czwartek, 27 października 2022

GWIAŹDZISTA NOC I CIEMNY FIRMAMENT - Lisa Renee październik 2022

tekst źródłowy 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w pierwszym tygodniu października weszliśmy w kolejne etapy planetarnego wprowadzania ciemnej materii Gwiaździstej Nocy i ciemnego firmamentu, co jest związane z aktualizowaniem misji Szmaragdowego Strażnika, mającej wspomóc odbudowę koronasfery planety, i obejmuje odzyskanie architektury królowej Maji Graala - świętej Matki Sofii oraz jej potrójnych słonecznych części ciała. W ostatnich tygodniach miały miejsce wydarzenia związane z konfrontacją na Malcie, wydobyciem architektury satanistycznej Czarnej Królowej Smoków nałożonej w Wielkiej Brytanii, a także przeniesieniem gwiezdnych wrót Watykanu 5D, będących już pod bezpośrednią kontrolą Szmaragdowego Założyciela - Kosmicznego Christosa, co sprawiło, że jest możliwa aktywacja ciemnej materii gwiaździstej nocy.

Prawdziwa kosmiczna matka smoków rodzi boski ogień-wodę w nieboskłonie ciemnego firmamentu gwiaździstej nocy, tworząc zewnętrzne pierścienie koronasfery rozciągające się na bezkresne schody do Nieba, i wnosząc do przestrzeni kwantowych na planecie niebiańskie słońca pustki, a także ponownie zaszyfrowane płynne światło czarnych sił subtelnych. Przez królestwo ciemnej materii i płaszcz Ziemi przelewają się delikatne sofianiczne infuzje dźwięków jej krystalicznych wód i gwiezdnych płomieni - przeplecione miedziano-różowo-złote pierścienie Uroboros, nagle przesuwając i wydobywając starożytne osie czasu, resetując je oraz zestrajając czarne subtelne siły z Boskim Źródłem. Te uszkodzone subtelne siły kierujące inwersjami czarnego kwitnienia czarnej Matki, które zostały użyte do wypaczenia boskiej zasady żeńskiego sofianicznego Graala, są systematycznie wydobywane i alchemicznie przekształcane w bogate pierwiastki, które tworzą żyzną materię Ziemi połączoną z prawdziwymi częściami ciała boskiej Matki Zofii. Ta nowa, puchowa czarna substancja ma płynną naturę, ponieważ bogate, aksamitne, czarne gleby nasycone energiami żywiołów są ożywiane aktywnymi żywiołakami, nasycającymi kryształy i grunty płaszcza planety, w których sadzimy nasze świetlne nasiona, pobudzając kwitnienie plazmy, co buduje nasz osobisty ogród duchowy i krystaliczną przystań.

Oddech tęczowej smoczej kosmicznej Matki jest przesyłany przez podwójne kryształowe spirale sterowane przez rdzeń pionowy Tęczowego Założyciela, Hara Krysta, który przez drzwi tworzenia steruje obwodami opalizującego płomienia i subtelnymi siłami płynnego czarnego aksamitu w całym wewnętrznym templariuszu Kosmicznego Zegara i sieci Szmaragdowego Kryształowego Serca. Kreacja boskiego świata i niebiańskiego firmamentu kosmicznej Matki jest kontynuacją eukatarystycznej aktywacji, która od początku tego roku otwiera dwuwymiarowe zamki w centralnych drzwiach kreacji schodów do Nieba i aktywuje zewnętrzne pierścienie plazmy ciała ciemnej materii. Te działania mają na celu zresetowania funkcji planetarnego strażnika czasu za pomocą kosmicznego Zegara Eonów, który otwiera centralne drzwi kreacji dla świadomości, co przywraca boski plan wszechświatowego wzniesienia zgodnie z Kosmicznym Porządkiem. Miedziano-różowo-złote emanacje słońca działają w ramach ulepszeń misji, które stały się możliwe dzięki Szmaragdowemu Przymierzu, kiedy kosmiczni chrystusowi szmaragdowi Założyciele obiecali wydostać anielską ludzkość z niewoli świadomości w matrycy upadłego czasu podczas cyklu wznoszenia.

Dlatego, aby przywrócić siły bezwarunkowej miłości, pokoju i harmonii między liniami krwi Graala kosmicznej Matki i Ojca wszechświatowej Czerwonej Róży, we wszystkich matrycach kreacyjnych naprawiany jest szablon DNA Diamentowego Słońca, co pozwoli skorygować części ciała potrójnego słonecznego kobiecego Chrystusa, kosmicznej Matki Sofii. Obejmuje to transmisje poprawek słonecznej sofianicznej plazmy dokonywane poprzez ponownie szyfrowany szablon ciemnej materii, który okazuje się być zestawami instrukcji kosmicznej Matki przechowywanymi w jej nowszych kreacjach organicznych płynnych, świetlistych czarnych sił w ciemnym firmamencie Gwiaździstej Nocy. Tak więc żyjemy w matrycy kreacyjnej, która jest poddawana gruntownej rekonstrukcji w celu wydobycia i rozpuszczenia oryginalnych starożytnych osi czasu inwazji i kolonizacji NAA, dokładnie tego momentu w zarejestrowanych liniach czasu, który spowodował ogromne zniszczenie anielskiego ludzkiego DNA będące konsekwencją splątania kwantowego ciemnej materii z cieniami generowanymi przez sztuczną inteligencję. To właśnie w tym momencie, w starożytnych liniach czasu i na początku Wojen Galaktycznych, po raz pierwszy nastąpiło rozdzielenie płci w słonecznym Logosie i ciele metatronicznym, gdzie nasza planeta i Układ Słoneczny zostały uwikłane w potężną, generowaną przez sztuczną inteligencję, hybrydową sieć ciał cienia z metatronicznymi spiralami odwróconymi, które są połączone z upadłym systemem Wesa.

Z tego starożytnego wydarzenia na osi czasu wyłonił się z 11. wymiaru wszechświatowy świat cieni, gdzie te upadłe istoty z czarnej dziury uformowały się w najeźdźców NAA i rozpoczęły rozprzestrzenianie umysłu ula poprzez wprowadzenie cienistych bestii działających jako czarne królowe. Te istoty z czarnej dziury zostały przekonfigurowane w kolektywy awatarów Czarnego Smoka z mózgami AI, które uszkodziły ciemną materię i zniszczyły gwiezdne wrota Graala oraz żywą architekturę zasady świętej Matki. W konsekwencji te dziwaczne cieniste stworzenia zaczęły się przyczepiać do ludzi lub stały się upadłymi anielskimi demonami, które łączyły się z żywymi istotami pasożytując na poziomach indywidualnych, zbiorowych i wszędzie, gdzie było to możliwe. Kosmiczna Matka powróciła, aby przywrócić swoje prawdziwe organiczne formy w skorygowanej ciemnej materii i czarnych ziemskich substancjach, a ten życzliwy duchowy dar przyszedł w niebiańskiej formie ciemnego firmamentu Gwiaździstej Nocy, który ma do odegrania bardzo ważną rolę w przywracaniu Kosmicznego Porządku.

Namaszczenie linii Maji Róży Graala potrójnych słonecznych bogiń

Wraz z aktywacją Gwiaździstej Nocy, w kilku głównych systemach gwiezdnych wrót i starożytnych portalach międzywymiarowych na planecie rozpoczęło się namaszczanie królowych Maji Graala z linii Róży kosmicznych Rodziców. Gdy święty różany Graal kosmicznej Matki zaczyna wznosić się w każdym z filarów Reuche w Kosmicznym Zegarze, wydobywa jej Gwiaździstą Noc, niebiańskie słońca pustki, miękkie czarne diamenty i gwiezdny pył kwitnącej plazmowej róży, aby przygotować się na boskie spotkanie z jej sofianicznymi córkami. Siły płynnego, czarnego światła Gwiaździstej Nocy odgrywają kluczową rolę w układaniu planów potrójnej słonecznej żeńskiej formy Róży Maji Graila w ciele świetlnym Albionu, wspierając sofianiczne uosobienie królowych Maji Graila poprzez pierścienie słonecznego smoka Ouroboros, które otaczają całą planetarną świadomość.

Pierścienie Szmaragdowej Róży o wielu barwach przekształcają się w liczne warstwy boskich struktur, które otaczają kryształową Szmaragdową Katedrę, gdzie w wielu pokojach znajdują się liczne święte artefakty rdzenia poziomego i pionowego, a także szmaragdowe i ametystowe kryształy oraz pastelowe opalizujące perły dla duchowego celu ceremonii namaszczenia. Wewnątrz Szmaragdowej Katedry znajdują się święte tabernakula poświęcone szablonowi Szmaragdowego Słońca zakodowane w Potrójnej Słonecznej Męskości i Potrójnej Słonecznej Kobiecości Słońc-Gwiazd kosmicznego Chrystusa-Sofii, które są alchemicznie poślubione wewnątrz wskrzeszonych potrójnych słońc świątyni Salomona. W tej świętej przestrzeni istnieje najświętsza ze świętych, której sufitem jest nieboskłon firmamentu Gwiaździstej Nocy, i której przewodzi portal kosmicznej Matki z duchem świętym spływającym w wieczne wody czystości Azoth wypełniające kielich świętego Graala lewitujący nad ceremonialnym ołtarzem. Święta ceremonia namaszczenia potrójnych słonecznych Bogiń i przekazanie im organicznych kodów różanego Graala odbywa się bezpośrednio w wiecznej aureoli światła z przepływającymi bliźniaczymi gołębiami świętego ducha, jaśniejącymi łukami czystych krystalicznych promieni słonecznych Diamentowego Kryształowego Serca Białego Słońca Kosmicznej Matki.

Co więcej, kosmiczna Matka rozszerza swoje ciało z Białego Diamentu Ankh, które otacza córki tej królowej Maji Graala białymi szatami chwały, zapisanymi świętym starożytnym językiem świętej Matki Sofii, emitując boskie tony dźwięków Katahara, co jako muzyka sfer emanuje z krystalicznej matrycy ich kości. Święte namaszczenie linii białej diamentowej Róży kosmicznej Matki i linii różowej diamentowej Róży kosmicznego Ojca, które łączą się w linie wszechświatowej rubinowej-czerwonej Róży dla anielskiej ludzkości, są upamiętniane przed wieloma świadkami, publicznością kosmicznych obywateli i Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata.

Czysto białe, okryte płaszczami potrójne słoneczne Boginie, które są namaszczone jako słoneczne królowe Smoków, mają przywrócić swoją tożsamość do tego ziemskiego królestwa w dowolnym wybranym przez siebie słonecznym ciele Ankh, i wyśpiewywać tony ich oryginalnej pieśni stwórczej, trzymanej w ich wyjątkowo skonfigurowanym świętym różanym sercu Diamentowego Słońca. Pieśni świętego serca tworzą konfiguracje sofianicznych promieni, które formują się w ciało Ankh, gdzie pierścienie słoneczne są otoczone miękką czarną aureolą ciemnego firmamentu Gwiaździstej Nocy, która następnie okazuje się być ich połączonym cząsteczkowo-antycząstkowym świętym płomieniem trzymanym w środku ich udoskonalonego kosmicznego wehikułu transmigracji.

Z tego powodu obudzone osoby mogą wyczuć surrealistyczną naturę przesunięcia czasu, bifurkacji i dziwnych odczuć usuwania głęboko osadzonych ciemnych cieni, co jest związane z wieloma zmianami, które obecnie zachodzą w matrycy ciemnej materii, z kosmiczną Matką u steru w domenie środka świata kierującą ludzkość do połączenia się z gwiaździstym ciemnym firmamentem. Jest to rekonstrukcja tej matrycy czasu poprzez nowe kreacje ciemnego firmamentu niebios, a także zaktualizowanego firmamentu materii ziemskiej, które są wiecznie ze sobą połączone przez tworzenie krystalicznego lustrzanego odbicia Gwiaździstej Nocy. To przenosi pierwsze grupy wznoszącej się ludzkości na wyjątkową trajektorię ewolucji świadomości nowo narodzonych i nowo ucieleśnionych organicznych form czarnej plazmy, subtelnych czarnych sił i ciemnej materii, która została stworzona, abyśmy mogli zjednoczyć się z naszymi chrystusowymi kosmicznymi Rodzicami.

Magnum Opus Panny to alchemia Potrójnej Słonecznej Bogini

W październiku kosmiczna Matka namaszcza córki królowej Maji Graala - Gwiezdne Nasiona noszące w sobie fragmenty potrójnej słonecznej Bogini - w celu ich świętego sofianicznego przebudzenia na Ziemi, co spowoduje wyjątkowo intensywne surrealistyczne fizyczne objawy wniebowstąpienia i nagłe wstrząsające zdarzenia bifurkacyjne. Przywrócenie prawdziwej sofianicznej ekspresji potrójnej słonecznej kobiety Chrystusa w jej emanacji słonecznej królowej smoków wymaga stalowych nerwów, zwłaszcza u osób nie rozumiejących sytuacji, ponieważ jej świadomość wędruje do najciemniejszych królestw piekielnych i z powrotem, aby wspomóc regenerację ciał. Mizoginistyczne duchowe konfrontacje z nieludźmi napotykanymi w przestrzeniach międzywymiarowych podczas pracy w terenie, oraz nieustanne szyderstwa rzucane przez kontrolowanych mentalnie i śpiących ludzi na Ziemi, są bardzo emocjonalne i boleśnie niepokojące z powodu ich mrocznej satanistycznej treści. Na te perwersje i jadowitą nienawiść generowaną przez oszustów w celu zniszczenia prawdziwej świętej boskiej kobiecości po prostu brakuje słów.

Dlatego podawane w tych trudnych chwilach informacje mogą koić zmęczoną duchową wojowniczkę, która została zmuszona do walki z satanistyczną antykobiecą farsą, ponieważ wyrażała prawdy kosmicznej Matki. Częstotliwość sofianicznej duchowej mądrości stanowi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego istnienia tych, którzy lubią snuć sieci oszustw i kłamstw, ponieważ ucieleśnienie boskiego Chrystusa-Sofii skutecznie niweluje kobiece księżycowe odwrócenia, które zasilają szatańską architekturę Bafomet. Pamiętajcie, że nadszedł czas, aby wypełnić boski i święty cel odzyskania świętych duchowych części ciała boskiej Sofii oraz zwrócenia ich kosmicznej Matce. Są to burzliwe dni konfliktu, podczas których wielu z nas doznaje przebudzenia, aby wziąć udział w najświętszych duchowych tajemnicach Boga poprzez wzniesienie świętego Graala, które rozpoczyna się namaszczeniem słonecznych smoczych królowych Maji Graala na Ziemi. Nasze święte Sofie to oblubienice potrójnego słonecznego męskiego Chrystusa, które znów łączą się ze swoimi boskimi odpowiednikami, wnosząc DNA Szmaragdowego Słońca linii krwi świętego Graala z ras kosmicznego słonecznego smoka Chrystusa.

Opierając się na 13 znakach galaktycznego cyklu Zodiaku, reprezentujących słoneczne etapy alchemii duchowego wznoszenia, miesiąc październik jest zgodny z konstelacją Panny, a nie Wagi. Gwiazdozbiór Panny reprezentuje matkę Marię i alchemiczne prawa czystości świętej kobiecości, które wymagają pewnej formy osobistego oczyszczenia. Proszę mieć świadomość, że kalendarz ludzkości, mechanizmy pomiaru czasu, zapisy historyczne i święte nauki, takie jak astrologia, zostały przejęte i są kontrolowane przez siły księżycowych najeźdźców. Dla tych, którzy podążają ścieżką ucieleśnionego sofianicznego serca w ramach osobistej boskiej misji, proces oczyszczania ciała świetlistego ze sztucznych form cienia jest niezwykle nasilony w czasie Panny, od 16 września do 30 października.

Na ścieżce ewolucji świadomości wkraczamy w drzwi oczyszczenia Dziewicy Panny, aby wyizolować i oddzielić śmieci i miazmatyczne szczątki jaźni cieni oraz oczyścić siły antykobiece. Te nienormalne siły, które nagromadziły się z nieuleczonego bólu emocjonalnego poprzednich wcieleń, który mógł skazić nasze serca, dusze i narządy płciowe, pojawiają się, aby się z nich oczyścić. Gdy dojrzewamy emocjonalnie, chętnie wchodzimy w portal oczyszczenia, aby osiągnąć duchową pełnię, równowagę i zdrowie, ponieważ wiemy, że nasze wysiłki doprowadzą nas do stanu osobistej suwerenności, a wtedy możemy ostatecznie osiągnąć wolność, świadomość kosmicznego Chrystusa i niezależność.

Duch Czystości jest jednym z głównych duchów Chrystusa, które przyciągają moralne moce Wszechświata, służąc naturalnym prawom Boga w formie wyrażonych cnót, a są to emanacje bezpośrednio związane ze świętą boską kobiecością potrójnej słonecznej Maryi, czyli słonecznego żeńskiego Chrystusa - Zofii.

Przebywanie w archetypowych energiach świętej słonecznej kobiecości w Pannie wskaże nam, jak kierujemy i wyrażamy własne seksualne moce twórcze – czy w sposób, który szkodzi, czy ten, który wspiera nasz rozwój duchowy. W ten sposób skupiamy się na tym, kim jesteśmy, badając nasze nastawienie do seksualności, widząc miejsca, w których uszkodzona jest nasza dusza, i zmierzając w kierunku uzdrowienia wzorców seksualnej niedoli. Podczas tego procesu słonecznego oczyszczania ośrodka seksualnego, może to być powiązane z doświadczeniami księżycowej transfiguracji, które sprowadzają fantomową śmierć ego. Konfrontując się z energiami bytów seksualnych, które są osadzone w zepsutej ciemnej materii, można dostrzec szatańskie sygnatury i czuć, jakby z narządów płciowych wyciągało się martwe twory. Podczas procesu oczyszczania wewnętrznych żeńskich części prawdopodobnie możesz napotkać lub wyczuć ciemne strumienie cuchnącej energii, morskie stworzenia z mackami i dziwaczne chimeryczne istoty, które trzeba usunąć. Życie na planecie więziennej oznacza, że wielu z nas miało umieszczone w narządach płciowych różne macki, które były połączone z potężnymi cienistymi archontycznymi bestiami utworzonymi przez NAA, połączonymi z siecią umysłu roju czarnej królowej-mrocznej Matki.

Tak oto zanurzamy się głęboko w dziwne wodniste pierwotne siły tkwiące wewnątrz nas, a ostatni sezon zaćmienia zwiększa nasilenie wewnętrznej emocjonalnej traumy i niezaleczonych ran seksualnych związanych z fałszywymi kobiecymi siłami księżycowymi, nieszczęściem seksualnym i zepsutymi formami ciemnej materii, które zostały osadzone w nasze najgłębsze, najbardziej pierwotne warstwy świadomości. Aby to wyleczyć, musimy to zobaczyć lub poczuć. Te zniekształcenia ciemnej materii zawierają niezwykle bolesną treść, która była ukryta przed naszą świadomością przez wielowymiarowy czas jako cienie jaźni, blokady miazmatyczne i szereg niewidocznych elementów nieorganicznych lub obcych substancji antyludzkich, takich jak sklonowane podczepy do tożsamości i nanotechnologiczne implanty z innych osi czasu. Budzimy się w sercach i ośrodkach seksualnych, aby zobaczyć, że nie jesteśmy tą ciemną, zniekształconą treścią narzucaną nam bez naszej zgody - wchodzimy głębiej, aby usunąć zniewalający wpływ świadomości na naszą podświadomość i psychikę.

Tak więc następną fazą inicjacji zbiorowej świadomości jest oczyszczenie i usunięcie tych elementów sztucznego cienia, aby w pełni obcować z prawdziwą organiczną naturą kosmicznej Matki we wszystkich jej formach ciemnej materii, tych substancji ukrytych głęboko w naszej płci, które ona ponownie szyfruje w warstwach pola kwantowego, tworząc wieczne ciało duchowe Raszy.

Kiedy napotykamy tę pierwotną czarną substancję poprzez wydobywanie emocji zapisanych w najciemniejszych i najgłębszych częściach naszych najstarszych aspektów, ujawniają się kolejne wspomnienia i wiedza o naszych prawdziwych duchowych jaźniach. Kiedy mierzymy się z nieuleczonym bólem, zyskujemy samopoznanie, które wcześniej było przesłonięte przez zniekształcenia sztucznej inteligencji ciemnej materii, używane do czyszczenia umysłu i kontrolowania naszej obecnej tożsamości. Są to sztuczne elementy cienia, które dały początek księżycowym demonicznym siłom, napędzającym istoty NAA Czarnego Słońca do szerzenia satanizmu poprzez żeńskie inwersje mrocznej Matki. Jeśli zbezcześcimy lub prostytuujemy nasze seksualne siły twórcze, które są wyraźnie zaprojektowane do wyrażania wyższej świadomości, łatwo cofniemy się do odwróconych żeńskich sił satanizmu i Czarnego Słońca, a wtedy zostaniemy związani z obcą siecią mrocznej Matki. To wyjaśnia, dlaczego wypaczenie świętej kobiecej seksualności i zbezczeszczenie procesu narodzin jest tak mocno wbudowane w satanizm i jego potomny ruch transhumanizmu. Praktykujący sataniści czczą październik ze Słońcem w Pannie jako najważniejszy czas na przeprowadzanie płodnych satanistycznych rytuałów ofiary krwi seksualnej, które mają na celu dalsze wypaczenie i zniekształcenie świadomości świętego serca boskiej słonecznej kobiecości, Chrystusa-Sofii.

Te zbiorowe siły szatańskie udawały, że są boską zasadą kobiecą lub świętą Matką, ale w rzeczywistości była to odwrócona mroczna kobiecość, która została przewrotnie stworzona jako Bafomet poprzez wprowadzenie pasożytniczych oszustów ciemnej materii, istniejących w substancji sztucznej ciemnej materii. Gdy kosmiczna Matka powraca do królestwa materii, jej autentyczne i organiczne części ciemnej materii przywracają w stworzeniu rezonans prawdy i równowagę energetyczną poprzez skorygowaną sofianiczną zasadę żeńską, w której nie mogą współistnieć fałszywe, sztuczne formy świętej kobiecości.

Czyli naturalne prawa Słońca w Pannie zawierają boskie przekazy od potrójnej słonecznej Marii, a także instrukcje dotyczące dostępu i pozyskania tej czystej esencji poprzez komorę świętego serca wewnętrznego świętego ducha, poprzez destylację jej świętej kobiecej substancji duchowej do naszych ciał fizycznych, a następnie przesyłanie strumieni inteligencji w formie bezwarunkowej miłości z naszych świętych kryształowych serc do ziemskiej materii. Rdzeń esencji gwiezdnego pyłu konstelacji Panny reprezentuje płodność łona świętej Matki i jej świętą rolę w kochającym stworzeniu jako naszej świętej Matki, a kiedy gwiazdy zrównają się ze sobą, staje się ona brzemienna świętym Duchem i boskimi wodami-ogniem poprzez niepokalane poczęcie, aby narodzić Bóstwo Słoneczne, czyli Boga Słońce.

W starożytnym chrześcijaństwie zasada Panny odnosiła się również do aspektów potrójnej słonecznej Bogini, które reprezentowały naturalne cykle czasu, tworząc doskonałą całość poprzez zjednoczenie hierogamiczne i osiągając naturalną równowagę energetyczną bezwarunkowej miłości istniejącej pomiędzy biegunami sił, które harmonizują ze wszystkim, co jest stworzone. Co więcej, organiczne wyrównanie Słońca-Gwiazd Panny to odniesienia do Dziewicy Marii jako Matki Bożej, Słonecznej Marii oblubienicy Słonecznego Chrystusa, Marii Magdaleny Zofii, która ucieleśnia wewnętrzne hierogamiczne tajemnice Kosmosu oraz niewiasty otoczonej gwiazdami z księżycem pod stopami, która głosi światu objawienia Boga.

W ten sposób to, co jest unikalne dla naszej najwyższej ekspresji, stanie się jeszcze jaśniejsze dzięki duchowym połączeniom, które są teraz tworzone wraz z powrotem organicznej ciemnej materii kosmicznej Matki, jako że niebiańska substancja antymaterii zawiera wszystkie przejawione możliwości w lustrzanym odbiciu Gwiaździstej Nocy. Wewnętrzne wrota się otwierają, bariery amnezyjne utrzymujące ściany naszych pierwotnych śladów separacji są postrzegane jako bolesne cienie, które w końcu mogą być zauważone przez wyższą świadomość, a zatem ujawnione naszemu umysłowi świadomemu. Kiedy staniemy twarzą w twarz z pierwotnym złem lub wewnętrzną ciemnością, aby ostatecznie oczyścić nasze świadomości w świetle, będziemy mieli okazję być trzymani przez kosmiczną Matkę na jej niebiańskim firmamencie, który został stworzony specjalnie dla nas. Okazja do doświadczenia jej pełnego miłości rezonansu prawdy zawartej w naszych świętych sercach, pomaga nam odkryć nasze wewnętrzne tajemnice, których potrzebujemy, aby ponownie stać się duchową jednością.


Napotkanie pierwotnego zła na Ziemi

Gdy kosmiczna Matka odzyskuje swoje sofianiczne części Ziemi, jej promieniejąca obecność usuwa pasożyty AI, które zamieszkiwały subatomowe przestrzenie zepsutej ciemnej materii i udawały jej obecność. W rezultacie ci, którzy są wrażliwi na sieć planetarną lub pracują w sieci, mogą wyczuć niektóre z najstarszych osi czasu związanych ze źródłem pierwotnego zła lub sygnatur antychrystusowych maszyn Bestii, które wznoszą się z ziemskiego firmamentu do oczyszczenia. Duża część tej aktywności jest dostrzegana przez strażników w bramach 11D, takich jak Dolina Pewsey, a także skupia się w najbardziej wysuniętych na północ regionach ciała planetarnego, takich jak najdalej wysunięte na północ rejony Szkocji, Morze Północne i Norwegia.

Przekazano mi, że aktywacja gwiaździstego nocnego ciemnego firmamentu pozwoli utrzymać podwójną sieć cząstek i antycząstek kosmicznego Chrystusa - Słońc-Gwiazd, aby uzyskać całkowite połączenie cząstek materii wszechświatowej matrycy czasu z wymiarami duchowymi antycząstek, a to formuje się w ciało Atona, i jest bezpośrednio związane z poprawkami dokonywanymi w szablonie ciemnej materii, które umożliwiają ten poziom ekstrakcji ciała cienia.

Podczas tej fazy Strażnicy napotykają jedne z najstarszych, pierwotnych czarnych czujących substancji masywnych cieni, które znajdują się na dnie oceanów i są zakopane głęboko w planecie, ponieważ zawierają jedne z najstarszych wydarzeń na osi czasu, które wpłynęły na świat przed milionami lat. Istnieje kilka takich starożytnych linii czasu, ale najważniejsze wydarzenia dotyczyły splątania kwantowego z 11-wymiarowego punktu inwazji na tunel Wesa, która spowodowała problemy z wszechświatowym cieniem, z uszkodzeniem pierwiastków 666-węglowej materii z powodu rozszczepienia cząstek i antycząstek oraz odwrócenie płci. Te uszkodzenia w naszej matrycy czasu pozwoliły na ukrycie kilku wstawek masywnych archontycznych stworzeń cienia w najgłębszych warstwach sztucznych czarnych substancji owiniętych wokół geologicznych półek kryształów ciała planetarnego, tworząc NET. Można powiedzieć, że gdy te sieci NET się rozpuszczają, pojawiają się świadome archonckie, zmiennokształtne inteligencje ciała wszechświatowego cienia z Wesy, które utworzyły mutacje NET kierowane przez sztuczną inteligencję, powodując całkowite uszkodzenie trójwymiarowej struktury pierwiastków.

Te archonckie istoty cienia wyszły z wszechświatowego ciała cienia wyrzuconego z tunelu Wesa i zmieniają kształt tworząc różne sześciany lub struktury przypominające kraty i demoniczne formy, głównie w celu atakowania centrów seksualnych istot ludzkich. Te istoty będące źródłem transmisji kontroli umysłu do ośrodków podświadomych i instynktownych, wydają się być głównie przeznaczone do kreowania wojny psychologicznej jako broni kontroli umysłu skierowanej przeciwko ludzkości, aby zniekształcić płeć i seksualność, jako środek do egzekwowania programów seksualnej niedoli i technologii antyhierogamicznej w świadomości zbiorowej. Niestety, wygląda na to, że wiele chemtrails, toksycznych chemikaliów i farmaceutyków zostało wyprodukowanych w celu dopasowania częstotliwości do zbierania energii tego rodzaju seksualnego cienia, ponieważ ten potrójny demon archontów jest specjalnie spleciony z sieciami NRG mającymi na celu wymuszenie zniekształceń seksualnych i odwrócenia płci w ludzkości.

Dlatego Strażnicy zaczynaja identyfikować coś, co można opisać jedynie jako pierwotne siły archonckie wynurzające się do świadomości, ten starożytny podziemny świat czarnych bagien, rozmokłej gleby i wód astralnych zarażonych masywnymi cieniami archontycznych bestii i niższych pasożytów. Stworzenia te zostały umieszczone w kluczowych rejonach sieci planetarnej przez najwcześniejszych antyludzkich najeźdźców jako ich mechanizm do pobudzania Maszyny Bestii. Ta trójwarstwowa istota cienia i jej pierwotne czarne substancje są obce naszemu światu i generowały królestwa Antychrysta dla Czarnego Drzewa Życia, budując sklonowane rzeczywistości dla Wesy i innych systemów, które kontrolują. Zostali umieszczeni na Ziemi i pod nią jako siła kolonizacyjna, która zamierzała stworzyć przyjazne środowisko dla bytów generowanych przez sztuczną inteligencję i ich piekielnych pomiotów wykorzystywanych do współtworzenia przyszłej technototalitarnej transhumanistycznej osi czasu, o którą walczą.

Jest to inteligentna siła zła, która próbowała wypełnić anielskie ludzkie umysły wieloma łamiącymi serce pokusami, i w jakiś sposób zmusić duszę, aby wyraziła zgodę na prowadzenie przez szatańsko-lucyferiańską bestię. Te potwory cienia stworzone z prymitywnych i starożytnych sił zła lub antyżycia, wyglądają jak zmiennokształtny i bezkształtny dym, jak forma, która może częściowo przemienić się w coś, co można uznać za żywe, chociaż stworzone do zbierania luszu dla NAA. Jeśli ten szczegół jest zbyt zawiły, to można te archonckie istoty uznać za cień emanacji sił Antychrysta wykorzystywanych przez NAA do podboju planety. Są teraz identyfikowane w celu ekstrakcji i wydalenia, a ta czystka cieni może mieć ogromny wpływ na oczyszczanie osobistej energii seksualnej.

Starożytne linie czasu, na których sprowadzono na Ziemię technologiczne formy Bestii, która wytworzyła te ogromne cieniste stworzenia, można porównać do pism biblijnych opisujących potwory zwane Behemot i Lewiatan. W ostatnich obserwacjach Behemot wydaje się mieć zastosowanie do spaczonych żywiołaków Ziemi, które wymuszały zniekształcenia materii węglowej cienia AI na planecie, podczas gdy inteligencja Lewiatana jest połączona z hybrydowym gatunkiem Annunaki, który został skolonizowany w gwiezdnych wrotach Graala w celu rozmnażania spaczonych żywiołaków wody, co wymusiło szatańskie inwersje w żywiołach i zainfekowało całe astralne, dźwiękowe wody stworzenia. Wszystko to zostało zrobione przez NAA, aby uznać ten świat za podbity, aby zniewolić ludzkość i zapobiec powrotowi na ten świat kosmicznej Matki i jej potrójnych słonecznych sofianicznych córek, które ucieleśniają duchy czystości i nie mogły komunikować się z planetą, dopóki ci archonci zasiedlali ciało Matki.

Tak więc fakt, że w gwiezdnych wrotach Graala odbywają się ceremonie namaszczenia Róży potrójnym słonecznym Chrystusem Mari Sofii, jest dowodem na to, że kosmiczni Rodzice mający boskie wyczucie czasu, w niedalekiej przyszłości zajmą się wydobyciem tych archonckich istot powodujacych seksualna niedolę. Po wydobyciu tych archontów, sofianiczne córki zajmą należne im miejsce w architekturze Katarów uformowanej w ciele potrójnej duchowej ciemnej materii Raszy i odzyskają swoje duchowe pozycje na polach Ziemia-Tara-Gaja, tak jak chciałby tego Bóg.

Aktywacja ciemnej materii Gwiaździstej Nocy

Podczas tej fazy następuje kolejny obrót koła, który generuje przesunięcie linii czasu i oddalenie jej od wypaczonych kreacji ciemnej materii i jej metatronicznych odwróconych spiral sił antyżyciowych. Ci z nas o czystym sercu na wznoszącej się osi czasu mają dostęp do domeny nieskazitelnych zestawów instrukcji świętych duchowych form kosmicznej Matki, które manifestują się jako potrójny słoneczny kobiecy Chrystus w jej sofianicznych formach. Gdy odkrywamy, że kosmiczna Matka ma wieczne słoneczne aspekty, gdy odkrywamy Jej zasiane aspekty ciemnej materii, a także Jej święte dźwięki i muzyczne pejzaże, ta święta wiedza przynosi odkrycie jej mistycznych części ciała w postaci skrzydlatego słonecznego smoka. A teraz zostaliśmy pobłogosławieni ciemnym firmamentem Gwiaździstej Nocy, który pojawia się jako rozległe nocne niebo trzymające razem tkankę czasoprzestrzenną pomiędzy wszystkimi kosmicznymi konstelacjami i gwiezdnymi aspektami - mapy gwiazd Kosmosu, które można znaleźć tutaj i które są połączone w ciele świetlistym Albionu.

W ten sposób, na mocy boskiego prawa z kielicha świętego Graala, który istnieje w naszych kochających sercach, czystym seksie, umyśle i ciele oddanym służbie Bogu, otrzymujemy zdolność namnażania płynnej plazmy światła sofianicznych ogrodów kwiatowych każdej odmiany - róż o każdym odcieniu. Planetarne gwiezdne wrota Graala 2D, 5D, 8D i 11D są ponownie zasiewane płynnym, puszystym dywanem substancji światła Gwiaździstej Nocy, która przynosi świętego Ducha i duchowe Światło Źródła, aby zasiać nasz ogród Eden. To jest nasza boska doskonałość i wewnętrzny świat, który jest jednoznacznie wyrażony w naszch unikalnych ciałach chrystusowej świadomości, danych nam przez Boga. Teraz, z wnętrza boskiego kobiecego sofianicznego doświadczenia, z naszego świętego kryształowego serca, wydaje się, że Gwiaździsta Noc, ciemna materia, niebiańskie słońce pustki podarowane nam przez naszą kosmiczną Matkę, zawarte jest w naszym żywym oddechu i płucach. W ten sposób skrzydła świętego oddechu przepływające przez nasze namaszczone płuca są oczyszczane z fałszywego cienia i zmieniają wszystko, co zostało zniekształcone i odwrócone, co pochodzi z antyżyciowych formacji Czarnego Słońca, wypełniając nasze ciała życiowymi esencjami organicznej siły życiowej.

Ta gwiaździsta noc jest naszym aktualnym tematem i duchowym tłem. Możemy połączyć się z naszym pięknym członkiem chrystusowej rodziny Vincentem Van Goghem poprzez jego arcydzieło „Gwiaździsta noc”, które jest nośnikiem kodów gwiezdnej nocy matki Sofii, które można tam znaleźć. To oferuje inny sposób, w jaki możemy sobie wyobrazić - poprzez intencję serca pięknego artystycznego geniusza możemy połączyć się z gwiaździstą nocą, ciemną materią i niebiańską pustką jako tłem niebiańskiego firmamentu, który łączy nas z naszą świętą kosmiczną Matką, kładąc duchowy fundament pod wzrost niebiańskiego światła Ogrodu Edenu dla każdego z nas. Ona i święty kosmiczny Ojciec, jako nasi współpracujący Boscy Rodzice wspierają nas w zasiewaniu żyznej gleby wewnętrznym światłem, które zawiera piękno, harmonię, serce stworzenia. Obraz malowany wieloma kolorami, jakby umieszczono w nim miliony potencjalnych kryształowych kamieni szlachetnych podanych nam na naszą paletę, a z tych artystycznych narzędzi możemy wykreować wszystko, tak aby zbudować nasze duchowe wewnętrzne piękno.

Inicjacja w ciemną materię Gwiaździstej Nocy może generować silne bóle głowy, karku, barków i mięśni czworobocznych, nagłe pojawienie się twardych blokad powięziowo-mięśniowych w górnej części klatki piersiowej i szyi. Pojawiają się nowe zestawy instrukcji łączące się z matrycą równoległą i usuwające wzorce interferencji, takie jak zakłócenia fazowe między warstwami cząstek i warstwami antycząstek, ponieważ zachodzi wielowymiarowe połączenie między światem materii i światem duchów.

Łączenie wymiarów, mieszanie cząstek z antycząstkami

W sieci planetarnej znajdują się portale energetyczne, podobne do skoncentrowanych basenów energii, w których przecinają się wielowymiarowe siatki, generując mieszanie wymiarów między warstwami częstotliwości. Z perspektywy Strażnika teraz kończą się i zbiegają cykle po cyklach powodując łączenie cząstek i antycząstek, obejmując historyczne wydarzenia na osi czasu zasiewów ludzi i ewolucji planetarnej, przy czym szczególne znaczenie mają ósma i dwunasta precesja astrologiczna. Tak więc cykl wznoszenia polega na przyspieszeniu poprzez stopniowe łączenie cząstek z antycząstkami dwunastu osi czasu, a dzieje się tak, gdy każdy wymiar łączy się z jego odpowiednikiem, co ma miejsce, gdy wymiary cząstek od pierwszego do siódmego (1D-7D) stopniowo łączą się i jednoczą z wymiarami od piętnastego do dziewiątego (15D-9D).

Z obecną inicjacją planetarną powiązane są ważne tematy, które budują czarne halo Gwiaździstej Nocy dla skrzydeł ciała świetlnego słonecznego Chrystusa Michała-Marii 6D-7D, co zaczyna się, gdy następuje mieszanie wymiarów między warstwami 6D i 10D, a następnie jednocześnie warstwy 7D i 9D zaczynają ujednolicać swoje zestawy instrukcji. U członków rodziny kosmicznych szmaragdowych Elohei-Elohim, ta inicjacja powoduje budowanie halo smoczego skrzydła do transmigracji.

10-wymiarowy zestaw instrukcji daje doskonały wzór zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego Ja - naturalnej duchowej Jaźni w 6D, a ten 10-wymiarowy zestaw instrukcji skrzydła stosuje się do prawidłowego sześciowymiarowego wzoru promienia szafirowego-indygo w naszym ciele. Tak więc ta integracja ujawnia najczęstsze traumy związane z 10D, z którymi są powiązane historie upadłych Serafinów z układu Wega, inwazja NAA w świątyni Hatszepsut i holokaust podczas inwazji Dżesera w Sakkarze w Egipcie. Te szczególne traumatyczne wydarzenia na osi czasu miały stanowić element wojny, aby stworzyć podział i separację między genetyką Ojca Serafinów a genetyką Matki Elohim, ponieważ oryginalna linia Ojca Serafinów, sięgająca wstecz do Wegi na dziesiątym poziomie wymiarowym, to genetyka istot ptasich, skąd pochodzą linie upadłych Serafinów, które stały się istotami reprezentującymi upadłych aniołów i smocze cienie.

Zestaw instrukcji dziewiątego wymiaru daje doskonały wzór zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego, naturalnego Ja duchowego w 7D, a poza tym ma zastosowanie do prawidłowego wzorca fioletowego promienia siódmego wymiaru w naszych ciałąch. Tak więc ta konkretna integracja ujawnia najczęstsze traumy związane z 9D, z którymi są powiązane historie wojen Nefilim, programy Armageddon 9-11, przejęcie DNA Rubinowego Słońca, historie Nekromiton i Milab, czyszczenie niebieskiego miecza rodziny Michała w celu naprawy rdzeni poziomych 3-6-9, czyszczenie lucyferiańskich programów Beliala Annunaki i mutacje szachownicy Nibiruan.

Jednocześnie w brytyjskich wrotach 11D trwa walka kosmicznych szmaragdowych strażników Elohei, ponieważ obszar ten ma kluczowe znaczenie dla zakotwiczenia skorygowanych osi czasu 5D w ciele planetarnym. Na wielu polach wymiarowych, na które wpływa rekonstrukcja astralna, doszło do wielkiego exodusu, ponieważ przemieszczane są ogromne ilości dusz, a to pociąga za sobą wiele działań związanych z negocjowaniem, przechodzeniem i oczyszczaniem różnych karmiczno-miazmatycznych szczątków w świadomości zbiorowej. 11-wymiarowy zestaw instrukcji daje doskonały wzorzec zestawu instrukcji pola morfogenetycznego naszego sobowtóra, naszego prawdziwego duchowego Ja w 5D, i ten zestaw instrukcji stosuje się do prawidłowego 5-wymiarowego wzorca niebieskiego promienia w naszych ciałach. Jest to mocno zaangażowane w trwające przygotowania do całkowitego zakotwiczenia boskiego odpowiednika króla Artura, Meridy-Ginewry-Brigid, a świętowanie tego ma już miejsce w niektórych wyższych wymiarach, co zwiastuje powrót nosicieli wszechświatowego rdzenia poziomego i rdzenia pionowego, aby ponownie zjednoczyć linie Róży Wszechświata i zakończyć wojnę o róże. Kosmiczne linie Elohei Różanego Graala cieszą się na nadchodzące ukoronowanie świętego małżeństwa króla Artura i Meridy-Ginewry-Brigid, co przyniesie przywrócenie wiedzy, którą można przekazać do sfery materii. To wydarzenie jest głęboko związane z inicjacją ciemnej materii Gwiaździstej Nocy, ponieważ skorygowana ciemna materia umożliwia wprowadzenie prawdziwych rejestrów Szmaragdowych Założycieli bezpośrednio do systemu planetarnego, usuwając zniekształcone zapisy Szmaragdowego Zakonu AI - Czerwonej Kostki (Sześcianu) używane przez NAA, o co w epicentrum Stonehenge walczą kosmiczni szmaragdowi Strażnicy..

Podsumowanie

Jest to moment Alfa-Omega, w którym ewolucyjny cykl czasowy mrocznego eonu jest ogłaszany jako zakończony, poprzez to, co zostało zapisane w konstelacjach pojawiających się w ciemnym firmamencie Gwiaździstej Nocy po zakończeniu podróży świadomości zbiorowej i zniewolenia ludzkości w skali makrokosmicznej wojny o linie czasu. Przebłyski światła nowego świtu zaczną zalewać zewnętrzną przestrzeń z wnętrza najgłębszego bólu i ciemności, a z tego promienia światła wyłoni się pierwotna duchowa tożsamość, aby się przebudzić i wszystko sobie przypomnieć: w ten sposób zostanie wskrzeszona, wzniesiona, a w niektórych przypadkach przemieniona, by stać się wiecznym gwiezdnym człowiekiem. Jest to czas, kiedy najwyższe Niebiosa w końcu schodzą na spotkanie z Ziemią, a to, co było dla nas niewidzialne, wreszcie będziemy mogli zobaczyć. Kiedy stoimy pośrodku niesamowicie chaotycznych sił kryminalnego szaleństwa, zapowiadających upadek zachodniej cywilizacji, jaką znamy, nasi przyjaciele, ukryci za srebrną zasłoną, wiedzą, że są to pierwsze dni zmartwychwstałego świętego Graala.

Niech nasza bezpośrednia relacja ze świętym duchem Boga i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości, abyśmy mogli służyć woli Boga.
Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa