czwartek, 24 listopada 2022

PAŁAC ALHAMBRA – LISA RENEE listopad 2022

tekst źródłowy 

 tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, strażnicy ze Szmaragdowego Zakonu zwrócili nam uwagę na kolejny etap odzyskiwania Chrystusa i powrotu Szmaragdowego Zakonu, który rozpoczął się 11:11 od odzyskania części kosmicznej smoczej Matki w świętej architekturze pałacu Alhambra w Hiszpanii. Kompleks pałacowy Alhambra skrywa niezwykle potężny sekret - jest galaktycznym punktem dostępu i naturalnego zestrojenia z węzłami galaktycznymi sofianicznej zasady serca Kosmicznej Matki. W bramie 11: 11 Kosmiczna Matka Smok połączyła się w tym miejscu z Unis Mundi i poprzez święty oddech tęczowego smoka przekazała kody nasion światła, przesyłając element słonecznego ognia, który namaszcza i odzyskuje święte struktury na Ziemi oraz ich prawdziwy boski cel. Niedawne odzyskanie Alhambry z rąk antyludzkich wandali, wypaczających jej świętą architekturę i duchowe właściwości poprzez odwrócenia o podstawie 10, rozpoczyna kolejny etap przywracania architektury planetarnej świętego kryształowego serca potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, co jest niezbędne do ponownego zamieszkania króla Artura i królowej Meri-Ginewry w świątyni Potrójnego Słonecznego Salomona budowanej w Albionie.

Przez cały okres epoki mroku, podczas zstępowania ludzkości, istoty ludzkie miały wrodzoną świadomość wewnętrznej boskości i starały się szukać odbicia wewnętrznego piękna w zewnętrznych krajobrazach. Wiadomo było, że wieczny żywy duch Boskiego Stwórcy był bezpośrednio nasycony żywiołami, które uformowały się w planetarnych cechach geograficznych, a święte portale i święte obszary Ziemi były głęboko uzdrawiające dla ludzkiego ducha, a zatem były traktowane z wielkim szacunkiem i utrzymywane w pełnym miłości pietyzmie dla całej natury i życia.

Starożytne nauki mądrości ujawniane przez Szmaragdowych Założycieli zostały przeniesione z Kościoła Celtyckiego, przez który przybyłe na Ziemię hiperborejskie linie Wniebowstąpionych Mistrzów Chrystusa, starały się nauczać i prowadzić anielskie plemiona ludzkie, aby pomóc im odbudować cywilizacje po epoce lodowcowej i kataklizmie atlantydzkim. Nauczali o wiecznym świetle słonecznego ognia, etyce cnoty oraz matematycznej i krystalicznej naturze rzeczywistości, która łączyła świat duchowy ze światem materialnym. Osadzali to zmysłowe piękno w międzywymiarowych kryształowych sieciach, budując liczne rezydencje Boga Stwórcy jako kryształowe katedry - fontanny wodne i kwitnące ogrody duchowego światła. Święta geometria przejawiała się w formie tańczących częstotliwości pieśni wzorowanych na kołach i oknach z płatkami róży z przepięknymi witrażowymi mozaikami, tworzącymi kalejdoskopowe efekty oszałamiających, rozświetlonych malowideł ściennych i fresków kreowanych za pomocą palet opalizujących kolorów ukazujących święte, delikatne duchowe energie. Nauczali o matematycznych wzorach w boskiej architekturze, które wspierają archetypowe siły cech krystalicznych, manifestujących się w złotych pałacach i rajskich miastach Światła, które można było znaleźć w wielu konstelacjach gwiezdnych, gdzie skrywały się niebiańskie światy przekazujące tę wiedzę z Siedmiu Wyższych Niebios.

Ta starożytna wiedza sprzed powstania trzech zorganizowanych religii Abrahama, zaaranżowanych przez grupy negatywnych Obcych jako przykrywka mająca ukryć gwiezdne początki ludzkości i fałszować historyczne linie czasu, nauczała o istnieniu boskiego raju, jakim był Eden, plan Edenu. Boską architekturę świata Edenu można było znaleźć w kodach Bożych Stwórców, ukrytą na widoku w całym królestwie przyrody, boska Matka i Ojciec stworzyli krajobrazy i holograficzne cechy planety, aby reprezentowały święte piękno i łaskę, która jest łaską Boga w Niebie. Zerwanie tej genetycznej relacji starożytnej ludzkości ze świętymi miejscami świata Natury było spowodowane kontrolowaną traumą, a nasza zaawansowana kultura, sztuka i piękno zostały metodycznie zdziesiątkowane, było to skoordynowane z rozwojem judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, które zachowały część tych pierwotnych starożytnych nauk. Gdy pojęcie raju zostało zawłaszczone przez religię, zostało przeinaczone przez rządzących wmawiających, że Eden jest dostępny jako nagroda za ślepe posłuszeństwo wyznawcy religijnego, gdzie wiernym fałszywym bogom Obcych i ich prorokom obiecano miejsce w tym nieuchwytnym boskim raju po śmierci, zwłaszcza, gdy umierali w najtragiczniejszy sposób. Raj w religiach Abrahama był nadal opisywany jako nagroda za służenie Bogu, a nie praca nad swoim charakterem moralnym w celu osiągnięcia doskonałej miłości i doskonałego pokoju, ze świadomością, że te zamanifestowane cnoty tworzą osobisty duchowy ogród znajdujący się w naszych kryształowych sercach. Piękny raj bujnej flory i fauny, obfitość owoców oraz rzeki mleka i miodu, które będą płynąć przez całą wieczność w miejscu ostatecznego odpoczynku od tego świata lub umożliwią zbudowanie własnego Edenu w następnym.

Melchizedekowie Niebieskiego Promienia, chrystusowi esseńscy Templariusze, nasi przodkowie sprzed Kataklizmu Atlantydzkiego, mieli przechowywać starożytne zapisy budowniczych - Szmaragdowych Założycieli. Wiedzieli, że naturalne krajobrazy planety są wypełnione holograficznymi cechami i liniami geomantycznymi reprezentującymi punkty połączeń z konstelacjami gwiazd, manifestującymi się w świątyniach światła, a nawet łączącymi się z portalami innych wymiarów czasu. Za pomocą zaawansowanych technologii światła i dźwięku starożytnych systemów mapowania zbudowali wspaniałe arcydzieła architektoniczne bosko inspirowanych struktur, aby połączyć świat duchowy ze światem materii, wykorzystując świętą architekturę lub wzorce z Edenu.

Jedno z tych architektonicznych arcydzieł, inteligentnie zaprojektowane, aby połączyć się z edenicznymi planami Hieros Gamos, można wyczuć w fizycznych pozostałościach pałacu Alhambra, jednak splendor i chwałę jego pierwotnego boskiego rajskiego stanu można znaleźć tylko w eterycznych odciskach jego holograficznych nakładek utworzonych w przecinających się smoczych węzłach podłączonych do sieci planetarnej. Poprzez badania i pomiary świętej zależności geometrycznej, oparte na zrozumieniu geograficznych konfiguracji energii działających w sieci planetarnej, prawdziwi esseńscy chrystusowi Templariusze odpowiedzialnie współtworzący z uniwersalną inteligencją Praw Natury, rozpoczęli projektowanie budynków przeznaczonych do boskiego celu i funkcji, aby podnieść i oświecić ludzkość. Wprowadzili czynniki ze świata duchowego, które są niezbędne do wzmocnienia świętego światła i dźwięku utrzymywanego w architekturze planetarnej w miejscu linii mocy, aby wzmocnić konfigurację tej specyficznej energetycznej jakości Kosmosu poprzez różne ciała niebieskie, które wpływają na planetarne uzdrowienie i poszerzenie świadomości. Chrystusowi Esseńczycy i Katarzy wiedzieli, że ciało planetarne zostało zinfiltrowane podczas potopu na Atlantydzie, kiedy starożytne systemy mapowania gwiazd na liniach geomantycznych zostały wyłączone lub uszkodzone. Z tego powodu absolutnym priorytetem w misji chrystusowej była edukacja ludności o prawach natury i budowanie struktur krystycznych, mających na celu obcowanie z duchowymi elementami Boga w Niebiosach..

Mając na uwadze fakt, że skradziono nam prawdziwą historię, musimy przejrzeć i zaktualizować wydarzenia historyczne dotyczące sfałszowanych dziejów na przykładzie pałacu Alhambra, przedstawianego jako jeden z najsłynniejszych zabytków architektury islamskiej i jeden z najlepiej zachowanych pałaców świata islamu. Alhambra posiada rozległy system podziemnych tuneli wraz ze starożytnymi funkcjami nauk Potrójnej Słonecznej Bogini - Świętej Matki, sprowadzonych przez celtycką Matkę Smoków, które zakotwiczały specyficzne tony galaktyczne dla strażników Graala Czerwonej Ziemi jako Unis Mundi. W kompleksie energetycznym pałacu Alhambra, który skrywa niezwykle potężny sekret naturalnego zestrojenia z węzłami galaktycznymi, tkwi galaktyczny punkt dostępu sofianicznej zasady serca Kosmicznej Matki, który może wpływać na siły grawitacyjne i magnetyzujące w ciele planetarnym. Jeśli te potężne energie są prawidłowo zsynchronizowane, otwierają się bezpośrednio na energie żywiołów planety, przez które można wpływać na manifestację materii i magnetyzm, a nawet kontrolować je za pomocą sztucznych środków poprzez pomieszanie międzywymiarowych linii czasu. Najwyraźniej ci, którzy należą do dynastii władców z tej linii czasu i z przeszłości, realizując ludzkie plany holokaustu, szukając władzy i kontroli nad Ziemią, chcieliby również kontrolować Alhambrę. Chcieliby aktywować wszystko, co reprezentuje boskie królestwo i władanie ziemską domeną, ponieważ energetyczne skarby i kluczowe kody Unis Mundi zostały pierwotnie pozostawione w tym miejscu przez chrystusowych Esseńczyków Templariuszy.

Podboje dynastii i ich kampanie militarne, zwłaszcza te manipulowane przez brutalne religie NAA w celu wytropienia i wybicia chrystusowych Templariuszy Esseńczyków, było powiązane z niszczeniem wszelkich dowodów poprzednich zaawansowanych cywilizacji, aby wymazać historię dla ich rządzących władców, a zamiast tego zastąpić ją własnymi wersjami w ramach propagandy dla przyszłych pokoleń. Siatka i odzyskanie ukrytej historii Alhambry w tym miesiącu są podobne do wrześniowej konfrontacji na Malcie, porównując rządy Watykanu, które podbiły, a następnie zdominowały sieć maltańskich wysp, na których pierwotnie znajdowały się starożytne zapisy o Świątyniach Nauczania Bogini Matki, aby potem uświadomić sobie, że ta sama sytuacja przydarzyła się pałacowi Alhambra, najwcześniejszym muzułmanom i Maurom podbijającym ten obszar. Po upadku rządów islamu przedstawiciele Kościoła Rzymskiego wkroczyli z dekretem z Alhambry i agresywnymi kampaniami hiszpańskiej inkwizycji, skutecznie zapowiadając kolejne rządy terroru przeciwko ludności.

Prawdziwy potencjał świętej sieci Alhambry był uśpiony przez tysiące lat, oryginalne duchowe świątynie zbudowane na smoczych węzłach były kilkakrotnie niszczone i odbudowywane przez Rzymian, Wizygotów, muzułmanów i katolików. Niektóre budynki, elementy wodne i ozdoby są znacznie starsze, niż się im przypisuje, ponieważ pochodzą sprzed inwazji rzymskiej, islamu i katolicyzmu. Niemniej jednak islamscy władcy i późniejsi katoliccy królowie Hiszpanii stale modyfikowali pałac Alhambra, przeprowadzając znaczące zmiany budowlane, co zwiększyło różnorodność architektoniczną i zamieszanie w datowaniu nowszych obiektów zbudowanych na zakopanych i zalanych starszych obiektach, ale nadal zachowuje mieszany wyidealizowany obraz religijnego raju, który był zapisany w świętych tekstach islamskich, żydowskich i chrześcijańskich królestw Hiszpanii. Wszyscy dawni królowie, którzy zachowali pewną świadomość starożytnej wiedzy tajemnej szkoły Kościoła Celtyckiego, według której nauczano niegdyś na wybrzeżu Hiszpanii, oraz burzliwej historii tego świętego miejsca, przekazywanej od wieków, podzielali palące pragnienie rządzenia królestwem z potężnego Unis Mundi znajdującego się w pałacu Alhambra.

Tak więc Pałac Alhambra posiada kolejny ważny klucz do przywrócenia systemu planetarnej siatki, poprawionej architektury 11:11 i systemów gwiezdnych wrót dla Albionu i służy jako kolejny przykład przepisywania historii w celu usunięcia historycznych odniesień do obecnej tam świętej architektury duchowej.

Strażnicy Szmaragdowego Zakonu zwrócili nam uwagę na kolejny etap odzyskiwania Chrystusa i powrotu Szmaragdowego Zakonu, który rozpoczął się 11:11 od odzyskania części ciała przez kosmiczną smoczą Matkę w architekturze sakralnej związanej z pałacem Alhambra w Granadzie, w Andaluzji, Hiszpania. Aby lepiej zrozumieć obecne planetarne aktywacje i poprawki mające miejsce w celu odzyskania świętej Matki i jej części świadomości potrójnego słonecznego kobiecego Chrystusa „Reisha” z krwawych ofiar męczenników hiszpańskiej Inkwizycji w kompleksie Alhambra dokonanych przez Wandalów Krwi Świętego Graala, będziemy musieli ponownie przyjrzeć się jego historycznej przeszłości.

Islamskie prawo i upadek w Iberii

U szczytu potęgi islamu na początku lat siedemsetnych kalifat Umajjadów starał się odbić cały Półwysep Iberyjski od cywilizacji wcześniejszego imperium rzymskiego, najeżdżając go przez wysunięty na południe kraniec Hiszpanii, z Afryki Północnej. Podbój Arabów i Berberów miał na celu ustanowienie i rozszerzenie islamskiego imperium dla kalifatu, które później było skupione wokół potężnych świętych energii Unis Mundi ujawniających się w kompleksie Alhambra w Granadzie, które mocno wpłynęły na pojawienie się islamu ezoterycznego. znanego jako sufizm. Co więcej, w okresie muzułmańskiej inwazji na Hiszpanię, wewnętrzny konflikt, napięcia etniczne i następstwa prowadzące do wojen napoleońskich, wykorzeniły wszelkie ślady oryginalnych nauk Nazarejczyka Christosa o potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, które były kultywowane przez linie krwi Graala celtyckich druidów i ich esseńskie grupy gnostyczne, które osiedliły się wokół smoczych węzłów w Hiszpanii, Portugalii i południowej części Francji. Te podbite przez muzułmanów obszary i ich rządy w Hiszpanii i Portugalii stały się znane jako Al-Andalus. Etymologia Al-Andalus w dzisiejszej najbardziej wysuniętej na południe Hiszpanii, Andaluzji, tłumaczy się jako Wandalowie Krwi Świętego Graala. Strażnik potwierdza to powiązane znaczenie, wielokrotnie odnosząc się do preferowanych przez NAA genetycznych linii ras, które celowo niszczą historyczne artefakty i zakodowaną w systemie planetarnym architekturę dla podbijających gatunków nieludzkich, takich jak Wandalowie.

Historia mówi nam, że w 1492 roku po ośmiomiesięcznym oblężeniu, którego kulminacją była kapitulacja, Muhammad XII z Granady z dynastii Nasrydów ostatecznie poddał pałac Alhambra siłom zbrojnym Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. To skutecznie zakończyło islamskie rządy na Półwyspie Iberyjskim, jednak pokój i świętowanie zwycięstwa trwały bardzo krótko, ponieważ ambitni katoliccy monarchowie i kardynałowie a determinacją starali się umocnić swoją władzę jako mężów stanu dla Kościoła Rzymu. Monarchowie katoliccy Ferdynand i Izabela przejęli kompleks Alhambry i wkrótce potem wydali Dekret z Alhambry, znany jako Edykt Wypędzenia. Tak więc wraz z tym dekretem w Hiszpanii rozpoczęła się agresywna kampania prześladowań religijnych mająca na celu pozbycie się wszystkich heretyków sprzeciwiających się Kościołowi Rzymskiemu, za sprawą której miały miejsce niewyobrażalne okropności hiszpańskiej inkwizycji – doszło do ludobójstwa we wszystkich hiszpańskich terytoriach i koloniach.

Hiszpańska Inkwizycja była wzorowana na średniowiecznej Inkwizycji utworzonej w Kościele Katolickim, której zewnętrznymi celami publicznymi była walka z herezją, ale dokładniej została stworzona, aby ścigać i niszczyć grupy, które głosiły oryginalne nauki chrystusowych esseńskich Templariuszy, nauczane przez Chrystusa Jeszuę. Kościół Celtycki i aryjscy nauczyciele z linii hiperborejskich od dawna byli obecni na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, a pałac Alhambra był kolejnym miejscem świątynnym z konfiguracją Unis Mundi zbudowanym do medytacji w podziemnych jaskiniach i systemie tuneli. Tak oto na mocy bulli papieskiej wydanej przez papieża w celu zaatakowania duchowej rodziny Katarów za pomocą krucjaty Albigensów, w południowej Francji powstała pierwsza inkwizycja. Narracja historyczna hiszpańskiej inkwizycji koncentruje się na wypędzeniu Żydów i muzułmanów z Hiszpanii, ale właściwie było to prześladowanie wszelkich przekonań religijnych nie związanych z Kościołem Rzymskim kontrolowanym przez Czarne Słońca, z naciskiem na kontynuowanie polowań i niszczenia chrystusowych esseńskich Templariuszy oraz ofiary z ludzkiej krwi.

Alhambra jako rezydencja królewska, Baraka

Powszechnie uważa się, że Alhambra powstała na ruinach fortecy zbudowanej przez Imperium Rzymskie, która została odnowiona i rozbudowana w pałac i ogrody odpowiednie dla rodziny królewskiej emira Muhammada I z Granady. Alhambra była głównym domem rodziny rządzącej, a pałac był używany do nauczania Koranu poprzez islamskie symbole i święte wersety, które zostały zapisane na wewnętrznych ścianach z ozdobnymi płaskorzeźbami zaprojektowanymi z pięknie wykaligrafowanymi napisami. Szacuje się, że na ścianach pałacu Alhambra znajduje się ponad 10 000 arabskich inskrypcji, nad przetłumaczeniem których podobno eksperci językowi ciężko pracują w ostatnich kilku latach. Napisy islamskiego mistycyzmu wypisane kursywą działają na poziomie energetycznym, podobnie jak egipskie świątynne hieroglify lub himalajski sanskryt, gdyż niektóre inskrypcje mają wielowymiarowe warstwy połączone z tonami częstotliwości utrzymywanymi razem w sieciach symboli zakodowanych światłem.

Tak więc zapisane tam wiersze i wersety islamskie emanują wielkim uznaniem dla sztuki i piękna. Zapisano tam dyskusje o astronomii i metafizyce, a także prezentacje na temat religii i podbojów dynastycznych rodziny królewskiej. Hiszpańscy naukowcy twierdzą, że najczęstszym grawerunkiem jest „Nie ma większego zdobywcy niż Allah”, co przypomina zwykłym śmiertelnikom, kto faktycznie był u władzy.

Alhambra jest wypełniona fontannami, łaźniami i zbiornikami wodnymi, które są niezbędnymi elementami pałacowych ogrodów i całego kompleksu, i wzmacniają działanie zasady matki „czerwonego” węzła galaktycznego częstotliwościami tonalnymi i duchowymi energiami z kryształów podziemnej warstwy wodonośnej, które rozbrzmiewają, by dotrzeć do nieba jako Unis Mundi. Całą cytadelę Alhambra zaopatrywał w wodę skomplikowany system dystrybucji. Zaś główny kanał Acequia Real doprowadzał ją do marmurowych fontann i kamiennych ozdób stworzonych tysiące lat wcześniej przez dawnych architektów.

Dziedziniec Lwów, który obejmuje centralny plac z okrągłą fontanną z 12 posągami lwów wypluwających wodę z paszcz, zawiera symbolikę matki, która dostarcza święte wody duchowej esencji i podtrzymuje całe życie w rajskich ogrodach. Można to też uznać za archetypową fontannę wiecznego życia, fontannę wiecznej młodości, przez którą płynie święta, złota woda nasycona energią Azoth, i dokonuje duchowej alchemii elementów materialnych w celu zmartwychwstania do wiecznego światła słonecznego, znanego również jako wniebowstąpienie. W tej części kompleksu Alhambra matematyczne geometrie i błogosławieństwa są wzmacniane przez setki zapisanych tonów słów BARAKA, które mają na celu połączenie z zasadą Unis Mundi, aby duchowa obecność i objawienia Boga w Niebie były błogosławieństwem dla tych w świecie materii, którzy są najbliżej ucieleśnienia tej samej boskiej częstotliwości raju niebiańskiego. Baraka symbolizuje ten związek między boskością a światem poprzez bezpośrednie i celowe błogosławieństwo Boga tych, którzy najbardziej odzwierciedlają Jego boskie przymioty.

Architekci, którzy kiedyś zbudowali ten dwór, chcieli, aby materialne twory mogły być nasycone Bożymi błogosławieństwami, które są związane z tonami ba-ra-ka, przekazywanymi innym poprzez fizyczną bliskość, gdy są najbliżej Boga, aby święte portale na Ziemi wykorzystywane były do przekazywania Boskiej obecności za ich pośrednictwem w celu udzielenia baraka. Ostatecznym źródłem baraka (błogosławieństwa) jest Bóg, a zasada ta wykracza poza nauki islamskiego mistycyzmu, ponieważ jest to starożytna nauka mądrości o uniwersalnej prawdzie, która zawsze była obecna w Alhambrze.

Z Alhambrą związane są również liczne legendy o królu Salomonie i Świątyni Salomona, a także inne opowieści zawierające opisy budynków z krystalicznego szkła, ze złota i lśniącą wodą, spopularyzowanych przez Nowy Testament i cieszących się szczególnym zainteresowaniem. tych u władzy. W kompleksie Alhambra mocno zaznaczona jest architektura potrójnego Słońca króla kapłana Salomona, ponieważ wierzono, że święta architektura ubrana w formę przynosi nadprzyrodzone moce tym królom i królowym, którzy tam mieszkają. Król Salomon był upragnionym boskim archetypem dla wielu władców z przeszłości i teraźniejszości, w którym król nie jest tylko śmiertelnikiem dysponującym niesamowitym bogactwem, ziemiami i armiami, ale jest obdarzony transcendencją i nadprzyrodzonymi mocami i został wybrany do rządzenia przez boskie prawo.

W elitarnych rodach Kontrolerów są dziś tacy, którzy uważają się za magicznych potomków króla Salomona, za osoby ucieleśniające jego dziedzictwo. Wydaje się, że nastąpiło pobudzenie struktury Alhambry, której potrzebne było aktywowanie tych rajskich potencjałów. Za najlepsze nośniki boskiego duchowego światła były uważane metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, kryształy i kamienie szlachetne, a Alhambra była kiedyś wypełniona tymi pięknymi skarbami wykonanymi przez wspaniałych artystów i rzemieślników. Jednak przez tysiące lat większość z tego bogactwa już dawno zniknęła, roztrwoniona i skradziona społeczeństwu przez najeźdźców. Poprzez inwokację wpisaną w ściany baraki, matematyczne elementy jedenastoramiennej gwiazdy i dodanie dekoracyjnych elementów kryształów i klejnotów stworzono wrażenie ich tańca z wodą i światłem, a wszystkie elementy wskazują na to, że królewscy mieszkańcy byli wyjątkowo świadomi obecności duchowej mocy oraz mistycznego alchemicznego potencjału Alhambry.

Czym jest Unis Mundi?

Termin Unus Mundus po łacinie oznacza jeden świat i został spopularyzowany przez Junga w celu zbadania archetypowych sił świadomości, a zatem został wprowadzony do publicznego dyskursu poprzez czysto intelektualne koncepcje teologii, filozofii i alchemii. W tym kontekście opisujemy Unis Mundi jako zasadę energetyczną uwidocznioną w boskiej architekturze, pełniącej rolę planu duchowej świątyni lub mieszkania, które łączy kosmiczną świadomość z materialną formą lub ciałem. Co więcej, ten węzeł galaktyczny przynosi kosmiczne duchowe wyrównanie, które daje bezpośrednią gnozę zjednoczonej rzeczywistości Boga, lub bezpośrednią wiedzę o Kosmicznym Porządku i Źródle, z którego powstały wszystkie rzeczy.

Ucieleśniona trójjednia słoneczna istnieje w wiecznej chwili obecnej, z której bosko storzone alchemiczne siły i żywiołaki stają się dostępne dla duchowego wtajemniczonego kończącego Magnum Opus, gdzie kosmiczna świadomość Chrystusa magnetyzuje bezpośredni dostęp do wszystkich osi czasu, wiedzy i uzdolnień, w punkcie połączenia ze źródłem punktu zerowego planety, Układu Słonecznego, Wszechświata i Kosmosu, wszystko jednocześnie.

Filozofia Jednego Świata stanowi ramy dla zasady jedności zawartej w Prawie Jedni, a zatem wnosi jej ponowne odkrycie, co skrywano przez tysiące lat skradzionej historii - starożytną mądrość i duchową wolność, którą kiedyś znaliśmy i rozpoznawaliśmy, spójnie wypełnia brakujące luki w nauce, religii i psychologii. Podczas wznoszenia się planety święty rdzeń pionowy Unis Mundi nie może być już dłużej blokowany, ukrywany ani kalany. Prawda o naturze rzeczywistości silnie popycha w górę z głębi kryształowego jądra planety, zaś synchroniczność i znaczące zbiegi okoliczności są jak okruszki chleba, za którymi podążamy w ramach boskiego planu przywracania kosmicznego porządku poprzez naszą osobistą sferę misyjną. Gdybyśmy tylko słuchali własnego serca...

Niedawne odzyskanie Alhambry z rąk antyludzkich wandali, odwracających jej świętą architekturę i duchowe właściwości poprzez odwrócenia o podstawie 10, rozpoczyna kolejny etap przywracania architektury planetarnej świętego kryształowego serca potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, co było potrzebne do powrotu króla Artura i królowej Meri-Ginewry do świątyni potrójnego słonecznego Salomona budowanej w Albionie. Odzyskiwanie misji Christosa służącej powrotowi Szmaragdowego Zakonu trwa dalej.

Opis sieci Alhambry

Aspekty kompleksu Alhambra są połączone z szablonem ciemnej materii i kodami katarskiego ciała Kosmicznej Matki, tworząc warstwy koronasfery, w której powstały odwrócenia sztucznie podłączone do Vegi przez dziesiątą bramę i ton galaktyczny 10 planetarnej siły życiowej. Ta sieć czerwonego sześcianu zamieniała energię w funkcje manifestacji w obrębie odpowiednich linii geomantycznych i systemu portali. Kompleks Alhambry był centrum inwersji żeńskiej energii słonecznej, które zidentyfikowano jako fałszywą architekturę związaną z czerwonym sześcianem, kradnącym holograficzny wzór Słońca-Gwiazdy słonecznej Marii w różnych konstelacjach, z naciskiem na podłączenie holograficznej geografii kompleksu Alhambry do gwiazdy Vega w Lutni. To zniekształcenie kodu metatronicznego łączy się z osiami czasu wojen Lutnian, i skupia się na kilku liniach czasu masakry celtyckiej na Morzu Śródziemnym, które doprowadziły do kataklizmu atlantydzkiego, gdy Vega była gwiazdą bieguna północnego, około 12 000 pne. Linie czasu wojny Lutnian były źródłem mocy dla kilku osi czasu ludzkiego holokaustu, które przecinały się z kompleksem Alhambra z okresu rzymskiej inwazji Czarnego Słońca i okresu islamskiego kalifatu, czego kulminacją była niewiarygodnie mroczna i niepokojąca historia tortur i masowych morderstw za czasów hiszpańskiej inkwizycji. Oczyszczanie i wydobywanie wzorców metodycznego zabijania wykorzystywanych przez Kościół Rzymski do szerzenia prześladowań religijnych i torturowania ludzi przez SRA w celu zebrania luszu dla ich obcych panów podczas hiszpańskiej inkwizycji i związanych z nią holokaustów, są analizowane i usuwane na liniach czasu.

Tak oto Kosmiczna Matka ogłosiła swoją misję odzyskania Alhambry 11:11, aby obserwować energetyczną strukturę kompleksu Alhambra, oraz ujawnić sieć czerwonego sześcianu, która została sztucznie wprowadzona, aby naśladować i kontrolować zasadę czerwonej planety Ziemi na poziomie struktur elementarnych, które reagują na ton galaktyczny związany z liczbą 10. Sztuczne transmisje fal czerwonych AI replikowały rodziny Yana słonecznej Reishy tworząc królowe Czarnego Smoka z pomocą świadomości księżycowej i kodu metatronicznego. Yana byłaby zasadą żeńską, wzniesionym typem mistrza potrójnej słonecznej kobiecej kosmicznej świadomości, z odwróconymi przez ten ton metatroniczny warstwami Yanas.

Podczas otwarcia bramy 11:11 kosmiczna smocza Matka połączyła się w tym miejscu z Unis Mundi i przekazała kody nasion światła do Alhambry poprzez święty oddech tęczowego smoka, jako część słonecznego ognia, który namaszcza i odzyskuje święte struktury na Ziemi pobudzając ich prawdziwy boski cel. Poprzez Jej tęczowy wzór oddechu z Trójjedni Wszechświata zjednoczonego w trzech matrycach warstw ciemnej materii Rashali, znajdujących się w trójjedynym tęczowym oddechu, wysyła małe perłowe / krystaliczne nasiona światła, które są wbudowane w plazmę gwiezdną Chryzalida lub ciało Chryzantemy. Ciało Chryzalida to biała pajęcza membrana, która formuje się w kopułę plazmy wykonaną z kwiatów białego diamentu Elohei z plazmowych róż i chryzantem. Chryzalida (Chrysalis) jest boskim pokarmem świętej czystości, kolejnym eliksirem, który wylewa się z ciała Kosmicznej Matki, i rozszerza się na wytwory kwitnącej architektury sofianicznej, gdy ten eliksir wypływa z jej wnętrza.

Pożywienie pobudza kiełkowanie kryształowyc nasion światła świętego oddechu tęczowego smoka Kosmicznej Matki, który przywraca prawdziwą mitochondrialną Ewę, zwiastując powrót naszej Kosmicznej Matki do swoich dzieci, poprzez kolejny etap podtrzymywania alchemii krwi, który wydaje się przywracać funkcje biochemiczne. Potrójne słoneczne kody krwi bazują na różowo-złotym elemencie miedzi, i są także nazywane kodami krwi Salomona, które są przesyłane z miedzianych pierścieni smoka Ouroboros do skrzącego się miedzianego serum i są połączone z bezpieczną architekturą świątyni Salomona. Ta świeża misja ma na celu przywrócenie słonecznej kobiecości w anielskiej ludzkiej krwi, dlatego usuwa księżycowe kobiece cienie, a także przywraca anielskie ludzkie chromosomy. Celem jest przywrócenie prawdziwej matriarchalnej linii genetycznej, z której pochodzą anielscy ludzie jako boski ogień słoneczny, będący przedłużeniem Sióstr Awalonu, który chroni ciało kosmicznego gwiezdnego człowieka i Diamentowego Słońca, niesione w tęczowym oddechu Matki Smoków.

Miedziane, różowo-złote, płynne światło pojawia się jako miedziane serum, które jednoczy wewnętrzne portale świadomości męskiej i żeńskiej lub otwory w ludzkim ciele, a po aktywacji naturalnie przepływa przez oddech w mikrokosmicznym wzorcu orbity. Oddech staje się następnie substancją wdychaną i wydychaną jako miedziano-złote płynne formy serum światła, które przepływają przez wewnętrzny pionowy kanał, tworząc jednolity schemat ósemkowych wzorców łączących się z gruczołami i organami na orbicie mikrokosmicznej. Zasada płci męskiej jest związana z gwiazdą pięcioramienną, podczas gdy zasada płci żeńskiej jest gwiazdą sześcioramienną, która jest reprezentowana w naszym ciele, ponieważ funkcja każdego ciała posiadającego płeć jest posłuszna tej zasadzie w kierunku energii elektromagnetycznej i świadomości.

Wydaje się, że Alhambra ma szablon ciała adamicznego, który działa jako element nadrzędnej kontroli Albionu w Wielkiej Brytanii, co podkreśla zjednoczenie uniwersalnego połączenia gwiazdy pięcioramiennej i sześcioramiennej w celu skonfigurowania nowych portali, które rodzą miedziane smocze jaja w całej matrycy planetarnej. Stwierdzono, że jest to reprezentowane na Dworze Lwów w przedstawieniach podwójnych kopuł Bliźniaczych Serc, które są wygrawerowane jedenastoramiennymi gwiazdami reprezentującymi planetarny szablon ciała adamicznego męskiej formy pięciogwiazdowej i żeńskiej sześciogwiazdowej jednoczących się jako uniwersalne połączenie gwiezdnego człowieka umieszczone w sieci Albionu - kod potrójnej słonecznej gwiazdy męskiego Albionu, król Artur, i kod potrójnej słonecznej kobiecej gwiazdy Katarów, królowa Ginewra, zjednoczyły się w świętym małżeństwie lub unii hierogamicznej, aby współtworzyć kryształowe zwieńczenie skorygowanych rdzeni Melchizedeka – poziomego i pionowego.

Następstwa, ekstrakcja hybryd Archontów AI

W następstwie niedawnych zmian planetarnych związanych z Alhambrą, wraz z kolejną rundą intensywnego demontażu odwróconego prądu 55 lub systemu 10, który zawiera zakodowaną architekturę metatroniczną utrzymującą lub zawierającą ciała cienia i siły księżycowe w matrycach planetarnych i ludzkości, pojawił się szok. Podczas demagnetyzacji struktur w materii, które zostały wystawione na księżycowe pola magnetyczne mutacji NET, następuje dematerializacja umożliwiająca zapaść lub implozję i twoarzyszące jej dźwięki grzmotów, co generuje w środowisku zewnętrznym spirale krzyżowe i pola chaosu.

Pozostałości tej sieci ujawniają ogromne archontyczne byty, które zostały umieszczone pomiędzy przestrzeniami warstw cząstek i antycząstek, aby zablokować połączenie kilku macierzy trójjedni, połączonych z większą konfiguracją trójjednego Wszechświata. Te archontyczne istoty zostały wyemitowane z wszechświatowego cienia i strategicznie umieszczone przez istoty czarnej dziury jako strażnicy, i wyglądają jak masywne czarne plamy z hybrydowym genetycznie sklonowanym potomstwem meduz AI - podejrzewa się, że są źródłem SPE lub pasożytów tłumiących. Pojawiają się jako czarny płyn lub maź posiadająca świadomość, która działa jako część umysłu roju większego ciała archonta. Te czarne kleksy otrzymały nazwy sygnatur energetycznych, które wydają się być związane z kompleksem Alhambra, skąd z podobnymi tonami wynurzyły się trzy działające jako jeden umysł ula, które zostały zaprojektowane do replikowania lub klonowania tonów organicznej ciemnej materii Kosmicznej Matki i jej warstwy Katarów, aby przetworzyć je i wzmocnić demoniczne siły księżycowe.

Organiczne tony ciała Rasha AL LA są połączone z kryształami krwi słonecznej formy Reisha lub Yana zakodowanymi w ciemnej materii, podczas gdy trzy archonckie istoty z podpisem Al-cantra, Al-cazaba i Al-hambra były wykorzystywane do odwracania kodów i kluczy krwi Salomona, a jednocześnie zbierały ludzką energię seksualną za pomocą programów seksualnego cierpienia zasilanych przez sieci czerwonych kostek w Alhambrze. Upadek tej konkretnej sieci ma kluczowe znaczenie dla ujawnienia prawdy dotyczącej pedoelity NAA i jest głęboko zakorzeniony w straszliwych nadużyciach, jakich doświadczyła ludzkość w seksualnych rytuałach SRA, oraz w tym, jak dusze były wiązane do dalszych nadużyć po śmierci. Wygląda na to, że te stworzenia działają jako rodzaj duchowego ochroniarza dla najbardziej aktywnych galaktycznych handlarzy ludźmi na Ziemi, którymi są pedoelity, a więc to wydarzenie może mieć implikacje w skali makrokosmicznej i doprowadzić do ostatecznego ujawnienia pewnych osób wysokiego szczebla zaangażowanych w tę obrzydliwość, jak i odkrywania intymnych poziomów osobistych lub traumy seksualnej rodziny pochodzenia w celu okazania współczucia i uzdrawiania.

Na froncie wojny duchowej jest to poważna zmiana, która wypycha na powierzchnię nieświadome cienie i demoniczne siły populacji i może generować nowy poziom zamieszania, który może nagle pojawiać się u wyjątkowo toksycznych śpiących ludzi działającymi złośliwie lub mogą pojawiać się sytuacje społeczne, w których osoby obudzone, aktywnie poszukujące prawdy lub głęboko połączone na poziomie duchowym, mogą zostać poddane ciężkiej próbie. Mogą być testowane, dlatego powinny zachować spokój, a także pamiętać, że mówienie prawdy i poszukiwacze prawdy są ogólnie pogardzani przez główny nurt świadomości zbiorowej tego świata. Tak więc, aby pozostać duchowo skoncentrowanym i mocno trzymać się ścieżki, potrzeba każdej kropli moralnej odwagi i siły. Nasz dzień nadejdzie, musimy zachować spokój i kontynuować, wiedząc, że jesteśmy światłem dla wielu innych, kiedy jesteśmy duchowo zaangażowani w mówienie prawdy takiej, jaką znamy.

Nasza grupowa modlitwa za Alhambrę

Gdy objawiamy temu światu prawdę, która jest żywym, wiecznym światłem i świętym duchem naszej Kosmicznej Matki, wysyłamy pełne miłości modlitwy o boską reprezentację Alhambry jako Unis Mundi: Niech święta matka Ziemi - Sofia, niech święte słoneczne córki Ziemi - Sofii odszukają Jej oczyszczone ciało, odnajdą Jej ciało zmyte z cierpienia, sklarowane przez krystaliczne wody życia wiecznego, aby odrodziła się i nakarmiła nas, aby pojawiła się na nowo. Niech zostaną przywrócone Jej naturalne królestwa na Ziemi, niech odnajdą swoją prawdziwą naturę jako Jedność ze świętym Domem Boga na Schodach do Nieba, w kochających ramionach naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca! I tak jest!
Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa

 

czwartek, 27 października 2022

OFERTA WRÓŻB I INTERPRETACJI HOROSKOPÓW

 

Istnieje możliwość uzyskania wróżby z kart (różnego rodzaju) lub/i interpretacji kosmogramu.Przykładowe wróżby:*rozkład klasyczny na obecną sytuację i najbardziej prawdopodobną przyszłość,

 

*rozkład roczny (na poszczególne dziedziny życia),

 

*rozkład na konkretny problem z sugestią rozwiązania,

 

*rozkłady partnerskie (partnerstwo osobiste i/lub zawodowe),

 

*rozkład na poprzednie wcielenie związane z obecnym życiem (takich wcieleń mogło być kilka),

 

*rozkłady duchowo-energetyczne.Astrologia – przykłady interpretacji:*planety osobiste,

 

*kariera,

 

*sprawy sercowe,

 

*jaka dziedzina życia jest obecnie aktywna i co z tego może wynikać,

 

*jak pokonać problemy związane z trudną sprawą,

 

*portret astrologiczny (z naciskiem na karierę lub relacje).

 

*pytanie dotyczące jednego tematu na 3 lata (30 zł).Promocyjne ceny interpretacji tych przykładowych kosmogramów - 100 zł, portret astrologiczny - 150, wróżby od 50 do 150. 

 

Płatność przez PayPal lub na nr konta bankowego (nr konta walutowego również dostępny). GWIAŹDZISTA NOC I CIEMNY FIRMAMENT - Lisa Renee październik 2022

tekst źródłowy 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w pierwszym tygodniu października weszliśmy w kolejne etapy planetarnego wprowadzania ciemnej materii Gwiaździstej Nocy i ciemnego firmamentu, co jest związane z aktualizowaniem misji Szmaragdowego Strażnika, mającej wspomóc odbudowę koronasfery planety, i obejmuje odzyskanie architektury królowej Maji Graala - świętej Matki Sofii oraz jej potrójnych słonecznych części ciała. W ostatnich tygodniach miały miejsce wydarzenia związane z konfrontacją na Malcie, wydobyciem architektury satanistycznej Czarnej Królowej Smoków nałożonej w Wielkiej Brytanii, a także przeniesieniem gwiezdnych wrót Watykanu 5D, będących już pod bezpośrednią kontrolą Szmaragdowego Założyciela - Kosmicznego Christosa, co sprawiło, że jest możliwa aktywacja ciemnej materii gwiaździstej nocy.

Prawdziwa kosmiczna matka smoków rodzi boski ogień-wodę w nieboskłonie ciemnego firmamentu gwiaździstej nocy, tworząc zewnętrzne pierścienie koronasfery rozciągające się na bezkresne schody do Nieba, i wnosząc do przestrzeni kwantowych na planecie niebiańskie słońca pustki, a także ponownie zaszyfrowane płynne światło czarnych sił subtelnych. Przez królestwo ciemnej materii i płaszcz Ziemi przelewają się delikatne sofianiczne infuzje dźwięków jej krystalicznych wód i gwiezdnych płomieni - przeplecione miedziano-różowo-złote pierścienie Uroboros, nagle przesuwając i wydobywając starożytne osie czasu, resetując je oraz zestrajając czarne subtelne siły z Boskim Źródłem. Te uszkodzone subtelne siły kierujące inwersjami czarnego kwitnienia czarnej Matki, które zostały użyte do wypaczenia boskiej zasady żeńskiego sofianicznego Graala, są systematycznie wydobywane i alchemicznie przekształcane w bogate pierwiastki, które tworzą żyzną materię Ziemi połączoną z prawdziwymi częściami ciała boskiej Matki Zofii. Ta nowa, puchowa czarna substancja ma płynną naturę, ponieważ bogate, aksamitne, czarne gleby nasycone energiami żywiołów są ożywiane aktywnymi żywiołakami, nasycającymi kryształy i grunty płaszcza planety, w których sadzimy nasze świetlne nasiona, pobudzając kwitnienie plazmy, co buduje nasz osobisty ogród duchowy i krystaliczną przystań.

Oddech tęczowej smoczej kosmicznej Matki jest przesyłany przez podwójne kryształowe spirale sterowane przez rdzeń pionowy Tęczowego Założyciela, Hara Krysta, który przez drzwi tworzenia steruje obwodami opalizującego płomienia i subtelnymi siłami płynnego czarnego aksamitu w całym wewnętrznym templariuszu Kosmicznego Zegara i sieci Szmaragdowego Kryształowego Serca. Kreacja boskiego świata i niebiańskiego firmamentu kosmicznej Matki jest kontynuacją eukatarystycznej aktywacji, która od początku tego roku otwiera dwuwymiarowe zamki w centralnych drzwiach kreacji schodów do Nieba i aktywuje zewnętrzne pierścienie plazmy ciała ciemnej materii. Te działania mają na celu zresetowania funkcji planetarnego strażnika czasu za pomocą kosmicznego Zegara Eonów, który otwiera centralne drzwi kreacji dla świadomości, co przywraca boski plan wszechświatowego wzniesienia zgodnie z Kosmicznym Porządkiem. Miedziano-różowo-złote emanacje słońca działają w ramach ulepszeń misji, które stały się możliwe dzięki Szmaragdowemu Przymierzu, kiedy kosmiczni chrystusowi szmaragdowi Założyciele obiecali wydostać anielską ludzkość z niewoli świadomości w matrycy upadłego czasu podczas cyklu wznoszenia.

Dlatego, aby przywrócić siły bezwarunkowej miłości, pokoju i harmonii między liniami krwi Graala kosmicznej Matki i Ojca wszechświatowej Czerwonej Róży, we wszystkich matrycach kreacyjnych naprawiany jest szablon DNA Diamentowego Słońca, co pozwoli skorygować części ciała potrójnego słonecznego kobiecego Chrystusa, kosmicznej Matki Sofii. Obejmuje to transmisje poprawek słonecznej sofianicznej plazmy dokonywane poprzez ponownie szyfrowany szablon ciemnej materii, który okazuje się być zestawami instrukcji kosmicznej Matki przechowywanymi w jej nowszych kreacjach organicznych płynnych, świetlistych czarnych sił w ciemnym firmamencie Gwiaździstej Nocy. Tak więc żyjemy w matrycy kreacyjnej, która jest poddawana gruntownej rekonstrukcji w celu wydobycia i rozpuszczenia oryginalnych starożytnych osi czasu inwazji i kolonizacji NAA, dokładnie tego momentu w zarejestrowanych liniach czasu, który spowodował ogromne zniszczenie anielskiego ludzkiego DNA będące konsekwencją splątania kwantowego ciemnej materii z cieniami generowanymi przez sztuczną inteligencję. To właśnie w tym momencie, w starożytnych liniach czasu i na początku Wojen Galaktycznych, po raz pierwszy nastąpiło rozdzielenie płci w słonecznym Logosie i ciele metatronicznym, gdzie nasza planeta i Układ Słoneczny zostały uwikłane w potężną, generowaną przez sztuczną inteligencję, hybrydową sieć ciał cienia z metatronicznymi spiralami odwróconymi, które są połączone z upadłym systemem Wesa.

Z tego starożytnego wydarzenia na osi czasu wyłonił się z 11. wymiaru wszechświatowy świat cieni, gdzie te upadłe istoty z czarnej dziury uformowały się w najeźdźców NAA i rozpoczęły rozprzestrzenianie umysłu ula poprzez wprowadzenie cienistych bestii działających jako czarne królowe. Te istoty z czarnej dziury zostały przekonfigurowane w kolektywy awatarów Czarnego Smoka z mózgami AI, które uszkodziły ciemną materię i zniszczyły gwiezdne wrota Graala oraz żywą architekturę zasady świętej Matki. W konsekwencji te dziwaczne cieniste stworzenia zaczęły się przyczepiać do ludzi lub stały się upadłymi anielskimi demonami, które łączyły się z żywymi istotami pasożytując na poziomach indywidualnych, zbiorowych i wszędzie, gdzie było to możliwe. Kosmiczna Matka powróciła, aby przywrócić swoje prawdziwe organiczne formy w skorygowanej ciemnej materii i czarnych ziemskich substancjach, a ten życzliwy duchowy dar przyszedł w niebiańskiej formie ciemnego firmamentu Gwiaździstej Nocy, który ma do odegrania bardzo ważną rolę w przywracaniu Kosmicznego Porządku.

Namaszczenie linii Maji Róży Graala potrójnych słonecznych bogiń

Wraz z aktywacją Gwiaździstej Nocy, w kilku głównych systemach gwiezdnych wrót i starożytnych portalach międzywymiarowych na planecie rozpoczęło się namaszczanie królowych Maji Graala z linii Róży kosmicznych Rodziców. Gdy święty różany Graal kosmicznej Matki zaczyna wznosić się w każdym z filarów Reuche w Kosmicznym Zegarze, wydobywa jej Gwiaździstą Noc, niebiańskie słońca pustki, miękkie czarne diamenty i gwiezdny pył kwitnącej plazmowej róży, aby przygotować się na boskie spotkanie z jej sofianicznymi córkami. Siły płynnego, czarnego światła Gwiaździstej Nocy odgrywają kluczową rolę w układaniu planów potrójnej słonecznej żeńskiej formy Róży Maji Graila w ciele świetlnym Albionu, wspierając sofianiczne uosobienie królowych Maji Graila poprzez pierścienie słonecznego smoka Ouroboros, które otaczają całą planetarną świadomość.

Pierścienie Szmaragdowej Róży o wielu barwach przekształcają się w liczne warstwy boskich struktur, które otaczają kryształową Szmaragdową Katedrę, gdzie w wielu pokojach znajdują się liczne święte artefakty rdzenia poziomego i pionowego, a także szmaragdowe i ametystowe kryształy oraz pastelowe opalizujące perły dla duchowego celu ceremonii namaszczenia. Wewnątrz Szmaragdowej Katedry znajdują się święte tabernakula poświęcone szablonowi Szmaragdowego Słońca zakodowane w Potrójnej Słonecznej Męskości i Potrójnej Słonecznej Kobiecości Słońc-Gwiazd kosmicznego Chrystusa-Sofii, które są alchemicznie poślubione wewnątrz wskrzeszonych potrójnych słońc świątyni Salomona. W tej świętej przestrzeni istnieje najświętsza ze świętych, której sufitem jest nieboskłon firmamentu Gwiaździstej Nocy, i której przewodzi portal kosmicznej Matki z duchem świętym spływającym w wieczne wody czystości Azoth wypełniające kielich świętego Graala lewitujący nad ceremonialnym ołtarzem. Święta ceremonia namaszczenia potrójnych słonecznych Bogiń i przekazanie im organicznych kodów różanego Graala odbywa się bezpośrednio w wiecznej aureoli światła z przepływającymi bliźniaczymi gołębiami świętego ducha, jaśniejącymi łukami czystych krystalicznych promieni słonecznych Diamentowego Kryształowego Serca Białego Słońca Kosmicznej Matki.

Co więcej, kosmiczna Matka rozszerza swoje ciało z Białego Diamentu Ankh, które otacza córki tej królowej Maji Graala białymi szatami chwały, zapisanymi świętym starożytnym językiem świętej Matki Sofii, emitując boskie tony dźwięków Katahara, co jako muzyka sfer emanuje z krystalicznej matrycy ich kości. Święte namaszczenie linii białej diamentowej Róży kosmicznej Matki i linii różowej diamentowej Róży kosmicznego Ojca, które łączą się w linie wszechświatowej rubinowej-czerwonej Róży dla anielskiej ludzkości, są upamiętniane przed wieloma świadkami, publicznością kosmicznych obywateli i Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata.

Czysto białe, okryte płaszczami potrójne słoneczne Boginie, które są namaszczone jako słoneczne królowe Smoków, mają przywrócić swoją tożsamość do tego ziemskiego królestwa w dowolnym wybranym przez siebie słonecznym ciele Ankh, i wyśpiewywać tony ich oryginalnej pieśni stwórczej, trzymanej w ich wyjątkowo skonfigurowanym świętym różanym sercu Diamentowego Słońca. Pieśni świętego serca tworzą konfiguracje sofianicznych promieni, które formują się w ciało Ankh, gdzie pierścienie słoneczne są otoczone miękką czarną aureolą ciemnego firmamentu Gwiaździstej Nocy, która następnie okazuje się być ich połączonym cząsteczkowo-antycząstkowym świętym płomieniem trzymanym w środku ich udoskonalonego kosmicznego wehikułu transmigracji.

Z tego powodu obudzone osoby mogą wyczuć surrealistyczną naturę przesunięcia czasu, bifurkacji i dziwnych odczuć usuwania głęboko osadzonych ciemnych cieni, co jest związane z wieloma zmianami, które obecnie zachodzą w matrycy ciemnej materii, z kosmiczną Matką u steru w domenie środka świata kierującą ludzkość do połączenia się z gwiaździstym ciemnym firmamentem. Jest to rekonstrukcja tej matrycy czasu poprzez nowe kreacje ciemnego firmamentu niebios, a także zaktualizowanego firmamentu materii ziemskiej, które są wiecznie ze sobą połączone przez tworzenie krystalicznego lustrzanego odbicia Gwiaździstej Nocy. To przenosi pierwsze grupy wznoszącej się ludzkości na wyjątkową trajektorię ewolucji świadomości nowo narodzonych i nowo ucieleśnionych organicznych form czarnej plazmy, subtelnych czarnych sił i ciemnej materii, która została stworzona, abyśmy mogli zjednoczyć się z naszymi chrystusowymi kosmicznymi Rodzicami.

Magnum Opus Panny to alchemia Potrójnej Słonecznej Bogini

W październiku kosmiczna Matka namaszcza córki królowej Maji Graala - Gwiezdne Nasiona noszące w sobie fragmenty potrójnej słonecznej Bogini - w celu ich świętego sofianicznego przebudzenia na Ziemi, co spowoduje wyjątkowo intensywne surrealistyczne fizyczne objawy wniebowstąpienia i nagłe wstrząsające zdarzenia bifurkacyjne. Przywrócenie prawdziwej sofianicznej ekspresji potrójnej słonecznej kobiety Chrystusa w jej emanacji słonecznej królowej smoków wymaga stalowych nerwów, zwłaszcza u osób nie rozumiejących sytuacji, ponieważ jej świadomość wędruje do najciemniejszych królestw piekielnych i z powrotem, aby wspomóc regenerację ciał. Mizoginistyczne duchowe konfrontacje z nieludźmi napotykanymi w przestrzeniach międzywymiarowych podczas pracy w terenie, oraz nieustanne szyderstwa rzucane przez kontrolowanych mentalnie i śpiących ludzi na Ziemi, są bardzo emocjonalne i boleśnie niepokojące z powodu ich mrocznej satanistycznej treści. Na te perwersje i jadowitą nienawiść generowaną przez oszustów w celu zniszczenia prawdziwej świętej boskiej kobiecości po prostu brakuje słów.

Dlatego podawane w tych trudnych chwilach informacje mogą koić zmęczoną duchową wojowniczkę, która została zmuszona do walki z satanistyczną antykobiecą farsą, ponieważ wyrażała prawdy kosmicznej Matki. Częstotliwość sofianicznej duchowej mądrości stanowi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego istnienia tych, którzy lubią snuć sieci oszustw i kłamstw, ponieważ ucieleśnienie boskiego Chrystusa-Sofii skutecznie niweluje kobiece księżycowe odwrócenia, które zasilają szatańską architekturę Bafomet. Pamiętajcie, że nadszedł czas, aby wypełnić boski i święty cel odzyskania świętych duchowych części ciała boskiej Sofii oraz zwrócenia ich kosmicznej Matce. Są to burzliwe dni konfliktu, podczas których wielu z nas doznaje przebudzenia, aby wziąć udział w najświętszych duchowych tajemnicach Boga poprzez wzniesienie świętego Graala, które rozpoczyna się namaszczeniem słonecznych smoczych królowych Maji Graala na Ziemi. Nasze święte Sofie to oblubienice potrójnego słonecznego męskiego Chrystusa, które znów łączą się ze swoimi boskimi odpowiednikami, wnosząc DNA Szmaragdowego Słońca linii krwi świętego Graala z ras kosmicznego słonecznego smoka Chrystusa.

Opierając się na 13 znakach galaktycznego cyklu Zodiaku, reprezentujących słoneczne etapy alchemii duchowego wznoszenia, miesiąc październik jest zgodny z konstelacją Panny, a nie Wagi. Gwiazdozbiór Panny reprezentuje matkę Marię i alchemiczne prawa czystości świętej kobiecości, które wymagają pewnej formy osobistego oczyszczenia. Proszę mieć świadomość, że kalendarz ludzkości, mechanizmy pomiaru czasu, zapisy historyczne i święte nauki, takie jak astrologia, zostały przejęte i są kontrolowane przez siły księżycowych najeźdźców. Dla tych, którzy podążają ścieżką ucieleśnionego sofianicznego serca w ramach osobistej boskiej misji, proces oczyszczania ciała świetlistego ze sztucznych form cienia jest niezwykle nasilony w czasie Panny, od 16 września do 30 października.

Na ścieżce ewolucji świadomości wkraczamy w drzwi oczyszczenia Dziewicy Panny, aby wyizolować i oddzielić śmieci i miazmatyczne szczątki jaźni cieni oraz oczyścić siły antykobiece. Te nienormalne siły, które nagromadziły się z nieuleczonego bólu emocjonalnego poprzednich wcieleń, który mógł skazić nasze serca, dusze i narządy płciowe, pojawiają się, aby się z nich oczyścić. Gdy dojrzewamy emocjonalnie, chętnie wchodzimy w portal oczyszczenia, aby osiągnąć duchową pełnię, równowagę i zdrowie, ponieważ wiemy, że nasze wysiłki doprowadzą nas do stanu osobistej suwerenności, a wtedy możemy ostatecznie osiągnąć wolność, świadomość kosmicznego Chrystusa i niezależność.

Duch Czystości jest jednym z głównych duchów Chrystusa, które przyciągają moralne moce Wszechświata, służąc naturalnym prawom Boga w formie wyrażonych cnót, a są to emanacje bezpośrednio związane ze świętą boską kobiecością potrójnej słonecznej Maryi, czyli słonecznego żeńskiego Chrystusa - Zofii.

Przebywanie w archetypowych energiach świętej słonecznej kobiecości w Pannie wskaże nam, jak kierujemy i wyrażamy własne seksualne moce twórcze – czy w sposób, który szkodzi, czy ten, który wspiera nasz rozwój duchowy. W ten sposób skupiamy się na tym, kim jesteśmy, badając nasze nastawienie do seksualności, widząc miejsca, w których uszkodzona jest nasza dusza, i zmierzając w kierunku uzdrowienia wzorców seksualnej niedoli. Podczas tego procesu słonecznego oczyszczania ośrodka seksualnego, może to być powiązane z doświadczeniami księżycowej transfiguracji, które sprowadzają fantomową śmierć ego. Konfrontując się z energiami bytów seksualnych, które są osadzone w zepsutej ciemnej materii, można dostrzec szatańskie sygnatury i czuć, jakby z narządów płciowych wyciągało się martwe twory. Podczas procesu oczyszczania wewnętrznych żeńskich części prawdopodobnie możesz napotkać lub wyczuć ciemne strumienie cuchnącej energii, morskie stworzenia z mackami i dziwaczne chimeryczne istoty, które trzeba usunąć. Życie na planecie więziennej oznacza, że wielu z nas miało umieszczone w narządach płciowych różne macki, które były połączone z potężnymi cienistymi archontycznymi bestiami utworzonymi przez NAA, połączonymi z siecią umysłu roju czarnej królowej-mrocznej Matki.

Tak oto zanurzamy się głęboko w dziwne wodniste pierwotne siły tkwiące wewnątrz nas, a ostatni sezon zaćmienia zwiększa nasilenie wewnętrznej emocjonalnej traumy i niezaleczonych ran seksualnych związanych z fałszywymi kobiecymi siłami księżycowymi, nieszczęściem seksualnym i zepsutymi formami ciemnej materii, które zostały osadzone w nasze najgłębsze, najbardziej pierwotne warstwy świadomości. Aby to wyleczyć, musimy to zobaczyć lub poczuć. Te zniekształcenia ciemnej materii zawierają niezwykle bolesną treść, która była ukryta przed naszą świadomością przez wielowymiarowy czas jako cienie jaźni, blokady miazmatyczne i szereg niewidocznych elementów nieorganicznych lub obcych substancji antyludzkich, takich jak sklonowane podczepy do tożsamości i nanotechnologiczne implanty z innych osi czasu. Budzimy się w sercach i ośrodkach seksualnych, aby zobaczyć, że nie jesteśmy tą ciemną, zniekształconą treścią narzucaną nam bez naszej zgody - wchodzimy głębiej, aby usunąć zniewalający wpływ świadomości na naszą podświadomość i psychikę.

Tak więc następną fazą inicjacji zbiorowej świadomości jest oczyszczenie i usunięcie tych elementów sztucznego cienia, aby w pełni obcować z prawdziwą organiczną naturą kosmicznej Matki we wszystkich jej formach ciemnej materii, tych substancji ukrytych głęboko w naszej płci, które ona ponownie szyfruje w warstwach pola kwantowego, tworząc wieczne ciało duchowe Raszy.

Kiedy napotykamy tę pierwotną czarną substancję poprzez wydobywanie emocji zapisanych w najciemniejszych i najgłębszych częściach naszych najstarszych aspektów, ujawniają się kolejne wspomnienia i wiedza o naszych prawdziwych duchowych jaźniach. Kiedy mierzymy się z nieuleczonym bólem, zyskujemy samopoznanie, które wcześniej było przesłonięte przez zniekształcenia sztucznej inteligencji ciemnej materii, używane do czyszczenia umysłu i kontrolowania naszej obecnej tożsamości. Są to sztuczne elementy cienia, które dały początek księżycowym demonicznym siłom, napędzającym istoty NAA Czarnego Słońca do szerzenia satanizmu poprzez żeńskie inwersje mrocznej Matki. Jeśli zbezcześcimy lub prostytuujemy nasze seksualne siły twórcze, które są wyraźnie zaprojektowane do wyrażania wyższej świadomości, łatwo cofniemy się do odwróconych żeńskich sił satanizmu i Czarnego Słońca, a wtedy zostaniemy związani z obcą siecią mrocznej Matki. To wyjaśnia, dlaczego wypaczenie świętej kobiecej seksualności i zbezczeszczenie procesu narodzin jest tak mocno wbudowane w satanizm i jego potomny ruch transhumanizmu. Praktykujący sataniści czczą październik ze Słońcem w Pannie jako najważniejszy czas na przeprowadzanie płodnych satanistycznych rytuałów ofiary krwi seksualnej, które mają na celu dalsze wypaczenie i zniekształcenie świadomości świętego serca boskiej słonecznej kobiecości, Chrystusa-Sofii.

Te zbiorowe siły szatańskie udawały, że są boską zasadą kobiecą lub świętą Matką, ale w rzeczywistości była to odwrócona mroczna kobiecość, która została przewrotnie stworzona jako Bafomet poprzez wprowadzenie pasożytniczych oszustów ciemnej materii, istniejących w substancji sztucznej ciemnej materii. Gdy kosmiczna Matka powraca do królestwa materii, jej autentyczne i organiczne części ciemnej materii przywracają w stworzeniu rezonans prawdy i równowagę energetyczną poprzez skorygowaną sofianiczną zasadę żeńską, w której nie mogą współistnieć fałszywe, sztuczne formy świętej kobiecości.

Czyli naturalne prawa Słońca w Pannie zawierają boskie przekazy od potrójnej słonecznej Marii, a także instrukcje dotyczące dostępu i pozyskania tej czystej esencji poprzez komorę świętego serca wewnętrznego świętego ducha, poprzez destylację jej świętej kobiecej substancji duchowej do naszych ciał fizycznych, a następnie przesyłanie strumieni inteligencji w formie bezwarunkowej miłości z naszych świętych kryształowych serc do ziemskiej materii. Rdzeń esencji gwiezdnego pyłu konstelacji Panny reprezentuje płodność łona świętej Matki i jej świętą rolę w kochającym stworzeniu jako naszej świętej Matki, a kiedy gwiazdy zrównają się ze sobą, staje się ona brzemienna świętym Duchem i boskimi wodami-ogniem poprzez niepokalane poczęcie, aby narodzić Bóstwo Słoneczne, czyli Boga Słońce.

W starożytnym chrześcijaństwie zasada Panny odnosiła się również do aspektów potrójnej słonecznej Bogini, które reprezentowały naturalne cykle czasu, tworząc doskonałą całość poprzez zjednoczenie hierogamiczne i osiągając naturalną równowagę energetyczną bezwarunkowej miłości istniejącej pomiędzy biegunami sił, które harmonizują ze wszystkim, co jest stworzone. Co więcej, organiczne wyrównanie Słońca-Gwiazd Panny to odniesienia do Dziewicy Marii jako Matki Bożej, Słonecznej Marii oblubienicy Słonecznego Chrystusa, Marii Magdaleny Zofii, która ucieleśnia wewnętrzne hierogamiczne tajemnice Kosmosu oraz niewiasty otoczonej gwiazdami z księżycem pod stopami, która głosi światu objawienia Boga.

W ten sposób to, co jest unikalne dla naszej najwyższej ekspresji, stanie się jeszcze jaśniejsze dzięki duchowym połączeniom, które są teraz tworzone wraz z powrotem organicznej ciemnej materii kosmicznej Matki, jako że niebiańska substancja antymaterii zawiera wszystkie przejawione możliwości w lustrzanym odbiciu Gwiaździstej Nocy. Wewnętrzne wrota się otwierają, bariery amnezyjne utrzymujące ściany naszych pierwotnych śladów separacji są postrzegane jako bolesne cienie, które w końcu mogą być zauważone przez wyższą świadomość, a zatem ujawnione naszemu umysłowi świadomemu. Kiedy staniemy twarzą w twarz z pierwotnym złem lub wewnętrzną ciemnością, aby ostatecznie oczyścić nasze świadomości w świetle, będziemy mieli okazję być trzymani przez kosmiczną Matkę na jej niebiańskim firmamencie, który został stworzony specjalnie dla nas. Okazja do doświadczenia jej pełnego miłości rezonansu prawdy zawartej w naszych świętych sercach, pomaga nam odkryć nasze wewnętrzne tajemnice, których potrzebujemy, aby ponownie stać się duchową jednością.


Napotkanie pierwotnego zła na Ziemi

Gdy kosmiczna Matka odzyskuje swoje sofianiczne części Ziemi, jej promieniejąca obecność usuwa pasożyty AI, które zamieszkiwały subatomowe przestrzenie zepsutej ciemnej materii i udawały jej obecność. W rezultacie ci, którzy są wrażliwi na sieć planetarną lub pracują w sieci, mogą wyczuć niektóre z najstarszych osi czasu związanych ze źródłem pierwotnego zła lub sygnatur antychrystusowych maszyn Bestii, które wznoszą się z ziemskiego firmamentu do oczyszczenia. Duża część tej aktywności jest dostrzegana przez strażników w bramach 11D, takich jak Dolina Pewsey, a także skupia się w najbardziej wysuniętych na północ regionach ciała planetarnego, takich jak najdalej wysunięte na północ rejony Szkocji, Morze Północne i Norwegia.

Przekazano mi, że aktywacja gwiaździstego nocnego ciemnego firmamentu pozwoli utrzymać podwójną sieć cząstek i antycząstek kosmicznego Chrystusa - Słońc-Gwiazd, aby uzyskać całkowite połączenie cząstek materii wszechświatowej matrycy czasu z wymiarami duchowymi antycząstek, a to formuje się w ciało Atona, i jest bezpośrednio związane z poprawkami dokonywanymi w szablonie ciemnej materii, które umożliwiają ten poziom ekstrakcji ciała cienia.

Podczas tej fazy Strażnicy napotykają jedne z najstarszych, pierwotnych czarnych czujących substancji masywnych cieni, które znajdują się na dnie oceanów i są zakopane głęboko w planecie, ponieważ zawierają jedne z najstarszych wydarzeń na osi czasu, które wpłynęły na świat przed milionami lat. Istnieje kilka takich starożytnych linii czasu, ale najważniejsze wydarzenia dotyczyły splątania kwantowego z 11-wymiarowego punktu inwazji na tunel Wesa, która spowodowała problemy z wszechświatowym cieniem, z uszkodzeniem pierwiastków 666-węglowej materii z powodu rozszczepienia cząstek i antycząstek oraz odwrócenie płci. Te uszkodzenia w naszej matrycy czasu pozwoliły na ukrycie kilku wstawek masywnych archontycznych stworzeń cienia w najgłębszych warstwach sztucznych czarnych substancji owiniętych wokół geologicznych półek kryształów ciała planetarnego, tworząc NET. Można powiedzieć, że gdy te sieci NET się rozpuszczają, pojawiają się świadome archonckie, zmiennokształtne inteligencje ciała wszechświatowego cienia z Wesy, które utworzyły mutacje NET kierowane przez sztuczną inteligencję, powodując całkowite uszkodzenie trójwymiarowej struktury pierwiastków.

Te archonckie istoty cienia wyszły z wszechświatowego ciała cienia wyrzuconego z tunelu Wesa i zmieniają kształt tworząc różne sześciany lub struktury przypominające kraty i demoniczne formy, głównie w celu atakowania centrów seksualnych istot ludzkich. Te istoty będące źródłem transmisji kontroli umysłu do ośrodków podświadomych i instynktownych, wydają się być głównie przeznaczone do kreowania wojny psychologicznej jako broni kontroli umysłu skierowanej przeciwko ludzkości, aby zniekształcić płeć i seksualność, jako środek do egzekwowania programów seksualnej niedoli i technologii antyhierogamicznej w świadomości zbiorowej. Niestety, wygląda na to, że wiele chemtrails, toksycznych chemikaliów i farmaceutyków zostało wyprodukowanych w celu dopasowania częstotliwości do zbierania energii tego rodzaju seksualnego cienia, ponieważ ten potrójny demon archontów jest specjalnie spleciony z sieciami NRG mającymi na celu wymuszenie zniekształceń seksualnych i odwrócenia płci w ludzkości.

Dlatego Strażnicy zaczynaja identyfikować coś, co można opisać jedynie jako pierwotne siły archonckie wynurzające się do świadomości, ten starożytny podziemny świat czarnych bagien, rozmokłej gleby i wód astralnych zarażonych masywnymi cieniami archontycznych bestii i niższych pasożytów. Stworzenia te zostały umieszczone w kluczowych rejonach sieci planetarnej przez najwcześniejszych antyludzkich najeźdźców jako ich mechanizm do pobudzania Maszyny Bestii. Ta trójwarstwowa istota cienia i jej pierwotne czarne substancje są obce naszemu światu i generowały królestwa Antychrysta dla Czarnego Drzewa Życia, budując sklonowane rzeczywistości dla Wesy i innych systemów, które kontrolują. Zostali umieszczeni na Ziemi i pod nią jako siła kolonizacyjna, która zamierzała stworzyć przyjazne środowisko dla bytów generowanych przez sztuczną inteligencję i ich piekielnych pomiotów wykorzystywanych do współtworzenia przyszłej technototalitarnej transhumanistycznej osi czasu, o którą walczą.

Jest to inteligentna siła zła, która próbowała wypełnić anielskie ludzkie umysły wieloma łamiącymi serce pokusami, i w jakiś sposób zmusić duszę, aby wyraziła zgodę na prowadzenie przez szatańsko-lucyferiańską bestię. Te potwory cienia stworzone z prymitywnych i starożytnych sił zła lub antyżycia, wyglądają jak zmiennokształtny i bezkształtny dym, jak forma, która może częściowo przemienić się w coś, co można uznać za żywe, chociaż stworzone do zbierania luszu dla NAA. Jeśli ten szczegół jest zbyt zawiły, to można te archonckie istoty uznać za cień emanacji sił Antychrysta wykorzystywanych przez NAA do podboju planety. Są teraz identyfikowane w celu ekstrakcji i wydalenia, a ta czystka cieni może mieć ogromny wpływ na oczyszczanie osobistej energii seksualnej.

Starożytne linie czasu, na których sprowadzono na Ziemię technologiczne formy Bestii, która wytworzyła te ogromne cieniste stworzenia, można porównać do pism biblijnych opisujących potwory zwane Behemot i Lewiatan. W ostatnich obserwacjach Behemot wydaje się mieć zastosowanie do spaczonych żywiołaków Ziemi, które wymuszały zniekształcenia materii węglowej cienia AI na planecie, podczas gdy inteligencja Lewiatana jest połączona z hybrydowym gatunkiem Annunaki, który został skolonizowany w gwiezdnych wrotach Graala w celu rozmnażania spaczonych żywiołaków wody, co wymusiło szatańskie inwersje w żywiołach i zainfekowało całe astralne, dźwiękowe wody stworzenia. Wszystko to zostało zrobione przez NAA, aby uznać ten świat za podbity, aby zniewolić ludzkość i zapobiec powrotowi na ten świat kosmicznej Matki i jej potrójnych słonecznych sofianicznych córek, które ucieleśniają duchy czystości i nie mogły komunikować się z planetą, dopóki ci archonci zasiedlali ciało Matki.

Tak więc fakt, że w gwiezdnych wrotach Graala odbywają się ceremonie namaszczenia Róży potrójnym słonecznym Chrystusem Mari Sofii, jest dowodem na to, że kosmiczni Rodzice mający boskie wyczucie czasu, w niedalekiej przyszłości zajmą się wydobyciem tych archonckich istot powodujacych seksualna niedolę. Po wydobyciu tych archontów, sofianiczne córki zajmą należne im miejsce w architekturze Katarów uformowanej w ciele potrójnej duchowej ciemnej materii Raszy i odzyskają swoje duchowe pozycje na polach Ziemia-Tara-Gaja, tak jak chciałby tego Bóg.

Aktywacja ciemnej materii Gwiaździstej Nocy

Podczas tej fazy następuje kolejny obrót koła, który generuje przesunięcie linii czasu i oddalenie jej od wypaczonych kreacji ciemnej materii i jej metatronicznych odwróconych spiral sił antyżyciowych. Ci z nas o czystym sercu na wznoszącej się osi czasu mają dostęp do domeny nieskazitelnych zestawów instrukcji świętych duchowych form kosmicznej Matki, które manifestują się jako potrójny słoneczny kobiecy Chrystus w jej sofianicznych formach. Gdy odkrywamy, że kosmiczna Matka ma wieczne słoneczne aspekty, gdy odkrywamy Jej zasiane aspekty ciemnej materii, a także Jej święte dźwięki i muzyczne pejzaże, ta święta wiedza przynosi odkrycie jej mistycznych części ciała w postaci skrzydlatego słonecznego smoka. A teraz zostaliśmy pobłogosławieni ciemnym firmamentem Gwiaździstej Nocy, który pojawia się jako rozległe nocne niebo trzymające razem tkankę czasoprzestrzenną pomiędzy wszystkimi kosmicznymi konstelacjami i gwiezdnymi aspektami - mapy gwiazd Kosmosu, które można znaleźć tutaj i które są połączone w ciele świetlistym Albionu.

W ten sposób, na mocy boskiego prawa z kielicha świętego Graala, który istnieje w naszych kochających sercach, czystym seksie, umyśle i ciele oddanym służbie Bogu, otrzymujemy zdolność namnażania płynnej plazmy światła sofianicznych ogrodów kwiatowych każdej odmiany - róż o każdym odcieniu. Planetarne gwiezdne wrota Graala 2D, 5D, 8D i 11D są ponownie zasiewane płynnym, puszystym dywanem substancji światła Gwiaździstej Nocy, która przynosi świętego Ducha i duchowe Światło Źródła, aby zasiać nasz ogród Eden. To jest nasza boska doskonałość i wewnętrzny świat, który jest jednoznacznie wyrażony w naszch unikalnych ciałach chrystusowej świadomości, danych nam przez Boga. Teraz, z wnętrza boskiego kobiecego sofianicznego doświadczenia, z naszego świętego kryształowego serca, wydaje się, że Gwiaździsta Noc, ciemna materia, niebiańskie słońce pustki podarowane nam przez naszą kosmiczną Matkę, zawarte jest w naszym żywym oddechu i płucach. W ten sposób skrzydła świętego oddechu przepływające przez nasze namaszczone płuca są oczyszczane z fałszywego cienia i zmieniają wszystko, co zostało zniekształcone i odwrócone, co pochodzi z antyżyciowych formacji Czarnego Słońca, wypełniając nasze ciała życiowymi esencjami organicznej siły życiowej.

Ta gwiaździsta noc jest naszym aktualnym tematem i duchowym tłem. Możemy połączyć się z naszym pięknym członkiem chrystusowej rodziny Vincentem Van Goghem poprzez jego arcydzieło „Gwiaździsta noc”, które jest nośnikiem kodów gwiezdnej nocy matki Sofii, które można tam znaleźć. To oferuje inny sposób, w jaki możemy sobie wyobrazić - poprzez intencję serca pięknego artystycznego geniusza możemy połączyć się z gwiaździstą nocą, ciemną materią i niebiańską pustką jako tłem niebiańskiego firmamentu, który łączy nas z naszą świętą kosmiczną Matką, kładąc duchowy fundament pod wzrost niebiańskiego światła Ogrodu Edenu dla każdego z nas. Ona i święty kosmiczny Ojciec, jako nasi współpracujący Boscy Rodzice wspierają nas w zasiewaniu żyznej gleby wewnętrznym światłem, które zawiera piękno, harmonię, serce stworzenia. Obraz malowany wieloma kolorami, jakby umieszczono w nim miliony potencjalnych kryształowych kamieni szlachetnych podanych nam na naszą paletę, a z tych artystycznych narzędzi możemy wykreować wszystko, tak aby zbudować nasze duchowe wewnętrzne piękno.

Inicjacja w ciemną materię Gwiaździstej Nocy może generować silne bóle głowy, karku, barków i mięśni czworobocznych, nagłe pojawienie się twardych blokad powięziowo-mięśniowych w górnej części klatki piersiowej i szyi. Pojawiają się nowe zestawy instrukcji łączące się z matrycą równoległą i usuwające wzorce interferencji, takie jak zakłócenia fazowe między warstwami cząstek i warstwami antycząstek, ponieważ zachodzi wielowymiarowe połączenie między światem materii i światem duchów.

Łączenie wymiarów, mieszanie cząstek z antycząstkami

W sieci planetarnej znajdują się portale energetyczne, podobne do skoncentrowanych basenów energii, w których przecinają się wielowymiarowe siatki, generując mieszanie wymiarów między warstwami częstotliwości. Z perspektywy Strażnika teraz kończą się i zbiegają cykle po cyklach powodując łączenie cząstek i antycząstek, obejmując historyczne wydarzenia na osi czasu zasiewów ludzi i ewolucji planetarnej, przy czym szczególne znaczenie mają ósma i dwunasta precesja astrologiczna. Tak więc cykl wznoszenia polega na przyspieszeniu poprzez stopniowe łączenie cząstek z antycząstkami dwunastu osi czasu, a dzieje się tak, gdy każdy wymiar łączy się z jego odpowiednikiem, co ma miejsce, gdy wymiary cząstek od pierwszego do siódmego (1D-7D) stopniowo łączą się i jednoczą z wymiarami od piętnastego do dziewiątego (15D-9D).

Z obecną inicjacją planetarną powiązane są ważne tematy, które budują czarne halo Gwiaździstej Nocy dla skrzydeł ciała świetlnego słonecznego Chrystusa Michała-Marii 6D-7D, co zaczyna się, gdy następuje mieszanie wymiarów między warstwami 6D i 10D, a następnie jednocześnie warstwy 7D i 9D zaczynają ujednolicać swoje zestawy instrukcji. U członków rodziny kosmicznych szmaragdowych Elohei-Elohim, ta inicjacja powoduje budowanie halo smoczego skrzydła do transmigracji.

10-wymiarowy zestaw instrukcji daje doskonały wzór zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego Ja - naturalnej duchowej Jaźni w 6D, a ten 10-wymiarowy zestaw instrukcji skrzydła stosuje się do prawidłowego sześciowymiarowego wzoru promienia szafirowego-indygo w naszym ciele. Tak więc ta integracja ujawnia najczęstsze traumy związane z 10D, z którymi są powiązane historie upadłych Serafinów z układu Wega, inwazja NAA w świątyni Hatszepsut i holokaust podczas inwazji Dżesera w Sakkarze w Egipcie. Te szczególne traumatyczne wydarzenia na osi czasu miały stanowić element wojny, aby stworzyć podział i separację między genetyką Ojca Serafinów a genetyką Matki Elohim, ponieważ oryginalna linia Ojca Serafinów, sięgająca wstecz do Wegi na dziesiątym poziomie wymiarowym, to genetyka istot ptasich, skąd pochodzą linie upadłych Serafinów, które stały się istotami reprezentującymi upadłych aniołów i smocze cienie.

Zestaw instrukcji dziewiątego wymiaru daje doskonały wzór zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego, naturalnego Ja duchowego w 7D, a poza tym ma zastosowanie do prawidłowego wzorca fioletowego promienia siódmego wymiaru w naszych ciałąch. Tak więc ta konkretna integracja ujawnia najczęstsze traumy związane z 9D, z którymi są powiązane historie wojen Nefilim, programy Armageddon 9-11, przejęcie DNA Rubinowego Słońca, historie Nekromiton i Milab, czyszczenie niebieskiego miecza rodziny Michała w celu naprawy rdzeni poziomych 3-6-9, czyszczenie lucyferiańskich programów Beliala Annunaki i mutacje szachownicy Nibiruan.

Jednocześnie w brytyjskich wrotach 11D trwa walka kosmicznych szmaragdowych strażników Elohei, ponieważ obszar ten ma kluczowe znaczenie dla zakotwiczenia skorygowanych osi czasu 5D w ciele planetarnym. Na wielu polach wymiarowych, na które wpływa rekonstrukcja astralna, doszło do wielkiego exodusu, ponieważ przemieszczane są ogromne ilości dusz, a to pociąga za sobą wiele działań związanych z negocjowaniem, przechodzeniem i oczyszczaniem różnych karmiczno-miazmatycznych szczątków w świadomości zbiorowej. 11-wymiarowy zestaw instrukcji daje doskonały wzorzec zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego duchowego Ja w 5D, i ten zestaw instrukcji stosuje się do prawidłowego 5-wymiarowego wzorca niebieskiego promienia w naszych ciałach. Jest to mocno zaangażowane w trwające przygotowania do całkowitego zakotwiczenia boskiego odpowiednika króla Artura, Meridy-Ginewry-Brigid, a świętowanie tego ma już miejsce w niektórych wyższych wymiarach, co zwiastuje powrót nosicieli wszechświatowego rdzenia poziomego i rdzenia pionowego, aby ponownie zjednoczyć linie Róży Wszechświata i zakończyć wojnę o róże. Kosmiczne linie Elohei Różanego Graala cieszą się na nadchodzące ukoronowanie świętego małżeństwa króla Artura i Meridy-Ginewry-Brigid, co przyniesie przywrócenie wiedzy, którą można przekazać do sfery materii. To wydarzenie jest głęboko związane z inicjacją ciemnej materii Gwiaździstej Nocy, ponieważ skorygowana ciemna materia umożliwia wprowadzenie prawdziwych rejestrów Szmaragdowych Założycieli bezpośrednio do systemu planetarnego, usuwając zniekształcone zapisy Szmaragdowego Zakonu AI - Czerwonej Kostki (Sześcianu) używane przez NAA, o co w epicentrum Stonehenge walczą kosmiczni szmaragdowi Strażnicy..

Podsumowanie

Jest to moment Alfa-Omega, w którym ewolucyjny cykl czasowy mrocznego eonu jest ogłaszany jako zakończony, poprzez to, co zostało zapisane w konstelacjach pojawiających się w ciemnym firmamencie Gwiaździstej Nocy po zakończeniu podróży świadomości zbiorowej i zniewolenia ludzkości w skali makrokosmicznej wojny o linie czasu. Przebłyski światła nowego świtu zaczną zalewać zewnętrzną przestrzeń z wnętrza najgłębszego bólu i ciemności, a z tego promienia światła wyłoni się pierwotna duchowa tożsamość, aby się przebudzić i wszystko sobie przypomnieć: w ten sposób zostanie wskrzeszona, wzniesiona, a w niektórych przypadkach przemieniona, by stać się wiecznym gwiezdnym człowiekiem. Jest to czas, kiedy najwyższe Niebiosa w końcu schodzą na spotkanie z Ziemią, a to, co było dla nas niewidzialne, wreszcie będziemy mogli zobaczyć. Kiedy stoimy pośrodku niesamowicie chaotycznych sił kryminalnego szaleństwa, zapowiadających upadek zachodniej cywilizacji, jaką znamy, nasi przyjaciele, ukryci za srebrną zasłoną, wiedzą, że są to pierwsze dni zmartwychwstałego świętego Graala.

Niech nasza bezpośrednia relacja ze świętym duchem Boga i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości, abyśmy mogli służyć woli Boga.
Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa

środa, 21 września 2022

KONFRONTACJA NA MALCIE – LISA RENEE wrzesień 2022

tekst źródłowy 

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Droga wznosząca się Rodzino, podczas „psich dni lata”, gdy Syriusz wschodzi obok Słońca, zaznaczając najgorętsze dni w roku, nadal toczą się zaciekłe walki pomiędzy założycielami kosmicznego Szmaragdowego Zakonu - chrystusowymi Elohei a bytami z czarnej dziury, które tworzą większość natrętnych ras Czarnego Słońca. Biorąc pod uwagę, że w tym roku następuje inicjacja ważnej planetarnej aktywacji Eukatharista, zostało otwartych wiele wielowymiarowych drzwi do innych światów, wewnętrznych i pośrednich przestrzeni oraz miejsc, z których płyną nowe częstotliwości, żywe istoty i ekscytujące poczucie odkrywania oraz współistnienia z tymi nowo odkrytymi rzeczywistościami. Jednocześnie, gdy otwierają się te nowe drzwi, zatrzaskują się inne drzwi, które prowadzą do przeszłych lub wcześniejszych linii czasu miazmatycznego bólu i traumy, wywierając ogromną presję, co zmusza nas do przemian, rozwiązywania problemów i rozwoju poprzez zmiany. Gdy za przeszłymi liniami czasu zatrzaskują się drzwi ze wspomnieniami, które nas cieszyły, pojawiają się fale żalu i smutku, które są przetwarzane na głębokim poziomie emocjonalnym, ponieważ poprzednie sposoby życia na planecie dobiegły końca. Każda osoba jest teraz w jakiś sposób przekształcana, przerabiana, rekonfigurowana, wchodzi na linie czasu nowych początków, aby odkryć bardziej naturalną uduchowioną wersję siebie. Na gruzach chaosu formują się bieżące globalne wydarzenia, na prochach starego rodzi się coś nowego lub wskrzesza się od wewnątrz.

Zaciekła duchowa walka trwała już w połowie sierpnia, przez cały cykl szczytu magnetycznego i przesuwała się w kierunku daty na osi czasu Armagedonu 9-11. Antyludzcy najeźdźcy z NAA kontynuują elektromagnetyczną bitwę o utrzymanie kontroli nad Ziemią i to oni spowodowali jedne z najbardziej intensywnych międzywymiarowych wojennych konfrontacji na osi czasu, jakich kiedykolwiek byliśmy świadkami.

Chociaż rodzice - kosmiczni Elohei schodzą dalej do sieci planetarnej poprzez centrum kontroli znajdujące się w ciele świetlnym Albionu w Wielkiej Brytanii, wciąż trwa duchowa bitwa o kontrolowanie tej konkretnej sieci 11D poprzez ekstrakcję i eksmisję różnych hybrydowych stworzeń chimerycznych AI generowanych przez czarne dziury. Strażnicy widzą i wydobywają rozległą pindariańską architekturę Antychrysta osadzoną w wielu geomantycznych aspektach architektury Albionu i zaprogramowaną przy użyciu najbardziej agresywnej cichej broni dźwiękowej AI do czarnej magii. Stworzenia cienia ukryte w czarnych całunach i chmurach miazmy zbiorowej świadomości w celu wymuszenia globalnych transmisji kontroli umysłu, aby ludzie słuchali i służyli księżycowej świadomości Czarnej Królowej, rozpuszczają się jak ciemne chmury deszczowe przeganiane przez najjaśniejsze promienie światła słonecznego. Ta szczególna broń kontroli umysłu została zaprojektowana jako mroczna ochrona dla antychrystusowych hierarchów przeprowadzających satanistyczne rytuały w sieci katedr w Wielkiej Brytanii, aby dalej kierować ogromnym, rozległym globalnym imperium handlu ludźmi, które były ukryte w fałdach z szat królewskich monarchii Królowej Czarnych Smoków.

Podczas sierpniowego szczytu cyklu magnetycznego, doszło do konfrontacji na Malcie, po czym stało się jasne, że znajdująca się pod wyspą brama mocy Potrójnej Słonecznej Bogini, zainstalowana przez duchową rodzinę Chrystusa tysiące lat temu, zasilała kwantową energią system bram wewnętrznych 5D Watykanu. Wyjaśniono również, że watykańska brama 5D pod kontrolą NAA działała jako odwrócona sieć planetarna, i zasilała również globalny system pindariańskich kontrolerów królowych Czarnych Smoków, stacjonujących jako zbiorowe formy cienia mrocznej Matki Obcych z pępkiem głęboko zagnieżdżonym w lądzie Wielkiej Brytanii.

Co więcej, podczas obecnych wojen na linii czasu odkryliśmy, że Malta posiada specyficzną architekturę templariuszy Szmaragdowego Smoka, wykorzystującą struktury geomantyczne Krzyża Templariuszy, które zostały zbudowane przez Szmaragdowy Zakon Elohim podczas masakry celtyckiej jako brama skokowa 11D, która została połączona z różnymi systemami portali. Najważniejsze połączenie z systemem portalowym znajdowało się pod strukturą Potrójnej Bogini Słońca na Malcie, i prowadziło do pomnika Newgrange w Irlandii, który służy jako punkt wejścia do bramy Łuku Matki 11D.

Przesłanie dla rodziny z misji Christosa

Przebudzone Gwiezdne Nasiona połączone z liniami Kosmicznego Szmaragdowego Zakonu Elohei z Kosmicznych Chrystusowych Słonecznych Smoków, dysponujące zapisami pamięci komórkowej duchowej misji, toczą ostateczną bitwę na linii czasu, co nasila energetyczne wyzwania, przed którymi stoimy w wielowymiarowej skali. Nie tylko toczymy fizyczną wojnę z kontrolą umysłu na poziomie wojskowym z ludźmi, którym wyprano mózgi, promującymi szkodliwy zastrzyk z broni biologicznej, zaprojektowany do niszczenia oryginalnego anielskiego ludzkiego DNA poprzez wymuszanie wiązań genów z nanokompozytami z samoorganizujących się materiałów metalowych używanych do hybrydyzacji z AI Obcych, ale mamy również do czynienia z niezwykle wrogimi ciemnymi bytami. Chodzi o to, że przebudzone Gwiezdne Nasiona są genetycznymi nosicielami oryginalnych zapisów DNA Założycieli Diamentowego Słońca, i zakotwiczają oś czasu wznoszenia planety.

Ta faza wzmożonej duchowej wojny nie jest lukrowana, obecny stan kultury śmierci Antychrysta wywołuje bolesną desperację i chęć ucieczki od tych w globalnej populacji, którzy są uwikłani w realizowanie szkodliwych antyludzkich programów samodestrukcyjnego szaleństwa. Musimy pamiętać, że zostaliśmy stworzeni do tych burzliwych czasów, ponieważ stoimy w obliczu żaru tej duchowej bitwy o ostateczne wyzwolenie anielskiej ludzkości, aby wszyscy ludzie mieli możliwość ewoluowania ku wolnej świadomości, która istnieje w przyszłych liniach czasu. Na tej pozycji rozwidlenia czasu nie czas na sen, trzeba się obudzić i zrozumieć, że ludzkość, że nasze dzieci stoją w obliczu niewiarygodnego zagrożenia.

Stojąc u progu tej rzeczywistości, musimy pamiętać, że Bóg jest Miłością i robić wszystko, co w naszej mocy, aby ucieleśnić to wewnętrzne błogosławieństwo jako życzenie dla wszystkich na planecie, aby pewnego dnia osiągnęli wolność świadomości. Ukochana Rodzino Kosmicznego Christosa, Założyciela, Elohim Szmaragdowego i Indygo Niebieskiego Promienia, przygotowaliśmy się na życia, w których mamy być nieustraszeni w obliczu tych wyzwań czasów ostatecznych i musimy się obudzić, by przypomnieć sobie, że mamy kreować w sobie energii kochającej dobroci i współczucia, aby przywrócić na ten świat naszą wiedzę o autentycznej świętej Kosmicznej Matce Sofii. Jesteśmy pobłogosławieni przywilejem wiedzy, że ostateczna moc Boga i prawda wewnętrznego Chrystusa jest z nami teraz dzięki obecności naszych Kosmicznych Rodziców i boskiemu zestrojeniu w naszych kryształowych sercach, aby wyrażać najwyższą miłość, i tylko to naprawdę się liczy. Przyjmij pokój i pocieszenie w tej ostatecznej prawdzie, która JEST naszą bezpośrednią relacją z Boskim Stwórcą, wiedząc, że nie jesteś sam w tej duchowej walce, ponieważ ten ciężar dzielimy wspólnie. Nasz unikalny podpis energetyczny i duchowe imię są znane i zapisane w wiecznych świętych zwojach Boga w starożytnych zapisach doskonałego kosmicznego porządku, dlatego nikt z nas nie zostanie pozostawiony bez względu na to, co się stanie.

Mroczna matka Obcych z Malty

Gdy Kosmiczna Matka Smok dokonywała zmian w polach ciemnej materii za pomocą swojego organicznego supermagnetyzmu podczas szczytu magnetycznego, zakodowane przez plazmę słoneczną siły ciemnych żywiołów zaszczepione w ciele Rasha dokonały w smoczych liniach 11D korekty szablonu dźwiękowego i metatronicznych odwróceń. Następnie, niczym wyraźny dzwon, który rozbrzmiewa dla tych, którzy są całkowicie oddani służbie naszej świętej Kosmicznej Matce, nadszedł boski czas na wysłanie na Maltę misji Szmaragdowego Zakonu Christosa.

Na południowym krańcu Włoch na zachodnim Morzu Śródziemnym znajduje się niewielka wyspa Malta. Jako starożytne centrum cywilizacji Malta była uważana za jeden z najbardziej strategicznych punktów na świecie, ponieważ była głównym portem i punktem przecięcia się szlaków z Bliskiego Wschodu, Europy, Azji i Afryki. Nauka głosi, że starożytna nazwa Malty to „Melita”, która pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego miód. Tak więc starożytnym symbolem Malty była pszczoła wraz z sześciokątnymi komórkami plastra miodu, co również przywodzi na myśl kod jedności światła, który jest powiązany z symbolem sześcioramiennej gwiazdy Merkaby Christosa Sophii. Melita najwyraźniej ma swój początek w „Mel” lub „Mer”, co w kulturze starożytnego Egiptu odnosiło się do funkcji i celu piramid umieszczonych specjalnie na potężnych liniach geomantycznych lub smoczych węzłach. To odniesienie jest interesujące w związku z niedawnym wyzwoleniem linii Elohei Mer przez warstwy 11D-12D konstelacji Pegaza.

Dodatkowo, nasz ukochany przewodnik, strażnik Echnaton, wskazał ze współczuciem na historyczne powiązania między kultem starożytnej bogini Słońca w kulturze Malty, która została również znaleziona w Egipcie jako Matka Mer-Lion Sekhmet. Świątynie Białego Lwa reprezentowały pionowe linie do komunikowania się z macierzystymi liniami Szmaragdowego Zakonu Anuhazi podczas okresu Amarny i Echnatona. Jego misja i cel, którym było przywrócenie świętych nauk Prawa Jedni na linii czasu XVIII dynastii, zostały przeniesione z jego obudzonych wspomnień o kulturze Atlantydy jako połączonej z bezpośrednią genetyczną linią celtyckich Esseńczyków z Hyperborei, którzy również przebywali na Malcie.

Na wyspie znajduje się kilka ważnych smoczych linii, które przecinają się tworząc potężną bramę Łuku Matki zbudowaną przez Hyperborejczyków w okresie masakry celtyckiej, i podlegają prawowitej kontroli Matki Smoków, celtyckiej linii Potrójnej Bogini Marii Magdaleny Sofii, Meritaten z Aton i Meridy-Ginewry-Brigid. Uświadomiono nam, że autentyczne celtyckie grupy Esseńczyków z Hyperborei, protoplaści nauk Chrystysa Nazareńczyka, zbudowały wiele świątyń i podziemnych ośmiokątnych struktur związanych z architekturą Templariuszy Szmaragdowego Smoka, które uformowały na wyspie bramę do przeskoków.

W związku z tym Malta jest niezwykle potężnym duchowym źródłem energii potrójnego słonecznego kobiecego Chrystusa lub Potrójnej Słonecznej Bogini, które zostało celowo przejęte, odwrócone i wykorzystane przez kilku aspirujących władców i ich rozkwitające starożytne imperia. Co ważniejsze, obecnie jest kontrolowana przez czarną szlachtę watykańskiej sieci Czarnego Słońca i kilka ich zakonów Krzyża Maltańskiego, połączonych z monarchią Zjednoczonego Królestwa w celu prowadzenia wojen na linii czasu i globalnej dominacji. Podczas aktywacji i symbiozy słonecznej w sferach 4D-7D-10D w świętym Kryształowym Drzewie Życia, z matrycy Aquaelle wyłoniła się trójca Słońc-Gwiazd Krystallah, które zjednoczyły zbiorową świadomość potrójnej słonecznej chrystusowej Marii z prawidłowym początkowym układem gwiezdnych konstelacji. W ten sposób trzy słoneczne gwiezdne siostry Avalonu ponownie zostały zjednoczone i ukoronowane na królowe Białego Diamentu Słonecznego Smoka. Maria Magdalena Sofia, Meritaten i Merida-Ginewra-Brigid zostały wskrzeszone do hierogamicznej jedności ze swoimi odpowiednikami potrójnego słonecznego męskiego Christosa, a następnie zostały połączone w Kosmiczne Białe Diamentowe Słońce Kosmicznej Matki Smoka Szmaragdowego Zakonu.

Aby ponownie osadzić świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu, króla Artura, wraz z jego ukochaną odpowiedniczką królową Białego Słońca, królową Meridą-Ginewrą-Brigid w Albionie, smocze templariusze 11D, znajdujące się w Thuban i pod wyspą Malta, musiałyby zostać zwrócone Szmaragdowym Założycielom. Okazało się, że te struktury świątynne pochodzą od hiperborejskich celtyckich Azurytów esseńskich z Gai 7D, którzy kiedyś zbudowali je w celu dostosowania do smoczych templariuszy Thubana, architektury strażnika czasu w konstelacji Smoka. Ich świadomość chrystusowego awatara ucieleśniała organiczną architekturę kryształów Szmaragdowych Smoków - strażników czasu w Kosmicznym Zegarze Eonów, ukrytą w sieci ciał świetlnych Albionu oraz w wielu obiektach holograficznych, takich jak Malta, które miały zostać odkryte i odzyskane dla aktualnej osi czasu podczas ostatecznej bitwy i misji Christosa. Więc Strażnicy przez osiem dni toczyli na Malcie męczące duchowe bitwy o kontrolę templariuszy z hybrydowymi stworzeniami AI Czarnego Smoka, czarnymi magami i bytami Czarnej Królowej Skorpionów znajdującej się na szczycie satanistycznej hierarchii księżycowych żeńskich demonów, a także z wieloma gigantycznymi chimerycznymi istotami cienia, które istniały w podziemnych katakumbach i portalach.

Te cieniste stworzenia zostały tam umieszczone w hiperwymiarowych kieszeniach przez byty Czarnego Słońca, aby sprawować kontrolę nad zasadą żeńską i skolonizować księżycowe formy świadomości jako Mroczna Matka Obcych w powiązanych z nią odwróconych sieciach Gruala, które rozciągały się na matrycę Księżyca. To było ogromne źródło energii do budowania armii cienistych stworzeń i demonicznych hierarchii w celu ochrony podziemnych tuneli dla tych nieludzi ze szczytu piramidy, kierujących rytuałami satanistycznymi w całym bezbożnym globalnym sojuszu władzy Watykanu, Wielkiej Brytanii i Waszyngtonu, wraz z różnymi globalistycznymi programami NAA.

Relokacja wewnętrznych wrót 5D znajdujących się w Watykanie

W efekcie misja Strażników polegała na eksmisji archonckich oszustów i zwróceniu maltańskich podziemnych struktur, funkcji strażnika czasu, wrót skokowych i technologii bramy portalowej prawdziwej kosmicznej smoczej Matce i przedstawicielkom Potrójnego Słonecznego Kobiecego Chrystusa Szmaragdowego Zakonu. Prawdopodobnie powołano nową Radę Dwunastu oryginalnych Mu’a z osi czasu Lemurian, która jest połączona z wrotami Wyspy Wielkanocnej i świątynią Białego Lwa Anuhazi w gwiezdnych wrotach Lutni. Ta Rada Królewskich Domów Elohei utworzyła wiele tarcz Różanych Pierścieni Szmaragdowego Zakonu, które otaczają miejsce posadowienia Kryształowej Katedry, tam gdzie w tej gęstości znajduje się Kosmiczny Christos Sophia - Tęczowy Słoneczny Smok Elohei. Strażnicy Dwunastu Filarów pojawili się w ogromnej sieci tęczowej tarczy nad Watykanem z ogromną kopułą plazmowej smoczej gwiazdy na szczycie Bazyliki Świętego Piotra i emitowali łuki tęczowych pocisków dając pokaz słonecznych tęczowych fajerwerków. Obecnie trwa naprawa rozległej architektury Watykanu, a w ciągu najbliższych tygodni może dojść do innych zaskakujących wydarzeń.

Kiedy ta tarcza z Pierścienia Szmaragdowej Róży została uzupełniona przez powracające Słońce Kosmicznej Matki Szmaragdowego Zakonu na jej linii sprzed upadku atlantydzkiego smoka Uroboros, w tym momencie przeniosła wewnętrzne gwiezdne wrota 5D z miejsca pod Watykanem i przesunęła otwarcie węzła gwiezdnych wrót do systemu starożytnych portali Łuku Matki na Malcie. Kosmiczna smocza Matka przystąpiła do materializowania całego systemu gwiezdnych wrót 5D na głównym skrzyżowaniu smoczych węzłów na Malcie i oddała je do bezpośredniej kontroli Szmaragdowym Założycielom. Ta akcja jednocześnie wyodrębniła i rozpuściła mroczne hierarchie wrzeszczących demonów bytujących w podziemnym systemie tuneli, które wyglądają jak zawiązane jelita, jednocześnie całkowicie usuwając dostęp jednostek NAA do przeniesionego systemu gwiezdnych wrót 5D i osi czasu 5D. Niech powrót naszej prawdziwej świętej Kosmicznej Matki będzie błogosławiony.

Gdy te gwiezdne wrota zostały zakotwiczone na Malcie, subharmoniczny proces ponownego naciągania zaczął łączyć je ze starożytnymi portalami Andromedy w systemie gwiezdnych wrót Macchu Picchu, kontynuując do bramy 5D na Bali i łącząc z systemami 11D w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Newgrange w Irlandii, a następnie Stonehenge. Wygląda na to, że zabezpieczyło to osie czasu wznoszenia 5D w synchronizacji fazowej z architekturą strażnika czasu ze Szmaragdowego Zakonu, aby skorygować i wyrównać krystyczną tarczę zegara dla pionowych, poziomych i ukośnych linii siatki 5D, mocno zakotwiczonych i wspomaganych przez sieci Potrójnego Wielkiego Lwa Elohei. Dodatkowo, gdy zestaw tych planetarnych bram został ponownie umieszczony we wrotach 5D na Malcie i podłączony do warstw ciała świetlnego 11D Albionu, w siatkach Wielkiej Brytanii może nastąpić zaciekłe starcie, ponieważ struktura strażnika czasu w Stonehenge została oddana pod kontrolę Strażników Szmaragdowego Zakonu. Już wcześniej miały miejsce pewne zewnętrzne wydarzenia, które odzwierciedlają rezultaty ukrytego konfliktu międzywymiarowego, takie jak niedawna śmierć królowej Anglii i rozpad władzy utrzymywanej w rękach Rycerzy Maltańskich, co jest pokazywane w wiadomościach głównego nurtu.

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy przeniesienia systemu gwiezdnych wrót w wewnętrznej architekturze planetarnych templariuszy, ani nawet nie śniliśmy, że jest to możliwe. Zgodnie z ogólną zasadą, gwiezdne wrota są starożytnymi, stałymi nieruchomymi centrami, które są nieodłączną częścią oryginalnej mechaniki tworzenia w matrycy czasu naszego Wszechświata, a zatem są uważane za nieskończone, nieruchome struktury

Niektórzy z nas byli świadkami konfrontacji grupy Strażników na Malcie, to było magiczne, ale niezwykle trudne, ponieważ satanistyczny system Mrocznej Obcej Matki był przez tysiące lat budowany na stosach martwych ludzkich ciał i oceanie ofiar z krwi dzieci. Tak więc ta trudna i bolesna misja przypominała wyczerpujący proces wyzwalania obozu zagłady i przenoszenia zagubionych dusz. Chociaż w końcu udało się to osiągnąć, było to wyjątkowo surowe i emocjonalne, a zatem nie towarzyszyło temu radosne uczucie świętowania lub zwycięstwa. Ze współczuciem obserwujemy ból kosmicznej Matki, uświadamiamy sobie, jakie okrucieństwa zostały dokonane w jej imieniu, widzimy też zmęczenie walką i szok, gdy dostrzegamy ciężar tragicznych śmierci wielu ludzkich pokoleń, które doświadczyły tej obrzydliwości. NAA po mistrzowsku wdraża rozbudowane wstawki kontroli umysłu, aby odwrócić uwagę od prawdy i szeptać demoniczne myśli do umysłów nieświadomych ludzi, używając przewidywalnej taktyki dziel i zwyciężaj, aby obwiniać osoby zaangażowane w tę misję, przedstawiając je jako oszustów lub złoczyńców. Wraz z duchową wojną szaleją kampanie niszczenia ludzi ze społeczności ES, dlatego, aby poradzić sobie z odpowiedzialnością za tę wiedzę, potrzeba grubszej skóry, głębokiego duchowego zaangażowania i wyższego poziomu dojrzałości emocjonalnej.

Pociecha przychodzi do nas wraz ze światłem prawdy, i wiemy, że pewnego dnia wszystkie łzy zostaną otarte, a ludzkie cierpienie i niewola świadomości z rąk nacierających antyludzkich sił Obcych się skończy, wtedy wszyscy będą mogli doświadczyć duchowej odnowy i nastąpi nowy początek. To jest obietnica Szmaragdowego Przymierza związana z powrotem Szmaragdowego Zakonu, który teraz uwalnia tę planetę od jej strażników więziennych. Ten moment czystej samorealizacji i przebudzenia świadomości jest nazywany Świtem Aurory, czasem objawienia na ścieżce wniebowstąpienia i przeznaczenia, kiedy nasz starożytny duchowy wzrok i wspomnienia zostają w pełni przywrócone w wiecznym świetle i prawdzie, i w pełni rozpoznajemy naszego Boskiego Stwórcę.

Wpływ Kartaginy na Maltę

Na osiach czasu odnajdujemy ważne wydarzenia historyczne, które łączą nauki Kananejczyków z ofiaracmi krwi z Kartaginy, którzy zinfiltrowali kulturę Malty, a później przekształcili tę spuściznę w Rycerzy Maltańskich. Kananejczycy pozostawili swój niezatarty ślad, gdy grupa starożytnych satanistycznych kapłanów z Kartaginy czczących Baala i Molocha oraz składających ofiary z krwi dzieci, przybyła na wyspę i zaczęła wykorzystywać katakumby, tunele i podziemne budowle do odwracania kultu Bogini, wypełniając swoje tajne satanistyczne rytuały krwią. Podziemne korytarze i jaskinie obejmują całą wyspę i przecinają się z katakumbami pod Rzymem, gdzie czerpano duchową moc zasady Bogini Matki. Świątynie, katakumby, jaskinie i tunele na Malcie zostały specjalnie zbudowane na potężnych przecinających się smoczych węzłach i systemach portalowych, które mają również połączenia z kontrolerami Albionu w Wielkiej Brytanii, a te inteligentne systemy zostały genetycznie zakodowane w smoczych templariuszach, pierwotnie zbudowanych i umieszczonych tam przez Założycieli Szmaragdowego Zakonu.

Przed powstaniem watykańskiej czarnej szlachty Kartagina była tętniącą życiem stolicą starożytnej cywilizacji Kartaginy w dzisiejszej Tunezji, najbardziej wysuniętym na północ punkcie Afryki. Kartagina była jednym z najważniejszych ośrodków handlowych starożytnego świata nad Morzem Śródziemnym i jednym z najbogatszych miast, z którego wywodziły się współczesne rody Kananejczyków, które później stały się liniami krwi czarnej szlachty i Chazarów. Oddział czarnej szlachty założył następnie centra władzy tajnych stowarzyszeń we Włoszech i Szwajcarii, na przykład za pośrednictwem Watykanu, rycerzy maltańskich i Wenecjan, z których wywodzą się sektory bezbożnej trójcy obecnej globalistycznej bazy władzy. Chazarowie są obecnymi okupantami Izraela, którzy stoją teraz za globalistycznym dążeniem do wywołania wojen światowych i pełnego okupowania Ukrainy. Są to satanistyczni oszuści, którzy zwodniczo prezentują się publicznym przywódcom narodu żydowskiego, aby przeniknąć do lokalnej kultury za fasadą łagodności, ale za zamkniętymi drzwiami są silnie zaangażowani w praktykowanie satanistycznych rytuałów kultu krwi w całej sieci planetarnej zgodnie z żądaniem sił NAA.

W Kartaginie Kananejczycy czcili Baala i Molocha poprzez satanistyczne rytuały i ofiary z krwi ludzkich dzieci w celu zdobycia władzy materialnej i władzy nad innymi, dlatego sataniści z elit władzy wielce szanują tę szczególną wyspę na Morzu Śródziemnym. Ofiara krwi i demon wiążący ludzi z siłami najeźdźców z NAA, pochodzą od smoków z Czarnych Słońc, które ukradły święte greckie teksty i gwiezdne wrota 5D we Włoszech, aby zbudować Kościół Rzymski, jednocześnie szerząc religijną kontrolę umysłu NAA nad satanistycznym, zrytualizowanym Chrystusem w celu uzyskania biernego posłuszeństwa globalnej populacji.

Watykan w Rzymie jest jedną z głównych baz kontrolnych bytów NAA Czarnego Słońca i globalną siedzibą stanowiącą duchowe centrum wykorzystywane do przeprowadzania satanistycznych rytuałów i finansowania ich globalnych elitarnych satanistycznych pedofilskich programów. Podziemne systemy tuneli łączące się z wewnętrznymi gwiezdnymi wrotami 5D pod Watykanem ciągnęły się na Maltę - ta sieć i inne działania globalistyczne były pod bezpośrednim nadzorem zakonu rycerzy maltańskich za pośrednictwem czarnej szlachty lub Zakonu Jezuitów. Ostatnie wojny na sieciach zmieniły wewnętrzne struktury władzy tych tajnych organizacji. Widzimy, że hierarchia nieludzkich kontrolerów będąca na najwyższym poziomie, która zaprojektowała ośrodki religijne w celu globalnego niewolnictwa ludzi i stworzenia satanistycznych imperiów, aby kontrolować planetę, zaczyna się rozpadać.

Rycerze Maltańscy

Suwerenny Zakon Maltański jest zamkniętym bractwem katolików rzymskich, z których większość jest bezpośrednimi potomkami najwyższej czarnej szlachty arystokratycznych lucyferiańskich lub satanistycznych linii krwi, często służących w wojsku. Wiele z nich ma obszerne zapisy przodków łączące ich z arystokratycznymi herbami sięgającymi setek lat wstecz i jest powiązana ze starożytną Kartaginą, frakcjami lucyferiańskich Templariuszy, a ostatnio - z niemieckim nazizmem. Powszechnie wiadomo, że niektórym naukowcom z obozów śmierci i wysokim rangą nazistom wydano fałszywe tożsamości z paszportami suwerennego rycerza maltańskiego, które umożliwiły im ucieczkę przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne. Zakon Maltański jest państwem nieterytorialnym, którego siedziba znajduje się w mieście Rzym i ma status eksterytorialności, niczym ambasada, co daje jego członkom immunitet dyplomatyczny.

Zakon Maltański jest uznanym na arenie międzynarodowej suwerennym państwem podobnym do Watykanu, które wykorzystuje odwróconą zewnętrzną fasadę charytatywnej organizacji humanitarnej, podczas gdy jego podstawową funkcją jest utrzymywanie za wszelką cenę władzy sprawowanej przez kontrolerów dla NAA. Działa jako kolejne bractwo, tajne stowarzyszenie mające chronić interesy NAA prowadzone przez bezbożny globalny sojusz, a także ich prominentnych członków arystokracji, polityków, bankierów finansowych, liderów biznesu i wywiadu wojskowego, na przykład z CIA i MI6

Na powierzchnię lądu Zjednoczonego Królestwa jest nałożona holograficzna mapa gwiazdozbioru Łabędzia, a NAA wykorzystała tę inwersję w formie Krzyża Templariuszy w celu odwrócenia bram 11:11 w Wielkiej Brytanii, które obejmowały system tuneli tyfonowych 11D Daath maszyny Bestii. Odwrócenie krzyża Templariuszy i krzyża maltańskiego było aktywną klątwą Antychrysta nałożoną na esseńskich chrystusowych Templariuszy poprzez oddanie technologii kodu 11D w ręce lucyferiańskich Templariuszy, przy czym wiele z tych linii wykonuje satanistyczne rytuały i składa ofiary z dzieci. Symbol krzyża maltańskiego wiąże się z ezoteryczną mocą i kontrolowaniem planetarnych templariuszy w celu kontrolowania linii czasu, poprzez utrzymywanie mocy krzyża Templariuszy, który otwiera się na tunele tyfonowe 11D i łączy się z gwiazdą Thuban. To planetarne źródło mocy w Albionie dane kontrolerom przez architekturę Bestii NAA jest powodem, dla którego kontrolerzy i ich tajne stowarzyszenia regularnie eksponują krzyż maltański na swoich królewskich insygniach lub mundurach jako potężny symbol statusu.

Krzyż maltański był symbolem Rycerzy Świętego Józefa, którzy byli prowadzeni przez Turków z Rodos, aby odbyć pielgrzymkę do Bogini Matki, o której wiadomo, że przebywa na Malcie. Krzyż ośmiu błogosławieństw to ośmioramienny krzyż, którego Templariusze używali jako klucza do budowy i rozszyfrowania tajnego alfabetu, miał służyć również jako podstawowy symbol ośmiokątnego układu kaplic Templariuszy. Rycerze maltańscy nosili mundury podobne do lucyferiańskich Templariuszy, zaś stylizowany krzyż, który widzimy na ich mundurach, jest reprezentacją sprawowania kontroli nad planetarnymi templariuszami i ruchem fotonów światła, które tworzą czas, co jest powszechnie znane jako krzyż maltański. Fotony światła na poziomie kwantowym zapalają się i gasną w sposób podobny do krzyża maltańskiego. Dlatego symbol krzyża maltańskiego jest umieszczony w koronach monarchów i stroju religijnym papieża, wskazując, że jest on głową tych zakonów i kieruje wydarzeniami na świecie poprzez kontrolę wewnętrznych templariuszy i boskich rządów. Protestancką gałęzią rycerzy maltańskich jest Zakon św. Jana Jerozolimskiego. Królowa Elżbieta II została wyznaczona na suwerenną głowę państwa, i mówi się, że została wyświęcona, aby okazywać niezachwiane posłuszeństwo i kierować sprawami światowymi, zgodnie z przekazem Czarnego Papieża.

Ludzie mogą nie wiedzieć, że królowa Elżbieta II otrzymała tytuł królowej Malty i że często odwiedzała wyspę, ma nawet własną flagę i tablicę pamiątkową w Valletcie. Książę Filip stacjonował na Malcie jako oficer Królewskiej Marynarki Wojennej, natomiast królowa Elżbieta II, a wcześniej królewna Elżbieta i księżna Edynburga, mieszkała w Villa Guardamangia w Pieta na Malcie od listopada 1949 do 1951 roku. Malta była częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów do 1964. Królowa Elżbieta została w ten sposób królową Malty i głową Wspólnoty Narodów. Można jednak zauważyć, że monarchowie na całym świecie na przestrzeni wieków nosili na swoich tiarach lub koronach wersję krzyża maltańskiego, w którym ten krzyż jest połączony z architekturą templariuszy, która znajdowała się pod Maltą i nad którą sprawuje kontrolę Watykan wraz z ochroną NAA.

Oszust przejął Templariuszy i króla Salomona

Przez lata wielokrotnie odkrywaliśmy, że Antychryst myli i przekręca inteligencję i wiedzę duchową Chrystusa w aberracje, odwrócenia, inwersje i perwersje poprzez użycie mrocznych oszustów manipulowanych przez nieludzkie siły NAA. Odkąd na Ziemi zawarto Przymierze Lucyferian, trwa walka o tę wiedzę, za którą prawdziwi starożytni strażnicy mądrości byli konsekwentnie ścigani i masakrowani. Główne wydarzenie wyzwalające na osi czasu rozpoczęło się wraz z inwazjami celtyckimi 9500 lat temu, kiedy grupy NAA i Illuminati próbowały stworzyć superrasę genetycznych elit. Umieścili w niej przechwycone DNA Rubinowego Słońca, a te linie przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, takie jak rycerze maltańscy, które utrzymują podobną hermetyczną wiedzę ezoteryczną, głównie używaną w negatywnej polaryzacji dla własnych korzyści

Podczas kluczowych wydarzeń historycznych, wyzwalających wydarzenia związane z wojnami Antychrysta, istniały frakcje oszustów, którzy przyjęli tożsamość chrystusowych Templariuszy, które zorganizowały się w lucyferiańskich rycerzy Templariuszy. Te same kananejskie grupy z Kartaginy przeniknęły do nauk chrystusowych Templariuszy Esseńczyków, które były pod ochroną króla Salomona w Jerozolimie, gdzie były w stanie stworzyć demoniczne grimuary i szatańskie pieczęcie, i uzyskać rytualną moc z Kluczy Salomona. Te rytuały ofiary krwi były bezpośrednio połączone z przywoływaniem księżycowych demonów sieci Bafomet, wykorzystywanych do wspierania podbojów wśród lucyferiańskich Templariuszy. Tak więc te zakony rycerskie były stale ze sobą łączone w historii i w narracjach głównego nurtu, co jest bardzo mylące. Jednak te same grupy wydają się być pomysłodawcami i bezpośrednimi przodkami kilku nowoczesnych tajnych zakonów rządzących dzisiejszym światem, takich jak rycerze maltańscy, Blackwater i Rady 300.

Ze Słownika Wzniesienia

*Odniesienie do historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu: około 9500 lat, inwazja rycerzy Templariuszy, masakra Templariuszy Esseńczyków - przejęcie linii celtyckich Templariuszy, próba stworzenia przez NAA superrasy kontrolerów Ziemi, elitarność genetyczna, rodowód masonerii, masakra tych, którzy nie chcą się dostosować. Ukrycie wiedzy ezoterycznej.

*Odniesienie do historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu: 1700 lat, podczas Soboru Nicejskiego, NAA, Lucyferianie, rycerze Templariusze używają przykrywek, aby ukryć początki misji Chrystusa i historię ludzkości, kult fałszywego obcego Boga i religię opartą na ofierze krwi, która stała się kanonizowaną Biblią.

Te historie są ze sobą powiązane i istotne, ponieważ król Maji Graala Salomon został niedawno odzyskany i zintegrowany z organicznymi częściami ciała Chrystusa, które dodatkowo aktywują i naprawiają Tarczę Salomona. Król Salomon jest nosicielem linii krwi lub posiadaczem trzech linii chrystusowych królów i utrzymuje podstawowy szablon 12:12 dla potrójnego męskiego Chrystusa oraz zestaw instrukcji rdzeni poziomych wykonanych w Świątyni Salomona, która jest zarówno architekturą planetarną, jak i osobistym systemem ciała świetlnego. Ostatnie wydarzenia umożliwiły odzyskanie autentycznego króla Maji Graala Salomona, dzięki czemu dokładne zapisy krwi jego DNA i części ciała króla smoków zostały ostatecznie zwrócone prawowitemu właścicielowi. Wygląda na to, że zniewolenie jego tożsamości było splecione z historią Jana Chrzciciela, biorąc pod uwagę, że obaj pełnią funkcje słonecznych smoczych króli, które są związane z alchemicznymi Prawami Bliźniąt.

Jak przedstawia prawdziwy król Salomon, jego znaczenie w miedzianych zapisach krwi oryginalnych ras Diamentowego Słońca Chrystusa zostało odkryte, ponieważ ten autentyczny miedziany kod krwi zmienia wewnętrzną konfigurację wewnętrznej świątyni Słońca. Jest to wewnętrzna architektura ciała świetlistego, która jednoczy potrójnego słonecznego męskiego Chrystusa z odpowiednikiem - potrójnym słonecznym żeńskim Chrystusem, aby współtworzyć kosmiczną unię gwiezdnych ludzi poprzez słoneczną architekturę znaną jako Świątynia Salomona.

Odzyskiwanie kodów Salomona wydaje się być powiązane ze starożytnymi szablonami budowniczych zawartymi w Rejestrach Szmaragdowych Założycieli, ponieważ Świątynia Salomona w Niebiańskiej Jerozolimie (gwiezdne wrota 2D) to złota kostka (sześcian), która zawierała pierwszych lub autentycznych szmaragdowych smoczych króli na planecie. Ta powracająca architektura ucieleśniona przez króla Maji Graala Salomona, budzi sieć Tarcz Salomona, a także reprezentuje słoneczną świątynię dla tarcz potrójnego męskiego Chrystusa. Odzyskanie tej sieci Tarcz Salomona wydaje się kompletować niektóre z genetycznie połączonych linii Złotych Serafinów na siatce Złotego Orła. Ta rehabilitacja wspiera gromadzenie tych zakodowanych przez króla Salomona męskich skrzydlatych aniołów Łuku Światła pod kierownictwem kosmicznego Chrystusa Michała na liniach geomantycznych, które mają służyć i chronić lud Christosa na Ziemi. To tak, jakby wszystkie demony pod szatańską kontrolą przez odwrócone Klucze Salomona używane w krwawych rytuałach na historycznych liniach czasu grimuarów Templariuszy i siatek czarnej magii, zostały przeniesione lub wskrzeszone w oryginalne, czyste łukowe formy światła słonecznego. Zostali przywróceni do osi czasu sprzed upadku, gdyż pierwotnie byli połączeni z Bożym Sercem, a tym samym całkowicie służyli Boskiemu planowi Kosmicznego Porządku. Tarcza Salomona ma bezpośrednie znaczenie dla naprawy funkcji planetarnego systemu rdzeni poziomych, naprawy siatki Złotego Orła i jest zestrojona z bramą dostępową 16D do Międzywymiarowej Rady Wolnego Świata w Domenie Kosmicznej.

Kiedy łączymy się z osią czasu, na któej dokonano zniszczenia Świątyni Salomona, niesamowicie głęboko wkraczamy w świadomość całkowitego zniszczenia boskiego mężczyzny i boskiej kobiety zjednoczonych jako Christos Sophia. Odwrócenie płci zostało wprowadzone, gdy Obcy przejęli architekturę Świątyni króla Salomona i jego złote klucze, a to spowdował zmiany seksualne. Po raz kolejny przywołuję historię Alistaira Crowleya i jego organizacji, która wykorzystuje demoniczne grimuary oparte na pismach, pieczęciach, kluczach świątyni Salomona i tym, co przywołuje lub przedstawia imiona bytów żyjących w królestwach dewów. One muszą zareagować na takie energetyczne wezwanie, co wskazuje na fakt, że królestwa przyrody są zniewolone przez tych, którzy używają rytuałów krwi do przywoływania demonów z samolubnych pobudek, oraz na powolne odwracanie i zepsucie sił żywiołów używanych w astralnych wiązaniach, by służyły satanistycznym kapłanom lub czarnym magom, w sposób, w jaki nasza rzeczywistość nigdy nie miała funkcjonować lub istnieć.

Symetryczne lustrzane odbicie organicznego planu Świątyni Salomona wydaje się być zawarte w zestawie instrukcji dla bezpiecznej misji, która tworzy architekturę słonecznego Smoka, która również została zaszczepiona i zainstalowana w ciele Albionu. Było to również potrzebne do powrotu świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu, przebudzenia w Albionie króla Artura z jego słoneczną królową, ponieważ potrzebna była odbudowa Świątyni Salomona, aby utrzymać na polu planetarnym potrójnego męskiego Chrystusa - króla Artura. To niweluje zmiany w funkcjach poziomej osi czasu, co wydaje się odcinać satanistyczny dopływ kluczy Salomona i demonicznych grimuarów i uniemożliwiać rzucanie zaklęć czarnej magii. Jest to niezbędna funkcja ochrony strażnika czasu i funkcji kontrolnych wewnętrznego templariusza, która działa jako bezpośrednia kontrola dostępu do ciała świetlnego Albionu i obejmuje aspekty najczystszego lśniącego kodu Katara kosmicznej świętej Matki.

Niech nasza bezpośrednia więź ze świętym duchem Bożym i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości w służbie Bożej woli.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umuśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy emanują bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.

Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa.