sobota, 14 stycznia 2017

LINIE RA I SERAPHIM - LISA RENE

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Życzę wam szczęśliwego Nowego Roku i licznych błogosławieństw. Stało się jasne, że w tym roku linie RA, które współpracują z opiekunami strażnikami Prawa Jedni związanymi z projektami uzdrawiającymi, będą pracować z Ziemią w bardziej widoczny sposób, a wielu z nas może odczuć ich obecność, jeśli jesteśmy zdolni i chętni stać się czystymi kanałami wspomagającymi ciało planety podczas tego intensywnego okresu duchowej transformacji. Aby móc służyć i pracować z rodziną RA, aby pomóc uzdrowić genetykę Seraphim / Serafinów, musimy rozwinąć głęboką pokorę i poczuć w sercach oddanie dla innych. Rodzina RA jest ściśle związana z wprowadzaniem Prawa Jedni na planetę w kilku poprzednich cyklach i niestety, w większości tych czasów moc takich informacji była zawłaszczana lub nadużywana przez podżegaczy oraz kontrolerów. Wielu mieszkańców Ziemi cierpi obecnie na psychiczne rozłamy i ma braki w spójności ciał mentalnych - ze względu na amplifikacje polaryzacji, zasadnicze zmiany w transmisjach z pola magnetycznego, promieniowania kosmicznego i plazmy, które przyczyniają się do powstawania chaotycznych wzorców fal mózgowych oraz dysharmonii w chemii mózgu. Nierównowaga w chemii mózgu jest bardziej uwydatniana u ludzi żyjących na Ziemi, u których nie zostały oczyszczone reptiliańskie (gadzie) gałęzie myślenia oraz u tych, którzy mają więcej historycznych powiązań genetycznych z liniami Seraphim / Serafinów, Avian / istot skrzydlatych, istot Karian i/lub liniami ptasimi. Mogą też mieć zapisy w ciałach świetlistych lub odziedziczyły pamięć komórkową istot skrzydlatych z linii rodu. Linie Serafinów obejmują rodzinę Michała i mają trudne dzieje związane z wojnami galaktycznymi, były też poddawane hybrydyzacji z rasami gadzimi lub wężowymi, co przyczyniło się do powstania linii upadłych aniołów i cienia ciała bolesnego oraz negatywnych form, które w efekcie zstąpiły do pól materii.

Tak więc, w tym roku należy zwrócić większą uwagę na uzdrowienie ciał mentalnych, sieci poziomych, naprawę AI na horyzontalnej siatce Złotego Orła, ponowne połączenie rodzin monadycznych i sieci w celu stworzenia wzorców krystalicznych triad, które służą ujednoliceniu licznych warstw tych ciał mentalnych, aby działały bardziej spójnie, co z kolei wspomoże kształtowanie zdrowszego wzorca mózgu. Musimy zrozumieć, że chemia naszych mózgów oraz wzorce mózgowe ulegają przemianom, ponieważ zmieniają się sposoby myślenia rezygnujące ze współpracy z negatywnym ego i brutalnymi myślokształtami, które są zastępowane myślami opanowanymi, pozytywnymi i pokojowymi. Większość ludzi ze zniekształconymi wzorcami fal mózgowych ma również eteryczne implanty takie jak Splitter Tech, które powodują u nich gonitwę myśli, a to zaburza zdrową chemię mózgu. W rezultacie zazwyczaj nieświadome osoby, które nie zostały nauczone, jak wyczyścić umysł i negatywizmy, są natychmiast leczone środkami farmakologicznymi lub uspokajającymi. Jak wcześniej wspominałam, złość, wrogość lub myślenie furiackie to najgorsze możliwe myślokształty zaangażowane w te negatywne wibracje myślowe, bezpośrednio powiązane z siłami szatańskimi i AI. Dlatego takie ważne jest, aby usunąć i zneutralizować negatywne uczucia, ponieważ w tym szczytowym okresie bifurkacji są najbardziej szkodliwe dla organizmu ludzkiego i świadomości.

Ponieważ istnieje portal dostępu do systemu czarnych dziur, niezwykle ciemne siły demoniczne z tego systemu czarnych dziur mają dostęp do Ziemi i wywołują gniew, wrogość, przemoc - będące głównymi przyczynami częściowego lub całkowitego opętania. Staraj się postępować nadzwyczaj ostrożnie i przejmuj kontrolę nad reakcjami powodującymi złość, ponieważ mogą one nieść poważne konsekwencje. Trzeba ćwiczyć się w bezwarunkowym miłosierdziu i przebaczeniu w każdej dziedzinie życia, trzeba być osobą sumienną, cichą i spokojną, zwłaszcza, kiedy zaobserwuje się wzrost dziwnych surrealistycznych trudnych wydarzeń, jakie będą miały miejsce tego roku. Nie możemy pomóc planecie, jeśli nie postaramy się wykonać osobistej pracy związanej z uleczeniem i zablokowaniem przed gadami umysłu i nieświadomej złości ukrytej w umyśle zbiorowym – ona nie może dostać się do naszych umysłów ani nie może mieć kontroli nad naszą świadomością.

Ponieważ niedawno wyłonił się temat biogenetycznego uzdrawiania linii Serafinów, zgłosili się do nas także przedstawiciele linii rodzin RA, które bezpośrednio pracują z protokołem strażnika opiekuna, powinniśmy postarać się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat. Poniżej przedstawiam wpis ze słowniczka wznoszenia, w którym znajdzie się więcej informacji.

Linia Serafinów należy do twórców pierwotnych dźwiękowych pól Promienia Złotego Zakonu, chodzi tu o linie, z których można wyłonić tych Skrzydlatych, istoty z ptasią genetyką lub anielskich Serafinów. Są to przedłużenia jednostek rodziny RA (14D) z następnego wszechświata poprzez galaktykę Andromedy, Siedem Wyższych Niebios, którzy żyją zgodnie z Prawem Jedni.

Serafini mieli własne schizmy i problemy wiążące się ze zniewoleniem, w które byli w dużym stopniu zaangażowani na tworzonej planecie Ziemi, byli też widoczni na licznych liniach czasu i w dziejach rodzaju ludzkiego. Ponieważ rasy Serafinów były zaangażowane w ewolucję ludzkości od niższego poziomu 3D, były też świadkami szybkiego upadku jej świadomości, który poskutkował rozdrobnienie matrycy umysłu upadłych aniołów. Serafini byli częścią pierwotnych twórców boskiego prototypu gatunku ludzkiego, który został genetycznie zaprojektowany z potencjałem do rozwoju w kierunku ucieleśnienia chrystusowej świadomości. Ich energetyczny podpis i odcisk jest niewątpliwie zaznaczony w każdym z nas – w każdej ludzkiej istocie – i w części zbiorowej świadomości planety. Jedną z rzeczy, jaką zrobili Serafini dawno temu, która ma związek z eksperymentem dotyczącym ludzkiej ewolucji, jest faktyczne stworzenie systemów sieci ziemskich linii geomantycznych i axiatonalnych. Serafini stali się strażnikami / opiekunami Ziemi, którzy mieli chronić poziome tarcze i ich linie czasu tak długo, aż człowiek wyewoluuje do takiego poziomu, że sam będzie mógł strzec planety. Zostało to dokonane na siatce lub świadomości linii geomantycznych (ley) i w strukturze promieni określanej jako Sieć Pylonowa Złotego Orła (siatka Złotego Orła). To było faktycznie wytworem kolektywu ras opiekunów twórców, z których Serafini i rasy Istot Skrzydlatych stali się dzięki tej sieci znani jako strażnicy poziomej siatki Złotego Orła. Linie poziome formują sieć, która tworzy wskaźniki szablonu tarczy zegara, który bezpośrednio kontroluje przepływ świadomości w czasie i przestrzeni jako doświadczenie liniowe, a tym samym jest powiązany z polami morfogenetycznymi tworzącymi poziome linie czasu w wielu wymiarach.

Historia upadłych aniołów

Podczas atlantydzkiego kataklizmu i tego, co znamy jako bunt Lucyfera, około 26 000 – 30 000 lat temu, planetarne gwiezdne wrota – planetarne sieci geomantyczne – popadły pod kontrolę ras NAA takich jak Reptilianie, Annunaki, Alfa Drakonianie / Drakonianie z Oriona. Również siatka Złotego Orła dostała się we władanie tych istot, które wykorzystywały ją do manipulacji zbiorową świadomością , tak aby służyła NAA i fałszywym bogom, co było przeciwieństwem jej pierwotnego przeznaczenia. Tak więc, w ciągu ostatnich 26 000 lat siatka Złotego Orła była kontrolowana i używana głównie jako stacja nadawcza kontroli umysłu, dosłownie, mająca przesyłać fałszywe informacje lub manipulować informacjami przeznaczonymi dla ludzkiej populacji. Jednym z zadań wrót znajdujących się w Iranie jest wysyłanie myślokształtów związanych z kontrolą umysłu w celu promocji patriarchalnej dominacji fałszywego króla tyranii poprzez zbiorową matrycę archanioła Michała. Stwierdzono wysyłanie informacji związanych z programem, w którym Annunaki nadal kierują ludzkość na fałszywe linie czasu, z których jedna stanowi ciemność, zniewolenie i separację - za pomocą programów Armagedonu, metatronicznego odwrócenia i programu ofiara – kat. Siatka Złotego Orła stała się dosłownie narzędziem kontroli umysłu. Kilka lat temu została odzyskana przez rasy opiekunów stwórców, którzy starają się zrekultywować miejsca siatki matrycy umysłów upadłej świadomości upadłych aniołów, aby zastąpić patriarchalną kontrolę umysłów tarczą Salomona oraz poprzez aktywację centr łuków portali kosmicznej Matki (Mother Arc Hub).

Rody Quetzalcoatl i Serafinów

Warto zrozumieć, jak ludzie popadli w polaryzację i oddzielenie od boskiego Źródła tracąc własną spójność. Dokładnie to stało się z istotami galaktycznymi oraz galaktycznymi istotami boskimi, za których przedstawiciela uważany jest Quetzalcoatl. W związku z ziemską ewolucją, podczas której ucierpiały istoty Quetzalcoatl, Serafini i inne istoty świadome, podobnie jak matryca archanioła Michała, doznały negatywnego rozszczepienia oraz polaryzacji świadomości, i to nie było to, co można wyjaśnić jako ich wybór, to był skutek uboczny zakłóceń planetarnych jak również wszechświatowych pól tworzenia, a my nosimy ten skutek w sobie w tym czasie i przestrzeni. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że ta polaryzacja, rozłam i schizma wykraczają poza planetę. To jest coś, co jest poza ludźmi i w rzeczywistości wpływa na wiele innych poziomów świadomości – tyle zostało ujawnione na dzień dzisiejszy. Rozdrobniona w ten sposób matryca umysłu upadłych aniołów zainfekowała wiele wymiarów linii czasu.

Najważniejsza podstawowa linia jest obecnie związana z datą magnetycznego nadruku lub narodzin Quetzalcoatl – 14 sierpnia. To był pomyślny dzień, który otworzył portal połączenia, co umożliwiło nowy poziom ujawnień i uzdrowienia ras upadłych aniołów oraz Serafinów zaangażowanych w dzieje Ziemi od początku czasów. Teraz dochodzi do uwolnień ofiar przymierza krwi, które doznały cierpień na Ziemi oraz tego, co trzymało siatkę Złotego Orła w stanie odwróconych wzorów, implantów ukrzyżowania. Wiele istot ludzkich i nieludzkich było uwięzionych w tej sieci nie mogąc się rozwijać, nie mogąc ruszyć do przodu, zaś ich cierpiąca świadomość była dosłownie akumulatorem energetyzującym tę sieć i i jej odwrócony przez NAA wzorzec mający za zadanie zniewalanie ludzkości.

Rodzina Michała

Ten ciemny lub odwrócony kod infiltracji zmusza rasy upadłych aniołów do życia w wypaczonym wymiarze i w uszkodzonym, brutalnym wzorcu. Fenomen jednostek demonicznych i wzbierających lucyferiańskich energii ducha oszusta jest wynikiem tego wypaczenia rozpełzłego po powierzchni planety i pośród ludzi. Kiedy Serafini zostali zhybrydyzowani z Reptilianami, doznali niesamowitych uszkodzeń genetycznych. (Pierwszej próby hybrydyzacji, która miała na celu uleczyć genetyczne anomalie, dokonali Elohimowie. Miała ona wprowadzić więcej równowagi i umożliwić rehabilitację). Złoty Zakon Serafinów związany jest oryginalną częścią trzech pierwotnych pól dźwięku i był jednym z trzech twórców kryształowych ciał ludzi anielskich. Kryształowej matrycy Diamentowego Słońca. Dlatego wszystkie ludzkie ciała zawierają historię genetyczną związaną z rasami Serafin i anielskich istot skrzydlatych (Avian), takich jak rodzina Michała. Biorąc pod uwagę ten energetyczny podpis i imię Michała, ludzie mają w sobie jeszcze więcej energetycznych konsekwencji w postaci tego bólu. (Proszę, kiedy zostaliście o tym poinformowani, oczyśćcie się z energii tego rodu fałszywego Michała, fałszywego bliźniaczego Jezusa i z ich wzorca, proście o wewnętrzne urzeczywistnienie i o kody Niebieskiego Płomienia oraz o odłączenie wszystkich wypaczeń pamięci komórkowej, a także negatywnych form).

Uzdrowienie linii serca Serafinów

Fragment sesji: Bo najwyraźniej to, co dzieje się na Ziemi teraz, najbardziej dotyka linii krwi Serafinów, ponieważ oni mają związek z siatką Złotego Orła, a zwłaszcza z siatką świadomości, która jest częścią matrycy umysłu ras Serafinów. Można by powiedzieć, że są pierwsi w kolejce, aby doznać wynaturzenia z powodu tych genetycznych połączeń. Pole ich materiału genetycznego to jest sprawa numer jeden, trzeba im pomóc, gdyż zaczynają doświadczać przeinaczeń i wynaturzeń - dochodzą do punktu, w którym nie ma powrotu. To co dzieje się z siatką Złotego Orła jest, jakby tu powiedzieć, domyślamy się, że ta sieć, i Serafini byli oraz są opiekunami sieci horyzontalnej. Pole magnetyczne i kontrola umysłu oraz struktury AI wykorzystywane przez tych złych powoduje cofanie się, przez co mogą manipulować poziomymi liniami geomantycznymi, a kiedy nimi manipulują, manipulują też czasem.

Na przykład: ponieważ linie Serafinów są strażnikami poziomymi, natomiast gady nie są kompletnie zainteresowane stworzeniem własnych linii czasu, tworzą zniekształcenia na linii poziomej, co powoduje u Serafinów cały szereg problemów genetycznych. Rozumiem to tak, że Serafini mają problem bardziej z szybszym podziałem materiału genetycznego, ponieważ te istoty korzystają z nich jak z głównego punktu wpływów. One nie są z wyższych poziomów Elohimów pracujących na liniach pionowych. Pracują głównie na liniach poziomych. Więc to oznacza, że ponieważ ten poziom świadomości i materiał genetyczny jest wyraźnie zasadą męską, można powiedzieć, że ten obszar jest ich podstawową dziedziną kontroli. A ponieważ jest to zasilanie szaleństwa, na wrotach irańskich, naprawdę to co się dzieje, to są rozpaczliwe próby dokarmienia tego szaleństwa na wszystkich tych różnych poziomach. Ta linia genetyczna ma w tej chwili więcej problemów, ponieważ funkcja kontrolna naprawdę działa na poziomych liniach czasu, co oznacza, że Serafini mają coraz mniejsze pole do popisu. Oni zaczynają być energetyczny rozbierani (pozbawiani energii) przez odwrócenie sieci i fragmentację do poziomu upadłych aniołów, ponieważ rozsadzanie ich częstotliwości oraz materiału genetycznego jest tak drastyczne.

W miłości i służbie Lisa Renee

środa, 4 stycznia 2017

TECHNOLOGIA SZARAKÓW I PIECZĘĆ ZETA – LISA RENEE

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Wiele z uprowadzonych osób donosi o spotkaniach z różnie wyglądającymi typami szaraków – w ciągu ostatnich 100 lat pojawiali się w ciałach o podobnych kształtach, które jednak miały różne rozmiary. Gama odcieni skóry szaraków mieści się w tonacjach: od jasnoszarego do ciemnoszarego, od ciemno-niebieskawo szarego do szarości stali, a także w tonach koloru brązowawego. Mimo wymienionych różnic ich ogólna fizjologia jest zbliżona i zazwyczaj są klasyfikowani w zależności od wzrostu oraz obserwowanego statusu hierarchicznego odnoszącego się do ich zachowania oraz prac, przy wykonywaniu których są widywani podczas procedur przeprowadzanych na osobach uprowadzonych. Szarzy są telepatami i używają technik meldunkowych z umysłu do umysłu przez silną projekcję myśli, dokonywanych przez oczy metodą komunikacji związaną z łączeniem się z nerwem wzrokowym. Ta forma mentalnej telepatii i mocy psychicznej sterowanej myślami nazywa się psioniką. Kluczową postacią mającą powiązania z NAA był Aleister Crowley - miał z nimi spotkanie w Kairze / Egipt w kwietniu 1904 roku. Pewien Annunaki w ciele szaraka o imieniu Aiwass podyktował mu książkę „Księga prawa”, która jest centralnym świętym tekstem Thelemy.

Zdolności psioniczne są powszechnie stosowane u bardziej zaawansowanych jednostek pozawymiarowych lub negatywnych Obcych, którzy korzystają z tego na swoją korzyść, aby kontrolować ludzkość. Musimy pamiętać, że przedstawiciele niektórych gatunków Szarych, Annunaków i Drakonian mają po wiele tysięcy lat, i gromadzą w jednym ciele doświadczenia na wielu liniach czasu, co pozwoliło im bardziej rozwinąć zdolności umysłowe oraz psioniczne. Jeśli ludzie żyliby na Ziemi tak samo długo, również mogliby mieć podobne zdolności. To pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie na Ziemi żyją średnio 70 lat, podczas gdy wiele negatywnych Obcych, którzy wysysają energię z żywych systemów, żyje po wiele tysięcy lat, co daje im przewagę w postaci posiadania zachowanych wspomnień i świadomych doświadczeń.

Niektóre przykłady możliwości psionicznych:

Projekcja astralna
Czytanie aury
Jasnowidzenie
Projekcja lub przenoszenie świadomości
Manipulacja emocjonalna
Zwiększona świadomość wymiarów
Zwiększona pamięć ponad czasem
Hipnoza / kontrola umysłu
Podłączenie umysłu do umysłu, czytanie myśli
Wytwory psychiczne
Manipulacja energią psychiczną
Wyczarowywanie / przywoływanie jednostek poprzez działanie metapsychiczne
Telekineza
Telepatia
Teleportacja

Te demoniczne istoty są współtwórcami wielu implantów zakładanych przez Obcych wykorzystywanych do czynienia ludzi uległymi lub lokowania ich w systemach przekonań antyludzkiej kontroli umysłu zwiększając w ten sposób telepatyczną komunikację z użyciem implantów nerwowych znajdujących się w ludzkich obiektach. Ma to na celu oczyszczenie ich ludzkich celów dla uzyskania absolutnej kontroli nad samymi ich ciałami. Poprzez satanistyczne programy związane z rozprzestrzenianiem tych obcych implantów i sterowaniem systemami przekonań za pomocą kontroli umysłu widzimy promocje wielu gatunków hybrydyzacji oraz sztucznej integracji ze sztucznymi sieciami neuronowymi służącymi do kontrolowania ludzkiego mózgu a także centralnego układu nerwowego. Robią to ci z NAA i ich sługusy, bezduszne zainfekowane AI syntetyczne istoty, które nie mają bio-organicznych układów służących emocjonalnym i zmysłowym doświadczeniom czy do odczuwania empatii. Dlatego to jest program do trollowania istot gatunku ludzkiego, którymi mogą manipulować, wykorzystywać jako zwierzęta domowe lub próbować transferować świadomość innych szatańskich istot duchowych do ludzkich ciał. Już omawiałam wcześniej, jak pewne rodzaje genetyki były kontrolowane w grupie rodzin Michała, która jest częścią szatańskich programu mającego na celu umieszczenie demonicznych duchów w genetycznie preferowanych ludzkich ciałach męskich. Częściowe zawładnięcia mogą mieć na celu pełne zawłaszczenia ciał, wśród których grupy satanistyczne są bardziej agresywne i teraz próbują to robić częściej, aby zmienić przyszłe linie czasu. Porwania fizyczne zostały ograniczone głównie z powodu zmian, jakie zaszły w Układzie Słonecznym ostatnio - od końca 2012 roku, i faktycznie planeta została zintegrowana z poziomem astralnych częstotliwości na powierzchni Ziemi. Po prostu łatwiej jest im wniknąć do energii astralnych i manipulować celami w stanie uśpienia, a następnie porywać w sensie fizycznym. Te satanistyczne jednostki próbują utrzymać kontrolę nad ludzkimi ciałami poprzez poprzez manipulowanie implantami neuronowymi, które blokują ciała mentalne uniemożliwiając bezpośrednią komunikację z duszą lub sercem, uniemożliwiając wyższe połączenia duchowe - chodzi o tak zwane pieczęcie Zeta.

Wiele ciał szaraków to biologiczne drony tworzone w laboratorium, przez co nie są w stanie udźwignąć naturalnego biologiczno-duchowego rozwoju, poszerzenia świadomości oraz prokreacji. Zatem oni porywają i manipulują ludźmi dla ich unikalnego DNA, które jest zdolne do podtrzymania życia i światła w granicach własnych tkanek organizmu, natomiast ciała szaraków powstają z martwych tkanek i syntetycznych organów. Niezdolność do ewolucji czy prokreacji doprowadziła Szarych oraz innych Obcych do tworzenia hybrydowych programów hodowlanych w celu zapładniania ziemskich istot płci żeńskiej lub pobierania komórek jajowych i plemników od ludzi żyjących na Ziemi, którzy mają odpowiednią genetykę w celu stworzenia dzieci – hybryd.

Wiele uprowadzonych ludzi donosi, że niektóre jednostki EBE wydają się być dronami stworzonymi do wykonywania określonych zadań takich jak eskortowanie porwanych do określonych miejsc, w których odbywają się badania medyczne czy genetyczne. Wielokrotnie istota zgłaszana jako szarak okazała się być biologicznym dronem wykorzystywanym zdalnie do programów MILAB lub dla korzyści innych pozawymiarowych negatywnych Obcych manipulujących genetyką albo prowadzących programy hodowlane. Niektóre pozawymiarowe jednostki takie jak Annunaki, są zdolne do projekcji świadomości i w związku z tym są znane z możliwości przyjmowania różnych kształtów ciała oraz form biologicznych poprzez projekcję świadomości pomiędzy ciałami ludzkimi i nieludzkimi. Sugeruje się, że niektóre biologiczne drony szaraków są również używane przez Annunaki na podstawie umów o współpracę z ludzko – obcym wojskiem i cywilizacjami separatystycznymi. Wiele z tych EBE było kiedyś ludźmi, którzy byli zaangażowani w wojny Orionidów i zostali pochwyceni na Orionie oraz byli wykorzystani w koloniach jako siła robocza. Niektórzy pochodzący z Ziemi zostali zniewoleni na płaszczyźnie astralnej przez inne rasy, na przykład modliszki, szaraki i reptilianie, którzy wykorzystywali ich jako pracowników w innych systemach planetarnych. Niektórzy są nawet wykorzystywani jako sługusy dokonujące uprowadzeń ludzi dla projektów MILAB związanych z transferem dusz. Wielu z nich zostało pozbawionych świadomości, dlatego nie pamiętają, że kiedyś byli ludźmi. Jest to jeden z możliwych skutków mającego miejsce ruchu transhumanizmu na obecnej linii czasu Ziemi, co może prowadzić do potencjalnych przyszłych zawładnięć siłowych przez Obcych lub ciemne moce nad tymi duszami. Po tym, jak sztuczna inteligencja i syntetyczna biologia zasymiluje świadomość, byt nie może już inkarnować się w biologiczną postać ludzką. Dlatego należy pamiętać, że wszystkie implanty Obcych NAA i scenariusze porwań są zasilane przez siły satanizmu i należy uznać, że takie jednostki też stają się diaboliczne.

Technologie wojskowe szaraków sztucznie wpisane w różne sieci odwróconych pól, powodują również dodatkowe szkody wynikające z ich technologii, używania broni wojskowej, przeprowadzania eksperymentów genetycznych, programów związanych z liniami czasu, wprowadzania sztucznej inteligencji, holograficznych wkładek i astralnych miraży, uprowadzania ludzi, tagowania / śledzenia oraz astralnej manipulacji. Szczególnie na jedno z takich wypaczeń chcę zwrócić uwagę, chodzi o pieczęcie Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w ogólnej populacji 3D w tym czasie przejścia do następnego harmonicznego wszechświata, które wywołuje znaczne wyższe częstotliwości, na jakie są wystawiane rzesze ludzi. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach planu astralnego kompleksu serca i blokuje aktywację 4-tej nici DNA, co uniemożliwia dostęp do wyższej inteligencji pól mentorskich (pierwsza warstwa wyższego umysłu Ja) w 5-tym wymiarze. Została zaprojektowana, aby zakłócać struktury nadialne, które instruują ludzki układ nerwowy i komunikują się z obwodami ludzkiego serca. Ciało świetliste generuje impulsy elektryczne z przez struktury nadialne, które są duchową częścią ciała. Składa się ono z sieci energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z wzajemnie połączonymi funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości poziomu dusza – duch.

Pieczęć Zeta jest powiązana z częstotliwością przegrody 4D umieszczanej w ludzkim ciele, aby utrzymać duszę w ryzach wcieleń kontrolowanych przez NAA – a nawet okresów między wcieleniami. To tworzy liczne blokady, które hamują zdolności czuciowe serca uniemożliwiając dokonywanie rozpoznania przez ciało mentalne lub umysł świadomy. Pieczęć Zeta ma związek z historycznymi wydarzeniami wojskowymi jak również z obecnymi - tymi, które łączą się bezpośrednio z programami hybrydyzacji realizowanymi przez szaraków oraz programami hodowlanymi i / lub uprowadzeniami związanymi z MILAB. Ostatnie wydarzenia otworzyły linie czasu połączone z pieczęciami Zeta i implantami 4D, które blokują zdolność serca do uzyskania dostępu do własnych wielowymiarowych warstw kompleksu serca i eterycznych nadi w strukturze nadialnej, która jest wzorcem dla OUN oraz odbiornikiem mózgu. Pieczęcie Zeta są również sprzężone z liniami czasu mającymi związek z kompleksem przemysłu militarnego, te pieczęcie są umieszczane na pierwszej warstwie czakry serca i stawiają bariery między sercem a przekazem ciała mentalnego – jest to rodzaj rozdzielacza (splitter Tech), który szyfruje komunikację pomiędzy przekazami płynącymi z serca a ich odbieraniem przez mózg. Kiedy to jest wszczepione, dana osoba nie może czuć w środowisku żadnej energii, i to wydaje się być wzmacniane lub zasilane przy odbywaniu służby wojskowej. Ta militarna technologia szaraków jest rozprzestrzeniana / wstrzykiwana w wielu dziedzinach powiązanych z wojskowością, podczas rytuałów związanych z aspektem militarnym lub jakimkolwiek rodzajem ekspozycji na sprawy wojskowe. Obecnie ta technologia jest wykorzystywana jako broń psychotroniczna służąca do kontrolowania opinii publicznej, a pieczęcie Zeta nadal działają w dużej części społeczności związanej z 3D. Ponieważ większość ludzi nie jest w stanie aktywować wyższego kompleksu serca i podłączyć 4-tego pasma DNA w okresie dojrzewania czy dorosłości, chemikalia przez dłuższy czas zakłócają szablony w pasmach DNA, które gromadzą miazmatyczne nakładki związane z emocjonalnymi i fizycznymi zaburzeniami - dysharmoniami. To nie jest naturalne. Jeśli człowiek nie może aktywować swego serca i nie ma dostępu do czterech pasm DNA, nie jest w stanie aktywować tożsamości własnej duszy. Tak więc, nie rozumie: dlaczego jest wcielony na Ziemi, co jest jego wyższym celem, nie może też połączyć się lub słuchać swojej wyższej Jaźni, ponieważ nie może aktywować wyższych zdolności postrzegania zmysłowego.

Istnieją relacje z kontaktów z życzliwymi rodzajami Szaraków, którzy są świadomi gwałtów i zbrodni dokonywanych poprzez porywanie oraz torturowanie ludzkości, a którzy przystąpili do sojuszu ziemskiego, aby pomóc uwolnić ludzkość od Obcych ciemiężców, i którzy są zwolennikami ujawnienia. Nie możemy przyklejać etykiety do każdego gatunku ani uznawać go jako zdecydowanie negatywnego czy pozytywnego, a więc nauczmy się dostrzegać różnice pomiędzy zachowaniem duchowo pozytywnym a duchowo nieuczciwym, ponieważ to ma istotne znaczenie w ocenie obecnej sytuacji. Strumień przesunięcia inicjuje potężne skoki sił chaosu i tych sił, które eksploatują ludzi żyjących na powierzchni planety, aby utrzymać ich w stanie dezorientacji oraz nadal poddawać gierkom związanym z kontrolą umysłu w trójwymiarowym świecie.

Ucz się:

*Aby rozpoznać źródło impulsów myślowych pochodzących od wyższej – niższej Jaźni lub programów związanych z kontrolą umysłu, poznaj swoje samopoczucie, rozpoznaj poziom rozwoju i źródło myśli. O czym myślisz? Czy to jest duchowo zdrowe?
*Naucz się, jak harmonizować psychikę i emocje, aby stworzyć skoncentrowaną duchową Jaźń.
*Postaraj się zrozumieć podstępną kontrolę umysłu stosowaną na tej planecie.
*Rozwijaj wewnętrzną mapę drogową, aby wyraźnie dostrzegać negatywne impulsy ego i rozwijać odporność na kontrolę myśli i zachowania automatyczne.
*Naucz się rozpoznawać fałszywe przekazy dotyczące New Age lub domniemane autorytety, które chcą odebrać ci moc i manipulować cię przez niższe stany emocjonalne Unikaj materiału związanego z New Age, który ma połączenia z wampiryzmem lub kultem umysłu.
*Naucz się zauważać emocjonalną manipulację na wielu płaszczyznach jej popełniania w twoim życiu i bądź wolna od jej wpływu.
*Zastrzeż sobie 100% praw do odpowiedzialności za własne myśli i stany emocjonalne poprzez powstrzymanie osobistej Jaźni i wewnętrzną stałość.
*To rozwinie twoją wewnętrzną osobistą moc i pozwoli dowodzić osobistą przestrzenią – GSF!

Wytyczne w pierwszej triadzie fazy ewolucji.

Pierwsza triada duchowego przebudzenia, którego lekcje życia są testami osobistego wewnętrznego mistrzostwa dotyczy tego, dokąd podąża twoja uwaga i na czym skupia się świadomość. Mają na celu pogłębianie harmonii oraz rozwijanie i poszerzanie świadomość.

*O drogę oraz cele proś i pytaj własną duszę.
*Słuchaj i ucz się języka swego serca, które jest związane z wyższym zmysłowym postrzeganiem i podejmuj działania w kierunku prowadzenia przez duszę.
*Rozwijaj wewnętrzne połączenie z duszą, które zastępuje wszystkie uzależniające połączenia lub zewnętrzne postrzeganie rzeczywistości, uwolnij obawy przed byciem ocenianą przez innych.
*Żyj życiem zgodnym z duszą i celami oraz staraj się być przykładem dla innych. Praktykuj tarczę 12D, prawo Jedni oraz zachowanie zgodne z GSF.
*Oczyść ego z negatywizmów, lęków i emocjonalnego bólu w dolnych centrach czakr, stań się świadoma funkcji umysłu nieświadomego, instynktownego oraz świadomego.
*Ćwicz się w bezwarunkowej miłości i współczuciu w stosunku do innych, ćwicz się w empatii oraz ucz się kochać siebie.
*Zapoznaj się z tematyką wzniesienia i Kundalini oraz duchowego procesu przebudzenia świadomości, aby wspomóc wyjaśnić obawy ego / osobowości, które powodują ból i nieporozumienia wokół tego naturalnego procesu.

Nigdy się nie poddawaj i pamiętaj, że moc miłości przezwycięża wszystkie przeszkody, bez względu na to, w jaki sposób się one pojawią.

Błogosławieństwa miłości i pokoju dla wszystkich życzy Lisa.