strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

poniedziałek, 22 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekestu

Droga wznosząca się Rodzino, miliony lat temu rasy Diamentowego Słońca ustanowiły Przymierze Paliadoru. Przyjęli je miłujący życie Paliadorianie chcący odzyskać Dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tary. Przymierze Paliadoru obejmuje szeroki zakres poszukiwań, lokalizowania, przeprowadzania zagubionych fragmentów Dusz i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby mogły dalej kontynuować proces ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur portalowych, które istnieją wewnątrz każdej planety w naszym Układzie Słonecznym. Te portale, takie jak Bramy Trójcy, będą służyć jako wyjściowe bramy tranzytowe dla wielu grup Dusz, które będą się przez nie przemieszczać w celu dalszego rozwoju i uczenia się w następnym schemacie planetarnym. Aby wyleczyć grupy Dusz, które uległy fragmentacji i pogrążyły się w krainach fantomowych, konieczne było całkowite przebudowanie struktur Diamentowego Słońca dla Słonecznego Logosu w naszej uniwersalnej macierzy czasu.

Do opisania przyszłych linii czasu Ziemi w formie 5D znajdującej się w warstwach matrycy duszy drugiego Wszechświata Harmonicznego używa się nazwy Tara. Na Tarze doszło do kataklizmu, który spowodował eksplozję światowej Duszy planety oraz rozdrobnienie matrycy duszy zbiorowej, powodując uszkodzenia szablonu genetycznego, pieczęci i anomalie, takie jak cienie i rozpad duszy na 2D i 4D. Wraz z uszkodzeniem i pęknięciem matrycy duszy w duchowej zasadzie żeńskiej i monadycznej matrycy w duchowej zasadzie męskiej, dusza i duch nie były w stanie połączyć się w jedno, aby kontynuować ewolucję świadomości. Kiedy ciało duchowe odłącza się od duszy, świadomość ducha nie może już pamiętać duszy i nie wie o istnieniu pamięci duszy. Ta nieświadomość ma wpływ na fragmentację dusz, która powoduje uszkodzenie ciał świetlistych, przez co hamuje rozwój oraz wypacza ewolucję świadomości zbiorowej na Ziemi.

Tak więc, fragmentacja duszy jest głęboko zakorzeniona w odwróceniu zasady żeńskiej, podczas gdy złamanie monady jest zapisane w odwróceniu zasady męskiej. Te odwrócenia płci i rozłączenie między duszą a monadą odzwierciedlają wypaczenia w strukturze planetarnej, które powszechnie objawiają się rozszczepieniem płci i niedolą seksualną. Oryginalny ludzki szablon duchowego wzniesienia odzwierciedla święte małżeństwo zawarte pomiędzy duszą a monadycznym duchem, które ewoluują razem przez wiele wymiarów. Hierogamiczne zjednoczenie, które zachodzi między zasadą męską i żeńską, ostatecznie ma na celu fizyczne ucieleśnienie wiecznego Słonecznego Logosu lub kosmicznej świadomości Chrystusa.

Wraz z pojawieniem się Galaktycznych Wojen nastąpiło całkowite zniszczenie struktury słonecznych gwiezdnych wrót, która tworzyła triadyczną tożsamość Solarnego Logosu będącą najwyższą emanacją systemu Źródła, zasilającego wieczną duszę i ducha w niższych wymiarach. Można powiedzieć, że odwieczna dusza Słońca została odłączona od matrycy duszy niższych wymiarów, które ewoluowały w najniższej gęstości obszarów widmowych ze sztucznymi liniami czasowymi wykorzystywanymi przez NAA. Co więcej, siły księżycowe nadużywały technologii Obcych i emitowały programy kontroli umysłu, aby uzyskać pełną kontrolę nad Ziemią. Pozbawione Słonecznego Logosu Słońce i jego liczne matryce dusz ostatecznie wygasną i nie w pełni wejdą do następnego Wszechświata. Słoneczny Logos posiada moc Źródła, dzięki której może wskrzeszać formy świadomości Słońca, odradzając matryce dusz z szablonu Diamentowego Słońca kosmicznej świadomości Chrystusa. Dusze pozbawione Słonecznego Logosu i całkowicie zniszczonego szablonu Diamentowego Słońca, bedą nadal upadać i rozpadać się.

Słoneczny Logos jest właściwie matrycą awatara Chrystusa, która jest czwartą triadą inteligencji, posiadającą pasma wyższych częstotliwości w wymiarach: 10, 11 i 12 w naszej uniwersalnej macierzy czasu. Triadyczna tożsamość matrycy awatara jest potrzebna, aby połączyć się z matrycą duszy, a następnie bezpośrednio wznieść się z powrotem do wszechświatowego Umysłu i kosmicznego Logosu. Ten poziom urzeczywistnienia świadomości jest teraz możliwy z dowolnej sekcji matrycy czasu. Awatar jest energetyczną rzeczywistością doświadczania jedności z Bogiem, ucieleśniania jedności Logosu jako inteligentnego pola świadomości, w którym zaczyna się oświecony, pozawymiarowy kontakt mający na celu pracę w służbie wszechświatowej dla kosmicznego suwerennego Prawa Jedni.

Zatarg o kontrolę nad DNA słonecznego Chrystusa

W trakcie wojen Lutnian z dokonującymi inwazji grupami Oriona doszło do zniszczenia kolebki Lutni, co spowodowało zniszczenie Słonecznego Logosu, kosmicznego Chrystusa, poziomu świadomości Awatara w naszym Wszechświecie. Wojny galaktyczne uszkodziły uniwersalne portale wychodzące z tej matrycy czasu i zniszczyły DNA Lutnian, które było oryginalnym ucieleśnieniem matrycy krzemianowej, DNA Diamentowego Słońca, co umożliwiało życie jako wieczna istota ludzka pod postacią kryształowego awatara. Na tamtej linii czasu doszło do zniszczenia kolebki Lutni, czyli miejsca, gdzie rozpoczęły się Wojny Galaktyczne, które reprezentują wojnę prowadzoną przez antychrystusowe grupy przeciwko DNA Słonecznego Chrystusa. Wiele z tych grup składających się z sił księżycowych nie było w stanie przejść przez uniwersalne gwiezdne wrota ani uzyskać dostępu do rzeczywistości wyższych wymiarów, ponieważ nie zawierały DNA Słonecznego Chrystusa. Tak więc prowadzili wojnę przeciwko Słonecznemu Chrystusowi, próbując klonować i replikować wersje DNA chrystusowego Słońca, aby zdobyć klucze genetyczne umożliwiające dostęp do świadomości w całym systemie Wszechświata. Pokazuje to, dlaczego grupy NAA mają obsesję na punkcie wszystkiego, co wiąże się ze zbieraniem i analizowaniem ludzkiego DNA, a także z wieloma ukrytymi eksperymentami genetycznymi oraz programami hodowlanymi, mającymi na celu złamanie kodu genetycznego dla przenoszenia świadomości i pełnego dostępu do podróży w czasie.

Szkody poniesione przez system słonecznych gwiezdnych wrót i sieć słonecznych dysków rozłączyły duchowo-komunikacyjne połączenie matrycy awatara Chrystusa w przejawionym szablone jądra planety, zamieniając Ziemię w bardzo mroczne miejsce. To uszkodzenie szablonu jądra i jego późniejsze odłączenie od Słonecznego Logosu wytworzyły zamknięty system ograniczający zaopatrzenie w energię, który uniemożliwił planetarne wzniesienie się i zablokował komunikację z rodzinami pozawymiarowego Diamentowego Słońca. Grupy NAA wykorzystały zamknięty system i rozdrobnione dusze Tary, umieszczając je ponownie w liniach czasu Ziemi, w ten sposób je odzyskując. W wyniku uszkodzenia sieci planetarnej dusze straciły pamięć, a wiele z nich wielokrotnie poddawano recyklingowi do niżej wymiarowych pasm trójwymiarowych linii Ziemi, przez co nie mogły uzdrowić swoich matryc, ewoluować ani wznieść się, ponieważ ich ciała świadomości utknęły w czasie.

Łańcuchy księżycowe, siły księżycowe

To tragiczne wydarzenie spowodowało stworzenie łańcuchów księżycowych i czarnych dziur, które weszły w kontakt z Ziemią - zaczęła się genetyczna modyfikacja i drenowanie pola planety, by stworzyć więzienie dla świadomości oraz terytoriów. W łańcuchach księżycowych tkwią istoty bez dusz, na przykład niektórzy sklonowani i zhybrydyzowani przez grupy NAA Szarzy i Zeta, umieszczeni na różnych księżycach i planetach jako pracownicy. Łańcuchy księżycowe mają również powiązania z rasami uchodźców, pochodzących z wojen Mars-Maldek, które spowodowały zniszczenie planet w Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha są również uważane za odrzucone lub opóźnione przez inne cykle ewolucyjnych rund, spośród wielu planetarnych ras znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha były bezpośrednio zaangażowane zarówno karmicznie, jak i technologicznie, w tworzenie program kontroli umysłu niedoli seksualnej w ludzkiej rasie, w celu zebrania maksymalnej ilości ludzkiej energii seksualnej. Program seksualnej niedoli jest księżycowym wynaturzeniem, które ma na celu manipulowanie i nadużywanie seksualnej energii świadomości słonecznej. Ten rodzaj manipulacji jest również niezwykle uwłaczający duchowo, a także bardzo szkodzi ludzkiemu ciału świetlistemu.

Siły lunarne postanowiły wykorzystać zasoby planetarne, zniewalając mieszkańców i planując ostatecznie skolonizować planetę swoimi księżycowymi formami świadomości. Osiągnięto to poprzez programy hodowlane, hybrydyzację Obcych i współpracę z sąsiednimi rasami pozaziemskimi, które handlują oraz wymieniają się z różnymi negatywnymi Obcymi technologiami a także towarami pochodzącymi z Ziemi. To wyjaśnia, dlaczego ludzkie ciało jest tak cenioną i pożądaną genetyczną technologią słoneczną, ponieważ ludzie mają w ciałach o wiele więcej zdolności, emocji i możliwości, niż istota księżycowa dysponująca biologicznym ciałem drona.

Grupy najeźdźców próbowały trwale zniszczyć naturalne DNA Słonecznego Chrystusa na planecie i w całym Wszechświecie, aby przejąć tę planetę jako swoje główne terytorium do kolonizacji. To te nikczemne grupy NAA planowały stopniowo używać symulatorów Słońca, aby zastąpić ciepło rzeczywistego Słońca w niższej atmosferze, ponieważ to Słońce przekazuje ludzkości swoją wieczną inteligencję duszy Słonecznego Logosu.

W rzeczywistości, wojna o świadomość toczy się pomiędzy świadomością księżycową (skończone formy pasożytnicze) a świadomością słoneczną (wieczne formy światła), które są zaangażowane w konflikty, aby uzyskać kontrolę nad przyszłymi liniami czasu dusz ludzi żyjących na Ziemi w czasie wznoszenia. Istoty księżycowe walczą o dostęp do materiału genetycznego w ludzkich ciałach, które mogą wykorzystać do kolonizacji, przedłużenia życia i pracy niewolniczej. Istoty słoneczne ostatecznie powróciły do najniższych wymiarów w królestwie fantomowym i próbują uwolnić całą uwięzioną świadomość, która utknęła w czasie, wielokrotnie poddawana recyklingowi i zniewalaniu.

Matryca duszy i fragmenty duszy

Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą ucieleśnienia, kiedy istota ludzka zaczyna łączyć i integrować energie duszy z kompleksem serca podczas pierwszych etapów duchowego przebudzenia lub duchowego wniebowstąpienia. Całe ciało duchowe składa się z trzech warstw, współdziałających ze sobą w poziomej bryle triady, łącząc się w ciało trójcy. Każda z tych warstw, 4D, 5D i 6D, jest skorelowana z odpowiednim centrum energetycznym lub czakrą, a widmo odpowiedniej fali barwnej łączy się z wymiarem czasu i przestrzeni w przyszłości. Kiedy matryca duszy i matryca monady zaczynają się łączyć na pierwszym etapie świętej unii hierogomicznej, nazywa się to budowaniem skrzydeł, co oznacza zjednoczenie pierwiastków męskiego i żeńskiego. Po zbudowaniu skrzydeł w ciele świetlistym, membrany czakry rozpuszczają się i łączą w jedną zunifikowaną kolumnę światła. W tym czasie siatka planetarna znajduje się w nietypowej pozycji, w której wspiera ludzi zarówno czakrami w liniach czasu 3D, jak i ludzi na wznoszącej się ścieżce bez czakr na liniach 5D i wyższych.

Kiedy aspekty fragmentów dusz zanurzają się w najniższe warstwy percepcji, wchodzą w niebezpieczną strefę. Kiedy dusza zostaje oddzielona od swojego wyższego ciała duchowego, coraz bardziej zapada się w najniższych wymiarach, gdzie osobisty cień i zbiorowa nieświadomość zaczynają płynąć razem i scalać się. Kiedy dochodzi do połączenia z nieświadomością zbiorową, zaczynają się pojawiać i mnożyć ciemne, chaotyczne cienie, mogące zestalać się i stawać się konsubstancjalne z duszą, pochłaniając jej światło. Aspekt duszy wkracza w królestwo świata podziemnego lub matrycy widmowej, które są sferami zbiorowej nieświadomości, gdzie NAA i grupy księżycowe kierują sztuczną technologią, tworząc pułapki świadomości. Przede wszystkim pułapki świadomości są propagacją sztucznej inteligencji, wygenerowanej 9.11.2001 przez grupę NAA, która wypowiedziała wojnę ludzkości, zwaną oprogramowaniem Armageddon. To wydarzenie oznaczało, że zamierzali przejąć całkowitą kontrolę nad liniami czasu przyszłej Ziemi i próbowali obejść proces wznoszenia przez ciągłe eksperymenty mieszania wymiarów oraz podżegania do wojen, jednocześnie rozwijając program transhumanizmu.

Wskrzeszanie matryc słonecznych i bram solarnych

W wyniku odrodzenia się triadycznej tożsamości świadomości Słońca, która przekształciła się w zdrowy, funkcjonujący słoneczny Logos dla naszej uniwersalnej matrycy czasu, w sieci pojawiły się zatargi polegające na walce o dostęp przez główne wrota słoneczne. Nowo zrekonstruowana triadyczna tożsamość słonecznego Logosu połączyła się z ziemskim ciałem za pomocą różnych gwiezdnych wrót i systemów międzywymiarowych portali. Daje to możliwości leczenia połamanych dusz i odnajdywania ich dla Ziemi i ludzkości. To wydarzenie jest postrzegane jako bezpośrednie zagrożenie przetrwania dla NAA i grup księżycowych.

NAA walczą o kontrolę nad dostępem do tych wrót słonecznych, a także o kontrolę nad transmisjami ze Słońca i o jego główny portal. Chcą kontrolować te miejsca, aby manipulować kierunkiem ludzkich dusz w przyszłych liniach czasowych, a zatem w odwecie próbują teraz wprowadzić kolejną generację technologii sztucznej inteligencji i sztucznych algorytmów przeznaczonych do odłączenia ludzkiej duszy od fizycznej tożsamości. Technologie te dysponują zakresem częstotliwości elektromagnetycznych wykorzystywanych przez nieświadomych odbiorców używających osobistych urządzeń technologicznych. Agresorom chodzi o kontrolowanie umysłów i odwracanie uwagi, odsuwanie ludzi od rozpoznawania prawdy, która istnieje w nich samych. Kontrolerzy próbują zablokować wyższe częstotliwości napływające na Ziemię z nowo powstałych słonecznych Logosów, oświeconych grup pozaziemskich opiekunów, jak również wyższych częstotliwości osobistej warstwy duszy i monady w ludzkim ciele świetlistym. Chcąc rozłączyć duszę i monadę, lansują też dezorientację płciową i odwrócenie płci w męskich oraz kobiecych zasadach, aby odciągnąć uwagę ludzi od duchowego rozwoju.

W obecnej fazie wchodzimy w okno możliwości w rozgałęzionych liniach czasowych na Ziemi, w których kontrolujące frakcje desperacko dążą do zarządzania przyszłym kierunkiem większości grup dusz na Ziemi. W rezultacie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zablokować dostęp do Słońca, uniemożliwić duchowe przebudzenie i ingerować w naturalne łącza dostępu do słonecznego Logosu i DNA Słonecznego Chrystusa.

Ogradzanie przestrzeni

Ukryte głębie mrocznego kabała, kompleks wojskowy i oderwane cywilizacje, które aktywnie przeciwstawiają się pełnemu ujawnieniu, są w zmowie z NAA oraz grupami księżycowymi. Są strategicznie manipulowani przez sztuczną inteligencję i inne zaawansowane technologie, które są im dane przez negatywne byty, takie jak grupy Zeta, wciąż umiejętnie wykorzystujące swoją żądzę władzy. Te mroczne grupy są osadzone w różnorodnych programach dzielenia i podbijania, skierowanych przeciwko ludzkiemu wznoszeniu oraz wolności planetarnej, dlatego wprowadzają nową generację technologii blokowania częstotliwości. Obejmują one zabezpieczanie sztucznych sieci i satelitów w celu budowy ogrodzenia przestrzeni typu Skynet. Przejawem Skynet było to, co pokazano ludziom w serii filmów „Terminator”, co było programowaniem prognostycznym, które stanowi nadrzędną, globalną formę sztucznej inteligencji stosowaną wyłącznie przez serwery, urządzenia mobilne, drony, satelity wojskowe, maszyny wojskowe, androidy i cyborgi, oraz szeroką gamę innych systemów komputerowych.

Do szyfrowania ludzkich fal mózgowych są wykorzystywane: Technologia Looking Glass, komputery AI Quantum, ogrodzenia częstotliwości, zakresy świadomości i wstawki holograficzne, służą też do mapowania mózgu świadomości zbiorowej w celu zbudowania serii sztucznych sieci neuronowych.

Gromadzone są ogromne ilości danych z matryc mentalnych i odciskach świadomości mieszkańców Ziemi, które są przesyłane do sieci sztucznej inteligencji używanej do prognozowania oraz manipulowania przyszłymi liniami czasu. Ta technologia jest wykorzystywana zarówno przez tajne grupy ludzi, jak i grupy NAA. Te sztuczne technologie były wdrażane stopniowo, aby kontynuować plan NAA dotyczący pełnej dominacji nad globalnymi zasobami, tworząc posłuszną, oraz walczącą między sobą populację, która nie dostrzega, że skradziono jej osobiste swobody i wolność.

Eksperymenty społeczne dla baniek rzeczywistości

Trwa masowe gromadzenie danych osobistych i dotyczących psychiki, a także próbek DNA. Technologie z tym związane są finansowane z nieograniczonych zasobów w celu budowania klastrów sztucznych sieci neuronowych.

Chodzi w tym o blokowanie pasm wyższych częstotliwości, wiedzy i informacji poprzez wykorzystanie algorytmu częstotliwości lub algorytmu sztucznej technologi, które nie mieszczą się w średnim zakresie percepcji świadomości zbiorowej. Dzięki zgromadzonym danym i inwigilacji zaczyna powstawać schemat większości percepcji zbiorowej świadomości na różne tematy, które można wykorzystać w mediach do sterowania ludzkimi umysłami.

Celem jest przymuszenie ludzi do dostrojenia się do pewnych stworzonych w ramach eksperymentu społecznego baniek rzeczywistości, które łapią ludzi w pułapki świadomości, gdzie wstawka holograficzna transmitowałaby rzeczywistość kontrolującą umysły. Tak generowany przekaz jest iluzją, odwróconą, wypaczoną rzeczywistością, będącą w energetycznej opozycji wobec rzeczywistości.

W ten sposób grupy ludzi żyją w bańce, a jednocześnie są narażone na różne scenariusze powiązane ze wzorcami grupowych reakcji emocjonalnych na różne masowo rozpowszechniane treści. Są to eksperymenty społeczne i operacje psychologiczne, w których mierzy się zakresy zdolności postrzegania różnych grup społeczeństwa. Na przykład możemy powiedzieć, że istnieje bańka rzeczywistości celowo określająca ludzi jako dobrych lub złych, co wiąże się z ich poglądami politycznymi. Są to metody podziału i podboju rozgrywane w systemie odwróconym, aby utrzymać społeczności skupione na nieistotnych tematach, poprzez karmienie ich oszustwami.

Próbują znaleźć punkt wyjścia dla rzeczywistości konsensusu, odnoszącej się do większości obecnych poziomów świadomości, starając się manipulować głównymi bańkami rzeczywistości, które można kontrolować dając społeczeństwu pożądane zakresy percepcji, aby za nimi podążyło. Chcą wprowadzić w błąd większość populacji - w kanał informacyjny, który będzie nadal wzmacniał niszczenie wspomnianej bańki rzeczywistości. Starają się prać mózgi mas poprzez rozpraszanie uwagi, aby ludzie nie potrafili łączyć faktów, dostrzegać znacznie większego obrazu światowych wydarzeń, ujawnienia i planetarnego wniebowstąpienia.

Sztuczne sklonowane wersje

Chociaż NAA nie może powstrzymać planetarnego wniebowstąpienia, grup opiekunów czy misji gwiezdnych ludzi, którzy pomagają planecie dokonać wzniesienia, mogą skanować pole, aby dostrzec te wydarzenia i struktury w terenie, a następnie użyć technologii do projekcji wypaczonych lub sztucznie sklonowanych wersji poprzez różne wstawki holograficzne. Te sklonowane i sztuczne wersje pozytywnych planów globalnego wzniesienia mogą być śledzone przez technologię AI wykorzystywaną do sterowania myślami i postrzegania ludzi, odsuwając ich od pozytywnych programów, które wspierają osobistą suwerenność i wolność świadomości.

Chrystusowi gwiezdni ludzie są w stanie śledzić i wykrywać struktury sztucznej inteligencji oraz fałszywe hologramy używane do klonowania ich wizerunków, projektów czy prac w sieci, które usiłują powstrzymać postęp struktur trójfalowych na polu planetarnym. Dla niektórych pracowników sieci jest to sposób na życie i wiemy, że to standardowa strategia NAA stawia mroczny opór wobec naszej służby i misji. Te taktyki z wkładkami są używane do zastraszania tych grup, które dopiero się przebudzają, i nie są jeszcze świadome wybryków NAA. W ten sposób używane są metody dzielenia i podbijania, wywoływania zamieszania oraz chaosu w społecznościach duchowych, szczególnie w odniesieniu do osób pracujących na rzecz ujawnienia.

NAA powiela sklonowane obrazy osobistości i scenariuszy, które są dla ludzkości święte, na przykład manipuluje świętymi tekstami tradycyjnych religii lub duchowości new age, aby nakłonić ludzi do poddania się i ślepego posłuszeństwa zewnętrznym źródłom władzy. Używając holograficznych wstawek ukochanych ludzi i osobistych guru, takich jak Jezus, Maryja, archanioł Michał lub innych, zwodnicze byty podszywają się pod istoty świetliste, oszukując ludzi tak, aby przysłużyło się to ich samolubnym interesom. Taka jest natura duchów oszustów, które używają fałszywego światła i hologramów, aby zwodzić ludzi. Domagają się od władz religijnych czy autorytetów duchowych interpretacji religii zgodnej z ich oczekiwaniami. Jest to forma przejmowania kontroli w celu ingerowania w bezpośrednie duchowe połączenie i mylenia wewnętrznego systemu duchowego przewodnictwa człowieka. Obowiązkiem każdej osoby jest pamiętać, że najlepiej jest rozwijać bezpośrednią relację z Bogiem i Jaźnią, bez pośredników i władz, które mówią inaczej. Kiedy poświęcamy swoje życie procesowi duchowego uzdrawiania, uczymy się otwierać serca, aby wyrażać bezwarunkową miłość i ufać w wewnętrzne duchowe przewodnictwo.

sobota, 29 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szatańska ideologia

Sataniści szukają wyznawców pośród ateistów i społeczności naukowych. Manipulują tymi, którzy nie rozumieją świadomości istniejącej bez ciała fizycznego, lub konsekwencji udzielenia energetycznej zgody i władzy nad sobą siłom satanistycznym. W naszym społeczeństwie działa wielu ludzi, których przekonania ideologiczne są równoznaczne z satanizmem, ale nie są uważani za przestępców, natomiast są szanowani jako potężni przywódcy działający w biznesie, nauce i technologiach. Właściwie nasze społeczeństwo zostało tak skonstruowane, że przygotowano nas do korzystania z trzech warstw filtru ego i psychologicznie zmanipulowano do współtworzenia materialistycznej kultury śmierci, która jest programem niszczącym duszę. Główne filozofie, które łączą się w różnych gałęziach satanizmu, obejmują:

* Służenie sobie - każda osoba powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwijać osobistą moc i wpływy w świecie, bez względu na koszt, bez względu na rodzaj szkody. Tylko ty albo oni.
* Nihilizm moralny - nie ma czegoś takiego jak etyka lub standardy dobrych czy złych zachowań, dlatego jako istoty ludzkie mamy prawo działać zgodnie z naszymi kaprysami i na tym opierać działania.
* Społeczny darwinizm - wiara, że najwazniejsze jest przetrwanie najzdolniejszych i najsilniejszych, a koncentracja na osobistych potrzebach oraz przetrwaniu w celu zdobycia władzy jest forsowana wszelkimi niezbędnymi środkami.
* Eugenika - ci, którzy najlepiej nadają się do rządzenia, są najważniejszymi okazami genetycznymi, a zatem orzekają, jak rozszerzać przyszłą pulę genów ludzkich, decydując, kto ma żyć a kto umrzeć.

Kontrolujący, zarówno ludzcy, jak i nieludzcy, którzy wyznają satanistyczną ideologię w jakimkolwiek wariancie, chcą poprowadzić nieświadome rzesze ku samozniszczeniu i duchowej słabości, dzieląc i podbijając tych, których uważają za genetycznie gorszych, nieświadomych oraz niegodnych. Tutaj możemy zobaczyć wzorzec pana-niewolnika w działaniu. Dlatego ludzkość jest indoktrynowana szatańską ideologią poprzez różnorodne formy kontroli i propagandy, ponieważ ludzie nie rozumieją, że opowiada im się fałszywe historie, pokazuje fałszywą wersję satanizmu, promowaną przez media głównego nurtu i kulturę popularną.

Ideologia satanistyczna w połączeniu z ateistycznymi naukami głosi, że ludzie są tylko zwierzętami, u których etyka, moralność, współczucie i empatia są po prostu ludzkimi wynalazkami, dlatego słuszna jest wyłącznie wola oraz siła sprawowania władzy. W tym pokrętnym sposobie myślenia nie ma Boga ani uporządkowanej mocy stwórczej w naszym Wszechświecie, natomiast pojawia się twierdzenie, że źródło Boga jest religijnym złudzeniem i żyjemy w systemie entropii. Tak więc osoba pogrążona w tym ideologicznym sposobie myślenia, przedkładająca własne egoistyczne interesy ponad cudze, nie dbająca o krzywdę, jaką wyrządza innym, może być uzależnionym, sadystycznym manipulatorem, mordercą lub może należeć do elit władzy, czyli we wszystkich swoich celach i zamiarach jest pośrednikiem do szerzenia satanizmu, agentem służącym NAA.

Kiedy zaczynamy budzić się na głębszą wiedzę o środowisku, w którym się znajdujemy na Ziemi 3D, może nam być trudno zweryfikować rzeczywistość. Jednak wiedza nas wzmocni, ponieważ wiedząc możemy zaakceptować i zrozumieć, jak ta siła działa przez innych. W tej sytuacji możemy przejąć odpowiedzialność za własne działania i podjąć kroki, aby zmienić swój sposób myślenia. Kiedy już zobaczymy, w jaki sposób satanistyczne światopoglądy zostały podświadomie zaprogramowane w naszym umyśle nieświadomym, możemy obserwować swoje myśli i przekonania świadomie, odkrywając na nowo nasze prawdziwe Jaźnie.

Głównym zadaniem jest dezinformacja

Zadaniem kontrolowanych mediów głównego nurtu nie jest informowanie, ale dezinformowanie społeczeństwa, co utrudnia ludziom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rzeczy, które mają wpływ na życie ich i ich rodzin. Środki masowego przekazu są wykorzystywane do odwrócenia uwagi społeczeństwa od ważnych kwestii i zmian, o których decydują elity polityczne oraz gospodarcze, poprzez technikę przeinaczania ważnych faktów lub informacji poprzez nieustanną falę rozrywki, bezrozumnych zbytków i nieistotnych informacji. Kontrolowane media i prasa mają upoważnienia do tego, aby wszystkie przedstawiane wiadomości oraz treści były pisane lub prezentowane na poziomie nie wyższym niż to, co może zrozumieć 12-letnie dziecko (lub młodsze). Jeśli wszystko, do czego mamy dostęp w głównym nurcie wiadomości i rozrywki, powstaje na poziomie dziecka, jaki wpływ ma to na znaczne obniżenie poziomu umiejętności czytania i inteligencji?

Wszystkie formy mediów są wykorzystywane w różnych ukierunkowanych strategiach propagandowych, które mają na celu manipulowanie sposobem przekazywania informacji społeczeństwu, a zatem manipulowanie oraz kontrolowanie popularnego publicznego postrzegania. Musimy wiedzieć, w jaki sposób monikerzy, memy, ośmieszanie, publiczne zawstydzanie i etykietowanie, które zostały ukute przez media, są wykorzystywane, by odciągnąć ludzi od dostępu do prawdy lub faktów, a także do pobudzania gniewu, strachu i podziału. Chodzi o tworzenie rozłamów pomiędzy stronami, o tworzenie archetypów ofiary postrzegającej innych jako wrogów, natomiast unika się inteligentnego lub owocnego dialogu lub uszanowania różnorodności opinii. Nikt nie stara się patrzeć z szerszej perspektywy, tylko osądza stanowisko osoby, z którą się nie zgadza, mimo iż często nie zna faktów. Media głównego nurtu otrzymują wysokie profity za podżeganie do podziałów, agresji, niszczenie osobowości, atakowanie wolności słowa oraz generowanie zaciemnień i chaosu na każdym kroku.

Umiejętność korzystania z mediów

Aby bardziej świadomie korzystać z mediów, musimy potrafić wyłuskiwać wiadomości i szukać ich motywacji, aby zrozumieć, na co naprawdę patrzymy, kiedy coś czytamy lub się o czymś dowiadujemy. Musimy również umieć dostrzec bodźce, z których korzystają media, nie przyjmować wszystkiego dosłownie i nie akceptować na ślepo wszystkiego, co jest przedstawiane. Zdolność rozeznania, jak również pojmowanie, w jaki sposób negatywne ego funkcjonuje u ludzi i w nas samych, są umiejętnościami niezbędnymi do rozwijania sposobów korzystania z mediów. We wszystkich kontrolowanych mediach i prasie, niezdyscyplinowane negatywne ego oraz niezaleczone ciało bolesne są atakowane przez cichą broń używaną do kontrolowania społeczeństwa. Właśnie dlatego równie ważne jest zachowanie neutralności i rozwijanie wewnętrznej emocjonalnej klarowności, gdy jesteśmy atakowani przez różne formy mediów, które są używane do wpływania na percepcję lub do jej kontrolowania. Kiedy uzyskujemy dostęp do informacji meldowanych lub prezentowanych w mediach i chcemy uzyskać szerszą perspektywę, powinniśmy rozważyć poniższe pytania.

W umiejętnym korzystaniu z mediów może nam pomóc:

* Rozwijanie zdolności krytycznego myślenia.
* Poznanie, w jaki sposób przekaz medialny kształtuje współczesną kulturę i społeczeństwo.
* Zidentyfikowanie celu strategii marketingowych.
* Rozpoznanie, co twórcy mediów chcą, abyśmy uwierzyli lub zrobili.
* Określenie stosowanych technik perswazji.
* Rozpoznanie programu kontrolerów, używanego do podporządkowania publiczności.
* Dostrzeganie fałszu, dezinformacji i kłamstw.
* Odkrywanie fragmentów historii, które nie są opowiadane.
* Ocenianie przekazów medialnych na podstawie własnych doświadczeń, umiejętności, przekonań i wartości.
* Tworzenie i rozpowszechnianie własnych wiadomości multimedialnych.
* Opowiadanie się za sprawiedliwością medialną, mówieniem prawdy, przekazywaniem pełnej informacji.

Przez wiele lat wykorzystywano wiele różnych określeń, aby uchwycić umiejętności, kompetencje, wiedzę i przyzwyczajenia umysłu potrzebne do dawania sobie rady w społeczeństwach nasyconych mediami. Chodzi o rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i analizy w odniesieniu do mass mediów, kultury popularnej oraz mediów cyfrowych. Edukacja medialna jest procesem, a wynikiem tego jest umiejętność korzystania z mediów. Kiedy ludzie lepiej rozumieją, jak faktycznie działają media i technologia mająca wpływać na myśli oraz kształtować narracje, są w stanie uzyskać dostęp, analizować, oceniać oraz rozróżniać prezentowane informacje.

Aby lepiej zrozumieć najczęstsze formy manipulacji medialnej, powróćmy do listy Noama Chomsky'ego, która dobrze opisuje tę taktykę. Zrozumienie tych taktyk pomoże rozwinąć rozeznanie dotyczące umiejętności korzystania z mediów oraz dostrzec rażącą propagandę kontroli umysłu, która jest stosowana wobec ludzkich rzesz.

10 metod manipulacji medialnej

1.Strategia rozpraszania

Podstawowym elementem kontroli społecznej jest odwracanie uwagi opinii publicznej od ważnych kwestii i zmian wyznaczanych przez elity polityczne oraz gospodarcze, z pomocą różnych rozpraszaczy i nieistotnych informacji. Strategia rozpraszania jest również potrzebna, aby utrudnić szerszej publiczności dostęp do niezbędnej wiedzy z zakresów nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. "Utrzymywanie uwagi publicznej odwróconej od rzeczywistych problemów społecznych, zniewolenie tematami nie mającymi znaczenia. Utrzymuj publiczność zajętą, zajętą, zajętą, wtedy nie ma czasu na myślenie, wyślij ją z powrotem na farmę do innych zwierząt"(cytat: Silent Weapons for Quiet War).

2.Twórz problemy, a następnie proponuj rozwiązania

Ta metoda jest również nazywana problem-reakcja-rozwiązanie. Stwarzają problem, sytuację, która jest potrzebna do wywołania określonej reakcji u publiczności, tak aby ten problem był głównym tematem, który chcą, abyś zaakceptował. Na przykład: pozwól, aby jakiś problem bardziej się rozwinął i zintensyfikował przemoc w mieście lub poskutkował krwawymi atakami, wtedy społeczeństwo zaakceptuje prawa oraz zasady bezpieczeństwa, które ograniczają wolność osobistą. Lub wywołaj kryzys gospodarczy i spowoduj, aby został zaakceptowany jako zło konieczne, a następnie ograniczaj prawa społeczne i prawa człowieka, oraz likwiduj służby publiczne.

3.Strategia stopniowania lub znieczulania

Aby ludzie przestali zajmować się głównymi problemami i je akceptowali do skrajnego stopnia, po prostu stopniowo, stopniowo, stopniowo - przez wiele kolejnych lat - wprowadzaj zmiany. W taki sposób w latach 80. i 90. XX wieku wprowadzono nowe socjoekonomiczne warunki neoliberalizmu: minimalne świadczenia, prywatyzacja, niestabilność, masowe bezrobocie i niskie płace, które nie gwarantowały przyzwoitych dochodów. Gdyby zmiany te zostały wprowadzone od razu, część z nich spowodowałoby rewolucję. Zastosuj te zmiany stopniowo, rozpraszając uwagę, aby odczulić i przyzwyczaić ludzi, wtedy łatwo je zaakceptują.

4. Strategia odraczania

Innym sposobem na przyjęcie niepopularnej decyzji jest przedstawienie jej jako bolesnej i koniecznej, uzyskanie publicznej akceptacji na czas, gdy zostanie wykorzystana. Łatwiej jest pogodzić się z koniecznością przyszłej ofiary niż natychmiastowego pogromu. Na początku wprowadzania pomysłu do wiadomości publicznej ludzie go akceptują, ponieważ nie jest wykorzystywany natychmiast. Następnie, ponieważ ludzie mają tendencję do naiwnego oczekiwania, że jutro wszystko będzie lepsze, wierzą, że w przyszłości można uniknąć poświęcenia. Wpływanie na nadzieję i optymizm ludzi, zmuszając ich do zaakceptowania czegoś nieprzyjemnego, co wydarzy się w przyszłości. Daje to społeczeństwu więcej czasu na przyzwyczajenie się do idei bolesnych zmian i zaakceptowanie ich z rezygnacją, gdy nadejdzie czas.

5.Traktuj społeczeństwo jak małe dziecko

Większość reklam skierowanych do ogółu społeczeństwa wykorzystuje mowę, argumentację, a zwłaszcza intonację dzieci, często bliską emocjonalnej słabości, tak jakby widz był małym dzieckiem lub miał niedorozwój umysłowy. Im trudniej oszukać widza, tym bardziej przyjmuje się ton infantylizujący. Czemu? "Jeśli ktoś podchodzi do osoby tak, jakby miała 12 lat lub mniej, wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że z powodu sugestii jej reakcja lub odpowiedź również będzie pozbawiona krytycyzmu, jakby osoba miała 12 lat lub mniej" (cytat: Silent Weapons for Quiet War).

6.Wykorzystaj reakcje emocjonalną, unikaj refleksji

Wykorzystanie aspektu emocjonalnego jest klasyczną techniką powodującą zwarcie w racjonalnej analizie i krytycznym myśleniu jednostki, a wreszcie pozbawienie jej zdrowego rozsądku. Co więcej, wykorzystanie stanu emocjonalnego, by otworzyć drzwi nieświadomemu umysłowi na wszczepienie koncepcji, zasianie podświadomego pragnienia, obaw i lęków, uzależnienia lub wywoływanie określonego zachowania.

7.Utrzymuj społeczeństwo w stanie niewiedzy i przeciętności

Uczynienie społeczeństwa niezdolnym do zrozumienia technologii i metod używanych do kontrolowania umysłu oraz zniewalania. "Jakość nauczania przekazywana niższym klasom społecznym musi być tak słaba i przeciętna, jak to możliwe, aby luka ignorancji, która panuje między klasami niższymi a wyższymi, była i pozostawała niemożliwa do osiągnięcia dla klas niższych" (Cytat: Silent Weapons for Quiet War).

8.Wspieranie opinii publicznej w stanie zadowolenia z przeciętności

Traktuj opinię publiczną tak, aby uwierzyła, że modne jest bycie głupim, wulgarnym i niewykształconym. Osoba może stać się znana w mediach społecznościowych, kiedy zachowuje się jak wulgarny idiota lub publikuje nagie zdjęcia.

9.Wzmacnianie obwiniania siebie i depresji

Niech osoby obwiniają innych za swoje nieszczęścia, porażki lub brak inteligencji, zdolności lub niepowodzenia. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu lub starać się o dostęp do edukacji albo wiedzy, jednostka automatycznie akceptuje swoją winę i niegodność, co powoduje depresję. Działanie depresji hamuje każdy rodzaj zewnętrznego czynnika i wywołuje apatię. Kiedy brak jest działań, a ludzie są apatyczni, nie ma chęci do zmian!

10.Poznawanie ludzi lepiej niż oni znają siebie

W ciągu ostatnich 50 lat postęp w nauce i wiedzy spowodował rosnącą przepaść między wiedzą publiczną a posiadaną i zarządzaną przez dominujące elity władzy. Dzięki biologii, neurobiologii oraz stosowanej psychologii dowiedziano się, co motywuje człowieka, zarówno fizycznie jak i psychicznie, a następnie udoskonalono techniki propagandowego sterowania umysłem. System lepiej poznał zwykłego człowieka, niż on sam poznał siebie. Oznacza to, że w większości przypadków system ma większą kontrolę i większą władzę nad jednostkami, ponieważ ma znacznie więcej wiedzy, dzięki której może manipulować innymi. Dzięki temu zna jednostki bardziej niż one same znają siebie.

Należy pamiętać, że świat telewizji i mediów cyfrowych ogranicza rozwój i stał się narzędziem propagandy oraz kontroli społecznej. Wykorzystano ogromne środki, aby nauczyć się manipulować ludzką psychiką za pomocą telewizji i innych form środków masowego przekazu. Dziś mamy do czynienia z coraz bardziej wyrafinowanym atakiem na wolną wolę i dobrostan psychiczny wszystkich ludzi. Doszliśmy do punktu, w którym instytucje medialne nie muszą nawet ukrywać rażącego manipulowania opinią publiczną, zgodą na kreowanie zwycięzców i przegranych w kontrolowanych umysłach publiczności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o marketing, czy o inne rzeczy, przemysł medialny jest winny stosowania subtelnych i mniej subtelnych taktyk, aby wpływać na nasze świadome i podświadome umysły, na nasze opinie i zachowania. Istnieje niezliczona ilość przykładów takich praktyk, i byłoby dobrze, gdyby roztropni, świadomi ludzie byli wyczuleni na korzystanie z nowoczesnych mediów w jakiejkolwiek formie. Jako poinformowani ludzie musimy przyznać, że jesteśmy okłamywani i że instytucje, na których powinniśmy polegać, które winny zapewnić nam obiektywny obraz świata, nie są rzetelne, są płatnymi sponsorami programów elit władzy. Dlatego w czasach wielkich zawirowań oraz potężnych przemian zwracaj uwagę, orientuj się w temacie, przeprowadzaj własne badania, pozostań czujny i świadomy.

Potrzebujemy dzielnych, walecznych, empatycznych, godnych zaufania ludzi oddanych prawdzie i miłości do życia, aby powstali, by wypełnili pustkę, przekazywali wiadomości dalej. Bądź uważny i nie daj się wciągnąć w obłęd psychologicznych działań podejmowanych przeciwko społeczeństwu. Zachowaj spokój, neutralność, kontynuuj mówienie prawdy, żyj z poziomu serca i nigdy nie porzucaj wytyczonego celu oraz misji.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa


Teksty źródłowe:
*Noam Chomsky, 10 Strategies of Media Manipulation, Examples of Media Manipulation, Media Literacy Now
*Controlled Chaos as a tool for geopolitical struggle
*Mark Passio – Anarchy and Occult

poniedziałek, 24 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie doświadczamy coraz bardziej wyrafinowanych ataków na wolną wolę i psychologiczny dobrostan wszystkich ludzi. Jesteśmy w stanie wojny o świadomość, dlatego powinniśmy zwracać na to uwagę i wypracować osobiste sposoby kontrolowania chaosu generowanego w przestrzeni publicznej. Wprowadzane są pewne ciężkie programy bazujące na kłamstwach i oszustwach. Wszystko po to, aby społeczeństwo je stopniowo, z biegiem czasu, zaakceptowało. Z tego powodu badamy naturę propagandy i sposób, w jaki manipulacja psychologiczna jest powszechnie wykorzystywana do kontrolowania postrzegania poprzez zwodnicze i podstępne, uwłaczające taktyki służące rozwijaniu programu kontroli i samolubnym interesom manipulatorów oraz socjopatów.

Aby zrozumieć liczne powiązane ze sobą przyczyny wojny o świadomość, o wolną energię, a także poważne konflikty występujące we frakcjach, które opierają się pełnemu ujawnieniu, musimy rozpoznać krytyczne znaczenie obecnej narracji 3D, która wymusza fałszywe poglądy na temat rzeczywistości. Wojna psychologiczna przeciwko ludzkości jest toczona za pomocą naukowo opracowanej propagandy, kierowanej przez wojskowe strategie technologicznej kontroli umysłu, które produkują konsensusowe bańki rzeczywistości używane do programowania społeczeństwa.

Kiedy wyraźnie dostrzeżemy sposoby manipulowania naszą zgodą, wtedy zaczniemy dostrzegać większą strukturę kontroli, która układa się w złożoną formę zaciemniania. Osiąga się to poprzez wykorzystywanie tego, czego nie znamy, ponieważ okłamywano nas przez podziały i stosowanie hierarchii. Większość tych organizacji jest ściśle związana ze środowiskami akademicko-naukowo-wywiadowczymi i gałęziami przemysłu opartymi na militaryzacji, które bezpośrednio wspierają spekulantów wojennych oraz motywacje NAA. Aby się chronić i izolować, są prezentowane społeczeństwu za różnymi branżowymi fasadami, osadzonymi w systemie odwróconym, ukrytymi w mechanizmach kontrolerów pracujących nad osiągnięciem pełnej dominacji.

Choć te programy są ukryte, to jednak można je dostrzec, więc dodatkowo stosowana jest manipulacja psychologiczna, propaganda i ignorowanie tych, którzy grzebią w labiryncie biurokracji. Rozprzestrzenianie się dezinformacji w połączeniu z przygniatającą i wyczerpującą taktyką służy zapewnieniu ciągłości istnienia planu kontrolerów bez względu na koszty, a także ogólnie, aby nadal wyłudzać ogromne zyski, które są przekazywane kilku wybrańcom.

Czytając ten tekst należy wziąć pod uwagę, że są to strategiczne psychologiczne metody manipulacji służące interesom zarówno ludzkim jak i nieludzkim, które dążą do uzyskania przewagi nad innymi poprzez wywieranie dominującej kontroli nad fizyczną rzeczywistością. Ci, którzy zajmują najwyższe pozycje w grze o władzę i kontrolę, zrobią wszystko, powiedzą wszystko oraz skłamią o wszystkim, aby utrzymać nadzór lub wzmocnić swoją pozycję. Tak to właśnie jest. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest to również przewidywalny profil sił szatana, ideologia, która zinfiltrowała i zainfekowała korporacyjne miejsca pracy, a także kontrolne filary społeczeństwa.

Manipulacja psychiczna

Propaganda służy do manipulacji psychologicznej, do wytwarzania kreacji mentalnych i reakcji emocjonalnych, które mają służyć przejęciu kontroli, władzy i korzyści na koszt ofiary. Propaganda jest umieszczana w wielu formach public relations, kampaniach marketingowych, reklamach i mediach społecznościowych, a jej zadaniem jest kuszenie oraz przekonywanie ludzi poprzez manipulowanie ich umysłem nieświadomym, instynktownymi pragnieniami, a także impulsami. Obecnie ta sama taktyka propagandowa wkroczyła w erę cyfrową, i jest jeszcze skuteczniejszym środkiem kontroli umysłu poprzez rozpowszechnianie dezinformacji w skali globalnej. Wykorzystuje się do tego różnorodny spam, algorytmy i sztuczną inteligencję.

Ludzie podejmują decyzje w oparciu o informacje, do których mają dostęp w swoim otoczeniu. Mogą przyjmować założenia lub decyzje oparte na fałszywych informacjach, zaś ciągłe narażenie na fałszywe informacje kształtuje ich rzeczywistość i wpływa na kulturę popularną. Ci, którzy starają się kontrolować lub zniewalać innych, wiedzą, że takie działania stają się absolutnie kluczowe w kontrolowaniu grup ludzi, w kierunku kreowania pożądanego zachowania i popychania tam, gdzie kontroler chce, aby szli.

Strategiczną przewagę będą mieli ci, którzy posiadają największą wiedzę, inteligencję i świadomość odnośnie tego, co naprawdę dzieje się na świecie. Ci, którzy nie mają dostępu do dokładnych informacji, którzy mają niewielką świadomość odnośnie ważniejszych wydarzeń lub prawdziwej wiedzy o rzeczywistości, są zmanipulowani i oszukani, w efekcie czego wierzą w fałszywe wrażenia oraz fikcję i będą w gorszej sytuacji. Wiedza i świadomość prawdy jest osobistą mocą. Lucyferianie znają wartość i znaczenie dostępu do wiedzy, dlatego postanowili zachować ją dla siebie, pozostawiając resztę populacji w ciemnej ignorancji.

Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji obejmuje dostarczanie wrogowi lub przeciwnikowi dezinformacji, w celu skłonienia go do podejmowania błędnych decyzji. W obecnym klimacie wojny psychologicznej, ograniczanie dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym i wprowadzanie ograniczeń w swobodnym dzieleniu się informacjami w globalnej społeczności, prowadzi do tworzenia nierównowagi sił. Dorosły z nierozwiniętym i niedoinformowanym ciałem mentalnym, w połączeniu ze zepsutym ciałem emocjonalnym zranionego dziecka, nie będzie mógł dorównywać skrajnie rozwiniętej umysłowo istocie, która wie, że myśli tworzą rzeczywistość.

Fałszywe wiadomości wywołują nierównowagę mocy

Tak więc ci, którzy manipulują informacjami, szerząc dezinformację lub regularnie kierując uwagę w kierunku określonych programów, to ludzie, którzy mieszczą się w archetypie kontrolerów. Mogą to być osoby żądne władzy, goniące za zyskami, należące do organizacji rządowych, formy niefizyczne lub diałające w szeregach elit władzy, kierujące wielonarodową siecią korporacji i ukryte za licznymi fasadami połączonymi z filarem kontrolerów. Kontrolujący używają propagandy w celu psychologicznej manipulacji, aby stworzyć nierównowagę sił, wykorzystać swoją docelową publiczność i zdobyć moc potrzebną, by zmusić innych do realizowania ich celów. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na archetypy kontrolerów używające propagandowych wiadomości i obrazów, za pomocą których dokonują psychologicznych oraz emocjonalnych manipulacji. Wszystkie formy taktyk psychologicznej manipulacji są agresywnie wykorzystywane przez te same ciemne siły, które próbując kontrolować innych, reprezentują cechy oszustów. Oszuści to ludzie i jednosti, które przedstawiają się jako coś, czym nie są, wykorzystują oszustwa i fikcyjne informacje, aby kontrolować percepcję, w celu wywierania wpływu na innych.

W wyniku dominującego wpływu ukształtowanego przez kulturę kontrolerów NAA, wielu ludzi w społeczeństwie i w miejscu pracy również dąży do realizacji własnych celów i zysków wykorzystując innych. Ogólnie rzecz biorąc, przychodzi to z pragnieniem sprawowania władzy i kontroli nad innymi, co daje poczucie wyższości, jednocześnie podnosząc poczucie własnej wartości. Kultura kontrolera nagradza ludzi używających propagandy i psychologicznej manipulacji, w celu uzyskania przewagi nad innymi za pomocą skrajnie negatywnego, pozbawionego empatii zachowania, przenikając też do życia osobistego. Opisywaliśmy to jako celowe kreowanie w miejscu pracy psychopatów, którzy za wyjątkowo negatywne i szkodliwe zachowanie są nagradzani przez pracodawców.

Propaganda jest bezpośrednio związana z klasyczną taktyką kontroli umysłu, która służy mentalnemu i emocjonalnemu manipulowaniu ludźmi, w celu sprawowania nad nimi kontroli oraz wykorzystywania ich słabości. Propaganda jest skutecznie stosowana w wielu mediach masowych, w tym w mediach cyfrowych, które przekazują wiadomości i obrazy przeznaczone do kontroli umysłu oraz szerzenia fałszywych informacji. Propagandę można dostrzec w agresywnych promocjach marketingowych wprowadzonych za pomocą metod inżynierii społecznej, które mają na celu wpłynąć na rzesze ludzi, aby wesprzeć antyludzki program. Poprzez celowe używanie podświadomych impulsów, wartości społeczeństwa zachodniego kształtuje drapieżny konsumpcjonizm i nihilizm moralny, który służy promowaniu oraz szerzeniu kultury śmierci na całym świecie. Kiedy możemy zidentyfikować ten system drapieżnych zachowań, rodzący najniższe wibracje sił satanistycznych, które potęgują ludzką nędzę, możemy zaobserwować, że działa on w strukturach kontrolnych i systemach konsumenckich wszędzie na rynku globalnym.

Dlatego ważne jest, aby poznać te metody manipulacji i zadać sobie pytanie, co na ten temat wiemy. W jaki sposób wykorzystuje się propagandę i co możemy zrobić, aby się ochronić, aby zapobiec jej niszczycielskim skutkom w naszej psychice i nieświadomych impulsach? Powinniśmy być w stanie lepiej rozróżnić między zdobywaniem wiedzy poprzez bycie wykształconym i poinformowanym w tematach, w przeciwieństwie do informacji, które są celowo zmanipulowane, i mają wpłynąć na odbiorców tak, aby realizowali określony program, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Tam, gdzie inwestujemy nasz czas i energię, powinniśmy postarać się o własne rozeznanie i zastanowić się, dzięki czemu będziemy bardziej odpowiedzialni.

Formy propagandy

Tajne wspólnoty wywiadowcze lub kliki państwowe współpracują z organizacjami medialnymi od dziesięcioleci i można napisać całą serię książek o celowym używaniu psychologicznej manipulacji w celu kształtowania społeczności oraz kontroli umysłu zbiorowego. Aby manipulować masami, tajne organizacje elit władzy przeniknęły do korporacji medialnych głównego nurtu i utworzyły prywatne sztaby ekspertów od szerzenia dezinformacji i tworzenia historyjek udostępnianych w większości kanałów informacyjnych po to, aby uzyskać pełną kontrolę nad mediami. Duża część dezinformacji jest produktem ubocznym eksperymentów wywiadu rządowego prowadzonych we współpracy z instytucjami akademickimi i naukowymi na całym świecie, ponieważ środowisko akademickie jest uważane za najbardziej płodną glebę dla różnych form kontroli ludzkich umysłów i eksperymentów behawioralnych, takich jak MKUltra.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy tworzone są sztaby lub zespoły ekspertów mających badać temat kontrowersyjnych wiadomości pojawiających się w głównym nurcie, dużo się o tym mówi, aby uniknąć społecznego sprzeciwu i wszelkich dalszych pytań ze strony niezależnych badaczy. Wyznaczając grupę rzekomych ekspertów wyselekcjonowanych przez społeczność wywiadowczą, którzy osiągnęli niejednoznaczne wyniki końcowe w eksploracji niepożądanych tematów, oczekuje się odpowiedzi, że: autorytet stwierdził, iż "nie ma tu nic do szukania". Jest to metoda używana do zamknięcia dyskusji i wymuszenia milczenia opozycji, podobnie jak termin "teoretyk spiskowy" jest uznawany za oszczerstwo, aby zdyskredytować uzasadnione pytania zadawane przez naukowców wykorzystujących umiejętność krytycznego myślenia.

Przede wszystkim ta strategia została zaprojektowana do blokowania informacji w celu ochrony interesów korporacyjnych i ukrywania się za fasadami oraz w celu osiągnięcia zamierzeń kontrolerów i NAA dla pełnej dominacji. Wracając do przeszłości, musimy uznać, że po II wojnie światowej zaczęła się agresywna infiltracja społeczeństwa przez NAA. Wpływ Czarnego Słońca na filary kontrolerów był obcym wirusem wstrzykniętym do akademickich finansowo-medyczno-religijnych struktur władzy, mającym spowodować akceptację kultury śmierci czczonej przez satanizm. Organizacja czarnych operacji i tajnych agencji wywiadowczych z czasów Eisenhowera ujawnia prawdziwe motywacje tajnych oddziałów wojskowego pozaziemskiego kompleksu przemysłowego, który od pierwszego dnia był fasadą działań NAA.

Kontroler rozumie, że manipulacja psychologiczna wykorzystywana do podsycania podświadomych pragnień ludzi to nie tylko sposób, w jaki mogą kształtować fałszywe narracje, ale także zmusić masy do ciągłego kupowania produktów i kojarzenia pozytywnych systemów przekonań z tymi produktami. Reklamowanie produktów przez gwiazdy, przedstawiane na tle wspaniałych obrazów, które wywołują impulsywne reakcje, rozpoczęło się sto lat temu i ma dziś rozmiary epidemii. W epoce cyfrowej aby dostać się do treści, którą naprawdę chce się przeczytać, praktycznie nie można uciec od bycia publicznością uwięzioną w szeregu reklam, zmuszaną do ich oglądania.

W rezultacie strumienie przychodów z reklam i promocji marketingowych stały się podstawą korporacyjnej kultury medialnej 3D, z niekończącą się promocją produktów oraz usług, które zapewniają większość zysków środkom masowego przekazu: radiu, telewizji i internetowym mediom społecznościowym wszystkich branż. Filtr wiadomości jest pakowany w reklamy komercyjne za pośrednictwem płatnych reklam, dostarczanych odbiorcom docelowym. Reklamodawcy to zazwyczaj korporacje płacące za formę konkretnych programów, które przynoszą im bezpośrednie korzyści, a informacje te są wyświetlane przez media jako codzienne wiadomości. Chodzi o to, że obiektywne wiadomości i dziennikarstwo śledcze zniknęły wiele lat temu na korzyść korporacji sprzedającej się za pomocą wiadomości propagandowych. Niepodzielną uwagę mas otrzymują ci, którzy płacą najwięcej za reklamy i krzyczą najgłośniej. Niestety, ten model propagandy działa dobrze na tych, którzy promują duchowy konsumpcjonizm, sponsorując reklamy duchowych tematów, takich jak wniebowstąpienie, świadomość i ujawnianie, które są sprzedawane dla zysku jako treść czysto rozrywkowa.

W erze cyfrowej coraz bardziej oczywiste staje się nowe zjawisko generowania baniek rzeczywistości oparte na filtrze kodowanych komputerowo algorytmów, które są stosowane przez potężne internetowe korporacje medialne. Algorytmy te są wykorzystywane w kanałach informacyjnych i opcjach wyszukiwania, a następnie zwykle potwierdzają informacje, które już znamy, rodzaj potwierdzenia rzeczywistości, z którą czujemy się najbardziej komfortowo. Bańki rzeczywistości są generowane, gdy podczas wyszukiwania wiadomości lub informacji tworzona jest określona bańka, która jest małym nadrukiem większej całości. Stwarza to ograniczony punkt widzenia, w którym otrzymujemy bardzo małą część informacji, dostosowanej do naszych filtrów, zgodnie z bańką rzeczywistości, która jest wynikiem działania sztucznej inteligencji i algorytmów używanych do śledzenia naszych preferencji. Aby uzyskać kontrolę nad informacjami, do których chcemy mieć dostęp, te internetowe korporacje medialne znajdują ukryte sposoby zbierania o nas danych, a następnie potajemnie przekierowują ruch internetowy tak, aby uniemożliwić nam dostęp do niezależnych witryn informacyjnych przenoszących informacje zawierające tematy niepożądane. Wielu alternatywnych i niezależnych dziennikarzy mówiących o wielu takich tematach dotyczących ujawnienia, procesu wznoszenia czy planie inwazji trzeciego świata na Europę, korzysta z platform takich jak YouTube i naraża się na nagłe, tajemnicze zawieszenie i ograniczenia na podstawie rzekomego naruszenia przepisów. Jednak nie ma informacji, która treść była źródłem naruszenia.

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy ofiarami narastającej cenzury poprzez kontrolę algorytmiczną, która opiera się na gromadzeniu danych osobowych. Oczywiście niepokojące jest to, że administratorzy i NAA chcą zbierać dane oraz profilowanie genetyczne od nas wszystkich. W miarę gromadzenia bardziej intymnych informacji na temat naszych powiązań i preferencji, zbierane informacje mogą być faktycznie wykorzystywane do cenzurowania lub blokowania pewnych poziomów informacji. Uświadomienie sobie stosowania algorytmów sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu wojny psychologicznej, której celem jest także wpływanie i manipulowanie zachowaniem, a dzieje się to poprzez cenzurowanie lub ograniczanie dostępu do informacji.

Ponadto są wykorzystywane fałszywe tożsamości do celów manipulacji psychologicznej, rozpowszechniania dezinformacyjnych i propagandy w różnych sieciach i społecznościach internetowych. Osobę udającą kogoś innego, w celu infiltracji lub manipulowania społeczności internetowej nazywa się marionetką. Wykorzystują je ukryte programy do trollowania społeczności internetowych, aby określony punkt widzenia wydawał się szalony, aby zdyskredytować dyskusje i wygenerować jak najwięcej chaosu oraz zakłóceń, jak to możliwe. Podobnie jak troll, taka marionetka ma szerzyć strach, niepewność i wątpliwości w grupie w celu podzielenia i podbicia. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że marionetki są uznawane za prawomocny zawód, by pełnić tę rolę zatrudniani i opłacani są wyspecjalizowani hakerzy. Zarabiają na celowym oszukiwaniu innych, pisaniu fałszywych skarg lub szerzeniu mowy nienawiści i koncepcji, które pomogą zniszczyć biznesową konkurencję.

Strach, niepewność i wątpliwość

Planowane sianie strachu, niepewności i wątpliwości (FUD) jest strategią dezinformacji stosowaną w sprzedaży, marketingu, public relations, polityce, kultach oraz propagandzie. Jest to strategia kontrolowania percepcji poprzez rozpowszechnianie negatywnych, wątpliwych lub nieprawdziwych informacji za pomocą metod, które przemawiają do strachu. Aby wykorzystać strach, troll używa zmyślonego błędu lub stawia fałszywy dylemat, a następnie próbuje stworzyć jego rozwiązanie, jeszcze bardziej nasilając strach, niepewność i wątpliwości co do alternatywy. Manipulatorzy wykorzystują zawoalowane groźby i niepewność, usiłując zasiewać nasiona wątpliwości, które mogą prowadzić do zmiany stanu mentalnego człowieka i jego pójścia w innym kierunku. Aby wywrzeć nacisk, manipulator oferuje wybór, określając go jako jedyne rozwiązanie. Osoba owładnięta strachem i będąca pod presją innych, jest na tyle rozproszona, że w danej sytuacji nie widzi wielu innych możliwych wyborów. Podstawą błędnego rozumowania jest proste kłamstwo - ktoś celowo mówi coś, co jest nieprawdziwe, wierząc lub mając nadzieję, że oszukiwana osoba tego nie zauważy.

Sianie strachu za pomocą niejednoznacznych wypowiedzi przesyconych taktyką FUD to podstawowe sztuczki używane przez skorumpowaną osobę próbującą sprzedać fabułę, pomysł lub produkt, aby zyskać poparcie. Największe nagłówki wiadomości są to taktyka FUD. Reklama korporacyjna to taktyka FUD. Taka sytuacja może dotyczyć polityka próbującego sprzedać opinii publicznej informację, że trzeba pójść na wojnę, a treść informacji będzie wypełniona skojarzeniami z niebezpiecznymi skutkami lub przestępcami, z przesadzonymi statystykami, które podkreślają niebezpieczeństwo nierobienia niczego, nawet gdy nie ma zagrożenia.

Kiedy dostrzegamy motywacje kontrolera, coraz lepiej widzimy jego chęć utrzymania i nasilenia władzy oraz kontroli, aby zdominować światowe gospodarki oraz dalej snuć wątek o panie-niewolniku, koncepcji przeprowadzania ukrytych operacji wojskowych lub operacji fałszywej flagi w celu realizacji tych programów. Operacje fałszywej flagi mają na celu stworzenie fałszywej narracji mającej oszukać społeczeństwo, jednocześnie ukrywając faktyczne źródło odpowiedzialności, prawdziwą organizację stojącą za atakiem lub operacją. Podczas działań fałszywej flagi można oszukać wroga i uzyskać przewagę strategiczną. Operacje fałszywej flagi to metoda wojny psychologicznej, w której publiczna reakcja jest prowadzona po śladach okruchów, aby jeszcze bardziej wspierać rząd i siły wojskowe, zwłaszcza jeśli za operację są obwiniane osoby postronne.

Jednak bez pełnego ujawnienia, większość ogółu społeczeństwa nie rozumie, że wiele lat temu mała grupa elitarnych rodzin przygotowała plan wypowiedzenia wojny reszcie populacji Ziemi, przy większej pomocy nieziemskich bytów wykorzystujących ich moc i chciwość. Ziemscy ludzie zostali sprzedani przez małą elitarną grupę psychopatów. Obecnie nasze rządy światowe są uwikłane w ukrytą wojnę pomiędzy tymi frakcjami kabała, które obejmują grupy z planety i spoza niej. Aby zdobyć pełną dominację nad liniami czasu przyszłości wykorzystują przeciwko społeczeństwu każdą formę manipulacji psychologicznej i wyzysku emocjonalnego.

Gdy zdobędziemy większą wiedzę na temat modelu propagandy oraz sposobu, w jaki jest on wykorzystywany do manipulowania czy wymuszania zgody, możemy uniknąć pułapek i otworzyć się na szczere dyskusje oraz świadomą debatę na wiele tematów, które w głównym nurcie są etykietowane jako niepożądane lub teorie spiskowe. Konspiracja na planecie Ziemia jest faktem, istnieje wiele rzeczywistych dowodów, które przedstawiają historyczne spiski, które są w pełni udokumentowane przez agencje rządowe – czarno na białym. Wielu despotycznych przywódców i strategów wojskowych wykorzystywało operacje fałszywej flagi jako broni psychologicznej przeciwko własnemu krajowi. Najprostszym sposobem na przejęcie kontroli nad populacją jest przeprowadzanie aktów terroru, a NAA dobrze ich używa. Aby zrozumieć, na co faktycznie patrzymy, musimy najpierw odkodować metody wykorzystywane w wojnie psychologicznej, oraz zobaczyć, jak głęboko w króliczej norze tkwi manipulacja psychologiczna i wyzysk ludzkości, oraz główne powody, dla których tak się dzieje.

Media społecznościowe i warunkowanie

Wiele osób, zwłaszcza młodszych, uzależniło się od internetowych platform mediów społecznościowych, co powoduje zmiany w chemii ich mózgów. W mózgu uwalniają się cząstki – neurochemikalia, które wywołują pozytywne wzmocnienie. Jest to podobne do uderzeniowej dawki dopaminy, po której mózg zaczyna kojarzyć szlaki dopaminy z pewną aktywnością online, ludźmi, produktami lub propagandą. Takie warunkowanie jest wynikiem zachowania wyuczonego z pozytywnego lub negatywnego wzmocnienia, gdzie osoba kojarzy coś przychodzącego online pozytywnie lub negatywnie, a informacje zmieniają oczekiwania lub kontrolują jej zachowanie.

W internetowych strategiach marketingowych istnieją ogromne sekcje przeznaczone do gromadzenia danych i sprzedawania naszej uwagi za pośrednictwem mediów społecznościowych z pomocą psychologicznej manipulacji, mającej zwabić publiczność i zachęcić do działania na ich korzyść. Aby nazbierać dużo odwiedzających ich witryny lub sprzedać jak najwięcej produktów, zwykle używają taktyk wykorzystujących luki w ludzkiej psychice i stanie emocjonalnym. Najczęstszym emocjonalnym oszustwem jest wywołanie pragnienia przynależności, akceptacji i uzyskania statusu społecznego w pożądanej grupie. Szczególnie podatni na takie manipulacje są nastolatkowie, gdyż nie rozpoznają wyrafinowanych oszustw, które się za tym kryją. W rezultacie, im większe jest instynktowne pragnienie i potrzeba przynależności, bycia akceptowanym oraz popularnym, tym silniejsza reakcja mózgu tam, gdzie wzmacnia się ten konkretny system przekonań. W związku z tym nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych może prowadzić do objawów uzależnienia, wykorzystywania mediów społecznościowych do poprawy nastroju a nawet do odczuwania skutków wycofania. Niektórzy ludzie mogą mieć obsesję na punkcie tych pozytywnie wzmacniających doświadczeń i wykazują zachowania kompulsywne, takie jak konieczność ciągłego grania w gry online lub sprawdzania poczty elektronicznej. Trzeba przejąć nad tym kontrolę, wzmocnić siebie i dzieci sięgając do internetowych informacji edukacyjnych, ale z zachowaniem umiaru, abyśmy nie dali się skonsumować ani zmanipulować przez marketingowe taktyki ludzi pozbawionych skrupułów.

Jeśli nie wykażemy samodyscypliny i samoświadomości, te metody manipulacji mogą tworzyć w naszych mózgach pozytywne skojarzenia wiążące się z produktami lub ludźmi, którzy reklamują siebie jako coś, czym nie są. W społeczeństwie konsumpcyjnym zostaliśmy uwarunkowani reagowaniem na powierzchowne fasady, pozory i obietnice, że produkt da nam lepsze lub bardziej czarowne życie. Ale zazwyczaj jest to pole sprzedaży oszusta wypełnione manipulacjami psychologicznymi, pomagającymi przyciągnąć nas do sieci społecznościowych.

Kontrolowany chaos

Skorumpowani liderzy i decydenci wykorzystując dobre serca ludzi próbują pokrętnie wyjaśnić rozpad zachodniej kultury w największych miastach, a w rzeczywistości realizują program kontrolowanego chaosu. Systematyczne i metodyczne niszczenie zasobów naturalnych i cywilizowanych środowisk kulturowych, dewastowanie lub ukrywanie pięknych arcydzieł sztuki i literatury oraz zamierzone dziesiątkowanie artefaktów i antyków ukazujących dawne oświecone epoki ludzkiej kultury, nie jest przypadkiem. Kontrolowany chaos polega na poddawaniu ludzi wyrafinowanym metodom globalnej manipulacji psychologicznej, zaprojektowanej w celu zreformowania i stłumienia zbiorowej świadomości, poprzez kształtowanie fałszywych historii, które niszczą jedność i empatię w ludzkości. Strategie dzielenia i zdobywania zachęcają do powstawania rozłamów, konfliktów oraz chaosu między przeciwnymi grupami, co ma zapobiec tworzeniu silnych sojuszy i unifikacji, które mogłyby rzucić wyzwanie potędze kontrolera lub władcy. Dotyczy to negatywnych bytów, takich jak grupy lucyferyczne lub satanistyczne, sprawujące dodatkową kontrolę nad swoimi ludzkimi przedstawicielami, którzy pracuja nad realizacją programu podziału i podbijania ludzkości.

Zrozumienie motywacji cenzorującej elity władzy oznacza zrozumienie ich duchowych i ideologicznych przekonań dotyczących kontrolowanego chaosu wobec przeciwników, co w gruncie rzeczy jest ciągłym prowokowaniem anarchii i podziałów w celu kontrolowania reszty mieszkańców Ziemi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany w podejmowaniu decyzji z udziałem wojska, jak i w planowaniu taktyki dzielenia i podbijania skierowanej przeciwko dowolnej grupie ludzi lub dowolnemu narodowi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany jako duchowa strategia wojenna na froncie metafizycznym przez niefizyczne siły ciemności, a także jako propagandowe narzędzie dezinformacji oraz taktyka osłabiania rzesz ludzkich w świecie fizycznym. Jest to globalna strategia prowadząca do pelnej dominacji nad Ziemią realizowana przez siły NAA, które wykorzystują ludzkich kontrolerów mających dostęp do nieograniczonego bogactwa i zasobów naszej planety, aby zarządzać resztą ludzi w kontrolowanym chaosie.

Za pomocą metodycznego niszczenia spójności i jedności każdej docelowej grupy, organizacji, państwa lub narodu, następuje ich osłabianie przez wewnętrzny podział i anarchię, w wyniku czego zorganizowane siły wykorzystując kontrolowaną taktykę chaosu, mogą przechwytywać i kontrolować zasoby grupy. Jeśli międzynarodowe korporacje, syndykaty przestępcze i instytucje chciałyby uzyskać przeważającą kontrolę nad globalnymi zasobami finansowymi, wojskowymi i informacyjnymi jakiegoś państwa, nawet silnego, mogą tego dokonać za pomocą strategii przesycenia populacji propagandą kultury śmierci, wzmocnienia destrukcyjnych zachowań, spowodowania nędzy i bezdomności, rozdawania darmowych dawek heroiny, szerzenia seksualnej niedoli w celu zmniejszenia liczby urodzeń oraz zwiększenia śmiertelności. Gdy pojawia się obojętność na cierpienie, niedolę czy nędzę innych, ludzie stają się samobójcami i tracą wolę życia. Działa to jako ogólny mechanizm eutanazji mający ułatwić strategię eugeniki lub zabijania w atakowanej społeczności.

Ciągłe prowokowanie i rozsiewanie chaosu, szczególnie poprzez klęski żywiołowe lub sytuacje kryzysowe, hamuje zdolność do zrównoważonego życia oraz zakłóca stabilność, a także spójność niezbędną do przywrócenia porządku. Wyciąganie ludzi z domów, tworzenie uchodźców i masowe migracje to narzędzia wykorzystywane do destabilizacji oraz wojny psychologicznej, prowadzące do kontroli nad tymi obszarami poprzez wywoływanie chaosu przy jednoczesnym niszczeniu lokalnej kultury. Kiedy środowisko naturalne i piękno Ziemi, takie jak drzewa, rośliny czy zwierzęta, są niszczone, takie dziesiątkowanie wywołuje u żyjących tam ludzi efekt dehumanizacji i demoralizacji. Życie na jałowym terenie, na pustkowiu, w skrajnej nędzy, pośród wojen i kataklizmów, nie pomaga w rozwoju świadomości i lokalnej kultury, stwarza prymitywne wartości i barbarzyństwo. Propaganda ciągłego kontrolowanego chaosu jako sposobu na życie wysiewanego jako globalna kultura śmierci, realizuje cele kontrolerów na różne sposoby:

*Kreuje życie w warunkach wojny psychologicznej, globalnie kontrolowanego chaosu, hamując rozwój ludzkiej świadomości, wspierając narastanie prymitywnych negatywnych emocji i neutralizując wewnętrzne dążenie do tworzenia oraz dalszego rozwoju w pozytywny sposób, co przyczyniłoby się do rozwoju społeczeństwa (wywołaj strach, podziały i dezorientację).
*Niszczy komunikację między ludźmi, zwiększając podział i uniemożliwiając dostrzeganie szerszej perspektywy, usuwając dostęp do informacji, co dałoby ludziom i grupom dostęp do całego obrazu sytuacji (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujący dezorientację).
*Zmniejsza zdolność zwykłych ludzi do wpływania na wydarzenia zachodzące w strukturach władzy i kontroli, promując barbarzyńskie i prymitywne wartości jako akceptowalne, jednocześnie zamykając niezależne i alternatywne media (dehumanizacja i demoralizacja, ignorancja a inteligencja).
*Zwiększa biurokrację, rozprasza ogląd poprzez fałszywe narracje, sieje fałszywe przekonanie, że potrzeba więcej pieniędzy, aby rozwiązać wszystko, zwiększa zniewolenie poprzez tworzenie długów, promuje korupcję i zachowania przestępcze (przytłoczenia i zdeptanie, demoralizacja).
*Niszczy postępy w szkolnictwie wyższym i udaremnia prawdziwe odkrycia naukowe, eliminuje możliwość dążenia do większego rozwoju ludzkości w kierunku wolnych i otwartych technologii, które wykluczyłyby wojny, przemysł paliwowy i czerpanie zysków z katastrof (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujacy dezorientację).
*Ukrywa duchowe ukierunkowanie i prześladowania, które są zorientowane na hamowanie poszerzania świadomości, bombarduje negatywnością, jednocześnie tłumiąc prawdę i kryształowe cechy w budzących się ludziach, ponieważ wszystkie media i kontrolne filary w społeczeństwie są wykorzystywane do podporządkowania nas duchowo (wywoływać strach, podział powodujący zamieszanie, demoralizacja).

Kontrolowanie chaosu i celowe podżeganie sił chaosu na całym świecie są również powiązane z ogólną satanistyczną ideologią i jej najwyższymi zasadami. Osoby, które są albo umiarkowanymi, albo skrajnymi okultystami - w zależności od gałęzi satanistycznego systemu wierzeń, również praktykują tę samą strategię dzielenia i zdobywania, aby zyskać przewagę oraz gnębić społeczeństwo przez brak empatii i współczucia dla innych. Satanizm promuje mistrzów manipulacji i socjopatyczne osobowości, aby wykorzystać wszystkie ludzkie słabości psychiczne oraz emocjonalne dla osobistych korzyści. Satanistyczny okultysta stosuje ataki psychiczne i czarną magię, aby wykradać duchową energię, wytwarzać duchową słabość. Korzysta też z premedytacją ze złożonych strategii, które mają za zadanie zniszczyć oponentów za wszelką cenę. Stąd wielu satanistów jest mistrzami propagandy używającymi skomplikowanych oszustw do psychologicznej manipulacji, próbując wpoić opinii publicznej różne formy umiarkowanej do skrajnej satanistycznej ideologii w kontrolowanych mediach głównego nurtu.

niedziela, 16 września 2018

POŁĄCZENIE ZE ŚWIĘTĄ MENTALNĄ JAŹNIĄ LM-09-2018 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani mistrzowie, kiedy kroczycie naprzód ścieżką oświecenia i coraz lepiej pojmujecie kosmiczne prawa oraz działanie Wszechświata, macie możliwość lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia związane ze stwarzaniem a także złożoność ciała fizycznego. Dlatego chcielibyśmy dać wam głębsze wyjaśnienie składu ciała eterycznego i jego znaczenia w procesie wniebowstąpienia. Ciało eteryczne lub sieć eteryczna, która jest znacznie subtelniejsza niż ziemskie ciało fizyczne, jest niewidzialnym odpowiednikiem ciała fizycznego. Ciało eteryczne składa się z aury, która odzwierciedla fizyczny stan zdrowia za pomocą różnych kolorów i zniekształceń - lub ich braku - w strukturze tkaniny eteru. Emocje związane z bólem, cierpieniem oraz traumą są myślokształtami, które powstrzymują cię od przyjęcia światła i stania się jego nosicielem. Pole auryczne jest niewidzialnym polem elektromagnetycznym, które otacza ciało fizyczne i przyciąga energię oraz emituje fale wibracyjne.

U tych, którzy są uwięzieni w ograniczeniach trzeciego i niższego czwartego wymiaru aura ciała mentalnego w warstwach etetycznych prawie nie istnieje, ponieważ widzą świat i wydarzenia poprzez filtr iluzji stworzony przez ich wcześniejsze przekonania, myśli oraz czyny.

Kiedy bytuje się w środowisku trzecio- / czwarto wymiarowym, dominującą siłą w ciele emocjonalnym jest płaszczyzna astralna. Dlatego ogromna większość ludzi znajduje się pod wpływem bazowej osobowości oraz ego, pozbawione jest emocjonalnej równowagi i składa się z niespełnionych pragnień, poczucia niegodności i / lub bycia niekochanym. Jedną z najbardziej dramatycznych faz procesu wniebowstąpienia jest przechodzenie przez wypaczenia emocjonalnego systemu świadomości zbiorowej do stabilności, świeżości i harmonii wyższych wymiarów.

Nigdy nie zapominaj, że strach odbiera ci moc. Ogólny system wierzeń świadomości zbiorowej napędzany jest przez negatywne, wrogie myślenie i odporność na nowe idee oraz zmiany. Większość ludzi jest zamrożona w rzeczywistości bólu i cierpienia, nie chce przyjmować nowych poszerzających idei, które uwolniłyby ich od narzuconego przez nich samych więzienia iluzji oraz ograniczeń.

Kiedy funkcjonuje się w rzeczywistości trzeciego wymiaru, trzeba pozostać zrównoważonym i mocno uziemionym w akceptowanym zakresie dualności. Trzeba także dążyć do ustanowienia emocjonalnej harmonii i pogody ducha w iluzorycznym świecie czwartego wymiaru, a jednocześnie szukać mądrości oraz starać się zaaklimatyzować w mentalnej rzeczywistości niższego piątego wymiaru. Trzeba zważać na szepty Duszy i wyższej Jaźni. Ważne jest również, zrozumienie, że nie masz tylko jednej wyższej Jaźni, ale wiele aspektów lub iskier wyższej Jaźni rozproszonych w tym podwszechświecie.

Proces wznoszenia pociąga za sobą stopniową integrację i asymilację następnego wyższego wymiaru częstotliwości i aspektu wyższej Jaźni. Jesteś w trakcie rozszerzania swojego światła i świadomości. Transformacja prowadząca do panowania nad sobą, jak również proces wznoszenia, będą znacznie przyspieszone, gdy rozbudujesz osobistą świetlistą linię życia - eteryczną tubę Światła - która łączycię z twoją obecnością boskiego JAM JEST. Jesteś także w trakcie przywracania połączenia z Rzeką Życia poprzez osobistą Antakaranę (Tęczowy Most Światła), która zawiera Esencję Stwórcy zwaną adamantynowymi cząstkami. W ciągu wielu minionych wieków ludzkość ograniczyła połączenie z Rzeką Życia / Światła tak, że u większości stała się tylko niewielką strużką życiowej energii.

Każdy z was ma sferę promieniowania, która jest wytwarzana przez wibracyjne wzory pola aurycznego i pieśni Duszy. Wniebowstąpienie oznacza doprowadzenie całego układu cielesnych czakr do równowagi, co ułatwi oczyszczanie i harmonizowanie ciała eterycznego oraz pola aury. Twoim celem jest przywrócenie tych istotnych składników do stanu doskonałego, zgodnego z Boskim Planem, który jest planem dla oryginalnej cielesnej formy zwanej ciałem świetlistym Adam / Ewa Kadmon. Obserwujemy was poprzez pasma kolorów w systemie ciał: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych, które zostały stworzone w licznych wcieleniach przez wasze myśli i czyny.

Podpis energetyczny każdego człowieka składa się z wibracyjnych wzorców częstotliwości, które emituje dzień po dniu dzięki myślom i czynom. Energetyczna sygnatura człowieka funkcjonującego w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, może być inna. Jednakże, gdy kroczysz ścieżką oświecenia, stopniowo jest coraz bardziej harmonijna i melodyjna, a ostatecznie staje się częścią pieśni Duszy. Postęp Duszy jest weryfikowany przez częstotliwości pieśni Duszy, a nie przez codzienne działania.

Pieśń Duszy składa się z wzorców wibracyjnych wymiaru czwartego i wyższych - z bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi oraz harmonii. Jeśli jesteś panem siebie, twój energetyczny podpis i pieśń Duszy połączą się z niebiańską mandalą dźwięków i barw, dzięki czemu będziesz zauważany w wyższych królestwach. Jesteś rozpoznawany przez blask wewnętrznego Światła. Im więcej świeltistej esencji wchłania twoje fizyczne naczynie, tym jaśniej będzie świecić twoja aura.

Święty Duch - Miłość / Mądrość naszego Boskiego Boga Matki - lub wasze wyższe Jaźnie mentalne są wymagającą wyższą inteligencją, która monitoruje i reguluje zastrzyki Światła i dary Ducha, przydzielane zgodnie z poziomem duchowej świadomości i obecnymi potrzebami. Otrzymujecie też specjalne dary od świętych Jaźni mentalnych, które pośredniczą między wami a waszą świętą Triadą oraz boską Jaźnią.

Medytacja pomaga zapanować nad niższym umysłem i ego, abyś mógł świadomie dostroić się do rozważań wyższego umysłu. Aby powstrzymać paplaninę umysłu, która jest normą dla osób odciętych od swojej wyższej świadomości, trzeba cierpliwości oraz dyscypliny. Zachęcamy do praktykowania medytacji czynnej i biernej. Przyda się dekret lub afirmacja, czyli modlitwa z mocą. Powinna to być zwięzła, pozytywna afirmacja wyrażona z ufnością i pewnością, że przejawi się w odpowiedniej formie we właściwym czasie. Jeśli afirmacja zostanie wysłana z pełnym miłości zamiarem czynienia dobra, dostosujesz swoją wolę do wyższej Jaźni, a uniwersalne prawo zapewni, że twoje myśli i aspiracje bycia współtwórcą będą połączone z tymi, którzy myslą podobnie. W ten sposób nabiera to siły i mocy. Cicha medytacja to słuchanie odpowiedzi od wyższej Jaźni, anioła stróża lub świętego Ducha.

Pamiętaj, że jedna osoba skupiona w swoim świętym Sercu i świętym Duchu, może przesłać kosmiczne prawdy i zainspirowane myśli milionom ludzi, natomiast przepełnione miłością wibracje jej pola aurycznego błogosławią wszystkich, z którymi się kontaktuje.

Spokój i radość są cechami duszy. Gdy dusza staje się dominującą wewnętrzną siłą, a ego zostaje opanowane, pojawia się inteligentna miłość. Kiedy z powodzeniem rozpuścisz membrany Światła chroniące wejście do twojego świętego umysłu, zyskasz dostęp do osobistego magazynu boskiej mądrości.

Pozwólcie, że podamy wam kilka z wielu objawów wznoszenia się, których możecie doświadczać w tym czasie jako wtajemniczeni na Ścieżce.

^ ^ Odsuwasz się od działań społecznych i wydarzeń, które w przeszłości sprawiały ci przyjemność. Hałas, tłumy i harmider przeszkadzają ci, pragniesz odosobnienia, a może i spokoju płynącego od natury. Gdy twoje wibracyjne częstotliwości podniosą się i staną się bardziej harmonijne, oddzielisz się od ludzi, wydarzeń oraz miejsc, które emitują niższe dysharmonijne częstotliwości. Stopniowo będziesz mieć coraz mniej wspólnego z niektórymi przyjaciółmi i krewnymi, zwłaszcza tymi, którzy są negatywni, osądzający czy nieuprzejmi wobec innych.

^^ Możesz doświadczać chwil intensywnego napływu energii, przez co prawie nie możesz pozostać w bezruchu, a czasami możesz czuć się tak lekko wewnątrz, że ledwie czujesz swoją cielesną postać. Innym razem możesz czuć się tak przygnębiony, że prawie zapadasz się w glebę i doświadczasz ekstremalnego zmęczenia. Twoja forma cielesna przechodzi intensywną metamorfozę na poziomie eterycznym i komórkowym, a niektóre z objawów transformacji nie są przyjemne - szczególnie dla tych, którzy żyją w starszym ciele lub są nieco wyniszczeni.

^^ Kiedy wzdłuz kręgosłupa zaczyna wznosić się Kundalini (Święty Ogień), możesz okresowo doświadczać intensywnego wewnętrznego ciepła, a równocześnie na zewnątrz ciało wydaje się zimne, a nawet lepkie. Z tego powodu początkowo najlepiej jest starać się stopniowo uwalniać ogień Kundalini przechowywany w czakrze korzenia u podstawy kręgosłupa, aby móc powoli integrować wyższe częstotliwości boskiego Światła. Szybciej i więcej niekoniecznie znaczy lepiej, gdy jesteś w trakcie transformacyjnego procesu wznoszenia się.

^^ Osoby we wczesnych etapach procesu doświadczenie łączenia subtelnych częstotliwości światła mogą odczuć to nieco dramatycznie. Jednak dla tych gwiezdnych Dusz, które na dobre weszły w proces i które zgodziły się pełnić służbę dla świata, oczyszczenie drogi innym może być potężnym i ciągłym procesem, ponieważ integrują coraz wyższe częstotliwości Światła, aby dzielić się nimi z innymi.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś był na emocjonalnej kolejce górskiej - doznając wielu wzlotów i upadków. Z głębokiego poziomu komórkowego wydostają się i uwalniają pokłady niezgodnych energii oraz wzorców częstotliwości. Ważne jest, aby pozwolić tym uczuciom wpłynąć na powierzchnię, niech zostaną przekształcone w bardziej subtelną substancję Światła. Ważne jest, abyś nauczył się być obserwatorem tego, co się dzieje, obiektywnie postrzegając, przetwarzając i prostując z pełną miłości cierpliwością to, co zostało ci objawione.

^^ Twoje nawyki żywieniowe mogą się drastycznie zmienić. Bez względu na to, co wybierzesz do jedzenia, postępuj zgodnie z wewnętrznymi wskazówkami i obserwuj, jak twoje ciało czuje się po tym, gdy coś skonsumujesz. Twoje ciało lub inteligencja wewnętrznego ciała budzi się, a jeśli będziesz uważny, przekieruje cię do właściwego jedzenia i diety. Zawsze pamiętaj, że kluczem jest umiarkowanie we wszystkim.

^^ Możesz mieć wiele dziwnych dolegliwości i bólów, dla których nie ma trafnej diagnozy. W ciele fizycznym masz wiele pomniejszych czakr i punktów meridianowych. Ponieważ wyższe częstotliwości Światła próbują przepływać przez całe ciało, mogą napotkać blokady w tych krytycznych punktach, co może powodować dyskomfort. Jednym z najbardziej powszechnych obszarów stresu jest obszar kręgosłupa w okolicy górnej części pleców, pomiędzy łopatkami.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś tracił rozum lub przynajmniej pamięć. W mózgu znajdują się wielowymiarowe poziomy, więc gdy podniesiesz wzorce częstotliwości, niższe poziomy mózgu będą stopniowo poprawiane. W związku z tym będziesz w stanie uzyskać dostęp do wielu negatywnych historii z przeszłości, a także do wielu ciekawostek, które tam zgromadziłeś. Otrzymasz dostęp do wyższych poziomów mózgu, w których mieszka twój święty Umysł. Zjednoczenie między świętym Umysłem a świętym Sercem jest integralną częścią procesu wniebowstąpienia.

Moi nieustraszeni, musicie przyznać, to ekscytujący czas na przebywanie w ciele fizycznym, a jednak wasze ciała walczą starając się nadążać za stale rosnącymi częstotliwościami, które integrujecie z dnia na dzień. Wielu z was, którzy przez wiele lat nie chorowali na przeziębienia, grypę lub zaburzenia jelit doświadczają teraz tych wyniszczających objawów, a niektórzy z was pytają: "Co robię źle?" Nie robicie niczego złego, drodzy moi; wszystko robicie dobrze, a jednak nieraz po prostu zdarzają się niewygodne napady cielesnego stresu. Przyznajemy, że te zdarzenia nie są przyjemne. Chcielibyśmy jednak, abyście się nad tym zastanowili. Wielu z was, którzy głęboko tkwią w transformacyjnym procesie wznoszenia, doświadczają tych symptomów z powodu szybkiej transmutacji starych negatywnych energii. Można to nazwać przemianą lub chrztem przez ogień, spalaniem i uwalnianiem starych wzorców częstotliwości, dzięki czemu mogą napłynąć wyższe, bardziej subtelne krystaliczne komórki świadomości. Nie wszystkie wirusy są złe, ani nie wszystkie nieprzyjemne objawy u każdego się pojawią. Jeśli się pojawią, potraktujcie je jako środek do celu i służący wyższemu celowi. Te rzeczy również przeminą, kochani.

Prosimy was, abyście, jak nigdy dotąd, dbali o siebie i zwracali uwagę na fizyczne ciała oraz sygnały lub wiadomości, które przekazują wam mądre ciała. Jak moglibyście się cieszyć pięknym światem miłości, radości i obfitości, które tworzycie, jeśliby wasze cenne fizyczne naczynia nie były pełne życia i zdrowia?

Dołącz do nas w swojej Piramidzie Światła, kochany, i pozwól nam pomóc ci przejść przez proces z łatwością, wdziękiem i wielką radością. Niech promieniowanie naszego Boga Ojca Matki wyleje się na was i napełni was Światłem Życia Wiecznego. Wiedzcie, że jesteśmy blisko, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

sobota, 8 września 2018

NADZIEJA NADEJDZIE Z ROSJI

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Tekst napisany przez Alison Ray - Copyright © 2018, rozesłany przez Jamesa Tyberonna

Edgar Cayce udzielił w latach 1921-1944 29 odczytów, które zostały zebrane jako "World Affairs Readings", ponieważ pojawiały się pytania o lepsze wytłumaczenie sytuacji z perspektywy globalnej (Series 3976). W tych odczytach dwukrotnie wspominająa się, że nadzieja dla świata nadejdzie z Rosji. Niedawno zauważylismy, , że ta nadzieja jest związana z konkretną osobą. Ale odczyty zdają się wskazywać na ducha narodu. Pierwszy komunikat, wydany w 1932 r., wyraźnie wspomina o stopniowym rozwoju religijnym Rosji. Drugi, z 1944 r., zdaje się sugerować, że to właśnie troska narodu rosyjskiego o bliźniego jest podstawą tej nadziei. Pojawiła się również sugestia, że sprawiedliwe partnerstwo między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może przynieść korzyści zarówno Rosji, która posiada więcej surowców niż jakikolwiek inny naród, jak i USA - mającym większe możliwości na zagospodarowanie tych zasobów.

W czytaniu 3976-10, udzielonym 8 lutego 1932 r., do śpiącego Cayce wystosowano prośbę o plan ustanowienia pokoju na Ziemi i dobrej woli między ludźmi.

(Q) Jaka powinna być postawa tak zwanych narodów kapitalistycznych wobec Rosji?

(A) W sprawie rozwoju religijnego Rosji przyjdzie większa nadzieja dla świata. Wtedy osoba lub grupa, która ma bliższe relacje, może lepiej sobie radzić w stopniowych zmianach i ostatecznym rozwiązaniu warunków co do rządów świata.

(Q) Czy Stany Zjednoczone powinny uznać obecny rząd w Rosji?

A) Należy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań, czy odpowiedź zostanie udzielona prawidłowo. Można powiedzieć "tak" oraz "nie", i obie pdpowiedzi będą prawidłowe. Obecna postawa obu narodów jako nacji jest niewłaściwa, bo nadejdzie, nadejdzie zupełna zmiana nastawienia obu narodów jako mocarstw w świecie finansowym i ekonomicznym. Jeśli chodzi o zasoby surowców, Rosja przewyższa wszystkie inne narody. Jeśli chodzi o umiejętności rozwoju, to te w Stanach Zjednoczonych są najkorzystniejsze. Wtedy te się połączą lub zaczną bazować na sprawiedliwych podstawach - lub mogą stać się mocami; ale te przedsięwzięcia które są przedmiotem pytań, zajmą wiele lat, mimo wtrącania się z zewnątrz.

Sugestia podana przez przewodnika, Gertrude Cayce, do czytania 3976-29 w dniu 22 czerwca 1944 r., zapewnia ramy dla zrozumienia i interpretacji głębszego znaczenia komentarzy na temat poszczególnych narodów:

Ten kanał wskazał, że wiele można powiedzieć o tym, co mogą oznaczać wibracje narodów, jako jednostek. Przekażcie rodzinie ludzkiej informacje dotyczące tych wibracji i ich relacji duchowi różnych narodów, szczególnie w związku z siedmioma grzechami i dwunastoma cnotami, które będą pomocne dla organizacji i dla jednostek, ponieważ chcemy wspomóc naszych bliźnich. Następnie odpowiesz na pytania, które mogą zostać przesłane, gdy o to poproszę.

Podczas transu, Edgar Cayce odpowiedział:

Cóż więc z narodów? Z Rosji nadchodzi nadzieja dla świata, choć nie takiej, jak czasem określana jako komunistyczna, bolszewicka. Nie. Ale wolność, wolność! Wolność, każdy człowiek będzie żył w zgodzie ze swym bliźnim! Narodziła się zasada. Minie wiele lat, zanim zostanie skrystalizowana, ale z Rosji znów pojawia się nadzieja dla świata. Czym się pokieruje? Ta przyjaźń z narodem, który założył obecną monetarną jednostkę "In God We Trust". Czy używasz tego w swoim własnym sercu, kiedy spłacasz swoje sprawiedliwe długi? Czy używasz tego w swojej modlitwie, kiedy wysyłasz swoich misjonarzy do innych krajów? "Daję to, bo ufam Bogu"? Nie za pozostałe pięćdziesiąt centów! (3976-29)

Edgar Cayce przewidział II wojnę światową, ale odczyty nie sugerują, że nastąpi trzecia wojna światowa. W 1935 r. ostrzegł 29-letniego agenta ds. ładunków o katastrofalnych wydarzeniach, które narastały w społeczności międzynarodowej:
Czytanie Cayce ... chyba że wtrąca się to, co można nazwać siłami i wpływami nadprzyrodzonymi, które są aktywne w sprawach narodów i ludzi, cały świat - jak gdyby - zostanie podpalony przez militarystyczne grupy i tych, którzy stoją za władzą i ekspansją w takich stowarzyszeniach ... (416-7)

Odczyty rzadko przewidywały konkretne przyszłe zdarzenia, ponieważ były podawane w odpowiedzi na konkretne pytania. Dodatkowe informacje zwykle nie były zgłaszane przez śpiącego proroka. Przyszłość wciąż się zmienia. Podczas gdy prognozy Cayce'a opierały się na obecnych warunkach, poszczególne osoby mogły wyrazić swoją wolę i zmienić to, co może się wydarzyć. Odczyty, w których mowa jest o Rosji, nie mówią o osobach, o ostatecznym wyniku ani o czasie. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy razem, razem poprzez nasze myśli i działania, tworzymy przyszłość. I jak powiedział Cayce: pokój zaczyna się od jednostki.

Jeśli znacie pokój i harmonię, przynieście pokój i harmonię do doświadczenia innej duszy. (262-87)

Napisane przez Alison Ray Copyright 2018


Alison Ray działa jako kierownik ds. marketingu Edgar Cayce's A.R.E. gdzie jest odpowiedzialna za członkostwo, informacje publiczne i Venture Inward. Przed przeniesieniem się z Chicago do Virginia Beach była asystentką wiceprezesa prywatnego programu hipotecznego. Od dawna entuzjastka Egiptu, regularnie ćwiczy medytację, Tai Chi i tworzy biżuterię.