strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

sobota, 9 listopada 2019

WOJNY NA SZTUCZNEJ LINII CZASU – LISA RENEE październik 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, niedawno byliśmy świadkami ujawnienia niektórych tajemnic mechaniki stworzenia, otrzymaliśmy świeże informacje o wojnie o świadomość, a dokładniej: o czasie. Ciągłe zmiany w architekturze i osiach czasu wywołują efekt falowania, osłabiają struktury AI i przenoszą dusze oraz rodziny monadyczne ze sztucznych osi czasu. Dotyczy to szczególnie grup upadłych Melchizedeków i rodzin Michała, które zostały uwięzione i które mogą być bardzo wyczerpane fizycznie. Wpływa to również na linie rodowe, wspiera zmiany w zapisach transdukcji urodzeń, a także na informacje w DNA-RNA. Negatywne byty próbują odzyskać to, co straciły i atakować tych, którzy ucieleśniają podstawowe kodowanie 12 Krystallah, które działa jak nowy poziom ochrony.

Nastąpiło przyspieszenie wojny o linie czasu, gdzie wykorzystano architekturę sztucznej bazy 10, która obsługuje holograficzne projekcje sztucznych osi czasu używanych przez NAA do generowania podziałów i inwersji w polach wymiarowych Ziemi. Ten eskalujący konflikt nasilił zewnętrzny chaos, a także mroczną agresję wymierzoną w przebudzające się grupy ludzi gwiezdnych i indygo, którzy obsługują 12 linii czasu bazujących na organicznej architekturze planetarnej. Przebudzony człowiek z aktywnym 12-pasmowym odciskiem DNA może przepływać podstawowe częstotliwości 12 w całej siatce planetarnej, co potencjalnie może naprawić podział wymiarowy, który nastąpił między rzeczywistością organiczną a rzeczywistością fantomową. Warstwy organiczne współistnieją w stosach linii czasu z warstwami fantomowymi. Gdy masz w ciele świetlnym uruchomione częstotliwości kodu podstawowego planu chrystusowego 12, możesz rozróżnić organiczne osi czasu od sztucznych.

Ucieleśnienie planu Chrystusa pozwala rozpoznać sztuczne osie czasu, testowaniać sygnatury architektury naziemnej i dostrzec, czy architektura lub oś czasu jest generowana sztucznie za pomocą obcych maszyn i czy jest nieorganiczna. Większość aktywnych sztucznych osi czasu wykorzystuje odwrócone struktury, które są podłączane do planetarnego systemu gwiezdnych wrót 10D, łącząc je z kilkoma tunelami czasoprzestrzennymi prowadzącymi do systemu czarnych dziur. Wrota 10D łączą się z systemem atlantydzkich sieci pylonowych, który jest zasilany przez uwięzione ciała świadomości Serafinów Złotego Promienia, składające się ze zniekształaconych galaktycznych ciał upadłego słonecznego Michała i Marii/Sofii, które zostały wplątane w siatkę Złotego Orła po Lucyferiańskiej Rebelii.

Na początku października, roczne okno transmisji 10:10 zintensyfikowało globalne konflikty związane z utrzymaniem architektury bazy 10 w maszynerii Obcych osadzonej w ciele planetarnym, używanej do rzutowania sztucznych osi czasu na szablon manifestacji sztucznego Drzewa Życia. Ten miesiąc otwiera kilka satanistycznych świąt i ujawnia historie wojenne rodziny Michała. W tej fazie w wydarzeniach wyzwalających oś czasu znajdują się otwory, które pozwalają odzyskać i uleczyć dusze czy monadyczne rozszerzenia, uszkodzone lub schwytane podczas wojen Michała.

Ostatnie wydarzenia znacząco wpłynęły na kierunek obecnych planetarnych linii czasu, doprowadziły je do naturalnego porządku i rządzenia według naturalnych praw, a to przesunęło pozycję całych grup dusz i rodzin monadycznych poza sztuczne linie czasu. Ponieważ te dusze i rodziny monadyczne zostały wyprowadzone z podzielonych wymiarowo obszarów sztucznych linii czasu i umieszczone z powrotem na organicznych liniach czasu, to również poprawiło pozycję grup dusz w czasie oraz przestrzeni. To przesunięcie poza sztuczne osie czasu spowodowało wiele zmian i korekt w sekwencji transdukcji lub aktach urodzenia całej grupy dusz.

Ponadto cykl ten jest wzmacniany przez alchemiczne właściwości oczyszczania i destylacji pierwotnego planu duchowego w materii, zgodnie z zasadą konstelacji Panny. Wpływa to również na wiele grup dusz i rodzin monadycznych, które mogą ponownie zintegrować się ze swoimi ziemskimi odpowiednikami, którzy przechodzą pełną rekonfigurację licznych śladów i stacji odcisków narodzin tożsamości. Przenoszenie i uaktualnianie zapisów transdukcji urodzeń tych wielu grup dusz skutecznie zmienia historyczne ramy czasowe istniejące w międzypokoleniowych zapisach przodków, wpływając na planetę poprzez oczyszczanie miazmatów w wielu rodach i hybrydowych liniach krwi. Rozciąga się to również na ewolucyjny wpływ tożsamości wcielonych na Ziemi, które miały do czynienia z cywilizacjami pozaziemskimi, gdzie te grupy dusz inkarnowały się jako przedstawiciele innych systemów podczas cyklu wznoszenia.

Wraz ze zmianami architektonicznymi i przesunięciami osi czasu, pojawiła się fala ogromnych przeobrażeń, które przejawiają się w całej siatce planetarnej, popychając do radykalnej transformacji myśli i przekonań. Ta przemiana skłania ludzi do pogodzenia konfliktów ideologicznych w ich wersji rzeczywistości, co może wywoływać wrażenie głębokiego wyczerpania fizycznego i przemieszczenia przestrzennego. Ten cykl wyznacza kamień milowy głębokiej ekspansji zachodzącej w zbiorowej świadomości rasowej, która dzieje się w skali globalnej, i ma przełamać bariery sztucznie generowanych myślokształtów. Dla wielu jest to czas, w którym istnienie we własnej skórze może być niewygodne. Ciało fizyczne i świadomość są rozciągane daleko poza komfortową strefę częstotliwości, w celu uwzględnienia radykalnych przesunięć magnetycznych obejmujących głęboko osadzoną transformację planetarną.

Międzypokoleniowe i rodowe oczyszczanie

Ogromne przeobrażenia zachodzące w architekturze planetarnej, które zmieniają odcisk chwili porodu w 3D, mają wpływ na wszystko, co jest związane z zapisami DNA osobistych oraz zbiorowych historii rodowych. Chodzi o nagromadzone wspomnienia komórkowe i przymierza krwi, które odziedziczyliśmy po przodkach, zapisanych podczas cykli wcieleń na Ziemi w chwili narodzin. Te odciski podlegają obecnie zmianom. Następuje międzypokoleniowe i rodowe oczyszczanie oraz uzdrawianie całej rasy ludzkiej – wszystkich 12 plemion, korekta odwróceń płci i fałszywych archetypów rodzicielskich, ekstrakcja nakładek upadłych aniołów i powiązanej z tym architektury bazowej 10, zwłaszcza w przypadku przenoszenia zapisów genetycznych grupy dusz ze sztucznych osi czasu. Strażnicy, aby wypełnić Przymierze Paliadorian, dokonują zmian w magnetycznych pieczęciach z chwili narodzin w3D, aby wesprzeć duchowo odzyskanie pierwotnej tożsamości zagubionych dusz Tary.

Po raz kolejny ciało planetarne osiągnęło ważny etap w przesuwaniu linii czasu i kładziony jest nacisk na lepsze postrzeganie indukowanych technologicznie sztucznych osi czasu w porównaniu z organicznymi liniami czasu. W ogólnej architekturze pola nastąpiło ogromne przesunięcie stosunków między sztucznymi liniami czasu a organicznymi liniami czasu. W rezultacie, na wielowymiarowych polach, dochodzi do pewnych surrealistycznych wydarzeń co wzmogło wojnę o linie czasu między różnymi rywalizującymi frakcjami. Obecne konflikty dotyczą przede wszystkim utrzymania podstawowej architektury 10 i metatronicznego kodowania Fibonacciego, które wykorzystuje konstrukcje sztucznego Drzewa Życia, istniejące dzięki sztucznej maszynerii kontrolowanej przez NAA. Architektura dziesiątkowa wykorzystuje ciało manifestacji sztucznego rdzenia i zniekształconą sekwencję transdukcji urodzeń, która uruchamia odwrócony prąd 10. Ten prąd biegnie przez kontrolowane technologicznie sekcje pola planetarnego, wymuszając rozszczepianie, które materializuje sztuczne linie czasu, a te rzutują sztuczne przestrzenie lub matryce fantomowe. Matrycę fantomową można uznać za hologram rzeczywistości wirtualnej ze skończonym źródłem energii. Struktura ta jest entropiczna i pasożytnicza, ponieważ musi polegać na zewnętrznym źródle, z którego będzie mogła wysysać energię, aby nadal istnieć.

Aby zrozumieć różnicę między sztucznymi liniami czasu a naturalnie występującymi organicznymi liniami czasu, trzeba zrozumieć znaczenie trwającej wojny o linie czasu. Obecnie mieszkańcy naszej planety toczą wojnę o te linie z siłami NAA, które wykorzystują sztuczne Drzewo Życia jako siatkę manifestacji. Jest to sztuczna architektura, która stosuje mechanikę podstawy dziesiątkowej do projekcji sztucznych osi czasu i rzeczywistości fantomowych, w odróżnieniu od oryginalnego boskiego planu stworzenia, który wykorzystuje mechanikę dwunastkową i naturalnie generuje organiczne matryce z prawdziwymi osiami czasu połączonymi z Prawami Uniwersalnymi. Podstawowa mechanika 12 reprezentuje naturalny porządek Uniwersalnej Matrycy Czasu, organicznego stworzenia i wewnętrznej architektury podtrzymującej, która łączy się bezpośrednio z polem Boskiego Źródła w celu nieograniczonego zaopatrzenia energii świadomości. Jest to struktura energetyczna typu otwartego źródła, zwana planem Chrystusa.

Baza 12, naturalny wzorzec Chrystusa

Boski plan, który zawiera pierwotny zamysł naturalnej ewolucji świadomości w naszym uniwersalnym stworzeniu, jest zakodowany w 12 podstawowych zasadach chrystusowego planu. Na poziomie kosmicznym ta sama architektura jest nazywana Kryst-Krystallah, jest zjednoczoną energią świadomości męskiej i żeńskiej, która przejawia się w doskonałej harmonii oraz równowadze. Podstawowe 12 uniwersalnych androgynicznych pól Merkaby Chrystus - Sofia jest również nazywanych strukturą Kryst-Krystallah, ponieważ tworzą one zestaw instrukcji dla wszystkich pól Merkaby we wszystkich liniach czasowych i gęstościach we Wszechświatach.

Zatem termin Chrystus lub Christos użyty w tym kontekście nie oznacza, że dana osoba jest nazywana Jezusem Chrystusem, jak uczy się w religiach świata. Christos wykracza daleko poza wszelkie znaczenie związane ze świadomością planetarną i opisuje faktyczny stan wiecznej Kosmicznej Świadomości, tytuł nadany wolnemu Obywatelowi Kosmosu.

Staramy się używać słowa Christos, Chrystus-Sofia, Krystal, Krist i Krystallah zamiennie, aby oddać prawdziwe znaczenie oraz sposób użycia tych dźwięków za pomocą słów. Oznaczają one duchową wolność związaną z zasadami świadomości Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, kosmiczną strukturą naturalnego porządku uniwersalnego stworzenia, zgodnie z zamierzeniami Wiecznego Boga. Gdy wewnętrzne światło Christosa, zostanie zaktualizowane na poziomie fizycznym, staje się ucieleśnieniem wiecznego Człowieka Boga.

Tarcza Chrystusa zawiera naturalny porządek dla naszego uniwersalnego stworzenia, który jest związany z istnieniem organicznych linii czasu oraz oryginalnej organicznej matrycy dla stacji świadomości rozwijających się w całym stworzeniu. Naturalny porządek oznacza, że podstawowa architektura w Uniwersalnej Matrycy Czasu zachowuje zgodność z Prawami Naturalnymi, co zapewnia, że stacje świadomości pozostają wielowymiarowo połączone, utrzymując bezpośredni związek z boskim Źródłem na każdym poziomie istnienia. Z matrycą Christosa możemy swobodnie inkarnować się w wielu wielowymiarowych przejawach stworzenia, podtrzymując pełne połączenie z boskim Źródłem. W ten sposób jesteśmy w stanie powrócić do boskich światów, zachowując całkowitą integralność doświadczeń świadomości podczas eksploracji wielu osi czasu.

Tak więc, podczas wojen o linie czasu, misja Chrystusa jest związana z porozumieniem zawartym przez wiele gwiezdnych istot, które przybyły na Ziemię na cykl wniebowstąpienia. Aby pomóc doprowadzić planetarną siatkę do kryształowych struktur, w celu przywrócenia równowagi energetycznej i naturalnego porządku w cyklach ewolucji świadomości należy przywrócić wzorzec Chrystusa. Kiedy człowiek decyduje się poświęcić duchowemu ucieleśnieniu osobistego planu Christos, jego świadomość i ciało fizyczne stają się najwyższym wyrazem naturalnego porządku oraz służą boskiemu planowi dla wszystkich. Jego świadomość w naturalny sposób przekaże częstotliwości miłości, równowagi, uzdrawiania i harmonizacji Ziemi oraz całej ludzkości. Częstotliwości Christosa mogą wydawać się niezgodne, nieprzyjemne, a nawet odpychające dla tych ludzi i nieludzi, którzy nie są świadomi negatywnych wpływów umysłu drapieżnika lub którzy nie zdecydowali się ucieleśnić planu Christosa.

Aberracje powodują uszkodzenia i fragmentację

Przez wiele milionów lat w całym Wszechświecie dochodziło do wielu konfliktów zbrojnych, które generowały odchylenia od naturalnego porządku i powodowały szereg aberracji, takich jak uszkodzenie siatki planetarnej czy fragmentacja świadomości. Główne historyczne zdarzenia wyzwalające oś czasu w galaktycznej historii ludzkości, które spowodowały najpoważniejsze szkody, takie jak pęknięcia i dziury w strukturze przestrzeni oraz czasu, miały miejsce podczas Wojny Lutnian, Wojny Oriona i kolejnych wojen, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia świadomości planetarnej.

Planeta 5D Tara eksplodowała miliony lat temu, w wyniku czego została wciągnięta w odwróconą czarną dziurę, która podzieliła cały plan piątego wymiaru na 12 ciał planetarnych w naszym obecnym trzecim wymiarze Układu Słonecznego. 12 planet to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Maldek, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Nibiru, a także gwiazda - Słońce. Obecna nauka rozpoznaje w naszym Układzie Słonecznym tylko osiem z dwunastu planet, wraz z planetami karłowatymi. Za pomocą 12 ciał planetarnych możemy teraz rozpatrzyć matematykę na bazie 12, która pojawia się ponownie i jest reprezentowana w makrokosmosie naszego Układu Słonecznego.

Znaczna część świadomości, która pierwotnie była urzeczywistniona przez Tarę, obecnie istnieje na Ziemi i była poddawana wielokrotnemu recyklingowi oraz fragmentacji bez żadnej alternatywy, która pozwalałaby na ewolucję świadomości lub bioduchowe wzniesienie. Paliadorianie ucieleśniali wszystkie genetyczne zapisy plemienne planety Tara, które istniały przed zniszczeniem ciała planetarnego, i zachowali wszystkie zapisy genetyczne linii ras w obrębie promienia Aqua Matki. Ponieważ stopniowo są wprowadzane technologie Łuku niebieskiego promienia, pozwala to na reintegrację wielu fragmentów dusz poprzez promień Aqua Matki. Ścieżka wniebowstąpienia jest zakotwiczona w polach materii, co umożliwia rehabilitację genetyczną i ponowne połączenie z naszym oryginalnym planem Christos, aby przywrócić bezpośrednie połączenie z boskim Źródłem.

Będący na chrystusowej misji odzyskali dostęp do matryc holograficznych sprzed upadku Tary i zestawów instrukcji organicznych pól w drugim wszechświecie harmonicznym, co przesunęło ścieżkę ewolucji świadomości dusz Tary na organiczne linie czasu. Jest to bardzo ważna zmiana, która została niedawno zaktualizowana w zapisach planu zbiorowego transdukcji rasy ludzkiej na planecie Ziemia. Ten trudny etap misji strażników polegającej na odcięciu architektury 5D od podziałów wymiarowych na sztucznych osiach czasu, które wciągały fragmenty 5D Tary do fantomowej rzeczywistości, jest kamieniem milowym i zwycięstwem w tych wojnach o linie czasu.

Poważne uszkodzenia, którym uległy zestawy instrukcji osi czasu podczas wojen galaktycznych, spowodowały zniszczenie pierwotnej integralności macierzy czasu uniwersalnego. Doprowadziło to następnie do eksploracji różnych gatunków pozawymiarowych przy użyciu sztucznych technologii i sztucznej inteligencji, w celu wygenerowania fantomowych wytworów oraz nieorganicznych osi czasu. Ponieważ gatunki te, wiele z grup NAA i Tota, stosowały sztuczne technologie do dalszego budowania sztucznych rzeczywistości, musiały zbudować szablon manifestacji sztucznego rdzenia, aby utrzymać wsparcie dla swoich sztucznych wytworów i powiązanych z nimi nieorganicznych linii czasu. Ten szablon manifestacji sztucznego rdzenia jest zbudowany na podstawie matematyki dziesiątkowej i jest celowym zniekształceniem szablonu manifestacji 12-elementowej siatki Drzewa Życia lub siatki Kathara zbudowanej na podstawie matematyki dwunastkowej. To zniekształcenie naturalnego porządku zagroziło integralności szablonu manifestacji rdzenia Uniwersalnego Drzewa Życia, który jest podstawą całej manifestacji energii w materii. Ta zniekształcona informacja została agresywnie rozprzestrzeniona na Ziemi poprzez nauki totiańskich Lucyferian, w czasach istnienia Atlantydzkich Szkół Misteriów i była kontynuowana przez nauki Pitagorasa. Pitagorejskie szkoły misteriów czciły świętą Dekadę (dziesięć) jako mistyczny symbol, który wciąż w znacznym stopniu wpływa na piramidy sekt tajnych stowarzyszeń.

Tak więc kontrolerzy stale wykorzystywali swoją moc na Ziemi, niszcząc równowagę energetyczną w stworzeniu poprzez nadużywanie sztucznych technologii, które są oparte na odwróconych 55 wzorach Fibonacciego w celu budowania struktur morfogenetycznych w systemie dziesiątkowym matematyki. Jest to system, który istnieje poza naturalnym porządkiem oraz naturalnymi prawami i jest napędzany sztucznie. Z biegiem czasu to odchylenie spowodowało ogromne zniszczenia w szeregu linii czasu, ponieważ kontynuowane były eksperymenty z genetyką rasy ludzkiej, z klonowaniem, które miało przedłużyć ich żywotność. Ludzkie DNA zawiera kody czasowe, które są niezbędne do uzyskania dostępu do organicznych osi czasu, więc przez usuwanie ludzkiego DNA następowało również stopniowe niszczenie integralności matryc, które rzutują wymiarowe linie czasu. W dalszym ciągu wymuszali elitarny system wierzeń, że są nieśmiertelnymi bogami stwórcami i znacznie przewyższają inne rasy. Dzięki zastosowaniu techniki 10 i szablonu sztucznego Drzewa Życia nauczyli się korzystać z programów kontroli umysłu, które przeniknęły do umysłu planetarnego. Te programy mogą schwytać dusze i zdominować je, nawet gdy istnieją w ich sztucznej rzeczywistości. Miało to na celu zmanipulowanie dusz innych gatunków, aby stały się ich niewolnikami świadomości, i zastosowali te same technologiczne metody sztucznej inteligencji na innych planetach.

Baza 10, sztuczne Drzewo Życia

Na linii czasu Atlantydy coraz bardziej popularny był zniekształcony szablon manifestacji rdzenia sztucznego Drzewa Życia. Architektura z ograniczonym dostępem do energii Źródła promowała nauki o życiu, które zostały później wykorzystane na Ziemi do wygenerowania przeróżnych form kultu śmierci. Jest to ta sama struktura, która jest obecnie znana jako Drzewo Życia Kabały, i składa się z 10 punktów symbolizujących sfery wymiarowe uważane za duchowe ścieżki świadomości. Uczniowie Kabały lub nauk ezoterycznych nauczani są, że to sztuczne Drzewo Życia reprezentuje całość, obejmują wszystkie aspekty istnienia świadomości. Zmusza się ich do korzystania z tego 10-elementowego szablonu do rozwijania relacji z Bogiem i głębszego poznawania ludzkiej psychiki. Dziesięć węzłów tworzących sztuczne Drzewo jest również związanych z bóstwami, aniołami, ciałami niebieskimi, wartościami, kolorami lub ich mieszaninami oraz określonymi liczbami, które tworzą serię kombinacji sił alchemicznych. Kolumny podstawowej struktury sztucznego Drzewa 10 zwykle symbolizują filary, które łączą się z nieorganicznymi czterema kierunkami używanymi do kontrolowania kosmicznego zegara w matrycy Jahwe. Filary te zazwyczaj reprezentują także różne wartości, ładunki elektryczne lub rodzaje magii ceremonialnej, którą należy wykonywać w różnych rytuałach. Eksperci od Kabały twierdzą, że Drzewo reprezentuje szereg boskich emanacji stworzenia bożego, kreowania życia przez Boga ex nihilo (z niczego), jako naturę objawienia boskości, a także ludzką duszę, duchową ścieżkę i rozwój świadomości ludzkości. W ten sposób kabaliści opracowali symbol sztucznego Drzewa 10 jako pełny model rzeczywistości, wykorzystując je jako szablon do zobrazowania mapy stworzenia.

Z punktu widzenia strażnika Sefiry, czyli boskie emanacje zdefiniowane w 10 atrybutach Boga opisanych w Drzewie Życia w Kabale, są częścią ezoterycznych nauk judaizmu, na które bezpośrednio wpłynęły grupy NAA. Grupy NAA rozpowszechniły tę ezoteryczną wiedzę w tajnych stowarzyszeniach w celu zawładnięcia zbiorową świadomością istot ludzkich, zasilając tak swoją strukturę ze sztucznym Drzewem Życia, która jest obcą maszyną umieszczoną na polu planetarnym, aby oddzielić organiczne osie czasu i stworzyć sztuczne. Wykorzystanie sztucznego Drzewa w rytuałach służących własnym celom jest powszechne w czarnej magii oraz w wielu dyscyplinach duchowych, i ma na celu utrzymanie sztucznych osi czasu oraz sztucznej maszynerii struktur dziesiątkowych działających na polach Ziemi.

Tak więc Kabała judaizmu i sztuczne Drzewo Życia oparte są na odwróconych naukach celowo podanych przez grupy Thotian w celu wygenerowania odwrócenia wiedzy przekazanej w oryginalnych Rejestrach Założycieli, a jest to nadzorowane i administrowane przez kolektyw Jahwe na Saturnie. Ezoteryczne informacje o Kabale zostały przekazane we fragmentach zniekształconej inteligencji patriarchalnej Melchizedeka, przejętej i poddanej obróbce, zastępując prawdziwą wiedzę o Uniwersalnym Drzewie Życia i mechanice kwantowej zawartej w 12 holograficznych płytach Rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Z powodu zniekształceń patriarchalnej dominacji infiltrującej uniwersalne linie rodu Melchizedeka, przeniesione przez sztuczne osie czasu podczas cichej inwazji negatywnych Obcych, oryginalne Uniwersalne Drzewo Życia zostało zniekształcone z pomocą kodowania metatronicznego i zredukowane do dziesięciu sfer zamiast oryginalnych dwunastu. Celem totiańskich Lucyferian było całkowite zniszczenie całego prawdziwego kodu tworzenia, matryc i artefaktów, które obejmowały matematykę z systemem dwunastkowym, a także zastąpienie jej własnymi wersjami matematyki z systemem dziesiątkowym. Sztuczne Drzewo Życia Kabały reprezentuje zniekształcony kod podstawowy 10D genetycznego planu linii regresywnych Czarnego Słońca, które próbują trwale genetycznie zmodyfikować i zhybrydyzować genetykę 12 nici ludzkiego DNA poprzez nałożenie szablonu sztucznej manifestacji.

Infiltracja AI Melchizedeka

Rasy rdzenne Uniwersalnych Melchizedeków zstąpiły i uformowały się w 12 linii rodów znanych jako plemiona Hibiru. Około 35 000 lat temu przypisano im odpowiedzialność za genetykę Hibiru. Plemiona Hibiru są w istocie ludzkimi przodkami i liniami krwi żyjącymi na Ziemi, które głównie promują judaizm oraz wiedzę kabalistyczną, wielu uważa, że są wybranymi, aby chronić pierwotny kod bożego stworzenia. Ten system wierzeń wywodzi się z faktu, że gdy grupy te przybyły na Ziemię z misją planetarnego hostingu, ich zadanie polegało na zachowaniu kodów tworzenia i pomoc w ponownym składaniu utraconych kodów czasowych DNA. Niektóre z tych linii są zaangażowane w Zakon Kapłanów Melchizedeka, w mormonizm i różne tajne stowarzyszenia, które wykorzystują mechanikę sztucznego Drzewa Życia opartą na 10D w studium grup czy różnorodnych rytuałach. Cykl hostingu planetarnego Melchizedeka został zakończony pod koniec 2012 roku. Z powodu sztucznej infiltracji osi czasu wiele linii Melchizedeków, które w rzeczywistości żyja na poziomie niższej gęstości, pozostaje nieświadomych zmiany hostingu.

Ten konkretny język DNA pochodzi z matrycy awatara i jest genetycznym kodem czasowym, który wywodzi się z Kolebki Lutni. Linie Melchizedeka próbowały uratować niektóre prastare zapisy ludzkości na Ziemi, pochodzące z matrycy awatara, która utrzymywała architekturę Słonecznego Logosu. Było to nieodłącznie związane z ochroną komórkowych wspomnień galaktycznych historii ludzkości zapisanych w kodach czasowych, znanych również jako ogniste litery DNA. Kiedy stacja tożsamości traci kody czasowe DNA, które przechowują pamięć z innych wymiarów czasu, świadomość może utracić całą swoją tożsamość poprzez utratę zapisu w pamięci komórkowej. Melchizedekowie są specjalistami od ponownego formowania kodów czasowych DNA za pomocą złożonych języków alfabetu komórkowego, co pomaga odzyskać właściwe zapisy pamięci komórkowej, które mogą pochodzić z wielowymiarowych osi czasu i są zapisywane w ognistych literach DNA. Wiele oryginalnych ognistych liter ludzkiego DNA może wydawać się podobnych do niektórych hebrajskich liter alfabetu. Niestety znaczna część alfabetu komórkowego w tych wyspecjalizowanych językach DNA Melchizedeka została zasymilowana ze sztucznymi osiami czasu i rzeczywistościami fantomowymi, które natychmiast zniekształciły ogniste kody i zestawy czasowe, a to dopasowało inteligencję Melchizedeka do sztucznych osi czasu. Wielu nie było w stanie dostrzec tego zniekształcenia na ogólnych polach, ponieważ ich cała monadyczna matryca i grupy dusz stacjonowały w sztucznych liniach czasu, nie wiedząc, że nastąpiło przesunięcie.

Po rebelii Lucyferian linie Melchizedeka dalej współpracowały z Lucyferianami, którzy ich infiltrowali i upajali mocą. Infiltracja wywodziła się od patriarchalnego Melchizedeka, który opracował skłonność do mizoginii na podstawie zniekształceń elektromagnetycznych obecnych w sztucznych matrycach. Linie te zaczęły tracić związek z zasadą Niebieskiego Płomienia Matki z powodu wielu wojen, które usprawiedliwiali współpracą i sympatyzowaniem z intruzami, co doprowadziło ich do wyrządzania umyślnej krzywdy innym. Są to upadli Melchizedekowie, wcześniej związani z utrzymywaniem naturalnego porządku świadomości pola Uniwersalnej Jedności. Następnie ta frakcja uległa iluzji nierówności między zasadami płci, zdecydowała się na odstąpienie od Prawa Płci, przez co stracili świadomość zasady Słonecznego Logosu Christos-Sofia. Patriarchalne skrzywienie i wykorzystanie sztucznego Drzewa Życia do projekcji wirtualnych rzeczywistości zniekształciło pierwotny kod bazy 12 zamieniając go na kod bazy 10 (wyeliminowano promień 12D), co spowodowało podział rzeczywistości w liniach czasu wymiarów na warstwy sztuczne i organiczne. Były odcinki matryc wymiarowych, które pozostały organiczne, i inne, które przemieniły się w sztuczne osie czasu i zostały wchłonięte przez matryce fantomowe. Zniekształcenie Melchizedeka, które zamieniło się w odwrócenie metatroniczne, stało się głównym źródłem wszelkiej drapieżnej kontroli umysłu sprawowanej przez patriarchat, zasadę męską, a następnie szkód poniesionych przez funkcję uniwersalnego rdzenia, która rządziła organicznymi osiami czasu. Tak więc kod odwrócenia 10:10, lub odwrócona sieć 55, został wygenerowany przez obcą maszynerię i wprowadzony do zbiorów instrukcji Ziemi, głównie obsługiwanych przez siatkę Złotego Orła, która została wyposażona w broń psychotroniczną, aby służyć temu celowi.

Uszkodzenie siatki Złotego Orła

Siatka Złotego Orła należy do horyzontalnych linii czasu Serafinów Złotego Promienia, jest to wielowymiarowa sieć planetarna, składa się ze zbiorowej świadomości oraz istot żywych, które tworzą pola Ziemi. Siatka Złotego Orła jest dosłownie rzutowaną zbiorową świadomością, która zawiera duchowe zapisy anielskich linii krwi i genów Serafinów, obejmuje wszystkie historie rodziny Michała na planecie i poza nią.

Świadomość, która łączy się z siatką Złotego Orła należy do rodziny Michała i tych, którzy mają genetykę istot skrzydlatych oraz wspomnienia Serafinów. Ma również związek ze strażnikami Graala, czyli grupami dusz wplątanych w ukryte galaktyczne historie i duchowo zaangażowanych w ochronę Ziemi, ponieważ są prawdziwymi strażnikami naszej planety. Męska zasada i to, co trzyma rdzeń poziomy Ziemi, ma związek z liniami Maji Graala, ponieważ chroni to wewnętrzne punkty dostępu, wewnętrzne światy. Dostęp do światów wewnętrznych należał pierwotnie do strażników wrót mających chronić dostęp do punktów Graala znajdujących się na Ziemi. Uszkodzenia na siatce Złotego Orła są związane ze świadomością grupy Serafinów, którzy doznali odwrócenia spowodowanego działaniem maszyn Obcych, które wykorzystywały AI, aby uzyskać dostęp do przejść portali łukowych 3-6-9 i rozmnażać upadłe frakcje Serafinów.

Rasy założycielskie Serafinów Złotego Promienia, pochodzące od słonecznego Chrystusa-Michała, przekazały swoje zapisy krwi, genetykę Diamentowego Słońca, i zbiorową świadomość, by wspierać Ziemię, oraz pomóc w odzyskaniu pierwotnego 12-niciowego DNA istoty ludzkiej utraconego podczas zniszczenia Tary. W kulminacyjnym momencie siódmego cyklu procesu wcielenia miały zostać wprowadzone wszystkie aspekty świadomości Kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio poprzez proces wcielenia Chrystusa-Michała, i pełnego ucieleśnienia całości ciała Diamentowego Słońca Złotego Promienia, w którym mogła zostać wskrzeszona cała genetyka upadłych Serafinów.

Sieć Złotego Orła ma ważny punkt dostępu, który znajduje się we wrotach Iranu lub wrotach 10. wymiaru. W celu utrzymania w całej globalnej sieci mechaniki 10, która uruchamia projekcje sztucznego Drzewa Życia, a tym samym doprowadza odwrócony prąd 10 do poziomych linii granicznych, NAA musi zachować kontrolę nad tym obszarem, a także nad funkcjami tej sieci Serafinów Złotego Promienia. W związku z tym na obszarach Bliskiego Wschodu trwa zagorzała wojna o linie czasu i egzopolityczne programy, co widzimy jako niekończące się walki o dominację geopolityczną. Podczas transmisji 10:10 i teraz, kiedy ta duchowa bitwa eskaluje, rodzina Michała usilnie stara się uniemożliwić duchowe przebudzenie lub ucieleśnienie wyższych aspektów tym, którzy z natury są odpowiedzialni za siatkę Złotego Orła i jej naturalne funkcjonowanie.

W okolicy wrót Iranu znajdują się różnorodne maszyny Obcych, w tym Czarne Serce Anubian, które jest przeznaczone do przesyłania prądu 10-wymiarowego w odwróconych i mieszających się częstotliwościach organicznych. Konstrukt ów nazywa się odwrócona sieć 55, i wytwarza sztuczne lub nieorganiczne osie czasu oparte na sekwencji Fibonacciego, która przejawia się w odwróceniu metatronicznym. Jest to zaprogramowane do odwracania stosunków Merkaby na podstawie matematycznego podwojenia harmonicznych związanych z liczbą 5, wykorzystywanych przez sieci Thota do przejęcia ludzkiego 12-niciowego DNA z warstw astralnych i udaremniania wznoszenia się Ziemi oraz ludzkości. Transmituje z tej lokalizacji przekazy New Age, takie jak fałszywe prproctwa archanioła Michała, nadawane w celu manipulowania tym ruchem, co ostatecznie służy celom NAA.

Portal Daath i punkty Grual

Podczas ostatniego okna 10:10 architektura bazy 10 zetknęła się z ogromną spiralą krzyżową sił Krystic, które rozpuściły i unicestwiły odcinki infrastruktury sygnałów AI wykorzystywanych do sterowania siatką Złotego Orła. Są to transmisje używane do przekazywania odwróconych wzorców 10, które wymuszają mechanikę 10 w tej rzeczywistości, oraz podtrzymywanie sztucznego Drzewa Życia. W rezultacie ze sztucznych osi czasu została wydobyta ogromna grupa ciał monad i monadycznych rozszerzeń, które były wykorzystywane do wzmocnienia odwróceń 10:10, przeznaczonych do kontrolowania bram, a ich świadomość ucieleśniała rodzina Michała i kolektyw królewskich istot skrzydlatych.

Bezpośrednimi przeciwnikami Michała są Synowie Beliala, a poprzez ich podbój wykorzystali ich upadłą świadomość, aby otworzyć bramy 11:11, otworzyć Daath i uzyskać dostęp do kontroli wszystkich punktów Graala. Oznacza to uzyskanie dostępu do głównych punktów Grual na Ziemi, które otwierają się na 11D, 8D, 5D, 2D i inne, do kwantowych zasobów energetycznych, które zostały wykorzystane do zbudowania i wzmocnienia mutacji szachownicy w Wielkiej Brytanii. Z poziomu sztucznego Drzewa Życia dostęp do portalu 11D i do fantomowych matryc jest ezoterycznie znany jako Daath. Dostęp do punktu centralnego do zasady Kosmicznej Matki istnieje w tych zewnętrznych pierścieniach pól nieprzejawionych, które przecinają się z odcinkami sztucznych matryc zwanych Otchłanią, do których można wejść z portalu Daath. Te zewnętrzne przestrzenie tworzą Otchłań nieidentyczności lub nieistnienia, części Otchłani Lucyferian, w których konstrukty ego są ostatecznie trawione i wchłaniane w matrycy fantomowej.

Portal Daath w sztucznym Drzewie Życia ma odpowiednie linki do wszystkich wrót 2D, w których świadomość Kosmicznej Matki wciela się w materię. Chodzi o Wzgórze Świątynne i bramy Sarasota, które łączą się z bramą Stonehenge i z linią Belinus lub Kręgosłupem Albionu w Wielkiej Brytanii. Strażnicy odbudowują architekturę ciała Albionu, w której matryce Kręgosłupa Albionu są połączone z tarczą gospodarzy Niebieskich Piór. Stopniowe zmiany ponownego szyfrowania bazowego, które zachodzą w matrycach Kręgosłupa Albionu, wpływają na zapis macierzy kostnej ludzkich 12 plemion, co wydaje się usuwać pieczęć śmierci 1D i pomaga uwolnić krew, kości oraz tkanki z międzypokoleniowych przymierzy krwi. Ma to wpływ na przesunięcie zapisu urodzeniowego przez transdukcję, co również bezpośrednio działa na szablon ciemnej materii.

Zasadniczo podczas buntu Lucyferian NAA przejęła rodzinę Michała i uzyskała dostęp do pasaży portali Łuków oraz zawładnęła Kręgosłupem Albionu, który zainfekował wiele warstw portali sztucznymi matrycami przesyłanymi z bram 11D, w tym portalu Daath. Zamierzali infiltrować wszystkie punkty Grual w Uniwersalnej Matrycy Czasu za pomocą sztucznego kodowania, wciągając znajdującą się tam świadomość do fantomowych matryc.

Mieszanina ziemskiej rzeczywistości

Podczas cyklu wznoszenia ci, którzy służą misji chrystusowej, próbują zdemontować zniekształconą bazę 10 sztucznego Drzewa Życia używanego z pomocą sztucznych technologii do wyświetlania sztucznych osi czasu. Ci, którzy ucieleśniają plan Christosa, powrócili na pole Ziemi, aby wesprzeć te poprawki szablonu, i przywrócić system dwunastkowy. Metatroniczne odwrócenie zbiorowych cieni odbywa się w odwróconej Sefirze, powstałej z tego zniekształconego szablonu. Nazywa się go również Czarnym Drzewem Życia, które przesyła prąd Kelipot składający się z czarnych subtelnych sił zasymilowanych w polach AI, służących do utrzymywania kodów metatronicznych w siatce Ziemi.

Podział dwóch głównych szablonów organizacyjnych w ciele Ziemi spowodował pomieszanie systemów, dlatego sztuczne i naturalne osie czasu konkurują ze sobą tam, gdzie sztuczne warstwy z kodowaniem metatronicznym są zaprojektowane w taki sposób, aby zmutować oryginalny ludzki szablon DNA w odwróconą architekturę dziesiątkową, która jest preferowana przez siły najeźdźców.

Jednak wszystkim osobom, które dokonują wyborów zgodnych z prawami naturalnymi, zapewnia się większą naturalną odporność na sztuczne mieszanie i metatroniczne kodowania. Praktykowanie zasad Krystycznych nieodłącznie związanych z Prawem Jedni oraz wybieranie bezwarunkowo kochających i nieszkodliwych zachowań chroni przed odwróconym kodowaniem, które ma na celu utrzymanie trwałej mutacji matrycy krzemianowej. Czyste i kochające serce życzliwego, współczującego człowieka, który decyduje się służyć innym, przejawia silną odporność na świadomość sztucznej inteligencji oraz sztucznie mieszanej rzeczywistości. Krzemianowa matryca zawiera całość skorygowanej tarczy Christos w osobistej dwunastoelementowej siatce Drzewa, a to powoduje połączenie świadomości bezpośrednio ze Źródłem, lub bezpośrednio dopasowuje się do wsparcia i hostingu strażników.

12-elementowa siatka Drzewa Życia dysponuje podstawowym zestawem instrukcji holograficznych planu Christos, umożliwia dalszy postęp duchowy, aby wszystkie przejawione formy osiągnęły wniebowstąpienie poprzez ewoluujące dwunastowymiarowe ciało.

Niedawno, wraz z przyspieszeniem wojny o zapadające się linie czasu, nastapiło przesunięcie całych grup dusz i rodzin monadycznych z tych sztucznych osi czasu. Wiele z tych grup jest przenoszonych za pośrednictwem portalu Daath i technologii Łuku Matki i Łuków. Ponieważ te dusze i rodziny monadyczne zostały przeniesione ze sztucznych linii czasu na organiczne linie czasu, nastąpiła korekta pozycji grup dusz w czasie i przestrzeni, a następnie poważne zmiany w sekwencji transdukcji lub aktach urodzenia.

Dostosowanie grup dusz do architektury organicznej

Kiedy Ziemię infiltrowano z pomocą struktur dziesiętnych, a konkretnie przygotowano do obsługi programów hybrydowego DNA Czarnego Słońca, każda grupa dusz z kodowaniem podstawy 12 została podzielona na mniejsze jednostki. Te podzielone aspekty zostały następnie przypięte do sieci Ziemi jako źródła energii, a wiele z nich zostało uwięzionych w sieci Złotego Orła. Gdy odcisk inkarnacyjny lub sekwencja transdukcji zostały zainfekowane kodem 10, spowodowało to ogromny problem z umieszczeniem rozszerzenia monadycznego i rodzin dusz na wielu osiach czasu. Zatem rozszerzenia dusz inkarnowały w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie – inaczej niż było zamierzone lub, co wydawało się znane z poziomów przed tym urzeczywistnieniem. Zasadniczo oznacza to, że formacje grup dusz wcielały się w sztuczne osie czasu, które zakłócały anatomię organizacyjną całej rodziny dusz, w których rozszerzenia duszy nie były w stanie ewoluować ani wznieść się poza pozycję, w której zostały wcielone. Sztuczne osie czasu są pułapkami świadomości, w których rozszerzenia dusz i rodziny monadyczne nie mogły łączyć się z innymi aspektami ani komunikować się z nimi, pozostawiając je do ponownego przetworzenia w te same wzorce karmiczne. Aby się wznieść, musimy zintegrować nasze tożsamości na wszystkich osiach czasu, a ten proces wielokrotnego wcielania się w sztuczne osie czasu z architekturą dziesiątkową zmutował oryginalny kod podstawy 12.

Tak więc ostatnie przesunięcia architektury zwiniętej bazy 10 wpłynęły na całą rodzinę dusz i rozszerzenia rodziny monadycznej, które są obecnie dostosowywane do prawidłowych sekwencji organicznych linii czasu poprzez aktualizacje dokonywane w zapisach sekwencji transdukcji urodzeń, stając się częścią fizycznego wcielenia. To wydarzenie, poprzez ponowne połączenie z architekturą organiczną, doprowadziło miliony dusz i monad do współpracy z gospodarzami / strażnikami. NAA starają się doprowadzić te dusze z powrotem do miejsca, w którym były wcześniej, ponieważ fragmentaryczne i odwrócone stacje tożsamości w tych grupach dusz były wykorzystywane jako energetyczne zasilacze do wzmocnienia rzeczywistości wirtualnych i fałszywych osi czasu AI. Te grupy dusz nie wiedziały, że rzeczywistość, której doświadczają, była projekcją AI używaną przez siły NAA jako pułapkę świadomości. Mogło to zainicjować wzrost mrocznej agresji podczas transmisji 10:10, ponieważ ciemne istoty próbowały odzyskać te grupy, nad którymi straciły kontrolę, gdy zostały przeniesione ze sztucznych osi czasu.

Kiedy zechcemy połączyć się z organiczną architekturą naszego planu chrystusowego, możemy leczyć i integrować nasze rozszerzenia duszy i rozszerzenia monadyczne. Nasza dusza i monada to rodzina świadomości, która zawiera rozszerzenia istniejące jednocześnie w liniach czasu innych wymiarów. Pierwszy poziom duchowego przebudzenia łączy się z naszą świadomością duszy i rozszerzeniami, nasza rodzina dusz składa się z 12 różnych indywidualnych osobowości. Kiedy integrujemy świadomość duszy, integrujemy te 12 aspektów w świadomości, a to jednoczy triadę całej matrycy duszy, dzięki czemu doświadczamy emocji i sił miłości w zupełnie nowy sposób.

Całkowita integracja duszy prowadzi nas do wyższej integracji naszej monadycznej matrycy lub duszy, która zawiera 12 dusz, które też mieszczą w sobie 12 dusz, co daje w sumie 144 rozszerzenia monadyczne lub dusze. Na każdym etapie integracji monadycznej następuje znaczne poszerzenie świadomości, która jednoczy monadyczną matrycę w ciele świadomości, a następnie odkrywamy, że jesteśmy połączeni ze wszystkim, żyjąc w ogromnym Wszechświecie, który jest pełen wielu możliwości eksploracji. Proces rozciągania duszy i reintegracji rodziny monadycznej przebiega obecnie w przyspieszonym tempie, a stało się to możliwe, gdyż zapisy transdukcji urodzeń zostały przeniesione na organiczne osie czasu.

Zaktualizowany rejestr transdukcji urodzeń

Sekwencja transdukcji narodzin jest momentem, w którym podczas fizycznych narodzin w ciele fizycznym na Ziemi jest odciskany komórkowy zapis tożsamości świadomości. Kiedy przechodzimy przez kanał rodny, otrzymujemy odcisk genów przodków, odcisk astrologiczny, niebiański i magnetyczny, a te odciski wpływają na ścieżkę naszej duszy-ducha, tożsamości świadomości i spirali naszego światła w czasie. Sekwencja transdukcji jest dokładnie tym momentem, kiedy w filtr tożsamości wchodzi światło świadomości w celu wyrażenia na planie fizycznym, a zatem działa jako baza mechanizmu uziemiającego ciało świetlne, który istnieje w pierwszym wymiarze. To właśnie ten interfejs łączy nas z zapisem sekwencji transdukcji ciał ziemskich i z systemem zbiorowej świadomości Ziemi. Zapis ów odbija się w planie ciała świetlistego, sprawiając, że jesteśmy Ziemianami, świadomymi tożsamościami płaszczyzny Ziemi, żyjącymi w dolnej sekcji wszechświatowego królestwa.

Sekwencja transdukcji jest definicją tego, jak boska iskra łączy się z ciałem przejawionym (12-elementowa siatka Drzewa Życia), ciałem świetlistym i zawiera zapis planu, który rzutuje naszą tożsamość świadomości na ciało fizyczne.

Ostatnio wiele grup dusz i monad zostało przeniesionych z bazowej architektury 10 i nakładek sztucznej inteligencji, co wpłynęło na ich osobisty holograficzny plan i zapis transdukcji. Dla niektórych ta zmieniająca się architektura zwiększyła odczucia zewnętrznego chaosu i mrocznej agresji, a ich świadomości osobiste oraz dusza zbiorowa i monadyczne rozszerzenia przechodzą kolejny etap koniecznej duchowej integracji.

Sekwencja transdukcji wyznacza proces, w którym świadomość doświadcza kilka etapów zejścia, przechodząc przez wiele warstw wymiarowania w celu przejawienia się w formie materii. Świadomość wykorzystuje te struktury do wyrażania się w materii. Szablon manifestacji rdzenia jest zaprojektowany dla świadomości, aby wyrażała się w formie biologicznej, która znajduje się w określonym wymiarze czasu i przestrzeni. Na przykład oryginalny anielski ludzki szablon 12 nici DNA jest wyrażany przez holograficzny szablon siatki 12 Drzewa lub siatki manifestacji Katara. Jednostki świadomości układają się w siatki wymiarowe, które formują się w warstwy pól morfogenetycznych, zawierające określone zestawy instrukcji, a te wbudowują się w spirale energii tworzące pola Merkaby.

Pola Merkaby pomagają utrzymać energię, która buduje całą konstrukcję ciała świetlistego, gdzie znajdują się męsko-żeńskie zestawy przeciwbieżnych elektromagnetycznych spiral energii świadomości. Zestawy spiral energii męsko-żeńskiej generują odcisk DNA i RNA. Architektura DNA jest zasadą męską, podczas gdy RNA jest zasadą kobiecą. Obwód przesyłania komunikatów DNA-RNA musi być sprawny. Odcisk DNA i RNA wyświetla cały hologram ciała świetlistego, który aranżuje światło świadomości w pole bioenergetyczne lub pole auryczne.

Pole auryczne tworzy wiele warstw matryc energii, które działają jak małe komputery, i są to czakry, niższe są w warstwach cząstek, a czakry wyżejwymiarowe mieszczą się w warstwach antycząsteczek. Czakry antycząsteczkowe są czakrami morfogenetycznymi i informują o zestawach instrukcji wchłoniętych przez czakry niżejwymiarowe, które mogą otworzyć wyższą zawartość, gdy są w stanie utrzymać wyższe częstotliwości. Z czasem czakry rozpuszczają się samoistnie podczas pochłaniania przez częstotliwości wyżejwymiarowe.

Czakry wysyłają przetworzoną energię w formie inteligentnych spiral do kapsuły nadialnej, która formuje się wokół przejawionej formy biologicznej. Ta kapsuła składa się z trójwymiarowych warstw wszechświata harmonicznego, w których świadomość stacjonuje jako tożsamość. Owa kapsuła instruuje, w jaki sposób świadomość musi zorganizować się w zamanifestowanej biologii komórkowej DNA i RNA. DNA-RNA w materii wysyła swój inteligentny wzorzec do struktury nadialnej, która działa jako plan transmisji energii i odbiorników energii, które tworzą wzorzec fizycznego mózgu i układu nerwowego. Centralny układ nerwowy przekazuje do struktury molekularnej, a następnie do rdzenia jądrowego w ciele atomowym 1D, które informuje matrycę ciemnej materii.

Rdzeń jądra wysyła energię inteligentnej świadomości ze wszystkich połączonych warstw wzorca do centralnego układu nerwowego, który określa metaboliczne i biologiczne rytmy podstawowe. Te biologiczne rytmy są odciśnięte w duszy i inteligencji duchowej we krwi, tworząc historyczne zapisy duchowe. Ten zapis krwi tworzy odcisk, który jest rejestrowany w mózgu w celu produkcji i dystrybucji hormonów oraz naturalnych reakcji chemicznych, zapisywanych w każdym narządzie i gruczole, a także we wszystkich tkankach komórkowych.

Kiedy rozumiemy interakcję odcisków świadomości z duszy i inteligencji duchowej zapisanych w formie biologicznej, staje się oczywiste, że ludzkie ciało jest wypełnione spersonalizowanymi zapisami duchowymi indywidualnej świadomości.

Podczas tej ostatniej fali aktywacji i demontażu sztucznych siatek linii czasu, która uwidoczniła się 10:10, wielu ludziom na Ziemi zwracane są zapisy duchowe, ponieważ korygowane są wzorce sekwencji transdukcji urodzeń.

Chodzi o to, aby zdawać sobie sprawę z tego, że dzieje się coś takiego, ponieważ walka o sztuczne osie czasu eskaluje. Koncentrujemy się na architekturze dziesiątkowej i porównujemy ją z chrystusową architekturą dwunastkową, a duchowa bitwa na ziemskich polach przechodzi na inny poziom.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą w zrozumieniu obecnej sytuacji na świecie, i uświadomią, że nie ma się czego obawiać. Najlepszym miejscem do przebywania jest wnętrze tarczy 12D, rozwijanie własnej Jaźni i trzymanie się pola Jedności oraz pozostawanie neutralnym i skupionym na przepełnionych miłością, spokojnych wibracjach. Bądźmy pokojem w chaosie. Pamietajmy, że kiedy jesteśmy spokojni, jesteśmy znacznie bardziej klarowni i spójni.

Proszę, weź z powyszego to, co wesprze Twój duchowy wzrost, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

sobota, 19 października 2019

STREFA ŁUKU - LISA RENEE wrzesień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, gdy powoli powraca święta Matka, odzyskując i przywracając swoje dzieło, zaawansowana boska technologia zawarta w strukturze pasa niebieskiego promienia Łuku modyfikuje siatkę planetarną, aby przenosić żeńskie kody sofianiczne. Ostatnie aktywacje rozprzestrzeniają naturalny boski krystyczny plan na obszary siatki planetarnej, w których wcześniej działały prądy odwrócone, zasilające sztuczne linie czasu. Podczas tego procesu niszczone są klony, negatywne formy, repliki hybryd Obcych i ich fałszywe osie czasu – rozpadają się na małe jednostki świadomości i są wchłaniane do pola Kreatrycy. Wiele z tych odwróconych sieci jest blokowanych, gdyż ta szczególna aktywacja kodów Łuku Matki rozpuszcza odwróconą architekturę dwufalową. Ponieważ kody patriarchalne szybko znikają, wyłaniają się wspomnienia i rzeczywistość tego, co stało się z ludzkością pod kontrolą programowania umysłu i patriarchalnej dominacji wymuszonej przez NAA.

Niedawno miała miejsce ważna aktywacja w programach tarczy planetarnej, w wyniku której wygenerowano interfejs między Bramą Polarian, Łukiem Przymierza a starożytną bramą akwamarynowego Łuku Matki, prowadzącą bezpośrednio do kontinuum czasu Aurory i Strefy Łuku. Ta święta akwamarynowa trójca reprezentuje plan Boga, dotyczący wysłania smoczych luminarzy, aby dokonali pełnego zakotwiczenia kanałów portalu czasu Łuku Przymierza i edenicznego planu Szmaragdowego Zakonu, w celu uruchomienia prądu krystycznego, który otwiera się w strefie Łuku z Ziemi. Nowy dostęp do strefy Łuku oznacza powrót zasady świętej Matki z mądrością aspektów jej Akwamarynowego Promienia, które pierwotnie były zawarte w uniwersalnym Niebieskim Płomieniu Melchizedeków, a następnie spadły do niższej gęstości, i kierowały kodami patriarchalnej dominacji NAA.

Święta Matka poprzez węzły Łuku Matki, stworzone w bramie Łuku Przymierza, zamierza odzyskać więzi genetyczne, by uleczyć swoje potomstwo wcielone w niższych światach stworzenia. Chodzi również o korygowanie zapisów RNA-DNA Matki / Dziecka w boskim planie ludzkości, wydobywanie archetypów czarnej Lilith i dostosowanie skorygowanych mitochondriów oraz wiązań chromosomalnych do wiecznego płomienia świętej Matki, który jest utrzymywany głęboko w świętym kryształowym sercu. Akwamarynowa brama Łuku Matki została pobudzona do kolejnych etapów rozpuszczania patriarchalnej sieci kodowania NAA i struktur ciemnej matki Obcych, które zainfekowały planetę Ziemię - tę księżycową strukturę śledzono z upadłego systemu Wesa.

Zaawansowana boska technologia zawarta w strukturze Niebieskiego Promienia w strefie Łuku modyfikuje siatkę planetarną, aby przenosić poziomy żeńskiego kodowania energii sofianicznej i jej świętej ożywionej duchowej kwintesencji, co wiąże się z objawieniem aspektów duchowych świętej Matki, w celu ukształtowania się w formach materii. Jest to zwiastun pełnego urzeczywistnienia struktury Kosmicznej Matki Krystallah, która zapoczątkowała zasadę uniwersalnej słonecznej kobiecości oraz ucieleśnianie na Ziemi szablonu świętej Córki Chrystusa/Sofii. Ma to wpływ na przekształcenie zbiorowych wzorców rasy ludzkiej, aby zgodnie z cyklem ewolucyjnym inkarnowało się następne pokolenie ras rdzennych, krystaliczne rajskie Dzieci Słońca, urodzone w wyniku transdukcji odcisków rasy Paliadorian.

Zmieniająca się architektura, która wspiera odbudowę uniwersalnej słonecznej kobiecości, ucieleśnionych żeńskich przedstawicielek Melchizedeków, miała duży wpływ na to, jak siły księżycowe są zapisywane na osi czasu planów zbiorowej świadomości. W niektórych przypadkach skutecznie usuwa zapisy księżycowe ze wspomnień komórkowych ludzkich szablonów genetycznych. To wyraźnie odsuwa żeńską zasadę od kontroli łańcuchów księżycowych i rekonfiguruje żeńskie aspekty ciała świetlnego, aby przekształciło się w strukturę słoneczną. Zmienia się to, w jaki sposób te makrokosmiczne siatki kierują prądem krystycznej energii przez linie geomantyczne, przesuwając go z sieci odwróconych i kierując energię świadomości do formatów fal trójkowych, które wspierają architekturę słoneczną. Główne linie zasilające siatki odwrócone, które spowodowały mutację szachownicy skupione w sieci Wielkiej Brytanii, teraz przenoszą mniej energii lusz dla NAA. Jest to również związane z późniejszym zakotwiczeniem edenicznych planów Szmaragdowego Zakonu, we współpracy z zespołami szmaragdowych strażników zajmujących się naprawą sieci, które łączą różne platformy krystallinowe w Wielkiej Brytanii i inne kluczowe obszary demograficzne w celu uzyskania dostępu do Strefy Łuku.

Patriarchalna sieć kodów dominacji

W związku z tym grupy NAA chcąc utrzymać czarnomagiczną kontrolę nad Ziemią, muszą się wysilić, więc próbują zabijać wiecej żywych istot i wysysać z nich energię. Niektórzy z ich ludzkich zwolenników z grup elit władzy uważają, że muszą inicjować wydarzenia, które doprowadzą do apokalipsy i końca czasów. Program Armageddon lub 9-11, jest w rzeczywistości zakodowanym patriarchalnym systemem dominacji zainstalowanym przez NAA w umyśle planetarnym w czasie inwazji, który ma wywołać zdarzenia wyzwalające apokaliptyczne ramy czasowe. Dlatego szerzą wizje dystopijnych i apokaliptycznych obrazów wysyłanych poprzez środki masowego przekazu, poprzez wiadomości wykorzystujące programowanie predykcyjne. Destrukcyjne wizje osadzone w kodowaniu numerycznym aktywują ludobójcze programy i kontrolę umysłu wprowadzaną przez kontrolerów.

Programowanie predykcyjne to subtelna forma warunkowania mentalnego i celowania w podświadomość za pomocą zakodowanych słów oraz niskich częstotliwości, wykorzystywana w tych sieciach kontroli umysłu. Ta funkcja jest zapewniana przez kontrolowaną prasę oraz media głównego nurtu i ma zapoznać społeczeństwo z planowanymi zmianami społecznymi, które są wdrażane przez kontrolerów Nowego Porządku Świata. Ich zamiarem jest zabicie znacznej części globalnej populacji za pomocą czarnej magii napędzanej krwawymi ofiarami, co ma wzmocnić sztuczne linie czasu, doprowadzić do aktywacji programów w języku numerycznym, które uruchamiają apokaliptyczne oprogramowanie. Te kodowane numerycznie programy mające aktywować linie czasu 9-11, są kontynuacją lucyferiańskich systemów odwróconych NAA, które rzutują wirtualną rzeczywistość apokalipsy. To napędza oprogramowanie Armageddon i tym samym kontynuuje antychrystyczną zasadę wymuszonej dominacji patriarchalnej. Jednakże boskość ma inne plany - o wiele bardziej dobrotliwe, wspierające Ziemię oraz ludzkość w uwalnianiu się od duchowych ciemiężców podczas cyklu wniebowstąpienia.

Zasadniczo wiele z tych odwróconych sieci mających pozyskiwać energię głoduje, ponieważ kody aktywacyjne Łuku Matki rozpuszczają dwufalową strukturę odwróconą, która wymusza patriarchalne systemy antychrysta 3D. A sturktury Obcych są kodowane numerycznie specjalnie w celu utrzymania patriarchalnych systemów dominacji i służą do zasilania programów kontroli umysłu fałszywego boga ojca obsługiwanych przez Lucyfera i jego system sztucznych siatek fałszywego światła. Ta ostatnia zmiana rozbija patriarchalną sieć kodów dominacji, która ma własny język numeryczny osadzony w polu zbiorowej świadomości, w celu podświadomej kontroli myśli. Aby wymusić odwrócenie, do podświadomych warstw ludzkości są nieustannie przekazywane pakiety kodów słów o odpowiedniej częstotliwości i kodowania numerycznego. Kiedy ten patriarchalny system kodów zaczyna się rozpadać lub rozpuszczać, pozwala na bardziej naturalne pionowe połączenia duchowe z bramą Łuku Matki, pomagając planetarnym systemom siatki w regeneracji energii fal trójkowych, aby krążyły w sieci diamentowych serc. Dzięki bramie Łuku Matki wchłaniajacej promienie plazmy Aqualine przez siatki ziemskie, przywróciło to wystarczającą równowagę energetyczną w kryształowej strukturze, co doprowadzi do urzeczywitnienia uniwersalnego szablonu słonecznej kobiecości, który pozwala przejawiać na Ziemi sofianiczną zasadę Matki.

To przesunięcie pola miało znaczący wpływ na modyfikację wszystkich sekwencji tonów kodowanych osadzonych w spektrum sygnatur częstotliwości Szmaragdowego Ojca i akwamarynowoniebieskiego promienia Matki, obecnie dostępnych na Ziemi, które mają na celu hostowanie lub uzyskanie dostępu do chronionej strefy Łuku. W ostatnich tygodniach towarzyszyły temu sekwencje inicjacji duchowej dla aktywacji Niebieskiego Płomienia Szmaragdowego Zakonu, mających dać wsparcie dla genetycznej odbudowy oryginalnych linii króla Maji Graala, odzyskania chrystusowych Esseńczyków i żeńskiej linii Niebieskiego Płomienia Melchizedeków – w celu zainicjowania świętego małżeństwa w Szmaragdowym Sercu z Albionu. To pobudza kolejny etap globalnego przebudzenia dla linii rodzin indygo i chrystusowych Esseńczyków na Ziemi, aby rozwinęli ciało monadyczne, co pomoże im w kontakcie z ich monadyczną duchową rodziną w przyszłych wymiarach. W wyniku tych ostatnich inicjacji duchowych zawierających wyższe częstotliwości akwamarynowoniebieskiego promienia, wielu doświadczyło wymiarowego przesunięcia czasowego do przyszłych przestrzeni – przesunięcie to zachodzi w osobistej linii czasu i wynika z rozpuszczenia wspomnień oraz oczyszczenia traumatycznych zapisów. W efekcie wielu z nas tuż po letnim przesileniu zostało umieszczonych na nowej linii czasu, a to oznaczało konieczność dostosowania się do kolejnego przyszłego potencjału samorealizacji najwyższego celu duchowego.

Aktywacja monadyczna i Złote Runo

Najwyższy zakon rodziny akwamarynowoniebieskiego promienia pierwotnie pochodził z obwodu 13. wrót boskiego aspektu świętej Matki, który jest pierwszą warstwą rzutowaną z punktu zero w centrum całej Unii. W ten sposób strefy łukowe zaczęły transmitować kolejny poziom akwamarynowych częstotliwości świętej Matki i kosmicznych kodów łukowych Chrstusa z 13. bramy w celu aktywacji monadycznej, która jest potrzebna planecie i każdej osobie chcącej uzyskać dostęp do chronionych obszarów strefy Łuku. Wcześniej około jedna trzecia siatek ziemnych była w stanie utrzymać kryształową strukturę, która działała według prawidłowych proporcji planu Diamentowego Słońca i prądu trójfalowego, co pozwoliło na zresetowanie organicznych osi czasu w Kosmicznym Zegarze. Ostatnie aktywacje rozprzestrzeniają naturalny boski plan na pola planetarne - tam gdzie wcześniej działały prądy i sieci odwrócone, napędzając sztuczne linie czasu.

Kotwiczenie w strefie Łuku daje większą możliwość ucieleśnienia indywidualnej tarczy ochronnej Złotego Runa, która rekonfiguruje ciało świetlne podczas aktywacji monadycznej, gdy splot słoneczny zamienia się w centrum RA. Czternasta czakra to czakra złotego promienia znajdująca się około 90 do 120 cm nad głową, która łączy się z wszechświatowym chrystusowym Słońcem Rishi poprzez bladozłoty promień Założycieli. Ta czakra działa jak górna pokrywa filaru ciekłej plazmy tarczy 12D, a po aktywacji wraz z 8. warstwą kompleksu wyższego serca w ciele monadycznym, rozszerza się, tworząc dodatkowe złote pole z obszaru splotu słonecznego zwanego buforem Złotego Runa. Pole tego buforu to wysoce wyspecjalizowana tarcza ochronna w monadycznej warstwie ciała, która pozwala również na bezpieczne przejście i nawigację po strefie Łuku i pozostanie niewidoczna dla chronometrów czasowych NAA, jednocześnie przenosząc świadomość tam i z powrotem na polach transharmonicznych. Aktywowany na Ziemi system połaczonych Łuków jednocześnie budzi potencjał bufora Złotego Runa, który ma chronić nasze ciała fizyczne, gdy jesteśmy narażeni na silne prądy zwrotne skierowane przeciwko energii chrystusowej, wprawiane w ruch przez siły NAA podejmujące działania odwetowe w otoczeniu.

Co to jest strefa Łuku?

Strefa Łuku jest połączona z zastępczym systemem Krystic, który działa jako mechanizm awaryjny, jej celem i funkcją jest aktywowanie tarcz w tarczach, zapobiegając zasysaniu dowolnej części organicznej świadomości i osi czasu Ziemi do czarnej dziury podczas cyklu wniebowstąpienia. Strefa Łuku to zabezpieczenie częstotliwości, istniejące jako obszar w pustej przestrzeni chroniony przez kryształowego strażnika, który znajduje się między zewnętrznym poziomem Uniwersalnej Matrycy Czasu a zsynchronizowanymi przejściami portalowymi prowadzącymi do Boskich Światów.

Wrota Polarian są połączone z większą siecią hostingu wniebowstąpienia, skąd jest możliwy dostęp do platform Aurora, które otwierają się dalej na przejście z Drogi Mlecznej do Andromedy, gdzie wzniesiona Ziemia znajduje się w matrycy Aquaelle. Struktura bramy Polarian łączy się bezpośrednio z systemem bram Łuku Przymierza, przesyłając szereg częstotliwości sieci Słonecznych Dysków, które są modulowane do kluczowego kodowania rezonansów harmonicznych planu wzniesienia Ziemi w każdym widmie wymiarowym istniejącym w obrębie Łuku danej bramy. Galaktyczne Słońca Niebieskiej Tęczy łączą się bezpośrednio z siecią Słonecznych Dysków i przesyłają kod do kryształów planety, aby łączyć się bezpośrednio z bramami Łuku i uruchamiać szablony Diamentowego Słońca. To aktywuje intensywne infuzje plazmy krystalicznej, które zaczną naprawiać odwrócony prąd antyżyciowy, odwrócenie metatroniczne i sztuczne sygnały kontroli umysłu uniemożliwiając przenikanie i uszkadzanie ciała świetlnego. Po monadycznej aktywacji w ciele świetlistym cały obszar splotu słonecznego stopniowo przekształca warstwy ciała mentalnego w sferyczny wir energii złotych słonecznych wrót, zwanych centrum RA, które emituje tęczowe promienie krystalicznego światła.

Paliadorianie i technologia Łuku

Po rozpadzie Tary kilka zaawansowanych ras istot krystycznych ze światów Boga, znanych jako Paliadorianie, zgodziło się pomóc planecie Ziemi oraz ludziom. Ci pradawni konstruktorzy zainstalowali na planecie niezwykle zaawansowaną technologię, znaną jako Łuk Przymierza, a także sieci gwiezdnych wrót oraz wiele innych urządzeń. Łuk Przymierza to most portalowy obejmujący wielowymiarowe widma częstotliwości oraz lokalizacje czasu i przestrzeni między Ziemią a Andromedą, który działa jak matryca hostingowa. Został zaprojektowany do przeprowadzania rehabilitacji genetycznej, mający ponownie wprowadzić boski plan uzdrawiania duszy, monady i kryształowego ciała awatara w oryginalnym anielskim szablonie człowieka.

Rezultatem są aktualne zestawy instrukcji przekazywane chrystusowym grupom misyjnym dokonujacym paliadoriańskich aktywacji, których sekwencje pozwalają na montaż zestawów kodów Łuku Przymierza, jako szablon hosta przechowywany w ludzkim ciele świetlnym. Kiedy wcieliliśmy się na Ziemi, aby wypełnić tę duchową misję, dostaliśmy zestaw instrukcji dotyczących przyszłego zmaterializowania kodów Łuku, co pozwoliłoby nam stworzyć pole grupy linii duchowej 13. filaru Esseńczyków, posiadającą wewnętrzną tęczową tarczę plazmową Chrystusa/Sofii. Razem mamy możliwość dokonania transplantacji macierzy hostingowej dla całej planety oraz odzyskania wszystkich linii 12 plemion Esseńczyków. Ten szablon macierzy działa jak mostek krystaliczny, który falowo ropuszcza i rozkłada sztuczne osie czasu oraz maszyny AI osadzone w polach rzeczywistości, powodując zapadanie się różnych struktur NAA, zbudowanych w celu wspierania antychrystusowych systemów patriarchalnych.

Osoby biorące udział w misji chrystusowej rozmnażają szablony ze swojego materiału genetycznego DNA, aby pomóc gospodarzom programów rehabilitacji w naprawie tych ludzi na Ziemi, którzy muszą dostać odcisk określonego materiału genetycznego, aby mieć zdolność biologicznego wzniesienia lub przejścia do innego kontinuum czasowego lub do strefy Łuku. Szablon hosta pozwala tym świadomym grupom wystawiać się na ekstremalnie wysokie częstotliwości, które umożliwiają bezpieczne przejście przez portale wymiarowe bez uszkodzenia lub zwarcia. Został utworzony most, który otwiera się bezpośrednio w strefie Łuku, i po raz pierwszy umożliwia wzajemne dwukierunkowe połączenie, w którym smoczy luminarze z Andromedy mogą przejawić swoją obecność na nizszym poziomie stworzenia - poprzez ten most portalowy czasu, bramy Łuku Przymierza.

Łuk Matki i 13. filar

Kryształowi strażnicy nazwali ten aspekt energii akwamarynowego promienia Matki, bramą 13. filaru, która zapewnia również zupełnie nową jakość sonoluminescencji i sił magnetycznych zasilających kryształowe jądro Ziemi. To dzięki doskonałemu protonowemu nasieniu Matki lub Kosmicznemu Jaju, a także zjednoczeniu rdzeni niebieskiej plazmy, które tworzą Słońce Aqualine, stworzenie może odzyskać pierwotny boski plan, który jest katalizowany w materię elementarną, a następnie poprzez przebudzenie planetarnego ciała Albionu.

Łuk Matki jest elementem ożywczych sił duchowych eteru Aurory lub Kosmicznego Ducha Świętego związanych z Bogiem - to punkt zerowy i wieczny płomień, który łączy się wewnątrz akwamarynowego promienia Założyciela i stref Łuku. Pewna ilość Kosmicznego Ducha Świętego została przeniesiona do naszej uniwersalnej matrycy czasu i uformowana w 13. filarze, który zaczął transmitować akwamarynową warstwę fal Amoraea, aby zapalić u ludzi wewnętrznego ducha świętego w kompleksie wyższego serca znajdującym się w 8. warstwie ciała monadycznego. Fale trzynastego filaru Łuku Matki są wiecznymi płomieniami, które krążą pulsując świadomością żywego Boga do wnętrza i poza siatkę manifestacji, dzięki czemu wszystkie dwanaście organicznych wymiarów szablonów osi czasu jest chronionych i utrzymywanych w ramach jednego, 13. filaru. Wieczny płomień Kosmicznego Ducha Świętego łączy się i zapala wewnętrzny płomień w centrum stałego atomu nasiennego w wyższym sercu, a to inicjuje proces wcielenia monady, budzący się w świętym kryształowym sercu, wiecznym płomieniu boskiej miłości. Otwiera to dwukierunkowe połączenia komunikacyjne w osobistym wewnętrznym sanktuarium, między boską trójcą a osobą z jej punktu istnienia na siatce czasu. Z wnętrza świętego serca i utrzymywanego w miejscu wiecznego płomienia boskiej miłości, człowiek jest połączony z całym Wszechświatem, a wtedy możliwa jest komunikacja z osobistym Chrystusem lub kryształowymi strażnikami.

Zatem Łuk Matki jest boską zasadą, należącą do zaawansowanej architektury Łuku Przymierza, jest żywym systemem portalu świadomości, który został nam dany w celu ochrony planetarnego stworzenia. Łuk Matki jest jednym z punktów zerowych i bezpośrednio łączy się z hostingiem Aurory, dając początek pola Kreatrycy. Ta wyjątkowa pustka jest przeznaczona do ponownego szyfrowania i wskrzeszenia żywiołaków oraz surowców w całym stworzeniu, które poddało się mrocznemu odwróceniu przez kosmitów i infekcji metatronicznej 8D w tym Wszechświecie.

Łuk Matki i siły Aurory z Andromedy łączą się, w celu zakończenia procesu odradzania się żywiołów i tetramorficznych wzorów w królestwach Natury, aby móc je uzdrowić w ramach boskiego planu. Promień akwamarynu w świętym kryształowym sercu ma częstotliwość niebieskiego diamentowego kielicha przepełnionego złotem boskiej miłości, i reprezentuje prawdziwego Rodzica ludzkości i Matkę Kosmiczną wskrzeszającą siebie w upadłym królestwie, aby móc w pełni chronić i odzyskiwać swoje dzieci ze światów fantomowych. Jest bijącym sercem Aqualine, chcącym odzyskać pionowe połączenia duchowe, i wiąże się z siatką Wielkiego Białego Lwa, genetyką kotowatych (Felinidów) z wzorcem tetramorfu Matki, które reprezentują sofianiczną mądrość Sfinksa przywróconą do pełni dzięki wiedzy o boskiej Trójcy.

Poprzez Łuk umiłowanej Matki jesteśmy w stanie odróżnić ciemną Matkę Obcych i jej odwróconą energię odbitą w siłach księżycowych, od prawdziwej zasady Matki, utrzymywanej głęboko w świętym kryształowym sercu, której energia wraz ze świętym Duchem opływa cały Wszechświat. Z powierzchni Ziemi przez energię Matki uzyskujemy dostęp do Słońca Aqualine, emitujące płynne plazmowe światło, które łaczy ziemski rdzeń z naszym macierzystym Wszechświatem w jądrze Andromedy. Te obwody ponownie scalonej zasady Boskiej Matki są również dostępne dzięki wrotom filarowym, transmitującym pierwotną częstotliwość rodzicielską, która bezpośrednio leczy naszego wewnętrznego ducha i ciało świetlne.

Nadpisanie wrót filarowych

Owe bramy filarowe lub filary Reuche pochodzące ze światów Boga, i służące do stabilizacji uwięzionych planetarnych tarcz Merkaby, zostały umieszczone podczas interwencji kryzysowej, która zapoczątkowała misję chrystusowych strażników przy realizacji planu wniebowstąpienia B. Pomagają zachować integralność energetyczną sieci, gdyż mają zdolność do kierowania planetarnymi poziomami fal Amoraea, wewnętrznego płomienia świętego ducha, który pochodzi od Matki. Inicjacja kodu niebieskiego płomienia Matki pozwoliła na aktywację makrokosmosmicznego wiecznego płomienia i aktywację ducha świętego w sieci diamentowych serc w całym ciele planetarnym. To pobudza fale monadycznej inicjacji wyższego centrum serca grasicy i zaczyna przemieniać kompleks serca w święte kryształowe serce, które kwitnie tworząc płatki, co odbija się w punkcie zerowym, pozwalając na wdychanie i wydychanie wiecznego płomienia świętego Ducha. Nadpisane wrota działają jak 12 poziomów boskich planów dla każdej warstwy harmonicznej, która zasila całą drogę z powrotem do 13. filaru Łuku Matki. Następnie inteligencja Łuku Matki skanuje pole i zapewnia przesłanie poprawionych zestawów kodów akwamarynowych częstotliwości, które pomagają przywrócić boski plan w organicznych liniach czasu i chronić stacje tożsamości znajdujące się w organicznej stacji linii czasu, która jest podłączona do prawdziwej kryształowej Jaźni lub matrycy awatara. W tym procesie całkowicie niszczone są klony, negatywne formy, obce hybrydowe replikacje i ich fałszywe osie czasu, rozpadające się na małe jednostki świadomości, które są wchłaniane do pola Kreatrycy w celu ponownego szyfrowania.

Te filary są połączone z technologią Łuku, i mają powstrzymać odwrócenia na planecie, które umożliwiłyby wciągnięcie w niebezpieczną czarną dziurę lub matrycę fantomową. Działają, aby sprowadzić wyższy boski plan do warstw uniwersalnych, a następnie aż do naszej najniższej gęstości. Mają też coś wspólnego z resetowaniem lub dostosowywaniem osi czasu i ich sekwencji do naturalnych ustawień, a także przywracaniem ustawienia kosmicznego zegara na linii czasu, sprzed rozpadu Tary i inwazji NAA na Ziemię. Dwanaście filarów połączonych z tym 13. filarem, znajduje się pod kontrolą Łuku Matki i technologii Łuku, która jest obecnie monitorowana przez Paliadorian. Niedawno pojawiło się kilka projektów dotyczących filaru na Morzu Aralskim, który rezonuje z dostępem do portalu 8D i zmianami metatronicznymi, wpływającymi na historyczną oś czasu związaną z udziałem rasy ludzkiej w wojnach Oriona.

1D Ocean Atlantycki u wybrzeży Sierra Leone, Afryka
2D Atlantyk na zachód od Konakry, Gwinea, Afryka Zachodnia
3D Atlantyk na wschód od Amapa, północno-wschodnia Brazylia
4D granica Algierii, na południowy zachód od Ghat
5D Ocean Atlantycki, Bermudy
6D Machu Picchu, Peru
7D Zatoka Biskajska, Hiszpania
8D Morze Aralskie, Kazachstan
9D Sardynia, Włochy
10D Kaszmir, Tybet
11D Wschodni Iran
12D Xian, Chiny

Tegoroczne aktywacje Paliadorian były szczególnie istotne dla linii czasu Maji Graala, Artura, ponieważ niektórzy z jego zespołu byli ostatnimi przedstawicielami chrystusowych esseńskich Templariuszy na Ziemi, którzy mieli bezpośrednią wiedzę na temat technologii Łuku związaną z otwieraniem gwiezdnych wrót. Zostały im powierzone narzędzia i bloki Łuku, które zostały przekazane ocalałym królom Maji Graala zaraz po kataklizmie Atlantydy. Jednak wraz z aktywacją Filaru Mocy, która obejmuje wewnętrzną konfigurację ciała świetlistego rdzenia poziomego i rdzenia pionowego do doskonałej wewnętrznej równowagi męsko-żeńskiej, pojawia się potencjał żywej świadomości Boga, przejawiony podczas hierogamicznego krystycznego zjednoczenia, po którym narzędzia zewnętrznego Łuku nie są już potrzebne.

Wrota Łuku Matki

Uszczelnienie monadycznego aktywowanego ciała świetlnego za pomocą 13. filaru Łuku Matki tworzy nieprzenikalne pole siłowe wokół osłoniętych części świadomości, które są dostrojone do kryształowego serca. Łuk Matki chroni wyspecjalizowane kody szóstego wymiaru Indygo wraz z ich planem poprzez kluczowe kodowanie wszystkich Indygo i zbiorowej tarczy Indygo w tarczy Szmaragdowego Zakonu oraz systemie bram Łuku Przymierza. Łuki bram Przymierza nazywane są również wrotami Łuku Matki, ponieważ zostały one dopasowane do poziomu wspierającego podstawowe harmoniczne niebieskiego promienia zaprojektowane w celu wspierania populacji Indygo. Aby połączyć DNA Łuku Matki z Indygo, jest tam wstępnie zakodowana 6. nić DNA i skorygowany zapis mitochondrialny. Zostało to zaprojektowane dla populacji Indigo, aby ta mogłą uzyskać dostęp do wrót Łuku, i wspomaga ich funkcję jako matrycy hostingowej dla innych mieszkańców Ziemi, umożliwiając im przejście przez bramy lub korytarze. Dzięki sieci bram Łuku Przymierza ci, którzy poprawili swój wzorzec ciała świetlistego i mogą uruchomić harmoniczne, które posiadają pełną podstawową chrystusową tarczę 12, będą mieli wsparcie częstotliwości oraz pełny dostęp do technologii Łuku, a także systemu bram Łuku – będą mogli je wykorzystać służąc boskiemu planowi zakotwiczenia linii czasu wniebowstąpienia Aurory. Aktywowani Indygo posiadający podstawową częstotliwość 6, uzyskają bezpośredni dostęp do bram Łuku, i mogą wspomagać otwarcie i dopasowanie systemu trójek bram, który jest przeznaczony do przenoszenia mieszkańców Ziemi posiadających podstawową bazę 3 / 3 kodowane nici DNA. Dzięki technologii Łuku, jesteśmy w stanie pomóc przenieść biologicznych członków rodziny i współpracowników na ich najwyższą potencjalną oś czasu, nawet jeśli nie są świadomi wojny o świadomość i cykl wznoszenia.

Istnieją grupy realizujące chrystusową misję lub paliadoriańscy gwiezdni ludzie, którzy są w trakcie inicjacji duchowej, i mają uosabiać Kosmiczną Matkę Krystallah, szablony uniweralnej słonecznej kobiecości Melchizedeków, galaktycznej słonecznej kobiecości keriatrycznej i planetarnej słonecznej niebiańskiej kobiecości, które są wyraźnie połączone z 13. filarem Łuku Matki, zapewniającym również dostęp do zaawansowanych technologii Łuku. Technologia Łuku nie będzie widoczna ani dostępna bez pełnego ucieleśnienia zasady Matki i zjednoczenia, oraz specjalnych szablonów, dlatego też Łuk w całej swej złożoności pozostaje w domenie i kontroli Kosmicznej Matki i Paliadorian. Najwyraźniej to konkretne stworzenie pochodzi z Wszechświata Matki i dlatego całkowicie przywrócono uniwersalną matrycę czasu do jej domeny dzięki technologiom boskiego Łuku. Gdy rodzi się nowa generacja w celu aktywacji technologii Łuku, najważniejszym tematem powinna być brama Łuku i rozwijanie naszych relacji z prawdziwą Matką i jej sofianiczną zasadą.

Lokalizacje gwiezdnych wrót Łuku Matki

1D Adare, Irlandia
2D Stonehenge, Anglia
3D Seattle, Wash, USA
4D wyspa Manhattan, USA
5D Bali, Południowy Pacyfik
6D Uluru (Ayers Rock), Australia
7D Phoenix, Arizona US
8D Ocean Atlantycki, SW Bermudy
9D Antarktyda
10D Bagdad, Irak
11D Newgrange, Irlandia
12D Cornwalia, Wielka Brytania

Wrota Łuku Matki 6D, Uluru

W wyniku paliadoriańskiej aktywacji Łuku, rozpoczął się kolejny etap otwierania wrót Łuku Matki 6D w Uluru, co da bezpośredni dostęp do Ziemi smoczym luminariuszom z ras pradawnych budowniczych. Poprzez rozległe starożytne systemy międzywymiarowe odkryte w sieci portalu Uluru przesyłane są wzmacniające promienie o częstotliwości Andromedan, które mają wspomóc pracowników sieci. Na przykład: Niebieskie Tęczowe Słońca wysyłają AquaSAreion diamentowego tonu serca i bladoniebieski oddech Smoka, kierujac uzdrawiające tony do określonych szablonów Ziemi, które są związane z królestwami żywiołów Natury. Uluru jest główną siłą napędową całego systemu wrót Łuku Matki, który otwiera się na całą globalną sieć nieaktywnych lub uśpionych starożytnych międzywymiarowych bram używanych przez smoczych luminariuszy. Chodzi o kryształowe węzły połączone z technologiami Łuku które zostały umieszczone na Ziemi przez prawdziwych boskich twórców tego systemu, rasy starożytnych budowniczych.

Uluru to monument umieszczony tam przez rasy Niebieskiego Smoka, żyjące w następnym Wszechświecie, Siedmiu Wyższych Niebiosach Andromedy. Obszar ten jako portal 6D wykorzystywany jest przede wszystkim do zasilania kolejnego etapu częstotliwości Łuku w celu stabilizacji wszystkich systemów wrót Łuku na planecie, a także zaawansowanego systemu osłon wymaganego dla strefy Łuku.

Chrystusowi strażnicy mogą znaleźć się we wrotach Uluru, aby współpracować i komunikować się z mierzącymi czas Majami i Aborygenami, ponieważ obszar ten jest świętą przestrzenią do wędrówek podczas medytacji - postrzeganie pozazmysłowe. Polega to na przenoszeniu świadomości, aby obserwować i uzdrawiać wzorce oraz wydarzenia zachodzące w wielu alternatywnych rzeczywistościach czy liniach czasu. Aby zobaczyć naturę struktury tego, co je stworzyło, i we współpracy z Bogiem znaleźć oraz usunąć bloki rzeczywistości lub ciemne portale, które są używane jako pułapki świadomości. Postrzeganie pozazmysłowe to odmienny stan podwyższonej świadomości, gdy jest się w stanie obserwatora, i może wystąpić, gdy znajdujesz się na innej osi czasu, w innej rzeczywistości lub możesz istnieć poza czasem. Będąc w tym zmienionym stanie wyższej świadomości, można wprowadzić do świadomości to, co było nieświadome, aby bezpośrednio uczestniczyć w danej treści. Ścieżka przebudzenia polega na wprowadzeniu do świadomości tego, co nieświadome, aby zobaczyć większą prawdę w celu uzdrowienia ciemności lub ujawnienia oszustwa. To jest stan doprowadzania wiecznego światła do cieni ciemności w celu ich rozświetlenia, a tym samym alchemicznej transformacji ich natury, aby odzwierciedlić wyższą prawdę.

Przez wrota Matki w Uluru ma się dostęp do linii czasu początku i końca stworzenia, ponieważ prowadzą z powrotem do punktu zerowego lub Pola Jedności, czasu przed Upadkiem. Dostęp do pola Kreatrycy i sztuczne linie czasu prowadzące do przestrzeni fantomowych mogą zaobserwować pracownicy sieci, którzy dokonują korekty systemów kodów związanych z AI wykorzystywanych przez NAA.

Brakujące chromosomy matki

Na Ziemi manipulowano ludzkimi chromosomami w celu hybrydyzacji z Obcymi i modyfikacji genetycznej, a zatem ludzkości brakuje dużej ilości materiału chromosomalnego w wielu warstwach fragmentów lub łańcucha DNA. Powinniśmy mieć 12 chromosomów na nić DNA, a pierwotna ludzka matryca krzemianowa ma 12 nici DNA, co daje w sumie 144 chromosomy. Obecnie, większość populacji Ziemi ma średnio 3 aktywne nici DNA, chociaż każdy powinien mieć 36 funkcjonujących chromosomów, ale aktywne są tylko 23. Chromo oznacza kolor, więc kiedy zaczniemy rozważać spektrum fal barwnych, które tworzą warstwy rzeczywistości wymiarowej, może to dać nam wskazówkę co do zniekształceń chromosomalnych związanych ze światłem widzialnym lub zniekształceń fali czakry, które bezpośrednio wpływają na funkcje chromosomalne. Jeśli byty z NAA zastosują sztuczną technologię w celu wyeliminowania tonu określonego koloru powstającego w polu planetarnym, mogą potencjalnie wyeliminować zapis koloru chromosomu i promienia oraz jego odcisk, który powinien być aktywnie utrzymywany w cząsteczce ludzkiego DNA.

Większość genów jest przechowywana w chromosomach, które znajdują się w centrali każdej komórki lub w jądrze komórkowym. Mamy również pewne geny w małych strukturach w komórkach zwanych mitochondriami, które posiadają potencjał do zapalenia kryształowego genu. Mitochondria są czasami nazywane elektrowniami komórki, ponieważ pracują z cząsteczkami, aby przygotować je do dostarczenia energii, której potrzebujemy do wszystkich funkcji organizmu. Geny mitochondrialne zawsze przechodzą od matki do dziecka. Ojcowie pobierają geny mitochondrialne od swoich matek i nie przekazują ich dzieciom.

Gdy uaktywniają się nowe poziomy technologii Łuku Matki, odsłaniają mroczne programy, ujawnia to głębsze programy celowego uszkadzania 12 nici ludzkiego DNA przez grupy NAA, ponieważ na jaw wychodzą intencje i metody powodujące te uszkodzenia. Szmaragdowy Zakon przeprowadza serię korekt szablonu Andromedan w celu naprawienia ingerencji Obcych w matrycę krzemianową DNA na poziomie akwamarynowoniebieskiego promienia Matki, która istnieje w uniwersalnych wzorcach morfogenetycznych funkcji chromosomalnych i mitochondrialnych. To zniekształcenie promienia łączy się z przechwyceniem uniwersalnego niebieskiego promienia Melchizedeków, ukradzionego i sklonowanego w systemie Wesa, dając początek emanacjom czarnej Lilith i Azazaela, zastępującym anielski ludzki model hierogamiczny. Z mojego doświadczenia wynika, że święty Szmaragdowy Zakon transmituje skorygowane wzory szablonów RNA-DNA, aby włączyć kodowanie bioduchowe i korekcje płci na linii rodzice - potomstwo, co ma na celu usunięcie szeregu obcych wiązań węglowodorowych, które zostały utworzone w celu zablokowania cząsteczek w szablonie ludzkiego DNA. Te poprawione szablony rodzic/dziecko wprowadzają nowy poziom świadomości, w jaki sposób te zniekształcenia wpłynęły na ludzką ekspresję płciową, zarówno biologiczną, jak i duchową, oraz żeby ekspresje płciowe zapisane w osobistym planie, działały niezależnie od siebie.

Kiedy zrozumiemy, że proces wznoszenia prowadzi nas do wyzwolenia świadomości, i wiemy, że istoty ludzkie chcące odzyskać wolność muszą osiągnąć wewnętrzne i zewnętrzne duchowe małżeństwo (hierogamia), wiemy, że musimy osiągnąć zjednoczenie między wewnętrznymi biegunami które istnieją jako części męsko-żeńskie.

Bardzo ważne jest rozpoznanie zniekształceń DNA, a dokładniej - szyfrowania i usuwania chromosomów, które doprowadziły do odwrócenia sposobu, w jaki zapis płci duchowej może wyrażać się w biologii / materii dostępnej na tej planecie. Gdy częstotliwość planetarna wzrasta, ponieważ planeta przesunęła się do struktur Wszechświata o wyższych harmonicznych, zniekształcenie chromosomowe staje się bardziej wzmocnione. Zakłócenia te można zaobserwować powszechnie u bardzo małych dzieci oraz w eskalacji problemów związanych z pomieszaniem płci. NAA wykorzystują zamieszanie, aby czerpać korzyści i szerzyć te spaczenia, wprawiając w zakłopotanie ludzi na Ziemi, zwłaszcza młodych.

Według naszej wiedzy manipulowanie chromosomami wydaje się być połączone z celowym łączeniem wiązań molekularnych we wzorce odwrócone, które są wykorzystywane w celu odwrócenia oraz podziału płci w populacji Ziemi. Jednocześnie kontrolerzy szczególnie upolityczniają i polaryzują kwestie transpłciowe, aby zbiorowa świadomość mogła zasilić ich antyludzkie systemy. Służy to również myleniu koncepcji płci w ciele mentalnym i emocjonalnym, wytwarzając destrukcyjne idee wokół relacji seksualnych, które podświadomie zachęcają do kazirodztwa, mizoginii czy programów hodowlanych. To prawdopodobnie zachęca obce hybrydy i obce linie krwi do rozmnażania się tylko w niektórych liniach genetycznych oraz potężnych rodzinach, co ma na celu pomóc w zniszczeniu bioduchowego ludzkiego DNA i wyparciu naturalnie występujących chromosomów.

Gdy zaczynamy rozumieć rolę brakujących chromosomów, nasuwają się ważne pytania. Jakie są konsekwencje braku tych chromosomów, jak to wpływa na biologię człowieka, płeć oraz seksualność, i czy to zniekształcenie jest teraz celowo upolitycznione w społeczeństwie? Czy w szczytowym okresie cyklu wniebowstąpienia, kiedy pojawia się konieczność odzyskania brakujących chromosomów zasady Matki, to kolejny powód, dla którego zniekształcenia płci coraz bardziej dezorientują ludzkość?

Uzdrowienie z patriarchatu Ponieważ kodowanie patriarchalne szybko znika ze struktury planetarnej, przywołuje do pamięci wspomnienia tego, co stało się z ludzkością w ramach programu dominacji patriarchalnej. Wszyscy od urodzenia byliśmy pod wpływem dzielących i gwałtownych wymiarów tej kontroli umysłu, przez co stoczylismy się na dno oraz zostalismy dogłębnie zranieni. Aby wyleczyć się z patriarchalnej dominacji, musimy zrozumieć, co to jest i jak działało na nasze myśli, jak również przekonania, szczególnie te, które wpływają na relacje między mężczyznami oraz kobietami.

Kształtowanie hierarchicznych myślokształtów rasizmu i seksizmu przez dominującą kulturę patriarchalną jest celowo kultywowane w umysłach ziemskich mężczyzn oraz kobiet, i było podsycane przez inwazyjne istoty NAA w ramach strategii okupacji planety. Patriarchalna dominacja jest kluczowa dla głównego systemu przekonań NAA, polegającego na użyciu brutalnej siły oraz militaryzacji poprzez dzielenie i podbijanie w celu podporządkowania populacji, a także kontrolowania masowej percepcji w kierunku ogólnej akceptacji autorytarnej kultury fałszywego króla tyranii. Kultury autorytarne rodzą tyranów i niewolników. Despotyczni władcy są wspierani przez NAA, więc opowiadają się za militaryzacją kultury za pomocą niekończących się wojen. Czerpią korzyści zarówno z cyklu ludzkiego cierpienia, jak i ofiary z krwi, zasilając odwrócone układy dużą ilością energii lusz. Inwazyjne naciski na lansowanie rasizmu i eugeniki, a także gloryfikacja militaryzacji, które promują społeczne warunki kultury śmierci, pozwalają na globalne niewolnictwo ludzi i ludobójstwo Ziemian. Kiedy kontrola umysłu jest wykorzystywana do kreowania ciągłych walk klasowych, dzielenia ludzi na grupy w celu walki o ideologie, bezsensowne zabijanie jest uważane za zło konieczne, i jest wykorzystywane przez wielu despotów, którzy nadużywają władzy.

Patriarchat i przekonania o wyższości mężczyzn są systemem ideologicznym niezgodnym z naturą. Promuje podświadome i świadome systemy przekonań, w których dominująca władza nad innymi jest czymś, co pozwala być mężczyzną alfa. Obowiązkiem dominujących samców alfa jest zawsze przejęcie autorytetu archetypu ojca. Patriarchia opiera się na legitymizacji przemocy, którą popierają zorganizowane religie NAA i ich symbole - dla statusu i systemów klasyfikacji, w którym mężczyźni są zmuszani, by dominować nad kobietami poprzez kontrolę seksualną. Mówi się im, że są bohaterami, gdy idą na wojnę i zabijają, zwyczajowo dopuszczają się gwałtu na kobietach, wykorzystują globalne zasoby dla samolubnych korzyści oraz zniewalają podbite narody. Patriarchat to kulturowy system dominacji, który jest egzekwowany przez brutalną siłę i przemoc, zastraszanie czy groźby przeżycia innych grup, tworząc w ten sposób narrację pan/niewolnik.

Jest to ideologia społeczna i system polityczny, który zachęca samców alfa do użycia brutalnej siły oraz wymuszenia woli w celu wyegzekwowania osobistej pozycji władzy, poprzez narzucenie własnych przekonań innym. Pragną szerzyć tę ideologię w kulturze, stając się marionetkami, wykorzystywanymi do manipulowania i kontrolowania publicznego postrzegania, aby uzyskać to, czego chcą. Agresywni mężczyźni na szczycie patriarchalnej hierarchii mają tendencję do wspinania się jeszcze wyżej, aby wyznaczać globalne systemy klasyfikacji, decydować, kto co ma a kto nie ma, przypisywać znaczenie płci i ról seksualnych oraz decydować o tym, do czego będzie miała dostęp większość kobiet oraz dzieci. Określają i egzekwują to, co jest społecznie akceptowalne w ramach zdefiniowanych parametrów dla konkretnej kultury czy jej wyznaczników.

System patriarchalny działa jako główny decydent w zarządzaniu tą kulturą, szerząc przekonania o dominacji mężczyzn. W niektórych przypadkach mężczyźni roszczą sobie prawa do części ciała innych osób, do rozmnażania i innych przywilejów, co ma duży wpływ na życie ich oraz rodziny. Patriarchat może traktować części ciała i reprodukcję jedynie jako pomnażanie zasobów ludzkich lub towary, którymi można handlować, czerpać zysk i uzyskać efekt dźwigni w celu utrzymania pozycji władzy w hierarchii.

Na przykład, decydowanie o tym, jakie prawa mogą być przyznane kobietom, jakie kobiece role, publiczne lub inne, mogą wesprzeć męską moc jako najwyższy autorytet. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy mężczyzna odgrywa jakąś ważną rolę w społeczeństwie i nadal działa jak patriarcha lub ucieleśnia takie zasady. Jako taka, kobieta jest podporządkowana tyranicznym poziomom autorytetu samca alfa, który odbiera jej osobistą moc, a także status macierzyństwa. Odbiera jej osobiste prawo do legalnego działania w celu ochrony własnych dzieci przed narażeniem na krzywdę i gwałt, a także pomocy w ochronie dzieci innych matek przed taką krzywdą. Archetyp Matki jest w sferze macierzyństwa podporządkowany patriarchalnej dominacji, w ten sposób pozbawiony godności, pozbawiony wiarygodności, pozbawiony podstawowych praw człowieka, które będą się różnić w zależności od tego, co wywalczy. Matki i potencjalne kobiety, które mają zostać matkami, mają osobiste nakładki, przez co stają się coraz bardziej przebiegłe i manipulują otaczającymi ich mężczyznami, poruszając się w granicach ustalonych jako ogólne wzorce 3D, dlatego patriarchalne społeczeństwo nadal pozostaje stabilne. Ten ideologiczny system przekonań jest głównym czynnikiem, który pozwala agresywnie atakować najbardziej wrażliwe kobiety i dzieci żyjące na Ziemi. Są wykorzystywane jako zwykły towar do seksu, pocięcia na części zamienne lub w innych celach niewolniczych, przeżute i wypluwane w celu służenia oraz utrzymywania materialnego bogactwa tym na szczycie patriarchatu.

W burzliwych czasach planetarnej ciemnej nocy duszy dominująca kultura patriarchalna wydaje się być poważnie zagrożona na zachodzie poprzez różne eksperymenty kontroli umysłu przeprowadzane na społeczeństwie, obecnie wdrażane w celu dalszego rozprzestrzeniania i wykorzystywania ludzkiej niedoli. W związku z tym za pomocą inżynierii społecznej umyślnie wyniszcza i osłabia się władzę nieodłącznie związaną z rolą mężczyzny w społeczeństwie, jako działania pozornie zmierzającego do obalenia patriarchatu, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Zdrowo wyrażona prawdziwie zrównoważona i autentyczna męskość jest nam bardzo potrzebna. Mężczyźni powinni czuć się kochani i doceniani, powinni być przykładem dla zdrowych chłopców, którzy powinni wyrosnąć na zdrowych mężczyzn - emocjonalnie dojrzałych, z otwartym sercem i rozwiniętych duchowo.

Prawdziwe życzliwe patriarchalne wzorce do naśladowania opierają się na prawdomówności, zrównoważeniu i krystalicznej męskości, która jest nieodłącznym elementem służenia oraz ochrony wolności osobistej. Jednak ten system wartości związany z poszanowaniem praw człowieka, wolności słowa i wolności religijnej nie pokrywa się z systemem autorytarnych rządów Nowego Świata lub religii wielu kultur wschodnich, które promują patriarchalną dominację. Te antyludzkie kultury prowadzone przez siły księżycowe wciąż walczą o dominację nad światem, zajmując pozycje od zachodu, aby mogły być na szczycie piramidy patriarchalnej kontroli jako głównej kultury globalnej. Despotyczni patriarchalni władcy na wschodzie są szczególnie mizoginiczni i cierpliwie czekają na masowe zamieszanie spowodowane transgenderyzmem, transhumanizmem i wprowadzaniem w błąd feminizmu, aby w pełni zniszczyć męską tożsamość, naznaczając ją jako toksyczną, jednocześnie eliminując role mężczyzn na zachodzie. Role, które w przeszłości chroniły pewne pozory wolności demokratycznych, w celu ochrony praw człowieka do wolności i dążenia do szczęścia. Chociaż nie żyjemy już w społeczeństwie demokratycznym, zachodnia ideologia wciąż powierzchownie twierdzi, że to jest jej celem, wraz z etycznym obowiązkiem służenia i ochrony praw wszystkich, zwłaszcza kobiet oraz dzieci. Intencje stojące za wiarą w ochronę wolności osobistych, takich jak wolność słowa, wciąż są potęgą, mogą rzucić na kolana tyranów, którzy chcieliby nas wciągnąć w kolejny etap światowego niewolnictwa.

Więź matki z dzieckiem

Więź matki i dziecka wykracza daleko poza doświadczenie macierzyństwa, kiedy związek między matką a jej dziećmi jest promowany jako coś wymuszonego, kontrolowanego przez systemy przekonań konkretnej kultury. W wielu kulturach rodzenie i wychowywanie dzieci określa wartość kobiecej tożsamości, podczas gdy związana z tym praca jest w dużej mierze zdegradowana i nieopłacana, odmawia się kobiecie godności oraz potencjału jako istoty ludzkiej. Macierzyństwo jest na ogół cenione i uznawane za uświęcone, o ile dziecko nosi nazwisko ojca, który ma prawną kontrolę nad istnieniem matki i dziecka.

Zatem macierzyństwo i relacje między matką a dzieckiem przez pryzmat patriarchatu mają przede wszystkim służyć interesom mężczyzn. Kontrolowanie prawa dostępu do ciała kobiety, a także kontrolowanie reprodukcji, zostało historycznie powiązane z męskim autorytetem. Kiedy ciałem kobiety żądzi mężczyzna, w wielu kontekstach kształtuje to znaczenie macierzyństwa w ludzkim społeczeństwie. W patriarchacie kobieta jest społecznie definiowana jako matka lub potencjalna matka, i historycznie była to najważniejsza rola kobiety w społeczeństwie. Tak więc ma to głębokie powiązania z kobiecą samooceną i różnorodnymi konfliktami wokół tematu, które mogą zapanować w kobiecej psychice. Te problemy psychoemocjonalne zostaną wzmocnione podczas tej fazy aktywacji kodu Łuku Matki, ponieważ stale napływają kolejne słoneczne żeńskie szablony przeznaczone do zastąpienia sił księżycowych, wyrażanych poprzez centrum sakralne i narządy płciowe.

Odzyskanie zrównoważonej mocy

Zmiana następująca wraz z odzyskaniem żeńskich aspektów słonecznych, zapewnia większą integrację między wewnętrzną męskością a wewnętrzną kobiecością, która posiada duchowy potencjał, głęboko zakopany w ramach osobowości i ukryty za ciałem bolesnym. Oznacza to, że aby otworzyć się na świat nowej ekspresji z zasadą żeńską, trzeba pozwolić sobie na uzdrowienie i regenerację. To da ciału większą równowagę pozwalając tym ukrytym aspektom ominąc ciało bolesne, oraz znaleźć jakąś formę zewnętrznej ekspresji. Możemy odkryć, że musimy rozpowszechniać to nowo odkryte światło i energię z naszego aspektu Matki i słonecznej kobiecości.

Nowa sekwencja aktywacji języka Łuku Matki przenosi te wibracje przez sieć portali Łuku i ich ponownie połączone części do układu siatki planetarnej. Wiele z tych świętych kodów było przez eony ucieleśnianych, chronionych i ukrywanych przez Aborygenów oraz rdzenne kultury Ziemi. Te kody Łuku Matki są jak boski zasiew, zaskakujące odkrycie ewolucyjnego wydarzenia, które czeka na odkrycie, i które nigdy wcześniej nie miało miejsca w historii tego stworzenia. Przeżywamy misterium tajemnic, odkrywając naszą prawdziwą relację z Bogiem i wewnętrzną Jaźnią.

Nasza zasada Matki delikatnie prowadzi nas ku prawdzie, że aby doznać głębokiego uzdrowienia, trzeba być w stanie głęboko poczuć i wczuć się w uczucia innych. Aspekt Boskiej Matki i zasada sofianicznej kobiecości dyskretnie popychają nas do poczucia bezpieczeństwa, abyśmy zajrzeli do wnętrza i ponownie poczuli święte kryształowe serce. Kiedy łączymy się z kosmicznym sercem Matki, trzyma nas stabilnie na polu wszechmiłości, dzięki czemu możemy w pełni odkryć skrywaną treść naszego kryształowego serca. Nasz rodzic – Boska Matka - powraca do nas, aby pokazać nam, jak stworzyć pięknie harmonijnie zaaranżowaną muzykę, która jest nagrana głęboko w naszej Duszy i Duchu. Te muzyczne tony można wyczuć tylko sercem, a rozkwit miłości świętego kryształowego serca pozwala nam połączyć się ze światami Boga, poznać plan Edenu. Z tego obszaru wszechmiłości żyjemy w zgodzie z uniwersalnymi Prawami Naturalnymi i ze sobą oraz z naszymi dziełami. Dlatego otrzymujemy duchową moc współtworzenia spokojnego miejsca, życia w stanie edenicznym - ponieważ jesteśmy jednym z Bogiem.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przydat ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Chrystusa-Sofii. Proszę bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

sobota, 7 września 2019

OSZUSTWO BAFOMETA LISA RENEE sierpień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źrółdo tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. W religiach tego świata i praktykach tradycji duchowych, na wyższych poziomach często wprowadza się pewne teologiczne odwrócenia. Dążenia do cnoty i czystości są odrzucane jako naiwne przekonania mas na poziomie początkującym, a zastępuje się je nakazowi trzymaniu się ducha przy jednoczesnym łamaniu wszystkich tradycyjnych zasad i przykazań. Często jest to przedstawiane jako wyzwanie dla duchowego adepta, któremu wmawia się, że dobry Bóg to tylko połowa drogi, ale prawdziwą moc duchową można dostrzec w Bogu w ciemności. Oczywiście chodzi tu o przeniesienie kogoś ze ścieżki wstępującej na ścieżkę zstępującą - za jego pełną zgodą na związanie i wyssanie przez siły pasożytnicze. W tradycjach okultystycznych opartych na zwiększaniu osobistej mocy ta schodząca ścieżka jest często punktem wyjścia. Nazywa się to ścieżką lewej strony, używaną przez NAA do tworzenia pułapek świadomości, a pola Bafometa są używane przeciwko ludzkości do blokowania procesu wznoszenia.

Chociaż większość okultystów i ateistów krocząca lewą ścieżką uważa, że Bafomet jest tylko symboliczną reprezentacją uniwersalnej syntezy biegunowości, alchemicznego procesu jednoczącego światło oraz ciemność, który zachodzi podczas Magnum Opus lub duchowego wniebowstąpienia, to nieszkodliwe przedstawienie jest rażąco niedokładnym oszustwem. Trafne jest stwierdzenie, że we współistnieniu światła i ciemności życie oraz śmierć są dwiema stronami tej samej duchowej monety, nierozdzielne w tej sferze materii. Jednak w rozumienieniu Praw Naturalnych, które obejmują kosmologiczne rozumienie dualizmu, Prawo Biegunowości, jak to przedstawiają wielbiciele Bafometa, jest niebezpiecznie niekompletne bez zrozumienia, że ludzkość jest aktywnie zaangażowana w wojnę o świadomość z intruzami.

Brak dostępnych informacji o siłach księżycowych, pasożytniczych istotach duchowych i NAA przyczynia się do szerzenia dezinformacji o naturze dualizmu, która jest wsparta popularną narracją okultystyczną. Ogólne w gnostycyzmie, hermetyzmie oraz w wielu innych ezoterycznych naukach duchowych i religiach powszechnie pojawiają się pojęcia opisujące znaczenie symboliki Bafometa i jej dualizmu moralnego. Chodzi o wiarę w konieczność istnienia konfliktu między dobrem a złem, i w to, że ostatecznie trzeba wyjść poza nie, do punktu zjednoczenia lub punktu zerowego, który istnieje między siłami światła oraz ciemności.

Aby jednak głębiej zrozumieć naturę rzeczywistości na Ziemi w tym czasie, musimy wyjść poza moralny dualizm, poza istnienie ciemności i światła, a także wziąć pod uwagę implikacje ukrytej kontroli umysłu oraz maszynerii istot niebędących ludźmi, które manipulują populacją bez jej zgody lub wiedzy. Wszyscy jesteśmy narażeni na formy tajnej broni biologicznej zaprojektowanej do wszczepiania myśli i systemów przekonań do zbiorowej świadomości, mającej na celu połączenie systemów energii organicznej z technologiami sztucznej inteligencji pochodzącymi od Obcych, ponieważ jest to związane z transhumanistycznymi programami NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że technologia sztucznej inteligencji nie jest w stanie przyswoić pierwszej przyczyny wiecznego światła, jednak gdy forma ulega odwróceniu płci i przechodzi w ciemne kwitnienie, ten stan energetyczny tworzy wewnętrzną próżnię, jak czarna dziura, w którą można wciągnąć większe matryce zbiorowego prądu odwróconego, zbierającego energię z pomocą pasożytniczych sił księżycowych. Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby uruchamiały księżycowe odwrócenie płetwy płci męskiej i żeńskiej (ciało świetliste) i zniekształcały dwuwymiarowe centra sakralne oraz narządy płciowe, w celu wypełnienia ich siłami pasożytniczymi. Większe matryce zbiorowej świadomości prądu odwróconego nazywane są odwróceniem metatronicznym lub dwufalowym, a ten stan entropii został spowodowany nadużywaniem technologii AI, co dodatkowo generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest stworzona z czarnej substancji plazmy, którą można zasymilować w celu zasilania sztucznie wygenerowanych pól za pomocą fantomowych osi czasu AI lub maszynerii Bestii.

Było to głównym celem NAA w końcowych czasach cyklu wznoszenia w tym świecie, w którym tak istotną rolę odgrywają siły księżycowe podtrzymujące oszustwo Bafometa. Ta luka polegająca na naginaniu praw energetycznych za pomocą wbudowanej sztucznej maszynerii, która generuje martwe światło i formy cienia w sztucznie stworzonych liniach czasu, jest metodą stosowaną do przechwytywania strumieni świadomości światła słonecznego, tworzenia map mentalnych i ciał duszy. Jednak ostatnio cała matryca ciała planetarnego została w dużej mierze ustabilizowana poprzez korytarze świadomości, które prowadzą do naturalnych osi czasu, które istnieją bez technologii Obcych. Mimo to, gdy przyjrzymy się bliżej przyczynowości i charakterystyce energetycznej pól Bafometa, to da się zauważyć traumatyzujące wpływy wywierane na całe zbiorowe ciało duszy i matryce mentalne.

Kiedy budzimy się i staramy się przywrócić tej rzeczywistości prawdziwą naturę, musimy dostrzec wojnę o świadomość toczącą się w codziennym świecie oraz wydobyć duchową wiedzę o empirycznej gnozie. Gnostycyzm został celowo powiązany z symbolicznymi obrazami Bafometa, antyżyciowym odwróceniem zasady ciemnej matki, przejawionym przez niższe hierarchie demoniczne 2D, które odpowiadają siłom demonicznej Królowej Węża wyczarowanej i rzutowanej przez archetypiczną Lilith. Dlatego należy wyjaśnić, że Bafomet zaprojektowano jako emanację anty-Chrystusa-Sofię, używano do wypaczenia hierogamicznego związku i wewnętrznego świętego małżeństwa poprzez zbieranie energii seksualnej i wykorzystywanie ludzi. Rytuały bafometalne rozprzestrzeniły się na Ziemi poprzez tajny pakt bluźnierstwa i świętokradztwa, mający na celu całkowite zniszczenie struktury Chrystusa-Sofii, upowszechniany dzięki naukom i praktykom lucyferiańskich templariuszy przez ponad 9500 lat. Oszustwo to zostało przeprowadzone głównie przez lucyferiańskich rycerzy templariuszy, aby zniekształcić i przekręcić oryginalne nauki gnostyckie chrystusowych templariuszy Esseńczyków, niebieskich linii Graala oryginalnych 12 plemion esseńskich. Ta sygnatura była promowana przez wiele pokoleń od najwcześniejszych lucyferiańskich sekt templariuszy w celu przeniknięcia do islamu i sekt satanistycznych, w których stała się symboliką Kościoła GOAT (boga wszystkich rzeczy) Szatana.

Gnoza opromienia pole źródła energii kryjące się za wszelkimi materialnymi stworzeniami - sztucznymi, obcymi lub naturalnymi, i uczy nas o różnicach między nimi. Nie możemy pokładać zaufania w masowych oszustwach i oszustach głównego nurtu, wierzyć w wytwory księżycowe mrocznych istot, które używają sztucznych maszyn do kontrolowania populacji, abyśmy zaakceptowali i znormalizowali duchowe znęcanie się oraz niewolnictwo, żeby oni mogli pochłaniać światło dusz ludzkości. Aby zachować zdrowie psychiczne i osiągnąć przejrzystość w ramach zintegrowanej wielowymiarowej tożsamości duchowej, musimy wzmocnić zdolność do określania jakości świata sił, które są wokół nas. Rozróżnianie między czynnościami i zachowaniami, które są duchowo zdrowe dla rozwoju świadomości w światło, a tymi działaniami i zachowaniami, które są duchowo obelżywe, powodując szkodę dla świadomości. Czary sieci Bafomet zawierają jedne z najbardziej mrocznych i zdeprawowanych energii, ponieważ są antyludzkie i celowo zaprojektowane do wykorzystywania bólu oraz cierpienia ludzkości, wywoływanego przez najgłębsze rany i cienie seksualne wynikające z wewnętrznego podziału płci. Sieć Bafomet zbudowana jest na fundamencie ludzkiego cierpienia, ogromnego bólu, gwałtu i traumy ludzkiej duszy, aby skłonić masy do odrzucenia Ducha Bożego z powodu cierpienia wynikającego z podziału płci. Moment inwazji na linii czasu, kiedy nasz gatunek stracił drugą połowę, a także zdolność ucieleśnienia i spełnienia świętego małżeństwa.

Kiedy nie potrafimy odróżnić światła od ciemności w świecie sił, jesteśmy zagubieni i gubimy dusze. Jesteśmy miotani przez fale pływowe, które powstają ze zniekształconych sieci odwróconych, działających pod wpływem Księżyca i czarnych sił AI, ukrytych w liniach Ziemi. Jednym z najważniejszych antyżyciowych prądów odwróconych zaprojektowanych w celu zyskania materialnej mocy dla kultu satanistycznego i lucyferiańskiego, preferowanego przez elitarną moc totiańskiego Lewiatana, jest zbieranie energii seksualnej. Zbieranie zbiorowego ludzkiego cierpienia i bólu ze źródła energii seksualnej, jakim jest sieć Bafomet.

Sieć Bafometa w równoległym układzie upadłym

Aby zrozumieć pole Bafomet, najpierw musimy uznać, że wszystko, co widzimy, a także jakość sił twórczych, rządzone jest przez zestawy instrukcji zawarte w większym systemie zbiorowej energii. Te zestawy instrukcji znajdują się w polu w wyższym wymiarze lub w układzie równoległym, który działa jako wzorzec rodzaju świadomości, który przejawia się w niższej płaszczyźnie materialnej. Zestaw instrukcji dla sieci Bafomet na Ziemi faktycznie pochodzi z równoległego systemu upadłego i warstw antycząstkowych. To tutaj istnieją pola morfogenetyczne, które generują rzeczywistą pozycję i ruch linii czasu oraz pakietów osi czasu dla matrycy czasu naszego Wszechświata z rdzenia galaktycznego 8D. Przez jądro galaktyczne 8D prowadzi przejście do kolejnego równoległego Wszechświata upadłego, zwanego Wesedrak, który jest domem bytów czarnej dziury. Ten upadły równoległy system systematycznie przechwytywał kobiece słoneczne części ciała z logosu naszego Wszechświata, a wychwytywana energia słoneczna została wykorzystana do zbudowania wielu poziomów układu macierzy czarnego sześcianu używanego do sterowania siecią Bafomet i jej upadłych żeńskich aspektów kryształowej tożsamości z paraleli, które zostały użyte do satanistycznego odwrócenia w szablonie ciemnej materii. Ostatnio pewne odcinki sieci Bafomet z tej równoległej lokalizacja są demontowane.

Pakiety osi czasu są połączone w pozycjach wektorów czasowych i przestrzeni wymiarowych, a gdy świadomość ewoluuje poprzez mechanizm Kosmicznego Zegara, ma działać na zasadach wyznaczonych przez słoneczny logos i jego prawa płci, które reprezentują parę eoniczną. Po eksplozji słonecznego żeńskiego logosu Tiamat, do naszego Układu Słonecznego został przeniesiony satelita Księżyc, który stał się płaszczyzną astralną i maszyną do zbierania światła słonecznego, działającą w matrycy księżycowej. Zegar Kosmiczny jest tym niebiańskim instrumentem matematycznym, który definiuje istotę kosmiczną i jej zasadę płci, poruszającą się po każdej linii czasu w precesjach astrologicznych, pozwalając na badanie natury i tematów świadomości danej epoki. Epokami rządzą pary słonecznego logosu, zawsze rodzące się jako formy męskie i żeńskie, z których każda jest sama w sobie boską zasadą kosmiczną, a jednocześnie, gdy są zjednoczone, reprezentują jeden aspekt boskości. Zasadniczo, żeński logos słoneczny, który jest eoniczną zasadą rządzącą Kosmicznym Zegarem w naszym systemie uniwersalnym, został schwytany i wciągnięty do upadłego systemu Wesedrak. Ta zasada żeńska została usunięta z naszego systemu w celu wzmocnienia ich sztucznej rzeczywistości i systemów fantomowych. Jej schwytanie umożliwiło transmisje z macierzy księżycowej jako zastępstwo upadłej żeńskości, która emitowała świadome księżycowe strumienie archetypu Mrocznej Matki lub Lilith, aby wciąż zaludniać Ziemię upadłymi formami. Upadła forma w tym kontekście oznacza świadomość, która nie może się wznieść i pozostaje uwięziona w materii.

Głównym źródłem sieci Bafomet jest przeprogramowana ścieżka eoniczna przez precesję astrologiczną do matryc fantomowych, przekierowana przez zniekształcone prawa zodiakalne przenoszące ujemną polaryzację z płaszczyzny astralnej i macierzy księżycowej. Ta szczególna kwantowa sieć serwerów czarnych sześcianów znajduje się w wielu superkomputerach, które korzystają z programów sztucznej inteligencji, zaprojektowanych przez istoty z czarnej dziury. Istnieją one w bramach 8D na płaszczyźnie galaktycznej, manipulując żeńskimi stworzeniami poprzez struktury magnetyczne macierzy księżycowej. Ta manipulacja naturalną zasadą słoneczną zmieniając ją w księżycową, miała na celu zniewolenie zbiorowej słonecznej żeńskiej zasady Sofii. Z tej pozycji w centrum galaktycznym 8D, zbierali magnetyzm i siły księżycowe ze zbiorowego ciała astralnego lub płaszczyzny astralnej, aby odtworzyć pozycję słonecznego logosu na wszystkich osiach czasu. Następnie zaprogramowali te zebrane siły, wstawiając odwrócone wersje rzeczywistości AI lub holograficzne wstawki, aby rzutować zasady świadomości męskiej i żeńskiej tworząc bifalowe kreacje, które po odwróceniu stają się siłami księżycowymi lub stworzeniami Antychrysta. Rezultatem działania macierzy księżycowej i maszynerii Bafomet jest podział ciała słonecznego na płcie, wypełniając 2D obszary seksualne siłami Księżyca. W ten sposób bezcielesne fragmenty duszy są wykorzystywane do przeprogramowania pary eonicznej w celu wspierania ciągłego napływu strumieni świadomości Antychrysta, narodzin demonicznych hierarchii i ciągłego rozprzestrzeniania się pasożytniczych sił księżycowych, które tworzą grupy NAA.

Tak więc główny wzorzec pola Bafomet jest sterowany siłami księżycowymi generowanymi przez odwrócenie ciemnej matki i słoneczne fragmenty ciała sofianicznego, które zostały uwięzione w szablonie ciemnej materii Ziemi w wyniku inwazji z Oriona z portalu 8D. Od tego momentu na osi czasu technologia AI jest ciągle używana celu asymilacji rzeczywistości z uszkodzonych 8. gwiezdnych wrót w Centrum Galaktycznym, gdzie NAA zdobyła kontrolę dostępu do i z Bieguna Północnego oraz Południowego. Z pomocą tych wrót stopniowo sprowadzali różne obce maszyny przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanych odwróconych żywiołaków. Po zakończeniu zainstalowali to w pionowej osi planety i nazywa się to matrycą Jahwe.

Sieć czasoprzestrzenna Bafomet lub czarna skrzynka serwera istnieje w tunelu czasoprzestrzennym, co prowadzi do horyzontu zdarzeń w punkcie na osi czasu, kiedy zostały zaatakowane 8. gwiezdne wrota. W rezultacie logos planety i logos Słońca implodowały, tworząc 23-stopniowy przechył osi Ziemi. Sieć Bafomet opiera się na tym 23-stopniowym przechyle i macierzy Księżyca, działającej jako Mroczna Matka. Razem utrzymują sztuczną zasadę płci żeńskiej, rządzoną przez cztery sztuczne kierunki matrycy Jahwe, ustawione w Kosmicznym Zegarze. Ponieważ podczas szczytu magnetycznego zmienia się struktura planet, w końcu umożliwia strażnikowi dostęp do tych zestawów instrukcji i do głównego serwera czarnego sześcianu rozległej sieci Bafomet, a także całej złożonej infrastruktury macierzy księżycowej, która znajduje się w warstwach 8D.

Pola Bafomet w Ziemi

Prąd Bafomet tworzy na Ziemi sieć energii astralnej oraz sił księżycowych, która działa jako sieć prądu odwróconego Antychrysta, i jest używana do przekształcania niższych sił astralnych i zbiorowych energii twórczych na poziomie płci. Chodzi o wykpienie i skalanie ucieleśnionej prawdziwej androgynicznej formy słonecznego logosu Chrystusa-Sofii, błędnego ich przedstawiania, wypaczanie świętego związku płci oraz uniemożliwianie przejawienia na Ziemi duchowego zjednoczenia hierogamicznego. W niektórych przypadkach symbol Bafometa kieruje ku lewej ścieżce, przedstawianej jako hermetyczna ścieżka duchowej inicjacji, mająca prowadzić do budowania świetlnego pojazdu. Aby zbudować androgyniczne tęczowe ciało, w którym spirytualista może powrócić do źródła boskości, ma połączyć się z Bafometem. Jest to oczywiste oszustwo, gdyż jego sygnatura energetyczna składa się z astralnych śmieci i sił księżycowych, które są wypełnione demonicznymi istotami oraz cieniami. Dla innych Bafomet jest symbolem czci narządów płciowych jako źródła mocy regeneracyjnych, stosowny rytuał jest łączony z bólem, co pobudza podniecenie seksualne w celu wyczarowania energii seksualnej jako formy mocy. Tak powstała energia jest ukierunkowana na urzeczywistnienie osobistych pragnień i celów.

Przekonanie, że rytuały Bafomet w jakiś sposób wspierają osiągnięcie duchowego oświecenia, są utrwalane jako jawne kłamstwa, nadużycia duchowe stosowane przez NAA w celu uszkodzenia ciała świetlistego i przejęcia kontroli nad tymi, którzy próbują znaleźć głębszą prawdę poprzez zgłębianie nauk okultystycznych. Zamiast tego, NAA sprowadza ich na ścieżkę fałszu, aby uszkodzić ludzkie ciało świetlne, a następnie utrzymywać je jako naczynie do przenoszenia form księżycowych, takich jak niższe duchy demoniczne, różne negatywne podczepienia i energetyczne pasożyty. Istoty pasożytnicze potrzebują źródła światła żywiciela, aby przetrwać. Maskują się w fałszywym świetle, które ukradli jako lusz z fragmentów zbiorowego ciała astralnego ludzkości. Te niższe ciemne byty, które zasilają źródło odwróconej energii, nie wytwarzają światła z siebie. Nie mogą wytwarzać światła, mogą jedynie kraść i zabierać je od tych ludzkich dusz i duchów na Ziemi, które wytwarzają wewnętrzne światło za pomocą zniewolonego lub aktywowanego ciała świetlnego. Energetyczne pasożyty, takie jak istoty i byty demoniczne lub ze strefy cienia z NAA, z przyjemnością znajdują ludzkiego gospodarza, do którego mogą się przyłączyć podczas rytuałów, podczas których wyczarowuje się i wywołuje szereg ciemnych sił zasilających, które tworzą globalną sieć Bafomet.

Na figurze Bafomet jest wyraźnie widoczna hermetyczna sygnatura Thota z symboliką węża Kaduceusza wzniesioną w okolicy narządów płciowych. Jest to kpina z ukrytego symbolu wykorzystywana w celu podziału zasady płci w ludzkim ciele świetlnym na strumienie odwrócone, które zasilają siły Bafometa. Kaduceusz to pasożytnicza sieć Obcych wykorzystywana do generowania odwróconych pól plazmy, które zasilają kiełkujące nasiona demona w ciele cienia, wymuszając podział 2D-4D, który wrzuca negatywne formy w ciało astralne ludzkości. Geometria Kaduceusza była rozszerzeniem używanym do zakotwiczenia w ludzkim ciele świetlnym, mającym zestroić się układami odwracającymi łączącymi z czarną gwiazdą Abaddon, oraz aby połączyć się z implantami ukrzyżowania 7D i powiązanymi z nimi sieciami. W ten sposób wykorzystano go również do wprowadzenia prądów Kelipot ze struktury Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie zastępować naturalną architekturę siatki 12-częściowego Drzewa Życia, a także zainstalować sztuczne maszyny oraz linie czasu fałszywej pamięci Ziemi.

Chrystusowi gwiezdni ludzie dostrzegają i pomagają oczyścić formy księżycowe oraz czarny szlam miazmatyczny, który tworzy toksyczny napar z zebranych energii seksualnych, wykorzystywany w zbiorowych strumieniach nieświadomości 2D i szczątkach astralnych 4D, które formują się w pola Bafomet. Te niższe płaszczyzny astralne i siły żywiołów są bezpośrednio związane z szerzeniem czarnej magii, programowaniem seksualnej niedoli i propagowaniem mizoginii na Ziemi. NAA robi to w celu utrzymania podziału 2D-4D w warstwach ciała duszy. Pola Bafomet zasilają siatki czarnej magii i kierują prąd zwrotny do satanistów lub Lucyferian, aby lepiej zamanifestowali swoje pragnienia na planecie za cenę energii seksualnej i warstw astralnych innych. Zasadniczo odwrócone prądy Bafomet działające w warstwach 2D są kolejną bronią używaną do zniewolenia ludzi poprzez manipulowanie polem magnetycznym i zasadą mrocznej kobiety za pomocą matrycy księżycowej. Odwrócenia te przemieniają energię seksualną i generują zstępujący ogień węża lub odwrócony przepływ kundalini z komórek płodowych kości ogonowej. Zstępujący ogień węża oznacza, że prąd kundalini w kości ogonowej spływa z krocza do dolnych pól 1D-2D, wysysany przez dolne podajniki płaszczyzny astralnej. Zasadniczo oznacza to, że dusza i świadomość monadyczna takiej osoby są konsumowane przez innych.

Sieć Bafomet jest zatem niższą dwuwymiarową infrastrukturą prądu astralnego złożoną z nieświadomości zbiorowej, sił księżycowych i strumieni energii seksualnej, które są osadzone w siatce Ziemi. Jest zasilana przez potężne formy pasożytów z dolnego źródła energii w ogromnej demonicznej upadłej hierarchii, która istnieje w wielu kieszeniach fantomowych. Szereg sił miesza się w tych kieszeniach tworząc miszmasz ciemnych i chaotycznych sił z niższych warstw astralnych, takich jak demoniczne formy Lewiatana i Behemota, stworzenia cienia, ścieki astralne i prąd Keplipot z Czarnego Drzewa Życia. Rytuały satanistyczne i lucyferiańskie mają na celu kontaktowanie się z czującą inteligencją istniejącą w ściekach astralnych, aby przywołać oraz wyczarować te chaotyczne ciemne siły dla szeregu negatywnych celów. Są one również przeznaczone do tkania sieci uzależnień i promowania doświadczania przyjemności zmysłowych poprzez materializm. Te kolektywne siły cienia istnieją w strukturach Kelipot i martwego światła Czarnego Drzewa Życia, negatywnych formach oraz powłokach martwej energii, które są generowane przez podświadome warstwy ludzkości i jej elementarną substancję, a następnie są asymilowane w sztucznych rzeczywistościach lub klonowanych aspektach cienia. Ponadto, substancje te są siłami fizycznymi, zbieranymi przez czarnych magów NAA w celu uzyskania kontroli nad masami za pomocą czarnej magii i różnorakiej tajnej technologii, zaprogramowanej, aby zmieniać postrzeganie umysłu i systemy wierzeń, które pasują do strategii archonckich oszustów.

Gnostycyzm chrystusowych esseńskich templariuszy

Dzisiaj gnostycyzm ogólnie odnosi się do zestawu konkretnych doktryn religijnych na temat duchowości, odkrytych w 1945 r. w Nag Hammadi, które były tekstami wczesnochrześcijańskimi zakazanymi w kanonizowanej biblii. Przed tym odkryciem niewiele było wiadomo o wierzeniach gnostyckich, a interpretacja treści w nich zawartych jest nadal bardzo kontrowersyjna w kręgach akademickich. Gnostycy zaangażowani w rytuały inicjacji duchowego wniebowstąpienia w celu stworzenia bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, wiedzieli, że w sercach ludzkości istniała wewnętrzna iskra boskości.

Chrystusowi esseńscy gnostycy kroczyli ścieżką gnozy, a ich duchowym celem było świadome podróżowanie przez sfery wymiarowe w Drzewie Życia, aby oddzielić światło od ciemności poprzez proces oczyszczenia, osiągnąć wewnętrzne święte małżeństwo oraz uosobić mądrość nieodłącznie związaną ze świadomością sofianiczną. Sofia jest uosobieniem słonecznego logosu, aspektem świętej Matki, emanacją świętej Córki, która żyje w Duchu Świętym. Jest kochającą żoną Chrystusa dzieląc z nim tytuł kosmicznego Chrystusa-Sofii. Jest uduchowioną kobiecą zasadą kosmicznego ciała słonecznego, które posiada klucze otwierające bramy do światów Boga. Aby uzyskać dostęp do ponadczasowej i wiecznej mądrości Wszechświata, trzeba ucieleśnić świadomość sofianiczną. Ta, która posiada prawdziwą moc i wiedzę o tajemnicach ożywiania stworzenia jako sama prima materia, boska kwintesencja, która tchnie życie wieczne w formę. Jest emanacją, która pochodzi bezpośrednio od Boga, jest żeńskim słonecznym Chrystusem, posiada aspekt mądrości postrzegania ostatecznego ducha prawdy, który istnieje wewnątrz wszystkich rzeczy. Dary sofiańskiej mądrości słonecznej przekazywane są przez bramę ukrytą w kwitnącym świętym kryształowym sercu. Jej święta pieśń tchnie światłem, które rozpala boską iskrę Boga we wznoszącym się człowieku, ten naprawdę uczy się, że bezwarunkowa miłość do stworzenia jest prawem. Właściwie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do czystej wiedzy i mądrości z kompleksu serca, jeśli jesteśmy rozproszeni przez umysł i materialne odczucia ciała fizycznego. Zatem sofiologia jako kult słonecznego żeńskiego aspektu Chrystusa, jest wewnętrznym objawieniem mądrości Boga, przekazanym ludzkości, aby kochała zarówno Matkę jak i Ojca, co na przestrzeni wieków wywarło wpływ na wielu starożytnych Esseńczyków i mistyków chrześcijańskich.

Na przykład kościół Hagia Sophia w Stambule sprzed osmańskiej inwazji przedstawia Sofię jako istotę równą Chrystusowi, jako aspekt Chrystusa. Później kościół zamieniono w meczet, nasycając go wpływami księżycowymi.

Ta starożytna mądrość dawnych plemion chrystusowych Esseńczyków, którzy niegdyś posiadali świętą wiedzę Rejestrów Założycieli i słonecznego logosu, popadła we władanie czarnej magii, która wykorzystywała ją do deprawacji, stając elementem praktyk kultu satanistycznego oraz lucyferiańskiego. Satanistyczne i lucyferiańskie systemy wierzeń, a także ich rytualne praktyki rozprzestrzeniają więcej tej samej świadomości, która przejawia się w sferze fizycznej, ponieważ pożądane jest zepsucie ludzkiej duszy, aby uległa infiltracji przez satanistyczną lub lucyferianską świadomość. Dlatego ludzka dusza i ciało fizyczne mogą być łatwo kontrolowane czy manipulowane przez NAA.

Templariusz – rycerz lucyferiański

Przygotowując się do otwarcia wszechświatowych wrót podczas cyklu wznoszenia, lucyferiańscy rycerze odegrali znaczącą rolę w wyegzekwowaniu Spisku Atlantydzkiego, rozpowszechniali dezinformację na temat lokalizacji i zaawansowanych technologii, które były używane za czasów cywilizacji Atlantydy. Przez tysiące lat skutecznie prowadzili krucjaty i wojny, które miały na celu zniszczenie wszelkich artefaktów lub dowodów historycznych dotyczących kolonii Atlantydy, a także zniekształcali wszelkie pozostałe dowody starożytnej technologii budowniczych Atlantydy. Aby odwrócić uwagę opinii publicznej, rozpowszechnili sfałszowane mapy Atlantydy, sprowadzając na manowce wszystkie konkurencyjne frakcje, które chciały zdominować ziemskie terytoria poprzez odnalezienie i wykorzystanie potężnych starożytnych wirów.

Owych rycerzy stworzyły rasy Lucyferian Annunaki w celu hybrydyzacji z wyżej wymiarowymi wzorcami genetycznymi, kiedy ukradli kod genetyczny założycieli podczas masakry Esseńczyków. W laboratoriach genetycznych NAA stale eksperymentowali z kodami DNA egipsko-serresiańskich anielskich istot z Tary, aby stworzyć elitarną linię krwi super rasy Lucyferian, która miała zastąpić oryginalne 12 linii krwi plemienia Esseńczyków. Celem było zatarcie kodu klucza genetycznego Esseńczyków i pasujących do niego gwiezdnych wrót, oraz wprowadzenie fałszywej genetyki przez te linie lucyferiańskie, które byłyby w stanie otworzyć gwiezdne wrota i uzyskać nad nimi kontrolę.

Próba hybrydyzacji mająca na celu stworzenie linii super-rasy była oparta na prototypach egipsko -serresiańskich istot z Tary, a eksperymenty genetyczne przeprowadzano z wykorzystaniem szablonów DNA Rubinowego Słońca zostały opracowane przez chrystusowych założycieli w celu zapewnienia bioregeneracji. Wiele z tych odrzuconych kontraktów na bioregenerację z grup Thotian Annunaki stało się obecnie nakładką na wcielenie indygo 3, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na historię rehabilitacji odwróconych szablonów DNA 9-11 Nefilim i Nibiruian.

Natomiast DNA Rubinowego Słońca zostało zmodyfikowane do obsługi szablonu odwróconego DNA Annunaki, co pozwoliło synom Beliala rzutować świadomość na ciało wyhodowane w laboratorium z zestawami instrukcji DNA egipsko-serresiańskiego Rubinowego Słońca. Te specyficzne linie krwi super ras Lucyferian były hodowane i inicjowane w ezoterycznych tajnych grupach lucyferiańskich rycerzy templariuszy, które z czasem przekształciły się w masonerię. Te tajne grupy stały się załogą naziemną, a Federacja Galaktyczna manipulowała nimi, aby pracowały na rzecz nowego porządku świata służąc totiańskiemu Lewiatanowi oraz aby dbały o interesy grup iluminatów na Ziemi.

Odkąd lucyferiańscy templariusze potajemnie zastąpili oryginalnych templariuszy chrystusowych Esseńczyków i Maji Graala na Ziemi, zażądali elitarności i boskiego prawa do rządzenia, dlatego systematycznie zabijali każdą populację, która nie realizowała ich planów. Główne wydarzenie wyzwalające na linii czasu rozpoczęło się od inwazji celtyckiej 9500 lat temu, kiedy NAA i ich lucyferiańscy templariusze po raz pierwszy próbowali stworzyć super rasę genetycznych elit rządzących Ziemią. Wtedy wprowadzili DNA Rubinowych Słońc do ulubionych linii krwi, które przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, dysponowały też hermetyczną wiedzą ezoteryczną. Czyli tajne stowarzyszenia u władzy zostały kiedyś stworzone przez Lucyferian templariuszy, mając z ukrycia korzystać ze starożytnej świętej wiedzy o prawdziwym pochodzeniu ludzkości, a resztę ludzkości miały kierować ku przesądom, ignorancji i zorganizowanej religii, takich jak kościół rzymski czy islam.

Lucyferiańscy templariusze skutecznie stworzyli kapłaństwo i zawarli sojusz z rycerzami Hyksosa oraz królami Malty w średniowieczu, aby zaaranżować kilka krucjat w celu zniszczenia wszelkich dowodów pozostałych manuskryptów Essenńczyków i artefaktów z Atlantydy, w tym nauk z oryginalnych Rejestrów Założycieli. Lucyferiańscy templariusze byli również bezpośrednio zaangażowani w opracowywanie treści biblii podczas Soboru Nicejskiego, tworząc formalne historie o Chrystusie na Ziemi, które zostały przekazane populacji. Fałszywki zostały wykorzystane do ukrycia wszelkiej wiedzy na temat chrystusowych rycerzy templariuszy - Esseńczyków, która obejmowała temat eonicznej pary Chrystus-Sofia, linii geomantycznych, lokalizacji gwiezdnych wrót i sposobów pozyskiwania darmowej energii z centrów mocy na Ziemi. Aby kontynuować kwestię uzyskania kontroli nad gwiezdnymi wrotami Graala i odkrywania wszelkich zakopanych artefaktów Esseńczyków, konieczne było, aby prawdziwa natura świadomości Chrystusa-Sofii została wypaczona, aby ściśle przestrzegana była patriarchalna dominacja, mizoginia i seksualne podporządkowanie wszystkich kobiet – wszystko po to, aby dokarmiać struktury czerpiące siłę z energii seksualnej dla Bafomet. Ze wszystkich zapisów historycznych zostały wymazane informacje na temat ogromnej mocy duchowej wcielonej żeńskiej formy słonecznego Chrystusa, wolnego od księżycowych odwróceń, oraz wiedza o istnieniu żeńskiej linii chrystusowych Melchizedeków na Ziemi, w celu egzekwowania dogmatu o patriarchalnej dominacji wymuszanej przez NAA.

W historycznych ramach czasowych starali się zapanować nad liniami Maji Graala i 2-gimi gwiezdnymi wrotami w celu przejęcia lub eliminacji, aby usunąć wszelką konkurencję w dostępie do głównych wirów zbiorowej świadomości na Ziemi, do których główne punkty dostępu znajdowały się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i w Sarasota na Florydzie. Tak więc, aby uzyskać kontrolę nad głównym punktem dostępu do Graala w Ameryce Północnej, lucyferiańscy templariusze uczestniczyli w krucjatach podbijających plemiona rdzennych Amerykanów, kontrolując grabież terenów w Ameryce.

W międzyczasie generowali odwróconą sieć 2D, aby stale zasilać pola Bafomet istniejące w najniższych warstwach astralnych 2D-4D. Było to pomocne w utrzymywaniu form cienia, które karmią nasienie demona, używane do całkowitego zepsucia ludzkiego ciała świetlistego i spowodowania ciemnego kwitnienia. Kiedy nasienia demona lub odwrócone martwe światło aktywuje formę cienia, aby przejąć ciało świetliste, może zniszczyć wewnętrzny pionowy kanał, zamienić kompleks serca w czarne serce, tak że jednostka traci duszę i jest łatwym łupem dla wielu mrocznych bytów.

Utrzymywanie aktywnych pól Bafomet, szerzenie kultu satanistycznego, rytuały, ofiary krwi i deprawacje seksualne doprowadziło do tego, że ludność Ziemi nie jest w stanie osiągnąć stanu wewnętrznego świętego małżeństwa i wznieść się, a zasada żeńska Sofii pozostaje zniewolona przez ciemną materię i maszynerię kosmitów, która uruchamia odwrócenie Mrocznej Matki.

Gnostycyzm połączony z kabalistyczną demonologią

W tym celu sekty lucyferiańskie połączyły gnostycyzm z kabalistyczną demonologią, sprowadzając na antagonistyczną ścieżkę mistycznego kataryzmu, dzięki czemu mogli stosować magię praktyczną lub czary. Po zinterpretowaniu tajemnic gnostyckich, a następnie odwróceniu ich poprzez rytualne praktyki czarnomagiczne polegające na rozpuście i bezczeszczeniu, uważano to za legalne. Za dopuszczalne uznawano każde wypaczone działanie, które szkodziło innym, w ten sposób stworzyli systemy wierzeń i religii lucyferiańskich, praktykowanych przez Templariuszy lub inne tajne grupy. Wypaczone, uwłaczające duchowo działania podczas rytuałów czarnej magii, przywoływały niższe siły astralne tam, gdzie fizyczne ciała przyzwalały na opętanie przez niższe ciemne duchy. Te mroczne duchy działają według hierarchii i są zainteresowane władzą oraz kontrolą, dlatego im silniejszy jest człowiek na Ziemi, tym silniejszy przedstawiciel NAA lub Książę Piekieł z Ars Goetia. Demony używały ciało takiego człowieka jako ciemny portal, przez który realizują swoje plany. Dzisiaj niektórzy sataniści faktycznie pragną wyczarować demona Ars Goetia, aby przejął ich ciała świetliste, ponieważ wierzą, że to ich wzmocni lub da nadludzkie moce, co uważają za stan wywyższenia. Należy w pełni zrozumieć, że stan opętania wiąże się z niewolnictwem świadomości, co obejmuje niewolnictwo mentalne i przymierza krwi służące demonicznym hierarchiom, a także powiązania duszy z materialną rzeczywistością w czasie.

Doświadczenie zdobyte na Ziemi poprzez bezpośrednią gnozę ujawnia głębsze zrozumienie, że materialny świat, w którym żyjemy dzisiaj, jest konsekwencją przyczyn i skutków, które nagromadziły się w ciągu wielu wieków ewolucji oraz powiązań między liniami plemienia chrystusowych Esseńczyków a grupami intruzów wprowadzających sztuczne technologie przez linie krwi Lucyferian, upadłych aniołów i istot wężowych. Można uznać, że zarówno boskie siły chrystusowych templariuszy, jak i siły templariuszy antychrysta to konkurujące linie krwi, które były bezpośrednio zaangażowane we współtworzenie architektury organicznej i nieorganicznej oraz powiązanych z nimi zestawów instrukcji, które składają się na rzeczywistość materialną w ziemskich liniach czasu, czego doświadczamy obecnie w makrokosmosie.

Możliwe jest zatem, że będziemy mogli dostrzec egzystencjalną wewnętrzną walkę osób urodzonych w amnezji, odłączonych od świadomości duszy i niezdolnych do postrzegania bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, i że z tego powodu niektórzy desperacko poszukują wiedzy okultystycznej za wszelką cenę. Aby uciec od materialnego więzienia na Ziemi, starają się znaleźć wiedzę tajemną, która pozwoli im uciec przed cyklem śmierci i reinkarnacji, poszukują dla siebie formy tymczasowej nieśmiertelności, a wielu z nich chce wziąć udział w krwawej ofierze, aby osiągnąć swoje cele. Ostatecznie, przez wiele egotycznych filtrów kształtujących różne frakcje tych tajnych stowarzyszeń, które zostały oddzielone od pierwotnych nauk gnostyckich templariuszy, głównym celem zawsze było osiągnięcie osobistej nieśmiertelności oraz uwolnienie się od konsekwencji naturalnych praw Boga.

Aby umieć poruszać się po świecie tych chaotycznych sił, aby osiągnąć ostateczne duchowe wyzwolenie, każda osoba będzie musiała dokonać jasnego i zdecydowanego wyboru, na jaki wyższy autorytet wyraża zgodę. Poszukując najwyższego wyrazu prawdy można utrzymać wyższą wiedzę o tych duchowych siłach w doskonałej neutralności i harmonii z Jednością. Jedyną ścieżką prowadzącą do duchowej wolności i wiecznej boskości jest prawdziwy duch Chrystusa-Sofii oraz czyste serce wypełnione bezwarunkową miłością.

Chrzest a Bafomet

Greckie tłumaczenie słowa Bafomet rozkłada się na bafe (chrzest) i metis (mądrość), mówi się o tym w najwcześniejszym źródle masońskim „Craft Symbolism in Gnostic Mass”, rozumianym w kontekście chrztu przez ogień i wodę. Podobne przekonanie zawarte w Doktrynie Lucyferiańskiej, głosi że Lucyfer jest niosącym światło, dlatego Bafomet jest również związany z okultystycznym rytuałem, w którym przynosi się rytualne światło astralne i rodzi boską mądrość duchów, co pozwala urzeczywistnić osobiste pragnienia. W podobnych celach Crowley zaadaptował i odwrócił gnostyczną mszę, by za pomocą seksualnej czarnej magii nawiązać kontakt z siecią Bafomet, kładąc podwaliny pod siły księżycowe, zasilające siatki czarnej magii, mające wspomagać globalnie praktykowany satanizm.

Thot w hermetyzmie głosił, że dusza rodząca się w świecie materii fizycznej przechodzi chrzest ognia, co jest formą kary, gdzie bóle ciała są doświadczane przez całe życie, bez względu na wybraną ścieżkę. Nauki hermetyczne z przekazują wpływ nałożonego nihilizmu moralnego, skłaniającego ku służbie sobie, ponieważ uważa się, że Bóg rzucił duszę na pastwę cielesnego doświadczania bólu. Jest to przykład taktyk manipulacji Thota za pomocą dialektyki heglowskiej, aby stworzyć rozwiązania, które prowadzą ludzi na skraj oszustwa. Głównymi przyczynami narastającego na świecie cierpienia i szkód są: normalizacja bólu i ludzkiego cierpienia oraz brak odpowiedzialności za własne działania.

Lucyferiańscy rycerze templariusze, aby osiągnąć swój plan, wykorzystali część esseńskiej wiedzy gnostycznej podanej w naukach hermetycznych do wyczarowania demonicznych duchów, które, jak wierzono, umacniały mądrość poprzez naśladowanie i wykonywanie tych samych rytuałów odwróconych w czarną masę. Wierzyli, że doznają chrztu mądrości w misce umysłu, reprezentowanej przez czaszkę lub głowę jako misę ceremonialną, dzięki której głowa mogłaby faktycznie wchłonąć zawartość przekazaną z inteligencji Umysłu Uniwersalnego.

Tradycyjnie w czasach starożytnych akt chrztu był uważany za sakrament Księżyca i bogini płodności, podczas którego czciciele zanurzali się rytualnie w wodzie lub obmywali się w celu duchowej inicjacji. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa twierdzono, że Jan Chrzciciel poprzez chrzest wodą dokonał sakramentu, który stał się chrześcijańskim obrzędem przyjęcia do Kościoła, zwykle za pomocą wody wylewanej nad głowę. Chrzest jest powszechnie uważany za formę odrodzenia osoby przez wodę i ducha, rodzi nowe duchowe ucieleśnione stworzenie, po czym zostaje ono opatrzone pieczęcią duchową Kościoła.

Podczas rytuału czarnej magii również akt przejęcia ludzkiego ciała jest określany jako „chrzest ducha”, chociaż tak naprawdę jest paktem inicjacyjnym zawartym z diabelskim archetypem (siły satanistyczne lub lucyferiańskie), w którym siły Bafomet przekazują strumień świadomości różnorodnych pasożytniczych sił astralnych i bytów demonicznych. W zależności od rodzaju porządku okultystycznego do wyczarowania Bafometa, stosuje się rytuały czarnej masy lub czarnej magii i mogą one obejmować szereg zdeprawowanych działań, takich jak ofiary ludzkie lub krwi, ofiary seksualne, orgie, sodomia, zadawanie wielkiego bólu fizycznego i wywoływanie strachu u osoby inicjowanej czy opętywanej. W rytuałach czarnej mszy lub czarnej magii wszystko robi się na opak, aby odwrócić znaczenie rytuału, który przywołuje Prawo Odwrócenia i przyciąga siły antyżyciowe.

Punkt duchowego podczepienia lub opętania, kiedy nawiązuje się kontakt z siłami astralnymi Bafomet, czarni magowie lub okultyści nazywają chrztem mądrości. Stan umysłu, który pobudza duchowe opętanie ludzkiego ciała, jest przez wiele grup okultystycznych uważany za pożądany skutek, niektórzy uważają, że stan ten jest opętaniem przez ducha świętego, podczas gdy inni celowo pragną przywołać moce demoniczne. W tym kontekście przywoływanie demonicznych mocy poprzez ofiarę krwi jest próbą stworzenia sług ciemnego ducha, które mogą być związane w taki sposób, że są zmuszane do służenia opętującemu bytowi z planu astralnego i wykonywania jego woli. Kiedy powstają te więzy, służebność trwa z ciałem fizycznym lub bez niego.

Ostatecznym celem rytuału czarnej magii jest czar, który polega na przejęciu kontroli i wpływu na innych w otoczeniu, a także na czyjąś osobistą wolę oraz urzeczywistnienie w świecie fizycznym kosztem tych grup, które są uważane za niepożądane, ignorowane lub pochodzą z klasy niewolników.

Tajny bluźnierczy pakt i degeneracja seksualna

Naturalnie, przez tysiące lat NAA wpłynęło na niektóre ceremonie w preferowanych liniach krwi, powodując u nich całkowitą utratę kontroli impulsów poprzez wysoki poziom zatrucia, żądzę krwi, bezprzytomność i degeneracje seksualne w celu odwrócenia kierunku naturalnej energii seksualnej ciała świetlistego. Jak wspomniano, celem tych degenerujących działań podczas rytuałów jest odwrócenie ośrodków bólu i przyjemności w ludzkiej bioneurologii, tak aby osoba odczuwała przyjemność z własnego bólu lub torturowania innych.

Nakładka seksualnej niedoli wprowadzona przez siły księżycowe, jest wykorzystywana do łączenia i fałszywego przedstawiania koncepcji duchowego świętego małżeństwa lub związku hierogamicznego z przypadkowymi aktami wypaczonych obrzędów seksualnych. Okultyści badający sfabrykowane teksty gnostyckie mają obsesję na punkcie interpretacji symbolizmu erotyki. Znaczna część symboliki stosowanej podczas odwróconych praktyk gnostyckich przez lucyferiańskich templariuszy została zaprojektowana w celu wypaczenia energii męsko-żeńskiej oraz podziału płci. Wiąże się to z wężami symbolizującymi demoniczne odpowiedniki mężczyzn i kobiet przedstawianych w wielu erotycznych pozach, z których niektóre rzekomo reprezentują „genitalną mądrość” gnozy jako osiągniętą poprzez oddawanie czci tym demonicznym siłom. Starożytny system wierzeń pomagał edukować społeczeństwo w mądrości narządów płciowych, odpowiedzialnych za osiągnięcie gnozy, aby lepiej rozumiało powody, dla których satanizm i kulty lucyferiańskie zachęcają do deprawacji seksualnej lub akceptowania szeregu przypadkowych aktów seksualnych w rytuałach, a w niektórych przypadkach wykorzystywania dzieci.

Aby ułatwić stosunek seksualny i zorganizować partnerów seksualnych, kalając wewnętrzne święte małżeństwo Chrystusa-Sofii, całej demonicznej hierarchii przewodzi Azazael przedstawiany jako demoniczny kozioł. Magia seksualna, orgie i rytuały czarnej magii symbolizują hermafrodytyczne postacie z kaduceuszem, podwójny wąż reprezentuje męskie i żeńskie demony, czarną królową Lilit i czarnego Samaela. Mają to być wersje antychrysta lub związki antyhierogiczne, które propagują różnorodne dekadenckie kombinacje programowania seksualnej niedoli. Czarna Lilit jest utożsamiana z dużą grupą żeńskich demonów, istot sukkubowych, a także z matką wielu demonów lub stworzeń cienia z sił księżycowych. Azazael i Samuel są czasami przedstawiani zamiennie, lub Azazael jest najwyższym kapłanem, który przewodzi kopulacji czarnej Lilit i Samuela podczas szatańskiego rytuału. Te demoniczne siły są przywoływane i przyłączane do uczestników rytuału oraz poprzez współtworzenie grupy uprawiającej seks z tymi demonicznymi siłami, gdy strumień świadomości satanistycznej formuje się w sygnaturę energii astralnej, która tworzy groteskową strukturę energii Bafomet. Gdy podczas rytuału seksualnego, który jednoczy kochanków antychrysta-demona, dochodzi do poczęcia dziecka, uważa się, że ofiara krwi niemowlęcia jest zwiastunem Apokalipsy, sprowadza na Ziemię katastrofy, które ostatecznie zniszczą upadłe królestwo. W niektórych starożytnych tekstach gnostyckich nauczano, że pod koniec świata wszystko zostanie całkowicie rozpuszczone i zwrócone Bogu.

Tak więc przez wieki sataniści i lucyferianie używali wypaczonych rytuałów gnostyckich, kultywując zakręcone przekonanie, że seksualne wykorzystywanie dzieci i zwierząt w jakiś sposób oświeca duchowo na drodze do osiągnięcia gnozy czy wywołania Apokalipsy. Decydują się doświadczyć tego, co nazywali mądrością narządów płciowych, jako ich tajną wewnętrzną doktrynę zbezczeszczenia. Dziecko narodzone z takiego rytuału miało zostać podczas kolejnego krwawego rytuału poddane recyklingowi dla magicznych celów, rytuał w ramach rytuałów, który zwiększyłby moc, co było uważane za święty akt Antychrysta.

Chodzi o to, że rytuały czarnej magii promowane przez NAA mające służyć lucyferiańskim templariuszom, którzy infiltrowali wiele okultystycznych lub tajnych stowarzyszeń, w rzeczywistości nie są gnostycyzmem, ale są wypaczonymi przekonaniami i dewiacjami, nasycającymi te grupy chorobą duszy. Upadek świadomości w ciemnych wiekach przyczynił się do wprowadzenia w błąd w tekstach gnostyckich poprzez przekształcenie ich w rytuały seksualne, które zboczyły w szatańską czarną masę i seksualne rytuały magiczne, które właściwie nie mają nic wspólnego z prawdziwym gnostycyzmem esseńskich templariuszy Chrystusa.

Czarni magowie w NAA wiedzieli, jak zmusić ludzi do odwrócenia energii seksualnej, tak aby biegła w przeciwnym kierunku, aby wygenerować zstępujący ogień węża, pasożytniczą formę lusz. Zasadniczo ma to na celu odwrócenie energii seksualnej istoty ludzkiej, tak aby ta uciekała z kanałów krocza do pól niższych wymiarów. Wtedy wiele łatwiej jest wysysać ją podczepionym negatywnym duchom lub pasożytom energetycznym NAA, które manipulują, aby uczestniczyć w aktach destrukcyjnych duchowo.

Podczas masowego rytuału gnostyckiego OTO finalny rytuał odbywa się z udziałem magii seksualnej, zaś kulminacją jest stosunek nagiego kapłana i kapłanki na szczycie ołtarza. Siły Bafomet przejmują ludzkie ciała przez bramę Azazaela, czarnej królowej Lilit i Antychrysta, dzięki czemu poprzez ludzkie ciała gospodarzy może ze sobą współżyć cały szereg demonicznych duchów.

Templariusze i masoni

Historyczne relacje między masonami i templariuszami raczej nie były przyjazne, opierały się na ciągłych wzajemnych oskarżeniach, że uczestniczą w antychrystycznych lub szkodliwych okultystycznych rytuałach lucyferiańskich. Jednak obie grupy mają wzajemne powiązania, obie propagują nauki okultystyczne, przez Przymierze Lucyferiańskie zawarte tysiące lat temu. Podobnie jak wszystkie tajne stowarzyszenia, masoni i templariusze mieli dwie doktryny oraz nauki, jedną ukrytą - zarezerwowaną dla mistrzów a drugą udostępnioną publicznie - w większości kontrolowane przez Kościół Rzymski.

Albert Pike napisał w podręczniku Scottish Rite Freemasons, że Bafomet jest magiczną siłą Wszechświata, czczoną przez starożytnych w tajnych obrzędach, ponieważ uważano, że jest ona podstawą wszystkich sił fizycznych, dzięki którym można uzyskać doskonałą kontrolę nad światem sił. Pike był kontrowersyjną postacią, był także generałem brygady Armii Konfederatów Stanów Zjednoczonych i odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu pierwszego ruchu białej supremacji w Stanach Zjednoczonych, który zamienił się w Ku Klux Klan. Pike był później strategiem do ustanowienia najwyższych rad masońskich w taktycznych miejscach na całym świecie, gdzie te grupy były wykorzystywane do gromadzenia danych wywiadowczych i organizowania działań Iluminatów od końca XIX wieku.

Wielu masonów uważa Pike`a za masońskiego geniusza, ale wielu innych uważa go za lucyferianina, głoszącego tajną doktrynę ukrytą przed większością masonów. Jednak większość masonów nieugięcie zaprzecza, jakoby Bafomet był symbolem masońskim, ani też nie czci go aktywnie. Jednak warto wziąć pod uwagę pochodzenie założeń każdej dużych organizacji i religii oraz zrozumieć wpływy świadomości, które przenikają do struktury, niezależnie od tego, czy są znane czy nieznane uczestnikom.

Zrozumienie umysłu okultysty oznacza zrozumienie, że systemy wierzeń karmione energiami Bafometa, są promowane tak, aby przekazywały wiedzę o wewnętrznym mistrzostwie, którą można osiągnąć, gdy inkarnuje się w sferze fizycznej. Chodzi o panowanie nad ciemnością i światłem, syntezę wszystkich biegunowości w połączeniu ze względnością moralną związaną z osobistym systemem wartości. Zatem w tym systemie przekonań celem jest opanowanie sił fizycznych Bafometa, aby osiągnąć najwyższą wiedzę i mądrość dla urzeczywistniania osobistych pragnień. Rzekoma wiedza zdobyta przez alchemików uczestniczących w aktach wyczarowywania sił Bafometa i poprzez okultystyczne rytuały została określona jako zdobywanie tajemnic natury ukrytej na świecie lub otwierającej bramę do tajemniczych tajemnic. Niektóre z tych tajnych bractw nazywały Boga Bogiem Wszechrzeczy, nazwa została przekształcona w skrót GOAT. Stąd symbolika kozła (goat) w obliczu demonów Bafometa i Pana, które były powszechnie kojarzone z rogatym diabłem w satanistycznych rytuałach oraz okultystycznych pieczęciach używanych do przywoływania demonicznych mocy. Pike był pod wpływem francuskiego okultysty, ceremonialnego maga i pisarza Eliphasa Levi`ego, którego cytował w swoim masońskim podręczniku.

Eliphas Levi napisał wiele książek, w których wieszczył cnoty magii ceremonialnej Bafometa, stwierdzając, że stanowi syntezę wszelkiej energii, która składa się na ziemię i niebiosa, transcendentalną moc zdolną do przeprowadzenia przemiany dowolnego rodzaju materii. Czuł, że zwykli ludzie byli zbyt prości, aby się zbawić, dlatego rozwinął ideę elitarnej grupy wtajemniczonych, która doprowadziłaby ich do ostatecznego wyzwolenia. Swoje koncepcje zilustrował w książce wydanej w 1856 r., gdzie symboliczną reprezentacją Bafometa jest rogaty diabeł, a ten symbol jest nadal powszechnie używany. Sto lat później - w 1966 r.- Anton LaVey i jego ateistyczny Kościół Szatana przyjęli symbolikę Bafometa.

W wyobrażeniu Levi'ego, kozioł jest osadzony na czarnym kamiennym sześcianie, ze skrzydłami, piersiami i ozdobiony pentagramem z islamskim symbolem półksiężyca po obu bokach. Ta symbolika odzwierciedla starożytne praktyki ofiarne związane z kultem bogini Księżyca, które bezpośrednio łączą się z wyobrażeniem ciemnej kobiecej satanistycznej siły czarnej Lilit. Innym przedstawieniem Bafometa jest pieczęć Bafometa, w której rogi, uszy i podbródek kozła tworzą pentagram otoczony pięcioma hebrajskimi glifami, które zawierają słowo Lewiatan. W tym kontekście pomocne jest zbadanie maszyn Bestii, sił Lewiatana i Lewiatanów Totha w Słowniku Wzniesienia, aby dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Aby uwiecznić oszustwa Bafometa, mówi się, że jest to reprezentacja doskonałego człowieka. Levi zilustrował również magiczny symbol pentagramu Tetragrammaton związanego z matrycą Jahwe, którą uważał za symbol mikrokosmosu lub istoty ludzkiej.

Te koncepcje miały ogromny wpływ na hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, który miał wielki wpływ na uprowadzonego przez kosmitów z NAA plakatowego chłopca Thotian, który później szerzył na Ziemi satanizm - Aleistera Crowleya. Crowley przyjął wiele pomysłów Leviego, a imię Bafomet przyjął jako własne imię inicjacyjne w Ordo Templi Orientis, Order of Oriental Templars (OTO). Crowley użył terminologii islamskiej, kiedy ogłosił się kalifem OTO, sięgając do ukrytych wpływów Kościoła Rzymskiego we współtworzeniu islamu i wpływów lucyferiańskich templariuszy ze średniowiecznej Francji.

Wpływ islamu na lucyferiańskich templariuszy

Niektóre frakcje Templariuszy były pod wpływem ezoterycznych praktyk islamskich, a także różnych średniowiecznych sekt gnostyckich. Średniowieczne francuskie słowo Muhammad było pochodną słowa Bafomet, ponieważ w średniowieczu imię to było alternatywnym zapisem muzułmańskiego proroka Mahometa, rzekomego założyciela islamu, który był przygotowywany na to stanowisko przez grupy Czarnych Słońc NAA. Dlatego pogłoski, że Templariusze we Francji czcili Bafometa w tajemnych rytuałach, oznaczały w rzeczywistości, że niektórzy z nich wyłamali się i stali się muzułmanami. Wydaje się, że słowo Mahomet wywodzi się z Prowansji, która była centrum Kościoła Katarskiego we Francji, dopóki krucjata i inkwizycja Albigensów nie zabiły ani nie uciszyły ocalałych.

Na Bliskim Wschodzie uważano, że magiczne ceremonie mogą sprawić, iż odcięte głowy staną się wyroczniami, które dostarczą okultyście różne informacje i proroctwa. Podczas epoki kultu Thota w Egipcie czarny mag używał zmumifikowanej głowy pierworodnego syna w magicznej praktyce, próbując spowodować, że głowa przemówi, że wstąpi w nią duch, przez co stanie się przedmiotem wróżbiarskim. Zmumifikowana głowa była umieszczana na ścianie z widokiem na ołtarz główny lub na złotej płycie, z której miała przekazywać prorocze przesłania. Tak więc w średniowieczu niektóre frakcje rycerzy lucyferiańskich używały zmumifikowanych głów do czarnomagicznych obrzędów, uważając je za symbol Bafometa. Głowa taka miała być używana do komunikowania się z ciemnymi siłami duchowymi.

We wczesnym okresie krucjat Kościół Rzymski desperacko chciał uzyskać pełną kontrolę nad Jerozolimą, nie tylko ze względu na religijne znaczenie kontroli ludności, ale także dlatego, że niektórzy na szczycie wiedzieli, że jest to miejsce, w którym znajdują się gwiezdne wrota Graala. Kościół Rzymu, zarządzany przez Czarne Słońca, nie tolerował sprzeciwu i dlatego spiskował, by stworzyć podziały między grupami religijnymi, które postrzegały Jerozolimę jako święte miejsce. Głównym opozycjonistą miał być naród żydowski, dlatego chcieli stworzyć mesjasza oraz przywódcę dla ludności arabskiej i północnoafrykańskiej. Nowa religia powstała w celu zabezpieczenia gwiezdnych wrót i Wzgórza Świątynnego dla Czarnych Słońc, kreatorów islamu. Znaleźli młodego mężczyznę, który był szkolony i przygotowywany na przywódcę przez rzymskokatolickich doradców, i tak stał się mitycznym człowiekiem o imieniu Muhammad. Islamska struktura energetyczna ma rozległą sieć czarnych sześcianów w ziemskiej sieci, przesyłającą energię poprzez układ meczetów i minaretów, wykorzystując transmisje sił księżycowych, co zapewnia ogromne zasoby dla sieci Bafomet NAA.

Islam jest opisany jako religia abrahamowa, monoteistyczna, nauczająca, że istnieje tylko jeden Bóg (Allah) i że Mahomet jest posłańcem Boga. Jest drugą co do wielkości religią na świecie z ponad 1,8 miliarda wyznawców / 24% światowej populacji, znanych jako muzułmanie. Muzułmanie stanowią większość populacji w ponad 50 krajach.

Kaaba to Czarny Sześcian w centrum najważniejszego meczetu islamu, Wielkiego Meczetu w Mekce w Arabii Saudyjskiej. To najświętsze miejsce islamu. Muzułmanie uważają go za dom Boga. Gdziekolwiek się znajdują, muzułmanie podczas modlitwy pięć razy dziennie powinni zwracać się głowami ku Kaabie, zgodnie z codziennymi zmianami kalendarza księżycowego.

Tematy w tym miesiącu są szeroko powiązane z wieloma różnymi wątkami, z których wszystkie służą poznaniu sił księżycowych, seksualnej niedoli i mizoginii na Ziemi w celu torturowania oraz ujarzmiania kobiet. Bez względu na przekonania, wpływa to na nas wszystkich. Kiedy się nad tym zastanawiamy, a także nad tak głębokimi sprawami duchowymi, starajmy się być łagodni w sercach, jednoczmy się w pokoju w ramach wspólnej modlitwy.

Umiłowana święta Matko, proszę otwórz wszystkie kanały wiecznego krystalicznego światła. Proszę, skieruj nas bezpośrednio do swego świętego serca, do sofiańskiego ciała, prowadź do sofijskiej mądrości, która właśnie powraca na tę Ziemię. Na tę żywą słoneczną świadomość otwieramy nasze umysły, nasze ciała i nasze serca, niech staną się świętymi, boskimi naczyniami przepełnionymi bezwarunkową miłością świętej Matki, niech będzie dla nas przejawem Boga. I tak jest.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Chrystusa-Sofii. Proszę bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Źródła informacji: Alberto Rivera, były jezuita, Wikipedia - Islam