piątek, 30 marca 2018

PRAWO PŁCI – LISA RENEE marzec 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, wraz z przesuwaniem się do następnego Wszechświata harmonicznego, w naszych ciałach świetlistych zachodzą pewne zmiany, które wpływają na mechanikę Merkaby i na funkcje płciowe ciała świetlistego. Dzięki tym zmianom pojawią się nowe możliwości odkrywania i leczenia wszelkich wynaturzeń płci, które możemy w sobie nosić. Zmiany te pogłębiają również naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób zasady dotyczące płci przejawiają się w prawach naturalnych, a także, w jaki sposób jednoczące zasady płci manifestują się jako ciało sferyczne diamentowego Słońca Krystallah. Wraz z aktywacjami paliadoriańskimi pojawiają się nowe matematyczne proporcje Diamentowego Słońca siatki Drzewa Życia, które ucieleśniają się z liniami Adamowymi. W opozycji do tego wzmacnia się agresywna forma rozstroju płci, która jest powiązana z programem transhumanizmu. Obserwujemy działania w kierunku lansowania operacji zmiany płci, dlatego omówimy niektóre wpływy, jakie transgenderyzm może mieć na duszę i ciało świetliste.

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach zasady tworzenia płci - wszystko ma zasadę męską i żeńską, która wytwarza siły metafizyczne. Siły te organizują się w ramach duchowych planów, co przekłada się na zasadę płci, która manifestuje się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Prawo rodzaju przejawia się we wszystkim, dlatego nie ma aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym nie byłoby zasady męskiej oraz żeńskiej. Nie jest możliwe, aby tworzenie na danym poziomie miało miejsce bez tego prawa powszechnego, nawet wtedy, gdyby zasady płci zostały zreplikowane, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Niezależnie od tego, czy jest to proces naturalny czy sztuczny, prawo płci zawsze będzie miało zastosowanie do tego, co zostało zamanifestowane. Zasada płci jest nierozerwalnie związana z każdą istniejącą formą, w tym z ciałem ludzkim, zaprojektowanym w oparciu o biologię płci. Ważne jest, aby mieć świadomość, że prawo płci jest na Ziemi celowo naruszane, uszkadzane i zniekształcane przez NAA, ponieważ dzielenie zasady płci na groteskowe mutacje służy ich planom zniewolenia.

Chociaż prawa płci i prawo biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, ważne jest, aby sobie uświadomić, że obie płcie zawierają biegunowości, z obwodami płynącymi od magnetycznej północy do magnetycznego południa, poruszając się u mężczyzn i kobiet w różnych lub przeciwnych kierunkach. Na planie fizycznym ciała męskie i żeńskie odzwierciedlają się nawzajem dzięki korelacji wibracyjnej, która zachodzi podczas interakcji między polaryzacją dodatnią oraz ujemną, która przebiega przez coś, co można nazwać północą magnetyczną w kierunku magnetycznego bieguna południowego. Główny obwód położenia biegunów magnetycznych jest utrzymywany w płaszczyźnie poziomej struktury ciał świetlistych w kompleksie serca i zespole sakralnym, który reguluje ruch energii świadomości w ciele świetlistym poprzez meridiany, linie aksjonalne, sfery wymiarowe i centra czakr. Jednakże, kiedy zunifikujemy płaszczyzny poziomej i pionowej biegunowości w ramach zasady płci ciała świetlistego, rozwijamy neutralny punkt we wszystkich centrach energetycznych, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało życia wiecznego lub ciało sferyczne Diamentowego Słońca Krystallah.

Aby zacząć jednoczyć mężczyznę i kobietę w sobie, musimy zrozumieć, że niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, posiada zarówno zasady płci, jak i pozytywne oraz negatywne bieguny w ciele i świadomości. Nie ma sposobu, aby zmienić prawo płci w ludzkim ciele, chociaż może ono zostać zniekształcone przez błędną interpretację i szkodliwe zachowania, takie jak przekonanie, że płeć należy utożsamiać z seksualnością czy preferencjami seksualnymi. Każdy mężczyzna ma w swoim ciele elementy energii kobiecej, a w ciele świetlistym specyficzne zasady kobiece, a każda kobieta ma w swoim ciele składniki energii męskiej z pewnymi zasadami męskimi w swoim ciele świetlistym. Bez względu na to, jak mały jest element tworzenia - od mikroskopijnych poziomów cząstek subatomowych po skalę planet, gwiazd i systemów słonecznych - wszystko powstaje zgodnie z prawem płci.

Gdy między zasadami płci wprowadzamy energetyczną syntezę, syntetyzujemy również siły polarności obecne w punkcie neutralnym lub zerowym, i jest to ewolucyjna podróż procesu wniebowstąpienia, który łączy naszą fizyczną Jaźń z naszymi ciałami duchowymi i ostatecznie z boskim Źródłem. Aby osiągnąć samokontrolę w życiu, konieczne jest zrozumienie prawa płci, które istnieje we wszystkich rzeczach, i poszukać naturalnej równowagi energetycznej, jaka istnieje pomiędzy tymi parami przeciwieństw. Kiedy żyjemy w harmonii z prawem płci, to katalizuje głębokie duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne obciążenia i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w rosnącej harmonii z siłami istniejącymi w świecie zewnętrznym. Ezoterycznie, aby prawdziwie zrozumieć prawo płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, pojmując, że najwyższą naturą zasady płci jest świadomość Jedności. Świadomość jedności jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga albo Prawem Jedni, a świadomość jedności jest pierwszą praktyką prawa. To uświadamia nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać świadomości jedności, musimy dążyć do zrozumienia zasad płci i starać się zjednoczyć wszystkie aspekty oraz archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej.

Naprawienie rozdzielenia płci

By móc się rozwijać i urzeczywistnić duchowy cel, musimy poznać zasadę męską oraz żeńską, naprawić ich oddzielenie, które objawia się poprzez nasze wewnętrzne relacje ze sobą. Kiedy uznamy, że z natury reprezentujemy zarówno zasadę męską, jak i żeńską, oraz że fakt ten jest niezmienny, możemy doświadczyć, w jaki sposób nasz związek z naszym wewnętrznym mężczyzną i kobietą wpływa na wszystkie zewnętrzne relacje. Zazwyczaj rozwiązanie męczących problemów związanych z powracającymi schematami lub wszelkiego rodzaju konfliktami, zależy od tego, jak czujemy się przy matce i ojcu. Jakość naszych relacji, niezależnie od tego, czy są one zdrowe i zrównoważone, czy też chore i wypaczone, zawsze jest odbiciem więzi dziecka z rodzicem - w tym życiu i innych wcieleniach.

Ten wzorzec płci będzie odzwierciedlał na zewnątrz do innych to, jak nieświadomie odczuwamy siebie, dopóki nie zrozumiemy wpływu, jaki mają na nas te archetypy, i dopóki nie wykonamy wewnętrznej pracy, która pomoże nam przekroczyć oraz uzdrowić te bolesne wzorce. Dbanie o zbudowanie silnej wewnętrznej Jaźni, zawsze obejmuje emocjonalną i duchową eksplorację natury rozdzielenia płci, przegląd przekonań, które ukształtowały naszą świadomą tożsamość dotyczącą męskości i kobiecości.

Jeśli podświadomie lub świadomie jednej płci nadamy większą wartość niż drugiej, i znajdzie to odzwierciedlenie w tym, jak traktujemy innych, zwiększymy rozłam, dysharmonię i konflikty władzy we wszystkim, co przejawiamy na zewnątrz. Jeśli utrzymamy poziomy pogardy lub myślimy, że jedna płeć jest ważniejsza, mądrzejsza lub lepsza, skazujemy się na porażki dotyczące życia i osobistych relacji, emitując tę pogardę na tę samą zasadę płci, która istnieje w również w nas. Mężczyźni, którzy wyrządzają krzywdę kobietom lub je nienawidzą, niszczą wewnętrzną kobietę. Kobiety, które wyrządzają krzywdę mężczyznom lub ich nienawidzą, niszczą wewnętrznego mężczyznę. W rezultacie, w wyniku wewnętrznej separacji płci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przechodzą do programu seksualnej niedoli. Oto przykład tego, czego potrzebuje każda osoba, chcąca znaleźć w sobie pełnię i spełnienie, a co niszczy przez nieświadome działania / wybory, jakich dokonuje na zewnątrz, jeszcze bardziej rozdzielając płcie.

Podczas procesu wznoszenia zaczynamy powracać do wspomnień z dzieciństwa, aby zaobserwować, jakie doświadczenia uformowały się w nasze systemy wierzeń w dorosłości, tak abyśmy mogli rozwikłać nasze głębsze uczucia i postrzeganie archetypów męskości i kobiecości. Wielokrotnie oznacza to, że będziemy musieli zająć się miejscami w ciele fizycznym, w których tkwi bolesny konflikt lub trauma emocjonalna. Kiedy już zdamy sobie sprawę z archetypowych wpływów otaczających nasze doświadczenia i przekonania zebrane wokół tematu kobiety-mężczyzny, możemy zacząć usuwać bolesne wzorce płci z własnych zachowań i zacząć je zmieniać. Odkrywając te wzorce i postawy, zwracamy uwagę na to, co pojawia się w naszych relacjach z innymi, w szczególności na wszelkie wzorce destrukcyjne, które pojawiają się w związkach intymnych i seksualnych.

Jeśli zwracamy uwagę na to, co te wzorce płci dla nas oznaczają jako systemy wartości i wybieramy uwolnienie się od dogmatów oraz statycznych ról, pozwalając im odejść, możemy doświadczyć głębokiego duchowego uzdrowienia. Trzeba wiedzieć, że każda relacja, która rozwija się w oparciu o oszustwo, odgrywana przez fałszywą tożsamość lub kontrolowana przez kontrolę umysłu, nigdy nie będzie oparta na zdrowym fundamencie, który buduje zaufanie. Bez bezwarunkowej miłości, uczciwości, pełnego ujawnienia i zaufania między ludźmi zaangażowanymi we wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie, związek skazany jest na porażkę za sprawą niszczycielskich wzorców, które go zapoczątkowały. Możemy zdecydować się na nawiązanie głębokich relacji z innymi lub grać jakąś rolę wobec ludzi, którzy troszczą się o nas, aby czuli się najbardziej komfortowo. W społeczeństwie zachodnim, fałszywy król tyranii lub zniewieściały samiec pasuje do polaryzacji z mroczną matką, zakodowaną księżniczką lub femme fatale, i dopóki ludzie grają te powierzchowne archetypy ofiary, nigdy nie zawracają sobie głowy prawdziwym wejrzeniem wewnątrz siebie, a sytuacja karmiczna, która ich łączy, budowana jest na ruchomych piaskach i jest domkiem z kart.

Płeć nie ma z natury stałych ról ani oczekiwań seksualnych, wszystko to można określić jako to, co jest najbardziej zdrowe i zrównoważone, aby wspierać naszych wewnętrznych mężczyzn i wewnętrzne kobiety! Ta rewolucyjna czynność świadomego stawania się bardziej autentycznym, może radykalnie zmienić nasze wszystkie zewnętrzne więzi, zbudować harmonię poprzez zmianę relacji, jaką mamy z istniejącą w nas zasadą płci. Żyjąc w harmonii z prawem płci, żyjemy prościej, łatwiej, płynniej i bardziej harmonijnie realizując zdrowe oraz zrównoważone relacje z każdą płcią, aby dalej rozkwitać i rozwijać głębokie znaczące związki. Gdy decydujemy się kochać siebie bezwarunkowo i dajemy sobie pozwolenie, aby żyć tak autentycznie jak to możliwe, nawet jeśli nasze wybory są oceniane lub krytykowane przez innych, porzucamy powierzchowność.

Zniszczenie więzi między rodzicem a dzieckiem

Jednak w świecie 3D istnieją destrukcyjne wzorce płci, które zostały opracowane przez sieć kontrolerów. Dlatego, aby pozbyć się dezorientacji i powrócić do klarowności na temat płci, wszyscy musimy wykonać wewnętrzną pracę emocjonalną, gdyż ponosimy odpowiedzialność za własne ciała, umysły i ducha. Kontrola umysłu ustanowiona przez NAA ma zaszkodzić relacji rodzic-dziecko, aby zniszczyć potencjał świętego małżeństwa kobiety i mężczyzny w okresie dorosłości, co zostało opisane jako wypaczenie archetypu fałszywego rodzica przez programy ofiara-kat. Jeśli uzdrowimy wewnętrzne wzorce płci związane z matką i ojcem, dostajemy kolejny klucz do zrozumienia prawa płci, który otwiera nas na świadomość jedności.

Fałszywy rodzic został stworzony, aby ingerować w duchową więź między matką a dzieckiem od chwili narodzin, a następnie niszczyć duchową więź między ojcem a dzieckiem. Ten szkodliwy wzór najczęściej powoduje odłączenie ciała fizycznego od duszy i duchowych rodziców, od prawdziwej matki i ojca, których nazywamy boskim Źródłem. To jest przeznaczone do odrzucenia wewnętrznego duchowego rodzica, a także do ustanowienia nadużyć jako społecznie akceptowanych zachowań zgodnych z archetypowymi wzorcami matki-ojca. Archetypy matki i ojca mają tendencję do nieświadomego odgrywania w naszej psychice ról autorytetów, więc programowanie ma na celu zrównanie ról rządów, religii i władzy wojskowej, aby przywłaszczyć sobie naszą więź z rodzicami. Każą nam czcić fałszywych rodziców nie kwestionując ich autorytetu. Dotyczy to wszystkich filarów kontrolujących społeczeństwa. Patriarchalna dominacja ustanowiona w kulturze śmierci NAA miała na celu uruchomienie podświadomego i świadomego programowania umysłu zmuszającego mężczyzny oraz kobiety do nienawidzenia siebie wraz z szeroką kulturową mizoginią, która radykalnie szkodzi zarówno mężczyznom, jak i kobietom, gdyż lansuje zachowania duchowo obraźliwe. Jest to strategia podziału płci poprzez wypaczanie oraz odwracanie archetypów matki i ojca w naszym społeczeństwie.

Fałszywy rodzic utrwala w dziecku program seksualnej niedoli, a ono później w wieku dorosłym przyciąga do pary kogoś z ekstremalnie przeciwstawnym biegunem wspólnych obciążeń karmicznych, które jeszcze bardziej dzielą zasadę płci. Jeśli nie wiemy, jak wyleczyć lub zunifikować naszą wewnętrzną zasadę płci, przepaść pomiędzy rolami męskimi i żeńskimi w świecie zewnętrznym wciąż się poszerza, zwiększając uczucie oddzielenia i inne wypaczenia. Ponieważ ego czuje się rozłączone i nieszczęśliwe, skutkiem jest nieszczęśliwe małżeństwo i rozwiązły seks, gdyż taka osoba wierzy, że trawa jest zawsze bardziej zielona gdzieś indziej, a dzieje się to przez elementy wewnętrznego podziału płci.

Kiedy badamy nasze motywacje, systemy percepcji oraz przekonań na temat męskości i kobiecości, a także wszystkie przypisane nam role płci, możemy zdecydować się na zjednoczenie ich cech, zauważając, jak wyrażają się ich aspekty. Ponieważ zamierzamy ujednolicić oraz zharmonizować naszą wewnętrzną męskość i kobiecość, syntetyzujemy biegunowość tych sił z powrotem w neutralność lub jedność. Proces ten uwalnia najwyższy potencjał duchowy naszej kryształowej istoty, realizującej nasz boski cel wypełnienia, co zwielokrotnia jego trwałe źródło wiecznego, żywego światła, wewnątrz i na zewnątrz.

Prawo biegunowości lub para przeciwieństw

Naturalne prawo biegunowości, zwane także parą przeciwieństw, przeplata się z prawem płci, ale nie należy ich ze sobą mylić. Zasadniczo oznacza, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, faktycznie różnią się stopniem dodatnich i ujemnych biegunów lub jedną z dwóch stron tego samego elementu. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne - wszystko ma bieguny, wszystko ma swoje przeciwieństwa, a przeciwieństwa są jak lustrzane odbicia. Kiedy widzimy, jak obie strony tych biegunów działają w świecie, obserwując je ze stanu neutralnego, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować. Możemy przekształcać nasze myśli i sytuację, po prostu podnosząc wibrację ponad stan spolaryzowany, poprzez utrzymywanie stanu neutralnego lub współczującego obserwatora.

W niektórych konfiguracjach można zauważyć te same powtarzające się wzorce biegunowości, które są w absolutnie każdej energetycznej postaci lub formie materii i to, że ten wzór powtarza się w warstwach wielowymiarowych. Na przykład: wszystkie warstwy wymiarowe w Wszechświatach Harmonicznych mają połączone ze sobą bloki budulcowe materii i antymaterii, które powstają z ładunków dodatnich, ładunków ujemnych i potencjału energii neutralnej lub punktu zerowego.

Aby stworzyć obwody pętli sprzężenia zwrotnego do zwielokrotnienia źródła energii z otwartego źródła lub do kierowania energią skończonego źródła energii do kogoś lub czegoś, ładunki te muszą przyciągać się i łączyć ze sobą. Dodatni lub ujemny ładunek energii jest nierozerwalnie związany z siłami, które są regulowane przez prawo płci i prawo polaryzacji, i to jest struktura, z której zostało stworzone wszystko w tym Wszechświecie. Dzięki prawu biegunowości podczas podróży ewolucyjnych pojawia się wiele formacji grup dusz, które przeważnie są obciążone biegunowością ujemną – z reguły oznaczającą służenie sobie, lub dodatnią - związaną ze służbą dla innych. Spójrzmy, jak działa prawo biegunowości w blokach materii.

Główne trzy warstwy bloków wszelkiej materii we Wszechświecie to:

1.Elektron, proton i neutron jako dodatnie, ujemne lub neutralne jednostki świadomości.
2.Matematyka, jako język kodów do tworzenia projektów i struktur.
3.Siły i energia, które obejmują spektrum częstotliwości, oscylacji i wibracji kolorów.

Podstawową jednostką materii cząstek jest atom, który składa się z gęstego centralnego jądra otoczonego chmurą elektronów i protonów. Tutaj protony mają dodatni ładunek elektryczny, elektrony mają ujemny ładunek elektryczny, a neutrony nie mają ładunku elektrycznego. Atom zawierający taką samą liczbę protonów i elektronów jest neutralny elektrycznie. Atomy są niezwykle małe, a każda substancja stała, ciecz, gaz i plazma składają się z neutralnych lub zjonizowanych atomów, które określają przyrost lub utratę elektronów w atomie. Więc nawet w atomie działa prawo biegunowości i prawo płci. Rozsądnie jest uważać, że nasza biologia składa się z atomów, które są posłuszne naturalnym prawom płci, natomiast jeśli zdecydujemy się zignorować tę prawdę, znacznie zwiększymy rozłam między fizyczną percepcją a wyższą duchową świadomością. Kiedy dokonujemy wyborów, które naruszają prawa natury, odłączamy się od naszego ducha i dlatego cierpimy.

Aby lepiej zrozumieć model użyty poniżej do opisania dodatniego i ujemnego ładunku w prawie biegunowości, rozważmy zarówno cząstkowe, jak i anty-cząstkowe budulce materii. Naszym głównym celem jest opracowanie zestawu instrukcji wykonanego w polu elektromagnetycznym, w związku z czym nasz model będzie miał tendencję do używania ustawienia antycząstek, które są odpowiednikiem masy cząsteczkowej. Aby lepiej wyjaśnić: w rezultacie poniższe informacje będą przeciwne do obecnego głównego konsensusu naukowego dotyczącego przypisywania dodatniego lub ujemnego ładunku elektronom i protonom, w odniesieniu do atomowej teorii materii.

Bloki konstrukcyjne cząstek - elektron (ujemny lub -ve), proton (dodatni lub + ve) i neutron 0.

Bloki konstrukcyjne antycząstek - elektron (dodatni lub +ve), proton (ujemny lub –ve) i neutron 0.

Przyjmując tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie posiadała energetyczną polaryzację w materii cząstek i podwójnej materii antycząstkowej, a ta kombinacja jest zrównoważona lub ważona w jednej formie energetycznej biegunowości lub jej przeciwieństwa. Ostatecznie naszym duchowym celem jest ujednolicenie i połączenie materii cząstek i materii antycząstek naszej świadomości oraz ciała poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja biegunowości identyfikuje i lokalizuje tę treść świadomości, która może nie być w stanie połączyć się ze sobą, a ma zamiar zjednoczyć w punkcie neutralnym. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach męskich lub kobiecych, i wyraża się w materii jako biegunowość. Podczas gdy może nam się wydawać, że nasze fizyczne ciało istnieje w materii w jednej formie polaryzacji, nasze wewnętrzne oraz zewnętrzne energie zawierają jednocześnie zarówno zasadę męską, jak i kobiecą. Na przykład na planie pionowym fizyczne ciało ludzkie jest podzielne na górę i dół oraz przez centralny kanał pionowy na prawą stronę męska i lewą - kobiecą. Istnieje wiele naturalnych cech męskiej i żeńskiej zasady, które dotyczą wszystkich osobników gatunku ludzkiego, ale musimy rozpoznać to, co jest nienaturalne i obce mężczyźnie a co kobiecie, i wyrzucić to ze świadomości.

Prawa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci męskiej, który jest zasadą siły czynnej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jako przekaźnik elektryczny dodatnio naładowanych elektronów. Męski spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, może nastąpić zmiana kierunku wirowania na przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Lewa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci żeńskiej, który jest zasadą siły biernej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jak magnetyczny odbiornik ujemnie naładowanych protonów. Kobiecy spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, żeński element może odwrócić sposób wirowania w prawo.

Dlatego w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że męskie elektrony - naładowane dodatnio - oddziałują z protonem zasady żeńskiej, które są naładowane ujemnie, i że z powodu wzajemnego oddziaływania pojawi się obrót w kierunku męskim - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W odpowiedniku żeńskim, w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że protony żeńskie są naładowane ujemnie, oddziałują z elektronami zasady męskiej, a interakcja domyślnie spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Te dwie zasady sił energetycznych: męskie i żeńskie, łączą się, tworząc zakresy elektromagnetyzmu i innych sił, których doświadczamy na planecie. Przy pewnym obrocie spinu, gdy mężczyzna i kobieta jednoczą się, ładunki ujemne i dodatnie znoszą się, przechodząc do poziomu neutralnego, który jest punktem zerowym lub źródłem energii z otwartego źródła.

Zgodnie z instrukcjami opiekunów, aby uwolnić się od struktury dwufalowej, która wymusza przepływ energii w zamkniętej pętli i utrwala prąd zwrotny oraz energię martwego światła, możemy zmienić warstwy powłok antycząstkowych z pomocą wyższej świadomości, co aktywowuje stan obojętny elektrycznie, który pozwala neutralnym siłom emitować sprzężenia zwrotne z naturalnego światła życia. Zasada ta dotyczy struktury anatomii duszy w ludzkim ciele świetlistym, a także systemów planetarnych w poszukiwaniu wolnej i odnawialnej energii. Ten sam potencjał energetyczny jest związany z koncepcją systemów darmowej energii, które są otwarte i samowystarczalne, jednak zostało to ukryte przed ludzkością, aby uniemożliwić do niej dostęp. Kiedy zrozumiemy, w jaki sposób wszyscy możemy mieć dostęp do samopodtrzymującego się źródła światła, jako energii otwartego źródła, wtedy aktywujemy wyższą wiedzę duchową, aby przestrzegać prawa biegunowości. Kiedy ludzkość zrozumie to prawo i powody, dla których kontrolerzy decydują się naruszać prawa natury w celu wzmocnienia podziału płci oraz odwrócenia sił polaryzacji, możemy w końcu ewoluować do przyszłości, która otwiera dostęp do darmowej energii z otwartego źródła dostępnego dla wszystkich.

Aby być energetycznie zrównoważonym, zharmonizowanym i pogodzonym ze sobą, musimy uznać wewnętrzną i zewnętrzną polaryzację. Uznając wartość i konieczność tego, w jaki sposób prawo biegunowości i prawo płci rządzą naszym życiem, możemy naprawdę poznać siebie.

Stan pól Merkaba

W wyniku cyklu wznoszenia i przejścia do następnego Wszechświata Harmonicznego, coraz więcej mieszkańców Ziemi wkracza w stan struktur Merkaba, co aktywuje częstotliwości czwartej warstwy DNA. Oznacza to, że ciało planetarne i ciało fizyczne przekształcają się w mniej gęste stany światła, przesuwając kąt, w którym obracały się cząstki. Pola Merkaby są parami pól elektromagnetycznych opartych na prawie płci, które są męskimi spiralami elektrycznymi i żeńskimi spiralami magnetycznymi, obracającymi się w przeciwnych kierunkach i w pełni ze sobą splecionymi. Przeciwległe wirujące spirale pól Merkaba działają jak system naturalnej cyrkulacji energii pomiędzy cząstką a warstwami antycząstkowymi, które istnieją we wszystkich liniach czasu, i równoległych wszechświatach w całej macierzy czasu, aż po Boskość. Pola Merkaby to rzeczywiste pojazdy dla podróżującej świadomości, przez które częstotliwości prądu elektromagnetycznego, takie jak fale siły życiowej Kundalini, krążą wszystkie energie, a tym samym wchodzą do przestrzeni wymiarowej i z niej wychodzą.

Każda osoba ma pole Merkaba, w którym biegną męskie i żeńskie energie, które są połączone z jej naturalnymi funkcjami, co ma znaczenie dla ekspansji świadomości i dla krążenia siły życiowej w ciałach, tak aby były energetycznie zrównoważone oraz zdrowe. Poprzez połączenie męskich i żeńskich zasad podczas duchowego wznoszenia się i w wyniku postępującej aktywacji pojazdu Merkaba, biologia ma zdolność wejścia w stan budowania przeciwbieżnych spirali pola Merkaba. Budowa pojazdu Merkaba pozwala na podróż w czasie lub przejście do wyższych wymiarów, a pierwsze etapy tego doświadczenia dla większości wznoszących się ludzi będą miały miejsce podczas snu. Zdolność do wejścia w Merkabę zależy od względnej równowagi pomiędzy zasadą męską i żeńską, którą dana osoba osiągnęła na poziomie świadomości. To daje nam informację, że pole Merkaba i pojazd do wznoszenia się również w pełni podlegają prawu płci.

Ciało Diamentowego Słońca ma 12 nici DNA, co pozwala aktywować wielowymiarowe pola Merkaba, które zmieniają zapis transdukcji urodzeniowej, aby móc uzupełnić dopływ energii do ciała. Oznacza to, że gdy uaktywniają się spirale Merkaba, linia czasu zapisu z chwili urodzenia w obecnej tożsamości przesuwa się w kierunku przyszłości. Linia czasu, w której tożsamość wznoszących się świadomości narodziła się w liniach czasu trzeciego wymiaru, faktycznie przesuwa się w inne miejsce. Ciało Diamentowego Słońca ma cztery duże, wzajemnie obracające się, spiralne pola Merkaba, które łączą się tworząc razem doskonałą eliptyczną sferę światła, która przestawia rdzeń przejawiania ciała w wieczną siatkę świetlną.

wtorek, 6 marca 2018

ATLANTYDZKI KAMIEŃ TUAOI – ponowne odwiedziny

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

GENERATOR POLA GRAWITACYJNEGO ZASILANY PROMIENIOWANIEM SŁOŃCA
Dr J. F. Sutton ©

W latach 70-tych zainteresowałem się atlantydzkim urządzeniem produkującym energię opisanym w odczytach Edgara Cayce'a. W odczytach maszyna była nazywana Strasznym Kryształem (Wielki Kryształ), kamieniem Tuaoi (wymawiane jako too-oye) lub Ognistym Kamieniem. Co dziwne, wzmianka o tym Strasznym Krysztale jest dostępna w Księdze Ezechiela 1:22, gdzie zdaje się opisywać pozaziemski statek kosmiczny:

"I firmament nad głowami żywych stworzeń przypominał w kolorze STRASZNY KRYSZTAŁ, rozciągnięty ponad ich głowami" Ezechiel 1:22..
Uwaga: W różnych wersjach i tłumaczeniach może być użyte słowo "potężny" lub "wielki" zamiast "strasznego".

Ten ciekawy fragment Biblii zdaje się wskazywać, że w czasie, w którym został napisany, kolor Strasznego Kryształu był powszechnie znany, ponieważ tu został użyty do opisania koloru innych dziwnych obiektów (firmament).

Napisałem artykuł do „A.R.E. Journal”, w którym spekulowałem na temat natury tej maszyny. Mój wniosek w tym czasie był taki, że był to generator fal grawitacyjnych. Wniosek ten był wysoce spekulatywny, ponieważ Albert Einstein wcześniej obliczył, że gdyby do sześciometrowego sześcianu kryształu kwarcu została wprowadzona moc, a w krysztale zostałaby ona doprowadzona do punktu przełomu, wytworzone fale grawitacyjne byłyby zbyt słabe, by można było je wykryć. To, że Straszny Kryształ generował efekty grawitacyjne, zostało wyraźnie powiedziane w poniższym fragmencie z odczytu:

"Wcześniej odkryliśmy, że istota przebywała na ziemi atlantydzkiej, kiedy czyniono przygotowania do wykorzystywania energii elektrycznej przy pomocy pewnych urządzeń. Znano sposoby i metody, z pomocą których można było przenosić ludzi z miejsca na miejsce, a także to, co dziś może być znane jako fotografowanie z odległości, lub pola wykazujące zdolność do czytania napisów przez ściany - nawet na odległość. Podejmowano działania, z pomocą których pokonywano (tak to się nazywa współcześnie) siły natury lub tylko grawitację, a dokonywano tego poprzez kryształ, potężny, STRASZNY KRYSZTAŁ, który uaktywniał się dla nich. To było częścią zadania tej istoty w tym doświadczeniu”. (Cayce 519-1).

 Obliczenia Einsteina opierały się na idei wykorzystania przyspieszenia masy do generowania fal grawitacyjnych. Ale ze względu na równoważność masy i energii w teorii względności efekty grawitacyjne mogą być również wytwarzane teoretycznie przez światło.

Ostatnio moją uwagę zwrócił artykuł w „Physics Letters” autorstwa Ronalda L. Malletta. Oto streszczenie tego artykułu: "Pole grawitacyjne z powodu krążącego strumienia promieniowania elektromagnetycznego jednokierunkowego lasera pierścieniowego znaleziono rozwiązując zlinearyzowane równania pola Einsteina w dowolnym punkcie wnętrza pierścienia laserowego”. W tym artykule dr Mallett opisuje laser pierścieniowy, który generuje pole grawitacyjne. Jak pokazano na rysunku 1, z figury z papieru Malletta, promieniowanie laserowe rozprzestrzenia się wokół kwadratowej ścieżki w przestrzeni przez odbijanie się od czterech lusterek umieszczonych w narożach kwadratu.

Ostateczny wynik uzyskany przez Malletta jest prosty i łatwy do zrozumienia. Światło orbitujące wokół punktu w przestrzeni generuje pole grawitacyjne. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ zaobserwowano już i efekt odwrotny. Gdy światło z odległej gwiazdy przechodzi w pobliżu Słońca, z powodu pola grawitacyjnego Słońca wędruje zakrzywioną ścieżką. Przynajmniej takie jest wytłumaczenie zgodne z ogólną teorią względności Einsteina. Wydawało mi się, że artykuł Malletta dotyczy bezpośrednio kamienia Tuaoi.

Główna różnica między aparatem Malletta a modelem kamienia Tuaoi, który sobie wyobrażałem, polega na tym, że w przypadku modelu kamienia Tuaoi (patrz ryc. 2) światło przemieszcza się wewnątrz przezroczystego pryzmatu i odbija się od sześciu płaszczyzn po kolei, wewnątrz. Oznacza to, że w pryzmacie występują odbicia światła. Ma to sens, ponieważ takie odbicia, w przeciwieństwie do odbić od zwykłych lustrzanych powierzchni, charakteryzują się pełnymi wewnętrznymi odbiciami, ponieważ nie wykazują strat. Ten fakt można łatwo sprawdzić, analizując dowolny dobry podręcznik optyki. Całkowite wewnętrzne odbicia w pryzmatach kątowych wbudowanych w lornetkę pryzmatyczną zmniejszają stratę światła i są częściowo odpowiedzialne za jasne obrazy.

Mój model kamienia Tuaoi opiera się częściowo na fragmencie czytania Cayce'a opisującym kamień Tuaoi jako sześciostronny, nawet nadał mu kolor (czytanie przeznaczone było dla osoby, która chciała mieć wykres aury lub wykres namalowany w celu przypomnienia odbiorcy ważnych wydarzeń z jego przeszłych żywotów):

"Dla tego bytu - w centrum na tablicy lub papierze - zaczynamy od kamienia jako światła aktywnego w świątyni z okresu atlantydzko – posejdiańskiego. Kamień można nazwać TUAOI STONE - T-u-a-o-i. Byłby to kamień, który wzdłuż wysokości ma sześć płaszczyzn, które są proporcjonalne do reszty wykresu. KAMIEŃ TUAOI byłby opalizujący, podczas gdy światło płonęłoby od góry - promienie białego światła" (Cayce 2072-2).

Należy zauważyć, że słowo „opalizujący” prawdopodobnie nawiązuje do zmieniających się kolorów, takich jak w opalu, i nie oznacza jakiegokolwiek wewnętrznego zmętnienia kryształu (The Oxford Dictionary, American Edition).

Zakładam, że Tuaoi byli kapłanami odpowiedzialnymi za działanie maszyn wytwarzających energię, tak jak NASA jest organizacją odpowiedzialną za działanie promów kosmicznych. Jeśli historia się powtarza, TUAOI może nawet być akronimem nazwy organizacji Atlantów.

Dalsze szczegóły mojego modelu oparte są na dwóch raczej długich fragmentach z czytania Cayce:

Q) Wracając do wcielenia z Atlantydy - czym był TUAOI STONE? Jaki był jego kształt lub forma?

(A) "Miał formę sześciościennej figury, w której światło pojawiało się jako środek komunikacji między nieskończonością a skończonością, lub środki, dzięki którym istniała komunikacja z tymi siłami z zewnątrz. Później miało znaczyć to, z czego promieniowały energie, od centrum, skąd wychodziły różne formy przeskoków lub podróży przez te okresy aktywności Atlantów. To było ustawione jako kryształ, choć w zupełnie innej formie niż tamten. Nie mylić tych dwóch, ponieważ było wiele pokoleń różnicy. Było to w tych okresach, kiedy kierowano samolotami lub środkami transportu; chociaż te w tym czasie podróżowały w powietrzu, na wodzie lub pod wodą, tak samo.
 Jednak siła, dzięki której były sterowane, pochodziła z tej centralnej elektrowni, czyli od TUAOI STONE; który był jak promień, na którym to działało” (Cayce Reading 2072-10). To było ustawione jako kryształ, choć w zupełnie innej formie niż tamten, Nie mylić tych dwóch, ponieważ było wiele pokoleń różnicy. Było to w tych okresach, kiedy kierowano samolotami lub środkami transportu; chociaż te w tym czasie podróżowały w powietrzu, na wodzie,pod wodą, tak samo. Jednak siła, dzięki której były sterowane, pochodziła z tej centralnej elektrowni, czyli od TUAOI STONE, który był jak promień, na którym to działało" (Cayce Reading 2072-10).
 O FIRESTONE, z którym miał doświadczenia. Działania tej istoty następnie złożyły te aplikacje, które zajmowały się zarówno konstruktywnymi, jak i niszczącymi siłami w tym okresie.
 Byłoby dobrze, gdyby dało się coś z tego opisać, aby można było lepiej zrozumieć przez istotę w teraźniejszości, w jaki sposób za pomocą tego kamienia generowane są zarówno konstruktywne, jak i niszczycielskie siły.
 Pośrodku budynku, który dziś byłby wyłożony nieprzewodzącymi metalami lub nieprzewodzącym kamieniem - czymś podobnym do azbestu, połączonymi właściwościami bakeritu [bakelitu?] lub innych nie przewodzących prąd, które są teraz są wytwarzane w Anglii pod nazwą dobrze znaną wielu osobom zajmującym się takimi rzeczami.
 Budynek nad kamieniem był owalny lub miał kopułę, w której mogło być lub było toczenie się w tę i z powrotem, aby kamień przejmował aktywność od promieni słonecznych lub z gwiazd; koncentracja energii, które emanują z ciał, które są związane z ogniem - z elementami, które znajdują się w ziemskiej atmosferze i które się w niej nie znajdują. Koncentracja przez pryzmaty lub szkło, jak nazwano by to obecnie, następowała w taki sposób, że działała przez instrumenty, które były połączone z różnymi trybami podróżowania, poprzez metody indukcyjne - mające charakter kontrolny jako zdalnie sterowane poprzez wibracje lub fale radiowe, jak to miałoby miejsce w dzisiejszych czasach; jednak forma siły, która została wydobyta z kamienia, wpływała na siły powodujące ich działanie.
 Wszystko było przygotowane, więc gdy kopuła została zrolowana, w aplikacji mogła być mała lub żadna przeszkoda wpływająca bezpośrednio na różne funkcje, które miały napędzać urządzenia przez przestrzeń, czy to w promieniu widzenia oka, jak można to nazwać, czy kierowane pod wodę lub pod inne czynniki lub przez inne czynniki.
 W tym czasie przygotowania dotyczące tego kamienia były tylko w rękach inicjowanych, a istota była wśród tych, którzy kierowali wpływami radiacji, powstającej w postaci promieni, które były niewidoczne dla oka ale które działały na kamienie same w sobie jako siły motywujące - czy to samolot, który został podniesiony przez gazy, czy też prowadzący więcej pojazdów rekreacyjnych, które mogą zbliżyć się do Ziemi, lub coś co pływało po wodzie albo pod wodą. Były one wtedy napędzane przez koncentrację promieni z kamienia, który był wyśrodkowany w centrum elektrowni, czyli domu mocy (tak można to nazwać obecnie).
 Przez aktywacje tych energii istota przyniosła siły niszczące, przez ustawienie -w różnych częściach Ziemi - coś, co miało działać jako wytwarzające energię przez różne formy działalności ludu w miastach, na prowincjach i w krajach ościennych. Te elementy, nie celowo, były zbyt wysokie - i spowodowały drugi okres niszczycielskich sił na ludy z lądu, i doprowadziły do rozwalenia tej ziemi na wyspy, które później ulegały zatapianiu, gdy na ziemię sprowadzono kolejne niszczycielskie siły.
 Dzięki tej samej formie ognia ciała poszczególnych osób były regenerowane poprzez spalenie - poprzez zastosowanie promieni z kamienia, działań, które doprowadziły niszczycielskie siły do zwierzęcego organizmu. Dlatego ciało odmładzało się często i pozostawało w tej ziemi aż do ostatecznego zniszczenia, łącząc się z narodami, które dokonały podziału ziemi - lub przyłączając się do Baalilala [Baal? Belial?] podczas ostatecznego zniszczenia ziemi. W tym istota zginęła. Na początku nie była to intencja ani pragnienie sił niszczących. Później chodziło o wniebowstąpienie samej mocy.
 Jeśli chodzi o opis budowy kamienia, okazuje się, że był duży, cylindryczny, szklany (jak można by to nazwać dzisiaj), pocięty, ze ściankami w taki sposób, żeby na jego szczycie można było umieścić centralizator energii lub siły, która koncentrowała się między końcem cylindra a samym zwieńczeniem.
 Jak oznaczono, [zob. 996-12] zapisy dotyczące sposobów ich konstruowania znajdują się obecnie w trzech miejscach na Ziemi, takich jak: (1) w zatopionych pod szlamem wieków wody morskiej częściach Atlantydy lub Posejdy, gdzie część świątyń może jeszcze zostać odkryta – (2) blisko tego, co jest znane jako Bimini, u wybrzeży Florydy. I (3) w zapisach świątyni, która znajdowała się w Egipcie, gdzie istota później działała we współpracy z innymi przy chronieniu zapisów, które pochodziły z ziemi, gdzie te były trzymane. Również zapisy, które zostały przeniesione do tego, co jest teraz na Jukatanie w Ameryce, gdzie te kamienie (o których tak mało wiedzą) będą teraz odkryte – na przestrzeni kilku miesięcy” (Cayce Reading 440-5).

 Cyfry 1-3 w ostatnim akapicie powyżej zostały wstawione przez W. Huttona i J. Eagle`a na stronie 351-353 ich książki: „Earth's Catastrophic Past And Future--A scientific analysis of information channeled by Edgar Cayce”.

Autorzy przeprowadzili badanie wszystkich odczytów dotyczących lokalizacji Posejdy, ostatniej dużej wyspy, która przetrwała do ostatecznego zniszczenia Atlantydy. Posejda, w sercu krainy atlantydzkiej, była - według Huttona i Eagle - położona w pobliżu grzbietu środkowoatlantyckiego na południe od obecnych Azorów.

Istnieje również inny sposób interpretacji tego ustępu 440-5, sposób preferowany przez Huttona i Eagle`a. Chodzi o trzy miejsca na Ziemi, o których wspomina się, a w których mają być przechowywane zapisy opisujące budowę Wielkiego Kryształu. Są to: 1) ATLANTYDA, składająca się z (a) świątyni w obszarze zatopionych świątyń Posejdy na południe od Azorów i (b) świątynia Posejdian na części Ziemi w pobliżu Bimini; 2) EGIPT; i 3) JUKATAN.

Mając powyższe na uwadze, wyłaniający się obraz kamienia Tuaoi, przedstawia duży cylindryczny pryzmat o poprzecznym przekroju sześciokątnym, powiedzmy, o średnicy dwóch metrów i długości dziesięciu metrów. Sześć boków jest precyzyjnie szlifowanych i polerowanych oraz ma wykończenie typowe dla delikatnego instrumentu optycznego. Stworzenie takiego czegoś z tak wąskim zakresem tolerancji błędu wydaje się dziś niemożliwe i nie byłoby łatwe także dla Atlantydów, ale uważam, że ten Ognisty Kamień był najwyższym osiągnięciem technicznym i stanowi kulminację pokoleń rozwoju.

Ta olbrzymia maszyna była pobudzana zewnętrznym laserem skierowanym na płaszczyznę w pobliżu jednego końca w kierunku, w którym promień wewnątrz pryzmatu krążył wokół osi pryzmatu, odbijając się z każdej strony po kolei, sześć odbić na obrót i wykonywał wiele tysięcy obrotów, podążając spiralną ścieżką. UWAGA: Poszukiwanie w Internecie zaowocowało odkryciem nowszego artykułu Malletta, w którym obliczył silne pole grawitacyjne wytwarzane przez kryształ fotoniczny, w którym światło lasera zostało skierowane na orbitę właśnie na takiej spiralnej ścieżce.

Jest to analogiczne do obracającej się w prawo, cylindrycznej spiralnej cewki z drutu miedzianego przewodzącego prąd elektryczny. Kiedy orbitująca wiązka laserowa dociera do końca ostatniej ścianki na drugim końcu kryształu, końcowe odbicie pod odpowiednim kątem przekierowuje wiązkę tak, że kontynuuje ona orbitowanie w tym samym kierunku, ale spiralna ścieżka teraz postępuje z powrotem do początku pryzmatu. Na początku pryzmatu podobne odbicie ponownie przekierowuje wiązkę z powrotem w kierunku końca i tak w kółko, w nieskończoność.

Jest to porównywalne do wielowarstwowej cewki z drutu miedzianego, z połączonymi ze sobą końcówkami przewodzącymi prąd elektryczny. Innymi słowy, promień lasera nigdy nie może opuścić pryzmatu. W ten sposób po włączeniu padającej wiązki laserowej intensywność powstałej ściany światła krążącej wewnątrz pryzmatu wzrośnie, aż straty wynikające z interakcji fotonów z jego niedoskonałościami będą równe mocy lasera wejściowego.

Bez względu na to, jak doskonale przejrzysty byłby pryzmat, bez względu na to, jak wolny od wad, równowaga między mocą wejściową a stratami wyjściowymi byłaby zachowana; tj. mamy ochronę energii. Przy wysokich poziomach mocy straty te oznaczają generowanie znacznych ilości ciepła, więc tytuł "Firestone" jest odpowiedni. Również powstające promieniowanie dużych ilości ciepła może wyjaśnić odniesienie odczytów Cayce'a do materiałów izolacyjnych przypominających azbest, używanych w konstrukcji kopuły, w której mieścił się Ognisty Kamień. Aby urządzenie mogło pracować nieprzerwanie w wysokich temperaturach, materiałem z wyboru prawdopodobnie byłby stopiony kwarc, a nie szkło, ze względu na jego wyższą temperaturę topnienia, chociaż krystaliczny kwarc mógłby oferować interesujące możliwości modulacji. Oczywiście z rozproszonego światła wydobywałoby się rozproszone światło, zamieniając pomieszczenie mieszczące pryzmat w dobrze oświetlone miejsce!

Aby zmaksymalizować przepływ energii świetlnej, można umieścić w okręgu wokół pryzmatu i zastosować jednocześnie wiele laserów o dużym źródle mocy, o różnych kolorach. Używanie źródeł światła o różnych kolorach lub długościach fal zminimalizowałoby problemy z zakłóceniami, w których dwie lub więcej wiązek dzieli się wspólnym obszarem powierzchni odbijającej. Raczej, wszystkie lasery wybrane do działania powinny pracować w najkrótszych możliwych zakresach długości fal, ponieważ celem jest maksymalizacja ilości orbitującej energii elektromagnetycznej (przypomnij sobie, że energia fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości światła i odwrotnie proporcjonalna do długości fali)

E = h * ν = h * c/λ ,
gdzie h jest stałą Plancka, c jest prędkością światła, ν jest częstotliwością, a λ jest długością fali).  

Lasery ultrafioletowe mogą być stosowane, jeśli pryzmat jest wykonany z czystej krzemionki, ponieważ krzemionka jest względnie przezroczysta w ultrafiolecie. Promienie rentgenowskie lub promienie gamma mogłyby oferować jeszcze większą gęstość energii, gdyby można było znaleźć odpowiednie materiały pryzmatyczne i odbijające materiały powierzchniowe. Źródło opisu z odczytu o Ognistym Kamieniu wspomina o kamieniu zwieńczającym, który kierował wiązkę wyjściową z pryzmatu. Najwyraźniej, gdy w pryzmacie zostanie wygenerowane przez orbitę energii elektromagnetycznej pole grawitacyjne, może ono zostać w jakiś sposób odbite lub skierowane przez kamień napowietrzny. Istnieją przypuszczenia na temat, jak takie urządzenie mogłoby funkcjonować.


Źródło Edgara Cayce'a stwierdziło, że we wcześniejszych formach technologia atlantydzka nie była używana do generowania pól grawitacyjnych, ale była wykorzystywana do komunikacji między nieskończonością a skończonością i do komunikacji z siłami z zewnątrz, i że to było później dalej rozwijane dla bardziej przyziemnych celów. Inny, nieco bardziej egzotyczny opis został podany przez Phylosa Tybetańczyka w książce, którą dyktował z planu duchowego i nazwał „A Dweller on Two Planets lub The Dividing of the Way”:

„Wielka świątynia Incala, zwana Incalithlonem, miała kształt egipskiej piramidy Cheopsa, i w tym najświętszym miejscu był Maxin. Na podwyższonej, trójkątnej platformie z czerwonego granitu, o kilka cali wyżej niż podłoga audytorium i trzydzieści sześć stóp między jego punktami. W samym jego środku znajdował się DUŻY BLOK KRYSZTAŁU KWARCU, NA DOSKONAŁYM SZEŚCIANIE, z którego wyrósł Maxin czyli Boskie Światło - płomień światła jak gigantyczny grot, o niezmiennym białym blasku. Wielki sześcian kwarcu mierzył ze wszystkich stron po pięć i pół stopy. Od platformy do wierzchołka płomienia, jego wysokość musiała być ponad trzykrotnie większa od wzrostu wysokiego mężczyzny. Płomień nie wytwarzał ciepła, nie grzał kwarcowego piedestału, był śmiertelny dla każdego, kto go dotknął. Nie było w nim oleju, paliwa ani prądu elektrycznego, nikt się nim nie zajmował. Historia jego początku jest podawana tak, jakby został stworzony przez tego, który był Synem Bożym”. Phylos Tybetański.

Ten opis może odnosić się do jednej z tych wcześniejszych form. Nawiasem mówiąc, istnieje pytanie o ważność materiału, szczególnie w odniesieniu do chmurnych prognoz Phylosa dla Stanów Zjednoczonych, opisanych w pierwszej książce. Źródła odczytów Cayce'a 282-5 odniosły się do tego problemu w następującym fragmencie:

„Q) Czy książka „A Dweller on Two Planets” napisana przez Phylosa opiera się o prawdę, zwłaszcza w jej prognozie dla Stanów Zjednoczonych na stronach 418 do 422? [Uwaga GD: w późniejszych wydaniach są to inne strony].

(A) W opinii podmiotu oddzielonego od całości, tak. PRAWDA, co może być sugerowane przez tego, który patrzy tylko na Baranka, na Syna jako na przywódcę, nie. Wybierz ty”. (Cayce Reading 282-5).

Nasza obecna technologia jest wykorzystywana do zwykłej komunikacji. Stany Zjednoczone są wyposażone w tysiące mil światłowodów, które przenoszą promieniowanie laserowe do transmisji sygnałów telewizyjnych, radiowych i telefonicznych. W przypadku Ognistego Kamienia odczyty Edgara Cayce'a nie wspominały o spójnym promieniowaniu lasera, ale raczej mówiły o promieniowaniu ze Słońca i gwiazd, które jest w dużej mierze niespójne. W lekturze # 877-26 odnosi się do promieni eterycznych ze Słońca:

„Wykorzystanie tych wpływów przez Synów Beliala przyniosło więc pierwszy z tych wstrząsów; albo zwrot wpływu promieni eterycznych od Słońca - stosowanych przez Synów Prawa Jedni - do aspektu dla działalności tego samego – pojawiło się to, co nazwalibyśmy wulkanicznym wstrząsem; i rozdzielenie ziemi na kilka wysp - pięć w liczbie”. (Cayce 877-26)

 Zakładam, że przez promienie eteryczne wspomniane przez Cayce'a można rozumieć zwykłe światło słoneczne, a nie coś tajemniczego i wciąż nieznanego współczesnej nauce. Z tego faktu można wnioskować, że Atlantydzi używali światła słonecznego, że do uzyskania efektów uzyskanych dzięki Ognistemu Kamieniowi nie jest wymagana koherencja, jak to opisano w odczytach Edgara. Rzeczywiście, artykuł Malletta nie sugeruje, że wymagana jest spójność. Wydaje się raczej jasne, że wystarczy tylko umieścić wystarczająco dużo energii świetlnej na orbicie, niezależnie od tego, czy jest ona spójna, częściowo spójna, czy niespójna.

Wydaje się niewiarygodne, że taka prosta zasada fizyczna nie została już odkryta na nowo, przez przypadek, tak jak na przykład odkrycie grawitacyjnego efektu ekranowania dokonane przez Podkletnowa7 (zobacz artykuł THC zatytułowany "The Readings' Anti-Gravity And Ocean-Floor-Gold Predictions Seem Confirmed”). Jeśli ktoś odkrył tę prostą zasadę, zachował to w tajemnicy.

 Jeśli tak, to nie po raz pierwszy. Na Atlantydzie sekrety Ognistego Kamienia były trzymane tylko w rękach wtajemniczonych.

Zauważamy też, że czytając materiał Cayce'a na temat wielkiego kryształu dla prawdziwego zrozumienia - jesteśmy upominani, tak jak pan 440-5 w jego czytaniu. Powiedziano mu:

„Nie chodzi o to, że ta informacja nie była wymagana, ale upewnij się, że zapisy są czytane - a te, które zostały dane, mogą być czytane tylko przez tych, którzy siebie oczyścili!" (Cayce 440-5).