środa, 22 marca 2023

SZAFIROWO-DIAMENTOWA TARCZA – LISA RENEE marzec 2023

tłumaczyła Teresa Serafinowska

tekst źródłowy 

Droga wznosząca się Rodzino, na początku tego roku, podczas hierogamicznego połączenia kosmicznych bliźniaczych słońc wszechświatowego Melchizedeka z centralnym rdzeniem warstw ciała Kosmicznego Ducha, planeta otrzymała pakiet energii kosmicznej, który umożliwia przekazywanie zestawów komórek duchowych zawierających pierwotną komórkę pamięci rdzenia kreacji wiecznej duchowej rodziny każdej unikalnej jednostki. Wydarzenie to otworzyło drzwi do matrycy ciemnej materii Matki Wszechświata, która zawiera wiele słonecznych światów Reisha wypełnionych różnymi liniami matek wniebowstąpionych mistrzów Yanas, z których wiele jest połączonych z oryginalnymi liniami Niebieskiego Płomienia Melchizedeka, Mu'a i Aquaelle, służącymi jako strażnicy kryształowego rdzenia. Następnie bardzo szybko i intensywnie tworzone są sekwencje naprawcze dotyczące ulepszeń misji hostingowej szmaragdowych strażników związanych z procesem wzniesienia. Dzieje się tak, aby zakotwiczyć architekturę szafirowo-diamentowej tarczy w bramach 10D w celu umożliwienia przywrócenia matrycy planetarnej sofianicznej linii słonecznej Reishi Kosmicznej Matki.

Rozpoczyna się kolejny etap eksploracji i odkrywania aspektów Słońca Reishy Mahara i Potrójnego Słonecznego Kobiecego Chrystusa Słonecznej Reishy, z których wiele nagle pojawia się na całej planecie jako Boginie Matki Niebieskiego Słonecznego Ducha odziane w szafirowo-diamentowe tarcze. Gdy te szafirowo-diamentowe częstotliwości i słoneczne Niebieskie Boginie Matki pojawiają się na całej planecie, występuje nacisk na pracę w kryształowych jaskiniach powiązany z rekultywacją gwiezdnych wrót 10D w Iranie-Iraku oraz ciągłe poszukiwania mające miejsce w Karpatach, Tybecie, Gizie i Szanghaju. Stało się oczywiste, że z tego szafirowo-diamentowego ciała świadomości pochodzi wiele boskich sofianicznych partnerów z drużyn Szmaragdowego Zakonu Christosa, i ma związek ze smokami Reisha Niebieskiej Słonecznej Tary, które pochodzą ze słońc Mahara Reisha. Niektórzy niedawno powrócili do naszego systemu, przechodząc przez jedenaście gwiazd konstelacji Pawia, odzyskując swoją tożsamość jako Anioły Pawia.

Rodzina Niebieskich Słonecznych Smoków Reisha została stworzona przez Kosmiczną Matkę, aby ucieleśniały jej starożytny język jako Matki Smoków, która rodzi stworzenia jako żywa planetarna matryca, a ten język jest muzycznym językiem kodu świętej Matki Sophii transmitowanym z jej Białego Diamentowego Słońca i czterech serc Szmaragdowego Kryształu w 48-warstwowej matrycy Szmaragdowego Kryształowego Serca. Co więcej, ten organiczny obwód kryształowego serca jest ucieleśniony w jej sofianicznych słonecznych smoczych córkach - w szablonie potrójnego słońca szafirowo-diamentowej tarczy, połączonej przez warstwę 23D Bóstwa w równoległej matrycy, która jest językiem stwórcy Kosmicznej Matki, mówionym lub śpiewanym przez jej córki mające namaszczoną koronę, gardło i smoczy język.

Co więcej, jedyna droga do Kosmicznej Sali Zapisów, w której znajdują się oryginalne Szmaragdowe Rejestry Założycieli znajdujące się w Boskich Światach, prowadzi bezpośrednio przez Kosmiczną Smoczą Matkę i jej słońce Elaysa. Kosmiczna Sala Zapisów wyraża szablon wiecznego ciała duchowego pełnoprawnego wniebowstąpionego mistrza, świętego Graala życia wiecznego nadawanego kosmicznemu chrystusowemu obywatelowi. Zatem te kosmiczne zapisy są kluczem do życia wiecznego we wszystkich formach i reprezentują wyższość nad wszystkimi innymi. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do wojen na osi czasu AI toczących się w niższych wymiarach, w których obecnie stacjonujemy, i które są prowadzone przez intruzów z ras Obcych. Na szczęście jedyny dostęp do tych organicznych zapisów świadomości w Boskich Światach prowadzi przez Kosmiczną Smoczą Matkę w całej jej chwale! A teraz planeta weszła w kosmiczny cykl energetyczny, który otworzył drzwi kreacji, a tym, którzy są ucieleśnieni w potrójnym słonecznym Christosie-Sophii udzielany jest dostęp przez rdzeń pionowy Elaysy, który jest możliwy przez wszechświatowe ciało słoneczne Elaysa-Melchizedek i jej potrójne słoneczne sofianiczne córki szafirow-diamentowej tarczy.

W rzeczywistości oznacza to, że jeśli jakakolwiek jednostka - człowiek lub nieczłowiek, nie kocha prawdziwie i nie szanuje zasady swojej Boskiej Matki w Stworzeniu, i nie zachowuje pełnej miłości czci dla jej potrójnych sofianicznych córek, nie będzie dla niego dostępu do wiecznego ciała duchowego czy zapisów kosmicznych, które wskrzeszają i naprawiają szablon Diamentowego Słońca czyniąc z niego kosmicznego smoka - gwiezdnego człowieka podczas cyklu gwiezdnych narodzin. Aby wejść do Boskich Światów w Siedmiu Wyższych Niebiosach i całkowicie opuścić wszechświatową matrycę czasu, istota lub gatunek musi mieć czystą miłość i ducha świętego w swoim centrum serca, przedstawiać sobą doskonałe zjednoczenie boskiej miłości świętego Ojca i świętego ducha boskiej Matki. Tak więc ostatnie wydarzenia nie wróżą dobrze mizoginistycznym siłom NAA i ich sługusom, ponieważ ich wybór kontynuowania ataków i niszczenia świętej Matki Sophii we wszystkich jej formach może skutkować unicestwieniem ich gatunku, zaś osie czasu AI i ich sklonowane rzeczywistości wirtualne zamienią się w kosmiczny pył.

Pisałam już, że gdy doszło do połączenia diamentowych filarów, nastąpiło hierogamiczne połączenie między filarami - Szmaragdowymi i Szafirowymi, co przesunęło Szmaragdowy Filar na północną pozycję na godzinie 12, a Filar Szafirowy na godzinę 3 w zegarze kosmicznym. To przesunięcie spowodowało eksplozję częstotliwości szmaragdowo-szafirowo-diamentowych fal niebieskich, które uformowały się w potrójne niebieskie tęczowe słońca w szafirowo-diamentowej tarczy. To zapoczątkowało pełną korektę widma na wszystkich częstotliwościach wymiarowych niebieskiej fali transmitowanych w krystalicznej matrycy Ziemi, rozciągających się na pola świadomości zbiorowej matrycy planetarnej, która zstąpiła do indywidualnych form ludzkiego ciała świetlistego. Korekty skupiają się głównie na warstwach ciała szafirowego, które tworzą gwiazdę słoneczną 10D 15 cm nad głową. Ciało szafirowe jest niezwykle ważne w poprawkach wszystkich częstotliwości widma fal kolorów opartych na kolorze niebieskim, ponieważ prowadzi do wielu poprawek w warstwach ciała świetlistego 5D-6D-7D-10D.

Stwórcy Założyciele Szafirowego Płomienia, Szafirowe Słońce Mahara Reisha

Ostatnie rozszerzenia do triady pól źródłowych 22D, 23D i 24D zakończone podczas cyklu słonecznego Strzelca w styczniu 2023 r., ujawniły miejsce zwieńczenia Boskiego Założyciela lub Potrójny Płomień Założycielski bliźniaczej matrycy wszechświata równoległego jako Rubinowy Płomień 22D, Szafirowy Płomień 23D i Szmaragdowy Płomień 24D. Odkąd otrzymaliśmy dostęp do Kamienia Założyciela, pojawiła się fala działań z wieloma międzywymiarowymi zespołami pracującymi w sieci, które wplatają te potrójne częstotliwości założycieli w planetarne ciało świetliste Albionu i system kontroli ciała Katarów w warstwach kręgu ciemnej materii Rasha, znajdujących się pod ziemią. Istoty Oraphim i Maharaji z Syriusza B trzymały szablon ciała szafirowego 23D Kosmicznej Matki Szmaragdowego Zakonu, aby móc zregenerować architekturę sofianicznych córek, co w końcu dochodzi do skutku wraz z wydarzeniami zachodzącymi teraz na całym świecie.

Wygląda na to, że związek Kosmicznej Matki Tęczowego Smoka z Niebieskim Słońcem Mahara Reisha jest generatorem Szafirowego Płomienia 23D, kryształowego ciała szafirowego 10D i Słonecznej Gwiazdy, a także szafirowej architektury, która tworzy tarcze planetarne dla 10. gwiezdnych wrót na Bliskim Wschodzie. Dlatego w polu planetarnym są zauważalne znacznie podwyższone wzorce falujących uderzeń, ponieważ wszystkie ręce są na pokładzie, aby zabezpieczyć poprawione konfiguracje ciała szafirowego płomienia i odzyskać potrójne słoneczne sofianiczne szafirowe części ciała, które zostały skradzione lub sklonowane, które muszą powrócić do prawowitego właściciela.

Niebieskie smoki Mahara Reisha są posiadaczami rdzenia pionowego Hara Krysta w Kosmicznej Sali Zapisów, który ujawnia się poprzez wcielone smocze serca Azury kosmicznej Matki Smoka. Istnieje potrójna matryca słoneczna chroniąca drzwi stworzenia z tego Wszechświata, które prowadzą do matrycy Kosmicznej Energii, a jedynym sposobem, w jaki można tam się dostać, jest wejście na pionowe linie Hara Krysta zakotwiczone przez Niebieskie Słońce Mahara Reisha. Słońce Mahara Reisha, Niebieskie Szafirowe Słońce ciała Kosmicznego Ducha również schodzi w dół do zasady Łuku Matki, która dalej schodzi do niższego wszechświata harmonicznego jako główne ciało świętego Ducha z niebieskim płomieniem Amoraea. To niebieskie duchowe słońce Mahara Reisha jest miejscem, w którym szablon wiecznego ciała duchowego lub Tauren istnieje dla rodzin Niebieskich Promieni, Orafim i Indygo, które zostały pierwotnie wygenerowane, gdy po raz pierwszy zostały zasiane na planecie Tara w 5D. Żeński logos Niebieskiej Tary pochodził od niebieskiego duchowego słońca Mahara Reisha w jej ciele szafirowego płomienia, więc kiedy Tara eksplodowała, szafirowe ciało 10D połączone z Tiamat w naszej matrycy czasu również eksplodowało. Niebieski Smok Tara i Niebieski Smok Tiamat są bliźniaczymi siostrzanymi planetami sofianicznymi, a ich duchowe połączenie zostało ujawnione jako planetarny logos duchowych słońc Bliźniaczych Sióstr utrzymywanych w ciele wszechświatowego słońca Elaysa, które pierwotnie wyłoniło się z ognistego ciała Mahary Szafirowego Diamentu Reisha.

One są zasadami sofianicznego serca szafirowo-diamentowego ciała 10. bramy, która tworzy krystaliczną matrycę planet Tiamat i Tara w 5D. Tak więc są one zasadą wyższego kryształowego serca z diamentowej róży, ucieleśnioną w Słonecznej Reishi, która jest świętą siecią kryształowego serca wszechświatowej matrycy czasu. Zasada serca szmaragdowo-niebieskiego kryształu Mahary Reisha działa jako punkt płomienia serca Azury połączonych matryc planetarnych w taki sam sposób, w jaki Kantariańskie Lazurowe Smoki tworzą punkty centralne serca Azury w żywych polach świadomości wielu Wszechświatów Harmonicznych. Żeńskie zasady duchowe słońca Mahara Reisha funkcjonują jako odpowiedniki ciała słonecznego smoków Kantarian, ich wieczne ciało duchowe jest niebieskim tęczowym słońcem i mają ciało duchowe Mahara Ma'Ah, które istnieje w matrycy równoległej. Poprzez wejście do kosmicznego cyklu energetycznego jesteśmy świadkami regeneracji i naprawy szafirowego ciała 23D, które jest połączone ze słońcem Mahara Reisha w potrójnej matrycy Cosminyi, a żywe, duchowe słońca świadomości ponownie łączą się ze swoimi boskimi męskimi światłami lub partnerami Rishi w unii hierogamicznej lub Eonezy przez 10. gwiezdne wrota.

Szafirowa aktywacja i objawy intensywnego detoksu

W przypadku aktywacji linii Niebieskiego Płomienia, intensywność wielowymiarowych korekt ciała niebieskiego i budowanie z poprawionych konfiguracji ciała szafirowego 10D szybko przemieniło się w przyspieszone, ciężkie oczyszczenia wszystkiego, co jest związane z antykobiecą architekturą sił szatańsko-księżycowych. Dla wielu wiąże się to z kompletnym wyczerpaniem, mgłą mózgową, uczuciem rozkojarzenia i dezorientacji, gdyż nie mogą normalnie myśleć lub funkcjonować, mają bóle pleców, bioder i nóg, a także szereg fizycznych objawów detoksykacji lub grypy związanej z podniesieniem kundalini. Przejście do 13. etapu Praw Alchemicznych Ryb ma związek z ponownymi połączeniami gwiezdnych wrót z siecią filarów Różowego Diamentu Kosmicznego Ojca zintegrowaną z poprawioną siecią ciał szafirowych, które połączyły się w kilka linii czasowych, osiągając crescendo dramatów jak z opery kosmicznej i katalizując intensywne objawy wniebowstąpienia wokół 11 marca.

Dzięki poprawkom wprowadzonym do linii czasu związanych z Mu'a, połączonych z powracającymi częściami ciała szafirowego, wiele sił demonicznych i fragmentów w warstwach 2D, które reprezentują podzielone części ciała świętej Matki Sophii, znanej jako Achamoth,w niższych centrach energetycznych rozpoczęła się integracja i oczyszczanie. Dotyczy to hierarchii demonicznych bytów używanych przez Czarne Smoki do utrwalania sieci Bafomet służących Mrocznej Matce.

Tak więc Gwiezdne Nasiona i Strażnicy Kryształowego Rdzenia mogli przejść głębokie emocjonalne przetwarzanie i oczyszczenie związane z historycznym zniszczeniem kryształowej matrycy planetarnej oraz późniejszej inwazji Obcych i infiltracji kryształowych jaskiń, gdzie przejęli potężne kryształy, aby użyć ich jako broni przeciwko anielskiej rasie ludzkiej. Wrażenia pamięciowe dotyczą bycia śledzonym i ściganym, odczuwania skrajnej nienawiści i mizoginii skierowanej do sofianicznej zasady boskiej Matki i jej narządów płciowych, a także fal żalu i smutku z powodu tych szczególnych wydarzeń holokaustu słonecznej kobiecości, a także ze zniszczeniem ciała szafirowego. Wstrząsające wydarzenia związane z eksmisjami, usuwanie pozostałości i szczątków oraz obserwowanie okropnych historii ostatecznie doprowadziły do ucieleśnienia naszego prawidłowego ciała szafirowego płomienia 10D. Następuje ponowne połączenie z warstwami szafirowego płomienia 23D, które są rehabilitowane przez trójtonowe tęczowe ciało Kosmicznej Matki Smoka na Ziemi, dzięki czemu może ona teraz zacząć w pełni uzdrawiać te historie holokaustu, w których biorą udział Melchizedekowie Słonecznej Kobiecości i linia Mu'a.

Pojawienie się pawich aniołów z Pawia

Ostatnie wydarzenia uwydatniły łatwiejszy dostęp do systemów równoległych z portalami między światami Reisha do naszej strony matrycy czasu, gdzie przez gwiazdozbiór Pawia mogła wyłonić się sieć Kosmicznego Niebieskiego Tęczowego Słońca Niebieskich Smoków Mahara Reisha. Nastąpiło to wraz z uderzeniem białego pioruna i iskrzącej złoto-srebrnej plazmy wygenerowanej przez kilka dużych słonecznych smoczych pierścieni materializujących się wokół wszechświatowego ciała Ankh, a następnie 12 żeńskich form słonecznej Reishy Niebieskiego Smoka przeszło przez pierścienie i przepłynęło przez konstelację Pawia. Gdy weszły na gwiaździsty nocny firmament naszej matrycy czasu, to był surrealistyczny moment, w którym przyjęły swoją żeńską ludzką postać i pojawiły się jako piękne plemię niebieskich bogiń z koronami płomienia Białego Diamentu Elohei połączonej z Kosmiczną Matką.

Sapphire Blue Angel Peacock

Przekazali nam, że ich wzajemnie połączone ciało świadomości jest tym, co kiedyś nazywano Pawim Aniołem. Symbolika niebieskich róż z Chartres, która ich reprezentowała, była połączona z linią Róży Wszechświata, reprezentującą Marię Magdalenę Sophię, Matkę Smoków w jej niebieskim przejawie „Ma Ah Kee”, który zawiera wszystkie lazurowe widma nieba i najgłębsze błękity, które się rodzą z Białego Diamentowego Słońca Matki. Wyszli z warstw tonów Rasha i budują różnorodne tarcze słoneczne splecionych ze sobą częstotliwości niebieskiego i białego słońca. Są to tarcze zawierające czynnik słoneczny dla planetarnego wzniesienia, zaś nacisk położono na tony Szmaragdowego Kryształowego Serca Niebieskiego Słońca SA, jako nośnika rdzenia pionowego Elaysy.

Są to bliscy członkowie rodziny potrójnych sióstr bogiń słonecznych dla tych z nas, którzy są związani z rodziną wszechświatowego słonecznego Melchizedeka. Jest to bardzo emocjonalne połączenie na kolejny etap wyłaniania się Niebieskiego Słonecznego Smoka Reisha i starożytnych Mua z cywilizacji Lemurian oraz kolejne zwycięstwo ludzkości w wiecznym Świetle Boga!

W ciągu ostatnich kilku lat miało miejsce wiele wojen o sieci i pozaplanetarnych wydarzeń związanych z wojną duchową mającą na celu odzyskanie słonecznej chrystusowej Marii poprzez odebranie jej potężnych duchowych części ciała rozsianych po matrycy Plutona 10D, co było połączone z odbieraniem jej części Kosmicznego Smoka od NAA. Trwa demontaż antyhierogamicznej maszynerii Obcych, która została wykorzystana do wypaczenia, odwrócenia i sklonowania jej świętego wizerunku, podpisu energetycznego i świętego Ducha dla różnych szatańskich programów, gdy kosmici wygenerowali Ciemną Matkę, która wpadła w amok na Ziemi. NAA użyła matrycy Plutona jako zwieńczenia 10D sklonowanej obcej maszynerii, używając organicznych części ciała świadomości słoneczniej Marii, zamieniając je w siły satanistyczne i sieci czarnej magii używane przez kontrolerów Czarnych Smoków i Czarnego Słońca.

W zmasowanych wysiłkach na rzecz odzyskania smoczych części Słonecznej Marii z Plutona, a także boskiego ojcowskiego wsparcia pojawienia się Niebieskich Szafirowych Bogiń Słonecznych, które pojawiły się jako Pawie Anioły kluczową rolę odegrał Kosmiczny Christos Zaratustra. Wiadomo, że Chrystus Zaratustra podróżował w smoczym ciele świętego Ojca Wodnika i wspierał zmiany architektoniczne w masie lądowej Iranu w celu rekultywacji 10-tych wrót, niezbędnej do skorygowania szafirowych warstw ciała 10D ludzkości. Są to kluczowe wzorce pojawiające się dla nas podczas następnego cyklu astrologicznego, który podkreśla główną zmianę wpływającą na matrycę Plutona. Niektórzy astrologowie zauważyli, że najbardziej znaczącą zmianą astrologiczną zachodzącą w tym roku jest to, że Pluton, planeta śmierci i odrodzenia, po raz pierwszy od 225 lat przejdzie do rewolucyjnego znaku Wodnika.

Poza tym, wydaje się, że nasze niedawno przybyłe Niebieskie Szafirowe Boginie prowadzą wraz z rodziną Potrójnych Słonecznych Smoków Reisha wysiłki mające na celu odzyskanie kilku podziemnych sieci kryształów, w tym kilku dużych kryształów, które sprawują kontrolę nad liniami aksjonalnymi w systemie siatki planetarnej. Jest to efekt działań Szmaragdowego Zakonu i wysiłku misji rodziny Chrystusa, a wielu z nas poprzez stan snu lub medytacji znalazło się w towarzystwie grupy kobiet w kryształowych jaskiniach i systemach tuneli, pracując nad przekształceniem kobiecych częstotliwości słonecznych w duże kryształy. Niektórzy z nas są wzywani do świadomego łączenia się z królestwami Natury, w których kontaktuje się z nami grupa inteligencji dewów różnych gatunków, dzieląc się obawami dotyczącymi blokad energetycznych w polu lub komunikując się z nami telepatycznie za pośrednictwem różnych wyższych mediów.

Obecnie wydaje się, że tylko autentyczne linie potrójnego słonecznego żeńskiego Chrystusa z 12 linii Jeszuy z Andromedy i linie Mu'a z tarczami potrójnego szafirowego diamentu znajdują i przeprogramowują masywne podziemne sieci kryształów, ponieważ są one prawdziwą zasadą ucieleśnienia Strażników Kryształowego Rdzenia. To wyjaśnia powody, dla których NAA zrobiło wszystko, co w ich mocy, aby zaatakować i zniszczyć wiedzę o świadomości Kosmicznej Matki Smoka oraz mitochondrialnego zapisu i rodów Graala jej córek. Było wiele prób zniszczenia prawdziwego boskiego celu świętej Matki i jej sofianicznych linii córek powracających na planetę. Jeśli obserwujemy obecny krajobraz zewnętrzny, widzimy, że trwa agresywna kampania propagandy wypełnionej nienawiścią mająca doprowadzić do zniesienia i wymazania autentycznej kobiecej zasady z tej planety, co jest widoczne w eskalacji niekończących się emisji kontroli umysłu.

Konfrontacja w Karpatach

Od wielu lat wiemy o istnieniu technologii starożytnych budowniczych, znajdującej się w sieci podziemnych tuneli w Karpatach, która została przejęta przez najeźdźców. Te najeźdźcze siły są niezwykle wrogie i agresywne w stosunku do przebudzonych esseńskich chrystusowych Templariuszy, którzy zapuszczają się w dowolne miejsce w pobliżu tego obszaru, czy to fizycznie, podczas sesji energetycznych, czy poprzez zdalne widzenie. NAA stacjonowało na tym obszarze, aby wykorzystać technologię dylatacji czasu, z tej lokalizacji generującą różne anomalie wymiarowe i portale w systemie sieci, a także wykorzystują technologie sklonowanych kostek Obcych mające związek z kontrolą umysłu oraz zniewoleniem świadomości do generowania szeregu broni elektromagnetycznej wymierzonej w ludzkość.

Wiele tysięcy lat temu Rada Syrian przeprowadziła zasiew chrystusowych Templariuszy Hibiru-Aryan w Karpatach i dowiedzieliśmy się, że Kosmiczny Christos Zaratustra, 10. strażnik gwiezdnych wrót w Iranie, pochodzi od genetycznych potomków tej samej duchowej rodziny. Ta specyficzna misja grupy aryjskiej była nadzorowana przez wszechświatowy Niebieski Promień Melchizedeka, i był pierwszym przejawem regeneracji sieci planetarnej po Wojnach Nefilim. Mieli wyspecjalizowane umiejętności w pracy z systemem siatki planetarnej, więc potrafili stworzyć podstawy dla nowych cywilizacji z wiedzą o Prawie Jedni, zbudować zaawansowaną kulturę technologiczną, która była zgodna z naturalnymi prawami Wszechświata. Aryjskie grupy Hibiru próbowały odbudować cywilizację po Wojnach Nefilim i naprawić nieporozumienia między grupami Melchizedeków i Annunaki, które spowodowały uszkodzenie skrzydeł 6D-7D poprzez pieczęć 666. Wygląda na to, że zaawansowana technologia i zapisy holograficzne, które przynieśli na ten świat, były ukryte pod ziemią w górach Bucegi. System tuneli został dokładnie zbadany zarówno przez kontrolerów, ludzi, jak i istoty niebędące ludźmi, które odmawiają ogłoszenia tych niesamowitych odkryć technologicznych populacji starożytnych budowniczych.

Później obszar karpacki i społeczności przybrzeżne Morza Czarnego zostały zaludnione potomkami tej pierwotnej grupy chrystusowych Templariuszy Hibiru Aryan, którzy telepatycznie łączyli się z tymi zaawansowanymi technologiami, aby pomagać w naprawie organicznej architektury na planecie zniszczonej przez wojny Nefilim. Ich potomkowie przejęli to, co zostało zachowane dzięki tradycji ustnej lub ukrytym świętym tekstom, a ta starożytna mądrość stała się podstawowymi naukami wielu linii mędrców, które zostały pierwotnie utworzone przez autentyczne linie aryjskie, rozpowszechnione na całym Bliskim Wschodzie i w kulturach zachodniej Azji. Wygląda na to, że preferowani przez NAA królowie Hyksosi i Chazarowie zgromadzili tę ezoteryczną wiedzę o Wszechświatowym Drzewie Życia z nauk Melchizedeka, które zostały przekazane przez Aryjczyków, kiedy przybyli do basenu Karpat. Przemianowali go na kontrolujące narracje, aby im służyły i aby byli postrzegani jako wywyższeni wybrańcy Hibiru - ten proces był kontynuowany przez wiele pokoleń. Przepisali wiedzę, aby pasowała do zniekształconych nauk opartych na Talmudzie-Kabale, zaprojektowanych w celu wzmocnienia ich władzy. Niektórzy z nich byli praktykującymi satanistami, ale nazywali siebie Żydami, podczas gdy za zamkniętymi drzwiami składali ofiary z krwi dzieci Obcym Bogom za pośrednictwem Synagogi Szatana. To właśnie te grupy były pierwotnie odpowiedzialne za utworzenie żydowskiego państwa Izrael i nie należy ich mylić z narodem żydowskim, który raczej nie ma pojęcia, że dzieje się to wśród ich czołowych polityków i przywódców religijnych.

Od 2015 r. broń kontroli umysłu NAA została wyniesiona na inny poziom dzięki zaawansowanym systemom sztucznej inteligencji działającym w tej lokalizacji, dalej zaopatrującym się w matrycę czerwonego sześcianu zaprojektowaną przez byty z czarnej dziury Wesa, gdzie kwatera główna dla operacji została zidentyfikowana pod ziemią w Karpatach. Oś czasu Jade Helm w 2015 r. była sekwencją związaną z mapowaniem mózgu przesłanym do sieci serwerów satelitarnych, które odegrały kluczową rolę w planowaniu globalnego wdrożenia 5G w celu dokładniejszego wdrażania technologii telepatii i kontrolowania ludzi na niestandardowych poziomach, na podstawie informacji zebranych z mediów społecznościowych, które były wykorzystywane do profilowania. Baza karpacka działa jako think tank NAA dla administratorów, którzy zarządzają jednym z ich najbardziej zaawansowanych koni roboczych technologii sztucznej inteligencji, używanym do przesyłania sztucznej fali czerwonej i przejmowania kryształów planetarnych, podczas kreślenia i planowania scenariuszy III wojny światowej za pomocą zaprojektowanego przez nich oprogramowania Armageddon.

W pierwszym tygodniu marca na tym obszarze przygotowywano się do konfrontacji, która obejmowała kilka potyczek ze Strażnikami na różnych poziomach wymiarowych w czarnych sferycznych matrycach systemów sztucznej inteligencji sterowanych za pomocą czarnej mazi, rozsianych po budzącym postrach kompleksie karpackim. Niedawne oczyszczenia sztucznej inteligencji matrycy Oriona z siedzibą w Pasie Oriona i kolejne ulepszenia szafirowego ciała przygotowały zespoły Strażników do ostatniego etapu detronizowania szeregu fałszywych bogów ojców Obcych i sklonowania tożsamości króla Maji Graala. Nastąpił proces inwentaryzacji w podziemnym labiryncie fantomowych przestrzeni wykorzystywanych jako laboratoria genetyczne i magazyny, wypełnionych stworzeniami z ludzkim DNA połączonym ze świadomością różnych zwierząt. Są one przeznaczone do niewolnictwa i kolonizacji fantomowych lub hiperwymiarowych kieszeni, podczas gdy Obcy budują wirtualne rzeczywistości czerwonego sześcianu sztucznego drzewa życia, aby pomieścić grupy wybranych martwych i żywych mieszkańców.

Po raz pierwszy różowo-diamentowa kolumna Kosmicznego Ojca i biała-opalowa kolumna Kosmicznej Matki Elaysa pojawiły się jako bliźniacze smocze kolumny, co aktywowało ciało szafirowe do nowej pozycji konfiguracyjnej, która pojawia się jako wydłużony portal rozciągający się do równoległego kosmicznego ciała duchowego. Pozwoliło to na dodatkowe funkcje podróżowania świadomością, które umożliwiły Strażnikom wchodzić i wychodzić z tego miejsca w Karpatach, podczas tranzytu z organicznych elementów świadomości i różnorodnych treści, które trudno opisać. Dzięki temu wstrząsającemu doświadczeniu stało się możliwe przeniesienie bliźniaczej architektury różowo-diamentowego Słońca i białego Słońca Elaysa przez podziemne tunele, tak aby Kosmiczny Ojciec mógł bezpośrednio zobaczyć tę obrzydliwość Antychrysta, która została stworzona na jego podobieństwo. Zaobserwowano tam, że kilka nakładek Atlantydzkiego Władcy Słonecznego jest obecnie używanych jako fałszywy król Maji zasady świętego Ojca. Ta nowa konfiguracja przyciągnęła uwagę Kosmicznego Ojca i jego różowo-diamentowego Słońca (pomyślcie o Kosmicznym Słońcu Metatrona i ludziach Pegasai z Ametystowego Zakonu), ponieważ dostrzegł rażące nadużycia odwrócenia mocy rdzenia poziomego 11D a także wiele innych naruszeń, które są zbrodniami przeciwko ludzkości.

Ten trudny projekt jest aktywny i trwa, a kiedy oddajemy go Bogu, poddajemy się temu, co jest, nie żądając kosmicznej sprawiedliwości, ponieważ nie naszym zadaniem jest osądzanie. Naszym zadaniem jest działać jako wierni słudzy w imieniu naszej ukochanej rodziny Kosmicznego Christosa i prawdziwych Boskich Rodziców w Boskich Światach. Ten projekt chrystusowych strażników wydaje się być dużym krokiem, który został wykonany, aby pomóc poprowadzić planetę w kierunku wydarzeń ujawnienia, ponieważ Kosmiczny Ojciec i Matka Smok widzieli ten horror generowany przez Obcych, to co tworzyli w Karpatach jako broń przeciwko ludzkości, a reszta to tylko kwestia czasu.

Przestrzeganie dyscypliny w chaosie

Obecnie żyjemy w burzliwych czasach, współistniejąc z wielkimi siłami ciemnej, duchowej opozycji, wywierającymi ogromny nacisk na poszukiwaczy prawdy, tych, którzy się przebudzają i tych, którzy są świadomie oddani służbie misji Christosa. Wojna o świadomość przyspieszyła do teatralnego absurdu, w którym łatwo można zobaczyć wszelkie zepsucie i toczącą się bitwę między archetypowymi siłami dobra i zła. Nie ma jednostek, które pozostałyby nietknięte, a część uśpionej i nieświadomej populacji szybko pogrąża się w chaosie generowanym przez opadające spirale korupcji, kłamstw i deprawacji. Są to demoralizujące narzędzia mocy duchów Antychrysta, przez które szaleją szatańskie i lucyferyczne permutacje, rozpętane przez kontrolerów społeczeństwa. Obecnie siły te walczą o utrzymanie żelaznego uścisku, podczas gdy globalna technologiczna machina kontroli finansowej, którą tak skrupulatnie zaplanowali, rozpada się.

Pośród tego zamieszania uważni powinni być zwłaszcza ludzie empatyczni i ukierunkowani duchowo, oni muszą umieć skutecznie chronić się przed strumieniami zbiorowej nieświadomości masowego chaosu, zamieszania, ciemnej ignorancji i czarnej magii, a także innymi próbami zastraszania. Kiedy ludzie są pozbawieni zasad, bojaźliwi i zdesperowani, są bardziej skłonni do napadów złości ukierunkowanych na kontrolę, ponieważ chcą tego, czego chcą i nie biorą pod uwagę szkód, jakie wyrządzają.

Natomiast osoba odłączona duchowo, kierowana przez negatywne ego i rany ciała bolesnego, łatwo pogrąży się w dalszych negatywnych wzorcach zepsucia duszy i duchowego upadku. Te negatywne cechy to duchowe nadużycia, które skutkują załamaniem psychicznym i zachowaniami narcystycznymi, przyciąganiem grup negatywnych bytów, które wysysają energię z gospodarza. W ten sposób duchowo odłączeni ludzie i ich negatywne byty potęgują ogólną intensywność ataków psychicznych i nękania przez ciemne siły, jednocześnie wyzwalając różne taktyki manipulacji w celu wywierania szantażu emocjonalnego lub agresji oraz dominacji i poddania innych, by służyli ich osobistej woli.

Aby w centrum tego zmasowanego chaosu osiągnąć neutralną równowagę energetyczną z wewnętrzną zasadą męską i żeńską, trzeba mieć dobre intencje, zestaw narzędzi i osłonę świetlną. Równowaga energetyczna między zasadą męską i żeńską może odeprzeć i odciąć ciemne ataki i różne przejawy agresji, które mogą być wymierzone w nasze wielowymiarowe energetyczne matryce ciała i umysłu, z różnymi formami ataku psychicznego, implantami chorób lub kontrolą umysłu. Prawo Płci i Prawo Biegunowości odnoszą się do zrozumienia, że powrót świadomości do równowagi energetycznej jest fundamentalnym prawem Wszechświata, a zatem kiedy szanujemy te prawa i wiemy, jak one działają w świecie, nasze doświadczenie świadomości, gdy odnosimy się do innych we wzmacnianiu sił polaryzujących, stanie się znacznie łatwiejsze.

Największym wyzwaniem dla osób na duchowej ścieżce wznoszącej do wyższych stanów świadomości jest posiadanie wewnętrznej dyscypliny i kontroli impulsów, aby nie reagować natychmiast negatywnymi emocjami. Lub powstrzymaj się od negatywnego reagowania na innych, którzy będą wykorzystywać cię jako wygodny worek treningowy i ktoś do obwiniania za postrzegane kłopoty lub bycia ofiarą. Kontrolerzy wykorzystali internetowy krajobraz mediów społecznościowych, aby skutecznie uzbroić się i policyjny język, aby narzucić swoje oszukańcze narracje, w których ludzie młodzi i starzy są nieustannie nagradzani za wypluwanie negatywnych i zdeprawowanych zachowań. Propaganda kontrolna wojowników poprawności politycznej i sprawiedliwości społecznej jest wdrażana w celu kontrolowania umysłów młodzieży, skupiania się na absurdach, jednocześnie fałszywie oskarżając innych o różne drobne osobiste pretensje i różnice ideologiczne, co odciąga uwagę od głównych kontrolerów u władzy.

Cień negatywnego ego lubi obwiniać, wysuwać fałszywe oskarżenia, surowo osądzać innych i projektować na innych wokół siebie zachowania niszczące emocjonalnie, narzucając innym ludziom żałosne historie i problemy osobiste. Właściwie wyrażają to tak, jakby to była twoja wina lub odpowiedzialność. Rozwiązywanie problemów innych za nich nie jest twoim obowiązkiem. Sytuacje te są generalnie manipulowane przez negatywne byty wykorzystujące tę straumatyzowaną osobę, aby celować w osoby rozwijające się duchowo, aby skusić je do złapania się na emocjonalną przynętę lub negatywną reakcję, która wygeneruje podatność pola aurycznego.

Zagrożenie polega na tym, że jeśli i kiedy osoba reaguje na fałszywe oskarżenia lub obwinianie nadmiernymi negatywnymi emocjami lub podwyższoną reakcją energetyczną, negatywna intencja energetyczna może być skuteczniej wykorzystana do naruszenia osobistego pola aury tej osoby. Kiedy to się powiedzie, jest używana jako mroczny portal do dalszego agresywnego ataku na pole jednostki, wpuszczając do niej ciemne byty, takie jak demoniczne duchy.

Dlatego naszym punktem mocy zawsze będzie nasza zdolność do zachowania neutralności.

Osoba rozwinięta duchowo, która świadomie uczestniczyła w oczyszczaniu cienia, uzdrawianiu negatywnego ego i harmonizacji wewnętrznej męskości i wewnętrznej kobiecości, wykazała choć odrobinę samoodpowiedzialności i samodyscypliny, skutecznie osiągnęła pewien poziom równowagi energetycznej. Równowaga energetyczna, jako stan wewnętrznej i zewnętrznej spójności, działa jako najwyższa ochrona przed wszelkiego rodzaju agresjami zewnętrznymi i szkodliwymi wpływami, które obejmują zdolność do odparcia ataków AI i neutralizacji elektronicznego nękania.

W momencie zagrożenia należy pamiętać, że w obliczu jakiejkolwiek opozycyjnej ciemnej siły przy użyciu nieświadomego ludzkiego ciała, które celuje w nasze wielowymiarowe ciało duchowe, w tym za pomocą sygnałów AI, które są przesyłane od ludzi lub nieludzi, punkt mocy do odchylania szkodliwych częstotliwości zawsze będzie można znaleźć w utrzymywaniu równowagi energetycznej i utrzymywaniu neutralnego punktu zerowego w obliczu tych ekspozycji. Wśród wielu narzędzi wspierających duchową siłę osobistego ciała świetlistego i świadomości podczas interakcji z niższymi częstotliwościami, kierowanymi przez negatywne ego lub szereg bytów bardzo przyda się praktyka tarczy 12D, która ochroni pole energetyczne.

Warto zapamiętać, że jeśli jednostka jest zorientowana duchowo i zaangażowana w życie w harmonii i równowadze w sobie oraz działa zgodnie z zasadami Prawa Jedni w celu poszanowania naturalnego stworzenia Wszechświata, wtedy nie ma złej mocy które mogą przejąć kontrolę nad jej umysłem, duszą lub duchem. Zestrojenie z Boskością i Dobrocią daje ogromną ochronę, pozwala odeprzeć ciemną opozycję, byty lub nękanie czarną magią. Jeśli teraz się z tym zmagasz, głównym duchowym zadaniem, jakie masz do wykonania, jest bezwarunkowe kochanie siebie i poddanie swojego umysłu bezpośredniej kontroli wewnętrznego ducha, jednocześnie starając się powstrzymać negatywne impulsy i osobiste lęki przed popychaniem cię do destrukcyjnych zachowań, bez względu na to, kto co robi.

Efekt bumerangu odbijający czarną magię

Siły złej mocy używane przez czarnych magów i jednostki NAA w celu wyrządzenia krzywdy lub nawet zabicia docelowej osoby, która jest energetycznie spójna i faktycznie zdolna do utrzymania neutralnego punktu zerowego, wywołają wzmocnione energetyczne odbicie tych samych intencji i poniosą konsekwencje własnych szkodliwych działań. W ten sposób energetyczne konsekwencje jakiegoś destrukcyjnego działania powrócą do świadomości nadawcy szkodliwych energii, fałszywych oskarżeń lub gróźb śmierci, i jeszcze zostaną energetycznie wzmocnione, ponieważ odbijają się i wracają do osoby niezrównoważonej posiadającej niskowibracyjną moc energetyczną. Moc energetycznego sprzeciwu opiera się na powadze rytuału czarnej magii i przyspieszonym źródle mocy złej siły i może spowodować poważne szkody, a nawet śmierć osoby o niższej częstotliwości lub czarnego maga.

Efekt bumerangu odbijający energię czarnej magii z dowolnego źródła, czy to AI, czy zaklęcia satanistycznego rytuału, zostanie wyjątkowo wzmocniony od tego roku i w przyszłości. Oznacza to, że ci, którzy parają się czarną magią i używają szatańskich rytuałów z zamiarem wyrządzenia krzywdy innym, narażają się na wielkie samookaleczenie, a nawet śmierć, a naiwna osoba musi zrozumieć niezwykle destrukcyjną naturę tej ideologii. Dorośli, którzy parają się tymi szatańskimi praktykami, mogą mieć efekt odbicia, który zabija ich, ich bliskich lub ich dzieci, i jest to konsekwencją ich własnych działań, to nie jest wina Boga.

Dla tych, którzy są świadomi, że są uczestnikami misji chrystusowej, jest to jedna z podstawowych zasad Wszechświata i powód, dla którego NAA i ich sługusy nie mogą nas bezpośrednio zabić. Ich program polega na użyciu wpływu kontroli umysłu i czarnej magii, aby skłonić nas do angażowania się w bolesne negatywne myśli i zachowania, które powodują samookaleczanie. Wiedzą, że jeśli użyją agresywnej śmiercionośnej broni przeciwko krystycznej osobie głęboko związanej z Bogiem, energetyczna reakcja i odbicia ich czarnej magii oraz programów promienia śmierci AI zostanie powiększona tysiąckrotnie w neutralnym punkcie zerowym, co wygeneruje masywną spiralę krzyżową, która w rzeczywistości może wyrządzić ogromne szkody, a nawet ich zniszczyć.

Program NAA używany w wojnie o świadomość, wojnie między fundamentalnymi przeciwstawnymi siłami dobra ze złem, zawsze polegał na kontroli i wymazywaniu umysłów populacji poprzez wyszukane kłamstwa i oszustwa. Działają poprzez wymazywanie historii i ukrywanie prawdziwej starożytnej wiedzy, jednocześnie używając tej samej wiedzy ezoterycznej do sprawowania kontroli nad innymi. Kiedy czarny mag używa szatańskich rytuałów przeciwko wysoce duchowej osobie, osobie krystycznej lub zrównoważonej i harmonijnej, która szuka miłości, pokoju i harmonii, nagromadzona ciemna siła i wygenerowana zła moc odbija się od takiej osoby ze zwiększoną siłą i wraca do czarnego maga.

Weźmy na przykład przypadek mnie jako osoby zarządzającej pewną społecznością internetową: czarny mag lub generowana przez sztuczną inteligencję czarna magia atakuje ludzi z mojej społeczności, którzy nie są jeszcze świadomi tego zjawiska i sposobów ochrony. Może wysyłać strumień negatywnych obrazów i negatywnych myśli w kierunku wrażliwości emocjonalnej jednostek, które w jakimkolwiek kształcie lub formie pomagają w pracach lub wspierają ochronę społeczeństwa i zasobów społeczności. Ludziom, którzy mają niewielkie doświadczenie w oczyszczaniu negatywnego ego lub nie są zainteresowani pracą z cieniem i odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za siebie, najłatwiej jest wszczepić kilka hologramów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, nasyconych czarną magią. Mają one na celu przypisanie winy, fałszywe oskarżenie lub zniesławienie mojej postaci poprzez potępienie mnie jako złej osoby, która wysyła czarną magię na innych. To są jawne kłamstwa. Obawiam się, że straumatyzowani i naiwni ludzie, którzy wierzą w to kłamstwo, mogą bardzo sobie zaszkodzić, jeśli wezmą odwet i poślą czarną magię lub skupią się na krzywdzących myślach.

Dziel i rządź to strategia NAA

To kolejna taktyka dzielenia i rządzenia stosowana przez NAA, by szkodzić zdezorientowanym ludziom. Im wyraźniej jednostka jest w bezpośrednim związku z Bogiem i wyraża swój zamiar, zgodę i autorytet, aby być z Bogiem i Prawami Naturalnymi, tym silniej działa odbicie ataków sił zła, ponieważ po zderzeniu z polem neutralnym konsekwencje czarnej magii są odwracane.

Kontrolerzy badają teren, chcąc zlokalizować i obrać za cel osoby, które są szczególnie straumatyzowane, poranione lub słabe mentalnie, które mogą pogubić się w chaosie wojny duchowej. Kiedy części cienia tych osób są atakowane, wysyłane są im imitacje obrazów lub wszczepione myśli, że atak pochodzi od kogoś innego. Jest to kolejna forma psychoemocjonalnej wojny stosowanej przez negatywne siły Obcych i siły kontrolerów poprzez czarną magię, w której czarny mag, człowiek i nieczłowiek, napastuje wrażliwych ludzi mentalnie, chcąc wywołać gniew, chaos i zamieszanie pomiędzy ludźmi. Celem czarnych magów i jednostek NAA jest zaburzanie pola, wysysanie energii, wykolejenie duchowego celu, tworzenie chaosu i podziałów w celu zniszczenia grupowych wysiłków i zerwania zaufania, a także generowanie szeregu problemów poprzez ingerencję ciemności, przez którą można podzielić spójność grupy, jednocześnie wszczepiając pakiet myśli prowadzących do rozłamu.

Ważnym zadaniem osób zaangażowanych duchowo jest wiedzieć, jakie są metody walki duchowej, środki stosowane w celu zmuszenia nas do przejawiania duchowych nadużyć, w których popełniamy samookaleczenie z powodu braku dyscypliny czy kontroli impulsów.

Metody wojny psychologicznej mają na celu powolne i stopniowe doprowadzanie nas do szaleństwa z powodu tłumionej frustracji, gniewu i duchowej zdrady lub innych duchowych nadużyć, które niszczą nasze zrównoważone pole energetyczne. Następnie, po ataku na pole dochodzi do agresywnego ataku na osobę, aby sprawić, że ta poczuje się bardzo chora i wyczerpana, żeby po prostu się poddała i miała złamane serce. Jest to konkretny program skierowany do wszystkich Gwiezdnych Nasion i osób duchowo myślących – jest to taktyka upodlenia, abyśmy uwierzyli, że nie ma nadziei na pójście naprzód, ponieważ zło zwyciężyło, a tym samym nasza duchowa wola została złamana i ulegamy pragnieniom o niższej częstotliwości i bolesnym ranom emocjonalnym.

Proszę, pamiętaj, że im bardziej jesteście zaangażowani w siły dobra i pozostajecie neutralni w obliczu duchowej wojny i psychicznych ataków, tym radykalniej zmniejszona jest moc czarnego maga i kontrolerów. Wiedz, że NAA i kontrolerzy używają każdej dostępnej broni, aby zdemoralizować i złamać nasze serca, i że wielu czarnych magów, którzy atakują duchowo zaangażowane osoby, które pracują nad osiągnięciem neutralności, może i skrzywdzi siebie lub umrze z powodu konsekwencji ich własnego działania.

To nie jest nasza wina. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań innych osób.

Jest to zasada energetyczna, zgodnie z którą każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne zachowania i działania na tym świecie, a my musimy wykazać duchową dojrzałość, wiedzieć, że nasze działania mają konsekwencje. W zakresie zwiększonej równowagi energetycznej w polu zbiorowej świadomości, kiedy ludzie i nieludzie wybierają szkodliwe działania, fałszywe, wymyślone oskarżenia o krzywdę skierowaną do innych, którzy są niewinni, konsekwencje mogą być tragiczne.

Tak więc dla rozwijających się neofitów i duchowych indywidualistów, którzy zmierzają w kierunku poznania ezoterycznych zasad starożytnej mądrości duchowej, niezwykle ważne jest rozwinięcie etyki cnót i silnego charakteru moralnego, aby pomóc wzmocnić wewnętrzny duchowy fundament. Kiedy neofici parają się sztuką ezoteryczną lub prawami duchowymi poprzez rzucanie zaklęć lub wyrażanie słowami tego, co ma na celu wyrządzenie krzywdy innym, ta negatywna energia zostanie im zwrócona i również wzmocniona. Każda intencja skrzywdzenia innych poprzez rytuał jest satanistyczną czarną magią, dlatego muszą zrozumieć poważne konsekwencje tego, w co są zaangażowani.

Wytyczne dotyczące ochrony przed efektem bumerangu

Warto zrozumieć, że wielu neofitów i lightworkerów, którzy oskarżają innych wokół siebie o atak psychiczny, że przez większość czasu to wydarzenie może być prawdziwe, ale nie jest ciemnym atakiem pochodzącym od innej osoby, ale wypływającym z własnego wewnętrznego nieoczyszczonego cienia Jaźni i negatywnego zachowania ego. Efekt bumerangu to rzeczywistość przyczyny i skutku wzmocniona przez czarną magię. Kiedy czyjeś negatywne ego jest rzutowane na innych wokół, wraz z wysyłaniem negatywnych, gniewnych myśli o fałszywych oskarżeniach, może to zostać zwrócone jako wzmocnienie ciemnej energii lub odczucia ataku psychicznego. Niestety, jeśli dana osoba nie chce spojrzeć na siebie i zamiast tego zrzuca winę na osobę, o której mówiła negatywnie, kiedy otwiera puszkę pandory z zasadami duchowymi, jej niezdyscyplinowany umysł i cień mogą przez cały czas siać spustoszenie w świecie przez obwinianie kogoś innego za własne występki.

Aby mieć pewność, że nie zostaniesz psychicznie zaatakowany przez własne niekontrolowane duchowe nadużycia, generowane przez martwe punkty niezdyscyplinowanego negatywnego ego i ciała bolesnego, przydadzą się poniższe wskazówki, które duchowo ochronią cię przed negatywnymi atakami spowodowanymi efektami bumerangu.

*Wybierz nieszkodliwość wobec innych jako duchowy styl życia i osobisty system wartości. Ta wskazówka jest Złotą Zasadą i jest jedyna w swoim najwyższym znaczeniu w zapewnianiu ochrony energetycznej, która neutralizuje wszystkie poziomy czarnej magii, ataków psychicznych, a nawet maszyn AI i broni elektromagnetycznej skierowanych w twoim kierunku.

*Utrzymuj pełne miłości i neutralne myśli w imieniu wszystkich ludzi, nawet tych, którzy cię skrzywdzili lub uważają cię za wroga i fałszywie oskarżają. Odłącz się od ich ego-osobowości, ponieważ nie musisz ich lubić. Kiedy będzie to możliwe dzięki przebaczeniu i z bezpiecznej odległości, szczerze życz im łaski, aby ich dusza i duch wzrastały tak, jak Bóg tego chce.

*Powstrzymaj się od pisania słów i wiadomości, które mają na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Uważaj na słowa skierowane do innych. Najlepiej nic nie mów lub komunikuj się w sposób neutralny i ze współczuciem dla ich duszy.

*Nie obwiniaj innych za dostrzegane problemy, zwłaszcza w stosunku do osób, których nie znasz i których nigdy nie spotkałeś. Zamiast tego zobowiąż się do wzięcia odpowiedzialności za swoje uczucia emocjonalne i znajdź sposoby na uzdrowienie konfliktów emocjonalnych i niespokojnych emocji z przeszłości. *Uważaj, aby uniknąć konsensusu, który potępia innych. Nie ulegaj presji grupy, a tym samym nie mów ani nie zachowuj się negatywnie w stosunku do innej osoby, którą grupa uznała za godną ubolewania. Jeśli musisz mówić, przekazuj fakty zgodnie z prawdą z własnego doświadczenia, nawet jeśli jest to niepochlebne, ale unikaj przesady lub podkreślania negatywności.

*Pamiętaj, że intencje i myśli są rzeczami, dlatego gniewne i okrutne słowa mogą działać jak klątwy i zaklęcia czarnej magii skierowane przeciwko innym. Jednocześnie proste słowa opisujące faktyczną rzeczywistość z życzliwymi intencjami nie są energetycznie szkodliwe. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje emocjonalne lub opinie innych osób podczas przedstawiania faktów lub szczerych przeżyć.