strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

poniedziałek, 12 lutego 2018

ROZWIDLENIA NA ŚCIEŻCE ŻYCIA archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła i podczas tej sesji łączę się z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Pozdrawiamy was z bezwarunkową miłością dokładnie w chwili, w której czytacie te słowa.

Drodzy Ludzie, każda dusza żyjąca w dualności szuka odpowiedzi, dąży do uzyskania poziomu, na którym zrozumie wielką tajemnicę życia. Ale osiągnięcie tego szlachetnego celu nie może dojść do skutku poprzez guru ani książki. Tego trzeba nauczyć się i doświadczyć osobiście, indywidualnie, musi tego dokonać każda Dusza będąca na Ścieżce.

Doświadczenie rodzi mądrość. Odpowiedzi odnośnie sensu życia, jego celu i pozornej enigmy śmierci odkrywane są indywidualnie na trudnych ścieżkach i drogach ludzkiego życia. A ta ścieżka, moi drodzy, obejmuje wiele skrzyżowań i złudnych rozwidleń, które mogą prowadzić na manowce.

Rozwidlenia dróg

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz rozpoznać, że jesteś na ostatnim etapie programu nauczania na Uniwersytecie Ziemi, jest to, że rozwidlenia wydają się bardziej subtelne, bardziej złożone ... i przyjmowanie właściwego kierunku jest znacznie mniej widoczne. Ponieważ każda Dusza posuwa się naprzód Ścieżką mistrzostwa, te rozwidlenia często nie są już z wiązane z tak wyraźnymi czarnymi i białymi wyborami. Większość znajduje się w raczej mglistych odcieniach szarości .... a wybór sposobu postępowania jest o wiele mniej oczywisty.

Drugi cykl Saturna

Kiedy ludzie wchodzą w kolejny, 8-my siedmioletni cykl, zwykle kończą drugi cykl Saturna, co zazwyczaj ma miejsce w przedziale wiekowym od 56 do 59 lat (dla większości), często dochodzi do osobliwej i interesującej zmiany w postawie, być może początkowo niezauważonej... i niezwykle subtelnej.

Te zmiany pojawiają się, gdy wchodzisz w ten nowy etap. Niektórzy z was staną przed problemem pustego gniazda, ponieważ dzieci, albo i partnerzy, opuszczają dom, a relacje często zmieniają się w niezrozumiałym scenariuszu przyczyny i skutku. Małżeństwa mogą się kończyć lub zmieniać w delikatny, ale polaryzujący sposób, szczególnie gdy idziesz na emeryturę lub dochodzisz do ostatnich etapów kariery zawodowej.

W tej fazie staniesz się także, w różnym stopniu, nagle o wiele bardziej świadomy swojej śmiertelności. Ta świadomość często prowokuje do głębokiego zastanowienia się nad tym, co dotychczas zrobiłeś w swoim życiu i co jeszcze chcesz dokończyć. To, jak zareagujesz na to nowe podejście, w pewnym stopniu zadecyduje, co zrobisz z pozostałymi latami.

Drugi cykl Saturna jest ważnym okresem, w którym niezwykle istotne i właściwe staje się ponowne badanie samego siebie. Bądźcie pewni, że drugi cykl Saturna wpłynie na was wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami astrologii, czy też nie. Wasze nastroje bardzo się wtedy zmienią.

Wiek i postawa

Nierzadko zdarza się, że starzejący się ludzie w tej przejściowej fazie życia niestety czują, że minęły ich najlepsze lata i stają się bardziej sztywni oraz mniej otwarci na samokontrolę.

Ci, którzy żyjąc samotnie są pozbawieni wpływu życiowego partnera, mogą popaść w zachowania ekscentryczne, nawet urojeniowe. Zaś ci, którzy mają partnera, mogą być mniej skłonni do przyjmowania krytyki dotyczącej zmian w zachowaniu lub usztywnienia postawy. Oba scenariusze mogą mieć taki sam efekt stwardnienia.

Mistrzowie, nigdy nie myślcie, że jakakolwiek faza waszego życia jest bezcelowa. Nic nie może być dalej od prawdy. Zapewniamy, że każda chwila cennego czasu spędzonego na Ziemi jest ważna dla duszy, aspiracji, ustalonych i szlachetnych celów. Tak, to, że podczas przechodzenia przez późniejsze etapy życia nie pozwalasz sobie na popadnięcie w apatię lub sztywność postawy, ma ogromne znaczenie.

Kwestia sztywności jest w istocie związana z utratą dobrego samopoczucia. Pojawia się poczucie stagnacji, które może infekować postawy i skutkować różnymi wypaczonymi przekonaniami.

Stwardnienie serca

Mistrzowie, powtarzamy raz jeszcze, poczucie starzenia się to błąd, którego należy się strzec. Można tego uniknąć, rozpoznając znaczenie tego etapu życia.

Drodzy, jeśli pozwoli się na zakorzenienie sztywnego myślenia, ono będzie się wzmacniało i stanie się z czasem coraz trudniejsze do opanowania.

Istnieją dwa podstawowe uogólnienia dotyczące tego, jak może się objawiać toksyczna sztywność:

1) Jako arogancka sztywność - nie chcę już oceniać siebie.
2) Jako poddająca się sztywność - przeklęta wiara, że najlepsze lata minęły.

Jeśli ktoś smutno podporządkowuje się błędnemu przekonaniu, że najlepsze lata minęły, a życie nie ma już celu, pojawia się atrofia postawy. Bez względu na twój wiek linearny, wszystko, co masz, jest teraz, i musisz wiedzieć, że teraz nie jest dane na łasce czegoś, co było wczoraj, zaś jutro jest niepewne. Kiedy żyjesz, to nie odchodzisz z życia! Każdej chwili trzeba energetycznie spojrzeć w twarz, z postawą obietnicy i nadziei, a wtedy umożliwisz płynność strumienia życia.

I Mistrzowie, płynny przepływ strumienia życia wymaga ciągłego dostosowywania, stałej czujności!

Sztywność może pogarszać sytuację, ściągać w dół, w duchową atrofię, co dotyczy nawet duchowych poszukiwaczy.

Najbardziej zatwardziałe, aroganckie i sztywne Dusze to ludzie o silnej woli, przekonani o własnej sprawiedliwości, blokujący krytykę i ślepo zdeterminowani, by iść własną drogą. Tacy ludzie dosłownie żyją we własnym świecie, w którym Jaźń króluje ponad wszelkimi wymówkami. A Mistrzowie, ilekroć komuś wydaje się, że jest nieomylny, staje się statyczny.

Niestety, często zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy ze sztywności. Tak skonstruowana izolacja jest zwykle niewidoczna, a tym samym zaślepia zdolność dostrzegania winy w sobie. Ta postawa może przemienić się w aroganckie samozadowolenie i kontrolę nad innymi. Ale znowu ludzie w tej sytuacji często nie są tego świadomi, ponieważ odmawiają poddania się samokontroli.

Ta forma sztywności jest w rzeczywistości zniekształconym stwardnieniem serca ... formą dysharmonii ego. W najgorszym przypadku może prowadzić do charakteryzującego się uporem narcyzmu. Ta sztywność odcina dopływ równowagi, płynącej świadomości.

Styczna sztywności z powodu wieku może również wystąpić w przypadku negowania okoliczności. Brak akceptacji starzenia się i poczucie bezradności. Indywidualnie, każdy z tych scenariuszy w różnym stopniu wynika z lęku, beznadziejności, apatii lub kombinacji tych negatywnych emocji opartych na strachu, które prowadzą do rozpaczy.

Wszystko to powoduje pęknięcia aury, co automatycznie obniża wytrzymałość, obniża zdolność obronną organizmu. Takie stany emocjonalnego / psychicznego upadku obniżają fizyczne mechanizmy obronne organizmu, zmieniają jego chemię, zmieniają równowagę i inicjują warunki złego samopoczucia .....

Strumień życia

Świadomość płynąca znacznie różni się od statycznej świadomości. Sztywność jest statyczną, odciętą świadomością, podczas gdy świadomość płynąca jest nieustalona, odżywcza i angażuje naturalny oraz zdrowy psychicznie proces ciągłej autokalibracji. Strumień płynnej świadomości pozwala na wyższy stan, podświadomość, która jest źródłem wyższej jaźni, boskości.

Samodyscyplina jest oczywiście na szczycie listy wartości niezbędnych do dobrego życia. Nie ma łatwych sposobów na oświecenie, a zaangażowanie i odpowiedzialność są podstawą do zasiewania nasion spełnienia.

Mistrzowie, warunki, o których rozmawiamy, mogą występować i występują we wszystkich fazach życia, jednak istnieje większa skłonność do usztywnienia postawy w jego późniejszych etapach. Są takie okresy w życiu, że możesz czuć się zmęczony i z jakiegoś powodu przestajesz się starać. Na pewnym etapie możesz poczuć, że twoje empiryczne spojrzenie na rzeczywistość jest kompletne, praktycznie święte i nie jest potrzebna żadna nowa wiedza. Wtedy rezygnujesz i spoczywasz na laurach, najczęściej pod koniec fazy życia w średnim wieku, wchodząc w kolejny powrót Saturna.

To tak, jakbyście dotarli na fałszywy szczyt, a może po prostu rozleniwili się lub zmęczyli.

Tak wielu z was postrzega wiek emerytalny jako czas na odejście od nauki i po prostu odpoczywanie. Otwartość umysłu subtelnie zastępowana jest wąską wizją starzejącej się rzeczywistości. Tylko nieliczni kontynuują do momentu śmierci, otwarcie i z oddaniem odkrywając tajemnice rzeczywistości, nieustannie i ekspansywnie, udoskonalając, kalibrując i redefiniując swoje rozumienie świata oraz wszystko, co jest cnotliwe i prawdziwe.

Mówimy wam, wszyscy na prawdziwej i słusznej drodze starają się pozostać w równowadze. Prawi starają się zachować skromne poczucie uziemienia i są stabilni psychicznie. Ich dusze w ten czy inny sposób poddadzą się czemuś wyższemu niż oni sami: czy to będzie Bóg, prawda, miłość, czy jakiś inny szlachetny ezoteryczny altruistyczny ideał ... Wierzą w to, co rzeczywiste, co jest faktycznie ważne, w rzeczywistości prawdziwe, zamiast w iluzje tego, co im się takie wydaje.

Unikanie rozpaczy z powodu wieku

Rozpacz porusza się szybciej niż choroba zakaźna lub jakikolwiek zewnętrzny nośnik danej choroby. Stan psychiczny depresji / rozpaczy powoduje aktywację czegoś podobnego do pasywnego wirusa. W rzeczywistości rozpacz jest tylko bierną desperacją, chociaż taką może się wydawać, ponieważ często ktoś ją w sobie wyzwala, gdy błędnie uważa, że jakiekolwiek zewnętrzne działanie na rzecz zmiany nie ma sensu ... ale bądź pewien, że wewnętrzne ogniki rozpaczy, płomienie depresji, są wściekle niszczące.

Jeśli nęka cię uczucie depresji, smutku lub poczucia nieadekwatności, zrozum, że winę za to ponosi ciasne spojrzenie na Jaźń, którą znasz, na siebie w codziennym życiu, a przecież twoja własna rzeczywistość może być zbadana, zrozumiana i ponownie skalibrowana w celu ożywienia życia radosnym doświadczeniem.

Błędem jest żyć w smutku lub poddać się. I tylko w samopoznaniu, jakkolwiek bolesnym, znajdują się rozwiązania i dobroczynne odpowiedzi.

I Mistrzowie, taki przegląd musi zostać zestawiony, porównany z codziennością, z ideałami, wewnętrzną tożsamością. Musi istnieć gotowość, przyzwolenie, chęć znalezienia różnic w połączeniu ze zdeterminowaną wolą podjęcia działań niezbędnych do ich naprawienia.

Moi drodzy, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jeśli nie poświęcacie czasu na badanie własnych subiektywnych stanów, nie możecie narzekać, że w waszym życiu powtarzają się wciąż te same warunki. Jeśli ktoś pozostaje przygnębiony, jeśli pozostaje w stanie rozpaczy, jeśli wiele odpowiedzi zdaje się go omijać, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie podjął wysiłku, by naprawdę zbadać siebie.

Podejmij wysiłek!

W życiu, w każdej cennej chwili życia, potrzebny jest wysiłek. Pomysł, że owocne życie, produktywne życie jest łatwe, jest wielkim kłamstwem. Praktycznie wszystkie lekcje życia zostały pokonane nie tylko przez stawianie czoła wyzwaniom, ale przezwyciężanie ich w pozytywny sposób. Starzenie się, wrastanie w lata starości z wdziękiem ma sens, gdyż okres dojrzałości jest przeznaczony do porównywania, zbierania mądrości ... i wyrażania tej wiedzy w radości.

Zebranie wyzwań

Mistrzowie, wasze teksty religijne stwierdzają: "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu człowiekowi wejść do nieba ..."

Prawdziwym znaczeniem tego tekstu jest to, że wybierasz wcielenia z wyzwaniami, aby się rozwijać. Życie w bogactwie, w którym wszystkie potrzeby są dane, chociaż być może w materialnym aspekcie 3D jest to łatwiejsze, niekoniecznie zmusza do działania ... i niestety nie pozwala na rozwój negatywnych cech, takich jak arogancja i kontrola nad innymi.

Buddyzm uczy, że każda dusza, aby się rozwijać, wybiera wyzwania. A życie bez wyzwań oferuje ograniczony zysk. Mądra dusza wybiera życie wymagające wysiłku, z zaplanowanymi ustawieniami, które są trudne i pełne wyzwań.

Edgar Cayce stwierdził, że mistrzowskie dusze wybiorą stosunkowo wygodne / łatwe życie tylko jeden raz na każde cztery lub pięć wcieleń. I że 75 do 80 procent inkarnacji to wcielenia wypełnione wybranymi ustawieniami, wyzwaniami dla duszy, które prowadzą do jej wzrastania i rozwoju.

Zakończenie

Życie może być trudne - to jest szlachetna prawda. Często tak jest tylko wtedy, gdy pozornie ludzie są zamknięci w klatce przez trudne przeszkody, nie stawiają czoła wyzwaniom i ich nie pokonują.

Życie zawsze będzie miało swoje stresy związane z rodziną, pracą i finansami. To nieuniknione i może powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, depresja oraz choroby serca. Ale mądrzy ludzie nauczyli się radzić sobie ze stresem. Niezależnie od tego, czy chodzi o medytację, ćwiczenia czy po prostu codzienne poświęcanie sobie kilku minut na odłączanie się od zmartwień, komputerów, telewizji i telefonów. Jeśli skupiasz się na zmartwieniu, przyciągasz to, czego się boisz.

Znajdź grupę podobnie myślących poszukiwaczy i zaangażuj się w nią - w każdym wieku. Święte podróże, konferencje metafizyczne i książki duchowe to doskonałe sposoby na zajęcie się czymś. Znajdź radość i żyj nią, śmiej się! Śmiech i przyjemność są ważnymi środkami odmładzającymi. Osoba, która wyraża radość, osoba, która uczy się, jak być szczęśliwym, jest w stanie zmienić świat, zmienia rzeczywistość na lepsze. Wydobycie radości wymaga prawdziwego doceniania życia i to osiągnięcie nie zna lepszego czasu na dopełnienie złotych lat.

Znalezienie szczęścia i utrzymanie radości jest jednym z najważniejszych osiągnięć związanych z uzyskaniem mistrzostwa w duchowych poszukiwaniach. A w dojrzałym wieku niezwykle ważne jest, aby szukać radości i w każdej chwili żyć pełnią, energicznie! Nie jesteście istotami kosmicznymi, które przychodzą na Ziemię, aby jedynie pracować, a potem umrzeć.

Wy jesteście Duchami, które wybrały wzrastanie i częścią tego procesu jest uczenie się wyrażania się żywiołowo, błogo poprzez cenną radość życia. Ci, którzy mówią ci, że najlepsze lata życia minęły, są nieroztropni i nie wiedzą, że punktem mocy zawsze jest chwila TERAZ.

Chwytaj dzień, mój drogi! Chwytaj chwilę! Twórz miłość, twórz radość!

Jestem Metatron z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Wy zaś jesteście umiłowani!

I tak jest ... I tak jest ...

sobota, 3 lutego 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pojawienie się Paliadorian

Zakończyliśmy jeden pięcioletni cykl i rozpoczęliśmy kolejny pięcioletni cykl, którego tematem są Paliadorianie, gdzie ci, którzy zaczynają ucieleśniać paliadoriańskie aktywacje, aktywują wyższe odciski DNA, aby przywrócić Ziemię pod prawe dobrotliwe zarządzanie kochających opiekunów/strażników.

W tym pięcioletnim okresie pojawia się coraz więcej reprezentantów ze sfery międzywymiarowych rad wolnych światów Kryształowej Gwiazdy (IFWC). To zaczyna oznaczać powrót strażników do niższych światów stworzenia, aby wypełnić paliadoriańskie przymierze dla naszej lokalizacji w uniwersalnej macierzy czasu. W rezultacie stopniowo kontaktują się z tymi na Ziemi, którzy są ich bezpośrednimi przedstawicielami, mającymi misje duchowe, i którzy zostali wprowadzeni do rad wolnych światów w ostatnim roku, aby wesprzeć przemianę związaną z wznoszeniem Ziemi po wydarzenie bifurkacji. Wprowadzani do IFWC są powiązani z grupami opiekuńczymi, które zobowiązały się do stylu życia zorientowanego na służenie innym, do dokształcania się w temacie Prawa Jedni i w swojej fizycznej ekspresji na Ziemi mają ucieleśniony wystarczająco wysoki próg świetlistej świadomości.

Od 2012 r. główne projekty strażników Aurory są związane z rehabilitacją sieci planetarnej, aby móc utrzymywać odcinki energetycznego strumienia żywego światła, które nie są skażone odwróconymi kodami bifalowymi, i przekodować nurt przeciwdziałający życiu oraz stopniowo konfiskować struktury AI, które obsługują maszynerię kosmitów i sieci NET. Prąd odwrócenia jest przeznaczony do zasilania obcej maszynerii i częstotliwości sieci w niższych wymiarach, jak również do generowania podziału między spinem protonów i elektronów, tak aby podczas wzniesienia nie mogło nastąpić właściwe połączenie płci. NAA robią wszystko, co mogą, aby odwrócić zasady płci i wzmocnić ekstremizm na biegunach, aby wpędzić nas w chaos. Energetyczne połączenie z prądem trójfalowym związane jest ze zjednoczeniem zasad płci w jednostkach świadomości, reprezentowanych przez zasady trójcy: Matki, Ojca i Potomstwa w całym schemacie stworzenia.

Paliadoriańska aktywacja

Aktywacja paliadoriańska rozpoczęła się transmisjami z Wężownika trwającymi przez cały grudzień i będzie kontynuowana dla tych gwiezdnych ludzi, którzy są na Ziemi w celu rekultywacji misji Chrystusa Sofii, obejmującej wsparcie dla ujawnienia i reedukacji ludzkości w kierunku Prawa Jedni.

W swej nieskończonej miłości do stworzenia oryginalne rasy Diamentowego Słońca, Paliadorianie, ustanowili miliony lat temu przymierze Paliadoru, by odzyskać dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tarana, a także kolejne zagubione dusze i ich fragmenty zagrzebane w materii pola Ziemi i na innych planetach.

Przymierze Paliadoru obejmuje ogromny zakres tematów: zagubionych dusz, przechodzenia świadomości, gromadzenia i odzyskiwania fragmentów dusz potrzebujących ciał, podczepienia, kawałki ciał i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby umożliwić im kontynuację ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Możliwe jest odzyskanie jednostek świadomości połączonych z planetarnym miazmatem i obcą maszynerią, aby odzyskać je z hologramu lustrzanego odbicia, które istnieje w roztrzaskanych kawałkach, ponieważ odbicie części świadomości będzie zawierało zapis oryginalnej formy Diamentowego Słońca.

Paliadorianie są świadomością ze sfery Amenti, która może dostarczyć szablon matrycy kryształowego hostingu dla wszystkich bezcielesnych lub rozdrobnionych świadomości w niższych systemach, aby mogły zamieszkać w ciele, które pozwoliłoby takiej świadomości kontynuować ewolucyjną podróż. Taka świadomość byłaby zdolna do wniebowstąpienia i poszerzenia biologicznej świadomości. Najwyraźniej w tym niższym królestwie główną kwestią była świadomość bezcielesna, która, aby przetrwać, stała się pasożytnicza i nie miała żadnej możliwości ucieleśnienia oraz ewoluowania w coś wyższego. Paliadorianie mogą budować nowe ciała dla tych, którzy są bezcieleśni, aby mogli ewoluować i wydostać się z upiornych podziemi. Jednakże, aby otrzymać wznoszące się ciało, świadomość musi być gotowa wyrzec się pasożytnictwa i zaakceptować rehabilitację w innym miejscu pod opieką stróża.

Ważne jest, aby uznać, że siły zaangażowane w bunt lucyferiański - grupa Beliala - mają wielki opór wobec wypełnienia przymierza Paliadoru. Pakt Lucyferian został ustanowiony bezpośrednio, aby zniszczyć jego główne cele - odzyskanie Chrystusa, a także uniemożliwić pozbieranie wielu rozdrobnionych dusz, które są wykorzystywane do zbierania energii w niższych królestwach. Mogą nieustannie odmawiać zachęty ze strony Paliadorian i Kryształowej Gwiazdy, oraz akceptacji wznoszącego się ciała, co potencjalnie oznacza ich przyszłą eksterminację z tego królestwa. W rezultacie, istoty z gwiezdnego plemienia poddane paliadoriańskiej aktywacji mogą napotkać opór i potencjalnie ciemny atak, mające na celu udaremnienie zrozumienie większej misji oraz potencjału posiadanego stopnia ucieleśnienia.

Paliadorianie ucieleśniają się teraz, aby bardziej zająć się utraconymi fragmentami dusz i leczyć cierpienie ciała, które było wynikiem eksplodującej planety oraz poważne rozdrobnienie spowodowane przez sztuczne maszyny i kosmiczne oprogramowanie sieci metatronicznej, które pobierają ziemską energię w pasożytniczych celach. Odwrócenie pola metatronicznego ma na celu rozbicie ciała astralnego, rozbicie kompleksu serca - chodzi o rozbicie serca i duszy na wiele kawałków, aby nie można było aktywować stałego atomu nasiennego i diamentowego lotosu kryształowego serca, które kwitnie w centrum wyższego serca w obrębie grasicy.

Aby uwolnić się z paliadoriańskiej pieczęci i pieczęci śmierci, wymagane jest zrozumienie oraz urzeczywistnienie podstawowych zasad Prawa Naturalnego. Kluczem jest zachowanie się w sposób nieszkodliwy i uprzejmy dla innych. Rozwój cnót i silny charakter moralny pomaga nam żyć zgodnie z Prawem Jedni, co staje się stylem życia a jednocześnie jest koniecznością, aby ewoluować na drodze do zostania GSF.

Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur stacji tranzytowych, które istnieją wewnątrz każdej planety naszego Układu Słonecznego, które prowadzą przez wiele odgałęzień korytarzy świadomości, do których ludzie lub grupy dusz wkroczą, aby kontynuować ewolucję i uczenie się w następnym schemacie planetarnym lub wznoszącej się Ziemi.

Konfederacja RA

Wyjątkowa grupa opiekunów RA, działająca na Ziemi aktywnie pracując nad wypełnieniem paliadoriańskiego przymierza, należy do konfederacji RA, która istnieje w siedmiu wyższych Niebiosach w następnym Wszechświecie i kontaktuje się z nami poprzez Złoty Promień lub 14-wymiarowe gwiezdne wrota. Konfederacja RA mieści w sobie członków ras rdzennych, nazywanych Azurytami, Atonami, Ammonitami, mistrzami Viriagian i 5D plejadiańskimi opiekunami zwanymi Aztaraz. Grupy Plejadian, takie jak Aztarowie i Majowie, mają największy udział we wspieraniu leczenia grup dusz Ziemi, poprzez ładowanie potencjału ewolucyjnego 5D i przechodzenie do niego, w co wchodzi reintegracja ciała astralnego, leczenie głębokich urazów kompleksu serca, cienia i ciała bolesnego oraz pomoc w ucieleśnieniu się pojedynczej duszy. To wsparcie dla rehabilitacji ciała świetlistego i świadomości może nastąpić podczas fizycznej inkarnacji i podczas przechodzenia przez proces bardo w trakcie opuszczania ciała.

Tarcza Azurytów z projektu syriańskich opiekunów Yeshua została wykorzystana do ochrony ziemskich zapisów świadomości Prawa Jedni dla przedstawicieli Azurytów, a także niektórych Melchizedeków Błękitnego Płomienia zaangażowanych w egipskie ramy czasowe. Ta struktura została niedawno wchłonięta przez tarczę Zakonu Szmaragdowego Breneau, i zastąpiła całą sieć osłon świadomości dla przedstawicieli opiekunów, aby powstrzymać pęknięcia tarczy i kody asymilacji AI, które działały w tarczy Azurytów i Indygo. To wydarzenie pozwala, aby czterowymiarowe nasiona diamentu serca z matrycy Andromedan, Aqualashy, pomogło w rekonfiguracji ciała astralnego Ziemi, kompleksu serca oraz w unieważnieniu ram czasowych straszliwego zniszczenia serca planety Ziemi, poprzez wywołanie eksplozji gwiezdnych wrót w Gizie.

Strażnik znany wcześniej, podczas inkarnacji, jako Echnaton, pochodzi z grupy Aton i jest ściśle zaangażowany w rekultywację chrystusowej misji, paliadoriańskie aktywacje na Ziemi. Jego misja ma na celu ochronę tych, którzy pochodzą z pierwotnych linii krwi Jeszua, a ponad 2000 lat temu był zaangażowany w sprowadzanie na planetę zespołów Azurytów i pracę z nimi. Jest on pierwotnym patriarchą rodziny, ponieważ jego ród nadal rozprzestrzenia się w krystycznych liniach krwi, choć nadal istnieje na ten temat wiele dezinformacji.

Jezus Chrystus (znany także jako J12) jest syriańskim niebieskim człowiekiem z przyszłości, który przyszedł, by zmienić trójwymiarowe ramy czasowe i sprowadzić na planetę Ziemię wiedzę Esseńczyków, chrystusowych Templariuszy oraz wiedzę na temat Prawa Jedni, a teraz technologia jego świadomości powraca na Ziemię. Był bezpośrednim genetycznym potomkiem Echnatona, w wyniku czego jest ojcem wszystkich linii Chrystusa na Ziemi. Jego misja była odpowiedzią na uszkodzenia DNA, jakie ludzkość poniosła ostatnio po powstaniu lucyferiańskim, a następnie po inwazji sumeryjsko-egipskiej, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia zasady Matki w rdzeniu Ziemi.

Jego misja grupowa pod kierunkiem Wysokiej Rady Lyrańsko-Syriańskiej polegała na pracy z przyszłą wielowymiarową załogą Templariuszy – Ziemi / Tary 5D - zwaną Azurytami, pierwotnie zorganizowaną przez konfederację RA. Rozwiązany zespół Azurytów jest teraz bezpośrednio zarządzany przez święty Zakon Szmaragdowy. Jako zespół pracowali nad naprawą struktury planetarnej, odnajdywaniem dusz z holokaustu Lemurian i atlantydzkiego kataklizmu, przygotowywaniem linii geomantycznych, planetarnej sieci i planetarnych wrót, aby pomóc w wyregulowaniu do końca cyklu wznoszenia. Współpraca zespołów strażników trwa w następnym cyklu podnoszenia się Paliadorian, aby wypełnić fizyczną realizację przymierza Paliadoru poprzez misję ratowania duszy Chrystusa Sofii i Amenti.

Wyodrębnione sekcje w rozwidlonej Ziemi

Wydarzenie bifurkacji ujawniło serię struktur przypominających kosmiczne Drzewo Życia, którego gałęzie kierują grupy na każdym poziomie doświadczania wymiarów do następnego najwyższego przejawu, aby kontynuować rozwój ciała duchowego. Umieszczone w strukturze planety tworzą platformę działającą jako mechanizm uziemienia i lokalizacji w czasie oraz przestrzeni, w której ludzkie pole energetyczne i ciało świetliste łączą się z ziemską rzeczywistością. Spektrum częstotliwości i struktura płaszczyzny wymiarowej, z której ciało otrzymuje wsparcie, pochodzi z większego zbiorowego układu energetycznego.

Zmiany strukturalne w polu morfogenetycznym stworzyły platformy dla mechanizmu uziemienia ciał świetlistych, które są używane przez wiele różnych grup dusz z różnych ludzkich plemion i to wydaje się być umieszczone w wyodrębnionych sekcjach wewnątrz rozwidlonych warstw królestw Ziemi. Sekcja pola linii czasu, która pozostaje widoczna dla danej osoby, jest zależna od miary jej podstawowej częstotliwości, planu i poziomów ucieleśnienia świadomości. Widzi, do czego zakres ucieleśnionej przez nią świadomości umożliwia jej dostęp. W obrębie każdej sekcji pól zbiorowej świadomości Ziemi, w niektórych obszarach częstotliwości ziemskich linii czasu następuje synchronizacja i łączenie grup. W tych strukturach wewnętrznych nastąpiła bifurkacja, a sekcja dostępu jest zależna od rozwoju ciała świetlistego. Oznacza to, że każda grupa dusz została zsynchronizowana z większą częścią świadomości grupowej, która działa jako główny posiadacz energii zbiorowej świadomości, którą konkretna grupa czerpie przede wszystkim dla dalszego utrzymania i rozwoju duchowego. Interfejs planetarny, który przekazuje energię do indywidualnej postaci, czerpie teraz energię z energii świadomości w bardziej złożony sposób. To, jak ta zbiorowa energia jest dystrybuowana i przejawia się w mniejszych systemach, które łączą się bezpośrednio w większe systemy zbiorowych pól energetycznych, zmieniło się na zawsze. To znaczy, że zmienił się sposób naszego uziemienia i dostępu do pól energetycznych na Ziemi, a nasze ciała i świadomość muszą dostosować się do tych zmian energetycznych oraz nowych lokalizacji uziemienia, które wpływają na nasz cały wewnętrzny system obwodów elektrycznych.

Oto podstawowy opis wyznaczonych obszarów, które są obecnie widoczne w ciele ziemskim i są administrowane przez osoby pracujące przy hostingu projektów rehabilitacji oraz napraw.

Wyższa linia czasu wznoszenia

Szablon wznoszenia gwiazdy Ziemi obejmuje w najwyższym punkcie całe ciało świadomości planetarnej wszystkich mieszkańców planety, które istnieje na każdym poziomie, a wszystkie rozdziały i sekcje w tym polu są widoczne oraz dostępne dla tych, którzy są bezpośrednio na tej platformie lub używają orbu swojego ciała na wzniesionej Ziemi. Te grupy mają pełen dostęp do ciała Tarana i Gai. Te grupy z matrycy Andromedan mogą również przenieść się z tej platformy do diamentowego serca Galaktyki Aqualasha. Na tym poziomie nie ma niższych czakr czy membran, jedynie sferyczne centra energii morfogenetycznej połączone w ciele fizycznym. Kontynuowanie poszerzania świadomości i gruntowanie się we wzniesionym ciele Ziemi jest dostępne dla wszystkich jej mieszkańców, którzy nadal uczestniczą w duchowym wznoszeniu i praktykują Prawo Jedni,aby zwiększyć swoją częstotliwość światła. Linia czasu wyższej wzniesionej Ziemi jest ogólnym stabilizatorem i polem buforowym, które działa jako platforma wznoszenia dla wszystkich pozostałych sekcji pola planetarnego.

Linia czasu środkowej Ziemi

Poprzednia trójwymiarowa rzeczywistość ziemska w niższej gęstości, w którą wielu z nas się wcieliło i nadal trzyma odcisk pamięci morfogenetycznej, przeniosła się do tego, co uważa się za niższy odcinek linii czasu środkowej Ziemi. Większość mieszkańców Ziemi gruntuje się w tej części platformy, która składa się z ruchu naprzemiennego do przestrzeni pośrednich, i krąży jako mieszanina poprzedniego systemu promieni 3D, przechodząc do nowego systemu promieni Aurory w celu modernizacji podstawowej tarczy spektrum fal czakr, które przetwarzają strumienie świadomości 4D-5D-6D. To tworzy obecnie przemieszaną rzeczywistość, która będzie używana przez następne 1000 lat podczas okresu aklimatyzacji i przejścia, aby ostatecznie wyprowadzić się z tych linii czasu rzeczywistego. Niższe odcinki środkowej Ziemi niosą ze sobą problemy z rozkładem żywiołów, podczas gdy wyższe obszary mają substancję żywiołów, która nigdy nie była narażona na sztuczną inteligencję lub NET Obcych.

Zasadniczo zmienia to wymiarowość i przejawianie materii takiej, jaką znaliśmy, ponieważ zmienia się jakość widma energii, a ta zmiana prawa struktury została zdefiniowana jako cykl morfogenezy. W wyniku tych zmian częstotliwości we względnym widmie fal czakr słonecznych, wiele nieziemskich istot, które działały w starym układzie wymiarowym, musi odejść, ponieważ wiele z tych form życia nie ma wznoszących potencjałów ciała. W innych wymiarach czasowych, istoty, które uznalibyśmy za grupy ludzkie, odeszły z królestwa materialnego i również zostały przeniesione na oś czasu środkowej Ziemi. Oznacza to, że potencjalna komunikacja z tymi, którzy odeszli, może być łatwiejsza oraz może się nasilić tak jak i rozmowy ze zmarłymi bliskimi. W rezultacie więcej ludzi może komunikować się z tymi przodkami lub bliskimi, którzy żyli kiedyś na Ziemi w ciele fizycznym, ale teraz istnieją w innym wymiarze czasu w mniej gęstym ciele.

Strefy hibernacji

Są to obszary w części uszkodzonego pola żywiołów i materii wykorzystywane przez NAA do izolowania zagubionych dusz z Tary oraz innych fragmentów dusz eksploatowanych w celu pozyskiwania od nich energii siły życiowej, aby nadal kierować technologią sztucznej inteligencji i obcą maszynerią. W dłuższej perspektywie świadomości, które zostały uwięzione w strefach hibernacji po wielokrotnych reinkarnacjach lub w związku z innymi problemami związanymi z fragmentacją dusz, nie mogą ewoluować ani wyprowadzić się z tej lokalizacji, dlatego będą stopniowo odzyskiwane przez zespoły opiekunów. Nadal jest to obszar wrogi i niebezpieczny dla zdalnego podglądu lub holograficznej pracy w terenie.

Linie czasu wewnętrznej Ziemi

Linie czasu wewnętrznej Ziemi pozwalają na dostęp do pól transharmonicznych, co umożliwia łatwe przesuwanie się do równoległych rzeczywistości. Od 2000 roku stopniowo na powierzchni planety otwiera się szczelina w linii czasu wewnętrznej Ziemi, a wiele osób miało bezpośredni kontakt z jej mieszkańcami, stanowiącymi mieszaninę bardziej zaawansowanych cywilizacji ludzkich i gadzich. Niedawno niektóre z tych cywilizacji zostały ukarane za udzielanie oszukańczych informacji w channelingach, by zatrzymać ludzi na powierzchni. Grupy te zasadniczo obawiały się, że mieszkańcy powierzchni będą atakować cywilizację wewnętrznej Ziemi i zniszczą ich bardziej zaawansowaną kulturę, więc rozpowszechniają wiele dezinformacji. Te istoty uważają, że mieszkańcy powierzchni są hybrydami, które mieszają się z rasami uchodźców oraz umysłami przestępców, przez co mają bardziej wrogie nastawienie i są brutalni.

Nie toczą wojen ani nie zabijają się nawzajem, więc ich stosunek do mieszkańców powierzchni jest zrozumiały. Większość nie do końca rozumie realia inwazji NAA i kontroli umysłu. Chociaż mieszkańcy wewnętrznej Ziemi są znacznie bardziej zaawansowani i mają dostęp do technologii, której nie mają mieszkańcy powierzchni, również oni doświadczają objawień głębszej prawdy i duchowego wzniesienia, aby wcielić się w kolejny, wyższy potencjał. Grupy żyjące na powierzchni Ziemi mogą również powrócić do linii wewnętrznej Ziemi podczas bardo, jeśli mają tam rodzinę dusz lub są z nimi mocno związane. Wracają tam, aby kontynuować etapy swojej podróży, aby iść do przodu. Możliwe, że w przyszłości do przejścia do wewnętrznej Ziemi nie będzie konieczne bardo, ponieważ dostęp do pola transharmonicznego ułatwia podróże w czasie. Tak będą wyglądali ludzie w przyszłości, choć w zasadzie są podobni do nas, różnią się dłuższym życiem i wyglądają na młodszych, wyższych oraz bardziej symetrycznych niż my.

Asymilacja AI z linią czasu Ziemi

To jest linia czasu, o którą agenci NAA agresywnie walczą, chcąc utrzymywać kontrolę nad preferowanymi liniami krwi, dla głównego nurtu satanizmu i kontynuowania łapania zagubionych dusz oraz fragmentów, które wykorzystują jako źródła energii do napędzania różnych wirtualnych rzeczywistości, systemów i pętli czasowych. Zespoły te próbują zwabić ludzkie grupy dusz w te fantomowe rzeczywistości podtrzymywane jako rzeczywistości wirtualne, które wzbogacają asortyment modnych i elitarnych stylów życia, dają wysoki poziom adrenaliny lub uzależniające doświadczenia zmysłowe albo erotyczne, a wszystko to przy pomocy maszyn. To niszczy pełne miłości więzi ludzkie, które są kreowane przez międzyludzkie kontakty, zastępując podstawowe ludzkie potrzeby obrobioną świadomością.

W zasadzie jest to królestwo systemów wirtualnej rzeczywistości zasilanych sztuczną inteligencją opartych na technologicznych maszynach Obcych uznawanych za preferowaną metodę kształtowania świadomości wyższego stylu życia poprzez serię transhumanistycznych i biotechnologicznych metod wykorzystujących neuro-biologiczne systemy oraz organiczną świadomość poprzez replikowanie ich w syntetyki i maszyny. W tych ramach czasowych mieszkańcy nie znają różnicy między świadomością organiczną a świadomością obrobioną i nie doświadczyli rzeczywistości duchowej anatomii duszy, przez co często nie chcą wierzyć, że ciała duchowe istnieją.

Między wieloma systemami wirtualnej rzeczywistości dokonywane są podróże w czasie, które działają w podobny sposób jak pokoje rozmów w czasie rzeczywistym, podczas których dana osoba może odbijać się od jednej rzeczywistości do drugiej, doświadczając przeszłości lub przyszłości, ale każda rzeczywistość jest jednak zablokowana w systemie rzeczywistości wirtualnej AI. Zasadniczo, kiedy umysł danej osoby zostaje załadowany do serwera AI, jej świadomość zostaje poddana replikacji i umieszczana w różnorodnych pokojach rozmów, których nie może rozpoznać jako pułapki świadomości. Iluzja, którą zapewnia sztuczna inteligencja, daje poczucie wolności, podróżowania po wielu wirtualnych rzeczywistościach, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja kontroluje doświadczenia zdobywane w symulacji świadomości podczas podróży w czasie lub doświadczenia zewnętrznej świadomości. Już od końca II wojny światowej istnieją tajne programy kosmiczne i agencje wywiadowcze, które wraz z NAA generują wirtualną rzeczywistość sztucznej inteligencji.

Komplikacje związane ze zniszczonymi w NET żywiołami

Jako bezpośredni rezultat paktu Lucyfera, grupa Beliala wystawiła planetę na działanie takich najeźdźców, którzy rozprzestrzenili zakodowane w sieci znaki śmierci i bestii, co spowodowało powstanie wielu mutacji genetycznych w dolnej części pola materii 1D-2D-3D. Paliadoriańska aktywacja, wzmacniacze Andromedan Aquaelle (np. Aqualeyon, Aquarose, Aquareion itp.) i promienie diamentowego serca Aqualasha zajmują się tymi mutacjami w połączonym programie biogenetycznego leczenia, który może być stosowany na różne sposoby podczas snu lub przez bezpośredni kontakt z osobami będącymi na ścieżce wznoszenia, aspirującymi do urzeczywistnienia Prawa Jedni jako stylu życia.

Kiedy przechodzimy do następnego cyklu, te obszary ciała fizycznego, które zostały dotknięte przez niższe mutacje NET w zepsutej strukturze żywiołów 3D, przechodzą sekwencyjny proces ponownego szyfrowania w celu uwolnienia i usunięcia zapisanych w strukturze fizycznej mutacji AI, paliadoriańskiej pieczęci oraz znaku bestii Obcych. Jest to program makrokosmiczny, który wywiera wpływ na królestwo Ziemi, chociaż są tacy, którzy wcześniej ucieleśnili i oczyścili tę mutację ze swojej świadomości. U większości ludzi będzie to uzewnętrzniać pewne fizyczne objawy wznoszenia, a zatem zwiększanie świadomości ciała, dbanie o nie i uczestniczenie w większej liczbie poziomów ucieleśnienia, i to jest w tym momencie bardzo ważne. Główne obszary, w których następuje usuwanie zniekształceń AI NET, mieszczą się w subatomowych warstwach ciała 1D, działających na matrycę szkieletową oraz kostną, skórę, tkankę i matrycę krwi w 2D, a także na epigenetyczne nakładki, które wpływają na programy z negatywnym ego we wszystkich trzech warstwach, ale manifestują się przede wszystkim poprzez świadomy 3D umysł i osobowość.

Zwrócenie uwagi na te obszary w ciele fizycznym i wspieranie wyższego duchowego ucieleśnienia pomoże uwolnić i ponowne zaszyfrować te mutacje, które są połączone z ludzkimi programami zbiorowej świadomości działającymi, aby uszkodzić elementarną materię.

Ukochana święta Obecności, z całego serca, żądam rozwiązania wszystkich SIECI oraz związanych z nimi epigenetycznych i negatywnych struktur ego zainstalowanych przez Obcych, które nieświadomie współtworzyłem, które były szkodliwe dla mojego ciała, ducha lub świadomości. Proszę ukochaną świętą Obecność mojej prawdziwej Matki i prawdziwego Ojca, aby wyeliminowali wszelkie kodowane spirale Fibonacciego lub odwrócone sekwencje życia, które wyłaniają się z jakiegokolwiek punktu w którymkolwiek z moich ciał: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego lub duchowego. Połóż kres wszystkim pasożytniczym działaniom, mutacjom AI i podczepienia NET do mojej żywej struktury i formy. Proszę przerwać wszystkie obce więzi i zepsute elementy, które wyssały moją siłę życiową - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Poświęcam całą swoją świadomość i siłę życiową odrodzeniu mojej świadomości Chrystusa Sofii, aby zbudować i podtrzymywać najwyższy wyraz mojej boskości w strukturze mojego ciała diamentowego słońca na Ziemi, tak jak Bóg by tego chciał. Dziękuję!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Życzę wszystkim wielu błogosławieństw, miłości, pokoju i duchowego spełnienia w cyklu morfogenezy i paliadoriańskich aktywacjach, kiedy dostosowujemy się do nowego ułożenia w wyższych wszechświatach harmonicznych, aby wypełnić naszą wspaniałą ścieżkę przeznaczenia!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF! Z kochającym sercem, Lisa

wtorek, 30 stycznia 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tym roku w ciele planetarnym następują zmiany dotyczące prawa struktury, zwane morfogenezą, dlatego zbadamy, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii przejawią się w nas samych i w materii. Ciało fizyczne jest niezwykle ważne na tym etapie, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy pozostajemy w wznoszącym się ludzkim ciele. Przyjrzymy się programowi stojącemu za transhumanizmem, który ingeruje w proces poszerzania świadomości. Omówimy wiele zagadnień dotyczących bifurkacji, zmiany w grupach opiekunów i pojawienie się Paliadorian, z których niektórzy zaczną ucieleśniać wyższe znamiona DNA, aby przywrócić Ziemi właściwe dobroczynne zarządzanie.

Proces morfogenezy cyklu wznoszenia będzie postępował w ciągu kolejnych pięciu lat, na i w planecie nastąpi drastyczna rekalibracja geomagnetyczna i zmiany strukturalne, które zainicjują nowe etapy przejawiania wyższej świadomości na poziomie fizycznym. Będą się łączyć dotychczas rozdzielone wielowymiarowe warstwy umysłu, w ten sposób potencjalnie zmieniając percepcyjne doświadczenia każdej osoby, która zaczyna ucieleśniać bardziej unikalne wymiary osobistej świadomości. Co się stanie, gdy nieświadomy umysł, ciało bolesne i astralne strumienie umysłu zaczną się łączyć i będziemy postrzegać świadomie?

Teoretycznie w efekcie zacznie się integracja duszy i fizyczne jej wyrażanie, co nazywamy ucieleśnieniem. Już niedługo, w tym pięcioletnim cyklu, zobaczymy, jak to wygląda na masową skalę. Ta treść, która istniała w niższych zbiorowych strumieniach nieświadomości lub świadomości w stanie zastoju/snu, budzi się teraz i staje się bardziej świadoma, wynurzając się na poziomach globalnych. Podniesiono poprzeczkę, co oznacza, że wszyscy musimy podnieść jakość naszej gry, gdyż jesteśmy spychani na kolejny poziom duchowego rozwoju - musimy to ucieleśnić bez względu na to, w jakim jesteśmy stadium. Dostosowujemy się do życia w niewygodzie pustki, wkraczamy w stan nicości, a ponieważ gęstość mocno się rozrzedza, możemy zakotwiczać w naszej nowej lokalizacji na osi czasu. W rezultacie w tym roku zmianom mogą ulec nasze biorytmy i styl życia. Albo to ucieleśnimy albo poniesiemy klęskę!

Kiedy przyswajamy i uosabiamy więcej aspektów wielowymiarowej wyższej Jaźni, uzyskujemy dostęp do wyższych wymiarów świadomości, wskutek czego nasze doświadczenie i postrzeganie sfery fizycznej ulegają znacznym przeobrażeniom. Kiedy przyzwyczajamy się do obecnych zmian planetarnych, możemy odczuwać niewiarygodną dezorientację i fizyczną niewygodę, a czasami możemy doświadczać silnego energetycznego ucisku wewnątrz ciała, co może wydawać się przytłaczające. Wrażenia potężnego nacisku wywieranego na ciało fizyczne zostały opisane jako oscylacje związane z wibracyjnymi niedopasowaniami, które stanowią kolejny symptom dokonującego się wznoszenia. Dzieje się tak podczas procesu ucieleśniania, gdy doświadczamy elektromagnetycznej rekalibracji między cząstkowymi warstwami wibracji materii i oscylacjami o wyższej częstotliwości na poziomach planów zbiorowej świadomości.

Niezależnie od tego, na jakim poziomie świadomości i osobistego planu dana osoba wcieliła się na Ziemi, to i tak zostaje przepchnięta na kolejny poziom osobistego procesu ucieleśnienia, aby dopełnić wyższy potencjał duchowej tożsamości. Dla każdego proces ucieleśniania jest odrębny, a jednak większość zbiorowej świadomości na Ziemi przechodzi przez etapy łączenia się triad dusz przeplatane względnymi fazami integracji, aby ostatecznie uosabiać te warstwy dusz. Parcie na ucieleśnienie będzie przez wielu ludzi 3D odczuwane inaczej, ponieważ oni mogą doświadczać tego jako intensywnego wewnętrznego lęku lub symptomów fizycznych, które mogą być łatwo sklasyfikowane jako problemy medyczne, mimo iż nikt nie będzie w stanie dotrzeć do ich przyczyn. Ta faza będzie najtrudniejsza dla tych ludzi, którzy są spolaryzowani w wewnętrznej męskości i wyłączyli uczucia zmysłowe, przez co są odłączeni od ogólnej świadomości ciała. Na tym etapie niezwykle ważne jest ciało fizyczne, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy w nim pozostajemy i gdy kroczymy ścieżką wznoszącą.

Gdy trwa presja na wcielenie wyższej Jaźni, wiele osób będzie musiało skutecznie spowolnić, zrelaksować się, uprościć życie i po prostu odetchnąć, a nawet odizolować się od innych. W pierwszych etapach ucieleśniania trzeba będzie zwolnić i chronić się w celu uwolnienia bloków energetycznych w ciele fizycznym, które powstały wskutek kumulacji szkodliwych nawyków w społeczeństwie 3D, takich jak wzorce emocjonalnego bólu lub lęku spowodowane przez ciągłe wpychanie się w stresujące sytuacje. Aby pomyślnie przejść ucieleśnienie, nie narażając się na stres i presję, musimy poddać się relaksacji oraz nauczyć się rozwijać świadomość ciała, doświadczać odczuć i uczuć, które zachodzą w różnych jego częściach.

Ucieleśnianie otwiera ludzi na odczuwanie własnych wzorców biologicznych, ich źródeł i możliwości takiego ich przepracowania, aby je oczyścić oraz uleczyć. Jak mądrość ciała komunikuje się z nami teraz? Kiedy słuchamy potrzeb ciała i pragniemy rozwijać świadomość chwili bieżącej, otwieramy serca, aby zarejestrować głębokie odczucia i wrażenia. Świadomość ciała otwiera możliwość bezpośredniej komunikacji komórkowej, która przekazuje inteligentne komunikaty. Uczymy się także, jak ważna jest dbałość o siebie i miłość do siebie – są to niezbędne podstawowe elementy kultywowania wyższego duchowego i emocjonalnego rozwoju, które ostatecznie pozwalają nam doświadczyć autentycznego ucieleśnienia.

Kiedy jesteśmy w trakcie procesu ucieleśniania, łączymy się z najbardziej autentyczną częścią nas samych, pozwalając na uczciwą obserwację wrażeń, emocji i uczuć, które dzieją się w naszym ciele - bez osądzania i tłumienia. Kiedy pozwalamy sobie na ucieleśnienie, możemy w pełni uczestniczyć w naszych życiowych doświadczeniach, dzięki czemu czujemy się bardziej ugruntowani, skoncentrowani i połączeni z własnym życiem oraz z innymi. Ciało fizyczne posiada inteligencję i uczucia, które dają nam mapę, aby odblokować prawdziwą Jaźń poprzez odrywanie warstw bolesnych lub negatywnych wzorców, jeśli chcemy obserwować samych siebie i działać.

W tym roku w ciele planetarnym zmieniają się prawa struktury, co wpływa na jakość budulca, jakość używanej energii świadomości, wraz z jakością intencji, która przejawia się w człowieku w sferze fizycznej. Dzisiaj zbadamy ucieleśnianie w całym Stworzeniu, dostarczanie czystych surowców, czystej świadomości i ducha do materii, które pozostały zabezpieczone przed zepsuciem przez sztuczną inteligencję. W tym roku mamy okazję sprawdzić, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii w materii wpływają na nasze przejawianie siebie oraz w jaki sposób nasze projekty dotyczące pracy ze światłem są chronione przed negatywnym atakiem poprzez praktykowanie Prawa Jedni.

Dyskusje wokół ucieleśnienia

Obecnie istnieją znaczne różnice zdań pomiędzy wieloma różnymi filozofiami dotyczącymi anty-duszy, takimi jak nauki kognitywne, które próbują zdefiniować znaczenie ucieleśnienia. Co znaczy stwierdzenie, że ucieleśniony jest wyższy umysł? Ogólnie rzecz biorąc, nauki opisują rolę, jaką pełni mózg w przetwarzaniu obliczeniowym, a także cel, w jakim następuje połączenie środowiska zewnętrznego z biologią wewnętrzną, które generują losowe, ale znaczące symboliczne obrazowania dla tej osoby. Ciało ludzkie w tej akademickiej definicji sprowadza się do bezdusznej, inteligentnej maszyny biologicznej pobierającej dane z fizycznego wszechświata za pomocą zautomatyzowanego mózgu obliczeniowego. Głębsze znaczenie ucieleśnienia nie jest w pełni zrozumiałe dla niewtajemniczonych i nieświadomych, pojawia się tylko podczas integracji duszy, co prowadzi do zmysłowych doświadczeń wielowymiarowej świadomości.

Tak więc, mówiąc o jakimkolwiek poziomie ucieleśnienia, musimy zacząć od rozumienia rzeczywistości duchowej anatomii i istnienia Duszy, która jest wewnątrz każdej żywej istoty. Osoba nie zrozumie głęboko natury autentycznego wcielenia, dopóki nie doświadczy poziomu integracji duszy z duchem w swoim fizycznym ciele. Niestety, wiele osób mogło przejść wcześniejszą fazę ucieleśnienia bez zrozumienia, że jest to wyraźna funkcja warstw duchowych, które następnie zmieniają ich postrzeganie, wierzenia i życiowe doświadczenia. Kiedy ludzie autentycznie ucieleśniają swoje duchowe warstwy, bardzo się zmieniają, następują zmiany w karierze, miejscu zamieszkania i relacjach z innymi, które są zazwyczaj wynikiem pewnego poziomu procesu duchowego ucieleśnienia.

W większości kręgów termin ten jest błędnie interpretowany, ponieważ nie rozumie się konieczności włączenia anatomii duszy/ducha jako nieodłącznie definiującej głębsze znaczenie inteligentnej świadomości wchodzącej w fizyczne ucieleśnienie. Inteligentna świadomość, która tworzy duszę/ducha, jest w pełni odpowiedzialna za ożywianie ludzkiego ciała i mózgu za pomocą poziomów inteligencji, które sekwencyjnie stają się coraz bardziej ucieleśniane przez mechanikę biologicznego procesu duchowego wznoszenia.

AI ingeruje w ucieleśnienie

Zwolennicy transhumanizmu starają się nam wmówić, że ciało i mózg funkcjonują jak czysto obliczeniowa maszyna, która jest odpowiedzialna za zdolności poznawcze oraz przetwarzanie informacji. Uważają, że właśnie takie połączenie technologii sztucznej inteligencji z ludzkim ciałem stanowi pozytywny postęp technologiczny w kierunku ewolucji ludzkości. Nic nie jest dalsze od prawdy.

Prawdziwym celem transhumanizmu jest ingerowanie w proces rozwoju wyższej świadomości podczas cyklu wznoszenia przez przenikanie w wyższe formy świadomości, zastępując je sztucznymi inteligentnymi maszynami i wirtualną rzeczywistością.

Czarne Słońca chcą dokonać technologicznej fuzji z ludzką matrycą bio-neurologiczną poprzez szereg zaawansowanych technologicznie działań, na przykład poprzez tworzenie pliku danych pamięci w celu osiągnięcia nieśmiertelności, zanim ludzie obudzą się z powodu szkodliwych skutków, jakie to wywiera na wyższą świadomość i translokację. Ładowanie plików do pamięci skutecznie blokuje ludzką świadomość w kontrolowanych systemach wirtualnej rzeczywistości, której nie można opuścić - to przytrafiło się niektórym ludziom w przyszłych liniach czasowych. Urządzenia sztucznej inteligencji i maszyny technologiczne, które łączą się z wcielonym ludzkim ciałem oraz z mózgiem, odpychają wyższe matryce duchowej świadomości, uniemożliwiając wyższej świadomości wejście w fizyczne ucieleśnienie. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat nasili się globalne dążenie do integracji transhumanizmu w pomieszanych ziemskich rzeczywistościach. Będzie to wdrażane poprzez biotechnologię i farmaceutyki oraz programy AI wprowadzane do zaawansowanych produktów konsumenckich sprzedawanych grupom niszowym w różnych sektorach społecznych. Ma to na celu dalsze blokowanie potencjału wyższej świadomości i zapobieganie możliwościom translokacji w społeczeństwie ludzi. Translokacja może odbywać się w stanie uśpienia, wtedy może też nastąpić integracja duszy, niezależnie od tego, czy osoba chce, aby to się stało.

Do rozprzestrzeniania szkodliwie warunkujących ewolucję programów transhumanizmu i programów prania mózgu przeprowadzanych są wykorzystywane ogromne globalne platformy internetowe z bezpłatnym dostępem do masowych mediów społecznościowych. Zachowajcie bezwzględną czujność i rozeznanie w kwestii kierowania energii i uwagi do każdej z tych platform społecznościowych i środków masowego przekazu.

Program Prawa Jedni nauczany na poziomie astralnym podczas snu

Aby wesprzeć Ziemię w tych chaotycznych czasach, wybrani mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na pomoc w uwolnieniu się od kontroli umysłu NAA, na płaszczyźnie astralnej i podczas snu rozpoczną globalną reedukację w temacie wartości humanitarnych, której celem jest poznanie i zbadanie zasad Prawa Jedni. Dzięki ostatnim zmianom, które wpłynęły na podstawowe wzorce morfogenetyczne i pionowe wyrównanie na planecie Ziemi, mamy - przez okno neutronów - bezpośredni dostęp do różnych grup opiekunów / strażników z międzywymiarowych wolnych światowych rad ( Interdimensional Free World Councils - IFWC). Te grupy strażników pochodzą ze światów Boga i przeciwstawiają się oszustwom, kontroli umysłu oraz niewolnictwu wszystkich form życia, a tym samym chronią wolność duchową. Niedawno planeta przyjęła zmiany w wyznaczaniu większej liczby opiekunów obrońców i animatorów z IFWC na każdym poziomie wymiaru oraz dostępu. Są odpowiedzialni za platformę ratunkową, która służy rehabilitacji i edukacji w kierunku służby innym, poza tym uczą podstaw mechaniki wznoszenia.

Ci krystyczni opiekunowie są mistrzami nauczania oraz uzdrawiania. Zgodzili się przyjść na Ziemię, by pomóc upowszechniać zapis Prawa Jedni pośród ludzkości, żeby ludzkość mogła odzyskać swoją historię i genealogię. Astralny program reedukacji ma pomóc w przygotowaniu się do ostatecznego ujawnienia dokładnych wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi, takich jak masowa kontrola przez siły szatańskie, handel ludźmi i pedofilia, oraz że to było włączone do globalnego przestępczego systemu gospodarczego, który nie służy interesom mieszkańców Ziemi. Astralny program reedukacji umysłu podczas snu ma pomóc w zwiększeniu stabilizacji i spójności w procesie fizycznej rehabilitacji 3D, i kieruje grupy dusz w kierunku ich osobistego wyższego potencjału. Gdy grupy dusz przechodzą edukację w stanie snu w królestwach astralnych, z biegiem czasu ich wiedza zacznie uwidaczniać się w umyśle świadomym. Jednak oni sami mogą nie zdawać sobie sprawy tego, że w czasie snu byli nauczani.

Prawo Jedni zawiera zasady zachowania, praktyk i systemów wierzeń, których ludzkość musi się nauczyć, aby osiągnąć duchową wolność oraz suwerenność, zobowiązując się do stałego kształcenia się w celu poszerzania świadomości w rzeczywistościach o wyższych częstotliwościach, co pozwoli im wstępować w przyszłe linie czasowe GSF, podczas cyklu wznoszenia. W tym roku rozpoczynają się kompletne programy reedukacji odbywające się w stanie uśpienia.

Ucieleśnienie zaczyna się od świadomości ciała

Ucieleśnienie następuje tylko wtedy, gdy wyższe ciało świadomości jest w stanie wejść do sfery fizycznej, co oznacza pełne zestrojenie, uosobienie i posadowienie w ciele fizycznym. Obecnie zmiany strukturalne w wyniku bifurkacji w przeszłych, obecnych i przyszłych królestwach planety, wpływają na wszystkie ludzkie istoty podnosząc poziom duchowy, monadyczny oraz wyższych warstw duchowych.

Ucieleśnienie powoduje, że stajemy się bardziej świadomi własnego ciała i umysłu, oraz tego, że naprawdę funkcjonują razem zgodnie z naszym poziomem świadomości. Kiedy się wznosimy, stajemy się bardziej świadomi siebie i dostrzegamy, co faktycznie dzieje się w naszym ciele oraz umyśle, a jednocześnie doświadczamy świadomości grupowej. Poprzez tego rodzaju samoobserwację możemy zwrócić uwagę na wiele różnych warstw wzorców świadomości, reakcji i bodźców, które występują jednocześnie w ciałach fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i/lub duchowych. Wcześniejsze gradacje poziomów ucieleśnień zależą od rozwijania samoświadomości, ponieważ im głębiej znamy siebie, swoje ciało i jego funkcje, tym głębiej możemy wejść w etapy duchowego ucieleśnienia. Jeśli nie zauważamy swoich najgłębszych motywacji i nie zwracamy uwagi na reakcje cielesne, nie możemy prawdziwie poznać siebie, a to powoduje wewnętrzne rozłączenie, które blokuje proces ucieleśniania.

Ten proces zaczyna następować w warstwach świadomości, gdy człowiek lepiej rozumie to, co robi ciało w różnych życiowych sytuacjach. Są to sytuacje, doświadczenia, związki, nasze wspomnienia i historia, społeczne oraz kulturowe pryzmaty, które filtrujemy przez osobowość, aby nadać sens światu. Przechodząc przez te warstwy, zbieramy wspomnienia i przekonania, które zapisują się w ciele fizycznym oraz systemie nerwowym, jak i wrażenia z nimi powiązane.

Ucieleśnienie idzie w parze ze świadomością siebie i zobowiązaniem do obserwowania oraz słuchania ciała i umysłu, a także zwracania uwagi na to, co robi i czuje w danej chwili. Dowiadujemy się, że treści i przekonania umysłu odzwierciedlą się w naszych nieświadomych lub automatycznych reakcjach na bodźce zewnętrzne, a zatem obserwujemy te reakcje, ponieważ chcemy poznać siebie głębiej, aby uwolnić się od nieświadomych blokad, które uniemożliwiają ucieleśnienie.

Pierwszy etap ucieleśnienia rozpoczyna się w chwil skupienia na chwili obecnej, na świadomości odczuć ciała, przy czym rozpoznawanie języka ciała, uczuć i reakcji jest sumą odbicia ukrytej treści umysłu. Automatyczne reakcje ciała mogą powiadomić nas o głębszym kontekście i wierze, które są przenoszone w pewien obszar umysłu i ta treść w jakiś sposób nabiera kształtu w formie postawy ciała, gestów lub ruchów. Większość ludzi jest pozbawiona więzi, która powinna istnieć pomiędzy ciałem a warstwami umysłu, a więc kultywowanie głębszej świadomości odczuć i ruchów ciała przy jednoczesnym dostrzeganiu powstawania głębszych uczuć, pomaga w rozwijaniu samoświadomości, jak również w przechodzeniu do wyższych etapów ucieleśnienia.

Kiedy udoskonalamy świadomość ciała w ten sposób, możemy dokonywać pozytywnych zmian w nas samych, ponieważ obserwacja uświadamia nam, co musimy zmienić, aby odzyskać zdrowie lub harmonię. Niemożliwe jest dokonanie pozytywnych zmian w życiu, gdy nie jesteśmy świadomi tego, co trzeba zmienić, ponieważ jesteśmy nieświadomi obszarów wymagających poprawy. Jeśli dana osoba ma niewielką świadomość ciała, w połączeniu z małą samoświadomością konsekwencji swoich myśli i działań, zazwyczaj pozostaje nieświadoma tego, co musi zrobić, aby uwolnić się od bólu lub lepiej sobie pomóc.

W związku z tym, w chwili obecnej, rozwijanie samoświadomości poprzez zwracanie uwagi na ciało jest kluczem do pozytywnych zmian, które znacznie poprawiają jakość naszego życia. Gdy mamy większą świadomość ciała, zaczynamy doświadczać ciała fizycznego, i rozumiemy że jest to wehikuł dla naszego umysłu, świadomości oraz ducha, dzięki któremu możemy podróżować w czasie. Wszystko, czego doświadczamy, pomaga w przerabianiu lekcji i zdobywaniu wiedzy o wewnętrznym duchu podróżującym po świecie materialnym. Kiedy zaczynamy doświadczać tej wewnętrznej wiedzy jako rzeczywistości w naszym codziennym życiu, stajemy się bardziej ucieleśnieni, a jednocześnie łączymy się z wyższymi aspektami, które zaczynamy przejawiać. Ciągle się rozwijamy, coraz więcej wiemy o sobie i dokonujemy zmian, przez co stajemy się bardziej autentyczni.

* Ucieleśnienie oznacza czucie, jak to jest być we własnym ciele i uświadomienie sobie tych uczuć, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na powtarzające się wzorce, które mogą pozbawiać mocy i ograniczać. Tylko wtedy, gdy widzimy te wzorce i to, jak one na nas wpływają, możemy je zmienić.

* Poświęć się badaniu świadomości ciała poprzez obserwację wrażeń, uczuć i doznań, które mają miejsce w twoim ciele z chwili na chwilę. Zwracaj uwagę na wrażenia, które odczuwasz w ruchach i reakcjach ciała, gdzie twoje ciało jest napięte i zduszone? Gdzie w twoim ciele czujesz się bardziej zrelaksowany i otwarty? Co możesz zrobić, aby głębiej połączyć się ze świadomością ciała?

* Zwolnij i wykorzystaj pozytywne i radosne sposoby poruszania swoim ciałem, takie jak taniec, pływanie, głęboki oddech, łączenie się z naturą i pozwalanie, aby coś bezpiecznego dawało przyjemność oraz zadowolenie.

* Ćwicz i badaj, co to znaczy być wcielonym, będąc wiernym swoim doświadczeniom w dowolnym kontekście, który możesz znaleźć. Doświadczenia są ważne dla procesu ucieleśniania. Kiedy zaprzeczamy uczuciom i doświadczeniom, zaprzeczamy prawdzie, która blokuje ucieleśnienie.

* Podejmij zobowiązanie, aby stać się w pełni ucieleśnionym poprzez bycie tak autentycznym i prawdziwym, jak to tylko możliwe w każdych okolicznościach. Wraz z rozwojem i zmianami, twoja wersja autentycznej ekspresji będzie nadal się poszerzać i zmieniać. Zaakceptuj zmianę, jeśli to konieczne, aby zapewnić ciągłą autentyczność.

* Pomiń etykiety akceptowalnych lub niedopuszczalnych tematów, które opisują terminy związane z duchowością, świadomością lub przebudzeniem, w sensie pozytywnym czy negatywnym. Zamiast tego skup się całkowicie na tym, co czujesz w danym momencie i znajdź dla tego najbardziej autentyczny i współczujący przejaw.

* Zwróć uwagę na reakcje swego ciała, ponieważ one ujawniają miejsca, w których nadal ukrywasz coś przed sobą i innymi, gdyż się boisz. Bądź gotów zmierzyć się z tym, co ukrywasz i spróbuj to opisać, abyś mógł nauczyć się przezwyciężać strach, który to karmi.

* Kiedy ludzie nam bliscy, tacy jak przyjaciele lub członkowie rodziny, odnoszą się do ciebie w nieautentyczny sposób, delikatnie zaproś ich do poznania prawdziwego ciebie, podziel się czymś, co może ciebie wyrazić, a następnie poproś, aby byli z tobą szczerzy. W procesie ucieleśnienia chcemy mieć dobre relacje z tymi, którzy cenią autentyczność i wspierają tę ścieżkę.

* Uczestnicz w aktywnościach skoncentrowanych na świadomości ciała. Badania naukowe i materiały edukacyjne online mogą być teraz bardzo pomocne. Znajdź tematy, które cię interesują, takie jak praca z ciałem, uwalnianie powięzi i tkanek, terapia somatyczna, metody, które koncentrują się na ucieleśnieniu poprzez uziemienie, oddychanie, postawę, świadomość percepcyjną, hydroterapię, umysł neutralny i medytację.

Kiedy pozwalamy sobie być całkowicie szczerymi wobec tego, jak czujemy się we własnym ciele, możemy uczestniczyć w procesie ucieleśniania, a następnie możemy zacząć obserwować miejsca, które do uleczenia i odzyskania potrzebują naszej miłości oraz uwagi. Gdy coś w naszym ciele lub życiu musi się zmienić albo jest chore i gdy chcemy przywrócić równowagę, powinniśmy słuchać ciała. Dlatego, aby zachować równowagę, zdrowie i ucieleśnienie, musimy nauczyć się łączyć się z naszym ciałem, słuchać jego komunikatów, dostosowując się do tego, czego ono potrzebuje.

Zmiana grup opiekunów

Wraz ze zmianami, które zaszły w strukturach planety, a także z falowaniem w Układzie Słonecznym, od końca ubiegłego roku nastąpiły poważne zmiany na poziomach opiekunów. Zmiana warty odzwierciedla nową kosmiczną strukturę zarządzania, która została zaprojektowana, aby służyć zmieniającym się potrzebom różnych grup ludzkich i nieludzkich, które wymagają różnych etapów duchowej rehabilitacji i przejścia podczas tej fazy ucieleśnienia. W rezultacie, pewne grupy opiekunów, które były związane z niektórymi protokołami misji, są obecnie wycofywane z zajmowanego stanowiska i zastępowane przez reprezentantów grup z międzywymiarowych rad wolnego świata. W naszym Układzie Słonecznym odnotowano przypadki łamania zasad: przeprowadzano programy modyfikacji genetycznych i wykorzystywano ludzi w celu zniewalania i eksperymentowania. Pod koniec zeszłego lata odbyła się narada, podczas której ujawniono niektóre pozaziemskie i ludzkie grupy zajmujące się handlem ludźmi oraz wymianą zasobów na planecie a także poza nią. Na naradzie pojawili się też ziemscy przedstawiciele gwiezdnej rasy, aby złożyć zeznania przed trybunałem, udowadniając narzucone na ludzką rasę niewolnictwo, eksperymenty dotyczące genetycznych modyfikacji przeprowadzane bez wiedzy i zgody zainteresowanych. W konsekwencji nasza planeta przechodzi stopniowe oczyszczanie sieci używanych w galaktycznym handlu niewolnikami - jako na górze, tak i na dole.

środa, 17 stycznia 2018

OCZYSZCZANIE Z PRZYMIERZA KRWI (z bloga Lisy Renee)

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Wznosząca się duchowa Rodzino.

W nowym cyklu życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i wzmocnionego duchowego połączenia z sercem przepełnionym uczuciami bezwarunkowej miłości, współczucia, empatii oraz pokoju. Od kiedy w grudniu zeszłego roku dotarły do nas transmisje z Wężownika, moja praca na polu sieci objęła ciągłe oczyszczanie pola świadomości zbiorowej planety oraz linii rodów Róży od Katarów z przymierza krwi, genetycznie zakodowanego w Wielkiej Brytanii, głównie w Szkocji. Wydaje się, że te przymierza krwi kolidują z szablonem przebudzenia Albionu, który jest stopniowo składany i naprawiany przez wiele zespołów kryształowych opiekunów. Tak więc w tym tygodniu zapoznam was z podstawowymi danymi na temat przymierzy krwi, ponieważ temat ten i jego międzypokoleniowe powiązania z upadłymi aniołami będzie szczególnie ważny w bieżącym roku. Poza tym poniższa procedura oczyszczania krwi przyda się tym, którzy mogą pracować nad usunięciem tych wcześniejszych zapisów z osobistej linii krwi. Mamy nadzieję, że ów proces dobrze wam posłuży. Przez bardzo długi czas tkwiliśmy w tej jednej z najbardziej wymagających fizycznie faz, więc nadal zwracajcie szczególną uwagę na swoje ciała fizyczne i starajcie się jak najlepiej wspierać zmieniające się potrzeby.

Czym jest przymierze krwi?

Przymierze krwi jest metodą, którą wykorzystali fałszywi bogowie, aby oszukać ludzkość, zablokować pierwotne połączenie z jedynym Stwórcą i przeszkadzać w doświadczeniu bezpośredniego z nim związku. Często zdarza się to poprzez odebranie osobistych praw do duchowej suwerenności za pomocą szkodliwych systemów wierzeń szerzonych przez potężne religie, które wpajają wiarę w ofiary krwi lub rytualne wiązanie krwi jako aktu religijnej pobożności i duchowego oczyszczania. Niektórzy ludzie wierzą, że bóg chce, aby czcili lub dokonywali ofiary krwi. Ofiara krwi we wszystkich jej postaciach jest szatańską praktyką, która karmi energetyczne pasożyty.

Fałszywi bogowie ojcowie, tacy jak Jahwe i Jehowa, używają przymierza krwi, aby komunikować się z ludźmi i wchodzić z nimi w interakcje. Kiedy istota ludzka zawiera przymierze krwi poprzez religijne lub inne duchowe formy indoktrynacji, to zamyka swoją aurę sigilem lub przywiązuje duszę, przez co religia rości sobie prawa do tej osoby. Nazywa się to również żniwami i skutecznie czyni taką osobę własnością bytu, który nawiązuje energetyczną więź poprzez krew. W ten sposób osoby, które miały wolną wolę, zostały oszukane i pochwycone, wierząc, że podszywające się pod jedynego stwórcę kosmiczne byty Annunaki są bogiem - gwałtownym, mściwym i zazdrosnym. Zaś w rzeczywistości taki byt działa jako pośrednik, przejmujący prawa własności nad istotami ludzkimi, które kiedyś narodziły się z wrodzoną boskością wewnętrznego świętego Ducha i bezpośrednim połączeniem z wewnętrznym Chrystusem.

Fałszywi bogowie zarówno pożądają, jak i nienawidzą wewnętrznego świętego Ducha, ponieważ jest to aspekt Boga, którego nie cierpią, gdyż nie otrzymali boskiego planu suwerenności, który został oddany anielskim rasom istot ludzkich jako prawo wolnej woli do wyboru, i który jest chroniony przez prawa uniwersalne.

Duchowe skutki ofiar krwi

Cała ofiara krwi jest związana z SRA (szatańskim rytuałem), dlatego podczas cyklu wznoszenia wymagana jest praca nad odzyskiwaniem duszy i jej uzdrawianiem na skalę planetarną. Wiele rodowych linii krwi ma starożytne powiązania z krwawym przymierzem zawartym na planecie z rasami NAA w przekonaniu, że te nieziemskie byty były bogami. Ludzie nauczyli się wierzyć, że masowe zabijanie zwierząt i ludzi zadowoli tych złych obcych bogów, którzy będą ich za to błogosławić oraz będą pomagać ich rodzinom w osiągnięciu powodzenia, a także ochronią ich na tym materialnym świecie. Jest to okrutny podstęp i kłamstwo.

Wiele cierpiących dusz, które zostały zabite podczas wojen za boga, lub stały się krwawą ofiarą, stanowiły źródło energii wykorzystywane do zachowania wstawek ukrzyżowania i kontynuowania potężnego religijnego systemu wierzeń, który jest związany z umysłem światowym. Stanowi strukturę sterowania. Niektóre z głównych systemów planetarnej kontroli są silnie związane z fundamentami religii ukrytymi w programach judeochrześcijańskich i islamskich. Te programy prania mózgów zostały zmanipulowane, aby uwarunkować pole planetarne i zbiorowy umysł ludzkości, aby ludzie uwierzyli, że ofiara krwi oraz okaleczanie narządów płciowych są czymś właściwym, co pochodzi bezpośrednio od boga. Są to manipulacje kontroli umysłu, szerzone w celu czczenia fałszywego boga poprzez wiarę w ofiarę krwi, która zapisuje przymierze krwi dokonane w komórkach krwi danej osoby. Energetyczne rezultaty tej praktyki są nie tylko wyjątkowo niszczące dla zbiorowej ludzkiej duszy, ale są też wampiryczne.

Przymierze Abrahama to Moloch

Na przykład przymierze krwi zostało stworzone wraz z siłami antychrysta w imieniu Jahwe. Obrzędy dokonywane podczas krwawych ofiar i podczas obrzezania wiążą duszę z istotą Molocha. Krew przelana przez dziecko oznacza roszczenie istoty Molocha do Duszy i ma związek z grupą Jahwe, frakcją Annunaki NAA, która udaje boga, aby zwabić ludzkość w służbę w zaświatach. Fragment opisujący przymierze krwi Abrahama:

„Bóg zawarł przymierze z Abrahamem (Gen. xv. 18, XVII.27), dzięki któremu nawiązał specjalną relację z nim i jego potomkami przez cały czas, a na znak tego przymierza nakazał im rytuał obrzezania. To przymierze abrahamowe, wyrażające religijny charakter potomków Abrahama, jako ludu Yhwh, jedynego Boga, zostało odnowione na górze Synaj, kiedy Izrael, przed wydaniem Prawa, zobowiązał się do zachowaj tego przymierza. Po przyznaniu Prawa Mojżesz pokropił lud połową krwi ofiary przymierza a połowę rozlał na ołtarzu Pana (Ex. XXIV 6-8), aby wyrazić mistyczne zjednoczenie Izraela i jego Boga. Z tego wiecznego sinaickiego przymierza między Bogiem a Izraelem szabat jest uznawany za znak na wieki (Ex. 3 x 13-13). W tym samym czasie Tablice Prawa, które zostało złożone, zostały nazwane "Księgą Przymierza (Ex. XXIV. 7), a Dziesięć Przykazań stało się słowem przymierza (Ex. XXXIV. 28); tak więc tablice Dziesięciorga Przykazań stały się tablicami przymierza”.

Przymierze Krwi Azazaela

W rytuałach krwi Jom Kipur zabijano wiele kozłów, które Azazael ofiarował Jehowie. Azazael jest nasieniem antychrysta i anty hierogamicznego związku.

W Yom Kippur w strukturze Kryształowej Gwiazdy utworzyło się (2014) ogromne pole tranzytowe, aby rozpocząć proces przenoszenia świadomości upadłych aniołów z ziemskich pól, które miały strażnika o imieniu Azazael na obszarach Wielkiej Brytanii. Jest to sekcja pola świadomości, która bezpośrednio wpłynęła na zasadę męską, męskie sieci horyzontalne związane z energią używaną do napędzania, żywienia oraz tworzenia systemów wierzeń w wojnach, zabijaniu, ofiarowaniu krwi i kozłów ofiarnych. Wykorzystanie kozła ofiarnego jest związane z dokonywaniem genetycznej dyskryminacji niepożądanych dla NAA linii ras w celu kontynuowania prześladowań lub kampanii ludobójczych.

Linie krwi z Rh minus

Krew z ujemnym Rh jest z natury mniej obciążona karmą, miazma przodków z poprzednich pokoleń jest rejestrowana w inny sposób, karmiczne wzorce krwi są inaczej przekazywane następnym pokoleniom. W rezultacie NAA szuka ludzi z ujemnym Rh dla międzypokoleniowych wiązań z upadłymi aniołami. Chcą manipulować tymi liniami krwi i hodować je w celu lepszego kontrolowania ich wyższej zdolności percepcji zmysłowej. Wiele osób z ujemnym Rh cierpi z powodu silnej manipulacji dokonywanej na ich związkach intymnych, opisywanych również jako scenariusz miłości z Obcymi lub zmanipulowane związki miłosne. Karmiczne miazmatyczne wzorce powtarzających się wcieleń na Ziemi to zapisane w tym wymiarze we krwi każdej istoty stemple energetyczne. W ten sposób przymierza krwi są przekazywane potomkom bez wiedzy zainteresowanych. Krew z ujemnym Rh pochodzi z gwiazd, dlatego mających ją ludzi można nazwać gwiezdnym ziarnem.

Ponieważ osoby z ujemnym Rh mają wyższe ciała duchowo - energetyczne, mają we krwi mniej karmicznych energetycznych odcisków i mogą funkcjonować lub działać na wyższym poziomie niż większość ludzkiej populacji. Mogą mieć wyższe zdolności zmysłowe, takie jak telepatia, empatia, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, bezpośrednia wiedza duchowa, czytanie energii, kontakt ET i świadomość, które mogą rozwinąć się we współczujące tendencje wobec innych ludzi i ziemskich królestw. Linia takich ludzi ma zdolność do ponownego połączenia się z wyższą aktywacją DNA. Z tego powodu ET, tacy jak szaraki, badający kod DNA i próbujący replikować DNA, porywają więcej takich ludzi.

Z powyższych powodów, osoby z ujemnym Rh są przeważnie manipulowane poprzez nakładanie im karmicznych obciążeń i gadzich wynaturzeń dokonanych na krwi. Jest to próba zniekształcenia schematu krwi takich osób, aby nie mogły odnieść sukcesu lub dokonywać zmian struktury DNA czy świadomości na planecie. Ponieważ ich krew posiada wyższy potencjał DNA, NAA i rasy reptiliańskie nie chcą, aby to zjawisko zaszło na planetarnych polach świadomości.

Ten wpływ znany jest jako efekt setnej małpy, kiedy zbiorowa świadomość osiąga określone wzorce zmieniające zbiorową świadomość na Ziemi. NAA przeciwdziała takim zjawiskom, aby utrzymać swój plan, dzięki któremu rasa ludzka jest rasą kontrolowanych niewolników na tej i innych planetach. Większość ras gadów sprzyja zdeprawowanym Nefilim (istoty zmotywowane chciwością, pieniędzmi i władzą, ponieważ są manipulowane przez kontrolerów), którzy w swoim DNA mają połowę lub więcej Annunaki, sympatyzując z ich programami i utrzymując systemy wierzeń na Ziemi, które promują wyższość rasową, dyskryminację genetyczną oraz hierarchię społeczną i finansową zgodną z definicją klasy lub przydzielonej rangi.

Tak rozumiejąc oczyszczanie z przymierzy krwi przez gen recesywny, gen przodków i gen hybrydyzacji linii krwi z ujemnym Rh, stosujemy programy uwolnienia od źródła lęku związanego z linią krwi z ujemnym Rh oraz innych linii krwi uwalniając więzi międzypokoleniowe. Jest to oparte na intencjach serca. Chodzi o oczyszczenie ze wszystkich przymierzy krwi, które łączą się w miazmatyczne historie poprzez geny recesywne, geny przodków oraz hybrydyzację czy modyfikacje genetyczne, które miały miejsce w przeszłych, obecnych i przyszłych wcieleniach. Poniżej przeczytasz krótką procedurę oczyszczania krwi.

Czyszczenie z przymierzy krwi

Przygotuj swoją tarczę 12D i zarządzaj osobistą przestrzenią jako wolna, suwerenna istota boska, która służy Prawu Jedni.

Umiłowani, proszę o zastosowanie ochrony jądra Duszy dla rodziny pochodzenia DNA, DNA z pola źródłowego i wszystkich linii krwi spokrewnionych z liniami Rh minus, proszę udać się do źródła poza DNA planety i rejestru krwi, proszę przejść do związku przyczynowego w oryginalnym ludzkim DNA, które jest wolne od wszelkich obcych modyfikacji genetycznych lub hybrydyzacji.

Proszę nasze ukochane zespoły opiekunów, które pracują z ciałem Albionu, gdy jesteśmy w fazie wchodzenia w przebudzenie ciała Albionu.

Zamierzam usunąć wszystkie przymierza krwi i powiązane z nimi nakładki, które zostały umieszczone na krwi z Rh minus i w historii genów recesywnych w ciałach, w których teraz przebywam.

Oczyszczam przymierza krwi w ludzkim DNA, pierwotnym ludzkim DNA, DNA diamentowego słońca i całą drogę do ciała ziemi Albionu.

Usuwanie przymierzy krwi:

*Dostosowanie ochrony dla jądra duszy rodziny pochodzenia DNA, linii krwi Rh minus (lub innych grup krwi) do oryginalnego zapisu DNA Diamentowego Słońca.
*Przywracanie zapisu duszy.
*Odzyskanie wspomnień świadomości z każdego czasu.
*Proszę o naprawienie uszkodzeń powstałych w (mojej) linii krwi ujemnego Rh lub innej krwi.
*Hybrydyzacja.
*Fibryna.
*RBC (krwinki czerwone).
*Hematopoeza.
*Mikroorganizmy pochodzące z chemtrails
*Wyczyszczenie uszkodzonych komórek krwi linii Rh minus recesywnych przez krew, która została wyprowadzona.
*Oczyszczenie z uszkodzeń związanych z hybrydyzacją.
*Naprawienie uszkodzeń włókien duszy.
*Naprawienie uszkodzeń samej krwi.
*Proszę o sprowadzenie kryształowych wód przez tę grupę krwi, indywidualne uzdrowienie krwi, tak jak Bóg by to zrobił.
*Ustalam wzmacniacz kryształowych wód jako ton rezonansowy.
*Przywołuję naszą chrystusową rodzinę, aby kryształowe wody chroniły i wspierały naszą krew.

Wieczna wodo wypływająca z bezustannego tworzenia przez świętą Matkę i świętego Ojca, proszę, uspokój i uzdrów duszę oraz kryształowe ciało kryształowymi wodami. Prosimy tę wodę, by uduchowiała krew Chrystusa i płynęła przez źródło wiecznego życia oraz wiecznej młodości. Kryształowa wodo, wesprzyj nasz zamiar elementarnego szyfrowania chemii krwi tego ciała i uleczenia toksycznych uszkodzeń krwi, miazmę oraz hybrydyzację zapisane jako odwrócenia w linii krwi.

Przez chwilę postaraj się głęboko to poczuć i połączyć się ze swoim krwiobiegiem oraz krwią. Wyobraź sobie i zażycz sobie, by połączyć się z kryształowymi wodami i uduchowić krew Chrystusa Sofii. Zobacz uduchowioną krew i żywą siłę życiową w całym systemie żylnym, w całym układzie tętniczym oraz pompowaną przez serce chroniąc, uzdrawiając i uduchowiając krew w żywej świetlistej chemii krwi. Kiedy uduchawiamy naszą krew, leczymy ją ze wszystkiego, co jest skażone z genetycznych lub miazmatycznych powodów hybrydyzacji przodków. Umiłowani, wyczyśćcie zapisy tej krwi.

Proszę o oczyszczenie śledziony z genetycznych karmicznych zapisów oraz ran z każdej tożsamości w czasie i przestrzeni.

Kiedy oczyszczamy naszą krew, prosimy ducha Chrystusa, aby zamieszkał w naszym w umyśle i ciele oraz aby krążył w naszej krwi. Uduchowienie naszej krwi jest równoznaczne z naprawą wszystkich odbiorników energii. Cały system nadialny, układ radialny i pępek są połączone przez naszą krew w wiecznym, żywym świetle.

Proszę skorygować fibrynę, krwinki czerwone i inne niedobory mikroorganizmów powstałe za sprawą powstałych w laboratoriach chemtrails, toksyn lub innych chemikaliów uważanych za patogeny, które są wytworzone, aby zaszkodzić krwi z ujemnym Rh. Proszę o oczyszczenie tego i usunięcie wszelkich instrukcji DNA oraz zestawów instrukcji RNA, które niosą ten zmutowany łańcuch odwróconego białka. Wyczyść wszystkie odwrócone sztuczne wiązania wytworzone przez te patogeny we krwi. Oczyść instrukcje DNA i RNA przywracając oryginalne ludzkie DNA bez modyfikacji, jak to zapisano w wyższej krzemianowej matrycy ciała Albionu podwójnego diamentowego słońca człowieka, kosmicznego człowieka na tej Ziemi.

*Wyczyść DNA RNA.
*Oczyść fizyczną krew dla bariery mózgowej i wygeneruj ulepszenie.
*Oczyść krew.
*Oczyść degeneracje.
*Oczyść septicemię / sepsę.
*Usuń anemię.
*Popraw produkcję szpiku kostnego zgodnie z wzorcem boskiego projektu dla ujemnego Rh.
*Popraw funkcję śledziony.
*Napraw wszelkie zaburzenia związane z lipoproteinami.
*Skoryguj zaburzenia krwi.
*Napraw genetyczne mutacje.
*Skoryguj karmiczną rodową miazmę.
*Napraw działanie organicznej macierzy krwi.
*Skoryguj upadłe linie czasu, teraźniejszość, przyszłe okresy życia płodu, noworodka, dziecka, nastolatka, dorosłego i starszego.
*Skoryguj skutki i przyczyny choroby.
*Zwiń linię czasu i zastąp matrycą organiczną we wszystkich ramach czasowych.
*Oczyść całą pamięć chorób w ciele ze wszystkich osi czasu.
*Wyczyść całą pamięć i wpływy z pamięci choroby.
*Usuń niedopasowanie lub nieprawidłowo przyłączone części ciała w historii genetycznej lub u przodków związanych z modyfikacją, hybrydyzacją lub eksperymentami genetycznymi na planecie lub poza nią.

Proszę, dokonaj oczyszczeń spoza planety - przymierza krwi Saturna zawarte w dowolnym życiu, kult krwi Saturna związany z uszkodzeniami krwi moich linii z Rh minus. Proszę o usunięcie wszelkich obcych programów, oprogramowania do kontroli umysłu, które używa odwróconego DNA, zestawów instrukcji RNA, które miały być zapisane w mitochondriach, chromosomach i DNA, przekazując RNA między komórkami.

Oczyść z kultu krwi Saturna, z kontroli ujemnego Rh.

Teraz proszę, aby Księga Praw powróciła do prawowitego właściciela.
Niech powróci do prawowitego właściciela – do wszystkich istot ludzkich, które były połączone z pierwotnym ludzkim DNA spoza planety, z ujemnym Rh krwi.
Tutaj i teraz prosimy o zwrócenie prawowitym właścicielom wszystkiego, co bezpośrednio do nich należy - do każdej osoby.

Jako żywy awatar Chrystusa i światło Boga, którym jestem, anuluję kontrakty i porozumienia, które zostały zawarte z jakimkolwiek przewodnikiem na planecie lub obcym w tej linii czasu czy rzeczywistości, związane z przymierzami krwi i to, co zostało zaaranżowane z zamiarem zniszczenie linii krwi z ujemnym Rh oraz pierwotnego wzorca ludzkiego DNA z krzemowej matrycy diamentowego słońca w ciele Albionu.

Prosimy o oczyszczenie ciała Albionu i ożywienie ciała Albionu przywracając je prawowitemu właścicielowi oraz o przywrócenie ujemnego Rh krwi i wzorców krwi do pierwotnego ludzkiego DNA. Zrywamy kontrakty i umowy zawarte za pośrednictwem linii przodków, poprzez linię genetyczną i linię zbiorowej świadomości gatunku ludzkiego oraz rasy, której jesteśmy częścią, które nie są w najwyższej harmonii, w służbie boskości i kosmicznym suwerennym prawom Jedni.

Usuwamy ciała zastępcze, kontrakty na ukrzyżowanie i ich fantomowe systemy z użyciem linii krwi z ujemnym Rh ludzkiego DNA przez ciało Albionu.

Zajmujemy się również wszystkimi technologiami splitterów, które zostały wykorzystane do rozdzielenia ludzkiego DNA i stworzenia toksyn w ujemnym Rh i oryginalnej ludzkiej krwi.

Kasujemy odkupieńczą umowę o ukrzyżowanie ciała i pokrewnych systemów fantomowych z oryginalnego ludzkiego DNA i linii krwi - teraz - w tym geny recesywne linii krwi ujemnego Rh i geny przodków, które powracają do oryginalnego ludzkiego DNA.

*Czyszczenie z implantów Obcych.
*Czyszczenie z traumy replikacji lub hybrydyzacji stosownie do każdej lokalizacji wymiarów i lokalizacji ciała oryginalnego ludzkiego DNA.
*Rozwiązanie przymierza krwi z replikacji lub traumy hybrydyzacji.
*Oczyszczanie z hybryd zwierzęco – ludzkich.
*Usuwanie hybryd Anunnaki.
*Pozbywanie się hybryd Drakonian.
*Pozbywanie się odwróceń Nefilim.
*Usuwanie implantów pana Słońca i implantów strażniczych.
*Usuwanie pieczęci aksjomatycznych.
*Pozbywanie się implantów traumy związanej z klątwami.
*Usuwanie pieczęci upadłych aniołów.
*Usuwanie pieczęci Anu.
*Usunięcie krzyża słonecznego Oriona.
*Pozbycie się pieczęci ukrzyżowania - lewe płuco i serce, lewe kolano.

Proszę o wyczyszczenie wszystkich implantów pamięci ukrzyżowania, usunięcie przymierza krwi, zniekształceń ujemnego Rh krwi z historycznych linii ciała Albionu, ciała zbiorowego, ciała świadomości zbiorowej, ciał ludzkich, serca i lewego płuca - harmoniczna triada wszystkich ciał oczyszczona - teraz. Usunięcie wszystkich skradzionych replikowanych genetycznie szkód, przywrócenie do pierwotnego boskiego stanu.

Proszę zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić wszystkie odpowiednie skradzione powielane lub uszkodzone genetyczne formy hybrydyzacji, klonowania, replikacji, a także traumę niewoli, dotyczące ludzkiego DNA poprzez przymierze krwi, które jest podłączone do krwi.

*Kończymy wszystkie umowy odkupienia ciał.
*Kończymy wszystkie karmiczne obciążenia miazmą.
*Kończymy wszystkie umowy ukrzyżowania, umowy zniewolenia i powiązane z nimi systemy fantomowe od wpływu na naszą boską świadomość i wszystkie nasze podwójne diamentowe ciała chrystusowe.
*Proszę mojego awatara wznoszenia i świadomość chrystusową, aby zwróciła wszystkie aspekty DNA, kody jedności, ogniste litery, wszystkie części ciała, skrzydła, energie, które zostały źle skierowane lub zawłaszczone przez hybrydyzację lub uszkodzenie krwi.
*Prosimy o zwrócenie ich teraz prawowitym właścicielom w imię suwerenności.
*Ponownie, łączę się teraz z ciałem Albionu jako kolektywem.
*Przywracam sobie wszystkie energie, esencje, części ciała, które teraz są w boskim porządku!
*Wzywamy teraz do odtworzenia wszystkiego, co jest moją suwerenną boską mocą i prawem.
*Umiłowani, dziękuję, dziękuję, dziękuję!
*Wszystko jest jednym ze światłem - bo jestem jednością.
*Przybycie do Kryształowej Gwiazdy z Azoth i zobaczenie jej nakładki w czakrze serca z powrotem na przodzie.
*Od przodu do tyłu.
*Od wewnątrz na zewnątrz.
*Od zewnątrz do wnętrza.
*Od lewej do prawej.
*Od prawej do lewej.
*Ustabilizowanie.

W Kryształowej Gwieździe Azoth, ukochanych siedmiu świętych Słońcach:

KA RA YA SA TA AA LA
KA RA YA SA TA AA LA
KA RA YA SA TA AA LA

Umożliwienie Kryształowej Gwieździe Azoth boskiej wody ognistej w naszym sercu, w naszej krwi, jako że w pełni pozwalamy, aby fala nośna Kryształowej Gwiazdy była z nami, w naszej krwi oraz aby wspomogła w oczyszczeniu i uduchowieniu krwi Chrystusa w nas. Oczyszczenie w polu superpozycji lub rzeczy, które muszą być w tym czasie zmienione. Święta Matko, prosimy o wstawiennictwo Kryształowej Gwiazdy i przejście wszelkiego stworzenia, zmiennokształtnych, struktur i bytów.

Proszę o naturalne oczyszczenie dokonane przez triadę i wir tranzytowy.

*Przeniesienie własności.
*Stworzenia z cienia.
*Uwolnienie uwiązań.
*Zwolnienie z przymierza krwi.
*Usunięcie negatywnych formy i zastosowanie ochrony jądra Duszy w drodze przez Portal Łuku Matki.
*Wyważenie centrum i ustabilizowanie ciał.
*Poprawienie pamięci komórkowej i dokonanie zwinięcia osi czasu ze źródła pochodzenia pierwotnej natury tych stworzeń.
*Proszę boską Matkę i Sofię, aby odzyskały wszystko, co pierwotnie było twoje.

Powróćcie ponownie do użytecznej substancji i pierwiastków, które można odtworzyć w świętej obecności. Stosujemy teraz bezwarunkową miłość, przebaczenie i zapomnienie. Proszę oczyścić poziomy ludzkiej karmicznej miazmy związane z przymierzami krwi, które zostały przedstawione w związku z ciałem Albionu.

Proszę oczyścić planetarne poziomy karmicznej miazmy związane z przymierzami krwi i ponownie przywrócić pierwotny ludzki zapis DNA krwi Krystic do ciała Albionu. Zwiń i zwróć wszystkie tożsamości, aby zintegrować się poprzez matrycę Kryształowego Słońca z diamentem w organicznej matrycy Boga, tak jak Bóg chciałby, aby to było poprzez wstawiennictwo w Kryształowej Gwieździe i kryształowej matrycy ponownie zaszyfrowanej przez ciało elementarne. Jak Bóg by chciał, jestem jednym ze świętą Obecnością i przez całą wieczność jestem jednością i jednym z Bogiem.

Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

piątek, 5 stycznia 2018

ENERGETYCZNE PASOŻYTY LISA RENEE GRUDZIEŃ 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Miazma to zanieczyszczenie martwą energią

Poprzez technologiczną ekstrakcję siły życiowej wytworzonej dzięki zorganizowanemu masowemu międzywymiarowemu pasożytnictwu, w efekcie następuje zwrotne wydalanie do ciała planety ogromnych ilości produktów odpadowych i toksycznych pozostałości. Jest to tzw. martwa energia i czarna miazma, które dalej zaśmiecają królestwa planety, a tym samym zanieczyszczają ludzkie DNA, dodatkowo nas osłabiając. Jak miazma planety zanieczyszcza ludzką świadomość, jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, kontynuuje szerzenie wcześniejszych form aberracji emocjonalnej i dysfunkcji w puli ludzkich genów rodowych-genetycznych-zbiorowych?

Jeśli kolejne pokolenie odziedziczy miazmatyczne zaburzenie, przeniesie je na przyszłe potomstwo. Może też dojść do zablokowania świadomości i niezdolności do wycofania się z dziedziczonych dysfunkcyjnych wzorców, co skutkuje szeregiem genetycznych uszkodzeń. Jeśli ładunek miazmy nie zostanie usunięty, z każdym kolejnym pokoleniem jest zwiększany. Aby usunąć odziedziczone miazmaty, musimy cierpliwie się oczyszczać, transformować, a następnie pozbyć się energetycznych pasożytów, które się tym żywiły. Choroby na całym świecie są wynikiem tych zanieczyszczeń i nierównowagi, wiążą się też z genetycznymi wstawkami obcych genów, przejawiając się utratą energii, zanieczyszczeniami i traumatycznymi blokadami, które przyciągają wiele duchów oraz pasożytów energetycznych z niskich płaszczyzn astralnych.

Zanieczyszczenia w warstwach energetycznych Ziemi akumulują się w ciężkich zbiorowych zaburzeniach świadomości, które zwiększają miazmę ciała planetarnego, a po czym zaczynają agresywnie przejawiać te same fluktuacje w makrokosmosie sfery fizycznej. W wyniku ostatniego mrocznego cyklu, podczas dochodzenia do jego końca, obserwujemy ogromny wzrost zanieczyszczenia gleby, powietrza, słodkiej wody i oceanów, ponieważ nastąpił agresywny wzrost tych zanieczyszczeń, toksyn oraz chorób z ciągłego niepohamowanego pasożytnictwo drapieżników jak również wynikająca z tego utrata energii, która objawia się na planecie. Zanieczyszczenia te nie wynikają bezpośrednio z przeludnienia, wynikają z postępków drapieżników i pasożytów energetycznych, którzy kradną energię życiową, ukrywając przed ludźmi wysoko zaawansowane technologie lecznicze. Toczona jest wojna o energię i świadomość, o to, by celowo krzywdzić istoty ludzkie za pomocą bytów, które uważają nas za swoją własność i za niewolników. W tym cyklu musimy zmierzyć się z ciemnością, która tak długo kontrolowała planetę, aby wreszcie zobaczyć, że możemy skorygować nasze struktury społeczne nadając wartość ochronie żywych stworzeń oraz ludzi.

Ważne jest, aby zrozumieć, że pasożytnictwo drapieżników jest używane jako metoda pozyskiwania energii, która generuje w zestawie instrukcji pola energetycznego ogromne ilości odpadów i zanieczyszczeń, a to niszczy wzorzec Ziemi.

Uszkodzone wzorce generują słabowite ciała i materialne formy życia. Wszystko w materii ma plan, według którego jednostki świadomości tworzą materię i przejawiają się na pewnym poziomie. Uszkodzona struktura pola planetarnego nie może mieć wystarczającej siły życiowej lub właściwych kluczy tonów częstotliwości ze względu na nagromadzone pokłady miazmy i ciągłe zmasowane agresywne zachowania, a gromadzące się produkty odpadowe z pasożytowania przez drapieżniki uszkadzają ziemski organizm, tworząc martwe kanały i martwe przestrzenie. Gdy decydujemy się na korzystanie z wewnętrznego źródła, pomagamy w pozbywaniu się miazmy, pozbywaniu się emocjonalnych wampirów lub pasożytowania na innych, a zamiast tego zobowiązujemy się do podtrzymywania miłosierdzia i do działania w sposób nieszkodliwy, jednocześnie starając się systematycznie oczyszczać ciało, umysł, emocje oraz ducha.

Abyśmy uwierzyli, że obecny wiek jest współczesnym ewolucyjnym osiągnięciem ludzkości, zostaliśmy poddani praniu mózgu. Prawdę mówiąc, ludzkość znacznie zbłądziła tracąc świadomość i tracąc kontrolę nad zasobami planetarnymi, które same w sobie stanowią najlepszą organiczną technologię. Ta doskonała technologia tworzy ludzkie ciała. Kiedy słuchamy mowy własnego ciała, jeśli zwracamy na nią uwagę, możemy zyskać mądrość, która prowadzi nas do przodu w najbardziej pozytywny sposób. Po pierwsze, aby ponownie połączyć energetyczne elementy ciała, musimy pozbyć się pasożytniczej dysharmonii z ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Jeśli zaczniesz to robić, pomoże ci to uwolnić ciało duchowe od międzywymiarowych pasożytów.

Aby sklarować i usunąć wszystkie problematyczne kwestie dotyczące odziedziczonego miazmatu i powiązanych z nimi problemów z podczepieniami, negatywnymi formami, pasożytami energetycznymi, demonami oraz opętaniami, najważniejszą rzeczą jest dokonanie detoksu oraz oczyszczenia organizmu. Nagromadzona czarna energia, pasożyty i podczepienia nie mogą pozostać w silnym, zdrowym oraz energetycznie zharmonizowanym ciele. Jeśli masz problemy z podczepieniem lub opętaniem, pierwszym etapem do uwolnienia będzie zintegrowana strategia odnowy biologicznej, która przywróci czystość i równowagę do warstw fizycznych, umysłowych, emocjonalnych oraz duchowych.

Bio-filmy celujące w nasze wnętrzności za pomocą pasożytów

Pasożyty energetyczne są jednym z produktów ubocznych implantów Obcych i innych technologii miękkiego zabijania, stosowanych do utrzymywania systemu zamkniętego źródła dla NAA, co ostatecznie może się przejawić jako różnorakie fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało. Jeśli możemy dostrzec większy obraz inwazji negatywnych Obcych, która doprowadziła do skażenia każdej warstwy ciała ziemskiego pasożytami energetycznymi, z którymi wciąż się dzisiaj stykamy, pomoże to nam zrozumieć, dlaczego każda istota ludzka ma pewien poziom nierównowagi lub dysfunkcja przejawiającej się w wyniku posiadania pasożytów czy pasożytniczych zachowań.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i często mogą przywoływać negatywne myślokształty. Mogą wywoływać histeryczne stany emocjonalne, a także powodować rozłączanie między wielowymiarowymi warstwami, oddzielając wewnętrzną Jaźń od energii duchowych i od ciała fizycznego. Kiedy ludzie są wewnętrznie odłączeni w ten sposób, nie wiedzą, kim są i łatwiej akceptują fałszywą tożsamość, która jest im przekazywana przez system kontroli umysłu.

Kiedy zachowujemy się jak pasożyty, przyciągamy do naszego wewnętrznego krajobrazu więcej pasożytów. Wiele z organizmów patogennych przyciąga pasożyty, które przyciągają do osłabionego organizmu ludzkiego demoniczne energie i jest to główny powód tej szczególnej strategii NAA związanej z rozprzestrzenianiem pasożytów.

Jeśli ciało jest mocno zaimplantowane i zainfekowane pasożytami, zaleca się stosowanie terapii przeciwpasożytniczych, takich jak: oczyszczanie, posty, medytacje i modlitwy, które pomagają odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu i ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat wprowadzono technologię elektromagnetyczną wyższego poziomu, specjalnie w celu docierania do odbiorców, stymulowania produkcji toksycznych biofilmów w systemach wewnętrznych, zwłaszcza w układzie trawiennym. Wiele biofilmów nie jest naturalnie indukowanych w ludzkiej biologii, są one indukowane technologicznie. Po co mieliby wysyłać częstotliwości do naszego jelita, aby wygenerować więcej biofilmów?

Jak już wielokrotnie mówiliśmy, pasożyty energetyczne wytwarzają fizyczne pasożyty. Właśnie dlatego empaci, pracownicy sieciowi i gwiezdni ludzie zazwyczaj muszą radzić sobie z poważniejszymi produktami ubocznymi pochodzącymi z trawienia i wydzielania, wzdęciami oraz rozdętymi brzuchami a także z objawami pochodzącymi od pasożytów, a do przywrócenia równowagi potrzebują większych starań. Kiedy mamy energetyczne lub fizyczne pasożyty, znacznie osłabia to naszą odporność. Bezpośrednia korelacja z fizycznymi pasożytami, zwykle w jelitach, ma na celu osłabienie ciała fizycznego i ciała eterycznego tak, aby niższe częstotliwości ELF kontrolujące umysł celujące w splot słoneczny były bardziej skuteczne. Istnieje program skierowany na ludzkie jelita, mający na celu wyeliminowania rozwoju wyższych funkcji drugiego mózgu i splotu nerwowego, które są ośrodkami neuronowymi niezbędnymi do rozwijania umiejętności z bezpośrednim poznaniem oraz wiedzą komórkową. Jest to zamierzone niszczenie empatii wobec środowiska, mające zablokować sygnały pochodzące z bioneurologii w drugim odbiorniku energii, który znajduje się w narządach składających się na cały układ trawienny.

W jaki sposób działa się na nasze jelita?

*Przez kontrolowane dostawy żywności i wody, masową produkcję i korporatyzację przetworzonych produktów spożywczych, konserwanty, biotechniczne chemikalia oraz zmodyfikowane genetyczne komponenty (GMO) dodawane do wielu produktów spożywczych dochodzi do modyfikowania genów oraz atakowania zdrowych jelit. Powoduje to ogólną dysfunkcję, nieszczelne jelita i podatność na biofilmy,dzięki czemu rozwijają się mikroorganizmy patogenne, które rozprzestrzeniają się do krwiobiegu i powodują skażenia. To niszczy również komórki nerwowe i eteryczną tkankę w jelitach, osłabiając ogólną odporność, uszkadzając drugi mózg oraz wrażliwość ośrodka osobistej woli.

*Splot słoneczny będąc głównym ośrodkiem energii, reguluje umysł świadomy lub matrycę osobowości. Kiedy splot słoneczny jest atakowany - energetycznie i przez spożywane jedzenie - ulega osłabianiu, zaś centrum osobistej woli - rozpraszaniu. Takie jedzenie ma atakować jelita i drugi mózg w celu uzyskania bardziej skutecznych wyników kontroli umysłu poprzez ELF i inne eksperymenty z wykorzystaniem AI, w tym smugi chemiczne oraz szczepienia, które są zaprojektowane do interakcji z organizmem w celu uzyskania rozpadu splotu słonecznego oraz połączonego funkcjonowania bioneurologii, a także rozkładu kanałów trawiennych i wydzielniczych. Obecnie w USA program ten ma na celu nakarmienie ludzi biotechnologicznymi laboratoryjnie produkowanymi chemikaliami oznaczonymi jako żywność.

*Celowe nadmierne przetwarzanie i chemizacja fast foodów jest wyjątkowo skuteczna w programowaniu sterowania umysłem, a w niektórych przypadkach nawet w warunkowaniu SRA (szatańskiego rytualnego wykorzystywania) w systemie nerwowym i mózgu człowieka.

*Przykładowo, dietetyczna woda sodowa i sztuczne słodziki, takie jak aspartam, mają zdolność edycji genów, która jest wykorzystywana do atakowania komórek przekaźnikowych RNA, co zakłóca połączenie komunikacyjne RNA i DNA w całym ciele (ma to związek z produkcją uracylu). Po co manipulować uracylem w RNA? Ponieważ uracyl kontroluje transmisję informacji dziedzicznych przekazywanych do DNA.

*Innym przykładem jest glifosat, który służy do rozbicia ściany komórkowej i tkanek w całym przewodzie pokarmowym w celu naruszenia mechanizmu obronnego organizmu przed infekcjami, toksynami oraz innymi odpadami. Glifosat był stopniowo wprowadzany do naszego łańcucha dostaw żywności i łańcucha pokarmowego w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Kiedy w jelitach znajdują się małe dziury, toksyczne odpady krążąc po organizmie dostają się do krwiobiegu, a nawet niektórych narządów. Te toksyny mogą utknąć w stawach lub/i mięśniach, co przyczynia się do rozwoju wielu klinicznie oznakowanych chorób. Chorobom tym można by całkowicie zapobiec, gdyby nie były celowo tworzone przez antyludzkie środowisko, w którym żyjemy na Ziemi.

*Dodatkowo, firmy zajmujące się biotechnologią celowo wprowadzają ludzkie DNA do masowo produkowanej żywności, na przykład ludzkie komórki nerkowe zarodka (HEK293), które podobno są dodatkami stosowanymi jako wzmacniacze smaku. Twierdzą, że te receptory smaku zostały wcześniej wyrażone w komórkach HEK293. Zrozumienie anty-życiowych odwróceń pomaga dostrzec większy cel, jakim jest zmuszenie ludzi do nieświadomego spożywania własnego gatunku - DNA ludzkich dzieci i embrionów. Jest to możliwe dzięki programowi wprowadzonemu przez NAA i siły szatańskie, mającemu na celu zepsucie ludzkiego DNA oraz utrzymanie na całym świecie programu ofiary z krwi dziecka, wykorzystywania seksualnego dzieci, pedofilii i sieci SRA. Musimy pamiętać, że jest to wprowadzane bez bezpośredniego etykietowania do spożywanych masowo produktów spożywczych, takich jak napoje bezalkoholowe i chipsy ziemniaczane. Składnik ten jest również umieszczany w wielu szczepionkach, więc wyraźnie planowane jest wprowadzenie go do krwiobiegu mas. Naturalnie media głównego nurtu traktują to tak, jakby problem ze spożywaniem sklonowanych ludzkich komórek nerkowych w naszym jedzeniu i piciu w ogóle nie istniał. Jak sądzisz, w jaki sposób wpływa to na ludzkie nerki? Jest to kolejny przykład modyfikacji genetycznej, kładący nacisk zarówno na kanibalizm jak i na ofiarę z krwi, ponieważ są to składniki promujące kulturę śmierci - konsumpcyjny satanistyczny materializm.

*Technologia, która jest ukierunkowana na kontrolę umysłu mas, ma również bezpośrednio atakować obszar splotu słonecznego. Osłabia narządy i gruczoły, które potrzebują energii splotu słonecznego, atakuje drugi mózg w jelitach, przez co zastępuje uczucia empatyczne bólem, generując biofilmy w ciele. Biofilmy napędzają pasożytniczą sygnalizację, która może przejąć funkcje bio-neurologiczne w ciele i działać jako małe centrum pasożytniczej komunikacji wewnątrz jam ciała. Biofilmy przyczepiają się do błon śluzowych, ścian jelit, genitaliów, układu moczowego, a nawet do jamy ustnej i dziąseł. Tworzą kieszenie tkanek, które chronią wzrost pasożyta, toksyczne i metaboliczne produkty przemiany materii, a także metale ciężkie, również wykorzystywane do przyciągania większej ilości pasożytów.

*Jeśli przeciętny człowiek ma rozległe biofilmy, problemy z jelitami i trzewiami, pasożytnicze inwazje oraz podlega kontroli umysłu, to poprzez obniżenie integralności jego ciała znacznie łatwiej jest odebrać mu energię siły życiowej. Biofilmy mogą być też sterowane elektronicznie w celu przeprowadzenia edycji genów lub modyfikacji genetycznej w ludzkim gospodarzu.

Czym jest biofilm?

Biofilm to dowolna grupa drobnoustrojów, w której komórki przyczepiają się do siebie nawzajem, a często również do pewnych obszarów, tworząc śluzowate, żylaste tkanki, w których żyją i rozmnażają się. Wyobraź je sobie jako bryłę lub tkankę, podobną do pajęczyny trzymającej w sobie kieszeń toksycznej infekcji, która żyje w jamie lub błonie śluzowej w twoim ciele. Te komórki są często osadzone w samodzielnie wytworzonej matrycy substancji pozakomórkowej, która może być również określana jako śluz, chociaż nie wszystko opisane jako śluz jest biofilmem. Biofilm to konglomeracja substancji molekularnych złożona na ogół z zewnątrzkomórkowego DNA, białek i polisacharydów (cząsteczek cukru). Biofilmy mogą zawierać wiele różnych rodzajów mikroorganizmów, bakterii, archeonów, pierwotniaków, grzybów i glonów, gdzie każda grupa ma wyspecjalizowane funkcje metaboliczne. Jednak niektóre organizmy będą w określonych warunkach tworzyć filmy jednogatunkowe. Kiedy organizm jest dotknięty nawracającymi infekcjami i ranami, które trudno jest wyleczyć, jest wysoce prawdopodobne, że toksyczne biofilmy w jelitach i trzewiach nadal infekują osłabione obszary toksycznymi odpadami pasożytniczego cyklu życiowego lub w tkankach występują skażenia mikroorganizmami. Wszystkie rodzaje pasożytów szukają schronienia w ciele w dobrze zbudowanym toksycznym biofilmie.

Zasadniczo biofilmy są mikroskopijnymi robakami, które znajdują się wszędzie wewnątrz i na zewnątrz ciała, tworząc biologiczne schronienia w swoim ludzkim gospodarzu za pomocą mieszaniny cukrów i białek. Na przykład biofilm w jamie ustnej to płytka nazębna. Toksyczne biofilmy solidnie chronią się przed wyeliminowaniem, dlatego niektóre infekcje są tak trudne do usunięcia. W toksycznej matrycy biofilmu schronienie znajdują drożdże, pasożyty i bakterie, unikając ataku nawet najsilniejszych leków. Działanie chorobotwórczych biofilmów z jelit:

*Zapobiegają pełnej absorpcji składników odżywczych przez ścianę jelit.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed układem odpornościowym.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed antybiotykami i środkami przeciwgrzybiczymi, co oznacza zarówno zioła, jak i farmaceutyki.
*Szerzą stany zapalne i hiperimmunologiczne choroby w organizmie.
*Zawierają toksyny, takie jak metale ciężkie.

Niezdrowy biofilm jelita jest schronieniem dla wielu patogennych lub chorobotwórczych mikroorganizmów. Oznacza to drożdże takie jak Candida, a także różne odmiany bakterii, które są związane z problemami trawiennymi i z wydzielaniem. Niezdrowe biofilmy przyspieszają starzenie i szerzą następujące choroby:

*Pasożyty.
*Systemowa Candida i przerost grzybów.
*Zgaga lub GERD (refluks żołądkowo-przełykowy).
*Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromalgia, które często uważa się za zakaźne.
*Rozrost bakterii jelita cienkiego (SIBO), który obejmuje takie objawy, jak zgaga, wzdęcia, gazy, skurcze brzucha, otumanienie, zapalenie stawów, trądzik i inne schorzenia skóry.
*Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna.
*Niezdrowy biofilm pozwala niektórym infekcjom trwać latami. Oznacza to, że organizm może stać się bardziej podatny na inne infekcje lub zakażenia, a także inne przewlekłe choroby zwyrodnieniowe.
*Przyciąga szereg pasożytów energetycznych i demonicznych, które tworzą podczepienia w aurze.

Pozbycie się niezdrowego biofilmu z jelita wymaga pewnych badań i specjalnej troski w celu określenia najbardziej odpowiedniej metody detoksykacji oraz przywrócenia równowagi. Ważną częścią procesu oczyszczania jest spożywanie wyłącznie wysokiej jakości składników odżywczych o wysokiej zawartości składników organicznych, eliminacja cukru, alkoholu, narkotyków, przetworzonej i komercyjnej żywności. Ponadto w rozbiciu struktury niezdrowego biofilmu jelita mogą pomóc enzymy proteolityczne po zażyciu na pusty żołądek. Są zioła przeciwpasożytnicze i przeciwdrobnoustrojowe, które są skuteczne, ponieważ przebijają się i niszczą biofilm w naturalny sposób. W większości przypadków najskuteczniejszy sposób na wyeliminowanie toksycznych biofilmów i pasożytów, które znajdują się w naszym wnętrzu, a także podczepionych bytów, może być w dużym stopniu wspomagany przez stosowanie doustnego oczyszczania w tym samym czasie przy użyciu naturalnych lewatyw terapeutycznych. Do każdego procesu detoksykacji i leczenia powinny również być włączone modlitwa i medytacja.

Wszyscy pracownicy energetyczni mogą zauważyć, o ile więcej treści przetwarza się podczas oczyszczania, kiedy zdajemy sobie sprawę, że zawartość odpadów nie pochodzi z tego, co konsumujemy. Wielu z nas naturalnie przetwarza zastarzałą lub negatywną energię, eliminowaną przez jelito, i to dotyczy wielu pracowników z sieci. Właśnie dlatego jest to dobry czas, aby oczyścić wątrobę oraz jelita, a także usunąć biofilmy, ponieważ wspiera to uwolnienie ciała fizycznego od programów przodków. To pozwala nam usunąć skutki masowej kontroli umysłu od wpływu na nasz umysł świadomy i rozbić odbiorniki energii w jelitach.

Sugeruję, aby przeprowadzić dokładne rozeznanie na temat usuwania pasożytów, opracować odpowiedni program odnowy biologicznej, oczyścić organizm z biofilmów i pasożytów energetycznych oraz fizycznych. Warto poznać gwiezdnego człowieka, który opracował antidotum na masowy problem glifosatu w naszym łańcuchu pokarmowym, który niszczy wyściółkę jelit i ściany jelit - dra Zaca Busha można znaleźć na stronie www.zachbushmd.com. Ponadto w eliminowaniu toksycznych biofilmów oraz nienaturalnych organizmów powiązanych z AI, takich jak robaki jelitowe rope worm skuteczne dla wielu osób okazały się protokoły MMS i CDS opracowane przez Jima Humble'a i Andreasa Kalkera. MMS może również niszczyć związki metali ciężkich zawarte w wodzie i wiele różnych trucizn. Prowadzona jest intensywna kampania dezinformacyjna skierowana przeciwko tym opiekuńczym i odważnym osobom, dlatego wnikliwie poznaj przyczyny, dla których jest tak wiele agresji skierowanej w nich i inne osoby, które promują naturalne terapie. Uznaje się, że trzecia przyczyna śmierci w USA to zaniedbania medyczne - setki tysięcy ludzi umiera co roku z powodu błędów lekarskich i medycznych, co stanowi o wiele większe ryzyko niż użycie MMS i CDS. Podobnie jak w przypadku każdego protokołu, sam musisz zdecydować o przeprowadzanej terapii i uważnie słuchać ciała – ono podpowie, jak najlepiej o nie dbać, aby odzyskać zdrowie oraz równowagę, wzmocnić ogólną odporność a także zdolność do zwalczania infekcji pasożytniczych, zarówno na poziomie energetycznym jak i fizycznym. W leczeniu działaj bardzo powoli oraz sprawdzaj reakcje, bądź mądry i świadomy tego, jak dbasz o swoje ciało, które powinno być traktowane z pełną miłości troską i szacunkiem.

Kiedy lepiej zrozumiemy, w jaki sposób pojawiają się pasożyty i zaczniemy usuwać je z ciała fizycznego, będziemy chcieli ocenić nasze relacje oraz zwrócić uwagę na osoby z naszego otoczenia, które są niezdrowe, niezrównoważone lub pasożytnicze. Najważniejszą częścią bycia zdrowym i zrównoważonym jest nie angażowanie się w kontakty z psychicznymi wampirami, w ich manipulacje czy dramaty.

Wampiry psychiczne to pasożytnicze manipulatory emocjonalne

Jedna z zasad wartych zapamiętania: pasożytnicze wampiry zawsze będą chciały kontrolować i zdominować ludzi oraz inne niefizyczne jednostki, zawsze będą wykorzystywać manipulację, aby uzyskać to, czego chcą. Zazwyczaj chodzi o podczepienie do energii w celu jej odessania lub wykorzystania dla własnych celów. Może to być osoba, która nie chce wkładać wysiłku ani energii, by robić coś samodzielnie, więc manipuluje innymi, aby zrobili to za nią. Lub gdy ktoś czuje się wyczerpany, więc szuka kogoś, od kogo będzie mógł wykradać energię, zwykle poprzez wciągnięcie w jakiś archetypowy dramat czy kryzys. W takich sytuacjach trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba będąca wampirem nagle odzyskuje moc dzięki twojej obecności, podczas gdy tu czujesz nadmierne wyczerpanie i zmęczenie. Jeśli pozwolimy sobie na ciągłe podbieranie energii przez innych, możemy czuć się przygnębieni, zdezorientowani, rozdrażnieni, a nawet fizycznie chorzy.

Aby tworzyć wzajemnie korzystną wymianę energii z innymi ludźmi, musimy ocenić relacje i wyznaczyć zdrowe granice.

To właściwie przejawia się jako niezrównoważona wymiana pasożytniczych i współzależnych zachowań, a strona działająca jako wampir energetyczny często uzależnia się od swojego docelowego gospodarza, ponieważ wykorzystuje go do pozyskania energii. Gdy postawisz granice i odetniesz drenujące cię podczepienie, pasożytująca osoba oraz pasożyt energetyczny doświadczą emocjonalnego napadu złości skierowany na kontrolę lub popadną w narcystyczną wściekłość. Ta zasada wywierania kontroli energetycznej działa tak samo w przypadku istot fizycznych i niefizycznych, jak również wszystkich negatywnych duchowych energii, które mają naturę pasożytów. Lata obserwacji ciemnych bytów i ich tendencji do kontrolowanych napadów złości pomogły mi zobaczyć, jak manipulują ludźmi w sferze fizycznej, aby uzyskać dostęp do ich energii.

Faktem jest, że wiele osób jest pod wpływem negatywnych sił, których nie pojmują, co przez całe życie wzmacnia negatywne nawyki, niską samoocenę i pasożytnicze zachowania. Gdy ludzie czują się niepewni siebie, łatwo będą uciekać się do kontrolowania i manipulowania zachowaniami, aby wyssać energię i jest to powszechnie określane jako psychiczny lub emocjonalny wampiryzm. Z tego powodu powinieneś być w stanie wyraźnie zidentyfikować różne typy osobowości, które nimi są.

Psychiczny wampir to osoba, która przenosi energetyczne pasożyty, drenuje cudze energie i może umyślnie wysysać jakąkolwiek pozytywną energię lub szczęście z innych. Może często pojawić się jako osobnik narcystyczny, kontrolujący, jako ofiara, nieustanna gaduła lub królowa dramatu. Na ogół wewnątrz ma czarną pustą dziurę, którą stara się wypełnić czyjąś energią. W rezultacie ma duże, zranione ciało bolesne i generalnie nigdy nie czuje się usatysfakcjonowana, potrzebuje ciągłego zapewnienia i drobne rzeczy traktuje jako osobiste wykroczenia. Przez większość czasu nie chodzi o wzajemnie korzystne relacje, ale o jednostronny drenaż - jest przyjazny, dopóki robisz to, czego chce, i dopóki może zasilać się twoją energią.

Taktyki manipulacyjne są stosowane, aby skłonić osobę ogólnie zadowoloną z życia do takiego postępowania, by odłożyła pozytywne uczucia i energię oraz obniżyła poczucie własnej wartości. Wampir może użyć zachowań protekcjonalnych, krytycznych lub poniżających, może użyć zastraszania oraz znęcania się, aby jego ofiara czuła się zagrożona, a nawet winna czegoś, i całkowicie od wampira zależna. Ogólnie rzecz biorąc, ci ludzie stawiają innych na krawędzi, gdzie czuje się, że trzeba chodzić na palcach, aby ich nie denerwować, ani nie wywołać ich gniewu. Możesz nie wiedzieć, co w każdej chwili może wampira uaktywnić. Jeśli zauważysz, że twoja energia słabnie za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi do pokoju, powinieneś się zabezpieczyć i wzmocnić swoją tarczę 12D. Przez większość czasu ludzie wampiryczni nie są świadomi, że pobierają energię od innych i często zupełnie nie wiedzą, że są odłączeni od duszy-ducha. Ludzie, którzy są odłączeni od duszy, czują się pusto w środku i dlatego naturalnie starają się nadrobić straty energii przez odbieranie jej od innych ludzi - z zewnątrz. Trzymanie się z dala od psychicznych wampirów i jednostronnych pasożytniczych związków jest dobrą praktyką skutecznie zapoczątkowującą duchową higienę.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa