czwartek, 27 lipca 2017

MECHANIZM UZIEMIANIA – Lisa Renee lipiec 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tym miesiącu omówimy podstawy mechanizmu uziemiania, ponieważ w ciałach ludzi i planety zachodzą duże zmiany.

Obecnie w strukturach planety pojawiają się głębokie zmiany, które na różne sposoby wpływają na ludzkie ciało i zbiorową świadomość, wywołując stres w ciałach fizycznych, umysłowych, emocjonalnych i duchowych. Te zmiany zachodzą po to, aby dopasować nas do praw struktury w następnym wszechświecie harmonicznym. Świat sił, jaki znaliśmy na Ziemi, zmienia wzorce podstawowych mechanizmów. Przejście do następnego wszechświata harmonicznego wymaga, żeby rejestry komórkowe, odcisk narodzin w naszym ciele świetlistym, zmieniły się do stopnia, w którym świadomość będzie mogła zsynchronizować się z linią czasu o wyższej częstotliwości lub do wyższych przestrzeni, w których nie istnieją urządzenia Obcych. U niektórych grup łuku tej ścieżki wzniesienia, chcących ewoluować poza kontrolę umysłu ziemskiego 3D, będzie to trwało dłużej, zaś u innych - krócej lub nawet w ogóle się jeszcze nie wydarzy. Musimy przekształcić świadomość, tak, aby emitować bardziej kochające, uprzejme i jednoczące myślokształty albo ponosić konsekwencje naszych nieświadomych działań, które wciągają nas w gęstość, jakbyśmy byli z ołowiu. Gęstość tych nieświadomych sił przyciąga nas niby magnes, do czarnych sił, które jak próżnia, zasysają wszystko, co znajdą na swojej drodze, w czarną pustkę przestrzeni.

NAA utrzymuje w ludzkości stan nieświadomego niewolnictwa rozsiewając bardzo negatywne myśli w celu namnażania w zbiorowej świadomości czarnych sił. Wszystkie nasze starania powinny polegać na odwracaniu i neutralizowaniu działań psychologicznych mediów, kierujących do naszych umysłów ładunki negatywności, oraz na głębokim łączeniu się z wewnętrznym duchem i uziemieniem Jaźni. Jeśli rozwinęliśmy silny wewnętrzny mechanizm uziemienia, o wiele łatwiej jest nam utrzymać wewnętrzną koncentrację i otwarte serce, gdy płyniemy przez mroczne wody, które powstają z połączenia wielu sił naraz, wraz z wzorami energetycznych zakłóceń.

Tylko wtedy, gdy osoba jest w pełni ugruntowana wewnętrznie, może czuć się na tyle bezpiecznie, aby otworzyć serce i poczuć silne emocje, które są w stanie wygenerować głębokie duchowe uzdrowienie i zmiany w świadomości. Ponieważ niektóre z wirów planetarnych o niższych częstotliwościach, które funkcjonowały jako podstawowy system czakr Ziemi, zostały usunięte, jednym z najważniejszych wydarzeń w tej fazie jest rekonfiguracja mechanizmu uziemiania ludzkiego ciała świetlistego. Zasadniczo odnosi się to do ponownego skalibrowania czerwonej fali widma w pierwszej czakrze, która zarządza aktywacją nasion prany i dystrybucją siły życiowej w całym ciele człowieka, a także w ciele planetarnym.

Ludzkie pole elektromagnetyczne przeznaczone jest do bezpośredniego oddziaływania z polem energii elektromagnetycznej na obiegach elektrycznych, generujących mechanizm uziemiania. Podczas interakcji z polem elektromagnetycznym wytwarzane są obwody elektryczne, co ma miejsce w trakcie bezpośredniego kontaktu z naturalną żywą świadomością Ziemi poprzez system siatki planetarnej. System siatki planetarnej jest światowym mózgiem, inteligentną energią biegnącą przez świat sił i różnorodnych prądów częstotliwości w całym ciele ziemskim. Te różne prądy częstotliwości uruchamiają sekwencje rezonansów harmonicznych w liniach poziomych, pionowych i przekątnych. Te wymiary poprzeczne biegną przez systemy gwiezdnych wrót do wirów białych dziur i czarnych dziur, które rzutują wersję podstawowej częstotliwości rzeczywistości holograficznej, jakiej doświadczamy w zbiorowej świadomości na Ziemi.

Ponieważ w gwiezdne wrota Ziemi zostały wmontowane negatywnie działające urządzenia Obcych - w celu kontroli umysłów przez AI i genetycznej modyfikacji gatunku ludzkiego, wersja czasu oraz przestrzeni, w jakiej doświadczamy ziemskiej rzeczywistości holograficznej, jest sztucznie kontrolowana przez niewidzialne siły NAA. Jesteśmy narażeni nie tylko na zmiany sił wznoszącej się planety, ale na przeciwdziałającą im sztuczną technologię, mającą powstrzymać ewolucję i postępy w świadomości. Ludzkość doświadcza trudnego stanu planetarnego wznoszenia, ewolucji zbiorowej świadomości - opuszcza sztuczne systemy kontrolne Obcych i zaczyna odkrywać prawdziwą wielowymiarową tożsamość duchową oraz pochodzenie, wykraczając poza 3D matrycę kontroli umysłu. To, czy dobrze nam to idzie w tym chaotycznym czasie, będzie zależało od tego, jak głęboko łączymy się z rdzeniem Jaźni i w jakim stopniu możemy fizycznie przystosować się do budowy nowego mechanizmu uziemiania.

Konsekwencje przesunięcia się z dolnego harmonicznego mechanizmu uziemienia 3D w strukturze planetarnej są ogromne, i nadają surrealistycznych cech nadmiernej polaryzacji, niezależnie od miejsca uziemienia lub zrównoważenia, powodując elektryczne eksplozje i chaos w otaczającym polu. Dodatkowo, NAA rozpaczliwie usiłuje utrzymać całkowitą kontrolę nad bio-neurologią ludzkiego ciała stosując liczne metody miękkiego zabijania, zatrudniając w tym celu obcych oszustów i kontynuując zbaczanie rasy ludzkiej z rozwijania świadomości. Danie się złapać w krzyżowy ogień wybuchowego, energetycznego chaosu może być bardzo stresujące i niezdrowe dla ludzkiego ciała. Dla nas wszystkich żyjących na Ziemi są to trudne czasy, ponieważ toczymy wojnę o świadomość, która obejmuje kontrolowanie ziemskich terytoriów i plan dalszego robienia z ludzi żyjących na Ziemi energetycznych niewolników. Nasze bezpieczeństwo i stabilność ma bezpośredni związek z naszym wewnętrznym duchem Chrystusowym, zrozumieniem odpowiedzialności za wewnętrzną światłość i najwyższą świadomość.

W tym miesiącu omawiamy temat mechanizmu uziemiania ciała ludzkiego i planetarnego, w których wykształcają się różne wyższe funkcje. Wpływ, jaki ma to na funkcjonowanie ciała świetlistego i fizyczne wymagania stawiane przez ludzkie ciało, jest związany z procesem duchowego uosobienia. Kiedy jesteśmy uziemieni wewnętrznie, nawet jeśli jesteśmy pozbawieni korzeni w sferze fizycznej, możemy pokonać tę burzę. Podczas przesunięć związanych z bifurkacją, mechanizm uziemiania w rdzeniu ludzkiego ciała świetlistego doświadcza przemian, które zmienią duchową częstotliwość ciała świetlistego jednostki. Chodzi o zmianę obwodów elektrycznych, o to, w jaki sposób pole ludzkiej energii oddziałuje z ciałem planety. Przyczyni się to również do pewnych zmian metabolicznych i fizycznych, przez co zmienią się zapisy świadomości z chwili narodzin.

