niedziela, 29 sierpnia 2021

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW MŁODSZYCH DZIECI LISA RENEE sierpień 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w tym miesiącu przedstawiam kilka wskazówek zgodnych z Prawem Jedni, które są przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci poniżej 12 roku życia. Dzieci tej Ziemi muszą zmagać się z wieloma problemami i potrzebują duchowo dojrzałych rodziców, nauczycieli oraz doradców, którzy poprowadzą je przez labirynt zamieszania i mrocznych ingerencji, na które są narażone. Ciemne siły wiedzą, że dzieci i nastolatki są łatwym celem i będą na różne sposoby próbować nimi manipulować, przygotowywać do samookaleczenia i duchowego odrzucenia.

Jako rodzic jesteś duchowym administratorem swojego dziecka do 21 roku życia i masz pełne prawo do zarządzania jego przestrzenią, chronioną przez naturalne prawa, wynikające z rodzicielskiej miłości i troski. Jako rodzice musimy uważać, aby nie nadużywać władzy rodzicielskiej, nie być nadmiernie opiekuńczy, ale musimy podjąć kroki, aby edukować dzieci, wzmacniać ich postawę w konfrontacji z mrocznymi istotami, seksualnymi drapieżnikami i innymi dziećmi, które mogą być wykorzystywane przez te same siły. Dobrze byłoby uczyć dzieci podstaw modlitwy i medytacji, gdyż są to cenne narzędzia pozwalające na samoregulację emocjonalną, zyskanie spokoju i relaksu, a także ludzkich cech współczucia i empatii, umożliwiających lepsze wchodzenie w interakcje z innymi.

W interpretacji Prawa Jedni, w kontekście duchowego wniebowstąpienia jest to egalitarna filozofia ewolucji ludzkości w kierunku celów humanitarnych. Studium procesu wznoszenia jest ewolucyjnym modelem dla naszej planety i ludzkości dążącej do duchowej wolności. Nacisk kładziony jest na wewnętrzne studia duchowe i refleksję nad osobistym zaangażowaniem w poszerzanie świadomości i życzliwości wobec życia. Gdy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę, aby poczuć połączenie z całym Życiem i ukierunkować się na służenie innym, ponieważ jest to żywe odzwierciedlenie wewnętrznego ducha. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego duchowo-energetycznego połączenia, z natury pragniemy praktykować ludzką dobroć i staramy się wspomagać rozwijanie wyższych struktur, które przywiązują wagę do istot ludzkich, systemu wartości światowego humanizmu.

Obecnie znajdujemy się w najtrudniejszej fazie transformacji zachodzącej w naszym świecie, która przenosi ludzkość do nowej ery astrologicznej i wspiera wyzwolenie planety lub jej duchowe wzniesienie. Planeta przechodzi potężną zmianę świadomości, zaś wszyscy ludzie muszą dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest bezpośrednio zestrojone z ich prawdziwą boską esencją i duchowym celem. To dzięki ponownemu odkryciu świętego kryształowego ludzkiego serca potężna obecność twórczej inteligencji Boskiej, opartej na sercu, wyraża się jako prawdziwa współczująca miłująca dobroć anielskiego człowieka.

Kiedy w człowieku w pełni obecne są siły Miłości, jego centrum serca otwiera się i rozkwita, popychając go w naturalny sposób na kolejny poziom wznoszenia, przynosząc mu doświadczenia świadomości, kierowane przez jego wewnętrznego ducha. Gdy poruszamy się przez spektrum częstotliwości i przechodzimy przez przesunięcia wymiarowe, poszerzamy świadomość ucząc się lekcji życia lub osiągając Gnozę, co kieruje nas do dokonywania lepszych wyborów stylu życia w celu osiągnięcia duchowej wolności.

Rodzice są duchowymi opiekunami dzieci

Jako rodzic jesteś opiekunem i duchowym zarządcą duszy Twojego dziecka, zarówno jeśli chodzi o dzieci biologiczne, jak i adoptowane. W procesie przedurodzeniowym dusze dzieci zostały przyciągnięte do linii genetycznej ich rodziców i wybrały je do celów duchowych i lekcji świadomości. Każda istota ludzka ma plan duszy, który został zaprojektowany z określonymi astrologicznymi odciskami, działającymi jak barierki ochronne dla tej duszy, aby pomóc jej w przerobieniu lekcji życia i doświadczeń świadomości, których pragnęła lub potrzebowała.

Rodzice, którzy zdecydowali się uczestniczyć w procesie wniebowstąpienia, powinni być świadomi, że dotyczy to również ich dzieci, ponieważ skoro rodzice oczyszczają energie cienia i wzorce przodków, duchowe korzyści są przekazywane bezpośrednio ich dzieciom poprzez więź rodzicielską. Oznacza to, że rodzice, którzy praktykują prawdziwie kochające zachowania, kreują osobiste osłony 12D, dokonują duchowego oczyszczania i wysyłają błogosławieństwa dla dzieci, niezwykle skutecznie wspierają ich świadomości i wspomagają ich mocne połączenie i zestrojenie z własnym wewnętrznym duchem. Świadome i pełne miłości rodzicielstwo zapewnia im zwiększoną duchową ochronę, gdy śpią i kiedy nie są w pobliżu rodziców ani pod ich bezpośrednią opieką, z jakichkolwiek powodów.

Przebudzeni rodzice i opiekunowie powinni być świadomi tego, że dzieci mogą być energetycznie narażone na różne rodzaje stymulacji w domu rodzinnym i najbliższym otoczeniu. Ogólnie, rodzice powinni pamiętać, że naturą rzeczywistości jest energia, dlatego winni uczyć dzieci odpowiednich do wieku pojęć, które pomogą im lepiej rozróżniać energię poprzez doznania.

*Wszystko jest energią.
*Energia jest świadoma i inteligentna.
*Niektóre energie można zobaczyć, inne energie nie są widoczne, ale można je odczuć.
*Energia jest duchem, a duch jest wszędzie.
*Duchy mogą być kochające i miłe lub nienawistne i podłe.
*To są przykłady pozytywnej lub negatywnej energii.
*Za dużo negatywnej energii sprawia, że chorujemy.
*Świadomość rodzajów energii lub duchów wokół ciebie i twoich dzieci jest kluczową informacją, którą musisz posiadać. *Nie osądzamy, ale rozeznajemy.

Dlatego ważne jest, aby rodzice byli świadomi źródeł negatywnej i toksycznej energii, która może zainfekować dziecko, gdyż jest ono narażone na zatrważające treści przekazywane w komputerach, smartfonach, salach lekcyjnych, kreskówkach, grach wideo, czatach online lub programach telewizyjnych. Dzieci poniżej szóstego roku życia są niezwykle empatyczne w stosunku do swojego środowiska, w którym wystawienie na pewne rodzaje strachu lub szkodliwe negatywne energie i przemoc może spowodować ich duchową traumę i odcisnąć te negatywne wzorce w ich podświadomości, co ma ogromny wpływ na dorosłość.

Kochający rodzic zna swoje dzieci bardziej niż jakakolwiek inna osoba, która twierdzi, że jest ekspertem lub autorytetem w sprawach dotyczących dziecka. W związku z tym niezwykle ważna jest wiedza, aby przejąć kontrolę i monitorować narażenie dziecka na informacje dostarczane przez innych dorosłych, takich jak lekarze, nauczyciele, władze rządowe lub rzekomi eksperci ds. dzieci. Ty jako rodzic jesteś ekspertem w wiedzy, czego Twoje dziecko potrzebuje, aby pomóc mu się rozwijać, wiedząc, że ma duszę. W wychowaniu dziecka kieruj się krytycznym myśleniem i zdrowym rozsądkiem i nie pozwalaj innym odbierać ci rodzicielskiego autorytetu lub osobistej mocy - sposobu, w jaki zdecydujesz się wychować swoje dzieci, aby wyrosły na zdrowych i szczęśliwych dorosłych. Jesteś ich duchowym opiekunem, nie są nim samozwańcze i rządowe władze, które chcą wprowadzić swoje wpływy.

Ponadto w środowisku, na które jesteśmy wystawieni każdego dnia, znajduje się wiele chemikaliów i patogenów będących fizycznymi toksynami, a te chemikalia i genetyczne modyfikatory są celowo mieszane z żywnością, wodą, powietrzem i szczepionkami. Dlatego powinniśmy umieć identyfikować potencjalne trucizny i wiedzieć, że czasowa ekspozycja na toksyny z różnych źródeł – fizycznych, psychicznych czy emocjonalnych - wszystkie one łączą się, aby wygenerować toksyny duchowe, które znacznie osłabiają nasze dzieci. Nasz zdrowy rozsądek podpowiada nam, że jako rodzice chcemy ograniczyć narażenie na toksyny i negatywną energię w naszej rodzinie. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć jak najbardziej zdrowe i pozytywne środowisko dla naszych dzieci, aby mogły rosnąć i rozwijać się, aby mogły doskonalić się i aktualizować swój najwyższy duchowy potencjał.

Dzieci poniżej szóstego roku życia


W przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia należy szczególnie uważnie monitorować dostęp do aktualnych źródeł dziecięcej rozrywki i mediów, a także do głównego programu nauczania w szkole, ponieważ dzieci mogą być angażowane w seks i przemoc, a także taktyki kontroli umysłu, które są wykorzystywane do celowego programowania podświadomości. Obecny główny nurt zachodniej kultury został społecznie uwarunkowany do akceptowania i normalizowania antyludzkich i satanistycznych systemów wierzeń. Dlatego ważne jest, aby chronić umysł przed tą plagą i pomagać dzieciom w pozytywnym życiu, pokazując systemy przekonań, które pomagają budować miłość do siebie, poczucie własnej wartości i odpowiedzialność za siebie. Dzieci w tej grupie wiekowej nigdy nie powinny być narażone na media kultury śmierci lub treści przekazywane przez inną osobę dorosłą, które są związane z otwartą akceptacją sytuacji seksualnych, przemocy, kwestii płci, uprzedzeń rasowych i innych dzielących systemów klasyfikacji, używanych specjalnie do wychowywania dzieci poprzez szkodliwą indoktrynację. Szkodliwa indoktrynacja jest pokrewna celowej inżynierii społecznej odczłowieczania systemów wierzeń w społeczeństwie, które mają na celu zaszczepienie poczucia demoralizacji i niskiej samooceny w młodych i podatnych na wpływy umysłach.

Systemy przekonań związane z poczuciem własnej wartości i samooceny dziecka zaczynają formować się w czasie ciąży i w okresie niemowlęcym, a następnie stopniowo się rozwijają. Od momentu wkroczenia na ten świat jako noworodek, poziom pełnej miłości troski i pozytywnej uwagi, jakie dziecko otrzymuje od swoich rodziców, pomaga mu budować silną Jaźń, co wiąże się z ekspresją jego duszy. Budowanie fundamentu dla Jaźni do rozwijania poczucia własnej wartości jest możliwe, gdy dusza dziecka doświadcza pełnej miłości dobroci, troski i uwagi ze strony rodziców, co tworzy bezpieczne środowisko do odkrywania osobistej ekspresji.

Świadomość duszy jest obecna na etapie rozwoju płodu, a następnie łączy się podczas narodzin, które są momentem, kiedy dusza przyjmuje odciski inkarnacji i szablon tarczy zegara (oś czasu) zbiorowej świadomości planety Ziemi. Noworodki i niemowlęta są empatycznie połączone z polem aurycznym biologicznej matki, a zatem dusza dziecka będzie najbardziej pod wpływem stanu emocjonalnego matki, a później nawiąże empatyczne więzi z ojcem i głównymi opiekunami. Usuwanie lub zakłócanie biologicznych więzi rodzicielskich jest programem sił antyludzkich, chcących traumatyzować dusze, gdy są niemowlętami i małymi dziećmi. Chociaż ziemskie życie jest skomplikowane i nie zawsze możemy temu zapobiec w obecnej kulturze, adoptowani rodzice i opiekunowie sierot powinni być świadomi, że istnieje szereg duchowych wpływów, które mogą spowodować uraz duszy noworodka lub dziecka. Odciski, które otrzymują w tym wieku od dorosłych, mają kluczowe znaczenie dla ich pomyślnego rozwoju i przyszłej samooceny, aby mogły urzeczywistnić plan swojej duszy.

Chociaż wiele dzieci jest bardziej zaawansowanymi duszami i ma częściowo aktywne centra energii serca oraz górne czakry, rodzice powinni wiedzieć, że dzieci są celem walki duchowej w obecnej kulturze śmierci głównego nurtu. Obowiązkiem rodzica jest pomóc dzieciom w dorastaniu z silną samooceną i duchowym połączeniem, aby były dobrze przystosowanymi i świadomymi ludźmi. Jako przebudzony rodzic, musisz rozpoznawać znaki i czerwone flagi związane z zagrożeniami dla dzieci, wiodącymi do szkodliwych zachowań, które szerzą się w obecnym społeczeństwie, i podejmować aktywne kroki w celu kontrolowania potencjalnych negatywnych skutków. Nie oznacza to pozbawienia dzieci niezbędnych doświadczeń życiowych, ale raczej utrzymanie świadomości wpływu negatywnych energii poprzez monitorowanie ilości, z którą mają do czynienia. Jako rodzic możesz pomóc im odfiltrować i oczyścić te negatywne energie, aby nie przyswoiły sobie ani nie pozostały przyczepione do świadomości i ciała świetlistego dziecka.

Bądź pozytywnym wzorem do naśladowania

Jako przebudzeni rodzice lub opiekunowie jesteście najważniejszymi dorosłymi postaciami w nauczaniu dzieci o energii świadomości i modelowaniu pozytywnych zestawów umiejętności afirmujących życie, które mają naśladować. Kiedy jesteś dobrym przykładem dla innych oraz starasz się utrzymywać w rodzinie wyższe wibracje poprzez wyrażanie kochających i życzliwych zachowań, twoje dziecko otrzymuje pozytywny odcisk bioneurologiczny, który wiąże się z narastaniem pozytywnych częstotliwości w ciele świetlistym. We wczesnych fazach rozwojowych dzieciństwa, neurony lustrzane rozwijają właściwości lustrzane poprzez naśladowanie przez dziecko zachowań rodziców i otoczenia. Neuron lustrzany to komórka nerwowa, która aktywuje się, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Oznacza to, że dziecko obserwujące zachowanie rodzica lub opiekuna w rzeczywistości wytycza ścieżki dla tego samego neuronalnego wzorca działania, za pośrednictwem informacji przenoszonych w jego impulsach nerwowych. Niemowlęta i dzieci naturalnie mają znacznie wolniejszą częstotliwość fal mózgowych niż dorośli, a zatem jako pierwsze rozwijają się u nich prawidłowe funkcjonowanie mózgu i zdolności sensoryczne związane z aktywacją neuronów lustrzanych i uczuciem empatii.

Niemowlęta i dzieci mają wdrukowane systemy przekonań i zachowań swoich rodziców, czerpią wskazówki społeczne z tego, co ich rodzice robią. Miej świadomość, że jako rodzic jesteś stale obserwowany przez Twoje dzieci z poziomu podświadomości i świadomości, a to będzie kształtować ich zachowanie. Dzieci są z natury empatyczne i wysoce podatne na energię i zachowania otoczenia. Najważniejsze lata formowania ich unikalnej osobowości kształtują się do około szóstego roku życia, zaś kolejna warstwa pogłębiającej się integracji duszy pojawia się w wieku dwunastu lat. W związku z tym sugeruje się modelowanie pozytywnych cech, które chcesz zaszczepić dzieciom, takich jak rozwijanie charakteru moralnego i osobistego systemu wartości opartego na szacunku dla życia, praktykowanie bezwarunkowej miłości, pokoju, współczucia i empatii. Model kosmicznego suwerennego Prawa Jedni i cnoty etyczne Duchów Christosa oddają szacunek dla życia i pomagają rozwijać duchową siłę dzieci, które dorastając uczą się świadomego współtworzenia z innymi pokojowej kultury światowego humanizmu.

W obecnej kulturze ludzkiej okazywanie bezwarunkowej miłości i możliwość prowadzenia otwartej, szczerej i współczującej komunikacji na wszystkich poziomach relacji nie są ogólnie podkreślane. Żyjemy w stresującym świecie, ale ważne jest, aby poświęcić czas na komunikację rodzinną i otwarte dialogi, które pomogą edukować nasze dzieci w każdym wieku, aby lepiej radziły sobie z wyzwaniami życia i dysponowały podstawowymi narzędziami do panowania nad problemami emocjonalnymi. Kiedy wiek jest odpowiedni, wyjaśnij, jakie masz oczekiwania, a gdy pojawią się problemy, wyraź swoje uczucia i poproś dziecko, aby pomogło ci rozwiązać problem, aby również mogło uczestniczyć w tym procesie.

W wieku do sześciu lat dziecko i jego ciało świetlne są nadal połączone z ciałem świetlnym rodziców, gdzie to połączenie utrzymuje zwykle najbardziej obecny opiekun, przeważnie matka. Siły Antychrysta stosują wiele szkodliwych strategii, których używają do atakowania dzieci i jednostek rodzinnych, aby zakłócać więź matki z dzieckiem oraz biologiczną więź rodzicielską z duszami dzieci, ponieważ zakłóca to naturalny rozwój duszy w najważniejszej fazie życia, utrudniając aklimatyzację duszy dziecka do ziemskiego życia. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo tego wspólnego rezonansu ciała świetlistego, dziecko będzie szczególnie połączone z obecnym opiekunem lub rodzicem poprzez pozytywne przeniesienie. Pozytywne przeniesienie oznacza, że dzieci otrzymają energie i emocjonalne częstotliwości, które są wyrażane jako podstawowa częstotliwość ich głównego opiekuna lub rodziców oraz te energie i stany emocjonalne, które przejawiają się w domu rodzinnym.

Zaleca się, aby matka już w czasie ciąży codziennie medytowała i modliła się, włączając w te modlitwy i codzienne błogosławieństwa duszę dziecka. Po urodzeniu dziecka praktykuj medytację i włączaj duszę oraz wyższe Ja dziecka lub dzieci, aby uczestniczyły z tobą w oczyszczających i uzdrawiających modlitwach lub błogosławieństwach. W przypadku niemowląt lub dzieci przygnębionych, bardzo pomocne dla duchowego uzdrowienia jest regularne medytowanie i modlitwa z dzieckiem trzymanym w ramionach w pobliżu czakry serca lub umieszczanie dziecka, gdy jest przebudzone lub śpi, w pobliżu pola ciała świetlistego podczas oczyszczania i modlitwy. W tym wieku niemowlęta i dzieci bardzo reagują na Prawo Rezonansu, co skutkuje bezpośrednim przenoszeniem pozytywnej energii od rodzica podczas wszelkiego rodzaju aktywności skoncentrowanej na procesie wznoszenia, takiej jak odmawianie przepełnionych miłością modlitw i oczyszczających intencji, które zwiększą wibracje o wyższej częstotliwości.

W tym wieku nauczanie odbywa się poprzez przykład, i edukacja na temat koncepcji wznoszenia nie jest konieczna, chyba że poproszą cię bezpośrednio o te informacje. Jako przebudzony rodzic, powinieneś stosować narzędzia w postaci ćwiczeń wizualizacyjnych i używania wyobraźni do współtworzenia pozytywnych energii, dzięki którym ciało świetliste dziecka będzie silne i chronione. Powtarzanie prostych zwrotów, takich jak: Bóg lub Chrystus kocha (imię), mamusia i tatuś kochają (imię), piękne anioły kochają (imię), dzięki czemu otrzymują ciągłe energetyczne odciski i pozytywne afirmacje, że są bezwarunkowo kochane przez oba zestawy rodziców - uniwersalnych boskich i biologicznych rodziców lub opiekunów. W społeczności ES podstawowym narzędziem do budowania duchowego połączenia i siły ciała świetlistego jest tarcza 12D, a rodzic jako duchowy opiekun swoich dzieci może wykonać to ćwiczenie wizualizacyjne dla nich od urodzenia do 21 roku życia.

Aby pomóc sobie, swoim dzieciom i rodzinom przygotować się na planetarne wniebowstąpienie i uzdrowić duchowe aspekty, musimy wiedzieć, że ludzka dusza jest wielowymiarowa. Obejmuje to świadomość, że aby zapewnić rodzinom najlepszą opiekę, nasze dzieci będą musiały być pod opieką w kontekście wielowymiarowych istot duchowych. Aby opracować plan stylu życia, który pomoże rozwijać świadomość dzieci i rodziny, sugeruje się dwa główne podejścia. Zastanowić się nad wdrożeniem holistycznej i integracyjnej strategii stylu życia, która opiera się na zajęciu się systemem czterech ciał u dzieci poniżej szóstego roku życia. Dla dzieci powyżej szóstego roku życia i pod opieką rodziców pomocne może być wprowadzenie informacji dotyczących głównych ośrodków czakr z zajęciami, które zapewniają celowe uzdrowienie i równoważenie siedmiu głównych czakr, co powinno odzwierciedlać styl życia wznoszącej się osoby, który obejmuje również proste techniki medytacji.

Model systemu czterech ciał

Model systemu czterech ciał jest początkowym etapem uczenia się, w jaki sposób współdziałają ze sobą wielowymiarowe komponenty inteligencji ludzkiej świadomości - ciało fizyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne i duchowe ciało energetyczne. Kiedy na ścieżce duchowego przebudzenia decydujemy się na interakcję z każdą z naszych czterech głównych warstw, wspiera to holistyczne i zintegrowane wzniesienie. Kiedy opiekujesz się swoimi dziećmi i pomagasz im w przechodzeniu przez ziemskie wyzwania życiowe, jako rodzic możesz chcieć mieć kontekst znajdowania sposobów, które wspierają system czterech ciał dziecka, a następnie, gdy dorosną, uświadamiając im te części ich ciała i sposób ich funkcjonowania. To będzie wzmacniać duchową integrację i energetyczne połączenie między tymi częściami ciała, aby mogły one ze sobą znacznie efektywniej współdziałać. Większość ludzi zwraca uwagę na fizyczne obszary funkcjonowania ciała, które mogą przerwać przepływ energii i komunikację między podstawowymi częściami a narządami wewnętrznymi i gruczołami. Jeśli jednostka jest nauczona w dzieciństwie, że może wybierać swoje myśli i emocje i przechodzić w pozytywne stany świadomości, daje to jej pewność siebie, gdyż zdaje sobie sprawę, że nie musi znosić kaprysów niesfornego ciała emocjonalnego lub instynktownych impulsów. Stworzenie tego fundamentu w ciele emocjonalnym dziecka znacznie zniechęca byty do podczepień i zaburzenia ego, które w późniejszych latach często przeradzają się w uzależnienia i uzależniające impulsy.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób cztery główne warstwy oddziałują na siebie, abyś mógł świadomie uczestniczyć w ich łączeniu w celu komunikowania się ze sobą całej bioneurologii. Na przykład, wielu dorosłych może nie zdawać sobie sprawy, że ich umysł nieświadomy i myślokształty świadomego umysłu bezpośrednio tworzą ich stan emocjonalny poprzez reakcje i impulsy. Aby lepiej zarządzać emocjami i mieć dobrą kontrolę impulsów, należy uświadomić sobie zawartość ciała mentalnego i emocjonalnych wyzwalaczy, świadomie wchodzić w interakcję ze zrozumieniem, że chcemy, aby nasze ciało mentalne i emocjonalne działały ze sobą w harmonii. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi siebie i świadomie uczestniczymy w integracji i harmonizacji naszych czterech głównych części, doświadczamy coraz więcej spokoju i harmonii w życiu. Osoba wyrażająca intencje, aby zintegrować te cztery części ciała, doświadcza postępu ku ewolucji w całość i wewnętrzne zestrojenie z rdzenną jaźnią.

Jako rodzic posiadający tę wiedzę, będziesz chciał pomóc duszy Twojego dziecka rozwinąć się do przejawiania maksymalnej ekspresji duchowej, pomożesz mu zintegrować te części poprzez odpowiednie do wieku działania i informacje zwrotne, które wspierają jego ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Cele dotyczące ciała fizycznego: Jako rodzic wspierający zdrowie fizyczne dziecka i jego rozwój fizyczny, powinieneś wdrożyć pewne systemy wsparcia fizycznego, którymi dziecko wykazuje zainteresowanie. Może to obejmować planowanie zdrowych, ekologicznych, zbilansowanych posiłków, regularne bieganie lub zabawy w słońcu, wspólne rękodzieło, gry i zabawy lub rodzinne wyprawy na łono natury. Fizyczne zestrojenie może oznaczać zajęcia grupowe, takie jak sport lub joga dziecięca, ale także oznacza świadomość uziemienia do Ziemi, gdzie chodzenie boso lub spacery na łonie natury jest uziemieniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Cele dotyczące ciała emocjonalnego: Jako rodzic wspierający rozwój emocjonalny swojego dziecka winieneś okazać pomoc dziecku w nawiązaniu i zrozumieniu jego uczuć, emocji i impulsów - bez konsekwencji. Kiedy jesteśmy emocjonalnymi dorosłymi, możemy pomóc naszym dzieciom lepiej identyfikować i wyrażać emocje, które nie są karane jako dobre lub złe, ale dozwolone jako uczciwe wyrażanie uczuć, a następnie współczująco przepracowane, gdy jest to możliwe. Pokaż dziecku, jak pozbyć się frustracji i wrócić do pozytywnych uczuć bez rozpamiętywania napadów złości lub negatywności. Poinformuj je, że jego działania pociągają za sobą konsekwencje i pokaż, jak to działa w podejmowanych przez nie decyzjach. Taniec i śpiew, intonowanie i nucenie, komunikacja głosowa i werbalna w opowiadaniu historii. Dużo fizycznego uczucia, przytulania i całowania w czystym, bezwarunkowo kochającym, współczującym i wspierającym środowisku.

Cele ciała mentalnego:
Pomóż dzieciom rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów, a także zapoznaj je z muzyką klasyczną, arcydziełami artystycznymi lub baw się zabawkami i grami, które rozwijają umiejętności i sposoby stymulowania mózgu podczas uczenia się poprzez kreatywne zabawy. Weź też pod uwagę kolorowanie i rysowanie, gry wzmacniające pamięć, kreatywne sztuki angażujące umysł, wszelkie formy uczenia się i rozwijania zestawów umiejętności poznawczych, zdrowy rozsądek i konsekwencje działań. Pokaż dziecku, jakich potencjalnych lekcji nauczyło się poprzez interakcje lub dokonywane wybory.

Cele ciała duchowego: Zachęć dziecko do połączenia się ze swoją wyższą duchową mocą, wiedząc, że wyższa moc bezwarunkowo je kocha, używając języka do opisania tej duchowej relacji w sposób, z którym czujesz się komfortowo. Daj sugestie lub poprowadź przez proste afirmacje, krótką i łatwą modlitwę rano i wieczorem, a gdy dorośnie, wyznacz spokojne chwile na szybką medytację lub dzielenie się refleksją na temat codziennych wydarzeń, aby podkreślić nauki o duchowych zachowaniach z etyką cnoty. Bóg jest kochający i życzliwy, także dusza jest kochająca i życzliwa. Kiedy ludzie odłączają się od Boga i duszy, nie są już kochający i życzliwi.

System siedmiu czakr i dzieci powyżej szóstego roku życia

Dzieci w wieku powyżej sześciu lat mogą być gotowe dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ich ciało energetyczne i że wszystko wokół nich jest energią. Jako przebudzony rodzic możesz wprowadzić swoje dzieci w koncepcje energetyczne, takie jak system czakr, i zacząć uczyć je podstawowej medytacji oraz wyższych technik zmysłowych. Kiedy rodzic rozpoczyna własną praktykę duchowego wznoszenia, może poznać istotne informacje, którymi warto się podzielić z dziećmi. W zależności od wieku dziecka i jego specyficznych problemów społecznych związanych z okresem szkolnym, należy wybrać najlepszy czas na wdrożenie działań związanych z procesem wznoszenia. Najlepszy czas na wprowadzenie informacji o wzniesieniu lub innych koncepcji, które pomogą dziecku lepiej rozeznać energię, może być podczas wakacji lub przerwy w nauce.

W tym wieku właściwe jest wprowadzenie dzieci do modlitwy, a kiedy kładą się spać, warto przywołać Boga, Chrystusa lub aniołów Stróżów, aby utrzymywali z nimi łączność i ochronę w wiecznym świetle, także poprzez wyrażanie podziękowań za rzeczy, które otrzymali tego dnia. W stosownych przypadkach sugerujemy również dodanie intencji dotyczących stanu snu, tak abyśmy podczas snu mogli również wykonywać pracę duchową, wysyłać modlitwy do innych lub prosić o pomoc w rozwiązaniu wszelkich ziemskich problemów, które mogą się pojawić. Może wiemy, że nasz ukochany członek rodziny nie czuje się dobrze, więc pozostali członkowie rodziny mogą wysyłać modlitwy podczas snu o błogosławieństwo zdrowia i dobrego samopoczucia dla tej osoby. W rodzinnym gospodarstwie domowym ważne jest zarezerwowanie spokojnego czasu, kiedy każda osoba może być sama w prywatnej przestrzeni, w której może wycofać się z działań. Pozwól dzieciom mieć specjalne lub spokojne miejsce, w którym mogą przebywać same, aby nikt im tam nie przeszkadzał. Może to specjalny domek na drzewie lub domek zabaw na podwórku, w którym dziecko uwielbia znajdować schronienie i bawić się w przestrzeni zaprojektowanej tylko dla niego. Podczas cyklu wznoszenia ważne jest, aby być świadomym, że każda osoba w każdym wieku będzie potrzebowała trochę przestrzeni i samotnego czasu we własnej energii, co pozwala na duchowe uzdrowienie, rekalibrację i pomoc w zrównoważeniu pola energetycznego.

W tym wieku ważne będzie, aby rodzice akcentowali pozytywny system wartości, i że należy mówić prawdę im i innym. Niech twoje dzieci wiedzą, że powiesz im prawdę najlepiej jak potrafisz i że kochasz je bezwarunkowo i również zawsze chcesz usłyszeć prawdę. Konieczne jest, aby podczas zawierania umowy z dzieckiem mówienie prawdy nigdy nie było karane gniewnymi reakcjami. Rodzice mogą potrzebować pokierować dziećmi w pewnych sytuacjach, aby wiedziały, że nie wszyscy ludzie mówią prawdę, a czasami mówią rzeczy, których nie mają na myśli, mogą nawet wprost kłamać.

W pewnym momencie rodzice mogą potrzebować pomocy w przeprowadzeniu dzieci przez trudne sytuacje, w których zostały wystawione na coś, co nie jest prawdą. Mogą być przywiązane do postaci z bajki lub kreskówki, a wtedy rodzic może pomóc im zrozumieć różnicę między prawdziwą osobą a fałszywą postacią. W pewnym momencie dzieci będą narażone na nękanie, co wzmocni poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo w domu i rozwiązywanie konfliktów jako sposób na życie, co pomaga dzieciom uwolnić się od żalu lub skomplikowanych emocji, gdy zostaną wystawione na kontakt z kimś, kto zrani ich uczucia. Pomagajmy dzieciom zrozumieć, że czasami nieszczęśliwi ludzie są niebezpieczni lub zachowują się wrednie i uświadomić, że nie są to prawdziwi przyjaciele, że być może będziemy musieli zakończyć te związki lub relacje. Dlatego powinniśmy cenić rodzinę i prawdziwych przyjaciół, którzy naprawdę nas kochają i troszczą się o nas, tak jak my troszczymy się o nich, i że te prawdziwe przyjaźnie i relacje rodzinne są błogosławieństwem w naszym życiu.

System siedmiu czakr został zaktualizowany wraz z połączeniem wzniesionej Ziemi z domeną źródłową kosmicznego Założyciela, co jest także sposobem, aby pomóc dziecku zintegrować jego centra czakr poprzez włączenie różnych strategii do codziennych czynności.

Czakra podstawy 1D: Ten ośrodek energetyczny generuje mocną i stabilną podstawę, która pomaga dziecku czuć się pewnie. Obejmuje ćwiczenia fizyczne, regularne zajęcia na świeżym powietrzu, pływanie, sport lub zajęcia z rodziną. To centrum energetyczne jest mechanizmem uziemiającym, który znajdował się w czerwonym spektrum. W nowych energiach diamentowego promienia nabiera jasnoróżowego odcienia magenta i jest królestwem zjednoczenia ze świętym Ojcem na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest KA, a jego medytującym towarzyszem jest purpurowy lub różowy turmalin.

Czakra sakralna 2D: To centrum energetyczne generuje naczynie do wyrażania zdrowych przyjemności dla ciała instynktownego, planowania specjalnych wydarzeń dla zaspokajania potrzeb, emocjonalnej więzi poprzez dzielenie się, zabaw w wodzie, ćwiczeń na brzuch. To centrum energetyczne było pomarańczowe, a teraz przybiera złocistopomarańczowy odcień lub kremowy kolor brzoskwini i jest królestwem zjednoczenia ze świętym Christosem-Sophią na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest RA, a jego medytującym towarzyszem jest złoty imperialny topaz.

Splot słoneczny 3D: To centrum energetyczne jest siedzibą osobistej woli i umysłu ciała duchowego. Ćwiczenia oddechowe i uwalniające stres, wypuszczanie powietrza i stłumionej energii, otwarta dyskusja na temat aspektów osobowości ego, takich jak rozwiązywanie lęków i wyznaczanie krótkoterminowych celów, ćwiczenia poczucia własnej wartości. To centrum energetyczne było żółte i teraz przybiera żółto-zielonkawy blask do odcieni akwamarynu i jest królestwem zjednoczenia między rdzeniem duchowej Jaźni a kosmiczną świętą Matką na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest YA, a jego medytującym towarzyszem jest kryształ akwamarynu lub herderytu.

Centrum Serca 4D: To centrum energetyczne jest centrum bezwarunkowej miłości, życzliwości i współczucia, rozwoju zaufania do siebie i innych. Wyrażanie uczuć, tulenie się i sposoby bycia kochającym innych i naturę. To centrum energetyczne było jasnozielone i teraz przybiera odcień szmaragdowo-diamentowy i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Szmaragdowym Sercem Boga i Szmaragdowym Drzewem Życia w ciele świetlistym Albionu na Ziemi. Tonem tego centrum energetycznego jest SA, a jego medytującym towarzyszem jest szmaragd lub malachit.

Czakra gardła 5D – To centrum energetyczne jest centrum komunikacji i wyrażania wewnętrznej prawdy za pomocą głosu, mowy i pieśni. Śpiewanie, coaching głosu, prezentacja głosu lub przemówienia, występy, a nawet płukanie gardła. To centrum energetyczne było kobaltowoniebieskie, a teraz przybiera odcień srebrzystoniebieski do białego diamentu i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Głosem Boga. Tonem tego centrum energetycznego jest TA, a jego medytującym towarzyszem jest kryształ angelitu lub niebieski agat.

Czakra brwiowa 6D – to centrum energetyczne jest trzecim okiem, które otwiera kreatywną wizualizację i intuicję. Podczas treningu tej czakry należy skupiać się na trzecim oku, wyobrażać sobie fioletową kropkę w środku mózgu jako drzwi do innych wymiarów, przywoływania pamięci, używania wyobraźni lub innych kreatywnych sztuk z kolorowymi i pięknymi obrazami. To centrum energetyczne miało kolor indygo, a teraz przybiera odcień indygo połączony z pastelowym fioletem i jest królestwem zjednoczenia z Kosmicznym Okiem Boga. Tonem tego centrum energetycznego jest HA, a jego medytującym towarzyszem jest azuryt lub akwamaryn.

Czakra korony 7D - to centrum energii działa jako duchowe zestrojenie pełnego spektrum z Bogiem poprzez połączenie wszystkich innych centrów energii i fal kolorów. Tak więc to centrum energetyczne było fioletowe i teraz przyjmuje złotą aureolę pastelowych tęczowych odcieni diamentowych, które łączą koronę i podstawę otaczając ciało złocisto-białą aureolą, która rozciąga się dalej tworząc tęczowe pastelowe kolory i jest sferą duchowego zjednoczenia z Boską Kosmiczną Trójcą. Tonem tego centrum energetycznego jest LA, a jego medytującym towarzyszem jest kamień opalu lub kryształ Herkimer. LA jest wielkim unifikatorem i syntezatorem wszystkich poprzedzających go energii.

Wszystkie siedem podstawowych tonów można śpiewać razem jako KA RA YA SA TA HA LA lub Krystallah.Wspieranie duchowego rozwoju dzieci


Opracowując plan dla swojego dziecka lub rodziny, włączamy konsekwentne działania, które wspierają rozwój duchowy, duchowe uzdrowienie i równoważenie energii, i są zgodne z wniebowstąpieniem planetarnym i uczeniem się, jak skontaktować się z boskim Stwórcą, oto kilka sugestii.

Wniebowstąpienie planetarne:
Przekazuj dzieciom odpowiednie do wieku informacje o planetarnym i osobistym wzniesieniu, które generuje duże zmiany w naszym świecie, abyśmy mogli współtworzyć pozytywną kulturę proludzką dla Nowej Ziemi. Daj im pewien kontekst na temat mylących rzeczy, które mogą widzieć wokół siebie, aby pomóc im zrozumieć, że cała ludzkość przechodzi wielką zmianę w sposobie myślenia i robienia różnych rzeczy. Nie każdy wie, że planeta się wznosi, że trzeba się do tego dostosować i dokonać zmian w życiu, być bardziej kochającym i milszym, pomóc stworzyć zdrowsze miejsce do życia. Niektórzy dorośli są zdezorientowani tym, co się dzieje, w wyniku czego mogą odczuwać smutek, złość lub niezadowolenie z powodu tych zmian.

Nowa Ziemia:
Rodzice mogą skupić się na każdej z zasad Prawa Jedni i podać przykłady, w jaki sposób te zasady są praktykowane w naszym codziennym zdrowym stylu życia, abyśmy świadomie pracowali nad budowaniem kultury światowego humanizmu. Prawo Jedni to świadomość jedności, w której wiemy, że istnieje kochający Bóg Stwórca, który łączy nas z każdą żywą istotą. Życie na Nowej Ziemi oznacza, że ludzkość musi zmienić sposób bycia, a wszyscy ludzie powinni żyć i funkcjonować w świecie opierając się na miłości, pokoju i wzajemnym szacunku. Wszystkie żywe istoty na Ziemi muszą być szanowane jako żywa energia Stwórcy, a kiedy kochamy siebie, kochamy innych, kochamy Ziemię i jej stworzenia, oferujemy siebie, by służyć innym, odpowiedzialnie współtworzyć i opiekować się wszystkimi żywymi istotami w naszym świecie.

Modlitwa i medytacja:
Zachęcaj dzieci do modlitwy i módl się z nimi codziennie. Modlitwy mogą być krótkie i słodkie, w konkretnym celu płynącym z serca. Zamiar połączenia z boskim Stwórcą, dziękczynienie za posiłki lub otrzymane rzeczy, modlitwa za innych, rozwijanie osobistej duchowej relacji z Bogiem lub aniołami stróżami. Celem rodzica jest zachęcenie dziecka do rozwijania bezpośredniego duchowego połączenia i przyjacielskich relacji z Bogiem i Christosem (siłą wyższą), wiedząc, że są kochającymi, szczerymi duchami, które zawsze słuchają i prowadzą je w trudnych chwilach.

Darowanie bezwarunkowej miłości: Kiedy dajemy bezwarunkową miłość innym, generujemy pozytywne siły i przenosimy energie, które są wysyłane z naszego centrum serca i pola aury do innej osoby lub emitują pozytywne wibracje miłości do otoczenia. Skieruj uwagę dziecka na centrum jego serca i ucz je, że jest to centrum jego boskiego ducha, który jest naturalnie kochający i życzliwy. Bądź czuły, przytulaj się i często mów, że je kochasz. Znajdź sposoby, aby pokazać innym i Ziemi płynące z serca uczucia bezwarunkowej miłości. To po prostu świadomość dzielenia się pozytywną energią i troską z otaczającymi nas ludźmi, miejscami i rzeczami. Każda osoba może dzielić się dobrocią i bezwarunkową miłością, akceptując innych jako istoty duchowo-energetyczne i starając się kierować pozytywną energię poprzez myśli, słowa, działania i modlitwy. Zajęcia, które pokazują, że troszczysz się o środowisko i innych ludzi poprzez dbanie lub sprzątanie, rysowanie obrazka, aby rozjaśnić dzień starszej osobie lub robienie czegoś, co pomaga innym, to łatwy sposób na wyrażenie bezwarunkowej miłości.

Ćwiczenie ciała emocjonalnego: Niemowlęta i małe dzieci są rozbite między rzeczami, które chcą robić, a tym, co faktycznie są w stanie zrobić, co wywołuje napady złości. W takiej sytuacji najlepiej skupić ich uwagę na czymś innym, co jest pomoże im nauczyć się przekierowywać i kontrolować swoje zachowanie. Czasami cierpliwe udzielanie instrukcji, przerwy lub szybkie dźwięki medytacyjne mogą poprawić zdolność samokontroli u dziecka, prowadząc je z powrotem do równowagi. Wraz z wiekiem dzieci muszą rozumieć konsekwencje działań wynikających z ich zachowania. Zachęć je, aby odeszły od sytuacji, w których się złoszczą, aby się wyciszyły zamiast wybuchnąć. Pomóż dzieciom zrozumieć, że są szefami własnego ciała, w tym fakt, że mogą zmieniać własne stany emocjonalne. Jeśli czują smutek lub złość, że jest to energia, którą mogą uwolnić i zmienić, kiedy lepiej zrozumieją swoje uczucia. Pomóż dziecku wyrazić emocje słowami, aby nauczyło się wyrażać to, co czuje.

Odcięcie ego: Działa to jak ćwiczenie lustrzane dla odcięcia ego rodzica widzianego przez pryzmat jego dzieci, ponieważ dzieci nie będą tym, kim chcesz, aby były, ale wyrosną na to, kim naprawdę są. Przygotuj się na to, aby Twoje dziecko było odrębną ekspresją duszy, jaką jest naprawdę, poprzez takie kierowanie nim, aby było bardziej odporne, niezależne i zdolne do działania jako jednostka. Takie odcięcie to umiejętność bycia w pełni obecnym i niewycofywania energii. Patrzenie na rzeczy z innej perspektywy bez potrzeby, aby było to określone, więc nie jesteś przywiązany do tego jako rezultatu. To szkolenie dzieci, aby znaleźć świadomość chwili obecnej i wiedzieć, że nie mogą kontrolować ludzi, miejsc i rzeczy, że najlepiej jest nie skupiać się ani nie przywiązywać do pewnych wyników. Zmiana jest normalnym aspektem życia i czasami musimy odpuścić, gdy nie są już dla nas pozytywne. Dzieci powinny wiedzieć, że wszystko ma cel w życiu, z którego mogą się uczyć, że mogą wydarzą się pewne rzeczy, których nie rozumieją. Zmiana może przynieść sytuacje, które muszą się wydarzyć w życiu i należy uhonorować tę zmianę jako część naturalnego cyklu życia. Ponadto, niezbędnymi umiejętnościami życiowymi potrzebnymi na tym etapie ewolucji na planecie Ziemia jest pomaganie dzieciom w poznaniu różnicy między tym co prawdziwe a fałszem, aby rozumiały postacie z fantazji i wymysłów, dostrzegały energie oszustów, którzy próbują kontrolować poprzez manipulację.

Ćwiczenia fizyczne: Pomocne jest uświadomienie dzieciom, że ciało fizyczne jest przeznaczone do ruchu i ćwiczeń, które są nie tylko przyjemne, ale także utrzymują nasze ciała w stanie uziemienia i bardziej zrównoważonej energetyce. Ćwiczenia fizyczne pomagają organizmowi pozostać dotlenionym i pomagają w krążeniu sił witalnych i wznoszącej energii w całym ciele. Dzięki ogromnym aktywacjom plazmy planetarnej, niektóre ćwiczenia i inne aktywności fizyczne na świeżym powietrzu są pomocne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ponieważ pozwalają ucieleśniać wyższe częstotliwości. Jeśli to możliwe, staraj się łączyć z naturą i wybieraj zajęcia na świeżym powietrzu lub sporty, w których rodzice i dzieci mogą bawić się razem. Pływanie doskonale nadaje się do zwiększania przepływu energii w całym ciele, uwalniania energii emocjonalnej i neutralizowania negatywnych energii elektromagnetycznych z różnych produktów elektrycznych.

Równoważenie czakr i / lub energii: najlepszym sposobem na rozpoczęcie nauki równoważenia energii ciała dzieci powyżej szóstego roku życia, które są gotowe na te informacje, jest proste skupienie uwagi na obszarach ciała, w których znajdują się czakry i gruczoły. Jednym z najłatwiejszych sposobów ogólnego zrównoważenia energii gruczołów czakr jest szybka medytacja poprzez wchodzenie w siebie, aby osiągnąć spokój lub ciszę. Bardzo skuteczna okazuje się siła intencji lub siła skupionej uwagi przez jakiś czas, nawet przez 60 sekund. Pokaż dziecku przybliżone położenie czakr i uświadom, że każdy ośrodek energetyczny jest zarządzany przez gruczoł wydzielający hormony w ciele. Ćwicz z dzieckiem. Zamknij oczy, zrelaksuj się, zwróć uwagę na oddech i znajdź wygodną pozycję. Poprowadź dziecko przez wspólne ćwiczenie oddechowe, a następnie skup się na konkretnym ośrodku energetycznym za pomocą dowolnej metody, w cichej świadomości, trzymając kryształ, intonując ton kryształu czakry, wizualizując jego kolor, dzieląc się wrażeniami odczuwanymi przez energie. Poprzez uczynienie poznawania energii czakry spójną praktyką, nawet jeśli trwa ona kilka minut, wzmacniasz umiejętności wizualizacji dziecka, a także dostęp do odczuć zmysłowych i wrażeń energetycznych. Poczucie równowagi oznacza, że ciało jest skoncentrowane energetycznie, dzięki czemu łatwo odzyskujemy spokój emocjonalny nawet, gdy jesteśmy narażeni na energetyczny chaos środowiskowy. Dzięki ćwiczeniom równoważenia energii osoby w każdym wieku doświadczą lepszego samopoczucia. Dziecko poczuje się bardziej zrównoważone, gdy stan energetyczny rodziców będzie bardziej zrównoważony, ponieważ jest to stan świadomości wspólnego rezonansu harmonicznego.

Rób to, co lubisz: Większość dzieci zaczyna naturalnie robić rzeczy, które lubią robić i mogą być uwarunkowane, aby przestać, gdy nie otrzymują wsparcia lub doznają traumy. Jeśli jako osoba dorosła, chcesz przypomnieć sobie lub nauczyć się być szczęśliwym i żyć autentycznie, spędzaj czas z małymi dziećmi. Małe dzieci są całkowicie naturalne w sposobie, w jaki się bawią, w sposobie mówienia, w sposobie chodzenia, po prostu są tym, kim są w danej chwili. Dlatego poświęć uwagę i czas, zawsze zachęcając każde z dzieci do robienia rzeczy, które są dla nich autentyczne i które lubią lub kochają robić. Umożliwiając im zabawę i odkrywanie różnych środków sztuki, rękodzieła, malarstwa, kolorowania, śpiewania, tańca, gier, zabawy z przyjaciółmi, chodzenia do parku, mini zoo, spokojnego czasu, słuchania lub grania muzyki i wszystkiego innego, co jest fajne. Gdy dzieci dorastają, być może będziesz musiał zebrać się z rodziną, aby wspólnie świętować rodzinne tradycje, takie jak urodziny i święta, spędzając więcej czasu na robieniu rzeczy, które wszyscy lubicie robić.

Opisywanie energetycznej natury naszej rzeczywistości może być trudne do zrozumienia dla dorosłych, nie mówiąc już o dzieciach. Aby pomóc rodzicom rozpocząć tę rozmowę, udostępniamy skrypt wsparcia, który możesz wykorzystać, spersonalizować, edytować i dodawać wszystko, co według Ciebie wspiera wyjątkową ekspresję duszy, jaką jest Twoje dziecko.

Przykładowa dyskusja na temat wniebowstąpienia planety

Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, które są stworzone z energii. Jesteś człowiekiem, który ma duszę. Jesteśmy duszami żyjącymi na planecie w ciele fizycznym. Nasza planeta ma ciało duchowe, tak jak my, a więc ona oraz wszystkie żyjące na niej istoty również mają duszę, tak jak my.

Nasza planeta Ziemia przeżywa szczególny moment, ponieważ obchodzi urodziny. Kiedy Ty masz urodziny, to bardzo się cieszysz, a teraz i Ziemia obchodzi swoje urodziny, które nazywają się planetarnym wniebowstąpieniem/wzniesieniem. Przybyliśmy tu jako dusze, które ubrały się w ciała fizyczne, aby pomóc świętować urodziny Ziemi. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to się dzieje, ale pewnego dnia wszyscy będą to wiedzieć.

Nasz Wszechświat ma wiele różnych cykli czasowych i działa jak gigantyczny kosmiczny zegar. Kiedy cykle czasowe się kończą, wszystkie planety w Układzie Słonecznym przechodzą na inny poziom, aby doświadczyć innego cyklu czasowego. To się dzieje teraz i dla niektórych może to być mylące, ponieważ nie wiedzą, że to się dzieje.

Kiedy masz urodziny, oznacza to, że minął rok / dwanaście miesięcy i jesteś teraz o rok starszy. Planety mają urodziny w ten sam sposób. Kiedy kończy się cykl czasowy, a planeta przechodzi w inny cykl czasowy, ona zmienia wszystko, co oznacza, że jako ludzie żyjący na planecie, wszyscy musimy zmienić się razem z nią. Niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć, jak się zmienić, ale oznacza to, że kiedy planeta obchodzi swoje urodziny, pomaga nam wszystkim uświadomić sobie, że każda ludzka dusza potrzebuje miłości, że musimy się kochać i nauczyć się, jak być miłym, jak pomagać sobie nawzajem.

Ziemia składa się z tęczowego spektrum kolorów, a te kolory są połączone również z twoim ciałem i duszą. Kiedy pada deszcz i widzimy tęcze, Ziemia pokazuje nam te kolory na niebie! Nasz Wszechświat również składa się z takiej samej tęczy kolorów. Każdy z tych kolorów tęczy tworzy coś, co nazywa się wymiarem. Kiedy planeta obchodzi urodziny, decyduje się na przejście z jednego koloru lub wymiaru do innego koloru w wyższym wymiarze. Trwa to miliony lat, więc oznacza to, że urodziny planety są wyjątkowe i nazywają się wzniesieniem. Ponieważ planeta przechodzi tę zmianę, oznacza to, że powinniśmy wiedzieć o istnieniu naszej duszy, która jest naszym ciałem energetycznym. Nasze ciało energetyczne wygląda tak samo jak nasze ciało fizyczne i składa się z sieci energetycznej. Raczej nie możemy zobaczyć tego ciała energetycznego. Każda istota ludzka i żywa istota ma ciało energetyczne. Nasze ciało energetyczne łączy się z siedmioma głównymi centrami energetycznymi zwanymi czakrami. Te koła energii w naszych czakrach łączą się z naszym ciałem energetycznym lub duszą, a następnie nasza dusza tworzy różne kolory.

Nasza dusza, lub ciało energetyczne, jest połączona z Ziemią i jej ciałem duchowym. Więc ty, ja, i my wszyscy jesteśmy połączeni z duchowym ciałem planety, gdy ona zmienia się i przechodzi przez wzniesienie. Ponieważ dzieje się tak wiele zmian, a wiele osób wciąż jest zdezorientowanych, nie możemy pozwolić, aby nasze ciało energetyczne zostało osłabione lub zranione. Musimy podjąć pewne kroki, aby to nasze ciało energetyczne było silne, zdrowe i szczęśliwe, wypełniając je białym złotym światłem. Podczas planetarnego przesunięcia musimy utrzymywać nasze ciała energetyczne i duszę z silnymi światłem.

Dokształcanie starszych dzieci

Aby edukować dzieci o tym, jak działa energia w ich ciałach wielowymiarowych, przydać się może podstawowa pomoc graficzna, która pomoże uświadomić je w kwestii centrów energii czakr. Kreatywni rodzice mogą użyć lalki lub ulubionego pluszaka, na którym umieszczą guziki lub kolorowe kamienie, aby pokazać lokalizację centrów czakr.

Masz ciało duchowe zbudowane z energii. Jest to forma energetyczna twojego ciała fizycznego i wygląda tak, jak ty, kiedy widzisz siebie w lustrze. To ciało energetyczne jest niewidoczne dla większości ludzi, ale jest połączone z ciałem fizycznym przez siedem głównych ośrodków. Te centra energetyczne nazywane są czakrami, a każde z nich funkcjonuje w określony sposób, wykonując specjalne zadanie dla ciała.

Czakry przesuwają energię z twojego ciała duchowego do twojego ciała fizycznego. Możemy nie być w stanie zobaczyć ciała duchowego, ale możemy odczuwać to ciało duchowe jako poruszającą się energię. Czakry rozsyłają energię po całym ciele, abyśmy mogli zachować zdrowie, siłę i równowagę. Mogą się blokować, więc dobrze jest zwracać na nie uwagę, aby cały czas działały naprawdę dobrze. Kiedy czakry zostają zablokowane, czasami możemy zachorować i nie czuć się dobrze. Kiedy tak się dzieje, możemy czuć się bardzo zmęczeni, a może nawet smutni lub źli. Kiedy czujesz się bardzo szczęśliwy i spokojny, wtedy twoje czakry pracują dobrze, gdyż przesyłają do ciebie dobrą energię.

Wewnątrz ciała masz siedem głównych ośrodków energii – czakr, które poruszają się w ten sposób (pokaż środkowy kanał pionowy). Pierwsza czakra znajduje się w dolnej części kręgosłupa. Druga czakra znajduje się tuż pod pępkiem. Trzecia to dół klatki piersiowej na brzuchu. Czwarta to czakra serca, która znajduje się w sercu, tutaj. Piąta to czakra gardła. Szósta czakra znajduje się między oczami na czole. A siódma czakra jest na czubku twojej głowy. Więc teraz, kiedy już wiesz, że masz te centra energetyczne w swoim ciele, od ciebie zależy, czy się nimi zajmiesz. Jesteś właścicielem i szefem swojego ciała, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, jak działa twoje ciało jako energia. Kiedy coś jest dla ciebie nieprzyjemne, zostaw to, a następnie postaraj się usunąć tę energię ze swojego ciała.

Kiedy czujesz się zdenerwowany lub ktoś sprawia, że jesteś smutny lub zły, pamiętaj, że to uczucie jest energią. Kiedy odczuwamy negatywne emocje, czasami mogą to być brzydkie energie. Ludzie potrafią wypowiadać brzydkie słowa i mogą mieć przywiązaną do nich brzydką energię. Gdy coś się wydarzy, może zechcesz się uspokoić, aby poczuć się lepiej. Możesz powiedzieć sobie, że nie podobało ci się to, jak się czułeś, i pamiętaj, że możesz usunąć tę brzydką energię ze swojego ciała. Brzydką energię można czuć i może wyglądać jak czarna maź lub lepkie czarne plamy, a także może być ciężka i obrzydliwa. Aby pozbyć się tej brzydkiej energii, możesz sobie wyobrazić, że nad tobą jest Słońce, które wysyła promienie światła jak deszcz w dół twojego ciała, rozpuszczając wszystkie czarne plamy energii. Możesz użyć tarczy światła, którą razem zrobiliśmy, zobaczyć swoje ciało pokryte i owinięte białym złotym światłem, a potem zobaczyć, jak to złote światło rozpuszcza wszystkie czarne plamy. Czasami, jeśli czujemy brzydką energię, możemy potrzebować uciec od innych dzieci, aby pobyć ze sobą w samotności i naładować ciało. To jest w porządku, gdy mówisz wszystkim, że potrzebujesz trochę przestrzeni i nie chcesz, aby ci przeszkadzano, ponieważ musisz zrównoważyć swoją energię, aby poczuć się lepiej.

Co kilka dni dobrze jest sprawdzać energie swoich czakr i starać się, aby były ładne, czyste i dobrze działały, abyś był zdrowy i szczęśliwy. W każdej chwili możesz poprosić mnie o pomoc w oczyszczeniu energii, gdy nie czujesz się dobrze i możemy to zrobić razem. Możesz też poprosić swojego anioła Stróża, aby stworzył złotą aureolę wokół lub nad twoją głową, i aby wylał deszcz złotych, białych energii z czubka głowy do stóp. Zobacz, jak w dół i dookoła do twoich czakr spływa deszcz rozpuszczający wszelkie ciemne plamy i brzydką energię, poczuj, jak brud spływa w dół do Ziemi, jakby to była woda spływająca do kanalizacji. Wyobraź sobie, że twoje niewidzialne ciało duchowe świeci jasno jak Słońce!

Oczyszczanie energetyczne dzieci

Znajdź wygodne miejsce, usiądź i zamknij oczy. Jeśli masz na to ochotę, połóż ręce w pozycji modlitewnej. „Drogi Boże, mój aniele Stróżu proszę aktywuj aureolę Złotego Anioła”. Teraz zobacz, jak na czubku twojej głowy pojawia się złota kula światła. Złota piłka wokół twojej głowy jest wielkości piłki do siatkówki. To jest twoja aureola Złotego Anioła!

Złota kula jest jak Słońce, zobacz, że wychodzą z niej ciepłe promienie światła. Poczuj ciepło słońca, jak gdy jesteś na zewnątrz, a słońce ogrzewa Ci skórę. Teraz przyniesiemy mniejszą złotą kulkę z większego Słońca i powoli przeniesiemy ją w dół naszego ciała.

Teraz zobacz mniejsze złote słońce na czubku głowy. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar głowy pięknymi złotymi światłami. Przesuń małą złotą kulę światła między oczy, tuż nad nosem. Kontynuuj patrz, jak promienie światła usuwają wszelkie ciężkie lub ciemne energie.

Teraz zobacz złote słońce w gardle. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar gardła i szyi pięknymi złotymi światłami.

Teraz zobacz złote słońce na szczycie twojego serca. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar serca i szyi pięknymi złotymi światłami.

Teraz przesuń złote słońce nad pępek. Wyobraź sobie promienie światła rozpuszczające wszelkie negatywne lub brzydkie energie. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar pięknymi złotymi światłami.

Teraz skup się na złotej kuli przesuwającej się pod pępek i zobacz, jak przesuwa się ona między kolanami, a następnie zatrzymuje się u twoich stóp. Zobacz, jak promienie światła słonecznego rozpuszczają wszelkie ciemne plamy i wypełniają ten obszar pięknymi złotymi światłami. Następnie poślij złotą kulę w ziemię.

Aniele Stróżu, proszę pomóż mi zrównoważyć moje centra energetyczne, abym była zdrowa i szczęśliwa. Dziękuję Ci Aniele Stróżu, kocham Cię.

Uwaga: Możesz dodać wszystkie centra czakry lub zmienić ten skrypt, aby zawierał wszystko, co wymaga oczyszczenia, wysyłając złotą kulę do problemu, mając na celu usunięcie negatywnych lub zablokowanych energii.

Medytacja

Istnieje wiele alternatyw dostępnych online, aby pomóc rodzicom nauczyć swoje dzieci i siebie samych technik medytacji, które pomogą im przezwyciężyć i zneutralizować wiele różnych rodzajów stresorów. Tematy medytacji, takie jak bycie spokojnym, zwiększanie koncentracji, ćwiczenia oddechowe, odczuwanie empatii i życzliwości są szeroko dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Uczenie dzieci medytowania i rozwijania świadomości chwili obecnej daje im korzyści wynikające z rozwijania wielu pozytywnych cech w ich ciele mentalnym i emocjonalnym, które będą im niezmiernie pomagać przez całe życie. Dzieci nie powinny być zmuszane do medytacji, ale delikatnie zachęcane do tego.

Ćwiczenia medytacyjne dają dzieciom narzędzia do rozwijania skupienia, wzmacniania poczucia własnej wartości, umacniania pewności siebie, pomoże im odczuwać empatię i szczęście w życiu. Medytacja wpływa na przejście funkcjonowania mózgu i fal mózgowych w bardziej pozytywne stany, o których wszyscy medytujący wiedzą od tysięcy lat, medytacja jest pozytywna i zdrowa dla umysłu, ciała i ducha.

Znalezienie czasu na medytację z domownikami i dziećmi może być trudne. Nikt w rodzinie może nie być w stanie medytować według harmonogramu, ale można o tym otwarcie rozmawiać, aby znaleźć na to czas. Najlepiej byłoby zacząć od włączania dzieci w podstawowe ćwiczenia oddechu lub uważności. Często dzieci mogą medytować łatwiej niż dorośli, ponieważ mają mniej dylematów odnośnie procesu medytacji. Nie osądzaj ani nie krytykuj siebie jako rodzica, najważniejsze jest, aby nie forsować procesu, pozwolić mu rozwijać się we własnym tempie i bez oczekiwań.

Niech ta oferta pomoże rodzicom wesprzeć ich ukochane dzieci, aby stały się zdrowszymi, szczęśliwszymi i empatycznymi, dobrze przystosowanymi jednostkami, które urzeczywistnią ich prawdziwy cel serca i duszy, aby mogły śmiało kroczyć po tej wznoszącej się planecie.

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa