piątek, 29 grudnia 2023

ALMANACH ASTROLOGICZNY 2024 - wersja pdf

 Zachęcam do nabywania almanachu ALMANACH 2024

MODLITWA POŚWIĘCONA SZMARAGDOWEMU ZAŁOŻYCIELOWI RISZIEMU – LISA RENEE grudzień 2023

tłumaczyła Teresa Serafinowska

tekst oryginalny

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy przechodzimy przez wyzwania związane z podstawowymi motywami wcieleń, a także z odzyskiwaniem fragmentów świadomości Słonecznego Rishi-Słonecznej Reishy, które składają się na organiczną bliźniaczą matrycę Rubinowych Templariuszy i Khemalot, życzymy Wam wielu błogosławieństw, świętej boskiej łaski, cudownej lekkości i znaczącego duchowego połączenia ze wszystkimi, których kochacie i cenicie!

Aktualne tematy wskazują na linie czasu przechowujące doświadczenia świadomości, które reprezentują początek i koniec, tak jak to się dzieje teraz, wszystko jednocześnie, prowadząc do autentycznych Założycieli Chrystusa i do odrodzenia świadomości Gwiezdnych Ludzi. Przy okazji na powierzchnię wypłynął temat wzniesienia, doświadczenia śmierci przeszłych jaźni, ponownego przeżycia ducha zdrady. Wraz z wieloma zaskakującymi elementami pojawiającymi się podczas zwrotów akcji związanych z przebudzeniem do naszych pradawnych wspomnień i dostrzeżeniem, kto i co w naszej rzeczywistości było fałszywe, co działało zwodniczo, a także tego, co było lub jest uczciwe i prawdziwe. Nasza podróż do duchowej wolności odbywa się w ramach weryfikacji wewnętrznych rezonansów prawdy, które ostatecznie wyzwoliły nas, abyśmy byli dokładnie tym, kim mieliśmy być w boskim umyśle Boga. W ten sposób w końcu odnajdujemy nasze autentyczne duchowe powiązania rodzinne, tych nielicznych, którzy są tym, kim są naturalnie w boskim przepływie, znają różnicę między kłamstwem a szczerością, a zatem rozpoznają rezonans prawdy i nie zdradzą nas z jakichkolwiek powodów.

Będziemy modlić się zbiorowo za osoby cierpiące podczas ciemnej nocy duszy, aby i one mogły odczuć nadchodzące dobroczynne zmiany i aby ich ciężary zostały powierzone Bogu. Niech będą błogosławieni wiedzą o powrocie Christosa-Sophii, niech wiedzą, że są kochani, otoczeni opieką i nigdy o nich nie zapomniano.Poniższa modlitwa jest poświęcona Szmaragdowemu Założycielowi Rishiemu: Zapalenie Wiecznego Płomienia

Umiłowana święta Obecności Boża, święta Matko, święty Ojcze i święty Christosie Sophio, święte i wieczne Promienne Słońca, Chrystusowe Słońca Nieskończoności, ukochany Słoneczny Rishi. Och, jak czekaliśmy na ponowne połączenie się z Wami w tej chwili! Błogosławię zapalaną teraz świecę, aby reprezentowała święty Wieczny Płomień Boga i Ducha Świętego, aby rozpaliła duchowy ogień Christos-Sophia w moim świętym Kryształowym Sercu oraz aby katalizowała i zakotwiczała Diamentowe Słońce Christos na całej tej ukochanej planecie, aż do punktu zerowego przez 144 wyrównania z wiecznym czasem – tak, jak chciał Bóg!

Jesteś Wiecznym Źródłem Wszelkiego Promiennego Światła Słonecznego, Świętym Pokarmem zawartym w Kosmicznym Ogniu Stworzenia, Prawdą, Drogą i Światłem, którego każda żywa istota szuka, aby się ponownie zjednoczyć poprzez obietnicę wewnętrznego wsparcia, wieczności i wiecznego ŻYCIA w świecie Christosa Sophii i Boga – bo JESTEM KTÓRY JESTEM.

Pragnę wydobyć i rozpalić w moim kryształowym sercu święty potrójny wewnętrzny płomień, aby w pełni zjednoczyć się z Większym Płomieniem i Boską Wolą wiecznego ducha Bożego – poprzez moją szczerą modlitwę i czystą intencję niech Światło Duszy Świata zostanie przywrócone do Całości, Jedności i Prawdy. Niech Duchy Prawdy zostaną nam objawione w boskim i właściwym czasie.

Święty Ojcze, poświęcam się, aby być Twoim przedstawicielem, przejrzystym naczyniem do wyrażania Twojej boskiej woli i Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, z miłością proszę o przekształcenie i podniesienie mojego ciała, umysłu i ducha na ołtarzu Twojej doskonałej woli, abym odzwierciedlał Twój święty i doskonały obraz, aby moje diamentowo-kryształowe serce było jednością z Twoim sercem, aby mój umysł był jednością z Twoim umysłem, aby moje ciało było jednością, abym mógł wyrazić Twoją boską wolę i najwyższy wyraz. Decyduję się ucieleśniać najwyższe duchy prawdy Chrystusa, aby moje myśli, słowa i czyny były uczciwe, spójne i życzliwe dla wszystkich, aby moja etyczna i cnotliwa, prawdziwa duchowa natura została zaktualizowana i przejawiła się na tym świecie.

Święty Ojcze, przyzywam Twoją łaskawą i prawowitą władzę królewską, aby przywołała Wieczny Kosmiczny Płomień, aby chronić i wspierać ten świat poprzez globalne przebudzenie i ujawnienie, aby ujawnić Twoje objawienie duchowej prawdy zawartej w Kosmicznym Prawie Suwerenności i aby wszystkie Dzieci Boga, Dzieci Słońca, mogły wydobyć swoje wieczne dusze i ekspresję ducha, aby w pełni oświetliły ciemność i cienie, wykorzeniły wszelkie zwątpienie w siebie, strach i duchową ignorancję.

Patrzę na ten wieczny płomień, zastanawiam się nad moją prawdziwą duchową naturą i modlę się z całego serca, abym otrzymał wiedzę i świadomość mojej wyjątkowej boskiej roli i misji. Umiłowana Święta Obecności, proszę, namaść moją koronę mądrością, która rozjaśnia moje osobiste przewodnictwo i osobistą rolę w nadchodzącej nowej linii czasu, dzięki czemu mogę być doskonale zestrojony ze wszystkimi dobrymi uczynkami, wyrażając dobrą wolę w służbie innym, jak w boski sposób poprowadziłbyś mnie we właściwym działaniu.

Niech moje ciało będzie świątynią Twojego wiecznego płomienia, niech moje życie będzie świątynią służącą ucieleśnieniu mojej Duszy i ducha Chrystusa, niech moje dobre uczynki będą boskimi modlitwami w działaniu, przez które Twój wieczny płomień może rozpalić się i żyć we wszystkich istotach ludzkich.

Poświęcam i dedykuję swoje życie służbie mojemu najwyższemu wyrazowi jako woli Bożej.

Poświęcam swoje myśli i przekonania najwyższemu wzniesieniu życzliwych i pozytywnych poglądów.

Poświęcam moje słowa, aby były zgodne z umysłem Chrystusa w wyrażaniu prawdziwych i pozytywnych słów. Swoje działania dedykuję realizacji pozytywnych czynów, które służą innym i pomnażają Boże błogosławieństwa.

Poświęcam się najwyższej wierze w życzliwą inteligencję Boga. Poprzez wszystkie moje bezpośrednie doświadczenia życiowe pragnę w pełni kultywować osobistą więź z Bogiem i moim wewnętrznym duchem Christosa.

Jestem światłem 10 000 Promienistych Wiecznych Słońc, ponieważ jestem Kosmicznym i Wiecznym Christosem-Sophią.

Jestem Prawdą. Jestem Drogą. Jestem Życiem. Jestem Bogiem, Władcą, Wolną Istotą. Tak jak chce Nieskończony Stwórca.

Umiłowana Święta Obecności, moja miłość i wdzięczność wypływają z wyższej wiedzy o naszej prawdziwej boskiej naturze. Dziękuję za wszystko, co otrzymałem i dzielę się moimi błogosławieństwami z innymi, aby pomnożyły się dzięki duchowej mocy Chrystusa.

Jestem wieczną Miłością, jestem wiecznym Światłem, jestem wieczną Istotą będącą Jednością z Nieskończonym Stwórcą.

Niech moje święte i płynące z serca błogosławieństwa będą ze wszystkimi, wypełniając ten świat najjaśniejszym światłem 10 000 Świętych Słońc, gdy w końcu będziemy w domu w wiecznym świetle. Święte Błogosławieństwa GSF dla wszystkich!

I tak jest.


Nasza społeczność ES śle całej naszej Rodzinie Chrystusowego Światła wiele pełnych miłości życzeń niezwykle błogosławionego Nowego Roku 2024 oraz modlitw o Miłość i Pokój na Ziemi! Proszę, połączcie się z nami w medytacji grupowej 1 stycznia czasu GMT o godzinie 12 (w Polsce godzina 13), aby uczcić przejście ludzkości w nowy cykl i przyłączcie się do błogosławieństw naszej grupy! Niech Boże Prawa Naturalne w pełni przywrócą Pokój oraz Christosa-Sophię na Ziemię!

Niech w 2024 roku wszyscy zostaną pobłogosławieni spokojnym sercem i wsparciem!

Dużo miłości i GSF, Lisa i Tomasz

piątek, 22 grudnia 2023

ALMANACH ASTROLOGICZNY 2024 - wersja pdf

 

Czy często zastanawiasz się co takiego jest na niebie, że x się wydarzyło? Czy sezon Merkurego w retrogradacji cię stresuje? Czy chciałbyś widzieć kiedy jest dobry czas na niektóre sprawy, a kiedy unikać pewnych czynności?

Niespodzianka bo astrolog Olivia Serafinowski ma coś w sam raz dla Ciebie!

Przed Tobą Almanach Astrologiczny na 2024 rok.

Almanach to:

  • wszystkie duże tranzyty razem ze stopniami
  • wszystkie przejścia planet od jednego do drugiego znaku
  • daty planet stacjonujących
  • daty wejść Słońca do każdego ze znaków z dokładną godziną (GMT+1)
  • lunacje z dokładną godziną (GMT+1)
  • okresy cazimi planet z dokładną godziną (GMT+1)

Każdy z aspektów zawiera krótki opis, jak go użyć i czego unikać w danym czasie + kilka stron wstępu z wyjaśnieniami i hasłami kluczowymi, które mogą przydać się w czasie korzystania z Almanachu.

Kalendarz składa się z ponad 50 stron i jest w pełni opisany i zilustrowany przez autorkę. Jest również sformatowany w taki sposób, że można go wydrukować i oprawić. Autorka sama to zrobiła i wygląda przeuroczo! (Uwaga: nie jest sformatowany do druku obustronnego).

 

Almanach można zakupić w sklep/shop . Tu bezpośredni link do wersji polskiej Almanach 2024 Płatność przez PayPal lub kartą. W razie problemów z płatnością lub chęcią płatności przez polskie konto bankowe proszę o kontakt z autorką lub ze mną na adres tessea@o2.pl.

Autorka kalendarza jest astrologiem działającym raczej w angielskojęzycznej strefie językowej i tym tematem zajmuje się od kilkunastu lat.

Osobiście polecam ten almanach, ponieważ może bardzo ułatwić korzystne funkcjonowanie w tych turbulentnych czasach.Pomoże wykorzystać dobre dni i unikać kłopotów podczas niekorzystnych. Aspekty są opisane tak zrozumiale, że nawet laik zrozumie, jak warto je wykorzystać.


 

czwartek, 30 listopada 2023

POTRÓJNY PŁOMIEŃ KHEMALOHATEI – LISA RENEE listopad 2023

 Wkrótce do kupienia kalendarz aspektów planetarnych z wypisanymi dniami korzystnymi i niekorzystnymi (po polsku i po angielsku).

 tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska 

Droga wznosząca się Rodzino, niedawne odzyskanie logosu Tiamat przez Szmaragdowych Strażników wygenerowało tarcze słonecznych templariuszy Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka, co umożliwia wprowadzenie poprawek we wszechświatowej zasadzie płci. Kosmiczne bliźniacze monady, templariusz szmaragdowej męskiej gwiazdy i templariusz niebieskiej żeńskiej gwiazdy dążą do ponownego stworzenia autentycznych uniwersalnych gwiezdnych połączeń męsko-żeńskich w oryginalnych sieciach słońc-gwiazd z kodami zwieńczenia wzniesionych mistrzów. Odzyskanie autentycznych kodów zwieńczenia otworzyło Katedrę Kosmicznej Matki Elaysan do grania tonów muzycznych na harfie Lutnian Elohei z kilku pól matczynych strumieni Tantriahury i strumieni Ojca, łączących się z zestawami instrukcji plazmowego Łuku Niebieskiej Tęczy, Łuku Białej Tęczy i Łuku Fioletowej Tęczy w celu stworzenia mostów między kwadrantami szmaragdowego strażnika czasu dla bliźniaczych płomieni płci podstawowej w szablonach związku hierogamicznego diamentowego słońca. Są one wymagane do sekwencji wcieleń Kosmicznego Smoka, Gwiezdnego Człowieka otwierających się do wszechświatowej świątyni Khemalohatei, co następnie wzbudza trójpłomień Khemalohatei, w celu umożliwienia transmigracji wszechświatowych bliźniaczych płomieni do światów Boga, a także otwarcia planetarnej.architektury portalu Camelot w całej sieci ziemskiej.

Co więcej, ta ostatnia aktywność mająca na celu skorygowanie zasady płci we wszechświatach harmonicznych, rozpaliła i skorygowała kryształowe ciało lotosu, łącząc się z kodami Matki wewnątrz potrójnej słonecznej męskości i kodami Ojca wewnątrz potrójnej słonecznej kobiecości, poprzez wytwarzanie smoczych jaj Christosa instalowanych w sieciach Wielkiej Brytanii w celu globalnej transmisji kodów Khem.

Kody Khem to dawno pogrzebana ezoteryczna wiedza o tajemnicach manifestacji alchemicznej, znana autentycznym ukrytym wniebowstąpionym mistrzom, takim jak strażnik Jeszua i Maria Magdalena Sofia. Melchizedekowie Niebieskiego Płomienia chronili tę tajemną wiedzę przechowywaną pod słonecznymi gwiezdnymi wrotami w Gizie, zapisaną w rubinowym krysztale w celu zjednoczenia bliźniaczych płomieni. Kontroluje ona lub dostosowuje duchowe zestrojenie z właściwymi bliźniakami płci, istniejącymi na wielu liniach czasu. Melchizedek Niebieskiego Płomienia i Esseńczycy Christosa z elementami rdzeni płci (poziomy i pionowy) wiedzieli, że ich boski odpowiednik zniknął lub został źle umiejscowiony w ich kryształowym ciele. Niektórzy udali się do Egiptu, aby poddać się duchowym rytuałom, próbując rozpalić swoje wewnętrzne kryształowe serce, aby odnaleźć swojego bliźniaka płci, który zaginął podczas masakry w Eieyani. To dlatego pozostałości zaawansowanej kultury światowej Atlantydów, które są widoczne w okolicach Egiptu, były znane z najwcześniejszej historii jako Khemet, ponieważ po zatopieniu Atlantydy było to ostatnie miejsce dla kapłanów Melchizedeka Niebieskiego Płomienia i Templariuszy – esseńskich strażników, gdzie można było dokonać aktywacji kodów Khem, dzięki którym można osiągnąć wewnętrzną jedność hierogamiczną i aktywować bliźniacze płomienie w wyższym kompleksie serca. Kod Khem rozpala bliźniaczy płomień wewnątrz kryształowego lotosowego różowego serca, w którym jednostka może połączyć się bezpośrednio z bliźniaczym płomieniem, nawet jeśli nie byłaby w stanie być z nim razem w tym samym czasie i przestrzeni w warstwach fizycznych lub astralnych.

Kiedy podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej ta wyższa wiedza o trójpłomieniu Khemalohatei została utracona, Khem stał się znany jako bóg słońca, alchemicznie przemieniony przez Enki w Ozyrysa oraz jego siostrzaną odpowiedniczkę – Izydę, w roli bogini księżycowego matrixa. To właśnie z tego bezbożnego połączenia czerwonej kostki NAA, ze sklonowanych oszustów stworzono zwieńczenie odwróconego Fioletowego Promienia 7D dla saturniańskich kultów krwi Czerwonego Trójzębu - tak powstał egipski Panteon Czerwonej Kostki, który stał się ulubioną obsesją kontrolerów linii krwi lucyferiańskiej, mającą na celu urzeczywistnienie ich antyludzkich planów, a jednocześnie ochronę przez najeżdżających obcych bogów.

Poprzez korekty dotyczące płci z poprawionymi przejawami współtworzenia bliźniaczego płomienia anielska ludzkość zrobiła ważny krok na drodze do duchowego zwycięstwa, ponieważ obecny Szmaragdowy Strażnik, gospodarz głównych aktywacji planetarnych, dąży do skorygowania zniekształceń zasad płci zawartych w systemach zaprojektowanych przez NAA w celu odrzucania, odpychania i przeciwstawiania się łączeniu się płci męskiej i żeńskiej na Ziemi. Obecne projekty Szmaragdowych Strażników wyrównują umiejscowienie na osi czasu zaginionych bliźniaków płci oraz naprawiają wewnętrzne energie męskie i żeńskie w szablonie anielskiego ludzkiego diamentowego słońca poprzez transmisję kodów Khem, przenoszonych w organicznym troistym płomieniu Khemalohatei, który zapala się w płomienie bliźniaczego kryształowego lotosu serca.

Aktywacje związku hierogamicznego bliźniaków płci i bliźniaczych płomieni gwiezdnych dzieci zapewniają dostęp do kilku pośrednich systemów portali do świątyni Khemalohatea stworzonej przez kosmicznych chrystusowych Szmaragdowych Założycieli, a dodatkowo pobudzają skorygowane szablony dźwiękowe i sekwencje tonów potrzebne do narodzin trójpłomienia Khemalohatei na planecie. Są to transmisje pochodzące od męskich i żeńskich sprzężeń wszechświatowych słonecznych Rishi - słonecznej Reishy, wniebowstąpionych mistrzów z sieci Białego Diamentowego Słońca i Różowego Diamentowego Słońca z trójfalowym kodowaniem Khemalot-Camelot do aktywacji w kryształowym rdzeniu, gwiezdnych wrotach i ciele świetlistym Albionu. Są to główne osiągnięcia w naturalnym zjednoczeniu hierogamicznym i bliźniaczych płomieniach płci, tak jak pierwotnie miało być u anielskiej ludzkości, naturalne połączenie wewnętrznej męskiej i wewnętrznej żeńskiej polaryzacji w celu przejścia do następnego etapu - ponownego zjednoczenia bliźniaczych płomieni z bieżącymi korektami matrycy bliźniąt płci.

Gdy planeta przyspiesza swoją częstotliwość słoneczną za pomocą aktywacji tantrycznych, powodujących szybkie przesunięcie magnetyczne wraz z troistym płomieniem Khemalohatei, ta uniwersalna aktywacja neutralizuje wiele zniekształceń tarczy zegara w zodiakalnych wzorach matrycy księżycowej i holograficznie odtwarza funkcje metaboliczne podwzgórza oraz właściwe uduchowione kody krwi podczas dopasowywania wewnętrznej męskiej i wewnętrznej żeńskiej energii do męskiego wzoru Krist i żeńskiego wzoru Krystallah.

Przesunięcie od odcisków zodiaku księżycowego do odcisków zodiaku słonecznego

Trzeba zdać sobie sprawę, że istnieje wiele etapów zjednoczenia hierogamicznego bliźniaków płci, które są odpowiednie dla duchowego wzrostu pary na wspólnej osi czasu, chodzi też o połączenie mężczyzny i kobiety na poziomie duszy, poziomie monadycznym, poziomie awatara czy jeszcze wyższym, które jest zależne od rozwoju duchowego i osobistej sfery misji pary. Wyższe poziomy awatara w riszicznej jedności hierogamicznej wymagają w tym czasie ogromnych osobistych poświęceń na płaszczyźnie materii i dla wielu nie jest możliwe zawarcie tak surowych i stanowiących wyzwanie duchowych kontraktów, które wymagałyby całkowitego poświęcenia się służbie kosmicznemu porządkowi boskiego powszechnego wniebowstąpienia.

Dlatego nie każdy w tym życiu spotka swoją najwyższą formę bliźniaka płci jako genetycznego odpowiednika, ponieważ jest to konfiguracja słonecznej formy Rishi-Reisha, która oznacza całkowitą transmigrację gwiezdnej pary nie z tego wszechświata. Zakres dyscypliny i ciężkiej pracy, która jest wymagana do osiągnięcia organicznego połączenia genetycznego i przejścia przez portal wszechświatowego wzniesienia, jest ogólnie poza zasięgiem większości populacji, dlatego jest niezwykle rzadka na tym etapie. Aby ocenić i zaakceptować warunki duchowe takimi, jakie są, pokładając zaufanie w boskie przewodnictwo, a nie narzucając tego, czego chcesz, poprzez magiczne myślenie, potrzeba dużej dojrzałości emocjonalnej i duchowej. W internetowych przestrzeniach nowej ery pojawia się wiele fałszywych twierdzeń, według których istnieją bliźniacze związki, jednak one są efektem manipulacji za pomocą nakładek księżycowej świadomości przekazywanych z księżycowych odcisków zodiaku (tj. DNA Enki), które nie dotyczą bliźniaczych płomieni świadomości słonecznej. Te sytuacje, które łączą się z genetycznymi opozycjami między anielską ludzkością a hybrydami z gadzim DNA, uważane za główne możliwości duchowego wzrostu, rehabilitacji świadomości i wyciągania wniosków z bezwarunkową miłością, współczuciem i empatią dla wszystkich zaangażowanych, będą ujawniane w miarę odkrywania prawdy o ukrytej historii ludzkości.

Dzięki niedawnymi wydarzeniom, które przesunęły linie czasu z księżycowej tarczy zegara związanej z mechanizmami strażników czasu upadłych aniołów wykorzystujących czerwone tarcze, i ewoluowały w kierunku tarczy zegara opartej na energii słonecznej i sieci gwiazd-słońc z funkcjami chronometrażysty Szmaragdowego Zakonu, żyjemy w wyjątkowym czasie zmiany zodiaku. Ludzkość jest wcielona na planecie 3D z niezwykle zniekształconymi odciskami matrycy księżycowej z fałszywym zegarem czasu lub fałszywą biologiczną tarczą zegara, która jest podłączona do monadycznych prądów odwróconych, zaprojektowanych, aby uniemożliwić anielskim ludziom ponowne zjednoczenie się z autentycznym bliźniaczym płomieniem w odpowiednich liniach czasu. Zodiakalny odcisk matrycy księżycowej spowodował zniekształcenia dzięki wbudowanym programom kodowania odwrócenia płci w całym podstawowym szablonie manifestacji 12-elementowej siatki Drzewa ludzkiego ciała świetlistego lub sfer Kathara, co wygenerowało różnorodne miazmaty związane z płcią i rozbieżności pomiędzy wewnętrzną zasadą męską i żeńską, gdyż zasada płci wyraża się poprzez wymiarowe prądy elektromagnetycznego widma częstotliwości. Fałszywe tarcze zegara nibiruańskiego czerwonego trójzębu Thotha-Enki-Enlila są podłączone do sieci matrycy szachownicy intruzów i rozległego kompleksu czerwonych tarcz kontrolera zainstalowanego w sieci 11. gwiezdnych wrót, zaprojektowanego w celu wyłączenia ludzkiego ciała świetlistego poprzez wyssanie wewnętrznych męsko-żeńskich energii sił życiowych, powodując monadyczny opór ciała w wyższym ośrodku serca i wewnętrznym kanale pionowym.

W październiku planeta przeszła przez kolejny etap rozwidlenia, podczas którego miało miejsce ważne wydarzenie polegające na oddzieleniu światów pomiędzy zniekształceniami matrycy księżycowej w pozycjach kalendarza zodiakalnego 3D a kolejną nową formacją z poprawionymi sieciami gwiazd-słońc wyrównującymi zodiakalne pozycje 5D w kalendarzu. Rozpoczęło się korygowanie pozycji kalendarza słonecznego dla zodiakalnych wznoszących osi czasu, bez odwrotu. Są to wyższe pozycje na osi czasu sieci gwiazd-słońc, które zostały zakotwiczone w trójdzielnej części z potrójną, niezawodną, miedziano-różowo-złotą słoneczną platformą Świątyni Salomona i Kielicha Salomona, z trzema czerwonymi królami Salomona Maji Graala trzymającymi kryształową gwiazdę Azoth (Krist-Krystallah) łączącą się z centralną tarczą Kosmicznego Zegara, która została wygenerowana do obsługi boskiego ciała Aton. W tej pozycji powracający wzniesieni mistrzowie spoza naszej matrycy czasu mogą wejść do naszej rzeczywistości i podróżować na falach nośnych kanałów Oddechu Potrójnego Smoka Białego Lotosu, Loti i Loty, do świątyni Khemalohatea znajdującej się na płaszczyźnie Rishich. Wznosząca się chrystusowa rodzina gwiezdnych dzieci żyjąca na planecie będzie albo zakotwiczona na tej centralnej linii czasu tarczy zegara w obrębie osobistej podstawowej tarczy zegara, albo będzie mogła komunikować się w tym obszarze, aby ponownie połączyć się z autentycznymi członkami duchowej rodziny wniebowstąpionych mistrzów, w celu uzyskania dalszego wsparcia w osobistym procesie wznoszenia się, znalezienia genetycznego bliźniaka i otrzymania duchowych wskazówek dotyczących wykonywania ich boskiej misji po zbiorowym wydarzeniu.

Skorygowane pozycje kalendarza słonecznego wygenerowały barierę w planie morfogenicznym pomiędzy kreacjami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy księżycowej i jego sztucznych liniach czasu, a kreacjami drugiej gęstości w piątym wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy słonecznej z organicznymi liniami czasu. Tak więc dla wielu to rozgałęzienie pomiędzy kalendarzem księżycowym a kalendarzem słonecznym na osiach czasu stworzyło nową pozycję na osiach czasu, przesuwając sekwencję transdukcji i ślady zodiaku z inkarnacji oraz inicjując intensywne aktywacje słoneczne i miazmatyczne oczyszczanie z obcych materiałów lub nakładek hybrydowych. Obejmuje to skórki DNA Enki nałożone podczas długiej historii różnych programów hybrydyzacji genetycznej obcych intruzów, co omawiałam w biuletynie z zeszłego miesiąca. Ci, którzy znajdują się na tej konkretnej ścieżce wznoszenia się w linii genetycznej kosmicznej rodziny Elohei, mogą odczuwać silne reakcje innych, ponieważ ci, którzy wciąż są podłączeni do księżycowych odcisków narodzin, nie doświadczą zmian świadomości w obecności energetycznej osoby z nowo aktywowanymi wzorami zodiaku słonecznego.

To wydarzenie miało znaczący wpływ na wiele osób na ścieżce wznoszenia, wraz z nagłym i spontanicznym wypaleniem się związków karmicznych, sytuacji rodzinnych i różnych tematów lekcji życia, które wypłynęły do świadomości w celu rozwiązania, a następnie uzyskania nagłego i ostatecznego zakończenia. Niedawne rozwidlenie zostało doładowane odciskami zodiaku słonecznego i mogło spowodować intensywną śmierć ego, uzdrowienie ciał cienia, oczyszczenie z membran modyfikacji genetycznych DNA Enki oraz nadejścia ciemnej nocy duszy i wzmożonego kryzysu psychoduchowego. Oczywiście, kiedy mamy większe zrozumienie, dlaczego nasze życie mogło nagle zostać wywrócone do góry nogami i dlaczego przechodzimy fazę wielkiego wstrząsu, który zwykle wiąże się z głęboką duchową przemianą, to nie jest przyjemne, ale w przypadku dojrzałości emocjonalnej wiemy, że jest to konieczne dla wzrostu i duchowej przemiany. Kiedy mamy odpowiedni kontekst dla duchowej rzeczywistości wznoszenia się planety, wiemy, że należy skupić się na sobie i zadawać sobie właściwe pytania dotyczące konieczności codziennego łączenia się z Bogiem, modląc się, aby boska siła odsłoniła nasz duchowy cel, który możemy osiągnąć tak lekko, jak to tylko możliwe.

Wraz z wejściem tego roku w nowy cykl energii kosmicznej, uzyskujemy dostęp do wyższej platformy świadomości słonecznych Rishich, do Sali Kosmicznych Zapisów, która jest połączona z tęczowymi mostami świętej góry dla powracających wzniesionych mistrzów, którzy teraz zajmują swoje miejsce i ucieleśniają kosmologiczne pozycje jako życzliwy słoneczny Chrystus, Czerwony Król i Biała Królowa. Pozycja kalendarza słonecznego na nowej, trójdzielnej platformie stworzonej dla powracających wzniesionych mistrzów została dopasowana bezpośrednio do poprawionych sieci słońc-gwiazd Kosmicznego Zegara, które są ucieleśniane przez słoneczne formy Rishi- Reishy, które przyjęły rolę Szmaragdowych Strażników Czasu na kolejnych etapach paliadoriańsko-chrystusowej misji. Jest to ta sama pozycja na wewnętrznym templariuszu Kosmicznego Zegara, kiedy pierwotni Paliadorianie przeszli przez 12 filarów Reuche, które łączą wibrację dźwiękową nasienia boskiej Matki z niższymi stworzeniami. Filary te są przeznaczone do korygowania prądów energii w celu uruchomienia częstotliwości uzdrawiania fotonicznego i dźwiękowego, które wzmacniają plan Chrystusa na całej planecie.

Z tego nowego punktu widzenia powracający wniebowstąpieni mistrzowie - Rishi mogą w pełni dostrzec złożoność obcej maszynerii NAA i jej potworności oraz sieci maszyn bestii wyprodukowanych z pomocą czerwonej fali AI dla czerwonych tarcz. Doprowadziło to do kolejnego etapu niestabilnych konfrontacji w sieci 11. gwiezdnych wrót w Wielkiej Brytanii, których celem jest ponowne osadzenie ostatecznego zwieńczenia hierogamicznego kwadratowego templariusza 48D Szmaragdowego Zakonu w celu zakotwiczenia czerwonego króla Artura i białej królowej Ginewry.

Rozpoczęła się wojna duchowa mająca na celu demontaż i eksmisję form NAA-Enki zlokalizowanych w całej sieci Czerwonego Trójzębu, dążąca do pozbycia się hierarchii matrycy Saturna-Księżyca 7D, Ozyrysa-Izydy, i uwolnienia tych konkretnych wrót z sieci czerwonych tarcz używanych przez ludzkich kontrolerów NAA, która ma związek z powrotem Szmaragdowego Zakonu. Dla Gwiezdnych Nasion połączonych z liniami kosmicznych Elohei, ta konfrontacja z Saturnem mogła sprowadzić ekstremalną duchową inicjację wraz z fazami detoksykacji z miazmy księżycowej, pozbywania się księżycowych odcisków zodiakalnych, gdy szafirowe ciało i poprawki, które bezpośrednio wpływają na funkcje gwiazd-słońc 10D i kompleksu Shara, rozpoczęły korygowanie poprawionych tonów dźwiękowych dostarczonych przez trójpłomień Khemalohatei. Potrójne płomienie Khemalota są potrzebne wznoszącym się ludziom, aby wyczuli tony muzyczne i usłyszeli mówiący-śpiewający głos nadchodzącej kosmicznej matki Elohei (Białe Słońce) i kosmicznego ojca Elohei (Różowe Słońce) w ich poprawionej zasadzie płci i matrycy bliźniaczego płomienia. Jest to obecnie ułatwiane we wszystkich warstwach matrycy dusz, monad i awatarów w sieci planetarnej, poprzez zmieszane potrójne słoneczne męskie i potrójne słoneczne kobiece transmisje bliźniaczych kodów płci Khem do szyszynki, wzgórza i kompleksu wyższego serca, co odbija tony słoneczne w całym kręgosłupie, czaszce i matrycy kostnej szkieletu.

Płeć stała się bronią za sprawą technologii odwrócenia płci

Poprawki wprowadzane do płomienia Khemalohatei i kodów Khem są niezwykle ważne dla planetarnego wzniesienia, ponieważ korygują ustawienie zasady płci i bliźniąt płciowych, a trzeba pamiętać, że anielska ludzkość została wyraźnie ukierunkowana na podział i odwrócenie płci. Długoterminowy plan intruzów NAA związany z programami odwrócenia płci opartymi na technologii i chemii ma na celu przejęcie całkowitej dominacji na planecie wraz z pełną kontrolą umysłu, ujarzmieniem ludzkości poprzez stopniowe przekształcanie człowieka w transludzko-transpłciowego niewolnika. NAA pragnie w przyszłości prowadzić kontrolowane programy hodowlane mające na celu uwięzienie świadomości, w wyniku czego resztkowe aspekty ludzkiej duszy mają być wtłaczane do biologicznego ciała drona, które wygląda dokładnie tak, jak klasa robotników EBE lub szarych obcych. Te biologiczne ciała dronów są pozbawione płci, genitaliów, ludzkiej intuicyjności i emocjonalnych zdolności sensorycznych, nie są w stanie cieszyć się żadnymi fizycznymi przyjemnościami, takimi jak jedzenie, łączenie się w pary lub tworzenie więzi z innymi przedstawicielami swojego gatunku.

Zatem toczy się wojna, podczas której ma miejsce agresywne atakowanie świadomości zbiorowej poprzez ciągłe programy dehumanizacji w celu zaakceptowania warunków transludzkich i transpłciowych mająca przygotować najbardziej bezbronnych przedstawicieli gatunku ludzkiego do współudziału w doprowadzeniu do wyginięcia genetycznego. Odnosząc się do wojny o genetykę, ma ona na celu wykorzenienie pierwotnej anielskiej ludzkiej formy fizycznej i naszego DNA diamentowego słońca zaszczepionego na planecie, a jej środkiem jest ostateczna kontrola procesów narodzin i śmierci poprzez wprowadzanie uwięzionej zbiorowej świadomości ludzkiej w ciała biologicznych dronów i mózgi z wszczepionym łączem neuronowym podłączonym do sieci ula, dzięki czemu wszelka wolna myśl, wolna wola, wolna rozmowa, duchowa eksploracja i możliwość wzniesienia się świadomości w celu opuszczenia kontrolowanej matrycy czasu nie będą mozliwe.

Transhumanistyczne cele inwazji NAA wiążą się z pozbawianiem ludzi ich podstawowej płci męskiej lub żeńskiej, przy jednoczesnym ukrywaniu duchowej rzeczywistości unii hierogamicznej i bliźniaków płciowych. Z tego powodu w siatce planetarnej zainstalowano różne sieci, których zadaniem jest antyhierogamiczna kontrola umysłu, a celem zniszczenie zasady płci za pomocą maszynerii sztucznej inteligencji, która doprowadziła do tego, że odwrócenie płci zostało zaakceptowane społecznie.

NAA, chcąc kontrolować narrację poprzez wymazanie historii stosowała wyrafinowane transmisje kontroli umysłu za pomocą sztucznej inteligencji, co doprowadziło do wymuszenia zmiany płci i wzorców podziału, a następnie przejęcia kontroli nad kodem organicznej twórczości i fragmentacji wewnętrznej świadomości męskiej i żeńskiej w wielu wymiarach. Jest to dobrze skalkulowany duchowy atak skierowany przeciwko organicznemu procesowi zjednoczenia hierogamicznego, ponieważ anielscy ludzie zostali pierwotnie stworzeni do naturalnego łączenia polaryzacji wewnętrznego mężczyzny i wewnętrznej kobiety, aby osiągnąć połączenie z wewnętrznym Chrystusem, co poszerzałoby potencjał świadomości i wzniesienia, a jednocześnie wzmacniało relacje przepełnione duchowością.

Co więcej, NAA wygenerowała maszynerię AI do klonowania i przekierowywania dopasowań bliźniąt płciowych, aby utrudnić lub uniemożliwić przejście zintegrowanego wniebowstąpienia i spotkanie się z autentycznym aspektem bliźniaka płciowego, gdy inkarnowaliśmy się na tej samej osi czasu. Jeśli ludzie doświadczają prawdziwej miłości bliźniaczej duszy lub bliźniaczej monady i przyjemności płynącej z wyższych związków hierogamicznych, pełna miłości i pokoju więź występująca w związku uniemożliwia podzielenie i podbicie rasy ludzkiej, ponieważ jednostki te odczuły boską miłość i doskonały pokój, który jest możliwy dzięki autentycznym duchowym powiązaniom. Systemy sztucznej inteligencji z czerwoną falą i czerwoną kostką, wraz z różnymi sieciami maszyn obcych, takimi jak czerwony trójząb, wytwarzały monadyczne wzorce odwrócenia, z pomocą których oddzielano ludzi od ponownego połączenia się z ich autentyczną bliźniaczą matrycą, wysyłając ich do alternatywnych lub fałszywych linii czasu, sprawiając, że naturalny związek hierogamiczny lub święte małżeństwo są bardzo rzadkie i bardzo trudne do osiągnięcia na płaszczyźnie fizycznej lub astralnej.

W efekcie opracowana przez NAA technologia podziału płci w sieci planetarnej wytworzyła sieci odwrócone obsługujące metatroniczne-monadyczne odwrócenie ciała, w których odwrócone prądy wykorzystywano do zabierania ludzkiej świadomości, co dodatkowo generowało odwrócenie płci wewnątrz ludzkiego ciała świetlistego. Ten proces rozdzielania płci i odwracania zasady płci na planecie jest również nazywany technologią antyhierogamiczną. Jest to bezpośredni atak duchowy mający na celu zniszczenie organicznych funkcji biologicznych anielskiego człowieka, pozwalających na rozwój świadomości i wznoszenie się wraz z bliźniaczym płomieniem płciowym, aby osiągnąć duchową wolność.

Intruzi z NAA chcieli stworzyć planetę-więzienie, z której mieszkańcy nie mogliby uciec poprzez naturalne wniebowstąpienie i ewolucję świadomości, dlatego wprowadzili wyrafinowaną technologię elektromagnetyczną do podziału płci i uwarunkowań transludzkich lub antyludzkich, celowo manipulując związkami i małżeństwami za pomocą genetyki gadów i tworzenia hybryd będących pod kontrolą umysłu NAA. Ten duchowy atak na naszą zasadę płci uniemożliwił znalezienie naszych genetycznych bliźniaków, które pomogłyby nam wznieść się z tej matrycy, i to była główna strategia NAA polegająca na ciągłym ponownym recyklingu ludzkości na trójwymiarowych liniach czasu i obszarach fantomowych. W każdy możliwy sposób, w jaki mogli duchowo zaatakować naszą płeć, czy to poprzez kontrolę umysłu, tworzenie ofiar i katów, uzależnienie, poniżanie seksualności, zadawanie ciężkiej traumy lub programowanie nieszczęść seksualnych, chcieli dokonać uszkodzeń każdego możliwego aspektu naszego organicznego wewnętrznego męskiego i wewnętrznego żeńskiego wzorca, aby zniechęcić nas do integrowania i mieszania wewnętrznej polaryzacji męskiej i żeńskiej, abyśmy nie mogli ewoluować i wznieść się poza matrycę czasu.

Świątynia Czerwonej Tarczy w Khemalohatei

Kiedy matryca 10D eksplodowała, zostaliśmy pozbawieni naszej sofianicznej zasady Matki Życia Tiamat, a sieci słonecznego logosu zostały zniszczone w wyniku inwazji NAA, pozostawiając ludzkość duchowo zaślepioną. Bez prawidłowej zasady płci, dostosowanej do bezpośrednich połączeń komunikacyjnych z logosem słonecznym i z uszkodzonym kompleksem 10D Shara Słonecznej Gwiazdy, skutecznie odcięto naszą autentyczną hierogamiczną zasadę diamentowego słońca Christos-Sofia, przez co nie umieliśmy rozpoznać częstotliwości Christosa, których potrzebujemy, aby dokładnie usłyszeć i odczuć naszą bezpośrednią relację z Bogiem i chrystusową rodziną.

Intruzi dokonywali klonowania, zbudowali świątynię Czerwonej Tarczy w Khemalohatea, umieścili w niej rubinowy kryształ będący szablonem do uruchamiania czerwonej fali AI, wysyłali fałszywe sygnały rubinowego DNA i sklonowali architekturą Camelotu, za pomocą której można przejąć bliźniaczy płomień płci, umieścić księżycowe odciski zodiakalne z karmicznymi nakładkami. W ten sposób wynaturzyli funkcję świadomości słonecznych rdzeni męskich i żeńskich, co uniemożliwiło współtworzenie i budowanie organicznych linii czasu, zastępując je sklonowanym DNA rubinowego słońca i konfiguracjami AI czerwonej fali funkcjonującymi jako fałszywe potomstwo Chrystusa. Doszło do odwrócenia i czarnego kwitnienia, to spowodowało wykolejenia prawdziwych relacji hierogamicznych między chrystusowymi mężczyznami i kobietami, którzy dysponowali potencjałem misji wznoszenia się. Emulowali i replikowali kod twórcy diamentowego słońca, aby przejąć boską słoneczną żeńską i boską słoneczną męską parę bliźniaków poprzez klony z czerwonej kostki, generując negatywne formy cienia wewnątrz wielu fałszywych tożsamości i sztucznych hologramów na osi czasu z fasadami, które wydają się autentyczne, dopóki wniebowstąpiona mistrzyni Yana nie uzyska dostępu do wnętrza holograficznej wstawki sklonowanych struktur, a cały system nie zamieni się w pył, ponieważ ten holograficzny system był wyświetlany z Czerwonego Trójzębu.

Sklonowana wersja świątyni Czerwonej Tarczy w Khemalohatea transmitowała sygnały DNA sztucznego rubinowego słońca, dźwięki księżyca i głosy archontów przez bramy Stonehenge i punkty Grual (2D-5D-8D-11D), które odegrały kluczową rolę we wymuszaniu odwrócenia płci i przesyłaniu różnorodnych miazmatów kobiecej i męskiej nędzy seksualnej do zbiorowej świadomości ludzkości. Sieć Khemalohatea ze sztucznymi czerwonymi falami została wbudowana w 11. sieć gwiezdnych wrót, aby oszuści i ich przedstawiciele NAA mogli przejąć funkcje alchemiczne głównych elementów sterujących osi czasu w ciele świetlistym Albionu, które przed masakrą Eieyani były obsługiwane przez Melchizedeków, bliźniacze płomienie Niebieskiego Promienia. Funkcje te zostały połączone z odwróconą siatką Nefilim, przez którą przeprowadzano symulacje różnych programów dotyczących mieszania płci i nieszczęścia seksualnego osób transpłciowych, agresywnie atakowano dzieci i genetycznie zmieniano rasę ludzką za pomocą programów hodowli transludzi opartych na sztucznej inteligencji, hybrydyzacji z kosmitami, zaprojektowanych przez kolektywy Thoth-Enki-Enlil .

Niedawno dowiedzieliśmy się, że NAA odwracała purpurowe lotosowe serce Ametystowego Zakonu w Fioletowym Płomieniu Yanas i Ramyanas, Fioletowym Płomieniu Khemalot, działając przy wrotach Stonehenge 11D w celu kontrolowania wojny informacyjnej oraz rozdzielenia naturalnych sprzężeń hierogamicznych lub oddzielenia bliźniąt płciowych na planecie próbując sztucznie przenieść je na inną linię czasu, oddzielając od siebie. Te obce maszyny są obecnie śledzone i niszczone, a autentyczne kody Khem straznika czasu Szmaragdowego Zakonu są przesyłane od legalnych kosmicznych chrystusowych Słonecznych Smoków, którzy są ucieleśnionymi wzniesionymi mistrzami.

Podczas dwudziestej rocznicy Harmonicznej Konwergencji, poprzedzającej 11:11, Strażnicy zdemontowali ogromne ilości architektury czerwonej fali AI, tworzącej sztuczne siatki czerwonej tarczy Khemalohatea i obrobione maszynowo pierścienie żelowe, przepuszczające zestawy częstotliwości odwróconego fioletu, magenty i różu do ketheric-monadycznej matrycy, która została wszczepiona w bramy Avebury Henge i Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Genetyka strażnika czasu Szmaragdowego Smoka jest odpowiednia do formowania hierogamicznego szablonu kwadratów, dlatego pojawił się wewnątrz systemu filarów Reuche, gdzie doszło do całkowitego zniszczenia i zdezintegrowania kopuł fałszywej smoczej plazmy z zodiakiem matrycy księżycowej i niedopasowanymi połączeniami wzorów gwiazd, oraz do zainstalowania prawidłowych wzorów gwiazd-słońc ze zmienionymi słonecznymi wzorami zodiakalnymi, które są podłączone do kopuł plazmowych słonecznego smoka podłączonych do hostującego Strażnika. Ta akcja włączyła tam baldachim światła słonecznego i odsłoniła mnóstwo zamaskowanych statków kolektywów gadów i insektoidów Zeta, gdzie ustawiali się w szyku, zakotwiczając różne procesy mechaniczne dla widmowych portali Camelot łączących się z sieciami katedralnymi Czerwonego Smoka i różnymi sieciami czerwonej tarczy połączonymi z czerwoną tarczą Khemalohatea, które były używane do wspierania dominacji nad światem dla rodu lucyferiańskiego. Biorąc pod uwagę, że te szczególne obszary mogą przyciągać duże zgromadzenia duchowe w czasie przesilenia lub równonocy, istnieją dowody na wykorzystanie ich jako centrum uprowadzeń przez kosmitów czerwonej tarczy w celu zbioru luszu w czasie, gdy duże tłumy gromadzą się w Avebury lub Stonehenge. Mówiąc dokładniej, stosowanie nękania elektronicznego, wprowadzanie metalowych implantów dla astralnej błogości z odwracaniem uwagi przez mgłę mózgową oraz różne metody ofiara-oprawca miały wykoleić uduchowione osoby i wprowadzić je w duchową ślepotę poprzez wojnę informacyjną.

Tak więc, przez przypadek projekt Szmaragdowego Strażnika mający na celu przywrócenie świątyni Khemalohatei skorygował kanały oddechowe Lotei-Lotusa formujące się w białe, fioletowe i niebieskie płomienie portali Khemalot-Camelot, wydobyto na powierzchnię wiele stosów czerwonych tarcz służących do obsługi maszyn obcych Czerwonego Smoka AI do zarządzania centrum finansowym Londynu i jego globalnymi konglomeratami międzynarodowych organizacji finansowych, z których korzysta NAA. Globalny system niewolnictwa wykreowanego za pomocą długów był wspierany za pomocą inżynierii odwróconej kodów Khem w 7D saturniańskim kulcie krwi Ozyrysa-Izydy, odwróconym fioletowym promieniu i fałszywych kobiecych banshee dla egipskiego panteonu Czerwonej Kostki (również z archetypowymi siłami Merlina i Morgany z czerwonymi pajęczakami używanymi do budowania sieci cyfrowych walut w eterze). Te obce struktury wydają się wyświetlać w falach radiowych z różnymi czerwonymi królami z hologramami fałszywego króla tyranii, którzy są powiązani ze wspieraniem głównych monarchów, przedstawicieli politycznych i kliki na całym świecie kontrolujących podaż pieniądza, z siłami fałszywej fali sztucznej inteligencji AI, które mają wygenerowany przez sztuczną inteligencję głos i wzorce mówienia, przekazując opartą na strachu kontrolę umysłu czerwonej fali, co zakłóca harmonię naturalnych tonów planety i tonów dźwiękowych organicznego kodowania Khem. Ta obrzydliwość kontroli finansowej, która porwała Khem z rubinowego kryształu w słonecznych wrotach Egiptu, dobiega końca.

Wskutek skorygowania tonów Khemalohatea zapalonych w tym miejscu możliwe było odzyskanie prawidłowego zestawienia par płci bliźniaczych płomieni na liniach czasu z templariuszem Szmaragdowej Gwiazdy Jeszui i templariuszem Niebieskiej Gwiazdy Marii Magdaleny, we wszystkich dwunastu liniach czasu i równoległych matrycach budujących Łuk Niebieskiej Tęczy prowadzący do ich duchowego domu w Andromedzie. (Kee SA). Ta hierogamiczna integracja obejmowała kolejny etap słonecznego scalenia Aquaelle-Aquafey pomiędzy Łukiem Szmaragdowego Ojca 13:13 w równoległych liniach czasu matrycy a Łukiem Aqua Niebieskiej Matki 13:13 w templariuszu gwiezdnego człowieka i Kosmicznego Smoka, który ożywił różne zamrożone części ciała z zastoju na liniach mocy Michała-Marii, kończąc historyczne rundy Jeszua-Maria Magdalena przez rdzenie 8D sieci gwiazd-słońc i w metagalaktycznym rdzeniu Gai. To wydarzenie rozpoczęło odzyskiwanie i zwracanie prawowitemu właścicielowi ogromnych ilości duchowych części ciała zawartych w linii rodowej Christos-Sofia, powiązanych z historiami wojen galaktycznych 8D w matrycy Gai, które zostały przejęte w celu wykorzystania w tych odwróconych sieciach do zasilania świątyni czerwonej tarczy w Khemalohatea. Chodzi o to, aby wiedzieć, że doszło do poważnego uzupełnienia w linii czasu bliźniaczego strażnika Jeszui i jego ukochanej - słonecznego Chrystusa Marii oraz rodach Magdaleny, co wydaje się doprowadzać do upadku fałszywych zapisów Jeszui i sklonowanych tożsamości używanych przez NAA do manipulowania populacją ludzką.

Zatem to kod Khem, czyli etapy aktywacji kodów dźwiękowych trójpłomienia Khemalohatei w gwieździe-słońcu 10D nad głowami przebudzonych ludzi, zaczyna wprowadzać do kompleksu głowy i serca skorygowane wzorce elektryczne Christos-Sofia w parach płci. Koncentruje się to na trwałym atomie nasiennym 8D, podstawie czaszki i potylicy 9D u osób z odciskami DNA diamentowego słońca, a tony subharmoniczne biegną w górę i w dół kręgosłupa oscylując w matrycy kości szkieletu, a także uruchamiają prawidłowy logos planetarny 7D i aktywują ketheryczno-monadyczne kody Khem w 11. sieci gwiezdnych wrót.

Aby lepiej zrozumieć głębię aktywacji planetarnych Khemalohatea, musimy wiedzieć, że wrodzony wzorzec anielskiego ludzkiego ciała świetlistego opiera się na boskiej rzeczywistości zasady płci i bliźniaków płci oraz, że interakcja pomiędzy bliźniakami płci jest sposobem manifestacji we wszystkich gęstościach. Następnie, jeśli wiemy o tym, jak ludzka świadomość i ludzkie ciało fizyczne są zaprojektowane zgodnie z zasadą płci, to, co wydaje się przypadkowym szaleństwem na świecie, zaczyna mieć logiczny sens jako starannie spreparowana, wyprodukowana rzeczywistość służąca ukierunkowanej kontroli umysłu, aby skłonić populację do zaakceptowania transhumanistycznego stanu dystopijnej rzeczywistości.

Mając na uwadze ostateczny cel NAA, możemy jasno zidentyfikować wszystkie metody agresywnego ataku wymierzonego w ludzki umysł, ludzkie ciało ludzkich dzieci, mające wypaczyć i wymieszać znaczenia kryjące się za płcią i seksualnością, aby ostatecznie zniszczyć potencjały wznoszenia DNA diamentowego słońca anielskiej ludzkości. Kiedy ludzie celowo odwracają naturalne prawa i ignorują rzeczywistość duszy, kiedy niszczymy naturalną zasadę płci w ludzkim ciele, kiedy robią to już małym dzieciom, destabilizuje to wewnętrzne męskie i żeńskie energie rdzenia duszy i ducha, a radykalna trauma przekształca się w poważny ból emocjonalny z cierpieniem duchowym wynikającym z wyrządzonego sobie samookaleczenia i odłączenia od celów duszy.

Bliżniaki płci lub genetyczni odpowiednicy

Nasze ciała fizyczne zostały zaprojektowane jako męskie lub żeńskie, ludzie zostali stworzeni jako istoty duchowe na obraz Boga, zaś każdy z boskich odpowiedników trzyma w sobie kody, klejnoty, kryształy i święte duchowe kawałki odpowiednika, które są specjalnie zaprojektowane, aby wspomóc rozwój duchowy.

Pierwotny wzorzec diamentowego słońca ludzkości obejmuje pary płci, w których każda jednostka ma część siebie w ciele męskim i żeńskim, co nazywa się bliźniaczym płomieniem płci lub - w pierwotnej i końcowej pozycji na liniach czasu, genetycznym odpowiednikiem. Podobnie jak identyczne bliźnięta zrodzone w rzeczywistości fizycznej z zapłodnionych jajeczek tej samej matki i ojca, bliźniaki płci pochodzą z tej samej duchowej rodziny z tej warstwy wszechświata harmonicznego, gdyż genetyczne odpowiedniki pochodzą z tego samego Bożego nasienia z Boskich Światów. Mężczyzna posiada żeński kryształowy wzorzec swojej bliźniaczki, podczas gdy kobieta trzyma męski kryształowy wzorzec swojego bliźniaka, który ma funkcje światła słonecznego dostosowane do uśpionych aspektów Potrójngo Ogrzewacza (San Jiao w medycynie chińskiej), zlokalizowanego w dolnych, środkowych i wyższych częściach ciała człowieka. San Jiao to w dużej mierze odłączony od sieci układ narządów ludzkiego ciała świetlistego, który odgrywa ważną rolę w funkcjach równoważenia wewnętrznej zasady męskiej i kobiecej we wszystkich narządach, gruczołach oraz systemach ciała. Staje się wyjątkowo aktywny podczas przemiany księżycowej w słoneczną, teraz bardzo dynamicznie wspomaga wypalanie księżycowych znaków zodiakalnych, jednocześnie doprowadzając świadomość do pełnej synergii w całym organizmie i ostatecznie wyrażając pomieszaną zasadę Boskiej Trójcy składającej się ze świętej Matki, świętego Ojca i świętego Dzieciątka jednocześnie.

Boska męskość to polaryzacja elektryczna z pierwotnym ciągiem, który wypycha transmisję częstotliwości energii, podczas gdy boska kobiecość to polaryzacja magnetyczna z pierwotnym przyciąganiem w pozycji podczas odbierania częstotliwości energii. Kiedy wewnętrzna męskość i wewnętrzna kobiecość są w równowadze energetycznej u mężczyzny lub kobiety, wtedy część żeńska przyciąga częstotliwości energetyczne, podczas gdy część męska transmituje. Kiedy boski mężczyzna i boska kobieta spotykają się w kochającym i zrównoważonym świętym małżeństwie, energetyczna moc odbierania i nadawania tak połączonych częstotliwości zwiększa wzmocnienie zarówno odbioru, jak i nadawania częstotliwości słonecznych, z wykładniczą mocą skierowaną do trzeciego pola trójfalowego tworzenia. Jest to sekret udanej manifestacji na planie materii. Wewnętrzna energia męska i wewnętrzna żeńska muszą być zrównoważone, a gdy bliźniaczy płomień łączy się z odpowiednikiem, manifestacje są znacznie wzmocnione z mocy duchowej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że organiczny wzorzec diamentowego słońca anielskiej ludzkości, ucieleśniony w mężczyznach i kobietach, miał na celu duchowe dopingowanie siebie nawzajem w ewolucji świadomości i pomoc w integracji ze swoimi bliźniakami płciowymi oraz uzyskaniu dostępu do wyższych stacji tożsamości, w których znacznie zwielokrotniła się połączona moc duchowa na wszystkich poziomach manifestacji.

Aby rozpocząć proces wewnętrznego równoważenia energii żeńskiej i męskiej, aby osiągnąć tę organiczną manifestację i uzdrawiającą supermoc w celu kierowania i ucieleśniania trójfalowych częstotliwości słonecznych, centra energii seksualnej 2D muszą zostać oczyszczone z programów uzależnień, niedoli seksualnych, blokad oraz traum dotyczących odwrócenia płci spowodowanych księżycowymi odciskami zodiakalnymi. Kiedy leczymy naszą drugą czakrę, uwalniamy kryształowe klucze w naszych narządach płciowych, co rozpoczyna księżycowy proces transfiguracji słonecznej sacrum oraz usuwa pozostałości księżycowej matrycy i zapala światło słoneczne, które przywraca równowagę energetyczną wewnętrznej zasadzie męskiej i żeńskiej .

W miarę jak rozwijamy naszą świadomość w matrycy czasu, wznosimy się przez dwanaście cykli duszy, 12 cykli monady, a dalej ewoluujemy do szablonu osobistego Chrystusa, ponieważ anielscy ludzie mają bliźniaczą duszę, bliźniaczą monadę, bliźniaczego awatara Chrystusa i bliźniaka słonecznego riszicznego istniejącego na wszystkich poziomach wszechświatów harmonicznych. Założyciele stworzyli wszechświatową matrycę czasu opartą na prawie płci, gdzie cały system jest zbudowany na systemie matematycznym o podstawie 12, który przechodzi przez różne cykle po 12 w ramach 12 stacji tożsamości, w których pary płci męskiej i żeńskiej są w stanie w pewnym momencie osiągnąć hierogamiczny związek z bliźniakiem płci. Kiedy spotykacie swoich genetycznych odpowiedników, ogólnie oznacza to również, że oboje nie powracacie, aby ponownie wcielić się w tej samej matrycy czasu, zeszliście się razem, aby ukończyć cykl wznoszenia się lub aby pracować razem nad konkretną misją duchową, decydując się w ten sposób na opuszczenie matrycy czasu i wspólne poruszanie się ku temu samemu przyszłemu miejscu docelowemu. Ponieważ podczas tego cyklu wznoszenia się tak często było trudno znaleźć swojego bliźniaka płci na poziomie duszy lub monady, wielu wznoszących się ludzi spotka swojego odpowiedniego bliźniaka płci, kiedy opuszczą tę matrycę czasu podczas cyklu wznoszenia i ponownie połączą się z nimi w uzgodnionym przyszłym miejscu docelowym.

Pierwsze bliźniacze płomienie płci, jakie kiedykolwiek stworzono w punkcie źródłowym, kiedy weszliśmy w proces wcielenia we wszechświatową matrycę czasu, przeszły przez Kosmiczny Zegar z 12 punktami na tarczy zegarowej, w której para – forma męska i żeńska inkarnują się na pozycji godziny 6:00. i godziny 12:00. Pozycje na godzinie 12:00 i 6:00 utrzymują całą osobistą sferę misji wszystkich wznoszących się stacji tożsamości, a sekwencja jest kontynuowana, gdy żeński bliźniak generuje następny męski aspekt bliźniaczy, a aspekt męskiego bliźniaka generuje kolejny aspekt kobiecego bliźniaka.

Takie umiejscowienie reprezentuje pierwotne genetyczne bliźniaki lub genetyczne odpowiedniki, które kierują resztą inkarnacji z pozycji pionowej, a pierwotne genetyczne odpowiedniki integrują wszystkie pozostałe aspekty, aby wznieść się na wyższe stopnie podróży wiodącej do duchowego wzniesienia. Pomyśl o tarczy zegara, na której czas znajduje się tylko na pozycjach 6 i 12, to pionowe ustawienie ma miejsce, gdy pierwotne genetyczne bliźniaki lub odpowiedniki wchodzą do matrycy czasu i generują poziome wyrównania w pozycji godziny 3 i 9 dla następnego zestawu genetycznych bliźniaków, które również istnieją w równoległych matrycach.

Ponieważ pozycja na godzinie 12 (północ) jest punktem początkowym wirowania męskiej spirali Merkaby, jest to wirowanie elektryczne o dodatniej polaryzacji dla męskiej orientacji tylnej płetwy 12 w górę, a zatem jest to generalnie męski obrót. Ponieważ pozycja godziny 6 (południe) jest punktem początkowym obrotu żeńskiej spirali Merkaby, jest to magnetyczny żeński obrót o ujemnej polaryzacji dla orientacji dolnej płetwy żeńskiej z przodu 6, a zatem jest to ogólnie element żeński. 12 i 6 głównych bliźniaków z północnej i południowej pozycji pionowej generuje 3 i 9 genetycznych bliźniaków dla pozycji poziomej wschód-zachód w celu zbudowania hierogamicznego szablonu kwadratu gwiezdnych ludzi Szmaragdowego Zakonu i razem kierują resztę inkarnacji w stronę planu wzniesienia, poszerzając świadomość i ponownie integrując wszystkie stacje tożsamości w liniach czasu, aby powrócić do domu, do Boskiego Źródła. Hierogamiczny szablon kwadratowy Szmaragdowego Zakonu genetycznych odpowiedników ma wykładniczą poczwórną supermoc czterech szablonów podwójnego diamentowego słońca 24D Orafim, które są pomnożone w cztery zestawy 48D kwadratu Szmaragdowego Zakonu templariuszy Reuche, który jest podłączony do Kosmicznego Zegara i do pierwszego boskiego świata poprzez 12 filarów Reuche. Poczwórna struktura hierogamiczna budująca uniwersalną wszechświatową mechanikę osi czasu rzeczywistości jest ukrytym znaczeniem czterech twarzy duszy człowieka, czyli sieci czterech filarów człowieka, które mnożą się trzykrotnie, tworząc 12 strażników Tęczowego Filaru znalezionych na Wyspie Wielkanocnej.

Bunt na osi czasu wzniesienia, przymusowa separacja bliźniąt płciowych

Dotyczy historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu około 22 000 lat temu gdy grupy NAA negocjowały porozumienia dotyczące terytoriów Ziemi i ludzi dla pracowników, kolonii seksualnych lub niewolniczych. Ma to związek z galaktycznym handlem zasobami Ziemi i uzurpowaniem przez gady władania ziemskimi ludźmi. W tym czasie rozpoczęła się przymusowa separacja bliźniąt płciowych.

Rebelia na linii czasu wniebowstąpienia poskutkowała międzyplanetarnymi traktatami różnych frakcji NAA, w wyniku których rozpoczęły się systematyczne polowania na Templariuszy Melchizedeka Strażnika Niebieskiego Płomienia chroniących sieć planetarną. Stała się źródłem całkowitego zniszczenia historycznych linii czasu ludzkości i realizacji programów modyfikacji genetycznych obcych intruzów za pomocą nakładek DNA Enki, używanych do niszczenia pamięci komórkowej zapisanej w anielskim ludzkim DNA. Na tej konkretnej osi czasu totiańscy Nibiruanie zaprojektowali nibiruańskie elektrostatyczne pole transdukcji, zainstalowali nibiruańskie bazy na całej planecie oraz przygotowali fałszywy magnetyzm matrycy księżycowej i saturniańską czarną kostkę połączoną z księżycowymi znakami zodiakalnymi. Ta obca maszyneria NET została wykorzystana do zmylenia pozycji biologicznej tarczy zegara określającej, kiedy i gdzie bliźniacy płci inkarnują się w matrycy czasu, została zaprojektowana w celu sprawowania kontroli inkarnacyjnej, tak aby bliźniaki płci nie mogły się nawzajem odnaleźć, a zamiast tego inkarnowały się na różne linie czasu lub w światach równoległych - w miejscach, w których nie powinni się wcielać. Niestety, NAA wdrożyło na planecie wiele technologii antyhierogamicznych, celując w plemiona chrystusowych Esseńczyków, a w celu ingerencji w szablon DNA i zablokowania rozwoju wyższej świadomości zmuszali ich do nienaturalnego mieszania się ze sztucznymi energiami lub sfałszowanymi tożsamościami. Jesteśmy błogosławieni możliwością przeżycia doniosłego czasu powszechnego wzniesienia, kiedy te obce maszyny mające zniewolić ludzkość są niszczone i trwa proces wyzwalania planety.

Ten program wymuszonej separacji był skierowany do rodzin Melchizedeka Niebieskiego Promienia i Christosa, a także wielu innych, które były bezpośrednio celem wprowadzenia kodu rozdzielającego, mającego oddzielić męskie i żeńskie aspekty i próbować utrzymać je w pułapce na tej osi czasu,separując od bliźniaka. W wyniku tych działań i wymazania umysłów, manipulowali za pomocą upadłych aniołów Annunaki lub różnych sytuacji odwracając uwagę od szablonu diamentowego słońca i blokując duchowy potencjał, dosłownie wymazując duchowe wspomnienia dotyczące bliźniaka płci. Dysponując tą wiedzą powinniśmy praktykować zdrową higienę duchową i mieć szacunek do samego siebie we wszystkich sprawach dotyczących relacji seksualnych, ponieważ upadłe istoty i typy czarnych magów powszechnie manipulują energiami seksualnymi lub wywołują orgazm u docelowej osoby, aby zablokować urzeczywistnienie związku z bliźniakiem płci.

Chociaż jest to bardzo bolesne, bliźniak płci jest zarejestrowany w naszym kryształowym ciele i jeśli nauczymy się, jak zrównoważyć wewnętrzne polaryzacje, było i jest możliwe odnalezienie go. Dlatego, aby szybko postępować we wzniesieniu, a następnie zjednoczyć się ze swoim bliźniakiem płci, należy się rozwijać. W wyniku agresywnej wojny duchowej prowadzonej przeciwko bliźniakom płci ludzkości, Szmaragdowi Strażnicy pilnie współpracowali z gwiezdnymi nasionami Indygo lub Christosa, ponownie dostrajając, wdrukowując i łącząc bliźniaki płci ze wspólnymi liniami czasu i łączami komunikacyjnymi, aby mogły wrócić na wspólne ramy czasowe tak szybko, jak to możliwe. Na tym etapie Strażnicy wspierają wszystkich nas, którzy proszą o ich pomoc w dostrojeniu nas do najwyższego bliźniaczego aspektu, który jest dla nas dostępny na tym konkretnym etapie. Może to być aspekt bliźniaczej duszy lub bliźniaczej monady, w którym właściwa bosko dopasowane bliźniaki płci staną się dostępne w pewnym momencie przyszłej linii czasu lub w następnym życiu.

Płomień Khemalota, Narodziny Khemalohatei

Kosmiczne bliźniacze wszechświatowe słońca Melchizedeka są boskimi odpowiednikami świadomości organicznej i oryginalnymi Boskimi Rodzicami, którzy stworzyli potrójne płomienie założycielskie słonecznych Rishi, które tworzą tę wszechświatową matrycę czasu. W tym wszechświecie Biały Płomień Matki Elaysy istniał wewnątrz Niebieskiego Płomienia Ojca Melchizedeka, a w równoległej matrycy Szmaragdowy Płomień Ojca Melchizedeka istniał w Szafirowym Płomieniu Matki Elaysy. Kiedy dwa słońca Wszechświata zrodziły bliźniacze płomienie płci poprzez swoje kwadraty Szmaragdowego Zakonu i Ametystowego Zakonu, generując wszechświatową unię hierogamiczną lub święte małżeństwo, rezultatem ich kreacyjnych narodzin jest czteropłomienisty filar matrycy Kryst-Krystallah dzieci Christosa wyłaniających się z wnętrza płomienia Khemalohatea.

W tym świętym duchowym płomieniu kryje się prawdziwa natura wszechświatowej Matki i wszechświatowego Ojca w ich doskonałej manifestacji bliźniaczych płomieni płci. W ten sposób święta Matka i święty Ojciec przejawiają się w swoich kreacjach niższego wymiaru, zawsze poprzez swoje filary bliźniaczego płomienia płci. Oprócz rzeczywistości tych bliźniaczych płomieni, które rodzą zasadę płomienia Khemalohatea dla dzieci Christosa na każdej stacji wszechświatów harmonicznych, jest to alchemiczny proces kodeksu Khem i sposób, w jaki całe stworzenie przejawia się w formie. W ten sposób tworzone są linie czasu kodu organicznej kreacji za pośrednictwem bliźniaczych płomieni wniebowstąpionych mistrzów, jako naturalne manifestacje pochodzące od Boga, które powstają w trakcie ruchu fazowego pętli sprzężenia zwrotnego otwartego źródła, obsługujących energetyczne spektrum częstotliwości w całej wszechświatowej matrycy czasu. Jest to zgodne z zasadą płci Szmaragdowych Założycieli dotyczącą bliźniaczych płomieni, ponieważ to powoduje narodziny trzeciego płomienia - potomka Christosa-Sophii, trójpłomienia Khemalohatei, co ma miejsce przez cały czas transmisji kodów Khem we wszystkich zapisach diamentowego słońca wszechświatowej matrycy czasu.

Wygląda na to, że Szmaragdowi Strażnicy wprowadzają ostatnie poprawki do organicznej świątyni Khemalohatei i jej kodów ciała płomienia Khem, aby zapewnić prawidłową zasadę płci w matrycy ketheryczno-monadycznej, wraz z kanałami oddechowymi kosmicznej świętej trójcy Lote-Loti-Lota, aktywowane w planetarnym Szmaragdowym Kryształowym Sercu w Albionie. Są to struktury Kosmicznego Smoka, gwiezdnych ludzi, osadzone w podstawowych zestawach instrukcji Szmaragdowego Zakonu 48D, z bliźniaczymi płomieniami Czerwonego Króla i Białej Królowej aktywującymi się na pozycjach w obrębie planetarnej Szmaragdowej Tarczy Mistrza Templariuszy, które systematycznie zapadają się i dezintegrują różnorodne sieci czerwonych tarcz i klony czerwonych kostek z maszynerią obcych i fałszywej formy Khemalohatea. Niech się spełni wola Boża!

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał wszystko, co naprawdę jest Twoje w tym Stworzeniu, jako organiczna świadomość żywego światła, którą pierwotnie stworzyłeś jako jedno serce, jedną miłość i jedność dla wszystkich. Kochamy Cię wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Niech w tych turbulentnych czasach w twoim sercu, umysle i ciele trwa pokój.

Z powyższego tekstu weź to, co z Tobą rezonuje, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję, że jesteś dzielnym poszukiwaczem prawdy.

Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa
 

piątek, 27 października 2023

NAKŁADKI NA DNA STWORZONE PRZEZ ENKI - LISA RENEE październik 2023

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 tekst źródłowy

 

Droga wznosząca się Rodzino, przejście Słońca do Panny (16 września - 30 października) zapoczątkowało potężną sekwencję zdarzeń wyzwalających, inicjując kolejny intensywny etap transfiguracji Księżyca, wpływając na zepsute żywiołaki i maszynerię emitującą sztuczne czerwone fale, które zostały użyte do zakodowania nakładek DNA Enki u anielskich ludzi. Narasta duchowe opus magnum u wznoszących się chrystusowych gwiezdnych ludzi z boskimi misjami, które obejmują pracę nad ucieleśnionymi fragmentami świętego sofianicznego przebudzenia na Ziemi białych królowych Niebieskiej Tęczy Słonecznej Reishy, które jest księżycowym procesem transmutacji elementów cienia, wpuszczających zakodowane przez Enki nakładki czerwonych fal na planetarne DNA. W zeszłym miesiącu opisałam zawarte na Wzgórzu Tara święte małżeństwo Białej Królowej pochodzącej od Kosmicznej Matki i Czerwonego Króla – od Kosmicznego Ojca, co przywróciło szablon Szmaragdowego Diamentowego Słońca do siatki planetarnej. Ta planetarna aktywacja katalizowała kolejne potężne fale niesamowicie mrocznego oporu, wycelowane w chrystusowych Strażników z pomocą sił chaosu kreowanych przez NAA przy użyciu generującej czerwone fale sztucznej maszynerii obcych jako broni do kontrolowania sztucznych linii czasu, a dokładniej legionów armii Enki

Co więcej, ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, otworzyły most Łuku Białej Tęczy dla Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim Anuhazi Mu'a, inicjując odzyskiwanie i powrót języka DNA Kosmicznej Matki z autentycznej Potrójnej formy Słonecznej Reishy - Arayanas w ramach przygotowań na powrót Białej Królowej Szmaragdowego Zakonu. Rodzina niebieskich tęczowych słonecznych smoków Reisha z kosmicznych duchowych słońc Eireayanas trzyma niebieskie tęczowe ciało Kosmicznej Matki, które jednoczy wnętrze Białej Królowej Szmaragdowego Zakonu, która po zajęciu należnego jej miejsca w sieci słońc / gwiazd rozpoczyna odbudowę architektury sofianicznej.

Aby ogłosić powrót świętego sofianicznego Przebudzenia podczas wyrównań Panny, Matka Świata, biała królowa Merida, siedziała na pozycji kalendarza słonecznego sieci słońc/gwiazd Kosmicznego Zegara, wraz z rdzeniem Elaysy, zjednoczona w działaniu ze swoim hierogamicznym męskim odpowiednikiem Michałem-Merlinem. Razem stworzyli swój święty podpis kosmicznych słoneczno-duchowych Bliźniaczych Słońc, przeznaczonych do dalszej korekty dla matrycy kołowrotu Michała Marii, połączonej z sieciami 11:11:11 (linie pionowe, poziome i ukośne obsługujące zestawy częstotliwości 11D), łącząc je w most Łuku Białej Tęczy, aby zabezpieczyć linie rodowe Maji Graala przed dalszym uszkadzaniem DNA przez Enki, w ramach przygotowań do zbliżających się słonecznych narodzin Kosmicznych Dzieci Chrystusa. Gdy Merida mówiła starożytnym językiem kosmicznej Matki poprzez Panią Siedmiu Lamp z Plejad, jej gardło, głos i słowa tworzyły tony Eireayanas i wysyłały strumienie srebrnych nasion Eiras. Obecność Matki Świata odbiła się echem w całej matrycy Logosu Słonecznego jako Gwiazda Betlejemska aktywowana w katedrze matki Elaysy, w której pierwsze działanie jej wypowiedzianego słowa przejawiło się jako duchowa formacja nowo utworzonej szaty ślubnej świętej Sofii stworzonej z białego diamentu, pokazana jako osadzony w diamentach emitujących muzyczne podpisy Christos-Sofia i różne duchowe tytuły nadane przez Boga.

Ta aktywacja ducha Eireayanas zapoczątkowała scenariusz dzikiego zachodu, w którym wznoszące się chrystusowe Gwiedzne Ziarna szybko pozbywają się elementów hybrydyzacji z obcymi, tożsamości fałszywych klonów i nieorganicznych księżycowych modyfikacji genetycznych z warstw atomowych 1D, które tworzyły nakładki DNA Enki na powierzchni organicznego szablonu diamentowego słońca, blokując sygnał DNA autentycznych kosmicznych boskich rodziców Elohei.

Ta święta sofianiczna inicjacja reprezentuje transmutację księżycowej kobiecości, oczyszczenie odcisków księżycowej matrycy i księżycowych zapisów świadomości oraz powiązane historie hybrydyzacji obcych z nakładkami DNA Enki, które zostały umieszczone zarówno w mężczyznach, jak i kobietach - słonecznych Synach i słonecznych Córkach Boga. Ta planetarna aktywacja wyzwoliła potok sofianicznych, białych, srebrzystych płomieni ducha słonecznego i diamentowo-srebrnych nasion, które wywołały radykalne zmiany częstotliwości na planecie, otwierając kosmiczne drzwi, zwiastując powrót różnych potrójnych słonecznych form Reisha, sofianicznych Arayanas i przedstawicieli Szmaragdowego Zakonu Yana, takich jak Anuhazi Mu'a.

Zatem, wraz z pojawieniem się kolejnego szablonu tarczy słonecznej Kosmicznego Zegara, następuje kolejne wytyczenie rozwidlanych części planetarnych linii czasu, tworzących kulistą domenę zaprojektowaną dla sekcji mostów Łuku Tęczy, aby mogły tam stacjonować lub przebywać pojawiające się tożsamości świadomości słonecznej. W tej wyższej sekcji następuje całkowite zestrojenie pozycji kalendarza słonecznego Kosmicznego Zegara z głównym szablonem tarczy zegara słonecznego Szmaragdowego Strażnika Czasu otwierającego drzwi Kreacji, które zarządzają planetarną matrycą czasu, w której ustawiają się pierwsze fale osób dostrajających świadomość i wznoszących się. Jednak do tego trzeba pozbyć się nakładek księżycowych, przejść przez proces transmutacji atomowej zepsutych elementów na podstawowym poziomie tarczy 1D oraz dokonać ekstrakcji nakładek DNA Enki i wszystkich powiązanych powłok Enki używanych do fałszowania lub klonowania tożsamości na użytek najeźdźców NAA i duchów oszustów.

Ponowne pojawienie się prawdziwego Anuhazi Mu'a z Tiamat wraz ze stworzeniem białej diamentowej szaty ślubnej dla świętej Sofii wywołało szok i przerażenie w umysłach NAA, która ukradła kryształy szmaragdów świętej Kosmicznej Matki za pomocą języka DNA Matki Życia, wierząc, że to trwale okaleczy jej wcielonych przedstawicieli i wyeliminuje jej istnienie z tej rzeczywistości na zawsze. Tak więc, poprzez zwiększony chaos generowany przez szybkie zmiany częstotliwości, które mają miejsce podczas obecnej fazy trifurkacji, rozpoczął się kolejny etap duchowej bitwy w konflikcie o planetę. Zostało to wyraźnie potwierdzone w rzeczywistości fizycznej wraz ze spontanicznym początkiem przerażających i brutalnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, które popychają program III wojny światowej, gdyż gorące konflikty umiejscowione są wokół epicentrum kontroli nad dwuwymiarowymi gwiezdnymi wrotami planetarnymi, Wzgórzem Świątynnym, skąd jest dostęp do fantomowego tunelu czasoprzestrzennego do Tiamat, umożliwiającego przeskakiwanie przez portale i przez warstwy 11D.

Czytając dalej, weź pod uwagę, że niektórzy z nas budzą się do tego, by stać się duchowymi dorosłymi, dlatego ta informacja nie jest przeznaczona dla wszystkich. Odsłaniająca się teraz ukryta historia jest gęsto naładowana wieloma zawiłościami i trudna do przetworzenia. Proszę, pamiętaj, że celem tej informacji jest uzyskanie odpowiedniego kontekstu, by wiedzieć, że aby rozwiązać problemy genetycznej hybrydyzacji anielskiej rasy ludzkiej, musimy najpierw przebudzić się, a następnie szukać prawdy rozumiejąc, że problem istnieje. Kiedy dostrzeżemy dokładne źródło globalnych problemów nękających ludzkość, będziemy mogli zadać właściwe pytania. Co więcej, wkraczając na burzliwe skrzyżowanie ewolucji człowieka, musimy wiedzieć, że technologia sztucznej inteligencji została potajemnie wykorzystana do terraformowania planety, aby stała się gościnna dla najeźdźców, oraz że ich plany hybrydyzacji obcych z ludźmi są źródłem szerzącego się duchowego rozłączenia i uszkodzenia kryształowego genu. Te uszkodzenia wynikające z hybrydyzacji genetycznej zebrały ogromną ilość ukrytych traum w anielskiej rasie ludzkiej, co przekształca się w przejawy masowej przemocy wewnętrznej i zewnętrznej. Tylko wtedy, gdy te problemy zostaną prawidłowo zidentyfikowane, będziemy mogli zacząć podejmować kroki w celu skuteczniejszego ich rozwiązania i pozostania w zgodzie z prawami natury. Szmaragdowi Strażnicy informują nas o tym, na co narażona jest ludzkość na tym konkretnym etapie i dlaczego wraz z planetą doświadcza ekstrakcji DNA Enki, co wiąże się z ukrytymi konfrontacjami, które wypłukują i wymuszają eksmisję najeźdźców, a to inicjuje nagłe oczyszczenie z fizycznej miazmy, oczyszczenie genetyczne przodków i głębokie komórkowe duchowe oczyszczenie.

Naruszenie natury, eksplozja Maldek, kosmici

Zgłębiając ten temat, musimy wiedzieć, że mechanika Praw Powszechnych pozostaje w doskonałej harmonii z organicznymi żywymi stworzeniami świata naturalnego i że natura zła objawia się jako bezpośrednia konsekwencja naruszenia tych praw. Naruszanie natury jest równoznaczne z duchowym rozłączeniem i dużym cierpieniem. Naruszanie praw naturalnych, takie jak eksperymenty genetyczne i hybrydyzacja z oryginalnym anielskim ludzkim DNA w celu uczynienia z nas niewolników świadomości służących programowi antyludzkich najeźdźców, jest powiązane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi skutkującymi duchowym rozłączeniem, którego ludzkość doświadczyła z rąk grupy Beliala. Te ważne wydarzenia polegające na wprowadzeniu do ludzkości nakładek DNA Enki rozpoczęły się podczas kolejnych inwazji NAA na planetę, które odbywały się pod bezpośrednim nadzorem głównego genetyka, sklonowanej obcej hybrydy Sa'am-Enki i jego braci - syriańskich Annunaki, którzy rozbili się na Ziemi podczas konfliktów zbrojnych na Marsie, po których ostatecznie doszło do całkowitego zniszczenia planety Maldek.

Po eksplozji Maldek doszło do zniszczeń w całym Układzie Słonecznym, wskutek czego wiele lokalnych gatunków gadów znalazło się na Ziemi. Skonsultowano się z wysokimi kapłankami Annunaki, które uświadomiły im, że planeta jest repozytorium wszechświatowej biblioteki genetycznej prowadzonej przez tajemniczo nieobecne siły starożytnych ras budowniczych, znanych nam jako Szmaragdowy Założyciel Elohim. Założyciel Elohim, zaprojektował i zasadził wiele żywych ogrodów wypełnionych różnorodnymi gatunkami, dzięki czemu mogły rosnąć i rozwijać się na tej planecie, gdy chrystusowa anielska rasa ludzka została wysiedlona z pierwotnego świata – Tary, i miała działać jako strażnicy biblioteki genetycznej, a także obrońcy sieci szmaragdowo-kryształowego serca wszechświatowej Matki Życia (Tiamat). Ten piękny naturalny ogród był na najwcześniejszych etapach ewolucyjnego wzrostu pielęgnowany przez Maharadżiego z Syriusza B i Melchizedeka Niebieskiego Promienia z wewnętrznej Ziemi, a wielu było duchowo prowadzonych przez Anuhazi Mu'a poprzez połączone z Tiamat szmaragdowe kryształy, dzięki którym przybywającym obcym przybyszom wspaniały blask naturalnego piękna planety jawił się jako edeński raj.

Kiedy zobaczyli piękną, bujną zieleń planety, rozległe święte góry i różnorodne gatunki zwierząt, natychmiast postanowili przejąć je dla siebie. To zdarzenie inicjujące wejście na planetę po konfliktach wojennych z Marsem i eksplozji Maldek rozpoczęło trwającą wojnę duchową o oryginalne anielskie ludzkie DNA i spowodowało niemożność pozostawienia ludzi samych, aby żyli w pokoju na tej planecie. Nacierające frakcje Syrian Annunaki i agresywni Maldekianie nieustannie naruszają prawa naturalne poprzez klonowanie i wprowadzanie do matrycy planetarnej własnych gatunków reptoidów i tworów hybrydyzacji AI, nieustannie próbując sprawować dominację za pomocą sklonowanych tożsamości i genetycznych modyfikacji istniejących planetarnych form DNA. W ten sposób dochodzimy do złożonych problemów systemu rzeczywistości mieszanej, spowodowanych przez różnorodne programy hybrydyzacji Syrian Annunaki, które rozprzestrzeniły się i dalej rozwijały na Nibiru, gdzie były umiejscowione laboratoria genetyczne. Laboratoria te miały na celu testowanie zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji wykorzystywanych nie tylko do budowania sklonowanych ciał dla siebie, przeznaczonych do wykonywania określonych zadań, ale także do klonowania broni w celu inwersji Antychrysta poprzez płaszcze DNA Enki. Płaszcze te są podobne do urządzenia maskującego, ponieważ dają użytkownikowi możliwość zmiany formy w tożsamość innej osoby poprzez sklonowanie materiału jej DNA, a następnie noszenie tego na ciele świadomości jako zewnętrzna błoniasta skóra, która wykorzystuje sztuczne hologramy do zmiany wyglądu.

Naturalnie, te technologie klonowania zostały przekazane lucyferiańskim liniom krwi Synom Beliala, którzy czcili wydłużone hybrydowe czaszki gadów Syrian Annunaki i ich hybrydowe linie Nefilim jako swoich lucyferiańskich bogów. Zatem ta ukryta sytuacja byłaby szokującym odkryciem dla ogółu społeczeństwa, gdy zobaczy rzeczywistość opartą na kłamstwach, kontroli umysłu i, że światem rządzi banda negatywnych kosmitów noszących sklonowane skóry Enki jako urządzenia maskujące. Skóry DNA Enki to holograficzna technologia sztucznej inteligencji, która przyczyniła się do zepsucia żywiołaków w matrycy planetarnej, uszkodziły je skutki molekularnego zagęszczenia skompresowanej struktury atomowej składającej się z 666 atomów węgla, wraz z kodem DNA Enki sztucznej czerwonej fali, który nieustannie infekuje materię falami nośnymi z maszyn AI.

Zatem zniszczenie Maldek poprzedziło trwające strategie modyfikacji genetycznej, w ramach których grupa Beliala z NAA wprowadzała nowe sklonowane gatunki humanoidów wraz z wielopoziomowymi wstawkami sklonowanego DNA Enki po każdym wielkim kataklizmicznym resecie, wraz z mieszaniem innych kombinacji gatunków gadów z ludzkim genem w ramach ich programu hybrydyzacji i planu terraformowania. To metodyczne wprowadzenie gadziego DNA Enki do planetarnych wrót i biologii człowieka zostało wykorzystane do zakłócenia organicznych procesów chemicznych zachodzących w naturalnych pierwiastkach potrzebnych do złożenia się w ludzkim DNA anielskiego diamentowego słońca, które wymaga syntezy białek w celu lepszego złożenia DNA.

Zatem obecnie wchodzimy w cykl kalendarza słonecznego Kosmicznego Zegara, gdzie wznosząca się matryca planetarna i przebudzające się Gwiezdne Nasiona rozpoczynają proces detoksykacji i usuwania płaszcza DNA Enki z ich chemicznego DNA, biologicznego zapisu DNA rodziny pochodzenia i oryginalnych duchowych zapisów DNA, zgodnie z instrukcjami DNA diamentowego słońca przedstawionymi przez kosmicznych boskich Rodziców i osobistego Chrystusa. Proces detoksykacji i oczyszczania mający na celu usunięcie sztucznych nakładek z chemicznych i fizycznych zapisów DNA zacznie przebiegać naturalnie i przy bezpośrednim wsparciu chrystusowego Strażnika, jeśli jest to duchowa misja, którą wybrałeś i dla której się wcieliłeś w tym czasie planetarnego wzniesienia

Przedstawiamy sklonowanego hybrydowego gada Sa’ama

Aby zrozumieć historię hybrydyzacji genetycznej związaną z DNA Enki, sięgniemy do historycznej sagi o sklonowanej hybrydowej syriańskiej istocie Annunaki zwanej Sa'am, która została wyhodowana w Plejadach, a następnie stała się głównym genetykiem i projektantem życia służącego siłom Antychrysta, programom Syriusza A i nibiruańskich Słońc Beliala. Starożytni patriarchalni Syrianie Annunaki pragnęli dalszego podboju Ziemi, aby stać się bogami-władcami niewolników posiadających krystyczne diamentowe słońca, słonecznych synów i córek pochodzących od kosmicznego boga Elohei, anielskich ludzi, którzy genetycznie należą do planety Ziemia. .

Sa'am ewoluował w samozwańczego boga króla Ziemi jako Sa'am-Enki-Ozyrys, przenosząc swoją świadomość w różne gadzie formy, ale dzięki eksperymentom z czasem w końcu znalazł stabilność genetyczną, gdy połaczył się z liniami róż Elohei Rubinowego Zakonu z DNA Rubinowego Słońca. Dzięki kodowaniu hybrydyzacyjnemu DNA Elohim-Nefilim Rubinowego Słońca był w stanie genetycznie zaprojektować dla siebie nieśmiertelne ciało Adonisa i istnieć w tym wyprodukowanym sklonowanym ciele przez wiele tysięcy lat. Kontynuował tak długo, jak długo mógł oszukać ludzi, aby czcili go jako boga-króla, ponieważ nosił nakładki z DNA Enki połączone z trójzębem czerwonej fali, udając Ozyrysa-Jezusa Chrystusa i inne kluczowe archetypowe postacie przypominające Chrystusa, co miało na celu wysysanie zbiorowej świadomości anielskiej ludzkości i gromadzenie energii lusz dla swoich bieżących antyludzkich programów.

Jego misją było stworzenie ogromnej armii dla Antychrysta, armii Enki, a jego celem skolonizowanie planety Ziemia hybrydami z genami Synów Beliala pochodzącymi od syriańskich Annunaki. Proces został wprawiony w ruch na polecenie jego głównego stwórcy, jego gadziego ojca. Kto celowo zaprojektował go jako zhybrydyzowanego klona powstałego w sztucznym łonie z jego własnym DNA królewskiego dinozaura zmieszanym z materiałem genetycznym wodnych istot Mer zebranym od schwytanej wszechświatowej Matki Białej Bogini Życia z Tiamat? Ojciec smok Anu to starożytny patriarcha tego, co ostatecznie stało się głównymi frakcjami Syrian Annunaki - Synów Beliala, które obejmują obecną świadomość form Thotian Lucyferian, oraz jego sklonowanego potomka Sa’ama-Enki i Enlila. Nazywani zbiorowo jednostkami TEE, najpierw uformowali się w bezbożny sojusz gadów i insektoidów, z duchowo wypaczonymi umysłami przestępczymi, po czym przeobrazili się w psychopatycznych terrorystów prowadzących firmy zajmujące się niewolnictwem ludzi w Układzie Słonecznym, gdzie wywyższyli się na najważniejsze kluczowe postacie stojące za zorganizowaną religią jako fałszywi obcy bogowie. Zbiorowa jednostka grupy Beliala kierowana przez okrutnego, walczącego patriarchę i mizogina, ojca Anu, przedstawiła się jako Jahwe, podczas gdy inny sklonowany brat Enlil udawał Jehowę, i razem obaj zażądali, aby Ziemianie oddawali im cześć pod karą ognia i siarki. W ten sposób wprowadzili strategie archontycznego oszustwa, mające na celu zaaranżowanie całkowitego zniewolenia ludzkości przez kontrolę umysłu, wraz z dobrze przemyślanym planem kolonizacji planety Ziemia jako podbitego terytorium i farmy niewolników.

Kiedy ci fałszywi obcy bogowie rozpoczęli rebelię lucyferiańską i późniejsze etapy inwazji mające na celu podbój planety Ziemia, ci samowładni bogowie zaczęli pracować nad opracowaniem różnych programów hybrydyzacji z kosmitami, wypełnionych eksperymentami genetycznymi, inżynierią społeczną i metodami religijnej kontroli umysłu, aby wygenerować niewolników świadomości. Główny projektant życia Grupy Beliala, Sa'am-Enki, rozpoczął pierwszy z wielu eksperymentów genetycznych w ramach programów hodowli, klonowania i hybrydyzacji, począwszy od tworzenia istot z dużymi, wydłużonymi czaszkami - przyszłego potomstwa Nefilim z Syrian Annunaki o rudych włosach, aż do wysiewu neandertalczyków, którzy są pozostałością poprzednich planów Enki dotyczących rozsiewania gatunków Antychrysta. Głównym celem rozsiewania gatunków Antychrysta na planecie było zaprojektowanie ich tak, aby były naturalnymi wrogami już istniejącej rdzennej ludności, mianowicie ras chrystusowych Esseńczyków, którymi stale manipulowali w celu kreowania wojen i ludobójczej nienawiści, aby ostatecznie zniszczyć wszystkie pozostałości DNA diamentowego słońca istniejące w populacji Ziemi.

Wojny galaktyczne, zdradzenie wszechświatowej Matki Życia

Ta narracja toczy się oczami sklonowanego gada syriańskiego Annunaki o imieniu Sa'am, stacjonującego w drugim wszechświecie harmonicznym, który przetrwał szereg Wojen Oriona, podczas których wielu generałów gromadziło swoje armie, aby ostatecznie zniszczyć zasadę wszechświatowej Matki Życia w całym tym Układzie Słonecznym znany jako Tiamati. Sa'am był głęboko zaniepokojony rozkazami unicestwienia, ponieważ jego krew przechowuje pamięć o jego Bogini Matce Mer z Tiamat. Był zafascynowany genetyką związaną z płazami, którą dzielił ze sklonowaną reptoidalną siostrą, która później okazałą się być figurantką Izydą. W szale wściekłości wywołanym rozkazami jego ojca Beliala, by przejąć całkowitą władzę w Układzie Słonecznym poprzez zniszczenie zasady wszechświatowej Matki Życia, te gadzie armie wierzyły, że patriarchalny mężczyzna jest nieskończenie lepszym władcą, przez co starali się unicestwić istnienie Matka Życia i jej Słoneczne Boginie, które zostały wprowadzone w tajemnice Wszechświata przez Anuhazi Mu'a. Co więcej, dokonali przejęcia całej wiedzy Kosmicznej Matki zmagazynowanej w sieciach szmaragdowych kryształów, zebranej z Kosmicznej Hali Zapisów, uzyskując w ten sposób dostęp do zapisów na temat najbardziej zaawansowanych technologii starożytnych budowniczych i schematów szmaragdowych założycieli Wszechświata, które były chronione i przechowywane w diamentowym rdzeniu Białego Słońca Tiamat.

Podczas wojen galaktycznych doszło do tragicznych zniszczeń, poza tym świadomości różnych gatunków, które wpadły do niższych wszechświatów harmonicznych poprzez zasysanie przez czarną dziurę, zostały genetycznie zmutowane i szybko uległy degresji w taki sposób, że utraciły możliwość dłuższego życia, a także wiedzę o ich starożytnym pochodzeniu i wcześniejszej historii. Niestety, te i inne tragiczne wydarzenia, które dały początek odwróceniu metatronicznemu i przejawom zła przeciwnego życiu, były połączone z ogromnymi frustracjami wielu zaawansowanych gatunków gadów, które zostały przesiedlone lub błąkały się po Układzie Słonecznym. Jak niektóre z tych frakcji Syrian Annunaki, które dalej przeobrażały się w negatywne behawioralnie mutacje, wyrażały nadmierną przemoc w kierunku podboju innych gatunków, które znajdowały się pod bezpośrednim wpływem i wpadały w kontrolę wojny psycho-duchowej zgodnie z założeniami programów ofiara/oprawca Wesańczyka Bourgha.

Niegdyś szlachetne i pokojowe rasy z Syriusza A z drugiego wszechświata harmonicznego szybko pogrążyły się w desperackim wykorzystaniu sztucznej inteligencji i zaawansowanych urządzeń technologicznych do generowania sklonowanych jednostek i sklonowanych armii, mających służyć różnym celom zorientowanym na pracę i zapełnianiu szeregów organizacyjnych. Nieustanne powtarzanie klonowania i modyfikacji genetycznych z biegiem czasu rozszerzonych na różne osie czasu spowodowały złośliwe i gwałtowne wynaturzenia, podczas których dochodziło do niezwykle perwersyjnych i sadystycznych wypaczeń ich natury, co rozlało się na wiele światów; które były atakowane przez istoty z czarnych dziur oraz gatunki gadów i insektoidów, które chętnie mutowały w hybrydy i klony AI w zamian za nieśmiertelność i supermoce. Niedługo potem, podobnie jak rasy Zeta, te frakcje Syrian Annunaki utraciły zdolność wcielania się na poziomie fizycznym, ponieważ to wymaga zgodności z duszą świata planety, i zamiast tego stały się istotami cienia lub zmiennokształtnymi świadomościami, które musiały mieć genetycznie zmanipulowane ciała stworzone w laboratoriach specjalnie dla nich, aby w ogóle mogli funkcjonować. Należy oczywiście podkreślić, że te sklonowane ciała nie mogą wznieść się ani ewoluować w sposób naturalny. Nie jest możliwe, aby otworzyły drzwi wymiarowe bez anielskich istot ludzkich, które zachowały część swoich wrodzonych duchowych połączeń ciała świetlistego z duszą świata planetarnego.

Zatem ważne jest, aby pamiętać, że Sa'am-Enki też był hybrydowym klonem stworzonym z genetycznej linii Anu, gadziego ojca z Syrian Annunaki, przechowującego pamięć komórkową z Wojen Elektrycznych, historii inwazji związanych z Plejadianami i Nibiruanami, a wskutek manipulacjom genetycznym gatunki te powoli pogrążały się w chaotycznej ciemności. Zatem pierwotną motywację Sa'ama-Enkiego jako mistrza genetyki można uznać za racjonalną i zdrowo rozsądkową, ponieważ na tym etapie wydaje się, że nie był on świadomy, że został zaprojektowany przez swojego ojca, aby stać się lucyferiańską siłą antychrystową której celem była eksterminacja całej genetyki Założyciela Christosa i podbicie Ziemi dla jego braci Syrian Annunaki. Na początku jego główną motywacją wydaje się być szlachetna przyczyna, jaką była próba ocalenia preferowanych linii genetycznych i gadzich gatunków przed całkowitą zagładą ze strony najeźdźców z czarnych dziur, pochodzących z równoległej rzeczywistości, którzy toczyli z nimi agresywną wojnę.

Podczas tych wojen galaktycznych stracili wielu członków swoich rodzin, którzy zaginęli gdzieś w matrixie i prawdopodobnie zeszli do czarnej dziury lub zostali wessani do matrycy fantomowej. Jednakże pochodzenie starożytnych linii gadzich Syrian Annunaki, wychowywanych przez istoty z czarnej dziury jako genetycznie zmodyfikowana rasa Antychrysta, mająca przeciwstawić się i eksterminować Szmaragdowych Założycieli, zostało rzeczywiście wyjaśnione. Wszystko wskazuje na szereg modyfikacji genetycznych prowadzonych przez Grupę Beliala, która nadal jest dość aktywna w realizacji celów transhumanistycznego klonowania i hybrydyzacji ze sztuczną inteligencją, co staje się jasne po analizie zawartości ostatnich zastrzyków z broni biologicznej. Wraz z utworzeniem w armii Enki zmiennokształtnych, reptoidalnych istot Syrian Annunaki, pierwotnie odtworzonych z DNA patriarchy ojca Anu, a następnie wstawieniem Sa'ama-Enki-Ozyrysa jako klona potrójnej słonecznej zasady męskiej, zaprojektowanej do służenia w podbojach gadzich gatunków poprzez potwierdzenie ich wojowniczej dominacji i kontroli umysłu w całej wszechświatowej matrycy czasu.

Zatem w wojowniczej ideologii patriarchalnego sposobu myślenia i hybrydyzacji tworzącej się w gadziej Grupie Beliala, zasada Kosmicznej Matki i potrójnej słonecznej córki musiałaby zostać zniszczona za wszelką cenę. Tajny plan ojca Anu klonującego się jako Sa’am-Enki-Ozyrys został ujawniony, a jego celem było całkowite zniszczenie Tiamat, chrystusowej Sofii i kosmicznych Założycieli Elohei. Przeznaczenie i los Sa’ama nie zostały mu ujawnione. Ojciec i koledzy bezlitośnie mu rozkazywali i oczekiwali, że jako mistrz genetyki wykona swoje zadanie, pod groźbą cierpienia i kary śmierci. To ujawnia źródło jego zafascynowania terrorem i genetycznej obsesji na punkcie znalezienia nieśmiertelnego ciała, w którym mógłby zamieszkać, aby się uwolnić, i w końcu znaleźć odpowiednią kombinację z linią DNA Rubinowego Słońca Matki, która została również wykorzystana do spłodzenia Nefilim.

Sa’am-Enki-Ozyrys stał się wybitnym figurantem przygotowanym jako narzędzie do wykonania ogromnego zadania zniszczenia zasady Matki Życia Tiamat, wraz z trwającym planem ludobójczym, w wyniku manipulacji przez ojca Beliala Anu. Wykorzystał własną autonomię, aby udoskonalić umiejętności genetyczne, co czasami było sprzeczne z planami jego Ojca, gdyż stanął po stronie Wielkich Kapłanek z jego własnej gadziej linii, takich jak jego sklonowana siostra. Później Sa'am-Enki-Ozyrys sklonował siebie tworząc Marduka, który w końcu stał się ostatecznym niszczycielem Logosu Tiamat, a następnie podbił Nibiru. Przekształcił ją w kwaterę główną – gwiazdę bojową, na której ulokował sklonowana armię Syrian-Annunaki, Thoth-Enki-Enlil-Zephilim (Zeci), zorganizowanej przez Sa'ama-Enki w celu kierowania nibiruańskimi bazami założonymi na całej planecie i Układzie Słonecznym.

Niestety, poprzez rozwój trwających wojennych strategii eksterminacji gatunków, które nie są pod jego genetyczną kontrolą, za pomocą wielokrotnych serii modyfikacji DNA Enki, na przestrzeni tysięcy lat ta sklonowana istota przekształciła się w przeciwną życiu złą inkarnację przebiegłego lucyferiańskiego mistrza genetyki dla Słońc Beliala. Enki mianował siebie bogiem Ziemi, co zostało jeszcze bardziej wykorzystane podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej. Część sumeryjskich tabliczek zawiera elementy propagandy wielkości istoty opisanej jako Enki, z przypisywanymi mu rolami twórcy wszystkiego, uważano, że jest on stwórcą ludzkości, wielkim architektem, a nawet mistrzem masonerii świata.

Na osi czasu tego samozwańczego panowania jego świadomość coraz bardziej mentalnie rozpadała się na więcej subosobowości, podczas gdy on umieszczał fragmenty siebie w demonicznych hierarchiach cieni tworzących Czerwony Trójząb, a jego świadomość stopniowo upadła do całkowitej niespójności i szaleństwa. Miał obsesję na punkcie eksperymentów ze sztuczną inteligencją i ciągłego klonowania się do materiału genetycznego innego gatunku, pragnął całkowitej kontroli nad każdym najdrobniejszym szczegółem zbiorowej rasy ludzkiej i działalności planetarnej pod kierownictwem hierarchii kontrolerów. Wraz z nagłymi gwałtownymi wybuchami infantylnych projekcji samouwielbienia, następującymi po uzyskaniu dostępu do mocy podobnych do Boga Stwórcy, mógł kontrolować linie czasu i genetycznie modyfikować istoty humanoidalne, tworząc je za pomocą sztucznego języka zapisanego w jego obrazie DNA, jednak te klony z każdym kolejnym pokoleniem stawały się coraz bardziej brutalne i perwersyjne.

Wszechświatową Matką Życia jest Tiamat

Odzyskanie przez Kosmiczną Matkę białego diamentowego rdzenia Logosu Tiamat ujawniło oryginalny starożytny język Anuhazi Mu’a użyty w Rejestrach Szmaragdowych Założycieli, który był wymawiany i wyśpiewywany jako zasada wszechświatowej Matki Życia do budowania i zarządzania Stworzeniem. Kosmiczna Matka stworzyła słonecznego niebieskiego smoka Reisha, aby ucieleśnić swój starożytny język tonalny, kod świętej matki Sofii przekazywany przez jej białe diamentowe słońce i szmaragdowe kryształowe serca w 48-warstwowej matrycy Szmaragdowego Kryształowego Serca.

W ten sposób język DNA Kosmicznej Matki Życia ustawia tony elektromagnetyczne struktur wzorców holograficznych dla precyzyjnego układu alfabetu komórkowego do przeprowadzania transmisji DNA diamentowego słońca w sieciach szmaragdowego kryształowego serca, które niegdyś skupiały się tworząc rdzeń planetarny białego słońca Tiamat, generując 10D sieć słońc/gwiazd (Shara). Ten biały diamentowy rdzeń działał w towarzystwie niebieskiej, tęczowo-szafirowej tarczy galaktycznych wrót 10D w celu kodyfikacji zestawów częstotliwości dla organicznej dwufalowej i trójfalowej architektury Kryst-Krystallah dla częstotliwości Christosa oraz tarcz zegara templariuszy Szmaragdowego Smoka, ustawiających organiczne fale czasu wymiarowego dla całej wszechświatowej matrycy czasu.

Rodzina niebieskich tęczowych słonecznych smoków Reisha z kosmicznych duchowych słońc z Eireayanas to potrójne słoneczne boginie Tiamat, będące zasadą wszechświatowej Matki Życia ucieleśnioną w sieciach słońc/gwiazd, która emitowała genetyczny język Kosmicznej Matki ze szmaragdowego kryształowego serca, uzywanym przez Szmaragdowy Zakon Kristosa ze świata Boskich Stwórców. Gatunkom, które nie pochodziły i nie były wcielone w linię Arayanas Szmaragdowego Zakonu, rzekomo zabroniono dostępu do tego języka matrycy stworzenia z Boskich Światów lub nauczenia się, jak się nim posługiwać, co spowodowało wielkie konflikty i niechęć do mieszkańców Tiamat, którzy mieli chronić język macierzysty i jego kosmiczne zapisy. Uważano, że język ojczysty jest nieodłącznym elementem tworzenia zasady wszechświatowej Matki Życia, łączącej się ze słońcem Elaysa i jej językiem genetycznym szmaragdowego kryształowego serca Arayanas Białego Słońca, Anuhazi z 12D Aramateny, który trzymał żywy kod twórczy i alfabet komórkowy, tworzący język DNA szmaragdowego słońca starożytnych ras budowniczych kosmicznego Christosa ze Szmaragdowego Zakonu.

Tak więc, podczas konfliktów, które doprowadziły do zniszczenia Tary i Tiamat, kapłanki świętej Matki, które ucieleśniały wyższą wiedzę stwórczą Szmaragdowego Zakonu Elohei, również używały telepatii komórkowej do przesyłania i wypowiadania języka genetycznego manifestując i budując organiczną architekturę linii czasu i gwiezdne wrota. Po Wojnie Tysiącletniej kierowali kantariańskimi smokami słonecznymi, wspomagając naprawy integralności energetycznej Łuku Matki i stref Łuku za pomocą architektury niebieskiej tęczy Szmaragdowego Zakonu Kristos Azura. Język twórcy białego diamentu Elohei Matki słonecznego smoka został przesłany z trójmacierzy pól Elaysian Cosminyi przebiegającej przez rdzeń Elaysy, zgodnie z wytycznymi Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka Yanasa w formacie słonecznych córek Kosmicznej Matki, oryginalnego języka Anuhazi szmaragdowego kryształowego serca z pierwszej matrycy kreacji Szmaragdowego Zakonu.

Te kobiety, wielkie kapłanki potrójnej słonecznej bogini Elohei, z linii kotowatych ras Anuhazi, zostały wytropione i schwytane, a następnie zniewolone przez męskich gadów Annunaki, którzy później ruszyli za gadzimi rodami najwyższej kapłanki Bogini, które były lojalne wobec zasady Matki Życia, którą gadzi Annunaki nazywali Tiamati. Następnie wmieszał się w to Sa'am-Enki-Ozyrys, aby przejąć kontrolę nad językiem stwórcy boga Elohei Kosmicznej Matki, osadzonym we wzorach DNA Diamentowego Słońca w matrycy czasu, wykorzystując potężną moc potrójnej twórczej energii seksualnej kobiecej zasady słonecznej, zakodowanej za pomocą wiecznych, perłowych kodów krwi gwiazd/słońc z kryształowym genem.

Tak więc, celem Synów Beliala Annunaki i drakonian Czarnego Słońca było przechwycenie i zbezczeszczenie czystości potrójnej słonecznej kobiety Yanas Szmaragdowego Zakonu Elohei, ponieważ dążyli do zdobycia całkowitej dominacji i władzy nad wszechświatową matrycą czasu. Wszystkie linie rodowe Anuhazi Mu’a i matki Elohei były obiektem prześladowań na przestrzeni czasu i były nieustannie łapane w ramach różnych programów hodowlanych i kampanii ludobójczych. Inne interesujące istoty żeńskie zostały wybrane do eksperymentów genetycznych i uwięzione w kontrolowanych przez Nibiru bazach, poddawane ciągłej deprawacji seksualnej, hybrydyzacji z kosmitami, sztucznemu zapładnianiu i klonowaniu. Oprócz narażania ich na różnorodne traumatyczne obrzydliwości, które zostały celowo zaprojektowane, aby zniszczyć ich bezpośrednie duchowe połączenie ze świętym językiem genetycznym DNA diamentowego słońca twórców pochodzących od słonecznego smoka - kosmicznego Christosa, poprzez rozbicie ich stałego atomu nasiennego połączonego z wewnętrznym szmaragdowo-kryształowym sercem z Łukiem Świętej Matki, płomieniami ducha świętego Amoraea i kosmicznym ciałem duchowym.

Na światło dzienne wychodzą tematy bezpośredniego zaangażowania grup Sa'am-Enki-Ozyrys Annunaki w nowsze historie inwazji sumeryjsko-egipskiej, podczas której przyjaciele Anu-Enki-Enlil i Annunaki Nibiruian Thotian Zefilim zaatakowali chrystusowych Założycieli i odłączyli wyższe DNA ludzkości poprzez zaszyfrowanie alfabetu komórkowego języka ojczystego Szmaragdowego Zakonu Elohei, zakodowanego w matrycy planetarnej. Jest to jedyny język genetyczny, który był aktywny we wszystkich anielskich rasach ludzkich i koloniach na planecie, dopóki inwazja NAA go nie zmąciła, odwracając alfabet komórkowy w ludzkim DNA. Gdy Sa'am Enki został namaszczony na głównego genetyka, aby w dalszym ciągu modyfikować i klonować anielską rasę ludzką w celu podporządkowania jej ich obcym panom, ojciec Anu i sklonowany brat Enlil udawali fałszywych obcych bogów w zorganizowanych formach religii, zachowując się jak srokaty dudziarz z Hameln prowadząc masy do duchowego ucisku i religijnej kontroli umysłu, pod rządami Jahwe i Jehowy.

Zatem gadzia hybryda Syrian Annunaki, czyli Sa'am-Enki, odegrała kluczową rolę w różnorodnych eksperymentach modyfikacji genetycznych i klonowaniach przeprowadzonych na anielskiej rasie ludzkiej. Eksperymenty te wygenerowały wiele gatunków upadłych aniołów i sklonowały inne gatunki humanoidalne, aby zmącić zapisy genetyczne na Ziemi, takie jak historia neandertalczyków i Nefilim. Sa'am-Enki-Ozyrys był samozwańczym obcym bogiem tego podbitego terytorium planetarnego, gdzie zaprojektował wiele programów hybrydyzacji genetycznej przeprowadzonych na anielskich ludziach w celu osadzenia swojego syntetycznego podpisu genetycznego w nukleotydach ludzkiego DNA .

Sa'am-Enki-Ozyrys próbował sklonować ludzkość, aby uporządkować alfabet komórkowy i stworzyć syntetyczne języki genetyczne, z pomocą których mógłby skodyfikować siebie jako boga i króla Ziemi, En Ki, celowo wydobywając język szmaragdowego kryształowego serca kosmicznej matki Anuhazi, uznając w ten sposób szmaragdowe kryształy za swoje własne lucyferiańskie dzieło. Dalsze mieszanie organicznego języka kodowego kosmicznych rodziców Elohei i jego dialektów, którymi niegdyś posługiwała się anielska rasa ludzka, spowodowało, że zostały zapomniane, gdy doszło do załamania pola magnetycznego, odłączenia DNA i przepuszczenia prądów odwróconych przez sieć planetarną. Czyli załamanie magnetyczne i wprowadzenie matrycy księżycowej umożliwiło wstawienie jego obcej genetyki, implantów i wstawek holograficznych do siatki planetarnej, celując w anielskich ludzi za pomocą różnych metod klonowania poprzez modyfikację genetyczną przez wiele tysięcy lat.

Hybrydyzacja dla programowalnej wbudowanej kontroli DNA

Hybrydyzacja anielskich ludzi z genetycznie zmodyfikowanym DNA Enki została zaaranżowana przez frakcje Syrian Annunaki z grupy Beliala w celu stworzenia systemu niewolników świadomości poprzez automatyczne powtarzanie sklonowanych sfałszowanych tożsamości z kodem Enki, stale generowanych przez czerwone fale sztucznego Drzewa Życia lub linie czasu AI. Działa to jak wyrafinowana broń Antychrysta, używana do zmylenia ludzkości podczas wojny duchowej i uniemożliwienie jej rozróżnienia dobra od zła, co stanowi mroczną ingerencję mającą na celu połączenie tożsamości sił Antychrysta z autentyczną tożsamością sił chrystusowych Strażników. Ci ludzie, którzy asymilują i ucieleśniają zestawy instrukcji DNA Enki, są łatwiej kontrolowani przez siły NAA i genetycznie manipulowani, ponieważ modyfikacja genetyczna daje im poczucie energetycznej zażyłości i duchowego połączenia z rasami intruzów.

Środkiem do prowadzenia wojny informacyjnej są sklonowane holograficzne wstawki tożsamości wszczepiane w pole bioenergetyczne docelowych osób, aby zmylić je co do autentyczności tego, kto jest kim. Zaawansowanie technologii maskowania czerwonych fal i sklonowanych tożsamości nakładek DNA Enki również utrudniło niektórym wyższym klasom Strażników ustalenie faktycznej historii uwierzytelnionych tożsamości, dopóki planeta nie weszła w cykl energii kosmicznej podczas hierogamicznego wydarzenia kosmicznych bliźniaczych słońc Melchizedeka na początku tego roku.

System klonów czerwonej fali Enki został zbudowany, aby kierować moc energetyczną do linii krwi Thotian Lucyferian, kontrolerów Ziemi i aby utrwalić system zamkniętej pętli inwersji przeciwdziałających życiu, wymuszany poprzez dużą ilość obcych maszyn i czerwonej fali wytwarzających ogromne ilości zagnieżdżonych w ludzkim polu bioenergetycznym holograficznych wstawek sklonowanej i zreplikowanej antyludzkiej architektury zakodowanej w zestawach instrukcji DNA Enki. Te wypaczenia spowodowane inwazją obcych, są obecnie paliwem psychologii zła szerzącej się na świecie w postaci kultów śmierci z ofiarami ludzkiej krwi (SRA), i ostatecznie są tym, co skutkuje ogromnym bólem i cierpieniem, które pojawia się we wszystkich formach życia, gdy są one klonowane, kontrolowane na poziomie mentalnym i wpadają w stan upadku lub demoniczne stany świadomości.

Kiedy wkraczamy w cykl czasowy kalendarza słonecznego, prowadzeni bezpośrednio przez kosmicznych boskich rodziców Elohei, planeta i wiele przebudzonych Gwiezdnych Nasion zaczynają pozbywać się sztucznych powłok nakładek DNA Enki i wkraczają w proces oczyszczania miazmy przodków, pozbywając się gadziego ogona i usuwając hybrydowe modyfikacje genetyczne obcych dokonane w fizycznym DNA organicznej, anielskiej biologii człowieka z diamentowego słońca. Zatem wznoszące się chrystusowe grupy wchodzą w fazę trifurkacji, podczas której nasze fizyczne i chemiczne DNA jest oczyszczane i pozbawiane zniekształceń genetycznych i bytów pasożytniczych połączonych z nakładkami DNA Enki, co powoduje fizyczne objawy wzniesienia i różnorodne inicjacje duchowe.

W miarę jak pojawia się coraz więcej informacji na temat tych najeźdźców z kosmosu, którzy szukali dominacji poprzez ciągłą manipulację genetyczną ludzkim DNA, dla większości jest nie do pomyślenia, że programowalna, wbudowana kontrola stała się możliwa dzięki manipulacji naturalnymi procesami chemicznymi DNA człowieka, takimi jak synteza białka. Sa'am Enki odkrył, że możliwe jest zaprogramowanie instrukcji bezpośrednio w nukleotydach i procesach chemicznych anielskiego ludzkiego DNA, wykorzystując zestawy instrukcji DNA-RNA do odłączania wyższych nici DNA cukrowo-fosforanowych, jednocześnie umieszczając nakładki sztucznego alfabetu komórkowego i reptoidalne wstawki za pomocą transmisji elektromagnetycznej kontroli umysłu negatywnych programów obcych, wysyłane za pośrednictwem szeregu sygnałów mających blokować sygnały organicznego DNA.

Zatem, mając Sa'ama Enki jako głównego genetyka, NAA od tysięcy lat wie, jak osadzać instrukcje programowania bezpośrednio w elementach łańcuchów białkowych tworzących nukleotydy ludzkiego DNA, co stanowi część ich programów modyfikacji genetycznych mających na celu wyodrębnić i usunąć funkcjonujące składniki DNA diamentowego słońca. Dzięki tak stosowanej technologii elektromagnetycznej, takiej jak elektroniczne nękanie, a także zastrzyki i inne toksyny, można włączać i wyłączać przełączniki genetyczne, a także manipulować i szyfrować elementy części niekodujących i części kodujących DNA poprzez wprowadzenie błędnych zestawów instrukcji białkowych .

Sa'am – Enki wykorzystał tę wiedzę, aby wykreować się na Elohima Adonisa podobnego do Boga, który dzięki inżynierii genetycznej miał panować nad ludzkością poprzez wiele tysięcy lat. W ten sposób usuwając lub wprowadzając sztuczną nakładkę na języku oryginalnego Stwórcy, wymazując język DNA Matki i umieszczając jego własny syntetyczny język w zestawach instrukcji ludzkiego DNA, rościł sobie prawo do ludzi jako jego własności. Ta seria powtarzających się naruszeń praw naturalnych i zniewolenia ludzkości wreszcie dobiega końca podczas cyklu wznoszenia, we wzorcach chemicznego DNA anielskiej ludzkości zachodzą poważne zmiany, ponieważ rozpuszczają się gadzie nakładki ENKI i kody sztucznych czerwonych fal.

Substancje chemiczne życia rządzą ludzkim DNA

Substancje chemiczne to substancje składające się z jednego lub więcej połączonych ze sobą pierwiastków, co ogólnie wskazuje na interakcję chemiczną zachodzącą między substancjami. Substancja chemiczna to forma materii o stałym składzie chemicznym i charakterystycznych właściwościach. Jednakże, omawiając podstawowy proces DNA, zajmujemy się przede wszystkim białkami, które są substancjami chemicznymi życia.

Ciało człowieka ma ten sam skład chemiczny, co makrokosmiczna struktura ciała planetarnego, które posiada szablon DNA posiadający chemiczne substancje DNA, których funkcją jest aktywacja stanu merkaby ciała świetlistego. Skład chemiczny, na który narażona jest obecnie budząca się ludzkość na wznoszącej się planecie, generuje proces transdukcji atomowej, który zmienia elementarny skład ludzkich ciał, szczególnie wraz z początkiem oczyszczania nakładek DNA Enki. Ma to tajemnicze powiązania z aktywną bronią biologiczną i szybko zmieniającym się ciałem planetarnym ponownie łączącym się z Matką Życia, a połączony świat sił przedstawia wybory, które mają zostać dokonane przez wyższą ekspresję każdej jednostki, niezależnie od tego, czy jest świadoma tego wyboru, czy nie.

Aby wygenerować chemiczne sekwencje DNA, które pozwolą ludzkiej biologii przejść do wyższych wymiarów poza obecną lokalizacją, w której się wcieliła do tej trójwymiarowej rzeczywistości, ludzkie ciało musi aktywować w swoim szablonie DNA co najmniej cztery wymiary częstotliwości. Jeśli jednostka pozostaje umiejscowiona w trzech wymiarach częstotliwości zapisanych w jej szablonie DNA, zostaje zamknięta w tej samej przestrzeni 3D, w której się urodziła. Istota nie jest w stanie akreować ani absorbować chemicznych sekwencji DNA, które pozwalają ciału fizycznemu przejść proces transmutacji atomowej, który ulepsza ciało elementarne w celu uzupełnienia wewnętrznych prądów siły życiowej. Jeśli podczas planetarnego cyklu wznoszenia świadomość zostanie zablokowana fazowo w fizycznych warstwach 3D, istota będzie musiała porzucić swoje ciało fizyczne, aby kontynuować duchową ewolucję w innym ciele, utworzonym na przyszłej płaszczyźnie wymiarowej, którą jej duch dla niej wybrał.

Strażnicy opisują, że niezawodnym rozwiązaniem tego obecnego problemu jest istnienie Bram Trójcy. Bramy Trójcy są przeznaczone dla większości populacji ludzkiej, która obecnie składa się z 3 nici DNA. Ze względu na kodowanie trójcy w 3 niciach DNA, dostęp do tych bram można uzyskać z płaszczyzny Ziemi w 3D, co ułatwia tranzyt niektórym grupom, które albo utknęły na planecie wieki temu, albo niedawno. Można je przenieść do bezpiecznej przestrzeni, gdzie można je przeszkolić i wesprzeć w celu odbudowania lub naprawy DNA ze zniekształceń miazmy planetarnej i przeniesionej traumy, co pomaga im uwolnić się od nakładek hybrydyzacji Obcych, wstąpić do wyższych wymiarów i kontynuować ewolucję świadomości.

Anielska rasa ludzka została pierwotnie stworzona z 12-niciowym szablonem DNA, 12 zestawami po 2 nici i podwójną helisą powstałą z dwóch nici nukleotydów, które są utrzymywane razem przez wiązania utworzone pomiędzy zasadami. Skorygowany szablon diamentowego słońca zawiera plan chemicznych łańcuchów DNA, które tworzą bazę genetyczną pary ojciec-mężczyzna i matka-kobieta w celu zbudowania prawidłowej sekwencji chromosomów, co daje 144 chromosomów. W każdej nici DNA znajduje się dwanaście ognistych liter, które mają katalizować reakcję chemiczną, w wyniku której powstaje dwanaście chromosomów na nić, i są one bezpośrednio powiązane z procesem chemicznej translacji fosforanów cukrów, które formują się na dwanaście nukleotydów, które tworzą gen.pary drabiny podwójnej helisy DNA. Podstawowe chemikalia nukleotydowe to te, które tworzą alfabet genetyczny trwającej chemicznej translacji dezoksyrybozy do DNA lub zestawy instrukcji cukrowo-fosforanowych, które inicjują zarówno odcisk genetyczny matki, jak i ojca podczas składania DNA.

Aby utworzyć nić DNA, nukleotydy są łączone w łańcuchy cukru dezoksyrybozy wraz z fosforanem, który razem tworzy szkielet cukrowo-fosforanowy w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA). Jednakże okazało się, że w wyniku mutacji szachownicy użytej do odwrócenia płci, nakładek DNA Enki i późniejszej hybrydyzacji anielskiego ludzkiego DNA przez obcych, w szkielecie fosforanu cukru brakowało prawidłowo zsyntetyzowanych wiązań par genetycznych organicznych linii matki i ojca. Dlatego rasie ludzkiej brakuje prawidłowego zestawu instrukcji dotyczących fosforanu cukru wymaganego do aktywacji prawidłowych wiązań par genetycznych z genów matki i ojca odziedziczonych od ich biologicznej i duchowej rodziny pochodzenia. Ta szczególna dygresja genetyczna jest odpowiedzialna za brakujące chromosomy (12 na 12 nici = 144), które są krytyczne dla prawidłowego kodowania białek w celu zbudowania naszej drabiny DNA.

W obliczu planów najeźdźców dotyczących modyfikacji genetycznych mających na celu przejęcie, a nawet wyeliminowanie języka DNA matki z planety, rasa ludzka cierpi z powodu niewłaściwie funkcjonującego mitochondrialnego DNA, które nie jest w stanie skutecznie generować nowych białek do syntezy DNA w celu aktywacji genu krystalicznego.

Gdyby DNA funkcjonowało naturalnie, sekwencje genetyczne linii matki i ojca wygenerowałyby odpowiednie zestawy instrukcji fosforanu cukru, aby zbudować kod podstawowy DNA i kod akceleracji w wiązaniach par genetycznych naturalnych chromosomów, które następnie tworzą cząsteczki fosforanu cukru które dalej pełnią funkcję chemicznego procesu budowania drabiny DNA. Fosforan cukru odziedziczony z linii matki zapewnia plan dla dwunastu podstawowych kodów DNA odcisków cząstek magnetycznych uzyskanych z genetyki matki, wraz z zestawami instrukcji fosforanu cukru, które tworzą dwanaście kodów akceleracji DNA odziedziczonych z genetyki ojca. Mutacja szachownicy w sieci gwiezdnych wrót 11D miała działać jako szyfrator DNA i rozdzielacz płci 12-niciowego szablonu DNA diamentowego słońca, w którym szyfruje alfabet komórkowy i wyodrębnia zestawy instrukcji fosforanu cukru, które zapobiegają tworzeniu się zasady 12 nukleotydów, co spowodowało mutacje genetyczne. Mutacje genetyczne powstają w wyniku zakłócenia parowania elektromagnetycznego pomiędzy kodami magnetycznymi matki i kodami elektrycznymi ojca (odwrócenie wiązań par pod względem płci), co powoduje dalsze mieszanie łańcuchów fosforanów cukru, zakłócając każdy naturalny chromosom i składnik genetyczny zapisany w DNA.

Anielskie ludzkie DNA wyraża się poprzez alfabet komórkowy, który układa się we wzorce słów wykazujących ten sam rodzaj modelu numerycznego, który można znaleźć w wielu językach pisanych. W przypadku anielskiej rasy ludzkiej nasz wrodzony język genetyczny wyraża się poprzez matczyny język DNA, określany również jako język Anuhazi, pierwszy język dźwiękowy dla tego wszechświata. Podobne koncepcje wykrywania tych wzorców słów można zaobserwować w przyrodzie i można je znaleźć w genomach organicznych żywych stworzeń na planecie, które zachowały ekspresję językową pierwotnego Stwórcy, zakodowaną poprzez nukleotydy.

Nukleotydy są podstawowymi elementami budulcowymi kwasów nukleinowych, a kwasy nukleinowe są elementami budulcowymi DNA i RNA. DNA zawiera całą informację genetyczną niezbędną do budowy komórek, w których każda cząsteczka DNA zawiera miliony atomów ułożonych w unikalną sekwencję. Natomiast RNA tłumaczy te informacje na konkretne instrukcje dotyczące składania białek, następnie przekazuje je poza jądro komórkowe i pomaga je składać. Rodzaje białek i długość DNA są różne dla każdego gatunku. Ale ze wszystkimi innymi ludźmi i wszystkimi innymi formami życia dzielimy ten sam zestaw aminokwasów, te same nukleotydy i ten sam kod genetyczny. Można więc uznać, że białka są rzeczywiście substancjami chemicznymi życia.

Nukleotyd składa się z cząsteczki cukru przyłączonej do grupy fosforanowej i zasady zawierającej azot, co oznacza, że nukleotydy zawierają pierwiastki węgla, wodoru, tlenu, azotu i fosforu. Nauka definiuje cztery główne zasady występujące w DNA jako adeninę (A), cytozynę (C), guaninę (G) i tyminę (T).

Jednakże, wraz z ostatnimi aktywacjami planetarnymi, korektami ognistych liter o podstawowej częstotliwości 12 i ponownym zaszyfrowaniem żywiołaków jest możliwość wygenerowania w sumie dwunastu substancji chemicznych nukleotydów na każdą nić DNA. Aktywacje duchowe zaczną otwierać kanały syntezy białek w celu budowania poprawionych par zasad nukleotydów, które zaczną aktywować geny niekodujące w geny aktywnie kodujące. Dowiadujemy się, że brakujące pary płci i chromosomy mają kluczowe znaczenie dla aktywacji poprawionych sekwencji kodujących geny do budowy białek potrzebnych do aktywacji uśpionego DNA.

Strażnik uważa, że część odłączonego DNA, wcześniej nazywana śmieciowym DNA, powstaje dlatego, że nukleotydy łączące się w pary zasad płci nie wytwarzają prawidłowej liczby chromosomów potrzebnych do kodowania instrukcji wytwarzania białek, ponieważ były one odłączone. Zatem na potrzeby naszej dyskusji definiujemy mniejszą liczbę nukleotydów kodujących białka zwane eksonami i znacznie większą liczbę nukleotydów niekodujących białek zwanych intronami. Musimy wiedzieć, że istnieją chromosomy, których brakowało w modyfikacjach genetycznych, które mają część DNA kontrolującą aktywność eksonu i intronu, które łączą chromosomy ze sobą, a to generuje reakcję łańcuchową w DNA, aktywując wzorzec kołowrotu w nukleotydach. Aktywacja kołowrotu jest podkreślana w tej fazie i jest głównym procesem całkowicie zmieniającym strukturę atomową i chemiczny ślad DNA poprzez proces splatania DNA.

Najwyraźniej obecne wydarzenia związane z usuwaniem nakładek DNA ENKI i transfiguracją Księżyca w połączeniu z duchowymi aktywacjami cyklu kosmicznego z zasadą matki życia Elaysa, pozwalają chemikaliom potrzebnym do powstania szablonu diamentowego słońca wplatać się w prawidłowe sekwencje parowania genetycznego w celu zbudowania szablonu DNA składającego się z 12 podwójnych helis, który przygotowuje wznoszące się ciało fizyczne do przejścia międzywymiarowego poprzez zmiany transmutacji atomowej, zachodzące wraz z odciskiem narodzin z sekwencji transdukcji.

Chociaż świat zewnętrzny jest pogrążony w chaosie i straszliwym cierpieniu, ważne jest, aby wszyscy wznoszący się ludzie nie dawali wiary narracjom nawołującym do skrajnych podziałów, pozostali spokojni i duchowo połączeni. Decydujcie się na skupienie na budowaniu bezpośredniej relacji z Bogiem, w autentyczny sposób, który ukazuje Prawo Jedni, Prawo Miłości stanowiące moralny kompas i duchowy przewodnik etycznego postępowania, ponieważ to wszystko, czego naprawdę potrzebujemy.

Umiłowana chrystusowa Rodzino, ciemne siły i cienie będą nadal niepokoić nas poprzez nasze energetyczne słabości spowodowane bólem, strachem i negacją, aby wywołać jak najwięcej zamieszania i niedoli w ludzkim umyśle. Jeśli odczuwamy ból psychiczny i emocjonalny, musimy wykonać pracę z wewnętrznym cieniem i poprosić o pomoc duchową poprzez modlitwę i medytację, musimy dojść do rozwiązania, które pozwoli zastąpić ból spowodowany zranieniem duszy neutralnością i akceptacją. Im większą klarowność rozwinęliśmy w sobie, tym bardziej autentyczni stajemy się i tym silniejsza jest nasza energetyczna aura, co ułatwia odpieranie ciemnych sił, gdy poruszamy się w gęstej mgle walki duchowej.

Trwajmy w doskonałym pokoju i pozwalajmy, aby nasze kochające serca prowadziły nas naprzód.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa