sobota, 30 grudnia 2017

ENERGETYCZNE PASOŻYTY LISA RENEE GRUDZIEŃ 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy w samym środku kluczowych zmian - pomiędzy końcem mrocznego cyklu a początkiem nowego. Aby uzyskać głębszą klarowność w tym niesamowitym czasie przeobrażających się wymiarów i linii czasu patrzymy do przodu oraz do tyłu. Pozbywając się wielu poziomów wpływów NAA oraz energetycznego żerowania, kładziemy szczególny nacisk na energetyczne cechy pasożytów. Czego potrzeba, aby wydostać się z pasożytniczych szponów, wyjść z wampirycznych systemów, oczyścić się z pasożytów: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych? Ochrona zdrowia i siły życiowej, docenianie duchowego ucieleśnienia i zdolności do bycia dla siebie własnym źródłem to główne elementy przygotowań do bycia odpowiedzialnymi współtwórcami w tym nowym cyklu.

Ziemia, Słońce i Droga Mleczna zestrajają się ze sobą do określonego punktu rozgraniczającego w liniach czasu, które oddzielają światy, co rozpoczyna kolejny etap masowego przechodzenia Dusz przez wierzchołek przemieszczający się od gwiazdozbioru Wężownika do Strzelca. Przez okno galaktyczne zostanie przetransportowanych wiele grup dusz i istot, które przez wiele tysiącleci przebywały w niższych wymiarach planety Ziemi. Gdy ta fala opuszcza niższe wymiary ziemskiego królestwa, w niebiańskiej strukturze odzwierciedlającej ciało planetarne z niebios, zjednoczona zasada słoneczna powraca jako narodziny nowych gwiazd.

Tegoroczne galaktyczne zrównanie powoduje, że Eter Kosmicznej Matki roznieca Aqualeyon, odnowienie pomiędzy Kosmiczną Matką a jej Słońcem, które intensywnie ożywia moc zmartwychwstania ognia słonecznego na dziesiątym etapie praw alchemicznych. W rezultacie w ciągu tygodnia przesilenia zimowego między zasadą sofianicznej Kosmicznej Matki a jej Słońcem występują potężne siły alchemiczne, otwierając bramę, która uwydatnia przekodowanie i uzdrowienie dla męskich ran i kobiecych odwróceń. To makrokosmiczne zdarzenie odzwierciedla mikrokosmos naszego osobistego życia. W ten sposób może dojść do intensywnych etapów transformacji i transmutacji sił cienia, pasożytów energetycznych oraz związanych z nimi mrocznych istot, które są usuwane z ciała ziemskiego i ciał ludzi.

Kiedy przechodzimy do następnego etapu cyklu wznoszenia, nowego roku, rozpoczyna się morfogeneza i wchodzenie w początek nowego cyklu czasowego. Ulega zmianie gra pomiędzy tymi, którzy funkcjonują na Ziemi jako empaci a istotami pozbawionymi empatii. To na nowo definiuje formę bycia wewnątrz tych grup dusz, które uzyskują dostęp do równej wymiany zasobów energii, znajdującą się pomiędzy tymi, którzy służą sobie a tymi, którzy służą innym. W poprzednim cyklu energia z różnych powodów płynęła w kierunku tych pierwszych, głównie dlatego, że struktura planetarna była wypełniona obcym oprogramowaniem, które tworzyło systemy zamkniętego źródła - wspierającego masowe pasożytnictwo. Obecnie rozkład energii ulega przesunięciu, co zmienia poziomy dostępu do innych płaszczyzn wymiarowych, a zatem inne grupy uzyskują dostęp do struktur pola planetarnego. Jest to podobne do stwierdzenia, że ​​planeta ma nowy kod dostępu do fali trójkowej w uniwersalnej lokalizacji współrzędnych, a ci, którzy nie mają kodu dostępu, nie mogą wyjść z bramy uniwersalnej i nie mogą do niej wejść bez poddania się protokołom hostingowym Kryształowej Gwiazdy. Przekształcenie poziomów kodów dostępu na wielu poziomach płaszczyzn wymiarowych, które łączą się z Ziemią, jest formą zarządzania kryzysem planetarnym i jest również wynikiem nowego cyklu morfogenezy.

Pozyskiwanie struktur pasożytniczych

W związku z tym, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozpoczęło się pasożytowanie po historycznej inwazji negatywnych Obcych, musimy powrócić do przeszłości. Pasożyty energetyczne dostały szansę, by rządzić systemami zamkniętymi, tym samym zarządzać energiami potrzebnymi do przejawienia się podczas mrocznego wieku na trójwymiarowej płaszczyźnie Ziemi. Przesunięcia, które zachodzą w głównym szablonie struktury planetarnej, bezpośrednio modyfikują sposób, w jaki są kierowane wszystkie formy energii elektromagnetycznej pozyskiwanej od ludzi, nieludzi i za pomocą technologii, a także gdzie są przejawiane na Ziemi. Służenie sobie było związane z manipulowaniem przez NAA systemami zamkniętego źródła, co powodowało tendencję do stwarzania pasożytów energetycznych. Natomiast świadomość związana ze służbą dla innych działa na naturalnych kodach stwórców, które są systemami z otwartym źródłem, i działają jako energetyczne stabilizatory, tworzące bardziej samowystarczalne źródła energii.

Systemy zamkniętych źródeł fal dwustrumieniowych, anty-życiowe odwrócenia i świadomość podzielonej polaryzacji w obrębie pola planetarnego wpadają w spirale zstępujące, a następnie są przekształcane w mniejsze jednostki i przechodzą na zewnątrz. Dlatego te systemy tracą dostęp do tych samych zasobów energii, które były zbierane ze sztucznych sieci lub układów zamkniętych w poprzednim cyklu. Jednocześnie otwarte systemy trójfalowej struktury świadomości oddalają się od spirali martwej energii w systemach pasożytniczych i zyskują impet poprzez zwiększony dostęp do wysokiej jakości źródeł energii o otwartym kodzie źródłowym. Te źródła energii o otwartym kodzie źródłowym są przenoszone do ciała Ziemi poprzez krążenie kryształowych spiral o wyższej częstotliwości, które pomagają zbudować fundament planu potrzebnego do wspierania planetarnego hostingu w celu kontynuowania wznoszenia.

To samo wydarzenie planetarne wpływa również na pojedyncze komórki nerwowe na planecie, przez co dystrybucja zasobów energii z otwartego źródła po cichu przenosi się do ludzi, którzy ucieleśniają wyższe częstotliwości. Ci ludzie, którzy rozwinęli się do tego stopnia, że mogą rozpowszechniać manifestacje energii w kryształowych spiralach i powielać je dla Ziemi są tymi, którzy mogą istnieć poza pasożytniczymi anty-życiowymi odwróceniami. System zamkniętego źródła został zorganizowany poprzez celową masową produkcję mrocznego chaosu i anty-życiowych odwróceń, które są wykorzystywane przez jednostki z czarnych dziur. Mówiąc dokładniej, istoty te są pasożytami energetycznymi, które do zasysania zasobów energii z całych ciał planetarnych wykorzystują zaawansowane technologie, aby przetrwać w systemach rzeczywistości opartych na drapieżnym pasożytnictwie.

Stopniowy demontaż systemów zamkniętego źródła, które są pasożytnicze i które wytworzyły w naszym świecie pasożyty energetyczne, następuje w schemacie pola planetarnego podczas tej fazy. To bezpośrednio wpływa na to, jak ludzie na Ziemi współtworzą z systemami kolektywnej świadomości energii, a także jak pokazują sumę nagromadzonych myśli, które odzwierciedlają ten sam poziom świadomości w tym systemie rzeczywistości. Chodzi o sposób, w jaki ich ciało-świadomość-energia łączy się ze zbiorowym ciałem świadomości na płaszczyźnie Ziemi, w którym dostęp do większego systemu zbiorowych energii w systemach zamkniętego źródła uległ przesunięciu. W efekcie wiele osób polegających na zamkniętych systemach może być zdezorientowanych, ponieważ wciąż trwa niszczenie pasożytniczych struktur wokół nich, co ma wpływ na ludzi i rzeczy w ich życiu, które nie przynoszą takich samych rezultatów jak poprzednio.

Wydostanie się poza system zamkniętego źródła

Niektórzy z nas dostali nowe lekcje, aby dostosować procesy myślowe do następnego poziomu prawa struktury, które kieruje energię w kierunku systemów obszarów świadomości z otwartym źródłem. W celu dostrojenia się do pola, na którym otrzymujemy najwięcej duchowego wsparcia energetycznego, musimy wznieść się na kolejny poziom rozwoju, na którym nauczymy się ewoluować poza systemy zamknięte i przejawiać w materialnej rzeczywistości bez wykorzystywania, manipulowania lub odbierania energii innym.

Każdy z nas musi stanąć na własnym wewnętrznym fundamencie, zbudować rdzeń Jaźni i rozwijać metody samodzielnego radzenia sobie w fizycznym świecie oraz pozyskiwania energii z wnętrza, zamiast odbierać ją z zewnątrz czy od innych ludzi. Im bardziej zaawansowane formy manipulacji człowiek wykorzystuje w celu pasożytowania czy odciągania energii od innych, tym poważniejsze będą tego skutki w przyszłości. Wielu ludzi cierpi z powodu tej trudnej lekcji, ucząc się większej samodzielności i sposobów czerpania energii, by wreszcie położyć kres pasożytniczym związkom oraz przestać angażować się w szkodliwe wymiany. Nawet jeśli jesteśmy zdenerwowani widząc to, co robią inni, nie możemy nikogo krzywdzić – również siebie samych. W ostatecznym rozrachunku, nikt przed tym nie ucieknie, gdyż w dłuższej perspektywie wszystko, co zbyło skrywane w tym cyklu pasożytniczym, zostanie ujawnione.

Zamiast zachowywać się w pasożytniczy sposób, jaki został nam wpojony za pomocą wszczepionych przez NAA myśli, musimy nauczyć się uwalniać od pasożytów energetycznych oraz pasożytniczej kontroli, która jest powszechnie stosowana w mikrokosmosie i makrokosmosie. To jest początek cyklu przemian, które popychają nas do przodu, abyśmy zmienili pasożytnicze nawyki, znane nam lub nieznane. Jednocześnie, gdy podejmujemy kroki mające na celu zakończenie pasożytniczej wymiany, musimy nauczyć się stwarzać w naszym życiu osobistym i zawodowym zrównoważoną wymianę wartości, które są korzystne dla obu stron, a zaprzestać jednostronnego pasożytniczego drenażu opartego na czysto samolubnych motywacjach lub z zamiarem wyrządzenia szkody.

Aby uwolnić się od więzienia świadomości na Ziemi opartego na zasadach drapieżnego pasożytnictwa, musimy zacząć wznosić się ponad to i uczyć się nowych sposobów na utrzymanie się z wewnętrznej, samodzielnie wytworzonej energii duchowej.

Jedną z ważnych lekcji, którą wiele osób teraz przyswaja, polega na pozbyciu się sposobów myślenia na temat pieniędzy - to jest pierwsza życiowa dyrektywa dotycząca obecnego życia. Musimy zrozumieć, że podstawowa motywacja do posiadania pieniędzy leży w naszych najciemniejszych lękach o przetrwanie. Ludzie nie powinni modlić się o pieniądze, powinni modlić się, aby pozbyć się strachu, oraz aby dojrzeć swój wyższy duchowy cel. Kiedy poznamy wyższy duchowy cel i poświęcimy się służbie innym, pojawi się wszystko, czego potrzebujemy, aby wypełnić ten wyższy cel, co przyniesie bezwarunkową miłość oraz sensowne połączenie z życiem.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że za astralnym mirażem składającym się z kolosalnego pola wygłodniałych pasożytów energetycznych rzeczywiście ukrywają się siły satanistyczne. Systemy kontrolowane przez te siły są również systemami pasożytniczymi z zamkniętym źródłem, z których korzysta niewiele osób. Przyjmowanie ogólnych zasobów energii na swoją osobistą korzyść przy ekstremalnych kosztach energetycznych ponoszonych przez innych, generuje poważną nierównowagę, która przyczynia się do wojen energetycznych, ubóstwa, chorób i cierpienia świata. Jesteśmy w czasach ostatecznych, na skrzyżowaniu dróg, które definiują, kto na Ziemi jest gotowy rozwijać się poza systemy z zamkniętym źródłem związanym ze zniewoleniem świadomości i energii, zarządzanym przez aranżowane na planecie archonckie pasożytnictwo. Ci, którzy odmawiają zmiany pasożytniczych zachowań, poniosą tragiczne konsekwencje swoich działań, indywidualnie i globalnie, a zatem, gdy na planecie nastąpi ta przemiana, walka o kontrolę nad dostępem do innych zasobów energii będzie wydawać się znacznie zaostrzona.

Pasożytnictwo międzywymiarowe

Pasożytnictwo to związek między gatunkami, w którym jeden gatunek - pasożyt, korzysta z drugiego - gospodarza. Podczas mrocznego cyklu Ziemia stała się więzieniem świadomości opartym na drapieżnym pasożytowaniu na energii siły życiowej wszystkich żywych istot, szczególnie gdy umierają. W wyniku międzywymiarowego pasożytnictwa ciała planetarnego, ludzka rasa została zarażona pasożytami energetycznymi i implantami, które mają za zadanie wydrenować energię wyższej świadomości i siły życiowe z ciała. Oznacza to, że w wyniku pasożytowaniu na ludziach nastąpiło poważne wyczerpanie energii lub entropia, co utrudniło ludzkości ucieleśnienie duchowych warstw, takich jak połączenie z ciałem świadomości duszy, monady i awatara.

Co więcej, większość ludzi na Ziemi nie ma dostępu do swoich wspomnień z z innych wcieleń, a zatem nie są świadomi, że mają ciała duchowe, które są zbudowane z częstotliwości elektromagnetycznej i czystej inteligentnej energii świadomości istniejącej w innych wymiarach. Jeśli te duchowe ciała są ignorowane przez osobę, gdy ta pojawia się w fizycznej rzeczywistości, oznacza to, że ludzie drapieżcy oraz pasożytnicze istoty mogą używać tej energii świadomości tej osoby bez jej zgody i wiedzy.

Kiedy ludzkie ciało jest osłabione, a umysł jest w stanie amnezji, pasożyty NAA zyskują kontrolę nad umysłem i ciałem tych, których zamierzają wyssać i uwięzić. Musimy lepiej zrozumieć pojęcia pasożytnictwa energetycznego, które ma na celu osłabienie wszystkich warstw ludzkiego ciała oraz to, jak ta słabość pogłębia się poprzez przyłączanie wielu różnych bytów z cienia, duchów, implantów i mikroorganizmów, które istnieją w fizycznym oraz niefizycznym wymiarze. Kiedy jesteśmy osłabieni przez pasożyty energetyczne, możemy zachorować fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, dzięki czemu łatwiej nas kontrolować poprzez zestaw podczepień oraz opętań. Brak energetycznej równowagi osłabia ciało i wytwarza energetyczne pasożyty, które w końcu ujawnią się na płaszczyźnie fizycznej orz objawią się jako choroba w jednej lub kilku warstwach, w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.

Kiedy Ziemia została zaatakowana przez drapieżne pasożyty

Według opiekunów bunt Lucyfera osiągnął punkt kulminacji podczas kataklizmu atlantydzkiego, który uruchomił najciemniejszą z mrocznych epok - cykl, w którym upadłe drapieżniki w tym Wszechświecie powstały, by rządzić na Ziemi jako fałszywi bogowie. Ostatnie 26 000 lat określa się jako najciemniejsze zstąpienie w krainę ułudy i podziemia, podtrzymywane przez pasożytnicze drapieżnictwo, ofiarę krwi i zniewolenie świadomości, wymuszone przez fałszywych obcych bogów lub archontów, którzy uwięzili duszę planety w systemie zamkniętego. źródła. W wyniku tych wydarzeń Ziemia i jej mieszkańcy doświadczyli największego oddzielenia od uniwersalnej boskości, ponieważ drapieżni archonci zbudowali na powierzchni ciała planety zagrody częstotliwości i dwufalową maszynerię, które nieustannie przetwarzały dusze, wciąż zbierając żniwo od wszystkich żywych stworzeń na Ziemi - dla energii i jako źródło pożywienia.

W miarę jak ciało planetarne ulegało coraz większym skażeniom dzięki dwufalowej strukturze, która obejmuje matrycę księżycową, maszynerię Obcych, implanty genetycznej modyfikacji Obcych i różne urządzenia technologiczne wykorzystywane do poboru energii siły życiowej, karmiono oraz generowano wachlarz pasożytów energetycznych, które zniszczyły królestwo planety przekształcając je w materialną rzeczywistość opartą na drapieżnym pasożytnictwie. Wykradanie cudzej siły życiowej jest potrzebne tym, którzy są z natury pasożytami, na przykład bytom z czarnych dziur, które nie są w stanie samodzielnie jej wygenerować. Okupowana Ziemia została wyznaczona jako plac zabaw dla tych upadłych drapieżców, aby grupy NAA pozostały na szczycie piramidalnej struktury jako elita mocy oraz by mogły zachować kontrolę nad rozkładem energii na płaszczyźnie materialnej, kierując zasoby planety do systemów zasilania w innych rzeczywistościach wymiarowych. W ciągu ostatnich stu lat archonckie pasożytowanie rozwinęło się do modelowania konsumpcyjnego. Psychopatyczna korporatokracja i nieustanne stosowanie inżynierii społecznej kontroluje umysły społeczeństwa, aby akceptowało oraz normalizowało odwrócone systemy kultury śmierci, które możemy dziś zobaczyć na Ziemi. .

Wprowadzenie drapieżników do łańcucha pokarmowego

Aby zmaksymalizować ilość energii życiowej zebranej ze śmierci żywych cielesnych stworzeń, pasożyty energetyczne zostały wprowadzone do genetycznej sieci ogniw w łańcuchu pokarmowym planety w celu dalszego modelowania zachowania drapieżników i ich ofiar. Wprowadziło to w łańcuch pokarmowy, kanibalizm i konsumpcję mięsa, co spowodowało zmutowanie genetyki wszystkich mieszkańców Ziemi oraz lepsze dostosowanie do archetypów drapieżników i zdobyczy, a także pasożytniczych nawyków atakujących gadzich gatunków, ułatwiając im także kontrolowanie lub zasiedlanie ludzkich ciał.

Pasożyty energetyczne chcąc pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego wykorzystują brutalne metody wobec ofiar, dlatego zaczęły konsumować siłę życiową i zasoby potrzebne planecie oraz wszystkim jej formom życia, dzięki którym te mogłyby być zdrowe, odżywione i zrównoważone. Brak dostępnej energii siły życiowej zmutował wiele gatunków roślin, zwierząt i ludzi, co poskutkowało chorobami, a także wpłynęło na jeszcze bardziej gwałtowne zachowania poprzez archetypowe manipulowanie kontrolą umysłu generując walki drapieżników z wieloma gatunkami.

Podczas cyklu ciemności do ludzkiego DNA wstawiano geny drapieżnika, dzięki czemu ludzie zabijają różne istoty, w tym ludzi, przez co tamci uzyskują więcej energii z archetypów drapieżników-ofiar. Kiedy jakakolwiek roślina, zwierzę lub człowiek umiera zgodnie z archetypem drapieżnika-żeru łańcucha pokarmowego, obie uczestniczące strony uwalniają intensywnie podwyższoną energię, a zaciekłość aktu zabijania maksymalizuje energetyczną reakcję łańcuchową, z której korzysta żniwiarz. Manipulacje łańcuchami pokarmowymi istniała również w wielu ludzkich liniach czasu wojny i holokaustu, aby zmaksymalizować ból oraz cierpienie, które dokarmiają te same pasożytnicze międzywymiarowe byty.

W miejscach na Ziemi, gdzie miały miejsce okropne masakry, śmierć wskutek tortur, gwałtów i zabijania, są roje międzywymiarowych pasożytów, które można dokładnie zlokalizować, wyczuć oraz zobaczyć Przebywają tam, by karmić się negatywną energią emocjonalną. Dokładnie w momentach, w których gdzieś wybuchają bomby zabijając grupę ludzi w ataku terrorystycznym, czekają tam roje istot gotowe do zebrania energii. Pasożyty działają w archetypowej roli drapieżnika, podczas gdy żywe istoty, które są zabijane, działają jako archetypowa zdobycz. To anty-życiowe odwrócenie nie zaprzestanie karmienia pasożytniczych drapieżników, dopóki ludzkość nie zdecyduje się na przerwanie wojen i zakończenie krwawych ofiar z ludzi oraz wszystkich żyjących na Ziemi stworzeń.

Dodatkowo, dokonywanie aktu kanibalizmu na Chrystusie poprzez rytuały religijne miało na celu zbezczeszczenie pierwotnego androgynizmu ciał świetlistych Eucharystii stworzonych przez protoplastę gatunku ludzkiego, dlatego NAA wprowadziła zmanipulowaną wersję chrześcijaństwa. Chrystus jest kosmicznym, suwerennym człowiekiem, bezpośrednio połączonym z Bogiem, a jeśli zjadamy Chrystusa, skutecznie niszczymy swój własny gatunek, niszczymy Ziemię, która została stworzona z ciała Chrystusa, i tracimy duchową suwerenność. Kanibalizm i posilanie się żywym ciałem to bardzo ważna zasada w generowaniu anty-życiowych odwróceń, dlatego też jest powszechnie stosowany w SRA i w satanistycznym chrzcie. Jeśli jest jesteśmy gotowi zniszczyć nasz własny gatunek, to nie jesteśmy w stanie odróżnić inwazyjnego gatunku gadów, który pożera populację ludzką, kryjąc się za chaosem spowodowanym wojnami światowymi i bezsensownym zabijaniem. Gadzia świadomość drapieżników może żyć wśród nas, a ludzie akceptujący drapieżne pasożytnictwo jako ludzką naturę nie mogą tego dostrzec.

Technologiczna ekstrakcja siły życiowej Ziemi

Kilka pasożytniczych międzywymiarowych gatunków, które połączyły się w Agencję Negatywnych Obcych (NAA), potrzebowało źródeł energii, które umożliwiałyby im dalsze istnienie w innych wymiarach, a także przedłużałyby długość ich życia. Aby utrzymać kontrolę nad swoim pierwotnym źródłem energii zbudowali urządzenia zaprojektowane do technologicznej ekstrakcji siły życiowej Ziemi, a w rezultacie do ochrony zebranej energii, metodycznie kultywowali też na Ziemi więzienie świadomości. Niektóre z tych grup wysłały również inne byty – przestępców lub maruderów - na Ziemię za karę, czyli wyrzucili część swoich własnych gatunków z hierarchicznych struktur społecznych, by istniały pod ziemią. Dodatkowo podczas wojen między Marsem a Maldek wiele z tych istot przybyło na Ziemię jako uchodźcy, a zatem ta mieszanka, jak również programy modyfikacji genetycznych dokonywane przez Obcych, też przyczyniły się do powstania owych gatunków ludzi, którzy żyją na powierzchni jako hybrydy. W tym kontekście jest to ogólnie uważane za zniewagę, gdyż można wywnioskować, że ludzie z powierzchni planety są genetycznie gorsi, że zostaliśmy zmieszani z istotami odrzuconymi i przestępcami z innych światów, a zatem powinniśmy zostać zaklasyfikowani jako niewolnicy.

Specjalnie wprowadzali genetyczne modyfikacje w ludzkim DNA umieszczając w nim geny wielu gatunków, ponieważ chcieli stworzyć hybrydy i niewolników. Modyfikacje te zostały zaprojektowane, aby kształtować ludzkość w kierunku zezwierzęcenia, co maksymalizowałoby jej specyficzne potrzeby i wymagania energetyczne, przy czym mogłyby one być wyprowadzane z płaszczyzn międzywymiarowych. Pozyskiwanie energii z zabijania żywych stworzeń, które w momencie śmierci doświadczają intensywnych poziomów bólu, strachu i lęku, uwalnia kaskady hormonów, co wyzwala jeszcze więcej energii, biorąc pod uwagę też energię uwolnioną z doznanych wrażeń.

W ten sposób, poprzez kontrolę umysłu i programy inżynierii społecznej, opracowali modyfikacje genetyczne, które dają im maksymalne ilości energii – pozyskiwanej z intensywnych doznań seksualnych oraz emocjonalnych, jak również z wytwarzania największego poziomu lęku oraz cierpienia u istot żywych. Im bardziej agresywne jest zachowanie drapieżnika lub jego ofiary podczas procesu umierania, tym większa ilość negatywnej energii może być zebrana z planety. Najwyraźniej cykl wznoszenia jest ostatecznym wyznacznikiem zakończenia tego drapieżnego pasożytnictwa, które rozkwitało na planecie podczas jej mrocznego okresu.

niedziela, 3 grudnia 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Wstawki holograficzne

Wstawka holograficzna to wkładka częstotliwości umieszczona w ciele świetlistym w celu wszczepienia fałszywych lub prawdziwych wspomnień, programujących świadomość dla celów kontroli umysłu lub dla genetycznej manipulacji DNA. Takie wstawki służą do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania obrazami holograficznymi i liniami czasu. Wkładki wszczepiane są w warstwy świadomości poprzez manipulację częstotliwościami pól energetycznych ciał lub ciała świetlistego. Mogą odtwarzać całe fragmenty holograficznych filmów z dźwiękowymi lub wizualnymi wskazówkami i jest to jeden z powodów, dla których powinniśmy być bardzo ostrożni w testowaniu granic, które pochodzą z jasnowidzenia lub jasnosłyszenia. Wielokrotnie holograficzny wizerunek osoby lub postaci religijnej, która jest ukochana przez inną osobę, bywa manipulowany w taki sposób, aby zwieść osobę i zmienić jej postrzeganie. Poleganie na sygnałach dźwiękowych lub wzrokowych dla łączności sensorycznej z wyższymi istotami duchowymi lub pracą w polu energetycznym nie jest zalecane ze względu na wysoki stopień manipulacji.

Śpiący

Niektórzy ludzie są poddawani kontroli bio-neurologicznej. Są to osoby, które zostały uprowadzone przez Obcych lub MILAB w celu eksperymentowania albo podporządkowani MKUltra. Taka osoba może zostać przebudzona / pobudzona neurologicznie w celu popełnienia określonych zachowań lub działań przestępczych. Może być uaktywniona przez pewne słowa kluczowe, wyrażenia lub energetyczne fazowanie, a ponieważ robi to mimowolnie, jest nazywana śpiącą. Zostało to również określone jako kandydat mandżurski. Jeśli u takiej osoby dokonało się wielokrotnych manipulacjach bio-neurologicznych, jej system kontroli przesuwa się do płatka ciemieniowego, aby na chwilę zablokować reakcje zmysłowe świadomości lub bezpośrednią percepcję. Osoba jest teraz zamknięta w oknie 3D i nie może dostrzec niczego poza tym oknem percepcji. Zasadniczo jej świadomość jest uwięziona w rzeczywistości małego materialnego bloku komórkowego. Płat ciemieniowy może być kontrolowany przez jednostkę manipulującą lub program za pomocą klatki lub wyższych funkcji sensorycznych. Tak oto można zmienić postrzeganie człowieka i sterować holograficznymi wstawkami za pomocą rzutowanych obrazów oraz myślokształtów. W ten sposób kontroluje się rzesze ludzi - poprzez ograniczoną percepcję rzeczywistości, uśpienie lub slajdy umysłu.

Slajdy umysłu i ich objawy

Slajdy umysłu są wstawkami holograficznymi, które działają na układ neurologiczny i mają na celu utrzymywanie ludzi w stanie niewiedzy odnośnie tego, co się z nimi dzieje. Wielu uprowadzonych przez kosmitów ma slajdy umysłu, aby wyprzeć przeżycia i ukryć je głęboko za murami nieświadomości lub barierami amnezji. Kiedy taka osoba będzie miała do czynienia z powiązanymi tematami – poprzez określone słowa lub kody, uruchamia się w niej to, co kontroluje lub zarządza ciałem i programuje aktywujący przysłonę przeskok w umyśle.

Czasami, gdy ludzie doznali uszkodzenia części ciała z powodu traumy związanej z porwaniem przez kosmitów, ich tłumione wspomnienia przebijają się przez barierę amnezji, a wtedy ponownie przeżywają tę traumę. Slajdy umysłu są wprowadzane do układu nerwowego człowieka, aktywując technologię kontroli umysłu, aby wysyłać pożądane impulsy do mózgu. Może to przybrać formę skryptu kontroli umysłu pod hasłem: to uprowadzenie nigdy się nie wydarzyło - to twoja wyobraźnia, może emitować lęki przed zidioceniem, a nawet odtwarzać obrazy lub filmy w umyśle takiej osoby. Niektóre objawy slajdów umysłu pojawiają się wraz z pewnymi słowami, takimi jak: uprowadzenie przez kosmitów, NAA, gady, rytuały satanistyczne, UFO, implanty i MILABS. Objawy te obejmują:

*Zasypianie lub uczucie senności (znieczulenie układu nerwowego).
*Odczucie porażenia prądem lub uderzenie w splot słoneczny.
*Przymus opuszczenia pokoju i ucieczki od posłańca / informacji.
*Uczucie rozdrażnienia lub nadmiernego pobudzenia, wewnętrznej lub zewnętrznej przemocy, która generuje napady.
*Przymus palenia papierosów lub samoleczenia lekami.
*Stawianie oporu w postaci zaprzeczania, agresywnych reakcji, traktowania informacji jako absurdalnej.
*Wrogie uczucia generowane w celu słownego ataku na posłańca (programowanie VV).
*Przywoływanie negatywnych obrazów lub negatywnych emocji, aby odrzucić informacje.
*Zaburzony stan snu ze skrajną negatywnością lub przedostawanie się na poziom astralny poprzez świadome sny.

Jest to program, przez który ludzie całkowicie ignorują niepożądane tematy lub słowa, określenia albo problemy, które mogłyby rzucić wyzwanie ich systemom wierzeń w 3D lub ujawnić zniewolenie ukryte za barierą amnezji. Często, nawet jeśli spotykają się z tym twarzą w twarz, wciąż zaprzeczają lub deprecjonują to, co się stało. Slajdy umysłu są formą kontroli umysłu, którą można realizować za pomocą fal radiowych tworzących częstotliwości przenoszące się do nieświadomego umysłu osoby, do ich pola bioenergetycznego. Może się to zdarzyć podczas snu lub czuwania, a ludzie szczególnie podatni na takie implanty – jeśli zrezygnują z telewizji lub mediów, będą pod ich wpływem nawet gdy śpią lub koncentrują się na innych zadaniach.

Slajdy umysłowe wymazujące świadomość są programem związanym z umieszczaniem hologramów w umyśle planetarnym, które wymazują lub zmieniają znaczenie niepożądanego słowa, frazy lub zakresu niezatwierdzonych tematów, gdy są wystawione na działanie u ludzi zaszczepionych przez sztuczną maszynerię NAA.

Na przykład, kiedy ktoś zaczyna rozmowę lub ujawnia dowody na temat kosmitów, uprowadzeń, wykorzystywania seksualnego dzieci lub SRA, jest powszechnie wyśmiewany, prześladowany, zniesławiany, zawstydzany i uważany za szaleńca przez tych, którzy mają wszczepione slajdy umysłu.

Kontrola umysłu przez seksualność

Odwrócona siatka Nefilim rozprzestrzenia i zasila w globalnej populacji ludzkiej wysoce niszczycielskie nałogi, w tym dewiacyjne seksualne postawy i zachowania. Jest to część rozprzestrzenianego zbiorowego programu kontroli umysłu dotyczącego seksualnej niedoli, połączonego z archetypowymi programami ofiara / kat. Jego priorytetem jest skażenie wszelkiej aktywności seksualnej poczuciem winy i wstydu, doprowadzenie do najpodlejszych form perwersji i bólu. W zależności od przyjętych postaw kulturowych wykorzysta poziom społecznego postrzegania, aby służyć obecnemu paradygmatowi społecznemu prowadząc do bolesnych i szkodliwych wynaturzeń. Programy niedoli seksualnej mają na celu zniszczenie wewnętrznej i zewnętrznej jedności między zasadą męską oraz żeńską a także sprawienie, aby wszyscy ludzie żyjący na Ziemi czuli się seksualnie nieszczęśliwi. Tego typu implanty mogą znajdować się bezpośrednio w narządach płciowych i mogą być przekazywane między partnerami podczas aktu seksualnego. Głównym antidotum jest święta seksualność oraz kochające i zdrowe zachowania zmierzające do seksualnego uzdrowienia.

Implanty wiążące Molocha SRA (Satanic Ritual Abuse)

Moloch jest bytem wiążącym duszę i energetycznym zbiornikiem na energię zdobywaną podczas rytuału satanistycznego związanego z przemocą. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wszczepiono im insygnia Molocha lub implanty mające związek z naruszeniem portali w genitaliach, szczególnie w przypadku przemocy na tle seksualnym. Częstokroć Moloch jest używany w satanistycznym rytuale do gromadzenia i rozpraszania ludzkich energii witalnych, dla hierarchii szatańskich duchów, handlu za ziemską moc i kontrolę. Kiedy te duchy zbiorą pewien procent sił życiowych i energii duchowych człowieka, jest on bardzo podatny na przywiązanie duszy, rozdrobnienie umysłu, mroczną manipulację i opętanie. Zbiornik Molocha jest rodzajem konstruktu do odsysania, i jest wykorzystywany przez byty z księżycowego łańcucha, a także siły szatańskie w celu naznaczania ziemskich dzieci sygnaturą Molocha. Zaobserwowano, że implanty Molocha przyczepiają się do ciała dziecka, któremu okalecza się narządy płciowe – takie dziecko doznaje traumatycznego bólu.

Spis ważnych przypadków implantów AI

Gadzi / reptiliański ogon jest obserwowany jako implant instalowany przez Obcych u podstawy kości ogonowej. Jest on wykorzystywany do powstrzymania przekształcania się trzech dolnych ciał (1D-2D-3D) w wirujące pole Merkaba, co pozwalałoby na wciąganie wyższych pól źródłowych z wyższych planów duchowych i monadycznych dla duchowego ciała świetlistego. Jest przeznaczony do blokowania wyższej aktywacji Kundalini, a jednocześnie do zasilania pary niższego negatywnego ciała mentalnego i ego.

Tagowanie skalarne było używane przez dość długi czas na płaszczyźnie astralnej 4D przez istoty poza-wymiarowe. Kiedy patrzy się na to wewnętrznym okiem, można dostrzec niektóre wersje wyglądające jak ciemne gniazda lub konfetti rozsypane wokół pola aury, które emitują określone sygnały częstotliwości. Są czymś w rodzaju zautomatyzowanych astralnych robotów, które mają zaznaczyć współrzędne śledzonej lub otagowanej osoby. Są to urządzenia śledzące posiadające określony ton, umożliwiający bytom znajdującym się na płaszczyźnie astralnej monitorowanie położenia i współrzędnych konkretnego człowieka - gwiezdnego lub indygo, czy cokolwiek, co by to nie było. Oznaczanie skalarne może dotyczyć ewolucji pojedynczej osoby: tagi Lemurian, Atlantydów, Egipcjan, Drakonian i tagi osób uczestniczących w wojnach Orionidów. Jeśli dana osoba była potężną istotą w historii Galaktyki lub na osi czasu, czasami bywa oznaczona i monitorowana przez NAA lub ludzkie siły wojskowe.

Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, blokując aktywację czwartej nici DNA i dostęp do pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach archetypowych. Zasadniczo jest to pasmo częstotliwości 4D umieszczone w ciele ludzkim, aby podtrzymać reinkarnację ludzkiej duszy na płaszczyźnie astralnej i pod kontrolą NAA po śmierci. Tworzy wiele blokad, które oddzielają zdolności sensoryczne serca od otrzymywania lub rozpoznawania przez ciało mentalne czy umysł świadomy.

Przypadłości związane ze starzeniem się i programy obumierania komórek są różnymi implantami lub wgranymi programami mentalnymi, które mają aktywować negatywne etykiety do klasyfikacji chorób, szybkiego starzenia się i niezdolności tkanek do odpowiedniej korekty spójności komórkowej, co prowadzi do śmierci komórki. Te tkwiące w świadomości zbiorowej programy chorób są utrzymywane przy działaniu w celu aktywowania chorób, wdrażania farmaceutyków i uzależniających leków oraz do przejmowania funkcji centralnego układu nerwowego, a jednocześnie do skracania zdrowego okresu życia. Ponieważ umieramy dużo wcześniej niż powinniśmy, a Obcy żyją przez tysiące lat, stwarza to dla nas poważną niedogodność.

Implant 666 lub pieczęć templariuszy - ten poziom blokady i separacji jest nazywany pieczęcią 666. Jest to blok genetyczny w sześciowymiarowych warstwach częstotliwości znajdujących się w promieniu indygo 6D i fioletowym promieniu 7D monady lub Nadduszy i czakrze korony, która jest określana jako nasze skrzydła. Ten implant 666 lub pieczęć może zostać usunięta z ludzkiego ciała świetlistego na początku integracji poziomu monadycznego. Kolektyw rodziny opiekunów RA specjalnie nadzoruje usuwanie tego implantu.

Implanty metatroniczne są metatronicznymi odwróceniami, które łączą się z implantami metatronicznymi w ciele cienia lub formach negatywnych, zaprojektowanych do odwracania i drenażu siły życiowej z ciała ziemskiego oraz ludzkiego. Ciało cienia lub forma negatywna musi zostać usunięta z ludzkiego ciała świetlistego w celu ponownego połączenia potencjału wznoszącego dwunastego wymiaru szablonu ludzkiego ciała. Ta nienaturalna konfiguracja została zbudowana przez NAA za pośrednictwem maszynerii Obcych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do pasożytowania na ziemskiej sile życiowej, aby osiągnąć nieśmiertelność, a ta wynaturzona struktura jest nazywana Drzewem Sztucznego Życia lub Czarnym Drzewem Życia.

Implanty ukrzyżowania. Jednym z największych kłamstw promowanych w celu podziału rasy ludzkiej jest wojna o fałszywych bogów. Fałszywa archetypowa opowieść o postaci ukrzyżowanego Chrystusa jest kpiną prowadzącą do dalszego zniewolenia ludzi, aby uwierzyli w model zbawienia przez ukrzyżowanego Chrystusa. Reprezentuje on torturowaną ludzką istotę, a ponieważ wszyscy wewnętrznie jesteśmy Chrystusami, to i my zostaliśmy ukrzyżowani oraz zaimplantowani, gdy na naszą planetę dokonano najazdu. Te implanty ukrzyżowania są namacalnymi strukturami kontrolnymi umieszczonymi w 7-wymiarowych warstwach, a zatem znajdują się w naszych indywidualnych ciałach, w 7-mej czakrze, jej kompleksie, w meridianach oraz całej lewej i żeńskiej zasadzie naszych ciał. Nie jesteśmy świadomi tych implantów, dopóki nie otworzymy 7-mej pieczęci i nie zaczniemy przyłączać tej części naszego 7-mio warstwowego ciała świetlistego do pola osobistej świadomości. Implanty ukrzyżowania znajdują się w siedmiu głównych obszarach po lewej stronie ciała, na siódmej linii aksjonalnej, rozmieszczone w następujący sposób:

*góra czaszki po lewej stronie
*serce, lewe płuco, tył / grzbiet lewego kolana
*szyszynka
*lewa strona szyi i limfy
*tylne lewe udo i pośladek
*Alta major (gdzie czaszka opiera się na kręgosłupie), podwzgórze i lewe ramię
*tętnica aorty po lewej stronie szyi.

Korona cierniowa jest przeznaczona do zniekształcania naturalnego obwodu energetycznego korony i blokowania wyższej wewnętrznej komunikacji, która zstępuje z wyższych wymiarów przenoszonych do odbiorników w koronie. Ten implant działa jako kolejne ograniczenie częstotliwości, aby ludzkość nie mogła się komunikować ze swoimi wyższymi ciałami ani uzyskać do nich dostępu. Blokuje pionowy kanał komunikacyjny wokół głowy, czaszki i korony.

System implantów w gruczołach uszkadza ścieżkę rozwoju Kundalini i wpływa na odbiorniki w mózgu, podwzgórzu, wzgórzu, szyszynce, tarczycy i grasicy. Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, rozpad pola magnetycznego spowodował rozerwanie DNA i usunięcie naszego naturalnego języka oraz zdolności umożliwiających nam komunikację z całym spektrum gatunków planetarnych. Zakłóca to sekwencję ognistych liter i poprawne złożenie szablonu DNA, powodując utratę pamięci i języka przez gatunki. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał języki, ponieważ ludzie byli grzesznikami, co nazwano wieżą Babel.

Implant czakry słonecznej do Ziemi to zniekształcenie w warstwach buddycznych 11D, które ma zakłócać komunikację z awatara 10D, abyśmy nie byli w stanie ugruntować się w centrum pola 12D lub interfejsie czakry umieszczonej w ziemi. Jeśli masz problemy z tarczą 12D, pionowym łączeniem korony ze stopami i wirowaniami negatywnych form hologramów AI, powinieneś sprawdzić implant słoneczny lub implant Avalon.

Splitter Tech to rodzaj kodowania AI, który działa jako skrypt kontroli umysłu i bywa osadzony w różnych rodzajach mediów, takich jak słowa pisane, słowa mówione zainfekowanej osoby lub nagrania wideo czy audio, które mogą przekazać ten sam kod do innej osoby rezonującej z tą samą częstotliwością lub informacją. Ujawnia profil, który jest powszechnie obserwowany u ludzi bardzo wykształconych lub rozwiniętych intelektualnie, i jest zwykle podczepiony do osób na wysokim poziomie intelektualnym z dominującym negatywnym ego, osądzającym postrzeganiem i małym lub zerowym otwarciem serca.

Kiedy szczerze pragniemy połączyć się z naszym wewnętrznym duchem chrystusowym i pracujemy nad skorygowaniem wyższego połączenia z duchem boskim, możemy poprosić o pomoc w usuwaniu implantów. Jest to bardzo skuteczne, o ile nadal będziemy się starać działać na rzecz poprawy zdrowia i wzrostu duchowej świadomości. Osoba przestrzegająca Prawa Jedni jako stylu życia, otrzymuje wiele duchowego wsparcia na wiele sposobów, łącznie z usuwaniem implantów.

Pozawymiarowe pasożyty i efekt chimery

Niezwykle negatywne myśli patologicznego umysłu niszczą układ nerwowy, mózg i DNA. Kiedy ktoś wyraża gniew, przemoc, nienawiść i pragnienie zabijania oraz zniewalania, przyciąga nie tylko demoniczne duchy, ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię emocjonalną wytwarzaną przez to ciało. Obecnie ludzie na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na skrajne akty przemocy oraz deprawacji, transmitowane nie tylko przez media, ale przez wszystkie aspekty popkultury. Celem jest wszczepienie satanizmu Czarnego Słońca w całej kulturze popularnej, która przygotowuje teren, aby ludzie stali się konsubstancjalni z niezwykle negatywnymi siłami, jak również łączyli się z pasożytami kontrolowanymi przez siły szatańskie, które chcą zająć miejsce ludzkich gospodarzy ciał.

Kiedy osoba została narażona na uwarunkowania genetycznego chimeryzmu, w połączeniu z konsekwentnym bombardowaniem skrajną przemocą i deprawacją, gdy zacznie odgrywać jakiekolwiek z tych gwałtownych zachowań, stymuluje pasożyta chimery do uzyskania pełnego dostępu do jej ciała. To znaczy, że jeśli osoba przejawia skrajnie negatywne zachowania, które można zdefiniować jako satanizm, teraz jest to możliwe dzięki jej zgodzie na wyrażanie tych sił, przez co traci panowanie nad własnym ciałem. Zamienia się miejscami z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i instaluje się w ludzkim ciele. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i zapis krwi zmienia się na zawsze. To jest efekt chimery.

Zaimplantowane myśli związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

NAA nadaje ten przekaz dotyczący molestowania dzieci w stronę planety, aby ludzie odbierali częstotliwości tych myśli, a następnie dokonywali seksualnego wykorzystywania dzieci na całym świecie. Niezwykle ważne jest, aby każdy dorosły z prawidłowo funkcjonującym mózgiem, który dba o dobro ludzkich dzieci, uświadomił sobie to najbardziej niepokojące postępowanie archonckich oszustów, skierowane specjalnie do ludzkich dzieci. Dotyczy to biologicznej walki NAA, której przykłady podano poniżej:

*nakładanie kontroli umysłu i implantów bazujących na traumie,
*szczepienia w celu genetycznej degeneracji, obniżonej odporności i bio-neurologicznego przywłaszczania / modyfikacji,
*tworzenie uzależnień od leków i innych nawyków na całe życie,
*kulturowe kształtowanie umysłów dzieci, aby zaakceptowały programy związane z anty-duszą i anty-życiem, takie jak transhumanizm,
*dokonywanie masowego handlu dziećmi w celu seksualnego niewolnictwa, niewolnictwo seksualne = wiązanie niewolnictwa świadomości,
*akceptowanie małżeństw zawieranych przez dzieci,
*okaleczanie narządów płciowych,
*pobieranie narządów,
*dziecięca sodomia / gwałt w ustawieniach grupowych,
*szerząca się seksualizacja i rozwiązłość w dzieciństwie do dorosłości,
*ofiary z krwi,
*szatańskie rytuały wykorzystujące dzieci (SRA)

Jednocześnie umacnia się te dzieci, aby w dorosłym życiu realizowały te same programy, odtwarzając błędne koło programów ofiara / kat, seksualnej niedoli i ziemskiego niewolnictwa w każdy możliwy sposób.

To jest poważny temat, który poruszam na przestrzeni lat, głównie z powodu głuchych uszu i zamkniętych oczu, chociaż w przeszłości z tego powodu odebrałam kilka okrutnych ataków ze strony ludzi i nieludzi. Wiele osób nie chce słuchać ani zrozumieć pedofilskiej rzeczywistości na Ziemi, a wyzwaniem jest znalezienie słów, które ludzie będą w stanie przetworzyć, aby zrozumieć, co to właściwie oznacza. Istnieje ogromny program zbiorowych slajdów umysłu i zamiany świadomości w odniesieniu do problemu osób uprawiających seks z dziećmi i gwałcących dzieci.

Kiedy więc omawiany jest ten temat, większość osób 3D, które nie oczyściły się z negatywnego ego lub wstawek holograficznych, będzie agresywnie ślizgać się po nim i postrzegać inaczej, albo będzie bardzo zła lub wroga. Dla nas wszystkich żyjących na Ziemi ważne jest zrozumienie, że pornografia dziecięca, seks dziecięcy i ofiary z dzieci to święty Graal NAA i Czarnego Słońca, a rozpowszechnianie tych informacji musi następować bardzo ostrożnie. Ten temat dyskusji i śledztwa bywa zarzucany ładunkiem satanistycznej agresji oraz usiłowania zadania śmierci, jak żaden inny niepożądany temat.

Odpowiedzialność za własną mroczną stronę

Kiedy nie dostrzegamy własnych życiowych błędów, które prowadzą nas na ścieżkę cierpienia i rozłąki, a także gdy nie zwracamy uwagi na te wydarzenia oraz nie analizujemy własnych zachowań na tej ścieżce, nigdy nie rozkwitniemy. Musimy być gotowi zobaczyć własne błędy, miejsca, w których możemy poprawić kompetencje w zarządzaniu życiem, a także gdzie możemy być tak autentyczni i samowystarczalni, jak to tylko możliwe.

Nie możemy się nauczyć, jak poprawić siebie, chyba że jesteśmy gotowi zmierzyć się z własnym mrokiem. Jeśli możemy być obiektywni i zobaczyć własne zepsute myślenie nie osądzając siebie jako lepszych lub gorszych, dobrych czy złych, pozostając otwartymi i skłonnymi do rozwoju oraz zmian, wtedy możemy głęboko zmienić jakość życia naszego i życia innych.

Wzięcie odpowiedzialności za najciemniejsze obszary nas samych oznacza, że jesteśmy gotowi spojrzeć wewnątrz i zobaczyć rzeczy, które wyrządzają nam szkodę, chociaż w głębi duszy wiemy, że nie leży to w naszym najlepszym interesie. Dokonujemy wyboru, przywołując siebie do porządku w celu powstrzymania szkodliwych myśli, zachowań i działań, ponieważ jeśli jesteśmy naprawdę szczerzy wobec siebie, wiemy, że nie prowadzą one do niczego dobrego. Świadomość, by przejść do bardziej pozytywnych działań, zaczyna wprowadzać zmiany w polu, przez co nasze życie zmienia się tak, aby opierały się na prawdzie, a to pomaga również w usuwaniu implantów. Jeśli zdecydujemy się słuchać wewnętrznej prawdy i być ze sobą szczerzy, wtedy z każdą podjętą decyzją zaczynamy jeszcze bardziej dopasowywać się do pozytywnej obecności prawdy. Ten proces ujawnia jeszcze więcej rzeczy, których możemy potrzebować, abyśmy mogli odpowiedzieć zgodnie z prawdą, abyśmy mogli ewoluować w najwyższy przejaw osobistego potencjału.

Kiedy odczuwamy zaburzenia psychiczne lub napięcie emocjonalne, i chcemy rozproszyć ten wewnętrzny stres, musimy nauczyć się, jak klarować myśli i uczucia, które powodują to napięcie w naszym ciele. Być może będziemy potrzebować dotrzeć do źródła powtarzających się negatywnych myśli, które są automatycznie stymulowane z implantów częstości związanych z nierozwiązanym bólem umiejscowionym w świadomości.

Żyjąc patologicznym życiem, tworzymy patologiczne społeczeństwo

Kiedy ignorujemy obecność ciemności i nieustannie tolerujemy szkodliwe zachowanie prowadzące do bezsensownej autodestrukcji, popełniamy grzech przeciwko wiecznemu światłu, które w nas istnieje. By wypełnić nasz cel, aby stać się osobami prawdziwymi, jakimi powinniśmy być, musimy stać się miłością i światłem, które świeci z naszych istot.

Dlatego wszyscy musimy się nieco postarać i stać się takimi osobami, jakimi naprawdę chcemy być. Aby dbać o siebie właściwie, potrzebujemy motywacji. Opracuj wizję tego, co chcesz sobą wyrazić, osoby, którą chcesz się stać - teraz i w przyszłości. Następnie zmierzaj do tej pozytywnej wizji, dzieląc cel na mniejsze etapy, które możesz pokonywać każdego dnia, wtedy stworzysz sensowne i duchowo zjednoczone życie. Jeśli żyjesz służąc szerszej społeczności, twoje życie będzie kontynuowane w najlepszy możliwy sposób. Nie ma nic bardziej praktycznego w tworzeniu najlepszej jakości życia dla siebie, a następnie rozwiązywaniu problemów i przeszkód, które pojawiają się w wyniku zobowiązania się do bycia najlepszą osobą, jaką możesz być na tym świecie.

Kiedy lepiej rozumiemy, w jaki sposób implanty myślokształtów i kontroli umysłu są wykorzystywane do tworzenia patologicznego społeczeństwa, możemy lepiej zadbać o porządek oraz odmówić uczestnictwa w nim. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i implanty jest codzienne głębokie łączenie się z wewnętrznym duchem oraz rozwijanie duchowej Jaźni z coraz bardziej pozytywnymi emocjonalnymi cechami, takimi jak bezwarunkowa miłość, współczucie, empatia, i prawdziwa troska o to, co dzieje się z ludźmi i na planecie.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 27 listopada 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy mamy lepsze rozeznanie w temacie wszczepiania myślokształtów oraz kontroli umysłu, możemy lepiej zrozumieć związany z nimi program i odmówić udziału w nim. Jeśli ktoś postanowił zaprojektować społeczeństwo tak, aby ludzie honorowali samozniszczenie, tłumienie siebie i materializm, doprowadzając do ucieczki w wewnętrzną pustkę poprzez lekarstwa i uzależnienia, mamy ogólny plan kontroli umysłu, który jest praktykowany na naszym społeczeństwie. Zasadniczo chodzi o blokowanie postrzegania rzeczywistości poprzez zagłuszanie odbiorników neurologicznych i hipnotyzowanie mózgu tak, aby rzesze ludzi nie mogły rozszyfrować ani postrzegać tego, co naprawdę się dzieje. Wielu z nas odczuwa presję programu rozłączania duszy i asymilacji AI w masach. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i usuwanie implantów jest głęboko związane z rozwijaniem wewnętrznego ducha oraz odmawianiem stania się niewolnikiem automatycznych impulsów. Z tego powodu przyjrzymy się najczęstszym formom wszczepionych myśli i implantów oraz sposobom ich identyfikacji.

Od czasu podpisania umów handlowych z Majestic 12 i szarymi Obcymi Zeta około 85 lat temu, mieszkańcy Ziemi zaczęli być poddawani agresywnym eksperymentom za pomocą ukrytych technologii wykorzystywanych do implantowania myśli – a to tylko jeden z wielu programów socjotechnicznych. Podczas II wojny światowej nastąpiła poważna rewolucja w militaryzacji i podejściu do działań wojennych w wyniku nawiązania przez światowy rząd kontaktu z negatywnymi kosmitami, którzy wprowadzili szereg zaawansowanych technologii w zamian za dostęp do ludzkiej genetyki, programów hodowlanych oraz zasobów planety. Podczas tej fazy tworzenia ukrytych programów wojskowych, eksperymentujące z tymi zaawansowanymi technologiami przekazanymi przez Obcych tajne frakcje wywiadowcze dowiedziały się, że ludzkie fale mózgowe i zachowania mogą podlegać wpływom lub mogą być sterowane poprzez ekspozycje na światło i dźwięki lub częstotliwości elektromagnetyczne. Ekspozycje te zostały skrycie przetestowane na ludziach za pomocą różnych implantów o częstotliwościach elektromagnetycznych.

Niektóre ekspozycje elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, jednocześnie wpływając na określone warunki w umyśle i ciele - wielokrotnie bez świadomości danej osoby. Metody stosowane do walki z wrogami szybko ulegały zmianom w kierunku całkowitej kontroli procesów biologicznych poprzez kombinacje ekspozycji na spektrum pól elektromagnetycznych. Poprzez ukierunkowanie na ludzki mózg i bio-neurologię, umysł, ciało i dusza mogą być manipulowane, aby kontrolować myśli oraz emocje, przekazywać sugestie, ingerować w pamięć długo i krótkotrwałą, wstawiać obrazy, uruchamiać wrażenia głosowe i zmysłowe oraz przejmować kontrolę nad autonomicznymi i spontanicznymi funkcjami ciała. Celem jest dezorientacja lub zniszczenie sygnałów organicznych, które normalnie utrzymują umysł i ciało w stanie równowagi homeostatycznej i statyki, przy jednoczesnym wyłączaniu genetycznych przełączników odpowiedzialnych za sygnalizację DNA w ludzkim ciele.

W tym miesiącu głębiej badamy wpływ i działanie wszczepionych myśli oraz implantów, które generują w ludzkiej populacji patologiczny umysł negatywnego ego. Aby zidentyfikować oraz zlokalizować źródło wszczepionych myśli i nie stać się niewolnikiem automatycznych impulsów, musimy wiedzieć, że ta technologia istnieje. Program kontroli umysłu jest bardzo złożony, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji zaprojektowanej do wszczepiania myśli w ludzkiej społeczności jest tym, co utrzymuje pętle linii czasu AI w niższych polach wymiarowych. Kiedy oczyszczamy nasze ciała świadomości z wszczepionych myśli i implantów, kiedy odmawiamy automatycznego odgrywania schematów kontroli umysłu za pomocą lęku, przemocy czy podziałów, pomagamy zwalczyć zbiorową siatkę sztucznej inteligencji. Kiedy odmawiamy posiadania wstawki holograficznej lub implantu poprzez utrzymywanie neutralności i obserwowanie ciała bolesnego, starając się uzdrowić emocjonalnie, implant rozpuszcza się w świetle, które stwarzamy zamiast nich. Kiedy wybieramy miłość ponad strach, kiedy przenosimy percepcję na wyższe poziomy, kiedy stosujemy tarczę 12D z naszym chrystusowym awatarem, możemy rozpuścić implanty częstotliwości i usunąć bolesne wyzwalacze w nich zawarte. Kiedy zastanowisz się nad tą informacją, pamiętaj o tych technologiach, aby móc zlokalizować je w celu demontażu, wtedy jesteś upoważniony do świadomego uczestnictwa w procesie we współpracy z twoją własną boską Jaźnią.

Ktokolwiek kontroluje umysł jednostki poprzez wszczepione myśli, zyskuje również kontrolę nad tożsamością, kierunkiem duszy i energią jej świadomości. W ten sposób ktokolwiek kontroluje zbiorowy umysł ludzi poprzez premedytacyjne stosowanie ukrytej taktyki sterowania umysłem, takie jak celowanie ukrytych technologii częstotliwości elektromagnetycznych, aby przesyłać implanty do nieświadomego społeczeństwa, zyska również wpływ na nieświadome i świadome myśli tych grup, a także ich motywacje, postrzeganie czy przekonania dotyczące rzeczywistości.

Zasadniczo oznacza to, że jeśli jesteśmy narażeni na ukrytą taktykę kontroli umysłu lub pozwalamy, aby coś z zewnątrz przejęło kontrolę nad naszymi impulsami myślowymi, wówczas nasze przekonania, postawy, instynktowne popędy i aktywność mózgu nie są naprawdę naszymi własnymi. U osób o słabszym charakterze lub mających niezagojone urazy, czasami oznacza to również, że ich zewnętrzne działania nie są w pełni ich własne, ponieważ są kontrolowani fizycznie przez wszczepione myśli, które są emitowane z zewnątrz do ich nieświadomego umysłu. Kiedy ludzie nie mogą kontrolować destrukcyjnych impulsów, które generują zewnętrzne destrukcyjne działania, stają się nieświadomymi agentami rozprzestrzeniającymi mroczne siły i niebezpieczny chaos. Stawianie ludzi na ostrzu brzytwy, aby działali destrukcyjnie, jest dokładnie tym, czego pragnie NAA, ponieważ jest to związane z taktyką podziału i podbijania oraz generuje wiele emocjonalnego bólu i cierpienia, które można zebrać i wykorzystać do dalszej manipulacji percepcją.

Jeśli nie panujemy nad własnymi myślami i nie dokonujemy świadomych mądrych wyborów osobistych, a zamiast tego pozwalamy innym myśleć za nas lub działamy zgodnie z nieświadomymi impulsami stymulowanymi przez implanty, tracimy kontrolę nad osobistymi celami i kompetencjami. Jeśli nie możemy zachować kontroli i dyscyplinować treści własnego umysłu, wówczas jesteśmy na zawsze niewolnikami świadomości. Niewolnictwo i ujarzmienie jest głównym celem każdego programu wdrażanego za pomocą tajnych strategii wszczepiania myśli i implantów w dowolnej populacji.

Jeśli ludzie nie są świadomi, że są potajemnie narażani na taktykę kontroli umysłu, stają się niewolnikami najbardziej dominującej siły, która niepostrzeżenie wywiera kontrolę na ich bio-neurologię. Ten bio-neurologiczny wszczepiony mechanizm został zaprojektowany w celu manipulowania myślami, motywacjami i pragnieniami, które działają, aby przejąć kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości przez tę osobę. Kiedy postrzeganie rzeczywistości jest kontrolowane, formatowane w konsensus większościowy lub zatwierdzoną wersję historii, która została opracowana przez NAA, wtedy zwykli ludzie wymuszają tę samą sfabrykowaną narrację, nie wiedząc, że są wykorzystywani jako pionki w grze kontrolera. który ukrywa oszustwa Obcych. Przez tę kontrolę i manipulację postrzeganiem rzeczywistości wiele osób na Ziemi samoistnie egzekwuje własne zniewolenie, tocząc ciągłe wojny oraz eksploatując zasoby naszej planety.

Ograniczana rzeczywistość

W wyniku wywierania elektronicznej kontroli na działanie mózgu i sposoby myślenia, nasze emocje, wspomnienia czy zgromadzona wiedza na temat wcieleń, które tworzą naszą mapę mentalną, mogą być również zmanipulowane i edytowane, aby skłonić nas do wiary w coś, co nie jest faktem lub prawdą. Jest to podobne do efektów wykorzystywania sztucznej komputerowej inteligencji do edytowania, odejmowania i usuwania informacji lub manipulowania postrzeganiem rzeczywistości za pomocą technologii, która działa jak filtr wzrokowy między światem rzeczywistym a tym, co postrzega użytkownik. Kiedy ktoś używa technologii komputerowej lub implantu do edytowania lub ograniczania postrzegania rzeczywistości przez innych, na przykład do wymazywania wspomnień, ma to negatywny wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie jednostki oraz jej zdolność do zachowania spójności psychologicznej i emocjonalnej.

Technologia używana do ograniczania percepcji rzeczywistości naprawdę łamie części wielowymiarowej świadomości, które są połączone w rozszerzoną wirtualną rzeczywistość, podczas gdy inne sekcje istnieją w warstwach organicznych linii świadomości.

Bywa to również nazywane fragmentacją duszy. Implanty są specjalnie używane do ograniczania postrzeganej rzeczywistości poprzez manipulację bio-neurologiczną funkcją mózgu osoby, aby nie postrzegała lub nie dostrzegała nieodpowiedniego tematu, przedmiotu lub rzeczy, których kontroler sobie nie życzy.

Zasadniczo chodzi o blokowanie percepcji rzeczywistości poprzez zagłuszanie neurologicznych odbiorników i przejmowanie kontroli nad mózgiem tak, aby masy nie mogły dekodować strumienia danych lub określonej częstotliwości tej treści czy rzeczy, która została wybrana do celowego usunięcia z pamięci.

Jeśli zgromadzone informacje, które kształcą i informują nas o życiu, opierają się na fundamencie celowych kłamstw oraz oszustw przefiltrowanych przez implanty ograniczające rzeczywistość, jesteśmy w poważnej niekorzystnej sytuacji – nie możemy podejmować klarownych, inteligentnych i świadomych decyzji, które mają wpływ na nasze życie i przyszłe dobro. Jednym z przykładów jest fałszywa informacja przekazana ludzkości przez NAA podczas II wojny światowej, która ustanowiła konwencję dotyczącą publicznego programu nauczania w instytucjach akademickich. Fałszywa wersja danych naukowych i historycznych, które zostały zapisane w podręcznikach edukacyjnych w celu stworzenia sfabrykowanego programu zatwierdzonych tematów, nadal jest zatwierdzana przez główne instytucje akademickie. Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji, które ograniczają percepcję rzeczywistości a także dezinformują ludzi uważanych za wrogów, sprawia, że ludzie podejmują błędne decyzje oparte na kłamstwie.

Manipulowanie postrzeganiem rzeczywistości u osoby, aby uwierzyła w oszustwa i iluzje, które powstają w wyniku długiej serii fałszywych wrażeń w czasie, jest metodą służącą do ograniczania percepcji oraz kontroli dostępu do dokładnych informacji czy wyższej wiedzy. Wszyscy żyjący na Ziemi ludzie są poddawani ciągłemu strumieniowi dezinformacji i wszczepianiu myśli, próbom manipulowania percepcją, a jednocześnie blokowani przed dostępem do prawdziwych oraz dokładnych informacji. Teraz nadszedł czas, aby odzyskać prawdę i odważnie stawić czoła temu, co naprawdę przydarzyło się Ziemi a także całej ludzkości, kiedy spaliśmy oraz mieliśmy wszczepiane myśli, które nie należały do nas.

Kontrolowanie percepcji to zniewalanie

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA tak ciężko pracują, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym poprzez kontrolowanie myśli oraz przekonań, które utrzymujemy w naszych umysłach, to za pomocą jakich metod mogliby zaimplementować broń w formie kontroli umysłu? Tutaj zbadamy, co powszechnie stosują w formach ukrytej technologii, która emituje wszczepione myśli i implanty, aby uzyskać kontrolę oraz dostęp do umysłu indywidualnego, zbiorowego i planetarnego. Ci, którzy mają dostęp do najszerszej wiedzy, inteligencji i świadomości tego, co naprawdę dzieje się na świecie, mają najbardziej strategiczną przewagę na planecie.

Dlatego kontrolerzy wykorzystują tę wiedzę, mając ogromną przewagę i nadużywając władzy. W obecnej atmosferze wojny o świadomość, ograniczania łatwego dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym, manipulowania mediami głównego nurtu, blokowania prawdziwych informacji przed globalną społecznością, ważny jest zamysł zrozumienia. Jest to przykład tego, jak stosują taktykę dzielenia i podbijania, by zarządzać inteligencją, kontrolą postrzegania oraz bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości prowadząc ludzkość ku niewiedzy i podporządkowaniu.

Kiedy ludzkie ciało i mózg są blokowane przez jakiś implant kontroli umysłu lub formę bio-neurologicznego elektronicznego nękania, przekierowuje układ nerwowy oraz mózg, aby mieć szerszy dostęp do odbierania myśli generowanych z wielu zewnętrznych źródeł, na które jesteśmy wystawieni. Gdy skupia się uwagę danej osoby na serii obrazów świetlnych i dźwiękowych, takich jak filmy oraz muzyka, obrazy te emitują informacje holograficzne, a czasami dane te przekazują implanty częstotliwości do ośrodkowego układu nerwowego, mózgu oraz nieświadomości. Kiedy zauważy się wysokie nasycenie obrazów śmiercią, przemocą i nieludzkimi zachowaniami, które są stale kierowane do opinii publicznej z mediów, widzi się strategię wszczepiania szkodliwych myśli.

Sztuczne sieci chcą stworzyć umysłową patologię nieustannie wysyłając impulsy elektromagnetyczne informacji za pomocą widzialnych i niewidocznych urządzeń technologicznych, aby ludzie utrwalali obrazy bezsensownych dramatów, zwodniczych narracji 3D oraz skrajnie negatywnych emocji. Jeśli większość ludzkości nie jest świadoma, że do współtworzenia rzeczywistości używa głównie patologicznego umysłu, wówczas łatwo zauważyć, jaki świat nieświadomie tworzy. Musimy otworzyć oczy, rozejrzeć się i uczciwie stwierdzić, co dostrzegamy jako globalny tego wydźwięk. Musimy zatem zrozumieć naturę patologicznego umysłu i jego sposobów myślenia, a następnie zobowiązać się do zaprzestania jego używania. Musimy zdać sobie sprawę, że to patologiczny umysł współtworzy patologiczne społeczeństwo.

Patologiczny umysł, patologiczne społeczeństwo

W pewnym momencie każda osoba będzie musiała stawić czoła wewnętrznym pytaniom o powody, dla których na tak szeroką skalę handluje się bronią, dokonuje bezsensownego zabijania, szerzy się ubóstwo, wykorzystuje dzieci, handluje ludźmi, seksem i celowo niszczy zasoby naturalne. To wszystko powoduje okropne ludzkie cierpienie na całym świecie. Człowiek zdegradował się do umysłowego poziomu drapieżcy z psychopatycznymi predyspozycjami, który unika osobistej odpowiedzialności za stosowanie wyrachowanych planów, w czym wiele osób dostrzega toczącą się wojnę z całą ludzkością, pięknem i stworzeniem. Wciąż wmawia się nam, że wojna przeciwko nam wynika z naszej własnej, wojowniczej natury ludzkiej. A przecież za wprowadzaniem tych programów do głównego nurtu stoją siły Czarnego Słońca, które gardzą absolutnie wszystkim, co reprezentuje źródło światła wewnątrz istoty ludzkiej, która jest esencją prawdy, czystości, kreatywności, bezwarunkowej miłości i współczucia. Dlaczego te cechy nie są rozwijane i wspierane jako podstawowe wartości etyczne, dlaczego nie są podtrzymywane w naszym społeczeństwie? Zamiast tego są ogólnie uważane za słabości osobowości i na takich ludziach żeruje się traktując jak ofiary. W konsekwencji ci, którzy przejawiają te wyższe moralnie cechy, mogą doświadczyć surowych kar ze strony społeczeństwa, ponieważ patologiczne społeczeństwo woli nagradzać drapieżników.

Następnym pytaniem, jakie sobie postawimy, aby rozszyfrować patologiczny umysł, jest: kto go stworzył. W którym momencie kultura śmierci, modelowanie konsumpcyjne i niespójne rozprzestrzenianie się masowego chaosu oraz destrukcji stały się społecznie akceptowanym, tolerowanym i znormalizowanym sposobem życia ludzkości? Kiedy zdecydowaliśmy się wyprzeć wewnętrzne światło stwórcze dla pustych cieni ciemności, brutalności i rozpaczy? Poza tym, jak to się mogło stać? Biorąc wszystko pod uwagę i analizując to z otwartym umysłem zastanówmy się, czy wszczepione myśli i obce implanty przyczyniły się do przejawiania skrajnie patologicznych umysłów oraz patologicznej świadomości?

Większość ludzkości została wyzuta ze zdrowego rozsądku, spójności i wyższej wiedzy, a także zdolności do zachowania opanowania, spokoju oraz poczucia szczęścia. Zamiast tego są doprowadzani na skraj traumatycznego stresu i narcystycznych defektów, zyskując przymus konsumpcji oraz przetrwania, który jest mocno lansowany w tym patologicznym społeczeństwie. Patrząc na globalny obraz rzeczywistości związanej z kontrolą umysłu na masową skalę, wykorzystującej ukryte technologie elektromagnetyczne do projekcji myśli do środowiska i umysłów ludzi, zaczyna się bardziej sensownie dostrzegać niebezpieczne patologiczne zachowania, które są dziś powszechne.

Źródło patologicznych myśli, zamiar ich oczyszczenia

Naszym obowiązkiem jest monitorowanie własnych myśli oraz decydowanie, czy chcemy je posiadać i czy są prawdziwe. Skąd pochodzą twoje myśli i czy jesteś świadomy siebie do tego stopnia, że możesz czuć, jak twoje ciało reaguje na impulsy pochodzące z zewnętrznej stymulacji, które nie wydają się naturalne? Zacznij zastanawiać się nad źródłem myśli, impulsów, uczuć lub stymulacji, których możesz doświadczyć w tym momencie, i zwróć uwagę na te, które popychają cię do robienia czegoś. Kiedy zwracasz na nie uwagę i dokonujesz wyboru, aby zmienić postrzeganie, zarządzasz swoją świadomością, uświadamiając sobie, co naprawdę dzieje się w twoim ciele.

Ludzkość została uwarunkowana przez kontrolę umysłu opartą na traumie i różnorakich implantach przeznaczonych do kreowania umysłu patologicznego, który jest używany do myślenia, rozwiązywania problemów oraz rozwijania wypaczonych systemów wierzeń, naprowadzających ludzi na autodestrukcyjne decyzje dotyczące życia. W wyniku przyspieszonego programowania kontroli umysłu, który stworzył patologiczny umysł, współtworzyliśmy patologicznie zaburzone życie wraz z patologicznie zaburzoną dynamiką rodziny. Dodatkowo, jeśli utknęliśmy w pętach niewoli patologicznego umysłu, jesteśmy związani z kolektywną nieświadomością, a w ten sposób pomagamy współtworzyć i zasilać patologicznie chore społeczeństwo, które wpływa na wszystkich.

Jeśli pozwolisz sobie na szczerą i głęboką refleksję nad obecnymi stanami patologicznymi, które dostrzegamy w całej ludzkiej cywilizacji, czy myślisz, że zostały one stworzone w sposób naturalny czy też zostały wytworzone celowo? Dlaczego jakikolwiek gatunek wielokrotnie wybierał patologiczne myśli, zachowania i działania, które mają na celu celowe niszczenie siebie i niszczenie świata, na którym żyje? Kto faktycznie skorzysta z zamierzonego zniszczenia Ziemi, podziałów między narodami i bezsensownego zabijania ludzkości?

Kiedy zastanawiamy się, kto jest odpowiedzialny za tworzenie wydarzeń przyczyniających się do powstania królestwa piekła, które w mrocznym cyklu zaczęło panować na Ziemi, musimy pomyśleć, jaką odpowiedzialność ponosi każda osoba wobec całej ludzkości. Kiedy ktoś się budzi i wreszcie widzi więcej bestialstwa, które gwałtownie szerzy się na świecie, co może zrobić natychmiast, by produktywnie przyczynić się do uzdrowienia świata?

Wszystkie systemy wierzeń, które oddzielają ludzi od siebie nawzajem, są związane z taktykami dzielenia oraz rządzenia, i ostatecznie niszczą każdego. Wszystkie przerażające historyczne wydarzenia, które przybliżyły nasz świat do przejawienia królestwa piekła i wiecznego cierpienia w kulturze śmierci, mogą być powstrzymane oraz zmienione dzięki ponownemu odkryciu przez nas siebie, patrzeniu na świat z poziomu serca i zobowiązaniu się do życia zgodnie z własną prawdą oraz jej wyrażania. Żyć prawdziwie - to wymaga rekonstrukcji każdej osoby, aby mogła przejąć osobistą odpowiedzialność za ciemność, która w niej istnieje. Jak zmieniłoby się życie na Ziemi, gdyby każdy był gotów wziąć odpowiedzialność za najciemniejsze lęki, i gdyby zechciał zareagować na najciemniejsze obawy o istnienie? Czy jesteś chętny?

Aby odmówić udziału w szkodliwych programach deklarowanych przez patologiczne umysły produkujące patologiczne społeczeństwo, które zostało zaprojektowane przez negatywną agendę Obcych, będziemy musieli głębiej zbadać bardziej powszechne patologie umysłu 3D. Patologiczne umysły zostały stworzone w niższych wymiarach za pomocą różnorodnych strategii kontroli umysłu opartych na traumie, a także przez elektroniczne nękanie, poprzez przesyłanie do podświadomego umysłu i całego ludzkiego pola energetycznego implantów o dostosowanych do programu częstotliwościach.

Implanty stwarzają umysłowe patologie i pasożyty

Tak więc, fale mózgowe można stymulować poprzez użycie światła i dźwięku. Za pomocą implantów częstotliwości można w stosunkowo krótkim okresie czasu modyfikować i zmieniać aktywności mózgu, procesów myślowych oraz zachowanie człowieka. Mało zrozumiałe jest to, że można to również wykorzystać do zmiany naturalnej funkcji sygnalizacji DNA w ludzkim ciele, włączania i wyłączania w nim genetycznych przełączników, co może prowadzić do zmian w percepcji.

Implanty Obcych są wykorzystywane do wszczepiania myśli do ludzkich umysłów, aby stworzyć społecznie akceptowalne programy wierzeń, które kształtują antyludzkie systemy wartości, dla podtrzymania głównych filarów kontrolerów społeczeństwa. Jest to rodzaj inżynierii społecznej wykorzystywanej do warunkowania ludzkości, aby zaakceptowała duchowe znęcanie się nad nią przez negatywnych Obcych oraz sama egzekwowała systemy przekonań drapieżników, poprzez hierarchiczne systemy zniewolenia oparte na strachu. Jest to podstawowa strategia dzielenia i rządzenia stosowana na planecie i ludzkości. Implanty Obcych i ich archonckie oszustwa przyczyniają się do chorób fizycznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych. Obce maszyny i implanty kontroli umysłu powodują, że chorujemy na różne sposoby.

Implanty Obcych działają w ludzkim ciele w podobny sposób jak chemiczny proces geoinżynierii polegający na rozpylaniu smug chemicznych na niebie, manipulując lub kontrolując działanie sił elektromagnetycznych w materii fizycznej. Budowa i ilość surowców stosowanych w tych implantach raczej nie są znane. Mogą być wykonane z materiału biologicznego, syntetycznego, substancji eterycznych, a także z zaprogramowanych nanobotów lub nanitów, które są używane w technologiach sztucznej inteligencji. Implanty kosmitów są technologią bioinżynieryjną zaprojektowaną do kształtowania ludzkiego ciała poprzez wszczepione myśli, które wywołują podporządkowanie kontroli umysłu programom NAA. W chemitrails stosowane są chemiczne aerozole i nanocząsteczki - służące do kontrolowania pogody nad zaludnionymi obszarami, a także do przesyłania pewnych zakresów zaprogramowanych częstotliwości i eksperymentowania dla kontroli myśli.

W obu przypadkach, gdy obcy, nienaturalny lub sztuczny materiał zostaje wprowadzony do żywego ciała, zaburza równowagę energetyczną, elektromagnetyczną i rytm homeostatyczny w ciele ludzkim. Wiele razy uruchamiane są sygnały o niskim poziomie pola elektromagnetycznego lub fal radiowych, które mają zakłócić naturalną homeostazę ciała ludzkiego i równowagę elektromagnetyczną. To powoduje, że organizm poddaje się hiper-stresowi lub stanowi hiper-odporności, wyczerpując nadnercza podczas walki z najeźdźcą. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z obcym agresorem, podczas gdy ekstremalny stres lokuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym.

Podobnie jak w przypadku chemtrails, implanty Obcych najczęściej działają w sposób, który przeciąża częstotliwość i naraża ogólne energie ciała oraz jego pole auryczne na działanie metali ciężkich. W końcu zaburza to równowagę organizmu, a w rezultacie w ciele rozmnażają się pasożyty, grzyby, drożdże i inne patogenne mikroorganizmy.

Trzeba zrozumieć, że energetyczne pasożyty są jednym z produktów ubocznych takich implantów i ostatecznie mogą się przekształcić w różne fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i negatywne myślokształty. Mogą wywoływać stany emocjonalne prowadzące do histerii, a także sprzyjać odłączaniu się od wewnętrznej Jaźni i duchowych energii. Wiele z tych patogennych organizmów przyciąga do osłabionego ludzkiego ciała pasożyty, które przyciągają demoniczne energie i jest to główny powód tej strategii. Kiedy ciało jest mocno zaimplantowane, wtedy sugeruje się przeprowadzenie intensywnej terapii przeciwpasożytniczej, a także oczyszczania, postów, medytacji i modlitw, aby pomóc odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu oraz ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

Sposób działania implantów

Przy zastosowaniu implantu sztucznej inteligencji, takiego jak zakodowany implant kontroli umysłu oznaczony częstotliwością seksualnego zniewolenia lub ofiara / kat, jego mechanizm działa jak kleszcz lub pijawka, który zagłębia się w niższe obszary ciała astralnego - przeważnie w pierwszą i drugą warstwę krocza oraz narządów płciowych. Implant w narządach płciowych wpływa bezpośrednio na reakcje instynktowne i funkcje reakcji emocjonalnej, które stymulują impulsy przesyłane do rdzenia kręgowego, mózgu oraz całego ośrodkowego układu nerwowego.

Wiele implantów jest również ukierunkowanych na splot nerwowy u podstawy czaszki, gdzie znajdują się drzwi atomowe - obszaru dostępu do rdzenia przedłużonego, gdzie wewnętrzne światło duchowe odbija się z oczu wcielonej monady. Po tym, jak ten implant kontroli umysłu przejmie kontrolę nad ciałem poprzez manipulację centralnym układem nerwowym, stymulując patologiczne myśli negatywnego ego, to wewnętrzne światło umrze. To ma zablokować ciało duchowe od wejścia i wcielenie w warstwy fizyczne. Powszechne jest kierowanie implantów eterycznych do gadziego mózgu, aby aktywować myśli związane z przetrwaniem lub ze strachem, i są one umieszczane w podstawowej strukturze pnia mózgu za pośrednictwem rdzenia przedłużonego. Jest to sposób na manipulowanie impulsami autonomicznymi wysyłanymi do mózgu w celu zmiany postrzegania lub stymulowania kontroli myśli poprzez negatywny mechanizm ego, który wyzwala aktywność w niższych trzech warstwach matrycy umysłu: podświadomej, instynktownej i świadomej. Dopóki dana osoba nie zda sobie sprawy, że dzieje się to dzięki domyślnemu ustawieniu w autonomicznym układzie nerwowym, i nie nauczy się przywracania własnego układu przywspółczulnego, nie jest w stanie zmienić negatywnych reakcji ego stymulowanych przez implanty.

Elektroniczne prześladowanie za pomocą sygnałów elektromagnetycznych

Zewnętrzne transmisje są przekazywane w falach dźwiękowych i świetlnych, a także w bodźcach dźwiękowych i wizualnych, pochodzących z zakresów spektrum elektromagnetycznego częstotliwości. Niektóre z tych transmisji są bardziej naturalne, podczas gdy inne są przeznaczone do sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ludzkie ciało emituje fale elektromagnetyczne, a sygnały używane do kontrolowania większości funkcji mózgu i ciała istnieją w skrajnie niskiej skali częstotliwości. Niezwykle niskie częstotliwości można łatwo wysłać za pomocą różnych technologii i są one wykorzystywane jako metoda nękania elektronicznego, skierowana do wielu ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planetarnego i ku jego powierzchni, aby kontrolować ludzki układ nerwowy. Media ci nie powiedzą, że implanty i technologia kontroli umysłu istnieją naprawdę, i że to ustalony, sprawdzony fakt. Technologia istnieje, sprzęt jest namacalny, patenty są zarejestrowane, a agencje, które je serwują i kontrolują, już od dawna obsługują te technologie.

Nękanie elektroniczne generuje w ciele ludzkim zaburzenie bio-neurologiczne, co może odwracać i mylić sygnały mózgowe. Celem jest odwrócenie funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego poprzez uwarunkowanie osoby do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania ośrodków przyjemności. Cykl wzajemnego połączenia między ośrodkami bólu i przyjemności jest nieprzerwanie wzmacniany oraz pobudzany bio-neurologią, która eskaluje w kierunku szkodliwych nałogów lub dewiacyjnych zachowań. Kiedy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą i ludźmi, wyraźnie dostrzegamy program mający na celu atakowanie i uszkadzanie ludzkiego układu nerwowego. Jeśli jesteśmy bardziej świadomi tego, w jaki sposób funkcje neurologiczne w naszym ciele są powiązane z naszymi stanami psychicznymi i emocjonalnymi, wówczas jesteśmy lepiej przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli i emocji. Następnie możemy otworzyć i wytrenować swoje ścieżki neuronalne, aby otrzymywać bezpośrednie wiadomości od wyższych ciał świadomości, Jaźni duszy-ducha, a odrzucać komunikaty negatywnego ego, które są głównymi pasmami częstotliwości wykorzystywanymi w elektronicznych szykanach i implantach.

Zewnętrzne sygnały ELF wyzwalają problemy

Aby atakować ludzką świadomość i nią manipulować, potrzeba tylko stworzyć złożony sygnał, częstotliwość, na którą nastąpi reakcja, kiedy mózg w odpowiedzi na zewnętrzny sygnał pochodzący ze środowiska zablokuje się i zacznie odzwierciedlać ten sygnał. Sygnał może być falą nośną w spektrum częstotliwości, zaprojektowaną w celu wywołania uczucia niepokoju lub emocjonalnego bólu. W wyniku tego chemia mózgu modyfikuje się i zmienia, generalnie zrzucając świadomość osoby w zakres niższych negatywnych emocji i zafałszowanego postrzegania. Duże populacje mogą otrzymywać przekazy, które mają wzbudzać niepokój, agresję lub lęk. Następnie pojawiają się wiadomości z głównych mediów, które też wzbudzają strach, szukają winnych i promują sensacje, tym samym podżegając do przemocy, gwałtu, wrogości oraz przestępczych zachowań. Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym w celu przesłania wiadomości do mózgu, aby zmienić jego chemię, myślokształt implantu i zainicjować takie zachowania, za pomocą których osoba dokona szkodliwego lub przestępczego czynu.

Sztuczne urządzenia i maszyneria Obcych

Urządzenia, które są umieszczane w warstwach ciała świetlistego przez negatywnych Obcych za pomocą programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, są również używane do roszczenia prawa własności do tej osoby. Mogą to być proste urządzenia mechaniczne albo złożone systemy, przeznaczone do infiltracji i uszkadzania ludzkiego naturalnego systemu biologicznego. Te programy sztucznej inteligencji są jak wirus, infiltrują biologiczne procesy neurologiczne organizmu, aby zarazić i zablokować częstotliwości prawidłowego funkcjonowania. Jeśli urządzenie jest złożone, potrzebuje źródła zasilania – w tym przypadku zaobserwowano, że niektóre takie implanty funkcjonują jako baterie, które zbierają energię, a następnie podłączają je do innego źródła zasilania. Kiedy umysł danej osoby przejawia patologie, psychiczną niestabilność, ta jest bardziej podatna na manipulacje i zawładnięcie przez siły ciemności. Scenariusze sterowania umysłem i serie poleceń są używane do wyłapywania oraz lokalizowania niestabilnych ludzi, takich jak ciężko zranieni narcystyczni mężczyźni, aby działali z użyciem przemocy i rozpowszechniali sygnał programu sztucznej inteligencji infekujący jeszcze większą liczbę osób z podobnymi urazami.

Broń eteryczna

Broń eteryczna może być postrzegana jako energetyczne noże, tasaki, igły i inne ostre przedmioty, które znajdują się w ciele świetlistym, w częściach ciała, w genitaliach, ciele modzelowatym, układzie nerwowym i mózgu. Najczęściej jest to implant typu częstotliwościowego, który ma na celu generowanie ogólnych szkodliwych zaburzeń częstotliwości elektromagnetycznych. Takie implanty są również wykorzystywane do osłabiania aury w celu jeszcze większego wykorzystania uprzęży bio-neurologicznych. Czasami broń eteryczna pochodzi z krwawienia z innej linii czasu, w której osoba używała broni i uczestniczyła w wojnie. Często dana osoba mogła zostać w innej tożsamości w innym czasie przez tę broń zabita lub mogła mieć uszkodzone ciało.

Eteryczna broń jest ogólnie związana z odciskami pozostałości w ciele aurycznym lub świetlistym, które były związane z walką i pochodzą z historycznego zapisu w matrycy duszy lub z innych linii czasu czy innych tożsamości. Wiele razy, gdy osoba doświadcza duchowego wzrostu, po dojściu do tej warstwy w duchowym ciele, w której doszło do traumy, zapis pamięci komórkowej ujawni się i można zobaczyć wewnętrznym okiem eteryczną broń jako krwawienie spowodowane przez zdarzenie z innych linii czasu czy okresów. Broń eteryczna jest również używana przez duchowych oszustów i NAA jako metody manipulacji ciemnymi mocami, aby wywołać u człowieka ból, cierpienie, chorobę lub wycieki energii.

Pieczęć Zeta i zagrody częstotliwości

Technologie wojskowych szaraków zostały sztucznie wpisane w różne siatki pól odwróconych i za pomocą wojskowych technologii wywołały samoistnie szkody. To dotyczy eksperymentów genetycznych, programów z liniami czasu, sztucznej inteligencji, wstawek holograficznych i astralnych miraży, uprowadzeń ludzi, tagowania, śledzenia oraz manipulacji płaszczyzną astralną. Szczególnym spaczeniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest pieczęć Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w populacji 3D podczas obecnego przejścia do następnego, harmonicznego wszechświata, wskutek czego wiele grup społeczności jest wystawionych na wyższe częstotliwości. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, i ma zapobiec aktywacji czwartej nici DNA poprzez blokowanie dostępu do wyższej inteligencji pól mentora lub pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach 5-wymiarowych. Została zaprojektowana, aby ingerować w strukturę nadialną, która oświeca ludzki układ nerwowy i komunikuje się z obwodami ludzkiego serca oraz nerek. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego poprzez strukturę nadialną, stanowiącą duchową część ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i przekaźników, które są nierozerwalnie związane ze wzajemnie połączonymi funkcjami komunikacyjnymi w warstwach ludzkiej świadomości na poziomie dusza – duch.

Wycieranie świadomości

Blank Slating lub wycieranie świadomości jest terminem, który odnosi się do technologii wymazywania umysłu używanej przez personel wojskowy i NAA, zwykle podczas zorganizowanych tajnych operacji, mających na celu usunięcie bieżących wspomnień lub zgromadzonych danych dotyczących czarnych projektów operacyjnych, gdy te projekty lub osoba przestają być użyteczne.

Technologia wycierania świadomości była również zdalnie monitorowana przez NAA, by zaobserwować, czy znalazła zastosowanie w siatce planetarnej i liniach geomantycznych, podczas prób zniszczenia pamięci świadomości planetarnej i historycznych zapisów dotyczących faktycznych wydarzeń na planecie. Poprzez wymazanie pamięci z planetarnego pola świadomości oraz wykorzystanie tej technologii w sieciach poziomych, wiele ludzkich istot popadło w stan amnezji i nie jest zdolnych przypomnieć sobie, kim są i jakie jest ich prawdziwe pochodzenie.

Technologia ta jest bardzo skuteczna u ludzi, którzy funkcjonują w częstotliwościach niższych trzech warstw ego. Jest mniej skuteczna w przypadku gwiezdnych ludzi, ludzi indygo i tych, którzy mają naturalnie otwarte serca, są empatyczni oraz intuicyjni. To zdarza się często ludziom na Ziemi bez ich świadomej zgody.

niedziela, 29 października 2017

LISA RENEE październik 2017 INTEGRALNOŚĆ OSOBISTA cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Odzyskiwanie wewnętrznej Jaźni

Kiedy dana osoba nie odzyskała swej podstawowej Jaźni, nie ma pojęcia, kim naprawdę jest, co nadaje jej sens i jaki ma to związek z życiem. Bez silnej Jaźni pozwalamy innym myśleć za nas. W efekcie brakuje nam integralności i wewnętrznej stabilności, przez co łatwo nas wepchnąć we władanie zewnętrznych sił, na przykład w kontrolę umysłu.

Wiele osób czuje wewnętrzną presję, która zmusza ich do przejawiania starych tożsamości 3D i fałszywych Jaźni. W wyniku obecnych przesunięć wszyscy ludzie są popychani do rozpoznania i odczuwania różnic między prawdziwą wewnętrzną Jaźnią a fałszywymi tożsamościami wykorzystywanymi do maskowania bólu oraz traumy. Jedynym sposobem na odzyskanie osobistej integralności jest poznanie różnicy między tym, co jest prawdziwe a tym, co nie jest, i zaprzestanie wielokrotnego powtarzania nieprzystającego do nich zachowania.

Fałszywa Jaźń lub fałszywa tożsamość jest zwykle formowana w celu wygenerowania wewnętrznych ścian w nieświadomym umyśle w wyniku nieuleczonej traumy i lęków. Cierpiący ludzie tworzą przeciwstawne zestawy zachowań kompensacyjnych, co oznacza, że zachowują się odwrotnie do tego, kim naprawdę są. Ma to na celu zachowanie pozorów lub sprostanie zewnętrznym oczekiwaniom - ciało mentalne wymusza określony system przekonań. Te skompensowane zachowania przekształcają się w mechanizmy radzenia sobie ze strachem i życia zza fasady lub z fałszywą tożsamością. Aby poczuć się bezpiecznie, mogą też podszywać się pod innych, przy czym struktura umysłu utożsamia się z zachowaniem innych i tworzy fałszywe maski tożsamości, pokazywane światu. Kiedy pozwalamy innym, aby dyktowali coś naszej tożsamości, stajemy się zagubieni, poplątani i bardzo nieszczęśliwi.

W tej chwili ważne jest, abyśmy nie starali się naprawiać i przeprogramować fałszywej tożsamości będącej maską bólu ego lub tej części dolnego umysłu, która kompensowała zachowanie, aby ukryć nasze najgłębsze lęki związane z brakiem miłości lub użyteczności. Nadszedł czas, aby przełamać stworzone przez ego ściany separacji i strachu, odkryć prawdziwą Jaźń poprzez bezwarunkowe pokochanie siebie oraz bezwarunkową akceptację siebie.

Jeśli istniejemy w fałszywych tożsamościach i zachowujemy się nieprawdziwie nosząc maski w codziennym życiu, tłumiąc prawdziwe emocje oraz uczucia, angażujemy się w udawane rozmowy, nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co prawdziwe a co fałszywe. Jeśli toczymy udawane rozmowy w celu utrzymania status quo, decydujemy się zachowywać nieuczciwie. Brak osobistej integralności skutkuje oszukiwaniem siebie, a osoba, która nie rozwinęła wewnętrznej Jaźni ma bardzo słabą stabilność emocjonalną i czystość umysłu.

Aby pozbyć się podstawowych negatywnych przekonań, musimy przyjrzeć się frustracjom i zadrażnieniom, których doświadczamy w życiu codziennym, posłuchać wewnętrznego dialogu, który źle ocenia nas samych, innych, a także nasze uwarunkowania. Wewnętrzne rany są wielu osób generowane jeszcze w dzieciństwie, a ten emocjonalny ból mógł powstać w poprzednich wcieleniach w sytuacjach, gdy pojawiał się ten sam emocjonalny temat, który nie został rozwiązany i uzdrowiony, a teraz jest odtwarzany w obecnym życiu. Wwiercanie się w ranę emocjonalnego bólu i strachu prowadzi do klasycznego studium przypadku muru separacji ego, uczucia odłączonego od doświadczania lub poczucia bezwarunkowej miłości oraz samo-akceptacji.

Każda osoba będzie rozwijać własne mechanizmy obronne ego, które umacniają doświadczenia separacji, które powstrzymuje nas od dawania lub otrzymywania bezwarunkowej miłości. Kiedy żyjemy w strachu, nasze ciało dusi się oraz zamraża serce, tłumiąc uczucia, uniemożliwiając szczerą komunikację, co zwiększa emocjonalny i psychiczny ból. Kiedy żyjemy w stanie lęku, nasze ciało kurczy się z napięcia, zaprzestaje dawania i przyjmowania bezwarunkowej miłości, a ta odmowa miłości do siebie jest główną przyczyną dalszego doświadczenia oraz gromadzenia emocjonalnego bólu. Nasze przekonania dotyczące rodziny oraz powiązań z jej członkami mogą dać ważny wgląd i wskazówki dotyczące negatywnych podstawowych przekonań czy ran odziedziczonych po fałszywych rodzicach.

Jeśli widzimy ludzkość jako wchodzące w materialną rzeczywistość wieczne dusze, mające nauczyć się lekcji, rozwijać się i oczyszczać duchowo, łatwiej możemy zauważyć, że większość ludzi zapomniała, kim naprawdę jest, ponieważ noszą wiele fałszywych tożsamości. Dziś rzadko można spotkać ludzi naprawdę uczciwych, wyważonych i naturalnych – odzwierciedlających osobistą uczciwość. Tak więc, głębiej się zastanawiając, przeważnie zapominamy, kim naprawdę jesteśmy i nie zdajemy sobie sprawy, że nadal walczymy o duszę.

Duchowa ślepota lub odłączenie

Większość ludzi na tej planecie żyje w sprzeczności ze swoją Jaźnią, co oznacza, że nie są w stanie wyrazić osobistej uczciwości i spójności. Bez osobistej integralności istnieje nienaturalny stan wewnętrznego oraz zewnętrznego odłączenia, niezdolność do zrozumienia, w jaki sposób rzeczy wokół nas są ze sobą połączone, a także jak przejawiać to, czego się pragnie. Kiedy nie wyrażamy sobą tego, kim jesteśmy, nasz kierunek życia przejmuje zbiorowa nieświadomość, co ostatecznie skutkuje podejmowaniem niewłaściwych decyzji i przejawami niszczenia siebie. Kiedy znajdujemy się w stanie odłączenia od prawdziwej Jaźni, czujemy głęboki nierozwiązany ból oraz wewnętrzną pustkę, która powoduje brak spełnienia i zadowolenia z życia.

Ból powstaje, gdy nie jesteś sobą i żyjesz poza osobistą integralnością, wierząc w to, że jesteś kimś, kim nie jesteś, wyrażając sobą tożsamość, która nie jest twoja.

Warto pamiętać, że kiedy doświadczamy bolesnych negatywnych emocji, powstaje ból, który opiera się na kłamstwach i oszustwach. Często bolesne emocje powstające umyśle są wytworem oszustwa, które uważałeś za coś prawdziwego, kiedy w rzeczywistości to nie była prawda.

Gdy nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy, nie mamy jasności co do naszych lekcji życia i celu, nie mamy czasu, aby rozwijać bliskie relacje z ciałem i Jaźnią, brakuje nam świadomości. Kiedy nie mamy własnej świadomości, łatwo ulegamy złudzeniom. Jeśli ktoś nie wie, jakie są jego osobiste wartości, nie zrozumie zasad przewodnich, które motywują jego kierunek przez całe życie. Jest to stan oderwania się od wewnętrznej jaźni rodzący duchową ślepotę i słabość energetyczną, przez co jest podatny na wykorzystywanie. W świecie 3D, takie martwe strefy i słabość energetyczna są agresywnie wykorzystywane przez archetypy kontrolera, aby utrzymać ludzi odłączonych od ich autentycznego rdzenia, dzięki czemu mogą być łatwo kontrolowani przez siły zewnętrzne.

Duchowa ślepota wiąże się z brakiem samoświadomości, co stale wytwarza martwe strefy, które działają na obrzeżach naszej świadomości lub powodują jej zanik. Duchowa ślepota pojawia się często jako powtarzające się tematy dużych przeszkód i ciemnych ataków. Na planecie, na której władza znajduje się w rękach tych, którzy opierają ją na oszustwach, te martwe strefy są potencjalnie eksploatowane w każdym obszarze życia. Gdy zaczniemy rozpoznawać oszustwa i manipulacje w otoczeniu, musimy również obserwować w sobie te miejsca, w których dajemy się zwodzić oraz oszukiwać. Musimy dostrzec, kiedy pokazujemy siebie w sposób niezgodny z osobistą uczciwością. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że wypadliśmy z integralności, konieczne jest skorygowanie zachowania lub dokonanie natychmiastowych zmian destrukcyjnych zachowań na bardziej do nas pasujące.

Jeśli codzienne staramy się neutralnie obserwować własne myśli i reakcje na ludzi oraz rzeczy, zwiększamy świadomość, rozróżniając powody, dla których zareagowaliśmy tak a nie inaczej. W tych intensywnych czasach musimy się postarać odejść od wewnętrznego zamieszania i odłączenia, podejmując pozytywne kroki w kierunku odkrycia wewnętrznej przejrzystości. Aby pomóc rozwinąć właściwe relacje z wewnętrzną Jaźnią, musimy siebie sprawdzać. Musimy zdobyć głębszą wiedzę o sobie, abyśmy mogli odkryć osobiste wartości podstawowe, które odzwierciedlają najgłębszą wewnętrzną treść naszego bytu. Dopiero wtedy, gdy zdobędziemy świadomość siebie, możemy nawet zacząć poznawać zasadę przewodnią najwyższej ekspresji naszej prawdziwej natury. Nie możemy żyć w osobistej uczciwości, dopóki choć trochę nie postaramy się poznać, kim naprawdę jesteśmy i co motywuje nasz sposób bycia.

Oznaki braku integralności

Pierwszym etapem skutecznego budowania osobistej integralności jest dokonanie dokładnej oceny obszarów, które zostały osłabione, gdy napotkaliśmy na silny opór. Wszyscy jesteśmy testowani przez okoliczności życia, kiedy mamy do czynienia z czymś trudnym, a sytuacja naprawdę nas przerosła. Kiedy mamy słaby charakter, łatwo nami emocjonalnie manipulować i nas kontrolować. Jednak wtedy dostajemy okazję, aby nauczyć się lekcji życia i dowiedzieć się, co musimy w sobie umocnić. Odzyskiwanie prawdziwej Jaźni i życie w osobistej integralności jest podobne do koncepcji sprawdzania budynku pod względem jego integralności strukturalnej. Kiedy skupiamy się na rozwijaniu wewnętrznej i zewnętrznej integralności osobistej, nasz dom duchowy jest silny oraz wypełniony wewnętrznym światłem. Bez silnej integralności osobistej - jak budynek bez integralności strukturalnej – załamujemy się fizycznie i moralnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie wytrzymać nacisku sił, które wywierają wpływ na nasze życie.

Czy potrafisz utrzymać integralność jednocześnie wytrzymując nacisk trwałych osobistych wyzwań lub kryzysu duchowego? Jak dobrze radzisz sobie ze stresem? Jak dobrze udaje ci się wchodzić w stan relaksu i neutralności? Jak sobie radzisz w momentach kryzysowych lub podczas pokonywania wyzwań, czy możesz pozostać w stanie wewnętrznego skupienia i wytrzymać ich wpływ?

Negatywne ego niszczy integralność. Tak więc praca nad wyeliminowaniem lepszych i gorszych, chwiejnych myślokształtów negatywnego ego jest kluczem do przywrócenia równowagi. Ogólnie negatywne ego musi czuć, że ma zgodę od innych, a poczucie jego własnej wartości jest oparte na opinii i osądach innych. Jest to bardzo niezdrowe i może być toksyczne dla wszystkich zaangażowanych. Nikt nie może prowadzić siebie i celowo kierować swoim życiem, jeśli obawia się innych, którzy go osądzają. Jeśli twoja ocena siebie zależy od tego, jak inni ciebie postrzegają, warto natychmiast zmienić to postrzeganie oraz bezwarunkowo podarować sobie miłość i akceptację. Twoim podstawowym ludzkim prawem jest bycie tym, kim jesteś, więc bądź niezłomny i nikogo nie przepraszaj za to, że żyjesz.

Sprawdź, czy ze strachu coś ukrywasz lub zamiatasz pod dywan, czy masz jakieś tajemnice albo czy prosisz innych o zachowanie tajemnic. To również wiąże się z nieuczciwością. Dzięki przejrzystości i uczciwości twoje życie staje się bardziej wygodne, zmienia się wraz z upływem czasu, ponieważ nie musisz ukrywać się przed prawdą, która musi się przejawić. Prawda to prawda i zawsze wytrzyma próbę czasu. Utrzymywanie odpowiednich granic jest ważne, ale kiedy równocześnie odnajdujesz życiową równowagę, przestajesz osądzać siebie oraz innych i starasz się budować silniejszy charakter. Osobista integralność daje wewnętrzną siłę mówienia wszystkiego tak, jak jest, gdyż nie ma potrzeby niczego ukrywać, jeśli tak jest. Prawda to prawda, gdyż jest wyrażona szczerze i autentycznie.

Czy w sytuacjach społecznych zdarza ci się iść na kompromis lub robić coś, z czym źle się czujesz? Kiedy za bardzo się poddajemy i zgadzamy się z innymi ludźmi, to nie jest zdrowe dla nas – to łamie integralność. Kiedy zobowiązujemy się służyć innym, nie oznacza to, że naruszamy nasze wartości, przekonania lub integralność, aby robić to, co inna osoba chce nam zrobić. Aby skutecznie zarządzać własnymi energiami, musimy być odpowiedzialni za kierowanie nimi, czasem oraz wysiłkiem włożonym w sprawy, które są dla nas ważne i odzwierciedlają nasze osobiste wartości. Ma to istotne znaczenie nie tylko w celu budowania osobistej integralności, ale także w rozwijaniu umiejętności panowania nad sobą, potrzebnej do tego, aby nikt nami nie zawładnął.

Samodzielne badanie integralności osobistej

Aby zbudować i zachowywać integralność osobistą, trzeba trochę wysiłku oraz zaangażowania, jak w przypadku rozwijania świadomości, która jest niezbędna do definiowania osobistych wartości, aby można było ocenić swoje zachowania czy działania oraz to, jak dostrajasz się do prawdziwej Jaźni. Kiedy świadomie uczestniczysz w wyjaśnianiu osobistych przekonań i podstawowych wartości, następnym krokiem jest uczciwe ocenianie tego, jak radzisz sobie z zachowaniem osobistej integralności. Może to być mocno pozytywny proces przeglądania podstawowych wartości i generowania raportów dotyczących integralności osobistej w skali roku, dzięki czemu można zobaczyć, jak się rozwijasz i przekształcasz, jak lepiej trzymasz się swojego systemu osobistych wartości. To skutkuje rozwojem szerszych kompetencji w zakresie samodzielnego przywództwa i umiejętności zarządzania życiem. Prawdziwe panowanie nad sobą i poczucie własnej wartości zaczynają się, gdy mamy całkowitą jasność co do osobistych przekonań oraz podstawowych wartości, które stają się głównymi życiowymi zasadami.

Jakie są najważniejsze wartości osobiste, które motywują twoje życie? Wybierz do pięciu z najważniejszych podstawowych wartości, które uważasz za najważniejsze, aby żyć autentycznie i wyrazić swój najwyższy cel. Następnie skoncentruj się na tych tematach, które wybrałeś i oceń, czy praktykujesz oraz umacniasz te ważne wartości przez całe życie. Według opiekunów, aby odzyskać wewnętrznego Chrystusa, nasz własny system podstawowych wartości powinien być bezpośrednio związany z Prawem Jedni. Na przykład dla tych, którzy chcą służyć Prawu Jedni, niektóre z naszych najważniejszych podstawowych wartości to:

*Wyrażanie świadomości jedności, wiedząc, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni.

*Wyrażanie bezwarunkowej miłości i współczucia wobec siebie, kochanie innych oraz Ziemi.

*Pełnienie służby dla innych poprzez podejmowanie osobistych działań.

Może przy głębszej refleksji lub w przyszłości przekonasz się, że najważniejsze wartości osobiste zmieniają się lub ujawniają inaczej w celu zwiększenia ich jakości. Im bardziej konkretnie identyfikujemy nasze podstawowe wartości, tym dokładniej i klarowniej możemy stosować zachowania, które kierują naszym życiem. Na przykład, kiedy lepiej się dokształcisz, zidentyfikujesz powtarzający się wzór, który sprawia, że trudno ci pewnie ocenić siebie, gdy znajdujesz się w towarzystwie onieśmielających ludzi. Jedną z podstawowych wartości, którą wybierzesz, jest zrównanie siebie z innymi, niezależnie od tego, co się zdarzy. Takie ważne wskazówki przyczynią się do wzmocnienia osobistych zachowań i docenienia siebie podczas zastraszania, co zwiększa integralność osobistą.

Kiedy określiłeś niektóre z najważniejszych wartości osobistych, sprawdź każdą z nich, aby ocenić, jak lepiej dostosować swoje myśli i zachowania do jej znaczenia. Na przykład, aby dokładnie ocenić ewentualne pozytywne zmiany, aby były jeszcze bardziej autentyczne i spójne, zadaj trzy pytania dotyczące podstawowych wartości wyrażania jedności:

*Co oznacza dla mnie jedność, jak ją wyrażam w moich myślach, zachowaniach i działaniach?

*Jak mogę lepiej praktykować świadomość jedności przez całe życie?

*Czy praktykuję empatię wobec innych, aby głęboko wyrażać jedność?

Czy żyję w stanie osobistej integralności i jakie obszary mogę poprawić? Podczas medytacji i refleksji nad ostatnim rokiem swego życia oceń, czy byłeś sobą, wyrażałeś osobiste wartości i zastanów się, jak możesz poprawić swoje działania, aby odzwierciedlić integralność i autentyczność w przyszłości. Sprawdź każdą dziedzinę życia, zapytaj siebie, co jest zgodne z twoja Jaźnią, tym, co czujesz, że funkcjonuje dobrze. Następnie zwróć uwagę na związaną z tym lekcję i możliwości, które pomogą zwiększyć wewnętrzną podstawową siłę, której potrzebujesz, aby działać autentycznie i zgodnie z osobistą integralnością.

Podsumowanie najważniejszych punktów w ocenie osobistej integralności. W miarę uzyskiwania jasności w kwestii identyfikowania ważnych wartości osobistych oraz sposobów jej budowania i zachowania dokonaj podsumowania najważniejszych punktów, które mogłyby cię zainspirować oraz pomóc w nakierowaniu na cele życia w następnym cyklu. Wydrukuj swoje notatki, aby mieć bardziej szczegółową osobistą wizję życia zgodną z podstawowymi osobistymi wartościami, wiedząc, że zachowując integralność osobistą, naturalnie dostrajasz się do osiągnięcia najwyższego celu. Przyswajanie podstawowych wartości osobistych, życie, myślenie i oddychanie tymi wartościami jest wyrazem osobistej integralności. To jest klucz do uniknięcia negatywnych przyczyn i skutków lub piętna miazmy na tym, co przejawiasz. Następnie staraj się ponownie odczytać i przeanalizować wzmacnianie integralności osobistej, skupiając się na tym, jakie podstawowe zasady są najważniejszymi wskazówkami spełniania najbardziej autentycznego wyrażania siebie.

Praktyczne zastosowania ucieleśnionej integralności

W procesie samodzielnej oceny integralności osobistej i świadomego wyboru systemu wartości opartego na tym, co wydaje ci się prawdziwe, nadszedł czas na codzienne podejmowanie świadomych kroków zmierzających do zachowywania się w sposób spójny z osobistymi wartościami.

*Określ cechy zachowania, które należy rozwiązać i zmienić.

*Określ podstawowe przyczyny, z powodu których nie udawało ci się zachować większej osobistej integralności.

*Zauważ przeszkody i osoby, które są wykorzystywane w celu usprawiedliwienia kłamstwa, naruszają twoje osobiste wartości lub kodeks moralny.

*Zbuduj prawdziwe relacje poprzez wykazanie większej prawdomówności, uczciwości i otwartości.

*Stwórz listę zadań i zachowań, w których postarasz się być bardziej wiarygodny i uczciwy.

*Chroń swoje podstawowe ludzkie prawa jako autentyczne i chroń prawa innych osób, szanując ich decyzje i opinie.

*Gdy tylko jest to możliwe, pomagaj innym i żyj świecąc przykładem prawdziwości i uczciwości.

*Bądź gotów uczciwie oceniać postępy w zakresie zaangażowania w integralność osobistą, po drodze wprowadzając korekty.

*Poszukaj wsparcia innych osób, które dają inspirujące przykłady integralności osobistej, mają podobne cele i wartości osobiste, są uczciwe oraz godne zaufania.

*Rozwijaj odpowiedzialność za zachowania oraz działania, a jeśli popełnisz błąd, który wpływa na innych lub złamiesz obietnicę, bądź gotów przyznać się do tego i przeprosić.

Podczas tych etapów rozwidlenia świat szybko się zmienia, a bieguny polaryzacji ujemnej i dodatniej są coraz bardziej ekstremalne oraz wzmocnione. Aby pozostać głęboko związanym z podstawową Jaźnią i móc zmierzyć się z ogromnym wpływem tych przeciwstawnych sił, musimy podjąć świadomie kroki uosabiające osobistą integralność.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa