sobota, 31 stycznia 2015

LISA RENEE: O PROCESIE WZNOSZENIA (cz III)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

GWIEZDNE PLEMIĘ I INDYGO

Kim są gwiezdne rasy i dzieci Indygo?

Zasadniczo jest to grupa dusz z przyszłości i rozszerzeń monad, które inkarnowały się w środowisku planetarnych pól świadomości ludzi z trzeciego wymiaru u schyłku cyklu ewolucji planety, aby pomóc zakończyć recykling ludzkich dusz na planach astralnych. Każda z takich istot wciela się z konkretnym planem, w szczególności z powodu genetyki – ponieważ posiada częstotliwość potrzebną, aby wesprzeć aktualizację zestawu instrukcji dla wznoszącej się Ziemi. Aby wznieść zbiorowe pole świadomości ludzkości, pole planetarne musiało aktywować częstotliwości potrzebne do naprawy i rehabilitacji uszkodzeń DNA, uszkodzeń wymiarów oraz linii czasu, które są skutkiem negatywnej pozaziemskiej manipulacji. Gwiezdny zasiew to wcielone istoty ludzkie żyjące w środowisku trzeciego wymiaru z pozaziemską tożsamością matrycy duszy, wnoszące na tę planetę częstotliwości z innych systemów planetarnych lub ciał gwiezdnych. To może być zdefiniowane jako mnogie wzorce częstotliwości, posiadające jedną lub więcej sił alchemicznych, które pochodzą z innych planet, galaktyk, konstelacji lub wszechświatów. Wzorzec częstotliwości gwiezdnych dzieci jest genetycznie nadrukowany pakietem instrukcji DNA przypisanym do szóstego wymiaru i wyżej, zakresu ich osobistego wzorca ciała świetlistego. Gwiezdne dzieci mogą mieć niezliczone wzorce złożonych mieszanych częstotliwości i zapisów wszystkich genetycznych historii, które mają służyć wszechświatowemu tworzeniu pomostu do dwunastowymiarowego zjednoczenia inteligencji pomiędzy wszystkimi formami życia i ich materiałem genetycznym. Członkowie jednego gwiezdnego plemienia przyszli na Ziemię, aby naprawić ich uszkodzone DNA z przyszłości, podczas gdy inni są tutaj aby uzdrawiać zbiorowe planetarne DNA i uszkodzenia DNA w ludzkim ciele świetlistym.

Opiekunowie to grupa dusz Indygo z szóstego wymiaru – rodzina dusz niebieskiego promienia Indygo i typy Indygo, które zostały rozmieszczone na Ziemi, i mają specyficzne doświadczenia związane z określonym etapem procesu wznoszenia.

Na przestrzeni całej historii ludzkości odnotowano szeroki wachlarz materiału genetycznego wniesionego przez różne rodziny gwiezdne tworzące liczne odmiany gwiezdnych dzieci na Ziemi. Dalsza hybrydyzacja i genetyczne ulepszenia doprowadziły do idealnego prototypu przeznaczonego na nasienie rasy ludzkiej. Doskonały kod genetyczny stworzony przez te hybrydyzacje jest określany jako linia przekazu Indygo Graala. Ta linia posiada konstrukcję DNA z pełną transmutacją formy biologicznej i / lub jednocześnie, będąc w biologicznej formie, ma 12-to wymiarową świadomość. Ta linia Indygo to podstawowa linia Graala lub linia chrystusowego Graala pośród ludzkich ras. Absolutnie cała ludzka biologia ma potencjał, aby dostać genetycznego przyspieszenia, dokonać ewolucyjnego postępu, który pozwoli zregenerować szablon 12 pasm DNA. Jednym z głównych celów linii Indygo Graala jest regeneracja i aktywacja w rasie ludzkiej uśpionych lub uszkodzonych matryc DNA.

Wiele gwiezdnych dzieci lub Indygo odpowiada za to, aby aktywować i utrzymać wyższe częstotliwości węzłów komunikacyjnych na ziemskiej płaszczyźnie, by ułatwić częstotliwościom niezbędnym do aktywacji komórkowej przenikać ludzką rasę podczas cyklu wznoszenia. Wiele z tych grup Indygo to Indygo Platinium, które miały reaktywować platynowe częstotliwość 12-go wymiaru w ciele planetarnym i linii sieci. Ta została ustanowiona i ponownie podłączona na Ziemi na początku roku 2000. Wiele z tych Indygo będzie się dalej aktywować i rozwijać w celu przejmowania bardziej widocznych ról na świecie jako zarządcy planety, podczas zmiany paradygmatu na nowy.

NARASTANIE ŚWIATŁA

Wyjaśnianie procesu akrecji światła w osobistym polu aury.

Wznoszenie do coraz wyżej wibrujących pól Światła jest procesem szczególnym, i obejmuje trzy podstawowe poziomy ciała ludzkiego. To ciąg inicjacji, akrecji i aktywacji. Kiedy zainicjowano Cię do wyżej wymiarowych pól Światła, Twoja aura uzyskuje dostęp do połączenia z właściwościami tych częstotliwości na danej płaszczyźnie wymiarów. Kiedy pole aury łączy się z polem częstotliwości wymiaru, zaczyna się akrecja lub absorpcja tych szczególnych częstotliwości przez osobiste pole aury. Kiedy pole aury osoby zostanie wypełnione do granic jego możliwości, w ciele jest magazynowana i na stałe zakotwicza nowa częstotliwość Światła. Po tym zakotwiczeniu oktawy częstotliwości niektóre pieczęcie czakramów ulegają rozpuszczeniu, a wtedy następuje aktywacja.

Ta aktywacja służy stymulacji DNA, tworząc w ten sposób nowe struktury neurologiczne do postrzegania tych wyżej wibrujących pól Światła. Te wyżej wibrujące pola są również wymiarami, z których jest jednocześnie doświadczany wyższy aspekt Jaźni. Następnie łączysz się z tym aspektem wyższej Jaźni i stajesz się wyższą Jaźnią połączoną z fizyczną osobowością. Ego jest zdemontowane, a zarządcą ciała fizycznego staje się świadomość obserwatora. Jeśli podlegasz akrecji światła, możesz doświadczyć wachlarza objawów wznoszenia – fizycznych, mentalnych, emocjonalnych lub duchowo – energetycznych.

Następnie w ciele ulegnie transmutacji polaryzacja sprzecznych sił zbiorowej ludzkiej świadomości. Przy określonych wartościach progowych częstotliwości, zachodzi silne wzmocnienie zarówno ciemności jak i światła, a wtedy, jeśli chcesz rozpuścić ciemność, wybierasz zarządzanie Światłem, co oznacza wybór władania ciałem fizycznym. Taki wybór zawsze jest pozostawiony jednostce. Nawet jeśli osoba jest manipulowana przez strach i negatywizmy, zawsze ma w zasięgu ręki możliwość wyboru. Osoba dokonująca wyborów, chcąc odzyskać niezależność, wybiera wyższość woli Boskiej nad własną wolą. Aby dostać wszystko, należy wszystko oddać.

Ten cykl trwa i potrwa jeszcze przez wiele przyszłych etapów ewolucji duszy – tu na Ziemi i poza nią. Jednak wznoszenie stanowi ważne wyróżnienie pośród cykli ewolucyjnych. Planetarne wzniesienie oznacza, że jeśli jednostka zdecyduje się wziąć w nim udział, staje się potencjalnie wyzwolona od cykli narodzin w trzecim wymiarze zniewalania i cierpienia.

W tym kluczowym okresie na planie fizycznym trzeciego wymiaru inkarnowało się więcej istot o wyższej świadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględniając to, że posiadają pewien wyższy poziom fizycznego mistrzostwa, są tu na planecie, aby służyć ludzkości. Ci wzniesieni mistrzowie wybrali wcielenie się na Ziemi w tych czasach, aby służyć i pracować dla oświecenia ludzkości. Wiele z tych wzniesionych Dusz obecnie narodzonych na Ziemi, to wolontariusze wysłani przez gwiezdne plemię lub rasę Indygo. Wykształcili swoje ciała duchowe by służyć innym, i obiecali, że nie pozostawią żadnej ciepiącej duszy w duchowej ciemności. To jest jeden z głównych dogmatów prawa Jedni. Te pełne miłości i współczucia istoty bywały przez wieki nazywane przez czcicieli wschodniego mistycyzmu Boddhisattvami.

PRZECIĄŻONE NERWY?

Wyjaśnienie, dlaczego proces akrecji światła może przeciążać ciało fizyczne i układ nerwowy. Co można z tym zrobić?

Jesteś polem elektromagnetycznym, wielowymiarową istotą Światła. Tak myśl o swoim polu energii i planetarnym polu energii, wizualizując je wraz ze wszystkimi zbiorowymi polami energii wielu innych obiektów, ludzi i planety. Wygląda to jak ogromna warstwa sieci, z warstwami naładowanych elektrycznie cząstek pola energetycznego kolorowych widm fal światła – wszystko połączone i działające na siebie nawzajem. Gdybyśmy mogli to dostrzec, widzielibyśmy miliony odcieni barw, częstotliwości i oktaw przepływających w wirujących wzorcach utrzymywanych w parametrach matrycy sieci wymiarów, nadającej im formę na planie czasu i przestrzeni.

Możesz zwizualizować osobistą baterię ciała elektromagnetycznego znaną jako aura, która składa się z wielu rozległych warstw subtelnych ciał energetycznych - osobiste pole EM. Możesz przyjrzeć się ciału planetarnemu z licznymi warstwami – to jest planetarne pole EM, i tak dalej, i tak dalej... postępując ze wszystkimi obiektami i istotami.

Każda z tych naładowanych elektrycznie cząstek, każde z tych pól EM, ciągle emituje (lub pochłania) fotoniczne fluidy, które są powszechnie znane jako Światło!! Więc w jaki sposób Światło jest związane z polem elektromagnetycznym?

Fale elektromagnetyczne (EM) są falami Światła, które można obserwować podczas emisji ładunków elektrycznych (poprzez wyładowania elektrostatyczne) poddawanych przyspieszeniu ze źródła, z którego są wysyłane. Tak, to prowadzi nas dalej w zrozumieniu procesu promieniowania elektromagnetycznego. Podobnie funkcjonuje fala rozsiewana w przestrzeni z elementami elektrycznymi i magnetycznymi (które są emitowane podczas naszej duchowej inicjacji i aktywacji wznoszenia). Można to przyrównać do przemieszczania się światła przez światłowody lub energii elektrycznej wędrującej po kablu koncentrycznym. W przypadku ludzi ta energia elektryczna wędruje do ich osobistych pól EM, co skutkuje promieniowaniem elektromagnetycznym przenoszącym energię i dynamikę, która może być dostępna, kiedy z nimi współdziała, i jest prowadzona przez elektromagnetyczną baterię ciała, a następnie wchłaniana przez komórki ciała fizycznego. Z materii opartej na węglu przekształcamy się w formę o mniejszej gęstości materii bazującej na krzemie. Dzieje się to w niewiarygodnie szybkim i przyspieszonym tempie, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie tych nowych energii. Nigdy wcześniej nie czuliśmy ani nie doświadczaliśmy w tej rzeczywistości tego, co dzieje się teraz!

Będąc w dołku wielu z nas czuje się, jakby byli czymś upojeni. Nerwowi, wyczerpani, zlasowani – objawy podobne do ostrej ekspozycji na potężne aktywacje gwiezdne mają wpływ na nasz mózg i system neurologiczny. Zrozumienie tej dynamiki może Ci pomóc radzić sobie z tym i nie bać się. Niestety, żyjemy w takiej rzeczywistości, że kiedy pójdziesz do lekarza i powiesz, że masz grypopodobne niedomagania związane z EMF i kundalini, prawdopodobnie popatrzy na Ciebie dziwnym wzrokiem. Dlatego poniżej podaję pewne formy samopomocy.

Nadmierne narażenie na pole elektromagnetyczne – objawy:

1. Stan upojenia, zawroty głowy, dezorientacja, utrata kontroli nad czasem lub luki w linii czasu, brzęczenie lub buczenie w uszach, wrażenie bycia poza ciałem, odczucie przędzenia lub wibracji w ciele przy zamkniętych (lub otwartych) oczach, lekkie poczucie bycia pijanym, niemożność skupienia myśli, nagłe impulsy gorąca lub ciepła, niewyraźne widzenie, widzenie plam lub błysków światła, bóle głowy (czaszki lub z tyłu szyi, trzecie oko – szyszynka), skłonność do drzemek lub spania ze zmęczenia bez żadnego powodu. Półkule mózgowe (prawa – lewa, przód – tył) i sieć neurologiczna jest w trybie regulacji i ponownej kalibracji. Można też odczuwać dziwne rodzaje stresu neurologicznego. To są częste objawy.

2. Dyskomfort w rejonach splotu słonecznego, przewlekłe nudności, problemy z trawieniem, zastoje w wątrobie, dziwne odczucia w jelitach, zmiana nawyków żywieniowych (uczucie wygłodnienia i jedzenie więcej lub mniej), zmiany smaku, zwiększenie masy ciała lub uczucie wzdęcia. Pewne bóle mięśniowe zazwyczaj występujące po przejściu przez pierwszy poziom czucia się upojonym i zakręconym (głowa). Objawy związane z bólem pojawiają się głównie w niższych partiach ciała jak kość krzyżowa, nogi, mięśnie nóg niżej. Wiele tych objawów spowodowana jest zaniżaniem gęstości i uwalnianiem dawnych problemów.

3. Łagodne upadki lub wypadki, utrata równowagi, uderzenie głową lub palcami kilka razy z rzędu w krótkich odstępach czasu. Czasem Duch wykorzystuje tę drogę do odtworzenia i reorganizacji jakiegoś uporczywego rejonu twojego pola aurycznego. Kiedy następnym razem się przewrócisz, pozdrów ten zespół wsparcia w ewolucji! Nie przejmuj się tym. Czasem Twoi pomocnicy biją Cię po głowie, abyś się uspokoiła, odpoczęła i posłuchała wnętrza.

Sugestie dotyczące wsparcia EMF:

UWAGA: By zorientować się, jakie dawki i suplementy są dla Ciebie korzystne, możesz zrobić test mięśni lub skorzystać z wahadełka – jeśli potrafisz. Może w Twoim przypadku trzeba użyć bardzo wysokich dawek, a później bardzo mocno je ograniczyć albo wystarczą Ci dawki minimalne. Słuchaj swego wewnętrznego przewodnictwa i konsultuj się z zespołem wspomagającym Twoje wznoszenie: z uzdrowicielami i pomocnikami. Suplementy mogą być przydatne, lecz proponuję używać ich w miarę potrzeb i wskazówek (bez nadużywania).

Wsparcie dla systemu nerwowego:

zestaw witamin B-Complex

5 HTP – przyjmować 100 – 200 mg dziennie

Planetary Formulas, Mylein Sheath Support

Egzogenne (niezbędne nienasycone) kwasy tłuszczowe – pełne spektrum Omega 3-6-9 (olej z kryla)

Neuro-Optimizer, Jarrow Formulas

MHP – pobudzanie czynności wydzielniczej komórek – złoty pakiet

Linia produktów Masters Of Wellness, Lightning Storm – podjęzykowo

Esencje kwiatowe:

Hyland FES - YES (Krwawnik na rozwiązanie problemów środowiskowych) nie tylko optymalizuje zdrowie fizyczne kompensując skażenia EMF, również wzmacnia

Esencje Bacha (Rescue Remedy) – używać w każdej chwili, kiedy czujesz się przytłoczona, dobre na sen (dobre też dla psa)

Esencje Perelandra – Rose Essences II

Esencje kwiatowe jakiegokolwiek rodzaju są bardzo pomocne dla eterycznego nadi. Skonsultuj się ze specjalistą, aby dobrał Ci osobisty napar EMF

Homeopatia:

Uzdrowiciel ziołowy – krople RadiAlgin (alginian sodu)

Krople Liquid Dulse


Hyland Homeopathic Bioplasma – sole tkankowe

Kąpiel:

1 szklanka soli morskiej
1 szklanka sody oczyszczonej
100 g soli Epson

Alginian sodu – kapsułki 2 x dziennie

Etap 1. Pierwszego dnia kąpiel w wannie z gorącą wodą (tak gorąca, jaką możesz wytrzymać) wypełnioną 1 szklanką sody oczyszczonej i 1 szklanką soli morskiej przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Etap 2. Następnego dnia kąpiel w wannie z gorąca wodą (jak wyżej) wypełnioną 2 funtami ( 1 kg) soli Epson przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Uwaga: Jeśli nie czujesz się na siłach zrobić drugiej kąpieli nazajutrz, odczekaj z nią 2 – 3 dni, aż wchłoną się minerały.

Pomoc ze strony natury i kryształów:

- Stój w wodzie morskiej nad oceanem lub w jakiejkolwiek dostępnej. Pomocz, obmyj nią nogi / stopy. .

- Spaceruj lub wędruj pośród przyrody, znajdź miejsce,w którym możesz pomedytować i dostroić swoją energię do nowej planetarnej energii siły życiowej.

- Użyj kryształu lub znajdź nowy kryształ, połóż go na szyszynce i tarczycy. Przeprowadź kryształową terapię.

- Biogeneza – kryształ bio-tłumacz. Połóż go wierzchołkiem w górę na czole i poproś, aby skalibrował Twoje półkule mózgowe: przód - tył, lewa – prawa, z boską doskonałością i równowagą.

Inne źródła wysokiej częstotliwości:

David Favor w Radicalhealth.com. Doskonała zdrowa żywność, uszczęśliwiająca czekolada i suplementy wysokiej jakości.

Dalkoiya at ascendedvitality.com/ pomoc w rozwiązywaniu problemów w domu i pracy.


KTO TO JEST SZLIFIERZ GENETYCZNEJ ŚCIEŻKI

Szlifierz genetycznej ścieżki to wcielona dusza, która zawarła specjalną umowę związaną z pracą nad różnymi poziomami oczyszczania i uwalniania starych wzorców z komórek ciała i zapisów historii przechowywanych w ludzkim DNA jako wzorce, oraz w konsekwencji, z pracą na sieci planetarnej. Podkreślam, „wcielony” oznacza, że taki człowiek, aby wykonać tę szczególną pracę dla dobra planetarnej zbiorowości, co jest niezwykle ważną misją w tych czasach wznoszenia, musi przebywać w ludzkim ciele. Taka umowa może mieć wiele poziomów, a każda dusza może wymagać innych zabiegów. Jednak, chcę podkreślić, że w tym czasie aktywnych jest, i to bardzo agresywnie, wielu pracowników Światła. Mogą pracować na poziomie harmonizowania planetarnych drobnoustrojów, w szczególności może tu chodzić o wirusy dziedziczone zgodnie z ludzką biologią w liniach rodów.

Jakiś czas temu podczas sesji z moim przewodnikiem, ten mnie poinformował, że na planecie miały być wprowadzone (i odkryte) nowe szczepy wirusów. Wyjaśnił, że cel miał być związany z ewolucją, ponieważ te wirusy miały wypalić i sklarować stare wzorce chorobowe w liniach karmicznych i rodowych. Najwyraźniej te wynaturzenia zostały stworzone przez strach i systemy wierzeń, a z czasem uległy wkodowaniu w ludzkie DNA i doprowadziły do różnych form wad lub braku równowagi. Wzorce tych wypaczeń były następnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozmiar dziedziczonych wynaturzonych lub wadliwych form DNA mógł powodować rozprzestrzenianie pierwotnej postaci choroby. Choroba i jej wzorzec mógł niektóre pokolenia omijać. Jednak przejawiał się w następnych pokoleniach, w zmienionej postaci lub w mutacji DNA. Ta dziedziczna choroba genetyczna jest znana w homeopatii lub duchowym języku jako miazma (http://pl.wikipedia.org/wiki/Miazma_homeopatyczna).

Na planecie i w ludzkim DNA wciąż pozostaje wiele wzorców tej miazmy. Teraz, kiedy nastał czas energetycznego przyspieszenia, szala zaczyna się przechylać. Mamy sporo możliwości, aby naprawdę oczyścić i przekształcić wiele dawnych wzorców energetycznych ludzkości, w tym choroby i martwe wzorce miazmy. Wielu pracowników Światła bardzo się stara je usunąć, nie chodzi tylko o linie genetyczne, robią to dla samej planety. Jesteśmy świadkami ogromnych wstrząsów wymuszających transformację i restrukturyzację licznych zaburzeń równowagi w całym naszym społeczeństwie, które szerzy pośród ludzkości fizyczne, mentalne i emocjonalne oraz duchowe choroby. Pracownicy Światła i genetyczni szlifierze zeszli na Ziemię, aby wspomóc alchemiczną transmutację miazmatycznych wzorców oraz martwych zapisów światła w komórkach, odnowę materiału genetycznego ludzkiej biologii na wznoszącej się Ziemi. Udział w tych kontraktach jest naturalną formą wymiany pomiędzy siłami polaryzacji, jest również drogą prowadzącą do ucieleśnienia i możliwego uaktywnienia szablonu zmartwychwstania utrzymywanego w krzemowej matrycy dwunastowymiarowego wzorca Chrystusowego. Genetyczni szlifierze czyszczą poziom zniekształceń genetycznego zapisu i generowanej przez niego miazmy, aby stworzyć ścieżkę instruktażową, z którą pojawi się szablon zmartwychwstania dla tej planety i dla rasy ludzkiej. Genetyczny szlifierz może wybrać jedno wcześniejsze wcielenie związane z jedną wadą genetyczną (lub więcej) DNA jego rodziny, aby usunąć to wypaczenie linii krwi, usuwając w ten sposób zakłócenie strumienia życia, przysługując się większej grupie ludzi, co ostatecznie przysłuży się wzniesieniu ludzkości.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Lisa Renee: CZYM JEST WZNIESIENIE (cz II)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Przyjrzymy się znaczeniu wzniesienia, i dlaczego my, istoty ludzkie żyjące na wznoszącej się planecie, będziemy doświadczać objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych oraz będziemy musieli zmienić styl swojego życia.

Wzniesienie jest zmianą częstotliwości i zmianą stanu skupienia świadomości. Wzniesienie jest przeniesieniem świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to to, czego my dokonujemy, jest w istocie pełnym przesunięciem wymiaru. Aby przejść przez tę zmianę, musimy dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest zgodne z celem duszy i prawdziwej boskiej istoty.

Wznoszenie jest złożoną mechaniką kwantową regulująca przepływ świadomości w czasie i przestrzeni. Świadomość jest energią, zaś energia jest inteligentną świadomością. Kiedy energia się przesuwa, to samo dzieje się ze świadomością. Jak wiemy, czas i przestrzeń na planecie Ziemi wciąż ulegają zmianie, a my przenosimy się do przyszłej linii czasu. Poprzez systematyczną ekspozycję planety na aktywacyjne częstotliwości różnych ciał gwiezdnych, ta jest transformowana do wyższych poziomów wymiarów i częstotliwości bytu. To zmusza jej wszystkich mieszkańców do przesuwania się wraz z częstotliwościami planety i dostosowywania do zmieniających się energii. Każdy człowiek posiada wkodowany unikatowy indywidualny plan i tempo ciągłego dostrajania się do częstotliwości planety. Niektórzy zestroją się z częstotliwościami, które przejawiają się na planecie, zaś inni nie. Wybór zależy od każdego z osobna i każdy sam ponosi za to odpowiedzialność. Można w tym uczestniczyć lub nie. Wszystko, czego potrzeba w procesie wznoszenia, to uczestniczenie w nim na dostępnym poziomie.

Wielu z nas zostanie poddanych kompletnemu demontażowi i usunięciu wszystkich struktur ustalających tożsamość osobowości takich jak: związki międzyludzkie, kariera i stan posiadania. Wielu ulegnie jeszcze bardziej, przechodząc przez proces duchowego koczownictwa i życia poza akceptowalną społecznie kumulacją materializmu. Można zostać pozbawionym wszystkich rzeczy i posiadłości, które mają wpływ na zniewolenie przez obiekty materialne, oraz zmuszonym do przekształcenia systemów wartości. Pojawi się nowy system paradygmatów, który ceni siłę życiową, uwalnia natomiast od systemu wartości bazującego na materializmie i okradaniu planety z zasobów ludzkich oraz materialnych.

Obecnie przechodzimy przez fazę przejściową poszerzania do poziomów doświadczania wyższej świadomości, stając się wielowymiarowymi istotami ludzkimi żyjącymi na tej planecie. Teraz ludzie muszą poznać, co to są wielowymiarowe środki, i że wiele objawów, jakich doświadczają, to przejawy wielowymiarowości. To jest koniec cyklu ludzkiej ewolucji na Ziemi, znany również pod określeniem końca kalendarza Majów, związany z końcem 2012 roku, a później z cyklem czasowym. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, ludzie doświadczą wielu różnorodnych objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych – w miarę przesuwania do wyższych wzorców częstotliwości. Jeśli nie zna się kontekstu tych zmian na planecie i ich wpływu na życie osobiste, takie objawy mogą być niezrozumiałe, a nawet przerażające. Ważne jest, aby być poinformowanym o większych wydarzeniach na planecie, ponieważ dzięki temu proces osobistego wznoszenia i życia staje się o wiele łatwiejszy. Zamiast przyczyniać się do planetarnej eskalacji zamieszania i chaosu, można podarować sobie pokój i harmonię, dzieląc się tymi dobrodziejstwami z innymi na planecie. To jest czas, kiedy można zyskać wolność i poczucie niezależności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O CYKLU WZNOSZENIA

Wznoszenie jest związane z wprowadzaniem częstotliwości z poziomów Światła, sił istniejących na płaszczyznach ciał duchowych (wielowymiarowych boskich Jaźni), które schodzą w materię i zakotwiczają się w fizycznej rzeczywistości. Wznoszenie jest równocześnie podnoszeniem częstotliwości wzorców energetycznych utrzymywanych w trójwymiarowej przestrzeni, które w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywują zestaw instrukcji matrycy DNA. To inicjuje łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę oraz transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach, związanych z ewolucyjnym cyklem podróży ludzkiej Duszy. Po aktywacji te wzorce się zmieniają, przeinstalowują i oczyszczają z warstw doświadczeń zakodowanych w pamięci wszystkich komórek ciała jako energetyczne wibracje. Wtedy, w ramach procesu przebudzania, wyższa percepcja sensoryczna może działać w trybie online, i zaczynają się rozwijać nowe zmysły oraz inne postrzeganie rzeczywistości. Często ludzie mają wrażenie, że coś w ich życiu jest nie tak, są niezadowoleni lub czują, że mają specjalne zadanie, lecz nie mogą rozpoznać, co to jest. Niektórzy zaczynają postrzegać istoty z innych wymiarów, doświadczać kontaktów z „obcymi” lub komunikować się z innymi formami inteligencji, lecz nie mają punktu odniesienia do tego, co się z nimi dzieje. Inni mogą ciągle postrzegać kody numeryczne lub różne symbole. Mogą obawiać się ludzi wokół siebie myśląc, że ci potraktują ich objawy wznoszenia jak przejawy niepoczytalności lub szaleństwa. Dlatego jest oczywiste, że to, co dzieje się na planecie, musi zostać ujawnione i uświadomione szerszej publiczności.

Ponieważ każdy organizm ludzki jest wyjątkowym holograficznym projektorem świadomości, każda osoba ma własny system mentalnych przekonań bazujących na bezpośrednich doświadczeniach życiowych i socjalnych motywacjach. Większość ludzi na Ziemi jest zmuszona do używania węższej świadomości wymiarowej, jakby nosiła trójwymiarowe okulary, za pomocą których ktoś kontroluje ich postrzeganie bezpośrednie. Na planecie ma miejsce schizma w doświadczaniu osobistej i zbiorowej świadomości, nazywana oddzieloną częstotliwością. Ten rozłam zachodzi pomiędzy nieświadomością a budzeniem ludzkiej populacji. Projektor świadomości przebudzenia jest zwrócony ku postrzeganiu wyższych poziomów wymiarów, zaczynając się przesuwać w celu uzyskania wielowymiarowej istoty ludzkiej. Ci, którzy nie doświadczyli przebudzenia lub odmawiają uznania konieczności zmian przez przesunięcie paradygmatu, nie doświadczą takich samych objawów, i dlatego nie mogą się odnieść do doświadczeń tego typu. Kiedy ludzie czegoś nie rozumieją, zwykle czują się zagubieni lub zalęknieni, i z tych powodów mogą być wrogo nastawieni do osób, które doświadczyły przebudzenia. Siła drapieżcy potrzebuje do życia strachu i wykorzysta strach, aby przejąć kontrolę. Nieświadomi ludzie nie wiedzą, jak spożytkować własną energię i dostrzec myśli, które mogłyby uczynić z ich ciał narzędzia dla drapieżcy.

Wielu z nas, żyjących na planecie gwiezdnych dzieci lub z rodziny indygo, zgodziło się ukończyć poziom duchowego oczyszczania nie tylko dla siebie, lecz także dla przodków i linii genetycznego pochodzenia. To ujawnia się w formie zmagazynowanych w ciele blokad energii o niższych częstotliwościach, a także jako konfrontacja z ciemnym drapieżnikiem skrywającym się wewnątrz i w środowisku. Kiedy zaczniesz świadomie uczestniczyć w reedukacji, przeprogramowaniu myśli i zastosujesz oczyszczające zabiegi energetyczne, będziesz bardziej skuteczna / skuteczny. Kiedy uczestniczysz w swoim duchowo – energetycznym rozwoju, możesz otrzymać jeszcze większe wsparcie. Gdy masz warunki do potrzebnych intensywnych zmian, stajesz w w obliczu wewnętrznej i zewnętrznej ciemności, co jest konieczne podczas wznoszenia lub przebudzania, natomiast chaos i lęki ulegają rozpuszczeniu.

WZNIESIENIE POLEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Moim celem jest poinformowanie czytelnika o dynamice, z jaką mamy obecnie do czynienia, a kiedy energie przyspieszą, o dodatkowym przygotowaniu. Daję Wam wsparcie, a każdy niech wykorzysta to, co na niego podziała, poza tym świadomość będzie Was kierowała intuicyjnie. Gdy ktoś żyje w dezorientacji, z zagraconym umysłem, na ogół czuje się nieszczęśliwy. Nikt nie musi cierpieć, zwłaszcza gdy zna szczegóły procesu wznoszenia, reedukacji w celu przeprogramowania umysłu i wiele narzędzi dostępnych na tej stronie.

Te informacje nie mają nikogo zaalarmować, są przekazywane w celu wykorzystania jako narzędzie do przejęcia odpowiedzialności za siebie i za wszystkie wybory, jakie trzeba będzie podjąć. Będziemy przechodzić zmiany modyfikujące życie, które mogłyby być traumatyczne, gdybyśmy nie przygotowali ciała mentalnego i fizycznego, aby je zrozumieć. Każdy z nas będzie zobowiązany do transformacji siebie przez proces duchowej reedukacji i odzyskiwanie siebie ze stanu bycia kontrolowanym przez narcystyczne ego. Pozbywamy się indywidualnej świadomości trzeciego wymiaru (służba sobie) i przenosimy się do świadomości grupowej, która wymaga zmiany do stanu służby polegającej na wyrażaniu wewnętrznego ducha i prawdziwej Jaźni (służba wszystkim / jedności).

Kiedy jest się świadomym i poświęci się czas, aby się uzdrowić, oczyszczając się emocjonalnie i słuchając swojego ciała, które czasem potrzebuje innych technik uzdrawiania, można uniknąć lęków oraz traumy wynikających z zamieszania. Otrzymaliśmy wiele narzędzi dla naszego wzniesienia, mogących wspomóc i wesprzeć ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Jednak jesteśmy zobowiązani do tego, aby się doszkalać i uczestniczyć w rozwoju własnej świadomości, a także korzystać z okazji, jakie zostały nam dane. Kiedy już przekształcisz się z istoty żyjącej w chaosie do stanu klarowności, Twoje życie stanie się zsynchronizowane z wewnętrznym duchem, stworzysz większy spokój, zaczniesz spełniać swoje cele, a Twoja świadomość przemieni się w światło. Strach i jego wzorce nie będą miały wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. W zasadzie to uwolni Cię od przeżywania bólu związanego z niższymi wibracjami na planecie, mimo tego, że będą Cię otaczali inni ludzie nadal żyjący z tym cierpieniem. Celem jest wolność, i możemy osiągnąć duchową wolność teraz, w trakcie tego cyklu wznoszenia.

ZROZUMIENIE PROCESU WZNOSZENIA

Dlaczego zrozumienie tego procesu jest ważne?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia oraz dostroić się do celu własnej duszy, a także do istoty boskiej. Poddanie się i akceptacja to dwie główne cechy, trzeba pozwolić się im przeniknąć w celu ułatwienia sobie procesu. Kiedy usuwasz stare wzorce zachowań i myśli nie służące duszy, uświadamiasz sobie przekonania i zachowania, które istnieją w Tobie jako zaburzenia – znając je, musisz podjąć kroki, aby je zmienić lub się ich pozbyć. Ten proces wydobędzie Twoje najgłębsze lęki, przekonania i ograniczenia oraz stare wzorce bólu prowokując wydarzenia, które sprowadzą je do Twojej świadomości, tak że możesz je rozpoznać, rozwiązać i uleczyć. Niektóre z tych problemów powstały w linii rodu lub zostały odziedziczone i mogą wydawać Ci się dziwnie znajome, kiedy je sobie uświadomisz. Ważne jest, aby pamiętać, że przeżywając na tej planecie ostatni cykl ewolucyjny, nie jesteś tylko indywidualnym umysłem, lecz masz również implikacje umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości. Możesz przeformułować fakty w umyśle na bezosobowe i oderwać je od identyfikacji z daną kwestią, która wypłynęła na powierzchnię w celu usunięcia z ciała. Doceń i uznaj swoje światło za to, że zaakceptowało zadanie związane z tym oczyszczeniem oraz za to, że nie chce go zatrzymać na własność.

Robiąc to wielokrotnie, oczyścisz ciało emocjonalne i energetyczne z długo utrzymywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały Twoją zdolność do poznania prawdziwej istoty oraz wniesienia w życie większego spokoju. Gdy ciało emocjonalne jest oczyszczone ze starego bólu i urazów, następuje oczyszczanie blokad energetycznych z ciała fizycznego. Kiedy te blokady są klarowane i usuwane, ma to również wpływ na wspomnienia przechowywane w komórkach ciała, co oczyszcza Cię z blokad rodowych, które spowodowały uraz lub ze wspomnień dotyczących niezaleczonych konfliktów z linii czasowych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

To wszystko dzieje się równocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy zachodzi każde z tych oczyszczeń. W rzeczywistości następuje pełne oczyszczenie i uwolnienie od bolesnych wydarzeń przechowywanych jako wzorce w ciele i rejestrze duszy oraz pamięci komórkowej. I to jest bardzo inspirujące, gdy zdajesz sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na ludzkie doświadczenie, kiedy pójdziesz do przodu!

ODNALEZIENIE CELU DUSZY

Jak odnaleźć cel swojej duszy związany z wznoszeniem?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia do tego, co jest zgodne z życiem w harmonii z celem duszy i prowadzeniem przez prawdziwą boską istotę. Ego musi wznieść się z kontroli nad fizyczną osobą, a kiedy zostanie rozbrojone i gdy nastąpi emocjonalne uzdrowienie, staniesz się istotą przebudzoną – i to jest Twoje podstawowe zadanie na Ziemi. Nie można rozdzielić duchowej Jaźni od materialnej Jaźni – obie muszą być połączone i spójne.

Kiedy wchodzisz w proces przebudzania, oznacza to, że inteligentna dusza oraz jej częstotliwość zaczynają przepływać i inicjować pole inteligencji w osobistym polu energii. Kiedy to się dzieje, możesz zacząć odczuwać i postrzegać swoją rzeczywistość zupełnie inaczej. Byt nie odczuje dostosowania do duszy i boskiego celu, dopóki nie zacznie rozróżniać pomiędzy paplaniną ego a inteligencją duszy. Dusza komunikuje się w sensorycznych odczuciach, poprzez bezpośrednie poznanie, a nie przez niższe ciało mentalne. U większości ludzi na wcześniejszych etapach, to jednak skonfudowane ego mówi przez umysł na temat celu duszy, a w rzeczywistości informacje powinny pochodzić bezpośrednio od inteligencji serca / duszy. Wszyscy musimy wiedzieć, że ciałem fizycznym tak naprawdę kieruje wola boża a nie osobiste ego.

Dusza zawsze pomoże Ci komunikować się z sercem i nauczyć się się samodzielności. Jedynym sposobem, aby ego utraciło chęć kontrolowania umysłu oraz wpływania na życie i jego wyniki, jest bezpośrednia możliwość nauczenia się, jak pozwolić odejść wszystkiemu, do czego jesteś przywiązana / przywiązany i w pełni zaufać Bogu. Jednak gdy nauczysz się regulować poziom ego do jego prawdziwej duchowej natury, Twój proces wznoszenia pójdzie znacznie łatwiej, ponieważ wtedy możesz żyć w zmieniającym się środowisku bez żadnych oporów. Po dostrojeniu się do serca i zdyscyplinowaniu kontroli ego nad życiem, cel duszy stanie się jasno określony, bez najmniejszego wysiłku. On Ci się po prostu objawi, a wtedy Twoim zadaniem będzie podążanie za wskazówkami i słuchanie serca. Wiele razy te wskazówki będą sprzeczne z logiką, jednak nauczysz się je rozpoznawać i ufać, poddając się wewnętrznemu Duchowi bez wahania.

WYZWANIA ŻYCIA

Jak przetrwać wyzwania szybko zmieniającej się planety?

Fizyka kreacji zmienia się w sposób, jaki istnieje w danym czasie i przestrzeni (jako koncepcja liniowa), a ponieważ mózg jest połączony z umysłem świadomym, aby liniowo doświadczać przestrzeni / czasu, to przejście naprawdę zapętla ludzki umysł! Większość ludzi, których obecnie obserwuję, jest przez te zmiany bardzo zdezorientowana, a to całe zamieszanie jest dla nich niezmiernie bolesne. Dlatego właśnie wypracowanie osobistych ram zrozumienia tego, co się dzieje teraz na planecie, jest ważne i kluczowe na obecnym etapie rozwoju, ponieważ trzeba utrzymać wewnętrzny spokój.

Podczas wznoszenia podstawowe znaczenie dla utrzymania osobistego zdrowia psychicznego i przyswajania aspektów transformacji ma nauka języka Ducha i działanie w zgodzie z właściwym czasem! Kiedy opuszczamy mechanikę trzeciego wymiaru przenosząc się na wyższe poziomy duchowe i wymiary dla nich odpowiednie, wtedy stare zachowanie oraz sposób, w jaki dotąd żyliśmy, już nie działa i nie będzie działać w przyszłości. To nie jest wymuszane ani nie można tego kontrolować. Myśli przewodnie zachowań, które są dla nas niezbędne w tym czasie, to zdolność adaptacji i elastyczność.

Każdego dnia, najlepiej rano i wieczorem, trzeba powtarzać pewne wskazówki, ćwiczenia czy techniki, które stanowiłyby połączenie / komunikację z wewnętrznym Duchem, które należy praktykować, aż nie zacznie się być żywą medytacją. Kiedy już przeprogramujesz ciało i umysł, który będzie w swoim naturalnym stanie i będzie w nim ustabilizowany, ten stan będzie podtrzymywany mimo zewnętrznego chaosu.

Proces duchowej ewolucji jest bardzo spójny, natomiast musi nastąpić pełny demontaż starych struktur, które były utrzymywane w iluzji dotyczących Twoich kwestii bezpieczeństwa i przywiązania. Kiedy zmienisz fizykę rzeczywistości, zostaniesz poproszona / poproszony, aby zmienić postrzeganie tej materialnej iluzji, tak aby X (cokolwiek jest tym X) było równe bezpieczeństwu i stabilizacji.

Gdy pojawiają się przy Tobie siły transformacji, na ogół w następnej kolejności musisz pracować nad polerowaniem diamentu duszy. Wiedza na temat kolejnych etapów jest niezwykle przydatna, aby ułożyć swój plan ścieżki ewolucji.

1. Demontaż ego: Prawo rozpraszania struktur oznacza, że jeśli jakaś struktura stworzona w Twoim życiu (energetyczna, rodzinna, związana z domem / pracą, pieniędzmi, wierzeniami) nie współbrzmi z celem duszy, zostaje uwolniona, usunięta lub przekształcona. W tej części procesu musisz to „puścić” i poddać się wyższej Jaźni. Ego - bardziej uwrażliwione na zmiany - będzie wstrzymywać uwolnienie, które uznaje za zbyt wielką stratę. To jest czas śmierci ego wskutek jego transformacji i ponownego zrównoważenia mocy danej lub wykorzystywanej, aby żyć. Przykład: jeśli ktoś oddał swoją moc i pozwolił się zniewolić przez pieniądze z powodu potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa (jak większość z nas, która ma w środowisku trzeciego wymiaru wszczepioną świadomość ubóstwa), zostanie pozbawiony tej zależności. Pieniądze nie są podstawą bezpieczeństwa, lecz Duch jest. W naturalnym stanie ludzkiego bytu to Duch jest pieniędzmi i obfitością, a pieniądze są wymienne za czas, energię i inne wartości. Teraz przekształcamy nasze przekonania dotyczące pieniędzy i wartości. Jesteśmy dostosowywani do naturalnego prawa obfitości, a ono zależy od naszego dostosowania do natury duszy. Ponieważ żyjemy zgodnie z celem i prawdą, dojdziemy do poznania większej obfitości, niż możemy sobie wyobrazić.

2. Prawo harmoniki: Wszystkie struktury energetyczne wystawione na osobiste pole człowieka produkują energetyczny rezonans lub dysonans. Kiedy polaryzacja jest, jak teraz, w polu wymiarów wzmacniana, wtedy jej efekty są przez nas bardziej zauważalne. Kiedy Twoje wibracje się zmieniają i poszerzają, siła programowania ego słabnie, a to, co wibracyjnie nie pasuje do Twojej energii, rozpuszcza się, odchodzi od Ciebie lub podnosi swoją częstotliwość dostosowując się do Twojej, albo buduje silny katalizator energii powodując wybuch z Twojego hologramu! Bardziej upraszczając - ludzie, miejsca czy rzeczy albo się oddalą albo eksplodują w chaosie, opuszczając daną strefę wpływów. To odcina te współuzależniające relacje lub okoliczności od możliwości naprawy czy nadziei na odrodzenie. Przykład: utrata pracy, utrata związku.

3. Przeprogramowanie: Twoja tożsamość zostaje pozbawiona dawnych przestarzałych przekonań i nastawia się na nowe postrzeganie siebie oraz na to, jak proces indywidualizacji jest widziany przez pryzmat duszy. Zaczyna się samoaktualizacja i uwalnianie licznych poziomów prawdy, aby istota duszy otrzymała wystarczające wyjaśnienia, subtelne nauki tajemnic Jaźni oraz wiedzę, kim naprawdę jesteś. Doświadczasz szeregu ćwiczeń edukacyjnych, takich jak testy, inicjacje i inne interakcje. Uczysz się dostrzegać mowę serca (duszy) i nabywasz umiejętność odsuwania na bok mowy umysłu. Intuicja staje się coraz silniejsza. W tym okresie możesz czuć się odizolowana / odizolowany i z powodu nadmiernego rozkojarzenia możesz mieć problemy z relacjami. Przechodzisz testy, czy potrafisz nie negocjować władzy jednostki lub czy wewnętrzna Jaźń uzna kompromis i zaakceptuje nowo uświadomione prawdy. Najtrudniejsze są pierwsze trzy fazy rozwoju, kiedy następuje oczyszczanie ładunku emocjonalnego i pozostałego po nim bólu. Kiedy Twoje emocje słabną, przesuwasz się do stanu neutralnego związku z rzeczami, które kiedyś powodowały u Ciebie wielki ból. Wtedy możesz zrozumieć, dlaczego te rzeczy miały miejsce w Twoim życiu, a potem będziesz w stanie obserwować te wydarzenia z akceptacją i wyższym zrozumieniem.

4. Weryfikacja: Jednostka może zacząć przyswajać nowe prawa dotyczące energii i nowe rzeczy związane z tajemnicami wewnętrznej Jaźni, których się nauczyła i wprowadziła do swego życia. Te cechy są obecnie dopuszczone do praktycznego doświadczania w codziennych przeżyciach w ramach egzaminu. To jest okres weryfikacji duchowych prawd i ich współbrzmienia z wnętrzem. Zaczniesz zadawać wiele pytań dotyczących celu Twojego życia i jak możesz istnieć jako prawdziwa Jaźń oraz jaką ona ma rolę na świecie. Czego się nauczyłam / nauczyłem? W jaki sposób połączę moją duchową prawdę z moim światem fizycznym? Czy będę się targować lub negocjować moje wewnętrzne prawdy dla zewnętrznego komfortu? Co jeszcze muszę odpuścić, co tworzy moje ograniczenia? Czy żyję w negacji? Czy muszę usunąć więcej ograniczających przekonań i przeprogramować swoje myśli? Co rości sobie do mnie prawo, a co nie? To jest doświadczanie nauki w celu weryfikacji rezonansu z osobistymi prawdami. Ten rezonans jest światłem przewodnim duszy i wyższej duchowej inteligencji. Jednostka uczy się puszczać i obserwować ten rezonans przez wymogi zewnętrznej rzeczywistości i postrzeganie zobowiązań.

5. Integracja: Poszukiwane przez Ciebie pojęcia prawdy, które były procesem intelektualnym, TERAZ się aktywują i zakotwiczają w mądrości komórkowej. Wykształcasz w sobie wyżej-zmysłowe postrzeganie, dzięki któremu zyskujesz emocjonalne i bezpośrednie zrozumienie stając się obserwatorem. Jako obserwator możesz teraz dłużej utrzymywać stan istoty wszechwiedzącej, a nie zaślepionej. Do świadomości ciała dołącza duchowy tłumacz i system komunikacji, i możesz wyczuć stałe połączenie z grupą, ze wszystkim. Jesteś teraz makro-kosmiczną orbitą wymieniającą i dającą energię siły życiowej w dwukierunkowym receptywnym kanale, a nie kanałem w jedną stronę próbującym się podłączyć i odbierać przesył. Zaczynasz przyswajać poziom mądrości, rozumiejąc jak mądrze kierować osobistą energią. Możesz zacząć przyswajanie własnego kawałka boskiego puzzla i możesz zrozumieć swoje miejsce oraz rolę na tym świecie. Tak zaczyna się uaktywniać spajanie z celem duszy i jej planem.

6. Plan duszy i aktywacja celu: To jest okres w procesie wznoszenia, gdy cel duszy staje się bardziej wyraźny i zaczynasz przyciągać wszystkie swoje zasoby, wiedząc, co musisz robić, by służyć temu celowi. Drzwi masz otwarte i łatwo Ci przez nie przejść. Podstawowym zadaniem staje się bycie w chwili teraz i nauczenie się, kiedy się wycofać, a kiedy wkroczyć do akcji. Zaczynasz dzielić się ze światem nową autentyczną formą siebie, stojąc w obliczu własnej prawdy i mocy. Punkt mocy jest utrzymywany w stanie neutralności wobec zdarzeń zewnętrznych. W tej fazie przechodzi się kolejne testy w celu utrzymania spójności z wewnętrznym rdzeniem wszech czasów. Czy znów będziesz zasypiać za kierownicą trójwymiarowego programowania, które powie Ci coś, co jest przeciwieństwem tego, co stanowi wewnętrzną prawdę? Czy utrzymasz swoją boską moc i zaufanie, gdy Twoja wiara jest poddawana w wątpliwość? Czy uwolnisz się od jakiejkolwiek potrzeby kontroli skutków? Uwolnisz logiczny umysł od potrzeby wiedzy? Będziesz słuchać inteligencji duszy i super świadomości? Czy zachowasz i utrzymasz właściwą boską moc? Czy zaburzysz siłę ego, gdy Twoja wzrastająca dusza powiększy zasoby świata?

Ważna uwaga: Kiedy po integracji celem duszy staje się czystość i obfitość, kolejne etapy procesu są wspierane przez siły Boskie. Stajesz się świadoma / świadom siebie i władasz sobą do takiego stopnia, że - wypełniając swój cel, żyjąc zgodnie z własną prawdą – służysz światu, a wszechświat wspiera swoim planem Twoją prawdę bez względu na to, co nią jest. Dlatego, kiedy jesteś w stadium przeprogramowywania, nie zaleje Cię nadmiar obfitości. Wyzwaniem jest nie tylko radykalna zmiana wibracji, lecz to że nie masz już czego przyciągać do pola energii, aby nie rozpraszać i nie odwracać się od procesu ucieleśniania się duszy.

Samozadowolenie jest najgorszym wrogiem człowieka. Każdy musi być elastyczny, aby wykraczać poza to, co może się wydawać ograniczeniem, aby uwolnić się od tych dostrzeganych ograniczeń. TY jesteś nieograniczonym Bytem. I uczysz się siebie, a także mistrzostwa duszy na tej fizycznej płaszczyźnie TERAZ. Zwróć uwagę na lekcje swojego życia, okaż wdzięczność za miłość i wsparcie, jakie otrzymujesz i IDŹ NAPRZÓD. Nigdy się nie poddawaj i wreszcie zobacz, kim naprawdę jesteś.

Dano nam możliwość bycia przewodnikami wznoszenia dla świata, wszechświata, omniświata i boskich sfer. Zmieniamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkich TERAZ. Jesteśmy zjednoczeniem tego świata zezwalającym niezliczonym formom życia w upadłych wszechświatach doświadczać żywego MATRIXA na nieskończone sposoby podłączone do jednego rozszerzającego się Źródła. To, jaka głębia leży w tych chwilach, wykracza poza nasze możliwości rozumowania. Kochaj i doceniaj to, kim jesteś jako Istota nieskończona.

środa, 21 stycznia 2015

WIELOBARWNY ŚWIETLISTY PŁASZCZ CZEKA NA CIEBIE LM-01-2015

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Ukochani Mistrzowie, podczas gdy era Ryb całkowicie niknie w przeszłości, pojawia się nowy system reguł i praw uniwersalnych, które będą dotyczyć wszystkich rodzących się duchowo-ludzkich istot. Nowy rozszerzony cykl tworzenia już się rozpoczął, a wy wszyscy, którzy dążycie do uzyskania stanu świadomości jedności, zostaniecie uznani za zaawansowanych współtwórców przyszłości. Jako upoważnieni zwiastuni Boskiego Światła na ziemskiej płaszczyźnie bytowania - otrzymaliście nową boską misję, którą jest pomoc w ekspansji Boskiej świadomości. Celem każdego z was jest stać się mistrzem przejawiania, przyciągać i aktywować w swoim świętym Sercu esencję tworzenia. A wtedy, dzięki podwyższonej świadomości intuicyjnej, zaczniecie otrzymywać konkretne myśli / idee, które będą wam przekazywane do świętych Umysłów. Stopniowe nabywanie umiejętności emitowania nowych myśli nasiennych do osobistego kwiatu Życia / koła tworzenia, spowoduje inicjację zaawansowanego procesu tworzenia tych rzeczy, których potrzebujecie, aby żyć radośnie i w dostatku. Wasz rezonans światła będzie wzrastał, stopniowo przepływając na zewnątrz, zgodnie z wzorcem nieskończoności, dzięki czemu będziecie mieli coraz większy, bardziej korzystny wpływ na środowisko i ludzi wokół.

Ci z was, którzy aktywnie dążą do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa, są przygotowywani, aby sięgnąć do nowego boskiego planu Ery Wodnika, który jest teraz emitowany przez wspaniałe istoty z królestwa archaniołów i dewów. Kiedy oczyścicie swoje osobiste środowisko z negatywnych, nieharmonijnych częstotliwości trzeciego / czwartego wymiaru, stopniowo przejdziecie przez pozostałe podpoziomy czwartego wymiaru. Na tym polega proces wznoszenia, jakiego doświadcza teraz ludzkość. Można powstrzymać i zignorować ten fakt, jednak prędzej czy później każda Dusza żyjąca na ziemskiej płaszczyźnie będzie musiała przemierzyć Ścieżkę wznoszenia do wyższej świadomości. Dlaczegóż by nie skorzystać z tej wspaniałej okazji danej ci już teraz? Im dłużej zwlekasz, tym trudniejsza będzie podróż.

W ciągu najbliższych dwudziestu lat, lub więcej, znaczna część ludzkości doświadczy przeniesienia z koncentracji na świecie zewnętrznym – materialnym w skupienie na Duchu oraz samoświadomości. Pozwoli to rozpocząć proces przyłączania pozostałych aspektów wyższej Jaźni, proces, który polega na oczyszczaniu wszystkich aspektów o niższych częstotliwościach, a także na przyswajaniu aspektów o wyższych częstotliwościach duchowo-ludzkiej istoty. W ezoterycznych naukach z przeszłości nazywało się to zrzeczeniem, co często wiąże się z puszczeniem tych rzeczy, które nie mieszczą się w ewoluujących wzorcach wibracyjnych kolejnego, wyższego poziomu świadomości. W związku z tym w świecie zewnętrznym człowieka pojawi się pewna doza dyskomfortu, jak również wiele chaosu, kiedy ona / on będzie się dostrajać do kształtującej się doskonalszej Jaźni.

Duchowy ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji i stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Najskuteczniejszym sposobem łączenia z subtelniejszymi aspektami wyższej Jaźni jest medytacja. Początkiem procesu budzenia Jaźni jest nawiązanie kontaktu z duszą. Drugim krokiem jest stopniowe łączenie z coraz wyższymi aspektami częstotliwości Nadduszy / wyższej Jaźni, aż wreszcie wszystkie pozostałe fragmenty zjednoczą się w ciele fizycznym. Osobowość kierowana przez duszę rozpocznie następnie emitowanie swojej duchowej mocy i duchowego celu, skupiając się przede wszystkim na służbie, a stopniowo, z czasem, rozwinie się do świadomości zbiorowej.

Moi wierni przyjaciele, wiedzcie, że weszliście w finalną fazę wyjątkowej jednostki czasu, w której wszyscy podlegacie unikalnemu systemowi zasad. Całkowita wolna wola została uznana za wielki dar, jednak okazała się ogromnym ciężarem, ponieważ ludzkość zatonęła w szerokim spektrum dualizmu, co spowodowało wiele bólu i cierpień. W zasadach była również zapisana klauzula nieingerencji i ustalony czas na tę szczególną fazę tworzenia, która miała trwać dotąd, aż nasz Bóg Ojciec Matka oświadczy: ”Wystarczy. Nadszedł czas, aby interweniować. Ci, którzy będą dążyć do osiągnięcia panowania nad sobą, uzyskają Boską dyspensę, a wiele duchowych rad kosmicznych i królestw anielskich zostanie upoważnionych do udzielania pomocy w jakikolwiek sposób, który mieści się w ramach praw kosmicznych”. W ramach wyższych częstotliwości prawa karmy istnieje prawo łaski i ono będzie odtąd stosowane wobec rosnącej grupy służebników świata, a także wobec kandydatów oraz uczniów idących Ścieżką wzniesienia.

Wy, pionierzy, jesteście nadzieją na przyszłość. Kładziecie podwaliny pod nowy porządek społeczny. Jest niezwykle ważne, abyście starali się kroczyć pośrednią ścieżką. Pan siebie nie jest po żadnej stronie konfliktów, które obecnie rozprzestrzeniają się na całym świecie - ani za, ani przeciw. Wasza moc jest najsilniejsza, kiedy utrzymujecie stan skupienia w świętych Sercach i kierujecie się mądrością świętych Umysłów. Wasza postawa zawsze powinna być nacechowana dobrą wolą, a platforma ma służyć najwyższemu dobru wszystkich.

Jedną z najważniejszych zmian w strukturze fizycznej szlachetnych Dusz wcielających się na Ziemi w ostatnich trzydziestu latach jest to, że w ich diamentowych boskich komórkach rdzennych są aktywne wszystkie trzy Boskie Promienie, dlatego Dusze / osobowości mają równe szanse rozwijania przymiotów i talentów naszego Boga Ojca Matki. Dotąd w głębi diamentowej boskiej komórki rdzennej każdego człowieka przez wszystkie wcielenia Duszy dominował jeden Boski Promień, a dwa pozostałe pełniły drugorzędne role – to w skomplikowanej ludzkiej anatomii ulega zmianie. Do następnego etapu wzniesienia ludzkość potrzebuje ewolucyjnego wzmocnienia koniecznego w środowisku piątego wymiaru. Ego / osobowość, a później osobowość kierowana duszą, będzie decydowała, które z przymiotów i talentów twórczych należy doskonalić i rozwijać. Celem nadchodzącej epoki jest ucieleśnianie, aktywowanie i uczenie się skutecznego korzystania ze wszystkich dwunastu promieni galaktycznej świadomości.

Aby odświeżyć wam pamięć, przekażę krótki opis każdego z tych Boskich Promieni wraz z przypisanymi mu cechami:

PIERWSZY BOSKI PROMIEŃ BOSKIEJ WOLI, MOCY I ŻYCZENIA TWORZENIA: to mentalny promień Boskiego Ojca. Skierowany na zewnątrz, dynamiczny promień, z którego Boski Ojciec posyła biały ogień atomów nasiennych nowego Tworzenia. Aktywuje witalność, inicjatywę i pragnienie ciągłego tworzenia w sferze fizyczności. Wydobywa siłę, równowagę i harmonię, aby dostroić się do boskiej misji i woli Boga Ojca Matki. Specyficzne cechy pierwszego promienia to: determinacja, odwaga, niezłomność i prawdomówność. Ucząc się właściwie korzystać z potężnych właściwości pierwszego promienia, zyskujesz możliwość, by stać się prawdziwym współtwórcą piękna, obfitości, radości i pokojowego współistnienia na Ziemi. Archai Wiary (Lady Faith) i ja, archanioł Michał, jesteśmy nosicielami przymiotów tego dynamicznego Boskiego Promienia.

DRUGI BOSKI PROMIEŃ OŚWIECENIA, MĄDROŚCI ORAZ PRAW PRZYCZYNY I SKUTKU, ZWANYCH TEŻ KARMĄ: archanioł Jofiel i archai Konstancja (Lady Constance) są nosicielami przymiotów tego Boskiego Promienia. To jest promień współbrzmiący z MIŁOŚCIĄ / MĄDROŚCIĄ BOSKIEJ MATKI, która pielęgnuje w swoim kosmicznym łonie atomy nasienne przesłane z umysłu Boskiego Ojca. Dostarcza miłującą energię pobudzającą atomy nasienne do nowego tworzenia, aby przejawić boski plan na materialnej płaszczyźnie istnienia. Głównym celem tego promienia jest przekształcenie wiedzy w mądrość i napojenie mądrości miłością oraz współczuciem.

TRZECI BOSKI PROMIEŃ INTELIGENCJI W DZIAŁANIU: emituje moc, która pomaga ludzkości w uszlachetnianiu i umacnianiu ciał emocjonalnych, a także wzbudza chęć doskonalenia umiejętności współtwórczych na fizycznym planie istnienia. Wnosi też cechy tolerancji, wyrozumiałości, jedności i kultury. Umiłowany archanioł Kamiel (lub Camael) przenosi częstotliwości i cechy trzeciego boskiego promienia. Archai Dobroczynności (Lady Charity) nosi kobiece cechy tego promienia. To jest promień dzieci (synów i córek Boga Ojca Matki) - promień aktywnej inteligencji, w którym dynamiczna energia Boga Ojca jest złączona z wibracjami Boskiej Matki w kosmicznym łonie tworzenia, gdzie są inkubowane wielkie projekty nowego dzieła, a następnie wysyłane na zewnątrz - dzięki jej miłości i mądrości, aby się przejawić w materialnych królestwach tego podwszechświata.

PRZEKAZYWAŁEM WAM TE WAŻNE POJĘCIA W PRZESZŁOŚCI, JEDNAK MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TRUDNO JEST PRZYSWOIĆ I ZAPAMIĘTAĆ TAK DUŻO INFORMACJI. DLATEGO ZNÓW CHCĘ ODŚWIEŻYĆ WASZĄ PAMIĘĆ, BY POMÓC WAM UDOSKONALIĆ ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZE:

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otwierają się bramy ciała fizycznego lub portale do wyższych wymiarów: czakra wzniesienia lub rdzeń przedłużony (Medulla Oblongata) u podstawy czaszki, tylny portal świętego Serca, święty Umysł znajdujący się w górnej tylnej części mózgu, poszerza się też otwór czakry korony. To są główne fizyczne kroki w procesie wznoszenia wspomagające przywrócenie połączenia z rzeką Życia, która zawiera cząstki Żywego Światła Tworzenia zwane diamentowymi cząstkami. Z tą chwilą zaczyna powstawać pole siłowe całego spektrum Światła, a ty starasz się osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo i stać się świadomym współtwórcą tworzącym tylko te rzeczy, które przynoszą największe korzyści dla wszystkich. Od tej chwili twoje ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Gdy praktykujesz ćwiczenie oddechu nieskończoności, oddychasz przez święte Serce, co powoduje ciągły przepływ kosmicznej energii w całym ciele fizycznym. Ten proces napełnia system diamentowymi cząstkami Boskiego świętego Ognia / Światła.

Chcąc stać się żywym dopływem dla rzeki Życia, musisz tak się przygotować, aby umożliwić esencji Życia płynięcie do i przez ciebie. Musisz użyć jej tyle, ile ci potrzeba, a reszcie pozwolić przepłynąć dalej, aby była dostępna do formowania cudownych nowych dzieł. W ten sposób staniesz się nosicielem i służebnikiem Światła. To jest przesłanie najważniejsze ze wszystkich nauk, jakie wam przekazałem w ciągu ostatnich lat. To jest cel osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa. To jest nowy sposób wznoszenia.

Kiedy zyskasz większą biegłość we współtworzeniu na ziemskim poziomie, musisz wciąż monitorować swoje wzorce energetyczne i starać się je aktualizować. Musisz wyzwolić moc wewnętrznego świętego Ognia, który leżał uśpiony przez wiele tysięcy lat. Musisz nauczyć się kierować i koncentrować swoją energię na obszarach życia, które chcesz zmienić. Poprzez wprowadzenie i ciągłe uaktualnianie swoich dwunastu promieni, stwórczego koła życia, tworzysz zalążki zmian i dostarczasz święty Ogień tworzenia potrzebny do przejawiania tego, co wizualizujesz. Kiedy możesz robić to sprawnie, twój osobisty świat stanie się krainą czarów, a ty będziesz świetlistą latarnią dla wszystkich wokół.

Kiedy fantastyczna moc tworzenia łączy się z fizyczną materią jako siłą opozycyjną, zawsze pojawia się chaos. Jednak kiedy ta cudowna moc jest zasysana do kompatybilnego sensorycznego naczynia, mnożą się cuda. Musisz zmienić oczekiwania wobec ludzi wokół siebie. Musisz uwolnić się od obaw przed zajęciem stanowiska, wytyczeniem granic i wypowiadaniem własnych prawd w aurze miłości. Musisz nauczyć się pozostawać skupionym, kiedy doświadczasz krytyki. Nie reaguj gniewem lub energiami o niskich częstotliwościach. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne stresujące sytuacje, aby móc przekształcać chwile niezgody w godziny spokoju.

Wszechświat, a zwłaszcza podwszechświat, w którym żyjecie, przechodzi przez monumentalny proces transformacji. Planety przesuwają swoje pozycje i przybliżają się do Słońca Układu Słonecznego, którego są częścią, a galaktyki i podwszechświaty rozszerzają się i przemieszczają w górę, na zewnątrz lub w dół - w zależności od punktu widzenia obserwatora. Kształtują się nowe galaktyki, wielka infuzja cząstek stwórczych Światła / Życia daje impuls dla ekspansji, a myśli nasienne nowego stworzenia przenikają świadomość wszystkich czujących istot.

Nigdy wcześniej nie było takiej okazji, by służyć ludzkości i Stwórcy. Znaleźliście się na rozdrożu procesu ewolucyjnego, a świat jaki znaliście, powoli znika. Wy, boskie iskry Stwórcy, dostaliście wielki dar - skarbnicę esencji stwórczej - do wykorzystania w dowolny pożądany sposób. Zaczęliście to życie z dozą diamentowych cząstek Światła zmagazynowanych w świętych Sercach oraz z rezerwą ukrytą w czakrach podstawy / atomach nasiennych świętego Ognia zwanych czasem Kundalini i przedstawianych jako zwinięty wąż. Zawsze mieliście dostęp do świętego Ognia przechowywanego w świętych Sercach – jednak powinniście pamiętać, jak korzystać z kluczy do Królestwa, aby rozniecić i skutecznie wykorzystać to źródło mocy Boskiego Światła. Kundalini lub wężowy Ogień to inna sprawa, gdyż, aby sięgnąć do tego zbiornika Światła Stwórcy, trzeba usunąć 51% wypaczonych energii stworzonych w przeszłości.

Moi dzielni przyjaciele, znaleźliście się w samym centrum kosmicznego procesu jednoczenia i będziecie rozwijać się w odpowiednim czasie, w taki lub inny sposób. Musicie pamiętać, że proces transformacji jest długim i skomplikowanym cyklem – jednak jeśli będziecie korzystać z nauk mądrości i oferowanych wam narzędzi, może to być wielka podróż. Prawo krążenia stanowi, że każde nowe twórcze przedsięwzięcie musi zacząć się od wewnętrznego impulsu mocy / woli, podstawowej esencji Stwórcy / współtwórcy.

Pieśń duszy składa się z wzorców energetycznych bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi i harmonii wymiarów: środkowego czwartego i wyższych. Podpis energetyczny pana siebie i jego pieśń duszy połączą się w niebiańskiej mandali Światła, dźwięków i barw, dzięki którym będzie go można rozpoznać w wyższych królestwach. Każdy jest rozpoznawalny po blasku wewnętrznego światła. Im więcej esencji Światła wchłania ciało fizyczne, tym większym blaskiem epatuje aura.

Jeśli mógłbyś postrzec wszystko, co jest obecne w twoim życiu jako przelotne - z wyjątkiem miłości / Światła i duchowego ognia w świętym Sercu oraz duszy - wtedy mógłbyś zrozumieć, co chcę ci przekazać. Uwolnij swoje lęki z przeszłości i obawy o przyszłość, pozbądź się emocjonalnej i mentalnej kontroli, jaką mają nad tobą inni, i stań się wolnym Duchem, jakim miałeś być.

Wzorce wibracyjne fioletowego płomienia są jedynymi, które są dostępne zarówno od góry – od czakry korony i poprzez święte techniki oddychania - jak z wnętrza Ziemi. Wyobraź sobie, jak ten piękny płomień płonący u twoich stóp otacza ciało, przemienia wszystkie wynaturzone częstotliwości wibracji, które masz wokół siebie, a później promienieje dalej w świat w coraz szerszych koncentrycznych kręgach. Pamiętaj, że jedna osoba, która koncentruje się w swoim świętym Sercu i świętym Umyśle, może przekazać kosmiczne prawdy i natchnione myśli milionom innych ludzi, a wibracje miłości wypływające z jej / jego aury błogosławią wszystko, z czym ona / on jest w kontakcie.

Światowa piramida jest stacją na drodze twoich wielu Jaźni duszy. W tej światowej piramidzie, w skarbcu magazynu Światła, są przechowywane twoje dobre uczynki. Twoje dobre uczynki są zbierane rok w rok, a miłujące myśli i czyny są powiększane oraz tam gromadzone. Większa ich część jest łączona ze Światłem Stwórcy w celu tworzenia największego dobra dla wszystkich ludzi. Proporcjonalnie do tego, co wnosisz do tego magazynu Światła, otrzymasz specjalne dary i boskie dyspensy.

Proszę, poddaj nas próbie. Otwórz umysł i zbadaj podstawowe idee, które wam daliśmy, i powoli, lecz sumiennie, wdrażaj niektóre z nich do swojego codziennego życia. Pozwól mi się poprowadzić i zainspirować, ponieważ dzięki temu będziesz miał za sobą siły całego Nieba. Zawiedziesz tylko wtedy, kiedy nie podejmiesz wysiłku i się poddasz, moja kochana / mój kochany.

Pamiętaj: blask twojej boskiej diamentowej komórki rdzennej wraz ze Światłem duszy i blaskiem świętego Serca tworzy promieniowanie twojej aury. Królestwo aniołów wzmacnia Światło, królestwo ludzi je rozprasza. Możesz pławić się w błogosławionej miłości / Świetle Boga Ojca Matki teraz i na wielki wieków. Zawsze jesteśmy w pobliżu, aby wskazywać ci ścieżkę, prowadzić cię, inspirować i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

sobota, 17 stycznia 2015

LISA RENEE: CZYM JEST WZNIESIENIE? (cz I)

Lisa Rene dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, które mogą być pomocne w procesie przebudzania świadomości. Postaram się przetłumaczyć niektóre z ciekawszych artykułów. Zawierają one informacje dla osób znajdujących się na Ścieżce wznoszenia, czasem przestraszonych objawami i sytuacjami, jakie ich dotykają. Przykre doznania mogą wynikać z przyswajania wyższych pokładów energii świetlnej, co następuje w czasie procesu wznoszenia. Kiedy zaczyna się proces, nie ma odwrotu. Planeta przyspiesza do wyższych wzorców częstotliwości, dlatego coraz więcej ludzi będzie doświadczało spontanicznego przebudzenia i zmian na poziomie świadomości, co spowoduje zmianę postrzegania rzeczywistości. Trzeba się na to przygotować, a ci, którzy budzą się wcześniej, będą zobowiązani do przygotowania na zmiany planetarne kolejnych osób. Lisa doświadczyła też problemu kontroli umysłu i opowiada, jak sobie z tym poradzić (np. z implantami eterycznymi).

Poniżej pobieżne streszczenie tematyki. Jednak po głębszym wczytaniu się w teksty dotyczące procesu wznoszenia, postanowiłam przetłumaczyć je wszystkie. Można będzie w nich znaleźć wiele informacji przekazywanych pod różnym kątem i z różnych punktów widzenia (inni autorzy). Materiału jest tak dużo, że będzie musiał być podzielony na kilka części. Zapraszam do czytania.

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Mechanizm przesunięcia

Obecnie jesteśmy w przejściowej fazie zmian sfery doświadczania wyższej świadomości stając się wielowymiarowymi ludzkimi istotami. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia ludzie doświadczają wielu różnorodnych objawów fizycznych, ponieważ komórki ciała przechodzą na wyższe poziomy wzorców częstotliwości.

Wznoszenie związane jest z przyswajaniem kolejnych warstw światła, sił istniejących w obrębie poziomów ciał duchowych (wielowymiarowych Boskich Jaźni), podczas gdy te warstwy schodzą w materię i zakotwiczają się na płaszczyźnie fizycznej rzeczywistości. Jednocześnie, kiedy ktoś aktywuje swój zestaw instrukcji matrycy DNA, w warstwach bio-energetycznego pola planetarnego i ludzkiego zachodzi przesunięcie w układzie częstotliwości energetycznych na poziomie wymiarów. To uruchamia łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę i transmutację różnych wzorców oraz programów przechowywanych w energetycznych szablonach podróży ludzkiej duszy przez cykl okresu ewolucji. Po aktywacji te wzorce ulegają zmianie, są przeinstalowywane i oczyszczane z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorcu pamięci utrzymywanym w ciele w formie wibracji energii.

„Proces wznoszenia dotyczy przeniesienia świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej i świadomości możliwości istnienia wielu rzeczywistości istniejących jednocześnie. Rzeczywistość wymiarów jest utrzymywana na miejscu przez złożoną warstwę zakodowanych sieci energetycznych, aby sprawić wrażenie czasu i przestrzeni, postrzeganej przez świadomość, i aby uczestniczyć we własnym doświadczeniu w szerokopasmowych szerokościach danego zakresu częstotliwości. Kiedy przesunięcie sieci wymiarowych zmieni częstotliwości i cechy magnetyczne, wszystkie rzeczy istniejące w w tej szerokopasmowej rzeczywistości również zostaną przesunięte oraz przemienione na mnóstwo sposobów. Prawa natury regulujące czas i przestrzeń, jakie znamy, ulegną zmianie. Oznacza to również, że zmieni się też drastycznie postrzeganie naszej świadomości przestrzennej, nasz stosunek do czasu i przestrzeni.”

Dlatego, chcąc przejść przez te zmiany spokojniej, trzeba się przygotować oraz dostosować własny sposób myślenia, aby być tym, co jest zgodne z przeznaczeniem duszy i prawdziwej boskiej istoty. Poddanie się temu i akceptacja to dwa główne aspekty, którym trzeba pozwolić nas przenikać w celu ułatwienia procesu. Chcąc cofnąć stare wzorce zachowań i myślokształtów nie służących duszy, trzeba sobie uświadomić przekonania i zachowania, które istnieją w nas jako zaburzenia i podjąć odpowiednie kroki, pomagające je zintegrować lub usunąć. Ten proces ujawnia nasze najgłębsze lęki, przekonania, ograniczenia i stare wzorce bólu - poprzez wydarzenia, które przywołują je do naszej rzeczywistości, tak że możemy świadomie przyjąć je do wiadomości, rozpoznać i uleczyć. Kiedy niektóre z tych problemów przechodzą na poziom świadomości, mogą wydawać się dziwnie znajome, ponieważ pochodzą od przodków lub są w naturalny sposób dziedziczone. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy tylko wycinkiem własnego indywidualnego umysłu, lecz także skutkiem umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości tej planety - do ostatniego cyklu ewolucyjnego. W ten sposób można przeformułować w umyśle bezosobowe i oderwane od identyfikacji z konkretną sprawą okoliczności, które wypłynęły na powierzchnię w celu oczyszczenia w naszych ciałach. Akceptując i doceniając istotę własnego Światła, odblokowujemy jego przepływ. W ten sposób oczyszczamy ciała emocjonalne i energetyczne z długo przechowywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały naszą zdolność do poznania prawdziwej istoty i wnoszenie w nasze życie więcej radości. Gdy ciało emocjonalne zostaje oczyszczone ze starego bólu i urazów, również ciało fizyczne zaczyna oczyszczać się i odblokowywać z odpowiedników tych blokad.

Wszystko dzieje się jednocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, aż następuje uzdrowienie. W efekcie dochodzi do pełnego oczyszczenia i uwolnienia z bolesnych wydarzeń utrzymywanych jako wzorce w organach i zapisie duszy oraz w pamięci komórkowej. A kiedy zdajesz sobie sprawę, jak to wszystko wpływa na twoje ludzkie doświadczenia i posuwanie się do przodu, wtedy czujesz, jakie to bardzo inspirujące.

Ponadto, kiedy z rejestru duszy są wykasowywane bolesne wzorce, przekodowywane jest DNA, absorbując więcej Światła, a tym samym podtrzymując nową częstotliwość, nowy stan wyższej świadomości i wielowymiarowości. Kiedy utrzymujesz większe Światło i pakiet zaawansowanej genetyki w polu bio-energii, wtedy zgodnie z zasadą rezonansu, umożliwiasz innym wibrować z większą częstotliwością i uruchamiać ich wewnętrzny potencjał oraz boskie dziedzictwo, co prowadzi do ich wznoszenia.

Głównym procesem, jakiego doświadczasz, kiedy przechodzisz przez proces wznoszenia jest emocjonalne oczyszczenie. Ponieważ emocjonalny ból i brak równowagi są odpowiedzialne za stany chorobowe, wielu doświadcza stanów chorobowych lub fizycznego wyzwolenia ze swoich ciał. Niektóre z tych oczyszczeń mają źródło karmiczne, inne genetyczne lub pochodzą od duchowych przodków. Niektórzy z nas, pracowników Światła, zdecydowali się usuwać stany nierównowagi w zbiorowości lub określonej grupie i będą czuć ten przepływ energii przemiany, ponieważ istota energetyczna działa jako kosmiczny system filtrujący większą zbiorowość.

Celem tego cyklu artykułów jest poinformowanie czytelnika o dynamice, jakiej doświadcza obecnie, gdy energie przyspieszają, i przygotowanie go na możliwość doświadczenia bardziej wyrazistych objawów fizycznych, aby mógł podejść do nich z bardziej neutralnej pozycji. Nie chodzi o to, aby cię zaalarmować, lecz o to, abyś w takich chwilach podejmował/podejmowała odpowiedzialne i świadome decyzje. Wielu problemów można uniknąć, kiedy ma się świadomość i poświęci się nieco czasu, aby uzdrowić się oczyszczając emocje i słuchając własnego ciała, kiedy będą potrzebne dane techniki uzdrawiania. Duch dał nam wiele narzędzi ułatwiających wznoszenie, aby wspomóc naszą ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Proście o pomoc, a będzie wam dana!

Niektóre objawy transmutacji, co do których lekarze rozkładają ręce, ponieważ nie znajdują przyczyn:

Ciśnienie czaszkowe i bóle głowy, skrajne zmęczenie, rozgrzewanie się ciała fizycznego, nudności, zawroty głowy, zapominanie, drażliwość, bezsenność, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni w nogach i ramionach, objawy grypopodobne, doświadczenia ze strony kundalini, biegunka, zły humor, wysypki skórne, mrowienie w częściach ciała, konkretne odmienne niż dawniej odczuwanie poszczególnych narządów (lub jednego) wewnątrz ciała, zmiany świadomości przestrzeni, niezdarność, poczucie rozgorączkowania, uczucia bycia i nie bycia w jakimś miejscu, utrata ostrości wzroku, utrata pamięci, zmiany związane z ciałem i włosami na głowie, utrata zdolności koncentracji, uczucie, że się wstaje i porusza zbyt szybko i to powoduje zawroty głowy, poczucie, że nie można niczego osiągnąć ponieważ brakuje czasu, nagle pojawiające się i nagle znikające napady niepokoju.

Ponadto ciało może często doświadczać przypływu ciepła i rozbłysków energii, co nie jest odczuciem komfortowym. Przesunięta termodynamika ciała i rozmiar światła padającego na pole ciał, czy niektóre z doświadczanych objawów są po to, aby zapobiec rozerwaniu ciała fizycznego wskutek intensywności światła. Można też doświadczać budzenia się co 3 godziny lub przerywanego snu, kiedy jesteśmy ponownie kalibrowani - nocą ciało pracuje energetycznie. Zwiększa to poczucie niepokoju i zmęczenia rano.

Trzeba pamiętać, że w tym okresie możemy być podatni na emocjonalne urazy, dlatego trzeba raczej izolować i szanować swoje ciało, dawać jemu nieco dobrego ruchu, pracować z nim fizycznie i energetycznie oraz dostarczać sobie powody do śmiechu.

sobota, 10 stycznia 2015

2015: PRZED NAMI WSPANIAŁY ROK

archanioł Metatron via Tyberonn Earth-Keeper.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron archanioł Światła, i pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości. Kanał, przez który mówię, poprosił mnie, abym podczas tego spotkania omówił rok 2015 zgodnie z waszą chronologią czasu. To „rok trzeci” nowej Ziemi. To będzie naprawdę niesamowity, intensywny rok, czas wielkich zmian. Wszystko jest już ustalone, a trudności mogą i zostaną przez ludzkość pokonane. Jednak trud i starania są konieczne. Nadszedł moment, aby wspólnie stworzyć czas pokoju.

Drodzy ludzie, zanim zaczniemy omawiać ten temat, chcę o czymś wspomnieć. Obecne zawirowania na planecie wyraźnie sygnalizują, że skomplikowane, głęboko osadzone kwestie konfliktów, czy to religijnych czy terytorialnych albo dotyczących sprawiedliwości czy nierówności społecznej... wszystkie muszą znaleźć rozwiązanie. One pojawiały się już wiele razy wcześniej, jednak nie zostały rozwiązane. Jednak w energii nowej Ziemi takie kwestie nie mogą po prostu zniknąć. W energii waszego obecnego czasu liniowego takie konflikty będą zdecydowanie wypływać na powierzchnię i tam pozostaną. Wiele z nich wywoła silne emocje z powodu ostatnich represji, natomiast podstawowe problemy muszą pozostać na powierzchni i trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Kiedy pojawiają się takie wyzwania, następuje kolejna runda, co można określić jako kolejny etap „terapii rozwiązań”. Takie etapy pojawiają się skokowo zgodnie z pewnym wzorcowym rytmem... choć w tym przypadku rytm będzie ciągły.

Mistrzowie, konflikty i kwestie równości ludzi nie mogą być traktowane ja doraźna kuracja lub upust pary. Równość i sprawiedliwość muszą stać się ideałami, które są na bieżąco aktualizowane.

A w roku 2015 te problemy nadal będą występować w skali globalnej.

Niskie uczucia

Teraz, w ostatnich tygodniach 2014 roku wielu z was czuje niski przypływ energii, coś w rodzaju 'The Dark Night of the Soul'. Możecie czuć frustrację, letarg, gniew i depresję. Powodem jest po części naturalny rezonans anty-klimatyczny, który jest efektem bardzo intensywnej serii energii, jakie napływały we wrześniu a później w okresie październikowych mega-zaćmień.

Nawet ci, którzy są bardziej oświeceni, mogą kwestionować siebie i mieć sporadyczne uczucie głębokiej desperacji. Wiele wspólnego z tymi odczuciami mogą mieć siły astrologiczne, dlatego, aby łatwiej przejść przez takie huśtawki emocjonalne, niezwykle ważne jest utrzymywanie spójnej aury. Dla wielu z was sezon urlopowy związany z okresem świąt - Dziękczynienia i Bożego Narodzenia - to czas smutku, samotności i wspominania przeszłości. To jest także naturalny czas rozważania skutków kolejnego roku, który dobiega końca.

Koniec roku

W ostatnich miesiącach 2014 roku świat, w skali makro i mikro, wydawał się mocno chaotyczny. Wojny, przemoc, niesprawiedliwość i zagrożenia, które jeszcze zwiększały zamęt, pojawiały się wszędzie, zarówno w scenariuszach zbiorowych jak i indywidualnych. To będzie kontynuowane w 2015. Wielu z was nie rozumie, co się dzieje. Może się wam chwilami wydawać, że świat wykonał krok wstecz. Można kwestionować prawdziwość roku 2012 i zastanawiać się, czy miało miejsce jakiekolwiek wzniesienie. Zapewniam, że w 2012 Ziemia wzniosła się do 12 wymiarów i to jest nowa krystaliczna matryca nowej planety Ziemia, która umożliwi ostateczne wzniesienie ludzkości. Lecz jak mówiłem wcześniej, wzniesienie ludzkość nastąpi na przestrzeni wiele pokoleń. I zdaję sobie sprawę, że planeta wydaje się pogrążać w chaosie. Wielu z was patrzy na to zamieszanie wokół i pyta, dlaczego świat wygląda, jakby zwariował.

Powiedzieliśmy, że energia chrystusowa powróci na Ziemię do 2038 roku. To pod względem biegunowości energia Światła. Zaś to, co dzieje się obecnie, jest finalną rozgrywką przypisanej dualizmowi ciemnej energii, która daremnie próbuje zablokować powrót Światła. A ja wam mówię, że ono powróci i nic temu nie przeszkodzi. Dlatego musi dokonać się czystka, i ona rzeczywiście ma miejsce, a osobliwe energie, które prowadzą do roku 2015 mają, w pewnym sensie, otworzyć drzwi do piwnicy, a to, co jest określane jako negatywne, musi wydostać się na powierzchnię. Można to porównać do nacinania czyraka lub robienia jednego kroku wstecz, aby następnie wykonać dwa skoki w przód.

Wyraziste sny

Chcę się teraz odnieść do ostatniego kwartału 2014, lecz ogólnie ma to związek z 2015. Chodzi o to, że stany snu będą szczególnie wzbogacane. Z powodu mnóstwa aktywnych energii, każdy z was będzie miał okazję do niezwykłej, rozbudzonej w okresie mega – zaćmień, aktywności sennej, która będzie szczególnie intensywna. Ci z was, którzy nauczyli się śnić świadomie, będą mieli sny związane z tym, co was czeka. Właściwie to okno wglądu w stanie snu będzie dostępne dla wszystkich, niektórzy po przebudzeniu będą je pamiętać, inni nie. Lecz zachęcam, żebyście się postarali je zapamiętać, ponieważ one dadzą wam wgląd w zmiany zachodzące wokół was. A w ciągu kilku najbliższych lat będą miały miejsce ogromne przejścia - indywidualnie i zbiorowo.

Jednak również i teraz (oraz w 2015 roku) rejony, które doświadczają niesprawiedliwości i nierówności, nadal będą pod specjalnym nadzorem.

To jest czas „kosmicznego krzyża”, a każdemu z was może się czasem wydawać, że zmierza ku chaosowi. To czas, w którym różnice są eksponowane, w którym na światło dzienne wypływają wynaturzenia i dysproporcje powodując głębokie wychyły wahadła polaryzacji. To się dzieje po to, aby utorować drogę do zjednoczenia i wymaganej harmonii.

Boski cel

Zanim za chwilę przekażę więcej wyjaśnień dotyczących dokładnej analizy astrologicznych grawitacji przenikających ziemski plan w 2015 roku, pozwólcie mi wyjaśnić, że nic, co dzieje się wokół was w chwili obecnej, nie jest bez celu. Mimo, że w dualizmie istnieją przeciwieństwa (i jako takie ciemne energie), dobro i zło są celową iluzją. Ujmując to z wyższego punktu widzenia, przeciwieństwa polaryzacji nie istnieją, są tylko elementami prowadzącymi do największego dobra. Ziemia jest poligonem doświadczalnym i chociaż testy, jakim podlegasz w dualizmie, wydają ci się bardzo rzeczywiste, te ważne lekcje są przeznaczone dla rozwoju twojej zdolności do współtworzenia. Uczysz się, dokształcasz, wzrastasz, rozwijasz, aby optymalnie zarządzać energią, aby stać się świadomym współtwórcą ze Wszystkim Co Jest, Bogiem Stwórcą – mówiąc waszymi kategoriami. I jeden z etapów rozwoju lub procesów uczenia się na Uniwersytecie Dualizmu obejmuje radzenie sobie z rzeczywistością przeciwieństw - z dobrem i złem. A ponieważ te przeciwieństwa istnieją w dualizmie, warunkiem jest nauczenie się wybierania na ścieżce miłości dobra.

Walka światła z ciemnością, dobra ze złem, jest w każdym z was. Niektórzy z was już emanują światłem, inni ludzie jeszcze nie. Uczenie się odnajdywania jedności jest częścią waszego programu edukacyjnego. Oznacza to jednoczenie i integralną całość, której jeszcze dobrze nie rozumiecie w dualizmie, ponieważ w realiach trzeciego wymiaru można głównie postrzegać tylko część rzeczywistości, nie całość. Przeciwieństwa w dualizmie są prawdziwe, a zatem musicie nauczyć się sobie z nimi radzić.

Nie zrozumcie mnie źle, trzeba stawić czoła ciemności, a światło i tak zawsze zwycięża... i chociaż powyżej dualizmu dobro i zło rzeczywiście nie istnieją, w trzecim wymiarze są one prawdziwe, jako warunki istnienia w waszym systemie rzeczywistości. W raczej uproszczonych kategoriach, pojęcie dobra i zła z czasem posłuży nauce świętości życia i zakresu odpowiedzialności świadomości, dostarczając wskazówek na waszej Ścieżce.

2015 – daty mocy i fazy aktywacji

W pierwszej połowie roku energia będzie bardzo intensywna. Jednak to nie oznacza, że okresy zwiększonej intensywności nie mają określonego celu, w rzeczywistości poprzeczka częstotliwości jest wciąż podnoszona, a podczas astrologicznych okien w 2015 roku przygotowywane są do pobrania (dowload) specyficzne kody energetyczne. Jednak fazy intensyfikacji wpływów w 2015 mogą być wykorzystane świadomie i celowo. A w 2015 roku pojawi się wiele możliwości nie tylko do koniecznych rozliczeń, ale także do rozwoju.

Dwie kwadratury podczas równonocy, zaćmień i przesileń, jakie pojawią się w 2015, będą miały dużą moc i ich częstotliwości umożliwią osobliwie zakodowane otwarcie ośmiościennego portalu nowej Ziemi. Podczas równonocy, przesileń, a zwłaszcza 6 zaćmień z 2014 i 2015 roku, napływ nowych kodowanych energii zaleje planetę.

2015 – kluczowe daty ogniskowe:

20 marzec – całkowite zaćmienie Słońca (nów)
20 marzec – równonoc
4 kwiecień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21 czerwiec – letnie przesilenie
13 wrzesień – częściowe zaćmienie Słońca (nów)
23 wrzesień – równonoc
28 wrzesień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21grudzień – zimowe przesilenie

Każda z wyżej wymienionych dat stanowi punkty energetyczne ze specyficznymi cechami. I chociaż fazy ekliptyczne nakładają się na siebie i się ze sobą sprzęgają, te energie mogą być traktowane jako dwie główne części całości dla celów opisu. Pierwszy etap od 20 marca do 21 czerwca. Drugi od 13 września do 21 grudnia. Każdy zaczyna zaćmienie, zawiera równonoc i kończy się przesileniem.

Pierwsza faza zawiera duże przesunięcie wyżej i aktywację tego, co można nazwać Leylines lub prądy Ziemi. Nastąpi to przede wszystkim na linii największych wzdłużnych pasm górskich na planecie (północ – południe, południe – północ). W Ameryce Północnej główne punkty przesunięcia będą przebiegać w Kolorado oraz w Alberta, w Kanadzie. W Ameryce Południowej przebiegną głównie wzdłuż Andów. Połączą się w Kordylierach. (Ten temat omawiamy bardziej szczegółowo w temacie Colorado Upshift - Earth Energy Channel). Proces zajdzie również w rejonie Uralu, w Wielkich Górach Wododziałowych z górą Kościuszki (Australia) i w Górach Transantarktycznych. Okolice ryftów Rio Grande w Kolorado doświadczą poważnego wzniesienia (upshift) - obszary te będą posiadały nową energię i zaoferują wiele korzyści wzdłuż pasm górskich oraz ryftów. Kierunki wschód – zachód doświadczą przejścia na wyższy poziom w 2016 roku, lecz powiemy o tym wkrótce.

Już okres wstępny dostarczy wiele z tej energii, która będzie dostępna w końcowej fazie 2015 roku. To jest czas oczyszczenia

Druga faza jest jedną z introspekcji. To uświęcony czas szukania harmonii, zbiorowej harmonii. Istnieją dodatkowe kody, które pozwolą na duchowe odrodzenie w skali globalnej i przeprojektowanie, przedefiniowanie relacji. Wniosą okazję do zasiania na planecie pokoju. Na poziomie indywidualnym to czas wprowadzenia większej klarowności w zagmatwanych relacjach. W celu pogodzenia tego, co zostało rozłączone. To napływ współczucia. To, co wypłynie na powierzchnię w pierwszej fazie, pozwoli puścić konflikt, natomiast w drugiej fazie nastąpi pojednanie. W bardzo realnym sensie jest to dodatkowe pobranie tego, co można nazwać bezwarunkowa miłością - w ramach przygotowań do powrotu energii chrystusowej. W rzeczywistości każde zaćmienie niesie odnowienie kodów tego procesu.

Powyższe astronomiczne daty dostarczą zakodowanego napływu plików do pobrania. Te wydarzenia (przesilenia, równonoce i zaćmienia) otwierają bramy / szczeliny, i od zawsze stanowią fenomenalne okazje do transferów. Dlatego w starożytnych kulturach i wielu obecnych stowarzyszeniach duchowych były one czczone jako dni introspekcji, modlitwy i medytacji.

Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku, będą miały jeszcze bardziej osobliwą cechę, ponieważ zaoferują katalityczną energię spustu zmian, zarówno indywidualnych jak i planetarnych. A w tej konkretnej częstotliwości specjalnych zaćmień, przesileń i równonocy, które nastąpią w 2015 roku, ta powiększy się wykładniczo. Należy uczciwie powiedzieć, że rok 2015 charakteryzuje się czterema wyjątkowymi zaćmieniami. Występuje zdecydowanie nałożenie się częstotliwości zaćmień z października 2014 na te z 2015.

w 2014 roku dwa zaćmienia Księżyca były zaćmieniami całkowitymi następującymi podczas pełni, zarówno w kwietniu jak i w październiku. To idealny czas, aby zmienić kierunek swojego życia medytując nad celem i ześrodkowaniem. W 2014 wielu z was odkryło odnowiony cel, doświadczyło odrodzenia i znajduje się na nowej twórczej ścieżce, która będzie kontynuowana i nabierze tempa w roku 2015. Inni zdecydowali się pozostać na tym samym kursie lecz z nową energią, nowymi perspektywami i w nowych grupach. Wielu z was w 2015 roku dopiero odkryje nowy cel i wydobędzie na powierzchnię nowe talenty, które wcześniej pozostawały uśpione lub nie były realizowane.

2015 dostarczy energii do doświadczenia ponownych narodzin i scentrowania, oraz naładowania baterii w niekompletnych punktach duchowego kontraktu, który nie został jeszcze zainicjowany ani zakończony.

Daty retrogradacji Merkurego:

21 styczeń – 11 luty
18maj – 11 czerwiec
17 wrzesień – 9 październik

Cofający się Merkury oferuje wyjątkowe okna, szczególnie w specyficznych energiach 2015 roku, aby dokonać klarownego wglądu w siebie. Faza retrogradacji - 18 maj do 11 czerwca - to czas zgromadzeń, czas aby wspólnie tworzyć.

Całkowite zaćmienie Księżyca podczas pełni 28 września 2015 będzie miało miejsce w trakcie bardzo wyjątkowej retrogradacji, ponieważ zapewni osobliwie wzmocnione wejrzenie wewnątrz psychiki. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że poziom jasności w przeciwieństwie do poziomu złudy błędnej interpretacji tej wizjonerskiej gratki będzie zależny od indywidualnej spójności aury danej osoby, jej stanu równowagi i zdolności do trwałego uziemienia.

2015 – kosmiczna grawitacja – prawdy i ścieżki

Mistrzowie, astrologia jest jedną z grawitacyjnych i elektromagnetycznych fal, które wpływają na ludzkie ciało fizyczne oraz ciała eteryczne z matrycą mentalną i emocjonalną. To jest prawdziwe, to nie jest folklor. Nie mówię tu o horoskopach, a raczej o bardzo rzeczywistych falach energii, które tętnią częstotliwościami, światłem i barwami, które wpływają na was i związane z nimi wzorce przez indukcję. Te wzorce są wibracjami, które mają wpływ bezwzględny, niezależnie od tego, czy ktoś to akceptuje czy nie. Jednak żaden wpływ nie jest większy niż moc woli. Lecz będąc świadomym napływu wzorców wibracyjnych, można bardziej wydajnie pracować z nimi, a nie przeciwko im. Odpowiednio do możliwości można je rozumieć, a tym samym można mądrze unikać pułapek. Czy to rozumiecie?

Na nowej Ziemi krystaliczna siatka przejęła dominację nad siatką magnetyczną, a to w naturze wpływa zarówno na grawitację planet i gwiazd, a także na wykładnię Światła. Zaś siła, która działa w tym energetycznym kolażu, wywodzi się z Boskich myśli.

Istnieją wzorce wpływów ze zbiorowego Boskiego aspektu ludzkości i tak zwanego Umysłu Uniwersalnego, które są wtryskiwane do planu ziemskiego poprzez wzorce siatki krystalicznej podczas szczelin pojawiających się w fazach zaćmień, przesileń i równonocy.

2015 – wzór pozornego chaosu

W związku z powyższym, żyjąc w roku 2015, żyjecie w wyjątkowym czasie, gdy wpływy planetarne połączone z siłami kosmicznymi, które nie są zwykle związane z astrologiczną grawitacją, stwarzają w paradygmacie nowej Ziemi niepowtarzalną i treściwą, intensywną formę przedmuchu. Określana jako cień, ciemna strona, tymczasowo swobodnie przepływa wymiar doprowadzając do uzewnętrzniania prześladowań i frustracji, uzasadnionych czy nie, z którymi ma do czynienia ludzkość, przetwarzając je w trakcie doświadczania i przejawiania w rzeczywistości. To,co było ukryte i stłumione, przesiąka na powierzchnię. Wcześniejsze przewinienia i nierozwiązane konflikty, które mogą pozostawać w ukryciu, w tym czasie ukażą swoje oblicze i zostaną w odpowiedzialny sposób rozliczone.

To czas niezrozumienia, wyolbrzymionych reakcji i iluzji. Ta energia jest dodatkowo uwypuklana przez ekstremalne wyrażanie represji, egzaltacji, frustracji, które mogą objawić się pod wpływem przymuszania w nieprzewidzianym, a nawet w niewłaściwym upuście tego, co było w cieniu.

Przez pierwszy kwartał 2015 roku ta skłonność do urojeń, do okazjonalnych pretensjonalnych nieporozumień lub miraży ubarwionych fantazją, odkryje te zanieczyszczone zasłony, które będą szeroko otwarte dla fałszywych światów sennych, a zbłąkani śniący mogą również ugryźć rękę, która spróbuje ich obudzić. Kontrolowanie czy tłumienie rzeczywistości, nawet proponowane w najlepszej intencji może spowodować błędne, nieoczekiwane skontrowanie bądź odrzucenie. W tym czasie nawet czyste serce może odrzucić z pozoru dobre chęci i porady, a tym bardziej interwencje. Jest to faza, w której każda forma władzy, czy to dobrej czy złej, może być postrzegana jako ingerencja.

Może pojawić się buntownicze nastawienie, zwłaszcza u tych, którzy zazwyczaj są nadmiernie kłótliwi, i może mieć wpływ na podejmowane decyzje w tej fazie, raczej mrocznych częstotliwości, które inaczej w ogóle nie byłyby brane pod uwagę. Dlatego trzeba pamiętać, że ta nietypowa energia może mieć wpływ na wszystko. Uwalniane są wewnętrzne złe moce. Nauczyciel wyszedł z klasy, a uczniowie robią co chcą siejąc zamęt, ponieważ w tej mglistej częstotliwości nie da się wyegzekwować zasad. Wielu z was będzie działać w nieoczekiwany i zaskakujący sposób, wykraczający poza wasze normalne zachowanie, ponieważ przy tej raczej chaotycznej i wpływowej grawitacji zanikają ograniczenia. Te frakcje i osoby, które są związane z negatywnymi aspektami zemsty lub jakichkolwiek szkodliwych skażeń, mogą być w tej fazie podatni na używanie ekstremalnych sposobów działania.

W tym momencie w grę wchodzi Mars i Pluton. Pojawią się nieznane,wykluczone, odrzucone, pominięte w dowolny sposób idee – pomysły, które nie były wczeniej zrealizowane lub zostały pomniejszone. W skali makro dotyczy to ideologii, religii, krajów lub grup, które czuja swoją moc. Ujście znajdzie stłumiony gniew.

Do tej kategorii należą religie, które pozwalają na przemoc lub dogmatyczną akceptację agresji. Grupy i osoby, które czuły się stłumione znajdą możliwość, aby dać sobie upust. Wybuchy gniewu mogą pośród fanatyków osiągnąć granice skrajności. Chcę wam powiedzieć, że podróżujący w 2015 będą bardziej narażeni na ryzyko porwania, dlatego przy wyborze celu podróży należy kierować się mądrością i rozwagą. Puszka Pandory zostanie otwarta dopiero w drugiej połowie roku.

Po raz kolejny powtarzam, że ludzka wola jest silniejsza od sił astrologicznych, a strach nie jest rozwiązaniem. Jednak we wszystkich przedsięwzięciach powinna dominować rozwaga, a terminy powinny być dobierane świadomie.

Mistrzowie, w tyglu energii roku 2015 pojawią się nadzwyczajne okna okazji i kodowania współtworzenia.

Sekwencja czterech całkowitych zaćmień Księżyca podczas jego pełni rozpoczęła się w kwietniu 2014, a zakończy się we wrześniu 2015. Tej tetradzie zaćmień Księżyca towarzyszyły zaćmienia Słońca po 15 dniach Jest to najkrótszy czas, możliwy dla następujących po sobie zaćmień Słońca i Księżyca, który daje im dodatkowe wzmocnienie.

Jesteś w rzadkiej częstotliwości energii, która tętni od kodów wyższych wibracji. Kody te umożliwiają powrót Światła. I choć towarzyszące temu oczyszczenie ma pozornie nieograniczoną intensywność, ułatwi uwolnienie od negatywizmów oraz wysiew napływającego Światła Chrystusowego.

Rok ekliptyczny

Zaćmienia są szczelinami, które łączą światło, częstotliwości planet, grawitację ziemską i zbiorowe myśli. Zaćmienia oferują unikalna paletę Boskiej Myśli wraz z odciskiem wyższych wibracji ludzkiego myślenia zbiorowego. Zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko podczas jego pełni, zaś zaćmienie Słońca tylko podczas nowiu. Pełnia i nów dostarczają zaćmieniom dodatkową moc. Zaćmienia są często postrzegane przez ludzi jako pojedyncze wydarzenia, lecz ja powiem inaczej... w sytuacji, kiedy zaćmienie Słońca i Księżyca następuje bezpośrednio jedno po drugim, tak jak w roku 2014 i 2015, ich pole ulega wzmocnieniu i pojawia się bardziej skondensowana energia.

Zaćmienia liniowe (w ciągu 15 dni) mają w związku z tym znacznie zwiększoną intensywność. Powstaje symbiotyczne przeplatanie się wibracji słonecznych i księżycowych dając synergię... oba są amplifikowane (wzajemnie się wzmacniają). W tej współpracy każda forma zaćmienia słonecznego jest tandemowo powiększana – czy to zaćmienie częściowe, roczne czy całkowite w mega-efekcie, ze wszystkimi skutkami całkowitego zaćmienia Księżyca i na odwrót. Co oznacza, że jeśli zaćmienie Księżyca jest całkowite i jest w liniowej sekwencji do choćby częściowego zaćmienia Słońca, duet tandemu skutkuje potężną energią, która wzmacnia oba.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa znały zaćmienia i uważały je za bardzo istotne wydarzenia, które przepełniały plan ziemskiej rzeczywistości materią wymiarów. Atlanci określali je mianem punktów nieskończoności, w których na krótką chwilę w nieskończoności następowało zatrzymanie czasu liniowego. Słowo zaćmienie -”eclipse” - pochodzi z języka z Atlantydy i było za czasów starożytnej Grecji zakazane. Zaćmienia w wyjątkowy sposób zmieniają długość fali świetlnej i efekt grawitacji. Podczas zaćmień występują jako efekt torsyjny grawitacyjne anomalie. Wasi współcześni naukowcy spekulują na ten temat określając mianem allias and saxi effect.

Zaćmienia emitują falę uderzeniową zakodowanej spójnej energii przenikającej Ziemię i działającej na ludzkość. Taka spójność otwiera szyszynkę i wywołuje swoistą reakcję zarówno w komórkach ludzkiego ciała fizycznego jak i w konstrukcji energetycznej ciała eterycznego. Czas, jaki znacie, w okresie fazy zaćmień ulega zmianie, szczególnie wtedy, kiedy te następują w okresie przesileń i równonocy. To ma miejsce w roku 2015. I choć tworzy napięcia, otwiera również niezwykłe drzwi do wymiarów świadomości. W tych rzadkich fazach stany snu są bardziej świadome, a stany świadomości po przebudzeniu również są odmienne. Puls myśli, siła życia, zmienia się w subtelny lecz bardzo znaczący sposób. Otwarte są okna rzeczywistości, rozszerzone są horyzonty istnienia. Na krótko jest odmieniona czasoprzestrzeń. Wzmocnieniu ulegają wyższe stany wiecznego TERAZ czasu symultanicznego, pozwalając na prawdziwie ubarwioną fazę wielowymiarowej rzeczywistości.

Wiecie, że miejsca uznawane za święte są węzłami mocy planetarnej i posiadają więcej skumulowanych jednostek siły życiowej (zwanych również diamentowymi cząstkami lub esencją Akaszy). Zaćmienia przez pewien czas emitują skoncentrowany strumień fali cząsteczek twórczej siły życiowej. To bombardowanie energią można zaszczepić wstawkami Boskich wzorców myśli, jak i wyższymi intencjami ludzkości, zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym. Ta energia na pewnym poziomie wpłynie na każdego, choć w różnym stopniu, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie. Lecz to, w jaki sposób ktoś ją wykorzysta, zależy od jego stanu skupienia, wiedzy i współczynnika światła.

Część z tego duetu energii mega-zaćmień z października, jeszcze w tym roku będzie powodowała spontaniczne mimowolne uwolnienie przeciążonych stanów emocjonalnych.

Wskutek rezonansu wibracyjnego pola zaćmień w ludzkości osiadają wyjątkowe, specyficzne, tony odczuć. Można będzie dzięki temu załagodzić skrajne, prowokacyjne, napięcia emocjonalne, jakie serwuje obecny koktajl energii na planecie. Zaćmienia wprowadzają energię, która może ustabilizować rozregulowane hormony w podobny sposób, jak elektromagnetyzm na niektórych szerokościach geograficznych i wysokościach nad poziomem morza - zapewniając ludziom równowagę ciała i emocji.

Pytanie od J. Tyberonna: Czy chcesz przez to powiedzieć, że zaćmienia mają wpływ na ludzką biologię i stany emocjonalne?

Archanioł Metatron: Na ludzką biologię, a nawet na pola mentalne i emocjonalne bezwzględny wpływ ma środowisko. Wasze otoczenie to coś więcej niż to postrzegacie świadomie, zawiera fale grawitacyjne, częstotliwości światła, współczynniki jonowe i częstotliwości minerałów planety. Ciało fizyczne posiada świadomość komórkową działającą biologicznie, tak aby równowaga hormonalna i biochemiczna bezpośrednio dotykała formatu światła i matrycy planety. Zaćmienia mają wpływ, ponieważ emitują zróżnicowane światło, zmieniają grawitację i są kodowane świadomą siłą życiową, która umożliwia większą pogodę ducha. W związku z powyższym może nastąpić uwolnienie oraz ponowna rekalibracja.

Mówiąc najprościej, komórki ciała reagują na światło i siłę życiową w dość podobny sposób jak światłolubne rośliny żyjące w cieniu, które próbują rozwijać się w kierunku światła słonecznego. Efekt jest jednak znacznie poważniejszy, nie tylko biologiczny, to jednoczy całe jestestwo i ofiaruje plenne okno do wyższej Jaźni, które jest wyjątkowe i swoiste dla okresu ewolucji ludzkości i współczynnika światła.

Częstotliwości zaćmień w roku 2015 są związane z częstotliwościami tych z roku 2014. Intensywność obecnych będzie wysoka, natomiast to, co pojawi się w marcu 2015, umożliwi niezbędne odpowietrzenie, coś w rodzaju chwilowego upustu ciśnienia w kotle chaosu, jaki będzie miał miejsce. Jak już wcześniej wspomniałem, węzły przesileń i równonocy również są programowane. Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku są silniej kodowane. Bardziej niż wszystkie inne, których doświadczyliście w niedawnej przeszłości. Taki sposób programowania będzie kontynuowany do roku 2038 w celu sformatowania do energii powracającego wtedy Światła. Istnieją prawa fizyki a także naukowe cechy zaćmień, które nie zostały jeszcze uznane lub całkowicie rozpoznane przez środowisko akademickie. Wasze nauki ignorują świętość, zaś świętość dotychczas omija naukę.

Każdy z was powinien uznać czas zaćmień za okres, kiedy trzeba się zaangażować i skierować się do swego wnętrza. Można wtedy mieć niezwykłą okazję do odkrycia i doświadczenia wyższych rzeczywistości. Wtedy można zauważyć, że stany snu stają się bardziej świadome, i że pojawiają się okazje do rozwiązania osobistych problemów. Jednak trzeba na to poświęcić czas.

Niektórzy z was przyjmą te prawdy łatwiej niż inni, ponieważ to, czym się teraz z wami dzielę, w Atlantydzie rozumieli kapłani – naukowcy z „prawa Jedni”, a wielu z was, którzy byli przedstawicielami tych mistycznych szkół, intuicyjnie rozpozna prawdziwość tego, co wyjawiam.

Będziecie mieli liczne okazje do przyjęcia i uprawomocnienia kodów. I właśnie dlatego zaćmienia zawsze były otworami, w których częstotliwości energetyczne mogły być wychwytywane w ramach ich struktury. Koniunkcja (bezpośrednia) ustawiająca w jednej linii Ziemię, Księżyc i Słońce, która umożliwia zaćmienie, może pojawić się 4 do 7 razy w roku. Im więcej zaćmień, tym poważniejsze kodowanie energii w danym roku. Kolejnych 7 zaćmień pojawi się w 2038 roku i to jest faktycznie istotne. Ale to, co się dzieje w waszej teraźniejszości, również jest bardzo ważne – w ramach przygotowań do zmian.

2015 – zaćmienia są otworami

Powiedzieliśmy wam, że zaćmienia są kodowane i są zasiewem uświęconego powrotu Światła. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych przekazach, lecz trzeba pamiętać, że wszystko prowadzi do 2038 roku. Każda tetrada zaćmień Księżyca podczas pełni, jakie mają miejsce w 2014 i 2015 roku, pojawia się podczas Paschy i Sukkot (Wikipedia). I, jako że obszar wzgórza Świątynnego jest główną pępowiną planety, nasiona pokoju będą wszyte i nadal rozpowszechniane podczas tych dat.

Zaćmienia i pełnie Księżyca zostały nazwane kolorami: Księżyc Niebieski, Złoty, Krwawy i tak dalej... i powiem wam, że te kolory to tonacje kodów, a jeśli wykorzystuje się je w intencji, energia zaćmienia może otworzyć szyszynkę i zmysły czakr do niezwykłej optymalnej świadomości psychicznej, dając powiększoną przejrzystość u osób poszukujących aurycznej i mentalnej równowagi - dla jeszcze większej klarowności.

Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie znaczenie równowagi, w przeciwnym razie energie obecne na planecie (które będą utrzymywać się do końca marca 2015 roku), mogą być trudne do pokierowania, a tym bardziej do optymalnego wykorzystania. Potrzeba uwagi i zrozumienia. W przeciwnym razie może to by czas powrotu do depresji i apatii. Wykorzystane mądrze te energie mogą być potężną trampoliną dla uzyskania jasności, duchowego wzrostu i współpracy.

Należy pamiętać, że niektóre z pomniejszych uświadamianych mechanizmów nierównowagi aurycznej to fanatyzm, przerost ego, przewlekła depresja i skrajne zaburzenia równowagi emocjonalnej. Twarde stąpanie po Ziemi jest potrzebne dla klarowności, i jest wielu parających się metafizyką, którzy sięgają zbyt wysoko i wibrują zbyt szybko. Taka nierównowaga skutkuje formą braku nierównowagi powodując „krótkie spięcie”. Brak uziemienia, zagubiona w syndromie halucynacji klarowność - „ktoś założył różowe okulary”, to co określacie mianem czegoś nierealnego. Uczenie się utrzymywania równowagi i skutecznego funkcjonowania w środowisku trzeciego wymiaru jest w związku z tym warunkiem utrzymania spójnej aury w celu utrzymania klarowności w wyższym wymiarze. Spękana aura nie będzie służyć, natomiast spójna aura zawsze jest trampoliną do wzniesienia w wyższe wymiary (to jest nauczane w kluczach metatronicznych).

W związku z powyższym: Kto żyje w ułudzie - doświadczy ułudy, zaś w klarowności - doświadczy niezwykłej jasności. Właśnie dlatego starożytni zawsze traktowali równonoce, zaćmienia i przesilenia jak wydarzenia święte. Nawet w obecnych czasach wiele waszych religii traktuje te dni jako godne czci. Przypominam też, że światło Księżyca jest odbite, a Słońca – bezpośrednie. Podczas zaćmienia te różnice są kluczowymi czynnikami. Światło Księżyca i wzorce księżycowych możliwości działają w odmiennych światach i wizjach z pejzażu snów. Światło słoneczne i wzorce częstotliwości słonecznych wpływają bardziej na przejawianie sfery siły życiowej i współtworzenie z wykorzystaniem spójnych energii. W kolażu podwójnych zaćmień, oba powinny być tak rozumiane, aby można było zaplanować odpowiednią działalność. Krystaliczna siatka służy jako ogniskowa obiektywu, która umożliwia wbudowanie wyższych kodów w 12-tu wymiarach matrycy nowej Ziemi, a zatem odbieranie ich przez indukcję uniwersalnego umysłu ludzkiego, z którym każdy z was jest tak misternie związany.

Zakończenie

Mistrzowie, na koniec pragnę jeszcze raz podkreślić, że wznoszenie planety naprawdę ma miejsce. Trzeba to rozumieć i nie tracić wiary. Jest wielu pesymistów, nawet pośród kroczących Ścieżką, którzy wciąż mają wątpliwości i zastanawiają się, czy po 21 grudniu 2012 nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Wzniesienie planety doszło do skutku dzięki wam. Jedak twierdzę, że planeta Ziemia doświadczyła przejścia do 12 wymiarów. A to wzniesienie planety umożliwia wznoszenie ludzkości.

Dlatego mówię wam, że wzniesienie jest nowym początkiem. A w 2015 roku Ziemia wciąż zatapia się w nowy format, który pozwoli, aby nauki humanistyczne pozwalały świadomie wzrastać i dalej wznosić się do wyższych wymiarów. Nowa Ziemia jest teraz - za pośrednictwem krystalicznej siatki - nośnikiem matrycy umożliwiając ludziom uzyskiwanie większej świadomości ich prawdziwej wielowymiarowej natury.

Zapewniam, że zaświeciło nowe Słońce – prawdziwe Słońce przemian. Ono przynosi światło wspaniałej nowej Ziemi. I drodzy moi, mam na myśli „wspaniałej”. W tej nowej epoce to obowiązkiem poszukiwaczy jest dążyć do krystalicznej harmonii, rozpalać radość i światło - każdy foton mentalnego światła, które emitujecie, jest wzmacniany wykładniczo. A w energii 2015 roku to będzie się działo jeszcze szybciej. Dlatego wasze role nabierają nowego znaczenia - kiedy wasze moce twórcze wzrastają w tak zwanym wodnikowym przesunięciu, okazujcie więcej dobrotliwości.

Pozorny chaos i jego intensywność nie są bezcelowe, a ci z was, którzy są ze Światła, będą mogli wykorzystać energię na planecie, aby podczas wznoszenia ludzkości współtworzyć świat miłości. I pamiętajcie, że wzniesienie nastąpi w odpowiednim czasie we wszystkich sercach... to co każdy robi indywidualnie i jak każdy z was reaguje, przyczynia się dobru wszystkich.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani.

I tak to jest.. I tak jest.