poniedziałek, 27 listopada 2017

WSZCZEPIANIE MYŚLI Lisa Renee listopad 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy mamy lepsze rozeznanie w temacie wszczepiania myślokształtów oraz kontroli umysłu, możemy lepiej zrozumieć związany z nimi program i odmówić udziału w nim. Jeśli ktoś postanowił zaprojektować społeczeństwo tak, aby ludzie honorowali samozniszczenie, tłumienie siebie i materializm, doprowadzając do ucieczki w wewnętrzną pustkę poprzez lekarstwa i uzależnienia, mamy ogólny plan kontroli umysłu, który jest praktykowany na naszym społeczeństwie. Zasadniczo chodzi o blokowanie postrzegania rzeczywistości poprzez zagłuszanie odbiorników neurologicznych i hipnotyzowanie mózgu tak, aby rzesze ludzi nie mogły rozszyfrować ani postrzegać tego, co naprawdę się dzieje. Wielu z nas odczuwa presję programu rozłączania duszy i asymilacji AI w masach. Antidotum na transmisje kontroli umysłu i usuwanie implantów jest głęboko związane z rozwijaniem wewnętrznego ducha oraz odmawianiem stania się niewolnikiem automatycznych impulsów. Z tego powodu przyjrzymy się najczęstszym formom wszczepionych myśli i implantów oraz sposobom ich identyfikacji.

Od czasu podpisania umów handlowych z Majestic 12 i szarymi Obcymi Zeta około 85 lat temu, mieszkańcy Ziemi zaczęli być poddawani agresywnym eksperymentom za pomocą ukrytych technologii wykorzystywanych do implantowania myśli – a to tylko jeden z wielu programów socjotechnicznych. Podczas II wojny światowej nastąpiła poważna rewolucja w militaryzacji i podejściu do działań wojennych w wyniku nawiązania przez światowy rząd kontaktu z negatywnymi kosmitami, którzy wprowadzili szereg zaawansowanych technologii w zamian za dostęp do ludzkiej genetyki, programów hodowlanych oraz zasobów planety. Podczas tej fazy tworzenia ukrytych programów wojskowych, eksperymentujące z tymi zaawansowanymi technologiami przekazanymi przez Obcych tajne frakcje wywiadowcze dowiedziały się, że ludzkie fale mózgowe i zachowania mogą podlegać wpływom lub mogą być sterowane poprzez ekspozycje na światło i dźwięki lub częstotliwości elektromagnetyczne. Ekspozycje te zostały skrycie przetestowane na ludziach za pomocą różnych implantów o częstotliwościach elektromagnetycznych.

Niektóre ekspozycje elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, jednocześnie wpływając na określone warunki w umyśle i ciele - wielokrotnie bez świadomości danej osoby. Metody stosowane do walki z wrogami szybko ulegały zmianom w kierunku całkowitej kontroli procesów biologicznych poprzez kombinacje ekspozycji na spektrum pól elektromagnetycznych. Poprzez ukierunkowanie na ludzki mózg i bio-neurologię, umysł, ciało i dusza mogą być manipulowane, aby kontrolować myśli oraz emocje, przekazywać sugestie, ingerować w pamięć długo i krótkotrwałą, wstawiać obrazy, uruchamiać wrażenia głosowe i zmysłowe oraz przejmować kontrolę nad autonomicznymi i spontanicznymi funkcjami ciała. Celem jest dezorientacja lub zniszczenie sygnałów organicznych, które normalnie utrzymują umysł i ciało w stanie równowagi homeostatycznej i statyki, przy jednoczesnym wyłączaniu genetycznych przełączników odpowiedzialnych za sygnalizację DNA w ludzkim ciele.

W tym miesiącu głębiej badamy wpływ i działanie wszczepionych myśli oraz implantów, które generują w ludzkiej populacji patologiczny umysł negatywnego ego. Aby zidentyfikować oraz zlokalizować źródło wszczepionych myśli i nie stać się niewolnikiem automatycznych impulsów, musimy wiedzieć, że ta technologia istnieje. Program kontroli umysłu jest bardzo złożony, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji zaprojektowanej do wszczepiania myśli w ludzkiej społeczności jest tym, co utrzymuje pętle linii czasu AI w niższych polach wymiarowych. Kiedy oczyszczamy nasze ciała świadomości z wszczepionych myśli i implantów, kiedy odmawiamy automatycznego odgrywania schematów kontroli umysłu za pomocą lęku, przemocy czy podziałów, pomagamy zwalczyć zbiorową siatkę sztucznej inteligencji. Kiedy odmawiamy posiadania wstawki holograficznej lub implantu poprzez utrzymywanie neutralności i obserwowanie ciała bolesnego, starając się uzdrowić emocjonalnie, implant rozpuszcza się w świetle, które stwarzamy zamiast nich. Kiedy wybieramy miłość ponad strach, kiedy przenosimy percepcję na wyższe poziomy, kiedy stosujemy tarczę 12D z naszym chrystusowym awatarem, możemy rozpuścić implanty częstotliwości i usunąć bolesne wyzwalacze w nich zawarte. Kiedy zastanowisz się nad tą informacją, pamiętaj o tych technologiach, aby móc zlokalizować je w celu demontażu, wtedy jesteś upoważniony do świadomego uczestnictwa w procesie we współpracy z twoją własną boską Jaźnią.

Ktokolwiek kontroluje umysł jednostki poprzez wszczepione myśli, zyskuje również kontrolę nad tożsamością, kierunkiem duszy i energią jej świadomości. W ten sposób ktokolwiek kontroluje zbiorowy umysł ludzi poprzez premedytacyjne stosowanie ukrytej taktyki sterowania umysłem, takie jak celowanie ukrytych technologii częstotliwości elektromagnetycznych, aby przesyłać implanty do nieświadomego społeczeństwa, zyska również wpływ na nieświadome i świadome myśli tych grup, a także ich motywacje, postrzeganie czy przekonania dotyczące rzeczywistości.

Zasadniczo oznacza to, że jeśli jesteśmy narażeni na ukrytą taktykę kontroli umysłu lub pozwalamy, aby coś z zewnątrz przejęło kontrolę nad naszymi impulsami myślowymi, wówczas nasze przekonania, postawy, instynktowne popędy i aktywność mózgu nie są naprawdę naszymi własnymi. U osób o słabszym charakterze lub mających niezagojone urazy, czasami oznacza to również, że ich zewnętrzne działania nie są w pełni ich własne, ponieważ są kontrolowani fizycznie przez wszczepione myśli, które są emitowane z zewnątrz do ich nieświadomego umysłu. Kiedy ludzie nie mogą kontrolować destrukcyjnych impulsów, które generują zewnętrzne destrukcyjne działania, stają się nieświadomymi agentami rozprzestrzeniającymi mroczne siły i niebezpieczny chaos. Stawianie ludzi na ostrzu brzytwy, aby działali destrukcyjnie, jest dokładnie tym, czego pragnie NAA, ponieważ jest to związane z taktyką podziału i podbijania oraz generuje wiele emocjonalnego bólu i cierpienia, które można zebrać i wykorzystać do dalszej manipulacji percepcją.

Jeśli nie panujemy nad własnymi myślami i nie dokonujemy świadomych mądrych wyborów osobistych, a zamiast tego pozwalamy innym myśleć za nas lub działamy zgodnie z nieświadomymi impulsami stymulowanymi przez implanty, tracimy kontrolę nad osobistymi celami i kompetencjami. Jeśli nie możemy zachować kontroli i dyscyplinować treści własnego umysłu, wówczas jesteśmy na zawsze niewolnikami świadomości. Niewolnictwo i ujarzmienie jest głównym celem każdego programu wdrażanego za pomocą tajnych strategii wszczepiania myśli i implantów w dowolnej populacji.

Jeśli ludzie nie są świadomi, że są potajemnie narażani na taktykę kontroli umysłu, stają się niewolnikami najbardziej dominującej siły, która niepostrzeżenie wywiera kontrolę na ich bio-neurologię. Ten bio-neurologiczny wszczepiony mechanizm został zaprojektowany w celu manipulowania myślami, motywacjami i pragnieniami, które działają, aby przejąć kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości przez tę osobę. Kiedy postrzeganie rzeczywistości jest kontrolowane, formatowane w konsensus większościowy lub zatwierdzoną wersję historii, która została opracowana przez NAA, wtedy zwykli ludzie wymuszają tę samą sfabrykowaną narrację, nie wiedząc, że są wykorzystywani jako pionki w grze kontrolera. który ukrywa oszustwa Obcych. Przez tę kontrolę i manipulację postrzeganiem rzeczywistości wiele osób na Ziemi samoistnie egzekwuje własne zniewolenie, tocząc ciągłe wojny oraz eksploatując zasoby naszej planety.

Ograniczana rzeczywistość

W wyniku wywierania elektronicznej kontroli na działanie mózgu i sposoby myślenia, nasze emocje, wspomnienia czy zgromadzona wiedza na temat wcieleń, które tworzą naszą mapę mentalną, mogą być również zmanipulowane i edytowane, aby skłonić nas do wiary w coś, co nie jest faktem lub prawdą. Jest to podobne do efektów wykorzystywania sztucznej komputerowej inteligencji do edytowania, odejmowania i usuwania informacji lub manipulowania postrzeganiem rzeczywistości za pomocą technologii, która działa jak filtr wzrokowy między światem rzeczywistym a tym, co postrzega użytkownik. Kiedy ktoś używa technologii komputerowej lub implantu do edytowania lub ograniczania postrzegania rzeczywistości przez innych, na przykład do wymazywania wspomnień, ma to negatywny wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie jednostki oraz jej zdolność do zachowania spójności psychologicznej i emocjonalnej.

Technologia używana do ograniczania percepcji rzeczywistości naprawdę łamie części wielowymiarowej świadomości, które są połączone w rozszerzoną wirtualną rzeczywistość, podczas gdy inne sekcje istnieją w warstwach organicznych linii świadomości.

Bywa to również nazywane fragmentacją duszy. Implanty są specjalnie używane do ograniczania postrzeganej rzeczywistości poprzez manipulację bio-neurologiczną funkcją mózgu osoby, aby nie postrzegała lub nie dostrzegała nieodpowiedniego tematu, przedmiotu lub rzeczy, których kontroler sobie nie życzy.

Zasadniczo chodzi o blokowanie percepcji rzeczywistości poprzez zagłuszanie neurologicznych odbiorników i przejmowanie kontroli nad mózgiem tak, aby masy nie mogły dekodować strumienia danych lub określonej częstotliwości tej treści czy rzeczy, która została wybrana do celowego usunięcia z pamięci.

Jeśli zgromadzone informacje, które kształcą i informują nas o życiu, opierają się na fundamencie celowych kłamstw oraz oszustw przefiltrowanych przez implanty ograniczające rzeczywistość, jesteśmy w poważnej niekorzystnej sytuacji – nie możemy podejmować klarownych, inteligentnych i świadomych decyzji, które mają wpływ na nasze życie i przyszłe dobro. Jednym z przykładów jest fałszywa informacja przekazana ludzkości przez NAA podczas II wojny światowej, która ustanowiła konwencję dotyczącą publicznego programu nauczania w instytucjach akademickich. Fałszywa wersja danych naukowych i historycznych, które zostały zapisane w podręcznikach edukacyjnych w celu stworzenia sfabrykowanego programu zatwierdzonych tematów, nadal jest zatwierdzana przez główne instytucje akademickie. Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji, które ograniczają percepcję rzeczywistości a także dezinformują ludzi uważanych za wrogów, sprawia, że ludzie podejmują błędne decyzje oparte na kłamstwie.

Manipulowanie postrzeganiem rzeczywistości u osoby, aby uwierzyła w oszustwa i iluzje, które powstają w wyniku długiej serii fałszywych wrażeń w czasie, jest metodą służącą do ograniczania percepcji oraz kontroli dostępu do dokładnych informacji czy wyższej wiedzy. Wszyscy żyjący na Ziemi ludzie są poddawani ciągłemu strumieniowi dezinformacji i wszczepianiu myśli, próbom manipulowania percepcją, a jednocześnie blokowani przed dostępem do prawdziwych oraz dokładnych informacji. Teraz nadszedł czas, aby odzyskać prawdę i odważnie stawić czoła temu, co naprawdę przydarzyło się Ziemi a także całej ludzkości, kiedy spaliśmy oraz mieliśmy wszczepiane myśli, które nie należały do nas.

Kontrolowanie percepcji to zniewalanie

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA tak ciężko pracują, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym poprzez kontrolowanie myśli oraz przekonań, które utrzymujemy w naszych umysłach, to za pomocą jakich metod mogliby zaimplementować broń w formie kontroli umysłu? Tutaj zbadamy, co powszechnie stosują w formach ukrytej technologii, która emituje wszczepione myśli i implanty, aby uzyskać kontrolę oraz dostęp do umysłu indywidualnego, zbiorowego i planetarnego. Ci, którzy mają dostęp do najszerszej wiedzy, inteligencji i świadomości tego, co naprawdę dzieje się na świecie, mają najbardziej strategiczną przewagę na planecie.

Dlatego kontrolerzy wykorzystują tę wiedzę, mając ogromną przewagę i nadużywając władzy. W obecnej atmosferze wojny o świadomość, ograniczania łatwego dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym, manipulowania mediami głównego nurtu, blokowania prawdziwych informacji przed globalną społecznością, ważny jest zamysł zrozumienia. Jest to przykład tego, jak stosują taktykę dzielenia i podbijania, by zarządzać inteligencją, kontrolą postrzegania oraz bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości prowadząc ludzkość ku niewiedzy i podporządkowaniu.

Kiedy ludzkie ciało i mózg są blokowane przez jakiś implant kontroli umysłu lub formę bio-neurologicznego elektronicznego nękania, przekierowuje układ nerwowy oraz mózg, aby mieć szerszy dostęp do odbierania myśli generowanych z wielu zewnętrznych źródeł, na które jesteśmy wystawieni. Gdy skupia się uwagę danej osoby na serii obrazów świetlnych i dźwiękowych, takich jak filmy oraz muzyka, obrazy te emitują informacje holograficzne, a czasami dane te przekazują implanty częstotliwości do ośrodkowego układu nerwowego, mózgu oraz nieświadomości. Kiedy zauważy się wysokie nasycenie obrazów śmiercią, przemocą i nieludzkimi zachowaniami, które są stale kierowane do opinii publicznej z mediów, widzi się strategię wszczepiania szkodliwych myśli.

Sztuczne sieci chcą stworzyć umysłową patologię nieustannie wysyłając impulsy elektromagnetyczne informacji za pomocą widzialnych i niewidocznych urządzeń technologicznych, aby ludzie utrwalali obrazy bezsensownych dramatów, zwodniczych narracji 3D oraz skrajnie negatywnych emocji. Jeśli większość ludzkości nie jest świadoma, że do współtworzenia rzeczywistości używa głównie patologicznego umysłu, wówczas łatwo zauważyć, jaki świat nieświadomie tworzy. Musimy otworzyć oczy, rozejrzeć się i uczciwie stwierdzić, co dostrzegamy jako globalny tego wydźwięk. Musimy zatem zrozumieć naturę patologicznego umysłu i jego sposobów myślenia, a następnie zobowiązać się do zaprzestania jego używania. Musimy zdać sobie sprawę, że to patologiczny umysł współtworzy patologiczne społeczeństwo.

Patologiczny umysł, patologiczne społeczeństwo

W pewnym momencie każda osoba będzie musiała stawić czoła wewnętrznym pytaniom o powody, dla których na tak szeroką skalę handluje się bronią, dokonuje bezsensownego zabijania, szerzy się ubóstwo, wykorzystuje dzieci, handluje ludźmi, seksem i celowo niszczy zasoby naturalne. To wszystko powoduje okropne ludzkie cierpienie na całym świecie. Człowiek zdegradował się do umysłowego poziomu drapieżcy z psychopatycznymi predyspozycjami, który unika osobistej odpowiedzialności za stosowanie wyrachowanych planów, w czym wiele osób dostrzega toczącą się wojnę z całą ludzkością, pięknem i stworzeniem. Wciąż wmawia się nam, że wojna przeciwko nam wynika z naszej własnej, wojowniczej natury ludzkiej. A przecież za wprowadzaniem tych programów do głównego nurtu stoją siły Czarnego Słońca, które gardzą absolutnie wszystkim, co reprezentuje źródło światła wewnątrz istoty ludzkiej, która jest esencją prawdy, czystości, kreatywności, bezwarunkowej miłości i współczucia. Dlaczego te cechy nie są rozwijane i wspierane jako podstawowe wartości etyczne, dlaczego nie są podtrzymywane w naszym społeczeństwie? Zamiast tego są ogólnie uważane za słabości osobowości i na takich ludziach żeruje się traktując jak ofiary. W konsekwencji ci, którzy przejawiają te wyższe moralnie cechy, mogą doświadczyć surowych kar ze strony społeczeństwa, ponieważ patologiczne społeczeństwo woli nagradzać drapieżników.

Następnym pytaniem, jakie sobie postawimy, aby rozszyfrować patologiczny umysł, jest: kto go stworzył. W którym momencie kultura śmierci, modelowanie konsumpcyjne i niespójne rozprzestrzenianie się masowego chaosu oraz destrukcji stały się społecznie akceptowanym, tolerowanym i znormalizowanym sposobem życia ludzkości? Kiedy zdecydowaliśmy się wyprzeć wewnętrzne światło stwórcze dla pustych cieni ciemności, brutalności i rozpaczy? Poza tym, jak to się mogło stać? Biorąc wszystko pod uwagę i analizując to z otwartym umysłem zastanówmy się, czy wszczepione myśli i obce implanty przyczyniły się do przejawiania skrajnie patologicznych umysłów oraz patologicznej świadomości?

Większość ludzkości została wyzuta ze zdrowego rozsądku, spójności i wyższej wiedzy, a także zdolności do zachowania opanowania, spokoju oraz poczucia szczęścia. Zamiast tego są doprowadzani na skraj traumatycznego stresu i narcystycznych defektów, zyskując przymus konsumpcji oraz przetrwania, który jest mocno lansowany w tym patologicznym społeczeństwie. Patrząc na globalny obraz rzeczywistości związanej z kontrolą umysłu na masową skalę, wykorzystującej ukryte technologie elektromagnetyczne do projekcji myśli do środowiska i umysłów ludzi, zaczyna się bardziej sensownie dostrzegać niebezpieczne patologiczne zachowania, które są dziś powszechne.

Źródło patologicznych myśli, zamiar ich oczyszczenia

Naszym obowiązkiem jest monitorowanie własnych myśli oraz decydowanie, czy chcemy je posiadać i czy są prawdziwe. Skąd pochodzą twoje myśli i czy jesteś świadomy siebie do tego stopnia, że możesz czuć, jak twoje ciało reaguje na impulsy pochodzące z zewnętrznej stymulacji, które nie wydają się naturalne? Zacznij zastanawiać się nad źródłem myśli, impulsów, uczuć lub stymulacji, których możesz doświadczyć w tym momencie, i zwróć uwagę na te, które popychają cię do robienia czegoś. Kiedy zwracasz na nie uwagę i dokonujesz wyboru, aby zmienić postrzeganie, zarządzasz swoją świadomością, uświadamiając sobie, co naprawdę dzieje się w twoim ciele.

Ludzkość została uwarunkowana przez kontrolę umysłu opartą na traumie i różnorakich implantach przeznaczonych do kreowania umysłu patologicznego, który jest używany do myślenia, rozwiązywania problemów oraz rozwijania wypaczonych systemów wierzeń, naprowadzających ludzi na autodestrukcyjne decyzje dotyczące życia. W wyniku przyspieszonego programowania kontroli umysłu, który stworzył patologiczny umysł, współtworzyliśmy patologicznie zaburzone życie wraz z patologicznie zaburzoną dynamiką rodziny. Dodatkowo, jeśli utknęliśmy w pętach niewoli patologicznego umysłu, jesteśmy związani z kolektywną nieświadomością, a w ten sposób pomagamy współtworzyć i zasilać patologicznie chore społeczeństwo, które wpływa na wszystkich.

Jeśli pozwolisz sobie na szczerą i głęboką refleksję nad obecnymi stanami patologicznymi, które dostrzegamy w całej ludzkiej cywilizacji, czy myślisz, że zostały one stworzone w sposób naturalny czy też zostały wytworzone celowo? Dlaczego jakikolwiek gatunek wielokrotnie wybierał patologiczne myśli, zachowania i działania, które mają na celu celowe niszczenie siebie i niszczenie świata, na którym żyje? Kto faktycznie skorzysta z zamierzonego zniszczenia Ziemi, podziałów między narodami i bezsensownego zabijania ludzkości?

Kiedy zastanawiamy się, kto jest odpowiedzialny za tworzenie wydarzeń przyczyniających się do powstania królestwa piekła, które w mrocznym cyklu zaczęło panować na Ziemi, musimy pomyśleć, jaką odpowiedzialność ponosi każda osoba wobec całej ludzkości. Kiedy ktoś się budzi i wreszcie widzi więcej bestialstwa, które gwałtownie szerzy się na świecie, co może zrobić natychmiast, by produktywnie przyczynić się do uzdrowienia świata?

Wszystkie systemy wierzeń, które oddzielają ludzi od siebie nawzajem, są związane z taktykami dzielenia oraz rządzenia, i ostatecznie niszczą każdego. Wszystkie przerażające historyczne wydarzenia, które przybliżyły nasz świat do przejawienia królestwa piekła i wiecznego cierpienia w kulturze śmierci, mogą być powstrzymane oraz zmienione dzięki ponownemu odkryciu przez nas siebie, patrzeniu na świat z poziomu serca i zobowiązaniu się do życia zgodnie z własną prawdą oraz jej wyrażania. Żyć prawdziwie - to wymaga rekonstrukcji każdej osoby, aby mogła przejąć osobistą odpowiedzialność za ciemność, która w niej istnieje. Jak zmieniłoby się życie na Ziemi, gdyby każdy był gotów wziąć odpowiedzialność za najciemniejsze lęki, i gdyby zechciał zareagować na najciemniejsze obawy o istnienie? Czy jesteś chętny?

Aby odmówić udziału w szkodliwych programach deklarowanych przez patologiczne umysły produkujące patologiczne społeczeństwo, które zostało zaprojektowane przez negatywną agendę Obcych, będziemy musieli głębiej zbadać bardziej powszechne patologie umysłu 3D. Patologiczne umysły zostały stworzone w niższych wymiarach za pomocą różnorodnych strategii kontroli umysłu opartych na traumie, a także przez elektroniczne nękanie, poprzez przesyłanie do podświadomego umysłu i całego ludzkiego pola energetycznego implantów o dostosowanych do programu częstotliwościach.

Implanty stwarzają umysłowe patologie i pasożyty

Tak więc, fale mózgowe można stymulować poprzez użycie światła i dźwięku. Za pomocą implantów częstotliwości można w stosunkowo krótkim okresie czasu modyfikować i zmieniać aktywności mózgu, procesów myślowych oraz zachowanie człowieka. Mało zrozumiałe jest to, że można to również wykorzystać do zmiany naturalnej funkcji sygnalizacji DNA w ludzkim ciele, włączania i wyłączania w nim genetycznych przełączników, co może prowadzić do zmian w percepcji.

Implanty Obcych są wykorzystywane do wszczepiania myśli do ludzkich umysłów, aby stworzyć społecznie akceptowalne programy wierzeń, które kształtują antyludzkie systemy wartości, dla podtrzymania głównych filarów kontrolerów społeczeństwa. Jest to rodzaj inżynierii społecznej wykorzystywanej do warunkowania ludzkości, aby zaakceptowała duchowe znęcanie się nad nią przez negatywnych Obcych oraz sama egzekwowała systemy przekonań drapieżników, poprzez hierarchiczne systemy zniewolenia oparte na strachu. Jest to podstawowa strategia dzielenia i rządzenia stosowana na planecie i ludzkości. Implanty Obcych i ich archonckie oszustwa przyczyniają się do chorób fizycznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych. Obce maszyny i implanty kontroli umysłu powodują, że chorujemy na różne sposoby.

Implanty Obcych działają w ludzkim ciele w podobny sposób jak chemiczny proces geoinżynierii polegający na rozpylaniu smug chemicznych na niebie, manipulując lub kontrolując działanie sił elektromagnetycznych w materii fizycznej. Budowa i ilość surowców stosowanych w tych implantach raczej nie są znane. Mogą być wykonane z materiału biologicznego, syntetycznego, substancji eterycznych, a także z zaprogramowanych nanobotów lub nanitów, które są używane w technologiach sztucznej inteligencji. Implanty kosmitów są technologią bioinżynieryjną zaprojektowaną do kształtowania ludzkiego ciała poprzez wszczepione myśli, które wywołują podporządkowanie kontroli umysłu programom NAA. W chemitrails stosowane są chemiczne aerozole i nanocząsteczki - służące do kontrolowania pogody nad zaludnionymi obszarami, a także do przesyłania pewnych zakresów zaprogramowanych częstotliwości i eksperymentowania dla kontroli myśli.

W obu przypadkach, gdy obcy, nienaturalny lub sztuczny materiał zostaje wprowadzony do żywego ciała, zaburza równowagę energetyczną, elektromagnetyczną i rytm homeostatyczny w ciele ludzkim. Wiele razy uruchamiane są sygnały o niskim poziomie pola elektromagnetycznego lub fal radiowych, które mają zakłócić naturalną homeostazę ciała ludzkiego i równowagę elektromagnetyczną. To powoduje, że organizm poddaje się hiper-stresowi lub stanowi hiper-odporności, wyczerpując nadnercza podczas walki z najeźdźcą. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z obcym agresorem, podczas gdy ekstremalny stres lokuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym.

Podobnie jak w przypadku chemtrails, implanty Obcych najczęściej działają w sposób, który przeciąża częstotliwość i naraża ogólne energie ciała oraz jego pole auryczne na działanie metali ciężkich. W końcu zaburza to równowagę organizmu, a w rezultacie w ciele rozmnażają się pasożyty, grzyby, drożdże i inne patogenne mikroorganizmy.

Trzeba zrozumieć, że energetyczne pasożyty są jednym z produktów ubocznych takich implantów i ostatecznie mogą się przekształcić w różne fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i negatywne myślokształty. Mogą wywoływać stany emocjonalne prowadzące do histerii, a także sprzyjać odłączaniu się od wewnętrznej Jaźni i duchowych energii. Wiele z tych patogennych organizmów przyciąga do osłabionego ludzkiego ciała pasożyty, które przyciągają demoniczne energie i jest to główny powód tej strategii. Kiedy ciało jest mocno zaimplantowane, wtedy sugeruje się przeprowadzenie intensywnej terapii przeciwpasożytniczej, a także oczyszczania, postów, medytacji i modlitw, aby pomóc odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu oraz ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

Sposób działania implantów

Przy zastosowaniu implantu sztucznej inteligencji, takiego jak zakodowany implant kontroli umysłu oznaczony częstotliwością seksualnego zniewolenia lub ofiara / kat, jego mechanizm działa jak kleszcz lub pijawka, który zagłębia się w niższe obszary ciała astralnego - przeważnie w pierwszą i drugą warstwę krocza oraz narządów płciowych. Implant w narządach płciowych wpływa bezpośrednio na reakcje instynktowne i funkcje reakcji emocjonalnej, które stymulują impulsy przesyłane do rdzenia kręgowego, mózgu oraz całego ośrodkowego układu nerwowego.

Wiele implantów jest również ukierunkowanych na splot nerwowy u podstawy czaszki, gdzie znajdują się drzwi atomowe - obszaru dostępu do rdzenia przedłużonego, gdzie wewnętrzne światło duchowe odbija się z oczu wcielonej monady. Po tym, jak ten implant kontroli umysłu przejmie kontrolę nad ciałem poprzez manipulację centralnym układem nerwowym, stymulując patologiczne myśli negatywnego ego, to wewnętrzne światło umrze. To ma zablokować ciało duchowe od wejścia i wcielenie w warstwy fizyczne. Powszechne jest kierowanie implantów eterycznych do gadziego mózgu, aby aktywować myśli związane z przetrwaniem lub ze strachem, i są one umieszczane w podstawowej strukturze pnia mózgu za pośrednictwem rdzenia przedłużonego. Jest to sposób na manipulowanie impulsami autonomicznymi wysyłanymi do mózgu w celu zmiany postrzegania lub stymulowania kontroli myśli poprzez negatywny mechanizm ego, który wyzwala aktywność w niższych trzech warstwach matrycy umysłu: podświadomej, instynktownej i świadomej. Dopóki dana osoba nie zda sobie sprawy, że dzieje się to dzięki domyślnemu ustawieniu w autonomicznym układzie nerwowym, i nie nauczy się przywracania własnego układu przywspółczulnego, nie jest w stanie zmienić negatywnych reakcji ego stymulowanych przez implanty.

Elektroniczne prześladowanie za pomocą sygnałów elektromagnetycznych

Zewnętrzne transmisje są przekazywane w falach dźwiękowych i świetlnych, a także w bodźcach dźwiękowych i wizualnych, pochodzących z zakresów spektrum elektromagnetycznego częstotliwości. Niektóre z tych transmisji są bardziej naturalne, podczas gdy inne są przeznaczone do sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ludzkie ciało emituje fale elektromagnetyczne, a sygnały używane do kontrolowania większości funkcji mózgu i ciała istnieją w skrajnie niskiej skali częstotliwości. Niezwykle niskie częstotliwości można łatwo wysłać za pomocą różnych technologii i są one wykorzystywane jako metoda nękania elektronicznego, skierowana do wielu ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planetarnego i ku jego powierzchni, aby kontrolować ludzki układ nerwowy. Media ci nie powiedzą, że implanty i technologia kontroli umysłu istnieją naprawdę, i że to ustalony, sprawdzony fakt. Technologia istnieje, sprzęt jest namacalny, patenty są zarejestrowane, a agencje, które je serwują i kontrolują, już od dawna obsługują te technologie.

Nękanie elektroniczne generuje w ciele ludzkim zaburzenie bio-neurologiczne, co może odwracać i mylić sygnały mózgowe. Celem jest odwrócenie funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego poprzez uwarunkowanie osoby do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania ośrodków przyjemności. Cykl wzajemnego połączenia między ośrodkami bólu i przyjemności jest nieprzerwanie wzmacniany oraz pobudzany bio-neurologią, która eskaluje w kierunku szkodliwych nałogów lub dewiacyjnych zachowań. Kiedy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą i ludźmi, wyraźnie dostrzegamy program mający na celu atakowanie i uszkadzanie ludzkiego układu nerwowego. Jeśli jesteśmy bardziej świadomi tego, w jaki sposób funkcje neurologiczne w naszym ciele są powiązane z naszymi stanami psychicznymi i emocjonalnymi, wówczas jesteśmy lepiej przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli i emocji. Następnie możemy otworzyć i wytrenować swoje ścieżki neuronalne, aby otrzymywać bezpośrednie wiadomości od wyższych ciał świadomości, Jaźni duszy-ducha, a odrzucać komunikaty negatywnego ego, które są głównymi pasmami częstotliwości wykorzystywanymi w elektronicznych szykanach i implantach.

Zewnętrzne sygnały ELF wyzwalają problemy

Aby atakować ludzką świadomość i nią manipulować, potrzeba tylko stworzyć złożony sygnał, częstotliwość, na którą nastąpi reakcja, kiedy mózg w odpowiedzi na zewnętrzny sygnał pochodzący ze środowiska zablokuje się i zacznie odzwierciedlać ten sygnał. Sygnał może być falą nośną w spektrum częstotliwości, zaprojektowaną w celu wywołania uczucia niepokoju lub emocjonalnego bólu. W wyniku tego chemia mózgu modyfikuje się i zmienia, generalnie zrzucając świadomość osoby w zakres niższych negatywnych emocji i zafałszowanego postrzegania. Duże populacje mogą otrzymywać przekazy, które mają wzbudzać niepokój, agresję lub lęk. Następnie pojawiają się wiadomości z głównych mediów, które też wzbudzają strach, szukają winnych i promują sensacje, tym samym podżegając do przemocy, gwałtu, wrogości oraz przestępczych zachowań. Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym w celu przesłania wiadomości do mózgu, aby zmienić jego chemię, myślokształt implantu i zainicjować takie zachowania, za pomocą których osoba dokona szkodliwego lub przestępczego czynu.

Sztuczne urządzenia i maszyneria Obcych

Urządzenia, które są umieszczane w warstwach ciała świetlistego przez negatywnych Obcych za pomocą programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, są również używane do roszczenia prawa własności do tej osoby. Mogą to być proste urządzenia mechaniczne albo złożone systemy, przeznaczone do infiltracji i uszkadzania ludzkiego naturalnego systemu biologicznego. Te programy sztucznej inteligencji są jak wirus, infiltrują biologiczne procesy neurologiczne organizmu, aby zarazić i zablokować częstotliwości prawidłowego funkcjonowania. Jeśli urządzenie jest złożone, potrzebuje źródła zasilania – w tym przypadku zaobserwowano, że niektóre takie implanty funkcjonują jako baterie, które zbierają energię, a następnie podłączają je do innego źródła zasilania. Kiedy umysł danej osoby przejawia patologie, psychiczną niestabilność, ta jest bardziej podatna na manipulacje i zawładnięcie przez siły ciemności. Scenariusze sterowania umysłem i serie poleceń są używane do wyłapywania oraz lokalizowania niestabilnych ludzi, takich jak ciężko zranieni narcystyczni mężczyźni, aby działali z użyciem przemocy i rozpowszechniali sygnał programu sztucznej inteligencji infekujący jeszcze większą liczbę osób z podobnymi urazami.

Broń eteryczna

Broń eteryczna może być postrzegana jako energetyczne noże, tasaki, igły i inne ostre przedmioty, które znajdują się w ciele świetlistym, w częściach ciała, w genitaliach, ciele modzelowatym, układzie nerwowym i mózgu. Najczęściej jest to implant typu częstotliwościowego, który ma na celu generowanie ogólnych szkodliwych zaburzeń częstotliwości elektromagnetycznych. Takie implanty są również wykorzystywane do osłabiania aury w celu jeszcze większego wykorzystania uprzęży bio-neurologicznych. Czasami broń eteryczna pochodzi z krwawienia z innej linii czasu, w której osoba używała broni i uczestniczyła w wojnie. Często dana osoba mogła zostać w innej tożsamości w innym czasie przez tę broń zabita lub mogła mieć uszkodzone ciało.

Eteryczna broń jest ogólnie związana z odciskami pozostałości w ciele aurycznym lub świetlistym, które były związane z walką i pochodzą z historycznego zapisu w matrycy duszy lub z innych linii czasu czy innych tożsamości. Wiele razy, gdy osoba doświadcza duchowego wzrostu, po dojściu do tej warstwy w duchowym ciele, w której doszło do traumy, zapis pamięci komórkowej ujawni się i można zobaczyć wewnętrznym okiem eteryczną broń jako krwawienie spowodowane przez zdarzenie z innych linii czasu czy okresów. Broń eteryczna jest również używana przez duchowych oszustów i NAA jako metody manipulacji ciemnymi mocami, aby wywołać u człowieka ból, cierpienie, chorobę lub wycieki energii.

Pieczęć Zeta i zagrody częstotliwości

Technologie wojskowych szaraków zostały sztucznie wpisane w różne siatki pól odwróconych i za pomocą wojskowych technologii wywołały samoistnie szkody. To dotyczy eksperymentów genetycznych, programów z liniami czasu, sztucznej inteligencji, wstawek holograficznych i astralnych miraży, uprowadzeń ludzi, tagowania, śledzenia oraz manipulacji płaszczyzną astralną. Szczególnym spaczeniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest pieczęć Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w populacji 3D podczas obecnego przejścia do następnego, harmonicznego wszechświata, wskutek czego wiele grup społeczności jest wystawionych na wyższe częstotliwości. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach płaszczyzny astralnej kompleksu serca, i ma zapobiec aktywacji czwartej nici DNA poprzez blokowanie dostępu do wyższej inteligencji pól mentora lub pierwszej warstwy umysłu wyższej Jaźni w warstwach 5-wymiarowych. Została zaprojektowana, aby ingerować w strukturę nadialną, która oświeca ludzki układ nerwowy i komunikuje się z obwodami ludzkiego serca oraz nerek. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego poprzez strukturę nadialną, stanowiącą duchową część ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i przekaźników, które są nierozerwalnie związane ze wzajemnie połączonymi funkcjami komunikacyjnymi w warstwach ludzkiej świadomości na poziomie dusza – duch.

Wycieranie świadomości

Blank Slating lub wycieranie świadomości jest terminem, który odnosi się do technologii wymazywania umysłu używanej przez personel wojskowy i NAA, zwykle podczas zorganizowanych tajnych operacji, mających na celu usunięcie bieżących wspomnień lub zgromadzonych danych dotyczących czarnych projektów operacyjnych, gdy te projekty lub osoba przestają być użyteczne.

Technologia wycierania świadomości była również zdalnie monitorowana przez NAA, by zaobserwować, czy znalazła zastosowanie w siatce planetarnej i liniach geomantycznych, podczas prób zniszczenia pamięci świadomości planetarnej i historycznych zapisów dotyczących faktycznych wydarzeń na planecie. Poprzez wymazanie pamięci z planetarnego pola świadomości oraz wykorzystanie tej technologii w sieciach poziomych, wiele ludzkich istot popadło w stan amnezji i nie jest zdolnych przypomnieć sobie, kim są i jakie jest ich prawdziwe pochodzenie.

Technologia ta jest bardzo skuteczna u ludzi, którzy funkcjonują w częstotliwościach niższych trzech warstw ego. Jest mniej skuteczna w przypadku gwiezdnych ludzi, ludzi indygo i tych, którzy mają naturalnie otwarte serca, są empatyczni oraz intuicyjni. To zdarza się często ludziom na Ziemi bez ich świadomej zgody.