piątek, 6 kwietnia 2018

PRAWO PŁCI – LISA RENEE marzec 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źróło tekstu

Pola Merkaby Krystallah

Baza dwunastu uniwersalnych androgynicznych pól Merkaby Chrystusa-Sofii nazywane są Krystallah i tworzą zbiór instrukcji dla wszystkich pól Merkaby we wszystkich liniach czasowych i gęstościach we wszechświatach. Dwunasto-wymiarowa spirala pola Merkaba jest męską zasadą Krystallah, która jest generowana na zewnętrznych polach przez wewnętrzną spiralną zasadę Krystallah, która jest generowana z zasady akwamarynowego Łuku świętej Matki w 13-tej bramie. 13-ta brama to Aqua Portal, który otwiera okno neutronów, które prowadzi przez siedem wyższych niebios przez Andromedę. Pola Merkaba Krystallah mają wyrównanie elementów płciowych, które instruuje kierunek początkowej pozycji dla rotacyjnego obrotu górnych oraz dolnych spiral Merkaby u mężczyzny i kobiety, tworzących pojazd do wznoszenia się.

Inteligencji dwunastu wymiarów awatara Chrystusa wyznacza orientację modułów płciowych spirali Merkaba Krystallah i określa wyrównanie dla spirali polaryzacji płci w każdym wymiarze. Wyobraź sobie ten moduł płci jako czworościany - dolny i górny, które tworzą sześcioramienną gwiazdę Merkaby. Istnieje moduł dla płci męskiej (czworościan) i dla płci żeńskiej (czworościan). Oba regulują początkowe punkty obrotu naszych spiral Merkaba, a następnie zaczynają się łączyć i jednoczyć w świętą unię lub Hieros Gamos. Kiedy komunikujemy się z naszym awatarem inteligencji Chrystusa-Sofii i tworzymy tarczę 12D, w końcu odbudowujemy spirale mini Merkaby, które zaczynają dopasowywać sposób, w jaki wewnętrzne energie męskie i żeńskie zaczynają wirować, aby pomóc w ujednoliceniu i zbudowaniu naszego pojazdu Merkaba. Łącząc wewnętrznego mężczyznę z wewnętrzną kobietą, poddając się procesowi świętego jednoczenia lub unii hierogamicznej, przestrzegając prawa płci, uruchamiamy naturalny proces komunikacji ze Świadomością Chrystusa, i zaczynamy budować pola Merkaby.

Moduł płci jest punktem, w którym pionowe prądy energii spirali Merkaba przechodzą do węzła w osłonie ciała świetlistego, która rozprowadza strumień częstotliwości po poziomej tarczy zegara. Ponownie wyobraź sobie moduł płci jako dolny i górny czworościan tworzący sześcioramienną gwiazdę Merkaby.

Aby zwizualizować żeński punkt obrotu i początkowe pozycje wirującego punktu w spirali Merkaba Krystallah, najpierw pomyśl o połączeniu tych dwóch trójkątów, trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół jest zasadą żeńską, a trójkąt skierowany w górę to zasada męska. Teraz wyobraź sobie tarczę zegara ze wskazówkami tylko na pozycji 6 i 12.

Dla punktu początkowego obrotu dla żeńskiej spirali Merkaba, umieść dolny punkt trójkąta na pozycji godziny 6-tej tarczy zegara. Ta pozycja początkowa jest spinem zasady żeńskiej z ujemną polaryzacją magnetyczną, która jest uważana za orientację dla płci żeńskiej.

Początkowy punkt obrotu dla męskiej spirali Merkaba, górny punkt trójkąta, umieść na pozycji godziny 12-tej tarczy zegara. Ta pozycja początkowa jest dodatnią polaryzacja elektryczną, męską zasadą wirowania, która jest uznawana za orientację męską.

U większości ziemskich ludzi, ładunek magnetyczny bazujący na zasadzie żeńskiej będzie obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a podstawowy ładunek elektryczny zasady męskiej będzie obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jednakże, gdy przechodzimy do następnej formy harmonicznej podczas cyklu wznoszenia, może to zostać odwrócone.

Ponieważ przemieszczamy się wraz z Ziemią, istnieje wiele możliwych konfiguracji, które mogą występować w obrębie polaryzacji i orientacji męskiej oraz żeńskiej spirali Merkaba, sugeruje się komunikowanie się bezpośrednio z awatarem Chrystus-Sofia, aby zorientować się w najwyższym wyrazie obrotu w prawo i w lewo - co jest teraz możliwe. Celem tej informacji jest poznanie męskiej i żeńskiej spirali Merkaba, które składają się na uniwersalne androgeniczne pola Merkaby Chrystusa - Sofii, oraz na lepsze zrozumienie prawa płci i prawa biegunowości, które są nieodłączne dla naszej duchowej biologii oraz rządzą naszą najwyższą świadomością. Przestrzeganie praw naturalnych poprzez naukę o właściwym sposobie życia, rozróżnianie między negatywnymi wypaczeniami ego a postrzeganiem ujemnych i dodatnich polaryzacji, daje nam możliwość dostosowania się do osobistego Chrystusa.

Paliadoriańska aktywacja Diamentowego Słońca

W procesie przesuwania się do następnego Wszechświata Harmonicznego, wielu z kryształowej rodziny przeszło przez fazę ucieleśniania nowych matematycznych proporcji wzoru Diamentowego Słońca Drzewa Życia dla piątej oktawy wymiarowej. Dodatkowo, wielokrotnie dochodziło do odzyskania tożsamości i części ciała z paraleli, takich jak powrót linii Adamowych do prawowitego właściciela, aby wspierać ich obecną fazę ucieleśniania. W tej małej grupie wszystkie czakry cząstkowe zostały rozpuszczone. Wielu ludzi na Ziemi nadal ma dolne czakry, więc nadal będą potrzebowali wsparcia opartego na transmutacji tych sieci o niższej gęstości i energii podczas ich przesuwania się. Dolne podświadome fragmenty są problematyczne, gdyż generują chaotyczne, statyczne pola sieciowe z transmisją AI, co wzmocniło objawy cienia i bólu wśród mas, które nie oczyściły tych traumatycznych aspektów.

W tej aktywacji mającej na celu osiągnięcie wyższego poziomu ucieleśnienia, punkty rezonansu dla głównych centr energii w ciele fizycznym przesunęły się wyżej, nieznacznie zmieniając położenie i dodając strukturę ciała świetlistego do czaszki, głowy oraz korony. Zmiany w czaszce i koronie doprowadziły do zwiększenia ciśnienia czaszkowego oraz zatokowego, obolałości i bólów w całej macierzy kostnej, ze szczególnym naciskiem na czaszkę, otwór magnum (potylicy) i kości klinowej. Szpik kostny przenosi inteligentne informacje do krwiobiegu i przez cały ośrodkowy układ nerwowy do mózgu, a zatem cała macierz kostna była potencjalnie nadmiernie aktywnie związana z kilkoma sekwencyjnymi transmisjami z ciał świetlistych.

Trójwymiarowe warstwy widm fal częstotliwości 1D i 2D, sieci odwrócone i ich centra energetyczne, takie jak rozdzielone na 2D-4D ciało cienia, są całkowicie rozpuszczone, a membrany zniknęły, pozostawiając sacrum słoneczne i wyższe położenie dla punktu zerowego oraz świadomej tożsamości powyżej pępka. Z aktywacją ciała Diamentowego Słońca wiecznego ciała świetlistego z 5D, wszystkie oddzielone pola elektromagnetyczne w ciele świetlistym uwalniają membrany polaryzacyjne oraz bariery elektromagnetyczne, łącząc przeciwbieżne spirale żeńskie i męskie w otaczającą ciało dużą kulę światła. Istnieją trzy główne ciała sferyczne zagnieżdżone w sobie nawzajem, zbudowane z trójkątów, które ustawiają się wzdłuż centralnego pionowego kanału – jest to nowe położenie dla sfer: trzeciej, szóstej, dziewiątej, a następnie przez osobistego Chrystusa w sferze dwunastej. Te główne sfery energetyczne znajdują się na kolumnie centralnej i są połączone w obojętny ładunek trójfalowy lub niespolaryzowane centra energetyczne.

Każda z pozycji 3-6-9-12 łączy się do trójcy w stworzone odpowiednio dla świadomej tożsamości triady duszy, triady Nadduszy i osobistego Chrystusa. Istnieją również tony bazowe i nadtony, które składają się na lewą stronę żeńską i prawą stronę męską wiecznego Drzewa Życia, ale główne obszary wiecznego ciała świetlistego są skierowane przede wszystkim w połączenie męsko-żeńskie, które występuje w centralnym kanale pionowym. Wygląda na to, że osobisty Chrystus może wybrać wiele różnych wiązek promieni tęczy poprzez główny pionowy kanał prowadzący do ciała sferycznego, ale obecna obserwacja została powiązana z transmisjami pochodzącymi z diamentowych promieni serca Aqualasha z Andromedy.

Ponadto, ciało świetliste nie jest już połączone z ziemskim rdzeniem w ten sam sposób, ono unosi się na bazowej tarczy zbudowanej pod stopami. Tarcza bazowa łączy się z pętlą sprzężenia zwrotnego 360 stopni pola punktu zerowego lub boskości, które biegnie od wewnątrz wewnętrznego diamentowego filaru. Strumień ten biegnie od wierzchołka korony do stóp, powracając z powrotem do pętli sprzężenia zwrotnego punktu zerowego dokonanego poprzez świadomość dwunastej sfery osobistego Chrystusa. Wzorzec elektryczny Chrystus 12:12 przesuwa punkt zerowy w pętlę sprzężenia zwrotnego pomiędzy górną pozycję 12- tej sfery od ogniwa paliadoriańskiego, przez centralny kanał pionowy do podstawy tarczy pod stopami.

Po obu stronach zwieńczenia osobistego Chrystusa, jest Akwamarynowy Promień Kosmicznej Matki po lewej stronie i Szmaragdowy Promień Kosmicznego Ojca po prawej, jednocząc trójkę trójkątów, która otacza ciało deszczem fal promieni: akwamarynowego i szmaragdowego. Wiele fal miłującej wibracji płynie od rodzin Krystallah po osiągnięciu nowej konfiguracji wcielenia podczas paliadoriańskiej aktywacji ciała Diamentowego Słońca w drugim Wszechświecie Harmonicznym. Ta konfiguracja ciała świetlistego jest w toku. Pozwala większej liczbie ludzi na Ziemi na odzyskanie osobistego Chrystusa, na zbudowanie wiecznego sferycznego ciała Diamentowego Słońca i na kontynuowanie tego wyboru w przyszłości.

Zablokowanie 1D 2D-4D na linii czasu 3D

Jeśli osoba żyjąca na Ziemi nie może aktywować u siebie częstotliwości czwartego wymiaru, które obejmują transmisję czwartej warstwy DNA, blokuje zdolność do uzupełniania ciała wyższymi częstotliwościami lub zwiększonymi energiami siły życiowej. Jeśli biologia duchowa nie może utrzymać obiegu wyższych częstotliwości, które są przekazywane podczas planetarnego wznoszenia, blokuje to trójwymiarową stację tożsamości na linii czasu, w której ta osoba się urodziła. Jeśli ta osoba pozostaje w tym samym czasie, w którym się urodziła, nawet jeśli planeta przeniosła się na wyższe ramy czasowe, nie będzie w stanie zregenerować się samodzielnie i będzie potrzebowała innego ciała fizycznego, w którym będzie kontynuowała swoją ewolucję w kierunku wewnętrznego mistrzostwo i wzniesienia.

Gdy biologia jest zablokowana w linii czasu 3D, ciało nie jest w stanie wygenerować sekwencji aktywujących, które umożliwiają scalenie płci i zmiany w spinie cząstek, które rozszerzają ciała świadomości. W wyniku ograniczeń i utraty energii, która jest zablokowana w linii czasu 3D, niektórzy zdecydują się opuścić swoje obecne ciała, aby kontynuować ewolucję bez technologicznej kontroli umysłu, podczas gdy inni wybiorą metody transhumanistyczne w ramach czasowych AI w celu osiągnięcia tymczasowej nieśmiertelności.

Obecne rozdzielenie 1D i 2D, które wytwarza ciało bolesne oraz podświadome traumy wskutek programów ofiara - kat, seksualnej niedoli i Armageddonu, generuje elektryczne, statyczne pole sieciowe, które wrażliwy empata może wyczuć jako energetyczne bicze lub trzaskanie pól statycznych. Może to zatrzymać ludzi w linii czasu 3D, która jest agresywnie atakowana przez NAA za pomocą technologicznej kontroli umysłu.

Sześcioramienna gwiazda Merkaba

Ponieważ wielu mieszkańców Ziemi dysponuje już Merkabą, nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje, NAA stosuje środki zaradcze, aby zapobiec i zakłócić ten naturalny proces ucieleśniania. Teraz szczególnie nasilone są transmisje odwróconych wzorców gwiazdy Merkaba, zniekształconej sześcioramiennej gwiazdy, która reprezentuje jedność pomiędzy męską i żeńską spiralą Merkaba.

Ta geometria jest związana z prawem płci i oznacza jedność, zniesienie biegunowości zbliżające do jedności z Bogiem. We wcześniejszych etapach budowania boskiej kryształowej tarczy 12D, gwiazda Merkaby lub Gwiazda Dawida była symbolicznym kodem powołanym do wspierania ścieżki energetycznej syntezy, do doprowadzenia ciała świetlistego do jedności. Gwiazda Dawida oznacza jedność między mężczyzną i kobietą, geometria ustanawia energetyczną równowagę pomiędzy energią męską i żeńską, która istnieje w każdej ludzkiej istocie, czy to w formie męskiej, czy żeńskiej. Wszyscy ludzie są wewnętrznie stworzeni z energii męskiej i kobiecej, co daje im możliwość doprowadzenia do świętej unii, komunikacji z najwyższą Jaźnią, wewnętrznym światłem Chrystusa-Sofii.

Każdy pracownik światła winien dostrzec jakość siły, która stoi za używaniem symboli, kodów lub geometrii, ponieważ intencja wlewana do symbolu jest związana z energią, jaką ta osoba wprowadza do symbolu. Trzeba również rozpoznać cel używania tego symbolu lub kodu. Na Ziemi NAA zrobiła wszystko, co możliwe, aby powiązać symbole tworzenia, symbole, które są czystą energią świadomości, zniekształcając i deprecjonując ich energetykę poprzez ich odwrócenie, aby zniszczyć stworzenie i zniszczyć życie. Duch oszust celowo przywłaszczył wiele świętych symboli i świętej geometrii, głównie w celu stworzenia zamieszania oraz strachu w przeciętnym umyśle, a także w celu powiązania negatywnych cech z symbolami stworzenia i świętą obecnością.

Głównym celem satanisty lub Lucyfera jest zniszczenie pierwotnego przeznaczenia kodów stworzenia, na przykład związanych ze świętą geometrią, aby ludzka istota była tak wypełniona strachem i dezorientacją, żeby nie rozumiała świętych symboli. Taki duchowy terror powoduje, że ludzie uciekają od nich, aby nie obrażać Boga. Jest to podstęp sił satanistycznych, które chcą wykraść ludzkości dar stwarzania oraz siłę życiową, i w ten sposób wykraść nieodrodną ludzkich ciał świadomości wiedzę. Stąd Gwiazda Dawida jest nadużywana przez ludzi praktykujących czarna magię, których nauczono, aby plugawili jej prawdziwe znaczenie w okultystycznych rytuałach prowadzonych przez ducha oszusta i NAA. Ma to uniemożliwić prawdziwy sens jej użycia, który ma inspirować w ludziach jedność.

Transhumanizm dla transpłciowości

Podstawową zasadą koncepcji transhumanizmu jest to, że sztuczna inteligencja wtłoczona do naukowego ludzkiego umysłu, pochodząca od psychopatycznych negatywnych Obcych i sił szatańskich, służy ich misji przetrwania i osiągnięcia nieśmiertelności poprzez zawłaszczanie ludzkiej świadomości i ostatecznie opętanie ciała ludzkiego gospodarza. Transhumanizm jest szkołą myślenia, która dąży do poprowadzenia nas ku postludzkiemu stanowi, co dosłownie oznacza poprowadzenie do istnienia w stanie wykraczającym poza to, co uważa się za człowieka. Miłośnikom transhumanizmu powiedziano, że mogą być kimkolwiek chcą, za pomocą środków technologicznych, chirurgicznych lub medycznych. Transhumanizm i transpłciowość są wykorzystywane do dalszego szerzenia programu śmierci, aby zniszczyć serce i duszę, współczującą oraz empatyczną boską istotę ludzką poprzez zamierzone unicestwienie prawdziwej istoty zarówno męskiej, jak i żeńskiej. Zasadniczo chodzi o to, aby stworzyć sztuczne inteligentne hybrydy lub cyborgi, które zastąpiłyby naturalną duchową świadomość ludzi, przez tych ludzi, którzy pozostają całkowicie nieświadomi rzeczywistości NAA, anatomii duszy i wielowymiarowej orientacji.

Osoby transpłciowe twierdzą, że przypisano im płeć, która nie jest zgodna z tym, kim wewnętrznie wiedzą, że są, opierając się na uczuciach, doświadczeniach i stanie ich świadomości. Oczywiście, dla nich jest to bardzo prawdziwe. Przypisanie komuś płci opiera się na biologii płci, która obejmuje chromosomy, anatomię i hormony. Ale tożsamość płciowa danej osoby, jej wewnętrzne poczucie bycia mężczyzną, kobietą lub jednym i drugim nie zawsze pasuje do ich biologii. W wyniku problemów duchowych i maszynerii Obcych, mających wpływ na wewnętrzną zasadę płci u ludzi, w ciągu ostatnich stu lat obserwujemy narastanie zjawiska zmiany płci. Ostatnio widzimy, że przyspieszona technologia sztucznej inteligencji wykorzystywana do tworzenia tożsamości płciowej przenosi się niemal z dnia na dzień na docelowych ludzi, z których wielu to osoby publiczne.

Aby zakłócić lub zniszczyć jednoczący potencjał androgynicznego ciała świetlistego w DNA istoty ludzkiej, pierwszym punktem byłoby zaatakowanie zasady płci wewnętrznej i zewnętrznej na wszelkie możliwe sposoby. Aby w pełni zaatakować i pogmatwać wszystkie sprawy dotyczące prawa płci i prawa biegunowości, które regulują naturalną kreację, NAA musiała zmontować fałszywe twory poprzez podżeganie do zamieszania w procesie śmierci, zacieranie wiedzy o ciele świetlistym i duszy, aranżowanie chaosu wokół zachowań seksualnych i koncepcji małżeństwa oraz dzieci, wpajanie zamieszania wokół oczekiwanych ról płci, a następnie rozpoczynanie mieszania ludzkich ciał ze zwierzętami i maszynami. Teraz, gdy wszyscy stają się nieszczęśliwi w wyniku strasznych problemów, które dla nas stworzyli, mogą skierować naszą uwagę na szukanie rozwiązań, które ładnie zapakowali i nazwali wyzwoleniem. Transhumanizm i transpłciowość to nie wyzwolenie, to umyślne niszczenie wszystkiego, co czyni nas prawdziwymi ludźmi, chcą zniszczyć nasz potencjał wielowymiarowej świadomości oraz zmiażdżyć to, co rozwija i rozszerza ludzką świadomość.

Już od wielu lat wiemy, że zwierzęce DNA zostało zmieszane z ludzkimi częściami ciał i wstrzyknięte do krwiobiegu naszych dzieci poprzez szczepienia, aby celowo rozcieńczyć i kontrolować ludzką genetykę, która ma być wprowadzona na tory ruchu transhumanistycznego. Wstrzykiwanie zwierzęcego DNA do ludzkiego ciała jest również wynikiem wielu mutacji w obecnym ludzkim zachowaniu, które rozpraszają się w mentalność ula, będącą typem ciała mentalnego, jakie ma królestwo zwierząt. Następnym etapem jest połączenie biologii człowieka z maszynerią, co zostało zapoczątkowane na poziomie eterycznym przez rozpylanie implantów Obcych i chemtrails, które kontrolują myśli i postrzeganie zewnętrznego otoczenia.

To trudny temat, ale wszyscy musimy się z nim zapoznać, aby być poinformowanym i świadomym aktualnych programów. Kiedy zastanawiamy się nad zagadnieniami grup kierujących transpłciowość w kierunku transhumanizmu, przyjrzyjmy się problemom duchowym, które najczęściej wpływają na płeć na płaszczyźnie Ziemi.

Duchowe problemy wpływające na płeć

*NAA nadaje treści o wojnie psychologicznej w celu utrwalania różnych form seksualnej niedoli u ludzi, w tym odwróceń polaryzacji płci, rozszczepień płci, mizoginii, sadystycznych preferencji seksualnych i seksu z dziećmi. Światowa epidemia seksu z dziećmi na poziomie przyczynowym to program seksualnej niedoli, który ma na celu kontrolę umysłu mas dla pedofilii. Niewykrywana trauma seksualna we wszystkich jej postaciach radykalnie zaburza wewnętrzną równowagę płci.

*Uprowadzeni przez Obcych, którzy są przygotowywani do programów hodowli hybrydowych lub przeprowadzania genetycznych eksperymentów, wprowadzania obcych części ciała, są zmuszani do odbycia stosunku płciowego lub zbierania swoich płynów seksualnych, mogą doświadczać poważnych urazów seksualnych i odwrócenia polaryzacji płci, co powoduje poważne zamieszanie związane z ich tożsamością, płcią i seksualnością. Niektórzy ludzie, zmuszani w astralu do uprawiania seksu z obcym bytem, są wyniszczeni emocjonalnie i zdezorientowani.

*Wybrane jednostki mogą zostać zaatakowane przez technologię antyhierogamiczną, aby zakłócić równowagę płci poprzez manipulowanie ich seksualnymi relacjami. Ciała klonów AI przechowujące informacje o genetycznym zrównaniu są umieszczane w wybranych osobach, aby skierować je na fałszywe linie czasowe lub umieścić w niedopasowanych małżeństwach, zaprojektowanych na płaszczyźnie astralnej, na przykład w scenariuszu miłości z Obcym.

*Osoby publiczne, które dostarczają społeczeństwu niewłaściwych tematów lub ezoterycznych informacji, są wybierane i wypaczane płciowo poprzez mutacje w celu zdyskredytowania lub zniesławiania ich charakteru w jakikolwiek możliwy sposób. Wiele z tych osób nie zdaje sobie sprawy z nagłego pragnienia bycia transseksualistą lub zmiany płci spowodowanego skierowaną do nich technologią sztucznej inteligencji.

*Przywódcy transhumanizmu są bezpośrednio ukierunkowani na udział w szerzeniu i promowaniu transpłciowości i nadal będą tworzyć sojusze, aby promować ją zarówno jako najfajniejszy, modny i najbardziej postępowy alternatywny styl życia.

*Zasadniczo dusza jest zasadą żeńską, a monada jest męska. Kiedy jedna z tych duchowych części ciała została na innej linii czasu rozczlonkowana, odwrócona lub straumatyzowana, może to wpłynąć na ciało fizyczne w obecnym czasie, co będzie odczuwane jako pomieszanie płci lub utknięcie w niewłaściwym ciele. Często ciało duchowe nie jest prawidłowo połączone z ciałem fizycznym, dlatego aby uleczyć niezgodność płci, musi być wyśrodkowane i osadzone w rdzeniu ciała fizycznego.

*Jeśli dana osoba miała w innym życiu silne doświadczenia emocjonalne lub traumatyczne jako inna płeć, wspomnienia z nierozwiązanych konfliktów mogą przenieść się do obecnego wcielenia na ciało posiadające inną płeć.

*Duchowe podczepienia, byty i uciemiężenie mogą również wpływać na odczucia związane z płcią i preferencje seksualne u nieświadomego człowieka, a podczepiony do niego duch wykorzystuje gospodarza do doświadczania pewnych fetyszy seksualnych lub preferencji płciowych.

*Liczne organizacje religijne są nasycone przez Obcych przekazami kontroli umysłów, które mają na celu radykalne wynaturzenie zasady płci i ukryły wszystkie informacje, że Chrystus jest męski i żeński, jest androgynicznym człowiekiem bogiem. Androgynia została celowo skorumpowana i jest poważnie źle rozumiana. W rezultacie programowanie religijne ma poważne konsekwencje w postaci naruszania wewnętrznej równowagi płci, jednocześnie promując niezdrowe postawy seksualne i nietolerancję.

*Ziemia ma problemy związane z rozdrobnieniem dusz powstałym w wyniku traumatycznych zgonów spowodowanych przez różne rodzaje broni - od bomb atomowych po karabiny maszynowe. Kiedy osoba umiera nagle i tragicznie, a nie jest przygotowana na życie pozagrobowe, może się szybko rozdrobnić oraz połączyć z innym wcielającym się ciałem, bez przeglądu życia i świadomości. Przyczyniło się to do problemów duchowych, które wpływają na polaryzację płci w biologii w tym czasie na wznoszącej się Ziemi.

Ból psychiczny i emocjonalny spowodowany dezorientacją ze względu na płeć, odczucia związane z różnicami płci, poczuciem wykluczenia i prześladowania z powodu poczucia odmienności jest w ten sposób źródłem prawdziwej psychiczno-duchowej traumy, która może rozpocząć się we wczesnym dzieciństwie. Niestety, nasze społeczeństwo nie jest przystosowane do wspierania dzieci i dorosłych, którzy mogą bardzo cierpieć z powodu wewnętrznego odwrócenia płci i związanego z tym problemu splątania płci w wyniku duchowej lub seksualnej traumy. Celem tej informacji jest uświadomienie, że istnieje specjalny program kontroli umysłu mający na celu rozprzestrzenianie transhumanizmu poprzez chirurgicznie i medycznie wywoływaną transpłciowość. Chodzi w tym o wewnętrzne odwrócenie zasady płci, co niszczy ludzkie ciało świetliste. Musimy wiedzieć, że mamy ciało świetliste i musimy znać sposoby jego działania w zasadzie męskiej i żeńskiej, zanim będziemy mogli dokładnie ocenić siebie oraz nasze środowisko – to, kim naprawdę jesteśmy jako istoty ludzkie. W jaki sposób osoba, która przez całe życie była poddawana wojnie psychologicznej i inżynierii społecznej ukierunkowanej na jej płeć oraz przekonania seksualne, podejmie zdrową decyzję, która wpłynie na stan biologii jej płci i preferencji seksualnych? Ona po prostu nie może dać sobie z tym rady i jest radykalnie upośledzona.

Tak więc, jako istoty ludzkie, musimy podjąć wysiłek, by poznać się na pułapkach bieżących wydarzeń, które czekają na ścieżce wznoszenia i musimy być gotowi na zajęcie się warstwami duchowej traumy niszczącej płeć. Niestety, religie demonizują innych cierpiących z powodu traumy płciowej i ważne jest, aby rozpoznać prawdziwe człowieczeństwo, serce i duszę, które są traumatyzowane przez takie duchowo obraźliwe zachowania. Bardzo potrzebne jest współczucie i empatia dla cierpienia ludzi, którzy przechodzą traumę związaną z płcią, trzeba też być poinformowanym o takich sprawach. Świadomi i poinformowani rodzice, zanim pozwolą dzieciom podejmować decyzje takie jak przyjmowanie terapii hormonalnej, chirurgii plastycznej lub chirurgii zmiany płci, powinni otwarcie rozmawiać o kwestiach płci i o tym, gdzie sugerowane jest trwałe oddziaływanie na biologię, które potencjalnie może wywołać jeszcze więcej duchowej szkody dla świadomości.

Podczas cyklu wznoszenia się narasta wiele nieporozumień związanych z płcią, gdyż ludzie nie biorą pod uwagę tego, że z natury mamy cechy męskie oraz żeńskie, a także, że działamy zgodnie z zasadą płci. Ciało ludzkie jest zaprojektowane z którąś z płci, a biologia działa w zgodzie z prawem płci i prawem biegunowości. Istnieje potrzeba bycia gotowym do wykonania wewnętrznej pracy emocjonalnej, mającej wspierać naszych mężczyzn i kobiety, aby mogli wyrażać się w sposób maksymalnie zrównoważony energetycznie. Jeśli mężczyzna czuje, że jego kobiece cechy i kobiece cechy prawej półkuli mózgu są aktywowane podczas cyklu wznoszenia, nie oznacza to, że jest osobą transpłciową lub biologiczną kobietą. Jeśli młoda dziewczyna czuje się bardziej męsko i chce nosić to, co społeczeństwo nazywa męskimi ubraniami, nie musi to oznaczać, że jest transpłciowa. Dorośli i dzieci są niesamowicie zdezorientowani, jeśli chodzi o siły, na które są narażeni. Problemy ze społeczeństwem, które stawia wobec ludzi żądania działania zgodnie ze sztywno oczekiwanymi rolami płci, zamyka ich zdolność do otwartego odkrywania kwestii płci. To stwarza problem prześladowań i integracji w społeczeństwie, które nie toleruje elastycznych ról płciowych, co tylko zwiększa desperację i cierpienie wszystkich zaangażowanych. Ludzie, którzy czują się zdesperowani i cierpią z powodu płci, rzadko podejmują dobre decyzje.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego radykalnie przybywa osób transpłciowych i zabiegów mian płci, należy ponownie przeanalizować podstawy tego, kim jesteśmy jako ludzie i co czyni nas mężczyznami lub kobietami. Musimy również przyznać, że zasady płci i koncepcja płci są obecnie znacznie rozszerzane. W ramach ewolucji duchowej musimy zgłębić siebie, przyjrzeć się sobie, zastanowić się, jak kultura śmierci zdefiniowała płeć i na różne sposoby określa oczekiwania wobec mężczyzn oraz kobiet. Zanim będziemy mogli prawidłowo zrozumieć, w jaki sposób ktoś może mieć inną płeć niż ta przypisana zgodnie z biologią, musimy zrozumieć prawo płci i jak płeć faktycznie przekłada się na nasze ciało oraz świadomość. Musimy zbadać, w jaki sposób koncepcja płci / gender została wbudowana w programy kontroli umysłu NAA, jak została wykorzystana jako broń przeciwko nam i jak podział płci wpłynął na nas wszystkich. To wykracza daleko poza akceptowanie innych i pozwolenie im na bycie sobą, oraz wprowadza nas w głębsze badanie tego, kim naprawdę jesteśmy i kim się stajemy.

Kiedy jesteśmy poinformowani i świadomi tego, przed czym stoimy na Ziemi, automatycznie mamy osobistą moc wyboru i zgody, co pozwala nam dostosować się do praw naturalnych.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa