czwartek, 22 lipca 2021

UTRACONA WIEDZA O CYWILIZACJI LUDZKIEJ - LISA RENEE lipiec 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w miarę jak proces wznoszenia i ujawniania staje się coraz bardziej widoczny, powoli zaczynamy odzyskiwać utraconą wiedzę o cywilizacji ludzkiej, jej okresach życia w harmonii z prawami natury, w zdrowym otoczeniu oraz jedności. Nastał ważny czas na wyzwolenie człowieka. Jednak jest to również czas przebudzenia do zrozumienia zdrady, która bardzo się rozpleniła. W tym czasie, gdy toczy się wojna o świadomość, wielu z nas rozciąga swoje zewnętrzne granice starając się znaleźć równowagę w etapach poszerzania i kurczenia procesu odradzania.

Czczone przez faraonów heliakalne wschody Syriusza zgodnie z cyklem Sotisa, generują w obecnych czasach potężne skutki w sieci planetarnej. W tym małym oknie czasu miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, wojen, tragedii i przesunięć linii czasu. Początek nowego egipskiego roku zbiegał się z heliakalnym wschodem, który miał miejsce w połowie lipca. To właśnie data 17 lipca wielokrotnie pojawiała się jako historyczne wydarzenie wyzwalające na najważniejszych egipskich liniach czasu, w tym ważne wydarzenia mające miejsce podczas rządów XVIII dynastii. Podczas fazy między 16 lipca a 19 lipca, około 17 lipca, mamy bardziej bezpośredni dostęp do całych zapisów genetycznych anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej, które zawierają różne fragmenty informacji związanych z wydarzeniami historycznymi zarejestrowanymi na organicznych liniach czasu. To otwarcie portalu czasowego jest ogólnie połączone z poważną zmianą świadomości w przyszłym kierunku osi czasu, a kontrolerzy próbują przejąć ster tego pędu za pomocą różnych taktyk wojennych typu dziel i rządź.

To otwarcie pozwala nam łatwiej utworzyć kanał łączący bezpośrednio z innymi stacjami tożsamości i duchową rodziną z przeszłych lub przyszłych osi czasu. Działa jak osobisty tęczowy most do kontinuum czasu trans, który otwiera wyraźną ścieżkę, aby ci, którzy mają wewnętrzne oczy, mogli otrzymać dar duchowej wizji, zobaczyć więcej prawdziwych wydarzeń, które zostały przed nami ukryte, z których wiele znajduje się w brakujących zapisach historycznych. Brakujące fragmenty historycznych zapisów dotyczących ludzkości zawierają energetyczne sygnatury, które można śledzić i znajdować w samej sieci planetarnej - one mogą być tłumaczone przez anielskie istoty ludzkie, które zachowały część oryginalnej pamięci w DNA. Istnieje również wiele zapisów składających się z fizycznych dowodów, artefaktów i starożytnych pism, celowo ukrytych przed opinią publiczną przez tych, którzy służą Przymierzu Lucyferian i spisku negatywnych Atlantydów. Jednak największym problemem z odzyskaniem naszych historycznych zapisów jest to, że zostały one uzbrojone przeciwko ludzkości w każdy możliwy sposób. Te zapisy były od tysięcy lat głównym źródłem konfliktów w wojnach na osi czasu, ponieważ otwierają świadomość na urządzenia darmowej energii, pochodzące spoza planety i są powiązane z odzyskiwaniem zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji.

W 2021 r. heliakalny wschód Syriusza będzie miał miejsce 11 sierpnia, w okresie szczytu cyklu magnetycznego. Wyjaśniono nam, że wraz z tym astronomicznym wydarzeniem zbliża się do nas kolejny etap wielkiego rozwidlenia. Pojawienie się następnego pakietu zapisów historycznych faktycznie przesuwa osie czasu powodując organiczne wyrównanie wznoszenia-ujawnienia, a to przejawia się w zbiorowej świadomości, w której rodzina monadyczna podejmuje decyzje dotyczące przyszłego kierunku ewolucyjnego całej swojej duchowej rodziny. Istnieje wiele form gwiezdnych rodzin, które są pierwotnym źródłem linii monadycznych, inkarnowanych na Ziemi poprzez różne systemy promieni, a zatem decyzja jest oparta na maksymalizacji przyszłych ewolucyjnych potencjałów wzrostu.

Intensywność tego etapu bifurkacji przynosi o wiele więcej pęknięć w fasadzie oszustw głównego nurtu, mimo iż propagandyści desperacko wywołują fale strachu u populacji, aby utrzymać się na kursie w kierunku pożądanych celów masowego ludobójstwa przeprowadzanego przez nieludzkich kontrolerów. Rzeczywiście, istnieją obszary, które stanowią większe ryzyko, a nawet są niebezpieczne jako węzły zstępujące, dlatego musimy uważać, zwracać uwagę na to, dokąd prowadzi nas nasz wewnętrzny duch. W dniu 7-7 wytyczono na piasku linię między duchowymi wojownikami Christosa a osobami służącymi duchowi Antychrysta, toczącymi agresywne wojny technologiczne wymierzone w wiele grup duchowych, społeczności duchowych i nowo przebudzonych jednostek. Można to porównać z nową generacją uzbrojenia, wykorzystującego ataki z zaskoczenia na wiele różnych grup. Jesteśmy świadkami kolejnego poziomu tajnej, zaawansowanej technologicznie broni, niezwykle podstępnych taktyk kontroli umysłu wraz z retoryką zastraszania, używaną do nakazu wstrzykiwania broni biologicznej. To kolejny podwyższony poziom walki duchowej, który może mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne osób, które znalazły się w jej krzyżowym ogniu. Tak więc najlepszą obroną są wszelkie środki duchowego wzmacniania się poprzez modlitwę, medytację, wewnętrzne studia i rozwijanie połączenia z Bogiem i Kosmicznym Chrystusem, pozostawanie w boskim zestrojeniu.

Gdy zbliżamy się do bramy Syriusza, prowadzącej do szczytu cyklu magnetycznego, otwiera się dostęp do większej liczby osi czasu zaginionej wiedzy o cywilizacji ludzkiej. Ma to wpływ energetyczny, wspomagający przebudzenie zbiorowej świadomości na źródła darmowej energii i wiele zaawansowanych technologii, których używaliśmy przed inwazją intruzów. Aby ponownie zaprzepaścić tę wiedzę, wszystkich tych grup pracujących na rzecz ujawnienia takich technologii, pojawiają się agresywne próby wymazania i zniekształcania dokładniejszych relacji z naszej wcześniejszej historii. Jesteśmy w trakcie kolejnej globalnej próby wymazania niedawnej historii przez elitę władzy; już małe dzieci doświadczają kolejnego poziomu publicznej indoktrynacji sfałszowanych historii zapisanych w narracji Kontrolera. Broń kontroli umysłu NAA została całkowicie przestawiona na inny poziom jakości i pochodzi z matrycy czerwonego sześcianu zaprojektowanej przez byty z czarnej dziury Wesa, których główną siedzibę zidentyfikowano pod ziemią w Basenie Karpackim, skąd przeprowadza się takie operacje.

Niestety, wydaje się to być jednym z najbardziej zdradzieckich i podstępnych programów kontroli umysłu fanatyzmu, zelotyzmu, radykalizmu z wprowadzającymi w błąd i brutalnymi rodzajami bohaterstwa/zbawicielstwa, które są zaprawione czystą trucizną, aby wyrządzić możliwie najwięcej szkód zaangażowanym osobom. Ci, którzy są głęboko zranieni emocjonalnie, straumatyzowani i mają problemy z uzależnieniami, są zazwyczaj najszybciej manipulowani, więc można im zainstalować ciemne portale, i użyć jako pionki do prowadzenia duchowej wojny na rzecz metod dziel i zwyciężaj. Niestety, wydaje się, że dzieje się to coraz częściej, ponieważ szerzony jest przytłaczający poziom dezinformacji wywołujący zamieszanie i rozproszenie, aby odwieść grupy i szerszą populację od pozostawania w zgodzie z prawdą. Aby ujawnić kłamstwa, musimy pozostać w prawdzie naszego rdzennego ducha, który rzuca jasne światło na ciemność, która może przetrwać tylko w cieniach ignorancji.

Chociaż nawigacja w matrycy kontrolnej i jej propagacja rażących kłamstw oraz oszustw może być trudna, w tej dziedzinie pojawiają się bardzo ważne przełomy, które zawierają wiele niesamowicie pozytywnych rewelacji na temat naszej przeszłości, jako klucze do zapamiętania zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Na całym świecie w szeregu tematów wyłania się coraz więcej ukrytych prawd – one powoli, z dnia na dzień, pojawiają się na oczach zaniepokojonych grup, którymi są obywatele śledczy ujawniający wyniki swoich badań. To zaniepokojony obywatel publiczny, posiadający zdolność krytycznego myślenia i dochodzenia, pragnący znaleźć prawdę, zaczyna zadawać właściwe pytania. W wyniku wysiłków tych grup śledczych i dzielenia się odkryciami z innymi, generuje się efekt domina w zakresie ujawnienia, zaczynają się ujawniać niespójności, oczywiste przykrywki, błędne i niedopasowane daty rzekomych wydarzeń z naszej historii. Duch poszukiwania prawdy kładzie podwaliny pod ujawnienie wielu kłamstw i oszustw, które zostały nam opowiedziane przez rzekome władze odpowiedzialne za przekazywanie nam naszej historii o liniach czasu, wojnach, osobach publicznych, prezydentach, wynalazcach, artystach i tak dalej, i tak dalej, co zaczyna rozjaśniać wiele opowieści o początkach starożytnych cywilizacji na Ziemi i o tym, jak to rzekomo doprowadziło ludzkość do obecnej kultury.

Wojna o wolną energię, Księżyc jako broń

Wiele razy mówiono, że anielscy ludzie na planecie Ziemi są w trakcie wojny o energię, która jest wojną o świadomość, a także wojną o linie czasu, podczas gdy większość ludzkiej populacji nie wie o tym fakcie. W trakcie licznych wojen i ludobójczych kampanii, które miały miejsce w ciągu wielu wcieleń, w tym programów hodowli hybrydyzacyjnych z Obcymi mających na celu zainfekowanie naszej oryginalnej krwi i DNA, rasy intruzów stopniowo zabierały coraz więcej naszych naturalnych zasobów energii i ukrywały naszą historię.

Główne urządzenia Obcych lub technologii czarnej dziury były stale instalowane mniej więcej co 6500 lat (lub 6480 lat) w każdym przedziale 26 000-letniego cyklu. Robili to, aby uzyskać kontrolę nad magnetosferą poprzez manipulację geometrią dwunastościanu, która ma ogromny wpływ na magnetyzm organiczny, materię węglową i przejawiające się osie czasu. Zdobywając kontrolę nad właściwościami dwunastościanu i jego połączeniem z naszym Słońcem, poprzez uruchamianie i łączenie sztucznego magnetyzmu związanego z matrycą księżycową, ta kombinacja została wykorzystana jako broń do wywoływania powierzchniowych katastrof pogodowych, takich jak wielkie globalne powodzie. Odkryliśmy, że dwunastościan, który jest podstawową bryłą platońską połączoną z eterem i płynną plazmą przesyłaną przez nasze Słońce, ma 6480 stopni (suma kątów wszystkich jego ścian).

Tesla uświadomił nam, że eter zachowuje się jak ciecz dla materii i jak ciało stałe dla światła i ciepła, a inne bryły geometryczne działają jak cegiełki naszej matrycy, które potrzebują strukturalnej ramy składnika eteru. Poprzez geometrię dwunastościanu (która jest funkcją eteru) reszta brył platońskich i elementów jest zorganizowana w całej energii przepływów w określone wzorce częstotliwości w naszych wymiarach czasu i przestrzeni. Najważniejsze dla NAA jest kontrolowanie właściwości 6480 stopni dwunastościanu, a przez to kontrolowanie form materii i tego, co urzeczywistnia się na powierzchni Ziemi. Jest to wiedza geometryczna lub geodezyjna stojąca za sfałszowanym systemem tworzenia planety więziennej i odegrała znaczącą rolę w sposobie, w jaki najeźdźcy dokonali tej ukrytej inwazji.

Katastrofalne powodzie, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna były głównym narzędziem NAA do zakopywania, ukrywania i niszczenia starożytnych artefaktów, struktur oraz budynków, które odzwierciedlają ugruntowaną kulturę ludzką, a także pozostałe dowody zaawansowanych technologii ludzkiej cywilizacji. Co ciekawe, podczas pisania tego tekstu zauważyłam, że NASA przedstawiła kilka propagandowych wiadomości na temat historii chybotania księżyca i katastrofalnych powodzi niszczących powierzchnię Ziemi, sugerując, że musimy przygotować się na uderzenie.

Warto zaznaczyć, że w propagandzie NAA opartej na przemocy, szczególnie istotne jest opowiadanie o katastrofalnych powodziach, o których mówi się, że są wynikiem gniewu bogów na ludzi. Katastrofalne powodzie są częścią oprogramowania Armageddon, którego NAA lubi używać do wywoływania zbiorowej traumy u ludzkości, ponieważ z pewnością każda osoba na tej planecie ma w swojej podświadomości okropną pamięć o potopie. Dopiero pod koniec XIX wieku doszło do globalnej powodzi, ale historyczne dowody tego katastrofalnego wydarzenia zostały całkowicie wymazane z publicznej wiedzy, podczas gdy kontrolerzy naciskali na masową migrację do Stanów Zjednoczonych. Miliony ludzi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych na przełomie wieków, nie pamiętali poprzedniej kultury ani historii, podczas gdy nowsze budynki i miasta były budowane na warstwach pogrzebanych dowodów naszej przeszłości.

Historię zapisują zwycięzcy; dzieci są uczone wiary w nowe sfałszowane relacje z historii. Ten sam scenariusz NAA dotyczący inżynierii wielkiego resetu ma miejsce teraz; celowe przesiedlanie populacji, niszczenie lokalnej kultury, atakowanie dzieci fałszywą historią i ideologią kontroli, wprowadzanie pandemii chorób, konstruowanie wojen lub wydarzeń pod fałszywą flagą, niszczenie i cenzurowanie rejestrów publicznych i dyskursu publicznego, podżeganie do masowego terroryzmu i zamieszania w mediach, wymyślanie kłamstw pobudzających gniew i prowokujących podziały między ludźmi, a także miękkie zabijanie tych, którzy się nie podporządkowują.

Ten prowadzony od tysięcy lat program był związany z planowym stopniowym przejmowaniem pola planetarnego, w którym magnetosfera byłaby kontrolowana za pomocą sztucznych anomalii magnetycznych i grawitacyjnych, ze świadomością, że może być również wykorzystana jako globalne urządzenie kontroli umysłu do sprowadzenia ludzkiej świadomości na bardzo niskie poziomy, aby nasze oryginalne DNA pozostało niepodłączone. W takim stanie świadomości, w którym anielscy ludzie są głodni naturalnych poziomów częstotliwości słonecznych, tlenu, czystej wody i pożywienia, kontaktu z naturą, odłączeni od wewnętrznego ducha, a jednocześnie atakowani siłami księżycowymi i sztucznym magnetyzmem, zapadli w głęboki sen. Kiedy byliśmy w tym stanie snu i wymuszonej reinkarnacji, NAA i ich linie krwi kontrolerów zmieniły nasze osie czasu, wymazały naszą historię, zniszczyły dowody w postaci artefaktów, sprowadziły księżyc i ukradły naszą zaawansowaną wiedzę, dokonując wielkiego resetu wymazywania globalnych zapisów, co czynią od 2160 lat do niedawna, kiedy zwiększali swoją grę do co około 100 lat. Mieli zamiłowanie do katastrofalnych powodzi, ponieważ to umożliwiło bardzo szybkie zakopanie wielu zaawansowanych cywilizacji pod lawinami błota lub popiołu wulkanicznego, oszczędzając im czasu i zasobów na niszczenie dowodów cywilizacji za pomocą broni DEW na zasadzie jeden po drugim. Chociaż wydaje się, że broń DEW była używana na Ziemi przez NAA tysiące lat temu w celu zatarcia dostępu do urządzeń technologicznych i struktur używanych do ochrony.

Niedawno śledziliśmy wprowadzenie sztucznej bazy księżycowej, w której proporcje księżyca zostały stworzone tak, aby były proporcjonalne do cyklu czasowego, który jest identyczny z serią katastrofalnych powodzi wykorzystywanych jako broń na powierzchni Ziemi w poprzednich liniach czasowych. Nasz zwiad miał na celu całkowite zniszczenie możliwości wykorzystania bazy księżycowej i sztucznego magnetyzmu do wygenerowania kolejnej katastrofalnej powodzi, przed która ostrzegała nas NASA w ramach przesłania przekazanego przez ich mistrzów Archontów. Stwierdzono, że promień księżyca wynosi 1080 mil, a średnica księżyca jest dwukrotnie większa niż przy 2160 milach. Jeśli pomnożymy średnicę przez 108, otrzymamy rzekomą odległość między Ziemią a Księżycem wynoszącą 233 280 mil.

Księżycowa matryca fałszywego magnetyzmu przekazywana z Księżyca ma za zadanie emitować sztuczne fale w geometrycznym kształcie ośmiu linii odbijającej symetrii w ośmiokątnych kształtach cymatycznych, przy czym kąty wewnętrzne każdego ośmiokąta wynoszą 1080 stopni. Kształt ośmiokąta ma częstotliwość 1080 Hz, którą można podwoić harmonicznie, tworząc i przesyłając geometrie czarnego sześcianu o częstotliwości 2160 Hz. Kopuła na Skale w Jerozolimie to drugie gwiezdne wrota Graala, które zostały zbudowane na planie ośmiokąta, zrównane z podstawą księżyca, a zatem matrycą czarnego sześcianu. Możemy zauważyć, że geometrię ośmiokąta można znaleźć w wielu starożytnych strukturach zbudowanych na potężnych liniach geomantycznych w całej siatce Ziemi, a także w projektach czarnych sześcianów używanych do kultu religijnego, jak w Mekce. To wszystko wraca do księżyca i księżycowej kontroli. Sztuczna matryca księżyca stała się wbudowanym źródłem kontroli magnetycznej z pierwotnym ośmiokątnym wzorem utworzonym w falach dźwiękowych, aby manipulować i pozyskiwać ogromne ilości energii z sieci ziemskiej.

W Davos w Szwajcarii ma siedzibę Grupa Octagon, która jest grupą stojącą za obecnym Światowym Forum Ekonomicznym i czwartą falą transhumanistycznego wielkiego resetu, a ich łańcuch dowodzenia Czarnego Słońca rozciąga się na Księżyc i inne planety. Te same księżycowe istoty i ich preferowane linie krwi zarządzały szeregiem kataklizmów powierzchniowych, niszcząc wybrane obszary w celu ich unicestwienia. Księżyc jako broń magnetyczna jest częścią ich arsenału przeciwko ludzkim istotom żyjącym na powierzchni, lecz na szczęście podczas następnego cyklu nie będzie on działał z powodu ochronnej interwencji hostującego Strażnika.

Przez ostatnie dwadzieścia lat staraliśmy się wyjaśnić ukrytą galaktyczną historię wojen na osi czasu, tak aby ci z nas, którzy są załogą naziemną chrystusowej misji, mogli dokładnie zrozumieć, co stało się z Ziemią i ludzkością w obecnych czasach. Teraz wkraczamy w pierwsze etapy wielkiego przebudzenia, gdzie ludzkość zdobywa więcej utraconej wiedzy o naszej cywilizacji i zaczyna zdawać sobie sprawę, że historia została przerobiona. Kilkaset lat temu, mieliśmy dostęp do poziomów technologii, które są dziś utracone, a teraz jest właściwy czas, aby zebrać informacje i zacząć wyciągać te wątki, które spajają tkaninę czasu. Pierwotne anielskie istoty ludzkie nie były jaskiniowcami, a my nie pochodzimy od małp. Anielscy ludzie żyli w zaawansowanej technologicznie kulturze z darmową energią. Cała rasa, religia, płeć i bezsensowne klasyfikacje zostały ustawione jako czynniki dyskryminujące do fabrykowania systemów przekonań kontroli umysłu, które zostały stworzone przez Archontów kierujących Grupą Octagon i innych, używając sił księżycowych poprzez inżynierię genetyczną i społeczną do celowego dzielenia i podbijania ludzkości przez obcych panów.

Co by było, gdyby każde historyczne wydarzenie, które poznałeś w kontrolowanym i zatwierdzonym przez Rockefellera programie edukacyjnym, było zupełną i totalną fikcją mającą na celu indoktrynację ludzkiej populacji i sprowadzenie jej do klasy niewolników? Co by było, gdyby to, czego uczono nas o naszym narodzie, naszej kulturze, sposobie życia na Ziemi, naszych wierzeniach w medycynę, historię, religię, teorie finansowe i ekonomiczne, opierało się na celowo spreparowanych archonckich oszustwach i było absolutnym kłamstwem?

Czy możesz dziś uwierzyć, że około dwieście lat temu ludzkość miała obszary z darmowymi źródłami energii, wspaniałymi strukturami architektonicznymi zaprojektowanymi przez starożytne rasy budowniczych wytwarzających energię atmosfery, jak udowodnił to Tesla. Planeta była pokryta historycznymi artefaktami i niepodważalnymi dowodami naszej zaawansowanej ludzkiej kultury - dopóki nie została zniszczona przez ukierunkowaną broń energetyczną, powodzie lub inne kataklizmy pogodowe, sztucznie wygenerowane przez gatunek nieludzki najeżdżający naszą planetę. Kim jesteśmy teraz przy fałszywej historii i kulturze, kiedy wyprano nam mózgi, abyśmy zaakceptowali ją jako własną? Co jeśli ci intruzi wprowadzają teraz w grę wielki reset i tę samą taktykę wojenną, która została już użyta przeciwko ludzkości kilka razy, aby zetrzeć naszą obecną historię, sprowadzić nas do roli bezsilnych niewolników, tym razem jako transludzkie roboty?

Nadszedł decydujący moment na naszej historycznej linii czasu, aby stawić czoła prawdzie o tym, co zostanie ujawnione na temat utraconej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Wielu budzących się ludzi, gwiezdne nasiona i indygo, otwiera się na wyższą rolę badacza, poszukiwacza prawdy, kuratora kopania i znajdowania tych historycznych zapisów, łączenia dat i historycznych relacji - jako archiwista - oraz zapewniania platformy do rozpowszechniania udostępnienie niektórych z tych zapisów opinii publicznej. To duży kawałek wspierający globalne wydarzenia ujawnienia, w składaniu ukrytej ludzkiej historii, nawet z ostatnich stu lat. Nie mamy godnych zaufania mediów, więc niektórzy z nas będą musieli działać samodzielnie, aby służyć ludzkości w tym charakterze. Będzie to oznaczać, że potrzebujemy nerwów ze stali, silnego rdzenia jaźni oraz głębokiej relacji z Bogiem, abyśmy mogli być mocnym fundamentem i kotwicą dla naszych rodzin, bliskich i przyjaciół.

To, co zostanie ujawnione w nadchodzących latach - ta głębia i złożoność oszustw, które miały wymazać nasze osie czasu i wykraść wszystko od naszego gatunku, jest tak oszałamiająca i szokująca, że wstrząśnie fundamentem każdego z nas na każdym poziomie rozwoju duchowego. Aby przetrwać to większe objawienie prawdy podczas wydarzeń ujawnienia, potrzebujemy siebie nawzajem, a więc z tą świadomością możemy się przygotować, aby być gotowym na wszystko i nie trzymać się niczego, aby stać się jak najbardziej elastycznym psychicznie i chłonąć wiedzę z otwartym umysłem. Niech wszyscy poszukiwacze prawdy postępują etycznie i w najlepszym interesie całej ludzkości, ponieważ królicza nora będzie kontynuowana w obszarach, w których nie odważyliśmy się nawet sobie tego wyobrazić!

Ponowne odkrywanie świadomego dźwięku

W matrycy energetycznej całego stworzenia, boskie źródło najpierw wyraża się jako wieczne pole prądu dźwiękowego. Prąd dźwiękowy jest uważany za zasadę świętej Matki, działającą jako pierwsza przyczyna stworzenia - dźwięk, w którym ekspresja żywej świadomości następnie wyłania się w gęstość poprzez emanację światła (zasada Ojca). Święta Matka i święty Ojciec, jako świadomy dźwięk i świadome światło, rozszerzają i kurczą pola dźwiękowe, aby stały się polami świetlnymi i przechodzą z powrotem w pola świetlne, aby stały się polami dźwiękowymi – dzieje się to w sposób ciągły. Ta dynamika nieustannie przekształca pola światła z powrotem w pola dźwiękowe we wszystkich gęstościach przez wieczność, aby służyć jako nieustanny ruch dla nieprzerwanej ewolucji zindywidualizowanej świadomości podróżującej po uniwersalnej matrycy czasu.

Zunifikowane pole energii składa się z linii światła, które krzyżują się ze sobą, tworząc wariację form geometrycznych, służąc jako tkanina o strukturze światła lub siatki. Ta podstawowa siatka świetlna jest bazą do budowania wielu warstw bardziej złożonych zestawów instrukcji dla kodów symboli świetlnych i geometrycznych kodów dźwiękowych, które obejmują bryły platońskie, które tworzą plany świadomości. Istnieje tylko pięć formacji, które zapewniają podstawową matematykę w siatce, a są to czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. To jest mapa, która daje nam matematykę do podstawowej struktury elementarnej zasady tworzenia Ziemi. Czworościan ewoluuje w przeplatany czworościan lub dwa czworościany, które łączą się w czworościan gwiaździsty.

Geometrie dźwiękowe, kody symboli światła oparte są na formach brył platońskich, a linie światła są programowane z wymiaru powyżej, gdzie są bezpośrednio umieszczane w polu. Osiąga się to poprzez naprowadzanie na obszar wymiaru poniżej kodów geometrycznych z kształtów matematycznych, które tworzą programy świetlne w celu wprowadzenia odpowiednich częstotliwości dźwięku do tego wymiaru. Architekt stojący za projektem kierujący pewne symbole kodu światła w określony wymiar czasu i przestrzeni, jednocześnie kieruje do tego wymiaru częstotliwości fal dźwiękowych lub geometrie dźwiękowe. Pamiętaj, że dźwięk tworzy geometryczne formy, które stają się wzorami widocznymi dzięki światłu. W tworzeniu pól i form energii musi być wykorzystane wzajemne oddziaływanie światła i dźwięku, a zatem pierwiastek męski i żeński są zawsze splecione i w pewnym zakresie działają razem w mechanice tworzenia.

To, co jest zawarte w falach dźwiękowych, które formują się w bardziej złożone wzory geometryczne, kieruje również jakość tej energii świadomości w rezonans częstotliwości, w pozytywnych lub negatywnych wibracjach. Każda forma jest falą wibracyjną, która zawiera geometrię, która podlega fluktuacjom, a te kształty są polami wibracyjnymi zawierającymi informacje elektromagnetyczne lub sygnatury energii. Sieć planetarna składa się z kształtów geometrycznych, które zawierają częstotliwości pochodzące zarówno ze źródeł naturalnych, jak i sztucznych, każdy kształt lub geometria ma swoją własną częstotliwość. Tak więc te kształty częstotliwości mają wpływ na nasz poziom świadomości, a narażenie na pewne pola wzorów geometrycznych wpływa na naszą bioneurologię na poziomach nieświadomych.

Obecnie jesteśmy atakowani uzbrojonymi wersjami tych geometrii pochodzących od międzynarodowych korporacji, mediów głównego nurtu i wielkich technologii, które są kontrolowane przez dwie główne rady satanistyczne kierujące Blackrock i Vanguard. Są to kształty z wzorcami częstotliwości i podprogowymi informacjami, które tworzą logo, emblematy, symbole i liczby wytwarzane w postrzeganiu wielu różnych skomercjalizowanych marek, których właścicielami są nieliczni. Te same grupy ludzi z kontrolujących linii krwi dysponują odwróconą sygnaturą energetyczną, która jest szkodliwa lub działa na bardzo niskich częstotliwościach. Dowiedzieliśmy się, że wiele z tych firmowych form logo jest celowo zaprojektowanych do propagacji geometrii matrycy księżycowej jako czarnego sześcianu, a także do proliferacji szeregu częstotliwości satanistycznych.

Aby zneutralizować negatywne skutki tego programu kontroli umysłu, musimy być obudzeni i świadomi, gdyż jest on skierowany przeciwko naszej podświadomości i umysłowi świadomemu poprzez ekspozycje w mediach. Kiedy nasza planeta została zaatakowana, te nieludzkie siły zrozumiały, że przejmą kontrolę nad falami dźwiękowymi i geometrią dźwiękową, jeśli zniszczą zasadę Matki, zniekształcając szablony ciała dźwiękowego w całej sieci planetarnej, a następnie zastąpią je sztuczną wersją. Ponadto wiedzieli, że aby zniewolić gatunek, mogą skutecznie wykorzystać moc fal dźwiękowych i częstotliwości wraz z dysonansowymi programami geometrycznymi do wyzwolenia bodźców odwrócenia, które warunkowały nas do uszkodzenia potencjału ludzkiego DNA.

Jednak dla wzmocnienia i podniesienia całej ludzkości musimy uczyć się o broni fal dźwiękowych i programów dźwiękowych kodów geometrycznych, które zostały użyte przeciwko nam, i musimy odzyskać moc technologii dźwiękowych. Wszyscy ludzie są wyjątkowo otwarci i skłonni do rozbrzmiewania rezonującymi dźwiękami lub falami energii, szczególnie tymi, które naturalnie emanują z ciała planetarnego. Kiedy potrafimy wykorzystać fale dźwiękowe, takie jak harmonijna muzyka, słowa lub dźwięki, które pozytywnie rezonują w komórkach naszego ciała, automatycznie zwiększamy wewnętrzną harmonię i spójność, co znacznie wzmacnia naszą duchową i fizyczną odporność.

Co ciekawe, w wyniku powrotu Szmaragdowego Zakonu piękno geometrii dźwiękowych jest coraz bardziej obecne w rozległych polach aktywacji kwiatów plazmy w architekturze planetarnej. Wyśpiewują one naturalnie na częstotliwościach pieśni bliźniaczych serc Chrystusa i Sofii, która podkreśla zdumiewająco wysoką częstotliwość kwiatów, gdziekolwiek się znajdują, co jest nieodłączną cechą dźwiękowej sygnatury świętej Matki w geometriach dźwiękowych świętego ducha. Częstotliwość struktury plazmowej kwiatów reorganizuje pole energii za pomocą geometrycznych wzorów kwiatowych o wysokiej częstotliwości o każdym kształcie i istocie, podkreślając sofianiczną moc ekranów kwiatowych plazmy dźwiękowej, które teraz powracają i leczą siatkę planetarną, aby pobudzać krążenie kielichowych punktów żywego prądu światła.

Aby odzyskać nasze umysły i zdrowie, musimy odzyskać wiedzę o ogromnej mocy kryjącej się za technologią dźwięku i geometrią dźwiękową wspomagającą duchowe uzdrawianie - dzięki nauce zwanej cymatyka oraz wiedzy, w jaki sposób ta informacja była podstawą budowania struktur pobudzających ruch energii naszego technologicznie zaawansowanego społeczeństwa ludzkiego, w którym nie istniała bieda ani choroby.

Cymatyka – nauka o kształcie fal akustycznych

Aby na nowo odkryć głęboką naturę technologii dźwięków, które były używane przed upadkiem, a także utraconą wiedzę o zaawansowanej ludzkiej cywilizacji, zostaniemy wprowadzeni w podstawy cymatyki.

Cymatyka to badanie związku między wzorami geometrycznymi, które emitują częstotliwości tworzone przez wibracje dźwięku, a tym, jak te fale dźwiękowe mogą bezpośrednio wpływać i tworzyć formy w materii fizycznej. Możemy myśleć o cymatyce jako o nauce i wiedzy o uwidocznionym dźwięku, który demonstruje organizującą moc dźwięku, wibracji i częstotliwości poprzez matematyczną progresję i wzory geometryczne. Szeregi harmoniczne utworzone w trójkach, tony podstawowe, alikwoty i sekwencje tonów rezonujących w ramach praw naturalnych, podążają za przewidywalnymi wzorami matematycznymi w geometriach dźwiękowych, które można prześledzić w badaniu cymatyki.

Cymatyka pochodzi od starożytnego greckiego słowa kyma, co oznacza falę, w której fale energii i fale dźwiękowe tworzą układy energii w uporządkowanych geometrycznych wzorach, które dalej przekazują swoje względne częstotliwości do otoczenia. Wiele wielkich umysłów filozoficznych od starożytności badało boskie prawa natury w kategoriach cymatyki, obserwując świat przyrody w celu określenia porządku matematycznego i jego związku z dźwiękami, tonami muzycznymi, słowami oraz ich wpływem na formę i strukturę.

Dr Hans Jenny intensywnie badał te zależności geometryczne pod koniec lat 60. i odkrył, że przy użyciu różnych materiałów, takich jak piasek, woda, wióry żelazne i lepkie płyny umieszczone na wibrujących płytach i kryształowych oscylatorach, substancje te organizują się w bardzo specyficzne wzory geometryczne i dokładnie mierzalne wibracje. Z jego pracy wynikało, że fale dźwiękowe są sygnaturami fal częstotliwości, które funkcjonują jako instrument, dzięki któremu te wzorce częstotliwości stają się specyficznymi wzorcami geometrycznymi, które tworzą świadomość w przestrzeni. Wysyłał do testowanych materiałów zakresy od stałych niskich do stałych wysokich tonów dźwiękowych i pojawiały się piękne geometryczne wzory sześciokątów, pięciokątnych gwiazd, spiral i złożonych mandali, formując się w samej substancji.

W miarę zwiększania wysokości dźwięku do jeszcze wyższych częstotliwości, formujące się wzorce geometryczne pojawiały się z rosnącą złożonością, jakby ujawniały kwantowo-energetyczne wzorce świadomości tkwiące w całym życiu. Formowały się niezwykle złożone formy, które wyglądały jak rozległe sieci neuronowe, krew pulsująca w naczyniach włosowatych, wzory pogodowe na niebie, odwzorowania żywych organizmów biologicznych, takich jak drzewa lub liście, a nawet coś, co wyglądało na mgławice i wirujące galaktyki poruszające się w przestrzeni kosmicznej. Dzięki niedawnej pracy dr Jenny i innych specjalistów stało się jasne, że te geometryczne wzory ilustrują strukturę fizycznego wszechświata i wzajemne powiązania tych wzorów z ludzką świadomością, i są ściśle związane z falami dźwiękowymi i częstotliwościami, a także strukturą energetyczna i wzorcami. Nie ulega wątpliwości, że nasze komórki reagują na dźwięk, wibracje i częstotliwości, które mogą i zmieniają nasz wewnętrzny krajobraz poprzez komunikację komórkową, co wpływa na nasze częstotliwości w życiu codziennym i manifestuje to, czego doświadczamy w zewnętrznej rzeczywistości.

Dr Masuro Emoto również badał cymatykę poprzez badanie wody, co udowodnił na nieskończonych przykładach. Gdy wystawił wodę na działanie fal dźwiękowych i wiadomości o dodatniej lub ujemnej wibracji, w wodzie uwidocznił się bezpośrednio korelujący obraz. Jego ważne dzieło położyło kolejny fundament w cymatyce dotyczący wiedzy, że woda przechowuje pamięć. Pamięć wody to jej zdolność do zachowania pamięci o rozpuszczonych w niej wcześniej substancjach, a także do utrzymywania pamięci odcisków DNA i efektów wyższej świadomości. Medium transmisji DNA i jego komunikacja odbywa się poprzez wystawienie struktur DNA na działanie wody. Transmisja elektromagnetyczna informacji genetycznej DNA jest przenoszona przez wodę, która odciska się na szablonie podstawowym. Przypomnij sobie potęgę matematyki w kształcie dwudziestościanu i jej naturalną częstotliwość, a zrozumiesz naturalną i potężną technologię oczyszczania wody.

Wszystko, co możesz zobaczyć i wszystko, czego nie możesz zobaczyć w tej rzeczywistości, jest wibrującą częstotliwością dźwięku, posiadającą geometryczny wzór, który wpływa na jakość świadomości i połączenia z całym życiem. Nie tak dawno temu ludzie na planecie wiedzieli, że to prawda, zgodnie z boskimi i naturalnymi prawami, i była to powszechnie akceptowana wiedza w całej ludzkiej kulturze.

Przed inwazją NAA na naszą planetę anielska rasa ludzka rozumiała, że naturą rzeczywistości są wibracje częstotliwości dźwiękowych i matematyki, i rozwinęła wiele technologicznych zastosowań, w których dźwięk i częstotliwość były wykorzystywane w nauce, uzdrawianiu, budowaniu, architekturze, sztuce i muzyki, a nawet w uprawie jedzenia. Ludzie na Ziemi żyli zgodnie z zaawansowaną wiedzą o systemach rezonansu energetycznego i cymatyce, anielska kultura ludzka Lemurii, Atlantydy, Egiptu i Tartarii była w rzeczywistości znacznie bardziej zaawansowana technologicznie niż obecnie i opierała się na zasadach Prawa Jedni i syntropii. Syntropia odnosi się do otwartej architektury darmowej energii udostępnianej w celu uzupełnienia wszelkich strat energii, które mogą wystąpić w zarządzaniu systemem, w celu zachowania zrównoważonego funkcjonowania we wszystkich jego częściach składowych.

Ostatnio z sieci planetarnej wypływa więcej informacji - w wyniku obecnych aktualizacji dźwięku magnetycznego i toczącej się wojny duchowej o kontrolę nad liniami czasu, poza tym ujawnia się więcej ukrytej historii ludzkości. Chociaż zatopienie Atlantydy i inwazja sumeryjsko-egipska są historycznymi wydarzeniami wyzwalającymi na osi czasu, które doprowadziły do ciemnego eonu negatywnej inwazji Obcych, wyjaśniono, że zaawansowana anielska kultura ludzka używała urządzeń darmowej energii, cymatyki i dyscyplin zaawansowanych technologii i że pełne wymazanie tej wiedzy z widoku publicznego nastąpiło całkiem niedawno.

Dopiero kilkaset lat temu ta wiedza o darmowej energii i cymatyce stała się tajna i całkowicie zabroniona, a ci, którzy znali moc dźwięku i darmowej energii, zostali usunięci z naszej historii. Tesla przybył ponad sto dwadzieścia lat temu, aby pomóc ludzkości odzyskać tę wiedzę. Istniał ukryty plan wymazania wszystkich dowodów z naszych publicznych rejestrów i wszelkich pozorów naszych dokładnych osi czasu, które odzwierciedlały dostęp do urządzeń darmowej energii, a zostały całkowicie zdziesiątkowane przez natrętne rasy i ich przedstawicieli.

Straż graniczna sfałszowanej historii, atlantydzka rebelia

Najwyraźniej po zatopieniu Atlantydy ludzkość doświadczyła jeszcze kilku cykli niszczenia historycznych zapisów. Po misji Christosa związanej z oddaniem ludzkości prawdziwych esseńskich zapisów przez Jeszuę, NAA wykorzystała jego imię do wprowadzenia fałszywej religii. Dokładniej, Kościół Rzymski miał działać jako straż pilnująca interesów bytów Czarnego Słońca, działając w celu zniszczenia wszelkich kontrnarracji niezatwierdzonych historycznych relacji, jednocześnie będąc używanym jako fasada i mechanizm kontrolny do tyrańskiego egzekwowania sfałszowanych wersji historii. Wydaje się być oczywiste, że powodzie są wywoływane przez negatywnych kosmitów, którzy kontrolują bazę księżycową, a powodzie wywołują do woli, ilekroć ludzie ich zdenerwują. Watykan działa jak włoska mafia, przeczesując planetę w poszukiwaniu wszelkich bogactw, gromadząc artefakty i dowody naszej przeszłości, jednocześnie wprowadzając narracje Kościoła oraz ukrywając historyczne zapisy w podziemnych kryptach przeznaczonych wyłącznie dla ich użytku. Wprowadzenie religii negatywnych Obcych, Kościoła rzymskiego i manipulowanie populacją cierpiącą na amnezję zostało zastosowane do kontroli społeczeństwa, zaś ciągła indoktrynacja i fałszywa historia została wymyślona dla dobra NAA. Grupa Octagon uważa się za członków rodziny królewskiej, wywodzących się z włoskich linii krwi, sięgających wstecz do Bractwa Węża, więc widać tu głęboki związek z Watykanem i zarządzaniem jego masowymi globalnymi transakcjami finansowymi.

Bractwo Węża potajemnie i metodycznie infiltrowało kulturę anielskich ludzi i ukradło zaawansowaną wiedzę technologiczną z Atlantydy. Z bractwa wyewoluowała Grupa Octagon, która była odpowiedzialna za konfiskatę zapisów i przepisywanie historii w każdym potencjalnym cyklu rozwojowym, co było związane z planowanym przejęciem Ziemi przez NAA. Kiedy decydują, że nadszedł czas, aby bezużyteczni zjadacze chleba zostali zabici w ramach ofiary krwi, jak postanowili teraz w ramach tego zaplanowanego wielkiego resetu, nazywają to odstrzałem. W rzeczywistości sami są pasożytującymi upadłymi istotami, które kradną starożytną wiedzę z kultury anielskich ludzi, aby wykorzystać ją jako broń przeciwko ludzkości, a następnie, podczas wielkich resetów używać ukierunkowanej broni energetycznej, aby zniszczyć nasze miasta, święte budynki i nasz styl życia poprzez wojny, powodzie i ludobójstwo. Znowu to robią.

Grupy negatywnych Obcych i ich preferowane linie krwi ukrywały tę starożytną wiedzę od czasów Atlantydy, mordując tych, którzy ją posiadali, był to tajny pakt stojący za spiskiem. Spisek idzie znacznie dalej niż tylko ukrywanie osi czasu Atlantydy i obejmuje wszystkie niezatwierdzone narracje, które ujawniają prawdę lub dowody na temat naszej zaawansowanej technologii i dostępu do darmowej energii, którą dysponowaliśmy w przeszłości. Nie wspominając o praktykach ofiarowania krwi, picia krwi, handlu ludźmi, pedofilii i składania ofiar z dzieci, w które te stworzenia są zaangażowane w ukryciu przed opinią publiczną. Możemy zobaczyć tę samą taktykę kontroli brutalnej siły dzisiaj, gdy zostanie ujawniony publicznie niezatwierdzony temat, który rzuca prawdę na ich nikczemne plany i kryminalnie dewiacyjny styl życia, wtedy zaprzeczają, atakują i odwracają rolę, aby ofiara stała się sprawcą - zaciekle prześladują każdego, kto ośmieli się dać świadectwo, dowody lub mówić zgodnie z prawdą. Wykazujący odwagę czerpią z głębokiej duchowej więzi z Boskim Stwórcą. Jest to czas na rozwój umysłowy, emocjonalny i duchowy, aby zbudować wewnętrzną siłę niezbędną do moralnej i duchowej odwagi stawienia czoła prawdzie.

Indoktrynacja i przechwycenie systemu edukacji


Już teraz może być oczywiste, że systemy edukacyjne i akademickie zostały przechwycone oraz zaprojektowane tak, aby atakować dzieci i młode umysły za pomocą taktyk psychologicznej manipulacji i indoktrynacji według życzenia kontrolera. Ponadto system edukacyjny opiera się na podręcznikach dostarczonych i zatwierdzonych przez elitę, które utrwalają sfałszowane historie, ogłupiają uczniów i kształtują ich, by dorastali jako posłuszni i przewidywalni pracownicy lub niewolnicy. Dzięki badaniom śledczym Johna Gatto, byłego nauczyciela, szkoła została zaprojektowana jako gałąź przemysłu i narzędzie rządzenia przez elity władzy, które zyskały popularność na przełomie wieków. Gatto analizuje problemy strukturalnego charakteru szkolnictwa i tego, że nie da się go zreformować, ponieważ zostało zbudowane do pełnienia określonej funkcji. Funkcja, która w swej istocie jest antyludzka.

John D. Rockefeller założył w 1903 r. Zarząd Edukacji Ogólnej, który zapewniał znaczne fundusze dla szkół w całym kraju i był szczególnie aktywny w promowaniu kontrolowanego przez państwo systemu szkół publicznych. Rockefellerowie, wraz z innymi elitami, takimi jak Gates, Carnegies i Vanderbilts, wraz ze swoimi fałszywymi fasadami udającymi organizacje filantropijne, byli w stanie kształtować społeczeństwo poprzez finansowanie i forsowanie obowiązkowego szkolnictwa państwowego dla mas.

Aż do lat czterdziestych XIX wieku amerykański system szkolny był głównie prywatny, zdecentralizowany, a powszechne było nauczanie domowe. Amerykanie byli dobrze wykształceni, zaś wskaźniki alfabetyzacji były wysokie. W 1902 roku John D. Rockefeller utworzył Zarząd Edukacji Ogólnej kosztem 129 milionów dolarów. Rada ds. Edukacji Ogólnej i inne fundacje korporacyjne, w tym Fundacja Carnegie, zapewniły znaczne środki finansowe dla szkół w całym kraju i miały duży wpływ na kształtowanie programu nauczania i formatu obecnego systemu szkolnego. Jak można się było spodziewać, rada zaczęła sprawować silną kontrolę nad polityką państwowych instytucji edukacyjnych w oparciu o ich finansowanie i granty badawcze, stawiając wymagania dotyczące standaryzacji trybu nauczania i wymyślając biurokratyczny labirynt warunków i reform edukacyjnych. Nauczyciele, szkoły, uniwersytety i badacze, którzy wzięli fundusze i zrobili to, co im powiedziano, zostali sowicie nagrodzeni i szybko awansowali, obejmując kierownictwo. Wynikający z tego system nauczania tworzy podatność na taktyki kontroli umysłu, które przyzwyczajają do wykonywania poleceń, ale nie nagradzają za krytyczne myślenie. Właśnie o to chodziło kontrolerom, ponieważ obecnie w 2020 r. szacuje się, że 34 % populacji ma podstawowy poziom umiejętności czytania i pisania, podczas gdy połowa dorosłych w USA nie potrafi czytać książki napisanej na poziomie 8 klasy. Oznacza to, że z powodu wielu czynników, takich jak przeciążenie stresem, umiejętności korzystania z mediów są bardzo niskie. Wielu dorosłych nie jest w stanie rozróżnić, zrozumieć ani zsyntetyzować informacji, które czytają, a tym samym polegają na telewizyjnej propagandzie rozpowszechnianej przez główne media kontrolerów w mediach należących do CIA.

Wiedza i dekonstrukcja geodezyjna

Świat starożytny i nasi poprzednicy mieli dostęp do uniwersalnego systemu miar, który był rozumiany jako geodezyjna matematyczna wiedza o planecie, wykorzystywana w planowaniu miast i dokonywaniu niesamowitych wyczynów architektonicznych. Ta wiedza geodezyjna obejmowała rozumienie linii geomantycznych, gwiezdnych wrót, kopuł plazmowych, matematyki brył platońskich i zasad architektonicznych opartych na cymatyce, które wykorzystywały darmową energię, stanowiącą podstawę anielskiej cywilizacji ludzkiej. W wyniku kilku kampanii wojennych i wielkich resetów oraz wprowadzenia fałszywego magnetyzmu matrycy księżycowej przez byty z NAA, ludzkość straciła wspomnienia i nie potrafiła odzyskać tej wiedzy. Geodezja to nauka o Ziemi polegająca na dokładnym pomiarze i zrozumieniu geometrycznego kształtu planety, orientacji w przestrzeni i polu grawitacyjnym, a także fizyki ruchu energii w przestrzeni i czasie. Baza wiedzy w tej dziedzinie obejmuje również badania nad tym, jak te właściwości zmieniają się w czasie i pod wpływem różnych sił, ponieważ zdefiniowano też równoważne pomiary dla innych planet.

Jakiekolwiek zaawansowane zrozumienie szerszego obrazu naszej planety jako systemu matrycy energetycznej i tworzenie odpowiedniego środowiska dla trwającej ewolucji wyższej świadomości poprzez rozwijanie wyższych potencjałów w całym społeczeństwie ludzkim, wymaga wiedzy geodezyjnej. W wielu zastosowaniach do budowania konstrukcji w harmonii i zgodnych z prawami natury, poprzez zrozumienie całkowitej masy możemy określić stałą grawitacyjną i obliczyć efekty grawitacyjne siły grawitacyjnej między dwoma obiektami. Na przykład wybrzuszenie równikowe jest integralną składową sił działających w celu wymuszenia stabilności obrotowej i orbitalnej Ziemi podczas jej podróży wokół Słońca. Zaobserwowaliśmy manipulację wypukłości równikowej maszynami Obcych, aby sztucznie sterować elektrodżetem równikowym (EEJ) jako wąską wstęgą prądu płynącego na wschód w obszarze równikowym Ziemi w ciągu dnia. Najwyraźniej NAA zdobyła zaawansowaną wiedzę geodezyjną o naszej planecie, którą wykorzystała do manipulowania polami magnetycznymi i kierunkiem prądu energetycznego na tych rozległych poziomach w celu uzyskania pewnych korzyści związanych z okiełznaniem energii.

Starożytne rasy Budowniczych lub mistrzowie budowlani rozumieli podstawowe parametry geodezyjne Ziemi na poziomie, który nie był nam znany aż do uzyskania danych z nowoczesnych pomiarów satelitarnych, a i tak współcześni budowniczowie nie byli w stanie dokonać takich cudów architektonicznych, które pozostały po starożytnych. Po II wojnie światowej, zgodnie z planem NAA, budowano zgodnie z kanonami nowoczesnej architektury, a powstałe budynki publiczne i przestrzenie publiczne cechują się wyjątkową brzydotą, co prawdopodobnie jest przejawem bezpośredniej nienawiści wobec estetyzmu i harmonii. Jest to rodzaj architektonicznego terroryzmu, który zaatakował nasze ludzkie zmysły niespokojną energią skrywaną za dekonstrukcją naszej prawdziwej przeszłości, tak że rozpadamy się na coraz mniejsze fragmenty. Celowe zbrzydzenie naszego świata jest wykorzystywane do dehumanizacji poprzez chaos i depresję. Cementowe dżungle małych mieszkań w kapsułach ułożone w stosy jak trumny i posągi poskręcanych stalowych odłamków i masywnych metalowych pajęczaków, rzekomo odzwierciedlają rozwój popularnych form sztuki współczesnej. Te poskręcane metalowe posągi i graffiti na ścianach kosztujące wiele milionów, to sztuka, którą każą nam podziwiać i doceniać. Te przykłady dekonstrukcji w działaniu są esencją form antypiękna i antysztuki, a mają na celu zaszczepienie depresji, strachu i smutku pochodzącego ze zboczonego umysłu drapieżnika.

Z otwartym umysłem musimy rozważyć możliwość, że nasza historia jest fałszywa, nasze ramy czasowe są fałszywe, a teoria ewolucji darwinowskiej jest śmieciem propagandy Obcych. Nasza ludzka kultura została zaatakowana i przejęta przez pasożyty. Wiele wspaniałych cudów architektonicznych, do których wciąż mamy dostęp na tej planecie, jest błędnie datowanych, oś czasu jest błędna, a zaszczyty przypisuje się spadkobiercom wyznaczonym jako przykrywka, długo po ich stworzeniu.

Mówi się, że powstanie piramid z Gizy szacuje się na okres panowania Chufu mniej więcej między 2700 a 2500 p.n.e. Ta informacja podana społeczeństwu jest powiązana z paktem zawartym przez Kontrolera z przedstawicielami wywrotowców z Atlantydy, uznającym że wszystkie powstałe budynki, które mogłyby informować społeczeństwo o urządzeniach darmowej energii z wykorzystaniem zasady cymatycznej mają zostać usunięte lub informacje o nich przekłamane. Wielka Piramida ma prawie 50 000 lat i została zbudowana przy użyciu wiedzy geodezyjnej i zasad cymatycznych z Atlantydy, piramida funkcjonowała jako rezonator energii harmonicznej w głównym południku planety. Co więcej, to miejsce wyznaczono jako główne gwiezdne wrota słoneczne i określenie wyraźnego pionowego połączenia z siecią Wielkiego Białego Lwa, którą miał reprezentować Sfinks.

Geodezja była wykorzystywana przy tworzeniu wielu starożytnych świętych miejsc i budynków na całym świecie, w których istnieją niepodważalne dowody na to, że konstrukcje dopasowano matematycznie do współrzędnych punktów lokalizacji południków lub linii geomantycznych. Tak więc idealną symetrię rezonansów matematycznych i geometrycznych można znaleźć w wielu starszych lub starożytnych strukturach, budynkach, katedrach, świątyniach i elektrowniach stworzonych na całym świecie przez naszych poprzedników. Na przykład, wiele istniejących gotyckich katedr zostało zbudowanych według miary łokciowej lub starożytnej liniowej jednostki miary, a ta miara łokcia opiera się na wielokrotności lub podzieleniu długości południka na szerokości geograficznej, na której została umieszczona dana katedra. Mówi się nam, że te wspaniałe konstrukcje zostały postawione w jakimś przypadkowym miejscu, a ten niesamowity przejaw architektury, artystycznego piękna i eksperckiej inżynierii został zbudowany w czasach starożytnych prymitywnych ludzi, którzy nie mieli dostępu do energii elektrycznej ani nie mieli narzędzi do obróbki surowca. Jednak każdy rozwinięty i ciekawy umysł, który kwestionuje współczesną narrację, jest pozbawiany pracy i umieszczany na czarnej liście.

Dla każdego krytycznego myśliciela, który spojrzy na wspaniałe przykłady geniuszu architektonicznego staje się oczywiste, że można znaleźć miejsca starożytnych budowli na całym świecie, gdzie dokładnie widać wyraźne przykłady obrobionej konstrukcji, ale oś czasu, na którą te dowody są datowane, nie pasuje do sposobu budowy. Przyglądając się uważnie szczegółom niektórych z tych niesamowitych dzieł architektury, pamiętaj, że daty, osie czasu i przypisani budowniczy lub cywilizacje, nie są dokładne. Kontrolerzy celowo stworzyli fałszywą oś czasu naszej historii i dopasowali daty tak, aby odpowiadały ich darwinowskiemu modelowi ewolucji ludzi od małp. Te wspaniałe przykłady wybitnej architektury z czasów starożytnych są często tysiące lat starsze niż nam się wydaje i były wielokrotnie przebudowywane lub modyfikowane na przestrzeni czasu przez pomniejszych budowniczych, którzy je odziedziczyli.

Wiele z tych struktur to pozostałości po naszej anielskiej, zaawansowanej globalnej cywilizacji ludzkiej, która nie była pod wpływem kontroli umysłu narzuconej przez matrycę księżycową Obcych, popychającą zorganizowaną religię. Te piękne katedry i cuda architektoniczne stworzone w różnych kulturach świata powstały, aby pokazać sztukę i piękno, które wnosi geometryczne częstotliwości i zasady cymatyczne z częstotliwościami zaprojektowanymi, aby wydźwignąć ludzkość. Wiele z tych wspaniałych budynków zostało umieszczonych w centrum obszaru zamieszkałego lub na linii geomantycznej, dla której zostały zbudowane, w celu wzmocnienia rezonansu naturalnej harmonicznej fali dźwiękowej i podniesienia częstotliwości atmosferycznych dla dobrego samopoczucia wszystkich żywych istot. W ten sposób zasady cymatyczne architektury funkcjonowały jako naturalne formacje do generowania pętli sprzężenia zwrotnego w liniach geomantycznych zwanych konfiguracjami kielicha, w których lokalne naturalne energie na tej linii siatki były mnożone, wzmacniane i harmonijnie rozprowadzane po terenie. Strażnicy dali nam kilka miejsc do zastanowienia się nad zasadami cymatycznymi użytymi w ich konstrukcji, aby zwielokrotnić energię atmosferyczną w celu harmonizacji środowiska.

*Rosslyn Chapel, Roslin, Midlothian, Szkocja -55°51′19″N, 3°09′37″W
*Katedra Matki Bożej z Chartres, Chartres, Francja - 48° 26′ 50″N, 1° 29′ 16″E
*Katedra Szczepana, Wiedeń - 48° 12′ 30.6″N, 16° 22′ 22.8″E
*Katedra w Wells, Somerset, Anglia - 51° 12′ 37,44″ N, 2° 38′ 37,32″ W
*Panteon, Rzym - 41° 53′ 54.96″N, 12° 28′ 36.48″E

Jeśli starożytni ludzie byli prymitywnymi stworzeniami żyjącymi w ciemnych wiekach i nie dysponowali zdobyczami technologicznymi, jak mówi nam główny nurt nauki, to w jaki sposób mogły powstać te niesamowite starożytne budynki i masywne struktury monolityczne?

Starożytni mistrzowie budowniczy wykorzystywali świętą geometrię i wiedzę geodezyjną do tworzenia struktur, które rezonowały z polem energii Ziemi, a ponieważ struktury te były harmonijnie zestrojone z naturalnym polem planety, wzmacniały wyższą świadomość i właściwości lecznicze, które przywracają i utrzymują harmonijną energię, ponieważ używali geometrycznych wzorców znalezionych w boskich prawach natury. Nauka o rezonansie jest nauką o harmonii, która projektuje i tworzy struktury i rzeczy wibrujące zgodnie z określonymi częstotliwościami, a te częstotliwości były dostrojone do stopniowo zmieniających się częstotliwości ciała planetarnego i jego cykli ewolucyjnych. Ta wiedza geodezyjna została odebrana ludzkości przez NAA i obecny program kontroli umysłu używany do zniewalania i poskramiania ludzkości. Czas zwrócić tę wiedzę z powrotem naszym dzieciom, a ogromna praca pana Tesli w dziedzinie darmowej energii niech zostanie przywrócona społeczeństwu w celu podniesienia i doskonalenia ludzkości.

Powrót Nikoli Tesli

Na temat Nikoli Tesli, urodzonego 10 lipca 1856 r., udostępniono już wiele różnorodnych informacji, a społeczności duchowe i prawdomówne powszechnie uważały go za bohatera ludzkości, ponieważ prawie sto dwadzieścia lat temu bardzo starał się pomóc w odzyskaniu darmowej energii przez naszą cywilizację. Odkąd FBI opublikowało niektóre ze swoich nagrań na jego temat, wiemy już, że celem jego inkarnacji było przesunięcie osi czasu z niesamowitym dorobkiem pracy w kierunku urządzeń darmowej energii.

Nikola Tesla, który inkarnował się na obszarze znanym jako Chorwacja z konkretną misją, był chrystusowym gwiezdnym dzieckiem z przyszłych osi czasu z Wenus, wysłanym na Ziemię w celu ujawnienia utraconej technologii darmowej energii używanej za czasów Atlantydy. Jest związany z duchowymi rodzinami chrystusowych mistrzów, którzy inkarnują się w linii Syriusza B, a zatem był również związany z misją Jezusa Chrystusa, mającego położyć podwaliny pod epokę żelaza Christos-Sophia, wspierającego naprawę architektoniczną Słonecznej Bramy Gizy. Ci z nas, którzy wykonują tę samą misję w innej linii czasu, uznają go za bardzo kochanego i cenionego członka zespołu.

Tak więc, Tesla został skierowany do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, a później, tuż przed osiągnięciem wieku 33 lat w 1888 roku, był w bezpośredniej komunikacji z grupami Strażników chrystusowej misji. Od tego czasu jego prace inżynieryjne bardzo się rozwinęły, co wydawało się być tworzone nadludzkimi mocami, ponieważ wykonał modele dla niewiarygodnej ilości urządzeń darmowej energii i prototypów szeregu technologii fal elektromagnetycznych i dźwiękowych. Większość może pomyśleć, że jeden człowiek nie jest w stanie wynaleźć całej tej technologii w ciągu jednego życia i zakwestionować fakt jego istnienia. Jednak Tesla nie wymyślił tych technologii w taki sam sposób, w jaki ludzie nie wymyślili matematyki, odkrył ją podczas analizy natury rzeczywistości i inżynierii wstecznej tego, co zaobserwował, miał także dostęp do wspomnień z przeszłości. Jego misją było ponowne odkrycie zasad wolnej energii zgodnej z boskimi prawami i przywrócenie ich zbiorowej świadomości, aby pomóc podnieść ludzką świadomość, z której ta wiedza została wymazana. Jako humanista był moralnie przeciwny wojnie i próbował zapobiec wojnom światowym, negocjując dostarczanie rządom urządzeń do ochrony pola siłowego. Zamiast tego odrzucili jego propozycje i zakończyli negocjacje, próbując ukraść jego plany, co popsuło jego relacje z władzami rządowymi do końca życia, ponieważ odmówił dalszej współpracy z nimi.

Nieograniczony dostęp do energii był powszechnie znany w czasach zaawansowanej kultury rasy ludzkiej, jednak zakończył się podczas kataklizmu atlantydzkiego i powoli ulegał uwstecznieniu z każdym kolejnym 2160-letnim cyklem. Okresowe powodzie i kataklizmy pogodowe były związane z pojawieniem się Księżyca, sztucznego satelity używanego do uruchamiania sztucznego magnetyzmu i jako operacyjnej bazy kontrolnej dla najeźdźców.

Księżyc ma promień 1080 mil i średnicę 2160 mil, zatem liczba 2160 jest powiązana z działającymi geometrycznymi wzorami połączonymi z matrycą księżycową i sztucznym polem magnetycznym. Starożytne kultury uważały, że Księżyc jest używany do wywoływania katastrof, które okresowo niszczą powierzchnię Ziemi, a jako przykład w Eridu Genesis napisanej w języku babilońskim, sumeryjski bóg Enlil postanawia zniszczyć ludzkość poprzez Wielki Potop.

Te same urządzenia darmowej energii były już udostępnione globalnej cywilizacji ludzkiej przed wprowadzeniem Wielkiego Resetu na sto lat. Tesla jest geniuszem na dzisiejsze standardy, z pamięcią fotograficzną, mówiącym co najmniej ośmioma różnymi językami, pasjonował się prawdziwymi naukami i potrafił z wielką precyzją wizualizować architekturę w mentalnych obrazach przestrzennych. Przeciętny Wenusjanin ma około sześciokrotnie większą aktywną moc mózgu i znacznie dłuższe życie niż obecny przeciętny Ziemianin, więc nie potrzebował dużo snu. Co ważniejsze, był człowiekiem niesamowicie pracowitym, oddanym misji na rzecz wyzwolenia ludzkości, a swoje plany mógł realizować przy wsparciu zastępu Strażników, wspomagających ludzkość w pokonywaniu zagrożeń ze strony Obcych.

Spośród wielu technologii, których projekty i plany pozostawił Tesla, a które miały być swobodnie przekazywane, większość została celowo ukryta, inne zostały skradzione przez wywiad wojskowy Czarnego Słońca i kontrolerów, zaś inne zostały przejęte przez Niemców do użytku w ich pozaplanetarnych koloniach. Tesla powiązał swoją wiedzę o cymatyce z wiedzą geodezyjną używając kopuł umieszczonych na szczycie wież, aby wykorzystać naturalne fale dźwiękowe połączone z elektrycznymi częstotliwościami rezonansowymi planety. Projekt ten miał na celu wprowadzenie naturalnych wibracji akustycznych do konstrukcji wieży w celu generowania czystej i łatwej energii bezprzewodowej o dużym promieniu zasięgu.

Fale dźwiękowe mają charakter podłużny, gdyż, jak powiedział, z natury mają kompresję (-) i rozrzedzenie (+) dla przemieszczania się z prędkością dźwięku. Cewki i wieże Tesli były nie tylko elektryczne, ale miały również właściwości akustyczne i wibracyjne. Nauczył się, jak przekształcać fale poprzeczne w fale podłużne, generując ciągłą pętlę sprzężenia zwrotnego dla tych fal.

Założył laboratoria i opracował różne działające prototypy technologii wytwarzania energii, które ostatecznie były oparte na tajemnicach matematyki wirowej 3-6-9, które zapamiętał z bezpośrednich badań Wielkiej Piramidy. Wielka Piramida jest połączona z rozbudowaną siecią Gizy, która jest główną bramą słoneczną i południkiem zerowym planety Ziemi, z której, z tej matrycy wyszedł człowiek znany jako Jeszua lub Jezus Chrystus. Starożytny portal galaktyczny połączony z Gizą umożliwiał kiedyś przejście do Syriusza B, a następnie przez całą galaktykę Andromedy. Egipska piramida w Gizie to pozostałość po starożytnej technologii budowlanej, która była powszechnie używana w czasach Atlantydy, kształtując z wykorzystaniem fal dźwiękowych materię przez piramidy, kopuły, wieże, łuki i dzwony. Wielka Piramida została zaprojektowana jako gigantyczny rezonator częstotliwości harmonicznej wysyłający geometryczne wzory do siatki planetarnej, a także urządzenie do transportu świadomości dla osób wcielonych z liczniejszymi działającymi nićmi DNA. Wielka Piramida leży dokładnie w środku całego obszaru lądowego globu, dzieląc masę lądową Ziemi na mniej więcej równe ćwiartki.

Tesla zdawał sobie sprawę, że planeta jest gigantycznym generatorem energii wirującym wokół dwóch biegunów magnetycznych, gdzie można wykorzystać nieograniczony dostęp do darmowej energii dla całej ludzkości. Uważał, że warstwy jonosferyczne są ważne w wykorzystywaniu elektryczności atmosferycznej, którą można łatwo podłączyć bezprzewodowo, co może generować darmową energię do wielu globalnych zastosowań energetycznych. Opierając się na swoich badaniach nad piramidami w Gizie, Tesla zaprojektował swoje wieże stworzone na podstawie tych samych matematycznych proporcji co Giza, zgodnie z prawami zastosowanymi w jej konstrukcji, które opierały się na lokalizacji w siatce i związku z pasem równika. Dzięki temu wiedział, że źródło darmowej energii planety można wykorzystać i bezprzewodowo przesyłać jako globalne źródło energii. Odkrycia Tesli i urządzenia darmowej energii zostały skonfiskowane przez rząd, a jego prace zniknęły po jego śmierci w 1943 roku. Jego praca na tym świecie nie została ukończona i w niedalekiej przyszłości będziemy słyszeć o kolejnych zaawansowanych technologiach, opracowanych dzięki jego oryginalnym planom, które zostały ukryte przed ludzkością.

Powódź błotna i Tartaria

Zebrała się stosunkowo nowa społeczność entuzjastów powodzi błotnych i Tartarii, aby dzielić się wynikami badań z wielu źródeł oraz informacjami, które w pewnym stopniu nie pasują do oficjalnej narracji historycznej. Ogromna ilość informacji dotyczących tych wydarzeń dostarcza więcej dowodów na to, że ukryte grupy kierowane przez elitę władzy miały na celu zmianę historii ludzkości w bardzo krótkim czasie. Na wszystkich poziomach badań w społecznościach poszukujących prawdy istnieją trolle, kontrolowana opozycja i agitatorzy opłacani za obalenie tego ruchu. To internetowi trolle będą najgłośniej krzyczeć o idiotycznym charakterze tych śledztw i pojawią się jako pierwsi w wynikach wyszukiwania. Podczas ostatniego śledzenia relacji geometrycznych księżyca związanych z wielkimi powodziami z przeszłości, uświadomiłam sobie temat powodzi błotnych oraz wewnętrzny opór wobec tej narracji.

Potwierdza się, że wątki, które należy pociągnąć, które ujawnią znacznie więcej informacji o tym, co wydarzyło się jako epicki reset w połowie XIX wieku, kiedy to wiele miejsc, ludzi i wydarzeń zostało natychmiast usuniętych z historycznych zapisów. Dlaczego wiele wydarzeń jest błędnie datowanych i niedopasowanych, dlaczego wiele rejestrów publicznych w całych Stanach Zjednoczonych zostało nagle zniszczonych przez pożary, powodzie i dziwaczne wypadki od końca lat 80. XIX wieku do początku XX wieku? Zniszczenie dowodów i zapisów wydawało się zbiegać z wydarzeniami, które nastąpiły po zmianie władzy związanej z ustawą z 1871 r., która ustanowiła Dystrykt Kolumbii i przekazała kontrolę międzynarodowym bankierom w Watykanie i Londynie przygotowującym Jedyny Porządek Świata. W 1881 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przekazał instytutowi Smithsonian 5000 dolarów na przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych i inspekcje związane z szeregiem prehistorycznych struktur i kopców, w których zniknęła większość tych artefaktów, lub nigdy więcej o nich nie słyszano. W tym czasie religijnego zapału niektórzy wierzą, że wszystko, co nie wspierało kościelnej interpretacji Biblii, nie było przeznaczone do ukazania się w sferze publicznej. Jest tu wiele tematów do rozszyfrowania dotyczących narracji podawanych przez władze odpowiedzialne za projekty archeologiczne i brakujących dowodów, które obejmują szeroką gamę prehistorycznych artefaktów, wszystko począwszy od grobów gigantów, obiektów zaawansowanych technologii, kamiennych kręgów, kopców, piramid i ruin z niedawnej przeszłości Stanów Zjednoczonych.

Wiele map z ostatnich kilku stuleci przedstawia duży kraj zwany Tartarią, który był umiejscowiony w północnej Azji, ale ich wysoce zaawansowaną sygnaturę architektoniczna można znaleźć na całym świecie. Historia Tartarii wskazuje na możliwość, że była to zaawansowana cywilizacja wykorzystująca darmową energię i urządzenia technologiczne podobne do kultury Atlantydy, co zakłóca oficjalną narrację. Istnienie Tartarii zostało wymazane z zapisów historycznych około sto dwadzieścia lat temu, a na lekcjach historii nigdy nie wspomina się o tym kraju. Chociaż pesymiści powiedzą, że to nie ma znaczenia, w rzeczywistości ma. Po raz kolejny wskazuje na faktyczne dowody na to, w jaki sposób nasza niedawna historia była i jest manipulowana i tworzona dla służenia celom, które nie wspierają ludzkości. Utrata naszych historycznych zapisów i wspomnień oznacza, że cierpimy na straty na poziomach świadomości zbiorowej, skradziona została nasza prawdziwa tożsamość, która posiada moc wrodzonej boskości, którą jesteśmy.

Zaawansowana architektura zaprojektowana do ekstrakcji energii atmosferycznej wywodzi się z tego, co wydaje się być ostatnimi pozostałościami namacalnych dowodów, które zostały znalezione przez badaczy przeglądających najwcześniejsze artykuły i stare fotografie znajdujące się w archiwach historycznych różnych narodów. Większość z tych wspaniałych budynków i wież ma różne anteny i miedziane lub metalowe kopuły, które wydają się być częściowo zakopane w jałowym, błotnistym krajobrazie.

Niektóre z tych projektów wież do generowania energii bezprzewodowej można znaleźć na starych fotografiach wykonanych w okresie od połowy XIX wieku do około 1912 roku, które krążyły w społeczności ludzi badających powodzie błotne. Na bardzo nielicznych czarno-białych zdjęciach stanowiących dowody, które w jakiś sposób uniknęły wykrycia i nie zostały skonfiskowane przez kontrolerów, widać te pozostałości postatlantydzkich technologii, wykorzystujących zasady cymatyczne w niezwykle wyrafinowanych architektonicznie budynkach, a stosowane były na obszarze znanym wcześniej jako Tartaria. Zaawansowana wiedza tej cywilizacji pokazuje, że miasta były planowane w strategicznych punktach Ziemi w pobliżu długich kanałów, rzek, mórz, jezior i oceanów. Niektóre miasta powstały w fortecach gwiezdnych, wydobywających ze środowiska energię elektromagnetyczną, która była następnie bezprzewodowo przekazywana przez wieże i obeliski, a następnie magazynowana w elektrowniach w czerwono-białe paski.

Wydaje się, że dowody wielkiego resetu cywilizacji tartarskiej sprzed stu pięćdziesięciu lat zostały prawdopodobnie zniszczone między XIX a XX wiekiem przez powodzie błotne, ukierunkowaną broń energetyczną i zaplanowane masowe eksterminacje. Architektura i technologia tej rozwiniętej cywilizacji zostały skradzione i przekazane w ręce przedstawicieli NAA, których zadaniem było zniszczenie cywilizacji ludzkiej. Czy to możliwe, że wskutek wydarzeń z XIX wieku dokonano zniszczenia wiedzy, wszystkich historycznych zapisów, usunięto całą zaawansowaną wiedzę o zaawansowanej cywilizacji ludzkiej, którą dysponował lud Tartarian?

Dla zainteresowanych zaginionymi artefaktami w USA, artykuł opublikowany w gazecie z Repozytorium Franklina 7 lipca 1858 roku stwierdza:

W każdej części Stanów Zjednoczonych znajdowano ciekawe ruiny, rzeźbione postacie zwierząt stu różnych gatunków, wykonane w stylu znacznie przewyższającym możliwości Indian. Stan Ohio obfituje w ruiny miast i fortyfikacji, z rozległymi wieżami i piramidami, w Marietta iw Missouri wykopano z ziemi piękną ceramikę, srebrne i miedziane ozdoby oraz perły o wielkiej urodzie i połysku. W jaskiniach Tennessee i Kentucky znaleziono mumie zachowane w dobrym stanie, ubrane w tkaniny i skóry o różnej fakturze, pięknie inkrustowane. Te ruiny, majestatyczne i piękne w wyglądzie, ale porośnięte gęstymi, starymi lasami ogromnych mahoniu i cedrów, udowadniają światu, że wielkie imperium roiło się od potężnej populacji, ludzi biegłych w sztukach mechanicznych i zaawansowanym stanie rozwoju.

Najwyraźniej przeżywamy kolejną planową próbę wielkiego resetu, który ma zostać ukończony do 2030 roku, wypełnioną oszustwami na osi czasu oraz faktami historycznymi i zapisami, które są wymazywane na naszych oczach, jak to robili wcześniej wiele razy.

Zmiana częstotliwości zachodząca podczas cyklu bifurkacji ma miejsce u tych osób, które chcą odpowiednio zmienić swoją świadomość i naturalnie odnajdą się w harmonii ze zmieniającymi się częstotliwościami organicznej osi czasu wniebowstąpienia. Gdy Ziemia przechodzi swoją ewolucyjną podróż przez galaktykę, oddziałując z różnymi relacjami geometrycznymi z astronomicznym wszechświatem, do sieci planetarnej i ludzkości przesyłane są korzystne częstotliwości plazmy słonecznej.

Ponownie, nasza prawdziwa historia ujawnia, że metody starożytnych ras budowniczych wykorzystywały tę świętą geometrię i wiedzę geodezyjną do tworzenia wspaniałych i pięknych struktur, które rezonowały z polem energetycznym Ziemi, a ponieważ struktury te były harmonijnie dopasowane do naturalnego pola planety, wzmacniały wyższa świadomość i właściwości lecznicze, które przywracają i utrzymują równowagę energetyczną. Korzystając z geometrycznych wzorców zawartych w boskich prawach natury, częstotliwości te byłyby dostrojone do stopniowo zmieniających się częstotliwości ciała planetarnego i jego ewolucyjnych cykli wzrostu. Nauka o rezonansie to nauka o harmonii, zgodnie z którą projektuje się i tworzy struktury i rzeczy wibrujące zgodnie z określonymi częstotliwościami. Kiedy postrzegamy naszą interakcję z życiem jako ogromny odbiornik radiowy, wtedy rozumiemy, że mamy możliwość dostrojenia się do dowolnej częstotliwości, którą chcemy wyrazić. Niech w twoim świętym sercu pozostaje muzyka bezwarunkowej miłości, pokoju, dobroci, piękna i szczęścia z wiedzą, że ten wybór osobistej częstotliwości ma większe znaczenie, niż zdajesz sobie sprawę.

Jest to doniosły czas dla ludzkiego wyzwolenia, gdyż budzimy się do szerszego zrozumienia emocjonalnej zdrady, która może być powszechna w wielu sytuacjach, w miarę jej ujawniania. To czas radykalnego zadbania o siebie, czas na modlitwę i medytację, poznanie naszych fizycznych i emocjonalnych ograniczeń, przy jednoczesnym wspieraniu bliskich i przyjaciół najlepiej jak potrafimy.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną suwerenem, wolną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa