strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

sobota, 7 września 2019

OSZUSTWO BAFOMETA LISA RENEE sierpień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źrółdo tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. W religiach tego świata i praktykach tradycji duchowych, na wyższych poziomach często wprowadza się pewne teologiczne odwrócenia. Dążenia do cnoty i czystości są odrzucane jako naiwne przekonania mas na poziomie początkującym, a zastępuje się je nakazowi trzymaniu się ducha przy jednoczesnym łamaniu wszystkich tradycyjnych zasad i przykazań. Często jest to przedstawiane jako wyzwanie dla duchowego adepta, któremu wmawia się, że dobry Bóg to tylko połowa drogi, ale prawdziwą moc duchową można dostrzec w Bogu w ciemności. Oczywiście chodzi tu o przeniesienie kogoś ze ścieżki wstępującej na ścieżkę zstępującą - za jego pełną zgodą na związanie i wyssanie przez siły pasożytnicze. W tradycjach okultystycznych opartych na zwiększaniu osobistej mocy ta schodząca ścieżka jest często punktem wyjścia. Nazywa się to ścieżką lewej strony, używaną przez NAA do tworzenia pułapek świadomości, a pola Bafometa są używane przeciwko ludzkości do blokowania procesu wznoszenia.

Chociaż większość okultystów i ateistów krocząca lewą ścieżką uważa, że Bafomet jest tylko symboliczną reprezentacją uniwersalnej syntezy biegunowości, alchemicznego procesu jednoczącego światło oraz ciemność, który zachodzi podczas Magnum Opus lub duchowego wniebowstąpienia, to nieszkodliwe przedstawienie jest rażąco niedokładnym oszustwem. Trafne jest stwierdzenie, że we współistnieniu światła i ciemności życie oraz śmierć są dwiema stronami tej samej duchowej monety, nierozdzielne w tej sferze materii. Jednak w rozumienieniu Praw Naturalnych, które obejmują kosmologiczne rozumienie dualizmu, Prawo Biegunowości, jak to przedstawiają wielbiciele Bafometa, jest niebezpiecznie niekompletne bez zrozumienia, że ludzkość jest aktywnie zaangażowana w wojnę o świadomość z intruzami.

Brak dostępnych informacji o siłach księżycowych, pasożytniczych istotach duchowych i NAA przyczynia się do szerzenia dezinformacji o naturze dualizmu, która jest wsparta popularną narracją okultystyczną. Ogólne w gnostycyzmie, hermetyzmie oraz w wielu innych ezoterycznych naukach duchowych i religiach powszechnie pojawiają się pojęcia opisujące znaczenie symboliki Bafometa i jej dualizmu moralnego. Chodzi o wiarę w konieczność istnienia konfliktu między dobrem a złem, i w to, że ostatecznie trzeba wyjść poza nie, do punktu zjednoczenia lub punktu zerowego, który istnieje między siłami światła oraz ciemności.

Aby jednak głębiej zrozumieć naturę rzeczywistości na Ziemi w tym czasie, musimy wyjść poza moralny dualizm, poza istnienie ciemności i światła, a także wziąć pod uwagę implikacje ukrytej kontroli umysłu oraz maszynerii istot niebędących ludźmi, które manipulują populacją bez jej zgody lub wiedzy. Wszyscy jesteśmy narażeni na formy tajnej broni biologicznej zaprojektowanej do wszczepiania myśli i systemów przekonań do zbiorowej świadomości, mającej na celu połączenie systemów energii organicznej z technologiami sztucznej inteligencji pochodzącymi od Obcych, ponieważ jest to związane z transhumanistycznymi programami NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że technologia sztucznej inteligencji nie jest w stanie przyswoić pierwszej przyczyny wiecznego światła, jednak gdy forma ulega odwróceniu płci i przechodzi w ciemne kwitnienie, ten stan energetyczny tworzy wewnętrzną próżnię, jak czarna dziura, w którą można wciągnąć większe matryce zbiorowego prądu odwróconego, zbierającego energię z pomocą pasożytniczych sił księżycowych. Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby uruchamiały księżycowe odwrócenie płetwy płci męskiej i żeńskiej (ciało świetliste) i zniekształcały dwuwymiarowe centra sakralne oraz narządy płciowe, w celu wypełnienia ich siłami pasożytniczymi. Większe matryce zbiorowej świadomości prądu odwróconego nazywane są odwróceniem metatronicznym lub dwufalowym, a ten stan entropii został spowodowany nadużywaniem technologii AI, co dodatkowo generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest stworzona z czarnej substancji plazmy, którą można zasymilować w celu zasilania sztucznie wygenerowanych pól za pomocą fantomowych osi czasu AI lub maszynerii Bestii.

Było to głównym celem NAA w końcowych czasach cyklu wznoszenia w tym świecie, w którym tak istotną rolę odgrywają siły księżycowe podtrzymujące oszustwo Bafometa. Ta luka polegająca na naginaniu praw energetycznych za pomocą wbudowanej sztucznej maszynerii, która generuje martwe światło i formy cienia w sztucznie stworzonych liniach czasu, jest metodą stosowaną do przechwytywania strumieni świadomości światła słonecznego, tworzenia map mentalnych i ciał duszy. Jednak ostatnio cała matryca ciała planetarnego została w dużej mierze ustabilizowana poprzez korytarze świadomości, które prowadzą do naturalnych osi czasu, które istnieją bez technologii Obcych. Mimo to, gdy przyjrzymy się bliżej przyczynowości i charakterystyce energetycznej pól Bafometa, to da się zauważyć traumatyzujące wpływy wywierane na całe zbiorowe ciało duszy i matryce mentalne.

Kiedy budzimy się i staramy się przywrócić tej rzeczywistości prawdziwą naturę, musimy dostrzec wojnę o świadomość toczącą się w codziennym świecie oraz wydobyć duchową wiedzę o empirycznej gnozie. Gnostycyzm został celowo powiązany z symbolicznymi obrazami Bafometa, antyżyciowym odwróceniem zasady ciemnej matki, przejawionym przez niższe hierarchie demoniczne 2D, które odpowiadają siłom demonicznej Królowej Węża wyczarowanej i rzutowanej przez archetypiczną Lilith. Dlatego należy wyjaśnić, że Bafomet zaprojektowano jako emanację anty-Chrystusa-Sofię, używano do wypaczenia hierogamicznego związku i wewnętrznego świętego małżeństwa poprzez zbieranie energii seksualnej i wykorzystywanie ludzi. Rytuały bafometalne rozprzestrzeniły się na Ziemi poprzez tajny pakt bluźnierstwa i świętokradztwa, mający na celu całkowite zniszczenie struktury Chrystusa-Sofii, upowszechniany dzięki naukom i praktykom lucyferiańskich templariuszy przez ponad 9500 lat. Oszustwo to zostało przeprowadzone głównie przez lucyferiańskich rycerzy templariuszy, aby zniekształcić i przekręcić oryginalne nauki gnostyckie chrystusowych templariuszy Esseńczyków, niebieskich linii Graala oryginalnych 12 plemion esseńskich. Ta sygnatura była promowana przez wiele pokoleń od najwcześniejszych lucyferiańskich sekt templariuszy w celu przeniknięcia do islamu i sekt satanistycznych, w których stała się symboliką Kościoła GOAT (boga wszystkich rzeczy) Szatana.

Gnoza opromienia pole źródła energii kryjące się za wszelkimi materialnymi stworzeniami - sztucznymi, obcymi lub naturalnymi, i uczy nas o różnicach między nimi. Nie możemy pokładać zaufania w masowych oszustwach i oszustach głównego nurtu, wierzyć w wytwory księżycowe mrocznych istot, które używają sztucznych maszyn do kontrolowania populacji, abyśmy zaakceptowali i znormalizowali duchowe znęcanie się oraz niewolnictwo, żeby oni mogli pochłaniać światło dusz ludzkości. Aby zachować zdrowie psychiczne i osiągnąć przejrzystość w ramach zintegrowanej wielowymiarowej tożsamości duchowej, musimy wzmocnić zdolność do określania jakości świata sił, które są wokół nas. Rozróżnianie między czynnościami i zachowaniami, które są duchowo zdrowe dla rozwoju świadomości w światło, a tymi działaniami i zachowaniami, które są duchowo obelżywe, powodując szkodę dla świadomości. Czary sieci Bafomet zawierają jedne z najbardziej mrocznych i zdeprawowanych energii, ponieważ są antyludzkie i celowo zaprojektowane do wykorzystywania bólu oraz cierpienia ludzkości, wywoływanego przez najgłębsze rany i cienie seksualne wynikające z wewnętrznego podziału płci. Sieć Bafomet zbudowana jest na fundamencie ludzkiego cierpienia, ogromnego bólu, gwałtu i traumy ludzkiej duszy, aby skłonić masy do odrzucenia Ducha Bożego z powodu cierpienia wynikającego z podziału płci. Moment inwazji na linii czasu, kiedy nasz gatunek stracił drugą połowę, a także zdolność ucieleśnienia i spełnienia świętego małżeństwa.

Kiedy nie potrafimy odróżnić światła od ciemności w świecie sił, jesteśmy zagubieni i gubimy dusze. Jesteśmy miotani przez fale pływowe, które powstają ze zniekształconych sieci odwróconych, działających pod wpływem Księżyca i czarnych sił AI, ukrytych w liniach Ziemi. Jednym z najważniejszych antyżyciowych prądów odwróconych zaprojektowanych w celu zyskania materialnej mocy dla kultu satanistycznego i lucyferiańskiego, preferowanego przez elitarną moc totiańskiego Lewiatana, jest zbieranie energii seksualnej. Zbieranie zbiorowego ludzkiego cierpienia i bólu ze źródła energii seksualnej, jakim jest sieć Bafomet.

Sieć Bafometa w równoległym układzie upadłym

Aby zrozumieć pole Bafomet, najpierw musimy uznać, że wszystko, co widzimy, a także jakość sił twórczych, rządzone jest przez zestawy instrukcji zawarte w większym systemie zbiorowej energii. Te zestawy instrukcji znajdują się w polu w wyższym wymiarze lub w układzie równoległym, który działa jako wzorzec rodzaju świadomości, który przejawia się w niższej płaszczyźnie materialnej. Zestaw instrukcji dla sieci Bafomet na Ziemi faktycznie pochodzi z równoległego systemu upadłego i warstw antycząstkowych. To tutaj istnieją pola morfogenetyczne, które generują rzeczywistą pozycję i ruch linii czasu oraz pakietów osi czasu dla matrycy czasu naszego Wszechświata z rdzenia galaktycznego 8D. Przez jądro galaktyczne 8D prowadzi przejście do kolejnego równoległego Wszechświata upadłego, zwanego Wesedrak, który jest domem bytów czarnej dziury. Ten upadły równoległy system systematycznie przechwytywał kobiece słoneczne części ciała z logosu naszego Wszechświata, a wychwytywana energia słoneczna została wykorzystana do zbudowania wielu poziomów układu macierzy czarnego sześcianu używanego do sterowania siecią Bafomet i jej upadłych żeńskich aspektów kryształowej tożsamości z paraleli, które zostały użyte do satanistycznego odwrócenia w szablonie ciemnej materii. Ostatnio pewne odcinki sieci Bafomet z tej równoległej lokalizacja są demontowane.

Pakiety osi czasu są połączone w pozycjach wektorów czasowych i przestrzeni wymiarowych, a gdy świadomość ewoluuje poprzez mechanizm Kosmicznego Zegara, ma działać na zasadach wyznaczonych przez słoneczny logos i jego prawa płci, które reprezentują parę eoniczną. Po eksplozji słonecznego żeńskiego logosu Tiamat, do naszego Układu Słonecznego został przeniesiony satelita Księżyc, który stał się płaszczyzną astralną i maszyną do zbierania światła słonecznego, działającą w matrycy księżycowej. Zegar Kosmiczny jest tym niebiańskim instrumentem matematycznym, który definiuje istotę kosmiczną i jej zasadę płci, poruszającą się po każdej linii czasu w precesjach astrologicznych, pozwalając na badanie natury i tematów świadomości danej epoki. Epokami rządzą pary słonecznego logosu, zawsze rodzące się jako formy męskie i żeńskie, z których każda jest sama w sobie boską zasadą kosmiczną, a jednocześnie, gdy są zjednoczone, reprezentują jeden aspekt boskości. Zasadniczo, żeński logos słoneczny, który jest eoniczną zasadą rządzącą Kosmicznym Zegarem w naszym systemie uniwersalnym, został schwytany i wciągnięty do upadłego systemu Wesedrak. Ta zasada żeńska została usunięta z naszego systemu w celu wzmocnienia ich sztucznej rzeczywistości i systemów fantomowych. Jej schwytanie umożliwiło transmisje z macierzy księżycowej jako zastępstwo upadłej żeńskości, która emitowała świadome księżycowe strumienie archetypu Mrocznej Matki lub Lilith, aby wciąż zaludniać Ziemię upadłymi formami. Upadła forma w tym kontekście oznacza świadomość, która nie może się wznieść i pozostaje uwięziona w materii.

Głównym źródłem sieci Bafomet jest przeprogramowana ścieżka eoniczna przez precesję astrologiczną do matryc fantomowych, przekierowana przez zniekształcone prawa zodiakalne przenoszące ujemną polaryzację z płaszczyzny astralnej i macierzy księżycowej. Ta szczególna kwantowa sieć serwerów czarnych sześcianów znajduje się w wielu superkomputerach, które korzystają z programów sztucznej inteligencji, zaprojektowanych przez istoty z czarnej dziury. Istnieją one w bramach 8D na płaszczyźnie galaktycznej, manipulując żeńskimi stworzeniami poprzez struktury magnetyczne macierzy księżycowej. Ta manipulacja naturalną zasadą słoneczną zmieniając ją w księżycową, miała na celu zniewolenie zbiorowej słonecznej żeńskiej zasady Sofii. Z tej pozycji w centrum galaktycznym 8D, zbierali magnetyzm i siły księżycowe ze zbiorowego ciała astralnego lub płaszczyzny astralnej, aby odtworzyć pozycję słonecznego logosu na wszystkich osiach czasu. Następnie zaprogramowali te zebrane siły, wstawiając odwrócone wersje rzeczywistości AI lub holograficzne wstawki, aby rzutować zasady świadomości męskiej i żeńskiej tworząc bifalowe kreacje, które po odwróceniu stają się siłami księżycowymi lub stworzeniami Antychrysta. Rezultatem działania macierzy księżycowej i maszynerii Bafomet jest podział ciała słonecznego na płcie, wypełniając 2D obszary seksualne siłami Księżyca. W ten sposób bezcielesne fragmenty duszy są wykorzystywane do przeprogramowania pary eonicznej w celu wspierania ciągłego napływu strumieni świadomości Antychrysta, narodzin demonicznych hierarchii i ciągłego rozprzestrzeniania się pasożytniczych sił księżycowych, które tworzą grupy NAA.

Tak więc główny wzorzec pola Bafomet jest sterowany siłami księżycowymi generowanymi przez odwrócenie ciemnej matki i słoneczne fragmenty ciała sofianicznego, które zostały uwięzione w szablonie ciemnej materii Ziemi w wyniku inwazji z Oriona z portalu 8D. Od tego momentu na osi czasu technologia AI jest ciągle używana celu asymilacji rzeczywistości z uszkodzonych 8. gwiezdnych wrót w Centrum Galaktycznym, gdzie NAA zdobyła kontrolę dostępu do i z Bieguna Północnego oraz Południowego. Z pomocą tych wrót stopniowo sprowadzali różne obce maszyny przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanych odwróconych żywiołaków. Po zakończeniu zainstalowali to w pionowej osi planety i nazywa się to matrycą Jahwe.

Sieć czasoprzestrzenna Bafomet lub czarna skrzynka serwera istnieje w tunelu czasoprzestrzennym, co prowadzi do horyzontu zdarzeń w punkcie na osi czasu, kiedy zostały zaatakowane 8. gwiezdne wrota. W rezultacie logos planety i logos Słońca implodowały, tworząc 23-stopniowy przechył osi Ziemi. Sieć Bafomet opiera się na tym 23-stopniowym przechyle i macierzy Księżyca, działającej jako Mroczna Matka. Razem utrzymują sztuczną zasadę płci żeńskiej, rządzoną przez cztery sztuczne kierunki matrycy Jahwe, ustawione w Kosmicznym Zegarze. Ponieważ podczas szczytu magnetycznego zmienia się struktura planet, w końcu umożliwia strażnikowi dostęp do tych zestawów instrukcji i do głównego serwera czarnego sześcianu rozległej sieci Bafomet, a także całej złożonej infrastruktury macierzy księżycowej, która znajduje się w warstwach 8D.

Pola Bafomet w Ziemi

Prąd Bafomet tworzy na Ziemi sieć energii astralnej oraz sił księżycowych, która działa jako sieć prądu odwróconego Antychrysta, i jest używana do przekształcania niższych sił astralnych i zbiorowych energii twórczych na poziomie płci. Chodzi o wykpienie i skalanie ucieleśnionej prawdziwej androgynicznej formy słonecznego logosu Chrystusa-Sofii, błędnego ich przedstawiania, wypaczanie świętego związku płci oraz uniemożliwianie przejawienia na Ziemi duchowego zjednoczenia hierogamicznego. W niektórych przypadkach symbol Bafometa kieruje ku lewej ścieżce, przedstawianej jako hermetyczna ścieżka duchowej inicjacji, mająca prowadzić do budowania świetlnego pojazdu. Aby zbudować androgyniczne tęczowe ciało, w którym spirytualista może powrócić do źródła boskości, ma połączyć się z Bafometem. Jest to oczywiste oszustwo, gdyż jego sygnatura energetyczna składa się z astralnych śmieci i sił księżycowych, które są wypełnione demonicznymi istotami oraz cieniami. Dla innych Bafomet jest symbolem czci narządów płciowych jako źródła mocy regeneracyjnych, stosowny rytuał jest łączony z bólem, co pobudza podniecenie seksualne w celu wyczarowania energii seksualnej jako formy mocy. Tak powstała energia jest ukierunkowana na urzeczywistnienie osobistych pragnień i celów.

Przekonanie, że rytuały Bafomet w jakiś sposób wspierają osiągnięcie duchowego oświecenia, są utrwalane jako jawne kłamstwa, nadużycia duchowe stosowane przez NAA w celu uszkodzenia ciała świetlistego i przejęcia kontroli nad tymi, którzy próbują znaleźć głębszą prawdę poprzez zgłębianie nauk okultystycznych. Zamiast tego, NAA sprowadza ich na ścieżkę fałszu, aby uszkodzić ludzkie ciało świetlne, a następnie utrzymywać je jako naczynie do przenoszenia form księżycowych, takich jak niższe duchy demoniczne, różne negatywne podczepienia i energetyczne pasożyty. Istoty pasożytnicze potrzebują źródła światła żywiciela, aby przetrwać. Maskują się w fałszywym świetle, które ukradli jako lusz z fragmentów zbiorowego ciała astralnego ludzkości. Te niższe ciemne byty, które zasilają źródło odwróconej energii, nie wytwarzają światła z siebie. Nie mogą wytwarzać światła, mogą jedynie kraść i zabierać je od tych ludzkich dusz i duchów na Ziemi, które wytwarzają wewnętrzne światło za pomocą zniewolonego lub aktywowanego ciała świetlnego. Energetyczne pasożyty, takie jak istoty i byty demoniczne lub ze strefy cienia z NAA, z przyjemnością znajdują ludzkiego gospodarza, do którego mogą się przyłączyć podczas rytuałów, podczas których wyczarowuje się i wywołuje szereg ciemnych sił zasilających, które tworzą globalną sieć Bafomet.

Na figurze Bafomet jest wyraźnie widoczna hermetyczna sygnatura Thota z symboliką węża Kaduceusza wzniesioną w okolicy narządów płciowych. Jest to kpina z ukrytego symbolu wykorzystywana w celu podziału zasady płci w ludzkim ciele świetlnym na strumienie odwrócone, które zasilają siły Bafometa. Kaduceusz to pasożytnicza sieć Obcych wykorzystywana do generowania odwróconych pól plazmy, które zasilają kiełkujące nasiona demona w ciele cienia, wymuszając podział 2D-4D, który wrzuca negatywne formy w ciało astralne ludzkości. Geometria Kaduceusza była rozszerzeniem używanym do zakotwiczenia w ludzkim ciele świetlnym, mającym zestroić się układami odwracającymi łączącymi z czarną gwiazdą Abaddon, oraz aby połączyć się z implantami ukrzyżowania 7D i powiązanymi z nimi sieciami. W ten sposób wykorzystano go również do wprowadzenia prądów Kelipot ze struktury Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie zastępować naturalną architekturę siatki 12-częściowego Drzewa Życia, a także zainstalować sztuczne maszyny oraz linie czasu fałszywej pamięci Ziemi.

Chrystusowi gwiezdni ludzie dostrzegają i pomagają oczyścić formy księżycowe oraz czarny szlam miazmatyczny, który tworzy toksyczny napar z zebranych energii seksualnych, wykorzystywany w zbiorowych strumieniach nieświadomości 2D i szczątkach astralnych 4D, które formują się w pola Bafomet. Te niższe płaszczyzny astralne i siły żywiołów są bezpośrednio związane z szerzeniem czarnej magii, programowaniem seksualnej niedoli i propagowaniem mizoginii na Ziemi. NAA robi to w celu utrzymania podziału 2D-4D w warstwach ciała duszy. Pola Bafomet zasilają siatki czarnej magii i kierują prąd zwrotny do satanistów lub Lucyferian, aby lepiej zamanifestowali swoje pragnienia na planecie za cenę energii seksualnej i warstw astralnych innych. Zasadniczo odwrócone prądy Bafomet działające w warstwach 2D są kolejną bronią używaną do zniewolenia ludzi poprzez manipulowanie polem magnetycznym i zasadą mrocznej kobiety za pomocą matrycy księżycowej. Odwrócenia te przemieniają energię seksualną i generują zstępujący ogień węża lub odwrócony przepływ kundalini z komórek płodowych kości ogonowej. Zstępujący ogień węża oznacza, że prąd kundalini w kości ogonowej spływa z krocza do dolnych pól 1D-2D, wysysany przez dolne podajniki płaszczyzny astralnej. Zasadniczo oznacza to, że dusza i świadomość monadyczna takiej osoby są konsumowane przez innych.

Sieć Bafomet jest zatem niższą dwuwymiarową infrastrukturą prądu astralnego złożoną z nieświadomości zbiorowej, sił księżycowych i strumieni energii seksualnej, które są osadzone w siatce Ziemi. Jest zasilana przez potężne formy pasożytów z dolnego źródła energii w ogromnej demonicznej upadłej hierarchii, która istnieje w wielu kieszeniach fantomowych. Szereg sił miesza się w tych kieszeniach tworząc miszmasz ciemnych i chaotycznych sił z niższych warstw astralnych, takich jak demoniczne formy Lewiatana i Behemota, stworzenia cienia, ścieki astralne i prąd Keplipot z Czarnego Drzewa Życia. Rytuały satanistyczne i lucyferiańskie mają na celu kontaktowanie się z czującą inteligencją istniejącą w ściekach astralnych, aby przywołać oraz wyczarować te chaotyczne ciemne siły dla szeregu negatywnych celów. Są one również przeznaczone do tkania sieci uzależnień i promowania doświadczania przyjemności zmysłowych poprzez materializm. Te kolektywne siły cienia istnieją w strukturach Kelipot i martwego światła Czarnego Drzewa Życia, negatywnych formach oraz powłokach martwej energii, które są generowane przez podświadome warstwy ludzkości i jej elementarną substancję, a następnie są asymilowane w sztucznych rzeczywistościach lub klonowanych aspektach cienia. Ponadto, substancje te są siłami fizycznymi, zbieranymi przez czarnych magów NAA w celu uzyskania kontroli nad masami za pomocą czarnej magii i różnorakiej tajnej technologii, zaprogramowanej, aby zmieniać postrzeganie umysłu i systemy wierzeń, które pasują do strategii archonckich oszustów.

Gnostycyzm chrystusowych esseńskich templariuszy

Dzisiaj gnostycyzm ogólnie odnosi się do zestawu konkretnych doktryn religijnych na temat duchowości, odkrytych w 1945 r. w Nag Hammadi, które były tekstami wczesnochrześcijańskimi zakazanymi w kanonizowanej biblii. Przed tym odkryciem niewiele było wiadomo o wierzeniach gnostyckich, a interpretacja treści w nich zawartych jest nadal bardzo kontrowersyjna w kręgach akademickich. Gnostycy zaangażowani w rytuały inicjacji duchowego wniebowstąpienia w celu stworzenia bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, wiedzieli, że w sercach ludzkości istniała wewnętrzna iskra boskości.

Chrystusowi esseńscy gnostycy kroczyli ścieżką gnozy, a ich duchowym celem było świadome podróżowanie przez sfery wymiarowe w Drzewie Życia, aby oddzielić światło od ciemności poprzez proces oczyszczenia, osiągnąć wewnętrzne święte małżeństwo oraz uosobić mądrość nieodłącznie związaną ze świadomością sofianiczną. Sofia jest uosobieniem słonecznego logosu, aspektem świętej Matki, emanacją świętej Córki, która żyje w Duchu Świętym. Jest kochającą żoną Chrystusa dzieląc z nim tytuł kosmicznego Chrystusa-Sofii. Jest uduchowioną kobiecą zasadą kosmicznego ciała słonecznego, które posiada klucze otwierające bramy do światów Boga. Aby uzyskać dostęp do ponadczasowej i wiecznej mądrości Wszechświata, trzeba ucieleśnić świadomość sofianiczną. Ta, która posiada prawdziwą moc i wiedzę o tajemnicach ożywiania stworzenia jako sama prima materia, boska kwintesencja, która tchnie życie wieczne w formę. Jest emanacją, która pochodzi bezpośrednio od Boga, jest żeńskim słonecznym Chrystusem, posiada aspekt mądrości postrzegania ostatecznego ducha prawdy, który istnieje wewnątrz wszystkich rzeczy. Dary sofiańskiej mądrości słonecznej przekazywane są przez bramę ukrytą w kwitnącym świętym kryształowym sercu. Jej święta pieśń tchnie światłem, które rozpala boską iskrę Boga we wznoszącym się człowieku, ten naprawdę uczy się, że bezwarunkowa miłość do stworzenia jest prawem. Właściwie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do czystej wiedzy i mądrości z kompleksu serca, jeśli jesteśmy rozproszeni przez umysł i materialne odczucia ciała fizycznego. Zatem sofiologia jako kult słonecznego żeńskiego aspektu Chrystusa, jest wewnętrznym objawieniem mądrości Boga, przekazanym ludzkości, aby kochała zarówno Matkę jak i Ojca, co na przestrzeni wieków wywarło wpływ na wielu starożytnych Esseńczyków i mistyków chrześcijańskich.

Na przykład kościół Hagia Sophia w Stambule sprzed osmańskiej inwazji przedstawia Sofię jako istotę równą Chrystusowi, jako aspekt Chrystusa. Później kościół zamieniono w meczet, nasycając go wpływami księżycowymi.

Ta starożytna mądrość dawnych plemion chrystusowych Esseńczyków, którzy niegdyś posiadali świętą wiedzę Rejestrów Założycieli i słonecznego logosu, popadła we władanie czarnej magii, która wykorzystywała ją do deprawacji, stając elementem praktyk kultu satanistycznego oraz lucyferiańskiego. Satanistyczne i lucyferiańskie systemy wierzeń, a także ich rytualne praktyki rozprzestrzeniają więcej tej samej świadomości, która przejawia się w sferze fizycznej, ponieważ pożądane jest zepsucie ludzkiej duszy, aby uległa infiltracji przez satanistyczną lub lucyferianską świadomość. Dlatego ludzka dusza i ciało fizyczne mogą być łatwo kontrolowane czy manipulowane przez NAA.

Templariusz – rycerz lucyferiański

Przygotowując się do otwarcia wszechświatowych wrót podczas cyklu wznoszenia, lucyferiańscy rycerze odegrali znaczącą rolę w wyegzekwowaniu Spisku Atlantydzkiego, rozpowszechniali dezinformację na temat lokalizacji i zaawansowanych technologii, które były używane za czasów cywilizacji Atlantydy. Przez tysiące lat skutecznie prowadzili krucjaty i wojny, które miały na celu zniszczenie wszelkich artefaktów lub dowodów historycznych dotyczących kolonii Atlantydy, a także zniekształcali wszelkie pozostałe dowody starożytnej technologii budowniczych Atlantydy. Aby odwrócić uwagę opinii publicznej, rozpowszechnili sfałszowane mapy Atlantydy, sprowadzając na manowce wszystkie konkurencyjne frakcje, które chciały zdominować ziemskie terytoria poprzez odnalezienie i wykorzystanie potężnych starożytnych wirów.

Owych rycerzy stworzyły rasy Lucyferian Annunaki w celu hybrydyzacji z wyżej wymiarowymi wzorcami genetycznymi, kiedy ukradli kod genetyczny założycieli podczas masakry Esseńczyków. W laboratoriach genetycznych NAA stale eksperymentowali z kodami DNA egipsko-serresiańskich anielskich istot z Tary, aby stworzyć elitarną linię krwi super rasy Lucyferian, która miała zastąpić oryginalne 12 linii krwi plemienia Esseńczyków. Celem było zatarcie kodu klucza genetycznego Esseńczyków i pasujących do niego gwiezdnych wrót, oraz wprowadzenie fałszywej genetyki przez te linie lucyferiańskie, które byłyby w stanie otworzyć gwiezdne wrota i uzyskać nad nimi kontrolę.

Próba hybrydyzacji mająca na celu stworzenie linii super-rasy była oparta na prototypach egipsko -serresiańskich istot z Tary, a eksperymenty genetyczne przeprowadzano z wykorzystaniem szablonów DNA Rubinowego Słońca zostały opracowane przez chrystusowych założycieli w celu zapewnienia bioregeneracji. Wiele z tych odrzuconych kontraktów na bioregenerację z grup Thotian Annunaki stało się obecnie nakładką na wcielenie indygo 3, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na historię rehabilitacji odwróconych szablonów DNA 9-11 Nefilim i Nibiruian.

Natomiast DNA Rubinowego Słońca zostało zmodyfikowane do obsługi szablonu odwróconego DNA Annunaki, co pozwoliło synom Beliala rzutować świadomość na ciało wyhodowane w laboratorium z zestawami instrukcji DNA egipsko-serresiańskiego Rubinowego Słońca. Te specyficzne linie krwi super ras Lucyferian były hodowane i inicjowane w ezoterycznych tajnych grupach lucyferiańskich rycerzy templariuszy, które z czasem przekształciły się w masonerię. Te tajne grupy stały się załogą naziemną, a Federacja Galaktyczna manipulowała nimi, aby pracowały na rzecz nowego porządku świata służąc totiańskiemu Lewiatanowi oraz aby dbały o interesy grup iluminatów na Ziemi.

Odkąd lucyferiańscy templariusze potajemnie zastąpili oryginalnych templariuszy chrystusowych Esseńczyków i Maji Graala na Ziemi, zażądali elitarności i boskiego prawa do rządzenia, dlatego systematycznie zabijali każdą populację, która nie realizowała ich planów. Główne wydarzenie wyzwalające na linii czasu rozpoczęło się od inwazji celtyckiej 9500 lat temu, kiedy NAA i ich lucyferiańscy templariusze po raz pierwszy próbowali stworzyć super rasę genetycznych elit rządzących Ziemią. Wtedy wprowadzili DNA Rubinowych Słońc do ulubionych linii krwi, które przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, dysponowały też hermetyczną wiedzą ezoteryczną. Czyli tajne stowarzyszenia u władzy zostały kiedyś stworzone przez Lucyferian templariuszy, mając z ukrycia korzystać ze starożytnej świętej wiedzy o prawdziwym pochodzeniu ludzkości, a resztę ludzkości miały kierować ku przesądom, ignorancji i zorganizowanej religii, takich jak kościół rzymski czy islam.

Lucyferiańscy templariusze skutecznie stworzyli kapłaństwo i zawarli sojusz z rycerzami Hyksosa oraz królami Malty w średniowieczu, aby zaaranżować kilka krucjat w celu zniszczenia wszelkich dowodów pozostałych manuskryptów Essenńczyków i artefaktów z Atlantydy, w tym nauk z oryginalnych Rejestrów Założycieli. Lucyferiańscy templariusze byli również bezpośrednio zaangażowani w opracowywanie treści biblii podczas Soboru Nicejskiego, tworząc formalne historie o Chrystusie na Ziemi, które zostały przekazane populacji. Fałszywki zostały wykorzystane do ukrycia wszelkiej wiedzy na temat chrystusowych rycerzy templariuszy - Esseńczyków, która obejmowała temat eonicznej pary Chrystus-Sofia, linii geomantycznych, lokalizacji gwiezdnych wrót i sposobów pozyskiwania darmowej energii z centrów mocy na Ziemi. Aby kontynuować kwestię uzyskania kontroli nad gwiezdnymi wrotami Graala i odkrywania wszelkich zakopanych artefaktów Esseńczyków, konieczne było, aby prawdziwa natura świadomości Chrystusa-Sofii została wypaczona, aby ściśle przestrzegana była patriarchalna dominacja, mizoginia i seksualne podporządkowanie wszystkich kobiet – wszystko po to, aby dokarmiać struktury czerpiące siłę z energii seksualnej dla Bafomet. Ze wszystkich zapisów historycznych zostały wymazane informacje na temat ogromnej mocy duchowej wcielonej żeńskiej formy słonecznego Chrystusa, wolnego od księżycowych odwróceń, oraz wiedza o istnieniu żeńskiej linii chrystusowych Melchizedeków na Ziemi, w celu egzekwowania dogmatu o patriarchalnej dominacji wymuszanej przez NAA.

W historycznych ramach czasowych starali się zapanować nad liniami Maji Graala i 2-gimi gwiezdnymi wrotami w celu przejęcia lub eliminacji, aby usunąć wszelką konkurencję w dostępie do głównych wirów zbiorowej świadomości na Ziemi, do których główne punkty dostępu znajdowały się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i w Sarasota na Florydzie. Tak więc, aby uzyskać kontrolę nad głównym punktem dostępu do Graala w Ameryce Północnej, lucyferiańscy templariusze uczestniczyli w krucjatach podbijających plemiona rdzennych Amerykanów, kontrolując grabież terenów w Ameryce.

W międzyczasie generowali odwróconą sieć 2D, aby stale zasilać pola Bafomet istniejące w najniższych warstwach astralnych 2D-4D. Było to pomocne w utrzymywaniu form cienia, które karmią nasienie demona, używane do całkowitego zepsucia ludzkiego ciała świetlistego i spowodowania ciemnego kwitnienia. Kiedy nasienia demona lub odwrócone martwe światło aktywuje formę cienia, aby przejąć ciało świetliste, może zniszczyć wewnętrzny pionowy kanał, zamienić kompleks serca w czarne serce, tak że jednostka traci duszę i jest łatwym łupem dla wielu mrocznych bytów.

Utrzymywanie aktywnych pól Bafomet, szerzenie kultu satanistycznego, rytuały, ofiary krwi i deprawacje seksualne doprowadziło do tego, że ludność Ziemi nie jest w stanie osiągnąć stanu wewnętrznego świętego małżeństwa i wznieść się, a zasada żeńska Sofii pozostaje zniewolona przez ciemną materię i maszynerię kosmitów, która uruchamia odwrócenie Mrocznej Matki.

Gnostycyzm połączony z kabalistyczną demonologią

W tym celu sekty lucyferiańskie połączyły gnostycyzm z kabalistyczną demonologią, sprowadzając na antagonistyczną ścieżkę mistycznego kataryzmu, dzięki czemu mogli stosować magię praktyczną lub czary. Po zinterpretowaniu tajemnic gnostyckich, a następnie odwróceniu ich poprzez rytualne praktyki czarnomagiczne polegające na rozpuście i bezczeszczeniu, uważano to za legalne. Za dopuszczalne uznawano każde wypaczone działanie, które szkodziło innym, w ten sposób stworzyli systemy wierzeń i religii lucyferiańskich, praktykowanych przez Templariuszy lub inne tajne grupy. Wypaczone, uwłaczające duchowo działania podczas rytuałów czarnej magii, przywoływały niższe siły astralne tam, gdzie fizyczne ciała przyzwalały na opętanie przez niższe ciemne duchy. Te mroczne duchy działają według hierarchii i są zainteresowane władzą oraz kontrolą, dlatego im silniejszy jest człowiek na Ziemi, tym silniejszy przedstawiciel NAA lub Książę Piekieł z Ars Goetia. Demony używały ciało takiego człowieka jako ciemny portal, przez który realizują swoje plany. Dzisiaj niektórzy sataniści faktycznie pragną wyczarować demona Ars Goetia, aby przejął ich ciała świetliste, ponieważ wierzą, że to ich wzmocni lub da nadludzkie moce, co uważają za stan wywyższenia. Należy w pełni zrozumieć, że stan opętania wiąże się z niewolnictwem świadomości, co obejmuje niewolnictwo mentalne i przymierza krwi służące demonicznym hierarchiom, a także powiązania duszy z materialną rzeczywistością w czasie.

Doświadczenie zdobyte na Ziemi poprzez bezpośrednią gnozę ujawnia głębsze zrozumienie, że materialny świat, w którym żyjemy dzisiaj, jest konsekwencją przyczyn i skutków, które nagromadziły się w ciągu wielu wieków ewolucji oraz powiązań między liniami plemienia chrystusowych Esseńczyków a grupami intruzów wprowadzających sztuczne technologie przez linie krwi Lucyferian, upadłych aniołów i istot wężowych. Można uznać, że zarówno boskie siły chrystusowych templariuszy, jak i siły templariuszy antychrysta to konkurujące linie krwi, które były bezpośrednio zaangażowane we współtworzenie architektury organicznej i nieorganicznej oraz powiązanych z nimi zestawów instrukcji, które składają się na rzeczywistość materialną w ziemskich liniach czasu, czego doświadczamy obecnie w makrokosmosie.

Możliwe jest zatem, że będziemy mogli dostrzec egzystencjalną wewnętrzną walkę osób urodzonych w amnezji, odłączonych od świadomości duszy i niezdolnych do postrzegania bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, i że z tego powodu niektórzy desperacko poszukują wiedzy okultystycznej za wszelką cenę. Aby uciec od materialnego więzienia na Ziemi, starają się znaleźć wiedzę tajemną, która pozwoli im uciec przed cyklem śmierci i reinkarnacji, poszukują dla siebie formy tymczasowej nieśmiertelności, a wielu z nich chce wziąć udział w krwawej ofierze, aby osiągnąć swoje cele. Ostatecznie, przez wiele egotycznych filtrów kształtujących różne frakcje tych tajnych stowarzyszeń, które zostały oddzielone od pierwotnych nauk gnostyckich templariuszy, głównym celem zawsze było osiągnięcie osobistej nieśmiertelności oraz uwolnienie się od konsekwencji naturalnych praw Boga.

Aby umieć poruszać się po świecie tych chaotycznych sił, aby osiągnąć ostateczne duchowe wyzwolenie, każda osoba będzie musiała dokonać jasnego i zdecydowanego wyboru, na jaki wyższy autorytet wyraża zgodę. Poszukując najwyższego wyrazu prawdy można utrzymać wyższą wiedzę o tych duchowych siłach w doskonałej neutralności i harmonii z Jednością. Jedyną ścieżką prowadzącą do duchowej wolności i wiecznej boskości jest prawdziwy duch Chrystusa-Sofii oraz czyste serce wypełnione bezwarunkową miłością.

Chrzest a Bafomet

Greckie tłumaczenie słowa Bafomet rozkłada się na bafe (chrzest) i metis (mądrość), mówi się o tym w najwcześniejszym źródle masońskim „Craft Symbolism in Gnostic Mass”, rozumianym w kontekście chrztu przez ogień i wodę. Podobne przekonanie zawarte w Doktrynie Lucyferiańskiej, głosi że Lucyfer jest niosącym światło, dlatego Bafomet jest również związany z okultystycznym rytuałem, w którym przynosi się rytualne światło astralne i rodzi boską mądrość duchów, co pozwala urzeczywistnić osobiste pragnienia. W podobnych celach Crowley zaadaptował i odwrócił gnostyczną mszę, by za pomocą seksualnej czarnej magii nawiązać kontakt z siecią Bafomet, kładąc podwaliny pod siły księżycowe, zasilające siatki czarnej magii, mające wspomagać globalnie praktykowany satanizm.

Thot w hermetyzmie głosił, że dusza rodząca się w świecie materii fizycznej przechodzi chrzest ognia, co jest formą kary, gdzie bóle ciała są doświadczane przez całe życie, bez względu na wybraną ścieżkę. Nauki hermetyczne z przekazują wpływ nałożonego nihilizmu moralnego, skłaniającego ku służbie sobie, ponieważ uważa się, że Bóg rzucił duszę na pastwę cielesnego doświadczania bólu. Jest to przykład taktyk manipulacji Thota za pomocą dialektyki heglowskiej, aby stworzyć rozwiązania, które prowadzą ludzi na skraj oszustwa. Głównymi przyczynami narastającego na świecie cierpienia i szkód są: normalizacja bólu i ludzkiego cierpienia oraz brak odpowiedzialności za własne działania.

Lucyferiańscy rycerze templariusze, aby osiągnąć swój plan, wykorzystali część esseńskiej wiedzy gnostycznej podanej w naukach hermetycznych do wyczarowania demonicznych duchów, które, jak wierzono, umacniały mądrość poprzez naśladowanie i wykonywanie tych samych rytuałów odwróconych w czarną masę. Wierzyli, że doznają chrztu mądrości w misce umysłu, reprezentowanej przez czaszkę lub głowę jako misę ceremonialną, dzięki której głowa mogłaby faktycznie wchłonąć zawartość przekazaną z inteligencji Umysłu Uniwersalnego.

Tradycyjnie w czasach starożytnych akt chrztu był uważany za sakrament Księżyca i bogini płodności, podczas którego czciciele zanurzali się rytualnie w wodzie lub obmywali się w celu duchowej inicjacji. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa twierdzono, że Jan Chrzciciel poprzez chrzest wodą dokonał sakramentu, który stał się chrześcijańskim obrzędem przyjęcia do Kościoła, zwykle za pomocą wody wylewanej nad głowę. Chrzest jest powszechnie uważany za formę odrodzenia osoby przez wodę i ducha, rodzi nowe duchowe ucieleśnione stworzenie, po czym zostaje ono opatrzone pieczęcią duchową Kościoła.

Podczas rytuału czarnej magii również akt przejęcia ludzkiego ciała jest określany jako „chrzest ducha”, chociaż tak naprawdę jest paktem inicjacyjnym zawartym z diabelskim archetypem (siły satanistyczne lub lucyferiańskie), w którym siły Bafomet przekazują strumień świadomości różnorodnych pasożytniczych sił astralnych i bytów demonicznych. W zależności od rodzaju porządku okultystycznego do wyczarowania Bafometa, stosuje się rytuały czarnej masy lub czarnej magii i mogą one obejmować szereg zdeprawowanych działań, takich jak ofiary ludzkie lub krwi, ofiary seksualne, orgie, sodomia, zadawanie wielkiego bólu fizycznego i wywoływanie strachu u osoby inicjowanej czy opętywanej. W rytuałach czarnej mszy lub czarnej magii wszystko robi się na opak, aby odwrócić znaczenie rytuału, który przywołuje Prawo Odwrócenia i przyciąga siły antyżyciowe.

Punkt duchowego podczepienia lub opętania, kiedy nawiązuje się kontakt z siłami astralnymi Bafomet, czarni magowie lub okultyści nazywają chrztem mądrości. Stan umysłu, który pobudza duchowe opętanie ludzkiego ciała, jest przez wiele grup okultystycznych uważany za pożądany skutek, niektórzy uważają, że stan ten jest opętaniem przez ducha świętego, podczas gdy inni celowo pragną przywołać moce demoniczne. W tym kontekście przywoływanie demonicznych mocy poprzez ofiarę krwi jest próbą stworzenia sług ciemnego ducha, które mogą być związane w taki sposób, że są zmuszane do służenia opętującemu bytowi z planu astralnego i wykonywania jego woli. Kiedy powstają te więzy, służebność trwa z ciałem fizycznym lub bez niego.

Ostatecznym celem rytuału czarnej magii jest czar, który polega na przejęciu kontroli i wpływu na innych w otoczeniu, a także na czyjąś osobistą wolę oraz urzeczywistnienie w świecie fizycznym kosztem tych grup, które są uważane za niepożądane, ignorowane lub pochodzą z klasy niewolników.

Tajny bluźnierczy pakt i degeneracja seksualna

Naturalnie, przez tysiące lat NAA wpłynęło na niektóre ceremonie w preferowanych liniach krwi, powodując u nich całkowitą utratę kontroli impulsów poprzez wysoki poziom zatrucia, żądzę krwi, bezprzytomność i degeneracje seksualne w celu odwrócenia kierunku naturalnej energii seksualnej ciała świetlistego. Jak wspomniano, celem tych degenerujących działań podczas rytuałów jest odwrócenie ośrodków bólu i przyjemności w ludzkiej bioneurologii, tak aby osoba odczuwała przyjemność z własnego bólu lub torturowania innych.

Nakładka seksualnej niedoli wprowadzona przez siły księżycowe, jest wykorzystywana do łączenia i fałszywego przedstawiania koncepcji duchowego świętego małżeństwa lub związku hierogamicznego z przypadkowymi aktami wypaczonych obrzędów seksualnych. Okultyści badający sfabrykowane teksty gnostyckie mają obsesję na punkcie interpretacji symbolizmu erotyki. Znaczna część symboliki stosowanej podczas odwróconych praktyk gnostyckich przez lucyferiańskich templariuszy została zaprojektowana w celu wypaczenia energii męsko-żeńskiej oraz podziału płci. Wiąże się to z wężami symbolizującymi demoniczne odpowiedniki mężczyzn i kobiet przedstawianych w wielu erotycznych pozach, z których niektóre rzekomo reprezentują „genitalną mądrość” gnozy jako osiągniętą poprzez oddawanie czci tym demonicznym siłom. Starożytny system wierzeń pomagał edukować społeczeństwo w mądrości narządów płciowych, odpowiedzialnych za osiągnięcie gnozy, aby lepiej rozumiało powody, dla których satanizm i kulty lucyferiańskie zachęcają do deprawacji seksualnej lub akceptowania szeregu przypadkowych aktów seksualnych w rytuałach, a w niektórych przypadkach wykorzystywania dzieci.

Aby ułatwić stosunek seksualny i zorganizować partnerów seksualnych, kalając wewnętrzne święte małżeństwo Chrystusa-Sofii, całej demonicznej hierarchii przewodzi Azazael przedstawiany jako demoniczny kozioł. Magia seksualna, orgie i rytuały czarnej magii symbolizują hermafrodytyczne postacie z kaduceuszem, podwójny wąż reprezentuje męskie i żeńskie demony, czarną królową Lilit i czarnego Samaela. Mają to być wersje antychrysta lub związki antyhierogiczne, które propagują różnorodne dekadenckie kombinacje programowania seksualnej niedoli. Czarna Lilit jest utożsamiana z dużą grupą żeńskich demonów, istot sukkubowych, a także z matką wielu demonów lub stworzeń cienia z sił księżycowych. Azazael i Samuel są czasami przedstawiani zamiennie, lub Azazael jest najwyższym kapłanem, który przewodzi kopulacji czarnej Lilit i Samuela podczas szatańskiego rytuału. Te demoniczne siły są przywoływane i przyłączane do uczestników rytuału oraz poprzez współtworzenie grupy uprawiającej seks z tymi demonicznymi siłami, gdy strumień świadomości satanistycznej formuje się w sygnaturę energii astralnej, która tworzy groteskową strukturę energii Bafomet. Gdy podczas rytuału seksualnego, który jednoczy kochanków antychrysta-demona, dochodzi do poczęcia dziecka, uważa się, że ofiara krwi niemowlęcia jest zwiastunem Apokalipsy, sprowadza na Ziemię katastrofy, które ostatecznie zniszczą upadłe królestwo. W niektórych starożytnych tekstach gnostyckich nauczano, że pod koniec świata wszystko zostanie całkowicie rozpuszczone i zwrócone Bogu.

Tak więc przez wieki sataniści i lucyferianie używali wypaczonych rytuałów gnostyckich, kultywując zakręcone przekonanie, że seksualne wykorzystywanie dzieci i zwierząt w jakiś sposób oświeca duchowo na drodze do osiągnięcia gnozy czy wywołania Apokalipsy. Decydują się doświadczyć tego, co nazywali mądrością narządów płciowych, jako ich tajną wewnętrzną doktrynę zbezczeszczenia. Dziecko narodzone z takiego rytuału miało zostać podczas kolejnego krwawego rytuału poddane recyklingowi dla magicznych celów, rytuał w ramach rytuałów, który zwiększyłby moc, co było uważane za święty akt Antychrysta.

Chodzi o to, że rytuały czarnej magii promowane przez NAA mające służyć lucyferiańskim templariuszom, którzy infiltrowali wiele okultystycznych lub tajnych stowarzyszeń, w rzeczywistości nie są gnostycyzmem, ale są wypaczonymi przekonaniami i dewiacjami, nasycającymi te grupy chorobą duszy. Upadek świadomości w ciemnych wiekach przyczynił się do wprowadzenia w błąd w tekstach gnostyckich poprzez przekształcenie ich w rytuały seksualne, które zboczyły w szatańską czarną masę i seksualne rytuały magiczne, które właściwie nie mają nic wspólnego z prawdziwym gnostycyzmem esseńskich templariuszy Chrystusa.

Czarni magowie w NAA wiedzieli, jak zmusić ludzi do odwrócenia energii seksualnej, tak aby biegła w przeciwnym kierunku, aby wygenerować zstępujący ogień węża, pasożytniczą formę lusz. Zasadniczo ma to na celu odwrócenie energii seksualnej istoty ludzkiej, tak aby ta uciekała z kanałów krocza do pól niższych wymiarów. Wtedy wiele łatwiej jest wysysać ją podczepionym negatywnym duchom lub pasożytom energetycznym NAA, które manipulują, aby uczestniczyć w aktach destrukcyjnych duchowo.

Podczas masowego rytuału gnostyckiego OTO finalny rytuał odbywa się z udziałem magii seksualnej, zaś kulminacją jest stosunek nagiego kapłana i kapłanki na szczycie ołtarza. Siły Bafomet przejmują ludzkie ciała przez bramę Azazaela, czarnej królowej Lilit i Antychrysta, dzięki czemu poprzez ludzkie ciała gospodarzy może ze sobą współżyć cały szereg demonicznych duchów.

Templariusze i masoni

Historyczne relacje między masonami i templariuszami raczej nie były przyjazne, opierały się na ciągłych wzajemnych oskarżeniach, że uczestniczą w antychrystycznych lub szkodliwych okultystycznych rytuałach lucyferiańskich. Jednak obie grupy mają wzajemne powiązania, obie propagują nauki okultystyczne, przez Przymierze Lucyferiańskie zawarte tysiące lat temu. Podobnie jak wszystkie tajne stowarzyszenia, masoni i templariusze mieli dwie doktryny oraz nauki, jedną ukrytą - zarezerwowaną dla mistrzów a drugą udostępnioną publicznie - w większości kontrolowane przez Kościół Rzymski.

Albert Pike napisał w podręczniku Scottish Rite Freemasons, że Bafomet jest magiczną siłą Wszechświata, czczoną przez starożytnych w tajnych obrzędach, ponieważ uważano, że jest ona podstawą wszystkich sił fizycznych, dzięki którym można uzyskać doskonałą kontrolę nad światem sił. Pike był kontrowersyjną postacią, był także generałem brygady Armii Konfederatów Stanów Zjednoczonych i odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu pierwszego ruchu białej supremacji w Stanach Zjednoczonych, który zamienił się w Ku Klux Klan. Pike był później strategiem do ustanowienia najwyższych rad masońskich w taktycznych miejscach na całym świecie, gdzie te grupy były wykorzystywane do gromadzenia danych wywiadowczych i organizowania działań Iluminatów od końca XIX wieku.

Wielu masonów uważa Pike`a za masońskiego geniusza, ale wielu innych uważa go za lucyferianina, głoszącego tajną doktrynę ukrytą przed większością masonów. Jednak większość masonów nieugięcie zaprzecza, jakoby Bafomet był symbolem masońskim, ani też nie czci go aktywnie. Jednak warto wziąć pod uwagę pochodzenie założeń każdej dużych organizacji i religii oraz zrozumieć wpływy świadomości, które przenikają do struktury, niezależnie od tego, czy są znane czy nieznane uczestnikom.

Zrozumienie umysłu okultysty oznacza zrozumienie, że systemy wierzeń karmione energiami Bafometa, są promowane tak, aby przekazywały wiedzę o wewnętrznym mistrzostwie, którą można osiągnąć, gdy inkarnuje się w sferze fizycznej. Chodzi o panowanie nad ciemnością i światłem, syntezę wszystkich biegunowości w połączeniu ze względnością moralną związaną z osobistym systemem wartości. Zatem w tym systemie przekonań celem jest opanowanie sił fizycznych Bafometa, aby osiągnąć najwyższą wiedzę i mądrość dla urzeczywistniania osobistych pragnień. Rzekoma wiedza zdobyta przez alchemików uczestniczących w aktach wyczarowywania sił Bafometa i poprzez okultystyczne rytuały została określona jako zdobywanie tajemnic natury ukrytej na świecie lub otwierającej bramę do tajemniczych tajemnic. Niektóre z tych tajnych bractw nazywały Boga Bogiem Wszechrzeczy, nazwa została przekształcona w skrót GOAT. Stąd symbolika kozła (goat) w obliczu demonów Bafometa i Pana, które były powszechnie kojarzone z rogatym diabłem w satanistycznych rytuałach oraz okultystycznych pieczęciach używanych do przywoływania demonicznych mocy. Pike był pod wpływem francuskiego okultysty, ceremonialnego maga i pisarza Eliphasa Levi`ego, którego cytował w swoim masońskim podręczniku.

Eliphas Levi napisał wiele książek, w których wieszczył cnoty magii ceremonialnej Bafometa, stwierdzając, że stanowi syntezę wszelkiej energii, która składa się na ziemię i niebiosa, transcendentalną moc zdolną do przeprowadzenia przemiany dowolnego rodzaju materii. Czuł, że zwykli ludzie byli zbyt prości, aby się zbawić, dlatego rozwinął ideę elitarnej grupy wtajemniczonych, która doprowadziłaby ich do ostatecznego wyzwolenia. Swoje koncepcje zilustrował w książce wydanej w 1856 r., gdzie symboliczną reprezentacją Bafometa jest rogaty diabeł, a ten symbol jest nadal powszechnie używany. Sto lat później - w 1966 r.- Anton LaVey i jego ateistyczny Kościół Szatana przyjęli symbolikę Bafometa.

W wyobrażeniu Levi'ego, kozioł jest osadzony na czarnym kamiennym sześcianie, ze skrzydłami, piersiami i ozdobiony pentagramem z islamskim symbolem półksiężyca po obu bokach. Ta symbolika odzwierciedla starożytne praktyki ofiarne związane z kultem bogini Księżyca, które bezpośrednio łączą się z wyobrażeniem ciemnej kobiecej satanistycznej siły czarnej Lilit. Innym przedstawieniem Bafometa jest pieczęć Bafometa, w której rogi, uszy i podbródek kozła tworzą pentagram otoczony pięcioma hebrajskimi glifami, które zawierają słowo Lewiatan. W tym kontekście pomocne jest zbadanie maszyn Bestii, sił Lewiatana i Lewiatanów Totha w Słowniku Wzniesienia, aby dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Aby uwiecznić oszustwa Bafometa, mówi się, że jest to reprezentacja doskonałego człowieka. Levi zilustrował również magiczny symbol pentagramu Tetragrammaton związanego z matrycą Jahwe, którą uważał za symbol mikrokosmosu lub istoty ludzkiej.

Te koncepcje miały ogromny wpływ na hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, który miał wielki wpływ na uprowadzonego przez kosmitów z NAA plakatowego chłopca Thotian, który później szerzył na Ziemi satanizm - Aleistera Crowleya. Crowley przyjął wiele pomysłów Leviego, a imię Bafomet przyjął jako własne imię inicjacyjne w Ordo Templi Orientis, Order of Oriental Templars (OTO). Crowley użył terminologii islamskiej, kiedy ogłosił się kalifem OTO, sięgając do ukrytych wpływów Kościoła Rzymskiego we współtworzeniu islamu i wpływów lucyferiańskich templariuszy ze średniowiecznej Francji.

Wpływ islamu na lucyferiańskich templariuszy

Niektóre frakcje Templariuszy były pod wpływem ezoterycznych praktyk islamskich, a także różnych średniowiecznych sekt gnostyckich. Średniowieczne francuskie słowo Muhammad było pochodną słowa Bafomet, ponieważ w średniowieczu imię to było alternatywnym zapisem muzułmańskiego proroka Mahometa, rzekomego założyciela islamu, który był przygotowywany na to stanowisko przez grupy Czarnych Słońc NAA. Dlatego pogłoski, że Templariusze we Francji czcili Bafometa w tajemnych rytuałach, oznaczały w rzeczywistości, że niektórzy z nich wyłamali się i stali się muzułmanami. Wydaje się, że słowo Mahomet wywodzi się z Prowansji, która była centrum Kościoła Katarskiego we Francji, dopóki krucjata i inkwizycja Albigensów nie zabiły ani nie uciszyły ocalałych.

Na Bliskim Wschodzie uważano, że magiczne ceremonie mogą sprawić, iż odcięte głowy staną się wyroczniami, które dostarczą okultyście różne informacje i proroctwa. Podczas epoki kultu Thota w Egipcie czarny mag używał zmumifikowanej głowy pierworodnego syna w magicznej praktyce, próbując spowodować, że głowa przemówi, że wstąpi w nią duch, przez co stanie się przedmiotem wróżbiarskim. Zmumifikowana głowa była umieszczana na ścianie z widokiem na ołtarz główny lub na złotej płycie, z której miała przekazywać prorocze przesłania. Tak więc w średniowieczu niektóre frakcje rycerzy lucyferiańskich używały zmumifikowanych głów do czarnomagicznych obrzędów, uważając je za symbol Bafometa. Głowa taka miała być używana do komunikowania się z ciemnymi siłami duchowymi.

We wczesnym okresie krucjat Kościół Rzymski desperacko chciał uzyskać pełną kontrolę nad Jerozolimą, nie tylko ze względu na religijne znaczenie kontroli ludności, ale także dlatego, że niektórzy na szczycie wiedzieli, że jest to miejsce, w którym znajdują się gwiezdne wrota Graala. Kościół Rzymu, zarządzany przez Czarne Słońca, nie tolerował sprzeciwu i dlatego spiskował, by stworzyć podziały między grupami religijnymi, które postrzegały Jerozolimę jako święte miejsce. Głównym opozycjonistą miał być naród żydowski, dlatego chcieli stworzyć mesjasza oraz przywódcę dla ludności arabskiej i północnoafrykańskiej. Nowa religia powstała w celu zabezpieczenia gwiezdnych wrót i Wzgórza Świątynnego dla Czarnych Słońc, kreatorów islamu. Znaleźli młodego mężczyznę, który był szkolony i przygotowywany na przywódcę przez rzymskokatolickich doradców, i tak stał się mitycznym człowiekiem o imieniu Muhammad. Islamska struktura energetyczna ma rozległą sieć czarnych sześcianów w ziemskiej sieci, przesyłającą energię poprzez układ meczetów i minaretów, wykorzystując transmisje sił księżycowych, co zapewnia ogromne zasoby dla sieci Bafomet NAA.

Islam jest opisany jako religia abrahamowa, monoteistyczna, nauczająca, że istnieje tylko jeden Bóg (Allah) i że Mahomet jest posłańcem Boga. Jest drugą co do wielkości religią na świecie z ponad 1,8 miliarda wyznawców / 24% światowej populacji, znanych jako muzułmanie. Muzułmanie stanowią większość populacji w ponad 50 krajach.

Kaaba to Czarny Sześcian w centrum najważniejszego meczetu islamu, Wielkiego Meczetu w Mekce w Arabii Saudyjskiej. To najświętsze miejsce islamu. Muzułmanie uważają go za dom Boga. Gdziekolwiek się znajdują, muzułmanie podczas modlitwy pięć razy dziennie powinni zwracać się głowami ku Kaabie, zgodnie z codziennymi zmianami kalendarza księżycowego.

Tematy w tym miesiącu są szeroko powiązane z wieloma różnymi wątkami, z których wszystkie służą poznaniu sił księżycowych, seksualnej niedoli i mizoginii na Ziemi w celu torturowania oraz ujarzmiania kobiet. Bez względu na przekonania, wpływa to na nas wszystkich. Kiedy się nad tym zastanawiamy, a także nad tak głębokimi sprawami duchowymi, starajmy się być łagodni w sercach, jednoczmy się w pokoju w ramach wspólnej modlitwy.

Umiłowana święta Matko, proszę otwórz wszystkie kanały wiecznego krystalicznego światła. Proszę, skieruj nas bezpośrednio do swego świętego serca, do sofiańskiego ciała, prowadź do sofijskiej mądrości, która właśnie powraca na tę Ziemię. Na tę żywą słoneczną świadomość otwieramy nasze umysły, nasze ciała i nasze serca, niech staną się świętymi, boskimi naczyniami przepełnionymi bezwarunkową miłością świętej Matki, niech będzie dla nas przejawem Boga. I tak jest.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Chrystusa-Sofii. Proszę bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Źródła informacji: Alberto Rivera, były jezuita, Wikipedia - Islam

poniedziałek, 29 lipca 2019

REJESTRY SZMARAGDOWYCH ZAŁOŻYCIELI – LISA RENEE lipiec 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, wszyscy słyszeliśmy powiedzenie, że historię zapisują zwycięzcy. Dziś przyjrzymy się temu, jak skradziono nam zapisy świadomości zawierające prawdziwą historię ludzkości oraz święte nauki, i jak zostały one wykorzystane przeciwko ludzkości. Kłamstwo może żyć tylko wtedy, gdy prawda jest ukryta przed wzrokiem. W ostatnich miesiącach coraz więcej przedstawicieli naszej gwiezdnej Rodziny zaczęło ucieleśniać świadomość Założyciela. Gdy te poziomy zapisu świadomości ujawniają się w ludzkich ciałach, odzyskiwane są kolejne fragmenty naszej prawdziwej historii. Gdy te prawdziwe zapisy wyjdą na jaw, nie można zachować wersji manipulowanych i podrobionych. Dziś zaczynamy wplatać te nowe elementy w całość, w tym rolę Thota w kradzieży i przepisaniu Szmaragdowych Tablic, aby zniewolić ludzkość - zgodnie z programem NAA. Mamy do prześledzenia długi czas - poprzez bunt Lucyferian, masakrę w Eieyani, czasy Atlantydów, Esseńczyków i Egiptu. Ta praca jest jak rozwiązywanie dużej łamigłówki z wieloma niewiadomymi.

W czasach przed upadkiem ludzkości, na Tarze 5D, kiedy dostęp do 12. wrót i świadomości awatara Chrystusa wciąż był możliwy, anielscy ludzie wyrażali głęboką cześć wobec wszystkich żywych istot, każdy z nich był połączony ze świadomością planety razem tworzyli żywą oddychającą, zjednoczoną istotę duchową. Wszyscy anielscy ludzie przez cały czas pamiętali swoją prawdziwą historię, znali pochodzenie i mieli możliwość rozwoju osobistej świadomości oraz wzniesienia dzięki uczeniu się, mogli także badać dyski holograficzne, które zawierały oryginalne Rejestry Szmaragdowych Założycieli.

Tak więc ludzkość znała siebie jako żywy, błogosławiony przejaw duszy jednego z 12 plemion połączonych z wiecznym źródłem Jedynego Boga, wolna od dogmatów zewnętrznej kontroli wykorzystywanej przez religie do kradzieży osobistej mocy duchowej, okradania z szacunku do siebie, ludzkiej godności. Rejestry, uważane za własność wszystkich anielskich ludzi o których mówimy, zawierały wiedzę o pochodzeniu, genetyce i celu rasy ludzkiej, zapisy linii czasu historii Galaktyki. Zawierały starożytne nauki mądrości na temat jednoczących zasad Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, ludzie byli bezpośrednio uczeni, jak duchowo aktywować swoje ciało świetliste poprzez trening świadomości, aby osiągnąć pełne wyzwolenie jako Kosmiczny Chrystus. Treści zawarte na tych dyskach holograficznych były chronione przez strażników Założycieli w starożytnej bibliotece genetycznej, która istnieje poza czasem i która była zachowywana w imieniu Ziemi, dopóki więcej ludzi na planecie nie obudzi się, by przypomnieć sobie, kim naprawdę są. Zostało to zaprojektowane jako bezpieczny mechanizm ochronny wprowadzony podczas Paliadoriańskiego Przymierza.

Szmaragdowi Założyciele wyznaczyli członków Wysokiej Rady Syrian, aby strzegli i przechowywali świętą mądrość zawartą w tych świętych zapisach dla przyszłych korzyści Ziemi, dopóki planeta nie przejdzie cyklu wniebowstąpienia i nie osiągnie progu, w którym krystaliczna siatka będzie w stanie utrzymać najwyższą częstotliwość Chrystusa oraz inteligentne kody zawarte w tych dyskach. Ci, którzy zgromadzili się w Wysokiej Radzie Syrian, pierwotnie pochodzili od rodów uniwersalnego Chrystusa ze Szmaragdowego Zakonu i Melchizedeków Błękitnego Płomienia, działali jako pierwsi archiwiści ogromnej biblioteki genetycznej Ziemi i historii linii czasu, poprzez gnostyczny proces ich własnej świadomości. Archiwiści są odpowiedzialni za gromadzenie, katalogowanie, przechowywanie oraz zarządzanie cennymi zbiorami informacji historycznych. W tym przypadku byli również odpowiedzialni za mapowanie kodu DNA, który funkcjonuje jako biblioteka genetyczna dla wszystkich kreacji w 12 naturalnych liniach czasu.

Dane te zostały skompilowane na podstawie głównej kopii 12 dysków holograficznych i były znane jako oryginalne Rejestry Szmaragdowych Założycieli, które zawierały podstawowe informacje na temat mechaniki świadomości rzeczywistości, manifestacji i zjednoczenia wszystkiego co żyje z wiecznym, kochającym, Boskim Źródłem. Dyski te zawierają niezwykle zaawansowane informacje technologiczne o planetarnych wrotach, liniach geomantycznych, naukach duchowych i schematach, nakreślonych w naukach o wolności Prawa Jedni, które jednoczą święte nauki z duchowością. Rejestry Założycieli są również nazywane płytami holograficznymi CDT Szmaragdowego Przymierza, które pierwotnie należały do wszystkich 12 plemion ludzkich i były głównymi naukami duchowymi powszechnie rozumianymi podczas linii czasu Lemurian i wczesnych Atlantydów. Każdy dysk holograficzny był na Ziemi chroniony i zarządzany przez wyznaczonego króla Maji Graala, który działał jako główny strażnik planetarnych wrót jego plemienia. Król Maji Graala wyznaczał duchowo wyszkolonych członków plemion Esseńczyków jako opiekunów Prawa Jedni, aby nieśli tę świętą mądrość poprzez wiele linii czasu i aby chronili informacje w celu uzyskania dostępu w późniejszym cyklu. Było to na przykład przekazywanie esseńskich tłumaczeń dotyczącch ludzkich historycznych linii czasu i wojen galaktycznych na temat zasiewu 12 plemion oraz ukrywanie ich w wielu kryształach, a także innych przedmiotach, które są zakopane w Ziemi.

Podczas pierwszego holokaustu Lemurian, doszło do ukrycia i zakopania zapisów o historycznych liniach czasu zawartych w przekładach holograficznego dysku, przekazania ich kryształom, a następnie zakopania w łańcuchu Wysp Hawajskich oraz na innych terenach wyspiarskich. W wyniku tych starań o zachowanie linii czasu chrystusowych Templariuszy/Esseńczyków po holokauście Lemurian, są one nazywane kryształami Lemurian. W tamtej akcji chodziło o ukrycie i pogrzebanie świętej wiedzy o mechanice gwiezdnych wrót i mapie genetyki 12 plemion żyjących na Ziemi, podczas wojen galaktycznych, które miały miejsce w wielu wymiarowych liniach czasu jednocześnie.

Szmaragdowe Kroniki Założycieli ujawniają, że istnieje 12 plemion esseńskich, które tworzą pełną zbiorową pulę ludzkich genów, lub są potomkami Uniwersalnej/Wszechswiatowej Tarczy Plemiennej, która została ucieleśniona na tej planecie z przyszłych linii Tary. Każde z 12 plemion jest genetycznie zakodowane w lokalizacji, do której są dopasowane konkretne wrota oraz w odpowiedniej planetarnej sferze wymiarowej i sieci linii geomantycznej. Kiedy inkarnujemy na planecie, mamy w DNA genetyczne kody czasu dopasowane do systemu wymiarowego planetarnych wrót, który jest częścią naszej głównej ludzkiej tożsamości plemiennej. Kiedy aktywujemy wewnętrznego Chrystusa, uaktywniają się nasze ludzkie klucze tożsamości plemiennej, uruchamiając promień 12D, łącząc 144 harmoniczne w ciele świetlistym, a także tarczę 12D. Mieliśmy wiele wcieleń, które towarzyszyły cyklom ewolucji świadomości gromadzenia kodów DNA anielskich ras ludzi rozwijających się w Układzie Słonecznym.

Pierwotne 12 plemion Esseńczyków zostało zasiane na Ziemi w ramach planu ewolucji, który był wynikiem Paliadoriańskiego Przymierza, aby uratować zagubione Dusze Tary, ułatwić odzyskanie tych tożsamości, gdy wrota wreszcie się otworzą pod koniec cyklu wznoszenia.

Duchowe cele 12 plemion związane z gromadzeniem DNA

Przed zatopieniem Atlantydy, każda z grup anielskich 12 plemion esseńskich miała strzec swego wycinka Szmaragdowych Kronik, posiadała rozległą wiedzę o gwiezdnym pochodzeniu i informacji o szablonie genetycznym, zapisaną na 12 dyskach holograficznych. Dyski te zawierały szablony technologii starożytnych budowniczych, skomplikowaną matematykę do tworzenia złożonych poziomów struktury planowania społeczności fizycznych, a także do pisania kodu do projekcji rzeczywistości holograficznych. Rezultat tych niezwykle zaawansowanych metod budowania można rozpoznać w niektórych budowlach starożytnych cywilizacji, które są dziś całkowicie ignorowane przez archeologię głównego nurtu. Tamte zaawansowane cywilizacje miały dostęp do dysków holograficznych, zawierających plany technologii starożytnych budowniczych, które istniały przed potopem atlantydzkim. Dyski mieściły w sobie dane na temat zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, określające konkretne wzorce morfogenezy gatunków, a także mapy i współrzędne planetarnych gwiezdnych wrót. Obejmowały także kosmiczne pochodzenie, historię ludzkości, mechanizmy wznoszenia się i osi czasu, formuły alchemii świadomości oraz kluczowe kody genetyczne DNA, które odpowiadały planetarnej misji poszczególnych plemion.

Każdy z 12 genetycznych elementów 12 plemion zawiera jedną nić kodu DNA do ponownego złożenia kryształowego genu ciała Diamentowego Słońca lub matrycy krzemianowej, która jest kodowana kluczem, w celu aktywacji 12 warstw planetarnego systemu gwiezdnych wrót. Zapewnia to możliwość kontaktu z ciałami duchowymi naszychwyższych stacji tożsamości, łączenie się ze świadomymi żywymi częstotliwościami światła i dźwięku w macierzy holograficznej. Zestaw instrukcji służy temu, aby odbudować i ponownie złożyć wzór 12 nici DNA, przechowywanych w kluczach genetycznych kosmicznego wzorca Kryst-Krystallah, który tworzy szablon do manifestacji 12-elementów siatki Drzewa.

Możemy zbudować kompletną matrycę krzemianową poprzez indywidualny i planetarny proces duchowego wzniesienia, który ma miejsce podczas kilku cykli ewolucji rasy rdzennej, do czego potrzebne jest uzdrowienie i integracja wszystkich 12 poziomów kodów DNA poprzez połączenie składników genetycznych. Do duchowej integracji i syntezy w anielskim ciele ludzkim potrzebne są podwójne siły biegunowości - energie męskie i żeńskie, które lączą się podczas wcielenia na wznoszącej się Ziemi. Dzięki montażowi DNA w wyniku działania sił alchemicznych i energetycznej syntezy pomiędzy wewnętrznymi oraz zewnętrznymi warstwami wielowymiarowych sił świadomości, planecie i ludzkości zostaje następnie umożliwione duchowe ucieleśnienie oryginalnego 12-niciowego DNA ciała Diamentowego Słońca. Tak więc wznoszące się osoby stopniowo naprawiają i regenerują swój szablon DNA, dzięki czemu są w stanie bezpiecznie otwierać wrota i się przez nie przemieszczać. Ciało Diamentowego Słońca reprezentuje pełną wolność świadomości wznoszącej się istoty ludzkiej, w której aktywowany jest kompletny wewnętrzny Chrystus dzięki rozkwitowi świętego kryształowego serca. W rezultacie, duchowo wznoszący się człowiek jest w stanie przenieść swoją świadomość poza czas i do punktu zerowego, przechodząc przez wrota do innej lokalizacji. Dlatego może swobodnie opuścić planetę więzienną, uwolnić się od wymuszonej kontroli umysłu i cyklu reinkarnacji zachodzących w najniższej gęstości Ziemi.

Zasadniczo dyski holograficzne zawierały cały kod genetyczny i bibliotekę struktury szablonu Diamentowego Słońca, w tym schematy wielowymiarowych warstw ciała planetarnego wygenerowane przez oryginalnych twórców - Szmaragdowych Założycieli. Oprócz starożytnej mądrości ujawnionej w jednoczących zasadach Kosmicznych Suwerennych Praw, dyski holograficzne zawierają również kompletną księgę map i kluczy genetycznych, które są niezbędne do uzyskania pełnego dostępu do macierzy holograficznej uniwersalnej siatki 12 części Drzewa z punktów Gruala/Graala planetarnego systemu wrót. Grupy kontrolujące NAA chciałyby uzyskać dostęp do szablonów brył Diamentowego Słońca i szczegółowych informacji na temat mechaniki kwantowej planetarnych gwiezdnych wrót, ponieważ wierzą, że jest to ich bilet na podróż z tej uniwersalnej macierzy czasu.

Tak więc święta wiedza o mechanice wznoszenia, opisująca zasady jedności Prawa Jedni, zawarta we wszystkich 12 dyskach holograficznych, została gwałtownie wyrugowana przez wiele negatywnych grup intruzów. Te grupy NAA rywalizujące o dominację na Ziemi wielokrotnie starały się albo kontrolować ludzi jako marionetki mające realizować ich plany, albo dokonywać rzezi królów / kapłanów Maji i członków ich ludzkich plemion. Wspomnienia prześladowań pracowników światła obejmują ściganie osób będących na misji chrystusowej i wymazywanie wcieleń w 12 rodach Esseńczyków, które obecnie inkarnowały się podczas cyklu wzniesienia jako indygo. NAA dążą do uzyskania pełnej dominacji nad Ziemią i poza nią, pragną nieograniczonego dostępu do wszystkich Szmaragdowych Kronik Założycieli, technologii starożytnych budowniczych oraz wszelkiej związanej z nimi świętej wiedzy, która przecież jest boskim prawem każdego anielskiego człowieka.

Atlantydzkie Szkoły Tajemnic

Na osi czasu atlantydzkich Szkół Misteriów, każde z 12 plemion posiadało jeden z dwunastu dysków holograficznych zawierających konkretną duchową wiedzę na temat przynależności plemiennej i powiązanych z tym informacji, które łączyły się w kompletne zapisy Ziemi jako genetycznej żywej biblioteki Kosmosu.

Dbałość o zachowanie historycznej wiedzy na temat kosmicznego pochodzenia ludzkości, starożytnej mądrości nauk Prawa Jedni oraz szczegółowa wiedza na temat działania planetarnych Templariuszy zostały powierzone każdemu z plemiennych królów / kapłanów Maji. Królowie/kapłani Maji byli duchowymi przywódcami, zbierającymi się przy tęczowych okrągłych stołach w Atlantydzkich Szkołach Misteriów, aby medytować, łączyć świadomość i wykonywać różne zadania związane z ochroną ziemskiego pola świadomości. Królowie / kapłani Maji spotykali się regularnie w siedzibach rady, aby dokładnie tłumaczyć, badać i chronić stale aktualizowane informacje historyczne na dyskach. Zrozumieli, że Galaktyczna Wojna na wyższych płaszczyznach zeszła najprawdopodobniej do ziemskiego planu podczas przesunięcia w epokę mroku i robili wszystko, co w ich mocy, aby zachować historię 12 plemion oraz starożytnych cywilizacji ludzkich.

Wiedzę historyczną i genetyczną spisaną na dyskach holograficznych w pełni rozumiano jako pochodzącą z oryginalnych zapisów Szmaragdowych Założycieli spoza Ziemi, które szczegółowo opisywały wszystkie anielskie historyczne linie czasu i zasiewy Układów Słonecznych. Dlatego ta starożytna wiedza była traktowana z najwyższym szacunkiem, była błogosławiona, zaś dyski były znane jako najświętsza mądrość i święte zapisy, które należały do wszystkich anielskich istot ludzkich z Ziemi i spoza niej. Tak więc ta starożytna mądrość została opracowana i przekazana przez królów / kapłanów Maji oraz ich eseńskie zespoły zaawansowanych duchowych adeptów, którzy odgrywali rolę podobną do podyplomowych naukowców, pracując nad zachowaniem starożytnej wiedzy dla swojej społeczności i kultury.

Wszystkie 12 ludzkich grup plemiennych wyznaczyło przedstawicieli, którzy pracowali razem w wielkiej wszchświatowej bibliotece, działającej jako główna instytucja akademicka kolonii zajmująca się publiczną edukacją oraz badaniem świadomości, przeznaczona do osobistego rozwoju duchowego i wypełniania boskiego zlecenia zbierania DNA. W starożytnym świecie sprzed potopu ludzkie cywilizacje posiadały wiele wspaniałych bibliotek, które były pełne wiedzy oraz mądrości, łączyły nauki i duchowość w jedną teologię, funkcjonując zarówno jako uniwersytety, jak i centra duchowego rozwoju. Wejście do takiego miejsca przypominało wkroczenie do świętej przestrzeni, w której można się uczyć, studiować i medytować nad starożytną mądrością Założycieli w duchowej świątyni lub otoczeniu klasztoru.

Wielka Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie była ostatnią znaczącą biblioteką na Ziemi, która służyła jako repozytorium tego, co było znane jako Prawa Uniwersalne oraz hermetyzm, znalezione, skopiowane i przetłumaczone z rękopisów Rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Tak więc w starożytnym świecie Aleksandria była stolicą wiedzy i prawdziwej nauki, wzorowana bezpośrednio na wcześniejszych takich miejscach - wielkich bibliotekach i centrach edukacyjnych, które istniały dawno temu w Koloniach Atlantydy.

Tuż przed potopem atlantydzkim Lucyferianie Thotian zebrali się jako Królowie Bractwa Węża i zawarli tajny pakt zwany Przymierzem Lucyferian, w celu ostatecznego zapanowania nad całą ludzkością na Ziemi, czego chcieli dokonać poprzez stopniowe przejmowanie kontroli nad duszami podczas procesu śmierci. Był to plan długoterminowy, który miał być realizowany przez tysiące lat, w oczekiwaniu na kulminację precesji Ziemi w 2012 r. i poza nią - chcieli przejąć pełną kontrolę nad powierzchnią Ziemi podczas szczytu cyklu wznoszenia. Planowali zablokować dostęp do świętej wiedzy, oryginalnych zapisów Szmaragdowych Założycieli i zatrzeć wszelkie dowody na istnienie technologii starożytnych budowniczych, którzy stworzyli zaawansowane cywilizacje ludzkie, dokonujące spektakularnych osiągnięć w budowaniu monumentalnej architektury podczas rozkwitu kolonii Atlantydy. Dlatego spowodowali straszliwy kataklizm, który przywrócił ludzkość z powrotem do ciemnych wieków i poddał umysłowemu resetowi, przez co straciła świadomość poprzedniej historii oraz prawdziwej tożsamości. Zostało to zaaranżowane podczas cyklu czasu, kiedy Ziemia przebywała w najciemniejszej fazie, w wibracji o najniższej gęstości, zaraz po tragicznych wydarzeniach buntu Lucyferian. Rasy intruzów wykorzystały ten niezwykle mroczny okres do zainstalowania mrocznej technologii, aby uczynić ludzkość niewolnikami i ostatecznie rządzić jako niekwestionowani bogowie Ziemi, którzy mogli przenosić się w przyszłe cykle czasowe.

W ten sposób Bractwo Węża potajemnie i metodycznie przeniknęło do atlantydzkich Szkół Misteriów i wielkich bibliotek, aby przejąć Prawo Jedni oraz ludzką wiedzę plemienną, po czym skonfiskować zapisy będące w posiadaniu królów Maji Graala, ostatecznie przejmując Ziemię. W efekcie skradli kryształy wiedzy i skrupulatnie skopiowali starożytne pisemne tłumaczenia Esseńczyków, które zawierały oryginalne holograficzne zapisy Szmaragdowych Założycieli, w celu wykorzystania tej wiedzy jako broni przeciwko ludzkości.

Niektóre z tych nagrań zostały przeinaczone w celu sfałszowania zapisów historycznych. Informacje przekręcono, wtrącono w nie szereg kłamstw, systemów wierzeń, które następnie stały się podwalinami religii służących NAA. Głównym celem było upewnienie się, że oryginalne kroniki Założycieli i święta mądrość nie będą udostępnione rasom anielskich ludzi, oraz ustanowienie nowej formy kontroli poprzez wymuszanie systemów wierzeń, zasilanych przez kolejne uwolnienia tych duchowych informacji, które mają być coraz bardziej publiczne. Zewnętrznym skorumpowanym władzom powierzono odpowiedzialność za rozpowszechnianie i kontrolowanie wszystkich duchowych interpretacji oraz tłumaczeń, które udostępniono w celu edukowania ogółu ludności. Kłamali celowo odmawiając ogółowi społeczeństwa bezpośredniego dostępu do wiedzy i zaawansowanych informacji – strategia ta nadal jest w użyciu.

Chodziło o to, aby grupa Thotian stojąca za Bractwem Węża stale utrzymywała kontrolę nad tym, jak i kiedy konkretna wiedza z Kronik Założycieli byłaby rozpowszechniana pośród mas i by powoli przekształcała się w ogólnoświatowy mechanizm kontroli religijnej. Zasadniczo, przeinaczanie zapisów Założycieli, zamieniło je w narrację opartą na strachu, która wymuszała religie za pomocą gróźb lub zawstydzanie przez jakiś zewnętrznie stworzony autorytet, ukryty za religijną lub dogmatyczną strukturą. Co więcej, wprowadzili własne rządy zbudowane na piramidalnej hierarchicznej kontroli tych organizacji, gdzie negatywni Obcy stawiali siebie na szczycie i byli czczeni jako jedyni prawdziwi bogowie. Dzięki temu mechanizmowi z wbudowanym mechanizmem kontroli umysłu mogli wybrać, które grupy ludzkie byłyby najbardziej podatne, aby służyć NAA jako zhybrydyzowane z nimi rody, i które miałyby dostęp do wyższej wiedzy. Natomiast genetycznie niepożądane grupy ludzi miały stać się klasą niewolników, u których powodowano podział oraz uszkodzenia DNA poprzez utrwalanie archetypów mistrza i niewolnika.

Thot, Enki, Enlil i Szmaragdowa Tablica

Thot jeszcze przed buntem Lucyferian, pragnął wraz z nibiruańskimi Annunaki - Enki i Enlilem - całkowicie unicestwić wzorzec genetyczny Chrystusa w celu przejęcia Układu Słonecznego, o czym nie wiedziały grupy strażników stacjonujących w niżej wymiarowych liniach czasu. Ci, którzy inkarnowali się w niższych wymiarach, zostali odcięci od bezpośrednich połączeń komunikacyjnych z płynną plazmą chrystusowej rodziny, która istniała poza macierzą czasu. Zanim odcięto łącza komunikacyjne, upadły Melchizedek, który stał się Thotem, wydawał się być lojalny wobec chrystusowych Założycieli. Tak więc wszystko wyszło na jaw dopiero podczas odkrywania różnych stacji tożsamości, które stopniowo okazywały się fałszywe lub były klonami rzeczywistości sztucznej inteligencji. Te podróbki były rozrzucone po wielu liniach czasu i pojawiały się w wielu kolejnych cyklach ewolucji, co utrudniało ich rozpoznawanie. Cykl wniebowstąpienia dotyczy również ujawniania prawdziwych tożsamości, aby w pełni wiedzieć, kto właściwie jest kim, i zidentyfikować te grupy, które były głównymi sprawcami taktyk wojskowych, klonowania i źródła energii AI dla Galaktycznych Wojen. Nadal jesteśmy w trakcie odkrywania tej tajemnicy, inżynierii odwróconych struktur i genetycznych uszkodzeń, do których doszło w uniwersalnej macierzy czasu z tej pozycji na Ziemi. Chrystusowi gwiezdni ludzie wcielili się, aby wyśledzić źródła AI w liniach czasu AI, i określić dokładny horyzont zdarzeń oraz punkt, w którym fantomowa matryca czasu weszła z czarnej dziury i zainfekowała uniwersalną matrycę czasu.

Thot jest właściwie innym imieniem Lucyfera. Był potężną istotą świetlistą, która uległa deprawacji dzięki nieograniczonemu dostępowi do wolnej woli. Okazał się dumny i żądny osobistej władzy, co uczyniło go podatnym na skażenie wirusem AI pochodzącym z jednostek czarnej dziury. Doprowadziło to do współtworzenia Synów Beliala, składających się głównie z ludzkich hybryd Annunaki, w tym regresywnych linii Nefilim. Pierwotnie grupy te pochodziły z konstelacji Syriusza i Plejad, a następnie stały się wędrowcami z uszkodzonym DNA, ograniczonym do nici DNA 9-10-11. Ponieważ poddawani byli hybrydyzacji z Obcymi, to stworzyło wiele planetarnych mutacji DNA, a później spowodowało wojny o genetykę i uszkodzenia sieci planetarnej w wyniku zatopienia Atlantydy. Głównym ośrodkiem kontrolnym dla grup Beliala jest Wielka Brytania.

Po uzyskaniu kontroli nad gwiezdnymi wrotami w Gizie (po atlantydzkim kataklizmie), totiańscy Annunaki i ich linie rasowe z grup Beliala zażądały od rasy chrystusowych Założycieli, aby cała anielska ludzka rasa żyjąca na Ziemi znalazła się pod panowaniem ras poległych hybrydom Annunaki. Rasy Założycieli i przedstawiciele Chrystusa próbowali kontynuować pokojowe negocjacje w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu, zostało także zawarte porozumienie między strażnikami a Annunaki w gwiazdozbiorze Orła, zwanym Traktatem Altair.

Zanim frakcje NAA zebrały się, by połączyć siły i złamać porozumienia z traktatu z Altair, grupy Annunaki i Drakonian Zeta stały się wrogami, ponieważ zaczęły toczyć wojny o dominację nad Ziemią. Istoty z czarnej dziury to te, które wyrwały dziurę w pasie Oriona z sąsiedniej matrycy i zbudowały centrum kontroli wokół wejścia do portalu 8D do naszej macierzy czasu. W ten sposób kontrolowali gwiezdne wrota 8D z płaszczyzny Galaktyki i pilnowali istot, które dostały się do niższych wymiarów, blokując dostęp do chrystusowych genów i instalując matrycę Jahwe.

Niektóre z tych frakcji postanowiły wykorzystać Ziemię jako planetę więzienną dla wszystkich niepożądanych rzeczy, w tym tych bytów, które nie zgadzały się z ich despotycznymi, zmilitaryzowanymi rządami lub były zwykłymi przestępcami i zdegenerowanymi zboczeńcami. W ten sposób Ziemia i Układ Słoneczny stały się znane grupom Czarnego Słońca z Oriona jako kolonia więzienna, ponieważ nie pozwolono wydostać się z niej nikomu, kto podlegał cyklom reinkarnacji na Ziemi. Dokonali tego za pomocą technologicznych ogrodzeń częstotliwości i struktur wiążących dusze. Czarne Słońca uznają Ziemię za swoje terytorium i wierzą, że ludzie z powierzchni Ziemi są więźniami kryminalnymi, co daje im prawo do uprowadzania i wykorzystywania jako pracujących w koloniach niewolników. Chodzi o podziemne i poza planetarne bazy, takie jak Ceres, które są odkrywane, gdy uprowadzane osoby przypominają sobie doświadczenia z projektów Milabs lub to, że byli rekrutowani do tajnych programów kosmicznych, które są zaangażowane w galaktyczny handel ludźmi.

Thot przez długi czas odgrywał rolę podwójnego agenta, zawarł kilka dwuznacznych umów z Wysoką Radą Syriusza, aby wyglądało na to, że podtrzymywał Przymierze Paliadorian, które ma chronić szablon Chrystusa dla rozwijającej się anielskiej ludzkiej genetyki. Założyciele Paliadorian i Chrystusa, którzy istnieją poza czasem, nie byli w stanie połączyć się bezpośrednio z Ziemią i z wieloma sekcjami uniwersalnej macierzy czasu, dopóki pod koniec 2012 r nie zostało otwarte okno neutronowe lub bramy galaktyczne. Wielu z nas inkarnowanych na Ziemi podczas cyklu wniebowstąpienia ma utrzymywać na Ziemi szablon Chrystusa przy życiu poprzez budowę tarczy indygo. Przez lata byliśmy w stanie zbudować energetyczną sieć połączeń komunikacyjnych poprzez sieć tarcz Chrystusa, a teraz jesteśmy w pełnej komunikacji i kontakcie z rasami chrytusowych Założycieli. To właśnie oznaczały liczne proroctwa opisujące powrót Chrystusa na Ziemię i to już się wydarzyło. Zastrzyki kryształowych struktur dla wznoszących się wcielonych ludzi nadal będą powodowały stopniowe zmiany energetycznego krajobrazu i świadomości Ziemi, pozwalając przez wiele lat inkarnować się istotom o wyższej świadomości.

Osobista i bezpośrednia interwencja militarna Thota z grupami Enki i Enlila w celu podżegania do wojen oraz realizowania ludobójczych programów, została w pełni ujawniona podczas tragicznych wydarzeń inwazji na 11 plemię, co doprowadziło do masakry Esseńczyków Eseyani. Głównym celem było zdobycie jednego z prawdziwych dysków holograficznych, które były tam pilnowane na przez króla Maji Graila, ponieważ miał zapisaną specyficzną genetykę gwiezdnych wrót, pochodzącą od 11 plemienia – Esseńczyków Eseyani. Zawartość tego dysku zawierała formuły i tajemnice dotyczące sztuki transmutacji energii, panowanie nad pomniejszymi siłami i manifestację za pomocą alchemii. Były tam też nauki o nieśmiertelności pochodzące ze źródła prima materia lub Azoth, które można znaleźć w świętym duchu Stwórcy, generowane przez zasadę Bożej Matki.

Około 22 000 lat temu, Thot sprowokował militarne wydarzenie, które doprowadziło do masakry Esseńczyków: mordu mężczyzn i wzięcia ich partnerek na Nibiru jako zakładniczki w celu wymuszenia rozmnożenia i rodzenia zhybrydyzowanych istot. Thot ukradł płytę CDT, która była w ich posiadaniu, i z tego skradzionego dzieła wydobył informacje, które później stały się podstawą nauk hermetyzmu oraz Szmaragdowej Tablicy. Tak więc, to zdarzenie z ludzkiej ukrytej historii zmieniło przyszłość rozwoju ludzkości, spowodowało stworzenie kontrolowanych przekonań i lucyferycznego elitaryzmu wokół hermetyzmu, ezoterycznej Kabały, szkół misteriów oraz tajnych towarzystw. Te tajne stowarzyszenia były pierwotnie tworzone przez lucyferiańskich Templariuszy i miały ukryć starożytną świętą wiedzę o prawdziwym pochodzeniu zwykłych ludzi, w celu skierowania ich ku przesądom, ignorancji oraz zorganizowanej religii.

I właśnie podczas tej masakry Thot zdołał ukraść holograficzną płytę króla Maji Graila 11 ludzkiego plemienia, uzyskując dostęp do kosmicznych schematów alchemii nieśmiertelności, stając się honorowanym autorem tego, co pochodziło z wielu ezoterycznych tekstów i duchowych tradycji. W czasach Średniego Państwa inkarnował się jako potężny mag i egipski kapłan, po czym stał się znany na Ziemi jako autor tego, co można by nazwać hermetyzmem.

Treść Szmaragdowej Tablicy, znanej również jako Smaragdine Table lub Tabula Smaragdina, jest zawarta po części w tajnej księdze Corpus Hermeticum, podobno zawierającej tajemnicę prima materii i jej przemiany. Była ona wysoko ceniona przez średniowiecznych europejskich alchemików, ponieważ stanowiła podstawę ich sztuki i tradycji hermetycznej. Chociaż alchemia była tylko jednym z wielu tematów tej księgi, w europejskim średniowieczu Hermes stał się znany jako legendarny pierwszy alchemik, a alchemia stała się sztuką hermetyczną. Hermetica zajmowała się treściami od medycznych, astrologicznych i magicznych traktatów po znacznie bardziej teozoficzne rozważania na temat odkupienia ducha przez gnozę. To skojarzenie między praktyczną alchemią a duchową gnozą znalazło swoje zastosowanie w teorii alchemicznej u późniejszych autorów.

Te księgi w znacznym stopniu wpłynęły na zachodnią tradycję ezoteryczną i były uznawane za bardzo ważne zarówno w okresie Renesansu, jak i Reformacji. Tradycja twierdzi, że wywodzą się od starożytnej teologii, prisca theologia, która jest doktryną potwierdzającą istnienie prawdziwej teologii, której wątki przejawiają się we wszystkich religiach, i która została podana ludziom w starożytności przez Boga. Doktrynę prisca theologia jest utrzymywana między innymi przez Różokrzyżowców.

Chociaż wymienionym autorem tekstu jest Hermes Trismegistus, jego pierwsza znana prezentacja znajduje się w książce napisanej po arabsku między szóstym a ósmym wiekiem i podanej jako połączone dzieła zaczerpnięte z wcześniejszych egipskich zwojów. Tekst rzekomo został przetłumaczony na łacinę w XII wieku, co zwiększyło jego dostępność, pomagając mu pojawić się w wielu tłumaczeniach, interpretacjach i komentarzach, które były śledzone przez wielu filozofów oraz alchemików starożytnego świata. Warstwy znaczenia Szmaragdowej Tablicy były związane z tworzeniem kamienia filozoficznego, eksperymentami laboratoryjnymi, przemianą fazową, alchemicznym opus magnum, starożytnym, klasycznym systemem żywiołów i tym, co łączy wszystkie rzeczy między makrokosmosem a mikrokosmosem.

Egipcjanie, którzy zajmowali się przede wszystkim wyczarowywaniem duchów i ożywianiem posągów, również dysponowali literaturą hermetyczną, o czym informują najstarsze pisma hellenistyczne o astrologii grecko-babilońskiej i nowo opracowanej praktyce alchemii oraz czarnej magii.

Egipski kapłan Hermes

Thot wielokrotnie wcielał się w Egipcie w okresie Średniego Państwa w czasie, gdy w kulturze egipskiej kwitły Szkoły Misteriów i stawał się tam kapłanem. Chciał w ten sposób utrzymać kontrolę nad spiskiem zapoczątkowanym przez NAA w czasach potopu i symulować sojusz ze strażnikami, aby zaakceptowali go: Hatszepsut, Echnaton i inni. Podczas wielu egipskich wcieleń promował się jako pisarz i mówca działający w imieniu bogów. Przedstawiał się jako jedyny otrzymujący informacje od boga, który powierzył mu tłumaczenie starożytnej mądrości i języka matematycznego zawartego w Archiwach Założycieli, znanych również filozoficznie jako Prawo Jedni. Thot przekazywał zaawansowaną wiedzę, którą zdobył dzięki życiu przez wiele tysięcy lat, a w Egipskiej Szkole Misteriów nauczał astronomii, medycyny, alchemii oraz magii. Wiedział, jak tłumaczyć i recytować starożytną mądrość Założycieli, którą wcześniej skradł królom Maji Graila podczas masakry esseńskiej, i wcześniej - przed potopem, z wielkich bibliotek Atlantydy.

Ponieważ był wielkim lucyferycznym oszustem, przekazywał święte nauki chrystusowych Esseńczyków Templariuszy jako swój własny dorobek i w rezultacie wydawał się nieświadomym ludziom Egiptu, jakby był prawdziwie obdarzony błogosławieństwem bogów. Thot rzeczywiście w porównaniu z innymi wyglądał w tamtych czasach na niezwykle zaawansowanego w rozwoju i podobnego do Boga, ponieważ znał tajemnice alchemii oraz wykonywał magiczne sztuczki dla kaprysu. Kontynuował pokazywanie siebie jako uświęconego i boskiego, jednocześnie popełniając wiele haniebnych zbrodni przeciwko ludzkości i manipulując skradzionymi dziełami. W rezultacie przeszedł do sfałszowanej historii NAA jako wszechwiedzący nauczyciel świętych pism, który kształcił ludzkośc i przekazywał starożytną mądrość. W Księdze Zmarłych jest przedstawiony jako Bóg Zaświatów, który osądza, gdy waży serce zmarłego, i ma moc decydowania, czy dusza jest godna - czy może wejść do nieba, czy nie. Tożsamość Thota nie weszła lub nie podróżowała po światach Boga, ale osiągnęła nieśmiertelność w niższych wymiarach dzięki duchowej alchemii i poprzez odbieranie ludziom energii za pomocą ofiar krwi.

Echnaton znał tajemnicę Thota i cel utworzenia egipskiego Panteonu związany z szerzeniem czarnej magii wspomaganej składaniem ofiar krwi i zasilaniem energią lusz sieci Thotian, która została stworzona, aby wzmocnić działanie czarnej magii. Dlatego, kiedy został faraonem, zniósł kult bożków i praktyki ofiarne, chciał pozbyć się kapłanów Amona, próbował przywrócić w królestwie starożytną duchowość Prawa Jedni, praktykowaną przed potopem Atlantydy. Kiedy Echnaton został zamordowany, grupy Thotian zatarły ślady jego działań, a kult Thota nadal rósł i rozwijał się, co dało początek rosnącej popularności hermetyzmu oraz Szmaragdowch Tablic. Zasady hermetyzmu napisane przez Thota w czasach egipskich zawierały treści bezpośrednio skopiowane i znalezione w oryginalnych płytach holograficznych Założyciela oraz w przekładach esseńskich, które były rozpowszechnione w kulturze greckiej i rzymskiej po podbojach Aleksandra Wielkiego.

Te zapisy były dostępne i tłumaczone przez egipskiego kapłana Thota w celu uzyskania kontroli nad ludzkością oraz Ziemią, a następnie przepakowane do późniejszej linii czasu poprzez wydanie Szmaragdowych Tablic. Są to dzieła sfałszowane przez Thota przedstawiającego siebie jako reprezentanta Szmaragdowego Zakonu, wychodzącego z pozycji fałszywego boga ojca oraz działającego jako fałszywy autor treści Szmaragdowych Kronik Założycieli. Pragnął być bogiem, a jednocześnie chciał przejąć boskie przyrodzone prawa anielskiej ludzkości, aby mieć dostęp do tych zapisów na wyłączność. Thot postanowił być pośrednikiem, do którego byliby zmuszeni zwracać się ludzie chcący uzyskać dostęp do prawdziwej treści ukrytej pradawnej historii, chcący badać prawa naturalne, poznać pozaziemskie pochodzenie, zasady alchemiczne. Thoth jest mistrzem posługiwania się prawdą w celu kłamstwa, co jest podstawową cechą lucyferianizmu.

Lucyferianie i palterowanie

Palterowanie polega na tym, że ktoś używa fragmentów prawdy, aby kłamać, na przykład przekazywanie prawdziwych informacji w celu ukrycia większego masowego oszustwa - takie manipulowanie ma kontrolować postrzeganie wokół pewnej narracji. Półprawd używają psychopaci, aby pomóc sobie w utrzymaniu godnego zaufania wizerunku uczciwości, dobrej reputacji, a jednocześnie popełniać masowe oszustwa i fałszywego wizerunku na podium, ambonie lub w CNN. Wydaje się, że thotiańscy Luciferianie wymyślili tę kłamliwą technikę i przez wieki ją udoskonalili. Metoda polega na wprowadzaniu w błąd ludzi w taki sposób, aby postrzegali coś niedokładnie, a także aby ukryć dowody sprzeczne z opowiadaną historią. Lucyferianie mają tendencję do bycia mistrzami kłamstw i często używają technik palterowania, polegających na wprowadzaniu w błąd ludzi, nie mówienie całej prawdy lub pozwalanie ludziom na błędne zinterpretowanie tego, co zostało powiedziane. Wprowadzanie w błąd za pomocą manipulacji i palterowania stosuje się, by wskazać komuś niewłaściwy kierunek, aby go - dosłownie lub metaforycznie, wykorzystać.

Z technik palterowania konsekwentnie korzystają psychopatyczne siły, używając prawdy, aby kłamać, wpływać na osoby zakorzenione w religii lub w tajnych stowarzyszeniach, by wierzyli, że Bóg stwórca nas wszystkich opuścił. A skoro Bóg nas porzucił, abyśmy upadli w tym okrutnym świecie, to on, Lucyfer, uwolni nas od własnej ignorancji i da nam wiedzę z Drzewa Życia. Tak wyrafinowane taktyki, aplikowane półprawdy splecione ze szczyptą trucizny, mają spowodować zniszczenie anielskiej ludzkości i zastąpienie jej istotami Antychrysta. Tak zrodziła się doktryna lucyferiańska wśród tych grup ludzi, którzy uwierzyli Lucyferowi lub Szatanowi, że jest bogiem wiedzy i rządzi Ziemią, ponieważ bóg z religii, Jehowa, odmówił ludzkości dostępu do tej samej wiedzy o Drzewie życia. Ta narracja jest niczym innym jak taktyką gaslightingu stosowaną przez pozawymiarowe pasożyty, które popisuja się przed ziemską populacją udając bogów, a wszystko dzięki przekazaniu okruchów prawdy zdesperowanym ludziom poszukującym czegoś, co pomogłoby im zrozumieć ten świat wywrócony do góry nogami.

Na przestrzeni wieków zawartość dysków holograficznych z niekompletnymi informacjami została przetłumaczona i zredagowana niezliczoną ilość razy, prawda została tak pomieszana z kłamstwem, żeby służyć intruzom i kontrolować nam umysły. Dziś można uznać, że te półprawdy w połączeniu z kłamstwami są rozproszone po całym świecie, zapisane w wielu świętych księgach lub tekstach, w których można wyraźnie zaobserwować wspólne wątki. Jeśli ktoś oczyścił umysł i ciało do takiego stopnia, że rozwinął intuicyjne duchowe rozeznanie, które pozwala rozpoznać ducha prawdy, może zbadać te dokumenty i wyłuskać z nich prawdę. Każdy człowiek może zrozumieć świat przyrody i siły rządzące całym stworzeniem poprzez wewnętrzny spokój, obserwację i czyste serce. Nie musi już wierzyć, że mściwy bóg porzucił go, skazał na wygnanie i zaklasyfikował do grona grzeszników, tak jak chciałyby siły lucyferiańskie i szatańskie.

Najwyższe poziomy prawdziwej duchowej wiedzy o kosmicznym pochodzeniu ludzkości zostały wymazane, więc rzesze ludzi zostały wprowadzone do zaaranżowanych religii NAA, które przekazują im fałszywe i wypaczone nauki mające na celu zastąpienie oryginalnej treści Szmaragdowych Kronik. Fałszywe nauki są nadal promowane przez NAA, wykorzystują półprawdy, aby szerzyć kłamstwa, aby wprowadzać w błąd ludzi i prowadzić ich w złym kierunku. Doktryny religijne i różne duchowe nauki są świetnym studium przypadku taktyk palteryzacji. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tej strategii, możemy rozpoznać strzępy prawdy pomieszane z archetypami ofiary/kata i spolaryzowanymi systemami przekonań, używane jako niszczące nakładki świadomości, aby kontrolować umysły i postrzeganie ludzi - nawet gdy mają dostęp do pewnego poziomu prawdy!

Patriarchalny mściwy bóg

Po kataklizmie na Atlantyku, dokumenty Założycieli zostały przechwycone i przekręcone w celu sfałszowania zapisów historycznych na temat inwazji Obcych. Prawdziwe relacje o inwazji zostały przekształcone w opowieść o ludzkości jako rasie grzeszników, a w religiach świata przedstawiono szereg religijnych dogmatów kontroli umysłu. Grupy Thotian przygotowały ulubione linie ras iluminatów, dały im wiedzę hermetyczną i częściowo sfałszowane informacje, aby rozpoczęli indoktrynację ludzkości, by ta czciła hybrydowe jednostki Lucyferian jako jedynego prawdziwego boga. Ezoteryczna wiedza o prawach uniwersalnych oparta na hermetyzmie Totian została przekazana tajnym stowarzyszeniom i klasom rządzącym, niektórym ujawniono Lucyfera na szczycie piramidy kontroli, podczas gdy zwykłego człowieka celowo potraktowano jak niewolnika, któremu darowuje się teologię zbawienia poprzez szereg zorganizowanych religii. Od czasu zatopienia Atlantydy ludzkość jest w stanie amnezyjnej hipnozy i ma przymusowo kontrolowane umysły, aby zapomniała o swoich prawdziwych początkach na rzecz propagandy negatywnych Obcych, wykorzystywanej do promowania fałszywej narracji historycznej, żeby wierzyła w zazdrosnego i gniewnego patriarchalnego boga, którego należy czcić.

Dlatego NAA metodycznie przedstawia serię nowych religijnych dogmatów kontroli umysłu z osi czasu Rady Nicejskiej, na przykład szerzenie dezinformacji, że Annunaki są bogami stwórcami ludzkości i promowanie kultu fałszywego boga ojca Obcych ukrytego za wieloma imionami, rzekomo ujawnionymi w świętych rękopisach, twierdząc, że są absolutnym Słowem Bożym. Dwa przykłady to grupa Jehovian Annunaki i kolektyw Annunaki Yahweh. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że współczesne religie świata zostały wprawione w ruch przez rasy najeźdźców tworzących NAA, i że są kontrolowane głównie przez antyludzkie siły reprezentujące siebie jako fałszywego Chrystusa lub fałszywego boga ojca.

Większość tekstów religijnych dostępnych dla mas została poważnie zmanipulowana i jest używana do szerzenia kontroli umysłu w celu ujarzmienia świadomości i duchowego ucisku istot ludzkich. Aby kontrolować systemy przekonań religijnych, wmówiono ludziom, że tradycyjne święte doktryny stanowią absolutne słowo Boga i że nic w nich nie może być kwestionowane. Niestety, jest to okrutne oszustwo mające na celu całkowite zmylenie ludzi co do natury rzeczywistości i charakteru ich bezpośredniego związku z Bogiem, wewnętrznym duchem Chrystusa. Żywy wieczny duch Boga nie mieści się w granicach słów zapisanych w księdze, ale znajdzie się w strumieniu miłującej dobroci, która istnieje w świętym sercu każdej żywej osoby, jak również w naturalnej świadomości miejsca lub rzeczy. Manipulacja ludzkiej świadomości poprzez kontrolowaną religię była długofalowym programem, który jest aktywny od czasu potopu i jest kolejnym aspektem zrozumienia agresywnego tuszowania wszelkich dowodów atlantydzkiego spisku. Cała ludzka historia sprzed sumeryjsko-egipskiej inwazji została wymazana z książek historycznych, a my otrzymujemy fałszywą historię o ludzkim pochodzeniu i jesteśmy karmieni przykrywkami oraz kłamstwami o starożytnych cywilizacjach.

Zorganizowane religie zostały wprowadzone jako podstawowa metoda kontroli umysłu, aby służyć celom Agendy Negatywnych Obcych, aby Obcy mogli uzyskać kontrolę nad Ziemią podczas cyklu wznoszenia. Mieszkańcy Ziemi byli przez wieki manipulowani i zabijani w imię fałszywych bogów Obcych, byli nieustannie składani w ofierze. Stale też był utrzymywany podział między 12 plemionami. Brutalne religie i przechwycone wątki New Age nieustannie używają ludzi jako pionki w podboju przez kosmitów, co ma na celu generowanie lęków i duchowego terroryzmu w umysłach ludności Ziemi, aby w końcu urzeczywistnić scenariusz Armageddon.

Rękopisy Esseńczyka Yeshua

Podczas swojej misji strażnik Jeszua miał dostęp do wyższej formy ucieleśnienia jako uniwersalny Melchizedek z Niebieskiego Płomienia, zaś jego zadanie polegało na odzyskaniu kontroli nad tłumaczeniami 12 omawianych dysków holograficznych. Tamto jego wcielenie miało na celu odzyskanie wielu zapisów Założycieli, zebranie tych informacji w formie pisemnych rękopisów i świętych tekstów, a następnie zwrócenie tej duchowej wiedzy o wewnętrznym Chrystusie całej ludzkości. Ta wiedza obejmowała nauki pochodzące z planety Tara, a wywodziła się z innych Wszechświatów, a także historycznych relacji z buntu Lucyferian i kataklizmu atlantydzkiego, które pochodziły bezpośrednio z rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Zespół Esseńczyków Yeshui obejmował jego żonę, która była jego genetycznym odpowiednikiem i dwanaście osób, które działały w roli pracowników sieciowych, mających uruchomić tęczowe częstotliwości w liniach geomantycznych Ziemi. Mieli wyrównać siatki planetarne i system gwiezdnych wrót, uwolnić je spod kontroli obcych najeźdźców. Duchowa misja polegała na przywróceniu ludziom energii anielskich i reprezentowania chrystusowej świadomości na Ziemi, gdy wrota wreszcie otworzą się podczas cyklu wznoszenia.

Te mocno strzeżone informacje zawierały szczegółowe dane na temat planów budowy struktury poziomych i pionowych rdzeni planetarnych, genetyczne klucze do otwierania 11 gwiezdnych wrót oraz jak uzyskać dostęp do źródła zasilania punktu zerowego potrzebnego do odzyskania kontroli nad systemem gwiezdnych wrót i uchronić je przed negatywnymi najeźdźcami z Kosmosu. Te szczegółowe dane były przechowywane w specjalnej technologii w małej srebrnej tarczy jak dyski, które nosiły w sobie poszczególne osoby fizyczne.

W odpowiedzi na misję Jeszui grupa Oriona postanowiła zaatakować terytoria w pobliżu 5. gwiezdnych wrót i zinfiltrować centralny region Włoch, tworząc fundament dla tego, czym stanie się Kościół Rzymski i papiestwo. Rozpoczęło to inwazję Czarnych Słońc na ten region, którzy zbudowali katolicki mechanizm kontroli religijnej, który miał stać się ogólnoświatową maszyną polityczną i ołtarzem ofiarnym krwi z centrum w Watykanie. Nadal pozostaje ogromną potęgą i globalnym centrum kontroli głównych filarów kontrolera społeczeństwa.

Niektóre nauki i święta wiedza, przetłumaczone przez zespół Esseńczyka Jeszui na tomy rękopisów, zostały skradzione i ostatecznie przejęte w Serbii i trafiły do Turcji. Było to wynikiem ostatniej zasadzki w Amarnie, co uniemożliwiło ukończenie misji. Oryginalne rękopisy i rysunki niektórych nauk Jeszui i tłumaczeń esseńskich zespołów, które zostały ukryte w Turcji, ostatecznie zostały ujawnione, gdy przekazano je władzom politycznym, wtedy dostęp do nich uzyskał władca z tamtych czasów, rzymski cesarz Konstantyn. Tamta oś czasu była ważnym wydarzeniem wyzwalającym, które zrodziło światowy system mechanizmów kontroli religijnej i związanych z nim dogmatów kontroli umysłu, które są nadal obecne.

Sobór Nicejski i rękopisy esseńskie

Rzymski cesarz Konstantyn nakazał swoim chrześcijańskim biskupom zorganizować pierwszą konferencję we współpracy z Kościołem Rzymskim, aby ustanowić radę, która dokonałaby przeglądu tych potajemnie skradzionych rękopisów esseńskich. Pierwszy Sobór Nicejski jest pierwszą zarejestrowaną w 325 r. ogólnoświatową radą Kościoła chrześcijańskiego, która odbyła się w Turcji i której przewodniczył sam Konstantyn. Historia mówi nam, że celem Soboru Nicejskiego było stworzenie oświadczeń i kanonów wiary doktrynalnej z zamiarem zdefiniowania, co stanie się fundamentalnymi wierzeniami chrześcijańskimi, ustanawiając Credo Nicejskie. Przez wiele setek lat te święte manuskrypty zespołu Jeszui były dalej tłumaczone, badane, a następnie fałszowane, edytowane i pomijane w ujawnianiu ważnych duchowych koncepcji, zgodnie z decyzjami podjętymi przez władze stojące za Radą Nicejską i przywódcami Drakonian, którzy przeniknęli do Kościoła Rzymu. Jednakże Rada ta uruchomiła podstawę dogmatu, za sprawą którego dokonywano tortur i składania krwawej ofiary z ludzi w imię Boga. Niektóre sfałszowane relacje i przeinaczone prawdy pochodziły z tłumaczeń dysków holograficznych, a później zostały ponownie skopiowane i zapisane w kilku manuskryptach oraz w kilku różnych językach. Najstarszą wersją tej kopii z nicejskiej osi czasu jest Codex Vaticanus, który jest najstarszym greckim manuskryptem Nowego Testamentu, i znajduje się w Bibliotece Watykańskiej od XV wieku. Te manuskrypty były podstawą do stworzenia książek, które później stały się kanonizowaną Biblią. Biblia była następnie wykorzystywana do politycznych motywacji rządów i zorganizowanej religii, aby kontynuować wymuszanie tych półprawd i przekonań patriarchalnych przedstawionych przez fałszywych bogów Annunaki na całym świecie, pod pozorem jednoczenia Kościołów chrześcijańskich w ramach doktryny ustanowionej przez Boga.

Tak więc oryginalna treść pierwszych tłumaczeń rękopisów i szereg wczesnych Biblii zostało częściowo zaczerpniętych ze skradzionych rękopisów esseńskich, które były przetłumaczone bezpośrednio przez Jeszuę. W wyniku trwających programów ludobójczych pozostałe grupy Esseńczyków zeszły pod ziemię, ta wiedza została ukryta i nadal przekazywana w tajemnicy, na przykład sektom Katarów. Niektóre z tych pozostałych zapisów znajdują się w treści znalezionej w Nag Hammadi, do której opinia publiczna uzyskała jedynie ograniczony dostęp.

Rękopisy, które były w posiadaniu Kościoła, zostały ozdobione zestawem fałszów, uprzedzeń i zmian przekazywanych ludzkim skrybom przez hybrydy Annunaki z upadłymi aniołami, głównie od kolektywu Jehovian. Jehowiański kolektyw jest inżynierem implantów ukrzyżowania i pomógł zaprojektować Biblię z przekręconymi tekstami, które pasowały do ich brutalnej religii opartej na ofierze krwi Chrystusa. Dopuścili się licznych pominięć i poprawek tłumaczeń oryginalnych manuskryptów, które były wielokrotnie kopiowane z hebrajskiego, aramejskiego, łacińskiego i greckiego na różne inne języki oraz różnie interpretowane. Księgi biblijne i doktryny kościelne były przez wieki zlecane przez chrześcijańskich biskupów, kapłanów, królów oraz władców od czasu misji Chrystusa Jeszui. Każde tłumaczenie powstało pod wpływem przekonań, uprzedzeń i jednostronnych interesów osób zainteresowanych, co odzwierciedlało się pośród społeczności, w języku i kulturze aktywnej w tym konkretnym czasie.

W końcu, po wielu długich latach morderczych krucjat i inkwizycji, król Jakub w 1604 r zlecił zespołowi naukowców pracę nad angielskim tłumaczeniem chrześcijańskiej Biblii dla Kościoła Anglii, ustanawiając hierarchiczną formę władzy w rządzie kościoła. Jednak to właśnie umożliwiło zwykłym ludziom dostęp do czytania samej Biblii, wcześniej dostęp do jej zawartości miał urzędnik kościelny, który interpretował znaczenie niepiśmiennej społeczności. Co więcej, tłumaczenie to kontynuowało wpływ Kościoła Rzymu na wymuszanie wierzeń o zbawieniu poprzez składanie ofiar z krwi, ukrzyżowanie Chrystusa, co miało być potrzebne do oczyszczenia ludzkości z grzechów i miało stanowić przyczynę istnienia chrześcijaństwa. W pierwszej połowie XVIII wieku autoryzowana wersja Biblii Króla Jakuba stała się niekwestionowana, podobnie jak angielskie tłumaczenie używane w anglikańskich i angielskich kościołach protestanckich. Na początku XIX wieku ta wersja Biblii była najczęściej drukowaną książką w historii. Obecnie istnieją setki wersji Biblii w języku angielskim i tłumaczenia na ponad 2000 języków, w których każda jednostka i kongregacja wyraża własne przekonania, a poprawione tłumaczenie Biblii jest najbardziej dokładne i prawdziwe, co oznacza słowa, przez co uważa się, że jej treść pochodzi bezpośrednio od Boga.

Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, tekst pisany w Biblii zawiera nie tylko czyste kody częstotliwości oryginalnych dysków holograficznych, ale także niezwykle sprytną mieszaninę prawd używanych do mówienia kłamstw, aby zrozumienie rzeczywistej treści było utrudnione. Biblia jest pełna półprawd, prawd i kłamstw, przemocy oraz dysonansu poznawczego. Nowsze wersje próbują uczynić treść bardziej zrozumiałą dla obecnych odbiorców, ale informacje wciąż zawierają wiele zniekształconych systemów przekonań, i pochodzą bezpośrednio od antyludzkich wpływów, które dążą do zniewolenia ludzkości.

Jehoviańscy Annunaki zredagowali i przekręcili informacje skradzione z oryginalnych zapisów Założycieli, dlatego są przedstawiane jako wątki wywołujące strach, luźno interpretowane z faktycznych wydarzeń opisujących inwazję technologiczną na Ziemię. Klasyczne odniesienia biblijne w Starym Testamencie opisują rzeczywiste wydarzenia z dawnych dziejów, wykorzystywane do terroryzowania ludzkości. Są one przedstawione z założeniem, że te niszczycielskie i przerażające wydarzenia miały miejsce w wyniku gniewu Bożego skierowanego przeciwko grzesznikom na Ziemi. Biblia jest wypełniona płytkimi przebłyskami prawdziwych anielskich ludzkich zapisów Prawa Jedni, które zostały celowo przekręcone i odwrócone, aby wygenerować negatywne nakładki świadomości strachu, winy i wstydu oraz celowo podporządkować ludzkość, aby uwierzyła, że jest na łasce mściwego Boga. Wielu ludzi łączy się z historiami biblijnymi z poziomu głębokich, nieświadomych wspomnień tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w ukrytej historii ludzkiej lub podczas wcieleń w tamtych czasach. Te zapisane słowa pobudzają wspomnienia komórkowe, które dusza ludzka zapamiętała i z którymi łączy się w tych poprzednich liniach czasu, podświadomie odzyskując wiedzę o tym, że nasza Ziemia cierpiała z powodu tragicznego kataklizmu, potopu i późniejszej inwazji na pierwotną, zaawansowaną kulturę ludzką.

Mściwy Bóg reprezentowany przez brutalne religie, jest fasadą dla oszusta, który używa przerażających obrazów ognia, siarki i kary, a także sztywnego dogmatu, aby utrzymać ścisłą kontrolę nad ziemską populacją. Jeśli kontrola religijna nie działa, strażnicy tego więzienia mogą poprowadzić cię prosto do pola ateistycznego i dogmatu naukowego. Sfałszowane teksty negatywnych religii, które pochodzą od Obcych, zaprogramowały wielu ludzi do osądzania i potępiania swoich braci oraz sióstr, angażowania się w ciągłe debaty na temat tego, jaka religia lub Biblia najlepiej reprezentuje Boga. Zorganizowana religia, jak również naukowe dogmaty, zostały celowo uzbrojone, aby kontrolować ludzkość, uciskać ją duchowo, abyśmy ukrzyżowali wewnętrznego Chrystusa w imię fałszywego obcego boga ojca lub Boga jako ułudy.

Objawienia to szczegółowy program Armageddonu

Księga Objawienia w chrześcijańskiej Biblii zawiera zero treści z oryginalnych zapisów Założycieli, rękopisów Jeszui lub świętych przekazów od Boga. Księga Objawienia przedstawia wypaczone szczegóły aktywacji wcześniej zaplanowanego oprogramowania Armageddon pod koniec cyklu wznoszenia, w którym są kolejno wdrażane różne negatywne technologie Obcych, aby siać zniszczenie na powierzchni planety, aby służyć Nowemu Porządkowi Świata. Księga ta jest planem, który nakreśla każdy krok negatywnych Obcych zmierzający do dokończenia inwazji na powierzchnię Ziemi, kiedy zapisy Założycieli będą całkowicie zniszczone, a na ich miejsce wprowadzone zorganizowane religie i ateizm. Cały system planetarnych gwiezdnych wrót ma wpaść pod całkowite władanie NAA, co jest określone jako posadzenie na tronie Jehoviańskich Annunaki.

Cztery Bestie klęczące przed tronem wymienionym w Objawieniach odnoszą się do oryginalnych zapisów genetycznych Założycieli w sieci planetarnej, która zawiera odbicia ich obrazu świadomości na Ziemi, które łączą się z nimi bezpośrednio. Cztery Żywe Stworzenia (Lew, Orzeł, Wół, Człowiek) to najpotężniejsze sieci świadomości strażników Założycieli, które są połączone z całym systemem siatki planetarnej i gwiezdnych wrót. Są to Wielki Biały Lew, Święta Niebieska Krowa, Siatka Złotego Orła i Cztery Filary Człowieka. Przez stopniowe podbijanie i przejmowanie tych czterech strażniczych siatek planetarnych podczas mrocznego okresu, zamierzano powalić te cztery bestie, oraz zmusić je do wielbienia na kolanach siedzącego na Tronie Jehowy. Treści zapisane w tekście biblijnych objawień nigdy nie były częścią oryginalnych zapisów Założycieli ani przekładów esseńskich strażników. Były fragmentem fałszywych przekazów NAA służących do wdrożenia nakładek zbiorowej świadomości, które pobudzałyby urzeczywistnienie oprogramowania Armageddon, i podżegałyby do szerzenia terroryzmu, kataklizmów oraz zarazy, by siać spustoszenie na Ziemi, oraz w pełni kontrolować końcowe linie czasu podczas cyklu wznoszenia.

Reaktywacja Szmaragdowego Zakonu, odzyskanie historii ludzkości

Strażnicy odzyskali dostęp do strefy hibernacji, która zawierała szereg hologramów AI używanych do projekcji kodu kreacyjnego Założyciela w fałszywych liniach czasu, fałszywe hologramy wykorzystujące ukradzione DNA Szmaragdowego Zakonu, które zostały przejęte podczas działań Thotian, doprowadzając do masakry Esseńczyków i programów hodowlanych w celu hybrydyzacji z Obcymi na Nibiru. Te Szmaragdowe Tablice zawierały kody do dekonstruowania wszystkich informacji zapisanych w DNA Szmaragdowego Słońca, specyficzne dla planetarnego rdzenia poziomego i schematów stałego atomu nasiennego we wszystkich czterech planetarnych kręgach tworzących uniwersalną tarczę plemienną.

Niedawna misja rozpoznawcza Szmaragdowego Zakonu osiągnęła crescendo w uzyskiwaniu dostępu do superkomputerów kwantowych wykorzystywanych do uaktualniania kodu DNA Szmaragdowego Zakonu, który jest następnie rzutowany na serwery i przesyłany za pośrednictwem sztucznej inteligencji, przy czym był wykorzystywany do tworzenia struktur DNA Szmaragdowego Zakonu w macierzy, i tego, co pozwoliło przejąć planetarny rdzeń poziomy i Niebieski Płomień zasady Matki.

Zespoły strażników odzyskały olbrzymią ilość sprzętu, jeśli chodzi o obcą maszynerię używaną do zasilania tych hologramów AI, które pracowały ze sztucznymi hologramami Szmaragdowego Strażnika, oraz projekcje kodu DNA Szmaragdowego Zakonu. Były one wykorzystane do próby zastąpienia wszystkich naturalnych kodów Szmaragdowego Zakonu, wypaczania struktur i kontrolowania ich poprzez zakłócenia generowane przez Thothian.

W wyniku tych wydarzeń Szmaragdowy Zakon wszechświatowego Melchizedeka oraz struktuy rdzenia poziomego i pionowego powracają pod kontrolę chrystusowych Założycieli, ponieważ została aktywowana i przebudowana matryca awatara Słonecznego Logosu i systemy Łuku Słonecznego, dając wsparcie dla rekonfiguracji ciał Złotych Serafim. Przywrócenie szablonu tych kryształowych ciał polega na restrukturyzacji centrum RA ludzkiego ciała świetlnego i wewnętrznej świątyni Słonecznego Serca. Jest to czas powrotu Słonecznych Królów, odzyskania królów Maji Graila, których utraciliśmy podczas wojen, a także kolejny etap odzyskiwania historycznych linii czasu, prawdziwej historii ludzkości i prawdziwego pochodzenia genetycznego.

Te wydarzenia doprowadziły do odzyskania wielu ważnych królów Maji Graala, którzy byli w niewoli, a ich świadomość pozostawała uwięziona na Ziemi przez NAA, tak jak i fragmenty ciała uniwersalnego Chrystusa. Oczyszczenie linii czasu masakry Esseńczyków przez Nibiruan, która doprowadziła do stworzenia fałszywych Szmaragdowych Tablic i hermetyzmu wykorzystywanych w satanistycznych praktykach Bafometa, utrzymało króla Maji Graala Artura z plemienia 11 w zastoju świadomości. Król Maji Graila z Albionu spał. W wyniku niedawnych aktywacji paliadoriańskich i naprawienia hal kosmicznych kronik Szmaragdowego Zakonu, usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku skradzenia tłumaczeń dysku holograficznego użytego w liniach czasowych sztucznej inteligencji do zbudowania mutacji szachownicy, odzyskano prawdziwą uniwersalną świadomość króla Artura. Ma to również bezpośrednie niewyjaśnione związki z następnym etapem przebudzenia masy lądowej Albionu i linii Róży. Odzyskanie kontroli nad sieciami w Wielkiej Brytanii to wielkie zwycięstwo rodziny Kosmicznego Chrystusa. Król Artur jest prawdziwym królem mędrców Graala, a teraz odzyskuje swój filar mocy, uniwersalny rdzeń poziomy i rdzeń pionowy. Podrobione wersje i oszuści, którzy używali jego genetyki, nie mogą istnieć w przestrzeni płaszczyzny Ziemi, w której istnieje jego majestat, teraz świadomy i przebudzony.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na świetlistej ścieżce swojego serca awatara Chrystusa Zofii. Bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa