sobota, 31 stycznia 2015

LISA RENEE: O PROCESIE WZNOSZENIA (cz III)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

GWIEZDNE PLEMIĘ I INDYGO

Kim są gwiezdne rasy i dzieci Indygo?

Zasadniczo jest to grupa dusz z przyszłości i rozszerzeń monad, które inkarnowały się w środowisku planetarnych pól świadomości ludzi z trzeciego wymiaru u schyłku cyklu ewolucji planety, aby pomóc zakończyć recykling ludzkich dusz na planach astralnych. Każda z takich istot wciela się z konkretnym planem, w szczególności z powodu genetyki – ponieważ posiada częstotliwość potrzebną, aby wesprzeć aktualizację zestawu instrukcji dla wznoszącej się Ziemi. Aby wznieść zbiorowe pole świadomości ludzkości, pole planetarne musiało aktywować częstotliwości potrzebne do naprawy i rehabilitacji uszkodzeń DNA, uszkodzeń wymiarów oraz linii czasu, które są skutkiem negatywnej pozaziemskiej manipulacji. Gwiezdny zasiew to wcielone istoty ludzkie żyjące w środowisku trzeciego wymiaru z pozaziemską tożsamością matrycy duszy, wnoszące na tę planetę częstotliwości z innych systemów planetarnych lub ciał gwiezdnych. To może być zdefiniowane jako mnogie wzorce częstotliwości, posiadające jedną lub więcej sił alchemicznych, które pochodzą z innych planet, galaktyk, konstelacji lub wszechświatów. Wzorzec częstotliwości gwiezdnych dzieci jest genetycznie nadrukowany pakietem instrukcji DNA przypisanym do szóstego wymiaru i wyżej, zakresu ich osobistego wzorca ciała świetlistego. Gwiezdne dzieci mogą mieć niezliczone wzorce złożonych mieszanych częstotliwości i zapisów wszystkich genetycznych historii, które mają służyć wszechświatowemu tworzeniu pomostu do dwunastowymiarowego zjednoczenia inteligencji pomiędzy wszystkimi formami życia i ich materiałem genetycznym. Członkowie jednego gwiezdnego plemienia przyszli na Ziemię, aby naprawić ich uszkodzone DNA z przyszłości, podczas gdy inni są tutaj aby uzdrawiać zbiorowe planetarne DNA i uszkodzenia DNA w ludzkim ciele świetlistym.

Opiekunowie to grupa dusz Indygo z szóstego wymiaru – rodzina dusz niebieskiego promienia Indygo i typy Indygo, które zostały rozmieszczone na Ziemi, i mają specyficzne doświadczenia związane z określonym etapem procesu wznoszenia.

Na przestrzeni całej historii ludzkości odnotowano szeroki wachlarz materiału genetycznego wniesionego przez różne rodziny gwiezdne tworzące liczne odmiany gwiezdnych dzieci na Ziemi. Dalsza hybrydyzacja i genetyczne ulepszenia doprowadziły do idealnego prototypu przeznaczonego na nasienie rasy ludzkiej. Doskonały kod genetyczny stworzony przez te hybrydyzacje jest określany jako linia przekazu Indygo Graala. Ta linia posiada konstrukcję DNA z pełną transmutacją formy biologicznej i / lub jednocześnie, będąc w biologicznej formie, ma 12-to wymiarową świadomość. Ta linia Indygo to podstawowa linia Graala lub linia chrystusowego Graala pośród ludzkich ras. Absolutnie cała ludzka biologia ma potencjał, aby dostać genetycznego przyspieszenia, dokonać ewolucyjnego postępu, który pozwoli zregenerować szablon 12 pasm DNA. Jednym z głównych celów linii Indygo Graala jest regeneracja i aktywacja w rasie ludzkiej uśpionych lub uszkodzonych matryc DNA.

Wiele gwiezdnych dzieci lub Indygo odpowiada za to, aby aktywować i utrzymać wyższe częstotliwości węzłów komunikacyjnych na ziemskiej płaszczyźnie, by ułatwić częstotliwościom niezbędnym do aktywacji komórkowej przenikać ludzką rasę podczas cyklu wznoszenia. Wiele z tych grup Indygo to Indygo Platinium, które miały reaktywować platynowe częstotliwość 12-go wymiaru w ciele planetarnym i linii sieci. Ta została ustanowiona i ponownie podłączona na Ziemi na początku roku 2000. Wiele z tych Indygo będzie się dalej aktywować i rozwijać w celu przejmowania bardziej widocznych ról na świecie jako zarządcy planety, podczas zmiany paradygmatu na nowy.

NARASTANIE ŚWIATŁA

Wyjaśnianie procesu akrecji światła w osobistym polu aury.

Wznoszenie do coraz wyżej wibrujących pól Światła jest procesem szczególnym, i obejmuje trzy podstawowe poziomy ciała ludzkiego. To ciąg inicjacji, akrecji i aktywacji. Kiedy zainicjowano Cię do wyżej wymiarowych pól Światła, Twoja aura uzyskuje dostęp do połączenia z właściwościami tych częstotliwości na danej płaszczyźnie wymiarów. Kiedy pole aury łączy się z polem częstotliwości wymiaru, zaczyna się akrecja lub absorpcja tych szczególnych częstotliwości przez osobiste pole aury. Kiedy pole aury osoby zostanie wypełnione do granic jego możliwości, w ciele jest magazynowana i na stałe zakotwicza nowa częstotliwość Światła. Po tym zakotwiczeniu oktawy częstotliwości niektóre pieczęcie czakramów ulegają rozpuszczeniu, a wtedy następuje aktywacja.

Ta aktywacja służy stymulacji DNA, tworząc w ten sposób nowe struktury neurologiczne do postrzegania tych wyżej wibrujących pól Światła. Te wyżej wibrujące pola są również wymiarami, z których jest jednocześnie doświadczany wyższy aspekt Jaźni. Następnie łączysz się z tym aspektem wyższej Jaźni i stajesz się wyższą Jaźnią połączoną z fizyczną osobowością. Ego jest zdemontowane, a zarządcą ciała fizycznego staje się świadomość obserwatora. Jeśli podlegasz akrecji światła, możesz doświadczyć wachlarza objawów wznoszenia – fizycznych, mentalnych, emocjonalnych lub duchowo – energetycznych.

Następnie w ciele ulegnie transmutacji polaryzacja sprzecznych sił zbiorowej ludzkiej świadomości. Przy określonych wartościach progowych częstotliwości, zachodzi silne wzmocnienie zarówno ciemności jak i światła, a wtedy, jeśli chcesz rozpuścić ciemność, wybierasz zarządzanie Światłem, co oznacza wybór władania ciałem fizycznym. Taki wybór zawsze jest pozostawiony jednostce. Nawet jeśli osoba jest manipulowana przez strach i negatywizmy, zawsze ma w zasięgu ręki możliwość wyboru. Osoba dokonująca wyborów, chcąc odzyskać niezależność, wybiera wyższość woli Boskiej nad własną wolą. Aby dostać wszystko, należy wszystko oddać.

Ten cykl trwa i potrwa jeszcze przez wiele przyszłych etapów ewolucji duszy – tu na Ziemi i poza nią. Jednak wznoszenie stanowi ważne wyróżnienie pośród cykli ewolucyjnych. Planetarne wzniesienie oznacza, że jeśli jednostka zdecyduje się wziąć w nim udział, staje się potencjalnie wyzwolona od cykli narodzin w trzecim wymiarze zniewalania i cierpienia.

W tym kluczowym okresie na planie fizycznym trzeciego wymiaru inkarnowało się więcej istot o wyższej świadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględniając to, że posiadają pewien wyższy poziom fizycznego mistrzostwa, są tu na planecie, aby służyć ludzkości. Ci wzniesieni mistrzowie wybrali wcielenie się na Ziemi w tych czasach, aby służyć i pracować dla oświecenia ludzkości. Wiele z tych wzniesionych Dusz obecnie narodzonych na Ziemi, to wolontariusze wysłani przez gwiezdne plemię lub rasę Indygo. Wykształcili swoje ciała duchowe by służyć innym, i obiecali, że nie pozostawią żadnej ciepiącej duszy w duchowej ciemności. To jest jeden z głównych dogmatów prawa Jedni. Te pełne miłości i współczucia istoty bywały przez wieki nazywane przez czcicieli wschodniego mistycyzmu Boddhisattvami.

PRZECIĄŻONE NERWY?

Wyjaśnienie, dlaczego proces akrecji światła może przeciążać ciało fizyczne i układ nerwowy. Co można z tym zrobić?

Jesteś polem elektromagnetycznym, wielowymiarową istotą Światła. Tak myśl o swoim polu energii i planetarnym polu energii, wizualizując je wraz ze wszystkimi zbiorowymi polami energii wielu innych obiektów, ludzi i planety. Wygląda to jak ogromna warstwa sieci, z warstwami naładowanych elektrycznie cząstek pola energetycznego kolorowych widm fal światła – wszystko połączone i działające na siebie nawzajem. Gdybyśmy mogli to dostrzec, widzielibyśmy miliony odcieni barw, częstotliwości i oktaw przepływających w wirujących wzorcach utrzymywanych w parametrach matrycy sieci wymiarów, nadającej im formę na planie czasu i przestrzeni.

Możesz zwizualizować osobistą baterię ciała elektromagnetycznego znaną jako aura, która składa się z wielu rozległych warstw subtelnych ciał energetycznych - osobiste pole EM. Możesz przyjrzeć się ciału planetarnemu z licznymi warstwami – to jest planetarne pole EM, i tak dalej, i tak dalej... postępując ze wszystkimi obiektami i istotami.

Każda z tych naładowanych elektrycznie cząstek, każde z tych pól EM, ciągle emituje (lub pochłania) fotoniczne fluidy, które są powszechnie znane jako Światło!! Więc w jaki sposób Światło jest związane z polem elektromagnetycznym?

Fale elektromagnetyczne (EM) są falami Światła, które można obserwować podczas emisji ładunków elektrycznych (poprzez wyładowania elektrostatyczne) poddawanych przyspieszeniu ze źródła, z którego są wysyłane. Tak, to prowadzi nas dalej w zrozumieniu procesu promieniowania elektromagnetycznego. Podobnie funkcjonuje fala rozsiewana w przestrzeni z elementami elektrycznymi i magnetycznymi (które są emitowane podczas naszej duchowej inicjacji i aktywacji wznoszenia). Można to przyrównać do przemieszczania się światła przez światłowody lub energii elektrycznej wędrującej po kablu koncentrycznym. W przypadku ludzi ta energia elektryczna wędruje do ich osobistych pól EM, co skutkuje promieniowaniem elektromagnetycznym przenoszącym energię i dynamikę, która może być dostępna, kiedy z nimi współdziała, i jest prowadzona przez elektromagnetyczną baterię ciała, a następnie wchłaniana przez komórki ciała fizycznego. Z materii opartej na węglu przekształcamy się w formę o mniejszej gęstości materii bazującej na krzemie. Dzieje się to w niewiarygodnie szybkim i przyspieszonym tempie, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie tych nowych energii. Nigdy wcześniej nie czuliśmy ani nie doświadczaliśmy w tej rzeczywistości tego, co dzieje się teraz!

Będąc w dołku wielu z nas czuje się, jakby byli czymś upojeni. Nerwowi, wyczerpani, zlasowani – objawy podobne do ostrej ekspozycji na potężne aktywacje gwiezdne mają wpływ na nasz mózg i system neurologiczny. Zrozumienie tej dynamiki może Ci pomóc radzić sobie z tym i nie bać się. Niestety, żyjemy w takiej rzeczywistości, że kiedy pójdziesz do lekarza i powiesz, że masz grypopodobne niedomagania związane z EMF i kundalini, prawdopodobnie popatrzy na Ciebie dziwnym wzrokiem. Dlatego poniżej podaję pewne formy samopomocy.

Nadmierne narażenie na pole elektromagnetyczne – objawy:

1. Stan upojenia, zawroty głowy, dezorientacja, utrata kontroli nad czasem lub luki w linii czasu, brzęczenie lub buczenie w uszach, wrażenie bycia poza ciałem, odczucie przędzenia lub wibracji w ciele przy zamkniętych (lub otwartych) oczach, lekkie poczucie bycia pijanym, niemożność skupienia myśli, nagłe impulsy gorąca lub ciepła, niewyraźne widzenie, widzenie plam lub błysków światła, bóle głowy (czaszki lub z tyłu szyi, trzecie oko – szyszynka), skłonność do drzemek lub spania ze zmęczenia bez żadnego powodu. Półkule mózgowe (prawa – lewa, przód – tył) i sieć neurologiczna jest w trybie regulacji i ponownej kalibracji. Można też odczuwać dziwne rodzaje stresu neurologicznego. To są częste objawy.

2. Dyskomfort w rejonach splotu słonecznego, przewlekłe nudności, problemy z trawieniem, zastoje w wątrobie, dziwne odczucia w jelitach, zmiana nawyków żywieniowych (uczucie wygłodnienia i jedzenie więcej lub mniej), zmiany smaku, zwiększenie masy ciała lub uczucie wzdęcia. Pewne bóle mięśniowe zazwyczaj występujące po przejściu przez pierwszy poziom czucia się upojonym i zakręconym (głowa). Objawy związane z bólem pojawiają się głównie w niższych partiach ciała jak kość krzyżowa, nogi, mięśnie nóg niżej. Wiele tych objawów spowodowana jest zaniżaniem gęstości i uwalnianiem dawnych problemów.

3. Łagodne upadki lub wypadki, utrata równowagi, uderzenie głową lub palcami kilka razy z rzędu w krótkich odstępach czasu. Czasem Duch wykorzystuje tę drogę do odtworzenia i reorganizacji jakiegoś uporczywego rejonu twojego pola aurycznego. Kiedy następnym razem się przewrócisz, pozdrów ten zespół wsparcia w ewolucji! Nie przejmuj się tym. Czasem Twoi pomocnicy biją Cię po głowie, abyś się uspokoiła, odpoczęła i posłuchała wnętrza.

Sugestie dotyczące wsparcia EMF:

UWAGA: By zorientować się, jakie dawki i suplementy są dla Ciebie korzystne, możesz zrobić test mięśni lub skorzystać z wahadełka – jeśli potrafisz. Może w Twoim przypadku trzeba użyć bardzo wysokich dawek, a później bardzo mocno je ograniczyć albo wystarczą Ci dawki minimalne. Słuchaj swego wewnętrznego przewodnictwa i konsultuj się z zespołem wspomagającym Twoje wznoszenie: z uzdrowicielami i pomocnikami. Suplementy mogą być przydatne, lecz proponuję używać ich w miarę potrzeb i wskazówek (bez nadużywania).

Wsparcie dla systemu nerwowego:

zestaw witamin B-Complex

5 HTP – przyjmować 100 – 200 mg dziennie

Planetary Formulas, Mylein Sheath Support

Egzogenne (niezbędne nienasycone) kwasy tłuszczowe – pełne spektrum Omega 3-6-9 (olej z kryla)

Neuro-Optimizer, Jarrow Formulas

MHP – pobudzanie czynności wydzielniczej komórek – złoty pakiet

Linia produktów Masters Of Wellness, Lightning Storm – podjęzykowo

Esencje kwiatowe:

Hyland FES - YES (Krwawnik na rozwiązanie problemów środowiskowych) nie tylko optymalizuje zdrowie fizyczne kompensując skażenia EMF, również wzmacnia

Esencje Bacha (Rescue Remedy) – używać w każdej chwili, kiedy czujesz się przytłoczona, dobre na sen (dobre też dla psa)

Esencje Perelandra – Rose Essences II

Esencje kwiatowe jakiegokolwiek rodzaju są bardzo pomocne dla eterycznego nadi. Skonsultuj się ze specjalistą, aby dobrał Ci osobisty napar EMF

Homeopatia:

Uzdrowiciel ziołowy – krople RadiAlgin (alginian sodu)

Krople Liquid Dulse


Hyland Homeopathic Bioplasma – sole tkankowe

Kąpiel:

1 szklanka soli morskiej
1 szklanka sody oczyszczonej
100 g soli Epson

Alginian sodu – kapsułki 2 x dziennie

Etap 1. Pierwszego dnia kąpiel w wannie z gorącą wodą (tak gorąca, jaką możesz wytrzymać) wypełnioną 1 szklanką sody oczyszczonej i 1 szklanką soli morskiej przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Etap 2. Następnego dnia kąpiel w wannie z gorąca wodą (jak wyżej) wypełnioną 2 funtami ( 1 kg) soli Epson przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Uwaga: Jeśli nie czujesz się na siłach zrobić drugiej kąpieli nazajutrz, odczekaj z nią 2 – 3 dni, aż wchłoną się minerały.

Pomoc ze strony natury i kryształów:

- Stój w wodzie morskiej nad oceanem lub w jakiejkolwiek dostępnej. Pomocz, obmyj nią nogi / stopy. .

- Spaceruj lub wędruj pośród przyrody, znajdź miejsce,w którym możesz pomedytować i dostroić swoją energię do nowej planetarnej energii siły życiowej.

- Użyj kryształu lub znajdź nowy kryształ, połóż go na szyszynce i tarczycy. Przeprowadź kryształową terapię.

- Biogeneza – kryształ bio-tłumacz. Połóż go wierzchołkiem w górę na czole i poproś, aby skalibrował Twoje półkule mózgowe: przód - tył, lewa – prawa, z boską doskonałością i równowagą.

Inne źródła wysokiej częstotliwości:

David Favor w Radicalhealth.com. Doskonała zdrowa żywność, uszczęśliwiająca czekolada i suplementy wysokiej jakości.

Dalkoiya at ascendedvitality.com/ pomoc w rozwiązywaniu problemów w domu i pracy.


KTO TO JEST SZLIFIERZ GENETYCZNEJ ŚCIEŻKI

Szlifierz genetycznej ścieżki to wcielona dusza, która zawarła specjalną umowę związaną z pracą nad różnymi poziomami oczyszczania i uwalniania starych wzorców z komórek ciała i zapisów historii przechowywanych w ludzkim DNA jako wzorce, oraz w konsekwencji, z pracą na sieci planetarnej. Podkreślam, „wcielony” oznacza, że taki człowiek, aby wykonać tę szczególną pracę dla dobra planetarnej zbiorowości, co jest niezwykle ważną misją w tych czasach wznoszenia, musi przebywać w ludzkim ciele. Taka umowa może mieć wiele poziomów, a każda dusza może wymagać innych zabiegów. Jednak, chcę podkreślić, że w tym czasie aktywnych jest, i to bardzo agresywnie, wielu pracowników Światła. Mogą pracować na poziomie harmonizowania planetarnych drobnoustrojów, w szczególności może tu chodzić o wirusy dziedziczone zgodnie z ludzką biologią w liniach rodów.

Jakiś czas temu podczas sesji z moim przewodnikiem, ten mnie poinformował, że na planecie miały być wprowadzone (i odkryte) nowe szczepy wirusów. Wyjaśnił, że cel miał być związany z ewolucją, ponieważ te wirusy miały wypalić i sklarować stare wzorce chorobowe w liniach karmicznych i rodowych. Najwyraźniej te wynaturzenia zostały stworzone przez strach i systemy wierzeń, a z czasem uległy wkodowaniu w ludzkie DNA i doprowadziły do różnych form wad lub braku równowagi. Wzorce tych wypaczeń były następnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozmiar dziedziczonych wynaturzonych lub wadliwych form DNA mógł powodować rozprzestrzenianie pierwotnej postaci choroby. Choroba i jej wzorzec mógł niektóre pokolenia omijać. Jednak przejawiał się w następnych pokoleniach, w zmienionej postaci lub w mutacji DNA. Ta dziedziczna choroba genetyczna jest znana w homeopatii lub duchowym języku jako miazma (http://pl.wikipedia.org/wiki/Miazma_homeopatyczna).

Na planecie i w ludzkim DNA wciąż pozostaje wiele wzorców tej miazmy. Teraz, kiedy nastał czas energetycznego przyspieszenia, szala zaczyna się przechylać. Mamy sporo możliwości, aby naprawdę oczyścić i przekształcić wiele dawnych wzorców energetycznych ludzkości, w tym choroby i martwe wzorce miazmy. Wielu pracowników Światła bardzo się stara je usunąć, nie chodzi tylko o linie genetyczne, robią to dla samej planety. Jesteśmy świadkami ogromnych wstrząsów wymuszających transformację i restrukturyzację licznych zaburzeń równowagi w całym naszym społeczeństwie, które szerzy pośród ludzkości fizyczne, mentalne i emocjonalne oraz duchowe choroby. Pracownicy Światła i genetyczni szlifierze zeszli na Ziemię, aby wspomóc alchemiczną transmutację miazmatycznych wzorców oraz martwych zapisów światła w komórkach, odnowę materiału genetycznego ludzkiej biologii na wznoszącej się Ziemi. Udział w tych kontraktach jest naturalną formą wymiany pomiędzy siłami polaryzacji, jest również drogą prowadzącą do ucieleśnienia i możliwego uaktywnienia szablonu zmartwychwstania utrzymywanego w krzemowej matrycy dwunastowymiarowego wzorca Chrystusowego. Genetyczni szlifierze czyszczą poziom zniekształceń genetycznego zapisu i generowanej przez niego miazmy, aby stworzyć ścieżkę instruktażową, z którą pojawi się szablon zmartwychwstania dla tej planety i dla rasy ludzkiej. Genetyczny szlifierz może wybrać jedno wcześniejsze wcielenie związane z jedną wadą genetyczną (lub więcej) DNA jego rodziny, aby usunąć to wypaczenie linii krwi, usuwając w ten sposób zakłócenie strumienia życia, przysługując się większej grupie ludzi, co ostatecznie przysłuży się wzniesieniu ludzkości.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Lisa Renee: CZYM JEST WZNIESIENIE (cz II)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Przyjrzymy się znaczeniu wzniesienia, i dlaczego my, istoty ludzkie żyjące na wznoszącej się planecie, będziemy doświadczać objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych oraz będziemy musieli zmienić styl swojego życia.

Wzniesienie jest zmianą częstotliwości i zmianą stanu skupienia świadomości. Wzniesienie jest przeniesieniem świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to to, czego my dokonujemy, jest w istocie pełnym przesunięciem wymiaru. Aby przejść przez tę zmianę, musimy dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest zgodne z celem duszy i prawdziwej boskiej istoty.

Wznoszenie jest złożoną mechaniką kwantową regulująca przepływ świadomości w czasie i przestrzeni. Świadomość jest energią, zaś energia jest inteligentną świadomością. Kiedy energia się przesuwa, to samo dzieje się ze świadomością. Jak wiemy, czas i przestrzeń na planecie Ziemi wciąż ulegają zmianie, a my przenosimy się do przyszłej linii czasu. Poprzez systematyczną ekspozycję planety na aktywacyjne częstotliwości różnych ciał gwiezdnych, ta jest transformowana do wyższych poziomów wymiarów i częstotliwości bytu. To zmusza jej wszystkich mieszkańców do przesuwania się wraz z częstotliwościami planety i dostosowywania do zmieniających się energii. Każdy człowiek posiada wkodowany unikatowy indywidualny plan i tempo ciągłego dostrajania się do częstotliwości planety. Niektórzy zestroją się z częstotliwościami, które przejawiają się na planecie, zaś inni nie. Wybór zależy od każdego z osobna i każdy sam ponosi za to odpowiedzialność. Można w tym uczestniczyć lub nie. Wszystko, czego potrzeba w procesie wznoszenia, to uczestniczenie w nim na dostępnym poziomie.

Wielu z nas zostanie poddanych kompletnemu demontażowi i usunięciu wszystkich struktur ustalających tożsamość osobowości takich jak: związki międzyludzkie, kariera i stan posiadania. Wielu ulegnie jeszcze bardziej, przechodząc przez proces duchowego koczownictwa i życia poza akceptowalną społecznie kumulacją materializmu. Można zostać pozbawionym wszystkich rzeczy i posiadłości, które mają wpływ na zniewolenie przez obiekty materialne, oraz zmuszonym do przekształcenia systemów wartości. Pojawi się nowy system paradygmatów, który ceni siłę życiową, uwalnia natomiast od systemu wartości bazującego na materializmie i okradaniu planety z zasobów ludzkich oraz materialnych.

Obecnie przechodzimy przez fazę przejściową poszerzania do poziomów doświadczania wyższej świadomości, stając się wielowymiarowymi istotami ludzkimi żyjącymi na tej planecie. Teraz ludzie muszą poznać, co to są wielowymiarowe środki, i że wiele objawów, jakich doświadczają, to przejawy wielowymiarowości. To jest koniec cyklu ludzkiej ewolucji na Ziemi, znany również pod określeniem końca kalendarza Majów, związany z końcem 2012 roku, a później z cyklem czasowym. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, ludzie doświadczą wielu różnorodnych objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych – w miarę przesuwania do wyższych wzorców częstotliwości. Jeśli nie zna się kontekstu tych zmian na planecie i ich wpływu na życie osobiste, takie objawy mogą być niezrozumiałe, a nawet przerażające. Ważne jest, aby być poinformowanym o większych wydarzeniach na planecie, ponieważ dzięki temu proces osobistego wznoszenia i życia staje się o wiele łatwiejszy. Zamiast przyczyniać się do planetarnej eskalacji zamieszania i chaosu, można podarować sobie pokój i harmonię, dzieląc się tymi dobrodziejstwami z innymi na planecie. To jest czas, kiedy można zyskać wolność i poczucie niezależności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O CYKLU WZNOSZENIA

Wznoszenie jest związane z wprowadzaniem częstotliwości z poziomów Światła, sił istniejących na płaszczyznach ciał duchowych (wielowymiarowych boskich Jaźni), które schodzą w materię i zakotwiczają się w fizycznej rzeczywistości. Wznoszenie jest równocześnie podnoszeniem częstotliwości wzorców energetycznych utrzymywanych w trójwymiarowej przestrzeni, które w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywują zestaw instrukcji matrycy DNA. To inicjuje łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę oraz transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach, związanych z ewolucyjnym cyklem podróży ludzkiej Duszy. Po aktywacji te wzorce się zmieniają, przeinstalowują i oczyszczają z warstw doświadczeń zakodowanych w pamięci wszystkich komórek ciała jako energetyczne wibracje. Wtedy, w ramach procesu przebudzania, wyższa percepcja sensoryczna może działać w trybie online, i zaczynają się rozwijać nowe zmysły oraz inne postrzeganie rzeczywistości. Często ludzie mają wrażenie, że coś w ich życiu jest nie tak, są niezadowoleni lub czują, że mają specjalne zadanie, lecz nie mogą rozpoznać, co to jest. Niektórzy zaczynają postrzegać istoty z innych wymiarów, doświadczać kontaktów z „obcymi” lub komunikować się z innymi formami inteligencji, lecz nie mają punktu odniesienia do tego, co się z nimi dzieje. Inni mogą ciągle postrzegać kody numeryczne lub różne symbole. Mogą obawiać się ludzi wokół siebie myśląc, że ci potraktują ich objawy wznoszenia jak przejawy niepoczytalności lub szaleństwa. Dlatego jest oczywiste, że to, co dzieje się na planecie, musi zostać ujawnione i uświadomione szerszej publiczności.

Ponieważ każdy organizm ludzki jest wyjątkowym holograficznym projektorem świadomości, każda osoba ma własny system mentalnych przekonań bazujących na bezpośrednich doświadczeniach życiowych i socjalnych motywacjach. Większość ludzi na Ziemi jest zmuszona do używania węższej świadomości wymiarowej, jakby nosiła trójwymiarowe okulary, za pomocą których ktoś kontroluje ich postrzeganie bezpośrednie. Na planecie ma miejsce schizma w doświadczaniu osobistej i zbiorowej świadomości, nazywana oddzieloną częstotliwością. Ten rozłam zachodzi pomiędzy nieświadomością a budzeniem ludzkiej populacji. Projektor świadomości przebudzenia jest zwrócony ku postrzeganiu wyższych poziomów wymiarów, zaczynając się przesuwać w celu uzyskania wielowymiarowej istoty ludzkiej. Ci, którzy nie doświadczyli przebudzenia lub odmawiają uznania konieczności zmian przez przesunięcie paradygmatu, nie doświadczą takich samych objawów, i dlatego nie mogą się odnieść do doświadczeń tego typu. Kiedy ludzie czegoś nie rozumieją, zwykle czują się zagubieni lub zalęknieni, i z tych powodów mogą być wrogo nastawieni do osób, które doświadczyły przebudzenia. Siła drapieżcy potrzebuje do życia strachu i wykorzysta strach, aby przejąć kontrolę. Nieświadomi ludzie nie wiedzą, jak spożytkować własną energię i dostrzec myśli, które mogłyby uczynić z ich ciał narzędzia dla drapieżcy.

Wielu z nas, żyjących na planecie gwiezdnych dzieci lub z rodziny indygo, zgodziło się ukończyć poziom duchowego oczyszczania nie tylko dla siebie, lecz także dla przodków i linii genetycznego pochodzenia. To ujawnia się w formie zmagazynowanych w ciele blokad energii o niższych częstotliwościach, a także jako konfrontacja z ciemnym drapieżnikiem skrywającym się wewnątrz i w środowisku. Kiedy zaczniesz świadomie uczestniczyć w reedukacji, przeprogramowaniu myśli i zastosujesz oczyszczające zabiegi energetyczne, będziesz bardziej skuteczna / skuteczny. Kiedy uczestniczysz w swoim duchowo – energetycznym rozwoju, możesz otrzymać jeszcze większe wsparcie. Gdy masz warunki do potrzebnych intensywnych zmian, stajesz w w obliczu wewnętrznej i zewnętrznej ciemności, co jest konieczne podczas wznoszenia lub przebudzania, natomiast chaos i lęki ulegają rozpuszczeniu.

WZNIESIENIE POLEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Moim celem jest poinformowanie czytelnika o dynamice, z jaką mamy obecnie do czynienia, a kiedy energie przyspieszą, o dodatkowym przygotowaniu. Daję Wam wsparcie, a każdy niech wykorzysta to, co na niego podziała, poza tym świadomość będzie Was kierowała intuicyjnie. Gdy ktoś żyje w dezorientacji, z zagraconym umysłem, na ogół czuje się nieszczęśliwy. Nikt nie musi cierpieć, zwłaszcza gdy zna szczegóły procesu wznoszenia, reedukacji w celu przeprogramowania umysłu i wiele narzędzi dostępnych na tej stronie.

Te informacje nie mają nikogo zaalarmować, są przekazywane w celu wykorzystania jako narzędzie do przejęcia odpowiedzialności za siebie i za wszystkie wybory, jakie trzeba będzie podjąć. Będziemy przechodzić zmiany modyfikujące życie, które mogłyby być traumatyczne, gdybyśmy nie przygotowali ciała mentalnego i fizycznego, aby je zrozumieć. Każdy z nas będzie zobowiązany do transformacji siebie przez proces duchowej reedukacji i odzyskiwanie siebie ze stanu bycia kontrolowanym przez narcystyczne ego. Pozbywamy się indywidualnej świadomości trzeciego wymiaru (służba sobie) i przenosimy się do świadomości grupowej, która wymaga zmiany do stanu służby polegającej na wyrażaniu wewnętrznego ducha i prawdziwej Jaźni (służba wszystkim / jedności).

Kiedy jest się świadomym i poświęci się czas, aby się uzdrowić, oczyszczając się emocjonalnie i słuchając swojego ciała, które czasem potrzebuje innych technik uzdrawiania, można uniknąć lęków oraz traumy wynikających z zamieszania. Otrzymaliśmy wiele narzędzi dla naszego wzniesienia, mogących wspomóc i wesprzeć ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Jednak jesteśmy zobowiązani do tego, aby się doszkalać i uczestniczyć w rozwoju własnej świadomości, a także korzystać z okazji, jakie zostały nam dane. Kiedy już przekształcisz się z istoty żyjącej w chaosie do stanu klarowności, Twoje życie stanie się zsynchronizowane z wewnętrznym duchem, stworzysz większy spokój, zaczniesz spełniać swoje cele, a Twoja świadomość przemieni się w światło. Strach i jego wzorce nie będą miały wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. W zasadzie to uwolni Cię od przeżywania bólu związanego z niższymi wibracjami na planecie, mimo tego, że będą Cię otaczali inni ludzie nadal żyjący z tym cierpieniem. Celem jest wolność, i możemy osiągnąć duchową wolność teraz, w trakcie tego cyklu wznoszenia.

ZROZUMIENIE PROCESU WZNOSZENIA

Dlaczego zrozumienie tego procesu jest ważne?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia oraz dostroić się do celu własnej duszy, a także do istoty boskiej. Poddanie się i akceptacja to dwie główne cechy, trzeba pozwolić się im przeniknąć w celu ułatwienia sobie procesu. Kiedy usuwasz stare wzorce zachowań i myśli nie służące duszy, uświadamiasz sobie przekonania i zachowania, które istnieją w Tobie jako zaburzenia – znając je, musisz podjąć kroki, aby je zmienić lub się ich pozbyć. Ten proces wydobędzie Twoje najgłębsze lęki, przekonania i ograniczenia oraz stare wzorce bólu prowokując wydarzenia, które sprowadzą je do Twojej świadomości, tak że możesz je rozpoznać, rozwiązać i uleczyć. Niektóre z tych problemów powstały w linii rodu lub zostały odziedziczone i mogą wydawać Ci się dziwnie znajome, kiedy je sobie uświadomisz. Ważne jest, aby pamiętać, że przeżywając na tej planecie ostatni cykl ewolucyjny, nie jesteś tylko indywidualnym umysłem, lecz masz również implikacje umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości. Możesz przeformułować fakty w umyśle na bezosobowe i oderwać je od identyfikacji z daną kwestią, która wypłynęła na powierzchnię w celu usunięcia z ciała. Doceń i uznaj swoje światło za to, że zaakceptowało zadanie związane z tym oczyszczeniem oraz za to, że nie chce go zatrzymać na własność.

Robiąc to wielokrotnie, oczyścisz ciało emocjonalne i energetyczne z długo utrzymywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały Twoją zdolność do poznania prawdziwej istoty oraz wniesienia w życie większego spokoju. Gdy ciało emocjonalne jest oczyszczone ze starego bólu i urazów, następuje oczyszczanie blokad energetycznych z ciała fizycznego. Kiedy te blokady są klarowane i usuwane, ma to również wpływ na wspomnienia przechowywane w komórkach ciała, co oczyszcza Cię z blokad rodowych, które spowodowały uraz lub ze wspomnień dotyczących niezaleczonych konfliktów z linii czasowych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

To wszystko dzieje się równocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy zachodzi każde z tych oczyszczeń. W rzeczywistości następuje pełne oczyszczenie i uwolnienie od bolesnych wydarzeń przechowywanych jako wzorce w ciele i rejestrze duszy oraz pamięci komórkowej. I to jest bardzo inspirujące, gdy zdajesz sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na ludzkie doświadczenie, kiedy pójdziesz do przodu!

ODNALEZIENIE CELU DUSZY

Jak odnaleźć cel swojej duszy związany z wznoszeniem?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia do tego, co jest zgodne z życiem w harmonii z celem duszy i prowadzeniem przez prawdziwą boską istotę. Ego musi wznieść się z kontroli nad fizyczną osobą, a kiedy zostanie rozbrojone i gdy nastąpi emocjonalne uzdrowienie, staniesz się istotą przebudzoną – i to jest Twoje podstawowe zadanie na Ziemi. Nie można rozdzielić duchowej Jaźni od materialnej Jaźni – obie muszą być połączone i spójne.

Kiedy wchodzisz w proces przebudzania, oznacza to, że inteligentna dusza oraz jej częstotliwość zaczynają przepływać i inicjować pole inteligencji w osobistym polu energii. Kiedy to się dzieje, możesz zacząć odczuwać i postrzegać swoją rzeczywistość zupełnie inaczej. Byt nie odczuje dostosowania do duszy i boskiego celu, dopóki nie zacznie rozróżniać pomiędzy paplaniną ego a inteligencją duszy. Dusza komunikuje się w sensorycznych odczuciach, poprzez bezpośrednie poznanie, a nie przez niższe ciało mentalne. U większości ludzi na wcześniejszych etapach, to jednak skonfudowane ego mówi przez umysł na temat celu duszy, a w rzeczywistości informacje powinny pochodzić bezpośrednio od inteligencji serca / duszy. Wszyscy musimy wiedzieć, że ciałem fizycznym tak naprawdę kieruje wola boża a nie osobiste ego.

Dusza zawsze pomoże Ci komunikować się z sercem i nauczyć się się samodzielności. Jedynym sposobem, aby ego utraciło chęć kontrolowania umysłu oraz wpływania na życie i jego wyniki, jest bezpośrednia możliwość nauczenia się, jak pozwolić odejść wszystkiemu, do czego jesteś przywiązana / przywiązany i w pełni zaufać Bogu. Jednak gdy nauczysz się regulować poziom ego do jego prawdziwej duchowej natury, Twój proces wznoszenia pójdzie znacznie łatwiej, ponieważ wtedy możesz żyć w zmieniającym się środowisku bez żadnych oporów. Po dostrojeniu się do serca i zdyscyplinowaniu kontroli ego nad życiem, cel duszy stanie się jasno określony, bez najmniejszego wysiłku. On Ci się po prostu objawi, a wtedy Twoim zadaniem będzie podążanie za wskazówkami i słuchanie serca. Wiele razy te wskazówki będą sprzeczne z logiką, jednak nauczysz się je rozpoznawać i ufać, poddając się wewnętrznemu Duchowi bez wahania.

WYZWANIA ŻYCIA

Jak przetrwać wyzwania szybko zmieniającej się planety?

Fizyka kreacji zmienia się w sposób, jaki istnieje w danym czasie i przestrzeni (jako koncepcja liniowa), a ponieważ mózg jest połączony z umysłem świadomym, aby liniowo doświadczać przestrzeni / czasu, to przejście naprawdę zapętla ludzki umysł! Większość ludzi, których obecnie obserwuję, jest przez te zmiany bardzo zdezorientowana, a to całe zamieszanie jest dla nich niezmiernie bolesne. Dlatego właśnie wypracowanie osobistych ram zrozumienia tego, co się dzieje teraz na planecie, jest ważne i kluczowe na obecnym etapie rozwoju, ponieważ trzeba utrzymać wewnętrzny spokój.

Podczas wznoszenia podstawowe znaczenie dla utrzymania osobistego zdrowia psychicznego i przyswajania aspektów transformacji ma nauka języka Ducha i działanie w zgodzie z właściwym czasem! Kiedy opuszczamy mechanikę trzeciego wymiaru przenosząc się na wyższe poziomy duchowe i wymiary dla nich odpowiednie, wtedy stare zachowanie oraz sposób, w jaki dotąd żyliśmy, już nie działa i nie będzie działać w przyszłości. To nie jest wymuszane ani nie można tego kontrolować. Myśli przewodnie zachowań, które są dla nas niezbędne w tym czasie, to zdolność adaptacji i elastyczność.

Każdego dnia, najlepiej rano i wieczorem, trzeba powtarzać pewne wskazówki, ćwiczenia czy techniki, które stanowiłyby połączenie / komunikację z wewnętrznym Duchem, które należy praktykować, aż nie zacznie się być żywą medytacją. Kiedy już przeprogramujesz ciało i umysł, który będzie w swoim naturalnym stanie i będzie w nim ustabilizowany, ten stan będzie podtrzymywany mimo zewnętrznego chaosu.

Proces duchowej ewolucji jest bardzo spójny, natomiast musi nastąpić pełny demontaż starych struktur, które były utrzymywane w iluzji dotyczących Twoich kwestii bezpieczeństwa i przywiązania. Kiedy zmienisz fizykę rzeczywistości, zostaniesz poproszona / poproszony, aby zmienić postrzeganie tej materialnej iluzji, tak aby X (cokolwiek jest tym X) było równe bezpieczeństwu i stabilizacji.

Gdy pojawiają się przy Tobie siły transformacji, na ogół w następnej kolejności musisz pracować nad polerowaniem diamentu duszy. Wiedza na temat kolejnych etapów jest niezwykle przydatna, aby ułożyć swój plan ścieżki ewolucji.

1. Demontaż ego: Prawo rozpraszania struktur oznacza, że jeśli jakaś struktura stworzona w Twoim życiu (energetyczna, rodzinna, związana z domem / pracą, pieniędzmi, wierzeniami) nie współbrzmi z celem duszy, zostaje uwolniona, usunięta lub przekształcona. W tej części procesu musisz to „puścić” i poddać się wyższej Jaźni. Ego - bardziej uwrażliwione na zmiany - będzie wstrzymywać uwolnienie, które uznaje za zbyt wielką stratę. To jest czas śmierci ego wskutek jego transformacji i ponownego zrównoważenia mocy danej lub wykorzystywanej, aby żyć. Przykład: jeśli ktoś oddał swoją moc i pozwolił się zniewolić przez pieniądze z powodu potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa (jak większość z nas, która ma w środowisku trzeciego wymiaru wszczepioną świadomość ubóstwa), zostanie pozbawiony tej zależności. Pieniądze nie są podstawą bezpieczeństwa, lecz Duch jest. W naturalnym stanie ludzkiego bytu to Duch jest pieniędzmi i obfitością, a pieniądze są wymienne za czas, energię i inne wartości. Teraz przekształcamy nasze przekonania dotyczące pieniędzy i wartości. Jesteśmy dostosowywani do naturalnego prawa obfitości, a ono zależy od naszego dostosowania do natury duszy. Ponieważ żyjemy zgodnie z celem i prawdą, dojdziemy do poznania większej obfitości, niż możemy sobie wyobrazić.

2. Prawo harmoniki: Wszystkie struktury energetyczne wystawione na osobiste pole człowieka produkują energetyczny rezonans lub dysonans. Kiedy polaryzacja jest, jak teraz, w polu wymiarów wzmacniana, wtedy jej efekty są przez nas bardziej zauważalne. Kiedy Twoje wibracje się zmieniają i poszerzają, siła programowania ego słabnie, a to, co wibracyjnie nie pasuje do Twojej energii, rozpuszcza się, odchodzi od Ciebie lub podnosi swoją częstotliwość dostosowując się do Twojej, albo buduje silny katalizator energii powodując wybuch z Twojego hologramu! Bardziej upraszczając - ludzie, miejsca czy rzeczy albo się oddalą albo eksplodują w chaosie, opuszczając daną strefę wpływów. To odcina te współuzależniające relacje lub okoliczności od możliwości naprawy czy nadziei na odrodzenie. Przykład: utrata pracy, utrata związku.

3. Przeprogramowanie: Twoja tożsamość zostaje pozbawiona dawnych przestarzałych przekonań i nastawia się na nowe postrzeganie siebie oraz na to, jak proces indywidualizacji jest widziany przez pryzmat duszy. Zaczyna się samoaktualizacja i uwalnianie licznych poziomów prawdy, aby istota duszy otrzymała wystarczające wyjaśnienia, subtelne nauki tajemnic Jaźni oraz wiedzę, kim naprawdę jesteś. Doświadczasz szeregu ćwiczeń edukacyjnych, takich jak testy, inicjacje i inne interakcje. Uczysz się dostrzegać mowę serca (duszy) i nabywasz umiejętność odsuwania na bok mowy umysłu. Intuicja staje się coraz silniejsza. W tym okresie możesz czuć się odizolowana / odizolowany i z powodu nadmiernego rozkojarzenia możesz mieć problemy z relacjami. Przechodzisz testy, czy potrafisz nie negocjować władzy jednostki lub czy wewnętrzna Jaźń uzna kompromis i zaakceptuje nowo uświadomione prawdy. Najtrudniejsze są pierwsze trzy fazy rozwoju, kiedy następuje oczyszczanie ładunku emocjonalnego i pozostałego po nim bólu. Kiedy Twoje emocje słabną, przesuwasz się do stanu neutralnego związku z rzeczami, które kiedyś powodowały u Ciebie wielki ból. Wtedy możesz zrozumieć, dlaczego te rzeczy miały miejsce w Twoim życiu, a potem będziesz w stanie obserwować te wydarzenia z akceptacją i wyższym zrozumieniem.

4. Weryfikacja: Jednostka może zacząć przyswajać nowe prawa dotyczące energii i nowe rzeczy związane z tajemnicami wewnętrznej Jaźni, których się nauczyła i wprowadziła do swego życia. Te cechy są obecnie dopuszczone do praktycznego doświadczania w codziennych przeżyciach w ramach egzaminu. To jest okres weryfikacji duchowych prawd i ich współbrzmienia z wnętrzem. Zaczniesz zadawać wiele pytań dotyczących celu Twojego życia i jak możesz istnieć jako prawdziwa Jaźń oraz jaką ona ma rolę na świecie. Czego się nauczyłam / nauczyłem? W jaki sposób połączę moją duchową prawdę z moim światem fizycznym? Czy będę się targować lub negocjować moje wewnętrzne prawdy dla zewnętrznego komfortu? Co jeszcze muszę odpuścić, co tworzy moje ograniczenia? Czy żyję w negacji? Czy muszę usunąć więcej ograniczających przekonań i przeprogramować swoje myśli? Co rości sobie do mnie prawo, a co nie? To jest doświadczanie nauki w celu weryfikacji rezonansu z osobistymi prawdami. Ten rezonans jest światłem przewodnim duszy i wyższej duchowej inteligencji. Jednostka uczy się puszczać i obserwować ten rezonans przez wymogi zewnętrznej rzeczywistości i postrzeganie zobowiązań.

5. Integracja: Poszukiwane przez Ciebie pojęcia prawdy, które były procesem intelektualnym, TERAZ się aktywują i zakotwiczają w mądrości komórkowej. Wykształcasz w sobie wyżej-zmysłowe postrzeganie, dzięki któremu zyskujesz emocjonalne i bezpośrednie zrozumienie stając się obserwatorem. Jako obserwator możesz teraz dłużej utrzymywać stan istoty wszechwiedzącej, a nie zaślepionej. Do świadomości ciała dołącza duchowy tłumacz i system komunikacji, i możesz wyczuć stałe połączenie z grupą, ze wszystkim. Jesteś teraz makro-kosmiczną orbitą wymieniającą i dającą energię siły życiowej w dwukierunkowym receptywnym kanale, a nie kanałem w jedną stronę próbującym się podłączyć i odbierać przesył. Zaczynasz przyswajać poziom mądrości, rozumiejąc jak mądrze kierować osobistą energią. Możesz zacząć przyswajanie własnego kawałka boskiego puzzla i możesz zrozumieć swoje miejsce oraz rolę na tym świecie. Tak zaczyna się uaktywniać spajanie z celem duszy i jej planem.

6. Plan duszy i aktywacja celu: To jest okres w procesie wznoszenia, gdy cel duszy staje się bardziej wyraźny i zaczynasz przyciągać wszystkie swoje zasoby, wiedząc, co musisz robić, by służyć temu celowi. Drzwi masz otwarte i łatwo Ci przez nie przejść. Podstawowym zadaniem staje się bycie w chwili teraz i nauczenie się, kiedy się wycofać, a kiedy wkroczyć do akcji. Zaczynasz dzielić się ze światem nową autentyczną formą siebie, stojąc w obliczu własnej prawdy i mocy. Punkt mocy jest utrzymywany w stanie neutralności wobec zdarzeń zewnętrznych. W tej fazie przechodzi się kolejne testy w celu utrzymania spójności z wewnętrznym rdzeniem wszech czasów. Czy znów będziesz zasypiać za kierownicą trójwymiarowego programowania, które powie Ci coś, co jest przeciwieństwem tego, co stanowi wewnętrzną prawdę? Czy utrzymasz swoją boską moc i zaufanie, gdy Twoja wiara jest poddawana w wątpliwość? Czy uwolnisz się od jakiejkolwiek potrzeby kontroli skutków? Uwolnisz logiczny umysł od potrzeby wiedzy? Będziesz słuchać inteligencji duszy i super świadomości? Czy zachowasz i utrzymasz właściwą boską moc? Czy zaburzysz siłę ego, gdy Twoja wzrastająca dusza powiększy zasoby świata?

Ważna uwaga: Kiedy po integracji celem duszy staje się czystość i obfitość, kolejne etapy procesu są wspierane przez siły Boskie. Stajesz się świadoma / świadom siebie i władasz sobą do takiego stopnia, że - wypełniając swój cel, żyjąc zgodnie z własną prawdą – służysz światu, a wszechświat wspiera swoim planem Twoją prawdę bez względu na to, co nią jest. Dlatego, kiedy jesteś w stadium przeprogramowywania, nie zaleje Cię nadmiar obfitości. Wyzwaniem jest nie tylko radykalna zmiana wibracji, lecz to że nie masz już czego przyciągać do pola energii, aby nie rozpraszać i nie odwracać się od procesu ucieleśniania się duszy.

Samozadowolenie jest najgorszym wrogiem człowieka. Każdy musi być elastyczny, aby wykraczać poza to, co może się wydawać ograniczeniem, aby uwolnić się od tych dostrzeganych ograniczeń. TY jesteś nieograniczonym Bytem. I uczysz się siebie, a także mistrzostwa duszy na tej fizycznej płaszczyźnie TERAZ. Zwróć uwagę na lekcje swojego życia, okaż wdzięczność za miłość i wsparcie, jakie otrzymujesz i IDŹ NAPRZÓD. Nigdy się nie poddawaj i wreszcie zobacz, kim naprawdę jesteś.

Dano nam możliwość bycia przewodnikami wznoszenia dla świata, wszechświata, omniświata i boskich sfer. Zmieniamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkich TERAZ. Jesteśmy zjednoczeniem tego świata zezwalającym niezliczonym formom życia w upadłych wszechświatach doświadczać żywego MATRIXA na nieskończone sposoby podłączone do jednego rozszerzającego się Źródła. To, jaka głębia leży w tych chwilach, wykracza poza nasze możliwości rozumowania. Kochaj i doceniaj to, kim jesteś jako Istota nieskończona.

sobota, 17 stycznia 2015

LISA RENEE: CZYM JEST WZNIESIENIE? (cz I)

Lisa Rene dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, które mogą być pomocne w procesie przebudzania świadomości. Postaram się przetłumaczyć niektóre z ciekawszych artykułów. Zawierają one informacje dla osób znajdujących się na Ścieżce wznoszenia, czasem przestraszonych objawami i sytuacjami, jakie ich dotykają. Przykre doznania mogą wynikać z przyswajania wyższych pokładów energii świetlnej, co następuje w czasie procesu wznoszenia. Kiedy zaczyna się proces, nie ma odwrotu. Planeta przyspiesza do wyższych wzorców częstotliwości, dlatego coraz więcej ludzi będzie doświadczało spontanicznego przebudzenia i zmian na poziomie świadomości, co spowoduje zmianę postrzegania rzeczywistości. Trzeba się na to przygotować, a ci, którzy budzą się wcześniej, będą zobowiązani do przygotowania na zmiany planetarne kolejnych osób. Lisa doświadczyła też problemu kontroli umysłu i opowiada, jak sobie z tym poradzić (np. z implantami eterycznymi).

Poniżej pobieżne streszczenie tematyki. Jednak po głębszym wczytaniu się w teksty dotyczące procesu wznoszenia, postanowiłam przetłumaczyć je wszystkie. Można będzie w nich znaleźć wiele informacji przekazywanych pod różnym kątem i z różnych punktów widzenia (inni autorzy). Materiału jest tak dużo, że będzie musiał być podzielony na kilka części. Zapraszam do czytania.

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Mechanizm przesunięcia

Obecnie jesteśmy w przejściowej fazie zmian sfery doświadczania wyższej świadomości stając się wielowymiarowymi ludzkimi istotami. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia ludzie doświadczają wielu różnorodnych objawów fizycznych, ponieważ komórki ciała przechodzą na wyższe poziomy wzorców częstotliwości.

Wznoszenie związane jest z przyswajaniem kolejnych warstw światła, sił istniejących w obrębie poziomów ciał duchowych (wielowymiarowych Boskich Jaźni), podczas gdy te warstwy schodzą w materię i zakotwiczają się na płaszczyźnie fizycznej rzeczywistości. Jednocześnie, kiedy ktoś aktywuje swój zestaw instrukcji matrycy DNA, w warstwach bio-energetycznego pola planetarnego i ludzkiego zachodzi przesunięcie w układzie częstotliwości energetycznych na poziomie wymiarów. To uruchamia łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę i transmutację różnych wzorców oraz programów przechowywanych w energetycznych szablonach podróży ludzkiej duszy przez cykl okresu ewolucji. Po aktywacji te wzorce ulegają zmianie, są przeinstalowywane i oczyszczane z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorcu pamięci utrzymywanym w ciele w formie wibracji energii.

„Proces wznoszenia dotyczy przeniesienia świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej i świadomości możliwości istnienia wielu rzeczywistości istniejących jednocześnie. Rzeczywistość wymiarów jest utrzymywana na miejscu przez złożoną warstwę zakodowanych sieci energetycznych, aby sprawić wrażenie czasu i przestrzeni, postrzeganej przez świadomość, i aby uczestniczyć we własnym doświadczeniu w szerokopasmowych szerokościach danego zakresu częstotliwości. Kiedy przesunięcie sieci wymiarowych zmieni częstotliwości i cechy magnetyczne, wszystkie rzeczy istniejące w w tej szerokopasmowej rzeczywistości również zostaną przesunięte oraz przemienione na mnóstwo sposobów. Prawa natury regulujące czas i przestrzeń, jakie znamy, ulegną zmianie. Oznacza to również, że zmieni się też drastycznie postrzeganie naszej świadomości przestrzennej, nasz stosunek do czasu i przestrzeni.”

Dlatego, chcąc przejść przez te zmiany spokojniej, trzeba się przygotować oraz dostosować własny sposób myślenia, aby być tym, co jest zgodne z przeznaczeniem duszy i prawdziwej boskiej istoty. Poddanie się temu i akceptacja to dwa główne aspekty, którym trzeba pozwolić nas przenikać w celu ułatwienia procesu. Chcąc cofnąć stare wzorce zachowań i myślokształtów nie służących duszy, trzeba sobie uświadomić przekonania i zachowania, które istnieją w nas jako zaburzenia i podjąć odpowiednie kroki, pomagające je zintegrować lub usunąć. Ten proces ujawnia nasze najgłębsze lęki, przekonania, ograniczenia i stare wzorce bólu - poprzez wydarzenia, które przywołują je do naszej rzeczywistości, tak że możemy świadomie przyjąć je do wiadomości, rozpoznać i uleczyć. Kiedy niektóre z tych problemów przechodzą na poziom świadomości, mogą wydawać się dziwnie znajome, ponieważ pochodzą od przodków lub są w naturalny sposób dziedziczone. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy tylko wycinkiem własnego indywidualnego umysłu, lecz także skutkiem umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości tej planety - do ostatniego cyklu ewolucyjnego. W ten sposób można przeformułować w umyśle bezosobowe i oderwane od identyfikacji z konkretną sprawą okoliczności, które wypłynęły na powierzchnię w celu oczyszczenia w naszych ciałach. Akceptując i doceniając istotę własnego Światła, odblokowujemy jego przepływ. W ten sposób oczyszczamy ciała emocjonalne i energetyczne z długo przechowywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały naszą zdolność do poznania prawdziwej istoty i wnoszenie w nasze życie więcej radości. Gdy ciało emocjonalne zostaje oczyszczone ze starego bólu i urazów, również ciało fizyczne zaczyna oczyszczać się i odblokowywać z odpowiedników tych blokad.

Wszystko dzieje się jednocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, aż następuje uzdrowienie. W efekcie dochodzi do pełnego oczyszczenia i uwolnienia z bolesnych wydarzeń utrzymywanych jako wzorce w organach i zapisie duszy oraz w pamięci komórkowej. A kiedy zdajesz sobie sprawę, jak to wszystko wpływa na twoje ludzkie doświadczenia i posuwanie się do przodu, wtedy czujesz, jakie to bardzo inspirujące.

Ponadto, kiedy z rejestru duszy są wykasowywane bolesne wzorce, przekodowywane jest DNA, absorbując więcej Światła, a tym samym podtrzymując nową częstotliwość, nowy stan wyższej świadomości i wielowymiarowości. Kiedy utrzymujesz większe Światło i pakiet zaawansowanej genetyki w polu bio-energii, wtedy zgodnie z zasadą rezonansu, umożliwiasz innym wibrować z większą częstotliwością i uruchamiać ich wewnętrzny potencjał oraz boskie dziedzictwo, co prowadzi do ich wznoszenia.

Głównym procesem, jakiego doświadczasz, kiedy przechodzisz przez proces wznoszenia jest emocjonalne oczyszczenie. Ponieważ emocjonalny ból i brak równowagi są odpowiedzialne za stany chorobowe, wielu doświadcza stanów chorobowych lub fizycznego wyzwolenia ze swoich ciał. Niektóre z tych oczyszczeń mają źródło karmiczne, inne genetyczne lub pochodzą od duchowych przodków. Niektórzy z nas, pracowników Światła, zdecydowali się usuwać stany nierównowagi w zbiorowości lub określonej grupie i będą czuć ten przepływ energii przemiany, ponieważ istota energetyczna działa jako kosmiczny system filtrujący większą zbiorowość.

Celem tego cyklu artykułów jest poinformowanie czytelnika o dynamice, jakiej doświadcza obecnie, gdy energie przyspieszają, i przygotowanie go na możliwość doświadczenia bardziej wyrazistych objawów fizycznych, aby mógł podejść do nich z bardziej neutralnej pozycji. Nie chodzi o to, aby cię zaalarmować, lecz o to, abyś w takich chwilach podejmował/podejmowała odpowiedzialne i świadome decyzje. Wielu problemów można uniknąć, kiedy ma się świadomość i poświęci się nieco czasu, aby uzdrowić się oczyszczając emocje i słuchając własnego ciała, kiedy będą potrzebne dane techniki uzdrawiania. Duch dał nam wiele narzędzi ułatwiających wznoszenie, aby wspomóc naszą ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Proście o pomoc, a będzie wam dana!

Niektóre objawy transmutacji, co do których lekarze rozkładają ręce, ponieważ nie znajdują przyczyn:

Ciśnienie czaszkowe i bóle głowy, skrajne zmęczenie, rozgrzewanie się ciała fizycznego, nudności, zawroty głowy, zapominanie, drażliwość, bezsenność, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni w nogach i ramionach, objawy grypopodobne, doświadczenia ze strony kundalini, biegunka, zły humor, wysypki skórne, mrowienie w częściach ciała, konkretne odmienne niż dawniej odczuwanie poszczególnych narządów (lub jednego) wewnątrz ciała, zmiany świadomości przestrzeni, niezdarność, poczucie rozgorączkowania, uczucia bycia i nie bycia w jakimś miejscu, utrata ostrości wzroku, utrata pamięci, zmiany związane z ciałem i włosami na głowie, utrata zdolności koncentracji, uczucie, że się wstaje i porusza zbyt szybko i to powoduje zawroty głowy, poczucie, że nie można niczego osiągnąć ponieważ brakuje czasu, nagle pojawiające się i nagle znikające napady niepokoju.

Ponadto ciało może często doświadczać przypływu ciepła i rozbłysków energii, co nie jest odczuciem komfortowym. Przesunięta termodynamika ciała i rozmiar światła padającego na pole ciał, czy niektóre z doświadczanych objawów są po to, aby zapobiec rozerwaniu ciała fizycznego wskutek intensywności światła. Można też doświadczać budzenia się co 3 godziny lub przerywanego snu, kiedy jesteśmy ponownie kalibrowani - nocą ciało pracuje energetycznie. Zwiększa to poczucie niepokoju i zmęczenia rano.

Trzeba pamiętać, że w tym okresie możemy być podatni na emocjonalne urazy, dlatego trzeba raczej izolować i szanować swoje ciało, dawać jemu nieco dobrego ruchu, pracować z nim fizycznie i energetycznie oraz dostarczać sobie powody do śmiechu.

środa, 7 stycznia 2015

ATLANTYDA – PRACA Z ATLANTYDZKIM POTENCJAŁEM / KOMNATA

Jeśli już pamiętasz swoje imię / imiona z pradawnych czasów, teraz możesz sobie przypomnieć wiedzę i osiągnięcia oraz wykorzystać je z pożytkiem. Oprócz dozy satysfakcji i podniesienia na duchu, pozwoli to na przeżycie nowych przygód i doświadczeń. Poza tym, dlaczegóżby nie korzystać z tego dobrego, nad czym skutecznie pracowało się kiedyś, a co zostało odebrane przez srogich strażników, kimkolwiek by oni nie byli? Przyszedł już czas na stopniowe odzyskiwanie pamięci i osiągnięć, a ta medytacja może to ułatwić.

Komnata kamieni szlachetnych

Znajdź miejsce, w którym łatwo się relaksujesz, wejdź w najgłębszy stan medytacyjny, jaki jesteś w stanie osiągnąć. Jeśli tego nie potrafisz, skoncentruj się na oddechu – wykonaj kilka głębokich, rozluźniających wdechów do brzucha. Pozostałymi rzeczami zajmie się twoja wyższa Jaźń, ponieważ ona wie, co teraz jest dla ciebie najlepsze. Dlatego przywołaj jej energię, a także energię swoich anielskich opiekunów i Anioła Stróża. Twoja wyższa Jaźń pojawia się przed tobą w złotej szacie, na złotym promieniu mądrości, ponieważ dziś chce ciebie zaprosić do twojego wewnętrznego królestwa – do twojej komnaty skarbów z Atlantydy. Teraz swoim wewnętrznym okiem zobacz schody, które zaprowadzą cię do tej komnaty. Na górze schodów czeka na ciebie jaśniejąca złota postać – twoja wyższa Jaźń. Przyniosła ci złoty promień mądrości. Promień rozjaśnia stopnie schodów a wyższa Jaźń zachęca, abyś po nich przeszła / przeszedł w dół. Idziesz tam, krok za krokiem, jak po złotym dywanie. Za każdym krokiem chwytasz kolejny stopień odwagi i zaufania. Czujesz się trochę odświętnie.
Wielka chwila: teraz, kiedy jesteś na dole, strażnicy komnaty otwierają przed tobą drzwi. Dziękujesz im i wstępujesz do swojego wewnętrznego królestwa. Obejrzyj je sobie dokładnie, poczuj jego energię. Tu wszystko skrzy się dookoła i mieni niespotykanymi zazwyczaj kolorami. Wszędzie widać szlachetne kamienie we wszelkich możliwych szlifach, formach i barwach, w przeróżnych rozmiarach, różnorako obrobione. Diamenty, topazy, rubiny, larimary, turkusy, kryształy górskie, kamienie księżycowe i wszystkie inne istniejące na Ziemi kryształy. Również takie, jakich nigdy przedtem nie widziałaś. Wszystko jest jedną wielką iskrą i światłem. To twoje promieniowanie, ponieważ wszystko tutaj jest odbiciem twojego bogatego, niepowtarzalnego świata wewnętrznego. Daj sobie czas na podziwianie twojego wewnętrznego bogactwa, wewnętrznej wiedzy i potencjału. Pozwól sobie na odebranie emocji z tym związanych. Ta chwila jest uświęcona, ponieważ teraz możesz odebrać i zintegrować nowy potencjał lub reaktywować leżąca odłogiem starą wiedzę. Zrób jak chcesz i jak czujesz.
Na chwilę zamknij duchowe oczy. Kiedy znów je otworzysz, poczujesz, że twoją uwagę przyciąga któraś grupa kamieni. Podejdź do tej grupy i weź jeden z kamieni, przytul go do serca i powiedz do siebie: „ Teraz przyswajam cały pozytywny potencjał, który przypomina mi moją wiedzę z Atlantydy, a który jest zamknięty w tym kamieniu. Teraz pragnę sobie przypomnieć i przejąć odpowiedzialność za własną siłę i moc. W tym wszechświecie to ja jestem stwórcą.”
Poczuj wibrację przekazywanej energii. Na koniec odłóż minerał na miejsce, okazując mu wdzięczność.

Dziś możesz powtórzyć ten proces jeszcze dwukrotnie. Jeśli chcesz, wykonaj cały rytuał ponownie. Po odłożeniu trzeciego kryształu, złóż ukłon wdzięczności im wszystkim, podziękuj strażnikom komnaty kamieni szlachetnych. Następnie powoli wejdź na złote schody i wróć do miejsca, w którym czeka twoja wyższa Jaźń. Ta obsypuje cię złotym pyłem, który jest symbolem wewnętrznego i zewnętrznego bogactwa. Złoty pył delikatnie wnika w twoją aurę. Podziękuj swojej wyższej Jaźni, a jeśli towarzyszą jej twoi opiekunowie – podziękuj również im, po czym powoli wróć do świadomości miejsca, w którym żyjesz. Tego dnia uważaj na potrzeby, jakie mogą się przejawić i postaraj się je uwzględnić. Przez jakiś czas możesz też kreować wewnętrznym okiem znak nieskończoności, po czym wróć do codziennych zajęć.