poniedziałek, 17 kwietnia 2017

LISA RENEE – ZGODA, LUTY 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Zgoda ukryta

Konsekwencją zgody jest uzależnienie od związanych z nią okoliczności, które rządzą osobą do tego stopnia, że ona uważa że na coś się zgodziła, chociaż nie uczyniła tego ani bezpośrednio ani nie podpisała żadnej umowy. Taka zgoda opiera na się na zachowaniu lub działaniach tej osoby w danym otoczeniu lub sytuacji. Na przykład: jeśli wiążesz się z większą instytucją, choćby edukacyjną, takie miejsce jest związane z mechanizmami społecznego porządku, które regulują zachowania jednostek. W tym przypadku zgoda oznacza, że jeśli zdecydujesz się wstąpić do takiej społeczności, musisz grać według jej zasad. Jeśli masz dostęp do społeczności UE (Wspólnoty Europejskiej) jako środowiska opartego na prawu Jedni, ukryta za nim zgoda polega na tym, że uczestnicy zgadzają się postępować według wytyczonych norm zachowania i zgadzają się z prawem Jedni. Gdyby ktoś kierujący się innymi zasadami lub odmiennymi przekonaniami, sprzecznymi z zastanymi tam zwyczajami, stał się jej członkiem, doświadczyłby dysonansu poznawczego.

Obszar luźnej interpretacji ukrytej zgody jest prawdopodobnie najbardziej manipulowany przez oszukańcze duchy chcące uzyskać zgodę od nieświadomych ludzi w sztuczny sposób. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mają ukryte uzależnienia i tendencje eskapistyczne spowodowane nierozwiązanym bólem i traumą. Taki ktoś nie rozumie, że skoro angażuje się w niezdrowe albo negatywne zachowania, to może otworzyć własną aurę na demoniczne podczepienia i negatywne duchy nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ wyraził zgodę poprzez sam fakt zaangażowania, nawet jeśli formalnie nie wyraził na to demoniczne podczepienie zgody. Niezdrowe zachowanie duchowe jest ukrytą zgodą daną światom ciemnych sił, co umożliwia im manipulowanie, kontrolowanie, podczepianie lub odsysanie energii, jednocześnie sprawiając, że czujesz się nieszczęśliwy. Taka osoba może często działać na przekór duszy lub jest ofiarą podłej jednostki ją wykorzystującej, aby zaszkodzić duszy, a to pozostawia demoniczne więzi oraz inne ciemne resztki. Najczęstsze przykłady rozmaitych duchowych podczepień i sił demonicznych podłączonych do ciała aurycznego to konflikty religijne, seksualne napaście, emocjonalne straumatyzowanie, wszelkie ofiary przemocy oraz nadmierna kontrola umysłu lub duchowe załamania. Aby zacząć uzdrawiać każde z tych duchowych nadużyć, trzeba poznać prawa intencji, zgody i kompetencji, wtedy można zacząć wyrażać świadomą zgodę, odzyskiwać własne ciało i energetycznie leczyć się z poważnych duchowych nadużyć, które spowodowały fragmentację świadomości i cała świetlistego.

Dlatego w sytuacjach osobistych powinniśmy unikać zgadzania się na coś czy wyrażania zgody przed kimś, kogo dobrze nie znamy i upewniać się, że dokładnie wszystko omówiliśmy lub wspólnie spisaliśmy. Otwarta i przejrzysta komunikacja między ludźmi pozwala utrzymać jasne intencje, co pozwala uniknąć nieporozumień odnośnie tego, na co wyrażamy zgodę.

Świadoma / poinformowana zgoda

To określenie oficjalnej zgody oraz zasady opisującej etykę biologiczną, zostało wprowadzone po II Wojnie Światowej i zastąpiło wcześniejsze postanowienia medyczne oparte na świadomym zaufaniu do decyzji lekarskich, przenosząc odpowiedzialność za decyzje i ich skutki na pacjentów. Świadoma zgoda jest związana z procesem uzyskiwania zgody przed włączeniem danej osoby w jakikolwiek rodzaj sytuacji, która miałaby wpływ na zdrowie fizyczne lub dobre samopoczucie, zwykle związanej z badaniem medycznym albo eksperymentem klinicznym. Przed takim działaniem ma miejsce poinformowanie o potencjalnym ryzyku związanym z terapią lub lekami oraz z wyrażenie świadomej zgody. Takiej formy zgody można użyć, kiedy osoba jest na tyle wykształcona, że może zrozumieć fakt i i rozważyć konsekwencje, które będą skutkiem danego postępowania. Dlatego określenie „świadoma / poinformowana zgoda” jest etyczną i prawną zasadą, w której dana osoba korzysta z prawa do zebrania większej liczby danych w celu przeprowadzeni analizy, aby lepiej zrozumieć fakty oraz konsekwencje dokonanego wyboru. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z tym, że człowiek zachowuje prawo do własnego ciała, autonomii i zapobiegania nadużyciom.

Człowiek może zgodzić się na coś ze strachu, pod wpływem presji społecznej lub z powodu psychologicznych trudności z wyrażaniem prawdziwych uczuć. Może twierdzić, że rozumie skutki danego działania, lecz w rzeczywistości nie w pełni pojmuje możliwe konsekwencje. Jednak poprawnie zdefiniowana oficjalna świadoma zgoda ma trzy składniki: ujawnienie informacji w prawdomówny sposób umożliwiający podjęcie samodzielnej decyzji, zdolność intelektualną do zrozumienia informacji i stworzenie formalnych rozstrzygnięć w przypadku konsekwencji a także dobrowolne działanie bez nacisków zewnętrznych takich jak przymus, manipulacja czy oszustwo. Te trzy podstawowe zasady świadomej zgody są ważne i trzeba je zrozumieć, ponieważ są związane z punktem przełomu, który musi być osiągnięty, aby ludzka świadomość zbiorowa przebudziła się do progu akceptacji rzeczywistości o wyższej częstotliwości. Kiedy coraz więcej osób będzie rozumiało osobiste prawa związane z prawami uniwersalnymi, będą mogli wykazywać większą elastyczność i otwartość, aby uzyskać jasność dotyczącą większej niemiłej prawdy kryjącej się za wydarzeniami na świecie. Wtedy zaczną silniej odczuwać prawdziwą naturę rzeczywistości, a lęki i wyparcia z przeszłości zaczną się wyłaniać na powierzchnię wspierając zbiorowe ludzkie postulaty dotyczące pełnego ujawnienia, domagające się poznania prawdy bez względu na to, jakby była niewygodna. Kiedy ludzie wykroczą poza lęki oraz wyparcia i podniosą się do poziomu etycznego traktowania ludzkości oraz planety, będą skłonni przejąć odpowiedzialność wnioskując za prawdą, jak to jest zapisane w prawie powszechnym. To odnosi się bezpośrednio do badania dowodów i ciągłego kontrolowania poinformowanej zgody we wszystkim, co wpływa na nasz umysł, ciało i ducha, a także na nasz świat.

Poinformowana zgoda została włączona do systemów medycznych, natomiast badania naukowe prowadzone w nazistowskich Niemczech zawierały najgorsze naruszenia praw człowieka i przestępstwa przeciwko ludzkości. Jest to ważne rozróżnienie związane z przyłączeniem tworzenia kultury świadomej zgody w naszym społeczeństwie do działań związanych z agendami nazistowskiego Czarnego Słońca. Ta linia czasu istnieje, od kiedy we współpracy z niektórymi zniszczonymi planetami i pozawymiarowymi pasożytami pojawiła się bezgłośna broń cichych wojen. Te same frakcje kontrolerów są zajęte niszczeniem świadomej zgody na każdy możliwy dziś sposób i rozpraszają uwagę mas, ignorując jej głębsze znaczenie, które ma służyć oraz chronić osobistą autonomię. Kodeks norymberski został ustanowiony w 1949 roku w celu opracowania standardów, za pomocą których można było osądzić nazistowskich naukowców i lekarzy podczas procesów norymberskich. Kodeks norymberski głosi, że wszyscy, którzy biorą udział w takim eksperymencie, są zobowiązani do dobrowolnego udzielenia zgody, która jest wolna od przymusu czy oszustw. Poinformowana zgoda jest niezwykle ważnym markerem dla kierowania etycznymi przepisami niezbędnymi do utworzenia społeczeństwa opartego na humanitarnych zasadach i ma znaczenie we wszystkich segmentach społeczeństwa mających wpływ na prawa człowieka, etykę seksualną / cielesną, etykę biznesu, etykę bio-techniczną i etykę polityczną. Jest to wspomagająca częściowe ujawnianie faktów podstawowa zasada etyczna i filozofia pomagająca powstrzymać szerzącą się korupcję noszącą symptomy nadużycia, pozwalającą na kłamstwa, oszustwa czy zastraszanie.

Z uwagi na znaczenie poinformowanej zgody dla ochrony praw człowieka i jako doktryny etycznej, ma ona zastosowanie w prawach uniwersalnych, w petycjach wymagających obnażenia dokładnych zdarzeń, które mają być wyjawione ludzkiej populacji w związku z pełnym odtajnieniem. W tym czasie na planecie świadoma zgoda w tym większym kontekście nie istnieje, zaś większość globalnych zdarzeń ma na celu doprowadzenie do ogólnego zniewolenia i urzeczywistnienia ludobójczych planów jednostek pozawymiarowych. Ponieważ popyt na pełne ujawnienie wzrasta, wszyscy zainteresowani tym, aby służyć ruchowi odtajniania informacji, mogą korzystać z lepszego zrozumienia wyższych zasad świadomej zgody lub jej braku, a następnie otworzyć dialog na temat etycznych konsekwencji tego, co było i jest robione przeciwko ludzkiej rasie. W tym momencie brak świadomej zgody następujący w wyniku zatajania prawdziwych i dokładnych wydarzeń na tej planecie stanowi brutalne nadużycie, co może bezpośrednio doprowadzić do genetycznego unicestwienia wielu gatunków, jak również do wielu innych niszczycielskich skutków.

Prawo intencji i prawo zgody

Pamiętaj, że zamiar jest równoznaczny ze zgodą, oddawaniem władzy w danych okolicznościach i stworzonej strukturze. Kiedy coś tworzysz, zastanów się nad tym, jaka przyświeca temu intencja, na co wyrażana jest zgoda i komu / czemu w tej sytuacji oddawana jest władza.

Niezależnie od siły, na którą się zgodziliśmy, świadomie albo nie, zgoda jest jakością energii, która podporządkowuje ciało i świadomość prawu powszechnemu. Jakość siły duchowej będzie miała odpowiednie prawa wymiarowe, które regulują działania ducha tej jakości. Siły negatywne są w niższych wymiarach i tworzą służebność oraz niewolnictwo, podczas gdy pozytywne siły ducha chrystusowego są w najwyższych wymiarach i tworzą suwerenność oraz wolność dla duszy oraz ducha.

To, co myślimy, jest naszą intencją i będzie przyzwalać na zestrojenie z częstotliwościami sił, które generujemy, a siła, którą tworzymy, jest naszym autorytetem w strukturze, którą budujemy.

To, co budujemy zgodnie z prawem struktury jest tym, co stworzyliśmy ze zgromadzonymi lub połączonymi siłami. Taki wytwór, czy postrzegany jako materialny czy niematerialny, będzie emitował energetyczną przyczynę i skutek ma nasze ciało,umysł, świadomość oraz na wszystkie nasze życiowe doświadczenia.

Kiedy znamy zasady praw intencji, naturalnie rozwijamy zgodę na każdy rodzaj energii, siły czy struktury, z którą współdziałamy czy którą współtworzymy. Ta siła energii, zarówno pozytywna jak i negatywna, wykorzystywana jest do stworzenia struktury, która określa kompetencje, z którymi struktura ta została zbudowana. Jak długo ta struktura jest budowana z takim samym zamiarem, zgodą i znaczeniem, tak długo pozostanie zarządcą struktury.

Brak wiedzy jest najczęstszym powodem, dla którego jednostka nieświadomie współtworząca z negatywnych powodów, które są siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły, co powoduje negatywne skutki wynikające z prawa przyczyny i skutku. Wiele osób nie potrafi dostrzec negatywnych sił i poziomów zwodzenia stosowanych przez ducha oszusta. Jest to luka tworzona przez struktury Obcych i ich nieorganiczne struktury AI, które manipulują ludźmi, aby współtworzyli z tymi negatywnymi siłami w celu rozwijania i rozpowszechniania negatywnych efektów na płaszczyźnie Ziemi i w innych wymiarach.

Świadome zaangażowanie

W tym i w kolejnych latach wielu z nas znajdzie się w sytuacjach, w których wymagana będzie klarowność oraz konieczne będzie podjęcie osobistej zgody - będziemy świadkami wielu różnych poziomów szkód wyrządzanych przez wieki.

Najtrudniejszym aspektem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, będzie okazja do osobistego zobaczenia nieludzkiego traktowania, celowej brutalności i tortur, którym ludzie z różnych powodów poddawali innych – zarówno ludzi jak i inne istoty. Ile osób odmówiło spojrzenia na przypadki szkody umyślnej, ponieważ uważa, że to coś brzydkiego i ciemnego, a w milczeniu nadal przyzwalają na niewolnictwo i tortury dokonywane na ludziach, w tym na dzieciach, udając że tego nie widzą i nie rozumieją. Światowe struktury władzy, rządy tej planety zarabiają na cierpieniach i torturach dokonywanych na ludzkości. Gospodarka światowa jest uzależniona od cierpienia i niewolnictwa ludzi, ponieważ chodzi o generowanie masowych zysków opierających się na nieludzkim traktowaniu i kryminalnym postępowaniu. Wiele sklepów i organizacji zajmujących się branżą odzieżową zgłasza, że służą pomocą humanitarną, w związku z tym otrzymują ogromne sumy pieniędzy, które powinny być przyznawane ludziom potrzebującym pomocy, ale zyski dostają wielkie korporacje – z klęsk i wojen. Wielonarodowe organizacje charytatywne związane z opieką nad dziećmi są powiązane z polityką, i mają wszystko tak poukładane, że potajemnie otrzymują dochody z kręgów związanych z pedofilią.

Dlatego będziemy mieli do czynienia z dokonaniem wyboru odnośnie wyrażenia zgody na to, co znamy jako brzydką prawdę, która istnieje w skrywanych sytuacjach wpływających na nasze życie i poglądy. Dostrzeżemy więcej elementów odnoszących się do tego, co dzieje się w makrokosmosie, który wpływa bezpośrednio na nas spływając do naszych mieszkań. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć, co tak naprawdę stoi za światowymi gospodarkami, jaki rodzaj ludzi i jakie sklepy są wykorzystywane do ciągłego czynienia krzywdy i jak ta degeneracja wpływa na każdą strukturę istniejąca na naszym świecie? Albo nie zechcemy tego wiedzieć i zanegujemy szkody, jakie to wszystko wyrządza? Ludzie są na rozdrożu, ponieważ muszą podejmować decyzje, muszą stać się bardziej etyczni, powstrzymać kłamstwa zaniedbania i żyć zgodnie z duchowym Źródłem oraz wyższymi wartościami. Podczas tego okresu będziemy zmuszeni do przypomnienia sobie naszej prawdziwej empatycznej natury, abyśmy mogli nauczyć się żyć nie szkodząc innym żyjącym na tym świecie. To jest najszybsza droga do ewoluowania i wyeliminowania energetycznej nierównowagi, to jest sposób na prawdziwą służbę innym i dążenie do okazywania szczerej życzliwości oraz nieszkodliwości.

Efekt chimery

Aby zrozumieć istotę natury tego, gdzie lokujemy naszą intencję i zgodę, oraz aby wiedzieć, jakiego rodzaju siły wibracyjne pozwalamy naszemu ciału wyrażać poprzez myśli, zachowanie i działania, wyjaśnimy efekt chimery. Międzygatunkowe hybrydy i chimery są jednostkami tworzonymi z dwóch lub więcej gatunków. Genetyczne chimery mogą być stwarzane z ludzi, kiedy ciało składające się z komórek należących do jednego odrębnego gatunku genetycznego jest mieszane w krwiobiegu z komórkami innego gatunku genetycznego. Chimery nie są hybrydami. Ich formę uzyskuje się poprzez infuzję i mieszanie komórkowych składników krwi lub komórek krwiotwórczych podczas transplantacji albo transfuzji czy bezpośredniego wstrzyknięcia do krwiobiegu, co genetycznie modyfikuje komórki ludzkiego ciała. Jest to doskonały przykład, dlaczego nie powinniśmy dopuszczać, aby komórki innego gatunku były wstrzykiwane do naszego krwiobiegu, jak to ma miejsce podczas wojskowych eksperymentów i szczepień.

Frakcje pozbawionych duszy i ciała jednostek zmiennokształtnych walczących o utrzymanie kontroli nad dostępem do Ziemi i pola energetycznego człowieka, są nazywane grupą Chimery. Te jednostki, jak wiele grup NAA, są złośliwymi pozawymiarowymi pasożytami, które oddają cześć Czarnemu Słońcu i mogą istnieć tylko wtedy, kiedy znajdą gospodarza, z którego będą odsysały energię. Wyższe szeregi grupy Chimery są używane przez smocze Czarne Słońca do administrowania lub monitorowania obszarów fantomowych, hiper-wymiarowych gniazd i pewnych sekcji czarnomagicznych sieci albo ogrodzeń z częstotliwości umieszczonych w ciele Ziemi. Niektóre z tych jednostek Chimery umieszczone w laboratoriach związanych z genetyką w podziemnych bazach wojskowych znane są z eksperymentów genetycznych, klonowania i przeskakiwania po liniach czasowych. Były pewne pozytywne siły, które pracowały nad powstrzymaniem programów klonowania grup Chimery, zwłaszcza spośród osób publicznych - obecnie wciąż toczy się o to batalia. W rezultacie zatargów grupa Chimery musiała zamieszkać w ludzkich ciałach na powierzchni Ziemi – zostali przygotowani do tego, aby mieć wystarczająco zbliżone, dopasowanie wibracyjne do przejęcia. Profil dopasowania zawiera asortyment międzygatunkowej mieszanki z krwią, orientacje sataniczne w kierunku AI lub asymilacje połączone z uwypuklaniem bardzo gwałtownych i zdeprawowanych obrazów, co wywołuje niekontrolowane gwałtowne impulsy w ich ludzkich obiektach.

