poniedziałek, 24 czerwca 2024

SŁONECZNA ALCHEMIA BLIŹNIĄT – LISA RENEE czerwiec 2024

tłumaczyła Teresa Serafinowska

tekst źródłowy

 

Droga wznosząca się Rodzino, modlimy się, aby wszyscy z wznoszących się wspólnot duchowych znajdujących się na pierwszej linii frontu radzili sobie najlepiej, jak to możliwe, aby chronili swoje święte kryształowe serca i utrzymywali w ciałach tyle bezwarunkowej miłości, ile tylko mogą pomieścić. Kiedy doświadczamy szybkiego rozwoju wydarzeń, nawet jeśli uświadomiono nam zakres tych antyludzkich programów, widząc, jak rozgrywają się one tak agresywnie w świecie fizycznym, i jak bliscy oraz wiele innych ludzi są krzywdzeni przez te okropne kłamstwa, może wywołać falę uderzeniową w całym naszym systemie.

Gdy wkraczamy w przesilenie letnie, Słońce odbiera szeroką gamę energii słonecznych w postaci wysoce wyrafinowanych transmisji plazmy światła i ducha Złotego Słońca ze źródłowych domen Kosmicznego Założyciela, co ma na celu aktywacje Słonecznego Oddechu w solaryzowanym Złotym Sercu i Płucach. Te strumienie słoneczne są katalizowane przez hierogamiczne połączenie szablonu DNA Złotego Słońca Słonecznego Michała i Słonecznej Marii w ciało Ankh Złotego Templariusza w matrycy bliźniaków płci Świątyni Khemalohatea. Są to solaryzowane korekty płci Sek-Khem dla mężczyzn i kobiet, wypełnione słonecznymi kodami złotej kostki, które przekazują anielskim ludziom aktywacje solaryzacji skrzydeł płuc i serca w celu przekształcenia wzorców oddechu księżycowego w kanały oddechowe ducha słonecznego.

Jako prototypy wzniesienia do budowy architektury Kryształowej Katedry dla Słonecznych Żeńskich Melchizedeków, aby ucieleśniały zasadę Tiamati, pozwoliło to duchowym hierarchiom autentycznej Potrójnej Słonecznej Reishy, składającym się z aspektów sofianicznych Świętej Matki i jej Słonecznych Córek, w końcu zacząć urzeczywistniać się w tej sferze materii. Zatem aspekty fizyczne i emocjonalne zostały szczególnie uwydatnione poprzez przegląd i oczyszczenie wszystkich powiązanych archetypowych ról w relacjach Matki i Córki oraz ich historii Ciemnej Matki, utrwalających dysfunkcje sił demonicznych córki księżycowej i związane z nimi traumy emocjonalne. Podczas duchowych inicjacji, które rozpoczęły się w trakcie cyklu alchemicznego Byka wychodzą na powierzchnię pewne słoneczne kobiece wzorce księżycowej transfiguracji do słonecznego sacrum i słonecznego oddechu, mające na celu uwolnienie stłumionego żalu w płucach i elementów związanych z fizycznymi urazami.

Gdy wkraczamy w okres słonecznej alchemii Bliźniąt, wieczne światło Kosmicznego Ojca oświetla fałszywe bliźniaki płci, wykorzystywane do dzielenia płci i wstawiania hybryd Obcych. W ludzkej śledzionie i krwi były odciśnięte nakładki DNA Enki i kody fałszywych rodziców z Enki jako Bogiem Ojcem i Enlilem jako Bogiem Matką. Miało to na celu duchowe odłączenie anielskich ludzi od ich prawdziwego Boskiego Stwórcy, wstawienie na ich miejsce fałszywych bogów ojców Obcych i utrwalenie zniekształceń cyklu czasowego upadłej Kali-Reema w liniach czasu AI obsługiwanych z Avebury Henge i Göbekli Tepe. Konstelacja Bliźniąt rządzi żywiołakami powietrza, które zostały zniekształcone w wyniku tych antychrystusowych odwróceń przez księżycowy oddech, złe wiatry i różnorodne połączenia zepsutych żywiołaków cienia. Zatem podczas aktywacji letniego przesilenia jest aktywny Słoneczny Smok Melchizedek Świętego Ojca wraz ze Złotą tarczą Templariuszy Chrystusa Michała, aby skorygować księżycowe skażenia żywiołaków powietrza, a przy tym wspomóc zdolność śledziony do oczyszczania krwi podczas cyklu Bliźniąt i kontynuować masowe odzyskiwanie dusz podczas trwającego rekonstrukcji architektoniczne Byka i Bliźniąt.

Aby przyswoić najwyższe potencjały duchowe, podczas przechodzenia przez znak Bliźniąt przyda się dokonanie przeglądu praw naturalnych i właściwości alchemicznych na obecnym etapie, a także zastanowienie się nad najskuteczniejszymi sposobami uczestniczenia i medytowania nad naturalnymi cechami Bliźniąt.

*Etap 3 Bliźnięta, od 20 czerwca do 20 lipca

*Motyw alchemiczny: utrwalanie, synteza

*Żywioł: Powietrze, zmienny

*Forma żywiołu: ośmiościan, 8 ścian, 6 punktów, 12 krawędzi i 1440 stopni

*Metal alchemiczny: rtęć

*Podstawowa korelacja planetarna: Merkury

*Ucieleśnione korelacje: tożsamość wcielona, umysł egotyczny, Manipura czakry 3, centrum RA. W indywidualnym ciele świetlistym, które zostało aktywowane, cały obszar splotu słonecznego rekonfiguruje warstwy ciała mentalnego w złotą łzę jako wewnętrzny wir energetyczny Bramy Słonecznej, zwany Centrum RA.

*Bliźnięta rządzą: barkami, ramionami, dłońmi, górnymi żebrami, płucami, tchawicą, oskrzelami, naczyniami włosowatymi, oddechem, natlenieniem krwi.

Utrwalanie w alchemii odnosi się do procesu, w którym wcześniej lotna substancja przekształca się w formę, często stałą, na którą nie ma wpływu ogień ani ciepło. Oddziela substancję lub przedmiot i ponownie układa go w ten sam lub inny kształt na poziomie subatomowym. Jest to proces, który przekształca subatomowe poziomy energetyczno-eterycznego planu ciała. W miarę zmiany układu cząstek subatomowych stymuluje jonizację atomów, która wytwarza w organizmie energię elektryczną i szereg reakcji chemicznych. Jest to ciągły postęp syntezy polaryzacji niestabilnych sił, które następnie przekształcają się w bardziej stabilną formę, która jest podstawą ucieleśnienia wyższego duchowego ja. Utrwalanie jest jednym z procesów wymaganych do przekształcenia substancji bazowej lub jednego poziomu ukończenia alchemicznego opus magnum poprzez strukturę subatomową. Jest to proces integracji polaryzacji pomiędzy nowo złożonymi częściami poprzez dodawanie lub odejmowanie wymaganych elementów i wzorców, które są syntetyzowane w świadomości. Utrwalanie jest wymagane do transformacji substancji elementarnych w celu ostatecznego ukończenia alchemicznego opus magnum.

Prawo Polaryzacji

*Zgodność astrologiczna: Bliźnięta – Merkury – Powietrze

*Czakra i sfera 3, umysł świadomy osobowości.

Naturalne prawo polaryzacji, zwane także parą przeciwieństw, jest powiązane z prawem płci, ale nie należy go z nim mylić. Zasadniczo oznacza to, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, w rzeczywistości są różnymi stopniami biegunów dodatnich i ujemnych lub jedną z dwóch stron tej samej rzeczy. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne; wszystko ma bieguny, wszystko ma swoją parę przeciwieństw, a przeciwieństwa mają identyczną naturę, ale istnieją w różnym stopniu. Kiedy widzimy, jak obie strony tych polaryzacji działają w świecie, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, jakie mogą generować, obserwując je ze stanu neutralnego. Możemy przekształcić nasze myśli i sytuację, po prostu podnosząc własne wibracje ze stanu spolaryzowanego, poprzez utrzymywanie stanu neutralnego lub współczującego obserwatora. Wszystkie przejawione rzeczy mają dwie strony, dwa aspekty lub dwa bieguny. Tak więc, biorąc pod uwagę tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie miała energetyczną polaryzację w materii cząsteczkowej i jej sobowtór w materii antycząstkowej, a ta kombinacja jest zrównoważona lub obciążona jedną formą polaryzacji energetycznej lub jej przeciwieństwem. Ostatecznie naszym duchowym celem jest zjednoczenie i połączenie materii cząsteczkowej i materii antycząstkowej świadomości poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja polaryzacji polega na identyfikowaniu i lokalizowaniu treści świadomości, które posiadamy, a które mogą nie być w stanie połączyć się ze sobą, a następnie na zamiarze ich zjednoczenia poprzez obserwatora-świadka w punkcie neutralnym lub poprzez wibrację miłości. Ta praktyka jest sztuką mentalnej alchemii, która obejmuje proces transmutacji niższych wibracji strachu. Jest to również reprezentowane w naszych ciałach fizycznych, które wyrażają się jako spolaryzowane w formie materii, gdy inkarnują się w ciele męskim lub żeńskim. Chociaż nasze ciało fizyczne może wydawać się istnieć w materii w jednej formie polaryzacji, nasze wewnętrzne i zewnętrzne energie istnieją jednocześnie w pierwiastku męskim i żeńskim.

Na cześć przejścia do alchemii słonecznej Bliźniąt, która rządzi prawem polaryzacji i umysłem świadomym, który postrzegamy jako jaźń lub osobowość / ego, proponuję powrócić do poprzednich tematów dotyczących nadużycia władzy i ciągłe badanie tego, w jaki sposób patologiczne umysły tworzą patologiczne społeczeństwo.

Aby rozszyfrować patologiczny umysł, kolejne pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: kto faktycznie go wygenerował poprzez celowe promowanie patologicznego społeczeństwa. W którym momencie kultura śmierci, modelowanie konsumpcji, niekończące się wojny i szerzenie masowego chaosu i zniszczenia stały się społecznie akceptowanym, tolerowanym i znormalizowanym sposobem życia ludzkości? Kiedy zdecydowaliśmy się porzucić wewnętrzne światło na rzecz pustych cieni ciemności, brutalności i rozpaczy? Co więcej, jak to się mogło stać?

Nadużycia władzy

W tych burzliwych i pełnych wyzwań czasach wielkich przemian dla ludzkości jesteśmy zmuszeni wielokrotnie obserwować, że wartości i zasady organizacyjne obecnej kultury ludzkiej zostały ukształtowane tak, aby zniekształcić prawa naturalne i podważyć wartości wypływające z serca człowieka. Główne filary społeczeństwa zostały zbudowane, aby zniewalać masy i wydobywać zasoby dla tych na szczycie i ich skorumpowanych sługusów, którzy zwracają się przeciwko innym istotom ludzkim. Jeśli spojrzymy na główne problemy powstałe na świecie, widzimy, że zbudowane są one na odwróconych wartościach, narzuconych przez archetyp fałszywego króla tyranii.

Projekcja w środkach masowego przekazu pokazuje wyidealizowany archetyp mężczyzny odnoszącego sukcesy, który wspina się po drabinie korporacyjnej lub społecznej, aby otrzymać absolutną władzę w swojej domenie, pod warunkiem, że będzie współpracował z wyższą klasą rządzącą. Aby utrzymać status i bogactwo, jest przyzwyczajony do ciągłego popełniania rażących nadużyć władzy, które są celowo skierowane przeciwko jego bliźnim, propagować niewolnictwo w stronę konsumpcjonizmu i stale czerpać zyski z cudzej nędzy. Nie rozumiejąc nadzoru NAA nad grą kontroli umysłu stojącą za stworzeniem tych rozpadających się struktur, błędnie postrzegamy problemy na świecie jako oparte na ludzkiej niekompetencji i chciwości. Struktury te są zgodne z projektem.

Bez tego zrozumienia wielu nadal ucieka do fałszywego króla tyranii niczym ojca mając nadzieję, że rozszerzy on swoją wszechmocną moc, aby zapewnić im odporność na zło tego świata. Podobnie jak dziecko, które przeżyło traumę, wielokrotnie doświadczało przemocy ze strony własnych rodziców, wiele osób nadal trzyma się pozorów władzy, nie mogąc dostrzec, że to on jest sprawcą wielu nadużyć władzy. Wiele z tych nadużyć możemy wielokrotnie postrzegać jako dokonywane przez archetyp kontrolera, który żyje w negatywnym ego istot ludzkich i w strachu. W miarę jak desperacja i niepokój kontrolera wzrastają w związku z utratą władzy w sferze ziemskiej, staje się on jeszcze bardziej agresywny, ponieważ chce utrzymać się na szczycie, a przy tym jest bardziej skłonny do zabijania i okaleczania. Wyzysk osób osłabionych z powodu zmian świadomości ma formę nadużyć fizycznych, emocjonalnych, seksualnych, duchowych, umysłowych i społecznych, które powodują intensywne szkody i zniszczenia nie tylko u ofiar, ale także wyrządzają długoterminowe szkody społecznościom i przemysłom.

Aby wyraźnie zobaczyć, że nadużycia władzy są zasadniczym składnikiem skorumpowanej struktury kształtującej społeczeństwo, w którym żyjemy, musimy najpierw uznać, że nadużycia władzy osiągnęły poziom epidemii. Tylko wtedy, gdy z perspektywy czasu zobaczymy nadużycia władzy, będziemy mogli zacząć pojmować prawdziwe cele, które leżą u ich podstaw. Jednym z największych zadań stojących przed ludzkością jest demontaż oprogramowania kontroli umysłu napisanego przez NAA w celu oddawania czci władzy absolutnej jako autorytetowi, na przykład czczeniu bogatych i sławnych lub celebrytów mediów społecznościowych jako bogów. W jakiś sposób zostaliśmy społecznie uwarunkowani, aby wierzyć, że sławni ludzie, których wszyscy rozpoznajemy, są w rzeczywistości ekspertami we wszystkim. Otrzymywali ogromne kwoty za występowanie w roli autorytetu w celu reprezentowania marketingu swoich marek. Dlaczego większość ludzi nie zwraca uwagi i nie zauważa oczywistych egoistycznych motywacji i konfliktów interesów, promowanych przez konsumpcjonizm i popularną opinię? Ludzie czczą zewnętrzne pozory władzy ze wszystkich niewłaściwych powodów i starają się naśladować jej wizerunek, przedstawiany w reklamach przez osoby zbankrutowane moralnie i duchowo.

Przywłaszczona władza jest systematycznie nadużywana straszliwymi kosztami ludzkimi, a postępowanie etyczne i charakter moralny nie są nawet ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy świadomym podejmowaniu decyzji, które mają ogromny wpływ na nasze życie. W jaki sposób taki znany człowiek osiągnął swoje bogactwo i sławę? Jeśli zgwałcił, splądrował lub zrytualizował za to innych, czy powinno nas to obchodzić? Obsesja ludzkości na punkcie bogactwa, sławy i celebrytów na arenie światowej zapewnia narcyzom i psychopatom dostęp do cudzych zasobów, co dodatkowo zapewnia im absolutną władzę i status nietykalności. Ludzkość jest winna stworzenia piedestału dla elity władzy, która żywi pogardę dla mas i nadużywa swojej władzy. To czas, w którym musimy zatrzymać się i przedefiniować własny stosunek do władzy oraz ponownie zmienić kontekst i przeprojektować znaczenie władzy w naszym życiu osobistym i społeczeństwie światowym.

W tym miejscu każdy powinien rozważyć ramy decyzyjne, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące tego, gdzie wyraża osobistą zgodę na nadużycie władzy poprzez swoje zachowanie. Dominujący tyrani na szczycie zawsze manipulowali wiedząc, że w kontrolowaniu narracji liczą się tylko pozory i złudzenia marketingowe i że nie jest wymagane posiadanie treści na ich poparcie. Niektórzy ludzie nie cenią platformy duchowej, która jest dostosowana do całej ludzkości, gdzie bezwarunkowa miłość, przebaczenie, współczucie i pokój są wyznaczonymi celami osiągnięcia wewnętrznej spójności, przy jednoczesnym praktykowaniu wyższych standardów etycznego zachowania.

Zamiast tego mogą wierzyć, że są to cechy słabych i nieświadomych ludzi, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględny interes własny w świecie bezpardonowej walki. Każda osoba musi zdecydować, czy chce dostosować się do swoich celów duchowego wzrostu i rozwinąć w sobie empatię dla żywych istot, ponieważ jest to nieodłączne od stawania się autentyczną i zrównoważoną istotą ludzką podczas cyklu wzniesienia. Gdy wychodzimy z mrocznego eonu inwazji istot nieludzkich akceptując wyzwanie, przed jakim stoimy w życiu na Ziemi, ta faza wspiera nas w zwiększaniu kompetencji osobistych i zdobywaniu samowiedzy, wzroście w naszą najwyższą siłę duchową i prawdziwą formę dobroczynnej mocy. Jeśli odmówimy uznania wyzwań życiowych za lekcje i możliwości duchowego wzrostu i nie będziemy w stanie zdobyć cennej mądrości z bezpośredniej gnozy wyższych prawd, przegapimy najważniejsze przesłanie naszego czasu na Ziemi podczas cyklu wzniesienia.

Struktury instytucjonalne służą mentalności pana i niewolnika

Kontroler kierował strukturami instytucjonalnymi, które modelują nadużycia władzy, oddając cześć bodźcom opartym na zysku i materialistycznemu konsumpcjonizmowi ponad dobro ludzi, którzy mają służyć zgodnie z mentalnością pana i niewolnika. Musimy najpierw zdać sobie sprawę, że długoterminowym zamiarem tych potężnych instytucji jest masowe dostosowanie ludzkiej mentalności poziomu niewolników, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu metod miękkiego zabijania w ramach wcześniej zaplanowanego i kontrolowanego ludobójstwa. Promowanie biedy, wojen, chorób i ludzkiej nędzy służy mentalności mistrzów, wspieranej przez obcych.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że skorumpowane systemy, które rządzą i kontrolują ludzką kulturę, zostały zaprojektowane społecznie przez NAA i elitę władzy w celu zniewolenia świadomości i osiągnięcia tych celów. Wszyscy zostaliśmy przygotowani do zaakceptowania filarów kontrolera narracji 3D i nadużycia władzy w ramach standardowego ludzkiego zachowania wygenerowanego przez samozwańczych mistrzów. Nadużycia władzy wbudowane w system nie są jedynie przypadkowym działaniem lub błędem popełnionym przez umieszczenie chciwych i skorumpowanych ludzi na stanowiskach władzy nad innymi. Chociaż jest to mocny czynnik, ponieważ większość ludzi na wyższych szczeblach władzy została tam umieszczona ze względu na ich niską etykę lub przeniknęła przez jakiś większy program. Jest to celowy projekt, obejmujący sposób, w jaki struktury społeczne zostały starannie zbudowane przy użyciu tajnych środków, aby przejąć kontrolę nad ludzkością i ukształtować ją w mentalność niewolnika, aby uchwycić ludzkie myśli i wpłynąć na nie w kierunku, jakiego chcą Kontrolerzy.

Nadużycia władzy były istotną cechą, celowo zaprojektowaną dla instytucji i organizacji, które powstały wieki temu w celu legitymizacji i monetyzacji ludzkiego cierpienia i światowego niewolnictwa, dla korzyści nielicznych. Oznacza to, że musimy zdecydować, ile chcemy poznać tych nieprzyjemnych prawd, które zostały wbudowane w firmament filarów rządzących naszym społeczeństwem. W jakim stopniu możemy rozpoznać, że zostaliśmy celowo zaprogramowani, aby całkowicie na nich polegać, aby poddać się władzy absolutnej, bez względu na to, jak nieludzką lub okrutną się okazała? Tajne dokumenty i umowy o zachowaniu poufności pod groźbą pozbawienia życia i środków do życia, trzymają gębę na kłódkę wielu potencjalnym sygnalistom. Ta głębsza wiedza z natury zmieni nasz światopogląd i systemy wierzeń, gdy porzucimy mentalność niewolnika i zaczniemy krytycznie myśleć o sobie, aby stać się produktywną przyczyną poprawy życia wszystkich ludzi na całym świecie.

Skąd się wzięły nadużycia władzy

Przez stulecia NAA rozwijała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne odwracające kod kreacji w celach kontroli umysłu i inżynierii społecznej, aby zebrać negatywną energię emocjonalną lub energetyczny lusz od mieszkańców planety Ziemi. Wiele z tych okultystycznych praktyk można zaklasyfikować jako satanistyczne rytualne nadużycia i czarną magię, a NAA zapewnia bezpośrednią pomoc wszystkim, którzy używają tych metod w celu zdobycia władzy i kontroli nad innymi. Eksploatacja planety Ziemia jako możliwego źródła energii dla ukrytych pozawymiarowych istot nieludzkich stworzyła warunki zniewolenia świadomości na całym świecie, co doprowadziło do rażących nadużyć władzy wobec gatunku ludzkiego, bez ich wyraźnej zgody i wiedzy. Energię uznaje się za klucz do wszelkiej działalności na Ziemi, a kontrolując światowe dostawy energii, zapewnia się absolutną kontrolę tym, którzy wykorzystali ją do celów światowego niewolnictwa. Jeśli jacyś ludzie poznają metody ujarzmiania energii i związane z nimi programy, będą je utrzymywać w tajemnicy, łatwo staną się Kontrolerami jakiejś branży lub domeny i będą w stanie wykorzystać tę władzę, aby narzucić masom mentalność niewolników.

Bardzo poszukiwana energia duchowa na planecie Ziemi zawarta jest w wielowymiarowych warstwach pól świadomości, które składają się na ciało energetyczne, czyli ciało świetliste całej Ziemi. Każdy mieszkaniec planety ma interfejs energetyczny, w którym jego ciała duchowe łączą się z tymi samymi wielowymiarowymi warstwami, które tworzą systemy pól elektromagnetycznych na Ziemi. Ciało ludzkie funkcjonuje jak komórka nerwowa planety, połączona ze wszystkimi innymi komórkami nerwowymi, które istnieją razem w ciele planetarnym. Komórka nerwowa to komórka pobudliwa elektrycznie, która odbiera, przetwarza i przesyła informacje do sieci neuronowych za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych. Podobnie jak wiązki komórek nerwowych w pojedynczym ciele, wszystkie ciała ludzkie są ze sobą połączone i tworzą masywne sieci neuronowe, które przesyłają ogromną ilość energii elektromagnetycznej i inteligentnych informacji do ciała ziemskiego. Ta energia świadomości to inteligentna informacja zarejestrowana w mózgu planetarnym i jego złożonym systemie neurologicznym, czyli sieci planetarnej zwanej liniami mocy i liniami aksjonalnymi.

Kiedy do pozyskiwania energii i inteligentnych zestawów instrukcji z sieci planety wykorzystuje się tajną technologię, energia świadomości zbiorowej, która jest wytwarzana w poszczególnych warstwach duszy-ducha, jest również odprowadzana z ludzkiego ciała wraz z kwantami energii istniejącymi we wnętrzu ciała planetarnego. Wszystkie królestwa natury są żywymi istotami, które również wytwarzają ogromne zbiorowe zasoby energii na planecie, a wiedza o tym jest również kontrolowana i powstrzymywana, aby większość ludzi nie miała o tym pojęcia. Energia elektromagnetyczna jest absorbowana lub emitowana w odrębnych pakietach zawierających informacje o inteligentnej świadomości lub jest rozprowadzana poprzez kwanty energii w Ziemi. Utrata dostępnej energii świadomości na planecie objawia się jako system entropii dla wszystkich mieszkańców - system zbierający twórczą siłę życiową ze szczytu i zabieraną gdzie indziej. To właśnie powoduje, że system się załamuje, rozpada, powoduje chaos, choroby i funkcjonuje znacznie mniej efektywnie, co jest kolejną strategiczną metodą ustalania warunków światowego niewolnictwa. Ponadto NAA nieustannie propaguje systemy entropiczne w celu kradzieży naturalnej energii wytwarzanej przez jednostki w celu jej dystrybucji do większych struktur zbierających. Struktury te kierują energię do bezpośredniego wykorzystania przez inne istoty kontrolujące, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie, pracujące nad długoterminowymi programami zniewolenia. Podobnie jak w piramidalnej hierarchii, w której wszystkie wytworzone zasoby energii są kierowane z najniższych poziomów w górę do najwyższych poziomów dla ich osobistych korzyści, energia jest wydobywana bez świadomości tych na dole - ci nie rozumieją, ile ich osobista energia jest jak cenna waluta zabierana dla tych na szczycie.

Genetyka to waluta

Zbierana energia świadomości oraz materiał genetyczny to najcenniejszy rodzaj waluty, wykorzystywanej jako środek wymiany przez bardziej zaawansowane kultury. Należy mieć świadomość, że na wielu innych planetach systemy monetarne takie jak nasz nie istnieją. Aby gatunek najeźdźcy mógł w dalszym ciągu mieć dostęp do dostaw energii świadomości planetarnej bez dalszego oporu, ludzkość została przygotowana do ignorowania genetyki i dostępu do świadomości jako cennej waluty i zamiast tego skupiała się wyłącznie na wyimaginowanych formach pieniędzy, które są całkowicie kontrolowane i manipulowane. Ludzi uczy się czcić podaż pieniądza jako podstawową identyfikację z materialnym sukcesem, władzą i osobistym spełnieniem, ponieważ ten program kontroli umysłu mający na celu poszukiwanie władzy poprzez pieniądze został wyraźnie zaprojektowany przez Kontrolerów jako ukryte narzędzie zniewolenia.

Energia świadomości i świadomej inteligencji jest poza planetą bardzo ważną walutą, cenioną przez wiele gatunków pozawymiarowych jako środek wymiany i generowania inteligencji dla ich systemów rzeczywistości wirtualnej. Zatem, swobodny dostęp do ogromnych ilości materiału genetycznego i energii świadomości wytwarzanej przez kogoś lub coś innego, daje niesamowitą ilość mocy tym kontrolującym istotom, które czerpią korzyści ze zbierania tej energii od innych.

Model ten pojawia się w głównym nurcie dzięki reklamom popularnych firm zajmujących się genomiką osobistą, które wykorzystują genotypowanie testów DNA, obecnie oferowane konsumentom, którzy chcą wiedzieć o swoim pochodzeniu. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jakie potencjalne miliardy dolarów te firmy zarabiają na katalogach DNA, do których osoby poddające się testom dają im łatwy dostęp. Współpracują z największymi firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, skutecznie zarabiając na ludzkim DNA pod etykietą badań i rozwoju, które w rzeczywistości są wykorzystywane głównie do niegodziwych celów. Firmy zajmujące się walutami cyfrowymi, które oferują konsumentom możliwość sekwencjonowania własnego DNA poprzez testy genetyczne, są w stanie na tym zarobić, sprzedając informacje nabywcom danych za pośrednictwem kryptowaluty, a dzieje to już teraz. Jeśli chcesz sprzedać własne sekwencjonowane DNA z zyskiem nabywcy kryptowaluty, zatrzymaj się i zastanów nad prawdziwym celem tego programu.

Dlaczego mieliby chcieć szczegółów historii naszej świadomości zapisanej w naszym zsekwencjonowanym DNA, wymienić je na kryptowalutę, a następnie przekazać anonimowej korporacji w celu przejęcia nad nią kontroli? Sekwencjonowanie ludzkich genomów to niezgłębiony obszar ogromnych zysków, które można przeliczyć na każdą zbywalną walutę. Służy również do przejęcia kontroli nad energią świadomości i odsłania kolejną warstwę programu bytów z czarnej dziury, które chcą bezpośredniego dostępu do w pełni zsekwencjonowanych genomów populacji. Pamiętaj, że rodzaj sekwencji DNA człowieka jest odpowiedzialny za poziom jego świadomości, a także poziom dostępu, jaki musi posiadać, aby poruszać się przez gwiezdne wrota i systemy portali na Ziemi. DNA przechowuje zapis świadomości w naturalnym bioduchowym Internecie i przechowuje klucze wymiarowe na liniach czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w całej matrycy czasu.

Zwycięzcy wojny napisali na nowo historię świata

Kiedy planeta Ziemia została najechana w wyniku szeregu wydarzeń historycznych, zwycięzcy ostatniej wojny nie byli istotami ludzkimi. Obcy z NAA mogli swobodnie i bez oporu uzyskać dostęp do kwantów energii Ziemi i jej mieszkańców, gdyż świadomość tego faktu była metodycznie wymazana z odniesień historycznych i informacji ukrywanych przed ziemskimi ludźmi. W efekcie doprowadziło to do antyludzkiej kontroli i zniewolenia świadomości zbiorowej na Ziemi. Inkarnujący się ziemski człowiek nie był już w stanie w naturalny sposób uzyskać dostępu do inteligentnej świadomości swojego własnego duchowego ciała, bez stosowania wyrafinowanych praktyk ezoterycznych, które wymagały długotrwałych wysiłków na rzecz odbudowania świadomości. Technik budowania ciała świetlistego nauczano w Szkołach Tajemnic różnych linii, a informacje te były ściśle strzeżoną tajemnicą, przekazywaną jedynie odizolowanym mnichom, elitom lub klasom rządzącym.

Wydarzenie na osi czasu, w którym historia została napisana na nowo, miało miejsce podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej, po której pomieszano oryginalne ludzkie DNA, tworząc to, co nauka nazywa obecnie śmieciowym DNA, czyli DNA odłączone lub nieaktywne. To wtedy straciliśmy dostęp do naszych prawdziwych zapisów historycznych, w tym do Prawa Jedni. To właśnie w tym momencie ostatecznej inwazji zwycięzcy wojny napisali na nowo historię świata, co, jak nam powiedziano, wydarzyło się dzisiaj w ramach standardowego programu nauczania. Około 5500 lat temu zaczęli metodycznie tworzyć programy inżynierii genetycznej i społecznej, które kształtowały poglądy na świat odpowiednie do obecnego poziomu świadomości zbiorowej. Szerzą kulturę śmierci i mentalność niewolników poprzez taktykę „dziel i rządź” w ramach zorganizowanej i systematycznej infiltracji ludzkiej kultury. Celem ciągłego włączania umysłu drapieżnika do ludzkiej kultury było stworzenie wspaniałej nagrody za odwrócenie systemów. Systemy zorganizowane w taki sposób, aby przypisywać wyższą wartość społeczną zachowaniom drapieżników, całkowitej dominacji nad władzą światową, użycie brutalnej siły, przetrwanie najsilniejszych, wojny i wiktymizacja w celu propagowania narzuconego przez siebie niewolnictwa.

To przygotowało grunt pod społeczne uwarunkowanie nadużyć władzy jako znormalizowanego sposobu życia, skutecznie stwarzając archetypy ofiary i prześladowców w umysłach ludzi, w celu rozprzestrzeniania gadziego wirusa wzorcowania wrogów na całym świecie. Od czasu inwazji ludzkość była przygotowywana i nieustannie uwarunkowywana, aby zachowywać się zgodnie z niskimi standardami moralności i etyki, które kultura śmierci ustanowiła jako dominującą strukturę społeczną, aby stworzyć warunki do szerzenia się nadużyć władzy, które jednak pozostaną w dużej mierze niezauważone przez masy.

Narracja pana i niewolnika to kontrola umysłu

Aby zniwelować opór ludzi wobec tego długoterminowego programu, tysiące lat temu rozpoczęła się potajemna infiltracja podstawowych struktur społecznych i organizacyjnych, po cichu i metodycznie wprowadzając odwrócone systemy w celu przejęcia struktur rządzących w monarchii, wojsku, polityce, systemach religijnych, medycynie, finansach i prawie. Pragnęli ukaształtować systemy wartości, które generują pawłowowski styl modyfikacji zachowania w rzeczywistości materialnej, którą starają się kontrolować. Poprzez inżynierię labiryntu samonarzuconej polityki zniewolenia, opartej na strachu, w celu kontrolowania umysłów mieszkańców Ziemi, chcieli zużywać minimalne zasoby poza planetą i pozostać niewidzialni jako klasa rządząca. Ludzie na Ziemi mieli skutecznie egzekwować własne zniewolenie, a także zniewolić własną globalną rodzinę ludzką, która miała zrezygnować ze swoich praw, dostępu do wiedzy i zasobów. Jest to bardzo skuteczne w przypadku przejęć i inwazji przy minimalnym oporze lub buncie mieszkańców, którzy nie są świadomi, że są atakowani przez niewidzialnego wroga i że toczy się przeciwko nim cicha wojna.

NAA i Kontrolerzy wykorzystują ukrytą grę kontroli umysłu, aby rozegrać narrację pan-niewolnik przeciwko naszemu gatunkowi, ziemskim ludziom, która ma na celu poddanie się brutalnej mocy jako władzy i zaakceptowanie nadużyć władzy jako normalnej części życia codziennego, w w celu zapewnienia środków do osobistego przetrwania. Wpoili elicie władzy narrację pan-niewolnik, aby działała jako reprezentatywna straż więzienna, dostosowując ją do planu niewolnictwa związanego z inwazją obcych, zamiast stawać po stronie ludzkości. Aby lepiej zrozumieć przepis na narrację pan-niewolnik oraz sposób, w jaki szerzy ona strach i świadomość przetrwania, przyjrzyjmy się niewolnictwu w Ameryce i mentalności właścicieli niewolników w tamtym czasie, co było jego motywacją. Pomyśl o sposobie myślenia właścicieli niewolników jak o NAA i o warunkach stworzonych dla niewolnictwa umysłowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, które są narzucane całej ludzkości na całym świecie, niezależnie od plemienia, płci i koloru skóry . Możemy myśleć o niewolnictwie jedynie jako o wydarzeniu fizycznym, w którym kula z łańcuchem lub cztery ściany uwięziły ciało fizyczne. Jednak niewolnictwo rozciąga się na umysł, emocje i ducha. Aby zrozumieć skutki światowego niewolnictwa i jego wpływ na nas wszystkich indywidualnie i zbiorowo, musimy zacząć myśleć o niewolnictwie na wszystkich poziomach, na których jest ono popełniane; fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo.

W zależności od narracji kulturowej, demografii i dobrobytu narodu, możemy zaobserwować, w jaki sposób narracja pan-niewolnik jest wykorzystywana do generowania wyuczonej bezradności i zależności od skorumpowanych, odwróconych systemów, w celu samonarzucenia zniewolenia w tej populacji. Oraz stopień, w jakim zwykli ludzie będą naśladować ten sam sposób myślenia o niewolnictwie, nastawiony na samonarzucanie tego samego rodzaju ucisku swoim braciom lub siostrom, jeśli nie dostosują się do narracji. Zniewolony umysł, uwarunkowany tak, aby czuł się bezpieczny, dostosowując się do narracji pan-niewolnik, będzie narzucał te same warunki niewolnictwa innym, kierując się ich własnymi głębokimi podświadomymi lękami.

Grupy germańskie sprowadziły do Ameryki pierwszych schwytanych Afrykanów na początku XVII wieku, co przekształciło się w koszmar znęcania się i okrucieństwa, który ostatecznie podzielił ludzi powodując destrukcyjne i bolesne konflikty, które w dużej mierze pozostają dziś niezaleczone w ludzkiej psychice. Dzisiaj niewolnictwo we wszystkich jego postaciach jest globalną epidemią i wynikiem ciemnego wieku zniewolenia świadomości. Grupy holenderskie i germańskie porywały rodziny, wyrywały je z ojczyzny, wysyłały na inny kontynent i sprzedawały jak nieruchomości jako źródło bezpłatnej siły roboczej dla gospodarstw rolnych i właścicieli plantacji w nowych koloniach. Nowi właściciele niewolników, cieszący się ogromnymi zyskami i statusem zamożności z bezpłatnej pracy, zaczęli metodycznie planować sposoby, w jakie niewolnicy staną się od nich całkowicie zależni, aby wytworzyć mentalność doskonałego niewolnika. Odebrali im godność poprzez taktykę dehumanizacji i opracowanie ograniczeń, które uniemożliwiały im naturalny rozwój jako niezależnych istot ludzkich. Niewolnikom nie przyznano praw człowieka, nie pozwolono im się kształcić, czytać i pisać, a ich zachowanie, poruszanie się i dostęp były niezwykle ograniczone w wyniku groźby okrutnej kary lub śmierci. Wielu właścicieli niewolników gwałciło niewolnice do woli i na oczach partnerki lub dzieci, a to nie miało znaczenia, ponieważ była tylko własnością. Właściciele niewolników z Południa stali się światową siłą kontrolującą produkcję bawełny, a wszystko to z powodu dużych zysków osiąganych z niewolniczej pracy. W miarę jak coraz więcej ludzi stawało się właścicielami niewolników, odnosili ogromne zyski, czym uzasadniali swoje powody. W ten sposób stworzyli wygodne systemy wierzeń, które odpowiadały ich własnemu negatywnemu ego i osobistym poglądom, na przykład że wiara w Boga z ich Biblii faktycznie popiera niewolnictwo.

Ponieważ ich działania obejmowały rażące nadużycia władzy, które z natury podsycały ideologie przeciwne życiu i człowiekowi, a także stopniowo tracili wrodzone cechy ludzkie, utracili zdolność odczuwania empatii i współczucia dla innych, którzy znosili żałosne warunki. Wierząc, że inna żywa istota ludzka jest częścią własności i poślednią istotą przeznaczoną do tego celu, zaczęli usprawiedliwiać okrucieństwo i brutalność jako akceptowalne traktowanie i warunki, które odpowiadały ich skorumpowanym i samolubnym systemom wierzeń. Kiedy grupy ludzi zaczynają klasyfikować inne grupy ludzi jako podludzi, jest to bezpośrednia recepta na generowanie aktów przemocy, które prowadzą do ludobójstwa. Ludobójstwo, zabijanie własnego gatunku własnymi rękami, to ulubiony program NAA. Całe to szybkie bogactwo i zarabianie pieniędzy na niewolniczej pracy oraz ogólnoświatowy wpływ gospodarczy, jaki to miało, zapoczątkowało społeczno-polityczny ruch w kierunku ideologii popierającej niewolnictwo wśród wielu ludzi na Południu, którzy czerpali z tego liczne korzyści. Propaganda głosiła, że niewolnictwo nie jest złem, ale pozytywnym i moralnym dobrem, które ma pomóc grupie ludzi uważanej za ułomną w osiągnięciu rozwoju w cywilizacji chrześcijańskiej, i przekonanie to postulowano wśród tych, którzy czerpali z niewolnictwa najwięcej.

Ta sama formuła kreowania niewolnictwa nadal obowiązuje, chociaż harmonogram się zmienił, a władza przeszła w ręce bardziej zaawansowanego technologicznie psychopaty. Sposób myślenia, aby czerpać korzyści z nieszczęścia innych i osiągnąć dominację nad światem poprzez kontrolę bogactw i zasobów poprzez ogólnoświatowe niewolnictwo, jest dokładnie tym, czego pragnie ludzki i nieludzki Kontroler.

Właściciel niewolnika, kontroler lub sposób myślenia NAA

Chociaż pochodzenie cytowanego poniżej dokumentu pozostaje nieznane, wiele koncepcji ujawnia techniki masowej manipulacji prosto z podręcznika NAA, które są wykorzystywane do tworzenia niewolnictwa wśród mas. Poniższe przykłady to cytaty zaczerpnięte bezpośrednio z dokumentu „Cicha broń dla cichych wojen” jako mocne studium przypadku pozwalające zrozumieć sposób myślenia właściciela niewolnika, kontrolera lub NAA, który jest używany do dzielenia i podbijania ludzkości.

Ludzie są zwierzętami jucznymi i stekami na stole z własnego wyboru i zgody. Ludzie, którzy nie będą używać swojej inteligencji, nie są lepsi od zwierząt. Tak więc, kiedy przybierasz pozory władzy, ludzie szybko ci ją dają. Aby zyskać całkowitą kontrolę, należy przeszkolić i złamać elementy społeczeństwa z niższych klas.

Jakość edukacji zapewnianej klasie niższej musi być tak niska, aby wywołać schizmę ignorancji, tak aby klasa niższa nie była w stanie zrozumieć struktury władzy i wiedzy klasy wyższej. Jednostka rodzinna należąca do niższej klasy musi zostać rozbita w drodze procesu rosnącego zaabsorbowania rodziców i tworzenia zarządzanych przez rząd ośrodków opieki dziennej dla dzieci pozbawionych opieki. Utrzymuj rozrywkę publiczną poniżej poziomu szóstej klasy. Używaj trudnej do wykrycia broni, takiej jak zaawansowana technologia, manipulacja gospodarcza, niszczenie rodzin i celowo gorszy system edukacyjny.

Doświadczenie pokazuje, że najprostszą metodą użycia cichej broni i przejęcia kontroli nad społeczeństwem jest z jednej strony utrzymywanie społeczeństwa w stanie niezdyscyplinowania i niewiedzy o podstawowych zasadach systemu, z jednoczesnym utrzymywaniem w zamieszaniu, dezorganizacji i odwróceniu uwagi sprawami nieistotnymi. Kontynuuj promowanie prywatnych, cichych wojen przeciwko nieświadomym masom, aby przenieść zasoby energetyczne i kontrolę gospodarczą w ręce nielicznych godnych. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna do utrzymania pewnego poziomu porządku społecznego i spokoju dla rządzącej klasy wyższej.

Inżynieria społeczna wymaga korelacji dużej ilości stale zmieniających się informacji gospodarczych i danych osobowych, dlatego też skomputeryzowane systemy przetwarzania danych w celu gromadzenia profili są niezbędne, aby przewidzieć, kiedy i w jaki sposób dojdzie do kapitulacji społeczeństwa. Docelowo każdy pojedynczy element struktury powinien zostać poddany komputerowej kontroli poprzez znajomość osobistych preferencji, a wiedzę o tym zyskuje się przez analizę powiązań preferencji konsumpcyjnych konsumenta dzięki użyciu karty kredytowej, a później stałego wytatuowanego numeru ciała.

Opinia publiczna nie chce poprawić swojej mentalności i wiary w bliźnich. Ludzie stali się stadem mnożących się barbarzyńców i zarazą na powierzchni Ziemi. Dlatego cicha broń jest rodzajem wojny biologicznej. Atakuje witalność, możliwości i mobilność jednostek w społeczeństwie poprzez poznanie, zrozumienie, manipulację i atakowanie ich źródeł energii naturalnej i społecznej, a także ich mocnych i słabych stron fizycznych, umysłowych i emocjonalnych. Odwrócenie uwagi sprawia, że ludzie przestrzegają zasad i uniemożliwiają sobie zobaczenie, co się naprawdę dzieje”.

Rozważ tę informację, aby głębiej zrozumieć mentalność opozycji. Dlatego Kontrolerzy zamierzają propagować i kontrolować mentalność pan-niewolnik poprzez ciągłą inżynierię społeczną masowych transmisji myślokształtów opartych na strachu, ponieważ ostatecznie to, kogo i czego się boisz, jest tym, co tobą włada. Jest to kolejny głęboki powód, dla którego musimy oczyścić nasze lęki i zamiast tego wybrać miłość, która prowadzi nas z powrotem do wiecznego źródła.

Dopasuj się do człowieczeństwa

Biorąc pod uwagę, że powinniśmy zwracać większą uwagę na naturę nadużyć władzy, które zdarzają się wokół nas, jeśli chcemy przejść do ogólnego obrazu, mamy znacznie szersze ramy odniesienia, z których możemy osobiście potwierdzić to, czego doświadczyliśmy lub odkryliśmy poprzez własne obserwacje. Wojna przeciwko ludzkości z pomocą cichej broni toczy się bez naszej wiedzy i jest prowadzona za pośrednictwem instytucji społecznych. Ludzkość została zdemaskowana i poddana tym nikczemnym programom ukierunkowanej inżynierii społecznej i kontroli umysłu, aby stopniowo realizować ten diaboliczny plan, którego ostatecznym celem jest uzyskanie całkowitej kontroli nad ludzkością w momencie wzniesienia się planety.

Aby nie dać się zmanipulować i wykorzystać do szerzenia antyludzkiej kontroli poprzez uwarunkowaną mentalność niewolników, która jest nieodłączną częścią wojny o świadomość, musimy się kształcić, musimy lepiej poznać system kontroli i dostrzec podłoże dla nadużyć władzy. Badanie samolubnej i bezwzględnej natury psychopatycznych drapieżników i spekulantów na ludzkiej niedoli pomoże nam zrozumieć sposób myślenia NAA i Kontrolerów. Rozpoznajemy przyczyny stojące za ich motywacją do globalnej dominacji i zdobycia całkowitej kontroli nad ludzkim DNA, jako ostateczny dostęp do świadomości jako waluty genetycznej.

Kiedy już wyraźnie zobaczymy zepsucie w strukturze systemu, możemy świadomie zdecydować, że nie będziemy w nim dobrowolnie uczestniczyć, nie wyrażając na to naszej zgody. Bądź w pełni obecny i świadomy każdego dokumentu, o podpisanie którego zostaniesz poproszony w Internecie lub w inny sposób, zawierającego chaotyczne uwagi prawne lub zastrzeżenia mające na celu odebranie Ci prawa do prywatności. Chociaż możesz zostać zmuszony do interakcji z nim z jakiegokolwiek powodu, nadal staraj się oświadczyć swój brak zgody na jakąkolwiek manipulację prawną używaną słowami lub w szkodliwych zamiarach, ukrywającą dowolny podstęp, w każdym momencie interakcji online lub podpisywania jakiegokolwiek dokumentu. Pamiętaj, że wszystkie bezpłatne usługi gromadzenia danych osobowych są częścią strategii NAA dotyczącej inżynierii społecznej i genetycznej rasy ludzkiej w skali globalnej. Rejestrując się w bezpłatnej technologii mediów społecznościowych, takiej jak Facebook, zasadniczo przekazujesz im wszystkie swoje dane osobowe, które mogą zostać zebrane i wykorzystane przeciwko Tobie i innym w przyszłości. Administratorzy regularnie manipulują i fałszują dane, aby służyły ich własnym celom, a informacje te są wprowadzane do mediów głównego nurtu w celu dalszej manipulacji społeczeństwem. Niektórzy z najbogatszych ludzi na świecie są dostawcami internetowych danych od mas, więc zastanów się głęboko, dlaczego ci ludzie są jednymi z najbogatszych na świecie.

Zasadniczo nie oddawaj swojej władzy osobom, które pozornie fałszywie sprawują władzę i kontrolę, i nie podążaj ani nie poddawaj się nikomu lub niczemu, co twierdzi, że ma nad tobą władzę.

Przywództwo kontra tyrania

W każdym typie organizacji lub świadomości grupowej niezwykle trudne może być poruszanie się po niejasnych indywidualnych i grupowych negatywnych zachowaniach ego oraz określenie, jakie zachowania definiują jako przywództwo kontra tyrania. Negatywne zachowania ego zwykle splatają się z niskim poziomem etyki, co szkodzi budowaniu zaufania między ludźmi, umożliwiającego przejrzystą i szczerą wzajemną komunikację. Załamania w komunikacji niszczą zaufanie i relacje.

Wielu zostało celowo zdezorientowanych, myśląc, że cechy przywództwa i autorytatywnego wpływu definiują samolubni egoiści o zachowaniach typu alfa, którzy skupiają się na generowaniu zewnętrznego ośrodka władzy opartej na kontroli. Wszyscy chcemy trzymać się z daleka od karmienia tyrana jako przywódcy lub autorytetu. Kiedy mamy jasność, jak zidentyfikować władzę zorientowaną na kontrolę w oparciu o przedstawione poniżej profile negatywnego ego, jesteśmy lepiej przygotowani do rozpoznania właściwych wzorców władzy, gdy jesteśmy zaangażowani w dowolny scenariusz przywództwa. Gdziekolwiek istnieje organizacja lub grupa, będzie istniał pewien rodzaj odpowiedzialności za zarządzanie lub przywództwo, który przejmie władzę wymaganą do służenia tej organizacji.

Przywódca

Tyran

Wizjoner; posiada jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję przyszłości. Skupiony przy zachowaniu szerokiej perspektywy.

Wizjoner, ale skupiony na wąskiej perspektywie. Wąsko skupiony.

Zdeterminowany; wytrwale dążą do celu i nie zrażają się przeszkodami i niepowodzeniami.

Bezwzględny, wytrwały, nieustępliwy, sztywny, zamknięty, dogmatyczny i uparty.

Wpływowy; komunikuje się z pasją, angażując ludzi.

Wpływowy, charyzmatyczny, urzekający, wciągający.

Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu całym sercem i duszą.

Obsesyjny; liczy się tylko cel. Trzeba to osiągnąć za wszelką cenę.

Zwiększa zaufanie. Obserwujący są wewnętrznie zmotywowani i zapewniają trwałe wsparcie.

Zwiększa strach. Naśladowcy są motywowani zewnętrznie, a wsparcie kończy się, gdy kończy się przymus. Często niechęć pozostaje.

Entuzjastyczny

Zagorzały.

Połączony z innymi

Odseparowany od innych.

Empatia wobec innych. Pokorny..

Apatia wobec innych. Arogancki.

Zdrowa samoocena. Dokładna i realistyczna samoocena. Prosi i akceptuje opinie i krytykę .

Niska lub krucho wysoka samoocena. Egoizm, narcyzm, a nawet psychopatia. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę oraz wszystkie, w przeważającej mierze, pozytywne opinie.


Przede wszystkim skupiony na sprawie, organizacji i ludziach, którymi kieruje.

Skupiony tylko na sobie.

Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Uczciwy i hojny.

Bez zasad lub o wąskich zasadach. Samolubny.

Odpowiedzialny

Nieodpowiedzialny.

Wewnętrzne umiejscowienie kontroli.

Zewnętrzne umiejscowienie kontroli

Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dopasowany i stabilny emocjonalnie.

Zmienny, zwariowany, drażliwy

Realistyczny

Optymistyczny

Słucha i prowadzi dialogi.

Monologuje, wygłasza wykłady, głosi kazania i wygłasza tyrady.

Szanuje wzajemność i symetrię.

Silnie asymetryczny.

Otwarty, komunikatywny

Tajemniczy.

Dbający o treść.

Dbający o wizerunek .

Opiera się na dowodach.

Opiera się na dominacji.

Uważny

Zaborczy, natrętny i wstrętny.

Wysokie, odpowiednie, spójne i osiągalne standardy wydajności.

Perfekcjonista, wymagający, niekonsekwentny.

Zapewnia pomocną i wyważoną informację zwrotną.

Krytyczny i wymagający.

Rozumie granice i szanuje energię seksualną

Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną

Chcemy nauczyć się kierować sobą w zdrowy i zrównoważony sposób poprzez rozwój silnego charakteru moralnego i cech godnych zaufania, wzorowanych na społeczności, którą możemy obserwować lub w której uczestniczymy. W ten sposób, ucząc się samodoskonalenia lub umiejętności samodzielnego przywództwa, budujemy pewność siebie w zakresie swobodnego myślenia i swobodnej wypowiedzi, ucieleśniając jednocześnie etyczne postępowanie niezbędne do budowania siły w kierowanej wewnętrznie mocy osobistej. W przeciwnym razie jesteśmy kontrolowanymi mentalnie marionetkami, odgrywającymi powtarzające się archetypy dramatów i niczym chomik na kole, biegającymi w kręgach pętli karmicznej. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne teraz, gdy rozwijamy umiejętność rozpoznawania wiarygodności w sobie i innych, a także w zapobieganiu karmienia, nagradzania i nadawania autorytatywnej władzy osobowościom narcystycznym i psychopatycznym. Zachowania tyrańskie nie zastępują przywództwa i nigdy nie należy ich mylić z rzeczywistym przywództwem.

Archetypowe myślokształty polaryzacji dla mentalności niewolnika

Często to, czego boimy się u innych, to ukryte, nieświadome zachowania i impulsy, których nie oczyściliśmy z głębi naszych jaźni. Dopóki nie zechcemy przyjrzeć się ukrytym lękom lub podświadomym przekonaniom, możemy łatwo projektować lub przenosić nasze przekonania na innych ludzi, zwłaszcza za pomocą naszych nieświadomych impulsów lub ciała bolesnego.

Aby lepiej rozpoznać implanty kontroli umysłu lub negatywne przekonania zaciemniające podświadome warstwy umysłu, poniżej podaję listę najczęstszych archetypowych myślokształtów polaryzacji używanych do tworzenia mentalności niewolników w masach. Kiedy wyodrębnisz myślokształty oparte na strachu i negatywnej polaryzacji z rządzących umysłem, zastąp te myśli miłością do siebie, samoakceptacją i poczuciem własnej wartości. Staraj się zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić te archetypowe formy myślowe w swoim umyśle nieświadomym, instynktownym i świadomym:

*Ofiara/oprawca

*Drapieżnik/ofiara

*Mistrz/niewolnik

*Bogaty tyran/biedny poddany

*Rodzina królewska/chłop

*Sławny jest ważny/niesławny jest nieistotny

*Piękny /brzydal

*Akceptacja przemocy i socjopatii

*Akceptacja nędzny, utraty czegoś

*Apatia, brak zainteresowania

*Być widzianym i niesłyszanym

*Wykonuj rozkazy, bądź posłuszny

*Nie kwestionuj autorytetów

*Egzekwuj prawo

*Strach przed karą, bólem

*Kobiety służą do rozrodu, są przedmiotami

*Zabij niewiernego lub nonkonformistę

*Bezsilność, bezradność

*Prześlij energię do zewnętrznego źródła zasilania

*Niegodność, niska ranga

*Kobiety i dzieci podporządkowane męskiej przyjemności

*Wojna i zabijanie są konieczne

Elektroniczne formy kontroli umysłu są przez większość niezauważone, a jednak można je osadzić praktycznie w dowolnym miejscu w naszym otoczeniu, aby emitowały odpowiednie systemy przekonań do naszej najgłębszej psychiki. Najczęściej kierowane są do podświadomości podczas oglądania filmów lub interakcji z dowolnymi mediami, które niosą negatywny przekaz, przedstawiający ludzkość w wypaczonych i zdeprawowanych obrazach. Bądź świadomy tych archetypów kontroli i tego, gdzie możesz mieć słabość, która odtwarza te myślokształty w twoim poczuciu tożsamości, na podstawie narracji rozgrywającej się w twoim umyśle. Konieczne jest oczyszczenie tych negatywnych etykiet skojarzeń i przeformułowanie poczucia tożsamości w coś, co opiera się na sercu i ma dla ciebie znaczenie. Zasadniczo musimy porzucić naszą historię i stworzyć nową, która obejmuje bezwarunkową miłość do siebie. Sugerujemy połączenie się z wiecznym boskim ja, tym, co przekracza wszelką polaryzację i wszelkie narracje, w czystą miłującą dobroć i współczujące świadectwo.

Potwierdź: JESTEM Wieczną Jaźnią i wiem, kim JESTEM!

Podstawowe lekcje uniwersalne

Społeczeństwo niszczące życie zostało zbudowane na założeniu, że ludzka egzystencja nie ma żadnej wartości ani celu, z wyjątkiem zarabiania na niej i wykorzystywania jej w celu natychmiastowej samozadowolenia. Osoby stojące za tym programem nie mają wyrzutów sumienia z powodu nadużyć władzy, które skutkują głębokim cierpieniem ludzkości. Chociaż żyjemy w trudnych czasach, musimy wybrać, jaką osobą chcemy być i zrozumieć, że rozwijanie integralności osobistej zgodnej z pozytywnym systemem wartości jest konieczne, aby stać się osobą stabilną, klarowną i godną zaufania. Jeśli chcemy się obudzić i zobaczyć, co naprawdę dzieje się w naszym świecie, nie musimy nieświadomie odgrywać roli niewolnika, którą Kontrolerzy zaprojektowali i wszczepili w nas społecznie. Wniebowstąpienie zasadniczo obejmuje uniwersalną perspektywę wobec współczującej praktyki światowego humanizmu, która obejmuje całe spektrum życia, wszystkich mieszkańców świata, bez względu na rasę, religię, wiarę czy wyznanie, aby w równym stopniu zasługiwali na życzliwość, empatię i współczucie. Możemy pracować nad ucieleśnieniem tych wyższych celów, które kierują naszym zachowaniem w całej osobistej strefie wpływów, która następnie rozprzestrzenia się na innych.

Istnieją podstawowe zasady moralne reprezentujące mądrość ludzkiego doświadczenia, które są tak szeroko rozpowszechnione, że można je uważać za zasady uniwersalne, które można teraz zastosować do każdego i wszędzie. Kiedy uwzględnimy te zasady jako wytyczne moralne, które instruują nasze zachowania w życiu, ochronią one nas, a także innych wokół nas. W ten sposób posłużymy przede wszystkim sprzymierzeniu się z ludzkością, abyśmy nie byli manipulowani w celu wygodnego zrzucania winy na innych, wiedząc, że wszyscy byliśmy poddani formom zniewolenia świadomości. Wszyscy zostaliśmy okłamani wiele razy. Pamiętając o tym, możemy mieć więcej współczucia dla naszych cierpiących braci i sióstr, gdy działają nieświadomie i są wykorzystywani jako ciemne portale.

Staraj się czynić dobro na świecie, unikaj zła i krzywdy.

Aby rozwinąć moc cnót w ludzkim duchu, należy stale angażować się w spełnianie dobrych uczynków w świecie poprzez zachowania i działania. Wszystkie inne zasady moralne wypływają z tej podstawowej koncepcji, którą większość z nas ma w sercu, jeśli chcemy słuchać, co jest dobre, a co złe..

Złota Zasada, to czyń innym.

Złota Reguła stanowi najważniejszą podstawę współczesnej koncepcji praw człowieka, zgodnie z którą każda jednostka ma prawo do sprawiedliwego traktowania i wzajemną odpowiedzialność za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota Reguła to kodeks etyczny lub prawda moralna, która zasadniczo stwierdza, że należy traktować innych tak, jak chciałbyś być traktowany przez innych. Koncepcja ta opisuje dwustronną relację między osobą a innymi, która angażuje obie strony w równym stopniu i przynosi obopólną korzyść lub na zasadzie wygranej dla obu stron.

Cel nie uświęca środków.

Zasadniczo oznacza to, że nie można popełnić szeregu świadomie oszukańczych i nieuczciwych czynów, nawet jeśli miało to rzekomo nastąpić w szczytnym celu. Nie można czynić krzywdy ani zła, myśląc, że w ostatecznym rozrachunku z tych szkodliwych działań może wyniknąć dobro. Oznacza to, że musimy zwracać uwagę na podstawowe zasady w strukturach, które mają na celu promowanie dobrych uczynków i dostosować się do działań niezbędnych do stworzenia tych warunków. Nie można usprawiedliwiać naruszenia podstawowych zasad pierwotnego zamierzenia, ponieważ wierzy się, że w rezultacie dojdzie do jakiegoś wyimaginowanego pozytywnego celu.

Kiedy narażamy na szwank naszą osobistą integralność, otwieramy tylne drzwi na manipulację siłami ciemności, co wielokrotnie powoduje jeszcze więcej ciemności i chaosu w sytuacji, w której osiągnęliśmy kompromis.

Postępuj zgodnie z prawem naturalnym.

Obserwując przyrodę i podejmując decyzje uwzględniające naturę rzeczy w całym stworzeniu, uczymy się podążać za zamierzeniami natury. Kiedy żyjemy w harmonii z prawami natury, żyjemy w harmonii ze sobą. Jeżeli łamiemy prawa naturalne, bardzo cierpimy. Na najbardziej podstawowym poziomie nauka o właściwym życiu jest zasadniczo rozumiana w ten sposób; kiedy żyjemy w harmonii ze sobą i innymi, żyjemy w harmonii z Prawami Uniwersalnymi, a to drastycznie podnosi jakość życia każdego. Na przykład praktyki Prawa Jedni są nauką o właściwym życiu przekazywaną ludziom. Aby otrzymać więcej miłości, musimy stać się bardziej kochający.

Proszę, weź tylko to, co jest przydatne dla twojego duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądźcie mili dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa 

czwartek, 6 czerwca 2024

OFERTA ASTROLOGICZNA

 Po raz kolejny zachęcam do korzystania z oferty przedstawionej w linku. Wiele osób, które skorzystały z pomocy i wskazówek Olivii, tylko na tym zyskały - a to lepszą pracę, a to pieniądze albo udany związek lub współpracę. Warto korzystać z dobrych momentów astrologicznych, a unikać działania w niekorzystnych chwilach. Z interpretacji dowiesz się, kiedy jest Twój szczęśliwy moment na staranie się o pracę, zaręczyny, ślub, zdawanie egzaminu, a kiedy lepiej odpuścić i odpocząć.Jak to mówią "Gwiazdy rządzą głupcami, a mędrcy rządzą gwiazdami". w ofercie pojawiła się nowa pozycja horoskopu partnerskiego, co może dotyczyć zarówno związków romantycznych jak i zawodowych (wszelkiego rodzaju partnerstwa. Dostępne horoskopy osobiste, partnerskie, wyszukiwanie najlepszych dat, a także książka o podstawach astrologii. Można rónież przeczytać kilka ciekawych artykułów.  Kontakt w języku polskim i angielskim. Zachęcam, naprawdę warto. ASTROSHOP. W razie pytań kontakt drogą mailową  mercurytrinemoon@gmail.com.