piątek, 31 lipca 2015

PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI. LISA RENEE czerwiec 2015 cz II

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Boskie prawo królów bazujące na dyskryminacji

Podczas ostatnich zmian, w trakcie których w Ziemi kotwiczyły się uniwersalne prawa świętego Ojca, uwaga została zwrócona na te linie krwi, które historycznie przywoływały „boskie prawa królów” w celu popełniania zbrodni przeciw ludzkości i rozprzestrzeniania form dyskryminacji w całej światowej populacji. Niektóre linie Nefilim znajdujące się pośród elit władzy były szczególnie płodne w rozprzestrzenianiu genetycznej dyskryminacji poprzez kontrolę umysłów, ponieważ wraz z drakonianami uważały, że ich linie krwi i genetyka są lepsze. Ten myślokształt i dzisiaj wciskają do umysłów swoich ludzkich hybryd. Myślokształty dotyczące genetycznej wyższości i eugeniki wywodziły się od agend akceptujących holokaust z grupy Oriona. Na Ziemi stosuje się różnorodne technologie do zaaranżowanej przez kontrolerów kontroli umysłów po to, aby wpływać na myślokształy dotyczące rasowej i genetycznej dyskryminacji w ludzkiej rasie. To jest oszukańcza strategia archontów wykorzystywana do „dzielenia i rządzenia” całą światową populacją, stanowiąc pierwszy etap wojny, podczas której siły inwazyjne chcą przejąc zasoby planety i zniewolić tubylców.

Niedawno Kryształowa Gwiazda ujawniła wiele z tych myślokształtów emitowanych przez ich agendę. Chcieli dowieść swojej wyższości uwalniając pustosłowia i kontrolowane manipulacje na temat rasowych uprzedzeń. Niektóre z frakcji Annunaki i Nefilim należący do agend roboczych utrzymują, jakoby byli dyskryminowani przez grupy opiekunów i przekazują te informacje przez swoich planetarnych reprezentantów. Te jednostki są w większości pozbawione skrupułów, zrobią i powiedzą wszystko, aby przejąć władzę oraz kontrolę nad innymi na planecie pokazując, że nie mają absolutnie żadnego interesu w tym, żeby żyć pokojowo i na równi z jakąkolwiek częścią ludzkiej rasy. Uważają, że są władcami Ziemi, a wszyscy inni to ich niewolnicy. Jeśli uniemożliwia się im prowadzenie ich działalności związanej z dominacją, szerzą dezinformację jakoby byli dyskryminowani. Prawdą jest, że jeśli jednostka wprowadza programy wiodące do umyślnego szkodzenia i naruszania praw innych osób, zgodnie z kosmicznym niezawisłym prawem Jedni zaprzepaszcza swoje osobiste prawa. Naturalne prawa mają na celu przywrócenie energetycznej równowagi na tej Ziemi. W odwecie pojawia się manipulacja ze strony hybryd Nefilim wykorzystywanych do channelingów szerzących dezinformację, że są istotami dyskryminowanymi i że opiekunowie są białymi rasistami. Jest to oszukańcza technika stosowana, aby odwrócić uwagę od ich własnej elitarnej wiary w „boskie prawa do rządzenia” innymi. Są usuwani z niektórych pozycji mocy i odcinani od źródeł zasilania, dlatego wielu z nich jest bardzo rozzłoszczonych.

Te pozawymiarowe siły wiedzą, że aby zniszczyć jedność i siłę między ludźmi na naszej planecie, koniecznie należy wszcząć wojnę i porozdzielać wszystkie planetarne plemiona. Wiedzą, że jeśli stworzą rozłamy lub inne formy dyskryminacji pomiędzy postrzeganiem ras, ludzie będą wymuszać wzajemne zniewolenie. Wojna, zabijanie i tyrania są utrzymywane poprzez stałe kontrolowanie umysłu dotkniętej ubóstwem populacji, promowanie dyskryminacji i prześladowań grup ludzi, nieświadomych prawdy. Jeśli ludzie są umysłowo kontrolowani, tak żeby wierzyć że inni ludzie z innego kraju są źródłem wszelkich problemów związanych z tyranią i ubóstwem, błędnie winią takie grupy ludzi za rzeczy, za które oni wcale nie są odpowiedzialni. Ludzie są manipulowani, aby dawać finansowe wsparcie w miliardach dolarów na zakup wojskowych maszyn do zabijania (docelowo ukrywając obecność NAA), które miałyby uchronić nas od tych rzekomych wrogów. Prawdziwi psychopatyczni architekci tyranizującej kontroli pozostają niewidoczni, a jednak publicznie prześladują i ciemiężą ludzi, którzy popadli w niełaskę, lub nie grają w ich grze dotyczącej dominacji i kontroli nad światem. To jest gra w chowanego „nie patrz tu, spójrz tam”. Masowe media związane z kontrolowaniem umysłów doskonale dają sobie radę z fabrykowaniem problemów ludzkości poprzez zrzucanie winy na jakiś inny kraj, kulturę, rasę czy światowego przywódcę, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Media zamiast skupiać się na ludzkim potencjale oraz jednoczyć wspólne przekonania, fabrykują cząstkowe wiadomości przekierowujące uwagę na to, że winę za wszystko ponosi jakiś anonimowy wróg z obcego kraju, o którym ludzie bardzo mało wiedzą.

To jest technika kontrolowania umysłów wykorzystywana do tworzenia katów i ofiar, ponieważ gdy ludzie czują się uciskani przez tyranię, są podatni na manipulacje i szybko znajdują oprawcę, którego media wytypowały jako wygodny wizerunek wroga. Jeśli ludzie zabijają się nawzajem z powodu czystej ignorancji, wierząc że inne kultury, języki lub kolory skóry sprawiają że różnimy się od siebie, NAA ma dużo mniej pracy i nie musi szukać sposobów zniewalania całej populacji. Ludzie wykonują pracę za nich i grają w ich archonckie oszustwa. Ta rozdzielająca ludzi gra jest odgrywana za pomocą zaawansowanych poziomów kontroli umysłów. Ludzkość wymusza własne zniewolenie wierząc w kłamstwa rozpowiadane przez media i tych, którzy jak papugi powtarzają wszystko, co usłyszeli - nie znając faktów.

Genetyczna dyskryminacja, i inne formy rasowej dyskryminacji, pochodzi od podmiotów spoza planety, które chcą przejąć planetę i sprowokować ludzi do pozabijania się nawzajem, co przysłuży się temu, że ostatecznie uda się im tego dokonać. Ważne jest, żeby wiedzieć iż genetyczna dyskryminacja nie wzięła się ze zbiorowego umysłu pierwotnej rasy ludzkiej, a została zaszczepiona tu przez NAA po ataku na planetarny Logos. Genetyczna dyskryminacja i iluzje na temat dyskryminacji są tworzone przez NAA w celu urzeczywistniania prawa „dziel i rządź”. Ci z NAA maja kompleks wyższości i taki system przekonań pomaga im zachować wiarę w to, że są istotami o czystej krwi z zaprojektowaną dla siebie matrycą DNA.

Co to jest boskie prawo królów?

Boskie prawo królów jest polityczną i religijną doktryną królewskich rodów i legitymizacji władzy, która została na Ziemi zakłócona z powodu powielania wyższych praw dotyczących stanu duchowej niezależności. Dowodzi ona, że monarchia (archetyp władzy) nie podlega ziemskiej władzy, a wynika z prawa do orzekania bezpośrednio z woli Boga. Król nie jest zatem uzależniony od woli swojego ludu, arystokracji czy innych ordynacji królestwa - włącznie z Kościołem. Według tej doktryny tylko Bóg może osądzić niesprawiedliwego króla. Doktryna zakłada, że każda próba obalenia króla lub ograniczenia jego uprawnień jest sprzeczna z wolą Boga i może stanowić akt świętokradztwa. Często jest to wyrażane w zdaniu „z bożej łaski”, dołączanym do tytułów panujących monarchów. Podstawy boskiego prawa królów pochodzą z czasów egipskich faraonów i pojawiają się w tekstach biblijnych, były przy tym silnie manipulowane historycznie przez wielu ambitnych despotów i politycznie zmotywowanych ludzi. Wielu z nich celowo używa tych religijnych tekstów do uzasadniania ich władzy oraz kontroli nad innymi poprzez narzucanie im swego statusu, poprzez wprowadzanie w życie tych religijnych przekonań.

Dziś dla wielu doktryna boskiego prawa królów jest ściśle związana z pismami króla Jakuba VI, pierwszego króla Wielkiej Brytanii. Boskie prawo królów zostało zapisane przez króla Szkocji Jakuba VI / Anglii I w latach 1597–1598, jako szczera próba przedstawienia odpowiedzialności publicznej służby (administracji), zanim ten wstąpił na tron angielski. Jednak to stało się sposobem na usprawiedliwianie monarchii w Europie i ostatecznie zostało wykorzystane do uzurpowania przez wiele królewskich rodów (manipulowanych przez NAA) najwyższego prawa do orzekania. Prawdziwe prawo wolnej monarchii jest traktatem o rządzeniu napisanym przez szkockiego króla Jakuba VI:

„Ustanowienie monarchii jest najważniejszą rzeczą na Ziemi, król jest nie tylko boskim porucznikiem na Ziemi zasiadającym na tronie Boga, lecz nawet sam Bóg nazywa go bogiem. Istnieją trzy najważniejsze punkty, które ilustrują status monarchy: jeden wyjęty ze słowa Bożego, a pozostałe z dziedziny polityki i filozofii. W Piśmie Świętym królowie są nazywani bogami, a więc ich moc pod pewnym względem jest porównywalna do mocy Boga. Królowie są również porównywalni do ojców rodzin: król jest naprawdę rodzicem kraju [parens patriae], politycznym ojcem tych ludzi. I wreszcie z perspektywy mikrokosmosu jakim jest ciało człowieka, król jest jego głową”.

Król Jakub opiera swoje teorie po części na swoim rozumieniu Biblii:

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego". (List do Rzymian, rozdział 13, św. Paweł).

Ta doktryna nadal tkwi w procesie myślowym wielu elitarnych rządzących dzisiaj rodów, jak również w wielu frakcjach NAA. Chodzi o to, że król ma prawo rządzić absolutnie, bez konieczności zatwierdzania jego decyzji przez ludzi czy rozliczania z jakimkolwiek organem przedstawicielskim. Jasne, że kiedy ta doktryna systemu przekonań jest nadużywana, tworzy globalne niewolnictwo, a ostatecznie dwie klasy ludzi – klasę królewską (mistrzowie) i klasę poddanych (niewolników). To głównie dlatego ci z NAA podstępnie zaplanowali i zaaranżowali zupełną zagładę klasy średniej.

Tak więc powracając do tego, co napisał apostoł Paweł: według Biblii ludzie podlegają dwom rodzajom autorytetu. Religie, nie bacząc na moralność czy etykę nakazują ciągłe egzekwowanie absolutnego posłuszeństwa wobec instytucji władzy. Pierwsza instancja, której podlegają to Bóg. Z drugiej strony są oni również związani obowiązkiem posłuszeństwa wobec królów i władców, dlatego są postrzegani jako istoty znajdujące się w tym położeniu za sprawą Boga.

Zasadniczo to, co jest jest tu opisane, dowodzi że królowie i władcy działają w charakterze autorytatywnych opiekunów baczących na dziecięcą publiczność. Nasz boski Rodzic przypisał królom prawa do troski o dobro publiczne i planetarne. Przekazał opiekę nad społecznością królom i władcom świata jak rodzicom, którzy trzymają swoje dzieci za ręce opiekując się nimi.

To jest bardzo dobry sposób na zrozumienie tego, w jaki sposób myśli NAA i elity u władzy oraz jak oni postrzegają swoje uprawnienia i prawo do rządzenia. W ten sam sposób król lub władca jest uważany za regenta Boga na Ziemi, a jego decyzje i działania nie mogą być dezaprobowane przez jego dzieci. Jednak ostatecznie opiekun odpowie za to przed Rodzicami. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że owi opiekunowie odpowiadali przed fałszywymi rodzicami, na przykład tymi z NAA, którzy uważają, że są bogami tego stworzenia. Ta doktryna głosi, że król w swoich działaniach jest odpowiedzialny za przestrzeganie dobrotliwej drogi Boga i ogólnej równowagi, a jego formalna polityka polega na ponoszeniu odpowiedzialności. W końcu, kiedy przychodzi czas na odpłacenie opiekunowi, prawdziwy Rodzic dokonuje rozrachunków i wymierza sprawiedliwość za konsekwencje skumulowanych czynów (przywraca równowagę energetyczną).

Elity rządzące przyjęły ten system wierzeń wraz z kompleksami wyższości, a przez chciwość i zbrodnie przeciwko ludzkości naruszyli prawa uniwersalne. Podczas przywoływania mocy praw uniwersalnych lub używania tej mocy i zdolności do wpływania na zbiorowość, osoba lub grupa ponosi większe konsekwencje w postaci przyczyny i skutku, oraz rozliczenia z działań wobec mieszkańców tej Ziemi jako całości. To oznacza, że elementy dotyczące nadużycia tego prawa mają uniwersalne konsekwencje, a skutki nadużyć stanowią dług wobec ludzkiej rasy i muszą zostać przywrócone do pierwotnego stanu. Ten proces rozpoczął się w ostatnim cyklu, i może potrwać jakiś czas, zaś ci którzy obudzili się teraz, mogą zacząć doświadczać naszego świata zupełnie inaczej. Zasady zarządzania uległy zmianie, a równowaga jest przywraca na wiele sposobów.

Święte gojenie ran

W tym miesiącu przejdziemy pod galaktyczny wpływ praw Bliźniąt, co umożliwi nam skupienie się na kontynuowaniu leczenia tego, co zaczęło się w grudniu ubiegłego roku podczas wpływów Wężownika. Święte gojenie ran jest największym wyzwaniem dla wszystkich istot ludzkich na tej Ziemi - chodzi o zagadnienia związane z płcią i seksualnością. Bliźnięta podkreślają nasz stosunek do wewnętrznej polaryzacji, która mogła wypaść z równowagi pod względem płci oraz do systemu przekonań związanych z tym tematem. Gojenie świętych ran oznacza ostateczne uzdrowienie seksualności, a gdy możemy stawić czoła naszemu systemowi przekonań związanych z seksualną traumą poprzez tworzenie bezpiecznego zbiornika tych energii i doświadczyć ich bezpiecznego rozpuszczenia, możemy zacząć się jednoczyć oraz leczyć energetyczną dysharmonię.

Szaleni archonccy oszuści opracowali strategię seksualnych nadużyć w formie syndromu, który ma wpływ na wszystkie nasze społeczności. Promując programy kat – ofiara mieszczące się w sferze seksualnych nadużyć, tworzą bolesną traumę w postaci zaszczepionego wstydu, a nasza kultura ma tendencję do tłumienia wszelkich informacji na ten temat. Dzieci są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko bycia ofiarami gwałtu niż dorośli, i jest bardzo prawdopodobne, że doświadczą seksualnego nadużycia z rąk członka rodziny lub innej zaufanej osoby dorosłej. Seksualna trauma z dzieciństwa może mieć katastrofalne skutki u danej osoby, kiedy dorośnie.

To natychmiast tworzy poważną traumę związaną z brakiem zaufania dziecka wobec żeńskiej roli matki oraz męskiej – ojca. Taka nieuleczona trauma wpłynie na to, jak rola związana z płcią będzie postrzegana, gdy ta osoba dorośnie, często taka osobo wewnętrznie odrzuca płciowość. To jest mniej widoczna wersja stresu pourazowego, z jakim wiele osób żyje na Ziemi każdego dnia. Taki zestaw bolesnych nadużyć powoduje wypaczenia związane z zafałszowaniem dotyczącym rodziców, i nawet jako osoba dorosła nadal utrzymuje traumatyczne przekonania odnośnie definiowania ról damskich oraz męskich i nie jest w stanie zaufać ani sobie ani innym. Ten nierozwiązany uraz płci będzie miał wpływ na wszystkie relacje i wzmocni problemy związane z płcią powodując dysharmonię.

Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy, że w ciele świetlistym posiadają zarówno energie męskie jak i żeńskie, a kiedy jedna lub obie płcie wypadają z równowagi, powstaje szereg zaburzeń energetycznych i potencjalnych wzorców chorobowych. Najbardziej rozpowszechnionym problemem jest to, że nie możemy stworzyć zdrowych, łączących, wypełnionych miłością i harmonijnych intymnych relacji z nikim, dopóki nie uzdrowimy wewnętrznych kwestii związanych z płcią. Samoakceptacja i akceptacja płci wychodząca poza nasze biologiczne wzorce rodzicielskie jest bardzo ważnym fundamentem do tworzenia spełnionych i wypełnionych miłością relacji.

Obszary definiowania wszystkich ról męskich i żeńskich jak również seksualnej natury, zależą od tego, w jaki sposób tych ról doświadczono, i mogą potrzebować energetycznego zrównoważenia oraz oczyszczenia bolesnych barier utrudniających duchowy wzrost. Ostatecznie, będzie trzeba przyjrzeć się tym bolesnym wypaczeniom umieszczonym tam przez programy kontrolne NAA. Trzeba wybaczyć rodzicom - pionkom w grze, przez których możemy odczuwać ból jako dzieci i jako dorośli. Wielu z tych ludzi nie miało pojęcia, że spowodowali ból oraz traumę, ponieważ byli wykorzystywani jako sterowane kukiełki i sami też mieli w sobie niezaleczony ból. Kiedy jesteśmy na tyle odważni, by uzdrowić swój ból i traumę, możemy zatrzymać cykl nadużyć. Takie nadużywające programy nie będą już miały wpływu na nas ani na nasze poczucie własnej wartości czy prawdziwy duchowy związek z prawdziwym boskim Rodzicem.

Jeśli przyglądasz się swojej seksualnej traumie, ważne jest aby robiąc, co konieczne, stworzyć sobie bezpieczną przestrzeń. Przyznaj, że potwierdzasz wszystkie te uczucia i emocje, oraz że bolesne, trudne i traumatyczne doświadczenia dotyczą również ciebie. Ważne jest, aby przyjąć do wiadomości, że to się zdarzyło i zaakceptować to takie jakie jest, bez wstydu i poczucia winy. To nie twoja wina - utwierdź się w przekonaniu, że to wydarzenie nie było z twojej winy i nie ma w tym niczego, czego możesz się wstydzić. Każdy potrzebuje czasu, aby rozpoznać własne emocjonalne potrzeby i nauczyć się stawiać odpowiednie granice. Pierwszy etap obejmuje nawiązanie kontaktu z własnymi głębszymi uczuciami.

Zapisanie wydarzenia związanego z seksualną traumą w dzienniczku / pamiętniku i sposób, w jaki to odmieniło twoją osobowość, może być pomocne w obserwacji większych wzorców, czego nauczyło cię to doświadczenie. Wspomnienia i emocje związane z seksualnym urazem są przechowywane w ciele. Aby wydobyć z niego stłumione lub ukryte odczucia, często przydatne jest właśnie swobodne przelewanie ich na papier. Dzięki temu świadomość daje świadectwo traumy z poziomu obserwatora wydarzenia.

Przydaje się też praktyka totalnego relaksu i medytacji z intencją uzdrowienia oraz przywrócenia energetycznej równowagi w systemach ciała. Podczas fazy Bliźniąt mamy dodatkową moc leczenia ran zadanych przez seksualne problemy. Wiele ofiar, które doświadczyły seksualnej traumy, czuje obrzydzenie a nawet nienawiść do swoich ciał. Wtedy trzeba powtarzać afirmacje w kierunku utwierdzenia siebie w poczuciu miłości do siebie i swojego ciała, skupiając się na afirmacji miłości na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy nauczysz się stawiać odpowiednie granice i ugruntujesz w poczuciu własnego bezpieczeństwa, możesz wreszcie odczuć wyzwolenie od tych bolesnych uczuć z przeszłości.

Sugerowane techniki:

Stwórz swoją 12D tarczę i osłoń nią osobistą przestrzeń!

* Całkowicie się zrelaksuj i wyraź chęć uzdrowienia, wzmocnienia oraz połączenia obszarów ciała, które zostały seksualnie wykorzystane – z intencją bycia bosko niezależną, wolną istotą.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry podstawy. Powiedz: Równoważę moją czakrę podstawy, wzmacniam moje granice i poczucie bezpieczeństwa, ugruntowanie oraz koncentrację na dniu bieżącym.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry sakralnej: Harmonizuję moją czakrę sakralną i wydobywam moje emocje i uczucia, aby umożliwić doskonałą harmonię w moich związkach.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry splotu słonecznego: Harmonizuję moją czakrę splotu słonecznego i wyrażam życzenie kierowania moją osobistą wolą i osobistą mocą, aby służyć własnej najwyższej duchowej ekspresji.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry serca: Harmonizuję moją czakrę serca, niech przepływa przez nią miłująca dobroć kierowana bezwarunkową miłością i wybaczeniem sobie i innym.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry gardła: Równoważę moją czakrę gardła, aby mówić o sobie ze współczuciem i wyrażać autentyczność we wszystkim, co mówię.
* Weź głęboki oddech i prześlij jego strumień do czakry trzeciego oka: Równoważę moją czakrę trzeciego oka, aby uzyskać dostęp do wyższej mądrości, intuicji, prawdy oraz duchowego zrozumienia.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry korony: Równoważę moją czakrę korony, aby połączyć się bezpośrednio z Umysłem Boga - w boskiej harmonii, pokoju i transcendencji.

Jeśli w pamięci swego ciała natkniesz się na pokłady uczuć gniewu lub strachu, najlepiej obserwuj je neutralnie, głęboko wdychając wewnętrzne światło z tarczy 12D, kierując do tej pamięci i uczuć bezwarunkowe przebaczenie, wyrażając życzenie zwolnienia blokady z tego obszaru skupienia. Utrzymuj wysyłanie oddechu światła do szczątkowego uczucia w tym miejscu, a jeśli zobaczysz zagęszczenie lub obciążenie emocji, rozpuść je światłem ze Źródła pochodzącym z tarczy.

To ćwiczenie może być bardzo pomocne w rozwiązywaniu skrystalizowanych wzorców zmagazynowanych w ciele, kiedy wyrazisz intencję i deklarację dotyczącą wybaczenia, uwolnienia i zakończenia tej konkretnej relacji, przez którą w pamięci komórkowej pola energetycznego został wgrany emocjonalny lęk, uraz lub inna negatywna energia. Za każdym razem, gdy doświadczamy szoku lub traumy, w naszym polu energetycznym pozostaje odcisk pamięci lub jakaś pozostałość. Aby w pełni rozwiązać, uzdrowić, oczyścić te kwestie zarejestrowane jako traumy w ciele fizycznym i ciałach energetycznych, musimy zdać sobie z tego urazu sprawę, wyciągnąć go na powierzchnię i wyrazić życzenie, aby został całkowicie uwolniony. Do tego ćwiczenia potrzebna jest kartka papieru i długopis lub ołówek. Pod koniec tego procesu pisania tworzy się wizualizację, w trakcie której tak długo odcina się przewód, aż nastąpi całkowite uwolnienie.

Proszę, weź z tego tekstu tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i za męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym przejawionym niezawisłym prawem. Jestem boska, niezależna, wolna!

Do następnego spotkania, z kochającym sercem Lisa.

wtorek, 28 lipca 2015

PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI. LISA RENEE czerwiec 2015 cz I

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nasza planeta wchłonęła strumień Boskiej wody ognistej, plazmowego płynnego światła z Wszechświata przesłanego przez wszechświatowe Złote Wrota, które otworzyły się w trakcie przecięcia linii Słońca z linią konstelacji Wężownika. Wielu z nas odbierało tę transmisję jako ciśnienie, żeby rozwiązać osobistą i planetarną dysharmonię. Niektórzy mogli czuć, jakby pozbyli się wszystkiego tylko po to, aby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odkryć, że istnieje kolejny poziom do ujawnienia. Odkrycia zdarzają się też na innych poziomach, na których odessano wam energię, a teraz macie tam dojścia. Pojawiło się więcej możliwości na poszukiwania, dzięki którym można będzie uleczyć niezabliźnione rany i przywrócić równowagę energetyczną w tym czasie, kiedy nastaje nowa epoka.

Ponieważ jesteśmy na końcu cyklu precesji, otwiera się Złota Brama do życia wiecznego, z której zaczyna się wylewać eliksir Wszechświata ożywiający wiele wymiarów, aż ostatecznie światy materii nasycą się żywą świadomością. Kryształowe wody to tryskające z pierwszego wiecznego Stworzenia wiecznie żywe wody, które spływają z niebiańskiego Ducha w celu ucieleśnienia w fizycznej materii. Podczas dziewiątego etapu galaktycznego Zodiaku, w czasie duchowego wznoszenia ludzkości, ten przekaz z Wężownika wpływa na archetyp świętych ran uzdrowiciela. To oznacza, że wszystkie rany wewnętrzne związane z płcią, seksualnością i energetyczną dysharmonią wypłyną na powierzchnię i trzeba będzie się im przyjrzeć. W świadomości pojawią się nierozwiązane konflikty emocjonalne lub kwestie związane z bólem cielesnym dotyczące świętych ran, odzwierciedlając się też we wzorcach świadomości zbiorowej. W celu przywrócenia energetycznej równowagi w naszych fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych Jaźniach, musimy dojrzeć te energetyczne dysharmonie, zarówno na poziomie makrokosmosu jak i mikrokosmosu. To działa jak katalizator zwiększający nasze starania i intencje w kierunku uzdrowienia tych zaburzeń w nas samych. To się na ogół dzieje, gdy nie chcemy już odczuwać bólu. Wtedy rozpoznajemy charakter tego bólu i podejmujemy kroki, aby uzdrowić cierpiące ciało.

Wielu z nas może zauważyć nierównowagę powstałą od ostatnich cykli do obecnego stanu świadomości, związaną z problemami rodzinnymi lub ludźmi z naszej przeszłości kontaktującymi się z nami w celu podjęcia decyzji i zakończenia spraw. To jest linia czasu wzajemnego przesiąkania wielu przecięć w punkcie osobliwości. Tkwimy w cyklach zakończeń i początków, etapy wyraźnie pokazują niedawne wydarzenia, które uległy zmianie i dostosowały nas do nowego potencjału dla naszej przyszłości na Ziemi. Teraz, kiedy podłączamy się do tej osobliwości, kluczowym tematem staje się przywrócenie energetycznej równowagi w życiu podstawowym i relacjach z innymi, z którymi mamy do czynienia. W tym czasie możemy uzyskać pozytywne lub negatywne energetyczne żniwo z działań i zachowań zgromadzonych w poprzedniej linii czasu. Jeśli nie zwrócimy uwagi na wewnętrzne zmiany, jakich musimy dokonać, aby stale wzrastać i móc przejść do następnego etapu naszej progresywnej linii czasu, to może się pokazać jako statyczna lub martwa energia, która przejawi się w ciele w postaci wzorców chorobowych.

Niektórzy ludzie mogą mieć wyzwania nie mające konkretnego związku ze wznoszeniem, które mogą się przejawić w formie problemów fizycznych opisywanych przez nurt medyczny w świecie trzeciego wymiaru jako choroby lub schorzenia. Większość z nich to elementy wychodzące z obszarów świadomości, które nie chcą się rozwijać, odmawiają zmian i adaptacji. Umysł medyczny trzeciego wymiaru będzie skłonny do natychmiastowego leczenia tych objawów wznoszenia czy emocjonalnych blokad za pomocą leków paraliżujących zmysły lub operacji. Emocjonalne rany, duchowe uciemiężenie i blokady energetyczne rzeczywiście są przyczyną wielu chorób. Aby siebie uzdrowić, musimy wykorzystać nasz ból oraz nierozwiązane problemy emocjonalne i zwrócić uwagę na te odczuwane w ciele blokady. Będą się przejawiać jako obszary w organizmie, w których ciągle coś doskwiera, boli lub symuluje wzorzec choroby. Takie blokady energii znajdziemy, kiedy będziemy się zajmowali doprowadzeniem do równowagi ciała fizycznego, mentalnego, emocjonalnego oraz duchowego. Musimy zmienić nasz sposób myślenia, a także sposób korygowania wewnętrznego bólu do neutralnego zakresu częstotliwości i akceptacji. Jeśli kroczyliśmy niewłaściwą ścieżką życia, zmuszaliśmy się do bycia kimś, kim nie chcieliśmy być i działaliśmy wbrew duchowemu celowi, wtedy często tworzyliśmy energetyczną nierównowagę. Kiedy opieramy się zmianom, wtedy czujemy się ofiarami, a kiedy porównujemy naszą ścieżkę ze ścieżką innych, porównujemy co powinno a co nie powinno być, czujemy się nieszczęśliwi. Aby się uzdrowić, musimy poznać własną prawdziwą naturę i podjąć kroki w celu dostosowania naszego życia do sytuacji, w której możemy poczuć wybaczenie i akceptację, co doprowadzi nas do większego spokoju i radości. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy teraz, akceptujmy naszą obecną sytuację jaka by ona nie była i wciąż skupiajmy się na wyższych zaletach, a wtedy możemy przezwyciężyć wszystko. Życie w pokoju i radości, znalezienie neutralnego punktu, nawet gdy jesteśmy narażeni na chaos i ból, wnosi w nasze życie pozytywne energie generujące energetyczną harmonię. Znalezienie wewnętrznej równowagi energetycznej leczy ciało, ponieważ pozwala na lepsze rozprowadzanie energii duchowej po częściach ciała i na usuwanie ciemnych wytworów. Kluczem do optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego jest przywrócenie energetycznej równowagi w świadomości wszystkich wielowymiarowych części ciała (ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym). Żadna inna osoba nie może zrobić tego za nas, musimy być gotowi nauczyć się, jak wykorzystywać osobiste starania, aby to dla siebie osiągnąć.

Ta zasada odnosi się do wszystkich typów ciał. Przywracanie energetycznej równowagi jest procesem, który przynosi poprawę zdrowia, witalności, obfitości, inteligencji i energetycznego przepływu zasilającego wszystkie rzeczy. Myśląc o ciele energetycznym, możemy brać pod uwagę pojedyncze osoby lub grupy takie jak: wspólnota, organizacja, miasto, region, kraj, naród czy cała planeta. Zasady regulujące uniwersalne prawa równowagi energetycznej zawsze będą miały zastosowanie, i w związku z tym działają na każdej warstwie ciała, czy to jest osoba fizyczna, grupa czy ciało planety. Wszystkie one są ze sobą powiązane i współzależne. Możemy uznać to za nieodłączną zasadę energetycznej równowagi. To jest część ucieleśnionej kryształowej świadomości i kosmicznego suwerennego Prawa Jedni. Aby przywrócić naturalny porządek biologicznego i duchowego poszerzania świadomości, musimy nauczyć się żyć zgodnie z zasadami energetycznej równowagi. Nie ma znaczenia, jak chaotyczny czy szaleńczy jest świat wokół, możemy osiągnąć tę wewnętrzną równowagę nawet w najbardziej rozpaczliwych okolicznościach.

Zasada energetycznej równowagi musi zawierać pogodzenie par przeciwieństw, zasad płci męskiej i żeńskiej, które są aspektami tworzenia. Aby powrócić do energetycznej równowagi, musimy zrozumieć, że święte małżeństwo między zasadami płci istnieje w każdej żywej rzeczy, i nie może być ignorowane ani odrzucane. Jeśli odrzucisz, nadużyjesz lub zignorujesz zasadę energetycznej równowagi, tworzysz więcej chorób, zamieszania, mutacji, miazmy, zakłóceń, demonicznych wpływów, a ostatecznie śmierć i zagładę. Ta energetyczna dysharmonia objawia się jako zdarzenie, związek przyczynowy wszystkich głównych problemów dręczących ludzkość takich jak: wojna, choroba, ubóstwo, ignorancja, dyskryminacja, niewola i zawładnięcie. To wszystko są narzędzia archonckiego zniewolenia przeznaczone do promowania sfery wojny pomiędzy katem a ofiarą, szerzącej się na Ziemi i powodującej nieszczęścia oraz choroby.

Chcąc przerwać błędne koło dokarmiania nienawiści, która istnieje w archetypach ofiary lub kata, musimy zdobyć się na odwagę, aby przywrócić energetyczną równowagę w nas samych. Poszukując osobistej mocy trzeba sięgać głęboko i prosić o pomoc ducha Boga Chrystusa każdego dnia, aż do zwycięstwa, bez względu na okoliczności. Wszystko zaczyna się od zmiany siebie. Ponieważ każdy z nas posiada wartości na całe życie, przy jednoczesnym rozwoju poczucia własnej wartości i miłości własnej jesteśmy uprawnieni, aby być pozytywną siłą duchowej transcendencji, która przywraca energetyczną równowagę. Ilość jest siłą, która przywraca równowagę i harmonię.

Rozwijająca się ludzkość interpretując Prawo Jedni pod kątem przywrócenia równowagi tworzy egalitarną filozofię, zgodnie z którą świadomie decyduje się na to, aby działać humanitarnie. Główny nacisk położony jest na wewnętrzną duchową naukę, refleksję i osobiste zaangażowanie w poszerzenie własnej świadomości oraz życzliwości dla życia, nawet gdy obecne jest pole nienawiści. Gdy chcemy rozwijać się w obecnym ciele, stale musimy wybierać. Kiedy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę i czujemy wzajemne połączenie z całym życiem. Przesuwamy orientację na służbę dla innych, odzwierciedlając wewnętrzną prawdę i energetyczną równowagę. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego duchowo – energetycznego połączenia, w naturalny sposób pragniemy praktykować życzliwość do ludzi i staramy się współpracować rozwijając wyższe struktury uznające wartość wszystkich ludzi. Poszukujemy systemu wartości światowego humanizmu.

Kiedy przywracamy energetyczną równowagę i ustanawiamy wartości dla światowego humanizmu, zaczynamy apostolski wiek Prawa Jedni. Ten wiek zaczyna się od przywrócenia planetarnych energii i struktury planetarnej sieci, które mają być regulowane przez te same uniwersalne prawa. Gdy Niebo spotyka Ziemię, możemy ustanawiać nowe prawa, a one się objawią za pośrednictwem naszego fizycznego ciała, które jest wielowymiarowym aspektem uniwersalnej świadomości. Dla każdego i dla wszystkich.

Apostolski wiek Prawa Jedni

Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, uczniowie posiadający świadomość chrystusowo – sofianiczną przechodzą przez poziomy jednoczące święte małżeństwo w duchowym wtajemniczeniu, co uosabia kolejny etap szafowania Boskimi Prawami. Na planecie ten nowy cykl już się zaczyna i jest on definiowany jako apostolski wiek Prawa Jedni. Boskie siły Kryształowej Gwiazdy prowadzą nadzór nad kosmiczną inicjacją ludzi o czystych sercach, których namaszczają na ziemskich przedstawicieli zwanych Apostołami Prawa Jedni lub tych którzy działają w charakterze studentów i uczniów chrystusowej świadomości, zjednoczonej świadomości. Nie ma sposobu na sfałszowanie tej duchowej inicjacji czy udawanie, że ten tytuł został nadany. Przydział takiego tytułu będzie ukryty przed wzrokiem innych ludzi, a jednostka czy grupa, która nadużywa takiego tytułu na Ziemi, będzie po cichu energetycznie eksmitowana ze swojej pozycji, nawet o tym nie wiedząc. To jest początkowy etap odbierania mocy wielkim pretendentom, uzurpatorom, handlarzom mocą i oszustom żyjącym na Ziemi, którzy wykorzystywali tytuły związane z mocą, aby nadużywać i wykradać energię od innych.

Weszliśmy na linię czasu, gdzie cisi odziedziczą Ziemię, a nastąpi to dzięki Boskiemu udzielnemu prawu łaskawych królów przywracanemu przez powracającą na Ziemię chrystusową świadomość. Tytuł ten oznacza władzę bez odniesienia do płci czy rasy, ponieważ jest androgynicznym ucieleśnieniem Chrystusa – Sofii. (Termin „król” jest używany do określenia autorytetu kosmicznego suwerennego prawa objawionego na Ziemi przez każdego mężczyznę czy kobietę, ucieleśniających pełnię obojnaczego Chrystusa - Sofii i służących Prawu Jedni.) Ci, którzy mają już naleciałości wyższych praw istniejących w wymiarach Boskich światów na Ziemi, przychodzą na Ziemię w pełni świadomi (dając świadectwo). Są obszary, gdzie został nadużyty porządek ludzki, a negatywne ego nadużyło praw wprowadzonych dla dobra wszystkich ludzi. Budzą się ciemne uśpione miejsca zbiorowej nieświadomości istniejące w wielu wymiarach, aby ludzie mogli sobie dokładnie uświadomić to, co działo się z Ziemią i ludzkością. Te zdarzenia są całkowicie ukryte przed zbiorowością, a większość ludzi będzie miała tylko niewielką świadomość tego, co się dzieje.

Człowiek o czystym sercu, po zatwierdzeniu przez Kryształową Gwiazdę i Boskie Siły, podejmuje się zobowiązania, aby służyć Prawu Jedni, a wtedy jest przygotowywany do przypisania mu nowego tytułu, a następnie do nowych zadań i wypełnienia apostolskiej misji.

Prawo Jedni to święta nauka opowiadająca o mechanice chrystusowej świadomości, która jest naturalnym prawem rządzącym naszym wszechświatowym stworzeniem. Jest przyznaniem, że odwieczna prawda jest odwieczną miłością, a odwieczna miłość jest organiczną świadomością nieskończonego Stwórcy / Boga. Świadomość wiecznej miłości ucieleśniona w formie jest zunifikowaną inteligencją, a równocześnie jest uznana za wewnętrzne światło Chrystusa – Sofii. Gdy to wewnętrzne światło urzeczywistnia się w formie, uosabia wiecznego Boga - człowieka, który urzeczywistnia bezpośredni związek z sercem, umysłem i ciałem sił Boga.

Ludzie gwiezdni i indygo, którzy poddawali się falom wznoszenia, byli przeprowadzani przez wiele testów i prób panowania nad sobą potrzebnych dla wzmocnienia ich energetycznej integralności oraz cech, w celu udowodnienia ich poświęcenia i zestrojenia z chrystusową świadomością. Tu nie chodzi o osądzanie, lecz o energetyczne brzemię służby dla innych, gdzie zbadane zostały cechy związane z władzą i odpowiedzialnością. Nadużywając mocy, cierpimy. Chrystus – Sofia podtrzymuje i przywraca naturalne prawa, kiedy przedstawiciele są przygotowani, aby służyć innym na mocy suwerenności przewidzianej w Prawie Jedni. Jedyna prawdziwa ścieżka suwerenności pozwala być w pełni zestrojonym i posłusznym niezawisłemu kosmicznemu Prawu Jedni, które prowadzi ludzką duszę do oświecenia i ma bezpośrednie połączenie oraz związek z uniwersalnym umysłem Boga.

Nowy poziom świętego mariażu w tej duchowej inicjacji przychodzi wraz z odpowiedzialnością związaną z nowym tytułem. Jest to pierwsze spotkanie awatarów wznoszenia, którymi są ludzie inicjowani jako grupa nowych apostołów dla misji związanej z chrystusową świadomością na Ziemi. Zostanie wybranych więcej uczniów, którzy będą integrować chrystusową świadomość w przyszłych cyklach, ponieważ proces dotyczący siły Chrystus – Sofia, powracającej na Ziemię przy końcu cyklu wznoszenia, jest w toku. W tę misję nie jest włączony Kościół, struktura Kościoła zostanie zburzona i powróci do pobożności oraz miłości każdej istoty do Bożej Matki. Miejscem kultu będą ołtarze naszych serc i bezpośrednie duchowo – energetyczne relacje nawiązane z Boginią Matką i Bogiem Ojcem. Dokonają tego ludzie kroczący Ścieżką lub przepełnieni cnotami chrystusowego ducha. Poświęcają się wyłącznie służbie Bogu zgodnie z Prawem Jedni i są inspirowani przez miłującą dobroć w celu przywrócenia ludzkich walorów oraz ochrony praw wszystkich istot ludzkich, a także innych stworzeń - na równi.

Ważne jest, aby nie utożsamiać tego tytułu z kompleksem wyższości ani nie wpadać w pułapki negatywnego ego, które jest niewłaściwie używane do opisania tego tytułu w tekstach religijnych. Regenci apostolskiego zakonu Chrystus – Sofia nie będą nikogo nawracać i nigdy nie naruszą wolnej woli jakiejkolwiek istoty ani jej nie osądzą. Nie wymuszą niczego. Ich zadanie polega na przywracaniu harmonii i pokoju, tworzeniu energetycznej równowagi oraz platformy jedności pomiędzy siłami ziemskimi i duchowymi. Są czystymi, życzliwymi ludźmi napełnionymi Duchem Świętym i służącymi z przykładną pokorą. Komunikują się z królestwem Natury i chronią żywe stworzenia tej Ziemi pod kierownictwem nadanym przez Boskiego Ojca i Boską Matkę.

Uhonorowani nowym tytułem z wielką odpowiedzialnością służą wskrzeszeniu Prawa Jedni kierowanego przez Boską wolę - dla celów humanitarnych i przywróceniu równowagi energetycznej Ziemi oraz jej królestwom. Tytuł może rozciągać się na obejmowanie zadań z gospodarowania sektorami Ziemi, siecią planetarną, a nawet miastami, regionami, narodami oraz grupami ludzi, roślinami, drzewami i zwierzętami. Przypisanie władzy takiemu autorytetowi zastąpi autorytet ładu ludzkiego i obecnych rządów, które uzurpowały sobie prawo do władzy nad ludźmi i nadużywali tych uprawnień. Kontrolerzy, którzy przywłaszczyli sobie władzę i udawali, że przestrzegają praw dotyczących umów społecznych popełniając przy tym ciężkie zbrodnie przeciw ludzkości, będą poddawani systematycznemu izolowaniu od panowania nad innymi. To najpierw zadzieje się za kulisami struktury planu, a wielu ludzi u władzy będzie się starało zachować pozory, że nadal mają kontrolę. To będzie bardzo mylące dla wszystkich, zarówno dla ludzi jak i dla jednostek upadłych, które działają w roli wielkiego pretendenta lub zwodziciela innych. Oni nie rozumieją, dlaczego coś nie działa na ich korzyść albo dlaczego tracą władzę nad działami ich źródeł energetycznej mocy.

Pierwszy etap przydziałów tytułów będzie następował u przedstawicieli Chrystusa – Sofii w rejonach wznoszenia sieci Ziemi, gdzie odbudowa naturalnych praw rozpocznie się w formie prototypów demografii. To jest wyreżyserowane przez Kryształową Gwiazdę i rodziny chrystusowej świadomości, gdzie namaszczona osoba działa jako ciche i niewidzialne naczynie do ukierunkowywania tych praw w imieniu zjednoczonej inteligencji. Jednym z celów przyjęcia tych przepisów na ziemskiej sieci jest ochrona królestwa natury, planetarnej sieci oraz ludzkich dusz, które zamieszkują te miejsca.

Prawo do odzyskania mienia

Na niektórych obszarach Ziemi, osłabionych przez uszkodzenia lub rozwidlenia linii czasu, będzie równocześnie pojawiał się energetyczny chaos, który wzmocni schodzące pakiety energii. W tym czasie wielu z nas może być ponownie przypisanych do nowej grupy lub nowego miejsca zamieszkania, ponieważ misja naszej linii czasu w niektórych rejonach wygasa. Zakończyliśmy jakiś cykl na linii czasu, a nasze nowe miejsce zamieszkania będzie odzwierciedlać wyższy poziom wymiany wartości i równowagę energetyczną, abyśmy mogli dać wsparcie fundamentom następnego etapu naszej duchowej misji. To oznacza, że niektórzy z nas będą rzeczywiście kierowani, aby stabilizować energię danego obszaru, a etap koczowniczy mają zakończony. Będą musieli się fizycznie przemieścić i będą musieli zamieszkać w takich obszarach planety, gdzie będą mogli zharmonizować środowisko oraz pracować z tymi konkretnymi polami i współrzędnymi.

Usuwane z ziemskiej sieci elementy będą przyciągać liczne upadłe anioły i jednostki NAA, które aktualnie odmawiają eksmisji z pewnych miejsc lub nie chcą alternatywnej rehabilitacji. Obecnie upadłe jednostki działające w poszczególnych obszarach (głównie obszary upadku – descendencji) są wyłapywane i wyrzucane z planetarnej sieci. Lecz wciąż odmawiają eksmisji, opętują ludzkie ciała i je przejmują. To się dzieje najczęściej w rejonach descendencji i na problematycznych odcinkach sieci. Upadłe anioły i negatywni Obcy, którzy posiadają pewne kompetencje związane z miastami, regionami, narodami i liniami geomantycznymi planety, fałszują swoją tożsamość chcąc udowodnić prawo do istnienia oraz usprawiedliwić się z wykorzystywania energii odbieranej Ziemi i tym, którzy żyją w danych rejonach.

Jednostki, które nie zgadzają się z Prawem, są eksmitowane po odczytaniu im ich praw w ramach kosmicznego prawa suwerenności, a jednocześnie ich imiona są zapisywane w Księdze Praw.

Podczas inwokacji kosmicznego prawa suwerenności jednostka przywołuje świętego Ojca przez Chrystusa, aby za nią poświadczył i jej przewodził. Święty Bóg Ojciec czuwa nad Księgami Praw, tak że wszelkie działania i wykroczenia każdej istoty na Ziemi są przez jego świadomość w pełni zauważalne. Kiedy nasze ciała stają się jasnymi i czystymi naczyniami, udowadniają że są zdolne do służby. Święty Ojciec zna imiona i prawdziwe tożsamości wszystkich jednostek, a kiedy nazywa je po imieniu, muszą odpowiedzieć. Jednak święty Ojciec nie osądza, następstwa działań każdego bytu ludzkiego lub innego równoważy kosmiczna sprawiedliwość. Pod koniec cyklu każdy z nas wreszcie spotka swojego prawdziwego stwórcę, i ma jemu (i sobie) powiedzieć, czego dokonał w życiu oraz dlaczego zdecydował się zrobić rzeczy, które czynił. Podczas przeglądu życia nie można ukryć niczego, co mogło się wydarzyć, kiedy byliśmy w ciele fizycznym lub gdy przechodziliśmy z ciałem na inny plan. Każdy z nas przechodzi przez przegląd życia, a wtedy widzimy każdy jego szczegół - nasze wybory, ból jaki wywołaliśmy, ile miłości uwolniliśmy i co spowodowały nasze działania na Ziemi. Nikt nie jest zwolniony z przeglądu życia, wszystkie jednostki we Wszechświecie muszą przejść przez ten proces przy końcu cyklu.

Gospodarz Kryształowej Gwiazdy izoluje obszary problematyczne, które mają bardzo niskie częstotliwości wojen, szerzącej się biedy oraz przemocy, i zaczyna przygotowywać rejony powierzchni Ziemi, których pole elektromagnetyczne jest na tyle stałe i stabilne, że można z nich usunąć siły używające przemocy. Obecnie potęguje się rozwidlenie częstotliwości, ponieważ sieć Ziemi jest podzielona na części stabilne i niestabilne. Regulacja musi zachodzić systematycznie i zgodnie z tym, co pole elektromagnetyczne Ziemi, włączając zbiorową ludzką świadomość w tym miejscu, jest w stanie utrzymać w tej sieci, aby uniknąć kataklizmu. Gospodarz Kryształowej Gwiazdy zyskuje na sile w planetarnej sieci, jednak problematyczne rejony, które są miejscami descendencji, wzmagają powielanie energetycznego chaosu. Wielu upadłych aniołów, którzy nie zechcą dać się wyeksmitować lub zaakceptować rehabilitacji czy przeniesienia pod opiekę duchów opiekuńczych, jest usuwanych i kierowanych do tych obszarów. Przypomina to izolowanie obszarów skażonych przez proces zatrzymywania ich w wyznaczonych rejonach.

poniedziałek, 20 lipca 2015

LISA RENEE - PRZEBUDZENIE ALBIONU 12 maj 2015 cz II

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Albion i król Artur

Korzenie Albionu mają związek z fabułą historii o królu Arturze. Esencja Albionu i Artura, przyszłego „mesjańskiego” króla nadal jest głęboko odczuwalna i jest reprezentowana na miliony sposobów przez kulturę Zjednoczonego Królestwa. Tintagel w Kornwalii jest uznanym miejscem narodzin króla Artura, a Glastonbury jest miejscem, w którym odkryto ciało w czasach średniowiecznych. Jednym ze stale powtarzających się tematów w literaturze arturiańskiej jest to, że pewnego dnia powróci w roli Mesjasza, aby uratować swój lud. Ta sama siła wyrażana jako świadomość chrystusowa powróci na Ziemię przynosząc krainie pokój, dostatek i szczęście.

Studiowanie tych starożytnych mitologii może być ważne i może się przyczynić do ujawnienia świadomości, która jest zapisana w masach lądowych, przechowując uniwersalne i odwieczne prawdy o duchowym przebudzeniu ludzkości. Nasza świadomość może powrócić do przemienienia lub dopełnienia tych archetypów, ponieważ są one głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice, która łączy się z aspektami świadomości Ziemi.

Okrągły Stół jest słynnym stołem, wokół którego król Artur zbierał się ze swoimi rycerzami. Jak sama nazwa wskazuje, nie ma tam przywódcy, ponieważ każdy kto przy nim siedzi, ma taki sam status. Symbolika okrągłego stołu rozwinęła się z upływem czasu do reprezentowania kodeksu etycznego i cnót powiązanych z dworem Artura oraz rycerzami Okrągłego Stołu.

Ezoterycznie „okrągły stół” oznacza uruchomienie strumienia tęczy Diamentowego Słońca w ziemskiej sieci. Templariusze wiedzieli, że aby chronić Ziemię i jej mieszkańców, rycerze będą bronić planetę przed najeźdźcami uruchamiając tęczowy okrągły stół. Chcąc chronić Ziemię rycerze Templariuszy udadzą się do planetarnych gwiezdnych wrót, aby skomunikować się z odpowiednimi siłami i aktywować okrągły stół. To odnosi się do Templariuszy - w ilości od trzech do dwunastu - zebranych u gwiezdnych wrót, by uruchomić tęczowy strumień i chronić przez intruzami.

Król Artur reprezentuje Słoneczną Anielskość lub aspekt chrystusowej świadomości, z którym można się połączyć przez ten archetyp na Ziemi. Miejsce narodzin Artura reprezentuje narodziny Złotego Dziecka, gdzie wrażliwy poszukiwacz może obcować ze Słoneczną Anielskością. Ta słoneczna obecność może być umyślnie kierowana w taki sposób, aby ożywić i pobudzić przebudzenie ciała Albionu.

NRG hamuje przebudzenie Albionu

NRG to maszyneria Obcych w UK, która okrywa konstrukcję Albionu i jest wykorzystywana w ciele Albionu. Albion i tak generuje siły świadomości DNA Diamentowego Słońca, jednak kody Katharów są odłączone. Kody Albionu i kody Katharów muszą być ponownie podłączone, ponownie sparowane i ponownie spięte w celu wymiany energii między sobą oraz tworzenia nici DNA. Główne obwody dla połączenia ciał Kathara i Albionu znajdują się w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Węzeł głównej kwatery NRG w okolicach Stonehenge działa jako punkt końcowego odbioru sterujący ogromnymi ilościami mocy elektromagnetycznej, ogromnymi ilościami siły życiowej skradzionej ze wszystkich linii planetarnej siatki. Zadaniem NRG jest przełamanie poza-hybrydowej genetyki przez odwrócenie jakiejkolwiek syntezy alchemii, która zachodzi organicznie pomiędzy zasadą męską a żeńską (równowaga elektron – proton). W efekcie to odpycha wszelkie uzdrowienie odwróconych par wiązań DNA, które są oparte na gadziej genetyce. Ludzkimi reprezentantami gadów są zhybrydyzowani Nefilim (genetyczne hybrydy pomiędzy Oraphim i reptilianami), którzy są łatwi do opanowania i umysłowego kontrolowania przez negatywną agendę Obcych.

Obca instalacja NRG zbiera energię ze źródła Albionu w celu stłumienia świadomości ludzi i zahamowania postępu w montowaniu DNA. Odkryliśmy, że ta maszyneria Obcych jest odpowiedzialna za tłumienie ciała Albionu. Albion ma zostać obudzony w Ziemi, a to wymuszało wiele aktualizacji, jakie miały następować od 2001 roku. Siły NGR tworzyły elektroniczne struktury do zakłóceń współczynnika wirowania powodujące rozbijanie protonów. Wyraźny program do rozbijania protonów i tworzenia czarnych dziur to stworzony za miliardy dolarów projekt CERN. Ta technologia ma zatrzymać generowanie neutronów i neutrin oraz zablokować równoważenie elektronów i protonów.

Gdy pracujemy z polem planetarnym, może nastąpić uruchomienie przewodów i geometrii, która odwróci szeroki wachlarz zaburzeń w polu. Grupy modlitewne zajmujące się tymi obszarami Ziemi mogą skutecznie neutralizować szkody spowodowane przez czarne dziury i uruchamiać koła strumieni tęczy, aby wspierać pracę sieci.

Kiedy staniemy się bardziej zaawansowani w naszej pracy związanej z ochroną Ziemi, możemy używać podstawowych elementów geometrii sieci - brył platońskich, aby wzmocnić bilans energetyczny wzorców sieci. Na przykład można po prostu pracować z jednym elementem lub większą ilością takich, które kontaktują się z duchami żywiołów. Na przykład przez geometrię wody (dwudziestościan) możesz wyrazić intencję i wizualizować, że Ziemia posiada czyste i przejrzyste wody, w tym samym czasie modląc się do duchów żywiołów oraz wysyłając formy dwudziestościanów do oceanów, jezior lub rzek.

Bryły platońskie

Pitagorejskie szkoły misteriów, Platon i starożytni Grecy nauczali, że tych pięć brył stanowi podstawowe wzory odpowiedzialne za fizyczne tworzenie. To była starożytna wiedza znana od zarania dziejów. Cztery bryły platońskie stanowią archetypowe wzorce dla czterech żywiołów całego stworzenia – Ziemi, Ognia, Powietrza i Wody. Piąty wzorzec został uznany za uniwersalną substancję stworzenia i w niektórych szkołach misteriów był uważany za piąty element – Eter. Piąta bryła to dwunastościan, a jego wykorzystanie w świecie materialnym było ściśle strzeżone, ponieważ uznano, że gdyby został użyty niezgodnie z przeznaczeniem, mógłby okazać się niebezpieczny. Jesteśmy w pełni świadomi, że NAA i wiele tajnych stowarzyszeń oraz linie illuminatich używali tych podstawowych form dziesięciu odwróconych brył w niecnych celach, umieszczając je na Ziemi jako matryce do kontrolowania umysłów.

Są to tak zwane odwrócone siatki 55 i pojawiają się jako liczne kształty dwunastościanów, a wiele z nich jest połączonych z odwróconą matrycą wykorzystywaną przez służby dla własnych celów. Dlatego w naszym modelu uważamy dwunastościan za elementarną matrycę lub substancję używaną do tworzenia czasu i przestrzeni. Matryca ta może być programowana w różnych proporcjach i refrakcjach światła, które można wyginać w czasie i nieorganicznej przestrzeni. Poprzez Hieros Gamos pojawiła się aktualizacja w postaci gwiazdy Azoth, z Kryształowej Gwiazdy, siedmiu świętych słońc, które posiadają komponent kosmicznego Eteru. Ten piąty element aktualizowany do szóstego elementu wspiera nasze połączenie i komunikację, która jest w pełni regulowana przez kosmiczne prawo suwerenności i gospodarza Kryształowej Gwiazdy. Kosmiczny Eter lub Kwintesencja Matki przejawia się w każdym wzorcu geometrycznej fali i tchnieniu życia w formę. Tworzy potomstwo, kiedy liczne fraktalne wzorce spirali rodzą się do formy i materii. Bryły platońskie układają się we fraktalne wzory splatające pole morfogenetyczne przejawiające macierz w przestrzeni, która łączy atomy z gwiazdami zgodnie z ich niebiańskimi wzorcami. Mimo, że skale figur wielościanów foremnych są różne, stosunki pomiędzy nimi są takie same, stworzone przy użyciu tej samej geometrii i zgodnie z tym samym holograficznym wzornictwem. To jest zgodne z hermetyczną zasadą „Jak na górze, tak i na dole”.

Te niebiańskie wzorce są w rocznym ruchu naszego Słońca na eliptycznej drodze przez gwiazdozbiory przemieszczając się przez tysiąclecia w ewolucyjnym cyklu zwanym precesją równonocy. Wszechświat porusza się i ewoluuje spiralnie. Wszystkie przeciwstawne bieguny zamieniają się spiralnie tworząc równowagę. Równowaga pomiędzy biegunami jest widoczna w ruchu spiralnym. Spiralny ruch energii ma środkowy rdzeń, który jest nazywany okiem, zaś w oku spirali znajduje się absolutne zero, punkt neutralny lub środek ciszy. Ten środek rdzenia w spirali świadomości istnieje we wszystkich żywych rzeczach.

Pięć brył platońskich tworzy świadome składniki budulcowe świętej geometrii, które mają te same właściwości:

* wszystkie powierzchnie mają tę samą wielkość,
* wszystkie krawędzie są tej samej długości,
* w całej bryle są takie same kąty,
* wszystkie punkty idealnie dotykają krawędzi.

Czworościan foremny (tetraedr) - pierwsza bryła platońska składa się z czterech trójkątów i reprezentuje żywioł Ognia. Ma związek ze skrzyżowaniem planet - Jowisza i Marsa, a po raz pierwszy zostało to udokumentowane przez Jana Keplera.

Sześcian (heksaedr) – druga bryła platońska składa się z sześciu kwadratów i reprezentuje żywioł Ziemi. Jest to związane z drogami przecięcia Saturna i Jowisza, a po raz pierwszy dowiódł tego Jan Kepler.

Ośmiościan foremny (oktaedr) – trzeci wielościan foremny jest zbudowana z ośmiu trójkątów i reprezentuje żywioł powietrza. Ma związek z drogami przecięcia Marsa i ziemi, co również wiemy dzięki Janowi Keplerowi.

Dwunastościan foremny (dodekaedr) tworzy dwanaście pięciokątów regularnych reprezentując elementy czasu i przestrzeni – substancje budujące matryce. Jest to związane z drogami przecięcia Ziemi i Wenus, co jako pierwszy udokumentował Jan Kepler.

Dwudziestościan foremny (ikosaedr) – piąta bryła platońska zbudowana z dwudziestu trójkątów i reprezentuje żywioł Wody. Jest związana z drogami przecięcia Wenus oraz Merkurego, tę wiedzę również zawdzięczamy Janowi Keplerowi.

Zunifikowane pole siatki

Bryły platońskie są geometrycznymi kompozytami rozmieszczonymi w różnych grupach tworząc formy kodowania na podstawowej strukturze siatki. Siatka to termin ogólny używany w celu wyjaśnienia wielu warstw pól morfogenetycznych, które budują zunifikowane pola żywej substancji, przez które są ze sobą połączone wszystkie rzeczy we wszechświecie. Sieć przedstawia tkaninę, w której warstwy krystalicznych wzorców są wplecione w plany urzeczywistniania, aby wspierać formę i świadomość. Sieć energetyczna jest zarówno esencją jak i tkaniną Wszechświata.

Formy geometryczne mają naturę krystaliczną, która buduje wielowymiarowe warstwy – zarówno świadomości jak i materii. Działają jako cegiełki budulcowe częstotliwości i dźwięków, które są podstawą przejawiania budowy szablonu ciała. Geometryczne formy są tym, co stanowi projekt oraz rozwinięcie formy świadomości w czasie i przestrzeni, jak również kontrakt i powrót ciała świadomości do centralnego rdzenia. Określają one geometryczny fundament dla całej materii, struktury i biologii, która doświadcza postrzegania czasu i przestrzeni w całym Kosmosie. Ten podstawowy zestaw geometrii powoduje kształtowanie pól elektromagnetycznych, poruszanie się po wielu wymiarach równocześnie i bezpośrednio to, jak te pola będą się przejawiać oraz budować formy materii. W formach brył platońskich tworzy krystaliczną matrycę pól elektromagnetycznych i świadomości, które przebiegają przez wszystkie rzeczy i łączą wszystkie rzeczy we Wszechświecie.

Święta geometria

Bazy geometrycznych form brył platońskich są rozmieszczone w grupach, które tworzą bardziej złożone zestawy instrukcji i kodów geometrycznych. Wszystkie formy materii i energia świadomości bazują na tych podstawowych grupach oraz zestawach geometrycznych kodów. To określa podstawową strukturę atomową, genetyczne układy form i cechy osobowości, jakie przybierze forma. Aby pracować ze świętą geometrią, trzeba się odnieść do grup geometrycznych wzorów przechowywanych w bryłach platońskich. Te geometryczne kody trzymają razem szablon przejawienia głównego rdzenia we wszystkich poszczególnych formach. Posiadają one także podstawową strukturę, która porządkuje inteligencję świadomości we wszystkich rzeczach we Wszechświecie. Cechy przejawienia czegoś w danej postaci mogą być zmienione lub skorygowane przez przestawienie tych podstawowych kodów geometrycznych.

Święta geometria posiada zestawy instrukcji i elementy budulcowe szablonów dla wszystkiego, co jest stwarzane, od światów nieprzejawionych po przejawione i stanowi podstawę wszystkich form oraz świadomości. Święta geometria jest wzorcem świadomości. Na każdej skali – od kwantowej po masywne ciała niebieskie i planetarne – każdy wzorzec wzrostu, zmiany lub ruchu będzie zgodny z matematyczną precyzją jednego lub kilku geometrycznych figur. Święta geometria to starożytna nauka badająca matematyczne wzorce, które są nierozerwalnie związane z tworzeniem i pokazuje dokładny sposób, w jaki organizuje siebie Wszechświat. Święta geometria ujawnia podstawowy związek między wszystkimi rzeczami w postaci form matematycznych, liczb i geometrii, co dowodzi ukryty za tworzeniem porządek w boskim rachunku nieskończoności. Kiedy lepiej rozumiemy, że Bóg jest matematyką, a święta geometria jest językiem Wszechświata stojącym za wszystkimi formami stworzenia, tworzymy kosmologię jedności zamiast postrzegania rozdzielenia.

Doświadczanie świętej geometrii poprzez medytację lub kontemplację jest niezbędne dla ukazania natury, celu i potrzeby edukacji duszy – ducha. Nasz unikalny wzorzec duszy posiada wzory matematyczne i geometryczne formy, które dyktują wzorzec naszej świadomości. Kiedy badamy te struktury świadomości, możemy uzyskać lepszy wgląd w te matematyczne wzory i kody, które ujawniają symboliczną naturę naszych relacji ze sobą, naszych relacji ze światem i z Bogiem.

Wszystko ma wzorzec będący podstawą planu i stanowi klucz do tworzenia konkretnych doświadczeń oraz efektów w naszej świadomości lub postrzeganiu. Gdy badamy naturalną zmianę i ruch królestw przyrody, gdy badamy naturalną geometrię przyrody, dostajemy informację jak działa natura. Wszystkie formy wywodzą się ze stwórczej zasady płci. Zasada matki i zasada ojca wspólnie - przez połączenie - tworzą wszystko.

Kody świetlanych symboli

Kody świetlanych symboli tworzą częstotliwości światła oraz dźwięku i składają się z konfiguracji energii elektromagnetycznych. Taka konfiguracja energii światła i dźwięków jest zaprogramowana w podstawowych wzorach geometrycznych i ukierunkowuje kąt, prędkość oraz obrót jednostek świadomości, a także sposób załamywania czy replikacji światła. Kody świetlanych symboli przesądzają o tym, w jaki sposób energia świadomości będzie się poruszać w formie i montować program geometryczny, który łączy różne kombinacje geometrycznych form (brył platońskich). Podczas regulacji lub zamiany symboli kodów światła, zmienia się rdzeń wzoru geometrycznego, a to inicjuje zmiany, jakie mają się dokonać w ciele krystalicznym. Duchowe wznoszenie lub ewolucja ludzkości przez poszerzenie świadomości może być przyspieszona i wspierana dzięki aktywacji kodów świetlanych symboli, które z natury są częścią rdzenia struktury geometrycznej ciała krystalicznego. Kody symboli światła kierują wzorce częstotliwości do DNA, co aktywuje uśpione (nieaktywne) poziomy DNA do trybu online i funkcjonowania na wyższych poziomach. Umysł może być używany do kierowania kodami świetlanych symboli, a rdzeń geometrii do kierowania częstotliwości do ciała w celu uzdrowienia, odnowy biologicznej i różnych celów wzmacniających świadomość.

Kody symboli światła działają na poziomie umysłu nieświadomego i kierują wzorce rdzenia do ciała kryształowego w celu zmiany krystalicznych kodów bazowych materii. Podczas korzystania z kodów świetlanych symboli w pracy na sieci, programuje się i ukierunkowuje kąty załamania światła w geometrycznych formach, które zmieniają sposób pulsowania energii elektromagnetycznej oraz ruchy w hologramie. Podczas korzystania z kodów świetlanych symboli w jednym wymiarze, jednocześnie zmienia się pole dźwięków w wymiarze powyżej. Geometria rdzenia brył platońskich musi być zaprogramowana na sieci w wymiarze powyżej, gdzie one są umieszczone. Osiąga się to poprzez dostęp do pola widma światła w jednym wymiarze, w celu skierowania częstotliwości dźwięku i jego pola w wymiarze powyżej.

Fraktale

Fraktale są powtarzalnymi geometrycznymi wzorcami, które mogą być skalowane do dowolnej wielkości, od bardzo małych do bardzo dużych. Skala może się zmieniać, lecz stosunek pozostaje stały. Fraktale to te same powtarzalne wzory, które można znaleźć w bryłach platońskich, a które mieszczą się w sobie nawzajem. Ten fraktalny wzór właśnie kształtuje atom, najmniejszą jednostkę materii, determinującą pierwiastki chemiczne. Ta sama struktura atomowa kryjąca się za wzorem fraktalnym jest tym, co nadaje kształt naszym planetom, gwiazdom i Wszechświatowi. Wewnętrzna struktura fraktala odbija się w strukturze zewnętrznej jako ten sam powtarzalny wzór. Fraktal to element będący składnikiem wszystkiego. Każdy kawałek zawiera odbicie części całości. Fraktale energii pola elektromagnetycznego łączą się ze wszystkim przez liczne warstwy pól morfogenetycznych. Powtarzają swój wzór fraktalny w wielu wymiarach w całym wszechświecie i są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w holograficznym wszechświecie.

Linie geomantyczne

Linie geomantyczne (ley lines) są meridianami linii axiatonalnych lub systemem sieci przeprowadzających i przekazujących częstotliwości w naszych ciałach oraz w planecie. Stanowią dokładne lustro, gdyż istnieją w naszym osobistym holograficznym szablonie i odzwierciedlają się od wewnątrz w większym lustrze meridianów własnych planety oraz jej systemu szablonów. To jeden ze sposobów, aby opisać system holograficznych szablonów energii lub sieci Drzewa Życia zagnieżdżonych w skali mikro i makro, które wytwarzają ciąg spirali nieskończoności z wciąż poszerzającym się i obracającym się fraktalem.

Linie axiatonalne tworzą sieć energetyczną makrosystemu w ciele świetlistym, tam gdzie wszystkie częstotliwości wymiarowe transdukują do meridianów, czakr i eterycznej struktury nadialnej. Linie geomantyczne uruchamiają tę samą sieć energii w mniejszej skali w mikrosystemie. Można to przyrównać do różnicy pomiędzy tętnicami a żyłami działającymi w tym samym układzie krążenia u ludzi. Ta sama sieć energii linii axiatonalnych, która jest obecna w osobistym ciele świetlistym i kabalistycznym Drzewie Życia, ma odniesienie również do większych planetarnych linii axiatonalnych. Większe ciało planetarne posiada sieć energetyczną będącą dokładną repliką naszej osobistej sieci energetycznej. To rozszerza się poprzez zunifikowane pole warstw energetycznych obejmujących system energetyczny świadomości planetarnej, galaktycznej i wszechświatowej. Ta połączona sieć jest zunifikowanym polem energii i świadomości, które wspólnie składają się na pole całej przestrzeni i czasu wielu wymiarów, jak i na poszczególne formy i świadomości znajdujące się w całej strukturze Kosmosu.

Kiedy wiemy więcej o tym, jak faktycznie działa nasza planeta, uczymy się jak być strażnikami Ziemi. Możemy wspomagać i wspierać rozwijającą się ludzką świadomość w celu przebudzenia Albionu przez połączenie z tymi podstawowymi zasadami, które rządzą energiami i geometrią oraz są nieodłącznie związane z mechaniką czasu i przestrzeni. Ci, którzy naprawdę kochają i szanują Ziemię oraz mają czyste i kochające serca, uszanują i potraktują tę wiedzę poważnie.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym. Jestem boska, niezawisła, wolna!

Do następnego spotkania na ścieżce oświecenia serca awatara Christos - Sophia.

Z miłością w sercu Lisa

wtorek, 14 lipca 2015

LISA RENEE - PRZEBUDZENIE ALBIONU 12 maj 2015 cz I

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska
 
Droga wznosząca się Rodzino, w najdawniejszych czasach Anglię nazywano Albion. Nazwa dla Szkocji w języku celtyckim również miała związek z Albionem: Alba w języku szkockim gaelickim, Alba w irlandzkim i Alba w walijskim, kornwalijskim oraz bretońskim. Nazwy te zostały później zanglicyzowane do Albany, która była kiedyś alternatywną nazwą Szkocji. Wiele istniejących od dawna mitów i legend sugeruje, że pierwotnie na terenie Zjednoczonego Królestwa żyli giganci albo byli założycielami krainy nazywanej Albion. Mistyczne znaczenie Albionu zostało upamiętnione przez wiersze, opowiadania i mity. Wszystkie sugerują, że natura Albionu jest związana ze zbiorową ludzką świadomością i duszą świata, do której wszyscy jesteśmy ściśle przywiązani.

Albion jest androgynicznym ludzkim szablonem stworzonym z 12-tu sfer Drzewa Życia, który podczas upadku ludzkości został pogrzebany w niższych polach wymiarowych Ziemi czekając na przebudzenie. Ta elementarna struktura pierwotnego ludzkiego szablonu jest ulokowana w ciele Ziemi i pochodzi z oryginalnego kosmicznego kodu. Ten oryginalny kod Boskiego planu jest zapisany dla wznoszenia ludzkości do krzemowej matrycy i posiada niebiańskie zapisy ewolucji ludzkości w całym Układzie Słonecznym. Przebudzenie Albionu zachodzi etapowo, a ostatnie transmisje gwiazdowe z Syriusza i Kanopus były inteligentnie zaprojektowane do stymulowania aktywacji wyższego umysłu przez ciało Albionu w Ziemi. To delikatnie przyspieszy zmiany w ciele mentalnym Ziemi, aby mogła odzwierciedlać świadomość wyższego Umysłu, co znajdzie odzwierciedlenie w etapach przebudzania Albionu.

Canis Major jest konstelacją na nieboskłonie półkuli południowej, i obejmuje Syriusza, najjaśniejszą gwiazdę na nocnym niebie, znaną jako Psia Gwiazda. Najnowsze transmisje aktywujące ciało planetarne do komunikacji z inteligentną żywą matrycą pochodzą z konstelacji Canis Major i Carina. Starożytna geometria odzwierciedlająca strukturę Złotego Runa i Złotych Miast łączy się pomiędzy układem gwiazd Syriusza i Canopus, aby otworzyć bramy Rajskich Słońc. Układ gwiezdny Syriusza służy jako środek transmisji Kosmicznego Logosu do ciała planetarnego w celu etapowego przebudzenia ludzkiej świadomości na osi czasu ewolucji. Syriusz, który ma w sobie zapis Kosmicznego Logosu robi to, metodycznie kontynuując proces przebudzania Albionu. Etapy rozwoju są powiązane z uniwersalnym prawem alchemii, i są transmitowane z konstelacji galaktycznego Zodiaku. Te transmisje przenoszą się poprzez Słońce do Ziemi podczas rocznej ekliptyki. Etapy galaktycznego Zodiaku reprezentują ruch ewolucji ludzkiej świadomości w procesie duchowego wznoszenia - proces przechodzenia ludzkości ze świata materialnego do uduchowienia. Kiedy poszerzamy świadomość, łączymy się z ciałem Albionu, które działa jako przedstawiciel świadomości całego gatunku ludzkiego. Kiedy budzimy się do naszej duchowej natury i jedności, przyczyniamy się do zbiorowego przebudzenia Albionu.

Kryształowi awatarowie przychodzą do Ziemi przez portal Syriusza B, a niektórzy Syrianie byli dawnymi inżynierami tworzącymi liczne planetarne sieci, kamienne megality, dolmeny, i wiele innych ziemskich struktur geomantycznych. Wiele z tych struktur geomantycznych istnieje na Ziemi równoległej lub w wyższych wymiarach przyszłej Ziemi, takich jak Gaja 7D. Obecnie jesteśmy w procesie zstępowania wielu z tych linii czasu wyższych geometrii i zestawów instrukcji do niższych płaszczyzn Ziemi. Dzieje się to po to, by aktywować wcześniej uśpione lub nieaktywne struktury geomantyczne, aby móc uruchomić i zmienić żywy strumień życia. Są to tak zwane kielichowe formacje w planetarnej sieci. Kielichowe formacje dają Ziemi i okolicznym mieszkańcom wsparcie mogące być uzupełnieniem tego rodzaju siły życiowej.

Templariusze

Planetarna sieć jest żywą matrycą świadomości zakodowaną z planem lub pakietem oryginalnych instrukcji boskiego planu dla duchowej ewolucji ludzkości. Dla osób, które są gwiezdnymi dziećmi, znaczna część misji polega na usuwaniu maszynerii Obcych i upadłych bytów, które blokują, odbierają lub uszkadzają energie w systemie planetarnej sieci. Ta głęboko ukryta w organicznej matrycy naszej planety sieć jest lustrzanym odbiciem kosmicznej projekcji naszej gwiezdnej galaktyki, która jest wielowymiarowym hologramem Kosmosu. Kiedy opisujemy pracę planetarnej sieci, opisujemy ciało świadomości (holograficzną geografię), które jest wyobrażeniem mapy Galaktyki na Ziemi. Kiedy świadomie zrozumiesz to wzajemne oddziaływanie, możesz wspomóc rozwój świadomości poświęcając się jako kanał wyrażający boski plan dla planety Ziemi. Tu odwołujemy się do tego poziomu uczestnictwa lub kanałowania jako pracownik na sieci. Przez wieki duchowa nauka o pracy na sieci była wykonywana przez Templariuszy. Templariusz to osoba, która rozumie konstrukcję planety i matematykę dotyczącą geometrii świadomości Ziemi w strukturach geomantycznych. Templariusz może wyczuwać, jak poruszają się w Ziemi duchowo – energetyczne prądy i jak tworzyć lub pracować ze strukturami geomantycznymi, aby tą energią kierować.

Kanis Major jest strażnikiem galaktycznego Zodiaku, który działa jako przejście dla dusz przez te siły konstelacji i archetypów. Te siły pchają ludzi do przechodzenia przez sfery podziemia, aby mogły dotrzeć do miejsca przeznaczenia już jako istoty krystaliczne. Ludzka świadomość istnieje obecnie na niższej ziemskiej linii czasu 3D, która reprezentuje upadłą świadomość zbiorową ludzkości. Upadła świadomość każdej istoty ludzkiej na Ziemi jest tym, co dokarmia i przejawia się jako ciało lucyferyczne posiadające sferę mocy. Zbiorowa świadomość lucyferiańska była kiedyś nośnikiem światła, lecz gdy została uwięziona w materii i związana z czasem, uległa wypaczeniom. Dlatego światło lucyferiańskie stało się martwym światłem uwięzionym w materii i zboczyło do zasady fałszywego Ojca. Martwe światło jest martwą energią i polem statycznym, jak mrożone kawałki rozbitego szkła. Z tego martwego światła w materii ponad czasem były generowane negatywne formy i duchy oszuści. W tych połamanych odłamkach szkła – w jego lustrzanym odbiciu - została zatrzymana lub uwięziona ludzka dusza. Dalsze pomnażanie martwej energii w rozbitym lustrze tworzyło jeszcze więcej tego samego, wciąż kreując miazmę, choroby, własne cienie i demoniczne hierarchie.

Kiedy w martwym świetle dwufalowej polaryzacji nagromadziły się ogromne ilości miazmy, ta toksyczność uwięzła w polach materii Ziemi. W ostatnim cyklu precesji były wymuszane kolejne, powtarzające się wcielenia, a upadła świadomość ludzkości zapadła w głęboki sen. Kiedy dusza ciała świata z Albionu wpadła w sen niższych królestw nieświadomości, stoczyła się w istnienie w bezdennych światach podziemia w rzeczywistościach fantomowych. Wtedy większość ludzi zasnęła w materii, zaś zbiorowa dusza świata i przejawienie ciała zbiorowego wpadło w potrzask. Kiedy mieszkańcy niektórych pozawymiarowych planet rozpoznali, co się stało z ludzkością, wykorzystali to, że posiadali technologiczną przewagę umożliwiającą agresję i zniewolenie śpiącej ludzkości. NAA używa licznych technologii, aby utrzymać ludzi w stanie snu i amnezji, co powoduje że i Albion jest uśpiony. Wielu strażników Ziemi obserwowało te wydarzenia z wielkim smutkiem, lecz wszyscy wiedzieli, że przyjdzie czas wyzwolenia. Linia czasu wzniesienia aktywuje się, kiedy następuje stymulacja kosmicznego przebudzenia, a wielu z nas, którzy byli w pradawnych czasach ziemskimi architektami i inżynierami z Syriusza, ponownie wróci na Ziemię, aby pomóc ją uwolnić. Większość tych z błękitnego promienia i Indygo zeszła na Ziemię przez portale Syriusza.

Dodatkowo, najważniejszym zadaniem w pracy nad schematem planetarnej sieci zdaje się być zlokalizowanie wszystkich połamanych kawałków ludzkiego ciała zbiorowego zapisanego w Drzewie Życia Wszechświata, składających się na całe ciało Albionu na Ziemi. Musielibyśmy odnaleźć fragmenty jego duszy (potłuczone lustrzane odbicia) i zespolić je na nowo z uniwersalnym Drzewem Życia, a wtedy znów będzie mógł tam zamieszkać święty Duch Matki. Podczas atlantydzkiego kataklizmu wojny i eksplozje spowodowały wielkie pęknięcie w Duszy świata i Albionie, a tym samym rozpad duszy ludzkiej zbiorowości. Uniwersalne Drzewo Życia znów mogłoby się stać rdzeniem przejawienia ciała wszystkich wielowymiarowych warstw stworzenia, przez które można by odnaleźć wszystkie elementy duchowe w materii, magnetycznie przyciągnięte i z powrotem połączone w całość. Proces reintegracji Duszy świata zbiorowego ciała ludzkości jest reprezentowany w jednym ciele, które tworzy idealny szablon pierwotnego boskiego schematu ludzkiego Drzewa Życia. Plan dotyczący Duszy świata z pierwotnym, doskonałym ludzkim ciałem zapisany jest w ludzkiej 12-częściowej sieci Drzewa jako pierwszy boski człowiek, którego kiedykolwiek stworzono w krzemowej matrycy - i jest nazywany Albion.

Kosmiczne serce ciała Albion, zawarte w całokształcie serca każdej istoty ludzkiej na Ziemi, jest reprezentowane przez szmaragd. Szmaragd jest przyłączem do uniwersalnego świętego Ojca (wszechświata). Wszechświatowe stadium zostało ustawione na ponowne wprowadzenie kosmicznej monady Ojca w celu przekazywania do Ziemi szmaragdowych częstotliwości. Chodzi o planetarną transmisję z kosmicznego Szmaragdowego Serca Boga Ojca, która ma na celu wspomożenie przebudzenia większej liczby kawałków śpiącego ciała Albionu. Ciało Albionu było dla pierwotnych ludzi żyjących na Gai pępowiną, która łączyła ich bezpośrednio z Kosmosem. Ci ludzie żyjący na Gai z siódmego wymiaru, byli naszymi monadycznymi ciałami Hyperborejczyków, dlatego budowa ciała Albionu ukryta w Ziemi z trzeciego wymiaru pochodzi z linii czasu Hyperborei.

Hyperborejski Albion

Hyperboreanie byli rasą rdzenną z Ziemi siódmego wymiaru znanej jako Gaja. Hyperboreanie są ważni, ponieważ była to pierwotna linia czasu sprzed traumy upadku, jaki przydarzył się rasie ludzkiej. Wtedy pojawiła się szczelina w czasie, i wtedy do naszej planety został przyciągnięty Księżyc, stając się towarzyszącym jej satelitą zarządzającym polem grawitacyjnym. Okres hyperboreański na Gai był dla ludzi Złotą Erą. Ten poziom monadycznej tożsamości był w pełni zjednoczony i w pełni ucieleśniony w świadomości chrystusowej. Kiedy Hyperboreanie toczyli wojny elektryczne, rozpadli się duplikując się z wyższej świadomości i tworząc polaryzację. Na 7D ciele Gai, które jest ciałem monadycznym planety Ziemi, Hyperboreanie istnieli jako świadomość. Obecnie ta świadomość ma punkt dostępu w linii czasu w północnej części waszej planety w Zjednoczonym Królestwie.

Wraz z najnowszą transmisją z Prawa Galaktycznego, planeta przecina się z linią czasu Hyperborei w 7 wymiarze, która jest pierwotną historią sprzed upadku ludzkości z Edenu. Obecne pary eoniczne (unie hierogamiczne) są wyjęte z okna wymiaru kontinuum czasu trans (TTC) do doświadczania nieskończonej przestrzeni światów Boga w celu przywrócenia pamięci tej konkretnej linii czasu do tej gęstości Ziemi. Ciało Albion zawiera zapis pamięci zbiorowej ludzkiego doświadczenia w siedmiowymiarowej Gai. Boski plan przewiduje znalezienie i ulokowanie kawałków ciała Albionu, które są budzone przez dusze świata przez galaktyczny Zodiak i gwiezdne transmisje. Ostatecznie, to połączy potłuczone kawałki lustra w ciało Albionu, które następnie może zjednoczyć się z ciałem Kathara Matki. To będą alchemiczne zaślubiny zasady męskiej i żeńskiej, staną się małżeństwem ducha i materii na Ziemi w tej wznoszącej się linii czasu.

Kiedy poszerzamy naszą świadomość, naszą duchową misją jest ułatwienie przygotowania do tej świętej unii ciała Albionu i Kathara, ponieważ dajemy świadectwo ceremonii, która odbywa się podczas alchemicznych zaślubin. Alchemiczne zaślubiny są więc nazywane Hieros Gamos lub hierogamią.

Ciało Albionu ma czakry energetyczne, a centra świadomości tworzą całe fragmenty tego ciała reprezentującego zasadę zapisaną w Ziemi, aby poszerzyć słoneczną świadomość i poza nią. Kiedy ciało Albionu śpi, istnieje w stanie nieświadomości i generuje ciemność rozumianą jako martwe światło lucyferiańskiej świadomości. Gdy Albion się budzi, trzeba także zrehabilitować nieświadomość sił lucyferiańskich (upadłe anioły) na Ziemi, przywrócić wyższą świadomość krystalicznej Jaźni w DNA diamentowego Słońca, które rozpoznaje to że jest jednym z wszechrzeczą.

Kody Albionu i kody Kathara

Albion tworzy w ciele planetarnym kulę i jest wierną repliką pierwotnego ludzkiego 12 -pasmowego DNA, pierwszym odwzorowaniem człowieka odnotowanym w ciele planety. Albion mieści w sobie konstrukcję uniwersalnego prawa struktury, które przejawia się jako boskie ludzkie ciało w uniwersalnym Drzewie Życia. Albion jest w głębi przejawem modelu ludzkiego ciała. Albion, choć jest bezpłciowy, jest zasadą męską i jest przejawem prawa struktury zarządzanym przez Kosmiczny Logos. Każdy z nas istnieje jako komórka w ciele planetarnym. Ciało planetarne pochodzi z wizerunku Albionu, ponieważ jest podłączone do ciała krzemowej matrycy 12 pasm DNA. Każda z dwunastu kul w Drzewie Życia reprezentuje część świadomości jaja aury, które tworzy ciało świetliste. Jajo aury ma wewnątrz kul kolorowe fale znane jako Kathara – zasada żeńska. Albion i Kathara reprezentują połączoną zasadę świętego Ojca i świętą Matkę jako Hieros Gamos, lub zmartwychwstały Christos - Sofia, przejawiona przez poprawiony Albion.

Kathara jest matczyną zasadą dźwięku, tonu,muzyki i barw, które wypełniają kulistą architekturę Albionu. Kathara jest ciałem świętej Matki, które jest spektrum fal tonalnych barw i żywym kodem życia oddychającego świętego Ducha. Kathara jest matczynym kodem tworzenia, Albion jest kodem tworzenia ojca, i oba muszą współdziałać łącząc się w świętym związku, aby spłodzić Christosa – Sophię. Kiedy łączą się w hierogamicznej unii, dźwięki tonów świętej Matki i święty Duch może wprowadzić do bazowego szablonu konstrukcji Albionu kolorowe fale. Ta święta unia generuje nowe zharmonizowane stworzenie na wszystkich światach materii, a materia zostaje uduchowiona przez siły ożywiające świętego Ducha.

Smocze linie

Gdy zachodzą gwiezdne transmisje, takie jak niedawne połączenie mające miejsce pomiędzy Canis Major, Syriuszem a Cariną (Argo Navis), przepływ energii kosmicznej może być kierowany do miejsc nieaktywnych. Ziemska sieć jest pełna energetycznych impresji z systemów dawnych spiralnych wirów, które zostały odciśnięte w Ziemi wieki temu. Gdy te starożytne spiralne wiry są aktywowane, działają jak ogromne rezonatory dźwiękowe, które odtwarzają niebiańską muzykę podnoszącą ludzką świadomość w eterze.

Ostatnia transmisja dotyczyła tego, co jest znane jako smocze linie, które są dwunastoma głównymi liniami przekazującymi do planety cechy galaktycznego Zodiaku i kody DNA. Kiedy przygotujemy się na przesunięcie do galaktycznego prawa z konstelacji Taurus, element Ziemi jest ponownie kodowany szablonem, gdyż łączy się z transmisjami słonecznymi przesyłanymi w okresie elektrycznego szczytu w maju. Od 1 maja smocza linia Byka (Taurus), która wchodzi w rejonie Avenbury, jest ustawiana pod nowym kątem stopniowym do gwiazdy Aldebaran i konstelacji Byka. Kiedy lokalne ley lines smoczej linii Byka są nasycane częstotliwościami słonecznymi to jej kąt odbija krystaliczną matematyczną architekturę przesunięcia. Linia przekątna z St. Michel przechodzi przez Avenbury przesuwając się zarówno w kierunku południowo – zachodnim oraz północno - wschodnim, a punkt połączenia z siecią jest przeznaczony do stymulacji i przebudzenia części ciała Albionu.

Każda ze smoczych linii jest wpleciona przede wszystkim w dwanaście pierwotnych głównych części tworzących światową sieć. W ciągu ostatniego roku zostało stworzonych więcej smoczych linii, aby mogły odbijać zmieniające się wzorce Zodiaku współdziałając z siecią Ziemi (w okresie Wężownika). Przy tym każda z dwunastu głównych sekcji posiada kompletny obraz odbicia Albionu w swoim holograficznym lustrze, ponieważ każdy obraz jest jak twarz lub aspekt, który został skierowany przez inny astrologiczny wpływ z koła Zodiaku. Każda z dwunastu sfer jest aspektem, który współdziała z 12-częściową siecią ludzkiego Drzewa Życia i łączy się z energetycznym centrum planety oraz z centrum siedmiowymiarowego systemu sieci Gai. Ciało Albionu zostało pierwotnie zaprojektowane do utrzymywania umysłu wyższej Jaźni z Syriusza dla Ziemi, która posiada również zapisy świadomości kosmicznego suwerennego Prawa Jedni. System gwiezdny Syriusza działa według uniwersalnej zasady jak wyższy umysł pracujący dla ciała Ziemi. Ten system gwiezdny jest punktem wyjścia do Loży Rodziny Prawa Jedni, której reprezentanci są strażnikami zapisu kryształowej genetyki i ambasadorami zarządzającymi prawami tworzenia.

Punkt przyłączenia do ciała Albionu w Wielkiej Brytanii znajduje się dokładnie w centrum wyspy, umożliwiając dostęp do centrum siedmiowymiarowego systemu sieci Gai, a jej pępka do kosmicznego cyklu czasu. Oś wschód Aldebaran (Byk) - zachód Antares (Skorpion) i ich funkcja jako pary, tworzy na kole galaktycznego Zodiaku pozycyjne punkty demarkacyjne wschód - zachód. Aldebaran i Antares są dwiema z czterech gwiazd królewskich, które otwierają uniwersalną bramę do kosmicznego cyklu czasu. Te obwody wschód – zachód, które łączą się w Gaji 7D, mogą być dostępne przez smocze linie z centrum Wielkiej Brytanii. Aldebaran również łączy się z archetypem świadomości St Michael jako strażnika Logosu Chrystusa i historii zapisanej w linii St Michael w Wielkiej Brytanii. Transmisja ze smoczej linii Byka (od połowy maja do połowy czerwca) odnosi się do wpływu Aldebarana i zbiorowej świadomości Michael na Ziemi.