środa, 31 sierpnia 2016

LISA RENEE. PRZYCZYNA I SKUTEK sierpień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Odpowiedzialny za siebie dorosły, który w dzieciństwie był wykorzystywany

Wszyscy ludzie są odpowiedzialni za swoje myśli, zachowania i postępowanie - we wszystkich okolicznościach, na jakie są wystawieni. Bezpośrednie wybory podejmowane przez każdą osobę w każdej chwili będą miały bezpośrednie konsekwencje. Musimy pamiętać, że w pewnym momencie zdecydowaliśmy się przyjść na Ziemię, aby przeżyć i obserwować matrycę sterującą, widmowe przestrzenie oraz mistyfikacje, na jakie się tu natykają. Pojawiliśmy się z konkretnymi duchowymi misjami, aby z pomocą naszej wyższej świadomości uzdrowić negatywizmy mające miejsce na Ziemi. Dlatego musimy wziąć odpowiedzialność za cel, w jakim jesteśmy tu wcieleni, bez względu na to, jak skomplikowany może nam się wydawać świat zewnętrzny. Istnieją głębokie przyczyny inkarnacji w trakcie cyklu wznoszenia Ziemi i musimy znaleźć większą akceptację dla tego faktu, a jako dorośli, możemy przyjąć pełną odpowiedzialność za bycie tutaj. Biorąc odpowiedzialność za własną życiową sytuację oraz oddalając jej potępianie, dobrze dostosowujemy się do prawa przyczyny i skutku, więc prawo będzie mogło działać bardziej skutecznie w kierunku uleczenia oraz urzeczywistnienia duchowego celu.

To może być bardzo trudne do zaakceptowania, gdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy molestowaniem dzieci i traumy doświadczonej w dzieciństwie a zahamowaniami emocjonalnymi oraz duchowymi przejawiającymi się w życiu dorosłym. W naszej społeczności jesteśmy świadomi, że chodzi o podstępne działania archontów inicjowane specjalnie w celu wykorzystywania ziemskich dzieci. Wielu dorosłych żyjących w obecnych czasach na Ziemi doświadczyło w dzieciństwie traumy z tym związanej, co spowodowało zamknięcie ich serc i utrudnia emocjonalny oraz duchowy rozwój. Celem jej wytwarzania jest osłabienie i zniszczenie emocjonalnych kompetencji oraz poczucia własnej wartości. Wyjście poza ten ból z dzieciństwa może być nie lada wyzwaniem. Dorośli, którym to się przydarzyło, chcący uwolnić się od niewoli dalszego noszenia w sobie tego cierpienia, powinni podjąć działania w kierunku przejęcia za to odpowiedzialności.

Aby rozpocząć uwalnianie, należy otworzyć serce i wejść w zranione uczucia, a następnie przetworzyć te emocje. Im mocniej będziemy powstrzymywać uzewnętrznianie wewnętrznego emocjonalnego cierpienia, tym bardziej będzie się ono zaogniać przybierając formę wewnętrznych konfliktów, które budują napięcia i blokady wewnątrz ciała. Przyjmujący na siebie zadanie odpowiedzialnego przetworzenia i odpuszczenia bolesnych emocji będą wielokrotnie rozpuszczali energetyczne łącza, za pomocą których jako dzieci byli powiązani ze swoimi fałszywymi rodzicami podczas okresu życia związanego z molestowaniem, z powodu którego cierpieli w przeszłości. Te energetyczne linki mogą tworzyć podczepienia odżywiające się destrukcyjnymi energiami, takimi jak: współzależność, nałogi i liczne nadużycia wobec siebie, które przyciągają ciemne jednostki. Możemy dokonać tego wyboru w każdej chwili wybaczając sobie przeszłe doświadczenia i cierpienia oraz odpuszczając innym, co poskutkuje rozpuszczeniem destrukcyjnych więzi i negatywnych podczepień.

Gdy dziecko jest całkowicie zależne od osoby dorosłej, fałszywy rodzic jest głównym archetypem kata wykorzystywanym do tworzenia u niego bólu i traumy. Gdy ktoś był w dzieciństwie wykorzystywany, powstają w nim destrukcyjne podczepienia i więzi, które pozostają w okresie dorosłości, o ile nie zostały usunięte. Aby uwolnić ciało, umysł, emocje i ducha z niewoli traumy spowodowanej przez rodziców lub inne osoby, gdy byliśmy dziećmi, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, nauczyć się kochać siebie i bezwarunkowo wybaczyć to, co się z nami działo. Takie działanie rozpuszcza przyczynowość i efekty wtórne a także późniejsze uwikłania pojawiające się na całej linii czasu. Nieuleczona trauma z dzieciństwa i ból z nią związany jest często przenoszony na dorosłe życie oraz związki intymne, skażając je cierpieniem a także prowadząc do niezdrowych oraz destrukcyjnych relacji. Kiedy jesteśmy w stanie bezwarunkowo wybaczyć sytuację i kochać siebie, okazuje się, że to, co stało się z nami, kiedy byliśmy dziećmi, nie ma nic wspólnego z naszym prawdziwym Ja. Przesuwamy nasze myślenie w kierunku rozważań nad tym, czego się nauczyliśmy i co możemy wziąć z tego doświadczenia, co mogłoby nas wzmocnić. Musimy przenieść nasze pojęcie dotyczące rodziców, którzy istnieją w świecie zewnętrznym na rodziców istniejących w wewnętrznej Jaźni i rozpoznać, że sami jesteśmy prawdziwymi duchowymi rodzicami dla siebie. Nasze poczucie własnej wartości nie ma związku z rodzicami biologicznymi lub adopcyjnymi, którzy uważali nas za dzieci.

Kiedy zmienimy sposób, w jaki postrzegamy nasze negatywne doświadczenia, jesteśmy w stanie uznać nasze własne konflikty emocjonalne bez potępiania, poczucia winy czy projekcji ich na inną osobę, wynikające z potrzeby zrzucenia na nią winy. Podczas konfigurowania Ziemi ludzie, którzy ciągle uważają, że winę za ich nieszczęścia ponosi ktoś inny, muszą zrozumieć swój błąd. Kiedy ulega się programom zniewolenia, popada się w bezsilność i wchodzenie w łapiące w pułapkę cykle wiktymizacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że i twoi rodzice lub inne osoby odgrywały takie role wobec ciebie. Nie zakładaj, że wiesz coś na temat jednostki, którą być może osądzasz za coś, czego nie możesz zobaczyć lub czego o niej nie wiesz, dopóki nie znajdziesz się w jej skórze. Wiele ludzkich postaci na tej Ziemi żyje ze złamanym sercem, doświadczając izolacji, niedoli i strachu w ciągu całego swego życia.

Gdy czujemy się emocjonalnie rozstrojeni, możemy przywrócić równowagę do naszego serca i aury przez czułe utrzymywanie własnych granic, bez naruszania granic innych i mając nadzieję na rozwiązanie emocjonalnych konfliktów. To wymaga gotowości i otwarcia na wiedzę, gdzie tkwi prawdziwy powód konfliktu albo bólu, i dlaczego on właśnie tam jest. Źródło bólu ujawni się w naszych niekontrolowanych zachowaniach, obwinianiu innych albo w nieświadomych reakcjach. Przez większość czasu powodem bólu jest ocenianie na podstawie tego, co widać na zewnątrz, mimo iż nie jest to prawdziwa przyczyna bólu, jaki odczuwasz. To tkwi znacznie głębiej. Wejście głębiej i rozważenie bezwarunkowego wybaczenia sobie oraz innym – z uwzględnieniem czasu potrzebnego do uleczenia - pomaga zneutralizować wewnętrzny konflikt. Uczenie się, jak stać się odpowiedzialnym w rozpoznawaniu, kiedy musimy przetworzyć emocje i zranione uczucia, jest ważnym krokiem w oczyszczaniu negatywnych wytworów ego oraz uzyskiwaniu duchowej dojrzałości. Jeśli jako dzieci byliśmy poważnie wykorzystywani, dorastając mamy bardzo małe zapasy bezwarunkowej miłości do siebie. Kiedy dojrzejemy do stania się własnym duchowym rodzicem, poziom zapasów naszej bezwarunkowej miłości uzupełni się i wzrośnie do możliwych granic. Dlatego posiadanie bezpośredniego związku z Boskim Źródłem jest dla nas takie ważne. Jest to najbardziej czyste źródło bezwarunkowej miłości, jakiego możemy kiedykolwiek doświadczyć.

Działania i ich efekty

Bez względu na jakość, energia, którą nasze ciała emitują lub wyrażają jako naczynia dla Ducha - czy są to siły pozytywne czy negatywne - jest tym, co możemy sobie pozwolić uzewnętrzniać. Wszyscy chcemy zrozumieć różnicę między siłami pozytywnymi a negatywnymi, abyśmy mogli określić pozytywne oraz negatywne skutki, jakie przejawią się w naszym życiu, które te siły nam zwrócą. Jeśli nie rozumiemy, że istnieje związek przyczyn ze skutkami, których doświadczamy w naszym życiu, i jeśli mamy trudności w określeniu różnic między siłami pozytywnymi a negatywnymi działającymi na nasze życie, stajemy się zagubieni oraz nieszczęśliwi.

* Pozytywne działania przynoszą pozytywne efekty.
* Negatywne działania przynoszą negatywne skutki.
* Za nasze postępowanie ponosimy osobiste konsekwencje.

Pozytywne przyczyny odniosą pozytywny efekt. To może nie być widoczne w konkretnym przypadku, zwłaszcza jeśli staramy się kontrolować wyniki w kierunku czegoś, co uznajemy za pozytywne. Nie możemy zdecydować o skutku zdarzenia celowo nim manipulując, aby zyskać to, co myślimy, że chcemy osiągnąć, ponieważ to się kłóci z synchronicznością prawa. Zakłócenie przyciąga więcej zaburzeń. Zdobycie tego, co myślimy, że chcemy, aby uczyniło nas szczęśliwymi, nie zawsze jest pozytywne. Niejednokrotnie może to przynieść negatywne skutki. Musimy nauczyć się wykorzystywać nasze serca i w pierwszej kolejności czuć sercem. Celem jest wiedzieć, że im bardziej pozytywne uczynki i mechanizmy generujemy, tym bardziej pozytywne efekty będziemy gromadzić ponosząc lepsze konsekwencje. Pozytywne wyniki nie są rzeczami czysto materialnymi, ale są źródłem, które rzeczywiście przyniesie nam szczęście, spokój i spełnienie. Jeśli decydujemy się być w zgodzie z siłami pozytywnymi i chcemy pomnożyć je w naszym życiu, rozumiemy, że nasze pozytywne czyny stworzą więcej pozytywnej siły, a to spowoduje fale pozytywnych efektów, które powrócą do nas w formie dobrych skutków.

Negatywne przyczyny odniosą negatywny wynik. Gdybyśmy bytowali pośród negatywnych sił i podejmowali negatywne działania, spowodowalibyśmy wygenerowanie większej ilości negatywnych efektów. Negatywne skutki, które wyglądają na powtarzające się, są przyczyną negatywnych poczynań. Jeśli to ma miejsce, naszym zadaniem będzie rzetelne prześledzenie własnego zachowania i poczynań, abyśmy byli w stanie określić, jakie negatywne siły lub przyczyny powodują dany problem, dzięki czemu będziemy mogli go usunąć. Największy dylemat z negatywnymi siłami jest taki, że większość ludzi jest przyzwyczajona brać negatywne siły za pozytywne, nie za bardzo zdając sobie sprawę z tego, jakie siły rzeczywiście mają na nich wpływ. Czasem ludzie robią rzeczy, które im szkodzą a jednocześnie sprawiają, że na swój sposób czują się z tym dobrze lub komfortowo, może to być na przykład odmowa zmierzenia się z nieprzyjemną prawdą lub przyjmowanie narkotyków, aby być na haju. Odmowa stawienia czoła prawdzie przyczynia się do samooszukiwania, a oszukiwanie jest negatywną siłą, skutkującą negatywnymi efektami. Przyjmowanie narkotyków nie należy do sił pozytywnych, bez względu na to, jak to odbieramy. Im bardziej negatywna siła jest postrzegana jako coś pozytywnego, tym więcej osoba otrzymuje negatywnych efektów, jednak jest zdezorientowana i nie rozumie dlaczego tak się dzieje. Negatywne siły na tej Ziemi są oszustami, a ci ukazują się jako coś pozytywnego, mimo iż tacy nie są. Te siły oszukują ludzi udając coś, czym nie są. Dlatego trzeba się nauczyć rozpoznawać, jak funkcjonują ciemne siły i jak rozprzestrzeniają się po świecie – to jest bardzo przydatne w rozpoznawaniu różnicy pomiędzy nimi a siłami pozytywnymi. Większość ludzi nie chce mieć serii negatywnych wydarzeń, które są przyczyną negatywnych działań. Ale dopóki nie zrozumieją, że negatywne siły niosą negatywne efekty dla całej ludzkiej istoty, tkwią w bolesnym cyklu podlegając negatywnym skutkom.

Nasze działania przynoszą nam własne wyniki. Na Ziemi, aby utrzymać ludzi w negatywnym cyklu, uczy się ich winić innych za własne nieszczęścia i niepowodzenia. Kiedy ludzie cierpią z powodu negatywnych skutków, natychmiast obwiniają innych ludzi. Jest to błędne myślenie, które prowadzi do przekonania, że nic się nie da zrobić, które tworzy tylko więcej negatywnych cierpień oraz nieszczęść. Musimy zmienić sposób myślenia przyjmując, że to nasze działania skutkują takimi efektami, a inni ludzie nie są odpowiedzialni za to, czego doświadczamy. To nie znaczy, że powinniśmy brać na siebie winę za poczynania innych ludzi wykorzystujących nas lub znęcających się nad nami. To znaczy, że zawsze powinniśmy zacząć od wzięcia odpowiedzialności za własne czyny, a potem skoncentrować się na tym, co możemy zrobić, aby generować jak najwięcej pozytywnej energii, bez względu na okoliczności.

Możemy zobaczyć, co dzieje się w społeczeństwie, ale nie pozwalajmy zbiorowym programom zarazić nas złym myśleniem, które przyniosłoby nam więcej cierpienia i negatywne skutki. Musimy badać nasze życie i naprawdę zrozumieć, że nie możemy przyrównywać się do innych osób. Ponieważ każdy ma jakieś specyficzne lekcje i duchowe zadania, wtedy zbierzemy tylko to, co podjęliśmy się zrealizować w warunkach, jakie mamy. Jeśli chcemy zmienić warunki, musimy zasiać ziarno zmian, które chcemy przeprowadzić. Jeśli nie wiesz dokładnie, jakie ziarno powinieneś / powinnaś zasiać, poproś Boga, aby zrobił to w twoim imieniu. Potem postaraj się wykonywać jak najwięcej pozytywnych kroków, dla siebie i dla innych, postępując zgodnie z wyższymi wskazówkami, pochodzącymi z serca - wierząc, że to przewodnictwo pomoże ci uzyskać lepsze rezultaty w przyszłości.

Prawo intencji i przyzwolenia

Niezależnie od rodzaju sił, jakie z nami współgrają, i nie ważne, czy o tym wiemy czy też nie, istnieje jakość energii, która poddaje nasze ciało i świadomość prawom uniwersalnym. Jakość sił duchowych będzie odpowiadała prawom danego wymiaru regulującym działania jakości ducha. Negatywne siły istnieją w niższych wymiarach niewoląc i wiążąc w czasie, natomiast pozytywne siły duchów Chrystusa istnieją w najwyższych wymiarach tworząc dla duszy i ducha suwerenność oraz dając wolność.

Nasze intencje będą zgodne z częstotliwościami sił, które generujemy, a tworzone siły – z naszymi kompetencjami w strukturach, które budujemy.

To, co budujemy w ramach prawa struktury, jest tym, co stworzyliśmy ze skumulowanych lub połączonych sił. Ta kreacja, czy to postrzegana jako materialna czy niematerialna, stworzy energetyczną przyczynę i skutek w naszym ciele, umyśle, świadomości i wszystkich doświadczeniach życiowych.

Kiedy ktoś wie o zasadach prawa intencji, naturalnie rozwija zgodę na każdą energię, siłę lub strukturę, z którą współdziała lub którą współtworzy. Ta siła energii - pozytywna lub negatywna - służy do tworzenia struktury i przesądza o znaczeniu powstałej struktury. Tak długo, jak długo struktura powstaje z tą samą intencją, przyzwoleniem i kompetencją, siła energii pozostanie jako zarządca tej struktury.

Najczęstszym powodem, dla którego osoba, która stworzyła coś z negatywnych przyczyn będących siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły tworząc bardziej negatywne efekty związane z prawem przyczyny i skutku jest brak wiedzy. Wiele osób nie może dostrzec negatywnych działań i poziomów oszustwa wprowadzanych przez oszukańczego ducha. Jest to fortel stworzony przez struktury Obcych i jest nieorganiczną strukturą AI, która manipuluje ludźmi, aby współtworzyć wraz z nimi negatywne rzeczy, aby móc rosnąć i rozprzestrzeniać negatywne efekty na ziemskiej płaszczyźnie oraz w innych wymiarach.

Nierozwiązane konflikty tworzą mentalny niepokój

Pola niższych cząsteczek w trzecim wymiarze przetaczają się do miejsc w wyższych wymiarach i przestają istnieć w dawny sposób. Treści, które funkcjonowały w tych niższych polach cząstek obejmują zbiorową nieświadomość i ciało bolesne całej ludzkości. Wszystkie te treści związane z nieświadomością i bólem wynurzają się na powierzchnię Ziemi, aby można było je zobaczyć, a ludzie nie wiedzą co z nimi zrobić, gdy je czują lub gdy to dąży do wyrażenia się poprzez ciało. Tego przesunięcia nie dojrzy się w widzialnym spektrum światła i choć wiele osób nie może dostrzec przesuwania się wymiarów, jednak mogą czuć, że coś się dzieje. Kiedy ludzie nie mogą widzieć czegoś, co dzieje się na zewnątrz, wciąż mogą czuć to wewnętrznie. Jeśli brakuje słów lub kontekstu, aby opisać odczucie, a nikt o tym nie mówi, wtedy to nieznane uczucie może doprowadzić do lęków i wątpliwości. Jeśli taki skumulowany lęk nie jest nazwany, powstaje bodziec, a nieprzetworzone treści mogą stać się wybuchowe – emocjonalnie i fizycznie. W skrajnych przypadkach możemy zobaczyć wielu zagubionych mężczyzn poniżej 30 roku życia działających pod wpływem nieświadomych emocji wypływających z tych pól niższych cząsteczek. Są one wykorzystywane przez ciemne siły do rozdymania programów związanych z grą w kata i ofiarę poprzez zadawanie bólu i ranienie innych ludzi, którzy są w pobliżu.

Wiele osób może czuć, że energetyczny rdzeń podstawy trzeciego wymiaru ziemskiego pola uległ przesunięciu, które nadaje ton doświadczaniu wielkiego niepokoju, napięcia i stresu. To jest uczucie związane z brakiem bezpiecznego fundamentu i poczucia bezpieczeństwa, jakby podłoga i ściany ulegały rozkruszeniu. Kiedy rozpada się fundament naszej tożsamości związanej z trzecim wymiarem, świadomość ciała czuje niepokój, stres i dezorientację związaną z niezrozumieniem tego, co tak naprawdę się dzieje. Ziemia wkracza we wzmocniony etap wielowymiarowych przecieków, gdyż wiele innych rzeczywistości miesza się z tą rzeczywistością, a skumulowane energie, jednostki i doświadczenia są dla wielu bardzo poplątane. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób przetwarzać to, co czują i przeżywają oraz jak nadać temu właściwy kontekst związany ze wszystkimi tymi kłamstwami i oszustwami dotyczącymi natury rzeczywistości. W rezultacie widzimy zewnętrzne przejawy ciągłego psychicznego niepokoju i niewyważone skrajne negatywne zachowania. Takie niesklarowane mentalne i emocjonalne konflikty, które istnieją w tych osobach, mogą powodować pojawianie się kolejnych rozłamów i podłączeń.

Niestety, to skutkuje ekstremalnymi psychicznymi i emocjonalnymi zaburzeniami przejawiającymi się u wielu mieszkańców planety, które są tłumione z powodu anatomii wielowymiarowej świadomości, jak również z powodu braku wiedzy na temat procesu wznoszenia. Ludzie nieprzygotowani psychicznie, emocjonalnie i duchowo, nie zrozumieją wpływu zmian związanych ze wznoszeniem ciała, są natomiast narażeni na nadmierne odczuwanie emocjonalnego napięcia i psychicznego niepokoju. Niedoinformowanie świadomości czynione z sukcesem przez znakowanie wielowymiarowej świadomości, przejawia się jako choroby psychiczne lub emocjonalne. Niemniej jednak, aby rozwiązać nierozplątane konflikty, które powodują niepokój umysłowy, emocjonalny i fizyczny, i aby zastosować oczyszczenie oraz uzdrowienie narzędzi do usuwania dysonansów, potrzeba porcji nieosądzania oraz bezwarunkowej miłości, następnie trzeba zastąpić te negatywne uczucia neutralnością i wewnętrzną harmonią. Można to osiągnąć z odrobiną podstawowego kontekstu energetycznego i odpowiednimi narzędziami medytacyjnymi. Kiedy się postarasz o wspomagające uzdrowienie podniesienie poziomu wibracji, nie będzie miało znaczenia, jakie wzorce przekonań posiadasz.

Rozpuszczenie osobowości 3D

Wcielona forma ludzkiej tożsamości, która tworzyła matrycę osobowości - aspekt wpleciony w częstotliwości niższych trzech wymiarów - również jest rozpuszczana. To znaczy, że nasze matryce osobowości, które zostały umieszczone w trzech niższych wymiarach, przemieszczają się na poziomy wyższych pasm częstotliwości matrycy duszy lub na poziom wyższej stacji tożsamości. Co się dzieje z ludźmi na Ziemi, którzy wierzą, że są tylko osobowością, kiedy to zaczyna się rozpuszczać? Teraz możemy dojrzeć efekty zmieniającej się tożsamości na arenie globalnej. U niektórych skala doświadczeń waha się od doznawania wielkiego niepokoju, stresu, mentalnej dezorientacji po popadanie w szaleństwo i obłąkanie. Większość osób niczego nie rozumie, przez co tracą spójność oraz nie rozumieją prawdziwych przyczyn zmian w sposobie myślenia i zachowania.

Treści niższych wymiarów, które istnieją w planetarnym polu zbiorowej świadomości, przechodzą przez masywne, wielopłaszczyznowe przeobrażenia. Te energetyczne zmiany w rzeczywistości 3D osiągnęły masę krytyczną, co oznacza, że poważnie wpływają na wszystkich mieszkańców Ziemi. Niezależnie od tego, czy ktoś śpi czy się przebudził, czy zdobył wewnętrzne mistrzostwo czy je utracił, musi pokazać, w jaki sposób samodzielnie radzi sobie ze stresem i chaosem. Żadna osoba na tej Ziemi nie jest wolna od wystawienia na potężne pola chaosu, dezorientacji i ciemności, które istnieją w zbiorowym umyśle ludzkości. W tym czasie nasza wewnętrzna spójność energetyczna jest narażona na zmasowane siły chaosu i testowana na zdolność utrzymania stanu neutralności. Przez ten test przechodzi każdy człowiek – tylko przez sam fakt bycia na Ziemi w tym czasie. Jak dobrze jesteśmy w stanie dostosować się do zmian i utrzymać neutralność w każdym rodzaju stresującej sytuacji? Musimy zmierzyć się z własnym poziomem kompetencji - teraz.

Jeśli nie najlepiej radzimy sobie z adaptacją, elastycznością i neutralnością, musimy dokonać korekty tego zestawu umiejętności, dzięki czemu zyskamy siłę. Nadszedł czas na podsumowanie tego, jak dobrze umiemy się uporać z obłędem mającym miejsce na Ziemi, gdy zbiorowy umysł ludzkości przemierza ciemną noc duszy. O co w tym chodzi i co mamy zrobić? Wszyscy ludzie muszą wziąć odpowiedzialność za jakość własnych myśli, zachowań, działań, ponieważ wspólnie tworzymy świadomość, która ma bezpośredni związek z przyczynami i ich skutkami.

Od 2009 roku konsekwentnie podkreślaliśmy konieczność wyjścia z pól świadomości 3D i z dokarmiania tych energii - poprzez identyfikowanie i klarowanie trzech warstw negatywnego ego, które działają w polach niższych wymiarów. Oczyszczanie negatywnego ego jest obowiązkowe i ma na celu dostosowanie się do zmieniających się linii czasu oraz utrzymanie spójnego, zdrowego rozsądku. Koniecznie należy zająć się nierozwiązanymi konfliktami, które tworzą umysłowy, emocjonalny i fizyczny niepokój, przeprowadzić klarowanie oraz uzdrawianie narzędzi, które zastąpią nasze dotychczasowe sposoby myślenia o neutralności, miłości i pokoju.

Punkt Graala i system gwiezdnych wrót

Planeta Ziemia ma budowę ciała kryształowego i posiada liczne struktury energetyczne tworzące czakry, linie axiatonalne, linie geomantyczne i liczne wiry energetyczne, które tworzą warstwy całego ciała aurycznego planety. Fakt, że planeta pierwotnie została utworzona z Diamentowego Słońca, ujawnia prawdziwego twórcę tej planety i protoplastę gatunku ludzkiego. To jest prawdą, niezależnie od tego, która pozaziemska rasa umieściła swoją flagę na powierzchni Ziemi, uznając ją za swoje terytorium. Działający na sieci gwiezdni ludzie mogą wyczuć i pracować z wieloma tymi holograficznymi konstruktami na siatce, które stanowią podstawę zrozumienia energetycznej struktury ziemskiej świadomości, i w jaki sposób ta struktura tworzy liczne rzeczywistości oraz pola czasu. Wiele warstw wymiarów w ziemskiej aurze to naczynia zbiorowej świadomości planety. Te struktury przechowują treść całej świadomości, która przejawia się w wielu różnych królestwach oraz gatunkach istniejących na Ziemi. Mieści w sobie moment narodzin energii zbiorowej świadomości, która była pierwotnie wysiana na planecie i weszła do świata materii w punkcie Graala. Punkt Graala jest położony wewnątrz planetarnych gwiezdnych wrót drugiego wymiaru, a dawne miejsce dostępu znajduje się na Wzgórzu Świątynnym.

Planetarny system czakr, nazywany też gwiezdnymi wrotami, działa tak, aby wyższe energie transmitowane z pola Źródła do Słońca mogły zejść na Ziemię właśnie przez system wrót. Gwiezdne wrota transmitują energetyczne widmo częstotliwości, które przechodzą od wyższych do niższych wymiarów, docierają do pól materii i rozprzestrzeniają się przez sieci planety. Gwiezdne wrota tworzą spirale z tych energii, które na skali częstotliwości są przeznaczone do pobudzania energii z Boskiego Źródła i do wzajemnej wymiany z wieloma wymiarami tworzenia. Skala częstotliwości spiral energii podawana do przejawionych królestw czasu i przestrzeni powraca do centralnego punktu pętli sprzężenia zwrotnego, a tym samym wraca do jedności z polem Boskiego Źródła. Planetarne gwiezdne wrota, które odbierają przekaz pól Źródła i przesyłają do reszty systemu planetarnych sieci, jest punktem Graala lub Gruala. Jak wielu z nas może odczuwać, przekaz międzygalaktycznych fal plazmy z pól Źródła do punktu Graala i gwiezdnych wrót planety obecnie znacznie przyspieszył.

To potęguje wyższe sensoryczne doświadczenia wielowymiarowych przebitek, podnoszenie zasłony między wymiarami, dzięki czemu więcej ludzi wyczuwa szereg jednostek świetlistych oraz ciemnych, wyczuwają też ludzi, którzy opuścili swoje ciała fizyczne a nadal są obecni w innych wymiarach ziemskiego planu. Idąc dalej, więcej osób będzie miało doświadczenia z krewnymi, którzy odeszli, ludźmi żyjącymi w innych wymiarach, będą widzieli różne duchowe istoty, orby, żywiołaki itp. Intensywność aktualnego przesunięcia wzmacnia szereg wielowymiarowych doświadczeń, a my powinniśmy pomagać ludzkiej zbiorowości zrozumieć, że to jest naturalny skutek wznoszenia się planety. Musimy potraktować wielowymiarowe doświadczenia jako zdrowe postrzeganie rzeczywistości.

Pasma częstotliwości najniższych gęstości wymiarowych planety i ich wiry energetyczne są stopniowo zwijane oraz rozpuszczane w punkcie Graala. Kiedy energetyczna treść, która istniała w niższych trzech wymiarach, zmienia swoje położenie i poziom częstotliwości, jest ona przetwarzana przez punkt Graala. Punkt Graala w naszym osobistym ciele rezonuje z narządami płciowymi i obszarami związanymi z czakrą sakralną, która przechowuje nieprzepracowane treści ciała bolesnego. Dlatego na wszelkie sposoby musimy się nim zająć, aby znaleźć bezwarunkową miłość, uzdrowienie i wybaczenie bólu, który został tam zapisany. Można powiedzieć, że ten cykl stanowi oddzielanie ziarna od plew, ponieważ w naszych ciałach bolesnych i umysłach nieświadomych rozpuszczane są gruzy lub struktury niższych energii, następnie są harmonizowane, a to co pozostaje, jest przenoszone do następnego harmonicznego wszechświata.

Jeśli jesteśmy elastyczni i współpracujemy z procesem wznoszenia, możemy doświadczyć potężnego uzdrowienia ciała bolesnego i wyzwolić się od zniewolenia przez ból. To zmieni wcześniejsze zdarzenia spustowe oparte na bólu, które zostały zarejestrowane na osobistych i planetarnych liniach czasu. Spowoduje to reakcję łańcuchową, która zmieni relacje pomiędzy przyczyną a skutkiem, czyli przyczyny trzymane w niższych wymiarach mogą zostać usunięte i nie muszą mieć wpływu na przyszłe linie czasu.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem niezależną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF.

Z kochającym sercem, Lisa.

piątek, 26 sierpnia 2016

LISA RENEE. PRZYCZYNA I SKUTEK sierpień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, podczas bifurkacji testowana jest nasza wewnętrzna spójność energetyczna. Jest to okres sprawdzania, jak dobrze radzimy sobie z szaleństwami mającymi miejsce na Ziemi, gdy zbiorowy umysł ludzkości przemierza ciemną noc. Nie ważne, czy ktoś śpi czy się przebudził, miarą naszego wewnętrznego mistrzostwa jest wykazanie, że dajemy sobie radę ze stresem i chaosem. Żadna osoba na Ziemi nie uniknie konfrontacji z potężnymi dawkami zamętu i ciemności istniejących w zbiorowym umyśle ludzkości.

Jeśli mamy trudności z adaptacją, elastycznością i neutralnością w naszej sytuacji życiowej, musimy wprowadzić zmiany, które pomogą nam zyskać stosowną siłę. Wszyscy ludzie muszą brać odpowiedzialność za jakość ich myśli, zachowań i poczynań. W tym miesiącu zapoznamy się z prawami przyczyny i skutku.

Kiedy podczas cyklu wznoszenia przechodzimy przez rozwidlenie czasu, może nam się przydać zrozumienie tego, że strumień przesunięcia planetarnej świadomości radykalnie się poszerza, przyspieszając pęd energii regulowanej przez uniwersalne prawo przyczyny i skutku. Kiedy przechodzimy do następnego harmonicznego wszechświata, prawo przyczyny i skutku przejawia się na materialnej płaszczyźnie Ziemi o wiele szybciej, bardziej precyzyjnie, z wyższą częstotliwością, a także z większą intensywnością niż kiedykolwiek przedtem. W każdej dziedzinie życia związanej z systemem przekonań, myślami, zachowaniami, emocjami i działaniami, istnieje energetyczna treść, która łączy się z odpowiednimi wibracyjnie polami świadomości, znajdującymi się w otoczeniu. Idąc dalej, energetyczne treści, które wysyłamy, powracają do nas z coraz większą bezpośredniością, a nawet natychmiast. Bez względu na jakość energii, którą emitujemy na zewnątrz do wszechświata, to wprawia w ruch kumulujące się częstotliwości z energetyczną zawartością, która do nas powraca. Dlatego takie ważne jest, aby umieć znaleźć wewnętrzny spokój w medytacji, wysyłać do wszechświata możliwie najczystszą energię bezwarunkowej miłości, przebaczenia, spokoju i wdzięczności.

Linia czasu trzeciego wymiaru, do której się przyzwyczailiśmy, jest o wiele bardziej gęsta oraz skażona warstwami sztucznej inteligencji, podświadomych fragmentów umysłu, fantomowymi przestrzeniami i mrocznymi bytami. W wyniku tego zagęszczenia powrót odpowiednich energii zwrotnych związanych z procesem przyczyny i skutku jest w niższej gęstości spowolniony, skupia w sobie mniej energii oraz dłużej trwa, zanim przejawi się w sekwencji osobistej linii czasu. To utrudnia połączenie punktów pomiędzy zdarzeniem a rzeczywistym efektem myślokształtów i emocji wpływających na środowisko, a ponieważ trwa to znacznie dłużej, potrzebuje więcej energii oraz siły woli, aby móc się przejawić.

Podczas cyklu wznoszenia dzieci gwiezdne i indygo zostały specjalnie obarczone karmicznymi obciążeniami a także implantami mającymi je spowolnić oraz ściągnąć w dół, dlatego potrzeba niezwykłej siły duchowej, aby zestroić się z prawem przyczyny i skutku w sposób pozytywny. W tym zbiorowym wyścigu karmicznych reakcji sterowanym przez mroczne jednostki usiłujące ściągnąć nas w dół i uwięzić w niższej gęstości doświadczamy efektu bumerangu związanego z miazmą planety. Tendencja do doświadczania większej liczby ingerencji w Ścieżkę zakłóca naszą misję, co zmusza do jeszcze szybszego nauczenia się konieczności utrzymywania klarownych i krystalicznie czystych energii - poprzez duchowe sprzątanie. Natomiast zdolności mrocznych sił do obejścia prawa przyczyny i skutku na ich korzyść ulegają teraz radykalnej zmianie, co daje nam ogromne wsparcie. Na nowej, zmienionej linii czasu, osoby karmiące struktury niższych ciał mentalnych szybko ponoszą konsekwencje związane z omawianym prawem, podczas gdy ci budzący się ludzie, którzy pracują, aby otworzyć swe serca i emanować miłością, znacznie szybciej czerpią pozytywne energetyczne korzyści.

Systemy AI umożliwiające obejście naturalnych praw

Planetarni pracownicy sieci rozumieją, że rzeczywistość trzeciego wymiaru została sfałszowana poprzez umieszczenie holograficznych wstawek, implantów, kontrolę umysłów i sztuczne linie czasu wykorzystywane w programach nadzorczych. W poprzednich cyklach grupy osób aktywnie dokarmiające sztuczne linie czasu NAA, implanty i mroczne jednostki, były masowo nagradzane władzą oraz bogactwami. Te grupy skutecznie unikały podporządkowywania się prawu przyczyny i skutku. Stosowali uniki, co oznacza, że kradli energię świadomości innych ludzi wykorzystując maszynerię Obcych i technologię związaną z AI. Umieszczali na linii czasu fałszywe hologramy do tworzenia zależności przyczynowej dla pożądanych przez nich efektów, a następnie zbierali żniwo z ciężkiej pracy oraz energii świadomości innych. Oni sami nie generowali tej energii świadomości. Alb kradli ją od innych albo dostawali od wyższych form. Obejmowało to kradzież przez ofiarę z krwi, wojen i astralnych więzi. Byli nagradzani, o ile było to zgodne z planem NAA związanym z programem kontrolnym.

Niektórzy ludzie nie wiedzą, że energia posiada świadomość, więc nie zdają sobie sprawy z istnienia tych ciemnych sił. Dlatego pasożytowanie na ludziach mogło rozwijać się swobodnie. Natomiast osoby, które doświadczają wznoszenia i działają na rzecz uwolnienia planetarnej świadomości od technologii AI, są psychicznie atakowane. Napotykają na przeszkody powodujące zakłócenia i nawarstwianie się karmicznych obciążeń, które te grupy kontrolujące stworzyły jako produkt odpadowy. Sztuczna inteligencja (AI) i siły szatańskie generują ogromne ilości takich produktów. Owe zanieczyszczenia uszkadzają i infekują świadomość – energetyczną matrycę struktury. Te zbiorowe karmiczne wyziewy powracają do ludzi na Ziemi, aby mogli to przepracować, nawet kiedy sami tego nie stworzyli. Systemy AI są wykorzystywane do omijania naturalnych praw świadomości i są jedną z metod tworzenia na Ziemi niewolników świadomości. Osoby wybrane na niewolników są wykorzystywane do energetycznego przetwarzania zbiorowych produktów odpadowych tracąc przywilej dostępu do świadomości, ponieważ została im wykradziona. Rządzący używają zbiorowej energii, aby utrzymać swoją siłę i rangę, podczas gdy sami generują odpady, nawet bardziej zanieczyszczone, poprzez tworzenie systemów anty-życia, które są przeciwieństwem sił natury, uzyskując w tym czasie dostęp do niewolników, których uważają za kretynów i zjadaczy zasobów.

Prawo przyczyny i skutku w naturalnym systemie świadomości, bez kontroli umysłu przez AI, działa w zgodzie z energiami świadomości każdego człowieka, a nasze osobiste czyny i działania przynoszą nam własne efekty. W poprzednich cyklach z powodu nadużywania technologii i maszynerii AI przeznaczonej do tworzenia niewolnictwa, w wielu przypadkach trwało to dłużej. Ta technologia Obcych przeznaczona dla budzących się ludzi bardzo utrudniała możliwość wspierania odzyskiwania wolności. W poprzednim cyklu czasowym, aby ominąć system zniewalania, mieliśmy pracować znacznie ciężej, ponieważ pola niższych wymiarów ziemskich są zaopatrzone w wiele odmian technologii AI.

Większość ludzi nie rozumie i nie potrafi dostrzec energetycznej sygnatury AI ani wyczuć różnicy między sztuczną inteligencją, która odwraca prawa natury, a naturalnym stanem struktury świadomości, która funkcjonuje zgodnie z prawami natury. Te regresywne jednostki i znaczna część ludzkości ciągle przeczą prawom natury, co przejawia się jako groteskowe, wadliwe i chore wytwory tkwiące w ciele Ziemi. Jednak przesunięcie struktur Ziemi zaczyna już zachodzić - za pośrednictwem strażników opiekunów - i są jej przywracane naturalne prawa, co oznacza, że na koniec cyklu czasowego będzie rozliczone każde działanie. Ostatecznie nikt nie ucieknie od odpowiedzialności, to tylko kwestia czasu.

Prawa na Ziemi już ulegają zmianie

Aby być w zgodzie z uniwersalnym prawem przyczyny i skutku oraz mieć prawo działać w kierunku odbierania mnóstwa pozytywnej, miłującej energii, trzeba zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenie. Musimy kierować się cechami wypływającymi z serca i musimy być gotowi wysyłać prawdziwe współczucie oraz empatię do wszystkich, wkopywać się w głąb siebie nawet w najciemniejszych chwilach. Trzeba praktykować miłosierdzie i przebaczenie w każdej możliwej chwili. Każda podejmowana decyzja, każdy obierany kierunek, musi wychodzić z uczuć wypływających z serca, wyższego duchowego przewodnictwa oraz musi dostrajać się do służby bazującej na prawach uniwersalnych. Kiedy jesteśmy zharmonizowani z tymi prawami, jesteśmy w zgodzie ze Stworzeniem, a nasze życie nabiera lekkości, wdzięku, komfortu i spełnienia w sposób, jaki wcześniej nie był możliwy. Kiedy nasze duchowo zainicjowane serce dostraja się do boskich praw, również metody podejmowania decyzji w świecie zewnętrznym ulegają zmianie na zawsze. Taki związek z boskim Źródłem chroni aurę od wytrzymałych form silnie skondensowanych ciemnych ingerencji, jakich niektórzy z nas doświadczali na linii czasu 3D. Możemy kontynuować zrzucanie brzemienia przemocy emocjonalnej typu „gaslighting” (klik!), wykorzystywanej przez ciemne siły, aby zabić nasz moralny i duchowy charakter, ale prawda zawsze wypłynie na jaw i ujawni się w miarę upływu czasu. Można przewidzieć poczynania ciemnych sił i osób będących ciemnymi portalami – zbirów, oprawców i maniaków kontroli. Oni starają się używać metod zastraszania, podstępów i manipulacji poprzez oparte o strach fałszywe narracje mające na celu utrzymanie kontroli nad rzeczywistością, ponieważ tylko takie sztuczki im pozostały.

Gdybyśmy trwali w potrzebie korzystania z metod kontroli lub manipulacji w naszym codziennym życiu, doświadczylibyśmy reakcji z wiązanej z prawem przyczyny i skutku lub karmicznego powrotu umysłowej niewoli oraz starych destrukcyjnych wzorców egoistycznego zachowania. Wiele osób żyjących na Ziemi odbiera teraz odpowiedź / skutki ich zachowań, ponieważ powraca do nich energia, która była wielokrotnie wysyłana do pola planety z ich fałszywą tożsamością. Im częściej niektórzy ludzie rozmyślnie okłamywali innych, z tym silniejszymi energiami samooszukiwania i dezorientacji przyjdzie im się zmierzyć. Na nowej linii czasu nie działają już metody, które wykorzystywali i które bardzo dobrze sprawdzały się w świecie materialnym dając im władzę oraz duże ilości pieniędzy. Oni nie zdają sobie sprawy, że w tej zmienionej rzeczywistości prawa opierają się na sile miłości, dlatego przekonania, zachowania i działania muszą być czyste oraz uczciwe – dostosowane do tej zmiany. Reakcja odbierania negatywnej energii, którą osoba wysłała w świat, następuje w szybszym tempie i z większą intensywnością. Ciemne jednostki skakały po tej negatywnej energii, kiedy była generowana, i do możliwie największego stopnia wzmacniały ją na polach zbiorowych. Teraz jej wpływ się potęguje, co może być postrzegane jako przejawiające się siły chaosu, zamęt i szaleństwa, ponieważ pola zbiorowe oddają ją z powrotem. Ludzie rezonujący z negatywnymi siłami pól zbiorowych stają się negatywnymi kanałami lub zbiornikami chaotycznej ekspresji. Ponieważ nie wiedzą, co zrobić z ogromną ilością napływających ku nich negatywnościom, są zdezorientowani, zagubieni i działają w sposób autodestrukcyjny.

Koniecznie trzeba zrozumieć, że każda przyczyna ma swój skutek, każdy efekt ma swoją przyczynę, i nie ma czegoś takiego jak szczęście lub przypadek losowy. Wszyscy musimy głęboko zanurzyć się w sobie, w sercu i badać swoją prawdziwą Jaźń, aby poznać ogniwa przyczynowości duchowych celów, a kiedy zrozumiemy lekcję, musimy doprowadzić ją do mistrzostwa w życiu. Aby znaleźć głębsze przyczyny inkarnacji na Ziemi w tym czasie, zacznijmy obserwować wzorce, które najczęściej pojawiają się jako lekcje. Jeśli spojrzymy na wzorce przyczynowe obecne w życiu od urodzenia, ujrzymy łuk ich oddziaływań na całej naszej osobistej linii czasu. Te punkty wskażą nam lekcje, jakie mamy do opanowania w życiu dorosłym, abyśmy mogli wyjść poza ból i przeszkody, których doświadczaliśmy, a które prowadzą do stanu znajomości rzeczy i ostatecznie pomogą zyskać energetyczną równowagę i wolność świadomości. Wszystko, czego doświadczamy w życiu to wzmacniające nas skarby, zaś ukryte za nimi cnoty mają nas nauczyć, jak stać się lepszymi i silniejszymi osobami, dzięki czemu możemy stopniowo pokonać wszystkie lęki oraz konflikty. To są zasady stania się panem / panią siebie, nieodłączne w procesie duchowej inicjacji, który jest uzyskiwany w czasie nauki rozwijania cnót i zdobywania większej duchowej wiedzy. Bez względu na to, co dzieje się w świecie zewnętrznym, musimy dojść do harmonii i pokoju wewnątrz siebie oraz żyć w takiej samej harmonii i pokoju z całym światem, nawet, gdy na zewnątrz wszystko jest fałszywe i chaotyczne.

Przyczynowość

Przyczynowość jest powszechną zasadą, w której wszystko, co się dzieje, ma swoją przyczynę. Chodzi o aktywny związek pomiędzy przyczyną a skutkiem, przez co powstaje nowe życie, nowe dzieło i przejawia się coś, co zmienia możliwości w rzeczywistość. Przyczynowość jest trwałym łącznikiem pomiędzy przyczyną a skutkiem, istnieje na linii czasu, jest łańcuchem powiązań przyczynowych nie mających ani początku ani końca. Konsekwencje efektów powstających z tego niekończącego się przyczynowego łańcucha powiązań falują jednocześnie w czasie do przodu i do tyłu. Gdy połączymy się świadomie z określonymi przyczynami, które spowodowały różne skutki w czasie, możemy je modyfikować w punkcie energetycznego związku - możemy przekształcać lub intensyfikować siły, które współdziałają ze wszystkimi takimi samymi efektami w czasie. Podczas bifurkacji mamy wyjątkową możliwość wpływania na te łańcuchy przyczynowe.

Zostaliśmy zaprojektowani tak, aby w trakcie podróży związanej z duchowym wznoszeniem rozwijać się i poszerzać świadomość. Wszystkie istniejące w czasie połączenia, które mamy za pośrednictwem stacji tożsamości to skumulowane doświadczenia przejawiające się jako zapamiętane linki połączeń, które coraz częściej prowadzą do samorealizacji. Ciągły postęp w uzyskiwaniu głębszej samorealizacji doświadczeń związanych ze świadomością powoduje, że nieświadomość staje się świadomością i jest tym, co pozwala nam ucieleśnić więcej inteligencji wyższej świadomości w świecie fizycznym. Duchowe linki, z którymi ponownie się łączymy w celu ciągłego pamiętania, są doświadczane jako energetyczne animacje, bezpośrednie poznawanie doświadczeń zmysłowych istniejących poza pięcioma zmysłami. Przez to zdobywamy głębszą wiedzę komórkową, która ujawnia informacje o naszych prawdziwych jaźniach. Proces łączenia doświadczeń świadomości z alchemią sił, które powstają z łańcucha przyczyn i skutków, jest relatywny do bieżącego poziomu samoświadomości oraz potencjałów, które istnieją w wynurzającej się świadomości osoby, miejsca lub przedmiotu.

Wszystkie te połączone interakcje będące wynikiem łańcucha przyczyn i skutków, pociągają za sobą zmiany i transformacje stanu świadomości, popychając do rozwoju osoby, miejsca oraz rzeczy. Dla wielu rzeczy na Ziemi kombinacje łańcuchów przyczyn i skutków pozostawały statyczne oraz niezmienne z powodu nadmiernych negatywnych blokad energetycznych. Jednak, kiedy wyniki tych wielu wzajemnych oddziaływań powodują powstawanie skutków i przejawiają się znaczące zmiany, które modyfikują lub przesuwają linie czasu osoby, miejsca lub rzeczy, punkt w czasie, gdy następuje przesunięcie świadomości, nazywany jest wyzwalaczem zdarzenia. Ten może się przejawiać w sposób negatywny lub pozytywny. Jeśli oddamy się obserwacji wyzwalacza zdarzenia na osobistej lub planetarnej linii czasu - w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości - możemy potencjalnie zmodyfikować albo zmienić przyczynowość - efekt fali (jak kamień wrzucony w wodę i fala się rozchodzi wkoło) przyczyniający się do serii interakcji i sił, które zostały energetycznie powiązane, aby przejawiać efekty zdarzenia.

Wszędzie na świecie, gdzie coś się wydarzy, efekty i konsekwencje tego są powodowane również przez powiązane z incydentem wcześniejsze zdarzenia, które następowały w wyniku jeszcze wcześniejszych – na linii czasu - aby przejawić to wydarzenie w przyszłości. Zdarzenie jest też połączone z przyczynowością zbiorową, która jest stanem świadomości istniejącym wewnątrz osoby, miejsca lub rzeczy danej chwili. Wszystkie te przyczyny, ich skutki i warunki wzajemnych oddziaływań wiążą się na swój sposób z takimi samymi energiami w celu urzeczywistnienia danego wydarzenia. Przyczynowość na jednej linii czasu, która może powodować skutki kiedyś w przyszłości, jest mieszaniną wyższej świadomości oraz sił oddziaływania, które są połączone z tą samą przyczynowością wielu innych równocześnie istniejących linii czasu. Teraz warunki zaangażowane w nieskończony łańcuch przyczynowo–skutkowy na linii całego czasu ulegają zmianie.

W warunkach, które istniały w poprzednim cyklu czasu 3D możemy sobie wyobrazić przyczynowość działającą bardziej liniowo - jako łańcuch wydarzeń tworzących skutki. Obecnie przyczynowość ewoluuje do systemu czysto sferycznego, który łączy się z łańcuchem przyczynowości istniejącym w przeszłości, teraz lub w przyszłości i przez całą drogę powrotną do Źródła. Podczas wznoszenia się Ziemia doświadcza wielowymiarowej mieszanki wszystkich istniejących równocześnie linii czasu, które działają w kierunku łączenia się z szeregami przyczyn oraz ich efektów w całym cyklu wszechświatowym. Tak łączą się energie w celu zmiany warunków, które kompletują wcześniejsze cykle czasowe świadomości, niezależnie od tego, czy chcemy brać w tym udział czy też nie. Doświadczany stan świadomości jest również relatywny do warunków, jakie istnieją w czasie doświadczanego cyklu. Planeta zbliża się do końca cyklu związanego ze świadomością 3D, więc fakt ten przesunie nam świadomość tak, byśmy mogli dostrzec coś innego. Jeśli ktoś ma problem z energetycznym niezrównoważeniem lub odmawia dostosowania się i utrzymuje stare sposoby działania, może doznać autodestrukcyjnego bólu. Teraz mamy sposobność uzupełnienia starych cykli czasu i nie musimy ich już powtarzać, powracając do ogniw przyczynowości, które odnoszą się do zmieniających się warunków wytwarzanych przez mieszaninę wielu wymiarów. Kiedy występuje ta wielowymiarowa mieszanina, to mimo iż ciało pozostaje w polach niższych gęstości, jesteśmy zdolni do duchowego połączenia ze świadomością bezkresnego Źródła. To domknięcie cyklów czasowych zachodzi teraz, kiedy jesteśmy w stanie odzyskać najstarsze i wieczne aspekty własnej istoty dzięki połączeniu z łańcuchem przyczynowości w czasie i poza nim – przez całą drogę powrotną do Boskiego Źródła.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, w jaki sposób prawo przyczyny i skutku wpływa na naszą świadomość, postaramy się być bardziej odpowiedzialni za nasze myśli oraz zachowania, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jakie cechy istoty są przyczyną, a jakie cechy mogą być skutkiem. Gdy przenosimy świadomość na zwracanie uwagi na ów łańcuch przyczynowego oddziaływania, które zachodzi pomiędzy siłami istniejącymi na naszym świecie, możemy zmienić jakość oddziaływania tych sił, jednak musimy rozumieć, jak to prawo powszechne działa w naszym życiu. Wtedy możemy odpowiedzialnie współtworzyć ze światem sił i Boskim Źródłem. Nasza zdolność do świadomego wyboru pomiędzy różnymi możliwymi sposobami działania z chwili na chwilę jest tym, jak praktykujemy zasady samostanowienia niezbędne do rozwijania duchowej dojrzałości, która uosabia się w formie realnej władzy duchowej. To prowadzi nas do wzięcia odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ponieważ wiemy, jak działa prawo, nawet wtedy, gdy matryca rzeczywistości jest kontrolowana przez szkodliwe programy, które mają wpływ na świadomość zbiorową.

sobota, 13 sierpnia 2016

7 ŚWIĘTYCH ZIÓŁ POMOCNYCH PODCZAS AKTYWACJI I HARMONIZACJI CZAKR. autor tekstu Justin Faerman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Choć same czakry posiadają naturę energetyczną / eteryczną, każda z nich ma swego odpowiednika w organach fizycznych, gruczołach i układach ciała, które mają wpływ na jego funkcje. Kiedy te powiązane z nimi organy są zrównoważone i zdrowe, czakry też są na ogół zharmonizowane.

Jeśli w czakrach pojawia się energetyczna dysharmonia, na przykład w wyniku zaburzeń emocjonalnych, to powiązane z nimi części ciał fizycznych i eterycznych ulegają oddzieleniu, może też dojść do osłabienia narządów fizycznych. Ważne jest, aby fizyczną i eteryczną nierównowagę korygować ziołami oraz stylem życia. Można też pracować z pomocą oddechów, medytacji Krija jogi / jogi tantrycznej, qigong lub stosować inne formy leczenia - w zależności od upodobań.

Warto zapamiętać, że w systemie tradycyjnej medycyny chińskiej każdy organ koresponduje z konkretnym stanem emocjonalnym. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ jak wspomniano, wzorce emocjonalne również mają wpływ na funkcjonowanie czakr - w tym sensie, że negatywne emocje mają tendencję do zakłócania ich funkcji i zaburzają pozytywne stany emocjonalne. Za pomocą ziół równoważymy przypisane im narządy i gruczoły ciała, a tym samym - odpowiednie czakry. To ma dodatkową zaletę, ponieważ wspiera pracę nad powiązanymi z nimi emocjonalnymi wzorcami, które mogą mieć negatywny wpływ na czakry.

Istnieje wiele różnych praktyk – zarówno energetycznych jak i innych wcześniej opisanych, których ostatecznym celem jest uzdrowienie oraz zharmonizowanie czakr, które bywają skuteczne w różnym stopniu, co można przyrównać do wlania wody do dziurawego wiadra. Jeżeli odpowiednie gruczoły i organy są z jakiegoś powodu słabe, samo ładowanie ich rejonu Qi / praną, niekoniecznie będzie skuteczne i może nie uleczyć dysharmonii powstałych w ciele fizycznym. Aby doprowadzić te fragmenty ciała do równowagi, można zmienić styl życia oraz zastosować którąś z istniejących metod, jednak najbardziej potężne i skuteczne będzie zastosowanie odpowiednich leków ziołowych.

W sensie ogólnym, najwięcej korzyści uzyskasz, kiedy użyjesz następujących ziół jako dodatku do energetycznych / eterycznych praktyk opisanych powyżej. Mając to na uwadze, dla maksymalnej korzyści i uniknięcia nierównowagi w ciałach, polecam dwa sposoby przyjmowania tych ziół. Pierwszy z nich jest nieco bardziej skomplikowany i wymaga zrozumienia, które czakry lub narządy / gruczoły /części ciała mogą być słabe. Jeśli to wiesz i chcesz usunąć zaburzenia, wtedy na pewno zechcesz wziąć konkretne zioła z poniższej listy. Z drugiej strony, jeśli nie masz pewności, co spowodowało nierównowagę lub gdzie ona zaistniała, zalecam mieszankę ze wszystkich opisanych poniżej ziół, w celu utrzymania równowagi w ciałach, aby nie powstałą żadna dysharmonia i aby nie zaniedbać żadnej czakry czy części ciała.

1. Czakra podstawy ((Mooladhara) – szyszynka i układ moczowo - płciowy.

Zalecane ziele: Shilajit / mumio

Chociaż mumio nie jest zielem w tradycyjnym sensie, jest produktem ubocznym pochodzącym od różnych ziół, ponieważ jest zestaloną żywicą z prehistorycznych lasów, zagęszczoną przez milenia pod ciężarem Himalajów. Silnie uziemiające, regenerujące i odmładzające, bogate w minerały oraz związki, które dosłownie odnawiają organizm na podstawowym poziomie. W tym sensie czakra podstawy jest również fundamentem układu czakr i pomaga pozostać w energetycznym uziemieniu. Mumio działa również na szereg innych układów, narządów i gruczołów w ciele oraz daje wiele godnych uwagi korzyści, z którymi można zapoznać się m.in. w tym artykule (od.tł. - lub szperając w Internecie) consciouslifestylemag.com/shilajit-benefits-ancient-superfood, ponieważ jest ich zbyt wiele, aby omawiać je w tym tekście.

2. Czakra sakralna (Swadhisthana) – narządy płciowe i nerki

Zalecane ziele: cytryniec chiński

Cytryniec jest niesamowitą rośliną, której spożywanie przynosi ciału wiele korzyści, lecz szczególnie polecane jest dla wzmocnienia oraz wyregulowania pracy narządów płciowych, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Jako łagodny środek moczopędny, działa też oczyszczająco na różne ścieżki energetyczne biegnące przez ten obszar ciała i jest szczególnie odżywczy dla nerek, co czyni go doskonałym suplementem dla tej czakry, ponieważ leczy wszelkie podstawowe dysproporcje w jej obrębie.

3. Splot słoneczny (Manipura) – przewód pokarmowy, jelita i nadnercza

Zalecane ziele: pyłek sosnowy

Manipura jest pod wieloma względami siedzibą mocy w ciele eterycznym i fizycznym, system trawienny odpowiada za to, co przemienia spożywane pokarmy na energię witalną dla ciała. Gdy system trawienny jest słaby, cierpi cały organizm. Trzecia czakra jest także eteryczno – emocjonalną siedzibą pewności siebie i poczucia osobistej mocy. W związku z tym, kiedy istnieje dysharmonia lub człowiek jest słaby, objawia się to strachem i niepokojem, ponieważ te emocje powstają, gdy brak nam pewności siebie. Termiczne bio-skany tysięcy ludzi dokonywane podczas badań prowadzonych na dużą skalę przez główne uniwersytety, wykryły, że te emocje są najczęściej skumulowane i ujawniają się na poziomie trzeciej czakry.

W tym sensie ciału potrzeba wzmocnienia, które może dać kilka ziół, między innymi pyłek sosnowy. Jest on jednym z najcenniejszych leków darowanych nam przez naturę, ponieważ jest bogaty w DHEA, główny prekursor hormonalny ciała, który bezpośrednio odżywia nadnercza i równoważy cały układ hormonalny / wszystkie gruczoły, co ma fundamentalne znaczenie dla osobistej mocy oraz Jaźni. Pyłek sosnowy jest także wyjątkowo bogaty w rzadkie i ważne składniki odżywcze, przy czym odżywia ciało na głębokich poziomach, poprawia słabe trawienie (powszechne u wielu ludzi), a dodatkowo daje wsparcie energetyczne, bez względu na to, w jakiej fazie życia ktoś się znajduje. Jest idealnym suplementem dla trzeciej czakry.

4. Czakra serca (Anahata) – serce i płuca

Zalecane ziele: grzyb reishi

Według tradycji taoizmu grzyb reishi jest uważany za środek najsilniej wzmacniający Qi, co oznacza, że zwiększa przepływ siły życiowej do serca i w efekcie je wzmacnia. Działa również uspokajająco i harmonizująco na układ nerwowy, pomaga odzyskać emocjonalną równowagę. Działa na wiele sposobów. Reishi jest też najlepszym tonikiem shen,co znaczy, że karmi ducha. Ponieważ czakra Anahata stanowi bramę do wyższej świadomości i serca, jest jednym z kluczowych centrów intuicyjnych ciała. Zwiększa przepływ krwi do serca i płuc, dodatkowo wspiera narządy podlegające czakrze serca.

5. Czakra gardła ((Vishuddhi) – układ tarczycowy

Zalecane ziele: Kelp / wodorosty

Chociaż zdrowie tarczycy zależy od wielu czynników, chyba najbardziej istotnym z nich jest biodostępny jod. I nie ma lepszego źródła jodu niż wodorosty. Wodorosty morskie są bogate w jod i inne ważne mikroelementy, dostarczają organizmowi licznych surowców odżywczych, które są trudne do uzyskania, przy czym wyraźnie brakuje ich we współczesnej zachodniej diecie, nawet u tych, którzy odżywiają się bardzo zdrowo. Jod i minerały pochodzące z wodorostów wzmacniają też cały układ hormonalny / gruczoły jako całość, przez co stanowią doskonały dodatek do diety dla każdego, komu zależy na utrzymaniu energii lub uzdrowieniu.

6. Czakra trzeciego oka (Ajna) – szyszynka, mózg

Zalecane roślina : gotu kola

Według starożytnej indyjskiej medycyny holistycznej jednym z najważniejszych ziół jest gotu kola – ziele silnie działające na umysł / mózg i gruczoły. Ogólnie gotu kola zwiększa pobór tlenu do mózgu i do komórek ciała, a długie przyjmowanie powoduje u ludzi wzrost inteligencji. Udowodniono też, że zwiększa i harmonizuje komunikację pomiędzy półkulami mózgu, z tego prawdopodobnie powodu była często tradycyjnie używana przez osoby medytujące. Zsynchronizowane półkule mózgowe powodują mierzalne zmiany stanu fal mózgowych do częstotliwości alfa, gamma i teta, które są związane z poszerzonymi stanami świadomości. Gotu kola jest też odpowiedzialna za bezpośrednie działanie na szyszynkę i częściowo, ze względu na fakt, że jest to środek rozszerzający naczynia krwionośne, powoduje jednocześnie większy przepływ krwi oraz tlenu do kluczowych miejsc w obrębie mózgu i ciała.

Hindusi uważają również, że to ziele silnie równoważy przysadkę mózgową i czakrę korony, co powoduje upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Pod tym względem można je traktować jako swego rodzaju skrót pomagający uzyskać wyższe stany świadomości i jest kluczowym środkiem harmonizującym mózg oraz wyższe czakry.

7. Czakra korony (Sahasrara) – przysadka mózgowa

Zalecana roślina: szałwia

Zamierzam tutaj dokonać niecodziennego zalecenia. Prawie każdy wie, że szałwia jest zazwyczaj używana jako ziele do palenia / okadzania (poprzez wytwarzanie dymu), ale może być też stosowana wewnętrznie, wtedy działa podobnie – oczyszcza ciało eteryczne i fizyczne z blokad energetycznych oraz dysharmonii, a także z innych niszczących wpływów. Ponieważ czakra korony jest bramą pomiędzy wyższymi niefizycznymi planami / energiami a ciałem, wypada zasugerować, że szałwia posłuży jako środek do energetycznego oczyszczania i harmonizowania, który przyniesie głębokie skutki fizyczne. Ostatnio odkryto, że szałwia zwiększa właściwości głębokiej percepcji, inteligencję, funkcjonowanie mózgu i pamięć, a ludzie intuicyjnie dostrojeni do głębszego działania szałwii zauważą także silniejszą wrażliwość na energie subtelne, co dodatkowo uzasadnia jej używanie jako tonika dla siódmej czakry. Używana w tandemie z gotu kolą wzmacnia i wyważa wszystkie narządy fizyczne, gruczoły oraz układy podlegające czakrze korony.

Poszukując tych ziół, trzeba zwracać uwagę, aby były organiczne, z naturalnych, w miarę możliwości biodynamicznych upraw i wybierać takie, które są jak najmniej przetworzone w niskich temperaturach, ponieważ powinny zachować jak najwięcej składników odżywczych – wtedy mają większą moc. Przyjmowanie powinno być intuicyjne, należy zacząć od niewielkich ilości i dawek, tak aby dobrze czuć się w ciele podczas przyzwyczajania się do nich i do skutków ich przyjmowania. Należy też robić kilkudniowe przerwy, aby ciało mogło przetworzyć zmiany.

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

ŻYCIOWA MISJA

Raczej nie pisuję felietonów, skupiam się bardziej na przekazywaniu tekstów, które zobowiązałam się tłumaczyć. Jednak jest kilka tematów, które warto w prosty sposób omówić, ponieważ budzący się i zaniepokojeni ludzie bardzo tego potrzebują, a nie wszyscy mają chęć siedzieć oraz dyskutować na portalach ezoterycznych. Zadzwoniła do mnie koleżanka. Zapytała, jakie ma na tę chwilę zadania do wykonania. Jaka jest jej obecna misja? Jak ją odkryć?

Nasze misje i zadania na ogół najpierw wiążą się z rodziną, w której się pojawiamy. Dziecko może mieć zadanie scementowania rodziców, skupienia ich uwagi na służbie dla rodziny, rozwinięcia w nich troskliwości i bezwarunkowej miłości. Uświadomienia cudu życia. Gdy dziecko jest chore lub ma wady wrodzone, wtedy stawia przed rodzicami poważniejsze zadania i lekcje, czasem zbyt trudne do odrobienia. I tak jest do osiągnięcia dorosłości albo i dłużej.

Następny etap przeważnie wiąże się z nauką samodzielnego radzenia sobie w społeczeństwie i podejmowania decyzji odnośnie miejsca zamieszkania, wykonywania zawodu oraz zakładania rodziny. To jest typowe dla większości ludzi, którzy ciągną te zadania do końca życia. Jedne z takich zadań wydają się być mniej istotne, inne – bardziej, chociaż z naszego punktu widzenia nie dostrzegamy i nie rozumiemy, co jest ważniejsze. Większość ludzi wykonuje swoje zadania rutynowo idąc z prądem, zgodnie ze zbiorowym tokiem myślenia, jednak są tacy, którzy mówią: stop, nie tędy droga, trzeba działać dla dobra ludzi, zwierząt czy natury – dla dobra Ziemi i jej mieszkańców. Z kolei inni borą na siebie zobowiązanie pokazania ludziom innych sposobów na życie, nieraz mocno nowatorskich. Łamanie schematów, nawyków dotyczących życia, zdrowia, pożywienia.

Najczęściej zadania po prostu same nam wchodzą do rąk. Wtedy dostajemy wyraźne sygnały, podpowiedzi, jesteśmy popychani we właściwym kierunku. W takiej sytuacji ważne jest, aby słuchać tych podszeptów, podążać za impulsami, a wszystko ułoży się samo. Zadania mogą być jednorazowe. Ktoś może być bohaterem jednego zdarzenia, na przykład ma uratować kogoś innego udowadniając sobie, że jest zdolny do heroicznych wyzwań. Może również chodzić o wspieranie kogoś bliskiego w jego zadaniach, bo inaczej ten ktoś nie chciałby żyć albo sam nie dałby rady. Czasem mogą to być prozaiczne sprawy i tak naprawdę z naszego poziomu nie wiemy, co jest bardziej a co mniej ważne, być może wszystko osobno i wszystko razem.

Jednak niejednokrotnie ludzie bywają tak mocno zablokowani i zagubieni, zaplątani w dylematach, że nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I myślą sobie, że po co w ogóle to wszystko. Uważają, że całe to życie i związane z nim trudy nie mają żadnego sensu.

Osoba będąca w takim stanie powinna zacząć robić porządki (wiele osób zamiast dbać o swoje otoczenie, woli oglądać telewizję, która je niekorzystnie programuje, lub siedzieć na czatach w Internecie). Posprzątać miejsce, w którym mieszka (włącznie z piwnicą lub strychem, jeśli do niej należy). Pozbyć się bezużytecznych ubrań, sprzętu i bibelotów. Zadbać o energetyczną czystość ciał. Tu doskonale sprawdzają się kąpiele w wodzie z solą kamienną lub morską, które przy okazji podziałają naprawczo na DNA (podobno) i dostarczą organizmowi minerałów. Powinna też systematycznie oczyszczać się ze zbędnych myślokształtów, które blokują i zaciemniają jej aurę. Jest wiele metod. Można wizualizować wodospad obmywający ciała i spłukujący zaciemnienia. Albo pływać w stworzonym mentalnie basenie (kolory wody mają znaczenie). Można stworzyć w myślach miniaturowe odkurzacze, które wysysają z aury zanieczyszczenia, a następnie same płyną w kierunku światła, które je pochłania i neutralizuje. Oczywiście te opisy są uproszczone, jednak warto się nieco postarać i bawić się takimi obrazami. Po oczyszczeniu łatwiej jest zasnąć i sen przynosi większy relaks.

Kiedy nasze aury są czyste, wtedy możemy poprosić naszych opiekunów (jednak z zastrzeżeniem, że tylko tych, którzy służą naszemu dobru i szczęściu oraz pomagają nam w przejawianiu raju na Ziemi) o pokazanie nam naszych zadań. Można też zaprogramować się metodą szklanki wody. Na przykład z pomocą metody H.Silvy:

Aby z niej skorzystać, trzeba wieczorem przygotować szklankę czystej wody (do wypicia) i przed zaśnięciem wypić jej połowę (oczy powinny być zamknięte i skierowane pod skosem w górę) mówiąc: "To jest wszystko co muszę zrobić, aby znaleźć rozwiązanie problemu, który mam na myśli". Oczywiście trzeba przy tym pomyśleć o problemie, który chcemy rozwikłać. Rano natychmiast po przebudzeniu należy wypić pozostałą część wody ze słowami: "To jest wszystko co muszę zrobić, aby znaleźć rozwiązanie problemu, który mam na myśli i tak już jest". Podpowiedzi – w takiej formie, jaka powinna być dla ciebie zrozumiała - mogą pojawić się we śnie lub za dnia, zazwyczaj w ciągu trzech dni.

Przepływ informacji może być utrudniony za sprawą złogów nagromadzonych w ciele fizycznym, których usunięcie poskutkuje lepszym zdrowiem. Chodzi o usunięcie ich nie tylko z jelit, ale również z innych części ciała. Temat jest szeroki i każdy może z łatwością wyszukać sobie odpowiednie artykuły. Pasożyty, jakie mogły się zagnieździć w naszych fizycznych przestrzeniach również przyczyniają się do blokad umysłowych oraz chorób, dlatego i nimi warto się zająć.

Wróćmy do zadań. Są też tacy ludzie, którzy przyszli na Ziemię, aby zwyczajnie zobaczyć, jak się na niej żyje. Nie mają szczególnych misji ani zobowiązań. Może są wędrowcami zapoznającymi się z warunkami życia na różnych planetach, a może po prostu chcieli doświadczyć dualizmu. Mogą robić, co chcą, tylko muszą sobie przypomnieć o sile podświadomości i o tym, że mogą zażądać życia, jakiego pragną. Często są sfrustrowani, lecz powinni cieszyć się każdym przejawem istnienia w materii, każdą świadomie przeżytą chwilą. Chociaż może dokuczać im samotność i poczucie oddzielenia, to przecież takie życie sobie wybrali.

A że mamy zadania, mogę udowodnić na własnym przykładzie. Kiedyś, przed wieloma laty zdarzyło się, że straciłam przytomność. Odeszłam w zaświaty. To była ciemna pustynia, na której nie było nikogo, tylko hulał wiatr. Wtedy, niczego nie rozumiejąc, pomyślałam sobie, że znalazłam się w niemiłej sytuacji i muszę poszukać życia. Rozglądając się bezradnie dojrzałam w jednym miejscu poświatę, pomyślałam, że tam znajdę ludzi i milszą atmosferę. Kiedy tak sobie szłam w tamtym kierunku, nagle wraz z chmurą pyłu dotarła do mnie chmara istot, ni to cielesnych ni eterycznych, bo przypominały ludzkie formy lecz były przejrzyste, ale posiadały cechy osobowości. Te istoty, spośród których rozpoznałam pewną zmarłą kilka lat wcześniej znajomą panią, zakrzyczały mnie jazgotem głosów. Wyłowiłam słowa „jeszcze nie czas”, „wracaj”, „musisz przecież wychowywać dzieci i masz zadania do wykonania”. Po takiej na mnie napaści odzyskałam przytomność. W głowie wciąż słyszałam tamte słowa „zadania do wykonania”, no i te „dzieci”.

Słowo „zadanie do wykonania” powtórzyło się raz jeszcze, kiedy czytałam w Internecie (chyba był to nieistniejący już Engel Portal) pewien tekst przekazany w obcym języku przez istotę świetlistą. Kiedy później ponownie czytałam ów tekst, tych słów już w nim nie było. Zniknęły. Ale dało mi to do myślenia. Jednak tłumaczenia nie planowałam i nie takie były moje zamiary, kiedy zaczęłam pozyskiwać wiedzę przez Internet.

I chyba rzeczywiście przeważnie nasze zadania są planowane przed narodzinami, ponieważ później okoliczności życia nakierowują nas na ich realizowanie. Dlatego mamy ochronę i opiekę przygotowującą nas do ich wykonania. Chodzi również o to, aby utrzymać nas przy życiu, ponieważ ktoś inny na naszym miejscu nie zrobiłby tego tak, jak my. I tu również mogę dać dobry przykład wzięty z mojego życia. Otóż zdarzyło się to, kiedy wraz z córką i wnuczką jechałam samochodem VW Golf. Wyjeżdżałam z drogi podporządkowanej na główną i kiedy do niej dojeżdżałam, zablokowała mi się skrzynia biegów. Musiałam się zatrzymać i ruszyłam dopiero po dłuższej chwili. Kiedy już jakiś czas jechałyśmy drogą główną, w pewnej chwili znalazłyśmy się na szerokimi długim zakręcie z dalekim widokiem. Zauważyłyśmy, że z naprzeciwka nadjeżdża ogromna ciężarówka, z której akurat zrywa się plandeka. Plandeka fruwała na wietrze raz w jedną stronę a raz w drugą. Kiedy tamten samochód zbliżał się do nas, plandeka trzymała się już tylko na ostatnich zaczepach i wiatr przepchnął ją tak, że gdybyśmy w tym momencie były w jej zasięgu, mogłaby nas zaplątać, zepchnąć z zakrętu w dół lub zrobić z nami coś jeszcze innego. Mogłyśmy mieć wypadek i nie wiadomo, co by się z nim wiązało. Jednak w chwili, kiedy mijałyśmy się z ciężarówką, plandeka gwałtownie przesunęła się na drugą stronę, a po chwili znów przesunęła się na naszą stronę i opadła na drogę – zerwawszy się całkowicie. W lusterku wstecznym zobaczyłam, że samochody jadące za mną, na szczęście, zdołały ją ominąć. Nikomu nie stała się krzywda. Gdyby skrzynia biegów nie odmówiła mi wtedy posłuszeństwa, mogłoby to skończyć się zupełnie inaczej.

Może być też tak, że misja lub zadanie odsłoni się dopiero w odpowiedniej chwili. Jeśli chcesz wypełnić jakąś misję, nie trać nadziei. Ostatecznie możesz poprosić o zadania zgodne z twoimi możliwościami swoich świetlistych opiekunów. Pomocna może być prośba skierowana do opiekunów niebieskiego promienia – mistrza El Morya lub archanioła Michała (szerzej temat pracy z tym promieniem opisałam w książce o mistrzach i promieniach). Lecz pamiętaj, że to może wiązać się z dodatkowymi przygotowaniami i niebezpieczeństwami. Jak wyglądały takie przygotowania w moim przypadku, opowiem innym razem.

środa, 3 sierpnia 2016

ISA RENEE. PRZESUNIĘCIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Upadające linie czasu 3D

W strukturze Wszechświata harmonicznego na pasmo częstotliwości wymiarowej przypadają dwie linie czasu. Kiedy planeta przenosi się na następną skalę wyższej struktury harmonicznej, sześć linii czasu, które istniały w niższych trzech wymiarach, przetacza się do następnej harmoniki, a więc przestaje istnieć na tym samym pasmie częstotliwości. To stwarza szereg nowych doświadczeń świadomości dla ludzi żyjących na Ziemi, które wpłyną na wspomnienia, inną tożsamość linii czasu i inne zapisy historyczne, które zostały wprowadzone do przeszłych lub przyszłych linii czasu.

Wielu różnych ludzi na Ziemi żyje na różnych poziomach skali duchowego rozwoju, gdzie ich bazowa częstotliwość stabilizuje ich ciała świetliste przesądzając o linii czasu i przyszłym duchowym kierunku, niezależnie od tego czy są tego świadomi czy nie. Jeśli ludzie, którzy nie są jeszcze na Ścieżce wznoszenia lecz są duchowo zestrojeni z przesunięciem zbiorowej świadomości, pozostaną wcieleni na Ziemi, przejście do następnego wszechświata harmonicznego pogłębi więź ich dusz z ciałami fizycznymi, dlatego też znajdą się na swoich duchowych liniach czasu. To odnosi się do większości aktualnego pola zbiorowej świadomości. Jednak metamorfoza, która zachodzi przy pierwszej inicjacji duszy i otwiera serce, gdy istnieje tam nierozwiązany ból, może być bardzo dezorientująca dla tych, którzy nie mają emocjonalnych narzędzi leczniczych ani duchowego kontekstu wznoszenia. Wczesne stadia tej przemiany mogą być przez nich odczuwane jako chaotyczne i ciemne, ponieważ doświadczą ciemnej nocy duszy. Wiele osób nagle bezwiednie wejdzie w obcowanie z wyższymi częstotliwościami i będzie zmuszone do oczyszczenia się z bolesnych niższych wibracji.

Ci, którzy są już zintegrowani z duszą i opierają się na nowym fundamencie, będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do wyższych częstotliwości monadycznych, dużo łatwiej będą mogli pogłębić monadyczne więzi wewnątrz ciała fizycznego i umieszczą je na swojej monadycznej linii czasu tożsamości. W chwili pełnej integracji ciała monadycznego, membrany czakr się rozpuszczą, a struktura ciała świetlistego zacznie się zmieniać do formy w postaci kuli, co spowoduje akrecję pola źródłowego lub fal plazmowych.

Kiedy rozwijamy się energetycznie i przenosimy w pasmach częstotliwości wymiarowych, jesteśmy wystawieni na więcej wymiarowych oktaw, a zatem więcej potencjalnych linii czasu. Jednak w przedziale polaryzacji, w którym można potencjalnie doświadczać świadomości, istnieje tylko jedna linia czasu, która jest najwyższym wyrazem naszej duchowej tożsamości i przejawia spełnienie naszego heroicznego prawdopodobieństwa. W przyszłych liniach czasu są stacje tożsamości powszechnie nazywane duszami, monadami lub chrystusową Jaźnią. Te duchowe tożsamości zawierają części ciała świetlistego lub całe ciała duchowe naszych zostawionych przyszłych Jaźni. Są to duchowe ciała energetyczne posiadające matryce naszej świadomej inteligencji, matryce umysłu, które tworzą duchową tożsamość. Jesteśmy zaprojektowani tak, aby podczas cyklu wznoszenia odzyskać te duchowo – energetyczne kawałki. Dlatego właśnie będący na duchowej ścieżce wznoszenia stale zbierają komórkowe wspomnienia wypływające na powierzchnię z różnych etapów ewolucji i różnych linii czasu, żeby przyjrzeć się im ze współczuciem i doświadczyć energetycznego uleczenia.

Kiedy przemieszczamy się po serii różnych linii czasu w oktawie każdego wymiaru, możemy odzyskać naszą duchową tożsamość odtwarzając lub zmieniając sztuczną lub fałszywą rzeczywistość, która mogłaby zakłócać dalsze poszerzanie naszej świadomości. Łącząc się z tymi liniami czasu, możemy odzyskać i ponownie zebrać ciała duchowe, czyste negatywne formy, klony i sztuczną inteligencję. Kiedy oczyścimy fałszywe tożsamości i nieorganiczne struktury, które tłumiły i osłabiały naszą świadomość, wydobędziemy zniewalające oprogramowanie Obcych oraz usuniemy implanty, wtedy ucieleśnimy prawdziwego wewnętrznego ducha chrystusowego.

Przetwarzanie zbiorowej świadomości

Ponieważ większość zbiorowej ziemskiej świadomości utkwiła na liniach czasu niższych wymiarów, niektórzy ludzie z gwiazd i indygo odczuli jej przetwarzanie lub czyszczenia miazmy planety bardziej niż inni. Aby mogło dojść do dostrojenia planety pod koniec 2017 roku, zanieczyszczone rejony muszą się przesunąć na nowe linie czasu. Jak wielu z nas wie, obszary, które tworzą widmo fal niższego trzeciego wymiaru, emitują do zbiorowego pola nieświadomości bazowe częstotliwości kontroli umysłu i implantów Obcych. Stare linie czasu krzyżują się z przyszłymi liniami potencjalnie je uszkadzając. Obce częstotliwości uszkadzają pola i mogą gwałtownie zmienić kierunek prawdopodobnych przyszłych linii czasu. Wiele istot ludzkich wciąż posiada fałszywe tożsamości uzależnione od fałszywych struktur Obcych. Takie struktury kontrolowania umysłów naruszają ich niższe centra energetyczne, co sprawia, że trudno jest im podnieść wewnętrzne wibracje.

Ci, którym wszczepiono implanty związane z programami ET, które pracowały tak, aby uszkodzić te przyszłe linie czasu, są poddawani kontroli przez szmaragdowych strażników (Emerald Guardians). Obecnie kończone są pewne formy rehabilitacji i hostingu umów dla tych, którzy nadal odmawiają współpracy i poddania się przesunięciu w 2017 roku. Jednostki, które przyczepiły się do gwiezdnych ludzi i indygo, są systematycznie wzywane w celu przeglądu ich poczynań oraz ich konsekwencji. Umowy hostingowe z różnymi rasami spoza planety są anulowane, co przejawia się jako nagłe zakończenie współpracy pomiędzy grupami ludzi i nieludzi. Najwyraźniej istnieje konieczność podniesienia ogólnej częstotliwości sieci zbiorowej świadomości i udzielenia pomocy grupom gwiezdnych ludzi, którzy mają wysoką częstotliwość wewnętrzną, lecz zostali obciążeni energetycznym balastem. Zadaniem grup ludzi gwiezdnych i indygo jest wsparcie rehabilitacji uszkodzonych kodów na sieci Ziemi. Wydaje się, że wiele istot z grup ET spoza planety będzie zmuszonych do porzucenia kontinuum czasu, które tutaj zasiedlali – będą zmuszeni do bezwzględnego wyniesienia się z tego systemu. Aktualne linie czasu są rozpuszczane i upadają, co jest konieczne ze względu na szkody, jakie przejawiają w ogólnym systemie świadomości. Zanik tych linii, które nie ewoluowały i są zasymilowane z przyszłością AI, powoduje zanik kodu genetycznego istot z tych grup - zaangażowanych w biologiczne hakerstwo. Tracą ciała w taki sposób, gdyż powstały wskutek hybrydyzacji z DNA sklonowanych ludzi, wykorzystywanych do tworzenia form tymczasowych, aby utrzymać istnienie ich linii czasu. Bez formy cielesnej potrzebnej do poruszania się w czasoprzestrzeni, stają się całkowicie uzależnieni od łaski zarządzających strażników, którzy mają im znaleźć nowe ciała do zasiedlenia.

Kiedy jesteśmy przesuwani do kontinuum innej czasoprzestrzeni i przenosimy się do względnej równowagi - do częstotliwości wyższego wyrazu światła i plazmy, mamy miejsce spotkań z polaryzacją istniejącą w tym polu energii. Niektóre polaryzacje, z którymi musimy się poznać, istnieją w formach struktur Obcych lub grup ET. Kiedy napotkamy tę nową częstotliwość światła w paśmie wymiarowym umieszczonym na danej linii czasu, musimy oczyścić zatory lub ciemne energie, również z jednostek, które tam istniały. Niektóre z tych jednostek były do nas przyczepione, mogły uważać, że są naszymi właścicielami lub z jakichkolwiek przyczyn rościć sobie do nas prawa. Zatem trzeba się mocno starać, by uleczyć wypaczenia zbiorowej świadomości w liniach czasu 3D, które były uszkodzone przez struktury Obcych, a w ostatnich miesiącach zostały uwydatnione. Żeby linie czasu zbiorowej świadomości mogły bez przeszkód przesuwać się na duchowe linie czasu piątego wymiaru, potrzebnych jest wielu działających w sieci pracowników, którzy muszą wspomagać oczyszczanie bazowych kodów używanych do zasilania satanistycznych struktur i ciemnej matki na planecie. Te kody - kody metatroniczne, odwrócone kody 55 i pisane odwrócone kody w sieciach czarnej magii - są wykorzystywane do odwracania elektronów. Kody metatroniczne wykorzystują matematykę piątek i dziesiątek, która jest stosowana do manipulowania siecią czarnej magii, czyli tam, gdzie te ciemne jednostki i kosmici zebrali mnóstwo energetycznej mocy. Takie pola czarnej substancji są używane przez czarnych magów – ludzi, a także nieludzi, do przywoływania energii sił subtelnych oraz ciemnych mocy poprzez przekleństwa, klątwy, jednostki i negatywizmy w stosunku do ludzi. Tego rodzaju negatywizmy kierowane są do ludzi, ponieważ siły ciemności chcą wykraść z nich coś wartościowego, zazwyczaj są to części ciała, siła życiowa lub próbki DNA.

Kiedy przechodzimy do wyżej wymiarowych pól na planecie, możemy doświadczać standardowych ataków psychicznych ze strony negatywnych sił i oszukańczych sił duchowych. Są to uderzenia energii i porwania, bandyckie ataki oraz zachowania przypominające działania mafii. Oni tracą kontrolę nad kluczowymi osobami, które mieli na swojej liście płac. Z tego powodu ich możliwości kontrolowania struktur ogólnej świadomości planetarnej słabną, więc skupiają się na porywaniu słabych, straumatyzowanych osób w celu przeprowadzania destrukcyjnych aktów takich jak zabójstwa, w których leje się krew i są ofiary. Ponieważ jesteśmy w trakcie tego przejścia na kolejną platformę, musimy obserwować i oczyszczać wypaczenia kodu pewnego poziomu piątego wymiaru, który nadal istnieje w odwróconej sieci. Odwrócenie sieci działa jako ciemne więzi pomiędzy liniami czasu 3D przekazujące zepsucie do linii czasu i sieci następnego wszechświata harmonicznego.

Odwracanie sieci

Odwrócona sieć odbiera siły życiowe ze zbiorowych pól wszystkich mieszkańców Ziemi i tworzy więcej czarnych sił oraz miazmy w/na planecie wysyłając strumienie energii do odwróconych wzorców sieci całej planety. Możemy odnieść się do tego odwróconego wzorca jak do wzorca anty-życia, który oznacza również wzorzec antychrysta. Gdy zbiorowa siła życiowa porusza się w odwróconych wzorcach, tworzy zatory, które odłączają osobę od organicznej podaży wiecznej energii dostępnej w obrębie własnego ciała duchowego. Zamiast tego, energia siły życiowej jest zbierana i przekazywana pewnym żyjącym na Ziemi uprzywilejowanym grupom NAA, które strzegą tych odwróconych sieci. Na przykład siatka NRG jest stacją zbioru globalnej siły życiowej, i istnieje w centrum Wielkiej Brytanii. Kiedy budzi się ciało Albionu, zaczyna zakłócać działanie tej osobliwej odwróconej siatki, i stopniowo załamuje fragmenty jej operacyjnej struktury. Dodatkowo, istnieje wiele odwróconych sieci czarnych serc rozproszonych po głównych miastach, są to na ogół większe miasta na całej planecie. Odwrócone sieci czarnych serc wykorzystane są też w innych typach obcych struktur, na przykład przeznaczonych do utrzymywania implantów planetarnego ukrzyżowania w geometrycznych wzorach zwanych różokrzyżem, których zadaniem jest uciskanie zbiorowej świadomości. Odwrócona sieć jest przechowywana na sieci planetarnej przez systemy geometrii bi-falowej, które działają na energiach o niskich częstotliwościach generowanych w szerokich rzeszach.

W dzisiejszym świecie istnieją struktury geometryczne bazujące na geometrii bi-falowej, które zostały zainstalowane w mózgu planety do tworzenia statycznych sieci i odwróconych pól. Struktury sztucznej inteligencji przechwytują i gromadzą energię, a następnie wysyłają ją do źródeł poza planetą lub do uprzywilejowanych ludzi na Ziemi, którzy realizują program kontrolujący. Więc te energie są zbierane i w zasadzie oddawane do ludzi lub nieludzi, którzy służą sterowaniu oraz utrzymywaniu zniewolenia. Kiedy odwrócone sieci stopniowo przestaną działać, przestanie również działać linia zasilająca pasożytniczą energię w całym łańcuchu pokarmowym, odmawiając im dostępu do zbiorowego źródła zasilania energią ludzkiej zbiorowości. Chociaż jest to bardzo pozytywne dla dla naszej planety i zbiorowej ludzkiej świadomości, zdesperowane jednostki spowodują nasilenie się sił chaosu w polu.

Oczyszczanie osobistych linii czasu

Chociaż czas nie istnieje i jest wytworem usytuowanym w warstwach pasm częstotliwości wymiarów, które tworzą wszechświatową matrycę czasu, zgromadzone przez nas wspomnienia są zapisywane w naszych ciałach mentalnych, a ich zawartość działa w przestrzeni jako linia czasu. Dlatego wspomnienia zgromadzone w naszej świadomości są holograficznymi obrazami świetlnymi pojawiającymi się na paśmie częstotliwości wymiarowej, na którym istnieje nasza tożsamość, i są przywoływane w sekwencji liniowej - jak oglądanie filmu. Struktura linii czasu w całym strumieniu świadomości jest zorganizowana w postaci tych holograficznych obrazów stanowiących zapis wspomnień. Obrazy z naszej pamięci będą wyjątkowe na sposób, w jaki każdy z nas ich doświadczył – zależnie od uczuć, doznań i postrzegania tego momentu w czasie. Tak więc linie czasu odnoszą się do zrozumienia, że wydarzenia będące przyczyną ich zapisania w pamięci, mogą wyzwalać poszerzanie lub kurczenie ciał świadomości, które można zmodyfikować albo zmienić linię czasu, na której się znajdujemy.

Ziemia ma problem z ciemnymi jednostkami wszczepiającymi fałszywe wspomnienia w linie czasu ludzi w celu sprawowania kontroli nad systemami wierzeń, oraz w celu emocjonalnego manipulowania. Nazywamy to zjawisko implantowaniem fałszywych wspomnień i fałszywych obrazów – holograficzną wkładką. Takie wkładki mogą być łatwo usunięte z zapisu świadomości, kiedy są rozpoznane jako fałszywy zapis.

Przemieszczamy się po serii linii czasu w każdej oktawie wymiarowej, aby odzyskać tożsamość własnej świadomości, odtwarzając i zmieniając uczucie bólu, nieaktualne lub fałszywe rzeczywistości zakłócające dalszy rozwój duchowy. Jeśli nie wyczyścimy przeszłych kwestii z pamięci linii czasu, będziemy powtarzać te same wzorce, aż nauczymy się duchowej lekcji lub wyczyścimy traumę dotyczącą minionego zdarzenia. Wszystko powtarza się samo na linii czasu osoby dopóty, aż jej duch nie rozwiąże energetycznego konfliktu, problemu lub traumy, które są zapisane we wspomnieniach świadomości. Aby uzyskać oczyszczenie osobistych linii czasu, musimy skomunikować się i współpracować z naszą wyższą duchową świadomością. Nie chodzi tu o umiejętność ego, lecz o funkcję wyższej jaźni duchowej. Kiedy usuniemy, a tym samym zmienimy, pamięć przeszłych linii czasu, dopóki jesteśmy tu i teraz, możemy zmienić bieżącą linię czasu, którą przemierzaliśmy ostatnio. To pozwala na stworzenie nowej linii czasu i poprawę przyszłego kierunku podróżowania strumienia życia. Kiedy usuniemy przeszłe wspomnienia, przekroczymy granice gromadzenia minionej traumy na linii czasu, a to zmieni przyszłą linię czasu w chwili obecnej i pomoże dostroić się do znacznie wyższej duchowej ekspresji rzeczywistości.

Linia czasu jest sekwencją liniową, dzięki której została zgromadzona cała aktywność świadomości, która może dać potencjał dla możliwych przyszłych rzeczywistości i zdarzeń. Gdy na tej planecie mamy do czynienia ze strukturami linii czasu, mamy do czynienia z mentalnymi polami horyzontalnymi, które kontrolują to, co odczuwamy jako płynący do przodu czas, co daje złudzenie poruszania się od punktu A do punktu B. Dla każdej osoby i każdej grupy ciał istnieje szereg zarejestrowanych punktów spustowych, które odkładają się w przestrzeni linii czasu wielokrotnych doświadczeń świadomości. Wszystkie one łączą się i tworzą prawdopodobieństwa rzeczywistości lub rzeczywistości, które mogą zaistnieć na osobistej linii czasu. Jeśli rozpoznamy moment / punkt spustowy na osobistej linii czasu, na przykład osobistą traumę, która miała na nas negatywny wpływ, możemy wrócić do tego zdarzenia w czasie z intencją jego uleczenia i usunięcia oraz pozbyć się traumy. To oczyszczenie jednocześnie zmienia obecną i przyszłą linię czasu, dzięki czemu w przyszłości możemy osiągnąć bardziej pozytywny wynik dotyczący rzeczywistości. Chodzi tu o zrozumienie, że mamy uprawnienia do edytowania własnych wspomnień w osobistym hologramie jak w filmie.

Aby pojąć oczyszczanie osobistych linii czasu, należy pomyśleć o nagromadzonych emocjach, które świadomość zapisała w duchowej odbitce ciała, co przekłada się na obecny przejaw tożsamości i życiowe doświadczenia. Wszystkie zgromadzone wspomnienia, które składają się z doświadczeń naszej świadomości, są następnie organizowane w liniowej sekwencji czasu, a te tworzą sumę naszych osobistych linii czasu i tożsamości. To, czego obecnie doświadczamy, jest wynikiem wszelkich naszych wspomnień zgromadzonych w całym okresie i nadaje formę wszystkiemu, czego doświadczamy w tej chwili.

Chociaż wspomnienia ze wszystkich tożsamości zostały już zapisane w naszym osobistym planie przez wszechświatową linię czasu, kiedy świadomie jesteśmy w chwili obecnej, możemy zmienić każde wydarzenie lub spust w tej osobistej linii czasu, kasując ich negatywny wpływ na świadomość. Wykasowanie z pamięci negatywnego zdarzenia spowoduje zmianę planu. Negatywny wpływ powstał, kiedy zostaliśmy złamani przez ból i uszkodzenia duszy. Aby się uzdrowić, musimy znaleźć i ponownie połączyć swoje duchowe kawałki, które były rozrzucone na tej linii czasu. Te duchowe kawałki można odnaleźć i odzyskać podczas emocjonalnego uzdrawiania za pomocą bezwarunkowej miłości oraz przebaczeniu. W każdej chwili „teraz” mamy moc zmiany jakiegokolwiek ze wspomnień zapisanych z biegiem czasu – dotyczy to przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Aby pozbyć się wszelkich negatywnych skutków, musimy dostrzec prawdę odnośnie tego, co faktycznie spowodowało wyzwolenie bólu, strachu lub traumy, a następnie zobaczyć, jak to wpłynęło na nasze myśli i zachowanie w obecnym czasie.

Kiedy możemy dostrzec prawdę o tym, co faktycznie się wydarzyło, wtedy możemy prawdziwie wybaczyć sobie te epizody. Przez odpuszczenie sobie i innym możemy odzyskać nasze spękane kawałki, a następnie całkowicie puścić ból. Aby uzdrowić duchowe połamanie, którego skutkiem jest skrajna trauma, możemy potrzebować kilku sesji przywołujących zdarzenia z warstw traumy, co w końcu umożliwi przesunięcie na osobistej linii czasu. Czasem tak bywa, że aby wyodrębnić obszary bólu, blokady lub podczepienia, trzeba brzemię oddać Bogu. Po ekstrakcji negatywnych warstw otwieramy w polu energetycznym nową przestrzeń, którą należy wypełnić wewnętrznym duchowym światłem, co pomoże wreszcie uleczyć rejony, które doświadczyły bólu i krzywdy.

Na całej osobistej linii czasu istnieją różne wydarzenia, które miały miejsce w czasie i które miały wpływ na nasze wersje prawdopodobieństw doświadczania rzeczywistości – przeszłe, obecne oraz przyszłe. Wiele z tych wydarzeń wywołało zmiany kierunku życia. Czasem trzeba będzie ponownie zmierzyć się z przeszłym bólem oraz emocjami opartymi na strachu, które powstały na naszej linii czasu i mają wpływ na przyszłość. Mogą one objawić się jako najważniejsze wydarzenia, jakie zostały zapisane na linii czasu zbiorowej świadomości, które mają wpływ na całą ludzkość. A zatem dola ludzkości, która doświadczyła tego samego bólu co ty, jest zapisana we wspomnieniach planety. Istoty ludzkie są aktualnie podróżnikami w czasie, a kiedy rozwijamy nasze umiejętności medytacyjne i koncentrację, naprawdę możemy wpływać na czas oraz zbiorową świadomość oraz je kształtować. Możemy wrócić na linię czasu, którą chcemy oczyścić z destrukcyjnych zapisów i z negatywnych skutków pewnych zdarzeń oraz innych tożsamości. Możemy przenieść jednostki, które znajdziemy tkwiące w jakimś konkretnym miejscu w czasie, wraz z częściami siebie, które mają być odzyskane przez źródło światła. Gdy ta negatywność jest usuwana, gdy pozbywamy się dawnego bólu, zmianie ulega czas przyszły i kierunek osoby lub grupy. Gdy wiele osób z grupy oczyści swoje linie czasu, będzie to miało wpływ na linie czasu zbiorowej świadomości zapisane w historii.

Kiedy już będziemy czyści i pewni, że to rozumiemy, posiądziemy wewnętrzne przekonanie, że gdy ofiarujemy się służyć naszej najwyższej świadomości, będziemy w stanie dokonać przemożnych zmian dla najwyższego dobra wszystkich ludzi. Tak naprawdę uzdrowienie siebie jest też uzdrowieniem innych ludzi. Aby móc doświadczyć jeszcze silniejszego ucieleśnienia światła, możemy jeszcze wiele razy być zmuszeni odnaleźć ukrytą w nas ciemność. Kiedy zaangażujemy się i będziemy czynni na ścieżce duchowej jedności, nauczymy się, jak właściwie równoważyć wzrastającą wewnętrzną energetyczną moc, i jak jej używać nie nadużywając tej duchowej władzy. Stale jesteśmy testowani pod względem moralnej prawości, a potem dostajemy jeszcze więcej duchowej mocy. Władza nad innymi, która przejawia się w formie manipulacji, nadużyć i brutalnej siły na Ziemi, nie jest duchowa mocą. Gdy przechodzimy przez proces duchowych inicjacji, jesteśmy prowadzeni tak, aby rozwijać wewnętrzne mistrzostwo, a w rezultacie utrzymać etykę moralną i duchową, która staje się nieodłączną częścią nas. Te cnoty i zalety etyczne stają się nierozdzielne ze ścieżką, która kieruje energię na linie czasu świadomych doświadczeń. Aby rozwinąć wyższe duchowe umiejętności wewnętrznego mistrza i aby nadal kroczyć ścieżką ku przesuwającym się liniom czasu trzeba będzie na pewnym etapie przyswoić kolejne duchowe lekcje.

Wiele elementów tego tekstu można uzupełnić czytając poprzednie artykuły. Na przykład: Złote wrota, Przebudzenie Albionu, Plazma.

Weź proszę z powyższego tekstu tylko to, co przyda ci się do duchowego rozwoju, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękujemy za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy
Jestem boską, suwerenna, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie łaskawi dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF.

Z kochającym sercem, Lisa.