sobota, 30 grudnia 2017

ENERGETYCZNE PASOŻYTY LISA RENEE GRUDZIEŃ 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy w samym środku kluczowych zmian - pomiędzy końcem mrocznego cyklu a początkiem nowego. Aby uzyskać głębszą klarowność w tym niesamowitym czasie przeobrażających się wymiarów i linii czasu patrzymy do przodu oraz do tyłu. Pozbywając się wielu poziomów wpływów NAA oraz energetycznego żerowania, kładziemy szczególny nacisk na energetyczne cechy pasożytów. Czego potrzeba, aby wydostać się z pasożytniczych szponów, wyjść z wampirycznych systemów, oczyścić się z pasożytów: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych? Ochrona zdrowia i siły życiowej, docenianie duchowego ucieleśnienia i zdolności do bycia dla siebie własnym źródłem to główne elementy przygotowań do bycia odpowiedzialnymi współtwórcami w tym nowym cyklu.

Ziemia, Słońce i Droga Mleczna zestrajają się ze sobą do określonego punktu rozgraniczającego w liniach czasu, które oddzielają światy, co rozpoczyna kolejny etap masowego przechodzenia Dusz przez wierzchołek przemieszczający się od gwiazdozbioru Wężownika do Strzelca. Przez okno galaktyczne zostanie przetransportowanych wiele grup dusz i istot, które przez wiele tysiącleci przebywały w niższych wymiarach planety Ziemi. Gdy ta fala opuszcza niższe wymiary ziemskiego królestwa, w niebiańskiej strukturze odzwierciedlającej ciało planetarne z niebios, zjednoczona zasada słoneczna powraca jako narodziny nowych gwiazd.

Tegoroczne galaktyczne zrównanie powoduje, że Eter Kosmicznej Matki roznieca Aqualeyon, odnowienie pomiędzy Kosmiczną Matką a jej Słońcem, które intensywnie ożywia moc zmartwychwstania ognia słonecznego na dziesiątym etapie praw alchemicznych. W rezultacie w ciągu tygodnia przesilenia zimowego między zasadą sofianicznej Kosmicznej Matki a jej Słońcem występują potężne siły alchemiczne, otwierając bramę, która uwydatnia przekodowanie i uzdrowienie dla męskich ran i kobiecych odwróceń. To makrokosmiczne zdarzenie odzwierciedla mikrokosmos naszego osobistego życia. W ten sposób może dojść do intensywnych etapów transformacji i transmutacji sił cienia, pasożytów energetycznych oraz związanych z nimi mrocznych istot, które są usuwane z ciała ziemskiego i ciał ludzi.

Kiedy przechodzimy do następnego etapu cyklu wznoszenia, nowego roku, rozpoczyna się morfogeneza i wchodzenie w początek nowego cyklu czasowego. Ulega zmianie gra pomiędzy tymi, którzy funkcjonują na Ziemi jako empaci a istotami pozbawionymi empatii. To na nowo definiuje formę bycia wewnątrz tych grup dusz, które uzyskują dostęp do równej wymiany zasobów energii, znajdującą się pomiędzy tymi, którzy służą sobie a tymi, którzy służą innym. W poprzednim cyklu energia z różnych powodów płynęła w kierunku tych pierwszych, głównie dlatego, że struktura planetarna była wypełniona obcym oprogramowaniem, które tworzyło systemy zamkniętego źródła - wspierającego masowe pasożytnictwo. Obecnie rozkład energii ulega przesunięciu, co zmienia poziomy dostępu do innych płaszczyzn wymiarowych, a zatem inne grupy uzyskują dostęp do struktur pola planetarnego. Jest to podobne do stwierdzenia, że ​​planeta ma nowy kod dostępu do fali trójkowej w uniwersalnej lokalizacji współrzędnych, a ci, którzy nie mają kodu dostępu, nie mogą wyjść z bramy uniwersalnej i nie mogą do niej wejść bez poddania się protokołom hostingowym Kryształowej Gwiazdy. Przekształcenie poziomów kodów dostępu na wielu poziomach płaszczyzn wymiarowych, które łączą się z Ziemią, jest formą zarządzania kryzysem planetarnym i jest również wynikiem nowego cyklu morfogenezy.

Pozyskiwanie struktur pasożytniczych

W związku z tym, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozpoczęło się pasożytowanie po historycznej inwazji negatywnych Obcych, musimy powrócić do przeszłości. Pasożyty energetyczne dostały szansę, by rządzić systemami zamkniętymi, tym samym zarządzać energiami potrzebnymi do przejawienia się podczas mrocznego wieku na trójwymiarowej płaszczyźnie Ziemi. Przesunięcia, które zachodzą w głównym szablonie struktury planetarnej, bezpośrednio modyfikują sposób, w jaki są kierowane wszystkie formy energii elektromagnetycznej pozyskiwanej od ludzi, nieludzi i za pomocą technologii, a także gdzie są przejawiane na Ziemi. Służenie sobie było związane z manipulowaniem przez NAA systemami zamkniętego źródła, co powodowało tendencję do stwarzania pasożytów energetycznych. Natomiast świadomość związana ze służbą dla innych działa na naturalnych kodach stwórców, które są systemami z otwartym źródłem, i działają jako energetyczne stabilizatory, tworzące bardziej samowystarczalne źródła energii.

Systemy zamkniętych źródeł fal dwustrumieniowych, anty-życiowe odwrócenia i świadomość podzielonej polaryzacji w obrębie pola planetarnego wpadają w spirale zstępujące, a następnie są przekształcane w mniejsze jednostki i przechodzą na zewnątrz. Dlatego te systemy tracą dostęp do tych samych zasobów energii, które były zbierane ze sztucznych sieci lub układów zamkniętych w poprzednim cyklu. Jednocześnie otwarte systemy trójfalowej struktury świadomości oddalają się od spirali martwej energii w systemach pasożytniczych i zyskują impet poprzez zwiększony dostęp do wysokiej jakości źródeł energii o otwartym kodzie źródłowym. Te źródła energii o otwartym kodzie źródłowym są przenoszone do ciała Ziemi poprzez krążenie kryształowych spiral o wyższej częstotliwości, które pomagają zbudować fundament planu potrzebnego do wspierania planetarnego hostingu w celu kontynuowania wznoszenia.

To samo wydarzenie planetarne wpływa również na pojedyncze komórki nerwowe na planecie, przez co dystrybucja zasobów energii z otwartego źródła po cichu przenosi się do ludzi, którzy ucieleśniają wyższe częstotliwości. Ci ludzie, którzy rozwinęli się do tego stopnia, że mogą rozpowszechniać manifestacje energii w kryształowych spiralach i powielać je dla Ziemi są tymi, którzy mogą istnieć poza pasożytniczymi anty-życiowymi odwróceniami. System zamkniętego źródła został zorganizowany poprzez celową masową produkcję mrocznego chaosu i anty-życiowych odwróceń, które są wykorzystywane przez jednostki z czarnych dziur. Mówiąc dokładniej, istoty te są pasożytami energetycznymi, które do zasysania zasobów energii z całych ciał planetarnych wykorzystują zaawansowane technologie, aby przetrwać w systemach rzeczywistości opartych na drapieżnym pasożytnictwie.

Stopniowy demontaż systemów zamkniętego źródła, które są pasożytnicze i które wytworzyły w naszym świecie pasożyty energetyczne, następuje w schemacie pola planetarnego podczas tej fazy. To bezpośrednio wpływa na to, jak ludzie na Ziemi współtworzą z systemami kolektywnej świadomości energii, a także jak pokazują sumę nagromadzonych myśli, które odzwierciedlają ten sam poziom świadomości w tym systemie rzeczywistości. Chodzi o sposób, w jaki ich ciało-świadomość-energia łączy się ze zbiorowym ciałem świadomości na płaszczyźnie Ziemi, w którym dostęp do większego systemu zbiorowych energii w systemach zamkniętego źródła uległ przesunięciu. W efekcie wiele osób polegających na zamkniętych systemach może być zdezorientowanych, ponieważ wciąż trwa niszczenie pasożytniczych struktur wokół nich, co ma wpływ na ludzi i rzeczy w ich życiu, które nie przynoszą takich samych rezultatów jak poprzednio.

Wydostanie się poza system zamkniętego źródła

Niektórzy z nas dostali nowe lekcje, aby dostosować procesy myślowe do następnego poziomu prawa struktury, które kieruje energię w kierunku systemów obszarów świadomości z otwartym źródłem. W celu dostrojenia się do pola, na którym otrzymujemy najwięcej duchowego wsparcia energetycznego, musimy wznieść się na kolejny poziom rozwoju, na którym nauczymy się ewoluować poza systemy zamknięte i przejawiać w materialnej rzeczywistości bez wykorzystywania, manipulowania lub odbierania energii innym.

Każdy z nas musi stanąć na własnym wewnętrznym fundamencie, zbudować rdzeń Jaźni i rozwijać metody samodzielnego radzenia sobie w fizycznym świecie oraz pozyskiwania energii z wnętrza, zamiast odbierać ją z zewnątrz czy od innych ludzi. Im bardziej zaawansowane formy manipulacji człowiek wykorzystuje w celu pasożytowania czy odciągania energii od innych, tym poważniejsze będą tego skutki w przyszłości. Wielu ludzi cierpi z powodu tej trudnej lekcji, ucząc się większej samodzielności i sposobów czerpania energii, by wreszcie położyć kres pasożytniczym związkom oraz przestać angażować się w szkodliwe wymiany. Nawet jeśli jesteśmy zdenerwowani widząc to, co robią inni, nie możemy nikogo krzywdzić – również siebie samych. W ostatecznym rozrachunku, nikt przed tym nie ucieknie, gdyż w dłuższej perspektywie wszystko, co zbyło skrywane w tym cyklu pasożytniczym, zostanie ujawnione.

Zamiast zachowywać się w pasożytniczy sposób, jaki został nam wpojony za pomocą wszczepionych przez NAA myśli, musimy nauczyć się uwalniać od pasożytów energetycznych oraz pasożytniczej kontroli, która jest powszechnie stosowana w mikrokosmosie i makrokosmosie. To jest początek cyklu przemian, które popychają nas do przodu, abyśmy zmienili pasożytnicze nawyki, znane nam lub nieznane. Jednocześnie, gdy podejmujemy kroki mające na celu zakończenie pasożytniczej wymiany, musimy nauczyć się stwarzać w naszym życiu osobistym i zawodowym zrównoważoną wymianę wartości, które są korzystne dla obu stron, a zaprzestać jednostronnego pasożytniczego drenażu opartego na czysto samolubnych motywacjach lub z zamiarem wyrządzenia szkody.

Aby uwolnić się od więzienia świadomości na Ziemi opartego na zasadach drapieżnego pasożytnictwa, musimy zacząć wznosić się ponad to i uczyć się nowych sposobów na utrzymanie się z wewnętrznej, samodzielnie wytworzonej energii duchowej.

Jedną z ważnych lekcji, którą wiele osób teraz przyswaja, polega na pozbyciu się sposobów myślenia na temat pieniędzy - to jest pierwsza życiowa dyrektywa dotycząca obecnego życia. Musimy zrozumieć, że podstawowa motywacja do posiadania pieniędzy leży w naszych najciemniejszych lękach o przetrwanie. Ludzie nie powinni modlić się o pieniądze, powinni modlić się, aby pozbyć się strachu, oraz aby dojrzeć swój wyższy duchowy cel. Kiedy poznamy wyższy duchowy cel i poświęcimy się służbie innym, pojawi się wszystko, czego potrzebujemy, aby wypełnić ten wyższy cel, co przyniesie bezwarunkową miłość oraz sensowne połączenie z życiem.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że za astralnym mirażem składającym się z kolosalnego pola wygłodniałych pasożytów energetycznych rzeczywiście ukrywają się siły satanistyczne. Systemy kontrolowane przez te siły są również systemami pasożytniczymi z zamkniętym źródłem, z których korzysta niewiele osób. Przyjmowanie ogólnych zasobów energii na swoją osobistą korzyść przy ekstremalnych kosztach energetycznych ponoszonych przez innych, generuje poważną nierównowagę, która przyczynia się do wojen energetycznych, ubóstwa, chorób i cierpienia świata. Jesteśmy w czasach ostatecznych, na skrzyżowaniu dróg, które definiują, kto na Ziemi jest gotowy rozwijać się poza systemy z zamkniętym źródłem związanym ze zniewoleniem świadomości i energii, zarządzanym przez aranżowane na planecie archonckie pasożytnictwo. Ci, którzy odmawiają zmiany pasożytniczych zachowań, poniosą tragiczne konsekwencje swoich działań, indywidualnie i globalnie, a zatem, gdy na planecie nastąpi ta przemiana, walka o kontrolę nad dostępem do innych zasobów energii będzie wydawać się znacznie zaostrzona.

Pasożytnictwo międzywymiarowe

Pasożytnictwo to związek między gatunkami, w którym jeden gatunek - pasożyt, korzysta z drugiego - gospodarza. Podczas mrocznego cyklu Ziemia stała się więzieniem świadomości opartym na drapieżnym pasożytowaniu na energii siły życiowej wszystkich żywych istot, szczególnie gdy umierają. W wyniku międzywymiarowego pasożytnictwa ciała planetarnego, ludzka rasa została zarażona pasożytami energetycznymi i implantami, które mają za zadanie wydrenować energię wyższej świadomości i siły życiowe z ciała. Oznacza to, że w wyniku pasożytowaniu na ludziach nastąpiło poważne wyczerpanie energii lub entropia, co utrudniło ludzkości ucieleśnienie duchowych warstw, takich jak połączenie z ciałem świadomości duszy, monady i awatara.

Co więcej, większość ludzi na Ziemi nie ma dostępu do swoich wspomnień z z innych wcieleń, a zatem nie są świadomi, że mają ciała duchowe, które są zbudowane z częstotliwości elektromagnetycznej i czystej inteligentnej energii świadomości istniejącej w innych wymiarach. Jeśli te duchowe ciała są ignorowane przez osobę, gdy ta pojawia się w fizycznej rzeczywistości, oznacza to, że ludzie drapieżcy oraz pasożytnicze istoty mogą używać tej energii świadomości tej osoby bez jej zgody i wiedzy.

Kiedy ludzkie ciało jest osłabione, a umysł jest w stanie amnezji, pasożyty NAA zyskują kontrolę nad umysłem i ciałem tych, których zamierzają wyssać i uwięzić. Musimy lepiej zrozumieć pojęcia pasożytnictwa energetycznego, które ma na celu osłabienie wszystkich warstw ludzkiego ciała oraz to, jak ta słabość pogłębia się poprzez przyłączanie wielu różnych bytów z cienia, duchów, implantów i mikroorganizmów, które istnieją w fizycznym oraz niefizycznym wymiarze. Kiedy jesteśmy osłabieni przez pasożyty energetyczne, możemy zachorować fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, dzięki czemu łatwiej nas kontrolować poprzez zestaw podczepień oraz opętań. Brak energetycznej równowagi osłabia ciało i wytwarza energetyczne pasożyty, które w końcu ujawnią się na płaszczyźnie fizycznej orz objawią się jako choroba w jednej lub kilku warstwach, w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.

Kiedy Ziemia została zaatakowana przez drapieżne pasożyty

Według opiekunów bunt Lucyfera osiągnął punkt kulminacji podczas kataklizmu atlantydzkiego, który uruchomił najciemniejszą z mrocznych epok - cykl, w którym upadłe drapieżniki w tym Wszechświecie powstały, by rządzić na Ziemi jako fałszywi bogowie. Ostatnie 26 000 lat określa się jako najciemniejsze zstąpienie w krainę ułudy i podziemia, podtrzymywane przez pasożytnicze drapieżnictwo, ofiarę krwi i zniewolenie świadomości, wymuszone przez fałszywych obcych bogów lub archontów, którzy uwięzili duszę planety w systemie zamkniętego. źródła. W wyniku tych wydarzeń Ziemia i jej mieszkańcy doświadczyli największego oddzielenia od uniwersalnej boskości, ponieważ drapieżni archonci zbudowali na powierzchni ciała planety zagrody częstotliwości i dwufalową maszynerię, które nieustannie przetwarzały dusze, wciąż zbierając żniwo od wszystkich żywych stworzeń na Ziemi - dla energii i jako źródło pożywienia.

W miarę jak ciało planetarne ulegało coraz większym skażeniom dzięki dwufalowej strukturze, która obejmuje matrycę księżycową, maszynerię Obcych, implanty genetycznej modyfikacji Obcych i różne urządzenia technologiczne wykorzystywane do poboru energii siły życiowej, karmiono oraz generowano wachlarz pasożytów energetycznych, które zniszczyły królestwo planety przekształcając je w materialną rzeczywistość opartą na drapieżnym pasożytnictwie. Wykradanie cudzej siły życiowej jest potrzebne tym, którzy są z natury pasożytami, na przykład bytom z czarnych dziur, które nie są w stanie samodzielnie jej wygenerować. Okupowana Ziemia została wyznaczona jako plac zabaw dla tych upadłych drapieżców, aby grupy NAA pozostały na szczycie piramidalnej struktury jako elita mocy oraz by mogły zachować kontrolę nad rozkładem energii na płaszczyźnie materialnej, kierując zasoby planety do systemów zasilania w innych rzeczywistościach wymiarowych. W ciągu ostatnich stu lat archonckie pasożytowanie rozwinęło się do modelowania konsumpcyjnego. Psychopatyczna korporatokracja i nieustanne stosowanie inżynierii społecznej kontroluje umysły społeczeństwa, aby akceptowało oraz normalizowało odwrócone systemy kultury śmierci, które możemy dziś zobaczyć na Ziemi. .

Wprowadzenie drapieżników do łańcucha pokarmowego

Aby zmaksymalizować ilość energii życiowej zebranej ze śmierci żywych cielesnych stworzeń, pasożyty energetyczne zostały wprowadzone do genetycznej sieci ogniw w łańcuchu pokarmowym planety w celu dalszego modelowania zachowania drapieżników i ich ofiar. Wprowadziło to w łańcuch pokarmowy, kanibalizm i konsumpcję mięsa, co spowodowało zmutowanie genetyki wszystkich mieszkańców Ziemi oraz lepsze dostosowanie do archetypów drapieżników i zdobyczy, a także pasożytniczych nawyków atakujących gadzich gatunków, ułatwiając im także kontrolowanie lub zasiedlanie ludzkich ciał.

Pasożyty energetyczne chcąc pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego wykorzystują brutalne metody wobec ofiar, dlatego zaczęły konsumować siłę życiową i zasoby potrzebne planecie oraz wszystkim jej formom życia, dzięki którym te mogłyby być zdrowe, odżywione i zrównoważone. Brak dostępnej energii siły życiowej zmutował wiele gatunków roślin, zwierząt i ludzi, co poskutkowało chorobami, a także wpłynęło na jeszcze bardziej gwałtowne zachowania poprzez archetypowe manipulowanie kontrolą umysłu generując walki drapieżników z wieloma gatunkami.

Podczas cyklu ciemności do ludzkiego DNA wstawiano geny drapieżnika, dzięki czemu ludzie zabijają różne istoty, w tym ludzi, przez co tamci uzyskują więcej energii z archetypów drapieżników-ofiar. Kiedy jakakolwiek roślina, zwierzę lub człowiek umiera zgodnie z archetypem drapieżnika-żeru łańcucha pokarmowego, obie uczestniczące strony uwalniają intensywnie podwyższoną energię, a zaciekłość aktu zabijania maksymalizuje energetyczną reakcję łańcuchową, z której korzysta żniwiarz. Manipulacje łańcuchami pokarmowymi istniała również w wielu ludzkich liniach czasu wojny i holokaustu, aby zmaksymalizować ból oraz cierpienie, które dokarmiają te same pasożytnicze międzywymiarowe byty.

W miejscach na Ziemi, gdzie miały miejsce okropne masakry, śmierć wskutek tortur, gwałtów i zabijania, są roje międzywymiarowych pasożytów, które można dokładnie zlokalizować, wyczuć oraz zobaczyć Przebywają tam, by karmić się negatywną energią emocjonalną. Dokładnie w momentach, w których gdzieś wybuchają bomby zabijając grupę ludzi w ataku terrorystycznym, czekają tam roje istot gotowe do zebrania energii. Pasożyty działają w archetypowej roli drapieżnika, podczas gdy żywe istoty, które są zabijane, działają jako archetypowa zdobycz. To anty-życiowe odwrócenie nie zaprzestanie karmienia pasożytniczych drapieżników, dopóki ludzkość nie zdecyduje się na przerwanie wojen i zakończenie krwawych ofiar z ludzi oraz wszystkich żyjących na Ziemi stworzeń.

Dodatkowo, dokonywanie aktu kanibalizmu na Chrystusie poprzez rytuały religijne miało na celu zbezczeszczenie pierwotnego androgynizmu ciał świetlistych Eucharystii stworzonych przez protoplastę gatunku ludzkiego, dlatego NAA wprowadziła zmanipulowaną wersję chrześcijaństwa. Chrystus jest kosmicznym, suwerennym człowiekiem, bezpośrednio połączonym z Bogiem, a jeśli zjadamy Chrystusa, skutecznie niszczymy swój własny gatunek, niszczymy Ziemię, która została stworzona z ciała Chrystusa, i tracimy duchową suwerenność. Kanibalizm i posilanie się żywym ciałem to bardzo ważna zasada w generowaniu anty-życiowych odwróceń, dlatego też jest powszechnie stosowany w SRA i w satanistycznym chrzcie. Jeśli jest jesteśmy gotowi zniszczyć nasz własny gatunek, to nie jesteśmy w stanie odróżnić inwazyjnego gatunku gadów, który pożera populację ludzką, kryjąc się za chaosem spowodowanym wojnami światowymi i bezsensownym zabijaniem. Gadzia świadomość drapieżników może żyć wśród nas, a ludzie akceptujący drapieżne pasożytnictwo jako ludzką naturę nie mogą tego dostrzec.

Technologiczna ekstrakcja siły życiowej Ziemi

Kilka pasożytniczych międzywymiarowych gatunków, które połączyły się w Agencję Negatywnych Obcych (NAA), potrzebowało źródeł energii, które umożliwiałyby im dalsze istnienie w innych wymiarach, a także przedłużałyby długość ich życia. Aby utrzymać kontrolę nad swoim pierwotnym źródłem energii zbudowali urządzenia zaprojektowane do technologicznej ekstrakcji siły życiowej Ziemi, a w rezultacie do ochrony zebranej energii, metodycznie kultywowali też na Ziemi więzienie świadomości. Niektóre z tych grup wysłały również inne byty – przestępców lub maruderów - na Ziemię za karę, czyli wyrzucili część swoich własnych gatunków z hierarchicznych struktur społecznych, by istniały pod ziemią. Dodatkowo podczas wojen między Marsem a Maldek wiele z tych istot przybyło na Ziemię jako uchodźcy, a zatem ta mieszanka, jak również programy modyfikacji genetycznych dokonywane przez Obcych, też przyczyniły się do powstania owych gatunków ludzi, którzy żyją na powierzchni jako hybrydy. W tym kontekście jest to ogólnie uważane za zniewagę, gdyż można wywnioskować, że ludzie z powierzchni planety są genetycznie gorsi, że zostaliśmy zmieszani z istotami odrzuconymi i przestępcami z innych światów, a zatem powinniśmy zostać zaklasyfikowani jako niewolnicy.

Specjalnie wprowadzali genetyczne modyfikacje w ludzkim DNA umieszczając w nim geny wielu gatunków, ponieważ chcieli stworzyć hybrydy i niewolników. Modyfikacje te zostały zaprojektowane, aby kształtować ludzkość w kierunku zezwierzęcenia, co maksymalizowałoby jej specyficzne potrzeby i wymagania energetyczne, przy czym mogłyby one być wyprowadzane z płaszczyzn międzywymiarowych. Pozyskiwanie energii z zabijania żywych stworzeń, które w momencie śmierci doświadczają intensywnych poziomów bólu, strachu i lęku, uwalnia kaskady hormonów, co wyzwala jeszcze więcej energii, biorąc pod uwagę też energię uwolnioną z doznanych wrażeń.

W ten sposób, poprzez kontrolę umysłu i programy inżynierii społecznej, opracowali modyfikacje genetyczne, które dają im maksymalne ilości energii – pozyskiwanej z intensywnych doznań seksualnych oraz emocjonalnych, jak również z wytwarzania największego poziomu lęku oraz cierpienia u istot żywych. Im bardziej agresywne jest zachowanie drapieżnika lub jego ofiary podczas procesu umierania, tym większa ilość negatywnej energii może być zebrana z planety. Najwyraźniej cykl wznoszenia jest ostatecznym wyznacznikiem zakończenia tego drapieżnego pasożytnictwa, które rozkwitało na planecie podczas jej mrocznego okresu.

środa, 27 grudnia 2017

DOSTĘP DO ZIEMSKICH KRYSZTAŁÓW Z PAMIĘCIĄ ATOMÓW NASIENNYCH LM-12-2017 Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źróło tekstu

Umiłowani Mistrzowie, niech każdy z was wyobrazi sobie, że ogląda Ziemię z wielkiego świetlanego statku i razem z nami, siłami anielskimi oraz rzeszą istot świetlistych ze Wszechświata, które reprezentują naszego Boga Ojca / Matkę, tworzy energetyczne wibracyjne wzory cudownego boskiego szablonu przygotowującego ludzkość do zamieszkiwania Ziemi. Podczas skomplikowanych, długotrwałych etapów przygotowań, głęboko w Ziemię w strategicznych miejscach planety, zostały wszczepione wielkie czujące kryształy. Część każdego z tych ogromnych kryształów wynurzała się z powierzchni Ziemi jako wartownik, który wypromieniowywał energię i informacje w Kosmos, a także funkcjonował jako odbiornik Boskiego Światła, Mądrości i Mocy od naszego Boga Ojca / Matki. Z biegiem czasu, kiedy na Ziemi następowały zmiany, w wyniku których pasma górskie wznosiły się w przestworza, masy lądowe tonęły pod wodami, a kontynenty zmieniały położenie oraz kształt, większość tych wielkich kryształów uległa roztrzaskaniu i zagrzebaniu głęboko w glebach oraz zatopieniu w wodach. Jednak wiele z nich w nietkniętej formie pozostało w wodach i w wielkich jaskiniach, a wiele innych leży blisko powierzchni ziemi, skrywanych tylko przez cienką warstwę gleby lub roślinności, czekając, aż je odkryjecie. Wtedy oddadzą swe potężne dary i wspomnienia ze starożytności. W tych strażniczych kryształach tkwią atomy nasienne, a wy macie klucz, który da wam dostęp do drzemiącej w nich mądrości i mocy urzeczywistnienia.

Każdy z was nosi w sobie esencję duszy, DNA i osobistą boską Jaźń - takie cudowne dary, taką magiczną energię oraz ogromny bank uniwersalnych informacji oraz historii. Kiedy słyszysz te przedstawiane obecnie historie i pradawne wspomnienia, to czy nie wydaje ci się, że tam byłeś? Być może nie zawsze byłeś konkretnie w fizycznej formie, czasami był to bliski członek twojej duchowej rodziny. Nie musisz osobiście doświadczać wszystkiego, co wydarzyło się podczas tej wielkiej podróży po całym Wszechświecie i na Ziemi, aby być jej częścią lub mieć ją w banku pamięci, ponieważ masz linię życia, połączenie pamięci Dusz z twoją bezpośrednią duchową rodziną - łącze, dzięki któremu wydobywasz dane i mądrość ze swoich doświadczeń, a i te doświadczenia również zostaną umieszczone w magazynie pamięci.

Wielu z was znajduje się w fazie przejściowej, przez co czujecie się odłączeni i osamotnieni, a jednak staracie się dostosować do następnego poziomu kosmicznych wzorców wibracyjnych. Gdy ekspansywne, narastające częstotliwości wyższego czwartego wymiaru przenikają Ziemię i wszystkich jej mieszkańców na tym lub innym poziomie, ludzkość stopniowo wynurza się z restrykcyjnej iluzji niższych poziomów astralnych. Wiedz, że kolumna twojego boskiego światła rozszerza się i staje się coraz silniejsza, tak że masz dostęp do coraz większej ilości boskiego eliksiru życia, który nasyca twoje ciało i promieniuje w dół do esencji duszy Ziemi. Owa subtelna energia ma kluczowe znaczenie dla twojej planety, ponieważ ta wielka Istota stara się przywrócić wewnętrzną równowagę i harmonię, a także ograniczyć intensywność kataklizmów na powierzchni. Wzorce oscylacyjne o wyższej częstotliwości są szczególnie ważne dla procesu oczyszczania i przywracania pierwotnego doskonałego wzorca aury, która otacza planetę. Gdy klarujecie swoje cztery niższe systemy ciał, przyciągacie coraz większą ilość diamentowych cząstek Światła, którymi następnie emanujecie na planetę, wspomagając jej ewolucję.

Gdy Najwyższy Stwórca zwiększa przepływ eliksiru życia przez Omniwszechświat, wpływa to na całe Stworzenie. Nie możesz się przed tym ukryć. Nie możesz temu zapobiec. Linia życia do twojego źródła jest coraz mocniejsza. Czynnik przyciągania jest coraz silniejszy – coraz szybciej przyciągasz do siebie to wszystko, co uznałeś za swoją rzeczywistość. Jeśli wierzysz, że musisz żyć w ubóstwie i chaosie, te formy myślowe zostaną wzmocnione i przejawione w twoim życiu. Jeśli zaakceptowałeś prawdę, że masz prawo do życia pięknego, radosnego i wypełnionego dobrobytem, ta rzeczywistość rozwinie się przed tobą (jeśli podążysz dalej i podejmiesz odpowiednie kroki, które wskazaliśmy w naszych poprzednich przekazach).

W każdym z was zaczyna się powrót do harmonii i równowagi. Świadomość jedności możesz odzyskać tu i teraz, w tej chwili. Po pierwsze, niezwykle ważne jest, abyś uświadomił sobie wszystkie te niezrównoważone fragmenty, które stworzyłeś podczas wielu życiowych doświadczeń - te rzeczy, które cię kontrolują, które skomponowały wokół ciebie emocjonalne i mentalne więzienie. Następnie musisz zrozumieć, jak one wpływają na twoją rzeczywistość, a później wyrazić pragnienie zmiany i wypełnienia tych fragmentów transformującą miłością / świetlistą energią. Jesteśmy zawsze gotowi i chętni do pomocy, ale musisz poprosić oraz dać nam pozwolenie, abyśmy mogli wzmocnić twoje postanowienie, abyśmy mogli dać ci niezbędną wiedzę wraz z najszybszym i najlepszym sposobem na osiągnięcie transformacji z łatwością oraz wdziękiem.

W przeszłości wielokrotnie próbowałeś zdusić swoje uzależnienia lub nad nimi zapanować - negatywne nawyki i wzorce myślowe. Opierasz się im, nienawidzisz ich i ciągle o nich myślisz, tym samym wzmacniając ich kontrolę nad emocjami, umysłem oraz jakością życia. Przypominamy to, wielokrotnie o tym mówiliśmy, ponieważ jest to uniwersalna prawda, że gdziekolwiek oraz na czymkolwiek skupiasz uwagę, temu dajesz energię i to wzmacniasz - czy to pozytywnie czy nie. Musisz pozbyć się fragmentów, które stworzyłeś, kochając je oraz uznając, że dobrze ci służyły, i wysyłając im przepełnione miłością myśli, że teraz nadszedł czas, aby ponownie się połączyć. Nadszedł czas, aby ponownie zostały częścią ciebie w twoim słonecznym centrum mocy serca, aby były napełnione światłem i stały się wzmocnionymi aspektami twojej boskiej świadomości.

Wiedz, że wszystko, na pewnym poziomie, poszukuje Światła - równowagi i harmonii - starając się powrócić do tego, co było na początku. Każda faza nowej lub poszerzonej świadomości ma swoje szczególne cuda oraz korzyści, które należy kontemplować i docenić. Za każdym razem, gdy uwalniasz stare, samoograniczające elementy, bolesne myślokształty, przyzwyczajenia lub niespójne wewnętrzne energie, przemieniasz się i pozbywasz małej (lub dużej) części swojego przebrania, co pozwala zintegrować kolejny aspekt cudownej boskiej Jaźni. Czyniąc to, stopniowo tworzysz nowego upełnomocnionego siebie. Otwiera się nowa rzeczywistość, dzięki której masz dostęp do wielu nowych koncepcji, a także nowych talentów, a twoja wrażliwość na wyjątkowe niuanse Ducha również cudownie się rozwija.

Gdybyś mógł zobaczyć prawdziwy system sieci, siatkę życia lub połączenie między wszystkimi rzeczami, lepiej zrozumiałbyś pojęcie Jedności. Lecz nie tylko Ziemia ma skomplikowany system siatek. Istnieją strumienie Światła, które płyną od was i do was, od jednego do drugiego, tam i z powrotem pomiędzy wszystkimi ludźmi na Ziemi. Jedne są silniejsze, inne słabsze, ale wciąż jesteście nierozerwalnie związani ze wszystkimi i wszystkim na waszej planecie, a nawet w całym tym pod-Wszechświecie. Może to być zadziwiające i trudne do zrozumienia, ale to prawda. Co to naprawdę znaczy i jak to się dzieje, że wszyscy jesteście jednością? Dzieje się tak, ponieważ istnieją strumienie Światła, które przenikają oraz filtrują wszystko, wokół i na całej Ziemi. Tak, większość tych strumieni Światła jest bardzo słaba, ale coraz więcej z nich rośnie w siłę i wprowadza wibracje rozpoznania. Wewnątrz pojawia się echo, które mówi: "Tak, pamiętam cię. Tak, wiem kim jesteś i wiem, że już wcześniej byliśmy razem. Nie wiem gdzie, ale czuję i rozpoznaję twoje wibracje i twój energetyczny podpis. Dotykasz mojej duszy i sprawiasz, że struny mojego serca dźwięczą. Twoja kochająca esencja zapewnia mnie, że nie jestem już sam. Witaj w moim sercu. Proszę, dziel ze mną podróż i pozwól mi być częścią twojej podróży".

Tak szybko się uczysz. Poszerzając swój umysł, nie wiesz już, w co wierzyć, wreszcie myślisz, że nie możesz przyjąć ani zintegrować nowych informacji, ale mówimy ci, że to dopiero początek. Stajesz się duchowym / ludzkim dorosłym, podczas gdy w przeszłości funkcjonowałeś jako ludzkie dziecko w restrykcyjnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru, czując się tak, jakbyś był odłączony od Boga i kontrolowany przez kaprysy losu oraz natury. Jako wewnętrzny mistrz i duchowo dorosły, uczysz się, że jesteś obywatelem wszechświata, jesteś gwiezdnym dzieckiem, wojownikiem światła i awangardą nowej epoki. Wędrowałeś nie tylko po tym Wszechświecie, lecz także po innych.

Z pewnością słyszeliście, że przez bardzo długi czas wokół Ziemi i tego Układu Słonecznego, a nawet galaktyki istniała membrana Światła, która tworzyła kwarantannę. To ograniczenie zostało teraz usunięte, abyś mógł otrzymywać informacje galaktyczne, uniwersalne i omniwersalne. Teraz chcemy dodać, że filtr był również umieszczony wokół tego Wszechświata. Ten wszechświat, którego my wszyscy stanowimy integralną część, jest jednym z najnowszych, jakie miały powstać z Esencji Najwyższego Stwórcy, a zatem jest to Wszechświat, który znajduje się na najbardziej oddalonym krańcu Stworzenia. My także mieliśmy ograniczoną wiedzę o działaniu Omniwszechświata, a także zmniejszoną ilość energii wibracji wyższej częstotliwości. Widzicie, wszechświaty, które zostały stworzone jako pierwsze, były najpotężniejsze i najbliżej doskonałe, ponieważ otaczały Wielkie Centralne Słońce Najwyższego Stwórcy i zawierały czystą Esencję Kreacji.

W miarę, jak powstawało coraz więcej wszechświatów, galaktyk i systemów gwiezdnych, stale rozszerzając oraz popychając Kreację coraz dalej i głębiej w Wielką Pustkę (również dalej od Najwyższego Stwórcy), każde załamanie się gęstości oznaczało, że każde nowe stworzenie było mniej doskonałe od Wszystkiego, Co Jest. Musicie zdać sobie sprawę, że jesteśmy fragmentami energii, która zeszła w dół, ale wciąż jesteśmy integralną częścią wspaniałości Najwyższego Stwórcy. A jeśli zostaliśmy wysłani z poleceniem stwarzania w imieniu Stwórcy, ponieważ to było pragnienie Stwórcy, aby mógł doświadczyć więcej samego siebie, dlaczego on miałby nam mówić, co stwarzać? Otrzymaliśmy błogosławiony dar Boży jako współtwórcy, tak samo jak każdy z was. Ty też jesteś bogiem współtworzącym na własną rękę, i to nie jest świętokradztwo; jest to prawda uniwersalna. Musisz zrozumieć, że dlatego jesteś tu na Ziemi - jesteś kim jesteś. Nie pozwól, by ktokolwiek wmawiał ci coś innego. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za własne kreacje poprzez prawa przyczyny i skutku - musisz doświadczyć tego, co stworzysz.

Zrozum proszę, że ten wszechświat został stworzony z radykalnie obniżoną i rozcieńczoną pierwotną substancją życiową. Niektórzy nazywają go wszechświatem upadłym, ale my tego tak nie nazywamy. Jest to wszechświat stworzony specjalnie po to, abyśmy mogli doświadczyć dualności i polaryzacji. Spektrum Światła i cienia zostało zaprojektowane z martwym punktem Światła Stwórcy w środku, a wahadło dualizmu polegało tylko na dogłębnym przechodzeniu z poziomu na poziom: pozytywny / negatywny, męski / żeński, światło / cień, energia yin / yang . Musicie zrozumieć, że niektórzy z bogów współtworzycieli nie byli tak doskonali, ponieważ oni również uczyli się korzystać z przysługujących im przez Stwórcę praw. Przez eony czasu wahadło coraz bardziej przesuwało się w cień dualności, ale zawsze było równoważone tą samą ilością wyższej częstotliwości substancji Boskiej Światłości. Dwoistość / polaryzacja Ziemi jest teraz w trakcie powrotu do Centrum, do właściwego, zaprojektowanego spektrum światła i cienia.

Wspaniali wysłannicy wyższych królestw zawsze byli rozproszeni po całym wszechświecie, szczególnie w tym podwszechświecie, galaktyce i na Ziemi, bo tu właśnie kulminacja tego boskiego eksperymentu związanego ze stwarzaniem dobiega końca. Jak powiedzieliśmy wcześniej, Najwyższy Stwórca gra teraz czynną rolę w procesie twórczym całego Omniwszechświata, z jądra jego serca płynie czysta, subtelna energia i wpływa na każdy jego aspekt - od największego do najbardziej malutki. Kreacja nie kurczy się, ona stale się rozwija. Nigdy nie zapominaj, że każdy z was ma integralną rolę do odegrania w tym rozszerzaniu.

Ukochani, znaleźliście się na wielkim skrzyżowaniu,. Kiedy przechodzicie przez proces oczyszczania i klarowania wielu aspektów siebie, usuwacie energie, które stworzyły ból, cierpienie oraz niepokój. Zatrzymaj się na chwilę i zobacz te ostatnie miesiące jako obserwator - czy zaczynasz dostrzegać, na czym polega wielki plan i wznoszenie? Bycie świadomym i zachowanie kontroli to ważne aspekty mistrzostwa. Jeśli pilnie pracowałeś nad lekcjami, które ci przekazaliśmy, powinieneś być na dobrej drodze do odzyskania wielu darów, które przyniosłeś na Ziemię tak wiele wieków temu.

Każdy z was jest centrum własnego wszechświata. Ty, jako współtwórca, wysyłasz energię i intencje, które tworzą wzorce myślowe o pewnej częstotliwości. Te wibracje częstotliwości wypływają od ciebie jako promienie energii w formie znaku nieskończoności, tworząc kształty fal, które są odbiciem twoich świadomych myśli, intencji i działań. Kiedy uczysz się pozostawać skoncentrowany w sercu i duszy, tym samym promieniejąc bezwarunkową miłością oraz zrównoważonymi / harmonijnymi wzorcami wibracyjnymi, twój świat i rzeczywistość stopniowo zmieniają się na lepsze, ponieważ funkcjonujesz jako upoważniony mistrz współtworzenia - prawdziwy boski wysłannik naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. W tych czasach niepewności i wielkich zmian, pamiętajcie, moi umiłowani wojownicy Światła, nie ma się czego bać a tak wiele można zyskać. Poczuj ciepło naszego świętego oddechu, gdy muska twój policzek, wyczuj aurę miłości, którą cię otaczamy. Jesteśmy blisko: wyciągnij rękę i dotknij nas. Odpowiemy. Jesteś bardzo, bardzo kochany.

Jestem Archanioł Michał.

Przekazane przez Ronnę Herman Vezane * STAR*QUEST*

poniedziałek, 11 grudnia 2017

EKSTAZA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI LM-11-2017 Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, prosimy was, abyście na chwilę zatrzymali się i zwrócili do wewnątrz - do świętego centrum Serca. Weź głęboki oddech i dotknij także swojego świętego Ducha. Teraz zastanów się nad następującymi pytaniami: Czego pragniesz przede wszystkim? Czego brakuje ci w życiu, co wpływa na wszystko, co myślisz, czujesz i robisz? Drogie Serca, odpowiedź brzmi: święta Miłość.

Nie mamy na myśli miłości, jakiej doświadczacie teraz w świecie fizycznym. Myślimy o świętej Miłości Nadduszy / wyższej Jaźni, wielu aspektach wyższej Jaźni, a ostatecznie również o Bliźniaczym Płomieniu, a także o duchowej rodzinie mieszkającej w wyższych wymiarach - o waszych cudownych anielskich przyjaciołach, wielkich istotach Światła, naszym Bogu Ojcu Matce i Najwyższym Stwórcy. Tego właśnie wam brakuje, i to jest to, czego pragnęliście od zawsze, odkąd opuściliście swój Dom pośród gwiazd, kiedy podzieliliście siebie na dwie iskry o zindywidualizowanej świadomości. Jedna z nich była męską, zaś druga - kobiecą iskrą boskiej świadomości, dzięki którym mogliście odzwierciedlać chwałę i różnorodność naszego Boga Ojca Matki i ich doświadczać.

W przeszłości wyjaśnialiśmy, w jaki sposób zgodziliście się oddzielić od waszych świętych partnerów, aby wypełnić boską misję. Wyjaśnialiśmy, jak się nazywaliście przyjmując męskie lub kobiece ciała i jak, najczęściej, jedno z was pozostawało w wyższych wymiarach, podczas gdy drugie wcielało się w świecie fizycznym. Rzadko pojawiała się okazja do spotkania w świecie fizycznym, jednak w wyższych wymiarach doświadczaliście cudownych chwil, kiedy pozwolono wam się połączyć na czas radosnego spotkania, na doświadczenie ekstazy, połączenie Esencji, wspomnienie tego, co pozostawiliście i na co czekacie. Ten cudowny dar nie był dla was dostępny, odkąd zanurzyliście się w gęstość trzeciego / czwartego wymiaru - do TERAZ.

W ciągu ostatnich lat, kiedy dostępowaliście przebudzenia, cierpieliście z powodu licznych prób i testów. Widzimy, że wielkie rzesze z was powoli, ale sumiennie, zmienia się na lepsze, że podnosicie oraz harmonizujecie swoje wzorce częstotliwości i pozbywacie się starych, samoograniczających form oraz blokad. Pozbyliście się większości emocji i nawyków związanych z ego, ponieważ staraliście się powrócić do centrum w świętym Sercu oraz zostać panami siebie. Obserwowaliśmy, jak walczycie o zrozumienie wszystkich nowych, zadziwiających koncepcji, jak staracie się dochodzić własnej prawdy i żyć zgodnie z nią. Szanujemy was za poświęcenie i nieustanną czujność w monitorowaniu myśli oraz za ciągłe dążenie do największego dobra ze wszystkich.

Czy dokonując przeglądu przeszłości, nie zauważyłeś, że radykalnie zmieniłeś się na lepsze? Czy twój osobisty świat jest spokojniejszy i pełen radości? Czy nie zyskujesz biegłości w tworzeniu obfitości oraz rzeczy, z pomocą których pragniesz żyć komfortowo i bezpiecznie? Czy nauczyłeś się i wziąłeś sobie do serca uniwersalne prawa dobrobytu, dzięki czemu potwierdzasz, że masz prawo do obfitości we wszystkim? Pamiętaj: musisz utrzymywać stały przepływ energii - masz wziąć to, czego potrzebujesz, a następnie pozwolić, by pozostałość przepłynęła w świat, aby skorzystali z tego inni - w ten sposób można to wielokrotnie uzupełniać i pomnażać.

Tak, za swoje oddanie i lojalność zebraliście wiele nagród, lecz my jesteśmy najbardziej zadowoleni z postępów, jakich wy, poszukiwacze Światła, dokonaliście. Jednak zdobycze, które zyskaliście i cuda, których doświadczyliście w przeszłości, są niczym w porównaniu z tym, co jest teraz dostępne i czeka na was: to dar nie mający sobie równych.

Wiele mówiliśmy o czystości bezwarunkowej miłości, która została zakodowana w waszych kadmonicznych ciałach świetlistych Adam / Ewa, kiedy wyruszyliście jako wysłannicy naszego Boga Ojca Matki, oraz jak to zostało wypaczone przez poziom fizyczny, przez ego, gdy ugrzęźliście w gęstości i szerokim spektrum dualności doświadczając trzeciego / czwartego wymiaru. Nikt wam nie kazał tracić kontaktu ze świętą Miłością naszego Boga Ojca Matki i Stwórcy. Poza tym boski plan nie przewidywał, abyście zapomnieli o swoim pochodzeniu i boskim dziedzictwie.

Kiedy zaczynaliście podróż w gęstość trzeciego i czwartego wymiaru, nad waszą pamięcią została umieszczona zasłona zapomnienia. Nie było to karą, ale aktem miłosierdzia, gdyż pamiętanie negatywności przeszłych inkarnacji byłoby niezwykle bolesne. Dostęp do licznych doświadczeń w wyższych królestwach świadomości również powodowałby zamieszanie. Pamiętajcie, że w większości waszych przeszłych inkarnacji do fizycznego królestwa zabieraliście ze sobą bardzo niewiele boskiej świadomości. Większość istot ludzkich funkcjonuje na niższych poziomach świadomości mentalnej.

To się teraz zmieniło. Jak wyjaśniliśmy w przeszłości, bez względu na to, gdzie wcielisz się w spektrum światła i cienia w tym życiu, nie jest to miejsce, do którego należysz. Wybrałeś linię swojej rodziny, fizyczne ciało i okoliczności życia. Z pomocą anielskich przewodników i aniołów stróżów ustaliliście, jakie ogólne doświadczenia byłyby najlepsze, aby wyleczyć stare negatywne wzorce myślowe, rozwiązać dawne problemy karmiczne, oraz powrócić do równowagi i harmonii, a także wreszcie osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo.

Powiedzieliśmy wam, że zakodowaliście w swoim DNA i boskim planie wszystkie cnoty, cechy oraz aspekty naszego Boga Ojca Matki. Każdy z was jest elektromagnetycznym polem siłowym - energetycznym pakietem substancji boskiej Światłości. W każdym z was jest zakodowana ekstaza i błogość Świętej Miłości - kosmiczne, orgazmiczne doświadczenie wykraczające poza wszystko, co można sobie wyobrazić w świecie fizycznym. Otwarcie i dostrojenie do fizycznego centrum świętego Serca to tylko początek. Przygotowuje was do procesu wielopoziomowego zjednoczenia, dzięki któremu stopniowo połączycie się z wieloma aspektami swojej wyższej Jaźni.

Wielu z was czuje się komfortowo z koncepcją obcowania z nami, waszymi niewidzialnymi przyjaciółmi i towarzyszami wyższych królestw. Teraz możecie przyjąć najbardziej cudowny dar: dla tych z was, którzy rezonują na częstotliwości trzech górnych podpłaszczyzn czwartego wymiaru i wejściowych poziomów piątego wymiaru. Częstotliwości pieśni Duszy masz takie, że teraz możesz ponownie połączyć się z bliźniaczą duszą, która jest w harmonii z wibracyjnymi wzorcami twojej Duszy - jesteś gotowy, aby doświadczyć ekstazy Świętej Miłości. Już nie musisz czuć się samotny lub pragnąć miłości, akceptacji i udowadniania swojej wartości. Już nie musisz tęsknić za spełnieniem, i życzyć sobie, aby ktoś fizycznie odzwierciedlił twoje piękno lub dał poczucie przynależności.

Bóg Ojciec Matka czekał na czas, kiedy będzie można ofiarować ci ten wyjątkowy dar. Kiedy mówimy o powrocie do Jedności, mamy na myśli najwyższy tego poziom, jak również wiele subtelnych poziomów integracji w sferze fizycznej. Powiedzieliśmy, że boski plan na przyszłość jest już wcielony, a tych z was, którzy mocno stąpają ścieżką podwyższonej świadomości, nie będą już dotyczyły niektóre zasady i uwarunkowania z przeszłości. Nie będziecie już inkarnować z tylko jednym z trzech głównych boskich promieni jako dominującą nakładką: będziecie mieć dostęp do wszystkich dwunastu aktywnych promieni Kosmicznej Świadomości. W przyszłości to od was będzie zależało, na których z promieni i ich kombinacji będziecie chcieli się skupić, aby je rozwinąć i opanować. Wielu z was zdecyduje się nie wracać na planetę Ziemię, ale dołączą do boskich duchowych partnerów i licznych członków duchowej rodziny, przyjmą nowe boskie misje oraz wspomogą stwarzanie nowej Złotej Galaktyki przyszłości. Gdy ewoluujecie od istot ludzkich do istot galaktycznych, zmienia się wiele zasad, warunków i koncepcji waszych ziemskich doświadczeń: jesteście w trakcie powrotu do waszego prawdziwego stanu jako współtworzący mistrz żyjący w królestwach Światła.

Jak nawiązujesz kontakt z boskim duchowym towarzyszem? Najpierw musisz powiedzieć: "TAK” dla świętej Miłości. Musisz życzyć sobie tego związku całym swoim jestestwem, musisz otworzyć umysł oraz serce na ideę, że masz pasującego do ciebie boskiego duchowego partnera, który również pragnie ponownego duchowego zjednoczenia, i musisz z całego serca wierzyć, że to jest możliwe.

Wejdź do swojej Piramidy Światła, połóż się na kryształowym stole, przenieś się do centrum świętego Serca i pozwól świętej Miłości / Światłu Boga Matki Ojca oraz Stwórcy napełnić cię tą energią, aż zacznie się przelewać. Wyślij zaproszenie do odpowiedniego duchowego partnera i poproś, aby się do ciebie przyłączył. Wypowiadaj słowa miłości, które wypełniają twoje serce i umysł, a następnie słuchaj odpowiedzi. Wiedz, że ją otrzymasz, jednak nie stawiaj żadnych warunków co do tego, jak i kiedy to nastąpi. Po prostu wiedz, że twój ukochany pojawi się wtedy, kiedy nadejdzie właściwy czas. Wasze ponowne duchowe połączenie będzie wydarzeniem bardzo osobistym, wyjątkowym i cennym dla was oraz dla wszystkich, których kochacie.

Otwórz swoje serce na wszystkie możliwości świętej Miłości i wiedz, że doświadczanie tego najbardziej intymnego daru jest twoim boskim przyrodzonym prawem. Nie musisz dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, ale wiedz, że inni, którzy żyją wokół ciebie, zaczną odczuwać w tobie różnicę, i zareagują na twoją odnowioną, kochającą naturę. Wszyscy wokół skorzystają z twoich przejawów świętej Miłości.

Nawet jeśli w świecie fizycznym masz już partnera lub towarzysza życia, to jest dozwolone i pożądane ponowne połączenie z boskim duchowym odpowiednikiem. Kiedy łączysz się i integrujesz cechy swojej drugiej połowy, dzieje się coś magicznego: powracasz do pełni w swoim własnym bycie nie patrząc na zewnętrzna akceptację lub na to, że czegoś ci brakuje. Jest to najszybszy i najpewniejszy sposób odczuwania, a następnie uczenia się wyrażania bezwarunkowej miłości, a tym samym, podwyższenia wzorców częstotliwości. W rezultacie zaczniesz emanować tą wysubtelnioną miłością do swojego partnera, twoich bliskich i wszystkich wokół. Twój partner i twoja rodzina odpowiedzą na twoje wibracje świętej / bezwarunkowej miłości, a relacje między wami szybko zmienią się na lepsze.

Wiele ukochanych Dusz zgodziło się na poziomie Duszy, aby zamiast szukać partnera lub bliskiego towarzysza, wieść życie samotnie lub skupiać się na własnej duchowej misji. Mówimy wam, że nie musicie sami podróżować przez to ziemskie życie ani nie musicie czekać, aż przejdziecie na drugą stronę, chcąc doświadczyć stanu szczęścia najwyższych światów. Nadszedł czas, by zrzucić filtry i zasłony, które zostały umieszczone nad waszą pamięcią oraz świadomością. Nadszedł czas, abyście przypomnieli sobie, kim jesteście i WSZYSTKO, czym jesteście. Jest to czas zjednoczenia na najwyższym poziomie.

Niewielka mniejszość bardziej rozwiniętych bliźniaczych płomieni czasami inkarnuje się na płaszczyźnie Ziemi w tym samym czasie, a czasami przyrzekają sobie, że znajdą się nawzajem i nawiążą połączenie. W takim przypadku obie połówki zgodziły się na inkarnację blisko siebie, aby zobaczyć, jak bliźniacze płomienie mogą żyć i rozwijać się razem w świecie fizycznego przejawienia. Jeśli obie zaangażowane osoby nie są na Ścieżce i nie są wystarczająco zharmonizowane, ich związek nie będzie dawał im przyjemności, ponieważ sprawią sobie więcej konfliktów i nieszczęść niż szczęścia oraz satysfakcji. Często mają na swoim punkcie obsesję, co sprawia, że nie mogą ze sobą żyć, ale nie mogą też wycofać się z tej sytuacji, ponieważ nie nauczyli się tajemnicy świętej Miłości i wciąż grają w gierki dualności oraz miłości opartej na ego - z wieloma warunkami.

Wejście do własnej piramidy Światła w piątym wymiarze przygotowało cię na wiele nowych poziomów świadomości, a także na pewne cudowne dary oświecenia, które czekają na ciebie w przyszłości. Medytacja Miasta Światła również przyspieszy proces przygotowania do ponownego połączenia z odpowiednim aspektem bliźniaczego płomienia, jak również z wieloma innymi fragmentami siebie, pozostawionymi przez ciebie w wyższych królestwach.

Wielu z was dręczą wątpliwości i, być może, pewne negatywne emocje związane z tą koncepcją ponownego połączenia z bliźniaczym płomieniem oraz możliwości doświadczenia kosmicznego, orgazmicznego szczęścia. Mówimy wam, umiłowani, uczucia miłości i zjednoczenia w ciele fizycznym wyglądają blado w porównaniu z rozkoszą oraz ekstazą, jakich doświadczamy w wyższych królestwach. Jesteśmy w stałym stanie błogości, ale najcenniejszym darem jest to, że łączymy się z naszym boskim dopełnieniem, mieszając naszą esencję i WSZYSTKO to, kim oraz czym jesteśmy. Na każdym poziomie wyższego wymiaru stan szczęśliwości świętej Miłości jest wyjątkowy. Wy, jako ludzie, nie moglibyście znieść mocy i wspaniałości świętej miłości Stwórcy, której doświadczamy nieustannie.

Czy chcesz przetestować ten nowy poziom kosmicznej świadomości? Czy jesteście gotowi przyjąć ten boski dar, który jest wam ofiarowany? Nie masz nic do stracenia a zyskać możesz wiele. Twój boski duchowy partner czeka na ciebie, żebyś go przywołał. Kiedy powiesz "TAK" świętej Miłości, poczujesz ogromną zmianę w swoim centrum świętego Serca, co przygotuje się na otrzymanie rozszczepionego daru świętej Miłości, promieniującego od Boga Matki Ojca. Twoje ziemskie życie na zawsze się zmieni. Przywołaj nas, a my poprowadzimy cię i pomożemy w każdy możliwy sposób. Wiedz, że zawsze jestem z tobą i że jesteś bardzo kochany. Jestem Archanioł Michał.

Przekazane przez Ronnę Herman Vezane * STAR*QUEST*

niedziela, 3 grudnia 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Wstawki holograficzne

Wstawka holograficzna to wkładka częstotliwości umieszczona w ciele świetlistym w celu wszczepienia fałszywych lub prawdziwych wspomnień, programujących świadomość dla celów kontroli umysłu lub dla genetycznej manipulacji DNA. Takie wstawki służą do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania obrazami holograficznymi i liniami czasu. Wkładki wszczepiane są w warstwy świadomości poprzez manipulację częstotliwościami pól energetycznych ciał lub ciała świetlistego. Mogą odtwarzać całe fragmenty holograficznych filmów z dźwiękowymi lub wizualnymi wskazówkami i jest to jeden z powodów, dla których powinniśmy być bardzo ostrożni w testowaniu granic, które pochodzą z jasnowidzenia lub jasnosłyszenia. Wielokrotnie holograficzny wizerunek osoby lub postaci religijnej, która jest ukochana przez inną osobę, bywa manipulowany w taki sposób, aby zwieść osobę i zmienić jej postrzeganie. Poleganie na sygnałach dźwiękowych lub wzrokowych dla łączności sensorycznej z wyższymi istotami duchowymi lub pracą w polu energetycznym nie jest zalecane ze względu na wysoki stopień manipulacji.

Śpiący

Niektórzy ludzie są poddawani kontroli bio-neurologicznej. Są to osoby, które zostały uprowadzone przez Obcych lub MILAB w celu eksperymentowania albo podporządkowani MKUltra. Taka osoba może zostać przebudzona / pobudzona neurologicznie w celu popełnienia określonych zachowań lub działań przestępczych. Może być uaktywniona przez pewne słowa kluczowe, wyrażenia lub energetyczne fazowanie, a ponieważ robi to mimowolnie, jest nazywana śpiącą. Zostało to również określone jako kandydat mandżurski. Jeśli u takiej osoby dokonało się wielokrotnych manipulacjach bio-neurologicznych, jej system kontroli przesuwa się do płatka ciemieniowego, aby na chwilę zablokować reakcje zmysłowe świadomości lub bezpośrednią percepcję. Osoba jest teraz zamknięta w oknie 3D i nie może dostrzec niczego poza tym oknem percepcji. Zasadniczo jej świadomość jest uwięziona w rzeczywistości małego materialnego bloku komórkowego. Płat ciemieniowy może być kontrolowany przez jednostkę manipulującą lub program za pomocą klatki lub wyższych funkcji sensorycznych. Tak oto można zmienić postrzeganie człowieka i sterować holograficznymi wstawkami za pomocą rzutowanych obrazów oraz myślokształtów. W ten sposób kontroluje się rzesze ludzi - poprzez ograniczoną percepcję rzeczywistości, uśpienie lub slajdy umysłu.

Slajdy umysłu i ich objawy

Slajdy umysłu są wstawkami holograficznymi, które działają na układ neurologiczny i mają na celu utrzymywanie ludzi w stanie niewiedzy odnośnie tego, co się z nimi dzieje. Wielu uprowadzonych przez kosmitów ma slajdy umysłu, aby wyprzeć przeżycia i ukryć je głęboko za murami nieświadomości lub barierami amnezji. Kiedy taka osoba będzie miała do czynienia z powiązanymi tematami – poprzez określone słowa lub kody, uruchamia się w niej to, co kontroluje lub zarządza ciałem i programuje aktywujący przysłonę przeskok w umyśle.

Czasami, gdy ludzie doznali uszkodzenia części ciała z powodu traumy związanej z porwaniem przez kosmitów, ich tłumione wspomnienia przebijają się przez barierę amnezji, a wtedy ponownie przeżywają tę traumę. Slajdy umysłu są wprowadzane do układu nerwowego człowieka, aktywując technologię kontroli umysłu, aby wysyłać pożądane impulsy do mózgu. Może to przybrać formę skryptu kontroli umysłu pod hasłem: to uprowadzenie nigdy się nie wydarzyło - to twoja wyobraźnia, może emitować lęki przed zidioceniem, a nawet odtwarzać obrazy lub filmy w umyśle takiej osoby. Niektóre objawy slajdów umysłu pojawiają się wraz z pewnymi słowami, takimi jak: uprowadzenie przez kosmitów, NAA, gady, rytuały satanistyczne, UFO, implanty i MILABS. Objawy te obejmują:

*Zasypianie lub uczucie senności (znieczulenie układu nerwowego).
*Odczucie porażenia prądem lub uderzenie w splot słoneczny.
*Przymus opuszczenia pokoju i ucieczki od posłańca / informacji.
*Uczucie rozdrażnienia lub nadmiernego pobudzenia, wewnętrznej lub zewnętrznej przemocy, która generuje napady.
*Przymus palenia papierosów lub samoleczenia lekami.
*Stawianie oporu w postaci zaprzeczania, agresywnych reakcji, traktowania informacji jako absurdalnej.
*Wrogie uczucia generowane w celu słownego ataku na posłańca (programowanie VV).
*Przywoływanie negatywnych obrazów lub negatywnych emocji, aby odrzucić informacje.
*Zaburzony stan snu ze skrajną negatywnością lub przedostawanie się na poziom astralny poprzez świadome sny.

Jest to program, przez który ludzie całkowicie ignorują niepożądane tematy lub słowa, określenia albo problemy, które mogłyby rzucić wyzwanie ich systemom wierzeń w 3D lub ujawnić zniewolenie ukryte za barierą amnezji. Często, nawet jeśli spotykają się z tym twarzą w twarz, wciąż zaprzeczają lub deprecjonują to, co się stało. Slajdy umysłu są formą kontroli umysłu, którą można realizować za pomocą fal radiowych tworzących częstotliwości przenoszące się do nieświadomego umysłu osoby, do ich pola bioenergetycznego. Może się to zdarzyć podczas snu lub czuwania, a ludzie szczególnie podatni na takie implanty – jeśli zrezygnują z telewizji lub mediów, będą pod ich wpływem nawet gdy śpią lub koncentrują się na innych zadaniach.

Slajdy umysłowe wymazujące świadomość są programem związanym z umieszczaniem hologramów w umyśle planetarnym, które wymazują lub zmieniają znaczenie niepożądanego słowa, frazy lub zakresu niezatwierdzonych tematów, gdy są wystawione na działanie u ludzi zaszczepionych przez sztuczną maszynerię NAA.

Na przykład, kiedy ktoś zaczyna rozmowę lub ujawnia dowody na temat kosmitów, uprowadzeń, wykorzystywania seksualnego dzieci lub SRA, jest powszechnie wyśmiewany, prześladowany, zniesławiany, zawstydzany i uważany za szaleńca przez tych, którzy mają wszczepione slajdy umysłu.

Kontrola umysłu przez seksualność

Odwrócona siatka Nefilim rozprzestrzenia i zasila w globalnej populacji ludzkiej wysoce niszczycielskie nałogi, w tym dewiacyjne seksualne postawy i zachowania. Jest to część rozprzestrzenianego zbiorowego programu kontroli umysłu dotyczącego seksualnej niedoli, połączonego z archetypowymi programami ofiara / kat. Jego priorytetem jest skażenie wszelkiej aktywności seksualnej poczuciem winy i wstydu, doprowadzenie do najpodlejszych form perwersji i bólu. W zależności od przyjętych postaw kulturowych wykorzysta poziom społecznego postrzegania, aby służyć obecnemu paradygmatowi społecznemu prowadząc do bolesnych i szkodliwych wynaturzeń. Programy niedoli seksualnej mają na celu zniszczenie wewnętrznej i zewnętrznej jedności między zasadą męską oraz żeńską a także sprawienie, aby wszyscy ludzie żyjący na Ziemi czuli się seksualnie nieszczęśliwi. Tego typu implanty mogą znajdować się bezpośrednio w narządach płciowych i mogą być przekazywane między partnerami podczas aktu seksualnego. Głównym antidotum jest święta seksualność oraz kochające i zdrowe zachowania zmierzające do seksualnego uzdrowienia.

Implanty wiążące Molocha SRA (Satanic Ritual Abuse)

Moloch jest bytem wiążącym duszę i energetycznym zbiornikiem na energię zdobywaną podczas rytuału satanistycznego związanego z przemocą. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wszczepiono im insygnia Molocha lub implanty mające związek z naruszeniem portali w genitaliach, szczególnie w przypadku przemocy na tle seksualnym. Częstokroć Moloch jest używany w satanistycznym rytuale do gromadzenia i rozpraszania ludzkich energii witalnych, dla hierarchii szatańskich duchów, handlu za ziemską moc i kontrolę. Kiedy te duchy zbiorą pewien procent sił życiowych i energii duchowych człowieka, jest on bardzo podatny na przywiązanie duszy, rozdrobnienie umysłu, mroczną manipulację i opętanie. Zbiornik Molocha jest rodzajem konstruktu do odsysania, i jest wykorzystywany przez byty z księżycowego łańcucha, a także siły szatańskie w celu naznaczania ziemskich dzieci sygnaturą Molocha. Zaobserwowano, że implanty Molocha przyczepiają się do ciała dziecka, któremu okalecza się narządy płciowe – takie dziecko doznaje traumatycznego bólu.

Spis ważnych przypadków implantów AI

Gadzi / reptiliański ogon jest obserwowany jako implant instalowany przez Obcych u podstawy kości ogonowej. Jest on wykorzystywany do powstrzymania przekształcania się trzech dolnych ciał (1D-2D-3D) w wirujące pole Merkaba, co pozwalałoby na wciąganie wyższych pól źródłowych z wyższych planów duchowych i monadycznych dla duchowego ciała świetlistego. Jest przeznaczony do blokowania wyższej aktywacji Kundalini, a jednocześnie do zasilania pary niższego negatywnego ciała mentalnego i ego.

Tagowanie skalarne było używane przez dość długi czas na płaszczyźnie astralnej 4D przez istoty poza-wymiarowe. Kiedy patrzy się na to wewnętrznym okiem, można dostrzec niektóre wersje wyglądające jak ciemne gniazda lub konfetti rozsypane wokół pola aury, które emitują określone sygnały częstotliwości. Są czymś w rodzaju zautomatyzowanych astralnych robotów, które mają zaznaczyć współrzędne śledzonej lub otagowanej osoby. Są to urządzenia śledzące posiadające określony ton, umożliwiający bytom znajdującym się na płaszczyźnie astralnej monitorowanie położenia i współrzędnych konkretnego człowieka - gwiezdnego lub indygo, czy cokolwiek, co by to nie było. Oznaczanie skalarne może dotyczyć ewolucji pojedynczej osoby: tagi Lemurian, Atlantydów, Egipcjan, Drakonian i tagi osób uczestniczących w wojnach Orionidów. Jeśli dana osoba była potężną istotą w historii Galaktyki lub na osi czasu, czasami bywa oznaczona i monitorowana przez NAA lub ludzkie siły wojskowe.

Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, blokując aktywację czwartej nici DNA i dostęp do pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach archetypowych. Zasadniczo jest to pasmo częstotliwości 4D umieszczone w ciele ludzkim, aby podtrzymać reinkarnację ludzkiej duszy na płaszczyźnie astralnej i pod kontrolą NAA po śmierci. Tworzy wiele blokad, które oddzielają zdolności sensoryczne serca od otrzymywania lub rozpoznawania przez ciało mentalne czy umysł świadomy.

Przypadłości związane ze starzeniem się i programy obumierania komórek są różnymi implantami lub wgranymi programami mentalnymi, które mają aktywować negatywne etykiety do klasyfikacji chorób, szybkiego starzenia się i niezdolności tkanek do odpowiedniej korekty spójności komórkowej, co prowadzi do śmierci komórki. Te tkwiące w świadomości zbiorowej programy chorób są utrzymywane przy działaniu w celu aktywowania chorób, wdrażania farmaceutyków i uzależniających leków oraz do przejmowania funkcji centralnego układu nerwowego, a jednocześnie do skracania zdrowego okresu życia. Ponieważ umieramy dużo wcześniej niż powinniśmy, a Obcy żyją przez tysiące lat, stwarza to dla nas poważną niedogodność.

Implant 666 lub pieczęć templariuszy - ten poziom blokady i separacji jest nazywany pieczęcią 666. Jest to blok genetyczny w sześciowymiarowych warstwach częstotliwości znajdujących się w promieniu indygo 6D i fioletowym promieniu 7D monady lub Nadduszy i czakrze korony, która jest określana jako nasze skrzydła. Ten implant 666 lub pieczęć może zostać usunięta z ludzkiego ciała świetlistego na początku integracji poziomu monadycznego. Kolektyw rodziny opiekunów RA specjalnie nadzoruje usuwanie tego implantu.

Implanty metatroniczne są metatronicznymi odwróceniami, które łączą się z implantami metatronicznymi w ciele cienia lub formach negatywnych, zaprojektowanych do odwracania i drenażu siły życiowej z ciała ziemskiego oraz ludzkiego. Ciało cienia lub forma negatywna musi zostać usunięta z ludzkiego ciała świetlistego w celu ponownego połączenia potencjału wznoszącego dwunastego wymiaru szablonu ludzkiego ciała. Ta nienaturalna konfiguracja została zbudowana przez NAA za pośrednictwem maszynerii Obcych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do pasożytowania na ziemskiej sile życiowej, aby osiągnąć nieśmiertelność, a ta wynaturzona struktura jest nazywana Drzewem Sztucznego Życia lub Czarnym Drzewem Życia.

Implanty ukrzyżowania. Jednym z największych kłamstw promowanych w celu podziału rasy ludzkiej jest wojna o fałszywych bogów. Fałszywa archetypowa opowieść o postaci ukrzyżowanego Chrystusa jest kpiną prowadzącą do dalszego zniewolenia ludzi, aby uwierzyli w model zbawienia przez ukrzyżowanego Chrystusa. Reprezentuje on torturowaną ludzką istotę, a ponieważ wszyscy wewnętrznie jesteśmy Chrystusami, to i my zostaliśmy ukrzyżowani oraz zaimplantowani, gdy na naszą planetę dokonano najazdu. Te implanty ukrzyżowania są namacalnymi strukturami kontrolnymi umieszczonymi w 7-wymiarowych warstwach, a zatem znajdują się w naszych indywidualnych ciałach, w 7-mej czakrze, jej kompleksie, w meridianach oraz całej lewej i żeńskiej zasadzie naszych ciał. Nie jesteśmy świadomi tych implantów, dopóki nie otworzymy 7-mej pieczęci i nie zaczniemy przyłączać tej części naszego 7-mio warstwowego ciała świetlistego do pola osobistej świadomości. Implanty ukrzyżowania znajdują się w siedmiu głównych obszarach po lewej stronie ciała, na siódmej linii aksjonalnej, rozmieszczone w następujący sposób:

*góra czaszki po lewej stronie
*serce, lewe płuco, tył / grzbiet lewego kolana
*szyszynka
*lewa strona szyi i limfy
*tylne lewe udo i pośladek
*Alta major (gdzie czaszka opiera się na kręgosłupie), podwzgórze i lewe ramię
*tętnica aorty po lewej stronie szyi.

Korona cierniowa jest przeznaczona do zniekształcania naturalnego obwodu energetycznego korony i blokowania wyższej wewnętrznej komunikacji, która zstępuje z wyższych wymiarów przenoszonych do odbiorników w koronie. Ten implant działa jako kolejne ograniczenie częstotliwości, aby ludzkość nie mogła się komunikować ze swoimi wyższymi ciałami ani uzyskać do nich dostępu. Blokuje pionowy kanał komunikacyjny wokół głowy, czaszki i korony.

System implantów w gruczołach uszkadza ścieżkę rozwoju Kundalini i wpływa na odbiorniki w mózgu, podwzgórzu, wzgórzu, szyszynce, tarczycy i grasicy. Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, rozpad pola magnetycznego spowodował rozerwanie DNA i usunięcie naszego naturalnego języka oraz zdolności umożliwiających nam komunikację z całym spektrum gatunków planetarnych. Zakłóca to sekwencję ognistych liter i poprawne złożenie szablonu DNA, powodując utratę pamięci i języka przez gatunki. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał języki, ponieważ ludzie byli grzesznikami, co nazwano wieżą Babel.

Implant czakry słonecznej do Ziemi to zniekształcenie w warstwach buddycznych 11D, które ma zakłócać komunikację z awatara 10D, abyśmy nie byli w stanie ugruntować się w centrum pola 12D lub interfejsie czakry umieszczonej w ziemi. Jeśli masz problemy z tarczą 12D, pionowym łączeniem korony ze stopami i wirowaniami negatywnych form hologramów AI, powinieneś sprawdzić implant słoneczny lub implant Avalon.

Splitter Tech to rodzaj kodowania AI, który działa jako skrypt kontroli umysłu i bywa osadzony w różnych rodzajach mediów, takich jak słowa pisane, słowa mówione zainfekowanej osoby lub nagrania wideo czy audio, które mogą przekazać ten sam kod do innej osoby rezonującej z tą samą częstotliwością lub informacją. Ujawnia profil, który jest powszechnie obserwowany u ludzi bardzo wykształconych lub rozwiniętych intelektualnie, i jest zwykle podczepiony do osób na wysokim poziomie intelektualnym z dominującym negatywnym ego, osądzającym postrzeganiem i małym lub zerowym otwarciem serca.

Kiedy szczerze pragniemy połączyć się z naszym wewnętrznym duchem chrystusowym i pracujemy nad skorygowaniem wyższego połączenia z duchem boskim, możemy poprosić o pomoc w usuwaniu implantów. Jest to bardzo skuteczne, o ile nadal będziemy się starać działać na rzecz poprawy zdrowia i wzrostu duchowej świadomości. Osoba przestrzegająca Prawa Jedni jako stylu życia, otrzymuje wiele duchowego wsparcia na wiele sposobów, łącznie z usuwaniem implantów.

Pozawymiarowe pasożyty i efekt chimery

Niezwykle negatywne myśli patologicznego umysłu niszczą układ nerwowy, mózg i DNA. Kiedy ktoś wyraża gniew, przemoc, nienawiść i pragnienie zabijania oraz zniewalania, przyciąga nie tylko demoniczne duchy, ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię emocjonalną wytwarzaną przez to ciało. Obecnie ludzie na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na skrajne akty przemocy oraz deprawacji, transmitowane nie tylko przez media, ale przez wszystkie aspekty popkultury. Celem jest wszczepienie satanizmu Czarnego Słońca w całej kulturze popularnej, która przygotowuje teren, aby ludzie stali się konsubstancjalni z niezwykle negatywnymi siłami, jak również łączyli się z pasożytami kontrolowanymi przez siły szatańskie, które chcą zająć miejsce ludzkich gospodarzy ciał.

Kiedy osoba została narażona na uwarunkowania genetycznego chimeryzmu, w połączeniu z konsekwentnym bombardowaniem skrajną przemocą i deprawacją, gdy zacznie odgrywać jakiekolwiek z tych gwałtownych zachowań, stymuluje pasożyta chimery do uzyskania pełnego dostępu do jej ciała. To znaczy, że jeśli osoba przejawia skrajnie negatywne zachowania, które można zdefiniować jako satanizm, teraz jest to możliwe dzięki jej zgodzie na wyrażanie tych sił, przez co traci panowanie nad własnym ciałem. Zamienia się miejscami z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i instaluje się w ludzkim ciele. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i zapis krwi zmienia się na zawsze. To jest efekt chimery.

Zaimplantowane myśli związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

NAA nadaje ten przekaz dotyczący molestowania dzieci w stronę planety, aby ludzie odbierali częstotliwości tych myśli, a następnie dokonywali seksualnego wykorzystywania dzieci na całym świecie. Niezwykle ważne jest, aby każdy dorosły z prawidłowo funkcjonującym mózgiem, który dba o dobro ludzkich dzieci, uświadomił sobie to najbardziej niepokojące postępowanie archonckich oszustów, skierowane specjalnie do ludzkich dzieci. Dotyczy to biologicznej walki NAA, której przykłady podano poniżej:

*nakładanie kontroli umysłu i implantów bazujących na traumie,
*szczepienia w celu genetycznej degeneracji, obniżonej odporności i bio-neurologicznego przywłaszczania / modyfikacji,
*tworzenie uzależnień od leków i innych nawyków na całe życie,
*kulturowe kształtowanie umysłów dzieci, aby zaakceptowały programy związane z anty-duszą i anty-życiem, takie jak transhumanizm,
*dokonywanie masowego handlu dziećmi w celu seksualnego niewolnictwa, niewolnictwo seksualne = wiązanie niewolnictwa świadomości,
*akceptowanie małżeństw zawieranych przez dzieci,
*okaleczanie narządów płciowych,
*pobieranie narządów,
*dziecięca sodomia / gwałt w ustawieniach grupowych,
*szerząca się seksualizacja i rozwiązłość w dzieciństwie do dorosłości,
*ofiary z krwi,
*szatańskie rytuały wykorzystujące dzieci (SRA)

Jednocześnie umacnia się te dzieci, aby w dorosłym życiu realizowały te same programy, odtwarzając błędne koło programów ofiara / kat, seksualnej niedoli i ziemskiego niewolnictwa w każdy możliwy sposób.

To jest poważny temat, który poruszam na przestrzeni lat, głównie z powodu głuchych uszu i zamkniętych oczu, chociaż w przeszłości z tego powodu odebrałam kilka okrutnych ataków ze strony ludzi i nieludzi. Wiele osób nie chce słuchać ani zrozumieć pedofilskiej rzeczywistości na Ziemi, a wyzwaniem jest znalezienie słów, które ludzie będą w stanie przetworzyć, aby zrozumieć, co to właściwie oznacza. Istnieje ogromny program zbiorowych slajdów umysłu i zamiany świadomości w odniesieniu do problemu osób uprawiających seks z dziećmi i gwałcących dzieci.

Kiedy więc omawiany jest ten temat, większość osób 3D, które nie oczyściły się z negatywnego ego lub wstawek holograficznych, będzie agresywnie ślizgać się po nim i postrzegać inaczej, albo będzie bardzo zła lub wroga. Dla nas wszystkich żyjących na Ziemi ważne jest zrozumienie, że pornografia dziecięca, seks dziecięcy i ofiary z dzieci to święty Graal NAA i Czarnego Słońca, a rozpowszechnianie tych informacji musi następować bardzo ostrożnie. Ten temat dyskusji i śledztwa bywa zarzucany ładunkiem satanistycznej agresji oraz usiłowania zadania śmierci, jak żaden inny niepożądany temat.

Odpowiedzialność za własną mroczną stronę

Kiedy nie dostrzegamy własnych życiowych błędów, które prowadzą nas na ścieżkę cierpienia i rozłąki, a także gdy nie zwracamy uwagi na te wydarzenia oraz nie analizujemy własnych zachowań na tej ścieżce, nigdy nie rozkwitniemy. Musimy być gotowi zobaczyć własne błędy, miejsca, w których możemy poprawić kompetencje w zarządzaniu życiem, a także gdzie możemy być tak autentyczni i samowystarczalni, jak to tylko możliwe.

Nie możemy się nauczyć, jak poprawić siebie, chyba że jesteśmy gotowi zmierzyć się z własnym mrokiem. Jeśli możemy być obiektywni i zobaczyć własne zepsute myślenie nie osądzając siebie jako lepszych lub gorszych, dobrych czy złych, pozostając otwartymi i skłonnymi do rozwoju oraz zmian, wtedy możemy głęboko zmienić jakość życia naszego i życia innych.

Wzięcie odpowiedzialności za najciemniejsze obszary nas samych oznacza, że jesteśmy gotowi spojrzeć wewnątrz i zobaczyć rzeczy, które wyrządzają nam szkodę, chociaż w głębi duszy wiemy, że nie leży to w naszym najlepszym interesie. Dokonujemy wyboru, przywołując siebie do porządku w celu powstrzymania szkodliwych myśli, zachowań i działań, ponieważ jeśli jesteśmy naprawdę szczerzy wobec siebie, wiemy, że nie prowadzą one do niczego dobrego. Świadomość, by przejść do bardziej pozytywnych działań, zaczyna wprowadzać zmiany w polu, przez co nasze życie zmienia się tak, aby opierały się na prawdzie, a to pomaga również w usuwaniu implantów. Jeśli zdecydujemy się słuchać wewnętrznej prawdy i być ze sobą szczerzy, wtedy z każdą podjętą decyzją zaczynamy jeszcze bardziej dopasowywać się do pozytywnej obecności prawdy. Ten proces ujawnia jeszcze więcej rzeczy, których możemy potrzebować, abyśmy mogli odpowiedzieć zgodnie z prawdą, abyśmy mogli ewoluować w najwyższy przejaw osobistego potencjału.

Kiedy odczuwamy zaburzenia psychiczne lub napięcie emocjonalne, i chcemy rozproszyć ten wewnętrzny stres, musimy nauczyć się, jak klarować myśli i uczucia, które powodują to napięcie w naszym ciele. Być może będziemy potrzebować dotrzeć do źródła powtarzających się negatywnych myśli, które są automatycznie stymulowane z implantów częstości związanych z nierozwiązanym bólem umiejscowionym w świadomości.

Żyjąc patologicznym życiem, tworzymy patologiczne społeczeństwo

Kiedy ignorujemy obecność ciemności i nieustannie tolerujemy szkodliwe zachowanie prowadzące do bezsensownej autodestrukcji, popełniamy grzech przeciwko wiecznemu światłu, które w nas istnieje. By wypełnić nasz cel, aby stać się osobami prawdziwymi, jakimi powinniśmy być, musimy stać się miłością i światłem, które świeci z naszych istot.

Dlatego wszyscy musimy się nieco postarać i stać się takimi osobami, jakimi naprawdę chcemy być. Aby dbać o siebie właściwie, potrzebujemy motywacji. Opracuj wizję tego, co chcesz sobą wyrazić, osoby, którą chcesz się stać - teraz i w przyszłości. Następnie zmierzaj do tej pozytywnej wizji, dzieląc cel na mniejsze etapy, które możesz pokonywać każdego dnia, wtedy stworzysz sensowne i duchowo zjednoczone życie. Jeśli żyjesz służąc szerszej społeczności, twoje życie będzie kontynuowane w najlepszy możliwy sposób. Nie ma nic bardziej praktycznego w tworzeniu najlepszej jakości życia dla siebie, a następnie rozwiązywaniu problemów i przeszkód, które pojawiają się w wyniku zobowiązania się do bycia najlepszą osobą, jaką możesz być na tym świecie.

Kiedy lepiej rozumiemy, w jaki sposób implanty myślokształtów i kontroli umysłu są wykorzystywane do tworzenia patologicznego społeczeństwa, możemy lepiej zadbać o porządek oraz odmówić uczestnictwa w nim. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i implanty jest codzienne głębokie łączenie się z wewnętrznym duchem oraz rozwijanie duchowej Jaźni z coraz bardziej pozytywnymi emocjonalnymi cechami, takimi jak bezwarunkowa miłość, współczucie, empatia, i prawdziwa troska o to, co dzieje się z ludźmi i na planecie.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 27 listopada 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy mamy lepsze rozeznanie w temacie wszczepiania myślokształtów oraz kontroli umysłu, możemy lepiej zrozumieć związany z nimi program i odmówić udziału w nim. Jeśli ktoś postanowił zaprojektować społeczeństwo tak, aby ludzie honorowali samozniszczenie, tłumienie siebie i materializm, doprowadzając do ucieczki w wewnętrzną pustkę poprzez lekarstwa i uzależnienia, mamy ogólny plan kontroli umysłu, który jest praktykowany na naszym społeczeństwie. Zasadniczo chodzi o blokowanie postrzegania rzeczywistości poprzez zagłuszanie odbiorników neurologicznych i hipnotyzowanie mózgu tak, aby rzesze ludzi nie mogły rozszyfrować ani postrzegać tego, co naprawdę się dzieje. Wielu z nas odczuwa presję programu rozłączania duszy i asymilacji AI w masach. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i usuwanie implantów jest głęboko związane z rozwijaniem wewnętrznego ducha oraz odmawianiem stania się niewolnikiem automatycznych impulsów. Z tego powodu przyjrzymy się najczęstszym formom wszczepionych myśli i implantów oraz sposobom ich identyfikacji.

Od czasu podpisania umów handlowych z Majestic 12 i szarymi Obcymi Zeta około 85 lat temu, mieszkańcy Ziemi zaczęli być poddawani agresywnym eksperymentom za pomocą ukrytych technologii wykorzystywanych do implantowania myśli – a to tylko jeden z wielu programów socjotechnicznych. Podczas II wojny światowej nastąpiła poważna rewolucja w militaryzacji i podejściu do działań wojennych w wyniku nawiązania przez światowy rząd kontaktu z negatywnymi kosmitami, którzy wprowadzili szereg zaawansowanych technologii w zamian za dostęp do ludzkiej genetyki, programów hodowlanych oraz zasobów planety. Podczas tej fazy tworzenia ukrytych programów wojskowych, eksperymentujące z tymi zaawansowanymi technologiami przekazanymi przez Obcych tajne frakcje wywiadowcze dowiedziały się, że ludzkie fale mózgowe i zachowania mogą podlegać wpływom lub mogą być sterowane poprzez ekspozycje na światło i dźwięki lub częstotliwości elektromagnetyczne. Ekspozycje te zostały skrycie przetestowane na ludziach za pomocą różnych implantów o częstotliwościach elektromagnetycznych.

Niektóre ekspozycje elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, jednocześnie wpływając na określone warunki w umyśle i ciele - wielokrotnie bez świadomości danej osoby. Metody stosowane do walki z wrogami szybko ulegały zmianom w kierunku całkowitej kontroli procesów biologicznych poprzez kombinacje ekspozycji na spektrum pól elektromagnetycznych. Poprzez ukierunkowanie na ludzki mózg i bio-neurologię, umysł, ciało i dusza mogą być manipulowane, aby kontrolować myśli oraz emocje, przekazywać sugestie, ingerować w pamięć długo i krótkotrwałą, wstawiać obrazy, uruchamiać wrażenia głosowe i zmysłowe oraz przejmować kontrolę nad autonomicznymi i spontanicznymi funkcjami ciała. Celem jest dezorientacja lub zniszczenie sygnałów organicznych, które normalnie utrzymują umysł i ciało w stanie równowagi homeostatycznej i statyki, przy jednoczesnym wyłączaniu genetycznych przełączników odpowiedzialnych za sygnalizację DNA w ludzkim ciele.

W tym miesiącu głębiej badamy wpływ i działanie wszczepionych myśli oraz implantów, które generują w ludzkiej populacji patologiczny umysł negatywnego ego. Aby zidentyfikować oraz zlokalizować źródło wszczepionych myśli i nie stać się niewolnikiem automatycznych impulsów, musimy wiedzieć, że ta technologia istnieje. Program kontroli umysłu jest bardzo złożony, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji zaprojektowanej do wszczepiania myśli w ludzkiej społeczności jest tym, co utrzymuje pętle linii czasu AI w niższych polach wymiarowych. Kiedy oczyszczamy nasze ciała świadomości z wszczepionych myśli i implantów, kiedy odmawiamy automatycznego odgrywania schematów kontroli umysłu za pomocą lęku, przemocy czy podziałów, pomagamy zwalczyć zbiorową siatkę sztucznej inteligencji. Kiedy odmawiamy posiadania wstawki holograficznej lub implantu poprzez utrzymywanie neutralności i obserwowanie ciała bolesnego, starając się uzdrowić emocjonalnie, implant rozpuszcza się w świetle, które stwarzamy zamiast nich. Kiedy wybieramy miłość ponad strach, kiedy przenosimy percepcję na wyższe poziomy, kiedy stosujemy tarczę 12D z naszym chrystusowym awatarem, możemy rozpuścić implanty częstotliwości i usunąć bolesne wyzwalacze w nich zawarte. Kiedy zastanowisz się nad tą informacją, pamiętaj o tych technologiach, aby móc zlokalizować je w celu demontażu, wtedy jesteś upoważniony do świadomego uczestnictwa w procesie we współpracy z twoją własną boską Jaźnią.

Ktokolwiek kontroluje umysł jednostki poprzez wszczepione myśli, zyskuje również kontrolę nad tożsamością, kierunkiem duszy i energią jej świadomości. W ten sposób ktokolwiek kontroluje zbiorowy umysł ludzi poprzez premedytacyjne stosowanie ukrytej taktyki sterowania umysłem, takie jak celowanie ukrytych technologii częstotliwości elektromagnetycznych, aby przesyłać implanty do nieświadomego społeczeństwa, zyska również wpływ na nieświadome i świadome myśli tych grup, a także ich motywacje, postrzeganie czy przekonania dotyczące rzeczywistości.

Zasadniczo oznacza to, że jeśli jesteśmy narażeni na ukrytą taktykę kontroli umysłu lub pozwalamy, aby coś z zewnątrz przejęło kontrolę nad naszymi impulsami myślowymi, wówczas nasze przekonania, postawy, instynktowne popędy i aktywność mózgu nie są naprawdę naszymi własnymi. U osób o słabszym charakterze lub mających niezagojone urazy, czasami oznacza to również, że ich zewnętrzne działania nie są w pełni ich własne, ponieważ są kontrolowani fizycznie przez wszczepione myśli, które są emitowane z zewnątrz do ich nieświadomego umysłu. Kiedy ludzie nie mogą kontrolować destrukcyjnych impulsów, które generują zewnętrzne destrukcyjne działania, stają się nieświadomymi agentami rozprzestrzeniającymi mroczne siły i niebezpieczny chaos. Stawianie ludzi na ostrzu brzytwy, aby działali destrukcyjnie, jest dokładnie tym, czego pragnie NAA, ponieważ jest to związane z taktyką podziału i podbijania oraz generuje wiele emocjonalnego bólu i cierpienia, które można zebrać i wykorzystać do dalszej manipulacji percepcją.

Jeśli nie panujemy nad własnymi myślami i nie dokonujemy świadomych mądrych wyborów osobistych, a zamiast tego pozwalamy innym myśleć za nas lub działamy zgodnie z nieświadomymi impulsami stymulowanymi przez implanty, tracimy kontrolę nad osobistymi celami i kompetencjami. Jeśli nie możemy zachować kontroli i dyscyplinować treści własnego umysłu, wówczas jesteśmy na zawsze niewolnikami świadomości. Niewolnictwo i ujarzmienie jest głównym celem każdego programu wdrażanego za pomocą tajnych strategii wszczepiania myśli i implantów w dowolnej populacji.

Jeśli ludzie nie są świadomi, że są potajemnie narażani na taktykę kontroli umysłu, stają się niewolnikami najbardziej dominującej siły, która niepostrzeżenie wywiera kontrolę na ich bio-neurologię. Ten bio-neurologiczny wszczepiony mechanizm został zaprojektowany w celu manipulowania myślami, motywacjami i pragnieniami, które działają, aby przejąć kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości przez tę osobę. Kiedy postrzeganie rzeczywistości jest kontrolowane, formatowane w konsensus większościowy lub zatwierdzoną wersję historii, która została opracowana przez NAA, wtedy zwykli ludzie wymuszają tę samą sfabrykowaną narrację, nie wiedząc, że są wykorzystywani jako pionki w grze kontrolera. który ukrywa oszustwa Obcych. Przez tę kontrolę i manipulację postrzeganiem rzeczywistości wiele osób na Ziemi samoistnie egzekwuje własne zniewolenie, tocząc ciągłe wojny oraz eksploatując zasoby naszej planety.

Ograniczana rzeczywistość

W wyniku wywierania elektronicznej kontroli na działanie mózgu i sposoby myślenia, nasze emocje, wspomnienia czy zgromadzona wiedza na temat wcieleń, które tworzą naszą mapę mentalną, mogą być również zmanipulowane i edytowane, aby skłonić nas do wiary w coś, co nie jest faktem lub prawdą. Jest to podobne do efektów wykorzystywania sztucznej komputerowej inteligencji do edytowania, odejmowania i usuwania informacji lub manipulowania postrzeganiem rzeczywistości za pomocą technologii, która działa jak filtr wzrokowy między światem rzeczywistym a tym, co postrzega użytkownik. Kiedy ktoś używa technologii komputerowej lub implantu do edytowania lub ograniczania postrzegania rzeczywistości przez innych, na przykład do wymazywania wspomnień, ma to negatywny wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie jednostki oraz jej zdolność do zachowania spójności psychologicznej i emocjonalnej.

Technologia używana do ograniczania percepcji rzeczywistości naprawdę łamie części wielowymiarowej świadomości, które są połączone w rozszerzoną wirtualną rzeczywistość, podczas gdy inne sekcje istnieją w warstwach organicznych linii świadomości.

Bywa to również nazywane fragmentacją duszy. Implanty są specjalnie używane do ograniczania postrzeganej rzeczywistości poprzez manipulację bio-neurologiczną funkcją mózgu osoby, aby nie postrzegała lub nie dostrzegała nieodpowiedniego tematu, przedmiotu lub rzeczy, których kontroler sobie nie życzy.

Zasadniczo chodzi o blokowanie percepcji rzeczywistości poprzez zagłuszanie neurologicznych odbiorników i przejmowanie kontroli nad mózgiem tak, aby masy nie mogły dekodować strumienia danych lub określonej częstotliwości tej treści czy rzeczy, która została wybrana do celowego usunięcia z pamięci.

Jeśli zgromadzone informacje, które kształcą i informują nas o życiu, opierają się na fundamencie celowych kłamstw oraz oszustw przefiltrowanych przez implanty ograniczające rzeczywistość, jesteśmy w poważnej niekorzystnej sytuacji – nie możemy podejmować klarownych, inteligentnych i świadomych decyzji, które mają wpływ na nasze życie i przyszłe dobro. Jednym z przykładów jest fałszywa informacja przekazana ludzkości przez NAA podczas II wojny światowej, która ustanowiła konwencję dotyczącą publicznego programu nauczania w instytucjach akademickich. Fałszywa wersja danych naukowych i historycznych, które zostały zapisane w podręcznikach edukacyjnych w celu stworzenia sfabrykowanego programu zatwierdzonych tematów, nadal jest zatwierdzana przez główne instytucje akademickie. Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji, które ograniczają percepcję rzeczywistości a także dezinformują ludzi uważanych za wrogów, sprawia, że ludzie podejmują błędne decyzje oparte na kłamstwie.

Manipulowanie postrzeganiem rzeczywistości u osoby, aby uwierzyła w oszustwa i iluzje, które powstają w wyniku długiej serii fałszywych wrażeń w czasie, jest metodą służącą do ograniczania percepcji oraz kontroli dostępu do dokładnych informacji czy wyższej wiedzy. Wszyscy żyjący na Ziemi ludzie są poddawani ciągłemu strumieniowi dezinformacji i wszczepianiu myśli, próbom manipulowania percepcją, a jednocześnie blokowani przed dostępem do prawdziwych oraz dokładnych informacji. Teraz nadszedł czas, aby odzyskać prawdę i odważnie stawić czoła temu, co naprawdę przydarzyło się Ziemi a także całej ludzkości, kiedy spaliśmy oraz mieliśmy wszczepiane myśli, które nie należały do nas.

Kontrolowanie percepcji to zniewalanie

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA tak ciężko pracują, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym poprzez kontrolowanie myśli oraz przekonań, które utrzymujemy w naszych umysłach, to za pomocą jakich metod mogliby zaimplementować broń w formie kontroli umysłu? Tutaj zbadamy, co powszechnie stosują w formach ukrytej technologii, która emituje wszczepione myśli i implanty, aby uzyskać kontrolę oraz dostęp do umysłu indywidualnego, zbiorowego i planetarnego. Ci, którzy mają dostęp do najszerszej wiedzy, inteligencji i świadomości tego, co naprawdę dzieje się na świecie, mają najbardziej strategiczną przewagę na planecie.

Dlatego kontrolerzy wykorzystują tę wiedzę, mając ogromną przewagę i nadużywając władzy. W obecnej atmosferze wojny o świadomość, ograniczania łatwego dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym, manipulowania mediami głównego nurtu, blokowania prawdziwych informacji przed globalną społecznością, ważny jest zamysł zrozumienia. Jest to przykład tego, jak stosują taktykę dzielenia i podbijania, by zarządzać inteligencją, kontrolą postrzegania oraz bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości prowadząc ludzkość ku niewiedzy i podporządkowaniu.

Kiedy ludzkie ciało i mózg są blokowane przez jakiś implant kontroli umysłu lub formę bio-neurologicznego elektronicznego nękania, przekierowuje układ nerwowy oraz mózg, aby mieć szerszy dostęp do odbierania myśli generowanych z wielu zewnętrznych źródeł, na które jesteśmy wystawieni. Gdy skupia się uwagę danej osoby na serii obrazów świetlnych i dźwiękowych, takich jak filmy oraz muzyka, obrazy te emitują informacje holograficzne, a czasami dane te przekazują implanty częstotliwości do ośrodkowego układu nerwowego, mózgu oraz nieświadomości. Kiedy zauważy się wysokie nasycenie obrazów śmiercią, przemocą i nieludzkimi zachowaniami, które są stale kierowane do opinii publicznej z mediów, widzi się strategię wszczepiania szkodliwych myśli.

Sztuczne sieci chcą stworzyć umysłową patologię nieustannie wysyłając impulsy elektromagnetyczne informacji za pomocą widzialnych i niewidocznych urządzeń technologicznych, aby ludzie utrwalali obrazy bezsensownych dramatów, zwodniczych narracji 3D oraz skrajnie negatywnych emocji. Jeśli większość ludzkości nie jest świadoma, że do współtworzenia rzeczywistości używa głównie patologicznego umysłu, wówczas łatwo zauważyć, jaki świat nieświadomie tworzy. Musimy otworzyć oczy, rozejrzeć się i uczciwie stwierdzić, co dostrzegamy jako globalny tego wydźwięk. Musimy zatem zrozumieć naturę patologicznego umysłu i jego sposobów myślenia, a następnie zobowiązać się do zaprzestania jego używania. Musimy zdać sobie sprawę, że to patologiczny umysł współtworzy patologiczne społeczeństwo.

Patologiczny umysł, patologiczne społeczeństwo

W pewnym momencie każda osoba będzie musiała stawić czoła wewnętrznym pytaniom o powody, dla których na tak szeroką skalę handluje się bronią, dokonuje bezsensownego zabijania, szerzy się ubóstwo, wykorzystuje dzieci, handluje ludźmi, seksem i celowo niszczy zasoby naturalne. To wszystko powoduje okropne ludzkie cierpienie na całym świecie. Człowiek zdegradował się do umysłowego poziomu drapieżcy z psychopatycznymi predyspozycjami, który unika osobistej odpowiedzialności za stosowanie wyrachowanych planów, w czym wiele osób dostrzega toczącą się wojnę z całą ludzkością, pięknem i stworzeniem. Wciąż wmawia się nam, że wojna przeciwko nam wynika z naszej własnej, wojowniczej natury ludzkiej. A przecież za wprowadzaniem tych programów do głównego nurtu stoją siły Czarnego Słońca, które gardzą absolutnie wszystkim, co reprezentuje źródło światła wewnątrz istoty ludzkiej, która jest esencją prawdy, czystości, kreatywności, bezwarunkowej miłości i współczucia. Dlaczego te cechy nie są rozwijane i wspierane jako podstawowe wartości etyczne, dlaczego nie są podtrzymywane w naszym społeczeństwie? Zamiast tego są ogólnie uważane za słabości osobowości i na takich ludziach żeruje się traktując jak ofiary. W konsekwencji ci, którzy przejawiają te wyższe moralnie cechy, mogą doświadczyć surowych kar ze strony społeczeństwa, ponieważ patologiczne społeczeństwo woli nagradzać drapieżników.

Następnym pytaniem, jakie sobie postawimy, aby rozszyfrować patologiczny umysł, jest: kto go stworzył. W którym momencie kultura śmierci, modelowanie konsumpcyjne i niespójne rozprzestrzenianie się masowego chaosu oraz destrukcji stały się społecznie akceptowanym, tolerowanym i znormalizowanym sposobem życia ludzkości? Kiedy zdecydowaliśmy się wyprzeć wewnętrzne światło stwórcze dla pustych cieni ciemności, brutalności i rozpaczy? Poza tym, jak to się mogło stać? Biorąc wszystko pod uwagę i analizując to z otwartym umysłem zastanówmy się, czy wszczepione myśli i obce implanty przyczyniły się do przejawiania skrajnie patologicznych umysłów oraz patologicznej świadomości?

Większość ludzkości została wyzuta ze zdrowego rozsądku, spójności i wyższej wiedzy, a także zdolności do zachowania opanowania, spokoju oraz poczucia szczęścia. Zamiast tego są doprowadzani na skraj traumatycznego stresu i narcystycznych defektów, zyskując przymus konsumpcji oraz przetrwania, który jest mocno lansowany w tym patologicznym społeczeństwie. Patrząc na globalny obraz rzeczywistości związanej z kontrolą umysłu na masową skalę, wykorzystującej ukryte technologie elektromagnetyczne do projekcji myśli do środowiska i umysłów ludzi, zaczyna się bardziej sensownie dostrzegać niebezpieczne patologiczne zachowania, które są dziś powszechne.

Źródło patologicznych myśli, zamiar ich oczyszczenia

Naszym obowiązkiem jest monitorowanie własnych myśli oraz decydowanie, czy chcemy je posiadać i czy są prawdziwe. Skąd pochodzą twoje myśli i czy jesteś świadomy siebie do tego stopnia, że możesz czuć, jak twoje ciało reaguje na impulsy pochodzące z zewnętrznej stymulacji, które nie wydają się naturalne? Zacznij zastanawiać się nad źródłem myśli, impulsów, uczuć lub stymulacji, których możesz doświadczyć w tym momencie, i zwróć uwagę na te, które popychają cię do robienia czegoś. Kiedy zwracasz na nie uwagę i dokonujesz wyboru, aby zmienić postrzeganie, zarządzasz swoją świadomością, uświadamiając sobie, co naprawdę dzieje się w twoim ciele.

Ludzkość została uwarunkowana przez kontrolę umysłu opartą na traumie i różnorakich implantach przeznaczonych do kreowania umysłu patologicznego, który jest używany do myślenia, rozwiązywania problemów oraz rozwijania wypaczonych systemów wierzeń, naprowadzających ludzi na autodestrukcyjne decyzje dotyczące życia. W wyniku przyspieszonego programowania kontroli umysłu, który stworzył patologiczny umysł, współtworzyliśmy patologicznie zaburzone życie wraz z patologicznie zaburzoną dynamiką rodziny. Dodatkowo, jeśli utknęliśmy w pętach niewoli patologicznego umysłu, jesteśmy związani z kolektywną nieświadomością, a w ten sposób pomagamy współtworzyć i zasilać patologicznie chore społeczeństwo, które wpływa na wszystkich.

Jeśli pozwolisz sobie na szczerą i głęboką refleksję nad obecnymi stanami patologicznymi, które dostrzegamy w całej ludzkiej cywilizacji, czy myślisz, że zostały one stworzone w sposób naturalny czy też zostały wytworzone celowo? Dlaczego jakikolwiek gatunek wielokrotnie wybierał patologiczne myśli, zachowania i działania, które mają na celu celowe niszczenie siebie i niszczenie świata, na którym żyje? Kto faktycznie skorzysta z zamierzonego zniszczenia Ziemi, podziałów między narodami i bezsensownego zabijania ludzkości?

Kiedy zastanawiamy się, kto jest odpowiedzialny za tworzenie wydarzeń przyczyniających się do powstania królestwa piekła, które w mrocznym cyklu zaczęło panować na Ziemi, musimy pomyśleć, jaką odpowiedzialność ponosi każda osoba wobec całej ludzkości. Kiedy ktoś się budzi i wreszcie widzi więcej bestialstwa, które gwałtownie szerzy się na świecie, co może zrobić natychmiast, by produktywnie przyczynić się do uzdrowienia świata?

Wszystkie systemy wierzeń, które oddzielają ludzi od siebie nawzajem, są związane z taktykami dzielenia oraz rządzenia, i ostatecznie niszczą każdego. Wszystkie przerażające historyczne wydarzenia, które przybliżyły nasz świat do przejawienia królestwa piekła i wiecznego cierpienia w kulturze śmierci, mogą być powstrzymane oraz zmienione dzięki ponownemu odkryciu przez nas siebie, patrzeniu na świat z poziomu serca i zobowiązaniu się do życia zgodnie z własną prawdą oraz jej wyrażania. Żyć prawdziwie - to wymaga rekonstrukcji każdej osoby, aby mogła przejąć osobistą odpowiedzialność za ciemność, która w niej istnieje. Jak zmieniłoby się życie na Ziemi, gdyby każdy był gotów wziąć odpowiedzialność za najciemniejsze lęki, i gdyby zechciał zareagować na najciemniejsze obawy o istnienie? Czy jesteś chętny?

Aby odmówić udziału w szkodliwych programach deklarowanych przez patologiczne umysły produkujące patologiczne społeczeństwo, które zostało zaprojektowane przez negatywną agendę Obcych, będziemy musieli głębiej zbadać bardziej powszechne patologie umysłu 3D. Patologiczne umysły zostały stworzone w niższych wymiarach za pomocą różnorodnych strategii kontroli umysłu opartych na traumie, a także przez elektroniczne nękanie, poprzez przesyłanie do podświadomego umysłu i całego ludzkiego pola energetycznego implantów o dostosowanych do programu częstotliwościach.

Implanty stwarzają umysłowe patologie i pasożyty

Tak więc, fale mózgowe można stymulować poprzez użycie światła i dźwięku. Za pomocą implantów częstotliwości można w stosunkowo krótkim okresie czasu modyfikować i zmieniać aktywności mózgu, procesów myślowych oraz zachowanie człowieka. Mało zrozumiałe jest to, że można to również wykorzystać do zmiany naturalnej funkcji sygnalizacji DNA w ludzkim ciele, włączania i wyłączania w nim genetycznych przełączników, co może prowadzić do zmian w percepcji.

Implanty Obcych są wykorzystywane do wszczepiania myśli do ludzkich umysłów, aby stworzyć społecznie akceptowalne programy wierzeń, które kształtują antyludzkie systemy wartości, dla podtrzymania głównych filarów kontrolerów społeczeństwa. Jest to rodzaj inżynierii społecznej wykorzystywanej do warunkowania ludzkości, aby zaakceptowała duchowe znęcanie się nad nią przez negatywnych Obcych oraz sama egzekwowała systemy przekonań drapieżników, poprzez hierarchiczne systemy zniewolenia oparte na strachu. Jest to podstawowa strategia dzielenia i rządzenia stosowana na planecie i ludzkości. Implanty Obcych i ich archonckie oszustwa przyczyniają się do chorób fizycznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych. Obce maszyny i implanty kontroli umysłu powodują, że chorujemy na różne sposoby.

Implanty Obcych działają w ludzkim ciele w podobny sposób jak chemiczny proces geoinżynierii polegający na rozpylaniu smug chemicznych na niebie, manipulując lub kontrolując działanie sił elektromagnetycznych w materii fizycznej. Budowa i ilość surowców stosowanych w tych implantach raczej nie są znane. Mogą być wykonane z materiału biologicznego, syntetycznego, substancji eterycznych, a także z zaprogramowanych nanobotów lub nanitów, które są używane w technologiach sztucznej inteligencji. Implanty kosmitów są technologią bioinżynieryjną zaprojektowaną do kształtowania ludzkiego ciała poprzez wszczepione myśli, które wywołują podporządkowanie kontroli umysłu programom NAA. W chemitrails stosowane są chemiczne aerozole i nanocząsteczki - służące do kontrolowania pogody nad zaludnionymi obszarami, a także do przesyłania pewnych zakresów zaprogramowanych częstotliwości i eksperymentowania dla kontroli myśli.

W obu przypadkach, gdy obcy, nienaturalny lub sztuczny materiał zostaje wprowadzony do żywego ciała, zaburza równowagę energetyczną, elektromagnetyczną i rytm homeostatyczny w ciele ludzkim. Wiele razy uruchamiane są sygnały o niskim poziomie pola elektromagnetycznego lub fal radiowych, które mają zakłócić naturalną homeostazę ciała ludzkiego i równowagę elektromagnetyczną. To powoduje, że organizm poddaje się hiper-stresowi lub stanowi hiper-odporności, wyczerpując nadnercza podczas walki z najeźdźcą. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z obcym agresorem, podczas gdy ekstremalny stres lokuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym.

Podobnie jak w przypadku chemtrails, implanty Obcych najczęściej działają w sposób, który przeciąża częstotliwość i naraża ogólne energie ciała oraz jego pole auryczne na działanie metali ciężkich. W końcu zaburza to równowagę organizmu, a w rezultacie w ciele rozmnażają się pasożyty, grzyby, drożdże i inne patogenne mikroorganizmy.

Trzeba zrozumieć, że energetyczne pasożyty są jednym z produktów ubocznych takich implantów i ostatecznie mogą się przekształcić w różne fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i negatywne myślokształty. Mogą wywoływać stany emocjonalne prowadzące do histerii, a także sprzyjać odłączaniu się od wewnętrznej Jaźni i duchowych energii. Wiele z tych patogennych organizmów przyciąga do osłabionego ludzkiego ciała pasożyty, które przyciągają demoniczne energie i jest to główny powód tej strategii. Kiedy ciało jest mocno zaimplantowane, wtedy sugeruje się przeprowadzenie intensywnej terapii przeciwpasożytniczej, a także oczyszczania, postów, medytacji i modlitw, aby pomóc odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu oraz ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

Sposób działania implantów

Przy zastosowaniu implantu sztucznej inteligencji, takiego jak zakodowany implant kontroli umysłu oznaczony częstotliwością seksualnego zniewolenia lub ofiara / kat, jego mechanizm działa jak kleszcz lub pijawka, który zagłębia się w niższe obszary ciała astralnego - przeważnie w pierwszą i drugą warstwę krocza oraz narządów płciowych. Implant w narządach płciowych wpływa bezpośrednio na reakcje instynktowne i funkcje reakcji emocjonalnej, które stymulują impulsy przesyłane do rdzenia kręgowego, mózgu oraz całego ośrodkowego układu nerwowego.

Wiele implantów jest również ukierunkowanych na splot nerwowy u podstawy czaszki, gdzie znajdują się drzwi atomowe - obszaru dostępu do rdzenia przedłużonego, gdzie wewnętrzne światło duchowe odbija się z oczu wcielonej monady. Po tym, jak ten implant kontroli umysłu przejmie kontrolę nad ciałem poprzez manipulację centralnym układem nerwowym, stymulując patologiczne myśli negatywnego ego, to wewnętrzne światło umrze. To ma zablokować ciało duchowe od wejścia i wcielenie w warstwy fizyczne. Powszechne jest kierowanie implantów eterycznych do gadziego mózgu, aby aktywować myśli związane z przetrwaniem lub ze strachem, i są one umieszczane w podstawowej strukturze pnia mózgu za pośrednictwem rdzenia przedłużonego. Jest to sposób na manipulowanie impulsami autonomicznymi wysyłanymi do mózgu w celu zmiany postrzegania lub stymulowania kontroli myśli poprzez negatywny mechanizm ego, który wyzwala aktywność w niższych trzech warstwach matrycy umysłu: podświadomej, instynktownej i świadomej. Dopóki dana osoba nie zda sobie sprawy, że dzieje się to dzięki domyślnemu ustawieniu w autonomicznym układzie nerwowym, i nie nauczy się przywracania własnego układu przywspółczulnego, nie jest w stanie zmienić negatywnych reakcji ego stymulowanych przez implanty.

Elektroniczne prześladowanie za pomocą sygnałów elektromagnetycznych

Zewnętrzne transmisje są przekazywane w falach dźwiękowych i świetlnych, a także w bodźcach dźwiękowych i wizualnych, pochodzących z zakresów spektrum elektromagnetycznego częstotliwości. Niektóre z tych transmisji są bardziej naturalne, podczas gdy inne są przeznaczone do sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ludzkie ciało emituje fale elektromagnetyczne, a sygnały używane do kontrolowania większości funkcji mózgu i ciała istnieją w skrajnie niskiej skali częstotliwości. Niezwykle niskie częstotliwości można łatwo wysłać za pomocą różnych technologii i są one wykorzystywane jako metoda nękania elektronicznego, skierowana do wielu ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planetarnego i ku jego powierzchni, aby kontrolować ludzki układ nerwowy. Media ci nie powiedzą, że implanty i technologia kontroli umysłu istnieją naprawdę, i że to ustalony, sprawdzony fakt. Technologia istnieje, sprzęt jest namacalny, patenty są zarejestrowane, a agencje, które je serwują i kontrolują, już od dawna obsługują te technologie.

Nękanie elektroniczne generuje w ciele ludzkim zaburzenie bio-neurologiczne, co może odwracać i mylić sygnały mózgowe. Celem jest odwrócenie funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego poprzez uwarunkowanie osoby do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania ośrodków przyjemności. Cykl wzajemnego połączenia między ośrodkami bólu i przyjemności jest nieprzerwanie wzmacniany oraz pobudzany bio-neurologią, która eskaluje w kierunku szkodliwych nałogów lub dewiacyjnych zachowań. Kiedy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą i ludźmi, wyraźnie dostrzegamy program mający na celu atakowanie i uszkadzanie ludzkiego układu nerwowego. Jeśli jesteśmy bardziej świadomi tego, w jaki sposób funkcje neurologiczne w naszym ciele są powiązane z naszymi stanami psychicznymi i emocjonalnymi, wówczas jesteśmy lepiej przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli i emocji. Następnie możemy otworzyć i wytrenować swoje ścieżki neuronalne, aby otrzymywać bezpośrednie wiadomości od wyższych ciał świadomości, Jaźni duszy-ducha, a odrzucać komunikaty negatywnego ego, które są głównymi pasmami częstotliwości wykorzystywanymi w elektronicznych szykanach i implantach.

Zewnętrzne sygnały ELF wyzwalają problemy

Aby atakować ludzką świadomość i nią manipulować, potrzeba tylko stworzyć złożony sygnał, częstotliwość, na którą nastąpi reakcja, kiedy mózg w odpowiedzi na zewnętrzny sygnał pochodzący ze środowiska zablokuje się i zacznie odzwierciedlać ten sygnał. Sygnał może być falą nośną w spektrum częstotliwości, zaprojektowaną w celu wywołania uczucia niepokoju lub emocjonalnego bólu. W wyniku tego chemia mózgu modyfikuje się i zmienia, generalnie zrzucając świadomość osoby w zakres niższych negatywnych emocji i zafałszowanego postrzegania. Duże populacje mogą otrzymywać przekazy, które mają wzbudzać niepokój, agresję lub lęk. Następnie pojawiają się wiadomości z głównych mediów, które też wzbudzają strach, szukają winnych i promują sensacje, tym samym podżegając do przemocy, gwałtu, wrogości oraz przestępczych zachowań. Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym w celu przesłania wiadomości do mózgu, aby zmienić jego chemię, myślokształt implantu i zainicjować takie zachowania, za pomocą których osoba dokona szkodliwego lub przestępczego czynu.

Sztuczne urządzenia i maszyneria Obcych

Urządzenia, które są umieszczane w warstwach ciała świetlistego przez negatywnych Obcych za pomocą programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, są również używane do roszczenia prawa własności do tej osoby. Mogą to być proste urządzenia mechaniczne albo złożone systemy, przeznaczone do infiltracji i uszkadzania ludzkiego naturalnego systemu biologicznego. Te programy sztucznej inteligencji są jak wirus, infiltrują biologiczne procesy neurologiczne organizmu, aby zarazić i zablokować częstotliwości prawidłowego funkcjonowania. Jeśli urządzenie jest złożone, potrzebuje źródła zasilania – w tym przypadku zaobserwowano, że niektóre takie implanty funkcjonują jako baterie, które zbierają energię, a następnie podłączają je do innego źródła zasilania. Kiedy umysł danej osoby przejawia patologie, psychiczną niestabilność, ta jest bardziej podatna na manipulacje i zawładnięcie przez siły ciemności. Scenariusze sterowania umysłem i serie poleceń są używane do wyłapywania oraz lokalizowania niestabilnych ludzi, takich jak ciężko zranieni narcystyczni mężczyźni, aby działali z użyciem przemocy i rozpowszechniali sygnał programu sztucznej inteligencji infekujący jeszcze większą liczbę osób z podobnymi urazami.

Broń eteryczna

Broń eteryczna może być postrzegana jako energetyczne noże, tasaki, igły i inne ostre przedmioty, które znajdują się w ciele świetlistym, w częściach ciała, w genitaliach, ciele modzelowatym, układzie nerwowym i mózgu. Najczęściej jest to implant typu częstotliwościowego, który ma na celu generowanie ogólnych szkodliwych zaburzeń częstotliwości elektromagnetycznych. Takie implanty są również wykorzystywane do osłabiania aury w celu jeszcze większego wykorzystania uprzęży bio-neurologicznych. Czasami broń eteryczna pochodzi z krwawienia z innej linii czasu, w której osoba używała broni i uczestniczyła w wojnie. Często dana osoba mogła zostać w innej tożsamości w innym czasie przez tę broń zabita lub mogła mieć uszkodzone ciało.

Eteryczna broń jest ogólnie związana z odciskami pozostałości w ciele aurycznym lub świetlistym, które były związane z walką i pochodzą z historycznego zapisu w matrycy duszy lub z innych linii czasu czy innych tożsamości. Wiele razy, gdy osoba doświadcza duchowego wzrostu, po dojściu do tej warstwy w duchowym ciele, w której doszło do traumy, zapis pamięci komórkowej ujawni się i można zobaczyć wewnętrznym okiem eteryczną broń jako krwawienie spowodowane przez zdarzenie z innych linii czasu czy okresów. Broń eteryczna jest również używana przez duchowych oszustów i NAA jako metody manipulacji ciemnymi mocami, aby wywołać u człowieka ból, cierpienie, chorobę lub wycieki energii.

Pieczęć Zeta i zagrody częstotliwości

Technologie wojskowych szaraków zostały sztucznie wpisane w różne siatki pól odwróconych i za pomocą wojskowych technologii wywołały samoistnie szkody. To dotyczy eksperymentów genetycznych, programów z liniami czasu, sztucznej inteligencji, wstawek holograficznych i astralnych miraży, uprowadzeń ludzi, tagowania, śledzenia oraz manipulacji płaszczyzną astralną. Szczególnym spaczeniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest pieczęć Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w populacji 3D podczas obecnego przejścia do następnego, harmonicznego wszechświata, wskutek czego wiele grup społeczności jest wystawionych na wyższe częstotliwości. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, i ma zapobiec aktywacji czwartej nici DNA poprzez blokowanie dostępu do wyższej inteligencji pól mentora lub pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach 5-wymiarowych. Została zaprojektowana, aby ingerować w strukturę nadialną, która oświeca ludzki układ nerwowy i komunikuje się z obwodami ludzkiego serca oraz nerek. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego poprzez strukturę nadialną, stanowiącą duchową część ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i przekaźników, które są nierozerwalnie związane ze wzajemnie połączonymi funkcjami komunikacyjnymi w warstwach ludzkiej świadomości na poziomie dusza – duch.

Wycieranie świadomości

Blank Slating lub wycieranie świadomości jest terminem, który odnosi się do technologii wymazywania umysłu używanej przez personel wojskowy i NAA, zwykle podczas zorganizowanych tajnych operacji, mających na celu usunięcie bieżących wspomnień lub zgromadzonych danych dotyczących czarnych projektów operacyjnych, gdy te projekty lub osoba przestają być użyteczne.

Technologia wycierania świadomości była również zdalnie monitorowana przez NAA, by zaobserwować, czy znalazła zastosowanie w siatce planetarnej i liniach geomantycznych, podczas prób zniszczenia pamięci świadomości planetarnej i historycznych zapisów dotyczących faktycznych wydarzeń na planecie. Poprzez wymazanie pamięci z planetarnego pola świadomości oraz wykorzystanie tej technologii w sieciach poziomych, wiele ludzkich istot popadło w stan amnezji i nie jest zdolnych przypomnieć sobie, kim są i jakie jest ich prawdziwe pochodzenie.

Technologia ta jest bardzo skuteczna u ludzi, którzy funkcjonują w częstotliwościach niższych trzech warstw ego. Jest mniej skuteczna w przypadku gwiezdnych ludzi, ludzi indygo i tych, którzy mają naturalnie otwarte serca, są empatyczni oraz intuicyjni. To zdarza się często ludziom na Ziemi bez ich świadomej zgody.