Sekwencja transdukcji narodzin

Sekwencja transdukcji narodzin jest dokładnym momentem, w którym podczas chwili przyjścia na świat w ziemskim ciele fizycznym otrzymujemy komórkowy zapis tożsamości. Kiedy przechodzimy przez kanał rodny, zostajemy naznaczeni genetycznymi, astrologicznymi, niebiańskimi i magnetycznymi odciskami, które wpływają na naszą duchową ścieżkę, tożsamość świadomości oraz łukową spiralę tego światła przez czas. Sekwencja transdukcji jest tym dokładnym momentem, w którym światło świadomości wchodzi w filtr fizycznej ekspresji, a zatem działa jako podstawowa struktura mechanizmu uziemienia ciała świetlistego, które istnieje w pierwszym wymiarze. To właśnie ten interfejs łączy nas z sekwencją transdukcji ciała ziemskiego, która łączy się z systemem świadomości zbiorowej Ziemi. Ten zapis odzwierciedla się w naszym świetle i stajemy się ziemskimi tożsamościami świadomości żyjącymi na planie Ziemi w tej niższej rzeczywistości Wszechświata przejawionego.

Można to również nazwać planem duszy - ducha służącym temu, abyśmy mogli osiągnąć najwyższy przejaw w boskim celu i dostosować się do praw uniwersalnych. Sekwencja transdukcji określa, kiedy boska iskra łączy się z ciałem manifestacji rdzenia (Drzewo Życia), które jest ciałem świetlistym i stanowi zapis wzorca rzutującego tożsamość świadomości w materialnym ciele fizycznym.

Istnieje dziewięć wymiarów widma częstotliwości lub triady trzech zestawów energii Kundalini, które są zwinięte w ośmiu komórkach płodowych zlokalizowanych w kości ogonowej (coccyx). Tych osiem komórek płodowych powstaje w czasie poczęcia i zwykleto  na nie oddziałują gadzie implanty ogonowe, które wstrzymują aktywację kundalini w populacji. Wcielona tożsamość świadomości jest podłączona do inteligentnej warstwy częstotliwości, która jest połączona ze srebrnym sznurem duszy i utrzymuje sekwencję transdukcji narodzin stanowiącą instrukcję dla całej świadomości. Zapis sekwencji transdukcji urodzeniowej i mechanizm uziemiania zmienia się po duchowej inicjacji, uwolnieniu się z fałszywej struktury pępowinowej na płaszczyźnie astralnej (która następuje w wyniku prawidłowej integracji duszy). Zmienia się też sposób zarządzania energią w monadyczno - duchowych warstwach ciała atomowego, które łączy się na poziomie 1D. Osoba uduchowiona lub wrażliwa na energie będzie czuła, że uziemienie jej ziemskiego ciała następuje inaczej. Większe znaczenie tej aktualizacji rekonfiguracji polega na tym, że podczas przechodzenia do następnego wszechświata harmonicznego ten sam proces toczy się w ciele planetarnym - w wyniku wznoszenia się planety. To przesuwa uziemienie wszystkich, niezależnie od tego, czy są świadomi tego faktu, czy nie.

Ponieważ zbiorowa świadomość planety przeskakuje z zapisu sekwencji 3D, zasadniczo zmienia to wszystko, co było uziemione. Trzon naszej tożsamości jest testowany w celu dopasowania do wyższej wersji naszych duchowych istot, co sprawia, że ten czas jest trudny dla wielu ludzi na Ziemi, którzy walczą z tożsamością osobowości, a także z demontażem dotychczasowej wersji rzeczywistości 3D. Wszyscy na Ziemi zmieniają sekwencję transdukcji, a to znaczy, że nie jesteśmy już tymi samymi istotami, które urodziły się na Ziemi - teraz nasz zapis wcielenia będzie odzwierciedlał zupełnie inne współrzędne w czasie. To istotne przesunięcie świadomości w transdukcji jest jednym z głównych powodów, dla których wielu gwiezdnych wędrowców przybyło na Ziemię podczas tego cyklu wznoszenia - aby stać się pionierami dokonującymi kwantowego skoku na liniach czasu.

Przesunięcie transdukcji narodzin może być bardzo trudne dla ciała fizycznego, gdy człowiek nie widzi kontekstu bio-duchowego, ani też powodów, dla których ciało musi fizycznie przystosować się do tych zmian zachodzących w polach elektromagnetycznych. Ważne jest, aby podczas przesuwania się pól elektromagnetycznych pozostawać tak zrelaksowanym, elastycznym, klarownym i kochającym, jak to tylko możliwe, ponieważ w ten sposób można pomóc ciału w dostosowywaniu do nowego mechanizmu uziemienia oraz do zapisu transdukcji. Aby chronić się przed chaotycznymi atakami oraz sztucznymi technologiami, musimy pamiętać, kiedy trzeba się wycofać i po prostu się zrelaksować.

Pola elektromagnetyczne i wektory czasowe

Pole elektromagnetyczne (zwane też EM) to pole fizyczne, które jest wytwarzane przez obiekty naładowane elektrycznie, co dotyczy zrozumienia istnienia ludzkiego pola bioenergetycznego. Wszystkie ludzkie ciała są elektrycznie naładowanymi jednostkami. Pola elektromagnetyczne wpływają na zachowanie innych naładowanych ciał lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu pola, a także określają elektromagnetyczne interakcje zachodzące pomiędzy wszystkimi żywymi istotami. Na Ziemi istnieją liczne źródła pól elektromagnetycznych, niektóre występują naturalnie, inne są sztuczne, jak na przykład te, które są stosowane w celu ujarzmiania ludzkości przez wojnę psychotroniczną. Aby uzyskać kontrolę nad własnymi energiami, musimy zrozumieć naturę naszego pola elektromagnetycznego i jak ono wpływa na obiekty zewnętrzne oraz na świat sił. Rozpoznamy to, kiedy, zwrócimy uwagę na to, co czujemy w kontakcie z innymi ludźmi lub innymi rodzajami sił, zwłaszcza tymi, które pochodzą z zewnątrz. Kiedy rozwijamy świadomość elektromagnetycznego oddziaływania i staramy się przejąć kontrolę nad własnymi energiami, zyskujemy niesamowitą siłę w trzymaniu niepożądanych sił oraz zewnętrznych negatywnych energii z dala od osobistych pól energetycznych.

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch pokrewnych pól wektorowych: pola elektrycznego (męskiego) i pola magnetycznego (żeńskiego). Pola wektorowe reprezentują przepływ płynów i mogą być traktowane jako reprezentujące szybkość wibrującego lub poruszającego się przepływu energii - w przestrzeni, wymiarze lub oddziaływaniu sił fizycznych czy obiektu. Pole wektorowe jest zwykle pokazywane jako strzałka poruszająca się na trasie jej siły, na przykład określając jej kierunek lub zmianę w położeniu współrzędnych czasu, gdy przemieszcza się wzdłuż swojej ścieżki. Na przykład pomyśl o porywach wiatru, potraktuj je jak przepływ energii poruszającej się zgodnie z różnymi schematami i różnymi prędkościami - te tory są wektorami.

Generalnie nie jesteśmy nauczeni myśleć o ludzkim ciele jak o promieniującym polu elektromagnetycznym, które współdziała z innymi polami elektromagnetycznymi lub jak wzajemne oddziaływanie świadomości definiuje jego położenie na szlaku wektora czasowego. W tym kontekście czas to szlak, po którymświadomość przemieszcza się  pomiędzy różnymi punktami czasoprzestrzeni. Co decyduje o wędrówce świadomości poprzez czas? Kiedy jesteśmy nieświadomi, siła oddziaływania sił zewnętrznych na nasze ciało energetyczne zmusi nas do wyrównania się z przeważającymi siłami nieodłącznie związanymi ze zbiorowym ciałem świadomości. Kiedy jesteśmy nieświadomi, ciało będzie działało impulsywnie i instynktownie, aby wyrazić treść, myśl i energie obecne w siłach zbiorowego strumienia nieświadomości. Ta nieświadoma treść wibruje przez ludzkie pole elektromagnetyczne i przenosi osobę do głównego strumienia świadomości, który przemieszcza się we wspomnianym wektorze czasu.

Jest to podobne do strumienia rzeki z silnym nurtem. Fizyczne ciało nie ma siły pływać pod prąd, a zamiast tego jest ciągnięte przez siły z nurtem rzeki. Ścieżka nurtu rzeki jest porównywalna do tego, co wyznacza miejsce w czasoprzestrzeni, którą podróżuje świadomość. Pokazuje to, że aby zejść ze ścieżki czasu głównej siły zbiorowego strumienia nieświadomości, reprezentowanej przez obecny prąd rzeki, należy rozwijać siłę wewnętrznego rdzenia. Aby zachować przytomność i świadomość, trzeba się mocno zaangażować duchowo i mieć siłę. Aby urzeczywistnić wewnętrzny kierunek prawdziwego rdzenia, trzeba świadomie wybrać drogę własnej duchowej Jaźni i podporządkować się duchowi, wtedy zastąpi się dowolną siłę zewnętrzną.

Pomyśl o ludzkim ciele jak o statku, na przykład o żaglówce, którą po oceanie życia popychają prądy. Aby przemierzać oceany i wektory czasu, które przenoszą nas z jednego punktu do drugiego, musimy wiedzieć, jak sterować naszą łodzią i zarządzać nawigacją. To oznacza, że podczas gry trzeba rozumieć siły, które mogą stwarzać zagrożenia ze względu na warunki pogodowe i morskie, jak również te, które pozostają poza naszą kontrolą. Nie możemy kontrolować sił zewnętrznych, ludzi ani warunków, ale możemy kontrolować nasze reakcje na te warunki. Kiedy jesteśmy w stanie ugruntować Jaźń rdzenia i skupiać się wewnętrznie, w tej odpowiedzi dostajemy możliwość kontrolowania siebie. Możemy utrzymać tempo kroczenia naprzód, niezależnie od tego, kto i co nam przeszkadza, czy próbuje nas zbić z tropu. Kiedy wiemy, kim jesteśmy i jesteśmy wobec siebie szczerzy, zyskujemy siłę oraz uprawnienia, aby bez szwanku przezwyciężyć najpoważniejsze wyzwania. Chodzi o to, aby nie zboczyć z kursu i nie zezwalać siłom zewnętrznym lub innym ludziom na stosowanie siły, która mogłaby zepchnąć nas ze ścieżki.

Nasza tożsamość umieści nas w wektorze czasowym strumienia świadomości, który będzie dopasowany do przekonań i pola świadomości sił, którym pozwalamy oddziaływać na nasze pole elektromagnetyczne. Aby być dostrojonym do najwyższego strumienia świadomości, musimy komunikować się z wewnętrznym duchem, który wraz z jaźnią rdzenia kieruje ścieżką wzniesienia, i podążać tą drogą bez wahania.

DNA - aktywacja kodów czasowych

Dodatkowo, o położeniu, w którym tożsamość świadomości znajduje się w czasie i jak się w czasie przemieszcza, decyduje symetria, proporcja oraz stosunek spinu pomiędzy polem elektrycznym a polem magnetycznym w ludzkim ciele świetlistym. Może się to dziać niezależnie od tego, gdzie fizyczne ciało jest faktycznie zlokalizowane w czasoprzestrzeni. Nasza wyższa świadomość to energia płynna zbudowana z pól wektorowych, zawierająca potencjały aktywacji kodów wektora czasu w DNA, które są zgodne z kodami wektorów planetarnych, galaktycznych i uniwersalnych. To popycha świadomość do przodu w odstępach czasowych, co oznacza skokowe przesuwanie się świadomości przez czas. Jeśli okaże się, że podróżujesz w innym czasie i przestrzeniach planetarnych, obserwując obrazy, ET lub tożsamości na innych liniach czasu, to masz przykład aktywowanych kodów czasowych. Kody czasowe przejawiają się jako ścieżki lokalizacji współrzędnych w przestrzeni wielowymiarowej lub na innych liniach czasu.

Gdy planeta przechodzi do wyższego wszechświata harmonicznego, aktywuje względne kody wektora czasu dla tej lokalizacji w czasie. Podczas obecnej fazy cyklu wznoszenia mamy niezwykłą możliwość, aby nasza świadomość mogła podróżować po dużo dłuższych szlakach wektora czasu niż te, które były zapisane w biologicznym zegarze ciała fizycznego podczas narodzin. Nasza świadomość może rozwijać się do podróży w czasie w przedziałach czasowych, które są zlokalizowane przez kody wektorów czasu uniwersalnego lub punkt zerowy, podczas gdy ciało fizyczne jest wciąż zakotwiczone w polach czasu Ziemi. Dzieje się tak, gdy jednocześnie dzielimy przestrzeń fizyczną z wieloma innymi organizmami ludzkimi, które podróżują w swojej świadomości przez różne ścieżki wektora czasu.

Co więcej, cała świadomość ma podpis energetyczny, który jest generowany przez pole elektromagnetyczne i składa się z widm częstotliwości, które są rozmieszczone w trzymającej wzorce formie. Te wzorce zawierają treść całej naszej pamięci, a informacje można z nich odczytać poprzez ich energetyczne podpisy, które wytwarzają fale częstotliwości składowych, przekładających się na język harmoniczny. Jest to tak zwane odczytywanie harmonicznych sygnatur pól elektromagnetycznych i sygnałów DNA. Taka wyższa zdolność postrzegania zmysłowego jest możliwa dzięki rozszerzeniu świadomości i rozwijaniu ciała świetlistego przez aktywację ognistych liter DNA lub kody wektorów czasowych. Odczytywanie pól elektromagnetycznych ujawnia szczegółowe dane o ich intencjach, lokalizacji w czasie i częstotliwości, np.: czy te pola energii są pozytywne, negatywne czy neutralne. Wtedy wiemy, które pola EM są sztuczne, zmilitaryzowane, działają pod wpływem technologii Obcych, a które są są naturalnie występującymi sygnałami pochodzącymi z ziemskich królestw.

Układy elektryczne w ludzkim ciele świetlistym

Ludzie są wielowymiarowymi istotami światła, i mają wiele warstw ciał duchowych, które są elektromagnetyczne, a każda zagnieżdżona warstwa takiego ciała elektromagnetycznego to poziom świadomej, duchowo-energetycznej inteligencji. Pole energii człowieka jest warstwowym układem obwodów energetycznych, zaprojektowanym do uruchamiania energii przez matryce ciała z punktami wejścia oraz wyjścia na obu końcach, co przypomina ziemski biegun północny i południowy. Ma również główny centralny kanał wzdłuż kręgosłupa, który zakotwicza punkty pośrednie, służące jako odbiorniki (pobór) i nadajniki (wyładowanie) dla wirów energii siły życiowej. Są też kanały z przepływającą energią zwane meridianami i liniami axiatonalnymi, które regulują przepływ energii do wszystkich narządów, gruczołów, łącząc wszystkie procesy Jaźni: fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Ciało planetarne ma dokładnie ten sam układ warstw obwodów energetycznych i jest makrokosmicznym odzwierciedleniem mikrokosmosu reprezentowanego w pojedynczym ludzkim ciele.

Wszyscy ludzie i wszystkie formy życia na naszej planecie mają połączone ze sobą pola bioenergetyczne składające się ze skomplikowanej sieci obwodów elektrycznych, które tworzą indywidualne oraz zbiorowe elektromagnetyczne ciało i jest to powszechnie nazywane aurą lub ciałem świetlistym. Ludzkie ciało świetliste jest skonfigurowane z określonymi obwodami elektrycznymi w warstwach korzeniowych, które są przeznaczone do energetycznego łączenia i blokowania mechanizmu uziemienia ciała świetlistego, bezpośrednio z planetą. Ten mechanizm uziemienia łączy nas ze zbiorową świadomością i wszystkimi wspomnieniami gatunku ludzkiego na Ziemi. Obwód elektryczny to droga, którą przepływają cząstki subatomowe lub elektrony z prądu elektromagnetycznego pola energii człowieka, dokonując wymiany z prądem, który działa w sieciach planetarnych.

Gdy elektrony są przyspieszane przez obwody elektryczne ludzkiego światła, emitują lub absorbują energię w postaci fotonów światła. Kiedy pole energii człowieka współdziała z naturalnymi częstotliwościami w polu elektromagnetycznym planety, cząstki subatomowe są wymieniane i powstaje światło, które za pomocą sygnałów elektromagnetycznych przenosi różne dane. Kiedy podczas sumeryjsko-egipskiej inwazji ludzkie DNA zostało odłączone, ludzkość straciła zdolność tłumaczenia sygnałów elektromagnetycznych pamięci o gatunku, straciła język DNA, który umożliwiał komunikację z ziemską inteligencją i ze sobą. Jednakże wymiana obiegowa jest nadal korzystna, a niektórzy z nas przychodzą online z poprawionym wzorem sygnału DNA. Kiedy wymiana elektronów jest w ciele człowieka wyrównywana, pomaga naturalnie neutralizować negatywne energie lub wolne rodniki, co może powodować wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych.

Uziemienie elektromagnetyczne ciała świetlistego człowieka działa podobnie jak obwód elektryczny i używa elektrycznego interfejsu jako przewodu, który łączy je z gruntem. Bezpośrednie połączenie fizyczne stanowiące mechanizm uziemienia następuje przez obwody elektryczne ciała świetlistego oraz wiązkę sygnału DNA i interfejs elektromagnetyczny, który komunikuje się z Ziemią. To funkcjonuje jak obwód elektryczny współdziałający z siecią elektromagnetyczną ludzkiego ciała świetlistego, które tworzy z Ziemią zamkniętą pętlę. Ziemia działa jak uziemienie, co daje dodatkowy dostęp do anormalnego i wysokonapięciowego prądu elektromagnetycznego - w celu wchłonięcia lub zneutralizowania, dzięki czemu ludzkie ciało nie jest niszczone przez przepięcia elektryczne lub szkodliwe energie. Działa również jako sposób transmisji danych przez obwody elektryczne ludzkiego ciała świetlistego, co pomagają empatom uzyskiwać informacje o zmianach w i na Ziemi.

Ciało ludzkie jest kompozytem pierwiastków, które tworzą również ciało planety. Jako urodzone na Ziemi istoty elektromagnetyczne poruszające się w ciałach fizycznych składających się z pierwiastków Ziemi, jesteśmy naturalnie predysponowani do bezpośredniego łączenia się i komunikowania z ziemskim ciałem elektromagnetycznym. Niestety, za sprawą sztucznej inteligencji i maszynerii Obcych z NAA, intuicyjni empaci czy ludzie z gwiezdnego plemienia muszą być bardziej świadomi tego, jak i gdzie bezpośrednio trafiamy do sieci planetarnej. Poza tym, ludzie przeważnie zyskują na zdrowiu, kiedy mają bezpośredni kontakt cielesny ze wszystkimi formami natury i zwierząt lub z glebą - dzięki spacerom, siedzeniu lub spaniu na zewnątrz.

czwartek, 20 lipca 2017

LM-07-2017 JESTEŚ GOTOWA / GOTÓW NA WYBAWIENIE? przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źróło tekstu

Moi dzielni, pamiętajcie, że żyjecie wiecznie. Przesłania kosmicznej mądrości, które wam przynoszę, nie powinny być wykorzystywane do ustanawiania kolejnych reguł ani tworzenia nowych dogmatów. Czynię to, aby tchnąć w wasze serca miłość i dać wgląd we wspaniałą przyszłość. Ponieważ coraz więcej ludzi zaczyna odczuwać niezadowolenie zainicjowane przez Jaźnie ich dusz, ważne jest, abyście studiowali wiedzę dotyczącą procesu wznoszenia i dzielili się nią z tymi, którzy żyją wokół was. Ty, przebudzone GWIEZDNE DZIECIĘ, jesteś tym / tą, który / która teraz rozpowszechni wyłaniające się NAUKI MĄDROŚCI dla przyszłości.

Po raz kolejny pozwólcie mi omówić to, co się dzieje w trakcie przemierzania Ścieżki oświecenia. Słyszeliście, że w niebie jest wiele miejsc, które w rzeczywistości są wymiarowymi i podwymiarowymi królestwami przejawionego stworzenia. W epoce, która już się skończyła, większość rzeczywistości ludzkości składała się z kombinacji wzorców częstotliwości wymiaru trzeciego i czwartego, stworzonych z indywidualnych - przeszłych i obecnych – przekonań oraz poczynań. Na każdym konkretnym poziomie istnienia przebywają ci, którzy są do niego dostrojeni. Łączą ich poglądy i działania związane z ograniczającymi pojęciami dotyczącymi: niedostatku, poczucia winy, strachu przed przyszłością, zazwyczaj kontrolowanych przez rasę, kulturę, religię, a także tradycje oraz standardy.

W obecnej ziemskiej rzeczywistości normalna, zorientowana na ego, osobowość ma poczucie bycia ofiarą lub męczennikiem – w wielu wariantach i skrajnościach. Egzystujący na tym poziomie częstotliwości, współdziałają ze sobą, wybierając tych, którzy odzwierciadlają coś, czego im brakuje (zwykle w sposób wypaczony, przesadzony). Najczęściej nie czują się dobrze w obecności osób, które rezonują z wyższym poziomem częstotliwości, i mimo że są niezadowoleni, mają trudności z odzyskaniem wolności oraz wycofaniem się z dysfunkcyjnych wzorców życia – postrzeganych przez nich jako strefy komfortu. Mimo że są niezadowoleni i mają trudności z odzyskaniem wolności i wycofaniem się z dysfunkcyjnych wzorców życia postrzeganych jednak przez nich jako strefy komfortu, najczęściej nie czują się dobrze w obecności osób, które rezonują z wyższym poziomem częstotliwości.

W miarę eliminowania starych nawyków, przekonań i sposobów postępowania, powracacie do harmonii w ramach akceptowanego spektrum polaryzacji / dwoistości. Z każdym wyższym poziomem częstotliwości możecie osiągnąć nowy poziom świadomości i wibracji, dzięki czemu nie będziecie się kontaktować z osobami oraz rzeczami ani znajdować się w sytuacjach, które już do was nie pasują. Gdy osiągnęliście wyższy poziom, wówczas często wydaje się wam, jakbyście przestąpili próg drzwi do innego wymiaru i jakby część przeszłości zanikła. Dlatego możecie doświadczać utraty przyjaciół i / lub członków rodziny, zmienia zawód czy zaczyna nową karierę. Część z was zmienia też miejsce zamieszkania, czasami nie bardzo rozumiejąc, dlaczego tak się dzieje, ale wtedy pojawia się głęboka wewnętrzna wiedza, że tak ma być. Wielu z was zauważa, że praca, rozrywki, hobby i różne rzeczy, które was interesowały w przeszłości, stają się mniej satysfakcjonujące, ponieważ nie pasują do wciąż ewoluującej rzeczywistości

Gdy proces wznoszenia przyspiesza, dawne wielowymiarowe przejścia są zamykane, a coraz szerzej otwierają się drogi ku przyszłości. Przez długi czas bardzo ważnym czynnikiem kontrolującym świadomość był strach przed zmianami. Na początku podróży do gęstości szukaliście rozmaitych sposobów na wyrażenie siebie i na zmiany, zachwycaliście się każdym nowym dziełem. Jednak w trakcie ziemskich doświadczeń zapomnieliście, że jesteście współtwórcami wyposażonymi w pełną zdolność stwórczą i że macie bezpośrednie połączenie ze źródłem mocy, które zostało nazwane Rzeką Życia / Światła.

Wy, pionierzy gwiezdnego zasiewu, wy, którzy ciężko pracowaliście, aby wysubtelnić rezonans ciała fizycznego oraz udoskonalić emocjonalną i mentalną naturę, by powrócić do pierwotnego poziomu dwoistości, jesteście w trakcie pozbywania się osadów, nieharmonijnych częstotliwości trzech niższych podpoziomów - planów astralnych - czwartego wymiaru. Oczyściliście swoje kolumny Światła, tak że teraz istniejecie w świecie własnych wytworów, który składa się z czterech wyższych podpoziomów czwartego wymiaru. Większość z was, którzy wiernie podążali za naukami, włączyła się w strumień wibracji złożony z różnych częstotliwości piątego wymiaru, a także w cienką strużkę światła spływającą z szóstego wymiaru. Można powiedzieć, że tworzycie nowy wzór Światła / Życia.

W starożytnych naukach ezoterycznych znalazło się pewne intrygujące stwierdzenie: "Kiedy wtajemniczony na Ścieżce osiągnie pewien etap procesu wznoszenia, pojawia się coś, co nazywa się mieszkaniec progu i anioł portalu. Mieszkaniec progu jest tym, który stoi przed bramą Boga i portalem inicjacyjnym. Anioł portalu stoi po drugiej stronie przejścia”.

Ponieważ tak wielu z was kroczących Ścieżką jest w trakcie oczyszczania się z pozostałych nieharmonijnych wzorców częstotliwości z wymiarów: wyższego trzeciego i niższych poziomów czwartego, nadszedł czas na wyjaśnienie tego ważnego aspektu procesu inicjacji. Mieszkaniec Progu jest atomem nasienia pamięci, w którym z czasem pozostały szczątki negatywnych myślokształtów – zamknięte wewnątrz ciała emocjonalnego i mentalnego. Kiedy uzyskasz odpowiedni poziom oświecenia, a twoja wyższa Jaźń zostanie reżyserem życia, mieszkaniec progu powoli będzie uwalniać te trudne myślokształty do świadomości, a następnie do świata materii, aby mogły zostać przemienione w harmonijne częstotliwości Światła. Anioł portalu to część wyższej Jaźni, która jest gotowa pomóc ci przejść intensywne sprawdziany. Próg znajduje się w boskiej komórce diamentowego jądra i jest najbardziej wewnętrznym portalem, który wiedzie do świętego Serca, gdzie przebywa atom nasienny Białego Ognia Boga Ojca Matki. Gdy wejdziesz do komnaty Złotego Słońca znajdującej się w świętym Sercu, będziesz na zawsze odmieniona/y, ponieważ doświadczysz błogości komunii z boskimi Rodzicami.

Już wyraźnie widać, że ludzkość i Ziemia znajdują się pod wpływem przyspieszonego procesu ewolucyjnego. To jest cud tych czasów, umiłowani. Najwyższy Stwórca rozświetla całe Omniversum pełnym widmem Boskiego Światła. To potężne czyste Światło jest filtrowane przez każde Wielkie Centralne Słońce, świat Boga Ojca Matki każdego wszechświata - na każdy poziom stworzenia - tak że stopniowo każda iskra i element, jaki został stworzony, będą miały dostęp do odpowiedniego poziomu świadomości stwórczej. Światło stwórcze lub diamentowe cząstki są udostępniane każdej kiedykolwiek stworzonej Duszy. Istnieją jednak pewne reguły, które mają zastosowanie w tym procesie odzyskiwania Światła: aby otrzymać te cząstki światła, każda Dusza musi przygotować swój wehikuł, podnosząc wzorce wibracyjne do określonego poziomu harmonijnych częstotliwości. Musisz pamiętać, że kiedy otrzymasz te cząstki Światła, musisz je aktywować pełnym miłości pragnieniem. Miłość jest źródłem energii, generatorem tych cennych cząstek ze Źródła Wszechrzeczy.

Wznoszenie polega na podnoszeniu, wyważaniu i harmonizowaniu wzorców wibracyjnych, tak aby wiele aspektów boskiej Jaźni mogło zejść i przejąć władztwo w twoim świętym Sercu. Kiedy sięgniesz głębiej w mądrość Kosmosu, musisz utrzymywać stan uważnej świadomości. Ludzkość wydostaje się ze stanu amnezji lub tego, co można nazwać ograniczoną świadomością Jaźni i złożonego bezmiaru stworzenia.

W przeszłości już to wyjaśnialiśmy, jednak nadszedł czas, aby odświeżyć wam pamięć o tym, co się dzieje podczas przechodzenia przez liczne poziomy i podpoziomy świadomości. W miarę usuwania zakłóceń w obrębie pola aurycznego, zachodzi równoczesny proces wewnętrzny. Cała struktura fizyczna jest poddawana złożonym zmianom, wynikającym z pojawienia się wyższych wzorców częstotliwości, które pochodzą ze stwórczego Źródła i są przesyłane za pośrednictwem wielkich Miast Światła. Twoje DNA, centra czakr i święte Serce / Umysł zawierają twój boski plan. W miarę wchłaniania coraz większych ilości diamentowych cząstek świadomości Boga, wszystkie wypaczenia / niedoskonałości, które stworzyłeś na skutek uznania za prawdziwe błędnych koncepcji, powoli są korygowane. Wiele z tych zniekształconych pojęć jest filtrowanych do świadomości, aby je skorygować lub się ich pozbyć. Rozumiem, że ten proces może być niewygodny i niepokojący.

Wewnątrz świętego Serca, które nazwałem BOSKĄ KOMÓRKĄ DIAMENTOWEGO JĄDRA, masz ŚWIĘTE CENTRUM JESTESTWA dla tego podwszechświatowego doświadczenia. Wokół siebie masz eteryczny WIELKI TRÓJBOK ISTNIENIA w trzecim / czwartym wymiarze, który mieści filar Światła i krzyż materii tworzony przez ciebie przez wieki. Bytujesz w ZŁOTYM JAJU (bryła w kształcie jajka), które rozszerza się i coraz bardziej promienieje boską Miłością - Światłem, w miarę jak rezonujesz z coraz wyższymi częstotliwościami świadomości. Diamentowe cząstki Boskiego Światła zawierają energię życiową, która została zaprogramowana w celu zrealizowania konkretnego boskiego planu. Kiedy dostaniesz się do tego żywego Światła, musisz je aktywować, napełniając miłością, i zaprogramować pragnieniami Duszy, które zawsze są w harmonii z twoim boskim planem.

Zanim Światło Stwórcy będzie gotowe do wypromieniowania w świat materii, musi być zakodowane twoją esencją - jako współtwórcy na materialnych płaszczyznach istnienia. Potrzeba wielkiej odwagi i wytrwałości, aby stać się DUCHOWO ŚWIADOMYM PANEM SIEBIE. Postawa niezmiennej wdzięczności jest pożywieniem duszy.

Stajesz się bardzo biegły w analizowaniu nowych planów i bogactwa informacji, które obecnie są dostępne dzięki darowi rozeznania. Teraz, gdy jesteś bardziej dostrojony do Ducha i wewnętrznego głosu, możesz szybko ustalić, czy idea jest zgodna z twoją wewnętrzną prawdą. Jeśli nie, to należy ją odrzucić bez złości lub osądzania. Albo jeśli nie jesteś pewien, odłóż ją na bok i poproś swoją wyższą Jaźń, aby to potwierdziła w oczywisty sposób. Rozumiem, że jesteś bombardowany wieloma nowymi pomysłami, z których część przekracza granice twojego pojmowania. Pamiętaj, że to, czego doświadczasz, jest częścią procesu jednoczenia i wznoszenia.

Wielu z was doświadcza cudownych wydarzeń, a ja proszę, abyście byli odważni, abyście dzielili się tymi cudami z rodziną i przyjaciółmi. Nie bójcie się szyderstwa ani krytyki, ponieważ częściej znajdziecie akceptację niż dezaprobatę, a zainteresowanie częściej niż pogardę. Wspólnoty religijne, częściowo z obawy przed utratą wiernych, zaczynają przyjmować niektóre bardziej umiarkowane nauki kosmiczne. Chociaż nie ma znaczenia, jak i dlaczego - to wszystko dzieje się z korzyścią dla ludzkości i pomoże przyspieszyć proces transformacji Ziemi oraz jej mieszkańców.

Zbadajcie swoje uczucia dotyczące obfitości i niedoboru, ukochani. Jeśli nawet jedna czwarta ludności świata uwierzy w to, że osiągnie dobrobyt, wyobrazi go sobie, przywoła, a następnie zacznie działać na rzecz dobrobytu i obfitości dla wszystkich, zobaczycie dramatyczny zwrot wydarzeń - ujrzycie jak ci, którzy gromadzą bogactwa świata, a także ci, którzy łupią pokornych oraz biednych, zaczną tracić kontrolę nad sytuacją i nad światową gospodarką.

Czy przeraża cię bieda i wciąż gromadzisz bogactwa? Uważaj, by twoje skarby nie rozpłynęły się w powietrzu. Są tylko formą energii. Energia musi krążyć, musi być w ciągłym obiegu – musi być używana, rozmnażana i wysubtelniana. To, czego trzymasz się zbyt mocno, rozpłynie się przed twoimi oczami. Część procesu wtajemniczenia polega na powierzeniu wszystkiego, co jest ci drogie, wszystkiego, co posiadasz - boskiej Jaźni, dla najwyższego dobra wszystkich. To nie znaczy, że stracisz to, co oddasz, to oznacza, że jesteś gotowa/y pozwolić, aby pracował przez ciebie Boski plan co zawsze będzie służyć twojemu dobru, chociaż może się wydawać, że tak nie jest.

Nie przejmuj się, jeśli twoja przeszłość stała się tylko mglistym wspomnieniem, zwłaszcza gdy chodzi o bolesne echo wydarzeń, których przyszło ci doświadczyć podczas tego życia. Mój bohaterze, nadszedł czas, aby uzdrowić i uwolnić przeszłość. Już ci nie służy sięganie do poprzednich wcieleń, aby się uzdrowić lub spróbować zrozumieć, dlaczego w obecnym życiu działasz lub reagujesz w określony sposób. To był stary sposób. Stworzone w przeszłości spaczenia świadomości nie mogą istnieć, gdy za pomocą przedstawionych przez nas procesów napełnisz się diamentowymi cząstkami. Te magiczne cząstki zawierają czystą / doskonałą esencję Stwórcy i będą stopniowo likwidować wszelkie zakłócenia w twoim polu aurycznym i fizycznym. Niedoskonałości stworzone przez ciebie zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych światach, są powoli, ale skutecznie korygowane. Pamiętaj, powolne stałe kroczenie Ścieżką do przodu prowadzi do odzyskania wewnętrznego mistrzostwa. Ego potrzebuje więcej informacji i dramatycznego potwierdzania - wciąż pragnie emocji, dramatu i sensacji. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, który jest tak powszechny, zajęło Ziemi i ludzkości bardzo dużo czasu. Za to poziom postępu transformacyjnego, jaki dokonałeś tak szybko, należąc do ziemskich zastępów Światła, jest naprawdę cudowny.

Rozumiem, że nastał okres wielkich wyzwań, a wielu z was zastanawia się, dlaczego zasłużyło sobie na takie dokuczliwe czy wręcz bolesne testy, skoro wiernie trzymaliście się kursu. Odpowiadam więc: "Nie wahaj się teraz, bo gdy stawiasz czoła tym ostatnim testom z miłością i współczuciem, przekonasz się, że anioł portalu pomoże ci oczyścić drogę. Z każdym napotykanym wyzwaniem pojawią się cuda i błogosławieństwa, które zachęcą cię do usunięcia pozostałych przeszkód na drodze przed tobą. "

Jest to przełomowy krok w procesie wznoszenia, ponieważ po ustabilizowaniu rezonansu pieśni Duszy w wyższym czwartym wymiarze, będziesz gotowa/y do ucieleśnienia większej ilości wzorów wibracyjnych piątego wymiaru. Przed dokonaniem tego skoku w świadomości trzeba wzmocnić dyscyplinę i pozostać w stanie skupienia w wymaganych parametrach dwoistości. Twoje zdolności do materializowania w świecie formy wzrastają dramatycznie, a jeśli brak ci umysłowego i emocjonalnego zdyscyplinowania, stworzysz więcej chaosu, co najprawdopodobniej pociągnie cię w gęstość niższego wymiaru.

Dzielni szafarze Światłości, czy chcecie tego i jesteście gotowi na to, by być pionierami, którzy otworzą drzwi do niebiańskich światów / wymiarów tworzenia? Każdy wymiar zaoferuje nowe perspektywy oraz da dostęp do kolejnych możliwości i rozszerzonej mądrości. Jednak każdy wyższy poziom przyniesie również świeże wyzwania i zażąda, aby uwolnić te rzeczy, które już nie będą ci służyć. Schodząc kiedyś Ścieżką do niższych wymiarów, zostawiłaś / zostawiłeś wiele aspektów swojej wyższej Jaźni – teraz musisz uwolnić się od tych ludzi, sposobów bycia i rzeczy z przeszłości, które nie pasują do twojej obecnej i przyszłej rzeczywistości, gdy podróżujesz z powrotem do wyższych wymiarów.

Ukochani, pomagamy wam w każdy możliwy sposób - w granicach prawa uniwersalnego. Czekamy cierpliwie, aż dołączycie do nas w rozlicznych piramidach Światła stacjonujących w tym podwszechświecie. Powiedzieliśmy, że w niebiańskich wymiarach tworzycie nie tylko nową ziemską rzeczywistość, ale także nowe rezydencje. Przekazujemy wam wszystkim tyle Miłości / Światła, ile możecie pomieścić. Kochamy was ponad wszystko.

JESTEM archanioł Michał

Przekazane przez Ronnę Vezane. STAR QUEST

piątek, 7 lipca 2017

KRYSTALICZNY DŹWIĘK I NADZIEJA archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła, i dołączam do tej sesji przez Tyberonna z krystalicznej służby.

Drodzy Ludzie, wśród twórczych dzieł artystycznych dostępnych dla Dusz w Kosmosie, żywym Omnwszechświecie i Omni-Ziemi, żadne nie stanowi takiego dobrodziejstwa, jakie wyraża muzyka. Niektóre formy tego, co można nazwać muzyką klasyczną i muzyką nowej ery, faktycznie pobudzają i regenerują siłę życiową oraz synchronizują komórki w mózgu człowieka i jego ciele fizycznym. Te formy kryształowych muzycznych wzorców faktycznie mają wpływ na ciało, umysł i duszę. Ich wzorce będą także równoważyć i pobudzać system czakr w sposób wykraczający poza wasze obecne rozumienie.

Chcemy przez to powiedzieć, że ludzie regularnie słuchający doskonałych form muzyki, które mogą być określane jako krystaliczne wzory, będą w rzeczywistości pozostawać zdrowi i psychicznie sprawni dłużej niż ludzie, którzy tego nie robią. Takie muzyczne rytmy to kody kreacji, które ożywiają komórki ludzkiego ciała i upiększają reakcję poznawczą w ludzkim mózgu. Przecież, gdy ludzkie ciało sięs tarzeje, maleje pamięć wizualno-przestrzennym, pamięć krótkotrwała staje się mniej płynna, mniej funkcjonalna. Niektóre formy muzyki utrwalają funkcję poznawczą mózgu, zmniejszają uwarunkowania degeneracyjne,jakie mogłyby narastać za fizycznego życia.

Niezwykły klasyczny przykład udoskonalonego muzycznego wzorowania jest przedstawiony w 9. Symfonii Beethovena, nazywanej "Oda do radości". Nie tylko w harmonicznych przepływach nut muzycznych orkiestry, ale w połączeniu z ludzkim głosem, refrenem. W Odzie znajduje się pełne spektrum kodów stworzenia życia. Jeśli ktoś miałby widzieć muzykę w wymiarze fizycznym, to 9-ta symfonia Beethovena od początku do końca pokazywałaby wyświetlany skomplikowany pęd i pełną gamę kolorów oraz kształtów kodów uniwersalnego tworzenia, a ja dodam, że w wyższych wymiarach muzyka jest nie tylko słyszana ale można ja zobaczyć zarówno w formie kolorów jak i form geometrycznych.

Muzyka i czysty dźwięk równoważą ludzką trójcę ( ciało, umysłi ducha) oraz synergistycznie łączą i zestrajają 33-czakry powodując lepszą komunikację z czymś, co można nazwać innymi rzeczywistościami i szerszą świadomością.

Wstawka: Kiedy zapytano Edgara Cayce`go o cechy muzyki klasycznej, odpowiedział w następujący sposób (z Reading EC 5265-1): "Wiedz, że te (symfonie klasyczne) są królestwami twórczych energii".

Już bardziej zaawansowane starożytne społczeństwa znały muzykę i uważały ją za regenerującą oraz uzdrawiającą siłę geo-matematycznych wibracji.

Grecki matematyk i filozof, Pitagoras, wyraźnie głosił, że wszystko w Kosmosie składa się z geometrii, matematyki i dźwięku. Zapewniam, że obejmuje to ludzką biologię oraz materię fizyczną i niefizyczną. Muzyka i dźwięk są trans-wymiarowe, wielowymiarowe. Dźwięk ma korelację zarówno dla światła jak i koloru.

Muzyka estetyczna, jak wiesz, jest w materii trzeciego wymiaru zewnętrznym wyrazem znacznie bardziej złożonej esencji wibracyjnej, rezonansu częstotliwości złożonej formy dźwieków światła, która pochodzi od tego, co można nazwać źródłem Stwórcy. Jest to źródło energii, siły życiowej i w związku z powyższym, stanowi wspaniałą, ale w niewielkim stopniu wykorzystywaną terapię.

Większość ludzi wiąże muzykę z emocjami, jaką przywodzi, a muzyka ma wyjątkową zdolność wibracji wywołujących i stymulujących reakcje emocjonalne. Jest źródłem życia, dźwiękiem mogącm tworzyć życie ... pewne wzorce muzyczne rzeczywiście przyciągają i wpływają na wtórne powiększenie lub przyciągną do ciebie esencję Akaszy lub jednostki świadomości. Więc zrozum, że dźwięk niesie pewne częstotliwości, a rezonans wibracji wpływa na każdą komórkę ludzkiego ciała. W związku z tym dźwięk odbierasz nie tylko uszami, wchłaniasz go każdą komórką, narządem i składnikiem ciała fizycznego (i niefizycznego lub aurycznego).

Zapomniane właściwości dźwięku

Starożytne, bardziej zaawansowane społeczeństwa zauważyły niezliczone korzyści i złożoność mocy tonów. Atlanci rozumieli właściwości dźwięku wytwarzanego przez specjalne kryształy, chociaż dzisiejsze środowiska akademickie jeszcze tego nie pojmują.

Naukowcy - kapłani i kapłanki Atla-Ra, byli dobrze poinformowani co do tego, jaka jest w istocie wewnętrzna zależność między dźwiękiem a epokami czasu liniowego. Dostrajając określone formy muzyki niektórych sfer niebieskich przez precyzyjnie dopasowane kryształy, można wejść w czas liniowy, można go wyizolować i przekroczyć bramy czasowe.

Edgar Cayce niewiele powiedział na temat działających portali atlantydzkich, chociaż były to rzeczywiście skomplikowane, różnorodne bramy, wykorzystujące kryształy, specjalne pryzmaty, światło i subtelne dźwięki, które nie tylko przekraczały wymiary, ale również przestrzeń i czas.

Najsubtelniejsze krystaliczne promienie dźwięku - skoncentrowanych spójnych fal dźwiękowych - mogą być używane zarówno do przyciągania jak i oddzielania pewnych elementów od innych, a także do izolowania jednych od drugich. W czasach atlantydzkich promienie były używane do przyciągania wilgoci, zarówno jako warstwy wodonośne, jak i deszczowe - do niektórych regionów rolniczych, które w przeciwnym razie byłyby zbyt suche, aby podtrzymywać wzrost roślin. Dźwięk został użyty w aplikacji antygrawitacyjnej do budowania piramid, a w istocie podczas budowy piramid egipskich również korzystano z technologii z Atlantydy. Promienie dźwięku mogą być uzywane do otwierania szlaków w obrębie wymiarów, zarówno w skali mikro jak i makro, i mogą być stosowane do zmiany atomowej i molekularnej struktury materii.

Do identyfikacji pierwiastków, gazów, minerałów i wody Atlanci stosowali sonary, potrafili także wykorzystać dźwięki do przekształcania, kondensacji, sortowania i ponownego lokalizowania cieczy, gazów i niektórych metali. Wykorzystano to, co obecne nauki określają jako "prawo oscylacji harmonicznej". Edgar Cayce rzeczywiście odniósł się do używania przez Atlantów zaawansowanej technologii krystalicznej, aby uczynić przedmioty i metale niewidzialnymi. Udawało im się to dzięki technologii fal akustycznych składających się z połączenia dźwięku ze światłem ... - ten proces był częścią niewłąściwie wykorzystanej technologii, co doprowadziło do dwóch z trzech katastrof i powstania niszczących fal tsunami prowadzących do bolesnego upadku Atlantydy. (Jednak trzeba paimętać, jest to tylko technologia, a jeśli jest mądrze zastosowana, przyniesie ogromne korzyści).

Dźwięk rzeczywiście ma dość zróżnicowaną hierarchię, rozległe, złożone spektrum daleko poza to, co uważasz za skalę muzyczną. Niektóre dźwięki łączą elementy ze sobą, niektóre fale akustyczne mogą być wykorzystane do działania jako promienie trakcyjne.

Piramidy w Egipcie, niektóre z Piramidy z Ameryki Środkowej i Południowej, a także nieodkryte piramidy w dzisiejszej Turcji nadal są dowodem na uzywanie niesłyszalnych technologii fal dźwiękowych, które pojawiłyby się (jeśli były widoczne) jako etapy, szczególnie w formie tarasów piramid. Dźwięki są w dolnych partiach ciężkie, a w miarę przesuwania się w górę piramidy zwiększają swoje częstotliwości i stają się wyższe lub lżejsze. Wibracje dźwięków odegrały kluczową rolę w budowie piramid, stworzyły też ich aspekt międzywymiarowy i wielowymiarowy oraz ich przeznaczenie.

Skomplikowane fale promieniowania z kryształów, emitowane przez kombinacje dźwięków, były zarządzane i wykorzystywane w taki sposób, że w centrum koncentracji dźwieku i wokół obrzeża powstawał efekt antygrawitacyjny, dzięki któremu podnoszono i umieszczano na miejscu granitowo-krystaliczne kamienie i krystaliczny wapień używane do budowy. W tych aplikcjach postępowano tak, że aby kamienie mogły poruszać się w pionie (góra - dół) wykorzystywano konkretne oktawy lub struktury promieni dźwiękowych, a innaczej zmodyfikowane promiennie były stosowane do wiązania i sklejania tych kamiennych elementów bloków. (dlatego struktury starożytnego świata megalitycznego nie wymagały stosowania zaprawy murarskiej czy cementu). Każde narzędzie fali dźwiękowej miało jasne zastosowanie, było zrozumiałym narzędziem technicznym, apoza tym poszerzało świadomość.

Punkty interfejsu:

Na płaszczyźnie ziemskiej są pewne różniące się między sobą punkty mające olbrzymie pola wibracji, w których rzeczywistość jest ze sobą połączona, a siła życiowa jest wyjątkowo skoncentrowana. Atlanci znali te punkty interfejsu, podobnie jak sojusz syriańsko-plejadiańsko-arkturiański, który strzegł waszej planety. Nawiązywaliśmy do tego w innych przekazach z kryształowego wiru w Arkansas. Chodzi o obszary znane jako Minas Gerais Brazylia, Kyształowy Vortex w stanie Arkansas, południowo-zachodnie części USA, Hiszpanii, Tybetu i niektóre inne obszary.

Są to regiony, w których określone formy dźwięku i światła pozwalają na szybsze przejawy myśli w rzeczywistość, i wktórych istnieją bramy do innych rzeczywistości. W kryształowym wirze Arkansas istnieja fale nazywane falami stojącymi, które tworzą niezliczone anomalie w polu grawitacji planetarnej przez siły akustyki kryształowej, piezoelektrycznej i piezoluminescencyjnej. Wasze nauki głównego nurtu są jeszcze wiele lat do tyłu od ponownego odkrycia tych licznych fascynujących aspektów krystalicznej akustyki. Krystaliczny dźwięk świetlny jest kluczem umożliwiającym otwarcie wielu portali, bram czasowych i gwiezdnych wrót na tej planecie.

Dźwięk odgrywa kluczową rolę w niektórych planetarnych punktach mocy. Gdy kombinacje kryształowo-dźwiękowo-świetlne występują w takich kompleksowych częstotliwościach energetycznych, jak te w Arkansas, Brazylii i innych tego typu miejscach, ludzie mogą tam doświadczać zarówno bio-regeneracji, jak i twórczej manifestacji myśli. W istocie Atlanci wiedzieli o tym i odpowiednio wykorzystali te obszary! Te energetyczne amalgamaty były wykorzystywane nie tylko dla technologii, ale także dla pobudzenia umysłowego i rewitalizacji zdrowia, jak również dla odmłodzenia ciała fizycznego. Omówimy to bardziej szczegółowo w części drugiej tego przekazu.

Naturalne uzdrawianie za pomocą dźwięku

Zwróćcie uwagę, że wasze obecne społeczeństwo do leczenia medycznego zaburzeń fizycznych i umysłowych wykorzystuje chemikalia. Zapewniam, że bardziej zaawansowane cywilizacje z faz dwoistości Atlantydy, Ramy i MU do takiego uzdrawiania wykorzystały dźwięk. Naturalne dźwięki, a większość z was to dostrzega, sprawiają dobre samopoczucie. Słuchając, czujesz się bardziej spokojny, pogodny, bardziej zrelaksowany, jakbyś był nad brzegiem morza i wsłuchiwał się w rytm fal, a kiedy pada deszcz, lepiej i spokojniej śpisz.

Uzdrowienie za pomocą natury - naturalnych dźwięków - następuje, gdy znajdziesz czas, aby przejść przez las, posłuchasz szumu drzew czy chóru ptaków śpiewających, uspokajającego kumkania żab i lub cykania świerszczy. Naprawdę, ludzkość nie potrzebuje narkotyków, aby osiągnąć równowagę. W okolicach, gdzie słychać te dźwięki, umysł odzyskuje wolność i naturalnie pozwala sobie na głęboką duchową terapię. Podczas takiego procesu świadomy umysł nie będzie przekierowywał myśli na lęki, ale spowoduje wyzwolenie zindywidualizowanego przepływu odpowiednich myśli i obrazów, które zapewnią usunięcie dolegliwości oraz indywidualną terapię dla każdego przypadku - dla uzdrowienia każdego człowieka

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z was żyjących w obecnej kulturze i czasach, spacery po naturalnych lasach i łąkach są trudne do dopasowania do codziennej aktywności. A jeśli to odnosi się do ciebie, muzyka taka jak "Oda do radości", może dać ci wiele korzyści, a także zalety innego rodzaju, które są ukryte w tej niezwykłej kompozycji symfonicznej.

Chcę przez to powiedzieć, że kiedy czujesz się niespokojny lub przygnębiony, muzyka klasyczna i dźwięki przyrody o wiele bardziej ci się przysłużą niż jakakolwiek sztuczna chemia. Jeśli chodzi o poczucie osamotnienia, te dźwięki pozwolą ci odnaleźć źródło negatywnych uczuć i przekonań, które doprowadziły do utraty równowagi, lęku lub depresji. Wasze obecne medyczne i psychologiczne podejście do tego problemu często ignoruje analizę źródła problemów. Te metody lecznicze oferują tymczasowe rozwiązanie, a skutkiem łykania chemikaliów jest zaniżenie wibracji zamiast mentalnej pracy nad tematem i jego rozwiązania.

Dźwięki tej wyjatkowej muzyki i natury są skuteczniejsze i pozwalają osobie na poprawienie stanu umysłowego, wtedy ona może zastanowić się nad tymi problemami, przeanalizować je i podjąć osobiste kroki w celu ich rozwiązania ... i tym samym osiągnąć trwalszy efekt. Niestety, większość ludzi żyjących w teraźniejszości zaprogramowała się i żyje w przekonaniu, że terapia lekami aptecznymi, które są środkami chemicznymi, daje skutek tymczasowy, blokując naturalne metody rozwiązań dostępne poprzez umysł i akustykę dźwięku i natury.

Zachęcam do odnalezienia uzdrowienia dostępnego w dźwięku!

Utrzymanie dźwięku i nadziei!

Drogi człowieku, terapia dźwiękowa jest dobroczynna, potężna i wyjątkowo skuteczna, ponieważ wpływa na pole auryczne i to, co może być określane jako Mer-Ka-Na, krystaliczne ciało świetliste. Mistrzowie, zrozumienie sposobów pielęgnowania aury jest równoznaczne ze scaleniem i wtapianiem się w wyższe wymiary planetarne, w których panuje wielowymiarowa świadomość, dostępna na nowej Ziemi już teraz - w roku 2017 i później.

Moi drodzy, w tych nowych czasach, u zarania krystalicznego wieku, trzeba być ostrożnym i z nadzieją iść naprzód. Gdy bowiem nastanie rok 2038, piąta rasa rdzenna posiadająca krystaliczną biologię zacznie przekształcać ludzkość. Dlatego trzeba uzyskac dostęp do pola MerKaNa, a tym samym, podczas tych przemian wymagany jest zdyscyplinowany wysiłek.

Trzeba zrozumieć, co to jest pole krystaliczne i system 33-ch czakr. Kryształowe dźwięki sprzyjają tej transformacyjnej przemianie i stanowią część rozwoju. Czyste dźwięki przynoszą korzyści zarówno ciałom emocjonalnym jak i ciałom fizycznym. Zaburzenia równowagi biologicznej i emocjonalnej są źródłem wielu chorób fizycznych, a kiedy nauczysz się naturalnie leczyć ciało emocjonalne, nie tylko pozbędziesz się objawów biofizycznych, ale dźwięki będą wspomagać biologiczną przemianę twojego ciała do formy krystaliczno-krzemowej.

Zakończenie

Przed wami wspaniałe czasy,dlatego nie traćcie nadziei, bo mimo iż może się wydawać, że obecny okres oczyszczania wnosi mnóstwo chaosu, naprawdę nadchodzi Złoty Wiek i jest o wiele bliżej niż możecie przypuszczać.

Mistrzowie, w drugiej części tego przekazu będziemy mówić bardziej szczegółowo o akustyce płaszczyzny Ziemi, ponieważ wiąże się to z przyszłością ludzkości i nadchodzącego Złotego Wieku.

Jestem Metatron z Tyberonnem Krystalicznej Służby. Zawsze jesteśmy z wami!

I tak jest ... I to jest tak ....