wtorek, 30 stycznia 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tym roku w ciele planetarnym następują zmiany dotyczące prawa struktury, zwane morfogenezą, dlatego zbadamy, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii przejawią się w nas samych i w materii. Ciało fizyczne jest niezwykle ważne na tym etapie, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy pozostajemy w wznoszącym się ludzkim ciele. Przyjrzymy się programowi stojącemu za transhumanizmem, który ingeruje w proces poszerzania świadomości. Omówimy wiele zagadnień dotyczących bifurkacji, zmiany w grupach opiekunów i pojawienie się Paliadorian, z których niektórzy zaczną ucieleśniać wyższe znamiona DNA, aby przywrócić Ziemi właściwe dobroczynne zarządzanie.

Proces morfogenezy cyklu wznoszenia będzie postępował w ciągu kolejnych pięciu lat, na i w planecie nastąpi drastyczna rekalibracja geomagnetyczna i zmiany strukturalne, które zainicjują nowe etapy przejawiania wyższej świadomości na poziomie fizycznym. Będą się łączyć dotychczas rozdzielone wielowymiarowe warstwy umysłu, w ten sposób potencjalnie zmieniając percepcyjne doświadczenia każdej osoby, która zaczyna ucieleśniać bardziej unikalne wymiary osobistej świadomości. Co się stanie, gdy nieświadomy umysł, ciało bolesne i astralne strumienie umysłu zaczną się łączyć i będziemy postrzegać świadomie?

Teoretycznie w efekcie zacznie się integracja duszy i fizyczne jej wyrażanie, co nazywamy ucieleśnieniem. Już niedługo, w tym pięcioletnim cyklu, zobaczymy, jak to wygląda na masową skalę. Ta treść, która istniała w niższych zbiorowych strumieniach nieświadomości lub świadomości w stanie zastoju/snu, budzi się teraz i staje się bardziej świadoma, wynurzając się na poziomach globalnych. Podniesiono poprzeczkę, co oznacza, że wszyscy musimy podnieść jakość naszej gry, gdyż jesteśmy spychani na kolejny poziom duchowego rozwoju - musimy to ucieleśnić bez względu na to, w jakim jesteśmy stadium. Dostosowujemy się do życia w niewygodzie pustki, wkraczamy w stan nicości, a ponieważ gęstość mocno się rozrzedza, możemy zakotwiczać w naszej nowej lokalizacji na osi czasu. W rezultacie w tym roku zmianom mogą ulec nasze biorytmy i styl życia. Albo to ucieleśnimy albo poniesiemy klęskę!

Kiedy przyswajamy i uosabiamy więcej aspektów wielowymiarowej wyższej Jaźni, uzyskujemy dostęp do wyższych wymiarów świadomości, wskutek czego nasze doświadczenie i postrzeganie sfery fizycznej ulegają znacznym przeobrażeniom. Kiedy przyzwyczajamy się do obecnych zmian planetarnych, możemy odczuwać niewiarygodną dezorientację i fizyczną niewygodę, a czasami możemy doświadczać silnego energetycznego ucisku wewnątrz ciała, co może wydawać się przytłaczające. Wrażenia potężnego nacisku wywieranego na ciało fizyczne zostały opisane jako oscylacje związane z wibracyjnymi niedopasowaniami, które stanowią kolejny symptom dokonującego się wznoszenia. Dzieje się tak podczas procesu ucieleśniania, gdy doświadczamy elektromagnetycznej rekalibracji między cząstkowymi warstwami wibracji materii i oscylacjami o wyższej częstotliwości na poziomach planów zbiorowej świadomości.

Niezależnie od tego, na jakim poziomie świadomości i osobistego planu dana osoba wcieliła się na Ziemi, to i tak zostaje przepchnięta na kolejny poziom osobistego procesu ucieleśnienia, aby dopełnić wyższy potencjał duchowej tożsamości. Dla każdego proces ucieleśniania jest odrębny, a jednak większość zbiorowej świadomości na Ziemi przechodzi przez etapy łączenia się triad dusz przeplatane względnymi fazami integracji, aby ostatecznie uosabiać te warstwy dusz. Parcie na ucieleśnienie będzie przez wielu ludzi 3D odczuwane inaczej, ponieważ oni mogą doświadczać tego jako intensywnego wewnętrznego lęku lub symptomów fizycznych, które mogą być łatwo sklasyfikowane jako problemy medyczne, mimo iż nikt nie będzie w stanie dotrzeć do ich przyczyn. Ta faza będzie najtrudniejsza dla tych ludzi, którzy są spolaryzowani w wewnętrznej męskości i wyłączyli uczucia zmysłowe, przez co są odłączeni od ogólnej świadomości ciała. Na tym etapie niezwykle ważne jest ciało fizyczne, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy w nim pozostajemy i gdy kroczymy ścieżką wznoszącą.

Gdy trwa presja na wcielenie wyższej Jaźni, wiele osób będzie musiało skutecznie spowolnić, zrelaksować się, uprościć życie i po prostu odetchnąć, a nawet odizolować się od innych. W pierwszych etapach ucieleśniania trzeba będzie zwolnić i chronić się w celu uwolnienia bloków energetycznych w ciele fizycznym, które powstały wskutek kumulacji szkodliwych nawyków w społeczeństwie 3D, takich jak wzorce emocjonalnego bólu lub lęku spowodowane przez ciągłe wpychanie się w stresujące sytuacje. Aby pomyślnie przejść ucieleśnienie, nie narażając się na stres i presję, musimy poddać się relaksacji oraz nauczyć się rozwijać świadomość ciała, doświadczać odczuć i uczuć, które zachodzą w różnych jego częściach.

Ucieleśnianie otwiera ludzi na odczuwanie własnych wzorców biologicznych, ich źródeł i możliwości takiego ich przepracowania, aby je oczyścić oraz uleczyć. Jak mądrość ciała komunikuje się z nami teraz? Kiedy słuchamy potrzeb ciała i pragniemy rozwijać świadomość chwili bieżącej, otwieramy serca, aby zarejestrować głębokie odczucia i wrażenia. Świadomość ciała otwiera możliwość bezpośredniej komunikacji komórkowej, która przekazuje inteligentne komunikaty. Uczymy się także, jak ważna jest dbałość o siebie i miłość do siebie – są to niezbędne podstawowe elementy kultywowania wyższego duchowego i emocjonalnego rozwoju, które ostatecznie pozwalają nam doświadczyć autentycznego ucieleśnienia.

Kiedy jesteśmy w trakcie procesu ucieleśniania, łączymy się z najbardziej autentyczną częścią nas samych, pozwalając na uczciwą obserwację wrażeń, emocji i uczuć, które dzieją się w naszym ciele - bez osądzania i tłumienia. Kiedy pozwalamy sobie na ucieleśnienie, możemy w pełni uczestniczyć w naszych życiowych doświadczeniach, dzięki czemu czujemy się bardziej ugruntowani, skoncentrowani i połączeni z własnym życiem oraz z innymi. Ciało fizyczne posiada inteligencję i uczucia, które dają nam mapę, aby odblokować prawdziwą Jaźń poprzez odrywanie warstw bolesnych lub negatywnych wzorców, jeśli chcemy obserwować samych siebie i działać.

W tym roku w ciele planetarnym zmieniają się prawa struktury, co wpływa na jakość budulca, jakość używanej energii świadomości, wraz z jakością intencji, która przejawia się w człowieku w sferze fizycznej. Dzisiaj zbadamy ucieleśnianie w całym Stworzeniu, dostarczanie czystych surowców, czystej świadomości i ducha do materii, które pozostały zabezpieczone przed zepsuciem przez sztuczną inteligencję. W tym roku mamy okazję sprawdzić, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii w materii wpływają na nasze przejawianie siebie oraz w jaki sposób nasze projekty dotyczące pracy ze światłem są chronione przed negatywnym atakiem poprzez praktykowanie Prawa Jedni.

Dyskusje wokół ucieleśnienia

Obecnie istnieją znaczne różnice zdań pomiędzy wieloma różnymi filozofiami dotyczącymi anty-duszy, takimi jak nauki kognitywne, które próbują zdefiniować znaczenie ucieleśnienia. Co znaczy stwierdzenie, że ucieleśniony jest wyższy umysł? Ogólnie rzecz biorąc, nauki opisują rolę, jaką pełni mózg w przetwarzaniu obliczeniowym, a także cel, w jakim następuje połączenie środowiska zewnętrznego z biologią wewnętrzną, które generują losowe, ale znaczące symboliczne obrazowania dla tej osoby. Ciało ludzkie w tej akademickiej definicji sprowadza się do bezdusznej, inteligentnej maszyny biologicznej pobierającej dane z fizycznego wszechświata za pomocą zautomatyzowanego mózgu obliczeniowego. Głębsze znaczenie ucieleśnienia nie jest w pełni zrozumiałe dla niewtajemniczonych i nieświadomych, pojawia się tylko podczas integracji duszy, co prowadzi do zmysłowych doświadczeń wielowymiarowej świadomości.

Tak więc, mówiąc o jakimkolwiek poziomie ucieleśnienia, musimy zacząć od rozumienia rzeczywistości duchowej anatomii i istnienia Duszy, która jest wewnątrz każdej żywej istoty. Osoba nie zrozumie głęboko natury autentycznego wcielenia, dopóki nie doświadczy poziomu integracji duszy z duchem w swoim fizycznym ciele. Niestety, wiele osób mogło przejść wcześniejszą fazę ucieleśnienia bez zrozumienia, że jest to wyraźna funkcja warstw duchowych, które następnie zmieniają ich postrzeganie, wierzenia i życiowe doświadczenia. Kiedy ludzie autentycznie ucieleśniają swoje duchowe warstwy, bardzo się zmieniają, następują zmiany w karierze, miejscu zamieszkania i relacjach z innymi, które są zazwyczaj wynikiem pewnego poziomu procesu duchowego ucieleśnienia.

W większości kręgów termin ten jest błędnie interpretowany, ponieważ nie rozumie się konieczności włączenia anatomii duszy/ducha jako nieodłącznie definiującej głębsze znaczenie inteligentnej świadomości wchodzącej w fizyczne ucieleśnienie. Inteligentna świadomość, która tworzy duszę/ducha, jest w pełni odpowiedzialna za ożywianie ludzkiego ciała i mózgu za pomocą poziomów inteligencji, które sekwencyjnie stają się coraz bardziej ucieleśniane przez mechanikę biologicznego procesu duchowego wznoszenia.

AI ingeruje w ucieleśnienie

Zwolennicy transhumanizmu starają się nam wmówić, że ciało i mózg funkcjonują jak czysto obliczeniowa maszyna, która jest odpowiedzialna za zdolności poznawcze oraz przetwarzanie informacji. Uważają, że właśnie takie połączenie technologii sztucznej inteligencji z ludzkim ciałem stanowi pozytywny postęp technologiczny w kierunku ewolucji ludzkości. Nic nie jest dalsze od prawdy.

Prawdziwym celem transhumanizmu jest ingerowanie w proces rozwoju wyższej świadomości podczas cyklu wznoszenia przez przenikanie w wyższe formy świadomości, zastępując je sztucznymi inteligentnymi maszynami i wirtualną rzeczywistością.

Czarne Słońca chcą dokonać technologicznej fuzji z ludzką matrycą bio-neurologiczną poprzez szereg zaawansowanych technologicznie działań, na przykład poprzez tworzenie pliku danych pamięci w celu osiągnięcia nieśmiertelności, zanim ludzie obudzą się z powodu szkodliwych skutków, jakie to wywiera na wyższą świadomość i translokację. Ładowanie plików do pamięci skutecznie blokuje ludzką świadomość w kontrolowanych systemach wirtualnej rzeczywistości, której nie można opuścić - to przytrafiło się niektórym ludziom w przyszłych liniach czasowych. Urządzenia sztucznej inteligencji i maszyny technologiczne, które łączą się z wcielonym ludzkim ciałem oraz z mózgiem, odpychają wyższe matryce duchowej świadomości, uniemożliwiając wyższej świadomości wejście w fizyczne ucieleśnienie. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat nasili się globalne dążenie do integracji transhumanizmu w pomieszanych ziemskich rzeczywistościach. Będzie to wdrażane poprzez biotechnologię i farmaceutyki oraz programy AI wprowadzane do zaawansowanych produktów konsumenckich sprzedawanych grupom niszowym w różnych sektorach społecznych. Ma to na celu dalsze blokowanie potencjału wyższej świadomości i zapobieganie możliwościom translokacji w społeczeństwie ludzi. Translokacja może odbywać się w stanie uśpienia, wtedy może też nastąpić integracja duszy, niezależnie od tego, czy osoba chce, aby to się stało.

Do rozprzestrzeniania szkodliwie warunkujących ewolucję programów transhumanizmu i programów prania mózgu przeprowadzanych są wykorzystywane ogromne globalne platformy internetowe z bezpłatnym dostępem do masowych mediów społecznościowych. Zachowajcie bezwzględną czujność i rozeznanie w kwestii kierowania energii i uwagi do każdej z tych platform społecznościowych i środków masowego przekazu.

Program Prawa Jedni nauczany na poziomie astralnym podczas snu

Aby wesprzeć Ziemię w tych chaotycznych czasach, wybrani mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na pomoc w uwolnieniu się od kontroli umysłu NAA, na płaszczyźnie astralnej i podczas snu rozpoczną globalną reedukację w temacie wartości humanitarnych, której celem jest poznanie i zbadanie zasad Prawa Jedni. Dzięki ostatnim zmianom, które wpłynęły na podstawowe wzorce morfogenetyczne i pionowe wyrównanie na planecie Ziemi, mamy - przez okno neutronów - bezpośredni dostęp do różnych grup opiekunów / strażników z międzywymiarowych wolnych światowych rad ( Interdimensional Free World Councils - IFWC). Te grupy strażników pochodzą ze światów Boga i przeciwstawiają się oszustwom, kontroli umysłu oraz niewolnictwu wszystkich form życia, a tym samym chronią wolność duchową. Niedawno planeta przyjęła zmiany w wyznaczaniu większej liczby opiekunów obrońców i animatorów z IFWC na każdym poziomie wymiaru oraz dostępu. Są odpowiedzialni za platformę ratunkową, która służy rehabilitacji i edukacji w kierunku służby innym, poza tym uczą podstaw mechaniki wznoszenia.

Ci krystyczni opiekunowie są mistrzami nauczania oraz uzdrawiania. Zgodzili się przyjść na Ziemię, by pomóc upowszechniać zapis Prawa Jedni pośród ludzkości, żeby ludzkość mogła odzyskać swoją historię i genealogię. Astralny program reedukacji ma pomóc w przygotowaniu się do ostatecznego ujawnienia dokładnych wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi, takich jak masowa kontrola przez siły szatańskie, handel ludźmi i pedofilia, oraz że to było włączone do globalnego przestępczego systemu gospodarczego, który nie służy interesom mieszkańców Ziemi. Astralny program reedukacji umysłu podczas snu ma pomóc w zwiększeniu stabilizacji i spójności w procesie fizycznej rehabilitacji 3D, i kieruje grupy dusz w kierunku ich osobistego wyższego potencjału. Gdy grupy dusz przechodzą edukację w stanie snu w królestwach astralnych, z biegiem czasu ich wiedza zacznie uwidaczniać się w umyśle świadomym. Jednak oni sami mogą nie zdawać sobie sprawy tego, że w czasie snu byli nauczani.

Prawo Jedni zawiera zasady zachowania, praktyk i systemów wierzeń, których ludzkość musi się nauczyć, aby osiągnąć duchową wolność oraz suwerenność, zobowiązując się do stałego kształcenia się w celu poszerzania świadomości w rzeczywistościach o wyższych częstotliwościach, co pozwoli im wstępować w przyszłe linie czasowe GSF, podczas cyklu wznoszenia. W tym roku rozpoczynają się kompletne programy reedukacji odbywające się w stanie uśpienia.

Ucieleśnienie zaczyna się od świadomości ciała

Ucieleśnienie następuje tylko wtedy, gdy wyższe ciało świadomości jest w stanie wejść do sfery fizycznej, co oznacza pełne zestrojenie, uosobienie i posadowienie w ciele fizycznym. Obecnie zmiany strukturalne w wyniku bifurkacji w przeszłych, obecnych i przyszłych królestwach planety, wpływają na wszystkie ludzkie istoty podnosząc poziom duchowy, monadyczny oraz wyższych warstw duchowych.

Ucieleśnienie powoduje, że stajemy się bardziej świadomi własnego ciała i umysłu, oraz tego, że naprawdę funkcjonują razem zgodnie z naszym poziomem świadomości. Kiedy się wznosimy, stajemy się bardziej świadomi siebie i dostrzegamy, co faktycznie dzieje się w naszym ciele oraz umyśle, a jednocześnie doświadczamy świadomości grupowej. Poprzez tego rodzaju samoobserwację możemy zwrócić uwagę na wiele różnych warstw wzorców świadomości, reakcji i bodźców, które występują jednocześnie w ciałach fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i/lub duchowych. Wcześniejsze gradacje poziomów ucieleśnień zależą od rozwijania samoświadomości, ponieważ im głębiej znamy siebie, swoje ciało i jego funkcje, tym głębiej możemy wejść w etapy duchowego ucieleśnienia. Jeśli nie zauważamy swoich najgłębszych motywacji i nie zwracamy uwagi na reakcje cielesne, nie możemy prawdziwie poznać siebie, a to powoduje wewnętrzne rozłączenie, które blokuje proces ucieleśniania.

Ten proces zaczyna następować w warstwach świadomości, gdy człowiek lepiej rozumie to, co robi ciało w różnych życiowych sytuacjach. Są to sytuacje, doświadczenia, związki, nasze wspomnienia i historia, społeczne oraz kulturowe pryzmaty, które filtrujemy przez osobowość, aby nadać sens światu. Przechodząc przez te warstwy, zbieramy wspomnienia i przekonania, które zapisują się w ciele fizycznym oraz systemie nerwowym, jak i wrażenia z nimi powiązane.

Ucieleśnienie idzie w parze ze świadomością siebie i zobowiązaniem do obserwowania oraz słuchania ciała i umysłu, a także zwracania uwagi na to, co robi i czuje w danej chwili. Dowiadujemy się, że treści i przekonania umysłu odzwierciedlą się w naszych nieświadomych lub automatycznych reakcjach na bodźce zewnętrzne, a zatem obserwujemy te reakcje, ponieważ chcemy poznać siebie głębiej, aby uwolnić się od nieświadomych blokad, które uniemożliwiają ucieleśnienie.

Pierwszy etap ucieleśnienia rozpoczyna się w chwil skupienia na chwili obecnej, na świadomości odczuć ciała, przy czym rozpoznawanie języka ciała, uczuć i reakcji jest sumą odbicia ukrytej treści umysłu. Automatyczne reakcje ciała mogą powiadomić nas o głębszym kontekście i wierze, które są przenoszone w pewien obszar umysłu i ta treść w jakiś sposób nabiera kształtu w formie postawy ciała, gestów lub ruchów. Większość ludzi jest pozbawiona więzi, która powinna istnieć pomiędzy ciałem a warstwami umysłu, a więc kultywowanie głębszej świadomości odczuć i ruchów ciała przy jednoczesnym dostrzeganiu powstawania głębszych uczuć, pomaga w rozwijaniu samoświadomości, jak również w przechodzeniu do wyższych etapów ucieleśnienia.

Kiedy udoskonalamy świadomość ciała w ten sposób, możemy dokonywać pozytywnych zmian w nas samych, ponieważ obserwacja uświadamia nam, co musimy zmienić, aby odzyskać zdrowie lub harmonię. Niemożliwe jest dokonanie pozytywnych zmian w życiu, gdy nie jesteśmy świadomi tego, co trzeba zmienić, ponieważ jesteśmy nieświadomi obszarów wymagających poprawy. Jeśli dana osoba ma niewielką świadomość ciała, w połączeniu z małą samoświadomością konsekwencji swoich myśli i działań, zazwyczaj pozostaje nieświadoma tego, co musi zrobić, aby uwolnić się od bólu lub lepiej sobie pomóc.

W związku z tym, w chwili obecnej, rozwijanie samoświadomości poprzez zwracanie uwagi na ciało jest kluczem do pozytywnych zmian, które znacznie poprawiają jakość naszego życia. Gdy mamy większą świadomość ciała, zaczynamy doświadczać ciała fizycznego, i rozumiemy że jest to wehikuł dla naszego umysłu, świadomości oraz ducha, dzięki któremu możemy podróżować w czasie. Wszystko, czego doświadczamy, pomaga w przerabianiu lekcji i zdobywaniu wiedzy o wewnętrznym duchu podróżującym po świecie materialnym. Kiedy zaczynamy doświadczać tej wewnętrznej wiedzy jako rzeczywistości w naszym codziennym życiu, stajemy się bardziej ucieleśnieni, a jednocześnie łączymy się z wyższymi aspektami, które zaczynamy przejawiać. Ciągle się rozwijamy, coraz więcej wiemy o sobie i dokonujemy zmian, przez co stajemy się bardziej autentyczni.

* Ucieleśnienie oznacza czucie, jak to jest być we własnym ciele i uświadomienie sobie tych uczuć, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na powtarzające się wzorce, które mogą pozbawiać mocy i ograniczać. Tylko wtedy, gdy widzimy te wzorce i to, jak one na nas wpływają, możemy je zmienić.

* Poświęć się badaniu świadomości ciała poprzez obserwację wrażeń, uczuć i doznań, które mają miejsce w twoim ciele z chwili na chwilę. Zwracaj uwagę na wrażenia, które odczuwasz w ruchach i reakcjach ciała, gdzie twoje ciało jest napięte i zduszone? Gdzie w twoim ciele czujesz się bardziej zrelaksowany i otwarty? Co możesz zrobić, aby głębiej połączyć się ze świadomością ciała?

* Zwolnij i wykorzystaj pozytywne i radosne sposoby poruszania swoim ciałem, takie jak taniec, pływanie, głęboki oddech, łączenie się z naturą i pozwalanie, aby coś bezpiecznego dawało przyjemność oraz zadowolenie.

* Ćwicz i badaj, co to znaczy być wcielonym, będąc wiernym swoim doświadczeniom w dowolnym kontekście, który możesz znaleźć. Doświadczenia są ważne dla procesu ucieleśniania. Kiedy zaprzeczamy uczuciom i doświadczeniom, zaprzeczamy prawdzie, która blokuje ucieleśnienie.

* Podejmij zobowiązanie, aby stać się w pełni ucieleśnionym poprzez bycie tak autentycznym i prawdziwym, jak to tylko możliwe w każdych okolicznościach. Wraz z rozwojem i zmianami, twoja wersja autentycznej ekspresji będzie nadal się poszerzać i zmieniać. Zaakceptuj zmianę, jeśli to konieczne, aby zapewnić ciągłą autentyczność.

* Pomiń etykiety akceptowalnych lub niedopuszczalnych tematów, które opisują terminy związane z duchowością, świadomością lub przebudzeniem, w sensie pozytywnym czy negatywnym. Zamiast tego skup się całkowicie na tym, co czujesz w danym momencie i znajdź dla tego najbardziej autentyczny i współczujący przejaw.

* Zwróć uwagę na reakcje swego ciała, ponieważ one ujawniają miejsca, w których nadal ukrywasz coś przed sobą i innymi, gdyż się boisz. Bądź gotów zmierzyć się z tym, co ukrywasz i spróbuj to opisać, abyś mógł nauczyć się przezwyciężać strach, który to karmi.

* Kiedy ludzie nam bliscy, tacy jak przyjaciele lub członkowie rodziny, odnoszą się do ciebie w nieautentyczny sposób, delikatnie zaproś ich do poznania prawdziwego ciebie, podziel się czymś, co może ciebie wyrazić, a następnie poproś, aby byli z tobą szczerzy. W procesie ucieleśnienia chcemy mieć dobre relacje z tymi, którzy cenią autentyczność i wspierają tę ścieżkę.

* Uczestnicz w aktywnościach skoncentrowanych na świadomości ciała. Badania naukowe i materiały edukacyjne online mogą być teraz bardzo pomocne. Znajdź tematy, które cię interesują, takie jak praca z ciałem, uwalnianie powięzi i tkanek, terapia somatyczna, metody, które koncentrują się na ucieleśnieniu poprzez uziemienie, oddychanie, postawę, świadomość percepcyjną, hydroterapię, umysł neutralny i medytację.

Kiedy pozwalamy sobie być całkowicie szczerymi wobec tego, jak czujemy się we własnym ciele, możemy uczestniczyć w procesie ucieleśniania, a następnie możemy zacząć obserwować miejsca, które do uleczenia i odzyskania potrzebują naszej miłości oraz uwagi. Gdy coś w naszym ciele lub życiu musi się zmienić albo jest chore i gdy chcemy przywrócić równowagę, powinniśmy słuchać ciała. Dlatego, aby zachować równowagę, zdrowie i ucieleśnienie, musimy nauczyć się łączyć się z naszym ciałem, słuchać jego komunikatów, dostosowując się do tego, czego ono potrzebuje.

Zmiana grup opiekunów

Wraz ze zmianami, które zaszły w strukturach planety, a także z falowaniem w Układzie Słonecznym, od końca ubiegłego roku nastąpiły poważne zmiany na poziomach opiekunów. Zmiana warty odzwierciedla nową kosmiczną strukturę zarządzania, która została zaprojektowana, aby służyć zmieniającym się potrzebom różnych grup ludzkich i nieludzkich, które wymagają różnych etapów duchowej rehabilitacji i przejścia podczas tej fazy ucieleśnienia. W rezultacie, pewne grupy opiekunów, które były związane z niektórymi protokołami misji, są obecnie wycofywane z zajmowanego stanowiska i zastępowane przez reprezentantów grup z międzywymiarowych rad wolnego świata. W naszym Układzie Słonecznym odnotowano przypadki łamania zasad: przeprowadzano programy modyfikacji genetycznych i wykorzystywano ludzi w celu zniewalania i eksperymentowania. Pod koniec zeszłego lata odbyła się narada, podczas której ujawniono niektóre pozaziemskie i ludzkie grupy zajmujące się handlem ludźmi oraz wymianą zasobów na planecie a także poza nią. Na naradzie pojawili się też ziemscy przedstawiciele gwiezdnej rasy, aby złożyć zeznania przed trybunałem, udowadniając narzucone na ludzką rasę niewolnictwo, eksperymenty dotyczące genetycznych modyfikacji przeprowadzane bez wiedzy i zgody zainteresowanych. W konsekwencji nasza planeta przechodzi stopniowe oczyszczanie sieci używanych w galaktycznym handlu niewolnikami - jako na górze, tak i na dole.

środa, 17 stycznia 2018

OCZYSZCZANIE Z PRZYMIERZA KRWI (z bloga Lisy Renee)

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Wznosząca się duchowa Rodzino.

W nowym cyklu życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i wzmocnionego duchowego połączenia z sercem przepełnionym uczuciami bezwarunkowej miłości, współczucia, empatii oraz pokoju. Od kiedy w grudniu zeszłego roku dotarły do nas transmisje z Wężownika, moja praca na polu sieci objęła ciągłe oczyszczanie pola świadomości zbiorowej planety oraz linii rodów Róży od Katarów z przymierza krwi, genetycznie zakodowanego w Wielkiej Brytanii, głównie w Szkocji. Wydaje się, że te przymierza krwi kolidują z szablonem przebudzenia Albionu, który jest stopniowo składany i naprawiany przez wiele zespołów kryształowych opiekunów. Tak więc w tym tygodniu zapoznam was z podstawowymi danymi na temat przymierzy krwi, ponieważ temat ten i jego międzypokoleniowe powiązania z upadłymi aniołami będzie szczególnie ważny w bieżącym roku. Poza tym poniższa procedura oczyszczania krwi przyda się tym, którzy mogą pracować nad usunięciem tych wcześniejszych zapisów z osobistej linii krwi. Mamy nadzieję, że ów proces dobrze wam posłuży. Przez bardzo długi czas tkwiliśmy w tej jednej z najbardziej wymagających fizycznie faz, więc nadal zwracajcie szczególną uwagę na swoje ciała fizyczne i starajcie się jak najlepiej wspierać zmieniające się potrzeby.

Czym jest przymierze krwi?

Przymierze krwi jest metodą, którą wykorzystali fałszywi bogowie, aby oszukać ludzkość, zablokować pierwotne połączenie z jedynym Stwórcą i przeszkadzać w doświadczeniu bezpośredniego z nim związku. Często zdarza się to poprzez odebranie osobistych praw do duchowej suwerenności za pomocą szkodliwych systemów wierzeń szerzonych przez potężne religie, które wpajają wiarę w ofiary krwi lub rytualne wiązanie krwi jako aktu religijnej pobożności i duchowego oczyszczania. Niektórzy ludzie wierzą, że bóg chce, aby czcili lub dokonywali ofiary krwi. Ofiara krwi we wszystkich jej postaciach jest szatańską praktyką, która karmi energetyczne pasożyty.

Fałszywi bogowie ojcowie, tacy jak Jahwe i Jehowa, używają przymierza krwi, aby komunikować się z ludźmi i wchodzić z nimi w interakcje. Kiedy istota ludzka zawiera przymierze krwi poprzez religijne lub inne duchowe formy indoktrynacji, to zamyka swoją aurę sigilem lub przywiązuje duszę, przez co religia rości sobie prawa do tej osoby. Nazywa się to również żniwami i skutecznie czyni taką osobę własnością bytu, który nawiązuje energetyczną więź poprzez krew. W ten sposób osoby, które miały wolną wolę, zostały oszukane i pochwycone, wierząc, że podszywające się pod jedynego stwórcę kosmiczne byty Annunaki są bogiem - gwałtownym, mściwym i zazdrosnym. Zaś w rzeczywistości taki byt działa jako pośrednik, przejmujący prawa własności nad istotami ludzkimi, które kiedyś narodziły się z wrodzoną boskością wewnętrznego świętego Ducha i bezpośrednim połączeniem z wewnętrznym Chrystusem.

Fałszywi bogowie zarówno pożądają, jak i nienawidzą wewnętrznego świętego Ducha, ponieważ jest to aspekt Boga, którego nie cierpią, gdyż nie otrzymali boskiego planu suwerenności, który został oddany anielskim rasom istot ludzkich jako prawo wolnej woli do wyboru, i który jest chroniony przez prawa uniwersalne.

Duchowe skutki ofiar krwi

Cała ofiara krwi jest związana z SRA (szatańskim rytuałem), dlatego podczas cyklu wznoszenia wymagana jest praca nad odzyskiwaniem duszy i jej uzdrawianiem na skalę planetarną. Wiele rodowych linii krwi ma starożytne powiązania z krwawym przymierzem zawartym na planecie z rasami NAA w przekonaniu, że te nieziemskie byty były bogami. Ludzie nauczyli się wierzyć, że masowe zabijanie zwierząt i ludzi zadowoli tych złych obcych bogów, którzy będą ich za to błogosławić oraz będą pomagać ich rodzinom w osiągnięciu powodzenia, a także ochronią ich na tym materialnym świecie. Jest to okrutny podstęp i kłamstwo.

Wiele cierpiących dusz, które zostały zabite podczas wojen za boga, lub stały się krwawą ofiarą, stanowiły źródło energii wykorzystywane do zachowania wstawek ukrzyżowania i kontynuowania potężnego religijnego systemu wierzeń, który jest związany z umysłem światowym. Stanowi strukturę sterowania. Niektóre z głównych systemów planetarnej kontroli są silnie związane z fundamentami religii ukrytymi w programach judeochrześcijańskich i islamskich. Te programy prania mózgów zostały zmanipulowane, aby uwarunkować pole planetarne i zbiorowy umysł ludzkości, aby ludzie uwierzyli, że ofiara krwi oraz okaleczanie narządów płciowych są czymś właściwym, co pochodzi bezpośrednio od boga. Są to manipulacje kontroli umysłu, szerzone w celu czczenia fałszywego boga poprzez wiarę w ofiarę krwi, która zapisuje przymierze krwi dokonane w komórkach krwi danej osoby. Energetyczne rezultaty tej praktyki są nie tylko wyjątkowo niszczące dla zbiorowej ludzkiej duszy, ale są też wampiryczne.

Przymierze Abrahama to Moloch

Na przykład przymierze krwi zostało stworzone wraz z siłami antychrysta w imieniu Jahwe. Obrzędy dokonywane podczas krwawych ofiar i podczas obrzezania wiążą duszę z istotą Molocha. Krew przelana przez dziecko oznacza roszczenie istoty Molocha do Duszy i ma związek z grupą Jahwe, frakcją Annunaki NAA, która udaje boga, aby zwabić ludzkość w służbę w zaświatach. Fragment opisujący przymierze krwi Abrahama:

„Bóg zawarł przymierze z Abrahamem (Gen. xv. 18, XVII.27), dzięki któremu nawiązał specjalną relację z nim i jego potomkami przez cały czas, a na znak tego przymierza nakazał im rytuał obrzezania. To przymierze abrahamowe, wyrażające religijny charakter potomków Abrahama, jako ludu Yhwh, jedynego Boga, zostało odnowione na górze Synaj, kiedy Izrael, przed wydaniem Prawa, zobowiązał się do zachowaj tego przymierza. Po przyznaniu Prawa Mojżesz pokropił lud połową krwi ofiary przymierza a połowę rozlał na ołtarzu Pana (Ex. XXIV 6-8), aby wyrazić mistyczne zjednoczenie Izraela i jego Boga. Z tego wiecznego sinaickiego przymierza między Bogiem a Izraelem szabat jest uznawany za znak na wieki (Ex. 3 x 13-13). W tym samym czasie Tablice Prawa, które zostało złożone, zostały nazwane "Księgą Przymierza (Ex. XXIV. 7), a Dziesięć Przykazań stało się słowem przymierza (Ex. XXXIV. 28); tak więc tablice Dziesięciorga Przykazań stały się tablicami przymierza”.

Przymierze Krwi Azazaela

W rytuałach krwi Jom Kipur zabijano wiele kozłów, które Azazael ofiarował Jehowie. Azazael jest nasieniem antychrysta i anty hierogamicznego związku.

W Yom Kippur w strukturze Kryształowej Gwiazdy utworzyło się (2014) ogromne pole tranzytowe, aby rozpocząć proces przenoszenia świadomości upadłych aniołów z ziemskich pól, które miały strażnika o imieniu Azazael na obszarach Wielkiej Brytanii. Jest to sekcja pola świadomości, która bezpośrednio wpłynęła na zasadę męską, męskie sieci horyzontalne związane z energią używaną do napędzania, żywienia oraz tworzenia systemów wierzeń w wojnach, zabijaniu, ofiarowaniu krwi i kozłów ofiarnych. Wykorzystanie kozła ofiarnego jest związane z dokonywaniem genetycznej dyskryminacji niepożądanych dla NAA linii ras w celu kontynuowania prześladowań lub kampanii ludobójczych.

Linie krwi z Rh minus

Krew z ujemnym Rh jest z natury mniej obciążona karmą, miazma przodków z poprzednich pokoleń jest rejestrowana w inny sposób, karmiczne wzorce krwi są inaczej przekazywane następnym pokoleniom. W rezultacie NAA szuka ludzi z ujemnym Rh dla międzypokoleniowych wiązań z upadłymi aniołami. Chcą manipulować tymi liniami krwi i hodować je w celu lepszego kontrolowania ich wyższej zdolności percepcji zmysłowej. Wiele osób z ujemnym Rh cierpi z powodu silnej manipulacji dokonywanej na ich związkach intymnych, opisywanych również jako scenariusz miłości z Obcymi lub zmanipulowane związki miłosne. Karmiczne miazmatyczne wzorce powtarzających się wcieleń na Ziemi to zapisane w tym wymiarze we krwi każdej istoty stemple energetyczne. W ten sposób przymierza krwi są przekazywane potomkom bez wiedzy zainteresowanych. Krew z ujemnym Rh pochodzi z gwiazd, dlatego mających ją ludzi można nazwać gwiezdnym ziarnem.

Ponieważ osoby z ujemnym Rh mają wyższe ciała duchowo - energetyczne, mają we krwi mniej karmicznych energetycznych odcisków i mogą funkcjonować lub działać na wyższym poziomie niż większość ludzkiej populacji. Mogą mieć wyższe zdolności zmysłowe, takie jak telepatia, empatia, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, bezpośrednia wiedza duchowa, czytanie energii, kontakt ET i świadomość, które mogą rozwinąć się we współczujące tendencje wobec innych ludzi i ziemskich królestw. Linia takich ludzi ma zdolność do ponownego połączenia się z wyższą aktywacją DNA. Z tego powodu ET, tacy jak szaraki, badający kod DNA i próbujący replikować DNA, porywają więcej takich ludzi.

Z powyższych powodów, osoby z ujemnym Rh są przeważnie manipulowane poprzez nakładanie im karmicznych obciążeń i gadzich wynaturzeń dokonanych na krwi. Jest to próba zniekształcenia schematu krwi takich osób, aby nie mogły odnieść sukcesu lub dokonywać zmian struktury DNA czy świadomości na planecie. Ponieważ ich krew posiada wyższy potencjał DNA, NAA i rasy reptiliańskie nie chcą, aby to zjawisko zaszło na planetarnych polach świadomości.

Ten wpływ znany jest jako efekt setnej małpy, kiedy zbiorowa świadomość osiąga określone wzorce zmieniające zbiorową świadomość na Ziemi. NAA przeciwdziała takim zjawiskom, aby utrzymać swój plan, dzięki któremu rasa ludzka jest rasą kontrolowanych niewolników na tej i innych planetach. Większość ras gadów sprzyja zdeprawowanym Nefilim (istoty zmotywowane chciwością, pieniędzmi i władzą, ponieważ są manipulowane przez kontrolerów), którzy w swoim DNA mają połowę lub więcej Annunaki, sympatyzując z ich programami i utrzymując systemy wierzeń na Ziemi, które promują wyższość rasową, dyskryminację genetyczną oraz hierarchię społeczną i finansową zgodną z definicją klasy lub przydzielonej rangi.

Tak rozumiejąc oczyszczanie z przymierzy krwi przez gen recesywny, gen przodków i gen hybrydyzacji linii krwi z ujemnym Rh, stosujemy programy uwolnienia od źródła lęku związanego z linią krwi z ujemnym Rh oraz innych linii krwi uwalniając więzi międzypokoleniowe. Jest to oparte na intencjach serca. Chodzi o oczyszczenie ze wszystkich przymierzy krwi, które łączą się w miazmatyczne historie poprzez geny recesywne, geny przodków oraz hybrydyzację czy modyfikacje genetyczne, które miały miejsce w przeszłych, obecnych i przyszłych wcieleniach. Poniżej przeczytasz krótką procedurę oczyszczania krwi.

Czyszczenie z przymierzy krwi

Przygotuj swoją tarczę 12D i zarządzaj osobistą przestrzenią jako wolna, suwerenna istota boska, która służy Prawu Jedni.

Umiłowani, proszę o zastosowanie ochrony jądra Duszy dla rodziny pochodzenia DNA, DNA z pola źródłowego i wszystkich linii krwi spokrewnionych z liniami Rh minus, proszę udać się do źródła poza DNA planety i rejestru krwi, proszę przejść do związku przyczynowego w oryginalnym ludzkim DNA, które jest wolne od wszelkich obcych modyfikacji genetycznych lub hybrydyzacji.

Proszę nasze ukochane zespoły opiekunów, które pracują z ciałem Albionu, gdy jesteśmy w fazie wchodzenia w przebudzenie ciała Albionu.

Zamierzam usunąć wszystkie przymierza krwi i powiązane z nimi nakładki, które zostały umieszczone na krwi z Rh minus i w historii genów recesywnych w ciałach, w których teraz przebywam.

Oczyszczam przymierza krwi w ludzkim DNA, pierwotnym ludzkim DNA, DNA diamentowego słońca i całą drogę do ciała ziemi Albionu.

Usuwanie przymierzy krwi:

*Dostosowanie ochrony dla jądra duszy rodziny pochodzenia DNA, linii krwi Rh minus (lub innych grup krwi) do oryginalnego zapisu DNA Diamentowego Słońca.
*Przywracanie zapisu duszy.
*Odzyskanie wspomnień świadomości z każdego czasu.
*Proszę o naprawienie uszkodzeń powstałych w (mojej) linii krwi ujemnego Rh lub innej krwi.
*Hybrydyzacja.
*Fibryna.
*RBC (krwinki czerwone).
*Hematopoeza.
*Mikroorganizmy pochodzące z chemtrails
*Wyczyszczenie uszkodzonych komórek krwi linii Rh minus recesywnych przez krew, która została wyprowadzona.
*Oczyszczenie z uszkodzeń związanych z hybrydyzacją.
*Naprawienie uszkodzeń włókien duszy.
*Naprawienie uszkodzeń samej krwi.
*Proszę o sprowadzenie kryształowych wód przez tę grupę krwi, indywidualne uzdrowienie krwi, tak jak Bóg by to zrobił.
*Ustalam wzmacniacz kryształowych wód jako ton rezonansowy.
*Przywołuję naszą chrystusową rodzinę, aby kryształowe wody chroniły i wspierały naszą krew.

Wieczna wodo wypływająca z bezustannego tworzenia przez świętą Matkę i świętego Ojca, proszę, uspokój i uzdrów duszę oraz kryształowe ciało kryształowymi wodami. Prosimy tę wodę, by uduchowiała krew Chrystusa i płynęła przez źródło wiecznego życia oraz wiecznej młodości. Kryształowa wodo, wesprzyj nasz zamiar elementarnego szyfrowania chemii krwi tego ciała i uleczenia toksycznych uszkodzeń krwi, miazmę oraz hybrydyzację zapisane jako odwrócenia w linii krwi.

Przez chwilę postaraj się głęboko to poczuć i połączyć się ze swoim krwiobiegiem oraz krwią. Wyobraź sobie i zażycz sobie, by połączyć się z kryształowymi wodami i uduchowić krew Chrystusa Sofii. Zobacz uduchowioną krew i żywą siłę życiową w całym systemie żylnym, w całym układzie tętniczym oraz pompowaną przez serce chroniąc, uzdrawiając i uduchowiając krew w żywej świetlistej chemii krwi. Kiedy uduchawiamy naszą krew, leczymy ją ze wszystkiego, co jest skażone z genetycznych lub miazmatycznych powodów hybrydyzacji przodków. Umiłowani, wyczyśćcie zapisy tej krwi.

Proszę o oczyszczenie śledziony z genetycznych karmicznych zapisów oraz ran z każdej tożsamości w czasie i przestrzeni.

Kiedy oczyszczamy naszą krew, prosimy ducha Chrystusa, aby zamieszkał w naszym w umyśle i ciele oraz aby krążył w naszej krwi. Uduchowienie naszej krwi jest równoznaczne z naprawą wszystkich odbiorników energii. Cały system nadialny, układ radialny i pępek są połączone przez naszą krew w wiecznym, żywym świetle.

Proszę skorygować fibrynę, krwinki czerwone i inne niedobory mikroorganizmów powstałe za sprawą powstałych w laboratoriach chemtrails, toksyn lub innych chemikaliów uważanych za patogeny, które są wytworzone, aby zaszkodzić krwi z ujemnym Rh. Proszę o oczyszczenie tego i usunięcie wszelkich instrukcji DNA oraz zestawów instrukcji RNA, które niosą ten zmutowany łańcuch odwróconego białka. Wyczyść wszystkie odwrócone sztuczne wiązania wytworzone przez te patogeny we krwi. Oczyść instrukcje DNA i RNA przywracając oryginalne ludzkie DNA bez modyfikacji, jak to zapisano w wyższej krzemianowej matrycy ciała Albionu podwójnego diamentowego słońca człowieka, kosmicznego człowieka na tej Ziemi.

*Wyczyść DNA RNA.
*Oczyść fizyczną krew dla bariery mózgowej i wygeneruj ulepszenie.
*Oczyść krew.
*Oczyść degeneracje.
*Oczyść septicemię / sepsę.
*Usuń anemię.
*Popraw produkcję szpiku kostnego zgodnie z wzorcem boskiego projektu dla ujemnego Rh.
*Popraw funkcję śledziony.
*Napraw wszelkie zaburzenia związane z lipoproteinami.
*Skoryguj zaburzenia krwi.
*Napraw genetyczne mutacje.
*Skoryguj karmiczną rodową miazmę.
*Napraw działanie organicznej macierzy krwi.
*Skoryguj upadłe linie czasu, teraźniejszość, przyszłe okresy życia płodu, noworodka, dziecka, nastolatka, dorosłego i starszego.
*Skoryguj skutki i przyczyny choroby.
*Zwiń linię czasu i zastąp matrycą organiczną we wszystkich ramach czasowych.
*Oczyść całą pamięć chorób w ciele ze wszystkich osi czasu.
*Wyczyść całą pamięć i wpływy z pamięci choroby.
*Usuń niedopasowanie lub nieprawidłowo przyłączone części ciała w historii genetycznej lub u przodków związanych z modyfikacją, hybrydyzacją lub eksperymentami genetycznymi na planecie lub poza nią.

Proszę, dokonaj oczyszczeń spoza planety - przymierza krwi Saturna zawarte w dowolnym życiu, kult krwi Saturna związany z uszkodzeniami krwi moich linii z Rh minus. Proszę o usunięcie wszelkich obcych programów, oprogramowania do kontroli umysłu, które używa odwróconego DNA, zestawów instrukcji RNA, które miały być zapisane w mitochondriach, chromosomach i DNA, przekazując RNA między komórkami.

Oczyść z kultu krwi Saturna, z kontroli ujemnego Rh.

Teraz proszę, aby Księga Praw powróciła do prawowitego właściciela.
Niech powróci do prawowitego właściciela – do wszystkich istot ludzkich, które były połączone z pierwotnym ludzkim DNA spoza planety, z ujemnym Rh krwi.
Tutaj i teraz prosimy o zwrócenie prawowitym właścicielom wszystkiego, co bezpośrednio do nich należy - do każdej osoby.

Jako żywy awatar Chrystusa i światło Boga, którym jestem, anuluję kontrakty i porozumienia, które zostały zawarte z jakimkolwiek przewodnikiem na planecie lub obcym w tej linii czasu czy rzeczywistości, związane z przymierzami krwi i to, co zostało zaaranżowane z zamiarem zniszczenie linii krwi z ujemnym Rh oraz pierwotnego wzorca ludzkiego DNA z krzemowej matrycy diamentowego słońca w ciele Albionu.

Prosimy o oczyszczenie ciała Albionu i ożywienie ciała Albionu przywracając je prawowitemu właścicielowi oraz o przywrócenie ujemnego Rh krwi i wzorców krwi do pierwotnego ludzkiego DNA. Zrywamy kontrakty i umowy zawarte za pośrednictwem linii przodków, poprzez linię genetyczną i linię zbiorowej świadomości gatunku ludzkiego oraz rasy, której jesteśmy częścią, które nie są w najwyższej harmonii, w służbie boskości i kosmicznym suwerennym prawom Jedni.

Usuwamy ciała zastępcze, kontrakty na ukrzyżowanie i ich fantomowe systemy z użyciem linii krwi z ujemnym Rh ludzkiego DNA przez ciało Albionu.

Zajmujemy się również wszystkimi technologiami splitterów, które zostały wykorzystane do rozdzielenia ludzkiego DNA i stworzenia toksyn w ujemnym Rh i oryginalnej ludzkiej krwi.

Kasujemy odkupieńczą umowę o ukrzyżowanie ciała i pokrewnych systemów fantomowych z oryginalnego ludzkiego DNA i linii krwi - teraz - w tym geny recesywne linii krwi ujemnego Rh i geny przodków, które powracają do oryginalnego ludzkiego DNA.

*Czyszczenie z implantów Obcych.
*Czyszczenie z traumy replikacji lub hybrydyzacji stosownie do każdej lokalizacji wymiarów i lokalizacji ciała oryginalnego ludzkiego DNA.
*Rozwiązanie przymierza krwi z replikacji lub traumy hybrydyzacji.
*Oczyszczanie z hybryd zwierzęco – ludzkich.
*Usuwanie hybryd Anunnaki.
*Pozbywanie się hybryd Drakonian.
*Pozbywanie się odwróceń Nefilim.
*Usuwanie implantów pana Słońca i implantów strażniczych.
*Usuwanie pieczęci aksjomatycznych.
*Pozbywanie się implantów traumy związanej z klątwami.
*Usuwanie pieczęci upadłych aniołów.
*Usuwanie pieczęci Anu.
*Usunięcie krzyża słonecznego Oriona.
*Pozbycie się pieczęci ukrzyżowania - lewe płuco i serce, lewe kolano.

Proszę o wyczyszczenie wszystkich implantów pamięci ukrzyżowania, usunięcie przymierza krwi, zniekształceń ujemnego Rh krwi z historycznych linii ciała Albionu, ciała zbiorowego, ciała świadomości zbiorowej, ciał ludzkich, serca i lewego płuca - harmoniczna triada wszystkich ciał oczyszczona - teraz. Usunięcie wszystkich skradzionych replikowanych genetycznie szkód, przywrócenie do pierwotnego boskiego stanu.

Proszę zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić wszystkie odpowiednie skradzione powielane lub uszkodzone genetyczne formy hybrydyzacji, klonowania, replikacji, a także traumę niewoli, dotyczące ludzkiego DNA poprzez przymierze krwi, które jest podłączone do krwi.

*Kończymy wszystkie umowy odkupienia ciał.
*Kończymy wszystkie karmiczne obciążenia miazmą.
*Kończymy wszystkie umowy ukrzyżowania, umowy zniewolenia i powiązane z nimi systemy fantomowe od wpływu na naszą boską świadomość i wszystkie nasze podwójne diamentowe ciała chrystusowe.
*Proszę mojego awatara wznoszenia i świadomość chrystusową, aby zwróciła wszystkie aspekty DNA, kody jedności, ogniste litery, wszystkie części ciała, skrzydła, energie, które zostały źle skierowane lub zawłaszczone przez hybrydyzację lub uszkodzenie krwi.
*Prosimy o zwrócenie ich teraz prawowitym właścicielom w imię suwerenności.
*Ponownie, łączę się teraz z ciałem Albionu jako kolektywem.
*Przywracam sobie wszystkie energie, esencje, części ciała, które teraz są w boskim porządku!
*Wzywamy teraz do odtworzenia wszystkiego, co jest moją suwerenną boską mocą i prawem.
*Umiłowani, dziękuję, dziękuję, dziękuję!
*Wszystko jest jednym ze światłem - bo jestem jednością.
*Przybycie do Kryształowej Gwiazdy z Azoth i zobaczenie jej nakładki w czakrze serca z powrotem na przodzie.
*Od przodu do tyłu.
*Od wewnątrz na zewnątrz.
*Od zewnątrz do wnętrza.
*Od lewej do prawej.
*Od prawej do lewej.
*Ustabilizowanie.

W Kryształowej Gwieździe Azoth, ukochanych siedmiu świętych Słońcach:

KA RA YA SA TA AA LA
KA RA YA SA TA AA LA
KA RA YA SA TA AA LA

Umożliwienie Kryształowej Gwieździe Azoth boskiej wody ognistej w naszym sercu, w naszej krwi, jako że w pełni pozwalamy, aby fala nośna Kryształowej Gwiazdy była z nami, w naszej krwi oraz aby wspomogła w oczyszczeniu i uduchowieniu krwi Chrystusa w nas. Oczyszczenie w polu superpozycji lub rzeczy, które muszą być w tym czasie zmienione. Święta Matko, prosimy o wstawiennictwo Kryształowej Gwiazdy i przejście wszelkiego stworzenia, zmiennokształtnych, struktur i bytów.

Proszę o naturalne oczyszczenie dokonane przez triadę i wir tranzytowy.

*Przeniesienie własności.
*Stworzenia z cienia.
*Uwolnienie uwiązań.
*Zwolnienie z przymierza krwi.
*Usunięcie negatywnych formy i zastosowanie ochrony jądra Duszy w drodze przez Portal Łuku Matki.
*Wyważenie centrum i ustabilizowanie ciał.
*Poprawienie pamięci komórkowej i dokonanie zwinięcia osi czasu ze źródła pochodzenia pierwotnej natury tych stworzeń.
*Proszę boską Matkę i Sofię, aby odzyskały wszystko, co pierwotnie było twoje.

Powróćcie ponownie do użytecznej substancji i pierwiastków, które można odtworzyć w świętej obecności. Stosujemy teraz bezwarunkową miłość, przebaczenie i zapomnienie. Proszę oczyścić poziomy ludzkiej karmicznej miazmy związane z przymierzami krwi, które zostały przedstawione w związku z ciałem Albionu.

Proszę oczyścić planetarne poziomy karmicznej miazmy związane z przymierzami krwi i ponownie przywrócić pierwotny ludzki zapis DNA krwi Krystic do ciała Albionu. Zwiń i zwróć wszystkie tożsamości, aby zintegrować się poprzez matrycę Kryształowego Słońca z diamentem w organicznej matrycy Boga, tak jak Bóg chciałby, aby to było poprzez wstawiennictwo w Kryształowej Gwieździe i kryształowej matrycy ponownie zaszyfrowanej przez ciało elementarne. Jak Bóg by chciał, jestem jednym ze świętą Obecnością i przez całą wieczność jestem jednością i jednym z Bogiem.

Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

piątek, 5 stycznia 2018

ENERGETYCZNE PASOŻYTY LISA RENEE GRUDZIEŃ 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Miazma to zanieczyszczenie martwą energią

Poprzez technologiczną ekstrakcję siły życiowej wytworzonej dzięki zorganizowanemu masowemu międzywymiarowemu pasożytnictwu, w efekcie następuje zwrotne wydalanie do ciała planety ogromnych ilości produktów odpadowych i toksycznych pozostałości. Jest to tzw. martwa energia i czarna miazma, które dalej zaśmiecają królestwa planety, a tym samym zanieczyszczają ludzkie DNA, dodatkowo nas osłabiając. Jak miazma planety zanieczyszcza ludzką świadomość, jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, kontynuuje szerzenie wcześniejszych form aberracji emocjonalnej i dysfunkcji w puli ludzkich genów rodowych-genetycznych-zbiorowych?

Jeśli kolejne pokolenie odziedziczy miazmatyczne zaburzenie, przeniesie je na przyszłe potomstwo. Może też dojść do zablokowania świadomości i niezdolności do wycofania się z dziedziczonych dysfunkcyjnych wzorców, co skutkuje szeregiem genetycznych uszkodzeń. Jeśli ładunek miazmy nie zostanie usunięty, z każdym kolejnym pokoleniem jest zwiększany. Aby usunąć odziedziczone miazmaty, musimy cierpliwie się oczyszczać, transformować, a następnie pozbyć się energetycznych pasożytów, które się tym żywiły. Choroby na całym świecie są wynikiem tych zanieczyszczeń i nierównowagi, wiążą się też z genetycznymi wstawkami obcych genów, przejawiając się utratą energii, zanieczyszczeniami i traumatycznymi blokadami, które przyciągają wiele duchów oraz pasożytów energetycznych z niskich płaszczyzn astralnych.

Zanieczyszczenia w warstwach energetycznych Ziemi akumulują się w ciężkich zbiorowych zaburzeniach świadomości, które zwiększają miazmę ciała planetarnego, a po czym zaczynają agresywnie przejawiać te same fluktuacje w makrokosmosie sfery fizycznej. W wyniku ostatniego mrocznego cyklu, podczas dochodzenia do jego końca, obserwujemy ogromny wzrost zanieczyszczenia gleby, powietrza, słodkiej wody i oceanów, ponieważ nastąpił agresywny wzrost tych zanieczyszczeń, toksyn oraz chorób z ciągłego niepohamowanego pasożytnictwo drapieżników jak również wynikająca z tego utrata energii, która objawia się na planecie. Zanieczyszczenia te nie wynikają bezpośrednio z przeludnienia, wynikają z postępków drapieżników i pasożytów energetycznych, którzy kradną energię życiową, ukrywając przed ludźmi wysoko zaawansowane technologie lecznicze. Toczona jest wojna o energię i świadomość, o to, by celowo krzywdzić istoty ludzkie za pomocą bytów, które uważają nas za swoją własność i za niewolników. W tym cyklu musimy zmierzyć się z ciemnością, która tak długo kontrolowała planetę, aby wreszcie zobaczyć, że możemy skorygować nasze struktury społeczne nadając wartość ochronie żywych stworzeń oraz ludzi.

Ważne jest, aby zrozumieć, że pasożytnictwo drapieżników jest używane jako metoda pozyskiwania energii, która generuje w zestawie instrukcji pola energetycznego ogromne ilości odpadów i zanieczyszczeń, a to niszczy wzorzec Ziemi.

Uszkodzone wzorce generują słabowite ciała i materialne formy życia. Wszystko w materii ma plan, według którego jednostki świadomości tworzą materię i przejawiają się na pewnym poziomie. Uszkodzona struktura pola planetarnego nie może mieć wystarczającej siły życiowej lub właściwych kluczy tonów częstotliwości ze względu na nagromadzone pokłady miazmy i ciągłe zmasowane agresywne zachowania, a gromadzące się produkty odpadowe z pasożytowania przez drapieżniki uszkadzają ziemski organizm, tworząc martwe kanały i martwe przestrzenie. Gdy decydujemy się na korzystanie z wewnętrznego źródła, pomagamy w pozbywaniu się miazmy, pozbywaniu się emocjonalnych wampirów lub pasożytowania na innych, a zamiast tego zobowiązujemy się do podtrzymywania miłosierdzia i do działania w sposób nieszkodliwy, jednocześnie starając się systematycznie oczyszczać ciało, umysł, emocje oraz ducha.

Abyśmy uwierzyli, że obecny wiek jest współczesnym ewolucyjnym osiągnięciem ludzkości, zostaliśmy poddani praniu mózgu. Prawdę mówiąc, ludzkość znacznie zbłądziła tracąc świadomość i tracąc kontrolę nad zasobami planetarnymi, które same w sobie stanowią najlepszą organiczną technologię. Ta doskonała technologia tworzy ludzkie ciała. Kiedy słuchamy mowy własnego ciała, jeśli zwracamy na nią uwagę, możemy zyskać mądrość, która prowadzi nas do przodu w najbardziej pozytywny sposób. Po pierwsze, aby ponownie połączyć energetyczne elementy ciała, musimy pozbyć się pasożytniczej dysharmonii z ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Jeśli zaczniesz to robić, pomoże ci to uwolnić ciało duchowe od międzywymiarowych pasożytów.

Aby sklarować i usunąć wszystkie problematyczne kwestie dotyczące odziedziczonego miazmatu i powiązanych z nimi problemów z podczepieniami, negatywnymi formami, pasożytami energetycznymi, demonami oraz opętaniami, najważniejszą rzeczą jest dokonanie detoksu oraz oczyszczenia organizmu. Nagromadzona czarna energia, pasożyty i podczepienia nie mogą pozostać w silnym, zdrowym oraz energetycznie zharmonizowanym ciele. Jeśli masz problemy z podczepieniem lub opętaniem, pierwszym etapem do uwolnienia będzie zintegrowana strategia odnowy biologicznej, która przywróci czystość i równowagę do warstw fizycznych, umysłowych, emocjonalnych oraz duchowych.

Bio-filmy celujące w nasze wnętrzności za pomocą pasożytów

Pasożyty energetyczne są jednym z produktów ubocznych implantów Obcych i innych technologii miękkiego zabijania, stosowanych do utrzymywania systemu zamkniętego źródła dla NAA, co ostatecznie może się przejawić jako różnorakie fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało. Jeśli możemy dostrzec większy obraz inwazji negatywnych Obcych, która doprowadziła do skażenia każdej warstwy ciała ziemskiego pasożytami energetycznymi, z którymi wciąż się dzisiaj stykamy, pomoże to nam zrozumieć, dlaczego każda istota ludzka ma pewien poziom nierównowagi lub dysfunkcja przejawiającej się w wyniku posiadania pasożytów czy pasożytniczych zachowań.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i często mogą przywoływać negatywne myślokształty. Mogą wywoływać histeryczne stany emocjonalne, a także powodować rozłączanie między wielowymiarowymi warstwami, oddzielając wewnętrzną Jaźń od energii duchowych i od ciała fizycznego. Kiedy ludzie są wewnętrznie odłączeni w ten sposób, nie wiedzą, kim są i łatwiej akceptują fałszywą tożsamość, która jest im przekazywana przez system kontroli umysłu.

Kiedy zachowujemy się jak pasożyty, przyciągamy do naszego wewnętrznego krajobrazu więcej pasożytów. Wiele z organizmów patogennych przyciąga pasożyty, które przyciągają do osłabionego organizmu ludzkiego demoniczne energie i jest to główny powód tej szczególnej strategii NAA związanej z rozprzestrzenianiem pasożytów.

Jeśli ciało jest mocno zaimplantowane i zainfekowane pasożytami, zaleca się stosowanie terapii przeciwpasożytniczych, takich jak: oczyszczanie, posty, medytacje i modlitwy, które pomagają odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu i ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat wprowadzono technologię elektromagnetyczną wyższego poziomu, specjalnie w celu docierania do odbiorców, stymulowania produkcji toksycznych biofilmów w systemach wewnętrznych, zwłaszcza w układzie trawiennym. Wiele biofilmów nie jest naturalnie indukowanych w ludzkiej biologii, są one indukowane technologicznie. Po co mieliby wysyłać częstotliwości do naszego jelita, aby wygenerować więcej biofilmów?

Jak już wielokrotnie mówiliśmy, pasożyty energetyczne wytwarzają fizyczne pasożyty. Właśnie dlatego empaci, pracownicy sieciowi i gwiezdni ludzie zazwyczaj muszą radzić sobie z poważniejszymi produktami ubocznymi pochodzącymi z trawienia i wydzielania, wzdęciami oraz rozdętymi brzuchami a także z objawami pochodzącymi od pasożytów, a do przywrócenia równowagi potrzebują większych starań. Kiedy mamy energetyczne lub fizyczne pasożyty, znacznie osłabia to naszą odporność. Bezpośrednia korelacja z fizycznymi pasożytami, zwykle w jelitach, ma na celu osłabienie ciała fizycznego i ciała eterycznego tak, aby niższe częstotliwości ELF kontrolujące umysł celujące w splot słoneczny były bardziej skuteczne. Istnieje program skierowany na ludzkie jelita, mający na celu wyeliminowania rozwoju wyższych funkcji drugiego mózgu i splotu nerwowego, które są ośrodkami neuronowymi niezbędnymi do rozwijania umiejętności z bezpośrednim poznaniem oraz wiedzą komórkową. Jest to zamierzone niszczenie empatii wobec środowiska, mające zablokować sygnały pochodzące z bioneurologii w drugim odbiorniku energii, który znajduje się w narządach składających się na cały układ trawienny.

W jaki sposób działa się na nasze jelita?

*Przez kontrolowane dostawy żywności i wody, masową produkcję i korporatyzację przetworzonych produktów spożywczych, konserwanty, biotechniczne chemikalia oraz zmodyfikowane genetyczne komponenty (GMO) dodawane do wielu produktów spożywczych dochodzi do modyfikowania genów oraz atakowania zdrowych jelit. Powoduje to ogólną dysfunkcję, nieszczelne jelita i podatność na biofilmy,dzięki czemu rozwijają się mikroorganizmy patogenne, które rozprzestrzeniają się do krwiobiegu i powodują skażenia. To niszczy również komórki nerwowe i eteryczną tkankę w jelitach, osłabiając ogólną odporność, uszkadzając drugi mózg oraz wrażliwość ośrodka osobistej woli.

*Splot słoneczny będąc głównym ośrodkiem energii, reguluje umysł świadomy lub matrycę osobowości. Kiedy splot słoneczny jest atakowany - energetycznie i przez spożywane jedzenie - ulega osłabianiu, zaś centrum osobistej woli - rozpraszaniu. Takie jedzenie ma atakować jelita i drugi mózg w celu uzyskania bardziej skutecznych wyników kontroli umysłu poprzez ELF i inne eksperymenty z wykorzystaniem AI, w tym smugi chemiczne oraz szczepienia, które są zaprojektowane do interakcji z organizmem w celu uzyskania rozpadu splotu słonecznego oraz połączonego funkcjonowania bioneurologii, a także rozkładu kanałów trawiennych i wydzielniczych. Obecnie w USA program ten ma na celu nakarmienie ludzi biotechnologicznymi laboratoryjnie produkowanymi chemikaliami oznaczonymi jako żywność.

*Celowe nadmierne przetwarzanie i chemizacja fast foodów jest wyjątkowo skuteczna w programowaniu sterowania umysłem, a w niektórych przypadkach nawet w warunkowaniu SRA (szatańskiego rytualnego wykorzystywania) w systemie nerwowym i mózgu człowieka.

*Przykładowo, dietetyczna woda sodowa i sztuczne słodziki, takie jak aspartam, mają zdolność edycji genów, która jest wykorzystywana do atakowania komórek przekaźnikowych RNA, co zakłóca połączenie komunikacyjne RNA i DNA w całym ciele (ma to związek z produkcją uracylu). Po co manipulować uracylem w RNA? Ponieważ uracyl kontroluje transmisję informacji dziedzicznych przekazywanych do DNA.

*Innym przykładem jest glifosat, który służy do rozbicia ściany komórkowej i tkanek w całym przewodzie pokarmowym w celu naruszenia mechanizmu obronnego organizmu przed infekcjami, toksynami oraz innymi odpadami. Glifosat był stopniowo wprowadzany do naszego łańcucha dostaw żywności i łańcucha pokarmowego w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Kiedy w jelitach znajdują się małe dziury, toksyczne odpady krążąc po organizmie dostają się do krwiobiegu, a nawet niektórych narządów. Te toksyny mogą utknąć w stawach lub/i mięśniach, co przyczynia się do rozwoju wielu klinicznie oznakowanych chorób. Chorobom tym można by całkowicie zapobiec, gdyby nie były celowo tworzone przez antyludzkie środowisko, w którym żyjemy na Ziemi.

*Dodatkowo, firmy zajmujące się biotechnologią celowo wprowadzają ludzkie DNA do masowo produkowanej żywności, na przykład ludzkie komórki nerkowe zarodka (HEK293), które podobno są dodatkami stosowanymi jako wzmacniacze smaku. Twierdzą, że te receptory smaku zostały wcześniej wyrażone w komórkach HEK293. Zrozumienie anty-życiowych odwróceń pomaga dostrzec większy cel, jakim jest zmuszenie ludzi do nieświadomego spożywania własnego gatunku - DNA ludzkich dzieci i embrionów. Jest to możliwe dzięki programowi wprowadzonemu przez NAA i siły szatańskie, mającemu na celu zepsucie ludzkiego DNA oraz utrzymanie na całym świecie programu ofiary z krwi dziecka, wykorzystywania seksualnego dzieci, pedofilii i sieci SRA. Musimy pamiętać, że jest to wprowadzane bez bezpośredniego etykietowania do spożywanych masowo produktów spożywczych, takich jak napoje bezalkoholowe i chipsy ziemniaczane. Składnik ten jest również umieszczany w wielu szczepionkach, więc wyraźnie planowane jest wprowadzenie go do krwiobiegu mas. Naturalnie media głównego nurtu traktują to tak, jakby problem ze spożywaniem sklonowanych ludzkich komórek nerkowych w naszym jedzeniu i piciu w ogóle nie istniał. Jak sądzisz, w jaki sposób wpływa to na ludzkie nerki? Jest to kolejny przykład modyfikacji genetycznej, kładący nacisk zarówno na kanibalizm jak i na ofiarę z krwi, ponieważ są to składniki promujące kulturę śmierci - konsumpcyjny satanistyczny materializm.

*Technologia, która jest ukierunkowana na kontrolę umysłu mas, ma również bezpośrednio atakować obszar splotu słonecznego. Osłabia narządy i gruczoły, które potrzebują energii splotu słonecznego, atakuje drugi mózg w jelitach, przez co zastępuje uczucia empatyczne bólem, generując biofilmy w ciele. Biofilmy napędzają pasożytniczą sygnalizację, która może przejąć funkcje bio-neurologiczne w ciele i działać jako małe centrum pasożytniczej komunikacji wewnątrz jam ciała. Biofilmy przyczepiają się do błon śluzowych, ścian jelit, genitaliów, układu moczowego, a nawet do jamy ustnej i dziąseł. Tworzą kieszenie tkanek, które chronią wzrost pasożyta, toksyczne i metaboliczne produkty przemiany materii, a także metale ciężkie, również wykorzystywane do przyciągania większej ilości pasożytów.

*Jeśli przeciętny człowiek ma rozległe biofilmy, problemy z jelitami i trzewiami, pasożytnicze inwazje oraz podlega kontroli umysłu, to poprzez obniżenie integralności jego ciała znacznie łatwiej jest odebrać mu energię siły życiowej. Biofilmy mogą być też sterowane elektronicznie w celu przeprowadzenia edycji genów lub modyfikacji genetycznej w ludzkim gospodarzu.

Czym jest biofilm?

Biofilm to dowolna grupa drobnoustrojów, w której komórki przyczepiają się do siebie nawzajem, a często również do pewnych obszarów, tworząc śluzowate, żylaste tkanki, w których żyją i rozmnażają się. Wyobraź je sobie jako bryłę lub tkankę, podobną do pajęczyny trzymającej w sobie kieszeń toksycznej infekcji, która żyje w jamie lub błonie śluzowej w twoim ciele. Te komórki są często osadzone w samodzielnie wytworzonej matrycy substancji pozakomórkowej, która może być również określana jako śluz, chociaż nie wszystko opisane jako śluz jest biofilmem. Biofilm to konglomeracja substancji molekularnych złożona na ogół z zewnątrzkomórkowego DNA, białek i polisacharydów (cząsteczek cukru). Biofilmy mogą zawierać wiele różnych rodzajów mikroorganizmów, bakterii, archeonów, pierwotniaków, grzybów i glonów, gdzie każda grupa ma wyspecjalizowane funkcje metaboliczne. Jednak niektóre organizmy będą w określonych warunkach tworzyć filmy jednogatunkowe. Kiedy organizm jest dotknięty nawracającymi infekcjami i ranami, które trudno jest wyleczyć, jest wysoce prawdopodobne, że toksyczne biofilmy w jelitach i trzewiach nadal infekują osłabione obszary toksycznymi odpadami pasożytniczego cyklu życiowego lub w tkankach występują skażenia mikroorganizmami. Wszystkie rodzaje pasożytów szukają schronienia w ciele w dobrze zbudowanym toksycznym biofilmie.

Zasadniczo biofilmy są mikroskopijnymi robakami, które znajdują się wszędzie wewnątrz i na zewnątrz ciała, tworząc biologiczne schronienia w swoim ludzkim gospodarzu za pomocą mieszaniny cukrów i białek. Na przykład biofilm w jamie ustnej to płytka nazębna. Toksyczne biofilmy solidnie chronią się przed wyeliminowaniem, dlatego niektóre infekcje są tak trudne do usunięcia. W toksycznej matrycy biofilmu schronienie znajdują drożdże, pasożyty i bakterie, unikając ataku nawet najsilniejszych leków. Działanie chorobotwórczych biofilmów z jelit:

*Zapobiegają pełnej absorpcji składników odżywczych przez ścianę jelit.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed układem odpornościowym.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed antybiotykami i środkami przeciwgrzybiczymi, co oznacza zarówno zioła, jak i farmaceutyki.
*Szerzą stany zapalne i hiperimmunologiczne choroby w organizmie.
*Zawierają toksyny, takie jak metale ciężkie.

Niezdrowy biofilm jelita jest schronieniem dla wielu patogennych lub chorobotwórczych mikroorganizmów. Oznacza to drożdże takie jak Candida, a także różne odmiany bakterii, które są związane z problemami trawiennymi i z wydzielaniem. Niezdrowe biofilmy przyspieszają starzenie i szerzą następujące choroby:

*Pasożyty.
*Systemowa Candida i przerost grzybów.
*Zgaga lub GERD (refluks żołądkowo-przełykowy).
*Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromalgia, które często uważa się za zakaźne.
*Rozrost bakterii jelita cienkiego (SIBO), który obejmuje takie objawy, jak zgaga, wzdęcia, gazy, skurcze brzucha, otumanienie, zapalenie stawów, trądzik i inne schorzenia skóry.
*Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna.
*Niezdrowy biofilm pozwala niektórym infekcjom trwać latami. Oznacza to, że organizm może stać się bardziej podatny na inne infekcje lub zakażenia, a także inne przewlekłe choroby zwyrodnieniowe.
*Przyciąga szereg pasożytów energetycznych i demonicznych, które tworzą podczepienia w aurze.

Pozbycie się niezdrowego biofilmu z jelita wymaga pewnych badań i specjalnej troski w celu określenia najbardziej odpowiedniej metody detoksykacji oraz przywrócenia równowagi. Ważną częścią procesu oczyszczania jest spożywanie wyłącznie wysokiej jakości składników odżywczych o wysokiej zawartości składników organicznych, eliminacja cukru, alkoholu, narkotyków, przetworzonej i komercyjnej żywności. Ponadto w rozbiciu struktury niezdrowego biofilmu jelita mogą pomóc enzymy proteolityczne po zażyciu na pusty żołądek. Są zioła przeciwpasożytnicze i przeciwdrobnoustrojowe, które są skuteczne, ponieważ przebijają się i niszczą biofilm w naturalny sposób. W większości przypadków najskuteczniejszy sposób na wyeliminowanie toksycznych biofilmów i pasożytów, które znajdują się w naszym wnętrzu, a także podczepionych bytów, może być w dużym stopniu wspomagany przez stosowanie doustnego oczyszczania w tym samym czasie przy użyciu naturalnych lewatyw terapeutycznych. Do każdego procesu detoksykacji i leczenia powinny również być włączone modlitwa i medytacja.

Wszyscy pracownicy energetyczni mogą zauważyć, o ile więcej treści przetwarza się podczas oczyszczania, kiedy zdajemy sobie sprawę, że zawartość odpadów nie pochodzi z tego, co konsumujemy. Wielu z nas naturalnie przetwarza zastarzałą lub negatywną energię, eliminowaną przez jelito, i to dotyczy wielu pracowników z sieci. Właśnie dlatego jest to dobry czas, aby oczyścić wątrobę oraz jelita, a także usunąć biofilmy, ponieważ wspiera to uwolnienie ciała fizycznego od programów przodków. To pozwala nam usunąć skutki masowej kontroli umysłu od wpływu na nasz umysł świadomy i rozbić odbiorniki energii w jelitach.

Sugeruję, aby przeprowadzić dokładne rozeznanie na temat usuwania pasożytów, opracować odpowiedni program odnowy biologicznej, oczyścić organizm z biofilmów i pasożytów energetycznych oraz fizycznych. Warto poznać gwiezdnego człowieka, który opracował antidotum na masowy problem glifosatu w naszym łańcuchu pokarmowym, który niszczy wyściółkę jelit i ściany jelit - dra Zaca Busha można znaleźć na stronie www.zachbushmd.com. Ponadto w eliminowaniu toksycznych biofilmów oraz nienaturalnych organizmów powiązanych z AI, takich jak robaki jelitowe rope worm skuteczne dla wielu osób okazały się protokoły MMS i CDS opracowane przez Jima Humble'a i Andreasa Kalkera. MMS może również niszczyć związki metali ciężkich zawarte w wodzie i wiele różnych trucizn. Prowadzona jest intensywna kampania dezinformacyjna skierowana przeciwko tym opiekuńczym i odważnym osobom, dlatego wnikliwie poznaj przyczyny, dla których jest tak wiele agresji skierowanej w nich i inne osoby, które promują naturalne terapie. Uznaje się, że trzecia przyczyna śmierci w USA to zaniedbania medyczne - setki tysięcy ludzi umiera co roku z powodu błędów lekarskich i medycznych, co stanowi o wiele większe ryzyko niż użycie MMS i CDS. Podobnie jak w przypadku każdego protokołu, sam musisz zdecydować o przeprowadzanej terapii i uważnie słuchać ciała – ono podpowie, jak najlepiej o nie dbać, aby odzyskać zdrowie oraz równowagę, wzmocnić ogólną odporność a także zdolność do zwalczania infekcji pasożytniczych, zarówno na poziomie energetycznym jak i fizycznym. W leczeniu działaj bardzo powoli oraz sprawdzaj reakcje, bądź mądry i świadomy tego, jak dbasz o swoje ciało, które powinno być traktowane z pełną miłości troską i szacunkiem.

Kiedy lepiej zrozumiemy, w jaki sposób pojawiają się pasożyty i zaczniemy usuwać je z ciała fizycznego, będziemy chcieli ocenić nasze relacje oraz zwrócić uwagę na osoby z naszego otoczenia, które są niezdrowe, niezrównoważone lub pasożytnicze. Najważniejszą częścią bycia zdrowym i zrównoważonym jest nie angażowanie się w kontakty z psychicznymi wampirami, w ich manipulacje czy dramaty.

Wampiry psychiczne to pasożytnicze manipulatory emocjonalne

Jedna z zasad wartych zapamiętania: pasożytnicze wampiry zawsze będą chciały kontrolować i zdominować ludzi oraz inne niefizyczne jednostki, zawsze będą wykorzystywać manipulację, aby uzyskać to, czego chcą. Zazwyczaj chodzi o podczepienie do energii w celu jej odessania lub wykorzystania dla własnych celów. Może to być osoba, która nie chce wkładać wysiłku ani energii, by robić coś samodzielnie, więc manipuluje innymi, aby zrobili to za nią. Lub gdy ktoś czuje się wyczerpany, więc szuka kogoś, od kogo będzie mógł wykradać energię, zwykle poprzez wciągnięcie w jakiś archetypowy dramat czy kryzys. W takich sytuacjach trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba będąca wampirem nagle odzyskuje moc dzięki twojej obecności, podczas gdy tu czujesz nadmierne wyczerpanie i zmęczenie. Jeśli pozwolimy sobie na ciągłe podbieranie energii przez innych, możemy czuć się przygnębieni, zdezorientowani, rozdrażnieni, a nawet fizycznie chorzy.

Aby tworzyć wzajemnie korzystną wymianę energii z innymi ludźmi, musimy ocenić relacje i wyznaczyć zdrowe granice.

To właściwie przejawia się jako niezrównoważona wymiana pasożytniczych i współzależnych zachowań, a strona działająca jako wampir energetyczny często uzależnia się od swojego docelowego gospodarza, ponieważ wykorzystuje go do pozyskania energii. Gdy postawisz granice i odetniesz drenujące cię podczepienie, pasożytująca osoba oraz pasożyt energetyczny doświadczą emocjonalnego napadu złości skierowany na kontrolę lub popadną w narcystyczną wściekłość. Ta zasada wywierania kontroli energetycznej działa tak samo w przypadku istot fizycznych i niefizycznych, jak również wszystkich negatywnych duchowych energii, które mają naturę pasożytów. Lata obserwacji ciemnych bytów i ich tendencji do kontrolowanych napadów złości pomogły mi zobaczyć, jak manipulują ludźmi w sferze fizycznej, aby uzyskać dostęp do ich energii.

Faktem jest, że wiele osób jest pod wpływem negatywnych sił, których nie pojmują, co przez całe życie wzmacnia negatywne nawyki, niską samoocenę i pasożytnicze zachowania. Gdy ludzie czują się niepewni siebie, łatwo będą uciekać się do kontrolowania i manipulowania zachowaniami, aby wyssać energię i jest to powszechnie określane jako psychiczny lub emocjonalny wampiryzm. Z tego powodu powinieneś być w stanie wyraźnie zidentyfikować różne typy osobowości, które nimi są.

Psychiczny wampir to osoba, która przenosi energetyczne pasożyty, drenuje cudze energie i może umyślnie wysysać jakąkolwiek pozytywną energię lub szczęście z innych. Może często pojawić się jako osobnik narcystyczny, kontrolujący, jako ofiara, nieustanna gaduła lub królowa dramatu. Na ogół wewnątrz ma czarną pustą dziurę, którą stara się wypełnić czyjąś energią. W rezultacie ma duże, zranione ciało bolesne i generalnie nigdy nie czuje się usatysfakcjonowana, potrzebuje ciągłego zapewnienia i drobne rzeczy traktuje jako osobiste wykroczenia. Przez większość czasu nie chodzi o wzajemnie korzystne relacje, ale o jednostronny drenaż - jest przyjazny, dopóki robisz to, czego chce, i dopóki może zasilać się twoją energią.

Taktyki manipulacyjne są stosowane, aby skłonić osobę ogólnie zadowoloną z życia do takiego postępowania, by odłożyła pozytywne uczucia i energię oraz obniżyła poczucie własnej wartości. Wampir może użyć zachowań protekcjonalnych, krytycznych lub poniżających, może użyć zastraszania oraz znęcania się, aby jego ofiara czuła się zagrożona, a nawet winna czegoś, i całkowicie od wampira zależna. Ogólnie rzecz biorąc, ci ludzie stawiają innych na krawędzi, gdzie czuje się, że trzeba chodzić na palcach, aby ich nie denerwować, ani nie wywołać ich gniewu. Możesz nie wiedzieć, co w każdej chwili może wampira uaktywnić. Jeśli zauważysz, że twoja energia słabnie za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi do pokoju, powinieneś się zabezpieczyć i wzmocnić swoją tarczę 12D. Przez większość czasu ludzie wampiryczni nie są świadomi, że pobierają energię od innych i często zupełnie nie wiedzą, że są odłączeni od duszy-ducha. Ludzie, którzy są odłączeni od duszy, czują się pusto w środku i dlatego naturalnie starają się nadrobić straty energii przez odbieranie jej od innych ludzi - z zewnątrz. Trzymanie się z dala od psychicznych wampirów i jednostronnych pasożytniczych związków jest dobrą praktyką skutecznie zapoczątkowującą duchową higienę.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa