strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

poniedziałek, 2 października 2017

LISA RENEE wrzesień 2017 POKONANIE STRACHU cz II

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Strach buduje demoniczne domy

Oszuści próbują powiększyć pętle zniewolenia w umysłach ludzi za pośrednictwem duchów strachu, które budują demoniczne domy w świadomości za pomocą myśli bazujących na strachu. Kiedy ciało, umysł i serce są uszkodzone przez powtarzające się bojaźliwe myśli, wewnętrzna struktura, w której znajdują się te energie, wykazuje w umyśle i świadomości cechy demonicznych duchów. Te ujawniające ogromny ból i cierpienie niższe duchy są również nazywane siłami szatańskimi lub lucyferiańskimi. W ciężkich przypadkach powtarzających się niszczących zachowań duchowych mogą one zacząć ewoluować do myślokształtów opętania, na przykład do uzależnień.

Kontrolerzy wiedzą, że w celu utrzymania systemu niewolnictwa świadomości muszą wykreować społeczeństwo kontrolowane, w którym ludzie będą przestrzegać struktur władzy bez możliwości jej kwestionowania lub ponoszenia odpowiedzialności za czyny. Kiedy ludzie wierzą w program oparty na strachu stworzony jako system przekonań w świecie 3D, mogą działać jako strażnicy matrycy granicznej. Są gotowi do egzekwowania nieetycznych praw na innych, bez względu na to, jak skorumpuje lub pognębi to społeczeństwo. Najważniejszym narzędziem dla każdego kontrolera, który pragnie całkowitej władzy nad innymi w celu okradania z zasobów globalnych, jest manipulowanie ludźmi poprzez strach. Nie ma znaczenia, czy ta opowieść o strachu jest prawdziwa czy wyobrażona, ponieważ jedyną rzeczą, która ma znaczenie jest masowe kreowanie strachu. Poprzez promowanie strachu na skalę masową kontroler może podbijać narody, zdobywać tereny i zawładnąć całą planetą. Aby uwolnić się od osobistych lęków, które sprawiają, że cierpimy i budujemy demoniczne domy blokujące naszą najwyższą duchową ekspresję, musimy dostrzec działający w skali globalnej program oparty na strachu i zrozumieć, jak jest wykorzystywany w makrokosmosie do tworzenia ludzkiego niewolnictwa.

Funkcja wykonawcza i emocjonalna samoregulacja

Choć większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z mroku kryjącego się za patrzeniem na świat przez pryzmat strachu, który rządzi podejmowanymi przez nich decyzjami, odbierając im funkcję wykonawczą niezbędną do sprawowania kontroli poznawczej - wspomagającej skuteczne funkcjonowanie w każdej dziedzinie życia. Jeśli dana osoba nie jest wewnętrznie zdyscyplinowana ani nie kontroluje własnych procesów umysłowych i impulsów, to nadweręża zdolność bycia niezależnym myślicielem, który żyje tak jak chce. Taki człowiek nie żyje na własny sposób, nie jest w stanie kontrolować emocji i oceniać środowiska. Ma trudności z monitorowaniem myśli i zachowań, które pomogłyby mu w osiąganiu osobistych celów. Kiedy ktoś nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli czy zachowania, jest sterowany przez zewnętrzne postrzeganie oraz obawy, i na ogół jest łatwo manipulowany przez innych ludzi lub siły dominujące.

Zasadniczo, myśli przepojone strachem zaburzają funkcje wykonawcze i kontrolę poznawczą, osłabiając z czasem pracę mózgu oraz procesów umysłowych, co przypomina uszkodzenia mózgu z powodu urazu. Gdy takie myślenie nie jest korygowane, może prowadzić do wielu zaburzeń psychicznych, takich jak niemoc i nieuważność, a także do wzmocnienia ataków mentalnych oraz ciemnej ingerencji. Pogłębianie niemocy utrudnia ludziom dostosowywanie zachowania do różnych sytuacji życiowych. Taka osoba nie jest w stanie wartościować i układać informacji, co pozwoliłoby jej na dokładną ocenę otoczenia i skuteczną reakcję. Częstotliwość strachu to toksyczny stres, który ma szkodliwy wpływ na zachowanie, a także na układ nerwowy i chemię mózgu, osłabiając płat czołowy oraz szereg procesów umysłowych. Warto zrozumieć, że myślenie oparte na strachu jest wysoce toksyczne, a złe myślenie i negatywne postawy wypaczają postrzeganie prowadząc do typowych objawów klasycznej niezdatności do uczenia się. Strach powoduje uszkodzenie zdolności mózgu do odbierania i przetwarzania informacji, utrudnia percepcję oraz intuicję. Kiedy kroczymy ścieżka wznoszącą oraz dążymy do panowania nad sobą, musimy zrozumieć duchowe lekcje strachu i je przezwyciężyć.

Kiedy przezwyciężamy lęki, możemy poprawić funkcje mózgu i procesy umysłowe, które umożliwiają pozytywne zachowania, a w efekcie pomagają w podejmowaniu zdrowych oraz zrównoważonych wyborów dla samych siebie i naszych rodzin. Kiedy możemy usunąć lęki, skupić się, medytować i utrzymywać punkt widzenia obserwatora, wzmacniamy umysłową elastyczność, wskutek czego możemy filtrować zakłócenia, przechowywać informacje, ustalać zadania i sterować impulsami. Wszyscy ludzie mają potencjał do rozwijania tych umysłowych umiejętności i poprawy funkcji mózgu, dzięki czemu mogą wspierać innych w rozwoju. W ten sposób każda osoba może odzyskać umiejętności wykonawcze i emocjonalną kontrolę nad sobą, co zwiększa spójną integrację umysłową oraz emocjonalną.

Uśmiercenie negatywnego ego i strach przed śmiercią

Umysł drapieżnika lub negatywne ego to umysłowy program lęku, który działa na częstotliwości strachu, stymulując cielesne wrażenie, jakoby osobowość była w jakiś sposób zagrożona, co wzbudza emocjonalne obawy o osobiste unicestwienie lub śmierć. Te liczne lęki wypływają z podświadomości i ciała bolesnego, które generują automatyczne impulsy i reakcje, gdy nie ma miejsca na neutralną obserwację sytuacji. Kiedy lęki są wypierane lub tłumione, stwarzają bariery psychiczne i emocjonalną aberrację lub miejsca w ciele umysłowym oraz emocjonalnym, które gromadzą martwą energię, co dodatkowo generuje więcej bólu.

Wskutek wyparcia głębokiego lęku, fałszywa tożsamość stara się bronić swojej pozycji, lokując się na przedzie świadomego umysłu jako mechanizm radzenia sobie z nieustannym odwracaniem wynurzających się obaw. Ostatecznie każdy lęk, którego doświadczamy, wchodzi w negatywny program ego, który w odpowiedzi na postrzegane zagrożenia egzystencji ma pobudzać podświadomy terror. Jeśli lepiej zrozumiemy, że program lęku negatywnego ego jest planem wykorzystywanym do urzeczywistniania niewolnictwa, wtedy możemy zobaczyć, że nasze osobiste obawy są w rzeczywistości mechanizmem używanym na Ziemi, aby trzymać nas w pułapce niewoli. Jeśli pozwolimy lękom zapanować nad nami, pozwolimy sobie na uwięzienie i niewolę. Ogólnie rzecz biorąc, program strachu jest związany z negatywnym ego i został stworzony przez negatywnych Obcych, którzy starają się pojmać dusze i uczynić nas niewolnikami poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego w zakresie transmitowania strachu i śmierci. Warstwy negatywnego ego mają autonomiczne przyciski spustowe w ciele bolesnym, które uwalniają wrażenie psychiczno - emocjonalnego terroru w systemie nerwowym, abyśmy czuli się tak zszokowani i sparaliżowani przez strach, że nie możemy stawić im czoła. Kiedy uważamy, że źródłem indywidualności jest umysł, jesteśmy odłączeni od duchowego źródła i prawdziwej wyższej Jaźni, co w konsekwencji skutkuje stałym doświadczaniem zapętlonych myśli, które wywołują lęki i niepokój.

Kiedy, stawiamy czoła obawom poprzez zrozumienie ich wzorca, jesteśmy w stanie być neutralnym obserwatorem. W tej chwili zdajemy sobie sprawę z jego schematu. W procesie neutralnego wyprowadzania nieświadomych aspektów naszych najgłębszych lęków na poziom świadomości, możemy rozpuścić negatywny wzorzec i emocjonalny ładunek związany z lękiem. Ostatecznie, kiedy nie rozumiemy swoich obaw i nie identyfikujemy się z własnymi myślami, możemy jasno i wyraźnie wyrazić nasze myśli i uczucia, ale nie ma różnicy w tym, co zostało powiedziane a co wpływa na poczucie jaźni. Kiedy możemy wyrazić siebie, chociaż nie wierzymy, że umysł jest tym, co definiuje, kim jesteśmy, możemy wyrazić siebie w pełni, niezależnie od tego, czy jest to oznaczone jako dobre czy złe, albo czy inni osądzili to, co powiedzieliśmy. Żadna z tych rzeczy nie wpływa na poczucie jaźni i głębsze powiązanie.

Aby w pełni rozpuścić obawy, będziemy musieli stworzyć pokój w przekonaniach i uczuciach w temacie śmierci. Wewnętrzne konflikty dotyczące śmierci są głęboko związane z nierozwiązanymi konfliktami duchowymi i osobistą relacją z Bogiem.

Wszyscy doświadczamy etapów przejściowych w życiu, które są podobne do procesu umierania. Są wyznaczane przez cykle, które głęboko nas przemieniają i wytyczają rozdziały rozwoju duchowego, a pojawiają się jako milowe kroki stawiane na ścieżce życia. Wszyscy przejdziemy przez fazę przejściowej śmierci i ważne jest przygotowanie się do tego nieuchronnego kolejnego etapu podróży świadomości.

Pokonanie strachu przed śmiercią

Istnieje wiele różnych sposobów patrzenia na proces umierania, które są postrzegane przez obiektyw licznych systemów przekonań. Ważne jest, aby zbadać własne przekonania i empiryczną wiedzę o procesie śmierci oraz znaleźć w sobie miejsce, w którym zawarliśmy pokój z śmiercią i umieraniem, ponieważ jest to ważny konflikt, który należy uzdrowić, aby przezwyciężyć lęki. Ludzie byli poddawani procesowi wymazywania świadomości przez NAA, dlatego są przerażeni tym, co może się dziać po śmierci. Wynika to z tego, że odebrano nam prawdziwą tożsamość duchową i historię, a więc nie pamiętamy, kim jesteśmy jako istoty wielowymiarowe.

Osoby, które doznały ciężkiego urazu lub były wykorzystywane, mają znacznie większy kryzys wiary, który przejawia się strachem związanym z nieuleczonym konfliktem duchowym dotyczącym procesu śmierci. Jeśli w ciągu ostatniego roku poczujesz intensywne narastanie wewnętrznych obaw i niepokoju, które stają się niemożliwe do opanowania, pomocnym ćwiczeniem będzie poświęcenie czasu na rozwiązanie lęku przed śmiercią. Kiedy przygotowujemy się do procesu umierania, rozumiemy śmierć ego i jest to ważna część naszego zaangażowania w rozwijanie świadomości związanej z duchową podróżą. Większość ludzi nie myśli o tym, czego doświadczą lub co odczują, nie zastanawia się nad tym, co zrobią ze swoim życiem na Ziemi, kiedy przejdą do następnego wymiaru. Opowieści ludzi dawniej żyjących na Ziemi, którzy doświadczyli opuszczenia ciała, są godne pożałowania. Żal im, że nie zrobili więcej za życia. Żałują, że nie kochali wszystkich bezwarunkowo. Żałują, że strach powstrzymał ich przed postawieniem ważnych kroków, które zmieniłyby ich linię czasu i poprawiłyby życie przyszłych pokoleń. Po tym, jak opuszczamy ciało fizyczne, życie trwa nadal i jest tak prawdziwe, jak możesz je czuć teraz. Jest nawet bardziej realne niż życie spędzone na Ziemi.

Psychologia strachu

Kiedy zrozumiemy, jak strach jest tworzony w organizmie, możemy się od niego uwolnić. Teraz zobaczymy, jak strach i trauma wpływa na fizjologię ciała oraz jak to jest wykorzystywane przez siły ciemności. Sprzęt: trzy mózgi i układ nerwowy

Elementy struktury: trzy mózgi i układ nerwowy

Mózg zewnętrzny: kora nowa, analityczny – logiczny (świadomy).
Mózg środkowy: układ limbiczny, racjonalny – relacyjny (świadomy).
Mózg wewnętrzny: pień mózgu, przetrwanie – napęd zmysłowy (nieświadomy).

Nasze ciała posiadają po trzy różne procesory energii i informacji - dwa świadome i jeden funkcjonujący jak radar. Zdajemy sobie sprawę z naszych myśli i emocji, ale jesteśmy mniej świadomi tego, co mózg nastawiony na przeżycie robi pod spodem świadomego radaru i jaki ma to wpływ na nasze samopoczucie.

Nastawiony na przetrwanie mózg wyciąga rękę z kuchenki, zanim pozostałe dwa mózgi zdadzą sobie sprawę, że ją spaliłeś. Niesamowicie szybkie reaguje na to, co dzieje się w otoczeniu, ponieważ chce utrzymać ciało w bezpiecznym stanie. Każde ludzkie ciało pojawia się z wstępnie załadowanym programem, dzięki któremu utrzymujemy organizm przy życiu. Więc co się dzieje w dolnym mózgu, podświadomym obszarze poniżej świadomego radaru umysłu?

Oprogramowanie: programy przetrwania

Niższy mózg lub umysł podświadomy działa w trzech trybach: zrelaksowany, zmienny i zamrażający. Aby wyjaśnić to w prosty sposób, użyjmy jako przykładu świateł drogowych (Stephen Porges, teoria polyvagal).

Kiedy jesteśmy na zielonym, jesteśmy zrelaksowani, nasze serce i oddychanie są powolne, możemy strawić jedzenie, możemy spać, cieszymy się z bliskimi i możemy się do nich odnieść. W chwili, gdy dolny mózg uważa, że istnieje niebezpieczeństwo; przenosi biologię na poziom żółty. Nerwy błędne zamykają wszystkie narządy poniżej przepony i przyspieszają nad nią. Dostajemy natychmiastowy zastrzyk energii lub nadludzkiej siły, aby uniknąć niebezpieczeństwa. To niesamowite, że ciało ludzkie może zrobić to w ciągu kilku sekund. Nie chcemy utknąć w żółtej strefie zagrożenia, gdzie nie możemy strawić jedzenia, nie możemy spać ani się cieszyć czy kontaktować z bliskimi. Powody, dla których tu utknęliśmy, zazwyczaj są dwa. Znaleźliśmy się w niebezpiecznej sytuacji i jesteśmy zagrożeni lub tak się czujemy. Albo może chodzić o nieuleczony uraz z przeszłości, który niższy mózg teraz czuje, jakby to się działo chwili w obecnej.

Bycie w strefie czerwonej jest rzadsze. To tam dolny mózg dostrzega, że ciało nie przetrwa doświadczenia i je wyłącza. Ciało zostaje unieruchomione, udaje martwe i znieczulone, aby zminimalizować cierpienie. Świadomość czy dusza mogą faktycznie opuścić ciało lub się z nim rozdzielić. To dzieje się w ciągu kilku sekund, dlatego stanowi niesamowite osiągnięcie biologiczne. Może to być połączone z poważną traumą, z dawnym lub przewlekłym wykorzystywaniem, na przykład podczas szatańskich obrzędów rytualnych (SRA) oraz w czasie wojny czy tortur. Oczy robią się puste, głos monotonny, a ciało wygląda jak martwe, co oznacza, że nie doświadcza stanu nerwowego, gestykulacji czy normalnego ruchu.

Samoocena

Ponieważ obecnie nasza ludzka rodzina żyje w żółtej strefie, przyjrzyjmy się bacznie jej oraz różnicy między jej przejawami, czy sygnałami ofiary-kata w ciele. Widzimy rosnący poziom aktywacji, co oznacza zwiększony poziom dostępnej energii. Korzystając ze skali 1-10, możemy mieć aktywację na niskim poziomie, co z jednej strony wiąże się z uczuciem niepokoju, zaś z drugiej strony pojawia się drażliwość. W połowie zakresu mamy z jednej strony lęki a z drugiej - gniew. Na samym końcu mamy panikę i wściekłość, które zbliżają się do progu, gdzie ciało przełącza się lub zamarza / zamiera.

Tworzenie warunków

Problem z mózgiem nastawionym na przeżycie polega na tym, że nie możemy tego wymazać. Jeśli chcemy się zrelaksować i przejść na poziom zielony, musimy stworzyć odpowiednie warunki. Jeśli żyjemy z drapieżnikiem, jeśli naszym szefem jest drapieżnik, jeśli nie spełnimy naszych podstawowych potrzeb, wejdziemy na poziom żółty. Więc część istoty będąca w stanie uwolnić się od strachu może dokonywać wyborów dotyczących stylu życia, które pomogą mózgowi i systemowi nerwowemu zarejestrować, że jesteśmy bezpieczni.

Pamięć niejawna

Obecnie szacuje się, że dolny mózg w każdej chwili pobiera około 40 000 bitów danych. To jest to, co nazywamy twardym dyskiem, lub umysłem nieświadomym. Nagrywa wszystko, zbyt wiele materiałów, aby wepchnąć to do świadomości. Na poziomie świadomym odbieramy około 25-35 bitów z tych rejestrowanych danych. Nazywa się to pamięcią niejawną, w odróżnieniu do pamięci jawnej lub świadomej. Dysk twardy rejestruje przeszłe zagrożenia w specjalnej kategorii, więc jeśli pojawi się zestaw danych podobny do tych z chwili doświadczenia traumy, wskakujemy w nie i przeskakujemy do żółtej strefy.

Kształtowanie społeczeństwa

Kiedy rozumie się pojęcie pamięci niejawnej lub treści, która jest rejestrowana, ale nie jest świadoma, łatwo dostrzec, jak łatwo można manipulować ludźmi za pomocą strachu i utrzymywać ich w żółtej strefie. Na tym poziomie trudniej jest reagować na bieżącą sytuację i zbadać zewnętrzne zagrożenie lub powód napięcia czy dyskomfortu, gdyż pasmo świadomości jest węższe. Już nie widzimy piękna, nie czujemy komfortu ani nie doświadczamy stanu równowagi. Wygląda na to, że odczuwany stan braku poczucia bezpieczeństwa wysuwa się do przodu blokując inne wrażenia. Łatwo zauważyć, że nowinki i widowiska mają celowo utrzymywać nas na stałym - 6 lub 7 - poziomie aktywacji. Oprawcy są coraz bardziej biegli w dotarciu do naszych nadnerczy i ich przyduszenia. Już od dawna ludzie są przytrzymywani w żółtej strefie.

Pamięć o traumie

Kobieta napastowana seksualnie w pokoju z cedru może rozwinąć awersję do zapachu cedru. Zawsze, gdy czuje zapach cedru, mózg przetrwania przesuwa ją ostrzegawczo na poziom żółty. Ona przez resztę dnia będzie czuła niepokój, nie wiedząc dlaczego. Dopóki ta trauma nie zostanie usunięta z dysku twardego, takie sytuacje będą zakłócały jej zdolność natychmiastowego reagowania. Trauma nie jest związana z sytuacją, ona tkwi w układzie nerwowym. Pamięć traumatyczna będzie się przejawiać w teraźniejszości, aż zostanie usunięta.

Manipulacja

W podobny sposób NAA może próbować aktywować lub używać pakietów pamięci domniemanej pochodzących z osobistych przeżyć. Mogą też osadzać fałszywe wspomnienia w dysku twardym, tak żebyśmy reagowali traumatycznie na rzeczy, które w żadnym wypadku nie powinny nas irytować. Grają też na traumie zbiorowej, ukrytej w pamięci pola planetarnego. Mogą próbować wywołać masową reakcję aktywując kolektywny pakiet pamięci domniemanej dotyczącej holokaustu Lemurian lub kataklizmu Atlantyny. Działa to dlatego, że nie mamy świadomych wspomnień o tych wydarzeniach, więc jak moglibyśmy zidentyfikować źródło? Pod koniec cyklu mogą wywołać wspomnienia z poziomu komórkowego dotyczące eksplodującej planety, a społeczność nie będzie wiedziała, skąd to się wzięło. Ta rozgrywka toczy się w układzie nerwowym w matrycy ego pierwszych trzech wymiarów (1D-2D-3D). To jest pokaz wpajania strachu, promowania dogadzania sobie i utrzymania mózgu przetrwania. Dopóki nie będziemy w stanie pozbyć się strachu, co często jest połączone z wyczyszczeniem traumy, będziemy podatni na wyzwania z tych pakietów pamięci domniemanej.

Dusza i monada

Kiedy wchodzimy do matrycy duszy (4D-5D-6D), lęki mają na nas mniejszy wpływ, a jeszcze mniejszy w matrycy monadycznej (7D-8D-9D). Teraz, gdy kontinuum czasu trans otwiera nam drogę do innych linii czasu i wymiarów, które wcześniej nie były dla nas dostępne, ludzie, którzy zaczynają ucieleśniać monadę, mogą czuć się głęboko wyzwoleni. Mogą zajmować się nowymi pakietami pamięci domniemanej z innych aspektów ich tożsamości. Niedawno w środowisku ES istniała grupa przetwarzająca pamięć z Lutni. Jeśli tak się stanie, zrozum, co to jest. Właśnie docieramy do większych kawałków traumatycznych wspomnień z wydarzeń linii czasu zdarzenia wyzwalającego, które znajdują się w późniejszych liniach czasu.

Doświadczając stresu, wróć do podstaw

Te informacje są przekazane tak, że możemy zidentyfikować, kiedy nasz system nerwowy jest osłabiany a fizjologia przeszła na poziom żółty, wtedy możemy podjąć niezbędne kroki, aby się z niej wycofać. Lepsze poinformowanie daje nam większy wybór reakcji. Kiedy odkryjemy w sobie stres, ważne jest przyhamowanie i stworzenie warunków dla dolnego mózgu, aby stwierdził, że znów jesteśmy bezpieczni. To uwalnia fizjologię od przestymulowania i pozwala ciału na powrót do strefy zielonej oraz na relaks. Układy nerwowe gwiezdnych ludzi są bardzo wrażliwe i działają na wysokim poziomie częstotliwości, dlatego tacy ludzie powinni korzystać z niektórych dodatkowych suplementacji. Kiedy układ nerwowy czuje się przeciążony, w celu doładowania pomocne okazuje się stworzenie ciszy i spokoju. Jeśli ciało utkwi na żółtym poziomie, szybko spala swoje zasoby. Więc zamiast naciskać i przeładowywać sygnały stresu, najlepiej poświęcić nieco czasu na wyciszenie układu nerwowego. Jeśli zauważysz, że w twoim ciele dochodzi do wyzwolenia stresu, spowolnij i zadaj sobie pytanie, co się właśnie stało? Jaka sytuacja spowodowała jego wyzwolenie? Jeśli nie możesz rozpoznać tego na poziomie świadomym, możesz uznać, że jest połączona z pamięcią domyślną, być może nawet z innej osi czasu. Traktuj to tak samo: aby wyczyścić ból i traumę z podświadomości dysku twardego, postaraj się usunąć związane z tym lęki.

Rejestrowanie przezwyciężania strachu

Pokonanie naszych głębokich obaw może być przeszkodą, ponieważ, gdy są ukryte w umyśle, mają tendencję do uzyskiwania przewagi. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do głębszej rozmowy z nimi lub do głośnego mówienia do nich, zapisywania ich i medytowania nad nimi. Kiedy możemy rozpoznać myśli oparte na strachu, wyzwalacze i przekonania umysłu, a następnie zapisać je na papierze, stawiamy pierwszy krok w ich wyjaśnieniu, zdystansowaniu od nich i zmniejszeniu emocjonalnego obciążenia ciała. Pamiętaj, że ciemność i strach chcą nas ciągle kontrolować, dlatego kryją się w cieniu umysłu. Kiedy wydobędziemy te lęki na światło dnia, większość skrywanych obciążeń ulegnie rozpuszczeniu. Gdy postrzeganie strachu zmieniamy we współczucie świadczące o bezwarunkowej miłości, mogą dziać się cuda. Obserwując mentalne wyobrażenie strachu jako coś związanego z ciemną inteligentną energią i zrozum, że każdy fragment cienia musi być prześwietlony bezwarunkową miłością oraz światłem. Nie bój się zmierzyć z ciemnym duchem, który znajduje się wewnątrz strachu, a wtedy zobaczysz, co naprawdę spowodowało lęk i zrozumiesz, co kryje się za kurtyną - jak w Czarodzieju z Oz. Wszystkie te obawy stają się wielką iluzją. Zapisz listę lęków, sprawdź jak tobą manipulują i cię ograniczają, a następnie napełnij je wibracją miłości i poczuj się bezpiecznie.

Teraz możesz pozwolić sobie na medytację, pogłębić ją i zapytać, skąd pochodzą te lęki, skąd się biorą. Zwróć uwagę na to, co może się wydarzyć. Nasze obawy są przeważnie oparte na oszustwach, na błędnych interpretacjach, na tym, co powiedzieli nam inni. Kiedy postrzegasz inne czasy, czujesz lęk i powiązanie z obecnymi lękami, wysyłaj miłość do siebie na tej osi czasu, w której czujesz się zalękniony. Poświęć trochę czasu na rozważania na temat tego, jakie nauki można wyciągnąć z tego strachu i jak możesz przekształcić to doświadczenie w światłość oraz mądrość - coś pozytywnego dla wszystkich zaangażowanych. Przyznaj, że każdy czegoś się boi i że lęki są związane z duchową podróżą. Skrywają się w nich najważniejsze lekcje duchowe dla ostatecznego wzrostu i wyzwolenia - jeśli jesteśmy gotowi je puścić. Doceń wszystko, czego doświadczyłeś, aby to zrozumieć i pochyl czoło przed tym, co sprawiło, że jesteś dzisiaj kimś, kto ma odwagę stawić czoła lękom.

Historia naszych lęków i przezwyciężania ich jest głęboko inspirująca dla każdego. Wielu cieszy się i przyjmuje korzyści z fabuły oraz z własnych dokonań, dzięki którym mieli odwagę pokonać wielkie wyzwania i strach. Może jesteś jedną z tych osób, które podzielą się swoją inspirującą historią, może opowiesz innym, jak stawiłeś czoła ciemności i przezwyciężyłeś lęki podczas procesu wznoszenia!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

wtorek, 26 września 2017

LISA RENEE wrzesień 2017 POKONANIE STRACHU cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, aby przezwyciężyć strach, musimy zrozumieć prawdziwe powody, dla których się boimy, i musimy zdać sobie sprawę, że nasze lęki ukazują miejsca wewnątrz nas, które wymagają uwagi. Wielu ludzi przejęło drapieżne systemy przekonań oparte na strachu lub kontroli umysłu szerzone przez Obcych w celu zniewolenia świadomości. Wszyscy ludzie poddający się niepohamowanym emocjonalnym stanom wywołującym strach, przyciągną demoniczne lub mroczne duchy, które generują w ich ciałach świetlistych energetyczne blokady i podczepienia. W tym krytycznym okresie bifurkacji każda osoba decyduje, czy chce żyć w duchowej niewoli czy wolności. Aby wesprzeć pozytywny proces, przyjrzymy się naszym lękom i wewnętrznym duchowym lekcjom, które musimy jeszcze przerobić, a także miejscom, w których ciemność blokuje nas od znalezienia harmonii w bezpośrednim związku z Bogiem.