Podczas tej fazy rozwoju świadomości na Ziemi następuje łączenie dualnego aspektu duchowości ciała i ucieleśniania ducha w materii. Ponieważ te siły duchowe lub inne królestwa mogą stać się cielesne przez dostęp do ludzkiego ciała w świecie fizycznym, ludzkie ciało może stać się z nimi konsubstancjalne poprzez dopasowanie rezonansu wibracyjnego. Aby być z czymś konsubstancjalnym, musi dojść do identyfikacji, połączenia i splątania na poziomie energetycznym i komórkowym. Jeśli nie dostrzegamy własnych negatywnych myśli i działań, możemy być konsubstancjalni z wibracjami negatywnych sił, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wyjątkowo negatywne myśli uszkadzają układ nerwowy i mózg, np. podczas wyrażania wściekłości, przemocy, nienawiści, pragnienia zabicia i zniewolenia, które przyciągają nie tylko demoniczne duchy ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię wytworzoną przez to ciało. Obecnie ludzie żyjący na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na poziomy ekstremalnej przemocy oraz deprawacji, które są wysłane nie tylko przez media ale też przez różne aspekty popkultury. Ten program ma na celu popularyzowanie satanizmu w popkulturze, która przygotowuje tereny dla ludzi, tak aby stali się konsubstancjalni z wyjątkowo negatywnymi siłami, a także aby połączyć ich z kontrolującymi satanicznymi pasożytami chcącymi handlować ludzkimi nosicielami.

Kiedy osoba była narażona na warunki genetycznego chimeryzmu połączonego z konsekwentnym bombardowaniem ekstremalną przemocą i zepsuciem, kiedy wykazuje furiackie zachowania, to stymuluje chimeryczne pasożyty, dając im pełny dostęp do ludzkiego ciała. To znaczy, że jeśli osoba zachowuje się skrajnie negatywnie, tak że można przyrównać to do satanizmu, teraz jest możliwe, że ze względu na zgodę na wyrażanie tych sił ta osoba traci panowanie nad własnym ciałem. Następuje nieoczekiwana zamiana miejsc z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i zamieszkuje ludzie ciało. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i krew są zmieniane na zawsze. To jest efekt chimery.

Zmiennokształtne chimery wyjaśniają typ ludzkiego ciała, które wydaje się być człowiekiem, ale nim nie jest, ponieważ dusza została wyrzucona lub odebrana w taki sposób, aby można było używać ciała jak wirtualnego awatara. Ponieważ ciało jest śmiertelne, ogólnie rzecz biorąc chimera musi ciągle zabijać lub karmić się czymś, co wydłuża jej zdolność do użytkowania ciała bez powodowania jej wykrycia lub rozkładu. Grupa Chimery jest niezwykle zaawansowana technologicznie, ponieważ zaprogramowała holograficzne rzeczywistości kwantowe, które niszczą kody genetyczne lub programowe. Za tymi sygnaturami chimery zdają się stać wojskowe programy badawcze związane z neuro-technologią, jak mapowanie mózgu i przesyłanie danych do umysłu w celu użycia jako broni, wykorzystywane również do modyfikacji materiału genetycznego, aby uzyskać dostęp do ludzkich ciał.

Infrastruktura naniesiona podczas mapowania mózgu i sztuczna inteligencja do rejestrowania oraz transmisji ekstremalnej przemocy a także deprawacji działa na każdy możliwy sposób dostając się do mózgu przez popkulturę w celu ułatwienia wtłaczania tam chimery. Chodzi o podżeganie do przemocy w taki sposób, żeby straumatyzować centralny układ nerwowy. Tak potraktowany człowiek zamyka się w sobie, dusza ulega fragmentacji oraz odtrąceniu a ciemna spirala wystawia go na przemoc, aby zapisać się w centralnym układzie nerwowym, mózgu a następnie degenerować i niszczyć oryginalne ludzkie DNA. Po wystąpieniu kombinacji tych czynników może dojść do przejęcia ciała, a wtedy człowiek jest podżegany do niekontrolowanych impulsów, aby dokonywać podobnych fanatycznych akcji, które widział w telewizji, filmach – jest kontrolowany umysłowo jak automat opanowany przez te pasożyty. Ostatnio sygnatura efektu chimery uwidoczniła się u pewnego mężczyzny na zachodnim wybrzeżu (USA).

Cała ta sytuacja jest bardzo złożona, a jej przedstawienie nie ma na celu zaszczepienie strachu lecz dokładne uświadomienie sposobów, za pomocą których może pojawić się efekt chimery. Unikanie praktykowania satanizmu czy angażowania się w wyjątkowo agresywne działania chronią twoje ciało przed tym pasożytnictwem, pomocne jest też zdecydowanie się na bezpośredni kontakt z wewnętrznym duchem, praktykowanie bezwarunkowej miłości, nieszkodzenia nikomu i empatii. Nadszedł czas, aby zważać na to, na co wyrażamy zgodę. Prawo Jedni zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyki i systemy przekonań, które ludzkość musi poznać w celu osiągnięcia duchowej wolności i niezależności. To jest to, co będzie chronić ludzkie ciało i służyć całej ludzkości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem niezależną, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w świetle ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa.

czwartek, 13 kwietnia 2017

LISA RENEE – ZGODA, LUTY 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku tygodni zdałam sobie sprawę z przybliżających się do naszego Układu Słonecznego dużych wszechświatowych wrót, które jawią się jako potężne koło składające się z centralnej piasty z wychodzącymi z niej spiralnymi szprychami. Zrozumiałam, że ta struktura jest związana z korytarzami świadomości. Tą drogą istoty będą kierowane do swoich miejsc docelowych lub dopasowywane do częstotliwości następnego cyklu. To, z czym rezonujemy, przesądzi o tym, w który korytarz wejdziemy lub do której linii czasu się dostroimy przechodząc do kolejnego cyklu. Warto wiedzieć, że następuje takie przesunięcie w czasie i móc świadomie w nim uczestniczyć z intencją przeniesienia do najbardziej pozytywnej i najlepszej formy wyrażania siebie oraz innych.

W miarę intensyfikacji bifurkacji ujawnionych będzie wiele tematów, które dadzą nową okazję do oceny tego, z czym jesteśmy zgodni. Nadszedł czas, aby uczciwie ocenić to, na co pozwalamy i w jakich działaniach uczestniczymy jako jednostki, elementy świadomości grupy czy energii i zacząć rekoncylinować różnice. W najbliższych miesiącach rozsuną się zasłony, które zasłaniały prawicy to, co czyniła lewica. Może dość do olśnień w skali mikro lub makro, które spowodują, że wiele osób poczuje się niekomfortowo, ponieważ nie będą w stanie zaprzeczyć bolesnej prawdzie.

Jakiego wyboru dokona w nadchodzących miesiącach ktoś, kto będzie miał do czynienia z nowymi informacjami pozwalającymi mu dojrzeć, że nieświadomie uczestniczył w czymś niszczycielskim dla ludzkości? Czy dostosuje się do Prawa Jedni i wycofa swoje przyzwolenie? Czy też usprawiedliwi siebie osobistym zyskiem, przenosząc zgodę z poziomu nieświadomego do świadomości? Albo, jeśli pozostanie zdezorientowany przez media ingerujące w ludzkie rozeznanie, nie będzie umiał dokładnie ocenić, na co się zgadza? W tym miesiącu przyjrzymy się zgodzie i jej związkom z życiem w harmonii z prawem powszechnym, jak również z efektem chimery, niedawno poświadczonym u kogoś, kto żyje całkowicie poza prawami.

Idąc do przodu w tym roku, trzeba zrozumieć, że planeta Ziemia i jej mieszkańcy przechodzą przez bardzo burzliwy okres przekształceń zbiorowej świadomości. Doświadczamy kolejnego etapu przesunięcia rdzenia pola magnetycznego, co powoduje radykalne podniesienie tonu rezonansu magnetycznego emitowanego przez rdzeń planety. W związku z tym, że rezonansowe pola magnetyczne łączą się z siecią neuronową naszych mózgów i stacjami świadomości, trzecio-wymiarowa osobowość traci spójność w swoim liniowym logicznym przetwarzaniu. Dlatego ludzkość stoi w obliczu konieczności przystosowania się do głównych zmian zachodzących w świecie, modyfikacji sposobu myślenia i tego, co uważa za prawdziwe. W związku z radykalnymi anomaliami magnetycznymi generowanymi z przesunięć kwantowych w wirującej osi obrotowej, zmienia się mózg globalny, co wpływa na mózgi jednostek, na ich myślenie i neurologiczne przetwarzanie. Drastyczne magnetyczne zmiany powodują wrażenie magnetycznego ściskania i zagęszczania w materii, co jest bardzo niewygodne dla ciała fizycznego. W tym roku kończy się pięcioletni cykl, przy czym zarówno dla jednostek jak i dla zbiorowej świadomości pojawią się okazje do dokonywania wyborów kierunku życia, które są pochodnymi ich wytworów zgodnie z mocą zgody.

Aby skutecznie przejąć kontrolę nad własnym umysłem, świadomością ciała i ducha, zbadamy znaczenie zgody i jej typy, które są wspólne dla ludzkiej mowy a także to, w jaki sposób zwodnicze formy zbiorowej manipulacji wpływają na to, na co wyrażamy zgodę. Zgoda ma bezpośredni wpływ na moc praw uniwersalnych i jest sprytnie naśladowana w kontekście prawnym lub w kształtowaniu wpływów kulturowych, które często znacznie się różnią w celu zaciemnienia powszechnego znaczenia. Musimy dobrze zrozumieć inżynieryjne podejście stosowane w praktykach kontroli umysłu, które celowo manipulują ludźmi bez ich zgody. Podobnie jak metody używane w operacjach psychologicznych wykorzystywanych przez media i związana z nimi propaganda, która ma zadanie niedoinformowywania publiczności, a wspierania pomysłów oraz programów, które wyraźnie przynoszą korzyści kontrolerom.

Teraz i ciągle ma to kluczowe znaczenie, abyśmy zwracali uwagę i świadomie wiedzieli, na co wyraziliśmy zgodę. Kiedy lepiej rozumiemy, w czym naprawdę uczestniczymy, znamy problem i możemy podejmować świadome decyzje. Globalny program kontroli ma na celowniku temat zgody ludzkiej opinii publicznej. Ta psychologiczna operacja eskaluje w bardziej agresywne sposoby, które doprowadzą do tego, że ludzkość podda się ich woli. Kiedy ktoś łatwo oddaje osobistą zgodę związaną ze strukturami, przekonaniami lub innymi ludźmi, jego wewnętrzne relacje z własną duszą i duchem też ulegają zakłóceniom. Kiedy rezygnuje się z własnych praw do bycia poinformowanym, na co wyraża się zgodę odnośnie tego, w co się angażuje, traci się autonomię, a nawet prawa do własnego ciała.

Tak więc, to do nas należy położenie nacisku na przejmowanie odpowiedzialności za wybory i takie działania, aby nigdy nie rezygnować z osobistej zgody na coś zewnętrznego, aby zachować nasze wewnętrzne duchowe Jaźnie, bezpośrednie połączenie z boskością lub ze Źródłem. W ten sposób możemy współdziałać z wieloma różnymi strukturami na tym świecie, współpracować z innymi ludźmi i społecznościami, ale rzeczy zewnętrzne nigdy nie otrzymują uprawnień do stania ponad zarządzaniem przez wyższe Ja i relacje z Bogiem. To znaczy być na tym świecie lecz nie z tego. Nasza wielowymiarowa świadomość istnieje poza czasem i kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy w stanie utrzymać wiedzącą ścieżkę poza matrycą kontrolną. Relacje z wewnętrznym jądrem i dawanie najwyższego wyrazu Jaźni wiążącej nas z boskością musi być najwyższym priorytetem, co pomoże zachować panowanie nad tym, na co wyrażamy zgodę. Takie działanie uwalnia moc zgody w prawie uniwersalnym z zachowaniem prawa do domagania się suwerenności i przypisywanie wyższych kompetencji ciału podczas bombardowania trójwymiarowa taktyką kontroli umysłu, której celem jest manipulowanie zgodą wszystkich ludzi bez ich wiedzy.

Dysonans poznawczy

Obecnie, w celu wywołania dysharmonii rozpoznawczej, Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy są poddawani ukrytym albo jawnym technologiom kontroli umysłu, dzięki którym inżynierowie społeczni wymuszają zgodę zbiorowej świadomości na akceptację światowego zniewolenia i pasożytnictwa, na bycie niewolnikami lub energetyczne wykorzystywanie. Ludzie są kontrolowani umysłowo, aby pozostać w stanie zaprzeczenia, przetrwania lub eskapizmu w celu uniknięcia bolesnej prawdy. Konsumenckie kampanie marketingowe bazują na dysonansie poznawczym - reklamy są fabrykowane w taki sposób, żeby produkt wydawał się najprostszym magicznym rozwiązaniem pomagającym w zmniejszeniu bólu lub dyskomfortu związanego z problemem. W celu zwiększenia dysonansu poznawczego w sposobie ludzkiego myślenia, poprzez medialne bombardowanie konsekwentnie tworzą pozytywne skojarzenia z negatywnymi zachowaniami związanymi z kulturą śmierci, co zwiększa sugestywność i bezkrytyczność w stosunku do wtłaczanego programowania. Osoby łatwo dające się zasugerować są programowane w taki sposób, aby nieświadomie przejawiały formy podwójnego myślenia w ramach społecznie akceptowalnych systemów przekonań. A to ma na celu ukrycie a zarazem bezpośrednie stymulowanie nierozwiązanych konfliktów w instynktownych i nieświadomych reakcjach umysłu, eliminowanie krytycznego myślenia, zdrowego rozsądku, logiczności i spójnych myśli. W ten sposób ludzie są prowadzeni do asocjacji propagowanych negatywnych systemów przekonań z zaprogramowanymi dla nich pozytywnymi skojarzeniami. A przecież działania lub wyniki tych asocjacji są dla nich w rzeczywistości całkowicie negatywne i duchowo destrukcyjne. Na przykład: ludzkość ma popierać kulturę śmierci, mimo iż ta zakłada zniewolenie i zabijanie przedstawicieli ludzkiej rasy. Jest to aktywny dysonans poznawczy, umyślne negowanie i ignorowanie wojny o świadomość na Ziemi, aby uniknąć sprzecznych myśli.

Dodatkowy wpływ ma to, co tworzy zbiorowa nieświadomość stanowiąca główny system wartości w społeczeństwie, co odzwierciedla się w formie ludzkich struktur zewnętrznych, na które ci wyrazili zgodę. Społeczność wysoko ceni sobie pieniądze i materializm, dlatego są to dziedziny, w których większość ludzi oddaje swoją moc zgody. Podwójne myślenie powoduje brak spójności i niekonsekwentne rozumowanie, co podlega pod stan dysonansu poznawczego. Ludzie, którzy są umysłowo kontrolowani za pomocą dysonansu poznawczego lub podwójnego myślenia, nie uznają za dowód tego, co jest w zasięgu ich wzroku, ponieważ wciąż trzymają się wyparcia i samooszukiwania generowanego przez strach i unikanie bólu.

Stwarzający napięcie dysonans poznawczy pojawia się wtedy, gdy ktoś ma w głowie jednocześnie dwie sprzeczne myśli lub kiedy istnieje napięcie pomiędzy działaniami jego umysłu i serca. Kiedy do umysłu przenikają myśli, które do siebie nawzajem nie pasują, nie mogą być sklarowane czy zneutralizowane, jest to stan niespójnego lub sprzecznego myślenia. Powiązany z tym stan dysonansu zwykle spowodowany jest patologią ego i przejawia się jako szereg konfliktów psychiczno–emocjonalno-duchowych, które wpływają na funkcjonowanie ciała, umysłu, serca i ducha. Wiele osób źle lokuje swoją zgodę przez stan psychiczny dysonansu poznawczego, ponieważ nie znają rdzenia duchowej Jaźni, a zatem ich zgoda jest wyrażana w stanie dezorientacji spowodowanej przez sprzeczne systemy przekonań. Kiedy dana osoba podejmuje fałszywe decyzje, opiera zgodę na przekonaniach, że to, co jest mistyfikacją, jest prawdą lub podąża za popularnymi zapatrywaniami, ponieważ tak jest wygodnie. To jest sposób na prowokowanie wyrażania przyzwolenia w zbiorowości poprzez fałszywe pułapki. Taki człowiek wyraża zgodę na coś, co sobą wyraża lub promuje siebie jako kogoś innego niż naprawdę jest. Kiedy wierzymy, że zmanipulowane kłamstwo jest prawdą, oddajemy krytyczne myślenie, zdrowy rozsądek i intuicję, które pomagają nam podejmować świadome decyzje co do tego, gdzie i komu dajemy zgodę.

Na przykład jeśli uważamy, że medycznym autorytetem mającym decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego jest Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control (CDC)), które zaleca lekarzom, aby wstrzyknęli każdemu dziecku 69 przewidzianych dawek (szczepionek), pozwalamy rodzicom, aby ich dzieci zostały zaszczepione tymi szkodliwymi dawkami, wykracza to poza zdrowy rozsądek i intuicję. Czy wierzymy, że CDC reprezentuje etyczne postępowanie, jest szczerze zainteresowane zdrowiem publicznym i służy ludziom, czy też chodzi mu o korporacyjne zyski? Czy również czerpie zyski z miliardów zarabianych przez firmy farmaceutyczne pracujące dla NAA? Gdzie jest nasza zgoda i autorytet w przypadku takiej sytuacji i z jakich powodów powinniśmy to kwestionować?

Dysonans pomiędzy ego a sercem

Dysonans poznawczy pojawia się powszechnie pomiędzy przekonaniami ego / umysłu a przekonaniami lub prawdą, które istnieją w faktach dowodowych, które dostrzegamy przez otwarte serca i duchową inteligencję. Jeśli zignorujemy ducha i sprzeciwimy się inteligencji serca wyrażając zgodę na dominację ego, tworzymy dysonans poznawczy w naszym myśleniu, co przejawia się jako nierozwiązane konflikty, które wytwarzają energetyczne blokady w naszym ciele bolesnym. Blokady powstają, kiedy zdamy sobie sprawę z dysonansu lub nieświadomie na niego reagujemy poprzez niekontrolowane impulsy. Dysonans lub niewygodne napięcia, które czujemy, są bardzo silne, kiedy w coś wierzymy a następnie robimy coś wbrew temu przekonaniu. Napięcia oparte na dysonansie i niepokoju są o wiele silniejsze, kiedy nasz wizerunek, co do którego jesteśmy przekonani, ściera się z osobowością, z którą się identyfikujemy. Im więcej dysonansu, napięcia lub lęków odczuwamy, tym więcej możliwości na podczepienia do wizerunku opartego na tych przekonaniach.

Lęki spowodowane dysonansem poznawczym zależą od tego, jak ważny jest dla nas temat i jak bardzo się z nim identyfikujemy. Odnoszą się również do tego, jak są spolaryzowane nasze przeciwstawne myśli, i na ile jesteśmy zdolni do racjonalizacji, wyjaśnienia lub rozwiązania konfliktu. Aby ludzie czuli się lepiej, mechanizmy obronne ego powszechnie stosują potwierdzanie uprzedzeń i samoosądzanie. Ludzie będą ignorować dowody, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami, aby zachować przekonania umysłowe, które stały się ważne dla ich osobowości oraz aby uniknąć odczuwania napięć. Osoba dotknięta taką przypadłością musi uczciwie stawić czoła wewnętrznym konfliktom, aby ten dysonans przekształcić w klarowność. To oznacza, że jeśli jesteśmy oszukiwani przez zbiorową manipulację lub jeśli okłamujemy siebie, musimy zadać sobie pytanie, czy może chcemy uniknąć bolesnej prawdy. W obu przypadkach nasza zgoda nie jest zestrojona z prawem uniwersalnym i możemy to poczuć dzięki inteligencji serca.

Aby rozwiązać napięcie psychiczne i wewnętrzne konflikty wynikające z dysonansu poznawczego, najpierw trzeba wiedzieć, że mamy możliwość dokonywania wyborów. Biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, możemy nauczyć się zmieniać sposoby myślenia oraz zachowania tak, aby przywrócić spójność i logiczność. Jeśli w ten sposób rozwiązujemy lub usuwamy problemy związane z dysonansem poznawczym (umysłowy niepokój pochodzący z wewnętrznych konfliktów), stajemy się bardziej spójni i konsekwentni umysłowo, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów dokonywanych za naszym przyzwoleniem. Kiedy ludzie pozostają w dysonansie poznawczym i nie chcą przejmować odpowiedzialności za własne wybory rozwiązując konflikty, negatywne konsekwencje takiego dysonansu przyciągają jeszcze więcej podobnych negatywnych energii.

Myśli kształtują przekonania, które decydują o tym, na co wyrażamy zgodę. Tak więc to od procesu dysonansu poznawczego zależy, jak oceniamy sytuację i jakie podejmujemy decyzje. To jest centralny mechanizm, za pomocą którego dostrzegamy albo doświadczamy różnice, które napotykamy na świecie. Kiedy stajemy się bardziej świadomi siebie, ewoluujemy poza egoistyczne poziomy dysonansu poznawczego w kierunku wyborów opartych na głębokich wewnętrznych odczuciach nieosądzającego osobistego rezonansu, który jest wyższym sensorycznym językiem systemu kierującego inteligencją serca i ducha.

Manipulowanie zgodą

Program zwiększania dysonansu poznawczego w sposób w jaki ludzie myślą, jest nakreślany celowo, tak, aby łatwiej było manipulować zgodą - indywidualnie i zbiorowo. Pozwala ludziom na czynności i zachowania, które w rzeczywistości są sprzeczne z ich osobistymi systemami przekonań. Ludzie, którzy działają sprzecznie do tego, w co wierzą, generują dużo mentalnego niepokoju i gromadzą emocjonalne aberracje w ciałach bolesnych. Emocjonalna aberracja, nierozwiązane konflikty, wewnętrzna przemoc, strach i ból przyciągają energetyczne pasożyty. Częstokroć te pasożyty przyczyniają się do psychologicznej manipulacji strachem w ciele osoby. W rezultacie, w celu uniknięcia bólu lub dyskomfortu, osoba może odmówić rozpoznania sprzeczności zachodzącej pomiędzy jej zachowaniem a systemem jej przekonań. Więc ustawia mur i unika konfrontacji. Kiedy taka osoba żyje w ciągłym dysonansie poznawczym, mentalny i emocjonalny stres jaki to powoduje, prowadzi do nieodpowiedniego zachowania i rozdarcia duszy. Te dysharmonijne formy myślowe i wewnętrzne spękania są wykorzystywane do manipulowania zgodą mas, aby je duchowo uciskać, karmić destrukcyjnymi strukturami, których nie rozumieją, a które dokarmiają antyludzkie siły działające jako pasożyty ludzkiego ciała.

To, co uważamy za intencję pochodzącą z naszych myśli jest tym, co jest mocą zgody w uczestniczeniu w tej formie myśli i jakości jej wibracji. Zgoda wiąże się z naszymi wyborami. Wybory mogą być dokonywane poprzez dysonans poznawczy z fałszywymi energiami lub poprzez spójne systemy energii ze zgodnymi formami myślenia. Jeśli zgadzamy się z czymś, co jest oparte na naszych przekonaniach, to to przejawia się zewnętrznie. Jednak pod spodem może skrywać się coś fałszywego lub sprzecznego z wewnętrznymi przekonaniami, zaś energia za tym ukryta jest naprawdę tym, na co się zgodziliśmy Jednakże, kiedy zdecydujemy się służyć naszym najwyższym celom, w pewnym momencie te oszustwa zostaną ujawnione. Wtedy jesteśmy w stanie dokonać wyboru, czy wprowadzimy zmiany konieczne do realizowania siebie czy też pójdziemy na kompromis z uczciwością i udamy, że tego nie widzimy. Niektórzy ludzie żyją w zaprzeczeniu, ponieważ nie chcą się zmieniać ani rozwijać.

Obecnie, wraz z zachodzącymi zmianami i otwarciem korytarza świadomości wiele osób dostraja się do nowej linii czasu opierając się o wybory, w zależności od tego, na co wyrażają zgodę. Ponieważ ludzie dostosowują się do linii czasu opartych na codziennych wyborach, ta faza może być odczuwana jako wyjście poza synchronizację lub jak zmiany w codziennych relacjach. Niektóre z tych wyborów mogą być na naszej linii czasu, a inne nie. To powoduje dziwne i surrealistyczne przeżycia doznawane podczas interakcji z ludźmi na Ziemi, którzy są na innej linii czasu - podczas próby nawiązania relacji z ludźmi znajdującymi się na innej linii czasu można czuć narastanie wyzwań. Ludzie znajdują się na różnych liniach czasu i w różnych bańkach rzeczywistości, dlatego mogą mieć trudności z wzajemną komunikacją.

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości.

Wyrażona przez nas zgoda to nasz osobisty wybór. Zgodnie z prawem przyczyny i skutku z substancji myślokształtów powstają konsekwencje, które wpływają na osobę i jej otoczenie. Zgoda naturalnie prowadzi do tego, czemu i komu jednostka oddaje władzę nad własnym życiem i ciałem. Dlatego też dokształcanie się pod kątem natury wyrażania zgody ma kluczowe znaczenie dla samostanowienia i niezależności.

Czym jest zgoda?

Zgoda jest wyrazem mocy władzy umysłu - myślenia i rozumowania, argumentowania i dokładnego rozważania uczestnictwa w czymś oraz zastanawiania się nad konsekwencjami tego udziału. Właściwe znaczenie zgody polega na tym, że osoba mająca wystarczającą zdolność intelektualną do podjęcia inteligentnej decyzji, przejawia rzeczywistą gotowość do działania zgodnego ze skutkiem osiągniętego porozumienia w dwustronnym interesie albo do wykonywania działań proponowanych przez drugą stronę. Zgoda nie jest rzeczywistą zgodą, kiedy jest związana z: terrorem, zastraszaniem, oszustwami, onieśmielaniem - wykorzystywanymi jako wyraźne narzędzia wymuszające ją na osobie, aby zmusić ją do prowadzenia działań. Chodzi o wymuszenie jej siłą, za pomocą groźby. Uświadamiając to sobie w ten sposób, rozumiemy że zgoda wyrażana przez wiele osób jest ukradziona, zmanipulowana lub wytworzona poprzez szczególne psychologiczne celowe zastraszanie zbiorowości. Jest to operacja psychologiczna stosowana na masową skalę mającą na celu straumatyzowanie narodów świata tak je rozpraszając, aby nie zrozumiały mocy owej wyrażonej zgody.

Poza tym zgoda pojawia się, gdy jedna osoba dobrowolnie zgodzi się na propozycję, cele lub pragnienia innej osoby. To dotyczy również uczestnictwa w organizacjach i innych typach struktur korporacyjnych. Kiedy wyrażamy na coś zgodę, niezależnie od tego, czego ona dotyczy, ważne jest, aby określić swój zamiar i cel oraz dlaczego świadomie bierzemy w tym udział. To jest nazywane określeniem warunków misji, które jest związane z prawem intencji. Wszyscy powinni podejmować się misji, które odzwierciedlają ich intencje, bez względu na to, jaki jest zarys ich celu oraz kierunek. Ludzie muszą być świadomi, że mogą określić, czemu chcą służyć w trakcie życia. Osobiste motto misji może być tak proste jak „wybieram bycie najwyższym przejawem mojej boskości i służbę boskiemu Źródłu w celu osiągnięcia mojego najwyższego potencjału”. Poza tym wszystkie organizacje i systemy energetyczne również powinny mieć misje, które wyraźnie odzwierciedlałyby deklarację intencji i cele struktury organizacyjnej. Deklaracja misji wiąże się z intencją pola organizacyjnego w systemach współużytkowania energii, co z czasem pozwoli samodzielnie oceniać i monitorować, czy misja i oświadczenie misji oraz cudze zamiary są spójne czy rozbieżne. Świadomy i poinformowany jest ten człowiek, który bardzo zważa na kroki w zarządzaniu energiami generowanymi pomiędzy wszystkimi osobistymi relacjami, projektami i stojącymi za nimi zamiarami. Dzięki takiej przejrzystości celu można szybko sprawdzić rezonans osobisty, kiedy sprawy z czasem ewoluują, i lepiej zauważać, czy w intencji albo zgodzie, którą się wyraziło, trzeba wprowadzić zmiany.