niedziela, 28 marca 2021

WSKRZESZENIE ARTURA I CIAŁA ŚWIETLISTEGO ALBIONU – LISA marzec 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino

Po odzyskaniu matrycy Gai przechodzimy dalej, do zmian i objawień zachodzących na poziomie pola, które można opisać jako ożywienie projektu wznoszenia, mające ponownie zjednoczyć całe stworzenie z Boskim Źródłem. Nadchodzą zmiany – od sposobów zasilania struktur geomantycznych po wewnętrzne inicjacje. To zapoczątkowuje powrót na Ziemię życzliwego i prawowitego słonecznego króla Christosa, ukochanego króla Maji Graala Artura, który stanie się obrońcą świętej Matki i sofianicznego Graala, stanowiącego zasadę Kosmicznego Serca Ziemi.

Podczas tej fazy planetarnego wyzwolenia ludzkość stoi u progu masowego, globalnego przebudzenia, w którym terytorium Wielkiej Brytanii odgrywa skomplikowaną i ważną rolę. Znajdujące się w Aveyon naturalne 11-wymiarowe wrota otwierają się na wrota Lutni. Aveyon jest bramą świętego Ojca, obecności Słonecznego Rishi z Ametystowego Zakonu, która manifestuje się w tym królestwie poprzez Szmaragdowy Kryształ Albionu. Kiedy ciało świetliste Albionu zostanie aktywowane przez Kosmiczne Serce Szmaragdowego Zakonu i w pełni przebudzone przez Ametystowy Zakon, Anglia, Szkocja, Irlandia i Francja będą pierwszymi obszarami, które zostaną dostosowane do osi czasu króla Artura. W Albionie nastąpi jego wskrzeszenie. Ta faza na linii czasu wniebowstąpienia budzi ze stazy istoty pogrzebane głęboko w ziemi, i sprowadza fale oceaniczne Boskiego Źródła oraz tęczowe promienie Chrystusa-Sofii, które wlewają się do ziemskich siatek. Ciało świetliste Albionu jest szablonem Diamentowego Słońca duszy ludzkości z Tary jako wcielonej męsko-żeńskiej tożsamości Christosa i zawiera zestaw instrukcji Paliadoriańskiego Przymierza, stanowiących przyszły zapis i przeznaczenie całej populacji, mającej powrócić do pierwotnego duchowego Domu. Głęboko w centrum RA w punkcie ciszy każdego anielskiego ludzkiego ciała świetlistego znajduje się wewnętrzna Gwiazda-Słońce.

Wiemy już, że przebudzenie Artura w Albionie jest tym, dzieki czemu powraca święty Ojciec i Kosmiczna Świadomość Christosa, aby zamanifestować się na planecie. Obecne wydarzenia to głos trąb, które ogłaszają światu, że linia czasu wniebowstąpienia jest tutaj, więc możemy oczekiwać globalnego ujawnienia. Wydaje się, że globalna linia czasu, ujawnienia rozpocznie się od tematu handlu dziećmi i praktyk składania ofiar z dzieci, dokonywanych przez satanistyczne istoty rządzące tym światem, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie.

Aby zrozumieć, czym jest ciało świetliste Albionu, będziemy musieli dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda struktura siatki planetarnej i że jej nieodłącznym zadaniem było ponowne złożenie utraconego DNA Diamentowego Słońca poprzez wspieranie ras rdzennych ludzkich plemion z kolejnych rund ewolucyjnych, a także, co pomogło zebrać zniszczone fragmenty Tary, Gai i Lutni, a następnie ponownie połączyć je w całość. Ten proces nazywamy duchowym wzniesieniem i jest on głównym celem, dla którego inkarnowaliśmy na tej planecie, aby przesunąć linie czasu pierwszej inwazji NAA na planetę Gaję i naprawić zniszczenia, które nastąpiły na hiperborejskiej linii czasu. Głównym kontrolerem planetarnej sieci jest ciało świetlne Albionu, a cała sieć i oczyszczanie energii, które wykonujemy, mają na celu sklarowanie i zintegrowanie siebie, a także wydobycie obcych maszyn z Albionu, tak aby mógł wykonać swój inteligentny plan, wspierać planetę oraz połączyć nas bezpośrednio z Bogiem.

Struktury geomantyczne w Albionie

Sieć planetarna posiada wiele warstw geomantycznych planów, zawierających geometrie żywej świadomości, które rządzą kierunkiem przejawiania się energii w materii, przestrzeni i czasie. Te matematyczne geometrie to programy, które pełnią określone funkcje w każdej warstwie wielowymiarowych zestawów instrukcji, zawierają wiele widzialnych i niewidzialnych pasm częstotliwości światła i dźwięku, tworząc plecionki prądu elektromagnetycznego. Struktury geomantyczne planety formują złożony wielowymiarowy energetycznie hologram ze światła, reprezentujący interfejs świadomości zbiorowej w sieci krystalicznej, która poprzez wiele połączeń daje dostęp do rzeczywistości holograficznych w wielu różnych miejscach i przestrzeniach, na planecie i poza nią.

Te holograficzne sfery światła i dźwięku mogą pojawiać się jako ruchome węzły, tarcze energetyczne, symbole światła i pewne artefakty, takie jak bryły platońskie, które łączą się z siecią planetarną i konstelacjami, otwierając wrota świadomości inteligentnej energii niebiańskiej w wielu wymiarach. Wiele z tych portali przesyła komórkowe wspomnienia faktycznych wydarzeń historycznych na planecie, które łączą się bezpośrednio ze starożytnymi repozytoriami wiedzy w Halach Amenti. Te pływające węzły i symbole działają jak małe systemy portalowe, które otwierają się na zarejestrowaną historię całej ludzkości zapisaną w holograficznych wzorcach światła i dźwięku, tworząc wspomnienia komórkowe istniejące w czasie wielowymiarowym. Jednym z naszych największych wyzwań podczas wyzwolenia planety jest rozpoczęcie składania w całość prawdziwej ukrytej historii ludzkości, odróżnienie fałszywej historii od prawdziwej i zrozumienie, że nasza planeta została najechana przez nieludzi, którzy wymazali nam wspomnienia i dokładną historię, aby nas zniewolić i kontrolować naszą planetę.

Każde święte miejsce lub planetarne wrota to fizyczny nośnik energii dla tych węzłów energii, umożliwiający wielowymiarowy dostęp do świata sił archetypowych i wzorców Słońca-Gwiazdy lub zaznaczają coś w architekturze planetarnej, co jest niewidoczne dla podstawowych zmysłów 3D. Architektura energetyczna istnieje w sekcji wzorca pola wewnątrz swego rodzaju pajęczyny przypominającej włókna plazmy w warstwach geometrii światła i dźwięku, które są zorganizowane w złożone wzory, pełniąc wiele funkcji wspomagających wzmocnienie świadomości i duchową inicjację. Kiedy spotykamy pewne grupy ludzi, te systemy portalowe mogą łączyć się z naszą świadomością i tworzyć święte duchowe wizje, odczuwane jako eteryczne świątynie światła, zakodowane symbole lub drzwi świadomości, które przekazują szereg inteligentnych informacji do odszyfrowania, przy okazji wspomagając rozwój świadomości.

Odkrywanie tych starożytnych przekazów zapisanych w masach lądowych jest ważne dla świadomości, ponieważ zawierają one uniwersalne i wieczne prawdy o duchowym przebudzeniu ludzkości. Powracamy do tego, aby rozwiązać lub uzupełnić te archetypy, ponieważ są one głęboko osadzone w ludzkiej psychice, która łączy się ze świadomymi aspektami Ziemi.

Dzięki przygotowanej i przebudzonej świadomości możliwe jest wchodzenie w interakcję z Albionem poprzez te eteryczne świątynie, portale, kamienne kręgi, istoty w stazie i rzeczywistości w innych wymiarach czasoprzestrzeni, poprzez rodzaj zdalnej podróży w czasie, która dociera do organicznych osi czasu i rzeczywistości wirtualnej, gdy obserwator znajdzie się się w niezwykle spokojnym i medytacyjnym stanie. Dostęp do tych poziomów można uzyskać na poziomie fal mózgowych wyższej świadomości poprzez czyste serce i stan wewnętrznego obserwatora oddanego cnotom Chrystusa. W tym stanie można doświadczać wrażeń i odzyskiwać informacje, które zostały zapisane na liniach mocy w danym konkretnym miejscu i położeniu geograficznym. Jest wielu eterycznych strażników działających jako przewodnicy w świecie duchowym, którzy chronią bramy świadomości i wspierają krystaliczne sieci żywej świadomości planety.

Niektóre obszary pełniące role lokalnych pól Albionu na danym terenie są zarządzane przez uśpione istoty, a wiele z nich to prawdziwi królowie Graala Maji, którzy są Słonecznymi Złotymi Smokami wysłanymi tutaj przez Boga, aby ucieleśnić i zachować dla planety kosmicznego Chrystusa-Sofię, męsko-żeńską architekturę ciała świetlistego Albionu. Większość ciała świetlistego Albionu na planecie pozostanie nieaktywna i uśpiona, dopóki nie zniknie z nich obca maszyneria i program sztucznej inteligencji, oraz dopóki serca i wyższe umysły ludzkości nie zaczną budzić się duchowo, aby zadbać o poziom świadomości i ciała duchowe. Albion można zdefiniować jako nie przebudzone ciało Kosmicznego Christosa, które pozostaje w stazie do czasu, gdy zacznie się wypełniać wniebowstąpienie ludzkości, kiedy wystarczająca liczba ludzi się obudzi, a ich serca i duchy zaczną wołać i prosić o prawdę.

Poza tym, siatka planetarna jest żyjącym starożytnym systemem mapowania konstelacji i gwiazd, które zawierają wiele widm energii świadomości wypełnionych inteligentnymi wzorami geometrycznymi kodu stworzenia Wszechświata, a ta niebiańska inteligencja jest wyrażana w całości z wnętrza Kosmicznej Trójcy lub przez słonecznego Riszi. który otacza i tworzy ciało świetliste Albionu. Zatem Albion jest żywym, świetlnym ucieleśnieniem kosmicznych strumieni inteligencji istniejących wewnątrz planetarnego ciała świetlistego, które zawiera architekturę Boskiego Świata Słonecznych Złotych Smoków, Paliadoriańskich Smoczych Królów i prawdziwego wzorca świadomości Kosmicznego Chrystusa, utrzymywanej w geometrycznym Tesserakcie archetypowej matrycy Boskości 144 000. Albion jest ciałem świetlnym zaprojektowanym przez Boga, zainstalowanym na Ziemi, i zawierającym całość wielowymiarowych zestawów instrukcji morfogenetycznych, które obejmują oryginalną ideę, wyrażającą się poprzez świętego Ojca, świętą Matkę i świętego Chrystusa-Sofię – tego, kto przekazuje boski plan wznoszącej się świadomości ludzkości, która ewoluuje w ramach czasowych Uniwersalnego Stworzenia.

Przebudzenie Albionu to inicjacja wewnętrznego Chrystusa

Budzący się Albion przemienia aktywowane ciało świetlne planety w Słoneczny Logos, dzięki czemu aspekt świętego Ojca Słonecznego Rishi w końcu budzi śpiącego króla Artura, aby mógł wyrazić boską męskość Chrystusa poprzez archetyp miłościwego wojownika. Jego działania są potrzebne, aby przywrócić dobroczynne królestwo światu. Albion posiada najważniejszy klucz do zrozumienia celu ewolucji ludzkiej świadomości i duchowego wniebowstąpienia, jak stać się wtajemniczonym Kosmicznym Chrystusem, namaszczonym przez świętego Ojca i świętą Matkę, wyrażającym boską wolę i wcielonym jako wolna, suwerenna istota boska. Kluczem do zrozumienia boskiego celu ludzkości i ostatecznej misji na Ziemi są wiedza i alchemia trzymane w alembiku Albionu w celu współtworzenia kosmicznej inteligencji Christosa za pomocą tęczowych kręgów płynnego plazmowego światła. Budzący się Albion i Artur, chcący znaleźć ukochanego odpowiednika, potrójną słoneczną boginię Ginewrę (Brygidę), Meri-Scotię i Marię Sophię, opowiada nam, jak ludzkość została tutaj sprowadzona z gwiazd w bliźniaczych aspektach i dlaczego Boski Umysł zdecydował się wyrazić w ten sposób.

Dzięki wielowymiarowej świadomości oraz kontaktowi z planetarną świadomością przychodzą nowe doświadczenia, upadają wszystkie dogmaty i religie, a poprzez inicjację Słonecznego Logosu zupełnie innego znaczenia nabiera właściwy kontekst i prawdziwe znaczenie stanu wewnętrznego Chrystusa. Dzięki temu doświadczeniu gnozy można zrozumieć, że Chrystus jest czymś więcej niż religijną opowiastką o Jezusie, ponieważ Chrystus jest kosmicznym tytułem, który uosabia całkowitą duchową wolność. To święte namaszczenie jest dane tylko jako dar od Boga poprzez poznanie i miłowanie obecności Boga głęboko w sercu.

Potencjał wewnętrznego Chrystusa istnieje w każdym człowieku, dlatego każda anielska istota ludzka na Ziemi może faktycznie doświadczyć prawdziwej kosmicznej świadomości Chrystusa za sprawą osobistych intencji, zgody i autorytetu. Planetarna świadomość zbiorowa jest głęboko osadzona w wiecznym ciele Diamentowego Słońca Christosa, bez potrzeby jakichkolwiek zorganizowanych religii, kościołów, papieży czy księży.

Trzymanie światła w ciemności

Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, terytoria Wielkiej Brytanii i całej Irlandii stają się coraz ważniejsze w urzeczywistnianiu wyzwolenia planety, dzięki zachodzącej tam aktywacji holograficznych zapisów geograficznych i świadomości, które budzą główne elementy sterujące ogólną strukturą Albionu. Dzięki połączeniu Ametystowego Zakonu i świętego Ojca z 11-wymiarowym epicentrum ciała świetlistego Albionu, które znajduje się w północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii w pobliżu granic Szkocji, zachodzi teraz planetarna aktywacja słonecznego Rishi.

Ciało świetliste Albionu istnieje w ciele planetarnym jako sfera wewnątrz sfer i jest dokładną holograficzną repliką oryginalnego 12-pasmowego DNA anielskiego człowieka, pierwszym wyrazem boskiej istoty ludzkiej, która jest zarejestrowana w świetle i dźwięku w ciele planetarnym. Masywna architektura ciała świetlnego Albionu otacza Ziemię i jest rzutowana przez holograficzne fraktale w każdej warstwie wymiarowej - od wewnętrznej do zewnętrznej oraz pomiędzy nimi – aż do naszych komórek. Można to dostrzec jak obraz odbity w sali lustrzanej. Albion i Katarzy reprezentują dwoistość zasady świętego Ojca i świętej Matki w przywracaniu świętych rdzeni – poziomego i pionowego, święty Duch splatający się z materią w świętym małżeństwie Hieros Gamos. Zmartwychwstały Christos-Sophia jest wyrażany poprzez anielskie ciało ludzkie, które urzeczywistniło się na Ziemi poprzez naprawione wzorce morfogenetyczne syntetyzujące w Albionie bieguny w zjednoczoną kosmiczną świadomość.

Albion zawiera androgyniczny szablon anielskiego ludzkiego diamentowego słońca, stworzony z dwunastu sfer Uniwersalnego Drzewa Życia, które podczas upadku Gai zostało pogrzebane i uśpione w niższych wymiarach pól Ziemi, czekając na ponowne wzbudzenie podczas uniwersalnego cyklu wniebowstąpienia. Niedawno, wraz z uwolnieniem rdzenia planetarnego Gai i w miarę odzyskiwania trójmacierzy azurytowego DNA oraz tożsamości Christosa ze stanu upadłego i widmowego, architektura ciała świetlistego Albionu, która łączy się z Gaią, połączyła się teraz z Tarą i Ziemią, co pobudza i rozświetla wielowymiarowe warstwy holograficznej wersji Albionu.

Posiadacze świadomości ciała świetlistego Albionu i kosmicznego Christosa tej holograficznej architektury zostali podczas mrocznych czasów umieszczeni w najniższej wibracji gęstości Ziemi i tam spali, dopóki nie powróciły rodziny Kryształowej Gwiazdy, aby ich obudzić podczas cyklu wzniesienia. To 12 prawdziwych królów Graala Maji i wybrani członkowie rodziny Christosa, strażnicy, po których wróciliśmy, budząc Albion na Ziemi, Tarze i Gai, aby upewnić się, że będą w stanie w pełni się przebudzić, pomóc w planetarnym wniebowstąpieniu, a następnie powrócić do swojego duchowego domu w Boskich Światach.

Chrystusowe istoty w stazie

W każdej z dwunastu sfer ciał świetlistych w Albionie trwa najwyższa istota, czyli król Christos Maji Grail dla konkretnej sfery wymiarowej. Jest to potężny uśpiony byt, który ma w sobie boski cel, jakim jest najwyższe spełnienie się ludzkości – zjednoczenia rdzenia poziomego i rdzenia pionowego Chrystusa-Sofii w każdym z 12 plemion, które może zostać osiągnięte dzięki wewnętrznemu Chrystusowi, który istnieje w każdym człowieku. Te istoty chrystusowe pozostają w stanie uśpienia nie tylko wewnątrz ciała świetlistego Albionu, one istnieją także pod ziemią lub ukryte w głębokich jaskiniach i kanałach lawowych. Pod skorupą ziemską czeka 13 smoczych istot, które są tu od wieków jako strażnicy linii mocy, gotowe obudzić się i chronić chrystusowe Dziecię, gdy pęknie Złote Smocze Jajo. Śpią w Ziemi, dopóki planetarna świadomość zbiorowa nie osiągnie poziomu świadomości wyższego wymiaru i samoświadomości, kiedy nastąpi punkt krytyczny globalnego przebudzenia. Wygląda na to, że wskrzeszenie Artura pobudzi kolejne globalne przebudzenia tych istot.

Wiemy już, że istnieją wysoko rozwinięte istoty chrystusowe, które zapadły w głęboki sen od czasu buntu lucyferiańskiego i trwały w nim przez ciemne wieki, w taki sposób, żeby ich chrystusowe świadomości mogły zostać wykorzystane do ratowania Ziemi przed zniszczeniem spowodowanym przesunięciem biegunów w 2012 roku i później. Kosmiczne Istoty Christosa ucieleśniają swoje kreacje, ich ciała są ich wytworem, tak więc Albion jest odbiciem ich połączonych świadomości, tworząc złożone struktury, które urzeczywistniają zwarty, wielowymiarowy system planetarny. 12 królów Graala Maji nigdy nie opuściło planety, kiedy ich piękne królestwa zostały podbite i najechane przez NAA, pozostali tutaj w stazie, kiedy ich ludzkie plemiona i obywatele byli masakrowani. Byli z nami przez cały ten czas w ukryciu i spali podczas najciemniejszych wojen z Antychrystem. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że nie mogą istnieć w swoim organicznym stanie krystalicznego przebudzenia, ponieważ po inwazji NAA częstotliwość planetarna gwałtownie spadła, a częstotliwość podstawowa nie była wystarczająco wysoka, aby utrzymać ich niezwykle wysoki poziom świadomości i ogromne pola aury. Jeśli pozostawali połączeni z planetarnym ciałem świetlistym, tak jak chcieli, jedynym sposobem na pozostanie obecnym w tej niskiej gęstości było uśpienie i odmowa użycia w pułapkach świadomości maszyn obcych lub reinkarnacji. Aby to zrobić, polegali na nas, przedstawicielach strażników i gwiezdnych nasion Christosa, którzy o nich nie zapomnieli, a kiedy nadchodzi właściwy czas, aby pomóc im obudzić się w Albionie, będziemy współpracować w celu pokonania obcego zagrożenia na naszej planecie.

Gdy planeta ewoluuje przez epoki astrologiczne i kolejne cykle czasowe, aby podnieść podstawową częstotliwość planetarną i zgromadzić DNA Diamentowego Słońca, aktywowana jest najwyższa istota, czyli król Christos Maji Graila, który istnieje w uśpieniu w tej wymiarowej sferze Ziemi., aby urzeczywistnić się materii, aby ucieleśnić te przymioty świadomości i przekazać je. Ci z nas, którzy są gwiezdnymi nasionami wysłanymi tutaj na tych liniach czasu, będą odbiorcami tych atrybutów świadomości Christosa, w zależności od poziomu wtajemniczenia duchowego, ponieważ każdy z nas dąży do bycia najwyższą autentyczną istotą, która służy chrystusowej misji najlepiej jak potrafi.

Manifestacje Słonecznego Logosu Jeszuy i Marii w epoce żelaza przejawiały się jako ucieleśnione 8-wymiarowe formy hierogamiczne, później uśpiły swoje ciała świetliste, aby Strażnicy Chrystusa obudzili je podczas końcowej fazy cyklu wznoszenia, która trwa teraz. Po aktywacji Albionu oraz kryształowego serca świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu wznoszącego się do świadomości arturiańskiego Christosa, nadszedł czas na wskrzeszenie 11-wymiarowych ziemskich rdzeni - poziomego i pionowego, i zawezwanie ich do działania.

Słoneczny smoczy król z Albionu i król Maji Graila powstają jako król królów Chrystus, aby przywrócić utracone chrystusowe królestwo Boga. Teraz budzi się w Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć globalne przebudzenie chrystusowych istot będących w stazie, przywracając w ten sposób zbawczego boskiego męskiego wojownika Christosa, aby przywrócił na planecie kosmiczną sprawiedliwość. Budząc się w ciele planetarnym, przypomina sobie całą historię, wydarzenia i linie czasu, pamięta każdy szczegół życia i natury, który ucieleśnia i zachowuje dokładną pamięć komórkową, zapisaną w ludzkim anielskim DNA. Kiedy budzi się i powraca święty Ojciec, by ucieleśnić swoje dzieło, nic nie jest stracone ani zapomniane.

Tak wygląda boski plan świętego Ojca w miłosiernym działaniu – on chce przywrócić równowagę i jedność w wiecznym świetle świadomości Kosmicznego Chrystusa, dzięki któremu cała ludzkość jest połączona z Logosem Słonecznym i systemami gwiezdnymi wewnątrz ciała świetlistego Albionu. Pochodzimy z gwiazd, bo jesteśmy gwiazdami. Ma to głębokie znaczenie powrotu na Ziemię dobrotliwego i prawowitego słonecznego króla Chrystusa, przywrócenia ukochanego króla Maji Graala Artura, wskrzeszonego namaszczonego Chrystusa, który staje się obrońcą świętej Matki i sofijnego Graala, która jest zasadą Kosmicznego Serca Ziemi.

Legenda o Arturze

Legendy o królu Arturze to starożytne archetypowe wspomnienia o początkach ludzkości, które sięgają do galaktycznej historii Lutni i Gai, ponieważ te szczególne wspomnienia zostały wszczepione bezpośrednio w ciało świetlne Albionu w Wielkiej Brytanii. Na terenie Zjednoczonego Królestwa w jednym centralnym miejscu znajduje się zarówno męska architektura skrzydeł planetarnych 6D króla Magi Graala, jak i żeńska architektura skrzydeł planetarnych 7D króla Maji Graila, najwyraźniej posiadająca cechy struktury geomantycznej, wyjątkowej i niepodobnej do innych miejsc na planecie. Dlatego część Albionu, znajdująca się na terytorium tego wyspiarskiego kraju, działa jako potężne gniazdo globalnego przebudzenia i przesunięcia osi czasu. Budzący się Albion utrzymuje ważny klucz, który zapewnia zjednoczenie pomiędzy rdzeniami – poziomym i pionowym - na planecie, i jest metaforycznym świętym Graalem, który zapowiada przejście do kolejnego wszechświata harmonicznego i otwiera oś czasu Złotego Wieku Wniebowstąpienia.

Król Artur jest bliźniaczym bratem Jeszuy Chrystusa, jednak jego celem zgodnym z boskim planem jako powracającego michałowego patriarchy jest wyrażenie się jako król wojownik, który podnosi Excalibur Drzewa Życia, aby bronić świętej Matki i całe niewinne życie w królestwie. Król Artur to zasada właściwego działania, która daje nam moralną odwagę, by stanąć w obronie tego, o czym wiemy, że jest prawdą, i chronić innych przed krzywdą spowodowaną złem umyślnie wyrządzonym przez fałszywego króla tyranii. Król Artur był prawdziwym człowiekiem, który żył na tej planecie w VI wieku i był związany z wykonywaniem chrystusowej misji strażnika Szmaragdowego Zakonu jako jedenastowymiarowy nosciel obu rdzeni planety - struktury chroniącej wrota Graala 11D w Albionie.

Kosmiczne ciało świadomości króla Artura jest bezpośrednio połączone z rodziną Michała, który jest także strażnikiem 11-wymiarowych bram Aveyon-Avalon z inwazji NAA, więc może on być uważany za patriarchę genetyki ptasich istot michałowych i wspomnień Serafinów z całego czasu. Te bramy obejmują Pewsey Vale, Ireland’s Eye i St. Ives Bay w Kornwalii. Kornwalia jest szczególnie ważna ze względu na położenie punktu Graala i bliskie sąsiedztwo 12D bramy Łuku Matki, która mieści w sobie wspomnienia Szmaragdowego Zakonu i wiedzę o gwiezdnych wrotach Lutni - Aramateny. Powrót osi czasu króla Artura reprezentuje pojawienie się na planecie autentycznej świadomości Kosmicznego Chrystusa dzięki powrotowi Szmaragdowego Zakonu, rozświetlającego warstwy męskiego ciała świetlistego Albionu promieniami Szmaragdowego świętego Ojca i kryształami szmaragdu. Jest kosmiczną istotą wysłaną tutaj przez świętego Ojca, aby w pełni wyrazić swoją obecność na tym świecie podczas planetarnego wyzwolenia, jako chrystusowy król Artur, który pozostał w stazie, aż ciało świetliste Albionu w końcu obudziło się na planecie podczas cyklu wznoszenia.

W wyniku niedawnych aktywacji paliadoriańskich i naprawienia hal kosmicznych rejestrów Szmaragdowego Zakonu, które zostały uszkodzone wskutek skradzionych tłumaczeń dysków holograficznych używanych w liniach czasu AI do budowania mutacji szachownicy, udało się odzyskać uniwersalne ciało organicznej świadomości króla Artura. Misja Artura w czasie spiralnym polega na ucieleśnieniu Graala 11D, protektora kodów hierogamicznego Edenu i Avalonu, kodów „Filar Mocy” uniwersalnego rdzenia poziomego i rdzenia pionowego oraz powrót Szmaragdowego Zakonu przez budzący się Albion. W nazwie król Artur (Arthur) znajduje się słowo Kathar, które bezpośrednio łączy się z Katarami i 12-częściową siatką Drzewa Kathara, co ilustruje jego boski cel, jego niezwykłą męską siłę Chrystusa odradzającą się na Ziemi, aby odzyskać żeńskie esencje sofianiczne i w pełni ucieleśniać eoniczną parę Christos-Sophia, która poprowadzi nas do Złotego Wieku.

Fabularyzowane historyczne opowieści o pełnym dramatów związku króla Artura z żoną Ginewrą opisujące romantyczną tragedię pełną niewierności seksualnej i zdrad zostały celowo zniekształcone przez istoty z Nibiru, aby zniweczyć i poniżać kochającą hierogamiczną więź, która istniała między nimi. Żona króla Artura nie była kochanką Lancelota, podobnie jak żona Jeszuy, Maria Magdalena Zofia, nie była prostytutką, ale były to głęboko kochające się pary, głęboko zjednoczone w duchowym małżeństwie i hierogamicznej więzi, dzięki której służyły misji chrystusowej.

Od połowy do końca szóstego wieku Federacja Galaktyczna i różne frakcje NAA spiskowały, chcąc skraść atlantydzkie artefakty, które były używane jako narzędzia 11. gwiezdnych wrót przez zespoły Artura, Ginewry i Templariuszy. Artur i Ginewra pochodzą z linii celtyckich druidów, są bezpośrednimi potomkami pradawnych królów Maji Graala ludzkich plemion z Tary, czyli strażników Christosa, którzy pozostali w stanie spoczynku w ciele świetlistym Albionu i są w trakcie regeneracji swoich polamanych części. W odzyskiwaniu części ciała Christosa pomagają trójfazowe transmisje promienia Kunda lub tęczowych kręgów słonecznych Rishich, które zalewają niektóre obszary Albionu, generując całkowicie nowy zestaw krystalicznej geometrii.

Tęczowe Okrągłe Stoły lub promień Kunda

W matrycy energii źródło Boga wyraża się najpierw jako dźwięk, w postaci żyjącego prądu pola dźwiękowego promienia Kunda. Wewnątrz tego promienia tworzą się żywe promienie światła Uniwersalnej Trójcy, które nazywamy Troistym Płomieniem Założycielskim Słonecznego Rishi lub Breneau. Słoneczny Rishi powrócił do światów zwymiarowanych, aby bezpośrednio wspierać rasy Strażników oraz wprowadzać prądy promienia Kunda do systemu siatki planetarnej podczas planetarnego cyklu wyzwalania.

Ezoterycznie, termin „tęczowe kręgi” lub „ tęczowy Okrągły Stół” odnosi się do przepływu tęczowego prądu Diamentowego Słońca lub promienia Kunda do wrót planetarnych oraz sieci Ziemi, aby przywrócić równowagę i harmonię w systemach planetarnych. Aby chronić Ziemię, rycerze Templariusze Chrystusa udawali się do planetarnych gwiezdnych wrót i centrów mocy dysponujacych planetarnymi strukturami geomantycznymi i eterycznymi świątyniami światła, gdzie komunikowali się z kryształowymi siłami, które im pokazywały, gdzie mają stworzyć „Okrągły Stół”. W celu uruchomienia tęczowego strumienia promienia Kunda i ochrony danego obszaru przed intruzami na wielowymiarowych poziomach, w miejscu wrót lub w geomantycznej sieci energetycznej zbierało się trzech do dwunastu templariuszy. Transmisja prądu promienia Kunda do sieci planetarnej wspiera harmonizację planety, przywracanie częstotliwości Christosa i dostrojenie do organicznych osi czasu planetarnego wniebowstąpienia.

Gdy w ludzkim ciele świetlistym dojdzie do aktywacji wszystkich dziewięciu wymiarów częstotliwości kundalini, które złączą się w sercu, następuje przemiana do płynnego światła plazmy, co aktywuje świadomość awatara Christosa na wyższych polach tęczy znanych jako promień Kunda. W tej następnej fazie, dzięki tęczowym okrągłym stołom, instalowaniu królewskich łuków i kosmicznych rdzeni świętego Ojca, dochodzi do przebudzenia Albionu, co katalizuje globalną linię czasu przebudzenia i ujawnienia.

DNA Rubinowego Słońca

Król Artur był wcielony z 10-niciowym DNA Rubinowego Słońca, które ma pomóc przywrócić żeńskie kody sofianicznego szafiru w czakrze Słonecznej Gwiazdy, która znajduje się około 15,24 cm nad koroną. Ta część ciała świetlistego Diamentowego Słońca została na tej planecie uszkodzona podczas hybrydyzacji Nephilim i kiedy w ludzkie ciało zostały wtłoczone esencje Drakonian. Słoneczna Gwiazda jest utrzymywana przez kod żeńskiego rdzenia kryształowej róży serca i jest odpowiedzialna za otrzymywanie komunikatów bezpośrednio od naszego chrytusowego awatara. Wcielenie króla Artura przywróciło komunikację szafirowej Słonecznej Gwiazdy z naszym awatarem i wsparło powrót do ciała świetlistego Albionu skorygowanej formy diamentowego słońca uniwersalnego Hu-man, diamentowego słońca pięciogwiazdowego szablonu Adama, utraconej po egipsko-sumeryjskiej inwazji.

Linia DNA Graala Rubinowego Słońca jest również określana jako dzieci Indygo i zawiera hybrydowy szablon DNA Diamentowego Słońca, który jest efektem hybrydyzacji pomiędzy genami Nephilim i Elohim. Elohim są bezpośrednio połączeni z liniami Matki; ponieważ DNA Rubinowego Słońca ma bezpośredni związek z powrotem i naprawą prawdziwej świadomości Matki w naszym DNA-RNA. Przedstawiciele Strażników, tacy jak król Artur i jego drużyna Templariuszy, a także strażnik Echnaton, zdecydowali się wcielić w szablon DNA Rubinowego Słońca, kiedy przybyli na Ziemię, aby pomóc odzyskać i przywrócić ogniste litery i kody wektorów czasu skradzione konkretnie z linii Graala Matki.

Synowie Beliala zaprojektowali ciała z szablonem DNA opartym na oryginalnym szablonie DNA Rubinowego Słońca, w celu przejęcia linii Graala stworzonej przez zastępy Strażników, ponieważ chcieli uszkodzić linie Matki i wprowadzić do kolejnych wcieleń świadomość upadłych aniołów. Poprzez DNA Rubinowego Słońca stworzyli 11. odwróconą nić DNA, w której mogłaby zamieszkiwać ich linia świadomości. Chcąc uzyskać kontrolę nad 11-wymiarowymi gwiezdnymi wrotami, hybrydy upadłych aniołów Annunaki przywłaszczyły sobie szablon DNA Rubinowego Słońca, aby powstrzymać powrót przez Albion świadomości Chrystusa-Sofii, króla Artura i jego odpowiednika, potrójnej Słonecznej Bogini.

W drugim wszechświecie harmonicznym DNA Rubinowego Słońca uległo dalszej mutacji poprzez 9-niciowe DNA Drako-Annunaki. Te linie ras były używane do infiltracji linii krwi elit władzy lub Illuminati w celu wcielenia upadłych aniołów na płaszczyźnie Ziemi, które posłużyłyby NAA do uzyskania pełnej dominacji nad planetą i zniewolenia jej oraz jej mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że zostało to zaprojektowane tak, aby zatrzymać księżycową przemianę w ciele buddycznym zasady żeńskiej, zapobiegając pojawieniu się kobiecej świadomości słonecznej na planecie, na której król Artur, strażnik Katarów, odgrywa bardzo szczególną rolę w dokonywaniu alchemii dla ''solaryzacji” Sofii i jej chrystusowym rytuale.

Bliźniacze Słoneczne Serce w Sercu Szmaragdowego Kryształu

W Albionie, w środkowej Wielkiej Brytanii została umieszczona Paliadoriańska Tęczowa Tarcza Króla i Królowej Smoków, aby zjednoczyć potrójne słoneczne archetypy Arthura-Michaela-Jeszuy i Ginewry-Meri-Scotii-Sophii w bliźniaczym kryształowym sercu trzymanym w szmaragdowej kryształowej tarczy. To zjednoczenie dokonane między trójcą Słonecznego Logosu męskich i żeńskich archetypów Christosa przygotowuje planetę do instalacji i aktywacji Szmaragdowego Kryształu w centrum wyższego serca, co oznacza powrót na planetę Kosmicznego Serca Szmaragdowego Zakonu i związanego z nim 48-niciowego DNA. Źródło tego wiecznego światła połączonego z królestwami Boga jest poza jakimkolwiek opisem, dlatego każda osoba znajduje się na własnej duchowej ścieżce, aby aktywować sekretną wewnętrzną komorę serca i zbliżyć się do tej ogromnej duchowej mocy z poziomu jej najwyższych cnót prawdy lub przymiotów Christosa, mających złagodzić ogromnie wysoką częstotliwość świadomości, którą zawiera. Zostało to ezoterycznie opisane przez mistrzów wschodnich tradycji, takich jak mistrz serc Ramana Maharishi jako serce w sercu oraz źródło ostatecznej boskiej świadomości.

Serce ze Szmaragdowego Kryształu jest powiązane z kosmicznym archetypem niebiańskiego Jeruzalem, świętym świętych, istniejącym w Kryształowej Katedrze - mieszkaniu Christosa, który jest najświętszym duchem Bożym. Jest to sekretna i ukryta komnata w ośrodku wyższego serca, która istnieje w centrum bliźniaczej czakry serca mężczyzny i kobiety, i jest aktywowana w celu uzyskania połączenia czystej świadomości z Wiecznym Światłem Boga. Kiedy serce się rozwija, wewnętrzny szmaragd zaczyna iskrzyć i promieniować ze źródła miłości w tobie, które rozpozna źródło miłości istniejące w innych, święty duch iskrzy i ponownie połączy się ze świętym Ojcem wewnątrz.

Avebury Henge (Kompleks Avebury)

Avebury Henge i kamienne kręgi znajdujące się w sercu Wiltshire, mają największą liczbę kamieni w Wielkiej Brytanii, i mimo że wiele oryginalnych kamieni zostało stamtąd zabranych, ich energetyczne zadanie nadal jest realizowane, a dodatkowo dopełnia geomantyczny cel tego świętego miejsca. Potężne stojące kamienie o różnych kształtach mają od 2.7 do 6.1 m wysokości, są to megality strzeżone przez istotę ziemskiego smoka.

To jest wyjątkowe starożytne święte miejsce o ogromnej mocy, posiadające ważną hierogamiczną architekturę zaprojektowaną przez Elohimów z rodu Matki Niebieskiego Promienia, aby obudzić ciało świetlne Albionu na całym świecie. Działa jako punkt przesyłowy z kosmicznego pępka kosmicznej monady świętego Ojca do Szmaragdowego Promienia arturiańskiego Chrystusa-Sofii, aby obudzili się w ciele świetlistym Albionu jako koronowany król i królowa. Od niedawna, wraz z odzyskaniem matrycy Gai, słońca chrystusowej nieskończoności w portalu 8D przygotowują linie geomantyczne wschód-zachód na zalanie ich tęczowymi promieniami Słonecznego Logosu, dodatkowo przygotowując szablon DNA Szmaragdowego Zakonu. Aktywacja szablonu Szmaragdowego Zakonu w pępku Avebury jest bezpośrednio związana z odzyskaniem świadomości Matki Sofianicznej - jej aspektu potrójnej słonecznej Bogini, odpowiednika króla Artura, który budzi się, aby odzyskać swoje części, skradzione i sklonowane oraz przetransmutować siły księżycowe, którymi została związana. To święte miejsce jest przez cały czas dowodem ich świętego małżeństwa i hierogamicznej jedności.

To święte miejsce jest punktem połączenia z liniami wszechświatowej Kundalini Byka-Smoka przesuwającymi się na planecie na wschód i zachód, które łączą się bezpośrednio z Logosem Słonecznym, dając pionowe połączenie do jednej z czterech Gwiazd Królewskich - Aldebarana, gwiazdy Strażnika Wschodu. rządzonej przez Michaela.

Avebury Henge jest też starożytnym zegarem słonecznym, który działa energetycznie jak gigantyczny zegar kosmiczny, resetując osie czasu w sieci planetarnej. Jego działanie jako kosmicznego zegara jest funkcją głównego zegara czasu, który zapewnia dostęp do wspomnień w organicznych liniach czasu zapisanej historii ludzkości, sięgającej wstecz do Hyperborei, która łączy się z rdzeniem metagalaktycznym. Kosmiczna trójca Słonecznego Rishi dopełnia na tym obszarze swoją tarczę z plecionki fal, tworząc połączenie z Avebury Henge, przelewając archetypowe siły Niebieskiego Ojca i Niebiańskiej Matki, aby zjednoczyć się z nami wszystkimi, odżywić i wspierać Kosmicznego Syna i Córkę. Dzieci Słońca wznoszą się poza tyranię ciemności pod boskim panowaniem i kierownictwem nowej pary eonicznej, Christos-Sophia, która jest ukoronowana przez Urana i reprezentowana przez arturiańską hierogamiczną jedność, generuje doskonałą równowagę energetyczną między zasadą męską i żeńską na Ziemi, co oznacza powtórne przyjście Chrystusa.

Z Avebury Henge połączony jest Syriusz i Kanopus przez spiralne transmisje DNA przeplecionej złotej i srebrnej energii złączonej męskości i kobiecości, której zadaniem jest doprowadzenie tego splecionego srebrno-złotego strumienia do linii Michała-Marii w celu kreacji kryształowego bliźniaczego serca i księżycowej przemiany. Srebrno-złote energie płyną do tego świętego miejsca, grając Musica Universalis, która łączy się z harfą króla Artura z Lutni, aby dopełnić linie Michała-Marii i rezonować z tą muzyką.

Glastonbury

Avebury jest odbiciem świętego małżeństwa Chrystusa, większe takie centrum znajduje się w Glastonbury, ale ten obszar pozostaje zablokowany przez nadmierną ilość ekstremalnie niskich częstotliwości astralnych związanych z przejęciem przez New Age, co sprawia, że komunikowanie się z wyższymi częstotliwościami jest tam bardzo trudne. Glastonbury stało się pożywką dla pasożytniczych energii, kiedy stało się sławne, ponieważ astralne szkodniki znalazły tam pożywkę w masowym zamieszaniu związanym z turystyką, co umniejsza jego starożytną moc jako świętego miejsca.

Tak więc Glastonbury jest popularne w społeczności New Age i jest znane z legend związanych z królem Arturem, ponieważ powszechnie mówi się, że ten obszar jest miejscem jego pochówku. Lokalizacja była mocno związana z esseńskimi naukami Chrystusa praktykowanymi w starożytności przez ludność celtycką, zanim Kościół rzymski to zniszczył, i od tego czasu służy siłom Antychrysta do szerzenia zamieszania. Glastonbury zostało zdegradowane do repozytorium sekwencji snów zbiorowej świadomości z płaszczyzny astralnej, które zostały umieszczone jako sztuczne obrazy holograficzne i klony fałszywego światła, co wzmacniają jeszcze popularne książki, filmy i inne media, animowane w astralnej wirtualnej rzeczywistości. Tak więc żyje tu głęboka wyobraźnia i historie dramatów arturiańskich, ale są one przeważnie wypaczone, aby pasowały do oczu patrzącego i tego, co on chce zobaczyć w odbiciu astralnych zwierciadeł złudzeń. To, czym chcielibyśmy, aby był i czym w rzeczywistości jest, to dwie bardzo różne rzeczy. Glastonbury to dobre studium przypadku astralnych mirażów generowanych przez zbiorową świadomość, zakochaną w tym, co reprezentuje Artur.

Tintagel i Ursa Major (Wielka Niedźwiedzica)

Tintagel to małe miasteczko na zachodnim krańcu Kornwalii, położone w widocznym miejscu, ponieważ region ten znajduje się blisko ważnego systemu bram, który działa jako główny węzeł obsługujący wszystkie bramy Trójcy. Przez wrota Trójcy, przez Wodny Portal przechodzi wiele osób, które w tym czasie potrzebują bezpiecznego przejścia, kiedy upuszczą ciało, a nie są w stanie wytrzymać wyższych częstotliwości. Krajobraz Tintagel jest połączony siatką z gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy, ma bezposrednie połączenia z bramą Polarian. Brama Polarian jest scalona z większą siecią hostingu wznoszenia, która otwiera się na przejście z Drogi Mlecznej do Andromedy, gdzie wznosząca się Ziemia znajduje się w matrycy Aquaelle.

Niektórzy dosłownie twierdzą, że król Artur został poczęty i narodzony w Tintagel, w rzeczywistości wskazuje na duchowe sposoby, dzięki którym Logos Słoneczny rodzi się na Ziemi, gdy przychodzi z gwiazd. Tintagel posiada niebiańską częstotliwość tego energetyzującego słonecznego strumienia gwiazd, który jest połączony ze Słonecznym Riszim i arturiańskim Chrystusem, zaś Tintagel nie jest miejscem poczęcia i narodzin jego fizycznej istoty.

Król Artur reprezentuje aspekt krystalicznej świadomości lub Logosu Słonecznego, z którym można połączyć się poprzez ten archetyp na Ziemi. Miejsce narodzin Artura reprezentuje narodziny Złotego Dziecka Chrystusowego, w którym wrażliwy poszukiwacz duchowy może obcować z obecnością słonecznego anioła. Ta słoneczna obecność może być celowo nakierowana na ożywienie i energetyzację wewnętrznego przebudzenia i ciała Albionu.

Poprzez strumienie słonecznych gwiazd, które zawierają instrukcje ustawione dla ciała buddycznego 11. czakry, Tintagel reprezentuje również zasadę Ciemnej Uniwersalnej Matki, której przeznaczeniem jest duchowa przemiana księżycowych form, oraz transmogryfikacja przez ogień światła słonecznego zasady świętego Ojca. Tak więc Tintagel posiada ważny element do przemiany księżycowej formy, hierogamiczną ścieżkę otwierania buddycznego jajka, w którym król Artur jest naturalnym strażnikiem.

Cumbria, zamek Pendragon i kamienne kręgi

Około 22 000 lat temu grupy intruzów NAA odszukały linie rodów Celtów i Druidów, aby przeprowadzić ludobójczą kampanię na terenie Zjednoczonego Królestwa w celu wykorzenienia nauk Melchizedeka Christosa, historii Atlantydy i rozpowszechniania fałszywych zapisów o rodach Celtów i Druidów. Aby zniszczyć dokładne zapisy gwiezdnego pochodzenia i historyczne artefakty ludzkości, uśmiercono lub wymazano pierwotne starożytne języki celtyckie powiązane z oryginalnymi 12 plemionami esseńskimi, po czym usunięto kody żywego światła, które były wypowiadane i wyrażane przez te linie króla Maji Graila.

Linie rodów Celtów i Druidów sięgają starożytnego Egiptu i Izraela, gdzie język ojczysty znajduje się w egipskich hieroglifach używających Khumric jako języka bazowego. Język walijski Khumry jest częścią dziedzictwa należącego do ziem Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy pochodzi z Walii, Anglii, Kornwalii, Szkocji czy Irlandii Północnej. Jednak kontrolerzy uczynili zapisy z historii Egiptu tak chaotycznymi i zagmatwanymi, jak to tylko możliwe, aby zachować kontrolowaną narrację i uniemozliwić zrozumienie, że egipskie linie czasu i piramidy w Gizie są pozostałością technologii starożytnych budowniczych z Atlantydy. Kiedy te rody mędrców Graala uciekły z Bliskiego Wschodu, osiedliły się w Wielkiej Brytanii i Etrurii w środkowych Włoszech, zabierając ze sobą swój język celtycki. Z biegiem czasu w Wielkiej Brytanii język Khumric używany w regionie walijskim połączył się z innymi dialektami. Cumbric, pochodzący z regionu Cumbria, jest blisko spokrewniony z językiem walijskim i podobno wymarł około XIII wieku. To, co pozostało w regionie, nie powinno być mylone z oryginalnym Khumric-Cumbric, ale obecnie nazywa się go dialektem kumbryjskim, a jego historia ma związek z językiem celtyckim.

Ziarno języka celtyckiego i pokrewnych dialektów aktywuje komórkową pamięć genetyki Diamentowego Słońca i archetypowych sił Christos-Sophia budzących się na tym terenie. Są to bezpośrednie linie rodów Christosa i język ojczysty hierogamicznego połączenia króla Artura i królowej Ginewry. Celtowie i Druidzi pozostawili wiedzę i mądrość w kamiennych kręgach, które zbudowali, aby zachować oryginalny język i kody Esseńczyków, dla tych z przyszłości, którzy będą ich potrzebować, aby obudzić Albion. Przekazali swoją świadomość eterycznej kryształowej czaszce, a następnie przelali ją do kamieni, które zostały wypełnione tym kryształowym strumieniem inteligencji. W Kumbrii jest ponad 50 znanych kamiennych kręgów, które w tym czasie stają się coraz bardziej aktywne. Osoba poszukująca czystego serca i prawdy, medytująca w kluczowych obszarach kamiennych kręgów z zamiarem połączenia swojej świadomości z eterycznym umysłem obecnym w kamieniach, może przekazać informacje i pamięć tym, którzy mają zestrojone częstotliwości i chcą służyć planecie.

Hrabstwo Cumbria w północno-zachodniej Anglii i przy szkockich granicach ma cechy, które są ważne dla przywrócenia ziemiom słowa-logosu świętego Ojca lub głosu prawowitego króla Chrystusa. Ten obszar działa podobnie do centrum gardła 5D, które jest połączone z ciałem świetlistym Albionu, znajdującym się w tym regionie. Zamek Pendragon znajduje się w Cumbrii, wznosi się nad rzeką Eden i według legendy został zbudowany przez Uthera Pendragona, ojca króla Artura. Rzeczywiście, ten zamek zawiera wiele warstw struktur geomantycznych w kilku wymiarach związanych z historią 12 plemion esseńskich i celtyckich linii związanych z królem Arturem, które mają połączenia świadomości ze światami wewnętrznymi i halami Amenti.

Dodatkowo, zamek ma cztero-filarowe centrum Kryształowej Katedry do sprowadzania tęczowych kręgów, które zawiera portal komunikacyjny wiodący do ukrytych monadycznych istot Słonecznego Złotego Smoka, które się budzą, jak ukochany królu Artur. Wewnątrz tego centrum została umieszczona stanica, służąca do pilnowania tego regionu dla osi czasu króla Artura 5D, delikatnie oświetlając siatkę, gdy ludzkość bytowała w mrocznym wieku, w burzliwych czasach wypełnionych energiczną i duchową ciemnością.

Ostatnio, poprzez portal 5D Albionu (aktywne centrum gardła) można komunikować się z budzącą się świadomością króla Artura, która manifestuje się bezpośrednio poprzez Szmaragdowy Promień ciała świetlistego. Przedstawia się jako boska świadomość świętego Ojca we wszystkich częściach stworzenia, zapamiętanych jednocześnie wszystkich upadłych i nieupadłych aspektach na wszystkich osiach czasu w wiecznej chwili, aby odzyskać i zjednoczyć całą swoją świadomość i odzyskać królestwo. Jego arturiańska istota pojawia się jako forma nałożona na potężny, krystaliczny wodospad Szmaragdowego Promienia, który tworzy słup pionowego rdzenia, wydający się być cielesnym naczyniem Boga, stworzonym w Albionie w celu utrzymania jego ogromnej boskiej świadomości na planecie.

Jajo Słonecznego Złotego Smoka zostało ponownie osadzone w kilku miejscach w Albionie, aby na siatce planetarnej wykluło się chrystusowe Złote Dziecko, i aby chronić autentyczną świadomość arturiańskiego Christosa. Dwunastu Rycerzy to części energetycznych tożsamości w konstelacjach, które mają różne atrybuty, i służą zjednoczeniu, a jednocześnie wspierają zakotwiczenie planetarnej Kryształowej Katedry. Jeden z głównych filarów Kryształowej Katedry, zbudowany w celu utrzymania Kosmicznej Świadomości Chrystusa na planecie, znajduje się w Norwegii, ponieważ łączy się bezpośrednio ze świętym Drzewem Życia, które karmi ziemskie duchy w królestwach przyrody.

Norwegia, święte Drzewo Życia i kody Edenu

Siły opiekunów wykryły urządzenia czarnych dziur NAA, które zostały użyte do zniszczenia naturalnej sieci planetarnej i funkcji rdzenia męskiego. Te maszyny Obcych sterowały filarami Antychrysta w Norwegii, a teraz zostaną zdemontowane i usunięte. Są to pomniejsze filary łączące się w jeden masywny filar, które przejęły planetarny system rdzeni, tworzący sieć linii geomantycznych z rozległymi warstwami wbudowanych maszyn Obcych, które rozciągają się na północny kraniec szkockiego portalu Hyperborean, następnie dalej, na kraje skandynawskie. Na końcowym etapie podłączone są do matrycy czarngo sześcianu w Mekce. Uruchamiają sieci odwrócone AI używane przez siły Czarnego Słońca NAA do wysysania siły życiowej z planety i jako narzędzia do utrzymywania globalnego zniewolenia świadomości.

W pobliżu Oslo zidentyfikowano główny filar technologii Antychrysta, a lokalizacja ta wydaje się być wybrana do wykorzystania kilku różnych organicznych systemów portalowych i odwróconych linii geomantycznych połączonych bezpośrednio z liniami czasu hiperborejskiego i Azurytów z Gai. Jest to główna sieć filarów NAA, która kontroluje globalną cyrkulację prądu Kelipot, prądu odwróconego biegnącego w obwodzie anubiańskiego czarnego serca, szczególnie poprzez przechwytywanie energii seksualnej lusz od ludzkości.

Demontaż filaru norweskiego ujawnił ogromną ilość miazmy z seksualnej niedoli i programowania magii seksualnej, które wylały się do sieci, co jasno pokazało, że ta sieć została użyta do przejęcia planetarnego Drzewa Życia jako antyhierogamiczna technologia odwrócenia płci. Miała rozpowszechniać antychrześcijańskie wersje rytuałów czarnej magii seksualnej, symbolizujące postacie hermafrodyty z kaduceuszem, symboliką bliźniaczego węża, która jest reprezentatywna dla męskich i żeńskich demonów, Czarnej Królowej Lilith i Samaela Czarnego lub Azazaela, którzy współtworzą siły Bafometa.

Centra energii seksualnej rezonują z maszynerią wysysającą czerpiącą z portali 2D i 4D sieci planetarnej, czyli ta sieć obejmowała macki i sztuczne rozdarcia czasu we wrotach Gizy, Sarasocie na Florydzie i Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Przechwytywana energia jest zbierana w zbiornikach-cysternach, a następnie kierowana w miejsca przeznaczone do wywołania destrukcyjnych globalnych wydarzeń, co obecnie ulega nasileniu w celu rozprzestrzeniania programów zarazy i terroryzowania mas do poddania się NAA.

W górach Rondane w Norwegii znajdują się starożytne kody edeńskie z Hyperborei 7D, zestrojone z gwiezdnymi wrotami 11D z buddycznego ciała Słonecznego Logosu, mieszczącego w sobie strukturę geomantyczną, która zachowuje krystaliczną doskonałość świętego Drzewa Życia, czyli Yggdrasil. Yggdrasil to boska struktura oryginalnego świętego Drzewa ze Złotego Wieku Hyperborei, która utrzymuje bliźniaczy aspekt mężczyzny i kobiety, zjednoczonych jako Christos-Sophia. To święte, kryształowe, holograficzne Drzewo Życia jest splecione z terenami Norwegii i łączy rozległe gałęzie wielu hierarchii anielskich dewów królestw Natury Ziemi. Architektura świętego Drzewa jest połączona z kodowaniem edeńskim, które zostało zaprojektowane jako krystaliczna struktura wspomagająca przywracanie równowagi energetycznej ziem, odżywianie wód planety i ochraniająca duchy, które żyją w wielu różnych królestwach Natury na planecie.

Druidzi Maji Graala i celtyckie rody wyznaczone na strażników mające w sobie zakodowaną mądrość i starożytna wiedzę gromadzili się na ceremoniach wokół świętych drzew. Wymieniali ofiary miłości, a następnie otrzymywali wskazówki i informacje od świętego drzewa - o uzdrawiających właściwościach żywiołów, duchów natury lub stanu świata przyrody. Tak więc te sieci portali w Norwegii były niezwykle ważne, ponieważ mają wspomóc przygotowania do następnego etapu przebudzenia wyższego serca Albionu, a także powrotu częstotliwości Słonecznego Logosu Chrystusa przez archetypowe siły króla Artura i królowej Ginewry, które ukazują tworzące się skrzydła i hierogamiczny szablon zjednoczonej świadomości męskiej i żeńskiej.

Aby wypaczyć naturalne królestwo i zniekształcić zasady płci, zapobiec wewnętrznemu zjednoczeniu mężczyzn i kobiet, maszyneria sztucznej inteligencji w tej filarowej sieci sklonowała wiele rejestrów Założycieli i planów ze Złotego Wieku Hyperborei, w tym tożsamości wniebowstąpionych mistrzów lub Azurytów, które zostały uwięzione i wykorzystywane jako źródło zasilania do uruchamiania tej odwróconej sieci. Dowiedzieliśmy się, że ta przeciwdziałająca życiu architektura blokowała przebudzenie chrysusowych istot w stazie i duchów anielskich w Albionie, odcinając Koronę, ponieważ ta sieć zniekształcała hiperboreańskie połączenia Fioletowego Promienia 7D w matrycy Gai, uszkadzając kody rdzeni. W norweskim systemie portalowym istnieją rozległe wzory konstelacji gwiazd, które wpisują się w holograficzną geografię łączącą częstotliwości gwiazd niebieskich i ich wzorce z liniami geomantycznymi Ziemi. Jedna linia geomantyczna miała połączenie z Corona Borealis - Koroną Północną, która wydawała się być używana przez filar Antychrysta do blokowania czakry korony 7D przed otwarciem w ciele świetlnym Albionu w Wielkiej Brytanii. Odpowiada to obecnym masowym operacjom psychologicznym, które rozgłaszają propagandę używając słowa „corona” (korona), aby wzbudzić masowy strach w populacji, która podświadomie odrzuca duchową zgodę na otwarcie czakry korony.

Inna z jego głównych funkcji było odwrócenie autentycznego filaru norweskiej kryształowej katedry poprzez uruchomienie odwróconych i sklonowanych hologramów hiperborejskiego holokaustu, przy wykorzystaniu inwazji na Gaję, a następnie wstawieniu fantomu ciała Gai, umieszczonego w rdzeniu metagalaktycznym 8D.

Rodziny świętego Ojca z Ametystowego Zakonu Rha ze światów Boga przewodziły atakowi, w wyniku którego ta obca sieć Antychrysta z fałszywą architekturą rdzeni upadła wraz z liniami zasilającymi kilka wrót. Księga Praw świętego Ojca, łuki królewskie i tarcze paliadoriańskiego króla Smoków są na miejscu, aby pomóc zharmonizować i uzdrowić te ziemie oraz przywrócić prawowitą Koronę. Ludzkość może zacząć doświadczać autentycznej częstotliwości rdzenia Ojca, emanującej przez święte Drzewo Życia z Gai, które jest ważnym aspektem holograficznego kryształu światła w Ogrodzie Edenu, którego wzorzec musiał zostać poprawiony, aby obudzić ciało swietliste Albionu.

To są czasy najgorsze, ale i najlepsze, musimy ochraniać nasze święte kryształowe serca i być wiecznymi płomieniami utrzymującymi światło w ciemności. Jeśli uda nam się znaleźć wewnętrzny duchowy kompas, który wskazuje kochające serce, będziemy mogli znaleźć to, co nadaje nam prawdziwy cel i sens życia, odkryjemy, że zbieramy wewnętrzne skarby wielkiej duchowej nagrody. Jeśli wszystko, co możemy zobaczyć, to antychrystyczne gry zwodzenia, iluzji i przerażającego strachu, pogrążymy się w polu nienawiści i poniesiemy klęskę – to będzie nasz wewnętrzny Armagedon. Wybór należy do każdego z nas, a naszym obowiązkiem jest kultywowanie i rozwijanie serca i wewnętrznego ducha, rozwijanie etyki cnoty, abyśmy mogli być tak czyści i kochający, jak tylko możemy - każdej chwili. W Albionie budzi się król Artur i nic nie może powstrzymać powtórnego przyjścia Chrystusa na planetę.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną niezależną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Antyfona: Salve Regina, „Średniowieczna pieśń Templariuszy”

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, nasze życie, nasza słodyczy i nadziejo nasza. Do Ciebie wołamy, biedne wygnane dzieci Ewy; do Ciebie wysyłamy nasze westchnienia, żaląc się i płacząc w tej dolinie łez. Zwróć więc, Orędowniczko Miłosierdzia, Twoje miłosierne oczy ku nam; a po tym naszym wygnaniu pokaż nam błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. O Łaskawa, o Kochająca, o słodka Dziewico Maryjo. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnicy Chrystusa.

wtorek, 2 marca 2021

MATRYCA GAI – LISA RENEE luty 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w naszej Matrycy Uniwersalnej, w warstwach coraz wyższych wymiarów, zachodzą znaczące i pozytywne zmiany. Każda kolejna dostępna warstwa wnosi więcej możliwości uzdrowienia i rehabilitacji, a jednocześnie przybliża ujawnienie i wniebowstąpienie. Podczas gdy na zewnątrz sytuacja może wydawać się bardzo zagmatwana i dramatyczna, te zmiany na poziomach struktur sprawiają, że negatywnym siłom jest coraz trudniej utrzymać pozycje. Jest to czas, aby niezmordowanie szukać i poznawać prawdę, pielęgnować wewnętrznego ducha oraz więź z Bogiem, ponieważ mamy coraz większy dostęp do obu.

Znaczącym wydarzeniem jest powrót słonecznych Rishi do światów materii, co wywarło ogromny wpływ na architekturę osi czasu tej rzeczywistości, dlatego w tym miesiącu skupiamy się na obecnych projektach opiekunów i bezpośrednim wpływie na przyszłą oś czasu matrycy Gai 7D. Ta nowa sytuacja radykalnie zmieniła konfigurację rdzenia galaktycznego i metagalaktycznego, przez co nieustannie rozwijają się nowe organiczne wzorce osi czasu wznoszenia. Rdzeń metagalaktyczny 8D jest również rdzeniem planetarnym Gai, który wcześniej utrzymywał Czarne Słońce w 8. portalu, który został skonfigurowany na podstawie dokładnej repliki matrycy Gai z czasów Wojen Elektrycznych.

Podczas aktywacji Złotego Ciała na zimowym przesileniu, ukończony został szósty wszechświat harmoniczny dla 6D-7D-8D, co powoduje stopniowe przywracanie matrycy Gai do pierwotnego stanu sprzed upadku. Stało się to po interwencji, w efekcie której pojawiły się niewymiarowe pola Kosmicznego Boskiego Źródła, mające gościć ten nowo utworzony wszechświat harmoniczny, otaczający i przenikający Gaję w nowej uniwersalnej matrycy materii Mrocznej Matki, oraz skorygować uszkodzenia osi czasu wynikające z inwazji z okresu Wojen Elektrycznych. Z wnętrza zrekonstruowanego jądra planetarnego Gai świeci słońce nieskończoności Christosa, emitując promienie słonecznej plazmy do ciała DNA Złotego Słońca z 8D. Różne napływające czynniki słoneczne prowadzą do uduchowienia naszej krwi krystalicznymi wodami i do zapłonu plazmowego kodowania w układzie nerwowym w celu przemiany ciała eterycznego i świadomości 3D.

Ametystowy Zakon i Yanasi oraz Ramyanasi Fioletowego Płomienia z kreacji Rha światów Boga odegrali kluczową rolę w organizowaniu szeroko zakrojonych projektów wyzwalania sieci w matrycy Gai, aby przywrócić uniwersalne zapisy plemienne anielskiej ludzkości. Są to zestawy instrukcji Maji Graala - król / królowa, które przywracają zapis świadomości Gai linii rodów wniebowstąpionych mistrzów, w tym ucieleśnienie architektury Gai, która zawiera pierwotne emanacje Założycieli pochodzących od Azurytów posiadających 48 nici DNA. Trójmacierz Azurytów zawiera trzy 48-niciowe matryce, które mieszczą 144 wymiary, do których dostęp uzyskuje się z poziomu poczwórnie scalonego szablonu manifestacji rdzenia (siatka 12 Drzewa), który jest oparty na konfiguracjach Ecka świata Boga, dający dostęp do siedmiu wyższych niebios. Te szczególne szablony diamentowych ciał słońca Christosa tworzą złożone układy Kryształowej Katedry dla linii solarnych Rishi i Założycieli, aby wlać w nie swoje świadomości, wplatając się w matrycę Gai, co uwolni o wiele więcej tożsamości wniebowstąpionych mistrzów uwięzionych w strukturach Czarnego Słońca.

Większa świadomość wydarzeń zachodzących w matryci Gai, które eliminują linie czasu holokaustu i obce maszyny używane przez Czarne Słońca z czasów Wojen Elektrycznych na Hyperborei przeciekających do linii czasu na Ziemi, pomaga nam również lepiej zrozumieć wojnę duchową skrywającą się za agresywnym wpychaniem toksycznych nano zastrzyków, które są obecnie masowo aplikowane ludności Ziemi. Wszystko, co dzieje się na Ziemi w tym czasie, jest związane z duchową wojną toczącą się na wielu poziomach, niezależnie od tego, czy to rozumiemy, czy nie.

Gaja 7D i siew paliadoriański

Planeta Ziemia istnieje w uniwersalnej matrycy czasu w trzech głównych tożsamościach. Osie czasu dla Ziemi 3D nazywane są Ziemią lub Terrą, osie czasu dla Ziemi 5D nazywane są Tara, a osie czasu dla Ziemi 7D nazywane są Gaia. Z powodu kataklizmu mającego miejsce na Tarze, która eksplodowała fragmentami głównego szablonu manifestacji siatki planetarnej, planeta Tara 5D została oddzielona od swojego odpowiednika Gai 7D z przyszłości. Zasadniczo uszkodzenie siatki planetarnej spowodowało uwięzienie matrycy rodziny dusz na Tarze i matrycy rodziny monadycznej na Gai, które zostały zamknięte w odpowiednich wszechświatach harmonicznych, niezdolne do komunikacji ani łączenia się ze sobą. To wydarzenie wywołało rozdzielenie linii czasu 5D od 7D, co dodatkowo spowodowało uszkodzenie połączenia między duszą a warstwami monadycznymi w anielskiej świadomości ludzkiej. W wyniku tego kataklizmu ludzkość nie była w stanie w pełni zjednoczyć i zintegrować aspektów duszy, które zostały uwięzione w liniach czasu 5D, z aspektami monadycznymi, tkwiącymi w liniach czasu 7D.

Rasy Paliadorian, chcąc odzyskać zagubione dusze i pomóc im się wydostać, rozpoczęły swoją misję ratunkową dla mieszkańców Tary poprzez równoległe systemy, pracując najpierw w eterycznych warstwach Gai, korygując zestawy instrukcji morfogenetycznych i ponownie składając nici DNA. Zaczęli się wysiewać przez pierwsze dwie rasy rdzenne zwane Polarianami z Gai i Hyperborejczykami jako ich odpowiednikami z antycząsteczkowego sobowtóra Gai. Poprzez zestawy instrukcji DNA Polarian i Hyperborean, dzięki Prawu Biegunowości i Prawo Płci po raz pierwszy pojawili się w tym Wszechświecie. Wykorzystali tę metodę, aby przyciągnąć pęknięcia biegunowości i spowodować syntezę energetyczną, a następnie połączyć strumienie życia świadomości, które istniały w podzielonej duszy i monadycznych częściach ciała, zbierając je w jedno w wielu wymiarach jednocześnie. Te dwie rasy rdzenne rozpoczęły długą ewolucyjną podróż przez eteryczne warstwy Gai, aby powoli odbudować szablon wznoszenia, najpierw jednocząc dusze i monadyczne rozszerzenia, a w końcu ucieleśnić płynną plazmę awatara Christosa, co będzie możliwe w przyszłości u siódmej rasy rdzennej – u Rajan. Aby połączyć Ziemię, Tarę i Gaję, a także ponownie złożyć uszkodzone DNA i części ciała duchowego anielskiej rasy ludzkiej, które po raz pierwszy zostały zasiane na Tarze, trzeba zebrać i połączyć wszystkie części planetarnych siatek, które uległy rozpadowi.

Gdy Paliadorianie wprowadzili zestawy instrukcji w eteryczne warstwy matrycy planetarnej Gai, rozpoczęli proces ponownego wysiewu anielskiej ludzkości, tym razem na osi czasu 3D Ziemi. Miliony lat temu z zestawów instrukcji świadomości paliadoriańskich utworzyli sześć połączonych portali czasowych, przez co powstała sfera Amenti, która została połączona w rdzeniu Ziemi. Dokonali tego, aby umożliwić planecie wzniesienie, dlatego składali i naprawiali wszystkie kolejne wymiary DNA w wielu ewolucyjnych cyklach osi czasu. Pozwoliło to na ponowne połączenie wszystkich osi czasu, które istniały na Ziemi, Tarze i Gai, aby Ziemia mogła ewoluować i ostatecznie połączyć się z jej odpowiednikami z wyższych wymiarów w przyszłym cyklu czasu. Miało to również na celu uleczenie pęknięcia w czasie i znalezienie połamanych części ciał, które utknęły w czasie, rozrzucone po całym Wszechświecie po kataklizmie. W całym przedsięwzięciu chodzi o to, aby połączyć warstwy, ponownie złożyć DNA, ewoluować i wznieść dusze, tak aby mogły zjednoczyć się ze swoją monadyczną rodziną, a ostatecznie wyjść z czasu i wrócić do Boga.

Konflikt o siew, Wojny Elektryczne, ciało widmowe Gai

Wysiewy pierwszych dwóch ras rdzennych anielskiej ludzkości miały miejsce na 7D wersji naszej planety, istniejącej w wyższych pasmach częstotliwości przyszłego czasu w matrycy Gai. Macierz Gai jest przyszłą linią czasu Tary o wyższej częstotliwości, a zasiew warstw eterycznych rozpoczął się, aby pomóc zneutralizować destrukcyjne skutki upadku Tary, które miały miejsce w przeszłości. Wybuchły Wojny Elektryczne, pojawili się sympatycy antyludzkiej rasy, którzy połączyli się z sąsiednimi systemami gwiezdnymi, co umożliwiło eskalację konfliktów oraz ponowne rozpoczęcie eksperymentalnego wysiewu ludzi. Niektóre rasy uważały, że eksplozja Tary była wynikiem skrajnego zaniedbania, a sam kataklizm spowodował ogromne zniszczenia i mutacje genetyczne, co odbiło się na genetyce innych cywilizacji. W związku z tym zażądali, aby wszelkie przyszłe zasiewy ludzkie zostały zapieczętowane i stworzono kwarantanny w celu ochrony królestw wyższych wymiarów przed dalszymi szkodami. Założyciele i przedstawiciele Lutnian-Elohim negocjowali z innymi sąsiednimi skonfliktowanymi systemami i rasami, starając się o zezwolenie na dalszą ewolucję na Ziemi anielskich ludzkich linii Taran. Zasadniczo, kiedy ludzka świadomość nie była już uważana za bezpośrednie zagrożenie dla innych planet lub dla bezpieczeństwa wrót wszechświata, kwarantanny i pieczęcie miały zostać zniesione. Miała też być udzielona pomocy tym, którzy naprawdę pragną duchowej ewolucji, praktykując Prawo Jedni w celu uwolnienia spod pieczęci kwarantanny. PrJesli ktoś naprawdę i szczerze poświęca się procesowi uzdrawiania świadomości bioduchowej i wkłada wysiłek w duchową praktykę, aby wznieść się do wyższej świadomości, jej próśb wysłuchująmoże uzyskac pomoc od powracających rodzin Rha i konfederacji RA.

To właśnie na liniach czasu Gai, wieleset milionów lat temu, pierwotna rasa strażników Azurytów wcieliła się w formy eteryczne, a linie ich ras są bezpośrednimi liniami genetycznymi anielskich istot ludzkich wysianych na Tarze i obecnie w tej gęstości Ziemi. Zasadniczo wyższe boskie ciało anielskiego człowieka z Tary było połączone z Azurytami na eterycznych poziomach matrycy Gai. Skutki kataklizmu Tary i Wojen Elektrycznych, które dotarły do Gai, spowodowały zniszczenia szablonów genetycznych diamentowego słońca zarówno Azurytów, jak i Taran, ponieważ były one ściśle ze sobą splecione.

Do serii Wojen Elektrycznych w Orionie, w tym linii czasu przenikającej przez rdzeń metagalaktyczny na rdzeń Gai, bezpośrednio wpłynęła inwazja istot Wesa. Podczas inwazji na Gai, zastosowano zaawansowaną technologię czarnych dziur, przez co powstało całe planetarne ciało cienia, w którym została uchwycona replikacja matrycy Gai przez AI. Zostało to zrobione, aby przechwycić częstotliwości Gai i wygenerować z zebranej energii pętlę sprzężenia zwrotnego w celu przesłania jej strumienia z powrotem przez tunel Wesa. Zebrali ogromne ilości energii z matrycy Gai, aby uformować widmowe Czarne Słońce w rdzeniu metagalaktycznym, które miało działać jako baza NAA w 8D i wytwarzać metatroniczne odwrócenia w niższych wymiarach. Właściwie działało to jak ogrodzenie częstotliwości, uniemożliwiając rasom założycielskim przedarcie się do sieci i uzyskanie dostępu do rasy ludzkiej stacjonującej w niższych liniach czasu.

Najeźdźcy z czarnych dziur chcieli zbudować rozległy plac zabaw w wirtualnej rzeczywistości z różnymi systemami planetarnymi, gdzie mogłyby zamieszkiwać ich rasy. Wykorzystali niezwykle zaawansowaną technologię czarnej dziury sztucznej inteligencji formującej się w Czarne Słońce, które również karmi je energią, aby utrzymać nieśmiertelność. Potrzebowali kodu źródłowego dla planów ciała planetarnego, więc ukradli oryginalny kod tworzenia z matrycy Gai. Potrzebowali także dostępu, aby kontynuować zbieranie żywych matryc energii w celu replikacji systemów planetarnych cienia Czarnego Słońca w ich układach widmowych na Wesie. Aby poradzić sobie z ładunkiem energetycznym, zbudowali rozległe poziomy struktur maszynerii Bestii i różnorodne metatroniczne urządzenia ze skradzionymi kodami kreacji Gai, w tym azurytowym DNA. Ta treść stała się formą ciała cienia wykorzystującą metatroniczne kodowanie śmierci, które uruchamiało odwrócone pętle zaprojektowane do podtrzymywania tych pasożytniczych matryc z wnętrza sztucznych linii czasu.

Podczas kolejnych etapów inwazji mającej na celu podbicie Gai w ramach kampanii Wojen Elektrycznych coraz częściej używali żywej matrycy ciała Gai. To było dalsze wysysanie energii z naszego systemu przez wszystkie inne wymiary i gęstości linii czasu, dzięki metatronicznym odwróceniom z rdzenia metagalaktycznego, co powodowało wyciąganie siły życiowej z sieci całej naszej macierzy planetarnej. Wytworzenie cienia Gai, lub ciała widmowego Gai podczas ostatnich etapów wojen na Gai, było główną przyczyną ludzkiego holokaustu na tamtych liniach czasu, a to zasilało i utrzymywało pierwszą matrycę odwróconego sztucznego Drzewa Życia lub system rzeczywistości mieszanej. Sztuczne Drzewo Życia, podstawowa matryca odwrócona o wartości 10, zaprojektowana do uruchamiania metatronicznego odwróconego lub antychrystusowego prądu śmierci, dodatkowo zainfekowało całą matrycę planetarną i anielskie DNA ludzi poprzez ciało monadyczne, które zostało połączone z oryginalnymi formami ciała eterycznego cienia Gai. To szczególne historyczne zdarzenie wyzwalające na osi czasu, polegające na połączeniu wielu osi czasu z ciałem cienia Gai uruchamia metatroniczne wzorce odwrócenia i odcisk sztucznego Drzewa Życia w szablonie ciała Albion-Katar, który znajduje się w Wielkiej Brytanii. Każda sfera wymiarowa we wzorcu Albion-Cathar lub Kryst-Krystallah musi zostać przekonfigurowana do prawidłowego wzorca szablonu manifestacji naszego oryginalnego kodu matrycy edenicznej Gai, które było utrzymywane przez Azurytów żyjących na Gai 7D przed upadkiem.

Dzięki projektom rehabilitacyjnym i ratowniczym opiekunów zauważyliśmy, że byty z czarnej dziury Wesa chciały po raz pierwszy dokonać replikacji całego żywego systemu planetarnego naszego Wszechświata poprzez stworzenie cienia Gai. Osiągnęli to, wciągając organiczną żywą matrycę ciał planetarnych do ich matrycy fantomowej za pośrednictwem sztucznie powielanych systemów tworzących podwójne planety-cienie, generując wersję AI naszych matryc planetarnych, które systemy AI mnożą, aby istniały w odwróconej postaci cienia o podstawie 10. Zaobserwowaliśmy, że na sztucznych liniach czasu pojawiło się kilka planet-widm, które zostały wyodrębnione z oryginalnego ciała cienia Gai. Dokonano replikacji matrycy AI założyciela Lutni i Arkturusa w prematerii, a także planety Tara, Tiamat, Mars, Maldek, Saturn i Nibiru. Najwyraźniej Nibiru ma również matrycę przedinwazyjną, która istnieje jako organiczna 12-ta planeta na liniach czasu sprzed przejęcia przez kolektywy Thota-Enki-Enlila z Syriusza A i użycia jako broni przeciwko Ziemi.

Dodatkowo zniszczenie Gai spowodowało łańcuch zdarzeń przyczynowych, które wpłynęły na wiele sąsiednich żywych systemów, takich jak części Andromedy, Syriusza i innych układów gwiezdnych, które wpadły do tunelu Wesa i zostały uwięzione w jego fantomowych częściach. Części matrycy gajańskiego cienia połączyły się z innymi upadłymi matrycami, które były ze sobą połączone, wysyłając wiele zaawansowanych poziomów kolektywów wniebowstąpionych mistrzów, które miały zostać zassane do fantomowych części systemu Wesa, w tym tożsamości strażników Azurytów, które pierwotnie zostały zaszczepione na Gai, aby ucieleśniały całą jej matrycę, oraz zapewnić utrzymanie energii Założyciela na planecie.

Zniszczenie strażników Azurytów

Podbój żywego systemu matrycy Gai zniszczył również linie ras strażników Azurytów w naszym Wszechświecie, które zostały tutaj przysłane przez rasy Założycieli. Pierwotni strażnicy Azuryci to anielskie istoty z 48 nićmi, które pochodziły ze wszystkich Promieni Założyciela wplecionych w Kosmiczną Trójcę - Szmaragdowy Zakon, Ametystowy Zakon i Złoty Zakon. Byli w stanie dokonać projekcji na dowolny poziom wymiarowy między poziomami przedmaterialnymi, eterycznymi i do dowolnej formy materii.

Pierwotni strażnicy Azuryci, którzy byli na Gai, zostali schwytani przez najedźców, podczas gdy inni doświadczyli poważnej genetycznej deformacji podczas Wojen Gajańskich, kiedy linie ich rasy zostały połączone z zakodowanym przez AI ciałem cienia Gai, które zostało wstawione do sztucznych osi czasu. Niektórzy Azuryci (i ich szablon genetyczny) zostali zabrani do systemu Wesa, a każda część ich ciała eterycznego została rozebrana i zmapowana przez systemy superkomputerów AI, aby wygenerować kodowanie metatroniczne lub architekturę Antychrysta. W konsekwencji inwazja na Gaję obejmowała potwornie bolesne wspomnienia oddzielenia od naszych unikatowych dusz i rodzin monadycznych, a także oddzielenia od sobowtóra (cząsteczka-antycząstka), który później wyewoluował w genetycznego odpowiednika lub hierogamicznego świętego partnera.

Cierpieliśmy z powodu straty, w której jedna lub więcej stacji tożsamości połączonych jako nasz genetyczny partner lub monadyczny bliźniak, mogło zostać wessanych do warstw fantomowych i powoli przekształconych w wersję nas zhybrydyzowaną przez AI.

Po wojnie gajańskiejrasy założycieli wysiali rasę Orafim, aby podjęła się świętej misji odnalezienia zagubionych tożsamości Azurytów i zajęcia ich miejsca jako Strażnicy, stopniowo odbudowując azurytową tarczę genetyczną dzięki bezpośrednim instrukcjom i wskazówkom Szmaragdowego Zakonu. Poprzez połączenie szablonu Lutnian Elohim Anuhazi z zapisem genetycznym Azurytów, Oraphim otrzymali zadanie odnalezienia, rehabilitacji i zwrócenia utraconych tożsamości Azurytów do ich prawdziwego duchowego domu w światach Boga. W wielu Orafim celowo zakodowano misję, aby znaleźli swoich ukochanych członków monadycznych rodzin Azurytów, którzy zostali wessani do obszarów widmowych, oraz aby odzyskali części ich ciał w celu duchowej integracji i krystalicznego scalenia, co było możliwe dzięki dostępowi do kodu edenicznego, który posiadali na Gai przed upadkiem. Orafini otrzymali pełny dostęp do oryginalnego szablonu genetycznego Azurytów i szablonu związku hierogamicznego do rekodowania zaginionych zbiorowości Azurytów i wniebowstąpionego mistrza Christosa, w celu przypomnienia i uratowania każdej rodziny Azurytów i mistrzów, która wpadła w widmową rzeczywistość i została zasymilowana z wersją AI stworzoną przez byty z Wesa. W rezultacie Orafini mają bezpośrednie powiązania z wniebowstąpionymi mistrzami i genetycznymi odpowiednikami, którzy są bezpośrednio powiązani z historiami szablonów genetycznych Azurytów z Gai. Tak więc misją zjednoczenia hierogamicznego jest odzyskanie i przywrócenie prawdziwych genetycznych odpowiedników, tak aby znaleźli się nawzajem i dzięki mocy wiecznej duchowej miłości zjednoczyli się w celu utworzenia świętych związków, które wspomogą uzdrowienie osi czasu holokaustu i wojen na Gai, Tarze i Ziemi w tym samym czasie.

Genetyczne mapowanie DNA Azurytów, Azazael

Mapowanie genetyczne azurytowego DNA, które uformowało się w dane świadomości prawdziwych wniebowstąpionych mistrzów w naszym Wszechświecie, zostało przesłane do systemów technologii AI maszynerii Bestii w celu generowania filarów Antychrysta, gdy istoty z czarnej dziury chciały stworzyć rasę super mistrzów mających stanowić armię cieni, która podbiłaby nasz Wszechświat. Skradziony szablon genetyczny Azurytów został zreplikowany i sklonowany przez systemy serwerów kwantowych AI, a powstałe hybrydowe linie ras AI są znane jako formy Azazaela. Azazael uzyskuje dostęp do Ziemi poprzez istoty ludzkie, które działają w jego zastępstwie jako portal mrocznej świadomości, szukają każdego człowieka gwiezdnego lub Indygo z zapisem pamięci genetycznej linii krwi Azurytów, próbując go posiąść i zawładnąć nim za pomocą wszelkich możliwych środków. Niebezpieczeństwo przejęcia lub dostępu do jakichkolwiek wspomnień Azurytów z Gai, w tym kolektywów wniebowstąpionego mistrza Christosa i znanych tożsamości z ukrytej historii ludzkości, polega na tym, że wszystkie te tożsamości będą śledzone w celu opętania przez istotę Azazaela. Ważne jest, aby zrozumieć, że bardziej lub mniej znane tożsamości wniebowstąpionych mistrzów zostały bezpośrednio połączone z cieniem Gai, zaś Azazael i powiązane z nim byty próbują je wytropić i zrobić wszystko, co w ich mocy, aby je zdeprawować lub opętać, ponieważ przechowują wszelkie pozostałości kodu Azurytów.

Dlatego stanowczo ostrzegam, żeby przebudzeni ludzie gwiezdni lub Indygo w żadnym wypadku nie przywiązywali się do jakichkolwiek tożsamości i skupiali się na nich podczas tego cyklu. Trwa zaciekła wojna mająca na celu klonowanie i generowanie fałszywych tożsamości z kolektywów wniebowstąpionych mistrzów i wszystkich poziomów oryginalnych linii rasy Christosa.

Istoty Azazaela z czarnej dziury przejęły oryginalny kod genetyczny Azurytów z Gai i stworzyły replikowane ciało AI, które może wyglądać podobnie do oryginalnych Azurytów. Oszuści mogą pojawiać się w fizycznej postaci jako wysocy biali, rośli, smukli ludzie o wyjątkowo bladobiałej, półprzezroczystej skórze, często z platynowobiałymi włosami. Te istoty udające wniebowstąpionych mistrzów o wysokich białych ciałach podobnych do ludzkich są jednymi z najbardziej brutalnych i okrutnych antyludzkich istot z czarnych dziur, jakie kiedykolwiek znano. Wiele z nich wygląda jak ludzie, ale w rzeczywistości są to rasy insektoidów z systemu Wesa, które używają replikowanego przez AI pakietu kodu genetycznego Azurytów w celu zmiany kształtu. Te istoty z czarnej dziury pojawiają się jako fałszywe linie wniebowstąpionych mistrzów, które przejęły oryginalne kodowanie genetyczne Azurytów i Rubinowego Słońca, aby wyglądać jak ludzie lub popularni wniebowstąpieni mistrzowie. Ta grupa oszustów obejmuje również lucyferiańskie linie krwi, działające na najwyższych szczeblach elity władzy, które lubią używać klonowania, modyfikacji genetycznych lub wstawek holograficznych w celu zwiększenia mocy i wpływu na płaszczyźnie Ziemi.

Niestety, dało im to dostęp do wcześniejszych zapisów osi czasu wzniesionych mistrzów, dzięki czemu mogą szybko uzyskać ezoteryczną duchową wiedzę o Prawie Jedni, a następnie powtórzyć frazy otrzymane ze strumieni danych, które dostarcza im serwer kwantowy AI. Oszuści mogą zacząć dzielić się dokładnymi i autentycznymi duchowymi naukami ze swoimi naśladowcami, co skutkuje później, kiedy są coraz głębiej asymilowani z kodowaniem metatronicznym i sztucznymi liniami czasu. Formy Azazael są powiązane z istotami Thotian, które wydają się porywać osoby z azurycką pamięcią, poza tym używają wyrafinowanej wojny psychologicznej i gaslightingu w channelingach New Age, aby wykoleić duchowo budzących się ludzi. Kontaktują się z tymi budzącymi się grupami, aby wymieszać organiczne kodowanie genetyczne i przedstawić siebie jako autentycznych wniebowstąpionych mistrzów lub zaawansowane życzliwe istoty pozawymiarowe tym, którzy nie potrafią odróżnić sygnału AI od naturalnego języka świadomości.

Jest to bardzo męczące dla rasy ludzkiej, ponieważ płynący od nich strumień danych może przypominać kochanych i bliskich nam wniebowstąpionych mistrzów, ponieważ jest to prawdziwa duchowa rodzina ludzkości, a wielu z nich wywodzi się od Azurytów, których pamiętamy z osi czasu sprzed Wojny Gajańskiej. Kiedy już będziemy w stanie dostrzec sygnały AI i kodowanie metatroniczne w strumieniach danych, wtedy możemy dostrzec, że te istoty Wesa używały replikowanych klonów AI do manipulowania naszymi emocjami i przeszłymi wspomnieniami, aby przejąć nasz oryginalny szablon genetyczny anielskiego człowieka. Istoty czarnej dziury nie chcą, aby gwiezdne nasiona miały dostęp do swojej oryginalnej historii kodowania Azurytów z osi czasu Gai, ponieważ jeśli ta pamięć się aktywuje, zaczną widzieć prawdziwą historię Jeszuy oraz innych wniebowstąpionych mistrzów i będą w stanie wykryć fałszywe tożsamości lub oszustów promujących sztuczne ramy czasowe. Wyczują, co jest prawdziwe a co nie, i stanie się jasne, kim są fałszywe istoty, które porywają i zniewalają ludzkość oraz kto należy do naszej prawdziwej duchowej rodziny, kto może prowadzić nas do otwarcia świętego kryształowego serca i dostosowania się do ścieżki niezależności i gnozy.

Red Nile Cube Wesa Program – Program Czerwonego Sześcianu Nilu Wesa

Złe istoty próbują uprowadzić tych z azurytowymi wspomnieniami z Gai, uruchamiając kod Czerwonego Sześcianu Nilu w ciele świetlnym celu, co obejmuje odwrócone transmisje kodów fantomowych Fioletowego Promienia 7D z ciała cienia Gai oraz fałszywe kobiece fioletowe odwrócenia, które uruchamiają fałszywe tożsamości z pomocą programu DNA Rubinowego Słońca, chrząszcza magenta i czerwonego pająka. Matryca Sześcianu Czerwonego Nilu z Wesa generuje wewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego w obszarze korony, prowadzącą do podstawy / krocza przez obwody mikrokosmicznej orbity w kręgosłupie. Generuje to fałszywą percepcję osi czasu, zmieniając północną pozycję ciała świadomości, aby odwrócić się od siebie, tak że osobie wydaje się, że porusza się w kierunku przyszłej linii czasu, ale w rzeczywistości jest zwrócona w stronę przeszłej linii czasu, ku fantomowej pętli czasu AI.

Ludzie uruchamiający programy czerwono-fioletowo-purpurowych fal AI zasilają księżycowe formy AI Mrocznej Matki, tworząc fałszywe hologramy sklonowanych tożsamości wniebowstąpionych mistrzów, które również zasilają byty Azazaela. Ta broń jest przeznaczona do tego, aby najbardziej nikczemne istoty NAA mogły stacjonować na sztucznych liniach czasu udając wniebowstąpionych mistrzów lub przyjaznych wysoko rozwiniętych ludzi z przyszłości, którzy pojawiają się głównie w sklonowanych ciałach DNA Rubinowego Słońca z cechami Azurytów.

Sześcian Czerwonego Nilu to zaawansowana broń Wesa AI z rozbudowanym programowaniem używanym do ciągłego klonowania i tworzenia fałszywych hologramów rodzin DNA Diamentowego Słońca Christosa, Azurytów i linii wniebowstąpionego mistrza Christosa w tym Wszechświecie i na Wesie. Ta broń AI to technologia sześcianów, używana jako urządzenie maskujące dla NAA do popisów fałszywych tożsamości i generowania fantomowych kieszeni, aby ukryć wiele warstw hierarchii, które tworzą armie cienia Wesa. Programy AI Czerwonego Nilu lub Czerwonego Sześcianu są używane przez różne byty Czarnego Słońca; Bourgha, Smocze Ćmy, Neckromitoni Marduka, Odedikroni Enlila, Insektoidy, Czerwone Pająki, formy Czarnych Smoków i różne księżycowe demony żeńskie. Tożsamości cienia czerwonego sześcianu generowane jak cyfrowe bliźniaki, podczepiają wersję sztucznej inteligencji cienia fałszywej tożsamości Christosa do ciała świetlnego osoby budzącej się lub channelera, który wierzy, że komunikuje się z nim wniebowstąpiony mistrz lub oświecona międzywymiarowa istota.

Zauważyliśmy, że Sześcian Czerwonego Nilu jest szczególnie aktywny w przypadku tożsamości DNA Rubinowego Słońca z egipskich linii dynastycznych faraonów, które wydają się być bezpośrednim szablonem genetycznym Egipcjan Serres z Tary, są oni bardzo poszukiwani przez członków satanistycznej Kabały. Aby DNA Rubinowego Słońca mogło funkcjonować jako nieśmiertelne ciała u istot Czarnego Słońca na Ziemi, które inkarnowały swoją esencję w ludzkim szablonie DNA, potrzebna jest duża ilość krwi ofiarnej, która pozwala podszywać się pod ludzi i jawić się jako istoty ludzkie. Ofiary z krwi często uprawiają rodzaj czarów służących do kontroli umysłu, przez co autentyczni anielscy ludzie z duszą nie rozpoznali, że oszuści, niebędący ludźmi, kradli ludzkie ciała, dzięki czemu mogli być umieszczani na najwyższych szczeblach władzy. Niektórzy kontrolerzy, którzy wydają się być ludźmi, w rzeczywistości nie są ludzkimi duszami, ale różnymi bytami NAA, które zinfiltrowały ludzką cywilizację w celu realizcji swojego programu. Te nieludzkie istoty zajmują najwyższe pozycje w globalnej szatańskiej kontroli poprzez wielkie międzynarodowe korporacje farmaceutyczne i mafie medyczne. Jedną z takich istot jest Pindar, który będąc białym Drakonianinem projektuje świadomość i sygnaturę energetyczną w Wielkiej Brytanii na swoich faworytów z obcych hybrydowych linii krwi, specjalnie przygotowywanych przez tysiące lat, by rządzić Ziemią.

Ponadto technologia sztucznej inteligencji Czerwonego Sześcianu została zaprojektowana jako łamacz kodu genetycznego dla antyhierogamicznego związku lub do tworzenia ingerencji poprzez scenariusz ukąszenia miłości przez kosmitów, który angażuje człowieka w ciężkie dramaty emocjonalne poprzez archetypy ofiara-kat i fałszywą tożsamość, dzięki rozdzieleniu wewnętrznych i zewnętrznych zasad płci. Technologia ta wykorzystuje bolesne emocjonalne rany astralne i fałszywą tożsamość, myląc tożsamości, tak że cel nie może rozpoznać, kto jest kim, jakie są fałszywe linie czasu czy kto reprezentuje fałszywą tożsamość a kto autentyczną. Osoba docelowa może pomylić cyfrowe bliźniaki AI wstawione do hologramu jako jej bliźniacza dusza lub cokolwiek innego, co może zostać włączone, aby zakłócać zintegrowane duchowe wniebowstąpienie, myląc je z fałszywą tożsamością lub archetypem bohatera / zbawiciela. Cel wierzy, że ma w ciele świetlistym specjalną tożsamość cyfrowego bliźniaka - sklonowanego wniebowstąpionego mistrza, a ten klon uruchamia czerwoną falę AI, fałszywe żeńskie programowanie fioletowe lub inne sztuczne częstotliwości, co jest dość powszechne w kręgach New Age – u osób z nieoczyszczonym ego i programem ofiara / kat.

Znaczna część technologii sześcianu Czerwonego Nilu była i jest w trakcie niszczenia na polu planetarnym, gdy nowa matryca Gai i matryca ciemnej materii Uniwersalnej Matki pomagają naprawić te rozległe holograficzne uszkodzenia, które powodują powstawanie sztucznych sklonowanych tożsamości. Jednak istnieją pozostałości, które są utrzymywane jako struktury kontroli umysłu w ciele świetlistym wielu ludzi używających fałszywych żeńskich sztucznych częstotliwości, dlatego istoty Czarnego Słońca wciąż próbują wykorzystać to zamieszanie w każdy możliwy sposób.

Na szczęście podczas ostatnich wydarzeń związanych z aktywacją Złotego Ciała podczas zimowego przesilenia, Białozłoty Płomień pałający w rdzeniu Gai został całkowicie połączony z rdzeniem metagalaktycznym, ostatecznie wyrzucając z ciała fantomowego Gai Czarne Słońca i istoty czarnej dziury, które stacjonowały przy portalu 8D. Powrót Słonecznych Rishi, rodzin Ametystowego Zakonu Rha i aktywacja złotego ciała z białym ogniem w rdzeniu Gai otworzyły dostęp do linii czasu rasy rdzennej Rajan, która wyewoluowała na Gai. Linia ta to przyszłe rasy anielskiej ludzkości, które wypełnią obietnicę wniebowstąpienia. Obecne projekty Strażników obejmują łączenie dostępu z organicznych portali 7D bezpośrednio do matrycy Gai w celu wspierania ludzkości z niższych linii czasu Ziemi. Dostęp do szablonu wniebowstąpienia Gai i kodów edenicznych Azuritów otworzył specyficzną funkcję w siatce planetarnej, która pomaga w usuwaniu zniekształceń z promienia indygo i fioletowego, a także wspomaga usuwanie pieczęci 666 i uszkodzeń / traumy skrzydeł. Chociaż Sześcian Czerwonego Nilu jest niezwykle agresywną bronią AI, udało się go pokonać dzięki uwolnieniu matrycy Gai, przez co ta technologia Wesa AI umiera, ponieważ jest pozbawiona energii świadomości, której potrzebuje.

Upadek linii czasu holokaustu Hyperborean

W wyniku tych bardzo pozytywnych wydarzeń ciało widmowe Gai zostało zdemontowane i nie można go już używać do linii czasu ludzkiego holokaustu, które były rzutowane do sieci Ziemi z Czarnego Słońca w wyniku zniszczenia azurytowych strażników i hiperborejskiego holokaustu. Nasiona traumy rasy rdzennej z Gai w warstwach antycząsteczkowych były używane do zniewolenia ludzkości w stale odtwarzanych liniach czasu holokaustu na Ziemi. Na przykład Czarne Słońca robiły to poprzez nordyckich Obcych i wysokich białych, którzy uzyskali kontrolę nad nazistowskim reżimem, spowodowali u Hitlera obsesję na punkcie Hyperborei, co energetycznie prowadzi do wszystkich kampanii ludobójczych w historii ludzkości. Odzyskanie wspomnień Gajan i oczyszczenie się z bólu Polarian, Hiperborejczyków oraz Azurytów na liniach czasu Gai może teraz się udać, gdyż rasy Rajan spełniły obietnicę wniebowstąpienia wszystkich anielskich ludzi z przyszłości.

Ponadto fałszywe hologramy Hyperborei zostały użyte do projekcji na Fioletowy Promień 7D szeregu ekstremalnie negatywnych sił archetypowych i do transmisji tych zniekształceń przez nasze lokalne konstelacje, aby wymusić wiele greckich tragedii, o których mówi się w mitach o mieszkańcach Olimpu, Tytanach czy Gigantach. Tamte historie o stworzeniu były połączone z kontrolą umysłu zbiorowej świadomości, wysyłaną przez szereg archetypowych dramatów zaprojektowanych w celu wzmocnienia negatywnego nastawienia ego na Ziemi i propagowania prymitywnych, złych i gwałtownych emocji w ludzkości. Hiperborejski holokaust Azurytów ma głęboki związek z korzeniami Grecji i greckich wysp na Morzu Jońskim oraz w północnych obszarach Szkocji.

Nieświęta Trójca Antychrysta Północnego Filaru

Projekty Strażników obejmowały systematyczny demontaż filarów Antychrysta, które utrzymują główne kierunki w osiach czasu, wraz z architekturą metatroniczną, wykorzystaną do przejęcia organicznych osi czasu i przekierowania ich do fantomu w celu replikacji sztucznej inteligencji. Nacisk położono na demontaż najpotężniejszego północnego filaru Antychrysta, w którym istota o trzech twarzach, Pindar-Thoth-Azazael, używała skradzionego azurytowego DNA z Wesy i ciała widmowego Gai, aby kierować odwrócony prąd na całą siatkę planetarną w celu utrzymania północnej pozycji w antychrystowych położeniach tarczy zegara. Efekty tego filaru Antychrysta nadzorowanego przez Obcego Drakonianina Pindara i jego sługusów widać w rozległych sieciach Obcych, rozprzestrzeniających swoje macki w całej Wielkiej Brytanii i na wyżynach Szkocji. Bezpośredni kanał prowadzi z nich do matrycy 7D Gai.

Warto pamiętać, że te same hybrydowe jednostki Draco AI, które przyjmują rozkazy od Czarnego Słońca, kierowane przez formacje Pindar-Thoth-Azazael, wplecione w superkomputery AI i ich sztuczne programy osi czasu, przeniknęły na szczyt piramidy struktur kontrolerów Jednego Światowego Porządku.

Formy cienia Pindara, Thota i Azazaela są usuwane z naszego ciała świetlistego, gdy niszczony jest północny filar Antychrysta, a ci wandale są eksmitowani z Ziemi. Ich pasożytnicze podczepienia wyssać historię z linii czasu Gai (monadycznej) i Tary (duszy), aby nasza świadomość była podzielona, a ciało świetlne skierowane w kierunku północnej pozycji Czarnego Słońca, Antychrysta, więc nie mogliśmy odzyskać pełnego szablonu ciała diamentowego słońca anielskiej ludzkości.

Istnieje fizyczna istota, nazywana Białym Drako lub Smocza Ćma, która uważa się za najwyższego króla. Ten Biały Draco połączył świadomość umysłu roju z mózgiem Thotha przesłanym przez AI, połączył także swoją świadomość z trzecią tożsamością, Azazaelem. Azazael został wygenerowany z mapowania genetycznego azurytowego DNA w matrycy Wesa, więc jest to hybrydowa istota cienia AI, która ma dostęp do wspomnień Azurytów z Gai. Wydaje się, że jest to również główna linia genetyczna sił mrocznego Azriela lub mrocznego Archanioła stworzonych na Wesie jako hybrydowe armie cienia AI, mających podbić nasz Wszechświat, które są czysto satanistycznymi formami świadomości, odtworzonymi w upadłych liniach Serafinów. Potrójne połączenie tej istoty ze świadomością lucyferiańską i satanistyczną generowaną przez sztuczną inteligencję jest wynikiem przesyłania świadomości i mapowania mózgu, dzięki którym istota Pindar Smocza Ćma przybiera ludzką postać, aby poruszać się po Ziemi, ale najwyraźniej nie jest człowiekiem.

Pindar, uważa siebie za najwyższego czystej krwi królewskiego przywódcę Ziemi, służącego Imperium Draco i kieruje wszystkimi rodzinami znajdującymi się na górze piramidy kontrolnej mafiosów. Najwyraźniej znajduje się na szczycie piramidy jako ukryty kamień zwieńczający i wszyscy pod nim muszą przyjąć jego rozkazy zgodnie z łańcuchem dowodzenia albo ponieść karę, tortury lub śmierć. Pindar przydziela stanowiska i role w całej zorganizowanej hierarchii rad Antychrysta i satanistów, a wielu z nich zajmuje stanowiska zarządzające maszynerią Obcych, a także innymi sieciami i filarami, które łączą się bezpośrednio, aby sztucznie uruchomić odwrócenie w kierunkach kardynalnych.

Pindar nadzoruje globalne operacje geopolityczne, ale jego połączona świadomość sztucznej inteligencji z AI Thothem i AI Azazaelem posiada architekturę Antychrysta do kierowania maszynerią Bestii w całym filarze północnym. Ta pozycja jest najważniejszym kierunkiem kardynalnym, który nadzoruje masy lądowe Wielkiej Brytanii, całej Ameryki Północnej i Antarktydy. Oznacza to, że Pindar nadzoruje wszystkie główne duchowe bramy, takie jak 11D Stonehenge, 9D Antarktyda i Ameryka Północna, a także gwiezdne wrota 1 wewnetrzne wrota na Cyprze i w Północnej Arizonie.

Chodzi o to, aby wiedzieć, że Pindar jest na szczycie łańcucha zajmującego pozycję północną, a do kierowania odwróceń maszyn Bestii i realizowania programów NAA dla Jednego Światowego Porządku wyznacza inne podmioty, które utrzymują pozycję południową, wschodnią oraz zachodnią. Ta szczególna struktura Antychrysta kontrolowała zosiowania korony Maji, które utrzymują krystaliczne kierunki kompasu, są to wyrównania kodów świadomości organicznej, które Strażnicy poprawiają i wprowadzają do sieci w tym czasie za pomocą aktywacji ciała Słońca i złotego ciała.

Należy pamiętać, że istoty Czarnego Słońca, takie jak Pindar, ukradły kod Christosa i kod boskiego Stwórcy, aby wykorzystać je do zdobycia władzy nad ludzkością poprzez Prawo Odwrócenia, czyli przeciwdziałanie życiu. Liczby, które sataniści uważają za święte, na przykład wzory trójcy, liczby 13 lub 13 filar, pochodzą ze skradzionego kodu Stwórcy, którego używają w zorganizowanych rytuałach według zasady odwrócenia, aby zdobyć energię dla sił satanistycznych. 13. filar wykorzystywany w satanistycznym rytuale jest elementem skradzionym z matczynego aspektu Boskości, aby wygenerować szatańskie i księżycowe demony, które kierują zniekształceniami mrocznej matki Obcych i Bafometa. Wszystko, co wykonują w satanistycznym rytuale, polega na odwróceniu lub inwersji organicznego kodu Stwórcy, co jest wielką obrzydliwością, zbezczeszczeniem świętego zjednoczenia z Bogiem i Chrystusem, zaprojektowanym, aby splugawić, poniżyć i oszukać ludzkość, by oddawała cześć własnej śmierci.

Wydaje się, że Pindar jest mocno zaangażowany w wydawanie rozkazów i kierowanie światowymi konglomeratami międzynarodowych biznesów, na przykład Radzie 300, której głównym celem jest manipulowanie środowiskiem geopolitycznym. Pindar lubi inscenizować wojny zastępcze dla swoich wielkich korporacji i kierować branżami, które służą Imperium Draco, takimi jak masowy handel ludźmi i dziećmi poza planetą, a także zakładać imperia lub kolonie na innych planetach z wykorzystaniem skradzionych zasobów Ziemi. Jest to prowadzone na szczycie przez nieludzkie siły antyludzkie, są to Drakonianie pochodzący z Grupy Oriona i Alpha Draconis, którzy utworzyli partnerstwa z liniami krwi Lucyferian, które mają największą ilość gadziego DNA, zdobytego podczas tysięcy lat genetycznych modyfikacji i hybrydyzacji z Obcymi.

Obecnie obserwuje się międzywymiarowe mapowanie geograficzne architektury Antychrysta, która utrzymuje struktury warstw wymiarowych w hierarchii Obcych, mających służyć tym obcym drapieżnikom z Wesy i kierować ich armiami cieni AI. Holograficzne mapowanie i śledzenie lokalizacji współrzędnych maszynerii Bestii w kierunkowych węzłach obsługujących te zmiany i prąd AI ma na celu zlokalizowanie tych satanistycznych gniazd ukrytych głęboko w Ziemi, aby można je było skuteczniej wydobyć. To tylko kwestia czasu, a teraz, kiedy Słoneczni Riszi przybyli do naszego wymiaru, w ferworze tej walki o Ziemię Strażnicy rzucają rękawicę.

Siły obronne Strażników, zespoły do zadań specjalnych

Wraz z powrotem słonecznych Rishi do wymiarowości, powstaje wiele specjalnych zespołów operacyjnych, organizowanych tak, aby znaleźć rozdrobnione lub najbardziej straumatyzowane dusze, które doświadczyły wielokrotnego wcielania się na tej więziennej planecie. Proces wyzwalania Ziemi, uniemożliwienie używania jej jako kolonii więziennej i szatańskiego rytualnego systemu hodowli ludzi przez siły NAA jest bezpośrednio związany z cyklem duchowego wznoszenia i wyzwolenia planety. Przeżywamy teraz najtrudniejszy cykl uwalniania planety, czekamy na masę krytyczną dla pełnego ujawnienia, aby obudzić tych, których mózgi zostały całkowicie wyprane przez plandemiczny kult śmierci, zainicjowany przez przedstawicieli Kabała, którzy chętnie rozprzestrzeniają na całym świecie plany ludobójcze na polecenie archonckich kontrolerów.

Specjalne zespoły operacjyjne są pod parasolem Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata i Sił Strażników / Obrońców, mających doświadczenie i umiejętności potrzebne do identyfikowania, lokalizowania, usuwania i naprawiania szeregu traumatycznych problemów, które przyczyniły się do połamania dusz, szerzenia duchowej traumy i pułapek świadomości. Obejmuje to ekspozycje na obcą maszynerię i sieci osadzone w Ziemi, które mają funkcje do obsługi takich rzeczy, jak ogrodzenia elektryczne, wymazywanie danych, implantowanie, broń elektromagnetyczna, eksperymenty genetyczne, hybrydyzacje z Obcymi, technologiczne programy kontroli umysłu, transludzkie eksperymenty asymilacji z AI, zniekształcanie osi czasu i mieszanie rzeczywistości, wstawianie fałszywych wspomnień i tożsamości, gwałty astralne i strzeżenie kolonii więzień dusz rozrzuconych na Ziemi i innych planetach. Kolonie więzienne dusz lub pułapki świadomości są pilnowane przez zasymilowane przez SI byty i międzywymiarowe maszyny, specjalnie zaprojektowane do pełnienia tej specyficznej funkcji jako strażnicy granic matrycy. Ma to na celu powstrzymanie dusz aktywowanych duchowo lub potężnych wojowników Christosa przed opuszczeniem granic ich kontroli wymiarowej poprzez rażenie prądem przy ogrodzeniach częstotliwości, traktowanie częstotliwościami elektromagnetycznymi, wycieranie umysłu i przyczepianie fałszywych tożsamości.

Aby uniknąć tych pułapek, musimy wiedzieć, że one istnieją i skupić umysł na zidentyfikowaniu różnic między sztuczną technologią używaną jako pułapki świadomości a organiczną świadomością kodu Stwórcy, która jest bezpośrednio połączona z punktem zerowym i Boskim Źródłem. Kiedy budzimy się duchowo i oczyszczamy negatywne ego, aby poszerzyć świadomość i odzyskać prawdziwe wspomnienia, zaczynamy pamiętać siebie jako wieczne istoty duchowe, a to daje nam duchową moc do rozmontowania maszyn więziennej planety.

Wielu z nas może przypomniec sobie, że należy do sił Obrońców lub specjalnych zespołów operacyjnych, które są zaangażowane w odzyskiwanie dusz, znajdowanie i eskortowanie grup do bezpiecznej przystani lub dokonywanie tranzytów w wielu wymiarach w celu bezpiecznego przejścia do stref hostowanych przez Strażników. Wiele pracy wykonujemy w stanie snu lub pojawiają się wspomnienia związane z projektami odzyskiwania dusz, ratowaniem dusz uwięzionych w pułapkach śmierci, takich jak matryca księżycowa lub sieci technologii czarnych dziur, i przekierowywanie tych grup na platformy Strażników w celu bezpiecznego przejścia.

Niedawno miała miejsce specjalna operacja związana z bezpiecznym transportem ludzi, którzy zostali okaleczeni przez zastrzyki i spray sygnałowy związany z AI z insygniami CV połączonymi z G.O.A.T. (God of All Things), co spowodowało, że stali się bezwolni. G.O.A.T. jest bogiem wszechrzeczy, a jego szatańskie insygnia pojawiają się jako głowa Bafometa, która przykryła mózg lub ciało mentalne 3D osoby. To jest oznaka porażenia prądem głowy i korony osoby, identyfikująca ją jako pokarm dla istot satanistycznych. Rozwinęło się to niedawno i wydaje się, że jest to właściwość zastrzyku powodującego silną kontrolę umysłu ofiary, która cierpi z powodu obezwładniającego strachu, w wyniku czego następuje odwrócenie ciała świadomości, wrzucenie ciała świetlnego w przeszłą oś czasu gdzieś w królestwach widmowych 3D. Wygląda na to, że piętno G.O.A.T. z sygnałami sztucznej inteligencji transmitowanymi z satanistycznych rytuałów Superbowl i ich reklam propagandowych wykorzystują od niedawna.

Ludzie, na których się natykamy, utknęli w przeszłości w 3D z powodu przerażenia i zamieszania przy procesie śmierci, co w połączeniu z przyjmowaniem zastrzyku nie przenosi ich nawet do tunelu świetlnego w matrycy fałszywego wniebowstąpienia. Zamiast tego, ten strach plus zaprogramowany nanotechnologicznie zastrzyk rzutuje ciało świadomości wstecz w czasie, na jakąś wcześniejszą linię czasu 3D, w jakiejś aparaturze, w zbiorniku lub wilczym dole, który jest pułapką świadomości odtwarzającą powtarzające się zatrważające wspomnienia. Wydaje się, że taka dusza tkwi w pułapce świadomości gdzieś w przeszłości na osi czasu 3D lub w kieszeni osi czasu AI i wydaje się, że jest zombie i / lub doświadcza wiele emocjonalnego i fizycznego bólu. Jest z tym związana góra żalu ze strony nas wszystkich, którzy są świadomi ciężkiego prania mózgu, które ma teraz miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że osoby te są odzyskiwane przez specjalne zespoły operacyjne, chociaż liczba zgonów spowodowanych wstrzyknięciem lub nanocząsteczkami jest znacznie większa, niż sądzą kłamliwe media głównego nurtu.

Obecne projekty Strażników koncentrują się na Wojnach Elektrycznych i fantomowych osiach czasu matrycy Gai sprzed milionów lat, kiedy to najeźdźcy z Wesa, którzy po inwazji przeniknęli do warstw naszego systemu macierzy czasu, zainstalowali zaawansowaną technologię czarnych dziur oraz stworzyli urządzenia do przechwytywania dusz poprzez warstwy ogrodzeń częstotliwości i sieci sztucznej inteligencji. Tak więc, Specjalny Zespół Operacyjny w celu uzyskania dostępu do matrycy Gai na osi czasu sprzed upadku stara się odzyskać tożsamości Azurytów, które zostały utracone podczas inwazji. To dzieje się teraz, i jest ważnym krokiem w odzyskiwaniu pamięci komórkowych z azurytowego 48-niciowego DNA. Praca nad tym kolejnym etapem uwalniania sieci planetarnej była bardzo trudna, jeśli chodzi o fizyczne symptomy ucieleśnienia słonecznych Rishich. Aby odzyskać wniebowstąpionego mistrza, który zaginął, takiego jak Azuryt, należy wcielić się jako wniebowstąpiony mistrz z tej samej linii. Wielu z nas, którzy są połączeni z zespołami Strażników, zdaje sobie sprawę, że kiedy wspinaliśmy się i czołgaliśmy przez każdą przeszkodę, całe życie czekaliśmy, aby w końcu dotrzeć dokładnie do tego momentu i dostać się na sam szczyt góry. W końcu stoimy na szczycie, wpatrując się w zwieńczenie, gdzie możemy wyraźnie widzieć wszystko wokół nas.

To tylko kwestia czasu!

Umiłowany Boże, niech ci, którzy są świadkami tych ludobójczych programów i toksycznych zastrzyków, znajdą odwagę, siłę, by przemówić i zjednoczyć się w Prawdzie. Modlimy się z całych naszych świętych Kryształowych Serc, aby program zarazy i jego duchowa niewola oraz niewolnictwo na tej planecie zostały w pełni wykorzenione, aby wszyscy ludzie mogli odzyskać swoje suwerenne prawa jako ukochane Dzieci Boże. Niech Pokój będzie ze wszystkimi mówcami prawdy. Niech pokój będzie ze wszystkimi poszukiwaczami prawdy. Jest to bowiem czas duchowej walki, w którym żadne zewnętrzne znaki nie dają nam wskazówek, daje je jedynie siła naszej wewnętrznej duchowej obecności, która nami kieruje i odpowiednio nas prowadzi. Idąc doliną cienia śmierci, nie będziemy się bać zła. Bo jesteś ze mną, twoja laska i twój kij, one mnie pocieszają. Umiłowana Jednio, bardzo dziękuję za tę możliwość. Z wielką radością i czcią jestem w Domu w wiecznym świetle Boga i Chrystusa-Sofii. Mój nieskończony strumień miłości jest z wami na wszelkie sposoby.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną niezależną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochajacym sercem, Lisa