Podczas przemieszczania się przez szczyt przesunięcia linii czasu i zdarzenia wyzwalającego, wiele osób przebija bariery amnezji uzyskując dostęp do mrocznych treści podświadomości i ciała bolesnego, gdzie tkwi zbiorowy strach. Ludzie są doprowadzeni do poziomu, na którym uciekają przed lękami, ponieważ pragną uniknąć mroku i odczuwania bólu, chcą także je pogrzebać głęboko pod murami świadomego postrzegania, aby w końcu o nich zapomnieć. Te miejsca skrywające mrok, niezaleczony ból i strach przepychają się przez wewnętrzne bariery i wyłaniają na pełny widok świadomego umysłu. Może to się przejawiać jako olbrzymie upusty psychicznego i emocjonalnego ciśnienia, co nasila postrzeganie strachu, bólu, lęku oraz cierpienia, których doświadczamy. W wyniku bombardowania formami strachu, jego częstotliwość przemieszcza się po naszym systemie nerwowym, zaś kiedy patrzymy przez jego pryzmat, czujemy się przytłoczeni a nawet psychicznie sparaliżowani.

Podczas mrocznej nocy duszy wielu ludzi nie ma jasności co do rzeczywistego źródła pochodzenia impulsów strachu i bólu. Spora część tego, czego obecnie doświadczasz, jest wzmacniane przez ukryty strach, traumę i emocjonalne rany z przeszłości. Nie możemy uciekać od mroku i nie możemy się ukryć przed skrywanymi czy pogrzebanymi lękami. W tym miesiącu badamy pojęcie strachu, dzięki czemu będziemy mogli widzieć makrokosmiczny program wykorzystujący jego częstotliwość, co skutkuje narastaniem ciemności w naszym świecie i stwarzanie zniewalającej kontroli umysłów. Aby odzyskać zdrowie i duchową wolność, musimy dążyć do pokonania strachu.

Strach to fizyczna, umysłowa, emocjonalna i duchowa niewola. Niszczy zdolność rozszerzania światła świadomości, stwarza zaś umysłowe niewolnictwo. Nieposkromiony strach jest niszczycielem: niszczy miłość, niszczy zaufanie, niszczy życie, niszczy związki i niszczy ludzi. Rozprzestrzenianie kontroli umysłu opartej na strachu i mrocznych duchów kradnących podświadome myśli oraz zbiorowych systemów przekonań to główne narzędzia manipulacji świadomością Negatywnej Agendy Obcych oraz kontrolerów. Wszyscy mieszkańcy Ziemi zostali uwarunkowani tak, aby myśli o strachu ciągle tłukły się po ich podświadomości, tym samym przyciągając i rodząc jeszcze więcej mroku.

Jeśli chcemy zrozumieć, jak działa strach ukryty w cieniach ciemności, a następnie odnaleźć siłę, aby w pełni przekształcić go w światło, potrzeba osobistej woli i zaangażowania. Wszyscy mamy wewnętrzną moc, by przekształcić ciemność w światło. Aby zmierzyć się z najgłębszymi i najgorszymi lękami i być gotowym podjąć wysiłek, aby je przezwyciężyć, trzeba wykazać się odwagą - to droga, którą wszyscy musimy pójść, jeśli chcemy zapewnić naszej świadomości wolność podczas tego cyklu wznoszenia. Pokonanie lęków jest ważną lekcją duchową w rozwoju wyższej świadomości. Aby pozbyć się mistyfikacji i zobaczyć, skąd pochodzą, musimy zająć się lękami – musimy je obserwować. Kiedy mamy odwagę odnieść się do naszych utajonych lęków, stajemy naprzeciw ukrytych miejsc mroku, które istniały w częściach nas.

Aby przezwyciężyć strach, musimy zrozumieć prawdziwe powody, dla których się boimy, i musimy zdać sobie sprawę, że te lęki wskazują miejsca wewnątrz nas, które wymagają uwagi. Abyśmy mogli dalej rozwijać się i wzrastać, musimy podarować tym miejscom bezwarunkową miłość oraz duchowe zrozumienie. Strach hamuje rozwój i postęp emocjonalny, blokuje interakcje z wewnętrznym duchem oraz rodzi dysharmonię w relacjach z Bogiem.

Właściwe myślenie w obliczu strachu

W tym krytycznym okresie bifurkacji każda osoba sama zadecyduje, czy chce żyć duchowo zniewolona czy wolna. Ta decyzja zaczyna się od przejęcia kontroli nad umysłem i pozbycia się blokad poprzez postanowienie stawienia czoła mrokowi oraz przezwyciężenie strachu. W takim przypadku należy zaangażować się w odpowiednie dostosowanie stylu życia i skupić się na ewolucji oraz rozwijaniu głębszego związku z Bogiem poprzez modlitwę, która wesprze pokonywaniu mroku i osiągnięciu duchowej wolności. Wiąże się to z koniecznością przeprogramowania umysłu i postarania się o właściwe myślenie oraz o pozbycie się wszystkich obaw, które utrudniają relacje z własnym duchem. Właściwe myślenie daje nam osobistą moc, dzięki której możemy usunąć stan cierpiętnictwa. Należy zaprzestać osądzania, obawiania się i interpretowania, a kiedy takie myśli się pojawią, trzeba je tylko obserwować, a następnie puścić.

Trzeba na różne sposoby przeanalizować częstotliwość strachu, która wpływa na podświadome postawy i zachowania, zwracając uwagę na to, jak myślimy i interpretujemy nasz świat przez wewnętrzny dialog. Programy strachu trzeba wydobyć z ciała, pozbawić ich kontrolowania świadomości, zwracając uwagę na to, na czym polegała pochodząca ze strachu lekcja. Lęk demonstruje nam duchowe lekcje, pokazując, gdzie ciemność utrudnia nam znalezienie harmonii w bezpośrednim związku z Bogiem, dlatego musimy je jeszcze wewnętrznie przepracować. Jak bardzo trzeba będzie się postarać, jak stawić czoła lękom i powstrzymać je przed kontrolą umysłu i kontrolą życia, aby być wolnym?

Kiedy mentalnie skupiamy się tylko na postrzeganych zagrożeniach, łatwo nas kontrolować i manipulować nami przez martwe punkty powstałe z naszych własnych obaw. One wyznaczają stan niewiedzy psychicznej i cierpienia. Przez wieczne obawy i lęki eliminujemy podstawowe myślenie, funkcje wykonawcze oraz emocjonalne umiejętności samoregulacji, które pomagają nam rozwiązać życiowe dylematy. Nie uda się stawić czoła wyzwaniom ani rozwiązywać problemów skutecznie, gdy w umyśle tkwi bojaźń. Pokonanie strachu jest główną lekcją, musimy odzyskać kontrolę nad umysłem i móc dokładnie ocenić siebie na tle otoczenia. Pokonanie strachu obejmuje także klucze otwierające drzwi do zarządzania własnym życiem, a także prowadzi do osiągnięcia wolności umysłowej, emocjonalnej i duchowej lub życia bez cierpienia.

Kiedy pokonamy lęki, możemy uwolnić się od impulsywnych reakcji, które są wynikiem dominacji opartej na taktyce używanej w codziennym świecie, a także od manipulatorów wykorzystujących agresję i zastraszanie, aby przejąć kontrolę nad naszym postrzeganiem oraz reakcjami emocjonalnymi. Wiedząc o tym, możemy potraktować te interakcje jako lekcje przyspieszające osobisty wzrost, dzięki którym uzyskujemy niesamowitą siłę duchową. Żyjemy w świecie kontrolowanym na poziomie umysłów, gdzie wykorzystuje się postrzeganie poprzez strach, co wiąże się z budowaniem społecznego niewolnictwa. Jakie kroki można teraz podjąć, aby uwolnić się od wzorców psychicznego zniewolenia i osobistego cierpienia, a stworzyć silne umysłowe umiejętności ponownego rozpoznania strachu oraz ulepszenia zdolności emocjonalnej samoregulacji? Jakie duchowe lekcje ujawnia ci strach?

Częstotliwość strachu i uczucie niepewności

Częstotliwość lęku jest tym, co sprawia, że ludzie czują się zagrożeni i niepewni a także rozłączeni oraz oddzieleni od innych, co generuje rozłam w świecie. Rozłam w jedności rodzi samooszukiwanie, fałszywe postrzeganie i wiele negatywnych wad ego, które generują relatywnie niebezpieczne osoby. Osoby pozbawione empatii lub etycznego postępowania mają skłonność do głębokiej krytyki, obwiniania lub osądzania innych. Kiedy rządzi nami strach, rządzi nami mrok. To wyznacza również nasze relacje, które wygaszają możliwość dzielenia się głębokimi ludzkimi połączeniami od serca i tworzenia empatycznych oraz romantycznych więzi. Proszę pamiętać o tym, że kiedy strach zakorzeni się w mroku, może bardzo łatwo zniszczyć etyczne zachowania, szacunek i empatię dla innych.

Strach niszczy nadzieję na współpracę między ludźmi, którzy przełamują współczującą komunikację skierowaną na rozwiązywanie problemów w większych sprawach, które mają wpływ na całą ludzkość. Typ kontrolera, który wykorzystuje strach by manipulować innymi za moc, może z łatwością – za jednych zamachem - zniszczyć powstałą jedność, pozytywy i zaufanie zyskane w organizacji lub społeczności. Tak więc strach jest głównym narzędziem manipulacyjnym archetypu kontrolera, którego celem jest wytworzenie postrzegania zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa w towarzystwie innych oraz w jakiejkolwiek sytuacji społecznej. To rodzi także relatywnie niepewne siebie osoby, które stają się nieetyczne, nonszalanckie i nie mają empatii dla innych.

Zasadniczo takie osoby mają słaby charakter oraz tendencję do narastania strachu i rozbieżności, co sprawia, że inni ludzie w ich obecności również czują się niepewnie. Wielu takich ludzi zbudowało mury, aby dystansować się od innych ze względu na ukryte lęki, które wynikają z nieuleczonej osobistej traumy. Każdy z nas przebywał kiedyś w towarzystwie takiej niepewnej osoby i zapewne zauważył, jak niekomfortowo czuł się w jej obecności. Kiedy nie możemy być sobą w obecności innych, bo boimy się, że w przeciwnym wypadku będą nas osądzać, prześladować lub atakować, czujemy się niespokojni, wydrenowani i niepewni. Takimi relatywnie niebezpiecznymi ludźmi rządzą ich lęki, a ich reakcje i impulsy są zazwyczaj nieświadomymi, niedostrzeganymi przez nich psychicznymi lub emocjonalnymi wyzwalaczami.

Przypomnijmy sobie, że pewne opierające się na lęku negatywne cechy ego tworzą relatywnie niebezpieczne osoby - ludzi, wobec których nie możemy być całkowicie szczerzy z obawy, że odpowiedzą nam atakiem lub karą. Tacy ludzie będą osądzać, obwiniać, manipulować, oszukiwać, obmawiać, będą narcystyczni, emocjonalnie niestabilni, nieodpowiedzialni, maniakalni, a dodatkowo będą domagać się uznania. Czyż za takimi zachowaniami nie kryje się ogrom mroku? Gdy znajdziemy się w towarzystwie ludzi, którzy wykazują te negatywne cechy ego, musimy stworzyć silne granice i określić warunki naszych kontaktów z nimi. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba całkowitego odcięcia się od nich. Z ciągłego karmienia niszczących, szkodliwych lub obraźliwych wzorców relacji, których nie można naprawić lub zmienić, nie wynika nic pożytecznego. Jeśli chcemy, aby ogród się rozrastał, to nasiona siejemy tam, gdzie jest żyzna gleba. I aby przesunąć się z negatywnej polaryzacji strachu, trzeba wyrwać chwasty lub odejść od tego wzorca relacji, co będzie aktem miłosierdzia i przejawem wewnętrznego mistrzostwa.

Jeśli jednak często czujemy się niepewni w towarzystwie innych, być może musimy pozbyć się powodów, dla których się boimy, i rozpoznać cechy osób, które wykazują niebezpieczne zachowania, oraz to, czy się różnią od tych, którzy wykazują odpowiedzialne oraz bezpieczne zachowania. Oznacza to również, że jeśli czujemy się zagrożeni, naszym duchowym obowiązkiem jest budowanie w sobie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa poprzez rozwijanie wewnętrznej siły, opartej na wyższych cechach, które dadzą poczucie bezpieczeństwa nam i tym, którzy są wokół nas. Silne podstawy duchowe zbudowane są na podstawach prawego moralnego charakteru i zaufania do siebie oraz do innych. Ufność opiera się na etycznych zachowaniach oraz moralnym postępowaniu, gdzie wszyscy ludzie są traktowani z równym szacunkiem i życzliwością, i mogą być tacy jacy są, bez konsekwencji. Czy czujesz się bezpiecznie będąc pośród innych, czy jesteś osobą bezpieczną dla innych? Wiele razy to, czego obawiamy się ze strony innych jest ukrytym nieświadomym zachowaniem, którego nie pozbyliśmy się z naszych najgłębszych pokładów Jaźni. Dopóki nie chcemy spojrzeć na te ukryte obawy, z łatwością możemy je emitować lub przekazywać innym.

Podstawową zasadą wyodrębniania lęków i zastępowanie negatywnych cech pozytywnymi jest monitorowanie codziennych przemyśleń i zachowań. Możemy patrzeć na zachowanie GSF lub po prostu przestrzegać Złotej Reguły: traktuj innych, jak sam chcesz być traktowany i staraj się budować poczucie własnej wartości szanując innych oraz to, co robisz.

Warto sobie uświadomić, że obecna powszechna rzeczywistość akceptująca negatywne egotyczne zachowania i częstotliwości strachu została użyta przeciwko ludziom na Ziemi jako osłabiająca broń psychologiczna. Strach jest w naszym otoczeniu powszechny, co powoduje, że wokół nas mogą żyć relatywnie niebezpieczne osoby. Strach osłabia moralny charakter i osłabia wyższe cechy: hojność, życzliwość i tolerancję wobec innych. Stwarzanie w mediach głównego nurtu nie kończących się wrogów podtrzymuje masowe szukanie ciągłych zagrożeń, które stwarzają coraz więcej obaw i uczą ludzkość bezradności. Lęki przedostają się do naszego życia osobistego, infekując nasze myśli, zachowania i relacje. Częstotliwość strachu kreuje brak poczucia bezpieczeństwa, gdyż możemy być niebezpieczni dla innych, zaś inni mogą być niebezpieczni dla nas. Wiedza, że żyjemy na planecie więzionej przez masową transmisję częstotliwości strachu, może pomóc nam wyzwolić się z głównych emisji programów strachu i lęku związanego z ludźmi wokół nas. Odmawiajmy przejmowania i przekazywania strachu. Kiedy widzimy, że skądś napływa strach, możemy skupić się wewnętrznie i odsiać to, co napłynęło z zewnątrz. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, jakie lęki mogliśmy przejąć przez kontakty z zastraszonymi ludźmi, a także dostrzec zewnętrzne programy, które wykorzystują formę elektronicznego prześladowania i kontrolę umysłu opartą na strachu.

Ustanowienie bezpieczeństwa w celu pokonania strachu

Jeśli zaczniemy rozpoznawać cechy, które definiują bezpiecznych ludzi i bezpieczne relacje, najpierw musimy zrozumieć, czym jest bezpieczna osoba i dlaczego potrzebujemy tego rodzaju bezpieczeństwa, aby przezwyciężyć strach. W naszym życiu potrzebujemy ludzi, którzy będą wobec nas szczerzy, którzy poinformują nas, kiedy stwarzamy szkody i ewentualnie, co będziemy musieli zmienić, aby się poprawić. Potrzebujemy przyjaciół, którzy są uczciwi wobec naszych słabości oraz wad, i którzy nas nie potępią. Związki, w których ludzie czują się zawstydzeni, winni lub obwiniają nas za działania są niszczące i traumatyczne, hamują emocjonalny czy duchowy rozwój. Tacy ludzie, którzy żądają, abyśmy byli inni niż jesteśmy, w innym przypadku nas nie akceptują i nie kochają, nie dają poczucia bezpieczeństwa. Miłość warunkowa, na którą trzeba sobie zasłużyć, jest bezużyteczna, gdyż składa się z projekcji z negatywnych żądań ego i nie jest prawdziwą miłością. Jeśli nie mamy przy sobie osoby, przy której czulibyśmy się pewnie, możemy stać się jej przykładem. Przecież chcemy pozbyć się obaw i poprawiać charakter, aby przyciągnąć do siebie podobne osoby.

Bezpieczni ludzie mogą współistnieć z innymi, z którymi łączą się na głębokim intymnym poziomie. Bezpieczni ludzie mogą rozmawiać ze sobą szczerze, bez obrażania się i nie brania wszystkiego do siebie. Bezpieczni ludzie dają innym możliwość wzrastania, tak jak Bóg zamierzał. Bezpieczni ludzie wyrażają pozytywne uczucia i inspirują dobre uczynki, takie jak służenie innym. Bezpieczni ludzie tworzą relacje, które pozwalają innym być takimi, jakimi są i zbliżają nas do poczucia zjednoczenia oraz jedności z całym życiem.

Aby uzdrowić ciało mentalne i emocjonalne, aby przezwyciężyć lęki, musimy wiedzieć, jak uzyskać wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz jak rozpoznać, co sprawia, że czujemy się zagrożeni. Warto dbać o ciało, konsekwentnie przeprowadzać medytacje lub praktyki duchowe, unikać narażania na autodestrukcyjne zachowania, i nauczyć się, jak radzić sobie z bojaźliwymi, traumatycznymi reakcjami, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest określenie, co sprawia, że czujemy się bezpiecznie i stabilnie, a następnym - robienie tych rzeczy codziennie. Musimy podjąć wysiłek, aby rozpoznać, jakich wyborów dokonujemy i wprowadzać zmiany w otoczeniu, które mogą zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu w przestrzeni fizycznej. Oceniaj fizyczne oraz emocjonalne bezpieczeństwo swego środowiska i zdaj sobie sprawę, że może trzeba będzie pozbyć się z otoczenia szkodzących ci ludzi lub sytuacji, oraz wprowadzić niezbędne zmiany w stylu życia. Kiedy jesteśmy bardziej kompetentni w emocjonalnej samoregulacji, zwiększa się nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, dzięki czemu możemy ufać innym, ponieważ odkrywamy, że naprawdę mamy w sobie potencjał pomagający poczuć pocieszenie i bezpieczeństwo.

Oszuści manipulują postrzeganiem strachu

Ważną częścią poprawy poczucia bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu emocjonalnej kompetencji, dzięki której dostrzeżemy, kiedy negatywne emocje osłabiają spostrzegawczość i interpretację zdarzeń. Jeśli ludzie widzą rzeczywistość tylko przez pryzmat strachu, wtedy jest ona przeważnie oparta na fałszywych dowodach, które wydają się prawdziwe. Oszuści manipulują innymi za pomocą strachu. Kiedy jesteśmy w stanie panować nad emocjami, unikamy komunikacji poprzez chore lęki, które powodują niechciane emocje. Wszyscy możemy nauczyć się uwalniać od myśli i emocji opartych na strachu, takich jak gniew, zgorzknienie, niechęć, złość czy inne niszczące emocje, które nas ranią. Jednak wszędzie, gdzie się znajdziemy na tym świecie, będziemy mieli okazję zobaczyć, że ciemne siły stale manipulują tymi samymi lękami u innych, aby przejąć nad nimi kontrolę.

Wszyscy oszuści i ciemne siły, ludzkie czy nieludzkie, które mają interes w sprawowaniu władzy i kontroli albo zajmują wyższą pozycję umożliwiającą rządzenie innymi, będą próbować manipulować najgłębszymi, najmroczniejszymi lękami, z których większość jest ukryta przed umysłem świadomym. W ten sposób działa system 3D na Ziemi, dopóki pozostaje w rękach kontrolerów, którzy chcą utrzymać ludzkość w służebności. Wielu ludzi podświadomie przyjmuje systemy przekonań opartych na umyśle drapieżnika, które szerzą Obcy za pomocą kontroli umysłu w celu zniewolenia świadomości. Dopóki będziemy pozwalali, aby kontrolował nas strach, dopóty te ciemne siły - widoczne i niewidzialne - będą używać taktyki zastraszania przy każdej okazji do manipulowania naszym umysłowym postrzeganiem, tak abyśmy pozostawali w niewoli. Dlatego musimy się kontrolować, analizować własne lęki i niepokoje oraz szukać ich źródeł, obserwując płynące myśli oraz zachowania, gdyż ukrywamy to, czego najbardziej się boimy. Te ukryte lęki dostrzegamy przez impulsy lub wewnętrzny dialog, który toczymy w umyśle. To, co pozostaje ukryte i stłumione, może nami bezwiednie manipulować, przez co jesteśmy kontrolowani przez siły zewnętrzne. Mroczne siły manipulują całą zawartością naszych ukrytych lęków, a wszyscy jesteśmy narażeni na pewien poziom tej ciemnej manipulacji.

Niewola w pętli strachu

Kiedy rozbijemy główne przyczyny doświadczania strachu w naszym życiu, musimy ocenić, z której strony mamy negatywną polaryzację i gdzie najbardziej narażamy się na eksploatację. Strach jest wykorzystywany do tworzenia ofiar i katów, którzy zamieniają się miejscami tworząc pętle zniewolenia w tej samej polaryzacji. Ludzie żyją w strachu, czując, że są ofiarami, kiedy ich oprawcy także żyją w strachu jako kaci. Jest to wymienna pętla zniewolenia, której nie złamiesz, dopóki nie zobaczysz, po której stronie polaryzacji grasz. Aby złamać cykl strachu związany z pętlą zniewolenia, musimy przestać odgrywać ten wzorzec ujemnej polaryzacji opartej na strachu i musimy sięgnąć po bezwarunkową boską miłość.

Wielu ludzi, którzy żyją z chorymi podświadomymi lękami, waha się między uczuciem zagrożenia spowodowanym tymi lękami, a potem wyżywa się na innych, aby odzyskać wrażenie posiadania osobistej kontroli nad otoczeniem. Czy, aby poczuć się bezpieczniej manipulujemy i kontrolujemy środowisko oraz ludzi, a jednocześnie podświadomie boimy się i wszędzie widzimy zagrożenia? Czy codziennie – poprzez myśli i emocje - odczuwamy strach oraz psychiczny paraliż? Kiedy reagujemy strachem i go używamy, aby uzyskać to, czego chcemy od innych ludzi lub sytuacji? Jakie są przyczyny i rzeczywiste powody strachu lub poczucia zagrożenia?

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, gdzie strach tworzy pętlę zniewolenia, która ma nad nami kontrolę. Następnie możemy zbadać powody, dla których odczuwamy ten strach i związane z nim reakcje dokładne sprawdzając, jakie miejsca wewnątrz nas czują strach. Aby przezwyciężyć strach, musimy nauczyć się dostrzegać myśli i reakcje emocjonalne wobec innych ludzi, miejsc oraz rzeczy. Negatywna polaryzacja w częstotliwości strachu odpowiada wibracji, która przyczepia się do czarnej energii i mrocznych duchów. Wszyscy ludzie, którzy oddają się niepohamowanym i nieskorygowanym negatywnym stanom emocjonalnym strachu, przyciągną demoniczne lub ciemne duchy, a te negatywne duchy tworzą energetyczne blokady oraz podczepienia w ciele świetlistym. To może znacznie zwiększyć w nich wrażenie chaosu i wewnętrznego lęku, ponieważ nie są w stanie powstrzymać tych podczepień.

Duchy mentalnej niewoli

Aby uwolnić się od umysłowej niewoli, musimy umieć przezwyciężać lęki i rozpuszczać ciemność istniejącą w warstwach naszego umysłu. Kiedy nie jesteśmy już kontrolowani przez przekonania i reakcje oparte na strachu, możemy powstrzymać pętlę zniewolenia oraz przyciągane mroczne duchy, wtedy nasze wszystkie ciała odzyskują swój wewnętrzny dom. Kiedy wyczyściliśmy miejsca, w których panowała ciemność, wypełniamy je światłem. W tym stanie doświadczamy umysłowej i emocjonalnej wolności. Najczęstsze obawy związane z niewolnictwem zakorzenione są w ciele bolesnym w miejscach, gdzie strach stworzył ściany separacji. Za tymi ścianami ukrywały się najczęstsze źródła lęków i podczepione mroczne duchy, które powodowały wielkie cierpienia - mentalne i emocjonalne. Nadszedł czas, aby powiedzieć tym pasażerom na gapę, aby się wynieśli!

Duch poczucia niegodności to brak kochania siebie i akceptacji siebie, co jest rezultatem wewnętrznej walki z własnym wizerunkiem. Kiedy czujemy się niegodni, ukrywamy przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, obawy o nieudolność i niepowodzenie, bezsilność będącą wynikiem fałszywych obrazów mentalnych doskonałości lub trzymania się standardów, które nie są realistyczne. Uczucia niegodności - możemy ukrywać te uczucia, ponieważ czujemy się, jakbyśmy tu nie pasowali i nie mogli osiągnąć celów, do których popychali nas inni ludzie.

Duch samoupoważnienia ma wyrównywać niesprawiedliwość i uczucie bezsilności, i jest drugą stroną poczucia niegodności. Chodzi tu o przekonanie, że zasługujesz na specjalne przywileje lub otrzymujesz coś bez osobistego wysiłku lub konieczności zarabiania. Nałożenie nierealistycznych wymagań na innych i rozżalenie, gdy nie dostaniesz tego, czego chcesz.

Uzdrawianie: praktykowanie miłości do siebie i akceptacji siebie. Można wezwać Ducha bezwarunkowej miłości i pokory.

Duch winy jest poczuciem odpowiedzialności lub wyrzutów sumienia za czynienie czegoś, co uważa się za złe, na przykład: przewinienie, przestępstwo, złe czyny - czy to prawdziwe czy wymyślone.

Duch wstydu jest bolesnym uczuciem, że jesteśmy kimś złym, kto narodził się, kiedy zrozumieliśmy że zrobiliśmy coś złego, haniebnego, nieodpowiedzialnego – to mogliśmy zrobić sami lub ktoś inny. Wina i wstyd zwykle występują zamiennie wraz z przekonaniami opartymi na strachu, że w jakiś sposób jesteśmy źli lub zrobiliśmy coś, co uczyniło nas złą osobą. Możemy wierzyć, że dotyka nas kara boska.

Duch samousprawiedliwienia broni ukrytych lęków związanych poczuciem winy i wstydu, uzasadniając postępki lub przekonania, że to, co zrobiliśmy, było moralnie słuszne i usprawiedliwione nawet wtedy, gdy spowodowało szkody. Tacy ludzie są nietolerancyjni wobec innych i mają moralnie wyższe podejście, kiedy bronią swojej swojego ego i systemów przekonań. Mogą czuć się winni, ale nie ujawniają tego, za to innym prawią kazania, co czyni z nich hipokrytów.

Uzdrawianie: praktykowanie przebaczania sobie, współczucia sobie i utrzymywania pozycji obserwatora. Musimy znaleźć sposoby, aby puścić bolesną przeszłość i wiedzieć, że możemy wykorzystać naszą wewnętrzną moc przez pełną obecność w teraz – w tej chwili. Wzywaj Duchy Chrystusa.

Duch braku zaufania nie wierzy ani nie ufa sobie, wpaja przekonanie, że brakuje nam czegoś, czego potrzebujemy, jak również, że nie mamy zaufania do własnych umiejętności, dzięki którym możemy pokonać życiowe wyzwania.

Duch wątpliwości względem siebie pojawia się z powodu chronicznego braku zaufania, który powstrzymuje nas przed sterowaniem życiem i wykrywaniem możliwości, w których możemy być bardziej autentycznymi ludźmi. Brak zaufania i wątpliwości są trucizną dla umysłu, a także wiążą się z problemami emocjonalnymi, przez które ukrywamy problemy z poczuciem własnej wartości i szacunkiem do siebie.

Duch arogancji jest drugą stroną, która nadrabia ukryte zwątpienie w siebie i brak poczucia własnej wartości. Wmawia, że wiesz wszystko lub przynajmniej więcej niż inni i że jesteś w stanie dokonać czegoś, czego w rzeczywistości nie dokonasz. Arogancja prowadzi do niezwykłego samolubstwa, przez co skutkuje ogromnymi zniszczeniami i krzywdą, przy czym skażona tym duchem osoba nie ma wyrzutów sumienia ani nie czuje żalu.

Uzdrawianie: Budowanie poczucia bezpieczeństwa, wiarygodności i empatii w ramach Jaźni. Wzywaj Ducha czystości i Ducha pokory.

Duch zdrady jest głęboko bolesnym lękiem ukrytym w świadomości zbiorowej, jest to ból odczuwany, gdy zostało się oszukanym, a następnie zdradzonym przez tych, którym ufaliśmy i kochaliśmy najbardziej. Jest to zbeszczeszczenie zaufania i więzi. Zdrada duchowa jest jedną z najbardziej toksycznych i emocjonalnych szkód powodujących lęki, wyrządzonych przez to, co reprezentowało boskość, ducha czy świętość w systemach wierzeń osoby.

Duch opuszczenia ma związek z lękiem przed byciem opuszczonym i pozostawionym samemu sobie, by walczyć o siebie, cierpiąc z powodu straty oraz smutku. Może to być konsekwencją zdrady - wiele osób nadal gra ze sobą w zdrady i porzucenia w programach związanych z seksualną niedolą. Poczucie opuszczenia wynika z najgłębszych podświadomych obaw, że zostaliśmy całkowicie porzuceni przez naszego prawdziwego rodzica, naszego Boga, który zostawił nas tutaj, abyśmy stawili czoła ciemności.

Duch lęku przed intymnością jest mechanizmem obronnym, który pozwala uniknąć emocjonalnej bliskości i zranienia przez innych ludzi. Wiąże się to z obawami o wymagane emocjonalne żądania i o ukryte lęki o to, że będąc w związku możemy doświadczyć zdrady i porzucenia.

Uzdrawianie: budowanie silnego rdzenia z troską o siebie, pełnej współczucia komunikacji w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i rozwiązywania konfliktów w intymnych relacjach, przy jednoczesnym ustalaniu zdrowych granic. Wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha bezwarunkowej miłości oraz miłosierdzia.

Duch gniewu jest związany z silną reakcją emocjonalną, która może nastąpić, gdy ludzie czują się zbrukani, represjonowani lub gdy ktoś przekroczył ich osobiste granice lub kiedy ponieśli straty. Gniew często prowadzi do toksycznego uczucia niechęci i goryczy.

Duch wściekłości to intensywny, narastający gniew, w którym ludzie tracą kontrolę nad impulsami i działają destruktywnie. W przypadku gniewu i wściekłości często chodzi o krótkotrwałe lub częściowe opętania, które pobudzają destrukcyjne impulsy prowadzące do przemocy. Wściekłość wiąże się z ryzykiem pełnego opętania przez szatańskie moce.

Duch wzgardy jest skutkiem gniewu i ma związek z przekonaniem, że coś lub ktoś jest bezmyślny, dlatego można do niego czuć wzgardę i obrzydzenie. Jeśli nie pozbędziemy się gniewu i pretensji z przeszłości, możemy odczuwać pogardę i gorycz, wierząc, że mamy do czynienia z kimś niedorozwiniętym lub o niższej pozycji.

Uzdrawianie: Zwróć uwagę na reakcje i działaj świadomie z poziomu wyższych uczuć. Aby złagodzić emocje, postaraj się codziennie odnajdywać spokój i ciszę oraz skupiać się na kontroli impulsów. Wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha dobroci, cierpliwości oraz wyrozumiałości.

Duch strachu jest związany z poczuciem lęku przed jakimś zagrożeniem lub niebezpieczeństwem - rzeczywistym lub wyobrażonym. Wielu ludzi jest sparaliżowanych przez strach i reaguje zlodowaceniem, które jest aktywowane w układzie nerwowym, gdy wyczerpią się bojowe reakcje. W odpowiedzi na zauważone niebezpieczeństwo wskutek zdarzenia, ataku lub zagrożenia jest we współczulnym układzie nerwowym inicjowana reakcja fizjologiczna w formie strachu - dla przetrwania.

Duch wyparcia służy ucieczce od rzeczywistości, w której doświadczamy nieprzyjemnych lęków lub niebezpieczeństw, po stwierdzeniu, że one nie istnieją. Czasami ludzie mogą przyznać się do strachu lub niebezpieczeństwa, ale unikają odpowiedzialności za radzenie sobie z sytuacją, obwiniając kogoś lub coś innego. Przenoszenie odpowiedzialności własnych emocjonalnych reakcji na innych jest nazywane projekcją.

Uzdrawianie: Bądź gotów przyznać się do lęków i bądź uczciwy wobec siebie. Kiedy potraktujesz strach jako lekcję umożliwiającą osobisty rozwój i go nie osądzisz, możesz wybrać uzdrowienie. Wypieranie lęków lub zaprzeczanie nieprzyjemnym sytuacjom tylko pogarszają problem. Oddaj się praktykowaniu medytacji - wypełnionych miłością i łaskawością wobec siebie oraz innych. Przywróć relacje z Bogiem. Wzywaj Duchy Chrystusa i Duchy dyscypliny, życzliwości, cierpliwości oraz prawdy.

Duch wpędzenia w pułapkę wiąże się z poczuciem bycia złapanym w pułapkę, bycia oszukanym, co ma poważne konsekwencje. Poczucie bycia opuszczonym przez Boga.

Duch zniewolenia jest połączony z systemem, w którym jedni ludzie są właścicielami innych, mogą ich kupić i sprzedać. Kiedy dowiadujemy się o istnieniu Negatywnej Agendy Obcych, rozumiemy, że cała ludzkość jest na pewnym poziomie podświadomości świadoma, iż nie jesteśmy istotami wolnymi i że żyjemy w systemie globalnego niewolnictwa. W obliczu tego jedyną drogą do wyzwolenia jest odzyskanie prawdy o tym, w jaki sposób byliśmy zniewoleni i co naprawdę zdarzyło się w historii ludzkości.

Duch oszustwa jest istotną częścią toczonej wojny psychologicznej, która polega na zaprzeczeniu uwięzienia i zniewolenia. Jest to akt szerzenia wiary w rzeczy nieprawdziwe, w półprawdę lub pomijanie. Oszukiwanie siebie może obejmować maskowanie, propagandę i żonglowanie kłamstwami, a także rozpraszanie, kamuflaż lub zatajanie. Istnieje również oszukiwanie siebie, podobnie jak w przypadku dwulicowości.

Uzdrawianie: rozwijanie odwagi, aby stawić czoła obecnej sytuacji na Ziemi związanej z systemem światowej niewoli i cierpień. Dowiedz się czegoś na temat handlu ludźmi, niewolnictwa seksualnego i ekonomii katastrof budowanych na ludzkim cierpieniu. Toczymy duchową wojnę i musimy znaleźć sposoby pogodzenia relacji z Bogiem i łączenia się z wewnętrznym duchem. Kiedy pozbywamy się strachu oraz rozbicia jedności z Bogiem, możemy doświadczać stałej z nim więzi i znajdujemy prawdziwą wolność. Aby usunąć wszelkie rejony, w których w twoim życiu może tkwić mroczne oszustwo, wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha prawdy oraz wolności.

piątek, 22 września 2017

TWORZENIE NOWEJ WŁADNEJ OSOBOWOŚCI Przesłanie archanioła Michała LM-09-2017

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, gdy Najwyższy Stwórca zwiększa strumień eliksiru życia w całym Omniwszechświecie, ma to wpływ na całe Stworzenie. Nie da się przed tym ukryć. Nie można tego zanegować. Linia twojego życia łącząca cię ze Źródłem stale się rozwija i wzmacnia. Współczynnik przyciągania rośnie, a ty coraz silniej przejawiasz to, czego dopominasz się jako swojej rzeczywistości. Jeśli uważasz, że musisz mieszkać w ubóstwie i chaosie, to takie myślokształty wzmocnisz i uwydatnisz. Jeśli zaakceptowałeś prawdę, że masz prawo do pięknego, radosnego życia w dobrobycie, to ta rzeczywistość rozwinie się i zmaterializuje (jeśli będziesz właściwie postępować i podejmiesz kroki, które przedstawiono w naszych poprzednich przesłaniach).

Wielu z was znajduje się w fazie przejściowej, starając się dopasować do kolejnego poziomu kosmicznych wzorców wibracji, w wyniku czego czujecie się odłączeni i osamotnieni. Ludzkość stopniowo wychodzi z ograniczającej iluzji niższych płaszczyzn astralnych, ponieważ Ziemię i wszystkich jej mieszkańców przenikają ekspansywne, przyspieszone częstotliwości wyższego czwartego wymiaru – w większym lub mniejszym stopniu. Wiedz, że twoja kolumna boskiego Światła rozszerza się i staje się coraz silniejsza, dzięki czemu napływa do ciebie coraz więcej boskiego eliksiru życia, nasycając nim ciało i emanując na duchową esencję Ziemi. Ta subtelna energia ma kluczowe znaczenie dla twojej planety, gdyż ta wielka istota walczy o powrót do wewnętrznej równowagi oraz harmonii, a także o ograniczenie ilości kataklizmów na jej powierzchni. Wzorce wibracji o wyższej częstotliwości są szczególnie ważne w procesie oczyszczania pola aurycznego, które otacza twoją planetę, i przywracania go do doskonałego stanu zgodnego z pierwotnym boskim planem. Kiedy oczyszczasz system czterech niższych ciał, możesz coraz skuteczniej zwiększać ilość diamentowych cząstek światła, które do siebie przyciągasz a następnie wypromieniowujesz - jest to obowiązek i boski dar, dzięki któremu możesz pomagać ukochanej planecie ewoluować.

Powrót do harmonii i równowagi zaczyna się w każdym z was jako "boskie niezadowolenie". Twoja wyższa Jaźń zaczyna zwiększać ilość i częstotliwość otrzymywanego przez ciebie światła stwórczego. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, możesz zacząć doznawać świadomości jedności tu i teraz, w tej chwili. Po pierwsze, niezwykle ważne jest rozpoznanie i uświadomienie sobie wszystkich nieharmonijnych fragmentów, które stworzyłeś podczas wielu życiowych doświadczeń - rzeczy, które cię kontrolują - tych, które zbudowały wokół ciebie i twego pola aury emocjonalne oraz mentalne więzienie. Następnie musisz przeanalizować te fragmenty oraz to, jak one wpływają na twoją rzeczywistość. Potem musisz stworzyć silne pragnienie, aby je zmienić i wypełnić transformującą energią Miłości / Światła. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc ci w tych pozytywnych działaniach, zrobimy to chętnie, ale musisz poprosić i dać pozwolenie, abyśmy mogli umocnić twoja decyzję, dostarczając ci niezbędną wiedzę – wraz z najszybszym i najlepszym sposobem na łatwe, a także szybkie dokonanie transformacji.

Wyobraź sobie, że oglądasz Ziemię z wielkiego świetlanego statku, i że jesteśmy z tobą my – siły anielskie oraz mnóstwo świetlistych istot ze Wszechświata, które reprezentują naszego Boga Ojca Matkę i wysyłają wzorce wibracji cudownego boskiego planu przygotowującego Ziemię do zamieszkiwania przez ludzkość. Podczas skomplikowanych, złożonych etapów przygotowań w strategicznych miejscach na całym świecie wszczepiono głęboko w Ziemię wielkie, obdarzone czuciem kryształy. Część każdego z tych ogromnych kryształów wznosiła się z powierzchni Ziemi jak przekaźnik, który emitował energię i informacje w Kosmos, a także funkcjonował jako odbiornik boskiego światła, mądrości oraz mocy naszego Boga Ojca Matki. Z upływem czasu, kiedy na Ziemi następowały zmiany, w wyniku których ku niebu wyrastały nowe góry, masy lądowe znikały pod wodami a kontynenty przesuwały się i zmieniły kształt, większość tych wielkich kryształów uległa rozbiciu czy pogrzebaniu w glebie oraz w wodach. Jednak wiele pozostało nienaruszonych i nadal tkwi głęboko w wodach, w wielkich jaskiniach, a także blisko powierzchni planety, skrywanych jedynie przez cienką warstwę gleby lub roślinności - czekając, aż je odnajdziesz i wydobędziesz ich potężne dary oraz starożytne wspomnienia. Są to atomy nasienne Ziemi, przechowujące historyczne zapisy, zaś ty posiadasz klucz otwierający drzwi dostępu do mądrości i mocy przejawienia, która jest w nich uśpiona.

Jeśli mógłbyś zobaczyć system sieci, pajęczynę życia lub połączenie wszystkich rzeczy, lepiej zrozumiałbyś pojęcie jedności. Nie tylko Ziemia ma skomplikowany system sieci. Ty też ją posiadasz - dzięki strumieniom światła, które promieniują od ciebie i do ciebie, łącząc się jeden z drugim, tam i z powrotem, między wszystkimi ludźmi na Ziemi. Niektóre więzi są silniejsze, inne - słabsze, ale wciąż jesteś związany ze wszystkim i ze wszystkimi na swojej planecie, a nawet poza nią. Może to wydawać się niedorzeczne i trudne do wyobrażenia, ale to prawda. Kiedy mówimy, że jesteś wszystkim, co to naprawdę znaczy i jak to się dzieje? To dlatego, że istnieją strumienie światła, które penetrują wszystko wokół na całej Ziemi. Tak, większość tych strumieni Światła jest bardzo słaba, ale coraz więcej z nich wzmacnia się, tworząc wibrację rozpoznania. Wewnątrz jest echo, które mówi: "Tak, pamiętam cię. Tak, wiem, kim jesteś, i wiem, że byliśmy razem. Nie wiem gdzie, ale czuję i rozpoznaję twoje wibracje oraz energetyczny podpis. Dotknij mojej duszy i spraw, że moje serce zaśpiewa. Twoja kochająca esencja zapewnia mnie, że nie jestem już sama. Witaj w moim sercu. Proszę, podziel ze mną swą podróż i pozwól mi być jej częścią”.

Każdy z was ma w sobie esencję własnej duszy, DNA i osobistej boskiej Jaźni, takie wspaniałe dary, taką magiczną energię oraz ogromny bank pamięci informacji o Wszechświecie, a także całej historii. Wszystkie te opowiadane teraz historie i dostępne starożytne wspomnienia - naprawdę nie przypominasz sobie, że tam byłeś? Być może nie zawsze byłeś konkretnie fizycznie, ale czasami był tam bliski ci członek duchowej rodziny. Nie musisz osobiście doświadczać wszystkiego, co wydarzyło się podczas tej wielkiej podróży po Wszechświecie i na Ziemi, aby być jej częścią lub mieć ją w swoim banku pamięci, ponieważ masz linie życia, połączone z duszą oraz duchową rodziną, dzięki czemu uzyskujesz dane i mądrość ze swoich doświadczeń, a także z doświadczeń tej rodziny skumulowanych w magazynie pamięci.

W przeszłości wiele razy próbowałeś stłumić albo pokonać uzależnienia, negatywne nawyki i schematy myślenia. Opierałeś się im, nienawidziłeś ich i ciągle o nich myślałeś, zwiększając tym samym kontrolę nad emocjami, umysłem oraz jakością życia. Pamiętaj, wielokrotnie to powtarzaliśmy, gdyż jest to uniwersalna prawda: gdziekolwiek i na czymkolwiek skupisz uwagę, dajesz temu energię i to wzmacniasz - pozytywnie albo negatywnie. Musisz uwolnić te stworzone przez siebie elementy, kochając je i przyznając, że dobrze ci służyły. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wysłanie pełnej namiętności myśli, że nadszedł czas, aby zjednoczyły się z tobą i ponownie były częścią ciebie w słonecznym centrum mocy serca - aby wypełniły się światłem oraz stały się upełnomocnionym aspektem twojej boskiej świadomości.

Wiedz, że wszystko, na pewnym poziomie, szuka światła, harmonii - pragnąc powrócić do równowagi, którą cieszyło się u zarania. Każda faza nowej świadomości lub rozszerzonej świadomości ma swoje szczególne cuda i korzyści, którymi trzeba się delektować oraz cieszyć. Za każdym razem, gdy uwalnia się jakiś stary, samoograniczający, bolesny myślokształt, nawyk czy niespójne wewnętrzne energie, zmieniasz się - usuwasz małą (lub dużą) część swojej przykrywki, co pozwala na włączenie innego aspektu twojej cudownej boskiej Jaźni. W ten sposób stopniowo tworzysz nowe możliwości. Otwiera się nowa rzeczywistość, dzięki której masz dostęp do wielu nowych koncepcji, a także nowych talentów, a przy okazji rozwijasz nowe poziomy wrażliwości na wyrafinowane niuanse Ducha.

Uczysz się tak dużo, tak szybko. Często jest to tak wielkie rozszerzenie umysłu, że nie wiesz, w co wierzyć, i wydaje ci się, że nie możesz przyjąć ani przyswoić nowych informacji, ale mówimy, że to dopiero początek. Stajecie się dojrzałymi duchowo ludźmi, podczas gdy w przeszłości funkcjonowaliście w restrykcyjnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru - jak ludzkie dzieci, czując się tak, jakbyście byli odłączeni od Boga oraz kontrolowani przez kaprysy losu i natury. Jako panujące nad sobą osoby duchowo dorosłe uczycie się, że jesteście obywatelami Wszechświata, gwiezdnym zasiewem, wojownikami Światła i forpocztą nowej epoki. Wędrowaliście po tym Wszechświecie i po innych.

Zapewne słyszałeś, że przez długi czas wokół Ziemi, tego Układu Słonecznego, a nawet galaktyki była ustanowiona kwarantanna, która teraz jest zniesiona, a wy możecie otrzymywać informacje – galaktyczne, wszechświatowe i inne. Wokół waszego Wszechświata też był założony filtr. Ten wszechświat, w którym każdy z nas gra ważną rolę, jest jednym z najmłodszych wszechświatów powstałych z esencji Najwyższego Stwórcy, a zatem znajduje się na najdalszej krawędzi Kreacji. My również mieliśmy ograniczony dostęp do wiedzy na temat działania Omniwszechświata, zaś ilość energii wibracyjnej o wyższej częstotliwości, do której mieliśmy dostęp, też była niewielka. Widzisz, wszechświaty stworzone jako pierwsze, były najsilniejsze i najbardziej doskonałe, gdyż były w pobliżu Wielkiego Centralnego Słońca Najwyższego Stwórcy i zawierały czystą esencję stworzenia. W miarę pojawiania się kolejnych wszechświatów, galaktyk, systemów gwiezdnych, postępowało rozszerzane i odpychanie tych Dzieł coraz dalej w Wielką Pustkę (coraz dalej od Najwyższego Stwórcy). Każde załamanie w gęstości oznaczało, że kolejne, nowe stworzenie posiadało mniej cech doskonałości Wszystkiego, Co Jest.

Musisz zrozumieć, że jesteśmy fragmentami energii WSZYSTKIEGO, które upadły bardzo nisko, ale wciąż stanowimy integralny aspekt wspaniałości Najwyższego Stwórcy. A jeśli zostaliśmy posłani z rozkazem stwarzania w imię Stwórcy, ponieważ pragnieniem Stwórcy było doświadczanie siebie za naszym pośrednictwem, dlaczegóż miałby nam podpowiadać, co mamy tworzyć? Otrzymaliśmy błogosławiony boski dar współtworzenia – tak jak i każdy z was. Jesteś boginią / bogiem współtwórcą, który tworzy na własnych prawach, a to nie jest świętokradztwo - to uniwersalna prawda. Musisz zrozumieć, że jesteś tu na Ziemi tym, kim jesteś. Nie pozwól nikomu mówić inaczej. Pamiętaj, że jesteś także odpowiedzialny za własne dzieła zgodnie z prawami przyczyny i skutku.

Zrozum, proszę, że ten wszechświat został stworzony z bardzo ograniczonej i rozcieńczonej substancji pierwotnej siły życiowej. Niektórzy nazywają go wszechświatem upadłym, ale my byśmy tak tego nie nazwali. Jest to wszechświat, który powstał specjalnie, abyśmy mogli doświadczyć dualności i polaryzacji. Spektrum światła i cienia zostało zaprojektowane z martwym punktem / punktem ciszy, który w środku ma Światło Stwórcy, a wahadło dwoistości huśtało się między: pozytywem / negatywem, męskością / kobiecością, światłem / mrokiem, yin / yang energii. Musisz zrozumieć, że niektórzy z boskich współtwórców, kiedy też nauczyli się korzystać z danych im przez Stwórcę praw, stworzyli rzeczy mniej doskonałe. Z biegiem czasu wahadło przesuwało się coraz bardziej w strefę cienia dualności, ale zawsze było równoważone tą samą ilością boskiej substancji Światła. Dwoistość / polaryzacja Ziemi przechodzi teraz przez proces powrotu do centrum, do właściwego, zaplanowanego widma światła / cienia.

Wspaniali emisariusze z wyższych światów zawsze byli rozproszeni po całym tym wszechświecie, a zwłaszcza w tym podwszechświecie, galaktyce i na Ziemi, bo to właśnie tutaj rozgrywają się końcowe etapy tego boskiego stwórczego doświadczenia. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, Najwyższy Stwórca bierze teraz aktywny udział w procesie twórczym wszystkich Omniświatów. Do każdego aspektu samego siebie - od największego po najdrobniejszy – wysyła czystą, subtelną energię z rdzenia swego serca. Stworzenie nie podpisuje umów - ciągle się rozwija i odgrywa ważną rolę w tej ekspansji.

Umiłowani, znaleźliście się na wielkim skrzyżowaniu. Kiedy przechodzicie przez proces klarowania i oczyszczania wielu aspektów siebie, pozbywacie się energii, które powodowały ból, cierpienie i niepokój. Zatrzymaj się na chwilę i obejrzyj te minione miesiące jako obserwator - czy zaczynasz dostrzegać, co to znaczy wielki plan i wniebowstąpienie? Świadomość tego i kontrola nad tym to ważne aspekty wewnętrznego mistrzostwa. Jeśli pilnie przerabiałeś lekcje, które ci daliśmy, powinieneś być na najlepszej drodze, aby odzyskać liczne dary, które zabrałeś, schodząc na Ziemię dawno, dawno temu.

Każdy z was jest centrum własnego wszechświata. Ty, jako współtwórca, wysyłasz energię i intencje, które tworzą wzorce myślowe o określonej częstotliwości. Wibracje, które mają wyższe częstotliwości, wypływają z ciebie jako promienie energii tworzące symbol nieskończoności oraz formy fal - odzwierciedlając twoje świadome myśli, intencje i działania. Gdy uczysz się skupiania w sercu i duszy, skąd zawsze promieniuje bezwarunkowa miłość oraz zrównoważone / harmonijne wzorce wibracyjne, twój świat i rzeczywistość zmieniają się stopniowo na lepsze, ponieważ funkcjonujesz jako upełnomocniony mistrz współtworzenia - prawdziwy boski wysłannika naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. W tych czasach niepewności i wielkich zmian pamiętaj, że nie masz się czego bać, a tak wiele możesz zyskać. Poczuj ciepło naszego świętego oddechu, gdy dotyka twojego policzka, poczuj aurę miłości, którą ciebie otaczamy. Jesteśmy blisko: wyciągnij rękę i dotknij nas. Odpowiemy. Kochamy was z całą mocą.

JESTEM archanioł Michał

** Przekazane przez Ronnę ** STAR * QUEST **

czwartek, 31 sierpnia 2017

LM-O8-2017 DOSKONAL UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁTWORZENIA przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Umiłowani Mistrzowie, umysły ludzkości są od wielu lat bombardowane tak licznymi nowymi wynalazkami, naukowymi odkryciami oraz ogromną ilością filozoficznych i duchowych informacji, że przeciążone nimi mózgi ledwie je ogarniają.

Jesteś w samym środku monumentalnego procesu - złożonej procedury wyborów i objawiającego się przeznaczenia dla nowej ery, które stopniowo stanie się twoją subtelniejszą, rozszerzoną rzeczywistością jutra. Twoje wybory - zwłaszcza ześrodkowanie uwagi, jasność i moc myśli oraz działań określą, jak szybko twoje pragnienia przejawią się w materialnym świecie formy. Bardzo ważne jest, abyś uczył się umysłowej dyscypliny, wzmacniania zdolności koncentracji i utrzymywania kontroli nad emocjami oraz myślami. Dary i możliwości lub Boskie dyspensy, które są nam oferowane, potrzebują odpowiednio silnej osobistej dyscypliny, a także wysokiego poziomu odpowiedzialności.

Kluczowym elementem procesu współtworzenia jest zaostrzona świadomość emocji i wzorców myślenia, ponieważ to określa jakość wzorców wibracji, które wysyłasz do swojego osobistego koła tworzenia składającego się z dwunastu promieni.

Częstotliwość myśli siewnych, które zasiewasz w osobistym kole tworzenia, determinuje jakość tego, co przejawisz, a także wyznacza to, czego - pozytywnego albo negatywnego - doświadczysz w życiu codziennym. Te zdarzenia pokażą ci, jakiego rodzaju wzorce wibracji wysyłasz do świata przyczyny i skutku. Kiedy coraz głębiej przenikasz do rdzenia atomu siewnego i świętego Umysłu, wtedy twoim podstawowym zadaniem jest rozwinięcie odpowiedniego stanu świadomości. Dzięki temu odnajdziesz w sobie siłę i otrzymasz wytyczne, których będziesz potrzebować. Kiedy rozwijasz zdolność stwarzania i stajesz się bardziej biegła/y w kierowaniu umysłem oraz wizualizacji, zrozumiesz, jak ważne jest ciągłe monitorowanie wzorców częstotliwości, które wypromieniowujesz na świat. Zawsze musisz pamiętać, że żyjesz w świecie wibrującej, neutralnej energii kosmicznej - sił kreacji - oczekującej na uformowanie we wszystko, co można sobie wyobrazić. Tworzysz własne niebo lub piekło. Nie możesz winić nikogo innego za rzeczywistość, jakiej obecnie doświadczasz.

Jesteś iskrą Boskiego Stwórcy, a kiedy dano ci dar zindywidualizowanej świadomości, świadomości Boskiej, niezależnej natury i gdy zostałeś zakodowany trwałym atomem pamięci, powiedziano ci: "Idź i w moim imieniu stwarzaj światy bez końca". Od tamtych czasów, których już nie pamiętasz, eksperymentujesz, starasz się, uczysz się, popełniasz błędy - czasami rzadko a czasami wielokrotnie, ale wciąż czynisz postępy, zaś teraz otrzymujesz szansę na pełnoprawne uczestnictwo w tworzeniu nowej złotej ery.

Integracja i doskonalenie cnót, zalet i atrybutów ciał wyższych jest procesem stopniowym. Mnóstwo iskier boskiej Jaźni zawiera liczne informacje, a każdy aspekt ma za sobą wiele cudownych doświadczeń i sukcesów, którymi może się z tobą dzielić, przy okazji zalewając Bożą miłością, szczęściem oraz radością. Każdy atom nasienny Jaźni wyższej Duszy, który zintegrujesz, dostarczy ci jeszcze więcej cudownych darów Boskiej Świadomości: umiejętności, talentów i mądrości wykraczających poza najśmielsze wyobrażenia.

Bardzo ważne jest, abyś uczył/a się być świadomym, zarządzającym pośrednikiem wszystkich sił życiowych. Aby stać się biegłym kreatorem, musisz na tyle długo utrzymywać wizję w swoim umyśle, aby mogła się wyraźnie zapisać w mózgu. Wszystkie zdarzenia i stworzone przejawy formy są dowodem siły energetycznej oraz umysłowej - użycia siły we właściwy lub niewłaściwy sposób.

Pamiętaj, że oddech jest przewodnikiem niezbędnej energii życiowej. W nadchodzących latach ludzkość zrozumie, że oddech jest święty - jest to dar życia - i nauczysz się go nie marnować. Podczas każdego oddechu pamiętaj, że jest to jedyny oddech, którego jesteś pewny, ponieważ może to być twój ostatni oddech. Ważne jest, abyś poświęcił/a trochę czasu na rozważanie i przyswajanie ważnych pojęć dotyczących stwarzania, które przekazujemy. Ty, gwiezdne dziecię, które osiągnęło wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, jesteś teraz gotowa/y na to, aby praktycznie przejawić wszystko, czego się nauczyłaś/nauczyłeś. Gdy to robisz, ci wokół ciebie, którzy wciąż tkwią w ograniczającym środowisku niższego wymiaru, zachwycą się tym, co osiągasz, i stopniowo zaczną podążać twoim tropem. Jak wiadomo, nauczanie przez przykład jest najskuteczniejszym sposobem na zwrócenie uwagi ludzi wokół siebie. Można tu zastosować powiedzenie: Po owocach ich poznacie.

STUDIUJ TE POJĘCIA TAK DŁUGO, AŻ NA STAŁE ZAPISZĄ SIĘ W TWOJEJ PAMIĘCI. PONIŻSZA CZĘŚĆ TRAKTUJE O PRAWIE PRZEJAWIENIA, KTÓRE JEST ELEMENTEM DECYDUJĄCYM O SKUTECZNYM DOSTĄPIENIU STANU MISTRZA PRZEJAWIENIA.

** Bądź obserwatorem, patrz, ale nie uczestnicz w negatywnym dramacie, który ciągle rozgrywa się wokół ciebie. W mrok negatywizmów wciąga cię stan twoich emocji. Jeśli emanujesz harmonijnymi, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporny na nieskładną energię pojawiającą się dookoła.

** Jesteś w trakcie poszerzania świadomości związanej z tym, co się dzieje, a więc ważne jest, abyś utrzymywał właściwy stan umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który opiera się na osobistej kontroli - umysłowej i emocjonalnej.

** Najpierw przychodzi świadomość siebie, potem świadomość duszy, następnie świadomość galaktyczna, a ostatecznie sub-świadomość wszechświatowa. Starasz się dotknąć strumieni nieskończonej Świadomości, a także olbrzymich piramid Światła, które zawierają kosmiczny manifest pełnego Boskiego Planu dla tego sub-uniwersalnego doświadczenia - przejście CZŁOWIEKA do ewolucyjnie zaawansowanego stanu oraz do bardziej subtelnych częstotliwości ERY WODNIKA.

** Rozwijasz również podwyższoną, kontrolowaną wrażliwość na tych, z którymi się stykasz, co obejmuje empatyczny ale nieco swobodny punkt widzenia. Stanowi to integralną część procesu nieosądzania. Będziesz pilnie szukać swojej prawdy, dochodzić jej i nią żyć - najlepiej jak potrafisz. Bardzo ważne jest, aby pozwolić innym mieć takie same prawa.

** Nie zgadzaj się, aby ktoś przeszkadzał ci w osiągnięciu spokoju. Rozwijaj coraz wyższy poziom wyrozumiałości oraz cierpliwości i sumiennie je praktykuj.

** W trakcie poszukiwań wewnętrznego mistrzostwa, w ramach testów, będziesz musiał doświadczyć trudnych związków z tymi osobami, które nie są gotowe wznosić się po spirali świadomego duchowego przebudzenia albo tego nie chcą, może nawet trzeba będzie niektóre takie stosunki zerwać. Każda dusza musi sama wybrać drogę, którą będzie podążać. Jesteś odpowiedzialny tylko za własną duchową ewolucję.

** Poszukując osobistego duchowego przebudzenia i wewnętrznego mistrzostwa, nie możesz się poddawać z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy chcą nadal korzystać z twojej energii, lub wobec tych, którzy wymagają nadmiernej uwagi oraz czasu.

Moi odważni, teraz macie narzędzia manifestacji na wyciągnięcie ręki. Musicie wyjść poza strefę komfortu i uwolnić wszystko to, co nie służy waszemu największemu dobru. Każdy z was wie, kiedy ma je zastosować w życiu osobistym – to, co cię powstrzymuje, patrzy ci w twarz przez wiele miesięcy, a nawet lat - i stanie się jeszcze bardziej nieznośne, aż tego nie uwolnisz. Gdy stajesz się bardziej biegłym współtwórcą, nie skupiaj energii na spełnianiu małych, przyziemnych pragnień z przeszłości. Ustal stały przepływ diamentowych cząstek do ciała fizycznego, a resztę wypuść dalej - do świata form. W najdrobniejszych szczegółach zaprogramuj, co chcesz objawić dla własnego komfortu i przyjemności. Niech twoja stała mantra brzmi: "Wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełniane, zanim zdam sobie sprawę z tego, co to jest, ale zawsze będzie to dla mojego dobra oraz dla dobra wszystkich".

Skwapliwie wytyczaj ścieżkę służby dla ludzkości, która ma być w doskonałej harmonii z Boską misją dla tej nowej ery. Wtedy uzyskasz stałe wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą – wyższą Jaźnią, i z łatwością podążysz ścieżką Światła, która powiedzie cię ku coraz wyższym i coraz subtelniejszym światom istnienia. Miej pewność, że podczas tej podróży w nieznane zawsze będę cię prowadził, inspirował i chronił. Promieniuję wieczną boską miłość do każdego z was.

JESTEM archanioł Michał.

Przekazane przez Ronnę * STAR * QUEST *

czwartek, 24 sierpnia 2017

LISA RENEE sierpień 2017 HISTORYCZNE ZDARZENIE WYZWALANIA LINII CZASOWEJ cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źróło tekstu

Rozpoznanie osobistego rezonansu

Dlatego właśnie podczas tego intensywnego cyklu sprawdzaj, co na ciebie działa i sprawdzaj to, co czujesz, czego doświadczasz we wszystkich sytuacjach, a wtedy dowiesz się, jak poprawnie rozpoznać osobisty rezonans. Co ci się podoba? Co czujesz jako prawdę w sercu i duchu? Co czujesz wewnętrznie, gdy masz takie połączenie? W celu przywrócenia równowagi energetycznej musimy dokładnie określić osobisty rezonans. Musimy być w stanie interpretować to, co czujemy, myśląc i doświadczając, tak, abyśmy mogli mieć jasność podczas tych trudnych czasów. Jeśli nie mamy jasności i silnego wewnętrznego rozeznania, siły chaosu spowodują w naszym życiu spustoszenie. Mamy coś trwałego na tej planecie, co nigdy się nie zdarzyło się z taką intensywnością. Więc musimy docenić siebie i czuć do siebie wdzięczność - oraz do innych, którzy są gotowi wejść na tę drogę wniebowstąpienia i są naprawdę oddani jako poszukiwacze prawdy, jako duchowi inicjatorzy.

Poniższe informacje mają na celu skojarzenia pamięci i nadanie znaczenia liniom czasu historii galaktycznej oraz poświadczenie tych wydarzeń, jak również wsparcie inicjacji duchowej zgodnie z prawem Jedni, która jest częścią świadomości kosmicznego Chrystusa. Informacje te nie powinny być traktowane jako dogmaty, ale są oferowane w celu przyspieszenia indywidualnych i zbiorowych możliwości, jakie mamy teraz. Mają być wykorzystane jako kontekst dla zdarzeń, które miały wpływ na wszystkich na Ziemi, przez przypisywanie znaczenia wspomnieniom, które zostały ludzkości skradzione.


Historyczne zdarzenia wyzwalania linii czasu

Odpowiednia linia czasu
Streszczenie
Wojny Lyrian, wojny Orionidów, program ofiara - kat
20 milionów lat temu
Główna historia wojny galaktycznej związana z holokaustem ludzkości, Lyrianie – Elohimowie nadzorujący zasiew Ziemi 5D, genetyczna nienawiść, byty z czarnej dziury, podłoże konfliktu z Antychrystem.
Wojny Elekrtyczne
5 milionów lat temu
Wojna ras o pierwszą rasę rdzenną, zagroda czasu, rozdzielenie 12-tu pasm DNA, trzeba zebrać fragmenty na liniach czasu, rozdzielenie Duszy 2D/4D, misje ratowania Duszy.
Wojna Tysiącletnia
1 milion lat temu
Wojna o rzeczywistość opartą o prawo Jedni, konflikt między tymi, którzy chcieli służyć sobie a tymi, którzy byli za służbą dla ogółu, pierwsze rasy rdzenne Drakonian i Annunaki, również wojny Elohimów i Annunaki.
Wojny Nefilimów
75 tysięcy lat temu
Program hodowlany Annunaki, próba drugiego zasiewu Nefilimwyeliminowana przez Elohimów, Melchizedek i Annunaki podzielili DNA, ustawienie kwarantanny wokół Układu Słonecznego za pomocą pieczęci 666.
Holokaust Lemuriański
52 tysiące lat temu
Pierwsze główne wydarzenie związane z ludobójstwem na planecie Ziemi, podstępna inwazja Drakonian z wykorzystaniem podziemnych tuneli, epoka lodowcowa i powierzchniowe zniszczenia klimatyczne.
Holokaust Atlantydzki
30 tysięcy lat temu
Nibiru Annunaki i patriarchowie Melchizedeka przejmują wewnętrzna Ziemię, generator mocy jądra Ziemi i eksplozja kryształowej sieci, zamierzone ludobójstwo rodu Chrystusowego Graala.
Bunt Lucyfera i program Armagedonu
26 tysięcy lat temu
Rebelia osiąga szczyt podczas końcowej fazy atlantydzkiego kataklizmu, koniec epoki, Synowie Beliala zniewalają Serafinów, Wojny Michała, tworzenie przeciwników, wojny o sieć Złotego Orła.
Masakra Eieyani, hodowla Esseńczyków, Szmaragdowa Tablica
22 tysiące lat temu
Kobiety zabrane na Nibiru w celach przymusowego rozmnożenia,Toth ukradł płytę CDT, spisanie Szmaragdowej Tablicy, uruchomienie linii czasu dla hermetyzmu, ezoteryczna Kabała, szkoły misteriów i tajne stowarzyszenia tworzone w celu ukrycia starożytnej wiedzy przed zwykłymi ludźmi.
Linia czasu wzniesienia, rebelia
22 tysiące lat temu
Grupy NAA negocjują porozumienia o terytoriach Ziemi i ludziach umieszczanych w koloniach pracy, dla seksu i jako niewolników, galaktyczny handel zasobami Ziemi, Reptilianie przejmują władanie nad ludźmi.
Celtyckie masakry, poświęcenie Druidów
22 tysiące lat temu
Program NA dotyczący ludobójstwa w celu wykorzenienia DNA celtyckiego króla Graala i atlantydzkie nauki Chrystusa przez Melchizedeka, polowanie na ujemne RH, rozpowszechnianie dezinformacji, niszczenie zapisów i artefaktów związanych z gwiezdnym pochodzeniem.
Sachon – inwazja Wikingów Totha
22 tysiące lat temu
Grupy intruzów Totha, pierwsi Wikingowie zaatakowali linię celtycką, aby wykorzenić i wyeliminować historię Atlantydy, rozpowszechniać fałszywe informacje o rodach Celtów i Druidów.
Przymierze Lucyferiańskie
11 500 lat temu
NAA przeforsowało na planecie przyjecie programu antyludzkiego i antykrystalicznego, kontrolowanego przez siły lucyferiańskie, dlatego nazwa: Przymierze Lucyferiańskie. Linie Illuminati.
Posterunek i kolonia na Księżycu, program seksualnego nękania
11 500 lat temu
Księżyc jest statkiem skradzionym podczas wojny i naprawiony staje się bazą dla ludzi, reptilian i szaraków, transmituje energię kontroli umysłu, pułapka dla Dusz.
Potop atlantydzki
11 500 lat temu
Przejęcie i zniszczenie gwiezdnych wrót w Gizie, wojenni zwycięzcy zaczynają odtwarzać zapisy historyczne i fałszywe linie czasu, potop i holokaust na planecie.
Inwazja sumeryjsko - egipska
10 000 lat temu
Pierwszy etap przejęcia irańsko – irackich 10-tych wrót, zasiedlenie Bliskiego Wschodu i zorganizowanie w tym rejonie Bractwa Węża z linii czasu Atlantydy. Grupa Totha i sieć Feniksa zdobywają kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie. Tunel czasoprzestrzenny Tiamat.
Inwazja rycerzy Templariuszy, masakra esseńskich Templariuszy
9 500 lat temu
Przejęcie nadzoru nad linią celtyckich Templariuszy, NAA próbuje stworzyć super rasy kontrolerów dla Ziemi, elity genetyczne, linia rodów masonerii, masakra tych, którzy nie przestrzegają zasad. Program ukrywania wiedzy ezoterycznej.
Wojny Centaurian
8 000 lat temu
Rasy z Alfa Centauri próbują przejąć Ziemie od innych ras NAA, manipulacja w Stonehenge i linii czasu 11D, nieskuteczne uprowadzenia.
Inwazja majańska
5 500 lat temu
Program ludobójstwa aby wyeliminować wszystkie 12 nici DNA pochodzące od plemion Majów, związane z tymi którzy wznieśli się i wywędrowali z planety.
Masakra sumeryjska, babilońska
5 500 lat temu
Odłączenie DNA i tożsamości oraz wymazywanie pamięci, pomieszanie mowy i sygnałów DNA, wadliwe działanie gruczołów i krótkie życie.
Inwazja Dżosera (Dżesera)
5 000 lat temu
Inwazja na Sakkarę przez tunel czasoprzestrzenny 5D, infiltrujący reżim, przejęcie portali, ofiary z krwi i używanie zaawansowanych podziemnych SRA dla władzy.
Wojny na Morzu Martwym i masakra w Masadzie
4 000 lat temu
Wojny w regionie w celu utrzymania kontroli nad Bliskim Wschodem, zniszczenie wielu miast w okolicy. Ściganie i masakra grup Esseńczyków.
Inwazja Hyksosów i exodus
3 600 lat temu
Siły NAA z Sakkary infiltrują linie rodów egipskich faraonów przez Totmesa, Hyksos planuje przejęcie Wzgórza Świątynnego i masakrę drugiej rasy ludzkiej. Bitwa o kontrolę nad sprzętem Graala i o gwiezdne wrota Graala.
Krucjaty do Izraela i Jerozolimy
3 500 lat temu
Ludobójcze kampanie mające na celu wyeliminowanie wszystkich ludzi posiadających wiedzę esseńskich Templariuszy i geny drugiej rasy w okolicach Izraela.
Inwazja Hatszepsut
3 400 lat temu
Hatszepsut ukryła technologię portalu łukowego chroniąc system portali przed Drakonianami Totmesa kontrolującego brata, finalizuje wypędzenie Hyksosa z Egiptu.
Upadek i zabójstwo Echnatona
3 300 lat temu
Echnaton gardził polityką, pracował na rzecz dobra ludzi i prawa Jedni na linii czasu wzniesienia, uwalniania Dusz, usiłował zlikwidować rytuały stosowane przez kapłanów Amona polegające na ofiarowaniu dzieci i krwi, rozerwane podziemne portale 2D. Zamordowany na skutek rodzinnego spisku.
Zniszczenie świątyni Salomona
3 000 lat temu
Technologia łukowa przejęła gwiezdne wrota Graala, ludobójstwo drugiej rasy, król Salomon próbuje przejąć linię Hyksosa, NAA niszczy świątynie i siatkę holograficzną.
Epoka żelaza Chrystusa – Sofii, misja Jezusa Chrystusa
2 ooo lat temu
Misja Chrystusa z Syriusza B mająca na celu naprawę gwiezdnych wrót z Gizy i Stonehenge, linie czasu naprawy siatki mające na celu przygotowanie na etap wznoszenia i odzyskiwania ciała chrystusowego Diamentowego Słońca na linii czasu 2012.
Inwazja rzymska i drakońska
2 000 lat temu
Drakonianie infiltrują święte teksty z Grecji i Italii, aby zbudować Kościół Rzymski i rozprzestrzenić kontrolę umysłu NAA poprzez religię katolicką. Odwet za misję Chrystusa. Gromadzenie krwi Marii.
Sobór w Nicei
1 700 lat temu
NAA i lucyferiańscy Templariusze fabrykują przykrywkę, aby ukryć misję Chrystusa i pozaziemskie pochodzenie ludzi. Stworzenie religii polegającej na czczeniu Obcego / fałszywego boga i ofiary z krwi, która stała się kanonizowaną biblią.
Rozwój religii NAA na świecie, Armagedon za sprawą kontroli umysłu
1 700 lat temu
Celowe szerzenie na świecie brutalnych religii opartych na szatańskich rytuałach krwi, święte wojny i czczenie fałszywego boga ojca stworzonego przez Obcych. Kontrola umysłu skutkująca Armagedonem powiązanym z kataklizmem atlantydzkim i kampaniami ludobójstwa.
Inwazja saksońska i przejęcie Graala Artura
1 400 lat temu
Inwazja na tereny Wielkiej Brytanii w celu przejęcia 11-tych gwiezdnych wrót, zabicie Templariuszy Graala, króla Artura i jego ludzi, Ostatniego dobrotliwego króla Graala zastępuje fałszywy król tyranii, król Artur staje się osoba mityczną Ma to związek z przebudzeniem Albionu i innymi postaciami mitycznymi.
Krucjaty chrześcijan prowadzone przez Drakonian
1 000 lat temu
Potężne wojny na tle religijnym majce na celu dokonanie ofiary z ludzkiej krwi, przywiązanie Dusz i zasilenie maszynerii Obcych na Ziemi poprzez implanty ukrzyżowań oraz krew męczenników. Tworzenie na sieci systemów Czarnego Serca i odwróceń dla antyżycia.
Ludobójcza masakra Katarów
780 lat temu
Kościół Rzymu prowadzi krucjatę albigeńską przeciwko Katarom, którzy zostali uwięzieni i spaleni w południowej Francji. Próby wyeliminowania wiedzy Esseńczyków. Wiedza Templariuszy poza kontrolą Kościoła.
Krucjata amerykańska, Ludobójstwo na rdzennych mieszkańcach Ameryki
500 lat temu
Holokaust tubylczych Amerykan i krucjata,eliminacja rdzennych linii krwi posiadających wiedzę Templariuszy na temat siatek Ziemi. Utworzenie w USA tajnych stowarzyszeń w celu kontroli na globalną skalę.
Interwencja istot z Nibiru / implanty NGR, kontrola umysłu poprzez zniewalanie seksualne
250 lat temu
NAA i Galaktyczna Federacja zaczynają kontaktować się ze swoimi liniami krwi w celu dawania przekazów i propagandy przygotowującej na nowe czasy. Kontrola umysłu poprzez seksualną niedolę i implanty maja na celu zbieranie ludzkiej seksualnej energii stwórczej, programy hodowlane tworzenia hybryd z ludzi i Obcych.
Aleister Crowley, sieci czarnej magii, główny nurt satanizmu
115 lat temu
Uprowadzeni przez NAA i Obcych współpracują z infiltracją ziemskich sieci przez Zeta, ofiary z krwi i portale, które stały się sieciami zbierania ludzkiej energii. Enochianie i Tothianie – Annunaki, język Telemy, OTO.
Inwigilacja Obcych Zeta, uprowadzenia i hodowla
100 lat temu
Zeta współpracują z grupą Oriona w sprawie przejęcia programu NAA, zniewolenie ludzi i kontrola terytorialna.
Programy Czarnego Słońca związane z wojną światową, program SRA, wojny światowe
100 lat temu
Wybijanie dziur w siatce ochronnej Ziemi, grupy Oriona i Zeta aranżują wojny światowe w celu osłabienia EMF, bomby atomowe, infiltracja portali przez tworzenie dziur w tkaninie czasoprzestrzeni.
Umowy handlowe Majestic 12 i szaraków Zeta
85 lat temu
Zeta kontaktują się z rządami świata, aby udostępniać technologie wojskowe w zamian za ludzi, broń szaraków, wstawki holograficzne i technologie podróży w czasie.
II wojna światowa, Nordycy, poświęcanie sieci ludzką krwią
80 lat temu
Po I wojnie światowej do pola planety zostały wprowadzone urządzenia Obcych i implanty zaprojektowane do chwytania Dusz i krwawych ofiar dl NAA podczas wojen / zabijania. Podtrzymywanie gospodarki wojennej i światowego zniewolenia.
Infiltracja nazistów, psycho-duchowa wojna z populacją świata, MKUltra
75 lat temu
Kontrolowane przez Orionidów grupy nazistów schodzą pod Ziemię aby kontrolować sfery elit mocy i inteligencję grupową, technologie Obcych/Nordyków i eksperymenty SRA mające na celu kontrolę umysłów społeczności. Nauczenie ludzi bezradności, warunkowania Pawłowa.
Czarna operacja, tajne programy kosmiczne, kolonie pozaziemskie, handel ludźmi
75 lat temu
Rząd USA dzieli się na różne tajne grupy o odmiennych zainteresowaniach w celu prac badawczych i ukrywania kontaktów z Obcymi i technologii Obcych. Handel ludzkimi niewolnikami na skale galaktyczną staje się bardzo zorganizowany.
Interwencja grup z Oriona
40 lat temu
Grupy z Oriona rekrutują więcej gadzich ras, aby dołączyli do NAA w celu toczenia ostatecznej wojny o linie czasu 2012 – 2017. Dzielenie łupów wojennych.
Porozumienie Plejadian i Syrian
30 lat temu
Galaktyczna Federacja zgadza się na wsparcie linii czasu wzniesienia jako fasady dla całkowitej kontroli nad planowanym przejęciem duchowego ruchu New Age. Zwiększenie ilości channelingów.
Inwazja Necromitonu
30 lat temu
Grupa Oriona rekrutuje Necromiton, aby stanowił silną kontrolującą rękę na Ziemi, wspomógł egzekwowanie i przestrzeganie wspólnych programów wojskowych Black Op i tajnych programów kosmicznych. MIB.
Ziarno Antychrysta – Sofii, Azazel i czarna Lilith
25 lat temu
Zasiew antyhierogamii w gwiezdnych wrotach w Peru aby zniszczyć genetyczne zrównanie i świętą unie Bliźniaczych Płomieni podczas wzniesienia, a także nałożenie odwróceń AI i klonów w tym miejscu. Jest to znane jako the Alien Love Bite.
Edykt wojenny przeciwko gwiezdnym plemionom, indygo i anielskim ludziom
17 lat temu
NAA oferują umowę aby umożliwić ewakuację wybranych ludzi przez rasy strażników Lyrian – Syrian, która miałaby nastąpić przed programem niszczycielskiego armagedonu lub zamianą biegunów.
Zdarzenie wyzwalające linię czasu 911, program NWO dla propagowania fałszywej linii czasu AI
16 lat temu
NAA ciągnie linię na piasku przez zdarzenie 11.9.2001 aby przejąć kontrolę nad liniami czasu Ziemi, próby przechytrzenia procesu wznoszenia przez mieszanie wymiarów, NAA realizuje program AI transhumanizmu. Uaktualnienie misji chrystusowego gwiezdnego plemienia w celu naprawienia linii czasu wzniesienia.


Linia czasu 911

Wyzwolenie historycznej linii czasu dziejów galaktyki jest bezpośrednio manipulowane i powiązane z fałszywymi liniami czasu oraz mitami, które są generowane przez wersję linii czasu AI spisaną dla rzeczywistości 3D. Wszystkie wojny na Ziemi są bezpośrednio połączone z liniami czasu galaktycznej historii, takimi jak Wojny Lyrian, i te nagromadzone historie wojen prowadzą do linii czasu 911, której kontrolerzy używają obecnie na Ziemi. Linia czasu 911 jest również znana jako program sterowania umysłami za pomocą oprogramowania Armagedonu, z użyciem broni biologicznej na Ziemi w celu stłumienia i kontrolowania ludzkiej świadomości poprzez propagowanie fałszywych linii czasu dla rzeczywistości 3D.

Jest to strategia walki psycho-duchowej stosowana przeciwko ludzkości przez negatywnych Obcych propagujących religie z fałszywymi bogami, aby używać metod wykorzystujących rytuały satanistyczne do zniewalania ludzi wciąż od nowa, zabijać ich oraz torturować metodami dzielenia i zdobywania. Wspierają kulturę śmierci, przemoc religijną, militarną kontrolę, przemysł wojskowy i różne miękkie zabiegi służące do kontroli populacji oraz modyfikacji genetycznych. Oprogramowanie Armageddonu jest zasilane i aktywowane przez implanty ukrzyżowań, które wysysają energię życiową świadomości zbiorowej oraz są wkładkami holograficznymi osadzonymi w ciele planetarnym i w ciałach ludzi.

Oprogramowanie Armagedonu jest programem kontroli umysłu, nadawanym w celu terroryzowania ludzkości, poprzez wymuszanie militaryzacji planety. Odbywa się to za pośrednictwem technologii wojskowych szaraków i ciągłego rozwoju ukrytych podziemnych oraz kosmicznych programów wojskowych technologii Obcych. Ta oś czasu AI powstała z traumy, zarejestrowanej w podświadomym umyśle zbiorowej świadomości ludzkiej. Ta zbiorowa trauma opiera się na ukrytych, historycznych liniach czasu z okresu inwazji negatywnych Obcych i wojen galaktycznych, w które wszyscy byliśmy zaangażowani, choć tego nie pamiętamy, ponieważ nasze wspomnienia zostały skasowane.

Przepychanie przez wyzwalacze w celu uzdrowienia

Aby wyleczyć się z przeszłej traumy zapisanej na wcześniejszych liniach czasu lub w pamięci świadomości, musimy zmierzyć się ze wspomnieniem lub zdarzeniem, które nas uraziły. Często stało się to w momencie wystąpienia zdarzenia lub poprzez to, co zostało nagrane jako ogromny ból w ciele, mózgu i duszy. Aby duchowo uzdrowić ciało i umysł z traumy spowodowanej tymi zdarzeniami lub kontrolą umysłu, trzeba przejść przez proces emocjonalnego wyzwolenia, co jest ważne dla procesu integracji duchowej i osobowościowej.

*Przypomnij sobie, co się stało, co spowodowało uraz lub ból.

*Daj wyraz temu, stań się świadkiem, który jest w stanie trzymać bezpieczną i bezstronną przestrzeń (jeśli to możliwe).

*Pozwól sobie na odczucia stłumionych lub nierozwiązanych emocji tego, co wydarzyło się w chwili urazu lub nieuleczonego bólu. Wspomnienia muszą mieć czas i przestrzeń, i mają być emocjonalnie przetworzone do końca.

*Zerwij podczepienia, linki i więzy łączące cię z tym bolesnym odczuciem, ludźmi lub okolicznościami w to zaangażowanymi. W razie potrzeby odeprzyj wszelkie negatywne istoty lub demony, które odsysały ci energię z tego przewodu. (Patrz duchowe wyzwolenie).

*Postaraj się odzyskać wszystkie aspekty siebie, które zostały rozdrobnione z powodu bólu lub traumy, to jest: RRO lub powrót do prawowitego właściciela.

*Zamknij szkodliwy portal z przeszłości, w którym wystąpił uraz lub zamknij wielowymiarowe szkodliwe portale, które uszkodziły aurę.

Wszyscy jesteśmy duchowymi nowicjuszami – każdy na odpowiednim dla siebie poziomie, dzielimy się ze sobą informacjami, ponieważ szukamy wewnętrznej prawdy na przywrócenie boskości, suwerenności i wolności. Błogosławcie Ziemię i błogosławcie całą ludzkość!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa