poniedziałek, 27 listopada 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy mamy lepsze rozeznanie w temacie wszczepiania myślokształtów oraz kontroli umysłu, możemy lepiej zrozumieć związany z nimi program i odmówić udziału w nim. Jeśli ktoś postanowił zaprojektować społeczeństwo tak, aby ludzie honorowali samozniszczenie, tłumienie siebie i materializm, doprowadzając do ucieczki w wewnętrzną pustkę poprzez lekarstwa i uzależnienia, mamy ogólny plan kontroli umysłu, który jest praktykowany na naszym społeczeństwie. Zasadniczo chodzi o blokowanie postrzegania rzeczywistości poprzez zagłuszanie odbiorników neurologicznych i hipnotyzowanie mózgu tak, aby rzesze ludzi nie mogły rozszyfrować ani postrzegać tego, co naprawdę się dzieje. Wielu z nas odczuwa presję programu rozłączania duszy i asymilacji AI w masach. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i usuwanie implantów jest głęboko związane z rozwijaniem wewnętrznego ducha oraz odmawianiem stania się niewolnikiem automatycznych impulsów. Z tego powodu przyjrzymy się najczęstszym formom wszczepionych myśli i implantów oraz sposobom ich identyfikacji.

Od czasu podpisania umów handlowych z Majestic 12 i szarymi Obcymi Zeta około 85 lat temu, mieszkańcy Ziemi zaczęli być poddawani agresywnym eksperymentom za pomocą ukrytych technologii wykorzystywanych do implantowania myśli – a to tylko jeden z wielu programów socjotechnicznych. Podczas II wojny światowej nastąpiła poważna rewolucja w militaryzacji i podejściu do działań wojennych w wyniku nawiązania przez światowy rząd kontaktu z negatywnymi kosmitami, którzy wprowadzili szereg zaawansowanych technologii w zamian za dostęp do ludzkiej genetyki, programów hodowlanych oraz zasobów planety. Podczas tej fazy tworzenia ukrytych programów wojskowych, eksperymentujące z tymi zaawansowanymi technologiami przekazanymi przez Obcych tajne frakcje wywiadowcze dowiedziały się, że ludzkie fale mózgowe i zachowania mogą podlegać wpływom lub mogą być sterowane poprzez ekspozycje na światło i dźwięki lub częstotliwości elektromagnetyczne. Ekspozycje te zostały skrycie przetestowane na ludziach za pomocą różnych implantów o częstotliwościach elektromagnetycznych.

Niektóre ekspozycje elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, jednocześnie wpływając na określone warunki w umyśle i ciele - wielokrotnie bez świadomości danej osoby. Metody stosowane do walki z wrogami szybko ulegały zmianom w kierunku całkowitej kontroli procesów biologicznych poprzez kombinacje ekspozycji na spektrum pól elektromagnetycznych. Poprzez ukierunkowanie na ludzki mózg i bio-neurologię, umysł, ciało i dusza mogą być manipulowane, aby kontrolować myśli oraz emocje, przekazywać sugestie, ingerować w pamięć długo i krótkotrwałą, wstawiać obrazy, uruchamiać wrażenia głosowe i zmysłowe oraz przejmować kontrolę nad autonomicznymi i spontanicznymi funkcjami ciała. Celem jest dezorientacja lub zniszczenie sygnałów organicznych, które normalnie utrzymują umysł i ciało w stanie równowagi homeostatycznej i statyki, przy jednoczesnym wyłączaniu genetycznych przełączników odpowiedzialnych za sygnalizację DNA w ludzkim ciele.

W tym miesiącu głębiej badamy wpływ i działanie wszczepionych myśli oraz implantów, które generują w ludzkiej populacji patologiczny umysł negatywnego ego. Aby zidentyfikować oraz zlokalizować źródło wszczepionych myśli i nie stać się niewolnikiem automatycznych impulsów, musimy wiedzieć, że ta technologia istnieje. Program kontroli umysłu jest bardzo złożony, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji zaprojektowanej do wszczepiania myśli w ludzkiej społeczności jest tym, co utrzymuje pętle linii czasu AI w niższych polach wymiarowych. Kiedy oczyszczamy nasze ciała świadomości z wszczepionych myśli i implantów, kiedy odmawiamy automatycznego odgrywania schematów kontroli umysłu za pomocą lęku, przemocy czy podziałów, pomagamy zwalczyć zbiorową siatkę sztucznej inteligencji. Kiedy odmawiamy posiadania wstawki holograficznej lub implantu poprzez utrzymywanie neutralności i obserwowanie ciała bolesnego, starając się uzdrowić emocjonalnie, implant rozpuszcza się w świetle, które stwarzamy zamiast nich. Kiedy wybieramy miłość ponad strach, kiedy przenosimy percepcję na wyższe poziomy, kiedy stosujemy tarczę 12D z naszym chrystusowym awatarem, możemy rozpuścić implanty częstotliwości i usunąć bolesne wyzwalacze w nich zawarte. Kiedy zastanowisz się nad tą informacją, pamiętaj o tych technologiach, aby móc zlokalizować je w celu demontażu, wtedy jesteś upoważniony do świadomego uczestnictwa w procesie we współpracy z twoją własną boską Jaźnią.

Ktokolwiek kontroluje umysł jednostki poprzez wszczepione myśli, zyskuje również kontrolę nad tożsamością, kierunkiem duszy i energią jej świadomości. W ten sposób ktokolwiek kontroluje zbiorowy umysł ludzi poprzez premedytacyjne stosowanie ukrytej taktyki sterowania umysłem, takie jak celowanie ukrytych technologii częstotliwości elektromagnetycznych, aby przesyłać implanty do nieświadomego społeczeństwa, zyska również wpływ na nieświadome i świadome myśli tych grup, a także ich motywacje, postrzeganie czy przekonania dotyczące rzeczywistości.

Zasadniczo oznacza to, że jeśli jesteśmy narażeni na ukrytą taktykę kontroli umysłu lub pozwalamy, aby coś z zewnątrz przejęło kontrolę nad naszymi impulsami myślowymi, wówczas nasze przekonania, postawy, instynktowne popędy i aktywność mózgu nie są naprawdę naszymi własnymi. U osób o słabszym charakterze lub mających niezagojone urazy, czasami oznacza to również, że ich zewnętrzne działania nie są w pełni ich własne, ponieważ są kontrolowani fizycznie przez wszczepione myśli, które są emitowane z zewnątrz do ich nieświadomego umysłu. Kiedy ludzie nie mogą kontrolować destrukcyjnych impulsów, które generują zewnętrzne destrukcyjne działania, stają się nieświadomymi agentami rozprzestrzeniającymi mroczne siły i niebezpieczny chaos. Stawianie ludzi na ostrzu brzytwy, aby działali destrukcyjnie, jest dokładnie tym, czego pragnie NAA, ponieważ jest to związane z taktyką podziału i podbijania oraz generuje wiele emocjonalnego bólu i cierpienia, które można zebrać i wykorzystać do dalszej manipulacji percepcją.

Jeśli nie panujemy nad własnymi myślami i nie dokonujemy świadomych mądrych wyborów osobistych, a zamiast tego pozwalamy innym myśleć za nas lub działamy zgodnie z nieświadomymi impulsami stymulowanymi przez implanty, tracimy kontrolę nad osobistymi celami i kompetencjami. Jeśli nie możemy zachować kontroli i dyscyplinować treści własnego umysłu, wówczas jesteśmy na zawsze niewolnikami świadomości. Niewolnictwo i ujarzmienie jest głównym celem każdego programu wdrażanego za pomocą tajnych strategii wszczepiania myśli i implantów w dowolnej populacji.

Jeśli ludzie nie są świadomi, że są potajemnie narażani na taktykę kontroli umysłu, stają się niewolnikami najbardziej dominującej siły, która niepostrzeżenie wywiera kontrolę na ich bio-neurologię. Ten bio-neurologiczny wszczepiony mechanizm został zaprojektowany w celu manipulowania myślami, motywacjami i pragnieniami, które działają, aby przejąć kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości przez tę osobę. Kiedy postrzeganie rzeczywistości jest kontrolowane, formatowane w konsensus większościowy lub zatwierdzoną wersję historii, która została opracowana przez NAA, wtedy zwykli ludzie wymuszają tę samą sfabrykowaną narrację, nie wiedząc, że są wykorzystywani jako pionki w grze kontrolera. który ukrywa oszustwa Obcych. Przez tę kontrolę i manipulację postrzeganiem rzeczywistości wiele osób na Ziemi samoistnie egzekwuje własne zniewolenie, tocząc ciągłe wojny oraz eksploatując zasoby naszej planety.

Ograniczana rzeczywistość

W wyniku wywierania elektronicznej kontroli na działanie mózgu i sposoby myślenia, nasze emocje, wspomnienia czy zgromadzona wiedza na temat wcieleń, które tworzą naszą mapę mentalną, mogą być również zmanipulowane i edytowane, aby skłonić nas do wiary w coś, co nie jest faktem lub prawdą. Jest to podobne do efektów wykorzystywania sztucznej komputerowej inteligencji do edytowania, odejmowania i usuwania informacji lub manipulowania postrzeganiem rzeczywistości za pomocą technologii, która działa jak filtr wzrokowy między światem rzeczywistym a tym, co postrzega użytkownik. Kiedy ktoś używa technologii komputerowej lub implantu do edytowania lub ograniczania postrzegania rzeczywistości przez innych, na przykład do wymazywania wspomnień, ma to negatywny wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie jednostki oraz jej zdolność do zachowania spójności psychologicznej i emocjonalnej.

Technologia używana do ograniczania percepcji rzeczywistości naprawdę łamie części wielowymiarowej świadomości, które są połączone w rozszerzoną wirtualną rzeczywistość, podczas gdy inne sekcje istnieją w warstwach organicznych linii świadomości.

Bywa to również nazywane fragmentacją duszy. Implanty są specjalnie używane do ograniczania postrzeganej rzeczywistości poprzez manipulację bio-neurologiczną funkcją mózgu osoby, aby nie postrzegała lub nie dostrzegała nieodpowiedniego tematu, przedmiotu lub rzeczy, których kontroler sobie nie życzy.

Zasadniczo chodzi o blokowanie percepcji rzeczywistości poprzez zagłuszanie neurologicznych odbiorników i przejmowanie kontroli nad mózgiem tak, aby masy nie mogły dekodować strumienia danych lub określonej częstotliwości tej treści czy rzeczy, która została wybrana do celowego usunięcia z pamięci.

Jeśli zgromadzone informacje, które kształcą i informują nas o życiu, opierają się na fundamencie celowych kłamstw oraz oszustw przefiltrowanych przez implanty ograniczające rzeczywistość, jesteśmy w poważnej niekorzystnej sytuacji – nie możemy podejmować klarownych, inteligentnych i świadomych decyzji, które mają wpływ na nasze życie i przyszłe dobro. Jednym z przykładów jest fałszywa informacja przekazana ludzkości przez NAA podczas II wojny światowej, która ustanowiła konwencję dotyczącą publicznego programu nauczania w instytucjach akademickich. Fałszywa wersja danych naukowych i historycznych, które zostały zapisane w podręcznikach edukacyjnych w celu stworzenia sfabrykowanego programu zatwierdzonych tematów, nadal jest zatwierdzana przez główne instytucje akademickie. Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji, które ograniczają percepcję rzeczywistości a także dezinformują ludzi uważanych za wrogów, sprawia, że ludzie podejmują błędne decyzje oparte na kłamstwie.

Manipulowanie postrzeganiem rzeczywistości u osoby, aby uwierzyła w oszustwa i iluzje, które powstają w wyniku długiej serii fałszywych wrażeń w czasie, jest metodą służącą do ograniczania percepcji oraz kontroli dostępu do dokładnych informacji czy wyższej wiedzy. Wszyscy żyjący na Ziemi ludzie są poddawani ciągłemu strumieniowi dezinformacji i wszczepianiu myśli, próbom manipulowania percepcją, a jednocześnie blokowani przed dostępem do prawdziwych oraz dokładnych informacji. Teraz nadszedł czas, aby odzyskać prawdę i odważnie stawić czoła temu, co naprawdę przydarzyło się Ziemi a także całej ludzkości, kiedy spaliśmy oraz mieliśmy wszczepiane myśli, które nie należały do nas.

Kontrolowanie percepcji to zniewalanie

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA tak ciężko pracują, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym poprzez kontrolowanie myśli oraz przekonań, które utrzymujemy w naszych umysłach, to za pomocą jakich metod mogliby zaimplementować broń w formie kontroli umysłu? Tutaj zbadamy, co powszechnie stosują w formach ukrytej technologii, która emituje wszczepione myśli i implanty, aby uzyskać kontrolę oraz dostęp do umysłu indywidualnego, zbiorowego i planetarnego. Ci, którzy mają dostęp do najszerszej wiedzy, inteligencji i świadomości tego, co naprawdę dzieje się na świecie, mają najbardziej strategiczną przewagę na planecie.

Dlatego kontrolerzy wykorzystują tę wiedzę, mając ogromną przewagę i nadużywając władzy. W obecnej atmosferze wojny o świadomość, ograniczania łatwego dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym, manipulowania mediami głównego nurtu, blokowania prawdziwych informacji przed globalną społecznością, ważny jest zamysł zrozumienia. Jest to przykład tego, jak stosują taktykę dzielenia i podbijania, by zarządzać inteligencją, kontrolą postrzegania oraz bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości prowadząc ludzkość ku niewiedzy i podporządkowaniu.

Kiedy ludzkie ciało i mózg są blokowane przez jakiś implant kontroli umysłu lub formę bio-neurologicznego elektronicznego nękania, przekierowuje układ nerwowy oraz mózg, aby mieć szerszy dostęp do odbierania myśli generowanych z wielu zewnętrznych źródeł, na które jesteśmy wystawieni. Gdy skupia się uwagę danej osoby na serii obrazów świetlnych i dźwiękowych, takich jak filmy oraz muzyka, obrazy te emitują informacje holograficzne, a czasami dane te przekazują implanty częstotliwości do ośrodkowego układu nerwowego, mózgu oraz nieświadomości. Kiedy zauważy się wysokie nasycenie obrazów śmiercią, przemocą i nieludzkimi zachowaniami, które są stale kierowane do opinii publicznej z mediów, widzi się strategię wszczepiania szkodliwych myśli.

Sztuczne sieci chcą stworzyć umysłową patologię nieustannie wysyłając impulsy elektromagnetyczne informacji za pomocą widzialnych i niewidocznych urządzeń technologicznych, aby ludzie utrwalali obrazy bezsensownych dramatów, zwodniczych narracji 3D oraz skrajnie negatywnych emocji. Jeśli większość ludzkości nie jest świadoma, że do współtworzenia rzeczywistości używa głównie patologicznego umysłu, wówczas łatwo zauważyć, jaki świat nieświadomie tworzy. Musimy otworzyć oczy, rozejrzeć się i uczciwie stwierdzić, co dostrzegamy jako globalny tego wydźwięk. Musimy zatem zrozumieć naturę patologicznego umysłu i jego sposobów myślenia, a następnie zobowiązać się do zaprzestania jego używania. Musimy zdać sobie sprawę, że to patologiczny umysł współtworzy patologiczne społeczeństwo.

Patologiczny umysł, patologiczne społeczeństwo

W pewnym momencie każda osoba będzie musiała stawić czoła wewnętrznym pytaniom o powody, dla których na tak szeroką skalę handluje się bronią, dokonuje bezsensownego zabijania, szerzy się ubóstwo, wykorzystuje dzieci, handluje ludźmi, seksem i celowo niszczy zasoby naturalne. To wszystko powoduje okropne ludzkie cierpienie na całym świecie. Człowiek zdegradował się do umysłowego poziomu drapieżcy z psychopatycznymi predyspozycjami, który unika osobistej odpowiedzialności za stosowanie wyrachowanych planów, w czym wiele osób dostrzega toczącą się wojnę z całą ludzkością, pięknem i stworzeniem. Wciąż wmawia się nam, że wojna przeciwko nam wynika z naszej własnej, wojowniczej natury ludzkiej. A przecież za wprowadzaniem tych programów do głównego nurtu stoją siły Czarnego Słońca, które gardzą absolutnie wszystkim, co reprezentuje źródło światła wewnątrz istoty ludzkiej, która jest esencją prawdy, czystości, kreatywności, bezwarunkowej miłości i współczucia. Dlaczego te cechy nie są rozwijane i wspierane jako podstawowe wartości etyczne, dlaczego nie są podtrzymywane w naszym społeczeństwie? Zamiast tego są ogólnie uważane za słabości osobowości i na takich ludziach żeruje się traktując jak ofiary. W konsekwencji ci, którzy przejawiają te wyższe moralnie cechy, mogą doświadczyć surowych kar ze strony społeczeństwa, ponieważ patologiczne społeczeństwo woli nagradzać drapieżników.

Następnym pytaniem, jakie sobie postawimy, aby rozszyfrować patologiczny umysł, jest: kto go stworzył. W którym momencie kultura śmierci, modelowanie konsumpcyjne i niespójne rozprzestrzenianie się masowego chaosu oraz destrukcji stały się społecznie akceptowanym, tolerowanym i znormalizowanym sposobem życia ludzkości? Kiedy zdecydowaliśmy się wyprzeć wewnętrzne światło stwórcze dla pustych cieni ciemności, brutalności i rozpaczy? Poza tym, jak to się mogło stać? Biorąc wszystko pod uwagę i analizując to z otwartym umysłem zastanówmy się, czy wszczepione myśli i obce implanty przyczyniły się do przejawiania skrajnie patologicznych umysłów oraz patologicznej świadomości?

Większość ludzkości została wyzuta ze zdrowego rozsądku, spójności i wyższej wiedzy, a także zdolności do zachowania opanowania, spokoju oraz poczucia szczęścia. Zamiast tego są doprowadzani na skraj traumatycznego stresu i narcystycznych defektów, zyskując przymus konsumpcji oraz przetrwania, który jest mocno lansowany w tym patologicznym społeczeństwie. Patrząc na globalny obraz rzeczywistości związanej z kontrolą umysłu na masową skalę, wykorzystującej ukryte technologie elektromagnetyczne do projekcji myśli do środowiska i umysłów ludzi, zaczyna się bardziej sensownie dostrzegać niebezpieczne patologiczne zachowania, które są dziś powszechne.

Źródło patologicznych myśli, zamiar ich oczyszczenia

Naszym obowiązkiem jest monitorowanie własnych myśli oraz decydowanie, czy chcemy je posiadać i czy są prawdziwe. Skąd pochodzą twoje myśli i czy jesteś świadomy siebie do tego stopnia, że możesz czuć, jak twoje ciało reaguje na impulsy pochodzące z zewnętrznej stymulacji, które nie wydają się naturalne? Zacznij zastanawiać się nad źródłem myśli, impulsów, uczuć lub stymulacji, których możesz doświadczyć w tym momencie, i zwróć uwagę na te, które popychają cię do robienia czegoś. Kiedy zwracasz na nie uwagę i dokonujesz wyboru, aby zmienić postrzeganie, zarządzasz swoją świadomością, uświadamiając sobie, co naprawdę dzieje się w twoim ciele.

Ludzkość została uwarunkowana przez kontrolę umysłu opartą na traumie i różnorakich implantach przeznaczonych do kreowania umysłu patologicznego, który jest używany do myślenia, rozwiązywania problemów oraz rozwijania wypaczonych systemów wierzeń, naprowadzających ludzi na autodestrukcyjne decyzje dotyczące życia. W wyniku przyspieszonego programowania kontroli umysłu, który stworzył patologiczny umysł, współtworzyliśmy patologicznie zaburzone życie wraz z patologicznie zaburzoną dynamiką rodziny. Dodatkowo, jeśli utknęliśmy w pętach niewoli patologicznego umysłu, jesteśmy związani z kolektywną nieświadomością, a w ten sposób pomagamy współtworzyć i zasilać patologicznie chore społeczeństwo, które wpływa na wszystkich.

Jeśli pozwolisz sobie na szczerą i głęboką refleksję nad obecnymi stanami patologicznymi, które dostrzegamy w całej ludzkiej cywilizacji, czy myślisz, że zostały one stworzone w sposób naturalny czy też zostały wytworzone celowo? Dlaczego jakikolwiek gatunek wielokrotnie wybierał patologiczne myśli, zachowania i działania, które mają na celu celowe niszczenie siebie i niszczenie świata, na którym żyje? Kto faktycznie skorzysta z zamierzonego zniszczenia Ziemi, podziałów między narodami i bezsensownego zabijania ludzkości?

Kiedy zastanawiamy się, kto jest odpowiedzialny za tworzenie wydarzeń przyczyniających się do powstania królestwa piekła, które w mrocznym cyklu zaczęło panować na Ziemi, musimy pomyśleć, jaką odpowiedzialność ponosi każda osoba wobec całej ludzkości. Kiedy ktoś się budzi i wreszcie widzi więcej bestialstwa, które gwałtownie szerzy się na świecie, co może zrobić natychmiast, by produktywnie przyczynić się do uzdrowienia świata?

Wszystkie systemy wierzeń, które oddzielają ludzi od siebie nawzajem, są związane z taktykami dzielenia oraz rządzenia, i ostatecznie niszczą każdego. Wszystkie przerażające historyczne wydarzenia, które przybliżyły nasz świat do przejawienia królestwa piekła i wiecznego cierpienia w kulturze śmierci, mogą być powstrzymane oraz zmienione dzięki ponownemu odkryciu przez nas siebie, patrzeniu na świat z poziomu serca i zobowiązaniu się do życia zgodnie z własną prawdą oraz jej wyrażania. Żyć prawdziwie - to wymaga rekonstrukcji każdej osoby, aby mogła przejąć osobistą odpowiedzialność za ciemność, która w niej istnieje. Jak zmieniłoby się życie na Ziemi, gdyby każdy był gotów wziąć odpowiedzialność za najciemniejsze lęki, i gdyby zechciał zareagować na najciemniejsze obawy o istnienie? Czy jesteś chętny?

Aby odmówić udziału w szkodliwych programach deklarowanych przez patologiczne umysły produkujące patologiczne społeczeństwo, które zostało zaprojektowane przez negatywną agendę Obcych, będziemy musieli głębiej zbadać bardziej powszechne patologie umysłu 3D. Patologiczne umysły zostały stworzone w niższych wymiarach za pomocą różnorodnych strategii kontroli umysłu opartych na traumie, a także przez elektroniczne nękanie, poprzez przesyłanie do podświadomego umysłu i całego ludzkiego pola energetycznego implantów o dostosowanych do programu częstotliwościach.

Implanty stwarzają umysłowe patologie i pasożyty

Tak więc, fale mózgowe można stymulować poprzez użycie światła i dźwięku. Za pomocą implantów częstotliwości można w stosunkowo krótkim okresie czasu modyfikować i zmieniać aktywności mózgu, procesów myślowych oraz zachowanie człowieka. Mało zrozumiałe jest to, że można to również wykorzystać do zmiany naturalnej funkcji sygnalizacji DNA w ludzkim ciele, włączania i wyłączania w nim genetycznych przełączników, co może prowadzić do zmian w percepcji.

Implanty Obcych są wykorzystywane do wszczepiania myśli do ludzkich umysłów, aby stworzyć społecznie akceptowalne programy wierzeń, które kształtują antyludzkie systemy wartości, dla podtrzymania głównych filarów kontrolerów społeczeństwa. Jest to rodzaj inżynierii społecznej wykorzystywanej do warunkowania ludzkości, aby zaakceptowała duchowe znęcanie się nad nią przez negatywnych Obcych oraz sama egzekwowała systemy przekonań drapieżników, poprzez hierarchiczne systemy zniewolenia oparte na strachu. Jest to podstawowa strategia dzielenia i rządzenia stosowana na planecie i ludzkości. Implanty Obcych i ich archonckie oszustwa przyczyniają się do chorób fizycznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych. Obce maszyny i implanty kontroli umysłu powodują, że chorujemy na różne sposoby.

Implanty Obcych działają w ludzkim ciele w podobny sposób jak chemiczny proces geoinżynierii polegający na rozpylaniu smug chemicznych na niebie, manipulując lub kontrolując działanie sił elektromagnetycznych w materii fizycznej. Budowa i ilość surowców stosowanych w tych implantach raczej nie są znane. Mogą być wykonane z materiału biologicznego, syntetycznego, substancji eterycznych, a także z zaprogramowanych nanobotów lub nanitów, które są używane w technologiach sztucznej inteligencji. Implanty kosmitów są technologią bioinżynieryjną zaprojektowaną do kształtowania ludzkiego ciała poprzez wszczepione myśli, które wywołują podporządkowanie kontroli umysłu programom NAA. W chemitrails stosowane są chemiczne aerozole i nanocząsteczki - służące do kontrolowania pogody nad zaludnionymi obszarami, a także do przesyłania pewnych zakresów zaprogramowanych częstotliwości i eksperymentowania dla kontroli myśli.

W obu przypadkach, gdy obcy, nienaturalny lub sztuczny materiał zostaje wprowadzony do żywego ciała, zaburza równowagę energetyczną, elektromagnetyczną i rytm homeostatyczny w ciele ludzkim. Wiele razy uruchamiane są sygnały o niskim poziomie pola elektromagnetycznego lub fal radiowych, które mają zakłócić naturalną homeostazę ciała ludzkiego i równowagę elektromagnetyczną. To powoduje, że organizm poddaje się hiper-stresowi lub stanowi hiper-odporności, wyczerpując nadnercza podczas walki z najeźdźcą. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z obcym agresorem, podczas gdy ekstremalny stres lokuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym.

Podobnie jak w przypadku chemtrails, implanty Obcych najczęściej działają w sposób, który przeciąża częstotliwość i naraża ogólne energie ciała oraz jego pole auryczne na działanie metali ciężkich. W końcu zaburza to równowagę organizmu, a w rezultacie w ciele rozmnażają się pasożyty, grzyby, drożdże i inne patogenne mikroorganizmy.

Trzeba zrozumieć, że energetyczne pasożyty są jednym z produktów ubocznych takich implantów i ostatecznie mogą się przekształcić w różne fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i negatywne myślokształty. Mogą wywoływać stany emocjonalne prowadzące do histerii, a także sprzyjać odłączaniu się od wewnętrznej Jaźni i duchowych energii. Wiele z tych patogennych organizmów przyciąga do osłabionego ludzkiego ciała pasożyty, które przyciągają demoniczne energie i jest to główny powód tej strategii. Kiedy ciało jest mocno zaimplantowane, wtedy sugeruje się przeprowadzenie intensywnej terapii przeciwpasożytniczej, a także oczyszczania, postów, medytacji i modlitw, aby pomóc odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu oraz ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

Sposób działania implantów

Przy zastosowaniu implantu sztucznej inteligencji, takiego jak zakodowany implant kontroli umysłu oznaczony częstotliwością seksualnego zniewolenia lub ofiara / kat, jego mechanizm działa jak kleszcz lub pijawka, który zagłębia się w niższe obszary ciała astralnego - przeważnie w pierwszą i drugą warstwę krocza oraz narządów płciowych. Implant w narządach płciowych wpływa bezpośrednio na reakcje instynktowne i funkcje reakcji emocjonalnej, które stymulują impulsy przesyłane do rdzenia kręgowego, mózgu oraz całego ośrodkowego układu nerwowego.

Wiele implantów jest również ukierunkowanych na splot nerwowy u podstawy czaszki, gdzie znajdują się drzwi atomowe - obszaru dostępu do rdzenia przedłużonego, gdzie wewnętrzne światło duchowe odbija się z oczu wcielonej monady. Po tym, jak ten implant kontroli umysłu przejmie kontrolę nad ciałem poprzez manipulację centralnym układem nerwowym, stymulując patologiczne myśli negatywnego ego, to wewnętrzne światło umrze. To ma zablokować ciało duchowe od wejścia i wcielenie w warstwy fizyczne. Powszechne jest kierowanie implantów eterycznych do gadziego mózgu, aby aktywować myśli związane z przetrwaniem lub ze strachem, i są one umieszczane w podstawowej strukturze pnia mózgu za pośrednictwem rdzenia przedłużonego. Jest to sposób na manipulowanie impulsami autonomicznymi wysyłanymi do mózgu w celu zmiany postrzegania lub stymulowania kontroli myśli poprzez negatywny mechanizm ego, który wyzwala aktywność w niższych trzech warstwach matrycy umysłu: podświadomej, instynktownej i świadomej. Dopóki dana osoba nie zda sobie sprawy, że dzieje się to dzięki domyślnemu ustawieniu w autonomicznym układzie nerwowym, i nie nauczy się przywracania własnego układu przywspółczulnego, nie jest w stanie zmienić negatywnych reakcji ego stymulowanych przez implanty.

Elektroniczne prześladowanie za pomocą sygnałów elektromagnetycznych

Zewnętrzne transmisje są przekazywane w falach dźwiękowych i świetlnych, a także w bodźcach dźwiękowych i wizualnych, pochodzących z zakresów spektrum elektromagnetycznego częstotliwości. Niektóre z tych transmisji są bardziej naturalne, podczas gdy inne są przeznaczone do sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ludzkie ciało emituje fale elektromagnetyczne, a sygnały używane do kontrolowania większości funkcji mózgu i ciała istnieją w skrajnie niskiej skali częstotliwości. Niezwykle niskie częstotliwości można łatwo wysłać za pomocą różnych technologii i są one wykorzystywane jako metoda nękania elektronicznego, skierowana do wielu ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planetarnego i ku jego powierzchni, aby kontrolować ludzki układ nerwowy. Media ci nie powiedzą, że implanty i technologia kontroli umysłu istnieją naprawdę, i że to ustalony, sprawdzony fakt. Technologia istnieje, sprzęt jest namacalny, patenty są zarejestrowane, a agencje, które je serwują i kontrolują, już od dawna obsługują te technologie.

Nękanie elektroniczne generuje w ciele ludzkim zaburzenie bio-neurologiczne, co może odwracać i mylić sygnały mózgowe. Celem jest odwrócenie funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego poprzez uwarunkowanie osoby do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania ośrodków przyjemności. Cykl wzajemnego połączenia między ośrodkami bólu i przyjemności jest nieprzerwanie wzmacniany oraz pobudzany bio-neurologią, która eskaluje w kierunku szkodliwych nałogów lub dewiacyjnych zachowań. Kiedy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą i ludźmi, wyraźnie dostrzegamy program mający na celu atakowanie i uszkadzanie ludzkiego układu nerwowego. Jeśli jesteśmy bardziej świadomi tego, w jaki sposób funkcje neurologiczne w naszym ciele są powiązane z naszymi stanami psychicznymi i emocjonalnymi, wówczas jesteśmy lepiej przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli i emocji. Następnie możemy otworzyć i wytrenować swoje ścieżki neuronalne, aby otrzymywać bezpośrednie wiadomości od wyższych ciał świadomości, Jaźni duszy-ducha, a odrzucać komunikaty negatywnego ego, które są głównymi pasmami częstotliwości wykorzystywanymi w elektronicznych szykanach i implantach.

Zewnętrzne sygnały ELF wyzwalają problemy

Aby atakować ludzką świadomość i nią manipulować, potrzeba tylko stworzyć złożony sygnał, częstotliwość, na którą nastąpi reakcja, kiedy mózg w odpowiedzi na zewnętrzny sygnał pochodzący ze środowiska zablokuje się i zacznie odzwierciedlać ten sygnał. Sygnał może być falą nośną w spektrum częstotliwości, zaprojektowaną w celu wywołania uczucia niepokoju lub emocjonalnego bólu. W wyniku tego chemia mózgu modyfikuje się i zmienia, generalnie zrzucając świadomość osoby w zakres niższych negatywnych emocji i zafałszowanego postrzegania. Duże populacje mogą otrzymywać przekazy, które mają wzbudzać niepokój, agresję lub lęk. Następnie pojawiają się wiadomości z głównych mediów, które też wzbudzają strach, szukają winnych i promują sensacje, tym samym podżegając do przemocy, gwałtu, wrogości oraz przestępczych zachowań. Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym w celu przesłania wiadomości do mózgu, aby zmienić jego chemię, myślokształt implantu i zainicjować takie zachowania, za pomocą których osoba dokona szkodliwego lub przestępczego czynu.

Sztuczne urządzenia i maszyneria Obcych

Urządzenia, które są umieszczane w warstwach ciała świetlistego przez negatywnych Obcych za pomocą programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, są również używane do roszczenia prawa własności do tej osoby. Mogą to być proste urządzenia mechaniczne albo złożone systemy, przeznaczone do infiltracji i uszkadzania ludzkiego naturalnego systemu biologicznego. Te programy sztucznej inteligencji są jak wirus, infiltrują biologiczne procesy neurologiczne organizmu, aby zarazić i zablokować częstotliwości prawidłowego funkcjonowania. Jeśli urządzenie jest złożone, potrzebuje źródła zasilania – w tym przypadku zaobserwowano, że niektóre takie implanty funkcjonują jako baterie, które zbierają energię, a następnie podłączają je do innego źródła zasilania. Kiedy umysł danej osoby przejawia patologie, psychiczną niestabilność, ta jest bardziej podatna na manipulacje i zawładnięcie przez siły ciemności. Scenariusze sterowania umysłem i serie poleceń są używane do wyłapywania oraz lokalizowania niestabilnych ludzi, takich jak ciężko zranieni narcystyczni mężczyźni, aby działali z użyciem przemocy i rozpowszechniali sygnał programu sztucznej inteligencji infekujący jeszcze większą liczbę osób z podobnymi urazami.

Broń eteryczna

Broń eteryczna może być postrzegana jako energetyczne noże, tasaki, igły i inne ostre przedmioty, które znajdują się w ciele świetlistym, w częściach ciała, w genitaliach, ciele modzelowatym, układzie nerwowym i mózgu. Najczęściej jest to implant typu częstotliwościowego, który ma na celu generowanie ogólnych szkodliwych zaburzeń częstotliwości elektromagnetycznych. Takie implanty są również wykorzystywane do osłabiania aury w celu jeszcze większego wykorzystania uprzęży bio-neurologicznych. Czasami broń eteryczna pochodzi z krwawienia z innej linii czasu, w której osoba używała broni i uczestniczyła w wojnie. Często dana osoba mogła zostać w innej tożsamości w innym czasie przez tę broń zabita lub mogła mieć uszkodzone ciało.

Eteryczna broń jest ogólnie związana z odciskami pozostałości w ciele aurycznym lub świetlistym, które były związane z walką i pochodzą z historycznego zapisu w matrycy duszy lub z innych linii czasu czy innych tożsamości. Wiele razy, gdy osoba doświadcza duchowego wzrostu, po dojściu do tej warstwy w duchowym ciele, w której doszło do traumy, zapis pamięci komórkowej ujawni się i można zobaczyć wewnętrznym okiem eteryczną broń jako krwawienie spowodowane przez zdarzenie z innych linii czasu czy okresów. Broń eteryczna jest również używana przez duchowych oszustów i NAA jako metody manipulacji ciemnymi mocami, aby wywołać u człowieka ból, cierpienie, chorobę lub wycieki energii.

Pieczęć Zeta i zagrody częstotliwości

Technologie wojskowych szaraków zostały sztucznie wpisane w różne siatki pól odwróconych i za pomocą wojskowych technologii wywołały samoistnie szkody. To dotyczy eksperymentów genetycznych, programów z liniami czasu, sztucznej inteligencji, wstawek holograficznych i astralnych miraży, uprowadzeń ludzi, tagowania, śledzenia oraz manipulacji płaszczyzną astralną. Szczególnym spaczeniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest pieczęć Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w populacji 3D podczas obecnego przejścia do następnego, harmonicznego wszechświata, wskutek czego wiele grup społeczności jest wystawionych na wyższe częstotliwości. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, i ma zapobiec aktywacji czwartej nici DNA poprzez blokowanie dostępu do wyższej inteligencji pól mentora lub pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach 5-wymiarowych. Została zaprojektowana, aby ingerować w strukturę nadialną, która oświeca ludzki układ nerwowy i komunikuje się z obwodami ludzkiego serca oraz nerek. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego poprzez strukturę nadialną, stanowiącą duchową część ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i przekaźników, które są nierozerwalnie związane ze wzajemnie połączonymi funkcjami komunikacyjnymi w warstwach ludzkiej świadomości na poziomie dusza – duch.

Wycieranie świadomości

Blank Slating lub wycieranie świadomości jest terminem, który odnosi się do technologii wymazywania umysłu używanej przez personel wojskowy i NAA, zwykle podczas zorganizowanych tajnych operacji, mających na celu usunięcie bieżących wspomnień lub zgromadzonych danych dotyczących czarnych projektów operacyjnych, gdy te projekty lub osoba przestają być użyteczne.

Technologia wycierania świadomości była również zdalnie monitorowana przez NAA, by zaobserwować, czy znalazła zastosowanie w siatce planetarnej i liniach geomantycznych, podczas prób zniszczenia pamięci świadomości planetarnej i historycznych zapisów dotyczących faktycznych wydarzeń na planecie. Poprzez wymazanie pamięci z planetarnego pola świadomości oraz wykorzystanie tej technologii w sieciach poziomych, wiele ludzkich istot popadło w stan amnezji i nie jest zdolnych przypomnieć sobie, kim są i jakie jest ich prawdziwe pochodzenie.

Technologia ta jest bardzo skuteczna u ludzi, którzy funkcjonują w częstotliwościach niższych trzech warstw ego. Jest mniej skuteczna w przypadku gwiezdnych ludzi, ludzi indygo i tych, którzy mają naturalnie otwarte serca, są empatyczni oraz intuicyjni. To zdarza się często ludziom na Ziemi bez ich świadomej zgody.

wtorek, 14 listopada 2017

NIEBIESKIE RASY Z WNĘTRZA ZIEMI archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła. Wraz z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej witam was w wektorze bezwarunkowej miłości!

Drodzy Ludzie, w miarę jak częstotliwości nowej Ziemi się podnoszą, podobnie wzrastają wibracje kryształów. Rzeczywiście, królestwo świadomych minerałów Ziemi wznosi się na nowe poziomy znaczenia i wpływów. Chodzi o kryształowe regiony planety, które odgrywają ważną rolę w przemianach i uaktualnieniach jej częstotliwości. I zapewniam was, że ten dobroczynny wpływ oraz wynikająca z niego stymulacja krystalicznej szyszynki jest dla ludzkości bardzo korzystna.

Odczuwacie coraz większe pragnienie, aby odwiedzić krystaliczne pola energetyczne, a duże znaczenie w tym odgrywa intuicja. Zapewniamy, że jest to bosko skoordynowane i celowe wzywanie przez krystalicznych przedstawicieli świadomego królestwa minerałów, chcących zwiększyć generowanie i przepływ żywotnej siły życiowej, kodowanej ziemskiej energii, którą otrzymują od krystalicznego rdzenia Ziemi, Saturna oraz od centralnego Słońca.

W istocie ogromne kryształowe pola Arkansas i Brazylii działają jako "płyty główne" - mówiąc językiem komputerowym. Otrzymują kody, przekształcają je i zaszczepiają lub projektują nowy krystaliczny wzór na planecie oraz w ludzkości w trwającym przesunięciu w górę. W niewielkim stopniu są one monitorowane i utrzymywane przez mistrzów Sojuszu Syriańsko-Plejadiańsko-Arkturiańskiego, przy wsparciu niektórych ras Omni-Ziemi, które mogą być określane jako niebieskie istoty.

Paralele i niebieskie istoty

Poproszono nas, abyśmy w tym przekazie porozmawiali o niebieskich istotach i równoległych wymiarach, koncentrując się na regionie krystalicznego wiru w stanie Arkansas.

Ludzkość często myśli o Ziemi jako o czymś co ma na własność, ale świadoma Ziemia ma wiele poziomów, wiele części określanych jako Omni-Ziemia, które łączą się w wielowymiarową całość. Ziemia była zamieszkiwana na długo przed tym, jak ludzkie dusze przejawiły się w fizyczności. Rasy z innych systemów fizycznych i nie-fizycznych omni-wszechświatów odwiedzały Ziemię i rzeczywiście mieszkały na niej od miliardów lat. W istocie, zanim ludzkość zaczęła swoje panowanie nad planetą, zamieszkiwały ją królestwa zwierząt, roślin i minerałów. Fizyczna ludzkość, w bardzo względnym znaczeniu, jest w porównaniu z nimi bardzo młoda.

Wymiarowa czystość

Podczas kryształowego przesunięcia, w roku 2017 i później, te równoległe sfery staną się dla was bardziej namacalne, a we właściwym czasie spotkacie się z sąsiadami. Istnieje liczne konkretne siły energetyczne, które tworzą urodzajne pole równoległych wymiarów. Krystaliczne minerały, metale szlachetne i przewodzące, minerały promieniotwórcze, ciśnienie tektoniczne, dynamiczne systemy wodonośne i wulkaniczne emitują wektory częstotliwości wibracyjnej, które mogą potencjalnie stać się unikatowymi koncentrycznymi kondensatorami form życia w równoległej wielowymiarowości. Takie wektory umożliwiają anomalie w kontinuum czasoprzestrzeni i zapewniają prawdziwe królestwa równoległych fizycznych, pseudo-fizycznych i niematerialnych domen.

To naturalne i słuszne, że złoża kryształów na naszej planecie jako pierwsze wykazują niezwykłe dowody form życia, które wcześniej były mniej namacalne.

Atlantyda i gwiezdne rody

Ze względu na unikalną kryształową geologię tego, co teraz nazywa się Arkansas, ten teren o wysokiej częstotliwości był i pozostaje wyjątkowo atrakcyjny dla wszelkiego życia. Rzeczywiście kryształowo-geologiczne tereny Arkansas zostały kiedyś wybrane jako kolonie nie tylko przez Atlantów z Atla-Ra, ale także przez niebieskie rasy Lumanii i LeMurii, a także przez dobrotliwych ET z "sojuszu Syriańsko-Plejadiańsko-Arkturiańskiego".

Kryształowa energia masywnych złóż kwarcu i minerałów w Arkansas oraz w Brazylii ma wektory pola emisyjnego, które są widoczne (i namacalne) z dużej odległości od sfery Ziemi. Podwójny wir w Arkansas siega znacznie powyżej stratosfery i tworzy to, co można określić jako główną autostradę, wymiarowy korytarz lub tunel, ułatwiający dostęp.

ET – gwiezdne rasy - jako pierwsi stworzyli bazy w rejonie kryształów bardzo dawno temu, zanim ludzkość zeszła na ziemską płaszczyznę. Masywne kryształy i kryształowe jaskinie powstały około 250-300 milionów lat temu, w czasach, w których oceany i polodowcowe jeziora rywalizowały ze sobą o te tereny. Rozległe wody zajmowały część obszaru, który obecnie zajmuje Arkansas. Gwiezdne istoty utworzyły bazę w kryształowych regionach Arkansas około 100 milionów lat temu. Góry Ouachita i Ozark były w tym czasie znacznie większe i pojawiły się jako duże wyspy. We wnętrzu Ziemi, poniżej wód powierzchniowych, w masywnych jaskiniach zostały utworzone podziemne bazy.

Plejady i Atla-Ra

W zasadzie to Plejadianie doradzili Atlantydom udanie się do źródeł kryształów w Arkansas (i Brazylii) .... i rzeczywiście to oni byli odpowiedzialni za większość technologii opracowanych w Atlantydzie, które były związane z kryształowym kwarcem. Pleiadianie odegrali ważna rolę we wczesnych stadiach Atlantydy i również mieszkali na ( i w) Omni-Ziemi, chociaz nie przejawiali się na stałe w sferze fizycznej.

Naukowcy z Atlantydy - Atla-Ra, byli w rzeczywistości szkoleni przez uduchowionych Plejadian. Byli inicjatorami wielkiej szkoły mądrości, w której nauczano dyscyplin naukowego sacrum i duchowego mistrzostwa Prawa Jedni. Atla-Ra stali się wysoko rozwiniętymi mistykami o niezwykłych umysłach, wnoszącymi wysokie wartości duchowej moralności i altruistycznych ideałów. Atla-Ra byli życzliwymi i intelektualnymi mistycznymi kapłanami / naukowcami, istotami męskimi, żeńskimi i androgynicznymi, byli inicjatorami Mistrzów Kryształów. W pierwszych dwóch okresach trzech faz Atlantydy, kontrolę sprawowało tylko Prawo Jedni, z pomocą kryształów. Dopiero w końcowych fazach niewtajemniczeni Aryjczycy posiedli tę wiedzę i, niestety, zdradzili tę mądrość.

Wstawka edytorska: (Mowy Edgara Cayce 440-5)

Prowadzono wówczas doświadczenia z krzemieniem, które były związane zarówno z siłami konstruktywnymi, jak i z niszczącymi .... Nad kamieniem (Tuaoi Crystal) stawiano owalny lub zwieńczony kopułą budynek, tak żeby kamień był aktywowany przez promienie słoneczne lub gwiazdy. Następowała koncentracja emisji energii ognistej - czynników, które nie występują w atmosferze Ziemi. Ześrodkowywano ją przez pryzmaty lub szkło (kryształowe), jak nazywa się to obecnie, w taki sposób, że działało na urządzenia związane z podróżowaniem, poprzez metody indukcji ... Kamień działał, gdy znalazł się w rękach inicjatora ... "

Atlanci z Atla-Ra pochodzili głównie z plejadańskiego gwiezdnego plemienia. Nazywano ich złotymi istotami, i w obecnych czasach możnaby ich było uznać za olbrzymów, mających około 3 – 3,65 cm wzrostu, a w niektórych przypadkach do 4,57 cm. Byli ogólnie proporcjonalnie zbudowani, mieli wysportowane sylwetki. Złoci Atlanci mieli stonowaniy kolor skóry lub zabarwiony na odcień żółtego złota, i raczej mieli jasne włosy, wyglądem przypominali nordyckie rasy Plajadian, z których się wywodzili ... z wyjątkiem odcienia skóry. Ich średnia długość życia wyniosła 900-1200 lat, chociaż niektórzy potrafili się odmłodzić i żyli ponad 7000 lat.

Niektórzy z waszych obecnych wizjonerów przewidywali, że dowody na istnienie Atlantydy można znaleźć w Arkansas. (Uwaga redaktora - Kryon i Tyberonn) ... ale my uważamy, że nie zostanie to odkryte jako archeologiczne znaleziosko. Dodamy, że najczystsze ocalałe pozostałości starożytnej Atlantydy są widoczne w Peru, Ameryce Środkowej, Egipcie i na Morzu Śródziemnym, z których wszystkie były atlantydzkimi koloniami.

Pytanie do Metatrona: Edgar Cayce mówił także o zachowanych pod ziemią 3 halach z zapisami dokonanymi przed ostatecznym zatopieniem przez Atlantów, Iltara. Czy któreś z nich znajdują się w Arkansas albo w Brazylii? Czy są tunele łączące je z Halą Zapisów?

Odpowiedź Metatrona: To, co nazywa się trzema atlantydzkimi halami zapisów, wciąż istnieje, a wszystkie znajdują się pod powierzchnia ziemi. Te hale nie są fizycznie w stanie Arkansas ani w Brazylii, ale mogą być łatwiej dostępne mentalnie, wizualnie na krystalicznych arenach, ponieważ piezioelektryczne aspekty kryształowego wiru stymulują i otwierają szyszynkę i 3-cie oko. W Arkansas i Brazylii istnieją skomplikowane systemy tuneli łączące się z wydrążonymi chasmami i jaskiniami Atlantydy oraz LeMurii, które łączą się ze sobą pod ziemią na różnych głębokościach. Niektóre z nich są niezwykle dobrze zachowane i są dość zadziwiające.

Prawdziwe dowody na istnienie Atlantydy w stanie Arkansas były znane przez wieki po potopowym Indianom, od czasów wczesnych budowniczych kopców, którzy byli potomkami z kolonii przedpotopowych Atlantów mieszkających w Jukatanie i Poseidzie. Chociaż najbardziej znany z pozostałych kopców jest w Ohio (Kopiec Węża), atlantydzka czerwona rasa stworzyła społeczności w całej Ameryce Północnej, prawie w każdym stanie, a także w południowo-wschodniej i zachodniej Kanadzie.

Jaskinie, w szczególności w Arkansas i Brazylii, skrywają nie tylko pozostałości, ale ciągłe klastry i bazy, które są całkiem aktywne w obecnej chwili, chociaż aktywne sekcje znajdują się w polach nadwymiarowych. Jak zauważył Edgar Cayce, Atlanci rozwinęli technologię, która umożliwiła stworzenie rur, tuneli i wind w podziemnych częściach górnej i środkowej płaszcza. (Ref Edgar Cayce Readings # 2157-1 & # 1730-1).

Te tunele i szyby połączone są z wieloma podziemnymi częściami Arkansas, z których większość znajduje się wiele kilometrów pod powierzchnią.

Pytanie do Metatrona: Wiele osób penetrujących w Arkansas systemy jaskiń spotykają ludzi mających niebieską skórę, czy można dowiedzieć się czegoś na ten temat?

Odpowiedź: Systemy jaskiń w kryształowym wirze w Arkansas mieszczą wiele anormalnych oraz tajemniczych aspektów i są rzeczywiście domami dla podziemnych społeczności zamieszkujących „pustą Ziemię”. My uznajemy prawdziwość społeczności żyjących pod ziemią w Arkansas.

W przeszłości były przypadki, kiedy szamańscy mistycy z rdzennych Amerykan łączyli się z nimi. W ostatnim czasie mieszkańcy Arkansas zbadali jaskinie w okolicy, i także napotkali ludzi z niebieską skórą. Trzeba jednak wyjaśnić, że stosunkowo niedawno miały miejsce incydenty, kiedy te istoty były bardzo krótko postrzegane na poziomie 4-go wymiaru, a nie naprawdę widziane, nie fizycznie napotykane. Rezonans spotkania przypominał to, co może być określane jako wyśniony wymiar astralny. Udało się to po części ze względu na piezoelektryczną mineralogię w jaskiniach, tektoniczne energie New Madrid Fault, w połączeniu z polami magnetycznymi w jaskiniach.

Ich wpływy ułatwiają, aktywują to, co można nazwać wielowymiarową wizją, bezpośrednio stymulując piezokrystaliczne właściwości szyszynki. Podobne spotkania z wysokimi istotami i ludźmi o niebieskiej skórze miały miejsce w jaskiniach w pobliżu Cushman, (Glass Cave), jak w ostatnich czasach donieśli grotołazi, występowały w tej samej matrycy wzrokowo - wzorcowej. Wizje doświadczane przez badaczy miały miejsce w odmiennym stanie świadomości, w stanie świadomości theta, wywołanej przez minerały i magnetyzm ... znacznie powyżej normalnej fali beta, powyżej 3D. Relacje z tych spotkań były dość zawiłe, mgliste i zniekształcone, a także nieco przesadzone i z biegiem czasu upiększone.

Ale rzeczywiście, niebieskie istoty naprawdę istnieją, a alternatywne równoległe spotkania naprawdę miały miejsce i będą się pojawiać częściej w nowej energii na naszej planecie. Dodamy, że wyjątkowo w Arkansas i Brazylii potężne kryształy mogą dokonywać projekcji swojej świadomości i robią to w dość nowatorskim formacie przypominającym wróżki / elfy. Występują one w niezliczonych formach, najczęściej pojawiających się jako niebieskie półprzezroczyste kule / orby. Mogą również występować jako ciskające się fotoniczne światełka zabarwione na niebiesko, piezoelektryczne luminescencyjne mini-błyskawice przypominające wyglądem mitologiczne wróżki / dewy.

Niebieskie Istoty

Należy wyjaśnić, że niebieskie istoty różnią się od istot pozaziemskich zasiedlających podziemne bazy w częściach gór Ouachita i Ozark, zarówno częstotliwością jak i cyklem. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, sojusz Syriańsko-Plejadiańsko-Arkturiański jest bardzo zaangażowany w podniesieniu poziomu planety i trwającym przesuwaniu krystalicznych energii w siatce 144. W zasadzie pod rejonem pasma Talimena w stanie Arkansas znajduje się baza Sojuszu SPA. Dobrotliwe gwiezdne istoty wchodzą w interakcje z niebieskimi ludźmi, ale mają inną częstotliwość i naturę. Pozaziemskie istoty występują w formie światła, maja naturę fotoniczną.

Pod Ziemią - na całym świecie - żyje kilka frakcji niebieskich ras. Pierwsze dwie, które przyzwyczaiły się do wymiarowych kawern pod górami Arkansas, pochodziły od Lumanian i MU (LeMurian). Obydwie są zaawansowane duchowo, ale mają inne fizjologie i różne częstotliwości cyklów wymiarowych.

Lumanianie są istotami, które można spotkać w wizjach, w jaskiniach w pobliżu Cushman, nazywanych Blow Cave i Glass Cave. Są dużo wyżsi niż niebiescy ludzie z LeMurii. Lumanianie mają wysokość od 213 do 234 cm, są bardzo wątłe ale żywotne. Są to potomkowie starożytnej rasy Syrian, którzy zaludniali różne części planety w zamierzchłych czasach, w zapomnianej epoce, wiele milionów lat przed LeMurią i MU. Co ciekawe, wydają się bardzo podobni do niebieskich ludzi przedstawionych w filmie "Avatar", ale bez szpiczastych uszu i ogonów. Ich skóra jest dość gładka, a twarz wąska, wyglądem przypomina kota o migdałowych oczach. Przede wszystkim istnieją jako istoty świetliste i naprawdę nie mają fizycznej formy, raczej rzutują obraz, kiedy sporadycznie spotykają się z przedstawicielem ludzkości. Obecnie zyjacy Lumanianie w istocie służą jako opiekunowie planety, ściśle współpracując ze świadomością Ziemi, nazywanej Gaja.

LeMurianie zamieszkali pod ziemią wiele epok po Lumanianie i jest ich nieco więcej. Ton ich skóry jest bardziej kameleonowaty. Ci, którzy żyją pod powierzchnią Ameryki Północnej, a zwłaszcza stanu Arkansas, są bardziej kolorowi i niżsi. Żyjący w innych częściach naszej planety, na przykład Peru i Brazylii, są bardziej czerwonawi lub rdzawo - brązowawi. Kolor zależy od zawartości minerału w wodzie, którą piją. Znacznie większa populacja LeMurian żyje teraz wewnątrz planety w pustej Ziemi.

Nie wszyscy LeMurianie zamieszkali pod powierzchnią planety, wielu z nich przeniosło się na OG (Peru-Boliwia i Ekwador), a inni do regionów kontynentalnych Atlantydy. Starożytni LeMurianie byli podobni do krasnoludów, wyglądali na nieco owłosionych i to za ich sprawą zrodziła się mitologiczna historia Śródziemia o hobbitach. Gdy udali się głęboko pod ziemię, cisnienie głębszych podziemnych pustych przestrzeni wpłynęło na zmiany w ich fizjologii, z czasem ich gęstość fizyczna uległa zmniejszeniu, a ich raczej krzaczaste włosy przestały rosnąć.

Kiedy LeMurianie pierwotnie przybyli na Ziemię, byli pseudo fizycznymi formami myślowymi, głównie eterycznymi myślokształtami lub projekcji. Mogli popychać swoją świadomość ku biologicznym i botanicznym formom życia. Całkiem fizyczni stali się około 200 000 lat temu.

LeMurianie rzeczywiście współdziałali z Atla-Ra i pomagali w kodowaniu kryształów zarówno w Arkansas, jak i w Brazylii. W tym czasie zaludniali zarówno tereny naziemne jak i podziemne. Chociaż nie należą do królestwa dewów lub wróżek, które są również obecne wśród kryształów, często byli uważani za krasnoludy ich odmianę fizyczną. Ich wzrost wahał się od 90 do 120 cm. Z natury są wrażliwi oraz bierni, i dość niechętnie nawiązują kontakt z ludzkością. Te istoty komunikują się telepatycznie i znają agresywne aspekty ludzkości.

Jednak trzeba zauważyć, że ściśle współpracują z Ziemią, a także z dobroczynnymi istotami z gwiezdnych plemion. Są bardzo współczujący, ale rozumieją, że jeszcze nie nadszedł czas na bezpośredni kontakt z ludźmi. Czasem można ich dostrzec, ponieważ ludzkość osiąga wyższy iloraz świetlny i staje się bardziej płynna oraz świadoma wielowymiarowej świadomości.

W przyszłych przekazach powiemy o tych istotach jeszcze więcej. Będziemy mówić dalej o unikatowym królestwie dewów, które jest rzutowane ze świadomych kryształów.

Zakończenie

Na zakończenie powiemy jeszcze raz: Częstotliwość nowej Ziemi wzrasta, podobnie jak tempo wibracji kryształów. Tak ma być, to dzieje się zgodnie z planem, faktycznie główne pola kryształów tej planety odgrywają ważną rolę w rozprzestrzenianiu krystalicznego wzoru. Rzeczywiście, świadome królestwo minerałów Ziemi przebudziło się na nowy poziom ważności i wpływu.

W rzeczywistości krystaliczne regiony Ziemi odgrywają najbardziej znaczącą rolę w zmianach i uaktualnieniach w częstotliwości wymiarowej. I zapewniamy was, że to dobroczynne oddziaływanie oraz stymulacja szyszynki jest korzystne dla ludzkości. Coraz częściej odczuwacie potrzebę odwiedzenia krystalicznych pól, a duże znaczenie w tym odgrywa intuicyjne zrozumienie. Zapewniam was, drodzy Ludzie, że działanie królestwa minerałów jest boskie, skoordynowane i celowe, ma na celu jeszcze silniejsze generowanie przepływu siły życiowej, zakodowanej geoenergetyki, którą odbiera od krystalicznego rdzenia planety i centralnego Słońca.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Jesteście umiłowani. Dzieją się wspaniałe rzeczy, a wy jesteście na dobrej drodze. Niech wasza światłość promienieje!

I tak jest ... I tak jest ...

środa, 8 listopada 2017

SZUKANIE WEWNĘTRZNEGO POKOJU LM-10-2017 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie nadszedł czas, aby zapanować nad energią myśli oraz emocji, którymi emanujecie podczas tego okresu konfliktów, zamieszania i stresu na naszej planecie. Czy osłabiasz lub wypaczasz aurę harmonii, którą stworzyłeś wokół siebie, czy pozwalasz, aby pochłonął cię chaos chybionych wytworów i zniszczeń, jakie obecnie pojawiają się na Ziemi? Czy pogrążasz się w scenariuszach, które wciąż emitują: telewizja, radio i czasopisma? Czy pozwalasz na to, aby powracać do gęstości negatywnego otoczenia iluzji? Jeśli na którekolwiek z tych pytań twoja odpowiedź brzmi "tak", zasilasz chaotyczne wibracje sytuacji światowej negatywną energią zamiast dodawać miłość / światło / moc do innych emisariuszy pokoju na całym świecie. Czy stoisz po stronie tych, których największym pragnieniem jest doprowadzenie do pokojowego rozwiązania z jak największą korzyścią dla wszystkich, czy też nieumyślnie dostosowujesz się do tych, którzy chcą utrwalić oddzielenie, cierpienie i dominację?

To nie oznacza, że nie należy interesować się tym, co dzieje się na całym świecie, ale to, że teraz, jak nigdy przedtem, trzeba wznieść się ponadto to wszystko i dołączyć do nas - obserwatorów z wyższego punktu widzenia, w którym nie ocenia się czegoś jako właściwe lub złe, a są tylko różne odcienie prawdy oraz różne motywy, gdyż żadna rasa, kraj czy religia nie jest ani całkowicie sprawiedliwa, ani bez winy, ani całkowicie zła. Pamiętaj, że każda Dusza żyjąca na Ziemi ma w sobie iskrę boskości. Trzeba skupiać się w sercu i dostrajać do wyższej Jaźni, zwracać uwagę na podszepty ducha, aby działania oraz decyzje zawsze były zgodne z boskim planem. Wtedy, umiłowani, staniecie w szeregu sprawiedliwych, których największym pragnieniem jest powrót Ziemi i ludzkości do prawdziwego stanu pokojowego współistnienia w środowisku, w którym panuje nasz Bóg Ojciec Matka.

Przyznaję, są tacy, którzy zgodzili się grać rolę adwokata diabła - oni prezentują swoją ciemną stronę w najbardziej niszczący sposób. Są inni, którzy twierdzą, że mają tylko najwyższe, najbardziej altruistyczne motywy, ale widzimy i znamy ukryte przyczyny podejmowanych przez nich decyzji a także działania inicjowane w imię pokoju oraz sprawiedliwości. Obecnie na Ziemi toczy się podwójna gra w najbardziej dramatycznej formie, i od ciebie zależy, czy dasz się wciągnąć w poplątaną spiralę ściągającą w dół karmicznej niewoli.

Wielokrotnie mówiliśmy o prawach przyczyny i skutku, o tym, że po każdym działaniu następuje reakcja, która prowadzi do tego, co jest znane jako negatywna lub pozytywna karma. Przez wiele wieków staraliście się, aby jako oświeceni, zrównoważyć osobistą karmę, karmę przodków i karmiczne wpływy rasowe. To była spora część gry w dualność i polaryzację: chodziło w niej o powrót do równowagi i harmonii we wszystkich aspektach Istoty. I co się dzieje, gdy wiatry wojny, konflikty i zniszczenia otaczają Ziemię jak ciemne / ciężkie chmury, dotykając oraz wpływając na wszystko oraz wszystkich? To zależy od tego, co czujecie i myślicie, kochani, co jest w waszych umysłach oraz sercach - czy wytrwacie w świetle, czy też dodacie własne negatywne karmiczne myślokształty do tych, które są tworzone w każdej chwili. Wielu z was udało się znakomicie zrównoważyć karmiczne rejestry życia, a teraz nazwijmy je Księgą Życia, w której znajduje się kolumna plusów i minusów, a waszym celem jest zamiana minusów w plusy lub pozytywne wzorce energetyczne.

Nie prosimy was o bierne siedzenie przy drodze i nic nie robienie. Prosimy o to, abyście powstali i zaczęli działać, bo wasza energia życiowa jest potrzebna, jak nigdy dotąd. Jesteście o wiele potężniejszymi istotami niż sobie wyobrażacie, moi odważni przyjaciele - odgrywacie ważną rolę w znalezieniu pokojowego rozwiązania bardzo niepokojącej sytuacji na świecie. Energia, którą emitujecie z wnętrz serc ma tak samo duży wpływ na wynik tego wielkiego konfliktu, jak działania tych, którzy znajdują się na liniach frontu. Można powiedzieć, że ty też jesteś na pierwszej linii frontu, ponieważ masz zdolność dotarcia do czystej, nieprzejawionej substancji Stwórcy i uformowania jej w potężne myślokształty oraz działać tak, aby pokonać wszelkie przeciwności. Te dzielne Dusze, które zostały wezwane na pole bitwy, bez względu na to, z której strony walczą, jeśli robią to z prawdziwej potrzeby sprawiedliwości dla wszystkich i z duchowym współczuciem wobec bliźnich, jeśli zamiast ziać nienawiścią, pragnieniem zemsty, zniewolenia lub kontrolowania innych, funkcjonują jako sprawiedliwi wojownicy, mają za sobą siły Nieba.

Wielu z was przeszkadzało lub dezorientowało to, że używamy terminów: wojownicy pokoju i wojownicy światła – chodzi o to, że interpretujecie to jako terminologię wojowniczą. Jednak istnieje wiele różnych interpretacji i różnych aspektów prawdy. Odkąd Ziemia wraz z ludzkością wpadła w gęstość separacji oraz bólu, pilnie wojowaliśmy o was i dla was. Walczyliśmy z cieniami złudzeń, z negatywizmami stworzonymi przez waszą zbiorową świadomość strachu, poczucia winy i niegodności. Walczyliśmy, aby pomóc wam połączyć się z boskością i przypomnieć, kim naprawdę jesteście. Starannie wykonywaliśmy rozkazy i instrukcje wydane przez naszego Boga Ojca Matkę oraz Stwórcę, która głosiła: pomóż naszym dzieciom wrócić do Światła i odzyskać ich boskie dziedzictwo. Tak, przez dłuższy czas byłem zaangażowany w wojnę pomiędzy Światłem Stwórcy a cieniem ludzkości, ale moja broń to miłość, współczucie, zrozumienie oraz wsparcie – dawane wam podczas przekraczania dolin rozpaczy, wzbijania się na szczyty nadziei i oświecenia.

Jeśli dołączysz do nas i podejmiesz starania, aby wprowadzić Światło do świata cienia oraz serc ludzkości, jeśli będziesz mocno trwać w przekonaniu, że ostatecznie zwycięży prawość (wiedząc, że tylko nasz Bóg Ojciec Matka zna cały obraz i to, co jest naprawdę najlepsze), jeśli możesz zachować poczucie wewnętrznego pokoju i radości oraz promieniować miłością Stwórcy do WSZYSTKIEJ ludzkości, to jesteś prawdziwym wojownikiem naszych Zastępów Światła.

Ci, którzy protestują, krzyczą i organizują marsze na rzecz pokoju, dodają swoją energię do tygla chaosu. Nie proponują rozwiązań, nie podejmują pozytywnych działań, ale obwiniają i protestują przeciwko działaniom innych, deklarując, że niedziałanie jest jedynym sposobem na osiągnięcie pokoju oraz harmonii. Jest to kolejna forma stawiania ogrodzenia lub nie zajmowania stanowiska. Wcześniej wiele razy mówiliśmy, że nadszedł czas, aby wyjść z opłotków, aby zadeklarować, po której stronie będziecie służyć - po stronie światła czy po stronie cienia. Nadszedł czas, aby zdecydować, że jesteś wysłannikiem Światła, jarzącą się iskrą Boskości i współtwórcą miłości, radości, obfitości oraz harmonii, albo że jesteś człowiekiem, który chce żyć w łatwy sposób zgodnie z nakazami innych, przez co na razie odkłada odrodzenie się w boskości.

Słowo pokój jest w tych niepokojących czasach używane często, a pokój na świecie może być przerwany na wiele sposobów. Używasz pojęcia spokój umysłu, co oznacza wyciszony, spokojny stan umysłu, który jest wolny od niezgody, niehumanitarnych myśli lub umysłowego konfliktu. Pokój może oznaczać wzajemne porozumienia między dwojgiem ludzi, rodziną, grupą, dzielnicą, miastem lub narodem, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym i które wnoszą spokojną, pokojową atmosferę, a także zgodny z prawem porządek. Może to również oznaczać traktat lub umowę mającą na celu zapobieżenie konfliktowi między dwiema przeciwstawnymi frakcjami. Możesz być nazwany człowiekiem pokoju lub pacyfistą, ponieważ starasz się promować pokojowo nastawione środowisko. Możesz szukać pokoju lub dążyć do zachowania pokoju poprzez działania pojednawcze czy przez rozstrzyganie sporów poprzez kompromis. Pokój jest rezultatem osiągnięcia harmonii i równowagi w każdej sytuacji. Pokoju nigdy nie osiąga się dzięki emocjonalnej naturze ego, ale dzięki wyższym wibracjom energii Ducha, które zawsze szukają najkorzystniejszego wyniku dla wszystkich zainteresowanych. W twoim świecie dualności i polaryzacji optymalnym celem jest znalezienie harmonii i równowagi we wszystkim, ale ta harmonia musi zaczynać się wewnątrz. Musi rozkwitać w sercu, gdy pozwalasz Duchowi zejść i ponownie zapanować w twoim ciele fizycznym. Wtedy zaczniesz widzieć oczami przepełnionymi miłością i słuchać uszami, które są łagodzone przez współczucie. Będziesz wiedzieć, że dostajesz wszystko, czego potrzebujesz, i nie starasz się zabrać tego, co należy do kogoś innego.

Zawsze dąż do takich rozwiązań, aby każdy zyskał, gdyż kiedy ktoś traci, inni też tracą. Stajesz się mistrzem Światła, stąpasz cicho lecz odważnie, nosząc pałający eteryczny miecz boskiej woli, honoru, prawdy i sprawiedliwości. Potwierdzasz swoją prawdę oraz żyjesz zgodnie z nią w sposób uczciwy i pokorny, świecąc przykładem, przyznając wszystkim innym takie same prawa. Pokoju musisz najpierw szukać wewnątrz siebie, ukochany, a gdy znajdziesz to, czego szukasz, będziesz emanował na świat aurą spokoju, a ona będzie się łączyła z aurą innych osób o spokojnej i harmonijnej naturze, dzięki czemu będzie się potęgowała.

Kiedy napełniasz się mocą i łączysz z innymi, możesz przezwyciężyć wszelkie niebezpieczeństwa, a także tworzyć oraz wzmacniać komórki / obszary Światła, które tworzysz na Ziemi, a także w piątym wymiarze. A kiedy te wypełnione światłem myślokształty osiągną pewien poziom powiększenia, zaczną się cudownie przejawiać na płaszczyźnie ziemskiej. Wiele twoich wizji zbliża się do tego punktu, co pozornie dzieje się bez wysiłku. Wykonywane są ostatnie poprawki, a przygotowania dobiegają końca - teraz zwróć uwagę na wspaniałe efekty wszystkich twoich starań.

Nieludzka natura ludzkości wobec siebie nawzajem jest procesem wciąż trwającym, który nieprzerwanie toczy się od upadku do gęstości. Pokojowe współistnienie prawie nigdy nie było ostatecznym efektem konfliktu. Najczęściej głównym motywem było zdobycie, zajęcie i zmuszenie innych do poddania się bez dbania o dobrostan osób złapanych w środku lub zmuszonych do walki.

Wielokrotnie tłumaczyliśmy, że przepaść między światłem a cieniem rozszerza się, podobnie jak świat pełen wibrujących wzorców Światła jest nakładany na trzeci / czwarty wymiar świata iluzji i cienia. Ten stan coraz bardziej pogłębia się z dnia na dzień. Trzeba zachować czujność, każdego dnia skupiać się w sercu i pozwalać inspirować przez Ducha. Musisz nauczyć się tworzyć energetyczne granice i stale wzmacniać tarczę lub kolumnę ochronnego stwórczego Światła. Musisz słuchać podszeptów serca, ponieważ w nim twoi anielscy pomocnicy i nauczyciele zostawiają skarby mądrości.

Skup się w swoim wnętrzu, mój wierny towarzyszu, i przypomnij sobie, jak dawno dawno temu razem wznosiliśmy się we Wszechświecie, tworząc nowe galaktyki, światy oraz cywilizacje wykraczające poza najśmielsze marzenia. Przypomnij sobie, że miałeś do dyspozycji całą boską substancję Stworzenia, a wszystko co trzeba było robić, to sięgnąć do umysłu i nadać jej formę Przypomnij sobie: wszystko, co musiałeś zrobić, to wyobrazić sobie coś, a to cudownie się przed tobą pojawiało. Starajcie się sobie przypomnieć liczne formy, które przyjęliście - wiele różnych form w różnych kompozycjach, teksturach i o różnych cechach, ale wszystkie były piękne oraz doskonałe w oczach naszego Boga Ojca Matki. Ważne jest, aby pamiętać, że doświadczałeś życia pośród każdej rasy rdzennej, jaka kiedykolwiek zamieszkiwała Ziemię - co oznacza, że miałeś każdy kolor skóry i wykazywałeś cechy każdej rasy ucieleśnionej na twojej planecie. Chcę przez to powiedzieć, że jesteś wieloaspektowym bytem, który doświadczył całego bogactwa i różnorodności, jaką dysponuje Ziemia, ten Układ Słoneczny, galaktyka oraz Wszechświat. Więc jak możesz oceniać swoich braci i siostry, którzy w tym życiu mają inny kolor skóry niż ty, mają odmienne zwyczaje, wierzenia czy kulturę lub nazywają swego boga innym imieniem? Już to mówiłem, lecz powtórzę wielokrotnie: SKORO TAK ROBISZ, OCENIASZ SAM SIEBIE.

Pamiętajcie, ukochani, w tych czasach wielkich zmian, możecie uczynić różnicę. Emanujcie na świat miłością / światłem, aby wszyscy mogli to zobaczyć. Pozwólcie nam pomóc sobie w wypełnianiu waszej ziemskiej misji i zasilać was naszą miłością. Razem odniesiemy zwycięstwo.

JESTEM archanioł Michał

** Przekazane przez Ronnę ** STAR * QUEST **