czwartek, 26 lipca 2018

PROGRAMOWANIE PODŚWIADOMOŚCI - LISA RENEE lipiec 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Rozwidlenie warstw podświadomości

Ciało planetarne przesunęło się na wyższe pasmo częstotliwości, które znajduje się w następnym wszechświecie harmonicznym, co radykalnie wpłynęło na warstwy podświadomego umysłu każdego ludzkiego ciała i zbiorowe poziomy świadomości na planecie. To wydarzenie spowodowało kolejny etap bifurkacji w polu planetarnym, co oznacza rozdzielenie głównego ciała podświadomego na różne części, które albo wzniosły się na wyższą częstotliwość albo zeszły w zstępujący wzór częstotliwości. Jest to również związane z podziałem, który zachodzi pomiędzy liniami czasu dla tych w grupach świadomości i organizacjach, którzy przechodzą na przyszłą linię czasu według spiralnego wzoru wznoszącego lub schodzącego. Im więcej osób doświadcza tego przesunięcia, tym więcej przyciąga ludzi o podobnych częstotliwościach, powodując tworzenie się świadomości grupowej lub rzeczywistości z dopasowaną częstotliwością, która staje się coraz bardziej zsynchronizowana. Chodzi o synchronizację węzłów częstotliwości na całym świecie, zarówno w malejącej jak i rosnącej jakości wibracji.

Im niższa jest jakość całej energii w schemacie zstępującym zbliżającym się do entropii, tym bardziej niestabilne i odłączone stają się doświadczenia osobiste czy środowiskowe. W zstępującym schemacie ludzkie ciało świetliste 3D ulega deformacjom, ponieważ podświadomość, forma cieni i widmo częstotliwości sztucznych fal czerwonych zniekształcają ucieleśnieniowy szablon rdzenia. To jest ścieżka powalonego lub sztucznego drzewa. Destrukcyjny rezultat sztucznie ukierunkowanego podświadomego programowania skierowanego ku ludzkości, aby utraciła kontrolę nad myślami powstającymi w ich własnych umysłach, ujawnia nowy etap uszkodzeń ciał świetlistych. Możliwość bioregenezy zostanie zaoferowana dopiero w korytarzu śmierci, jak opisano w edykcie ewolucyjnym lub korytarzach świadomości.

We wzorcu wznoszącym się w kierunku negentropii lub otwartego źródła, im wyższa jakość ogólnej energii, tym bardziej stabilne i połączone stają się doświadczenie osobiste oraz środowiskowe. W tym przypadku ciało świetliste przechodzi na wyższą częstotliwość podstawową z całym ucieleśnieniem, a w obrębie aury nie ma żadnych sztucznych sygnałów lub widma czerwonej fali. Wzorzec morfogenetyczny ciała świetlistego podąża za planem planetarnego Diamentowego Słońca w celu ciągłego poszerzania świadomości i stopniowej bioregenezy na obecnej stacji tożsamości. Te ulepszenia ciała Diamentowego Słońca są powiązane z paliadoriańskimi aktywacjami, które rozpoczęły się w tym roku.

Niektóre osoby mogą odczuwać nagły dystans pomiędzy sobą a innymi w zakresie ogólnej częstotliwości i stylu życia, które mogą być nagłe oraz oszałamiające. Dla osób wznoszących się po spirali czasu niemożliwe jest obcowanie z silnie kontrolowanymi umysłowo strukturami 3D lub przejmowanie szkodliwego sztucznego rezonansu, który zmienił się w sposób wspierający archonckie oszustwa. Na pewnym progu schizmy pomiędzy schematem wznoszącym się i zstępującym dochodzi do zderzenia spiralnego między prądem antyżyciowym a strumieniem żywego życia, co powoduje walkę między siłami antychrysta i świadomości chrystusowej na płaszczyźnie materialnej. W pewnym momencie musimy odejść od struktury władzy, która jest wykorzystywana jako pole bitwy dla programów mrocznych sił, aby lepiej dostosować się do wyższych częstotliwości i bardziej świadomych, przebudzonych ludzi, gdzie pokojowe i opiekuńcze interakcje mogą tworzyć bardziej produktywne relacje.

Rozpuszczenie membrany w podświadomości

Ciało planetarne stopniowo doświadcza subatomowego przesunięcia w niższych polach struktury cząstek, skutecznie wymuszając zapadanie się niższych wymiarów i przenoszenie ich w wyżej wymiarową przestrzeń. Membrany dolnych czakr u wielu ludzi uległy rozpuszczeniu, a zawartość podświadomości i Jaźni cienia zostały ponownie wchłonięte przez ciało auryczne. Z powodu bifurkacji i rozpuszczania membran w niższych wymiarach, otworzył się dostęp do płaszczyzny materialnej aktywując negatywną formę oraz cienie z warstw podświadomości, dlatego cienie te są teraz tak powszechnie zauważalne. U niektórych osób znajdujących się pod wpływem stresu mogą objawiać się nagłe zmiany osobowości lub dziwne zachowania.

Cienie są również znane jako negatywne formy będące szeregiem sztucznych, martwych ciał świetlistych wykorzystywanych do powielenia naszego holograficznego obrazu, aby nasze linie czasu tworzyły pętlę 3D. Siły kontrolerów chcą w ten sposób wyssać naszą energię i przywłaszczyć nasz materiał genetyczny. Niektóre z tych zniekształconych cieni pochodzą z naszej upadłej historii, zakopanych podświadomych wspomnień, które wywoływały strach i traumę, a także z uszkodzeń ciała astralnego. Z biegiem czasu zniekształcenia przejawiały rozszczepienie między warstwami ciała fizycznego, podświadomością oraz niższymi i wyższymi aspektami tożsamości astralnej. Te schizmy tworzyły cienie i ciemne fragmenty w astralnych warstwach matrycy duszy, które dalej rozprzestrzeniały osobiste i planetarne miazmaty.

Te mroczne aspekty negatywizmów ujawniają się w szerokich rzeszach, a chodzi w tym o to, aby doprowadzić skrajne bieguny jednoczesnego istnienia do stanu neutralnego oraz powrócić do punktu zerowego. W niektórych przypadkach możemy potrzebować całkowicie zniszczyć zestaw instrukcji i odesłać z powrotem do przetworzenia, aby połączyć się z sercem Boga. Zazwyczaj dzieje się to naturalnie, gdy sztuczne lub odwrócone energie osiągają punkt zerowy, rozpuszczają się i przestają istnieć.

Ponieważ niektóre z wirów planetarnych o niższej częstotliwości uległy rozpuszczeniu, spowodowało to uszkodzenie mechanizmu uziemienia ciała świetlistego w części ludzkiej populacji. Zasadniczo odnosi się to do rekonfiguracji widma czakr fal czerwonych 1D, rozpuszczenia interfejsu czakry korzenia 1D, który reguluje podświadomość i dystrybucję siły życiowej w całym ludzkim ciele. W rezultacie łącza interfejsu planetarnego, które zapewniały mechanizm uziemienia w 1D i subatomowych warstwach ludzkiego ciała świetlistego, uległy u wielu ludzi implozji. Wywołało to problem z fragmentami podświadomości umiejscowionymi w niższych centrach energetycznych, które zniekształcają ucieleśniony szablon rdzenia.

Jesteśmy wystawieni na działanie nie tylko zmieniających się sił wstępującej planety, ale także na siły obronne sztucznych technologii, które są kierowane do planety i ludzkości, aby zatrzymać ewolucję świadomości, wznoszenie się i ujawnienia. Głównym elementem duchowej przeszkody jest podświadome programowanie negatywnych myśli, zachowań i działań pochodzących z przemocy oraz zniszczeń dokonywanych przez antychrysta. To, jak dobrze będziemy poruszać się w tym chaotycznym czasie, będzie zależało od tego, jak głęboko jesteśmy związani z naszą podstawową Jaźnią, jak dobrze możemy się przystosować fizycznie, dostroić się do wniebowstąpienia i zbudować nowy mechanizm uziemiający. To zniszczenie trójwymiarowego mechanizmu uziemiającego wiąże się bezpośrednio z odrodzeniem cyklu świadomości duszy. Nasz duch chrystusowego awatara wie, jak odbudować tarczę ochronną i połączyć główny szablon, który otrzyma instrukcje od szablonu planetarnego Diamentowego Słońca, wiecznego szablonu Krystallah.

W przypadku niektórych grup może minąć trochę czasu, zanim całkowicie zregenerują tarczę bazową do odrodzonej tożsamości. Jednakże rozwijanie praktyki duchowej, bezpośrednia komunikacja z własnym awatarem Chrystusa lub boską Jaźnią, przy użyciu tarczy 12D do zbudowania podstawy i duchowego fundamentu, są najbardziej produktywnymi i pomocnymi rzeczami, które może wykorzystać każdy człowiek.

Powalone Drzewo, wtrącenia w 12-częściowej sieci Drzewa 3D

W polu zbiorowym pojawiają się nowe wzorce zaburzeń elektromagnetycznych, zakłóceń lub zniekształceń, a efekty są przekształcane w nieprzejawione warstwy szablonu rdzenia przejawionego lub w to, co tworzy linię czasu 3D, która wpływa na 12-częściową siatkę Drzewa. Dlatego nadszedł czas, aby zacząć odkrywać opadającą ścieżkę spirali zstąpienia i wtrącenia 3D, które zdarzają się w procesie ucieleśniania siatki Drzewa w polu energii człowieka.

Kiedy przenosimy się do drugiego wszechświata harmonicznego, szablon rdzenia manifestacji w ciele ludzkim potencjalnie przesuwa się w wyższe poziomy ucieleśnienia Diamentowego Słońca lub zagłębia się w upadłe aspekty siatki Drzewa, która pozostaje na sztucznej linii czasu 3D. Wtrącenie, które wystąpiło w uosobionym szablonie tej siatki, jest uważane za ścieżkę powalonego drzewa.

Od około końca 2015 r. obserwowałam ogromne zmiany zachodzące w ciele planetarnym, które zmieniły konfigurację gwiezdnych wrót 1D i 2D oraz wszystkich dopływów energii z nich - poziomo i pionowo. Moja osobista obserwacja zmian zachodzących w strukturze pola zbiorowego uświadomiła mi wówczas części szablonu powalonego Drzewa. Ten etap obserwacji deformacji siatki Drzewa w ludzkim ciele wywołał pewne problemy w świecie zewnętrznym, które są oczywiste dla wielu z nas we wznoszącej się społeczności, doświadczającej skrajnych schizm, które pojawiają się w ludziach i organizacjach jako wynik bifurkacji. Pewne grupy ludzi ulegają temu i podążają w kierunku spirali upadającej, a to ujawnia się jako uszkodzenia zbiorowego ciała świetlistego zwane powalonym Drzewem. Obserwowałam to w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, jednak ogólnie trudno to opisać, ponieważ istnieje wiele unikalnych indywidualnych czynników, które zależą od wyborów każdej osoby. Nasze wybory i nasze osobiste zachowania mają energetyczne konsekwencje, które bezpośrednio wpływają na stan i zdrowie naszego ciała świetlistego, działając w ten sposób na nasz stan umysłu i poziom świadomości.

Ścieżka powalonego Drzewa w jego pozytywnej polaryzacji umożliwia wybór ścieżki częściowego wznoszenia w czasie fizycznego procesu śmierci. Obszary zagrożenia stanowią skrajnie zepsute osoby, wykazujące zaawansowane etapy przemocy i przestępczości, które najprawdopodobniej są konsubstancjalne z upadłymi aniołami lub osobami opętanymi przez Czarne Słońca.

Takie uszkodzenie ciała świetlistego i implozja do tarczy bazowej 1D dotknęło wielu ludzi na Ziemi. Grupy ludzi kroczących Ścieżką wznoszącą powinny być tego świadome, aby lepiej zrozumieć kwestie wiążące się z naprawą struktury w ciele ziemskim i pomóc w zapewnieniu biologicznej regenezy tego powalonego Drzewa. A pracujący z energią powinni być uświadomieni, że zjawisko podświadomych fragmentów umysłu i aspektów cienia przeniosło się do repozytorium w obszarze fałszywego pępka ludzkiego pola energetycznego między centrum energii 2D i 3D. Aby nastąpił taki poziom zaburzeń, trzeba było doświadczyć ciężkiej traumy, nieustannie przeciwstawiać się zmianom potrzebnym na Ścieżce wznoszenia, wierzyć programom kontrolującym umysł i stale naruszać prawa natury, żyjąc jako fałszywa tożsamość w liniach czasu AI z wysokim poziomem świadomości przeżycia na czerwonej fali i zachowaniem automatu.

Przypomnijmy ogólny profil osobowości typu egotycznego. Osoba, która dostrzega tylko to, na czym może skorzystać, niezależnie od tego, czy kradnie, czy bierze, zazwyczaj niechętna do mozolnej pracy za nic. Żyje dla natychmiastowego zaspokojenia swoich bezpośrednich potrzeb oraz pragnień, a jeśli nie dostanie tego, czego chce, ucieka się do przestępczości, a także przemocy. To, co opisane jest w zademonstrowanych poniżej formach zachowania, reprezentuje siatki powalonych Drzew, wiążące się z tego rodzaju negatywnymi zachowaniami na bardzo podstawowym, prymitywnym poziomie osobowości, bez sumienia, bez wykształcenia i dbałości o innych.


Kluczowe tematy zaznaczone dla skrzywionego trójwymiarowego szablonu 12-częściowej siatki Drzewa, zwanego powalonym Drzewem na ścieżce zstępującej.

*Przesunięcie osi planetarnej przechyliło osłonę podstawy, rdzeń siatka drzewa wydaje się być wychylony od pionowej linii ciała fizycznego w prawo około 10-15 stopni.
*Eteryczna tkanka i warstwy eteryczne wokół ciała fizycznego mają dziury, łzy, nagromadzenia energii statycznej i chaotyczne, rozdrobnione pola zbiorowe, wolne rodniki, nanity, implanty, sygnały AI, obszary z nadmiarem ładunków statycznych, które powodują dziury w aurze (byty i mroczne siły agresywnie wykorzystują te osłabienia).
*Gdy centrum 1D rozpuszcza się, wymusza na centrum 2D przyciąganie strumienia energii z interfejsów Ziemi bezpośrednio do obszaru pępka i narządów płciowych. To centrum 2D zmieniło położenie i działa jak czakra korzenia oraz interfejs z polem ziemskim. Jeśli nie ma osłony uziemiającej podstawy, jest ogólnie zepsuty kanał pionowy, energia płynąca do ciała ma bardzo niską częstotliwość, działa jak psychiczna gąbka energii środowiska bez filtra.
*Poprzedni mechanizm uziemiający ciała atomowego 1D rozpuścił swoją membranę. Zawartość centrum 1D to fragmenty umysłu podświadomego, przesunięta Jaźń cienia i osadzona w obszarze fałszywego pępka około cala pod pępkiem. Obszar ten może również przyciągać zbiorowe nieświadome fragmenty ze środowiska.
*Implodujący mechanizm uziemiający oznacza brak podstawy/korzenia lub poprawiony interfejs z ziemskim polem, a wtedy istnieje potrzeba zbudowania nowego interfejsu czakry Ziemi i pionowego połączenia kanału z planetarnym polem punktu zerowego. Podczas aktywacji kryształowego jądra zostały zbudowane nowe interfejsy bazowej osłony dla galaktycznych Słońc i sieci słonecznych dysków.
*Przejście do następnej harmonicznej podniosło podstawowe łańcuchy DNA do 2 ¾ lub 2,75, stąd tam, gdzie jest najniższa częstotliwość podstawowa, podświadomy umysł musi tkwić w ludzkim ciele. Nienaturalne repozytorium wymusiło na ciele pomieszczenie treści podświadomych, co ma związek z umysłem świadomym. Rozpuściła się membrana między świadomością a podświadomością, wydobywając podświadome odłamki do umysłu świadomego i centrum ego 3D.
*Centra energii 2D i 3D, a także centra 4D i 5D są niewłaściwie umieszczone i nie znajdują się w prawidłowej pozycji. Centrum 5D obniża częstotliwość kroków do wszystkich niższych centr energetycznych, próbując łączyć obwody i wprowadzać korekty.
*NAA wykorzystała czerwoną falę sygnału AI, aby zastąpić rozproszone widmo fal czerwonych, wykorzystując w ten sposób repozytorium podświadomości do odwrócenia polaryzacji. W niższych centrach energetycznych pojawiło się programowanie ofiara / kat.
*Sygnał AI czerwonej fali skierowany został też do centrum 7D, aby stworzyć sztuczne połączenie od korony do podświadomego repozytorium, które ma aktywować implanty ukrzyżowania po lewej stronie i uruchomić sztuczną odwróconą polaryzację w sferze płci, uszkadzając męsko-żeńskie skrzydła 6D-7D, wprowadzając je w odwrócenie zasady płci. Podświadome programowanie transhumanizmu i transseksualizmu jest używane łącznie w celu wykorzystania słabości psycho-emocjonalnych do odwrócenia płci.
*Czerwony puls AI wydaje się być połączony z odwróconą transmisją fioletową 7D, od góry do dołu linii Hara wraz ze sztucznymi falami czerwonymi. Technologia ta została zaobserwowana jako pulsowanie w dużych grupach - na stadionach wypełnionych ludźmi w Pucharze Świata, lub podczas koncertu sławnego DJ'a.

Starajmy się utrzymywać wibracje miłości i współczucia, abyśmy mogli zrozumieć, co dzieje się z innymi, którzy cierpią z powodu tego poziomu uszkodzeń ciał świetlistych i wiedzieć, że powoduje to bardzo destrukcyjne zachowania, jeśli nie zostanie naprawione. Uszkodzone ciało świetliste na tym poziomie prowadzi do utraty kontroli autonomicznej i funkcji motorycznych, które mogą zostać w pełni przejęte przez byty lub energie zbiorowe, a wtedy ludzkie ciało energetyczne staje się wrażliwe i słabe.

Rysunek do powyższego opisu znajduje się w oryginalnym tekście.

Wewnętrzne skupienie i obserwowanie siebie

Kiedy badamy uszkodzony schemat 3D występujący w tych grupach, które są zablokowane przez podświadomy program, w którym działają destrukcyjne negatywne wzorce ego, powinniśmy również zachować jasną perspektywę. Cały sygnał sztucznej inteligencji, zniekształcenia ciała mentalnego i konsekwencje uszkodzeń, jakie pojawiają się w ciele świetlistym, może zostać oczyszczony i wyleczony za pomocą bardzo prostych i łatwych zasad energetycznych, doprowadzających do wewnętrznej równowagi.

Uważna obserwacja wnętrza i świadomość siebie jest najważniejsza, ponieważ wspomaga kierowanie energią potrzebną do oczyszczenia oraz przebudzenia podświadomości i otwarcia potencjałów wewnętrznej transformacji.

Jeśli nie skupimy uwagi na własnym wnętrzu, pozostaniemy uwięzieni w zagraconym i niezdyscyplinowanym umyśle ego, wypełnionym opowieściami o oszustwach, osądach i uprzedzeniach, które uniemożliwiają emocjonalny oraz duchowy rozwój. Nieoczyszczona podświadomość będzie rzucała kłody pod nogi i rozproszy umysł, uruchamiając reakcje, osądy oraz generując uprzedzenia, które najczęściej wywołują dysonans poznawczy. Wiele osób ukrywa podświadome programowanie, które rządzi ich umysłem, a ich podświadome przekonania są sprzeczne z ich świadomymi przekonaniami, generując typ osoby, która jest wewnętrznie rozdarta i zdezorientowana. Osoba rozdarta użyje dwumyślenia, stale będzie się miotać, wykaże niestabilne zachowania oraz nierównowagę. Praktyka samoobserwacji i skupionej na wnętrzu medytacji pomaga nam lepiej obserwować rzeczy oraz dostrzegać w nas, a także wokół nas, wzorce, które wcześniej były niezauważane, co pomaga nam przywrócić energetyczną równowagę.

Ludzie wykazujący destrukcyjne zachowania ponoszą negatywne konsekwencje w postaci braku wewnętrznego skupienia i samoobserwacji. Podświadome programowanie, które pobudza umysł do odgrywania niszczycielskich zachowań, może być całkowicie powstrzymane, gdy osoba stara się produktywnie działać w kierunku pozytywnych zmian wewnętrznych. Samoobserwacja pomaga nam poszerzać perspektywę i pogłębiać zrozumienie siebie oraz otoczenia, co skutkuje większą samoświadomością, a to pomaga nam pokonać uprzedzenia i osądy, które powstały z programowania podświadomości oraz zewnętrznych narracji.

Poprzez skupienie na wnętrzu zyskujemy połączenie z własnym duchem, jesteśmy w pełni połączeni z Bogiem, i to jest nasz główny cel. Naszym zadaniem jest kultywacja życia wewnętrznego, rozwijanie pokoju wewnętrznego, nieustanne tworzenie warunków dla wewnętrznego krajobrazu, aby zachować równowagę, a tym samym wprowadzić się w stan spokoju i relaksu.

Kultura śmierci lansuje społeczeństwo, które jest całkowicie zestresowane, ma w umyśle podświadomym oraz świadomym spolaryzowane myśli, skupione na tym, co dzieje się na zewnątrz. A ponieważ nadal żyjemy z gonitwą myśli, automatycznie tracimy połączenie z własnymi ciałami i odłączamy się od wewnętrznego krajobrazu. Możemy uważać, że ciało jest złożone z elementów fizycznych jak i niefizycznych, z którymi możemy się komunikować i łączyć świadomie. Wewnętrzny krajobraz można odczuwać, gdy jesteśmy w pełni obecni we wnętrzu. Aby świadomie odczuć ciało wewnętrzne, musimy skupić na nim uwagę i spokojnie obserwować.

Zróbmy z tego regularną praktykę medytacyjną, ponieważ im bardziej skupimy się na wewnętrznym krajobrazie ze spokojnym i rozluźnionym umysłem, tym będziemy silniejsi, a wtedy możemy odeprzeć kontrolę umysłu i rozpuścić istniejące podświadome programy. Poszerzenie świadomości prowadzi nas do zwiększenia świadomości wewnętrznego obserwatora, a wewnętrzny obserwator łagodzi nieporozumienia i unika osądu, co powoduje głębokie zmiany wewnątrz, które dogłębnie nas odmieniają powodując osobisty emocjonalny oraz duchowy wzrost.

Relaks i płynność

W tym czasie niezwykle ważne jest nauczenie się, jak zwolnić i osiągnąć zrelaksowany stan umysłu, szczególnie podczas oczyszczania się z programów wgranych do podświadomości. Prosta prawda jest taka, że kiedy pozbędziemy się z ciała i umysłu niszczących nawyków oraz bezużytecznych rozrywek, stworzymy więcej równowagi, która naturalnie przejawi więcej łaski i lekkości.

Mózg oraz ciało mentalne znacznie lepiej funkcjonują, gdy spowalniamy, pracujemy bardziej optymalnie, gdy jesteśmy w stanie relaksu i wyciszenia, ponieważ jest to naturalny stan duchowej istoty. Wszystkie formy mentalnego niepokoju, stresu czy nadmiernej intelektualizacji powodują, że umysł przyspiesza, pojawia się zbyt wiele myśli naraz, a to przytłacza i mąci rozeznanie, powodując, że podejmujemy złe, impulsywne decyzje. Aby nawiązać kontakt z warstwami podświadomymi, jak również z warstwami super świadomości, musimy działać wolniej, osiągnąć całkowicie zrelaksowany stan medytacji i utrzymać płynny stan energii. Ciała energetyczne zachowują się jak prądy wody poruszające się w oceanie lub rzece. Możemy postarać się wyczuć wewnętrzną energię i moment, gdy napotyka ona energie zewnętrzne, możemy poruszać się po tych otaczających nas wodach, zwracając uwagę na przepływ energii. W stanie zrelaksowanej płynności płyniemy z prądem. Jeśli poruszamy się zbyt szybko i nie zwracamy uwagi na przepływ energii, możemy zostać uniesieni z nurtem silniejszych sił nagłej, nieoczekiwanej fali przypływu, a wtedy możemy doznać uszczerbku.

Dlatego ważne jest, aby nauczyć się wchodzić w prosty stan medytacyjny, gdzie stajesz się zrelaksowany i jesteś uważnym obserwatorem, który jednak nie zasypia. Oczywiście, nie uda ci się wejść w ten stan, kiedy podejmujesz ciężki wysiłek fizyczny, ale w większości przypadków możesz pozostawać w tym zrelaksowanym stanie płynności wykonując proste zadania lub wypełniając obowiązki służbowe, zwracając przy tym uwagę na to, jak płynie otaczająca cię energia. Kiedy skupiasz się na wykonywanym zadaniu równocześnie naturalnie dostosowuj się do energii, które dokonują subtelnych zmian w środowisku. Na wczesnym etapie rozwijania umiejętności medytacyjnych musimy siedzieć, odpoczywać i uczyć się obserwować przemykające myśli bez przywiązania się do nich. Gdy zauważymy wzorzec myśli, puszczamy go i przywracamy skupienie na chwili obecnej. Następnym etapem jest przystosowanie się do energii wewnątrz i na zewnątrz. Każdy z nas musi znaleźć najbardziej naturalny stan bycia dla własnego ciała, aby dobrze się czuć w przepływającej energii i nie pozwolić, by umysł zakłócał ten naturalny stan spokoju i równowagi. W takim naturalnym stanie, wewnętrzna Jaźń silnie dopasuje się do zewnętrznej Jaźni, zapewniając harmonię i pełnię między wnętrzem a tym co na zewnątrz.

Musimy także wiedzieć, jak zachować spokój, nawet jeśli jesteśmy pod wpływem silnego stresu. Stres powoduje, że ciało wchodzi w podwyższoną reaktywność z powodu uwalniania hormonów i neuroprzekaźników, a wtedy czujemy się przytłoczeni i zdenerwowani. Kiedy jesteśmy opanowani i spowalniamy, nawet w potencjalnie napiętych sytuacjach można uzyskać poczucie silnego bezruchu, które pomoże umysłowi przestać biec od jednej myśli do drugiej.

Aby robić to skutecznie, zanim skupimy się na jednej rzeczy, szczególnie w obliczu konfliktów i wyzwań, musimy mieć pokojowe nastawienie. Ogólna płynność oraz rozluźnienie zarówno umysłu, jak i ciała znacznie poprawią rozwój percepcji zmysłowej i zbudują duchowe połączenia, ułatwiając sobie rozwiązywanie problemów. Kiedy osoba jest płynna i zrelaksowana, jej odbiorniki energii są otwarte oraz bardziej podatne na wskazówki oraz twórcze rozwiązania. Słuchaj swojego ciała, traktuj je delikatnie, a gdy poczujesz napięcie, wprowadzaj korekty powracając do stanu, w którym twój rytm biologiczny będzie spokojny i otwarty. A kiedy dojdziesz do wprawy, wtedy możesz dyscyplinować swój umysł i emocje nawet w nieprzyjaznych sytuacjach społecznych. Im bardziej panujemy nad potrzebą kontrolowania wpływów zewnętrznych i uczymy się uwzględniać oraz akceptować sytuacje, nad którymi nie mamy kontroli, tym szybciej możemy się przystosować i pozostać w stanie rozluźnienia podczas rozwiązywania stresujących sytuacji.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

wtorek, 24 lipca 2018

PROGRAMOWANIE PODŚWIADOMOŚCI - LISA RENEE lipiec 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło strony

Droga wznosząca się Rodzino, prawdopodobnie wielu z was doświadcza przejścia do następnego wszechświata harmonicznego, co skutkuje powolnymi lecz trwałymi zmianami. Nastał czas na bycie elastycznym i zrelaksowanym, bez oczekiwań czy potrzeb. Przy tak dużych zmianach jedyną rzeczą, nad którą sprawujemy kontrolę, jest kierunek i jakość naszej świadomości. W ludzkich ciałach świetlistych odzwierciedlają się progresywne przesunięcia planet, katalizujące konkretne wyzwania dla całej ludzkiej rodziny. Kontrolerzy próbują udaremnić zmiany w świadomości wdrażając nowe formy sztucznej inteligencji. Dla niektórych będzie to czas osobistego rozwoju, przełamywania starych wzorców, zdobywania kawałków siebie, do których wcześniej nie mieli dostępu, dla innych czas ekspansji i przyswajania nowych, nieznanych wzorców oraz potencjałów urzeczywistnienia. W tym czasie zmian wszyscy powinniśmy zachować szczególną uważność, spokój i klarowność, ponieważ poprzez szczeliny rozgałęzionych rzeczywistości wypływają tak zwane bańki chaosu.

Niedawne poważne zmiany zainicjowały kolejny etap planetarnej bifurkacji, co znacznie wpłynęło na treść zbiorowej nieświadomości w niższych polach, które tworzą indywidualne warstwy podświadomości w polu energii ludzkiej. Zbiorowe podświadome lub planetarne podświadome ciało rozdzieliło się na różne części, co spowodowało ukierunkowanie świadomości zbiorowej na ruch w różnych kierunkach. W rezultacie w świecie zewnętrznym powszechne stały się nagłe zjawiska, sytuacje i wypadki. Następuje przesiewanie ziaren od plew, rozpad przestarzałego programowania podświadomości 3D, zaś niewidzialna ręka, która mocno nas popycha, przesuwa nas w kierunku przyszłej ścieżki przeznaczenia. W niektórych przypadkach ludzie mogą obudzić się pewnego dnia, czując nieoczekiwane oddalenie lub klin umieszczony między nimi a innymi, emocjonalną płaskość, która może wydawać się nagła, niewygodna i tajemnicza. Zwierciadło zawartości umysłu podświadomego odbija się w nas wszędzie.

Energetyczną substancją, która wpływa na nasze postrzeganie wierzeń i tożsamości są myśli, ponieważ od nich zaczyna się każde nasze zachowanie i działanie. Podświadomy poziom ciała mentalnego ma większą kontrolę nad myślami, impulsami i aktywnością mózgu niż poziom umysłu świadomego. Jest to szczególnie istotne, gdyż powinnismy wiedzieć, jak działa umysł, gdy kontrolę przejmuje podświadomość, a my pozostajemy nieświadomi myśli oraz wewnętrznego dialogu, jaki toczymy ze sobą i z innymi. Na ścieżce budzenia świadomości i poprzez baczne obserwowanie, w jaki sposób działa umysł oraz rejestrowanie tego, co odczuwa serce, a także czego doświadcza ciało, zdobywamy kolejne elementy rozwoju osobistego oraz duchowego. Każda istota ludzka ma umysł podświadomy, tworzący pole energii w ciele świetlistym, które również łączy się z całą zbiorową warstwą nieświadomości, istniejącą w najniższych wymiarach płaszczyzny Ziemi. Dopóki człowiek nie przebudzi się do doświadczania wyższych stanów obserwacji ze świadomością siebie i poczuciem odpowiedzialności za siebie, jest marionetką podświadomego programowania, impulsów i instynktownych reakcji, które cechują zachowania najbardziej prymitywne oraz zwierzęce.

Umysł podświadomy lub nieświadomy jest nie tylko skarbnicą instynktownych i prymitywnych impulsów, jest dyskiem twardym, który organizuje wszystkie nasze doświadczenia oraz wspomnienia w złożone procesy umysłowe, bazujące na ukrytych motywacjach, spostrzeżeniach, przekonaniach oraz uczuciach. Dla ludzi, którzy pozostają skupieni tylko na zewnętrznym postrzeganiu umysłu świadomego, tworzącego ego, ich wewnętrzny krajobraz ma ukryty świat podświadomych osądów, uprzedzeń oraz przekonań, które nie ujawniają się świadomemu widzeniu i nie są znane nawet im. Nie możemy poznać umysłu podświadomego i programowania podświadomości bez zwracania się do wewnątrz, bez przechodzenia w spokojne, zrelaksowane stany, obserwacji najgłębszych stanów Jaźni.

NAA nie chce, aby cała ludzkość wzniosła się i osiągnęła wyzwolenie świadomości, a zatem wykorzystuje klasyczne uwarunkowania skierowane na warstwy podświadomości, wpływając na ta, aby myślenie oraz zachowanie ludzi przejawiało się na najniższych częstotliwościach. Jeśli spoglądamy na spektrum fal czerwonych o ekstremalnie niskich częstotliwościach używanych do programowania podświadomości w płaszczyźnie 1D, możemy dostrzec, że jego główną negatywną polaryzacją jest generowanie ofiar, wiktymizacja, zastraszanie, groźby, walka o przetrwanie, świadomość ubóstwa, przemoc, zniszczenie, niedola seksualna i pomieszanie płci - wszystkie programy oparte na strachu. Niepokojącym ogólnym trendem w populacji jest wzrost odczłowieczenia poprzez zadawanie przemocy i niszczenie innych. Osiąga się to za pomocą brzydkich słów, negatywnych intencji lub środków fizycznych, które stają się coraz powszechniejsze w typowym środowisku 3D, gdy pojawiają się spory. Dlaczego ludzie traktują tak źle siebie nawzajem? Wszystko to jest zaaranżowane celowo.

Programowanie podświadomości służy do kreacji drapieżników i niestabilnych umysłów poprzez celowanie w jej warstwy za pomocą niezwykle niskich częstotliwości, co stanowi atak na ludzkie zmysły prowadząc do strachu i przemocy. To powoduje, że niektórzy ludzie wybuchają, czują się obrażani przez prawie wszystko, co może zagrażać ich egoistycznemu poczuciu siebie.

Kontrolujący zdali sobie sprawę, że aby kontrolować świadomy umysł mas, najłatwiej zacząć od kontroli podświadomości. Kierując różne techniki walki psychologicznej zaprojektowane dla masowego programowania podświadomości, kształtują negatywne systemy wierzeń, które pasują do ich narracji na linii czasu 3D. Miejcie świadomość, że nie chcą, aby ludzie ewoluowali poza linię czasu 3D, dlatego kontrolują za pomocą technologii sztucznej inteligencji i różnych programów kontroli umysłu skierowanych na trzy warstwy ego: na poziom umysłu podświadomego, instynktownego i świadomego. Podczas cyklu bifurkacji mamy do czynienia z atakiem sztucznej inteligencji i programowaniem podświadomości nastawionym na duchowe uciskanie i blokowanie wznoszenia się ludzkości, skierowane przede wszystkim na warstwy podświadome i cienie.

Atak na ludzki umysł

Metoda dzielenia i rządzenia działa dzięki podżeganiu do podziałów i separacji, celowo prowokuje konflikty między zbiorowymi interesami narodów, wzmacniając nieufność, wrogość oraz nienawiść, zachęcając do przemocy lub wojny pomiędzy silnymi ludźmi albo grupami, które mogą stanowić zagrożenie dla kontrolerów. W wojnie wiele taktyk jest realizowanych poziomie psychologicznym, gdzie proces jest nastawiony na dehumanizację, demoralizację, dezorientację i terroryzowanie przeciwnika, tak aby bitwa została wygrana przy użyciu mniejszych zasobów fizycznych. Ta duchowa wojna ma na celu zaatakowanie ludzkiego umysłu poprzez niewiarygodnie wyrafinowane metody programowania podświadomości, które mają na celu odczłowieczenie szerokich rzesz, tak aby popadały w stan gorszy niż zezwierzęcony, w upadły cień istoty ludzkiej, która straciła kontakt z własnym umysłem, ze światłem duszy. Program antyduchowy kreuje ludzi pozbawionych związku z własnym duchem, zagubionych i zaplątanych, których łatwo wykorzystać, tak aby generowali więcej ciemnych cieni, aby urzeczywistniali program zniewolenia. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć wysiłek w kierunku skupienia na kultywowaniu dobroci wobec innych, na płynącym z serca związku z wyższą duchową świadomością. Poprzeczka została podniesiona, a konsekwencje niepohamowanego i niezdyscyplinowanego negatywnego zachowania, które również uwłacza ludzkiej duszy, mogą być tragiczne.

Wiele systemów wierzeń, które formują ego, jest podświadomie programowanych podczas wczesnego dzieciństwa, zanim mózgi będą miały wystarczająco dużo czasu, aby w pełni rozwinąć się w poziomy inteligencji, które obejmują logikę, język, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Ludzki mózg i układ nerwowy przechodzą od dzieciństwa przez całe dorosłe życie (w wieku 12-22-33-44) kilka bio-duchowych faz rozwojowych, związanych z poziomem ekspansji świadomości, który jest przypisany na całe życie. Tak więc ludzie zostali podświadomie zaprogramowani, aby odepchnąć i odrzucić ten naturalny etap wzrostu świadomości, który pozwoliłby na etapową integrację ze świadomością duszy w wieku 12 lat. Kontrolowane media głównego nurtu utrzymują rozrywkę i wiadomości na poziomie mentalnym 10-12 lat, wykorzystując programowanie podświadomości, które powstrzymuje dorosłych przed dalszą integracją duszy. To powoduje, że ludzie żyją, jakby byli zahipnotyzowani przez media głównego nurtu, emocjonalnie hamujący rozwój ciał świetlistych, zamrożeni w czasie na etapie rozwoju dziecka.

NAA w dużej mierze opiera się na taktykach sterowania podświadomością, poprzez wykorzystanie różnych technologii elektromagnetycznych, nanotechnologii i chemikaliów, które mają na celu zakłócać oraz zaburzać ewolucję bio-duchową lub planetarne wniebowstąpienie ludzkości. Strategia jest bezpośrednio skierowana do zbiorowej podświadomości, która ma odrzucić wszystkie niepożądane tematy, nie pasujące do narracji 3D. Dlatego pragną zamknąć wszelkie inteligentne, otwarte dialogi, aby całkowicie zdominować i kontrolować postrzeganie mas we wszystkich niezatwierdzonych tematach związanych ze wznoszeniem się i ujawnianiem, które przekształciłyby kolektyw w stany wyższej świadomości, co ostatecznie dałoby dostęp do prawdy. Niedawne działania mające na celu kontrolowanie wolnego społeczeństwa informacyjnego i otwartego źródła podlegające rządowym ograniczeniom w zakresie przepisów dotyczących Internetu i prywatności ujawniają, jak bardzo boją się udostępniania informacji związanych z niepożądanymi tematami lub slajdami umysłu.

W rzeczy samej, programowanie podświadomości stwarza zamknięte, sztywne i dogmatyczne umysły, które rozumują w kategoriach czerni lub bieli / wszystko albo nic. Główne niepożądane tematy to: wielowymiarowość, uprowadzenie przez Obychc, handel ludźmi, NAA, lucyferianizm, rytuały satanistyczne, implanty kontroli umysłu, MILABS, zaawansowane technologie kwantowe i wiedza, że istnieją różne inteligentne świadomości nieludzkie o zdolnościach psionicznych, które nie mają materialnej formy ciała - wszystkie te tematy mają pozostać zakazane.

Funkcjonowanie sieci neuronowej ludzkości, aktywność fal mózgowych, wypalanie synaptyczne, równowaga hemisferyczna i ogólna symetria mózgu są współzależne od jakości inteligencji świadomości oraz częstotliwości, która została stworzona z nagromadzonych wspomnień, pochodzących z życiowych doświadczeń. Tak więc, sygnały sztucznej inteligencji, które transmitują podświadome programy, mają na celu zniekształcenie i zablokowanie dostępu do osobistych wspomnień świadomości zapisanych w warstwach duchowych, pochodzących z obecnej tożsamości oraz z innych wcieleń. Ma to na celu przejęcie bioneurologii, aby automatycznie uruchamiały się niższe częstotliwości, takie jak częstotliwości odwrócone lub przeciwdziałające życiu połączone w sferze podświadomości z falą czerwoną. Zostało to ostatnio zaobserwowane w terenie jako sztuczne widmo fal czerwonych, wykorzystywane do atakowania bioneurologii w ludzkim ciele. Ta wersja AI zaczęła pulsować, kiedy warstwy 1D w ciele Ziemi zaczęły rozpuszczać membrany i zwijały się w wyższy wymiar.

Wyjście z warstw podświadomych i najniższej częstotliwości na płaszczyźnie Ziemi jest możliwe, ale zależy to od postarania się, aby uzyskać kontrolę nad własnymi myślami, a jako sposób na życie wybranie nieagresywne myśli oraz pokojowego zachowania. Kiedy istota ludzka chce zmienić schematy myślowe i spowalnia częstotliwość fal mózgowych poprzez medytację, może usunąć blokady energetyczne w podświadomości oraz radykalnie podnieść ogólną częstotliwość. To przesunięcie częstotliwości występuje podczas medytacji i technik relaksacyjnych, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu oraz układu nerwowego, a także na mentalną mapę, która została utworzona z myśli automatycznych, wygenerowanych z programowania podświadomości. Aby zmienić chemię mózgu i aktywność fal mózgowych, by osiągnąć zdrowszą równowagę, która wpaja pokojowy dobrostan, trzeba najpierw nauczyć się, jak zmieniać negatywne myślokształty i podświadome systemy wierzeń, aby odzwierciedlić bardziej pozytywny osobisty obraz siebie i spokojny wewnętrzny krajobraz. Znalezienie ukojenia, wewnętrznego spokoju i całkowitego relaksu podczas stanów medytacyjnych, aby skutecznie odeprzeć i oczyścić podświadome transmisje programowania, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ochrona dzieci przed programowaniem

Dzieci są wyjątkowo wrażliwe na energię otoczenia od wieku niemowlęcego do około szóstego roku życia, jednak i później, kiedy uczęszczają do szkół, są podatne na programowanie. We wczesnych fazach rozwojowych neurony lustrzane dziecka rozwijają właściwości lustrzane poprzez naśladowanie powtarzających się zachowań rodziców. Neuron lustrzany jest komórką nerwową, która zapala się, gdy ktoś obserwuje działanie wykonywane przez inną osobę. Oznacza to, że dziecko obserwujące zachowanie rodzica lub opiekuna, faktycznie rejestruje ten neuronowy wzorzec działania, a informacje o nim są przenoszone w impulsach nerwowych. Tak więc, podczas fazy fizycznego rozwoju dziecka, powstaje fundament wierzeń i zachowań, które w przyszłości będą przez nie odwzorowywane.

Niemowlęta i dzieci mają naturalnie znacznie wolniejszą falę mózgową niż dorośli, dlatego najpierw rozwija się u nich prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz zdolności związane ze zmysłami, które wypalają neurony lustrzane i poczucie empatii. Istnieje program, który zakłóca więź matka / dziecko - od chwili narodzin do sześciu lat, co wygląda, jakby dziecko było odseparowane od matki i w efekcie przeszkadza zdrowej więzi, kształtowaniu empatii, uczuć. ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Kochająca i troskliwa osoba dorosła jest najważniejszym czynnikiem pomagającym dziecku zbudować odporność na przeciwności losu i stanie się dobrze przystosowaną oraz zdrową jednostką w społeczeństwie.

Dzieci są bardziej otwarte dzięki naturalnej wyższej zdolności zmysłowej, intuicji, kreatywności i wyobraźni, zanim zaczną być społecznie uwarunkowane przez zachowania 3D powtarzane w szkole, rodzinie oraz mediach, a także wpływy pochodzące z szeregu chemicznych oraz toksycznych czynników środowiskowych. Wiele dzieci wyłączyło intuicyjne zdolności empatii, gdy po raz pierwszy zostały wprowadzone do szkoły i zdały sobie sprawę, że umiejętności te nie są akceptowane przez dorosłych. Dlatego musimy wiedzieć, że wyuczone przekonania są podświadomie programowane zanim mózg rozwinie się prawidłowo, co utrudnia dzieciom krytyczne myślenie oraz kwestionowanie programów mentalnych.

Programowanie podświadomości zaczyna się w najwcześniejszym dzieciństwie, kiedy mózgi nie są w pełni rozwinięte, ale jednak są wysoce podatne na sugestię inżynierii społecznej kultury śmierci, dodatkowo podkreślającej negatywne warunki, które wytwarzają stres toksyczny i nieszczęśliwych ludzi. NAA są w pełni świadomi mocy podświadomego programowania młodych, nierozwiniętych mózgów, a dzieci są atakowane tak wcześnie, jak to możliwe, aby pozostawały pod kontrolą na całe życie. Pracują nad tym osoby dorosłe, które mają władzę w społeczeństwie i środkach masowego przekazu, wliczając w to uwodzenie małych dzieci. Dzieci są wysoce podatne na programowanie podprogowe umieszczane w kreskówkach, książkach, filmach i innych mediach dla dzieci dostarczanych przez dorosłych lub w materiałach edukacyjnych. Opieka nad dziećmi wiążąca się z programowaniem podświadomości jest wykorzystywana z myślą o zmniejszeniu zahamowań dziecka w dziedzinie zachowań seksualnych, a te taktyki są powszechnie stosowane przez drapieżców w celu normalizacji wykorzystywania seksualnego oraz wabienia nieletnich do prostytucji i pornografii.

Kiedy dzieci są świadkami traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, strzelanina, znęcanie się czy śmierć - czy to w telewizji, czy na ulicach - łatwo wpadają w poziomy stresu traumatycznego, zaburzającego rozwój mózgu i programującego negatywne podświadome przekonania, które można wykorzystać później. Kiedy dzieci lub dorośli są narażeni na powtarzające się obrazy seksu lub przemocy, w mózgu powstają połączenia neuronalne, które powodują automatyczne reagowanie strachem, niepokojem, impulsywnością i szeregiem zaburzeń fizjologicznych oraz psychicznych, które za każdym razem jeszcze bardziej się pogłębiają.

Tego rodzaju negatywne skojarzenia są związane z systemami wierzeń, działających jako podświadome programowanie, które kontroluje życie i jest głównym powodem, dla którego wielu dorosłych stale sabotuje samych siebie, uzależnia się lub gra destrukcyjne archetypy wiktymizacji i uczy się bezradności. Dopóki podświadome programowanie miesza w umyśle świadomym negatywnymi myślami lub fałszywymi systemami wierzeń, skutecznie blokuje przebudzenie i hamuje ekspansję świadomości, co wyrażałoby bardziej spójne i pozytywne zachowania. Dzieci, które są przygotowane do negatywnego postrzegania siebie i niskiej samooceny, uzależniającej osobowości ofiar i prześladowców, wierzą, że są bezradne, nie mogą niczego zmienić, ponieważ nie mają znaczenia, dorastają do słabych dorosłych, któych łatwo zniewolić i kontrolować. Tak więc te grupy nieświadomych ludzi kierują się impulsami podświadomości, w dalszym ciągu zasilającymi zbiorowe programy podświadomości, przeznaczone do zniewalania świadomości zbiorowej.

Kontroler wie, że możemy innych wokół nas obwiniać za zachowanie i wskazywanie palcem. Jest to nieświadome zachowanie, ukryty cień i reaktywne impulsy, których nie oczyściliśmy, i dlatego starają się agresywnie wykorzystywać te lęki ukryte w umyśle podświadomym. Dopóki nie będziemy chcieli spojrzeć na niszczące zachowania spowodowane przez własne ukryte lęki, możemy łatwo rzutować lub przenosić je na innych ludzi, szczególnie poprzez nieświadome impulsy lub negatywne wybuchy ego. Powoduje to błędne koło umysłowej i emocjonalnej stagnacji, co utrudnia zmianę, transformację i wyjście poza osobiste ograniczenia.

Rodzice i nauczyciele, którzy kontaktują się z dorosłymi i opiekunami, pomagając prowadzić dzieci, mogą potrzebować informacji, że ich emocjonalne oraz społeczne umiejętności będą przykładem dla młodych, rozwijających się umysłów. Dzieci będą naśladować ich zachowanie. Aby dzieci mogły radzić sobie z konfliktami i podejmować bardziej pozytywne wybory dotyczące ich osobistych i społecznych zachowań, rozpoznawać własne uczucia oraz emocje, muszą już w dzieciństwie nauczyć się emocjonalnej samokontroli. Dzieci obdarzone rodzicami, którzy uczą je emocjonalnej inteligencji, będą jako dorośli znacznie mniej zmanipulowane przez masowe podświadome programy. Dziecko w łonie, noworodki i małe dzieci przejmują wibracje wszystkich ludzi i ponoszą energetyczne konsekwencje wydarzeń, na które są narażone. Mitem jest wierzyć, że dzieci nie pamiętają traumatycznych wydarzeń, wszystkie doświadczenia dziecka od chwili, gdy rozwija się w macicy, są zapisane w jego podświadomości, a ich treść będzie z nim przez całe życie.

Wymiatanie świadomości

Kiedy niektóre obszary planety wznoszą się, a częstotliwości ulegają podwyższeniu, NAA stara się przesyłać tam niskie poziomy energii w celu pobudzenia podświadomego programowania strachu i utrwalenia najniższej możliwej częstotliwości. Zwróć uwagę na pojawianie się u ciebie uprzedzeń lub osądu, ponieważ są one emitowane przez szalejące media lub szeroko omawiane tematy. Postaraj się pozostać neutralnym i nie podawaj się tej retoryce, która pobudza mroczne siły lub podburza zbiorową świadomość na tym obszarze lub w tej sytuacji.

Programowanie świadomości jest na planecie włączane i wyłączane za pomocą technologii broni psychotronicznej NAA przenoszonej przez wyjątkowo niską częstotliwość (ELF), GWEN, chemtrails i fale radiowe, które są kierowane do powierzchni oraz głębi planety za pomocą całego szeregu mediów, na przykład urządzeń domowych, w celu wpływania na podświadomość, system bio-neurologiczny i fale mózgowe umysłu zbiorowego ludzkości.

Archetypy kata są głównymi archetypami kontroli umysłu wykorzystywanymi do wpływania na ekstremalną polaryzację podświadomego programowania ofiary i jej oprawcy w celu kontrolowania oraz manipulowania umysłem podświadomym świadomości zbiorowej istot ludzkich na planecie. Przeznaczone są do przekazywania sygnałów AI opartej na strachu świadomości przetrwania na całej planecie w celu utrzymania ludzi spolaryzowania w niższych trzech centrach energetycznych i najniższej częstotliwości bazowej, co odpowiada sztucznym falom czerwonym skierowanym do pasma 1D. Jest to jeden z programów kontrolujących, który uderza w podświadomość i wprowadza programy odrzucające wszelką bezpośrednią relację duchową z boskim Źródłem, tematy wniebowstąpienia oraz ujawnienia, i przenosi uwagę na akceptację fałszywych bogów Obcych a także na ich programy transhumanizmu i odwrócenia płci. Specyficzne impulsy ELF celują w podświadomy umysł ludzi, aby zachować chęć przetrwania na poziomie 1D i programowanie ofiar, które jest kierowane do ciała planetarnego. Jest to szczególnie nasilone w instytucjach akademickich, edukacyjnych i medycznych, nauczających dzieci oraz młodych dorosłych, którzy mają być przyszłymi liderami.

Wymiatanie świadomości może być również wykorzystywane do śledzenia lub monitorowania poziomów fal częstotliwości oraz wstawiania slajdów umysłu w terenie, aby odwrócić uwagę publiczną od ważnego wydarzenia czy okoliczności, takich jak obserwacje zjawisk paranormalnych. Jest to taktyka wykolejenia używana do odwrócenia uwagi, a i tak empaci często mogą poczuć wibracje nakładki czarnej magii.

Slajdy umysłowe to program umieszczony w podświadomosci, dzięki któremu osoba całkowicie ignoruje niepożądane słowa, koncepcje lub problemy, więc nie może ich zobaczyć, nawet jeśli spotka się z nimi twarzą w twarz. Może to przeszkadzać wielu budzącym się ludziom, którzy mogą rozpoznać coś mimo, iż tego nie widzą, kiedy osoba z zaprogramowaną podświadomością naprawdę nie może tego zobaczyć. Staje się to coraz bardziej widoczne podczas przejścia do następnej harmonicznej, przy kolejnym etapie bifurkacji. Slajdy umysłu mogą kontrolować percepcję, a gdy obserwujemy ich działanie, może to wyglądać surrealistycznie. Slajdy umysłu są formą kontroli umysłu, a przesuwanie świadomości czasem służy do wymazywania wspomnień lub wprowadzania fałszywych wspomnień w celu kontrolowania zachowań. Zachowania są kontrolowane poprzez sterowanie percepcją i u każdej osoby może to wyglądać inaczej. Mogą być wysyłane za pomocą fal radiowych, które tworzą częstotliwości przenoszące wzorce na podświadome warstwy pola bioenergetycznego, aby skłonić osobę do odrzucenia lub zaakceptowania pewnych form myślenia. Te ukryte technologie można mierzyć za pomocą mierników pola elektromagnetycznego, badając, czy w danym przypadku faktycznie jest emitowane sztuczne pole wokół części ciała, zazwyczaj w okolicy głowy i szyi osoby docelowej.