niedziela, 27 grudnia 2015

ISTOTY ŻYWIOŁÓW / ELEMENTALE mówią przez Suzanne Lie 8.10.2015

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska

My nimfy wodne / undyny - żywiołaki wody - cieszymy się, że możemy rozmawiać z naszymi ludźmi. Mówimy „nasi” ludzie, ponieważ wasze ziemskie ciała wypełnia również nasz żywioł wody. Wiemy, że nasza praca jest bardzo ważna, ponieważ woda jest największym elementem ciała Gai. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powinni starać się, aby było ono klarowne i czyste.

Nasze wielkie oceany i szlaki wodne były kiedyś czyste i nietknięte. W naszych wodach było mnóstwo życia, które ludzi i zwierzęta, a nawet inne stworzenia, które wyszły z wody, aby się rozmnożyć, zasilało czymś więcej niż tylko czystą wodą.

Teraz wiele naszych wód jest zanieczyszczonych i bez życia. Nie musimy opowiadać o naszym cierpieniu, ponieważ wiemy, że zdajecie sobie z tego sprawę. Tyle że czujemy głęboki smutek, co daje tendencję do zaburzania naszej pracy związanej ze zmianami. Ludzie używają wody aby oczyścić swoje ciała, domy, samochody, ubrania i wiele innych elementów życia. Dlaczego nie utrzymujecie w czystości swoich wód? Wydaje się, jakbyśmy pracowali tak ciężko, jak to możliwe tylko po to, by ludzie mogli spowodować kolejną katastrofę, która zniszczy nasze wody. W związku z tym zwracamy się z prośbą do naszych ludzi, aby przyłączyli się do nas w celu oczyszczenia naszych wodnych szlaków i chronili nasz wodny świat.

Znamy te kochane serca, które postanowiły nas wspierać, wiemy też, że są inni, nieliczni, którzy te wielkie zasoby niszczą. Żywiołaki wody przepływają również ich ciała. Ponadto również oni piją regularnie nasze święte płyny. Gdyby mogli wysłać miłość wodzie którą piją, znacząco zwiększyli by swoją zdrowotność.

Woda jest szablonem dla życia i jest odbiornikiem emocji oraz myśli. Jeśli pijesz wodę, kiedy jesteś zły, przestraszony czy smutny, to uszkadzasz wodę, którą pijesz. Z drugiej strony, jeśli dajesz sobie chwilę i napełniasz wodę energią miłości zanim ją wypijesz, naprawdę wysyłasz jej fizycznie miłość. Ponadto, kiedy wysyłasz do wody, którą wypijesz, dwie rzeczy – bezwarunkową miłość i wielowymiarowe światło, znacznie przyspieszasz proces wznoszenia.

Ponieważ na ciele Ziemi istnieje więcej form wody takich jak twoja, możesz bardzo pomóc, kiedy wszystkie formy wody pobłogosławisz światłem i miłością w celu planetarnego wzniesienia. Samo błogosławieństwo mocno przyczyni się do podniesienia częstotliwości molekuł wody

Żywiołaki postrzegają ten świat czy wasze zachowanie w inny sposób niż wy. My undyny traktujemy wodę jako siłę dla wszelkiego życia. Widzimy jak nasze deszcze utrzymują królestwo roślin w zdrowiu i płodności. Widzimy jak nasza woda rozpuszcza smog na niebie i brud z podłogi, oczyszcza samochody oraz domy.

Nasze wody były ogromnymi płynącymi autostradami, którymi podróżowaliście od tysiącleci. Widzimy, że wody służą ludzkości na wiele sposobów, ale nie widzimy, żeby ludzkość posłużyła równowadze i wodzie.

Z drugiej strony rozpoznajemy, że wiele osób na tyle poszerzyło swoją świadomość, aby dostrzegać siły życiowe, które kiedyś były brane za „rzeczy”. Zaczynają sobie przypominać, że Ziemia jest istotą czującą. Podczas rozszerzania świadomości każdego człowieka, ludzkość coraz bardziej poznaje rzeczywistość.

Podobnie jak zmienia się nasza percepcja rzeczywistości, kiedy zestrajamy się z powolną częstotliwością lodu lub z szybkim tempem płynącej rzeczki, tak zmienia się i wasze postrzeganie, kiedy nie jesteście już zamrożeni w strukturze powiązanej z czasem ziemi 3D.

W miarę jak twój umysł się poszerza, do twojej świadomości napływają nowe pomysły. Te nowe pomysły mogą płynąć coraz szybciej, aż osiągną masę krytyczną. Później następuje ich przejawienie. W ten sam sposób ludzie poszerzają swoją świadomość z zamrożenia do zapomnienia w strumieniu przemian do strumienia częstotliwości, która nie jest już połączona z kształtem i formą.

Ludzka świadomość, która w snach często jest przedstawiana w symbolicznej postaci wody, rozciąga się poza ciało fizyczne i jest gotowa wybuchnąć, aby swobodnie połączyć się z życiem. Kiedy zaczynacie płynąć poza swoimi dotychczasowymi ograniczeniami, uwalniacie się od licznych iluzji, które nękały was podczas niezliczonych wcieleń.

Kiedy twoja świadomość znów jest wolna, może sobie przypomnieć własną istotę, która jest tak bezkształtna jak nasz nurt. Przypomnicie sobie również, że ślubowaliście chronić życie we wszystkich formach. Kiedy powrócicie do do wyższej formy swojej Jaźni, powróci wasza potężna moc stwórcza, i będziecie brać aktywny udział w tworzeniu nowej Ziemi.

Kochani ludzie, wasza forma została stworzona z tych samych elementów, z jakich powstała Ziemia. W rzeczywistości nasze żywiołaki przepływają przez was tak samo jak przepływają przez Ziemię. A więc jesteście dewami, które przyciągają do jednego ciała wszystkie nasze niezliczone cząstki. Z tą świadomością waszych przyrodzonych mocy rozpoznacie swój wyższy cel i przypomnicie sobie, że jesteście tutaj, aby towarzyszyć mieszkańcom Ziemi. Jesteście STWÓRCAMI w działaniu. GAJA jest stwórcą w działaniu. Elohimy, dewy i żywiołaki są stwórcami w działaniu. Jeśli szanujesz to, co tworzysz, kochasz i doceniasz, możesz zakończyć ten cykl tworzenia i szykować się na rozpoczęcia nowego cyklu.

Ujrzycie ŻYCIE we WSZYSTKIM CO JEST, i będziecie świadomi, że odciskacie na życiu swoje piętno. Kiedy przesuniecie się do wyższej świadomości, zobaczycie rzeczywistość o wyższych częstotliwościach, strumień płynący do i przez całe życie, aby zjednoczyć się z JEDNYM życiem oraz z naszą JEDNĄ planetą.

Żywiołaki

W waszych ziemskich naczyniach są osadzone wszystkie składniki mnie, planety, tak jak wszystkie składniki waszych członków Nadduszy, którzy wybrali bycie istotami jedno-, dwu i czterowymiarowymi. Wasze jedno- i dwuwymiarowe Jaźnie żyją w jedności z planetą, ponieważ te elementy waszego i mojego ciała nie są na tyle „rozwinięte”, aby rozumieć oddzielenie od trzeciego wymiaru. To przez ich jedność komunikują się ze stworzeniami czterowymiarowymi, moimi żywiołakami ziemi, powietrza, ognia i wody.

Podobnie jak niektóre nasze Naddusze wybrały bycie istotami jedno- lub dwuwymiarowymi, inne Naddusze wybrały czwarty wymiar. W przeciwieństwie do jedno- i dwuwymiarowych, czterowymiarowe istoty mają pewne poczucie indywidualności, jednak mają też silne poczucie jedności, które utrzymuje je w stałej łączności ze sobą jak również ze wszystkimi niżej wymiarowymi bytami. Czterowymiarowi, którzy są najbardziej połączeni z waszym życiem codziennym to żywiołaki. Jedno- i dwuwymiarowe żywioły Ziemi, powietrza, ognia i wody są ożywiane przez Ducha / pranę czterowymiarowych istot żywiołów. Żywiołaki dzielą swoją życiodajną duchową esencję z tymi żywiołami, podobnie jak twoja dusza dzieli swoja duchową esencję z twoim trójwymiarowym ziemskim naczyniem.

Wy, ludzki wyraz naszej Nadduszy, macie żywiołaki w swoich ciałach fizycznych podobnie jak ma je moje ciało planetarne. Jesteście mikrokosmosem mnie, Gai. W waszej opartej na węglu materii macie żywioł / żywiołaka ziemi – gnomy. W fizycznych płynach jest element wody / żywiołaki wody – undyny. W przestrzeni i powietrzu w waszych ciałach macie żywiołaki powietrza – sylfidy. Wreszcie w aktywności neuronalnej i kundalini macie zawarty element / żywioł ognia w postaci salamandrów.

Ponieważ żywiołaki są istotami czterowymiarowymi, nie stosują się do zasad trójwymiarowej separacji. Każde doświadczenie jednych żywiołaków jest niezwłocznie udostępniane innym żywiołom. W rzeczywistości wszystkie cztery grupy żywiołaków pracujące wewnątrz i na zewnątrz waszych ciał, są ze sobą skoordynowane. W wewnętrznej rzeczywistości waszych fizycznych ciał wasze myśli i emocje stymulują wszystkie żywiołaki, które z kolei stymulują wszystkie żywiołaki znajdujące się na zewnątrz. W ten sposób żywiołaki wewnątrz waszych fizycznych ciał i aur żyją w ciągłej jedności z żywiołakami znajdującymi się w moim ciele planetarnym i atmosferze.

Elementale wody – undyny / wodniki

Woda jest związana z emocjami a powietrze z myślami. Wasze wodne żywiołaki – undyny, regulują wasze fizyczne płyny, krew i krążenie krwi jest związane z sercem. Jeśli serce nie pracuje, umierasz. Tak więc jeśli serce nie funkcjonuje, doświadczasz poczucia strachu przed śmiercią. Z drugiej strony emocja miłości również jest związana z sercem. To jest możliwe, gdyż twoje serce jest też domem twojej duszy / Jaźni, gdzie odczuwa się bezwarunkową miłość. Ponieważ wszystkie emocje są pewnymi oktawami polaryzacji 3D emocji dobrych / miłujących oraz złych / związanych z lękami, służą twemu sercu a ostatecznie undynom – żywiołakom wody jako dystrybutorom tych emocji.

Wasze emocje są podstawą waszej świadomości, ponieważ reprezentują zdolność odczuwania, świadomość siebie. Kiedy się rodziliście, Jaźń była związana z duszą. Kiedy przechodziliście przez proces dorastania, stawaliście się coraz bardziej świadomi ego i ciała. W końcu Jaźń związała się z jaźnią ego.

W miarę poszerzania świadomości możesz, ku swemu szczęściu, rozpoznać swoje wewnętrzne przewodnictwo, świętego Ducha, aniołów i innych uczestników twego życia wewnętrznego. W końcu zaczniesz odzyskiwać świadomość własnej wyższej Jaźni, którą zaakceptujesz i zintegrujesz ze swoim ciałem fizycznym. Również twoje płyny mózgowo-rdzeniowe są elementem wody, dlatego podlegają żywiołakom wody – undynom. Płyn mózgowo–rdzeniowy przepływa pomiędzy mózgiem a czaszką, przez komory mózgu i wzdłuż kręgosłupa w górę pomiędzy nerwami oraz rdzeniem kręgowym w dół, aby uspokoić nerwy i ulżyć pierwotnym synapsom neuronów.

Elementale ognia – salamandry

Dzięki waszym żywiołakom wy, moi ludzie, działacie na planetę, pogodę i wszystkich ludzi, zwierzęta oraz rośliny, z którymi wchodzicie w interakcję. Na przykład wasze myśli są skutkiem aktywności neuronalnych, które inicjują i kończą wasze wewnętrzne żywiołaki ognia – salamandry. Ponieważ wasze wewnętrzne żywiołaki ognia pracują w porozumieniu z żywiołakami mojej planety, twoje osobiste myśli staja się moimi myślami za sprawą jedności, w której żyją wszystkie żywiołaki. Więc twoje myśli mają wpływ na wszystkie żywiołaki ognia mojej planety i moich stworzeń.

Dlatego, jeśli twoje myśli są klarowne i piękne, twoje wewnętrzne żywiołaki przyciągają inne żywiołaki, które również są klarowne i miłujące. Kiedy wybieracie pozytywne myślenie, wpływacie na swoje żywiołaki w pozytywny sposób, co stopniowo rozprzestrzenia się na żywiołaki ognia innych i całej planety. Fotony Słońca, które łączą się z żywiołakami ognia, mogą być łatwiej przyswajane przez planetę za waszym pośrednictwem, co uspokaja myśli innych, a wasze wewnętrzne żywiołaki dzielą się radosnym błogosławieństwem z ich wnętrzami.

Jednak jeśli wasze wewnętrzne myśli są smutne, złe lub przepełnione lękiem, wasz strach i dyskomfort przenosi to do waszego otoczenia. Wtedy przyciągacie innych, którzy cierpią lub stwarzacie w innych”złe odczucia”.Rośliny nie będą dla was rosnąć, zwierzęta będą przed wami uciekać lub będą was atakować, również na pogodę będziecie mieli destrukcyjny wpływ. Moja pogoda jest odpowiedzią na moich mieszkańców, ponieważ jestem zbiorczą sumą wszystkich moich stworzeń.

Elementale Ziemi – gnomy / karły

Wasze myśli są w rzeczywistości efektem współpracy pomiędzy waszymi żywiołakami Ziemi, które pracują z materią neuroprzekaźnków, enzymów i innych chemikaliów, powodując zmianę biegunowości, aby inicjować sygnały elektryczne i żywiołaki ognia, które zapalają neurony. W ten sposób nawet twoje myśli mają duży wpływ na żywiołaki Ziemi z twojego świata wewnętrznego i zewnętrznego. Jeśli twoje myśli są chaotyczne,obsesyjne lub poplątane, żywiołaki Ziemi mają trudności z ustabilizowaniem się. Ta osobista niestabilność dodatkowo powoduje to, że żywołaki Ziemi utrzymują niestabilność geologiczną.

Każdy twój krok ma wpływ na moje ciało planetarne. Planetarne żywiołaki Ziemi odbierają komunikat, które wysyła twój krok, a ten jest przenoszony na kolejnego człowieka lub zwierzę, które nadepnie na ślad twojej stopy. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wspaniale się czujecie, kiedy wędrujecie po dzikich terenach, spacerujecie po samotnej plaży czy głębokim śniegu? Powód jest taki, że podobne miejsca są czyste energetycznie i wasze elementale nie dostrajają się do innych. Dlatego tam łatwiej jest wibrować zgodnie z własną Jaźnią.

To doświadczenie jest również pochodną powiedzenia: „podążać śladami mistrza”.Mistrzowie to istoty ludzkie i nie-ludzkie, które osiągnęły mistrzostwo myśli oraz uczuć i w ten sposób opanowały swoje wewnętrzne żywioły i żywiołaki. Tacy mistrzowie świadomie pracują ze swoimi osobistymi i planetarnymi żywiołakami, jak również z wewnętrznymi żywiołakami innych, aby przekazać im głęboki, wewnętrzny pokój i żyć w stałej komunikacji z wielowymiarowa Jaźnią.

Żywiołaki Powietrza- sylfidy

Żywiołaki powietrza wspierają przepływ życiodajnego tlenu, który daje wam świadomość. Pierwszą rzeczą, jaka ma miejsce kiedy ktoś cierpi na niedobór tlenu, jest powodowanie dezorientacji w myśleniu aż do całkowitej utraty świadomości. Dlatego odpowiedni przepływ tlenu przez wasze systemy jest ważny dla jasnego myślenia. Z tego powodu żywioł powietrza ma związek z myślami. Żywiołaki powietrza – sylfidy, wspomagają wasze oddychanie.

Sylfidy – żywiołaki powietrza mieszają również wasze myśli z myślami świadomości jedności, które posiadają wszystkie żywiołaki. Z każdym wdechem odbierasz myśli innych a z każdym wydechem wysyłasz własne myśli do świata poprzez żywiołaki powietrza. Następnie twoje myśli wnikają do zbiorowej i planetarnej świadomości, aby oddziaływać na twoje codzienne doświadczenia i na codzienne doświadczenia innych.

Pozwól mi na wyjaśnienie różnicy pomiędzy świadomością zbiorową a planetarną. Zbiorowa świadomość jest połączoną świadomością wszystkich moich ludzi, natomiast świadomość planetarna jest połączoną świadomością wszystkich moich mieszkańców we wszystkich wymiarach. Dlatego planetarna świadomość jest bardziej rozbudowana niż zbiorowa świadomość ludzkości.

Sylfidy żyją w waszych aurach i ciągle wnoszą wasze wibracje do mojej aury, do atmosfery i stanu powietrza planety i nieba. Jeśli wasze myśli są ponure, ta energia jest przekazywana do atmosfery. Jeśli myślicie klarownie, to do ogólnej atmosfery dodajecie klarowność. Wszyscy wiecie, jak zmieniła się moja pogoda. Stało się tak głównie dlatego, że nasza planeta stała się czterowymiarowa. W związku z tym myśli i uczucia moich mieszkańców mają wpływ na rzeczywistość i ją zmieniają.

Tylko proszę, nie przestrasz się tych wyjaśnień, ponieważ one wnoszą też dużą dozę nadziei. Podczas gdy każdy z was, moi opiekunowie krain, osiąga mistrzostwo swoich własnych wewnętrznych żywiołakow, wasze wewnętrzne żywiołaki pomogą wam utrzymać rezonans mistrzostwa. Żywiołaki również są pomocne w przyczynianiu się do rezonansu mistrzostwa wewnętrznych żywiołaków innych i mojej planety. W ten sposób żywiołaki przysłużą się podwyższaniu wibracji swoich ludzi równocześnie podwyższając wibracje mojej planety i wszystkich moich mieszkańców.

Mistrzostwo uzyskujecie dzięki fizycznym żywiołakom waszych ciał, co wam umożliwia aktywne partnerstwo z waszymi wewnętrznymi żywiołakami i z żywiołakami mojej planety. Macie wrodzoną moc przywoływania swoich wewnętrznych żywiołaków, aby was wspierały w osiąganiu zdrowia i w przemianach, a także aby wspomagały w tym planetę. Czy teraz widzisz, jak naprawdę potężną istotą jesteś?

wtorek, 15 grudnia 2015

Barbara Bessen / comiesięczne przekazy

tekst źródłowy
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Słowo od Barbary: Kochani miłośnicy comiesięcznych informacji!

Z pewnością wszyscy patrzymy na mijający rok jak na coś ekscytującego choć nie zawsze obfitującego w świetliste wydarzenia. Lecz z każdej strony słyszę głos mówiący, że nieco bardziej przybliżyliśmy się do samych siebie. Coraz wyraźniej widzimy, że jesteśmy Duchami zamieszkującymi fizyczne ciała. Mamy świadomość, że żyjemy tutaj, aby zbierać doświadczenia. I wielu z nas ma odczucie a nawet pewność, że zebraliśmy już wystarczającą ilość tych przeżyć. Torba z dualistycznymi lekcjami jest już pełna. Z drugiej strony jednak wydaje się, że i nasze wyższe Jaźnie również chciałyby wyciągnąć wnioski z naszego wznoszenia i poszerzania świadomości. Czasami rzeczywiście mam wrażenie, że jakby się nieco uśmiechała ze swego miejsca i obserwowała, co zrobię z pewnymi zawirowaniami, zdarzeniami czy informacjami, jak na nie zareaguję. Czy ocenię je z poziomu ziemskiego bagażu doświadczeń czy też wezmę dystans i spojrzę na to z pewnej odległości. Z wyższej perspektywy. Zauważam, jak wyższa Jaźń często wyczekuje, obserwuje. A ja mam możliwość zadawania w danej sytuacji odpowiednich pytań, na które odpowiedzi dałyby mi więcej jasności. Czasami trudno dotrzeć do najprostszych odpowiedzi czy rozwiązań, nawet kiedy są blisko. Myślę, że często one tkwią w nas, ponieważ myślimy że życie na Ziemi jest ciężkie, musi być męczące i skomplikowane. Czy to jest prawda, czy pozwalamy sobie tylko jeszcze na irytację z powodu zewnętrznego zamieszana? Potrzebujemy harmonii, również dla właściwego rozwiązania problemów z zewnątrz. Harmonia zaczyna się, o czym wiedzieli już starzy mistycy, w nas samych. Kiedy ją osiągamy, wtedy możemy dać na zewnątrz to, co w naszym wnętrzu jest dobrze umocnionym biegunem naszej niezmordowanej istoty.

Życzę wszystkim udanych świąt, spokoju i czasu, aby jeszcze lepiej rozpoznać w sobie boga.

Z najlepszymi życzeniami - Barbara Bessen

ARCHANIOŁ RAFAŁ/RAFAEL – przekaz z grudnia 2015

Informacje dla uzdrowienia komórek

Dobrą rzeczą jest mieć respekt. Ściślej mówiąc respekt to coś jak szacunek i cześć. Pytanie tylko, co lub kogo szanujesz lub komu oddajesz cześć (większą niż sobie)? Ludzie mają skłonność do tego, aby mieć szczególny respekt przed czymś lub przed kimś, kto ma tytuł lub określoną pozycję, są nawet w stanie cofnąć się przed kimś takim o krok. Ja jestem Rafel i nie oczekuję niczego więcej prócz szacunku dla boskości, którą noszę w sobie. Nie mam tytułu, nie mam marki, ani żadnego szczególnego dodatkowego imienia. Po prostu jestem Rafael i służę ludzkości. Proszę, potraktuj mnie jak przyjaciela, który ma tylko bardziej rozszerzoną świadomość. Nie wziąłem na siebie tego odważnego zadania, aby wcielić się na Ziemi. Jedak teraz, w tej chwili mogę się do ciebie przybliżyć bardzo mocno, nawet wniknąć w ciebie, tak jak ty jako człowiek to sobie możesz wyobrazić. Robię to z pełnym poszanowaniem twojej ludzkiej istoty. Lecz widzę w tobie Boga, to boskie jądro, które mi uświadamia, kim naprawdę jesteś i co porabiasz na tej planecie. Ciekawe, czyż nie? W tej chwili postrzegamy siebie nawzajem. Być może masz przed oczami wewnętrzny wizerunek, jak może wyglądać Rafel. Może to gdzieś widziałaś / widziałeś jako obrazek albo nawet ujrzałaś / zobaczyłeś podczas medytacji. Więc jestem tu dla ciebie jako istota z ludzką twarzą. Ja widzę ciebie jako hologram, nie jako istotę z ciałem i włosami. Chociaż mógłbym i tak. Lecz wiem, że więcej się o tobie dowiem, kiedy popatrzę na ciebie w ten sposób.

Barbara channelinguje zawsze to, czego potrzebuje grupa, która czyta te przekazy. Ludzie wchodzą z tym w rezonans i są gotowi na to, aby otworzyć się na uzdrowienie. Uzdrowienie jest skomplikowane i sięga głęboko. Uzdrowienie jest ostatecznie adaptacją ludzkiego organizmu do swojego boskiego modelu, nazywamy to boskim planem. Pytanie, które powinien zadać sobie każdy z was, brzmi: czy jestem gotowa / gotów na uzdrowienie? Ludzka Jaźń, osobowość, natychmiast odpowie TAK. Niemniej jednak to nie zawsze jest prawda, ponieważ ego chciałoby się zająć zupełnie innymi sprawami, żeby było jak najbardziej jasne. Ono chce żyć w dualności. Ono chce kochać i cierpieć. To jest jego zadanie, dlatego tu jest.

Teraz należysz do tych, którzy są przebudzeni. Tak to nazywamy. Wyższa Jaźń chce coraz bardziej prześwietlać system ciał i uwalniać cię od starych nawarstwień, abyś była / był bardziej klarowna/y, bez przedawnionych pomysłów na temat, jak powinno wyglądać życie tutaj. Wciąż pamiętaj, że to jest szczególny czas, aby być tu na Ziemi. Nic nie jest już takie jak przed harmoniczną konwergencją z roku 1987. Nie można mówić o tym wystarczająco dużo. Wesprzyj się na tym. Wiesz, od razu widzę, co cię porusza, stare pomysły, które tkwią ci w głowie, lęki i wyobrażenia, które cię blokują. Nie zawsze są złe czy niezgodne z twoją boskością. Jednak każdy z was, kto jest przebudzony, wie że teraz już zaświtała nowa epoka, co oznacza, że klarowność jest ważna po to, aby poszerzyć Ducha, postrzeganie, połączyć półkule mózgu, żeby to co przyjmuje system, było selekcjonowane. Twoja wyższa Jaźń jest języczkiem u wagi w zakresie codziennych wrażeń, na które jest narażona twoja niższa Jaźń. Zewsząd ciągle atakują cię informacje. Pytanie brzmi: do czego jesteś dostrojona/y, co powinno do ciebie dotrzeć? Zaufaj swojej wyższej Jaźni i nam, pomocnikom, że - odpowiednio do twego rozwoju - utorujemy ci inną orientację. Wielu rzeczy nie da się wyrazić słowami tak łatwo, ponieważ twój umysł wybiera to, co jest najczęściej przepuszczane i pakuje to do szuflad. Czy uważasz, że możliwe jest, żeby twoje życie mogło się toczyć spokojnie, bardzo spokojnie, żeby twoje objawy chorobowe ustąpiły, a do życia powróciła radość? Nawet pośród zdarzeń zewnętrznych, które teraz dotykają cię na wiele sposobów. Życie w samym środku chaosu, zamieszania, nieuświadomionych lęków jest możliwe? Ależ tak. Uwolnijcie stare, niepotrzebne pokłady, a będziecie bardziej połączeni z Boską Jaźnią, zyskacie klarowność, a wraz z nią odczuwanie i życie prawdziwą boską energią w codziennym funkcjonowaniu. Ta siła zasili was nowymi, kochającymi i pasującymi teraz informacjami, abyście mogli żyć w stanie wolności i miłości. I rzeczy, które są nie takie, jakimi być powinny, zostaną rozpuszczone lub wygładzone. Nie musisz pomagać wszystkim wokół. To, gdzie i co możesz zrobić, pokazuje ci twoje serce wypełnione współczuciem. Oddanie siebie i nie zwracanie uwagi na własny system ciał nie ma sensu. Pamiętając o sobie, o polu którym się jest (intuicyjnie wiecie o wiele więcej, niż się wam wydaje o sobie i o tym, co jest dla was dobre), jest ważne. Poziom pomocy, zrozumienia wobec innych można sobie czuć, kiedy ma się lepsze połączenie ze sobą. To jest jak automatyczny znak STOP, który się pojawia i każe odpocząć. Nie jesteś tu również po to, aby wszystko regulować i znaleźć na wszystko rozwiązanie. Sklaruj własne życie, uważaj na siebie i swoje wspaniałe ciało, wsłuchaj się w siebie, co jest do zrobienia, a wtedy pomożesz też i innym. Stwórz wokół siebie pole miłości, który zasili ciebie oraz tych, których kochasz. Możesz sam/a określić, ile siły, czasu i wolności chcesz oddać innym. A ostatecznie, kiedy poczujesz się dobrze i szczęśliwie, to pomoże wszystkim innym i zasili pole, w którym żyją wszyscy ludzie.

A teraz po prostu pozwól mi popracować z tobą i wykonać dla ciebie pracę uzdrawiającą. Znajdź miejsce, w którym możesz się odprężyć. Umieść / ułóż się wygodnie, zamknij oczy, a ja zajmę się resztą. Nie zadawaj pytań, nie miej żadnych celów, po prostu otwórz się na uzdrawianie. Pozwól, niech zadzieje się to, co ma się zadziać. Twoje komórki dostają informacje, których właśnie potrzebują. Może masz ziemskie troski i napięcia, może masz mocno rozprzestrzenione objawy chorobowe. Wszystko jest do uzdrowienia. Wszystko. Musisz się wciąż poddawać i pozwalać boskiej sile, aby cię uzdrawiała. Twoja wiara i poddanie się to już połowa uzdrowienia. Pozostań w tej wygodnej pozycji tak długo, jak chcesz. Nie przejmuj się, jeśli zaśniesz, to i tak zadziała. Powtarzaj takie sesje tyle razy, ile razy sprawi ci to przyjemność. Nie myśl ludzkimi kategoriami, oceniając z poziomu głowy, nie wiedząc co jak i kiedy ma zostać uzdrowione. To może ci zostać uświadomione podczas wizyty u lekarza. Jednak ostatecznie uzdrawiasz siebie samodzielnie! Wszyscy lekarze, uzdrowiciele, terapeuci są pomocnikami, lecz uzdrowicielem jesteś ty. Zaufaj sobie!

Jestem Rafael / Rafał

Odebrane przez Barbarę Bessen w grudniu 2105. Tekst jest do dyspozycji dla każdego. Zmiany w tekście nie są dozwolone.

czwartek, 10 grudnia 2015

PIEŚŃ CHRYSTUSA SOFII - LISA RENEE luty 2014 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Dlaczego Bafomet istnieje do dzisiaj?

Symbol jest często używany przez satanistów i czarowników w rytuale zaklinania mocy. Tradycyjnie czarownicy wierzą, że jego symbolizm jest reprezentacją harmonii pomiędzy dwoma biegunami. Jest to poniekąd przeinaczona półprawda, aż wreszcie pozna się całą energetyczny krajobraz NAA i co ta zbiorowa sataniczna siła wywołuje w materialnej rzeczywistości. Z perspektywy opiekunów Bafomet jest szatańskim polem w Ziemi, które weszło w stan tworzenia przez demoniczną istotę Baala, taką jak Baal Zebub. Bafomet jest wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do królestw elementali 2D w celu kontrolowania sił w fizycznej rzeczywistości 3D za pomocą magicznych rytuałów. Na ogól te rytuały są przeprowadzane w formie przymuszania jednostki do służenia czyjemuś samolubnemu ego lub jako ciemne nawiedzenie. Podczas wywoływania jednostki Bafometa szerzy się wampiryzm, uzależnienia i siły szatańskie, aby zająć ciało żyjącej na Ziemi ludzkiej istoty.

W 1856 Eliphas Levi stworzył powszechnie stosowane pieczęcie Bafometa w wielu ukrytych warstwach magicznej symboliki. Po nim pojawił się Alistair Crowley wspierany przez NAA, aby popularyzować czarną magię w celu udostępnienia satanizmu. Ten nurt jest związany z siłami żywiołów w ciele Ziemi – z czterema żywiołami: ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ i WODA. Jest pozbawiony świętego Ducha i składa się z kompozycji martwej energii, astralnych odpadów i elementów materialnych. Bafomet ma również związek z energiami księżycowymi i fazami Księżyca – chodzi o księżycowe rytuały związane z dziećmi. Gdy spogląda się na zbiorowe pole, widać to jako aborcje wielu groteskowych i wynaturzonych stworów zmieszanych z ludzko – zwierzęcymi astralnymi śmieciami. To pole można ożywić, kiedy przywołuje się je przez ciało mentalne ludzkiej istoty - w celu rytualnym lub innym. Ci, którzy są uzależnieni od źródła mocy, przeważnie mają je przyłączone na poziomie narządów płciowych w obszarach 2D, jak seksualny dewiant - Alistair Crowley.

Symbolizm w pieczęciach Bafometa sprawia, że ona rządzi czterema niższymi światami żywiołów – królestwami roślin, zwierząt, stworzeń wodnych oraz istot ludzko-zwierzęcych żyjących na Ziemi.

Istnieje pięć symboli znajdujących się w każdym punkcie odwróconej gwiazdy. Te symbole to hebrajskie litery Lamed (L), Vau (V), YOD (Y), Tau (Th) i Nun (N). Te litery tworzą hebrajskie słowo Leviathan (LVYThN). Rasa lewiatanów to istoty szatańskie, które zostały stworzone przez wymuszone zapłodnienie Achamot do istnienia w ciele fantomowym Tiamat. Celem było przetrzymywanie jako zakładnika Chrystusa Sofii i zajęcia wnętrza Gwiezdnych Wrót świętego Graila na Ziemi. Chodziło o kontrolowanie wrót z Wyspy Wielkanocnej i połączonych z nimi wrót na wzgórzu Jerozolimskim (Wzgórze Świątynne Salomona), które są dostępne z Sarasota.

Bafomet reprezentuje sumę wszystkich cielesnych pragnień, uzależnień, i dzikich instynktów zwierzęcych zebranych z Ziemi. Bafomet jest również znany jako kozioł z Mendes, który jest uznawany za symbol rogatego bożka Pana. Założyciel kultu Baala, Nimrod, jest często przedstawiany w nakryciu głowy z rogami. Kult Baala w Egipcie jest związany z nazwą „kozioł z Mendes”. Mendes to miejsce w Egipcie, gdzie czczono Baala, któremu ofiarowano krew kozła, tak jak dla Molocha oddawano ofiary z dzieci.

Należy zauważyć, że satanizm nie jest jedynie religią, w której pojawia się jakaś forma Bafometa. Jest także jasne, że wszelkie zadania związane z ofiarą krwi, są wykonywane przy udziale sił żywiołów bezpośrednio podłączonych do tego zbiorowego pola sił szatańskich Bafometa. Satanizm, czary, santeria, voodoo lub inne pokrewne rytuały z udziałem narkotyków, gdzie jest umożliwiane opętanie ciała przez duchy niższe prowadzi do kontrolowania, uzależniania albo zasilania i rozprzestrzenia pola tych szatańskich sił. To jest jak infekcja wirusowa.

Jego symbole i pieczęcie są powszechnie stosowanie w dzisiejszych mediach masowych wraz z symbolami i gestami przekazywanymi za pomocą dłoni. Większość ludzi nie ma pojęcia, co jest wzywane za pomocą tych symboli. Ci, którzy dokonali gwałtu i zagrabienia Ziemi, roszcząc sobie prawa do osobistych sukcesów dzięki korzystaniu z mocy Bafometa, zaprzedali swoje dusze, aby uzyskać dostęp do szatańskich mocy. Akt zasilania tych sił jest przeznaczony do wzmacniania ludzi działających na Ziemi i uprawiających satanizm oraz do utrzymania zniewolenia żeńskiego Chrystusa Sofii z zawłaszczeniem jej części ciała.

Satanizm jest związany z kultem ziemskich sił i przywoływania ziemskich bogów dla osobistych materialnych korzyści. Wielu jego praktyków jest odłączonych od swoich dusz / serc i nie jest w stanie rozpoznać rodzaju sił, jakie tworzą. Satanizm tworzy narcystycznych psychopatów. Zasadniczo sataniści wzywają siły, które należą do wszystkich i wykorzystują je dla własnych egoistycznych celów, bez względu na koszty, jakie mogą ponieść. Jest to forma pasożytnictwa i wampiryzmu. Ceną jest zaprzedanie duszy dla doraźnego zysku - moc oparta o materię lub pochodząca z ciemnej ignorancji.

Zakon chrystusowych templariuszy

Prawdziwi templariusze należeli do Zakonu Chrystusa, pochodzili z linii esseńskich gnostyków oraz Katarów i poświęcili się ochronie mądrości, wiedzy oraz częstotliwości So/Phi/A na tej Ziemi. Watykan agresywnie wytępił prawdziwych templariuszy starając się ukryć wszelkie dokumenty dotyczące Chrystusa Sofii jako świętego Ducha i równorzędną role zasady żeńskiej umożliwiającej dostępowanie prawdziwej mądrości i wiedzy.

Program zniszczenia chrystusowych templariuszy na tej Ziemi (z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) należy do NAA, a polegał na obwinianiu ich oraz łączeniu z szatańskimi siłami Bafometa. Ci Rycerze Templariuszy tacy jak illuminaci, są tymi którzy dziś zasilają szatańskie siły Bafometa. Te grupy nie mają nic wspólnego z templariuszami Chrystusa. Oni nadużywają struktur władzy na Ziemi aby służyć szatańskim fiksacjom materialnym promowanym przez fałszywych królów tyranii.

Wiedza chrystusowych templariuszy na temat ziemskich sieci oraz gwiezdnych wrót została wykradziona i pozostała w rękach tajnych stowarzyszeń w celu dalszego nadużywania mocy, wypaczając jej pierwotny zamiar i cel. Dlatego mądrość templariuszy jest ekstremalnie nadużywana przez tych, którzy korzystają z wiedzy na temat linii „mocy smoka” dla własnych korzyści materialnych oraz tyranii. NAA pielęgnowali swoją preferencyjną linię krwi ludzi – reptilian, aby wspierać jej dominację w celu kontynuacji programu zniewalania poprzez programy armagedonu wojen, ubóstwa, zaraz i terroryzmu. Realizują ten program zniewalania wykorzystując wiedzę templariuszy dotyczącą ziemskich linii mocy. Ta wiedza jest utrzymywana w tajemnicy, aby ludzie trwali w dezorientacji, zniewoleniu i aby utrwalać nadużycia. Ponieważ wiedza templariuszy jest nadużywana przez elity władzy i ludzką chciwość, negatywne ego, czarną niefrasobliwość, prawdziwa wiedza chrystusowych templariuszy ucieleśniająca prawdziwą mądrość mocno się zdegradowała.

Jednak na Ziemi inkarnowało się wiele starożytnych istot chrystusowych, które miały się postarać powstrzymać duchowych oszustów, którzy ożywiają siły lucyferiańskie i sataniczne w celu trwałego uszkodzenia wiedzy chrystusowych templariuszy. Istoty wyższe są w pełni świadome, że te dwie siły celowo nadużywają władzy, aby poprzez swoje oszustwa zaszkodzić planecie oraz istotom ludzkim, a tym samym nadal defragmentować duszę świata.

Te starożytne istoty wcielały się na Ziemi dzięki rozkazowi Chrystusa i były znane w historii wielu linii czasu jako gnostycy, starożytni Egipcjanie, kapłani Melchizedeka, rycerze Świątyni Salomona, Esseńczycy, Katarzy, oraz templariusze Chrystusa i powiązane z nimi sekty ezoteryczne. To byli i są oddani ludzie, którzy poświęcili się służbie dla Boga oraz chronili duchową wiedzę i mądrość.

Ich mądrość była wiedzą o tym, jak przemienić ludzką istotę w ucieleśnionego Chrystusa żyjącego na Ziemi. Ponieważ posiadali wiedzę na temat przejawiania Chrystusa na Ziemi, czcili ją i chronili. Wiedzieli, że mądrość stawania się Chrystusem jest zawarta w w ciele świętej Matki Katara i świętej Róży Serca, znana jako Chrystus Sofia. Gdy zeszli na Ziemię, aby chronić Chrystusa i Sofię, byli mocno prześladowani, fałszywie przedstawiani, torturowani - mieli być całkowicie wyniszczeni przez tych, których źródło mocy pochodzi od fałszywych bogów, fałszywego światła oraz sił żywiołów materii.

Ich wiedza duchowa została sprofanowana a następnie zreplikowana do fałszu, żeby dokarmić drapieżną mocą głodnych ludzi, których łatwo wykorzystać do szybkiego rozprzestrzenienia sił satanizmu na Ziemi. Zmasowany holokaust esseńczyków powtórzył się podczas historycznych zdarzeń za czasów Lemurii, Atlantydy oraz w średniowieczu, pamiętnego dnia w piątek 13-go października 1307 roku. Ta linia czasu była ważna w masowym rozprzestrzenieniu sił szatańskich mających wypełnić ziemską sieć zmasowanym wykorzystaniem satanistycznych rytuałów kultowych przeprowadzanych przez podobno sprawiedliwych religijnych mężczyzn. Wykonywano sataniczne rytuały i przymierza krwi do wiązania dusz, podczas których torturowano tysiące templariuszy / esseńczyków, żeby wyrzucili ze swoich serc poświęcenie dla Chrystusa Sofii przez wymuszenie na nich wezwania Bafometa. Bafomet jest kreacją Baala, figurki bożka sił szatańskich, który promuje ofiarowanie dzieci w celu ładowani akumulatorów Molocha, który karmi te same siły.

Z wielkim rozmachem zaczęła się epoka wielkiego symulanta udającego Chrystusa, co miało ukryć wiedzę chrystusowych templariuszy, splugawić esseńskie nauki, a w związku z tym nauki Chrystusa. Te zostały zreplikowane w postaci pokrętnych groteskowych mutacji, w których w zbiorowej świadomości ludzkiej promowane było poczucie winy, wstydu, mizoginia, rasowa nienawiść, ludobójstwo i seksualna niedola. Kiedy te elementarne myślokształty umocniły się w świecie sił, na przykład w religijnych prześladowaniach, siły te otrzymały więcej mocy i zawładnęły wieloma słabiej myślącymi ludźmi, którzy byli wykorzystywani przez ciemiężców, aby mieć stały dostęp do pożywki.

Celem, dla którego chrystusowi templariusze znosili ukrzyżowanie i prześladowania, było zapewnienie w przyszłości eonicznej parze świadomości Chrystusa i Sofii ponownego zjednoczenia i dokończenia alchemii hierogamicznej unii podczas cyklu wznoszenia. Kluczem do przywrócenia Chrystusa jest ucieleśniona przez trójcę świętego małżeństwa idealna równowaga płci żeńskiej i męskiej. To wskrzeszenie przywraca królestwo na Ziemi dostrajając je do naturalnych praw Boga.

Dopóki jednostka w pełni nie ucieleśni oddania dla Chrystusa Sofii, żeńskiej zasady aspektu Boskiej Trójcy, dopóty nie może dostąpić Domu Boga, nie może używać mocy w Domu Boga, nie może go widzieć. Aby wejść do Domu Boga absolutnie i całkowicie, trzeba być oddanym wszystkim aspektom całej Boskie Trójcy, inaczej cała konstrukcja będzie niewidoczna. Fałszywi bogowie mają zreplikowaną podobną konstrukcję stworzoną w fizycznym wyobrażeniu na Ziemi w celu kontrolowania jej przez fałszywego króla tyranii. Taki jest też porządek organizacji papiestwa / Watykanu.

Przez postawę zborowej mizoginii, nienawiści i seksualnego uprzedmiotowienia wiele kobiet może czuć zdeprecjonowanie ich potencjału umożliwiającego utrzymywanie aspektu Sofii. Mężczyźni muszą nauczyć się czcić wewnętrzną Chrystusa Sofię jako zjednoczoną część Boga, a to na ziemskim poziomie z archoncką kontrolą umysłów jest nie lada wyzwaniem – to zresztą dotyczy obu płci.

Aby zniweczyć potencjał magnetycznego działania częstotliwości dźwięku So/Phi/A, musieliśmy doświadczać dramatów, które są wykorzystywane do konfiguracji w celu odtwarzania holokaustu linii czasu chrystusowych templariuszy. Te linie czasu miały związek z ważnymi wydarzeniami mającymi na celu zniszczenie Chrystusa Sofii i odwrócenie jej do negatywnej formy Bafometa, ciemnej szatańskiej matki ukrytej we wnętrzu Ziemi.

Już czas, aby wprowadzić dźwięk serca So/Phi/A tam, gdzie jej części zostały ukryte w Ziemi przez Zakon Chrystusa. Każdy z nas, kto jest w stanie utrzymać ten ton serca, jest uważany za ogromne zagrożenie. Mroczne jednostki wyciągają takich ukrzyżowanych templariuszy i linie czasu holokaustu, ich wspomnienia, z których wielu z nas będący częścią chrystusowej rodziny, może pobierać nauki i widzieć je z większą klarownością.

Aby wejść przez otwierające się sofianiczne drzwi do Domu Boga, lub choćby je dostrzec, musimy magnetycznie dostroić serca do doskonałego oddania świętemu Duchowi w Chrystusie Sofii. Chrystus Sofia jest przewodnikiem do poznania Boga, bez tego nikt nie wejdzie do Domu Boga, ani w nim nie zamieszka.

Chrystusowi templariusze w owym czasie w Jerozolimie wiedzieli o tym i własnym życiem chronili tę wiedzę oraz So/Phi/A.

To jest przesunięcie świadomości w celu wsparcia zmian zachodzących w makrokosmosie mających na celu zatrzymanie despotycznych kontrolerów nadużywających dobrej woli innych i ich czyste serca z niewidocznych powodów oraz zwodniczych zachowań. To jest Chrystus Sofia, która ujawnia prawdę i archonckie oszustwa. Musimy to rozpoznać w mikrokosmosie, aby móc dokonać wyboru i nie zostać zakładnikiem małostkowych potrzeb archontów w makrokosmosie – tych który gardzą innymi blokując dostęp do mądrości i wiedzy. Mądrość może być przyjmowana tylko przez pełne pokory oddanie Chrystusowi Sofii.

Kochajcie swoich braci i siostry, lecz przestańcie zezwalać na okradanie się bez wyrzutów sumienia czy przeprosin przez zewnętrznych psychopatów, chorych z uzależnienia od kontroli, wymuszania mizoginii i tyranii – od żądzy rządzenia światem.

Holograficzne Drzewo Życia przechodzi transformację i zmiany w pod kierownictwem chrystusowej rasy strażników założycieli. Gdy Matka powraca do warstw 3D, Chrystus Sofia wzrasta, a my musimy spojrzeć w twarz naszym wewnętrznym demonom i zewnętrznym archontom. Musimy zdecydować, czy chcemy ich wyrugować, odmówić im dostępu i samodzielnie kontrolować własne serca, dusze, umysły oraz ciała.

Wszystkim nam mocy doda modlitwa z całego serca, umysłu, ciała - z całego ducha – poświęcenie życiowej siły służbie wiecznemu Światłu Boga w boskim i doskonałym porządku i modlitwa o ochronę serca Boga, którego aspektem jest Chrystus Sofia w nas.

Korzystanie z danych poniżej może być pomocne w celu identyfikacji rekonfiguracji transpirujących w centrach splotu słonecznego i wewnętrznych czakrach kosmicznych. Proś akwamarynowy promień świętej Matki o pomoc w wyleczeniu wszystkich negatywnych myślokształtów ego w osobowości 3D. Jest szansa, by wnieść do obszaru splotu słonecznego równowagę i harmonię z wzorcami wewnętrznego świętego małżeństwa opartymi na płynącej z serca miłości, co ucieleśni silny moralnie charakter oraz przejawi etyczne zachowanie wiarygodności.

Drzewo gałęzi życia - 3cie drzewo i czakra splotu słonecznego

Ugruntowanie promienia świętego Związku (HG) – połączenie z 13D łukiem Matki i 9D srebrnym promieniem.

Równoważenie archetypu świętego Małżeństwa – duchowy adept z duchowym wojownikiem

Negatywne archetypy – blokada czakry splotu słonecznego - niewolnictwo, popychadło, bumelanctwo, wycofanie, uwięzienie.

Negatywne archetypy – zbyt otwarta czakra splotu słonecznego – agresja, narcyzm, głód mocy/statusu, materializm.

Zjednoczony wzór trzech fal – zrównoważona energia osobista, poczucie własnej wartości, samokontrola.

Myślokształty związane z lękiem / negatywna polaryzacja - bezsilność, samowola, uprawnienia, złość, bojaźń, niepewność.

Myślokształty miłości / pozytywna polaryzacja - skromność, wdzięczność, skuteczność, zdecydowanie, solidność.

3D nieświadomy ból/myślokształty strachu ego – siedem głównych dziedzin:

1.uzależnienie/żądza
2.gniew/wściekłość/mściwość.
3.zachłanność/skąpstwo.
4.zawiść/zazdrość.
5.obżarstwo/marnotrawstwo.
6.gnuśność/zniechęcenie.
7.duma/nadawanie sobie znaczenia (+/-).

Do kolejnego spotkania, z miłującym sercem, Lisa.

sobota, 5 grudnia 2015

PIEŚŃ CHRYSTUSA SOFII - LISA RENEE luty 2014 cz I

źródło
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino

„Moja tajemnica... Tylko sercem można zobaczyć prawdziwie, najważniejsze jest niewidoczne dla oka.” - Antoine de Saint Exupery „Mały Książę”

Podczas tego okna pojawiającego się na linii czasu wznoszenia, dusza całej zbiorowości ludzkiej doświadcza głębokiego alchemicznego procesu mającego na celu rozbudzenie duchowej istoty wchłaniającej pierwotny wydech Stwórcy - w celu ożywienia i rozbudzenia jego życiowej siły w komórkach ziemskiej materii i mocy żywiołów. Wewnątrz procesu materialnego tworzenia istnieje wiele światów, które mogą być potencjalnie wykorzystane do celowego kształtowania planów i świadomości. Ich zamiary umożliwią zewnętrzne przejawienie tego, co zobaczymy na własne oczy w formie materialnej substancji. Fizyczna substancja współistnieje wewnątrz wielu połączonych sił, takich jak pola energetyczne elementarnych myślokształtów wplecionych w formy geometryczne.

Teraz esencja siły woli, która przejawiła się w ziemskiej materii i w wielu zewnętrznych wytworach, zacznie ujawniać obserwatorowi jego prawdziwą naturę. To prawdziwa natura jest polem źródła i zrozumieją to ci, którzy czują z głębi serca. Ci, którzy żyją z poziomu inteligencji sterowanej sercem – umysłem są tymi, którzy prawdziwie widzą to, co wcześniej było niewidoczne. Prawdziwą naturę każdej jednostki, jej wytwór lub przejaw możemy odczuwać i widzieć, kiedy mamy rozwiniętą świadomość serca, co można rozpoznać przez energetyczny podpis. Kiedy mamy rozwinięte energetyczne rozeznanie, możemy też odróżnić jakość martwej energii (anty-życia) od żywej świetlistej energii ukrytej za słowami, myślami, wyobrażeniami i przejawami. Trzy główne duchowe siły, które obejmują światową duszę zbiorową w ziemskiej materii to: świadomość zbiorowa, która jest powiązana zarówno z siłami Chrystusa (żywe Światło), lucyferianizmem (fałszywe światło) lub satanizmem (siły materialne lub materia elementarna).

Kiedy eteryczne włókna membran zbiorowego pola planetarnego (które tworzą linie geomantyczne Ziemi) są wypełnione prawidłowymi wzorcami subtelnych wibracji energii, powstaje konfiguracja bańki.Te poprawne wzorce są poprzecinane przepływającymi strumieniami siły życiowej, które cyrkulują po całym planetarnym układzie krążenia, ponieważ są pompowane przez sieć portalu Aurory i węzły Łuku Matki. Te sieci Kryształowej Gwiazdy są wbudowane w ciało planetarne w celu uruchomienia strumienia potrójnej fali chrystusowej Aurory i Łuku Matki w celu uzdrowienia planetarnego serca z ogromnych ilości zbiorowej traumy. Razem, za pośrednictwem tych sieci, inteligencja Aurory i Łuk Matki odzyskują oryginalną starożytną wiedzę chrystusowych Templariuszy przeznaczoną dla tej Ziemi. Ta hierogamiczna architektura sofianicznej wiedzy została zabezpieczona przez wyłączenie świadomości planetarnej Kryształowej Gwiazdy Aurory i zakonu Chrystusa w siedmiu wyższych niebiańskich wszechświatach. Ten ton świętego serca jest piękną muzyką, która zapowiada odwieczne zjednoczenie, które gra pieśń Chrystusa Sofii we wszechświecie.

Zaczyna się korekta ciała sofianicznego

(-)

Jako istoty ludzkie zaczynamy fazę uzewnętrzniania ezoterycznych tajemnic wykorzystując własne możliwości duchowe, zwiększoną zdolność odczuwania, dzielenia się i krążenia prawdziwej miłości pochodzącej z serca. Kiedy tak robimy i znamy uczucie boskiej miłości w naszych sercach, coraz bardziej rozwijamy zdolność do wyższego postrzegania zmysłowego. Kiedy rozwijamy mowę serca do głębokiego czucia, wyczuwamy kierunek poza materialną rzeczywistością i wykraczamy daleko poza to, co widzą nasze fizyczne oczy. Kiedy słuchamy tych wewnętrznych subtelnych wibracji serca, przez bezpośrednie i osobiste poznanie mamy dostęp do głębiej ukrytych skarbów duchowej wiedzy. Kiedy świadomie wybieramy wypełnienie naszych serc miłością świętego Ducha i cnotami Chrystusa, jesteśmy zalewani bezpośrednią, osobistą i intymną relacją z istotą świętego boskiego Ducha.

Duch święty zawiera Ducha gnozy - esencję, która katalizuje prawdziwą wcieloną mądrość i bezbłędną duchową inicjację do suwerennego Chrystusa. Gnoza jest tłumaczona z języka greckiego jako słowo określające nabycie intelektualnego zrozumienia w sprawach duchowej i mistycznej wiedzy. Jednak ezoteryczne znaczenie pozostaje ukryte w prawdziwej wiedzy, która może stać się aktywna w świadomości tylko wtedy, kiedy energetyczna istota osoby jest w pełni zjednoczona z boską esencją. Trzeba zjednoczyć się sercem ze świętym Duchem bytującym w gnostycznej wiedzy.

Serce świętego Ducha

(-)

Wewnątrz ciała Matki Bogów jest izba świętego Serca, jest to kryształ róży serca, w którym - w esencji jej świętego Ducha - mieści się zapisana sofianiczna mądrość. Ta esencja serca świętego Ducha jest zarówno tchnieniem Boga jak i sercem Chrystusa Sofii. Wspólnie ta esencja oddechu Ducha jest tym, co otwiera drzwi do świątyni Boga lub zapisuje strukturę kryształowej katedry, w której przebywa Chrystus. Ci, których serca ucieleśniają mądrość Sofii i jej świętego Ducha, są zdolni do otwarcia drzwi do Domu Bożego oraz do zamieszkania w świętym Królestwie Chrystusa - rajskich miastach Światła. Chrystus uosabia Boski kosmiczny sześcian, który utrzymuje rachunek dla budowania Domu Boga (Kryształowej Katedry) w szyszynce – natomiast dźwięk serca Sofii tchnie miłość do życia animowanego w samej konstrukcji.

Jest to zarówno żeńska zasada Bogini Matki, do której narodziła się córka Boga, stając się żoną Chrystusa, a jej aspektem jest Chrystus Sofia. So/Phi/A jest magnetycznym trójfalowym dźwiękiem pieśni serca w tonie ciała Matki, który aranżuje strukturę posiadającą Łuk Kodów Przymierza.

Nasza duchowa konsekracja do ciała Chrystusa może utrzymać kody Łuku z magnetycznymi tonami Sofii, które mogą być dostępne w formie werbalnej w „SA” z intencją lub w potrójnym tonie So/Phi/A. Lewa ręka – żeńska, prawa ręka – męska, szyszynka, serce i pępek - są miejscami rezonansu ciała przenoszącymi obecny dźwięk sonarowego tonu So/Phi/A.

Żeby zaaranżować, aktywować i przesyłać kody Łuku indywidualnie i planetarnie, potrzebne są święte tony serca aspektu Matki w pełni aktywowane w ciele sofianicznym Ziemi. Ciało sofianiczne Ziemi jest jej kryształowym sercem - diamentowym centrum serca, które znajduje się w ciele Matki Ziemi. Diamentowe serce może być aktywowane przez święty ton serca So/Phi/A, w obecności systemu kontrolnego planetarnego czarnego serca, które znajduje si w miejscu przecięcia niektórych linii geomantycznych sieci Ziemi. Ta sieć jest związana z tymi z nas, którzy są współczesnymi gnostykami chrystusowych templariuszy. Ci z nas, którzy są zobligowani do duchowego oddania opartego na sercu, świadomie rozwinęli się do bycia punktami akupunkturowymi służącymi do tego, aby rezonować z miłością do ludzkości, aby skromnie służyć Bogu według Praw Jedni. Dzięki naszemu oddaniu i czystej płynącej z z serca miłości wszystko jest możliwe.

Sofianiczne dźwiękowe plazmowe Światło

Magnetyczne tony serca Sofii to uniwersalne dźwięki sonarowe, które bardzo przypominają odgłosy wydawane przez delfiny i walenie. Mowa sofianiczna jest językiem dźwięków serca, który aranżuje strofy kodów kreacyjnych wytwarzających tony muzyczne serca, które tworzą warstwy struktury Chrystusa. Sofianiczny język serca aktywuje Łuk Kodów Przymierza, i jest kluczem do drzwi Domu Boga, lub Kryształowej Katedry. Aby lepiej zrozumieć mowę dźwięków serca So/Phi/A, należy poznać sposób komunikowania i wydawania dźwięków przez wieloryby i delfiny.

Wieloryby i delfiny wytwarzają szybkie impulsy trzasków o wysokiej częstotliwości i wibracyjne brzęczenia, które w środowisku 3D są używane przede wszystkim do komunikacji między gatunkami oraz do echolokacji. Echolokacja jest przeznaczona do pozyskiwania informacji sonicznych, które mierzą gęstość, odległość, kształt, długość fali, skład i zawierają szczegółowe dane dotyczące energii środowiska. Jest to rodzaj sensorycznej zdolności serca podobnej do sonaru, odczytującej kształty i energie w polu, podobnie jak oprogramowanie odczytujące programy. Ta sensoryczna zdolność serca może rozwinąć się u ludzi, jako część funkcji ciała świetlistego dla wyższego serca oraz w tych ludziach Indygo, którzy są powiązani z liniami rodów cetacean (waleniowatych).

Dzięki wielowymiarowym skutkom podwodnej komunikacji, piękne delfiny i wieloryby na Ziemi przesyłają pieśni oraz barwy o częstotliwościach, które wytwarzają w oceanach kody światła. To są święte gatunki, które ucieleśniają energetyczne biblioteki emitujące konkretne częstotliwości dzięki sonicznej komunikacji dźwiękowej. W obecnych czasach większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że te kody światła transmitowane za sprawą komunikacji emitują do Ziemi częstotliwości Światła.

Podobnie sofianiczny język serca powstaje wewnątrz substancji kwintesencji Matki (Eter), która ma właściwości podobne do elementu wody jako częstotliwości nośnej. Kiedy substancja świętego Ducha zostaje nasycona sofianicznymi tonami serca, przenosi te tony za pośrednictwem sonicznych fal dźwiękowych przekształcając je w emisję zakresów częstotliwości plazmy płynnego Światła. Nauka łączy tę sonoluminescencję, która jest emisją krótkich błysków światła, z implozją bąbelków w cieczy, kiedy ta jest pobudzana przez dźwięk.

Ten proces przypominający sonoluminescencję będzie powierzchniowo leczyć wypaczenia księżycowej żeńskości istniejące w odwróconej ciemnej Matce, ponieważ one są coraz silniej nasycane sofianicznym językiem plazmy światła. Kiedy zacznie się korekta ciała sofianicznego ożywiającego Matkę Ziemię i żeńską zasadę w świetlistej mowie świętego Serca w So/Phi/A, tam wciąż pozostanie wiele ciemnego oporu.

Świadomość upadłej Bogini

W wielu cyklach ewolucji w czasie uniwersalnym pojawiają się serie emanacji strumieni świadomości, które mogą rozwijać lub powodować błądzenie. Wcześniej wspomniałam, że zniszczenie planety Tiamat, które miało miejsce w innym cyklu ewolucji, było jednym z takich związków przyczynowych, w którym zbiorowa świadomość na Ziemi zeszła do ewolucyjnego cyklu upadłej bogini. Świadomość upadłej bogini utrwala zniewoloną świadomość sponiewieranego archetypu żeńskiego w holograficznej konstrukcji planety. To jest zaznaczanie źródła sił szatańskich, które obecnie wynaturzają zasadę żeńska u mężczyzn i kobiet na naszej planecie.

Podczas zniszczenia planety Tiamat część boskiej esencji Chrystusa Sofii została uwięziona wewnątrz fantomu i materialnych królestw tworzenia oraz zaistniała poza Domem Boga. Ciało Chrystusa Sofii rozdzieliło się na wiele negatywnych form siebie, które zostały przechwycone oraz wykorzystane przez niższe siły materialne satanizmu i lucyferianizmu. Jej upadłe części ciała zostały użyte do nasycenia jej groteskowymi wytworami, takimi jak archonckie pasożyty wykorzystywane przez te niższe duchy. Te anomalie powstały z części jej rozdrobnionej świadomości, jednak ona nie miała nad tym żadnej kontroli. Gdy w jej świadomości nastąpiły te podziały, rozdrobniła się do pierwiastkowej materii Ziemi i straciła swoje ciało chrystusowe. W związku z tym upadła i ugrzęzła w materii. Ta część upadłej świadomości Chrystusa Sofii nazywa się Achamoth.

To dlatego Chrystus wciąż powraca na Ziemię, aby pomóc Sofii odzyskać części ciała, które, kiedy powrócą do całości, umożliwią jej powrót do stanu bytu Boga.

Kiedy się zastanowimy, że planeta Tiamat była światem fizycznym, który istniał w innym cyklu ewolucji i miał ludzką/ludziom podobną duszę, to upadła świadomość Sofii nazywana Achamoth, staje się równoznaczna z upadłą boginią istniejącą w ludzkiej świadomości zbiorowej.

Dlatego chrystusowi templariusze żyjący na Ziemi znając wagę tej wiedzy czcili aspekt żeński Chrystusa Sofii jako ciało Bożej mądrości, a za priorytet uważali działania na rzecz uzdrowienia jej, linii czasu i ciała Ziemi.

Przejawienie Bafometa

Siły szatańskie przejęły kontrolę nad chrześcijańskimi kościołami oraz ich odłamami i dołożyły wszelkich starań, aby zniszczyć święte teksty i zabić każdego, kto posiadał tę gnostyczna wiedzę Chrystusa i Sofii. Aby wyznaczyć kryteria miary poprawnych praktyk religijnych chrześcijan - indywidualnych lub grupowych - w 325 roku opracowano „ nicejskie wyznanie wiary”. To miało duże znaczenie na linii czasu i miało związek z późniejszymi aktami praktykowania przez chrześcijan prześladowań oraz stworzyło podstawy dla wielu przyszłych władców – tyranów, którzy uzasadniali stosowanie prześladowań innowierców, tortur i zabijania w imię „boga”. W ten sposób z łatwością mogli obwiniać ludzi niewygodnych lub tworzyć elitarne sojusze, które funkcjonowały na ich korzyść. W ciemnych wiekach religijnych prześladowań chrześcijańskie krucjaty i ludobójstwa w imieniu „boga” były agresywnie promowane przez grupy NAA w celu generowania i napastliwego rozprzestrzeniania sił szatańskich na Ziemi. Działali bardzo skutecznie.

Dzięki szerzeniu religijnej dezinformacji, która była związana z nawracaniem na wiarę w fałszywego Boga Ojca (wiele razy pod groźbą tortur), podczas kształtowania przekonań religijnych celowo tworzyli mizoginię. Siły szatańskie w kościele używały ciała Achamoth by stworzyć negatywną formę tożsamości, w celu ukrycia prawdziwej tożsamości Chrystusa Sofii. Ludzie zasilani siłami szatańskimi ukrywali to co było na widoku, lansowali natomiast rytuały fałszywej religii Obcych związane z krwią, dzieckiem i praktykami ofiarowania człowieka. Spowodowali rozprzestrzenienie się jej do głównego nurtu nadużyć związanych z satanistycznymi i szatańskimi rytuałami na Ziemi. To oznacza, że istnieje wiele istot ludzkich, które nawet o tym nie wiedząc pozwoliły, aby ich ciała stały się nośnikami dla sił szatańskich. Ucieleśniając siły szatańskie przywołują i przejawiają jeszcze więcej mrocznych wytworów, które ucieleśniają substancję ich myśli i zarażają nimi społeczność.

Kościół Rzymsko Katolicki próbował zreplikować wyobrażenie boskiej kobiecości degradując ją do kultu sieci Czarnej / odwróconej Madonny. To miała być smycz utrzymująca zniewolenie w celu stłumienia mowy serca Sofii. Czarna Madonna, kult Fatimy i katolickie bóstwo Marii są energetycznie osieciowane w celu dokarmiania sił szatańskich do nasycania ciała sofianicznego, by przejawić niegodziwców w negatywnej formie Bafometa. W ten sposób fałszywy król tyranii może kontrolować źródła mocy na planecie, jako że uzyskuje dostęp do szatańskiej wersji matki zniewolonej we wnętrzu Ziemi, kiedy trzeba.

Bafomet jest repliką pieczęci szatańskich sił, która została utworzona z ciała Achamot.

To jest negatywna forma Sofii kontrolowana i rzutowana w świat przez siły szatańskie. Przez ten kult i jego zasilanie stała się zakładniczką zbiorowej mocy na planecie. Symbol Bafometa reprezentuje zniewolenie i tortury prawdziwej chrystusowej Sofii i Bogini Matki na tej Ziemi. (Dopóki Bogini Matka i święty Duch Sofii nie uwolnią się z ucieleśnienia w materii, kobiety na całej Ziemi pozostaną zniewolone przez Bafometa.

Żeby sobie uświadomić, jak negatywna forma jest biernie przejawiona w fizycznych istotach ludzkich, aby zasilać sofianiczną negatywna formę, można pomyśleć o kobietach muzułmankach, które mają całe ciało okryte czarnymi sukniami. Jeśli pokazałyby części ciała, mogłyby zostać zabite, jeśliby zostały zgwałcone przez mężczyznę – również. To jest fizyczny symbol Bafometa, zniewolona Czarna Madonna, kobieta zaimpregnowana, której nie dano wyboru, rodząca zdeformowane lub wynaturzone stworzenia. Chodzi tu o fizyczne wyrażanie nieświadomego zasilania nienawiści w sieci Czarnej Madonny i Fatimy, co nieprzerwanie zapewnia zniewolenie chrystusowej Sofii.