piątek, 13 marca 2020

RDZEŃ METAGALAKTYCZNY – Lisa Renee luty 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino,

żyjemy dla doświadczenia misterium budzenia się, aby zrozumieć, że ludzie na Ziemi istnieli w upadłym systemie. Jesteśmy w trakcie duchowego wyzwalania naszej planety, a wszystko, co uważaliśmy za prawdziwe, jest w tym czasie testowane i kwestionowane. Kolektyw Metatrona wszedł do tego upadłego systemu z misją odbudowy bramy Lutni i pomocy w naprawie warstw 8D rdzenia metagalaktycznego. Przyjrzymy się, dlaczego było to konieczne i jak tworzyli pułapki korzystając z technologii pól odwróconych Obcych, aby odsysać energię. Niedawno strażnikom udało się odzyskać dostęp do szablonów sprzed inwazji, dzięki czemu mogą naprawić architekturę. Ma to wpływ na wrota 8D i 9D oraz na kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym systemie i poza nim.

Po częściowym upadku układu Drogi Mlecznej z wszechświata Matki powstały kolejne zniekształcenia w integralności struktur uniwersalnej matrycy czasu, w której kody twórcy organicznego Krist-Krystallah zostały przekręcone, uszkodzone i odwrócone. Upadek ludzkości rozpoczął się, gdy struktury organiczne, które łączyły matrycę czasu Andromedan i matrycę czasu Drogi Mlecznej w rdzeniu metagalaktycznym, zostały zaatakowane przez istoty z czarnej dziury, z których wiele później połączyło się, tworząc NAA. Ten niespodziewany atak z sąsiedniego systemu czarnej dziury zapoczątkował kilka wydarzeń na osi czasu, które rozgrywały się w okresie wojen galaktycznych na wielu poziomach wymiarowych jednocześnie. Wojny galaktyczne dodatkowo uszkodziły funkcjonującą strukturę organicznej macierzy czasu, co doprowadziło do wykorzystania tej słabości przez byty z czarnej dziury. Zaczęli tworzyć czarne dziury w materiale czasoprzestrzennym i wprowadzać technologie kontroli umysłu w celu projekcji rzeczywistości AI, które są używane do przechwytywania planet i żywych istot oraz wykorzystania ich jako niewolników świadomości.

Istoty z czarnej dziury podbijały nowe terytoria w sąsiedniej macierzy czasu, żeby zdobyć zaopatrzenie z zewnętrznego źródła. Potrzebowali energii żywej świadomości i innych zasobów, które mogliby wykorzystać do napędzania umierającego systemu i nieśmiertelnych form księżycowych. Odseparowanie systemu Drogi Mlecznej spowodowało, że upadło kilka gwiazd z Andromedy, które zostały zablokowane w rdzeniu metagalaktycznym, po czym implodowały i stworzyły czarną gwiazdę Abaddon. Następnie zniszczenia rdzenia metagalaktycznego doprowadziły do wydarzeń skutkujących upadkiem Lutni, podczas których implodowały 12. gwiezdne wrota awatara Christosa prowadzące do macierzy czasu Andromedan, a części zostały rozrzucone po całej płaszczyźnie galaktycznej.

Kolektyw Metatrona zaofiarował się, aby wejść do upadłego systemu w celu odbudowy wrót Lutni i pomocy w naprawie warstw 8D w rdzeniu metagalaktycznym. Jednak zawiódł i został wchłonięty przez matrycę Jahwe. Doprowadziło to do kolejnego etapu, do systemu matrycy czarnego sześcianu AI, który jest wykorzystywany do odprowadzania energii kwantowej z systemu Drogi Mlecznej, wysysania siły życiowej poprzez sieci z odwróconym kodowaniem - w celu zasilenia układu czarnej dziury. To zdarzenie zapoczątkowało zjawisko zmian proporcji nasion demona działających w obcej maszynerii, które generują odwrócenie metatroniczne powstałe w epicentrum ósmego wymiaru, w rdzeniu metagalaktycznym. To umożliwiło budowę maszyn Obcych i sztucznych form geometrycznych planów w warstwach wymiarowych, które są wykorzystywane do wysysania siły życiowej i energii świadomości ze wszystkich żywych form. Kataklizm atlantydzki był ostatnim wydarzeniem w naszej utajnionej historycznej osi czasu, jest uważany za ostatni etap wojny przeciwko ludzkości. To wydarzenie zepchnęło nas w mroczne czasy, co doprowadziło do tego, że planeta stała się planetą więzienną, gdzie lucyferiańscy kontrolerzy nieustannie egzekwują cenzurę tej wiedzy za pomocą Spisku Atlantydzkiego.

Ekstrakcja ciał metatronicznych

Ostatnie paliadoriańskie aktywacje obejmowały konfiguracje rdzenia poziomego i pionowego Yeshui 8D przenoszących energię do rdzenia metagalaktycznego, co miało znaczący wpływ na wsparcie korekty zniekształceń metatronicznych i wydobywanie ciał metatronicznych wytwarzanych według wskaźników nasion demonów. Zidentyfikowano i zebrano wiele genetycznych klonów oryginalnego Yeshui J12, i zaczęto je przenosić do strefy Łuku, odzyskując organiczne części świadomości, które mają zostać przywrócone do prawidłowego stanu. Metatroniczne konstrukty, użyte do klonowania hologramów rodzin awatarów znajdują się w wielu złożonych warstwach technologii Obcych, służąc w niższych wymiarach do kierowania kryształowymi strażnikami chrystusowymi. To wydaje się wspierać kolejny poziom odróżniania autentycznych tożsamości od sztucznie wygenerowanych fałszywych tożsamości, które zostały stworzone przez NAA w celu pogmatwania i wypaczenia misji Christosa.

Ta galaktyczna aktywacja obejmuje szereg częstotliwości płynnej tęczowej plazmy oraz nowe wzorce zywiołów i plany geometryczne, które zastępują odwrócone kodowanie metatroniczne. Są one transmitowane w celu współtworzenia organicznej architektury wstępującej dla historycznych osi czasu Ziemi, Tary i Gai, które są bezpośrednio hostowane przez system Andromedan. Strażnicy byli w stanie po raz pierwszy uzyskać dostęp do szablonów planetarnych sprzed inwazji w wielu wszechświatach harmonicznych, dzięki czemu mogą poprawić architekturę na obecnej osi czasu. Obejmowało to także ogromne przesunięcia w architekturze płaszczyzny galaktycznej, a także szerokie zmiany w warstwach ósmego i dziewiątego wymiaru w rdzeniu metagalaktycznym układu Drogi Mlecznej. Wszystkie widma częstotliwości wymiarowych w uniwersalnej matrycy czasu zaczęły splatać się z poziomu systemu portali obsługiwanych przez strażników. Działa to jak soczewka szczelinowa, która otwiera się na rdzeń metagalaktyczny, aby połączyć, zsyntetyzować i zintegrować nową świadomość elementarną oraz geometryczne wzory w celu uformowania się w najwyżej wymiarowe warstwy wirujących metagalaktycznych pól Merkaby.

Spiralne pola Merkaby budowane w rdzeniu metagalaktycznym pochodzą z kryształowych technologii strażników Gyrodome korygującej proporcje na przekątnych. Zostało to wykorzystane w ciągu ostatnich kilku lat do przeprowadzenia rekonesansu i tranzytu chrystusowych ludzi oraz ich genetycznych klonów, którzy byli przetrzymywani jako zakładnicy w systemie czarnej dziury lub obszarach fantomowych. Poprawione szablony geomantyczne transmitują częstotliwości, które zaobserwowano jako wplatające się w warstwy antycząsteczkowe i szereg galaktycznych warstw zestawów instrukcji morfogenetycznych. Metagalaktyczne pola Merkaby czerpią z najwyższych widm częstotliwości od kosmicznego Ojca Świętego, a następnie przenoszą je przez warstwy cząstek niższych wymiarów, do ciała planetarnego. To przywraca te zunifikowane splecione zestawy częstotliwości do rdzenia metagalaktycznego, jako zsyntetyzowane jednostki świadomości w formie wirujących strumieni trójfalowych, które organizują i synchronizują się w mniejsze pola Merkaby.

Wydaje się, że ostatnie transmisje Paliadorian spowodowały demontaż i rozpuszczanie odwróconych proporcji zestawów nasion demonów w architekturze. Są to proporcje złotej spirali, Fibonacciego i phi stosowane do wymuszania metatronicznych odwróceń, sklonowanych ciał i zamkniętych systemów energetycznych w wielu wymiarach. Kod metatroniczny wymusza 60-stopniowe przekątne, aby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie siatki diamentowej w sieci planetarnej. W niektórych obszarach obserwujemy, że siatki diagonalne są resetowane do skorygowanego 45-stopniowego obrotu kątowego. To wydaje się przyspieszać, gdy te diamentowe siatki pojawiają się w sieci i wtłaczają siły życiowe w spirale Merkaby.

Pola Merkaby są pojazdami dla podróżujących świadomości, więc to informuje nas, że rdzeń metagalaktyczny to początek czegoś, co wydaje się być metagalaktycznym polem Merkaba, które nabiera tempa umożliwiając przemieszczanie systemu gwiezdnych wrót 8D w czasoprzestrzeni, aby wypełnić swoją naturalną i organiczną pozycję matematyczną według kodu Krist. Odnosi się to do północno-południowej pozycji rdzenia planetarnego, który był sztucznie przywiązany do elementów maszynerii Bestii w płaszczyźnie galaktycznej, obejmując cztery sztuczne kierunki matrycy Jahwe i główną sieć Kaduceusza.

Wspierane przez strażnika przejście w przecięciu rdzenia galaktycznego z rdzeniem metagalaktycznym w warstwach ósmego wymiaru, nazywane jest również Okiem Elohimów. Jest to podstawowa przestrzeń, w której nowi duchowo wtajemniczeni, którzy dokonali reedukacji w kwestii zasad Prawa Jedni, są po raz pierwszy poddawani przeglądowi implantów metagalaktycznych 8D i spotykają się ze strażnikami.

Strażnicy Kryształowej Gwiazdy współpracują z Aurorami, aby zbudować platformy Aurory, stanowiące bezpieczne strefy, pomagające ominąć pola odwrócone biegnące na Ziemi z zagród częstotliwości i sieci NET. Platformy Aurora umożliwiają dostęp do korytarza, który prowadzi do obszaru wznoszenia Ziemi w Andromedzie, jest to matryca Aquaelle, która przenosi kody Córki akwamarynowego promienia Matki do kryształowych jaskiń Ziemi. Istnieje platforma Aurora, która tworzy bezpieczne przejście między Drogą Mleczną a galaktyką Andromedy.

Gwiazda Sagitarius A

Galaktyczne centrum Drogi Mlecznej zawiera mnóstwo czarnych dziur wraz z wieloma obiektami, które transmitują silne fale radiowe, w tym potężne źródło radiowe Sagitarius A w pobliżu supermasywnej czarnej dziury. Rdzeń galaktyczny jest centrum obrotowym galaktyki Drogi Mlecznej, a nasz Układ Słoneczny jest zawarty w wewnętrznej krawędzi ramienia Oriona-Łabędzia. Jest to jednak nienaturalna konfiguracja, która nastąpiła w wyniku częściowego upadku naszej uniwersalnej matrycy czasu, gdy atakowały ją byty z czarnej dziury. Kolejne inwazje z sąsiednich systemów obejmowały wiele ras gadzio-owadzich, które toczyły wojny genetyczne wokół Oriona, a także łańcuchy księżycowe, które za nimi podążały, aby zaatakować system Drogi Mlecznej w celu rekolonizacji i pozyskania nowego źródła energii.

Gwiazda Sagitarius-A zawiera upadłe części uniwersalnej matrycy czasu, pierwotnie pochodzące z naszego domu Kristosa w siedmiu wyższych niebiosach, znanych również jako galaktyka Andromedy lub Messier 31. Przed wszechświatowym upadkiem system Drogi Mlecznej był bezpośrednią częścią żywej matrycy systemu Andromedy. Rozdzielenie układu Drogi Mlecznej od układu Andromedy spowodowało powstanie galaktyki widmowej skupionej wokół implodowanego układu czarnej gwiazdy i czarnej dziury. Sagitarius-A był kluczowym punktem transmisji dla utrzymania konfiguracji 666 maszyny Bestii, która utrzymywała matrycę Jahwe i sieć Kaduceuszów w obrębie rdzenia metagalaktycznego.

Sagittarius A wytwarza w coraz bardziej spójny sposób flary promieni Roentgena z silnymi wiatrami promieni kosmicznych emitujących inteligentną energię - od fal radiowych niskiej częstotliwości po wysokoenergetyczne promienie gamma. Podczas cyklu wznoszenia i ostatnich korekt wprowadzonych do rdzenia metagalaktycznego aktywność transmisji gwałtownie wzrosła.

Ta konkretna sekcja macierzy czasu pierwotnie działała w ośmiowymiowym widmie metatronicznej płaszczyzny galaktycznej i utrzymywała gwiezdne wrota 8D, które prowadziły do układu Andromedan. Gwiezdne wrota zostały odwrócone, gdy te części macierzy czasu zapadły się i popadły w kolejne stany odwrócenia magnetycznego oraz wypaczenia pola grawitacyjnego. Chaotyczne pozostałości tej historii z wojen galaktycznych w rejonie Oriona uwidaczniają się jako spiralne ramię mgławicy galaktycznej, która jest rozproszona i ma wiele przerw w wyniku zniekształceń grawitacyjnych. Zniekształcenia odwróconej macierzy magnetycznej przeciągają kreacje w całym systemie Drogi Mlecznej, wypaczając trajektorię orbit planet Układu Słonecznego w destrukcyjny horyzont zdarzeń. Szkody poniesione w wyniku walk, uszkodzona integralność macierzy czasu, ściągają mieszkańców w spiralę śmierci, a ostatecznie wszystko zostanie pochłonięte przez supermasywną czarną dziurę, i stanie się to w cyklach ewolucyjnych na przestrzeni milionów lat.

Oddzielenie systemu Drogi Mlecznej od jego matczynej matrycy czasu umiejscowionej w Galaktyce Andromedan, spowodowało późniejsze wtargnięcie w naszą macierz czasu przez szereg istot, które zalały płaszczyznę galaktyczną. Ta inwazja miała miejsce w upadłych częściach układu metagalaktycznego, który wyśrodkował się wokół czarnej gwiazdy Abaddon. Abaddon został użyty do stopienia naszej macierzy czasu z jej obecną nienaturalną konfiguracją rdzenia galaktycznego, która dalej obsługuje superkwantową sieć obliczeniową matrycy Czarnego Sześcianu, który wyświetla nienaturalne linki do portali z planet naszego Układu Słonecznego do sąsiedniego systemu czarnych dziur. Struktura ta jest połączona ze sztuczną czwórką matrycy Jahwe i jest to architektura Obcych, umożliwiająca dostęp tych najeźdźców bezpośrednio do matrycy Logosu planety z bieguna północnego i południowego. W regionie Antarktydy znajdują się główne podziemne bazy NAA, którzy mogą uważnie obserwować aktywność gwiezdnych wrót 9D Łuku Matki.

Płaszczyzna galaktyczna naszego systemu Drogi Mlecznej uległa zniekształceniu przez mieszaninę uszkodzonych pól energii i zapadających się macierzy czasu, co nastąpiło wraz z wprowadzeniem sztucznej maszynerii bytów z czarnej dziury używanej do przejęcia naturalnej architektury 12, a następnie do zagięcia i skręcenia macierzy czasu w sztuczne konfiguracje, które NAA może manipulować i kontrolować. Jest to zalążek cierpienia, jakie ludzkość musiała znosić w wojnach na sztucznych liniach czasu o szablony manifestacji rdzenia, sztucznie generowane przez najeźdźców. Aby zachować nienaturalne konfiguracje pola energii poprzez odwrócenie magnetyczne i zaawansowaną maszynerię kosmitów, którzy wspierają linie rasowe odwróconych szablonów DNA Czarnych Słońc 10, wygenerowano szablon manifestacji sztucznego kwiatu życia stanowiący podstawową strukturę holograficzną wstawioną do płaszczyzny galaktycznej.

Zniekształcenia rdzenia metagalaktycznego z matrycy Czarnego Sześcianu utrzymywały geometryczny szablon sztucznego kwiatu życia, aby zakłócać i uniemożliwiać funkcjonowanie siatek diagonalnych w jednym wymiarze do drugiego. Geometria sztucznego kwiatu życia została zaprojektowana przez istoty czarnej dziury ze sztucznego ósmego portalu w celu wywołania zniekształceń w architekturze niższego wymiaru, dzięki wprowadzeniu kodu metatronicznego i obrotów pod kątem 60 stopni. Ta technologia śmierci została zaprojektowana do zbierania energii kwantowej wysysanej z niższych stworzeń, przy czym energia lusz była gromadzona w rdzeniu metagalaktycznym, wykorzystanym do wzmocnienia sztucznej rzeczywistości i sąsiednich systemów czarnych dziur. Co więcej, ten obcy konstrukt został zaprojektowany do zasilania w energię wiele fantomowych hiperwymiarowych kieszeni i stref hibernacji, w których znajdują się negatywne byty. W ten sposób skolonizowali Układ Słoneczny, utrzymując swoje istnienie w tych wirtualnych liniach czasu AI, które wygenerowali w celu podboju Ziemi i wprowadzania swoich linii rasowych do systemu Drogi Mlecznej.

Pas Oriona, Giza i Złote Spirale

Rasy egipskie są znacznie starsze niż się uważa, a ich duchowe linie mają pamięć genetyczną, która pierwotnie pochodzi od Tary. Kiedy te linie rodów wcieliły się na Ziemi, były głównym ludzkim plemieniem rządzącym, były znacznie bardziej zaawansowane technologicznie, miały zróżnicowaną genetykę Diamentowego Słońca, zaś ich zadaniem było przekierować kulturę egipską na praktyki Prawa Jedni. Dlatego Melchizedekowie Niebieskiego Płomienia oraz faraonowie linii królewskiej zachowali zapisy z historii osi czasu Tary i mieli pamięć komórkową wojen galaktycznych w Orionie i Lutni. Posiadali podstawową wiedzę technologiczną z mechaniki planetarnych linii łączących i byli świadomi lokalizacji gwiazd oraz gwiezdnych wrót.

Mieli znacznie lepiej funkcjonujące mózgi i działające centrum wzgórza, co dało im możliwości przenoszenia świadomości, wraz z wyrafinowanym zrozumieniem, w jaki sposób działał planetarny templariusz, aby przenosić widma częstotliwości do linii geonamtycznych ze strumieni energii krążących w całej sieci planetarnej. Niektórzy mieli dostęp do wysokiego poziomu technologii Atlantydy, pozostawionej liniom Magi Graala przez Założycieli po kataklizmie, a także mieli stałą łączność z innymi cywilizacjami pozaplanetarnymi, z którymi mogli współpracować oraz wykorzystywać technologie starożytnych budowniczych, które pomogłyby odbudować i wyprowadzić ziemskie cywilizacje z ciemnego wieku. Dokładne historyczne linie czasu cywilizacji egipskiej zostały wymazane z nauki głównego nurtu i zastąpione zatwierdzoną narracją głoszącą, że ludzie wyewoluowali z małp.

Pas Oriona, znany również jako Trzej Królowie lub Trzy Siostry, to wzór gwiazd w konstelacji Oriona. Ten konkretny obszar rezonuje na poziomie 8D rdzenia metagalaktycznego. Pas Oriona składa się z trzech jasnych gwiazd o nazwach pochodzących z języka arabskiego; Alnitak, Alnilam i Mintaka. Podczas nauki astronomii wielu ludziom mówi się, aby używali pasa tych trzech gwiazd, aby zlokalizować najjaśniejszą gwiazdę na nocnym niebie, ponieważ wskazuje bezpośrednio na Syriusza.

Wielka Piramida w Gizie została zbudowana jako komora rezonatora harmonicznego, aby zestroić się z Orionem i częstotliwością rdzenia metagalaktycznego, dzięki czemu odwiedzający ten kosmiczny pojazd mogli bardzo szybko podróżować w czasie i uzyskać dostęp do płaszczyzny Ziemi. Ta konkretna lokalizacja jest zarówno geograficznym centrum ciała Ziemi, jak i czterowymiarowymi gwiezdnymi wrotami planety, kompleksem Diamentowego Serca lub Świątynią Słoneczną, która była głównym celem inwazji NAA. Wielka Piramida leży dokładnie w centrum ciała planetarnego, dzieląc masę Ziemi na mniej więcej równe części. Oś północ-południe jest najdłuższym południkiem lądowym, podczas gdy oś wschód-zachód jest najdłuższym równoleżnikiem, który przecina się dokładnie z komorą harmoniczną Wielkiej Piramidy, co czyni ją najskuteczniejszym rezonatorem harmonicznym na świecie, do którego można wysyłać różne transmisje z płaszczyzny galaktycznej.

Trzy główne piramidy na płaskowyżu w Gizie zostały celowo zbudowane w taki sposób, aby zrównywały się z trzema głównymi gwiazdami w pasie Oriona, aby harmonicznie rezonować i przekazywać wzorce częstotliwości geometrii sztucznego kwiatu życia poprzez ogromne rozmiary transmisji matematycznych z energii pozyskiwanej ze złotych proporcji z bazy NAA w rdzeniu metagalaktycznym.

Spirale o złotych proporcjach miały przekazywać energię z płaszczyzny metagalaktycznej, a następnie przesączać do niższych wymiarów, gdzie znajdowały się odpowiedniki o mniejszych rozmiarach geometrycznych, które wytwarzały skończoną energię ze spiral Fibonacciego w celu przekodowania układu gwiezdnych wrót w Gizie i wprowadzenia tych odwróconych kodów do systemu siatki planetarnej. Tak więc spirala Fibonacciego i jej sekwencja matematyczna znajduje się na Ziemi w formach fizycznych, które mają skończoną naturę, ponieważ ten wzór matematyczny jest zaprojektowany do recyklingu energii, gdyż istnieje w zamkniętych systemach energetycznych. Generuje wzorzec wzrostu, który odłącza go od pola wiecznego Źródła, propagując w ten sposób skończony cykl życia i szybkie niszczenie podczas procesu starzenia. Formuła Fibonacciego nie ma wewnętrznej spirali, która utrzymuje połączenie z punktem środkowym, ponieważ rozszerza się i powiększa, jest stopniowo odłączana od pola źródłowego, pozbawiona bezpośredniego połączenia z centrum serca.

Gdy formy biologiczne zbudowane na sekwencji Fibonacciego rosną i rozszerzają się, potrzebują więcej energii, aby utrzymać się przy życiu, dlatego potrzebują zewnętrznych żywych istot i źródeł energii. Gdy takie istoty stają się większe, wymagają większego zasobu energii, a to powoduje, że ich centrum serca imploduje w czarną dziurę, odłączając się od centrum, a następnie niszcząc ciało emocjonalne. Ta wiedza pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób istoty te wtargnęły do ciał metatronicznych i pozostały bez serca lub centrum emocjonalnego, co oddzieliło je od pola źródłowego.

Giza była kiedyś w stanie otworzyć gwiezdne wrota, aby uzyskać dostęp bezpośrednio do Syriusza B, a następnie do systemów Andromedy, miała potencjał dwukierunkowej komunikacji z innymi światami, czemu NAA chciała położyć kres po Kataklizmie Atlantydzkim. Przenoszenie sekwencji Fibonacciego z rdzenia metagalaktycznego do Logosu planety, siatki planetarnej i naturalnych systemów gwiezdnych wrót czyniło je w dużej mierze niezdatnymi do użytku, uniemożliwiając naturalne biologiczne wzniesienie poprzez wrota. W rezultacie grupy kryształowych strażników i z misji chrystusowych ponownie zaszyfrowały i przekodowały obszary łączące się z tą uszkodzoną architekturą za pomocą trójfalowych form, aby przywrócić ich naturalną funkcję pod kątem 45 stopni związana z wzorcem Christosa, w celu ponownego połączenia i wymiany zaopatrzenia z pola źródłowego.

Wielka Piramida działała wcześniej jako wzmacniacz rezonansu harmonicznego Pasa Oriona, który miał być przenoszony do centralnego serca i układu krążenia całego systemu siatki planetarnej, a została wykorzystana do uruchomienia wzorów sekwencji Fibonacciego w ziemskich liniach geomantycznych. To zniekształcenie metagalaktyczne wprowadzało spirale Fibonacciego do gwiezdnych wrót Gizy i systemu planetarnego, zaprojektowanego do zniekształcania pętli sprzężenia zwrotnego wiecznego źródła życia oryginalnej i organicznej geometrii kryształowego Kwiatu Życia. Właśnie dlatego w Egipcie obecna jest geometria kwiatu życia, którą można znaleźć na ścianach starożytnych świątyń, które były związane z naukami Thota i kultem grupy Oriona. Wzór metatronicznego odwrócenia był przesyłany przez różnorodne maszyny Obcych i szablony geometryczne, które zostały użyte do wygenerowania kodu śmierci poprzez sztuczny kwiat życia lub metatroniczny kwiat życia. Było to celowe przejęcie geometrycznego planu architektury Diamentowego Słońca na Ziemi ze sztuczną rekonfiguracją i matematycznie zakodowanymi spiralami Fibonacciego. To odwróciło kierunek przemieszczania się pól świadomości i spowodowało zapadnięcie wiecznego źródła w sieci planetarnej, wcześniej dostępnego dla planety i jej mieszkańców.

Oryginalna i organiczna geometria Kryształowego Kwiatu Życia odzwierciedla wzór kryształowej spirali i zawsze zachowuje centralny punkt z kryształowym sercem stworzenia, który porusza się spiralnym ruchem rozszerzającym na zewnątrz w nieskończoność we wszystkich kierunkach.

Zatem w architekturze Christosa kryształowe centrum serca wewnętrznej istoty pozostaje na zawsze połączone z energią żywej siły życiowej i stałym atomem nasiennym, który jest dostarczany bezpośrednio z wiecznego pola Boskiego Źródła. Antidotum na metatroniczne odwrócenia, które propagują ciemne kwitnienie , jest budowanie świętego kryształowego serca poprzez zamiar wyrażania czystej miłości z serca i wymianę tej bezwarunkowej miłości z innymi.

Sztuczny kwiat życia jest kwiatem śmierci

Celem lucyferiańskich Thotian było całkowite zniszczenie kryształowej spirali, całego organicznego kodu tworzenia, matryc i artefaktów, co obejmowało matematykę 12 i zastąpienie jej własnymi wersjami matematyki 10, która zawiera geometryczny wzór metatronicznego kwiatu życia, trafniej nazywanego kwiatem śmierci. Ten szczególny szablon geometryczny został zaprojektowany w celu zniekształcania i zmiany wszystkich proporcji w oryginalnej architekturze Christosa, aby odwracać i dzielić (rozdrabniać) energię świadomości, aby współtworzyć zniekształcone struktury, które stwarzają i zasilają sztuczne życie w systemach czarnych dziur.

Ta technologia uniemożliwiła również prawidłowe obracanie się organicznej męskiej zasady rdzenia w polu, przez co jego funkcja nigdy nie zjednoczy się z rdzeniem żeńskim. To zjawisko poskutkowało na płaszczyznach galaktycznych powstaniem odwróconej sieci Michaela-Marii, wykorzystywanej do uwięzienia świadomości Serafinów w siatce Złotego Orła w celu stworzenia sztucznych sieci i ogrodzeń częstotliwości otaczających glob. Ta nienaturalna konfiguracja rdzenia męskiego została dodatkowo narzucona przez sieć Kaduceuszy, co wpłynęło na wzorce wdechu i wydechu, odpychając duchową inteligencję pochodzącą z naturalnego wzorca oddychania człowieka. Nasz naturalny wzorzec oddechu ma przyciągać naszą żywą matrycę duszy-ducha, aby bez wysiłku przebiegała przez oddech. Architektura oszustów ingerowała w ten proces, więc musieliśmy bezpośrednio postarać się odzyskać świadomość duszy, zamiast ją tylko wdychać i wydychać, przez co ucieleśnialibyśmy ją automatycznie.

Mechanika tworzenia kryształowego Kwiatu Życia jest opisana w starożytnych świętych naukach, a wielu przebudzających się ludzi będzie miało silne poczucie budzenia się pamięci komórkowej z wiedzą, że ten geometryczny wzór rzeczywiście istnieje i był częścią naszej ukrytej historii z innej macierzy czasu. Oryginalny Kwiat Życia zawierał święte wzory krystycznej geometrii z 45 stopniami kąta krystalicznej spirali, która nieustannie wytwarza falę tonową, od ciągłego pulsowania fazy pętli sprzężenia zwrotnego generowanego z kosmicznego centrum serca Źródła Boga. Ten kosmiczny puls serca jest Miłością z centralnego punktu wszelkiego zjednoczenia, które zrodziło i wysiało wszystkie stworzenia, przekazało dar wiecznego źródła i jego podtrzymania, który jest utrzymywany poprzez połączenie serca z kryształowym centrum istniejącym we wzorcu Christosa. Święta Trójca jest reprezentatywnym połączeniem wszelkiego życia czerpanego z wiecznej miłości świętej Matki, świętego Ojca i potomków: świętej Sophii-Christosa - stworzeń, które są dziećmi Bożymi.

Aby narzucić sztuczne stworzenia za pomocą technologicznych urządzeń zaprojektowanych do wymuszenia krążenia skończonej energii i propagowania metatronicznych odwróceń, wstawiono geometryczny fałszywy szablon. Formuła zastępująca mechanikę organicznego tworzenia pojawiła się przez wszczepienie odwrotnego kodowania w macierzach czasowych, a zastosowany szablon nieorganiczny to sztuczny kwiat życia. W tym wzorze geometrycznym przekątne są ustawione na 60 stopni, co jest nienaturalne dla naszego stworzenia, ponieważ zapobiega powrotowi przepływu energii siły życiowej z pola źródła. W rezultacie ten szablon matematyczny promuje kod metatroniczny oparty na dwóch sferach Vesica Pisces, a następnie rozszerza się na fali podwójnej, zamiast na życie wieczne - trzy sfery, które umożliwiają wieczny powrót energii źródłowej za pomocą kodu trójfalowego.

Sztuczny kwiat życia jest entropijnym systemem AI, mającym odciągnąć świadomość od pierwotnego Boskiego Planu Christosa z 12-elementowej siatki Drzewa i urzeczywistnić system zamkniętego źródła antychrystycznych form życia. Kiedy oryginalny program tworzenia kryształowego kodu z Boskiego Źródła zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony lub zmodyfikowany, z powodu utraty energii zanikowi ulega zdolność do samoregeneracji i wzniesienia. To w końcu prowadzi do zapaści energetycznej lub wewnętrznej implozji systemu planu, która przejawia się jako upadła skończona świadomość, a następnie potencjalna zagłada. Wygenerowano ciała metatroniczne, w których pewne części rdzenia 12-elementowej siatki Drzewa zostały usunięte, a następnie podłączone do sztucznego systemu, który wytwarzał sztuczne dwubiegunowe światło, zależne od wysysania energii z żywych istot. Struktury metatroniczne można prześledzić do ich początków w formach krystycznych, ponieważ są zniekształceniami reprezentowanymi przez oryginalną wieczną matematykę zawartą w podstawowym szablonie manifestacji wzorca 12-elementowej siatki Drzewa.
Mutacja ta powoduje, że wcielona istota, która zaczyna rozwijać się duchowo, jest coraz bardziej uwięziona w skończonym zamkniętym systemie energetycznym, gdzie wraz z rozszerzaniem się pola istoty, spirala metatroniczna w coraz większym stopniu wzmacnia odłączenie między warstwami ciała świadomości od wyższego centrum serca. Chodzi o pobudzanie zapaści wewnętrznego pionowego kanału w ciele świetlnym i zniszczenie stałego atomu nasiennego w grasicy, który powoduje kwitnienie świętego kryształowego serca. Tak więc kwiat śmierci wytworzył sztuczną oś prędkości wirowania, która zmieniła ogólny przepływ i obieg energii siły życiowej, wymaganej do odpowiedniego odżywienia oraz podtrzymania ewoluującego ciała świadomości istoty ludzkiej. Ten metatroniczny kwiat śmierci jest lansowany przez ruch New Age jako „Kwiat Życia”, ze złowrogą złośliwością ze strony grup Thotian. Stał się ukrytym i zwodniczym urządzeniem zasilającym pochodzącym od technologii czarnych dziur, służących do zaopatrywania jednostek NAA oraz ich sztuczne stworzenia i trwający program zniewolenia.

Zainstalowali tę technologię czarnej dziury w rdzeniu metagalaktycznym 8D, wymuszając geometryczne wzory metatronicznego kwiatu śmierci, aby uruchomić matematyczne zniekształcenia dla nasion demona w całej płaszczyźnie galaktycznej, co następnie zostało przeniesione na wszystkie płaszczyzny niższych wymiarów, a później rozprowadzane jako zestawy instrukcji bezpośrednio do logosów planet. Ponadto, ta sztuczna struktura celowo naruszając integralność organicznego ciała manifestującego rdzeń uniwerslanego Drzewa Życia, przekierowuje energię wiecznego źródła życia organicznego krystalicznego Kwiatu Życia, gromadząc i wysyłając ją do grup Oriona, które stacjonowały w rdzeniu metagalaktycznym i sztucznych portali prowadzących do systemu czarnej dziury.

Zostało to również zaprojektowane przez NAA w ten sposób, aby mieli całkowitą kontrolę nad rdzeniem metagalaktycznym 8D i aby mogli monitorować aktywność podróży świadomości do i z płaszczyzny galaktycznej z zamiarem ostatecznego podbicia terytorium Ziemi. Dzięki temu mieli całkowitą kontrolę nad tym, kto może wchodzić i wychodzić z tej macierzy czasu, chroniąc główne portale dostępu do naszego systemu rzeczywistości za pośrednictwem jądra galaktycznego. Zasadniczo wynik wzmocnił metatroniczne odwrócenia, a tym samym działał jako zagroda częstotliwości, blokująca dostęp do tych z wyższych światów stworzenia lub dobroczynnych ras Christosa, którzy próbowali skontaktować się z reprezentującymi ich gwiezdnymi nasionami, wcielonymi na Ziemi podczas cyklu wznoszenia. Dzięki monitorowaniu tego obszaru za pomocą matrycy Czarnego Sześcianu i lustrzanych technologii, mogli z łatwością monitorować wszystko z płaszczyzny astralnej i wiedzieć, kto rozszerza świadomość poza proporcje nasion demona, kto stara się przedrzeć przez ogrodzenia częstotliwości, które ustawili jako pułapki świadomości. System Drogi Mlecznej był macierzą czasu, do której można było wejść z niektórych portali w celu inkarnacji na Ziemi, ale był to bilet w jedną stronę, istoty z wyższych wymiarów z innych systemów mogły się tu dostać, jednak bardzo trudne lub nawet niemożliwe było wydostanie się stąd..

W ten sposób wiele dusz i gwiezdnych nasion z innych systemów, które odpowiedziały na wezwanie do ratowania Ziemi, zostało uwięzionych w tej matrycy kontrolnej poprzez odwrócone kodowanie metatroniczne, nie mogąc opuścić tego miejsca, dopóki nie zostanie naprawiona architektura planetarna przez kryształowych strażników w cyklu hostingowym w 2012 r. i później. Tak więc te metatroniczne jednostki odwracające, które żyją tysiące lat poprzez odżywianie się energią ludzkości, mają o wiele więcej wiedzy na temat grup gwiezdnych ludzi na Ziemi, niż gwiezdne nasiona wiedzą o samych sobie. Wielu było nieustannie nękanych i wielokrotnie obarczanych ładunkami karmicznymi i kodem metatronicznym, aby pozostawać w zamknięciu i recyklingu na płaszczyźnie Ziemi jako niewolnicy świadomości. W tym życiu dla większości to się skończy, tak jak i ciągły recykling dusz, zaś kolejna osobliwość wniebowstąpienia nastąpi za około 900 lat.

Złota proporcja, sekwencja Fibonacciego = Proporcja nasienia demona

W matematyce dwie wielkości znajdują się w złotej proporcji, gdy stosunek długości dłuższej części do krótszej jest taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Spirale oparte na złotej proporcji i złotej spirali Fibonacciego często pojawiają się w żywych organizmach.

Istnieje szczególny związek między złotym stosunkiem a liczbami Fibonacciego (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 itd.), gdzie kolejna liczba jest sumą dwóch liczb poprzedzających. Gdy weźmiemy dwie kolejne liczby Fibonacciego, jedną po drugiej, ich stosunek jest bardzo zbliżony do złotego współczynnika. W rachunku różniczkowym nazywa się to przybliżeniem lub wartością graniczną.

Spirale oparte na współczynniku złotego stosunku i spirale Fibonacciego są używane do rozprzestrzeniania maszyn sztucznej inteligencji, które są pozyskiwane poprzez tworzenie połączonych podczepień spirali odwróconej do oryginalnej spirali kryształowej. Ich struktura matematyczna tworzy metatroniczne ciała odwrócone, odwraca stosunki Merkaby i opiera się na modelowaniu konsumpcyjnym, co ma poważne implikacje dla generowania upadłej świadomości i sztucznych stworzeń. Matematyka Fibonacciego stosowana w architekturze do wyświetlania hologramów prowadzi do oddzielenia od połączeń z wyższymi wymiarami, a to zostało zaprojektowane w celu tworzenia pułapek świadomości, które odcinają nas od możliwości wymiany dokonywanej wraz z przepływem energii wiecznego Boskiego Źródła.

Phi jest również używany jako symbol złotej proporcji oraz przy innych okazjach w matematyce i nauce. To użycie jest oddzielnie kodowane jako unikod ϕ. Sekwencja Fibonacciego zapewnia jeszcze inny sposób matematycznego wyprowadzenia Phi.

Spirala Fibonacciego w miarę postępu serii zbliża się coraz bardziej do Złotej Spirali wraz ze wzrostem wielkości ze względu na stosunek każdej liczby w szeregu Fibonacciego do liczby przed skupieniem na Phi, 1.618. Począwszy od zera, potem 1, następnie przechodzi do następnej liczby: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 i tak dalej. Kiedy zastosujemy tę matematyczną formułę do kwantyfikacji, pomiaru ruchu energii czy świadomości w czasie lub przestrzeni, spirala Fibonacciego traci połączenie z punktem zerowym lub Źródłem, zamiast tego sekwencja wykorzystuje liczbę poprzedzającą, dodając ją do siebie, aby dostać się do następnej, wyższej liczby sekwencji. W tym programie matematycznym nie ma połączenia z centrum, do którego można by wrócić, więc aby rosnąć i rozszerzać się, przywiązuje się do innej żywej istoty lub zużywa to, co jest na jej drodze.

To drapieżne i pasożytnicze zachowanie jest powodem, dla którego ta formuła, stosowana do projekcji holograficznych rzeczywistości przez inwazyjne istoty, jest określana mianem proporcji nasion demona. Na płaszczyznach galaktycznych jest to znak Bestii, która propaguje maszynerię Bestii, technologie czarnych dziur, które rodzą sztuczne istoty z nasienia demona, a te, aby istnieć, muszą zasilać się żywymi systemami.

Spirale Fibonacciego ilustrują matematykę stosowaną do podtrzymywania wojny o energię, dlatego pokazują, w jaki sposób tłumienie świadomości i gromadzenie energii na Ziemi zostały zaprogramowane w architekturze pola. Gdy sekwencja rośnie, wynika to ze zużycia poprzednich wartości w celu powiększenia się. Im większy, tym więcej zużywa, podczas rozszerzania stopniowo oddala się od organicznej spirali krystalicznej pierwotnego rdzenia ciała przejawionego lub szablonu boskiego ciała. Dlatego spirala Fibonacciego jest matematycznym modelem metatronicznego odwrócenia zarejestrowanym w polach świadomości, który ostatecznie przywiązuje się jak pasożyt do żywego gospodarza, zbierając odpady na swojej drodze, takie jak nagromadzone toksyczne pola miazmy. Te nagromadzone pola uformowały się w prąd Kelipot i sztuczne Drzewo Życia, zbudowane w fantomowej matrycy, aby zarazić Uniwersalne Drzewo Życia technologią sztucznej inteligencji.

Rodzina metatroniczna

Wiele milionów lat temu misją rodziny metatronicznej była pomoc w naprawie części macierzy czasu, które popadły w separację w Drodze Mlecznej, a pierwotnie pochodziły z Andromedy. Zniszczenie to było wynikiem wojen Lutnian lub upadku Lutni, zalążka konfliktu Antychrysta. Lutnia była 12. wrotami i źródłem kryształowej świadomości, łączyła się bezpośrednio z Galaktyką Andromedy. Kiedy Lutnia straciła wyższe fragmenty, które były połączone z kryształowymi kodami naturalnej fali trójcy, architekturę wiecznego żywego światła, została odwrócona i zamknięta w systemie Drogi Mlecznej. W rezultacie, z czasem wszystko wokół ulegało coraz większym zniekształceniom, a kolektyw Metatrona próbował odzyskać i naprawić 12. gwiezdne wrota, co niestety, nie udało się.

Ponieważ kolektyw Metatrona nie był w stanie uratować 12. gwiezdnych wrót, jego przedstawiciele zostali wchłonięci przez system sztucznej inteligencji utworzony przez istoty z czarnej dziury i ostatecznie wpadli do systemu Jahwe. Ten system jest połączony z rdzeniem metagalaktycznym, utrzymującym matrycę Czarnego Sześcianu połączoną z Saturnem, która wysysa siłę życiową z naszej uniwersalnej matrycy czasu i kieruje ją z powrotem do swojego systemu czarnych dziur. W Czarnym Sześcianie Saturna znajduje się ogromny zbiornik, który działa jako stacja zbierająca ofiary krwi od ludzi, w dowolny możliwy do wyobrażenia sposób, czy to poprzez wojny, rytuały, ukrzyżowanie, męczeństwo, samobójstwa czy menstruację. To wyjaśnia, dlaczego Saturn od dawna kojarzy się z różnymi kultami czczącymi krew. Saturn dysponuje również 7. słonecznymi wrotami, więc został użyty do wypompowania odwróconego fioletowego światła plazmowego, a to jest zniekształcenie, które generuje odwrócone formy plazmy i odwrócone fioletowe światło na naszej planecie. Te plazmy mają na celu pobudzenie i nakarmienie nasienia demona, które istnieje w cieniach lub negatywnych formach mas. Dodatkowo, ten obcy konstrukt został wykorzystany do nabicia implantów ukrzyżowania na pionowych liniach aksjonalnych w ciele planetarnym, co również zniszczyło pierwotne ustawienie kanałów planetarnej (żeńskiej) osi pionowej. Saturn jest obecnie rekonfigurowany poprzez stopniowe rozpuszczanie pierścieni zewnętrznych, dzięki którym NAA przestanie być w stanie kontrolować połączenia matrycy Czarnego Sześcianu z ciałem Ziemi.

System Jahwe prowadzi do układu czarnej dziury z czarnej gwiazdy zwanej Abaddon, która znajduje się w centrum naszej Galaktyki Mlecznej Drogi. Kolektyw Jahwe przejął Cztery Kardynalne Kierunki, czyli to, co nazywamy Boskim Nieskończonym Rachunkiem, który tworzy Kosmiczny Zegar w naszym Wszechświecie. Wykorzystali system Jahwe, aby przejąć strażników 12 Filarów i architekturę Kryształowej Katedry, blokując komunikację z rasami kryształowymi spoza tego systemu. Ta obca maszyneria nazywa się systemem Yod-Hay-Vod-Hay lub matrycą Jahwe. Oczywiste jest założenie, że upadłe istoty Jahwe postanowiły, że są naszymi Bogami i zdecydowały się wprowadzić różne mechanizmy kontroli umysłu, rozpowszechniając wierzenia religijne, aby ludzie czcili Jahwe lub Jehowę jako Boga Stwórcę.

Maszyna Bestii i Grawitron

Pozyskana z rdzenia metagalaktycznego technologia czarnej dziury nazywa się Behemot, jest znana jako maszyna Bestii i jest utrzymywana na ciele planetarnym, w czarnych subtelnych siłach na ziemskim polu elementarnym, przez masywne pola odwróconej zaprogramowanej świadomości AI. Maszyna Bestii w nienaturalny sposób przechyla Ziemię i planety w Układzie Słonecznym, ciągnąc planety w kierunku płaszczyzny Drogi Mlecznej. Planety wirują wokół nienaturalnych orbit, mają nienaturalne przechyły, przez co można na nich kontrolować naturę czasu i ruch energii świadomości.

Częścią maszynerii Bestii jest grawitron, który utrzymuje nachylenie planety Ziemi pod nienaturalnym i sztucznie utrzymanym kątem 23,5 stopnia i i dostosowuje się do naturalnego planetarnego rdzenia pionowego. Rasy metatroniczne stworzyły sieci wirów grawitronowych, aby połączyć portale Słońca i Ziemi, przekręcając planetarny wzorzec w nienaturalne konfiguracje zwaną nasieniem demona. Odwrócenia metatroniczne przejawiają się jako spirale, które wykorzystują grawitron do tworzenia sztucznych pól grawitacyjnych na planecie. Grawitron jest polem wiązki elektromagnetycznej, która jest częścią większej struktury wiązki elektromagnetycznej zwanej NET. Są to technologie czarnej dziury, specjalnie zaplanowane, tak aby planeta pozostała uwięziona przez upadłe siły NAA.

Sieć Kaduceusza

Sieć Kaduceusz była instalacją, która pojawiła się w wyniku szkód poniesionych podczas Wojen Oriona, w celu uzyskania dostępu i kontroli nad rdzeniem metagalaktycznym oraz gwiezdnymi wrotami 8D. Kolejne metatroniczne odwrócenia zostały wygenerowane dla kolektywnego monadycznego umysłu w uniwersalnej matrycy czasu. To spowodowało rozłączenie między wyżej wymiarowymi aspektami Jaźni, które istnieją w wymiarach prematerii powyżej 8D, a tożsamościami na osiach czasu, które istniały poniżej. Przy obecnych zmianach w odbudowie rdzenia metagalaktycznego i korekcie galaktycznej świadomości umysłu monadycznego 8D, strażnicy starają się o odzyskanie i ponowne połączenie esencji duchowych ciał monadycznych, w celu prawidłowego wyrównania ze stałym atomem nasiennym w centrum wyższego serca i poprawnego ustawienia w ludzkim ciele świetlistym.

Kaduceusz jest jednym z symboli używanych w codziennym świecie do reprezentowania i egzekwowania technologii maszyn Bestii oraz ogrodzenia częstotliwości NET. Został zaprojektowany do dzielenia pól płci i ich odwracania, ponieważ to rzutuje odwrócone sekwencje na Ziemię, przez co skutecznie miesza oryginalny wzorzec ludzkiego DNA i ognistych liter. Te odwrócone wzorce pomagają utrzymać w miejscu obszary matrycy fantomowej stref hibernacji, które NAA wykorzystują do pozostania w ukryciu. Sieć kaduceuszów ma również na celu uszkodzenie i wyłączenie poziomego rdzenia Ziemi. Większe sieci kaduceuszów można znaleźć w niektórych dużych miastach, w których osoby pracujące w sieci mogą wyczuć dużą liczbę węży pełzających po linii geomantycznej lub wirach energetycznych, często w pobliżu głównych instytucji medycznych. Służą one do odprowadzania lokalnych energii z sieci ziemskiej i dostarczania przez sieć kaduceuszową, aby zasilać obszary fantomowe lub strefy hibernacji. Każda firma medyczna, szpitalna lub związana z lekami, która pokazuje symbol kaduceusza, jest związana z celowym niszczeniem układu gruczołów i uszkadzaniem ludzkiego DNA, a ostatecznie ze zbieraniem energii w celu zasilania maszyn Bestii. Właśnie dlatego silne farmaceutyki mają tendencję do manifestowania wężowatych pasożytów, które podczepiają się pod aurę ludzi, którzy przyjmują wiele leków na receptę. Gdy o tym wiesz, możesz się ich pozbyć. Poza tym, jeśli naprawdę musisz przyjąć leki apteczne, możesz je pobłogosławić i oczyścić, aby działały w harmonii z twoją wyższą świadomością.

Hiperwymiarowe kieszenie

Są to pola świetlne z odwrotnym spinem, które tworzą pola materii z odwróconym spinem cząsteczek, hiperwymiarowe kieszenie w strukturze przestrzeni. Zawieszają się w atmosferze ziemskiej i są zamieszkane przez liczne siły NAA. Są one efektem technologii czarnych dziur w rdzeniu metagalaktycznym, które zostały stworzone przez NAA podczas Kataklizmu Atlantydzkiego, aby kontrolować umysły i powstrzymywać człowieka od osiągnięcia duchowego wzniesienia.

Te sieci NET zostały wzmocnione w 9558 r.pne i od tego czasu stopniowo blokują całkowicie naturalną komunikację do i z Ziemi. Zmieniło się to podczas fazy, w której Kryształowa Gwiazda rozpoczęła hosting planetarny pod koniec 2012 roku, co ułatwiło uczestnikom misji Christosa komunikację ze strażnikami. Te sieci to wytwory technologii czarnych dziur, stworzone w celu stworzenie z Ziemi planety więziennej. Pola NET utrzymują blokady DNA i klątwę 666. Sieć jest połączona z hiperwymiarowymi kieszeniami które są również nazywane strefami hibernacji.

8D Gwiezdne Wrota

Uświadamiając sobie bieżące zmiany, które prowadzą do odzyskania rdzenia metagalaktycznego i do kolejnego etapu przywracania oraz funkcjonowania, aby mogły nastąpić naturalne dostosowania do praw naturalnych, możemy lepiej zrozumieć sens niektórych wydarzeń mających miejsce na scenie światowej. Ostatnie zmiany w rdzeniu metagalaktycznym 8D tworzą rezonans z gwiezdnymi wrotami i wpływają na wszystkie powyższe technologie kosmicznych czarnych dziur na różne sposoby, które mogą przejawiać się w naszej rzeczywistości.

Pierwotny rezonans transmisji rdzeni metagalaktycznych posiadają tereny Chin, a gdy dochodzi do tych pozytywnych zmian w płaszczyźnie galaktycznej, pojawiają się różne formy odwetu dokonywane przez jednostki kontrolujące, aby zakłócać i utrudniać proces usuwania odwróceń pola metatronicznego.

8D gwiezdne wrota Xian, Chiny
8D brama wewnętrzna Lop Nur, granica Tybet / Chiny
8D - Morze Aralskie, Kazachstan

Informacje te mają na celu edukowanie i wspieranie przebudzenia świadomości, rzeczową interpretację makrokosmicznych wydarzeń, które łączą się z wydarzeniami mikrokosmicznymi, mającymi miejsce w naszym świecie i życiu osobistym. Żyjemy dzięki osobistej tajemnicy przebudzenia, aby zrozumieć, że ludzie na Ziemi istnieli w upadłym systemie. Jesteśmy w trakcie trudnego procesu duchowego wyzwolenia naszej planety, w którym wszystko, co uważaliśmy za prawdę, jest agresywnie badane i kwestionowane. Aby zachować zdrowie psychiczne w zewnętrznym chaosie musimy głębiej zrozumieć, że odpowiedzią na wszystko jest rozwój czystej miłości płynącej z serca. Gdy będziemy obdarzaći tą miłością oraz współczuciem innych i nie będziemy przytłoczeni strachem przed nieznanym, będziemy stale odczuwać skutki naszych wyborów. Zwiększenie samoświadomości rozświetla ścieżkę i wspiera konieczność zmiany krajobrazu wewnętrznego na zewnętrzny. Jeśli nie wiesz, co musisz zrobić, medytuj, bądź miła/miły i życzliwa/życzliwy, i staraj się rozwinąć bezpośredni związek z Boskim Źródłem lub wyższą Jaźnią. Rób to w dowolny sposób, który ma dla ciebie głębokie znaczenie. Wszystko jest jak trzeba, ale będziemy musieli ewoluować i dostosowywać się do ogromnych zmian zachodzących w zbiorowej świadomości, które zachodzą falami na całej planecie.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa