środa, 26 czerwca 2019

NOWY WIEK, WNIEBOWSTĄPIENIE I UJAWNIENIE NA TEMAT PRZEJĘCIA KONTROLI LISA RENEE czerwiec 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w obecnym cyklu aktywacji pojawiają się nowe możliwości naprawy i rehabilitacji na poziomach wyższych wymiarów, co wpływa na wszechświatowe linie rodów Melchizedeków. To także powoduje odzyskiwanie nowych warstw pamięci, dzięki czemu można rozpoznać frakcje, które działają przeciwko ludzkości i procesowi wznoszenia. Widzimy, kim są ci, którzy stoją za obecnymi próbami wypaczenia zbiorowego przebudzenia, a także za słabościami, które wykorzystują. Ponieważ zasłony, które ukrywają NAA, stają się coraz cieńsze, wielu z nas przypomina sobie kolejne fragmenty naszej prawdziwej historii, jednocześnie aktywując więcej aspektów pierwotnych planów i kodów świadomości.

Podczas intensywnego cyklu paliadorskich aktywacji, które rozpoczęły się w trakcie szczytu elektrycznego w połowie maja, skupiono się na rehabilitacji uniwersalnych linii Melchizedeków oraz misji rozpoznawczej strażników Szmaragdowego Zakonu, zaangażowanych w odzyskanie wielu aspektów upadłych, skorumpowanych i zainfekowanych, gdy frakcje Melchizedeka wpadły w czarną dziurę, doznając metatronicznych odwróceń. Z fantomowych replik zostały wyodrębnione hologramy sztucznej inteligencji, połączenia wymiarów, celowo zepsuta przez totiańskich Lucyferian azurytowa tarcza. Teraz są one rozszerzone na strukturę Aquafey świętego Ojca, co pozwala na ponowne przygotowanie kodowania uniwersalnego Diamentowego Słońca dla Chrystusa-Sofii i działań związanych z poszukiwaniami rodziny Melchizedeka.

Jest to część procesu ponownego łączenia wszechświatowej sieci tarczy plemiennej, co pozwala na kolejne etapy korekt struktur Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka, rozszerzając bezpośredni dostęp do zasady świętego Ojca, poprzez budowę rdzenia poziomego Wszechświata. To wsparcie dla tarczy plemiennej pozwala większej liczbie rodzin Paliadorian i gwiezdnych ludzi wznoszących się Ziemi na bezpośredni dostęp oraz komunikację z omniwszechświatowymi strażnikami Szmaragdowego Zakonu, założycielami i architektami Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata. Wielu z nas na Ziemi podczas cyklu wznoszenia, da świadectwo doświadczeń świadomości, aby pokazać bezpośrednie dowody sądom nad tymi grupami NAA, które starały się utrzymać więzienie świadomości na Ziemi, zwłaszcza w przypadku gwiezdnych ludzi i powstrzymać przebudzenie ludności za pomocą agresywnych form cichej wojny technologicznej czy nękania przez mroczne istoty.

Kody wszechświatowych mistrzów Templariuszy, przywracane prawowitym właścicielom, ujawniły tragiczne historie upadłych istot i związane z nimi historyczne linie czasu Totian, szczególnie zaangażowanych w tajny spisek przeciwko ludzkości, aby wykonać Lucyferiańskie Przymierze. Gdy zbiorowej świadomości ujawniono Lucyferiańskie Przymierze między ludźmi a nieludzkimi grupami, wyszło na jaw, że w kontratakach tych totiańskich grup była mowa o nasileniu technologicznej kontroli umysłów, wojnie psycho-emocjonalnej i kontrolowanej opozycji w postaci innych form oszustw, agresji oraz tyranii. To nasila się teraz w skali globalnej i będzie kontynuowane, ponieważ presja jest wymuszana zza kulis.

Tak więc totiańskie grupy Lucyferian i ich sprzymierzeńcy organizują kolejne etapy przejęcia wszystkich społeczności New Age, procesu wznoszenia oraz ujawnienia w taki sposób, jak zrobił szczurołap z Hamelin. Ten kontrolowany opozycyjny program obejmuje także wszelkie organizacje 3D i liderów publicznych posiadających pewną władzę oraz wpływy, mających połączyć ważniejsze punkty, ukrytych kluczowych graczy, którzy są osadzeni na wielu poziomach planetarnej korupcji, stosując gaslighting i propagandę na arenie świata, wykorzystywane jako przykrywki, aby przysłonić konflikty egzopolityczne.

Dziś postaram się pokazać większy obraz bieżących wydarzeń i ludzi stojących za nimi, wrócimy do pierwszego ważnego kroku w planetarnym cyklu wznoszenia, początków wojen sieciowych. Jesteśmy w fazie, w której grupy NAA dostrzegły, że fale wznoszenia rzeczywiście zaczynają budzić populację Ziemian, pomimo utrudnień, sprzętu elektroszokowego oraz zagród częstotliwości, umieszczanych jako sieć NET.

Harmoniczna Konwergencja uruchomiła siły lucyferyczne

Po Harmonicznej Konwergencji w 1987 r. zaczęła działać pewna kosmiczna grupa zadaniowa powołana przez totiańskich Lucyferian i członków Federacji Galaktycznej, aby w pełni kontrolować informacje przekazywane przebudzającej się ludności, w celu całkowitego przejęcia przebudzenia, wznoszenia i ujawnienia. W celu zebrania wszelkich zasobów technologicznych i ludzkich, które były niezbędne do zbudowania rozległej sztucznej sieci neurologicznej z technologią cichego dźwięku, zorganizowano odpowiednie grupy wojskowe. Miało to być wykorzystywane do celowania w ludzi gwiezdnych i indygo, a także do kontrolowania wszystkich przekazów materiału channelingowego, który miał być rozsyłany przebudzającej się populacji pod pozorem przyjaznych ET, wniebowstąpionych mistrzów, a nawet zmarłych sławnych postaci historycznych.

Wraz z intensyfikacją cyklu wznoszenia, wróg podjął wiele przyjaznych kontaktów, aby oszukać opinię publiczną i poddać ludzi implantacji za pomocą różnych technik kontroli umysłu oraz technologicznych barier. Operacje były kierowane głównie przez najbardziej wrogie Smocze Ćmy i Zeta Drakonian z Oriona. Chociaż te grupy mają oddzielne programy, poprzez swoje manipulacje zyskali wielu sprzymierzeńców - wielu ludzi na Ziemi było i jest nawiedzanych przez ludzkich oraz nieludzkich oszustów, również wojskowych, w celach manipulowania i oszukiwania w tematach bieżących spraw o globalnym znaczeniu - w celu kontrolowania przeciwników. Ci operatorzy przeniknęli do wielu obszarów społeczności New Age, wznoszących się ludzi oraz tych, którzy prowadzą śledztwa w kierunku ujawnienia. Są na Ziemi i w przestrzeni, ukryci za wieloma fałszywymi organizacjami, a ich głównym zadaniem jest atakowanie, podżeganie i obalanie niepożądanych tematów poprzez masową propagandę oraz zabijanie osobowości. Ich celem jest przejęcie wszelkich prawdziwych informacji o planetarnym wzniesieniu czy ujawnieniach, które czasami przenikają przez wielowymiarowe bramy komunikacyjne, gdyż kiedy ludzie się budzą, zaczynają odbierać telepatyczne przekazy z różnych źródeł, czemu nie można zapobiec.

Nawet rozsądne, życzliwe istoty, które komunikowały się z channelerami, celowo okłamały ludność New Age z obawy, że nasza duchowo niedojrzała, agresywna, walcząca cywilizacja zainfekuje i zniszczy ich cywilizacje. Byli strapieni sytuacją, dlatego chcieli utrzymać ziemskich ludzi w stanie ograniczonej świadomości, obawiając się, co by się stało, gdybyśmy zostali wypuszczeni z ogrodzeń częstotliwości do wyższych wymiarów jako zbiorowa świadomość.

Przypomina to grę w głuchy telefon, gdzie osoba, z którą kontaktowano się jako ostatnią, otrzymywała informację przesączoną przez wiele filtrów i płotów. Do ludzi docierały jedynie akceptowalne treści, a prawdziwe fakty były przeważnie przeinaczane i zmanipulowane. Zanim informacja dotarła do człowieka będącego telepatą, wiadomości były zmieniane przez różnych pośredników.

Ludzie nie znający podstawowych zasad wojny psychicznej i programowania strachu prowadzonego przeciwko populacji ludzkiej przez NAA, byli bardzo źle przygotowani do nawigacji przez infiltrację Totian. Jest to o tyle trudniejsze, że tak niewielu ludzi jest skłonnych zdyscyplinować umysł lub wziąć odpowiedzialność za oczyszczenie wewnętrznych cieni. Efektem końcowym jest to, że bardzo mało prawdziwych, dokładnych, wysokiej jakości informacji było rozpowszechnianych przez osoby o dość dobrych intencjach, które działały jako kotwice wywiadowcze do udostępniania informacji lub powiązanych materiałów badawczych w społecznościach New Age.

Infiltracja ruchu New Age

Kiedy stało się jasne, że nie ma sposobu na zatrzymanie planetarnego cyklu wznoszenia, który miał rozpocząć się się na początku 2000 r., dokonano szerszych infiltracji przeciwnika. Pozwoliło to grupom Thotian rozszerzyć działanie na infiltrację ludzi gwiezdnych i indygo, a także rozpocząć kontrolę nad szerzącym się ruchem New Age. Gdy do sieci planetarnej rozpocżęły się transmisje Platynowego Promienia i wyższej częstotliwości, jednocześnie grupa Thotian pozyskała wsparcie załogi Federacji Galaktycznej, aby nadzorować cały ruch channelingowy New Age, transmisje były przechwytywane i infiltrowane, a następnie przekazywane jako pochodzące od zespołów powitalnych rzekomo przyjaznych ET. Do tej akcji przyłączyli się szefowie tajnych programów kosmicznych, próbując zinfiltrować kluczowych demaskatorów dokładnymi informacjami, które ujawniły programy Milab i ich zaangażowanie w galaktyczny handel niewolnikami.

Grupy Thota utworzyły sojusze strategiczne, a korzystając z popularnej nazwy Federacji Galaktycznej, nawiązały kontakt z wybranymi członkami Kabała, rządów i linii krwi Iluminatów, którzy następnie zaczęli szeroko infiltrować tajne stowarzyszenia (wolnych Masonów, Templariuszy) i społeczności duchowe. Propaganda Galaktycznej Federacji jako proludzkiej grupy ET jest wykorzystywana do wykolejania duchowych przebudzeń i kierowania ich do ruchu New Age. Jest to taktyka przynęty i przełączania, przenosząca ludzi do kontroli umysłu i różnych systemów wierzeń opartych na strachu, które prowadzą do podporządkowania. Galaktyczna Federacja zinfiltrowała wiele popularnych systemów uzdrawiania duchową energią, aby śledzić i oznaczać uczestników astralnymi implantami. Ruch New Age, który obejmuje przekazywanie informacji od rzekomych wniebowstąpionych mistrzów, jest głównie zdominowany przez grupy Lucyferian z Syriusza A, wykorzystujące przynależność do Federacji Galaktycznej i Dowództwa Ashtar.

Dodatkowo stworzono fałszywe fronty i różne strony internetowe dla różnych popularnych wniebowstąpionych mistrzów, aby manipulować i kontrolować informacje, które były podawane na temat cyklu wzniesienia, i aby ukryć przed ludźmi prawdziwe historie z istotami niebędącymi Ziemianami.

Poprzez fałszywe przykrywki służące do astralnego znakowania i śledzenia ruchu New Age, manipulowano strumieniami danych, aby przyciągnąć indygo. Od dawna trwa kampania ukierunkowana konkretnie na indygo 3, w której niezintegrowane cienie jaźni w aspektach hybrydowych mogą być łatwiej związane z podczepieniami, opętaniami i astralnym gwałtem przez te kontrolujące byty. Jednym z najpopularniejszych fałszywych operacji - przykrywek, które zyskały na znaczeniu w połowie 2000 r., było kierowanie strumieni danych ze sztucznej inteligencji od fałszywego archanioła Michała do rozmaitych channelerów i rozprowadzanie ich na dużą skalę po Internecie. Baza operacji dla tych fałszywych przekazów Michała, która została wyposażona w broń psychotroniczną, znajduje się na siatce Złotego Orła. Są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, aby wprowadzić w błąd opinię publiczną – przekazywane są małe skrawki prawdy splecione z trującymi kłamstwami, by zakłócić zdolność rozróżniania. Zostało to celowo skierowane do ludzi gwiezdnych i indygo, aby wykoleić ich przebudzenie, i śledzić ich w celu wyrwania duszy z ciała lub stworzenia z nich mrocznych portali.

Grupy Thotian Annunaki zorganizowały z Federacją Galaktyczną zmilitaryzowany styl taktyki wojny psychologicznej, aby dalej żerować na duchowych i emocjonalnych pragnieniach przede wszystkim zachodniej populacji judeochrześcijańskiej, poprowadzić ich do fałszywej matrycy wniebowstąpienia na płaszczyźnie astralnej dla zdobycia duszy podczas procesu śmierci. Lucyferyczne grupy Thotian przekazują obecnie różnym guru i poszukiwaczom archetypów szereg wypaczonych półprawd o starożytnych ezoterycznych naukach wznoszenia, które są celowo nastawione na zniewolenie świadomości odbiorców. Wiele przekazów channelingowych opiera się na informacjach, które wywodzą się z osi czasu Atlantydzkich Szkół Tajemnic, pochodzi obecnie od Bractwa Węża, które nabyło starożytne pisemne tłumaczenia skradzionych zakodowanych informacji w zapisach Prawa Jedni. Te zapisy zostały udostępnione i przetłumaczone przez Thota, a następnie w zmienionej formie udostępnione w Szmaragdowych Tablicach. Transmisje Szmaragdowych Tablic do ruchu New Age są mocno wypaczone i osadzone w sztucznej inteligencji oraz programowaniu kontroli umysłu, aby przyciągnąć duchowo przebudzonych Atlantów lub adeptów Szkoły Tajemnic, a następnie oznaczyć i śledzić te grupy w celu kontroli umysłu i duchowego uciskania.

Te fałszywe informacje o wzniesieniu przekształciły się w ruch duchowy New Age, w którym grupa uważa, że kontrola umysłu została wdrożona w celu dotarcia do ukrytych podświadomych lęków, jednocześnie kierując świadomy umysł na osobowość, aby wyraźnie wymazać ze świadomości wszelkie nieprzyjemne aspekty i mroczne tematy. Aby uniemożliwić ludziom stawienie czoła lękowi lub zablokować postrzeganie, poddaje się ich kontroli umysłu poprzez stałe wzmacnianie negatywnych zachowań ego i samooszukiwanie, jednocześnie negując istnienie samej ciemności. Myślenie grup New Age jest lansowane przez grupy Thotian Annunaki, i kieruje umysły ku astralnej błogości oraz samozadowoleniu, dodatkowo pobudzając szkodliwe stany zaprzeczania, a także oszustwa wywołane strachem. Systemy te nagradzają brak odpowiedzialności za czyny i ciągłą negację mrocznych, nieprzyjemnych i zacienionych aspektów rzeczywistości.

Większość ludzi, którzy żyją w licznych formach tego typu negacji, jest przerażona, kiedy staje przed prawdziwymi i dokładnymi faktami o tym, co dzieje się na Ziemi podczas planetarnego cyklu wznoszenia. Ludzie, którzy są najbardziej przerażeni ciemnością, są najbardziej podatni na przejęcie przez kontrolę umysłu New Age. Nierozwiązane i ukryte lęki nie pozwalają stawić im czoła, i dlatego tacy ludzie za wszelką cenę będą bronić fałszywych przekonań, ponieważ ich system wierzeń daje im złudzenie bezpieczeństwa. Negacja polega na stworzeniu bariery myślowej i sprzeczaniu się z bodźcem wywołującym niepokój, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że nie istnieje. Negacja uniemożliwia postrzeganie bardziej nieprzyjemnych aspektów rzeczywistości zewnętrznej. Ludzie, którzy utknęli w takim stanie, mają również tendencję do używania duchowego ich obejścia jako sposobu na wyjaśnienie niewygodnych uczuć.

Duchowe obejście

Duchowe obejście jest aktem zaprzeczania prawdzie w imię wyższej świadomości zgodnie z systemem wierzeń New Age, jak odmowa pomocy innym lub brak współczucia dla cierpiących. Przykładowo: często zdarza się to ofiarom satanistycznego rytualnego nadużycia i czarnym magom, którzy są często uważani przez wyznawców New Age za ofiary ciemnych ataków z powodu ich karmy lub negatywnego zachowania. Jest to generalnie wyjaśniane z niechęcią, ponieważ sytuacja jest uważana za negatywną i musi być udzielone przebaczenie. Jednak ludzie nie chcą badać negatywnej energii w tej sytuacji, ponieważ uważa się, że obniża to wibracje.

Duchowe obejście jest ogólnie mechanizmem obrony ego, używanym przez ludzi, którzy identyfikują się jako pracownicy światła lub są na ścieżce wznoszenia, a nie chcą widzieć negatywizmów lub patrzeć na nieprzyjemne prawdy dziejące się wokół nich. Uważają te nieprzyjemne prawdy za negatywną energię, która obniża ich osobistą wibrację, więc decydują się je zignorować i udawać, że nie istnieją. Etykietują te wydarzenia lub klasyfikują ludzi będących poszukiwaczami prawdy, którzy dzielą ten poziom informacji z innymi, jako sprzyjających negatywizmom i strachowi. W rezultacie mają skłonność okazywania apatii i łatwo poddają się manipulacji ciemnych sił, mają słaby charakter moralny i niższe standardy etyczne w kwestii pomagania bliźnim, ponieważ ich wersja rzeczywistości jest selektywna, a nawet urojeniowa.

Duchowe obejście jest aktem czystego egoizmu pod postacią projekcji siebie jako osoby rozwiniętej i o wyższej świadomości. Profil takiej osoby polega na tym, że ignoruje lub bagatelizuje pewne wydarzenia, które uważa za negatywne, aby uchronić się przed negatywnymi emocjami lub negatywnym myśleniem. W rezultacie zaprzeczają prawdzie lub przyjmują dogodne założenia, aby zracjonalizować powody, dla których tragiczne wydarzenie przydarzyło się innej grupie ludzi. Zazwyczaj nie ma w nich empatii ani współczucia, a winę ponosi ofiara.

Na przykład mogą założyć, że dzieci wykorzystywane jako niewolnicy seksualni mają karmiczne obciążenia, przez które mogą nawet zostać zabite. Dlatego nie trzeba nic z tym robić, natomiast trzeba utrzymać wysoką wibrację, a wszystko będzie się toczyło według boskiego porządku.

Oręż New Age

Podczas cyklu wznoszenia wielu z nas zgromadziło się na Ziemi, aby poznać prawdę, ujawnić prawdziwe wspomnienia i dokładne historie, które zostały skradzione ludzkości, a także dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za te tragiczne wydarzenia, podczas których były zbierane, uszkadzane i wykorzystywane w więzieniu świadomości umysły / tożsamości i ciała duchowe dusz Tary. Więzienie działa jak energetyczna farma, z której można zasilić zestaw sztucznych rzeczywistości dla gangu psychopatycznych, pasożytniczych łobuzów, takich jak Lucyferianie, Thotianie, Annunaki i Galaktyczna Federacja. Z bezbożnym sojuszem zawartym z grupami sąsiadujących inwazyjnych grup pozaziemskich, które chcą uczestniczyć w galaktycznym handlu ludzkimi niewolnikami i zasobami Ziemi.

Dla tych zorganizowanych grup, które służą thotiańskim Lucyferianom, Galaktycznej Federacji i pokrewnym agencjom negatywnych Obcych, najważniejszym celem było upewnienie się, że większość ludzi na Ziemi nie obudzi się, i nie zdoła uświadomić sobie, że tkwili w więzieniu świadomości. Dlatego bardzo ważne było przekazywanie informacji, które odwróciłyby uwagę ludzi od tego, co naprawdę im się przydarzyło, i jak znaleźli się w więzieniu kontroli umysłu.

W ten sposób zmilitaryzowana wojna psychologiczna została rozszerzona jako parasol nad wieloma niepożądanymi tematami, które wyszły na jaw w efekcie zmiany świadomości podczas cyklu wniebowstąpienia. Tematy New Age, wznoszenia i ujawnienia były w dużej mierze uważane za tabu w kontrolowanych mediach głównego nurtu i wciąż pozostają nietykalne. Nietykalny oznacza, że jeśli wybitna osoba złoży publiczne oświadczenie na temat, który jest uważany za nietykalny, bez względu na to, czy jest dokładne i uczciwe, ta osoba zostanie publicznie ukrzyżowana i zagrożona prywatnie. Potencjalnie straci karierę, status i pozycję w społeczności oraz wśród grupy rówieśników. W obecnych czasach globalnej kontroli umysłu ośmieszenie jest najsilniejszą bronią negatywnego ego, używaną w każdej zorganizowanej branży, w tym w społecznościach duchowych, które mogą być jednymi z najgorszych przestępców. Jest to podstawowa zasada wojny psychologicznej, jeśli ktoś jest niezgodny z kontrolowaną narracją i publicznie ujawnia poglądy, może zostać poddany terroryzmowi gospodarczemu i społecznemu, zostanie osobiście potępiony, oskarżony i ukarany za poglądy.

Jednak i tak powstają grupy budzących się i zaniepokojonych obywateli, którzy są zainteresowani odkrywaniem jednego lub więcej nietykalnych tematów, tworzą własne strony i alternatywne ruchy medialne, takie jak UFO-Mufon, Q-anon i New Age, grupy wniebowstąpienia czy ujawnienia. Wiele z tych społeczności zajmuje się szerokim zakresem tematów, badanych przez niezależnych, doświadczonych dziennikarzy, których główny nurt naznaczyłby jako teoretyków spiskowych. Jest to obraźliwe określenie używane w mediach, które głoszą, że te idee są tworzone przez szalonych ludzi. Wykorzystanie terminu „teoretyk spiskowy” jest używane do podważania wszelkich sprzeciwów lub kwestionowania narracji głównego nurtu, a także do metodycznego ukrócenia dostępu do publicznych mediów lub internetowych platform społecznych tworzonych przez te grupy, które starały się ujawnić nietykalne tematy w celu szerszej debaty publicznej. Kiedy ktoś doświadcza bezpośrednich zagrożeń i ataków ludzi z ciemnego portalu oraz mroczne siły tylko dlatego, że otwiera pełen szacunku i współczujący dialog na temat nietykalnego tematu, może być zszokowany i zmieszany. Z tego doświadczenia wynika, że nie jesteśmy wolni, że żyjemy w więzieniu świadomości. Każdy, kto w to nie wierzy, powinien po prostu próbować mówić o tych tematach otwarcie w dowolnym środowisku i obserwować, co nastąpi!

Wiele z tych alternatywnych ruchów ma domyślnie liderów, którzy błyskawicznie zyskują status publiczny online i stają się znani na wielu platformach społecznościowych, tylko po to, by implodować od wewnątrz i całkowicie zgasnąć w ciągu zaledwie kilku lat. Co się dzieje? Przypomnę podstawowe zasady wojny psychologicznej: dzielić i podbijać od wewnątrz, przenikać do przywództwa i wpajać urojenia o wielkości, podburzać negatywne ego, blokować rozeznanie i wiedzę na temat kontrolowanej opozycji w grze – to wszystko ma zniszczyć założenia organizacyjne, na których opiera się ruch danej społeczności. Nic nie jest przypadkowe, mroczna grupa zadaniowa jest wysoce zorganizowana i bardzo wydajna. Będą atakować najsłabsze ogniwa we wszystkich obszarach, w tym te, które kochasz, które są najbardziej wrażliwe, takie jak partnerzy, dzieci czy zwierzęta.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozmiar uszkodzeń sieci w ciele planetarnym wraz z fragmentacją duszy jest tak duży, że jest prawie niemożliwe uzyskanie dokładnych szczegółów, które możemy nazwać faktycznymi prawdami zapisanymi w mózgu planety jako historyczne linie czasu. Nikt nie może powiedzieć dokładnie, kiedy nastąpi ujawnienie lub przewidzieć przyszłe wydarzenia na konkretny dzień czy czas, jest to niemożliwe podczas tego cyklu podróży do punktu zerowego i po spirali czasu. Ludzkość musi zebrać holograficzne kawałki ciał świetlistych i ponownie złożyć je w poprawionej kolejności, aby przeformułować rzeczywiste dowody historyczne zapisane w strumieniu życia świadomości. Nasza świadomość ma doświadczenia, których nigdy nie da się wymazać, a ich treść będzie dostępna po odbudowie planetarnego mózgu, gdy ponownie złożymy i odzyskamy nasze duchowe części ciała, oraz kiedy się wzniesiemy.

Ziemia została poddana formom kontroli umysłu przez elektrowstrząsy i implanty energetyczne, które są wstawiane w celu stłumienia całej populacji, wraz ze sztucznymi rzeczywistościami rzutowanymi na wielowymiarowe hologramy, zarejestrowane z fałszywymi historiami i fałszywymi liniami czasu. Czyli musimy usunąć sztuczną rzeczywistość i hologramy sztucznej inteligencji, aby zobaczyć, co jest fałszywe a co prawdziwe w doświadczeniu ludzkiej świadomości. Oznacza to, że nikt nie zna wszystkich prawd, a rasa ludzka musi się zjednoczyć, aby się duchowo uzdrowić. Musimy być gotowi kopać głęboko i ciężko, aby znaleźć bryłki prawdy ukryte w naszych ciałach świadomości, a jednocześnie przemieszczać się po tej zupie zaciemnienia NAA i kontrolowanej przez umysł dezorientacji. Utrzymywanie ludzkości zdezorientowanej i zubożonej jest strategią wojny psychologicznej, znaną jako taktyka zamieszania, pomagająca rozpowszechniać stek bzdur zmieszanych z kawałkami prawdy. Lansowanie kultury, w której nikt nie czuje, że można ufać sobie nawzajem, i brak rozeznania w kwestii tego, co jest prawdą, a co kłamstwem. To zamieszanie ukradło naszą prawdziwą duchową tożsamość i czyni nas ślepymi na szalejącą obecnie wojnę o ludzką świadomość, która toczy się za zasłoną i na scenie światowej.

Astralna błogość New Age

Jednym z najbardziej interesujących sposobów, w jaki grupy Thotian zaczęły manipulować ruchem New Age, jest promowanie stanów astralnej błogości poprzez zgrabny marketing duchowego konsumpcjonizmu, który z wielu ludzi czyni astralnych ćpunów, chcących uzyskać porcję fałszywej miłości z implantów astralnych. Zmanipulowany stan astralnej błogości jest rodzajem uwarunkowania emocjonalnego, aktywowanych wzorców uzależniających reakcji. Dotyczy to grup, które zostały przejęte przez Thotian. W trakcie takiego stanu człowiek wycofuje się w ustronne miejsce i czuje coś, wydaje mu się, że wydostał się z pola cienia, że sobie poradził. Czyli problem polega na ignorowaniu czerwonych flag i słabości emocjonalnej w życiu codziennym, ponieważ strach przed faktycznym stawieniem czoła głębszym problemom i zmianą stylu życia jest zbyt przytłaczający. Rozwój duchowy polega na pozbyciu się rządów negatywnego ego, na otwartości oraz chęci odczuwania zmian, które muszą nastąpić, a jednocześnie na byciu uczciwym wobec siebie. Jeśli naprawdę jesteśmy wobec siebie szczerzy, wiemy, że musimy się zmienić, ale będziemy musieli zmierzyć się z testem odpowiedzialności. Na duchowym rynku konsumenckim możemy przenieść tę odpowiedzialność na coś innego i udawać, że faktycznie robimy coś duchowego, ponieważ zapłaciliśmy za produkt lub słuchaliśmy jakiegoś guru, który obiecał przebudzenie.

Astralna błogość New Age pełna jest fantastycznych iluzji, myślenia życzeniowego i magicznego, oszukiwania siebie oraz eskapistycznych fantazji na temat tęczy i motyli w życiu, które wydają się być jak film Disneya. Wiele razy ciężko zranieni emocjonalnie ludzie włączają się w ruch New Age, chociaż nie są zainteresowani uzdrawianiem siebie ani ponoszeniem odpowiedzialności za swoje zachowania. Szukają zamiast tego dalszych wymówek, aby kontynuować negatywne zachowania i wprowadzać w błąd innych, w akceptującym to otoczeniu. Aby uzyskać lepsze rozeznanie, podaję najpowszechniejsze przejawy tego stanu:

*Zadowolenie z siebie, niedbalstwo, wykazywanie braku odpowiedzialności i nieświadomość co do stanu innych.
*Łatwa utrata mentalnej orientacji i poczucie przytłoczenia, puste oczy, komunikacja jest pozbawiona ekspresji, niespójna i fragmentaryczna.
*Gdy jest pod wpływem astralnej transmisji częstotliwości od guru, czuje się wyciszony, ale też bywa w stanie ekstazy, euforii jak pod wpływem narkotyków.
*Uzależniające tendencje do ponownego tworzenia stanu astralnej szczęśliwości.
*Rzutowanie duchowych fantazji na innych, oskarżanie innych o ciemnotę, skłonność do emocjonalnych napadów złości, działa jako chaotyczny niszczyciel.
*Nieugruntowany w ciele, dlatego podatny na iluzje, naiwny, podejmuje niewłaściwe decyzje.
*Może być podatny na emocjonalną histerię i archetypy dramatu (toczy się po ziemi płacząc, krzycząc, wchodzi w stan pierwotny lub płodowy - w grupach).
*Brak rozeznania w kwestii energii otoczenia, pokłada zaufanie w nieodpowiednich ludziach i wysoce skorumpowanych organizacjach.
*Rozłączenia w jednej lub więcej warstw aury (tzn. rozłączenie ciała i serca).
*Nie stawia granic, otwarty na wszystko, co może przyjść z astralu, często wraz pasożytami energetycznymi.
*Odrzuca istnienie bólu i strachu, gdy się z nim boryka, nie może odróżnić ciemności od światła.
*Mówi, że wszystko jest Jednią, więc może wziąć wszystko, co masz, ponieważ to jest i jego.
*Brakuje dyscypliny lub odpowiedzialności za siebie, może mylić stany upojenia narkotykowego, stany uzależniające z wyższym stanem świadomości, retraumatyzuje rany i fragmenty siebie poprzez używanie narkotyków w szamańskich podróżach.
*Czuje się bardziej uświęcony niż ty, z dumnym poczuciem własnej wartości deklaruje, że jest na misji duchowej i to daje mu pozwolenie na złe traktowanie innych.
*Osobowość hedonistyczna lub artystyczna, totalnie zmysłowa natura, podążająca za najwyższym podekscytowaniem (rób co chcesz).
*Zaimplantowany przez Obcych, nieświadomy istnienia implantów, kontroli umysłu lub negatywnego ego.
*Niechętny do stawienia czoła negatywizmom czy złym zachowaniom lub zetknięcia się z nimi z obawy, że zostanie osądzony.
*Niski poziom etyczny, ma pretensje, łatwo odrzuca innych i angażuje się w złośliwe plotki.

Te naiwne wizje astralne propagowane przez ruch New Age wypełniły ludzkie umysły zaprzeczaniem, jedną z najsilniejszych form programowania opartego na strachu. Zaprzeczanie naturze rzeczywistości i zaprzeczanie bolesnej prawdzie przez pozostawanie w eskapizmie oraz samozadowoleniu, przez unikanie odpowiedzialności za siebie. Te pozbawione mocy i negatywne cechy stały się głównymi czynnikami, które zdominowały akceptowalne narracje, uwzględniane w myśleniu grupowym ruchu New Age. Niektóre materiały New Age w ten sposób czyniły szokujące szkody emocjonalne, ponieważ nagradzały negatywne i nieetyczne zachowania, takie jak duchowe obejścia, jako dopuszczalne normy w zarządzaniu duchową wspólnotą.

W niektórych kręgach New Age pojawia się psychoza urojeniowa, rozpowszechniana i promowana w celu kształtowania oraz wzmacniania bardzo negatywnych zachowań jako zachowań akceptowalnych. Ma to na celu przygotowanie tych ludzi na gospodarzy i śpiących, aby służyli thotiańskim Lucyferianom. Przejęcie New Age miało miejsce w grupach, które odmawiają dorastania lub przejęcia odpowiedzialności za własne zachowania i za własne życie, co zmusiłoby ich do przyjęcia osobistego systemu wartości, który ewoluowałby w duchową dojrzałość i wewnętrzną spójność.

W kontekście scenicznego stylu wojskowego, rozpowszechniane informacje New Age, dotyczące wniebowstąpienia lub ujawnienia, które są przekazywane przez osoby zajmujące się kontrolą umysłu, służą do uzyskania pełnej kontroli nad przydzielaniem tematów aprobowanych i niepożądanych. Niektóre z tych tematów są coraz bardziej akceptowane w głównym nurcie, zdobywają szerszą publiczność rozwijających się branż komercyjnych, ponieważ motywy New Age pozwalają zarobić miliony dolarów. Przykładowo, po sukcesie telewizyjnego show, można teraz mówić o starożytnych kosmitach, którzy byli zaangażowani w historię ludzkości kilka tysięcy lat temu, ale niedopuszczalne jest mówienie o kosmitach obecnie żyjącymi na Ziemi z nami właśnie teraz.

Bitwa o ujawnienie i kontrolowana opozycja

Ludzkość toczy ukrytą wielowymiarową bitwę o ujawnienie, które następuje stopniowo, gdy zbiorowa świadomość przesuwa się w płaszczyzny wyższych wymiarów w wyniku cyklu wznoszenia. Jest oczywiste, że są utrudnienia w ujawnianiu informacji, ponieważ chodzi o całkowitą kontrolę nad tym, w jaki sposób pewne treści będą udostępniane publicznie. Za pomocą odpowiednich taktyk propagandowych rozpowszechniane są popularne tematy, które służą psychologicznej manipulacji publiczności i kluczowych graczy. Aby propaganda była skuteczna, musi istniec jej wyraziciel, muszą istnieć kluczowi gracze lub osoby na stanowiskach władzy, którzy będą kontrolować media, aby przekazywały informacje uznane powszechnie za wiarygodne, aby dodatkowo zarabiać na tym pieniądze.

Kontrolowana opozycja jest taktyką manipulacji polegającą na umieszczaniu pewnych osób na kluczowych stanowiskach określonego ruchu, który wielokrotnie pojawiał się i oferował publiczności niesamowite fakty lub zadziwiające fragmenty prawdy. Może to być osobowość mająca na celu zdobycie dużej liczby fanów w sieci dzięki rozpowszechnianiu wojen Kabała poprzez ruch Q-anon. Może to guru oferujące aktywację DNA i zdolność do manifestowania czegokolwiek, co chcesz. Dzięki wywołaniu sensacji, marketingowi lub innym metodom dostarczania tego poziomu informacji, przejmują siłę i wpływy od pozyskanych osób, a także kliknięć online i z pieniędzy wydawanych na ich produkty lub oglądania ich podczas wystąpień. Zgromadzona moc i wpływy stawiają ich na piedestał, stają się celebrytami, czczonymi lub uważanymi za bohaterów. Udając, że prowadzą ludzi w pożądanym kierunku, w rzeczywistości zostali tam umieszczeni jako wilk w owczej skórze, aby wykoleić i przejąć pierwotne cele jakiegoś ruchu. Strategia kontrolowanej opozycji działa najlepiej w okolicznościach, w których masy są łatwowierne, bezkrytyczne, brakuje im racjonalnego myślenia, nie są w stanie połączyć kropek i zobaczyć, jak działania, brak działania lub manipulacja informacjami przeznaczonymi dla kontrolowanej jednostki przynoszą korzyść jednostce kontrolującej.

Taktyki oszustw są wykorzystywane do fabrykowania reakcji psychicznych i emocjonalnych, których celem jest przejęcie kontroli, władzy i korzyści na koszt ofiary. Może to być celowe rozpowszechnianie dezinformacji lub jawnych kłamstw w celu stymulowania reakcji emocjonalnych, aby ludzie nie używali krytycznego myślenia w rozpoznawaniu jakości lub prawdziwości informacji, które są im przekazywane. Złotą zasadą oszustwa jest zarządzanie percepcją drugiej osoby, tak że nie wie, że ma miejsce jakiekolwiek oszustwo i akceptuje wszystko, co jej powiesz.. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy okłamywani, jesteśmy w niekorzystnej sytuacji. To blokuje nasze wyższe rozeznanie w określaniu jakości ludzi i przedmiotów emanujących tymi kombinacjami sił, które są ciemne lub jasne, pozytywne lub negatywne, obce lub ludzkie, lub cokolwiek innego.

Ruch ujawniający został celowo skierowany do lewej części mózgu alternatywnych badaczy i prezenterów, którzy nadal działają w oparciu o założenie, że metoda naukowa promowana przez środowisko akademickie jest wiarygodna i próbują dostarczać oparte na dowodach informacje, które mogą być potwierdzone przez wielu biegłych. Ruch w kierunku ujawnienia jest głównie nastawiony na mężczyzn, którzy są spolaryzowani w ciele mentalnym i męskiej energii, o profilu intelektualistów, który opiera się wyłącznie na pięciu podstawowych zmysłach ciała fizycznego. Jeśli widzą coś w widmie światła widzialnego, to w to uwierzą. Tak więc głównym profilem kluczowych ludzi, którzy popularyzują ruch ujawniający, są zazwyczaj poszukiwacze faktów 3D i badacze, a nie bezpośredni doświadczający, stąd wielu nie interesuje się raczej rozwojem duchowym lub poszerzaniem świadomości. Dostarcza to rażące ślepe pole dla mrocznych manipulacji, które pobudzają negatywne zachowania ego i doprowadzają do amoku jego dominacji, w wyniku zdobycia pewnej siły i wpływu, gdzie promowanie marki, towary lub kliknięcia online są ważniejsze niż osobista integralność czy dostarczanie wysokiej jakości prawdziwych ocen aktualnych okoliczności, w których się znajdujemy.

W społeczności New Age, gdzie popularność i rentowność zyskują duże konferencje i panele, pojawiają się kaci i ofiary. Na podstawie osobistych doświadczeń i ciągłej obserwacji kluczowych graczy dostrzegam, że standardowo podczas tych wydarzeń przekazywane są dwulicowe kłamstwa, po ujawnieniu których pojawia się szeroki uśmiech i oklaski publiczności. Większość doświadczonych prezenterów z pozorami osobistej uczciwości i etyki uczy się bardzo szybko, że większość ludzi na tych imprezach to nie przyjaciele lub rówieśnicy. Jeśli odbiegniesz od pożądanych tematów czy narracji lub jeśli jesteś postrzegany jako zagrażający ich mocy, potraktują cię bardzo złośliwie. Takich ludzi można spotkać na tego typu panelach i w tych społecznościach, a jako kontrolowani przez grupy Thotian, gdy czują, że są w jakikolwiek sposób kwestionowani, zaczynają reagować w negatywny sposób i ulegają silnym emocjom.

Niemniej jednak, ujawnienie musi w końcu nastąpić, aby pokazać światu oszustwa, matactwa i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez ludzi oraz nieludzi, którzy spiskowali w celu potajemnego generowania globalnego ludzkiego niewolnictwa i kontroli umysłu, poprzez wdrożenie planu grup NAA do wywoływania na świecie cierpienia oraz stworzenia więzienia świadomości.

Pełne ujawnienie odnosi się do ujawnienia Ziemianom najbardziej szczegółowych scenariuszy naszej prawdziwej ukrytej pozaziemskiej historii galaktycznej. Nie zmanipulowanej przez NAA wersji strategii archonckich oszustw używanej do kontrolowania historycznych zapisów i zniewalania ludzkiej populacji od czasu inwazji sumeryjsko-egipskiej. Ludzie powinni być poinformowani nie tylko o istnieniu ras pozaziemskich i porozumieniach kooperacyjnych zawartych z ziemskimi rządami świata. Powinni też zostać przeszkoleni o grupach NAA, tajnych programach kosmicznych, handlu ludźmi, kontroli umysłu, programach transhumanizmu i sztucznej inteligencji, DNA oraz programach manipulacji genetycznych na planecie oraz poza nią. Jak Ziemia, zasoby ludzkie i technologia są używane w ramach handlu z różnymi cywilizacjami poza planetą i gatunkami pozaziemskimi. Pełne ujawnienie obejmuje ujawnienie grup elity władzy i grup negatywnych Obcych, które nadużyły mocy na Ziemi i są zobowiązane do przywrócenia równowagi energetycznej, naprawienia szkód wyrządzonych ludzkości.

Kolejnym powodem, dla którego ujawnienie jest tak ważne dla tych z nas, którzy starają się poznać prawdę, jest zaprzestanie atakowania osób próbujących rozpowszechniać prawdę przez zubażanie ich finansowo, społecznie i w inny sposób. Zlikwidowałoby to ogromny ciężar gróźb i ataków na tych z nas, którzy działają w kierunku ujawnienia prawdy, którzy poświęcają cały swój czas i energię - to jest praca naszego życia na rzecz pełnego ujawnienia tych informacji, które powinny być swobodnie przekazane populacja Ziemi. Gdyby ludzie nie zostali okłamani, ale poinformowani, byliby znacznie bardziej otwarci a także chętni do zrozumienia praw natury oraz do zobaczenia, w jaki sposób została stworzona obecna kultura śmierci, naruszająca te prawa, aby zniewolić całą ludzkość. Wiele z tego, co dziś widzimy, co szkodzi ludziom na świecie, można by powstrzymać jedynie dzięki krytycznemu myśleniu, zdrowemu rozsądkowi i zdolności do zmniejszenia egoizmu i chciwości.

Mówiąc o egoizmie i chciwości, aby lepiej zrozumieć thotiańskich Lucyferian, jednostki TEE i historyczne tragedie na linii czasu Ziemi związanej z Galaktyczną Federacją, musimy cofnąć się w czasie, aby odkryć oryginalne znaczenie tytułu Lucyfera.

Kim jest oryginalny Lucyfer?

Tytuł Lucyfer wywodzi się z kolektywu ras, pochodzących z nibiruańskich linii ras Annunaki, które następnie połączyły się z rasami Thot-Enki Annunaki i upadłych Serafinów. Podczas ostatnich rund anielskiego zasiewu ludzi na planecie Ziemia, grupy Thoth-Enki Annunaki zawarły porozumienia ze szmaragdowymi strażnikami, w których poprosili o rehabilitację reprezentatywnych linii swoich ras, zamierzając uczestniczyć w rehabilitacji i regeneracji ich DNA. Jednakże, kiedy miały się rozpocząć te programy regeneracji DNA i genetycznego uzdrawiania duchowego, natychmiast uciekli i dołączyli do konkurujących grup Annunaki, ludobójczych programów przeciwko istotom ludzkim. Ich sposób działania na rzecz podziału i podboju Ziemi wykazał bezwzględną wojnę psychologiczną, która obejmuje utrwalanie taktyk fałszerstw, oszustw i gaslightingu dla zniewolenia innych gatunków. Szukają pełnej dominacji i władzy, jest to ich najwyższy system wartości i najważniejszy system wierzeń, któremu pozostają lojalni w służbie sobie.

Historyczne linie czasu, związane z grupami thotiańskich Lucyferian i zaangażowaniem Federacji Galaktycznej w ludzkość, stanowią dramatyczną archetypową fabułę walczących drapieżników, którzy stale zmieniają stronę w wojnie poprzez konsekwentne zawieranie umów z przeciwnikiem. Lubią grać na dwa fronty, zawierają podwójne kontrakty z innymi agencjami kosmitów, tworzyć tymczasowe sojusze strategiczne, które przyniosą korzyść ich ogólnej przewadze nad postrzeganymi przeciwnikami. Według nich przeciwnicy to anielskie istoty ludzkie żyjące na Ziemi, Tarze i Gai oraz ci, którzy chronią je i ich planetarne terytoria, a mianowicie rasy Paliadorian i kryształowych strażników.

Luciferianie wysoko nagradzani w grze wojennej i podboju, w której wykorzystują brutalność i sprytne strategie, walczą o zdobycie władzy i dominacji nad innymi rasami oraz planetami. Dzieje się tak od setek tysięcy lat, a i obecnie niewiele się zmieniło. Thotiańskie grupy lucyferyczne i istoty z sojuszu Federacji Galaktycznej są zaprzysięgłymi wrogami wszystkich anielskich istot ludzkich na Ziemi i poświęciły się utrwalaniu nieustannych wojennych programów ludobójstwa. Pragną unicestwić pierwotną ludzką krzemianowa matrycę DNA z wewnętrznym Chrystusem i wykorzenić oryginalną pokojową, opartą na miłości kulturę ludzką, zastępując ją swoją antyludzką ideologią wojny, ofiarą krwi i nienawiścią do samego siebie.

Te głównie upadłe kolektywy ras hybryd anielskich z Annunaki połączyły się, tworząc programy antychrystusowe i antyludzkiej dominacji, a przez wiele tysięcy lat ewoluowały w formę świadomości zbiorowej, która stała się znana jako Lucyferianie. Ten sojusz został zawarty między kilkoma lucyferiańskimi rasami zbiorowymi, aby pracować nad wprowadzeniem Nowego Porządku Świata, aby przejąć kontrolę terytorialną nad Ziemią, zapobiec planetarnemu wniebowstąpieniu i ostatecznie zniszczyć pierwotne ludzkie 12-to niciowe DNA. Zostało to sformalizowane w porozumieniu tuż przed zainscenizowaniem wydarzeń, które spowodowały zatopienie Atlantydy, a ta zbiorowa, nieziemska umowa nazywana jest Lucyferiańskim Przymierzem.

Sojusz Lucyferian i Federacji Galaktycznej

Kolektywy lucyferiańskich Annunaki zawarły dalsze porozumienia z grupą Federacji Galaktycznej, która otrzymała zadanie od Rady Syrian, aby pomóc chronić wrota planetarne i rozwijające się anielskie rasy ludzkie. Członkowie Annunaki, którzy zostali wciągnięci do Galaktycznej Federacji, chcieli zdobyć kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie i rozszerzyć swoje wyprawy poza ich obecne poziomy dostępu, aby zdobyć dla siebie więcej terytoriów w zewnętrznej domenie. W ten sposób członkowie Federacji Galaktycznej w sojuszu z grupami Thotian stali się głównymi frakcjami odpowiedzialnymi za całkowite zniszczenie i kataklizm, który nastąpił, które pchnęły planetę Ziemię w mroczne wieki i były zorganizowanym programem ludobójstwa.

Co więcej, to oni byli odpowiedzialni za ukrywanie wiedzy o tym fakcie, poprzez ciągłą manipulację i celowe fałszowanie historii pisanej oraz zniszczenie ludzkich zapisów historycznych, które ujawniały istnienie kolonii Atlantydów i wysoce zaawansowane technologie dostępne dla społeczności ludzi na tamtej osi czasu. Prawdziwe i dokładne ukryte zapisy historyczne dostarczają faktycznych naukowych dowodów na bezpośrednie zaangażowanie tych nieziemskich grup lucyferycznych, w których za czasów Atlantydy połączyli się jako królowie Bractwa Węża. Podpisali tajny pakt o nazwie Luciferiańskie Przymierze w celu całkowitego unicestwienia historycznych linii czasu i komórkowych wspomnień ludzkości, wymazania wszelkich zapisów dotyczących wysoce zaawansowanych technologicznie ludzkich cywilizacji, które naturalnie ewoluowały i rozwijały ludzką świadomość oraz ludzką kulturę. Wykorzenienie całej technologii, wspomnień, historii i tożsamości zaawansowanej cywilizacji atlantydzkich kolonii na Ziemi, było spiskiem wprowadzonym przez przymierze krwi zawarte z hybrydowymi ludźmi Illuminati, które do dziś tworzą elity władzy i są replikami grup lucyferiańskich Thotian.

Niszczące wydarzenia spowodowane przez Thota i Galaktyczną Federację

Wiele milionów lat temu Galaktyczna Federacja ściśle współpracowała z Wysoką Radą Syrian, mając służyć jako rasa strażników, która pomogłaby wspierać proces wysiewu i ewolucji planety Ziemia w jej najniższej gęstości, w pierwszym Wszechświecie Harmonicznym, zwanym również trzeciowymiarową linią czasu. Około 50 000 lat temu została zbudowana Wielka Piramida w Gizie jako harmoniczna komora rezonatorowa w międzywymiarowym systemie portalowym, przez który mogły podróżować w czasie odwiedzające Ziemię statki kosmiczne. W ten sposób mogły bardzo szybko uzyskać dostęp do płaszczyzny Ziemi, zwłaszcza gdyby potrzebna była jakaś interwencja. Wyznaczono także lokalizację gwiezdnych wrót i dostęp do wewnętrznej Ziemi. Podczas cyklu, w którym zbudowano Wielką Piramidę lub w czasach przed zatopieniem Atlantydy, Federacja Galaktyczna miała za zadanie chronić portal wrót i znajdującą się w nim komnatę wzniesienia oraz interweniować w przypadku ataku wrogich intruzów, takich jak Annunaki. Jednak prawdziwą intencją stojącą za zaangażowaniem w budowę i utrzymanie tych technologii w najważniejszych gwiezdnych wrotach Ziemi było wykorzystanie ich do planu dominacji, przeprowadzanego potajemnie przez thotiańskie grupy Lucyferian.

Wielka Piramida była Szkołą Tajemnic dla programu duchowego wznoszenia Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i pomagała przyspieszyć montaż DNA do przejścia przez portal wewnętrznej Ziemi, który znajdował się pod Sfinksem. Niektóre patriarchalne frakcje Melchizedeków Annunaki były pod wpływem Thota i lekceważyły nauki Prawa Jedni, w ten sposób wchodziły w bezpośredni konflikt z Melchizedekami Niebieskiego Płomienia, którzy mieli dostęp do portali. Gdy zabroniono im dostępu do Wielkiej Piramidy i jej komnat wznoszenia, stali się wrogo nastawieni. Dlatego zorganizowali większą grupową opozycję na Atlantydzie, planując dokonać eksplozji w polu sił ochronnych, aby przejąć kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie. Aby osiągnąć swój cel, uzyskali wsparcie sympatyków z Galaktycznej Federacji, ponieważ wielu z nich pochodziło pierwotnie z linii Annunaki i czuli, że oni również byli niesprawiedliwie dyskryminowani, chociaż byli potężniejsi niż Prawo Jedni. W wyniku infiltracji z Syriusza A jehowiańscy Annunaki przejęli kontrolę nad Galaktyczną Federacją i Dowództwem Ashtar, dołączając do Lucyferiańskiego Przymierza i planując ostatnie etapy Kataklizmu Atlantydzkiego w celu wykorzenienia historycznych zapisów Ziemi, technologii i wiedzy, oraz zesłania mieszkańców Ziemi z powrotem w ciemne wieki.

Te same grupy były odpowiedzialne za skierowanie broni skalarnej na pole planetarne, do 11-tych gwiezdnych wrót Stonehenge we współpracy z Nibiruańczykami, aby wymazać zbiorowe wspomnienia rasy ludzkiej i wyeliminować wszelkie ślady zapisanych historii pochodzących z Atlantydy i tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do kataklizmu. Spowodowali mutację szachownicy. Mutacja szachownicy jest generowana z wielu systemów obcych maszyn, które odwracają prąd energii w sieciach planetarnych, aby podzielić je na częstotliwości dwufalowe. Świadomość dwufalowa pozwala na ekstremalne wzmocnienie biegunowości w energiach zbiorowej świadomości i rozszczepienie między biegunami, aby wytworzyć ekstremalne zagęszczenie. To także powoduje odwrócenie płci w ludzkim ciele świetlistym i podział na płci. Te zmiany mają na celu utrzymanie na płaszczyźnie Ziemi odwróconych sieci, które utrzymują ludzkie odłączone DNA i umożliwiają grupom Thota kontrolować linie czasu na siatkach Ziemi.

Po Kataklizmie Atlantydy, grupy Thotian po raz kolejny nawiązały współpracę z Federacją Galaktyczną, aby przeprowadzić kilka następnych inwazji w regionach sumeryjsko-egipskich w celu przejęcia kontroli nad obszarami gwiezdnych wrót na Bliskim Wschodzie. Sprowadzili do tego obszaru Smocze Ćmy z Oriona, aby usunąć dynastyczne historie egipskie, które zawierały dokładne zapisy 12 plemion anielskich ludzi wysianych na Ziemi, oraz zaawansowane technologie, których używali Egipcjanie, pochodzące bezpośrednio z wiedzy cywilizacji Atlantydy. Wymazywanie dokładnych linii czasu egipskiej historii i konsekwentne manipulowanie informacjami przekazywanymi społeczeństwu trwa nadal w celu wprowadzania w błąd, gaslightingu i utrudniania wszelkich dalszych badań, które połączyłyby spisek atlantydzki z dezinformacją o egipskich artefaktach i rzekomych obecnych odkryciach. Jest to aktywna kampania dezinformacji organizowana przez tych, którzy zobowiązani są służyć Lucyferiańskiemu Przymierzu.

Kontynuowali podbój podczas inwazji Dżesera, aby zyskać poddanie faraona chroniącego artefakty linii Graala i poziomy dostępu do portalu. Dzięki użyciu broni EMP rozmieszczanej za pomocą skoordynowanych nalotów, celowo zniszczyli kilka starożytnych miast i historycznych zapisów z Sumeru, Egiptu i okolic Morza Martwego, spalając przy tym wielu żyjących tam mieszkańców.

Pod rządami faraona Totmesa III (Thota), przyrodniego brata Hatszepsut, Galaktyczna Federacja otrzymała zadanie zniszczenia anielskich ludzkich plemion kodowanych genetycznie do gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, znanych jako strażnicy Graala.

Tak więc prawdziwa i dokładna historia Egiptu została zastąpiona programem Czarnego Słońca, polegającym na wstawieniu egipskiego panteonu bogów, wraz z ich czarnomagicznymi rytuałami, które miały być egzekwowane przez wprowadzenie linii króla Setiana, Hyksosów i kapłanów Węża Amona. Te grupy na Bliskim Wschodzie w końcu zintegrowały się z greckimi szkołami tajemnic i ewoluowały dalej w linie tajnych skorumpowanych stowarzyszeń, które przeformowały się w rycerzy Templariuszy i masonów, niektórzy wykorzystali wizerunek Echnatona jako ich lucyferiańskiego arcykapłana za uchwalenie planu Nowego Porządku Świata. Był to zakulisowy żart skierowany w stronę Federacji Galaktycznej, aby zniesławić jej wizerunek i zakpić z życia. Echnaton był kryształową istotą, która służyła Prawu Jedni, próbując negocjować z tymi nieuczciwymi grupami Annunaki, aby ludzkość mogła wznieść się w oknie 2012 bez ingerencji. Jego negocjacje w sprawie zawarcia traktatu pokojowego nie powiodły się, a wkrótce po tym został zamordowany przez członka rodziny jako heretyk, a jednocześnie został uznany za lucyferiańskiego arcykapłana z hybrydowych linii Illuminati.

Federacja Galaktyczna współpracuje z grupami NAA w kierunku dominacji nad światem i stoi za propagandą kontroli umysłu, że Annunaki są bogami Ziemi i tego Układu Słonecznego, promując się jako boscy aniołowie powracający, by pomóc ludzkości wznieść się, a w rzeczywistości chcą zbałamucić ludność Ziemi, doprowadzić ją do podporządkowania ich planowi zniewolenia według reguł Nowego Porządku Świata.

Nowy Porządek Świata thotiańskiego Lewiatana

Orkiestracja kilku wydarzeń prowadzących do ostatecznego atlantydzkiego kataklizmu i rozerwania tuneli czasoprzestrzennych w systemie gwiezdnych wrót Gizy, była tylko pierwszym etapem wdrażania grup Thotian Annunaki pracujących w sojuszu z Federacją Galaktyczną, w którym połączyli swoje siły w celu zabezpieczenia ich planu dominacji na planecie dla Nowego Porządku Świata. Thotiańskie grupy lucyferyczne specjalnie przygotowały linie rodów Iluminatów, aby byli ich przedstawicielami i członkami ekipy wykonującej zadania fizyczne potrzebne do stopniowego wdrażania planu zniewolenia świadomości Nowego Porządku Świata, aby je w pełni zrealizować podczas szczytowych etapów cyklu wznoszenia. Te ludzkie hybrydy zostały uwarunkowane, zaimplantowane i przygotowane do tego, by być pierwotnymi liniami krwi Lucyferian, które mogłyby zostać przypisane do najwyższego szczebla globalnego przywództwa planetarnego i stałyby się bardziej znane jako thotiański Lewiatan lub linie krwi Iluminatów.

Lucyferianie hodowali linie krwi Thotian Lewiatana i zostali wysłani na kontynent północnoamerykański, aby przejąć kontrolę nad wrotami Gruala w Sarasocie i przygotować grunt pod Stany Zjednoczone Ameryki. Ta lokalizacja została wyznaczona do położenia podwalin pod Nowe Jeruzalem pod kontrolą bytów Lewiatana, w celu zbudowania głównych filarów kontroli społeczeństwa na liniach północnoamerykańskich, które wspierały plan świadomości dla ostatecznego urzeczywistnienia ich wizji globalnego Nowego Porządku Świata. Masa lądowa Stanów Zjednoczonych została wybrana jako epicentrum dowództwa jednostek Thotian i Lewiatana dla realizacji programów wojskowego kompleksu przemysłowego i czarnych operacji, które połączyły ludzi i nieludzi w kilku tajnych programach i tajnych programach kosmicznych. Stany Zjednoczone stały się główną potęgą militarną świata pod ukrytym przywództwem, aby przygotować się do ostatecznego konfliktu lub bitwy Megiddo, po której mieli uzyskać całkowitą kontrolę nad Ziemią i ludzkością, gdy wrota się otworzą i będzie trwało planetarne wzniesienie.

I tak doszliśmy do aktualnych globalnych planów, które wciąż są w grze, gdyż dalej trwa walka o powierzchnię Ziemi z tymi, którzy są lojalni wobec Lucyferiańskiego Przymierza, którzy uruchamiają wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować cele Nowego Porządku Świata pod płaszczykiem socjalizmu i piekła komunizmu, planu ludzkiego niewolnictwa, jakim obdarzyli Marksa przedstawiciele Czarnych Słońc.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda się do duchowego rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na świetlistej ścieżce serca swojego awatara Chrystusa-Sofii. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa