sobota, 6 lipca 2024

FFR W STANIE SNU – z bloga Lisy Renee

 tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska 

 

Transkrypcja ESF: „Ukochana Społeczności, czasami omawiamy tematy, z którymi nie zawsze jest miło się pogodzić w obecnym okresie wojny duchowej. Jednak ważne jest, aby zawsze pamiętać, że zdobyta wiedza daje nam moc. Ta wiedza prowadzi do większej świadomości, zaś większa świadomość daje świadomość sytuacyjną i dokładne rozeznanie, które pomoże podejmować lepsze decyzje dla siebie i bliskich, a także odwrócić szkodliwe lub negatywne siły energetyczne.

Dlatego nie śpij, otwórz oczy, zwróć uwagę na otoczenie, korzystaj z narzędzi obserwacji, rozeznawania, akceptowania i pozostawania neutralnym, staraj się uniknąć katastrof i wchodzenia na śliski grunt myślenia opartego na strachu. Każdy z nas ma w sobie wszystko, czego potrzebuje. Aby jednak zrozumieć, jak skutecznie rozwiązać problem, musimy najpierw zidentyfikować jego źródło. A jeśli dokonujemy ocen na podstawie błędnych założeń, błędnego myślenia lub błędnych informacji, być może użyliśmy błędnej logiki, wciąż nie rozumiemy obecnego terenu, w którym żyje ludzkość w czasie wojny duchowej, oraz psychologicznej na zasadzie „dziel i rządź”, której celem jest mentalne zniewolenie świadomości. Kiedy pozwalamy, aby zniewolili nas inni, którzy chcą nas kontrolować z własnych egoistycznych pobudek, na ich prośby i sugestie masz pełne prawo powiedzieć „nie”.

Widzimy wyraźnie, że niektórzy ludzie nie rozumieją tej walki duchowej toczącej się w naszym świecie, której kolejny etap rozpoczął się cztery lata temu. Od tego czasu wiele osób zbyt wcześnie porzuciło swoje ciało, co nazywa się „nagłą śmiercią”, lub bardzo cierpiało z powodu pojawienia się poważnych chorób w wyniku dokonywania nieświadomych wyborów. Choć obserwowanie tego może być przerażająco trudne, nie możemy pozwolić, aby inni podejmowali za nas decyzje. Musimy kierować swoim życiem, biorąc odpowiedzialność za wybory, których dokonujemy, które powinny opierać się na zdrowym rozsądku i samodzielności, a nie podejmować decyzje w drodze przymusu, znęcania się, wiktymizacji, gróźb i kultury narzuconej przez osoby wokół nas.

Chodzi o to, aby zacząć używać krytycznego myślenia, kierując się zdrowym rozsądkiem i uznając zasady spójności, tak aby taktyki Gaslightingu i Alicji w Krainie Czarów - teatru absurdu - nie powodowały nadmiernego nacisku na umysł. I pamiętaj, że masz narzędzia do samodzielnego myślenia. Musisz myśleć samodzielnie i poddać otrzymane informacje testowi granicznemu we własnym sercu i umyśle, syntetyzując dane, dzięki którym zrównoważysz swoją intuicję i krytyczne myślenie. Chociaż może się wydawać, że niewiedza jest błogosławieństwem, w rzeczywistości jest ona bardzo niebezpieczna na tym etapie propagandy na poziomie wojskowym i metod kontroli umysłu MK Ultra, które są nasilane poprzez wykorzystywanie fal mózgowych i programów sztucznej inteligencji, które obecnie atakują śpiącą ludzkość.

W ciągu ostatniego tygodnia uzyskaliśmy szerszą wiedzę na temat sygnałów AI i technologii wykorzystywanych do przechwytywania fal mózgowych podczas snu i dlatego prowadzimy dzisiaj tę dyskusję. Sugeruję, abyś był świadomy planu przechwytywania fal mózgowych podczas stanu snu i zwracał uwagę, jeśli ci się to przytrafia, abyś mógł użyć swojej duchowej mocy i narzędzi do zneutralizowania i unieważnienia jego wpływu na zakłócanie twojego myślenia, zakłócanie spokoju. Chodzi o ciało emocjonalne twoje i osób, z którymi mieszkasz w tym samym domu lub rezydencji.

W miarę jak tajna wojna nabiera tempa, generowana jest cicha broń, która ma atakować fale mózgowe mas narzucające reakcje związane z częstotliwościami, które pojawiły się w celu zwiększenia świadomości i uświadomienia, że ta taktyka jest obecnie stosowana w szerokim zakresie u części populacji. A dzięki bezpośredniej wiedzy na temat tego programu zyskasz zrozumienie, a następnie postarasz się łagodzić i neutralizować te wpływy dzięki obserwacji i ustawieniu przestrzeni z właściwą intencją uwzględniającą stwierdzenia mające na celu unieważnienie prób ujarzmienia fal mózgowych podczas stanu snu.

Dzisiaj podamy także kilka krótkich komend, które możesz wykorzystać do ustawienia przestrzeni przed pójściem spać, i które mogą pomóc Ci zneutralizować te próby, jeśli doświadczasz tego konkretnego zjawiska, lub po prostu wzmocnić swoją osobistą osłonę podczas snu.

Odpowiedź podąża za częstotliwością

Reakcja podążania za częstotliwością oznacza, że jeśli docelowa osoba lub podmiot usłyszy ton o częstotliwości emulującej dźwięk skojarzony z ludzkim mózgiem, mózg będzie próbował naśladować ten wzorzec częstotliwości, dostrajając synchronizację wyjściowych fal mózgowych z częstotliwością, na którą jest narażony.

Aby zrozumieć problem ukrytej technologicznej kontroli umysłu na planie Ziemi, trzeba znać reakcję podążania za częstotliwością. Moim zdaniem, jeśli zrozumiesz, jak to działa, możesz przełączać biegi w swoim mózgu, tak aby nie synchronizował się z żadną częstotliwością wejściową, która pojawia się, gdy jesteś nieprzytomny lub śpisz, dzięki czemu możesz zneutralizować te efekty które Kontrolerzy próbują wykorzystać na tym konkretnym etapie.

Od czasu wdrożenia globalnej operacji psychologicznej związanej z „plandemią” staje się oczywiste, że mniejsza populacja wybranych osób, na których przeprowadzano eksperymenty w ramach tajnego programu kosmicznego – w dużej mierze bez ich zgody i wiedzy – przez ostatnie 25 lub 30 lat, że była to próba generalna wprowadzenia tej samej taktyki kontroli umysłu w całej populacji ludzkiej, z tą różnicą, że będzie ona kontrolowana przez cybernetyczne systemy sztucznej inteligencji i powiązane metody. Zatem program wychwytywania fal mózgowych podczas stanu snu osiągnął inny poziom, przynajmniej w USA, gdzie grupy negatywnych Obcych próbują wdrażać swoje metody kontroli umysłu MK Ultra (Czarnych Słońc) na dużych grupach populacji ludzkiej podczas snu.

Teraz chcę wyjaśnić te metody, abyście mogli zwrócić na nie uwagę i być świadomi zjawiska kontroli umysłu, które wielu z nas postrzega jako aktywne operacje psychologiczne realizowane przeciwko społeczeństwu. Oto trzy najbardziej oczywiste studia przypadków dotyczące stosowania metod reakcji na częstotliwość:

*Po pierwsze, zainstalowanie zorganizowanej religii C**VID w masach, co poważnie podzieliło populację, wraz z szeregiem rygorystycznych rozwiązań medycznych oferowanych na całym świecie w postaci różnorodnych genetycznych eksperymentalnych rodzajów broni biologicznych, z ogromnymi zyskami dla globalnej mafii zdrowia, w rezultacie służąc programom miękkiego zabijania stosowanym przez elity władzy i Agendę Negatywnych Obcych.

*Po drugie, nagła eksplozja niebinarnych etykietek u dzieci, w odniesieniu do konotacji duchowego opętania oraz uzależnienia emocjonalnego, aby przygotować je na alternatywne zaimki związane z seksualnością i różne fałszywe tożsamości w celu łatwego ujarzmienia przez drapieżników i pedofilów. Często te agresywne metody wychowania powodują eskalację małych dzieci i nastolatków, zanim ich mózg w pełni rozwinie się w dorosłość, do alternatywnych tożsamości osób transpłciowych, co stawia je w sytuacji seksualnej niedoli, złego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci z powodu korzystania z usług medycznych przez całe życie, uniemożliwiając spłodzenie potomstwa w przyszłości (przeważnie stają się bezpłodne).

*I na koniec, dziwne zjawisko polegające na obserwacji szybkiego wzrostu jadowitej nienawiści wymierzonej w grupy zbiorowe w kontekście ideologii walki klas, w której szaleńcza nienawiść tłumu i myślenie grupowe „ofiara-oprawca” zwykle przeczą logicznemu rozumowaniu, ponieważ kultura ta nagradza skrajnie negatywne, bezsensowne i niezrównoważone zachowania w przestrzeni publicznej.

Możemy więc zadać sobie pytanie, w jaki sposób ta nagła radykalna zmiana kulturowa na Zachodzie dokonała się u części ludzi i czy była powiązana z potajemnie stosowanymi metodami reagowania na częstotliwość? Odpowiedź częstotliwościowa oznacza, że jeśli obiekt ataku słyszy dźwięk o częstotliwości naśladującej częstotliwość kojarzoną z ludzkim mózgiem, mózg będzie próbował naśladować ten sam wzorzec częstotliwości, dostosowując swoją moc wyjściową fal mózgowych.

Aby wpłynąć na ludzką świadomość i nią manipulować, wystarczy stworzyć złożony sygnał powodujący reakcję podążania za częstotliwością, gdy mózg nawiąże kontakt z zewnętrznym sygnałem pochodzącym z otoczenia, a neurony zaczną odzwierciedlać ten sygnał. Sygnałem może być fala nośna w widmie, której częstotliwość ma na celu wywołanie emocjonalnego uczucia niepokoju, lęku lub wywołanie głębokiego bólu emocjonalnego. W rezultacie chemia mózgu ulega ciągłym zmianom, ogólnie obniżając świadomość osoby, w kierunku szeregu niższych negatywnych emocji z zagmatwanym i fragmentarycznym postrzeganiem. Do dużych populacji można wysyłać częstotliwości nadawane w celu wywołania niepokoju czy agresji, a nawet myśli samobójczych w określonych obszarach demograficznych. Następnie administratorzy mogą publikować wiadomości w mediach głównego nurtu, aby wzbudzić większy strach lub zrzucić winę na określone grupy oraz promować sensacyjny lub napastliwy język dla wyróżnienia pewnych marginalizowanych grup w celu ich atakowania. To wojna psychologiczna „Dziel i rządź”, polegająca na tym, że ludzie będą postrzegać innych ludzi jako swoich wrogów, podburzając w ten sposób reakcje tłumu poprzez różnorodne formy przemocy, wrogości, a nawet stwarzając warunki do zachowań przestępczych, takich jak gwałt. Tłum będzie nawoływał do zabijania innych lub wsadzania niewinnych ludzi do więzienia, aby dać przykład i poczuć ulgę od stłumionego niepokoju emocjonalnego.

Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym w celu przesyłania wiadomości do ludzkiego mózgu, aby dokonać zmiany jego składu chemicznego. A kiedy chemia mózgu ulegnie zmianie i kiedy fale mózgowe zostaną przełączone lub zamienione, wtedy pojawia się sugestia, aby mózg wstawił myślokształty lub zainicjował inne zachowania w celu ukształtowania, wywarcia wpływu lub przygotowania danej osoby do kreowania szkodliwych myśli lub przestępczego działania przeciwko innym, które w takim przypadku można uważać za uzasadnione tak, aby cel uświęcał środki.

Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie te przykłady, zauważysz, że metoda wywoływania reakcji na częstotliwość jest rodzajem technologii kontroli umysłu i studium przypadku pozwalającym wykazać skuteczność tego rodzaju wojskowego ataku na osłabione umysły dzieci, młodych dorosłych, osób starszych, oraz jak wykorzystano to do ujarzmienia ich poprzez straszenie chorobami zakaźnymi, na przykład dotyczącymi pandemii. Im bardziej brakuje nam równowagi wewnętrznej, tym bardziej brakuje nam harmonii z naturą i prawami naturalnymi, a przez to tym bardziej chorujemy. I niestety, mamy wiele przypadków w świecie zewnętrznym, które odzwierciedlają tę zasadę już teraz, dlatego musimy nauczyć się, jak zneutralizować cichą broń generowaną poprzez wysyłanie konkretnych częstotliwości gdy jesteśmy w stanie snu, w tym celu musimy zrozumieć, jak działa nasz mózg i jak Kontrolerzy to wykorzystują.

Fizjologiczna funkcja ludzkiego mózgu opiera się na złożonych zestawach wzorców elektrycznych i są to procesy neurochemiczne zachodzące za pośrednictwem różnych sygnałów impulsowych. Niektóre z tych impulsów mogą sygnalizować mózgowi czynniki środowiskowe i zewnętrzne dotyczące częstotliwości. Gdy potrafisz zidentyfikować to jako coś zewnętrznego, neutralizujesz i przełączasz tryby w swoim mózgu, odmawiając odpowiedzi i synchronizacji z wzorcami fal mózgowych na sztuczne częstotliwości, które są wysyłane do mas.

Zatem niektóre impulsy mogą sygnalizować mózgowi sygnał z otoczenia i zewnętrzne częstotliwości, które kierują do mózgu sztuczne sygnały i próbując dopasować się do naszej własnej, wygenerowanej wewnętrznie częstotliwości myśli. Niezwykle ważna jest wiedza, że stan częstotliwości mózgu zmienia sposób myślenia oraz ogólny stan świadomości.

Kiedy ktoś medytuje i wie, jak uspokoić swój umysł, zmienia częstotliwość fal mózgowych, co może zmieniać te częstotliwości i ich wpływ na całe ciało. Ludzki mózg składa się z komórek glejowych, czyli neuronów i naczyń krwionośnych. Kora mózgowa jest prawie symetryczna, z lewą połową związaną z zasadą męską i prawą - żeńską – półkule są swoim bezpośrednim lustrzanym odbiciem. Lewa i prawa półkula mózgowa są połączone ze sobą ciałem modzelowatym, czyli bardzo dużą wiązką nerwów obsługującą czakrę korony. Ukrytym zadaniem czakry korony, twojego siódmowymiarowego centrum energii, jest aktywacja ciała modzelowatego, połączenie półkul mózgu - lewej męskiej i prawej żeńskiej - w jedną zunifikowaną funkcję sygnalizacji neurologicznej i synaptycznej. Kiedy jakość wibracji wzorca myślowego z kobiecą energią twórczą zjednoczy się z męskim rozumowaniem, energia prawej strony męskiej i lewej żeńskiej całego ciała zacznie się jednoczyć w mózgu. Jest to najlepszy element odchylający i neutralizujący te szczególne technologie ujarzmiania fal mózgowych za pomocą reakcji podążającej za częstotliwością. Ale czasami, gdy jesteśmy osłabieni, wyczerpani i zmęczeni, może nas ogarnąć emocjonalne poczucie, że uruchamia się coś, co jest nienaturalne dla naszego organicznego procesu myślowego lub procesu emocjonalnego.

Zatem aktywacja wyższej inteligencji poprzez proces jednoczenia męskiej i żeńskiej zasady mózgu, łączy wszystkie warstwy złożonych matryc ludzkiego ciała poprzez zjednoczoną świadomość zasady męskiej i żeńskiej. Gdy zasada męska i żeńska są wewnętrznie zjednoczone, jesteśmy w stanie połączyć się ze świadomością i komunikować się z poziomami inteligencji nieznanymi nauce.Neurony są podstawowymi składnikami układu nerwowego. Nauka twierdzi, że w ludzkim mózgu istnieje około 100 miliardów neuronów połączonych ponad 100 bilionami synaps. Neurony to w zasadzie elektryczne włączniki i wyłączniki, które działają podobnie do małych tranzystorów znajdujących się w chipach komputerowych. Informacje są przekazywane między neuronami za pośrednictwem synaps chemicznych, które uwalniają neuroprzekaźniki działające na inny neuron. Większość neuronów jest połączona za pośrednictwem synaps z kilkoma tysiącami innych neuronów, dzięki czemu obwody mózgu mogą łączyć się z wieloma sieciami neuronowymi.

Teraz, dla naszych celów chcemy przejąć kontrolę nad elektrycznym włącznikiem i wyłącznikiem naszego mózgu i odrzucić wszelkie zewnętrzne zakłócenia lub sztuczne częstotliwości, które mogłyby wpływać na nasze fale mózgowe. Te szczególne sygnały między neuronami zachodzą poprzez synapsy lub wyspecjalizowane połączenia z innymi komórkami. Neurony mogą łączyć się ze sobą, tworząc sieci neuronowe. Kluczem do funkcjonowania neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym jest proces sygnalizacji synaptycznej, który jest częściowo elektryczny, a częściowo chemiczny. Sygnalizacja synaptyczna może zostać przerwana przez toksyczne częstotliwości elektryczne, jak to ma miejsce w przypadku technologicznej kontroli umysłu w postaci pulsacji niskiego pola elektromagnetycznego czy szkodliwego promieniowania, lub sygnalizacja synaptyczna zostaje przerwana w wyniku wprowadzenia albo narażenia na toksyczne chemikalia, metale ciężkie, takie jak aluminium, rtęć w szczepieniach, stront i brom w smugach chemicznych, które zakłócają synapsę. Wtedy synapsa nie będzie sygnalizować. Kiedy synapsa przestanie funkcjonować z powodu zatrucia lub ingerencji w nią toksyczną substancją chemiczną lub metalem ciężkim, neuron w końcu umrze. Kiedy neurony umierają, ludzie zapadają na choroby mózgu związane z neuronami ruchowymi, takie jak demencja, choroba Alzheimera i ALS.

Neurony generują sygnały mózgowe pomiędzy synapsami, które łączą się z innymi komórkami mózgowymi. Ten proces sygnalizacji synaptycznej wysyła sygnały elektryczne i chemiczne, które tworzą fale mózgowe lub wzory fal mózgowych. A fale mózgowe są źródłem naszych myśli. Fale mózgowe to sposób, w jaki myślimy, co myślimy i dlaczego tak myślimy. Fale mózgowe są podstawą wszystkich naszych myśli, wszystkich emocji i wszystkich zachowań, i stanowią komunikację między neuronami w mózgach, które tworzą fale mózgowe i wzór fal mózgowych. Fale mózgowe powstają w wyniku zsynchronizowanych impulsów elektrycznych z mas neuronów komunikujących się ze sobą. Fale mózgowe są wyjątkowe i unikalne dla naszej duchowej świadomości. Oznacza to, że każdy mózg i każdy wzór fal mózgowych jest unikalny i indywidualny. Nie ma nikogo, kto miałby takie same fale mózgowe jak Ty. Twój mózg jest skonfigurowany zgodnie z Twoją Duszą i duchowym planem. Zatem nikt nie może emitować wzorców fal mózgowych dokładnie w taki sam sposób jak Ty. Nawet jeśli twoja świadomość została sklonowana, zawsze można wykryć różnicę. Chociaż nauka głównego nurtu nie przyzna tego publicznie. Ważne jest, aby wiedzieć, że ludzie wykazują przede wszystkim pięć różnych typów wzorców elektrycznych lub fal mózgowych w korze mózgowej.

Fale mózgowe można obserwować za pomocą narzędzia zwanego EEG, które umożliwia rejestrację wzorców fal mózgowych danej osoby. Każda fala mózgowa ma swój cel i pomaga nam w optymalnym funkcjonowaniu psychicznym. Zdolność ludzkiego mózgu do elastyczności i/lub przechodzenia przez różne stany częstotliwości fal mózgowych odgrywa dużą rolę w tym, jak skutecznie radzimy sobie ze stresem, skupianiem się na zadaniach, przekierowywaniem umysłu w stan ciszy i dobrym snem. Jeśli jeden z pięciu rodzajów fal mózgowych jest albo wytwarzany w nadmiarze, albo w niedostatecznym stopniu, może to powodować problemy. Zastanówmy się teraz przez chwilę nad problemami ludzi, które wynikają ze stanu ich mózgu. Możemy czuć się nadmiernie przygnębieni. Możemy prezentować szereg wszelkiego rodzaju zaburzeń myślenia lub osobowości czy nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, manii lub chaotycznego, zaburzonego myślenia, szeregu zaburzeń ze spektrum autyzmu – wszystko to jest związane z rozregulowanymi falami mózgowymi. Dzieje się tak, ponieważ sygnały mózgowe złożone z reakcji elektrycznych i chemicznych nie są zdrowe lub nie działają prawidłowo, głównie z powodu niezdrowego stylu zycia i narażenia na szkodliwe wpływy. Jednostka może mieć predyspozycje genetyczne, ale ogólnie rzecz biorąc, wiele problemów wynika z braku równowagi i zdrowia pomiędzy warstwami fizycznymi, mentalnymi, emocjonalnymi i duchowymi, kiedy nie jesteśmy zintegrowani i zrównoważeni w naszych wielowymiarowych warstwach. Im zdrowsi się stajemy, tym czujemy się lepiej i tym szybciej korygujemy sygnały fal mózgowych, co pomaga całemu naszemu ciału stać się zdrowym i duchowo pełnym.

Fale mózgowe

Teraz dokonamy krótkiego omówienia pięciu podstawowych fal mózgowych, abyście mogli użyć właściwych słów podczas oczyszczania sygnałów mózgowych lub fal mózgowych, abyście mogli je również wykorzystać w ramach polecenia oczyszczania i wyczyszczenie zamiarów. Fale alfa to oscylacje neuronowe w zakresie częstotliwości od 7,5 do 12,5 herca. Ten zakres częstotliwości wypełnia lukę pomiędzy naszym świadomym myśleniem a podświadomością. Będzie to obszar, w którym w dużej mierze wykorzystywane będą reakcje podążania za częstotliwością, gdy kontroler próbuje naśladować częstotliwość naszej podświadomości. Kiedy mamy za silne fale alfa, możemy nie być w stanie się skupić, możemy być zbyt zrelaksowani lub za dużo marzymy. Jeśli mamy za mało fal alfa, możemy odczuwać silny stres, bezsenność, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, panikę lub fobie, a także wysoki niepokój. Kiedy nasze fale alfa są zrównoważone, jesteśmy zrelaksowani. Zazwyczaj ludzie starają się korygować zbyt słaby stan fali alfa, pijąc alkohol lub zażywając leki rozkurczające i przeciwdepresyjne.

Natomiast fale beta mają częstotliwość od 12 i pół do 30 herców. Są to tak zwane fale mózgowe o wysokiej częstotliwości i niskiej amplitudzie, które są powszechnie obserwowane, gdy zwykła osoba nie śpi, jest czujna i zaangażowana w świadome i logiczne myślenie. Za dużo beta powoduje przyrost adrenaliny, wysoki niepokój i niezdolność do relaksu, a my czujemy się zestresowani. Za niski poziom beta spowoduje bardzo słabe funkcje poznawcze, słabą pamięć, skłonność do popadania w depresję. Wtedy będziemy mieli ADHD, deficyt uwagi. Obecnie ludzie, którzy chcą zwiększyć swoje fale beta, czasami leczą się napojami energetycznymi lub środkami pobudzającymi, takimi jak kawa.

Fale delta to fale mózgowe o dużej amplitudzie, od pięciu do czterech herców. Fale delta są zwykle kojarzone z głęboką fazą snu. Jednak wiele osób medytujących może również wprowadzić swoje fale mózgowe w stan delta. Mówi się, że są to najwolniejsze fale mózgowe zarejestrowane u ludzi. Najczęściej występują u niemowląt i małych dzieci. Najwyraźniej wraz z wiekiem mamy tendencję do wytwarzania mniejszej liczby fal delta, nawet podczas głębokiego snu. Zatem delta wiążą się z jednymi z najgłębszych poziomów relaksu i regenerującego, uzdrawiającego snu. Zbyt duża wartość delta może powodować problemy z nauką, niezdolność do skupienia się i myślenia, co objawia się tak zwanymi urazami mózgu. Zbyt mała wartość delta może uniemożliwić nam odmłodzenie organizmu i rewitalizację mózgu, ponieważ nie zapewnimy sobie głębokiego, naturalnego, regenerującego snu.

Fale gamma emitują od 25 do 100 herców, chociaż mówi się, że typowe jest 40 herców. Fale gamma biorą udział w wyższych zadaniach przetwarzania, a także w funkcjonowaniu poznawczym. Fale gamma są ważne dla przechowywania i przetwarzania informacji. Potrzebujemy więc gamma do nauki, skupienia się na nauce trudnego materiału lub umiejętności przywoływania informacji z pamięci długoterminowej. Uważa się zatem, że fala gamma o częstotliwości 40 Hz jest ważna dla powiązania naszych zmysłów w zakresie percepcji i… jest zaangażowana w uczenie się nowego materiału. Stwierdzono, że osoby upośledzone umysłowo i mające trudności w uczeniu się mają zwykle niższą aktywność gamma niż przeciętna osoba. Zbyt silne fale gamma powodują niepokój. Za słabe - depresję i trudności w uczeniu się. Aby zwiększyć nasze fale gamma, wprowadzamy medytację.

Fale theta odnoszą się do składowych częstotliwości w zakresie od czterech do siedmiu herców, niezależnie od ich źródła. Uważa się, że korowe theta obserwuje się często u małych dzieci. U starszych dzieci i dorosłych pojawia się zwykle w stanach medytacyjnych, senności, hipnozy lub snu, ale nie w najgłębszych fazach snu. Ten szczególny zakres częstotliwości theta jest zaangażowany w śnienie na jawie i wyobraźnię. Fale theta są połączone z tym, że doświadczamy głębokich i surowych emocji. Fale theta mają tę zaletę, że pomagają nam poprawić naszą wyższą percepcję zmysłową, intuicję, kreatywność i sprawiają, że czujemy się bardziej naturalnie. Dopóki theta nie jest wytwarzane w godzinach czuwania, jest to bardzo pomocne, chociaż przez lata zauważyliśmy, wraz ze zmianą naszych rytmów biologicznych i stanu snu, że fale theta pojawiają się w naszym stanie czuwania, co również może sprawić, że po przebudzeniu poczujemy się bardziej zmęczeni. Ogólnie mówi się, że zbyt dużo theta powoduje nadpobudliwość, impulsywność i nieuwagę, a także depresję. A zbyt mało theta odetnie emocjonalną świadomość ciała, zwiększy niepokój, impulsy i stres.

Zatem, pomyślmy o tym z punktu widzenia kontrolera, o źródle wszystkich naszych myśli, sposobu, w jaki myślimy, tego, co obejmuje nasze systemy przekonań, nasze postawy, nasze zachowania i nasze działania. Źródłem tego jest natura naszych fal mózgowych. Dzięki tej wiedzy staje się oczywiste, dlaczego negatywni obcy, kontrolerzy i ich różne armie chcą przechwytywać, kontrolować i ujarzmiać nasze fale mózgowe, oraz dlaczego używają wielu różnych środków, aby nakłonić nas do stosowania się do ich metod kontroli umysłu poprzez wszczepianie myśli podczas naszych codziennych czynności. Robią to przeważnie, gdy śpimy. A kiedy robią to, gdy śpimy, jest to najskuteczniejsze, ponieważ śpiąca osoba nie jest świadoma i zwykle nie zdaje sobie sprawy, że wszczepia się jej myśli kontrolujące umysł lub zakłóca się je. W ten sposób kontroler, czarny mag, czy też osoba zajmująca się operacją wojskową bez oporu może wprowadzać kontrolę umysłu lub manipulować wzorcami fal mózgowych, które zakłócają bezpośrednio fale mózgowe danej osoby. Dzieje się tak w przypadku wszystkich ludzi, nad którymi chcą sprawować kontrolę, takich jak politycy, rządy lub głowy państw, celebryci, prezenterzy wiadomości itp. I oczywiście teraz rozszerzyli tę technologię na ogół społeczeństwa za pomocą metod dostosowanych do potrzeb indywidualnych fal mózgowych zaprojektowanych tak, aby wpływać na myśli ludzi podczas snu i je kontrolować.

Tak więc, chociaż w pewnym stopniu to już miało miejsce wcześniej, jest teraz bardziej dostosowane do indywidualnych fal mózgowych w wyniku rozwoju Internetu rzeczy i cyfrowych bliźniaków oraz masowej ilości danych osobowych zebranych z ludzkości nie tylko poprzez portale społecznościowe, ale wszystko inne, na przykład zbieranie grup krwi i katalogowanie genetyczne. Dlatego proszę pamiętać, że to bazy Tajnego Programu Kosmicznego potajemnie kontrolują wojsko Departamentu Obrony i Narodową Administrację Atmosfery, które wdrażają wiele technologii wykorzystania fal mózgowych. Zatem naszym celem, droga Rodzino, jest nie wyrażanie zgody na tę rażącą zbrodnię przeciwko ludzkości lub niestosowanie się do niej, skoro wiemy, że istnieje coś takiego, jak przechwytywanie fal mózgowych w stanie snu, i odmawianie pozwolenia, aby cicha broń dźwiękowa ujarzmiała nasze fale mózgowe – robimy to poprzez ustanowienie tej intencji przed snem, nakazując swojej przestrzeni osobistej, aby przetwarzała wyłącznie naturalne fale mózgowe, które są dostosowane do nas i naszego prawdziwego rdzenia, duchowego ja.

Ich celem jest zaburzanie procesu utrzymywania przez mózg pamięci krótko- i długoterminowej w stanie snu poprzez celowe zakłócanie naszego snu i powodowanie zakłóceń w naszym myśleniu poprzez manipulację falami mózgowymi, za pomocą których próbuje się wywołać reakcje emocjonalne w organizmie generując zakłócenia, aby doświadczenia informacyjne, które zapisują w mózgu ważne zdarzenia, zakłócały te wspomnienia, abyś zapomniał o rzeczach ważnych, np. tych, które stoją w opozycji do ich antyludzkiego programu.

Na początku tego roku zaobserwowano, że częściej eksperymentowali na zwierzętach. Być może pamiętacie, omawialiśmy to kilka miesięcy temu, że niektóre dzikie zwierzęta i zwierzęta domowe nagle zaczęły zachowywać się agresywnie i drapieżnie. Był to pierwszy etap wdrażania technologii nowej generacji wykorzystującej fale mózgowe, służącej do wymazywania umysłu i zapominania poprzednich wspomnień, które dotyczyły relacji między właścicielami a ich zwierzętami domowymi, a także większymi zwierzętami na wolności, które nagle atakowały ludzi, gdy wcześniej tego nie robiły. Tego typu zakłócenia fal mózgowych próbują wprowadzić podczas stanu snu z powtarzającymi się motywami, które w jakiś sposób są dla ciebie głęboko emocjonalne, jak na przykład powtarzające się motywy emocjonalnej traumy z przeszłości, co ma skłonić cię do zaakceptowania sugestii ze snu i zmiany nastroju - masz myśleć o czymś lub zapomnieć o czymś, co wydarzyło się wcześniej. Może to być na przykład ingerowanie w to, w co wcześniej wierzyłeś, poprzez wymazanie pamięci długotrwałej przechowywanej w określonym obszarze mózgu. Jest to funkcja hipokampu i układu limbicznego. Odkryli, że wykorzystując interferencję fal mózgowych bezpośrednio podczas snu, można skuteczniej manipulować zdolnością mózgu do przechowywania pamięci. A zatem jest to FFR podczas programu stanu uśpienia, który zaobserwowano ostatnio. Zrobili mi to w zeszłym tygodniu, lecz wiedziałam, że to robią, dlatego to im się nie udało. Dziś jest moment, w którym dzielę się z Wami tą informacją. Jeśli wiesz, co próbują zrobić, aby wymazać Twoje wspomnienia, nie udaje im się usunąć zawartości pamięci, ponieważ została ona zarejestrowana w obszarze Twojego mózgu zwanym hipokampem oraz w układzie limbicznym, który jest odpowiedzialny za Twoje reakcje emocjonalne.

Ta szczególna metoda kontroli umysłu wywołująca konkretną reakcję na częstotliwość pozwala również na próbę zerwania związków, wygenerowania złudzeń fałszywej rzeczywistości lub z dnia na dzień zamianę zwykłych znajomych we wrogów czy działanie na rzecz dzielenia i rządzenia w społecznościach albo grupach. Ludzie, którzy są nieświadomi i faktycznie ulegają temu wszczepieniu myśli, na ogół mają słabą wolę, silnie bazują na ego i są duchowo odłączeni. A jeśli tak się dzieje, może to być dla nich szokujące, gdy tego rodzaju zerwanie następuje tak szybko i kończy relacje lub powiązania społeczne. Może to dotyczyć członków rodziny lub dowolnej innej osoby, której wcześniej mogłeś ufać. A jeśli to szczególne połączenie emocjonalne nie było głębokie i autentyczne, ta osoba może pokazać swoje prawdziwe oblicze, jej reakcja może być wyolbrzymiona i wzmocniona, zwłaszcza jeśli została w ten sposób zaatakowana.

Czasami, w przypadku tych z nas, którzy należą do rodziny Christosa, są Gwiezdnymi Nasionami, pochodzą z rodziny Paliadorian, ta kontrola umysłu nie działa tak dobrze. Więc oni to wiedzą. Zamiast tego starają się nękać członków naszej rodziny lub kogoś z naszego otoczenia, na przykład kogoś z wewnętrznego kręgu, w którym mogą siać spustoszenie. A teraz, jeśli chodzi o pewne kwestie kontroli umysłu, chcą, żebyście zapomnieli, że szczepionka, którą sprzedawali masom, jest bronią biologiczną i zapomnieli o ich głównych zbrodniach popełnionych przeciwko ludzkości. Chcą, żebyś poszedł spać, zapomniał o tym i nie szukał sprawiedliwości ani odpowiedzialności. Abyś zapomniał o informacjach, które mogłeś zebrać lub znać na jakiś niezatwierdzony temat, chcą, abyś zapomniał o wysiłku, jaki włożyłeś w gromadzenie wiedzy, w celu zakłócenia przywoływania w pamięci długotrwałej informacji, które przechowujesz w mózgu i w duchowym planie. A kiedy spróbujesz je zapamiętać, chcą, abyś nie miał już dostępu do tych informacji.

Powtarzam, mając tę wiedzę, przełączysz wewnętrzny przełącznik genetyczny. Teraz, gdy wiesz, że taki jest plan, masz osobistą moc przejęcia kontroli nad przełącznikiem mózgu i falami mózgowymi oraz wykorzystania suwerennego polecenia mózgu do zneutralizowania i unieważnienia tych konkretnych efektów. Jednak możemy zaobserwować, że to zjawisko nasila się wokół bliskich nam osób. W tym konkretnym czasie możemy też obserwować wiele przypadków dotyczących tego konkretnego rodzaju kontroli umysłu lub wymazywania świadomości. I z pewnością chcą, żebyśmy zapomnieli o naszej Duszy i duchowej misji, zapomnieli o naszych duchowych zdolnościach i zmienili to, co cenimy w życiu. Wmawia się nam, że nie warto żyć, a bycie duchowym lub połączonym z Chrystusem lub Bogiem jest daremne i głupie.

Obecnie stosowana technologia ujarzmiania fal mózgowych wywołuje reakcję podążania za częstotliwością, która jest mocno przyciągana przez metale ciężkie, zwłaszcza aluminium i grafen. Warto więc ponownie zrozumieć kwestię broni biologicznej; wiemy, że zawiera dużo grafenu wśród wielu innych rodzajów toksyn. Kiedy jednak pomyślimy o wykorzystaniu fal mózgowych u ludzi, którzy są na to najbardziej podatni jako przewodnicy tej cichej broni, to będą to ludzie silnie skażeni metalami ciężkimi, wysokim szlaku chemicznym lub narażeni na metale ciężkie, żywność GMO . Powtórzę jeszcze raz: metale ciężkie w krwiobiegu, ustach, zębach i ciele sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na tę cichą broń, a także jesteśmy podatni na odbieranie różnorodnych fal mózgowych zaprogramowanych tak, aby zniekształcały myśli. Zatem my również powinniśmy podjąć kroki w celu detoksykacji. Istnieje wiele opcji, takich jak EDTA, kolendra, jod, glutation i zeolit.

