poniedziałek, 29 czerwca 2015

OTWARCIE SIEDMIU PIECZĘCI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI LM-06-2015 przekaz archanioła Michała przez Ronnę Herman

ronnastar.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Umiłowani Mistrzowie, nadszedł czas, abyście zaczęli w pełni wykorzystywać swoje fizyczne i duchowe zmysły. Znów musicie nauczyć się właściwie ich używać, aby mieć dostęp do wyższych zmysłów, które od tak dawna pozostawały w uśpieniu i które trzeba rozwijać: jasnowidzenie, jasnosłyszenie lub zdolności telepatyczne, jasnoodczuwanie (chodzi o bycie empatyczną, intuicyjną osobą z rozszerzoną wewnętrzną świadomością). Wszystkie te zdolności są częścią waszego boskiego dziedzictwa tylko czekającą, aż ją odzyskacie.

Siedem głównych czakr ciała fizycznego już omawialiśmy - bardzo szczegółowo – przedstawialiśmy też pozytywne oraz negatywne cechy / funkcje każdej z nich. Ważne jest, abyście zdawali sobie sprawę, że każda czakra i narząd w organizmie ma świadomość siebie, na którą wpłynęły energie wielu waszych doświadczeń i myślokształtów. Stworzyliście sobie nie tylko zgodny z przekonaniami i częstotliwościami myśli świat zewnętrzny – zbudowaliście sobie również świat wewnętrzny.

Wasze ciała komunikują się z wami na wiele sposobów, lecz czy wiecie, jak ich słuchać i interpretować to, co mówią? Już wcześniej objawiałem wam tę prawdę, jednak przynoszę ją ponownie. Wielu z was zaakceptowało fakt, że możecie się komunikować i współdziałać z królestwem aniołów oraz istotami Światła. Jednak wielu innych nadal nie zdaje sobie sprawy, że można porozumiewać się z wieloma aspektami własnej postaci cielesnej.

Jakiś czas temu przekazałem wam dar siedmiu krystalicznych sfer wyższej świadomości, dzięki czemu rozpoczęliście proces przywracania systemu czakr do stanu harmonii - oddychając w każdej z siedmiu głównych czakr ciała fizycznego kulami światła z Boskiego atomu nasiennego / Obecności Jam Jest. Mieliście oddychać w kuli Światła, a następnie nakładać na każdą kulę /czakrę znak nieskończoności, aby wspomóc przyspieszone uwalnianie się od wpływów nieharmonijnych wzorców energii, i starać się odzyskać panowanie nad sobą. Proces oczyszczania, harmonizowania i równoważenia siedmiu głównych czakr ciała fizycznego skutkuje ważnym procesem inicjacji, który nazywa się OTWARCIEM SIEDMIU PIECZĘCI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI. Kiedy przywracacie do stanu wewnętrznej harmonii każdą kolejną czakrę, aktywuje się proces otwierania wiru energetycznego, a udoskonalone cechy i energia tej czakry są emitowane w górę do czakry następnej.

Ponadto, w miarę powtarzania procesu, z każdej czakry uwalniany jest pakiet diamentowych cząstek Światła Stwórcy, które zaczynają płynąć w górę, aż dojdą do czakry korony, aktywując ją oraz pozwalając, aby działy się niesamowite i cudowne rzeczy: system czakr zaczyna wirować tak szybko, że wzdłuż kręgosłupa tworzy się rozjarzony snop światła, a z kolumny Światła wylewa się pięć wyższych galaktycznych promieni Stwórcy i tchnie we wszystkie czakry emanację BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO.

To jest proces, którego wielu z was doświadczało w ciągu kilku ostatnich lat, a ponieważ kroczycie przyspieszoną ścieżką oświecenia i transformacji, w obrębie waszych ciał fizycznych pojawiły się liczne objawy dyskomfortu i utrudnień. To były i są elementy tego, co tworzyliście przez wiele tysięcy lat, a co macie puścić, naprawić i zharmonizować w ciągu zaledwie kilku lat. Więc proszę, bądźcie dla siebie łagodni i wiedzcie, że jesteście w trakcie ucieleśniania i przekształcania ludzkiej Jaźni w promienną duchowo / ludzką Jaźń.

Pozwólcie, że po raz kolejny dam wam uproszczone ćwiczenia, które wam pomogą w dążeniu do uzyskania przez ciała fizyczne wewnętrznej mądrości. Dam wam słowa klucze dla każdej czakry. Proszę, przeanalizujcie to sobie, przemyślcie i nauczcie się właściwości każdej czakry, a następnie w codziennym życiu, w stosownych sytuacjach, intonujcie lub wypowiadajcie słowa odpowiednie dla każdej czakry. (Te słowa mogą być intonowane i przeciągane tak długo, jak komu wygodnie, i jak chce.) Kiedy zechcesz intonować samogłoski, zacznij od najniższej, najwygodniejszej nuty i powoli przesuwaj się w górę skali, powtarzając słowo dla każdej czakry. Możesz też intonować je wszystkie na dowolnym poziomie częstotliwości - tak jak ci wygodnie. Gdy śpiewasz słowo kluczowe i skupiasz się na czakrze, obserwuj swoje myśli. Jak czujesz słowo „ŻYCIE” (LIVE) w energiach czakry podstawy? Jak odczuwasz „MIŁOŚĆ” (LOVE) w energiach serca? I tak dalej.

CZAKRA PODSTAWY

Czakra podstawy gruntuje w energii siły życiowej Ziemi fizyczną Jaźń, dając stabilność (to jest najważniejsze, dlatego musisz szanować i odżywiać ciało fizyczne, równocześnie sięgając gwiazd). Kiedy ta czakra funkcjonuje prawidłowo i jest w stanie równowagi, masz więcej sił witalnych, odwagi i pewności siebie. To pomaga ci uwolnić się od starych dylematów związanych z przetrwaniem i niedoborem oraz wspiera sięganie do własnej skarbnicy obfitości.

Weź głęboki oddech i intonuj: ŻYJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: UH (HUH).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY JEDNOŚCI I NIEZMIENNOŚCI ORAZ POŁĄCZENIA Z ZIEMIĄ ORAZ WSZELKĄ OBFITOŚCIĄ”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. UŻYWAJĄC WYOBRAŹNI, ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA SYMBOLIZUJĄCĄ TWOJĄ CZAKRĘ PODSTAWY, PATRZ, JAK TA KULA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ ZAMIENIA SIĘ W PROMIENIEJĄCE SŁOŃCE, A SMUGA JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ Z PIERWSZEJ CZAKRY DO DRUGIEJ CZAKRY (TUŻ PONIŻEJ PĘPKA).
POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM STWÓRCY”.

CZAKRA PĘPKOWA

To siedziba fizycznej / emocjonalnej Jaźni. Kiedy ta czakra jest w równowadze, już nie nękają cię zwątpienia, uzależnienia czy problemy seksualne. Tu dostrajasz się do mądrości duszy zamiast do ego, a wszystkie stare samoograniczające wzorce myślowe z podświadomości są stopniowo zastępowane przez pewność siebie i emocjonalną stabilność. Zaczynasz na nowo przejmować osobistą moc, ucząc się wyrażać radość, tworzyć pokój oraz dobrobyt zamiast strachu i ograniczeń.

Weź głęboki oddech i intonuj: CZUJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OO (TY).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY PASJI Z DUCHEM JAKO REŻYSEREM. MOIM PRAGNIENIEM JEST WYRAŻANIE RADOŚCI, TWORZENIE POKOJU I DOBROBYTU, ABY CIESZYĆ SIĘ NIM I DZIELIĆ GO Z INNYMI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA, KTÓRA WYOBRAŻA TWOJĄ DRUGĄ CZAKRĘ, PATRZ, JAK WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENIEJĄCYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z DRUGIEJ DO TRZECIEJ CZAKRY (SPLOT SŁONECZNY). POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ I PEŁNIĄ SIEBIE”.

SPLOT SŁONECZNY

To siedziba fizycznej / mentalnej Jaźni. Kiedy ta czakra zaczyna wirować w harmonii, i pozostaje tu tylko kilka nieharmonijnych energii, powraca dobra samoocena, wiedza zamienia się w mądrość, a myśli stają się klarowne. Odzyskujesz kontrolę nad sobą i władasz swoimi pragnieniami. Uczysz się stawiać granice i szanujesz granice innych, przyciągasz energię z uniwersalnego Źródła substancji życia oraz własnego BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO (Obecności JAM JEST) - zamiast sięgać po energię istot znajdujących się wokół ciebie. W tym momencie zaczyna się aktywacja Słonecznego Centrum Mocy (SPLOT SŁONECZNY, SERCE, GARDŁO, GRASICA).

Weź głęboki oddech i intonuj: MOGĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OH (IDŹ).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO OSOBISTEGO CENTRUM MOCY I PRZEJMUJĘ KONTROLĘ NAD EMOCJAMI. JESTEM PANEM / PANIĄ MOICH PRAGNIEŃ. STAWIAM WYRAŹNIE OKREŚLONE GRANICE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE TWOJĄ TRZECIĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z TRZECIEJ CZAKRY DO CZWARTEJ CZAKRY (SERCA). POWIEDZ SOBIE: „JESTEM MOCĄ TWORZENIA”.

SERCE

Czakra serca jest bramą do wyższych czakr, które łączą cię z Jaźnią duszy i pięciowymiarową ŚWIĘTĄ TRIADĄ. Gdy czakra serca nie jest zrównoważona lub gdy jest częściowo zamknięta, będziesz działać instynktownie, jako istota ludzka zarządzana przez trzy niższe czakry fizycznej Jaźni. Kiedy zharmonizujesz energie umysłu serca / emocji (cielesne centrum siły życiowej i miłości), możesz dostąpić bezwarunkowej miłości Boskiego Umysłu. Szybko uwolnisz wszystkie energie i myślokształty przejawiające się w postaci zazdrości, nienawiści, egoizmu, poczucia winy czy uczucia niegodności. Kiedy rozniecisz Troisty Płomień Boskiej woli, mądrości i miłości, zaczniesz rozwijać współczującą naturę oraz poczucie jedności z życiem i wszystkim co jest.

Weź głęboki oddech i intonuj: KOCHAM.
Oddychaj głęboko i intonuj: AH (OJCIEC).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ AKTYWUJĘ MOJE EMOCJONALNE CENTRUM I CENTRUM SIŁY ŻYCIOWEJ SŁONECZNEJ MOCY. ODBIERAM I EMITUJĘ TYLKO ENERGIĘ ŚWIATŁA / MIŁOŚCI. OTWIERAM SERCE NA POTOK Z BOSKIEGO DUCHA.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA PRZEDSTAWIAJĄCA TWOJĄ CZAKRĘ SERCA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z CZWARTEJ DO PIĄTEJ CZAKRY (GARDŁA). POWIEDZ: „JESTEM POWSZECHNĄ MIŁOŚCIĄ”.

GARDŁO

Czakra gardła jest podłączona do astralnego / emocjonalnego planu lub płaszczyzny mentalnej / przyczynowej (kauzalnej) - w zależności od częstotliwości wibracji, myśli i słów, jakimi emanujesz. To może się wydawać zagmatwane, jednak tworzysz swoją rzeczywistość za pomocą myślokształtów, które emitujesz, a prawo przyciągania gwarantuje, że jeśli wysyłasz niższe częstotliwości – przyciągasz energie z planu astralnego, natomiast wyższe pozwalają ci sięgać do mentalnej płaszczyzny świadomości. Proces wznoszenia przynosi opanowanie płaszczyzny fizycznej, płaszczyzny astralnej (emocjonalnej) i płaszczyzny mentalnej, aby w końcu sięgnąć do piątego wymiaru, który jest w tej rundzie wznoszenia celem twojego Boskiego planu. Komunikacja, moc wypowiadanego słowa, jest jednym z najważniejszych narzędzi na płaszczyźnie fizycznej. Kiedy zaczniesz używać języka miłości / Światła i mowy duszy, zawsze będziesz wyrażać swoją najwyższą prawdę, zyskasz wyrazistość oraz twórczą moc mowy, a także słowa pisanego, i zyskasz biegłość w przejawianiu swoich przyszłych wizji.

Weź głęboki oddech i intonuj: MÓWIĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: I (OKO).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO CENTRUM MOCY WOLI. DZIĘKI MOCY KOMUNIACJI I AUTOEKSPRESJI BĘDĘ WYPOWIADAĆ WŁASNĄ PRAWDĘ UCZCIWIE ORAZ ROZTROPNIE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJĄCA TWOJĄ PIĄTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z PIĄTEJ DO SZÓSTEJ CZAKRY (TRZECIE OKO). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁĄ EKSPRESJĄ”.

TRZECIE OKO

Czakra brwiowa lub trzecie oko otwiera drzwi do wewnętrznych zmysłów. Najpierw ponownie ustanawia połączenie pomiędzy tobą a twoją nieświadomą Jaźnią (podświadomością) oraz stopniowo - z wyższą Jaźnią, gdy czysta substancja kosmicznego Światła Boskiego Umysłu (zwana promieniami), pozwala na wniknięcie i aktywację Boskiej świadomości (wewnętrznej esencji ciebie). Będziesz poruszać się zgodnie z podszeptami intuicji wiedząc, że prowadzi cię i inspiruje Duch. Kiedy oczyścisz się z wypaczeń, będzie ci udostępniona nowa wiedza, twórcze pomysły i inspiracje z wyższego poziomu mentalnego oraz intuicyjnego. Nie bój się pozornie ciemnej energii i myślokształtów, które podczas medytacji znajdujesz w świadomości lub przed oczami, gdyż to właśnie są wytwory wysuwające się na pierwszy plan w celu uzdrowienia i transmutacji w Świetle. Miłość jest dynamiczną, spójną siłą stwórczą, a kiedy miłość / Światło rozlewa się nad dowolną częstotliwością myśli, ta zostaje rozświetlona i ostatecznie się przemienia. Dlatego pamiętaj, aby korzystać z daru Fioletowego Płomienia.

Weź głęboki oddech i intonuj: WIDZĘ
Oddychaj głęboko i intonuj: AYE (MÓW).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ MOCY INTUICYJNEGO UMYSŁU. MAM JASNY WGLĄD I SŁUCHAM UWAŻNIE, SIĘGAJĄC PO WEWNĘTRZNĄ MĄDROŚĆ WYŻSZEJ JAŹNI”. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE SZÓSTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ PRĘDZEJ, STAJE SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PORUSZA SIĘ W GÓRĘ OD SZÓSTEJ DO SIÓDMEJ CZAKRY (KORONY). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁYM INSTRUMENTEM KLAROWNOŚCI I MĄDROŚCI”.

CZAKRA KORONY

Kiedy jest aktywna czakra korony, otwarta jest kolumna Światła przygotowująca do integracji licznych poziomów Nadduszy / wyższej Jaźni. Stopniowo, w miarę postępów, utrzymujesz dostęp do skarbów i darów oraz do mądrości przechowywanej w twojej ŚWIĘTEJ TRIADZIE, która znajduje się w piątym wymiarze. Kiedy wykażesz, że jesteś gotowa / gotów, aby żyć i emitować miłość / Światło / prawdę o tworzenia, coraz szerszym strumieniem płyną do ciebie cechy i cnoty dwunastu promieni Boskiej Świadomości.

Weź głęboki oddech i intonuj: JESTEM
Oddychaj głęboko i intonuj: EEE (JA).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ DUCHOWEJ MOCY I POŁĄCZENIE Z MOIM BOSKIM ATOMEM NASIENNYM, KTÓRY JEST MOIM CENTRUM OŚWIECENIA / INSPIRACJI / MĄDROŚCI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJACA TWOJĄ SIÓDMĄ CZAKRĘ WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ZAPŁONEM I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZEMIESZCZA SIĘ W GÓRĘ Z SIÓDMEJ CZAKRY DO GWIAZDY DUSZY (CZAKRA GWIAZDY DUSZY ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO 15 CENTYMETRÓW PONAD TWOJĄ GŁOWĄ - NAD CZAKRĄ KORONY).

POWIEDZ SOBIE: „ŁĄCZĘ SIĘ Z MOIM TĘCZOWYM MOSTEM I JESTEM Z NIM ZESTROJONA /ZESTROJONY DLA JEDNOŚCI ŚWIADOMOŚCI. NINIEJSZYM TRANSMUTUJĘ WSZYSTKIE NIEODPOWIEDNIE ENERGIE - WYCHODZĄC POZA PRAWO KARMY I PRZECHODZĄC DO STANU ŁASKI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO I INTONUJ: AUM.

WYOBRAŹ SOBIE, JAK SŁUP ŚWIATŁA, KTÓRY ŁĄCZY CIĘ Z BOSKIM ATOMEM NASIENNYM / OBECNOŚCIĄ JAM JEST, POSZERZA SIĘ, AŻ NAD TWOJĄ GŁOWĄ TWORZY SIĘ KORONA Z KWIATU LOTOSU. ZOBACZ, JAK CZYSZCZĄ SIĘ WSZYSTKIE WYPACZENIA I STATYCZNE FORMY TWOJEGO BOSKIEGO POŁĄCZENIA Z DUCHEM, TAK ŻE WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI BOSKIEGO ŚWIATŁA, BOSKIEJ WOLI I BOSKIEJ MĄDROŚCI MOGĄ SOBIE SWOBODNIE PŁYNĄĆ ZA POŚREDNICTWEM WIELKICH PROMIENI OD NASZEGO BOGA OJCA / MATKI DO CIEBIE ORAZ OD CIEBIE – DO ŚWIATA. POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM”.

ODDYCHAJ GŁĘBOKO I TRZY RAZY ZAINTONUJ: AUM, AUM, AUM.
---------------------

Aby jeszcze bardziej pomóc wam w ponownym nawiązaniu niezakłóconego, mocnego połączenia z duchowymi przewodnikami, anielskimi pomocnikami i członkami duchowej rodziny, z którymi macie pracować w miarę postępów w uzyskiwaniu wyższej świadomości, proponujemy to ćwiczenie:

Weź kilka głębokich oddechów i skieruj świadomość do wnętrza świętego Serca. Wyobraź sobie (jakkolwiek to postrzegasz) esencję swojej duszy wewnątrz kuli Światła, i przejdź do portalu z tyłu komnaty świętego Serca. Szybko przenieś się do piątego wymiaru, a w nim - do piramidy Światła zaprojektowanej specjalnie do odbywania spotkań z duchowymi przyjaciółmi, którzy razem z tobą podróżują przez subtelne częstotliwości wyższych światów. Przenieś się do tej świętej przestrzeni i zasiądź przy okrągłym kryształowym stole. Kiedy to zrobisz, rozejrzyj się po pomieszczeniu i zwróć uwagę na innych, którzy również są posadowieni na kryształowych krzesłach wokół stołu, ponieważ to z nimi masz się skomunikować i pracować. Poświęć chwilę, aby rozpoznać tych, którzy są wraz z tobą w piramidzie. Od czasu do czasu będą pojawiać się i inni, a piramida Światła poszerzy się, aby ich wszystkich pomieścić.

Tak jak w przypadku wszystkich piramid Światła w wyższych wymiarach, tak i ta jest zwieńczona podwójnie zakończonym czystym kryształem kwarcu zwisającym z wierzchołka piramidy pośrodku kryształowego stołu. Na pomieszczenie promienieją z gigantycznego kryształu błyskawice iskier. To wysubtelniona esencja Najwyższego Stwórcy i naszego Boga Ojca Matki – diamentowe cząstki Boskiego Światła. Pod stołem bije rozjarzonym Fioletowym Płomieniem fontanna – emanując poświatą na całe pomieszczenie, dzięki czemu przemieni dowolną wypaczoną energię, jaką wprowadzisz tu w celu oczyszczenia i uwolnienia. Przychodź do tego świętego miejsca często, aby wzmocnić połączenie i relacje ze swoją świetlaną duchową rodziną.

POWIEDZ SOBIE: „ODZYSKUJĘ MOJE BOSKIE PRZYRODZONE PRAWO I POŁĄCZENIE Z WYŻSZĄ JAŹNIĄ, DUCHOWĄ RODZINĄ ORAZ WSZYSTKIMI ISTOTAMI ŚWIATŁA, Z KTÓRYMI MAM PRACOWAĆ I KOMUNIKOWAĆ SIĘ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO KOSMICZNEJ MĄDROŚCI, A TAKŻE PRAWDY, KTÓRĄ MAM PRZYSWOIĆ I KTÓRĄ MAM SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI. TU I TERAZ ODZYSKUJĘ PANOWANIE NAD SOBĄ ORAZ WSZYSTKIE CECHY, DARY I CNOTY MOJEJ BOSKIEJ JAŹNI. ŻYCZĘ SOBIE BYĆ ŻYWYM UOSOBIENIEM MIŁOŚCI, HARMONII, OBFITOŚCI I RADOŚCI.

JESTEM BOSKĄ MIŁOŚCIĄ, JESTEM BOSKIM ŚWIATŁEM, JESTEM BOSKĄ WOLĄ, JESTEM BOSKĄ MĄDROŚCIĄ W DZIAŁANIU. NIECH TAK SIĘ STANIE! I TAK JUŻ JEST! JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Moi odważni śmiałkowie, w miarę jak proces wznoszenia przyspiesza, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się korzystanie z jak największej ilości zaawansowanych technik transformacji. Mimo iż powyższe ćwiczenia / medytacje mogą wydawać się proste, jednak stanowią potężne narzędzia wspomagające uwolnienie od wpływów starych wzorców wibracji oraz pomagają w procesie powrotu do stanu panowania nad dualizmem fizycznego ciała, aby pieśń duszy / podpis energetyczny każdego z was znowu stała się / stał się piękną, harmonijną symfonię o wielkiej skali i mocy.

Staramy się przekazać wam wszystkie niezbędne narzędzia i informacje wspierające na Ścieżce oświecenia. Jednak sami musicie przejąć odpowiedzialność za powrót do wewnętrznego mistrzostwa. Kiedy odzyskujecie należną wam moc duchowych istot na Boskiej misji dla naszego Boga Ojca Matki, stajemy wam ku pomocy. Wychwalamy was za waszą odwagę. Jesteście ukochani ponad wszelką miarę.

JAM JEST archanioł Michał

piątek, 26 czerwca 2015

2015 - BIO KRYSTALICZNE PRZESUNIĘCIE! Metatron via Tyberonn - CZĘŚĆ II

Earth-Keeper.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ponownie powtarzam, że strumień krystalicznej aktywacji z systemu Saturna znów przejmuje główną rolę w planetarnych zmianach na poziomie krystalicznym. Szczególnie krystaliczna siatka a także krystaliczne dyski słoneczne z krystalicznych wirów w Arkansas i Brazylii będą powodować kodowanie zmian środowiskowych i przesunięcia energii. To będzie symbiotycznie zsynergizowane z biologicznymi zmianami w ludzkich ciałach przechodzących do opalizującej krystaliczno – krzemowej bazy.

Saturn ma najbardziej krystaliczne działanie ze wszystkich globów waszego Układu Słonecznego. Saturn zawsze się wyróżniał i odgrywał ważną rolę w zmianach na Ziemi oraz w ludzkości podczas dualnej fazy doświadczania ziemskich lekcji. Jest więc doskonałym energetycznym i częstotliwościowym czynnikiem krystalizacji ludzkości. To zachodzi przez indukcję w krystalicznym polu aury, przez stojące fale Hertza. I rzeczywiście drodzy ludzie, wasza fizyczna biologia ulega przemianom – z bazy węglowej przechodzicie do formy krzemowej.

Jak już krótko wspomniałem w pierwszej części naszego przekazu, wasz Edgar Cayce już około 7 dekad temu zapowiadał, że w XXI wieku pojawi się nowy typ ciała, co właśnie się dzieje. Sterowniki dla biologicznych zmian, które dotkną ludzi, będą najpierw zakodowane w ogromnych złożach kryształów na Ziemi to ma logiczny związek z fizyką kryształów. Dlatego jest całkiem logiczne, że krystaliczne worteksy - w Arkansas i w Brazylii - będą służyć jako klucze, główne epicentra przemian ułatwiające zmiany DNA i ludzkiej biologii przechodzącej od bazy węglowej do krzemowej.

Ty również się zmieniasz

Mistrzowie, nie zakładajcie, że krystaliczne zmiany biologiczne mają miejsce tylko pośród rodzących się teraz dzieci nazywanych „dziećmi kryształowymi”. Niedawno, po długich badaniach naukowych nad ludzkim genomem, ujawniono pewne dane. Według ustaleń podaje się, że ludzkie DNA się zmienia, a jednym z czynników to powodujących jest środowisko. Możemy powiedzieć, że dopiero zaczynacie rozumieć mechanikę zmian, a przed wami jeszcze wiele dekad na rozpoznanie kosmicznych, wielowymiarowych i boskich aspektów, które faktycznie przyczyniają się do takich przemian. Mimo to mówię, że krystaliczne zmiany dokonują się w wielu z was, nie tylko u noworodków. Także u ludzi w w każdym wieku, we wszystkich rasach, wszystkich płciach.

Nowa Ziemia wyzwala nową biologię, a nowa biologia wprowadza zmiany w was wszystkich. Wasze ciała w rzeczywistości zmieniają się co 7 lat. Nie ma pojedynczej komórki w ciele, która żyje dłużej niż 7 lat. One się regenerują. Regenerujecie swoje fizyczne wehikuły. A na ciało ma wpływ indukcja, kody oraz spójne światło ze wszystkich zmian, jakie mają miejsce od narodzenia się nowej Ziemi, 3 lata temu.

Strukturyzowana woda kodowana krystalicznie

Pod Arkansas znajdują się naturalne żywe wody - to wody strukturyzowane. Większość z was zna Japończyka doktora Emoto, któremu przypisuje się ujawnienie żyjącej natury wody i jej zdolności do tworzenia dobroczynnych krystalicznych wzorów. Tak naprawdę pierwszym człowiekiem, który w nowożytnych czasach odkrył to zjawisko był doktor Marcel Vogel. Możemy powiedzieć, że wody płynące w podziemnych źródłach i warstwach wodonośnych krystalicznego wiru Arkansas, są to bardzo korzystne wody strukturyzowane... wody życia, które zawierają krystaliczne kody. Ci z was którzy zostaną zawezwani do tego krystalicznego worteksu, są zachęcani dopicia wody i kąpieli w źródłach. Te niepowtarzalnie strukturyzowane wody oferują nie tylko zadziwiające korzyści zdrowotne, zapewniają również szybszą indukcję kodów bio-zmian. Tam można będzie wchłonąć siły życiowe i unikalne ziemskie energie, diamentowe esencje z wód krystalicznych warstw z Akaszy. Wasz dr Marcel Vogel był bardzo świadomy korzyści płynących z krystalicznych wód oraz programowania wody kryształami Phi. Łatwo można sobie wyobrazić zwiększoną naturalną moc wód, które przepływają przez potężne złoża kwarcu! Edgar Cayce mówił o tworzeniu esencji z minerałów poprzez strukturyzowanie wody kamieniami szlachetnymi.

(Uwaga Jamesa Tyberonna – te cechy krystalicznego wiru, a także wpływy meteoryczne zostaną omówione bardziej szczegółowo w trzeciej części tego przekazu).

Przekaźniki krystalicznych kodów

Obecnie treściwa krystaliczna esencja i kody z Saturna są również emitowane do wód za pośrednictwem kryształów kwarcu. Kochani, jeszcze raz podkreślam, że kwarc jest krzemianem, a kryształy w Arkansas i Brazylii są potężnymi, bardzo wyjątkowymi odbiornikami i nadajnikami zbudowanymi z dwutlenku krzemu. Są świadome i przebudzone oraz znają swoje zadania. Ich rolą jest przebudzenie do kodowania nowej Ziemi i ludzkości.

Kody dla półkuli północnej są odbierane w Arkansas, a dla półkuli południowej - w Brazylii. Następnie są przekazywane do warstw złóż kwarcu wokół całej planety. Pośród głównych stanowisk odbiorczych są:

Z Arkansas: USA – Herkimer Nowy Jork, Asheville, Północna Karolina, Szczelina Rio Grande, Kolorado, kaskady – Kalifornia, Sedona – Arizona, Alpy Europejskie - Włochy, Francja, Niemcy, Szwajcaria, góry Ural, kolumbijskie Andy, hiszpańskie Pireneje, Bułgaria, Chiny, Tybet, Indie (Himalaje) Nepal, Sri Lanka, Rosja (góry Ural i Syberia), Szkocja (góry Cairngorm).

Z Brazylii: Andy – Peru, Boliwia, Chile, Ekwador, Argentyna, Madagaskar, Tanzania, Indonezja, Australia (Queensland & Uluru), Nowa Zelandia (region Granitic Coastal).

System ludzkiej Mer-Ka-Na odbierając krystaliczną spójną energię z Saturna wchodzi w bardziej wibrujące stany. To wpływa na stabilność. Osoby bardziej zharmonizowane tego nie odczuwają, natomiast ci którzy są w mniej harmonijnym stanie, gorzej odbierają wpływy związane z zachodzącymi w polu ziemskim zmianami.

Krystaliczno – elektryczna aura

Zdajecie sobie sprawę, że ludzki organizm generuje takie samo pole jak Ziemia. A ja wam mówię, że ludzka aura przemienia się w pole krystaliczno – elektryczne (Crysto-Electric Field CEF) z bardziej rozbudowanym i zróżnicowanym układem zespołu elektrycznych obwodów, częstotliwości, mocy oraz barw. Podobnie zmienia się ziemska jonosfera i magnetosfera. 2012 był rokiem ekstremalnych przemian. Podczas wspaniałego zdarzenia, jakim było planetarne wzniesienie, zmianie uległy również częstotliwości planety. Kiedy krystaliczna sieć 12-12-12 została ukończona, ziemskie częstotliwości drastycznie przyspieszyły. Istnieją silne powiązania pomiędzy stanem pola Ziemi a tym, co się stało w polach aury wszystkich ludzi. Kolejny raz powtarzam, że to co dzieje się z ziemskim polem, dotyka również was. To jest fizyka indukcji. Konwersja ludzkiej aury do krystaliczno - elektrycznej formy Mer-Ka-Na pozwala na bardziej płynne przesunięcie w górę, do zarządzania naciskiem na te zmiany. Nowe obwody działają w spójnym świetle, a Mer-Ka-Na jest przystosowana do zmian wprowadzonych w rozszerzonej wymiarowości Ziemi... i pozwala na wzmocnienie rezonansu ludzkiej aury.

Dlatego właśnie przekazuję informacje na temat znaczenia pielęgnacji aury, i to jest jedna z podstawowych nauk dostarczanych przez to medium - Jamesa Tyberonna w Kluczach Metatronicznych. Korzystanie z żywych kamieni i kryształów Phi jest ważnym narzędziem w tym procesie. Poświęć czas na zbadanie energii, jakie oferują kamienie o pojedynczej i o podwójnej refrakcji - w kombinacji z lapis lazuli, aby stworzyć „tarczę metatronicznej energii” mającą zastosowanie w krystaliczno – elektrycznej aurze. To nie tylko wzmacnia taką aurę w krystalicznej fazie nowej planety Ziemi, lecz także symbiotycznie wspomaga i umożliwia biologicznie harmonijne zmiany, które teraz mogą bardziej efektywne zajść w każdej komórce ludzkiego ciała, a nawet w ludzkim sercu, co przybliża was do wzniesienia ludzkości w 2038 roku.

Na waszej planecie wzrastają częstotliwości fal stojących Hertza, i ci z was, których ciała są bardziej zharmonizowane, poradzą sobie bez dramatycznych zakłóceń w polach aury wywoływanych przez mechaniczne zestrajanie z tym faktem, natomiast osoby mniej zharmonizowane bardziej odczują zmiany w ziemskim polu. Każdy człowiek doświadczy w swoim czasie zmian w polaryzacji magnetycznej ciała świetlistego do krystalicznego niespolaryzowanego ciała świetlistego. Nastąpi to bądź świadomie przez proces intencjonalny, bądź nieświadomie przez indukcję. Jednak świadoma konwersja pozwala na o wiele płynniejsze i łatwiejsze przejście przez zmiany, dlatego ważne jest zrozumienie mechaniki i cech pola Mer-Ka-Na oraz krystalicznych zmian w aurze.

Mogę stwierdzić, że kryształy Phi a także piezoelektryczne kamienie szlachetne oraz opale są niezwykle pomocne w zmianach formowania energii wznoszenia Ziemi przez częstotliwości z Saturna i Księżyca.

Kontynuując temat główny... przepustowość związana jest z częstotliwościami i energiami w krystalicznych strukturach, które mogą mieścić w sobie inne rzeczywistości. Gdy te struktury są pod wpływem konkretnych magnetycznych pól, powstają furtki, a rzeczywistości i wymiary mogą się w określonych warunkach łączyć. Większość waszych regionów i pasm górskich ma pewne potencjalne punkty, w których to się może zdarzyć. Pod tym względem obszar Arkansas jest dość wyjątkowy - z powodu magnetyzmu w okolicach Magnet Cove w rejonie Gór Ouachita, rejonie termicznych źródeł z radem i polami kryształów kwarcu oraz diamentów. Istnieją miejsca w tym regionie, w których płyną ogromne międzywymiarowe energie. Ich wektory będą się zmieniać, lecz i tak zapewnią dostęp z jednego świata wymiarowego do innego. Takie miejsca można nazwać „białymi dziurami”, w których płyną niewyobrażalne energie - przez to, że tam łączą się ze sobą wszystkie rzeczywistości. Kryształy działają jako odbiorniki tej energii, jak również jako przetworniki. I chcę podkreślić, że ta wyjątkowa energia i jej treściwe cechy nie zostały jeszcze oficjalnie rozpoznane. Jednak to faktycznie pojawia się w tym rejonie i właśnie dlatego mieszkańcy Atlantydy skolonizowali Arkansas.

Hot Springs i worteks potrójnej helisy świętej Arki

Park Narodowy Hot Springs w Arkansas posiada niezwykłą energię, gdyż znajdują się tam pola wielu rzeczywistości, i stopniowo staną się one bardziej widoczne, namacalne - w miarę zbliżania się do świętego roku 2038. Będą zmieniać się matematycznie w pulsacyjnym rytmie. Kanał James Tyberonn zna jedno takie pole, którego właściwości doświadczył lata temu na szczycie Talimena Ridge. Ten obszar jest bardzo wyjątkowy i zróżnicowany, wyjaśnimy ten przykład w końcowej części przekazu.

Jak już wcześniej mówiłem, ogromny wir w Arkansas ma dość niezwykłe właściwości. Generuje pulsujące pionowe pierścienie, które są zestrojone, lub lepiej to wyrażając – dostosowane do Systemu Saturna. Większość worteksów na półkuli północnej waszej planety wiruje owalnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kryształowy wir w Arkansas ma bardzo wyjątkowy, wyspecjalizowany ruch „tam i z powrotem”. Energia przemieszcza się po około 1/3 obwodu w lewo, a następnie szybko porusza się w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara). Odbywa się to w trzech odrębnych 120-stopniowych łukach. Przesuwanie tego wiru do przodu i w tył jest nietypowe, a przeznaczone jest do wytwarzania większego parcia w górę energii krystaliczno – magnetyczno – hydrologicznych. Energie z Arkansas mają trzy zwięzłe ziemskie siły, które przyczyniają się do tworzenia pola składającego się z trzech helis. Mają naturę magnetyczną skoncentrowaną w Talimena Ridge, krystaliczną najsilniejszą w rejonie Hot Springs i Mount Ida oraz energię wodną skupioną wokół Eureka Springs. Tworzą trzy dyskretne żyroskopy Arki, które są ujednostajniane i formowane w potrójną helisę przez piramidy poniżej Toltec Mounds oraz kodowane w dysku słonecznym poniżej Pinnacle Mountain w Little Rock. Unikalne wzorce wiru generują energię w postaci niesamowitych pchnięć z rozdzielaniem na zarówno przyjmowanie jak i przekazywanie.

Mówiłem o geologii Arkansas jak o czymś bardzo wyjątkowym, bardziej nawet niż zdają sobie z tego sprawę geolodzy, i właśnie z tego powodu zainteresowali się nim i go skolonizowali Atlantydzi. Wyjaśnię to szerzej: emisja każdego z minerałów w Arkansas zachodzi synergicznie, amalgamując i tworząc w ten sposób zunifikowany, homogeniczny pod względem częstotliwości koktajl. Dzieje się tak, ponieważ w tych rejonach znajdują się krystaliczne złoża magnetytu. W wyjątkowo wibrujący sposób łączy się tam magnetyka i melanż częstotliwości kryształów. I ta kombinacja pozwala rezonować matrycy tak, aby umożliwić napływ niezwykle żywej, dynamicznej energii wodnej i energii pola wibracyjnego żył krystalicznego diamentu. To jest absolutnie zdumiewające.

Z tego względu w tym rejonie istnieją podziemne bazy Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego. Rzadkie mineralogiczne zestawy naturalnych kryształów kwarcu, diamentów i złóż magnetytów są podłączone do świętych geometrycznych piramid w celu koordynacji naturalnych projekcji tych energii. A te misternie splatają energie w stojących falach Hertza.

Energie istniały w Arkansas przez tysiąclecia, i przez ponad 25 000 lat były wykorzystywane przez zaawansowanych technologiczne przedstawicieli Atla-Ra (z Prawa Jedni). Pozostałości po ostatniej powierzchniowej piramidzie nadal istnieją w Toltec Mounds (State Park), zaraz na wschód od Hot Springs. Sojusz Syriańsko – Plejadiański utrzymywał za czasów Atlantydy olbrzymią podziemną piramidę poniżej Toltec Mounds... również jako stację monitorowania atlantydzkich kryształów mistrzowskich. Jednocześnie (jest to jeden z powodów) dlatego tak wiele statków jest wykrywanych ponad tym kryształowym worteksem. W rejonie Arkansas są trzy tego rodzaju bazy - w celu utrzymania kryształów.

12 dysków słonecznych z Atlantydy

Te punkty wektorowe są tym, co może być określane jako trajektoria wehikułów podwójnej rzeczywistości, zawierająca ogromny potencjał energii wielowymiarowości łączącej rzeczywistości wymiarów. Istnieją bazowe punkty wektorowe w poprzek całej waszej planety, a Arkansas jest jednym z nich - wraz z ogromną liczbą podrzędnych punktów wektorowych. Atlantydzkie dyski słoneczne były rozmieszczone w rejonach tych głównych punktów.

12 głównych punktów z atlantydzkimi tarczami słonecznymi:

Półkula północna:
Arkansas, kryształowy wir
Szkocja – wir kaplicy Roslyn
Rosja – Ural, wir na 51 stopniu szerokości geograficznej
Rosja – wir Bajkał, Syberia, 51 stopień
Egipt – Izrael – wir Giza do Wzgórza Świątynnego
Sri Lanka
Chiny – Xi`An

Półkula południowa:
Australia – Uluru
Afryka – Tanzania - Kilimandżaro
Brazylia – wir Minas Gerais
Boliwia – wir Titicaca – Wyspa Słońca
Moorea Tahiti (Polinezja Francuska)

Każdy z 12-tu dysków słonecznych ma 12 satelitów, więc wasza planeta jest opleciona siecią w taki sposób, że tworzy 12 / 144 elementy siatki na bazie 12-tu pól. Niektóre z tych punktów koordynują wszystkie wymiary, wszystkie rzeczywistości. Niektóre współrzędne mogące być nazwane kontinuum czasu oraz przestrzeni są rozmieszczone według czystej matematyki i świętej geometrii w sposób, który powiela korytarze płaszczyzn wymiarów świata materialnego do sfery antymaterii, fizyczność do nie-fizyczności, przestrzeń do nie-przestrzeni i czas do nie-czasu.

niedziela, 21 czerwca 2015

2015 - BIO KRYSTALICZNE PRZESUNIĘCIE! Metatron via Tyberonn - CZĘŚĆ I

oryginalny tekst Earth-Keeper.com 
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła i każdego z was witam serdecznie na fali bezwarunkowej miłości! Mamy rok 2015, trzeci rok nowej Ziemi, która logicznie i faktycznie narodziła się przy końcu 2012 oraz zaczęła funkcjonować w waszym 2013 roku. A więc tak liczymy i mierzymy uwzględniając symbiotyczno - krystaliczną transformację i aspektualną aktywację 144-częściowej krystalicznej sieci.

A teraz łączy nas kolejna cenna chwila, w której jednoczymy myśli wewnątrz matrycy zunifikowanego pola. Powstaje kombinacja geometrycznych myślokształtów, pragnień, świadomości - i w ten sposób należy łączyć ze sobą wszystkie rzeczy. Każda myśl, każda rzecz, każda istota - wszystko co kiedykolwiek było i kiedykolwiek będzie - tworzy przejawienie, krystaliczno-elektromagnetyczną reprezentację świadomości. W tej sesji łączę się z wami przez Ra- Tyberonna z Plejad, Tyberonna z krystalicznej służby.

Moi drodzy, zmiany zachodzące na Ziemi są pobudzane przez zmiany zachodzące w Kosmosie. Wszystkie ciała niebieskie, wszystkie planety, gwiazdy i księżyce w waszej galaktyce trwają w harmonicznej symfonii, dając wsparcie planetarnemu wznoszeniu Ziemi. Powiedzieliśmy wam już wcześniej, że wasze religie wykluczyły naukę, a nauka pominęła duchowość. Na nowej Ziemi obie te kwestie muszą się wzajemnie uzupełniać. I tak drodzy ludzie, bieżący channeling aż roi się od elementów określanych jako duchowe oraz nazywane naukowymi. Prosimy, abyście uważnie słuchali i nie zakładali, że naukowe wywody nie są dla was, że ich nie zrozumiecie. To co wam udostępniamy w tym przekazie, jest podawane w taki sposób, że nawet ci z was, którzy mogą uważać że nie nadają się na akademików czy naukowców, będą rozumieli wyższym umysłem na poziomie duchowym - dokładnie to, czym chcemy się z wami podzielić.

Wasi naukowcy zaczynają dostrzegać, że w kosmosie istnieje inteligentny projekt, a wasi religijni przywódcy zaczynają przyznawać, że nie jesteście sami. Naukowcy pasjonaci i wybitni pisarze ujawniają coraz więcej prawdziwych początków oraz historii ludzkości. A my dodamy, że usuwanie cienia jest równoznaczne z osiąganiem klarowności i mądrości.

Kosmos się zmienia, fizycznie się rozszerza. Odkrywasz, że prawa fizyki, które myślałeś, że są wyryte w kamieniu, też się zmieniają i poszerzają. To jest rozszerzenie wielowymiarowe. A ponadto Mistrzowie, odkrywacie że myśl, Boska myśl jest stwórcą wszystkiego co jest... a wy jesteście tego częścią. Nawet najbardziej zagorzali naukowcy głównego nurtu zainspirowani przez młodszych co bardziej pilnych naukowców, niepowstrzymanych świadomych badaczy, uważają że w kosmosie istnieje inteligencja. Nie chodzi tylko o spostrzeżenie, że nie jesteście sami, ale rozwija się przekonanie, że wszystko co istnieje wokół was, nie mogło powstać przypadkowo.

To jest siła przewodnia fizyki, świadoma inteligencja. Powiedzieliśmy wam wcześniej, że pewnymi prawami fizyki zarządzają formacje, które można określić jako „anioły”, a teraz mówimy że wszystko w kosmosie jest świadome. Planety, gwiazdy, księżyce, a nawet to co można nazwać pustką, jest żywe, świadome, i daje ludzkości wsparcie.

Krystaliczne przesunięcie

Wiesz już, że na planecie istnieją magnetyczne portale kolacjonujące potężne energie Słońca,wiesz o krystalicznych portalach, które kolacjonują krystaliczną spójność emisji plazmy i fal światła.

Wszystkie siły, które modyfikują ziemskie pola elektromagnetyczne i krystaliczne, również doznają przemian. Planetarne wznoszenie można zdefiniować jako poszerzenie matrycy wymiarów Ziemi do wyższych pól krystalicznego rezonansu, a system Saturna odgrywa w tym procesie znaczącą rolę. Przesyła krystaliczne kody, które przyjmuje ziemska krystaliczna siatka. Ujawni się to w szczególności poprzez zmiany środowiska i energii, które będą kodować siatkę krystaliczną, jak również krystaliczne dyski słoneczne z krystalicznych wirów w Arkansas i w Brazylii.

To wywoła biologiczne zmiany w ludzkich ciałach, które przemienią się w ciała oparte o opalizujące krystaliczno - krzemowe bazy. Krzem jest jedynym elementem, który mógłby zastąpić węgiel, tylko węgiel i krzem mają punkty walencyjne (i inne cechy) potrzebne do wspierania biologii człowieka. Po raz pierwszy domyślił się tego doktor Carl Sagan, który naprawdę był niezwykłym wizjonerem, świętym naukowcem! I tak oto zmienia się wasza fizyczna biologia, a ludzkość przechodzi teraz przez proces przemiany biologii z poprzedniej – opartej na węglu, do bazy krzemowej.

Wasz Edgar Cayce mówił o tym w swoich licznych przekazach dotyczących nowego ciała ludzkości mającego się wyłonić (po 1998) w XXI wieku i miał absolutną rację! (Krystaliczne przesunięcie tworzy szóstą fizyczną postać ciała, jeśliby za piąty format fizyczny uznać oczyszczone ciała hybrydowe (puryfikacja, wcześniejszego atlantydzkiej genetyki).

Wstawka redaktorska: Z artykułu Johna van Aukena: „Cztery Słońca lub epoki Majów – Azteków i pięć epok zmian dość dobrze odpowiada czterem formom tworzenia wynikającym z poważnych zmian opisanych przez Edgara Cayce`go czytającego zapisy Akaszy. Poszeregował te epoki w następującej kolejności: pierwsza i druga epoka miała miejsce w MU - ojczyźnie, trzecia w Atlantydzie, czwarta w Edenie, zaś piąta zmiana jaka zaszła, została opisana w historii Noego. W każdym z czterech pierwszych okresów tworzenia Cayce rozpoznał nowy typ ciała lub rdzenną rasę, jak je nazwał. Następnie w czasach Noego nastąpiła przemiana, która poskutkowała nowym, piątym typem ciała lub rasy rdzennej, który pojawił się we wczesnych wiekach naszej obecnej epoki.”

I drodzy ludzie, to znów się dzieje. I to ma logiczny związek z fizyką krystaliczną, a czynniki pobudzające zmianę ludzkiej biologii najpierw zostaną zakodowane w ogromnych złożach ziemskich kryształów.

Dawno temu, na Atlantydzie funkcjonowały starożytne tajemne szkoły, które spłodziły wybitnych adeptów - kapłanów naukowców z Prawa Jedni (Atla – Ra). Pośród nich byli tacy, którzy programowali kryształy częstotliwościami światła i dźwięków. Kryształy emitowały odpowiednie, bardzo korzystne dla wszystkich, pola częstotliwości Hertza. Były one wykorzystywane do równoważenia ludzkiej aury, polepszania stanu zdrowia, uzdrawiania niedomagań, i do budzenia się świadomości wyższych wymiarów. Niektórzy potrafili otwierać kanały międzywymiarowe do innych światów, a zwłaszcza do boskiej Jaźni. Wspomagali się specjalnie kształtowanymi bryłami czystego optycznie kwarcu, formowanymi z wklęsłymi i wypukłymi szlifami w sposób, który umożliwiał wchłanianie i kondensację światła oraz dźwięku w doniosłych celach. Nazwano je mistrzowskimi kryształami Phi. Ci wprawni uczeni oraz specjaliści szkoły misteriów z Atla-Ra korzystali z kryształów z Arkansas i Brazylii. Niektóre tak naładowane kryształy dotąd znajdują się w głębi tej ziemi.

W związku z tym jest to również logiczne, że krystaliczne worteksy - w Arkansas i w Brazylii - będą służyć jako epicentra biologicznego przesunięcia, ułatwiając zmiany DNA u ludzkości przechodzącej z biologii opartej na węglu ku bazującej na krzemie. I kochani, kwarc jest zbudowany z krzemu, kryształy kwarcu są odbiornikami i nadajnikami z dwutlenku krzemu.

W 2012 krystaliczna sieć była w pełni aktywowana i zaczęła dominować. Siatka magnetyczna uległa osłabieniu i służy wymiarom 1 – 3, zaś krystaliczna sieć działa - co najmniej - w wymiarach 5 – 12. Kryon ze Służby Magnetycznej przekazał w 2002 roku informację, że w Arkansas znajdują się dowody na istnienie Atlantydy. Nasze medium, James Tyberonn, uczestniczył w tamtej konferencji, a owa wiadomość posłużyła jako wyzwalacz dla jego kryształowej służby, po tym zdarzeniu rozpoczął swoją pracę na poważnie. James Tyberonn urodził się i wychował w Arkansas, a następne 7 lat żył w Brazylii pośród tamtejszych kryształów. To było zaaranżowane za czasów Atlantydy (zarówno jeśli chodzi o Brazylię jak i o Arkansas) ... A na Atlantydzie Tyberonn był kapłanem naukowcem i pracował w grupie Atla-Ra z prawa Jedni. Zamieszkiwanie w Arkansas i w Brazylii obudziło jego wiedzę i kryształowe kody, podobnie jak w wielu z was z prawa Jedni.

Arkansas ze względu na krystaliczne złoża było absolutnie i logicznie kolonią Atlantydy. Kryształy były tam zasiewane, programowane i kodowane. Starożytne budowle z czasów Atlantydy można jeszcze odnaleźć w ogromnych rozpadlinach pod powierzchnią gleby. Istnieją tam sieci niesamowitych tuneli, pozostałości po starożytnych kompleksach laboratoryjnych i to, co można nazwać hiperwymiarowymi stacjami transportowymi. Ostatnie z nich wciąż są utrzymywane w stanie użyteczności przez Sojusz Syriańsko – Plejadiański. Istnieją również starożytne budowle (kompleksy) mieszkaniowe pod kryształami w Arkansas, niektóre z nich są zamieszkałe przez rasę o niebieskiej skórze.

Z powyższych powodów, aby dokonało się kryształowe przejście planety i ludzkości, najpierw kryształowe rejony Ziemi odbiorą kodowane plazmowe i fotonowe fale słane z systemu Saturna. Ci z was, którzy żyją na bardziej zaludnionej półkuli północnej, będą przyjmować kody pochodzące z krystalicznego wiru Arki, świętej Arki znanej jako Arkansas.

Arkansas posiada wyjątkową geologię - kryształy kwarcu, złoża magnetytu, kimberlitu, diamentowe żyły (jedyny diamentowy depozyt w Stanach) i wyjątkowy, naprawdę niesamowity system żywych wód, niezwykłej żywej wody, unikalnej wody termicznej... wody zawierającej dobroczynny poziom śladowego radu.

A w dodatku geometryczny wektor rozmieszczenia kryształowych złóż kryształów z Arkansas jest idealnie wyważony, optymalnie usytuowany względem gwiezdnego i planetarnego trasowania oraz rozsiewania wibracji po zaludnionej części Ziemi. Ponad dwie trzecie ludzkości żyje ponad równikiem, nieco mniej niż jedna trzecia – poniżej równika.

Arkansas i Brazylia są synergicznie połączone, aby odbierać i być punktami przesyłowymi oraz dystrybucyjnymi dla krystalicznych zmian zachodzących zarówno na Ziemi jak i w ludzkości. I Mistrzowie, zmiany się dopiero zaczynają. W ten sposób przejście ludzkości do nowego ciała krystalicznego nastąpi przez Arkansas i Brazylię - inicjujące i główne odbiorniki oraz transmitery tych kodów. Te dwa węzły energetyczne przyjmują najwięcej mocy ze względu na kwarc. Arkansas i Brazylia otrzyma, a następnie przekaże dalej te energie do innych rejonów Ziemi w taki sam sposób, jak to miało miejsce podczas daty 12.12.12.

Powiedzieliśmy wam, że podczas kwietniowego tandemu zaćmień w 2015 roku linie geomantyczne, linie axiatonalne i prądy górskie zmieniły swoją naturę na krystaliczną. Tyberonn określił to jako przesunięcie Kolorado, choć naprawdę zmiany miały zasięg globalny.

Zaś w końcowym trymestrze 2015 roku nastąpi kolejny zestaw mega zaćmień a koordynacja ekstremalnego kodowania nastąpi na półkuli północnej między jesienną równonocą a zimowym przesileniem. W listopadzie pojawią się dwa energetycznie kodowane wzmacniacze w postaci rojów spadających gwiazd - meteorów południowych Taurydów i Leonidów – zrodzonych z komet i niosących krystaliczne kody bio – przesunięcia... oraz inicjowania ładowania / pobierania. Po nich pojawią się jeszcze w okolicach grudniowego przesilenia Geminidy i Ursydy. I krótko wspomnimy, że tradycja ludowa aż kipi od opowieści na temat efektów specjalnych takich astronomicznych zdarzeń, włącznie z „kiedy widzisz spadającą gwiazdę, wypowiedz życzenie” oraz „wpadła gwiazdka do fartuszka”. Siła życiowa generowana przez te fenomeny jest duża, a ich wibracje kąpią planetę w fali energii kodowanej siły życiowej, krystalicznych jednostek świadomości nazywanych diamentową esencją lub Akaszą. W związku z tym wzmocnieniu ulegną krystaliczne pokłady w Brazylii i Arkansas.

Prawo Jedni arkturiańskich mistrzów od kryształów

Choć niesamowite kryształy znajdujące się pod powierzchnią gleby były uśpione przez ponad 14 000 lat, możemy powiedzieć że się obudziły... a w przeciągu kolejnych 23 lat nastąpi wzrost ich mocy – synergicznie do przesunięcia związanego z kodowaniem planety. I Mistrzowie, po 2038 roku Arkansas zostanie uznane na całym świecie za miejsce posiadające niezwykłą i genialną krystaliczną energię. Wiele dusz z Atla-Ra i w rzeczy samej z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego będzie świadomie wybierać inkarnacje w okolicach kryształowego wiru w Arkansas oraz w Brazylii, a w rzeczywistości zaczęły to robić już teraz.

Ci, co są z prawa Jedni, arkturiańscy mistrzowie od kryształów, tysiącami są przyciągani przez Arkansas i Brazylię. Są to specjaliści od kryształowych technologii,którzy w naturalny sposób będą rozumieli znaczenie tych dwóch regionów i będą w nich dobrze prosperować, oraz grać główne role w odpowiednim wykorzystaniu tych silnych energii kryształowych wirów. W XXIII wieku w okolicach dysku krystaliczno – słonecznego Pinnacle Mountain, zostaną zbudowane kryształowe świątynie, a także w okolicach Mount Magi, Hot Springs i Eureka Springs. I choć może ci się wydawać, że trzy wieki to dla ciebie za długo, z poziomu nieliniowego jest to tylko mrugnięcie okiem. Rzeczywiście, wiele dziesiątek tysięcy was z prawa Jedni, włącznie z tym medium, będzie się specjalnie reinkarnować w tym okresie, za 15 waszych pokoleń licząc od teraz. Te rejony bardzo się zmienią i przetransformują oraz zostaną docenione za swoje treściwe, wyspecjalizowane energie.

Synergia Brazylia – Arkansas i kryształowy worteks w Brazylii

Teraz chcemy wspomnieć o wirze zlokalizowanym w pobliżu brazylijskiego Sao Tomas de Letres w Minas Gerais. Rzeczywiście ważne jest, aby na półkuli południowej planety istniał odpowiednik Arkansas. To dwa miejsca reprezentujące najpotężniejsze kryształowe częstotliwości na Ziemi. A także posiadające największe zasoby kryształów. Należy pamiętać, że oba kryształowe wiry – w Arkansas i w Brazylii – są skorelowane w trybie wirowania przeciwstawnego i muszą być dla siebie przeciwwagą. Są to dwa bezsprzecznie najważniejsze krystaliczne centra na Ziemi, a ich energia jest niewiarygodnie silna oraz wyjątkowo świadoma.

Chcąc w tym miejscu naszego przekazu zapewnić symetrię, jeszcze raz podkreślam, że system Saturna, jak już wcześniej mówiłem, odgrywa główną rolę w krystalicznym kodowaniu w roku 2015 oraz później - do 2038 roku. Kody są wysyłane z Tula, Wielkiego Centralnego Słońca, doArkturus, a dalej przez Japetus do systemu Saturna, a stamtąd są rozpowszechniane po Układzie Słonecznym i Ziemi oraz tym samym – do ludzkości.

środa, 17 czerwca 2015

LISA RENEE – TAGOWANIE LUDZI

oryginalny tekst EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

PYTANIE. Możesz opowiedzieć o skalarnym tagowaniu?

ODPOWIEDŹ. Ludzie doznają przemiany dzięki kontaktom ze specjalnym pracownikiem Światła lub ambitnym i kreatywnym gwiezdnym dzieckiem. Po takim kontakcie osoba, która doświadcza przemiany, szybko ewoluuje lub skupia się na zadaniu – to jest powszechnie stosowany sposób zestrajania.

Od dawna na płaszczyźnie astralnej jest stosowane skalarne tagowanie. Niektóre tego wersje mogą pojawić się w wizjach i mogą przypominać ciemne gniazda lub konfetti rozpryskujące się wokół aury. To jest coś jak zautomatyzowane astralne boty, które mają ujawniać współrzędne lokalizacji doświadczającej przemiany lub oznakowanej osoby. Chodzi o urządzenia do śledzenia mające specyficzny ton, dzięki czemu ci co działają z poziomu astralnego, mogą monitorować podglądanego wysłannika gwiazd lub indygo albo jakąkolwiek inną istotę, gdyż znają ich współrzędne. Czasami mogą tę metodę stosować w przypadku uzdrowiciela lub duchowego przywódcy, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest manipulowany i nie odsunął w cień swojego ego. Kiedy osoba nie zauważa różnicy pomiędzy ego a wyższą Jaźnią, łatwo daje się manipulować siłom, których nie rozumie. Takie osoby są dla kontrolerów jak samorodki złota. Chodzi tu o to, by dostać smakowity kąsek światła indygo, dobrać mu się do skóry i wypompować je z takiego przywódcy lub całej grupy osób. Wiele z tych istot to marionetki. Oznacza to, że taka istota ma innych karmić dezinformacją i przyciągać rzesze ludzi, a w przypadku grupy, jej członkowie mogą być oznakowani i śledzeni, aby kontroler lub jednostka kontrolująca mogła z nich odsysać energię lub ich nękać. Skatalogowana może być cała grupa i możesz odkryć, że jakaś osoba jest pod wpływem ciemnych sił dokarmiając ich program - również siły światła go karmią. Tacy ludzie są najbardziej płodni i z zewnątrz wydaje się, że odnoszą sukcesy, ponieważ ich program duchowy lub proces wznoszenia wspierają siły zarówno pozytywne jak i negatywne. Są oni również najlepsi do skalarnego tagowania, a ciemne siły używają ich do manipulowania, przekazując stronnicze lub przekręcone informacje. Robią to w taki sposób, aby móc uszczknąć nieco smakowitej energii grupy, na przykład grupy indygo.

Większość istot duchowych jest również przyciągana do energii materiału wznoszenia, podczas gdy większość Ziemian jeszcze nie. Jeśli stosujesz praktyki duchowe i masz zakotwiczone ogromne ilości Światła, stajesz się bardziej pożądanym kąskiem i źródłem manipulacji niż człowiek, który nie ma w swojej aurze tak wysokich częstotliwości. Skalarne tagowanie może być wykorzystywane do śledzenia, a także do zakłócania impulsów pochodzących od wyższej Jaźni. Tak skatalogowane istoty zachowują się tak, że bezwiednie dystrybuują częstotliwości zakłócające, przez co osobom nimi zarażanym trudniej skupić się na wyższych impulsach i wiadomościach od wyższej Jaźni. Trzeba to rozpoznać, aby móc to usunąć i oczyścić z takiego wpływu swoje ciało i umysł (Źródło: QA czerwiec 2008)

piątek, 12 czerwca 2015

LISA RENEE - 12 PRAKTYK SAMOŚWIADOMOŚCI

oryginalny tekst EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Warto pomedytować zwracając uwagę na tych 12 dziedzin, doskonaląc świadomość siebie. Kiedy masz świadomość siebie, masz jasność i wiedzę. W tej chwili staramy się odejść od zamieszania i i przejść do stanu klarowności.

1. AKCEPTACJA. Naucz się praktykować zdolność do akceptacji i adaptacji tam gdzie znajdujesz się w swoim życiu teraz. Uwierz w siłę wyższą i cele większe niż twoja Jaźń. Przygotuj się, aby móc wybrać coś nowego i przyjąć do swego życia inne możliwości. Odpuść sobie potrzebę, aby zawsze mieć rację oraz potrzebę cierpiętnictwa, w zamian zaakceptuj okoliczności i ludzi, którzy są z tobą związani, tam gdzie jesteś teraz.

2. ARCHETYP DRAMATU. Pogłębiaj wiedzę i obserwuj, jak twoja świadomość określa archetypy i symbole mające wpływ na osobowość oraz mentalne idee, które pokazują ci świat. Znaki te są kluczowymi graczami w tworzeniu emocjonalnego dramatu reakcji i wzorców sabotujących zachowanie. Możemy zidentyfikować, zlokalizować, usunąć oraz naprawić przestarzałe, szkodliwe archetypy dramatów / traumy z przeszłego, obecnego i przyszłego życia. Odsuń z siedzenia kierowcy negatywne ego i przekaż władzę nad sobą awatarowi Chrystusowej Jaźni. Zrezygnuj z matrycy kontroli umysłu odstępując od archetypu dramatu, który zarządzał twoją tożsamością.

3. UWAGA. Na czym skupiasz uwagę? To, na czym skupiasz uwagę, jest twoim priorytetem. Panowanie nad stanem skupienia jest władaniem swoją wolnością. Medytacja jest umiejętnością skupiania 100% swojej energii i uwagi w jednym obszarze - w chwili teraz. Jak długo możesz utrzymać uwagę skupiając się na jednej rzeczy podczas medytacji?

4. WSPÓŁCZUCIE. Przez utrzymywanie stanu neutralnego obserwatora stajesz się punktem boskiego Światła, które przez twoje ciało emituje do świata i innych miłujące współczucie. Moc współczucia jest naturalnie kierowana przez inteligentny zamysł żywej boskiej esencji, która uzdrawia ciała, zmienia linie czasu (podwyższa efekty), ujawnia oszustwa, aktywuje ciało świetliste, odzyskuje fragmenty duszy i łączy z czystym geniuszem uniwersalnego Umysłu w celu rozwiązania wszystkich energetycznych konfliktów pomiędzy stronami.

5. KONFRONTACJA Z PRZEKONANIAMI. Kiedy jesteśmy przygnębieni lub uwikłani w emocjonalne konflikty z innymi lub jakimiś okolicznościami, mierzymy się z przekonaniem, że tworzymy wewnętrzny ból lub niepokój. Jaka myśl lub przekonanie ogranicza cię, działa destrukcyjnie lub powoduje w tobie ból? Zmierz się z tą myślą i przekonaniem - teraz. Jak reagujesz i czujesz się wobec tej myśli? Czy ta myśl jest absolutnie prawdziwa i czy postępujesz uczciwie wobec siebie? Kim będziesz, gdy zdecydujesz się porzucić tę myśl? Jakimi myślami możesz ją zastąpić, by móc odejść od tego bólu i wybrać coś innego?

6. RÓWNOWAGA EMOCJONALNA. Zrób wewnętrzne badanie swoich emocji. Stan emocji określa, jakiego rodzaju doświadczenia będziesz mieć. To my - poprzez emocje, jakie odczuwamy - decydujemy o jakości naszych relacji i jakości naszego życia. Emocje i ich niższe motywatory są niezwykle potężnymi siłami w naszym życiu. Nierozwiązane emocjonalne konflikty i obawy z nimi związane będą oddzielać nas od robienia rzeczy, które kochamy i będą sabotować nasz rozwój duchowy. Nasz duchowy wzrost jest bezpośrednio związany z równowagą emocjonalną. To dlatego, kiedy uzdrowimy się emocjonalnie, możemy dostąpić wzniesienia w 99%. Aby podwyższyć samoświadomość i uświadomić sobie udział w ciałach duchowych, trzeba usunąć emocjonalne konflikty, wewnętrzne urazy, cierpienie i lęki. Prawdziwym ciałem emocjonalnym jest dusza - by ją odzyskać, musimy ją uleczyć.

7. PRZEBACZENIE. Wybaczenie czegoś innej osobie czy okoliczności jest najkorzystniejszą rzeczą, jaką można dla siebie zrobić. Kiedy wybaczasz innym dostrzeżone występki, uwalniasz się od więzi, zaangażowania i sznurów, które przytrzymują bolesne wzorce takie jak osądy, niechęć i gniew. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, aby wyczyścić samo-sabotujące więzi z byciem ofiarą i związane z tym bolesne rany, jest wybaczenie sobie.

8. WDZIĘCZNOŚĆ. Należy zwracać uwagę na te rzeczy w życiu, za które jest się wdzięcznym. Dziękuj innym z głębi serca i wyrażaj to słowami. Kiedy nauczysz się wskazywać umysłowi nową interpretację rzeczywistości, zaczniesz dostrzegać zupełnie inny świat. Dzięki praktyce okazywania wdzięczności za życie, stajemy się świadomi naszych osobistych historii, punktów widzenia, stanów emocjonalnych i mocy, aby tworzyć. Okazywanie wdzięczności wywołuje w naszych sercach poczucie szczęścia.

9. NEUTRALNOŚĆ. Ćwicz się w odnajdywaniu klarownego zestrojenia z własnymi myślami, emocjami, słowami i czynami. W każdej okoliczności znajdź taki punkt, w którym będziesz neutralnym obserwatorem. Praktykuj neutralność, kiedy komunikujesz się z innymi ludźmi i zachowaj czujność przy wyrażaniu mocnych opinii lub osądów, które mogą być powierzchowne. Za takie zdecydowane opinie lub osądy przyjdzie ci zapłacić. Znajdź neutralność, aby nauczyć się wewnętrznej spójności.

10. WYCISZENIE UMYSŁU. Zatrzymaj wewnętrzny dialog. Rozwijaj umiejętność bezpośredniej koncentracji wraz z wyciszaniem umysłu, zatrzymując nieustanną wewnętrzną gadaninę - to jest potrzebne, aby odzyskać świadomość siebie i wewnętrzny duchowy związek. Czy można być słuchaczem i mówcą? Zatrzymaj się, posłuchaj i ustal, jaka wiadomość, doznanie i uczucie oznacza dla ciebie bycie wewnętrznie i zewnętrznie w kompletnej ciszy. Wszechświat mówi do ciebie w ciszy przez subtelne doznania. A co on do ciebie mówi?

11. ODZYSKANIE OSOBISTEJ MOCY. Osobista moc jest potrzebna, aby wybrać wewnętrzny rezonans i działać zgodnie z przewodnictwem, niezależnie od tego, co myślą i mówią inni. Do dyspozycji mamy tu dużą różnorodność – wszystko zależy od wyborów, jakich dokonujemy i postawy, jaką reprezentujemy w danej chwili. Niestety, jeśli nie jesteśmy świadomi siebie ani jasności celów, nieświadomie marnujemy energię i osobistą moc na umowy, które nas sabotują. Każde słowo, które wychodzi z twoich ust i każda myśl pojawiająca się w głowie powinna być świadoma. Miej świadomość spójności życia ze słowami, które wypowiadasz. Jeśli ktoś nauczy się być swoją osobistą mocą i prawdą, to jego stan bycia nauczy go dostrzegać i u innych zgodność z umowami, według których żyją. Będąc posiadaczem osobistej mocy pozwala się również innym na wybór życia zgodnego z ich własna mocą.

12. STREFA WPŁYWÓW. Chodzi tu o zwrócenie uwagi na wpływ czyjejś osobistej energii, pola aurycznego i ciała na innych oraz na środowisko. Kiedy rozwijasz się duchowo i twoje ciała poszerzają świadomość, twoja strefa wpływów na świecie również będzie się rozszerzać. Zwróć uwagę na wpływ twojego ciała świetlistego i twojej częstotliwości na środowisko, naturę, zwierzęta, a także na innych ludzi. Kiedy wyczujesz energetyczne oddziaływanie, możesz pracować z tymi energiami wchodząc stopniowo w stan naturalnej harmonii z otoczeniem. Kiedy znajdziesz się w harmonii z otoczeniem, możesz stać się transparentny dla energii zbiorowej, co pozwoli na przeorganizowanie do stanu naturalnej harmonii ze środowiskiem i innymi wokół ciebie. To przyniesie spokojny, przepełniony miłością i współczujący stan bytu, dając naturalną strefę oddziaływania na świat wokół.

sobota, 6 czerwca 2015

LISA RENEE - INFILTRACJA MONARCHII

oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

PYTANIE: Opowiedz o reptiliańskiej agendzie w angielskiej monarchii.

ODPOWIEDŹ: Trzeba znać podstawy. Kiedy wędrowałem po misteriach Boga, nie miałem pojęcia, o co w tym chodzi, i jak wiele z tych szerszych zagadnień, które się mi objawią, będzie wyglądać. Dano mi możliwość spojrzenia na większe kawałki konstrukcji planety, które są fragmentami większego systemu. Robiąc sesję i zdalnie pracując na sieci, można zobaczyć i odczytać wiele takich historii oraz ich energetycznych podpisów. Wszystko ma podpis energii i może być wywołane z pola świadomości oraz z linii czasu. To jest sposób, aby zobaczyć całościowo, jak działają te wzorce i kto nimi zarządza. Absolutnie nie interesowałem się systemami politycznymi czy rządami - delikatnie mówiąc. Jestem istotą niebiańską i wolałbym raczej dostać się na statek gwiezdny niż uczyć się o poziomach bytowania na arenie politycznej. Ten temat mnie osobiście w ogóle nie obchodził, nawet o tym nie myślałem do czasu, aż nagle w ciągu ostatnich kilku miesięcy zwrócono się do mnie, abym poważnie wsparł oczyszczanie miazmy i syfilisu z błękitnej krwi Tudorów. Podczas pracy nad konkretnymi problemami zacząłem dostrzegać sieć oszustw, która została utkana na każdym możliwym poziomie w celu kontrolowania ludzkiej inteligencji i ewolucji polegającej na naturalnym przechodzeniu do boskiego ucieleśnienia duszy. Najbardziej niewiarygodną częścią tej pracy było odkrycie wyjątkowo szczegółowej i zaaranżowanej kontroli. Okazało się, że nie przypadkiem Henryk VIII w czasie swego panowania dokonał największej masakry mnichów w Europie - nie miałem pojęcia że to zrobił do czasu uświadomienia sobie tego, kiedy zobaczyłem na płaszczyznach czasu, co się stało. On był zmanipulowany i kontrolowany przez drakonian, aby ukraść Watykanowi wszystkie pieniądze, majątki, wartości, mądrość, teksty, książki oraz zniszczyć, wytracić, zabić wszystkich zwiastunów Światła.

Jest to ten sam program etnicznego ludobójstwa i holokaustu, który był rozgrywany tak wiele razy na Ziemi przez agendę negatywnych Obcych. Jako król tyran, nie miał pojęcia o szerszym celu infiltracji monarchii, chciał tylko władzy i pieniędzy. Natomiast cele związane z Watykanem były serwowane, aby dokonać kolejnego rozłamu przy pomocy gadów na obszarze UK, co wiązało się z pełną klęską protestanckiej reformacji, aktem supremacji, wymianą Izby Lordów, przyłączenia gadzich linii krwi i uczynienia siebie bezpośrednim kanałem i reprezentantem Kościoła. Wojny w imię Boga i więcej rozlewu krwi było już zabezpieczone w przyszłych bitwach, a wykorzystywane jako paliwo tego Kościoła i państwowych układów. Za wszystkim tym stała reptiliańska agenda i działania stosowane do omotania satanistycznymi rytuałami w miejscach kultu, które również wspierały mordy w imię Boga i religii. Takie działania stworzyły przyszłą linię czasową, która pomagała reptiliańskiej agendzie w przenikaniu w głąb błękitnej królewskiej krwi. To było systematyczne przejmowanie władzy przez reptiliańską krew. Ówczesne decyzje króla tyrana i walki na Ziemi poskutkowały tym, z czym mamy do czynienia obecnie. Działania tego człowieka od 1500 roku wywołały poważne konsekwencje, których karmiczne skutki mamy do dzisiaj. Niesamowite jest to, w jaki sposób ludzie z wypaczonym ego mogli zostać zmanipulowani na tak głębokich poziomach przez struktury władzy na Ziemi, wtedy i teraz. W tym wszystkim chodziło o pozyskanie ostatecznej dominacji nad ziemskimi zasobami energetycznymi, a tamci ludzie działali jako ramię tej agendy nie mając pojęcia, że to jest walka galaktyczna. Dodatkowo, w tym przypadku chodziło o genetyczne cechy Henryka VIII, który miał predyspozycje do tego, aby odbierać nosicielom Światła majątek i wiedzę, pozbawiając mocy ludzi i świetliste narody - ludy, które posiadały mądrość i trzymały ją w ukryciu, aż znów zaświeci światło i powróci złota era. Ci ludzie byli systematycznie usuwani i niszczeni, więc nie mogli zachować jedności i mocy, która czyniła z nich zagrożenie dla kontrolującej ciemnej agendy. Tak oto ciemna agenda wykorzystywała ludzi do wpędzania w pułapkę i mordowania się nawzajem, zaprzedawania jednych drugim z chciwości i dla władzy, równocześnie mutując ich geny i upodabniając do siebie. Zrobiono z nich wojennych podżegaczy, tyranów, morderców bez krzty wrażliwości. Henryk VIII był człowiekiem, jak wielu przed nim, i wielu po nim, który grał w reptiliańskiej orkiestrze i zmieniał przyszłą historię ludzkości przez uzurpację monarchii. Reperkusje działań tego króla tyrana po dziś dzień istnieją jako kontrolująca miazma.

Kiedy zrozumiemy, skąd rzeczywiście pochodzimy i i co zrobiliśmy, aby doprowadzić się do tego momentu, dajemy sobie prawo do dokonania wyboru, zmiany linii czasu do wyższej struktury rzeczywistości. Dotąd wszystkie zabiegi, aby ukryć prawdziwą historię ludzkości i kłamać na temat zaangażowania obcych w sprawy naszego świata oraz korupcji w linii krwi rządzących były możliwe. Wszyscy zostali oszukani i zwiedzeni przez uśmiechnięte twarze z krwią na rękach. Ja naprawdę czuję, że to co mamy w tym czasie do zrobienia, to konieczność zmierzenia się z tym, co stało się z tą planetą i ludzką rasą. Ci, którzy kontrolują świat i zapis historii ludzkości, okłamali nas. To nie jest miłe, dlatego trzeba rozwijać duchową dojrzałość i mądrość potrzebną, aby ponieść odpowiedzialność za nasze działania i zrozumieć naszą rolę w obowiązkach wobec tej rzeczywistości. Tylko wtedy, kiedy rozumiemy inwazje obcych i historię IT, będziemy jako gatunek, mogli ustanowić na tej Ziemi humanitarne systemy, które będą naprawdę służyły wspieraniu ludzkiego potencjału. Do chwili ujawnienia IT ludzkość będzie miała tylko niewielką szansę na uleczenie ran zadanych przez manipulacje reptilian i skrywaną kontrolę. Ta infiltracja linii monarchii jest tylko jednym fragmentem wielkiego oszustwa. (Źródło: sesja z klientem 2008)

poniedziałek, 1 czerwca 2015

CZY NAUKA POWOLI ZACZYNA ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ, CO STAROŻYTNI WIEDZIELI O KRYSZTAŁACH? Dr Kelly Neff

tekst pochodzi z thelucidplanet.com znaleziony na Tor in die Galaxien, 
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Na temat uzdrawiającej mocy kamieni i kryształów krąży mnóstwo niepotwierdzonych informacji, zaś w kręgach naukowych toczy się debata na temat, czy kryształy kiedykolwiek mogły mieć jakąkolwiek leczniczą moc. Na przykład internetowa wyszukiwarka pokazuje liczne artykuły dotyczące pracy z uzdrawiającymi kryształami, pisane przez przedstawicieli tak zwanej paranauki. W rzeczywistości przez pewien czas studiowano ten temat poddając ludzi doświadczeniom z wykorzystaniem efektu placebo i stwierdzono, że kamienie nie posiadają absolutnie żadnych właściwości uzdrawiających.

Jako osoba naukowo wyszkolona w badaniach, jestem oczywiście krytycznie nastawiona do wszystkiego, co napotykam w życiu, chociaż z drugiej strony mam w sobie dozę zainteresowania. Już jako dziecko byłam zafascynowana kamieniami i kryształami, i tę ciekawość przeniosłam na okres nauki oraz późniejszej pracy doktoranckiej. Kiedy miałam dwadzieścia kilka lat, przechodziłam przez bardzo burzliwy okres życia i zaczęłam medytować, a podczas tych medytacji zaczęłam mieć wizje kryształów. Nie wiedząc dlaczego, chciałam je po prostu dotykać i trzymać w rękach. Lecz ignorowałam te wizje i brałam je za przypadkowe halucynacje. Pomysł, żeby słuchać własnej intuicji, był dla mnie wtedy jeszcze zwyczajnie za świeży.

„W krysztale znajdujemy wyraźne dowody na istnienie kształtującej zasady życia, nawet jeśli nie możemy rozumieć życia w krysztale, to i tak to jest żywe stworzenie”. - Nikola Tesla

Jakieś sześć miesięcy później razem z przyjacielem Jimmym Ohm wzięłam udział w kursie uzdrawiania kryształami, który był prowadzony przez mistrza reiki Thao Le. Ten zaprezentował nam różne kamienie, których mogliśmy dotykać i czuć ich energię. Można było zapoznawać się z nimi z zamkniętymi oczami, tylko poprzez odczuwanie ich energii i wibracji dłońmi. Poczułam wtedy coś rzeczywistego, czego nie mogłam wyjaśnić ani zignorować.

Od tamtego czasu minęło kilka lat, a ja jestem absolutnie szalona na punkcje kryształów. Używam ich podczas przeprowadzanych na sobie i na innych zabiegów Reiki, śpię z kryształami pod poduszką, rozkładam je po domu tworząc wzór siatki, kilka mam w samochodzie, obdarowuję nimi też przyjaciół i rodzinę, a także zupełnie obcych ludzi.

Dlaczego to robię?

Ponieważ po prostu czuję, że muszę kierować się podszeptami intuicji. Może się wydawać, że to tylko efekt placebo, a te kryształy, które ze mną współbrzmią, to jakieś głupie kamienie, lecz na głębszym duchowym poziomie wiem, że tak nie jest. Niektórzy ludzie mogą mnie za mój punkt widzenia krytykować i nazywać pseudonaukowcem, lecz założę się, że czytają ten artykuł na ekranie LCD (ekran LCD - Liquid Crystal Display), który jest ciekłokrystaliczny, napędzany przez procesor krzemowy (krzem, który uzyskuje się z minerałów krzemianowych ze skorupy ziemskiej, to kryształ).Czy kryształy to po prostu jakieś tam kamienie? Lub czy są najpotężniejszymi i najbardziej fascynującymi surowcami na tej planecie, potrzebnymi do tworzenia całej naszej nowoczesnej technologii?

Nauka o kryształach

Kryształy mają po miliony lat, powstały podczas wczesnej fazy kształtowania się Ziemi. Tworzą najbardziej zorganizowane struktury w naturze, przez co rozumie się, że posiadają najmniejszy odsetek entropii (miara chaosu). Ze względu na strukturę kryształy reagują na wszelkie możliwe otaczające je energie, przez które są wprawiane w drgania i wibrują z określoną częstotliwością. Ze względu na zrównoważoną i uporządkowaną krystaliczną strukturę, równomiernie emitują energię, a przejmując każdy dowolny dysonans, równoważą go i transformują - harmonizując (uwaga: jestem psycholożką, nie fizyczką, więc wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć fizykę, na której to się opiera, odsyłam do doskonałego artykułu Alepha Healinga).

Kryształy mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania naszej nowoczesnej techniki i ze względu na strukturę mogą przechowywać ogromne ilości informacji. Jak wcześniej wspomniałam, krzem jest używany w każdym procesorze komputerowym i smartfonie, a płynne kryształy tworzą bazę ekranów tych urządzeń. Kwarce (rodzaj krzemianów) są w metronomach zegarów i w systemach cyfrowych, ponieważ stabilnie oscylują i same regulują przepływ energii. Jakiś czas temu „The Mind Unleashed” informował, że w jednym kawałku kwarcu można przechowywać dane przez 300 milionów lat! Galena (ruda ołowiu) i piryt mogą być użyte do wyprodukowania radioodbiorników, które nie potrzebują baterii. Rubin był ważnym elementem użytym do wytworzenia pierwszego lasera przez Bell Laboratories w latach 60-tych i jest wykorzystywany do dziś ze względu na swoje właściwości skupiania i koncentrowania energii. W tym tygodniu okazało się, że ludzie mogą za pomocą syntetycznego materiału krystalicznego oddychać pod wodą. Jestem pewna , że są jeszcze inne nowoczesne naukowe sposoby na wykorzystanie kryształów, i mam nadzieję, że już wiadomo do czego zmierzam.

Uzdrawianie i kryształy

Jestem pewna, że kryształy odgrywały i nadal odgrywają dużą rolę w moim uzdrawianiu i duchowym wzrastaniu, i wiem że nie nie jestem w tym odczuciu sama. Brałam udział w wielu sesjach uzdrawiających z ludźmi, którzy twierdzą, że czują wsparcie ze strony kryształów. Znani mi zwolennicy kryształów Jordan Pearce ze „Spirit Science” opublikował cały szereg ciekawych postów na ten temat, począwszy od wspaniałego filmu na temat kryształów i duchowości, poprzez listę 38 wspaniałych kryształów przydatnych dla duchowego wzrostu, po wsparcie dla kryształowego ruchu.

Dlaczego kryształy zdają się mieć wpływ na duchowy wzrost? Odpowiedź została nam przekazana za pomocą form energii, częstotliwości i wibracji (będące kluczami do zrozumienia wszechświata według Nikoli Tesli). Pamiętajmy: kryształy wibrują z własną częstotliwością a także reagują na wibracje z zewnątrz. Komórki ludzkiego ciała wibrują z określoną częstotliwością, podobnie jak czakry (centra ludzkiego ciała energetycznego). Dlatego kiedy wejdziemy w kontakt z kryształem, jego wibracja wchodzi w interakcje z wibracją komórek ciała. Według „Book of Stones” (Księgi kamieni): „Kiedy wprowadzamy kryształ w nasze pole elektromagnetyczne, zachodzą dwie rzeczy. Elektromagnetyczne częstotliwości kamienia zaczynają współwibrować z odpowiednimi częstotliwościami naszego pola energii zgodnie z prawem rezonansu, przez co jest wytwarzane nowe, większe pole energii. Układ nerwowy dostraja się do tej zmiany energii i przesyła te informacje do mózgu. Tam, dzięki odpowiednim częstotliwościom, są uruchamiane procesy biochemiczne, co z kolei ma wpływ na ciało fizyczne.”(Simmons & Ahsian 2005, S.28)

Pradawna wiedza i moc kryształów

Kryształy, minerały i kamienie szlachetne są od tysięcy lat wykorzystywane do uzdrawiania oraz poprawiania stanu psychicznej, emocjonalnej i duchowej równowagi. Nasi przodkowie musieli wiedzieć, że energia noszonych na ciele kamieni oddziałuje z ciałem, a także z polem elektromagnetycznym i powoduje subtelne energetyczne zmiany. Królowie nosili kryształy w ozdobach, koronach, mieczach, mieli je też w tronach. Co ciekawe, kiedy umieści się na głowie ozdobioną kryształami koronę, zachodzi aktywacja czakry korony osoby, która ją nosi, to samo dotyczy amuletów na czakrze serca, pierścieni na palcach - dla przebiegających tam linii meridianów, oraz kolczyków - do stymulacji punktów refleksologicznych. W związku z powyższym można się zastanawiać, czy biżuteria pierwotnie nie służyła ludziom, aby rozmieszczać na ciałach różne lecznicze kamienie w celu pobudzenia punktów energetycznych. Kryształy były poza tym od tysięcy lat wykorzystywane podczas pogrzebów, wróżb i rytuałów leczniczych. Poniżej kilka istotnych przykładów ich użytkowania z licznych kultur całego świata:

Starożytni Egipcjanie używali kryształów do ochrony i dla zdrowia, a każdego ze swoich zmarłych grzebali z kawałkiem kwarcu na czole, aby pokazał mu drogę do życia pozagrobowego. Tancerki nosiły w pępkach rubiny w celu zwiększenia seksualności oraz łańcuchy na sercach w celu przyciągnięcia do swego życia miłości. Korona na czole była noszona, aby stymulować trzecie oko, a nawet do makijażu oczu używano mielonego lapis lazuli i malachitu. Lecz najciekawsze jest to, że najprawdopodobniej każdy faraon nosił przy sobie cylinder z miedzi i cynku wypełniony kwarcem, aby zrównoważyć energie Ka i Ba.

Starożytni Grecy nacierali się przed walką mielonym hematytem, ponieważ zakładali że ten uczyni ich nieśmiertelnymi. Nazwa „ametyst” pochodzi z greki i oznacza „nie pijany”, ponieważ był on noszony jako amulet przeciw pijaństwu i kacowi. Nawet słowo „kryształ” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „lód”, gdyż kryształ kwarcu wygląda jak zamrożona woda, która jednak nigdy się nie topi.

Starożytni Rzymianie korzystali z kryształów i talizmanów powszechnie. Używali ich zarówno w celach medycznych, jak i do przyciągania pozytywnych rzeczy, poprawiania stanu zdrowia lub ochrony podczas walki.

Indie – w religijnych tekstach zwanych hinduskimi Wedami, które mają 5000 lat, omawia się zarówno wykorzystywanie różnych kryształów do leczenia chorób, jak również specyficzne właściwości poszczególnych kryształów. Na przykład, aby mieć szczęście, warto nosić szmaragd. Również medycyna ayurwedyjska od tysiącleci korzysta z leczniczej mocy kryształów.

Majowie, Aztekowie i Inkowie – wszystkie trzy narody rozumiały, jak obchodzić się z kryształami i używały ich do wyważania oraz uzdrawiania na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy duchowym. Kryształy były używane zarówno do diagnozowania jak i do uzdrawiania, ale także do przepowiadania przyszłości. Według niektórych doniesień, pewne kamienie (jak na przykład szmaragdy) były uznawane przez Inków za tak potężne, że woleli śmierć niż wydanie swoim zdobywcom lokalizacji kopalni.

Plemiona rodzime – na przykład amerykańscy Indianie czy narody pierwotne albo australijscy Aborygeni używali kryształów do diagnozowania i uzdrawiana z chorób, co czynią do dzisiaj. Wychodzą z założenia, że w wielu z tych kamieni mieszkają lecznicze moce (na przykład w agatach, turkusach, onyksach itp.), dlatego używają ich do produkcji tradycyjnej biżuterii.

Starożytni Chińczycy – chińska medycyna tradycyjna, która ma 5000 lat, również często wykorzystuje kryształy ze względu na ich lecznicze moce. Dodatkowo w nowoczesnej chińskiej akupunkturze i uzdrawianiu pranicznym stosuje się kryształowe igły. Cesarz Chin został nawet pochowany w jadeitowej zbroi będącej symbolem jego bogactwa i potęgi.

Starożytni Japończycy byli dobrze zorientowani w sztuce wróżenia, i aby wygenerować wizje, używali przezroczystych kryształowych kul. Kule z kryształu kwarcu były także synonimem smoczych serc, symbolizujących moc i mądrość.

Tybetańscy buddyści wierzyli w to, że kule z kryształu kwarcu posiadają wielką świętą i duchową moc, a ich właściwości mogą wspierać nawet osoby kroczące ścieżką oświecenia. W buddyzmie Budda Medycyny jest nazywany „świętym mistrzem blasku lapis lazuli”, a do odpowiednich rytuałów należy także medytacja z lapis lazuli.

Neolit – używanie talizmanów i amuletów sięga prehistorii ludzkości. Znaleziony najstarszy amulet ma 30 000 lat i zrobiony jest z bursztynu pochodzącego z Bałtyku. Prehistoryczni ludzie budowali komory grobowe z kamieni zwanych megalitami, które były wybierane na podstawie tekstury, wagi, barwy i wibracji - w celu maksymalizacji rezonansu.

Czy szungit jest najpotężniejszym kryształem, jaki kiedykolwiek został odkryty?

Niedawno dowiedziałam się o szungicie i po tym jak zapoznałam się z jego historią, pochodzeniem i użytkowaniem, muszę przyznać, że jest to jeden z najpotężniejszych kryształów z jakimi miałam dotychczas do czynienia. Z wiekiem szacowanym na około 2 miliardy lat szungit składa się (wagowo) w 98% z węgla i można go znaleźć tylko w jednym miejscu na Ziemi – w okolicach jeziora Onega w Karelii, w Rosji. Szungit jest jedynym znanym na Ziemi źródłem naturalnych fulerenów.

Fulereny zostały odkryte przez Roberta Curla, Richarda Smalley`a i Harolda Koto, za co została im przyznana nagroda Nobla z dziedziny chemii. Chodzi o kombinacje 60-ciu atomów węgla, które mają strukturę klatki podobną do piłki nożnej ( fuleren składa się z 12-tu pięciokątów i 20-tu sześciokątów). Ogromne ilości danych naukowych wykazały, że fulereny są bardzo silnymi antyoksydantami. Są nazywane „gąbkami dla wolnych rodników”, ponieważ wyciągają je bez uszkadzania zdrowych komórek czy zatruwania. W związku z tym są celem badań nad leczeniem z jego pomocą raka, i jest nadzieja że mogą być w takich terapiach wykorzystywane.

Molekuła fulerenu zwana tak na cześć architekta Richarda Buckminstera („Bucky” Fuller), który stosował podobne formy w swoich znanych geodezyjnych kopułach.

Szungit jest używany w Rosji od wieków w celu oczyszczania wody. Po tym, jak Piotr Wielki sam doświadczył antybakteryjnych właściwości wody szungitowej, wzniósł w XVIII wieku w Karelii kąpielisko uzdrowiskowe oraz używał szungitu do oczyszczania wody dla swoich żołnierzy. Rzeczywiście szungit wydaje się być wyjątkowo skuteczny, ponieważ usuwa z niej prawie wszystkie organiczne cząstki, w tym bakterie i inne drobnoustroje, azotany, metale ciężkie, pestycydy, lotne związki organiczne, medykamenty, chlor i fluor. Co ciekawe, szungit wyciąga z ludzi różne schorzenia, na przykład astmę, anemię, alergie, choroby żołądka, impotencję, choroby serca, nerek i wątroby, cukrzycę, osłabienia układu odpornościowego i przewlekłe zmęczenie.

W celu wytworzenia wody szungitowej trzeba trzymać kamień szungitu w naczyniu z wodą około 72 godzin, a następnie ta woda powinna zostać wypita w ciągu dnia (około 2 – 3 szklanki). Nawet nowoczesne badania naukowe potwierdziły antybakteryjne właściwości szungitu.

Wracając do pytania: czy szungit jest najpotężniejszym kryształem do uzdrawiana, jaki kiedykolwiek został odkryty? Odnosząc się do jego właściwości absorbowania wolnych rodników, jest to co najmniej możliwe. Istnieją też inne potężne kryształy, które mogą być użytkowane na różne sposoby, a należą do nich też moi faworyci: kwarc super 7 (kombinacja energii siedmiu minerałów: ametystu, kakoksenitu, getytu, lepidokrytu, kryształu górskiego, kwarcu rutylowego i kwarcu dymnego), turmalin, ajolit, celestyn, larimar, cyjanit, cytryn, herkimer, lapis lazuli, malachit i wiele innych.

Ciekawie będzie obserwować postępy w badaniach nad uzdrawiającymi właściwościami szungitu i innych kryształów, oraz czy nauka dojdzie kiedyś do takiej samej wiedzy, jaką posiadamy intuicyjnie: kryształy i kamienie nie są tylko jakimiś skałami, lecz naprawdę posiadają lecznicze moce.

Życzę wielu błogosławieństw i miłości!