piątek, 16 lutego 2024

PRZEBUDZENIE Z BYCIA CZŁOWIEKIEM GRZESZNYM - z bloga Lisy Renee

tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Podczas kataklizmu atlantydzkiego, obcy agresorzy przechwycili i zamienili Rejestry Założycieli, ponieważ chcieli sfałszować historyczne zapisy na temat wydarzeń związanych z inwazją. Prawdziwe relacje na temat inwazji obcych zostały przekręcone w narrację o „ludzkości jako grzesznikach”, przedstawiały szereg religijnych dogmatów kontroli umysłu we wszystkich religiach świata. Grupy Thotian przygotowały swoje ulubione linie ras iluminatów za pomocą wiedzy hermetycznej i częściowo sfałszowanych informacji, aby rozpocząć indoktrynację ludzkości, która miałą czcić hybrydowe upadłe anioły Annunaki lub istoty lucyferiańskie jako jedynego prawdziwego Boga. Ezoteryczna wiedza o Prawach Powszechnych została przekazana tajnym stowarzyszeniom i klasom rządzącym poprzez hermetyzm oparty na wiedzy Totian, przy czym niektórzy umieszczali na szczycie piramidy kontroli Lucyfera, zaś zwykły człowiek był celowo poddawany mentalnemu zniewalaniu za pomocą większości zorganizowanych religii. Od czasu zatopienia Atlantydy ludzkość znajduje się w stanie amnezyjnej hipnozy i jest poddawana przymusowej kontroli umysłu, aby nie pamiętała o swoim prawdziwym pochodzeniu na rzecz propagandy negatywnych obcych, wykorzystywanej do promowania fałszywej narracji historycznej oraz zazdrosnego i wściekłego patriarchalnego Boga, którego należy czcić.

Dlatego NAA metodycznie przedstawiła na osi czasu Soboru Nicejskiego serię nowych religijnych dogmatów kontroli umysłu, takich jak szerzenie dezinformacji jakoby Annunaki byli bogami stwórcami ludzkości oraz promowanie kultu fałszywego boga ojca ukrytego pod wieloma imionami, co rzekomo zostało objawione w świętych rękopisach, podawanych za absolutne Słowo Boże. Dwa przykłady tego to grupa Jehovian Annunaki i kolektyw Annunaki Yahweh. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że dzisiejsze religie świata zostały wprawione w ruch przez wrogie rasy NAA i są kontrolowane odgórnie przez siły, głównie antyludzkie, przedstawiające siebie jako Chrystusa lub Boga Ojca.

Większość tekstów religijnych dostępnych dla mas została mocno zmanipulowana jako fabularyzowane narzędzia wykorzystywane do promowania opartej na propagandzie kontroli umysłu w celu ujarzmienia świadomości i duchowego ucisku istot ludzkich. Aby kontrolować systemy wierzeń wśród osób religijnych, przeprowadzono masową promocję głoszącą, że tradycyjne święte doktryny reprezentują absolutne Słowo Boże i że nic w nich nie może być kwestionowane. Niestety, jest to okrutne oszustwo mające na celu całkowite zmylenie jednostek co do natury rzeczywistości i natury ich bezpośredniej relacji z Bogiem, duchem wewnętrznego Christosa. Żywy, Wieczny Duch Boga nie mieści się w granicach słów zapisanych w księdze, ale można go znaleźć w przepływie miłującej dobroci, która istnieje w świętym sercu każdej żywej istoty, a także w organicznej świadomości miejsca lub rzeczy. Dopuszczalne manipulowanie ludzką świadomością w kierunku religii kontrolowanej jest programem długoterminowym, aktywnym od czasu potopu atlantydzkiego i stanowi kolejny aspekt zrozumienia agresywnego tuszowania wszelkich dowodów spisku. Cała historia ludzkości sprzed inwazji sumeryjsko-egipskiej została wymazana z podręczników historii, a nam przekazywano fałszywą narrację o pochodzeniu człowieka i karmiono nas ciągłymi kłamstwami na temat starożytnych cywilizacji.

Zorganizowane religie zostały wprowadzone jako główna metoda kontroli umysłu, aby służyć celom Agendy Negatywnych Obcych, chcących uzyskać kontrolę nad Ziemią podczas cyklu wzniesienia. Od wieków mieszkańcy Ziemi byli manipulowani, aby toczyli wojny i zabijali się nawzajem w imię fałszywych obcych bogów, aby stale składać ludzkie ofiary krwi i pomagać w utrzymaniu podziału między 12 plemionami. Brutalne religie i ruch New Age nieustannie wykorzystują ludzi jako pionki w grze podboju przez negatywnych kosmitów, której celem jest generowanie ciągłych lęków i duchowego terroryzmu w umysłach populacji Ziemi, aby ostatecznie doprowadzić do urzeczywistnienia scenariusza Armageddonu.

Ludziom należy powiedzieć, że w naszej przyszłości nie będzie zorganizowanej religii z Bogiem na szczycie kontrolującym masy, co w rzeczywistości oznacza przyjęcie stanowiska antyboskiego poprzez odrzucenie prawdziwej natury duchowej rzeczywistości. Nauka stojąca za anatomią naszej ludzkiej duszy, inteligentną świadomością i rzeczywistością duchową ujawni nasz boski plan i cel w tak pozytywny i afirmujący życie sposób, że odczuwane w sercu pragnienie wyrażenia pełnego miłości szacunku dla życia stanie się podstawowym zrozumieniem prawdziwego istnienia Boga, które jest główną przyczyną duchowych objawień i osobistego pragnienia duchowych praktyk, w których można dążyć do prawdy i piękna we wszystkich jego żywych formach światła, aby rozszerzyć się do wyższej świadomości.

Zatem ta faza globalnego przebudzenia może wiązać się z surrealistycznymi niespodziankami lub szokującymi wydarzeniami, które mogą być szczególnie trudne dla grup ludzi zindoktrynowanych różnymi przekonaniami religijnymi i intelektualnymi dogmatami, które okażą się niezgodne z nadchodzącymi sytuacjami. Aby móc odkryć oszustwa lub błędy w myśleniu i przekonaniach, coraz ważniejsze jest uwolnienie się od egoistycznej potrzeby posiadania racji i odnalezienie w sobie pokory. Zamiast promować debaty o obiegu zamkniętym z tendencją opartą na powtarzaniu narracji biblijnych lub religijnych, które nie prowadzą do odkrywania prawdy, wraz z nieustanną potrzebą osądzania innych, czy zostaną zbawieni, czy nie, o wiele ważniejsze jest kultywowanie osobistej uczciwości, postępowanie płynące z serca, co pomoże w tworzeniu głębszych duchowych połączeń między nami a innymi. Aby rozwinąć lub utrzymać bezpośrednie połączenie z Bogiem i Chrystusem, najpierw musimy chcieć szukać prawdy, okazywać współczucie sobie i innym oraz wykazywać się pokorą, abyśmy byli gotowi na zmianę błędnego i fałszywego myślenia.

Chociaż wydaje się, że powrót Kosmicznego Ojca powoduje upadek społeczny głównych kamieni węgielnych cywilizacji 3D, jaką znamy, upadek tyrańskich władców, fałszywych obcych bogów i ich licznych przedstawicieli, którzy celowo okłamywali ludzkość, aby ją zniewolić, po tym odkryciu pojawi się ogólna nadzieja i radość. Wydaje się, że istnieje równoległa przejściowa infrastruktura, która powstanie na tyle szybko, aby wspierać podstawowe potrzeby ludzkie na całym świecie, a która ma nieziemskie korzenie i międzywymiarową architekturę stworzoną przez prawdziwie humanitarne rasy, które przestrzegają Prawa Jedni.

Dla kochających i życzliwych serc będzie to cudownie szczęśliwy czas na ponowne współtworzenie w częstotliwości prawdy, w ramach globalnego przebudzenia i duchowej odnowy, która sprzyja znaczącym powiązaniom i podkreśla boski cel naszego życia na wznoszącej się planecie. Jednak będzie on również pełen rozpaczy i niedoli dla tych grup, które są nadmiernie przywiązane do złudzeń rzeczywistości 3D, dogmatów religijnych i systemu kontrolerów w miarę ich upadku, takich jak sposób myślenia elit władzy, które wierzą, że są ponad prawem i celowo postanowiły zniszczyć anielską ludzkość oraz zniewolić ją dla osobistej korzyści. Dlatego zakończenie będzie zaskakujące i nie dla każdego będzie radosnym wydarzeniem.

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał wszystko, co naprawdę jest Twoje w tym Stworzeniu, jako organiczna świadomość żywego Światła, czego pragnąłeś pierwotnie, jako jedno serce, jedna miłość i wszystkich w jedności. Kochamy Cię wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami. Niech w tych chaotycznych i pełnych wyzwań czasach w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.

Z błogosławieństwem na rzecz przebudzenia,

Lisa Renee