Teraz wielu z nas i tak przechodzi przez różne poziomy detoksykacji i oczyszczania, w wyniku świadomego uczestnictwa w osobistym procesie wzniesienia, więc oczyszczenie z negatywnych energii i różnorodnych toksyn staje się naturalne. Ale poważną sprawą jest detoksykacja z metali ciężkich i różnych rzeczy, które zostały wykorzystane w naszym organizmie, aby uczynić nas bardziej podatnymi na tę ukierunkowaną kontrolę umysłu. Wielu z nas oczyszcza teraz poszczególne poziomy ciała, co może prowadzić do intensywnej grypy wniebowstąpienia lub dyskomfortów trawiennych związanych z wątrobą i meridianem pęcherzyka żółciowego. Nasze płuca i kanały oddechowe przechodzą reset dzięki rekonstrukcji astralnej w miarę jak na płaszczyźnie słonecznej, astralnej, w bramach słonecznych zachodzą zmiany; a to ma wpływ na nasze połączenie z rdzeniem astralnym. Zatem teraz ma miejsce proces rekonstrukcji astralnej, który próbuje otworzyć portale naszego Słońca w celu odzyskania części ciał Eiyana Kosmicznej Matki. Czyli jest kilka rzeczy, które dzieją się w związku z obecnymi zmianami planetarnymi, które prowadzą do grypy wniebowstąpienia oraz detoksykacji i oczyszczenia.

Przyjrzyjmy się więc przez chwilę niektórym funkcjom pamięci mózgu i obszarom mózgu, którymi można manipulować za pomocą ukierunkowanych fal mózgowych. OK, więc mam na myśli to, że jeśli zdasz sobie sprawę, że właśnie znalazłeś się w sztucznych falach pewnego rodzaju kontroli umysłu, czy to poprzez stan snu, czy też jesteś w trakcie codziennych zajęć i nagle poczujesz ciężar ogarniający twoje ciało, a przytłaczająca myśl lub przytłaczająca emocja po prostu ogarnie twoje ciało, że będziesz wiedział, jak natychmiast użyć niektórych z tych poleceń. Znasz kluczowe tematy i sformułowania, dzięki którym możesz ponownie przełączyć tryby swojego mózgu na kontrolę nad własną suwerennością, abyś mógł spontanicznie oczyścić to zjawisko, kiedy i jeśli jesteś na to narażony lub twoje dzieci czy bliscy są na to narażeni, masz szybkie narzędzie, z którego możesz natychmiast skorzystać. Możesz więc powiedzieć coś tak prostego, jak „Oczyszczam mój hipokamp, usuwam zniekształcenia fali alfa” lub powiedz dowolne słowa, które w tym momencie możesz uznać za część swojej wyższej intuicji.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym funkcjom pamięci mózgu. Tak więc istnieje pamięć mózgowa i hipokamp, czyli obszar, w którym mózg przechowuje pliki pamięci i archiwa wszystkich wspomnień. Jeśli chodzi o hipokamp, chcę zwrócić szczególną uwagę na zachowanie i pomoc naszemu hipokampowi, aby był zdrowy i dobrze funkcjonował, ponieważ są to archiwa naszej pamięci, zarówno dla pamięci długotrwałej, jak i krótkotrwałej.

Mamy także korę przedczołową, która pomaga nam w krytycznym myśleniu i rozumowaniu, a także pomaga nam przechowywać wzorce fal mózgowych potrzebne do wyciągania wniosków po odkryciu wielu informacji. Powiedzmy więc, że przebudziliśmy się i nagle dowiadujemy się o nowym temacie - odkryliśmy wszystkie informacje na jakiś temat. To jest kora przedczołowa, która przechowuje wzór pomagający zdobyć nowe informacje, po które schodzisz do króliczej nory, żeby je zrozumieć.

Ośrodek Wernickego i Ośrodek Broca

Częścią mózgu odpowiedzialną za rozumienie mowy, dźwięków i języka jest ośrodek Wernickego. Zatem to ośrodek Wernickego jest na ogół programowany na rozpoznawanie głosu i negatywną mowę. Kiedy mówimy o technologii Głosu Boga lub innych słyszanych głosach, zazwyczaj jest to programowane poprzez MK Ultra związane z nadużyciami satanistycznymi. Celują w obszar mózgu Wernickego. Kiedy więc pojawia się negatywny sposób mówienia do siebie, jeśli nagle słyszysz głos, donośny głos, uaktywnia się ośrodek Wernickego czyli część mózgu odpowiedzialna za usuwanie sztucznych dźwięków, programów lub fal mózgowych sztucznej mowy, dźwięków. Często możemy negatywnie mówić do siebie lub mieć negatywne myślokształty, które są zaprogramowane za pomocą min-pułapek. Taka pułapka jest częścią programu szatańskich rytualnych nadużyć i jest taktyką wojskową mającą na celu autodestrukcję psychologiczną osoby poprzez wywołanie skrajnego strachu lub zastraszenia. Jeśli taka osoba zlokalizuje implant lub zacznie go usuwać, może ogarnąć ją strach: „Nie dotykaj tego. Nie usuwaj tego”. To mina-pułapka. Zatem ponownie, jeśli coś takiego się wydarzy, postaraj się jasno określić, co to jest i oczyścić program min-pułapek, oddychać przez to, wzywać Boga i Chrystusa, obserwować, co się dzieje, aby móc kontynuować pozbywania się wszelkiego rodzaju sztucznych programów, implantów, podczepień w tej części mózgu.

W mózgu mamy tez ośrodek Broca, który umożliwia mowę werbalną. Zatem ośrodek Wernickego i ośrodek Broca współpracują ze sobą. Obecnie, w zaawansowanym opętaniu, ośrodek Broca jest obszarem, w którym demon faktycznie używa ludzkiego mózgu w mowie werbalnej. Zatem ludzki cel będzie miał tam implanty, rodzaj oprogramowania, sztuczny język, wpychający myśli, natomiast ośrodek mowy w ośrodku Broca w mózgu jest miejscem, w którym mowa lub werbalizacja stymulowana przez implant spowoduje, że ktoś coś wypowie, prawda? To jest ta impulsywna mowa, mowa w gniewie. Pomyśl o kimś, kto ma przywiązania lub jest opętany, i coś mówi wyrzucając to z siebie, OK? To ośrodek Broca w mózgu powoduje mowę werbalną, gdzie byt znajdujący się poza tą osobą może użyć mózgu tej osoby, aby faktycznie skłonić ją do powiedzenia czegoś, na co nie zgadza się lub czego nie chce powiedzieć, ale jej ośrodek Broca w mózgu został przejęty, dlatego demoniczna siła, technologia cybernetyczna, implant głosu Boga, zdalny monitoring neuralny, cokolwiek to jest, spowodują, że ta osoba coś powie lub zacznie działać destrukcyjnie. Robią to poprzez ośrodki Wernickego i Broca w mózgu. Agresorem mogą być istoty MK Ultra Czarnego Słońca. W ten sposób tworzą automaty kontrolowane mentalnie, które robią i mówią dokładnie to, czego chcą.

Przejdźmy teraz do ciała migdałowatego. To tutaj znajdują się impulsy emocjonalne i przechowywane wspomnienia emocjonalne. Kiedy więc odczuwamy szczególne emocje lub jesteśmy bardzo surowi emocjonalnie, część mózgu stanowiąca ciało migdałowate jest obszarem, który możemy skutecznie oczyszczać. Powiedzmy, że narracja historyczna, której jesteś świadomy, dotyczy masakry Eieyani i zniszczenia Słonecznej Kobiecości Melchizedeka, i wydaje się to emocjonalnie bolesne i trudne. Możesz uwolnić te impulsy i wspomnienia z części ciała migdałowatego mózgu, po prostu mówiąc na głos: „Oczyść ciało migdałowate z nagromadzonych negatywnych emocji i bólu. Dziękuję Ci Boże”.

Móżdżek: jest to obszar autonomicznej pamięci fizycznej, w którym powtarzamy czynności, takie jak prowadzenie pojazdu, lub coś, co robimy w sposób zautomatyzowany, ponieważ robiliśmy to wiele razy. Oczywiście sugeruję raczej nie działać na autopilocie i zawsze zachowywać uważność. Mamy jednak pamięć sensoryczną mięśni wynikającą z ciągłego wykonywania powtarzalnych czynności i ta autonomiczna pamięć fizyczna jest zapisywana w naszym móżdżku. Jest to więc także obszar, przy którym mówimy o odzyskiwaniu wspomnień oraz odpychaniu i neutralizowaniu wszelkich wpływów przychodzących za pomocą transmisji częstotliwości w oparciu o metodę kontroli umysłu, która wpływa na nas w stanie snu, gdy jesteśmy nieprzytomni. Jeśli nastąpi reorganizacja wspomnień lub ich utrata, to te obszary w mózgu należy oczyścić, aby powrócić do symetrii i równowagi ze swoim organicznym rdzeniem.

Ostatnią częścią mózgu, o której chcę powiedzieć, jest wzgórze, podwzgórze, przysadka mózgowa i szyszynka. Wiemy bardzo dużo, wiele rzeczy, które są powiązane z duchową funkcją przysadki i szyszynki, ale wzgórze i podwzgórze są również silnie powiązane z funkcjami, które są związane z naszym duchowym połączeniem i tym, jak nasze duchowe połączenie, nasze wyższe ja, łączy się z naszym systemem limbicznym.

Zatem układ limbiczny w naszym mózgu jest niezwykle ważny dla łączenia doświadczeń emocjonalnych z doświadczeniami duchowymi. Nasz funkcjonujący układ limbiczny pomaga nam interpretować nasze uczucia i emocje powiązane z wyższą percepcją zmysłową, a także przechowywać wspomnienia podczas doświadczeń duchowych. Większość z nas, którzy mieli doświadczenia duchowe, wie, jak to działa. Nie otrzymujemy informacji zapisanych w formacie liniowym. Nasze duchowe doświadczenia, gdy medytujemy lub jesteśmy połączeni z hostujacym chrystusowym Strażnikiem lub jednym z naszych przewodników, wynikają z interpretacji uczuć emocjonalnych, na przykład poczucia „X”, czymkolwiek to uczucie jest lub jak brzmi... Czasami nie ma to sensu w linearnej percepcji, ponieważ kiedy dekonstruujemy nasze doświadczenia medytacyjne lub próbujemy rozszyfrować nasze duchowe doświadczenia na wcześniejszych etapach, często nie ma to sensu dla naszego umysłu. Musimy się nauczyć, że Duch mówi w innym języku i łączy się z naszymi zmysłami emocjonalnymi oraz zdolnościami sensorycznymi. Zatem interpretujemy nasze doświadczenia duchowe poprzez reakcje uczuciowe i jest to jedna z funkcji struktury układu limbicznego.

Czyli ta część naszego mózgu jest bardzo ważna, gdyż pomaga nam rozszyfrować nasze duchowe doświadczenia oraz zwiększyć i wzmocnić duchowe połączenie. Dlatego też dyscyplinowanie naszych negatywnych emocji lub panowanie nad stanem emocjonalnym pozwala nam osiągnąć wyższy poziom dojrzałości duchowej. Większa kontrola nad naszym ciałem emocjonalnym jest bezpośrednio związana z naszym duchowym połączeniem. Można więc zobaczyć program Kontrolerów, dlaczego stworzyli ludzi, którzy przeżyli traumę emocjonalną i stali się niekompetentni emocjonalnie, nie wiedząc, jak zarządzać swoimi emocjami. Łatwo kierują się emocjami. Są bardzo impulsywni ze względu na instynktowne emocje, i to właśnie jest kultywowane w masach, ponieważ blokuje to duchowe połączenie. Te dane to materiał do przemyśleń i zrozumienia znaczenia struktury układu limbicznego w duchowym połączeniu i zdolności interpretowania duchowych doświadczeń poprzez reakcje uczuciowe.

Ten obszar mózgu jest połączony bezpośrednio z matrycą Duszy i jest wyższym emocjonalnym ciałem zmysłowym, które po duchowej aktywacji łączy się z naszym kompleksem serca i mózgu, co tworzy naturalne poczucie empatii. OK, to jest inne zrozumienie; kiedy duchowo aktywowany łączy się z naszym mózgiem serca, OK, co to znaczy? Oznacza to, że z pomocą logiki syntetyzujemy to, czego się nauczyliśmy, dzięki wyższemu rozumowaniu mózgu, z naszymi reakcjami uczuciowymi, ponieważ nasz kompleks serca i mózgu daje nam supermoc w postaci intuicyjnych zdolności wyższej percepcji zmysłowej, która jest połączona i zjednoczone z logicznym rozumowaniem naszego krytycznego myślenia.

Aby móc doświadczyć duchowego połączenia, a tym samym poczuć współczującą empatię i osiągnąć wyższą świadomość oraz duchowe oświecenie, ludzie potrzebują zdrowego mózgu z funkcjonującym układem limbicznym i zdrowej bioneurologii, która nie jest atakowana przez sztuczne częstotliwości kontroli umysłu i toksyny neurologiczne. Jak większość z nas już wie, gwiezdni ludzie są zwykle naturalnymi empatami, ponieważ mają unikalne profile neuronowe, w których ich układ limbiczny w rzeczywistości funkcjonuje na znacznie wyższych poziomach, gdyż komunikuje się z centrum serca. To bardzo wyraźnie pokazuje, że Kontrolerzy chcą zniszczyć zdrowe funkcje emocjonalne i wyższe doświadczenia zmysłowe, które są połączone z naszymi doświadczeniami duchowymi zapewnianymi przez zdrowe ludzkie mózgi, celując w naszą bioneurologię za pomocą szeregu neurotoksyn energetycznych i fizycznych, a także, tak jak obecnie, częstotliwości umożliwiającej kierowanie falami mózgowymi.

Ostatnie wydarzenia po raz kolejny ujawniły nam agresywną próbę zniszczenia zdrowych funkcji ludzkiego mózgu i ludzkiego układu nerwowego za pomocą ataku o pełnym spektrum, który jest wycelowany w fale mózgowe, ale z pewnością jest również wymierzony w układ limbiczny poprzez rażącą propagandę strachu, przed którą nie możemy uciec na tym konkretnym etapie, chyba że wyłączymy wszystkie media społecznościowe, wszystkie wiadomości i po prostu ich nie posłuchamy, co wszyscy powinniśmy zrobić. Jednak gdy atakują układ limbiczny i ciało migdałowate sztucznymi częstotliwościami strachu, powstają zniekształcenia stanu emocjonalnego, które zmieniają percepcję jednostki i znaczenie, jakie przypisuje się temu stanowi emocjonalnemu. Kiedy zatem w wyniku nadmiernego terroru i strachu uszkodzone zostają obwody w układzie limbicznym, ośrodek emocjonalny ciała migdałowatego zostaje przytłoczony negatywnymi emocjami, pogrążając osobę w ponurej depresji i rozpaczy.

Kiedy układ limbiczny zostaje nieświadomie wciągnięty w strach i negatywne emocje, ludzie mają trudności z percepcją i przywoływaniem rzeczy z pamięci, prawda? Dlatego nie mogą przywoływać wspomnień i są zdezorientowani. Nie mogą więc użyć krytycznego myślenia do podjęcia dobrej decyzji, ponieważ nie są w stanie dostrzec konsekwencji swoich działań. Dlatego zrozumienie tego jest niezwykle ważne. Możemy to zobaczyć, kiedy czujemy się zagubieni w związku z niezdrowymi i różnymi skrajnie negatywnymi decyzjami, jakie podejmują niektórzy ludzie wokół nas. To wynika z faktu, że pogrążają się w nadmiernym terrorze i strachu, nieświadomie są wciągani w negatywne emocje, nie tylko w stanie czuwania, ale w stanie snu; dlatego wiele osób narażonych na to będzie miało trudności z postrzeganiem i pamięcią, ponieważ blokuje to ich krytyczne myślenie i możliwość zobaczenia konsekwencji działań. Oznacza to, że nie mogą tego zobaczyć, ponieważ strach blokuje to w ich układzie limbicznym.

Obszary ciała migdałowatego i hipokampa w układzie limbicznym stanowią podstawę dla stanów emocjonalnych, które łączą nas z wyższą percepcją zmysłową, gdzie łączymy się z pozytywnymi doświadczeniami duchowymi i mistycznymi podczas naszych stanów medytacyjnych. Oznacza to praktykowanie medytacji i kultywowanie spokoju umysłu. Możemy rozwijać umiejętności mentalne i wzmacniać mózg trenując siebie, aby utrzymać wewnętrzny spokój i jasny, spokojny umysł, co pozwala pokonać sztuczne bodźce i negatywne emocje, zastępując je stanami pozytywnymi.

Wchodzenie w głębszą medytację lub samo skupienie się na wejściu do wnętrza siebie i utrzymaniu neutralności i medytacyjnego bezruchu pomoże wygenerować wewnętrzny spokój i działa na rzecz oczyszczenia emocjonalnych negatywności oraz ich rozpuszczenia w ciele migdałowatym. W nicości wewnętrznej pustki jesteśmy wiecznym światłem, przy całkowitym braku jakichkolwiek nieprzyjemnych emocji i myśli, po prostu istniejącym w chwili obecnej jako czysta obecność, bezruch, spokój i cisza. Kiedy zdecydujesz się być panią/panem własnych myśli i emocji, stajesz się władcą własnego mózgu, a te sztuczne częstotliwości i lęki nie będą Tobie przeszkadzać. Można to osiągnąć poprzez prostą codzienną medytację, w której podkreślany jest wewnętrzny spokój, skupienie na oddechu, co wspomaga utrzymanie wewnętrznej harmonii w tych niesamowicie chaotycznych czasach.

A teraz umiłowana Rodzino, w świetle tego tematu, proponuję cztery krótkie inwokacje do wykorzystania przed stanem uśpienia, abyście mogli z nimi poeksperymentować i ponownie poczuć, czy jest to do was dopasowane. Ma to na celu zwrócenie uwagi na zjawisko, o którym dzisiaj dyskutujemy, a także na świadome uczestnictwo w celowym oczyszczaniu z tej różnorodnej broni technologicznej poprzez wyrażenie braku zgody i zarządzanie prawami naturalnymi w mocy Bożej.

Te cztery krótkie prośby, inwokacje przed stanem snu są podzielone, ponieważ pierwsza z nich to modlitwa stanu snu. Następnie pojawia się nakaz suwerenności mózgu i układu nerwowego; wezwanie do usunięcia sztucznej inteligencji i substancji toksycznych z żywności, wody, powietrza i suplementów; oraz wezwanie do odchylenia wszystkich 5G i wyższych, a także innych szkodliwych częstotliwości elektromagnetycznych. Niech te narzędzia będą łatwe w użyciu, a także pomocne w generowaniu spokojnego stanu snu. Obyś znalazł spokojne centrum pośrodku szalejącej burzy i panował nad suwerennością swojego mózgu i układu nerwowego.

Dziękuję bardzo za pełne miłości wsparcie, współczucie i troskę. Jesteśmy w tym razem i modlimy się, abyś czuł się jak najbardziej wspierany w całej społeczności. Przesyłamy pełne miłości modlitwy i głębokiego uznania oraz modlimy się o wasze dobro i duchowe spełnienie, tak jak chciał tego Bóg.

Nakazuję sobie przejawianie prawdziwego prawa duchowego we wszystkich interakcjach, wszelkich nakładkach karmicznych, a także unieważniam działanie u mnie metod ujarzmiania fal mózgowych w odpowiedzi na sztuczne częstotliwości, zgodnie z autorytetem Kosmicznego Prawa Suwerenności, w mocy Boga i Chrystusa.

Kochani, w te święte dni pamiętajmy o naszym kosmicznym pochodzeniu i prośmy o duchowe uzdrowienie. Prośmy o duchową reintegrację z wiecznym Słonecznym Światłem Boga. Poprośmy o zapamiętanie i odzyskanie naszej organicznej świadomości wszystkich unikalnych aspektów i części ciała, które mogły zostać skradzione, wykorzystane, źle skierowane, sklonowane lub skopiowane przez siły nieludzkie lub ludzkie, aby wróciły do prawowitego właściciela. Obyśmy odzyskali wszystkie nasze autentyczne jaźnie anielskiej ludzkiej świadomości, inne jaźnie i stacje tożsamości, które mogły rozbić się w świadomości zbiorowej i płaszczyznach międzywymiarowych, abyśmy mogli zostać w pełni ponownie połączeni i zapamiętani jako prawdziwy Kosmiczny Christos-Sophia, Suweren, Wolna Istota Boska, wieczna Święta Obecność.

Ukochana Rodzino, dziękuję bardzo za wysłuchanie i przyłączenie się do nas i czasu spiralnego. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. I tak jest. Koniec transkrypcji”.

Fale mózgowe są wyjątkowe i unikalne dla naszej duchowej świadomości, co oznacza, że każda fala mózgowa jest wyjątkowo indywidualna i nie ma nikogo z takimi samymi falami mózgowymi jak ty.

Twój mózg jest skonfigurowany zgodnie z twoją duszą i duchowym planem.

Dlatego nikt nie jest w stanie wyemitować wzorców fal mózgowych w taki sam sposób jak ty, nawet jeśli twoja świadomość została w jakiś sposób sklonowana – różnicę zawsze można wykryć – chociaż nauka głównego nurtu nie przyzna tego publicznie.

Dodatkowo istnieją cztery krótkie zdania do wykorzystania przed stanem snu, w których należy zwrócić uwagę i uczestniczyć w celowym oczyszczeniu tej różnorodnej broni technologicznej, wyrażając brak zgody i nakazując działanie naturalnego prawa zgodnego z wolą Boga.

Inwokacje dotyczące niezależności fal mózgowych

*Modlitwa na stan snu

*Suwerenny mózg i układ nerwowy

*Czyszczenie polecenie AI i substancji toksycznych

*Odbijanie 5G i szkodliwego pola elektromagnetycznego

Niech te narzędzia będą dla Was łatwe w użyciu, abyście mogli odeprzeć szkodliwe ataki elektromagnetyczne, a także pomocne w generowaniu spokojnego stanu snu, abyście mogli znaleźć spokojne centrum pośrodku szalejącej burzy.

Dziękujemy za Wasz duchowy hart ducha i wytrwałość, jesteśmy w tym razem! Dużo miłości i GSF,

Lisa i Tomas

 

Uwaga tłumaczki: FFR - Frequency Following Responses oznacza reakcję (mózgu) na daną częstotliwość, czyli, że ​​jeśli atakowany częstotliwością obiekt usłyszy dźwięk naśladujący i kojarzony z ludzkim mózgiem, mózg będzie próbował naśladować ten sam wzór częstotliwości, dostosowując swoją moc wyjściową fal mózgowych. Jest to ważne pojęcie do zrozumienia. Jeśli tego nie rozumiesz, przeczytaj ponownie powyższy tekst.

Wypunktowane powyżej cztery  modlitwy zostaną opublikowane osobno.