zdarzają się wszędzie wokół nas, jeśli zechcemy spojrzeć na nie z szerszej perspektywy, będziemy mogli osobiście potwierdzić to, czego doświadczyliśmy lub odkryliśmy dzięki obserwacji. Wojna o świadomość toczona przeciwko ludzkości z pomocą cichej broni trwa i jest prowadzona przez instytucje społeczne. Ten diabelski plan jest sterowany za pomocą inżynierii społecznej oraz kontroli umysłu, i ostatecznie ma doprowadzić do całkowitego przejęcia kontroli nad ludzkością w czasie planetarnego wznoszenia.

Aby powstrzymać manipulowanie ludźmi i ich wykorzystywanie oraz rozprzestrzenianie antyludzkiej kontroli za pomocą mentalności niewolnika, która jest nieodłączna w wojnie o świadomość, musimy lepiej poznać system kontroli i zobaczyć program do nadużywania władzy. Badając samolubną i bezwzględną naturę psychopatycznych drapieżników oraz szafarzy ludzką niedolą, warto zrozumieć, w jaki sposób myślą kontrolerzy i NAA. Dostrzegamy przyczyny ich motywacji, dążenie do globalnej dominacji i uzyskania całkowitej kontroli nad ludzkim DNA, do dostępu do świadomości jako genetycznej waluty.

Kiedy wyraźnie dostrzegamy korupcję w strukturach systemu, możemy dokonać świadomego wyboru, że nie będziemy z własnej woli w niej uczestniczyć, nie dając jej naszej zgody. Bądź w pełni obecny i świadomy wszystkiego, o co jesteś proszony, o podpisy online lub w inny sposób, ponieważ jest to pogwałcenie prawa, a celem jest odebranie twojego prawa do prywatności. Chociaż czasem możesz być zmuszony do robienia pewnych rzeczy z dowolnego powodu, nadal nie wyrażaj zgody na wszelkie prawne manipulacje słowne lub w nieczystych intencjach, za którymi kryją się różne podstępy. Pamiętaj, że wszystkie darmowe usługi służą do gromadzenia danych osobowych, i są częścią strategii NAA dotyczącej inżynierii społecznej. Kiedy rejestrujesz się w bezpłatnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, w zasadzie przekazujesz im wszystkie swoje dane osobowe, które mogą być gromadzone i w przyszłości wykorzystywane przeciwko tobie oraz innym osobom. Kontrolerzy manipulują i fałszują dane, aby realizować własne programy, a informacje te są przekazywane do mediów głównego nurtu w celu dalszego manipulowania opinią publiczną. Niektórzy z najbogatszych ludzi na świecie są dostawcami danych online od mas, więc zastanów się, dlaczego ci ludzie należą do najbogatszych na świecie.

Nie oddawaj władzy nad sobą tym, którzy obłudnie rządzą i kontrolują, i nie słuchaj nikogo ani niczego, co twierdzi, że ma nad tobą władzę.

Przywództwo kontra tyrania

W każdym typie organizacji lub świadomości grupowej mogą znaleźć się osoby fałszywe i egotyczne, dlatego mogą być trudne kontakty z nimi oraz określenie, jakie zachowania są charakterystyczne dla przywódcy a jakie dla tyrana. Negatywne zachowania są zazwyczaj splecione z niskim poziomem etyki, co niszczy zaufanie między ludźmi. Załamanie się komunikacji niszczy zaufanie i relacje.

Wiele osób zostało umyślnie wprowadzonych w błąd, by sądzili, że cechy przywództwa i autorytatywny wpływ są definiowane przez samolubnych egoistów z zachowaniem typu alfa, które skupia się na generowaniu pochodzącej z zewnątrz władzy opartej na kontroli. Wszyscy chcemy uniknąć karmienia tyrana jako przywódcy lub autorytetu. Kiedy mamy jasność, potrafimy zidentyfikować władzę nastawioną na kontrolę, opartą na negatywnych profilach ego przedstawionych poniżej, jesteśmy bardziej przygotowani do rozpoznawania właściwych wzorców władzy, kiedy jesteśmy zaangażowani w jakiś rodzaj scenariusza przywództwa. Wszędzie gdzie jest organizacja lub grupa, istnieje odpowiedzialność za zarządzanie lub przywództwo, które przejmie władzę wymaganą do obsługi tej organizacji.

PRZYWÓDCA TYRAN
Wizjoner; utrzymuje jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję na przyszłość. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy


Wizjoner, ale skupiony w wąskim polu widzenia. Zawężony zakres skupienia


Zdeterminowany; wytrwale dąży do celu i jest nieugięty w pokonywaniu przeszkód oraz niepowodzeń


Bezwzględny, czepliwy, nieprzejednany, sztywny, dogmatyczny, uparty
Wpływowy; komunikuje się z pasją, by zaangażować ludzi


Wpływowy, charyzmatyczny, zniewalający, wciągający


Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą


Obsesyjny; najważniejszy jest cel. Musi zostać osiągnięty za wszelką cenę


Zwiększa poziom zaufania. Obserwatorzy są zmotywowani wewnętrznie i zapewniają trwałe wsparcie


Zwiększa poziom strachu. Obserwatorzy są zmotywowani zewnętrznie, a wsparcie kończy się wraz z końcem przymusu. Często pojawiają się pretensje.


Entuzjastyczny


Gorliwiec
Połączony z innymi


Oddzielony od innych. Odizolowany, samotny i stojący na uboczu


Empatyczny dla innych. Pokorny


Apatyczny dla innych. Arogancki


Zdrowy szacunek do siebie. Dokładna i realistyczna samoocena. Przyjmuje opinie i krytykę


Niski lub kruchy szacunek do siebie. Egoizm, narcyzm, a nawet psychopatyczny. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę oraz wszystko oprócz przeważającej pozytywnej opinii


Zajmuje się przede wszystkim działaniem, organizacją i prowadzeniem ludzi


Skupiony tylko na sobie
Prostolinijny i etyczny. Uczciwy i hojny.


Pozbawiony skrupułów lub bez zasad. Samolubny


Odpowiedzialny


Nieodpowiedzialny
Wewnętrzne umiejscowienie kontroli Zewnętrzne umiejscowienie kontroli
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie


Niestabilnayzwariowany, drażliwy


Realistyczny


Optymistyczny
Słucha i toczy dialogi


Monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady
Szanuje wzajemność i symetrię


Silnie asymetryczny
Otwarty, komunikatywny


Skryty
Skupiony na istocie sprawy Skupiony na wizerunku
Opiera się na dowodach


Opiera się na dominacji
Rozważny
Wtrącający się, uciążliwy i niemiły


Wysokie, odpowiednie, spójne i osiągalne standardy wydajności


Perfekcjonista, wymagający, niekonsekwentny


Zapewnia pomocną i zrównoważoną informację zwrotną


Krytyczny i wymagający


Rozumie granice i szanuje energię seksualną


Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną
Chcąc wyrażać siebie w najlepszy możliwy sposób powinnismy nauczyć się żyć w zdrowy i zrównoważony sposób, rozwijać silny charakter moralny i godne zaufania cechy, wzorowane przez społeczność, pośród któej żyjemy. W ten sposób uczymy się panowania nad sobą i zarządzania własnym zyciem, budujemy wiarę w swobodne myślenie i wyrażanie siebie, jednocześnie ucieleśniając etyczne postępowanie niezbędne do budowania wewnętrznej siły i osobistej mocy. W przeciwnym razie jesteśmy lalkami kontrolowanymi przez umysł, odtwarzającymi powtarzające się archetypy dramatu i jak chomik na kole, biegającymi po kręgach karmicznych pętli. Mam nadzieję, że te informacje okażą się pomocne, ponieważ rozwijamy umiejętności rozpoznawania wiarygodności w nas samych i innych, a także staramy się zapobiegać zasilania, nagradzania i oddawania władzy narcystycznym i psychopatycznym osobowościom. Tyrani nie zastępują przywódców i nigdy nie należy ich mylić z prawdziwym przywództwem.

Spolaryzowane archetypowe myślokształty przeznaczone dla mentalności niewolników

Często obawiamy się ukrytych w innych ludziach nieświadomych zachowań i impulsów, których nie oczyściliśmy z naszych najgłębszych Jaźni. Dopóki nie będziemy gotowi spojrzeć na ukryte lęki lub podświadome przekonania, możemy łatwo projektować lub przenosić nasze przekonania na innych ludzi, szczególnie z naszymi nieświadomymi impulsami lub ciałem bolesnym.

Poniższa lista najpopularniejszych archetypowych myślokształtów używanych do tworzenia mentalności niewolników w masach pomoże wam rozpoznać implanty kontroli umysłu lub negatywne przekonania podświadomych warstw umysłu. Kiedy odkryjesz, że jestś pod kontrolą strachu i negatywnie spolaryzowanych myślokształtów, zastąp je miłością do siebie, akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości. Postaraj się zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić te archetypowe formy myślowe w umyśle nieświadomym, instynktownym i świadomym:

* Ofiara - kat
* Drapieżnik - zdobycz
* Mistrz - niewolnik
* Bogaty tyran - biedny sługa
* Władca - poddany
* Sławny jest ważny - nieznany jest nieistotny
* Piękny - brzydal
* Akceptacja nadużyć i socjopatii
* Akceptacja nędznych warunków / odbieranie czegoś
* Apatia / brak zainteresowania
* Bycie widzialnym ale niesłyszalnym
* Realizowanie poleceń / posłuszeństwo
* Nie pytanie autorytetu
* Egzekwuj prawo
* Strach przed karą / ból
* Kobiety służą do rozmnażania / przedmioty
* Zabij niewiernego lub nonkonformistę
* Bezsilność / bezradność
* Zatwierdź zewnętrzną władzę
* Niegodność / niska pozycja
* Kobiety i dzieci podporządkowują się męskiej przyjemności
* Wojna i zabijanie są konieczne

Elektroniczne formy kontroli umysłu są dla większości niewidoczne, a mimo to mogą być osadzone praktycznie w dowolnym miejscu w naszym otoczeniu, emitując określone systemy wierzeń do naszej najgłębszej psychiki. Najczęściej są kierowane do podświadomości podczas oglądania filmów lub interakcji z jakimkolwiek medium, które ma negatywne przesłanie, przedstawiające ludzkość w odstraszających i zdeprawowanych obrazach. Uważaj na te archetypy kontroli i to, jak może to wpłynąć na twoje poczuciu tożsamości, na narracje rozgrywające się w twoim umyśle. Konieczne jest wyeliminowanie tych negatywnych oznak asocjacji i przeformułowanie poczucia tożsamości za pomocą czegoś, co wypływa z serca i ma dla ciebie znaczenie. Zasadniczo musimy opuścić tę przestrzeń i stworzyć nową, która bezwarunkowo kocha siebie. Sugerujemy połączenie się z wieczną boską Jaźnią, z tym, co przekracza wszelką biegunowość i narracje, stanowi czysto miłującą dobroć oraz współczucie.

Afirmuj: JESTEM Wieczną Jaźnią i wiem, kim JESTEM!

Podstawowe lekcje uniwersalne

Społeczeństwo akceptujące antyżycie nie nadaje wartości ani celu ludzkiej egzystencji, z wyjątkiem zarabiania pieniędzy i wykorzystywania ich do natychmiastowego samozadowolenia. Osoby stojące za programem bez skrupułów nadużywają władzy, co powoduje głębokie cierpienie ludzkości. Chociaż żyjemy w trudnych czasach, musimy zdecydować, kim chcemy być i zrozumieć, że rozwijanie osobistej integralności, która dostosowuje się do systemu pozytywnych wartości, jest niezbędne, aby stać się osobą stabilną, klarowną oraz godną zaufania. Nie musimy bezwiednie odgrywać roli niewolników, którą zaprojektowali i wszczepili nam kontrolerzy, powinniśmy obudzić się i zobaczyć, co naprawdę dzieje się w naszym świecie. Proces wznoszenia zasadniczo związany jest z poszerzaniem perspektywy, praktyki światowego humanizmu, która obejmuje całe spektrum życia, wszystkich mieszkańców świata, bez względu na rasę, religię, wiarę czy wyznanie - wszyscy w równym stopniu zasługują na życzliwość, empatię i współczucie. Możemy pracować nad ucieleśnieniem tych wyższych celów, które kierują naszym zachowaniem i osobistą sferą wpływów, która następnie rozprzestrzenia się na innych.

Istnieją podstawowe zasady moralne reprezentujące ludzką mądrość, tak powszechne, że można je uważać za zasady uniwersalne, które można teraz zastosować do wszystkich, wszędzie. Kiedy przestrzegamy tych zasad traktując je jako moralne wytyczne, którymi kierujemy się w życiu, chronią nas tak samo, jak innych wokół nas. W ten sposób najpierw dostosowujemy się do człowieczeństwa, tak abyśmy nie byli manipulowani i nie zrzucali winy na innych, wiedząc, że wszyscy byliśmy poddani formom zniewolenia świadomości. Wszyscy wiele razy byliśmy okłamywani. Pamiętając o tym, możemy mieć więcej współczucia dla naszych cierpiących braci oraz sióstr, gdy działają nieświadomie i są wykorzystywani jako mroczne portale.

Staraj się czynić dobro, unikaj zła i wyrządzania krzywdy.

Aby rozwinąć moc duchowych cnót, stale angażuj się w czynienie dobra w świecie poprzez zachowania i działania. Wszystkie inne zasady moralne wypływają z tego podstawowego pojęcia. Większość z nas skrywa to w sercu, a wypływa, jeśli chcemy słuchać tego, co jest dobre, zaś jeśli słuchamy tego, co złe, czynimy sobie i innym wielką szkodę.

Złota reguła: zrób coś dla innych.

Złota reguła jest najistotniejszą podstawą nowoczesnej koncepcji praw człowieka, w której każda osoba ma prawo do sprawiedliwego traktowania i obustronnej odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota reguła jest kodeksem etycznym lub prawdą moralną, która w istocie stwierdza, że należy traktować innych tak, jakbyśmy chcieli być traktowani przez innych. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między sobą a innymi, która obie strony traktuje jednakowo i z wzajemną korzyścią lub według modelu, w którym każdy wygrywa.

Cel nie uświęca środków

Zasadniczo oznacza to, że nie można popełnić szeregu świadomie oszukańczych i nieuczciwych działań, nawet jeśli miało to rzekomo wynikać z honorowej przyczyny. Nie można wyrządzić krzywdy lub zła, myśląc, że w końcu z tych szkodliwych działań może wynikać dobro. Oznacza to, że musimy szukać fundamentalnych zasad w strukturach, które mają na celu promowanie dobrych dzieł i dostosowanie się do działań niezbędnych do stworzenia tych warunków. Nie można usprawiedliwić łamania podstawowych zasad pierwotnej intencji, ponieważ wierzysz, że wynik doprowadzi do jakiegoś wyobrażonego pozytywnego celu.

Kiedy kompromisujemy naszą osobistą integralność, pozwalamy na osłabianie tylnych drzwi, na manipulacje przez ciemne siły, które wielokrotnie z jeszcze większą ciemnością i chaosem zstępują w sytuację, w której poszliśmy na kompromis.

Postępuj zgodnie z prawami natury

Obserwując naturę i podejmując decyzje zgodne z poszanowaniem natury wszelkiego stworzenia, uczymy się respektować jej prawa. Kiedy żyjemy w harmonii z prawami natury, żyjemy w harmonii ze sobą. Jeśli naruszamy prawa natury, bardzo cierpimy. Nauka prawego życia na najbardziej podstawowym poziomie jest rozumiana w ten sposób: kiedy żyjemy w harmonii ze sobą i z innymi, żyjemy w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i to drastycznie podnosi jakość życia wszystkiego oraz wszystkich. Na przykład, praktykowanie Prawa Jedni jest tym samym co przekazana ludziom nauka prawego życia. Aby otrzymać więcej miłości, musimy stać się bardziej kochający.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 4 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tych burzliwych i trudnych dla ludzkości czasach wielkiego przejścia często możemy zauważyć, w jaki sposób wartości i zasady organizacyjne obecnej kultury ludzkiej wypaczają prawa naturalne i podważają ludzkie wartości. Główne filary społeczeństwa zostały zbudowane, aby zniewolić masy i wydobyć zasoby dla istot znajdujących się na szczycie oraz ich skorumpowanych sługusów. Jeśli spojrzymy na główne problemy tego świata, to zobaczymy, że zostały one zbudowane na odwróconych wartościach, narzuconych przez kontrolujący archetyp fałszywego króla tyranii.

Media lansują wyidealizowany archetyp mężczyzny, który wspina się po drabinie korporacyjnej lub społecznej, aby uzyskać absolutną władzę w swojej dziedzinie, o ile gra w piłkę z wyższą klasą rządzącą. Aby zachować swój status i bogactwo, jest on przyzwyczajony do ciągłego popełniania rażących nadużyć władzy, które są celowo wymierzone przeciwko bliźnim w celu promowania zniewalającego konsumpcjonizmu i nieustannego czerpania korzyści z cudzej niedoli. Za tą grą związaną z kontrola umysłu stoi NAA, chociaż ludzie błędnie uważają, że problemy świata wynikają z ludzkiej niekompetencji i chciwości. Te struktury są zgodne z projektem.

Jednak wielu tego nie rozumie i wciąż chowa się pod skrzydła przypominającego postać ojca fałszywego króla tyranii, w nadziei, że użyje on swojej wszechmocy, aby uodpornić ich na szerzące się wokół zło. Zachowują się jak straumatyzowane dziecko, które było wielokrotnie wykorzystywane przez własnych rodziców, wciąż trzymające się pozorów władzy i nie będące w stanie dostrzec, że to rodzic je wykorzystuje. Wiele z tych nadużyć szerzonych poprzez archetyp kontrolera możemy dostrzec wokół nas w ludziach, u których rządy sprawuje szerzące strach negatywne ego. Z powodu utraty władzy w ziemskiej domenie przez kontrolerów, ich desperacja i lęk nasilają się, dlatego stają się jeszcze bardziej agresywni, chętniej zabijają i okaleczają, by pozostać na szczycie. Wykorzystywanie osób osłabionych podczas procesu przemiany świadomości przejawia się jako fizyczne, emocjonalne, seksualne, duchowe, psychiczne i społeczne nadużycia, które nie tylko wywołują ogromne szkody oraz zniszczenia pośród ofiar, ale także powodują długotrwałe straty w społeczności - w na wiele sposobów.

Aby wyraźnie zobaczyć, że nadużycia władzy są podstawowym składnikiem skorumpowanej struktury kształtującej społeczeństwo, w którym żyjemy, musimy najpierw przyznać, że nadużywanie władzy przejawia się na poziomie epidemii. Tylko wtedy, gdy widzimy nadużycia władzy z perspektywy czasu, możemy zrozumieć prawdziwe cele, które leżą u ich podstaw. Jednym z największych zadań, przed jakimi stoi ludzkość, jest zlikwidowanie programów kontroli umysłu, które zostały stworzone przez NAA, aby oddawać cześć władzy absolutnej jako autorytetowi, co przejawia się na przykład w formie uwielbiania bogatych osobistości, znanych z mediów społecznościowych. W jakiś sposób byliśmy społecznie uwarunkowani, aby sądzić, że znani ludzie są mistrzami. Dostali dużo pieniędzy, aby udawać autorytety w celu reprezentowania swoich marek. Dlaczego większość ludzi nie zwraca uwagi ani nie zauważa oczywistych, samolubnych motywacji i konfliktów interesów, promowanych przez konsumpcjonizm oraz popularną opinię? Ludzie wielbią pozorne objawy władzy z niewłaściwych powodów i starają się naśladować jej wizerunek, reprezentowany w reklamie konsumenckiej.

Władza, która nie ma nic wspólnego z etyką czy moralnością, jest systematycznie nadużywana, została sprzeniewierzona, a ludzie ponoszą koszmarne koszty. Jak taka osoba osiągnęła swoje bogactwa i sławę? Czy warunkiem tego było gwałcenie, plądrowanie lub przeprowadzanie haniebnych rytuałów? Obsesja na punkcie bogactwa i sławy na scenie światowej daje narcyzom oraz psychopatom dostęp do innych zasobów, a dodatkowo absolutną władzę i status nietykalności. Ludzkość jest winna stworzenia piedestału dla elit władzy w zamian otrzymując pogardę i wykorzystywanie przez władzę. Nadszedł czas, w którym musimy zatrzymać się i przedefiniować własny stosunek do władzy i przeprojektować jej znaczenie w życiu osobistym, a także w społeczeństwie.

W tym miejscu każda osoba powinna rozważyć podjęcie pewnych świadomych decyzji co do tego, jak poprzez włąsne zachowanie wyraża osobistą zgodę na nadużycia władzy. Dominujący despoci na szczycie zawsze manipulowali wiedzą, a pozory i marketingowe iluzje służą kontrolowaniu ich narracji. Niektórzy ludzie nie cenią duchowej platformy, która jest dostosowana do całej ludzkości, gdzie ustalonymi celami dla osiągnięcia wewnętrznej spójności przy jednoczesnym ćwiczeniu wyższych standardów etycznego postępowania są: bezwarunkowa miłość, przebaczenie, współczucie i pokój.

Zamiast tego wolą wierzyć, że są to cechy osób słabych i nieświadomych, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględny interes własny. Każdy musi zdecydować sam, czy chce dospasować się do celów duchowego rozwoju i wzrastać w poczuciu empatii dla żywych istot, ponieważ jest to nieodłączne ze stawaniem się autentycznym i zrównoważonym człowiekiem podczas cyklu wznoszenia. Kiedy podejmujemy wyzwanie, któremu wszyscy stawiamy czoła na Ziemi, gdy wychodzimy z mrocznej epoki inwazji istot nieludzkich, dostaniemy wsparcie w podnoszeniu osobistych kompetencji i zdobywaniu wiedzy o sobie, w przejawianiu najwyższego duchowego potencjału oraz prawdziwej. dobroczynnej mocy. Jeśli odrzucamy życiowe wyzwania czyli lekcje oraz możliwości duchowego wzrostu, i nie przyjmujemy wartościowej mądrości z bezpośredniej gnozy wyższych prawd, brakuje nam najważniejszego przesłania naszych czasów na Ziemi.

Struktury instytucjonalne służą mentalności typu mistrz - niewolnik

Kontrolujący kierowali się strukturami instytucjonalnymi, które modelują nadużycia władzy, lansują oparte na zysku zachęty i materialistyczny konsumpcjonizm, a nie dobrobyt ludzi, a są zepsute, skorumpowane i mają służyć tym, którzy mają mentalność mistrza - niewolnika. Musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że długofalowa intencja tych potężnych instytucji polega na masowym przystosowaniu do mentalności niewolników, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu metod miękkiego zabijania - zaplanowanego i kontrolowanego ludobójstwa. Promowanie ubóstwa, wojny, chorób i niedoli człowieka służy mentalności wspieranej przez Obcych.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że skorumpowane systemy, z pomocą których rządzi się i kontroluje ludzką kulturę, zostały socjotechniczne przygotowane przez NAA i elity władzy w celu zniewolenia świadomości. Wszyscy byliśmy zmanipulowani, aby zaakceptować filary kontrolerów 3D i nadużycia władzy jako standardowe ludzkie zachowanie wymuszane przez samozwańczych mistrzów. Nadużycia władzy wbudowane w system nie są jedynie przypadkowym działaniem lub zwykłym błędem popełnianym przez chciwych i skorumpowanych ludzi posadowionych na pozycjach władzy. Chociaż jest to silny czynnik, ponieważ większość ludzi na wyższych szczeblach władzy została tam umieszczona ze względu na ich niską etykę lub w celu infiltracji przez jakiś większy program. Jest to projekt zamierzony w taki sposób, aby struktury społeczne powstawały za pomocą tajnych środków, oraz aby przejąć kontrolę nad ludzkością i stworzyć z niej niewolników, a także aby zawładnąć myślami ludzi i wywierać na nich wpływ w kierunku, w jakim kontrolujący chcą, aby podążali.

Nadużycia władzy były istotnym aspektem, celowo zaaranżowanym w instytucjach i organizacjach, które powstały przed wiekami, aby zalegalizować ludziek cierpienie i zarabiać na nim oraz na światowym niewolnictwie - dla korzyści nielicznych. Oznacza to, że musimy zdecydować, ile jesteśmy gotowi wiedzieć o tych nieprzyjemnych prawdach, które zostały wbudowane w fundament filarów naszego społeczeństwa. W jakim stopniu możemy rozpoznać, że zostaliśmy świadomie zaprogramowani, aby całkowicie na nich polegać, aby poddać się ich absolutnej władzy - nieważne, jak są nieludzcy lub okrutni. Tajne dokunenty i umowy o nieujawnianiu pod groźbą całkowitej zagłady życia oraz egzystencji, każą milczeć wielu potencjalnym informatorom. Ta głębsza wiedza z natury zmienia nasze postrzeganie świata i systemy przekonań, pozwalając nam porzucić mentalność niewolników i zacząć krytycznie myśleć oraz stać się produktywnym przyczynkiem do poprawy życia ludzi na całym świecie.

Początki nadużywania władzy

NAA na przestrzeni stuleci rozwijała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez odwrócone kody kreacyjne i inżynierię społeczną w celu kontroli umysłu, aby zebrać od mieszkańców planety Ziemi negatywną energię emocjonalną lub energetyczny lusz. Wiele z tych okultystycznych praktyk można zaklasyfikować jako rytualne praktyki satanistyczne oraz czarną magię i są one bezpośrednio wykorzystywane przez NAA a także wszystkich, którzy używają tych metod do zdobywania władzy czy kontroli nad innymi. Eksploatacja planety Ziemi jako źródła energii dla ukrytych, pozawymiarowych, istot nieludzkich, stworzyła warunki zniewolenia świadomości, które doprowadziły do rażącego nadużycia władzy wobec gatunku ludzkiego, bez jego zgody i świadomości. Energia jest uznawana za klucz do wszelkiej działalności na Ziemi. Kto kontroluje światowe zasoby energii, sprawuje absolutną kontrolę nad tymi, którzy wykorzystali ją do swoich celów światowego niewolnictwa. Jeśli metody rabowania energii i rzeczywiste programy są utrzymywane w tajemnicy, ludzie z tym związani łatwo stają się kontrolerami jakiejś branży lub domeny i są w stanie wykorzystać tę moc, aby utrzymać w masach stan mentalności niewolników.

Bardzo pożądana energia duchowa na naszej planecie zawarta jest w wielowymiarowych warstwach pól świadomości, które składają się na całe jej ciało energetyczne lub ciało świetliste. Każdy mieszkaniec Ziemi ma energetyczny interfejs, w którym jego duchowe ciała łączą się z tymi samymi wielowymiarowymi warstwami, które składają się na systemy pól elektromagnetycznych planety. Ciało ludzkie funkcjonuje jak komórka nerwowa planety, połączona z wszystkimi innymi komórkami nerwowymi, które istnieją razem w ciele planetarnym. Komórka nerwowa to elektrycznie pobudzana komórka, która odbiera, przetwarza i przesyła informacje do sieci neuronowych za pośrednictwem sygnałów elektrycznych i chemicznych. Podobnie jak pakiety komórek nerwowych w ciele jednostki, tak i wszystkie ludzkie ciała są połączone ze sobą tworząc potężne sieci neuronowe, które przepuszczają ogromną ilość energii elektromagnetycznej i inteligentnej informacji do ciała Ziemi. Ta energia świadomości jest inteligentną informacją zapisaną w mózgu planetarnym i jego złożonym systemie neurologicznym, który jest siecią planetarną zwaną liniami geomantycznymi i liniami aksjalnymi.

Tak więc, gdy do kradzenia energii i inteligentnych zestawów instrukcji z sieci planety jest wykorzystywana ukryta technologia, wytwarzana z indywidualnych warstw duszy-ducha energia zbiorowa, jest również drenowana z ludzkich ciał wraz z kwantami energii, które istnieją w samym ciele planetarnym. Wszystkie królestwa natury są żywymi istotami, które również wytwarzają ogromne ilości energii na planecie, one również są kontrolowane i ukrywane przed szerokimi rzeszami. Energia elektromagnetyczna jest pochłaniana lub emitowana w odrębnych pakietach, które zawierają inteligentne informacje lub są dystrybuowane przez kwanty energii na Ziemi. Utrata dostępnej energii świadomości na planecie objawia się jako system entropii u wszystkich mieszkańców, odbierając im twórczą siłę życiową i zabierając ją gdzie indziej. To sprawia, że system zapada się, rozpada, wywołuje chaos, płodzi choroby i funkcjonuje znacznie mniej skutecznie, co jest kolejną strategiczną metodą ustalania warunków światowego niewolnictwa. Dodatkowo, systemy entropowe są nieustannie propagowane przez NAA, aby wykraść wytwarzaną przez jednostki naturalną energię, która ma być rozprowadzana w większych strukturach. Struktury te kierują ją do wyraźnego wykorzystania przez inne jednostki kontrolujące, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie, działające w ramach długoterminowych programów niewolnictwa. Podobnie jak piramidalna hierarchia, w której wszystkie zasoby energii są przekazywane z najniższych poziomów do najwyższych - dla osobistej korzyści tych będących na górze, energia jest wydobywana od tych na dole, którzy i tak nie rozumieją, ile osobistej energii odbierają im ci będący na szczycie.

Genetyka to waluta

Wykradziony materiał genetyczny i energia świadomości to najcenniejszy rodzaj waluty, wykorzystywanej jako środek wymienny stosowany przez kultury bardziej zaawansowane niż te, odziedziczone po ciemnej epoce NAA. Warto wiedzieć, że na wielu innych planetach nie istnieją systemy monetarne takie jak nasze.Inne, inwazyjne gatunki chcąc nadal mieć swobodny dostęp do energii planetarnej, zmanipulowały ludzkość, aby ta ignorowała temat genetyki oraz świadomości jako cennej waluty i skupiła się tylko na wyimaginowanej podaży pieniądza, który jest całkowicie kontrolowany i manipulowany. Ludzie nauczyli się czcić pieniądze jako sposób na osiągnięcie materialnego sukcesu i osobistego spełnienienia, a związany z nim program kontroli umysłu został wyraźnie zaprojektowany przez kontrolerów jako ukryte narzędzie zniewolenia.

Poza planetą dostęp do energii świadomości i inteligencji czującej jest walutą wysoko cenioną przez wiele pozawymiarowych gatunków. Służy za środek do wymiany i do generowania inteligencji w systemach wirtualnej rzeczywistości. Tak więc, kontrolujące byty mające swobodny dostęp do ogromnych ilości materiału genetycznego i energii świadomości wytworzonej przez kogoś lub coś, czerpią korzyści i moc z pobierania tej energii.

Model ten pojawia się w głównym nurcie dzięki reklamie popularnych osobistych kampanii genomicznych, które używają genotypowania do testów DNA, oferowanych konsumentom, którzy chcą mieć wiedzę na temat swoich przodków. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych miliardów dolarów, które te firmy zarabiają na katalogach DNA ludzi biorących w nich udział. Współpracują z dużymi firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, aby zarabiać na ludzkim DNA pod etykietką badawczo-rozwojową, wykorzystywaną przeważnie w nikczemnych celach. Cyfrowe firmy, które oferują konsumentom możliwość sekwencjonowania własnego DNA za pomocą testów genetycznych, mogą na tym zarabiać sprzedając informacje do grupy nabywców danych za pośrednictwem krypto-walut. Jeśli uda nam się sprzedać własne zsekwencjonowane DNA, by zyskać entuzjastycznego nabywcę krypto-waluty, powinniśmy zastanowić się nad prawdziwym celem tego programu.

Dlaczego mieliby wymieniać szczegóły historii naszej świadomości zapisane w zsekwencjonowanym DNA na kryptowalutę, a następnie przekazywać anonimowej korporacji, aby ją kontrolować? Sekwencjonowanie ludzkich genomów jest obszarem niewyobrażalnie ogromnych zysków, możliwych do przełożenia na dowolną walutę. Chodzi tu również o uzyskanie kontroli nad energią świadomości i wyeksponowanie kolejnej warstwy programom i bytom z czarnej dziury, które chcą mieć bezpośredni dostęp do zsekwencjonowanych genomów populacji. Pamiętaj, że typ sekwencji DNA człowieka odpowiada za poziom świadomości, jaki ten posiada, a także za poziom dostępu potrzebny do przejścia przez gwiezdne wrota i systemy portalowe na Ziemi. DNA zawiera zapis świadomości w naturalnym, bioduchowym Internecie i mieści w sobie klucze wymiarowe do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu.

Zwycięzcy wojny napisali nową historię świata

Planeta Ziemia była powoli atakowana za pomocą szeregu wydarzeń związanych z historycznymi wyzwalaczami linii czasu, a zwycięzcy ostatniej wojny nie byli istotami ludzkimi. Z ich pomocą NAA zyskała swobodny dostęp do kwantów energii Ziemi i jej mieszkańców, ponieważ świadomość tego faktu była metodycznie wymazywana z historycznych zapisów oraz informacji. To powodowało zniewalanie ludzi i kontrolę zbiorowej świadomości na Ziemi. Wcielający się na Ziemi człowiek nie był już w stanie w naturalny sposób uzyskać dostępu do inteligentnej świadomości własnego ciała duchowego bez stosowania wyrafinowanych praktyk ezoterycznych, które wymagały długoterminowych starań na rzecz odbudowy świadomości. Techniki budowania ciała świetlistego były nauczane w szkołach misteriów różnych rodów, a informacje na ten temat były ściśle tajne, przekazywane jedynie mnichom, elitom lub klasom rządzącym.

Zdarzenie na linii czasu, którego historia została przerobiona, miało miejsce podczas sumeryjsko-egipskiej inwazji, która rozerwałą oryginalne ludzkie DNA, tworząc coś, co nauka nazywa teraz śmieciowym, czyli odłączonym lub nieaktywnym DNA. Wtedy utraciliśmy dostęp do naszych prawdziwych historycznych zapisów, w tym do Prawa Jedni. Właśnie w tym momencie na linii czasu inwazji zwycięzcy wojny ponownie napisali historię świata, która jest nam opowiadana dziś poprzez standardowe programy edukacyjne. Około 5500 lat temu zaczęto metodycznie tworzyć programy inżynierii genetycznej i społecznej, które kształtowały światopoglądy odpowiednie do aktualnego poziomu zbiorowej świadomości. Rozprzestrzeniają kulturę śmierci i mentalność niewolników za pomocą taktyki dzielenia i podbijania/rządzenia w zorganizowanej i systematycznej infiltracji ludzkiej kultury. Poprzez ciągłe wdrażanie umysłu drapieżnika do ludzkiej kultury, stworzyli wspaniałe warunki dla systemów odwróconych. Systemy, które są zorganizowane tak, aby nadawać wyższą wartość społeczną zachowaniom drapieżników, na przykład całkowitej dominacji nad światem, używanie brutalnej siły, przetrwanie najsilniejszych, wojna i wiktymizacja dla wymuszania samoobrony.

Stworzyło to scenę dla społecznego warunkowania nadużywania władzy jako znormalizowanego sposobu życia, skutecznie produkując ofiary i archetypy ofiar w umysłach ludzi w celu rozprzestrzeniania wrogich wzorców reptiliańskiego wirusa na całym świecie. Od inwazji ludzkość była przygotowywana i nieustannie uwarunkowywana, aby zachowywać się zgodnie z niskimi standardami moralności oraz etyki, które kultura śmierci ustaliła jako dominującą strukturę społeczną, aby stworzyć warunki do nadużywania władzy, co jednak pozostało raczej niezauważone przez masy.

Opowiadanie o mistrzu i niewolniku to kontrola umysłu

Aby ludzie nie stawiali oporu podczas długofalowego planu przejęcia planety, tysiące lat temu rozpoczęli potajemną infiltrację rdzennych struktur społecznych i organizacyjnych. Cicho i metodycznie wprowadzali systemy odwrócone do przejmowanych struktur rządzących - w systemach monarchicznych, wojskowych, politycznych, religijnych, medycznych, finansowych i prawnych. W sposób idealny kształtowali systemy wartości, które generują pawlowiański styl modyfikacji zachowania w rzeczywistości materialnej, którą starają się kontrolować. Poprzez zaaranżowanie labiryntu narzuconych sobie zasad niewolnictwa opartych na strachu i zniewalaniu, aby kontrolować umysły mieszkańców Ziemi, użyli minimalnej ilości zasobów planety, a przy tym pozostali niewidzialni jako klasa rządząca. Ludzie na Ziemi skutecznie egzekwują własne zniewolenie, a także zniewolą swoją globalną ludzką rodzinę, zrzekając się swoich praw, dostępu do wiedzy i zasobów. Jest to bardzo skuteczne w przypadku przejęcia i inwazji z minimalnym oporem lub buntem mieszkańców, którzy nie wiedzą, że zostali zaatakowani przez niewidzialnego wroga i że przeciwko nim toczona jest cicha wojna.

NAA i kontrolerzy używają ukrytej gry kontroli umysłu, aby zagrać w opowieść o mistrzu i niewolniku przeciw innemu gatunkowi, ziemskiemu człowiekowi, który powinien podporządkować się brutalnej władzy jako autorytetowi i zaakceptować nadużycia władzy jako coś naturalnego, co pomoże zapewnić środki do osobistego przetrwania. Indoktrynowali elity władzy, które zamiast popierać ludzkość, działają jako reprezentujący ich strażnicy, dostosowujący się do programu zniewalającej inwazji Obcych. Aby lepiej zrozumieć przepis na opowieść o mistrzu i niewolniku oraz sposób, w jaki szerzy on świadomość strachu i przetrwania, spójrzmy na niewolnictwo w Ameryce i tryb myślenia właścicieli niewolników w czasie, który to motywował. Pomyśl o sposobie myślenia właścicieli niewolników jakby byli członkami NAA, a także o warunkach, które są tworzone dla niewolnictwa: umysłowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, które są narzucane ludzkości na całym świecie, bez względu na pochodzenie, płeć czy kolor skóry. Możemy myśleć jedynie o niewolnictwie jako czymś fizycznym, gdzie ciało fizyczne zostało uwięzione za pomocą kuli, łańcucha lub czterech ścian. Niewolnictwo rozciąga się jednak na umysł, emocje i ducha. Aby zrozumieć skutki niewolnictwa na świecie i to, do jakiego stopnia wpłynęło to na nas wszystkich indywidualnie i zbiorowo, musimy zacząć myśleć o niewolnictwie na wszystkich poziomach, na których ma ono miejsce: fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo.

Poziom narracji kulturowej, demografii i dobrobytu narodu pokazuje nam to, w jaki sposób narracja mistrz-niewolnik jest wykorzystywana do generowania wyuczonej bezradności i zależności od skorumpowanych odwróconych systemów, w celu umocnienia zniewolenia danej populacji. I stopień, w jakim zwykli ludzie będą naśladować ten stan umysłu zniewolenia wymuszając ten sam rodzaj ucisku na braciach lub siostrach. Zniewolony umysł, który został uwarunkowany, aby czuć się bezpiecznie w roli mistrza-niewolnika, będzie wymuszał te same warunki niewolnictwa na innych, z powodu własnych głębokich podświadomych lęków.

Pierwsi Afrykanie zostali sprowadzeni do Ameryki na początku XVII wieku. Proceder doprowadził do koszmaru przemocy i okrucieństwa, co ostatecznie podzieliło ludzi oraz spowodowało bolesne konflikty, które w dużej mierze do dzisiaj pozostają w ludzkiej psychice niezagojone. Obecne niewolnictwo we wszystkich jego postaciach jest globalną epidemią i skutkiem mrocznego okresu zniewolenia świadomości. Grupy holenderskie i germańskie porywały całe rodziny, wyrywały je z ojczyzny, wysyłały na inny kontynent, pokazywały i sprzedawały jako własność oraz narzędzie do pracy w gospodarstwach i na plantacjach w nowych koloniach. Nowi właściciele niewolników, cieszący się z ogromnych zysków i statusu ludzi bogatych dzięki tej sile roboczej, zaczęli metodycznie planować sposoby, w jakie niewolnicy byliby całkowicie od nich zależni, aby stworzyć idealną niewolniczą mentalność oraz poddanie się uwłaczającym zachowaniom. Za pomocą taktyki dehumanizacji i przez rozwój ograniczeń odebrali im godność oraz niezależność, a także uniemożliwili naturalny rozwój. Niewolnikom nie przyznano praw człowieka, nie wolno im było się kształcić, czytać i pisać, a ich swoboda czy podróże były skrajnie ograniczone pod presją kary lub śmierci. Wielu właścicieli niewolników gwałciło kobiety-niewolnice do woli, na co patrzyły ich partnerki lub dzieci, lecz to nie miało znaczenia, bo niewolnica była tylko rzeczą. Właściciele niewolników na południu stali się dominującą potęgą na świecie w dziedzinie produkcji bawełny, a wszystko to z powodu wielkich zysków, jakie przynosiła niedola niewolniczej pracy. Kiedy coraz więcej ludzi stawało się właścicielami niewolników, otrzymywali jeszcze więcej korzyści. Tak oto stworzyli dogodne systemy wierzeń, które pasowały do ich własnego negatywnego ego i osobistych poglądów, takich jak przekonanie, że Bóg w ich Biblii faktycznie popiera niewolnictwo.

Ponieważ ich działania obejmowały brutalne nadużycia władzy, które z natury karmiły antyżyciowe oraz antyludzkie ideologie, stopniowo tracili cechy ludzkie, tracili zdolność odczuwania empatii i współczucia dla innych, którzy musieli to znosić. Wierząc, że inna żywa istota ludzka była częścią majątku i ułomnym stworzeniem do tego celu przeznaczonym, zaczęli usprawiedliwiać okrucieństwo i brutalność jako akceptowalne traktowanie i warunki, które pasowały do ich skorumpowanych, samolubnych systemów wierzeń. Kiedy grupy ludzi zaczynają klasyfikować inne grupy ludzi jako podludzi, tworzą bezpośrednią receptę na generowanie aktów przemocy, które prowadzą do ludobójstwa. Ludobójstwo, zabijanie własnego gatunku własnymi rękami, jest ulubionym programem NAA. Całe to bogacenie się i zarabianie pieniędzy na pracy niewolniczej oraz ekonomiczny wpływ tego faktu na cały świat, rozpoczął wśród wielu ludzi z Południa ruch społeczno-polityczny tworzący ideologię proniewolniczą. Propaganda głosiła, że niektóre grupy ludzi są niepełnowartościowe, niewolnictwo nie jest złem, lecz czymś pozytywnym i moralnym, co pomaga wzmocnić cywilizację chrześcijańską. To przekonanie było postulowane wśród osób czerpiących najwięcej korzyści z niewolnictwa.

Chociaż zmieniła się linia czasu a władza przesunęła się w ręce bardziej zaawansowanych technologicznie psychopatów, sama formuła do tworzenia niewolnictwa wciąż obowiązuje. Umysł czerpiący zyski z niedoli innych i osiągania dominacji nad światem poprzez kontrolę zasobów poprzez ogólnoświatowe niewolnictwo, jest dokładnie tym, czego chce kontroler ludzki i nieludzki.

piątek, 18 maja 2018

SPIRALNA ŚCIEŻKA WZNOSZENIA LM-05-2018 Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, przede wszystkim chcielibyśmy wyjaśnić, CO NIE JEST WZNOSZENIEM. Przy waszym obecnym stanie ewolucji, wniebowstąpienie / wzniesienie ciała fizycznego wraz z Jaźnią duszy będzie możliwe tylko w przypadku kilku bardzo zaawansowanych awatarów, którzy otwierają drzwi do wniebowstąpienia ludzkości na następny poziom wyższej świadomości. W ramach przygotowań do tego niezwykłego procesu ukochany Jeshua wraz z wieloma wspaniałymi awatarami oraz królestwem anielskim, zbudował pomost i zasiał kosmiczne nasiona Światła Stwórcy.

Aby w tym czasie dokonać wzniesienia w obecnym fizycznym naczyniu, musielibyście dokończyć przekształcanie waszych ciał fizycznych w częstotliwości boskiego Światła i podnieść harmonię pieśni duszy do najwyższych płaszczyzn piątego wymiaru albo wyżej. Myślenie życzeniowe zakłada, że możliwe jest transmutowanie gęstości trzecio / czwarto wymiarowego ciała fizycznego do 5-wymiarowego naczynia światła w jednym życiu.

Ty, należący do przodowników, gwiezdny człowieku, otrzymujesz paliwo w postaci adamantowych / diamentowych cząstek światła, aby aktywować nasiona wniebowstąpienia, które zostały wysiane na Ziemi ponad 2000 lat temu. Ludzkość znajduje się na etapie oczyszczania, przygotowując się do znacznego poszerzenia świadomości, co dzieje się na całej Ziemi i pobudza coraz więcej Dusz, w ten sposób wykładniczo przyspieszając ich rozwój.

Na obecnym etapie ewolucyjnych przemian fizyczne ciała aspirantów / uczniów na Ścieżce są w trakcie procesu nasycania się przemieniającą mocą stwórczego Światła. Komórki wyższej świadomości budzą się i wybuchają alchemiczną formułą transformacji. Jesteś w trakcie oczyszczania swojej aury z przeważającej części negatywnych / wypaczonych wzorców częstotliwości wibracji, które przyciemniły ci światło aury i spowodowało urzeczywistnienie wypaczonej rzeczywistości na poziomie fizycznym.

W ciele komórkowym są toksyny, które muszą zostać uwolnione lub wyczyszczone, abyś mógł ponownie zintegrować harmonijne częstotliwości twojej wielopoziomowej struktury cielesnej. Komórki ciała świetlistego zostały przygaszone, tak samo jak aura stała się zamglona i przyduszona negatywną energią. Boskie komórki wciąż są w tobie obecne i funkcjonują, jednak z czasem po prostu skurczyły się i przygasły z powodu braku pożywienia. To tak, jakby ciągle karmiono cię skażoną żywnością, co na dłuższą metę niszczy ciało. Ego jest przebiegłe i wytrwałe, będzie nieustannie popychać cię ku poszukiwaniu kolejnych cielesnych doznań i pobłażania sobie, często z katastrofalnymi skutkami.

Musisz zrozumieć, że poszczególne części twojego ciała rezonują z wieloma różnymi wzorcami częstotliwości, w zależności od spinu i czystości twojego systemu czakr. Zawsze powinieneś dążyć do maksymalnej harmonii na każdym poziomie wyższej Jaźni, który integrujesz. Nie zapominaj tego, że ponieważ wszystkie poziomy kreacji mają wrodzone pragnienie poszukiwania i osiągania coraz wyższego poziomu świadomości, dlatego wznoszenie jest procesem nie mającym końca.

Rozważmy pogląd, że ludzkość doświadcza jednocześnie czterech rzeczywistości: fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i astralnej. W fizycznym / materialnym świecie, w którym znajduje się ciało i fizyczne zmysły, to stan zdrowia określa poziom aktywności oraz to, ile przyjemności będziesz czerpać z tego doświadczenia. Twój krok w wyższe sfery świadomości jest procesem stopniowego przebudzania, dzięki któremu sięgasz po mądrość Duszy i wyższej Jaźni / Nadduszy. Kiedy wchodzisz na ścieżkę oświecenia, inicjujesz proces rozwijania trzeźwej / uważnej świadomości. Najpierw musisz skupić się na fizycznych aspektach swojej Istoty: fizycznym naczyniu, systemie czakr, naturze emocjonalnej i zdolnościach umysłowych. Stopniowo, w miarę upływu czasu, gdy osiągniesz równowagę, zharmonizujesz i zintegrujesz świadomość jedności w swoim fizycznym stanie bytu, jesteś gotowy, aby uzyskać dostęp do wibracyjnych wzorców, mądrości, atrybutów i zdolności wyższego czwartego oraz niższego piątego wymiaru rzeczywistości. Jest to podstawowy proces, który czasami nazywamy wniebowstąpieniem / wzniesieniem świadomości.

Masz ciało eteryczne, które zawiera kompletną, autentyczną kopię twoich ciał: fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Kiedy dokonasz transcendencji lub opuścisz swoje ciało, srebrny sznur (jak to się czasem nazywa) zostanie odcięty. W tym czasie całkowicie opuszczasz fizyczne naczynie, które natychmiast zaczyna się rozpadać. Pozostanie tylko skorupa ciała subtelnego, składającego się z astralnej substancji emocjonalnej i mentalnej, która musi zostać rozpuszczona, zanim dusza może przejść na kolejny poziom świadomości. Wyjaśniliśmy wcześniej, w jaki sposób nieprzebudzone Dusze są zabierane do specjalnych miejsc, które można by nazwać Jednostkami Intensywnej Terapii, w których, poprzez piękne Anioły Miłosierdzia do i przez każde pole aury Duszy nieustannie płynie Miłość / Światło Stwórcy - aż do momentu, w którym negatywna skorupa nieodpowiedniej energii zostanie całkowicie przemieniona.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że śmierć / przejście, proces życia po życiu zmieniły się radykalnie. Żadna Dusza nie wchodzi już w gęste plany astralne, czekając na swoją kolej, by odrodzić się na Ziemi. Jeśli jesteś osobą świadomą siebie, której pieśń duszy rezonuje z wyższym czwartym / niższym piątym lub wyższym wymiarem, automatycznie zostajesz przeniesiony na odpowiednią płaszczyznę, gdzie wszystko wydaje się podobne do rzeczywistości, którą pozostawiłeś - tylko wspanialsze, piękniejsze, bardziej radosne, przepełnione miłością i spokojem. Przejdziesz przez bramy niebiańskich światów z pełną świadomością. Przejrzysz swoje minione życie, możesz pożegnać się z bliskimi, którzy jednak powoli znikną w tle, chyba że są członkami twojej najbliższej duchowej rodziny.

Powiem to jeszcze raz: częstotliwości, którymi emanujesz lub z którymi rezonujesz, określą wymiar lub subpłaszczyznowy poziom wymiarowy, do którego zostaniesz przeniesiony, a także to, które poziomy kosmicznych informacji będziesz mógł uzyskać. Pole aury jest jak płaszcz otaczający ciało eteryczne / astralne, i jest to albo płaszcz Światła, albo całun negatywnej, nieharmonijnej energii, zgromadzonej podczas wielu przeszłych życiowych doświadczeń. Składasz się z jednostek energii: mentalnej, emocjonalnej, fizycznej, astralnej i duchowej. Musisz się nauczyć i zaakceptować fakt, że jesteś energią stwórczą, oryginalną Iskrą Boskiej Świadomości. Jako świadomy współtwórca, jesteś także reżyserem energii - poprzez własne silne myśli, działania i intencje.

Istniejesz w trąbie powietrznej energii: siły energii zawierające albo substancję pierwotnej siły życiowej, połowiczne spektrum światła niższych wymiarów, albo cudowne, wszechogarniające adamanowe cząstki Światła Stwórcy z wyższych wymiarów świadomości. Twój stan umysłu i jakość lub rezonans twojej natury emocjonalnej decydują o wyniku twoich twórczych starań. Jako współtwórca będziesz kształtował i przejawiał swoje twórcze idee / myśli, a następnie musisz doświadczyć efektów tych myśli oraz działań - tak określają Prawa Uniwersalne.

Masz zostać skutecznym zarządcą sił kosmicznych. Stań się więc świadomym obserwatorem, nie odłączając się od centrum swojego świętego Serca. Nie daj się wciągnąć w wir negatywnej energii stworzonej przez innych. Naucz się trwać mocno i kontrolować to, jak stopniowo staniesz się panem całej swojej świętej energii. Nie pozwól nikomu zakłócać spokoju i harmonii. Jednak pamiętaj, że jeśli czasami masz moment zachwiania, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i wróć do centrum, a następnie wyślij impuls Fioletowego Płomienia, który przetransformuje oraz rozproszy każdą nieharmonijną energię. Czasami jesteś zbyt surowy wobec siebie. Nikt nie żąda od ciebie doksonałości, kochanie.

Blask twojej wyższej Jaźni / Nadduszy stopniowo penetruje i przenika twoje ciało fizyczne oraz emocjonalne, uwalniając wszelkie nagromadzone negatywne, astralne śmieci. Połączone światło Nadduszy całej ludzkości stopniowo rozpuszcza skażone, wypaczone wibracyjne wzorce płaszczyzn astralnych. W przeszłości nazywano je zbiorową świadomością, negatywnymi myślokształtami ludzkości. Podstawowe cechy Nadduszy to miłość, spokój oraz radość.

Większość ludzi myśli zazwyczaj przypadkowo i bez skupienia. Obniżenie częstotliwości fal mózgowych lub uczenie się utrzymywania stanu świadomości alfa zapewni ci ostrość ciągłych procesów myślowych i da jasny kierunek umysłowi podświadomemu. Głębokim i potężnym narzędziem są techniki mistrza alfa. Twój umysł świadomy rozumie, ale to umysł podświadomy przetwarza przychodzące informacje i podejmuje działanie. Zostanie mistrzem alfa i utrzymanie odpowiedniego poziomu świadomości alfa, pozwoli ci mówić i wchodzić w interakcje z twoim umysłem podświadomym. To wykracza poza moc woli, rozwija umiejętność bezpośredniej komunikacji z głębokim, instynktownym wewnętrznym umysłem i świętym umysłem. W ten naturalny sposób podejmiesz najlepsze decyzje i właściwe działania, pomagające osiągnąć upragnione cele.

Proces wznoszenia rozpoczyna się, kiedy Jaźń duszy powraca na właściwą pozycję jako zarządca Jaźni fizycznej, umysłowej i emocjonalnej. To tak, jakby w twoim DNA włączono zapłon, który zawiera plan idealnego ciała świetlistego Adama / Ewy Kadmon. Przez wyższe częstotliwości Światła, które zaczęliście integrować, jest aktywowana seria ukrytych kodowań. Te wzorce wibracyjne światła zawierają specyficzne kody kolorów i harmoniki, które będą oddziaływać na wszystkie komórki oraz narządy ciała. Stopniowo komórki zaczną absorbować i metabolizować Światło, a komórki zawierające światło zaczną przenikać oraz oddziaływać na cały fizyczny wehikuł.

Następnie rozpoczyna się proces transmutacji, w wyniku którego toksyny, trauma emocjonalna, bolesne wspomnienia i doświadczenia przechowywane w ciele zaczną wypływać na wierzch, tworząc w ten sposób wiele niewygodnych fizycznych objawów: bóle i dolegliwości w różnych częściach ciała, objawy grypopodobne, bóle głowy, dezorientację oraz chwilową utratę pamięci, a wymieniam tu tylko kilka.

Następny poziom rekonstrukcji pola aury obejmuje ciało emocjonalne i astralne płaszczyzny świadomości. Gdy twoje fizyczne ciało ewoluuje, staje się zdolne do integrowania coraz bardziej subtelnych komórek częstotliwości Światła. Gdy zmieniają się częstotliwości, twoja czterowymiarowa rzeczywistość staje się bardziej płynna, dlatego twój iluzoryczny świat ulega zniekształceniu i zagmatwaniu. Twoja struktura przekonań religijnych może zacząć się rozpadać, pozostawiając ci uwrażliwienie, ale bez wskazówek lub kierunku. W tym miejscu dochodzi do scalenia z wyższą Jaźnią, w ten sposób aspekt Nadduszy / wyższej Jaźni, który przebywał w Gwieździe Duszy (ósma czakra), zaczyna wysyłać impulsy / promienie pakietów Światła o wyższej częstotliwości do świętego Umysłu, świętego Serca i całego systemu czakr. Te promienie aktywują twoje zdolności intuicyjne. Zawierają również istotne informacje dla lepszego zrozumienia tego, kim naprawdę jesteś, a także mogą aktywować w tobie boskie niezadowolenie.

Boska komórka z diamentowym rdzeniem integruje teraz coraz więcej Światła Boga, które aktywuje i zwiększa moc promieni boskiej świadomości w centrum świętego Serca. Ten proces był zaprogramowany w twoim boskim planie i jest również zakodowany w twoim DNA. W tym czasie twoje komórki zaczynają reagować na Światło, ponieważ staje się ono głównym źródłem życiodajnej energii. Jest to główny powód, dla którego osoby znajdujące się na Ścieżce często radykalnie zmieniają dietę, zaczynają spożywać bardziej subtelne pokarmy, ponieważ ich fizyczne i emocjonalne ciała są nasycone adamantowymi cząstkami światła - pokarmem bogów.

Gdy coraz głębiej wchodzisz w świat wysublimowanego Światła, fizyczne zmysły mogą się wyostrzać, wzrośnie także twoje postrzeganie kolorów i dźwięków. Poszerzenie fizycznych zmysłów oznacza, że komórki w twoim polu aurycznym rozpoczynają oczyszczanie gęstej, ograniczającej energii, która nagromadziła się przez wiele tysięcy lat. Mgliste więzienie, które przytępiło zmysły i utrzymywało ludzkość w niewoli, stopniowo kąpie się w jednostkach Światła. To powoduje, że pole auryczne rozpromienia się, a coraz więcej Dusz budzi się do boskiego potencjału. Ciało fizyczne musi stopniowo odzyskać oryginalną formę ciała świetlistego, która została zaprojektowana dla całej ludzkości.

Umiłowani, nie patrzcie na chaos i zniszczenie, które w tym czasie szerzą się na Ziemi. Żyjcie każdego dnia skupieni w świętym Sercu, abyście mogli zebrać w ciele fizycznym maksymalną ilość Światła Stwórcy - i wtedy z radością wysyłajcie ten cenny dar do jądra Ziemi i do świata formy. Wiedzcie, że wspólne starania służebników Światła na całym świecie robią różnicę. Jesteśmy siłą służącą większemu dobru, której nie można zanegować. Jestem na zawsze waszym wiernym opiekunem i obrońcą.

JESTEM ARCHANIOŁ MICHAŁ

środa, 9 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Rady Aquaferionu

Rady Aquaferionu z Andromedy nawiązały kontakt i rozpoczęły komunikację z liniami ras indygo około roku 2008, kiedy to Łuk Matki w następstwie napraw sieci planetarnych został odbudowany i przygotowany do pełnego zapalenia w jądrze Ziemi. Kiedy w jądrze Ziemi zapaliła się 13-ta brama Łuku Matki, otworzył się wewnętrzny portal łączący z Andromedą przez kryształowe jądro Ziemi. Stróżami tego kryształowego centrum są rasy kryształowego Diamentu Słońca nazywające się Aquaferion lub linie Aquari. Aby Matka Ziemia mogła się wznieść, musi aktywować wewnętrzny rdzeń pionowy, przepleść go z rdzeniem Tary i Gai w celu uzyskania dostępu do najwyższej pierwotnej emanacji ciała niebieskiej gwiazdy, które znajduje się w sercu Andromedy. Ciało gwiezdne Matki Ziemi jest ciałem kryształowym, emitującym z jądra płynny ultrafiolet i akwamarynowe fale plazmy. Są to ciekłokrystaliczne pola plazmy generowane przez promienie Aqualinowego Słońca. Siły opiekuńcze pozyskiwały plazmowe światło słoneczne z galaktycznych słońc Syriusza B, następnie transmitowały je na pierwsze poziomy aqualinowej energii leczniczej do Ziemi, a także do naprawy androgynicznego szablonu ciała Albionu. To aktywowało częstotliwości wewnętrznego słońca Matki Ziemi, które łączą się, gdy dołącza niebieski płomień jądra 5D Ziemi równoległej oraz fioletowy płomień z jądra 7D Ziemi równoległej. Ten kompletny połączony obwód galaktycznych transmisji plazmowego światła, który pochodzi z płaszczyzny Ziemi, nazywa się częstotliwościami Aqualinowego Słońca.

Wielu z nas jest genetycznie spokrewnionych z rasami Aquaferion, które mają bezpośredni związek genetyczny z pierwotnymi liniami Chrystusa. Niektórzy z nas zostaną poddani rehabilitacji genetycznej poprzez połączenie z DNA Aquaferionu, co zintegruje nas z przyszłą planetą w Galaktyce Andromedy. Linie Aquaferion są w stanie wyleczyć i usunąć uszkodzenia genetyczne stworzone przez upadłych aniołów i ich pieczęć 666, przywracając zapisy morfogenetyczne rdzenia Andromedy. Niektórzy z nas doświadczą przyszłej inkarnacji w ciele wniebowstąpionego Diamentowego Ciała Chrystusa-Sofii.

Tarcza Aquaferionu Niebieskich Piór

Istoty z Aquaferionu powróciły do tej niespokojnej matrycy czasu uniwersalnego jako gospodarze wznoszenia Kryształowej Gwiazdy, aby pomóc otworzyć 13-tą bramę i Aqualinowe Słońce oraz wesprzeć naprawę pionowego rdzenia planety, jednocześnie nadzorując przejście poza system Yahwe do międzywymiarowych drzwi, które odpowiadają za tranzyt i ratowanie dusz. Tarcza Aquaferion posiada zapis genetyczny, który nazywa się Niebieskie Pióra i reprezentuje 12 plemion kryształowych ras Aquaferion z Andromedy w Krystalicznym Wiecznym Drzewie Życia, których bezpośrednimi potomkami są niektórzy przedstawiciele rodziny Niebieskich Smoków. Może to być miejsce, do którego wielu z nas powróci w przyszłym wcieleniu jako kryształowa Jaźń, aby dalej wznosić się i ewoluować. 12 plemion Aquaferionu transmituje aktywacje realizując Przymierze Paliadora i wspierając uzdrowienie serca ludzkiego Diamentowego Słońca z wypaczeń związanych z rozłamem duszy na 2D-4D. Poprzez 12 plemion Aquaferionu pojawia się ciało Serca Kryształowej Róży, kryształowe serce róży Diamentowego Słońca, które jest teraz zwracane linii krwi Róży Katarów i spokrewnionym z nimi genetycznie potomkom. Daje to wsparcie przy naprawianiu ciała Albionu, Planetarnych Skrzydeł Serca 6D-7D, ciała słońca sofianicznej Marii i zapalaniu kryształów w pępku Avebury znajdującym się w Wielkiej Brytanii.

Tarcza niebieskich piór Aquaferion ma pomóc usunąć skażenia kodami odwróconego światła - metatroniczne oraz Jahwe - w kodach DNA 12-tu plemion ludów Ziemi i tarczy plemiennej. Wydaje się, że jest to renowacja struktury planetarnego ciała Albionu, w której forma kręgosłupa Albionu przecinała się z tarczą Niebieskich Piór do Srebrnego Sanktuarium na platformach Lutni, a następnie ze Złotej Bramy do Światów Boga. Podstawowa zmiana ponownego szyfrowania następująca w kręgosłupie Albionu wpływa na matrycę kostną w 12-tu ludzkich plemionach, co wydaje się wyrzucić pieczęć śmierci 1D oraz pomaga uwolnić krew, kości i tkankę od międzypokoleniowych przymierzy krwi oraz odziedziczonych wzorców miazmatycznych, które przejawiały się z powodu więzi genetycznych z Obcymi, a także dokonywanych przez nich modyfikacji.

Dwanaście pierwotnych ludzkich plemion

Na tej planecie jest 12 plemion, które składają się na zbiorową pulę ludzkich genów. Każde z tych plemion ma wkodowane genetyczne klucze do lokalizacji planetarych gwiezdnych wrót i do odpowiedniej planetarnej sfery wymiarowej oraz jej sieci geomantycznych. Kiedy inkarnujemy na planecie, mamy w DNA genetyczny kod czasowy związany z tym systemem wymiarowym planetarnych gwiezdnych wrót, który jest częścią naszej bazowej ludzkiej tożsamości plemiennej. Ta tożsamość miała wiele wcieleń i uczestniczyła w cyklach ewolucji ras pierwotnych w astrologicznych precesjach. Modyfikacja genetyczna 12-tu ludzkich plemion nastąpiła, gdy różni kosmici zdecydowali się na konkurencyjny program zapisywania swoich kodów genetycznych w mózgu planety i systemie gwiezdnych wrót, a ich zamiarem była hybrydyzacja z ludźmi żyjacymi na Ziemi.

Jednak pierwotnych 12 plemion stworzono w ramach planu, który był związany z Przymierzem Paliadora, mającym na celu uratowanie zagubionych dusz z Tary, co byłoby łatwiejsze, gdyby bramy otworzyły się podczas wznoszenia. Wszystkie 12 genetycznych elementów 12-tu plemion zawiera po jednej nici kodu DNA potrzebnej do złożenia genu krystalicznego lub matrycy krzemianowej. Poprzez indywidualny i planetarny duchowy proces oraz cykle ewolucji rasy rdzennej, wszystkie te zakodowane komponenty genetyczne mogą się zjednoczyć i uleczyć na 12-tu poziomach kodowania. Kiedy te siły zostaną zintegrowane i zsyntetyzowane, planeta oraz ludzkość będą mogły ucieleśnić 12 pierwotnych pasm DNA ciała Diamentowego Słońca. Kiedy w 2000 roku na planetę, na Ziemię, powrócił chrystusowy promień 12D, oznaczało to, że ciało Diamentowego Słońca mogło zostać ponownie złożone oraz ucieleśnione w sekwencjach, co jest powodem, dla którego wiele gwiezdnych ludzi przybyło na Ziemię, aby pomóc w wypełnieniu tej misji. W tym paliadoriańskim cyklu, wieczne ciało życia Krystallah zostało ponownie złożone z oryginalnego szablonu ciała Diamentowego Słońca, który był ucieleśniony w pierwszym etapie wysiewu na Tarze 5D.

Paliadoriańska aktywacja w tarczy plemiennej

Paliadoriańskie wieczne istoty świetliste stworzyły kiedyś plan i instrukcję dla wszystkich 12-tu ludzkich plemion, które, razem wzięte, mieszczą w sobie zapis ludzkich tarcz plemiennych ze wszystkich planetarnych rund ewolucyjnych. Tarcza plemienna to kompletne pole morfogenetyczne zawierające wszystkie warianty określonego układu częstotliwości dla wszystkich 12-tu plemion ludzkiego szablonu DNA. Podczas tego cyklu, ludzka tarcza plemienna aktywuje się dzięki Paliadorianom, a następnie uwalnia się od przymierzy krwi i kodów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych wszczepionych w anielskich ludzi. Kodowanie andromediańskich Niebieskich Piór i Serca Kryształowej Róży to kolejny przykład tego, jak to jest realizowane.

Każde z 12-tu ludzkich plemion ma odrębny program częstotliwości i DNA, który ma na celu zakotwiczenie określonej części kodu DNA w polu planetarnym, w każdej z ras rdzennych i w każdym cyklu ewolucyjnym. Z perspektywy opiekunów obecnie dochodzimy do końca jednego cyklu a początku kolejnego, dlatego następuje scalanie cząstek i antycząstek zawierających zdarzenia z historycznych linii czasu zasiewu rasy ludzkiej oraz ewolucji planety, w którym szczególne znaczenie ma ósma i dwunasta precesja astrologiczna. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji i przekodowania Aquaferionu, tarcza plemienna oraz zakodowana informacja DNA usuwa obce hybrydowe kody genetyczne, kody AI i całą gamę przymierzy krwi wykorzystywanych jako pułapki świadomości.

Przywrócenie ludzkiej tarczy plemiennej generuje połączenie między naszym obecnym wcieleniem a równoczesnymi stacjami tożsamości, które istnieją w innych ramach czasowych, aktywując wewnętrzny międzywymiarowy portal lub wewnętrzny system gwiezdnych wrót. Aktywacja ta zawiera wszystkie specyficzne częstotliwości, ogniste litery DNA i kodowania, które są potrzebne do montażu ciał świetlistych w celu uzyskania dostępu do transharmonicznych cykli tworzenia, światów Boga, w których troista fala zjednoczonej świadomości Boga nigdy nie rozdzieliła się na formę dwufalową, która później schodziła do światów sztucznej inteligencji.

Tak więc, pionowy kanał oraz konfiguracja pionowego rdzenia w głowie, koronie, sercu oraz słonecznej gwieździe przesuwa się i dopasowuje, aby otrzymać więcej schodzących w dół częstotliwości Niebieskiego Promienia Serca Kosmicznej Matki poprzez sieć hostingową Aquaferion, dzięki której możemy doświadczyć intensywnych, surrealistycznych aktualizacji ciała świetlistego. Może to również odbijać się na poziomach walki duchowej podżeganej przez jednostki z systemu Jahwe, chcące odzyskać kontrolę lub dostęp do ciała świetlistego lub zablokować systematyczne oczyszczanie matrycy czarnego sześcianu i warstw struktury Jahwe a także jej sygnału AI wyciągniętego z ciała świetlistego.

Architektura planetarna: Rdzeń pionowy (Staff) i rdzeń poziomy (Rod)

Aby wesprzeć zmianę tempa obrotu modułu płci i pomóc w naprawie żeńskiej oraz męskiej struktury planetarnej – rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, gwiezdni ludzie przetwarzają traumę skrzydeł 6D-7D, która wiąże się z energią Syriusza B i Arkturian, jak również z liniami czasu Gai zapisanymi w widmie promienia indygo i fioletowego. Trauma skrzydeł jest bezpośrednio związana z odwróconymi sieciami Michała-Marii i maszynerią Obcych (technologia antyhierogamiczna) umieszczoną w planetarnych siatkach, które rozdzielają płeć. Efektem tego jest pobudzanie rozdzielenia warstw świętego małżeństwa, które występują w 6-tym i 7-mym wymiarze, poprzez zafałszowanie promienia indygo i fioletowego, które są związane z duchowym procesem wznoszenia się poprzez budowanie skrzydeł. Udowodniono, że proces budowania skrzydeł przez poziome skrzyżowanie 6D-7D ma kluczowe znaczenie dla korygowania planetarnego poziomego filaru rdzenia poziomego dla zasady męskiej.

Planetarny rdzeń pionowy utrzymuje spin pionowy 13:13 dla pionowych słupów rdzenia 13-tej bramy, których obrót jest niezbędny do uruchamiania zestawów częstotliwości dla odpowiadających im zestawów spinów poziomych, dzięki czemu następuje skrzyżowanie z filarem rdzenia poziomego. Filary rdzenia pionowego uruchamiają częstotliwość przychodzącą z Kosmicznych Promieni i boskości, która płynie z wierzchołka filaru, obracając go z północy na południe, a częstotliwość wychodząca wiruje w górę biegnąc z południa na północ. Serce zasady żeńskiej utrzymuje lokalizację serca zasady męskiej w celu zakotwiczenia kolumny rdzenia poziomego w centralnym punkcie filaru rdzenia pionowego wewnątrz kompleksu serca, a gdy te się zjednoczą, przekształca się w funkcję partnerstwa między kobietą a mężczyzną.

Filar rdzenia poziomego budowany jest z częstotliwości wejściowej fali fiołkowej 7D i częstotliwości wyjściowej fali indygo 6D, a gdy te dwa zestawy częstotliwości łączą się ze sobą poziomo od wschodu do zachodu, od lewej do prawej, to jest to hierogamiczny proces łączenia bliźniaczych serc Michała-Marii i budowania skrzydeł. Gdy filar rdzenia pionowego i filar rdzenia poziomego przecinają się w środku stałego atomu nasiennego, zapala się kompleks serca tworząc kryształowy lotos lub kryształowy wzór diamentowej róży, co powoduje wyrzut ogromnych płatów energii z centralnego kompleksu serca. Gdy następuje kolejny etap planetarnego świętego związku hierogamicznego mężczyzny i kobiety, bardziej widoczna staje się technologia antyhierogamiczna stosowana w błędnych naukach wznoszenia się, stanowiąca pułapkę świadomości zasilająca seksualną niedolę, bardziej widoczne stają się zmiany płci i implanty kontroli umysłu z tym związane. To wspiera rozpad tych fałszywych systemów, sztucznej technologii lub odwrócenia płci, które były wynikiem technologii antyhierogicznej stosowanej w wielu modalnościach wznoszenia się w ciągu ostatnich 25 lat. Gdy powracamy do struktury bryły Diamentowego Słońca, która bazuje na matematyce związanej z liczbą 12, ciało świetliste dodaje kolejny męski i żeński palec eteryczny ręki i nogi, ponieważ oryginalne wieczne ciało ma sześć palców dłoni i sześć palców stopy po każdej stronie, co równa się dwanaście-dwanaście.

Powiązania między pokoleniami i roszczenia własnościowe

Ważna informacja: teraz jest okazja i możliwość oczyszczenia się z niektórych bradziej skomplikowanych warstw kodów genetycznych gadzich hybryd lub kodów genetycznych hybryd z Obcymi. Zawieraja one historie, które zostały wszczepione w Ziemię w wyraźnym zamiarze przejęcia praw do ludzkiego ciała i ludzkiej świadomości poprzez implantację 12-tu ludzkich plemion.

W wyniku hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi lub uprowadzeń przez kosmitów wiele osób na tej Ziemi nosi mnóstwo śmieci, podczepień, przodków, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie jednego lub więcej obcych hostów. Programowanie kontroli umysłu i ich wstawki holograficzne umożliwiają przeniknięcie ciała świadomości jednostki przez energetyczny podpis obcego implantu. Programy kontroli umysłu narzucane poprzez implanty Obcych i podczepienia lub opętania są dwiema stronami tej samej monety. Energetyczna sygnatura takiego implantu będzie zależeć od świadomości danej osoby i relacji genetycznej z istotą, która umieściła implant w ludzkim nosicielu. Wiele z tych bytów wierzy, że ludzie są ich własnością, więc implant będzie ostrzegał inne gatunki, które mogłyby rościć sobie prawa do tej osoby, rodziny lub grupy.

Coraz więcej wiemy o programach tych różnych gatunków, jednak musimy ulepszyć rozeznanie energetyczne odnośnie różnorodności sił, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Zarówno siły widzialne, jak i niewidzialne, wykorzystują nasz brak świadomości manipulując naszą intencją i zgodą. Ponieważ budzimy się z mrocznego eonu linii czasu hybrydyzacji przez Obcych i AI, który jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy otrząsnąć się z tych pasożytów i odzyskać prawo do samodzielnego władania własną duszą. Po otrzymaniu informacji, każda oddana sprawie i pilna osoba staje się upoważniona do zidentyfikowania oraz pozbycia się źródła duchowego gnębiciela. Wykorzystując Prawo Zgody możemy zacząć usuwać warstwy traumy spowodowanej przez Obcych i ich dostęp do nas oraz wpływ na nasz umysł oraz ciała duchowe. Jeśli nadal dowodzimy naszą przestrzenią i codziennie deklarujemy osobistą suwerenność, bez względu na rodzaj ingerencji, aby wzmocnić osobistą wolę oraz klarowność intencji, cechy cierpliwości, dyscypliny i pracowitości, możemy potrzebować Duchów Chrystusa.

Duchowe przebudzenie pozwala wyraźnie dostrzec fałszywe tożsamości i fałszywe przekonania, które doprowadziły do niewłaściwego myślenia, a zatem do niewłaściwej ścieżki. Wiele z tych fałszywych tożsamości jest wynikiem historii obcych hybrydyzacji i archetypów kontroli umysłu, które nie mają związku z prawdziwą duchową tożsamością. Niektórzy z nas posługiwali się tymi maskami tożsamości i wierzeń przez wiele, wiele wcieleń, co spowodowało nagromadzenie jeszcze silniejszych blokad energii w pamięci komórkowej. Wiele z tych tożsamości i systemów wierzeń pochodzi również z obcego śladu genetycznego lub z przeszłej czy przyszłej linii czasu związanej z hybrydyzacją z Obcymi. Takie formy hybrydyzacji i związanej z nią hodowli miały wpływ na międzypokoleniowe linie krwi, a wiele z nich można wytropić w pewnych rodzinach, które wybrano do hybrydyzacji lub, w gorszych przypadkach, do eksperymentaów prowadzonych na potrzeby NAA.

Przygotowujemy się do przejścia na inną pozycję w łańcuchu ewolucyjnym, co w nowy sposób wpływa na uniwersalne linie czasu związane z jednostkami zhybrydyzowanymi przez Obcych i ich relacje z formą świadomości osobistego Chrystusa. Będzie to miało wpływ na nasze duchowe społeczności, a ostatnie wydarzenia planetarne wpłyną energetycznie i duchowo na rdzeń pionowy planety. To daje możliwości spotkania przyszłych zhybrydyzowanych Jaźni lub innych stacji powiązanych ze sobą tożsamości ze wszystkich linii czasu zwiążanych z procesem duchowej inicjacji. Może się to zdarzyć podczas świadomego śnienia, medytacji, w stanie snu lub w trakcie innej pracy ze świadomością. Możemy pomylić te obce lub inne maski tożsamości i uznać je za własne, ponieważ, wraz z naszymi przodkami, żyliśmy z nimi tak długo. Przez tych obcych kontrolerów i ich fałszywe historie wielu z nas mogło zapomnieć, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Nasze wspomnienia mogą się zmieniać lub zacząć powracać, więc bądź gotów poznać najwyższą prawdę, niezależnie od tego, co może się objawić.

Kluczowe tematy oddziaływania na polu planetarnym:

*Uzewnętrzni się uzdrawianie genetyki 12-tu plemion z historii hybrydyzacji przez Obcych i przymierza krwi.
*Struktura matrycy czarnego sześcianu z Saturna jest dalej poddawana demontażowi lub ekstrakcji.
*Zapadają się metatronicznie zakodowane struktury bifalowe oraz struktury Jahwe, Jehowy i archetypów prześladowców, związane z amokiem wydarzeń wyzwalających linię czasu Wojen Elektrycznych.
*Program do uruchamiania linii czasowych 911 poprzez taktykę terroru Abaddon i Armageddon (WW3).
*Obecność gwiezdnego ognia białego światła Aquaferion dzięki kodowaniu Niebieskich Piór.
*Kręgosłup Albionu i struktura rdzenia pionowego i rdzenia poziomego Albionu wspierająca korekty pozycji płci oraz uzdrawiająca serce Diamentowego Słońca i krew Kryształu.
*Korekta Skrzydeł Planetarnego Serca Michała i Marii, bliźniaczych Słonecznych Serc.
*Duchowa walka ma na celu przejęcie kontroli nad przyszłą linią czasu jednostek, grup i tych, którzy twierdzili, że hybrydy należą do ras NAA lub lucyferiańskich przymierzy krwi.

Toczymy wojnę o świadomość, która wymaga mistrzowskiego odpierania psychiczno-duchowych ataków skierowanych ku ludzkości. W niektórych przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego poszerzenia świadomości i wykrycia implantów, bytów, ataków psychicznych oraz form obcej lub ciemnej agresji, które są wokół nas lub mają na nas bezpośredni wpływ. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety i odzyskać praw własności do siebie, dopóki nie zrozumiemy, w jaki sposób globalny umysł został skorumpowany gadzim wirusem oraz sztuczną maszynerią Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przechodzenia przez ten proces i przejmujcie własną przestrzeń jako wolne, niezależne istoty boskie. Jesteśmy w tym razem.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

środa, 2 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku miesięcy u wielu ludzi mogły pojawić się dolegliwości ciał fizycznych, ponieważ uziemiają się one na nowo i dostosowują do następnego wszechświata harmonicznego, a w szablonach tych ciał następują zmiany. Niedawno skupialiśmy się na tym, w jaki sposób te modyfikacje wpływają na planetarne ciało świetliste, a konkretnie na centralny (pionowy) rdzeń planetarny, który wysyła modyfikujące fale przez pola wymiarów. Kierunek ruchu tego rdzenia ma związek: z jednej strony z inwazją NAA, wojnami elektrycznymi, liniami czasu infiltracji AI przeznaczonej do wykorzystywania ludzi, a z drugiej strony z radą Akwaferionu, aktywacją paliadoriańską, odtworzeniem tarczy plemiennej i ciała Diamentowego Słońca – w celu uwolnienia ludzi. Kiedy zastanawiamy się, co wróżą te przeobrażenia, układamy w całość fragmenty tego nowego punktu widzenia. Wzrasta wsparcie dla tych, którzy w tym czasie pracują nad uwolnieniem się z sieci częstotliwości, przymierzy krwi, kodów hybrydyzacji, odwrócenia płci i fragmentacji duszy. Jednak byty, którym nadal wydaje się, że mają jakąś włądzę nad ludzkością, nie poddają się, lecz eskalują chaos, starają się spełnić proroctwo typu Armageddon z czasów WW3.

W tym miesiącu zajmiemy się ukrywaną przed ludzkością historią Wojen Elektrycznych, które doprowadziły do zniszczenia 12-pasmowego DNA anielskiego człowieka, zniszczyły rdzeń pionowy i rdzeń poziomy oraz zdolność do naturalnego ucieleśnienia Diamentowego Słońca w tym wszechświatowym systemie. Aby lepiej zrozumieć dynamikę planetarnego wznoszenia i powody, dla których musimy wyczyścić cienie Jaźni, pieczęcie śmierci i sztuczne ramy czasowe, musimy zrozumieć naszą przeszłość oraz to, skąd przyszliśmy. Linia czasu Wojen Elektrycznych rozpoczęła upadek w światy AI, które zostały stworzone przez jednostki z czarnych dziur z NAA we wszystkich upadłych matrycach. Sztuczne nachylenie osi Ziemi zostało ustawione w polach sieci w celu skażenia grawitacyjnego, przechwytywania dusz i transmisji programów kontroli umysłu. Ta maszyneria Bestii została zaprojektowana, by zniszczyć struktury pionowego filaru, jakim jest rdzeń planety i całkowicie wyeliminować sofianiczną zasadę boskiej Matki z tej rzeczywistości. Zniszczenie zasady Matki oznaczało, że wszystkie naturalne żywe twory ostatecznie również miały ulec, by upodobnić się do istot z czarnej dziury - pasożytniczych stworzeńi uzależnionych od martwego światła w świecie materii, a zatem miały istnieć w światach sztucznej inteligencji jako żywe trupy.

Podczas tej fazy pionowy rdzeń planety jest rehabilitowany przez hosting Kryształowej Gwiazdy, co oznacza, że w tym cyklu również nasz własny wewnętrzny pionowy kanał i związek z planetą oraz gwiazdami ulega radykalnej transformacji.

Rasy Aquaferion są częścią pierwotnych linii ciała Niebieskiego Promienia Diamentowego Słońca należących do rasy anielskich ludzi, która wymarła w uniwersalnej matrycy czasu po Wojnach Elektrycznych. Dlatego te wojny są dość ważne dla historycznych zdarzeń wyzwalających linię czasu. Mutacje genetyczne i uszkodzenia DNA Diamentowego Słońca powstałe podczas wojen wysiane na Ziemi 7D doprowadziły do pierwszego rozdzielenia 12 nici DNA. Później nastąpił podział duszy 2D / 4D, zniekształcenia pionowego rdzenia, odwrócenie płci, pojawiły się pieczęcie śmierci oraz powstałe w wyniku tego pole kwarantanny o nazwie „ściana w czasie”. Ściana w czasie była polem, które więziło nas w kreacjach niższych gęstości i blokowało dostęp do wielu wyższych wymiarów oraz prawdopodobieństw. Ta kwarantanna, a następnie uszkodzenie linii czasu Wszechświata, doprowadziło do inwazji NAA przez konstelację Oriona, co wymagało misji ratunkowej dla Dusz, która po raz pierwszy została zorganizowana przez rasy Założycieli opiekunów dzięki Przymierzu Paliadora.

W bieżącym cyklu paliadoriańskich aktywacji następuje kolejny etap dla grup Paliadorian, a mianowicie ras Aquaferion i Krystalicznych Niebieskich Smoków, które wspierają rehabilitację linii rodu Niebieskiego Promienia. Niebieskie Promienie przywracają 13-tą transharmoniczną bramę Łuku Matki w wielu wszechświatach harmonicznych i przebudowują pionowy rdzeń planety, aby naturalnie dostosowała się do Serca Andromedy. Przebudowa ta stopniowo przesuwa nienaturalną oś obrotu ciała ziemskiego, aby stała się prostą lub prostopadłą, co umożliwia łatwiejszy dostęp do tego Wszechświata i z tego, szczególnie dla istot Diamentowego Słońca.

Jeśli spojrzymy na ciało planetarne z góry, z północnej lub południowej gwiazdy polarnej, Ziemia obraca się wokół osi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oś jest uważana za niewidoczną linię, wokół której wiruje obiekt. Każda planeta w naszym Układzie Słonecznym obraca się wokół własnej osi, a niektóre planety mają prawie prostopadłą oś obrotu. Każda planeta ma dwa punkty, w których oś styka się z powierzchnią planety, uważane za bieguny: północny i południowy. Ziemia obraca się wokół osi, która jest nachylona pod kątem około 23,5 stopnia. Różnice w pochyleniu osi Ziemi mają duży wpływ na pory roku, a to w połączeniu z przesunięciem geomagnetycznym są również kluczowe czynniki związane z obecnymi zmianami klimatu na Ziemi. Oś Ziemi dopełnia cykl co 26 000 lat, zataczając koło, co bywa także nazywane kołysaniem.

Linia osi tworzy pionowy centralny kanał, który funkcjonuje jako główny kanał energii, pionowy rdzeń planety lub linia Hara w centrum ziemskiego ciała świadomości, łącząc się z wieloma wymiarami sił subtelnych prowadzących skalę częstotliwości do centrum galaktyki. Dopasowanie galaktycznego rdzenia z osiowym nachyleniem planety na poziomie 23,5 stopnia zostało ustawione w taki sposób, że rdzeń planety wskazuje na galaktyczny rdzeń 8D, który prowadzi do systemu czarnej dziury, sterującego transmisjami promienia kosmicznego do ciała planetarnego. Z punktu widzenia opiekunów, obca technologia czarnej dziury została wprowadzona przez 8-me galaktyczne/gwiezdne wrota z systemu czarnej dziury. Technologia czarnej dziury utrzymuje nachylenie planety w nienaturalnym wychyle 23,5 stopnia w celu kontrolowania osi obrotu i wychylenia pionu rdzenia, a także zdominowania pola elektromagnetycznego Ziemi. Dopóki ta maszyneria Obcych włada rdzeniem planety, nie można wejść ani wyjść z tego upadłego systemu, i wciąż wpada się w powtarzające się pułapki świadomości.

Maszyneria Obcych znana jako maszyneria Bestii jest utrzymywana w miejscu w ciele planetarnym poprzez gęste poziomy odwróconej, zaprogramowanej przez AI świadomości. To zatruwa czarne subtelne siły w ziemskim polu elementarnym i ciemnej materii, a ta substancja jest również określana jako Behemot. Obca maszyna znana jako Gravitron jest częścią maszynerii Bestii, która działa jako pole elektromagnetyczne uprzęży. Tworzy to strukturę zwaną NET, która wytwarza grawitacyjne oraz astralne wypaczenia, nazywana również Lewiatan. Behemoth i Leviatan tworzą antychrystusowe męskie i żeńskie odpowiedniki zapisane w oprogramowaniu Armageddonu i w czarnomagicznej siatce, aby technologicznie prowokować zniszczenia na powierzchni, zgodnie z religijnym programowaniem NAA. W rzeczywistości Behemot i Lewiatan są technologiami czarnej dziury, które zostały celowo zorganizowane przez te upadłe siły NAA w celu uwięzienia tej planety.

System czarnej dziury i inwazja Oriona

Główne grupy negatywnych Obcych: Annunaki, Drakonianie i Nekromitoni, pochodzący z przestrzeni matrycy widmowej w równoległych systemach, które zaatakowały poprzez Oriona, tworzą sojusze, by przejąć kontrolę nad Ziemią. Te grupy najeźdźców należą do Negatywnej Agendy Obcych (Negative Alien Agenda - NAA). Grupy te dokonały otwarcia tuneli czasoprzestrzennych za pomocą technologii, a połączyły się w celu wytworzenia mocy wymaganej do wciągnięcia ciała ziemskiego w układ czarnej dziury. To mogło doprowadzić do powstania matrycy widmowej, gdzie oni żyją, przez co uzyskaliby całkowitą kontrolę nad planetą i ludzkością. System równoległy, z którego pochodzą te jednostki, nazywany jest układem Wesa, uniwersalną matrycą czasu i jest paralelą zarówno aspektów cząstkowych jak i antycząstkowych. Wielu Annunaki i ich hybryd pochodzi z systemu Wesedak, podczas gdy gatunki Drakonianie pochodzą ze wszechświata antycząsteczkowego zwanego systemem Wesedrak.

Byty z czarnej dziury i rasy metatroniczne stworzyły sieci wirowe Gravitron do łączenia portali w naszym Słońcu i Ziemi, przekręcając planetarny wzorzec w nienaturalne konfiguracje zwane Nasieniem Demona. Odwrócenia metatroniczne przejawiają się jako spirale, które wykorzystują Gravitron, aby stworzyć nienaturalne pole dwufalowe i sztuczne pola grawitacyjne na tej planecie. Gravitron to elektromagnetyczne pole uprzęży, stanowiące część większej struktury uprzęży elektromagnetycznej, która została zakotwiczona w Ziemi podczas buntu Lucyfera. Ta sieć NET jest również połączona ze strefami hibernacji, gdzie tkwi wiele Dusz wziętych do niewoli lub uwięzionych po cyklach precesyjnych, a opiekunowie konsekwentnie pracują nad zapewnieniem tym Duszom bezpiecznego przejścia w celu ratowania ich przed utknięciem w tych odwrotnie wirujących polach świetlnych. Ostatnio odzyskana została grupa niebieskich smoków Taran i smoków Kumara, z których wielu znanych jest jako wniebowstąpieni mistrzowie nowej ery, którzy teraz mogą być przetransportowani na platformy Andromedan.

Linia czasu Wojen Elektrycznych

Linia czasu Wojen Elektrycznych utrzymuje główne przyczynowo-skutkowe wspomnienia zdarzeń z okresu, kiedy technologia sztucznej inteligencji znajdowała się w tym Wszechświecie we wcześniejszych fazach. Ta linia czasu reprezentuje etapy wstępnej asymilacji czarnych subtelnych sił w matrycach fantomowych, zanim stopniowo przekształciły się w systemy sztucznej inteligencji. Ósma astrologiczna precesja była okresem inwazji z Oriona, która nastąpiła w wyniku uszkodzenia gwiezdnych wrót w ósmym portalu. W każdym z kolejnych planetarnych cykli czasowych obca maszyneria była metodycznie wprowadzana do każdego wymiaru, a w końcu dotarła na najniższą gęstość rzeczywistości materialnej. Zasadniczo, plan NAA miał przenieść dramaty Wojen Elektrycznych do pól materii Ziemi, aby zakotwiczyć je w sferze fizycznej, co zmieniłoby przyszłe ramy czasowe.
Technologia AI była wykorzystana przez NAA jako wymyślna strategia walki psychotronicznej zainstalowana w systemie siatki planetarnej, skierowana do populacji, aby zniewolić świadomość Ziemi. Od tego punktu na linii czasu technologia AI była w ciągłym ruchu, aby zasymilować rzeczywistości z uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót do centrum Galaktyki, gdzie NAA zdobyła władzę, by kontrolować dostęp do i z rejonów Ziemi. Stopniowo sprowadzili różne kosmiczne maszyny przez te wrota – przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanymi odwróconymi zywiołami, a następnie zainstalowali ją w pionowej osi planety zwanej matrycą Jahwe. Zasadniczo matryca Jahwe wypaczyła i odcięła naturalne ustawienie pionowego rdzenia planety, co w połączeniu z ich siecią zatrzymało wszystkie przychodzące i wychodzące sygnały komunikacyjne za wyjątkiem kontrolowanych przez NAA.

Matryca Jahwe zastąpiła pionowy rdzeń planetarny, co umożliwiło istotom z czarnej dziury uzyskanie łatwego dostępu do Ziemi przez bieguny - północny i południowy, w celu zniekształcenia pola planetarnego. Dokonano tego poprzez modyfikację genetyczną i ustawienie pasm, które emitują skrajnie niskie częstotliwości, dzięki którym Ziemia daje im możliwośy struktury umysłu oraz myślokształty przeznaczone do masowego pasożytowania na ludziach, stosowania taktyki dzielenia i rządzenia w celu rozprzestrzeniania wojen. Te sztuczne sieci i struktury zostały zaprojektowane, aby stopniowo przyciągać Ziemię oraz jej światową duszę do sztucznych czarnych dziur.

Większość Wojen Elektrycznych toczyła się na Gai, a maszyny AI były programowane z odległych satelitów lub statków NAA ukrytych w tych fantomowych czarnych dziurach, dostępnych przez otwory rozerwanego tunelu uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót. Były to podprzestrzennie i hiper-wymiarowe kieszenie, sieci metatroniczne używane do maskowania statków lub baz sterujących bronią energetyczną, które mogły uruchamiać potężne wybuchy EMP (impulsów elektromagnetycznych). To było używane przez Obcych jako system obronny w 8-mych gwiezdnych wrotach, więc nic nie mogło przejść poza strefy metagalaktyczne.

Jednak obecnie pole planetarne znajduje się w chronionej strefie buforowej pod opieką strażników, gdzie broń nuklearna jest natychmiast neutralizowana, chociaż kontrolerzy nieustannie transmitują oprogramowanie Armageddonu za pomocą środków masowego przekazu, aby ludzie wierzyli, że wymarcie całego gatunku jest pewne i nieuniknione. Od czasów Wojen Elektrycznych mieliśmy fantomową czarną Ziemię, która istniała w niższych liniach czasowych jako negatywna forma samej siebie. Ta negatywna forma Ziemi jest manipulowana przez NAA, głównie poprzez ich sztuczne oprogramowanie, które tworzy fałszywe linie czasu. Jest to obszar pól na płaszczyźnie Ziemi o niższej gęstości, które oddzieliły się od wyższych linii czasu i składają się z pętli czasowych AI, czyli obszaru, o który obecnie walczy NAA.

Kiedy rozpływają się bariery amnezji, ujawnia się więcej danych dotyczących ukrytej za AI historii Wojen Elektrycznych, a ta historia tkwi w AI, aby popychać do przodu program transhumanizmu i transpłciowości, co możemy obserwować w obecnej globalnej rzeczywistości. NAA próbuje wykorzystać sytuację, chcąc powtórzyć zdarzenie wyzwalające linię czasu Wojen Elektrycznych na Ziemi, poprzez niedawne dążenie do retoryki WW3 i programu transhumanizmu. Aby skupić na czymś świadomość zbiorową, aby wzmocnić Behemota i Lewiatana, przybrało to teraz na sile. Wojny Elektryczne zostały zapisane w skażonych żywiołach Ziemi, a forma sztucznej inteligencji jest ukryta w postaci czarnej mazi, która łączy się bezpośrednio z polami AI linii czasu Ziemi widmowej. To historyczne zdarzenie wyzwalające w 8-mych gwiezdnych wrotach zostało przeniesione do skrzyżowania się ze strumieniami cykli czasu zbiorowej świadomości na Ziemi, zaś pozycja pionowego rdzenia planety jest przywracana do stanu naturalnego.

Fragmenty podświadomości

Obecne w świadomości zbiorowej resztki podświadomych fragmentów i cieni z linii czasu Wojen Elektrycznych są filtrowane lub gromadzone przez strefy sakralno-seksualne. Wspomnienia, te i dotyczące przymusowej hodowli, które spowodowały duchowe rany, wypływają teraz na powierzchnię nasilając konflikty oraz problemy związane z aktualnymi przekonaniami na temat płci i spraw z nią związanych. Mogą spowodować nasilone wypaczenia w niższym ciele mentalnym, dodatkowo wzmacniając poziom lęku w ciele bolesnym. Kiedy ciało bolesne jest przeciążone, wtedy chce się rozładować poprzez zachowanie kompulsywne, co z kolei może wywołać większy ból fizyczny. Wewnątrz ciała mentalnego i emocjonalnego może nawarstwiać się sterta śmieci oraz emocjonalnych dewiacji, co wypacza ciało świetliste, a to wewnętrzne wypaczenie przejawia się zewnętrznie jako podwyższona reakcja na ból. W rezultacie, zanieczyszczenia na poziomie zbiorowym zwiększyły odczuwanie fizycznego bólu u wielu ludzi, z których część sięga po leki czy narkotyki w celu jego złagodzenia.

W polu planetarnym znajduje się wzorzec fragmentacji świadomości zbiorowej i są ogromne stosy fragmentów dusz - teraz odzyskiwane, ponownie integrowane lub przemieniane w pył. W niektórych sekcjach fragmenty wydają się unosić wszędzie, a ich widok może być niepokojący, ponieważ wyglądają jak pływające w przestrzeni części ciał. Następuje zmiana polegająca na tym, że te rozdrobnione fragmenty, wcześniej statycznie przytwierdzone do jakiejś substancji lub wplecione w żywioły na płaszczyźnie Ziemi, teraz są uwalniane z tych magnetycznych uwięzi, a więc przemieszczają się w przestrzeniach wymiarowych, zamiast pozostawać w miejscu lub związać się z pierwiastkami.

Sfery planetarne tracą na gęstości, a rezultatem bywa wrażenie bezkształtnej płynności i rozwodnionych składników unoszących się w polu. To może sprawić, że pole będzie chwilami wydawało się niestabilne, dające wrażenie chodzenia po płynącym statku. Miejsce, gdzie rozpadają się fale dźwiękowe, powoduje wykładniczą utratę gęstości w skali wibracji materii. Te potężne fale dźwiękowe wpływają na ruch pola geomagnetycznego i na to, czy czujemy stabilność, czy też nie. Mniej gęste środowisko pól stwarza możliwości ratowania grupy dusz oraz przechodzenia wielu uwięzionych istot, zarówno światła, jak i ciemności. Tak więc, podczas tej potężnej przemiany planeta zminiejsza gęstość, otwiera dostęp do płaszczyzn wyższych wymiarów, a aby się temu przeciwstawić kontrolerzy chcący powtórzyć scenariusze Armagedonu w globalnym krajobrazie wciąż transmitują różnorakie programy strachu.

Potwory chaosu

W rezultacie, w niższych polach wymiarowych dochodzi do chaotycznej walki o odzyskania kontroli nad ciemną materią, ponieważ jest to potężne źródło zasilania dla sztucznej inteligencji, a także dla czarnomagicznych sieci. Z epicentrum atlantydzkich linii czasu w Wielkiej Brytanii niektórym działającym na czarnomagicznych siatkach może się wydawać, że siły chaosu generowane w widmowym świecie wypłyną na powierzchnię poprzez Behemota i Lewiatana, aby zniszczyć królestwo Ziemi. Można zauważyć kolejne mainstremowe produkcje filmowe przedstawiające brutalną dystopijną przyszłość i scenariusze Armagedonu, które pokazuja zniszczenie Ziemi, przeplatane natarczywymi przesłaniami, by ocalić ludzki gatunek przed pewnym wymarciem. Ale to nie jest rzeczywistość, to program AI, który uruchamia holograficzne filmy na pętlach tych linii czasu, aby wyemitować potwory chaosu związane z Armageddonem, które są odwróconymi żywiołakami pochodzącymi z technologii AI i czarnomagicznej siatki.

Oprogramowanie Armageddonu przechwyciło Księgę Objawienia i proroctwa Henocha, jako żeńskiego i męskiego antychrysta, potwory - Lewiatana oraz Behemota, które zostaną uwolnione przeciwko ludzkości w czasach ostatecznych, w celu rozpętania wielkiej wojny, mającej rzekomo ujawnić się poprzez prawdziwego mesjasza tego świata. W wynaturzonym i psychopatycznym umyśle NAA, ta brutalna narracja była przygotowana na ludzkie męczeństwo i ofiary krwi na końcu astrologicznej precesji i cyklu wznoszenia. Elity mocy są przekonane, że zostały wybrane, by wypełnić proroctwa czasów ostatecznych i kierować programami sztucznej inteligencji w celu obudzenia oraz pobudzenia tych potworów chaosu, które współtworzyły z fragmentów cienia oraz odwróconych elementali istniejących na powierzchni.

Lewiatan również należy do negatywnej rasy Obcych, umieszczony tutaj, aby strzec rozerwanego tunelu czasoprzestrzennego Tiamat, między Sarasotą na Florydzie a Wzgórzem Świątynnym. Jednak częściej jest używany jako obraz szatana zagrażający stworzeniom bożym, próbujący je zjeść i grożący boskim kreacjom wrzeniem w wodach chaosu. Kościół Szatana używa hebrajskich liter w każdym z punktów jako pieczęci Bafometa do reprezentowania Lewiatana w czarnomagicznych rytuałach. Oznacza to, że sataniści, którzy przywołują lub wywołują pola Bafometa, aby wzmocnić istoty Lewiatana dla rytuałów służebnych, przyczyniają się do karmienia maszynerii Bestii i jej technologii sztucznej inteligencji w celu utrzymania elektromagnetycznej uprzęży. Jest to kolejny przykład tego, dlaczego satanizm wiąże się z programami transhumanizmu, ponieważ wielu materialistów bardzo popiera sztuczną inteligencję.

Matryca Jahwe i metatroniczne odwrócenia

W jaki sposób wprowadzono w tę rzeczywistość zniekształcenia dwufalowe przez odwrócone pola metatroniczne, które stopniowo asymilowały naturalny system polaryzacji, a następnie kierowały kodowaniem odwrócenia płci poprzez programy sztucznej inteligencji?

Wiele milionów lat temu misją hostingową metatronicznej rodziny pochodzącej z Andromedy była pomoc w naprawie części matrycy czasu, która rozdzieliła się w Drodze Mlecznej. Zniszczenie to było wynikiem Wojen Lirańskich lub Upadku Liry/ Lutni, nasienia konfliktu o Chrustusa. Lutnia była 12-tą bramą i źródłem kryształowej świadomości, która łączyła się bezpośrednio z Galaktyką Andromedy. Kiedy Lutnia upadła, jej wyższe części, które były połączone z naturalną falą trójkową kryształowych kodów, struktura Światła Wiecznego Życia została odwrócona i zamknięta w systemie Drogi Mlecznej. W rezultacie, z biegiem czasu, ulegała coraz większym wypaczeniom, a zespół Metatrona próbował odzyskać i naprawić te dwunaste gwiezdne wrota, lecz niestety, to się nie udało.

W wyniku tego, że zespół Metatrona nie był w stanie uratować dwunastych gwiezdnych wrót, został wchłonięty przez system sztucznej inteligencji utworzony przez istoty z czarnej dziury i ostatecznie wrócił do systemu Jahwe. Ten system jest połączony z matrycą czarnego sześcianu utrzymywaną przez Saturna, która wysysa siłę życiową z naszej uniwersalnej macierzy czasu i przesyła ją do systemu czarnej dziury. Czarny sześcian Saturna posiada ogromny zbiornik, który działa jak stanowisko do zbiórki krwi od ludzi, w jakikolwiek możliwy do wyobrażenia sposób: czy to przez wojny, rytuały, ukrzyżowanie, męczeństwo, samobójstwo czy menstruację. To wyjaśnia, dlaczego Saturn był długo kojarzony z pewnymi formami rytuałów krwi. Saturn jest także słoneczną siódmą bramą, więc został użyty do wypompowania plazmy odwróconego światła fioletowego promienia - chodzi o wypaczenie generujące odwrócone formy plazmy i odwrócone fioletowe światło na naszej planecie. Te odwrócone formy plazmy są przeznaczone do zapalania i karmienia nasion demona, które istnieją w cieniu lub w negatywnych formach zbiorowości. Dodatkowo, ten obcy konstrukt został użyty do nabicia implantów ukrzyżowania na pionowych liniach aksjalnych w ciele planety, co również zniszczyło pionowe ustawienie rdzenia planety.

System Jahwe prowadzi do systemu czarnej dziury z czarnej gwiazdy, która znajduje się w centrum naszej Drogi Mlecznej, i nazywa się Abaddon. Zespół Jahwe przejął cztery kierunki kardynalne, czyli to, co nazywamy boskim rachunkiem nieskończoności, tworzącym w naszym Wszechświecie Kosmiczny Zegar. Wykorzystali system Jahwe do przejęcia strażników 12-tu filarów i struktury Kryształowej Katedry, blokując komunikację z rasami kryształowymi poza tym systemem. Ta obca maszyneria nazywa się system Yod-Hay-Vod-Hay lub matryca Jahwe. Upadłe byty Jahwe zdecydowały, że są naszymi bogami i postanowiły wprowadzić różne mechanizmy kontroli umysłu poprzez szerzenie przekonań religijnych, aby ludzie czcili Jahwe i / lub Jehowę jako Boga Stwórcę.

System Yod-Hay-Vod-Hay koreluje również z przejęciem wszystkich numerycznych czwórek i struktur mistrzów budowniczych 22, które są używane w polach morfogenetycznych jako wzorce materii. Każdy z filarów Yod-Hay-Vod-Hay wiąże się z jednym z kierunków: Północ, Południe, Wschód lub Zachód, a także z zarządzaniem ich hierarchią upadłych aniołów, która steruje Kosmicznym Zegarem lub liniami czasowymi. Przywoływanie tego systemu Jahwe poprzez matrycę Yod-Hay-Vod-Hay lub Tetragrammaton jest powszechne w "kwadraturze koła" - tak okultystyczny rytuał wyznacza kierunki w przestrzeni energetycznej. Może to być stosowane w niektórych praktykach New Age lub w rytuałach czarnej magii, które są związane z systemami opartymi na języku hebrajskim i mistycznej Kabale lub z innymi szkołami tajemnic czy religiami, które oddają cześć Jahwe.

Proszę zauważyć, że w Objawieniu 9:11 kod czasowy, a także kod liczbowy 911, Abaddon jest opisany jako niszczyciel, anioł otchłani, król plagi szarańczy, przypominający konie z ukoronowanymi ludzkimi twarzami, włosy kobiet, zęby lwa, skrzydła, żelazne pancerze i ogon z żądłem skorpiona, który dręczy przez pięć miesięcy każdego, kto nie ma pieczęci boga na czole. Jest oczywiste, że jest to demon, upadły bóg lub czarna gwiazda - bezpośrednio połączony z zasilaniem oprogramowania Armageddonu poprzez matrycę Jahwe.

Czarna Gwiazda Abaddon w centrum Drogi Mlecznej łączy w sobie konfigurację Bestii 666 z matrycą Jahwe, która tworzy sztuczną Czwórkę, system Yod-Hay-Vod-Hay. Ten system żywi się żywymi stworzeniami i wysyła siły życiowe z powrotem do czarnych dziur. Omawialiśmy przesunięcie osi Ziemi, i wiemy że została przechylona w celu dopasowania do czarnej gwiazdy Abaddon w centrum Drogi Mlecznej. To sztuczne nachylenie osi planety ulega teraz zmianie. Ta zmiana uaktywniła proroków zagłady połączonych z matrycą Jahwe, którzy wierzą, że bieżące wydarzenia są znakiem z opowieści o obcych bogach, że kiedy wychodzimy z finalnych etapów alchemicznych praw Ryb, zbliża się wniebowzięcie lub że wchodzimy w globalną rozgrywkę Armageddon-Megiddo. Aktualnym tematem podczas paliadoriańskich aktywacji jest oczyszczenie matrycy Jahwe i jej powiązań z przymierzem krwi z genetycznych zapisów 12-tu ludzkich plemion, z transmisją i wsparciem Niebieskich Piór Aquaferionu. W wyniku demontażu tej sieci przymierza krwi, ci, którzy są kontrolowani przez system Jahwe, będą agitowani i aktywowani, aby odgrywać te kontrolowane dramaty biblijne.